Katsaus. Kirjastoaineisto. Tilojen käyttö ja vuokraus. Talous. vuoteen. Kokoelmatiedot. Kirjastoverkko, toimintaympäristöt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Katsaus. Kirjastoaineisto. Tilojen käyttö ja vuokraus. Talous. vuoteen. Kokoelmatiedot. Kirjastoverkko, toimintaympäristöt"

Transkriptio

1 LAHDEN KAUPUNGINKIRJASTO MAAKUNTAKIRJASTO Toimintakertomus 2014 Katsaus vuoteen 2014 Kirjastoverkko, toimintaympäristöt ja aukioloajat Tilojen käyttö ja vuokraus Kirjastoaineisto Kirjastoja tietopalvelujen käyttö Talous Kokoelmatiedot Lainauksen jakaantuminen Maakuntakirjastopalvelut ja henkilöstön täydennyskoulutus Lainaus ja kävijät toimipaikoissa

2 Katsaus vuoteen 2014 Kaupungin talous, säästäminen ja YT-neuvottelut, palvelurakenteiden uudistaminen sekä talkoovapaat olivat tunnuspiirteitä vuodelle Kiveriön kirjaston lakkauttamispäätös tehtiin Sivistyslautakunnassa ja vuodesta 1989 alkaen säännöllisin välein lakkautusuhan alla ollut Kiveriön kirjasto suljettiin alkaen. Talouden tasapainottamiseksi YT-neuvottelut sisälsivät lisäksi kahden lähikirjaston lakkauttamisen. Kaupungin talousohjelmassa päätettiin Ahtialan kirjaston siirtämisestä Ahtialan terveysasemalle, jotta nykyinen kirjastorakennus saadaan helpottamaan koulun lisätilatarvetta. Talousohjelman sisältämä linjaus lähikirjastojen muuttamisesta asiakaspalvelupisteiksi ei saanut kaupunginvaltuuston hyväksyntää. Pääkirjaston osalta uudistunut organisaatio - Kirjallisuusja tietopalvelut sekä Media- ja musiikkipalvelut toimivat ensimmäisen kokonaisen vuoden uusina yksikköinä. Media- ja musiikkipalveluiden uudistuksen suunnittelu alkoi keväällä 2014 ja toteutettiin syksyllä entisen musiikkiosaston alueella. Palvelutarjontaa, sisustusta ja kalustusta uudistettiin. Entiset kuunteluhuoneet uudistettiin harrastehuoneiksi mm. peli-, studio- ja editointikäyttöön. Tilojen käyttö monipuolistui asiakastyöasemien, digitointipisteiden ja 3D-tulostimen myötä. Mediataitojen opetuksen ja harjoittelun käytössä ollut atk-luokka uudistui opetus-, kokous- ja tapahtumakäyttöön monitoimitilaksi. Kirjaston organisaation uudistamista valmisteltiin edelleen esimiestasojen ja lähipalveluiden osalta siten, että vuoden vaihtuessa kirjastossa oli viisi esimiestä ja kirjastotoimenjohtajan lisäksi yksi esimiestaso. Kolme johtavaa informaatikkoa toimii pääkirjaston Kirjallisuus- ja tietopalveluiden sekä Media- ja musiikkipalveluiden ja Lähipalveluiden esimiehinä. Tehtäväkuva- ja nimikemuutokset ovat kuuluneet organisaation uudistusprosessiin. Pääkirjastossa kokoelma- ja sisältötarjonnasta vastaavat yhteistyössä tiimiensä kanssa informaatikot. Kirjastovirkailijoiden toimia on muutettu mediaohjaajien toimiksi erityisesti mediataitojen ohjauksen ja opastuksen tarpeisiin. Avoimeksi tulleiden toimien täyttölupien saaminen kiristyi entisestään viime vuonna. Vuoden lopussa kirjaston henkilökunnasta 31 prosentilla oli kirjasto- ja informaatioalan korkeakoulutasoinen tutkinto, mikä jää kauas kirjastoasetuksen edellyttämästä 45 prosentista. Taloudelliset haasteet, tuottavuuden lisääminen, moniosaamisen vaatimukset, henkilöstömäärään kohdistuvat vähennyspaineet, palveluodotusten ja toimintaympäristön muutokset sekä kuntaliitos ja seudullinen palvelutoiminta takaavat lähivuosille haasteellisen ja mielenkiintoisen työympäristön. Näissä olosuhteissa asukkaiden hyvinvoinnin, tiedonsaannin ja kansalaisasioinnin turvaamiseksi uudistuksen kohteena olevaan kirjastolakiin tarvitaan jatkossakin lakisääteiset määräykset kirjastopalveluiden tarjonnasta, saatavuudesta ja maksuttomuudesta! Marja Malminen Kirjastotoimenjohtaja Lahden kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto

3 Kirjastoverkko, toimintaympäristöt ja aukioloajat Pääkirjaston Media- ja musiikkipalveluiden uudistus alkoi vuonna 2014 ja syksyllä toteutettiin musiikkiosaston ja atk-luokan tilojen remontti. Musiikkipalveluiden tilan käyttö monipuolistui ja ilme uudistui uuden sisustuksen ja kalustuksen myötä. Musiikkipalveluiden ja musiikkitarjonnan lisäksi uudistetulla alueella on asiakkaille tietokoneita, digitointipisteitä sekä 3D-tulostin. Musiikkipalveluiden kuuntelu- ja pianohuoneet uudistuivat harrastehuoneiksi ja tarjoavat tilat myös mm. musiikin tuottamiseen, pelaamiseen ja editointiin. Atk-luokka uudistui monitoimitilaksi opetus-, ryhmä-, kokous- ja tapahtumakäyttöön. Lähikirjastoverkkoa karsittiin lakkauttamalla Kiveriön kirjasto, joka suljettiin alkaen. Ahtialan, Kärpäsen, Launeen, Mukkulan ja Renkomäen kirjastot toimivat aikaisemmissa tiloissa, Jalkarannan kirjasto Jalkarannan sairaalan aulassa väistötilassa sekä Liipolan kirjasto seurakuntakeskuksessa väistötilassa. Kirjastoautopalvelut tuotettiin elokuusta alkaen yhdellä kirjastoautolla, koska vuonna 1990 hankittu kirjastoauto Wilhelmiina poistettiin käytöstä ja myytiin. Kirjastoautopalveluiden saatavuus sekä reitit ja pysäkit säilyivät pääpiirteissään ennallaan, koska käytössä olleet aamupäivä-/päiväreitti sekä iltapäivä-/iltareitti toteutettiin aikaisempaan tapaan kahdessa vuorossa yhdellä kirjastoautolla. Tilojen käyttö ja vuokraus AUDITORIO JA KOKOUSHUONE Auditoriota käytettiin erilaisiin koulutus- ja yleisötilaisuuksiin 113 kertaa ja kokoushuonetta 103 kertaa. Ulkopuolisen käytön lisäksi auditorio ja kokoushuone olivat kirjaston koulutus- ja kokouskäytössä. DIGITOINTI- JA EDITOINTIPALVELUT Musiikin digitointipisteellä asioi 161 digitoijaa (musiikin digitointi remontin vuoksi pois käytöstä ). Editointihuonetta käytettiin 63 kertaa. Kahdella VHS-kasettien digitointipisteellä asioi yhteensä 416 asiakasta. TUTKIJANHUONEET Pitkäaikaisia tutkijanhuoneita oli käytössä neljä. Huoneet olivat käytössä 31 kuukautta. Lyhytaikaisen käytön tutkijanhuoneita oli käytössä yksi. Se oli käytössä 153 vuorokautta. PIANOHUONEET Musiikkiosaston kahdella pianohuoneella oli yhteensä 1168 käyttökertaa (pianohuoneet remontin vuoksi pois käytöstä ). OMAHOITOPISTEET Pääkirjaston omahoitopisteessä kävi 459 asiakasta, Mukkulan kirjastossa 135 asiakasta ja Kärpäsen kirjastossa 35 asiakasta.

