2017:16. Kuvio 1. Yritysten lukumäärän, henkilöstömäärän ja liikevaihdon muutos edellisestä vuodesta ( )

Save this PDF as:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2017:16. Kuvio 1. Yritysten lukumäärän, henkilöstömäärän ja liikevaihdon muutos edellisestä vuodesta ( )"

Transkriptio

1 2017:16 Anu Henriksson YRITYSTOIMINTA HELSINGISSÄ 2015 Helsinkiläisyritykset palautumassa taantumasta Helsingin yritystoiminta on vuoden 2013 jälkeen palautunut taantumasta. Vuonna 2015 yritysten määrä oli jo kasvussa, vaikkakin niiden yhteenlaskettu liikevaihto vielä laski. Maltillisesta talouskasvusta johtuen muutokset yritysten lukumäärässä, henkilöstömäärässä ja liikevaihdossa vuonna 2015 olivat kaiken kaikkiaan melko pieniä. Kuvio 1. Yritysten lukumäärän, henkilöstömäärän ja liikevaihdon muutos edellisestä vuodesta ( ) Lähde: Tilastokeskus, Yritys- ja toimipaikkarekisteri Vuonna 2015 Helsingissä toimi liikeyritystä 2 Tilastokeskuksen yritysrekisterin 3 mukaan. Suomen kaikista yrityksistä 13 prosentilla oli vähintään yksi toimipaikka Helsingissä. Pääkaupungin osuus maan 1 Yrityksen on katsottu toimivan Helsingissä, jos sillä on vähintään yksi toimipaikka kaupungissa, kts. lisää laatuselosteesta sivulta Yrityksen määritelmä, kts. laatuseloste sivulla Katso lisätietoja aineistosta laatuselosteesta sivulta 17. 1

2 kaikkien yritysten henkilöstöstä oli 17 prosenttia ja liikevaihdosta 20 prosenttia. Pääkaupunkiseudun yhteinen osuus koko maan yrityksistä oli 20 prosenttia, yritysten henkilöstömäärästä 29 ja liikevaihdosta 39 prosenttia. Hallinto- ja tukipalveluyrityksissä henkilöstömäärä kasvoi voimakkammin Kaikkien helsinkiläisyritysten yhteenlaskettu henkilöstömäärä4 oli , mikä oli 0,4 prosenttia edellisvuotta korkeammalla tasolla vuonna Vuodesta 2013 Helsingissä jäätiin kuitenkin jälkeen 1,2 prosenttia. Yksityisen sektorin työpaikkamäärä on noin 70 % kaikista Helsingin työpaikoista. Henkilöstömäärä kasvoi vuonna 2015 vahvimmin hallinto- ja tukipalvelutoiminnassa (7,8 prosenttia), taiteissa, viihteessä ja virkistyksessä (5,6 %) sekä rakentamisen alan (3,4 %) yrityksissä. Henkilöstömäärä laski puolestaan suhteellisesti eniten kaupan (-4,6 prosenttia), muun palvelutoiminnan (-4,5 %) sekä varastoinnin ja kuljetuksen (-4,3 %) toimialoilla. Yritysten kokonaisliikevaihdon määrä edelleen laskussa Yritysten helsinkiläisten toimipaikkojen yhteenlaskettu liikevaihdon 5 määrä 74,8 miljardia euroa. Kaikkien toimialojen yritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli vuonna ,7 prosenttia alemmalla tasolla kuin vuonna Vuodesta 2013 liikevaihdon arvo oli laskenut 5,6 prosenttia. Kun seurataan taloudellisen aktiivisuuden eroja eri toimialojen välillä, nähdään, että joillakin aloilla liikevaihto kuitenkin kasvoi vahvasti vuonna Kasvu edelliseen vuoteen verrattuna oli voimakkainta muussa palvelutoiminnassa (36,1 prosenttia), taiteen, viihteen ja virkistyksen toimialan yrityksissä (20,2 %) sekä hallinto- ja tukipalveluissa (13,7 %). Viimeksi mainitun toimialan liikevaihdon kehitystä siivittivät kasvuun erityisesti vuokraus- ja leasingtoiminta sekä turvallisuus, vartiointi ja etsiväpalvelut. Liikevaihto puolestaan väheni kaupan alalla merkittävästi jo toista vuotta peräkkäin (-4,6 prosenttia vuonna 2015). Tämä näkyi erityisesti moottoriajoneuvo- ja tukkukaupan yrityksissä. Suuryritysten merkitys työllistäjinä merkittävä 85 % yrityksistä työllistää alle 5 henkeä Lähes kaikki Helsingissä toimivat yritykset lukeutuvat pienyrityksiin, joilla henkilöstömäärä jää alle 50:n. Niiden osuus koko yrityskannasta oli 97,6 prosenttia, henkilöstömäärästä 41,3 prosenttia ja liikevaihdosta 37,6 prosenttia. Alle viisi henkeä työllistäviä yrityksiä, niin sanottuja mikroyrityksiä, oli yrityskannassa 84,9 prosenttia. Seuraavaan kokoluokkaan, 5-9 henkeä työllistäneet yritykset, kuului helsinkiläisyrityksistä 6,2 prosenttia ja työpaikan yritysten osuus oli 6,5 prosenttia. Keskisuurten yritysten ( työntekijää) osuus pääkaupungin yrityskannasta oli 1,7 prosenttia. Näiden osuus henkilöstöstä oli 19,7 prosenttia ja liikevaihdosta 26,4 prosenttia. Suuryritykset merkittäviä työllistäjiä Valtaosa Helsingin yrityksistä on siis kooltaan pieniä ja keskisuuria. Suurten yritysten merkitys liikevaihdon määrälle ja työllisyydelle on silti merkittävä. Suuryrityksiä, joissa koko yrityksen kokonaishenkilöstömäärä oli vähintään 250, oli Helsingissä vuonna 2015 vain 0,7 prosenttia koko yrityskannasta. Isoimpien yritysten osuus kaikkien yritysten henkilöstömäärästä oli kuitenkin 39,0 prosenttia ja osuus yritysten liikevaihdosta 38,1 prosenttia. Helsingin kymmenen suurinta yritystä työllistivät 9,4 prosenttia kaikissa kaupungin yrityksessä työskentelevistä henkilöstä. Kaikista maan 585 suuryrityksestä useammalla kuin joka toisella (53,8 prosentilla) oli toimintoja Helsingissä. 4 Laskennallinen henkilöstömäärä henkilötyövuosina, katso lisää laatuselosteesta sivulta Lue lisää liikevaihdon määrittelystä sivulta 18. 2

3 Taulukko 1. Helsinkiläisyritysten lukumäärä sekä henkilöstön ja liikevaihdon määrä kokoluokittain vuonna 2015 Kokoluokka Yritysten määrä Henkilöstömäärä Liikevaihto (miljoonaa ) Pienyritykset (0-49 henkeä) ,1 0 4 henkeä ,2 5 9 henkeä , henkeä ,4 Keskisuuret yritykset ( henkeä) ,7 Suuryritykset (yli 250 henkeä) ,0 Yhteensä ,8 Lähde: Tilastokeskus, Yritys- ja toimipaikkarekisteri Kuvio 2. Henkilöstön määrän ja liikevaihdon jakauma yrityksen kokonaishenkilöstömäärän mukaan Helsingissä 2015 Lähde: Tilastokeskus, Yritys- ja toimipaikkarekisteri Energiahuollon yritysten keskimääräinen henkilöstömäärä suurin Helsinkiläisyrityksen keskimääräinen henkilöstömäärä on 5,4, mutta toimipaikkojen keskikoko vaihtelee huomattavasti toimialojen välillä. Energiahuollon ja hallinto- ja tukipalveluiden toimipaikat ovat 3

4 keskimäärin varsin suuria; niiden keskimääräiset henkilöstömäärät olivat 23,5 ja 15,4 henkeä. Hallinto- ja tukipalvelutoimialan sisällä voidaan nähdä, että turvallisuus- ja työllistämispalveluiden yrityksissä toimipaikkojen keskikoko on erityisen suuri (45,6 henkeä). Myös teollisuudessa (11,8 henkeä), informaatioja viestintäalalla (9,7) sekä kuljetuksessa ja varastoinnissa (9,2) yritykset ovat keskimääräistä suurempia. Yrityspalveluiden henkilöstömäärä kasvussa Palvelualat työllistävät ylivoimaisesti eniten Palvelualat työllistävät lähes 90 prosenttia yksityisen sektorin työvoimasta Helsingissä ja niiden, erityisesti markkinapalveluiden, osuus on huomattavasti suurempi Helsingissä kuin koko maassa. Kaupungin osaamisintensiiviset alat luovat siis kysyntää myös oheispalveluille, jotka voidaan jakaa osaamisintensiivisiin yrityspalveluihin (esimerkiksi konsultteihin ja lakimiehiin) sekä muihin tukipalveluihin, kuten ravintoloihin, kampaajiin, jotka kaikki vaikuttavat elinkeinotoiminnan kasvuun. Teollisuuden osuus on sen sijaan huomattavasti pienempi kuin koko maassa. Alkutuotannon merkitys Helsingin toimialarakenteessa on marginaalinen. Kauppa edelleen suurin työllistäjä Helsingissä Tukku-ja vähittäiskauppa Tukku- ja vähittäiskauppa oli vuonna 2015 yrityssektorin toimialakokonaisuuksista suurin työllistäjä Helsingissä. Alan yritystä työllisti henkeä, mikä oli 15 prosenttia Helsingin kaikkien yritysten yhteenlasketusta henkilöstömäärästä. Toimialan osuus kaikkien helsinkiläisyritysten kokonaisliikevaihdosta oli 35 prosenttia eli 25,9 miljardia euroa. Koko maan kaupan alan yrityksistä 14 prosentilla oli toimipaikkoja Helsingissä ja niiden osuus alan kaikista työpaikoista oli 15 prosenttia sekä osuus liikevaihdosta 23 prosenttia. Toimiala jakautuu kolmeen tarkempaan luokkaan, joista Helsingissä eniten työllistää vähittäiskauppa ( henkeä). Sitä seuraa tukkukauppa :llä ja moottoriajoneuvojen kauppa työntekijällään. Toimialan henkilöstömäärä, yritysten lukumäärä ja liikevaihdon arvo olivat vuonna 2015 edellisvuotta pienemmät sekä Helsingissä että koko maassa. Erityisesti tukkukauppa- ja moottoriajoneuvojen myyntiä harjoittavien yritysten liikevaihto laski Helsingissä. Hallinto- ja tukipalvelutoiminta Henkilöstömäärältään yrityssektorin toiseksi merkittävin toimiala Helsingissä oli hallinto- ja tukipalvelutoiminta. Alan 2139 yritystä työllistivät henkeä ja liikevaihtoa alan yrityksille kertyi 3,3 miljardia euroa. Alan yritysten osuus helsinkiläisyritysten henkilöstömäärästä oli 13 prosenttia ja liikevaihdosta neljä prosenttia. Pääkaupunkilaisyritysten osuus alan kokonaishenkilöstömäärästä oli 27 prosenttia ja liikevaihdosta 32 prosenttia. Työllistämistoimintaa harjoittavat yritykset työllistävät , kiinteistön- ja maisemanhoito sekä turvallisuus- vartiointi- ja etsiväpalvelut henkilöä. Vuodesta 2013 henkilöstömäärä on kasvanut prosentuaalisesti eniten turvallisuus-, vartiointi ja etsiväpalveluita tarjoavissa yrityksissä. Liikevaihdon arvo on puolestaan kasvanut eniten vuokraus- ja leasing-toimintayrityksissä. Kuvio 3. Yritysten Henkilöstömäärä toimialoittain Helsingissä vuosina

