Katsaus. Kirjastoaineisto. Tilojen käyttö ja vuokraus. Talous. vuoteen. Kokoelmatiedot. Kirjastoverkko, toimintaympäristöt

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Katsaus. Kirjastoaineisto. Tilojen käyttö ja vuokraus. Talous. vuoteen. Kokoelmatiedot. Kirjastoverkko, toimintaympäristöt"

Transkriptio

1 LAHDEN KAUPUNGINKIRJASTO MAAKUNTAKIRJASTO Toimintakertomus 2014 Katsaus vuoteen 2014 Kirjastoverkko, toimintaympäristöt ja aukioloajat Tilojen käyttö ja vuokraus Kirjastoaineisto Kirjastoja tietopalvelujen käyttö Talous Kokoelmatiedot Lainauksen jakaantuminen Maakuntakirjastopalvelut ja henkilöstön täydennyskoulutus Lainaus ja kävijät toimipaikoissa

2 Katsaus vuoteen 2014 Kaupungin talous, säästäminen ja YT-neuvottelut, palvelurakenteiden uudistaminen sekä talkoovapaat olivat tunnuspiirteitä vuodelle Kiveriön kirjaston lakkauttamispäätös tehtiin Sivistyslautakunnassa ja vuodesta 1989 alkaen säännöllisin välein lakkautusuhan alla ollut Kiveriön kirjasto suljettiin alkaen. Talouden tasapainottamiseksi YT-neuvottelut sisälsivät lisäksi kahden lähikirjaston lakkauttamisen. Kaupungin talousohjelmassa päätettiin Ahtialan kirjaston siirtämisestä Ahtialan terveysasemalle, jotta nykyinen kirjastorakennus saadaan helpottamaan koulun lisätilatarvetta. Talousohjelman sisältämä linjaus lähikirjastojen muuttamisesta asiakaspalvelupisteiksi ei saanut kaupunginvaltuuston hyväksyntää. Pääkirjaston osalta uudistunut organisaatio - Kirjallisuusja tietopalvelut sekä Media- ja musiikkipalvelut toimivat ensimmäisen kokonaisen vuoden uusina yksikköinä. Media- ja musiikkipalveluiden uudistuksen suunnittelu alkoi keväällä 2014 ja toteutettiin syksyllä entisen musiikkiosaston alueella. Palvelutarjontaa, sisustusta ja kalustusta uudistettiin. Entiset kuunteluhuoneet uudistettiin harrastehuoneiksi mm. peli-, studio- ja editointikäyttöön. Tilojen käyttö monipuolistui asiakastyöasemien, digitointipisteiden ja 3D-tulostimen myötä. Mediataitojen opetuksen ja harjoittelun käytössä ollut atk-luokka uudistui opetus-, kokous- ja tapahtumakäyttöön monitoimitilaksi. Kirjaston organisaation uudistamista valmisteltiin edelleen esimiestasojen ja lähipalveluiden osalta siten, että vuoden vaihtuessa kirjastossa oli viisi esimiestä ja kirjastotoimenjohtajan lisäksi yksi esimiestaso. Kolme johtavaa informaatikkoa toimii pääkirjaston Kirjallisuus- ja tietopalveluiden sekä Media- ja musiikkipalveluiden ja Lähipalveluiden esimiehinä. Tehtäväkuva- ja nimikemuutokset ovat kuuluneet organisaation uudistusprosessiin. Pääkirjastossa kokoelma- ja sisältötarjonnasta vastaavat yhteistyössä tiimiensä kanssa informaatikot. Kirjastovirkailijoiden toimia on muutettu mediaohjaajien toimiksi erityisesti mediataitojen ohjauksen ja opastuksen tarpeisiin. Avoimeksi tulleiden toimien täyttölupien saaminen kiristyi entisestään viime vuonna. Vuoden lopussa kirjaston henkilökunnasta 31 prosentilla oli kirjasto- ja informaatioalan korkeakoulutasoinen tutkinto, mikä jää kauas kirjastoasetuksen edellyttämästä 45 prosentista. Taloudelliset haasteet, tuottavuuden lisääminen, moniosaamisen vaatimukset, henkilöstömäärään kohdistuvat vähennyspaineet, palveluodotusten ja toimintaympäristön muutokset sekä kuntaliitos ja seudullinen palvelutoiminta takaavat lähivuosille haasteellisen ja mielenkiintoisen työympäristön. Näissä olosuhteissa asukkaiden hyvinvoinnin, tiedonsaannin ja kansalaisasioinnin turvaamiseksi uudistuksen kohteena olevaan kirjastolakiin tarvitaan jatkossakin lakisääteiset määräykset kirjastopalveluiden tarjonnasta, saatavuudesta ja maksuttomuudesta! Marja Malminen Kirjastotoimenjohtaja Lahden kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto

3 Kirjastoverkko, toimintaympäristöt ja aukioloajat Pääkirjaston Media- ja musiikkipalveluiden uudistus alkoi vuonna 2014 ja syksyllä toteutettiin musiikkiosaston ja atk-luokan tilojen remontti. Musiikkipalveluiden tilan käyttö monipuolistui ja ilme uudistui uuden sisustuksen ja kalustuksen myötä. Musiikkipalveluiden ja musiikkitarjonnan lisäksi uudistetulla alueella on asiakkaille tietokoneita, digitointipisteitä sekä 3D-tulostin. Musiikkipalveluiden kuuntelu- ja pianohuoneet uudistuivat harrastehuoneiksi ja tarjoavat tilat myös mm. musiikin tuottamiseen, pelaamiseen ja editointiin. Atk-luokka uudistui monitoimitilaksi opetus-, ryhmä-, kokous- ja tapahtumakäyttöön. Lähikirjastoverkkoa karsittiin lakkauttamalla Kiveriön kirjasto, joka suljettiin alkaen. Ahtialan, Kärpäsen, Launeen, Mukkulan ja Renkomäen kirjastot toimivat aikaisemmissa tiloissa, Jalkarannan kirjasto Jalkarannan sairaalan aulassa väistötilassa sekä Liipolan kirjasto seurakuntakeskuksessa väistötilassa. Kirjastoautopalvelut tuotettiin elokuusta alkaen yhdellä kirjastoautolla, koska vuonna 1990 hankittu kirjastoauto Wilhelmiina poistettiin käytöstä ja myytiin. Kirjastoautopalveluiden saatavuus sekä reitit ja pysäkit säilyivät pääpiirteissään ennallaan, koska käytössä olleet aamupäivä-/päiväreitti sekä iltapäivä-/iltareitti toteutettiin aikaisempaan tapaan kahdessa vuorossa yhdellä kirjastoautolla. Tilojen käyttö ja vuokraus AUDITORIO JA KOKOUSHUONE Auditoriota käytettiin erilaisiin koulutus- ja yleisötilaisuuksiin 113 kertaa ja kokoushuonetta 103 kertaa. Ulkopuolisen käytön lisäksi auditorio ja kokoushuone olivat kirjaston koulutus- ja kokouskäytössä. DIGITOINTI- JA EDITOINTIPALVELUT Musiikin digitointipisteellä asioi 161 digitoijaa (musiikin digitointi remontin vuoksi pois käytöstä ). Editointihuonetta käytettiin 63 kertaa. Kahdella VHS-kasettien digitointipisteellä asioi yhteensä 416 asiakasta. TUTKIJANHUONEET Pitkäaikaisia tutkijanhuoneita oli käytössä neljä. Huoneet olivat käytössä 31 kuukautta. Lyhytaikaisen käytön tutkijanhuoneita oli käytössä yksi. Se oli käytössä 153 vuorokautta. PIANOHUONEET Musiikkiosaston kahdella pianohuoneella oli yhteensä 1168 käyttökertaa (pianohuoneet remontin vuoksi pois käytöstä ). OMAHOITOPISTEET Pääkirjaston omahoitopisteessä kävi 459 asiakasta, Mukkulan kirjastossa 135 asiakasta ja Kärpäsen kirjastossa 35 asiakasta.

4 Kirjastoaineisto HANKINTA, POISTOT JA VARASTOINTI Kirjastoon hankittiin kirjaa, 527 nuottia ja partituuria, musiikkiäänitettä, dvd- ja blu-ray-levyä, 117 cd-rom -levyä ja 815 muita äänitteitä. Kirjahankinnoista oli suomenkielisiä (90 %), ruotsinkielisiä 234 (1 %) ja vieraskielisiä (9 %). Lehtivuosikertoja tilattiin kirjaston eri palvelupisteisiin yhteensä kappaletta. Kirjastoaineistoa poistettiin huonokuntoisuuden, tietojen vanhentuneisuuden ja käyttämättömyyden perusteella kappaletta. Kokoelmissa oli aineistoa vuoden lopussa kappaletta, joista kirjoja , nuotteja ja partituureja , musiikkiäänitteitä , videoita 1.533, dvd- ja blu-ray-levyjä , cd-rom-levyjä 702, muita äänitteitä sekä muuta aineistoa kappaletta. E-AINEISTOT JA TIETOKANNAT KIRJALLISUUDEN HANKINTA KIRJASTOON TILATUT SANOMA- JA AIKAKAUSLEHDET Kotimaiset Ulkomaiset Yhteensä nimekkeitä Yhteensä tilattuja vuosikertoja Sanomalehdet Aikakauslehdet Lehdet yhteensä E-lehdet ja -musiikki E-lehtipalveluista käytössä olivat PressDisplay ja epress. Kotimaisia e-lehtiä kirjastossa luettavaksi tarjoavaan epressiin kirjauduttiin kertaa ja ulkomaisia sanomalehtiä pääasiassa tarjoavaan ja myös kotikoneelta käytettävissä olevaan PressDisplayhin 1410 kertaa. Musiikissa käytössä oli Naxos Music Library, johon kirjauduttiin 3349 kertaa. Raitoja kuunneltiin yhteensä kappaletta. Lisenssejä oli käytössä yhteensä 10. Videoita tarjoavaan Naxos Video Libraryyn kirjauduttiin 75 kertaa ja videoita katsottiin 147 kappaletta. E-kirjat E-kirjoja hankittiin 463 kappaletta ja e-kirjoja oli vuoden lopussa 943 kappaletta. E-kirjoja lainattiin kertaa. Muut Talentum Fokuksen päivittyvä verkkopalvelu tarjosi kattavasti tietoa verotuksesta, juridiikasta ja taloushallinnosta. Rakennustiedon julkaisemista verkkopalveluista olivat käytössä määräykset ja laatuvaatimukset sekä työtä helpottavat suunnitteluja toteutusohjeet sisältävät verkkopalvelut RT Net ja Ratu Net. Media-arkiston sähköinen sanomalehti- ja uutistietopankki tarjosi mahdollisuuden hakea artikkeleita kotimaisissa sanomalehdissä esiintyneistä aiheista, henkilöistä ja organisaatioista. Viitetietokantojen käyttö ei kasvanut, mutta edelleen etsittiin kotimaisia artikkeliviitteitä Aleksista, lääketieteellistä tietoa Medicista ja liiketaloustieteen aineistoja Helecon Mixistä. Kirjat ja nuottiaineistot e 56% Av-aineisto e 19% Lehdet e 17% Tietokannat, e-aineisto ja muu aineisto e 8% Yhteensä Verkkosanakirjoina olivat asiakkaiden käytettävissä laajat englannin, ruotsin ja saksan sanakirjat sekä Mot sanakirjaston Kielitoimiston sanakirja ja Asutusnimihakemisto. AINEISTO- MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖ e

