VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS

2 2

3 3 Sisällys YLEISTÄ HALLINTO PUUTAVARAN MYYNTI METSÄNHOITOTYÖT KUNNOSTUSOJITUS METSÄAUTOTIET RAKENNUSTYÖT KIINTEISTÖT METSÄSTYS KALASTUS METSÄTUHOT MUU TOIMINTA...11 TULOSLASKELMA...12 TASE...13 LIITETIEDOT...14 HENKILÖSTÖKULUT...16 SOPIMUSVASTUUT...16 ANNETUT VAKUUDET...16 TILINTARKASTUSKERTOMUS...17

4 4 YLEISTÄ Yhteismetsällä tarkoitetaan kiinteistöille yhteisesti kuuluvaa aluetta, joka on tarkoitettu käytettäväksi kestävän metsätalouden harjoittamiseen sen osakkaiden hyväksi. Yhteismetsää tulee käyttää ensi sijassa kestävän metsätalouden harjoittamiseen. Yhteismetsään kuuluvaa aluetta voidaan käyttää myös muuhun tarkoitukseen kuin metsätalouden harjoittamiseen, jos se on taloudellisesti tai muuten tarkoituksenmukaista. Yhteismetsän toimintaa säätelee voimaan tullut yhteismetsälaki ( /109), jota muutettu ( ). Muita oleellisia yhteismetsän toimintaan liittyviä lakeja ovat metsälaki, kirjanpitolaki, verolait ja kiinteistönmuodostamislaki. Yhteismetsän toimintaa ohjaa ohjesääntö. Sallan yhteismetsän ohjesääntö on hyväksytty osakaskokouksessa ja muutokset ja Lapin metsäkeskus on vahvistanut ohjesäännön Sallan yhteismetsän perustaminen Sallan yhteismetsä on muodostunut niiden isojakotoimitusten tuloksena, jotka koskevat Sallan pitäjää ja Liikasenvaaran jakokuntaa Sallan ja Kuusamon pitäjissä. Sallan yhteismetsä on isojaosta ja verollepanosta Sallan pitäjässä annetun asetuksen nojalla isojaon yhteydessä erotettu tiloille kuuluvasta tilusalasta. Isojako päättyi yhteismetsän osalta v Yhteismetsälain edellyttämä ohjesääntö vahvistettiin Oulun läänin maaherran virastossa Ensimmäinen metsäsuunnitelma valmistui Yhteystiedot Sallan yhteismetsä Kuusamontie 25, SALLA puhelin Kotisivut: Toiminnanjohtaja Tapio Sinkkilä Metsätalousteknikko Pertti Kantola Toimistonhoitaja Marjaana Korpela Hoitokunnan puheenjohtaja Timo Jumisko

5 5 1. HALLINTO Päätäntävaltaa yhteismetsässä käyttävät osakkaat kaksi kertaa vuodessa pidettävissä osakaskunnan varsinaisissa kokouksissa. Hoitokunta päättää vahvistetun metsäsuunnitelman, toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä ohjesäännön puitteissa niistä yhteismetsän asioista, jotka eivät lain mukaan kuulu osakunnan päätettäviin asioihin. Sallan yhteismetsän hoitokuntaan ovat kuuluneet seuraavat osakaskunnan valitsemat henkilöt: varsinainen jäsen osallistuminen toimikausi varajäsen Jumisko Timo 9/ Vuorela Erkki Karkkola Heikki 8/ Kesälahti Juha Lahtela Hannu 7/ Jokela Pekka Pohtila Jari 9/ Kalliainen Tarja Törmänen Arto 9/ Törmänen Mauri Viitala Reima 9/ Hourula Vesa Väisänen Jouni 5/ Pajari Mikko Hoitokunnan puheenjohtajana toimi Timo Jumisko, varapuheenjohtajana Jari Pohtila ja sihteerinä Marjaana Korpela. Hoitokunnan johtoryhmään kuuluivat puheenjohtajien ja toiminnanjohtajan lisäksi Jouni Väisänen. Yhteismetsän toimihenkilöt: toiminnanjohtaja Tapio Sinkkilä ( ) metsätalousteknikko Pertti Kantola ( ) toimistonhoitaja Marjaana Korpela ( ) Osakaskunnan kokouksia on pidetty ohjesäännön määräämät kaksi kokousta. Kokouspöytäkirjoihin on merkitty 26 pykälää. Osakaskokoukseen osallistui maaliskuussa 63 ja joulukuussa 68 edustajaa. Hoitokunnan kokouksia pidettiin yhdeksän ja niissä kirjattiin pöytäkirjoihin 227 pykälää. Tilintarkastajana toimi KPMG Oy, josta vastuullisena tarkastajana on toiminut Tapio Raappana, KHT, JHTT.

