Taitosanomat TERVEYDENHUOLTOALAN TIETOTEKNIIKKATUTKINTO. väestöä kahtia! Suomessakin ECDL on toiminut yhteistyöprojekteissa, ECDL eli kansainvälinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Taitosanomat TERVEYDENHUOLTOALAN TIETOTEKNIIKKATUTKINTO. väestöä kahtia! Suomessakin ECDL on toiminut yhteistyöprojekteissa, ECDL eli kansainvälinen"

Transkriptio

1 ECDL Finland Oy 5/ Taitosanomat Tässä numerossa: Testauksen laatu 2 Kysymyksiä ja vastauksia automaattisesta testauksista Työnhaun tehoviikot 3 4 Esittelyssä Aamos 6 Ajankohtaista 7 ECDL eli kansainvälinen tietokoneen ajokortti on kasvanut ja kehittynyt yli kymmenvuotisen historiansa aikana. Tutkinto on levinnyt kaikkialle maailmaan niinpä moni meistä voi törmätä tuttuun logoon loma- ja työmatkoilla niin Kreikan saaristossa kuin Pekingin ruuhkassa. Järjestelmä on osoittanut toimivuutensa ja suosion kasvu jatkuu myös Suomessa. ECDL-tutkintotoimintaa johtaa kansainvälinen, voittoa tavoittelematon ECDL Foundation eli ECDLsäätiö, jonka pääkonttori sijaitsee Dublinissa. Säätiö on toiminut yli kymmenen vuoden ajan yhden päämäärän eteen: tietoyhteiskuntataitojen kehittämisen ja mahdollistamisen mahdollisimman laaja-alaisesti. Säätiön voittoa tavoittelematon toimintaperiaate näkyy useissa projekteissa, joissa tietotekniikan opetusta on tuettu hyväntekeväisyysperiaatt ein. Kansainvälisiä tietokoneen ajokortteja on suoritettu pakolaisleireillä ja köyhien maiden kouluissa, joiden toiminta ilman säätiön tukea ei olisi ollut mahdollista. ECDL tekee myös tiivistä yhteisyötä EU:n ja Unescon kanssa kaikkien yhteisen päämäärän saavuttamiseksi: nyt viimeistään on korkea aika toimia, jotta digitaalinen kuilu ei jaa maailman väestöä kahtia! Suomessakin ECDL on toiminut yhteistyöprojekteissa, kuten maahanmuuttajien ja erilaisten oppijoiden tietotekniikkakoulutuksen kehittämiseen liittyvissä hankkeissa. ECDL on yhteisö, johon kuulumisesta voi syystä olla ylpeä. T ä s s ä T a i - tosanomien numerossa kerromme hieman testausjärjestelmän laatuperiaatteista sekä esittelemme yhteistyökumppaneitamme. Toivon taas palautetta ja ajatuksia niin Taitosanomien kuin muunkin toimintamme kehittämiseksi olemme täällä teitä varten! Pia Lemmetty TERVEYDENHUOLTOALAN TIETOTEKNIIKKATUTKINTO ECDL-tutkintojärjestelmän uusin tutkinto, ECDL Health on valmis. Tutkinto kuuluu tiiviisti ECDLtuoteperheeseen, ja kaikilla testikeskuksilla on oikeus sen järjestämiseen. Järjestämme tutkinnon kouluttajakoulutuksia (aikataulu verkkosivuilta Tutkinto sopii niin ammatillisiin oppilaitoksiin, ammattikorkeakouluihin kuin täydennyskoulutukseen. Lisätietoja:

2 Sivu 2 LAATU ON OBJEKTIIVISEN TESTAUKSEN KIVIJALKA Osaamisen mittaaminen on haastavaa. Käsitykseen osaamistasosta vaikuttavat ihmisten omat mielikuvat osaamisestaan, mitattavan asian monimuotoisuus sekä käytettävä mittaristo. Tutkinnoista puhuttaessa on mittaamisen oltava luotettavaa, sillä tutkintojen arvo perustuu siihen kuinka hyvin ne heijastavat suorittajiensa osaamistasoa. On sanomattakin selvää, että oletamme meitä hoitavan sairaanhoitajan mittaavan verenpaineemme sellaisella tavalla, joka antaa varmasti oikean tuloksen. Kyseessä on siis sairaanhoitajan ammattitaito mutta myös mittaamisessa käytettävään mittariin on voitava luottaa. Sen antama tulos on oltava yhtä luotettava kuin minkä tahansa muun ammattikäyttöön hyväksyttävän mittarin. Verenpainetta mitattaessa ei ole tilaa harmaalle alueelle jossa tulos riippuu tehtävänannon tulkinnasta tai tulkitsijasta. Tietokoneen ajokortit ovat kansallisia ja kansainvälisiä osaamisen mittareita standardeja, joilla määritellään tietoteknisen osaamisen taso. Työnantajan on voitava luottaa, että ajokorttitutkinnon suorittaneella henkilöllä tiedot ja taidot ovat hallinnassa. ECDL-tutkintojärjestelmää ohjaavat laatustandardit, jotka määrittävät hyvin tarkasti myös osaamisen mittaamiseen liittyvät toimintamallit. ECDL-tutkinnot ovat työelämälähtöisiä, ja ne mittaavat ennen kaikkea ohjelmistojen käytön sujuvuutta. Kokeissa ei saa pitää tukimateriaalia mukana, vaan on todettu että tietyt perusasiat on hallittava ilman tukimateriaaliakin. Sataprosenttista osaamista ei toki vaadita, vaan sujuvan käytön rajaksi on määritetty 75 % taitotaso. ECDL-tutkintoja suoritetaan automaattisella testausjärjestelmällä. Suomessa käytämme Enlight TestStation nimistä järjestelmää, jolla on suoritettu jo yli 10 miljoonaa testiä. Vuosien kehitystyö yhdessä ECDL-Säätiön, testikeskusten ja eurooppalaisten huippuyliopistojen kanssa takaa sen, että kokeilla mitataan tutkinnonsuorttajien todellista osaamista. Oheinen kaaviokuva kertoo siitä monivaiheisesta prosessista, jonka jokainen testisetti käy läpi ennen julkaisuaan. Osaamisen mittaamiseen kuuluu, että kokeissa mitataan tasapuolisesti niitä asioita jotka ovat tutkintovaatimuksissa. On myös tärkeää, että kaikille suorittajille taataan tasavertaiset tutkinnon suorittamisolosuhteet. Anna-Maija Graus Enligtista kertoo seuraavaa: Koska sovellamme testiteoreettista metodia ja tarkistamme testikysymysten toimivuuden (test teorethical validation), voi testikeskus luottaa siihen, että testit todella mittaavat osaamista, eikä vain muistamista. Meidän pitää Säätiön hyväksymisprosessissa toimittaa tulosta validoinnin perustaksi, ja sen lisäksi teemme omia laskelmia. Pätevyys ja luotettavuus ovat kaksi tärkeää termiä jotka mittaavat sitä että testi tai kysymys mittaa sitä mitä sen pitäisikin. Pari vuotta sitten saksalainen yliopisto, Universität Oldenburg, teki tutkielman siitä miten hyvin testimme mittaavat käytännön osaamista. On myös tärkeää ymmärtää että yksi kysymys erillään ei sano paljon siitä miten koko testi mittaa käytännön osaamista. Siis kysymys voi tuntua pelkän muistin mittaamiselta, mutta kaikki kysymykset yhdessä muodostavat kokonaisuuden, joka mittaa käytännön osaamista. Tarkempia tutkimustuloksia voi tiedustella osoitteesta

3 Sivu 3 KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA AUTOMAATTISESTA TESTAUJÄJRESTELMÄSTÄ Toimiiko ECDL-testausjärjestelmä Internetin kautta, vai pitääkö käyttäjän ladata jokin erillinen ohjelma tietokoneelleen? Enlightin automaattinen testausjärjestelmä ei edellytä minkään ohjelman lataamista koneelle. Tekniset vaatimukset ovat käytännössä tavallinen tietokone, toimiva Internetyhteys ja Java (Sun tai Microsoft). Mille eri ohjelmaversioille testejä on olemassa? Automaattitestit ovat tehty Microsoft Office ympäristölle. Mahdollisuutta avoimen lähdekoodin automaattitesteille on myös kartoitettu, mutta kysyntä on vielä niin vähäistä että Open Office kokeet ovat yhä ns. näyttökokeina. Automaattitestit on saatavilla ohjelmaversioille 97:sta 2003:een asti kielinä on suomi, ruotsi, englanti ja venäjä. Office 2007 testit ovat jo työn alla. Missä automaattisia testejä voi suorittaa? ECDL-testejä on monenlaisia: testivalikoima rakentuu demokokeista, lähtötasotesteistä sekä varsinaisista sertifiointikokeista. Demo- ja lähtötasotestejä voi opiskelija tehdä missä tahansa, vaikka kotona, mutta sertifiointitestejä tehtäessä on koulutetun testinvalvojan oltava läsnä. Tästä johtuen sertifiointitestejä voi suorittaa ainoastaan ECDLtestikeskuksissa. Kuinka kauan koe kestää? Ehtiikö kokeen tehdä annetussa ajassa? Koeaika on aina 35 minuuttia. Sen aikana on vastattava 36 kysymykseen. Testiä tehdessä opiskelija näkee koko ajan, kuinka paljon aikaa hänellä on vielä käytettävissään. Mikäli aika loppuu kesken, jäävät siihen asti vastatut kysymykset kuitenkin järjestelmän muistiin. Moniin kysymyksiin vastaa kuitenkin nopeasti, ja näin säästyy aikaa vaikeampien kysymysten miettimiseen. Kokeessa voi myös hypätä kysymyksen yli ja palata vastaamaan siihen vasta kokeen lopuksi. Mitä, jos tulee sähkökatko kesken kokeen? Entäpä jos verkkoyhteys katkeaa? Mikäli koe on kestänyt vähintään 5 minuuttia häiriötilanteen syntyessä, jäävät koetulokset järjestelmän muistiin ja koetta voidaan jatkaa siitä, mihin jäi. Miksi kokeessa ei saa pitää oppimateriaalia mukana? ECDL-järjestelmään kuuluu, että missään kokeessa ei saa pitää oppimateriaalia tai muistiinpanoja mukana. Kokeet mittaavat käytännöllistä tietokoneen käytön osaamista, ja ne on rakennettu niin että yhden tai kahden yksittäisen tiedon unohtaminen ei vielä aiheuta koetuloksen hylkäämistä.

