Yritystoiminta Helsingissä 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yritystoiminta Helsingissä 2008"

Transkriptio

1 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2010 tilastoja 21 Yritystoiminta Helsingissä 2008 Informaatio ja viestintäalan toiminnot keskittyneet Helsinkiin Helsinkiläisyritysten osuus koko maan liikevaihdosta viidennes Kuvio 1. Yritysten henkilöstömäärän ja liikevaihdon määrän muutos edellisestä vuodesta Helsingissä Vuonna 2008 Helsingissä toimi liikeyritystä Tilastokeskuksen yritysrekisterin mukaan. Yritysten helsinkiläisissä toimipaikoissa työskenteli henkeä ja liikevaihdon määrä oli 70,1 miljardia euroa. Yritysten määrä kasvoi edellisestä vuodesta 4,8 prosentilla, henkilöstömäärä 2,6 prosentilla ja liikevaihto 5,9 prosentilla. Maan kaikista yrityksistä 12 prosentilla oli toimipaikkoja Helsingissä ja pääkaupungin osuus yritysten henkilöstöstä oli 17 prosenttia ja liikevaihdosta 18 prosenttia. Pääkaupunkiseudun kuntien yhteinen osuus maan kaikista yrityksistä oli 19 prosenttia, henkilöstöstä 28 prosenttia ja liikevaihdosta 39 prosenttia. Koko Helsingin seudun osuus yrityksistä oli 24 prosenttia, henkilöstöstä 32 prosenttia ja liikevaihdosta 44 prosenttia. Vuodesta 1995 vuoteen 2000 helsinkiläisten yritysten liikevaihdon määrä ja henkilöstömäärä kasvoivat huomattavasti nopeammin kuin koko maassa keskimäärin. Seuraavalla viisivuotiskaudella tilanne kääntyi päinvastaiseksi. Vuosien aikana yritysten liikevaihto kasvoi Prosenttia Henkilöstö Liikevaihto Helsingissä 17 prosentilla henkilöstömäärän kuitenkin vähentyessä samaan aikaan vajaalla kolmella prosentilla eli 6 500:lla. Vastaavasti muualla maassa 23 prosentin liikevaihdon lisäys tuotti lähes neljän prosentin, hengen, lisäyksen henkilöstömäärään. Vuosina helsinkiläisyritysten liikevaihdon 18 prosentin kasvu lisäsi työpaikkojen määrää yli eli kymmenellä prosentilla. Muualla maassa edelleen yllettiin hieman nopeampaan kasvuun liikevaihdon lisääntyessä 25 prosentilla ja työpaikkamäärän :lla eli 13 prosentilla. Tiedustelut Puhelin Juha Suokas, puh. (09) (09) Tilaukset ja jakelu Puh. (09) Julkaisija Helsingin kaupunki, tietokeskus Osoite Julkaisujen myynti PL 5500, 0099 Helsingin kaupunki Tietokeskuksen kirjasto, puh. (09) Virtuaalinen kirjakauppa 1 ISSN (painettu) ISSN X (verkossa)

2 Kuvio 2. Yritysten henkilöstömäärä ja liikevaihto Helsingissä ja koko maassa , (Indeksi, 1995=100) Indeksi, 1995= Tämä oli vain 0,8 prosenttia kaikista yrityksistä. Suuryritysten osuus yritysten kokonaistyöpaikkamäärästä oli 44,8 prosenttia eli henkeä. Suuryritysten osuus yritysten liikevaihdosta oli 44,4 prosenttia eli 31,1 miljardia euroa. Liikevaihdon määrä kasvoi 14 prosentilla edellisestä vuodesta ja henkilöstömäärän kasvu oli 4 prosenttia eli lähes henkeä. Eniten suuryrityksiä, 77 kappaletta, oli kaupan alalla. Kaikista maan 661 suuryrityksestä joka toisella oli toimintoja Helsingissä Liikevaihto,Helsinki Liikevaihto,koko maa Henkilöstö, Helsinki Henkilöstö, koko maa Kuvio 3. Henkilöstön määrän ja liikevaihdon jakauma yrityksen kokonaishenkilömäärän mukaan Helsingissä 2008 Pienyrityksissä työpaikkaa Henkilöstö Liikevaihto Lähes kaikki Helsingissä toimivat yritykset lukeutuvat pienyrityksiin, jotka työllistävät alle 50 henkeä. Alle 5 henkeä työllistäviä yrityksiä, ns. mikroyrityksiä, oli yrityskannasta 83,4 prosenttia. Seuraavaan kokoluokkaan, 5 9 henkeä työllistäneet yritykset, kuului helsinkiläisyrityksistä 7,1 prosenttia ja työpaikan yritysten osuus oli 6,9 prosenttia. Kaikkiaan pienyritysten osuus koko yrityskannasta oli 97,5 prosenttia. Niiden osuus henkilöstömäärästä oli 38,8 prosenttia ja osuus liikevaihdosta 38,5 prosenttia. Pienyritysten lukumäärä kasvoi edellisestä vuodesta 1 770:lla eli viisi prosenttia. Liikevaihtomäärän määrä nousi viidellä prosentilla edellisestä vuodesta ja henkilöstön määrä 1 600:lla eli kahdella prosentilla. Kaikkiaan pienyritystä työllistivät henkeä. Liikevaihtoa pienyrityksille kertyi 26,9 miljardia euroa. Prosenttia Yrityksen henkilöstömäärän suuruusluokka, henkeä Kuvio 4. Henkilöstömäärän ja liikevaihdon muutos edellisestä vuodesta yrityksen kokonaishenkilöstömäärän mukaan Helsingissä 2008 Keskisuurten yritysten ( työntekijää) osuus pääkaupungin yrityskannasta oli 1,7 prosenttia. Näiden osuus henkilöstöstä oli 16,8 prosenttia ja liikevaihdosta 17,2 prosenttia. Helsingin 667 keskisuuren yrityksen henkilöstömäärä oli yhteensä henkeä, mikä oli kaksi prosenttia eli 792 henkeä enemmän kuin vuotta aiemmin. Keskisuurten yritysten luokkaan luettavien yritysten liikevaihto väheni edellisestä vuodesta yhdeksällä prosentilla 12,1 miljardiin euroon. Suuryrityksiä, joissa koko yrityksen kokonaishenkilöstömäärä oli 250 tai suurempi, toimi Helsingissä 325 kappaletta vuonna 2008 eli 16 enemmän kuin vuotta aiemmin. Prosenttia Henkilöstö Liikevaihto Henkilöstömäärän suuruusluokka 2

3 Kauppa merkittävin työllistäjä Tukku- ja vähittäiskauppa oli yrityssektorin toimialakokonaisuuksista suurin työllistäjä Helsingissä vuonna Alan yritystä työllistivät henkeä, mikä oli 17 prosenttia kaikkien yritysten yhteenlasketusta henkilöstömäärästä. Toimialan osuus kaikkien helsinkiläisyritysten kokonaisliikevaihdosta oli 46 prosenttia eli 32,6 miljardia. Henkilöstömäärä pysyi lähes ennallaan edellisvuoteen nähden liikevaihdon määrän noustessa kuitenkin kuudella prosentilla. Kaupan alan yrityksistä 14 prosentilla oli toimipaikkoja Helsingissä ja niiden osuus alan kaikista työpaikoista oli 17 prosenttia sekä osuus liikevaihdosta 26 prosenttia. Tukkukauppa työllisti , vähittäiskauppa ka moottoriajoneuvojen kauppa henkeä. Kuvio 5. Yritysten henkilöstömäärä toimialoittain Helsingissä 2008 G Kauppa J Informaatio ja viestintä N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta M Ammatillinen, tieteell. ja teknin. C Teollisuus F Rakentaminen K Rahoitus- ja vakuutustoiminta H Kuljetus ja varastointi I Majoitus- ja ravitsemistoiminta Q Terveys- ja sosiaalipalvelut L Kiinteistöalan toiminta S Muu palvelutoiminta P Koulutus R Taiteet, viihde ja virkistys O Julkinen hallinto ja maanpuolustus D-E Energia ja vesihuolto A-B, Maa- ja kalatalous; kaivostoiminta Henkilöstön määrä Toiseksi merkittävin toimiala, niin henkilöstömäärältään kuin liikevaihdon arvoltaankin, oli informaatio ja viestintä. Alan yritysten osuus kaikkien yritysten liikevaihdosta oli 11 prosenttia eli 7,5 miljardia euroa. Palveluksessaan alalla oli henkeä, mikä oli 14 prosenttia yrityssektorin yhteenlasketusta henkilöstömäärästä. Informaatio- ja viestintäalalla toimi kaikkiaan yritystä. Alan henkilöstömäärä kasvoi kahdella ja liikevaihto seitsemällä prosentilla edellisestä vuodesta. Alan merkittävin työllistäjä oli tietotekniikkapalvelut 1 ( työpaikkaa). Hallinto- ja tukipalvelutoiminnan yritystä työllistivät henkeä ja liikevaihtoa alan yrityksille kertyi 2,9 miljardia euroa. Alan yritysten osuus helsinkiläisyritysten henkilöstömäärästä oli 11 prosenttia ja liikevaihdosta neljä prosenttia. Pääkaupunkilaisyritysten osuus alan kokonaishenkilöstömäärästä oli 27 prosenttia ja liikevaihdosta 34 prosenttia. Työpaikkamäärän kasvu edellisestä vuodesta oli seitsemän prosenttia liikevaihdon määrän kasvaessa 14 prosentilla. Työllistämistoimintaa harjoittavat yritykset työllistivät , kiinteistön- ja maisemanhoito ja turvallisuuspalvelut henkeä. Neljänneksi eniten henkilöstöä oli ammatillista, tieteellistä ja teknistä toimintaa 2 harjoittavilla yrityksillä. Alan henkilöstömäärä oli ja liikevaihdon määrä oli 4,4 miljardia euroa. Henkilöstömäärä kasvoi kuudella ja liikevaihto kymmenellä prosentilla vuodesta Alan yritysten osuus täällä toimivien yritysten henkilöstöstä oli kymmenesosa ja liikevaihdosta kuusi prosenttia. Helsingin osuus toimialan henkilöstömäärästä oli 29 ja liikevaihdosta 36 prosenttia. Arkkitehti- ja insinööripalvelut, lakiasian- ja laskentatoimen palvelut sekä liikkeenjohdon konsultointi olivat merkittävimmät alan työllistäjät 6 500, ja hengen työpaikkamäärillä. Ulkomaalaisomisteisten yritysten osuus helsinkiläisyritysten liikevaihdosta kolmannes Helsingissä toimi ulkomaalaisomistuksessa 3 olevaa yritystä vuonna Näiden yritysten palveluksessa työskenteli henkeä ja niiden liikevaihdon arvo oli 21,5 miljardia euroa. Ulkomaalaisomisteisten yritysten osuus helsinkiläisyritysten henkilöstöstä oli reilu viidennes, 22 prosenttia, ja liikevaihdosta 31 prosenttia. Ulkomaalaisomisteisten yritysten määrä lisääntyi edellisestä vuodesta 121:lla eli kymmenellä prosentilla ja liikevaihto kahdeksalla prosentilla. Henkilöstömäärä kasvoi viidellä prosentilla eli 2 562:lla. 1 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvät toiminnot 2 Vuokraus- ja leasingtoiminta, työllistämistoiminta, matkatoimistot, tur vallisuuspalvelut, kiinteistönhoito ja toimistopalvelut 3 Mm. lakiasiat, laskentatoimi, liikkeenjohdonkonsultointi, arkkitehti- ja insinööripalvelut, tutkimustoiminta ja mainostoiminta 4 Yritys lasketaan ulkomaalaisomisteiseksi vain, jos yksittäisen ulkomai sen omistajatahon omistusosuus on yli 50 prosenttia. 3

