Toimeentulotuen menojen seurantaraporttien käyttöohjeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimeentulotuen menojen seurantaraporttien käyttöohjeet"

Transkriptio

1 Toimeentulotuen menojen seurantaraporttien käyttöohjeet Käyttöohjeisiin on koottu lyhyesti keskeisiä asioita toimeentulotuen menojen seurantaraporttien (tiivisteet ja kuutiot) käytöstä, niissä liikkumisesta, termeistä ja teknisistä asioista. Mikäli et löydä hakemaasi asiaa käyttöohjeista, voit lähettää kysymyksen yhteyshenkilöille. Ohjeita täydennetään tarpeen mukaan. 1. Tiivisteet Toimeentulotuen menojen tiivisteet: 1) Toimeentulotuen menot ja kotitaloudet alueittain ja kuntaryhmittäin - mahdollistaa toimeentulotuen tietyn muodon menojen ja saajakotitalouksien määrän vertailun alueittain 2) Toimeentulotuen menot reaalihinnoin alueittain aikasarja - mahdollistaa toimeentulotuen menojen eri erien reaalihintaisen vertailun alueittain 2. Tiivisteissä liikkuminen Tiivisteen mittareiden ja ulottuvuuksien valinta Jokaisella tiivisteellä voi valita ja vaihtaa sekä erilaisia muuttujia (ulottuvuuksia) että mittareita. Tiivisteissä käytettyjä muuttujia ovat aika- ja alueulottuvuudet. Hyödyntämällä aluetasolla tiivisteen porautumisominaisuutta on mahdollisuus päästä ylemmältä tasolta alemman tason muuttujiin tai päinvastoin mutta ei kuntatasolle. Kuntatason tiedot ovat luettavissa toimeentulotuen Kuutioista. Porautumisella tarkoitetaan liikkumista raportoinnissa syvemmälle, tarkempiin tietoihin (poraudu alas) tai liikkumista tarkemmista tiedoista takaisin ylemmälle tasolle (poraudu ylös). Porautumaan pääsee klikkaamalla hiiren kakkospainikkeella selitteestä tai taulukosta ja valitsemalla "poraudu ylös" tai "poraudu alas". Mittareita ovat toimeentulotuen eri muotojen mukaiset menoerät sekä kotitalouksien määrät että menoerät suhteutettuna toimeentulotukea saaviin kotitalouksiin ja asukaslukuun. 1

2 Ulottuvuuksien valinta Mittarien valinta Tulostusmuodon valinta Porautumisen valinta klikkaamalla taulukosta Porautumisen valinta klikkaamalla selitteestä 3. Valikkorivin toiminnot Sivun oikeassa yläkulmassa on valikkorivi. Tiivisteen tiedot voidaan viedä valikkorivin oikean yläkulman näppäimellä erilaisiin tiedostomuotoihin (Pdf, Excel tai CSV) tulostusta ja tallennusta varten. Pdf-muotoa kannattaa käyttää tiivisteen tulostamiseen tai tiivisteen jakeluun sähköpostilla. Jotta tätä toimintoa on mahdollista käyttää, täytyy tietokoneessa olla asennettuna Adobe Acrobat tai ilmainen Adobe Reader -ohjelma. Excel-muodon käyttäminen edellyttää, että käytössä on Microsoft Excel tai jokin muu Excel-tiedostoja käsittelevä ohjelma. 4. Tunnuslukujen muodostuminen Toimeentulotuen menotiedot ilmaistaan pääasiassa absoluuttisina lukumäärinä tai prosenttiosuuksina. 2