5 Kirjasto- ja tietopalveluiden käyttö LAINAUKSET AINEISTOMUODOITTAIN KIRJAT (74 %) Tietokirjallisuus Kaunokirjallisuus Lastenkirjallisuus LEHDET JA MUU AINEISTO (7 %) AV-AINEISTO (19 %) Musiikkiäänitteet Videot 462 Dvd- ja blu-ray-levyt Cd-rom -levyt Muu av-aineisto YHTEENSÄ VERKKOPALVELUIDEN KÄYTTÖ LASTU WebOrigo Päijät-Häme-wiki Runotietokanta + Nuorten blogi YHTEENSÄ LAINAT, KÄVIJÄT JA LAINAAJAT lainoja > lainoja/asukas 21 kävijöitä > käyntejä/asukas 12 lainaajia > lainaajia 40 prosettia asukasluvusta. kaukolainoja muista kirjastoista 817 kirjoina, artikkeleina tai av-aineistona, joista mikrofilmejä 34. VERKKOKÄYNNIT Kirjaston tarjoamien verkkopalvelujen käyttö vähentyi edellisestä vuodesta, niitä käytettiin vuoden aikana kertaa. LIIKUNTAVÄLINEIDEN LAINAUS Asiakkaiden lainattavissa oli noin 50 erilaista liikuntavälinettä. Kaikkiaan liikuntavälineitä oli 246 kappaletta, joita lainattiin vuoden aikana 1025 kertaa eli liikuntavälineen kiertonopeus oli keskimäärin 4 lainaa vuodessa. Lainatuimpia liikuntavälineitä olivat sykemittari, kahvakuulat, tasapainotyyny ja -lauta, kävelysauvat, askelmittari ja gymstick. KOTIKIRJASTOPALVELU Kotikirjastopalvelun kautta toimitettiin kotikirjastokasseja 92 asiakkaalle. Kotikirjastopalvelu tuotetaan hajautetulla mallilla jossa asiakkaiden kasseja tehdään niin pääkirjastossa, kirjastoautopalveluissa kuin lähikirjastoissakin. Asiakkaina oli niin kotona asuvia, laitoksissa asuvia kuin erilaisia yhteisöasiakkaitakin. Kotikirjastokasseja toimittivat kirjaston vahtimestarit, kirjastoauto ja kaupungin kotihoidon henkilökunta. Kirjaston kotipalvelun asiakkaaksi pääsee jos ei sairauden tai jonkin muun liikuntaesteen vuoksi voi itse asioida kirjastossa. KIRJASTO- JA MEDIATAIDOT SEKÄ TAPAHTUMAT LAPSILLE JA NUORILLE Koululaisten ja muilla lasten ja nuorten ryhmäkäynneillä kirjastossa toteutetaan lasten ja nuorten kirjasto- ja mediakasvatustyötä. Kaikkiaan näitä ryhmiä kävi kirjastoissa 151 ja niihin osallistui lasta ja nuorta. Kirjavinkkausta, lukupiirejä ja muita tapahtumia ja tilaisuuksia järjestettiin 468 ja osallistujia oli kaikkiaan MEDIATAIDOT AIKUISILLE Ohjattu harjoittelu tarjosi mahdollisuuden harjoitella tietokoneen, tabletin tai internetin käytön alkeita ohjaajan henkilökohtaisessa opastuksessa. Mediaohjaajat päivystivät monitoimitilassa maanantaisin klo ja keskiviikkoisin klo Ohjattua harjoittelua järjestettiin 42 kertaa, osallistujia oli 690. Pääkirjaston monitoimitilassa järjestetyillä asiakasopastuksilla tuettiin kansalaisten sähköistä asiointia. Kursseilla opeteltiin tietokoneen ja tabletin käytön alkeita. Osallistujien tavoitteena oli oppia käyttämään itsenäisesti internetin palveluita. Atkkursseja järjestettiin 34 kertaa, osallistujia oli yhteensä 535.