6 6 2.PUUTAVARAN MYYNTI Puukauppa alkoi lähes normaalilla tasolla alkuvuonna. Tosin kuitupuun ylitarjonnasta oli jo pieniä merkkejä alkuvuodesta joka kesän jälkeen tuntui vastaanotoissa. Tukkimarkkinoilla oli lievää ylitarjontaa koko vuoden ajan. Huolimatta ylitarjonnasta hintojen muutokset oli maltillisia. Puutavaran luovutuksien määrä supistui edellisvuoteen verrattuna ja luovutuksissa jäätiin asetetusta tavoitteesta. Harvennushakkuut jatkuivat korkealla tasolla. Ensiharvennuksia tehtiin 540 hehtaaria ja väljennysharvennuksia 458 hehtaaria. Sahapuun osuus luovutetusta puutavarasta oli 43,6 prosenttia. Puutavaravarasto oli tilikauden alkaessa m 3 ja tilikauden päättyessä m 3, varaston arvo oli ,28 euroa. Hakkuutase Osakaskunnan vahvistama vuotuinen keskimääräinen hakkuusuunnite on m 3. Tilikaudella on luovutettu puutavaraa kaikkiaan ,3 m 3, josta on polttopuuta 1 672,0 m 3. Hakkuusuunnitteen mukainen luovutusmäärä on ,3 m 3. Talouskauden alusta tilikauden loppuun on luovutettu hakkuusuunnitteen mukaista puutavaraa yhteensä ,3 m 3, joka on 104,0 prosenttia hakkuusuunnitteesta. Hakkuusuunnitetta on ylitetty ,3 m 3. Talouskausi päättyy HANKINNAN LUOVUTETUT PUUTAVARALAJIT (%) ja KESKIMÄÄRÄISET KANTOHINNAT ( /m 3 ) HARVENNUSHAKKUIDEN LUOVUTUSMÄÄRÄ (%) vuosi mäntysahapuu kuusisahapuu kuitupuu muu keskihinta /m 3 harvennushakkuut % (m 3 ) ,5 4,5 55,3 1,7 27,99 46, ,1 6,0 57,6 2,3 29,25 31, ,5 5,7 62,9 0,9 29,82 27, ,8 2,7 65,2 1,3 29,42 40,7 LUOVUTUSMÄÄRIEN (m 3 ) OSUUS ERI PALSTOILLA v (%) Naruska Tenniö Jauru Portti Oulanka Osto Hankintamyynti 25,2 0 19,4 35,3 9,7 10,4 Pystymyynti ,0

7 7 LUOVUTETUT PUUTAVARALAJIMÄÄRÄT v (m 3 ) hankintamyynti pystymyynti lupakirjamyynti yhteensä m 3 mäntysahapuu ,0 128, ,5 kuusisahapuu 3 503,8 16, ,1 havukuitupuu ,9 444,8 159, ,8 koivukuitupuu 4 596,5 381,5 10, ,0 rakennuskelo 7,5 62,5-70,0 muu puu 1 286,3 187,5 198, ,0 yhteensä , ,1 367, ,3 HAKKUIDEN PINTA-ALAN JAKAUMA (ha) v H E H T A A R I A

