Katsaus. Kirjastoaineisto. Tilojen käyttö ja vuokraus. Talous. vuoteen. Kokoelmatiedot. Kirjastoverkko, toimintaympäristöt

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Katsaus. Kirjastoaineisto. Tilojen käyttö ja vuokraus. Talous. vuoteen. Kokoelmatiedot. Kirjastoverkko, toimintaympäristöt"

Transkriptio

1 LAHDEN KAUPUNGINKIRJASTO MAAKUNTAKIRJASTO Toimintakertomus 2014 Katsaus vuoteen 2014 Kirjastoverkko, toimintaympäristöt ja aukioloajat Tilojen käyttö ja vuokraus Kirjastoaineisto Kirjastoja tietopalvelujen käyttö Talous Kokoelmatiedot Lainauksen jakaantuminen Maakuntakirjastopalvelut ja henkilöstön täydennyskoulutus Lainaus ja kävijät toimipaikoissa

2 Katsaus vuoteen 2014 Kaupungin talous, säästäminen ja YT-neuvottelut, palvelurakenteiden uudistaminen sekä talkoovapaat olivat tunnuspiirteitä vuodelle Kiveriön kirjaston lakkauttamispäätös tehtiin Sivistyslautakunnassa ja vuodesta 1989 alkaen säännöllisin välein lakkautusuhan alla ollut Kiveriön kirjasto suljettiin alkaen. Talouden tasapainottamiseksi YT-neuvottelut sisälsivät lisäksi kahden lähikirjaston lakkauttamisen. Kaupungin talousohjelmassa päätettiin Ahtialan kirjaston siirtämisestä Ahtialan terveysasemalle, jotta nykyinen kirjastorakennus saadaan helpottamaan koulun lisätilatarvetta. Talousohjelman sisältämä linjaus lähikirjastojen muuttamisesta asiakaspalvelupisteiksi ei saanut kaupunginvaltuuston hyväksyntää. Pääkirjaston osalta uudistunut organisaatio - Kirjallisuusja tietopalvelut sekä Media- ja musiikkipalvelut toimivat ensimmäisen kokonaisen vuoden uusina yksikköinä. Media- ja musiikkipalveluiden uudistuksen suunnittelu alkoi keväällä 2014 ja toteutettiin syksyllä entisen musiikkiosaston alueella. Palvelutarjontaa, sisustusta ja kalustusta uudistettiin. Entiset kuunteluhuoneet uudistettiin harrastehuoneiksi mm. peli-, studio- ja editointikäyttöön. Tilojen käyttö monipuolistui asiakastyöasemien, digitointipisteiden ja 3D-tulostimen myötä. Mediataitojen opetuksen ja harjoittelun käytössä ollut atk-luokka uudistui opetus-, kokous- ja tapahtumakäyttöön monitoimitilaksi. Kirjaston organisaation uudistamista valmisteltiin edelleen esimiestasojen ja lähipalveluiden osalta siten, että vuoden vaihtuessa kirjastossa oli viisi esimiestä ja kirjastotoimenjohtajan lisäksi yksi esimiestaso. Kolme johtavaa informaatikkoa toimii pääkirjaston Kirjallisuus- ja tietopalveluiden sekä Media- ja musiikkipalveluiden ja Lähipalveluiden esimiehinä. Tehtäväkuva- ja nimikemuutokset ovat kuuluneet organisaation uudistusprosessiin. Pääkirjastossa kokoelma- ja sisältötarjonnasta vastaavat yhteistyössä tiimiensä kanssa informaatikot. Kirjastovirkailijoiden toimia on muutettu mediaohjaajien toimiksi erityisesti mediataitojen ohjauksen ja opastuksen tarpeisiin. Avoimeksi tulleiden toimien täyttölupien saaminen kiristyi entisestään viime vuonna. Vuoden lopussa kirjaston henkilökunnasta 31 prosentilla oli kirjasto- ja informaatioalan korkeakoulutasoinen tutkinto, mikä jää kauas kirjastoasetuksen edellyttämästä 45 prosentista. Taloudelliset haasteet, tuottavuuden lisääminen, moniosaamisen vaatimukset, henkilöstömäärään kohdistuvat vähennyspaineet, palveluodotusten ja toimintaympäristön muutokset sekä kuntaliitos ja seudullinen palvelutoiminta takaavat lähivuosille haasteellisen ja mielenkiintoisen työympäristön. Näissä olosuhteissa asukkaiden hyvinvoinnin, tiedonsaannin ja kansalaisasioinnin turvaamiseksi uudistuksen kohteena olevaan kirjastolakiin tarvitaan jatkossakin lakisääteiset määräykset kirjastopalveluiden tarjonnasta, saatavuudesta ja maksuttomuudesta! Marja Malminen Kirjastotoimenjohtaja Lahden kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto

3 Kirjastoverkko, toimintaympäristöt ja aukioloajat Pääkirjaston Media- ja musiikkipalveluiden uudistus alkoi vuonna 2014 ja syksyllä toteutettiin musiikkiosaston ja atk-luokan tilojen remontti. Musiikkipalveluiden tilan käyttö monipuolistui ja ilme uudistui uuden sisustuksen ja kalustuksen myötä. Musiikkipalveluiden ja musiikkitarjonnan lisäksi uudistetulla alueella on asiakkaille tietokoneita, digitointipisteitä sekä 3D-tulostin. Musiikkipalveluiden kuuntelu- ja pianohuoneet uudistuivat harrastehuoneiksi ja tarjoavat tilat myös mm. musiikin tuottamiseen, pelaamiseen ja editointiin. Atk-luokka uudistui monitoimitilaksi opetus-, ryhmä-, kokous- ja tapahtumakäyttöön. Lähikirjastoverkkoa karsittiin lakkauttamalla Kiveriön kirjasto, joka suljettiin alkaen. Ahtialan, Kärpäsen, Launeen, Mukkulan ja Renkomäen kirjastot toimivat aikaisemmissa tiloissa, Jalkarannan kirjasto Jalkarannan sairaalan aulassa väistötilassa sekä Liipolan kirjasto seurakuntakeskuksessa väistötilassa. Kirjastoautopalvelut tuotettiin elokuusta alkaen yhdellä kirjastoautolla, koska vuonna 1990 hankittu kirjastoauto Wilhelmiina poistettiin käytöstä ja myytiin. Kirjastoautopalveluiden saatavuus sekä reitit ja pysäkit säilyivät pääpiirteissään ennallaan, koska käytössä olleet aamupäivä-/päiväreitti sekä iltapäivä-/iltareitti toteutettiin aikaisempaan tapaan kahdessa vuorossa yhdellä kirjastoautolla. Tilojen käyttö ja vuokraus AUDITORIO JA KOKOUSHUONE Auditoriota käytettiin erilaisiin koulutus- ja yleisötilaisuuksiin 113 kertaa ja kokoushuonetta 103 kertaa. Ulkopuolisen käytön lisäksi auditorio ja kokoushuone olivat kirjaston koulutus- ja kokouskäytössä. DIGITOINTI- JA EDITOINTIPALVELUT Musiikin digitointipisteellä asioi 161 digitoijaa (musiikin digitointi remontin vuoksi pois käytöstä ). Editointihuonetta käytettiin 63 kertaa. Kahdella VHS-kasettien digitointipisteellä asioi yhteensä 416 asiakasta. TUTKIJANHUONEET Pitkäaikaisia tutkijanhuoneita oli käytössä neljä. Huoneet olivat käytössä 31 kuukautta. Lyhytaikaisen käytön tutkijanhuoneita oli käytössä yksi. Se oli käytössä 153 vuorokautta. PIANOHUONEET Musiikkiosaston kahdella pianohuoneella oli yhteensä 1168 käyttökertaa (pianohuoneet remontin vuoksi pois käytöstä ). OMAHOITOPISTEET Pääkirjaston omahoitopisteessä kävi 459 asiakasta, Mukkulan kirjastossa 135 asiakasta ja Kärpäsen kirjastossa 35 asiakasta.