4 Kirjastoaineisto HANKINTA, POISTOT JA VARASTOINTI Kirjastoon hankittiin kirjaa, 527 nuottia ja partituuria, musiikkiäänitettä, dvd- ja blu-ray-levyä, 117 cd-rom -levyä ja 815 muita äänitteitä. Kirjahankinnoista oli suomenkielisiä (90 %), ruotsinkielisiä 234 (1 %) ja vieraskielisiä (9 %). Lehtivuosikertoja tilattiin kirjaston eri palvelupisteisiin yhteensä kappaletta. Kirjastoaineistoa poistettiin huonokuntoisuuden, tietojen vanhentuneisuuden ja käyttämättömyyden perusteella kappaletta. Kokoelmissa oli aineistoa vuoden lopussa kappaletta, joista kirjoja , nuotteja ja partituureja , musiikkiäänitteitä , videoita 1.533, dvd- ja blu-ray-levyjä , cd-rom-levyjä 702, muita äänitteitä sekä muuta aineistoa kappaletta. E-AINEISTOT JA TIETOKANNAT KIRJALLISUUDEN HANKINTA KIRJASTOON TILATUT SANOMA- JA AIKAKAUSLEHDET Kotimaiset Ulkomaiset Yhteensä nimekkeitä Yhteensä tilattuja vuosikertoja Sanomalehdet Aikakauslehdet Lehdet yhteensä E-lehdet ja -musiikki E-lehtipalveluista käytössä olivat PressDisplay ja epress. Kotimaisia e-lehtiä kirjastossa luettavaksi tarjoavaan epressiin kirjauduttiin kertaa ja ulkomaisia sanomalehtiä pääasiassa tarjoavaan ja myös kotikoneelta käytettävissä olevaan PressDisplayhin 1410 kertaa. Musiikissa käytössä oli Naxos Music Library, johon kirjauduttiin 3349 kertaa. Raitoja kuunneltiin yhteensä kappaletta. Lisenssejä oli käytössä yhteensä 10. Videoita tarjoavaan Naxos Video Libraryyn kirjauduttiin 75 kertaa ja videoita katsottiin 147 kappaletta. E-kirjat E-kirjoja hankittiin 463 kappaletta ja e-kirjoja oli vuoden lopussa 943 kappaletta. E-kirjoja lainattiin kertaa. Muut Talentum Fokuksen päivittyvä verkkopalvelu tarjosi kattavasti tietoa verotuksesta, juridiikasta ja taloushallinnosta. Rakennustiedon julkaisemista verkkopalveluista olivat käytössä määräykset ja laatuvaatimukset sekä työtä helpottavat suunnitteluja toteutusohjeet sisältävät verkkopalvelut RT Net ja Ratu Net. Media-arkiston sähköinen sanomalehti- ja uutistietopankki tarjosi mahdollisuuden hakea artikkeleita kotimaisissa sanomalehdissä esiintyneistä aiheista, henkilöistä ja organisaatioista. Viitetietokantojen käyttö ei kasvanut, mutta edelleen etsittiin kotimaisia artikkeliviitteitä Aleksista, lääketieteellistä tietoa Medicista ja liiketaloustieteen aineistoja Helecon Mixistä. Kirjat ja nuottiaineistot e 56% Av-aineisto e 19% Lehdet e 17% Tietokannat, e-aineisto ja muu aineisto e 8% Yhteensä Verkkosanakirjoina olivat asiakkaiden käytettävissä laajat englannin, ruotsin ja saksan sanakirjat sekä Mot sanakirjaston Kielitoimiston sanakirja ja Asutusnimihakemisto. AINEISTO- MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖ e

5 Kirjasto- ja tietopalveluiden käyttö LAINAUKSET AINEISTOMUODOITTAIN KIRJAT (74 %) Tietokirjallisuus Kaunokirjallisuus Lastenkirjallisuus LEHDET JA MUU AINEISTO (7 %) AV-AINEISTO (19 %) Musiikkiäänitteet Videot 462 Dvd- ja blu-ray-levyt Cd-rom -levyt Muu av-aineisto YHTEENSÄ VERKKOPALVELUIDEN KÄYTTÖ LASTU WebOrigo Päijät-Häme-wiki Runotietokanta + Nuorten blogi YHTEENSÄ LAINAT, KÄVIJÄT JA LAINAAJAT lainoja > lainoja/asukas 21 kävijöitä > käyntejä/asukas 12 lainaajia > lainaajia 40 prosettia asukasluvusta. kaukolainoja muista kirjastoista 817 kirjoina, artikkeleina tai av-aineistona, joista mikrofilmejä 34. VERKKOKÄYNNIT Kirjaston tarjoamien verkkopalvelujen käyttö vähentyi edellisestä vuodesta, niitä käytettiin vuoden aikana kertaa. LIIKUNTAVÄLINEIDEN LAINAUS Asiakkaiden lainattavissa oli noin 50 erilaista liikuntavälinettä. Kaikkiaan liikuntavälineitä oli 246 kappaletta, joita lainattiin vuoden aikana 1025 kertaa eli liikuntavälineen kiertonopeus oli keskimäärin 4 lainaa vuodessa. Lainatuimpia liikuntavälineitä olivat sykemittari, kahvakuulat, tasapainotyyny ja -lauta, kävelysauvat, askelmittari ja gymstick. KOTIKIRJASTOPALVELU Kotikirjastopalvelun kautta toimitettiin kotikirjastokasseja 92 asiakkaalle. Kotikirjastopalvelu tuotetaan hajautetulla mallilla jossa asiakkaiden kasseja tehdään niin pääkirjastossa, kirjastoautopalveluissa kuin lähikirjastoissakin. Asiakkaina oli niin kotona asuvia, laitoksissa asuvia kuin erilaisia yhteisöasiakkaitakin. Kotikirjastokasseja toimittivat kirjaston vahtimestarit, kirjastoauto ja kaupungin kotihoidon henkilökunta. Kirjaston kotipalvelun asiakkaaksi pääsee jos ei sairauden tai jonkin muun liikuntaesteen vuoksi voi itse asioida kirjastossa. KIRJASTO- JA MEDIATAIDOT SEKÄ TAPAHTUMAT LAPSILLE JA NUORILLE Koululaisten ja muilla lasten ja nuorten ryhmäkäynneillä kirjastossa toteutetaan lasten ja nuorten kirjasto- ja mediakasvatustyötä. Kaikkiaan näitä ryhmiä kävi kirjastoissa 151 ja niihin osallistui lasta ja nuorta. Kirjavinkkausta, lukupiirejä ja muita tapahtumia ja tilaisuuksia järjestettiin 468 ja osallistujia oli kaikkiaan MEDIATAIDOT AIKUISILLE Ohjattu harjoittelu tarjosi mahdollisuuden harjoitella tietokoneen, tabletin tai internetin käytön alkeita ohjaajan henkilökohtaisessa opastuksessa. Mediaohjaajat päivystivät monitoimitilassa maanantaisin klo ja keskiviikkoisin klo Ohjattua harjoittelua järjestettiin 42 kertaa, osallistujia oli 690. Pääkirjaston monitoimitilassa järjestetyillä asiakasopastuksilla tuettiin kansalaisten sähköistä asiointia. Kursseilla opeteltiin tietokoneen ja tabletin käytön alkeita. Osallistujien tavoitteena oli oppia käyttämään itsenäisesti internetin palveluita. Atkkursseja järjestettiin 34 kertaa, osallistujia oli yhteensä 535.

6 Kirjasto- ja tietopalveluiden käyttö TAPAHTUMAT AIKUISILLE Kirjallisuus-, musiikki-, yhteis- ja muita tapahtumia sekä tilaisuuksia oli kaikkiaan 66 ja osallistujia Poistokirjatapahtumia täydensi pääkirjaston torimyynti kesäkuukausina. Kansainvälisiä kohtaamisia kirjastossa -hanke: Monikulttuuristen tapahtumien sarja asukkaille yhteistyössä Wellamo-opiston kanssa OKM:n avustuksella. Hankkeessa järjestettiin kaikkiaan 12 tapahtumaa ja niihin liittyviä aineistonäyttelyitä. Tapahtumien teemoina olivat mm. matkailu, eri maiden ja alueiden tapakulttuuri, käsityöperinne ja kädentaidot, musiikki, tanssi sekä eksoottiset liikuntalajit. Kuukausittain esiteltiin mm. Japanin, Thaimaan, Venäjän, Kiinan, Kurdistanin, Kreikan ja Saksan kulttuurien piirteitä. Tapahtumien yleisömäärä oli kaikkiaan 4965 henkilöä. Kirjasto osallistui Lasten ja nuorten harrastemessuille Lisäksi kirjastoauto Pegasos osallistui Mahdollisuuksien torille 27.4., Perheen päivään ja Kätevä Tekevä Lukeva messuille ASIAKASPALAUTE epalaute-kanava laajeni huhtikuussa tekniseltä ja ympäristötoimialalta koko kaupungin käyttöön. epalaute on sähköinen palautekanava, jonka kautta Lahden ja Päijät-Hämeen kuntien asukkaat voivat antaa palautetta ja esittää kysymyksiä kirjastojen palveluista sekä lukea vastauksia yleisimpiin kysymyksiin. epalautetta voi antaa kaupungin verkkosivujen ja Lastu-verkkokirjaston kautta. Kirjasto sai epalautteita 150, joista yli puolet kohdistui verkkokirjastopalveluihin. Verkkokirjastopalveluihin kohdistunut palaute liittyi suurimmaksi osaksi Lastu-verkkokirjaston toimivuuden ja käytettävyyden ongelmiin, joita ratkottiin pitkin vuotta yhdessä Lahden Tietotekniikan ja järjestelmätoimittajan kanssa, sitä mukaa kuin ongelmia ilmeni. Muuten asiakaspalaute oli pääasiassa erittäin positiivista. Asiakkaat kiittivät muun muassa saamastaan henkilökohtaisesta palvelusta, media- ja musiikkipalvelujen tilojen ja palvelujen uudistuksesta, lähikirjastoista sekä ohjatusta harjoittelusta tietokoneen, tablettien, internetin ja sosiaalisen median käytössä. Asiakaskommentoinnin lisäksi asiakkaat kysyivät neuvoa kirjaston palvelujen käytöstä ja tekivät hankintaehdotuksia kirjastoaineistosta epalautekanavan kautta.

