SÄTEILYSUOJELUN VERKKOKOULUTUS SÄTEILYSUOJELUN VERKKOKOULUTUS -MODUULI II OPTIMOINTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SÄTEILYSUOJELUN VERKKOKOULUTUS SÄTEILYSUOJELUN VERKKOKOULUTUS -MODUULI II OPTIMOINTI"

Transkriptio

1 Verkkokurssit MIKSI VERKKOKURSSI? Verkkokurssin suorittaminen ei ole aikaan eikä paikkaan sido u. Kukin verkkokurssi on avoimes kurssilaisen käytössä 2 viikon ajan, jolloin siihen voi palata aina uudelleen. Verkkokurssin suori aminen säästää aikaa ja kustannuksia. Kaikki nykyiset verkkokurssimme on suorite avissa 4 tunnissa esimerkiksi aamu- tai iltapäivän aikana. Tai vaikkapa iltaisin ja viikonloppuisin kurssilaisen niin halutessa! Verkkokurssit on suunniteltu niin, e ä kurssilainen saisi niistä mahdollisimman paljon hyötyä omaan työhönsä. Siksi kaikkiin verkkokursseihin sisältyy omatoimista opiskelua ja tehtäviä, joiden avulla kurssilainen voi testata omaa oppimistaan. Jokaiseen kurssiin voidaan lii ää kurssilaisten keskustelufoorumi, jossa kurssilaiset voivat vaihtaa ajatuksia ja kokemuksia kollegojen kanssa joko kurssin aiheeseen tai verkkokursseihin lii yen. Onko työpaikallasi useampi henkilö halukas suori amaan verkkokurssin? Kysy lisätietoja Apollonian toimistosta 16

2 Säteilyn käy öä Suomessa valvoo ja ohjaa Säteilyturvakeskus (STUK) säteilylain nojalla. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus säteilyn lääke eteellisestä käytöstä (423/2000) puolestaan säätelee toimintaa ja po lasturvallisuu a. Säteilyn käytön turvallisuudesta vastaa työnantaja. Säteilyn käyttöön osallistuvilla työntekijöillä on oltava tehtävien edelly ämä koulutus ja pätevyys. Työnantajan velvollisuutena on huolehtia, että henkilöstöllä on työtehtäviensä mukaiset, ajantasaiset edot ionisoivasta säteilystä ja sen vaikutuksista, säteilysuojelusta sekä voimassa olevasta säteilylainsäädännöstä ja muista säteilyn käy öä koskevista määräyksistä ja ohjeista. Verkkokoulutus on laadi u viideksi erilliseksi moduuliksi, jotka kurssilainen voi suori aa kaikki tai osan niistä. Kaikkien moduulien suori aminen vastaa laajuudeltaan säteilysuojelun täydennyskoulutusvaadetta, mikä hammaslääkäreillä ja henkilöllä, joka voi tehdä hammaslääkärin ohjeiden mukaan hammasröntgenkuvauksia (esim. hammashoitaja, erikoishammashoitaja, suuhygienisti, hammashuoltaja ja hammashuollossa toimiva lähihoitaja) on 0,5 opintoviikkoa 5-vuo skauden aikana. Kukin moduuli on kestoltaan 2 tun a ja tämän lisäksi on 2 tun a kurssilaisen omatoimista opiskelua ja asian sisäistämistä. Kurssilaisen valmiuksien arvioin on suunniteltu tapahtuvaksi automa soitujen tehtävien ja kuulustelun avulla. -MODUULI II OPTIMOINTI Kurssinumerot 13610, 13611, 51610,51611 Sisällön tuo ajat HLT, EHL ja FT, sairaalafyysikko Mika Kortesniemi 13610, ,51611 Aika Aika Ilm. viim Ilm. viim Aika Aika Ilm. viim Ilm. viim Mika Kortesniemi Moduulien tavoi eet: - kerrata perus- ja jatkokoulutukseen sisältyvät olennaiset säteilysuojeluasiat - etää suun terveydenhuollossa säteilyn käy öalalla tapahtuneet muutokset - etää uusien tutkimus- ja hoitokäytäntöjen ja radiologisten lai eiden kehityksen edelly ämät säteilysuojelunäkökohdat - etää säteilylainsäädännön ja suositusten muutokset - päivi ää säteilylle al stavista tutkimuksista ja toimenpiteistä aiheutuva säteilyal stus- ja säteilysuojelu edot - etää uusimmista säteilyn vaikutuksista MITÄ VERKKOKURSSIN SUORITTAMISEEN TARVITAAN? Tietokone ja Internet-yhteys. Äänen kuuluminen on edellytys ainakin Terveyspor n tehokäy ö ja Infek oiden torjunta -kurssin suori amiselle. Hiukan aiempaa kokemusta etokoneiden ja Interne n käytöstä. Ajan varaaminen itselle kurssin läpikäymiseen. 17