4 Kirjastoaineisto HANKINTA, POISTOT JA VARASTOINTI Kirjastoon hankittiin kirjaa, 527 nuottia ja partituuria, musiikkiäänitettä, dvd- ja blu-ray-levyä, 117 cd-rom -levyä ja 815 muita äänitteitä. Kirjahankinnoista oli suomenkielisiä (90 %), ruotsinkielisiä 234 (1 %) ja vieraskielisiä (9 %). Lehtivuosikertoja tilattiin kirjaston eri palvelupisteisiin yhteensä kappaletta. Kirjastoaineistoa poistettiin huonokuntoisuuden, tietojen vanhentuneisuuden ja käyttämättömyyden perusteella kappaletta. Kokoelmissa oli aineistoa vuoden lopussa kappaletta, joista kirjoja , nuotteja ja partituureja , musiikkiäänitteitä , videoita 1.533, dvd- ja blu-ray-levyjä , cd-rom-levyjä 702, muita äänitteitä sekä muuta aineistoa kappaletta. E-AINEISTOT JA TIETOKANNAT KIRJALLISUUDEN HANKINTA KIRJASTOON TILATUT SANOMA- JA AIKAKAUSLEHDET Kotimaiset Ulkomaiset Yhteensä nimekkeitä Yhteensä tilattuja vuosikertoja Sanomalehdet Aikakauslehdet Lehdet yhteensä E-lehdet ja -musiikki E-lehtipalveluista käytössä olivat PressDisplay ja epress. Kotimaisia e-lehtiä kirjastossa luettavaksi tarjoavaan epressiin kirjauduttiin kertaa ja ulkomaisia sanomalehtiä pääasiassa tarjoavaan ja myös kotikoneelta käytettävissä olevaan PressDisplayhin 1410 kertaa. Musiikissa käytössä oli Naxos Music Library, johon kirjauduttiin 3349 kertaa. Raitoja kuunneltiin yhteensä kappaletta. Lisenssejä oli käytössä yhteensä 10. Videoita tarjoavaan Naxos Video Libraryyn kirjauduttiin 75 kertaa ja videoita katsottiin 147 kappaletta. E-kirjat E-kirjoja hankittiin 463 kappaletta ja e-kirjoja oli vuoden lopussa 943 kappaletta. E-kirjoja lainattiin kertaa. Muut Talentum Fokuksen päivittyvä verkkopalvelu tarjosi kattavasti tietoa verotuksesta, juridiikasta ja taloushallinnosta. Rakennustiedon julkaisemista verkkopalveluista olivat käytössä määräykset ja laatuvaatimukset sekä työtä helpottavat suunnitteluja toteutusohjeet sisältävät verkkopalvelut RT Net ja Ratu Net. Media-arkiston sähköinen sanomalehti- ja uutistietopankki tarjosi mahdollisuuden hakea artikkeleita kotimaisissa sanomalehdissä esiintyneistä aiheista, henkilöistä ja organisaatioista. Viitetietokantojen käyttö ei kasvanut, mutta edelleen etsittiin kotimaisia artikkeliviitteitä Aleksista, lääketieteellistä tietoa Medicista ja liiketaloustieteen aineistoja Helecon Mixistä. Kirjat ja nuottiaineistot e 56% Av-aineisto e 19% Lehdet e 17% Tietokannat, e-aineisto ja muu aineisto e 8% Yhteensä Verkkosanakirjoina olivat asiakkaiden käytettävissä laajat englannin, ruotsin ja saksan sanakirjat sekä Mot sanakirjaston Kielitoimiston sanakirja ja Asutusnimihakemisto. AINEISTO- MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖ e

5 Kirjasto- ja tietopalveluiden käyttö LAINAUKSET AINEISTOMUODOITTAIN KIRJAT (74 %) Tietokirjallisuus Kaunokirjallisuus Lastenkirjallisuus LEHDET JA MUU AINEISTO (7 %) AV-AINEISTO (19 %) Musiikkiäänitteet Videot 462 Dvd- ja blu-ray-levyt Cd-rom -levyt Muu av-aineisto YHTEENSÄ VERKKOPALVELUIDEN KÄYTTÖ LASTU WebOrigo Päijät-Häme-wiki Runotietokanta + Nuorten blogi YHTEENSÄ LAINAT, KÄVIJÄT JA LAINAAJAT lainoja > lainoja/asukas 21 kävijöitä > käyntejä/asukas 12 lainaajia > lainaajia 40 prosettia asukasluvusta. kaukolainoja muista kirjastoista 817 kirjoina, artikkeleina tai av-aineistona, joista mikrofilmejä 34. VERKKOKÄYNNIT Kirjaston tarjoamien verkkopalvelujen käyttö vähentyi edellisestä vuodesta, niitä käytettiin vuoden aikana kertaa. LIIKUNTAVÄLINEIDEN LAINAUS Asiakkaiden lainattavissa oli noin 50 erilaista liikuntavälinettä. Kaikkiaan liikuntavälineitä oli 246 kappaletta, joita lainattiin vuoden aikana 1025 kertaa eli liikuntavälineen kiertonopeus oli keskimäärin 4 lainaa vuodessa. Lainatuimpia liikuntavälineitä olivat sykemittari, kahvakuulat, tasapainotyyny ja -lauta, kävelysauvat, askelmittari ja gymstick. KOTIKIRJASTOPALVELU Kotikirjastopalvelun kautta toimitettiin kotikirjastokasseja 92 asiakkaalle. Kotikirjastopalvelu tuotetaan hajautetulla mallilla jossa asiakkaiden kasseja tehdään niin pääkirjastossa, kirjastoautopalveluissa kuin lähikirjastoissakin. Asiakkaina oli niin kotona asuvia, laitoksissa asuvia kuin erilaisia yhteisöasiakkaitakin. Kotikirjastokasseja toimittivat kirjaston vahtimestarit, kirjastoauto ja kaupungin kotihoidon henkilökunta. Kirjaston kotipalvelun asiakkaaksi pääsee jos ei sairauden tai jonkin muun liikuntaesteen vuoksi voi itse asioida kirjastossa. KIRJASTO- JA MEDIATAIDOT SEKÄ TAPAHTUMAT LAPSILLE JA NUORILLE Koululaisten ja muilla lasten ja nuorten ryhmäkäynneillä kirjastossa toteutetaan lasten ja nuorten kirjasto- ja mediakasvatustyötä. Kaikkiaan näitä ryhmiä kävi kirjastoissa 151 ja niihin osallistui lasta ja nuorta. Kirjavinkkausta, lukupiirejä ja muita tapahtumia ja tilaisuuksia järjestettiin 468 ja osallistujia oli kaikkiaan MEDIATAIDOT AIKUISILLE Ohjattu harjoittelu tarjosi mahdollisuuden harjoitella tietokoneen, tabletin tai internetin käytön alkeita ohjaajan henkilökohtaisessa opastuksessa. Mediaohjaajat päivystivät monitoimitilassa maanantaisin klo ja keskiviikkoisin klo Ohjattua harjoittelua järjestettiin 42 kertaa, osallistujia oli 690. Pääkirjaston monitoimitilassa järjestetyillä asiakasopastuksilla tuettiin kansalaisten sähköistä asiointia. Kursseilla opeteltiin tietokoneen ja tabletin käytön alkeita. Osallistujien tavoitteena oli oppia käyttämään itsenäisesti internetin palveluita. Atkkursseja järjestettiin 34 kertaa, osallistujia oli yhteensä 535.

