PUOLUSTUSHALLINNON RAKENNUSLAITOKSEN SIDOSRYHMÄLEHTI Kesä 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PUOLUSTUSHALLINNON RAKENNUSLAITOKSEN SIDOSRYHMÄLEHTI Kesä 2011"

Transkriptio

1 PUOLUSTUSHALLINNON RAKENNUSLAITOKSEN SIDOSRYHMÄLEHTI Kesä 2011 Räty: Uskottava puolustus vaatii uudistumista Karjalan Lennosto toimii korkeassa valmiustilassa Rakennuspooli koordinoi huoltovarmuutta Keskusyksikkö vihittiin käyttöön Haminassa

2 Pääkirjoitus Hyvä lukija! Rakennuslaitoksen keskusyksikön toiminta Haminassa alkoi toden teolla toukokuun alussa. Uudet toimitilat vihittiin käyttöön 6. huhtikuuta pidetyssä tilaisuudessa, johon osallistui pari sataa Rakennuslaitoksen sidosryhmien ja henkilöstön edustajaa. Keskusyksikön muutto Helsingistä Haminaan toteutettiin erittäin lyhyen, noin kahden ja puolen vuoden siirtymäajan puitteissa. Tavoitteena oli varmistaa, että toiminta voi jatkua tehokkaasti ja häiriöttömästi ja että henkilöstöön kohdistuvat kielteiset vaikutukset ovat mahdollisimman vähäisiä. Keskusyksikön kokonaisvahvuus on 55 henkilöä, ja Kymen alueelta on jo rekrytoitu 21 uutta työntekijää. Parhaillaan käynnissä oleva puolustusjärjestelmäuudistus koskee laaja-alaisesti kaikkia puolustushallinnon rakenteita. Mittavien kustannussäästöjen aikaansaaminen edellyttää supistuksia sekä henkilöstömenoissa että infrastruktuurin kustannuksissa. Tämä tarkoittaa sitä, että myös kiinteistö- ja ympäristöalalla on varauduttava sopeutumaan poliittisessa prosessissa aikanaan syntyviin varuskuntien lakkautuspäätöksiin. Puolustusvoimien valmiusyhtymistä Karjalan Lennosto on jo rauhan aikana korkeassa valmiudessa. Lennoston väestä suuri osa työskentelee tukikohdan kalliosuojissa, joiden voidaan katsoa olevan kiinteä osa asejärjestelmää. Rakennuslaitoksella on pitkä historia 1970-luvulla rakennettujen luolien ylläpitäjänä. Julkisen sektorin rakennemuutos sekä teollisuuden ja kaupan verkottuminen kansainvälisesti ovat lisänneet tarvetta tehostaa varautumista erilaisten yhteiskunnallisten häiriötilanteiden varalta. Rakentamisen ja rakennusteollisuuden osalta yhteistoimintaelimenä rakennusalan yritysten ja viranomaisten välillä toimii Rakennuspooli. Tänä vuonna 90 vuotta täyttävä Sotilaskotiliitto on vahvasti mukana varuskuntien arjessa. Säkylän sotilaskodin peruskorjaus on esimerkki Rakennuslaitoksen ja paikallisen sotilaskotiyhdistyksen onnistuneesta yhteistyöstä. Vastaavia peruskorjaushankkeita on viime vuosina toteutettu monissa muissakin varuskunnissa. Tässä Muuriankkurissa kolumnistimme pohtii Itämeren kasvavaa merkitystä tärkeänä energian kuljetusväylänä, ja merialueisiin liittyy myös artikkeli puolustusvoimien ampuma- ja harjoitusaluetoiminnan vaikutusten selvittämisestä. Hyviä lukuhetkiä Muuriankkurin 10. vuosikerran parissa ja aurinkoista kesää! Pekka Salojärvi Rakennuslaitoksen johtaja Muuriankkuria on alun perin käytetty linnojen ja linnoitusten perustusten kivimuurien yhteenliittämiseen. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tunnuksessa ja tämän lehden nimessä muuriankkuri kuvaa laitoksen roolia puolustushallinnon kiinteistötoimen hankinta- ja asiantuntijaorganisaationa, joka muuriankkurin tavoin liittää markkinoiden parhaat palvelut maanpuolustukseen myös rauhan aikana. 2

