LIS -järjestelmät ennen ja nyt

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIS -järjestelmät ennen ja nyt"

Transkriptio

1 LIS -järjestelmät ennen ja nyt Hannu Saarni Sairaalakemisti, NordLab Oulu SKKY:n kevätkoulutuspäivät Oulussa

2 LIS Esityksen sisältö Wikipedia = Laboratory information system, databases oriented towards medical laboratories Suomessa = laboratorion atk-järjestelmä laboratorion tietojenkäsittelyjärjestelmä laboratorion tuotannonohjausjärjestelmä Esityksessä luodaan katsaus 1970 luvulta lähtien eri vuosikymmenillä Suomessa käytössä olleista LIS-järjestelmistä Kunkin aikakauden LIS-järjestelmien ominaisuuksia kuvataan Oulun yliopistollisessa keskussairaalassa käytössä olleiden järjestelmien avulla Lopuksi esitetään uusia ominaisuuksia, jotka mielestäni pitäisi saada LISjärjestelmiin 2

3 1970-luku; ensimmäiset järjestelmät Suomessa ensimmäinen sähköiseen tietotekniikkaan perustuva potilasjärjestelmä otettiin käyttöön Tampereen keskussairaalassa Jo tässä järjestelmässä käsiteltiin laboratoriotutkimusten pyyntöjä ja vastauksia OYKS:n Tietojenkäsittelyosasto aloitti toimintansa kesäkuussa luvun alussa OYKS toimi sairaalatoimen ATK-järjestelmien kehittely- ja kokeilupaikkana, johon liittyi myös laboratoriotoiminta. Uudelle laboratorion ATK-järjestelmälle asetetut tavoitteet Luotettavuus Tehostunut laadunvalvonta Potilasidentifikaatio viivakoodilliset potilastarrat - potilasturvallisuus ja identifikaation siirtämisen helppous, varmuus ja nopeus Nopea vastauspalvelu ja selkeä esitystapa Tiedot tulevan vuorokauden tutkimustarpeesta henkilökuntaa ohjattiin tarkoituksenmukaiseen työhön Laboratoriotutkimusten tilastointi Tilastomateriaali hyödyntää lääketieteellistä tutkimustyötä 3

4 1970-luku; yhteistyön tulos 1976 OYKS:ssa modulaarinen tosiaikainen laboratoriojärjestelmä System Olli 4000 (Ollituote Oy yhteistyössä OYKS:n ja Lahden keskussairaalan kanssa) Keskuslaitteisto (2 rinnakkaista Nova 840 pienoistietokonetta) Mikroprosessorit Ohjelmisto Kehitetty yhteistyössä Upsalan Datacenterin kanssa, Vientituote Skandinaviaan ja Keski-Eurooppaan Laskentatapahtumat Tulosten laskenta, kontrolliarvot, poikkeamakorjaukset Tulosten vertailu potilaan aikaisempiin tuloksiin, tulosteet laboratorion käyttöön Potilasrekisterinä käytettiin sairaalan potilashallinnon rekisteriä Varmuuskopiointi toteutettiin automaattisesti ja reaaliaikaisesti mikroprosessorin avulla nauhalle 4

5 1970-luku; Laboratorioprosessi Laboratoriotoiminnan työvaiheet System Olli 4000 järjestelmän yhteydessä Tutkimuspyyntölomake, jossa myös viivakoodatut tutkimusnimikkeet (yleisimmät) Lomakkeista pyynnöt kirjattiin keskitetysti käsin päätteellä tai valokynällä keskusyksikköön Keskusyksikön avulla tuotettiin näytteenottolistat ja näytetarrat näytenumero myös viivakoodilla Tulokset tuotettiin keskusyksikköön Yleispäätteellä käsin työlistoilta Diffipäätteellä solulaskentatulokset Analysaattoreilta on-line liitännöillä (3 kpl) mikroprosessorien välityksellä Hyväksymiskuittauksen jälkeen tulokset listattiin paperitulosteina Pikatulostuksena suoraan hoitoyksikköön Tarratulostus poliklinikoille Päiväkertymälista viimeisen kahdeksan päivän ajalta liittäväksi potilaan sairaskertomukseen 5

