Tariffirakenne-esitys ja palautteet. Neuvottelukunta Pertti Kuronen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tariffirakenne-esitys ja palautteet. Neuvottelukunta 16.12.2014 Pertti Kuronen"

Transkriptio

1 Tariffirakenne-esitys ja palautteet Neuvottelukunta Pertti Kuronen

2 2 Kantaverkkosopimus ja -hinnoittelu 2016 aikataulutus Hankkeen käynnistys Energiavirasto Keskustelu tariffirakenteesta sekä loistehon ja loistehoreservin käsittelystä Energiavirasto Kantaverkkopalvelun ehtojen vahvistaminen Kevät 2014 Kevät Toimintaympäristö Strategia Organisointi 2013 Strategiset valinnat Tariffirakenteen vaihtoehtoja Maksukomponentit Loisteho- ja loistehoreserviperiaatteet Tariffirakenteen valinta Tarvittavat sopimusmuutokset Sopimusluonnos Syksy 2014 Kantaverkon nimeäminen Tariffi 2016 verkkopäivässä Kantaverkkosopimus Syksy 2015 Uusi sopimuskausi Uudet sopimukset voimaan Neuvottelukunta 18.3 Strategiset valinnat Evästykset tariffirakenteelle Neuvottelukunta 19.5 Tariffirakennevaihtoehdot Vaikutukset tyyppiasiakkaille Loisteho- ja loistehoreserviperiaatteet Neuvottelukunta 28.8 Tariffirakenne ja maksukomponentit Asiakaskeskustelut tariffirakenne sopimusmuutokset Neuvottelukunta Kantaverkkopalvelun ehdot Asiakaskeskustelut sopimusehtomuutokset allekirjoitukset

3 3 Kantaverkkosopimuksen uusittu rakenne Sopimus Liitteet Muut dokumentit

4 4 Kantaverkkosopimus 2016, rakenne Kantaverkkosopimus Sopijapuolet ja sopimuksen tarkoitus Kantaverkkosopimus voimassa toistaiseksi 2. Sopimuksen voimassaolo, toistaiseksi 3. Sopimuksen ehdot, sovellettavat liitteet 4. Sopimuksen muutokset 5. Salassapito 6. Sopimuksen siirtäminen, irtisanominen ja purkaminen 7. Erimielisyydet 8. Muut sopimusehdot 9. Allekirjoitukset Liite 1 Liite 2 Liite 3 Lisäksi sovellusohjeet ja liittymisehdot (YLE ja VJV) LIITE 1, Kantaverkkopalveluehdot Ehtojen soveltaminen 2. Kantaverkon kehittäminen 3. Asiakkaan kantaverkkoliitynnät 4. Järjestelmävastuu 5. Kantaverkkopalvelun laatu, rajoitukset ja keskeytykset 6. Loissähkö ja loistehoeservi 7. Laskutusmittaukset ja sähköntuotantoilmoitukset 8. Maksut ja niiden määräytyminen 9. Maksuehdot 10. Maksujen ja ehtojen tarkistukset 11. Vahingonkorvaukset 12. Ylivoimainen este LIITE 2, Asiakkaan liittymispisteet sekä mittaus- ja laskutustiedot LIITE 3, Palveluhinnoittelu 1. Pätö- ja loissähköenergian toimituksen hinnoittelurakenne 2. Sovellettavat yksikköhinnat 3. Päivitetään vuosittain

5 5 Keskeiset muutosehdotukset 1. Sopimusrakenteen muutos Voimassa toistaiseksi Palveluehdot, hinnoittelu ja mittaus/laskutustiedot omilla liitteillään 2. Hinnoittelurakenne Askel tehopohjaisempaan suuntaan; kulutus ja tuotanto Tuotannon maksuosuuden kasvattaminen Maksuja kohdistetaan osin myös liittymispisteen takaiselle tuotannolle 3. Loissähkö ja loistehoreservi Liittymispistekohtaiset loistehon otto ja antorajat, päivitys vuosittain Seuranta ja laskutus liittymispisteittäin Loisreservi jatkossa velvoitepohjainen Pyydetystä jännitetuesta maksetaan 4. Tarkennuksia maksuehtoihin Vakuus: Sähkövero ja siihen liittyvät pankkitakuut koskien verovelvollisia Maksuvelvollisuuden laiminlyönti; maksumuistutus, pankkitakuut, palvelun keskeyttäminen 5. Haarajohtojen seuranta