6 Kirjasto- ja tietopalveluiden käyttö TAPAHTUMAT AIKUISILLE Kirjallisuus-, musiikki-, yhteis- ja muita tapahtumia sekä tilaisuuksia oli kaikkiaan 66 ja osallistujia Poistokirjatapahtumia täydensi pääkirjaston torimyynti kesäkuukausina. Kansainvälisiä kohtaamisia kirjastossa -hanke: Monikulttuuristen tapahtumien sarja asukkaille yhteistyössä Wellamo-opiston kanssa OKM:n avustuksella. Hankkeessa järjestettiin kaikkiaan 12 tapahtumaa ja niihin liittyviä aineistonäyttelyitä. Tapahtumien teemoina olivat mm. matkailu, eri maiden ja alueiden tapakulttuuri, käsityöperinne ja kädentaidot, musiikki, tanssi sekä eksoottiset liikuntalajit. Kuukausittain esiteltiin mm. Japanin, Thaimaan, Venäjän, Kiinan, Kurdistanin, Kreikan ja Saksan kulttuurien piirteitä. Tapahtumien yleisömäärä oli kaikkiaan 4965 henkilöä. Kirjasto osallistui Lasten ja nuorten harrastemessuille Lisäksi kirjastoauto Pegasos osallistui Mahdollisuuksien torille 27.4., Perheen päivään ja Kätevä Tekevä Lukeva messuille ASIAKASPALAUTE epalaute-kanava laajeni huhtikuussa tekniseltä ja ympäristötoimialalta koko kaupungin käyttöön. epalaute on sähköinen palautekanava, jonka kautta Lahden ja Päijät-Hämeen kuntien asukkaat voivat antaa palautetta ja esittää kysymyksiä kirjastojen palveluista sekä lukea vastauksia yleisimpiin kysymyksiin. epalautetta voi antaa kaupungin verkkosivujen ja Lastu-verkkokirjaston kautta. Kirjasto sai epalautteita 150, joista yli puolet kohdistui verkkokirjastopalveluihin. Verkkokirjastopalveluihin kohdistunut palaute liittyi suurimmaksi osaksi Lastu-verkkokirjaston toimivuuden ja käytettävyyden ongelmiin, joita ratkottiin pitkin vuotta yhdessä Lahden Tietotekniikan ja järjestelmätoimittajan kanssa, sitä mukaa kuin ongelmia ilmeni. Muuten asiakaspalaute oli pääasiassa erittäin positiivista. Asiakkaat kiittivät muun muassa saamastaan henkilökohtaisesta palvelusta, media- ja musiikkipalvelujen tilojen ja palvelujen uudistuksesta, lähikirjastoista sekä ohjatusta harjoittelusta tietokoneen, tablettien, internetin ja sosiaalisen median käytössä. Asiakaskommentoinnin lisäksi asiakkaat kysyivät neuvoa kirjaston palvelujen käytöstä ja tekivät hankintaehdotuksia kirjastoaineistosta epalautekanavan kautta.

7 Maakuntakirjastopalvelut ja henkilöstön täydennyskoulutus PÄIJÄT-HÄMEEN SEUDULLINEN KIRJASTOYHTEISTYÖ LASTU seudullinen verkkokirjasto Päijät-Hämeen kirjastojen seudullinen verkkokirjasto otettiin verkkosivustona käyttöön vuoden 2013 lopussa. Seudullisen asiakasliittymän käyttöön saamiseksi hankittiin kirjastojärjestelmätoimittajalta rajapintapalvelu vuonna 2014 ja seudullinen verkkokirjasto asiakasliittymineen kaikkien kirjastojen luettelotietokantatietoihin oli valmis tuotantokäyttöön kaikissa Päijät-Hämeen kirjastoissa vuoden lopussa. LASTU-verkkokirjasto toimii seudullisena verkkopalveluna koko Päijät-Hämeessä. Päijät-Häme-wiki Päijät-Hämeen alueellinen, vuorovaikutteinen ja yhteisöllinen verkkopalvelu Päijät-Hämewiki toteutettiin OKM:n hankerahoituksella. Päijät-Häme-wikin tavoitteena on edistää Päijät- Hämettä koskevan paikallistiedon saatavuutta ja lisätä päijäthämäläisen kulttuurin tuntemusta. Verkkopalvelusuunnittelija toteutti Päijät-Häme-wikin teknisesti ja sisällöllisesti yhteistyössä Päijät-Hämeen kirjastojen ja paikallisten toimijoiden kanssa. Päijät-Häme-wikiä esiteltiin ja markkinoitiin hankkeen aikana aktiivisesti Lahdessa ja Päijät-Hämeen kunnissa. Päijät- Häme-wiki on osa Päijät-Hämeen kirjastojen alueellista verkkopalvelua, jota ylläpidetään ja markkinoidaan asukkaille. Päijät-Häme-wikissä oli istuntoja , käyttäjiä , sivujen katselua Kokoukset ja muu yhteistyö Päijät-Hämeen seudullisen kirjastoyhteistyön johtoryhmän kokouksia pidettiin kuukausittain kesäaikaa lukuun ottamatta. Seudullinen verkkopalvelutyöryhmä kokoontui 9 kertaa. Valmisteltiin Lastun seudullista käyttöönottoa ja muokattiin olemassa olevaa sivustoa. Seudullinen hankinta- ja luettelointipalvelut-työryhmä kokoontui vuoden aikana kerran. Lasten ja nuorten tiimi kokoontui vuoden aikana viisi kertaa. Jouluillalliselle osallistui Lahden kaupunginkirjaston henkilöstön lisäksi seudun kirjastoväkeä. Päijät-Häme -kokoelmaan hankittiin 211 teosta. Maakuntakirjastoalueen kirjastojen käytössä Naxos, Suomen tilastollinen vuosikirja, PressDisplay, epress ja Medic. Kaukolainoja toimitettiin