6 1970-luku; analysaattorissa tietokone Peruskemian analysaattori System Olli 3000 (Ollituote Oy) Uuden tyyppisellä analysaattorilla analysointi oli tehokkaampaa verrattuna aikaisempaan manuaaliseen työskentelyyn 24-paikkaiset blokit, mitkä mahdollistivat 24 näytteen samanaikaisen käsittelyn analyysin eri vaiheissa Näyte- ja reagenssiannostelu Vortex tyyppinen liuosten sekoistus Inkubointi Fotometri Mittaus tapahtui 5 s välein/näyte Kvartsiset (340 nm) valokuidut erikseen jokaiseen näytepaikkaan Fotometri oli kytketty suoraan tietokoneeseen Tietokone laski mittaustulosten perusteella lopullisen vastauksen ja piirsi myös reaktiokuvaajan päätteelle Kuvaajan perusteella voitiin varmistaa, että mittaus oli tapahtunut oikein ja tulos voitiin hyväksyä 6

7 1970-luku; ensimmäiset järjestelmät ATK -laboratoriojärjestelmät ja niiden toteutus keskussairaaloiden laboratorioissa vuonna 1980 HYKS 2K Kotka KS 2S, Etelä-Saimaan KS S, Jorvin sairaala KYKS 2K Keski-Suomen KS S, Mikkelin KS -, Pohjois-Karjala KS -, Savonlinnan KS OYKS 2K Länsi-Pohjan KS -, Keski-Pohjanmaan KS -, Kainuun KS -, Lapin KS Tampereen keskussairaala 2K Kanta-Hämeen KS 2K, Päijät-Hämeen KS 2K, Etelä-Pohjanmaan KS 2K, Vaasan KS 2K TYKS 2K, Satakunnan KS S (2 = järjestelmä K = käytössä S = suunnitteilla) 7

8 1980-luku; omat tuotteet ATK-laboratoriojärjestelmät yliopistosairaaloissa keväällä 1985 HYKS; tosiaikainen omana työnä tuotettu Multilab järjestelmä, käyttöön syksyllä 1984 TAYKS; omana työnä tuotettu uudempi versio, käyttöön 1982 OYKS; omana työnä tuotettu tosiaikainen järjestelmä, käyttöön syksyllä1984 N mk/työasema (n. 15 kpl) käsittäen myös toimistoautomaation (0,3385 x = ) TYKS; omana työnä tuotettu uudempi versio, käyttöön 1985 KYKS; omana työnä tuotettu uudempi versio, käyttöön luvun alussa pienemmissä keskussairaaloissa olivat vielä käytössä suppeammat järjestelmät Toimistoautomaatiot täydennettynä laboratorion erityisvaatimuksilla, esim. automaattianalysaattorin liitännällä Ohjelmistot esim. IBM:n PC, Apple II tai MikroMikko2 koneilla 8

9 1980-luku; kaikkien käytössä 1980-luvun puolivälin jälkeen valtakunnallisesti käytössä Näytetarrat Näytenumero Tutkimusnumero Laaduntarkkailu kansalliset kontrollikierrokset (Labquality 1971) Pyyntöjen ryhmittelyn työlistoihin (paperitulosteet) Keskusyksiköistä tulokset paperille - pikavastaus, päiväkertymä (1-2 kertaa), jaksokertymä (myös arkistokappale) Suurissa sairaaloissa oli jo päätelaitteistoa tulosten katseluun Tilastointi suoritekirjanpito OVT = Organisaatioiden välinen tiedonsiirto 9

10 1990-luku; pääteteknologian kehitys 1993 OYKS:ssä laboratoriojärjestelmää parannettiin uudella tulostusjärjestelmällä Tuloksia voitiin selata heti päätteellä niiden valmistuttua, paitsi tuloskertymiä, joka ei mahtunut näytölle Potilastulokset lähtien Osasto muodosti itse paperille tulostettavat (laserkirjoittimet) listaukset tai tulostivat keskitetysti tuotetut listaukset, jotka ajettiin yöllä Entinen tulosteiden postittaminen loppui Keskitetysti aamuyöllä suoritettiin seuraavat ajot Uusille potilaille ja poliklinikkapotilaille tuloskertymä (6 kk) Osastopotilaille tuloskertymä hoitoajalta päivittäin Poistuneiden potilaiden päiväkertymät osastoille Päiväkertymä patologista tuloksista LUPA-rekisteri, jossa henkilökohtainen tunnus ja salasana Laki potilaan asemasta ja oikeuksista,