5 Lähde: Tilastokeskus, Yritys- ja toimipaikkarekisteri Informaatio ja viestintä Informaatio ja viestintäala työllisti henkilöä vuonna 2015, mikä oli 13 prosenttia yrityssektorin yhteenlasketusta henkilöstömäärästä Helsingissä. Vuonna 2015 alan osuus kaikkien helsinkiläisyritysten liikevaihdosta oli 14 prosenttia eli 10,2 miljardia euroa. Vuodesta 2014 liikevaihdon arvo kasvoi yli yhdeksän prosenttia. On oletettavissa, että toimiala jatkoi kasvuaan myös vuonna 2016, tosin hieman hitaammin 6. Kuvio 4. Liikevaihdon kehitys Helsingin seudulla informaatio ja viestintä -toimialalla Kauppakamarin Helsingin seudun toimialakatsauksen (4/16) mukaan Helsingin seudun informaatio- ja viestintäalan yritysten liikevaihdon arvosta 78 prosenttia tuotetaan helsinkiläisyrityksissä ja siksi kuvio kuvaa vahvasti ei vaan seudun, vaan erityisesti Helsingin informaatio- ja viestintäalaa. 5

6 Lähde: Tilastokeskus, Asiakaskohtainen suhdannepalvelu Informaatio- ja viestintäalalla toimi Helsingissä kaikkiaan yritystä. Helsingin osuus alan kaikista työpaikoista koko maassa oli 42 prosenttia samalla kuin kokonaisliikevaihdosta yli puolet, 53 prosenttia, tuotettiin helsinkiläisten alan yritysten toimipaikoissa. Alan merkittävimmät työllistäjät olivat tietotekniikkapalvelut 7 ( työpaikkaa), kustannustoiminta (6 700 työpaikkaa) ja televiestintä (4 700 työpaikkaa). Suurin kasvu vuosina on ollut tietotekniikka- ja tietotekniikkapalveluita tarjoavissa yrityksissä. Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta Neljänneksi eniten henkilöstöä oli ammatillista, tieteellistä ja teknistä toimintaa harjoittavilla yrityksillä. Alan henkilöstömäärä Helsingissä oli ja liikevaihdon arvo 5,1 miljardia euroa. Alan yrityksen osuus Helsingissä toimivien yritysten henkilöstöstä oli 12 ja liikevaihdosta seitsemän prosenttia, kuten edellisenäkin vuonna. Helsingin osuus toimialan henkilöstömäärästä koko maassa oli 30 ja liikevaihdosta 37 prosenttia. Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut, arkkitehti- ja insinööripalvelut sekä liikkeenjohdon konsultointi olivat Helsingissä merkittävimmät alan työllistäjät 7 440, ja työpaikkamäärillään. Vuosina alan sisällä merkittävintä kasvua on tapahtunut sellaisten yritysten osalta, jotka toimivat tieteellisen tutkimuksen ja kehittämisen, eläinlääkintäpalvelujen sekä liiketoiminnan konsultoinnin aloilla. Henkilöstömäärän muutos toimialoittain Helsingin kaikkien yritystoimipaikkojen yhteenlaskettu henkilöstömäärä kasvoi noin 990 henkilöllä eli 0,4 prosenttia vuodesta 2014 vuoteen Suurinta määrällistä kasvua koettiin hallinto- ja tukipalveluiden toimialalla, joka kasvoi henkilöllä. Erityisesti työllistämis- ja turvallisuuspalvelujen yrityksissä henkilöstömäärät kasvoivat, molemmissa yli tuhannella ( ja ) henkilöllä. Myös rakentamisessa, 77 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta 6

7 erityisesti talonrakentamisen alalla henkilöstömäärä kasvoi (+580). Posti- ja kuriiritoiminnan yrityksissä henkilöstömäärä kasvoi 570 henkilöllä. Suurimmat henkilöstövähennykset tehtiin tukku- ja vähittäiskaupassa, vähittäiskaupan yhteenlaskettu henkilöstömäärä väheni henkilöllä ja tukkukaupan 510 henkilöllä. Myös kuljetuksen ja varastoinnin työpaikkoja katosi Helsingistä, erityisesti maaliikenteessä (-850). Kuvio 4. Helsinkiläisyritysten henkilöstömäärän muutos päätoimialoittain vuodesta 2014 vuoteen 2015 Ulkomaalaisomisteiset yritykset vahvistuivat Henkilöstömäärä ja liikevaihto kasvussa Lähde: Tilastokeskus, Yritys- ja toimipaikkarekisteri Helsingin ulkomaalaisomisteisten yritysten 8 määrä pysyi vuonna 2015 ennallaan edelliseen vuoteen verrattuna. Niiden lukumäärä oli Näiden yritysten palveluksessa työskenteli henkilöä ja niiden liikevaihdon arvo oli 18,0 miljardia euroa. Henkilöstömäärä kasvoi kahdella ja liikevaihto neljällä prosentilla. Ulkomaalaisomisteisia yrityksiä toimii Helsingissä suhteellisen vähän, niiden määrä on vain 3,7 prosenttia kaikista helsinkiläisyrityksistä. Niiden merkitys yritystoiminnan kannalta on kuitenkin erittäin merkittävä, koska niiden osuus helsinkiläisyritysten henkilöstömäärästä oli 22 prosenttia ja osuus liikevaihdosta 24 prosenttia. Keskimääräinen ulkomaalaisomisteinen yritys on näin huomattavasti suurempi muihin helsinkiläisyrityksiin verrattuna. Kun ulkomaalaistaustaisessa yrityksessä työskentelee keskimäärin 33 henkilöä, työllistää 8 Ulkomaalaisomisteisten yritysten määritelmä laatuselosteessa sivulla 18. 7

8 keskimääräinen helsinkiläisyritys 5,4 henkilöä. Vastaavasti liikevaihdon keskimäärä nousi ulkomaalaisomisteisissa yrityksissä 10,8 miljoonaan euroon, mutta oli yrityksissä keskimäärin 1,7 miljoonaa euroa. Pääkaupunkiseutu ulkomaalaisomisteisten yritysten keskittymä Suomessa Suomessa toimivien ulkomaalaisomisteisten yritysten toiminta on edelleen vahvasti keskittynyt Helsinkiin ja pääkaupunkiseudulle. Ulkomaalaisomisteisista yrityksistä 38 prosentilla oli toimintoja Helsingissä ja 63 prosentilla pääkaupunkiseudulla vuonna Helsingin osuus ulkomaalaisomisteisten yritysten henkilöstöstä oli 23 prosenttia sekä liikevaihdosta 21 prosenttia. Koko pääkaupunkiseudun osuus henkilöstöstä oli 42 prosenttia. Suomen ulkomaalaisomisteisten yritysten liikevaihdosta 49 prosenttia tuotettiin Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Kauniaisissa sijaitsevien yritysten toimipaikoissa. Ulkomaalaisomistus keskittyy tietyille toimialoille Kun ulkomaalaisomisteisuuden osuutta eri toimialoilla mitataan henkilöstömäärällä, Helsingissä vuonna 2015 kärkeen nousi radio- ja tv-toiminta, jossa 84 prosenttia koko henkilöstömäärästä oli ulkomaalaisomisteisten yritysten palveluksessa. Muita henkilöstön osuuksien mukaan mitattuna suuria toimialoja olivat moottoriajoneuvojen valmistus (77 prosenttia), elektroniikkateollisuus (75), ilmaliikenne (67), tekninen testaus ja analysointi (66) sekä vesiliikenne (64 prosenttia). Ulkomaalaisomistus on vähäisintä koulutusalan yritystoiminnassa (2 prosenttia), muussa palvelutoiminnassa sekä energia-ja vesihuollossa. Molemmilla viimeksi mainituilla toimialoilla vain seitsemän prosenttia kokonaishenkilöstöstä työskentelee ulkomaalaisomisteisessa yrityksessä. Merkittävin määrä työpaikkoja oli tietotekniikkapalveluissa (ts. informaatio- ja viestintäala, työpaikkaa), rahoitus- ja vakuutustoiminnassa (8 300) ja tukku- ja vähittäiskaupassa (8 100). Henkilöstömäärällä mitattuna merkittävimmät yritysten kotimaat olivat Ruotsi, työpaikkaa 9, Yhdysvallat, työpaikkaa, ja Britannia, työpaikkaa 10. Aloittaneiden yritysten määrä ennallaan Yrityskannan uudistumisaste ennallaan Helsingissä rekisteröitiin Tilastokeskuksen Aloittaneet ja lopettaneet yritykset -tilaston 11 mukaan uutta yritystä vuonna Se on hieman enemmän kuin vuonna 2015, jolloin perustettiin yritystä. Elinkeinokehityksen dynamiikasta kertova yrityskannan uudistumisaste 12 on Helsingissä vaihdellut 12 prosentin molemmin puolin ja oli 12,1 prosenttia vuonna Koko Suomessa yrityskannan uudistumisaste oli alle kahdeksan prosenttia. Toimialoittain yrityskannan uudistumisaste oli Helsingissä vuonna 2016 korkeinta koulutuksessa (18,9 %), taiteissa, viihteessä ja virkistyksessä (18,3 %) sekä majoitus ja ravitsemustoiminnassa (17,7 %). Määrän selkeä kasvu on usein merkki kilpailukyvyn kasvusta yrityskannan sisällä, kun uudet yrittäjät haastavat vanhoja tehostamaan toimintaansa säilyttääkseen kilpailukykynsä. Samalla se voi stimuloida innovaatioita ja helpottaisi uusien teknologioiden käyttöönottoa, mikä kasvattaa talouden tuottavuutta. Jos aloittaneiden yritysten määrää suhteutetaan väkilukuun 13, nähdään, että tällä hetkellä yrityksiä rekisteröidään vähemmän kuin kymmenen vuotta sitten. 9 Esimerkkejä ruotsalaisomisteisista yrityksistä: Tokmanni, Mehiläinen 10 Esimerkki brittiomisteisesta yrityksestä: Attendo 11 Katso lisätietoja aineistosta laatuselosteesta sivulta Ns. business birth rate, aloittaneiden yritysten määrä suhteessa yrityskantaan. 13 Aloittaneiden yritysten määrä tuhatta asukasta kohden. 8