6 6 Tariffirakenteen kehittäminen Lähtökohdat Ehdotus asiakaskeskusteluihin Palautteet sopimus- ja tariffirakenteesta

7 7 Kantaverkkopalveluhinnoittelun lähtökohdat Lisäpalveluilla oma hinnoittelu Aiheuttamisperiaate Reguloitu tuotto Aiheuttamisperiaate Avoimuus Tasapuolisuus Rakenteen selkeys ja yksinkertaisuus Tariffi 2016 EU:n tariffiregulaatio Tehokkuus Vastuullisuus Alueellinen tasahinnoittelu Yksi tarjousalue Suomessa

8 8 Tuotannon maksuissa tasapainotetaan useita näkökulmia Kustannusvastaavuus, aiheuttamisperiaate Osuus esim. häviöistä, reserveistä tai investoinneista Eurooppalainen regulaatio Regulaatio Tuotannon maksu /MWh 0,0 1,2 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 Tuotannon maksut Itämeren alueella 0 Norja Ruotsi Suomi Tanska Puola Viro Saksa Latvia Liettua

9 9 Asiakaskeskusteluissa esitetty: Jatkokehitysvaihtoehdot keskustelun pohjaksi Komponentti 0-vaihtoehto 2015 yksikkö-hinnat Vaihtoehto A Häviöt kohdistetaan antoenergialle ja reservit voimalaitosten liittymistehoon Kulutus, talvi/talviarki Kulutus, muu aika Kantaverkosta otto Kantaverkkoon anto Tuotanto Tuotannon keskihinta *) Tuotannon osuus kantaverkkotulosta /MWh /MWh 4,10 7,9 2,05 2,3 0,90 0,9 0,90 0, /MW,a 0,5 0,7 11 % 14 % Talvijakson pituus 5 kk 3670 h 3 kk, talviarkipäivän pituus klo h *) Tuotannon keskihinta laskettu koko Suomen sähköntuotannolle

10 10 Hinnoittelurakenteen vaikutuksia eri tyyppiasiakkaille Tyyppiasiakkaiden muutos ( /MWh), hintataso 2015 Asiakas Profiili 2015 yksikköhinnat /MWh Vaihtoehto A Häviöt kohdistetaan antoenergialle ja reservit voimalaitosten liittymistehoon /MWh Teollisuuskuluttaja Pitkä käyttöaika 3,81-0,14 Teollisuuskuluttaja Myös vastapainetuotantoa 3,54-0,03 Tuulivoimatuottaja Kantaverkkoliityntä 0,90 +0,24 Sähkön tuottaja Pitkä käyttöaika 0,90-0,11 Kaupunki jakeluyhtiö Alueellinen jakeluyhtiö Omavarainen 3,31 +0,29 Ei tuotantoa 4,00 +0,01 Lauhdetuottaja Osallistuu säätöön 0,90 +0, Neuvottelukunta