8 8 3. METSÄNHOITOTYÖT METSÄNVILJELYTÖITÄ SUORITETTIIN Rahoituslaji Mä-istutus (ha) Ku-istutus (ha) Mä-kylvö (ha) Omin varoin 72,8 71,3 196,5 Kemera 3,5 24,3 8,2 Yhteensä 76,3 95,6 204,7 MAANPINNAN KÄSITTELYT Rahoituslaji äestys (ha) metsäauraus (ha) Mätästys (ha) Omin varoin 41,7 241,6 0,0 Kemera 0,0 17,4 1,8 Yhteensä 41,7 259,0 1,8 Suunniteltuja maanpinnan muokkaamisia jäi toteuttamatta noin 60 hehtaaria. Metsänviljelyalueiden raivauksia toteutettiin 34 hehtaarin alueella. Harvennushakkuu-alueiden ennakkoraivauksia tehtiin 278 hehtaarin alueella. Metsänuudistamisen kustannukset olivat edellisvuoden tasoa. Portin palstoilla kulotettiin 8,5 hehtaaria. Metsänuudistamisen kustannukset olivat euroa. Nuoren metsän kunnostus Nuorissa metsissä tehtiin Kemera-kelpoisia harvennuksia yhteensä 144 hehtaaria josta taimikonhoidon osuus oli 109 hehtaaria. Lisäksi toteutettiin omin varoin taimikonhoitoa 26 hehtaaria. Nuoren metsän hoidon kustannukset olivat euroa. Kemera-avustuksia metsänviljelytöihin ja nuorenmetsän kunnostustöihin saatiin euroa. Suunnittelu- ja kulukorvaukset Metsänviljelyn, nuoren metsän kunnostushankkeiden ja metsäteiden rakentamisen suunnittelu- ja kulukorvaukset olivat euroa. 4. KUNNOSTUSOJITUS Kunnostusojituksia ei toteutettu v Kunnostusojitussuunnitelma laadittiin Moita-aapa tilalle ja Jaurun palstalla kunnostusojitussuunnittelu aloitettiin. 5. METSÄAUTOTIET Metsäkeskuksen toteuttamat Sallan yhteismetsä on osallisena ostettujen tilojen kautta Suohkuttamavaaran-, Kukasviidan-, Virranmännikön- ja Talvinkovaaran metsäteiden perusparannukseen. Kuorpislammen ja Kylkiselän metsäteiden perusparannus päättyi. Yhteismetsän toteuttamat Tenniön- ja Laijeselän metsäteiden perusparannuksen suunnittelua jatkettiin ja pidettiin tietoimituskokoukset. Lehtovaaran ja Astumaojan metsäteiden suunnittelun maastotyöt valmistuivat. Naruskajärven rantakaavateillä pidettiin tiekokous jossa määritettiin tieyksiköt.

9 6. RAKENNUSTYÖT Kenttälammen kämpällä tehtiin peruskunnostukset saunaosastoilla ja wc-tiloissa. Kieppi kämpällä tehtiin kunnostustöitä ja rakennettiin uusi sauna. 7. KIINTEISTÖT Lisämaiden ja yhteismetsäosuuksien hankintaan ja niihin liittyviin kuluihin käytettiin varoja euroa. Vuonna 2011 tehtyyn kiinteistökauppaan otettua lainaa on jäljellä euroa. Uutta lainaa tilojen hankintaa varten nostettiin euroa. KIINTEISTÖMUUTOKSET v Kylä Tila RN:o Osaluku Pinta-ala Kiinteistön tai yhteismetsäosuuksien hankinta Oulanka Junttila 5:1 92,20 Oulanka Pattasvaara 5:5 102,35 Märkäjärvi Kauppila 19:91 0, ,6283 Naruska Sarasaari 4:3 4,9499 Kursu Kangas 15:23 0, ~ 72,5 Varvikko Mattila II 59:0 0, ,19 Sallansivu Yliheikkilä 21:0 0, ,22 Sallansivu Ylisirola 34:0 0, ,02 Ahola Joutsenlampi(määräala) 19:35 ~ 14,2 Oulanka Sivuaapa 38:0 ~ 89,2 Märkäjärvi Tupala (määräala) 28:44 ~ 23,0 Saija Joensuu (määräala) 65:39 ~ 7,8 Ahvenselkä Vuotosrinne 12:10 0, Märkäjärvi Myllymäki 12:115 0, Saija Korkiaselkä 26:28 0, Saija Saarivaara 36:29 0, Sallansivu Kallio 32:4 0, Sallansivu Kantola (4/14) 91:8 0, Märkäjärvi Helppilä 24:2 0, x ( x Värriön yhteismetsä) Kiinteistön liittäminen yhteismetsäosuuksia vastaan Paloperä Lassila 5:20 18,51 Hautajärvi Alanne 2:4 ~ 86,0 Lapajärvi Apila 8:4 112,26 Ahola Mäntylä 22:11 ~ 27,5 Saija Kivelä 18:19 ~ 122,0 Selkälä Haapa 1:4 47,68 Kursu Heteoja 88:2 26,13 Kursu Saurala 84:0 ~ 100,0 Lapajärvi Pihlaja 10:3 23,59 Lapajärvi Aho 10:9 55,51 Määräalan myynnit ja tilusvaihto Naruskan palsta Naruskajokivarsi 2:0 0,8050 Naruskan palsta Tuntsantien varsi 2:0 0,9079 Kaava-alueet tontit (5 kpl) 4,33 9