3 5. Tiivisteiden ja kuutioiden perussanasto Toimeentulotuen menot Tiivisteissä ja kuutioissa olevat toimeentulotuen menojen erottelut perustuvat toimeentulotukilakiin, ne esitetään sekä käypähintaisina että reaalihintaisina perustuen viimeisen tilastovuoden hintatasoon. Tiedot menoista kerätään vuosittaisen kuntakyselyn perusteella. Toimeentulotuen kotitalouksien määrät Tiivisteissä ja kuutioissa esitetyt toimeentulotuen kotitalouksien määrien erottelut perustuvat toimeentulotukilakiin ja tiedot niistä kerätään vuosittaisen kuntakyselyn perusteella. Verrattuna valtakunnalliseen toimeentulotukirekisteriin, jossa tiedot määritellään henkilötietopohjaisesti, menotilastojen tiedot tarkastelevat kotitalouksia kuntanäkökulmasta. Menotilastossa saadut kotitalousmäärät antavat toimeentulotuen rekisteritietoja korkeammat alueelliset arviot kotitalouksien määrästä, sillä sama kotitalous on saattanut saada vuoden aikana toimeentulotukea useasta eri kunnasta. Päällekkäisyyden on valtakunnallisella tasolla arvioitu olevan 10 prosentin luokkaan. Vuonna 2012 osuus oli 8,8 prosenttia. Aikaulottuvuudet Toimeentulotuen menotilastojen tiivisteissä ja kuutioissa raportoidaan tietoja vuodesta 2006 lähtien. Kuitenkin osissa tiivisteistä ja kuutioista näkymät on esityssyistä rajoitettuja pienempään ajanjaksoon. Alueelliset ulottuvuudet Tiivisteiden ja kuutioiden alueelliset perusyksiköt ovat aluehallintovirastot (AVI), maakunnat sekä kunnat. Koko maan tiedot saadaan ylimmän alueulottuvuuden (AVI) taulusta viimeiseltä riviltä joko mittarin yleisnimellä (esimerkiksi kuntaryhmät) tai alue -nimellä. Kuutioissa tiedot esitetään kuntakohtaisesti, josta porautuminen ylöspäin mahdollistaa vastaavien alueellisten tulosten saamisen kuin mitä on ilmaistu Tiivisteissä. Mittarit Tiivisteiden ja kuutioiden mittarivalinnat perustuvat toimeentulotukilainsäädäntöön. Mittareita ovat näin toimeentulotuki yhteensä, perustoimeentulotuki, täydentävä toimeentulotuki sekä muu toimeentulotuki yhdistettyinä joko kuntakohtaisiin käypähintaisiin menoihin tai reaalimenoihin, tai kotitalouksien määrään. Lisäksi mittareina ovat toimeentulotuen menot suhteutettuna toimeentulotukea saavien kotitalouksien yhteismäärään tai vastaavan alueellisen ulottuvuuden asukaslukuun. Porautuminen Aluetiivisteissä on käytettävissä porautumismahdollisuus jota kuvattiin kohdassa 2. Kuutiossa vastaava porautuminen tehdään joko valitsemalla ulottuvuuden tai mittarin alaulottuvuus klikkaamalla hiiren kakkospainikkeella tätä valintaa, tai raahaamalla ulottuvuutta tai mittaria taulukossa (ks. kohta 7.) 3

