Koulutustilaisuus suoramarkkinointikumppaneille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koulutustilaisuus suoramarkkinointikumppaneille"

Transkriptio

1 Koulutustilaisuus suoramarkkinointikumppaneille Ohjelma Tervetuloa AKEn tilannekatsaus (Aino) dia 3 Tietojenluovutus (Saara) dia 45 Ajokortti- ja lupapoiminta (Soili) dia 80 Auton matka (Mari) dia 87 Ajoneuvopoiminta (Maikki) dia 95 Keskustelua 2 1

2 AKEn tapa toimia 1/2009 AKEn tehtävät AKE edistää ajoneuvoliikenteen turvallisuutta ja ympäristöystävällisyyttä sekä tietopalvelua Viraston tehtävänä on mm. ajoneuvojen ja ajokorttien rekisteröinti, vuotuinen ajoneuvoverotus, kuljettajantutkintojen järjestäminen sekä autokoulujen valvonta. Ajoneuvohallintokeskus valvoo myös katsastustointa. 4 2

3 AKE on arvojensa mukaisesti Asiantunteva ja luotettava AKElaiset ovat oman alansa huippuosaajia AKEen voivat luottaa sekä asiakkaat että yhteistyökumppanit Asiakaslähtöinen ja avoin AKEn prosessit suunnitellaan asiakaslähtöisesti Jokainen AKEssa työskentelevä on asiakaspalvelija AKE tiedottaa ja tarjoaa tietoa aktiivisesti Tuloksellinen AKEn palvelut ovat kaikkien tarvitsijoiden saatavilla ja ne ovat kustannustehokkaita ja laadukkaita Muutosvalmis AKE muuttuu ja kehittyy tarpeen mukaan AKE on valmis ottamaan vastaan uusia tehtäviä 5 Resurssit Nettobudjetoitu virasto lukuun ottamatta verotustehtäviä Budjetti on 88 milj. euroa Liikevaihto 72 milj. euroa Palvelut on hinnoiteltu kattamaan vain niistä syntyvät kustannukset ainoastaan tietojenmyynti on liiketaloudellisesti hinnoiteltua kertynyt voitto käytetään liikenneturvallisuustyöhön Henkilöstöä 232 htv (2008) 222 htv (2009) 6 3

4 AKEn yhteiskunnallinen vaikuttavuus Liikenneturvallisuus Kuljettajaan ja ajoneuvon turvallisuuteen vaikuttaminen Ajoneuvoliikennerekisterin laaja käyttö turvallisuustyössä Ilmastomuutoksen hillintä CO2-perusteinen ajoneuvoverotus Ekologinen ajotapa (ecolabeling) palvelu Arjen tietoyhteiskunta AKEn sähköisten palveluiden laajuus ja luotettavuus Liikenteen rahoitus Verojen ja maksujen kerääminen 7 AKElla on liikenneturvallisuus- ja ympäristöpotentiaalia AKE voi ja haluaa vaikuttaa liikenneturvallisuuteen eri toimintojensa kautta: Ajoneuvojen ja osien tekninen hyväksyntä Katsastuksen ohjeistus ja valvonta Kuljettajaopetuksen opetussuunnitelmat ja valvonta, kuljettajatutkinnot AKE edistää ympäristön hyvinvointia ja haluaa olla vaikuttamassa osaltaan ilmastonmuutokseen: Verotuksella, päästöjen keräämisellä ja valvonnalla Ajoneuvojen tekninen hyväksyntä Kuljettajaopetuksen opetussuunnitelmat EkoAKE -tietokannan ylläpito ja siitä tiedottaminen AKEn oma ympäristöohjelma AKE voi vaikuttaa näihin asioihin myös viestinnän ja tutkimuksen keinoin 8 4

5 Yhteistyötahot Intresentit Omistaja (LVM) Viranomaiset Edunvalvojat Ylikansalliset viranomaiset Kansainväliset viranomaiset ja järjestöt Toimittajat Kilpivalmistaja Korttivalmistaja Tutkimuslaitokset IT-yritykset Pankit Tiedontuottajat Asiakkaat Palvelun tuottajat AKE Poliisi Kansalaiset ja yritykset Osoitejälleenmyyjät Kyselyjälleenmyyjät Markkinatiedonmyyjä Katsastusyritykset Autoliikkeet Vakuutusyhtiöt Rahoitusyhtiöt Tulli Tutkinnon vastaanottajat Tilastokeskus Suoramarkkinointikumppanit Astropolistieto Valvottavat Katsastusyritykset Katsastuskouluttajat VAK/ADR-kouluttajat Tutkinnon vastaanottajat Autokoulut Liikennetarvikekauppa Valmistaja/valmistajan edustaja/maahantuoja 9 Liikennehallinnon virastouudistus 1/2009 5

6 Uusien virastojen muodostuminen Liikenne- ja viestintäministeriö VÄYLÄVIRASTO LIIKENTEEN TURVALLISUUS- VIRASTO Ratahallintokeskus Tiehallinnon keskushallinto Tiepiirit, LH:ten liik.osastot Merenkulkulaitos Meriturvallisuustoiminto Ilmailuhallinto Rautatievirasto ELLU MKL, TUOTANTO 11 Liikennehallinnon virastot (budjetti 2009) htv Ajoneuvohallintokeskus Budjetti (M ) Toimintamenot Yhteensä (brutto) Tiehallinto Ratahallintokeskus Merenkulkulaitos*) Ilmailuhallinto Rautatievirasto Ajoneuvohallintokeskus Yhteensä *) sisäinen tuotanto 300 htv ja 30 M 12 6

7 Virastouudistuksella tavoiteltavia hyötyjä Kokonaisvaltainen liikennepolitiikan valmistelu ja toteutus terästyy Hallinnon tuottavuus kohenee Toiminnan tehokkuus ja vaikuttavuus paranevat Toimintojen parempi koordinointi tuo synergiaetuja ja säästöjä Kansallinen ja alueellinen liikenne-järjestelmänäkökulma vahvistuu olennaisesti Asiakkaiden koko matka- ja kuljetusketjun tarpeet helpompi ottaa huomioon Liikenteen turvallisuuskysymysten kokonaisvaltaisempi hoitaminen 13 VÄYLÄVIRASTO Perustetaan kaikki liikennemuodot kattava väylävirasto, johon yhdistetään: Merenkulkulaitoksesta alusliikennepalvelujen sekä väylätuotannon suunnittelu ja hankinta, Ratahallintokeskus, Tiehallinnon keskushallinnon toiminnot, lukuun ottamatta eräitä turvallisuusvirastoon siirrettäviä toimintoja 14 7

8 LIIKENTEEN TURVALLISUUSVIRASTO Perustetaan kaikki liikennemuodot kattava liikenteen turvallisuusvirasto, johon yhdistetään: Merenkulkulaitoksen meriturvallisuustoiminto, luotsauksen valvonta ja alusrekisterin pitäminen, Ilmailuhallinto, Rautatievirasto, Tiehallinnon toiminnot, jotka liittyvät liikenneturvallisuutta koskevaan norminantoon sekä tienpidon turvallisuussäännösten valvontaan, Ajoneuvohallintokeskus. 15 UUDET VIRASTOT htv budjetti M toim. menot yhteensä VÄYLÄVIRASTO tiepiirit ELLUissa n. 700 htv LIIKENTEEN TURVALLISUUSVIRASTO *) 1455 M sisältää tien-, radan- ja vesiväylänpidon määrärahat 16 8

9 Virastouudistuksen aikataulu Selvitystyö käynnistyi 10-11/2008 Virastouudistuksen johtoryhmän välimietintö pääperiaatteista, käsittely ministeriössä ja HALKE:ssa 11-12/2008 Alueellistamisselvitykset käynnistyvät 3/2009 Virastouudistuksen johtoryhmä jättää loppumietintönsä 4/2009 Budjettiesitys vuodelle 2010 valmistuu 8/2009 Uusien virastojen tulostavoitteiden ja sopimusten valmistelu käynnistyy 9/2009 Uudistukseen liittyvät esitykset hallintolaeiksi annetaan budjettilakeina eduskunnalle hallintoasetukset valmistellaan Uudet virastot aloittavat toimintansa 17 AKE ja alueellistaminen 9