10 10 Yhteismetsän pinta-ala lisääntyi tilivuoden aikana tehdyillä kaupoilla ja tilusvaihdolla 631,2 hehtaarilla. Yhteismetsä myi neljä tonttia Naruskajoen rantakaava-alueelta, yhden Naruskajärven rantakaava-alueelta ja määräalan Naruskan palstalta. Määräaloista kertyi myyntituloja euroa. Sallan yhteismetsän pinta-ala lisääntyi v yhteensä noin 1244 hehtaaria. Sallan yhteismetsän omistamia kiinteistöjä, joita ei ole tarkoitus liittää yhteismetsän osakaskunnan alueeseen ovat: Suojala 8:5 (1826 m2), Pikkukaaperi 63:38 (32,17 ha) ja Osto-Isola 4:64 (855,6 ha). Sallan yhteismetsän osakaskunnalle hankituista kiinteistöistä liitettiin yhteismetsän alueeseen: Kauppila 19:91(8,6283 ha), Hakala 92:0 (113,8280 ha), Reunala 19:85 (4,4695 ha), Koivikko 55:0 (141,4470 ha) ja Vilmajoki 141:0 (1,9139 ha), Sarasaari 4:3 (4,9499 ha). Kiinteistörekisterin mukaan yhteismetsän alueen pinta-ala oli ,6 hehtaaria. Sallan yhteismetsän osakaskunnalle hankittuja kiinteistöjä jotka tullaan liittämään yhteismetsän alueeseen ovat: Losokangas 47:0 (55,40 ha), Osto-Matintila 59:7 (33,013 ha), Siirtola 81:17 (22,70 ha), Palokangas 81:19 (112,20 ha), Ojala 40:0 (54,02 ha), Ponnovaara 19:25 (36,44 ha), Osto-Teuvo 59:5 (56,70 ha), Honka 29:3 (169,90 ha), Nilipalo 29:0 (224,90 ha), Harjula 5:6 (94,52 ha), Uusi-Harjula 5:1 (9,86 ha),junttila 5:1 (92,2 ha), Pattasvaara 5:5 (102,35 ha), Kangas 15:23 (72,5 ha), Mattila II 59:0 (42,19 ha), Yliheikkilä 21:0 (126,22 ha), Ylisirola 34:0 (48,02 ha), Joutsenlampi 19:35 (14,2 ha), Sivuaapa 38:0 (89,2 ha), Tupala 28:44 (23,0 ha) ja Joensuu 65:39 (7,8 ha). Liitettävien kiinteistöjen yhteispinta-ala on noin 1487 hehtaaria. Kiinteistöjen liittämisiä yhteismetsäosuuksia vastaan tehtiin 10 tilalle. Pinta-ala kasvoi liittämisien johdosta noin 619 hehtaaria. Sallan yhteismetsän osakaskunnan omistamien kiinteistöjen yhteismetsään liittämättömät osuudet omaan yhteismetsään olivat yhteensä 0, osalukua. Yhteismetsäosuuksien kokonaisosaluku yllä olevien kauppojen ja sopimusten jälkeen on 39, Värriön yhteismetsän osuuksia Sallan yhteismetsällä on 0, osalukua. Osuudet ovat osakaskunnan omistamilla Osto-Isola tilalla 0, osalukua, Kesälahti I 4:2 tilalla 0, osalukua ja Helppilä 24:2 tilalla 0,0040 osalukua. Liesijoen yhteismetsäosuuksia on Osto-Isola tilalla 0,0125 osalukua. YHTEISMETSÄN PINTA-ALAN, OSAKASTILOJEN JA OSUUKSIEN KEHITYS vuosi pinta-ala (ha) osakastiloja (kpl) osuusluku/tila osuuksia (kpl) kokonaismanttaali , , , , , , , ,897881