7 Maakuntakirjastopalvelut ja henkilöstön täydennyskoulutus PÄIJÄT-HÄMEEN SEUDULLINEN KIRJASTOYHTEISTYÖ LASTU seudullinen verkkokirjasto Päijät-Hämeen kirjastojen seudullinen verkkokirjasto otettiin verkkosivustona käyttöön vuoden 2013 lopussa. Seudullisen asiakasliittymän käyttöön saamiseksi hankittiin kirjastojärjestelmätoimittajalta rajapintapalvelu vuonna 2014 ja seudullinen verkkokirjasto asiakasliittymineen kaikkien kirjastojen luettelotietokantatietoihin oli valmis tuotantokäyttöön kaikissa Päijät-Hämeen kirjastoissa vuoden lopussa. LASTU-verkkokirjasto toimii seudullisena verkkopalveluna koko Päijät-Hämeessä. Päijät-Häme-wiki Päijät-Hämeen alueellinen, vuorovaikutteinen ja yhteisöllinen verkkopalvelu Päijät-Hämewiki toteutettiin OKM:n hankerahoituksella. Päijät-Häme-wikin tavoitteena on edistää Päijät- Hämettä koskevan paikallistiedon saatavuutta ja lisätä päijäthämäläisen kulttuurin tuntemusta. Verkkopalvelusuunnittelija toteutti Päijät-Häme-wikin teknisesti ja sisällöllisesti yhteistyössä Päijät-Hämeen kirjastojen ja paikallisten toimijoiden kanssa. Päijät-Häme-wikiä esiteltiin ja markkinoitiin hankkeen aikana aktiivisesti Lahdessa ja Päijät-Hämeen kunnissa. Päijät- Häme-wiki on osa Päijät-Hämeen kirjastojen alueellista verkkopalvelua, jota ylläpidetään ja markkinoidaan asukkaille. Päijät-Häme-wikissä oli istuntoja , käyttäjiä , sivujen katselua Kokoukset ja muu yhteistyö Päijät-Hämeen seudullisen kirjastoyhteistyön johtoryhmän kokouksia pidettiin kuukausittain kesäaikaa lukuun ottamatta. Seudullinen verkkopalvelutyöryhmä kokoontui 9 kertaa. Valmisteltiin Lastun seudullista käyttöönottoa ja muokattiin olemassa olevaa sivustoa. Seudullinen hankinta- ja luettelointipalvelut-työryhmä kokoontui vuoden aikana kerran. Lasten ja nuorten tiimi kokoontui vuoden aikana viisi kertaa. Jouluillalliselle osallistui Lahden kaupunginkirjaston henkilöstön lisäksi seudun kirjastoväkeä. Päijät-Häme -kokoelmaan hankittiin 211 teosta. Maakuntakirjastoalueen kirjastojen käytössä Naxos, Suomen tilastollinen vuosikirja, PressDisplay, epress ja Medic. Kaukolainoja toimitettiin

8 Maakuntakirjastopalvelut ja henkilöstön täydennyskoulutus KOULUTUSTIETOJA Osaaminen jakoon Päijät-Hämeen kirjastoissa -hanke Hankkeen puitteissa järjestettiin viisi opintoretkeä Päijät-Hämeen maakuntakirjastoalueen kirjastojen henkilökunnalle teemalla Otetaan opiksi muualta. Retkillä tarjottiin kirjaston henkilöstölle tilaisuus tutustua uudenlaisiin kirjastokonsepteihin ja -ratkaisuihin paikan päällä Länsi- ja Itä-Suomessa sekä pääkaupunkiseudulla. Retkille osallistui yhteensä 125 kirjastoammattilaista kaikista ammattiryhmistä. Kohderyhmänä olivat työntekijät, joiden oman työn ja palvelun kehittämisen kannalta on tärkeää olla perillä uusista kirjaston palvelumuodoista. Lisäksi mukana oli Lahden kaupungin sivistystoimialalta virkamiesjohtoa ja sivistyslautakunnan jäseniä. Opintoretki Hämeenlinnan, Tampereen ja Turun kirjastoihin ja Opintoretki Itä-Suomen kirjastoihin Opintoretki itäisen pääkaupunkiseudun kirjastoihin Opintoretki läntisen pääkaupunkiseudun kirjastoihin Koulutustilaisuudet: Ammatillisen täydennyskoulutuksen järjestämisessä painopistealueena vuonna 2014 olivat sähköiset palvelut ja sisällöt, mediakasvatus ja kokoelmien kehittäminen. Tablettitietokoneiden käytön perusteet -koulutus Kokoelmat eläväksi koulutus Ilmaisupainotteinen valokuvauskoulutus ja Tietoturva, turvallinen median ja sähköisten asiointipalvelujen käyttö Verkon suosituimmat somepalvelut ja työkalut tutuksi koulutus ja Päättäjäpäivä viestintää ja vuorovaikutusta Pelin paikka : peliasiaa kirjastonäkökulmasta 6.5. ja Kirjastotyöntekijän TVT-taitojen Survival Kit koulutuspaketti: Mitä on hyvä tietää ennen kuin menet ammatillisesti someen? Yhteisöllinen sisällön tuottaminen: blogit ja Yhteisöllinen sisällön tuottaminen: wikit ja Kuvia verkosta ja verkkoon ja Videoita verkosta ja verkkoon ja Ääntä verkosta ja verkkoon ja Aineistojen jakaminen ja verkostot: Facebook ja Aineistojen jakaminen ja verkostot: Twitter ja Googlen palvelut ja Paikkatieto, lisätty todellisuus ja asiakaspalvelu: karttapalvelut, QR-koodit yms ja Koulutuksiin osallistui kaikkiaan n. 250 henkilöä.

9 KIRJASTON BRUTTOMENOJEN JAKAANTUMINEN TILINPÄÄTÖKSEN MUKAAN: yhteensä euroa Talous Henkilöstö e 51% Kirjastoaineisto e 10% Huoneisto e 25% Atk-palvelut e 4% Muut menot e 10% KIRJASTON TULOJEN JAKAANTUMINEN TILINPÄÄTÖKSEN MUKAAN: yhteensä euroa Maksut ja korvaukset e 38% Tuet ja valtionavustukset e 40% Muut myyntituotot e 11% Vuokratuotot e 11% Bruttomenot e > 61,32 e/as Tulot e > 5,18 e/as Nettomenot e > 56,13 e/as Henkilöstömenot e > 31,54 e/as Kirjastoaineistomenot e > 6,28 e/as Käyttötalouden valtionosuudet e > 62,64 e/as

10 Kokoelmatiedot KOKOELMATIEDOT OSASTOITTAIN 2014 Tietokirjat Kaunokirjat Lastenkirjat Kirjakokoelma yht. Av-aineisto Muu aineisto Yhteensä Pääkirjasto % % % % % % aikuisten osasto ja lastenosasto , , , , , , musiikkiosasto ,8 60 0, , , , Yhteensä , , , , , , Lähikirjastot Ahtiala , , , , , , Jalkaranta , , , , ,7 87 0, Kärpänen , , , , , , Kiveriö Laune , , , , , , Liipola , , , , ,6 12 0, Mukkula , , , , , , Renkomäki , , , , , , Yhteensä , , , , , , Kirjastoauto , , , , , , Siirtokokoelma 1 0, , Kaikki yhteensä , , , , , ,