3 TEKSTI: KIRSTI HELIN KUVAT: OSCAR LINDELL Keskusyksikön uudet toimitilat vihittiin käyttöön Haminassa Puolustushallinnon rakennuslaitoksen keskusyksikön uudet toimitilat Haminan varuskuntaalueella vihittiin käyttöön 6. huhtikuuta. Tilaisuuteen osallistui pari sataa Rakennuslaitoksen sidosryhmien ja henkilöstön edustajaa. Vanhasta, jo rapistumaan päässeestä punatiilikasarmista, Rakennus 56:sta on peruskorjauksella saatu modernit tilat keskusyksikön käyttöön. Muuttourakka Helsingin Unioninkadulta Haminan varuskunta-alueelle saatiin päätökseen toukokuun alussa. Haminassa työskentelee nyt 55 henkilöä: arkkitehtejä, insinöörejä sekä talous- ja henkilöstöhallinnon ammattilaisia. Organisaatio koostuu kolmesta yksiköstä: rakennuttamis-, ylläpito- ja hallintoyksikkö. Sotilaspastori Suvi Kouri siunasi uuden toimitalon. Rakennuslaitoksen johtokunnan puheenjohtaja Jouko Tuunainen, Haminan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Kalervo Tulokas ja ministeri Jyri Häkämies. Juhlayleisöä saapumassa keskusyksikön uusin tiloihin. 22

4 Vihkiäispuheen pitänyt puolustusministeri Jyri Häkämies totesi sijoituspaikkakunnan valinnassa olleen keskeistä, että alueella on jo entuudestaan puolustusvoimien toimintaa. Tärkeää on myös se, että alueellistettavat yksiköt ja toiminnot sopivat yhteen paikkakunnan osaamispääoman, elinkeinoperustan ja työvoiman tarjonnan kanssa. Rakennuslaitosta voi hyvällä syyllä kutsua syvällisen erityisasiantuntemuksen organisaatioksi, joten sen siirrolla on myönteinen vaikutus Haminan imagoon. Samalla tehtiin kulttuuriteko saneeraamalla Rakennus 56 kuntoon, Häkämies sanoi. Rakennuslaitoksen johtaja Pekka Salojärvi kertoi juhlapuheessaan, että peruskorjattu Rakennus 56 vastaa täydellisesti Keskusyksikön toimitiloilleen asettamia teknisiä ja toiminnallisia erityisvaatimuksia. Jatkossa keskusyksikkö pyrkii verkottumaan Kymen ja Kaakkois- Suomen alueiden toimijoiden kanssa. Yksi mielenkiintoinen yhteistyön kohde olisi energiankäytön tehostamiseen tähtäävä hanke yhdessä Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa. Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja Kotkan ammattikorkeakoulu voivat toimia myös rekrytointikanavina uusia osaajia palkattaessa, Salojärvi sanoi. Haminan Varuskuntakerholla pidettyjen juhlapuheiden ja lounaan jälkeen siirryttiin Rakennus 56:n edustalle, jossa tapahtui virallinen vihkiäisnauhan leikkaaminen. Sotilaspastori Suvi Kouri siunasi uuden toimitalon. Keskusyksikön tupatarkastus osoitti, että vanha miehistökasarmi oli muuttu- nut todella hienoiksi ja ajanmukaisiksi toimistotiloiksi. Kaksikerroksisessa rakennuksessa on sekä erillisiä huoneita että avotilaa. Suunnittelussa ja rakentamisessa on kiinnitetty erityisesti huomiota talotekniikkaan ja tietoturvallisuuteen. Paksut seinät, holvikaaret, ristikkoikkunat ja pastellivärit tuovat vanhanajan tunnelmaa ja kontrastia modernille kalustukselle. 23

