Toimitusjohtajan katsaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimitusjohtajan katsaus"

Transkriptio

1 Hyvä asiakas ja yhteistyökumppani! Kädessäsi on yhteenveto vuoden 2014 toiminnasta ja keskeisistä tuloksista. Kerromme mielellämme lisää, joten tervetuloa ottamaan yhteyttä! Catarina Silvander, toimitusjohtaja Sloganimme mukaan tekemisemme on iloista ja nuorekasta! Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2014 on ollut vilkas ja sisällön sekä laadun varmistamisen vuosi ja ennen kaikkea tulevaisuuden luomisen vuosi. Tähän vuosikatsaukseen on koottu tärkeimmät toimintamme kuvaavat asiat ja näkökulmat. Vuosi 2014 oli tulevaisuuden luomisen vuosi. Viimeisten vuosien aikana olemme kehittäneet sisältöä ja varmistaneet laatua, ehkä jopa taloudellisen tuloksen kustannuksella. Tämä hyvä työ antaa vakaan pohjan myös alkaneelle vuodelle Nyt on siis aika varmistaa tulevaisuus ja tuloksellisuus. Vuosi on ollut vilkas ja sisällön sekä laadun varmistamisen vuosi. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän rahoituksen kautta lippulaivamme kansainvälinen työ on edelleen saanut lisää nostetta. Sen lisäksi monet muutkin hankkeet ovat saaneet CIMOsta rahoituksen ja nuoria on liikkunut. Nuorisokeskus Villa Elba on vahva ja tunnustettu tekijä nuorisotyön kentässä. Tästä on selkeät todisteet lukuisten hankerahoitusten, erilaisten kumppanuuksien ja hankekumppanuuskyselyjen sekä asiakaspalautteiden määrän kautta. Sen lisäksi on virallisia huomionosoituksia mm. Euroopan Neuvoston myöntämän nuorisokeskusten laatumerkinnän sekä Allianssin kansainväliselle työlle myöntämän tunnustuksen kautta. Ministeriön lisäksi myös Svenska Kulturfonden ja Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne ovat tukeneet toimintaa. Kehittäminen Yhtenä erityisprojektina on ollut strategiapäivitys. Suuriin muutoksiin ei ollut tarvetta, koska perustehtävä ja päämäärä ovat edelleen samat. Päivitytetyn strategian pohjaksi on hyväksytty Suomen Nuorisokeskusten yhteinen strategia, jonka lisäksi on täsmennysten kautta määritelty ydintehtävät, tulostavoitteet, asiakashankinta, näkyvyys ja henkilöstön osallisuus.

2 VILLA ELBA 2020 Missio 2020 * Yhteiskunnallinen tehtävä edistää lasten ja nuorten hyvinvointia tukemalla ja ohjaamalla heidän kasvuaan ja tarjoamalla monipuolisen, toiminnallisen ja turvallisen ympäristön sekä myönteisen ilmapiirin elämykselliseen yhdessäoloon ja osallisuuteen Arvopohja * Elämän ja ympäristön kunnioittaminen * Yhdenvertaisuus * Yhteisöllisyys ja yksilöllisyys * Osallisuus Visio * Kaikki haluavat Villa Elbaan koska tarjoamme laadukkaita ja monipuolisia palveluja. Tukena ammattikasvattajat työotteella koko talo kasvattaa * Nuorisokeskusverkoston yhteinen visio 2020 *Nuorisokeskusverkoston yhteinen visio 2020 Vuonna 2020 Suomen nuorisokeskukset on nuorisotyön tunnustettu osaaja ja yhteistyön rakentaja, jonka työ perustuu vahvaan nuorisokeskuspedagogiikkaan ja nuorten osallisuuteen. Nuorisokeskukset tunnetaan ja niitä arvostetaan yhteiskuntavastuullisena palvelu- ja Kehittämiskeskusverkostona. Nuorisokeskukset tuottavat lisäarvoa nuorisotyön kentälle alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Keskeistä näkyvyydessä on verkossa tapahtuvaa ja sen takia Villa Elban verkkosivut on uudistettu. Samaa ilmettä on otettu käyttöön myös muussa materiaalissa. Tarvittavat investoinnit ja korjaukset on toteutettu ministeriön ja kaupungin tuella: keittiön ja Vanhan Villan peruskorjaus, kaivojen uusiminen, päärakennuksen ulkokaton pinnoituksen uusiminen ja p-alueen päällystäminen. Sen lisäksi Stiftelsen Brita-Maria Renlunds minne on myöntänyt rahoitusta joillekin hankinnoille. Yllä: kuvakaappaus Villa Elban uusista nettisivuista. Vasemmalla linjasto, oikealla Rantamakasiini

3 Kävijämäärät Nuorisokeskusten yksi mittari on nuorisokävijät. Kaikki vähintään neljän tunnin nuorisokäyttö rekisterödään. Alla yhteenveto kehityksestä: Käyttövuorokaudet sos.nuoriso / käyttöpv aikuiset / vuorokaudet aikuiset / käyttöpäivät nuoriso / vuorokaudet nuoriso / käyttöpäivät Nuorisokäytön osuus kokonaiskäytöstä on 64 % ja majoittujien osalta nuorisokäyttöä on 94 %. Nuorisoasiakkaiden määrällinen kasvu vuoteen 2013 verrattuna on 18 %, eli erittäin hyvä! Talous Liikevaihto sekä liiketoiminnan muut tuotot on kokonaisuudessaan ,50. Viime vuonna liikevaihto + muut tuotot nousi ensimmäisen kerran yli puoleentoista miljoonaan kun se vuonna 2008 nousi ensimmäisen kerran yli miljoonaan ( ,43 ). Kasvuvauhti on hyvä kun kuudessa vuodessa liikevaihto ja liiketoiminnan muut tuotot on kasvanut n. 58 %! Tilikauden tulos näyttää voittoa ,59. Tuloskehitys näyttää tältä: Tilikauden tulos Sarja1

4 Palvelut Villa Elba on edelleen vakiinnuttanut asemaansa asiantuntija- ja palveluorganisaationa. Vuoden aikana: Kansainvälisen nuorisotyön palvelutarjonta on kehittynyt ja lisääntynyt. CIMOn kanssa yhteistyösopimus on laajentunut koskemaan myös tulovalmennusten koulutusosioita: Luontokoulu on kehittänyt uusia ohjelmia mm. Tervakaupunki, jossa yhdistyy luonto ja historia: Sosiaalisen nuorisotyön ohjelmaosioita kehitettään jatkuvasti ja viime vuonna luotiin haaksirikko ohjelma, joka vie ryhmän merelle ja saaristoon: Uuden Rantamakasiinin ympärille on kehitteillä uusia palvelukokonaisuuksia etenkin TYHY- ja kokoustoimintaa. Luontokoulutoiminta on ympäristö- ja seikkailukasvatusta ja toimintaa erilaisten ryhmien kanssa. Kansainvälinen nuorisotyö on yksi keskeinen työmuoto ja siitä Villa Elba tunnetaan erityisesti! Tämä työ tehdään pääsääntöisesti erilaisissa yhteistyöverkostoissa: Platform verkosto, 24 Eurooppalaisen alueen verkosto; tietotaidon vaihto ja liikkuvuusohjelmat sekä kesäleirit Rückenwind verkosto 9 Eurooppalaisen maan / organisaation, Nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn liittyvä kansainvälisen liikkuvuuden edistämiseen keskittyvä verkosto European Network of Youth Centres (ENYC) 13 eurooppalaisen nuorisokeskus organisaation verkosto Suomen Nuorisokeskusyhdistys 10 Kansallisen nuorisokeskuksen Kansainvälisen toiminnan työn edustajien verkosto kummiluokat leirikoulut päiväretket nuorisoryhmät ty-hy:t aikuisryhmät vierailut ohjelmapalvelut leirit kerhot kurssit tapahtumat hankkeet Myötätuuli sosiaalisen vahvistamisen hanke Myötätuuli -valmennus edistää omalta osaltaan lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman tavoitteita ja nuorten työllistymistä. Valmennus toimii lisäresurssina etsivälle nuorisotyölle, työpajatoiminnalle ja monialaiselle yhteistyölle. Villa Elbassa käytetään nimitystä Myötätuulivalmennus.

5 Globaalia äxöniä Globaalia äxöniä on hanke, joka vastaa lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman tarpeisiin. Hankkeessa työstetään globaalikasvatuksen systemaattista toteuttamista ja vahvistetaan sen asemaa suomalaisessa nuorisotyössä. Globaalia äxöniä hankkeessa on lähdetty nuorisokeskuksen näkökulmasta kantamaan vastuuta globaalikasvatuksen menetelmien levittämisestä käytännön kasvatus- ja nuorisotyöhön. Globaalikasvatus pitää sisällään viisi teemaa: Kehityskasvatus, ihmisoikeudet, kestävä kehitys, monikulttuurisuus ja rauhan edistäminen sekä konfliktien ehkäisy. Globaalikasvatuksen kautta ymmärryksemme miten maailmanlaajuiset kysymykset koskettavat meitä jokaista, lisääntyy sekä myös rohkaisee meitä edistämään globaalia oikeudenmukaisuutta omalla toiminnalla. Turvallisuus Parin vuoden välein päivitetään turvallisuusdokumentit sekä henkilöstön ensiapu- ja alkusammutusosaamista. Ohjelmapalvelujen turvallisuutta valvoo paikallinen terveystarkastaja, joka käy vuosittain tarkastuskäynnillä. Vuoden aikana on hankittu vene, joka myös toimii tarpeen mukaan turvaveneenä. Villa Elban hallitus 2015 NUORISOKESKUS VILLA ELBA OY on Kokkolan kaupungin omistama osakeyhtiö. Villa Elban tehtävä on kehittää nuorisotyötä sekä tarjota palveluja. Varsinaisen yhtiökokouksen pitävät kaupunginhallituksen puheenjohtajisto. Yhtiön toimitusjohtajana toimii Catarina Silvander. Työ on jaettu kahteen tiimiin: Asiakaspalvelu- ja asiantuntijatiimi. Vetäjinä ovat toimineet asiantuntijatiimissä kehittämispäällikkö Heli Lehto ja asiakaspalvelutiimissä asiakaspalvelupäällikkö Barbro Forsell. Henkilöstö jakautuu aika tasan tiimien välillä. Yhtiön hallituksen jäseninä ovat toimineet Ronnie Djupsund puheenjohtajana, Per-Olof Nyström varapuheenjohtajana ja jäseninä Sari Puutio, Marjo Hukari, Markku Pohjonen ja Johan Hassel. Vakinaisia työntekijöitä oli 15, määräaikaisia/projekteissa / ja - tai osa-aikaisia 11 ja kiire apulaisina noin 5 sekä sen lisäksi lukuisia harjoittelijoita, siviilipalvelumiehiä ym. Henkilötyövuosiksi laskettu työntekijöiden (palkkaa saaneiden) panos oli kertomusvuonna 20,67. Nuorisokeskus Villa Elba Sannanrannantie 60, Kokkola p faksi sähköposti: Y-tunnus

6 Tulevaisuudennäkymät Nuorisokeskus Villa Elban osaaminen on vahvaa ja nauttii rahoittajien, yhteistyökumppaneiden, verkostojen ja asiakkaiden luottamusta ja kunnioitusta. Työ jakautuu selvästi asiantuntijapalveluihin ja peruspalveluihin. Näiden ns. ydintoimintojen kehittäminen on jatkuva prosessi, jota tehdään johtoryhmävetoisesti. Vuoden 2015 aikana keskitytään erityisesti talouden tasapainottamiseen, tulevaisuuteen varautumisen ja strategian siirtämiseen sisäiseen toimenpideohjelmaan, näkyvyyden lisäämiseen sekä henkilöstön osallisuuteen. Hanketoimintaan pyritään rakentamaan isompia kokonaisuuksia, joilla tuetaan ydintoimintoja ja niiden kehittämistä ja kehittymistä. Asiantuntijuutta pyritään entistä paremmin tuotteistamaan ja myymään. Keskeisenä toimintaperiaatteena on edelleen kumppanuus muiden toimijoiden kanssa alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Vuodelle 2015 ei ole suunnitteilla isompia investointeja. Pyritään ylläpitämään se hyvä kunto, joihin rahoittajien avustuksella rakennukset ja alue on saatu. Leirinuotiolla FOTOX-leiriltä Elban Helmi, suosittu kokous- ja saunatila Villa Elban tilava kokous- ja juhlasali

7 Nuorisokeskus Villa Elba Oy Vuosikatsaus 2014 Iloista tekemistä!

Kokkolan kaupunki Kaupunginhallitus Kauppatori 67100 KOKKOLA OSAKEPÄÄOMAN KOROTUS INVESTOINTIEN OMARAHOITUSOSUUDEKSI

Kokkolan kaupunki Kaupunginhallitus Kauppatori 67100 KOKKOLA OSAKEPÄÄOMAN KOROTUS INVESTOINTIEN OMARAHOITUSOSUUDEKSI Nuorisokeskus Villa Elba, Sannanrannantie 60, 67100 Kokkola 06 8313 400, Fax 06 8313 448, elba@kokkola.fi, www.villaelba.fi Kokkolan kaupunki Kaupunginhallitus Kauppatori 67100 KOKKOLA OSAKEPÄÄOMAN KOROTUS

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 1 Sisällys 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS JA TOIMINTA-AJATUS... 4 2. TOIMINNAN ARVOT... 4 3. SÄÄTIÖN VISIO VUOTEEN 2015... 5 4. TOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa 1 Suomen lasten ja nuorten säätiö Yrjönkatu 29 A 00100 Helsinki saatio@nuori.fi www.nuori.fi 2 SISÄLTÖ ALKUSANAT... 4 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014. Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, ESLU

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014. Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, ESLU Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 Sisältö 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Toiminta-alueen erityispiirteet ja haasteet... 2 1.2 Strategiset valinnat... 4 1.3 Toiminnan johtolinjat ESLU alueensa osaajana... 4 1.4 Toiminnan

Lisätiedot

Suomen lasten ja nuorten säätiö. Toimintasuunnitelma 2012. Löydä vahvuutesi, luota kykyihisi, oivalla mahdollisuutesi

Suomen lasten ja nuorten säätiö. Toimintasuunnitelma 2012. Löydä vahvuutesi, luota kykyihisi, oivalla mahdollisuutesi Suomen lasten ja nuorten säätiö Toimintasuunnitelma 2012 Löydä vahvuutesi, luota kykyihisi, oivalla mahdollisuutesi HYVÄKSYTTY SYYSKOKOUKSESSA 15.11.2012 Sisällys Panostetaan yhdessä nuorten hyvään elämään...

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN NUORISOTYÖOHJELMA 2013-2016. Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti, Ylöjärvi

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN NUORISOTYÖOHJELMA 2013-2016. Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti, Ylöjärvi TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti, Ylöjärvi SISÄLLYS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN 1 JOHDANTo 3 2 MIKSI SEUDULLINEN OHJELMA TARVITAAN? 4 3 TAMPEREEN

Lisätiedot

Kasvaminen maailmanlaajuiseen vastuuseen

Kasvaminen maailmanlaajuiseen vastuuseen Opetusministeriö Undervisningsministeriet Kasvaminen maailmanlaajuiseen vastuuseen Globaalivastuuprojektin ohjausryhmän loppuraportti Opetusministeriön julkaisuja 2010:9 Kasvaminen maailmanlaajuiseen vastuuseen

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa

Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 164 TUTKIMUKSIA Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa TOIMINTA-AJATUS: Turun AMK antaa monialaista korkeakouluopetusta

Lisätiedot

Etsivän nuorisotyön ja työotteen pika-analyysi. Kaupunki-innovaatiot -hanke Kesäkuu 2011 Jaana Männikkö

Etsivän nuorisotyön ja työotteen pika-analyysi. Kaupunki-innovaatiot -hanke Kesäkuu 2011 Jaana Männikkö Etsivän nuorisotyön ja työotteen pika-analyysi Kaupunki-innovaatiot -hanke Kesäkuu 2011 Jaana Männikkö TIIVISTELMÄ Etsivän nuorisotyö on laajentunut Suomessa viimeisten kolmen vuoden aikana Opetus- ja

Lisätiedot

Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013

Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013 Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013 1 Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

Lisätiedot

www.pwc.com/fi Vastuullista kumppanuutta

www.pwc.com/fi Vastuullista kumppanuutta www.pwc.com/fi Vastuullista kumppanuutta PwC Suomen yritysvastuuraportti 2011 Yrityksemme pähkinänkuoressa Pohjois-Suomi 26 henkilöä Rovaniemi PwC Suomi* on suomalainen yritys, joka kuuluu kansainväliseen

Lisätiedot

Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015

Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:6 Lapsi- ja nuorisopolitiikan

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikun nta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA A TALOUSSUUNNITELM MA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Liikunnan ja urheilun edunvalvonta 3 Lasten ja nuorten liikunta 4 Kouluyhteistyö

Lisätiedot

Kasvaminen maailmanlaajuiseen vastuuseen

Kasvaminen maailmanlaajuiseen vastuuseen Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Kasvaminen maailmanlaajuiseen vastuuseen Projektin 2007 2009 keskeiset tulokset Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2011:13 Monica

Lisätiedot

NUORISOTYÖ JA -POLITIIKKA

NUORISOTYÖ JA -POLITIIKKA Sisällysluettelo 1. Nuorisotyön rakenne 2. Nuorisopolitiikan rakenne 3. Nuorisolaki 4. Nuorisotyön ja -politiikan rahoitus 5. Kuntien nuorisotyö 6. Aluehallinto - Läänien nuorisotoimi 7. Valtakunnalliset

Lisätiedot

Kehittämisen ja hankkeiden vuosi

Kehittämisen ja hankkeiden vuosi 0 Jaana Fedotoff, Mika Pietilä, Merja-Maaria Oinas, Heidi Leppäkari Kehittämisen ja hankkeiden vuosi Raportti Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen toiminnasta,

Lisätiedot

TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN

TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN Raportti Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen toiminnasta sekä nuorten tieto- ja neuvontapalveluista Suomessa vuonna 2008

Lisätiedot

LapIT Oy:n toimintakertomus 2014

LapIT Oy:n toimintakertomus 2014 1 Sisällysluettelo 1 Toimitusjohtajan katsaus 3 2 Arvot 4 2.1 Lappilaisuus 4 2.2 Kumppanuus 4 2.3 Erinomaisuus 4 3 Missio 4 4 Visio 4 5 Hallinto 5 5.1 Turvallisuus 5 5.2 Kehittäminen 5 6 Toimintastrategia

Lisätiedot

Sihteeristön katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa

Sihteeristön katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa Sihteeristön katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa Sivu 1 Tuottavuuden pyöreä pöytä 7.3.2007 Sihteeristön katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa Sisältö

Lisätiedot

Liikunta sosiaalisen vahvistamisen tukena

Liikunta sosiaalisen vahvistamisen tukena Liikunta sosiaalisen vahvistamisen tukena Nuotta-valmennusjakson kehittäminen Nuorisokeskus Anjalassa Jenna Söyring-Holmén Opinnäytetyö Liikunnan- ja vapaa-ajan koulutusohjelma Vierumäen yksikkö Kevät

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2014

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2014 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2014 (NP hallituksen kokous 21.9.2013) (vahv. 9.11.2013 hallituksen kokous) 1. Takuulla mainettaan parempi nuoriso Professori Juha Siltalan tutkimus Mainettaan parempi

Lisätiedot

Suomen lasten ja nuorten säätiö. Toimintalinjaus vuosille 2010 2015

Suomen lasten ja nuorten säätiö. Toimintalinjaus vuosille 2010 2015 Suomen lasten ja nuorten säätiö Toimintalinjaus vuosille 2010 2015 Sisältö 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS JA TOIMINTA-AJATUS... 3 2. TOIMINNAN ARVOT... 4 3. SÄÄTIÖN VISIO VUOTEEN 2015... 4 4. YLEISTÄ JA KOHDENNETTUA

Lisätiedot

Maailmankansalainen eurooppalainen suomalainen turkulainen. Kansainvälisen nuorisotoiminnan mandaatteja ja mahdollisuuksia

Maailmankansalainen eurooppalainen suomalainen turkulainen. Kansainvälisen nuorisotoiminnan mandaatteja ja mahdollisuuksia Maailmankansalainen eurooppalainen suomalainen turkulainen Kansainvälisen nuorisotoiminnan mandaatteja ja mahdollisuuksia Case - Turun seudun kansainvälisen nuorisotoiminnan nykypäivää ja tulevaisuuden

Lisätiedot

Nuorten oikeus tietoon

Nuorten oikeus tietoon 0 Jaana Fedotoff, Mika Pietilä, Merja-Maaria Oinas, Heidi Kyllönen Nuorten oikeus tietoon Raportti Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen toiminnasta sekä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Seurakuntien Lapsityön Keskus TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Suomen Ev.-lut. Seurakuntien Lapsityön Keskus ry (SLK) on vanhin kirkollinen lapsi- ja perhetyön palvelu-, asiantuntija-

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ. Sosiaalisen vahvistamisen toteutuminen Nuottavalmennuksessa

OPINNÄYTETYÖ. Sosiaalisen vahvistamisen toteutuminen Nuottavalmennuksessa OPINNÄYTETYÖ Sosiaalisen vahvistamisen toteutuminen Nuottavalmennuksessa työntekijöiden kokemana Selvitys Nuorisokeskus Anjalassa Maiju Mikkonen Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma (210 op)

Lisätiedot

Nuorisotiedotuskeskus Kompassi

Nuorisotiedotuskeskus Kompassi Nuorisotiedotuskeskus Kompassi 2002 Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus, nuorisotiedotus- ja neuvontatyö Nuorisotiedotuskeskus Kompassissa 2002 Sisältö Nuorten tiedontarvetyypit s. 2 Nuorisotiedotus-

Lisätiedot

Silta-Valmennusyhdistys ry Vuosikertomus 2011

Silta-Valmennusyhdistys ry Vuosikertomus 2011 Silta-Valmennusyhdistys ry Vuosikertomus 2011 sisukas vastuullinen ihmistä kunnioittava yhdessä onnistuva Toimitus Sampo Järvelä Painopaikka Kopijyvä Oy Ulkoasu ja taitto Teemu Niemelä Valokuvat Pekka

Lisätiedot