3 Verkkokurssit Mika Kortesniemi - MODUULI III SÄTEILYN BIOLOGISET VAIKUTUKSET Kurssinumero 13410, 13411, 51710, Sisällön tuo ajat FT, sairaalafyysikko Mika Kortesniemi 13410, , Aika Aika Ilm. viim Ilm. viim Aika Aika Ilm. viim Ilm. viim Mika Kortesniemi - MODUULI I SÄTEILYFYSIIKKA Kurssinumerot 13710, 13711, 51810, Sisällön tuo aja FT, sairaalafyysikko Mika Kortesniemi 13710, , Aika Aika Ilm. viim Ilm. viim Aika Aika Ilm. viim Ilm. viim Anni Suomalainen - MODUULI IV LAINSÄÄDÄNTÖ Kurssinumero 13510, 13511, 51910, Sisällön tuo aja HLT, EHL Anni Suomalainen 13510, , Aika Aika Ilm. viim Ilm. viim Aika Aika Ilm. viim Ilm. viim

4 Mika Kortesniemi - MODUULI V LAADUNVARMISTUS Kurssinumerot 13211, 13311, 52011, Sisällön tuo ajat HLT, EHL ja FT, sairaalafyysikko Mika Kortesniemi 13211, , Aika Aika Ilm. viim Ilm. viim Aika Aika Ilm. viim Ilm. viim Kalle Romanov TERVEYSPORTIN TEHOKÄYTTÖ Kurssinumerot 12110, 12211, 52310, 52311, Sisällön tuo aja LKT, terveydenhuollon erikoislääkäri Kalle Romanov 12110, , 52311, Verkkokurssin tavoitteena on, että kurssilainen oppii hakemaan Terveysportin eri tietokannoista tarvitsemaansa tietoa ja hyödyntämään sitä potilastyössään. Aika Aika Ilm. viim Ilm. viim Aika Aika Aika Ilm. viim Ilm. viim Ilm. viim Jaana Alapulli INFEKTIOIDEN TORJUNNAN PERUSTEET SUUN TERVEYDENHUOLLOSSA Kurssinumerot 52210, 52211, Sisällöntuo ajat Suuhygienisti (AMK), erik. (infektioiden ehkäisy ja hoitotyö) Jaana Alapulli ja LT, HLL Hannamari Välimaa Suun terveydenhuollon ammattilaiset Aika Aika Aika Ilm. viim Ilm. viim Ilm. viim Hannamari Välimaa Verkkokurssin tavoitteena on, että kurssilainen ymmärtää miten taudit tarttuvat ja käsittää tartuntateiden katkaisun merkityksen infektioiden torjunnassa. Lisäksi tavoitteena on, että kurssilainen tietää suun terveydenhuollon tavanomaiset varotoimet ja miten niitä noudatetaan jokaisella potilaskäynnillä riippumatta siitä, onko potilaalla infektio tai ei. 19