4 Sivu 4 TYÖNHAUN TEHOVIIKOT VANTAALLA Työttömyys on tilanne, johon useat ihmiset joutuvat aivan yllättäen. Työnantajayritys myydään, toimintoja tehostetaan tai määräaikaista työsuhdetta ei uusita. Työttömyys on myös mahdollisuus tarkastella omaa tilannetta uudesta näkökulmasta; haluanko jatkaa samoissa hommissa kuin ennenkin vai olisiko nyt hyvä hetki kouluttautua uuteen ammattiin. Päätös alan vaihdosta ja myös uuden työpaikan hakemisesta vaati rohkeutta. Tärkeintä on hahmottaa itselleen se, mitä haluaa ja mikä on oma osaamisen, motivaation ja kehittymisen halu. Vantaalla on käynnistynyt täysin uudentyyppinen työvoimakoulutus: Työnhaun tehoviikot. Tehoviikot on suunnattu vantaalaisille, vasta vähän aikaa työttömänä olleille työnhakijoille, jotka haluavat löytää uutta työtä. Tehoviikkojen takana on E C D L - t e s t i k e s- kuksenakin toimiva Kehityspiikki Oy sekä Taitoprofiilit Oy. Syksyllä 2007 kymmenvuotismerkkipäiviään viettävän Kehityspiikin koulutusjohtaja Harri Ruotsalainen toteaa projektin olevan monellakin tavalla mielenkiintoinen niin asiakkaan, kuin kouluttajankin kannalta. Kahden kouluttajatahon yhteistyöllä haetaan tehokkaita verkostoja sekä ratkaisumalleja palvelemaan asiakkaan omia tavoitteita. Työnhaun tehoviikot käynnistyvät kaksi viikkoa kestävällä lähiopetusjaksolla, jonka aikana jokaisesta koulutukseen osallistujasta laaditaan henkilökohtainen profiili. Profiili pitää sisällään analyyttista tietoa henkilön osaamisesta, motivaatiotekijöistä, fyysisestä kunnosta sekä muista työssä toimimiseen olennaisesti vaikuttavista seikoista. Tehoviikkojen aikana kartoitetaan myös henkilön mahdollinen jatkokoulutustarve sekä se, minkä tyyppinen työpaikka olisi hänelle kaikkein soveltuvin. Tehoviikkojen kouluttajat auttavat työnhakijoita työelämäkontaktien rakentamisessa, ja kurssin jälkeen onkin tarkoitus, että kaikki osallistujat sijoittuvat itselleen mieleiseen työhön ensin tutustumaan, sen jälkeen mahdollisesti vakituisena työntekijänä. Tutustumisjakso on loistava mahdollisuus pidempään työhaastatteluun sillä se ei sido työntekijää eikä työnantajaa mihinkään. Kurssille on osallistunut henkilöitä, jotka pitkän työuran jälkeen haaveilevat alan vaihdosta, mutta eivät ole aivan varmoja siitä onko haaveissa oleva uusi ammatti sittenkään itselle sopiva. Lyhyen työjakson aikana myös tähän kysymykseen voi hakea vastausta. Koulutukseen osallistujat ovat tyytyväisiä. Alun hieman epäileväiset asenteet ovat muuttuneet innostukseksi. Jo samassa tilanteessa olevien ihmisten tapaaminen ja verkostoituminen tuo uutta puhtia työnhakuun; myös ajatus yhteisestä yrittäjyydestä on herännyt muutamien kurssilaisten keskuudessa.