6 Kirjasto- ja tietopalveluiden käyttö TAPAHTUMAT AIKUISILLE Kirjallisuus-, musiikki-, yhteis- ja muita tapahtumia sekä tilaisuuksia oli kaikkiaan 66 ja osallistujia Poistokirjatapahtumia täydensi pääkirjaston torimyynti kesäkuukausina. Kansainvälisiä kohtaamisia kirjastossa -hanke: Monikulttuuristen tapahtumien sarja asukkaille yhteistyössä Wellamo-opiston kanssa OKM:n avustuksella. Hankkeessa järjestettiin kaikkiaan 12 tapahtumaa ja niihin liittyviä aineistonäyttelyitä. Tapahtumien teemoina olivat mm. matkailu, eri maiden ja alueiden tapakulttuuri, käsityöperinne ja kädentaidot, musiikki, tanssi sekä eksoottiset liikuntalajit. Kuukausittain esiteltiin mm. Japanin, Thaimaan, Venäjän, Kiinan, Kurdistanin, Kreikan ja Saksan kulttuurien piirteitä. Tapahtumien yleisömäärä oli kaikkiaan 4965 henkilöä. Kirjasto osallistui Lasten ja nuorten harrastemessuille Lisäksi kirjastoauto Pegasos osallistui Mahdollisuuksien torille 27.4., Perheen päivään ja Kätevä Tekevä Lukeva messuille ASIAKASPALAUTE epalaute-kanava laajeni huhtikuussa tekniseltä ja ympäristötoimialalta koko kaupungin käyttöön. epalaute on sähköinen palautekanava, jonka kautta Lahden ja Päijät-Hämeen kuntien asukkaat voivat antaa palautetta ja esittää kysymyksiä kirjastojen palveluista sekä lukea vastauksia yleisimpiin kysymyksiin. epalautetta voi antaa kaupungin verkkosivujen ja Lastu-verkkokirjaston kautta. Kirjasto sai epalautteita 150, joista yli puolet kohdistui verkkokirjastopalveluihin. Verkkokirjastopalveluihin kohdistunut palaute liittyi suurimmaksi osaksi Lastu-verkkokirjaston toimivuuden ja käytettävyyden ongelmiin, joita ratkottiin pitkin vuotta yhdessä Lahden Tietotekniikan ja järjestelmätoimittajan kanssa, sitä mukaa kuin ongelmia ilmeni. Muuten asiakaspalaute oli pääasiassa erittäin positiivista. Asiakkaat kiittivät muun muassa saamastaan henkilökohtaisesta palvelusta, media- ja musiikkipalvelujen tilojen ja palvelujen uudistuksesta, lähikirjastoista sekä ohjatusta harjoittelusta tietokoneen, tablettien, internetin ja sosiaalisen median käytössä. Asiakaskommentoinnin lisäksi asiakkaat kysyivät neuvoa kirjaston palvelujen käytöstä ja tekivät hankintaehdotuksia kirjastoaineistosta epalautekanavan kautta.

7 Maakuntakirjastopalvelut ja henkilöstön täydennyskoulutus PÄIJÄT-HÄMEEN SEUDULLINEN KIRJASTOYHTEISTYÖ LASTU seudullinen verkkokirjasto Päijät-Hämeen kirjastojen seudullinen verkkokirjasto otettiin verkkosivustona käyttöön vuoden 2013 lopussa. Seudullisen asiakasliittymän käyttöön saamiseksi hankittiin kirjastojärjestelmätoimittajalta rajapintapalvelu vuonna 2014 ja seudullinen verkkokirjasto asiakasliittymineen kaikkien kirjastojen luettelotietokantatietoihin oli valmis tuotantokäyttöön kaikissa Päijät-Hämeen kirjastoissa vuoden lopussa. LASTU-verkkokirjasto toimii seudullisena verkkopalveluna koko Päijät-Hämeessä. Päijät-Häme-wiki Päijät-Hämeen alueellinen, vuorovaikutteinen ja yhteisöllinen verkkopalvelu Päijät-Hämewiki toteutettiin OKM:n hankerahoituksella. Päijät-Häme-wikin tavoitteena on edistää Päijät- Hämettä koskevan paikallistiedon saatavuutta ja lisätä päijäthämäläisen kulttuurin tuntemusta. Verkkopalvelusuunnittelija toteutti Päijät-Häme-wikin teknisesti ja sisällöllisesti yhteistyössä Päijät-Hämeen kirjastojen ja paikallisten toimijoiden kanssa. Päijät-Häme-wikiä esiteltiin ja markkinoitiin hankkeen aikana aktiivisesti Lahdessa ja Päijät-Hämeen kunnissa. Päijät- Häme-wiki on osa Päijät-Hämeen kirjastojen alueellista verkkopalvelua, jota ylläpidetään ja markkinoidaan asukkaille. Päijät-Häme-wikissä oli istuntoja , käyttäjiä , sivujen katselua Kokoukset ja muu yhteistyö Päijät-Hämeen seudullisen kirjastoyhteistyön johtoryhmän kokouksia pidettiin kuukausittain kesäaikaa lukuun ottamatta. Seudullinen verkkopalvelutyöryhmä kokoontui 9 kertaa. Valmisteltiin Lastun seudullista käyttöönottoa ja muokattiin olemassa olevaa sivustoa. Seudullinen hankinta- ja luettelointipalvelut-työryhmä kokoontui vuoden aikana kerran. Lasten ja nuorten tiimi kokoontui vuoden aikana viisi kertaa. Jouluillalliselle osallistui Lahden kaupunginkirjaston henkilöstön lisäksi seudun kirjastoväkeä. Päijät-Häme -kokoelmaan hankittiin 211 teosta. Maakuntakirjastoalueen kirjastojen käytössä Naxos, Suomen tilastollinen vuosikirja, PressDisplay, epress ja Medic. Kaukolainoja toimitettiin

8 Maakuntakirjastopalvelut ja henkilöstön täydennyskoulutus KOULUTUSTIETOJA Osaaminen jakoon Päijät-Hämeen kirjastoissa -hanke Hankkeen puitteissa järjestettiin viisi opintoretkeä Päijät-Hämeen maakuntakirjastoalueen kirjastojen henkilökunnalle teemalla Otetaan opiksi muualta. Retkillä tarjottiin kirjaston henkilöstölle tilaisuus tutustua uudenlaisiin kirjastokonsepteihin ja -ratkaisuihin paikan päällä Länsi- ja Itä-Suomessa sekä pääkaupunkiseudulla. Retkille osallistui yhteensä 125 kirjastoammattilaista kaikista ammattiryhmistä. Kohderyhmänä olivat työntekijät, joiden oman työn ja palvelun kehittämisen kannalta on tärkeää olla perillä uusista kirjaston palvelumuodoista. Lisäksi mukana oli Lahden kaupungin sivistystoimialalta virkamiesjohtoa ja sivistyslautakunnan jäseniä. Opintoretki Hämeenlinnan, Tampereen ja Turun kirjastoihin ja Opintoretki Itä-Suomen kirjastoihin Opintoretki itäisen pääkaupunkiseudun kirjastoihin Opintoretki läntisen pääkaupunkiseudun kirjastoihin Koulutustilaisuudet: Ammatillisen täydennyskoulutuksen järjestämisessä painopistealueena vuonna 2014 olivat sähköiset palvelut ja sisällöt, mediakasvatus ja kokoelmien kehittäminen. Tablettitietokoneiden käytön perusteet -koulutus Kokoelmat eläväksi koulutus Ilmaisupainotteinen valokuvauskoulutus ja Tietoturva, turvallinen median ja sähköisten asiointipalvelujen käyttö Verkon suosituimmat somepalvelut ja työkalut tutuksi koulutus ja Päättäjäpäivä viestintää ja vuorovaikutusta Pelin paikka : peliasiaa kirjastonäkökulmasta 6.5. ja Kirjastotyöntekijän TVT-taitojen Survival Kit koulutuspaketti: Mitä on hyvä tietää ennen kuin menet ammatillisesti someen? Yhteisöllinen sisällön tuottaminen: blogit ja Yhteisöllinen sisällön tuottaminen: wikit ja Kuvia verkosta ja verkkoon ja Videoita verkosta ja verkkoon ja Ääntä verkosta ja verkkoon ja Aineistojen jakaminen ja verkostot: Facebook ja Aineistojen jakaminen ja verkostot: Twitter ja Googlen palvelut ja Paikkatieto, lisätty todellisuus ja asiakaspalvelu: karttapalvelut, QR-koodit yms ja Koulutuksiin osallistui kaikkiaan n. 250 henkilöä.