8 Maakuntakirjastopalvelut ja henkilöstön täydennyskoulutus KOULUTUSTIETOJA Osaaminen jakoon Päijät-Hämeen kirjastoissa -hanke Hankkeen puitteissa järjestettiin viisi opintoretkeä Päijät-Hämeen maakuntakirjastoalueen kirjastojen henkilökunnalle teemalla Otetaan opiksi muualta. Retkillä tarjottiin kirjaston henkilöstölle tilaisuus tutustua uudenlaisiin kirjastokonsepteihin ja -ratkaisuihin paikan päällä Länsi- ja Itä-Suomessa sekä pääkaupunkiseudulla. Retkille osallistui yhteensä 125 kirjastoammattilaista kaikista ammattiryhmistä. Kohderyhmänä olivat työntekijät, joiden oman työn ja palvelun kehittämisen kannalta on tärkeää olla perillä uusista kirjaston palvelumuodoista. Lisäksi mukana oli Lahden kaupungin sivistystoimialalta virkamiesjohtoa ja sivistyslautakunnan jäseniä. Opintoretki Hämeenlinnan, Tampereen ja Turun kirjastoihin ja Opintoretki Itä-Suomen kirjastoihin Opintoretki itäisen pääkaupunkiseudun kirjastoihin Opintoretki läntisen pääkaupunkiseudun kirjastoihin Koulutustilaisuudet: Ammatillisen täydennyskoulutuksen järjestämisessä painopistealueena vuonna 2014 olivat sähköiset palvelut ja sisällöt, mediakasvatus ja kokoelmien kehittäminen. Tablettitietokoneiden käytön perusteet -koulutus Kokoelmat eläväksi koulutus Ilmaisupainotteinen valokuvauskoulutus ja Tietoturva, turvallinen median ja sähköisten asiointipalvelujen käyttö Verkon suosituimmat somepalvelut ja työkalut tutuksi koulutus ja Päättäjäpäivä viestintää ja vuorovaikutusta Pelin paikka : peliasiaa kirjastonäkökulmasta 6.5. ja Kirjastotyöntekijän TVT-taitojen Survival Kit koulutuspaketti: Mitä on hyvä tietää ennen kuin menet ammatillisesti someen? Yhteisöllinen sisällön tuottaminen: blogit ja Yhteisöllinen sisällön tuottaminen: wikit ja Kuvia verkosta ja verkkoon ja Videoita verkosta ja verkkoon ja Ääntä verkosta ja verkkoon ja Aineistojen jakaminen ja verkostot: Facebook ja Aineistojen jakaminen ja verkostot: Twitter ja Googlen palvelut ja Paikkatieto, lisätty todellisuus ja asiakaspalvelu: karttapalvelut, QR-koodit yms ja Koulutuksiin osallistui kaikkiaan n. 250 henkilöä.

9 KIRJASTON BRUTTOMENOJEN JAKAANTUMINEN TILINPÄÄTÖKSEN MUKAAN: yhteensä euroa Talous Henkilöstö e 51% Kirjastoaineisto e 10% Huoneisto e 25% Atk-palvelut e 4% Muut menot e 10% KIRJASTON TULOJEN JAKAANTUMINEN TILINPÄÄTÖKSEN MUKAAN: yhteensä euroa Maksut ja korvaukset e 38% Tuet ja valtionavustukset e 40% Muut myyntituotot e 11% Vuokratuotot e 11% Bruttomenot e > 61,32 e/as Tulot e > 5,18 e/as Nettomenot e > 56,13 e/as Henkilöstömenot e > 31,54 e/as Kirjastoaineistomenot e > 6,28 e/as Käyttötalouden valtionosuudet e > 62,64 e/as

10 Kokoelmatiedot KOKOELMATIEDOT OSASTOITTAIN 2014 Tietokirjat Kaunokirjat Lastenkirjat Kirjakokoelma yht. Av-aineisto Muu aineisto Yhteensä Pääkirjasto % % % % % % aikuisten osasto ja lastenosasto , , , , , , musiikkiosasto ,8 60 0, , , , Yhteensä , , , , , , Lähikirjastot Ahtiala , , , , , , Jalkaranta , , , , ,7 87 0, Kärpänen , , , , , , Kiveriö Laune , , , , , , Liipola , , , , ,6 12 0, Mukkula , , , , , , Renkomäki , , , , , , Yhteensä , , , , , , Kirjastoauto , , , , , , Siirtokokoelma 1 0, , Kaikki yhteensä , , , , , ,