5 TERVEYDENHUOLTOALAN TIETOTEKNIIKKATUTKINTO Sivu 5 Potilastietojärjestelmät helpottavat terveydenhuoltoalan ammattilaisen työtä, mutta vain jos niiden toimintaperiaatteet ovat hallinnassa. Terveydenhuoltoalan tietotekniikkatutkinto antaa valmiudet turvalliseen ja tehokkaaseen työskentelyyn kaikille terveydenhuoltoalan ammattilaisille! Kun kirjaaminen ja tiedonhaku sujuvat helposti, jää potilaille enemmän aikaa! Terveydenhuoltoalan tietotekniikkatutkinto on tarkoitettu terveydenhuoltoalan ammattilaisille, jotka työnsä puolesta ovat tekemisissä potilastietojärjestelmien kanssa. Terveydenhuoltoalan tietotekniikkamoduuli edellyttää, että tutkinnonsuorittaja ymmärtää tietoturvan keskeiset periaatteet ja käytännöt. Tutkinnonsuorittaja oppii, kuinka tietoja haetaan, navigoidaan ja dokumentoidaan asianmukaisesti. Tutkinnolla on tärkeä turvallisuuteen liittyvä elementti potilaskeskeisen lähestymistavan ansiosta. Tutkinnon suorittaminen edellyttää hiiren ja näppäimistön käyttökokemusta sekä jonkinasteista perehtyneisyyttä käyttöjärjestelmään ja yleisimpiin sovellusohjelmiin. Terveydenhuoltoalan tietotekniikkatutkinto on osa kansainvälistä ECDL-tutkintojärjestelmää. Tutkinnon voi suorittaa ECDL-testikeskuksissa eri puolilla Suomea. Tutkintovaatimukset sekä tutkinnonsuorituspaikat näet verkkosivuilta Lisätietoja voi myös tiedustella osoitteesta

6 Sivu 6 AAMOS Atk-koulutusta moniin tarpeisiin Aamos Oy on tietotekniikan koulutusalan yritys, joka auttaa käyttämään ja ymmärtämään tietoteknisiä laitteita ja ohjelmia. Se on joustava ja nopea koulutuskumppani yritysten ja yhteisöjen tarpeisiin. Aamokselta on tilattavissa koulutusmateriaalia myös itseopiskeluun. Asiakkaan ei tarvitse tulla meidän luoksemme, sillä me voimme tulla asiakkaan luokse minne tahansa päin Suomea. Voimme järjestää opetuksen asiakasyrityksemme omiin tiloihin tai hankkia sopivat tilat sen lähistöltä. Tuomme koulutuskoneet mukanamme, Aamos Oy:n toimitusjohtaja Reijo Korhonen (kuvassa takana) kertoo. Laadukas ja käytännönläheinen opetus Aamos Oy tarjoaa koulutusta kaiken kokoisille ja tyyppisille ryhmille, 1 2 hengelle suunnatusta henkilökohtaisesta neuvonnasta aina parinkymmenen oppilaan luokkaopetukseen. Opetus on käytännönläheistä ja kursseilla käytetään runsaasti erilaisia harjoituksia ja esimerkkejä. Haluamme tehdä työtä, joka oikeasti auttaa oppilasta, jotta hänellä olisi jokin taito enemmän kurssin päätyttyä. Kursseillamme ei ole teoriaa vain teorian vuoksi, Korhonen toteaa. Aamos Oy onkin saanut erinomaista kurssipalautetta oppilailtaan. Asteikolla 1-5 kurssipalautteiden keskiarvo on ollut noin 4,3. Selkeä oppimateriaali Aamos Oy on rakentanut itse oppimateriaalinsa. Materiaali on tehty sitä silmällä pitäen, että sen avulla voi oikeasti oppia ja ymmärtää ohjelmistoja ja tietotekniikka. Koulutus sisältää aina opetusmateriaalin, mutta Aamos Oy:ltä voi tilata myös itseopiskelumateriaalia vaikka ei olisi kursseilla mukana. Perusmateriaaleja on kolme: Tietokoneen peruskäyttö 1, 2 ja 3. Luotettava yhteistyökumppani koulutukseen Aamos Oy perustettiin v. 2001, ja se on kasvanut voimakkaasti. Tälläkin hetkellä meillä on käynnissä noin 20 kurssia ympäri Suomea, ja vuotuinen oppilasmäärämme on yli 2000, Korhonen kertoo. Aamos Oy tarjoaa koulutusta esimerkiksi yrityksille, oppilaitoksille, kansalaisopistoille, kunnille, kunnallisille laitoksille, valtion virastoille ja -laitoksille, seurakunnille sekä yksityissektorille. Aamos Oy:llä on myös paljon kokemusta työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta. Opetamme esimerkiksi erilaisten ohjelmistojen käyttöä, kuten esitysgrafiikkaa ja taulukkolaskentaa. Olemme myös TiekeN ja kansainvälisen ECDL järjestön auktorisoitu tietokoneen ajokorttikoulutusta ja -tutkintoja tarjoava yritys. Räätälöimme asiakkaille juuri sopivansisältöisen ajokorttikoulutuksen. Laitevuokrausta ja koulutusta myös alihankintana Aamos Oy tekee paljon yhteistyötä myös koulutusorganisaatioiden kanssa vuokraamalla niille kouluttajan tai ATK-laitteet ja -järjestelmät koulutuskäyttöön. Yritykset ja yhteisöt voivat halutessaan vuokrata Aamos Oy:ltä pelkän liikuteltavan atk-luokankin ilman kouluttajaa. Koulutuslaitteistot ovat monipuolisia ja nykyaikaisia. Luokat käsittävät kpl:n koulutuskonesarjoja nykyaikaisine ohjelmistoineen ja oheislaitteineen sekä verkko- ja internetyhteyksineen. Tuomme luokan sinne missä sitä tarvitaan. Työntekijöiden ei tarvitse muuttaa päivärytmiään, vaan he voivat normaaliin tapaan mennä samaan paikaan ja samaan aikaan töihin. Päivään vaan kuuluu esim. kolme oppituntia tehokasta taulukkolaskentaopetusta. Sen jälkeen jatkuu taas työt ja me lähdemme pois. Joustavaa ja nopeaa toimintaa. Oppilaiden ei tarvitse juosta, me juoksemme Korhonen toteaa hymyssä suin.