11 1990-luku; selainpohjaiset käyttöliittymät 1996 OYKS:n laboratoriojärjestelmää parannettiin edelleen selainpohjaisella ohjelmistolla tutkimusrekisterin ja tuloskertymien määrittelyä ja ylläpitoa varten Tässä saatiin ensimmäiset kokemukset käytännön ongelmista hankittaessa uusi järjestelmä ulkopuoliselta toimittajalta Vuonna 2003 Kliinisten laboratorioiden määrä Suomessa oli yhteensä n Erikoissairaanhoidon osuus 14% (150 laboratoriota) Perusterveydenhuollon 24% (250 laboratoriota) Yksityissektorin 62% (653 laboratoriota) Laboratoriojärjestelmät julkisen puolen kliinisissä laboratorioissa Multilab II (62%) Effica (17%) Finstar (8%) Tamlab (8%) Oyslab (5%) 11

12 2000-luku; hankitaan valmis järjestelmä Vuonna 2005 OYKS:ssa otettiin käyttöön Multilab-perusjärjestelmä (Mylab) Multilab oli merkkipohjainen Kuitenkin helppo käytettävyys (Esa Soini) Hoitoyksiköiden käyttöön ja laadunohjaukseen selainpohjaiset käyttöliittymät HYKS:n ja TYKS:n laboratoriot jo aikaisempia asiakkaita Järjestelmään kuuluivat lähinnä uusina/parempina ominaisuuksina: Tosiaikainen laboratorion laadunvalvontajärjestelmä Autovalidointiohjelmisto Mikrobiologian laboratorion tietojärjestelmä Tosiaikainen tiedonvälitysohjelmisto (HL7) Toisen organisaation tulosten tarkastelu potilaan luvalla (vrt Alue-Effica, KuntaESKO) Laboratoriotiedon analysointi- ja raportointijärjestelmä (LabDW) 12

13 Laboratorion tiedonhallintajärjestelmät 2007 Sairaanhoitopiiri (Ks) LIS Helsinki-Uusimaa Multilab Pirkanmaa TamLab Varsinais-Suomi Multilab Pohjois-Pohjanmaa Multilab Keski-Suomi Multilab Pohjois-Savo Multilab Satakunta Multilab Päijät-Häme Effica Laboratorio Etelä-Pohjanmaa Effica Laboratorio Kymenlaakso Multilab, Weblab Pohjois-Karjala TCLab, MyLab Kanta-Häme Effica Laboratorio ja Mikrobiologia, Qpati, Verlabon Vaasa Effica Etelä-Karjala Multilab, Weblab Lappi Effica Laboratorio selainversio Etelä-Savo Multilab Kainuu Effica Keski-Pohjanmaa Multilab Länsi-Pohja Effica Itä-Savo Effica Laboratorio Ahvenanmaa Safir/Medix 13

14 2010-luku; laboratorioliikelaitos Vuonna 2013 Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä NordLabin perustamisen yhteydessä päätettiin Yksi yhteinen laboratorion tuotantojärjestelmä palvelemaan koko Pohjois-Suomen julkisen terveydenhuollon laboratoriotoimintaa Hankintasuunnittelu ja vaatimusmäärittelyt ovat valmistumassa. Toiminnallisina tavoitteina ovat mm. Pyynnöt ovat nähtävissä kaikissa Pohjois-Suomen julkisen terveydenhuollon näytteenottopisteissä Potilaan laboratoriotulokset ovat käytettävissä kaikissa Pohjois- Suomen julkisen terveydenhuollon hoitoyksiköissä, mikäli potilas ei erikseen kiellä Analysaattorihankinnat keskitetysti Mahdollisuuksien mukaan yksi yhteinen analysaattoriperhettä ohjaava keskusyksikkö, joka liitetään LIS:iin 14

