Koulutustilaisuus suoramarkkinointikumppaneille

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koulutustilaisuus suoramarkkinointikumppaneille"

Transkriptio

1 Koulutustilaisuus suoramarkkinointikumppaneille Ohjelma Tervetuloa AKEn tilannekatsaus (Aino) dia 3 Tietojenluovutus (Saara) dia 45 Ajokortti- ja lupapoiminta (Soili) dia 80 Auton matka (Mari) dia 87 Ajoneuvopoiminta (Maikki) dia 95 Keskustelua 2 1

2 AKEn tapa toimia 1/2009 AKEn tehtävät AKE edistää ajoneuvoliikenteen turvallisuutta ja ympäristöystävällisyyttä sekä tietopalvelua Viraston tehtävänä on mm. ajoneuvojen ja ajokorttien rekisteröinti, vuotuinen ajoneuvoverotus, kuljettajantutkintojen järjestäminen sekä autokoulujen valvonta. Ajoneuvohallintokeskus valvoo myös katsastustointa. 4 2

3 AKE on arvojensa mukaisesti Asiantunteva ja luotettava AKElaiset ovat oman alansa huippuosaajia AKEen voivat luottaa sekä asiakkaat että yhteistyökumppanit Asiakaslähtöinen ja avoin AKEn prosessit suunnitellaan asiakaslähtöisesti Jokainen AKEssa työskentelevä on asiakaspalvelija AKE tiedottaa ja tarjoaa tietoa aktiivisesti Tuloksellinen AKEn palvelut ovat kaikkien tarvitsijoiden saatavilla ja ne ovat kustannustehokkaita ja laadukkaita Muutosvalmis AKE muuttuu ja kehittyy tarpeen mukaan AKE on valmis ottamaan vastaan uusia tehtäviä 5 Resurssit Nettobudjetoitu virasto lukuun ottamatta verotustehtäviä Budjetti on 88 milj. euroa Liikevaihto 72 milj. euroa Palvelut on hinnoiteltu kattamaan vain niistä syntyvät kustannukset ainoastaan tietojenmyynti on liiketaloudellisesti hinnoiteltua kertynyt voitto käytetään liikenneturvallisuustyöhön Henkilöstöä 232 htv (2008) 222 htv (2009) 6 3

4 AKEn yhteiskunnallinen vaikuttavuus Liikenneturvallisuus Kuljettajaan ja ajoneuvon turvallisuuteen vaikuttaminen Ajoneuvoliikennerekisterin laaja käyttö turvallisuustyössä Ilmastomuutoksen hillintä CO2-perusteinen ajoneuvoverotus Ekologinen ajotapa (ecolabeling) palvelu Arjen tietoyhteiskunta AKEn sähköisten palveluiden laajuus ja luotettavuus Liikenteen rahoitus Verojen ja maksujen kerääminen 7 AKElla on liikenneturvallisuus- ja ympäristöpotentiaalia AKE voi ja haluaa vaikuttaa liikenneturvallisuuteen eri toimintojensa kautta: Ajoneuvojen ja osien tekninen hyväksyntä Katsastuksen ohjeistus ja valvonta Kuljettajaopetuksen opetussuunnitelmat ja valvonta, kuljettajatutkinnot AKE edistää ympäristön hyvinvointia ja haluaa olla vaikuttamassa osaltaan ilmastonmuutokseen: Verotuksella, päästöjen keräämisellä ja valvonnalla Ajoneuvojen tekninen hyväksyntä Kuljettajaopetuksen opetussuunnitelmat EkoAKE -tietokannan ylläpito ja siitä tiedottaminen AKEn oma ympäristöohjelma AKE voi vaikuttaa näihin asioihin myös viestinnän ja tutkimuksen keinoin 8 4