5 Pekka Salojärvi muistutti puheessaan, että Puolustushallinnon rakennuslaitoksen perustamisesta on tänä keväänä kulunut 17 vuotta. Rakennus 56: 1800-luvun miehistökasarmista moderni toimitalo Rakennus 56 kuuluu siihen rakennuskantaan, jota Venäjä ryhtyi rakentamaan vuonna Hamina oli tuolloin osa ns. Vanhaa Suomea, joka kuului Venäjälle. Tilsitin rauhansopimuksessa 1807 Ranskan ja Venäjän keisarit olivat sopineet keskenään, että Venäjä ryhtyisi painostamaan Ruotsia osallistumaan Englannin kauppasaartoon eli mannermaansulkemukseen. Venäjä varautui sotatoimiin Ruotsia vastaan muun muassa rakentamalla uusia kasarmeja Haminaan sekä tilapäispattereita vielä keskeneräiseen Kyminlinnan linnoitukseen. Tyyppipiirustusten mukaan rakennettu Rakennus 56 valmistui Haminaan vuonna Samoilla piirustuksilla oli jo vuonna 1807 rakennettu kasarmi, josta myöhemmin tuli Kadettikoulun päärakennus, ja vuonna 1808 nykyisen sotilaskodin paikalla sijainnut rakennus, jossa sittemmin toimi koulun hallinto. Myös Kyminlinnaan tehtiin yksi kasarmi samojen piirustusten mukaan. Rakennus oli alun perin kaksikerroksinen iso miehistökasarmi, jossa oli neljä isoa tupaa kummassakin kerroksessa. Rakennus on ns. ydinmuurirakennus, eli pituussuunnassa sen keskellä on 24

6 Juhlalounas nautittiin Haminan Varuskuntakerholla. Valokuvataiteilija Jari Arffmanin mustavalkokuvat sisustavat keskusyksikön aula- ja neuvottelutilaa. Puolustusministeriön henkilöstöjohtaja Jari Kajavirta ja Rakennuslaitoksen hallintojohtaja Ritva Peura ovat tyytyväisiä keskusyksikön alueellistamisprosessin hyvään lopputulokseen. Ministeri Jyri Häkämies ja ylijohtaja Teemu Penttilä puolustusministeriöstä tutustuivat uusiin tiloihin yhdessä Pekka Salojärven kanssa. Rakennuslaitoksen muutto Haminaan kiinnosti lehdistötilaisuuteen osallistuneita toimittajia. Juhlien järjestelytoimikuntaa: Tarja Tarjasalo, Ritva Peura, Pekka Salojärvi, Tuula Koskinen ja Kirsti Helin. holvikaariaukoin jaettu ydinmuuri. Porraskäytävä kulki keskellä rakennusta poikittain läpi talon. Kunkin tuvan keskellä oli kattoa tukeva pilaririvistö. Tuvat olivat ns. sadan miehen tupia, jollaisia oli totuttu käyttämään suurvaltojen armeijoissa. Makuualustana oli yhtenäinen laveririvi, jossa jokaiselle miehelle oli varattu makuutilaksi noin 0,8 x 1,8 m suuruinen ala sekä pääpuolesta tila varusteille. Perusperiaatteiltaan rakennus pysyi samanlaisena koko Venäjän vallan ajan. Vuonna 1864 alkuperäinen satulakatto muutettiin metriä matalammaksi aumakatoksi, ja 1800-luvun lopulla ikkunapinta-alaa lisättiin tekemällä vanhan aukon viereen toinen samanlainen. Myös uunien paikkoja muutettiin aika ajoin. Suomen itsenäistyttyä rakennus toimi edelleen miehistökasarmina, eikä siinä tapahtunut suuriakaan muutoksia runko ja aukotukset säilyivät samanlaisina, samoin lämmitys. Tarpeen mukaan tupia jaettiin pienemmiksi, mutta hyvin pitkään ne säilyivät useamman kymmenen miehen tupina. Tosin yhtenäiset laverit olivat jo venäläisaikana vaihtuneet yksittäisvuoteiksi, jolloin myös majoituskapasiteetti oli vähentynyt merkittävästi. Rakennuksen ahtautta ja kylmyyttä valitettiin 1930-luvulla, eikä tilanteeseen saatu vielä sotien jälkeenkään parannusta. Isompi muutos tuli vasta vuosien korjauksissa, jolloin rakennus peruskorjattiin Kymen Jääkäripataljoonan tarpeisiin. Tällöin huonejako muutettiin kokonaisuudessaan ja samalla uusittiin lämmitys ja muu talotekniikka. Kymen Jääkäripataljoona käytti rakennusta majoituskasarmina aina 1970-luvulle asti, jonka jälkeen se toimi lähinnä varastotilana. Vuosina Rakennus 56 peruskorjattiin Helsingistä Haminaan siirtyvää puolustushallinnon rakennuslaitoksen keskusyksikköä varten. Vanha kasarmirakennus koki täydellisen muutoksen ja siinä on nyt nykyaikaiset toimitilat, joissa työtiloina on sekä erillisiä huoneita että avotilaa. Rakennuksen pinta-ala on m 2 ja tilavuus m 3. Rakennuksen peruskorjaus tuli maksamaan noin 4,5 miljoonaa euroa. 25