15 Valuecode Tietokanta DW Raporttijärjestelmä QlikView INTRANET INTERNET Ajanvaraus NEXTTIME NordLab Oulu 2015 Monikanavavälitys FORSANTE Tilastojärjestelmä CAREIN Ohjekirja TT-MUOKKAAJA (INTERNET) Ohjekirjasivut Tocahvu Mylab Verenkuvaanalys.palvelin SYSMEX SIS. Virtsatutkimusanalys.palvelin SYSMEX SIS-U. Laboratorion perusjärjestelmät Laser-tulostin Tulostinohjaus OYS:n lasertulostinohjaus Laboratorion tuotantojärjestelmät MULTILAB, SAMBA Analysaattorit Tulostinohjaus SENTINEL Tulostinohjaus SUORATULOSTUS Näytelajittelija OLA HL7- järjestelmä(t) ENSEMBLE Mylab Lämpösiirtotulostin HL7-reititin MYLABWAY MEDIXLINE Hoitoyksiköiden selausjärjestelmä WEBLAB CLINICAL Verikeskuksen tuotantojärjestelmä VERSO Genetiikan tuotantojärjestelmä QPATI POC-laitteet Tilausjärjestelmä EEMELI ADVIA-analys.palvelin CENTRALINK. Verikaasuanal.ohjaus RapidCom. Vierianalytiikka COBAS IT Kontrollit VIELA 15 / / Hannu Saarni

16 NordLab Oulu 2015 Multilab/Samba / Weblab Clinical / QPATI / VerSo tuotantojärjestelmät: Yhteydet OYS:n tietoverkon järjestelmiin Kuntalaskutus KEYBOX/MERITT Hoitoyksiköiden selausjärjestelmä WEBLAB CLINICAL Lääkehoito-osio ESKO Potilaskertomus ESKO Taloushallinto INTIME PROe Laboratorion tuotantojärjestelmät MULTILAB, SAMBA earkistoon Verikeskusjärjestelmä VERSO DIGI-EKG BROKER HL7-järjestelmä ENSEMBLE (LAB?) Ilmoittautuminen AKSELI Tehojärjestelmä CLINISOFT. HL7-järjestelmä ENSEMBLE (OYS) Tehojärjestelmä CARESUIT. Infektiojärjestelmä SAI Potilashallinta OBERON Anestesiajärjestelmä ANTTI Patologian laboratoriojärjestelmä QPATI 16 / / Hannu Saarni

17 Laboratoriotoiminnan prosessikuvaus; NordLab Oulu 2015 Käyttäjähallinta Potilashallinta Pyyntö LIS:iin Weblab Clinicalista Multilabista VerSosta HL7 sanomana Ajanvaraus Näytteenotto Näytteen kuljetus Näytte laboratoriossa Näytteet tekopaikkaan Näytteiden analysointi STAT-näytteet Näytteen esikäsittely Tuloksen validointi Automaattinen hyväksyntä Manuaali hyväksyntä Tulokset tilaajalle Vastausten selaus Laskutus KULAS Tilastointi/Raportointi Netti Lämpötilaseuranta Saapumiskuittaus HL7 ekirje FAX Paperi Kanta Weblab Clinical Ulkoinen ClikView Rata Sisäinen Analysaattorit Kuva-aineisto Näytteenoton kuittaus Näytteen säilytys Näytteen jatkolähetys Pyyntö ja näyte alihankintaan Paperilla Pyynnön tiedot Potilas Diagnoosi Tilaaja Maksaja Vastaanotto Tutkimus Näytteenotto KanTa Verkko Multilab Oberon Ilmoittautuminen Näytteen esikäsittely Kemia Mikrobiologia Hematologia Erityisanalytiikka Genetiikka/Patologia POC DRG-laskutus Multilab/Weblab Clinical Oberon Carein Näytetarran tulostus Näytteen kulun seuranta Multilab ESKO Weblab Clinical Ola Kortistot Tilaajan järjestelmä 17 / / Hannu Saarni

18 Räätälöitäviä parametreja; NordLab Oulu 2015 Multilabissa kiinteän ohjelmakoodin lisäksi: Tutkimusnimikkeitä on kaikkiaan 8166 kpl, joista aktiivikäytössä on 2868 kpl ja suurimpaan osaan muita tutkimusnimikkeitä liittyy potilastietoja vuodelta 1990 lähtien. Yhteen tutkimusnimikkeeseen voi liittyä yli 100 erillismäärittelyä, keskimäärin 30 Organisaationimikkeitä on aktiivisena 1090 kpl Yhteen organisaationimikkeeseen voi liittyä n. 70 erillismäärittelyä Analysaattorinimikkeitä on aktiivisena n. 287 kpl Yhteen analysaattorinimikkeeseen voi liittyä n. 30 erillismäärittelyä ja n. kpl tutkimuksia Laaduntarkkailunäytteitä on aktiivisena 485 kpl Yhteen laaduntarkkailunäytteeseen voi liittyä n. 10 erillismäärittelyä ja n kpl tutkimuksia Tilausvalikoita hoitoyksiköiden eri diagnostisia vaatimuksia varten on käytössä Weblab Clinicalissa 62 kpl ja niissä n kpl tutkimuksia ja paketteja Kertymäryhmiä on käytössä 229 kpl Parametreja, joilla ohjataan laboratorion toimintaa, on käytössä n. 240 kpl 18

