Jakelutariffien kehitysmahdollisuudet. Samuli Honkapuro Lappeenrannan teknillinen yliopisto LUT Energia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jakelutariffien kehitysmahdollisuudet. Samuli Honkapuro Lappeenrannan teknillinen yliopisto LUT Energia"

Transkriptio

1

2 Jakelutariffien kehitysmahdollisuudet Samuli Honkapuro Lappeenrannan teknillinen yliopisto LUT Energia Sähkötutkimuspoolin tutkimusseminaari

3 Tutkimusprojekti Tutkimusprojekti toteutettiin aikavälillä 5/2011 5/2012 Toteuttajina LUT Energian tutkimusryhmä Jarmo Partanen, Samuli Honkapuro, Jussi Tuunanen Tutkimuksen tilaaja ja rahoittaja ST-Pooli ja Energiateollisuus ry. Tutkimushankkeen sisältö: Nykyisten tariffirakenteiden ja niiden muutostarpeiden analysointi Erilaisten kehitysvaihtoehtojen kartoittaminen ja niiden perusominaisuuksien analysointi Lupaavimmalta vaikuttavan kehitysvaihtoehdon tarkempi analysointi, sisältäen vaikutukset sähkönkäyttäjille, verkkoyhtiöille sekä sähkömarkkinoille Tulokset raportoitu tutkimushankkeen loppuraportissa: Partanen, Honkapuro, Tuunanen. Jakeluverkkoyhtiöiden tariffirakenteiden kehitysmahdollisuudet. LUT Energia tutkimusraportti 21. ISBN , ISSN ;21. Lappeenranta 2012 Raportista ilmestynyt myös englanninkielinen käännös

4 Sähkönsiirron tariffirakenteet vs. toimintaympäristön muutokset - Sähköverkkoliiketoiminnan toimintaympäristö muuttuu voimakkaasti - Energiatehokkuus* ja energiansäästö - Smart Grid konsepti; hajautettu tuotanto, monen tasoinen kysynnän jousto, energiavarastot, keskeytymätön sähkönkäyttö - Käyttövarmuuskriteeristön tiukentuminen -> investointeja - Sähkön käytön lisääminen on tehokas tapa vähentää kokonaisenergiankulutusta ja päästöjä yleismaailmallinen yhteinen näkemys. - Energiatehokkuusajattelu puolestaan pienentää yksittäisten kohteiden sähkönkäyttöä. => Merkittäviä muutoksia sähkönkäytössä ja sähkönsiirrossa - Muutokset erilaisia energiamäärissä ja huipputehoissa =>Tarve tariffirakenteiden uudistamiselle - Uudet tekniset ratkaisut asiakasrajapinnassa (AMR, kuorman ohjaukset) mahdollistavat nykyistä monipuolisemmat mittaukset ja ohjaukset => Mahdollisuus kehittää uudenlaisia siirtotuotteita * Energiatehokas sähkönkäyttö ei ole tehokasta vain energian vaan myös tehon suhteen

5 MARKKINAT Vaatimukset markkinapaikalle Uudet myyntituotteet Kysyntäjousto TEKNISET MUUTOKSET LOPPUKÄYTÖSSÄ Energiatehokkuus Ohjattavat kuormat Hajautettu tuotanto ja energiavarastot Sähköautot SOSIO-EKONOMISET MUUTOKSET Asiakkaiden käyttäytyminen Energian säästö, vihreät arvot Talouden muutokset YHTEISKUNTA Vaatimukset toimitusvarmuudelle Energia- ja ilmastopolitiikka Taloudellinen sääntely Muutokset energian ja tehon tarpeessa INFRA Ikääntyvät verkot Mittareiden uusinta Investointitarpeet Verkkoyhtiön strategia Verkoston kehittäminen Liiketoiminnan suunnittelu Hinnoittelu Tekniset mahdollisuudet TEKNIIKAN KEHITTYMINEN SÄHKÖNJAKELUSSA Älykkäät sähköverkot ja mittarit Sidosryhmien odotukset Sidosryhmät Asiakkaat Myyjät Yhteiskunta Laitevalmistajat Palvelun tarjoajat 5