9 Kuvio 5. Aloittaneiden yritysten määrä tuhatta asukasta kohden Helsingissä vuosina Lopettaneiden yritysten määrä oli vuonna Yrittäjyysaste Helsingissä pienempi kuin koko maassa Yrittäjien määrä hitaassa kasvussa Lähde: Tilastokeskus, Aloittaneet ja lopettaneet yritykset tilasto 1990-luvun alkupuoliskolla Helsingin työmarkkinoilta väheni Tilastokeskuksen mukaan lähes työpaikkaa, 21 prosenttia koko työpaikkamäärästä. Samaan aikaan myös monta yritystä haettiin konkurssiin ja yrittäjien lukumäärä väheni 14 prosentilla vuosina Sen jälkeen yrittäjien määrä on taas noussut Helsingissä tasaisesti kiihtyen vuodesta 2005 lähtien. Suhdanteiden lisäksi lukumäärän muutoksiin ovat vaikuttaneet muutokset lainsäädännössä ja tilastollisissa määrittelyissä. Esimerkiksi yliopistokaupungin apurahansaajat on vuoden 2009 alusta vakuutettu maatalousyrittäjän eläkelain mukaisesti lakisääteisen työeläketurvan piiriin, minkä seurauksena heidät määritellään nykyisin työssäkäyntitilastossa yrittäjiksi. Jos henkilö työskentelee sekä yrittäjänä että palkansaajana, hänet lasketaan yrittäjäksi, jos yrittäjätulon ja -palkan määrä on suurempi kuin muut palkkatulot. Muun muassa tämä uudistus lisäsi yrittäjien määrää vuonna Tilastokeskus, Aloittaneet ja lopettaneet yritykset -tilasto 15 Katainen, Antti (2016): Yrittäjien lukumäärä polkenut paikallaan. Julkaisussa Tieto&trendit 5/2016, Tilastokeskus. 9

10 Kuvio 6. Yrittäjien määrä Helsingissä vuosina Helsingin yrittäjyysaste koko maata matalampi Lähde: Tilastokeskus, Aloittaneet ja lopettaneet yritykset -tilasto Vuonna 2014 Helsingin yrittäjyysaste 16 oli Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston 17 mukaan 7,3 prosenttia eli kaupungissa oli yrittäjää. Koko Suomessa osuus on korkeampi, 10,6 prosenttia. Yrittäjät ovat tyypillisesti palkansaajia vanhempia. Ikäluokittain katsottuna yrittäjien osuus Helsingissä on suurin vuotiaiden (10,1 %) ja vuotiaiden (10,0 %) keskuudessa. Alle 25-vuotiaista (18 24 vuotiaat) yrittäjiä on 2,4 %, yli 65-vuotiaista (65 74 vuotiaat) lähes joka kymmenes (8,6 %). Eläkeiän ylittäneistä naiset ovat miehiä aktiivisempia yrittäjiä. Helsinkiläisten yrittäjien keskuudessa suurimmat ikäryhmät ovat vuotiaat, heitä on yhteensä 29,2 prosenttia (45 49-vuotiaita 14,8 %, vuotiaista 14,4 %). Alle 25-vuotiaiden osuus yrittäjistä on vain 2,5 prosenttia, eläkeiän ylittäneitä on puolestaan 0,9 %. Nopeimmin kasvavat ikäryhmät yrittäjien keskuudessa ovat vuosina olleet yli 65-vuotiaat ja vuotiaat. Yli 64-vuotiaiden yrittäjien määrä on kasvanut 60:sta vuonna 2001 (0,4 % kaikista yrittäjistä) 197:ään vuonna 2014 (0,9 %), joten lukumäärä on edelleen pieni. Naisten osuus helsinkiläisyrittäjistä on 38 %, mikä on hieman suurempi osuus kuin koko Suomen naispuolisten yrittäjien osuus vuonna Naisten osuus yrittäjistä on kuitenkin laskenut Helsingissä jo kymmenen vuoden ajan. 16 Yrittäjien osuus työikäisestä (18 74 vuotiaat) väestöstä. 17 Katso lisätietoja aineistosta laatuselosteesta sivulta

11 Liitetaulukko 1. Yritysten määrä, henkilöstön määrä ja liikevaihto toimialoittain Helsingissä sekä niiden osuus koko maasta 2015 Toimiala (TOL 2008) Yritykset Henkilöstö Liikevaihto Osuus koko maasta Lukumäärä % Henkeä % Milj. % Yritykset Henkilöstö Liikevaihto Kaikki toimialat yhteensä , , ,0 12,5 17,3 19,7 A Maatalous, metsätalous ja kalatalous , ,1 30 0,0 1,5 0,4 1,5 C Teollisuus , , ,7 7,0 5,8 9,5 Siitä Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistus 104 0, , ,8 5,6 7,6 5,3 13 Tekstiilien valmistus 57 0, ,1 36 0,0 8,0 9,8 9, Vaatteiden ja nahkatuotteiden valmistus 142 0, , ,1 12,9 14,3 12,2 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 226 0, , ,2 22,9 15,2 13, Kemiallisten tuotteiden ja lääkeaineitten valmistus 47 0, , ,8 13,8 5,0 8,4 23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 44 0, , ,4 6,1 7,7 8, Metallien jalostus, metallituotteiden valmistus 122 0, , ,2 2,6 1,9 0,7 26 Tietokoneiden ja elektronisten tuotteiden valmistus 72 0, , ,9 12,6 9,2 4,0 27 Sähkölaitteiden valmistus 39 0, , ,1 9,4 20,4 30,7 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 76 0, , ,5 5,5 2,7 2, Moottoriajoneuvojen ja muiden kulkuneuvojen valmistus 42 0, , ,2 7,0 5,1 4,0 31 Huonekalujen valmistus 78 0, ,1 18 0,0 8,6 3,8 1,7 32 Muu valmistus 206 0, ,3 99 0,1 15,9 16,8 14,7 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 131 0, ,2 78 0,1 4,8 2,9 3,1 D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 80 0, , ,6 8,8 15,5 21,7 E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito 51 0, , ,2 3,5 3,6 6,1 F Rakentaminen , , ,7 7,4 12,8 16,6 41 Talonrakentaminen , , ,9 9,4 17,9 21,5 42 Maa- ja vesirakentaminen 106 0, , ,1 7,9 10,8 18,7 11

12 Toimiala (TOL 2008) Yritykset Henkilöstö Liikevaihto Osuus koko maasta Lukumäärä % Henkeä % Milj. % Yritykset Henkilöstö Liikevaihto 43 Erikoistunut rakennustoiminta , , ,7 5,7 9,6 10,3 G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus , , ,7 13,5 15,2 22,8 45 Moottoriajoneuvojen kauppa ja korjaus 559 1, , ,7 5,9 9,3 8,4 46 Tukkukauppa , , ,4 20,3 20,1 32,2 47 Vähittäiskauppa , , ,6 12,3 14,0 13,2 H Kuljetus ja varastointi , , ,2 8,6 13,7 13,9 49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus , , ,4 7,3 11,5 11,6 50 Vesiliikenne 66 0, , ,2 19,8 34,8 35,9 52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta 345 0, , ,1 17,5 11,0 13,3 53 Posti- ja kuriiritoiminta 54 0, , ,5 15,3 20,2 21,1 I Majoitus- ja ravitsemistoiminta , , ,0 15,1 25,0 24,6 55 Majoitus 117 0, , ,4 6,3 18,6 23,8 56 Ravitsemistoiminta , , ,6 16,8 26,3 24,9 J Informaatio ja viestintä , , ,7 33,7 41,9 53,3 58 Kustannustoiminta 407 0, , ,2 39,7 45,8 53,9 59 Elokuva- ja tv-ohjelmatuotanto, musiikin kustantaminen 794 1, , ,6 47,7 71,1 72,1 60 Radio- ja televisiotoiminta 31 0, , ,7 41,9 65,0 91,1 61 Televiestintä 143 0, , ,1 32,9 41,6 50,1 62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta , , ,6 28,7 38,2 53,9 63 Tietopalvelutoiminta 313 0, , ,5 34,8 37,6 32,0 K Rahoitus- ja vakuutustoiminta , ,4 1 0,0 36,2 44,1 7,1 64,66 Rahoituspalvelut , ,5 1 0,0 36,0 49,6 7,1 L Kiinteistöalan toiminta , , ,8 16,2 25,3 44,2 M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta , , ,8 25,3 29,6 36,7 69 Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut , , ,5 19,4 36,1 49,2 70 Pääkonttorien toiminta; liikkeenjohdon konsultointi , , ,6 32,4 42,6 48,8 71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus , , ,2 15,4 17,2 17,0 72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen 146 0, , ,3 25,3 19,5 23,6 12

13 Toimiala (TOL 2008) Yritykset Henkilöstö Liikevaihto Osuus koko maasta Lukumäärä % Henkeä % Milj. % Yritykset Henkilöstö Liikevaihto 73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus , , ,6 31,5 51,8 70,8 74 Muut erikoistuneet palvelut liikeelämälle , , ,6 31,6 36,2 40,3 75 Eläinlääkintäpalvelut 198 0, ,1 31 0,0 17,6 12,6 13,6 N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta , , ,4 15,2 26,9 31,6 77 Vuokraus- ja leasingtoiminta 158 0, , ,5 12,6 16,7 20,8 78 Työllistämistoiminta 348 0, , ,0 25,4 34,3 37,4 79 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta; varauspalvelut 233 0, , ,1 15,9 32,2 55,4 80 Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut 92 0, , ,4 14,6 44,0 40,4 81 Kiinteistön- ja maisemanhoito 922 2, , ,8 11,7 18,3 17,4 82 Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle 386 0, , ,7 26,1 28,3 43,7 P Koulutus 773 1, , ,3 21,2 25,1 29,7 Q Terveys- ja sosiaalipalvelut , , ,5 16,7 16,0 19,0 86 Terveyspalvelut , , ,3 19,0 23,0 24,5 87 Sosiaalihuollon laitospalvelut 44 0, , ,2 4,2 7,3 7,5 88 Sosiaalihuollon avopalvelut 175 0, ,5 64 0,1 7,6 12,7 13,2 R Taiteet, viihde ja virkistys , , ,8 23,4 22,1 14,2 90 Kulttuuri- ja viihdetoiminta , , ,3 35,0 40,3 54,3 93 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut 521 1, , ,3 13,8 17,8 21,0 S Muu palvelutoiminta , , ,5 14,8 23,4 22,1 94 Järjestöjen toiminta 301 0, , ,1 38,5 61,9 52, Tietokoneiden ja kotitaloustavaroiden korjaus ja muut palvelut , , ,4 13,8 16,6 18,4 B, T, U, X Alkutuotanto, muu ja tuntematon 17 0,0 22 0,0 9 0,0 1,9 0,4 0,6 ghfghghghjjhkhghfgjghjgghfghjjh 13

14 Liitetaulukko 2. Yritysten henkilöstömäärä ja liikevaihto toimialoittain Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla sekä osuus koko maasta 2014 Toimiala (TOL 2008) Helsinki Milj. Osuus koko maasta Henkilöstömäärä Henkilöstö Liikevaihto Pääkaupunkiseutu Henkilöstömäärä Liikevaihto Liikevaihto Milj. Osuus koko maasta Henkilöstö Liikevaihto Kaikki toimialat yhteensä ,3 19, ,2 39,2 C Teollisuus ,8 9, ,3 26,4 D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta ,5 21, ,0 35,9 E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito ,6 6, ,5 15,1 F Rakentaminen ,8 16, ,1 30,7 G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus ,2 22, ,6 48,1 H Kuljetus ja varastointi ,7 13, ,6 44,2 I Majoitus- ja ravitsemistoiminta ,0 24, ,3 35,6 J Informaatio ja viestintä ,9 53, ,3 67,7 K Rahoitus- ja vakuutustoiminta ,1 7, ,5 7,4 L Kiinteistöalan toiminta ,3 44, ,6 55,2 M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta ,6 36, ,3 51,0 N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta ,9 31, ,8 47,5 P Koulutus ,1 29, ,6 41,2 Q Terveys- ja sosiaalipalvelut ,0 19, ,3 27,5 R Taiteet, viihde ja virkistys ,1 14, ,3 68,9 S Muu palvelutoiminta ,4 22, ,6 32,0 A, B, T,U,X Maatalous, alkutuotanto, muu ja tuntematon ,4 1, ,1 3,2 14

15 Liitetaulukko 3. Ulkomaalaisomisteisten yritysten henkilöstömäärä ja sen osuus koko kaikkien yritysten henkilöstömäärästä toimialoittain Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla 2015 Toimiala (TOL 2008) Helsinki Pääkaupunkiseutu Henkilöstön lukumäärä Osuus toimialan koko henkilöstöstä, % Henkilöstön lukumäärä Osuus toimialan koko henkilöstöstä, % Kaikki toimialat yhteensä , ,3 C Teollisuus , , Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistus , , Kemiallisten tuotteiden ja lääkeaineitten valmistus , ,2 23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus , , Elektronisten ja sähkölaitteiden valmistus , ,7 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus , , Moottoriajoneuvojen valmistus , , , 22, 24-25, Muu teollisuus 403 8, ,8 D-E Energia- ja vesihuolto 159 7, ,0 F Rakentaminen , ,4 41 Talonrakentaminen , ,1 42 Maa- ja vesirakentaminen , ,0 43 Erikoistunut rakennustoiminta 375 4, ,7 G Kauppa , ,4 45 Moottoriajoneuvojen kauppa ja korjaus , ,6 46 Tukkukauppa , ,4 47 Vähittäiskauppa , ,6 H Kuljetus ja varastointi , ,9 49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus 364 4, ,1 50 Vesiliikenne , ,0 52 Varastointi , ,9 53 Posti- ja kuriiritoiminta 216 5, ,6 I Majoitus- ja ravitsemistoiminta , ,4 J Informaatio ja viestintä , ,4 58 Kustannustoiminta , ,2 59 Elokuva- ja tvo-ohjelmatuotanto, musiikin kustantaminen , ,0 60 Radio- ja televisiotoiminta , ,8 61 Televiestintä , ,7 62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta , ,9 63 Tietopalvelutoiminta , ,0 K Rahoitus- ja vakuutustoiminta , ,4 64,66 Rahoituspalvelut , ,9 65 Vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta , ,2 L Kiinteistöalan toiminta 395 8, ,5 68 Kiinteistöalan toiminta 395 8, ,5 15

16 Toimiala (TOL 2008) Helsinki Pääkaupunkiseutu Henkilöstön lukumäärä Osuus toimialan koko henkilöstöstä, % Henkilöstön lukumäärä Osuus toimialan koko henkilöstöstä, % M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta , ,2 70 Pääkonttorien toiminta; liikkeenjohdon konsultointi , ,5 71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi , ,3 73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus , ,9 74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle 357 9, ,0 69, 72,75 Lakiasiain palvelut ja tutkimus; Eläinlääkintä , ,2 N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta , ,3 78 Työllistämistoiminta , ,6 79 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta , ,0 80 Turvallisuus-, vartiointija etsiväpalvelut , ,5 82 Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle , ,7 77, 81 Vuokraustoiminta; kiinteistönhoito , ,4 P Koulutus 109 3, ,7 Q Terveys- ja sosiaalipalvelut , ,2 S Muu palvelutoiminta 560 7, ,9 A-B, O, R,T, U, X Muu ja tuntematon 302 4, ,7 16

17 Laatuseloste Aineisto ja vertailtavuus Aineisto on suurimmaksi osaksi peräisin Tilastokeskuksen Yritys- ja toimipaikkarekisterin vuositilastosta. Aineisto kuvaa lähinnä liikeyritystoimintaa. Yritysrekisteriin tiedot kerätään pääasiassa kahdesta lähteestä: verohallinnon rekistereistä ja Tilastokeskuksen omista tiedusteluista. Vuotta 2015 koskevat tiedot eivät ole vertailukelpoisia vuotta 2012 ja sitä aiempia vuosia koskevien tietojen kanssa. Yrityksellä tarkoitetaan yhden tai useamman henkilön yhdessä harjoittamaa taloudellista toimintaa, joka tähtää kannattavaan tulokseen. Yrityksiä ovat: ammatin- ja liikkeenharjoittajat, jotka toimivat omalla nimellään tai rekisteröidyllä toiminimellä; oikeushenkilöt (esim. osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, taloudellinen yhdistys ja avoin osakeyhtiö); julkiset rahoituslaitokset ja valtion liikelaitokset sekä kuntien liikelaitokset. Yritysrekisterin vuositilastoon sisältyvät yritykset (ja toimipaikat), jotka ovat toimineet yli puoli vuotta tilastovuonna ja jotka ovat työllistäneet enemmän kuin puoli henkilöä tai joiden liikevaihto on ylittänyt vuosittain määritellyn tilastorajan ( euroa vuodesta 2013 lähtien). Vuoden 2013 tiedoista alkaen mukaan on otettu lisäksi taserajan euroa ylittävät yritykset sekä kuntien liikelaitokset. Yritystaulukot muodostetaan pääosin toimipaikkojen tiedoista. Alueellisissa tilastoissa yritys on viety jokaiselle alueelle, jolla sillä on toimipaikkoja. Henkilöstö ja liikevaihto lasketaan alueella (kunnassa) sijaitsevien toimipaikkojen tiedot summaamalla. Toimialana tilastoissa on aina yrityksen päätoimiala. Henkilöstön suuruusluokitus on muodostettu yrityksen kokonaishenkilöstöstä. Aloittaneet ja lopettaneet yritykset -tilasto perustuu myös Tilastokeskuksen yritysrekisteriin sekä rekisterin lähdeaineistoina käytettävien Verohallinnon rekisteröintitietoihin. Tilasto kattaa yritykset, jotka ovat liiketoiminnasta tai kiinteistön käyttöoikeuden luovutuksesta arvonlisäverovelvollisia tai toimivat työnantajina. Tarkastelun ulkopuolelle jäävät säätiöt, aatteelliset yhdistykset, julkiset viranomaiset ja uskonnolliset yhteisöt. Tilastoon sisältyvät valtion liikelaitokset mutta eivät kuntien liikelaitokset, jotka puolestaan ovat mukana Yritys- ja toimipaikkarekisterissä. Yrittäjiä koskevat aineisto on peräisin Tilastokeskuksen työssäkäyntitilastosta. Alueittainen tieto väestön taloudellisesta toiminnasta ja työssäkäynnistä tuotetaan vuosittain. Tilaston henkilöperusjoukon muodostaa maassa vuoden viimeisenä päivänä vakinaisesti asuva väestö. Tiedot perustuvat pääasiassa hallinnollisiin rekistereihin ja tilastollisiin aineistoihin. 17

18 Luokitukset Henkilöstö sisältää sekä palkansaajat että yrittäjät. Henkilöstö on muutettu kokovuosityöllisiksi siten, että esimerkiksi puolipäiväinen työntekijä vastaa puolta henkilöä ja kaksi puolivuotista työntekijää vastaa yhtä kokovuosityöllistä. Yritysrekisterin tiedusteluihin sisältymättömien yritysten henkilöstö on estimoitu palkkatietojen perusteella. Yrittäjien osalta yrittäjätyöpanokseksi lasketaan se työpanos, jonka yrityksen omistaja tai perheenjäsen on tehnyt yrityksessään ilman varsinaista palkkaa. Liikevaihto on yritysten virallisten tilinpäätösten mukainen. Jos yrityksen tilikausi poikkeaa 12 kuukaudesta, mutta toiminta on jatkunut koko vuoden, niin liikevaihto ja myös muut tilinpäätöstiedot muunnetaan vastaamaan 12 kuukautta. Rahoitus- ja vakuutustoiminnalle ei tilastoida liikevaihtoa. Toimiala on esitetty toimialaluokituksen 2008 mukaisesti. Toimialana tilastoissa on aina yrityksen päätoimiala. Yritys lasketaan ulkomaisomisteiseksi vain, jos yksittäisen ulkomaalaisen omistajatahon omistusosuus on yli 50 prosenttia. Esimerkiksi pörssiyrityksellä omistus saattaa jakautua usean ulkomaalaisen tahon kesken, mutta yhdenkään omistus ei ole yli 50 prosenttia. Edellä mainitussa tilanteessa yritys ei ole ulkomaalainen. Ulkomaalaisomisteisten yritysten omistajamaan päättelyssä on käytetty alkuperämaata (konsernin ylimpänä olevan yksikön maatieto). Vuotta 2012 ja sitä aiempia vuosia koskevissa tilastoissa käytettiin sijoittajamaa tietoa (ts. sisälsi myös ns. väliemojen tietoja). Omistajamaista tilastoon on mukaan otettu tilastovuonna koko maan osalta henkilöstömäärältään kymmenen suurinta maata. Edelliset tiedot Helsingin kaupungin Tietokeskus, Tilastoja 2016:33 Tiedot löytyvät myös Helsingin kaupungin tietokeskuksen nettijulkaisusta Elinkeinot ja työmarkkinat Helsingissä, 18

19 Helsingin kaupungin tietokeskus TILASTOJA 2017:16 YRITYSTOIMINTA HELSINGISSÄ :1 Helsingin ulkomaalaistaustainen väestö vuonna :2 Population with foreign background in Helsinki :3 Toimitilamarkkinat Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla :4 Korkea-asteen koulutus Helsingissä 2017:5 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-joulukuussa :6 Rakentaminen Helsingissä :7 Osakeasuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa :8 Työllisyys ja työttömyys Helsingissä 4. vuosineljänneksellä :9 Asuntojen vuokrat Helsingissä loka joulukuussa :10 Rakentaminen Helsingissä 2016 sekä rakentamisen aikasarjoja 2017:11 Asuntojen vuokrat Helsingissä :12 Työmarkkinat Helsingissä vuonna :13 Rakentaminen Helsingissä vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä 2017:14 Osakeasuntojen hinnat Helsingissä tammi maaliskuussa :15 Asuntojen vuokrat Helsingissä tammi maaliskuussa 2017 TIEDUSTELUT Anu Henriksson, puh JULKAISIJA Helsingin kaupungin tietokeskus PL Helsingin kaupunki SÄHKÖPOSTI ISSN-L ISSN X 19

2015:19. Helsingin osuus koko seudun yritysten henkilöstöstä puolet

2015:19. Helsingin osuus koko seudun yritysten henkilöstöstä puolet 2015:19 YRITYSTOIMINTA HELSINGISSÄ 2013 Helsingin osuus koko seudun yritysten henkilöstöstä puolet Vuonna 2013 Helsingissä toimi 44 574 liikeyritystä Tilastokeskuksen yritysrekisterin mukaan. Yritysten

Lisätiedot

2016:33. Kuvio 1. Yritysten lukumäärän, henkilöstömäärän ja liikevaihdon muutos edellisestä vuodesta 2014

2016:33. Kuvio 1. Yritysten lukumäärän, henkilöstömäärän ja liikevaihdon muutos edellisestä vuodesta 2014 2016:33 YRITYSTOIMINTA HELSINGISSÄ 2014 Yritysten määrä ennallaan Helsingissä Vuonna 2014 Helsingissä toimi 44 898 liikeyritystä Tilastokeskuksen yritysrekisterin mukaan. Yritysten helsinkiläisten toimipaikkojen

Lisätiedot

TILASTOJA YRITYSTOIMINTA HELSINGISSÄ Liikevaihdon määrä kääntyi yhdeksän prosentin kasvuun

TILASTOJA YRITYSTOIMINTA HELSINGISSÄ Liikevaihdon määrä kääntyi yhdeksän prosentin kasvuun TILASTOJA 19 2012 YRITYSTOIMINTA HELSINGISSÄ 2010 Liikevaihdon määrä kääntyi yhdeksän prosentin kasvuun Vuonna 2010 Helsingissä toimi 39 170 liikeyritystä Tilastokeskuksen yritysrekisterin mukaan. Yritysten

Lisätiedot

2018:17. Anu Henriksson YRITYSTOIMINTA HELSINGISSÄ 2016

2018:17. Anu Henriksson YRITYSTOIMINTA HELSINGISSÄ 2016 2018:17 Anu Henriksson YRITYSTOIMINTA HELSINGISSÄ 2016 1 Sisällys 1. Yritysten kasvun vuosi Helsingissä... 3 2. Suuryritysten merkitys työllistäjinä merkittävä... 7 3. Hallinto- ja tukipalvelujen toimiala

Lisätiedot

TILASTOJA YRITYSTOIMINTA HELSINGISSÄ Liikevaihdon määrä putosi kymmenyksellä Vuonna 2009 Helsingissä toimi liikeyritystä Tilastokeskuksen

TILASTOJA YRITYSTOIMINTA HELSINGISSÄ Liikevaihdon määrä putosi kymmenyksellä Vuonna 2009 Helsingissä toimi liikeyritystä Tilastokeskuksen TILASTOJA 24 2011 YRITYSTOIMINTA HELSINGISSÄ 2009 Liikevaihdon määrä putosi kymmenyksellä Vuonna 2009 Helsingissä toimi 39 477 liikeyritystä Tilastokeskuksen yritysrekisterin mukaan. Yritysten helsinkiläisissä

Lisätiedot

Yritystoiminta Helsingissä 2008

Yritystoiminta Helsingissä 2008 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2010 tilastoja 21 Yritystoiminta Helsingissä 2008 Informaatio ja viestintäalan toiminnot keskittyneet Helsinkiin Helsinkiläisyritysten osuus koko maan liikevaihdosta viidennes

Lisätiedot

Yritystoiminta Helsingissä 2003

Yritystoiminta Helsingissä 2003 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2005 Yritystoiminta Helsingissä 2003 Helsingin kaupungin kuvapankki/ Boy Hulden Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-435-4 Painettuna ISSN 1455-7231

Lisätiedot

PALVELUALA TYÖLLISTÄÄ SUHDANNEVAIHTELUISTA HUOLIMATTA

PALVELUALA TYÖLLISTÄÄ SUHDANNEVAIHTELUISTA HUOLIMATTA PALVELUALA TYÖLLISTÄÄ SUHDANNEVAIHTELUISTA HUOLIMATTA Palvelusektori työllistää suhdannevaihteluista huolimatta. Vuosina 2008 2010 uusia työpaikkoja syntyi joka vuosi erityisesti ympäristönhuoltotehtäviin

Lisätiedot

Yritystoiminta Helsingissä 2004

Yritystoiminta Helsingissä 2004 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2006 9 Yritystoiminta Helsingissä 2004 Helsingin kaupungin tietokeskus/ Kari Palomäki Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-644-6 Painettuna ISSN

Lisätiedot

Viidennes yrityssektorin liikevaihdosta Helsingistä

Viidennes yrityssektorin liikevaihdosta Helsingistä HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2004 36 Viidennes yrityssektorin liikevaihdosta Helsingistä Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-386-2 Painettuna ISSN 1455-7231 LISÄTIETOJA Juha

Lisätiedot

19 Yritystoiminta Helsingissä 2006

19 Yritystoiminta Helsingissä 2006 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2008 tilastoja 19 Yritystoiminta Helsingissä 2006 Yritysten henkilöstömäärä kääntyi kasvuun Helsingin osuus liikevaihdosta viidennes Kuvio 1. Yritysten henkilöstömäärän

Lisätiedot

KUOPION TYÖPAIKAT JA ELINKEINORAKENNE 1.1.2011

KUOPION TYÖPAIKAT JA ELINKEINORAKENNE 1.1.2011 KUOPION KAUPUNGIN YRITYSPALVELU KUOPION TYÖPAIKAT JA ELINKEINORAKENNE 1.1.2011 Kuopion työpaikka- ja elinkeinorakennetiedot perustuvat Kuopion kaupungin yrityspalvelun ylläpitämään yritys- ja toimipaikkarekisteriin.