19 LIS-järjestelmään uusia ominaisuuksia Prosessi Pyyntö LIS:iin työasemalta 1980-luvulta -> Sähköinen ajanvaraus näytteenottoon 2000-luvulta -> Tiedot sähköisesti näytteenottoon 1980-luvulta -> Tarratulostus 1980-luvulta -> Näytelogistiikka laboratorioon, sähköinen seuranta 2000-luvulta -> Pyynnön tila laboratoriossa 1990-luvulta -> Uudistustarve Looginen sujuva käyttövalikko Eristystiedot, lääkitys jne. Palvelutapahtuma Viivästystieto Terveydenhuolto, muu ajanvaraus Potilas, keskitetysti alueella Huomioi tehdyt pyynnöt Mobiilisovellus Mobiilisovellus RIF-tekniikka (?) Mobiilisovellus LIS:n toiminnossa Poikkeamat oletetusta tiedoksi tilaajalle reaaliaikaisesti 19

20 Prosessi Analysoinnin ohjaus oheistiedoilla 2000-luvulta -> Tulosten autovalidointi 1990-luvulta -> Vierianalytiikka 2000-luvulta -> Viitearvot 1980-luvulta -> Tieto valmistuneesta vastauksesta - Vastausten selaus LIS:llä 1990-luvulta -> Tiedot KanTa-arkistoon > Uudistustarve Potilaan lääkitys Potilaan tila/historia Tilaajan vaatimukset Analysaattorien keskusyksikkö vs. LIS Langaton yhteys Mobiililaitteet - monikäyttöisiä Tekstimuotoiset Hoitoyksikköön Herätetiedot Eri tietokantojen hyödyntäminen Kuva-aineisto Yhtenäistää tiedonhallintaa o Tutkimusnimikkeet o Sanomarajapinta HL7 v3 o Dokumenttirajapinta CDA R2 o OID-yksilötunnus 20

21 KIITOS 21

OYS ERVA LABORATORIOKESKUS. Perustamissuunnitelma Valmistelutoimikunta 30.08.2011

OYS ERVA LABORATORIOKESKUS. Perustamissuunnitelma Valmistelutoimikunta 30.08.2011 OYS ERVA LABORATORIOKESKUS Perustamissuunnitelma Valmistelutoimikunta 30.08.2011 SISÄLLYSLUETTELO SIVU 1. Johdanto 3 2. ERVA laboratoriotoiminnan tavoitteet ja periaatteet 3 3. ERVA laboratoriokeskuksen

Lisätiedot

Informaatio- ja kommunikaatioteknologian käyttö Suomen terveydenhuollossa vuonna 2007

Informaatio- ja kommunikaatioteknologian käyttö Suomen terveydenhuollossa vuonna 2007 S T A K E S I N R A P O R T T E J A 3 7 / 2 0 0 8 ilkka winblad, jarmo reponen, päivi hämäläinen, maarit kangas Informaatio- ja kommunikaatioteknologian käyttö Suomen terveydenhuollossa vuonna 2007 Tilanne

Lisätiedot

OYS - ERITYISVASTUUALUEEN LABORATORIOTOIMINNAN YHTEISTYÖSELVITYS

OYS - ERITYISVASTUUALUEEN LABORATORIOTOIMINNAN YHTEISTYÖSELVITYS OYS - ERITYISVASTUUALUEEN LABORATORIOTOIMINNAN YHTEISTYÖSELVITYS Selvityshenkilön ja työryhmien raportit Mukana suunnitelmassa: Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Kainuun maakunta -kuntayhtymä Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

Annika Rökman. sovellusasiantuntija, FT, sairaalegeneetikko, datanomi

Annika Rökman. sovellusasiantuntija, FT, sairaalegeneetikko, datanomi Annika Rökman sovellusasiantuntija, FT, sairaalegeneetikko, datanomi Oma taustani FM genetiikka 1998 sairaalageneetikko 2004 FT Perinnöllisestä eturauhassyövästä 2004 Finaksen teknisenä arvioijana vuodesta

Lisätiedot

SAINI TEKNISEN YMPÄRISTÖN NYKYTILA

SAINI TEKNISEN YMPÄRISTÖN NYKYTILA TEKNISEN YMPÄRISTÖN NYKYTILA Kansalaisen terveydenhuoltoa tukeva sähköinen asiointi ja interaktiiviset verkkopalvelut 23.11.2007 Sisällysluettelo 1 Dokumentin tarkoitus... 1 2 Arkkitehtuurista yleensä...