6 Interaktiivinen asiakasrajapinta Markkinatoimijat TSO, DSO, sähkökauppiaat, aggregaattorit Tietojärjestelmät Ohjaussignaalit Energiavarastot akut, kondensaattorit, sähkömekaaniset, ym. Kuormitustiedot Säätökapasiteettitiedot Hintasignaalit Varaston tilan hallinta Tehotasapainon hallinta Verkko Kuormituksen hallinta Sähkönlaadun hallinta Häiriötilanteiden hallinta Asiakasrajapinta (INCA) Kuormien hallinta Sähkönlaadun hallinta Tehotasapainon hallinta Kuormat ohjattavat, ei ohjattavat, asiakaslähtöinen priorisointi Tuotannon hallinta Tuotanto aurinko, tuuli, biokaasu, ym. PHEV EV mobiilit varastot

7 Regulaatio Verot Siirtotariffi Jakelutariffin suunnittelu Jakelutariffi Taloudellinen kannuste asiakkaille sähkön käytön optimointiin Myyntitariffi Verkkoyhtiön tulonmuodostustarve Mittaus ja laskutus Myyntitariffin suunnittelu Pääomakustannukset Operatiiviset kustannukset Myyjän liikevaihto Tulonmuodostus tarve Verkostohäviöt Investointitarpeet Huipputeho Kulutuksen kokonaismäärä ja ajallinen jakautuminen Sähkön hankintakustannus Verkkoyhtiön liikevaihto Tasevirhe Tukkusähkön hinta

8 Kotitalouskuluttajan sähkönhinnan muodostuminen Arvonlisävero 19% Sähkön hankinta 35% Sähköverot 11% Jakeluverkkosiirto 27% Kotitalouskuluttajan sähkönhinnan muodostuminen (Lähde EMV). Sähkön myynti 7% Kantaverkkosiirto 2%

9 Nykyiset tariffirakenteet Yleissiirtotariffit suomalaisissa verkkoyhtiöissä 3*25 A pääsulakkeelle Energiamaksu [snt/kwh] Perusmaksu [ /kk] Lähde: EMV

10 Energiaperusteisten ja kiinteiden veloitusten suhde Kiinteiden veloitusten osuus siirtomaksusta on ollut kasvussa viime vuosina Vuonna 2010 kiinteiden veloitusten osuus oli keskimäärin %, riippuen tyyppikäyttäjästä Tariffirakenteet kuitenkin vaihtelevat yhtiöittäin 70% 60% Kiinteän maksun osuus 50% 40% 30% 20% % 0% K1, Kerrostalohuoneisto, ei sähkökiuasta, kwh/v K2, Pientalo, ei sähkölämmitystä, sähkökiuas, kwh/v L1, Pientalo, suora sähkölämmitys, kwh/v L2, Pientalo, osittain varaava sähkölämmitys, kwh/v T1, Pienteollisuus, 75 kw, kwh/v Lähde: EMV

11 Sähkön käytön muutostrendit Teho E. A. sähkönkäyttökojeiden ( esim. LED-lamput) energiatehokkuus B. sähkönkäyttökojeiden määrä K. Nykyisen tariffirakenteen kannalta haasteellisia muutoksia D2. B. D1. D3. I. C. F. Energia C. energiansäästö elämän asenteena D 1. lämpöpumput sähkölämmityskohteessa D 2. lämpöpumput muissa kuin sähkölämmityskohteissa D 3. sähkön käyttö muulla tavoin lämmityksessä E. sähköautot ; ohjaamaton lataus F. sähköautot ; älykäs lataus A. J. H. G. G. asiakkaan energiavarastot H. kuorman ohjaus myyjän/aggregaattorin toimesta I. kuorman ohjaus asiakkaan toimesta J. kuorman ohjaus verkkoyhtiön toimesta K. asiakkaiden oma sähkön tuotanto

12 Perusteita siirtohinnoittelulle; sähköverkkoliiketoiminnan kustannukset ja niiden tausta Kustannuspaikat ja -komponentit Verkko; 110 kv verkko, sähköasemat ja kj-verkko, jakelumuuntamot + pj-verkko, muut Verkostohäviöt Verkko rakennetaan tehotarpeiden mukaan, esim. 25 MVA päämuuntaja, kertaluonteinen kiinteä kustannus, joka ei juurikaan riipu siirrettävästä energiasta. Käyttöikä keskimäärin 40 a Verkon käyttötoiminta, operointi, huollot, viankorjaus, Energiasta ja tehosta riippumaton. Riippuvat pääosin siirretyn energian määrästä Mittaus ja laskutus, kiinteä kustannus mittaus ( /asiakas/a) laskutus ( /asiakas/a) Siirtoverkkomaksut Hallinto Fingridin siirtomaksut, energiaperusteisia (snt/kwh) Tehosta ja energiasta riippumaton Siirtoverkkomaksut 10 % Häviöt 6 % Käyttö 30 % Rahoitus 22 % Investoinnit 32 % Pääosa kustannuksista on kiinteitä tai tehosta riippuvia, kun taas tulot riippuvat energiasta 12 => nykyinen hinnoittelumalli heikosti kustannusvastaava.

13 Vaatimuksia tariffirakenteelle Oikeudenmukainen, selkeä, ymmärrettävä ja läpinäkyvä Kannustaa tehokkaaseen sähkönkäyttöön Ei sisällä ristiriitaisia ohjaussignaaleita Yhteensopiva myyntitariffin kanssa Asiakas voi omalla toiminnallaan aidosti vaikuttaa siirtomaksuun Mahdollistaa hajautetun tuotannon Asiakas Tukee EU-tason ilmasto- ja energiapolitiikkaa Edistää energiatehokkuustavoitteita Ei ole ristiriidassa regulaation/asetusten kanssa Mahdollistaa kysyntäjouston Takaa osaltaan sähkömarkkinoiden toimivuuden Yhteiskunta Verkkoyhtiö Takaa riittävän ja ennustettavan tulonmuodostuksen myös tulevaisuudessa Kustannusvastaava Kannustaa asiakkaita sähkön käytön optimointiin verkon näkökulmasta Teknisesti toteutettavissa (mittaukset + ohjaukset) Myyjä Mahdollistaa markkinaperusteisen kysyntäjouston Yhteensopiva myyntitariffin kanssa

14 Tariffirakennevaihtoehdot Yksiaikatariffi, energiakomponentti + kiinteä kk-maksu; snt/kwh + /kk Kiinteän kuukausimaksun perusteena yleensä pääsulakkeen koko => kannuste optimaaliseen liittymän mitoitukseen => ei kuitenkaan kannusta pienentämään/rajoittamaan huipputehoa Energiakomponentti kannustaa pienentämään energian kokonaiskulutusta 2-aikatariffi, energiakomponentti + kiinteä kk-maksu; snt/kwh(t) + /kk Käytössä yleisesti varaavan sähkölämmityksen kanssa Energiakomponentti kannustaa pienentämään energian kokonaiskulutusta Kannustaa käyttämään sähköä yöllä, aikajaottelussa kuitenkin yleensä vain päivä / yö Ei kannustetta huipputehon pienentämiseen/rajoittamiseen Ainoastaan pääsulakkeen perusteella määräytyvä kiinteä kk-maksu; /kk Siirtotariffissa ei kannustetta energiankäytön tehostamiseen, kannuste kuitenkin myyntitariffin ja sähköveron kautta Kannuste optimaaliseen liittymän mitoitukseen Ei kannusta pienentämään huipputehoa Ainoastaan energiamaksu; snt/kwh Vahva kannuste energiankäytön tehostamiseen Suuri siirtomaksun muutos nykyiseen paljon energiaa käyttävillä asiakkailla Heikosti kustannusvastaava verkkoyhtiölle Ei kannusta pienentämään huipputehoa

15 Tariffirakennevaihtoehdot Käyttöajankohtaan perustuva energiatariffi, /kk + snt/kwh(t) Energiamaksu (snt/kwh) riippuu käyttöajankohdasta tai verkon kuormitustilasta, energiamaksun vaihtelu kuitenkin huomattavasti dynaamisempaa kuin 2-aikatariffissa Kannustaa energiankäytön pienentämiseen ja käyttöajankohdan optimointiin verkon kannalta Mahdollisesti ristiriitaiset ohjaussignaalit, mikäli myyntituotteessa tuntihinnoittelu ja/tai spot-hintoihin perustuva kuormanohjaus Mahdollisesti vaikeaselkoinen asiakkaan kannalta Tehoperusteinen hinnoittelu, /kw,kk (+snt/kwh + /kk) Hinnoittelun perusteena verkosta otettu suurin keskituntiteho (huipputeho tai muutaman suurimman tehon keskiarvo), huipputehon hinta voi vaihdella käyttöajankohdan mukaan Voi sisältää myös kiinteän maksun sekä energiakomponentin, joka voi olla 2-aikatariffi Nykyisin yleinen suuremmilla asiakkailla Kannustaa huipputehon pienentämiseen, lisäksi energiakomponentti kannustaa energiankäytön pienentämiseen ja mahdolliseen ajalliseen optimointiin Sisältää yleensä erikseen loistehomaksun Asiakkaan seurattava aktiivisesti huipputehoa

16 Tariffirakennevaihtoehdot Tilaustehoon perustuva hinnoittelu Tehokaista ; /A,kk tai /kw,kk (+snt/kwh) Hinnoittelun perusteena verkkoyhtiön kanssa sovittu siirtokapasiteetti (tilattu siirtokaista) Tehoraja täsmällisempi kuin nykyisin pääsulakkeella (sulakkeita voidaan ylikuormittaa ilman seurauksia) Tehorajaa voidaan muuttaa ( säädettävä sulake ) Tehoraja voidaan ylittää tilapäisesti (ylityksen seuraukset määriteltävä etukäteen) Tehorajan ylitysmaksu voi olla dynaaminen ylityksen suuruuden tai ajankohdan mukaan Ampeeriperusteisessa tariffissa lois- ja pätöteholle sama hinnoittelu Asiakkaille kannuste pienentää huipputehoa sekä kokonaisenergiankulutusta Verkkoyhtiölle kustannusvastaava Vikavirtasuojaus hoidetaan entiseen tapaan fyysisellä sulakkeella, joka määrittelee myös maksimivirran ja liittymismaksun suuruuden eli siirtoreitin kapasiteetin Tehokaista vaikuttaa lupaavimmalta vaihtoehdolta, jonka vuoksi sitä on tarkasteltu syvällisemmin

17 Tehokaistan perusperiaate Asiakas tilaa haluamansa määrän siirtokapasiteettia verkkoyhtiöltä, samaan tapaan kuin hän tilaisi nettikaistan teleoperaattorilta Tilaustehoa voi muuttaa esim. kerran vuodessa Asiakkaiden tilausteho on asiakkaan tarvitsema siirtokapasiteetti eli käytännössä suurin tuntikeskiteho. Tilaustehon hinta määräytyy yhtiökohtaisesti verkkotoiminnan kustannusten ja tilaustehojen mukaisesti Tehopohjainen hinnoittelu kannustaa asiakkaita pienentämään tilaustehoa Kuormitus tasoittuu Vaikuttaa kysynnänjoustoon Asiakas maksaa käyttämästään (tai varaamastaan) verkkokapasiteetista, hinnoittelun perusteena joko virta tai teho Mikäli hinnoittelun perusteena on virta, myös loisteho sisältyy hinnoitteluun. Nykyiset mittarointijärjestelmät eivät kuitenkaan vielä tue täysipainoisesti tätä vaihtoehtoa. Myös asiakkaan kannalta teho (kw) on helpommin ymmärrettävä suure. Asiakkaiden keskimääräiset verkkomaksut eivät muutu eli verkkoyhtiön liikevaihto pysyy muutostilanteessa ennallaan Keskimäärin jakeluverkkosiirron osuus sähkön kokonaishinnasta pysyy ennallaan Yksittäisillä asiakkailla verkkomaksuihin tulee kuitenkin muutoksia, joita voidaan lieventää siirtymällä uuteen hinnoittelujärjestelmään useamman vuoden siirtymäjakson aikana 17

18 Tehokaistan ominaisuuksia Vastaa tariffirakenteelle asetettuja vaatimuksia Kustannusvastaava Asiakas maksaa varamaastaan tai käyttämästään verkkokapasiteetista, joka puolestaan vaikuttaa verkkoyhtiön kustannuksiin Kannustaa asiakkaita pienentämään tilaustehoaan kannuste tehokkaampaan energiankäyttöön erityisesti jakeluverkon näkökulmasta Verkkokapasiteetin tehokkaampi käyttö pienentää kustannuksia pitkällä aikavälillä Mahdollistaa markkinapohjaisen kysyntäjouston Verkkoyhtiön kannalta ennustettava tulonmuodostus Siirtotulot eivät riipu lämpötilasta Ei ole havaittu ristiriitoja EU direktiivien tai kansallisen lainsäädännön kanssa 18

19 Esimerkit mahdollisesta kaistajaosta Pääsulake (A) Teho (kw) Kaista (kw) Pääsulake (A) Teho (kw) Kaista (kw)

20 Asiakkaan kaistan määräytyminen Tällä asiakkaalla huipputeho on n. 16 kw. Asiakkaalla olisi tällöin esim. 17 kw kaista, ja hän maksaisi tästä kiinteän kuukausisumman koko vuoden. Asiakkaalla olisi kuitenkin mahdollisuus, ja em. hinnoittelumallin myötä myöskin kannuste, pienentää huipputehoaan 10 kw:iin ja jopa 5 kw:iin. 20 Yleissähköasiakas 3x25 A Sulakkeen asettama raja 17 kw (3*25 A) 15 Teho (kw) Tunnit (h)

21 Tehokaistan vaikutukset energiatehokkuuteen Siirtomaksussa ei ole energiamaksukomponenttia, kannustaako turhaan energian käyttöön? Kiinteän siirtomaksun osuus on % kokonaislaskusta, energiahinnalla on siis dominoiva osuus laskussa (myyntihinta, sähkövero) Jos asiakas haluaa säästää perusmaksussa, tämä on mahdollista pienentämällä huipputehoa tai rajaamalla huipputehon kasvua. Tällöin turhat eri laitteiden päällä olot (energiankulutus) ovat ensimmäisenä kiinnostuksen kohteena ja pyritään poistamaan pysyvästi (ei ainoastaan hetken innostusta, joka unohtuu ajastaan) Mahdollisuus pysyvään energiansäästöön Riski/kannuste energiankäytön kasvuun on hyvin pieni, koska sähkölaskun pääkomponentti on energiamaksu. Merkittävänä hyötynä on sähkönsiirto- ja tuotantokapasiteetin tehokkaampi käyttö, jota ei saavuteta nykyisellä hinnoittelurakenteella Kotitalouskuluttajan sähkölaskun jakautuminen kiinteisiin ja energiaperusteisiin veloituksiin, mikäli siirtomaksu olisi kiinteä.

22 Johtopäätökset Tutkimuksen tavoitteena on ollut kehittää sähkönjakelun tariffirakennetta huomioiden kaikkien sähkömarkkinoiden sidosryhmien tarpeet. Nykyinen tariffirakenne vaatii kehittämistä etenkin sen huonon kustannusvastaavuuden ja heikkojen kannustinvaikutusten vuoksi. Optimaalinen tariffirakenne kannustaa loppukäyttäjiä toimimaan siten, että koko energiajärjestelmän, mukaan lukien tuotanto, siirto ja jakelu, energiatehokkuus maksimoituu ja kansantalouden kokonaiskustannukset minimoituvat. Tarkastelluista tariffirakennevaihtoehdoista parhaiten tavoitteita vastaa tehokaistahinnoittelu, jossa laskutus perustuu asiakkaan tilaamaan siirtokapasiteettiin. Em. hinnoittelumalli kannustaa asiakasta optimoimaan sähkönkäyttöään siten, että verkkokapasiteetin käyttöaste kasvaa, jolloin sähkönjakelun pitkän aikavälin kustannukset pienentyvät. Energiaperusteinen sähköenergian hinnoittelu sekä sähköverot puolestaan kannustavat pienentämään energiankäyttöä kokonaisuudessaan. 22

23 Creating the future with technology and business

Sähköverkko- ja sähkökauppaliiketoiminnan nykytila ja kehitysnäkymiä

Sähköverkko- ja sähkökauppaliiketoiminnan nykytila ja kehitysnäkymiä Raportti 15.6.2015 Sähköverkko- ja sähkökauppaliiketoiminnan nykytila ja kehitysnäkymiä Lappeenrannan teknillinen yliopisto 2015 Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology

Lisätiedot

Kysynnän jousto Suomeen soveltuvat käytännön ratkaisut ja vaikutukset verkkoyhtiöille (DR pooli) -

Kysynnän jousto Suomeen soveltuvat käytännön ratkaisut ja vaikutukset verkkoyhtiöille (DR pooli) - Kysynnän jousto Suomeen soveltuvat käytännön ratkaisut ja vaikutukset verkkoyhtiöille (DR pooli) - Loppuraportti Pertti Järventausta, Sami Repo, Petri Trygg, Antti Rautiainen, Antti Mutanen, Kimmo Lummi,

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO KAUPUNKIALUEELLA TOIMIVAN SÄHKÖNJAKELUVERKKOYHTIÖN SIIRTOHINNOITTELUN KEHITTÄMINEN

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO KAUPUNKIALUEELLA TOIMIVAN SÄHKÖNJAKELUVERKKOYHTIÖN SIIRTOHINNOITTELUN KEHITTÄMINEN LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Sähkötekniikan koulutusohjelma Esa Niemelä KAUPUNKIALUEELLA TOIMIVAN SÄHKÖNJAKELUVERKKOYHTIÖN SIIRTOHINNOITTELUN KEHITTÄMINEN Työn tarkastajat:

Lisätiedot

SIIRTOHINNOITTELUN KEHITTÄMINEN ETÄLUETTAVILTA MITTA- REILTA SAATAVAN DATAN AVULLA SÄHKÖNJAKELUYHTIÖ MÄNTSÄ- LÄN SÄHKÖ OY:LLE

SIIRTOHINNOITTELUN KEHITTÄMINEN ETÄLUETTAVILTA MITTA- REILTA SAATAVAN DATAN AVULLA SÄHKÖNJAKELUYHTIÖ MÄNTSÄ- LÄN SÄHKÖ OY:LLE LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Sähkötekniikan koulutusohjelma Jouni Haapaniemi SIIRTOHINNOITTELUN KEHITTÄMINEN ETÄLUETTAVILTA MITTA- REILTA SAATAVAN DATAN AVULLA SÄHKÖNJAKELUYHTIÖ

Lisätiedot

JANI-PEKKA PANTTI SÄHKÖN SIIRTOTUOTTEIDEN HINNOITTELUSOVELLUKSEN KEHITTÄMINEN

JANI-PEKKA PANTTI SÄHKÖN SIIRTOTUOTTEIDEN HINNOITTELUSOVELLUKSEN KEHITTÄMINEN JANI-PEKKA PANTTI SÄHKÖN SIIRTOTUOTTEIDEN HINNOITTELUSOVELLUKSEN KEHITTÄMINEN Diplomityö Tarkastaja: professori Pertti Järventausta Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

INCA - Interaktiivinen asiakasliityntä ja sen hyödyntäminen sähköjärjestelmän hallinnassa ja energiatehokkuuteen kannustavissa palveluissa

INCA - Interaktiivinen asiakasliityntä ja sen hyödyntäminen sähköjärjestelmän hallinnassa ja energiatehokkuuteen kannustavissa palveluissa 1 INCA - Interaktiivinen asiakasliityntä ja sen hyödyntäminen sähköjärjestelmän hallinnassa ja energiatehokkuuteen kannustavissa palveluissa Tutkimusprojektin loppuraportti 2 ESIPUHE Tässä raportissa esitetään

Lisätiedot

KIMMO LUMMI SÄHKÖN SIIRTOHINNOITTELU JA KUORMITUSMALLIEN KÄYT- TÖ TARIFFISUUNNITTELUSSA

KIMMO LUMMI SÄHKÖN SIIRTOHINNOITTELU JA KUORMITUSMALLIEN KÄYT- TÖ TARIFFISUUNNITTELUSSA KIMMO LUMMI SÄHKÖN SIIRTOHINNOITTELU JA KUORMITUSMALLIEN KÄYT- TÖ TARIFFISUUNNITTELUSSA Diplomityö Tarkastaja: professori Pertti Järventausta Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Energiatehokkuuden kehittäminen energiayhtiöiden toimin

Energiatehokkuuden kehittäminen energiayhtiöiden toimin Energiatehokkuuden kehittäminen energiayhtiöiden toimin Yhteenvetoraportti ENETE-projektista Elokuu 2010 1 Energiatehokkuuden kehittäminen energiayhtiöiden toimin Yhteenvetoraportti ENETE-projektista Elokuu

Lisätiedot

BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka. Suunnitteluperusteet Jarmo Partanen

BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka. Suunnitteluperusteet Jarmo Partanen BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka Suunnitteluperusteet Jarmo Partanen Suunnittelun tavoite Tavoitteena kustannusten minimointi pitkällä aikavälillä. T 0 T K inv( t) Kk äy( t) Kkesk( t) Kkun ( t) t1 K inv

Lisätiedot

Interaktiivisen asiakasrajapinnan mahdollistamat energiatehokkuutta tukevat toiminnot ja niiden kannattavuus

Interaktiivisen asiakasrajapinnan mahdollistamat energiatehokkuutta tukevat toiminnot ja niiden kannattavuus LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Sähkötekniikan koulutusohjelma Diplomityö Interaktiivisen asiakasrajapinnan mahdollistamat energiatehokkuutta tukevat toiminnot ja niiden kannattavuus

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön tilaama selvitys pientuotannon nettolaskutusmenettelyistä Energiateollisuus ry:n kommentit

Työ- ja elinkeinoministeriön tilaama selvitys pientuotannon nettolaskutusmenettelyistä Energiateollisuus ry:n kommentit SÄHKÖVERKKO SÄHKÖKAUPPA Heinimäki, Lehto 11.9.2014 LAUSUNTO 1(6) Työ- ja elinkeinoministeriön tilaama selvitys pientuotannon nettolaskutusmenettelyistä Energiateollisuus ry:n kommentit Energiateollisuus

Lisätiedot

Kysyntäjousto mahdollisuudet myyntiyhtiöille - vaikutukset verkkoyhtiöille

Kysyntäjousto mahdollisuudet myyntiyhtiöille - vaikutukset verkkoyhtiöille Kysyntäjousto mahdollisuudet myyntiyhtiöille - vaikutukset verkkoyhtiöille Samuli Honkapuro Lappeenrannan teknillinen yliopisto LUT School of Energy Systems 23.4.2015 Samuli.Honkapuro@lut.fi Kysynnän jousto

Lisätiedot

JESSE RUOTSALAINEN KYSYNTÄJOUSTO SÄHKÖMARKKINOILLA

JESSE RUOTSALAINEN KYSYNTÄJOUSTO SÄHKÖMARKKINOILLA JESSE RUOTSALAINEN KYSYNTÄJOUSTO SÄHKÖMARKKINOILLA Projektityö Tarkastaja: tutkija Sami Repo 2 3 TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Sähkötekniikan koulutusohjelma RUOTSALAINEN, JESSE: Kysyntäjousto

Lisätiedot

Sähkömarkkinat - opetusmoniste

Sähkömarkkinat - opetusmoniste LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LUT ENERGIA SÄHKÖTEKNIIKKA Sähkömarkkinat - opetusmoniste LUT 2014 Jarmo Partanen, Satu Viljainen, Jukka Lassila, Samuli Honkapuro, Kaisa Salovaara, Salla Annala, Mari

Lisätiedot

Sähkömarkkinat 2030 visio eurooppalaisista sähkömarkkinoista

Sähkömarkkinat 2030 visio eurooppalaisista sähkömarkkinoista Sähkömarkkinat 2030 visio eurooppalaisista sähkömarkkinoista Hiilineutraali tulevaisuus Uusiutuva energia Turvattu sähkön saanti Kilpaillut markkinat Monia mahdollisuuksia kuluttajille Kilpailu turvaa

Lisätiedot

Selvitys sähkön pientuotannon nettolaskutuksesta

Selvitys sähkön pientuotannon nettolaskutuksesta Selvitys sähkön pientuotannon nettolaskutuksesta 15. kesäkuuta 2012 Toimeksiantaja: Työ- ja elinkeinoministeriö Loppuraportti Laatinut: Bionova Consulting Bionova Consulting 2012 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO...2

Lisätiedot

KAUKOLÄMMÖN HINNOITTELUN NYKYTILA JA TULEVAISUUDEN MAHDOLLISUUDET

KAUKOLÄMMÖN HINNOITTELUN NYKYTILA JA TULEVAISUUDEN MAHDOLLISUUDET 8KLTRIF Joulukuu 2012 KAUKOLÄMMÖN HINNOITTELUN NYKYTILA JA TULEVAISUUDEN MAHDOLLISUUDET Loppuraportti II ALKUSANAT Tässä raportissa esitetään projektin Kaukolämmön hinnoittelun nykytila ja tulevaisuuden

Lisätiedot

BL20A0400 Sähkömarkkinat. Sähkön siirron hinnoitteluperusteet Jarmo Partanen

BL20A0400 Sähkömarkkinat. Sähkön siirron hinnoitteluperusteet Jarmo Partanen BL20A0400 Sähkömarkkinat Sähkön siirron hinnoitteluperusteet Jarmo Partanen Hinnoittelun perusteet Lähtökohta: Energian ja sen toimituksen hinnoittelu erikseen Sähkön myynti kilpailu yksilöllinen hinnoittelu

Lisätiedot

Toimintaympäristön muutosnäkymiä

Toimintaympäristön muutosnäkymiä Roadmap 2025, Työpaja 1, 26.3.2015, Flamingo, Vantaa Tuloskooste Toimintaympäristön muutosnäkymiä Jarmo Partanen, Ryhmä 1 Sähkömarkkinan ja -kaupan näkökulma (-2020) Millaisia merkittäviä poliittisia ja

Lisätiedot

AMR teknologia - kysynnän jouston ja sen verkostovaikutusten näkökulmasta

AMR teknologia - kysynnän jouston ja sen verkostovaikutusten näkökulmasta AMR teknologia - kysynnän jouston ja sen verkostovaikutusten näkökulmasta RoadMap 2025 projekti, Teknologia työpaja 11.6.2015, Vantaa, hotelli Flamingo prof. Pertti Järventausta New way of distribution

Lisätiedot

YRITYSTEN SÄHKÖN KYSYNTÄJOUSTON TUOTTEIS- TAMINEN

YRITYSTEN SÄHKÖN KYSYNTÄJOUSTON TUOTTEIS- TAMINEN LAPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LUT School of Energy Systems Sähkötekniikka Sami Tolonen YRITYSTEN SÄHKÖN KYSYNTÄJOUSTON TUOTTEIS- TAMINEN Työn tarkastajat: Professori Jarmo Partanen TkT Samuli Honkapuro

Lisätiedot

RAPORTTI. Sähkön pienkuluttajien etäluettavan mittaroinnin päivitetty tila ENEASE OY

RAPORTTI. Sähkön pienkuluttajien etäluettavan mittaroinnin päivitetty tila ENEASE OY RAPORTTI Sähkön pienkuluttajien etäluettavan mittaroinnin päivitetty tila ENEASE OY 1 JOHDANTO...4 2 ETÄLUENNAN ETENEMINEN SUOMESSA LÄHIVUOSINA...5 2.1 Etäluentaan liittyvistä päätöksistä...5 2.2 Etäluentaan

Lisätiedot

Sähkön kysyntäjouston edistäminen. Sähkön kysyntäjouston roolia ja tavoitteita sähkömarkkinoilla selvittäneen työryhmän mietintö

Sähkön kysyntäjouston edistäminen. Sähkön kysyntäjouston roolia ja tavoitteita sähkömarkkinoilla selvittäneen työryhmän mietintö Sähkön kysyntäjouston edistäminen Sähkön kysyntäjouston roolia ja tavoitteita sähkömarkkinoilla selvittäneen työryhmän mietintö Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Energia ja ilmasto 15/2008 Sähkön

Lisätiedot

Pohjoismainen sähkömarkkina ja edelläkävijyyden eväät

Pohjoismainen sähkömarkkina ja edelläkävijyyden eväät Pohjoismainen sähkömarkkina ja edelläkävijyyden eväät Kilpailukyky Kestävä kehitys Tasapaino? Tasapaino? Kestävä Toimitusvarmuus Toimitusvarmuus Sisältö: 1. Askel askeleelta kohti eurooppalaista sähkömarkkinaa...

Lisätiedot

KYSYNNÄN JOUSTO -HANKE

KYSYNNÄN JOUSTO -HANKE KYSYNNÄN JOUSTO -HANKE Tekniset ratkaisut julkisissa kiinteistöissä. Joona Siivonen Opinnäytetyö Huhtikuu 2014 Sähkötekniikka Sähkövoimatekniikka TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Sähkötekniikan

Lisätiedot

Sähkön kysyntäjouston edistäminen

Sähkön kysyntäjouston edistäminen Sähkön kysyntäjouston edistäminen Sähkön kysyntäjouston roolia ja tavoitteita sähkömarkkinoilla selvittäneen työryhmän mietintö 14.3.2008 Mietintö julkaistaan myöhemmin työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja

Lisätiedot

Energia ja omistajuus Loppuraportti

Energia ja omistajuus Loppuraportti Energia ja omistajuus Loppuraportti 31/5/211 Lappeenranta University of Technology Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknillinen tiedekunta. LUT Energia Tutkimusraportti 15 Lappeenranta University of

Lisätiedot

Energiatehokkuuden perehdytysmateriaali

Energiatehokkuuden perehdytysmateriaali Energiatehokkuuden perehdytysmateriaali Energiateollisuuden yritykset uskottavina energiatehokkuustoimijoina Energiateollisuus ry/mainehanke 1 Johdanto Materiaalin tavoitteena on perehdyttää lukijansa

Lisätiedot

AMM-järjestelmällä toteutetun varaavan sähkölämmityksen dynaamisen kuormanohjauksen toimintamalli ja kenttäkokeet

AMM-järjestelmällä toteutetun varaavan sähkölämmityksen dynaamisen kuormanohjauksen toimintamalli ja kenttäkokeet TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-09756-10 AMM-järjestelmällä toteutetun varaavan sähkölämmityksen dynaamisen kuormanohjauksen toimintamalli ja kenttäkokeet Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Joel Seppälä Helen Sähköverkko

Lisätiedot

LAURA POIKELA SÄHKÖN MYYJÄN TASEENVARMISTUSPALVELUN KEHITTÄ- MINEN

LAURA POIKELA SÄHKÖN MYYJÄN TASEENVARMISTUSPALVELUN KEHITTÄ- MINEN LAURA POIKELA SÄHKÖN MYYJÄN TASEENVARMISTUSPALVELUN KEHITTÄ- MINEN Diplomityö Tarkastaja: professori Pertti Järventausta Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston kokouksessa

Lisätiedot