kontrahti Merivoimien Esikunnalle uudet tilat arvokiinteistöstä Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti 1 2008

kontrahti Merivoimien Esikunnalle uudet tilat arvokiinteistöstä Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti 1 2008 Vuoden hankkeet 2007 Rajavartiolaitoksen omistajanvaihdos Kiinteistösijoitusmarkkinat kasvuimussa kontrahti Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti 1 2008 Merivoimien Esikunnalle uudet tilat arvokiinteistöstä

Lisätiedot

kontrahti Työympäristön kehittämisessä visuaalisuus on osa kokonaisuutta Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti 2 2008

kontrahti Työympäristön kehittämisessä visuaalisuus on osa kokonaisuutta Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti 2 2008 Vanha tiilikasarmi otettiin hyötykäyttöön Kohti vihreää toimistoa Upseerikerhon uusi elämä kontrahti Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti 2 2008 Työympäristön kehittämisessä visuaalisuus on osa kokonaisuutta

Lisätiedot

kontrahti s. 18 Finnveran Tarja Tikkanen: Uudet tilat virkistävät ja haastavat kehittymään

kontrahti s. 18 Finnveran Tarja Tikkanen: Uudet tilat virkistävät ja haastavat kehittymään kontrahti Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti 2/2013 Finnveran Tarja Tikkanen: Uudet tilat virkistävät ja haastavat kehittymään s. 18 > Trafi sai Rovaniemellä uudet tilat ja palvelut s. 9 > Tällainen

Lisätiedot

kontrahti Valimo on VTT:n käyntikortti Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti 3 2008

kontrahti Valimo on VTT:n käyntikortti Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti 3 2008 Kasarmista ympäristökeskukselle tilat Kiinteistöistä esteettömiä Toimistokampukset tulevat kontrahti Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti 3 2008 Valimo on VTT:n käyntikortti Kontrahti 3 2008 Sisältö

Lisätiedot

Tässä numerossa. Etupyörä 1/13 Jääkäriprikaatin, Jääkäriprikaatin Killan ja Pohjan Prikaatin killan lehti

Tässä numerossa. Etupyörä 1/13 Jääkäriprikaatin, Jääkäriprikaatin Killan ja Pohjan Prikaatin killan lehti E Jääkäriprikaatin tupyörä joukko-osastolehti 1/2013 Etupyörä 1/2013 Pääkirjoitus...4 Jääkäriprikaatin komentajan tervehdys...5 Senaatti-kiinteistöt...6 Tasa-arvo Jääkäriprikaatissa osa 4 Kaipaamme ymmärretyksi

Lisätiedot

marraskuu Kruunuasunnot Oy:n sidosryhmälehti Nro 2 / 2008

marraskuu Kruunuasunnot Oy:n sidosryhmälehti Nro 2 / 2008 Kruunuasunnot Oy:n sidosryhmälehti Nro 2 / 2008 marraskuu Jalkaväen historiaa Mikkelin kasarmialueella maalajaiset Dragsvikin tiilikasarmit Muuntamorakennus muuntui taiteeksi Hämeenlinnassa Kiinteistötaidetta

Lisätiedot

Puolustushallinnon tilahallinnan kokonaistarkastelu

Puolustushallinnon tilahallinnan kokonaistarkastelu Puolustushallinnon tilahallinnan kokonaistarkastelu (TILKO-hanke) Työryhmäraportti Eteläinen Makasiinikatu 8 PL 31, 00131 HELSINKI www.defmin.fi Paino: Erweko Oy, 2014 ISBN:978-951-25-2540-9 (nid.) ISBN:978-951-25-2541-6

Lisätiedot

kontrahti Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti 4/2012

kontrahti Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti 4/2012 kontrahti Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti 4/2012 TE-palvelut saavat monikanavaisen konseptin s. 23 Parempaa asiakaskokemusta, kiitos! > Työmaatarkastukset alkoivat s. 6 > Kärkihankkeiden johto takaisin