7 Sivu 7 ECDL-tapahtumakalenteri Tapahtuma Paikka Aika Hinta ( + alv 22 %) Terveydenhuoltoalan kouluttajakoulutus Länsi-Pasila ECDLtestinvalvojakoulutus Kaisaniemi klo CTP-valmennus Kaisaniemi Terveydenhuoltoalan kouluttajakoulutus Länsi-Pasila ECDLtestinvalvojakoulutus Kaisaniemi Ilmoittautumiset ja lisätiedot: ECDL VERKKOKAUPPA ECDL-verkkokauppa on avoinna ja sieltä voi hankkia oppimateriaalia, opintokortteja sekä muita ECDL-tarvikkeita. Verkkokauppa on turvallinen ja luotettava tapa tehdä ostoksia: vahvistamme tilauksen sähköpostitse ja tuote laskutetaan laskulla (maksuaika 10 päivää). Tuotteilla on täysi tyytyväisyystakuu. Kauppaan pääset osoitteesta kauppa.ecdl.fi. Tervetuloa tutustumaan! TERVEYDENHUOLTOALAN TIETOTEKNIIKKATUTKINNON ESITTEET Terveydenhuoltoalan tietotekniikkatutkinnon esitteet ovat valmistuneet. Toimitamme esitteitä ja muuta tutkintomateriaalia kaikille ECDL-testikeskuksille. Esitepaketin voi myös tilata (sisältää esitenipun sekä CD:n jossa on runsaasti tutkintoon liittyvää sähköistä materiaalia suomeksi ja englanniksi) verkkokauppamme kautta hintaan 25 + alv + toimituskulut. Materiaali on testikeskuksille ja kouluttajakoulutuksiin osallistuville maksutonta.

Taitosanomat. Uusia tuulia. Kirjoitan tätä juttua pahvilaatikoiden

Taitosanomat. Uusia tuulia. Kirjoitan tätä juttua pahvilaatikoiden ECDL Finland Oy 6/2007 15.12.2007 Taitosanomat Uusia tuulia Tässä numerossa: Uusia tuulia 1 Hanna Voutilainen 2 Kirjoituskilpailun voittaja 3 Kirjoitan tätä juttua pahvilaatikoiden keskeltä hieman ristiriitaisten

Lisätiedot

Taitosanomat. ECDL:stä eväitä työvoimakoulutukseen. Helsinki-Tukholma-Helsinki Viking Gabriella. Tämän Taitosanomien numeron