11 Lainauksen jakaantuminen LAINAUKSEN JAKAANTUMINEN AINEISTON SISÄLLÖN MUKAAN 2014 Tietokirjat Kaunokirjat Lastenkirjat Kirjalainaus Av-aineisto Muu aineisto Yhteensä Pääkirjasto % % % % % % aikuisten osasto ja lastenosasto , , , , , , musiikkiosasto , , , , , , Yhteensä , , , , , , Lähikirjastot Ahtiala , , , , , , Jalkaranta , , , , , , Kiveriö , , , , , , Kärpänen , , , , , , Laune , , , , , , Liipola , , , , , , Mukkula , , , , , , Renkomäki , , , , , , Yhteensä , , , , , , Kirjastoautot , , , , , , Kaikki yhteensä , , , , , ,

12 Lainaus ja kävijät toimipaikoissa LAINAUS JA KÄVIJÄT TOIMIPAIKOISSA 2014 Osasto Lainaus Päivää kohti Kävijät Päivää kohti Pääkirjasto Lainaustoimisto ja lastenosasto musiikkiosasto Yhteensä (63,1 %) (55,2 %) (69,8 %) (62,7 %) Lähikirjastot Ahtiala Jalkaranta Kiveriö Kärpänen Laune Liipola Mukkula Renkomäki Yhteensä (29,0 %) (34,5 %) (24,9 %) (30,3 %) Kirjastoautot (7,9 %) 776 (10,2 %) (5,3 %) 291 (7,0 %) Kaikki yhteensä

Kokkolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto. Toimintakertomus 2012

Kokkolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto. Toimintakertomus 2012 Kokkolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Toimintakertomus 2012 Vuosi 2012 Eniten kirjaston toimintaan vuonna 2012 vaikutti syyskuussa alkanut koko kaupunkia koskeva hankintakielto. Hankintakielto vaikutti

Lisätiedot

Toimintakertomus 2013

Toimintakertomus 2013 Kouvolan kirjastot Kesäkuu 2014 Kouvolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Toimintakertomus 2013 Kouvolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto toimintakertomus 2013 1 Kuvitus Kirjaston arkisto Kouvolan

Lisätiedot

helsingin kaupunginkirjasto 1 toimintakertomus 2013

helsingin kaupunginkirjasto 1 toimintakertomus 2013 helsingin kaupunginkirjasto 1 toimintakertomus 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTA-AJATUS Kaikki ovat tervetulleita kirjastoon. Kulttuuri, tieto ja mahdollisuus oppimiseen ovat ulottuvillasi kirjaston

Lisätiedot

Katsaus kirjaston toimintaan 2010... 1 Kirjastoverkko: Kouvolan kirjastot... 3

Katsaus kirjaston toimintaan 2010... 1 Kirjastoverkko: Kouvolan kirjastot... 3 Sisällysluettelo Katsaus kirjaston toimintaan 2010... 1 Kirjastoverkko: Kouvolan kirjastot... 3 Kouvolan pääkirjasto... 3 Kattoremontti varjosti lähes koko vuotta... 3 Uusilla kokeiluilla menestystä...

Lisätiedot

Kokkolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto. Toimintakertomus 2013

Kokkolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto. Toimintakertomus 2013 Kokkolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Toimintakertomus 2013 Vuosi 2013 Kokkolan kaupunginkirjaston tapahtumiin osallistui 7 350 kuntalaista vuonna 2013. Käyttäjäkoulutuksia järjestettiin 65 kpl.

Lisätiedot

Toimintakertomus 2013

Toimintakertomus 2013 Toimintakertomus 2013 Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjasto Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjasto Toimintakertomus 2013 Kirjastotoimenjohtajan katsaus...2 Henkilöstö

Lisätiedot

Seinäjoen kaupunginkirjastomaakuntakirjasto

Seinäjoen kaupunginkirjastomaakuntakirjasto Seinäjoen kaupunginkirjastomaakuntakirjasto toimintakertomus 2008 Seinäjoen kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto, Koulukatu 21, 60100 Seinäjoki puh. 06-416 2318, fax. 06-416 2315, www.seinajoki.fi SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014. Kuopion kaupunginkirjasto Pohjois-Savon maakuntakirjasto

TOIMINTAKERTOMUS 2014. Kuopion kaupunginkirjasto Pohjois-Savon maakuntakirjasto TOIMINTAKERTOMUS 2014 Kuopion kaupunginkirjasto Pohjois-Savon maakuntakirjasto Kirjaston toimintaa 2014 Vuosi 2014 käynnistyi uusien lainausautomaattien käyttöönotolla. Automaatteja tuli pääkirjaston lisäksi

Lisätiedot

Itä-Suomen yleiset kirjastot 2011

Itä-Suomen yleiset kirjastot 2011 NÄKYMIÄ SYYSKUU 2012 POHJOIS-SAVON ELY-KESKUS Itä-Suomen yleiset kirjastot 2011 Savonlinnan uusi kirjastorakennus nousee harjakorkeuteen. (kuvat: Tapani Boman) Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Helsingin kaupunginkirjaston toimintakertomus 2007