10 AKE on liikenneturvallisuuden asiantuntijavirasto AKEn alueellistamisella vaarannetaan liikenneturvallisuuden taso ja ajoneuvoliikennerekisterin käytettävyys sekä siten laajan yritys- ja viranomaisverkoston toiminta. AKEn tehokas toiminta vaatii erityisasiantuntemusta, jota on riittävässä määrin vain pääkaupunkiseudulla ja tällä hetkellä AKEssa. Vaihtuvuus vähäistä. Sijoituspaikkakunnalla tulee olla ajoneuvoteknistä ja juridista koulutusta AKEssa on käynnissä lainsäädännössä aikataulutettuja projekteja ympäristöperusteisen ajoneuvoveron kehittäminen eli CO2-projekti ajokortteihin ja niiden hankkimiseen liittyvät kuljettajaprojektit (KT1) ja sähköisen asioinnin kehittäminen. AKEn palvelutuotannosta on ulkoistettu 80% palvelua antavien kumppaneiden toimipisteiden määrä on 1800 ja näissä toimii monta tuhatta henkilöä ympäri Suomea. kumppaniyritysten ja virastojen johto on kuitenkin pääkaupunkiseudulla 19 AKEn keskeiset hankkeet KT1 ajokortteihin ja niiden hankkimiseen liittyvät kuljettajaprojektit (2011) CO 2 Ympäristöperusteinen ajoneuvoverotus (2010) Sähköinen asiointi erekisteröinti ( ) Hankkeiden viivästyminen vaatii lainsäädännön muutoksia 20 10

11 Sopimuskumppaniyhteistyö tärkeää AKElle ja kumppanille AKEn palvelutuotannosta ulkoistettu noin 80% Sopimuskumppaneita on yli 500 AKEn liiketoimintamalli perustuu AKEn kykyyn toimia yhteistyössä monen strategisen kumppanin kanssa AKEn toiminnassa korostuu kiinteä yhteistyö kumppaneiden kanssa Kumppaneiden liiketoiminnan edellytyksenä on kiinteä ja jatkuva yhteistyö AKEn kanssa Yhteistyö kumppaneiden kanssa tapahtuu pääkaupunkiseudulla 21 AKEn ja sen kumppanien yhteistyöryhmät Puolustusvoimat Vakuutusala Valtiokonttori Tutkinnon vastaanottajat Tilastokeskus Poliisi Kyselyjälleenmyyjät Oikeusministeriö Osoitejälleenmyyjät Tulli Ajoneuvot -kevyt Perävaunut Traktori Ajoneuvot -raskas Linja-autot Moottoripyörät Katsastusala Moottorityökoneet Maastoajoneuvot Pääkaupunkiseudulla tapahtuva yhteistyö 22 11

12 Yhteistyöryhmien kokoukset Kokouksia vähintään 4 kertaa vuodessa/yhteistyöryhmä Kumppaneiden osallistujia keskim. 5/kokous eli 380/vuosi Kokouksissa akelaisia keskim 4/kokous eli 304/vuosi Jos kokoukset järjestetään Helsingissä niin kokous+matkat keskim. 3 tuntia, jos esim Kouvolassa koko päivä Lisäksi on vähintään 2 kertaa vuodessa kokoontuvat sopimusvalvontaryhmät, kehittämishankkeisiin liittyvät säännölliset ohjaus-, seuranta- ja projektiryhmät, palaverit LVMn kanssa yms 23 Ajoneuvoliikennerekisteri on palvelutuotannon ydin AKE pitää yllä ajoneuvoliikennerekisteriä ja - tietojärjestelmää Kehittäminen yhdessä kumppaneiden kanssa ATJ sisältää tiedot mm. 4,8 miljoonasta rekisteröidystä ajoneuvosta sekä 3,5 miljoonasta voimassaolevasta ajokortista Rekisteristä luovutetaan 80 miljoonaa tietoyksikköä vuodessa ATJ:n käyttöönotto ajoneuvo-osuus valmistui 2007 kuljettaja-osuuden tavoitteena on valmistua

13 AKEn toimintamalli Tiedon tuottajat: Katsastusyritykset Autoliikkeet Vakuutusyhtiöt Rahoitusyhtiöt Tulli Tutkinnon vastaanottajat Valmistaja/valmistajan edustaja/maahantuoja Poliisi Oikeusministeriö Tiedon käsittely: Rekisteröinti Verotus Ajoneuvotekniikka Kuljettaja ALR Tiedon luovuttaminen: AKEtieto Tiedon käyttäjät: Katsastusyritykset Autoliikkeet Vakuutusyhtiöt Rahoitusyhtiöt Tulli Tutkinnon vastaanottajat Tilastokeskus Elisa Eniro Fonecta Pysäköinnin valvonta Poliisi Oikeusministeriö Verohallinto Kunnat Lääninhallitus Valtiokonttori Puolustusvoimat Rajavartiolaitos Osoitejälleenmyyjät (5) Kyselyjälleenmyyjät (4) Kansalaiset ja yritykset 25 AKE ja palvelutuotanto 13

14 AKE> kumppani> kansalainen Asiantuntijaneuvontapalvelut KUMPPANI tuottaa palvelun kansalaiselle Koulutus ja viestintä Toimintaohjeistus Tietojärjestelmän käyttöoikeus Asiakirjapalvelut ja tilastot sähköisesti Valvontapalvelut Asiakastyytyväisyyskyselyt 27 Palvelupisteet maakunnittain Katsastustoimipaikat 262 Rekisteröintipisteet 1436 Tutkinnon vastaanottopisteet AKEn kumppaneiden ATJ:tä päivittävät henkilöt: Katsastajat Rekisteröijät Tutkinnon vastaanottajat (LTJ) 650 Käyttäjätunnuksia kaikkiaan

15 Ajoneuvojen rekisteröinti AKE Rekisteri-ilmoituksia 2,2 milj. Rekisterikilvet kpl Ennakkoilmoitukset Hallintosopimukset Palvelukorvaukset kumppaneille Osuus AKEn tuotoista: 52 % Rekisteröinnit Katsastusasemat 60 % Vakuutusyhtiöt 15 % Autoliikkeet ja rahoitusyhtiöt 25 % Vastaanottopaikkoja yhteensä lähes ympäri Suomea 29 Katsastuksen tuki, koulutus ja valvonta AKE Ohjeistaa ja valvoo mm. säädösten noudattamista ja yhdenvertaista kohtelua Myöntää toimiluvat, hyväksyy koulutusta antavat yhteisöt, laatii kokeet, valvoo liikennetarvikekauppaa ja luvanvaraisia korjaamoita. Perii valvontamaksun 2,2 milj. määräaikaiskatsastusta ja muuta katsastusta Osuus AKEn tuotoista: 4 % Kumppanit Kumppanin palvelu, vastaa asiakkaista, laadusta, neuvonnasta Kartta tilanne 30 15

16 Kuljettajantutkinnot AKE AKEn palvelu Kilpailuttaa määräajoin maakunnittain Hinnoittelee palvelun Ohjeistaa ja valvoo teoriakoetta ja ajokoetta vuodessa Osuus AKEn tuotoista: 11 % Kumppani Ajovarma Oy:llä on noin 100 tutkinnon vastaanottopistettä 31 Virastouudistuksen esittely 16

17 Uusien virastojen muodostuminen Liikenne- ja viestintäministeriö VÄYLÄVIRASTO LIIKENTEEN TURVALLISUUS- VIRASTO Ratahallintokeskus Tiehallinnon keskushallinto Tiepiirit, LH:ten liik.osastot Merenkulkulaitos Meriturvallisuustoiminto Ilmailuhallinto Rautatievirasto ELLU MKL, TUOTANTO 33 Liikennehallinnon virastot (budjetti 2009) htv Ajoneuvohallintokeskus Toimintamenot (brutto) Budjetti (M ) Yhteensä Tiehallinto Ratahallintokeskus Merenkulkulaitos*) Ilmailuhallinto Rautatievirasto Ajoneuvohallintokeskus Yhteensä *) sisäinen tuotanto 300 htv ja 30 M 34 17

18 Vireillä virastouudistuksen rinnalla Valtionhallinnon tuottavuusohjelma: koko hallinnonalalle asetettu tuottavuustavoite vuoteen 2015 mennessä edellyttää lähes 800 htv:n vähennystä. Aluehallintohanke ALKU elinkeino-, liikenne- ja luonnonvarakeskuksen (ELLU) sekä aluehallintoviraston (ALLU) perustaminen. Jo päätetty: tiepiirit ja lääninhallitusten liikenneosastot siirtyvät ELLUun. Alueellistamishanke mahdollisuus viraston sijoittamiseen pääkaupunkiseudun ulkopuolelle selvitettävä merkittävissä uudistushankkeissa. LVM ilmoittanut hallinnonalan alueellistamispotentiaaliksi virkaa (ml. siirrot ELLUun ja ALLUun) Valtion liikelaitosten aseman selvittäminen ennen kaikkea liikenteen ohjauksen asema 35 Virastouudistuksella tavoiteltavia hyötyjä Kokonaisvaltainen liikennepolitiikan valmistelu ja toteutus terästyy Hallinnon tuottavuus kohenee Toiminnan tehokkuus ja vaikuttavuus paranevat Toimintojen parempi koordinointi tuo synergiaetuja ja säästöjä Kansallinen ja alueellinen liikenne-järjestelmänäkökulma vahvistuu olennaisesti Asiakkaiden koko matka- ja kuljetusketjun tarpeet helpompi ottaa huomioon Liikenteen turvallisuuskysymysten kokonaisvaltaisempi hoitaminen 36 18