Lisätiedot

Mitä ERVA-kuviot ovat käytännössä? Laboratorioiden nettisivut Kysely yliopistosairaaloiden laboratorioiden johto Kysely kansainvälisesti

Mitä ERVA-kuviot ovat käytännössä? Laboratorioiden nettisivut Kysely yliopistosairaaloiden laboratorioiden johto Kysely kansainvälisesti Mitä ERVA-kuviot ovat käytännössä? Päivi Laitinen Ylikemisti Tiedon keruu Laboratorioiden nettisivut Kysely yliopistosairaaloiden laboratorioiden johto Kysely kansainvälisesti Eesti, Liettua, Islanti,

Lisätiedot

Terveyskeskusten ja NordLabin yhteistyö. Leila Risteli johtava lääkäri 26.3.2015

Terveyskeskusten ja NordLabin yhteistyö. Leila Risteli johtava lääkäri 26.3.2015 Terveyskeskusten ja NordLabin yhteistyö johtava lääkäri 26.3.2015 1 Laboratoriotutkimus on osa potilaan hoitoprosessia 2 Tavoitteenamme on taata kliinikkolääkärille laboratoriotutkimusten tulokset oikea-aikaisesti,

Lisätiedot

Apuvälinepalvelut hallintaan

Apuvälinepalvelut hallintaan Apuvälinepalvelut hallintaan Effector Apuvälinepalvelut järjestelmä on tarkoitettu sairaanhoitopiirien alueellisille apuvälinekeskuksille ja muille terveydenhuollon apuvälinepalveluja tuottaville yksiköille.

Lisätiedot

Tietotekniikan arviointi akkreditointimenettelyssä

Tietotekniikan arviointi akkreditointimenettelyssä Tietotekniikan arviointi akkreditointimenettelyssä FINAS - akkreditointipalvelu Espoo 2014 ISBN 978-952-6682-19-8 1(24) Tietotekniikan arviointi akkreditointimenettelyssä 2(24) Tietotekniikan arviointi

Lisätiedot

Tietotekniikan arviointi akkreditointimenettelyssä

Tietotekniikan arviointi akkreditointimenettelyssä Tietotekniikan arviointi akkreditointimenettelyssä FINAS - akkreditointipalvelu Espoo 2008 ISBN 978-952-5610-46-8 ISSN 1235-3655 Alkusanat FINAS-oppaan S21/2008 tarkoituksena on yhtenäistää tietojärjestelmien

Lisätiedot

KanTa-palvelujen käyttöönotto etenee. Ajankohtainen iltapäivä toimittajille Suunnittelupäällikkö Marina Lindgren, Kela 28.9.2011

KanTa-palvelujen käyttöönotto etenee. Ajankohtainen iltapäivä toimittajille Suunnittelupäällikkö Marina Lindgren, Kela 28.9.2011 KanTa-palvelujen käyttöönotto etenee Ajankohtainen iltapäivä toimittajille Suunnittelupäällikkö Marina Lindgren, Kela 28.9.2011 Esityksen sisältö KanTa-palvelut, Kelan tehtävät Omien tietojen katselu palvelu

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2013 2015

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2013 2015 Kiviharjuntie 11 90220 Oulu 7.12.2012 1 (11) Toiminta- ja taloussuunnitelma 2013 2015 Johtokunta 14.12.2012 Kiviharjuntie 11 90220 Oulu 7.12.2012 2 (11) Sisällysluettelo 1. Tekstiosa; liiketoimintasuunnitelma

Lisätiedot

Loppuraportti 25.6.2012. KUNTASEKTORIN SOTE-ICT-YHTEISTYÖSELVITYS, työryhmän loppuraportti 25.6.2012