4 6. Kuutiot Toimeentulotuen menojen kuutiot on tehty ns. kirjanmerkillä mahdollisimman lukijaystävälliseksi: 3) Toimeentulotuen menot käyvin hinnoin alueittain ja kuntaryhmittäin mahdollistaa toimeentulotuen eri muotojen menojen vertailun kunnittain 4) Toimeentulotuen reaalimenot alueittain ja kuntaryhmittäin ) Toimeentulotuen reaalimenot alueittain ja kuntaryhmittäin kotitaloutta/asukasta kohden (tästä kuutionäkymästä on piilotettu alkuvuodet ) 6) Toimeentulotuen menot alueittain ja kunnittain mahdollistaa eri toimeentulotukierien käypähintaisten määrien arvion ja vertailun edellisvuoteen nähden kuntakohtaisesti eri alueilla (alueet alueulottuvuuden vaihdolla!) 7) Kuntien toimeentulotuen menot reaalihinnoin ) Kuntien toimeentulotuen menot alueittain reaalihintaisesti kotitaloutta ja asukasta kohden (tästä kuutionäkymästä on piilotettu alkuvuodet ) 9) Toimeentulotukea saavat kotitaloudet alueittain ja kunnittain mahdollistaa eri toimeentulotuen muotoja saavien kotitalouksien määrän vertailut kunnittain eri alueilla absoluuttisina lukuina ja prosentuaalisesti edelliseen vuoteen verrattuna 10) Kuntakohtaiset toimeentulotuen kokoomatilastot mahdollistaa kaikkien toimeentulotuen menotietojen aikasarjavertailun kuntakohtaisesti 7. Kuutioissa liikkuminen Kuutiossa ulottuvuus rivillä ovat luokittelevat muuttujat ja mittarivalinnat. Taulukko-osassa ovat näkyvillä luokittelevien muuttujien (ulottuvuuksien) ja mittarivalintojen arvot. Internet explorer -selaimella taulukko-osaa voi muokata raahaamalla muuttujia ja mittareita toistensa päälle tai alle. Päivitä painikkeella (F5) palataan alkuperäiseen taulukkomuotoon. Sen sijaan Firefox -selaimella käytetään raahaamiseen tarkasteluohjelmien työkalurivien painikkeita. Ulottuvuuksista (kunta, kuntaryhmä, alue, aika) käsin voidaan taulukkoa muokata valitsemalla ulottuvuuksista hierarkkisesti toinen ulottuvuus. Muokkaaminen voi tapahtua myös raahaamalla muuttujavaihtoehto ulottuvuus riviltä (+-merkki näkyvissä) joko taulukon vaaka- tai pystyakselille muuttujan hierarkkisen aseman mukaan (so. muuttujan päälle, eteen tai taakse). Ulottuvuuden hakutoiminto toteutuu valitsemalla kuutiosta jokin tarkasteltava alue (esimerkiksi kunta). Mittareita voidaan vaihtaa valitsemalla mittarien (toimeentulotuen menot, kotitaloudet jne.) alasvetovalikosta toinen mittari. Mittareita voidaan muokata maalaamalla hiirellä mittarin nimen (+merkki näkyvissä) ja vetämällä sitä painamalla samalla hiiren oikeaa näppäintä jommankumman akselin mittarin tai taulukon vaaka/pystyakselille mittarin hierarkkisen aseman mukaan. Muuttujien laajennus/supistus voidaan tehdä myös klikkaamalla taulukkomuuttujan kulmasta kaksoisviivojen päältä 4

5 Etsi kunta Ulottuvuuksien valinta Mittarien valinta [Raahaaminen /+ ulottuvuuden/mittarin muutos porautumalla] Kaksoisviivat Grafiikkanäppäimet Näyttöasetukset Piilota Järjestysnäppäin Porautuminen Tulostus/Tallennus Kuutiosta saatavia taulukoita (esim. kokoa) on mahdollista muokata alapalkin työkalurivin näyttöasetus ja järjestys -vaihtoehdoilla. Järjestys -näppäimellä voidaan kaikkien kuntien taulukkoa rajata esimerkiksi alueellisten muuttujien mukaan. Piilota -näppäimellä voidaan piilottaa/avata taulukon ulottuvuuksia. Kuutiosta saatuja tuloksia on mahdollista tulostaa graafisesti hyödyntämällä taulukko-osan alla olevan alapalkin työkalurivien taulukko- ja kaaviovalintavaihtoja. Tilastojulkistuksessa suurin osa esitetyistä kuutionäkymistä on kirjamerkittyjä, mikä tarkoittaa sitä, että esityssyistä tiettyjä mittareita tai ulottuvuuksia on rajattu näkymästä pois näkymän luettavuuden helpottamiseksi.. Muuten sekä ulottuvuus- että mittarivalinnat ovat vapaita. Poikkeustapauksissa eräitä 5