11 Lainauksen jakaantuminen LAINAUKSEN JAKAANTUMINEN AINEISTON SISÄLLÖN MUKAAN 2014 Tietokirjat Kaunokirjat Lastenkirjat Kirjalainaus Av-aineisto Muu aineisto Yhteensä Pääkirjasto % % % % % % aikuisten osasto ja lastenosasto , , , , , , musiikkiosasto , , , , , , Yhteensä , , , , , , Lähikirjastot Ahtiala , , , , , , Jalkaranta , , , , , , Kiveriö , , , , , , Kärpänen , , , , , , Laune , , , , , , Liipola , , , , , , Mukkula , , , , , , Renkomäki , , , , , , Yhteensä , , , , , , Kirjastoautot , , , , , , Kaikki yhteensä , , , , , ,

12 Lainaus ja kävijät toimipaikoissa LAINAUS JA KÄVIJÄT TOIMIPAIKOISSA 2014 Osasto Lainaus Päivää kohti Kävijät Päivää kohti Pääkirjasto Lainaustoimisto ja lastenosasto musiikkiosasto Yhteensä (63,1 %) (55,2 %) (69,8 %) (62,7 %) Lähikirjastot Ahtiala Jalkaranta Kiveriö Kärpänen Laune Liipola Mukkula Renkomäki Yhteensä (29,0 %) (34,5 %) (24,9 %) (30,3 %) Kirjastoautot (7,9 %) 776 (10,2 %) (5,3 %) 291 (7,0 %) Kaikki yhteensä

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 LAHDEN KAUPUNGINKIRJASTO MAAKUNTAKIRJASTO TOIMINTAKERTOMUS 2013 Katsaus kirjaston toimintaan 2013 Kirjastoverkko, toimintaympäristöt ja aukioloajat Kirjastoaineisto Kirjastojärjestelmät ja verkkopalvelut

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012

TOIMINTAKERTOMUS 2012 LAHDEN KAUPUNGINKIRJASTO MAAKUNTAKIRJASTO TOIMINTAKERTOMUS 2012 Katsaus kirjaston toimintaan 2012 Kirjastoverkko, toimintaympäristöt ja aukioloajat Kirjastoaineisto Kirjastojärjestelmät ja verkkopalvelut

Lisätiedot

Elämäniloa ja sivistystä. Lahden kaupunginkirjasto maakuntakirjasto

Elämäniloa ja sivistystä. Lahden kaupunginkirjasto maakuntakirjasto Elämäniloa ja sivistystä Lahden kaupunginkirjasto maakuntakirjasto Elämäniloa ja sivistystä Tarjoamme asiakkaillemme mahdollisuuden hankkia tietoa ja elämyksiä. Toimintamme edistää luku-, kirjallisuus-

Lisätiedot

Kirjaston tilastot. Kävijät vuonna 2004...1. Lainaus 2004...2. Kirjaston lainaajat toimipisteittäin 2004...3

Kirjaston tilastot. Kävijät vuonna 2004...1. Lainaus 2004...2. Kirjaston lainaajat toimipisteittäin 2004...3 Kirjaston tilastot 2004 Kävijät vuonna 2004...1 Lainaus 2004...2 Kirjaston lainaajat toimipisteittäin 2004...3 Aineistojen lainaus aineistolajeittain 2004...4 Kirjojen lainaus 2004...5 Musiikkiäänitteiden

Lisätiedot

Opastusta ja inspiraatiota - Lahden kaupunginkirjaston pedagogiset palvelut

Opastusta ja inspiraatiota - Lahden kaupunginkirjaston pedagogiset palvelut Opastusta ja inspiraatiota - Lahden kaupunginkirjaston pedagogiset palvelut Salla Palmi-Felin Johtava informaatikko, Media- ja musiikkipalvelut Lastukirjastot.fi Palvelua kaikenikäisille Ketkä opastavat?

Lisätiedot

Suomen yleisten kirjastojen tilastot

Suomen yleisten kirjastojen tilastot http://tilastot.kirjastot.fi/?orgs=15&years=,&stats=1,33,100,10... 1 / 5 5.4.2017 10:45 Suomen yleisten kirjastojen tilastot Statistik för allmänna biblioteken i Finland Finnish Public Libraries Statistics

Lisätiedot

Kirjastopalvelut. Toimintakertomus 2014. www.ylojarvi.fi

Kirjastopalvelut. Toimintakertomus 2014. www.ylojarvi.fi Kirjastopalvelut Toimintakertomus www.ylojarvi.fi Lainaus, kävijät ja aukiolotunnit Ylöjärven kirjaston kokonaislainaus oli 676 562 ja se nousi hieman edellisestä vuodesta. Yksiköistä kirjastoauto ja pääkirjasto

Lisätiedot

Kirjaston tilastot. Kokoelma Kirjaston lainaajat toimipisteittäin Kirjakokoelma, hankinta ja poistot

Kirjaston tilastot. Kokoelma Kirjaston lainaajat toimipisteittäin Kirjakokoelma, hankinta ja poistot Kirjaston tilastot 2003 Kokoelma 2003...1 Kirjaston lainaajat toimipisteittäin 2003...2 Kirjakokoelma, hankinta ja poistot 2003...3 Kirjakokoelma kielittäin 2003...4 Videot, DVD-videot ja CD-romit 2003...5

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunginkirjaston tuotteistaminen

Hämeenlinnan kaupunginkirjaston tuotteistaminen Hämeenlinnan kaupunginkirjaston tuotteistaminen Irmeli Isokivijärvi Palvelupäällikkö Hämeenlinnan kaupunginkirjasto Hämeen maakuntakirjasto 25.3.2011 Kuntaliitoksen myötä kaupunki siirtyi tilaaja-tuottaja

Lisätiedot

Kirjaston tilastot 2005

Kirjaston tilastot 2005 Kirjaston tilastot 2005 Kävijät vuonna 2005...1 Lainaus 2005...2 Kirjaston lainaajat toimipisteittäin 2005...3 Aineistojen lainaus aineistolajeittain 2005...4 Kirjojen lainaus 2005...5 Musiikkiäänitteiden

Lisätiedot

Kirjaston talous 2013-2014

Kirjaston talous 2013-2014 Asukkaita 41 640 1.1.2013 182 072 180 225 Tunnusluvut 2014 Sarake1 Lainat 2 995 623 Lainat/as 16,45 Käynnit 1 858 898 Käynnit/as 10,21 Verkkokäynnit (laskennallinen) 1 756 251 Nettomenot 10 892 435 Nettomenot/as

Lisätiedot

Kirjaston tilastot 2007

Kirjaston tilastot 2007 Kirjaston tilastot 2007 Kävijät...2 Lainaus...3 Lainojen jakautuminen toimipisteittäin...4 Lainaajat toimipisteittäin...5 Aineistojen lainaus aineistolajeittain...7 Lainojen jakautuminen aineistoryhmittäin...8

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Kirjasto- ja tietopalvelut TOIMINTAKERTOMUS 2010

Vantaan kaupunki Kirjasto- ja tietopalvelut TOIMINTAKERTOMUS 2010 Vantaan kaupunki Kirjasto- ja tietopalvelut TOIMINTAKERTOMUS 2010 Vantaan kaupunginkirjaston tilastokatsaus 2010 Sisällysluettelo Kirjastot, aukiolotunnit...3 Henkilökunta...3

Lisätiedot

Etelä-Suomen yleiset kirjastot 2011

Etelä-Suomen yleiset kirjastot 2011 NÄKYMIÄ ELOKUU 2012 UUDENMAAN ELY-KESKUS Etelä-Suomen yleiset kirjastot 2011 Kauniasten kirjasto oli Etelä-Suomen laadukkaimpia vuonna 2011 (kuvaaja: Kaunaisten kirjasto) Tässä yhteenvedossa esitetään

Lisätiedot

Tilastokatsaus 2011. Kirjasto- ja tietopalvelut

Tilastokatsaus 2011. Kirjasto- ja tietopalvelut Tilastokatsaus 2011 Kirjasto- ja tietopalvelut Vantaan kaupunginkirjaston tilastokatsaus 2011 Sisällysluettelo Kirjastot, aukiolotunnit...3 Henkilötyövuodet...3 Talous...3 Aineistoniteiden määrä...4 Aineistoniteiden

Lisätiedot

Sipoon kunnankirjasto Sibbo kommunbibliotek

Sipoon kunnankirjasto Sibbo kommunbibliotek Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Sipoon kunnankirjasto Sibbo kommunbibliotek TÄRKEYS = Palvelujen tärkeys minulle TOIMIVUUS = Miten kirjasto on onnistunut Kirjaston käyttäjäkysely 2013