5 Yhteistyötahot Intresentit Omistaja (LVM) Viranomaiset Edunvalvojat Ylikansalliset viranomaiset Kansainväliset viranomaiset ja järjestöt Toimittajat Kilpivalmistaja Korttivalmistaja Tutkimuslaitokset IT-yritykset Pankit Tiedontuottajat Asiakkaat Palvelun tuottajat AKE Poliisi Kansalaiset ja yritykset Osoitejälleenmyyjät Kyselyjälleenmyyjät Markkinatiedonmyyjä Katsastusyritykset Autoliikkeet Vakuutusyhtiöt Rahoitusyhtiöt Tulli Tutkinnon vastaanottajat Tilastokeskus Suoramarkkinointikumppanit Astropolistieto Valvottavat Katsastusyritykset Katsastuskouluttajat VAK/ADR-kouluttajat Tutkinnon vastaanottajat Autokoulut Liikennetarvikekauppa Valmistaja/valmistajan edustaja/maahantuoja 9 Liikennehallinnon virastouudistus 1/2009 5

6 Uusien virastojen muodostuminen Liikenne- ja viestintäministeriö VÄYLÄVIRASTO LIIKENTEEN TURVALLISUUS- VIRASTO Ratahallintokeskus Tiehallinnon keskushallinto Tiepiirit, LH:ten liik.osastot Merenkulkulaitos Meriturvallisuustoiminto Ilmailuhallinto Rautatievirasto ELLU MKL, TUOTANTO 11 Liikennehallinnon virastot (budjetti 2009) htv Ajoneuvohallintokeskus Budjetti (M ) Toimintamenot Yhteensä (brutto) Tiehallinto Ratahallintokeskus Merenkulkulaitos*) Ilmailuhallinto Rautatievirasto Ajoneuvohallintokeskus Yhteensä *) sisäinen tuotanto 300 htv ja 30 M 12 6

7 Virastouudistuksella tavoiteltavia hyötyjä Kokonaisvaltainen liikennepolitiikan valmistelu ja toteutus terästyy Hallinnon tuottavuus kohenee Toiminnan tehokkuus ja vaikuttavuus paranevat Toimintojen parempi koordinointi tuo synergiaetuja ja säästöjä Kansallinen ja alueellinen liikenne-järjestelmänäkökulma vahvistuu olennaisesti Asiakkaiden koko matka- ja kuljetusketjun tarpeet helpompi ottaa huomioon Liikenteen turvallisuuskysymysten kokonaisvaltaisempi hoitaminen 13 VÄYLÄVIRASTO Perustetaan kaikki liikennemuodot kattava väylävirasto, johon yhdistetään: Merenkulkulaitoksesta alusliikennepalvelujen sekä väylätuotannon suunnittelu ja hankinta, Ratahallintokeskus, Tiehallinnon keskushallinnon toiminnot, lukuun ottamatta eräitä turvallisuusvirastoon siirrettäviä toimintoja 14 7

8 LIIKENTEEN TURVALLISUUSVIRASTO Perustetaan kaikki liikennemuodot kattava liikenteen turvallisuusvirasto, johon yhdistetään: Merenkulkulaitoksen meriturvallisuustoiminto, luotsauksen valvonta ja alusrekisterin pitäminen, Ilmailuhallinto, Rautatievirasto, Tiehallinnon toiminnot, jotka liittyvät liikenneturvallisuutta koskevaan norminantoon sekä tienpidon turvallisuussäännösten valvontaan, Ajoneuvohallintokeskus. 15 UUDET VIRASTOT htv budjetti M toim. menot yhteensä VÄYLÄVIRASTO tiepiirit ELLUissa n. 700 htv LIIKENTEEN TURVALLISUUSVIRASTO *) 1455 M sisältää tien-, radan- ja vesiväylänpidon määrärahat 16 8

9 Virastouudistuksen aikataulu Selvitystyö käynnistyi 10-11/2008 Virastouudistuksen johtoryhmän välimietintö pääperiaatteista, käsittely ministeriössä ja HALKE:ssa 11-12/2008 Alueellistamisselvitykset käynnistyvät 3/2009 Virastouudistuksen johtoryhmä jättää loppumietintönsä 4/2009 Budjettiesitys vuodelle 2010 valmistuu 8/2009 Uusien virastojen tulostavoitteiden ja sopimusten valmistelu käynnistyy 9/2009 Uudistukseen liittyvät esitykset hallintolaeiksi annetaan budjettilakeina eduskunnalle hallintoasetukset valmistellaan Uudet virastot aloittavat toimintansa 17 AKE ja alueellistaminen 9