Lisätiedot

Tietoja kuntaomisteisista yrityksistä vuonna 2016

Tietoja kuntaomisteisista yrityksistä vuonna 2016 Tietoja kuntaomisteisista yrityksistä vuonna 2016 Aineisto sisältää kuntien ja kuntayhtymien omistamat yritykset Kuntien ja kuntayhtymien omistamat yritykset oikeudellisen muodon mukaan vuonna 2016 Verohallinnon

Lisätiedot

17 Yritystoiminta Helsingissä 2005

17 Yritystoiminta Helsingissä 2005 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2007 tilastoja 17 Yritystoiminta Helsingissä 2005 Kolmasosa liikevaihdosta ulkomaisomisteisista yrityksistä Viidennes yritysten liikevaihdosta helsinkiläisyrityksistä Vuonna

Lisätiedot

22 Yritystoiminta Helsingissä 2007

22 Yritystoiminta Helsingissä 2007 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2009 tilastoja 22 Yritystoiminta Helsingissä 2007 Ulkomaisomisteisten yritysten osuus liikevaihdosta lähes kolmannes Helsinkiläisyritysten osuus koko maan liikevaihdosta

Lisätiedot

2011 Pielisen Karjalan TOL osuudet liikevaihdon mukaan

2011 Pielisen Karjalan TOL osuudet liikevaihdon mukaan 1 % 5 % 4 % 1 % 2011 Pielisen Karjalan TOL osuudet liikevaihdon mukaan 1 % 2 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 2 % C Teollisuus G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus

Lisätiedot

Tietoja kuntaomisteisista yrityksistä vuonna Mikko Mehtonen

Tietoja kuntaomisteisista yrityksistä vuonna Mikko Mehtonen Tietoja kuntaomisteisista yrityksistä vuonna 2017 Mikko Mehtonen 19.2.2019 Mitä yrityksiä aineistoon on sisällytetty? Yritykset joissa kuntien tai kuntayhtymien yhteenlaskettu omistusosuus on vähintään

Lisätiedot

Hämeen väestöä, työmarkkinoita, toimialojen kehitystä, tuotannon volyymia ja työvoiman poistumia kuvaavia määrällisiä ennusteita

Hämeen väestöä, työmarkkinoita, toimialojen kehitystä, tuotannon volyymia ja työvoiman poistumia kuvaavia määrällisiä ennusteita Hämeen väestöä, työmarkkinoita, toimialojen kehitystä, tuotannon volyymia ja työvoiman poistumia kuvaavia määrällisiä ennusteita Hämeen ELY-keskus Johdon tuki yksikkö Erikoissuunnittelija Jesse Marola

Lisätiedot

Tulevaisuuden megatrendit ja yrittäjyys

Tulevaisuuden megatrendit ja yrittäjyys Tulevaisuuden megatrendit ja yrittäjyys Yrittäjyyden trendit petri.malinen@yrittajat.fi Yritysrakenne Suomessa 2016 0,2% Suuryritykset (250 hlöä) 591 1,0% Keskisuuret yritykset (50 249 hlöä) 2 728 5,5%

Lisätiedot

Esimerkki Kuntomittarista testiaineistolla

Esimerkki Kuntomittarista testiaineistolla Yrityksen nimi Suomen tieto Oy Lähde tieto Myyntioptimi Päivämäärä 7. helmikuu 2014 rekisteri Testi4.xlsx Suomen tieto Oy rekisterin tiedon laatu Tiedon laatu Lukumäärä Osuus Ostot Aktiivinen 2.870 96,2

Lisätiedot

LAUKAAN TILASTOKATSAUS YRITYKSET JA TOIMIPAIKAT

LAUKAAN TILASTOKATSAUS YRITYKSET JA TOIMIPAIKAT LAUKAAN TILASTOKATSAUS YRITYKSET JA TOIMIPAIKAT 1995=100 YRITYSTEN MÄÄRÄN KEHITYS 1995-2012 200 190 180 Laukaa Koko maa 170 160 150 140 130 120 110 100 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Lisätiedot

Kuopion työpaikat 2016

Kuopion työpaikat 2016 Kuopion työpaikat 2016 Tilastokeskuksen julkistus 09/2018 Tilastotiedote 13/2018, 26.9.2018 Kuopion työpaikat vuonna 2016 - Kuopiossa oli vuoden 2016 lopussa noin 51 000 työpaikkaa. - Vuonna 2016 Kuopion

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty Työpaikka- ja elinkeinorakenne Päivitetty 23.9.2013 Työpaikat Helsingin seudun kunnissa v 2000-2010 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Helsinki 372 352 372 101 370 342 364 981 365 597

Lisätiedot

Käsittelyssä olevat avustushakemukset 15.1.2014 Pohjois-Pohjanmaan maakunta

Käsittelyssä olevat avustushakemukset 15.1.2014 Pohjois-Pohjanmaan maakunta Käsittelyssä olevat avustushakemukset 15.1.2014 Pohjois-Pohjanmaan maakunta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Pohjois-Pohjanmaa HAAPAJÄRVI Tukiryhmä Haettu kpl euro 4 194 314 Yrityksen kehittämisavustus 1

Lisätiedot

Työvoimatutkimus. Joulukuun työttömyysaste 7,9 prosenttia. 2016, joulukuu, 4. neljännes ja vuosi

Työvoimatutkimus. Joulukuun työttömyysaste 7,9 prosenttia. 2016, joulukuu, 4. neljännes ja vuosi Työmarkkinat 207 Työvoimatutkimus 206, joulukuu, 4. neljännes ja vuosi Joulukuun työttömyysaste 7,9 prosenttia Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 206 joulukuussa 207 000,

Lisätiedot

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Lapissa

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Lapissa 1/6 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Lapissa 1993-2007 L A P P I Koodi Toimiala 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2 007 A,B ALKUTUOTANTO 7 506 6 926 5 978 5 449 5 346

Lisätiedot

Työpaikat Vaasassa

Työpaikat Vaasassa Työpaikat Vaasassa 2000 2014 Erityissuunnittelija Teemu Saarinen, Kaupunkikehitys, 29.9.2016 Työpaikat Vaasassa vuosina 2000 2014* *) Tilastokeskus julkaisee vuoden 2015 työpaikkatiedot lokakuussa 2017.

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2015

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2015 Työpaikkoja Irja Henriksson 20.11.2017 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2015 Vuoden 2015 lopussa Lahdessa oli 49 761 työpaikkaa ja työllisiä 46 047. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 0,8 % ja työllisten

Lisätiedot

Yritystoiminnan sijoittuminen ja rakenne alueittain liitemateriaali

Yritystoiminnan sijoittuminen ja rakenne alueittain liitemateriaali Helsingin seudun yritysraportti Yritystoiminnan sijoittuminen ja rakenne alueittain liitemateriaali Tässä Helsingin seudun yritysraporttiin liittyvässä liiteosassa yritystoimintaa tarkastellaan Espoossa,

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2014

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2014 Irja Henriksson 14.11.2016 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti Vuoden lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 18.3.2014 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Vuoden 2011 lopussa Lahdessa oli 47 210 työpaikkaa ja työllisiä 42 548. Vuodessa työpaikkalisäys oli 748,

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne

Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikka- ja elinkeinorakenne Elina Parviainen / Vantaan kaupunki elina.parviainen[at]vantaa.fi Päivitetty 12.12.2017 Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työvoima ja työttömyys

Lisätiedot

Työvoimatutkimus. Joulukuun työttömyysaste 8,4 prosenttia. 2017, joulukuu, 4. neljännes ja vuosi

Työvoimatutkimus. Joulukuun työttömyysaste 8,4 prosenttia. 2017, joulukuu, 4. neljännes ja vuosi Työmarkkinat 2018 Työvoimatutkimus 2017, joulukuu,. neljännes ja vuosi Joulukuun työttömyysaste 8, prosenttia Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 2017 joulukuussa 227 000,

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 23 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2011 toisella neljänneksellä 75,1 prosenttia, mikä oli puoli prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuosi

Lisätiedot

Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013

Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013 Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013 Hyvinkään elinkeinorakenne Tähän diasarjaan on koottu muutamia keskeisiä Hyvinkään kaupungin elinkeinorakennetta koskevia

Lisätiedot

Työpaikat Vaasan seudulla

Työpaikat Vaasan seudulla Työpaikat Vaasan seudulla 2000 2014 Erityissuunnittelija Teemu Saarinen, Kaupunkikehitys, 29.9.2016 Työpaikat Vaasan seudulla vuosina 2000 2014* *) Tilastokeskus julkaisee vuoden 2015 työpaikkatiedot lokakuussa

Lisätiedot

Työpaikat ja työlliset 2015

Työpaikat ja työlliset 2015 Työpaikkoja Irja Henriksson 3.10.2017 Työpaikat ja työlliset 2015 Vuoden 2015 lopussa Lahdessa oli 49 761 työpaikkaa ja työllisiä 46 047. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 0,8 % ja työllisten 0,4 %. Luvut

Lisätiedot

Työpaikat ja työlliset 2014

Työpaikat ja työlliset 2014 Irja Henriksson 14.10.2016 Työpaikat ja työlliset 2014 Vuoden 2014 lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat vuoden

Lisätiedot

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Pohjois-Lapin seutukunnassa

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Pohjois-Lapin seutukunnassa 1 Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Pohjois-Lapin seutukunnassa - luokitus vuoden 1995 mukainen vuodet 1993-2000 ja luokitus vuoden 2002 mukainen vuodet 2001-2007 POHJOIS-LAPIN

Lisätiedot

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Tunturi-Lapin seutukunnassa

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Tunturi-Lapin seutukunnassa 1 Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Tunturi-Lapin seutukunnassa - luokitus vuoden 1995 mukainen vuodet 1993-2000 ja luokitus vuoden 2002 mukainen vuodet 2001-2007 TUNTURI-LAPIN

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013 NÄKYMIÄ MARRASKUU 2013 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013 Julkaisuvapaa 26.11.2013 Aloittaneiden yritysten määrä jatkaa laskuaan Tilastokeskuksen

Lisätiedot

1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain. 2) Alueen profiilitiedot

1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain. 2) Alueen profiilitiedot Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain Jämsä, ja koko maa Henkilökunta Liikevaihto Toimipaikkojen henkilökunta

Lisätiedot

Ruututietokanta 2016: 250m x 250m

Ruututietokanta 2016: 250m x 250m Ruututietokanta 2016: 250m x 250m ja asukkaiden 2015. 250m x 250m. 1 asukas 55 472 55 472 2-10 asukasta 769 806 204 286 11-99 asukasta 1 791 725 55 063 100-499 asukasta 2 119 843 11 227 500-999 asukasta

Lisätiedot

Ruututietokanta 2017: 250m x 250m

Ruututietokanta 2017: 250m x 250m Ruututietokanta 2017: 250m x 250m ja asukkaiden 2016. 250m x 250m. 1 asukas 55 802 55 802 2-10 asukasta 762 404 202 859 11-99 asukasta 1 787 031 54 910 100-499 asukasta 2 124 278 11 232 500-999 asukasta