19 VÄYLÄVIRASTO Perustetaan kaikki liikennemuodot kattava väylävirasto, johon yhdistetään: Merenkulkulaitoksesta alusliikennepalvelujen sekä väylätuotannon suunnittelu ja hankinta, Ratahallintokeskus, Tiehallinnon keskushallinnon toiminnot, lukuun ottamatta eräitä turvallisuusvirastoon siirrettäviä toimintoja 37 LIIKENTEEN TURVALLISUUSVIRASTO Perustetaan kaikki liikennemuodot kattava liikenteen turvallisuusvirasto, johon yhdistetään: Merenkulkulaitoksen meriturvallisuustoiminto, luotsauksen valvonta ja alusrekisterin pitäminen, Ilmailuhallinto, Rautatievirasto, Tiehallinnon toiminnot, jotka liittyvät liikenneturvallisuutta koskevaan norminantoon sekä tienpidon turvallisuussäännösten valvontaan, Ajoneuvohallintokeskus

20 UUDET VIRASTOT htv budjetti M toim. menot yhteensä VÄYLÄVIRASTO tiepiirit ELLUissa n. 700 htv LIIKENTEEN TURVALLISUUSVIRASTO *) 1455 M sisältää tien-, radan- ja vesiväylänpidon määrärahat 39 Henkilöstöperiaatteet: Henkilöstöjohtaminen on linjakasta ja luotettavaa Suunnittelua ja toteutusta ohjataan hyvällä henkilöstöpolitiikalla Valtion yhteiset periaatteet ohjenuorana Suunnittelu- ja toteutusvaiheessa virastot menettelevät yhtenäisesti ja kaikkia kohdellaan tasapuolisesti ja yhdenvertaisesti Henkilöstöperiaatteet ovat pohja, jolle uusien virastojen henkilöstöpolitiikka rakennetaan Henkilöstö (ml. määräaikaiset) sekä vastaavat virat siirtyvät asianomaiseen uuteen virastoon Virkojen siirtymiseen ei tarvita virkamiehen suostumusta, ellei virka siirry työssäkäyntialueelta toiselle

21 Henkilöstökysely syyskuu 2008 Syyskuussa 2008 tehtiin henkilöstökysely, vastasi 66 % henkilöstöstä Henkilöstön pääviestit olivat: 1. Alueellistamispäätös alta pois 2. Virastojen erityispiirteet otettava huomioon 3. Tavoitteet ymmärrettäviksi 4. Lisää vuoropuhelua ja konkretiaa 41 Henkilöstökysely syyskuu 2008; Työskentelypaikan muutos koetaan selvimpänä uhkana kaikissa virastoissa 42 21

22 Henkilöstökysely syyskuu 2008; Mahdollisuudet ja uhat, kaikki vastaajat 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Eteneminen työuralla Työtehtävien muuttuminen Varmuus työpaikan säilymisestä Työn mielekkyys Esimiestyön laatu Palkkauksen kehittyminen Henkilöstölle tarjottavat edut Henkilökohtaisen ammatillisen osaamisen kehittäminen Työskentelypaikan muutos Työvoiman riittävyys tärkeisiin tehtäviin Rahoituksen saaminen toimintaan Toimintatapojen muuttuminen Tärkeiden erikoisosaamisten kehyttyminen ja ylläpito 3 19 Työtahdin muuttuminen 1 11 Henkilöstön vuorovaikutusmahdollisuuksien muuttuminen 1 8 Liikenteen turvallisuus ja sujuvuus 2 15 Tuottavuus 2 19 Asiakkaiden saama palvelu Mahdollisuudet ja uhat koetaan eri tavoin eri virastoissa 43 Virastouudistuksen aikataulu Selvitystyö käynnistyi 10-11/2008 Virastouudistuksen johtoryhmän välimietintö pääperiaatteista, käsittely ministeriössä ja HALKE:ssa 11-12/2008 Alueellistamisselvitykset käynnistyvät 3/2009 Virastouudistuksen johtoryhmä jättää loppumietintönsä 4/2009 Budjettiesitys vuodelle 2010 valmistuu 8/2009 Uusien virastojen tulostavoitteiden ja sopimusten valmistelu käynnistyy 9/2009 Uudistukseen liittyvät esitykset hallintolaeiksi annetaan budjettilakeina eduskunnalle hallintoasetukset valmistellaan Uudet virastot aloittavat toimintansa 44 22

23 Suoramarkkinointikumppanien myyntihenkilöiden koulutus Yleistä Ajoneuvoliikennerekisteristä on jokaisella lähtökohtaisesti oikeus saada tietoja. Laissa ajoneuvoliikennerekisteristä (541/2003) on säädetty tietosuoja- ja tietoturvasyistä ne tilanteet, joissa tietoja voidaan rekisteristä luovuttaa. Tietojen luovutuspyynnön yhteydessä ilmoitettava tietojen käyttötarkoitus, suojaustapa ja muut tarvittavat tiedot. Ei koske yksittäin luovutettavia tietoja eikä tilastotietoja. Suoramarkkinointikumppaneiden palveluissa tiedot luovutetaan alr-lain 19 perusteella. Henkilötietolaki (523/1999), Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) 46 23

24 Yleistä Suoramarkkinointipalvelut Osoitepoiminnat suoramarkkinointiin ja mielipide- sekä markkinatutkimuksiin Osoitteet materiaalin lähettämiseen Osoitteet, joiden perusteella haetaan puhelinnumerot telemarkkinointiin tai puhelimitse tehtäviin tutkimuksiin Asiakasrekisteripäivitykset Yrityksen ajoneuvokantapoiminta suoramarkkinointi- ja myynninedistämistarkoituksiin Analyysipalvelut Teknisten tietojen poiminnat 47 Tietojen luovutus suoramarkkinointipalveluihin Luonnollisten henkilön tietoja voidaan näihin tarkoituksiin luovuttaa, kun toiminta, johon tietoja pyydetään luovutettavaksi, liittyy liikenneturvallisuuteen, ajoneuvoihin, ajoneuvoliikenteeseen tai sen aiheuttamiin ympäristöhaittoihin. Yritysten nimi- ja osoitetietoja voidaan käyttää myös muuhun toimintaan liittyvään suoramarkkinointiin ja markkinatutkimukseen

25 Tietojenluovutus suoramarkkinointipalveluihin kielteinen kanta AKEssa on katsottu, että mm. seuraaviin käyttötarkoituksiin ei tietoja voida luovuttaa varainhankinta markkinoitavan tuotteen/palvelun kylkiäinen, joka liittyy alr-lain mukaiseen toimintaan, kun varsinainen palvelu/tuote ei liity markkinoidaan tuote- ja palvelukokonaisuutta, joista jokin liittyy alr-lain mukaiseen toimintaan, mutta ko. tuotetta/palvelua ei ole mahdollista hankkia erikseen. vaatemainonta autoilun ja alkoholin yhdistäminen 49 Sallitut poimintakriteerit Henkilötiedot (alr-laki 19 ) henkilön osoite tai muu yhteystieto kotikunta ikä sukupuoli äidin- tai asiointikieli ajokorttiluokka ja sen myöntämisajankohta ajoneuvoon liittyvä tieto lisäksi yksi muu henkilöön liittyvä tunnistetieto esim. lupatyyppi 50 25

26 Sallitut poimintakriteerit Ajoneuvoon liittyvät tiedot (valtioneuvoston asetus 1116/2003) ajoneuvon yksilöintitiedot väri, valmistenumero tekniset tiedot esim. käyttövoima, moottorin tiedot tyyppihyväksyntätiedot esim. merkki, mallimerkintä, kaupallinen nimi rekisteröintitiedoista haltijuussuhteen laatu, maahantuontitapa, rekisteröinti- ja käyttöönottopäivämäärä, käyttötarkoitus, liikennevakuutusyhtiö katsastuslaji, -paikka ja päivämäärä lisäksi yksi muu tunnistetieto 51 Kielletyt poimintakriteerit Poiminnan tulos ei saa vaarantaa rekisteröidyn yksityisyyden suojaa, etuja tai oikeuksia taikka valtion turvallisuutta. Kiellettyjä poimintakriteereitä ovat esimerkiksi anastustiedot takavarikkotiedot kiinnitystiedot invalidiajoneuvot verotiedot vakuutuksen maksutiedot tarkka syntymäaika