Loppuraportti 25.6.2012. KUNTASEKTORIN SOTE-ICT-YHTEISTYÖSELVITYS, työryhmän loppuraportti 25.6.2012 Loppuraportti 25.6.2012 KUNTASEKTORIN SOTE-ICT-YHTEISTYÖSELVITYS, työryhmän loppuraportti 25.6.2012 1 SELVITYSTYÖN TAUSTA, TAVOITTEET JA ORGANISOINTI Kuntasektorin toimintamenoista yli puolet sekä ICT-menoista

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ

TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ ESISELVITYS 3.12.2009 TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ ESISELVITYS Versio Kuvaus Muutos/pvm Laatija 0.1 Tietojärjestelmät alatyöryhmän loppuraportin 29.11.2009 Sirpa Mäntynen/työryhmä ensimmäinen versio LUONNOS 1.0

Lisätiedot

Apuvälineiden, kuntoutuksen ja sairaanhoidon ostopalvelujen hallintajärjestelmä

Apuvälineiden, kuntoutuksen ja sairaanhoidon ostopalvelujen hallintajärjestelmä Apuvälineiden, kuntoutuksen ja sairaanhoidon ostopalvelujen hallintajärjestelmä Polycon Oy Tekniikantie 14 02150 Espoo puh (010) 470 9680 kuntoapu@kuntoapu.fi GSM 040-578 9608 Mitä KuntoApu on? Kootut

Lisätiedot

Terveydenhuollon informaatioteknologian käyttö Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella

Terveydenhuollon informaatioteknologian käyttö Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella 1 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin julkaisuja Publication Series of the Northern Ostrobothnia Hospital District 1/2004 Terveydenhuollon informaatioteknologian käyttö Oulun yliopistollisen sairaalan

Lisätiedot

Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa. Erillisliite: Sairaanhoitopiirien alueiden hankkeet liite 4

Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa. Erillisliite: Sairaanhoitopiirien alueiden hankkeet liite 4 Tuloksellisuustarkastuskertomus Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa Erillisliite: Sairaanhoitopiirien alueiden hankkeet liite 4 Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON XVII VALTAKUNNALLISET ATK-PAIVAT 1 991

TERVEYDENHUOLLON XVII VALTAKUNNALLISET ATK-PAIVAT 1 991 TERVEYDENHUOLLON XVII VALTAKUNNALLISET ATK-PAIVAT 1 991 HOITOA TUKEVAT TIETOJAR.IESTELMAT PEIJAS-REKOLA SAIRAA-. LASSA Maisa Antti-Poika, Atk-suunnittelija Peijas-Rekola sairaala, Sairaalakatu 1 01 400

Lisätiedot

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 2/09

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 2/09 Sairaalaviesti Sjukhusinfo 2/09 toukokuu maj Sisältö Sairaalaviesti 2/2009 Tiedote ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Julkaisija Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 00530 Helsinki Puh. (09) 7711 www.kunnat.net

Lisätiedot

KAINUUN, SAVON JA KARJALAN KLIINISET KEMISTIT r.y.

KAINUUN, SAVON JA KARJALAN KLIINISET KEMISTIT r.y. KAINUUN, SAVON JA KARJALAN KLIINISET KEMISTIT r.y. Kongressijulkaisu 2013 The Abstracts of the XXXV Anniversary International Congress in Vienna and Kremsmünster, Austria and Bratislava, Slovakia 15.5.

Lisätiedot

ESISELVITYS DIGITAALISEEN KUVA-ARKISTO- JÄRJESTELMÄÄN SIIRTYMISESTÄ KUOPION KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN RÖNTGENOSASTOLLA

ESISELVITYS DIGITAALISEEN KUVA-ARKISTO- JÄRJESTELMÄÄN SIIRTYMISESTÄ KUOPION KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN RÖNTGENOSASTOLLA ESISELVITYS DIGITAALISEEN KUVA-ARKISTO- JÄRJESTELMÄÄN SIIRTYMISESTÄ KUOPION KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN RÖNTGENOSASTOLLA - Toiminnan nykytila ja tavoitetila Riitta Mononen TIE5K Kehittämistehtävä

Lisätiedot

laskutus- ja raportointijärjestelmiin.

laskutus- ja raportointijärjestelmiin. HALLITUS 126 01.06.2009 HUSLAB:N LABORATORIOTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA 406/02/08/00/2009 HALL 126 Esittely Hankinnan taustaa Laboratoriotutkimusten tilaus- ja tutkimustulosten välitys tilaajalle perustuu