Lisätiedot

kontrahti ELY-keskuksen Heikki Aronpää:»Muutokselle on annettava aikaa» s. 10

kontrahti ELY-keskuksen Heikki Aronpää:»Muutokselle on annettava aikaa» s. 10 kontrahti Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti 3/2014 ELY-keskuksen Heikki Aronpää:»Muutokselle on annettava aikaa» s. 10 > Senaatti-kiinteistöjen Petri Porkka: Yhteiskäyttötilat lisääntyvät s. 8 > Tulli

Lisätiedot

maavoimien tulevaisuuden tekijä 8 Jalkaväkikoulun perustaminen Minustako tutkija? Osaaminen kaikkien etu Kriisinhallintaa Keski-Afrikassa Maasotakoulu

maavoimien tulevaisuuden tekijä 8 Jalkaväkikoulun perustaminen Minustako tutkija? Osaaminen kaikkien etu Kriisinhallintaa Keski-Afrikassa Maasotakoulu Maasotakoulun tiedotuslehti 2015 4 Maasotakoulu maavoimien tulevaisuuden tekijä 8 Jalkaväkikoulun perustaminen Minustako tutkija? 14 22 32 Osaaminen kaikkien etu Kriisinhallintaa Keski-Afrikassa 2015 MAASOTAKOULUN

Lisätiedot

SEISOKKI SÄHKÖAUTOSSA ON VIRTAA. Reetta Piipari? Mitä kuuluu UUSI TOIMITALO PALVELEE. hektinen työrumba. Kaikki on tehty käyttöä varten

SEISOKKI SÄHKÖAUTOSSA ON VIRTAA. Reetta Piipari? Mitä kuuluu UUSI TOIMITALO PALVELEE. hektinen työrumba. Kaikki on tehty käyttöä varten KOTKAN 2/2014 Kotkan Energian asiakaslehti UUSI TOIMITALO PALVELEE Kaikki on tehty käyttöä varten SÄHKÖAUTOSSA ON VIRTAA SEISOKKI hektinen työrumba Mitä kuuluu Reetta Piipari KAUKOLÄMMÖN MUISTILISTA 1

Lisätiedot

PARMACO TILAT. Vuokraaminen on riskitöntä ja ennakoitavaa sivu 4. Tiloja teollisuuden tarpeisiin ONKALOn projektitoimisto laajenee sivu 8

PARMACO TILAT. Vuokraaminen on riskitöntä ja ennakoitavaa sivu 4. Tiloja teollisuuden tarpeisiin ONKALOn projektitoimisto laajenee sivu 8 PARMACO TILAT PARMACON SIDOSRYHMÄLEHTI 3 2013 Vuokraaminen on riskitöntä ja ennakoitavaa sivu 4 Sahanperän vuokrapäiväkodissa on hyvä olla sivu 6 Tiloja teollisuuden tarpeisiin ONKALOn projektitoimisto

Lisätiedot

kontrahti Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti 1/2011

kontrahti Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti 1/2011 kontrahti Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti 1/2011 Verohallintoa keskitettiin Kuopiossa s. 18 Synergiatalon suunnittelu opetti paljon s. 6 > Senaatti-kiinteistöt vahvistaa asiantuntijarooliaan s.

Lisätiedot

kontrahti »Valtion kokonaisetu painaa yhä enemmän» s. 10 VM:n Pauliina Pekonen:

kontrahti »Valtion kokonaisetu painaa yhä enemmän» s. 10 VM:n Pauliina Pekonen: kontrahti Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti 2/2014 2/2014 VM:n Pauliina Pekonen:»Valtion kokonaisetu painaa yhä enemmän» s. 10 > Henkilöstö mukaan työympäristön suunnitteluun s. 6 > Miksi rakennushistoriallisia

Lisätiedot

Lipsasen yhtiöiden tiedotuslehti 1/2014

Lipsasen yhtiöiden tiedotuslehti 1/2014 Lipsasen yhtiöiden tiedotuslehti 1/2014 Alfmix Oy:lle uusi halli... 2 Vuoden mestari Jukka Simonen... 3 Sannäsin Kartanossa peruskorjaus... 4 Meriluodon Helmi syntyi 3D-suunnittelun avulla... 8 Korona