Helsingin kaupunginkirjaston toimintakertomus 2007 Helsingin kaupunginkirjaston toimintakertomus 2007 Sisältö Toimitus Sari Lehikoinen Taitto Meri Jähi Helsingin kaupunginkirjasto 3 Organisaatio 3 Kaupunginkirjasto pähkinänkuoressa 4 HelMet-kirjasto rajatonta

Lisätiedot

Katsaus kirjaston toimintaan... 1

Katsaus kirjaston toimintaan... 1 Sisällysluettelo Katsaus kirjaston toimintaan... 1 Kirjastoverkko: Kouvolan kirjastot... 3 Kouvolan pääkirjasto... 3 Elimäen ja Inkeroisten kirjastot... 6 Haanojan ja Korian kirjastot... 6 Kuusankosken

Lisätiedot

Kirjastoverkkoselvitys 2009

Kirjastoverkkoselvitys 2009 Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjaston 13.10.2009 Sisältö Tiivistelmä Selvityksen taustasta 1 Yleisten kirjastojen merkitys ja asema 2 Kirjastot lakisääteisenä peruspalveluna 2 Kirjastopalvelujen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINKIRJASTO 150 VUOTTA TOIMINTAKERTOMUS 2010

HELSINGIN KAUPUNGINKIRJASTO 150 VUOTTA TOIMINTAKERTOMUS 2010 HELSINGIN KAUPUNGINKIRJASTO 150 VUOTTA TOIMINTAKERTOMUS 2010 16 2010 Helsingin kaupunginkirjasto 150 vuotta 6 1946 Suuri alueliitos. Sivukirjastojen määrä lisääntyi kuudesta 18:aan 1 7 8 1960 Kaupunginkirjasto

Lisätiedot

Helsingin kaupunginkirjasto

Helsingin kaupunginkirjasto Helsingin kaupunginkirjasto t o i m i n t a k e r t o m u s 2 0 0 9 Sisällys Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan toiminta, s. 5 Kirjastoimen johtajan katsaus, s. 6 Kirjastojen vuosi: Toimintaa, tapahtumia,

Lisätiedot

Itä-Suomen yleiset kirjastot 2012

Itä-Suomen yleiset kirjastot 2012 NÄKYMIÄ KESÄKUU 2013 POHJOIS-SAVON ELY-KESKUS Itä-Suomen yleiset kirjastot 2012 Kuopion uusin kirjastoauto Aulis aloitti ajot vuoden 2013 alussa (Kuva: Jouni Nykänen) Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Toimintakertomus 2009

Toimintakertomus 2009 Toimintakertomus 2009 Seinäjoen kaupunginkirjastomaakuntakirjasto SEINÄJOEN KAUPUNKI Kaupunginkirjastomaakuntakirjasto SISÄLLYSLUETTELO Vuosi 2009 2 Suunnittelun vuosi 3 Kasvojenpesua ja nuorennusleikkauksia

Lisätiedot

Kaupunginkirjaston toiminta-ajatuksena on tarjota savonlinnalaisille monipuoliset ja nykyaikaiset kirjasto- ja tietopalvelut. Palveluihin kuuluvat:

Kaupunginkirjaston toiminta-ajatuksena on tarjota savonlinnalaisille monipuoliset ja nykyaikaiset kirjasto- ja tietopalvelut. Palveluihin kuuluvat: 1. TOIMINTA-AJATUS Kaupunginkirjaston toiminta-ajatuksena on tarjota savonlinnalaisille monipuoliset ja nykyaikaiset kirjasto- ja tietopalvelut. Palveluihin kuuluvat: Kirjojen ja muun aineiston lainaaminen

Lisätiedot

Varkauden kaupunginkirjasto. Toimintakertomus

Varkauden kaupunginkirjasto. Toimintakertomus Varkauden kaupunginkirjasto Toimintakertomus 1 SISÄLLYS o Kirjastotoimenjohtajan katsaus. 2 o Kirjaston palvelut 3 Lainauspalvelut. 3 Kirjat kotiin -palvelu.. 5 Aineistokokoelma.. 5 Tilat, laitteet ja

Lisätiedot

~ 2 ~ Kirjastopalveluiden-päällikkö Asko Rossi

~ 2 ~ Kirjastopalveluiden-päällikkö Asko Rossi ~ 0 ~ ~ 1 ~ Joulukuun alku uudessa työpaikassa Porvoon kirjastossa oli tiivistelmä kirjastopalvelupäällikön arjesta. Nopeasti kävi ilmi, että moni asia Porvoossa ja koko Uudellamaalla on suurien muutoksen

Lisätiedot

Toimintakertomus 2008

Toimintakertomus 2008 Toimintakertomus 2008 Sisällysluettelo Helsingin kaupunginkirjasto ja HelMet-kirjasto pähkinänkuoressa 3 Kirjastotoimen johtajan katsaus: Eläköön kirjasto! 5 Helsingin kaupunginkirjastolle Suomen laatupalkinto

Lisätiedot

Kokkolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto

Kokkolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Toimintakertomus 2009 Juhlavuosi 2009 Mennyt vuosi merkitsi kirjastolle sekä juhlaa että muutosta. Kokkolan kirjastotalon ja kirjastoauton 10-vuotisjuhlavuonna tuotiin kokkolalainen kirjallisuus ja kirjailijat

Lisätiedot

YLLÄTTÄVÄN HYVÄ KIRJASTO!