6 ulottuvuuksia on piilotettu (näkyvät tyhjinä tai 0-muodossa), mutta ulottuvuudet on mahdollisuus palauttaa näkymän alapalkin piilota-komennolla. Nämä kirjamerkityt kuutionäkymät on erikseen mainittu rapotissa. Lisää tietoa erityisesti Cognos-kuutiossa liikkumiseen on saatavissa osoitteessa: web.pdf 8. Tekniset vaatimukset Selaimet Palvelu tukee Internet Explorer ja Mozilla Firefox -selaimia Windows-käyttöjärjestelmässä, muissa käyttöjärjestelmissä ainoastaan Mozilla Firefoxia. Selaimen tietoturva-asetukset ja muut asetukset voivat vaikuttaa tiivisteiden toimivuuteen. Ohjelmistovaatimukset Toimeentulotuen menojen tiivisteitä ja kuutioita käytetään internetselaimella eikä se vaadi ohjelmistoasennuksia. Mikäli haluat tulostaa esimerkiksi kuvia tai tallentaa näkymiä pdf-muodossa, tulee sinulla olla Adobe Reader- ilmaisohjelma. Excel-muodon käyttäminen edellyttää, että käytössäsi on Microsoft Excel tai jokin muu Excel-tiedostoja käsittelevä ohjelma. Palomuuri, sisällönsuodatus ja virustorjunta Työasemassasi tai organisaatiossasi käytössä olevat palomuuri-, sisällönsuodatus- ja virustorjuntaohjelmistot voivat vaikuttaa tiivisteiden toimivuuteen tai jopa estää tiivisteiden käyttämisen. Ne voivat myös vaikuttaa tietojen vientiin Pdf-, Excel- ja CSV-muotohin tai jopa estää viennin. Tarkista tietoturvaohjelmistojen asetukset tai ota yhteyttä organisaatiosi IT-tukeen. 6

LibNet 2.1 tilaustenhallintapalvelu

LibNet 2.1 tilaustenhallintapalvelu LibNet 2.1 tilaustenhallintapalvelu Käyttöohje Sisältö 1. Yleistä... 4 1.1. Tekniset vaatimukset... 4 2. Ylläpito... 5 2.1. Käyttäjäprofiilit... 6 2.1.1. Valmiin profiilin muokkaaminen... 7 2.1.2. Uuden

Lisätiedot

Webforum Teamwork & Professional

Webforum Teamwork & Professional Webforum Teamwork & Professional Käyttö- ja hallinnointiopas versio 15.1 Viimeisin päivitys: 2015-03-31 Sisällysluettelo Johdanto... 4 Sisään kirjautuminen... 4 Kadotitko tai unohditko henkilökohtaiset

Lisätiedot

LibNet 2.1 tilaustenhallintapalvelu Käyttöohje

LibNet 2.1 tilaustenhallintapalvelu Käyttöohje LibNet 2.1 tilaustenhallintapalvelu Käyttöohje Sisältö 1. Yleistä... 3 1.1. Tekniset vaatimukset... 3 2. Ylläpito... 4 2.1. Käyttäjäprofiilit... 5 2.1.1. Valmiin profiilin muokkaaminen... 6 2.1.2. Uuden

Lisätiedot

ZOINED-ANALYTIIKKAPALVELU. Käyttöohje

ZOINED-ANALYTIIKKAPALVELU. Käyttöohje ZOINED-ANALYTIIKKAPALVELU Käyttöohje Sisältö Portaalin käyttö Uusi käyttäjä Oma profiili Sähköpostiraportit Portaalin käyttö Mittaristo Porautuminen datassa Rajausvalinnat Analytiikka Analyysien ohjaus

Lisätiedot

JÄSENREKISTERIN KÄYTTÖOHJE

JÄSENREKISTERIN KÄYTTÖOHJE SIVU 1/30 POLKU SIVU 2/30 POLKU JÄSENREKISTERIN LYHYT KÄYTTÖOHJE Julkaisun tiedot: Toimittaja: Päivitys: Kuvittaja: Julkaisija: Laura Kalervo, Suunnittelutoimisto Omena Eero Tuomenoksa, Suomen Partiolaiset

Lisätiedot

WEBROPOL 2.0 Raportointiopas. Päivitetty 2.4.2013

WEBROPOL 2.0 Raportointiopas. Päivitetty 2.4.2013 WEBROPOL 2.0 Raportointiopas Päivitetty 2.4.2013 1. Alkusanat... 3 2. Miten avaan raportin ja kuinka navigoin työkalussa... 4 2.2. Raportoinnissa käytetyt termit... 5 3. Perusraportti... 6 4.1. Excel-tallennusasetukset...

Lisätiedot

Webforum Project Käyttö- ja Hallinnointiopas versio 15.1

Webforum Project Käyttö- ja Hallinnointiopas versio 15.1 Webforum Project Käyttö- ja Hallinnointiopas versio 15.1 Viimeisin päivitys: 2015-04-05 Sisällysluettelo Webforum Alusta - Johdanto... 5 Johdanto... 5 Sisään kirjautuminen... 5 Monikielinen alusta... 6

Lisätiedot

Adob Acrobat 2 PDF-tiedostot SISÄLLYS

Adob Acrobat 2 PDF-tiedostot SISÄLLYS Adob Acrobat 2 PDF-tiedostot SISÄLLYS Sisällys...2 Acrobat...4 Digitaalinen paperi... 4 Acrobat-teknologia... 4 Perusidea... 4 PDF-tiedostomuoto... 4 Adobe Acrobat ohjelma... 5 Välilehtien näyttäminen

Lisätiedot

Julkaisujärjestelmän käyttöohje

Julkaisujärjestelmän käyttöohje Julkaisujärjestelmän käyttöohje Päivitetty 21.10.2010 Sisältö 1. Yleistä... 2 1.1. Käyttöoikeudet... 2 1.2. Kirjautuminen ja tunnukset... 2 1.3. Unohtuneen salasanan palautus... 2 1.4. Kirjautuminen ulos

Lisätiedot

SIRA-julkaisujärjestelmän käyttöohje Päivitetty: 20.8.2005

SIRA-julkaisujärjestelmän käyttöohje Päivitetty: 20.8.2005 SIRA-julkaisujärjestelmän käyttöohje Päivitetty: 20.8.2005 1 SIRA JULKAISUJÄRJESTELMÄ... 2 1.1 Kotisivujen päivittäminen... 2 1.2 Sivujen ylläpidon periaate... 2 2 MUOKKAUSTILA ELI HUOLTOPUOLI... 3 2.1

Lisätiedot

EXCEL - TAULUKKOLASKENTA...2 ALOITUS...2 PERUSTAULUKKO...3 TYÖKIRJA...3

EXCEL - TAULUKKOLASKENTA...2 ALOITUS...2 PERUSTAULUKKO...3 TYÖKIRJA...3 EXCEL - TAULUKKOLASKENTA...2 ALOITUS...2 PERUSTAULUKKO...3 TYÖKIRJA...3 SOLUJEN TÄYTTÄMINEN JA MUOKKAAMINEN...4 SOLUUN KIRJOITTAMINEN...4 TEKSTIEN JA LUKUJEN KORJAUS...5 TEKSTIEN JA LUKUJEN MUOKKAUS...5

Lisätiedot

Sono Key 1.1 - käyttöopas. sdfg

Sono Key 1.1 - käyttöopas. sdfg 3 Sono Keyn avulla voidaan hyödyntää kommunikaatiolaitteen toimintoja helppokäyttöisellä ja luontevalla tavalla. Sono Key on kattava sivustopaketti Tobii Communicator -ohjelmistoa varten. Paketti sisältää

Lisätiedot

Käyttöohje. Suomen johtava projektipankki! Kustannustehokkaaseen rakennusprojektien hallintaan

Käyttöohje. Suomen johtava projektipankki! Kustannustehokkaaseen rakennusprojektien hallintaan Käyttöohje Suomen johtava projektipankki! Kustannustehokkaaseen rakennusprojektien hallintaan SokoPro on Kopijyvän ratkaisu kustannustehokkaaseen rakennusprojektin hallintaan. Rakennusprojektiaineistojen

Lisätiedot

Optinet Directo perusopas

Optinet Directo perusopas Versio 1.0 23.03.2007 Optinet Oy Optinet Oy PL 45 37501 LEMPÄÄLÄ Lisätietoja osoitteesta http://www.optinet.fi/ Myyntipalvelu 010 3090 910, myynti@optinet.fi Asiakaspalvelu 010 3090 911, asiakaspalvelu@optinet.fi

Lisätiedot

Firstbeat SPORTS. Tekninen käyttöohje versio 3.0

Firstbeat SPORTS. Tekninen käyttöohje versio 3.0 Firstbeat SPORTS Tekninen käyttöohje versio 3.0 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1 TEKNINEN KÄYTTÖOHJE... 3 1.1 OHJELMISTON OMINAISUUDET... 3 1.2 JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET... 3 1.3 FIRSTBEAT SPORTSIN KÄYTTÖ... 4 1.3.1

Lisätiedot

Taseri 5.0 Käyttöohje. Taseri 5.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1

Taseri 5.0 Käyttöohje. Taseri 5.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 1 Taseri 5.0 Käyttöohje Taseri 5.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 T A S E R I Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M A Käyttöohje Web-Media Ulvilantie 27f

Lisätiedot

SELKOTIETO OY. Netti-Jäseri Käyttöohje. Netti-Jäseri

SELKOTIETO OY. Netti-Jäseri Käyttöohje. Netti-Jäseri 1 SELKOTIETO OY Netti-Jäseri Käyttöohje Netti-Jäseri N E T T I - J Ä S E R I Y H D I S T Y K S E N J Ä S E N R E K I S T E R I O H J E L M A Käyttöohje Selkotieto Oy PL 24 00351 HELSINKI Puh. 050 517 5386

Lisätiedot

Ohjeiden käyttäminen

Ohjeiden käyttäminen Ohjeiden käyttäminen Tietoja online-ohjeiden ominaisuuksista Ohjeiden käyttäminen: näkö- tai liikuntarajoitteiset Ohjedokumentaation avaaminen Miten-sivujen käyttäminen Tietoja online-ohjeiden ominaisuuksista

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 Yleistä Optimasta... 7. 2 Optiman eri objektityypit... 10. Optima Opas käyttäjälle. 1.1 Laitteistovaatimukset...

Sisällysluettelo. 1 Yleistä Optimasta... 7. 2 Optiman eri objektityypit... 10. Optima Opas käyttäjälle. 1.1 Laitteistovaatimukset... Opas käyttäjälle 2 Optima Opas käyttäjälle Sisällysluettelo 1 1 Yleistä Optimasta... 7 1.1 Laitteistovaatimukset... 8 1.2 Sisäänkirjautuminen... 8 1.3 Optiman käyttöliittymä... 8 2 Optiman eri objektityypit...

Lisätiedot

Firstbeat SPORTS. Tekninen käyttöohje - versio 4.0

Firstbeat SPORTS. Tekninen käyttöohje - versio 4.0 Firstbeat SPORTS Tekninen käyttöohje - versio 4.0 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1 TEKNINEN KÄYTTÖOHJE... 4 1.1 OHJELMISTON OMINAISUUDET... 4 1.2 JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET... 4 1.3 FIRSTBEAT SPORTSIN KÄYTTÖ... 5 1.3.1

Lisätiedot

Fiery Driver Mac OS -käyttöjärjestelmälle

Fiery Driver Mac OS -käyttöjärjestelmälle 2015 Electronics For Imaging. Tämän julkaisun tiedot kuuluvat tämän tuotteen Lakisääteisien ilmoitusten piiriin. 23. tammikuuta 2015 Sisällys 3 Sisällys...5 Tulostimeen asennettujen ominaisuuksien määrittäminen

Lisätiedot

Suomen Omakotiliitto ry 1.9.2010. OMAKOTILIITON JÄSENYHDISTYSTEN WWW-SIVUJEN PÄIVITTÄJÄOHJEET alustava versio v. 1.1.

Suomen Omakotiliitto ry 1.9.2010. OMAKOTILIITON JÄSENYHDISTYSTEN WWW-SIVUJEN PÄIVITTÄJÄOHJEET alustava versio v. 1.1. Suomen Omakotiliitto ry 1.9.2010 OMAKOTILIITON JÄSENYHDISTYSTEN WWW-SIVUJEN PÄIVITTÄJÄOHJEET alustava versio v. 1.1. Sisältö 1. Yleistä... 1 1.1. Käyttöoikeudet... 2 1.2. Kirjautuminen ja tunnukset...