10 AKE on liikenneturvallisuuden asiantuntijavirasto AKEn alueellistamisella vaarannetaan liikenneturvallisuuden taso ja ajoneuvoliikennerekisterin käytettävyys sekä siten laajan yritys- ja viranomaisverkoston toiminta. AKEn tehokas toiminta vaatii erityisasiantuntemusta, jota on riittävässä määrin vain pääkaupunkiseudulla ja tällä hetkellä AKEssa. Vaihtuvuus vähäistä. Sijoituspaikkakunnalla tulee olla ajoneuvoteknistä ja juridista koulutusta AKEssa on käynnissä lainsäädännössä aikataulutettuja projekteja ympäristöperusteisen ajoneuvoveron kehittäminen eli CO2-projekti ajokortteihin ja niiden hankkimiseen liittyvät kuljettajaprojektit (KT1) ja sähköisen asioinnin kehittäminen. AKEn palvelutuotannosta on ulkoistettu 80% palvelua antavien kumppaneiden toimipisteiden määrä on 1800 ja näissä toimii monta tuhatta henkilöä ympäri Suomea. kumppaniyritysten ja virastojen johto on kuitenkin pääkaupunkiseudulla 19 AKEn keskeiset hankkeet KT1 ajokortteihin ja niiden hankkimiseen liittyvät kuljettajaprojektit (2011) CO 2 Ympäristöperusteinen ajoneuvoverotus (2010) Sähköinen asiointi erekisteröinti ( ) Hankkeiden viivästyminen vaatii lainsäädännön muutoksia 20 10

11 Sopimuskumppaniyhteistyö tärkeää AKElle ja kumppanille AKEn palvelutuotannosta ulkoistettu noin 80% Sopimuskumppaneita on yli 500 AKEn liiketoimintamalli perustuu AKEn kykyyn toimia yhteistyössä monen strategisen kumppanin kanssa AKEn toiminnassa korostuu kiinteä yhteistyö kumppaneiden kanssa Kumppaneiden liiketoiminnan edellytyksenä on kiinteä ja jatkuva yhteistyö AKEn kanssa Yhteistyö kumppaneiden kanssa tapahtuu pääkaupunkiseudulla 21 AKEn ja sen kumppanien yhteistyöryhmät Puolustusvoimat Vakuutusala Valtiokonttori Tutkinnon vastaanottajat Tilastokeskus Poliisi Kyselyjälleenmyyjät Oikeusministeriö Osoitejälleenmyyjät Tulli Ajoneuvot -kevyt Perävaunut Traktori Ajoneuvot -raskas Linja-autot Moottoripyörät Katsastusala Moottorityökoneet Maastoajoneuvot Pääkaupunkiseudulla tapahtuva yhteistyö 22 11

12 Yhteistyöryhmien kokoukset Kokouksia vähintään 4 kertaa vuodessa/yhteistyöryhmä Kumppaneiden osallistujia keskim. 5/kokous eli 380/vuosi Kokouksissa akelaisia keskim 4/kokous eli 304/vuosi Jos kokoukset järjestetään Helsingissä niin kokous+matkat keskim. 3 tuntia, jos esim Kouvolassa koko päivä Lisäksi on vähintään 2 kertaa vuodessa kokoontuvat sopimusvalvontaryhmät, kehittämishankkeisiin liittyvät säännölliset ohjaus-, seuranta- ja projektiryhmät, palaverit LVMn kanssa yms 23 Ajoneuvoliikennerekisteri on palvelutuotannon ydin AKE pitää yllä ajoneuvoliikennerekisteriä ja - tietojärjestelmää Kehittäminen yhdessä kumppaneiden kanssa ATJ sisältää tiedot mm. 4,8 miljoonasta rekisteröidystä ajoneuvosta sekä 3,5 miljoonasta voimassaolevasta ajokortista Rekisteristä luovutetaan 80 miljoonaa tietoyksikköä vuodessa ATJ:n käyttöönotto ajoneuvo-osuus valmistui 2007 kuljettaja-osuuden tavoitteena on valmistua