Lisätiedot

ASIAKASKOULUTUKSET. Kurssiohjelma Syksy 2017

ASIAKASKOULUTUKSET. Kurssiohjelma Syksy 2017 Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET Kurssiohjelma Syksy 2017 Opettele käyttämään tietokonetta, ota käyttöön oma sähköpostiosoite, kurkista internetiin, tai tutustu tablettiin. Tervetuloa! Kursseista

Lisätiedot

Kokoelmat * 65 255 3,7 % 67 696

Kokoelmat * 65 255 3,7 % 67 696 Kommentti (näkyy vain ylläpitäjille): Täyttäjän nimi: Täyttäjän puhelinnumero: Täyttäjän sähköpostiosoite: Kunta: Seutukunta: Maakunta: Maakuntakirjastoalue: Lääni: Suuralue: Alavieska Ylivieska Pohjois-Pohjanmaa

Lisätiedot

Kokkolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto

Kokkolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Kokkolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Tämä on pääkirjasto. Kokkolassa on myös lähikirjastoja: Koivuhaan, Kälviän, Lohtajan ja Ullavan kirjastot. Keskussairaalassa on laitoskirjasto, joka on potilaiden

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunginkirjaston kokoelmatyö. Irmeli Isokivijärvi Palvelupäällikkö, Hämeenlinna Forssa 19.11.2015

Hämeenlinnan kaupunginkirjaston kokoelmatyö. Irmeli Isokivijärvi Palvelupäällikkö, Hämeenlinna Forssa 19.11.2015 Hämeenlinnan kaupunginkirjaston kokoelmatyö Irmeli Isokivijärvi Palvelupäällikkö, Hämeenlinna Forssa 19.11.2015 Tietoa Hämeenlinnasta Asukkaita n. 68 000 Vuoden 2009 alusta Hauho (4000), Kalvola (3500),

Lisätiedot

Porvoon kaupunginkirjasto: vastukset 2013

Porvoon kaupunginkirjasto: vastukset 2013 Porvoon kaupunginkirjasto: vastukset 2013 Vastauksia kielen mukaan Svar enligt språk Kieli - Språk swe fin 0 50 100 150 Vastaustapa - Svarsmetod Paperivastaus - papperssvar Sähköinen vastaus - elektroniskt

Lisätiedot

Kirjastopalvelut. Toimintasuunnitelma 2016. Oheismateriaali vapaa-aikalautakunta 16.3.2016. www.ylojarvi.fi

Kirjastopalvelut. Toimintasuunnitelma 2016. Oheismateriaali vapaa-aikalautakunta 16.3.2016. www.ylojarvi.fi Kirjastopalvelut Toimintasuunnitelma 2016 Oheismateriaali vapaa-aikalautakunta 16.3.2016 www.ylojarvi.fi Kirjaston toiminta-ajatus Kirjasto on kaupungin peruspalvelua, joka edistää alueensa asukkaiden

Lisätiedot

Itä-Suomen yleiset kirjastot 2012

Itä-Suomen yleiset kirjastot 2012 NÄKYMIÄ KESÄKUU 2013 POHJOIS-SAVON ELY-KESKUS Itä-Suomen yleiset kirjastot 2012 Kuopion uusin kirjastoauto Aulis aloitti ajot vuoden 2013 alussa (Kuva: Jouni Nykänen) Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2011

Yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2011 NÄKYMIÄ KESÄKUU 2012 POHJANMAAN ELY-KESKUS Yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2011 Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pirkanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa Seinäjoen kirjaston uudisosa

Lisätiedot

Käsitteet. Yleisten kirjastojen tilastot

Käsitteet. Yleisten kirjastojen tilastot Yleisten kirjastojen tilastot Käsitteet Alla määritellään aakkosjärjestyksessä ne käsitteet, joita on käytetty tietokannan taulukoissa, taulukoiden otsikoissa ja tunnusluvuissa sekä mitä tarkoitetaan eri

Lisätiedot

Itä-Suomen yleiset kirjastot 2011

Itä-Suomen yleiset kirjastot 2011 NÄKYMIÄ SYYSKUU 2012 POHJOIS-SAVON ELY-KESKUS Itä-Suomen yleiset kirjastot 2011 Savonlinnan uusi kirjastorakennus nousee harjakorkeuteen. (kuvat: Tapani Boman) Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä.

Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä. Asiakaskysely kirjastopalveluista Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä.

Lisätiedot

Itä-Suomen yleiset kirjastot 2014

Itä-Suomen yleiset kirjastot 2014 Itä-Suomen yleiset kirjastot 2014 Tilastotietoja Itä-Suomen yleisistä kirjastoista vuonna 2014 Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue 23/2015 Itä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja. Itä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

Asiakaskyselyn tuloksia

Asiakaskyselyn tuloksia Asiakaskyselyn tuloksia Ratamo-kirjastojen (,, ja ) sekä Lopen kirjaston yhteinen asiakaskysely Tässä raportissa tarkastellaan 5.-8..0 järjestetyn asiakaskyselyn tuloksia n kirjaston näkökannalta. Jakaumat

Lisätiedot

Keski-Suomen maakuntakokoelman aineistovalinnan periaatteet

Keski-Suomen maakuntakokoelman aineistovalinnan periaatteet Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjasto 15.11.2011 Keski-Suomen maakuntakokoelman aineistovalinnan periaatteet Johdanto ja yleiset valintaperiaatteet Keski-Suomen maakuntakirjastoalue

Lisätiedot

18.11.2010 Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto M. Pekkala. Proaktiivinen kirjastoammattilainen ja uusi kokoelmakonsepti

18.11.2010 Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto M. Pekkala. Proaktiivinen kirjastoammattilainen ja uusi kokoelmakonsepti 1 18.11.2010 Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto M. Pekkala Proaktiivinen kirjastoammattilainen ja uusi kokoelmakonsepti 18.11.2010 Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto M. Pekkala 2 18.11.2010

Lisätiedot

Liite 1: VUOSITTAINEN ARVIOINTI

Liite 1: VUOSITTAINEN ARVIOINTI 1 Liite 1: VUOSITTAINEN ARVIOINTI Aiemmin tässä työssä esitellyn laaja-alaisen, osittaiseen arviointiin tarkoitetun mallin lisäksi tässä liitteessä esitetään vuosittaiseen käyttöön paremmin soveltuva arviointimenetelmien

Lisätiedot

Painetun aineiston saatavuus Anna-Maria Soininvaara

Painetun aineiston saatavuus Anna-Maria Soininvaara Painetun aineiston saatavuus Anna-Maria Soininvaara Helsingin kaupunginkirjasto 4.11.2011 PAINETTU VS DIGITAALINEN Yleiset kirjastot ovat vasta siirtymässä digitaalisiin aineistoihin. Painettua aineistoa

Lisätiedot

VIHDIN KUNNANKIRJASTON TOIMINTAKERTOMUS 2012

VIHDIN KUNNANKIRJASTON TOIMINTAKERTOMUS 2012 VIHDIN KUNNANKIRJASTON TOIMINTAKERTOMUS 2012 Vihdin kunnankirjaston vuosi 2012 oli toiminnallisesti erittäin hyvä. Keskimäärin hyvin pienellä henkilöstöresurssilla ja jo useamman vuoden samana pysyneellä

Lisätiedot

Liitoskuntien ja yhteistoiminta-alueiden kirjastotilastoja Hämeenlinna

Liitoskuntien ja yhteistoiminta-alueiden kirjastotilastoja Hämeenlinna Liitoskuntien ja yhteistoiminta-alueiden kirjastotilastoja 1999-215 Aikasarjoihin sisältyvät kunnat Hauho 1999-28 (kunta lakkautettu 29) 1999-215 Kalvola 1999-28 (kunta lakkautettu 29) Lammi 1999-28 (kunta

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2012

Yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2012 NÄKYMIÄ KESÄKUU 2013 POHJANMAAN ELY-KESKUS Yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2012 Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pirkanmaan ja Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2012 Palokan kirjasto

Lisätiedot

Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin

Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin Aija Laine Suunnittelija Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin Turun kaupunginkirjasto / Helsingin kaupunginkirjasto 040 168 2636 aija.laine@turku.fi Taustaa

Lisätiedot

1. Vastaajan sukupuoli:

1. Vastaajan sukupuoli: RATAMO-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely 5. 18.11. ASIAKASKYSELYN VASTAUKSET: NURMIJÄRVI Vastaajia oli Nurmijärven kirjastoissa yhteensä 281 (vuonna vastaajia oli 209). Tässä yhteenvedossa vastaukset

Lisätiedot

KIRJASTOAINEISTON VALINTAPERIAATTEET

KIRJASTOAINEISTON VALINTAPERIAATTEET 1 1 KIRJASTOAINEISTON VALINTAPERIAATTEET Kirjaston tavoitteena on tukea kaikenikäisten kuntalaisten tiedon ja virkistyksen tarpeita ja luoda edellytykset tasa-arvoiselle tiedon ja elämysten välitykselle.