4 Ulkomaalaisomisteisia yrityksiä toimii täällä lukumääräisesti suhteellisen vähän, sillä vain noin joka kolmaskymmenes pääkaupunkilaisyritys oli ulkomaisessa omistuksessa. Näiden merkitys yritystoiminnan kannalta on kuitenkin erittäin merkittävä, koska niiden osuus helsinkiläisyritysten henkilöstömäärästä oli runsas viidennes ja osuus liikevaihdosta runsas kolmannes. Keskimääräinen ulkomaalaisomisteinen yritys on näin huomattavasti suurempi kuin keskimääräinen helsinkiläisyritys. Kun ulkomaalaisomisteisessa yrityksessä työskentelee keskimäärin 42,6 henkilöä jää muiden yritysten henkilöstömäärä 5,2 henkilöön. Vastaavasti liikevaihdon keskimäärä nousi ulkomaalaisomisteisissa yrityksissä 16,2 miljoonaan euroon ja oli muissa yrityksissä 1,3 miljoona euroa. Suomessa toimivien ulkomaalaisomisteisten yritysten toiminta on vahvasti keskittynyt Helsinkiin ja pääkaupunkiseudulle. Ulkomaalaisomisteisista yrityksistä 41 prosentilla toimintoja Helsingissä ja 69 prosentilla pääkaupunkiseudulla vuonna Helsingin osuus ulkomaalaisomisteisten yritysten henkilöstöstä oli 24 prosenttia sekä liikevaihdosta 26 prosenttia. Koko pääkaupunkiseudun osuus henkilöstöstä oli 42 prosenttia ja liikevaihdosta 45 prosenttia tuotettiin Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Kauniaisissa sijaitsevien yritysten toimipaikoissa. Kun ulkomaalaisomisteisuuden osuutta eri toimialoilla mitataan henkilöstömäärällä, niin Helsingissä kärkeen nousee moottoriajoneuvojen ja muiden kulkuneuvojen valmistus, missä 86 prosenttia koko henkilöstömäärästä oli ko. yritysten palveluksessa. Turvallisuuspalveluissa osuus oli 77, vesiliikenteessä 60 ja televiestinnässä 59 prosenttia. Merkittävin määrä työpaikkoja oli rahoitustoiminnassa (8 800 työpaikkaa), tukkukaupassa (6 000), tietokoneohjelmistotoiminnassa (5 900) sekä tietokoneiden ja elektronisten tuotteiden valmistuksessa (5 900). Henkilöstömäärällä mitattuna merkittävimmät yritysten kotimaat olivat Ruotsi, työpaikkaa, ja Alankomaat, työpaikkaa. Seuraavilla sijoilla olivat Tanska ja Ranska ja 1800 työpaikalla. Kuvio 6. Toimialat, joissa henkilöstömäärällä mitattu ulkomaisomisteisuus korkein Helsingissä 2008 Moottoriajoneuvojen ja muiden kulkun.valm. Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut Vesiliikenne Televiestintä Tietokoneiden ja elektron. tuott. valm. Kemiallisten tuotteiden ja lääkeain.valm. Rahoitus-ja vakuutustoiminta Varastointi ja liikennettä palv. toiminta Ohjelmistot ja siihen liittyvä toiminta Muiden ei-metal. miner. tuott. valm. Tukkukauppa Liikkeenjohdon konsultointi Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle Helsingin erikoistumisalat Ulkomaalaiomisteisten yritysten osuus henkilöstömäärästä, prosentia Seuraavassa tarkastellaan yritystoiminnan toimialarakenteen erikoistumista suhteessa koko Suomeen käyttäen analyysivälineenä ns. sijaintiosamääriin perustuvia toimialoittaisia indeksejä 4, jotka on laskettu toimialoittaisista yritysten henkilöstömäärätiedoista. Koska Helsingin ydinkeskusta ja sitä ympäröivä kantakaupunki muodostavat Helsingin seudun ylivoimaisesti vahvimman työssäkäyntialueen ei ole myöskään ihme, että Helsingin yritystoiminnan erikoistumisessa korostuu keskustahakuisten toimialojen merkitys. Nämä ovat pitkälle erikoistuneita palvelualoja, jotka ovat riippuvaisia suurista henkilöasiakasvirroista ja/tai suuresta ja monipuolisesta yritysasiakkaiden määrästä. Juuri tällaisia aloja ovat informaatio- ja viestintäalat sekä osaamisintensiivisiin liike-elämän palveluihin luettavat toimialat, jotka sijoittuvat korkealle Helsingin yritystoiminnan erikoistumisprofiilissa. Näitä aloja ovat mm. radio- ja televisiotoiminta, elokuva-, video- ja tv-ohjelmatuotanto, mainosala, liikkeenjohdon 5 Sijaintiosamäärä on laskettu toimialan työpaikkamäärätiedolle. Se kuvaa toimialan työpaikkamääräosuutta alueella suhteutettuna saman ryhmän työpaikkamääräosuuteen koko maassa. Kun tällä tavalla laskettu suhdeluku muunnetaan indeksiksi, se saa arvon 100, jos toimialan työpaikkaosuus on alueella yhtä suuri kuin koko maassa. Jos indeksin arvo on suurempi kuin 100 alue on erikoistunut kyseiseen toimialaan. Kuvioihin on poimittu ne toimialat, joilla erikoistumisindeksin arvo ylittää 120 eli alat, joiden työpaikkaosuus alueella on vähintään 20 % suurempi kuin koko maassa. 4

5 konsultointi, kustannustoiminta, tietotekniikkapalvelut, televiestintä sekä laki- ja laskentatoimen palvelut. Kuvio 7. Helsinhin yritystoiminnan erikoistumisalat suhteessa koko maahan 2008 Julkinen hallinto Radio- ja televisiotoiminta Elokuva- ja televisio-ohjelmatuotanto Mainostoiminta ja markkinatutkimus Järjestöjen toiminta Matkatoimistojen toiminta Kulttuuri- ja viihdetoiminta Liikkeenjohdon konsultointi Rahoitus- ja vakuutustoiminta Tietopalvelutoiminta Kustannustoiminta Ohjelmistot, konsultointi yms.toiminta Työllistämistoiminta Televiestintä Turvallisuus-ja vartiointipalvelut Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut Muut erikoist. palvelut liike-elämälle Kiinteistöalan toiminta Koulutus Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle Vesiliikenne Majoitus- ja ravitsemistoiminta Tukkukauppa Kirjastot, arkistot yms. Posti- ja kuriiritoiminta Indeksi, koko Edellisten lisäksi keskustahakuisia aloja ovat rahoitusala, järjestötoiminta, matkatoimistoala, kulttuuri- ja viihdepalvelut sekä majoitus- ja ravitsemistoiminta. Helsingin erikoistumisprofiilissa logistiikkatoimintoja edustavat vesiliikenne sekä tukkukauppa. Merkittävimmin pääkaupunkiin keskittynyt toimiala oli julkinen hallinto, maanpuolustus ja lakisääteinen sosiaalivakuutus (työeläkeyhtiöt). Informaatio- ja viestintäalan toiminnot keskittyneet Helsinkiin Alan toiminnot ovat vahvasti keskittyneet pääkaupunkiimme ja Helsingin seudulle. Helsingin osuus alan henkilöstömäärästä oli 42 prosenttia ja liikevaihdosta 47 prosenttia. Pääkaupunkiseudun osuus henkilöstömäärästä oli 56 prosenttia ja liikevaihdosta 62 prosenttia. Koko Helsingin seudulla vastaavat osuudet olivat 57 prosenttia ja 64 prosenttia. Alan merkittävin alaklusteri on ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvät toiminnot työpaikalla. Alan liikevaihdon määrä oli 2,6 miljardia euroa. Helsingin osuus alan työpaikoista oli 39 prosenttia ja liikevaihdosta 42 prosenttia vuonna Kuvio 8. Informaatio ja viestintätoimialojen henkilöstömäärä Helsingissä ja osuus koko maasta 2008 Radio- ja televisiotoiminta Elokuva- ja televisioohjelmatuotanto Tietopalvelutoiminta Kustannustoiminta Ohjelmistot ja siihen liitt. toim. Televiestintä Prosenttia Seuraavaksi merkittävin alaklusteri oli kustannustoiminta työpaikalla ja 1,6 miljardin euron liikevaihdolla. Helsingin osuus alan henkilöstöstä oli 41 prosenttia ja liikevaihdosta 53 prosenttia. Televiestintäyritykset työllistivät Helsingissä henkeä (36 prosenttia alan koko henkilöstömäärästä) sekä radio- ja televisiotoimintaa harjoittavat yritykset henkeä (73 prosenttia). Edellä kävi ilmi, että Helsingin yritystoiminnan ytimeen kuuluvista avainklustereista yksi on informaatio ja viestintäalan toimialakokonaisuus. Helsingissä näiden alojen yrityksessä työskenteli henkeä ja niiden liikevaihdon määrä oli 7,5 miljardia euroa vuonna Alan yritysten määrä kasvoi edellisestä vuodesta seitsemällä, henkilöstömäärä kahdella ja liikevaihto seitsemällä prosentilla.. 5