13 AKEn toimintamalli Tiedon tuottajat: Katsastusyritykset Autoliikkeet Vakuutusyhtiöt Rahoitusyhtiöt Tulli Tutkinnon vastaanottajat Valmistaja/valmistajan edustaja/maahantuoja Poliisi Oikeusministeriö Tiedon käsittely: Rekisteröinti Verotus Ajoneuvotekniikka Kuljettaja ALR Tiedon luovuttaminen: AKEtieto Tiedon käyttäjät: Katsastusyritykset Autoliikkeet Vakuutusyhtiöt Rahoitusyhtiöt Tulli Tutkinnon vastaanottajat Tilastokeskus Elisa Eniro Fonecta Pysäköinnin valvonta Poliisi Oikeusministeriö Verohallinto Kunnat Lääninhallitus Valtiokonttori Puolustusvoimat Rajavartiolaitos Osoitejälleenmyyjät (5) Kyselyjälleenmyyjät (4) Kansalaiset ja yritykset 25 AKE ja palvelutuotanto 13

14 AKE> kumppani> kansalainen Asiantuntijaneuvontapalvelut KUMPPANI tuottaa palvelun kansalaiselle Koulutus ja viestintä Toimintaohjeistus Tietojärjestelmän käyttöoikeus Asiakirjapalvelut ja tilastot sähköisesti Valvontapalvelut Asiakastyytyväisyyskyselyt 27 Palvelupisteet maakunnittain Katsastustoimipaikat 262 Rekisteröintipisteet 1436 Tutkinnon vastaanottopisteet AKEn kumppaneiden ATJ:tä päivittävät henkilöt: Katsastajat Rekisteröijät Tutkinnon vastaanottajat (LTJ) 650 Käyttäjätunnuksia kaikkiaan

15 Ajoneuvojen rekisteröinti AKE Rekisteri-ilmoituksia 2,2 milj. Rekisterikilvet kpl Ennakkoilmoitukset Hallintosopimukset Palvelukorvaukset kumppaneille Osuus AKEn tuotoista: 52 % Rekisteröinnit Katsastusasemat 60 % Vakuutusyhtiöt 15 % Autoliikkeet ja rahoitusyhtiöt 25 % Vastaanottopaikkoja yhteensä lähes ympäri Suomea 29 Katsastuksen tuki, koulutus ja valvonta AKE Ohjeistaa ja valvoo mm. säädösten noudattamista ja yhdenvertaista kohtelua Myöntää toimiluvat, hyväksyy koulutusta antavat yhteisöt, laatii kokeet, valvoo liikennetarvikekauppaa ja luvanvaraisia korjaamoita. Perii valvontamaksun 2,2 milj. määräaikaiskatsastusta ja muuta katsastusta Osuus AKEn tuotoista: 4 % Kumppanit Kumppanin palvelu, vastaa asiakkaista, laadusta, neuvonnasta Kartta tilanne 30 15

16 Kuljettajantutkinnot AKE AKEn palvelu Kilpailuttaa määräajoin maakunnittain Hinnoittelee palvelun Ohjeistaa ja valvoo teoriakoetta ja ajokoetta vuodessa Osuus AKEn tuotoista: 11 % Kumppani Ajovarma Oy:llä on noin 100 tutkinnon vastaanottopistettä 31 Virastouudistuksen esittely 16

17 Uusien virastojen muodostuminen Liikenne- ja viestintäministeriö VÄYLÄVIRASTO LIIKENTEEN TURVALLISUUS- VIRASTO Ratahallintokeskus Tiehallinnon keskushallinto Tiepiirit, LH:ten liik.osastot Merenkulkulaitos Meriturvallisuustoiminto Ilmailuhallinto Rautatievirasto ELLU MKL, TUOTANTO 33 Liikennehallinnon virastot (budjetti 2009) htv Ajoneuvohallintokeskus Toimintamenot (brutto) Budjetti (M ) Yhteensä Tiehallinto Ratahallintokeskus Merenkulkulaitos*) Ilmailuhallinto Rautatievirasto Ajoneuvohallintokeskus Yhteensä *) sisäinen tuotanto 300 htv ja 30 M 34 17