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 19:2016

TILASTOKATSAUS 19:2016 TILASTOKATSAUS 19:2016 21.10.2016 TYÖPAIKAT JA TYÖSSÄKÄYNNIN MUUTOS VANTAALLA, ESPOOSSA, HELSINGISSÄ JA KUUMA-ALUEELLA VIIME VUOSINA Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa 107 330 työpaikkaa ja 99 835 henkilöä

Lisätiedot

Ruututietokanta 2015: 250m x 250m

Ruututietokanta 2015: 250m x 250m Ruututietokanta 2015: 250m x 250m ja asukkaiden 2014. 250m x 250m. 1 asukas 54 927 54 927 2-10 asukasta 776 859 205 555 11-99 asukasta 1 791 875 55 215 100-499 asukasta 2 110 651 11 202 500-999 asukasta

Lisätiedot

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Itä-Lapin seutukunnassa

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Itä-Lapin seutukunnassa 1/24 Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Itä-Lapin seutukunnassa - luokitus vuoden 1995 mukainen vuodet 1993-2000 ja luokitus vuoden 2002 mukainen vuodet 2001-2007 ITÄ-LAPIN

Lisätiedot

Ruututietokanta 2018: 250m x 250m

Ruututietokanta 2018: 250m x 250m Ruututietokanta 2018: 250m x 250m ja asukkaiden 2017. 250m x 250m. 1 asukas 56 368 56 368 2-10 asukasta 754 827 201 533 11-99 asukasta 1 784 762 54 611 100-499 asukasta 2 120 381 11 203 500-999 asukasta

Lisätiedot

Kymenlaakso ennusteet

Kymenlaakso ennusteet Kymenlaakso 2010-2040 ennusteet ValokuvaT Mika Rokka 30.1.2018 päivitetty Kymenlaakson väkilukuennuste 2014-2040 2 Lähde: Tilastokeskus Väestön ikäjakauma Kymenlaaksossa (suunnite, Iitti mukana) 3 Väestön

Lisätiedot

Lapin liitto 24.10.2011 Työpaikat Lapin seutukunnissa kunnittain 2011

Lapin liitto 24.10.2011 Työpaikat Lapin seutukunnissa kunnittain 2011 1/9 Lapin liitto 24.10.2011 Työpaikat Lapin seutukunnissa kunnittain 2011 Toimiala kirjaintaso sekä 2-nro taso (TOL 2008) LAPPI Itä- Kemijärvi Pelkosenniemi Posio Salla Savukoski Kemi- Tornio Kemi Keminmaa

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 3 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä 73,6 prosenttia, eli samalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Työllisten

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne

Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikka- ja elinkeinorakenne Elina Parviainen / Vantaan kaupunki elina.parviainen[at]vantaa.fi Päivitetty 25.10.2018 Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työvoima ja työttömyys

Lisätiedot

Pirkanmaan yritysbarometri I/2019

Pirkanmaan yritysbarometri I/2019 Pirkanmaan yritysbarometri I/19 Toukokuu 19 Markus Sjölund Taustatiedot Kyselyajankohta: 3.5. -15.5.19 Vastanneita 364, vastausprosentti 19 % Vastaajat yrityskoon mukaan: 1-9 44.1% - 49 31.9% - 249 17.4%

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista yrityksistä, I/2013

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista yrityksistä, I/2013 NÄKYMIÄ HUHTIKUU 2013 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista yrityksistä, I/2013 Julkaisuvapaa 26.4.2013 Aloittaneiden yritysten ja starttirahalla aloittaneiden määrä laskusuuntainen

Lisätiedot

Kymenlaakso ennusteet päivitetty

Kymenlaakso ennusteet päivitetty Kymenlaakso 2010-2040 ennusteet 12.04.2016 päivitetty Kymenlaakson väkilukuennuste 2014-2040 2 Lähde: Tilastokeskus Kymenlaakson väestöennuste 2014-2040 3 Lähde: Tilastokeskus Kymenlaakson ikärakenne-ennuste

Lisätiedot

1/9. Lapin liitto 27.10.2011 Työpaikat Lapin seutukunnissa kunnittain 2009. Kemi Keminmaa Simo Tervola Tornio. Posio Salla Savukoski Kemi- Tornio

1/9. Lapin liitto 27.10.2011 Työpaikat Lapin seutukunnissa kunnittain 2009. Kemi Keminmaa Simo Tervola Tornio. Posio Salla Savukoski Kemi- Tornio 1/9 Lapin liitto 27.10.2011 Työpaikat Lapin seutukunnissa kunnittain 2009 LAPPI Itä- Kemijärvi Pelkosenniemi Posio Salla Savukoski Kemi- Tornio Kemi Keminmaa Simo Tervola Tornio Kaikki toimialat yhteensä

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2010

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2010 3 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 010 Työllisten määrä jäi Helsingissä vuoden 010 viimeisellä neljänneksellä runsaan prosentin pienemmäksi kuin vuosi sitten. Pääkaupunkiseudun,

Lisätiedot

KUOPION TYÖPAIKAT

KUOPION TYÖPAIKAT KUOPION TYÖPAIKAT 2011-2015 Muutokset 5 vuodessa: Työpaikkojen määrä kasvoi viidessä vuodessa noin 200 työpaikalla, 2,5 % - naisilla +600 työpaikkaa / miehillä -400 työpaikkaa Koulutuksen mukaan työpaikkamäärät

Lisätiedot

Alue-ennuste, työllisyys VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014

Alue-ennuste, työllisyys VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014 Alue-ennuste, työllisyys VATT Toimiala Online syysseminaari 21.11. Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut 1, työllisyyden kumulatiivinen %-muutos -4-6 -8-1 -12-14 Metsätalous

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 4 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä 73,0 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta 0,7 prosenttiyksikköä.

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti vuonna 2013

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti vuonna 2013 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 11.12.2015 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti vuonna 2013 Vuoden 2013 lopussa Lahdessa oli 46 337 työpaikkaa ja työllisiä 41 049. Vuodessa työpaikkojen

Lisätiedot

Ruututietokanta 2014: 250m x 250m

Ruututietokanta 2014: 250m x 250m Ruututietokanta 2014: 250m x 250m ja asukkaiden 2013. 250m x 250m. 1 asukas 54 503 54 503 2-10 asukasta 782 991 206 376 11-99 asukasta 1 785 241 55 073 100-499 asukasta 2 112 513 11 224 500-999 asukasta

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 23:2016

TILASTOKATSAUS 23:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 23:2016 1 13.12.2016 VANTAALAISTEN TYÖLLISTEN KESKIMÄÄRÄISET VALTIONVERON- ALAISET VUOSITULOT ERI TOIMIALOILLA VUOSINA 2011 2014 Vantaalaisten työllisten miesten keskitulot

Lisätiedot

Kilpailukyky ja työmarkkinat

Kilpailukyky ja työmarkkinat Kilpailukyky ja työmarkkinat - Työpaikka- ja elinkeinorakenne - Työvoima ja työttömyys - Työvoiman saatavuus - Tulotaso ja Helsingin kaupungin tietokeskus Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikat Helsingin

Lisätiedot

Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne päivitetty

Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne päivitetty Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne päivitetty Työpaikat yhteensä (TOL2008) 2006-2016 76000 74000 73745 74117 73225 72000 70000 69655 70168 69752 68000

Lisätiedot

09/2015. Yritysten työeläkemaksut vuonna 2014. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

09/2015. Yritysten työeläkemaksut vuonna 2014. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 09/2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Yritysten työeläkemaksut vuonna 2014 Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 09/2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Yritysten työeläkemaksut vuonna

Lisätiedot

Yritysten työeläkemaksut vuonna 2008

Yritysten työeläkemaksut vuonna 2008 Yritysten työeläkemaksut vuonna 2008 Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja 3/2010 Yritysten työeläkemaksut vuonna 2008 Saara Hurmerinta Jukka Lampi Katariina Vapalahti Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja

Lisätiedot

TILASTOJA TYÖPAIKAT HELSINGISSÄ Puolet Helsingin seudun työpaikoista pääkaupungissa

TILASTOJA TYÖPAIKAT HELSINGISSÄ Puolet Helsingin seudun työpaikoista pääkaupungissa TILASTOJA 18 2011 TYÖPAIKAT HELSINGISSÄ 2008 Puolet Helsingin seudun työpaikoista pääkaupungissa Helsingissä oli vuoden 2008 lopussa yhteensä 388 053 työpaikkaa Tilastokeskuksen tietojen mukaan. Edellisestä

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3 Toimintaympäristö Tavoitteiden, päämäärien ja toimenpiteiden muodostamiseksi on tunnettava kunnan nykyinen toimintaympäristö. Toimintaympäristössä elinkeinojen kannalta

Lisätiedot

LIITE 2. Tilastoliite: Kuva Kainuusta ja sen kunnista

LIITE 2. Tilastoliite: Kuva Kainuusta ja sen kunnista LIITE 2. Tilastoliite: Kuva Kainuusta ja sen kunnista Sisältö 1. Kehitys 2000-luvulla... 1 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Väestön kehitys 2000-2014 (2000=100).... 1 Ikärakenne 2000 ja 2014... 1 Työpaikkojen

Lisätiedot

yrityskatsaus y 2013 Tilastokeskus, Alueellinen yritystoimintatilasto

yrityskatsaus y 2013 Tilastokeskus, Alueellinen yritystoimintatilasto n maakunnan yrityskatsaus y 2013 Lähde: Tilastokeskus, Alueellinen yritystoimintatilasto Yritystoimipaikat Maakuntien % osuudet koko maan yritystoimipaikoista vuonna 2013 Uusimaa 28,0 Varsinais Suomi 9,5

Lisätiedot

LAUKAAN TILASTOKATSAUS YRITYKSET JA TOIMIPAIKAT

LAUKAAN TILASTOKATSAUS YRITYKSET JA TOIMIPAIKAT LAUKAAN TILASTOKATSAUS SISÄLTÖ YRITYKSET JA NIIDEN MÄÄRÄN KEHITYS... 1 Aloittaneet ja lopettaneet yritykset... 2 YRITYSTEN TOIMIPAIKAT, HENKILÖSTÖ JA LIIKEVAIHTO... 4 Yritystoiminta toimialoittain... 6

