Koulutustilaisuus suoramarkkinointikumppaneille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koulutustilaisuus suoramarkkinointikumppaneille"

Transkriptio

1 Koulutustilaisuus suoramarkkinointikumppaneille Ohjelma Tervetuloa AKEn tilannekatsaus (Aino) dia 3 Tietojenluovutus (Saara) dia 45 Ajokortti- ja lupapoiminta (Soili) dia 80 Auton matka (Mari) dia 87 Ajoneuvopoiminta (Maikki) dia 95 Keskustelua 2 1

2 AKEn tapa toimia 1/2009 AKEn tehtävät AKE edistää ajoneuvoliikenteen turvallisuutta ja ympäristöystävällisyyttä sekä tietopalvelua Viraston tehtävänä on mm. ajoneuvojen ja ajokorttien rekisteröinti, vuotuinen ajoneuvoverotus, kuljettajantutkintojen järjestäminen sekä autokoulujen valvonta. Ajoneuvohallintokeskus valvoo myös katsastustointa. 4 2

3 AKE on arvojensa mukaisesti Asiantunteva ja luotettava AKElaiset ovat oman alansa huippuosaajia AKEen voivat luottaa sekä asiakkaat että yhteistyökumppanit Asiakaslähtöinen ja avoin AKEn prosessit suunnitellaan asiakaslähtöisesti Jokainen AKEssa työskentelevä on asiakaspalvelija AKE tiedottaa ja tarjoaa tietoa aktiivisesti Tuloksellinen AKEn palvelut ovat kaikkien tarvitsijoiden saatavilla ja ne ovat kustannustehokkaita ja laadukkaita Muutosvalmis AKE muuttuu ja kehittyy tarpeen mukaan AKE on valmis ottamaan vastaan uusia tehtäviä 5 Resurssit Nettobudjetoitu virasto lukuun ottamatta verotustehtäviä Budjetti on 88 milj. euroa Liikevaihto 72 milj. euroa Palvelut on hinnoiteltu kattamaan vain niistä syntyvät kustannukset ainoastaan tietojenmyynti on liiketaloudellisesti hinnoiteltua kertynyt voitto käytetään liikenneturvallisuustyöhön Henkilöstöä 232 htv (2008) 222 htv (2009) 6 3

4 AKEn yhteiskunnallinen vaikuttavuus Liikenneturvallisuus Kuljettajaan ja ajoneuvon turvallisuuteen vaikuttaminen Ajoneuvoliikennerekisterin laaja käyttö turvallisuustyössä Ilmastomuutoksen hillintä CO2-perusteinen ajoneuvoverotus Ekologinen ajotapa (ecolabeling) palvelu Arjen tietoyhteiskunta AKEn sähköisten palveluiden laajuus ja luotettavuus Liikenteen rahoitus Verojen ja maksujen kerääminen 7 AKElla on liikenneturvallisuus- ja ympäristöpotentiaalia AKE voi ja haluaa vaikuttaa liikenneturvallisuuteen eri toimintojensa kautta: Ajoneuvojen ja osien tekninen hyväksyntä Katsastuksen ohjeistus ja valvonta Kuljettajaopetuksen opetussuunnitelmat ja valvonta, kuljettajatutkinnot AKE edistää ympäristön hyvinvointia ja haluaa olla vaikuttamassa osaltaan ilmastonmuutokseen: Verotuksella, päästöjen keräämisellä ja valvonnalla Ajoneuvojen tekninen hyväksyntä Kuljettajaopetuksen opetussuunnitelmat EkoAKE -tietokannan ylläpito ja siitä tiedottaminen AKEn oma ympäristöohjelma AKE voi vaikuttaa näihin asioihin myös viestinnän ja tutkimuksen keinoin 8 4

5 Yhteistyötahot Intresentit Omistaja (LVM) Viranomaiset Edunvalvojat Ylikansalliset viranomaiset Kansainväliset viranomaiset ja järjestöt Toimittajat Kilpivalmistaja Korttivalmistaja Tutkimuslaitokset IT-yritykset Pankit Tiedontuottajat Asiakkaat Palvelun tuottajat AKE Poliisi Kansalaiset ja yritykset Osoitejälleenmyyjät Kyselyjälleenmyyjät Markkinatiedonmyyjä Katsastusyritykset Autoliikkeet Vakuutusyhtiöt Rahoitusyhtiöt Tulli Tutkinnon vastaanottajat Tilastokeskus Suoramarkkinointikumppanit Astropolistieto Valvottavat Katsastusyritykset Katsastuskouluttajat VAK/ADR-kouluttajat Tutkinnon vastaanottajat Autokoulut Liikennetarvikekauppa Valmistaja/valmistajan edustaja/maahantuoja 9 Liikennehallinnon virastouudistus 1/2009 5

6 Uusien virastojen muodostuminen Liikenne- ja viestintäministeriö VÄYLÄVIRASTO LIIKENTEEN TURVALLISUUS- VIRASTO Ratahallintokeskus Tiehallinnon keskushallinto Tiepiirit, LH:ten liik.osastot Merenkulkulaitos Meriturvallisuustoiminto Ilmailuhallinto Rautatievirasto ELLU MKL, TUOTANTO 11 Liikennehallinnon virastot (budjetti 2009) htv Ajoneuvohallintokeskus Budjetti (M ) Toimintamenot Yhteensä (brutto) Tiehallinto Ratahallintokeskus Merenkulkulaitos*) Ilmailuhallinto Rautatievirasto Ajoneuvohallintokeskus Yhteensä *) sisäinen tuotanto 300 htv ja 30 M 12 6

7 Virastouudistuksella tavoiteltavia hyötyjä Kokonaisvaltainen liikennepolitiikan valmistelu ja toteutus terästyy Hallinnon tuottavuus kohenee Toiminnan tehokkuus ja vaikuttavuus paranevat Toimintojen parempi koordinointi tuo synergiaetuja ja säästöjä Kansallinen ja alueellinen liikenne-järjestelmänäkökulma vahvistuu olennaisesti Asiakkaiden koko matka- ja kuljetusketjun tarpeet helpompi ottaa huomioon Liikenteen turvallisuuskysymysten kokonaisvaltaisempi hoitaminen 13 VÄYLÄVIRASTO Perustetaan kaikki liikennemuodot kattava väylävirasto, johon yhdistetään: Merenkulkulaitoksesta alusliikennepalvelujen sekä väylätuotannon suunnittelu ja hankinta, Ratahallintokeskus, Tiehallinnon keskushallinnon toiminnot, lukuun ottamatta eräitä turvallisuusvirastoon siirrettäviä toimintoja 14 7

8 LIIKENTEEN TURVALLISUUSVIRASTO Perustetaan kaikki liikennemuodot kattava liikenteen turvallisuusvirasto, johon yhdistetään: Merenkulkulaitoksen meriturvallisuustoiminto, luotsauksen valvonta ja alusrekisterin pitäminen, Ilmailuhallinto, Rautatievirasto, Tiehallinnon toiminnot, jotka liittyvät liikenneturvallisuutta koskevaan norminantoon sekä tienpidon turvallisuussäännösten valvontaan, Ajoneuvohallintokeskus. 15 UUDET VIRASTOT htv budjetti M toim. menot yhteensä VÄYLÄVIRASTO tiepiirit ELLUissa n. 700 htv LIIKENTEEN TURVALLISUUSVIRASTO *) 1455 M sisältää tien-, radan- ja vesiväylänpidon määrärahat 16 8

9 Virastouudistuksen aikataulu Selvitystyö käynnistyi 10-11/2008 Virastouudistuksen johtoryhmän välimietintö pääperiaatteista, käsittely ministeriössä ja HALKE:ssa 11-12/2008 Alueellistamisselvitykset käynnistyvät 3/2009 Virastouudistuksen johtoryhmä jättää loppumietintönsä 4/2009 Budjettiesitys vuodelle 2010 valmistuu 8/2009 Uusien virastojen tulostavoitteiden ja sopimusten valmistelu käynnistyy 9/2009 Uudistukseen liittyvät esitykset hallintolaeiksi annetaan budjettilakeina eduskunnalle hallintoasetukset valmistellaan Uudet virastot aloittavat toimintansa 17 AKE ja alueellistaminen 9

10 AKE on liikenneturvallisuuden asiantuntijavirasto AKEn alueellistamisella vaarannetaan liikenneturvallisuuden taso ja ajoneuvoliikennerekisterin käytettävyys sekä siten laajan yritys- ja viranomaisverkoston toiminta. AKEn tehokas toiminta vaatii erityisasiantuntemusta, jota on riittävässä määrin vain pääkaupunkiseudulla ja tällä hetkellä AKEssa. Vaihtuvuus vähäistä. Sijoituspaikkakunnalla tulee olla ajoneuvoteknistä ja juridista koulutusta AKEssa on käynnissä lainsäädännössä aikataulutettuja projekteja ympäristöperusteisen ajoneuvoveron kehittäminen eli CO2-projekti ajokortteihin ja niiden hankkimiseen liittyvät kuljettajaprojektit (KT1) ja sähköisen asioinnin kehittäminen. AKEn palvelutuotannosta on ulkoistettu 80% palvelua antavien kumppaneiden toimipisteiden määrä on 1800 ja näissä toimii monta tuhatta henkilöä ympäri Suomea. kumppaniyritysten ja virastojen johto on kuitenkin pääkaupunkiseudulla 19 AKEn keskeiset hankkeet KT1 ajokortteihin ja niiden hankkimiseen liittyvät kuljettajaprojektit (2011) CO 2 Ympäristöperusteinen ajoneuvoverotus (2010) Sähköinen asiointi erekisteröinti ( ) Hankkeiden viivästyminen vaatii lainsäädännön muutoksia 20 10

11 Sopimuskumppaniyhteistyö tärkeää AKElle ja kumppanille AKEn palvelutuotannosta ulkoistettu noin 80% Sopimuskumppaneita on yli 500 AKEn liiketoimintamalli perustuu AKEn kykyyn toimia yhteistyössä monen strategisen kumppanin kanssa AKEn toiminnassa korostuu kiinteä yhteistyö kumppaneiden kanssa Kumppaneiden liiketoiminnan edellytyksenä on kiinteä ja jatkuva yhteistyö AKEn kanssa Yhteistyö kumppaneiden kanssa tapahtuu pääkaupunkiseudulla 21 AKEn ja sen kumppanien yhteistyöryhmät Puolustusvoimat Vakuutusala Valtiokonttori Tutkinnon vastaanottajat Tilastokeskus Poliisi Kyselyjälleenmyyjät Oikeusministeriö Osoitejälleenmyyjät Tulli Ajoneuvot -kevyt Perävaunut Traktori Ajoneuvot -raskas Linja-autot Moottoripyörät Katsastusala Moottorityökoneet Maastoajoneuvot Pääkaupunkiseudulla tapahtuva yhteistyö 22 11

12 Yhteistyöryhmien kokoukset Kokouksia vähintään 4 kertaa vuodessa/yhteistyöryhmä Kumppaneiden osallistujia keskim. 5/kokous eli 380/vuosi Kokouksissa akelaisia keskim 4/kokous eli 304/vuosi Jos kokoukset järjestetään Helsingissä niin kokous+matkat keskim. 3 tuntia, jos esim Kouvolassa koko päivä Lisäksi on vähintään 2 kertaa vuodessa kokoontuvat sopimusvalvontaryhmät, kehittämishankkeisiin liittyvät säännölliset ohjaus-, seuranta- ja projektiryhmät, palaverit LVMn kanssa yms 23 Ajoneuvoliikennerekisteri on palvelutuotannon ydin AKE pitää yllä ajoneuvoliikennerekisteriä ja - tietojärjestelmää Kehittäminen yhdessä kumppaneiden kanssa ATJ sisältää tiedot mm. 4,8 miljoonasta rekisteröidystä ajoneuvosta sekä 3,5 miljoonasta voimassaolevasta ajokortista Rekisteristä luovutetaan 80 miljoonaa tietoyksikköä vuodessa ATJ:n käyttöönotto ajoneuvo-osuus valmistui 2007 kuljettaja-osuuden tavoitteena on valmistua

13 AKEn toimintamalli Tiedon tuottajat: Katsastusyritykset Autoliikkeet Vakuutusyhtiöt Rahoitusyhtiöt Tulli Tutkinnon vastaanottajat Valmistaja/valmistajan edustaja/maahantuoja Poliisi Oikeusministeriö Tiedon käsittely: Rekisteröinti Verotus Ajoneuvotekniikka Kuljettaja ALR Tiedon luovuttaminen: AKEtieto Tiedon käyttäjät: Katsastusyritykset Autoliikkeet Vakuutusyhtiöt Rahoitusyhtiöt Tulli Tutkinnon vastaanottajat Tilastokeskus Elisa Eniro Fonecta Pysäköinnin valvonta Poliisi Oikeusministeriö Verohallinto Kunnat Lääninhallitus Valtiokonttori Puolustusvoimat Rajavartiolaitos Osoitejälleenmyyjät (5) Kyselyjälleenmyyjät (4) Kansalaiset ja yritykset 25 AKE ja palvelutuotanto 13

14 AKE> kumppani> kansalainen Asiantuntijaneuvontapalvelut KUMPPANI tuottaa palvelun kansalaiselle Koulutus ja viestintä Toimintaohjeistus Tietojärjestelmän käyttöoikeus Asiakirjapalvelut ja tilastot sähköisesti Valvontapalvelut Asiakastyytyväisyyskyselyt 27 Palvelupisteet maakunnittain Katsastustoimipaikat 262 Rekisteröintipisteet 1436 Tutkinnon vastaanottopisteet AKEn kumppaneiden ATJ:tä päivittävät henkilöt: Katsastajat Rekisteröijät Tutkinnon vastaanottajat (LTJ) 650 Käyttäjätunnuksia kaikkiaan

15 Ajoneuvojen rekisteröinti AKE Rekisteri-ilmoituksia 2,2 milj. Rekisterikilvet kpl Ennakkoilmoitukset Hallintosopimukset Palvelukorvaukset kumppaneille Osuus AKEn tuotoista: 52 % Rekisteröinnit Katsastusasemat 60 % Vakuutusyhtiöt 15 % Autoliikkeet ja rahoitusyhtiöt 25 % Vastaanottopaikkoja yhteensä lähes ympäri Suomea 29 Katsastuksen tuki, koulutus ja valvonta AKE Ohjeistaa ja valvoo mm. säädösten noudattamista ja yhdenvertaista kohtelua Myöntää toimiluvat, hyväksyy koulutusta antavat yhteisöt, laatii kokeet, valvoo liikennetarvikekauppaa ja luvanvaraisia korjaamoita. Perii valvontamaksun 2,2 milj. määräaikaiskatsastusta ja muuta katsastusta Osuus AKEn tuotoista: 4 % Kumppanit Kumppanin palvelu, vastaa asiakkaista, laadusta, neuvonnasta Kartta tilanne 30 15

16 Kuljettajantutkinnot AKE AKEn palvelu Kilpailuttaa määräajoin maakunnittain Hinnoittelee palvelun Ohjeistaa ja valvoo teoriakoetta ja ajokoetta vuodessa Osuus AKEn tuotoista: 11 % Kumppani Ajovarma Oy:llä on noin 100 tutkinnon vastaanottopistettä 31 Virastouudistuksen esittely 16

17 Uusien virastojen muodostuminen Liikenne- ja viestintäministeriö VÄYLÄVIRASTO LIIKENTEEN TURVALLISUUS- VIRASTO Ratahallintokeskus Tiehallinnon keskushallinto Tiepiirit, LH:ten liik.osastot Merenkulkulaitos Meriturvallisuustoiminto Ilmailuhallinto Rautatievirasto ELLU MKL, TUOTANTO 33 Liikennehallinnon virastot (budjetti 2009) htv Ajoneuvohallintokeskus Toimintamenot (brutto) Budjetti (M ) Yhteensä Tiehallinto Ratahallintokeskus Merenkulkulaitos*) Ilmailuhallinto Rautatievirasto Ajoneuvohallintokeskus Yhteensä *) sisäinen tuotanto 300 htv ja 30 M 34 17

18 Vireillä virastouudistuksen rinnalla Valtionhallinnon tuottavuusohjelma: koko hallinnonalalle asetettu tuottavuustavoite vuoteen 2015 mennessä edellyttää lähes 800 htv:n vähennystä. Aluehallintohanke ALKU elinkeino-, liikenne- ja luonnonvarakeskuksen (ELLU) sekä aluehallintoviraston (ALLU) perustaminen. Jo päätetty: tiepiirit ja lääninhallitusten liikenneosastot siirtyvät ELLUun. Alueellistamishanke mahdollisuus viraston sijoittamiseen pääkaupunkiseudun ulkopuolelle selvitettävä merkittävissä uudistushankkeissa. LVM ilmoittanut hallinnonalan alueellistamispotentiaaliksi virkaa (ml. siirrot ELLUun ja ALLUun) Valtion liikelaitosten aseman selvittäminen ennen kaikkea liikenteen ohjauksen asema 35 Virastouudistuksella tavoiteltavia hyötyjä Kokonaisvaltainen liikennepolitiikan valmistelu ja toteutus terästyy Hallinnon tuottavuus kohenee Toiminnan tehokkuus ja vaikuttavuus paranevat Toimintojen parempi koordinointi tuo synergiaetuja ja säästöjä Kansallinen ja alueellinen liikenne-järjestelmänäkökulma vahvistuu olennaisesti Asiakkaiden koko matka- ja kuljetusketjun tarpeet helpompi ottaa huomioon Liikenteen turvallisuuskysymysten kokonaisvaltaisempi hoitaminen 36 18

19 VÄYLÄVIRASTO Perustetaan kaikki liikennemuodot kattava väylävirasto, johon yhdistetään: Merenkulkulaitoksesta alusliikennepalvelujen sekä väylätuotannon suunnittelu ja hankinta, Ratahallintokeskus, Tiehallinnon keskushallinnon toiminnot, lukuun ottamatta eräitä turvallisuusvirastoon siirrettäviä toimintoja 37 LIIKENTEEN TURVALLISUUSVIRASTO Perustetaan kaikki liikennemuodot kattava liikenteen turvallisuusvirasto, johon yhdistetään: Merenkulkulaitoksen meriturvallisuustoiminto, luotsauksen valvonta ja alusrekisterin pitäminen, Ilmailuhallinto, Rautatievirasto, Tiehallinnon toiminnot, jotka liittyvät liikenneturvallisuutta koskevaan norminantoon sekä tienpidon turvallisuussäännösten valvontaan, Ajoneuvohallintokeskus

20 UUDET VIRASTOT htv budjetti M toim. menot yhteensä VÄYLÄVIRASTO tiepiirit ELLUissa n. 700 htv LIIKENTEEN TURVALLISUUSVIRASTO *) 1455 M sisältää tien-, radan- ja vesiväylänpidon määrärahat 39 Henkilöstöperiaatteet: Henkilöstöjohtaminen on linjakasta ja luotettavaa Suunnittelua ja toteutusta ohjataan hyvällä henkilöstöpolitiikalla Valtion yhteiset periaatteet ohjenuorana Suunnittelu- ja toteutusvaiheessa virastot menettelevät yhtenäisesti ja kaikkia kohdellaan tasapuolisesti ja yhdenvertaisesti Henkilöstöperiaatteet ovat pohja, jolle uusien virastojen henkilöstöpolitiikka rakennetaan Henkilöstö (ml. määräaikaiset) sekä vastaavat virat siirtyvät asianomaiseen uuteen virastoon Virkojen siirtymiseen ei tarvita virkamiehen suostumusta, ellei virka siirry työssäkäyntialueelta toiselle

21 Henkilöstökysely syyskuu 2008 Syyskuussa 2008 tehtiin henkilöstökysely, vastasi 66 % henkilöstöstä Henkilöstön pääviestit olivat: 1. Alueellistamispäätös alta pois 2. Virastojen erityispiirteet otettava huomioon 3. Tavoitteet ymmärrettäviksi 4. Lisää vuoropuhelua ja konkretiaa 41 Henkilöstökysely syyskuu 2008; Työskentelypaikan muutos koetaan selvimpänä uhkana kaikissa virastoissa 42 21

22 Henkilöstökysely syyskuu 2008; Mahdollisuudet ja uhat, kaikki vastaajat 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Eteneminen työuralla Työtehtävien muuttuminen Varmuus työpaikan säilymisestä Työn mielekkyys Esimiestyön laatu Palkkauksen kehittyminen Henkilöstölle tarjottavat edut Henkilökohtaisen ammatillisen osaamisen kehittäminen Työskentelypaikan muutos Työvoiman riittävyys tärkeisiin tehtäviin Rahoituksen saaminen toimintaan Toimintatapojen muuttuminen Tärkeiden erikoisosaamisten kehyttyminen ja ylläpito 3 19 Työtahdin muuttuminen 1 11 Henkilöstön vuorovaikutusmahdollisuuksien muuttuminen 1 8 Liikenteen turvallisuus ja sujuvuus 2 15 Tuottavuus 2 19 Asiakkaiden saama palvelu Mahdollisuudet ja uhat koetaan eri tavoin eri virastoissa 43 Virastouudistuksen aikataulu Selvitystyö käynnistyi 10-11/2008 Virastouudistuksen johtoryhmän välimietintö pääperiaatteista, käsittely ministeriössä ja HALKE:ssa 11-12/2008 Alueellistamisselvitykset käynnistyvät 3/2009 Virastouudistuksen johtoryhmä jättää loppumietintönsä 4/2009 Budjettiesitys vuodelle 2010 valmistuu 8/2009 Uusien virastojen tulostavoitteiden ja sopimusten valmistelu käynnistyy 9/2009 Uudistukseen liittyvät esitykset hallintolaeiksi annetaan budjettilakeina eduskunnalle hallintoasetukset valmistellaan Uudet virastot aloittavat toimintansa 44 22

23 Suoramarkkinointikumppanien myyntihenkilöiden koulutus Yleistä Ajoneuvoliikennerekisteristä on jokaisella lähtökohtaisesti oikeus saada tietoja. Laissa ajoneuvoliikennerekisteristä (541/2003) on säädetty tietosuoja- ja tietoturvasyistä ne tilanteet, joissa tietoja voidaan rekisteristä luovuttaa. Tietojen luovutuspyynnön yhteydessä ilmoitettava tietojen käyttötarkoitus, suojaustapa ja muut tarvittavat tiedot. Ei koske yksittäin luovutettavia tietoja eikä tilastotietoja. Suoramarkkinointikumppaneiden palveluissa tiedot luovutetaan alr-lain 19 perusteella. Henkilötietolaki (523/1999), Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) 46 23

24 Yleistä Suoramarkkinointipalvelut Osoitepoiminnat suoramarkkinointiin ja mielipide- sekä markkinatutkimuksiin Osoitteet materiaalin lähettämiseen Osoitteet, joiden perusteella haetaan puhelinnumerot telemarkkinointiin tai puhelimitse tehtäviin tutkimuksiin Asiakasrekisteripäivitykset Yrityksen ajoneuvokantapoiminta suoramarkkinointi- ja myynninedistämistarkoituksiin Analyysipalvelut Teknisten tietojen poiminnat 47 Tietojen luovutus suoramarkkinointipalveluihin Luonnollisten henkilön tietoja voidaan näihin tarkoituksiin luovuttaa, kun toiminta, johon tietoja pyydetään luovutettavaksi, liittyy liikenneturvallisuuteen, ajoneuvoihin, ajoneuvoliikenteeseen tai sen aiheuttamiin ympäristöhaittoihin. Yritysten nimi- ja osoitetietoja voidaan käyttää myös muuhun toimintaan liittyvään suoramarkkinointiin ja markkinatutkimukseen

25 Tietojenluovutus suoramarkkinointipalveluihin kielteinen kanta AKEssa on katsottu, että mm. seuraaviin käyttötarkoituksiin ei tietoja voida luovuttaa varainhankinta markkinoitavan tuotteen/palvelun kylkiäinen, joka liittyy alr-lain mukaiseen toimintaan, kun varsinainen palvelu/tuote ei liity markkinoidaan tuote- ja palvelukokonaisuutta, joista jokin liittyy alr-lain mukaiseen toimintaan, mutta ko. tuotetta/palvelua ei ole mahdollista hankkia erikseen. vaatemainonta autoilun ja alkoholin yhdistäminen 49 Sallitut poimintakriteerit Henkilötiedot (alr-laki 19 ) henkilön osoite tai muu yhteystieto kotikunta ikä sukupuoli äidin- tai asiointikieli ajokorttiluokka ja sen myöntämisajankohta ajoneuvoon liittyvä tieto lisäksi yksi muu henkilöön liittyvä tunnistetieto esim. lupatyyppi 50 25

26 Sallitut poimintakriteerit Ajoneuvoon liittyvät tiedot (valtioneuvoston asetus 1116/2003) ajoneuvon yksilöintitiedot väri, valmistenumero tekniset tiedot esim. käyttövoima, moottorin tiedot tyyppihyväksyntätiedot esim. merkki, mallimerkintä, kaupallinen nimi rekisteröintitiedoista haltijuussuhteen laatu, maahantuontitapa, rekisteröinti- ja käyttöönottopäivämäärä, käyttötarkoitus, liikennevakuutusyhtiö katsastuslaji, -paikka ja päivämäärä lisäksi yksi muu tunnistetieto 51 Kielletyt poimintakriteerit Poiminnan tulos ei saa vaarantaa rekisteröidyn yksityisyyden suojaa, etuja tai oikeuksia taikka valtion turvallisuutta. Kiellettyjä poimintakriteereitä ovat esimerkiksi anastustiedot takavarikkotiedot kiinnitystiedot invalidiajoneuvot verotiedot vakuutuksen maksutiedot tarkka syntymäaika

27 Poimintakriteereistä Yksilöityä yritystä (poiminta y-tunnuksen perusteella) ei voi käyttää poimintaperusteena, mutta osoitepoiminnoissa voidaan kuitenkin käyttää poimintakriteereinä yrityksen ajoneuvokannan määrätietoa, esim. yritykset, joiden hallinnassa/omistuksessa on enemmän kuin tietty kappalemäärä ajoneuvoja. 53 Poimintakriteereistä Rekisteritunnus ei laissa mainittu sallittu poimintakriteeri tietyissä tapauksissa on hyväksytty asiakkaan keräämien rekisteritunnusten perusteella tehdyt nimi- ja osoitepoiminnat postitusta varten esim. huollon yhteydessä kerättyjen rekisteritunnusten perusteella asiakkaille tarkoitetun tiedotteen lähettämistä varten. Huomioitavaa omistajan ja mahdollisen haltijan vaihtuminen monta omistajaa/haltijaa, ei kuitenkaan välttämättä asiakas 54 27

28 Poimintakriteereistä Kirjeissä tai materiaalissa ei saa viitata käytettyihin poimintakriteereihin niin, että vastaanottajat saattaisivat kokea yksityisyyttään loukatun. vaihtotarjoukset vertaileva mainonta optikon näkötarkastukset tarkka ajokorttiluokka Esim. viittaus ajoneuvon katsastusaikaan on mahdollinen. 55 Ikä poimintakriteerinä Vaikka ikä on sallittu poimintaperuste, tarkan syntymäajan perusteella ei voida tehdä/rajata poimintaa, mutta voidaan kuitenkin poimia esim. kuukauden sisällä vuosia täyttävät. Merkkipäivään ja ikään ei saa viitata markkinointikirjeessä. Jos halutaan poimia kohderyhmään alaikäisiä, tästä tulee olla tieto hakemuksessa

29 Ikä poimintakriteerinä 15-vuotta täyttäneet voidaan ottaa mukaan poimintaan, kun markkinoidaan tuotteita tai tehdään markkinatutkimusta tuotteista, joiden ostamisesta henkilö voi itse päättää hankkimillaan rahoilla ja joita hän on oikeutettu käyttämään. Heille voidaan myös lähettää yhteiskunnalliseen tiedottamiseen liittyvää materiaalia. Alaikäisille suunnatussa suoramarkkinointimateriaalissa ei saa markkinoida rahoitusmahdollisuutta. Alaikäisiä ja yli 75-vuotiaita ei saa poimia telemarkkinoinnin kohderyhmään. 57 Ajoneuvon tiedot materiaalissa Jos ajoneuvon yksilöinti on tarpeen, voi tarvittaessa kirjeen sisällä olla rekisteritunnus tai valmistenumero esim. takaisinkutsut katsastuskutsut Jos on tarkoitus tulostaa vastaanottajan ajoneuvon tietoja materiaalin, tulee tästä sopia erikseen esim. lupahakemuksella. Jos merkkiä/mallia käytetään poimintaperusteena, voi näihin kuitenkin viitata yleisellä tasolla

30 Luovutuksen ja käytön ehtoja Tietojenluovuttajan on toimitettava tietolupa hakijalle tiedoksi ja tarvittaessa tietojen käytön ehdot tiedoksi myös tekniselle käsittelijälle (paino- tai tulostustalo, puhelinmarkkinointiyritys). Tietoja sähköisesti luovutettaessa on tiedot suojattava riittävän vahvalla salauksella tai ne on toimitettava suojatun yhteyden avulla tai muutoin suojattuna. Luovutettuja tietoja saa käyttää vain luvan mukaiseen käyttöön. Luovutettuja tietoja ei saa tallentaa pysyvästi. 59 Luovutuksen ja käytön ehtoja Tietoja ei saa luovuttaa tietoja edelleen kolmannelle. Tietojen luovutus tekniselle käsittelijälle on mahdollista, mutta koska kyse on edelleenluovutuksesta, tulee tästä olla tieto hakemuksella. Poimittujen tietojen käyttöaika on yleensä kaksi kuukautta, jotta tiedot ovat riittävän ajantasaisia. Perustellusta syystä voidaan antaa lupa käyttää yhteystietoja tätä pidempään esim. laajat soittokampanjat. Luovutetut tiedot on käytön jälkeen hävitettävä

31 Tietojen luovutus postituksiin Jokaisesta postituksesta tulee lähettää AKEen kontrollikirje Soili Seppinen PL 120/Hakaniemenranta /00530 Helsinki Postituksessa on huomioitava, että lähetyksen päällä ei saa olla näkyvissä sekä henkilön nimi että rekisteri- tai valmistenumero. Yritysajoneuvojen osalta postitus voidaan kuitenkin osoittaa yritykselle ja "auton abc-123 haltijalle". 61 Osoitelähdemerkinnät postituksessa Osoitelähde: Ajoneuvoliikennerekisteri, Ajoneuvohallintokeskus, PL 120, Helsinki, puh Tietojen tekninen toimitus: Yritys Oy, PL X, XXX Mikäli osoitteiston luontiin on käytetty lisäksi jotain muuta rekisteriä, on siitä oltava maininta osoitelähdemerkinnässä Mikäli on tarve käyttää näistä poikkeavaa osoitelähdemerkintää, on siitä sovittava erikseen esim. lupahakemuksella

32 Tietojen luovutus soittokampanjoihin Lupapäätöksiin sisältyy ehto, että AKElla on oikeus peruuttaa telemarkkinointiin annettu tietolupa, mikäli kampanja aiheuttaa kohtuuttomasti negatiivista palautetta AKEen. Telemarkkinoinnin kohderyhmään ei saa sisältyä alaikäisiä eikä yli 75-vuotiaita. Puhelinnumerohaussa huomioitava kohderyhmään osuneen täysikäisen nimissä olevat liittymät, joiden käyttäjä on alaikäinen. Tietolähteen ilmoittaminen telemarkkinoinnissa Telemarkkinoinnissa tai puhelimitse tapahtuvassa tutkimuksessa on tietolähdettä kysyttäessä ilmoitettava, että ainoastaan nimi- ja osoitetieto on poimittu ajoneuvoliikennerekisteristä. 63 Rekisterin tietojenluovutusrajoitukset (kiellot) HENKI-poiminnasta poistettu turva-, suoramarkkinointi- ja osoitteenluovutuskiellolliset. Ajokortti- ja lupapoiminnassa on mukana vielä tällä hetkellä osoitteenluovutuskiellolliset. ASML:n Robinson -kiellot suositellaan otettavaksi huomioon kohderyhmää muodostaessa. Väestörekisteristä välittyy ajoneuvoliikenne-rekisteriin vain tieto turvakiellosta, muutoin kiellot rekisterikohtaisia

33 Takaisinkutsut Lupapäätös on haettava yksilöityä takaisinkutsukampanjaa varten (ei "yleislupaa takaisin-kutsuihin"). Yhdellä luvalla voi hakea lupaa useammalle eri kampanjalle ja useammalle saman kampanjan postitukselle. Hakemukseen lyhyt kuvaus kutsun syystä Postituksessa huomioitavaa Lähetyksen päällä ei saa olla näkyvillä sekä omistajan/haltijan nimi että rekisteritunnus tai valmistenumero, mutta molemmat tiedot voivat olla lähetyksen sisällä. Jos ajoneuvon omistaja on alaikäinen, on kutsu lähetettävä täysikäiselle haltijalle. 65 Takaisinkutsut Nämä kirjeet on ehdottomasti toimitettava myös kiellollisille, joten Tiedot valmistenumeroista, joiden omistajia/ haltijoita ei löydy otoksessa, toimitetaan AKEen AKE hakee valmistenumeroiden perusteella omistajat/haltijat ja näiden osoitteet ja palauttaa tiedot markkinointi- ja osoitteenluovutuskiellon tehneiden osalta ko. postituksen lähettämistä varten. AKE lähettää kirjeet turvakiellollisille. Tätä varten tulee toimittaa tarvittava määrä kirjepohjia AKEen

34 Seurantalista Luovutettavien yhteystietojen lisäksi on mahdollista luovuttaa ajoneuvojen tietoja ns. seurantalistalla. Näiden tietojen on oltava tarpeellisia kampanjan tai tutkimuksen analysoinnin tai seurannan kannalta. Tietoja saa käyttää vain taustatietoina kampanjan/tutkimuksen seurantaan. Tiedot seurantalistan tiedoista ja siitä, missä muodossa ne luovutetaan, tulee ilmoittaa lupahakemuksessa. Seurantalistan tiedot ovat osa kampanjarekisteriä. 67 Asiakasrekisterin päivitys Rekisteristä voidaan alr-lain mukaan luovuttaa tietoja asiakasrekisterin yhteystietojen ja ajoneuvon tietojen päivittämiseen. Asiakasrekisterinpitäjän harjoittaman toiminnan on liityttävä liikenneturvallisuuteen, ajoneuvoihin, ajoneuvoliikenteeseen tai sen aiheuttamiin ympäristöhaittoihin taikka ajoneuvon kuljettamiseen. Rekisteröityjen tiedoista voidaan päivittää muuttunut nimi- ja osoitetieto mahdollinen kuolintieto 68 34

35 Asiakasrekisterin päivitys Asiakasrekisteriin voidaan päivittää ne ajoneuvon tekniset tiedot, joita rekisteri jo sisältää ja joita tarvitaan asiakkuuden hoitamisessa. Jos asiakasrekisterissä on tieto asiakkaan ajoneuvosta, mutta ajoneuvon tietoihin ei sisälly jotain yksittäistä ajoneuvon tietoa, jota tarvitaan asiakkuuden hoidossa, on tämä mahdollista asiakasrekisteriin lisätä esim. päästötieto, käyttövoimatieto. Vaikka asiakasrekisterissä on tieto asiakkaan ajoneuvosta, ei rekisteröidyn uuden ajoneuvon tietoa voi ilman asiakkuutta tai asiallista yhteyttä asiakasrekisterin pitäjään päivittää. Rekisteriin voidaan viedä tieto siitä, että ko. ajoneuvo ei ole enää asiakkaan omistuksessa/hallinnassa. 69 Asiakasrekisterin päivittäminen Uusia asiakkaita ei voi asiakasrekisteriin päivittää rekisterinpitäjän hallussa olevien ajoneuvotietojen perusteella ilman asiakkuutta tai muuta vastaavaa yhteyttä rekisterinpitäjään ei ajoneuvon uutta omistajaa/haltijaa voida rekisteriin viedä. asiakkailta kerätyt rekisteritunnukset eivät muodosta asiakasrekisteriä. Asiakkaan tiedoissa olevan ajoneuvon muita omistajia ja haltijoita ei saa viedä asiakasrekisteriin

36 Asiakasrekisterin päivittäminen Asiakasrekisterissä olevien asiakasyritysten ajoneuvomäärätieto on mahdollista viedä asiakasrekisteriin luokkatietona esim ajoneuvoluokittain määräluokka esim. 1-5 henkilöautoa Tältä osin katsotaan, että tämä ei vaaranna yritysten yksityistä liike- ja ammattisalaisuutta. 71 Lupahakemukset ja -päätökset Jokaisesta tietojen luovutuksesta tulee olla myönteinen päätös, tietolupa. Lupahakemus tehdään lomake.fi-lomakkeella. Sähköisesti allekirjoitettu lupapäätös tulee tiedoksi hakemuksella ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. Tarvittaessa päätöksestä toimitetaan epävirallinen käännös ruotsiksi tai englanniksi

37 Hakemuksen tiedot: poimintakriteerit Käytettävät poimintakriteerit Henkilöön liittyvät poimintakriteerit ikä, osoite, sukupuoli, kieli, ajokorttiluokka, tietty lupa jne. nimi -> ei sallittu poimintakriteeri, joten ei hyväksyttävissä Ajoneuvoon liittyvät poimintakriteerit Poimintakriteerit kannattaa hakemuksella laittaa yleisellä tasolla esim. osoite, ei listaa postinumeroista tai ikä, ei ikähaarukkaa merkki, ei listausta poimittavista merkeistä 73 Hakemuksen tiedot: luovutettavat tiedot Luovutetaanko henkilötietoja? Kyllä/Ei Mitä tietoja? nimi- ja yhteystietojen lisäksi mahdolliset seurantalistan tiedot yksilöitynä Missä muodossa? sähköisenä/tarrat/soittolista paperilla tai pdf:nä/painetaan suoraan materiaaliin Kenelle tiedot luovutetaan? hakijalle ja/tai tekniselle käsittelijälle, jälleenmyyjän myyntiagentille postitus suoraan jälleenmyyjältä 74 37

38 Hakemuksen tiedot: voimassaoloaika Yleensä yksittäiseen kampanjaan tai tutkimukseen annettavan lupapäätöksen voimassaolo on kolme kuukautta. Luovutettujen tietojen käyttöaika Suoramarkkinointiluovutuksiin annettu tietolupa ei voi olla voimassa toistaiseksi, mutta esim. vuoden tai kaksi vuotta, kun tietoja luovutetaan hakijalle usein samaan käyttötarkoitukseen esimerkiksi kutsut asiakastilaisuuksiin katsastushuollot uusien mallien esittely 75 Lupahakemukset Kyselykäyttöluvat, tilastoluvat, teknisten tietojen poimintaan tarvittavat luvat tulee hakea kyselykäyttöhakemuksella (G203) Hakemuksen tiedoista Asiakkaalle tarjottava palvelu: esim. palvelukuvauksen mukainen palvelun nimi tai markkinatilasto, teknisten tietojen poiminta Tarkempi selvitys luvasta: vapaamuotoinen selvitys luovutettavaksi pyydettävistä tiedoista ja jos kyse muista kuin tilastotiedoista myös tietojen käyttötarkoituksesta ja käyttötavasta ja tietojen suojauksesta

Käytännesäännöt ajoneuvoliikennerekisteritietojen käytöstä suoramarkkinointipalveluiden tuotantoon

Käytännesäännöt ajoneuvoliikennerekisteritietojen käytöstä suoramarkkinointipalveluiden tuotantoon Liite 3 Käytännesäännöt ajoneuvoliikennerekisteritietojen käytöstä suoramarkkinointipalveluiden tuotantoon, Tietopalvelu Versio 2.0, 16.1.2012 Sisällysluettelo Yleistä...1 Rekisteritietojen käyttö suoramarkkinointipalvelujen

Lisätiedot

Käytännesäännöt ajoneuvoliikennerekisteritietojen käytöstä suoramarkkinointipalveluiden tuotantoon

Käytännesäännöt ajoneuvoliikennerekisteritietojen käytöstä suoramarkkinointipalveluiden tuotantoon LIITE 7 TRAFI/XXXXX/00.04.02.09/2010 1(11) Käytännesäännöt ajoneuvoliikennerekisteritietojen käytöstä suoramarkkinointipalveluiden tuotantoon, Trafitieto Versio 0.1, 24.3.2010 LIITE 7 TRAFI/XXXXX/00.04.02.09/2010

Lisätiedot

AJONEUVOHALLINTOKESKUS. Rekisteröinnin koulutus. Autoliikkeet ja rahoitusyhtiöt

AJONEUVOHALLINTOKESKUS. Rekisteröinnin koulutus. Autoliikkeet ja rahoitusyhtiöt AJONEUVOHALLINTOKESKUS Rekisteröinnin koulutus Autoliikkeet ja rahoitusyhtiöt Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ REKISTERÖINNISTÄ...1 2. AUTOLIIKKEIDEN JA RAHOITUSYHTIÖIDEN REKISTERÖINTIOIKEUDET...1 2.1. Autoliikkeiden

Lisätiedot

AJONEUVOHALLINTOKESKUS. Rekisteröinnin koulutus. Vakuutusyhtiöt

AJONEUVOHALLINTOKESKUS. Rekisteröinnin koulutus. Vakuutusyhtiöt AJONEUVOHALLINTOKESKUS Rekisteröinnin koulutus Vakuutusyhtiöt Sisällysluettelo: 1. YLEISTÄ REKISTERÖINNISTÄ... 1 2. VAKUUTUSYHTIÖIDEN REKISTERÖINTIOIKEUDET... 1 2.1. Vakuutusyhtiöiden rekisteröinnissä

Lisätiedot

Rekisteröintikoulutus Autoliikkeet ja Rahoitusyhtiöt 2009

Rekisteröintikoulutus Autoliikkeet ja Rahoitusyhtiöt 2009 Rekisteröintikoulutus Autoliikkeet ja Rahoitusyhtiöt 2009 Koulutuspaikat: 06.10.2009 Helsinki / VR Auditorio 08.10.2009 Tampere / Scandic City 13.10.2009 Kuopio / Hotelli Puijonsarvi 15.10.2009 Oulu /

Lisätiedot

Väestötietojärjestelmän yksityisen sektorin tietopalvelun käytännesäännöt 1.7.2014. Dnro 2061/420/13

Väestötietojärjestelmän yksityisen sektorin tietopalvelun käytännesäännöt 1.7.2014. Dnro 2061/420/13 tietopalvelun käytännesäännöt Dnro 2061/420/13 2061/420/13 DOKUMENTINHALLINTA Laatinut Tarkastanut Tietopalvelujen yksityissektorin vastuualue Päivi Pösö Hyväksynyt Timo Salovaara VERSION HALLINTA versionro

Lisätiedot

Autoilun erityisvaatimukset Liikkumis- ja toimimisesteinen henkilö ajoneuvon käyttäjänä

Autoilun erityisvaatimukset Liikkumis- ja toimimisesteinen henkilö ajoneuvon käyttäjänä Autoilun erityisvaatimukset Liikkumis- ja toimimisesteinen henkilö ajoneuvon käyttäjänä Autoilun erityisvaatimukset Liikkumis- ja toimimisesteinen henkilö ajoneuvon käyttäjänä Autoilun erityisvaatimukset

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 252/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta ja ajoneuvolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ajoneuvojen

Lisätiedot

FINANSSIALAN KESKUSLIITTO 20.11.2012 LUOTTOLAITOSTEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT

FINANSSIALAN KESKUSLIITTO 20.11.2012 LUOTTOLAITOSTEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT FINANSSIALAN KESKUSLIITTO 20.11.2012 LUOTTOLAITOSTEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT 1 JOHDANTO... 4 2 SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT... 4 2.1 Milloin henkilötietolakia ja käytännesääntöjä

Lisätiedot

AUTOVEROTUSPROSESSIN KEHITTÄMINEN

AUTOVEROTUSPROSESSIN KEHITTÄMINEN AUTOVEROTUSPROSESSIN KEHITTÄMINEN Työryhmämuistio 5/2012 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet: www.vm.fi Taitto: Anitta Heiskanen /

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle ajoneuvojen katsastusja yksittäishyväksyntätehtävien järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi lait ajoneuvojen

Lisätiedot

LVM/LTU 11.6.2010/ laus. 3 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

LVM/LTU 11.6.2010/ laus. 3 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1 LVM/LTU 11.6.2010/ laus. 3 Hallituksen esitys Eduskunnalle ajoneuvojen katsastus- ja yksittäishyväksyntätehtävien järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN

Lisätiedot

VAHINKO- JA HENKIVAKUUTUSYHTIÖIDEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT

VAHINKO- JA HENKIVAKUUTUSYHTIÖIDEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT SUOMEN VAKUUTUSYHTIÖIDEN KESKUSLIITTO 20.12.1999 VAHINKO- JA HENKIVAKUUTUSYHTIÖIDEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT 2 1. JOHDANTO...4 2. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT...5 2.1 MILLOIN

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 183. Asetus. vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun asetuksen 15 :n muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 183. Asetus. vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun asetuksen 15 :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 1999 N:o 183 188 SISÄLLYS N:o Sivu 183 Asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun asetuksen 15 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

KULUTTAJIEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY JA TIETOSUOJA MARKKINOINNISSA

KULUTTAJIEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY JA TIETOSUOJA MARKKINOINNISSA KULUTTAJIEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY JA TIETOSUOJA MARKKINOINNISSA Sisällysluettelo: Sivu 1. Tarkoitus 1 2. Soveltamisala 2 3. Määritelmät 2 4. Henkilötietojen käsittelyn periaatteet 3 4.1 Huolellisuusvelvoite

Lisätiedot

Vammainen ja auto. INVALIDILIITTO ry

Vammainen ja auto. INVALIDILIITTO ry Vammainen ja auto INVALIDILIITTO ry 2 VAMMAINEN JA AUTO Invalidiliiton julkaisuja O.19., 2003 ISBN 952-9615-91-4 ISSN 1457-1471 3 SISÄLTÖ 1. AUTOVERON PALAUTUS VAMMAISUUDEN PERUSTEELLA --------- 4 1.1.

Lisätiedot

Tietosuoja. Tietosuojakäytänne: 1 Käytännesääntöjen tarkoitus. 2 Soveltamisala. 3 Määritelmät

Tietosuoja. Tietosuojakäytänne: 1 Käytännesääntöjen tarkoitus. 2 Soveltamisala. 3 Määritelmät Tietosuoja Tietosuojakäytänne: 1 Käytännesääntöjen tarkoitus Suomen Markkinatutkimusliitto ry (SMTL) on laatinut nämä käytännesäännöt mielipide- ja markkinatutkimuksia (jäljempänä tutkimus) tekeviä jäsenyrityksiään

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO SIIRTOLUPA -OHJEESEEN

SISÄLLYSLUETTELO SIIRTOLUPA -OHJEESEEN SISÄLLYSLUETTELO SIIRTOLUPA -OHJEESEEN SIIRTOLUPA... 2 1. TARKOITUS, JOIHIN SIIRTOLUPA MYÖNNETÄÄN... 2 1.1. AJONEUVON KATSASTUKSEEN TAI KORJAAMOLLE VIENTI... 2 1.2. MAAHANTUODUN AJONEUVON SIIRTO TUONTIPAIKALTA

Lisätiedot

TIETOSUOJA SUORAMARKKINOINNISSA

TIETOSUOJA SUORAMARKKINOINNISSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO TIETOSUOJA SUORAMARKKINOINNISSA Päivitetty 16.06.2011 www.tietosuoja.fi 2 Sisällys 1. Johdanto 3 2. Suoramarkkinoinnin kohdistaminen yksityishenkilöön 3 2.1. puhelinsoiton

Lisätiedot

KAUPAN KESKUSLIITTO KESKUSKAUPPAKAMARI SUOMEN SUORAMARKKINOINTILIITTO TIETOTEKNIIKAN JA TIETOLIIKENTEEN KESKUSLIITTO, FICOM RY

KAUPAN KESKUSLIITTO KESKUSKAUPPAKAMARI SUOMEN SUORAMARKKINOINTILIITTO TIETOTEKNIIKAN JA TIETOLIIKENTEEN KESKUSLIITTO, FICOM RY KAUPAN KESKUSLIITTO KESKUSKAUPPAKAMARI SUOMEN SUORAMARKKINOINTILIITTO TIETOTEKNIIKAN JA TIETOLIIKENTEEN KESKUSLIITTO, FICOM RY 1 Voimaantulopäivä: 1.12.2002 SÄHKÖISEN KULUTTAJAKAUPAN KÄYTÄNNESÄÄNNÖT 1.

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖ Alueiden ja hallinnon kehittämisosasto

SISÄASIAINMINISTERIÖ Alueiden ja hallinnon kehittämisosasto SISÄASIAINMINISTERIÖ Alueiden ja hallinnon kehittämisosasto OHJE Antopäivä Dnro 14.1.2004 SM-2003-03789/Ha-6 Voimassaoloaika Toistaiseksi Aluekehittämisviranomaisille Säädösperusta (pl. Ahvenanmaan maakuntahallitus)

Lisätiedot

SEURAN HALLINTO 6 SEURAN VARAINHANKINTA 42 SEURAN TYÖNANTAJA- VELVOITTEET 64 SEURA TYÖNANTAJANA 50 SEURAN TALOUS 23

SEURAN HALLINTO 6 SEURAN VARAINHANKINTA 42 SEURAN TYÖNANTAJA- VELVOITTEET 64 SEURA TYÖNANTAJANA 50 SEURAN TALOUS 23 PÄÄTÄ OIKEIN SISÄLLYS SEURAN HALLINTO 6 Jäsenyys seurassa 9 Ilmoitukset ja luvat 11 Elintarvikkeiden myynti 12 Turvallisuus seuratoiminnassa 16 Yhdistysten tietosuoja 20 Henkilörekisterin perustaminen

Lisätiedot

HE 125/2014 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 125/2014 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi autoverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi autoverolakia. Takseille myönnettävä autove- tilanteita, joissa Liikenteen

Lisätiedot

KOTKAN KAUPUNGIN VIESTINNÄN OHJEET. Kotkan kaupungin konsernihallinto Kotkan kaupunginhallituksen hyväksymä 1.9.2008 SISÄLLYS

KOTKAN KAUPUNGIN VIESTINNÄN OHJEET. Kotkan kaupungin konsernihallinto Kotkan kaupunginhallituksen hyväksymä 1.9.2008 SISÄLLYS KOTKAN KAUPUNGIN VIESTINNÄN OHJEET Kotkan kaupungin konsernihallinto Kotkan kaupunginhallituksen hyväksymä 1.9.2008 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 2. VIESTINTÄ KAUPUNKILAISILLE JA MUILLE SIDOSRYHMILLE 3. SISÄINEN

Lisätiedot

LIIKENNEVAKUUTUS JA VAKUUTUSTIETOVARASTO

LIIKENNEVAKUUTUS JA VAKUUTUSTIETOVARASTO Ohje 1 (6) Antopäivä: 25.5.2012 Voimaantulopäivä: 26.5.2012 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: 26.5.2012-25.5.2017 Muutostiedot: Kumoaa ohjeet AKE 11/2008 ja TRAFI/4625/2012

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUKSET ETSIVÄN NUORISOTYÖN TUKEMISEEN VUONNA 2013

VALTIONAVUSTUKSET ETSIVÄN NUORISOTYÖN TUKEMISEEN VUONNA 2013 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Nuorisoyksikkö 25.9.2012 VALTIONAVUSTUKSET ETSIVÄN NUORISOTYÖN TUKEMISEEN VUONNA 2013 1. YLEISTÄ Nuorisolain 13 mukaan määräraha etsivään nuorisotyöhön varataan valtion budjettiin

Lisätiedot

SUUNNITELMA. Maaseutuviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet

SUUNNITELMA. Maaseutuviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet SUUNNITELMA Maaseutuviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet Maaseutuviraston julkaisuja: Toimintakertomuksia ja -suunnitelmia Sisältö Sisältö 2 Johdanto 3 1. Maaseutuviraston

Lisätiedot

Tietoaineistojen turvallinen käsittely valtionhallinnossa

Tietoaineistojen turvallinen käsittely valtionhallinnossa Valtiovarainministeriö Tietoaineistojen turvallinen käsittely 1(32) Tietoaineistojen turvallinen käsittely valtionhallinnossa 11.12.2008 LUONNOS Valtiovarainministeriö Tietoaineistojen turvallinen käsittely

Lisätiedot

Ajoneuvoverotuksen perusteet. Autoliikkeiden ja Rahoitusyhtiöiden rekisteröintikoulutus 2010

Ajoneuvoverotuksen perusteet. Autoliikkeiden ja Rahoitusyhtiöiden rekisteröintikoulutus 2010 Ajoneuvoverotuksen perusteet Autoliikkeiden ja Rahoitusyhtiöiden rekisteröintikoulutus 2010 Sisältö: Mikä on ajoneuvovero? Verovelvollisuus Ajoneuvoveron rakenne ja määrä CO2-pohjainen ajoneuvoveromalli

Lisätiedot

tieliikennelait LISÄAINEISTO TALENTUM MEDIA OY HELSINKI 2011 Tieliikennelait 2011 lisäaineisto Copyright Talentum Media Oy 2011

tieliikennelait LISÄAINEISTO TALENTUM MEDIA OY HELSINKI 2011 Tieliikennelait 2011 lisäaineisto Copyright Talentum Media Oy 2011 I tieliikennelait 2011 LISÄAINEISTO TALENTUM MEDIA OY HELSINKI 2011 II LUKIJALLE Tieliikennelait 2011 -teoksen lisäaineisto sisältää ajokorttiuudistukseen liittyvät keskeisimmät uudet säädökset ja säädösmuutokset,

Lisätiedot