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2008. Oikeanlainen osaaminen, yhteiset tavoitteet ja tiimi, joka tuo lisäarvoa kutsumme sitä kumppanuudeksi

VUOSIKERTOMUS 2008. Oikeanlainen osaaminen, yhteiset tavoitteet ja tiimi, joka tuo lisäarvoa kutsumme sitä kumppanuudeksi VUOSIKERTOMUS 2008 Oikeanlainen osaaminen, yhteiset tavoitteet ja tiimi, joka tuo lisäarvoa kutsumme sitä kumppanuudeksi Uponor lyhyesti Uponor on yksi johtavista asuin- ja liikerakennusten lämmitys- ja

Lisätiedot

kontrahti Metla keskitti toimintojaan Jokiniemeen Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti 4 2008

kontrahti Metla keskitti toimintojaan Jokiniemeen Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti 4 2008 Kosteusongelmat johtivat Oppion korjaukseen Asiakaspalvelun konseptointi Mobiilityön edut kontrahti Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti 4 2008 Metla keskitti toimintojaan Jokiniemeen Kontrahti 4 2008

Lisätiedot

Lipsasen yhtiöiden tiedotuslehti 2/2013

Lipsasen yhtiöiden tiedotuslehti 2/2013 Lipsasen yhtiöiden tiedotuslehti 2/2013 Broman Groupin logistiikkakeskuksessa laajennus...2 YIT-Rakennuksen asunnoilla hyvä kysyntä...4 Haapamäen koululla laaja peruskorjaus...6 Laukaassa rakennetaan positiivisessa

Lisätiedot

Kasvamme harkituin askelin s. 4

Kasvamme harkituin askelin s. 4 Consti Yhtiöiden lehti korjausrakentamisesta 1/2015 uudistajat Kasvamme harkituin askelin s. 4 Käyttäjälähtöinen muutostyö toteutetaan asiakkaan ehdoilla s.10 Yhä parempia palveluita kiinteistönomistajille

Lisätiedot

5/2011 AMMATTI - SOTILAS

5/2011 AMMATTI - SOTILAS 5/2011 AMMATTI - SOTILAS Ammattisotilas 5/2011 Aliupseeriliitto ry 24.vuosikerta. Ilmestyy 6 kertaa vuodessa. Vuosina 1988-2001 Puol väli. Aikakauslehtien Liiton jäsen. Vuositilaus 20,-/vuosi. ISSN 1459-0565

Lisätiedot

LAHDEN HENNALAN VARUSKUNTA-ALUE SELVITYS HENNALAN KASARMIN RAKENNUSKULTTUURISTA TMI LAURI PUTKONEN LUONNOS 4.12.2012 TILAAJA SENAATTI-KIINTEISTÖT

LAHDEN HENNALAN VARUSKUNTA-ALUE SELVITYS HENNALAN KASARMIN RAKENNUSKULTTUURISTA TMI LAURI PUTKONEN LUONNOS 4.12.2012 TILAAJA SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN HENNALAN VARUSKUNTA-ALUE SELVITYS HENNALAN KASARMIN RAKENNUSKULTTUURISTA TMI LAURI PUTKONEN LUONNOS 4.12.2012 TILAAJA SENAATTI-KIINTEISTÖT Hennalan varuskunta vuoden 1931 topografikartassa. LAHDEN

Lisätiedot

KANTAVERKKO ja käyttövarmuus 4 14. Käyttötoiminnan verkkosäännöt valmistelussa. Sähköjärjestelmä uudessa tilanteessa. Fingrid.

KANTAVERKKO ja käyttövarmuus 4 14. Käyttötoiminnan verkkosäännöt valmistelussa. Sähköjärjestelmä uudessa tilanteessa. Fingrid. Fingrid Oyj:n lehti 3/2012 KANTAVERKKO ja käyttövarmuus 4 14 muuttaa Sähköjärjestelmä uudessa tilanteessa Fingrid 26 Käyttötoiminnan verkkosäännöt valmistelussa PÄÄKIRJOITUS FINGRID Fingrid Oyj:n lehti