27 Poimintakriteereistä Yksilöityä yritystä (poiminta y-tunnuksen perusteella) ei voi käyttää poimintaperusteena, mutta osoitepoiminnoissa voidaan kuitenkin käyttää poimintakriteereinä yrityksen ajoneuvokannan määrätietoa, esim. yritykset, joiden hallinnassa/omistuksessa on enemmän kuin tietty kappalemäärä ajoneuvoja. 53 Poimintakriteereistä Rekisteritunnus ei laissa mainittu sallittu poimintakriteeri tietyissä tapauksissa on hyväksytty asiakkaan keräämien rekisteritunnusten perusteella tehdyt nimi- ja osoitepoiminnat postitusta varten esim. huollon yhteydessä kerättyjen rekisteritunnusten perusteella asiakkaille tarkoitetun tiedotteen lähettämistä varten. Huomioitavaa omistajan ja mahdollisen haltijan vaihtuminen monta omistajaa/haltijaa, ei kuitenkaan välttämättä asiakas 54 27

28 Poimintakriteereistä Kirjeissä tai materiaalissa ei saa viitata käytettyihin poimintakriteereihin niin, että vastaanottajat saattaisivat kokea yksityisyyttään loukatun. vaihtotarjoukset vertaileva mainonta optikon näkötarkastukset tarkka ajokorttiluokka Esim. viittaus ajoneuvon katsastusaikaan on mahdollinen. 55 Ikä poimintakriteerinä Vaikka ikä on sallittu poimintaperuste, tarkan syntymäajan perusteella ei voida tehdä/rajata poimintaa, mutta voidaan kuitenkin poimia esim. kuukauden sisällä vuosia täyttävät. Merkkipäivään ja ikään ei saa viitata markkinointikirjeessä. Jos halutaan poimia kohderyhmään alaikäisiä, tästä tulee olla tieto hakemuksessa

29 Ikä poimintakriteerinä 15-vuotta täyttäneet voidaan ottaa mukaan poimintaan, kun markkinoidaan tuotteita tai tehdään markkinatutkimusta tuotteista, joiden ostamisesta henkilö voi itse päättää hankkimillaan rahoilla ja joita hän on oikeutettu käyttämään. Heille voidaan myös lähettää yhteiskunnalliseen tiedottamiseen liittyvää materiaalia. Alaikäisille suunnatussa suoramarkkinointimateriaalissa ei saa markkinoida rahoitusmahdollisuutta. Alaikäisiä ja yli 75-vuotiaita ei saa poimia telemarkkinoinnin kohderyhmään. 57 Ajoneuvon tiedot materiaalissa Jos ajoneuvon yksilöinti on tarpeen, voi tarvittaessa kirjeen sisällä olla rekisteritunnus tai valmistenumero esim. takaisinkutsut katsastuskutsut Jos on tarkoitus tulostaa vastaanottajan ajoneuvon tietoja materiaalin, tulee tästä sopia erikseen esim. lupahakemuksella. Jos merkkiä/mallia käytetään poimintaperusteena, voi näihin kuitenkin viitata yleisellä tasolla

30 Luovutuksen ja käytön ehtoja Tietojenluovuttajan on toimitettava tietolupa hakijalle tiedoksi ja tarvittaessa tietojen käytön ehdot tiedoksi myös tekniselle käsittelijälle (paino- tai tulostustalo, puhelinmarkkinointiyritys). Tietoja sähköisesti luovutettaessa on tiedot suojattava riittävän vahvalla salauksella tai ne on toimitettava suojatun yhteyden avulla tai muutoin suojattuna. Luovutettuja tietoja saa käyttää vain luvan mukaiseen käyttöön. Luovutettuja tietoja ei saa tallentaa pysyvästi. 59 Luovutuksen ja käytön ehtoja Tietoja ei saa luovuttaa tietoja edelleen kolmannelle. Tietojen luovutus tekniselle käsittelijälle on mahdollista, mutta koska kyse on edelleenluovutuksesta, tulee tästä olla tieto hakemuksella. Poimittujen tietojen käyttöaika on yleensä kaksi kuukautta, jotta tiedot ovat riittävän ajantasaisia. Perustellusta syystä voidaan antaa lupa käyttää yhteystietoja tätä pidempään esim. laajat soittokampanjat. Luovutetut tiedot on käytön jälkeen hävitettävä

31 Tietojen luovutus postituksiin Jokaisesta postituksesta tulee lähettää AKEen kontrollikirje Soili Seppinen PL 120/Hakaniemenranta /00530 Helsinki Postituksessa on huomioitava, että lähetyksen päällä ei saa olla näkyvissä sekä henkilön nimi että rekisteri- tai valmistenumero. Yritysajoneuvojen osalta postitus voidaan kuitenkin osoittaa yritykselle ja "auton abc-123 haltijalle". 61 Osoitelähdemerkinnät postituksessa Osoitelähde: Ajoneuvoliikennerekisteri, Ajoneuvohallintokeskus, PL 120, Helsinki, puh Tietojen tekninen toimitus: Yritys Oy, PL X, XXX Mikäli osoitteiston luontiin on käytetty lisäksi jotain muuta rekisteriä, on siitä oltava maininta osoitelähdemerkinnässä Mikäli on tarve käyttää näistä poikkeavaa osoitelähdemerkintää, on siitä sovittava erikseen esim. lupahakemuksella

32 Tietojen luovutus soittokampanjoihin Lupapäätöksiin sisältyy ehto, että AKElla on oikeus peruuttaa telemarkkinointiin annettu tietolupa, mikäli kampanja aiheuttaa kohtuuttomasti negatiivista palautetta AKEen. Telemarkkinoinnin kohderyhmään ei saa sisältyä alaikäisiä eikä yli 75-vuotiaita. Puhelinnumerohaussa huomioitava kohderyhmään osuneen täysikäisen nimissä olevat liittymät, joiden käyttäjä on alaikäinen. Tietolähteen ilmoittaminen telemarkkinoinnissa Telemarkkinoinnissa tai puhelimitse tapahtuvassa tutkimuksessa on tietolähdettä kysyttäessä ilmoitettava, että ainoastaan nimi- ja osoitetieto on poimittu ajoneuvoliikennerekisteristä. 63 Rekisterin tietojenluovutusrajoitukset (kiellot) HENKI-poiminnasta poistettu turva-, suoramarkkinointi- ja osoitteenluovutuskiellolliset. Ajokortti- ja lupapoiminnassa on mukana vielä tällä hetkellä osoitteenluovutuskiellolliset. ASML:n Robinson -kiellot suositellaan otettavaksi huomioon kohderyhmää muodostaessa. Väestörekisteristä välittyy ajoneuvoliikenne-rekisteriin vain tieto turvakiellosta, muutoin kiellot rekisterikohtaisia

33 Takaisinkutsut Lupapäätös on haettava yksilöityä takaisinkutsukampanjaa varten (ei "yleislupaa takaisin-kutsuihin"). Yhdellä luvalla voi hakea lupaa useammalle eri kampanjalle ja useammalle saman kampanjan postitukselle. Hakemukseen lyhyt kuvaus kutsun syystä Postituksessa huomioitavaa Lähetyksen päällä ei saa olla näkyvillä sekä omistajan/haltijan nimi että rekisteritunnus tai valmistenumero, mutta molemmat tiedot voivat olla lähetyksen sisällä. Jos ajoneuvon omistaja on alaikäinen, on kutsu lähetettävä täysikäiselle haltijalle. 65 Takaisinkutsut Nämä kirjeet on ehdottomasti toimitettava myös kiellollisille, joten Tiedot valmistenumeroista, joiden omistajia/ haltijoita ei löydy otoksessa, toimitetaan AKEen AKE hakee valmistenumeroiden perusteella omistajat/haltijat ja näiden osoitteet ja palauttaa tiedot markkinointi- ja osoitteenluovutuskiellon tehneiden osalta ko. postituksen lähettämistä varten. AKE lähettää kirjeet turvakiellollisille. Tätä varten tulee toimittaa tarvittava määrä kirjepohjia AKEen

34 Seurantalista Luovutettavien yhteystietojen lisäksi on mahdollista luovuttaa ajoneuvojen tietoja ns. seurantalistalla. Näiden tietojen on oltava tarpeellisia kampanjan tai tutkimuksen analysoinnin tai seurannan kannalta. Tietoja saa käyttää vain taustatietoina kampanjan/tutkimuksen seurantaan. Tiedot seurantalistan tiedoista ja siitä, missä muodossa ne luovutetaan, tulee ilmoittaa lupahakemuksessa. Seurantalistan tiedot ovat osa kampanjarekisteriä. 67 Asiakasrekisterin päivitys Rekisteristä voidaan alr-lain mukaan luovuttaa tietoja asiakasrekisterin yhteystietojen ja ajoneuvon tietojen päivittämiseen. Asiakasrekisterinpitäjän harjoittaman toiminnan on liityttävä liikenneturvallisuuteen, ajoneuvoihin, ajoneuvoliikenteeseen tai sen aiheuttamiin ympäristöhaittoihin taikka ajoneuvon kuljettamiseen. Rekisteröityjen tiedoista voidaan päivittää muuttunut nimi- ja osoitetieto mahdollinen kuolintieto 68 34