5 Verkkokurssit PURENTAFYSIOLOGIAA VERKOSSA Kirsi Sipilä Kurssinumero Kurssinpitäjä Dos., EHL Kirsi Sipilä Uusi Kurssilla opiskellaan purentafysiologiaa opiskelijalähtöisesti ja aktivoivasti käyttäen hyväksi verkko-opiskelun mahdollisuuksia. Kurssin tavoitteena on oppia purentafysiologisen potilaan tutkimista ja diagnostiikkaa, purentaelimistön toimintahäiriöiden ja kasvokivun hoitoa, erotusdiagnostiikkaa ja lähetekäytäntöä. Kurssilla käydään läpi potilastapauksia, ja tarvittaessa voidaan myös käsitellä kurssilaisten omia potilastapauksia. Purentafysiologiaa verkossa- kurssi sisältää yhden lähitapaamisen lisäksi verkko-opetusta. Kurssi on opiskelijoita aktivoivaa, sisältäen myös ennakkotehtäviä ja välitehtäviä opetusjaksojen välillä. Lähitapaaminen sisältää luentojen lisäksi myös aktivoivaa opetusta (esim. keskusteluja ryhmissä). Lähiopetuksen sisältönä on purentafysiologisen potilaan tutkiminen ja diagnostiikka. Tapaamisessa jaetaan purentafysiologisia potilastapauksia ratkaistavaksi, ja ryhmäläiset voivat tuoda myös omia tapauksia (paperitiedot, rtgkuvat, kipsimallit). Aika Pe klo Paikka Kuntatalo, Toinen linja 14, Helsinki Hinta 440 Luonne Luento- /verkkokurssi Ilm. viim Välitehtävänä on selvittää annetusta potilaasta diagnoosi ja hoitosuunnitelma eri tietolähteitä apuna käyttäen. Seuraava tapaaminen on verkossa, jossa puretaan tehtäviä verkkoympäristössä. Kolmas tapaaminen on myös verkossa, jossa vielä syvennytään vaativiin potilastapauksiin sekä käydä läpi erotusdiagnostiikkaa ja vaikeiden kiputilojen hoitoa. Ideana on siis, että kaksi tapaamista kolmesta voitaisiin korvata verkkoympäristössä. Myös aktivoivat tehtävät (ennakko- ja välitehtävät ja reflektointi) lisäävät opiskelijan omaa panostusta. ApolloniaInfo Voit ilmoi autua kursseille: puh (09) , , fax (09) Tiesitkö, e ä Apollonian jäsenenä olet oikeute u myös seuraaviin jäsenetuihin: Hyvä terveys -lehden vuosikerta puoleen hintaan Duodecim Kustannus Oy:n kirjat vähintään 10 % alennuksella Etuja hotelliyöpymisistä läpi vuoden ja suurimpien koulutustapahtumien yhteydessä Tarkempia ohjeita jäsenetujen hyödyntämiseksi löytyy Apollonian ko sivuilta, kohdasta jäsenedut.

6 n kurssit HÄTÄTILANTEET HAMMASLÄÄKÄRIN VASTAANOTOLLA Kurssinumero 59110, Primar Oy:n asiantuntijat Koulutus toteutetaan kuuden osallistujan pienryhmissä. Simulaatioharjoitteluun painottuvalla koulutukselle tarjotaan osallistujille käytännönläheinen ja realistinen mahdollisuus oppia kohtaamaan hätätilapotilas. Käytössä olevat resurssit on keskitettävä oleellisiin toimenpiteisiin kun elämää ylläpitävät elintoiminnot ovat uhattuina. Koulutuksissa hyödynnetään kouluttajien laajaa osaamista käytännön tilanteista, vankkaa kouluttajakokemusta sekä laaduksta välineistöä. Hoitoryhmä hoitaa ennaltasuunniteltuja potilastapauksia käyttäen apunaan välineitä, jotka toimipisteessä todellisessakin tilanteessa ovat saatavilla. Hoitoryhmän toiminta videoidaan ja ryhmän toiminta käydään tarvittaessa läpi videolta, strukturoidun purkukeskustelun avulla. Primar Oy on terveydenhuoltoalan ammattilaisille hätätilanteisiin liittyvää koulutusta tarjoava yritys, joka on toiminut vuodesta Primarin palvelut on todettu hyödyllisiksi monissa terveydenhuoltoalan toimipisteissä ja useissa paikoissa koko hätätilanteisiin liittyvä valmiuden ylläpito on jätetty Primarin hoidettavaksi. Koulutustilaisuuksissa ohjaajina toimivat Primarin erityiskoulutetut ohjaajat. Aika Pe klo Aika Pe klo Paikka Hammaslääke eteen laitos, Mannerheimin e 172, Helsinki Hinta alv 23 % = 418, 20 Luonne Simulaa o-opetus Ilm. viim Ilm. viim

7 LEUKOJEN ALUEEN JA HAMPAISTON RADIOLOGIAA LÄÄKÄREILLE Kurssinumero Satu Apajalah Jaakko Peltola Anni Suomalainen HLT, EHL Satu Apajalahti Prof. Jaakko Peltola EHL Anni Suomalainen Radiologian erikoislääkärit ja erikoistuvat lääkärit Tutustuttaa kurssilaiset leukojen alueen radiologisen diagnostiikan erityispiirteisiin Kurssi on hyväksytty radiologian erikoislääkärikoulutuksen kurssimuotoiseksi koulutukseksi 6 h 30 min. 08:30-09:00 Tulokahvi 09:00-10:30 Hampaiston kuvausmenetelmät ja suun alueen röntgenanatomiaa, Jaakko Peltola 10:30-10:45 Tauko 10:45-12:00 Hampaiden ja parodontiumin tulehdukset, Jaakko Peltola 12:00-12:45 Lounas 12:45-13:30 Leukojen alueen traumat, Anni Suomalainen 13:30-14:15 Leukojen alueen kystat, Satu Apajalahti 14:15-14:45 Kahvi 14:45-15:30 Odontogeeniset tuumorit, Satu Apajalahti HAMMASHOITOHENKILÖSTÖN ensimmäiset verkkokurssit avautuvat syksystä alkaen. Verkkokurssiemme aiheet ovat sellaisia, e ä ne voidaan helpos suori aa myös Interne n kau a. Kaikki verkkokurssit ovat Op maoppimisympäristössä, joka on turvallinen ja helppo käy ää. Jokaisen verkkokurssimme sisällön on laatinut alansa asiantun ja, useimmat tu uja myös luennoitsijoinamme. Miksi verkkokurssi? Verkkokurssin suori aminen ei ole aikaan eikä paikkaan sidottu. Kukin verkkokurssi on avoimesti kurssilaisen käytössä 2 viikon ajan, jolloin siihen voi palata aina uudelleen. Verkkokurssin suori aminen säästää aikaa ja kustannuksia. Kaikki nykyiset verkkokurssimme on suoritettavissa 4 tunnissa esimerkiksi aamu- tai iltapäivän aikana. Tai vaikkapa iltaisin ja viikonloppuisin kurssilaisen niin halutessa! Verkkokurssit on suunniteltu niin, e ä kurssilainen saisi niistä mahdollisimman paljon hyötyä omaan työhönsä. Siksi kaikkiin verkkokursseihin sisältyy omatoimista opiskelua ja tehtäviä, joiden avulla kurssilainen voi testata omaa oppimistaan. Jokaiseen kurssiin voidaan liittää kurssilaisten keskustelufoorumi, jossa kurssilaiset voivat vaihtaa ajatuksia ja kokemuksia kollegojen kanssa joko kurssin aiheeseen tai verkkokursseihin lii yen. Katso verkkokurssitarjontaa lähemmin sivuilta Aika Pe klo Paikka Hammaslääke eteen laitos, Mannerheimin e 172, Helsinki Hinta alv 23 % = 295,20 Luonne Luentokurssi Ilm. viim

8 n kurssit STERILE DOES NOT MEAN CLEAN AND SAFE PRACTICAL INFECTION CONSIDERATIONS FOR DENTAL PRACTITIONERS Kurssinumero KIINNITYSKUDOSTULEHDUKSET - DIAGNOOSISTA HOITOON Kurssinumero Michael Zimmerman Uusi Liisa Mellanen Marja Noponen Kurssinpitäjä Mikael Zimmerman, DDS, PhD Associate professor, hoitohenkilökunta, välinehuollosta vastaaavat Content: Cross infection control must be considered as today s most important task in all health care systems. The level of antibiotic resistant bacteria is increasing globally, which will have consequences on all current available advanced treatments. To choose the correct equipment and using and maintaining it properly are more important than ever. Hygiene and infection control in clinical dentistry must encompass not only the risk of transmitting infection but also susceptibility to infection. In all health care situations, it is important to consider the consequences of opening, penetrating, or altering fragile barriers. A key issue is to maintain or strengthen important protective functions. Learning Objec ves: Practical infection control considerations. Practical principles and routines for disinfection and sterilization. Aseptical surgical techniques. Prudent use of antibiotics and other antimicrobials HLT, EHL Liisa Mellanen HLT, EHL Marja Noponen ja suuhygienistit, jotka ovat kiinnostuneet parodontiitin hoidosta Parodontiitin diagnosointi sekä kokonaisvaltaisen hoitosuunnitelman tekeminen ja hoidon toteutus 08:30-09:00 Aamukahvi ja ilmoittautuminen 09:00-09:20 Parodontiumin rakenne ja luokittelu, Liisa Mellanen 09:20-10:20 Riskitekijät/-potilaat, Marja Noponen, Liisa Mellanen 10:20-11:00 Diagnostiikasta, Marja Noponen 11:00-12:00 Hygieniavaiheen hoito ja työnjako, akuutit tilanteet, Liisa Mellanen 12:00-13:00 Lounas 12:45-13:15 Instrumentaatio, Liisa Mellanen 13:15-14:00 Antimikrobilääkitys ja suuvedet, Marja Noponen 14:00-14:15 Kahvitauko 14:15-14:45 Purenta ja parodontium, Marja Noponen 14:45-15:15 Yleisimpiä ienkirurgisia toimenpiteitä, Marja Noponen 15:15-15:45 Mukogingivaalisia toimenpiteitä, Liisa Mellanen 15:45-16:00 Kurssin päättäminen ja keskustelua Aika La klo Paikka Hotelli Arthur, Vuorikatu 19, Helsinki Hinta alv 23% = 350,55 Luonne Luentokurssi Kieli Englan Ilm. viim Aika Pe klo Paikka Museokeskus Vapriikki, Alaverstaanrai 5, Tampere Hinta alv 23% = 319,80 Luonne Luentokurssi Ilm. viim

9 MITEN SAAN LAADUKKAITA PANORAAMA- TOMOGRAFIAKUVIA Kurssinumero LIMAKALVOPOTILAIDEN HOITOPÄIVÄ - HOITAMALLA HELPOTUSTA IKÄÄNTYNEEN POTILAAN SUUNHOITOON Kurssinumero Ou Juslin Annamari Nih lä Hannamari Välimaa HLT, EHL Röntgenhoitaja Outi Juslin Vastaanoton rtg-toiminnasta huolehtiva henkilöstö Tehostaa kurssilaisten taitoja panoraamakuvien otossa ja tulkinnassa. Parantaa valmiuksia kuvausvirheiden analysoimisessa ja niiden korjaamisessa. Kurssista hyväksytään säteilyturvallisuuden täydennyskoulutukseksi 4 tuntia. 08:30-09:00 Tulokahvit 09:00-09:30 Panoraamatomografiakuvauksen periaate, 09:30-10:00 Potilasasettelu, kuvauksen optimointi ja kuvausvirheet, 10:00-10:15 Tauko 10:15-11:00 Digitaalinen panoraamatomografiakuvaus ja tekninen laadunvarmistus, 11:00-12:00 Normaalianatomia panoraamakuvassa, 12:00-13:00 Lounas 13:00-15:00 Käytännön kuvausharjoittelua ja laadunvarmistustoimenpiteiden harjoitusta ryhmissä,, Outi Juslin EHL Annamari Nihtilä LT, HLL Hannamari Välimaa ja suuhygienistit -diagnosoi ja hoida -yksinkertaisia lainalaisuuksia limakalvopotilaiden hoitoon - miten hoitovastuuta voidaan tiimityöskentelyllä hajauttaa Limakalvopotilaan suun hoito on vaativa haaste suunhoidon ammattilaisille. Hammaslääkärin ja suuhygienistin yhteistyö vanhuksen ja yleissairaan hoidossa. 08:30-09:00 Aamukahvi ja ilmoittautuminen 09:00-09:45 Milloin tarvitaan biopsiaa? Teenkö biopsian vastaanotollani vai pitäisikö biopsia tehdä sairaalaolosuhteissa?, Hannamari Välimaa 09:45-10:30 Vanhussuun limakalvomuutokset: lääkereaktiot ja limakalvosairaudet, Hannamari Välimaa 10:30-10:45 Tauko 10:45-12:00 Suun sieni-infektiot ja proteesistomatiitti. Miten hoidan?, Hannamari Välimaa 12:00-13:00 Lounas 13:00-13:45 Kotihoitotuotteet ja kotihoitovälineet vanhaan käteen. Kotihoito-ohjeet kirjallisena, Annamari Nihtilä 13:45-14:30 Limakalvopotilaan suunhoito, tuoko hoito helpotusta?, Annamari Nihtilä 14:30-14:45 Kahvitauko 15:00-16:00 Ikääntyneen ikenet kuntoon, Annamari Nihtilä Aika Pe klo Paikka Hammaslääke eteen laitos, Mannerheimin e 172, Helsinki Hinta alv 23% = 289,05 Luonne Luento- ja työkurssi Ilm. viim Aika Pe klo Paikka Kuntatalo, Toinen linja 14, Helsinki Hinta alv 23% = 258,30 Luonne Luentokurssi Ilm. viim

SÄTEILYN KÄYTTÖTAVAT LEIKKAUSSALEISSA Kartoitus säteilynkäytön turvallisuuskulttuuriin vaikuttavista tekijöistä suomalaisissa leikkaussaleissa

SÄTEILYN KÄYTTÖTAVAT LEIKKAUSSALEISSA Kartoitus säteilynkäytön turvallisuuskulttuuriin vaikuttavista tekijöistä suomalaisissa leikkaussaleissa SÄTEILYN KÄYTTÖTAVAT LEIKKAUSSALEISSA Kartoitus säteilynkäytön turvallisuuskulttuuriin vaikuttavista tekijöistä suomalaisissa leikkaussaleissa Heikkilä Piia Pro gradu -tutkielma Terveystieteiden laitos

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyys hoitotyössä, sen opettaminen ja kehittäminen

Asiakaslähtöisyys hoitotyössä, sen opettaminen ja kehittäminen Asiakaslähtöisyys hoitotyössä, sen opettaminen ja kehittäminen AMK-opettajien näkemyksiä Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen Fysioterapeutti ylempi AMK Opinnäytetyö Joulukuu 2010 Hanna

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

KusTAnTAJA: suomalainen Lääkäriseura Duodecim KIRJOITTAJAT: Paula Vainiomäki, Arja Helin salmivaara, Doris Holmberg Marttila, Päivi Meriranta, Markku

KusTAnTAJA: suomalainen Lääkäriseura Duodecim KIRJOITTAJAT: Paula Vainiomäki, Arja Helin salmivaara, Doris Holmberg Marttila, Päivi Meriranta, Markku Kuva: istockphoto KusTAnTAJA: suomalainen Lääkäriseura Duodecim KIRJOITTAJAT: Paula Vainiomäki, Arja Helin salmivaara, Doris Holmberg Marttila, Päivi Meriranta, Markku Timonen KIeLenTARKIsTus: niko Haarala

Lisätiedot

KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE

KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE KIRJAAMINEN HOITOTYÖSSÄ - OHJEITA HOITOTYÖNTEKIJÖILLE Riikka Loikkanen Opinnäytetyö, kevät 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma

Lisätiedot

PÄÄ PALKINTO. Pystit sikseen. Oppiminen palkitsee. Tekeminen tuo tietoa ja hyvinvointia. Päätä ilmoittautua 11.8. alkaen www.wellamo-opisto.