6 Laatuseloste Esityksessä käytetty aineisto on peräisin Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisteristä, johon tiedot kerätään pääasiassa kahdesta lähteestä: verohallinnon rekistereistä ja Tilastokeskuksen omista tiedusteluista. Tilasto kattaa tietyin rajoituksin yritykset, jotka toimivat arvonlisäverovelvollisina, työnantajina tai maksavat veroa elinkeinotuloista. Yrityksellä tarkoitetaan yhden tai useamman henkilön yhdessä harjoittamaa taloudellista toimintaa, joka tähtää kannattavaan tulokseen. Yrityksiä ovat: - ammatin- ja liikkeenharjoittajat, jotka toimivat omalla nimellään tai rekisteröidyllä toiminimellä, - oikeushenkilöt (esim. osakeyhtiö, osuuskunta), - julkiset rahoituslaitokset ja valtion liikelaitokset sekä asuntoyhteisöt. Tilastoon lasketaan mukaan yritykset, joiden toiminta-aika ylitti tilastovuotena puoli vuotta. Lisäksi yrityksen tuli työllistää yli puoli henkilöä tai liikevaihdon tuli olla enemmän kuin euroa vuonna Henkilöstö sisältää sekä palkansaajat että yrittäjät. Henkilöstö on muutettu kokovuosityöllisiksi siten, että esimerkiksi puolipäiväinen työntekijä vastaa puolta henkilöä ja kaksi puolivuotista työntekijää vastaa yhtä kokovuosityöllistä. Yritysrekisterin tiedusteluihin sisältymättömien yritysten henkilöstö on estimoitu palkkatietojen perusteella. Yrityksen suuruusluokka määritelty yrityksen koko maassa sijaitsevien kaikkien toimipaikkojen yhteenlasketun henkilöstömäärän (ei pelkästään Helsingissä sijaitsevien toimipaikkojen henkilöstömäärän) mukaan. Liikevaihto on tuloslaskelman mukainen, paitsi ammatinharjoittajilla, joilla se muodostuu ammatin tuloista. Eräiden toimialojen yrityksille ei tilastoida liikevaihtoa. Tärkein näistä on rahoitus- ja vakuutustoiminta. Toimiala on esitetty toimialaluokituksen 2008 mukaisesti. Yritys lasketaan ulkomaisomisteiseksi vain, jos yksittäisen ulkomaalaisen omistajatahon omistusosuus on yli 50 prosenttia. Esimerkiksi pörssiyrityksellä omistus saattaa jakautua usean ulkomaalaisen tahon kesken, mutta yhdenkään omistus ei ole yli 50 prosenttia. Edellä mainitussa tilanteessa pidetään yritystä kotimaisena. Käsitteiden, määritelmien ja luokitusten tarkempi kuvaus sekä Tilastokeskuksen yritysrekisterin muodostuksen menetelmäkuvaus on esitetty julkaisussa: Suomen yritykset Tilastokeskus Edelliset tiedot: Helsingin kaupungin tietokeskus, tilastoja 2009:22 6

7 Liitetaulu 1. Yritysten määrä, henkilöstön määrä ja liikevaihto toimialoittain Helsingissä sekä niiden osuus koko maasta 2008 Toimiala ( TOL 2008) Yritykset Henkilöstö Liikevaihto Osuus koko maasta, % Lukumäärä % Henkeä % Milj. % Yritykset Henkilöstö Liikevaihto Kaikki toimialat yhteensä ,2 16,8 17,8 C Teollisuus , , ,2 6,9 6,0 4,8 Siitä 10 Elintarvikkeiden valmistus 75 0, , ,7 4,5 6,7 5,0 17 Paperin, paperituotteiden valmistus 12 0, ,6 8 0,0 6,1 5,6 0,1 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 316 0, , ,4 25,2 18,2 14,9 20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valm. 34 0, , ,7 11,7 7,0 7,3 23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valm. 44 0, , ,3 5,2 5,4 5,8 25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 145 0, , ,2 2,9 2,1 2,0 26 Tietokoneiden sekä elektronisten tuott. valm. 85 0, , ,9 14,3 13,0 7,0 27 Sähkölaitteiden valmistus 45 0, , ,3 10,1 18,0 29,5 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 79 0, , ,8 4,9 4,0 3,2 D-E Energia- ja vesihuolto 75 0, , ,3 4,1 5,3 17,8 F Rakentaminen , , ,0 7,9 13,3 18,2 G Tukku- ja vähittäiskauppa , , ,5 14,0 17,0 26,1 45 Moottoriajoneuvojen kauppa ja korjaus 614 1, , ,5 6,8 12,7 18,2 46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvot) , , ,7 21,3 23,2 35,2 47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvot) , , ,3 11,8 14,3 12,8 H Kuljetus ja varastointi , , ,5 8,8 13,6 15,0 49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus , , ,3 7,5 11,3 10,4 50 Vesiliikenne 77 0, , ,5 23,5 26,6 36,8 51 Ilmaliikenne 24 0,1 85 0,0 37 0,1 26,7 1,2 1,3 52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta 324 0, , ,5 18,9 13,9 18,0 53 Posti- ja kuriiritoiminta 63 0, ,8 57 0,1 20,4 20,5 21,8 I Majoitus- ja ravitsemistoiminta , , ,9 13,5 23,5 24,8 J Informaatio ja viestintä , , ,7 32,7 42,4 47,5 58 Kustannustoiminta 425 1, , ,2 37,0 41,1 53,0 59 Elokuva- ja televisio-ohjelmatuotanto 644 1, , ,6 44,5 65,9 74,0 60 Radio- ja televisiotoiminta 27 0, , ,1 45,8 73,4 82,9 61 Televiestintä 109 0, , ,7 32,1 36,3 40,5 62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liitt. toim , , ,7 27,9 38,9 42,4 63 Tietopalvelutoiminta 200 0, , ,4 33,7 42,6 46,8 K Rahoitus- ja vakuutustoiminta , ,8 35 0,0 29,8 43,1 89,7 L Kiinteistöalan toiminta , , ,3 18,7 28,7 45,9 M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta , , ,2 25,5 29,4 35,8 69 Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut , , ,2 19,3 35,7 49,6 70 Liikkeenjohdon konsultointi , , ,5 31,7 43,9 50,6 71 Arkkitehti- ja insinööripalv.; tekninen testaus , , ,2 17,5 17,3 16,7 72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen 110 0, ,2 61 0,1 27,2 14,9 12,6 73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus , , ,7 32,8 51,7 69,1 74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle , , ,5 31,5 33,9 35,0 75 Eläinlääkintäpalvelut 221 0, ,1 24 0,0 24,5 19,0 17,7 N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta , , ,2 17,0 26,8 34,1 77 Vuokraus- ja leasingtoiminta 173 0, , ,4 14,0 14,8 19,8 78 Työllistämistoiminta 320 0, , ,9 27,4 36,5 39,7 79 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toim , , ,4 17,7 46,1 58,3 80 Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut 89 0, , ,2 17,3 36,0 36,9 81 Kiinteistön- ja maisemanhoito , , ,6 14,3 15,7 18,3 82 Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle 299 0, , ,6 25,9 27,1 42,4 P Koulutus 519 1, , ,3 19,8 28,0 39,4 Q Terveys- ja sosiaalipalvelut , , ,0 16,1 15,5 19,0 86 Terveyspalvelut , , ,8 18,5 20,5 23,3 87 Sosiaalihuollon laitospalvelut 37 0, ,5 61 0,1 3,2 7,7 7,1 88 Sosiaalihuollon avopalvelut 158 0, ,3 51 0,1 7,3 13,3 18,3 R Taiteet, viihde ja virkistys , , ,4 20,8 23,0 9,1 90 Kulttuuri- ja viihdetoiminta 766 2, ,5 78 0,1 31,2 45,0 37, Kirjastot, arkistot, rahapelipalvelut 16 0, ,1 72 0,1 15,5 14,7 2,9 93 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut 345 0, , ,2 12,1 18,1 21,0 S Muu palvelutoiminta , , ,3 13,8 19,6 16,7 94 Järjestöjen toiminta 140 0, ,5 9 0,0 36,6 49,9 49,8 95 Henkilökohtaist. ja kotitaloustav. korjaus 236 0, ,3 64 0,1 12,8 19,6 20,0 96 Muut henkilökohtaiset palvelut , , ,2 13,3 15,1 15,2 A-B, O, X Maatalous, kaivostoim., julk. hall., tuntematon 221 0, ,1 64 0,1 0,4 3,6 2,8 7