Lisätiedot

Suomalaiset ja kirjastojen e- palvelut

Suomalaiset ja kirjastojen e- palvelut Suomalaiset ja kirjastojen e- palvelut.0.05 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN JA SISÄLTÖ Tutkimus sisälsi seuraavat aihekokonaisuudet: suomalaisten lukemiseen, musiikin kuunteluun ja lehtien lukemiseen käyttämä

Lisätiedot

Lahden kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto VUOSIKATSAUS 2015. lastukirjastot.fi

Lahden kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto VUOSIKATSAUS 2015. lastukirjastot.fi Lahden kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto VUOSIKATSAUS 2015 lastukirjastot.fi Kirjastopalvelut uudistuivat ja avattiin omatoimikäyttöön Pääkirjaston media- ja musiikkipalveluiden uudistus jatkui ja lehtisalin

Lisätiedot

Lapin yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2012

Lapin yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2012 NÄKYMIÄ MARRASKUU 2013 LAPIN ELY-KESKUS Lapin yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2012 Kirjastoverkko ja sen muutokset Kuva: Hilkka Heikkinen. Lapin kunnissa oli vuonna 2012 yhteensä 43 kirjastoa, joista

Lisätiedot

Toimintakertomus 2011

Toimintakertomus 2011 Toimintakertomus 20 Toimintakertomus 2011 1 Sisällysluettelo 1. Kirjaston käyttö ja kokoelmat... 2 2. Talous... 4 3. Tapahtumat... 5 4. Henkilöstö... 6 5. Projektit... 7 Kirjasampo.fi Boksampo.fi... 7

Lisätiedot

Asiakaskoulutukset pääkirjastolla

Asiakaskoulutukset pääkirjastolla Asiakaskoulutukset pääkirjastolla Asiakaskoulutukset pääkirjastossa elo-syyskuu 2015 Opettele käyttämään tietokonetta, ota käyttöön oma sähköpostiosoite, kurkista internetiin, 3 tai tutustu tablettiin.

Lisätiedot

Jyväskylän kelluva kokoelma. YKN Kevätkokous 17.4.2015 Hanna Martikainen

Jyväskylän kelluva kokoelma. YKN Kevätkokous 17.4.2015 Hanna Martikainen Jyväskylän kelluva kokoelma YKN Kevätkokous 17.4.2015 Hanna Martikainen Kellutus Jyväskylässä Käytössä Jyväskylän maalaiskunnassa 1990-luvulta lähtien Lama-ajan innovaatio, vastaus määrärahojen vähyyteen

Lisätiedot

Äänitteitä lainaava asiakaskunta

Äänitteitä lainaava asiakaskunta Äänitteitä lainaava asiakaskunta 0 Äänitteiden lainaajat muodostavat musiikkiosaston suurimman asiakasryhmän (noin 70 %) 0 Musiikin suurkuluttajat käyttävät musiikkikirjastoa yhtenä musiikin hankintakanavana

Lisätiedot

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2013 yhteenveto KTAMKn tuloksista Viides valtakunnallinen amk-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely järjestettiin keväällä 2013. KTAMKn vastauksia kertyi 282 kappaletta.

Lisätiedot

Ulvilan kaupunginkirjasto. Miten meni ja mitäs sit?

Ulvilan kaupunginkirjasto. Miten meni ja mitäs sit? Ulvilan kaupunginkirjasto Miten meni ja mitäs sit? Kirjasto pähkinänkuoressa Ulvilan kaupunginkirjastolla on 3 yksikköä: pääkirjasto sekä Kaasmarkun ja Kullaan lähikirjastot. Henkilökuntaa on yhteensä

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Kirjastojen käyttäjäkysely arvioinnin työvälineenä Turussa

Kirjastojen käyttäjäkysely arvioinnin työvälineenä Turussa Kirjastojen käyttäjäkysely arvioinnin työvälineenä Turussa Opetus- ja kulttuuriministeriön kirjastopäivät 28.11.2013 Ulla-Maija Maunu Turun kaupunginkirjasto Turun kaupunginkirjasto lukuina: - Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Kaupunginkirjaston asiakaskysely 2014

Kaupunginkirjaston asiakaskysely 2014 Ylöjärven kaupunki Kaupunginkirjaston asiakaskysely 2014 Tulosten yhteenveto Ylöjärven kaupunki 2 Raportti Ylöjärven kaupunginkirjaston asiakaskyselyn tuloksista Kirjastolaki edellyttää, että kunnat arvioivat

Lisätiedot

Hämeenlinnan lähikirjastojen kokoelmatyö ja yhteistyö BTJ:n kanssa. Irmeli Isokivijärvi Palvelupäällikkö Tampere

Hämeenlinnan lähikirjastojen kokoelmatyö ja yhteistyö BTJ:n kanssa. Irmeli Isokivijärvi Palvelupäällikkö Tampere Hämeenlinnan lähikirjastojen kokoelmatyö ja yhteistyö BTJ:n kanssa Irmeli Isokivijärvi Palvelupäällikkö Tampere 9.5.2014 Hämeenlinnan kaupunki Asukkaita 67 800 Vuoden 2009 alusta Hauho (4000), Kalvola

Lisätiedot

ankasalmi, Joutsa, Jyväskylä, Jyväs

ankasalmi, Joutsa, Jyväskylä, Jyväs Keski-Suomen maakuntakokoelman aineistovalinnan periaatteet ankasalmi, Joutsa, Jyväskylä, Jyväsylän maalaiskunta, Jämsä, Jämsänoski, Kannonkoski, Karstula, Keuuu, Kinnula, Kivijärvi, Konnevesi, orpilahti,

Lisätiedot

Salon kaupunginkirjasto

Salon kaupunginkirjasto Salon kaupunginkirjasto Kirjasto palvelee Kirjastopalvelut ovat kasvaneet perinteistä lainaus- ja palautustoimintaa monipuolisemmiksi. Salon kaupunginkirjasto tarjoaa aineistoa tiedonnälkään ja viihtymiseen,

Lisätiedot

kirjastot biblioteken libraries Vaski-askelmerkit kirjoja kulttuuria kohtaamisia

kirjastot biblioteken libraries Vaski-askelmerkit kirjoja kulttuuria kohtaamisia kirjastot biblioteken libraries Vaski-askelmerkit kirjoja kulttuuria kohtaamisia 2 Vaski-kirjastot yhdellä kortilla Voit asioida kaikissa Vaski-kirjastoissa samalla kortilla. Käytössäsi on entistä laajemmat

Lisätiedot

- 1 - MÄNTYHARJUN KUNNANKIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA

- 1 - MÄNTYHARJUN KUNNANKIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA - 1 - MÄNTYHARJUN KUNNANKIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA Kokoelmapolitiikka on aineiston hankinnan, varastoinnin ja poiston työkalu, joka päivitetään vuosittain. Kokoelmapolitiikan käytännön toteutukseen vaikuttaa

Lisätiedot

Vantaan kaupunginkirjasto. Monipuolinen yhteistyökumppani

Vantaan kaupunginkirjasto. Monipuolinen yhteistyökumppani Vantaan kaupunginkirjasto Monipuolinen yhteistyökumppani Vantaan kaupunginkirjasto Tietoa ja teknologiaa Vantaan kaupunginkirjastolla on kymmenen toimipistettä ja kaksi kirjastoautoa. Ne tarjoavat kuntalaisten

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjasto Poistot ja varastointi

Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjasto Poistot ja varastointi Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjasto Poistot ja varastointi Maakuntakirjastokokous 2.11.2006 Tuija Venäläinen Poistot kokoelmatyön osana Kokoelmaa olisi kehitettävä siten, että pääpaino

Lisätiedot

Kirjastopalvelut. Toimintasuunnitelma 2014. Oheismateriaali/vapaa-aikalautakunta 4.3.2014. www.ylojarvi.fi

Kirjastopalvelut. Toimintasuunnitelma 2014. Oheismateriaali/vapaa-aikalautakunta 4.3.2014. www.ylojarvi.fi Kirjastopalvelut Toimintasuunnitelma 2014 Oheismateriaali/vapaa-aikalautakunta 4.3.2014 www.ylojarvi.fi Kirjaston toiminta-ajatus Kirjasto on kaupungin peruspalvelua, joka edistää alueensa asukkaiden yhtäläisiä