Taitosanomat. ECDL:stä eväitä työvoimakoulutukseen. Helsinki-Tukholma-Helsinki Viking Gabriella. Tämän Taitosanomien numeron ECDL Finland Oy:n asiakaslehti 3/2006 Taitosanomat 15.12.2006 ECDL:stä eväitä työvoimakoulutukseen Tässä numerossa: Suomen juhlaa ECDLgaalassa Sadassa päivässä tietotekniikkakouluttajaksi 3 Uusi testausjärjestelmä

Lisätiedot

Taitosanomat. ECDL Finland ITK messuilla 7.-8.4.2011. Katso messutarjoukset!! ECDL Finlandin asiakaslehti 3/2011. Pääkirjoitus 2

Taitosanomat. ECDL Finland ITK messuilla 7.-8.4.2011. Katso messutarjoukset!! ECDL Finlandin asiakaslehti 3/2011. Pääkirjoitus 2 Taitosanomat ECDL Finland E u r o p e a n C o m p u t e r D r i v i n g L i c e n c e ECDL Finlandin asiakaslehti 3/2011 Pääkirjoitus 2 Tutkintouudistus 1.4.2011 3 ITK messut 7.-8.4.2011 4-5 Vuoden tietotekniikkakouluttaja

Lisätiedot

Taitosanomat KIITETTÄVÄ KEVÄTTODISTUS

Taitosanomat KIITETTÄVÄ KEVÄTTODISTUS ECDL Finland Oy 3/2007 15.6.2007 Taitosanomat KIITETTÄVÄ KEVÄTTODISTUS Tässä numerossa: Mies Tikas-kirjojen takana: Tapasimme Petri Ilmosen 2 CTP-loppuseminaari 3 ECDL-verkkokauppa avautuu! 4 Erityisesti

Lisätiedot

Taitosanomat. Tietoturvaa jokaiselle. Seuraavat organisaatiot ovat liittyneet mukaan ECDL-testikeskustoimintaan:

Taitosanomat. Tietoturvaa jokaiselle. Seuraavat organisaatiot ovat liittyneet mukaan ECDL-testikeskustoimintaan: ECDL Finland Oy:n asiakaslehti 2/2006 15.9.2006 Taitosanomat Tietoturvaa jokaiselle Tässä numerossa: Uusix- verstaat 2 Testikeskusesittelyssä Datafrank Yritysesittelyssä DataPrey Oy ECDLtutkintouutisia

Lisätiedot

POHJOISMAISESTA TEHOKKUUDESTA. Martti Ahtisaari puhuu rauhasta ja

POHJOISMAISESTA TEHOKKUUDESTA. Martti Ahtisaari puhuu rauhasta ja ISMAgazine NRO 2 / 2009 VISMAN ASIAKASLEHTI Hans Blix: - katson olevani suhteellisen tehokas Hyvät käyttökokemukset ovat työvoittoja Pohjoismainen tehokkuus - sitä Visma on Martti Ahtisaari puhuu rauhasta

Lisätiedot

Riina Helenius & Paula Oja:

Riina Helenius & Paula Oja: Riina Helenius & Paula Oja: AVERKON OPISKELIJAPALAUTE 2002 2003 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 2 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT...3 3 VERKKO-OPISKELUN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET...6 4 TUTOROINTI JA SEN KEHITTÄMINEN...8

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen. Amiedun kielenopetukselle tunnustusta. Täsmäkoulutusta kauppakeskusten yrittäjille. Amiedun asiakaslehti 1 2010 TEEMA:

Osaamisen johtaminen. Amiedun kielenopetukselle tunnustusta. Täsmäkoulutusta kauppakeskusten yrittäjille. Amiedun asiakaslehti 1 2010 TEEMA: amicase Amiedun asiakaslehti 1 2010 TEEMA: Osaamisen johtaminen Asiantuntijana Leenamaija Otala Amiedun kielenopetukselle tunnustusta Täsmäkoulutusta kauppakeskusten yrittäjille amicase pääkirjoitus amicase

Lisätiedot

Taitosanomat. Tässä numerossa: ECDL Finlandin asiakaslehti 1/2009. Suomen nuorimmat ECDL-kokelaat s. 4. Pääkirjoitus 2. EU:n puheenjohtaja José Manuel

Taitosanomat. Tässä numerossa: ECDL Finlandin asiakaslehti 1/2009. Suomen nuorimmat ECDL-kokelaat s. 4. Pääkirjoitus 2. EU:n puheenjohtaja José Manuel Taitosanomat ECDL Finland E u r o p e a n C o m p u t e r D r i v i n g L i c e n c e ECDL Finlandin asiakaslehti 1/2009 Tässä numerossa: Suomen nuorimmat ECDL-kokelaat s. 4 Pääkirjoitus 2 9 miljoonaa