YLLÄTTÄVÄN HYVÄ KIRJASTO! YLLÄTTÄVÄN HYVÄ KIRJASTO! EHDOTUS HÄMEENLINNAN, KOUVOLAN JA LAHDEN KIRJASTOJEN LAATUKÄSIKIRJAKSI Hanna Kaisti 2014 Hämeenlinnan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Kouvolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto

Lisätiedot

Muutoksen tuulet voimavaraksi

Muutoksen tuulet voimavaraksi Muutoksen tuulet voimavaraksi Yleisten kirjastojen neuvoston strategian jalkauttaminen Lapin kirjastoihin ja Lapin kirjastojen strateginen kehittäminen Hankeraportti Isa Kotilaine ja Hilkka Heikkinen 1

Lisätiedot

Toimintakertomus 2013. Kotkan kaupunginkirjasto

Toimintakertomus 2013. Kotkan kaupunginkirjasto Toimintakertomus 2013 Kotkan kaupunginkirjasto Tekstit: Katariina Kupiainen (Kirjaston vuosi 2013) Anne Ruonala (Pääkirjasto - Aikuistenosasto) Saara Leskinen (Pääkirjasto - Tietopalvelu) Tarja Mäkinen

Lisätiedot

PERUSTA: Yhteistoimintasopimus vuosille 2013-2016. 1. Sivistystoimen seudullisen yhteistoiminnan organisointi

PERUSTA: Yhteistoimintasopimus vuosille 2013-2016. 1. Sivistystoimen seudullisen yhteistoiminnan organisointi PERUSTA: Yhteistoimintasopimus vuosille 2013 2016 1. Sivistystoimen seudullisen yhteistoiminnan organisointi 2. Seudullisen yhteistoiminnan toiminnalliset tiedot vuodelta 2014 PäijätHämeen kuntien yhteistoimintasopimukseen

Lisätiedot

Turun seutukirjastoselvitys. Varsinais-Suomen liitto Maanmittauslaitos, lupa nro 955/MML/09 Pohjakartta-aineisto

Turun seutukirjastoselvitys. Varsinais-Suomen liitto Maanmittauslaitos, lupa nro 955/MML/09 Pohjakartta-aineisto Turun seutukirjastoselvitys Varsinais-Suomen liitto Maanmittauslaitos, lupa nro 955/MML/09 Pohjakartta-aineisto Turun kaupunginkirjasto - Varsinais-Suomen maakuntakirjasto 21.10.2009 Turun seutukirjastoselvitys

Lisätiedot

Tulevaisuuden kirjasto Poriin. Porin Puuvillan kauppakeskuskirjasto RAPORTTI

Tulevaisuuden kirjasto Poriin. Porin Puuvillan kauppakeskuskirjasto RAPORTTI Tulevaisuuden kirjasto Poriin Porin Puuvillan kauppakeskuskirjasto RAPORTTI Sisällysluettelo: 1. Johdanto 3 2. Kauppakeskuskirjastoajattelun taustaa 3 2.1 Projektin tavoitteet ja toteutus 4 2.2 Nykyiset

Lisätiedot

Raportteja kirjastovierailuilta

Raportteja kirjastovierailuilta Raportteja kirjastovierailuilta Kemin kaupunginkirjasto 2011 Kemin kaupunginkirjaston henkilökunta 1 Sisältö 1 SISÄLTÖ... 3 2 KIRJASTOVIERAILUT... 4 3 OULUNKYLÄN KIRJASTO HELSINKI... 4 3.1 HUOMIOITA OULUNKYLÄN

Lisätiedot

Kaupunginkirjaston toiminta-ajatuksena on tarjota savonlinnalaisille monipuoliset ja nykyaikaiset kirjasto- ja tietopalvelut. Palveluihin kuuluvat:

Kaupunginkirjaston toiminta-ajatuksena on tarjota savonlinnalaisille monipuoliset ja nykyaikaiset kirjasto- ja tietopalvelut. Palveluihin kuuluvat: 1. TOIMINTA-AJATUS Kaupunginkirjaston toiminta-ajatuksena on tarjota savonlinnalaisille monipuoliset ja nykyaikaiset kirjasto- ja tietopalvelut. Palveluihin kuuluvat: Kirjojen ja muun aineiston lainaaminen

Lisätiedot

SEUDULLINEN KIRJASTOSELVITYS. Enonkoski Heinävesi JJR-kirjasto Kerimäki Punkaharju Savonlinna Sulkava

SEUDULLINEN KIRJASTOSELVITYS. Enonkoski Heinävesi JJR-kirjasto Kerimäki Punkaharju Savonlinna Sulkava SEUDULLINEN KIRJASTOSELVITYS Enonkoski Heinävesi JJR-kirjasto Kerimäki Punkaharju Savonlinna Sulkava Savonlinnan kaupunginkirjasto HuK Hanna Pitkänen 19.10.2009 18.1.2010 Eräänlaista oravanpyörästä hyppäämistä

Lisätiedot