Lisätiedot

SUPERIN AMMATTIOSASTON VERKKOSIVUJEN PÄIVITYSTYÖKALUOHJE

SUPERIN AMMATTIOSASTON VERKKOSIVUJEN PÄIVITYSTYÖKALUOHJE SUPERIN AMMATTIOSASTON VERKKOSIVUJEN PÄIVITYSTYÖKALUOHJE SISÄLLYS 1. Ylläpitosivu ja tunnukset... 3 2. Sivutyypit ja kentät... 3 3. Sivurakenne... 4 4. Piilotetut ja julkaisemattomat sivut... 4 5. Uuden

Lisätiedot

Tikon ostolaskujen käsittely

Tikon ostolaskujen käsittely Lokakuu 2012 1 (61) Käyttöohje 6.2.0 Copyright Aditro 2012 Lokakuu 2012 2 (61) Sisällysluettelo Johdanto... 4 1. Järjestelmävaatimukset... 5 1.1. Tuetut käyttöjärjestelmät ja selaimet... 5 1.2. Sovellusversion

Lisätiedot

11 LASKUTUS. Yleinen laskutusjärjestelmä. Dafo Versio 10 LASKUTUS. Käyttöohje

11 LASKUTUS. Yleinen laskutusjärjestelmä. Dafo Versio 10 LASKUTUS. Käyttöohje 11 Laskutusjärjestelmällä voidaan muodostaa erilaisia laskuja asiakkaille. Laskujen erilaista käyttäytymistä järjestelmässä ohjaa perustiedoissa olevat laskutyypit. Laskutyypin perustiedoissa on kerrottu,

Lisätiedot

IRMA v1.5. Tietokonelähiverkko ja irtaimistokirjanpito

IRMA v1.5. Tietokonelähiverkko ja irtaimistokirjanpito IRMA v1.5 11.3.2014 1/46 IRMA v1.5 Tietokonelähiverkko ja irtaimistokirjanpito IRMA v1.5 11.3.2014 2/46 Sisällysluettelo 1 Yleistä tietoa ohjelmasta... 4 2 Ohjelman asentaminen... 4 3 Kirjautuminen ohjelmaan...

Lisätiedot

BASE CONTENTMANAGER Käyttöohje

BASE CONTENTMANAGER Käyttöohje BASE CONTENTMANAGER Käyttöohje Johdanto Base ContentManager Base ContentManager on Media Cabinet Oy:n toteuttama julkaisujärjestelmä, jonka avulla organisaation julkinen www-sivusto sekä intranet ja ekstranet

Lisätiedot

EXCEL- TAULUKKOLASKENTA

EXCEL- TAULUKKOLASKENTA EXCEL- TAULUKKOLASKENTA Kevät 2008 osittain HAMKin tietotyövälineetmateriaalin pohjalta (http://www.elearningcentre.hamk.fi/ttv/) Excel-taulukkolaskenta ja sen käyttöliittymä... 1 Tiedoston avaaminen,

Lisätiedot

OpenOffice.org 2.0. toimisto-ohjelmien pikaopas, harjoituksia. Taulukkolaskenta. Versio 1.0 Matti Jaakkola Koulutuskeskus Salpaus, Lahti

OpenOffice.org 2.0. toimisto-ohjelmien pikaopas, harjoituksia. Taulukkolaskenta. Versio 1.0 Matti Jaakkola Koulutuskeskus Salpaus, Lahti toimisto-ohjelmien pikaopas, harjoituksia Taulukkolaskenta Versio 1.0 Matti Jaakkola Koulutuskeskus Salpaus, Lahti Sisällysluettelo Alkusanat...4 Ohje-toiminto ja vihjeet...5 Ohje-toiminto...5 Vihjetekstit...5

Lisätiedot

Taseri PRO 2.0 Käyttöohje. Taseri PRO 2.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008

Taseri PRO 2.0 Käyttöohje. Taseri PRO 2.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 Taseri PRO 2.0 Käyttöohje Taseri PRO 2.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 T A S E R I P R O Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M A Käyttöohje Web-Media

Lisätiedot