Lisätiedot

UUSIA TUOTTEITA JA PALVELUITA. s. 7 PUUTU. s.6. s.19. Matka. s.23. uudenlaiseen. työhön. s.12

UUSIA TUOTTEITA JA PALVELUITA. s. 7 PUUTU. s.6. s.19. Matka. s.23. uudenlaiseen. työhön. s.12 EILAKAISLAN sidosryhmälehti 1/2013 Matka uudenlaiseen UUSIA TUOTTEITA JA PALVELUITA s. 7 PUUTU TYÖPAIKKA- KIUSAAMISEEN s.6 Inhousekonsultista Tukea s.19 vinkit työnhakuun s.23 työhön s.12 EILAKAISLAN sidosryhmälehti

Lisätiedot

ny oma YritYsYrittäjän opas

ny oma YritYsYrittäjän opas A M O Y N S Y Y RIT Yrittäjän opas NY Yrittäjyyskasvatuksen polku Kustantaja: Nuori Yrittäjyys ry, Helsinki 2011 Toimitus: Turo Numminen ja Virpi Utriainen Ulkoasu ja taitto: Anne Jokisaari Oikoluku: Tom

Lisätiedot

VISMAgazine LAITA PÄÄ PILVEEN JA KOE TULEVAISUUS TALOUSTIETEEN PROFESSORI:

VISMAgazine LAITA PÄÄ PILVEEN JA KOE TULEVAISUUS TALOUSTIETEEN PROFESSORI: VISMAgazine Visman asiakaslehti 2013 UUTUUS! Visma.net Expense kustannustehokasta ja helppoa matkalaskujen hallintaa Visma Navitalla katsot tulevaisuuteen NPS on osa asiakassuhteen hoitamista Visma Passelin

Lisätiedot

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN. Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN. Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä J o h d a n t o POLKUJA TYÖELÄMÄÄN Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä ANNE AALTO, SEIJA ESKOLA, KIM KARLSSON JA ELINA KOPU (TOIM.) Anne Aalto, Seija Eskola, Kim

Lisätiedot

ny oma YritYsYrittäjän opas

ny oma YritYsYrittäjän opas A M O Y N S Y Y RIT Yrittäjän opas NY Yrittäjyyskasvatuksen polku Kustantaja: Nuori Yrittäjyys ry, Helsinki 2012 Toimitus: Turo Numminen ja Virpi Utriainen Ulkoasu ja taitto: Anne Jokisaari Oikoluku: Tom

Lisätiedot

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 36 TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 1 Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi Vertaisohjauksen hyvät käytännöt

Lisätiedot

Nuoret ja työnantajat yhteisen pulman edessä

Nuoret ja työnantajat yhteisen pulman edessä nuorisofoorumi 2013 Nuoret ja työnantajat yhteisen pulman edessä Helsingissä 2013 Taloudellinen tiedotustoimisto TAT Graafinen suunnittelu ja taitto: Vanto Design Oy Kuvat: Dora Cheffi Kustantaja: Taloudellinen

Lisätiedot

Työnhakuopas. Turun yliopiston työelämäpalvelut

Työnhakuopas. Turun yliopiston työelämäpalvelut Työnhakuopas Turun yliopiston työelämäpalvelut TÖITÄ ETSIMÄSSÄ? Sanotaan, että työnhaku käy työstä. Totta, usein se vaatii aikaa ja vaivaakin. Toisaalta tuloksena voi olla kiva duunipaikka, joten turhaa

Lisätiedot

Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti

Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti Lähde liikkeelle Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti syksy 2011 Opetusministeri Jukka Gustafsson taistelee aikuiskoulutuksen puolesta Työssäoppimisen arvostus kasvaa Rakentavasta yhteistyöstä hyötyvät

Lisätiedot

amicase Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Noste auttaa jaksamaan s.14 Tehokas Spar Akatemia s.

amicase Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Noste auttaa jaksamaan s.14 Tehokas Spar Akatemia s. amicase Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Tehokas Spar Akatemia s.10 Noste auttaa jaksamaan s.14 Johtaminen vaatii oppimista s.16 amicase 1 2005 Sisältö 4 Jet vahvistaa

Lisätiedot

Luova ympäristö omaaloitteisen. edistämiseksi. Matkan alku. Kirjailija Karl Rautio Creavit Media Osk (Suomi)

Luova ympäristö omaaloitteisen. edistämiseksi. Matkan alku. Kirjailija Karl Rautio Creavit Media Osk (Suomi) Luova ympäristö omaaloitteisen toiminnan edistämiseksi. Matkan alku. Kirjailija Karl Rautio Creavit Media Osk (Suomi) 2013 Opetusaineisto on valmistunut Latvian, Viron ja Suomen aikuiskouluttajien yhteisen