9 KIRJASTON BRUTTOMENOJEN JAKAANTUMINEN TILINPÄÄTÖKSEN MUKAAN: yhteensä euroa Talous Henkilöstö e 51% Kirjastoaineisto e 10% Huoneisto e 25% Atk-palvelut e 4% Muut menot e 10% KIRJASTON TULOJEN JAKAANTUMINEN TILINPÄÄTÖKSEN MUKAAN: yhteensä euroa Maksut ja korvaukset e 38% Tuet ja valtionavustukset e 40% Muut myyntituotot e 11% Vuokratuotot e 11% Bruttomenot e > 61,32 e/as Tulot e > 5,18 e/as Nettomenot e > 56,13 e/as Henkilöstömenot e > 31,54 e/as Kirjastoaineistomenot e > 6,28 e/as Käyttötalouden valtionosuudet e > 62,64 e/as

10 Kokoelmatiedot KOKOELMATIEDOT OSASTOITTAIN 2014 Tietokirjat Kaunokirjat Lastenkirjat Kirjakokoelma yht. Av-aineisto Muu aineisto Yhteensä Pääkirjasto % % % % % % aikuisten osasto ja lastenosasto , , , , , , musiikkiosasto ,8 60 0, , , , Yhteensä , , , , , , Lähikirjastot Ahtiala , , , , , , Jalkaranta , , , , ,7 87 0, Kärpänen , , , , , , Kiveriö Laune , , , , , , Liipola , , , , ,6 12 0, Mukkula , , , , , , Renkomäki , , , , , , Yhteensä , , , , , , Kirjastoauto , , , , , , Siirtokokoelma 1 0, , Kaikki yhteensä , , , , , ,

11 Lainauksen jakaantuminen LAINAUKSEN JAKAANTUMINEN AINEISTON SISÄLLÖN MUKAAN 2014 Tietokirjat Kaunokirjat Lastenkirjat Kirjalainaus Av-aineisto Muu aineisto Yhteensä Pääkirjasto % % % % % % aikuisten osasto ja lastenosasto , , , , , , musiikkiosasto , , , , , , Yhteensä , , , , , , Lähikirjastot Ahtiala , , , , , , Jalkaranta , , , , , , Kiveriö , , , , , , Kärpänen , , , , , , Laune , , , , , , Liipola , , , , , , Mukkula , , , , , , Renkomäki , , , , , , Yhteensä , , , , , , Kirjastoautot , , , , , , Kaikki yhteensä , , , , , ,

12 Lainaus ja kävijät toimipaikoissa LAINAUS JA KÄVIJÄT TOIMIPAIKOISSA 2014 Osasto Lainaus Päivää kohti Kävijät Päivää kohti Pääkirjasto Lainaustoimisto ja lastenosasto musiikkiosasto Yhteensä (63,1 %) (55,2 %) (69,8 %) (62,7 %) Lähikirjastot Ahtiala Jalkaranta Kiveriö Kärpänen Laune Liipola Mukkula Renkomäki Yhteensä (29,0 %) (34,5 %) (24,9 %) (30,3 %) Kirjastoautot (7,9 %) 776 (10,2 %) (5,3 %) 291 (7,0 %) Kaikki yhteensä

Hämeenlinnan kaupunginkirjaston tuotteistaminen

Hämeenlinnan kaupunginkirjaston tuotteistaminen Hämeenlinnan kaupunginkirjaston tuotteistaminen Irmeli Isokivijärvi Palvelupäällikkö Hämeenlinnan kaupunginkirjasto Hämeen maakuntakirjasto 25.3.2011 Kuntaliitoksen myötä kaupunki siirtyi tilaaja-tuottaja

Lisätiedot

Kirjaston tilastot. Kokoelma Kirjaston lainaajat toimipisteittäin Kirjakokoelma, hankinta ja poistot

Kirjaston tilastot. Kokoelma Kirjaston lainaajat toimipisteittäin Kirjakokoelma, hankinta ja poistot Kirjaston tilastot 2003 Kokoelma 2003...1 Kirjaston lainaajat toimipisteittäin 2003...2 Kirjakokoelma, hankinta ja poistot 2003...3 Kirjakokoelma kielittäin 2003...4 Videot, DVD-videot ja CD-romit 2003...5

Lisätiedot

Kirjaston talous 2013-2014

Kirjaston talous 2013-2014 Asukkaita 41 640 1.1.2013 182 072 180 225 Tunnusluvut 2014 Sarake1 Lainat 2 995 623 Lainat/as 16,45 Käynnit 1 858 898 Käynnit/as 10,21 Verkkokäynnit (laskennallinen) 1 756 251 Nettomenot 10 892 435 Nettomenot/as

Lisätiedot

Tilastokatsaus 2011. Kirjasto- ja tietopalvelut

Tilastokatsaus 2011. Kirjasto- ja tietopalvelut Tilastokatsaus 2011 Kirjasto- ja tietopalvelut Vantaan kaupunginkirjaston tilastokatsaus 2011 Sisällysluettelo Kirjastot, aukiolotunnit...3 Henkilötyövuodet...3 Talous...3 Aineistoniteiden määrä...4 Aineistoniteiden

Lisätiedot

Kokoelmat * 65 255 3,7 % 67 696

Kokoelmat * 65 255 3,7 % 67 696 Kommentti (näkyy vain ylläpitäjille): Täyttäjän nimi: Täyttäjän puhelinnumero: Täyttäjän sähköpostiosoite: Kunta: Seutukunta: Maakunta: Maakuntakirjastoalue: Lääni: Suuralue: Alavieska Ylivieska Pohjois-Pohjanmaa

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunginkirjaston kokoelmatyö. Irmeli Isokivijärvi Palvelupäällikkö, Hämeenlinna Forssa 19.11.2015

Hämeenlinnan kaupunginkirjaston kokoelmatyö. Irmeli Isokivijärvi Palvelupäällikkö, Hämeenlinna Forssa 19.11.2015 Hämeenlinnan kaupunginkirjaston kokoelmatyö Irmeli Isokivijärvi Palvelupäällikkö, Hämeenlinna Forssa 19.11.2015 Tietoa Hämeenlinnasta Asukkaita n. 68 000 Vuoden 2009 alusta Hauho (4000), Kalvola (3500),

Lisätiedot

Porvoon kaupunginkirjasto: vastukset 2013

Porvoon kaupunginkirjasto: vastukset 2013 Porvoon kaupunginkirjasto: vastukset 2013 Vastauksia kielen mukaan Svar enligt språk Kieli - Språk swe fin 0 50 100 150 Vastaustapa - Svarsmetod Paperivastaus - papperssvar Sähköinen vastaus - elektroniskt

Lisätiedot

Kirjastopalvelut. Toimintasuunnitelma 2016. Oheismateriaali vapaa-aikalautakunta 16.3.2016. www.ylojarvi.fi

Kirjastopalvelut. Toimintasuunnitelma 2016. Oheismateriaali vapaa-aikalautakunta 16.3.2016. www.ylojarvi.fi Kirjastopalvelut Toimintasuunnitelma 2016 Oheismateriaali vapaa-aikalautakunta 16.3.2016 www.ylojarvi.fi Kirjaston toiminta-ajatus Kirjasto on kaupungin peruspalvelua, joka edistää alueensa asukkaiden

Lisätiedot

Käsitteet. Yleisten kirjastojen tilastot

Käsitteet. Yleisten kirjastojen tilastot Yleisten kirjastojen tilastot Käsitteet Alla määritellään aakkosjärjestyksessä ne käsitteet, joita on käytetty tietokannan taulukoissa, taulukoiden otsikoissa ja tunnusluvuissa sekä mitä tarkoitetaan eri

Lisätiedot

Painetun aineiston saatavuus Anna-Maria Soininvaara

Painetun aineiston saatavuus Anna-Maria Soininvaara Painetun aineiston saatavuus Anna-Maria Soininvaara Helsingin kaupunginkirjasto 4.11.2011 PAINETTU VS DIGITAALINEN Yleiset kirjastot ovat vasta siirtymässä digitaalisiin aineistoihin. Painettua aineistoa

Lisätiedot

18.11.2010 Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto M. Pekkala. Proaktiivinen kirjastoammattilainen ja uusi kokoelmakonsepti

18.11.2010 Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto M. Pekkala. Proaktiivinen kirjastoammattilainen ja uusi kokoelmakonsepti 1 18.11.2010 Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto M. Pekkala Proaktiivinen kirjastoammattilainen ja uusi kokoelmakonsepti 18.11.2010 Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto M. Pekkala 2 18.11.2010

Lisätiedot

Itä-Suomen yleiset kirjastot 2014

Itä-Suomen yleiset kirjastot 2014 Itä-Suomen yleiset kirjastot 2014 Tilastotietoja Itä-Suomen yleisistä kirjastoista vuonna 2014 Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue 23/2015 Itä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja. Itä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Suomalaiset ja kirjastojen e- palvelut

Suomalaiset ja kirjastojen e- palvelut Suomalaiset ja kirjastojen e- palvelut.0.05 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN JA SISÄLTÖ Tutkimus sisälsi seuraavat aihekokonaisuudet: suomalaisten lukemiseen, musiikin kuunteluun ja lehtien lukemiseen käyttämä

Lisätiedot

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista Viides valtakunnallinen amk-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely järjestettiin keväällä 2013. KTAMKn vastauksia kertyi 282 kappaletta.