11 11 Yleispalautetta muutosehdotuksista 1(2) 1. Aikataulu Energiaviraston vahvistusmenettelyn osalta ehdotettiin sopimusehtoja vahvistettavaksi jo keväällä/kesällä Myös asiakkaiden tulee muuttaa omia sopimuksiaan vastaavaksi, joten tähän olisi hyvä jättää aikaa 2. Sopimusrakenne ja voimassaolo Ei esteitä sopimusrakennemuutokselle, jossa palveluehdot, hinnoittelu ja mittaus/laskutustiedot omilla liitteillään Voimassaoloajan muutos toistaiseksi voimassa olevaksi sopimukseksi sopii Ohjeet ja ehdot tulisi olla helposti ja kootusti saatavilla (viimeisin päivitetty versio) Sopimuksen, ohjeiden ja ehtojen muuttamisperiaate oltava selkeä 3. Hinnoittelurakenne Hinnoittelurakenteen kehittäminen tehopohjaisempaan suuntaan ja tuotannon maksuosuuden kasvattaminen sekä laajentaminen liittymispisteen takaiselle tuotannolle sai kannatusta sähkön käyttäjiltä ja jakeluverkkoyhtiöiltä Hinnoittelumuutoksiin tulisi varata riittävästi aikaa (vähintään 3 kk), jotta asiakkaat ehtivät muuttaa omaa hinnoitteluaan Tuotannon maksut Ehdotettiin huomioitavaksi säätävälle tuotannolle alennuskomponentti tuotannon maksuihin Tuotannon tehomaksun tehon määrittämisen osalta ehdotettiin tarkempaa määrittelyä ja esimerkkejä eri tilanteessa. Tuotannon tehomaksun osalta määrittelyperusteena ehdotettu voimalaitoksen nimellistä pätötehoa (ei generaattorin kilpiarvoa). Voimalaitoksen tehon määrää useimmiten turpiinin pätöteho ja joissain tapauksissa kattila Kommenttina tuotiin esille, että rakennemuutoksessa lauhdetuottajien yksikköhinta nousee eniten Tuotiin esille, että jakeluverkkohinnoittelussa nyt sähkömarkkina-asetuksessa 0,7 /MWh yläraja, joka ei riitä kattamaan jakeluverkon siirtoverkon kustannuksia. Asiaa hyvä keskustella TEM:n suuntaan Kulutuksen maksut Ehdotettu muutos kulutuksen hinnan talvi arki/muu aika hintaporrastuksen osalta (talviajan määrittely 3 kk nykyisen 5 kk sijaan ja käyttöön myös arkihinta 7-21 välillä). Muutos haasteellinen esim. PK-sektorin siirtohinnoittelussa(?) Asia on huomioitavissa, mutta esitettiin maltillisempia (mahdollisesti asteittaisia) muutoksia ja ennakkotietoa hinnoittelun suunnasta Tarkistettava onko arkihinnan aikataulu ristiriidassa valtioneuvoston asetuksen 66/2009 aikataulun kanssa (asetuksessa 7-22)

12 12 Yleispalautetta muutosehdotuksista 2(2) 4. Loissähkö ja loistehoreservi Ehdotettiin, että myös sopiminen keskitetystä kompensoinnista tulisi mahdollistaa liittymispistekohtaisessa seurannassa Ehdotettiin haasteellisimpien kohteiden osalta siirtymäaikaa ja mahdollisuutta tehdä etenemissuunnitelma kompensoinnin hoitamiseksi (mahdollinen kompensointilaitteen investointi voi kestää) Haasteena etenkin kasvava loistehon anto kantaverkon suuntaan (kun kaapeliverkko kasvaa) 5. Tarkennuksia maksuehtoihin Sähkövero ja siihen liittyvä pankkitakuu nähtiin hyvänä Ehdotettiin, että maksumuistutuksen lisäksi takuu/ennakkomaksu voitaisiin periä myös mikäli asiakkaalla on muita maksuhäiriöitä 6. Netotusperiaatteet (luonnoksessa verkkonetotus ei sallittu) Ehdotettiin sovellettavaksi kiskonetotuksen periaatteita myös rinnankäyvässä verkossa suppealla alueella 7. Haarajohtojen seuranta Esitettyä seurantalomaketta ekstranet-palvelun kautta tulisi vielä hieman tarkentaa ennen käyttöönottoa 8. Kantaverkon määrittely Ehdotettiin kantaverkon laajuuden määritystä pitkälle tulevaisuuteen, jotta asiakkaiden omat pitkän ajan investointisuunnitelmat olisivat helpompi toteuttaa. Verkon kehittämisestä tulisi sopia yhdessä kantaverkon ja asiakkaiden kanssa pitkäjänteisesti hyvissä ajoin ennen mahdollisia rajausmuutoksia Palautteena tuotiin esille, että kantaverkosta pois rajattavat johdot eivät jakaudu alueellisesti tasaisesti

13 13 Tariffirakenne-esitys Esitys kantaverkkotariffin rakenteeksi KVS2016 Vaikutus eri asiakasryhmille Loistehon hinnoittelu

14 14 Millä mennään eteenpäin? Tarkennettu esitys jatkoon Tarriffirakenteen komponentti Yksikköhinnat ***) Häviöt kohdistetaan antoenergialle ja reservit voimalaitosten liittymistehoon Talvijakson pituus Kulutus, talvi/talviarki Kulutus, muu aika Kantaverkosta otto Kantaverkkoon anto Tuotanto *) Tuotannon keskihinta **) Tuotannon osuus kantaverkkotulosta /MWh 3 kk, joulu helmikuu talviarkipäivän pituus klo 7-21, ma - pe 900 h 6,9 2,3 0,9 0, /MW,a 0,7 14 % *) Tuotannon nettopätöteholle, MW (komission asetuksen (EU) 543/2013 mukainen ilmoitus) **)Tuotannon keskihinta laskettu koko Suomen sähköntuotannolle ***) Yksikköhinnat laskettu vuoden 2015 tariffitason mukaisina