18 Vireillä virastouudistuksen rinnalla Valtionhallinnon tuottavuusohjelma: koko hallinnonalalle asetettu tuottavuustavoite vuoteen 2015 mennessä edellyttää lähes 800 htv:n vähennystä. Aluehallintohanke ALKU elinkeino-, liikenne- ja luonnonvarakeskuksen (ELLU) sekä aluehallintoviraston (ALLU) perustaminen. Jo päätetty: tiepiirit ja lääninhallitusten liikenneosastot siirtyvät ELLUun. Alueellistamishanke mahdollisuus viraston sijoittamiseen pääkaupunkiseudun ulkopuolelle selvitettävä merkittävissä uudistushankkeissa. LVM ilmoittanut hallinnonalan alueellistamispotentiaaliksi virkaa (ml. siirrot ELLUun ja ALLUun) Valtion liikelaitosten aseman selvittäminen ennen kaikkea liikenteen ohjauksen asema 35 Virastouudistuksella tavoiteltavia hyötyjä Kokonaisvaltainen liikennepolitiikan valmistelu ja toteutus terästyy Hallinnon tuottavuus kohenee Toiminnan tehokkuus ja vaikuttavuus paranevat Toimintojen parempi koordinointi tuo synergiaetuja ja säästöjä Kansallinen ja alueellinen liikenne-järjestelmänäkökulma vahvistuu olennaisesti Asiakkaiden koko matka- ja kuljetusketjun tarpeet helpompi ottaa huomioon Liikenteen turvallisuuskysymysten kokonaisvaltaisempi hoitaminen 36 18

19 VÄYLÄVIRASTO Perustetaan kaikki liikennemuodot kattava väylävirasto, johon yhdistetään: Merenkulkulaitoksesta alusliikennepalvelujen sekä väylätuotannon suunnittelu ja hankinta, Ratahallintokeskus, Tiehallinnon keskushallinnon toiminnot, lukuun ottamatta eräitä turvallisuusvirastoon siirrettäviä toimintoja 37 LIIKENTEEN TURVALLISUUSVIRASTO Perustetaan kaikki liikennemuodot kattava liikenteen turvallisuusvirasto, johon yhdistetään: Merenkulkulaitoksen meriturvallisuustoiminto, luotsauksen valvonta ja alusrekisterin pitäminen, Ilmailuhallinto, Rautatievirasto, Tiehallinnon toiminnot, jotka liittyvät liikenneturvallisuutta koskevaan norminantoon sekä tienpidon turvallisuussäännösten valvontaan, Ajoneuvohallintokeskus

20 UUDET VIRASTOT htv budjetti M toim. menot yhteensä VÄYLÄVIRASTO tiepiirit ELLUissa n. 700 htv LIIKENTEEN TURVALLISUUSVIRASTO *) 1455 M sisältää tien-, radan- ja vesiväylänpidon määrärahat 39 Henkilöstöperiaatteet: Henkilöstöjohtaminen on linjakasta ja luotettavaa Suunnittelua ja toteutusta ohjataan hyvällä henkilöstöpolitiikalla Valtion yhteiset periaatteet ohjenuorana Suunnittelu- ja toteutusvaiheessa virastot menettelevät yhtenäisesti ja kaikkia kohdellaan tasapuolisesti ja yhdenvertaisesti Henkilöstöperiaatteet ovat pohja, jolle uusien virastojen henkilöstöpolitiikka rakennetaan Henkilöstö (ml. määräaikaiset) sekä vastaavat virat siirtyvät asianomaiseen uuteen virastoon Virkojen siirtymiseen ei tarvita virkamiehen suostumusta, ellei virka siirry työssäkäyntialueelta toiselle

21 Henkilöstökysely syyskuu 2008 Syyskuussa 2008 tehtiin henkilöstökysely, vastasi 66 % henkilöstöstä Henkilöstön pääviestit olivat: 1. Alueellistamispäätös alta pois 2. Virastojen erityispiirteet otettava huomioon 3. Tavoitteet ymmärrettäviksi 4. Lisää vuoropuhelua ja konkretiaa 41 Henkilöstökysely syyskuu 2008; Työskentelypaikan muutos koetaan selvimpänä uhkana kaikissa virastoissa 42 21

22 Henkilöstökysely syyskuu 2008; Mahdollisuudet ja uhat, kaikki vastaajat 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Eteneminen työuralla Työtehtävien muuttuminen Varmuus työpaikan säilymisestä Työn mielekkyys Esimiestyön laatu Palkkauksen kehittyminen Henkilöstölle tarjottavat edut Henkilökohtaisen ammatillisen osaamisen kehittäminen Työskentelypaikan muutos Työvoiman riittävyys tärkeisiin tehtäviin Rahoituksen saaminen toimintaan Toimintatapojen muuttuminen Tärkeiden erikoisosaamisten kehyttyminen ja ylläpito 3 19 Työtahdin muuttuminen 1 11 Henkilöstön vuorovaikutusmahdollisuuksien muuttuminen 1 8 Liikenteen turvallisuus ja sujuvuus 2 15 Tuottavuus 2 19 Asiakkaiden saama palvelu Mahdollisuudet ja uhat koetaan eri tavoin eri virastoissa 43 Virastouudistuksen aikataulu Selvitystyö käynnistyi 10-11/2008 Virastouudistuksen johtoryhmän välimietintö pääperiaatteista, käsittely ministeriössä ja HALKE:ssa 11-12/2008 Alueellistamisselvitykset käynnistyvät 3/2009 Virastouudistuksen johtoryhmä jättää loppumietintönsä 4/2009 Budjettiesitys vuodelle 2010 valmistuu 8/2009 Uusien virastojen tulostavoitteiden ja sopimusten valmistelu käynnistyy 9/2009 Uudistukseen liittyvät esitykset hallintolaeiksi annetaan budjettilakeina eduskunnalle hallintoasetukset valmistellaan Uudet virastot aloittavat toimintansa 44 22

23 Suoramarkkinointikumppanien myyntihenkilöiden koulutus Yleistä Ajoneuvoliikennerekisteristä on jokaisella lähtökohtaisesti oikeus saada tietoja. Laissa ajoneuvoliikennerekisteristä (541/2003) on säädetty tietosuoja- ja tietoturvasyistä ne tilanteet, joissa tietoja voidaan rekisteristä luovuttaa. Tietojen luovutuspyynnön yhteydessä ilmoitettava tietojen käyttötarkoitus, suojaustapa ja muut tarvittavat tiedot. Ei koske yksittäin luovutettavia tietoja eikä tilastotietoja. Suoramarkkinointikumppaneiden palveluissa tiedot luovutetaan alr-lain 19 perusteella. Henkilötietolaki (523/1999), Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) 46 23

24 Yleistä Suoramarkkinointipalvelut Osoitepoiminnat suoramarkkinointiin ja mielipide- sekä markkinatutkimuksiin Osoitteet materiaalin lähettämiseen Osoitteet, joiden perusteella haetaan puhelinnumerot telemarkkinointiin tai puhelimitse tehtäviin tutkimuksiin Asiakasrekisteripäivitykset Yrityksen ajoneuvokantapoiminta suoramarkkinointi- ja myynninedistämistarkoituksiin Analyysipalvelut Teknisten tietojen poiminnat 47 Tietojen luovutus suoramarkkinointipalveluihin Luonnollisten henkilön tietoja voidaan näihin tarkoituksiin luovuttaa, kun toiminta, johon tietoja pyydetään luovutettavaksi, liittyy liikenneturvallisuuteen, ajoneuvoihin, ajoneuvoliikenteeseen tai sen aiheuttamiin ympäristöhaittoihin. Yritysten nimi- ja osoitetietoja voidaan käyttää myös muuhun toimintaan liittyvään suoramarkkinointiin ja markkinatutkimukseen

25 Tietojenluovutus suoramarkkinointipalveluihin kielteinen kanta AKEssa on katsottu, että mm. seuraaviin käyttötarkoituksiin ei tietoja voida luovuttaa varainhankinta markkinoitavan tuotteen/palvelun kylkiäinen, joka liittyy alr-lain mukaiseen toimintaan, kun varsinainen palvelu/tuote ei liity markkinoidaan tuote- ja palvelukokonaisuutta, joista jokin liittyy alr-lain mukaiseen toimintaan, mutta ko. tuotetta/palvelua ei ole mahdollista hankkia erikseen. vaatemainonta autoilun ja alkoholin yhdistäminen 49 Sallitut poimintakriteerit Henkilötiedot (alr-laki 19 ) henkilön osoite tai muu yhteystieto kotikunta ikä sukupuoli äidin- tai asiointikieli ajokorttiluokka ja sen myöntämisajankohta ajoneuvoon liittyvä tieto lisäksi yksi muu henkilöön liittyvä tunnistetieto esim. lupatyyppi 50 25

26 Sallitut poimintakriteerit Ajoneuvoon liittyvät tiedot (valtioneuvoston asetus 1116/2003) ajoneuvon yksilöintitiedot väri, valmistenumero tekniset tiedot esim. käyttövoima, moottorin tiedot tyyppihyväksyntätiedot esim. merkki, mallimerkintä, kaupallinen nimi rekisteröintitiedoista haltijuussuhteen laatu, maahantuontitapa, rekisteröinti- ja käyttöönottopäivämäärä, käyttötarkoitus, liikennevakuutusyhtiö katsastuslaji, -paikka ja päivämäärä lisäksi yksi muu tunnistetieto 51 Kielletyt poimintakriteerit Poiminnan tulos ei saa vaarantaa rekisteröidyn yksityisyyden suojaa, etuja tai oikeuksia taikka valtion turvallisuutta. Kiellettyjä poimintakriteereitä ovat esimerkiksi anastustiedot takavarikkotiedot kiinnitystiedot invalidiajoneuvot verotiedot vakuutuksen maksutiedot tarkka syntymäaika

27 Poimintakriteereistä Yksilöityä yritystä (poiminta y-tunnuksen perusteella) ei voi käyttää poimintaperusteena, mutta osoitepoiminnoissa voidaan kuitenkin käyttää poimintakriteereinä yrityksen ajoneuvokannan määrätietoa, esim. yritykset, joiden hallinnassa/omistuksessa on enemmän kuin tietty kappalemäärä ajoneuvoja. 53 Poimintakriteereistä Rekisteritunnus ei laissa mainittu sallittu poimintakriteeri tietyissä tapauksissa on hyväksytty asiakkaan keräämien rekisteritunnusten perusteella tehdyt nimi- ja osoitepoiminnat postitusta varten esim. huollon yhteydessä kerättyjen rekisteritunnusten perusteella asiakkaille tarkoitetun tiedotteen lähettämistä varten. Huomioitavaa omistajan ja mahdollisen haltijan vaihtuminen monta omistajaa/haltijaa, ei kuitenkaan välttämättä asiakas 54 27

28 Poimintakriteereistä Kirjeissä tai materiaalissa ei saa viitata käytettyihin poimintakriteereihin niin, että vastaanottajat saattaisivat kokea yksityisyyttään loukatun. vaihtotarjoukset vertaileva mainonta optikon näkötarkastukset tarkka ajokorttiluokka Esim. viittaus ajoneuvon katsastusaikaan on mahdollinen. 55 Ikä poimintakriteerinä Vaikka ikä on sallittu poimintaperuste, tarkan syntymäajan perusteella ei voida tehdä/rajata poimintaa, mutta voidaan kuitenkin poimia esim. kuukauden sisällä vuosia täyttävät. Merkkipäivään ja ikään ei saa viitata markkinointikirjeessä. Jos halutaan poimia kohderyhmään alaikäisiä, tästä tulee olla tieto hakemuksessa

29 Ikä poimintakriteerinä 15-vuotta täyttäneet voidaan ottaa mukaan poimintaan, kun markkinoidaan tuotteita tai tehdään markkinatutkimusta tuotteista, joiden ostamisesta henkilö voi itse päättää hankkimillaan rahoilla ja joita hän on oikeutettu käyttämään. Heille voidaan myös lähettää yhteiskunnalliseen tiedottamiseen liittyvää materiaalia. Alaikäisille suunnatussa suoramarkkinointimateriaalissa ei saa markkinoida rahoitusmahdollisuutta. Alaikäisiä ja yli 75-vuotiaita ei saa poimia telemarkkinoinnin kohderyhmään. 57 Ajoneuvon tiedot materiaalissa Jos ajoneuvon yksilöinti on tarpeen, voi tarvittaessa kirjeen sisällä olla rekisteritunnus tai valmistenumero esim. takaisinkutsut katsastuskutsut Jos on tarkoitus tulostaa vastaanottajan ajoneuvon tietoja materiaalin, tulee tästä sopia erikseen esim. lupahakemuksella. Jos merkkiä/mallia käytetään poimintaperusteena, voi näihin kuitenkin viitata yleisellä tasolla