Lisätiedot

Liitoskuntien ja yhteistoiminta-alueiden kirjastotilastoja Hämeenlinna

Liitoskuntien ja yhteistoiminta-alueiden kirjastotilastoja Hämeenlinna Liitoskuntien ja yhteistoiminta-alueiden kirjastotilastoja 1999-215 Aikasarjoihin sisältyvät kunnat Hauho 1999-28 (kunta lakkautettu 29) 1999-215 Kalvola 1999-28 (kunta lakkautettu 29) Lammi 1999-28 (kunta

Lisätiedot

Kirjastojen käyttäjäkysely arvioinnin työvälineenä Turussa

Kirjastojen käyttäjäkysely arvioinnin työvälineenä Turussa Kirjastojen käyttäjäkysely arvioinnin työvälineenä Turussa Opetus- ja kulttuuriministeriön kirjastopäivät 28.11.2013 Ulla-Maija Maunu Turun kaupunginkirjasto Turun kaupunginkirjasto lukuina: - Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Äänitteitä lainaava asiakaskunta

Äänitteitä lainaava asiakaskunta Äänitteitä lainaava asiakaskunta 0 Äänitteiden lainaajat muodostavat musiikkiosaston suurimman asiakasryhmän (noin 70 %) 0 Musiikin suurkuluttajat käyttävät musiikkikirjastoa yhtenä musiikin hankintakanavana

Lisätiedot

ankasalmi, Joutsa, Jyväskylä, Jyväs

ankasalmi, Joutsa, Jyväskylä, Jyväs Keski-Suomen maakuntakokoelman aineistovalinnan periaatteet ankasalmi, Joutsa, Jyväskylä, Jyväsylän maalaiskunta, Jämsä, Jämsänoski, Kannonkoski, Karstula, Keuuu, Kinnula, Kivijärvi, Konnevesi, orpilahti,

Lisätiedot

Lapin yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2012

Lapin yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2012 NÄKYMIÄ MARRASKUU 2013 LAPIN ELY-KESKUS Lapin yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2012 Kirjastoverkko ja sen muutokset Kuva: Hilkka Heikkinen. Lapin kunnissa oli vuonna 2012 yhteensä 43 kirjastoa, joista

Lisätiedot

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. %

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. % 300 Sivistystoimen hallinto Toimintakulut -81526-8888 -72638 10,9 Henkilöstökulut -26726-5596 -21130 20,9 Palkat ja palkkiot -18800-3628 -15172 19,3 Henkilösivukulut -7926-1968 -5958 24,8 Eläkekulut -7160-1795

Lisätiedot

Kulttuurilautakunta 6.3.2013, 8, liite 3 MARTTILAN KUNNANKIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA

Kulttuurilautakunta 6.3.2013, 8, liite 3 MARTTILAN KUNNANKIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA Kulttuurilautakunta 6.3.2013, 8, liite 3 MARTTILAN KUNNANKIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA Kulttuurilautakunta 6.3.2013, 8, liite 3 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 KIRJASTON TEHTÄVÄT JA ASIAKKAAT... 4 3 NYKYISET

Lisätiedot

Case: Elektronisten aineistojen käytön tehostaminen - HY:n kirjastojen posterikampanja

Case: Elektronisten aineistojen käytön tehostaminen - HY:n kirjastojen posterikampanja Case: Elektronisten aineistojen käytön tehostaminen - HY:n kirjastojen posterikampanja STKS:n Kausijulkaisupäivä 12.9.08 Tiina Äärilä HY:n kirjastopalveluiden koordinointiyksikkö Yliopiston e-aineistot

Lisätiedot

Toimintakertomus 2011

Toimintakertomus 2011 Toimintakertomus 20 Toimintakertomus 2011 1 Sisällysluettelo 1. Kirjaston käyttö ja kokoelmat... 2 2. Talous... 4 3. Tapahtumat... 5 4. Henkilöstö... 6 5. Projektit... 7 Kirjasampo.fi Boksampo.fi... 7

Lisätiedot

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VASTAAJIA: 56 SUKUPUOLI MIES (11) NAINEN (43) EI VASTAUSTA/EOS (2) ELÄMÄNTILANNE TYÖSSÄ (18) TYÖTÖN (6) KOULULAINEN/OPISKELIJA (5) ELÄKELÄINEN (26)

Lisätiedot

KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA

KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA Kokoelmapolitiikka on voimassa 29.8.2011 alkaen. 1. KOKOELMAPOLITIIKAN TARKOITUS JA TAVOITTEET Kokoelmapolitiikan yhtenä tarkoituksena on olla apuna kirjaston

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

Johtamisen kehittäminen koko toimialalle jatkuu. Kehittämisessä huomioidaan henkilöstövaihdokset.

Johtamisen kehittäminen koko toimialalle jatkuu. Kehittämisessä huomioidaan henkilöstövaihdokset. Sivistyslautakunta Toiminta-ajatus Padasjoen kunta tuottaa laadukkaita sivistystoimen peruspalveluita. Tavoitteena on kasvattaa lapsia ja nuoria vastuuntuntoiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä tukea kaikkia

Lisätiedot

Peruspalvelujen arviointi 2015 kirjastopalvelujen saatavuus erityisesti lasten ja nuorten kannalta ja muuta ajankohtaista

Peruspalvelujen arviointi 2015 kirjastopalvelujen saatavuus erityisesti lasten ja nuorten kannalta ja muuta ajankohtaista Peruspalvelujen arviointi 2015 kirjastopalvelujen saatavuus erityisesti lasten ja nuorten kannalta ja muuta ajankohtaista Merja Kummala-Mustonen 15.9.2016 PSAVI, Merja Kummala-Mustonen, Opetus ja kulttuuri

Lisätiedot

EMAGZ- AIKAKAUSLEHTIPALVELUN ETÄKÄYTTÖPILOTTI HELMET-KIRJASTOISSA

EMAGZ- AIKAKAUSLEHTIPALVELUN ETÄKÄYTTÖPILOTTI HELMET-KIRJASTOISSA KL2 KL11 EMAGZ- AIKAKAUSLEHTIPALVELUN ETÄKÄYTTÖPILOTTI HELMET-KIRJASTOISSA LAURA KÄRPIJOKI Informaatikko Helsingin kaupunginkirjasto 21.4.2016 Dia 1 KL2 KL11 Esittely: kuka olen, titteli, missä työskentelen,

Lisätiedot

Kirjastosta juuret elämään projektit. Ulla-Maija Maunu Yleisten kirjastojen neuvoston kokous, Kokkola

Kirjastosta juuret elämään projektit. Ulla-Maija Maunu Yleisten kirjastojen neuvoston kokous, Kokkola Kirjastosta juuret elämään projektit Ulla-Maija Maunu 10.11.2016 Yleisten kirjastojen neuvoston kokous, Kokkola Kolme projektia 1. Kirjastosta juuret elämään - AVI:n rahoittama - Rahoitus 85.000-1.8.2012-31.1.2014

Lisätiedot

Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET

Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET Ohjelma Huhti-toukokuu 2016 Opettele käyttämään tietokonetta, ota käyttöön oma sähköpostiosoite, kurkista internetiin, tai tutustu tablettiin. Tervetuloa! Asiakaskoulutuksista

Lisätiedot

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

Arena-koulutus e-kirjat PIKIssä. Mitä jokaisen pikiläisen on hyvä tietää e-kirjoista. Jaana Pakarinen Tampereen kaupunginkirjasto 8/2013

Arena-koulutus e-kirjat PIKIssä. Mitä jokaisen pikiläisen on hyvä tietää e-kirjoista. Jaana Pakarinen Tampereen kaupunginkirjasto 8/2013 Arena-koulutus 2013 e-kirjat PIKIssä Mitä jokaisen pikiläisen on hyvä tietää e-kirjoista Jaana Pakarinen Tampereen kaupunginkirjasto 8/2013 Kolmiyhteys Verkkokirjasto Ellibs Lukuohjelma e-kirjasta E-kirja

Lisätiedot

Opastukset KEVÄT 2016. helmet.fi

Opastukset KEVÄT 2016. helmet.fi Opastukset KEVÄT 2016 Helsingin kaupunginkirjasto tarjoaa eri toimipisteissä erilaisia opastuksia tietokoneen, internetin, palvelujen, ohjelmien ja laitteiden käytössä. Opastukset ovat maksuttomia. Tutustu