Lisätiedot

Joensuun seutukirjaston arviointisuunnitelma

Joensuun seutukirjaston arviointisuunnitelma 1 (4) Joensuun seutukirjaston arviointisuunnitelma 2017-2020 Johdanto Toiminnan ja tulosten arviointi kuuluu erottamattomana osana toiminnan kehittämiseen. Parhaimmillaan arviointi ja laatutyö ovat luonnollisia

Lisätiedot

Kansallisen elektronisen kirjaston käyttäjäkysely yleisten kirjastojen asiakkaille 2007

Kansallisen elektronisen kirjaston käyttäjäkysely yleisten kirjastojen asiakkaille 2007 Kansallisen elektronisen kirjaston käyttäjäkysely yleisten kirjastojen asiakkaille 2007 Tutkimuksen tarkoitus Tällä kyselyllä kartoitetaan elektronisten aineistojen käyttöä yleisissä kirjastoissa. Kyselyn

Lisätiedot

RATAMO-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely

RATAMO-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely RATAMO-jen ja Lopen n asiakaskysely 15.3. 31.3.2010 1. Vastaajan sukupuoli: Nainen % Mies % Hausjärvi 136 83 % 28 17 % Hyvinkää 125 78 % 35 22 % Loppi 74 74 % 26 26 % Nurmijärvi 155 75 % 52 25 % Riihimäki

Lisätiedot

EMAGZ- AIKAKAUSLEHTIPALVELUN ETÄKÄYTTÖPILOTTI HELMET-KIRJASTOISSA

EMAGZ- AIKAKAUSLEHTIPALVELUN ETÄKÄYTTÖPILOTTI HELMET-KIRJASTOISSA KL2 KL11 EMAGZ- AIKAKAUSLEHTIPALVELUN ETÄKÄYTTÖPILOTTI HELMET-KIRJASTOISSA LAURA KÄRPIJOKI Informaatikko Helsingin kaupunginkirjasto 21.4.2016 Dia 1 KL2 KL11 Esittely: kuka olen, titteli, missä työskentelen,

Lisätiedot

Yllättävän hyvä kirjasto!

Yllättävän hyvä kirjasto! Yllättävän hyvä kirjasto! Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden yleisten kirjastojen laatuprosessi Hanna Kaisti Kirjastopäivät 28.11.2013 Hanke-esittely Laatua ja tuottavuutta kirjastopalveluille verkostoituen

Lisätiedot

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. %

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. % 300 Sivistystoimen hallinto Toimintakulut -81526-8888 -72638 10,9 Henkilöstökulut -26726-5596 -21130 20,9 Palkat ja palkkiot -18800-3628 -15172 19,3 Henkilösivukulut -7926-1968 -5958 24,8 Eläkekulut -7160-1795

Lisätiedot

Tervetuloa kursseillemme! Kursseista tietoa myös verkkosivulla lastukirjastot.fi/ajankohtaista

Tervetuloa kursseillemme! Kursseista tietoa myös verkkosivulla lastukirjastot.fi/ajankohtaista Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET Kurssiohjelma Loka-joulukuu 2015 Opettele käyttämään tietokonetta, ota käyttöön oma sähköpostiosoite, kurkista internetiin, tai tutustu tablettiin. Tervetuloa

Lisätiedot

Päivitys 2011. Jyväskylän kaupunginkirjasto

Päivitys 2011. Jyväskylän kaupunginkirjasto Päivitys 2011 Jyväskylän kaupunginkirjasto Lähtökohtia Maakuntakokoelman aineistovalinnan periaatteet päivitetty 2004 Työryhmä: Johanna Vesterinen, Raila Junnila, Hanna Martikainen, Leena Kruuti, Kyösti

Lisätiedot

Yhteistyötä yli rajojen, Turun linna 10.5.2012 Asko Hursti. - yhteisjärjestelmä ä

Yhteistyötä yli rajojen, Turun linna 10.5.2012 Asko Hursti. - yhteisjärjestelmä ä Yhteistyötä yli rajojen, Turun linna 10.5.2012 Asko Hursti isatakirjastott - yhteisjärjestelmä ä Satakunnan kunnat Asukasmäärä Eura 12 500 Eurajoki 5 900 Harjavalta 7 500 Honkajoki 1 900 Huittinen 10 700

Lisätiedot

Johtamisen kehittäminen koko toimialalle jatkuu. Kehittämisessä huomioidaan henkilöstövaihdokset.

Johtamisen kehittäminen koko toimialalle jatkuu. Kehittämisessä huomioidaan henkilöstövaihdokset. Sivistyslautakunta Toiminta-ajatus Padasjoen kunta tuottaa laadukkaita sivistystoimen peruspalveluita. Tavoitteena on kasvattaa lapsia ja nuoria vastuuntuntoiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä tukea kaikkia

Lisätiedot

Kirjastoverkkopalvelut. Asiakaskysely kansallisista kirjastoverkkopalveluista

Kirjastoverkkopalvelut. Asiakaskysely kansallisista kirjastoverkkopalveluista Kirjastoverkkopalvelut Asiakaskysely kansallisista kirjastoverkkopalveluista 2008 ASIAKASKYSELY KANSALLISISTA KIRJASTOVERKKOPALVELUISTA 1. Kirjastosektori ( Mitä kirjastosektoria edustat ) 2. Työtehtävä

Lisätiedot

Kulttuurilautakunta 6.3.2013, 8, liite 3 MARTTILAN KUNNANKIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA

Kulttuurilautakunta 6.3.2013, 8, liite 3 MARTTILAN KUNNANKIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA Kulttuurilautakunta 6.3.2013, 8, liite 3 MARTTILAN KUNNANKIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA Kulttuurilautakunta 6.3.2013, 8, liite 3 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 KIRJASTON TEHTÄVÄT JA ASIAKKAAT... 4 3 NYKYISET

Lisätiedot

Kirjasto mediakasvattajana Rebekka Pilppula, kirjastotoimen johtaja, Joensuun kaupunki

Kirjasto mediakasvattajana Rebekka Pilppula, kirjastotoimen johtaja, Joensuun kaupunki Kirjasto mediakasvattajana Rebekka Pilppula, kirjastotoimen johtaja, Joensuun kaupunki Dia 1 Yleensä ajatellaan, että kirjastojen mediakasvatuksen kohteena ovat lapset ja nuoret ja heidän opettajansa.

Lisätiedot

Kirjastot välittävät myös lukemisesteisille tarkoitettuja mp3-formaatissa olevia daisy-äänikirjoja.

Kirjastot välittävät myös lukemisesteisille tarkoitettuja mp3-formaatissa olevia daisy-äänikirjoja. 1 2 KIRJASTOAINEISTON VALINTAPERIAATTEET Kirjaston tavoitteena on tukea kaikenikäisten kuntalaisten tiedon ja virkistyksen tarpeita ja luoda edellytykset tasa-arvoiselle tiedon ja elämysten välitykselle.

Lisätiedot

Miten nykyinen kirjastolainsäädäntö vastaa kirjastojen tarpeisiin? Saavutettavuus, tasa-arvo, kirjastoverkko

Miten nykyinen kirjastolainsäädäntö vastaa kirjastojen tarpeisiin? Saavutettavuus, tasa-arvo, kirjastoverkko Miten nykyinen kirjastolainsäädäntö vastaa kirjastojen tarpeisiin? Saavutettavuus, tasa-arvo, kirjastoverkko Aluekirjastopäällikkö Päivi Rasinkangas Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Kohti uutta

Lisätiedot

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VASTAAJIA: 56 SUKUPUOLI MIES (11) NAINEN (43) EI VASTAUSTA/EOS (2) ELÄMÄNTILANNE TYÖSSÄ (18) TYÖTÖN (6) KOULULAINEN/OPISKELIJA (5) ELÄKELÄINEN (26)

Lisätiedot

Case: Elektronisten aineistojen käytön tehostaminen - HY:n kirjastojen posterikampanja

Case: Elektronisten aineistojen käytön tehostaminen - HY:n kirjastojen posterikampanja Case: Elektronisten aineistojen käytön tehostaminen - HY:n kirjastojen posterikampanja STKS:n Kausijulkaisupäivä 12.9.08 Tiina Äärilä HY:n kirjastopalveluiden koordinointiyksikkö Yliopiston e-aineistot

Lisätiedot

SÄHKÖKIRJA HELSINGIN KAUPUNGINKIRJASTOSSA. Helsingin kaupunginkirjasto, Marja Hjelt