15 15 Tarkennetun hinnoittelurakenteen vaikutuksia eri tyyppiasiakkaille Tyyppiasiakkaiden muutos ( /MWh), hintataso 2015 Asiakas Profiili 2015 yksikköhinnat /MWh Vaihtoehto A Häviöt kohdistetaan antoenergialle ja reservit voimalaitosten liittymistehoon /MWh Teollisuuskuluttaja Pitkä käyttöaika 3,81-0,20 Teollisuuskuluttaja Myös vastapainetuotantoa 3,54-0,07 Tuulivoimatuottaja Kantaverkkoliityntä 0,90 +0,24 Sähkön tuottaja Pitkä käyttöaika 0,90-0,11 Kaupunki jakeluyhtiö Alueellinen jakeluyhtiö Omavarainen 3,31 +0,19 Ei tuotantoa 4,00-0,11 Lauhdetuottaja Osallistuu säätöön 0,90 +0, Neuvottelukunta

16 16 Loissähkön hinnoittelu Nykyinen loissähkötariffi loistehomaksu: 3000 /MVAr,kk loisenergiamaksu: 10 /MVArh Uusi loissähkötariffi loistehomaksu, kantaverkosta otto: 1000 /MVAr,kk loistehomaksu, kantaverkkoon anto: 1500 /MVAr,kk loisenergiamaksu: 5 /MVArh Loissähkön maksut tarkistetaan vuosittain samassa yhteydessä kuin kantaverkkomaksut Loistehoreservi muutetaan velvoitepohjaiseksi kantaverkkoon liittyneille tuottajille ei enää makseta 2016 alkaen (maksut ovat olleet yhteensä noin 1 M /vuosi) Neuvottelukunta

17 17 Loissähkön hinnoittelun perusteet Nykyisen tariffin pohjana oli "sakkohinnoittelu", ei perustunut todellisiin kustannuksiin, käytännössä ei ole laskutettu kuin kerran asiakkaan pyynnöstä (investointiesityksensä tueksi) Uusi hinnoittelu perustuu kompensoinnin aiheuttamiin todellisiin kustannuksiin, samaa hinnoittelua käytetään myös toisinpäin Fingridin pyytäessä asiakasta kompensoimaan kantaverkon tarpeeseen loistehomaksu kattaa kompensoinnin investointikustannukset (kompensointireaktori kallis verrattuna kondensaattoriin => anto kalliimpi) loistehon varaaman siirtokapasiteetin siirtojohdosta kompensoinnin kunnossapidon ja käytön loisenergiamaksu kattaa kompensoinnin häviökustannukset loistehon siirron aiheuttamat häviökustannukset Neuvottelukunta

18 Fingrid välittää. Varmasti.

PL 530 y J SAAPUNUT 24-10-2013 00101 HELSINKI

PL 530 y J SAAPUNUT 24-10-2013 00101 HELSINKI Fq-C3- \ Energiamarkkinavirasto Päätös 1 (8) 7 J(O\( P 18.10.2013 Dnro 484/433/2011 PL 530 y J SAAPUNUT 24-10-2013 00101 HELSINKI Energiamarkkinavirastoon 15.5.2013 saapunut hakemuksenne Asia Asianosainen

Lisätiedot

2 Kilpailuoikeudellisen ohjeistuksen sitovuuden toteaminen

2 Kilpailuoikeudellisen ohjeistuksen sitovuuden toteaminen AK / Jussi Jyrinsalo 19.5.2014 FINGRID OYJ:N NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS 1/2014 Aika 18.3.2014 klo 13:00-15:30 Paikka Fingrid Oyj, Läkkisepäntie 21, Helsinki Läsnä Poissa Antti Koskelainen pj. Tapio Jalonen

Lisätiedot

Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet

Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet 2013 VUOSIKERTOMUS Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet Fingrid laatii konsernitilinpäätöksen ja osavuosikatsaukset kansainvälisten EU:n hyväksymien IFRS-raportointistandardien ja arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