8 Liitetaulukko 2. Yritykset suurimmilla toimialoilla yrityksen kokonaishenkilöstömäärän mukaan Helsingissä 2008 Toimiala (TOL 2008) Yhteensä % Henkilöstön suuruusluokka, henkeä 0-4 % 5-9 % % % % % Kaikki toimialat yhteensä , , , , , ,8 C Teollisuus , , ,4 46 2,9 37 2,3 55 3,4 F Rakentaminen , ,8 18 0,6 17 0,5 16 0,5 G Tukku- ja vähittäiskauppa , , ,9 85 1,3 58 0,9 77 1,2 H Kuljetus ja varastointi , ,5 15 0,7 12 0,6 22 1,1 I Majoitus- ja ravitsemistoiminta , , ,4 16 1,1 9 0,6 11 0,7 J Informaatio ja viestintä , , ,5 40 1,5 40 1,5 40 1,5 K Rahoitus- ja vakuutustoiminta ,4 72 5, ,4 16 1,2 19 1,4 16 1,2 L Kiinteistöalan toiminta ,9 90 3,2 90 3,2 8 0,3 8 0,3 4 0,1 M Ammatillinen, tieteell. ja tekninen toim , , ,4 44 0,5 31 0,4 13 0,2 N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta , , ,1 41 1,9 36 1,7 34 1,6 Q Terveys- ja sosiaalipalvelut ,3 63 2,3 53 1,9 14 0,5 9 0,3 17 0,6 R Taiteet, viihde ja virkistys ,4 46 4,1 27 2,4 6 0,5 4 0,4 3 0,3 S Muu palvelutoiminta ,3 62 2,6 58 2,4 8 0,3 5 0,2 4 0,2 Liitetaulukko 3. Yritysten henkilöstömäärä suurimmilla toimialoilla yrityksen kokonaishenkilöstömäärän mukaan Helsingissä 2008 Toimiala (TOL 2008) Yhteensä % Henkilöstön suuruusluokka, henkeä 0-4 % 5-9 % % % % % Kaikki toimialat yhteensä , , , , , ,8 C Teollisuus , , , , , ,9 F Rakentaminen , , , , , ,2 G Tukku- ja vähittäiskauppa , , , , , ,4 H Kuljetus ja varastointi , , , , , ,3 I Majoitus- ja ravitsemistoiminta , , , , , ,2 J Informaatio ja viestintä , , , , , ,5 K Rahoitus- ja vakuutustoiminta , , , , , ,8 L Kiinteistöalan toiminta , , , , , ,8 M Ammatillinen, tieteell. ja tekninen toim , , , , , ,2 N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta , , , , , ,1 Q Terveys- ja sosiaalipalvelut , , , , , ,9 R Taiteet, viihde ja virkistys , , , , , ,1 S Muu palvelutoiminta , , , , , ,5 Liitetaulukko 4. Yritysten liikevaihto (miljoonaa euroa) suurimmilla toimialoilla yrityksen kokonaishenkilöstömäärän mukaan Helsingissä 2008 Toimiala (TOL 2008) Yhteensä % Henkilöstön suuruusluokka, henkeä 0-4 % 5-9 % % % % % Kaikki toimialat yhteensä , , , , , ,4 C Teollisuus , , , , , ,4 F Rakentaminen , , , , , ,8 G Tukku- ja vähittäiskauppa , , , , , ,4 H Kuljetus ja varastointi , , , , , ,5 I Majoitus- ja ravitsemistoiminta , , ,0 82 6, , ,0 J Informaatio ja viestintä , , , , , ,7 K Rahoitus- ja vakuutustoiminta , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 L Kiinteistöalan toiminta , , , , , ,2 M Ammatillinen, tieteell. ja tekninen toim , , , , , ,0 N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta Q Terveys- ja sosiaalipalvelut ,3 42 6,2 66 9,8 55 8,2 55 8, ,4 R Taiteet, viihde ja virkistys , , ,4 16 5,3 10 3, ,4 S Muu palvelutoiminta ,1 20 8, ,4 20 8,3 7 3, ,8 8

9 Liitetaulu 5. Yritysten määrä, henkilöstön määrä ja liikevaihto toimialoittain Helsingissä Toimiala ( TOL 2008) Yritykset Henkilöstömäärä Liikevaihto, milj. euroa Kaikki toimialat yhteensä C Teollisuus D Energiahuolto E Vesihuolto F Rakentaminen G Tukku- ja vähittäiskauppa H Kuljetus ja varastointi I Majoitus- ja ravitsemistoiminta J Informaatio ja viestintä K Rahoitus- ja vakuutustoiminta L Kiinteistöalan toiminta M Ammatillinen, tieteell.ja tekninen toim N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta O Julkinen hallinto ja maanpuolustus P Koulutus Q Terveys- ja sosiaalipalvelut R Taiteet, viihde ja virkistys S Muu palvelutoiminta A-B, X Muu ja tuntematon Liitetaulu 6. Yritysten määrä ja henkilöstömäärä toimialoittain Helsingissä ja Pääkaupunkiseudulla sekä osuus koko maasta 2008 Toimiala (TOL 2008) Helsinki Pääkaupunkiseutu Yritykset, Henkilöstö Liikevaihto, Osuus koko maasta, % Yritykset, Henkilöstö Liikevaihto, Osuus koko maasta, % Lkm Milj. Yritykset Henkilöstö Liikevaihto Lkm Milj. Yritykset Henkilöstö Liikevaihto Kaikki toimialat yhteensä ,2 16,8 17, ,0 27,9 38,9 C Teollisuus ,9 6,0 4, ,0 13,5 25,6 D Energiahuolto ,5 5,2 19, ,4 20,9 43,1 E Vesihuolto ,3 5,3 9, ,3 15,1 33,7 F Rakentaminen ,9 13,3 18, ,1 21,7 28,5 G Tukku- ja vähittäiskauppa ,0 17,0 26, ,7 33,8 50,7 H Kuljetus ja varastointi ,8 13,6 15, ,4 30,4 43,3 I Majoitus- ja ravitsemistoiminta ,5 23,5 24, ,4 33,5 36,1 J Informaatio ja viestintä ,7 42,4 47, ,1 55,5 62,2 K Rahoitus- ja vakuutustoiminta ,8 43,1 89, ,9 53,3 90,1 L Kiinteistöalan toiminta ,7 28,7 45, ,3 36,7 53,4 M Ammatill., tieteell.ja tekninen toim ,5 29,4 35, ,3 43,3 52,2 N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta ,0 26,8 34, ,5 38,3 50,7 P Koulutus ,8 28,0 39, ,7 37,9 49,6 Q Terveys- ja sosiaalipalvelut ,1 15,5 19, ,6 23,9 27,5 R Taiteet, viihde ja virkistys ,8 23,0 9, ,3 40,1 76,3 S Muu palvelutoiminta ,8 19,6 16, ,3 27,1 26,4 Muu ja tuntematon ,4 3,6 2, ,8 4,8 3,1 9

10 Liitetaulu 7. Ulkomaisomisteisten yritysten lukumäärä, henkilöstömäärä ja osuus koko yrityskannasta toimialoittain Helsingissä ja Pääkaupunkiseudulla 2008 Toimiala ( TOL 2008) Helsinki Pääkaupunkiseutu Lkm Henkilöstö Osuus kaikista yrityksistä, % Lkm Henkilöstö Osuus kaikista yrityksistä, % Lkm Henkilöstö Lkm Henkilöstö Kaikki toimialat yhteensä ,4 22, ,3 C Teollisuus ,5 30, , Elintarvikkeiden ja juomien valmistus ,2 18, ,9 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen ,3 0, , Kemiallisten tuotteiden ja lääkeaineitten valmistus ,2 49, ,8 23 Muiden ei-metall. mineraalituott.valm ,9 36, , Elektronisten ja sähkölaitt. valm ,3 51, ,8 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus ,5 15, , Moottoriajoneuvojen ja muiden kulkun. valm ,3 86, , , 22, 24-25, Muu teollisuus ,7 7, ,7 D-E Energia- ja vesihuolto , ,9 F Rakentaminen ,4 18, ,4 G Tukku- ja vähittäiskauppa ,5 21, ,2 45 Moottoriajoneuvojen kauppa sekä korjaus ,4 16, ,3 46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvot) ,6 31, ,2 47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvot) , ,6 H Kuljetus ja varastointi , Maaliikenne ja putkijohtokuljetus ,5 5, ,7 50 Vesiliikenne , ,3 51 Ilmaliikenne ,3 28, ,4 52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta ,2 38, Posti- ja kuriiritoiminta ,7 5, ,5 I Majoitus- ja ravitsemistoiminta ,5 14, ,5 J Informaatio ja viestintä ,4 31, ,9 58 Kustannustoiminta , ,6 59 Elokuva- ja televisio-ohjelmatuotanto ,6 22, ,7 60 Radio- ja televisiotoiminta ,7 16, ,9 61 Televiestintä ,3 59, ,9 62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta , ,1 63 Tietopalvelutoiminta , ,1 K Rahoitus- ja vakuutustoiminta ,6 44, L Kiinteistöalan toiminta ,7 7, ,3 M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta ,7 14, ,6 70 Liikkeenjohdon konsultointi ,6 31, ,3 71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; teknin. testaus ,9 14, ,8 73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus ,1 18, ,2 74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle ,4 3, ,9 69, 72, 75 Lakiasiain palv. ja tutkimus; eläinlääkintä ,3 2, ,5 N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta ,9 21, ,5 78 Työllistämistoiminta ,3 16, ,5 79 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toim ,8 21, ,6 80 Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut , ,8 82 Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle , ,8 77, 81 Vuokraustoiminta; kiinteistönhoito , ,4 P Koulutus ,2 5, Q Terveys- ja sosiaalipalvelut ,2 8, ,2 7,9 S Muu palvelutoiminta , ,4 11 A-B, O, R,T, U, X Muu ja tuntematon ,8 4, ,7 5,3 10