SÄHKÖKIRJA HELSINGIN KAUPUNGINKIRJASTOSSA. Helsingin kaupunginkirjasto, Marja Hjelt SÄHKÖKIRJA HELSINGIN KAUPUNGINKIRJASTOSSA Helsingin kaupunginkirjasto, Marja Hjelt 23.10.2012 Yhteistyössä HelMet kirjastot yhdessä ja erikseen kaupungeilla omat budjetit sisällöt jaetaan hankinta keskitetysti

Lisätiedot

Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET

Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET Ohjelma Tammi-maaliskuu 2016 Opettele käyttämään tietokonetta, ota käyttöön oma sähköpostiosoite, kurkista internetiin, tai tutustu tablettiin. Tervetuloa! Asiakaskoulutuksista

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPUNGINKIRJASTO- MAAKUNTAKIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA

SEINÄJOEN KAUPUNGINKIRJASTO- MAAKUNTAKIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA SEINÄJOEN KAUPUNGINKIRJASTO- MAAKUNTAKIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA 2016 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 5 2 TOIMIPISTEET, SAAVUTETTAVUUS JA KOKOELMAT 6 2.1 Pääkirjasto 7 2.2 Nurmon kirjasto 7 2.3 Peräseinäjoen

Lisätiedot

KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA

KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA KUVATAIDEAKATEMIAN KIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA Kokoelmapolitiikka on voimassa 29.8.2011 alkaen. 1. KOKOELMAPOLITIIKAN TARKOITUS JA TAVOITTEET Kokoelmapolitiikan yhtenä tarkoituksena on olla apuna kirjaston

Lisätiedot

Lapin yleiset kirjastot 2014

Lapin yleiset kirjastot 2014 Lapin yleiset kirjastot 2014 Toimintakatsaus Kirjastotoimen ylitarkastaja Satu Ihanamäki OPETUS- JA KULTTUURITOIMI 3/2015 Lapin aluehallintoviraston julkaisuja Publikationer från Regionförvaltningsverket

Lisätiedot

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

JOKIOISTEN KUNNANKIRJASTO

JOKIOISTEN KUNNANKIRJASTO JOKIOISTEN KUNNANKIRJASTO TOIMINTAKERTOMUS V. 2013 KOKO KUNNAN KIRJASTOLAITOKSEN TIEDOT TOIMINTAYKSIKÖT PÄÄKIRJASTO Aukioloajat Pääkirjasto on ollut avoinna viitenä päivänä viikossa: maanantaista perjantaihin

Lisätiedot

Kokoelmien freesaus Helsingin kaupunginkirjastossa. Maakuntakokous Jyväskylässä 31.3.2011 Anna-Maria Soininvaara

Kokoelmien freesaus Helsingin kaupunginkirjastossa. Maakuntakokous Jyväskylässä 31.3.2011 Anna-Maria Soininvaara Kokoelmien freesaus Helsingin kaupunginkirjastossa Maakuntakokous Jyväskylässä 31.3.2011 Anna-Maria Soininvaara kokoelmapolitiikka HelMet-tasoista yhteiset pelisäännöt yhteinen kokoelmaohjelma määrärahojen

Lisätiedot

Sisällys Palvelut... 3 Kaukopalvelut... 3 Tietopalvelu... 3 Laitteisto... 3 Asiakastietokoneet... 3 Kopiokone... 3 Mikrofilmin ja -korttien

Sisällys Palvelut... 3 Kaukopalvelut... 3 Tietopalvelu... 3 Laitteisto... 3 Asiakastietokoneet... 3 Kopiokone... 3 Mikrofilmin ja -korttien Sisällys Palvelut... 3 Kaukopalvelut... 3 Tietopalvelu... 3 Laitteisto... 3 Asiakastietokoneet... 3 Kopiokone... 3 Mikrofilmin ja -korttien lukulaitteet... 3 Tilat... 4 Kokoushuone... 4 Sukututkimustyöpiste...

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus Toimintakertomus 20 2012 1 Sisällysluettelo 1. Kirjaston käyttö ja kokoelmat... 2 2. Talous... 4 3. Tapahtumat... 5 4. Henkilöstö... 6 5. Projektit... 7 6. Maakuntakirjastotoiminta...

Lisätiedot

Kirjastopalvelut. Toimintasuunnitelma 2015. Oheismateriaali vapaa-aikalautakunta 10.3.2015. www.ylojarvi.fi

Kirjastopalvelut. Toimintasuunnitelma 2015. Oheismateriaali vapaa-aikalautakunta 10.3.2015. www.ylojarvi.fi Kirjastopalvelut Toimintasuunnitelma 2015 Oheismateriaali vapaa-aikalautakunta 10.3.2015. www.ylojarvi.fi Kirjaston toiminta-ajatus Kirjasto on kaupungin peruspalvelua, joka edistää alueensa asukkaiden

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

Peruspalvelujen arviointi 2015 kirjastopalvelujen saatavuus erityisesti lasten ja nuorten kannalta ja muuta ajankohtaista

Peruspalvelujen arviointi 2015 kirjastopalvelujen saatavuus erityisesti lasten ja nuorten kannalta ja muuta ajankohtaista Peruspalvelujen arviointi 2015 kirjastopalvelujen saatavuus erityisesti lasten ja nuorten kannalta ja muuta ajankohtaista Merja Kummala-Mustonen 15.9.2016 PSAVI, Merja Kummala-Mustonen, Opetus ja kulttuuri

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

10.11.2013. Tilastoja ja aikasarjoja 2003-2012 suuralueittain. Koonnut: Jouni Juntumaa Lähde http://tilastot.kirjastot.fi. Väestö

10.11.2013. Tilastoja ja aikasarjoja 2003-2012 suuralueittain. Koonnut: Jouni Juntumaa Lähde http://tilastot.kirjastot.fi. Väestö 1.11.13 Tilastoja ja aikasarjoja 3-1 suuralueittain Koonnut: Jouni Juntumaa Lähde http://tilastot.kirjastot.fi Väestö 1 1.11.13 Väestö suuralueittain 5 3 1 1, Väestö suuralueittain, suhteellinen muutos

Lisätiedot

Opastukset KEVÄT 2016. helmet.fi

Opastukset KEVÄT 2016. helmet.fi Opastukset KEVÄT 2016 Helsingin kaupunginkirjasto tarjoaa eri toimipisteissä erilaisia opastuksia tietokoneen, internetin, palvelujen, ohjelmien ja laitteiden käytössä. Opastukset ovat maksuttomia. Tutustu

Lisätiedot

Kuusi suurinta kaupunkia Tilastoja ja aikasarjoja 2003-2012

Kuusi suurinta kaupunkia Tilastoja ja aikasarjoja 2003-2012 21.8.213 Kuusi suurinta kaupunkia Tilastoja ja aikasarjoja 23-212 Koonnut: Jouni Juntumaa Lähde http://tilastot.kirjastot.fi Toimintaympäristö 1 21.8.213 7 väestö 6 5 4 3 2 1 "Liitos-" *) *) n lukuihin

Lisätiedot

Kaikkien kirjasto. Näin käytät kirjastoa. Selkoesite

Kaikkien kirjasto. Näin käytät kirjastoa. Selkoesite Kaikkien kirjasto Näin käytät kirjastoa Selkoesite Kaikkien kirjasto Tämä esite on julkaistu osana Kaikkien kirjasto -kampanjaa. Kampanjan toteuttavat Selkokeskus, Kulttuuria kaikille -palvelu ja Suomen

Lisätiedot

Ratamo-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely 2016

Ratamo-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely 2016 Ratamo-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely 2016 1. Vastaajan sukupuoli: Vastaajien määrä: 267 23% mies 13% 19% 77% nainen 87% 81% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Hyvinkään pääkirjasto

Lisätiedot

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2011

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2011 Raportteja 69 2012 Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2011 merja kummala-mustonen (toim.) Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot vuonna 2011 MERJA KUMMALA-MUSTONEN (TOIM.)

Lisätiedot

ASIAKASKOULUTUKSET. Kurssiohjelma Syksy 2016

ASIAKASKOULUTUKSET. Kurssiohjelma Syksy 2016 Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET Kurssiohjelma Syksy 2016 Opettele käyttämään tietokonetta, ota käyttöön oma sähköpostiosoite, kurkista internetiin, tai tutustu tablettiin. Tervetuloa! Kursseista

Lisätiedot

Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET

Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET Ohjelma Huhti-toukokuu 2016 Opettele käyttämään tietokonetta, ota käyttöön oma sähköpostiosoite, kurkista internetiin, tai tutustu tablettiin. Tervetuloa! Asiakaskoulutuksista

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot