BL20A0400 Sähkömarkkinat. Sähkön siirron hinnoitteluperusteet Jarmo Partanen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "BL20A0400 Sähkömarkkinat. Sähkön siirron hinnoitteluperusteet Jarmo Partanen"

Transkriptio

1

2 BL20A0400 Sähkömarkkinat Sähkön siirron hinnoitteluperusteet Jarmo Partanen

3 Hinnoittelun perusteet Lähtökohta: Energian ja sen toimituksen hinnoittelu erikseen Sähkön myynti kilpailu yksilöllinen hinnoittelu kustannusvastaava hinnoittelu elinehto julkiset hinnat toimitusvelvolli- suuden piirissä oleville asiakkaille Sähkön siirto monopoli, jossa pistehinnoittelu * tasahintaperiaate paikasta riippumatta samantyyppisille asiakkaalle tasapuolisuus kustannusvastaavuus julkiset hinnat, joita valvotaan ja vertaillaan 3

4 Verkkoliiketoiminta Liikevaihto = Kustannukset + voitto (määrä*yksikköhinta) viranomainen viranomainen määrittää määrittää maksimitason maksimitason Suomessa ei säädellä yksittäisten tariffien yksikköhintaa vaan liikevaihtoa säätelemällä liikevaihdon eri komponentteja (voitto, operatiiviset kustannukset, poistot) 4

5 Sähkön siirtohinnoittelu, hinnoitteluperusteita Omakustannusperiaate myyntituloilla peitetään toiminnan kaikki kulut pitkällä aikavälillä Aiheuttamisperiaate kunkin sähkönkäyttäjäryhmän maksut asetellaan kustannusvastaaviksi Markkina-arvoperiaate hintojen on oltava kilpailukykyisiä Yksinkertaisuusperiaate ymmärrettävissä oleva, mittauskustannus ei saa olla huomattava Samahintaperiaate (pistehinnoittelu) samantyyppisille sähkönkäyttäjille yhden verkkoyhtiön alueella, Sähkömarkkinalaki 5

6 Sähkön siirtohinnoittelu Viranomaisvalvonta pistehinnoittelu kokonaisenergian siirtoon, verkoston arvoon ja olosuhteisiin suhteutetut kokonaissiirtomaksut keskeisin seurannan kohde. oikeudenmukainen kustannusjako eri jännitteisten verkon osien kesken tehokkuus kaikissa toiminnoissa sähkömarkkinalain tavoitteiden toteutuminen Liittymismaksu uuden asiakkaan suoraan aiheuttamat verkostokustannukset peritään liittymismaksuna. Tämän jälkeen verkosto siirtyy osaksi järjestelmää, asiakas ei saa omakseen eikä joudu maksamaan ko. johdon korjauksia, saneerauksia ymv. 6

7 Siirtohinnoittelu, maksuperusteita Sähkönsiirto, maksuperusteita sulakekoko (perusmaksu) energia (päivä/yö, talvi/kesä) pätöteho loisteho Esim. perusmaksu + energiamaksu perusmaksu + ajan mukaan vaihtuva energiamaksu perusmaksu + tehomaksu + loistehomaksu + energiamaksu 7

8 Tariffs in electricity distribution business in Finland Typical tariff structures (distribution fee) Base tariff; /a + snt/kwh + taxes E.g. 3* 25 A; 72 /a + 3,6 snt/kwh + taxes Time tariff; /a + snt/kwh (day/night, winter day/other time) + taxes E.g. 3*25 A; 160 /a + 2,9 snt/kwh (day) + 1,9 snt/kwh (night) Power tariff; /a + snt/kwh + /kw,a + /kvar,a+taxes E.g. 100 kw; 220 /a + 9 /kw,a + 30 /kvar,a + 3,8 snt/kwh (day) + 1,95 snt/kwh(night) Power tariff (20 kv); /a + snt/kwh + /kw,a + /kvar,a+taxes E.g 2000 kw; 3800 /a + 8 /kw,a + 30 /kvar,a + 1,1 snt/kwh (day) + 0,9 snt/kwh (night) J.Partanen 8

9 Siirtohinnoitteluperusteet keskihintaperiaate Laskentaperiaatteet määritetään eri kustannuspaikkojen pitkän aikavälin keskimääräiset kustannukset, esim. snt/kwh sopii hyvin pitkäjänteisen ennustettavan toiminnan hinnoitteluun rajakustannusperiaate määritetään eri kustannuspaikkojen kapasiteetin lisäämisen rajakustannukset, esim. /kw ohjaa periaatteessa tehostamaan niitä kustannuspaikkoja, joissa suuret rajakustannukset, käytännössä vaikea toteuttaa 9

10 Sähkönjakeluverkkotoiminta, tariffien perusteita KUSTANNUSPAIKKA: MITOITUSSUUREITA: SIIRTOJOHDOT 110 kv - NÄENNÄISTEHON VUOTUINEN HUIPPUARVO - HUIPPUKUORMITUSAJAN ENERIA - PÄTÖTEHON VUOTUINEN HUIPPUARVO SÄHKÖASEMAT 110/20 kv - NÄENNÄISTEHON VUOTUINEN HUIPPUARVO - HUIPPUKUORMITUSAJAN ENERIA - PÄTÖTEHON VUOTUINEN HUIPPUARVO - NÄENNÄISTEHOHUIPPUJEN SUMMA KESKIJÄNNITEVERKKO 20 kv - JAKELUMUUNTAMOIDEN LUKUMÄÄRÄ - JAKELUMUUNTAMOIDEN NIMELLISTEHO - HUIPPUKUORMITUSAJAN ENERIA JAKELUMUUNTAMOT 20/0,4 kv - JAKELUMUUNTAMOIDEN NIMELLISTEHO - HUIPPUKUORMITUSAJAN ENERIA PIENJÄNNITEVERKKO 0,4 kv - ASIAKKAIDEN LUKUMÄÄRÄ - VUOTUINEN ENERIAN KULUTUS - KUORMITUSTEHON VUOTUINEN HUIPPU HALLINTO MITTAUS JA LASKUTUS - ASIAKKAIDEN LUKUMÄÄRÄ - MITTARIEN LUKUKERRAT - LASKUTUSKERRAT 10

11 Sähkönjakeluverkkotoiminta, tariffien suunnitteluprosessi Kustannuslaskenta, kirjanpito Kustannusten määritys kustannuspaikat Asiakas... Kj-verkko Pj-verkko. keskikustannukset /lasku Selityssuureet snt/kwh s/kwh Keskikustannushintojen määritys Tariffi 1 Tariffi n /a, snt/kwh /a, snt/kwh, /kw Hinnoittelujärjestelmän muotoilu Kokonaistulotavoite, hinnoittelun yhteensopivuus Sähkönsiirtohinnat /a, snt/kwh /a, snt/kwh, /kw 11

12 Siirtohinnoitteluperusteet Kustannuspaikat ja -komponentit Laskentaperiaatteet Verkko; 110 kv verkko, sähköasemat ja kj-verkko, jakelumuuntamot + pj-verkko, muut poistot (snt/kwh) jälleenhankinnasta laskettuna; JHA/pitoaika/siirretty energia operatiiviset kustannukset (snt/kwh), opex/siirretty energia tuotto (snt/kwh) nykykäyttöarvosta laskettuna Häviöt (snt/kwh) häviökustannuksista laskettuna, häviökustannukset/siirretty energia Mittaus ja laskutus mittaus ( /asiakas/a) laskutus ( /asiakas/a) Siirtoverkkomaksut Fingridin siirtomaksut (snt/kwh) Hallinto 12

13 Siirtohinnoitteluperusteet Kustannuspaikkojen keskikustannukset korko 4,00 % Siirretty energia JHA pitoaika kustannus NKA kustannus OPEX kustannus Häviöt F maksut MWh k a snt/kwh k snt/kwh k /a snt/kwh snt/kwh snt/kwh Sähköasemat 0 Kj-verkko , ,5 0, ,38 0,05 Jakelumuuntamot 0 Pj-verkko , , ,57 0,15 Muut , ,05 0,22 13

14 Sähkönjakeluverkkotoiminta, hinnoittelun perusteita, Fingrid maksut 14

15 Sähkönjakeluverkkotoiminta, tariffisuunnittelu Kustannusten kohdistaminen tariffin eri hintakomponenteille Tehotariffi Rajakustannus Yleistariffi perusmaksu asiakaskustannus * asiakaskustannusten painokerroin tehomaksu verkoston eri osien kustannukset perusmaksu? * sähkönkäyttäjän huipputeho * osallistumis- ja tasoituskerroin kantaverkkomaksut energiamaksu häviöt energiamaksu? 15

16 Sähkönjakeluverkkotoiminta, tariffien perusteita SULAKETARIFFIT KUSTANNUSPAIKKA TEHOTARIFFIT PERUSMAKSU HALLINTO: hallintokustannukset PERUSMAKSU MITTAUS- JA LASKUTUS: mittauskustannukset laskutuskustannukset markkinoitikustannukset TEHOMAKSU Painotukset kohdistamisessa? ENERIAMAKSU VERKOSTO: pääomakustannukset käyttö- ja ylläpitokustannukset häviökustannukset muut kustannukset tuottovaatimus ENERIAMAKSU KANTA- JA ALUEVERKKOKUSTANNUKSET 16

17 Siirtohinnoitteluperusteet Kustannusten kohdentaminen, esimerkki Verkko 110 kv verkko, sähköasemat ja kj-verkko kaikki kustannukset kohdennetaan energiamaksuihin energiamaksuja eri tuoteryhmissä painotetaan huipunkäyttöajan perusteella (pitempi tk -> pienempi energiamaksu) jakelumuuntamot + pj-verkko investoinnit (poistot + rahoitus) ja operatiiviset kustannukset kohdennetaan perusmaksuihin, ovat riippumattomia energian käytöstä, mitoitusteho ratkaiseva Häviöt (snt/kwh) häviökustannuksista (jako kj- ja pj-verkon kesken) laskettuna Mittaus ja laskutus kohdennetaan energiamaksuihin kohdennetaan perusmaksuihin Siirtoverkkomaksut kohdennetaan energiamaksuihin 17

18 Siirtohinnoitteluperusteet Kustannusten kohdentaminen Kaksiaikatuotteet 110 kv verkko, sähköasemat ja kj-verkko mitoituksen määrää päivä-/talviajan kuormitus; tarkennetaan kuormitusmallitarkastelujen pohjalta Tehotuotteet investointikustannukset kerätään päivä-/talviajan energiamaksussa; otettava huomioon, että päiväajan energia on vain osa kokonaisenergiasta -> painotus kokonaisenergian/päiväenergian suhteella investointikustannuksia ei kohdenneta yö-/muun ajan energiamaksuun kohdennetaan pj-verkon kiinteät kustannukset osaksi perusmaksuun ja osaksi tehomaksuun, jakosuhde päätettävä määritetään eri tuoteryhmien asiakkaiden keskimääräinen laskutusteho, jonka avulla lasketaan /kw/a maksu kj-tehotuotteessa muuntamoiden ja pj-verkon kustannuksia ei ole mukana 18

19 Siirtohinnoitteluperusteet Kustannusten kohdentaminen, esimerkki Tuote tk, h/a Mittaus /a Laskutus /a Ka. asiakas Perusmaksu Energiamaksu tehomaksu kwh/a kwh/a kw /a snt/kwh /kw päivä yö päivä yö Yleis 3*25 A ,24 1,85 Yleis 3* 63 A ,20 1,85 Aika 3*25 A ,86 2,51 1,25 Teho pj ,55 1,57 1,05 6,89 Keskimääräinen tk 1800 painotettu 19

20 Siirtohinnoittelulaskelmat Tarvittavia perustietoja: Tuoteryhmittäin; yksikköhinnat, siirtomäärät, liikevaihto, arvio asiakasryhmäjaosta nykytila, arvio lähivuosista (siirtomäärät asiakasryhmittäin) asiakasryhmien kuormitusmallit tuoteryhmittäiset kuormitusmallit, yhteensopivuus mitattujen tietojen kanssa mitatut/lasketut kuormitukset koko yhtiö sähköasemat kj-lähdöt sähköasemien, kj-verkon, jakelumuuntamoiden ja pj-verkon häviöenergiat sähköasemien, kj-verkon, muuntamoiden, pj-verkon ja muun laitteiston JHA- ja NKA-arvot sekä pitoajat mittaus- ja laskutuskustannukset tuoteryhmittäin, /asiakas,a 20

21 Sähkönjakeluverkkotoiminta, hinnoittelun perusteita Hinnoittelumallin valintaproblematiikkaa, ovatko tariffit energia- vai perusmaksupainotteisia Verkkoyhtiö saa päättää kustannusten kohdentamisen Tehopainotteinen (perusmaksupainotteinen) sähköteknisen ajattelumallin mukainen asiakkaiden vaikeasti ymmärrettävissä/hyväksyttävissä - etenkin pienkäyttäjät ohjaa verkoston rakentamista ei kannusta taloudelliseen energiankäyttöön riskitön verkkoyhtiölle Energiapainotteinen järjestelmänäkökulman mukainen hinnoittelumalli ohjaa taloudelliseen energiankäyttöön tulonsiirto suurkäyttäjiltä pienkäyttäjille periaatteessa asiakkaiden helposti hyväksymä sisältää pienen riskin verkkoyhtiön kannalta 21

22 Sähkönjakeluverkkotoiminta, hinnoittelun perusteita Kustannusten kohdentaminen Järjestelmä Siirto Jakelu W asiakas Käyttömaksu Energia, W Siirtokanava Siirto Jakelu P asiakas Siirtokanavamaksu Teho; P, cosfii Tehopohjainen hinnoittelu * asiakas varaa siirtokanavan käyttöönsä * käyttö ei vaikuta juurikaan maksun suuruuteen Asiakkaan näkökulmasta * yksinkertainen ja helppo * vaikeasti asiakkaan ymmärrettävissä * riippumattomuus käytöstä * yleisten hinnoittelutrendien vastainen * energiankäytön lisäys pienin kustannuksin * halpa energia tarjoaa mahdollisuuksia uusiin toimintoihin * vaatii korkealaatuista toimitusta 22

23 Sähkönjakeluverkkotoiminta, tariffien perusteita Kustannusten kohdentaminen Tehopohjainen hinnoittelu Järjestelmä Siirto Jakelu W asiakas Käyttömaksu Energia, W Siirtokanava Siirto Jakelu P asiakas Siirtokanavamaksu Teho; P, cosfii Sähköyhtiön näkökulmasta * varmaa riskitöntä tuloa stabiilissa tilanteessa * alkuvaiheessa liityntätehoista otetaan tyhjät pois * dynamiikkaa hinnoitteluun * ohjaa verkostokapasiteetin tehokkaaseen käyttöön * siirtokustannuksia alentava vaikutus * käyttövarmuusvaatimukset kasvavat * pysyvää kritiikkiä asiakkailta, imago kärsii * liittymismaksujen alentaminen 23

24 Sähkönjakeluverkkotoiminta, tariffien perusteita Kustannusten kohdentaminen Järjestelmä Siirto Jakelu W asiakas Käyttömaksu Energia, W Siirtokanava Siirto Jakelu P asiakas Siirtokanavamaksu Teho; P, cosfii Energiapohjainen hinnoittelu * maksu käytön mukaan * järjestelmänäkökulma Asiakkaan näkökulmasta * yksinkertainen ja helppo * asiakkaan helposti ymmärrettävissä, sama kuin energiakaupassa * ohjaa energiansäästöön muttei tehon säästöön * energian suurkäyttäjät olisivat ainakin aluksi ihmeissään 24

25 Sähkönjakeluverkkotoiminta, tariffien perusteita Järjestelmä Kustannusten kohdentaminen Siirtokanava Energiapohjainen hinnoittelu Sähköyhtiön näkökulmasta Siirto Siirto * tulokertymä dynaaminen kuormitusmuutoksiin * riski (pieni) hetkelliseen tulotason laskuun energian käytön vähentymisen seurauksena Jakelu W asiakas Käyttömaksu Energia, W Jakelu P asiakas Siirtokanavamaksu Teho; P, cosfii * ei suoraa teho-ohjausta, ei tehosta verkon käyttöastetta * verkostokapasiteetin lisäykset perittävä liittymismaksuissa *liittymismaksujen korotukset * pääasiassa myönteinen imagotekijä; * suurkäyttäjät kritisoivat kustannusten nousua 25

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO KAUPUNKIALUEELLA TOIMIVAN SÄHKÖNJAKELUVERKKOYHTIÖN SIIRTOHINNOITTELUN KEHITTÄMINEN

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO KAUPUNKIALUEELLA TOIMIVAN SÄHKÖNJAKELUVERKKOYHTIÖN SIIRTOHINNOITTELUN KEHITTÄMINEN LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Sähkötekniikan koulutusohjelma Esa Niemelä KAUPUNKIALUEELLA TOIMIVAN SÄHKÖNJAKELUVERKKOYHTIÖN SIIRTOHINNOITTELUN KEHITTÄMINEN Työn tarkastajat:

Lisätiedot

KIMMO LUMMI SÄHKÖN SIIRTOHINNOITTELU JA KUORMITUSMALLIEN KÄYT- TÖ TARIFFISUUNNITTELUSSA

KIMMO LUMMI SÄHKÖN SIIRTOHINNOITTELU JA KUORMITUSMALLIEN KÄYT- TÖ TARIFFISUUNNITTELUSSA KIMMO LUMMI SÄHKÖN SIIRTOHINNOITTELU JA KUORMITUSMALLIEN KÄYT- TÖ TARIFFISUUNNITTELUSSA Diplomityö Tarkastaja: professori Pertti Järventausta Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka. Suunnitteluperusteet Jarmo Partanen

BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka. Suunnitteluperusteet Jarmo Partanen BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka Suunnitteluperusteet Jarmo Partanen Suunnittelun tavoite Tavoitteena kustannusten minimointi pitkällä aikavälillä. T 0 T K inv( t) Kk äy( t) Kkesk( t) Kkun ( t) t1 K inv

Lisätiedot

BL20A0400 Sähkömarkkinat. Sähköverkkoliiketoiminnan valvonta Jarmo Partanen

BL20A0400 Sähkömarkkinat. Sähköverkkoliiketoiminnan valvonta Jarmo Partanen BL20A0400 Sähkömarkkinat Sähköverkkoliiketoiminnan valvonta Jarmo Partanen Sähköverkkoliiketoiminnan valvonta Sähköverkkoliiketoiminta on monopolitoimintaa, jossa omistajilla on voittoodotuksia. Sähkönkäyttäjillä

Lisätiedot

Sähköverkko- ja sähkökauppaliiketoiminnan nykytila ja kehitysnäkymiä

Sähköverkko- ja sähkökauppaliiketoiminnan nykytila ja kehitysnäkymiä Raportti 15.6.2015 Sähköverkko- ja sähkökauppaliiketoiminnan nykytila ja kehitysnäkymiä Lappeenrannan teknillinen yliopisto 2015 Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology

Lisätiedot

Selvitys sähkön pientuotannon nettolaskutuksesta

Selvitys sähkön pientuotannon nettolaskutuksesta Selvitys sähkön pientuotannon nettolaskutuksesta 15. kesäkuuta 2012 Toimeksiantaja: Työ- ja elinkeinoministeriö Loppuraportti Laatinut: Bionova Consulting Bionova Consulting 2012 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO...2

Lisätiedot

6 SÄHKÖLIIKETOIMINTAA

6 SÄHKÖLIIKETOIMINTAA 6 SÄHKÖLIIKETOIMINTAA Suomessa astui voimaan 1.6.1995 uusi sähkömarkkinalaki. Sen vaikutuksesta sähkön suurkuluttajat eli suuret teollisuusyritykset, joiden teho on yli 500 kw, ovat voineet ostaa sähköä

Lisätiedot

Sähkömarkkinat - opetusmoniste

Sähkömarkkinat - opetusmoniste LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LUT ENERGIA SÄHKÖTEKNIIKKA Sähkömarkkinat - opetusmoniste LUT 2014 Jarmo Partanen, Satu Viljainen, Jukka Lassila, Samuli Honkapuro, Kaisa Salovaara, Salla Annala, Mari

Lisätiedot

Tariffirakenne-esitys ja palautteet. Neuvottelukunta 16.12.2014 Pertti Kuronen

Tariffirakenne-esitys ja palautteet. Neuvottelukunta 16.12.2014 Pertti Kuronen Tariffirakenne-esitys ja palautteet Neuvottelukunta 16.12.2014 Pertti Kuronen 2 Kantaverkkosopimus ja -hinnoittelu 2016 aikataulutus Hankkeen käynnistys Energiavirasto Keskustelu tariffirakenteesta sekä

Lisätiedot

Energia ja omistajuus Loppuraportti

Energia ja omistajuus Loppuraportti Energia ja omistajuus Loppuraportti 31/5/211 Lappeenranta University of Technology Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknillinen tiedekunta. LUT Energia Tutkimusraportti 15 Lappeenranta University of

Lisätiedot

ALUEELLISEN SÄHKÖKUORMAN ENNUSTAMISEN KEHITTÄMINEN

ALUEELLISEN SÄHKÖKUORMAN ENNUSTAMISEN KEHITTÄMINEN Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Sähkötekniikan laitos Timo Kaartio ALUEELLISEN SÄHKÖKUORMAN ENNUSTAMISEN KEHITTÄMINEN Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön tilaama selvitys pientuotannon nettolaskutusmenettelyistä Energiateollisuus ry:n kommentit

Työ- ja elinkeinoministeriön tilaama selvitys pientuotannon nettolaskutusmenettelyistä Energiateollisuus ry:n kommentit SÄHKÖVERKKO SÄHKÖKAUPPA Heinimäki, Lehto 11.9.2014 LAUSUNTO 1(6) Työ- ja elinkeinoministeriön tilaama selvitys pientuotannon nettolaskutusmenettelyistä Energiateollisuus ry:n kommentit Energiateollisuus

Lisätiedot

PK-yritysten energiaopas

PK-yritysten energiaopas PK-yritysten energiaopas 2003 Kauppa- ja teollisuusministeriö Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto TT ISBN 951-9148-96-5 2 PK-yritysten energiaopas Esipuhe Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton

Lisätiedot

Teho ja vesivirta kaukolämmön maksuperusteina

Teho ja vesivirta kaukolämmön maksuperusteina Teho ja vesivirta kaukolämmön maksuperusteina Suositus K15/2014 Kaukolämpö Teho ja vesivirta kaukolämmön maksuperusteina Energiateollisuus ry 2014 Energiateollisuus ry Suositus K15/2014 Sopimustehotyöryhmä

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSOISTA

VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSOISTA Vammalan kaupunki Mouhijärven, Punkalaitumen ja Äetsän kunnat SELVITYS YHDISTETYN VESIHUOLTOLAITOKSEN KUSTANNUKSISTA JA TAKSOISTA & Tiivistelmä 2007 # 391 TOIMEKSIANTO Vammalan kaupunki sekä Punkalaitumen,

Lisätiedot

Sähköpalveluhinnasto. LIITTYMISHINNASTO Pysyvät liittymät. Turun Sataman palveluhinnasto 2014 Sähköpalveluhinnasto 1/5. Yleistä.

Sähköpalveluhinnasto. LIITTYMISHINNASTO Pysyvät liittymät. Turun Sataman palveluhinnasto 2014 Sähköpalveluhinnasto 1/5. Yleistä. Sähköpalveluhinnasto 1/5 Sähköpalveluhinnasto Voimassa 1.6.2014 alkaen. LIITTYMISHINNASTO Pysyvät liittymät Yleistä Liittymishinnastossa on esitetty liittymis- ja kytkentämaksut. Liittymismaksulla liittyjä

Lisätiedot

JUHANI LEPISTÖ VERKON LUOTETTAVUUSMALLIN KEHITTÄMINEN KUNNOSSA- PITO-OHJELMAN TUEKSI

JUHANI LEPISTÖ VERKON LUOTETTAVUUSMALLIN KEHITTÄMINEN KUNNOSSA- PITO-OHJELMAN TUEKSI JUHANI LEPISTÖ VERKON LUOTETTAVUUSMALLIN KEHITTÄMINEN KUNNOSSA- PITO-OHJELMAN TUEKSI Diplomityö Tarkastaja: professori Pekka Verho Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSOISTA

VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSOISTA Vammalan kaupunki Mouhijärven, Punkalaitumen ja Äetsän kunnat SELVITYS YHDISTETYN VESIHUOLTOLAITOKSEN KUSTANNUKSISTA JA TAKSOISTA Tiivistelmä & 2007 # 391 TOIMEKSIANTO Vammalan kaupunki sekä Punkalaitumen,

Lisätiedot

JESSE RUOTSALAINEN KYSYNTÄJOUSTO SÄHKÖMARKKINOILLA

JESSE RUOTSALAINEN KYSYNTÄJOUSTO SÄHKÖMARKKINOILLA JESSE RUOTSALAINEN KYSYNTÄJOUSTO SÄHKÖMARKKINOILLA Projektityö Tarkastaja: tutkija Sami Repo 2 3 TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Sähkötekniikan koulutusohjelma RUOTSALAINEN, JESSE: Kysyntäjousto

Lisätiedot

Määräys. sähköverkkotoiminnan tunnusluvuista ja niiden julkaisemisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011

Määräys. sähköverkkotoiminnan tunnusluvuista ja niiden julkaisemisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011 dnro 963/002/2011 Määräys sähköverkkotoiminnan tunnusluvuista ja niiden julkaisemisesta Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011 Energiamarkkinavirasto on määrännyt 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun

Lisätiedot

JUHO LINSURI KIINTEISTÖN ENERGIAJÄRJESTELMÄN VAIKUTUS ENERGIAKUSTANNUKSIIN

JUHO LINSURI KIINTEISTÖN ENERGIAJÄRJESTELMÄN VAIKUTUS ENERGIAKUSTANNUKSIIN JUHO LINSURI KIINTEISTÖN ENERGIAJÄRJESTELMÄN VAIKUTUS ENERGIAKUSTANNUKSIIN Diplomityö Tarkastaja: dosentti Hannu Ahlstedt Tarkastaja ja aihe hyväksytty Teknisten tieteiden tiedekuntaneuvoston kokouksessa

Lisätiedot

Sähkönjakeluverkon häviösäästöjen laskennan ja raportoinnin kehittäminen ja yhdenmukaistaminen

Sähkönjakeluverkon häviösäästöjen laskennan ja raportoinnin kehittäminen ja yhdenmukaistaminen Sähkönjakeluverkon häviösäästöjen laskennan ja raportoinnin kehittäminen Anssi Seppälä Petri Trygg Enease Oy Tietäjäntie 2 02130 Espoo www.enease.fi (09) 454 00550 2011 1/32 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2013 SISÄLTÖ:

VUOSIKATSAUS 2013 SISÄLTÖ: VUOSIKATSAUS SISÄLTÖ: Katsaus vuodesta... 5 Sähköverkkoliiketoiminta... 6 Sähköverkon käyttö ja energian mittaus... 8 Muu sähköliiketoiminta... 10 Asiakaspalvelu... 12 Talous... 13 Sähkön tuotanto ja tuotantohankkeet...

Lisätiedot

ESISELVITYS HAJAUTETUN PIENIMUOTOISEN SÄHKÖNTUOTANNON LIIKETOIMINNALLISISTA TOIMINTAEDELLYTYKSISTÄ LAPISSA

ESISELVITYS HAJAUTETUN PIENIMUOTOISEN SÄHKÖNTUOTANNON LIIKETOIMINNALLISISTA TOIMINTAEDELLYTYKSISTÄ LAPISSA ESISELVITYS HAJAUTETUN PIENIMUOTOISEN SÄHKÖNTUOTANNON LIIKETOIMINNALLISISTA TOIMINTAEDELLYTYKSISTÄ LAPISSA Osaraportti projektiin: Bioenergian käytön ja tuottamisen toteutettavuus Lapissa 1.3.2007-28.2.2008

Lisätiedot

Sähköverkkoyhtiön tietojärjestelmien kehittäminen

Sähköverkkoyhtiön tietojärjestelmien kehittäminen Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto Sähköverkot ja suurjännitetekniikka Stefan Forsström Sähköverkkoyhtiön tietojärjestelmien kehittäminen Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi

Lisätiedot

Pohjoismainen sähkömarkkina ja edelläkävijyyden eväät

Pohjoismainen sähkömarkkina ja edelläkävijyyden eväät Pohjoismainen sähkömarkkina ja edelläkävijyyden eväät Kilpailukyky Kestävä kehitys Tasapaino? Tasapaino? Kestävä Toimitusvarmuus Toimitusvarmuus Sisältö: 1. Askel askeleelta kohti eurooppalaista sähkömarkkinaa...

Lisätiedot

VUOSI 2011 KÄYTETYT LYHENTEET

VUOSI 2011 KÄYTETYT LYHENTEET VUOSIKERTOMUS 2011 Haukiputaan Sähköosuuskunta 2011 VUOSI 2011 KÄYTETYT LYHENTEET lyhenne yksikkö esimerkki ENERGIA kwh kilowattitunti 6 kwh, sähkökiukaan tunnin käyttö MWh megawattitunti 20 MWh, keskiverto

Lisätiedot

VUOSI 2013 KÄYTETYT LYHENTEET

VUOSI 2013 KÄYTETYT LYHENTEET VUOSIKERTOMUS 2013 Haukiputaan Sähköosuuskunta 2013 VUOSI 2013 KÄYTETYT LYHENTEET lyhenne yksikkö esimerkki ENERGIA kwh kilowattitunti 6 kwh, sähkökiukaan tunnin käyttö MWh megawattitunti 20 MWh, keskiverto

Lisätiedot

Energiateollisuus ry

Energiateollisuus ry Selvitys 60N50162.01-E0001 24.2.2010 Energiateollisuus ry Kaukolämpöjärjestelmän paluuveden hyväksikäyttö kiinteistöjen lämmityksessä Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida

Lisätiedot

TALOUSHALLINNON PALVELUIDEN HINNOITTELU

TALOUSHALLINNON PALVELUIDEN HINNOITTELU TALOUSHALLINNON PALVELUIDEN HINNOITTELU Case KuntaPro Oy Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Liiketalous Visamäki syksy 2013 Heidi Ihaniemi TIIVISTELMÄ VISAMÄKI Liiketalous Laskentatoimi Tekijä Heidi Ihaniemi

Lisätiedot