Lisätiedot

Lahden kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto VUOSIKATSAUS 2015. lastukirjastot.fi

Lahden kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto VUOSIKATSAUS 2015. lastukirjastot.fi Lahden kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto VUOSIKATSAUS 2015 lastukirjastot.fi Kirjastopalvelut uudistuivat ja avattiin omatoimikäyttöön Pääkirjaston media- ja musiikkipalveluiden uudistus jatkui ja lehtisalin

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN PALVELU- JA KÄYTTÖKORVAUSMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN TILAT

SIVISTYSLAUTAKUNNAN PALVELU- JA KÄYTTÖKORVAUSMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN TILAT SIVISTYSLAUTAKUNNAN PALVELU- JA KÄYTTÖKORVAUSMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN TILAT KOULUT yksikkö alv 24 % Yhteensä Juhlasali Pogostan alakoulu h 7,42 1,78 9,20 Juhlasali Pogostan alakoulu vrk 45,73 10,97 56,70

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPUNGINKIRJASTO- MAAKUNTAKIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA

SEINÄJOEN KAUPUNGINKIRJASTO- MAAKUNTAKIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA SEINÄJOEN KAUPUNGINKIRJASTO- MAAKUNTAKIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA 2016 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 5 2 TOIMIPISTEET, SAAVUTETTAVUUS JA KOKOELMAT 6 2.1 Pääkirjasto 7 2.2 Nurmon kirjasto 7 2.3 Peräseinäjoen

Lisätiedot

ASIAKASKOULUTUKSET. Kurssiohjelma Syksy 2016

ASIAKASKOULUTUKSET. Kurssiohjelma Syksy 2016 Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET Kurssiohjelma Syksy 2016 Opettele käyttämään tietokonetta, ota käyttöön oma sähköpostiosoite, kurkista internetiin, tai tutustu tablettiin. Tervetuloa! Kursseista

Lisätiedot

Jokioisten kunnankirjasto 27.5.2013

Jokioisten kunnankirjasto 27.5.2013 Jokioisten kunnankirjasto 27.5.2013 Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 1. ARVIOITAVA KIRJASTO - 1.1 Arvioin seuraavan toimipisteen palveluja Jokioisten pääkirjasto 10 2 4 6 8 10 Jokioinen

Lisätiedot

DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä

DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä Yhteenveto medialle 1 Yhteenveto Ala-asteikäiset lapset ovat jo hyvin aktiivisia puhelimen käyttäjiä. Kahdeksalla kymmenestä on oma puhelin

Lisätiedot

Työpaja kirjastopalvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta Kooste pienryhmätyöskentelystä. Tieteiden talo

Työpaja kirjastopalvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta Kooste pienryhmätyöskentelystä. Tieteiden talo Työpaja kirjastopalvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta Kooste pienryhmätyöskentelystä Tieteiden talo 11.5.2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Suomen kirjastoseuran järjestämässä työpajassa

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Näin lainaat PIKI-kirjastojen e-kirjoja

Näin lainaat PIKI-kirjastojen e-kirjoja 1 Näin lainaat PIKI-kirjastojen e-kirjoja Pääset tutustumaan PIKI-kirjastojen e-kirjakokoelmaan ja lainaamaan kahdella eri tavalla. Joko suoraan kirjautumalla osoitteeseen: https://ellibs.verkkokirjasto.fi:8001/piki/default.aspx

Lisätiedot

Ratamo-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely 2016

Ratamo-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely 2016 Ratamo-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely 2016 1. Vastaajan sukupuoli: Vastaajien määrä: 1237 mies 19% 22% 16% 22% 24% nainen 81% 78% 84% 78% 76% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Hausjärvi

Lisätiedot

Lapin yleiset kirjastot 2014

Lapin yleiset kirjastot 2014 Lapin yleiset kirjastot 2014 Toimintakatsaus Kirjastotoimen ylitarkastaja Satu Ihanamäki OPETUS- JA KULTTUURITOIMI 3/2015 Lapin aluehallintoviraston julkaisuja Publikationer från Regionförvaltningsverket

Lisätiedot

SeutuYp tukihanke 2009-2013. Seudulliset yrityspalvelut arviointi- ja kehittämiskeskustelu

SeutuYp tukihanke 2009-2013. Seudulliset yrityspalvelut arviointi- ja kehittämiskeskustelu SeutuYp tukihanke 2009-2013 Seudulliset yrityspalvelut arviointi- ja kehittämiskeskustelu Seudullisen yrityspalvelun toimintamallin kehittäminen OHJAAVAT LINJAUKSET TE toimistouudistus Yritys Suomen kehittäminen

Lisätiedot

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2010 yhteenveto KTAMKn tuloksista

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2010 yhteenveto KTAMKn tuloksista AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2010 yhteenveto KTAMKn tuloksista Neljäs valtakunnallinen amk-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely järjestettiin keväällä 2010. KTAMKn vastauksia kertyi 330 kappaletta.

Lisätiedot

Satakirjastojen kokoelmien analyysi sekä maakunnallinen kokoelmastrategia. Satakirjastojen kokoelmastrategia käytäntöön -hankeraportti

Satakirjastojen kokoelmien analyysi sekä maakunnallinen kokoelmastrategia. Satakirjastojen kokoelmastrategia käytäntöön -hankeraportti Satakirjastojen kokoelmien analyysi sekä maakunnallinen kokoelmastrategia Satakirjastojen kokoelmastrategia käytäntöön -hankeraportti Sisältö 1 Johdanto 5 2 Laatusuositukset Satakirjastoissa 2014 6 3 Kokoelmien

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2012 Kulttuuripalvelut - kirjastot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2012 Kulttuuripalvelut - kirjastot Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2012 Kulttuuripalvelut - kirjastot Innolink Research Oy TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kulttuuripalveluiden kirjastojen asiakastyytyväisyyden tutkimusraportti.

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Käytsä täällä usein? Käyttäjätutkimus Turun pääkirjaston käytöstä

Käytsä täällä usein? Käyttäjätutkimus Turun pääkirjaston käytöstä Käytsä täällä usein? Käyttäjätutkimus Turun pääkirjaston käytöstä Yleisten kirjastojen neuvosto Inkeri Näätsaari 8.10.2012 Palaute, asiakaskyselyt, käyttäjätutkimukset Asiakaspalveluhenkilökunnan kokemukset

Lisätiedot

UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016

UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016 UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016 HSY:n kompostointikurssi Aiheuttaako kompostointi päänvaivaa? Oletko suunnitellut kompostin perustamista? Tule käytännölliselle ja maksuttomalle kompostointikurssille ma 2.5.2016

Lisätiedot

FinElibin e-kirjojen käyttöä selvittävä kysely: Case Oulu Kari Tossavainen

FinElibin e-kirjojen käyttöä selvittävä kysely: Case Oulu Kari Tossavainen FinElibin e-kirjojen käyttöä selvittävä kysely: Case Oulu 5.10.2016 Kari Tossavainen Opiskelijoita 14 221 (kyselyyn vastasi 90 opiskelijaa) = 0,6 % Vastanneiden tiedekunta: humanistinen 43,2%, kasvatustieteellinen

Lisätiedot

Kokoelmapolitiikka Kokkolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Kokoelmatyöryhmä 2012

Kokoelmapolitiikka Kokkolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Kokoelmatyöryhmä 2012 politiikka Kokkolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto työryhmä 2012 Sisällysluettelo Kokkolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Johdanto t Käsikirjastot Poistot Pääkirjaston aikuisten osasto Poistot

Lisätiedot

OSAAN ONNISTUN OLEN KIINNOSTAVA!

OSAAN ONNISTUN OLEN KIINNOSTAVA! OSAAN ONNISTUN OLEN KIINNOSTAVA! Osaamisen kehittäminen 2014 2015 Tampereen kaupunginkirjasto Paula Rautaharkko, Susanna Lampola-Autio Tampereen kaupunginkirjaston perustehtävä: Kirjasto avaa ovet sivistykseen,

Lisätiedot

Kun tavallinen kirja ei riitä - Celian aineistot, äänikirjat, selkokirjat

Kun tavallinen kirja ei riitä - Celian aineistot, äänikirjat, selkokirjat Kun tavallinen kirja ei riitä - Celian aineistot, äänikirjat, selkokirjat Pohjois-Suomen kirjastoautohenkilöstön koulutuspäivä 6.6.2014 Helena Kokko Rovaniemen kaupunginkirjasto Lapin maakuntakirjasto

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Kuusikko-kunnat OKM:n kirjastotilastoissa Aikasarjoissa Ouluun on laskettu Haukipudas, Kiiminki, Oulunsalo, Yli-Ii ja Ylikiiminki

Kuusikko-kunnat OKM:n kirjastotilastoissa Aikasarjoissa Ouluun on laskettu Haukipudas, Kiiminki, Oulunsalo, Yli-Ii ja Ylikiiminki Kuusikko-kunnat OKM:n kirjastotilastoissa 1999-215 Aikasarjoissa un on laskettu Haukipudas, Kiiminki, nsalo, Yli-Ii ja Ylikiiminki 7 Asukkaat 6 5 4 3 2 1 1,4 Asukkaat, suhteellinen muutos 1,,8,6,4,2, 45

Lisätiedot

Lounais-Suomen yleiset kirjastot 2013

Lounais-Suomen yleiset kirjastot 2013 Lounais-Suomen yleiset kirjastot 2013 Tilastotietoja Lounais-Suomen yleisistä kirjastoista v. 2013 Kari Vainionpää, sivistystoimentarkastaja Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue 3/2014 Lounais-Suomen

Lisätiedot

Kulttuurit kuuluviin! Monikulttuurinen kirjastotyö Turun kaupunginkirjastossa

Kulttuurit kuuluviin! Monikulttuurinen kirjastotyö Turun kaupunginkirjastossa Kulttuurit kuuluviin! Monikulttuurinen kirjastotyö Turun kaupunginkirjastossa Kirjaston monikulttuurinen palvelukonsepti Open Zone -hankkeen aikana 2008-2011 syntyneet hyvät käytännöt, joista on tullut

Lisätiedot

Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote

Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote Vastaajaryhmä Opiskelijat Tökkikää päättäjiä, että saatte myös lauantaiaukiolot :). Vastaajat Vastaajia 32, joista naisia lähes 88 % ja miehiä yli 12

Lisätiedot

PIKI järjestelmäyhteistyötä ja logistiikkaa. Varsinais-Suomen kirjastojen yhteinen palvelujärjestelmä Maakuntakirjastokokous Turussa 27.9.

PIKI järjestelmäyhteistyötä ja logistiikkaa. Varsinais-Suomen kirjastojen yhteinen palvelujärjestelmä Maakuntakirjastokokous Turussa 27.9. PIKI järjestelmäyhteistyötä ja logistiikkaa Maija Kanerva Kirjastotoimen apulaisjohtaja Varsinais-Suomen kirjastojen yhteinen palvelujärjestelmä Maakuntakirjastokokous Turussa 27.9.2007 PIKI-YHTEISJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS 2016 Maakunnan viestintäryhmä Varsinais-Suomen liitto YDINVIESTIT Suodatamme

Lisätiedot

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2014

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2014 Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2014 Merja Kummala-Mustonen OPETUS- JA KULTTUURITOIMI 18/2015 Pohjois-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja Publikationer från Regionförvaltningsverket

Lisätiedot

Aikuiskoulutuksen asiakirjat Ulla Angervo Opetushallitus. Opintopolku.fi

Aikuiskoulutuksen asiakirjat Ulla Angervo Opetushallitus. Opintopolku.fi Aikuiskoulutuksen asiakirjat 28.4.2015 Ulla Angervo Opetushallitus Esityksen sisältö Oppijan verkkopalvelu eperusteet palvelu avattu Opintopolku aikuiskoulutuksessa 2 28.4.2015 Alatunnisteteksti Oppijan

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2011 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä omistaa Liedon ammatti- ja aikuisopiston, Loimaan ammatti- ja aikuisopiston ja Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto

Lisätiedot

Lapin alueen kirjastostrategia ja Yleisten kirjastojen suunta Yleisten kirjastojen neuvosto

Lapin alueen kirjastostrategia ja Yleisten kirjastojen suunta Yleisten kirjastojen neuvosto Lapin alueen kirjastostrategia ja Yleisten kirjastojen suunta 2016-2020 Yleisten kirjastojen neuvosto 7.4.2016 Satu Ihanamäki, Lapin aluehallintovirasto 7.4.2016 1 Lapin yleiset kirjastot Lähde: Lapin

Lisätiedot

Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / Kirjastopalvelujen näkökulma

Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / Kirjastopalvelujen näkökulma Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / näkökulma Vetovoimainen kaupunki - Liikunnan ja kulttuurin tarjonta - Aktiivinen kaupunkielämä - Kehittyvä kaupunkikeskus - Liikunnan ja kulttuurin näkyvyys

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Tavoitetaso/Vastuuhenkilöt. Arviointikriteerit, mittarit. palveluihin liittyvän kyselytutkimuksen. Työntekijöiden ja asiakkaiden

Tavoitetaso/Vastuuhenkilöt. Arviointikriteerit, mittarit. palveluihin liittyvän kyselytutkimuksen. Työntekijöiden ja asiakkaiden 1 ASIAKAS/ASUKASNÄKÖKULMA KIRJASTO Arviointikriteerit, mittarit Tavoitetaso/Vastuuhenkilöt Toimenpiteet Asiakkaiden tiedontarpeisiin vastaaminen, tiedollisen ja kulttuurisen tasa-arvon lisääminen, syrjäytymisen

Lisätiedot

Info Yt-neuvottelujen seurauksena irtisanotuille. Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto

Info Yt-neuvottelujen seurauksena irtisanotuille. Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto Info Yt-neuvottelujen seurauksena irtisanotuille Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto 1 31.3.2015 Johdanto Tämä info on tarkoitettu tuotannollisista ja taloudellisista syistä irtisanotuille työntekijöille

Lisätiedot

Vastausten määrä: 68 Tulostettu :23:50

Vastausten määrä: 68 Tulostettu :23:50 Vastausten määrä: 68 Tulostettu 7.5.2010 14:23:50 Poiminta 1.1 Minkä erikoiskirjaston / tutkimuslaitoksen palveluja arvioit (valitse yksi vaihtoehto) = 12 (Museoviraston kirjasto) 1.1 Minkä erikoiskirjaston

Lisätiedot

Tulossopimus. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Näkövammaisten kirjaston tulossopimus vuosille 2011 2013

Tulossopimus. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Näkövammaisten kirjaston tulossopimus vuosille 2011 2013 1 Opetus- ja kulttuuriministeriön ja n tulossopimus vuosille 2011 2013 1. Arvot, toiminta-ajatus ja visio Arvot Kirjasto toteuttaa toiminnassaan opetusministeriön hallinnonalan yhteisiä arvoja, joita ovat

Lisätiedot

E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.)

E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.) E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.) SeAMK:n Kirjasto- ja tietopalvelun opiskelijoiden syyskuussa 2010 tekemän E-kirjakyselyn tuloksia TAUSTATIETOJA Kyselytutkimus

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Lehmusreitti. www.lahtitravel.fi. 2 of 20

Lehmusreitti. www.lahtitravel.fi. 2 of 20 1 of 20 Lehmusreitti Patikointireitti kiertää kaupungin keskustaa maisemapaikalta toiselle luonnonmukaisissa puistometsissä: Salpausselän harjulla, lehdoissa, kallioilla, kuusikoissa ja Vesijärven rannalla.

Lisätiedot

Vantaan sivistystoimi

Vantaan sivistystoimi Vantaan sivistystoimi Paula Ylöstalo-Kuronen Apulaiskaupunginjohtaja 12.9.2012 Sivistystoimen visio ja toiminta-ajatus Vantaa on kasvuun, oppimiseen, uudistumiseen ja sivistykseen luottava lasten, nuorten

Lisätiedot

Oripään kirjaston käyttösäännöt. Oripään kunnankirjasto ja muut Loimaan seutukunnan kirjastot muodostavat yhdessä Loisto-kirjastot.

Oripään kirjaston käyttösäännöt. Oripään kunnankirjasto ja muut Loimaan seutukunnan kirjastot muodostavat yhdessä Loisto-kirjastot. Oripään kirjaston käyttösäännöt Oripään kunnankirjasto ja muut Loimaan seutukunnan kirjastot muodostavat yhdessä Loisto-kirjastot. Käyttöoikeus Kirjasto on kaikille avoin. Kokoelmia, palveluita ja yleisötiloja

Lisätiedot

Joensuun seutukirjaston asiakkaiden tyytyväisyys palveluihin 2013

Joensuun seutukirjaston asiakkaiden tyytyväisyys palveluihin 2013 Joensuun seutukirjaston asiakkaiden tyytyväisyys palveluihin 2013 Koonnut: kirjastonhoitaja Hanna Pitkänen 27.11.2013 Sisällys 1. ASIAKASKYSELY 2013 JA SEN VASTAAJAT 2. KIRJASTON HYÖDYT JA VAIKUTUKSET

Lisätiedot

Kurssikirja sähköistyy Kotimaisten e-kurssikirjojen pilotointia korkeakouluissa

Kurssikirja sähköistyy Kotimaisten e-kurssikirjojen pilotointia korkeakouluissa Kurssikirja sähköistyy Kotimaisten e-kurssikirjojen pilotointia korkeakouluissa Sähköisen julkaisemisen päivä 28.9.2015 Kansalliskirjasto, tietoasiantuntija Paula Mikkonen Sisällys FinELibin e-kurssikirjahankkeen

Lisätiedot

Jos toimintayksikkö lakkautetaan kesken vuotta, toimintatiedot sisällytetään koko vuoden tietoihin.

Jos toimintayksikkö lakkautetaan kesken vuotta, toimintatiedot sisällytetään koko vuoden tietoihin. Yleisten kirjastojen tilastot Ohjeet Toimintayksiköt Kirjasto on palvelupaikka, jolla on - huoneisto pääasiassa omassa käytössä - kirjaston palkkaamaa henkilökuntaa - säännöllinen aukioloaika Jos toimintayksikkö

Lisätiedot

Ohjeita Heili-kirjastojen Rockway.fi-palvelun käyttäjälle

Ohjeita Heili-kirjastojen Rockway.fi-palvelun käyttäjälle Ohjeita Heili-kirjastojen Rockway.fi-palvelun käyttäjälle Oppitunteja seurataan nettiselaimilla Youtube-tyylisen video-ohjelman kautta, eikä mitään erillistä ohjelmaa tarvitse asentaa. Palvelua voi käyttää

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014

Toimintakertomus 2014 Toimintakertomus 2014 1 Sisällysluettelo 1. Kirjaston käyttö ja kokoelmat... 2 2. Talous... 5 3. Tapahtumat... 6 4. Henkilöstö... 7 5. Kehittämishankkeet... 9 6. Maakuntakirjastotoiminta... 10 2 1. Kirjaston

Lisätiedot

Lapin ELY-keskuksen. monikanavaisesti

Lapin ELY-keskuksen. monikanavaisesti Lapin ELY-keskuksen päätösluonnos TEpalveluiden tuottamisesta monikanavaisesti Taustat, tavoitteet ja muutokset Lapin liiton hallituksen kokous 22.6.2015 Strategiapäällikkö Tuija Ohtonen ja johtaja Marja

Lisätiedot

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2013

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2013 Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2013 Merja Kummala-Mustonen (toim.) OPETUS- JA KULTTUURITOIMI 14/2014 Pohjois-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja Publikationer från Regionförvaltningsverket

Lisätiedot

Kirjastolain uudistaminen

Kirjastolain uudistaminen Kirjastolain uudistaminen Kirjastolain uudistuksen päätavoite Kirjastolain uudistamisen tavoitteena on edistää verkottuneessa kansalaisyhteiskunnassa asukkaiden sivistyksellisten perusoikeuksien toteutumista

Lisätiedot

Avin kuulumiset Laki ja hankkeet. Keski-Suomen maakuntakirjastokokous

Avin kuulumiset Laki ja hankkeet. Keski-Suomen maakuntakirjastokokous Avin kuulumiset Laki ja hankkeet Keski-Suomen maakuntakirjastokokous 17.11.2016 [Marjariitta Viiri, Länsi- ja Sisä-Suomen avi, OKT vastuualue] 21.11.2016 1 Kirjastolaki (hallituksen esitys) 1 Lain soveltamisala

Lisätiedot

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2012

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2012 NÄKYMIÄ KESÄKUU 2013 POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2012 Merja Kummala-Mustonen (toim.) Limingan kirjasto (Kuva: Anna Kamula) 1. Esipuhe Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2015

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2015 Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2015 Merja Kummala-Mustonen OPETUS- JA KULTTUURITOIMI 12/2016 Aluehallintovirastojen julkaisuja Publikationer från Regionförvaltningsverket Pohjois-Suomen

Lisätiedot

Vihdin kunnankirjaston ohjelmatarjotin

Vihdin kunnankirjaston ohjelmatarjotin Vihdin kunnankirjaston ohjelmatarjotin Koulu- ja päiväkotiyhteistyö 2016-2017 Viimeksi päivitetty 30.1.2017 Vihdin kunnankirjasto 2 Ohjelmatarjottimen taustaa Kirjaston, päiväkodin ja koulun yhteistyö

Lisätiedot

Asiakaslähtöiset, yhdenvertaiset ja ajantasaiset palvelut kaikille

Asiakaslähtöiset, yhdenvertaiset ja ajantasaiset palvelut kaikille Asiakaslähtöiset, yhdenvertaiset ja ajantasaiset palvelut kaikille Asiakaslähtöinen palvelumuotoilu -koulutus Tampere 26.11.2015 Erityispalvelujen tiimi Tiimin tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa palveluja,

Lisätiedot

Maakuntakokoelma ja kotiseutukokoelmat

Maakuntakokoelma ja kotiseutukokoelmat Maakuntakokoelma ja kotiseutukokoelmat Seinäjoen kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Alvar Aallon katu 14, 60100 Seinäjoki http://kirjasto.seinajoki.fi Johdanto Seinäjoen kaupunginkirjasto-maakuntakirjastolla

Lisätiedot

Lasten osio. PIKI ideointipäivä 22.9.2009. PIKI verkkokirjasto projekti Leila Virta

Lasten osio. PIKI ideointipäivä 22.9.2009. PIKI verkkokirjasto projekti Leila Virta Lasten osio PIKI ideointipäivä 22.9.2009 PIKI verkkokirjasto projekti Leila Virta Osion nimi ja kohderyhmä Lapset vai lapsille? (vrt nuoret vai nuorille) Pääasiallinen kohderyhmä: lukutaitoiset lapset

Lisätiedot

Pohjoismaat digitaalisessa uutismaisemassa

Pohjoismaat digitaalisessa uutismaisemassa Pohjoismaat digitaalisessa uutismaisemassa UUTISMEDIA VERKOSSA 2016 REUTERS INSTITUTE DIGITAL NEWS REPORT 2016 Esa Reunanen 1.9.2016 SISÄLTÖ Tausta ja metodologia Uutislähteet, laitteet ja luottamus uutisiin

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Ammattikorkeakoulukirjastot I TAUSTATIEDOT 1.3 Asema kpl % Osuus % 1 amk-opiskelija 8965 77.2 2 amk-opettaja 1312 11.3 3 muu henkilökunn.

Lisätiedot

Kirjasto on. arjen luksusta. Monipuolisesta ja dynaamisesta kirjastosta voimme olla aidosti ylpeitä ja esimerkkinä muulle maailmalle.

Kirjasto on. arjen luksusta. Monipuolisesta ja dynaamisesta kirjastosta voimme olla aidosti ylpeitä ja esimerkkinä muulle maailmalle. Kirjasto on arjen luksusta Monipuolisesta ja dynaamisesta kirjastosta voimme olla aidosti ylpeitä ja esimerkkinä muulle maailmalle. Arvostettu edelläkävijä Lisää hyvinvointia Kirjasto on niin tuttu osa

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden iite 2 ainopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan

Lisätiedot

Miksi tiedottaa (median kautta)?

Miksi tiedottaa (median kautta)? Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Seutukirjastoselvitys seutukirjasto 1

Seutukirjastoselvitys seutukirjasto 1 Seutukirjastoselvitys 2006 17.11.2006 seutukirjasto 1 Miksi seutukirjasto Kunta- ja palvelurakenneuudistus Opm: n kirjastostrategia 2010 KirjL 904/1998: kunta voi järjestää kirjastopalvelut kokonaan tai

Lisätiedot