11 11

12 :1 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta tammi joulukuussa :2 Foreigners in Helsinki :3 Helsingin työllisyys ja työttömyys 4. vuosineljännes :4 Asuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa :5 Työikäiset eläkkeensaajat Helsingissä 2010:6 The Baltic Sea Cities in the Network of European Metropolises 2010:7 Ennakkotietoja Helsingin väkiluvusta vuodenvaihteessa 2009/2010 ja väestönmuutoksista vuonna :8 Asuntokuntien tulot Helsingissä :9 Rakentaminen Helsingissä vuonna :10 Työvoima ja työssäkäynti Helsingissä :11 Asuntojen vuokrat Helsingissä :12 Rakennus- ja asuntotuotanto Helsingissä :13 Rakentaminen Helsingissä vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä 2010:14 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta 1. vuosineljänneksellä :15 Työllisyys ja työttömyys Helsingissä 1. vuosineljänneksellä :16 Asuntojen hinnat Helsingissä tammi maaliskuussa :17 Asuntojen vuokrat Helsingissä tammi maaliskuussa :18 Helsingin väestö vuodenvaihteessa 2009/2010 ja väestönmuutokset vuonna lyhennetty versio 2010:19 Helsingin väestö vuodenvaihteessa 2009/2010 ja väestönmuutokset vuonna :20 Työpaikat Helsingissä 2007 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS Tilastoja 2010:21 Yritystoiminta Helsingissä 2008 Hinta 5 euroa

TILASTOJA YRITYSTOIMINTA HELSINGISSÄ Liikevaihdon määrä kääntyi yhdeksän prosentin kasvuun

TILASTOJA YRITYSTOIMINTA HELSINGISSÄ Liikevaihdon määrä kääntyi yhdeksän prosentin kasvuun TILASTOJA 19 2012 YRITYSTOIMINTA HELSINGISSÄ 2010 Liikevaihdon määrä kääntyi yhdeksän prosentin kasvuun Vuonna 2010 Helsingissä toimi 39 170 liikeyritystä Tilastokeskuksen yritysrekisterin mukaan. Yritysten

Lisätiedot

TILASTOJA YRITYSTOIMINTA HELSINGISSÄ Liikevaihdon määrä putosi kymmenyksellä Vuonna 2009 Helsingissä toimi liikeyritystä Tilastokeskuksen

TILASTOJA YRITYSTOIMINTA HELSINGISSÄ Liikevaihdon määrä putosi kymmenyksellä Vuonna 2009 Helsingissä toimi liikeyritystä Tilastokeskuksen TILASTOJA 24 2011 YRITYSTOIMINTA HELSINGISSÄ 2009 Liikevaihdon määrä putosi kymmenyksellä Vuonna 2009 Helsingissä toimi 39 477 liikeyritystä Tilastokeskuksen yritysrekisterin mukaan. Yritysten helsinkiläisissä

Lisätiedot

2015:19. Helsingin osuus koko seudun yritysten henkilöstöstä puolet

2015:19. Helsingin osuus koko seudun yritysten henkilöstöstä puolet 2015:19 YRITYSTOIMINTA HELSINGISSÄ 2013 Helsingin osuus koko seudun yritysten henkilöstöstä puolet Vuonna 2013 Helsingissä toimi 44 574 liikeyritystä Tilastokeskuksen yritysrekisterin mukaan. Yritysten

Lisätiedot

19 Yritystoiminta Helsingissä 2006

19 Yritystoiminta Helsingissä 2006 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2008 tilastoja 19 Yritystoiminta Helsingissä 2006 Yritysten henkilöstömäärä kääntyi kasvuun Helsingin osuus liikevaihdosta viidennes Kuvio 1. Yritysten henkilöstömäärän

Lisätiedot

17 Yritystoiminta Helsingissä 2005

17 Yritystoiminta Helsingissä 2005 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2007 tilastoja 17 Yritystoiminta Helsingissä 2005 Kolmasosa liikevaihdosta ulkomaisomisteisista yrityksistä Viidennes yritysten liikevaihdosta helsinkiläisyrityksistä Vuonna

Lisätiedot

2016:33. Kuvio 1. Yritysten lukumäärän, henkilöstömäärän ja liikevaihdon muutos edellisestä vuodesta 2014

2016:33. Kuvio 1. Yritysten lukumäärän, henkilöstömäärän ja liikevaihdon muutos edellisestä vuodesta 2014 2016:33 YRITYSTOIMINTA HELSINGISSÄ 2014 Yritysten määrä ennallaan Helsingissä Vuonna 2014 Helsingissä toimi 44 898 liikeyritystä Tilastokeskuksen yritysrekisterin mukaan. Yritysten helsinkiläisten toimipaikkojen

Lisätiedot

Yritystoiminta Helsingissä 2004

Yritystoiminta Helsingissä 2004 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2006 9 Yritystoiminta Helsingissä 2004 Helsingin kaupungin tietokeskus/ Kari Palomäki Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-644-6 Painettuna ISSN

Lisätiedot

Yritystoiminta Helsingissä 2003

Yritystoiminta Helsingissä 2003 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2005 Yritystoiminta Helsingissä 2003 Helsingin kaupungin kuvapankki/ Boy Hulden Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-435-4 Painettuna ISSN 1455-7231

Lisätiedot

Viidennes yrityssektorin liikevaihdosta Helsingistä

Viidennes yrityssektorin liikevaihdosta Helsingistä HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2004 36 Viidennes yrityssektorin liikevaihdosta Helsingistä Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-386-2 Painettuna ISSN 1455-7231 LISÄTIETOJA Juha

Lisätiedot

22 Yritystoiminta Helsingissä 2007

22 Yritystoiminta Helsingissä 2007 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2009 tilastoja 22 Yritystoiminta Helsingissä 2007 Ulkomaisomisteisten yritysten osuus liikevaihdosta lähes kolmannes Helsinkiläisyritysten osuus koko maan liikevaihdosta

Lisätiedot

2017:16. Kuvio 1. Yritysten lukumäärän, henkilöstömäärän ja liikevaihdon muutos edellisestä vuodesta ( )

2017:16. Kuvio 1. Yritysten lukumäärän, henkilöstömäärän ja liikevaihdon muutos edellisestä vuodesta ( ) 2017:16 Anu Henriksson YRITYSTOIMINTA HELSINGISSÄ 2015 Helsinkiläisyritykset palautumassa taantumasta Helsingin yritystoiminta on vuoden 2013 jälkeen palautunut taantumasta. Vuonna 2015 yritysten määrä

Lisätiedot

PALVELUALA TYÖLLISTÄÄ SUHDANNEVAIHTELUISTA HUOLIMATTA

PALVELUALA TYÖLLISTÄÄ SUHDANNEVAIHTELUISTA HUOLIMATTA PALVELUALA TYÖLLISTÄÄ SUHDANNEVAIHTELUISTA HUOLIMATTA Palvelusektori työllistää suhdannevaihteluista huolimatta. Vuosina 2008 2010 uusia työpaikkoja syntyi joka vuosi erityisesti ympäristönhuoltotehtäviin

Lisätiedot

2018:17. Anu Henriksson YRITYSTOIMINTA HELSINGISSÄ 2016

2018:17. Anu Henriksson YRITYSTOIMINTA HELSINGISSÄ 2016 2018:17 Anu Henriksson YRITYSTOIMINTA HELSINGISSÄ 2016 1 Sisällys 1. Yritysten kasvun vuosi Helsingissä... 3 2. Suuryritysten merkitys työllistäjinä merkittävä... 7 3. Hallinto- ja tukipalvelujen toimiala

Lisätiedot

Työpaikat ja työlliset 2015

Työpaikat ja työlliset 2015 Työpaikkoja Irja Henriksson 3.10.2017 Työpaikat ja työlliset 2015 Vuoden 2015 lopussa Lahdessa oli 49 761 työpaikkaa ja työllisiä 46 047. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 0,8 % ja työllisten 0,4 %. Luvut

Lisätiedot

Työpaikat ja työlliset 2014

Työpaikat ja työlliset 2014 Irja Henriksson 14.10.2016 Työpaikat ja työlliset 2014 Vuoden 2014 lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat vuoden

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 3 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä 73,6 prosenttia, eli samalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Työllisten

Lisätiedot

KUOPION TYÖPAIKAT JA ELINKEINORAKENNE 1.1.2011

KUOPION TYÖPAIKAT JA ELINKEINORAKENNE 1.1.2011 KUOPION KAUPUNGIN YRITYSPALVELU KUOPION TYÖPAIKAT JA ELINKEINORAKENNE 1.1.2011 Kuopion työpaikka- ja elinkeinorakennetiedot perustuvat Kuopion kaupungin yrityspalvelun ylläpitämään yritys- ja toimipaikkarekisteriin.