Lisätiedot

Sairaaloiden tuottavuus 2013 Sjukhusens produktivitet 2013 Hospital productivity 2013

Sairaaloiden tuottavuus 2013 Sjukhusens produktivitet 2013 Hospital productivity 2013 Terveys 2015 Hälsa Health TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Sairaaloiden tuottavuus 2013 Sjukhusens produktivitet 2013 Hospital productivity 2013 Pirjo Häkkinen +358 29 524 7152 pirjo.hakkinen@thl.fi

Lisätiedot

LASKUTUKSEN KÄYTTÖÖNOTTO JA TESTAUS LAB- VANTAGE LIMS-JÄRJESTELMÄLLÄ

LASKUTUKSEN KÄYTTÖÖNOTTO JA TESTAUS LAB- VANTAGE LIMS-JÄRJESTELMÄLLÄ LASKUTUKSEN KÄYTTÖÖNOTTO JA TESTAUS LAB- VANTAGE LIMS-JÄRJESTELMÄLLÄ LabVantage LIMS-järjestelmän käyttöönotto Piia Hiltunen Opinnäytetyö Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnonala Liiketalouden

Lisätiedot

Terveydenhuollon teknologiaa 10-24

Terveydenhuollon teknologiaa 10-24 Terveysalan ammattilehti 2/2013 Terveydenhuollon teknologiaa 10-24 Tarvikelogistiikkaa 26-27 Sairaalan suunnittelua 28-34 ILMOITUS Alueellinen tietovarasto syntymässä Tricons Oy on tuotteistamassa kehittämäänsä

Lisätiedot

Itä-Suomen malli - ISER - Raportti Itä-Suomen erikoissairaanhoidon ja erityispalvelujen kehittämistä koskevista järjestelyistä

Itä-Suomen malli - ISER - Raportti Itä-Suomen erikoissairaanhoidon ja erityispalvelujen kehittämistä koskevista järjestelyistä ITÄ-SUOMEN ERIKOISSAIRAANHOIDON SELVITYSHANKE ISER Itä-Suomen malli ITÄ-SUOMEN ERIKOISSAIRAANHOIDON SELVITYSHANKE - ISER - Raportti Itä-Suomen erikoissairaanhoidon ja erityispalvelujen kehittämistä koskevista

Lisätiedot

PPSHP:N ALUEEN LABORATORIO- JA KUVANTAMISPALVELUJEN ALUEELLINEN 2005

PPSHP:N ALUEEN LABORATORIO- JA KUVANTAMISPALVELUJEN ALUEELLINEN 2005 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI PPSHP:N ALUEEN LABORATORIO- JA KUVANTAMISPALVELUJEN ALUEELLINEN LAKU-PROJEKTI 2003-2005 2005 Hallinnollinen apulaisylilääkäri Timo Kouri OYS, Laboratorio Terveydenhuollon

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN HYVINVOINTIJÄRJESTELMÄ JA -PALVELUT III -PROJEKTIN ARVIOINTI

LÄNSI-POHJAN HYVINVOINTIJÄRJESTELMÄ JA -PALVELUT III -PROJEKTIN ARVIOINTI Erkki Saari LÄNSI-POHJAN HYVINVOINTIJÄRJESTELMÄ JA -PALVELUT III -PROJEKTIN ARVIOINTI LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja A: Raportteja ja tutkimuksia

Lisätiedot

Anna-Maija Koivusalo KIPUVASTAANOTTOTOIMINTA SUOMESSA VUONNA 2005

Anna-Maija Koivusalo KIPUVASTAANOTTOTOIMINTA SUOMESSA VUONNA 2005 Anna-Maija Koivusalo KIPUVASTAANOTTOTOIMINTA SUOMESSA VUONNA 2005 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Tutkimuksen taustaa... 4 3. Tutkimuksen empiirinen toteutus... 5 3.1 Tutkimuksen kohderyhmä... 5

Lisätiedot

Asiakaspalveluprosessin kehittäminen jakelun vaikutuspiirissä olevien asioiden osalta

Asiakaspalveluprosessin kehittäminen jakelun vaikutuspiirissä olevien asioiden osalta Jakelun kehittämisryhmän raportti 28.11.2006 Asiakaspalveluprosessin kehittäminen jakelun vaikutuspiirissä olevien asioiden osalta Olli Kuusisto Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 1.1 TAUSTA JA TAVOITE...

Lisätiedot