35 Asiakasrekisterin päivitys Asiakasrekisteriin voidaan päivittää ne ajoneuvon tekniset tiedot, joita rekisteri jo sisältää ja joita tarvitaan asiakkuuden hoitamisessa. Jos asiakasrekisterissä on tieto asiakkaan ajoneuvosta, mutta ajoneuvon tietoihin ei sisälly jotain yksittäistä ajoneuvon tietoa, jota tarvitaan asiakkuuden hoidossa, on tämä mahdollista asiakasrekisteriin lisätä esim. päästötieto, käyttövoimatieto. Vaikka asiakasrekisterissä on tieto asiakkaan ajoneuvosta, ei rekisteröidyn uuden ajoneuvon tietoa voi ilman asiakkuutta tai asiallista yhteyttä asiakasrekisterin pitäjään päivittää. Rekisteriin voidaan viedä tieto siitä, että ko. ajoneuvo ei ole enää asiakkaan omistuksessa/hallinnassa. 69 Asiakasrekisterin päivittäminen Uusia asiakkaita ei voi asiakasrekisteriin päivittää rekisterinpitäjän hallussa olevien ajoneuvotietojen perusteella ilman asiakkuutta tai muuta vastaavaa yhteyttä rekisterinpitäjään ei ajoneuvon uutta omistajaa/haltijaa voida rekisteriin viedä. asiakkailta kerätyt rekisteritunnukset eivät muodosta asiakasrekisteriä. Asiakkaan tiedoissa olevan ajoneuvon muita omistajia ja haltijoita ei saa viedä asiakasrekisteriin

36 Asiakasrekisterin päivittäminen Asiakasrekisterissä olevien asiakasyritysten ajoneuvomäärätieto on mahdollista viedä asiakasrekisteriin luokkatietona esim ajoneuvoluokittain määräluokka esim. 1-5 henkilöautoa Tältä osin katsotaan, että tämä ei vaaranna yritysten yksityistä liike- ja ammattisalaisuutta. 71 Lupahakemukset ja -päätökset Jokaisesta tietojen luovutuksesta tulee olla myönteinen päätös, tietolupa. Lupahakemus tehdään lomake.fi-lomakkeella. Sähköisesti allekirjoitettu lupapäätös tulee tiedoksi hakemuksella ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. Tarvittaessa päätöksestä toimitetaan epävirallinen käännös ruotsiksi tai englanniksi

37 Hakemuksen tiedot: poimintakriteerit Käytettävät poimintakriteerit Henkilöön liittyvät poimintakriteerit ikä, osoite, sukupuoli, kieli, ajokorttiluokka, tietty lupa jne. nimi -> ei sallittu poimintakriteeri, joten ei hyväksyttävissä Ajoneuvoon liittyvät poimintakriteerit Poimintakriteerit kannattaa hakemuksella laittaa yleisellä tasolla esim. osoite, ei listaa postinumeroista tai ikä, ei ikähaarukkaa merkki, ei listausta poimittavista merkeistä 73 Hakemuksen tiedot: luovutettavat tiedot Luovutetaanko henkilötietoja? Kyllä/Ei Mitä tietoja? nimi- ja yhteystietojen lisäksi mahdolliset seurantalistan tiedot yksilöitynä Missä muodossa? sähköisenä/tarrat/soittolista paperilla tai pdf:nä/painetaan suoraan materiaaliin Kenelle tiedot luovutetaan? hakijalle ja/tai tekniselle käsittelijälle, jälleenmyyjän myyntiagentille postitus suoraan jälleenmyyjältä 74 37

38 Hakemuksen tiedot: voimassaoloaika Yleensä yksittäiseen kampanjaan tai tutkimukseen annettavan lupapäätöksen voimassaolo on kolme kuukautta. Luovutettujen tietojen käyttöaika Suoramarkkinointiluovutuksiin annettu tietolupa ei voi olla voimassa toistaiseksi, mutta esim. vuoden tai kaksi vuotta, kun tietoja luovutetaan hakijalle usein samaan käyttötarkoitukseen esimerkiksi kutsut asiakastilaisuuksiin katsastushuollot uusien mallien esittely 75 Lupahakemukset Kyselykäyttöluvat, tilastoluvat, teknisten tietojen poimintaan tarvittavat luvat tulee hakea kyselykäyttöhakemuksella (G203) Hakemuksen tiedoista Asiakkaalle tarjottava palvelu: esim. palvelukuvauksen mukainen palvelun nimi tai markkinatilasto, teknisten tietojen poiminta Tarkempi selvitys luvasta: vapaamuotoinen selvitys luovutettavaksi pyydettävistä tiedoista ja jos kyse muista kuin tilastotiedoista myös tietojen käyttötarkoituksesta ja käyttötavasta ja tietojen suojauksesta

Kyselyjälleenmyyjäkumppanien koulutus Selvennykseksi

Kyselyjälleenmyyjäkumppanien koulutus Selvennykseksi Kyselyjälleenmyyjäkumppanien koulutus 6.9.2007 Tietosisällöstä ja muutokset LTJ-> ATJ Rekisteröintilainsäädönnön muutokset Marja Koskinen Selvennykseksi Ajoneuvoluokka = N3/Kuorma-auto, M1/Henkilöauto

Lisätiedot

1. Rekisterinpitäjä Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisterin nimi Rekisterin käyttötarkoitus... 2

1. Rekisterinpitäjä Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisterin nimi Rekisterin käyttötarkoitus... 2 Rekisteriseloste Sisällys 1. Rekisterinpitäjä... 2 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö... 2 3. Rekisterin nimi... 2 4. Rekisterin käyttötarkoitus... 2 5. Rekisterin sisältämät tiedot... 2 6. Säännönmukaiset

Lisätiedot

Prosessi 1: Siirtolupa ja ajoneuvon ensirekisteröinti

Prosessi 1: Siirtolupa ja ajoneuvon ensirekisteröinti Prosessikuvaukset 1(19) 24.3.2006 Prosessi 1: Siirtolupa ja ajoneuvon ensirekisteröinti Prosessissa käydään läpi käytettynä maahantuodulle ajoneuvolle myönnettävä pitkä siirtolupa, ajoneuvon rekisteröintikatsastus

Lisätiedot

Ilma-alusrekisteri ja tiedonluovutus

Ilma-alusrekisteri ja tiedonluovutus Ilma-alusrekisteri ja tiedonluovutus 19.11.2015 Päivi Karkkola Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Ilmailulaki (864/2014) Voimaan 7.11.2014 Ilmailulain 2 luku käsittelee ilma-alus- ja lupakirjarekisteriä

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Rekisterin nimi Henkilötietojen käsittelytarkoitus Rekisterin tietosisältö

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Rekisterin nimi Henkilötietojen käsittelytarkoitus Rekisterin tietosisältö TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Valtiokonttori Sörnäisten rantatie 13 000054 VALTIOKONTTORI Rekisterin nimi Valtiolle.fi - Valtion rekrytointijärjestelmä Henkilötietojen

Lisätiedot

Tullin ATJ-koulutus Prosessimuutoksista Siirtoluvan myöntäminen järjestelmässä

Tullin ATJ-koulutus Prosessimuutoksista Siirtoluvan myöntäminen järjestelmässä Tullin ATJ-koulutus Prosessimuutoksista Siirtoluvan myöntäminen järjestelmässä 20.9.2007 ja 21.9.2007 Sähköinen vakuutustietovarasto VATI Liikennevakuutuksen todistemerkistä luopuminen Vakuutustietovarasto

Lisätiedot

Laki. väestötietolain muuttamisesta

Laki. väestötietolain muuttamisesta EV 27711998 vp - HE 192/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen Iaeiksi väestötietolain ja rekisterihallintolain 2 :n muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 192/1998 vp

Lisätiedot

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Tavoitteemme & tahtotilamme Rakennamme Suomen liikennejärjestelmän turvallisuutta ja ympäristöystävällisyyttä kansainväliselle huipputasolle. Tavoitteen toteuttamiseksi

Lisätiedot

Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI

Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Kirjautuminen REKI järjestelmään...2 ATJ Aloitussivu...3 Rekisteröinnin päävalikko...4 Liikennekäytöstäpoisto...5 Rekisteritietojen haku...5 Omistajuuden perustiedot...6

Lisätiedot

LIIKENNEVAKUUTUS JA VAKUUTUSTIETOVARASTO

LIIKENNEVAKUUTUS JA VAKUUTUSTIETOVARASTO Ohje 1 (6) Antopäivä: 25.5.2012 Voimaantulopäivä: 26.5.2012 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: 26.5.2012-25.5.2017 Muutostiedot: Kumoaa ohjeen AKE 25/2008 ja TRAFI/4626/2012

Lisätiedot

OPPILASREKISTERISELOSTE

OPPILASREKISTERISELOSTE OPPILASREKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 mukainen REKISTERISELOSTE ja lain 24 :n mukainen INFORMOINTI Laatimispvm: 2.1.2017 1. Rekisterinpitäjä Nimi Siikalatvan kunnan koulutuslautakunta /

Lisätiedot

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö. osoite: Teollisuuskatu 33, Helsinki. p

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö. osoite: Teollisuuskatu 33, Helsinki. p REKISTERISELOSTE 1 REKISTERISELOSTE Henkilötietolain (523/1999) 10 :n mukainen rekisteriseloste Rekisterinpitäjä FEON Oy Y-tunnus: 2733038-4 osoite: Teollisuuskatu 33, 00510 Helsinki kotipaikka: Helsinki

Lisätiedot

Tietovarannot-toimiala

Tietovarannot-toimiala Tietovarannot Ylijohtaja Olli Lindroos Tietovarannot-toimiala Tietovarannot Liikennerekisterit Tietopalvelu Tietohallinto 2 johtavaa asiantuntijaa Kehityspäällikkö Liikenteen verotus 4 johtavaa asiantuntijaa

Lisätiedot

Aikuissosiaalityön rekisteriseloste

Aikuissosiaalityön rekisteriseloste Aikuissosiaalityön rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT 5. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 6. REKISTERIN PITÄMISEN

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 7.6.2011 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Salon kaupunki liikuntapalvelut

Lisätiedot

Yleistä ATJ-järjestelmästä

Yleistä ATJ-järjestelmästä Yleistä ATJ-järjestelmästä ATJ-järjestelmän käyttöönottokoulutus Tullille 20.9.2007 ja 21.9.2007 ATJ Ajoneuvoliikenteen tietojärjestelmä PALKO-hanke on AKEn tietojärjestelmien ja prosessien uudistamishanke,

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi. Paperittoman ajoneuvon rekisteröintikatsastus ja rekisteröinti

Voimassa: Toistaiseksi. Paperittoman ajoneuvon rekisteröintikatsastus ja rekisteröinti 1 (7) Antopäivä: 28.12.2015 Voimaantulopäivä: 4.1.2016 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: TRAFI/49966/03.04.03.02/2015 Soveltamisala: Rekisteröintitehtävien

Lisätiedot

Tietosuojaseloste. 2a. Rekisterin voimassaoloaika Voimassa toistaiseksi

Tietosuojaseloste. 2a. Rekisterin voimassaoloaika Voimassa toistaiseksi 1 8.6.2015 Selosteen laadinta-/ tarkastuspvm. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Pirkkalan kunnanhallitus Yhteystiedot (osoite, puhelin, sähköposti, fax) Keskushallinnon kirjaamo Suupantie 11, 33960 Pirkkala keskushallinnonkirjaamo@pirkkala.fi

Lisätiedot

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Päiväys: 25.6.2008 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Intrum Justitia Oy Y-tunnus

Lisätiedot

Yleisten alueiden luparekisteri (Trimble Locus, elupa-järjestelmä, eservice)

Yleisten alueiden luparekisteri (Trimble Locus, elupa-järjestelmä, eservice) REKISTERISELOSTE 1(5) SISÄLTÖ TRIMBLE LOCUS ELUPAJÄRJESTELMÄ 1 REKISTERIN NIMI 2 REKISTERINPITÄJÄ 3 REKISTERIN VASTUUHENKILÖ JA REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT 4 REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 5 REKISTERIN

Lisätiedot

Infotilaisuus

Infotilaisuus Infotilaisuus AT1-aikataulu Tietopalvelun palvelut, raportointi ja kustannukset ATJ:n käyttöoikeudet ATJ-testaukset ja kenraaliharjoitukset sekä käyttöönoton yliheitto AT1-tilanne PALKO kokonaisaikataulu

Lisätiedot

Lastenvalvojan rekisteriseloste

Lastenvalvojan rekisteriseloste Lastenvalvojan rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT 5. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 6. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Lisätiedot

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi HE 41/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

TALOUS- JA VELKANEUVONNAN REKISTERI

TALOUS- JA VELKANEUVONNAN REKISTERI Tietosuojaseloste -yhdistetty rekisteriseloste ja informaatioasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1.7.2014 1.Rekisterinpitäjä Nurmijärven kunta, sosiaalitoimi PL 7, 01901 Nurmijärvi 2. Rekisteriasioista

Lisätiedot

Tietosuojaseloste. Nimi ja vastuualue Vastaanoton sairaanhoitaja Yhteystiedot Anttilantie 2, 37470 Vesilahti Puh. 03 565 27000

Tietosuojaseloste. Nimi ja vastuualue Vastaanoton sairaanhoitaja Yhteystiedot Anttilantie 2, 37470 Vesilahti Puh. 03 565 27000 1 28.1.2015 Selosteen laadinta-/ tarkastuspvm. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Perusturvalautakunta Yhteystiedot (osoite, puhelin, sähköposti, fax) Suupantie 11, 33960 Pirkkala puh. 03 565 2400, fax 03 565 25072

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 12.7.2009 1. Rekisterinpitäjä Nimi Kymenlaakson ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Tilastolain muutoksen vaikutukset aineistojen tutkimuskäyttöön. Seminaari 27.2.2014

Tilastolain muutoksen vaikutukset aineistojen tutkimuskäyttöön. Seminaari 27.2.2014 Tilastolain muutoksen vaikutukset aineistojen tutkimuskäyttöön Seminaari 27.2.2014 Tilastolain tarkoitus Lain tarkoitusta laajennettiin tilastotarkoituksen lisäksi koskemaan myös tietojen tutkimuskäyttö.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5)

HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5) SL 33 Rekisteriseloste Henkilörekisteri 15.7.2013 HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5) Laatimispäivä/Päivityspäivä 26.9.2013/27.01.2015 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 7.2.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ

Lisätiedot

Murskaamot AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI

Murskaamot AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Murskaamot AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Kirjautuminen REKI järjestelmään...2 ATJ Aloitussivu...3 Rekisteröinnin päävalikko...4 Liikennekäytöstä poisto...5 Rekisteritietojen haku...5 Omistajuuden perustiedot...6

Lisätiedot

Henkilötietojärjestelmä HENKI

Henkilötietojärjestelmä HENKI Henkilötietojärjestelmä HENKI Rekisteröinnin peruskurssi Vakuutusyhtiöt 4.11.2009 1 Henkilötietojärjestelmä (HENKI) Henkilötietojärjestelmässä päivitetään yksityisten henkilöiden ja yritysten tietoja HENKIssä

Lisätiedot

Liikenteen turvallisuusvirasto Katsastustoimipaikat

Liikenteen turvallisuusvirasto Katsastustoimipaikat Liikenteen turvallisuusvirasto 1.1.2010 Katsastustoimipaikat 2010 20.10.2010 1 Rautatiet Työterveyshuollon ammattihenkilöt Liikkuvan kaluston haltijat Liikkuvan kaluston katsastusyritykset Radanpidon yritykset

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Henkilörekisteriseloste 1 (5) Sivistyspalvelukeskus Päivitetty

Iisalmen kaupunki Henkilörekisteriseloste 1 (5) Sivistyspalvelukeskus Päivitetty Iisalmen kaupunki Henkilörekisteriseloste 1 (5) Sivistyspalvelukeskus Päivitetty 15.1.2015 Henkilötietolain (523/99) 10 mukainen rekisteriseloste 1. Rekisterinpitäjä Nimi Iisalmen kaupunki - esiopetus;

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 22.11.2010 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Salon kaupunki liikuntapalvelut

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 17.1.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Henkilötietolain (523 /99) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

JOENSUUN KAUPUNKI Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Henkilötietolain (523 /99) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu JOENSUUN KAUPUNKI Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Henkilötietolain (523 /99) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE 1. Rekisterin nimi Opiskelijahallintojärjestelmä WinhaPro 2. Rekisterin pitäjä Nimi Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

STORA ENSO VISYGATE REKISTERISELOSTE

STORA ENSO VISYGATE REKISTERISELOSTE REKISTERISELOSTE STORA ENSO VISYGATE REKISTERISELOSTE Tämä on rekisteriseloste Stora Enson keskitetyn Visygatekulunvalvontajärjestelmän tietojen keräyksestä. Keskitettyyn järjestelmään on liitetty seuraavat

Lisätiedot

Moottoriajoneuvokanta 2015

Moottoriajoneuvokanta 2015 Liikenne ja matkailu 2016 Moottoriajoneuvokanta 2015 Ajoneuvokanta kasvoi vuonna 2015 Ajoneuvorekisterissä oli vuoden 2015 päättyessä 6 152 680 ajoneuvoa, joista liikennekäytössä oli 5 066 119 ajoneuvoa.

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste Rekisteriseloste Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 7.2.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 Rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 3.3.2014 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Teuvan kunnankirjasto Yhteystiedot

Lisätiedot

AKEn tilannekatsaus. Sisältö. ATJ:n kenraaliharjoitukset. Yliheitto eli siirtyminen LTJ:stä ATJ:hin. ATJ:n tuotantokäytön vaiheistettu aloitus

AKEn tilannekatsaus. Sisältö. ATJ:n kenraaliharjoitukset. Yliheitto eli siirtyminen LTJ:stä ATJ:hin. ATJ:n tuotantokäytön vaiheistettu aloitus AKEn tilannekatsaus Kyselyjälleenmyyjien koulutustilaisuus 6.9.2007 Sisältö ATJ:n kenraaliharjoitukset Yliheitto eli siirtyminen LTJ:stä ATJ:hin ATJ:n tuotantokäytön vaiheistettu aloitus 2 Kenraaliharjoitus

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä HENKILÖREKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 27.1.2009 Tarkastettu 22.6.2016 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä

Lisätiedot

Katutapahtumajärjestelmä (Winkki-järjestelmä) REKISTERIN VASTUUHENKILÖ JA REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT

Katutapahtumajärjestelmä (Winkki-järjestelmä) REKISTERIN VASTUUHENKILÖ JA REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT REKISTERISELOSTE 1(5) SISÄLTÖ WINKKI-JÄRJESTELMÄ 1 REKISTERIN NIMI 2 REKISTERINPITÄJÄ 3 REKISTERIN VASTUUHENKILÖ JA REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT 4 REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 5 REKISTERIN PITÄMISEN

Lisätiedot

2. Miksi keräämme käyttäjien tietoja? Fernando kerää ja käsittelee tiettyjä sivustonsa käyttäjien henkilötietoja, jotta:

2. Miksi keräämme käyttäjien tietoja? Fernando kerää ja käsittelee tiettyjä sivustonsa käyttäjien henkilötietoja, jotta: TIETOSUOJASELOSTE 1. Johdanto Avare Oy ("Avare") sitoutuu suojaamaan Fernando sivuston (sisältäen, mutta ei rajoittuen, seuraavan internetsivuston (http://fernando.fi) sekä kaikki siihen liittyvät keskustelufoorumit,

Lisätiedot

Henkilötietolain (523 /99) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523 /99) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE 1 Henkilötietolain (523 /99) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE Täyttöohjeet erillisessä lomakkeessa. Numerot viittaavat ohjeiden vastaaviin kohtiin. 1. Rekisterinpitäjä (tarvittaessa eli jos rekisterinpitäjällä

Lisätiedot

Tiedostomuotoinen ennakkoilmoitus

Tiedostomuotoinen ennakkoilmoitus Sopimus ajoneuvojen ennakkoilmoittamisesta Liite 6 Tiedostomuotoinen ennakkoilmoitus Asiakas - välityspalvelu tiedostojen kuvaus Versio 2.0 Copyright Liikenteen turvallisuusvirasto MUUTOSHISTORIA Versio

Lisätiedot

Henkilökorttilaki. EV 14/1999 vp - HE 18/1999 vp

Henkilökorttilaki. EV 14/1999 vp - HE 18/1999 vp EV 4/999 vp - HE 8/999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen henkilökorttilaiksi ja laiksi väestötietolain 23 :n muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 8/999 vp henkilökorttilaiksi

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi

Voimassa: Toistaiseksi 1 (7) Antopäivä: 17.06.2015 Voimaantulopäivä: 01.07.2015 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 863/2009 Muutostiedot: Soveltamisala: O-luokan ajoneuvot Sisällysluettelo

Lisätiedot

Osallistumislupahakemus ja ilmoittautuminen tilintarkastajatutkintoon

Osallistumislupahakemus ja ilmoittautuminen tilintarkastajatutkintoon Hakemusta voi tarvittaessa täydentää erillisillä liitteillä Haen osallistumislupaa (Ohje 1) HT-tutkintoon KHT- tutkintoon JHT- tutkintoon Ilmoittaudun tutkintokokeeseen HT-tutkinto KHT-tutkinto JHT-tutkinto

Lisätiedot

OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN

OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN Yleiset säännökset Puolan tasavallassa Euroopan unionin kansalaisen oleskelua koskeva asia on hoidettava välittömästi, kun taas sellaisen

Lisätiedot

BOTNIA ARC LIIKENNESEMINAARI 19.2.2014. Liikenneväylien merkitys Suomen elinkeinoelämälle

BOTNIA ARC LIIKENNESEMINAARI 19.2.2014. Liikenneväylien merkitys Suomen elinkeinoelämälle BOTNIA ARC LIIKENNESEMINAARI 19.2.2014 Liikenneväylien merkitys Suomen elinkeinoelämälle Ylijohtaja Matti Räinä Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Valtionhallinnon muutokset koskien

Lisätiedot

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 6 :n 3 momentti, sellaisena kuin

Lisätiedot

Sisältö REKISTERISELOSTE

Sisältö REKISTERISELOSTE REKISTERISELOSTE 1.8.2014 Sisältö REKISTERIN NIMI... 2 REKISTERINPITÄJÄ... 2 REKISTERIN VASTUUHENKILÖ... 2 REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ... 2 REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS... 3 REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE...

Lisätiedot

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa.

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2008 Dnro PPO 2005 Y 294 111 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kaatopaikkatoimintaa. Vestia Oy PL 66, 84101

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite: Kuopion

Lisätiedot

Vakuutusalan ja AKE:n ATJ-työryhmän kokous 1/2005 (9.8.2005)

Vakuutusalan ja AKE:n ATJ-työryhmän kokous 1/2005 (9.8.2005) Vakuutusalan ja AKE:n ATJ-työryhmän kokous 1/2005 () Pöytäkirja Aika: klo 9.00-11.10. Paikka: AKE/Diesel Läsnä: Lauri Linna LVK / Asiantuntija Markku Kallio Lähivakuutus / Asiantuntija Eero Viitanen Pohjantähti

Lisätiedot

Liitteessä 1 on kuvattu henkilörekisterin tietosisältö.

Liitteessä 1 on kuvattu henkilörekisterin tietosisältö. HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5) Laatimispäivä/Päivityspäivä 4.10.2016 1. nimi 2. pitäjä 3. vastuuhenkilö 4. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5)

HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5) HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5) Laatimispäivä/Päivityspäivä 18.8.2016 1. nimi 2. pitäjä 3. vastuuhenkilö 4. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Lisätiedot

Yleistä tupakkatuotteiden vähittäismyynnin luvanvaraisuudesta

Yleistä tupakkatuotteiden vähittäismyynnin luvanvaraisuudesta Yleistä tupakkatuotteiden vähittäismyynnin luvanvaraisuudesta Tupakkalain (13.8.1976/693) 10 b :n (19.12.2008/984) mukaan tupakkatuotteita saa myydä tai muutoin luovuttaa vain kunnan myöntämän vähittäismyyntiluvan

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS

REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS Päivitetty 15.09.2010 www.tietosuoja.fi 2 Sisällysluettelo 1. Mistä informointivelvoitteessa on kysymys 3 2. Ketä informointivelvoite

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 9.3.2015 Salon kaupunki 416/07.01.01.02.01/2015 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 23.8.2004 Kokouspvm 19.8.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 "s» Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 Päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä LAPE LY/217/07.00/2013 Lappi 19.2.2014 ASIA Päätös jätelain 94 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A156/200/2016 1.1 VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN...

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO Helsingin kaupungin liikuntaviraston varaus- ja ilmoittautumisjärjestelmä

HELSINGIN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE 1 (5) LIIKUNTAVIRASTO Helsingin kaupungin liikuntaviraston varaus- ja ilmoittautumisjärjestelmä HELSINGIN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE 1 (5) HELSINGIN KAUPUNGIN N VARAUS- JA ILMOITTAUTUMISJÄRJESTELMÄN REKISTERISELOSTE 1 REKISTERIN NIMI Helsingin kaupungin liikuntaviraston varaus- ja ilmoittautumisjärjestelmä

Lisätiedot

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli 29.5.2006 Heikki Lunnas KuntaTIMEn keihäänkärjet 1. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausmekanismien kehittäminen 2.