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2015

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2015 Työpaikkoja Irja Henriksson 20.11.2017 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2015 Vuoden 2015 lopussa Lahdessa oli 49 761 työpaikkaa ja työllisiä 46 047. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 0,8 % ja työllisten

Lisätiedot

Tietoja kuntaomisteisista yrityksistä vuonna 2016

Tietoja kuntaomisteisista yrityksistä vuonna 2016 Tietoja kuntaomisteisista yrityksistä vuonna 2016 Aineisto sisältää kuntien ja kuntayhtymien omistamat yritykset Kuntien ja kuntayhtymien omistamat yritykset oikeudellisen muodon mukaan vuonna 2016 Verohallinnon

Lisätiedot

Työvoimatutkimus. Joulukuun työttömyysaste 7,9 prosenttia. 2016, joulukuu, 4. neljännes ja vuosi

Työvoimatutkimus. Joulukuun työttömyysaste 7,9 prosenttia. 2016, joulukuu, 4. neljännes ja vuosi Työmarkkinat 207 Työvoimatutkimus 206, joulukuu, 4. neljännes ja vuosi Joulukuun työttömyysaste 7,9 prosenttia Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 206 joulukuussa 207 000,

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 23 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2011 toisella neljänneksellä 75,1 prosenttia, mikä oli puoli prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuosi

Lisätiedot

2015:8 TYÖPAIKAT HELSINGISSÄ Yli puolet Helsingin seudun työpaikoista pääkaupungissa

2015:8 TYÖPAIKAT HELSINGISSÄ Yli puolet Helsingin seudun työpaikoista pääkaupungissa 2015:8 Yli puolet Helsingin seudun työpaikoista pääkaupungissa Helsingissä oli vuoden 2012 lopussa yhteensä 386 600 työpaikkaa Tilastokeskuksen tietojen mukaan. Edellisestä vuodesta työpaikkamäärä kasvoi

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 18.3.2014 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Vuoden 2011 lopussa Lahdessa oli 47 210 työpaikkaa ja työllisiä 42 548. Vuodessa työpaikkalisäys oli 748,

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 4 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä 73,0 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta 0,7 prosenttiyksikköä.

Lisätiedot

Työvoimatutkimus. Joulukuun työttömyysaste 8,4 prosenttia. 2017, joulukuu, 4. neljännes ja vuosi

Työvoimatutkimus. Joulukuun työttömyysaste 8,4 prosenttia. 2017, joulukuu, 4. neljännes ja vuosi Työmarkkinat 2018 Työvoimatutkimus 2017, joulukuu,. neljännes ja vuosi Joulukuun työttömyysaste 8, prosenttia Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 2017 joulukuussa 227 000,

Lisätiedot

TILASTOJA TYÖPAIKAT HELSINGISSÄ Puolet Helsingin seudun työpaikoista pääkaupungissa

TILASTOJA TYÖPAIKAT HELSINGISSÄ Puolet Helsingin seudun työpaikoista pääkaupungissa TILASTOJA 18 2011 TYÖPAIKAT HELSINGISSÄ 2008 Puolet Helsingin seudun työpaikoista pääkaupungissa Helsingissä oli vuoden 2008 lopussa yhteensä 388 053 työpaikkaa Tilastokeskuksen tietojen mukaan. Edellisestä

Lisätiedot

Kuvio 1. Työpaikkamäärän muutos edellisestä vuodesta Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla 2002 2009. Helsinki Espoo Vantaa

Kuvio 1. Työpaikkamäärän muutos edellisestä vuodesta Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla 2002 2009. Helsinki Espoo Vantaa TILASTOJA 10 2012 TYÖPAIKAT HELSINGISSÄ 2009 Helsingissä työssä 155 000 ulkopaikkakuntalaista Helsingissä oli vuoden 2009 lopussa yhteensä 380 579 työpaikkaa Tilastokeskuksen tietojen mukaan. Edellisestä

Lisätiedot

Kuopion työpaikat 2017

Kuopion työpaikat 2017 Kuopion työpaikat 2017 Tilastokeskuksen julkistus 10/2019 Tilastotiedote 18/2019, 18.10.2019 Kuopion kaupunki, talous- ja omistajaohjaus KUOPION TYÖPAIKAT 2017 Kuopiossa oli vuoden 2017 lopussa noin 51

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2010

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2010 3 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 010 Työllisten määrä jäi Helsingissä vuoden 010 viimeisellä neljänneksellä runsaan prosentin pienemmäksi kuin vuosi sitten. Pääkaupunkiseudun,

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2014

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2014 Irja Henriksson 14.11.2016 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti Vuoden lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne

Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikka- ja elinkeinorakenne Elina Parviainen / Vantaan kaupunki elina.parviainen[at]vantaa.fi Päivitetty 12.12.2017 Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työvoima ja työttömyys

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 19:2016

TILASTOKATSAUS 19:2016 TILASTOKATSAUS 19:2016 21.10.2016 TYÖPAIKAT JA TYÖSSÄKÄYNNIN MUUTOS VANTAALLA, ESPOOSSA, HELSINGISSÄ JA KUUMA-ALUEELLA VIIME VUOSINA Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa 107 330 työpaikkaa ja 99 835 henkilöä

Lisätiedot

Tulevaisuuden megatrendit ja yrittäjyys

Tulevaisuuden megatrendit ja yrittäjyys Tulevaisuuden megatrendit ja yrittäjyys Yrittäjyyden trendit petri.malinen@yrittajat.fi Yritysrakenne Suomessa 2016 0,2% Suuryritykset (250 hlöä) 591 1,0% Keskisuuret yritykset (50 249 hlöä) 2 728 5,5%

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty Työpaikka- ja elinkeinorakenne Päivitetty 23.9.2013 Työpaikat Helsingin seudun kunnissa v 2000-2010 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Helsinki 372 352 372 101 370 342 364 981 365 597

Lisätiedot

2011 Pielisen Karjalan TOL osuudet liikevaihdon mukaan

2011 Pielisen Karjalan TOL osuudet liikevaihdon mukaan 1 % 5 % 4 % 1 % 2011 Pielisen Karjalan TOL osuudet liikevaihdon mukaan 1 % 2 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 2 % C Teollisuus G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus

Lisätiedot

Tietoja kuntaomisteisista yrityksistä vuonna Mikko Mehtonen

Tietoja kuntaomisteisista yrityksistä vuonna Mikko Mehtonen Tietoja kuntaomisteisista yrityksistä vuonna 2017 Mikko Mehtonen 19.2.2019 Mitä yrityksiä aineistoon on sisällytetty? Yritykset joissa kuntien tai kuntayhtymien yhteenlaskettu omistusosuus on vähintään

Lisätiedot

Käsittelyssä olevat avustushakemukset 15.1.2014 Pohjois-Pohjanmaan maakunta

Käsittelyssä olevat avustushakemukset 15.1.2014 Pohjois-Pohjanmaan maakunta Käsittelyssä olevat avustushakemukset 15.1.2014 Pohjois-Pohjanmaan maakunta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Pohjois-Pohjanmaa HAAPAJÄRVI Tukiryhmä Haettu kpl euro 4 194 314 Yrityksen kehittämisavustus 1

Lisätiedot

Työpaikat Vaasassa

Työpaikat Vaasassa Työpaikat Vaasassa 2000 2014 Erityissuunnittelija Teemu Saarinen, Kaupunkikehitys, 29.9.2016 Työpaikat Vaasassa vuosina 2000 2014* *) Tilastokeskus julkaisee vuoden 2015 työpaikkatiedot lokakuussa 2017.

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne

Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikka- ja elinkeinorakenne Elina Parviainen / Vantaan kaupunki elina.parviainen[at]vantaa.fi Päivitetty 25.10.2018 Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työvoima ja työttömyys

Lisätiedot

Kuopion työpaikat 2016

Kuopion työpaikat 2016 Kuopion työpaikat 2016 Tilastokeskuksen julkistus 09/2018 Tilastotiedote 13/2018, 26.9.2018 Kuopion työpaikat vuonna 2016 - Kuopiossa oli vuoden 2016 lopussa noin 51 000 työpaikkaa. - Vuonna 2016 Kuopion

Lisätiedot

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Lapissa

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Lapissa 1/6 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Lapissa 1993-2007 L A P P I Koodi Toimiala 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2 007 A,B ALKUTUOTANTO 7 506 6 926 5 978 5 449 5 346

Lisätiedot

Alue-ennuste, työllisyys VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014

Alue-ennuste, työllisyys VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014 Alue-ennuste, työllisyys VATT Toimiala Online syysseminaari 21.11. Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut 1, työllisyyden kumulatiivinen %-muutos -4-6 -8-1 -12-14 Metsätalous

Lisätiedot

Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013

Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013 Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013 Hyvinkään elinkeinorakenne Tähän diasarjaan on koottu muutamia keskeisiä Hyvinkään kaupungin elinkeinorakennetta koskevia

Lisätiedot

Hämeen väestöä, työmarkkinoita, toimialojen kehitystä, tuotannon volyymia ja työvoiman poistumia kuvaavia määrällisiä ennusteita

Hämeen väestöä, työmarkkinoita, toimialojen kehitystä, tuotannon volyymia ja työvoiman poistumia kuvaavia määrällisiä ennusteita Hämeen väestöä, työmarkkinoita, toimialojen kehitystä, tuotannon volyymia ja työvoiman poistumia kuvaavia määrällisiä ennusteita Hämeen ELY-keskus Johdon tuki yksikkö Erikoissuunnittelija Jesse Marola

Lisätiedot

Lapin liitto 24.10.2011 Työpaikat Lapin seutukunnissa kunnittain 2011

Lapin liitto 24.10.2011 Työpaikat Lapin seutukunnissa kunnittain 2011 1/9 Lapin liitto 24.10.2011 Työpaikat Lapin seutukunnissa kunnittain 2011 Toimiala kirjaintaso sekä 2-nro taso (TOL 2008) LAPPI Itä- Kemijärvi Pelkosenniemi Posio Salla Savukoski Kemi- Tornio Kemi Keminmaa

Lisätiedot

Vuoden 2004 työpaikkatiedot (ennakko) on julkaistu 8.3.2006

Vuoden 2004 työpaikkatiedot (ennakko) on julkaistu 8.3.2006 Vuoden 2004 työpaikkatiedot (ennakko) on julkaistu 8.3.2006 Työpaikkojen määrän kehitys Tampereen seutukunnassa 2002 2003 2004* Muutos, 03-04 lkm Kangasala (1 8 017 8 134 8 240 106 1,3 Lempäälä 4 748 4

Lisätiedot

KUOPION TYÖPAIKAT

KUOPION TYÖPAIKAT KUOPION TYÖPAIKAT 2011-2015 Muutokset 5 vuodessa: Työpaikkojen määrä kasvoi viidessä vuodessa noin 200 työpaikalla, 2,5 % - naisilla +600 työpaikkaa / miehillä -400 työpaikkaa Koulutuksen mukaan työpaikkamäärät

Lisätiedot

Työpaikat Helsingissä 2011

Työpaikat Helsingissä 2011 9 2014 Yli puolet Helsingin seudun työpaikoista pääkaupungissa Helsingissä oli vuoden 2011 lopussa yhteensä 386 400 työpaikkaa Tilastokeskuksen tietojen mukaan. Edellisestä vuodesta työpaikkamäärä kasvoi

Lisätiedot

Kymenlaakso ennusteet

Kymenlaakso ennusteet Kymenlaakso 2010-2040 ennusteet ValokuvaT Mika Rokka 30.1.2018 päivitetty Kymenlaakson väkilukuennuste 2014-2040 2 Lähde: Tilastokeskus Väestön ikäjakauma Kymenlaaksossa (suunnite, Iitti mukana) 3 Väestön

Lisätiedot

Yritystoiminnan sijoittuminen ja rakenne alueittain liitemateriaali

Yritystoiminnan sijoittuminen ja rakenne alueittain liitemateriaali Helsingin seudun yritysraportti Yritystoiminnan sijoittuminen ja rakenne alueittain liitemateriaali Tässä Helsingin seudun yritysraporttiin liittyvässä liiteosassa yritystoimintaa tarkastellaan Espoossa,

Lisätiedot

Työpaikat Vaasan seudulla

Työpaikat Vaasan seudulla Työpaikat Vaasan seudulla 2000 2014 Erityissuunnittelija Teemu Saarinen, Kaupunkikehitys, 29.9.2016 Työpaikat Vaasan seudulla vuosina 2000 2014* *) Tilastokeskus julkaisee vuoden 2015 työpaikkatiedot lokakuussa

Lisätiedot

1/9. Lapin liitto 27.10.2011 Työpaikat Lapin seutukunnissa kunnittain 2009. Kemi Keminmaa Simo Tervola Tornio. Posio Salla Savukoski Kemi- Tornio

1/9. Lapin liitto 27.10.2011 Työpaikat Lapin seutukunnissa kunnittain 2009. Kemi Keminmaa Simo Tervola Tornio. Posio Salla Savukoski Kemi- Tornio 1/9 Lapin liitto 27.10.2011 Työpaikat Lapin seutukunnissa kunnittain 2009 LAPPI Itä- Kemijärvi Pelkosenniemi Posio Salla Savukoski Kemi- Tornio Kemi Keminmaa Simo Tervola Tornio Kaikki toimialat yhteensä

Lisätiedot

Esimerkki Kuntomittarista testiaineistolla

Esimerkki Kuntomittarista testiaineistolla Yrityksen nimi Suomen tieto Oy Lähde tieto Myyntioptimi Päivämäärä 7. helmikuu 2014 rekisteri Testi4.xlsx Suomen tieto Oy rekisterin tiedon laatu Tiedon laatu Lukumäärä Osuus Ostot Aktiivinen 2.870 96,2

Lisätiedot

LIITE 3. Lähteet. Lähteenä käytetyt tilastoaineistot:

LIITE 3. Lähteet. Lähteenä käytetyt tilastoaineistot: Lohjan kaupungin elinkeinopoliittinen ohjelma vuosille 26-213 Lähteet LIITE 3 Lähteenä käytetyt tilastoaineistot: Kaavio 1. Lohjan väkiluku vuosina 1995-25 Kaavio 2. Väkiluvun muutos Lohjalla vuodesta

Lisätiedot

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Pohjois-Lapin seutukunnassa

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Pohjois-Lapin seutukunnassa 1 Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Pohjois-Lapin seutukunnassa - luokitus vuoden 1995 mukainen vuodet 1993-2000 ja luokitus vuoden 2002 mukainen vuodet 2001-2007 POHJOIS-LAPIN

Lisätiedot

Kymenlaakso ennusteet päivitetty

Kymenlaakso ennusteet päivitetty Kymenlaakso 2010-2040 ennusteet 12.04.2016 päivitetty Kymenlaakson väkilukuennuste 2014-2040 2 Lähde: Tilastokeskus Kymenlaakson väestöennuste 2014-2040 3 Lähde: Tilastokeskus Kymenlaakson ikärakenne-ennuste

Lisätiedot

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Tunturi-Lapin seutukunnassa

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Tunturi-Lapin seutukunnassa 1 Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Tunturi-Lapin seutukunnassa - luokitus vuoden 1995 mukainen vuodet 1993-2000 ja luokitus vuoden 2002 mukainen vuodet 2001-2007 TUNTURI-LAPIN

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti vuonna 2013

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti vuonna 2013 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 11.12.2015 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti vuonna 2013 Vuoden 2013 lopussa Lahdessa oli 46 337 työpaikkaa ja työllisiä 41 049. Vuodessa työpaikkojen

Lisätiedot

1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain. 2) Alueen profiilitiedot

1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain. 2) Alueen profiilitiedot Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain Jämsä, ja koko maa Henkilökunta Liikevaihto Toimipaikkojen henkilökunta

Lisätiedot

LAUKAAN TILASTOKATSAUS YRITYKSET JA TOIMIPAIKAT

LAUKAAN TILASTOKATSAUS YRITYKSET JA TOIMIPAIKAT LAUKAAN TILASTOKATSAUS YRITYKSET JA TOIMIPAIKAT 1995=100 YRITYSTEN MÄÄRÄN KEHITYS 1995-2012 200 190 180 Laukaa Koko maa 170 160 150 140 130 120 110 100 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Lisätiedot

Pirkanmaan yritysbarometri I/2019

Pirkanmaan yritysbarometri I/2019 Pirkanmaan yritysbarometri I/19 Toukokuu 19 Markus Sjölund Taustatiedot Kyselyajankohta: 3.5. -15.5.19 Vastanneita 364, vastausprosentti 19 % Vastaajat yrityskoon mukaan: 1-9 44.1% - 49 31.9% - 249 17.4%

Lisätiedot

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Itä-Lapin seutukunnassa

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Itä-Lapin seutukunnassa 1/24 Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Itä-Lapin seutukunnassa - luokitus vuoden 1995 mukainen vuodet 1993-2000 ja luokitus vuoden 2002 mukainen vuodet 2001-2007 ITÄ-LAPIN

Lisätiedot

09/2015. Yritysten työeläkemaksut vuonna 2014. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

09/2015. Yritysten työeläkemaksut vuonna 2014. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 09/2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Yritysten työeläkemaksut vuonna 2014 Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 09/2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Yritysten työeläkemaksut vuonna

Lisätiedot

Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne päivitetty

Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne päivitetty Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne päivitetty Työpaikat yhteensä (TOL2008) 2006-2016 76000 74000 73745 74117 73225 72000 70000 69655 70168 69752 68000

Lisätiedot

Palvelujen tuottajahintaindeksit

Palvelujen tuottajahintaindeksit Hinnat ja kustannukset 2012 Palvelujen tuottajahintaindeksit 2012, 2. vuosineljännes Palvelujen tuottajahinnat nousivat 2,4 prosenttia huhti-kesäkuussa Palvelujen tuottajahinnat nousivat Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Kilpailukyky ja työmarkkinat

Kilpailukyky ja työmarkkinat Kilpailukyky ja työmarkkinat - Työpaikka- ja elinkeinorakenne - Työvoima ja työttömyys - Työvoiman saatavuus - Tulotaso ja Helsingin kaupungin tietokeskus Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikat Helsingin

Lisätiedot

Aviapolis-tilastoja lokakuu 2007

Aviapolis-tilastoja lokakuu 2007 -tilastoja lokakuu 2007 Väestö ikäryhmittäin -alueella ja koko Vantaalla 1.1.2007 ja ennuste 1.1.2015 väestöosuus, % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2007 2015 2007 2015 Vantaa 75+ -vuotiaat 65-74 -vuotiaat

Lisätiedot

Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne

Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne Valokuvat Juha Metso 15.11.2017 päivitetty Työpaikat yhteensä (TOL2008) 2000-2015 76000 74000 73265 73478 73745 74117

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3 Toimintaympäristö Tavoitteiden, päämäärien ja toimenpiteiden muodostamiseksi on tunnettava kunnan nykyinen toimintaympäristö. Toimintaympäristössä elinkeinojen kannalta

Lisätiedot

Väestö lisääntyi 178 asukkaalla

Väestö lisääntyi 178 asukkaalla 1/2015 2/2015 3/2015 4/2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 9/2015 10/2015 11/2015 12/2015 YLEINEN JA OMAN ALUEEN TALOUDELLINEN KEHITYS Väestönmuutokset Vuoden 2015 lopussa kempeleläisiä oli ennakkotietojen

Lisätiedot

yrityskatsaus y 2013 Tilastokeskus, Alueellinen yritystoimintatilasto

yrityskatsaus y 2013 Tilastokeskus, Alueellinen yritystoimintatilasto n maakunnan yrityskatsaus y 2013 Lähde: Tilastokeskus, Alueellinen yritystoimintatilasto Yritystoimipaikat Maakuntien % osuudet koko maan yritystoimipaikoista vuonna 2013 Uusimaa 28,0 Varsinais Suomi 9,5

Lisätiedot

Tilastokuviot 2016 /1

Tilastokuviot 2016 /1 Tilastokuviot 2016 /1 Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain Jämsä, ja koko maa Henkilökunta Liikevaihto

Lisätiedot

Palvelujen tuottajahintaindeksit

Palvelujen tuottajahintaindeksit Hinnat ja kustannukset 2014 Palvelujen tuottajahintaindeksit 2014, 1. vuosineljännes Palvelujen tuottajahinnat nousivat prosenttia tammi-maaliskuussa Palvelujen tuottajahinnat nousivat Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Palvelujen tuottajahintaindeksit