Lisätiedot

kontrahti Näin selätimme muutosvastarinnan s. 10 Väestörekisterikeskuksen Hannu Luntiala:

kontrahti Näin selätimme muutosvastarinnan s. 10 Väestörekisterikeskuksen Hannu Luntiala: kontrahti Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti 1/2013 Väestörekisterikeskuksen Hannu Luntiala: Näin selätimme muutosvastarinnan s. 10 > Oulussa sähkönkulutus supistui kolmanneksella s. 6 > Uusi palvelu

Lisätiedot

Arvot jalkautuvat Lapin TE-keskuksessa Väestörekisterikeskus: Paras julkishallinnon työpaikka

Arvot jalkautuvat Lapin TE-keskuksessa Väestörekisterikeskus: Paras julkishallinnon työpaikka 2/2006 Nytt från SAMV Palvelukeskuksilla tuottavuutta puolustushallintoon Arvot jalkautuvat Lapin TE-keskuksessa Väestörekisterikeskus: Paras julkishallinnon työpaikka Valtion työmarkkinalaitos JULKAISIJA

Lisätiedot

kontrahti harjoittelevat kulisseissa s. 18 Palkeissa tehostettiin tilankäyttöä s. 4 Valtion kiinteistövarallisuus jaettiin kahteen s.

kontrahti harjoittelevat kulisseissa s. 18 Palkeissa tehostettiin tilankäyttöä s. 4 Valtion kiinteistövarallisuus jaettiin kahteen s. Monipaikkainen työ toimimaan 16 Asiantuntija Timo U. Korhonen ja rakennusteollisuuden haasteet 28 kontrahti Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti 4 2010 Palkeissa tehostettiin tilankäyttöä s. 4 Valtion

Lisätiedot

kesäkuu Kruunuasunnot Oy:n sidosryhmälehti Nro 1 / 2010

kesäkuu Kruunuasunnot Oy:n sidosryhmälehti Nro 1 / 2010 kesäkuu Kruunuasunnot Oy:n sidosryhmälehti Nro 1 / 2010 Hämeenlinnan Kasarmimme Eessä sai ensimmäiset asukkaat Asuntoseminaarissa pohdittiin ajankohtaisia vuokra-asioita Puolustusministeriön ohjauskirje

Lisätiedot

kontrahti on hyötyä myös sinulle s. 8 Kylmäkosken vankilassa kokeillaan uutta yhteistyömallia s. 18 Oulussa säästetään energiaa s.

kontrahti on hyötyä myös sinulle s. 8 Kylmäkosken vankilassa kokeillaan uutta yhteistyömallia s. 18 Oulussa säästetään energiaa s. Puolustusministeriön peruskorjaus s. 4 Miten organisaatiomuutos hoidetaan hyvin? s. 14 kontrahti Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti 3 2010 Kylmäkosken vankilassa kokeillaan uutta yhteistyömallia s.

Lisätiedot

RILAINEN NUMERO 4 J O U L U K U U 2 0 0 1

RILAINEN NUMERO 4 J O U L U K U U 2 0 0 1 P RILAINEN NUMERO 4 J O U L U K U U 2 0 0 1 Joulurauhaa ja siunausta Vuodelle 2002! SÄKYLÄN SEURAKUNTA 27800 Säkylä, puh. (02) 838 2100 Fax (02) 838 2114 Tietoja Säkylän srk:n toiminnasta saat sivuilta

Lisätiedot

Nikkilän vanhan sairaala-alueen konseptisuunnitelma

Nikkilän vanhan sairaala-alueen konseptisuunnitelma Nikkilän vanhan sairaala-alueen konseptisuunnitelma 24.8.2015 Nikkilän vanhan sairaala-alueen konseptisuunnitelma Tilaaja Sipoon kunta, Kehitys- ja kaavoituskeskus Tekijä Arkkitehtitoimisto Livady Oy Valmistunut

Lisätiedot

Kruunuasunnot toivottaa lukijoilleen leppoisaa kesää!

Kruunuasunnot toivottaa lukijoilleen leppoisaa kesää! Kruunuasunnot Oy:n sidosryhmälehti 1/2008 Kruunuasunnot toivottaa lukijoilleen leppoisaa kesää! Isännöinnin kumppanuusseminaari Hämeenlinnassa Vuoden isännöitsijä ja huoltomies valittiin Aleksis Kiven

Lisätiedot