Lisätiedot

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Elokuu 2007 TALENT MANAGEMENT Filosofi - valmentaja Esa Saarinen: Syväinhimillisyys on uusiutuvuuden ja supertuottavuuden

Lisätiedot

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Asiakaslehti syksy 2006. Stadia 10 vuotta Ammattikorkeakoulu työelämän, tutkimuksen ja omin silmin

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Asiakaslehti syksy 2006. Stadia 10 vuotta Ammattikorkeakoulu työelämän, tutkimuksen ja omin silmin Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Asiakaslehti syksy 2006 Stadia 10 vuotta Ammattikorkeakoulu työelämän, tutkimuksen ja omin silmin Syksy 2006 Teema: Stadia 10 vuotta Pääkirjoitus: Kymmenen vuoden taival

Lisätiedot

OPINTOMAAILMA OPISKELUAIKA ON TÄYTTÄ ELÄMÄÄ! Levikki Länsi-Suomi 2/2012. Lukiolaisen ja peruskoululaisen TIETOPAKETTI jatko-opinnoista

OPINTOMAAILMA OPISKELUAIKA ON TÄYTTÄ ELÄMÄÄ! Levikki Länsi-Suomi 2/2012. Lukiolaisen ja peruskoululaisen TIETOPAKETTI jatko-opinnoista OPINTOMAAILMA Levikki Länsi-Suomi 2/2012 Lukiolaisen ja peruskoululaisen TIETOPAKETTI jatko-opinnoista Valitse nyt oikein, niin voit valita jatkossakin! Opiskelupaikan valinnasta saattaa riippua, missä

Lisätiedot

Royalti-elementtejä voi käyttää seuraavasti: vaan aina yhdessä, alla kuvatuilla tavoilla) Elementit: Päävärit:

Royalti-elementtejä voi käyttää seuraavasti: vaan aina yhdessä, alla kuvatuilla tavoilla) Elementit: Päävärit: Espoon-Vantaan Yritys- maailma Maaliskuu 1/2014 Paljon enemmän kuin pelkkä hiiri Royalti-elementtejä voi käyttää seuraavasti: RollerMouse (Huom. logoa ja Justusta Red ei saa plus koskaan on käyttää käyttäjän

Lisätiedot

Opettajan opas verkko-opetuksen toteuttamiseen. Klikkaa. www.nettiluotsi.fi

Opettajan opas verkko-opetuksen toteuttamiseen. Klikkaa. www.nettiluotsi.fi Opettajan opas verkko-opetuksen toteuttamiseen Klikkaa www.nettiluotsi.fi 1 Opas on tuotettu Keski-Pohjanmaan toisen asteen virtuaalikouluhankkeessa. Hankkeessa ovat olleet mukana: Kannuksen lukio Kiviniityn

Lisätiedot

Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas

Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas Ura- ja rekrytointipalvelut Helsingin yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut teksti Marina Misukka 2. uudistettu painos Yliopistopaino 2004 TYÖNHAUN OPAS MITEN

Lisätiedot

TYÖ ELÄ Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut

TYÖ ELÄ Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut TYÖ ELÄ MÄ Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut TYÖLLISYYDENHOIDON PALVELUYKSIKKÖ Työnantaja! Nyt kannattaa työllistää! Tampereen kaupungin työllisyydenhoidon palveluyksikkö tarjoaa työnantajalle maksuttoman

Lisätiedot

Lähde. liikkeelle. 10 vuotta. Näyttötutkinnot

Lähde. liikkeelle. 10 vuotta. Näyttötutkinnot 1 2004 Lähde Näyttötutkinnot 10 vuotta liikkeelle Näyttötutkinnot 10 vuotta Suomessa näyttötutkintojen aikakausi alkoi toukokuun alussa 1994. Keväällä 2004 tämä työelämän tutkintojärjestelmä viettää syntymäpäivää.

Lisätiedot

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

14 Opetusta. 7 Jokaisesta. 4 Oppisopimuksella. Av-viestinnän ammattilainen hallitsee monta mediaa s. 8. koneasentajaksi.

14 Opetusta. 7 Jokaisesta. 4 Oppisopimuksella. Av-viestinnän ammattilainen hallitsee monta mediaa s. 8. koneasentajaksi. vengi KOULUTUSKESKUS SALPAUKSEN ASIAKASLEHTI 2/2010 Av-viestinnän ammattilainen hallitsee monta mediaa s. 8 4 Oppisopimuksella koneasentajaksi 7 Jokaisesta löytyy yrittäjä 14 Opetusta virtuaalisesti Salpauksen

Lisätiedot