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/ Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/2016 15.7.2016 Kuulutus Vesilain mukainen päätös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 15.7.2016 antanut päätöksen nro 56/2016/2. Hakija Asia Sähkökaapelin rakentaminen

Lisätiedot

Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä Kalle Tervo. Keskeiset lait

Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä Kalle Tervo. Keskeiset lait Salassapito- ja tietosuojakysymykset moniammatillisessa yhteistyössä 7.5.2014 Kalle Tervo Keskeiset lait Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (21.5.1999/621) Henkilötietolaki (22.4.1999/523) Laki

Lisätiedot

Maksupalveludirektiivi (PSD2) tietosuojan näkökulmasta. Fintech Breakfast , Technopolis, Oulu

Maksupalveludirektiivi (PSD2) tietosuojan näkökulmasta. Fintech Breakfast , Technopolis, Oulu Maksupalveludirektiivi (PSD2) tietosuojan näkökulmasta Fintech Breakfast 17.3.2017, Technopolis, Oulu Agenda I II Maksupalveludirektiivi (PSD2) mitä uutta? Yleinen tietosuoja-asetus PSD2 3 Maksupalveludirektiivi

Lisätiedot

HE 23/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan autoverolakia, ajoneuvoverolakia

HE 23/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan autoverolakia, ajoneuvoverolakia Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi autoverolain, ajoneuvoverolain 50 ja 53 :n ja polttoainemaksusta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan autoverolakia,

Lisätiedot

SOTILASILMA-ALUSREKISTERI

SOTILASILMA-ALUSREKISTERI SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUN VIRANOMAISOHJE MILITARY AVIATION ADVISORY SIO-To-Lt-003 18.02.2010 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel. +358 299

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajokorttiasetuksen soveltamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 28 päivänä elokuuta 2008 Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

9. ASIAKASTIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUKSET

9. ASIAKASTIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUKSET ALAVUDEN KAUPUNKI / SIVISTYSRYHMÄ REKISTERISELOSTE ALAVUDEN YLÄASTEEN OPETTAJA- JA OPPILASREKISTERI Laatimispäivä: 16.2.2010 SISÄLTÖ: 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ

Lisätiedot

SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka REKISTERISELOSTE Pro-Wellness-potilastietojärjestelmä -tietokanta 18.3.

SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka REKISTERISELOSTE Pro-Wellness-potilastietojärjestelmä -tietokanta 18.3. Pro-Wellness-potilastietojärjestelmä -tietokanta 18.3.2015 Sivu 1/5 1 Rekisterin nimi 2 Rekisterinpitäjä ProWellness-potilastietojärjestelmä/ SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos Saarikka SoTe kuntayhtymä/perusturvaliikelaitos

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA Johdanto Tietosuojapolitiikassa kuvataan henkilöön liittyvien henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten tietojen käytön periaatteet ja menetelmät

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

Tietosuojaseloste. Nimi ja vastuualue Liisa Almusa, varhaiskasvatuspäällikkö Suupantie 6 C, Pirkkala, liisa.almusa@pirkkala.fi, puh.

Tietosuojaseloste. Nimi ja vastuualue Liisa Almusa, varhaiskasvatuspäällikkö Suupantie 6 C, Pirkkala, liisa.almusa@pirkkala.fi, puh. 1 Selosteen laadinta-/ tarkastuspvm. 1.11.2015 1. Rekisterinpitäjä Nimi Sivistyslautakunta Yhteystiedot (osoite, puhelin, sähköposti, fax) Sivistysosasto, Suupantie 6 C, 33960 Pirkkala P. 050 435 4480

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011 ASIA HAKIJA Ampumarataa koskevan ympäristöluvan raukeaminen, Tervola Maavoimien Materiaalilaitoksen Esikunta Huolto-osasto

Lisätiedot

100Syke. - kilpailun säännöt ja rekisteriseloste. 1. Kilpailunjärjestäjä Jokifysio Oy Pori

100Syke. - kilpailun säännöt ja rekisteriseloste. 1. Kilpailunjärjestäjä Jokifysio Oy Pori 100Syke - kilpailun säännöt ja rekisteriseloste 1. Kilpailunjärjestäjä Jokifysio Oy 2. Kilpailuun osallistuminen Kilpailuun voi osallistua internetissä täyttämällä arvontalomakkeen. Kilpailuun osallistuminen

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

Liikennekaari. Markkinat-alatyöryhmä

Liikennekaari. Markkinat-alatyöryhmä Liikennekaari Markkinat-alatyöryhmä 10.5.2016 1 Seuraa verkossa: https://www.youtube.com/watch?v=c9razyevu hq Kysymykset / kommentit: http://screen.io/lvm Tilaisuuden tavoitteet Avata lausuttavana olevan

Lisätiedot

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2007 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Laki kansalaisuuslain muuttamisesta muutetaan 16 päivänä toukokuuta 2003 annetun kansalaisuuslain (359/2003) 3, 25 :n 3 momentti,

Lisätiedot

Ohje apurahan myöntäjälle (Luonnos) Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan

Ohje apurahan myöntäjälle (Luonnos) Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan Ohje apurahan myöntäjälle (Luonnos) Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan Tämä ohjeluonnos perustuu eduskunnassa vielä käsiteltävänä olevaan lakiesitykseen (HE 92/2008), jonka on esitetty tulevan

Lisätiedot

Seuraava katsastus 14 päivän kuluessa. Auto on yksittäin maahantuotu. Tuontimaa: Iso-Britannia. Matkamittarilukema on suuri auton ikään nähden.

Seuraava katsastus 14 päivän kuluessa. Auto on yksittäin maahantuotu. Tuontimaa: Iso-Britannia. Matkamittarilukema on suuri auton ikään nähden. Dirica.fi Hae auton tiedot AUDI A6, 2008 DIR-1 Ajoneuvovero erääntynyt Seuraava katsastus 14 päivän kuluessa. Auto on yksittäin maahantuotu. Tuontimaa: Iso-Britannia. Matkamittarilukema on suuri auton

Lisätiedot

Nimi ja yhteystiedot (osoite, puhelin ) Suoma Sihto Osaston johtaja Liikennejärjestelmäosasto HSL

Nimi ja yhteystiedot (osoite, puhelin ) Suoma Sihto Osaston johtaja Liikennejärjestelmäosasto HSL TIETEELLISEN TUTKIMUKSEN REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 26.03.2013 Huom! Lomake on muokattu erityisesti tieteellistä tutkimusta varten ja se on laajuudeltaan informatiivisempi

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 10 /2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.10.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Laivakankaan kaivoksen ympäristöluvassa nro 84/09/2 määrätyn energiatehokkuusselvityksen määräajan

Lisätiedot

Pro Consona lastensuojelurekisterin rekisteriseloste

Pro Consona lastensuojelurekisterin rekisteriseloste Kainuun sosiaali- ja Rekisteriseloste Pro Consona lastensuojelurekisterin rekisteriseloste Kainuun sosiaali- ja Rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ

Lisätiedot

Sivistyspalvelut Koulutoimisto Kasurilantie Siilinjärvi. Sivistystoimenjohtaja Kari Mustonen

Sivistyspalvelut Koulutoimisto Kasurilantie Siilinjärvi. Sivistystoimenjohtaja Kari Mustonen REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 Laadittu/päivitetty 1.6.2011/28.9.2012/4.6.2013 REKISTERINPITÄJÄ SIILINJÄRVEN KUNTA Sivistyspalvelut REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT Sivistystoimenjohtaja

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 101/2013/1 Dnro ESAVI/26/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 29.5.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla,

Lisätiedot

Romutuspalkkiokokeilun viranomaissäädökset ja lainsäädäntö

Romutuspalkkiokokeilun viranomaissäädökset ja lainsäädäntö Romutuspalkkiokokeilun viranomaissäädökset ja lainsäädäntö Juha Kenraali 4.5.2015 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Romutuspalkkio kokeilun tausta ja tavoitteet Edistää autokannan uudistumista

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA Mustijoen perusturva Laadittu 27.10.2015. sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ

MÄNTSÄLÄN KUNTA Mustijoen perusturva Laadittu 27.10.2015. sosiaalipalvelupäällikkö Arja Tolttila Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ TIETOSUOJASELOSTE - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja - Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1. Rekisterinpitäjä Mäntsälän kunta, Heikinkuja 4 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

Lisätiedot

Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41, Järvenpää. Jari Savola Aikuisten sosiaalipalvelujen johtaja

Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41, Järvenpää. Jari Savola Aikuisten sosiaalipalvelujen johtaja 1 / 5 Tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/99) 10 1. Rekisterinpitäjä Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2, PL 41, 04401 Järvenpää 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteystiedot Jari Savola Aikuisten

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite: Kuopion

Lisätiedot

Autoveron vientipalautuskäytännöt muuttuvat miten uutta lakia sovelletaan? Auto 2016 /

Autoveron vientipalautuskäytännöt muuttuvat miten uutta lakia sovelletaan? Auto 2016 / Autoveron vientipalautuskäytännöt muuttuvat miten uutta lakia sovelletaan? Auto 2016 / 17.11.2016 Autoverolain muutos 1.1.2017 Laki autoverolain muuttamisesta (561/2016) Vientipalautus (säännösmuutos)

Lisätiedot