Lisätiedot

Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain ja alueen profiilitiedot v. 2014

Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain ja alueen profiilitiedot v. 2014 Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain ja alueen profiilitiedot v. 2014 Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot

Lisätiedot

Ulkomaankauppa ja sitä harjoittavat yritykset - näkökulmia

Ulkomaankauppa ja sitä harjoittavat yritykset - näkökulmia Ulkomaankauppa ja sitä harjoittavat yritykset - näkökulmia Globalisaatioseminaari 17.4.2103, Tilastokeskus Timo Koskimäki Tilastojohtaja, Tulli Sisällys Tavara- ja yritysnäkökulmat ulkomaankauppaan Yritysnäkökulmaa

Lisätiedot

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Uusi SeutUra -hanke Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Pielisen Karjalan vahvat klusterit Tässä aineistossa on tarkasteltu Pielisen Karjalan eli

Lisätiedot

1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain. 2) Alueen profiilitiedot

1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain. 2) Alueen profiilitiedot Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain Jämsä, ja koko maa Henkilökunta Liikevaihto Toimipaikkojen henkilökunta

Lisätiedot

Alue-ennuste Juha Honkatukia, VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014

Alue-ennuste Juha Honkatukia, VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014 Alue-ennuste Juha Honkatukia, VATT Toimiala Online syysseminaari.. Kotitalouksien reaalitulot (Household income, constant prices) 7 6 5 3 - - -3 Y Y5 3 Y6 PohjSavo Julkisen sektorin investoinnit, perushintaan

Lisätiedot

Väestö lisääntyi 178 asukkaalla

Väestö lisääntyi 178 asukkaalla 1/2015 2/2015 3/2015 4/2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 9/2015 10/2015 11/2015 12/2015 YLEINEN JA OMAN ALUEEN TALOUDELLINEN KEHITYS Väestönmuutokset Vuoden 2015 lopussa kempeleläisiä oli ennakkotietojen

Lisätiedot

Tilastokuviot. 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot

Tilastokuviot. 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain Jämsä, ja koko maa Henkilökunta Liikevaihto Toimipaikkojen

Lisätiedot

Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne

Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne Valokuvat Juha Metso 15.11.2017 päivitetty Työpaikat yhteensä (TOL2008) 2000-2015 76000 74000 73265 73478 73745 74117

Lisätiedot

Yt-tilastot Tytti Naukkarinen

Yt-tilastot Tytti Naukkarinen Yt-tilastot 2017 Tytti Naukkarinen 8.1.2018 Vuosivertailu 2007 2017 Alkaneiden yt-neuvottelujen alaiset henkilöt 250000 200000 150000 100000 50000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Lisätiedot

Vuoden 2004 työpaikkatiedot (ennakko) on julkaistu 8.3.2006

Vuoden 2004 työpaikkatiedot (ennakko) on julkaistu 8.3.2006 Vuoden 2004 työpaikkatiedot (ennakko) on julkaistu 8.3.2006 Työpaikkojen määrän kehitys Tampereen seutukunnassa 2002 2003 2004* Muutos, 03-04 lkm Kangasala (1 8 017 8 134 8 240 106 1,3 Lempäälä 4 748 4

Lisätiedot

01/2013. Yritysten työeläkemaksut vuonna Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

01/2013. Yritysten työeläkemaksut vuonna Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 01/2013 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Yritysten työeläkemaksut vuonna 2011 Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 01/2013 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Yritysten työeläkemaksut vuonna

Lisätiedot

Yritysten työeläkemaksut vuonna 2009

Yritysten työeläkemaksut vuonna 2009 Yritysten työeläkemaksut vuonna 2009 Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja 1/2011 Yritysten työeläkemaksut vuonna 2009 Saara Hurmerinta Sergei Lahti Anne Laitinen Jukka Lampi Hannu Sihvonen Eläketurvakeskuksen

Lisätiedot

Työttömät työnhakijat, työttömyysasteet ja työpaikat Hämeessä maaliskuussa TEM/Työnvälitystilastot

Työttömät työnhakijat, työttömyysasteet ja työpaikat Hämeessä maaliskuussa TEM/Työnvälitystilastot Työttömät työnhakijat, työttömyysasteet ja työpaikat Hämeessä maaliskuussa 2014 Työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Hämeen ELY-keskuksen alueella vuosina 2009 2014 30 000 Työttömät työnhakijat (ml.

Lisätiedot

Aviapolis-tilastoja lokakuu 2007

Aviapolis-tilastoja lokakuu 2007 -tilastoja lokakuu 2007 Väestö ikäryhmittäin -alueella ja koko Vantaalla 1.1.2007 ja ennuste 1.1.2015 väestöosuus, % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2007 2015 2007 2015 Vantaa 75+ -vuotiaat 65-74 -vuotiaat

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 2

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 2 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 216 OSA 2 Osa 2: Kaupungin eri osa-alueet 1) Liikevaihdon kehitys kaupungin eri osissa on ollut erilainen. Kasvu vuoden 2 alkupuoliskolla oli kaikilla alueilla hyvin samantyyppinen,

Lisätiedot

Tilastokuviot 2016 /1

Tilastokuviot 2016 /1 Tilastokuviot 2016 /1 Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain Jämsä, ja koko maa Henkilökunta Liikevaihto

Lisätiedot

YT-TILASTOT Tytti Naukkarinen

YT-TILASTOT Tytti Naukkarinen YT-TILASTOT 2016 9.1.2017 Tytti Naukkarinen VUOSIVERTAILU 2006 2016 ALKANEIDEN YT-NEUVOTTELUJEN ALAISET HENKILÖT 250000 200000 150000 100000 50000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Lisätiedot

Rahoitusleasinghankinnat 2,2 miljardia vuonna 2014

Rahoitusleasinghankinnat 2,2 miljardia vuonna 2014 Rahoitus ja vakuutus 15 1 hankinnat, miljardia vuonna 1 hankinnat olivat, miljardia euroa vuonna 1. Edelliseen vuoteen verrattuna hankinnat kasvoivat 1 prosenttia. vuokria puolestaan maksettiin 1, miljardia

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 216 OSA 1 Osa 1: Koko kaupunki laisten yritysten liikevaihto pieneni,2 prosenttia vuoden 215 ensimmäisellä puoliskolla. Heinä-syyskuussa liikevaihdon väheneminen oli 1,2

Lisätiedot

Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne

Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne Valokuvat Juha Metso päivitetty Työpaikat yhteensä (TOL2008) 2000-2015 76000 74000 73265 73478 73745 74117 73225 72000

Lisätiedot

Vs.elinkeinopäällikkö Pirjo Leino 8.2.2011. Elinkeinotoimi Nurmijärven kunta-elinkeinorakenteesta

Vs.elinkeinopäällikkö Pirjo Leino 8.2.2011. Elinkeinotoimi Nurmijärven kunta-elinkeinorakenteesta Vs.elinkeinopäällikkö Pirjo Leino 8.2.2011 Nurmijärven kunta-elinkeinorakenteesta Elinkeinopoliittinen ohjelma vuosille 2006-2010 Niiden toimenpiteiden kokonaisuus joilla kunta vaikuttaa omalta osaltaan

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTOJA. Yritysten työeläkemaksut vuonna 2015

ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTOJA. Yritysten työeläkemaksut vuonna 2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTOJA 01 2017 Yritysten työeläkemaksut vuonna 2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTOJA 01 2017 Yritysten työeläkemaksut vuonna 2015 SERGEI LAHTI JA JARNO VARIS Eläketurvakeskus 00065

Lisätiedot

Uusi toimialaluokitus TOL 2008

Uusi toimialaluokitus TOL 2008 Uusi toimialaluokitus TOL 2008 - Uudistuksen lähtökohdat - Käyttöönotto - Mikä muuttuu - Tilastokeskuksen palvelut Luokitusuudistuksen yleiset lähtökohdat Kv-toimialaluokituksen (ISIC) rakenne tarkistetaan

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS. Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. kesä-/heinäkuu Salo / Salon seutukunta. Tommi Virtanen

TILANNEKATSAUS. Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. kesä-/heinäkuu Salo / Salon seutukunta. Tommi Virtanen TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset kesä-/heinäkuu 2017 Salo / Salon seutukunta Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT TILANNE VERRATTUNA VUODENTAKAISEEN KESÄKUU 2017 VÄKILUKU 53 367-447 TYÖTTÖMYYS-

Lisätiedot

Kauppa luo kasvua Jaana Kurjenoja

Kauppa luo kasvua Jaana Kurjenoja Kauppa luo kasvua Kauppa luo varallisuutta yhteiskuntaan Osuus arvonlisäyksestä 2016 Kauppa 20% 9% Metalli- ja elektroniikkateollisuus Muu jalostus 9% Ammatillinen ja tieteellinen toiminta, hallinto- ja

Lisätiedot

Palvelujen tuottajahintaindeksit

Palvelujen tuottajahintaindeksit Hinnat ja kustannukset 2012 Palvelujen tuottajahintaindeksit 2012, 2. vuosineljännes Palvelujen tuottajahinnat nousivat 2,4 prosenttia huhti-kesäkuussa Palvelujen tuottajahinnat nousivat Tilastokeskuksen

Lisätiedot

01/2014. Yritysten työeläkemaksut vuonna 2012. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

01/2014. Yritysten työeläkemaksut vuonna 2012. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 01/2014 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Yritysten työeläkemaksut vuonna 2012 Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 01/2014 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Yritysten työeläkemaksut vuonna

Lisätiedot

Kauppa luo kasvua Jaana Kurjenoja

Kauppa luo kasvua Jaana Kurjenoja Kauppa luo kasvua Kauppa luo varallisuutta yhteiskuntaan Osuus arvonlisäyksestä 2015 Kauppa 20% 9% 9% Metalli- ja elektroniikkateollisuus Muu jalostus Ammatillinen ja tieteellinen toiminta, hallinto- ja

Lisätiedot