Palvelujen tuottajahintaindeksit Hinnat ja kustannukset 2012 Palvelujen tuottajahintaindeksit 2012, 1. vuosineljännes Palvelujen tuottajahinnat nousivat 2,6 prosenttia tammi maaliskuussa Palvelujen tuottajahinnat nousivat Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Palvelujen tuottajahintaindeksit

Palvelujen tuottajahintaindeksit Hinnat ja kustannukset 2014 Palvelujen tuottajahintaindeksit 2013, 4. vuosineljännes Palvelujen tuottajahinnat nousivat prosenttia loka-joulukuussa Palvelujen tuottajahinnat nousivat Tilastokeskuksen mukaan

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013 NÄKYMIÄ MARRASKUU 2013 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013 Julkaisuvapaa 26.11.2013 Aloittaneiden yritysten määrä jatkaa laskuaan Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne

Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne Valokuvat Juha Metso päivitetty Työpaikat yhteensä (TOL2008) 2000-2015 76000 74000 73265 73478 73745 74117 73225 72000

Lisätiedot

Työpaikka- ja. Päivitetty 9.9.2014

Työpaikka- ja. Päivitetty 9.9.2014 Työpaikka- ja elinkeinorakenne i k Päivitetty 9.9.2014 Työpaikat Helsingin seudun kunnissa v 2000-20112011 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Helsinki 372 101 370 342 364 981 365 597

Lisätiedot

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Uusi SeutUra -hanke Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Pielisen Karjalan vahvat klusterit Tässä aineistossa on tarkasteltu Pielisen Karjalan eli

Lisätiedot

Työttömät työnhakijat, työttömyysasteet ja työpaikat Hämeessä maaliskuussa TEM/Työnvälitystilastot

Työttömät työnhakijat, työttömyysasteet ja työpaikat Hämeessä maaliskuussa TEM/Työnvälitystilastot Työttömät työnhakijat, työttömyysasteet ja työpaikat Hämeessä maaliskuussa 2014 Työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Hämeen ELY-keskuksen alueella vuosina 2009 2014 30 000 Työttömät työnhakijat (ml.

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista yrityksistä, I/2013

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista yrityksistä, I/2013 NÄKYMIÄ HUHTIKUU 2013 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista yrityksistä, I/2013 Julkaisuvapaa 26.4.2013 Aloittaneiden yritysten ja starttirahalla aloittaneiden määrä laskusuuntainen

Lisätiedot

Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain ja alueen profiilitiedot v. 2014

Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain ja alueen profiilitiedot v. 2014 Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain ja alueen profiilitiedot v. 2014 Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot

Lisätiedot

Työvoimatutkimus. Joulukuun työttömyysaste 9,2 prosenttia. 2015, joulukuu, 4. neljännes ja vuosi

Työvoimatutkimus. Joulukuun työttömyysaste 9,2 prosenttia. 2015, joulukuu, 4. neljännes ja vuosi Työmarkkinat 26 Työvoimatutkimus 25, joulukuu, 4. neljännes ja vuosi Joulukuun työttömyysaste 9,2 prosenttia Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 25 joulukuussa 24, mikä oli

Lisätiedot

Rahoitusleasinghankinnat 2,2 miljardia vuonna 2014

Rahoitusleasinghankinnat 2,2 miljardia vuonna 2014 Rahoitus ja vakuutus 15 1 hankinnat, miljardia vuonna 1 hankinnat olivat, miljardia euroa vuonna 1. Edelliseen vuoteen verrattuna hankinnat kasvoivat 1 prosenttia. vuokria puolestaan maksettiin 1, miljardia

Lisätiedot

Palvelujen tuottajahintaindeksit

Palvelujen tuottajahintaindeksit Hinnat ja kustannukset 2015 Palvelujen tuottajahintaindeksit 2015, 3. vuosineljännes Palvelujen tuottajahinnat pysyivät heinä-syyskuussa keskimäärin ennallaan vuoden takaisesta Palvelujen tuottajahinnat

Lisätiedot

1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain. 2) Alueen profiilitiedot

1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain. 2) Alueen profiilitiedot Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain Jämsä, ja koko maa Henkilökunta Liikevaihto Toimipaikkojen henkilökunta

Lisätiedot

2015: 2015:7 7 TYÖMARKKINAT HELSINGISSÄ VUOSINA 2012 2014. Lähde: Helsingin kaupungin aineistopankki / Ari Leppä

2015: 2015:7 7 TYÖMARKKINAT HELSINGISSÄ VUOSINA 2012 2014. Lähde: Helsingin kaupungin aineistopankki / Ari Leppä 215: 215:7 7 TYÖMARKKINAT HELSINGISSÄ VUOSINA 212 214 Lähde: Helsingin kaupungin aineistopankki / Ari Leppä Helsingin työmarkkinoiden analyysi perustuu pääosin Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen tietoihin.

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 1:2018

TILASTOKATSAUS 1:2018 TILASTOKATSAUS 1:2018 5.2.2018 PENDELÖINTI VANTAALLA JA HELSINGIN SEUDULLA 2006 2015 Tässä tilastokatsauksessa käsitellään Vantaan työssäkäyntiä (pendelöintiä) kahdesta näkökulmasta. Ensin tarkastelun

Lisätiedot

Tilastokuviot. 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot

Tilastokuviot. 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain Jämsä, ja koko maa Henkilökunta Liikevaihto Toimipaikkojen

Lisätiedot

Ruututietokanta 2016: 250m x 250m

Ruututietokanta 2016: 250m x 250m Ruututietokanta 2016: 250m x 250m ja asukkaiden 2015. 250m x 250m. 1 asukas 55 472 55 472 2-10 asukasta 769 806 204 286 11-99 asukasta 1 791 725 55 063 100-499 asukasta 2 119 843 11 227 500-999 asukasta

Lisätiedot

Ruututietokanta 2017: 250m x 250m

Ruututietokanta 2017: 250m x 250m Ruututietokanta 2017: 250m x 250m ja asukkaiden 2016. 250m x 250m. 1 asukas 55 802 55 802 2-10 asukasta 762 404 202 859 11-99 asukasta 1 787 031 54 910 100-499 asukasta 2 124 278 11 232 500-999 asukasta

Lisätiedot

Ruututietokanta 2015: 250m x 250m

Ruututietokanta 2015: 250m x 250m Ruututietokanta 2015: 250m x 250m ja asukkaiden 2014. 250m x 250m. 1 asukas 54 927 54 927 2-10 asukasta 776 859 205 555 11-99 asukasta 1 791 875 55 215 100-499 asukasta 2 110 651 11 202 500-999 asukasta

Lisätiedot

Kauppa luo kasvua Jaana Kurjenoja

Kauppa luo kasvua Jaana Kurjenoja Kauppa luo kasvua Kauppa luo varallisuutta yhteiskuntaan Osuus arvonlisäyksestä 2016 Kauppa 20% 9% Metalli- ja elektroniikkateollisuus Muu jalostus 9% Ammatillinen ja tieteellinen toiminta, hallinto- ja

Lisätiedot

2015: 2016:12 TYÖMARKKINAT HELSINGISSÄ VUONNA 2015

2015: 2016:12 TYÖMARKKINAT HELSINGISSÄ VUONNA 2015 2015: 2016:12 7 TYÖMARKKINAT HELSINGISSÄ VUONNA 2015 Helsingin työmarkkinoiden analyysi perustuu työpaikkojen ja työllisyyden tarkastelussa pääosin Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen tietoihin. Taulukoiden

Lisätiedot

Palvelujen tuottajahintaindeksit

Palvelujen tuottajahintaindeksit Hinnat ja kustannukset 2015 Palvelujen tuottajahintaindeksit 2015, 2. vuosineljännes Palvelujen tuottajahinnat pysyivät huhti-kesäkuussa keskimäärin ennallaan vuoden takaisesta Palvelujen tuottajahinnat

Lisätiedot

Yt-tilastot Tytti Naukkarinen

Yt-tilastot Tytti Naukkarinen Yt-tilastot 2017 Tytti Naukkarinen 8.1.2018 Vuosivertailu 2007 2017 Alkaneiden yt-neuvottelujen alaiset henkilöt 250000 200000 150000 100000 50000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Lisätiedot

Uusi toimialaluokitus TOL 2008

Uusi toimialaluokitus TOL 2008 Uusi toimialaluokitus TOL 2008 - Uudistuksen lähtökohdat - Käyttöönotto - Mikä muuttuu - Tilastokeskuksen palvelut Luokitusuudistuksen yleiset lähtökohdat Kv-toimialaluokituksen (ISIC) rakenne tarkistetaan

Lisätiedot

Palvelujen tuottajahintaindeksit

Palvelujen tuottajahintaindeksit Hinnat ja kustannukset 2014 Palvelujen tuottajahintaindeksit 2014, 3. vuosineljännes Palvelujen tuottajahinnat nousivat prosenttia heinä-syyskuussa vuoden takaisesta Palvelujen tuottajahinnat nousivat

Lisätiedot

Ulkomaankauppa ja sitä harjoittavat yritykset - näkökulmia

Ulkomaankauppa ja sitä harjoittavat yritykset - näkökulmia Ulkomaankauppa ja sitä harjoittavat yritykset - näkökulmia Globalisaatioseminaari 17.4.2103, Tilastokeskus Timo Koskimäki Tilastojohtaja, Tulli Sisällys Tavara- ja yritysnäkökulmat ulkomaankauppaan Yritysnäkökulmaa

Lisätiedot

YT-TILASTOT 2015 7.1.2016 ILKKA KAUKORANTA

YT-TILASTOT 2015 7.1.2016 ILKKA KAUKORANTA YT-TILASTOT 2015 7.1.2016 ILKKA KAUKORANTA 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Alkaneiden yt-neuvotteluiden alaiset henkilöt 2011Q1 2011Q2 2011Q3 2011Q4 2012Q1 2012Q2 2012Q3

Lisätiedot