11 11 Sallan yhteismetsän pinta-ala oli vuonna 1936 valmistuneen metsäsuunnitelman mukaan ,5 hehtaaria. Toisen maailmansodan ja asutuksen seurauksena pinta-ala pienentyi ,2 hehtaariin. Osa alueluovutuksessa rajan taakse jääneistä yhteismetsäalueista korvattiin useille tiloille rahana (4,9149 manttaalia). Vastikemaiden saannin jälkeen pinta-ala oli ,5 hehtaaria. Tilivuoden 2014 lopussa Sallan yhteismetsän pinta-ala oli hehtaaria. 8.METSÄSTYS Metsästyslupien ja hirvenmetsästysoikeuksien myynnin tuotto oli ,69 euroa. Hirvenmetsästysoikeuksia saatiin 44 aikuiselle ja 29 vasalle. Hirvenmetsästyksen, riistanhoidon ja lupamyynnin välityksen kulut olivat euroa. Metson soidinalueen hoito- ja käyttösuunnitelmia on laadittu Naruskan (300 ha), Jaurun (440 ha), Portin (260 ha) ja Oulangan (240 ha) palstoille. Naruskan palstalla sijaitsevan riistakolmion laskentareitin talvilaskenta tehtiin. Yhteismetsän hankkimia nuolukiviä levitettiin yhteismetsän palstoille. 9.KALASTUS Kalastuslupatuotot olivat euroa, kalastusalueiden käyttökorvauksia ja viehekalastus-maksuja saatiin euroa. Kalavesien vuokratulot olivat 474 euroa. Siianpoikasia istutettiin kappaletta ja taimenen poikasia 1000 kappaletta. Kalanpoikaset ja istutuskulut olivat euroa. Kalastukselle merkittävien vesien kunto on hyvä tai tyydyttävä Saukkojärveä lukuun ottamatta. Naruskajoki on erinomainen viehekalastusvesi. Naruskajoen kalastuksen viehekalastuslupien myynti on annettu Ylikemin kalastusalueen hoidettavaksi. Naruskajärven vesialue on vuokrattu 20-vuoden vuokrasopimuksella rantakaava-alueen mökkiläisten perustamalle kalastus-yhtymälle. Sätsijärvi tuli Sallan yhteismetsän omistukseen tilakaupalla v Metsähallitukselta. Metsähallituksen tekemä vuokrasopimus jatkuu saakka. 10.METSÄTUHOT Hirvituhokorvauksia haettiin tilivuoden aikana 65,9 hehtaarin alueelle. Korvauksia kasvu- ja laatutappioista tulee euroa ja arviointikustannuksista olivat euroa. Mooseksenkurussa oli myrskytuhoja 2,7 hehtaaria. 11.MUU TOIMINTA Keihässelän (102,9 ha) luonnonsuojelualueen perustamisesta saatiin korvauksia euroa. Ympäristötukikorvauksia saatiin tilikauden aikana inventoiduista kohteista (48,2 ha) euroa. Metsäsuunnitelman kuvioiden päivitys valmistui marraskuussa 2014 ja siirtyi sen jälkeen Otso metsäpalveluiden laskentaan. Uusi hakkuusuunnite-esitys tulee osakaskunnalle vahvistettavaksi kevään 2015 osakaskokoukseen. Pohjois-Suomen yhteismetsien yhdistyksen aloitteesta aloitettiin syksyllä 2013 Laajenevat ja kehittyvät yhteismetsät hanke. Sallan yhteismetsä oli hankkeen hakija ja johti hanketta. Hankkeelle saatiin ely-keskukselta 90 prosentin tuki. Hanke oli koulutushanke, jonka kohderyhminä olivat hoitokuntien jäsenet sekä yhteismetsien ammattihenkilöt. Hanke päättyi Hankkeen loppurahoituksen saaminen siirtyi v puolelle

12 12 SALLAN YHTEISMETSÄ Tuloslaskelma Puutavaran myynti , ,11 Muu myynti 3 989, ,75 LIIKEVAIHTO , ,86 Puutavaran hankintakulut , ,73 Muut hankinnan kulut 4 047, ,21 BRUTTOKATE , ,34 Metsänhoitotyöt sekä metsäteiden kunnossapito , ,19 Hallinto ja toimihenkilöt , ,81 Toiminnan muut kulut , ,24 KULUT YHTEENSÄ , ,24 Toiminnan muut tuotot , ,96 Poistot , ,83 LIIKEVOITTO , ,23 Rahoitustuotot , ,09 Rahoituskulut , ,63 Muut tuotot , ,12 Satunnaiset kulut/tuotot , ,24 VOITTO , ,05 ennen varauksia ja veroja Varausten muutos ,00 0 Välittömät verot , ,94 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO , ,11

13 13 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 3 770, ,13 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,07 Liitettävät maa-ja vesialueet , ,93 ostetut yhteismetsäosuudet , ,32 rakennukset , ,50 sähkönsiirtoverkko 586,25 781,73 sähköliittymä 2060, ,30 kaava-alueet , , , ,27 koneet ja kalusto , ,75 metsätiet ja -ojat , ,25 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet 3 666, ,00 Lapin villitaimen osuusk , ,00 Metsäliiton jäsensijoitus , , , ,65 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus puutavaravarasto , ,28 muu vaihto-omaisuus , , , ,88 Lyhytaikaiset saamiset myyntisaamiset , ,32 siirtosaamiset , ,62 Rahoitusomaisuus Metsäliiton A-lisäosuudet , ,00 Rahat ja pankkisaamiset , ,04 VASTAAVAA , ,23 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA tilikauden alussa , ,01 jaettu osakkaille , ,47 tilikauden tulos , , , ,65 Varaukset menovaraus ,00 0,00 VIERAS PÄÄOMA pitkäaikainen lainat rahoituslaitoksilta , ,00 lyhytaikainen lainat rahalaitoksilta , ,00 muut ennakkomaksut , ,33 ostovelat , ,27 siirtovelat , ,72 jako-osuusvelat , , , ,58 VASTATTAVAA , ,23

14 14 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Käyttöomaisuuden ja muiden pitkävaikutteisten menojen muutokset AINEETTOMAT OIKEUDET Atk-ohjelmat 4 167,13 +lisäys 1 500,00 - poisto 1 896,28 Tilikauden lopussa 3 770,85 AINEELLISET HYÖDYKKEET JA YHTEISMETSÄOSUUDET Maa- ja vesialueet ,07 + lisäys ,00 Tilikauden lopussa ,07 Maa- ja vesialueet (liitettävät) ,93 + lisäys ,40 - poisto ,88 Tilikauden lopussa ,45 Ostetut yhteismetsäosuudet ,32 + lisäys ,81 - poisto ,16 Tilikauden lopussa ,97 Rakennukset ja rakennelmat ,27 + lisäys ,70 - poisto 4 % ,14 - poisto 7 % 2 276,64 - poisto 25 % 195,48 - tasapoisto 10 v 8 154,96 Tilikauden lopussa ,75 Koneet ja kalusto ,75 +lisäys 516,65 - poisto 25 % 4 375,12 Tilikauden lopussa ,28 Metsäojat ja tiet (1991 -) ,25 + lisäys ,70 - poisto 15 % ,84 Tilikauden lopussa ,11

15 15 PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET Metsäliiton osuusmaksu ,65 Lapin metsämarkkinat 3 666,00 Lapin villitaimen osuuskunta 1 000,00 Tilikauden lopussa ,65 VAIHTO-OMAISUUS Puutavaravarasto ,28 + lisäys 5 091,00 Tilikauden lopussa ,28 Siemenvarasto ,50 - vähennys 7 926,63 Tilikauden lopussa (72,44kg) ,87 Maa- ja kiviaines ,10 -vähennys 3 747,88 Tilikauden lopussa ,22 SAAMISET Myyntisaamiset ,09 Siirtosaamiset ,24 Muut ,01 Tilikauden lopussa ,34 RAHOITUSARVOPAPERIT Metsäliiton A-lisäosuudet , muutos ,00 Tilikauden lopussa ,00 VAPAAEHTOISET VARAUKSET Menovaraus ,00

16 16 Henkilöstökulut Hoitokunnan palkkiot , ,00 Palkat , ,03 Eläkekulut , ,55 Muut henkilösivukulut 8 111, ,66 yhteensä , ,24 Sopimusvastuut Sallan yhteismetsä on mukana sopimuksessa, jossa se muiden yksityismetsätaloudessa työnantajina toimivien edistämisjärjestöjen kanssa on yhteisvastuullisesti sopinut toimihenkilöiden Tel-peruseläketurvaa täydentävästä Eläke-Tapion lisäeläkejärjestelyistä. Sopimuksen mukaisesti yhteismetsä on sitoutunut maksamaan Eläke-Tapion eläkesäännön mukaan määräytyvän, vuosittain päätettävän vuosimaksun. Työnantajille määrättävillä maksuilla katetaan vuosittaiset eläkemenot ja eläkejärjestelmän hoidosta aiheutuvat kustannukset. Eläkesääntö suljettiin ja sen mukaiset eläke-edut jäädytettiin lukien. Korkeimman oikeuden päätöksellä em. päätös on purettu ja lisäeläke velvoitetaan suorittamaan eläkkeensaajalle Tel-indeksillä korotettuna. Annetut vakuudet Omien lainojen vakuudeksi on annettu kiinteistökiinnitykseksi euroa.

17 17 KPMG Oy Ab Isokatu 32 B OULU Puhelin Faksi TILINTARKASTUSKERTOMUS Sallan yhteismetsän osakkaille Olemme tilintarkastaneet Sallan yhteismetsän kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot. Hoitokunnan ja toiminnanjohtajan vastuu Hoitokunta ja toiminnanjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hoitokunnan ja toiminnanjohtajan vastaavat kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toiminnanjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Tilintarkastajan velvollisuudet Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko hoitokunnan jäsenet tai toiminnanjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhteismetsää kohtaan, taikka rikkoneet yhteismetsälakia tai ohjesääntöä. Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhteismetsässä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhteismetsän sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Lausunto Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhteismetsän toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. Sallassa 9. maaliskuuta 2015 KPMG Oy Ab Tapio Tapio Raappana Raappana KHT KHT KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. Y-tunnus Kotipaikka Helsinki

18 18

19 19

20 20 Eco-Print Oy 2015

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma Rahayksikkö EURO 1.1. 31.12.2012 1.1. 31.12.2011 LIIKEVAIHTO 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut tuotot 43 907,00 36 630,90 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -69

Lisätiedot

VARAINHANKINTA Liittymismaksut 107 196,21 87 081,30

VARAINHANKINTA Liittymismaksut 107 196,21 87 081,30 TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2013 1.1. - 31.12.2012 VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Teoston keräämät korvaukset 50 344 920,26 46 250 071,73 Korvaukset muilta järjestöiltä 8 808 549,92 9 052 999,43 Lainauskorvaus

Lisätiedot

Julkaisemme toimintakertomuksen pelkästään sähköisessä muodossa. Toimintakertomus on luettavissa osoitteessa www.lponet.fi. Pyydettäessä meiltä saa

Julkaisemme toimintakertomuksen pelkästään sähköisessä muodossa. Toimintakertomus on luettavissa osoitteessa www.lponet.fi. Pyydettäessä meiltä saa Toimintakertomus Julkaisemme toimintakertomuksen pelkästään sähköisessä muodossa. Toimintakertomus on luettavissa osoitteessa www.lponet.fi. Pyydettäessä meiltä saa paperille tulostetun toimintakertomuksen,

Lisätiedot

VARAINHANKINTA Liittymismaksut 106 200,00 107 196,21

VARAINHANKINTA Liittymismaksut 106 200,00 107 196,21 TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2014 1.1. - 31.12.2013 VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Teoston keräämät korvaukset 51 886 935,86 50 344 920,26 Korvaukset muilta järjestöiltä 7 872 116,79 8 808 549,92 Lainauskorvaus

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus ja. tilinpäätös 2010

Hallituksen toimintakertomus ja. tilinpäätös 2010 Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2010 Jätekukko Oy:n osakkaat 31.12.2010 Kunta: Asukasluku Osakkeet / % Osakemäärä/kpl Kuopio 93 278 290 000 40,8 % 290 Pieksämäki 19 869 70 000 9,8 % 70 Siilinjärvi

Lisätiedot

Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus

Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus 214 Toimitusjohtajan katsaus ESP jatkoi jo neljättä vuotta valokuituverkon rakentamista eri puolille perinteistä toimialuetta sekä Punkalaitumella. Investoinnit

Lisätiedot

I Bi: //?h TILINTARKASTUSKERTOMUS. Suomen Nuorisoseurat ry:n valtuustolle

I Bi: //?h TILINTARKASTUSKERTOMUS. Suomen Nuorisoseurat ry:n valtuustolle 31.12.2014. I Bi: Keskus 020 743 2920 BDO Oy Faksi 020 743 2935 Vattuniemenranta 2 www.bdo.fi 00210 Helsinki TILINTARKASTUSKERTOMUS Suomen Nuorisoseurat ry:n valtuustolle Olemme tilintarkastaneet Suomen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2012 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU Hämeen Kuljetus Oy VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 SISÄLLYS: 2 Toimitusjohtajan kirje 4 Hämeen Kuljetus Oy lyhyesti 6 Toimintakertomus

Lisätiedot

Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2013

Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2013 Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2013 YLEISTÄ TVT Asunnot Oy on Turun kaupungin täysin omistama vuokra-asuntoja omistava ja hallinnoiva yhtiö. Yhtiö muodostaa konsernin tytär- ja osakkuusyhtiöineen.

Lisätiedot

Etelä-Satakunnan Puhelin Oy

Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus 2010 Toimitusjohtajan katsaus ESP:lle päättynyt vuosi oli varsin samankaltainen viime vuosiin verrattuna. Liikevaihto väheni hieman, liikevoitto kasvoi ja tilikauden

Lisätiedot

NEXIAOY. '(/.v' Fax +358 (0)20 1419 289 www. nexia- fì

NEXIAOY. '(/.v' Fax +358 (0)20 1419 289 www. nexia- fì NEXIAOY KHT-yhteisö/ CGR-samfund TI LI NTAR KASTUSKERTOM US Oy Kotojärvi Golf Ab:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Oy Kotojärvi Golf Ab:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta

Lisätiedot

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus. Vuosikertomus I 2010

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus. Vuosikertomus I 2010 PELLON SÄHKÖ OY Vuosikertomus 2010 Vuosikertomus I 2010 1 Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2010 oli yhtiömme 65 toimintavuosi. Sähkön siirtotoiminta kasvoi lähes viisi prosenttia edellisestä vuodesta 23,9

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU 50 50 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010

Lisätiedot

KYMP OY:n asiakaspalvelun henkilöstöä

KYMP OY:n asiakaspalvelun henkilöstöä Vuosikertomus 2012 KYMP OY:n asiakaspalvelun henkilöstöä sisällysluettelo KYMP OY PL 12, Takojantie 23 48101 Kotka p. 05 22 111 f. 05 226 4200 sähköposti: etunimi.sukunimi@kymp.fi 4 Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS / ANNUAL REPORT

VUOSIKERTOMUS / ANNUAL REPORT VUOSIKERTOMUS / ANNUAL REPORT Vastuullista energiaa. TAITTO Mainostoimisto Grafex PAINATUS PunaMusta Oy, 2014 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 4 YHTIÖN HALLINTO Omistussuhteet Yhtiökokous Tarkastustoiminta HALLITUS

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös

Toimintakertomus ja tilinpäätös Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 KOAS Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiö Kauppakatu 11 A, 40100 JYVÄSKYLÄ Y-tunnus 0174752-8 1.1.2013-31.12.2013 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N 0 2 0 7 4 1 3 8 7 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 143. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy TAS E KIRJA 31.12.2013

Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy TAS E KIRJA 31.12.2013 Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy TAS E KIRJA 31.12.2013 Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy Y-tunnus: 0167924-6 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.122023 asti Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy Sivu Toimintakertomus 1-2 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

LIITE 1 TAS E KI RJA 31.12.2013 ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY. elo Canelco Capital Oy. Savilahdentie 6 L 19 70210 KUOPIO. Y-tunnus: 0732765-5 31.12.

LIITE 1 TAS E KI RJA 31.12.2013 ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY. elo Canelco Capital Oy. Savilahdentie 6 L 19 70210 KUOPIO. Y-tunnus: 0732765-5 31.12. TAS E KI RJA 31.12.2013 Y-tunnus: 0732765-5 70210 KUOPIO LIITE 1 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 elo Canelco Capital Oy ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY clo Canelco Capital Oy 70210 KUOPIO Y-tunnus:

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy Roineenkatu 24, PL 89 37601 VALKEAKOSKI Puh. (03) 5691 101 Telefax (03) 5846 000 Y-tunnus 1032198-3 Kaupparekisteri nro 647.731 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus 2013 ESP:n 120 v. juhlatilaisuuksia Sylvään koululla, Vexve Areenalla ja Myllymaan urheilutalolla syksyllä 2013 Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot

Suomen Rahapaja -konsernin tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus

Suomen Rahapaja -konsernin tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus Suomen Rahapaja -konsernin tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus 2014 Suomen Rahapaja Oy Hallituksen toimintakertomus Alan kehitys ja liiketoiminnan riskit Käteisen rahan määrä maailmassa kasvaa

Lisätiedot

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 6 Tase 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Allekirjoitukset

Lisätiedot

tiistaina 3.6.2014 klo 11.00

tiistaina 3.6.2014 klo 11.00 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS POHJOIS-KARJALAN ENERGIAHOLDING OY:N Jorma Korhonen 6.5.2014 Pohjois-Karjalan Y-tLinflus 1612923-9 Rantakalu 29 Energiaholding Oy Kotipaikka Joensuu 80100 JOENSUU Hallintoneuvosto

Lisätiedot

Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2012

Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2012 Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2012 YLEISTÄ TVT Asunnot Oy on Turun kaupungin täysin omistama vuokra-asuntoja omistava ja hallinnoiva yhtiö. Yhtiö muodostaa konsernin tytär- ja osakkuusyhtiöineen.

Lisätiedot

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy Tyynenmerenkatu 11 00220 HELSINKI Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1456344-5 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2011-31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Vuosikertomus. Pietarsaaren Seudun Puhelin Oy

Vuosikertomus. Pietarsaaren Seudun Puhelin Oy Vuosikertomus 2013 Pietarsaaren Seudun Puhelin Oy Sisältö Toimintakertomus........................................ 3-5 Tuloslaskelma............................................. 6 Tase.....................................................

Lisätiedot

TS-YHTYMÄ vuosikertomus

TS-YHTYMÄ vuosikertomus Xxxxxx 2012 TS-YHTYMÄ vuosikertomus 1 Xxxxxx Sisältö Avainlukuja...4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat...4 Konsernintilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt...5 Hallituksen toimintakertomus...8 Tilinpäätös...

Lisätiedot