PÄÄ PALKINTO. Pystit sikseen. Oppiminen palkitsee. Tekeminen tuo tietoa ja hyvinvointia. Päätä ilmoittautua 11.8. alkaen www.wellamo-opisto. PÄÄ PALKINTO Pystit sikseen. Oppiminen palkitsee. Tekeminen tuo tietoa ja hyvinvointia. Päätä ilmoittautua 11.8. alkaen www.wellamo-opisto.fi Lahti - Asikkala - Hollola - Hämeenkoski - Kärkölä - Myrskylä

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

SÄTEILYSUOJELUN TÄYDENNYSKOULUTUS VSSHP:ssä

SÄTEILYSUOJELUN TÄYDENNYSKOULUTUS VSSHP:ssä SÄTEILYSUOJELUN TÄYDENNYSKOULUTUS VSSHP:ssä Mika Teräs, Apulaisylifyysikko Säteilyn vastaava johtaja, Kliininen fysiologia, Isotooppi ja PET Säteilyturvallisuus isotooppilääketieteessä Helsinki 22.11.2013

Lisätiedot

SÄHKÖISEN RAKENTEISEN HOITOKERTOMUK- SEN KÄYTTÖÖNOTTOKOKEMUKSIA ETELÄ- KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRIN KO- TIHOIDOSSA

SÄHKÖISEN RAKENTEISEN HOITOKERTOMUK- SEN KÄYTTÖÖNOTTOKOKEMUKSIA ETELÄ- KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRIN KO- TIHOIDOSSA Saimaan ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala, Lappeenranta Terveyden edistämisen koulutusohjelma Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Välimäki Merja SÄHKÖISEN RAKENTEISEN HOITOKERTOMUK- SEN KÄYTTÖÖNOTTOKOKEMUKSIA

Lisätiedot

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET Selkokielinen materiaali Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET 1 SISÄLLYS Alkupuhe... 2 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON (LÄHIHOITAJA)

Lisätiedot

Lääkärin etiikka 7. painos

Lääkärin etiikka 7. painos Lääkärin etiikka Lääkärin etiikka 7. painos Julkaisija: Suomen Lääkäriliitto Mäkelänkatu 2, PL 49, 00501 Helsinki Puhelin: 09 393 091 Faksi: 09 393 0794 laakariliitto@laakariliitto.fi www.laakariliitto.fi

Lisätiedot

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto on paitsi akateeminen myös selkeästi ammattiin johtava tutkinto. Suurin osa opinnoista on kaikille yhteistä ja pakollista. Ensimmäisten

Lisätiedot

S-ryhmäläisten oma valmentaja

S-ryhmäläisten oma valmentaja S-ryhmäläisten oma valmentaja Jollas valmentaa entistä parempiin suorituksiin Jollas Instituutti on S-ryhmän oma oppimis- ja valmennuskeskus. Valmennamme Jollaksessa S-ryhmän kaikkia henkilöstöryhmiä myyjistä

Lisätiedot

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS SISÄLLYS I Alkusanat 1 II Nuorten osallistavan koulutuksen taustaa 3 Mitä nuorten osallistaminen tarkoittaa? 3 Mikä on ohjaajan rooli osallistavassa koulutuksessa?

Lisätiedot

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä 1 (40) Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä Ihmisen terveyden tähden 2 (40) Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin strategia hyvän hoidon tukena... 5 2.1 Hyvä

Lisätiedot

Opinnäytetyö KIRJALLISEN ELI HILJAISEN RAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN SALON TERVEYSKESKUSSAIRAALA OSASTO 3:LLA. Heli Asklöf

Opinnäytetyö KIRJALLISEN ELI HILJAISEN RAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN SALON TERVEYSKESKUSSAIRAALA OSASTO 3:LLA. Heli Asklöf Opinnäytetyö KIRJALLISEN ELI HILJAISEN RAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN SALON TERVEYSKESKUSSAIRAALA OSASTO 3:LLA Heli Asklöf Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Hoitotyön koulutusohjelma 2010 1 OPINNÄYTETYÖ (AMK)

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto 2 Sisällys 1. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA

Lisätiedot

Virheistä oppimisen esteet ja mahdollistajat organisaatiossa

Virheistä oppimisen esteet ja mahdollistajat organisaatiossa MARINA KINNUNEN Virheistä oppimisen esteet ja mahdollistajat organisaatiossa ACTA WASAENSIA NO 230 LIIKETALOUSTIEDE 94 JOHTAMINEN JA ORGANISAATIOT UNIVERSITAS WASAENSIS 2010 Esitarkastajat Professori Pia

Lisätiedot

Oma suunta. yksilökeskeisen suunnittelun kansio. Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö

Oma suunta. yksilökeskeisen suunnittelun kansio. Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Oma suunta yksilökeskeisen suunnittelun kansio Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Sisällys 1. Mikä Oma suunta -kansio on ja miten sitä käytetään s. 4 2. Kommunikaatio

Lisätiedot

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK 18.11.2014 Sivu 1/39 Lukijalle Tämä julkaisu Opetussuunnitelman yhteinen osa kertoo, kuinka eduskunnan säätämät

Lisätiedot

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Työpaikkojen monikulttuurisuusvalmiudet, tieto- ja osaamistarpeet selvitys Pohjois-Savon yrityksissä

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Työpaikkojen monikulttuurisuusvalmiudet, tieto- ja osaamistarpeet selvitys Pohjois-Savon yrityksissä Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Työpaikkojen monikulttuurisuusvalmiudet, tieto- ja osaamistarpeet selvitys Pohjois-Savon yrityksissä TK-Eval Selvitysraportti 31.12.2013 1 Alkuperäisestä versiosta lyhennetty

Lisätiedot

Marja-Liisa Vesterinen fil. toht. (aikuiskasvatus), kauppatiet.lis.

Marja-Liisa Vesterinen fil. toht. (aikuiskasvatus), kauppatiet.lis. Marja-Liisa Vesterinen fil. toht. (aikuiskasvatus), kauppatiet.lis. RESEPTIHOITAJA NOPEUTTAA PALVELUA - tutkimus rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden saaneiden hoitajien tehtävistä, työnjaosta lääkäreiden

Lisätiedot

Esitutkimus ikääntyneiden ihmisten digitaalisten palveluiden käytön edistämiseksi Case Digikonkari

Esitutkimus ikääntyneiden ihmisten digitaalisten palveluiden käytön edistämiseksi Case Digikonkari Esitutkimus ikääntyneiden ihmisten digitaalisten palveluiden käytön edistämiseksi Case Digikonkari Kataja, Inka 2014 Laurea Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Esitutkimus ikääntyneiden

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI YLEINEN OSA Voimassa 1.1.2015 alkaen Päivitetty 31.10.2013 päivitykset ovat voimassa 1.1.2015 alkaen

Lisätiedot

Tapahtumajärjestäjän C. 57

Tapahtumajärjestäjän C. 57 Tapahtumajärjestäjän opas C. 57 Tapahtumajärjestäjän opas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Julkaisu: C:57 ISBN 978-951-766-118-8 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto Jukka Kaminen Emme vastaa oppaan

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma Tieto- ja viestintätekniikan, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma 3.0/30.5.2014 2 (120) Sisällysluettelo 1 Tieto- ja viestintätekniikan,

Lisätiedot

No 12. Hoivayritys saa myos kannattaa. moniammatillisuus s. 14. 6 x. mediakasvatus s. 36. sairausloman muutokset

No 12. Hoivayritys saa myos kannattaa. moniammatillisuus s. 14. 6 x. mediakasvatus s. 36. sairausloman muutokset No 12 24.9.2013 yritysneuvoja hilkka lydén Hoivayritys saa myos kannattaa toimivaa tiimityötä moniammatillisuus s. 14 6 x sairausloman muutokset diginuoret mikä on liikaa? mediakasvatus s. 36 Tehyn yksityissektorin

Lisätiedot

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Sosiaali- ja terveysministeriö tilasi Työterveyslaitokselta keväällä 2009 työterveyshuolloille tarkoitetun suosituksen: Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö.

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot