[Kirjoita teksti] Maakaasun hinnoittelujärjestelmä M2014 Siirto Energiakauppa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "[Kirjoita teksti] Maakaasun hinnoittelujärjestelmä M2014 Siirto Energiakauppa"

Transkriptio

1 [Kirjoita teksti] Maakaasun hinnoittelujärjestelmä M2014 Siirto Energiakauppa Gasum Oy

2 Maakaasun hinnoittelujärjestelmä M (24) 1. HINNOITTELUJÄRJESTELMÄN M2014 SOVELTAMINEN 1.1. Soveltaminen 1.2. Hinnoittelujärjestelmän ja hinnoittelun voimassaolo 1.3. Valtiovallan ja viranomaisten toimenpiteet 1.4. Valuutta 2. MAAKAASUN SIIRTO JA SEN HINNOITTELU 2.I. Yleistä 2.2. Tilausmenettely 2.3. Yleistariffi Yleistariffin kohdemaksu Yleistariffin siirron tehomaksu Yleistariffin toimituskohdekohtainen siirtomaksu 2.4. Yleistariffin vuotuisen siirtotehon ylittävän kaasun siirto Ennakkosiirtomaksu Lisäsiirtomaksu 2.5. Pienkulutustariffi Pienkulutustariffin kohdemaksu Pienkulutustariffin toimituskohdekohtainen siirtomaksu 2.6. Jälkimarkkinakaasun siirto 3. MAAKAASUN ENERGIAKAUPPA JA SEN HINNOITTELU 3.1. Yleistä 3.2. Tilausmenettely 3.3. Yleistariffi Vuosituote Kuukausituote Palautuskaasu 3.4. Avoimet toimitukset Joustokaasu Lisäkaasu 3.5. Pienkulutustariffi 3.6. Jälkimarkkinakauppa 3.7. Hintasidonnaisuudet

3 Maakaasun hinnoittelujärjestelmä M (24) 1. HINNOITTELUJÄRJESTELMÄN M2014 SOVELTAMINEN 1.1. Soveltaminen Maakaasun hinnoittelujärjestelmää M2014 sovelletaan sen voimaantulopäivän jälkeen solmittaviin ja / tai voimaanastuviin Gasum Oy:n maakaasun toimitussopimuksiin, jotka sisältävät niin maakaasun siirron kuin energiakaupan Suomessa. Siirron hinnoittelu on tämän hinnoittelujärjestelmän mukaisesti voimassa Gasumin olemassa olevan siirtoverkon alueella. Edellisen lisäksi hinnoittelujärjestelmää M2014 sovelletaan aina, milloin voimassaolevaa toimitussopimusta tai sen hinnoittelua koskevaa osaa muutetaan tai toimitussopimuksen mukaista toimituskohdetta muutetaan. Hinnoittelujärjestelmän M2014 voimaantulohetkellä jo voimassaoleviin maakaasun toimitussopimuksiin sitä sovelletaan lisäkaasun ja lisäsiirron sekä jälkimarkkinakauppaan liittyvän siirron osalta. Hinnoittelujärjestelmää M2014 sovelletaan maakaasutoimituksiin, jotka ovat sekä olemassa olevien maakaasun toimitussopimusten että verkoston kapasiteetin puitteissa mahdollisia. Gasum ei rajoita asiakkaan mahdollisuutta siirtyä hinnoittelujärjestelmään M2014 kesken olemassa olevan toimitussopimuksen voimassaoloa. Hinnoittelujärjestelmää M2014 ei sovelleta maakaasua korvaavan kaasun (seoskaasun) eikä erikoiskaasujen, kuten nesteytetyn maakaasun (LNG), tai siirtoverkoston painetta korkeammassa paineessa toimitettavan maakaasun (CNG), toimittamista koskevissa sopimuksissa. Biokaasun verkkoonsyötön ehdot ja hinnoitteluperiaatteet on kuvattu erillisessä ohjeessa. Hinnoittelujärjestelmään M2014 liittyvät erilliset hinnastot maakaasun siirrolle ja energiakaupalle joissa määritellään maksut ja yksikköhinnat. Hinnoittelujärjestelmän M2014 ehdot ja hinnoittelut siirrossa ja maakaasun energiakaupassa on laadittu käyttäen yhden (1) tunnin taseselvitysjaksoa. Hinnoittelujärjestelmän M2014 maksut ja yksikköhinnat ovat julkaistu verottomina. Hinnoittelujärjestelmä M2014 perustuu maakaasumarkkinalakiin ja siihen liittyviin asetuksiin sekä Energiamarkkinaviraston antamiin päätöksiin ja ohjeisiin.

4 Maakaasun hinnoittelujärjestelmä M (24) 1.2. Hinnoittelujärjestelmän ja hinnoittelun voimassaolo Hinnoittelujärjestelmä on voimassa tariffirakenteen osalta kaksi (2) vuotta, Gasum julkaisee uuden M2014 korvaavan hinnoittelujärjestelmän tai ilmoittaa M2014 hinnoittelujärjestelmän voimassaoloajan jatkamisesta viimeistään vuoden 2015 syyskuun loppuun mennessä. Siirron hinnasto on voimassa toistaiseksi. Hinnoittelujärjestelmän voimassaoloaikana Gasum vahvistaa vuosittain siirron hinnaston seuraavaksi kalenterivuodeksi syyskuun loppuun mennessä. Energiakaupan hinnasto on voimassa toistaiseksi. Gasumilla on perustelluista syystä oikeus tarkistaa hinnoittelua hinnoittelujärjestelmän voimassaoloaikana. Uusista muuttuneista hintakaavoista, maksuista ja yksikköhinnoista Gasum ilmoittaa viimeistään kolme kuukautta ennen niiden voimaanastumista Valtiovallan ja viranomaisten toimenpiteet Suomen valtiovallan, Euroopan unionin tai ulkovaltojen lainsäädännöllisistä ja/tai viranomaisten päätöksistä tai muista edellä mainittujen toimenpiteistä johtuvat Gasumin maakaasun hankintaan, siirtoon tai energiakauppaan ja energiankäyttöön kohdistuvat verot, julkiset maksut ja velvoitteet ja muut edellä mainituista syistä johtuvat, Gasumin kustannuksiin vaikuttavat muutokset, joita ei hinnoittelujärjestelmää M2014 laadittaessa ole otettu huomioon, otetaan välittömästi hinnoittelujärjestelmässä M2014 ja sen perusteella laadituissa toimitussopimuksissa huomioon vaikutuksiensa mukaisesti Valuutta Maakaasun hankintasopimuksissa käytetyn laskutusvaluutan muuttuminen tai maakaasun hankintasopimuksiin vaikuttavassa kansainvälisessä valuuttajärjestelmässä tapahtuva muutos otetaan välittömästi sekä hinnoittelujärjestelmässä M2014 että sen perusteella laadituissa toimitussopimuksissa huomioon vaikutuksensa mukaisesti.

5 Maakaasun hinnoittelujärjestelmä M (24) 2. MAAKAASUN SIIRTO JA SEN HINNOITTELU Siirrossa käytettävät määritteet: Avoin toimitus Maakaasun toimitus, joka ylittää kiinteät toimitukset. Ennakkosiirto Vuotuisen siirtotehon [P T ] ylittävää kiinteiden toimitusten määrää tasejaksolla kutsutaan ennakkosiirroksi. Ennakkosiirtomaksu [ESM] Ennakkosiirrosta peritään asiakkaalta erillistä ennakkosiirtomaksua [ESM]. Ennakkosiirtomaksun lisäosa [ESM K ] ja [ESM T ] määräytyvät kulloinkin voimassaolevan siirron hinnaston mukaan. Kiinteä toimitus Maakaasun toimitus, jossa maakaasun myyjä toimittaa ostajalle kullekin tasejaksolle ennalta sovitun maakaasumäärän. Kohdemaksu [KM] on toimituskohdekohtainen kuukausittain etukäteen perittävä maksu. Lisäsiirto Vuotuisen siirtotehon [P T ] ja ennakkosiirron ylittävää siirtomäärää kutsutaan lisäsiirroksi. Lisäsiirtomaksu [LSM] Lisäsiirrosta peritään Ostajalta erillinen lisäsiirtomaksu [LSM]. Lisäsiirtomaksun lisäosa [LSM K ] ja [LSM T ] määräytyvät kulloinkin voimassaolevan siirron hinnaston mukaan. Perussiirto Vuotuisen siirtotehon rajaan saakka siirtomäärää kutsutaan perussiirroksi. Pienkulutustariffi Pienkulutustariffin voi valita kun vuotuinen kaasunkäyttö on 50 GWh (5 milj. m 3 n) tai vähemmän ja kun ostajan sopimusteho [P S ] on pienempi kuin 40MW. Pienkulutustariffissa ei määritellä vuotuista siirtotehoa. Kaikki kaasu pienkulutustariffissa siirretään perussiirtona. Siirron tehomaksu [STM] Siirron tehomaksu on toimitussopimuskohtainen kuukausittain etukäteen perittävä maksu. Siirron tehomaksun yksikköhinta [STM 0 ] määritellään hinnastossa. Sopimusteho [P S ] määritellään toimitussopimuksessa. Vuotuinen siirtoteho [P T ] ei voi olla suurempi kuin sopimusteho [P S ]. Toimituskohdekohtainen siirtomaksu [SM Y ] Yleistariffissa ja [SM P ] Pienkulutustariffissa on toimituskohdekohtainen jälkikäteen perittävä maksu. Ostaja maksaa toimituskohdekohtaisen siirtomaksun kaikesta toimituskohteen kautta siir-

6 Maakaasun hinnoittelujärjestelmä M (24) retystä kaasumäärästä. Toimituskohdekohtaisen siirtomaksun yksikköhinta [SM PK ] ja [SM PT ] pienkulutustariffissa määräytyvät kulloinkin voimassaolevan siirron hinnaston mukaan. Toimituskohdekohtaisen siirtomaksun yksikköhinta [SM YK ] ja [SM YT ] yleistariffissa määräytyvät kohteen vuosivolyymin [Q V ] perusteella ja kulloinkin voimassaolevan siirron hinnaston mukaan. Toimituskohteen kautta siirretty kaasumäärä [Q K ] Ostaja maksaa toimituskohdekohtaisen siirtomaksun kaikesta toimituskohteen kautta siirretystä kaasumäärästä. Toimituskohteen siirtotehon maksimiarvo [P K max ] vastaa toimituskohteen toteutunutta maksimikäyttöä tai arviota siitä. Se vaikuttaa kohdemaksuun [KM ]. Toimituskohteen tekninen mitoitusteho [P K mit ] on sovittu liittymissopimuksessa. Toimituskohteen vuosivolyymi [Q V ] määritellään vuositilauksessa. Se vaikuttaa Yleistariffissa toimituskohdekohtaiseen siirtomaksuun [SM Y ]. Vuositilaus tehdään marraskuun 30. päivään mennessä. Siinä tilataan vuotuinen siirtoteho ja määritellään ja tarvittaessa tarkistetaan toimituskohdekohtaiset vuosivolyymit sekä toimituskohdekohtaiset siirtotehon maksimiarvot. Vuotuinen siirtoteho [P T ] tilataan kalenterivuodeksi kerrallaan. Tähän tehorajaan saakka siirtomäärää kutsutaan perussiirroksi. Vuotuisen siirtotehon ylittävä siirtomäärä on ennakkosiirtoa tai lisäsiirtoa. Yleistariffi Kaikki Ostajat voivat valita Yleistariffin riippumatta vuotuisesta kaasunkäytöstään Yleistä Ostaja valitsee hinnoitteluun joko Yleistariffin tai Pienkulutustariffin. Pienkulutustariffin voi valita kun vuotuinen kaasunkäyttö on 50 GWh (5 milj. m 3 n) tai vähemmän ja kun ostajan sopimusteho [P S ] on pienempi kuin 40 MW. Yleistariffissa Ostaja varaa vuotuista siirtotehoa [P T ] käyttöönsä sopimuskohtaisesti tarvitsemansa määrän. Pienkulutustariffissa Ostaja ei varaa vuotuista siirtotehoa, vaan Gasum vastaa Ostajan tarvitseman siirtokapasiteetin varaamisesta Ostajan käyttöön. Gasum toimittaa Ostajalle tämän hinnoittelujärjestelmän ehtojen mukaisesti enintään 24 barin toimituspaineessa olevaa kaasua. Korkeammista toimituspaineista ja toimitusehdoista sekä näiden hinnoittelusta sovitaan erikseen Gasumin kanssa.

7 Maakaasun hinnoittelujärjestelmä M (24) Maakaasun siirtohinta muodostuu seuraavista maksuista: Yleistariffi Kohdemaksu [KM ] Siirron tehomaksu [STM] Toimituskohdekohtainen siirtomaksu [SM Y ] kesäkauden toimituskohdekohtainen siirtomaksun yksikköhinta [SM YK ] talvikauden toimituskohdekohtainen siirtomaksu yksikköhinta [SM YT ] Pienkulutustariffi Kohdemaksu [KM] Toimituskohdekohtainen siirtomaksu [SM P ] kesäkauden toimituskohdekohtainen siirtomaksun yksikköhinta [SM PK ] talvikauden toimituskohdekohtainen siirtomaksun yksikköhinta [SM PT ] Maakaasun siirron valvonta ja maakaasutoimitusten jako perus- ja lisäsiirtoon Yleistariffissa suoritetaan siten, että siirretyt maakaasumäärät todetaan toimituskohdeja sopimuskohtaisesti yhden (1) tunnin taseselvitysjaksoittain. Pienkulutustariffissa kaikki siirretyt maakaasumäärät määritellään perussiirroksi Tilausmenettely Ostaja ilmoittaa seuraavan vuoden kaasun vuositilausta tehdessään valitseeko hän Yleistariffin vai Pienkulutustariffin. Ostaja ei voi siirtyä kesken vuotta tariffista toiseen. Vuositilaus tehdään marraskuun 30. päivään mennessä. Yleistariffissa Ostaja tilaa vuotuisen siirtotehon [P T ]. Sitä ei ole mahdollista muuttaa kesken vuoden. Samassa yhteydessä määritellään Toimituskohteiden vuosivolyymit [Q V ] sekä tarvittaessa tarkistetaan toimituskohteiden siirtotehon maksimiarvot [P Kmax ]. Pienkulutustariffissa vuositilauksessa määritellään Toimituskohteiden vuosivolyymit [Q V ] sekä tarvittaessa tarkistetaan toimituskohteiden siirtotehon maksimiarvot [P KMax ].

8 Maakaasun hinnoittelujärjestelmä M (24) 2.3. Yleistariffi Yleistariffin voivat valita kaikki Ostajat riippumatta vuotuisesta kaasunkäytöstään Yleistariffin kohdemaksu [KM ] Kohdemaksu on toimituskohdekohtainen kuukausittain etukäteen perittävä maksu. Kohdemaksuilla katetaan toimituskohteista aiheutuvia kunnossapidon, käytön, valvonnan ja hallinnon kiinteitä ylläpito- ja käyttökustannuksia. Kohdemaksu [KM] [EUR / kk, toimituskohde] määritellään toimituskohteen siirtotehon maksimiarvon [P Kmax [MW] mukaan seuraavalla laskentakaavalla: ( ) Toimituskohteen siirtotehon maksimiarvo [P Kmax ] vastaa toimituskohteen toteutunutta maksimikäyttöä tai arviota siitä. Maksimiarvo määritetään vuositilauksen yhteydessä kalenterivuodeksi kerrallaan. Yllä olevan laskentakaavan muiden tekijöiden (A, P 0 ja B) arvot määräytyvät aina kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti Yleistariffin siirron tehomaksu [STM] Siirron tehomaksu on toimitussopimuskohtainen kuukausittain etukäteen perittävä maksu. Siirron tehomaksuilla katetaan maakaasun siirtojärjestelmän pääomakustannuksia ja siirron käyttö-, valvonta-, kunnossapito- sekä investointikustannuksia. Siirron tehomaksu määräytyy vuotuisen siirtotehon [P T ][MW] ja tehomaksun yksikköhinnan [STM 0 ] [EUR / MW, kk] mukaan seuraavalla laskentakaavalla: Siirron tehomaksun yksikköhinnan perusarvo [STM 0 ] on aina kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen. Vuotuinen siirtoteho [P T ] on Ostajalle siirtoputkistossa varattuna oleva toimitussopimuskohtainen siirtoteho, joka on Ostajan käytettävissä läpi vuoden. Vuotuinen siirtoteho varataan kalenterivuodeksi kerrallaan vuositilauksen yhteydessä. Vuotuinen siirtoteho [P T ] [MW] ei voi olla suurempi kuin sopimusteho [P S ].

9 kaasun kulutus MWh/h Maakaasun hinnoittelujärjestelmä M (24) Aika Kuva 1 Ostajan tilaama vuotuinen siirtoteho [P T ] on Gasumin takaama toimitusteho ja se on Ostajan käytössä koko vuoden Yleistariffin toimituskohdekohtainen siirtomaksu [SM Y ] Siirtomaksu on toimituskohdekohtainen jälkikäteen perittävä maksu. Toimituskohdekohtaisella siirtomaksulla katetaan maakaasun siirtojärjestelmän pääomakustannuksia ja siirron käyttö-, valvonta-, kunnossapito- sekä investointikustannuksia. Ostaja maksaa toimituskohdekohtaisen siirtomaksun [SM Y ] [EUR, toimituskohde] kaikesta toimituskohteen kautta siirretystä kaasumäärästä [Q K ] [MWh, kk ]. SM Y = Q K x SM YK (kesäkaudella ) [EUR, toimituskohde] SM Y = Q K x SM YT (talvikaudella ja ) [EUR,toimituskohde]

10 Maakaasun hinnoittelujärjestelmä M (24) Toimituskohdekohtaisen siirtomaksun yksikköhinnat [SM YK ] [EUR / MWh] kesäkaudelle ja [SM YT ] talvikaudelle määräytyvät kyseisen toimituskohteen vuosivolyymin [Q V ] [GWh / a] mukaisesti. Toimituskohdekohtaisen siirtomaksun yksikköhinnat [SM YK ] ja [SM YT ] laskevat toimituskohteen koon kasvaessa. Talvikaudella maksu [SM YT ] on suurempi kuin kesäkaudella [SM YK ]. Toimituskohteen vuosivolyymi [Q V ] määritellään vuositilauksessa. Kuva 2. Toimituskohdekohtaisen siirtomaksun yksikköhintojen [SM YK ] ja [SM YT ] määräytyminen a K [EUR/MWh] Toimituskohdekohtaisen siirtomaksun yksikköhinnan arvo kesäkaudella , kun toimituskohteen vuosivolyymi [Q V ] on pienempi kuin 50 GWh/a. a T [EUR/MWh] Toimituskohdekohtaisen siirtomaksun yksikköhinnan arvo talvikaudella ja , kun toimituskohteen vuosivolyymi [Q V ] on pienempi kuin 50 GWh/a. b K [EUR/MWh] Toimituskohdekohtaisen siirtomaksun yksikköhinnan arvo kesäkaudella , kun toimituskohteen vuosivolyymi [Q V ] on suurempi kuin 500 GWh/a. b T [EUR/MWh] Toimituskohdekohtaisen siirtomaksun yksikköhinnan arvo talvikaudella ja , kun toimituskohteen vuosivolyymi [Q V ] on suurempi kuin 500 GWh/a.

11 Maakaasun hinnoittelujärjestelmä M (24) Toimituskohdekohtaisen siirtomaksun yksikköhinnat [SM YK ] ja [SM YT ] määräytyvät seuraavien kaavojen perusteella: Toimituskohteen vuosivolyymi [GWh/a] SM YK Kesäkausi [EUR/ MWh] SM YT Talvikausi ja [EUR/ MWh] Q V 50 a K a T 50 < Q V 500 a K Q - 50 v x (a b ) 450 K K a T Q 50 v x (a b ) 450 T T Q V > 500 b K b T Edellä olevien kaavojen tekijät a K, a T, b K ja b T määräytyvät kulloinkin voimassaolevan siirron hinnaston mukaan. 2.4 Yleistariffin vuotuisen siirtotehon ylittävän kaasun siirto Toimitussopimuskohtaisen vuotuisen siirtotehon ylittävä maakaasumäärien siirtäminen on mahdollista, mikäli siirtoverkoston siirtokapasiteetti sen mahdollistaa. Kiinteiden toimitusten vuotuisen siirtotehon [P T ] ylittävää osaa kutsutaan ennakkosiirroksi, josta peritään ennakkosiirtomaksua [ESM] [EUR / MWh ]. Perussiirron ja ennakkosiirron ylittävää osaa kutsutaan lisäsiirroksi, josta peritään puolestaan lisäsiirtomaksua [LSM] [EUR / MWh].

12 Kaasun kulutus MWh/h Maakaasun hinnoittelujärjestelmä M (24) Lisäsiirtoa Ennakkosiirtoa Vuotuinen siirtoteho P T Perussiirtoa Aika Kuva 3 Siirretyn kaasun jakaantuminen perussiirtoon, ennakkosiirtoon ja lisäsiirtoon Ennakkosiirtomaksu [ESM] Ennakkosiirtomaksu [ESM] [EUR / MWh] on toimitussopimuskohtainen jälkikäteen perittävä maksu. Ennakkosiirtomaksu [ESM] koostuu Yleistariffin toimituskohdekohtaisesta siirtomaksusta [SM YK ] tai [SM YT ] sekä erillisestä lisäosasta [ESM K ] tai [ESM T ]. ESM = [SM YK ] + [ESM K ] (kesäkaudella ) [EUR/MWh] ESM = [SM YT ] + [ESM T ] (talvikaudella ja ) [EUR/MWh] Lisäosan [ESM K ] ja [ESM T ] arvot määräytyvät kulloinkin voimassaolevan siirron hinnaston mukaan.

13 Maakaasun hinnoittelujärjestelmä M (24) Lisäsiirtomaksu [LSM] Lisäsiirtomaksu [LSM] [EUR / MWh ] on toimitussopimuskohtainen jälkikäteen perittävä maksu. Toimitussopimuksessa olevien toimituskohteiden yhteenlasketun siirtotehon ylittäessä tilatun vuotuisen siirtotehon [P T ] ja ennakkosiirron laskentajaksolla, laskutetaan ylittävästä osuudesta toimituskohdekohtainen siirtomaksu [SM YK ] tai [SM YT ] sekä lisäosa [LSM K ] tai [LSM T ]. LSM = [SM YK ] + [LSM K ] (kesäkaudella ) [EUR/MWh] LSM = [SM YT ] + [LSM T ] (talvikaudella ja ) [EUR/MWh] Lisäosan [LSM K ] ja [LSM T ] arvot määräytyvät kulloinkin voimassaolevan siirron hinnaston mukaan Pienkulutustariffi Ostaja voi valita Pienkulutustariffin kun hänen vuotuinen kaasunkäyttönsä on 50 GWh (5 milj. m 3 n) tai vähemmän ja kun ostajan sopimusteho [P S ] on pienempi kuin 40 MW Pienkulutustariffin kohdemaksu [KM ] Kohdemaksu on toimituskohdekohtainen kuukausittain etukäteen perittävä maksu. Kohdemaksuilla katetaan toimituskohteista aiheutuvia kunnossapidon, käytön, valvonnan ja hallinnon kiinteitä ylläpito- ja käyttökustannuksia. Kohdemaksu [KM ] [EUR / kk, toimituskohde] määritellään toimituskohteen siirtotehon maksimiarvon [P Kmax ] [MW] mukaan seuraavalla laskentakaavalla: ( ) Toimituskohteen siirtotehon maksimiarvo [P Kmax ] vastaa toimituskohteen toteutunutta maksimikäyttöä tai arviota siitä. Maksimiarvo määritetään vuositilauksen yhteydessä kalenterivuodeksi kerrallaan. Yllä olevan laskentakaavan muiden tekijöiden (A, P 0 ja B) arvot määräytyvät aina kulloinkin voimassa olevan siirron hinnaston mukaisesti.

14 Maakaasun hinnoittelujärjestelmä M (24) Pienkulutustariffin toimituskohdekohtainen siirtomaksu [SM P ] Siirtomaksu on toimituskohdekohtainen jälkikäteen perittävä maksu. Toimituskohdekohtaisella siirtomaksulla katetaan maakaasun siirtojärjestelmän pääomakustannuksia ja siirron käyttö-, valvonta-, kunnossapito- sekä investointikustannuksia. Ostaja maksaa toimituskohdekohtaisen siirtomaksun [SM P ] [EUR, toimituskohde] kaikesta toimituskohteen kautta siirretystä kaasumäärästä [Q K ] [MWh, kk]. SM P = Q K x SM PK (kesäkaudella ) [EUR, toimituskohde] SM P = Q K x SM PT (talvikaudella ja ) [EUR, toimituskohde] Toimituskohdekohtaisen siirtomaksun yksikköhinnat [SM PK ] ja [SM PT ] [EUR / MWh] ovat aina kulloinkin voimassa olevan siirron hinnaston mukaiset Jälkimarkkinakaasun siirto Gasum Oy toimittaa siirtopalveluja verkkonsa siirtokyvyn rajoissa jälkimarkkinakaasun siirtoon Maakaasumarkkinalain määrittelemille oikeutetuille (asiakkaille) Ostajille.

15 Maakaasun hinnoittelujärjestelmä M (24) 3. MAAKAASUN ENERGIAKAUPPA JA SEN HINNOITTELU Energiakaupassa käytettävät määritelmät: Arvio käytettävästä kokonaiskaasumäärästä [Q A ] Ostaja ilmoittaa arvion tarvitsemastaan kuukausittaisesta kaasumäärästä vuositilauksessa. Ostajalla on mahdollisuus tarkistaa ja muuttaa kuukausittain kuluvan vuoden loppuosan arviota tarvitsemastaan kuukausittaisesta kaasumäärästä. Indeksikaava [I n ] Energiamaksun yksikköhintojen [EM Y0 ], [EM M0 ] ja [EM P0 ] ja palautuskaasun yksikköhinnan [PKM 0 ] perusarvot päivitetään laskutuksessa käytettäviksi sovellutusarvoiksi indeksikaavalla [I n ]. Indeksikaava löytyy energiakaupan hinnastosta. Joustokaasu [JK] Joustokaasuksi määritellään se Ostajalle toimituskohteisiin toimitettu kaasumäärä, joka laskentajaksolla ylittää Ostajan kiinteiden toimitusten summan. Joustokaasun maksimimäärä riippuu ostajan tilaamasta vuosi- ja kuukausituotteen määrästä. Joustokaasusta peritään joustokaasumaksua [JKM]. Kiinteä toimitus on maakaasun toimitus, jossa maakaasun myyjä toimittaa ostajalle kullekin tasejaksolle ennalta sovitun maakaasumäärän. Maakaasun kiinteitä toimituksia ovat vuosituote ja kuukausituote, jotka muodostavat peruskaasun sekä jälkimarkkinakaasu, Gasum Plussa ja Gasum Miinus. Kuukausituotteen määrä [Q SM ] Kuukausituotteen määrä [Q SM ] määräytyy tilatun tehon [P M ] ja laskutuskauden (kuukauden) tuntimäärän mukaan. Mahdollisesti käyttämättömästä kaasusta ostaja saa korvausta palautuskaasun [Q PK ] mukaan. Laskutuskauden tuntimäärä [T L ] on kuukauden tuntimäärä. Lisäkaasu [LK] Lisäkaasuksi määritellään se Ostajalle toimituskohteisiin toimitettu kaasumäärä [Q LK ], joka laskentajaksolla ylittää Ostajan kiinteiden toimitusten summan sekä joustokaasun määrän. Lisäkaasusta peritään lisäkaasumaksua [LKM]. Palautuskaasu [PK] Palautuskaasulla tarkoitetaan sitä kaasumäärää [Q PK ], joka jää erotukseksi kiinteiden toimitusten ja todellisen kulutuksen välillä. Palautuskaasusta maksetaan Ostajalle palautuskaasumaksua [PKM], jonka yksikköhinta [PKM 0 ] on sidottu indeksikaavaan [I n ]. Peruskaasu Laskentajakson aikana myyntitehojen [P Y ] ja [P M ] summaan saakka käytetty kaasu määritellään peruskaasuksi. Pienkulutustariffi Pienkulutustariffin voi valita jos vuotuinen kaasunkäyttö on 50 GWh (5 milj. m 3 n) tai vähemmän ja kun ostajan sopimusteho [P S ] on pienempi kuin 40 MW. Pienkulutustariffissa ei määritellä kuukausittaista myyntitehoa. Kaikki kaasu pienkulutustariffissa määritellään peruskaasuksi.

16 Maakaasun hinnoittelujärjestelmä M (24) Pienkulutustariffin energiamaksu [EM P ] Pienkulutustariffin sopimuskohtainen jälkikäteen perittävä maksu. Energiamaksu määräytyy laskutuskauden aikana Ostajalle myydyn peruskaasumäärän ja indekseillä korjatun sopimuskohtaisen energiamaksun yksikköhinnan [EM P1 ] mukaan. Pienkulutustariffin energiamaksun yksikköhinta [EM P0 ] määräytyy kulloinkin voimassaolevan energiakaupan hinnaston mukaan. Vuositilaus tehdään marraskuun 30. päivään mennessä. Siinä Ostaja tilaa vuosittaisen myyntitehon [P Y ] sekä kuukausittaiset myyntitehot [P M ] sekä määrittää arvion käytettävästä kokonaiskaasumäärästä [Q A ] kuukausittain jaoteltuna. Vuosituotteen määrä [Q SY ] Vuosituotteen määrä [Q SY ] määräytyy tilatun tehon [P Y ] ja laskutuskauden (kuukauden) tuntimäärän mukaan. Mahdollisesti käyttämättömästä kaasusta Ostaja saa korvausta palautuskaasun [Q PK ] mukaan. Yleistariffin kuukausituotteen energiamaksu [EM M ] Yleistariffin kuukausituotteen sopimuskohtainen jälkikäteen perittävä maksu. Energiamaksu määräytyy Ostajan laskutuskauden aikana tilaaman kuukausituotteen määrän [Q SM ] ja indekseillä korjatun sopimuskohtaisen energiamaksun [EM M1 ] yksikköhinnan mukaan. Yleistariffin kuukausituotteen energiamaksun yksikköhinta [EM M0 ] määräytyy kulloinkin voimassaolevan energiakaupan hinnaston mukaan. Yleistariffin kuukausituotteen kuukausittainen myyntiteho [P M ] Ostaja tilaa vuositilauksessa sopimuskohtaisen kuukausittaisen myyntitehon. Ostajalla on mahdollisuus tarkistaa ja muuttaa kuukausituotteen myyntitehoa [P M ] kuukausittain kuluvan vuoden loppuosalta. Yleistariffin vuosituotteen energiamaksu [EM Y ] Yleistariffin vuosituotteen sopimuskohtainen jälkikäteen perittävä maksu. Energiamaksu määräytyy Ostajan laskutuskauden aikana tilaaman vuosituotteen määrän [Q SY ] ja indekseillä korjatun sopimuskohtaisen energiamaksun yksikköhinnan [EM Y1 ] mukaan. Yleistariffin vuosituotteen energiamaksun yksikköhinta [EM Y0 ] määräytyy kulloinkin voimassaolevan energiakaupan hinnaston mukaan. Yleistariffin vuosituotteen vuotuinen myyntiteho [P Y ] Ostaja tilaa vuositilauksessa sopimuskohtaisen vuotuisen myyntitehon. Yleistariffi Kaikki Ostajat voivat valita Yleistariffin riippumatta vuotuisesta kaasunkäytöstään.

17 Kaasun kulutus MWh/h Maakaasun hinnoittelujärjestelmä M (24) 3.1. Yleistä Ostaja valitsee hinnoitteluun joko Yleistariffin tai Pienkulutustariffin. Pienkulutustariffin voi valita kun vuotuinen kaasunkäyttö on 50 GWh (5 milj. m 3 n) tai vähemmän ja kun ostajan sopimusteho [P S ] on pienempi kuin 40 MW. Yleistariffissa Ostaja voi tilata kaasua vuosituotteena ja kuukausituotteena. Vuosituotteessa Ostaja tilaa vuotuisen myyntitehon [P Y ] [MW]. Kuukausituotteessa Ostaja tilaa kuukausittaisen myyntitehon [P M ] [MW]. Lisäksi ostaja ilmoittaa arvion tarvitsemastaan kuukausittaisesta kokonaiskaasumäärästä [Q A ] [MWh]. Pienkulutustariffissa Ostaja ilmoittaa ainoastaan arvion tarvitsemastaan kuukausittaisesta kokonaiskaasumäärästä [Q A ] [MWh]. Gasum vastaa Pienkulutustariffissa olevan Ostajan tarvitseman kaasumäärän hankkimisesta Ostajan käyttöön peruskaasuna. Joustokaasua tai lisäkaasua Gasum Plussaa tai jälkimarkkinakaasua Kuukausittainen myyntiteho P M Vuosittainen myyntiteho P Y Palautuskaasua tai mahdollinen myynti jälkimarkkinoille kuukausituote vuosituote Aika Kuva 4 Ostaja tilaa vuosittaista myyntitehoa P Y koko vuodeksi ja kuukausittaista myyntitehoa P M eri kuukausille käyttöprofiilinsa mukaisesti. Peruskaasun hinta Yleistariffissa koostuu vuosituotteen energiamaksusta [EM Y ] [EUR] ja kuukausituotteen energiamaksusta [EM M ] [EUR], joiden yksikköhinnat ovat indeksoituja indeksitekijällä [I n ]. Pienkulutustariffissa energian hinta muodostuu energiamaksusta [EM P ] [EUR], jon-

18 Maakaasun hinnoittelujärjestelmä M (24) ka yksikköhinta on indeksoitu indeksitekijällä [I n ]. Yleistariffissa maakaasumäärien valvonta ja maakaasutoimitusten jako perus-, jousto- ja lisäkaasuun suoritetaan siten, että käytetyt maakaasumäärät todetaan sopimuskohtaisesti yhden (1) tunnin laskentajaksoittain. Pienkulutustariffissa kaikki käytetyt maakaasumäärät määritellään peruskaasuksi Tilausmenettely Ostaja ilmoittaa seuraavan vuoden kaasun vuositilausta tehdessään valitseeko hän Yleistariffin vai Pienkulutustariffin. Ostaja ei voi siirtyä kesken vuotta tariffista toiseen. Vuositilaus tehdään marraskuun 30. päivään mennessä Gasumin Onlinejärjestelmässä. Yleistariffissa vuositilauksessa Ostaja määrittää: toimitussopimuskohtaisen vuosittaisen myyntitehon [P Y ] seuraavalle kalenterivuodelle, toimitussopimuskohtaisen kuukausittaisen myyntitehon [P M ] seuraavan kalenterivuoden eri kuukausille. lisäksi Ostaja toimittaa arvion käytettävästä kaasumäärästä [Q A ] kuukausittain jaoteltuna. Vuosittaisen ja kuukausittaisen myyntitehojen [P Y ] ja [P M ] [MW] summa ei voi olla suurempi kuin sopimusteho [P S ]. Kaasun vuositilauksella Ostaja tilaa kaasua oman kaasuntarpeensa mukaisesti. Ostajan tilaamien myyntitehojen [P Y ] ja [P M ] summan tulee olla linjassa Ostajan arvioon kuukausittain tarvitsemastaan kaasumäärästä. Pienkulutustariffissa Ostaja toimittaa vuositilauksessa arvion käytettävistä kaasumääristä [Q A ] kuukausittain jaoteltuna. Ostajalla on mahdollisuus tarkistaa ja muuttaa kuukausituotteen myyntitehoa [P M ] sekä arviota tarvitsemastaan kuukausittaisesta kokonaiskaasumäärästä kuukausittain viimeistään 25. päivä ennen seuraavaa kuukautta. Ostajalla ei ole mahdollisuutta muuttaa yleistariffin vuosituotteen myyntitehoa [P Y ] kesken vuoden. Ostajan tulee antaa alustava arvio seuraavan kalenterivuoden kuukausittaisista kaasumääristä mennessä.

19 Maakaasun hinnoittelujärjestelmä M (24) 3.3. Yleistariffi Yleistariffin voivat valita kaikki Ostajat riippumatta vuotuisesta kaasunkäytöstään. Ostaja voi jakaa tilauksensa vapaasti vuosituotteen ja kuukausituotteen välillä. Yleistariffin vuosituote ja kuukausituote ovat kiinteitä kauppoja. Avoimia tuotteita ovat joustokaasu ja lisäkaasu Vuosituote Vuosituotetta varten Ostaja tilaa haluamansa myyntitehon [P Y ] kohdan 3.2 tilausmenettelyn mukaisesti. Vuosituotteen maksu koostuu energiamaksusta [EM Y ]. Vuosituotteen energiamaksu [EM Y ] Vuosituotteen energiamaksu [EM Y ] on sopimuskohtainen jälkikäteen perittävä maksu. Energiamaksu määräytyy laskutuskauden aikana Ostajan tilaaman vuosituotteen kaasumäärän [Q SY ] ja indekseillä korjatun sopimuskohtaisen energiamaksun yksikköhinnan [EM Y1 ] mukaan. Vuosituotteen kaasumäärä [Q SY ] määräytyy myyntitehon [P Y ] ja laskutuskauden tuntimäärän [T L ] mukaan. Q SY = P Y x T L [MWh] Energiamaksun yksikköhinnan hintasidonnaisuudet ja yksikköhintojen perusarvojen päivittäminen laskutuksessa käytettäviksi sovellutusarvoiksi määräytyvät Energiakaupan hinnaston kohdan 1.2 Hintasidonnaisuudet mukaan. Energiamaksun yksikköhinnan perusarvo [EM Y0 ] löytyy energiakaupan hinnastosta. Indekseillä korjattu sopimuskohtaisen vuosituotteen energiamaksun yksikköhinta [EM Y1 ] lasketaan seuraavasti: EM Y1 = I n x EM Y0 [EUR / MWh] Indeksikaava I n löytyy Energiakaupan hinnaston kohdasta 1.2. Energiamaksu muodostuu indekseillä korjatun energiamaksun yksikköhinnan [EM Y1 ] ja käytetyn kaasumäärän [Q SY ] mukaan seuraavasti: EM Y = Q SY x EM Y1 [EUR, toimitussopimus]

20 Maakaasun hinnoittelujärjestelmä M (24) Kuukausituote Kuukausituotetta varten Ostaja tilaa haluamansa myyntitehon [P M ] kohdan 3.2 tilausmenettelyn mukaisesti. Kuukausituotteen maksu koostuu energiamaksusta [EM M ]. Kuukausituotteen energiamaksu [EM M ] Kuukausituotteen energiamaksu on sopimuskohtainen jälkikäteen perittävä maksu. Energiamaksu [EM M ] määräytyy laskutuskauden aikana Ostajan tilaaman kuukausituotteen kaasumäärän [Q SM ] ja indekseillä korjatun sopimuskohtaisen energiamaksun [EM M1 ] yksikköhinnan mukaan. Kuukausituotteen kaasumäärä [Q SM ] määräytyy myyntitehon [P M ] ja laskutuskauden tuntimäärän [T L ] mukaan. Q SM = P M x T L [MWh] Energiamaksun yksikköhinnan hintasidonnaisuudet ja yksikköhintojen perusarvojen päivittäminen laskutuksessa käytettäviksi sovellutusarvoiksi määräytyvät Energiakaupan hinnaston kohdan 1.2 Hintasidonnaisuudet mukaan. Energiamaksun yksikköhinnan perusarvo [EM M0 ] löytyy energiakaupan hinnastosta. Indekseillä korjattu sopimuskohtaisen kuukausituotteen energiamaksun yksikköhinta [EM M1 ] lasketaan seuraavasti: EM M1 = I n x EM M0 [EUR / MWh] Indeksikaava [I n ] löytyy Energiakaupan hinnaston kohdasta 1.2. Energiamaksu muodostuu indekseillä korjatun energiamaksun yksikköhinnan ja käytetyn kaasumäärän [Q SM ] mukaan seuraavasti: EM M = Q SM x EM M1 [EUR, toimitussopimus]

21 Maakaasun hinnoittelujärjestelmä M (24) Palautuskaasu [PK] Mikäli Ostajan tekemät kiinteät kaasukaupat ylittävät tasejakson aikana Ostajan käyttämän kaasumäärän, niin Gasum lunastaa automaattisesti takaisin kaikki käyttämättömät kaasuerät [Q PK ]. Tästä käytetään nimitystä palautuskaasu [PK]. Palautuskaasua sovelletaan kaikille Yleistariffin piirissä oleville asiakkaille. Palautuskaasusta Gasum maksaa Ostajalle palautuskaasumaksun [PKM], joka on indeksoitu samalla tavalla kuin vuosi- ja kuukausituotteen energiamaksut. Palautuskaasumaksu [PKM] Indekseillä korjattu palautuskaasun yksikköhinta [PKM 1 ] lasketaan seuraavasti: PKM 1 = I n x PKM 0 Indeksikaava [I n ] ja palautuskaasun yksikköhinnan perusarvo [PKM 0 ] löytyvät energiakaupan hinnastosta. Palautuskaasumaksu muodostuu indekseillä korjatun palautuskaasumaksun yksikköhinnan [PKM 1 ] ja palautuskaasumäärän [Q PK ] mukaan seuraavasti: PKM = Q PK x PKM 1 [EUR, toimitussopimus] 3.4 Avoimet toimitukset Ostajalla, joka on sopinut Gasumin kanssa maakaasun avoimen toimituksen ehdoista, on oikeus käyttää oman maakaasun hankintansa tasapainottamiseen ja säätämiseen avoimen toimituksen kaasua. Avoimia toimituksia ovat joustokaasu ja lisäkaasu. Jousto- ja lisäkaasuista peritään Ostajalta erilliset jousto- ja lisäkaasumaksut [JKM] ja [LKM]. Jousto- ja lisäkaasuna toimitettavan maakaasun hinnoittelu perustuu myyntiajankohdan kaasun hankinnan kustannuksiin sekä vallitsevaan hankinnan ja myynnin väliseen tilanteeseen. Jousto- ja lisäkaasumaksun yksikköhintojen muutoksista ilmoitetaan Internetissä toimivassa Gasumin Online-järjestelmässä vähintään yksi (1) tunti ennen taseselvitysjakson alkua. Muutosilmoitus sisältää muutosajankohdan, päättyvän ja uuden jousto- ja/tai lisäkaasumaksun.

22 Maakaasun hinnoittelujärjestelmä M (24) Joustokaasu [JK] Joustokaasuksi määritellään se Ostajalle toimituskohteisiin toimitettu kaasumäärä [Q JK ], joka laskentajaksolla ylittää Ostajan kiinteiden toimitusten summan. Joustokaasun maksimimäärä lasketaan Ostajan tilaamien vuosituotteen myyntitehon [P Y ] ja kuukausituotteen myyntitehon [P M ] summasta: Q JK = a x (P Y + P M ) [MWh / h] Joustokaasun määrään [Q JK ] vaikuttava kerroin a määritetään vuosittain vuositilauksen yhteydessä. Joustokaasumaksu [JKM] Joustokaasumaksun yksikköhinta [JKM m ] [EUR / MWh] määritellään Gasumin toimesta. Joustokaasumaksu muodostuu joustokaasumaksun yksikköhinnan [JKM m ] ja joustokaasumäärän [Q JK ] mukaan seuraavasti: JKM = Q JK x JKM m [EUR, toimitussopimus] Lisäkaasu [LK] Lisäkaasuksi määritellään se Ostajalle toimituskohteisiin toimitettu kaasumäärä [Q LK ], joka laskentajaksolla ylittää Ostajan kiinteiden toimitusten sekä joustokaasun summan. Lisäkaasumaksu [LKM] Lisäkaasumaksun yksikköhinta [LKM m ] [EUR / MWh] määritellään Gasumin toimesta. Lisäkaasumaksu muodostuu lisäkaasumaksun yksikköhinnan [LKM m ] ja lisäkaasumäärän [Q LK ] mukaan seuraavasti: LKM = Q LK x LKM m [EUR, toimitussopimus]

23 Maakaasun hinnoittelujärjestelmä M (24) 3.5. Pienkulutustariffi Ostaja voi valita Pienkulutustariffin kun hänen vuotuinen kaasunkäyttönsä on 50 GWh (5 milj. m 3 n) tai vähemmän ja kun ostajan sopimusteho [P S ] on pienempi kuin 40MW Pienkulutustariffin energiamaksu [EM P ] Energiamaksu on sopimuskohtainen jälkikäteen perittävä maksu. Energiamaksu [EM P ] määräytyy laskutuskauden aikana Ostajan käyttämän peruskaasumäärän [Q SP ] ja indekseillä korjatun energiamaksun [EM P1 ] yksikköhinnan mukaan. Energiamaksun yksikköhinnan hintasidonnaisuudet ja yksikköhintojen perusarvojen päivittäminen laskutuksessa käytettäviksi sovellutusarvoiksi määräytyvät Energiakaupan hinnaston kohdan 1.2, hintasidonnaisuudet mukaan. Energiamaksun yksikköhinnan perusarvo [EM P0 ] löytyy energiakaupan hinnastossa. Indekseillä korjattu sopimuskohtaisen energiamaksun yksikköhinta [EM P1 ] lasketaan seuraavasti: EM P1 = I n x EM P0 [EUR / MWh] Indeksikaava [I n ] löytyy Energiakaupan hinnaston kohdasta 1.2. Energiamaksu muodostuu indekseillä korjatun energiamaksun yksikköhinnan ja käytetyn kaasumäärän [Q SP ] mukaan seuraavasti: EM P = Q SP x EM P1 [EUR, toimitussopimus] 3.6. Jälkimarkkinakauppa Jälkimarkkinakauppoihin ovat oikeutettuja Maakaasumarkkinalain määrittelemät osapuolet. Jälkimarkkinakauppaan osallistuvien Ostajien tulee hyväksyä Gasumin hinnoittelujärjestelmän M2014 sekä siirtoa että energiakauppaa koskevat toimitusehdot tai voimassa olevat Gasumin Jälkimarkkinasiirron yleiset ehdot. Gasumin tukkumarkkinoiden Ostaja, jonka maakaasun toimitussopimus perustuu tähän hinnoittelujärjestelmään M2014, voi hankkia kaasua jälkimarkkinoilta sekä myydä kaasua jälkimarkkinoille Hintasidonnaisuudet Energiakaupassa käytetyt hintasidonnaisuudet on määritetty Energiakaupan hinnaston kohdassa 1.

24 Maakaasun hinnoittelujärjestelmä M (24) Konsernin yhteinen puhelinkeskus Pääkonttori Miestentie 1 PL 21, ESPOO Maakaasukeskus Kiehuvantie KOUVOLA Vastaanottoasema Räikköläntie IMATRA Hyvinkään huoltokeskus Kerkkolankatu HYVINKÄÄ Tampereen huoltokeskus Raspinkatu TAMPERE Kompressoriasema Hyvinkääntie HIRVIHAARA Y-tunnus

MAAKAASUN TOIMITUSSOPIMUS

MAAKAASUN TOIMITUSSOPIMUS Maakaasun toimitussopimus 1(7) MAAKAASUN TOIMITUSSOPIMUS (Y- tunnus 1233567-8), jäljempänä Ostaja ja Gasum Oy (Y- tunnus 0969819-3), jäljempänä Myyjä, ovat solmineet keskenään seuraavan sopimuksen koskien

Lisätiedot

1.1.2015. Toimituskohteen paikka määritellään mittauslaitteiston sijainnin mukaan.

1.1.2015. Toimituskohteen paikka määritellään mittauslaitteiston sijainnin mukaan. 1 (5 ) Gasum Energiapalvelut Oy TEHOTEMPO ALKAEN (svelletaan yli 1,2 MW:n laitksiin) 1. KAASULIITTYMÄ 1.1 Timituskhde ja timitusraja Timituskhteen paikka määritellään mittauslaitteistn sijainnin mukaan.

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN LÄMPÖ OY MAAKAASUN TARIFFIT M2014 HINNASTO

LEMPÄÄLÄN LÄMPÖ OY MAAKAASUN TARIFFIT M2014 HINNASTO LEMPÄÄLÄN LÄMPÖ OY MAAKAASUN TARIFFIT M2014 HINNASTO 1.1.2014 Liittyminen Siirto Myynti Liittymismaksu Maakaasu verkoston tehtyjen ja lähiaikoina tehtävien investointien kattamiseksi peritään verkostoon

Lisätiedot

MAAKAASUTOIMITUSTEN YLEISET EHDOT

MAAKAASUTOIMITUSTEN YLEISET EHDOT MAAKAASUTOIMITUSTEN YLEISET EHDOT Gasum Oy 1(11) GASUM OY:N MAAKAASUTOIMITUSTEN YLEISET EHDOT Näitä Gasum Oy:n Maakaasutoimitusten yleisiä ehtoja sovelletaan Gasum Oy:n, jäljempänä Gasum, ja asiakkaan,

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN LÄMPÖ OY MAAKAASUN TARIFFIT M2014 HINNASTO

LEMPÄÄLÄN LÄMPÖ OY MAAKAASUN TARIFFIT M2014 HINNASTO LEMPÄÄLÄN LÄMPÖ OY MAAKAASUN TARIFFIT M2014 HINNASTO 1.5.2016 Liittyminen Siirto Myynti Liittymismaksu Maakaasu verkoston tehtyjen ja lähiaikoina tehtävien investointien kattamiseksi peritään verkostoon

Lisätiedot

MAAKAASUN SIIRTOVERKOSTON LIITTYMISEHDOT

MAAKAASUN SIIRTOVERKOSTON LIITTYMISEHDOT MAAKAASUN SIIRTOVERKOSTON LIITTYMISEHDOT Gasum Oy 1 (8) MAAKAASUN SIIRTOVERKOSTON LIITTYMISEHDOT Näitä maakaasun siirtoverkoston liittymisehtoja sovelletaan Gasum Oy:n, jäljempänä Gasum, ja asiakkaan,

Lisätiedot

Mitä uutta Gasumilla?

Mitä uutta Gasumilla? Mitä uutta Gasumilla? Kaasun käytön valvojien neuvottelupäivät Maakaasun käyttäjäpäivät Tallinna 13.-14.9.2011 Ari Suomilammi MITÄ UUTTA GASUMILLA? Aiheet: Yhtiörakenteen muutokset Verkoston kehityshankkeet

Lisätiedot

SÄHKÖNSIIRTOHINNAT 1.1.2016 ALKAEN Hinnasto on voimassa Savon Voima Verkko Oy:n jakelualueella.

SÄHKÖNSIIRTOHINNAT 1.1.2016 ALKAEN Hinnasto on voimassa Savon Voima Verkko Oy:n jakelualueella. Hinnasto on voimassa Oy:n jakelualueella. SÄHKÖNKÄYTÖN SIIRTOHINNAT KAUSI-, YÖ-, JA YLEISSÄHKÖN SIIRTOMAKSUT (sis. alv. 24 %) Siirtotuote perushinta VEROLUOKKA 1 VEROLUOKKA 2 kokonaishinta kokonaishinta

Lisätiedot

Liite 2 ALUEVERKKOPALVELUN HINNOITTELU

Liite 2 ALUEVERKKOPALVELUN HINNOITTELU Liite 2 ALUEVERKKOPALVELUN HINNOITTELU 2016 2(6) Sisällys 1 MAKSUT JA NIIDEN MÄÄRÄYTYMINEN... 3 2 KIINTEÄT ASIAKASKOHTAISET MAKSUT... 3 3 PÄTÖTEHOA KOSKEVAT MAKSUT KULUTUKSELLE... 3 3.1. Alueverkon tehomaksu...

Lisätiedot

Verkkopalveluhinnasto. Caruna Oy 1.3.2016

Verkkopalveluhinnasto. Caruna Oy 1.3.2016 Verkkopalveluhinnasto Caruna Oy 1.3.2016 Sähkön siirtohinnasto Tämän siirtohinnaston mukaisilla maksuilla verkkoyhtiö huolehtii sähköenergian siirtämisestä tuottajalta asiakkaalle ja tarjoaa siirtoon liittyvän

Lisätiedot

Liite 2 ALUEVERKKOPALVELUN HINNOITTELU KOKKOLAN VERKKOALUE

Liite 2 ALUEVERKKOPALVELUN HINNOITTELU KOKKOLAN VERKKOALUE Liite 2 ALUEVERKKOPALVELUN HINNOITTELU KOKKOLAN VERKKOALUE 2016 2(6) Sisällys 1 MAKSUT JA NIIDEN MÄÄRÄYTYMINEN... 3 2 KIINTEÄT ASIAKASKOHTAISET MAKSUT... 3 3 PÄTÖTEHOA KOSKEVAT MAKSUT KULUTUKSELLE... 3

Lisätiedot

SÄHKÖNSIIRTOHINNAT 1.1.2015 alkaen Hinnasto on voimassa Savon Voima Verkko Oy:n jakelualueella.

SÄHKÖNSIIRTOHINNAT 1.1.2015 alkaen Hinnasto on voimassa Savon Voima Verkko Oy:n jakelualueella. SÄHKÖNKÄYTÖN SIIRTOHINNAT KAUSI-, YÖ-, JA YLEISSÄHKÖN SIIRTOMAKSUT (sis. alv. 24 %) VEROLUOKKA 1 VEROLUOKKA 2 Siirtotuote Siirtomaksun perushinta Kausisähkön siirto 16.11. 15.3. klo 07 21 Muulloin Yösähkön

Lisätiedot

Liite 2 ALUEVERKKOPALVELUN HINNOITTELU TORNION VERKKOALUE

Liite 2 ALUEVERKKOPALVELUN HINNOITTELU TORNION VERKKOALUE Liite 2 ALUEVERKKOPALVELUN HINNOITTELU TORNION VERKKOALUE 2016 2(5) Sisällys 1 MAKSUT JA NIIDEN MÄÄRÄYTYMINEN... 3 2 KIINTEÄT ASIAKASKOHTAISET MAKSUT... 3 3 PÄTÖTEHOA KOSKEVAT MAKSUT KULUTUKSELLE... 3

Lisätiedot

SÄHKÖNSIIRTOHINNAT ALKAEN Hinnasto on voimassa Savon Voima Verkko Oy:n jakelualueella.

SÄHKÖNSIIRTOHINNAT ALKAEN Hinnasto on voimassa Savon Voima Verkko Oy:n jakelualueella. SÄHKÖNKÄYTÖN SIIRTOHINNAT KAUSI-, YÖ-, JA YLEISSÄHKÖN SIIRTOMAKSUT (sis. alv. 24 %) Siirtotuote perushinta VEROLUOKKA 1 VEROLUOKKA 2 kokonaishinta kokonaishinta Kausisähkön siirto 16.11. 15.3. klo 07 21

Lisätiedot

SÄHKÖNSIIRTOHINNAT ALKAEN Hinnasto on voimassa Savon Voima Verkko Oy:n jakelualueella.

SÄHKÖNSIIRTOHINNAT ALKAEN Hinnasto on voimassa Savon Voima Verkko Oy:n jakelualueella. SÄHKÖNKÄYTÖN SIIRTOHINNAT KAUSI-, YÖ-, JA YLEISSÄHKÖN SIIRTOMAKSUT (sis. alv. 24 %) Siirtotuote perushinta VEROLUOKKA 1 VEROLUOKKA 2 kokonaishinta kokonaishinta Kausisähkön siirto 16.11. 15.3. klo 07 21

Lisätiedot

Paikallistason kiinteät yhteydet Palvelukuvaus ja hinnasto

Paikallistason kiinteät yhteydet Palvelukuvaus ja hinnasto Paikallistason kiinteät yhteydet Palvelukuvaus ja hinnasto Voimassa 1.7.2013 alkaen toistaiseksi Pietarsaaren Seudun Puhelin Oy (JNT) tarjoaa voimassa olevan lainsäädännön ja määräysten mukaisesti toisille

Lisätiedot

Sopimus 1 (5) 20.1.2016

Sopimus 1 (5) 20.1.2016 Sopimus 1 (5) SOPIJAPUOLET FORTUM POWER AND HEAT OY (jäljempänä "Fortum") PL 100, 00048 FORTUM, ja MUHOKSEN KUNTA, PL 39, 91501 MUHOS UTAJÄRVEN KUNTA, PL 18,91601 UTAJÄRVI VAALAN KUNTA, PL 12, 91701 VAALA,

Lisätiedot

Sääntöjen valmistelu avoimelle kaasumarkkinalle

Sääntöjen valmistelu avoimelle kaasumarkkinalle Sääntöjen valmistelu avoimelle kaasumarkkinalle Leena Sivill, sääntöprojektin konsultti Gasumille TkT, Head of Business Consulting, Enoro Oy leena.sivill@enoro.com 30/10/2017 2 SISÄLTÖ 1. Markkinasääntöjen

Lisätiedot

Määräys. maakaasuverkkotoiminnan tunnuslukujen julkaisemisesta. Annettu Helsingissä 2. päivänä joulukuuta 2005

Määräys. maakaasuverkkotoiminnan tunnuslukujen julkaisemisesta. Annettu Helsingissä 2. päivänä joulukuuta 2005 Dnro 1346/01/2005 Määräys maakaasuverkkotoiminnan tunnuslukujen julkaisemisesta Annettu Helsingissä 2. päivänä joulukuuta 2005 Energiamarkkinavirasto on määrännyt 31 päivänä toukokuuta 2000 annetun maakaasumarkkinalain

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

Verkkopalveluhinnasto. Caruna Espoo Oy

Verkkopalveluhinnasto. Caruna Espoo Oy Verkkopalveluhinnasto Caruna Espoo Oy 1.3.2017 Sähkön siirtohinnasto Tämän siirtohinnaston mukaisilla maksuilla verkkoyhtiö huolehtii sähköenergian siirtämisestä tuottajalta asiakkaalle ja tarjoaa siirtoon

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Leasingsopimus (limiitti) LC

Siilinjärven kunta. Leasingsopimus (limiitti) LC Siilinjärven kunta Leasingsopimus (limiitti) 072821-LC01-000-000 3 Step IT Oy (jäljempänä Vuokralleantaja ), Y-tunnus 2161942-7, Mechelininkatu 1a, 00180 Helsinki, vuokraa Vuokralleottajalle tämän sopimuksen

Lisätiedot

Verkkopalveluhinnasto. Caruna Oy 1.1.2015

Verkkopalveluhinnasto. Caruna Oy 1.1.2015 Verkkopalveluhinnasto Caruna Oy 1.1.2015 Sähkön siirtohinnasto Tämän siirtohinnaston mukaisilla maksuilla verkkoyhtiö huolehtii sähköenergian siirtämisestä tuottajalta asiakkaalle ja tarjoaa siirtoon liittyvän

Lisätiedot

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj Palvelukohtaiset toimitusehdot Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007 1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan :n tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön (jäljempänä Saunalahti)

Lisätiedot

JÄRJESTELMÄVASTAAVAN ASETTAMAT EHDOT JÄRJESTELMÄVASTUUN TOTEUTTAMISEKSI

JÄRJESTELMÄVASTAAVAN ASETTAMAT EHDOT JÄRJESTELMÄVASTUUN TOTEUTTAMISEKSI JÄRJESTELMÄVASTAAVAN ASETTAMAT EHDOT JÄRJESTELMÄVASTUUN TOTEUTTAMISEKSI Gasum Oy Elokuu 1 JÄRJESTELMÄVASTAAVAN ASETTAMAT EHDOT JÄRJESTELMÄ- VASTUUN TOTEUTTAMISEKSI Energiavirasto on päätöksellään maakaasuverkkoluvasta

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS POLTTOAINEEN TOIMITTAMISESTA

SOPIMUSLUONNOS POLTTOAINEEN TOIMITTAMISESTA 1 SOPIMUSLUONNOS POLTTOAINEEN TOIMITTAMISESTA 1 Sopijapuolet Polttoaineen myyjä, Metsänhoitoyhdistys Kalajokilaakso, seuraavassa myyjä ja polttoaineen ostaja, Pyhäjoen kunta, seuraavassa ostaja, ovat sopineet

Lisätiedot

Verkkopalveluhinnasto. Fortum Sähkönsiirto Oy 1.6.2013

Verkkopalveluhinnasto. Fortum Sähkönsiirto Oy 1.6.2013 Verkkopalveluhinnasto Fortum Sähkönsiirto Oy 1.6.2013 Sähkön siirtohinnasto Tämän siirtohinnaston mukaisilla maksuilla verkkoyhtiö huolehtii sähköenergian siirtämisestä tuottajalta asiakkaalle ja tarjoaa

Lisätiedot

Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina.

Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina. Luonnos 23.4.2015 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Sastamalan kaupunki, 0144411-3 PL 23 38201 Sastamala jäljempänä kaupunki Vuokralainen: Adven Oy Äyritie 18, 01510 Vantaa jäljempänä

Lisätiedot

Tuukka Huikari Loissähköperiaatteet 2016

Tuukka Huikari Loissähköperiaatteet 2016 Loissähköperiaatteet 2016 Taustaa: Loistehon syöttö 110 kv:n verkosta 400 kv:n verkkoon Loistehon anto kasvanut noin reaktorin verran vuodessa ~70 Mvar 2 Loistehoikkunan määrittäminen Loistehoikkuna määritellään

Lisätiedot

SOPIMUS KIINTEISTÖN LIITTÄMISESTÄ VESIHUOLTOLAITOKSEEN JA SEN KÄYTÖSTÄ

SOPIMUS KIINTEISTÖN LIITTÄMISESTÄ VESIHUOLTOLAITOKSEEN JA SEN KÄYTÖSTÄ SOPIMUS KIINTEISTÖN LIITTÄMISESTÄ VESIHUOLTOLAITOKSEEN JA SEN KÄYTÖSTÄ Tekninen lautakunta hyväksynyt 12.3.2002 Voimaantulopäivä 15.3.2002 Sopimus kiinteistön liittämisestä vesihuoltolaitokseen ja sen

Lisätiedot

Biokaasun jakelu Suomessa

Biokaasun jakelu Suomessa JÄTTEESTÄ PUHTAITA AJOKILOMETREJÄ Työpaja Turussa 10.6.2010 12.00-16.00 Biokaasun jakelu Suomessa 2 GASUMIN TUNNUSLUVUT 2009 Maakaasun myynti 40,6 TWh Henkilökunta 220 Siirtoputkiston pituus 1186 km Liikevaihto

Lisätiedot

Turku Energia LIITTYMISHINNASTON SOVELTAMISOHJE 1.1.2013. Tässä soveltamisohjeessa tarkennetaan liittymishinnastossa esitettyjä liittymismenettelyjä.

Turku Energia LIITTYMISHINNASTON SOVELTAMISOHJE 1.1.2013. Tässä soveltamisohjeessa tarkennetaan liittymishinnastossa esitettyjä liittymismenettelyjä. LIITTYMISHINNASTON SOVELTAMISOHJE 1.1.2013 Tässä soveltamisohjeessa tarkennetaan liittymishinnastossa esitettyjä liittymismenettelyjä. LIITTYMISJOHTO PIENJÄNNITELIITTYMISSÄ Yleistä Liittymismaksulla katetaan

Lisätiedot

ORIMATTILAN LÄMPÖ OY (1/5) TÄSSÄ HINNASTOSSA KÄYTETTYJEN KÄSITTEIDEN MÄÄRITELMIÄ

ORIMATTILAN LÄMPÖ OY (1/5) TÄSSÄ HINNASTOSSA KÄYTETTYJEN KÄSITTEIDEN MÄÄRITELMIÄ ORIMATTILAN LÄMPÖ OY (1/5) LÄMPÖHINNASTO 1.1.2013 alkaen TÄSSÄ HINNASTOSSA KÄYTETTYJEN KÄSITTEIDEN MÄÄRITELMIÄ Lämmönmyyjällä tarkoitetaan lämmöntoimittajaa, joka on ORIMATTILAN LÄMPÖ OY Asiakkaalla tarkoitetaan

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

SOPIMUS IT- PALVELUSTA SOPIMUS NRO: MEDBIT Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg

SOPIMUS IT- PALVELUSTA SOPIMUS NRO: MEDBIT Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg Medbit Oy 1 SOPIMUS IT- PALVELUSTA SOPIMUS NRO: MEDBIT-12-2014 1 SOPIJAPUOLET Tilaaja: Raision sosiaali- ja terveyskeskus Y- tunnus: 0204428-5 Osoite: PL 100, 20201 RAISIO Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

PARGAS FJÄRRVÄRME AB - LÄMPÖTARIFFI 1.1.2014 PARAISTEN KAUKOLÄMPÖ OY Rantatie 28 21600 PARAINEN 1(5)

PARGAS FJÄRRVÄRME AB - LÄMPÖTARIFFI 1.1.2014 PARAISTEN KAUKOLÄMPÖ OY Rantatie 28 21600 PARAINEN 1(5) 21600 PARAINEN 1(5) YLEISTÄ Paraisten Kaukolämpö Oy:n hinnoittelu perustuu kolmeen tariffipohjaiseen maksuun: Liittymismaksu Perusmaksu Energiamaksu on kertaluonteinen maksu, jonka asiakas maksaa liittyessään

Lisätiedot

TILAAJA- JA KIINTEÄT YHTEYSPALVELUT OPERAATTOREILLE HINNASTO JA PALVELUKUVAUS 1.6.2015

TILAAJA- JA KIINTEÄT YHTEYSPALVELUT OPERAATTOREILLE HINNASTO JA PALVELUKUVAUS 1.6.2015 1 (7) MPY Palvelut Oyj Mikonkatu 16 50100 Mikkeli TILAAJA- JA KIINTEÄT YHTEYSPALVELUT OPERAATTOREILLE HINNASTO JA PALVELUKUVAUS 1.6.2015 MPY Palvelut Oyj Y-tunnus 1570688-2 Kotipaikka Mikkeli Sisällysluettelo

Lisätiedot

Verkkopalveluhinnasto. Caruna Oy

Verkkopalveluhinnasto. Caruna Oy Verkkopalveluhinnasto Caruna Oy 1.3.2017 Sähkön siirtohinnasto Tämän siirtohinnaston mukaisilla maksuilla verkkoyhtiö huolehtii sähköenergian siirtämisestä tuottajalta asiakkaalle ja tarjoaa siirtoon liittyvän

Lisätiedot

Sähkömarkkinoiden tilanne nyt mitä markkinoilla tapahtui vuonna 2016

Sähkömarkkinoiden tilanne nyt mitä markkinoilla tapahtui vuonna 2016 Sähkömarkkinoiden tilanne nyt mitä markkinoilla tapahtui vuonna 216 Energiaviraston tiedotustilaisuus 17.1.217 Ylijohtaja Simo Nurmi, Energiavirasto 1 Sähkön tukkumarkkinat Miten sähkön tukkumarkkinat

Lisätiedot

HYBRIDIJÄRJESTELMÄN HANKINTA

HYBRIDIJÄRJESTELMÄN HANKINTA HYBRIDIJÄRJESTELMÄN HANKINTA MOTIVA: PUHTAAN ENERGIAN TILAAJA - TOIMITTAJA TILAISUUS 1.10.2015 JOUNI KIVIRINNE 1.10.2014 HYBRIDIJÄRJESTELMÄN HANKINTA/ JOUNIKIVIRINNE 1 Hybridijärjestelmän hankinta taustaa

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Hanke rahoitetaan Euroopan Unionin aluekehitysrahaston, Sastamalan koulutuskuntayhtymän, kuntien ja yritysten toimesta.

TARJOUSPYYNTÖ. Hanke rahoitetaan Euroopan Unionin aluekehitysrahaston, Sastamalan koulutuskuntayhtymän, kuntien ja yritysten toimesta. TARJOUSPYYNTÖ 3.10.2013 Pyydämme teitä tarjoamaan seuraavaa: Märkärainausprosessin vesisäiliön lämpöeristys. 1 Yleistä taustaa 1.2 Hankkeen toteuttaja 1.3 Hankkeen rahoittaja 2 Hankinta 2.1 Lähtötiedot

Lisätiedot

Biokaasun jakelu Suomessa

Biokaasun jakelu Suomessa JÄTTEESTÄ PUHTAITA AJOKILOMETREJÄ Työpaja Salossa 7.9.2010 Biokaasun jakelu Suomessa 2 GASUMIN TUNNUSLUVUT 2009 Maakaasun myynti 40,6 TWh Henkilökunta 220 Siirtoputkiston pituus 1186 km Liikevaihto 1 064,7

Lisätiedot

Liikennebiokaasu ja Suomi Joensuun tiedepuisto 31.5.2010. Biokaasun jakelu maakaasuverkossa Suomessa

Liikennebiokaasu ja Suomi Joensuun tiedepuisto 31.5.2010. Biokaasun jakelu maakaasuverkossa Suomessa 1 Liikennebiokaasu ja Suomi Joensuun tiedepuisto 31.5.2010 Biokaasun jakelu maakaasuverkossa Suomessa 2 Gasumin perustehtävä Hallitsemme energiakaasuihin perustuvat ratkaisut ja toimimme alan edelläkävijänä.

Lisätiedot

PienCHP-laitosten. tuotantokustannukset ja kannattavuus. TkT Lasse Koskelainen Teknologiajohtaja Ekogen Oy. www.ekogen.fi

PienCHP-laitosten. tuotantokustannukset ja kannattavuus. TkT Lasse Koskelainen Teknologiajohtaja Ekogen Oy. www.ekogen.fi PienCHP-laitosten tuotantokustannukset ja kannattavuus TkT Lasse Koskelainen Teknologiajohtaja Ekogen Oy www.ekogen.fi Teemafoorumi: Pien-CHP laitokset Joensuu 28.11.2012 PienCHPn kannattavuuden edellytykset

Lisätiedot

PREPAID VAI ON-DEMAND? Cloud 9 hintaliite

PREPAID VAI ON-DEMAND? Cloud 9 hintaliite PREPAID VAI ON-DEMAND? Cloud 9 hintaliite PREPAID JA ON-DEMAND YHDESSÄ TAI ERIKSEEN Cloud 9 mahdollistaa että asiakkaat voivat yhdistää saumattomasti Prepaid ja On-Demand resursseja. Asiakkaat voivat ottaa

Lisätiedot

Taajuusohjattujen reservien ylläpito tulevaisuudessa. Käyttö- ja markkinatoimikunta 10.6.2009 Anders Lundberg

Taajuusohjattujen reservien ylläpito tulevaisuudessa. Käyttö- ja markkinatoimikunta 10.6.2009 Anders Lundberg Taajuusohjattujen reservien ylläpito tulevaisuudessa Käyttö- ja markkinatoimikunta 10.6.2009 2 Taustaa Reservien ylläpitovelvoitteet sovittu pohjoismaiden järjestelmävastaavien välisellä käyttösopimuksella.

Lisätiedot

Silloin kun muuta myöhemmin tehtyä käyttösopimusta ei ole voimassa, sovelletaan liittyjän ja laitoksen välistä käyttösopimusta.

Silloin kun muuta myöhemmin tehtyä käyttösopimusta ei ole voimassa, sovelletaan liittyjän ja laitoksen välistä käyttösopimusta. SOPIMUSEHDOT Yleistä 1 Asiakkaalla tarkoitetaan tässä sopimuksessa kiinteistön haltijaa tai muuta osapuolta, joka on vesihuoltolaitoksen (jälj. laitos) sopijapuoli. Liittyjällä tarkoitetaan tässä sopimuksessa

Lisätiedot

SOPIMUS SÄHKÖNTOIMITUKSESTA

SOPIMUS SÄHKÖNTOIMITUKSESTA SOPIMUS SÄHKÖNTOIMITUKSESTA 1. Sopimusosapuolet Nimi Oulun Sähkönmyynti Oy Lähiosoite PL 116 Postitoimipaikka 90101 OULU Puhelinnumero (08) 5584 3200 Telefax-numero (08) 5584 3353 Y-tunnus 1703296-5 Yhteyshenkilöt

Lisätiedot

TEHORESERVISOPIMUS XXXX / 2017 ASIAKAS OY FINEXTRA OY

TEHORESERVISOPIMUS XXXX / 2017 ASIAKAS OY FINEXTRA OY TEHORESERVISOPIMUS XXXX / 2017 ASIAKAS OY JA FINEXTRA OY 2 (5) Sisällys 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 TEHORESERVIMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN... 3 3.1 Tehoreservimaksu... 3

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ Äänekosken kaupunki pyytää tarjoustanne. Tuoteryhmä Tietokonepäätteet Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Hankintakausi Joulukuu 2012. Ohutpäätteiden

Lisätiedot

Yhteenveto sähkösopimustarjouksista v. 2017

Yhteenveto sähkösopimustarjouksista v. 2017 OKL/PS-piiri Sähkötarjoukset 2017 10.11.2016 1/3 Yhteenveto sähkösopimustarjouksista v. 2017 Omakotiliiton Pohjois-Savon Piiri pyysi jälleen jäsentarjoukset alueen keskeisiltä sähköyhtiöiltä ensi vuotta

Lisätiedot

SÄHKÖNMYYNTISOPIMUS SO-3143 XX.X.2014 SOPIJAPUOLET. Asiakas Toiminimi Asiakkaan nimi Aputoiminimi

SÄHKÖNMYYNTISOPIMUS SO-3143 XX.X.2014 SOPIJAPUOLET. Asiakas Toiminimi Asiakkaan nimi Aputoiminimi XX.X.2014 SOPIJAPUOLET Asiakas Toiminimi Asiakkaan nimi Aputoiminimi Kotipaikka Lappeenranta Y-tunnus xxxxxxx-x Yrityksen osoite Yrityksen laskutusosoite Asiakkaan yhteyshenkilö Puhelin E-mail osoite,

Lisätiedot

Jakeluverkon tariffirakenteen kehittäminen Loppuseminaari Vantaa Kimmo Lummi TTY, Sähköenergiatekniikan laboratorio

Jakeluverkon tariffirakenteen kehittäminen Loppuseminaari Vantaa Kimmo Lummi TTY, Sähköenergiatekniikan laboratorio Jakeluverkon tariffirakenteen kehittäminen Loppuseminaari Vantaa 30.8.2017 Kimmo Lummi TTY, Sähköenergiatekniikan laboratorio kimmo.lummi@tut.fi Sisältö 1. Taustaa ja yleistä tietoa tehdyistä tarkasteluista

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus LUONNOS 7.11.2014 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus kohdekatselmusten raportoinnista Annettu Helsingissä päivänä kuuta 2014 Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti säädetään energiatehokkuuslain

Lisätiedot

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ 8.1.2014 2 (7) 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS XX (Reservinhaltija) ja Fingrid Oyj (Fingrid) ovat tehneet

Lisätiedot

Dnro 1455/10.03.02/2015 S O P I M U S SÄHKÖENERGIAN TOIMITTAMISESTA. 1. Osapuolet. 1.1. Toimittaja. Salo Energia c/o Areva Group Oy.

Dnro 1455/10.03.02/2015 S O P I M U S SÄHKÖENERGIAN TOIMITTAMISESTA. 1. Osapuolet. 1.1. Toimittaja. Salo Energia c/o Areva Group Oy. S O P I M U S SÄHKÖENERGIAN TOIMITTAMISESTA 1. Osapuolet 1.1. Toimittaja Salo Energia c/o Areva Group Oy Satamakatu 20 24100 SALO Yhteyshenkilö: Esa Areva, hallituksen jäsen 1.2. Asiakas Salon kaupunki

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS ADSL - LIITTYMISTÄ OPERAATTOREILLE PVC -KANAVAPALVELU

PALVELUKUVAUS ADSL - LIITTYMISTÄ OPERAATTOREILLE PVC -KANAVAPALVELU 24.06.2009 1(6) PALVELUKUVAUS ADSL - LIITTYMISTÄ OPERAATTOREILLE PVC -KANAVAPALVELU 24.06.2009 1 24.06.2009 2(6) 1. YLEISTÄ... 3 2. ADSL -LIITTYMÄ... 3 3. VERKKOJEN YHTEEN LIITTÄMINEN... 3 4. PÄÄTELAITTEET...

Lisätiedot

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto VIRVE-sopimus Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto 9.3.2016 VIRVE-sopimus 2015 1 (3) Yritysluottamuksellinen 1. SOPIMUSOSAPUOLET 1.1. ASIAKAS 1.2. SUOMEN VIRVERKKO OY 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS 3.

Lisätiedot

Anvia Oyj. Kapasiteettituotteet - hinnasto

Anvia Oyj. Kapasiteettituotteet - hinnasto 1(6) Teleoperaattorihinnasto Anvia Oyj Kapasiteettituotteet - hinnasto Voimassa 1.2.2014 alkaen toistaiseksi 2(6) SISÄLLYSLUETTELO KAPASITEETTITUOTEHINNASTO... 3 1. SIIRTOVERKON YHTEYDET (TUOTERYHMÄ 4623)...

Lisätiedot

MAAKAASUN JA BIOKAASUN ASEMA VEROTUKSESSA. Ylitarkastaja Antti Saastamoinen

MAAKAASUN JA BIOKAASUN ASEMA VEROTUKSESSA. Ylitarkastaja Antti Saastamoinen MAAKAASUN JA BIOKAASUN ASEMA VEROTUKSESSA Ylitarkastaja Antti Saastamoinen MAAKAASUN VEROTUS Maakaasusta suoritetaan valmisteveroa, kun sitä luovutetaan kulutukseen Suomessa. Maakaasun verovelvollisia

Lisätiedot

Tuulivoimalaitos ja sähköverkko

Tuulivoimalaitos ja sähköverkko Tuulivoimalaitos ja sähköverkko Mikko Tegel 25.5.20 Tarvasjoki Voimantuotannon sähköverkkoon liittymistä koskevat säännökset ja ohjeet 2 / Tuulivoimalatyypit 3 / Suosituksia Tekniset vaatimukset Tuulivoimalan

Lisätiedot

Paikallistason kiinteät yhteydet Palvelukuvaus ja hinnasto

Paikallistason kiinteät yhteydet Palvelukuvaus ja hinnasto Paikallistason kiinteät yhteydet Palvelukuvaus ja hinnasto Voimassa 1.1.2016 alkaen toistaiseksi Pietarsaaren Seudun Puhelin Oy (JNT) tarjoaa voimassa olevan lainsäädännön ja määräysten mukaisesti toisille

Lisätiedot

Lipputuotteet ja asiakashinnat

Lipputuotteet ja asiakashinnat Lipputuotteet ja asiakashinnat Liikenteessä noudatetaan seuraavia lippu- ja maksujärjestelmää koskevia periaatteita, ellei yksittäisissä ostokohteissa ole toisin määrätty: 1) Kaikissa autoissa tulee voida

Lisätiedot

3.1 Karelia Expert matkailupalvelu Oy:n roolin ja aseman määrittäminen

3.1 Karelia Expert matkailupalvelu Oy:n roolin ja aseman määrittäminen JOENSUUN KAUPUNGIN MATKAILUPALVELUSOPIMUS 1. Osapuolet Palvelun tuottaja Karelia Expert matkailupalvelu Oy (0932125-7) Koskikatu 5, 80100 Edustaja Toimitusjohtaja Markku Litja Palvelun tilaaja Edustaja

Lisätiedot

Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto alkaen

Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto alkaen Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto 1.1.2013 alkaen Sähkön siirtohinnasto Tämän siirtohinnaston mukaisilla maksuilla verkkoyhtiö huolehtii sähköenergian siirtämisestä tuottajalta asiakkaalle ja tarjoaa

Lisätiedot

Muuta sähköverkkotoimintaa koskevien tunnuslukujen ohjeet

Muuta sähköverkkotoimintaa koskevien tunnuslukujen ohjeet Muuta sähköverkkotoimintaa koskevien tunnuslukujen ohjeet Muun sähköverkkotoiminnan laajuus ja luonne (1) Verkkoon vastaanotetun sähköenergian määrä, GWh Maan sisäiset liityntäpisteet, GWh vuoden aikana

Lisätiedot

LAITEPAIKKAHINNASTO HMV

LAITEPAIKKAHINNASTO HMV 1 (6) DNA Oy:n kiinteän verkon operaattoripalvelut LAITEPAIKKAHINNASTO HMV 2 (6) Sisällys 1 Yleistä... 3 1.1 Laitepaikka... 3 2 Sähkönsyöttö / energia... 4 2.1 Sähköenergia ilmoitetulla kulutuksella...

Lisätiedot

Määräys maakaasuverkkotoiminnan tunnusluvuista ja niiden julkaisemisesta

Määräys maakaasuverkkotoiminnan tunnusluvuista ja niiden julkaisemisesta Määräys 1 (9) Määräys maakaasuverkkotoiminnan tunnusluvuista ja niiden julkaisemisesta Helsingissä 30.11.2015 Energiavirasto on määrännyt maakaasumarkkinalain (508/2000) 7 :n 2 momentin nojalla: Tätä määräystä

Lisätiedot

Siirtojen hallinta 2015

Siirtojen hallinta 2015 Raportti 1 (6) Siirtojen hallinta 2015 1 Yleistä siirto- ja markkinatilanteesta Siirtojen hallinta -raportti on yhteenveto Suomen kantaverkon ja rajajohtoyhteyksien tapahtumista ja toteumista vuodelta

Lisätiedot

Kapasiteettikorvausmekanismit. Markkinatoimikunta 20.5.2014

Kapasiteettikorvausmekanismit. Markkinatoimikunta 20.5.2014 Kapasiteettikorvausmekanismit Markkinatoimikunta 20.5.2014 Rakenne Sähkömarkkinoiden nykytila Hinnnanmuodostus takkuaa Ratkaisuja Fingridin näkemys EU:n nykyiset markkinat EU:n markkinamalli pohjoismainen

Lisätiedot

PL 193, 40101 JYVÄSKYLÄ Y-tunnus: 0514515-3 Yhteyshenkilö: Juha-Pekka Manninen

PL 193, 40101 JYVÄSKYLÄ Y-tunnus: 0514515-3 Yhteyshenkilö: Juha-Pekka Manninen LUONNOS 1(5) ESIVUOKRASOPIMUS Esivuokrasopimus on voimassa, kunnes varsinainen vuokrasopimus tehdään investointihankkeen taloudellisen loppuselvityksen perusteella. Tässä esisopimuksessa esitetään varsinaisen

Lisätiedot

Liittymis- ja käyttösopimusehdot alkaen

Liittymis- ja käyttösopimusehdot alkaen Liittymis- ja käyttösopimusehdot 1.2.2017 alkaen SUONENJOEN VESI OY Liittymis- ja käyttösopimus SOPIMUSEHDOT Yleistä 1 Asiakkaalla tarkoitetaan tässä sopimuksessa kiinteistön omistajaa, kiinteistön haltijaa

Lisätiedot

Reserviasiat. Käyttötoimikunta 26.11.2008. Jarno Sederlund

Reserviasiat. Käyttötoimikunta 26.11.2008. Jarno Sederlund 1 Reserviasiat Käyttötoimikunta 26.11.2008 Jarno Sederlund 2 Tehoreservilain mukainen huippuvoimakapasiteetti Vuonna 2006 tuli voimaan sähkön toimitusvarmuutta turvaava laki Fingridin tehtävänä on järjestelmän

Lisätiedot

Taajuusohjattujen reservien tuntimarkkinoiden säännöt ja maksut

Taajuusohjattujen reservien tuntimarkkinoiden säännöt ja maksut Liite 3 Taajuusohjatun käyttö- ja häiriöreservin tuntimarkkinasopimukseen Voimassa 1.1.2017 alkaen Taajuusohjattujen reservien tuntimarkkinoiden säännöt ja maksut 1.1.2017 Liite 3 2 (5) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tiedoksi lautakunnalle Savukosken lämpölaitoksen energiamaksun korottaminen Talousarvion toteutuminen tammi-lokakuu 2015 Muut asiat

Tiedoksi lautakunnalle Savukosken lämpölaitoksen energiamaksun korottaminen Talousarvion toteutuminen tammi-lokakuu 2015 Muut asiat SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 24.11.2015 klo 18.00 19.30 Paikka Savukosken kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t 27 28 29 30 Tiedoksi lautakunnalle Savukosken lämpölaitoksen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 1 (5) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Sairaala-apteekki 5.3.2013

HELSINGIN KAUPUNKI 1 (5) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Sairaala-apteekki 5.3.2013 HELSINGIN KAUPUNKI 1 (5) VASTAUKSET SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN, SAIRAALA- APTEEKIN TARJOUSPYYNTÖÖN MÄÄRÄAIKAAN MENNESSÄ ESITET- TYIHIN KYSYMYKSIIN JA TARKENNUS LÄÄKKEELLISTEN KAASUJEN TARJOUSPYYNTÖÖN

Lisätiedot

RaKi käyttöönottoprojektin konsultointi Helsingin kaupunki

RaKi käyttöönottoprojektin konsultointi Helsingin kaupunki RaKi käyttöönottoprojektin konsultointi Helsingin kaupunki TARJOUS 73027 8.12.2014 Helsingin kaupungin Tietokeskus tilasto ja tietopalvelupäällikkö Ari Jaakola ari.jaakola@hel.fi RAKI KÄYTTÖÖNOTON KONSULTOINTI

Lisätiedot

Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto alkaen

Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto alkaen Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto 1.1.2015 alkaen Sähkön siirtohinnasto Tämän siirtohinnaston mukaisilla maksuilla verkkoyhtiö huolehtii sähköenergian siirtämisestä tuottajalta asiakkaalle ja tarjoaa

Lisätiedot

KUNTO-PIRKAT MAJOITUSKIINTIÖT

KUNTO-PIRKAT MAJOITUSKIINTIÖT KUNTO-PIRKAT MAJOITUSKIINTIÖT Hotelli Cumulus Hämeenpuisto Hämeenpuisto 47 33200 Tampere hameenpuisto.cumulus@restel.fi Tel: +358 3 386 2000 Fax: +358 3 386 2299 Ajankohta 20.2. - 21.2.2016 Majoitus Varaukset

Lisätiedot

KENET OY:N LIITTYMISMAKSUJEN HINNOITTELUMENETELMÄT 1.1.2013

KENET OY:N LIITTYMISMAKSUJEN HINNOITTELUMENETELMÄT 1.1.2013 1 / 6 KENET OY:N LIITTYMISMAKSUJEN HINNOITTELUMENETELMÄT 1.1.2013 1 Yleistä KENET Oy jakeluverkon haltijana noudattaa yleisiä liittymisehtoja (Sähkönkäyttöpaikkojen liittymisen ehdot LE 05, Alueverkon

Lisätiedot

PIHAKIVIHINNASTO 1.1.2012

PIHAKIVIHINNASTO 1.1.2012 PIHAKIVIHINNASTO 1.1.01 korvaa hinnaston 1.1.011 SISÄLLYSLUETTELO Pihakivet valmistava tehdas Oulu Roomalainen ladontakuvio 4 Ympyrä Klassikko lajitelmalla 5 Pihalaatat valmistava tehdas Oulu 6 Muurikivet

Lisätiedot

Elisa Oyj Yhteyshinnasto teleyrityksille (Tilaaja- ja kiinteiden yhteyksien vuokraaminen) voimassa 1.8.2008 alkaen

Elisa Oyj Yhteyshinnasto teleyrityksille (Tilaaja- ja kiinteiden yhteyksien vuokraaminen) voimassa 1.8.2008 alkaen Elisa Oyj Yhteyshinnasto teleyrityksille (Tilaaja- ja kiinteiden yhteyksien vuokraaminen) voimassa alkaen Elisa Oyj SISÄLLYSLUETTELO 1 (1) 1 YLEISTÄ...1 2 TUOTTEET...1 2.1 ANALOGINEN TILAAJA- TAI KIINTEÄYHTEYS,

Lisätiedot

Markkinamallin yleiskuvaus. Leena Sivill

Markkinamallin yleiskuvaus. Leena Sivill Markkinamallin yleiskuvaus Leena Sivill 15.5.2017 2 SISÄLTÖ 1. Syöttö-ottojärjestelmän perusmalli 2. Markkinaroolit 3. Syöttö-ottojärjestelmä Suomeen 4. Kaasuntoimittajan prosessit lyhyesti 5. Vastauksia

Lisätiedot

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON. NAANTALIN KAUPUNKI Vesihuoltolaitos Käsityöläiskatu 2 21100 NAANTALI TEOLLISUUSJÄTEVESISOPIMUS xx.xx.xxxx SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

Lisätiedot

Taksan määräytymisen perusteet

Taksan määräytymisen perusteet Kunnanhallitus 25 24.02.2004 Kunnanhallitus 30 16.03.2004 ALUELÄMPÖLAITOKSEN TAKSA 16/03/031/2004 419/53/2002 KH 25 Kj:n ehdotus: Päätös: Kunnanhallitukselle jaetaan aluelämpölaitoksen taksan määräytymisperusteet

Lisätiedot

Kaasuautoilu Suomessa ja Keski-Suomessa Gasum Oy:n (ja Biovakka Suomi Oy:n) silmin TÄYTTÄ KAASUA ETEENPÄIN, KESKI-SUOMI! Jyväskylä 10.12.

Kaasuautoilu Suomessa ja Keski-Suomessa Gasum Oy:n (ja Biovakka Suomi Oy:n) silmin TÄYTTÄ KAASUA ETEENPÄIN, KESKI-SUOMI! Jyväskylä 10.12. Kaasuautoilu Suomessa ja Keski-Suomessa Gasum Oy:n (ja Biovakka Suomi Oy:n) silmin TÄYTTÄ KAASUA ETEENPÄIN, KESKI-SUOMI! Jyväskylä 10.12.2009 Gasum Oy Myyntipäällikkö Jussi Vainikka jussi.vainikka@gasum.fi

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 1 TARJOUSPYYNTÖ OMPELUKONEIDEN JA SAUMUREIDEN KORJAUS- JA HUOLTOPALVELUISTA (puitejärjestely) 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunta pyytää tarjoustanne kunnan eri toimipisteisiin hankittujen ompelukoneiden

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

KANTELEEN VOIMA OY. Haapaveden voimalaitos Polttoaineen hankinta

KANTELEEN VOIMA OY. Haapaveden voimalaitos Polttoaineen hankinta KANTELEEN VOIMA OY Haapaveden voimalaitos Polttoaineen hankinta Konsorttio / Kanteleen Voiman omistajat Oy Katternö Kraft Ab Herrfors, Pietarsaari, uusikaarlepyy, Ähtävä, Veteli, Tammisaari Kaakon Energia

Lisätiedot

Markkinaosapuolten velvoitteet

Markkinaosapuolten velvoitteet Markkinaosapuolten velvoitteet Keskustelutilaisuus REMIT-asetuksen täytäntöönpanosta Scandic Marina Congress Center, Helsinki, 27.4.2015 Timo Lankinen, Energiavirasto Sisältö Energian tukkumarkkinat Markkinaosapuolten

Lisätiedot

27.7.2015. Broadcasting-laitetilapalvelun palveluhinnat on esitetty jäljempänä erillisissä taulukoissa:

27.7.2015. Broadcasting-laitetilapalvelun palveluhinnat on esitetty jäljempänä erillisissä taulukoissa: Broadcasting-laitetilapalvelun hinnasto Broadcasting-laitetilapalvelun hinnastoa sovelletaan televisiopalveluiden kanavanippujen A, B, C, D, E ja H sekä analogisien radiopalveluiden laitetiloihin Digitan

Lisätiedot

Elisa Oyj Yhteyshinnasto teleyrityksille (Tilaaja- ja kiinteiden yhteyksien vuokraaminen) voimassa 1.11.2008 alkaen

Elisa Oyj Yhteyshinnasto teleyrityksille (Tilaaja- ja kiinteiden yhteyksien vuokraaminen) voimassa 1.11.2008 alkaen Elisa Oyj Yhteyshinnasto teleyrityksille (Tilaaja- ja kiinteiden yhteyksien vuokraaminen) voimassa alkaen Elisa Oyj SISÄLLYSLUETTELO 1 (1) 1 YLEISTÄ...1 2 TUOTTEET...1 2.1 ANALOGINEN TILAAJA- TAI KIINTEÄ

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

Yritys (jäljempänä Toimittaja) Osoite Y-tunnus. Molemmat jäljempänä myös Osapuoli tai Osapuolet. Asiakkaan yhteyshenkilön yhteystiedot

Yritys (jäljempänä Toimittaja) Osoite Y-tunnus. Molemmat jäljempänä myös Osapuoli tai Osapuolet. Asiakkaan yhteyshenkilön yhteystiedot TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 3 1 (7) Toimistotyön ergonomiatuotteiden hankinta 1. Sopijaosapuolet Espoon kaupunki (jäljempänä Asiakas) Hankintapalvelut PL 640 Y-tunnus 0101263-6 2. Sopimuksen yhteyshenkilöt:

Lisätiedot

LIITTYMISSOPIMUS NRO 5XXX ASIAKAS OY FINGRID OYJ

LIITTYMISSOPIMUS NRO 5XXX ASIAKAS OY FINGRID OYJ 20XX-S-XXX SOPIMUSLUONNOSMALLI 18.5.2015 Huom! Tämä sopimusmalli on kytkinlaitosliityntää varten. Punaiset kohdat päivitetään. LIITTYMISSOPIMUS NRO 5XXX ASIAKAS OY JA FINGRID OYJ 2(5) Sisällys 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

BL20A0400 Sähkömarkkinat. Valtakunnallinen sähkötaseiden hallinta ja selvitys Jarmo Partanen

BL20A0400 Sähkömarkkinat. Valtakunnallinen sähkötaseiden hallinta ja selvitys Jarmo Partanen BL20A0400 Sähkömarkkinat Valtakunnallinen sähkötaseiden hallinta ja selvitys Jarmo Partanen Valtakunnalliset sähkötaseet Kaikille sähkökaupan osapuolille on tärkeää sähköjärjestelmän varma ja taloudellisesti

Lisätiedot

Maakaasun myyjä on maakaasua myyvä henkilö, yhteisö tai laitos;

Maakaasun myyjä on maakaasua myyvä henkilö, yhteisö tai laitos; 1(5) 1. Soveltamisala ja määritelmät 1.1. Näitä yleisiä maakaasun myyntiehtoja sovelletaan maakaasun jakeluverkkoon liitetylle maakaasun käyttäjälle tapahtuvassa maakaasun vähittäismyynnissä. Nämä ehdot

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT. Vesiosuuskunta HKM

YLEISET SOPIMUSEHDOT. Vesiosuuskunta HKM 1/5 YLEISET SOPIMUSEHDOT Yleiset sopimusehdot...2 1...2 2...2 3...2 4...2 5...3 6...3 Kiinteistön liittämistä koskevat ehdot...3 7...3 8...3 9...4 10...4 11...4 Palvelujen käyttöä ja toimittamista koskevat

Lisätiedot

Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto alkaen

Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto alkaen Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto 1.7.2016 alkaen Sähkön siirtohinnasto Tämän siirtohinnaston mukaisilla maksuilla verkkoyhtiö huolehtii sähköenergian siirtämisestä tuottajalta asiakkaalle ja tarjoaa

Lisätiedot