Hinta-alueselvitys Loppuraportti Marraskuu 2009

Hinta-alueselvitys Loppuraportti Marraskuu 2009 Hinta-alueselvitys Loppuraportti Marraskuu 2009 Fingrid Oyj, Arkadiankatu 23 B, 00100 Helsinki, puh. 030 395 5000, www.fingrid.fi Sisältö Yhteenveto... 1 1 Selvityksen taustat ja tehtävänanto... 6 2 Selvityksen

Lisätiedot

FINGRID OYJ:N NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS 3/2013

FINGRID OYJ:N NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS 3/2013 FINGRID OYJ:N NEUVOTTELUKUNNAN KOKOUS 3/2013 Aika 10.9.2013 klo 9:00-11:45 Paikka Fingrid Oyj, Helsinki Läsnä Tapani Liuhala pj. Elenia Oy Tapio Jalonen Rovakaira Oy Antti Koskelainen Outokumpu Oyj Jussi

Lisätiedot

TUULIVOIMAN MARKKINAVAIKUTUKSET

TUULIVOIMAN MARKKINAVAIKUTUKSET TUULIVOIMAN MARKKINAVAIKUTUKSET SUOMEN TUULIVOIMAYHDISTYS RY Selvityksen toteutus: Energiakolmio Oy SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 1 2. Pitkän aikavälin skenaario 2030... 2 2.1 Arvio sähköntarpeesta...

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sähkömarkkinalain sekä maakaasumarkkinalain 4 luvun 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähkömarkkinalakia ja

Lisätiedot

Sähkömarkkinat - opetusmoniste

Sähkömarkkinat - opetusmoniste LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LUT ENERGIA SÄHKÖTEKNIIKKA Sähkömarkkinat - opetusmoniste LUT 2014 Jarmo Partanen, Satu Viljainen, Jukka Lassila, Samuli Honkapuro, Kaisa Salovaara, Salla Annala, Mari

Lisätiedot

SISÄLTÄÄ TYÖTURVALLISUUS- LIITTEEN

SISÄLTÄÄ TYÖTURVALLISUUS- LIITTEEN Fingrid Oyj:n lehti 2/2013 SISÄLTÄÄ TYÖTURVALLISUUS- LIITTEEN KANTAVERKKO KEHITTYY 4 Sähkömarkkinalain uudistus muuttaa pelisääntöjä 8 liittyjän 18 Tuulivoima- ABC Skenaariot kantaverkon kehittämisen pohjana

Lisätiedot

Teho ja vesivirta kaukolämmön maksuperusteina

Teho ja vesivirta kaukolämmön maksuperusteina Teho ja vesivirta kaukolämmön maksuperusteina Suositus K15/2014 Kaukolämpö Teho ja vesivirta kaukolämmön maksuperusteina Energiateollisuus ry 2014 Energiateollisuus ry Suositus K15/2014 Sopimustehotyöryhmä

Lisätiedot

Sähköverkko- ja sähkökauppaliiketoiminnan nykytila ja kehitysnäkymiä

Sähköverkko- ja sähkökauppaliiketoiminnan nykytila ja kehitysnäkymiä Raportti 15.6.2015 Sähköverkko- ja sähkökauppaliiketoiminnan nykytila ja kehitysnäkymiä Lappeenrannan teknillinen yliopisto 2015 Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology

Lisätiedot

Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet

Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet Fingrid laatii konsernitilinpäätöksen ja osavuosikatsaukset kansainvälisten EU:n hyväksymien IFRS-raportointistandardien ja arvopaperimarkkinalain mukaisesti.

Lisätiedot

Fortumin energiakatsaus 1/2015

Fortumin energiakatsaus 1/2015 Fortumin energiakatsaus 1/2015 ESIPUHE Pohjoismainen sähkömarkkina muutoksessa Nord Pool -alue Pohjoismaissa ja Baltiassa on ainutlaatuinen esimerkki toimivasta alueellisesta sähkömarkkinasta. Pohjoismainen

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön tilaama selvitys pientuotannon nettolaskutusmenettelyistä Energiateollisuus ry:n kommentit

Työ- ja elinkeinoministeriön tilaama selvitys pientuotannon nettolaskutusmenettelyistä Energiateollisuus ry:n kommentit SÄHKÖVERKKO SÄHKÖKAUPPA Heinimäki, Lehto 11.9.2014 LAUSUNTO 1(6) Työ- ja elinkeinoministeriön tilaama selvitys pientuotannon nettolaskutusmenettelyistä Energiateollisuus ry:n kommentit Energiateollisuus

Lisätiedot

1. SUUNTAVIIVAT VALVONTAMENETELMIKSI 2016-2023

1. SUUNTAVIIVAT VALVONTAMENETELMIKSI 2016-2023 Sähköverkko LAUSUNTO 1(9) Kenneth Hänninen 14.4.2015 kirjaamo@energiavirasto.fi simo.nurmi@energiavirasto.fi Viite Lausuntopyyntönne Dnro 313/430/2015 1. SUUNTAVIIVAT VALVONTAMENETELMIKSI 2016-2023 Energiavirasto

Lisätiedot

Sähkön kysyntäjouston edistäminen

Sähkön kysyntäjouston edistäminen Sähkön kysyntäjouston edistäminen Sähkön kysyntäjouston roolia ja tavoitteita sähkömarkkinoilla selvittäneen työryhmän mietintö 14.3.2008 Mietintö julkaistaan myöhemmin työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja

Lisätiedot

4Eurooppalainen. 8Neljä sähköaluetta SÄHKÖMARKKINAT. markkinamalli haasteiden edessä. Ruotsiin. Sähkön hinta pidettävä 15kohtuullisena

4Eurooppalainen. 8Neljä sähköaluetta SÄHKÖMARKKINAT. markkinamalli haasteiden edessä. Ruotsiin. Sähkön hinta pidettävä 15kohtuullisena Fingrid Oyj:n lehti 1/2011 SÄHKÖMARKKINAT 4Eurooppalainen markkinamalli haasteiden edessä 8Neljä sähköaluetta Ruotsiin Sähkön hinta pidettävä 15kohtuullisena Tässä numerossa FINGRID Fingrid Oyj:n lehti

Lisätiedot

ESISELVITYS HAJAUTETUN PIENIMUOTOISEN SÄHKÖNTUOTANNON LIIKETOIMINNALLISISTA TOIMINTAEDELLYTYKSISTÄ LAPISSA

ESISELVITYS HAJAUTETUN PIENIMUOTOISEN SÄHKÖNTUOTANNON LIIKETOIMINNALLISISTA TOIMINTAEDELLYTYKSISTÄ LAPISSA ESISELVITYS HAJAUTETUN PIENIMUOTOISEN SÄHKÖNTUOTANNON LIIKETOIMINNALLISISTA TOIMINTAEDELLYTYKSISTÄ LAPISSA Osaraportti projektiin: Bioenergian käytön ja tuottamisen toteutettavuus Lapissa 1.3.2007-28.2.2008

Lisätiedot

Selvitys sähkön pientuotannon nettolaskutuksesta

Selvitys sähkön pientuotannon nettolaskutuksesta Selvitys sähkön pientuotannon nettolaskutuksesta 15. kesäkuuta 2012 Toimeksiantaja: Työ- ja elinkeinoministeriö Loppuraportti Laatinut: Bionova Consulting Bionova Consulting 2012 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO...2

Lisätiedot

Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet

Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet VUOSIKERTOMUS 2014 Vuosikertomus 2014 Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet Fingrid laatii konsernitilinpäätöksen ja osavuosikatsaukset kansainvälisten EU:n hyväksymien IFRSraportointistandardien

Lisätiedot

27.5.2015. Pientuotannon osto sopimusehdoissa huomioitavia asioita

27.5.2015. Pientuotannon osto sopimusehdoissa huomioitavia asioita SÄHKÖKAUPPA OHJE 1(6) 27.5.2015 Pientuotannon osto sopimusehdoissa huomioitavia asioita Tämän muistion tavoitteena on tuoda esiin niitä olennaisia asioita, joita on hyvä pohtia laadittaessa pientuotannon

Lisätiedot

Fingrid Oyj:n lehti 1/2009. Fingrid varautuu huomisen energiaratkaisuihin sivu 8. Mistä sähkössä maksetaan? sivu 12

Fingrid Oyj:n lehti 1/2009. Fingrid varautuu huomisen energiaratkaisuihin sivu 8. Mistä sähkössä maksetaan? sivu 12 Fingrid Oyj:n lehti 1/2009 Fingrid varautuu huomisen energiaratkaisuihin sivu 8 Mistä sähkössä maksetaan? sivu 12 Tässä numerossa FINGRID Fingrid Oyj:n lehti 12. vuosikerta 1/2009 Toimitus Puhelin: 030

Lisätiedot

PK-yritysten energiaopas

PK-yritysten energiaopas PK-yritysten energiaopas 2003 Kauppa- ja teollisuusministeriö Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto TT ISBN 951-9148-96-5 2 PK-yritysten energiaopas Esipuhe Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton

Lisätiedot

Haminan Energia Oy on monipuolinen energia-alan palvelutuotantoon erikoistunut yritys, joka on 100 % Haminan kaupungin omistuksessa.

Haminan Energia Oy on monipuolinen energia-alan palvelutuotantoon erikoistunut yritys, joka on 100 % Haminan kaupungin omistuksessa. VUOSIKERTOMUS 213 SISÄLLYS 3 Haminan Energian vuosi 213 4 Toimitusjohtajan katsaus 8 Varatoimitusjohtajan katsaus 12 Suomen energiavuosi 213 14 Energialiiketoiminta 16 Verkostoliiketoiminta 18 Tietohallinto

Lisätiedot

Sähköverkkoyhtiön tietojärjestelmien kehittäminen

Sähköverkkoyhtiön tietojärjestelmien kehittäminen Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto Sähköverkot ja suurjännitetekniikka Stefan Forsström Sähköverkkoyhtiön tietojärjestelmien kehittäminen Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi

Lisätiedot

6 SÄHKÖLIIKETOIMINTAA

6 SÄHKÖLIIKETOIMINTAA 6 SÄHKÖLIIKETOIMINTAA Suomessa astui voimaan 1.6.1995 uusi sähkömarkkinalaki. Sen vaikutuksesta sähkön suurkuluttajat eli suuret teollisuusyritykset, joiden teho on yli 500 kw, ovat voineet ostaa sähköä

Lisätiedot

Yksi lasku sähköstä raportti 2010

Yksi lasku sähköstä raportti 2010 Yksi lasku sähköstä raportti 2010 RAPORTTI 1/16 Yksi lasku sähköstä selvityshanke Raportti valiokuntien yhteiskokoukseen 19.11.2010 Yksi lasku sähköstä selvityshanke...1 1. Hankkeen tausta ja tehtävänasettelu...1

Lisätiedot

KANTAVERKKO ja käyttövarmuus 4 14. Käyttötoiminnan verkkosäännöt valmistelussa. Sähköjärjestelmä uudessa tilanteessa. Fingrid.

KANTAVERKKO ja käyttövarmuus 4 14. Käyttötoiminnan verkkosäännöt valmistelussa. Sähköjärjestelmä uudessa tilanteessa. Fingrid. Fingrid Oyj:n lehti 3/2012 KANTAVERKKO ja käyttövarmuus 4 14 muuttaa Sähköjärjestelmä uudessa tilanteessa Fingrid 26 Käyttötoiminnan verkkosäännöt valmistelussa PÄÄKIRJOITUS FINGRID Fingrid Oyj:n lehti

Lisätiedot

KAUKOLÄMMÖN HINNOITTELUN NYKYTILA JA TULEVAISUUDEN MAHDOLLISUUDET

KAUKOLÄMMÖN HINNOITTELUN NYKYTILA JA TULEVAISUUDEN MAHDOLLISUUDET 8KLTRIF Joulukuu 2012 KAUKOLÄMMÖN HINNOITTELUN NYKYTILA JA TULEVAISUUDEN MAHDOLLISUUDET Loppuraportti II ALKUSANAT Tässä raportissa esitetään projektin Kaukolämmön hinnoittelun nykytila ja tulevaisuuden

Lisätiedot

SÄHKÖNHANKINTAPALVELU

SÄHKÖNHANKINTAPALVELU 1(10) SÄHKÖNHANKINTAPALVELU Seutukeskus Oy Häme on Hämeenlinnan seudun kuntien omistama osakeyhtiö. Sen tehtävänä on vastata keskitetysti Hämeenlinnan seudun kuntien ja yhteisöjen palkka- ja taloushallinnosta,

Lisätiedot