30 Luovutuksen ja käytön ehtoja Tietojenluovuttajan on toimitettava tietolupa hakijalle tiedoksi ja tarvittaessa tietojen käytön ehdot tiedoksi myös tekniselle käsittelijälle (paino- tai tulostustalo, puhelinmarkkinointiyritys). Tietoja sähköisesti luovutettaessa on tiedot suojattava riittävän vahvalla salauksella tai ne on toimitettava suojatun yhteyden avulla tai muutoin suojattuna. Luovutettuja tietoja saa käyttää vain luvan mukaiseen käyttöön. Luovutettuja tietoja ei saa tallentaa pysyvästi. 59 Luovutuksen ja käytön ehtoja Tietoja ei saa luovuttaa tietoja edelleen kolmannelle. Tietojen luovutus tekniselle käsittelijälle on mahdollista, mutta koska kyse on edelleenluovutuksesta, tulee tästä olla tieto hakemuksella. Poimittujen tietojen käyttöaika on yleensä kaksi kuukautta, jotta tiedot ovat riittävän ajantasaisia. Perustellusta syystä voidaan antaa lupa käyttää yhteystietoja tätä pidempään esim. laajat soittokampanjat. Luovutetut tiedot on käytön jälkeen hävitettävä

31 Tietojen luovutus postituksiin Jokaisesta postituksesta tulee lähettää AKEen kontrollikirje Soili Seppinen PL 120/Hakaniemenranta /00530 Helsinki Postituksessa on huomioitava, että lähetyksen päällä ei saa olla näkyvissä sekä henkilön nimi että rekisteri- tai valmistenumero. Yritysajoneuvojen osalta postitus voidaan kuitenkin osoittaa yritykselle ja "auton abc-123 haltijalle". 61 Osoitelähdemerkinnät postituksessa Osoitelähde: Ajoneuvoliikennerekisteri, Ajoneuvohallintokeskus, PL 120, Helsinki, puh Tietojen tekninen toimitus: Yritys Oy, PL X, XXX Mikäli osoitteiston luontiin on käytetty lisäksi jotain muuta rekisteriä, on siitä oltava maininta osoitelähdemerkinnässä Mikäli on tarve käyttää näistä poikkeavaa osoitelähdemerkintää, on siitä sovittava erikseen esim. lupahakemuksella

32 Tietojen luovutus soittokampanjoihin Lupapäätöksiin sisältyy ehto, että AKElla on oikeus peruuttaa telemarkkinointiin annettu tietolupa, mikäli kampanja aiheuttaa kohtuuttomasti negatiivista palautetta AKEen. Telemarkkinoinnin kohderyhmään ei saa sisältyä alaikäisiä eikä yli 75-vuotiaita. Puhelinnumerohaussa huomioitava kohderyhmään osuneen täysikäisen nimissä olevat liittymät, joiden käyttäjä on alaikäinen. Tietolähteen ilmoittaminen telemarkkinoinnissa Telemarkkinoinnissa tai puhelimitse tapahtuvassa tutkimuksessa on tietolähdettä kysyttäessä ilmoitettava, että ainoastaan nimi- ja osoitetieto on poimittu ajoneuvoliikennerekisteristä. 63 Rekisterin tietojenluovutusrajoitukset (kiellot) HENKI-poiminnasta poistettu turva-, suoramarkkinointi- ja osoitteenluovutuskiellolliset. Ajokortti- ja lupapoiminnassa on mukana vielä tällä hetkellä osoitteenluovutuskiellolliset. ASML:n Robinson -kiellot suositellaan otettavaksi huomioon kohderyhmää muodostaessa. Väestörekisteristä välittyy ajoneuvoliikenne-rekisteriin vain tieto turvakiellosta, muutoin kiellot rekisterikohtaisia

33 Takaisinkutsut Lupapäätös on haettava yksilöityä takaisinkutsukampanjaa varten (ei "yleislupaa takaisin-kutsuihin"). Yhdellä luvalla voi hakea lupaa useammalle eri kampanjalle ja useammalle saman kampanjan postitukselle. Hakemukseen lyhyt kuvaus kutsun syystä Postituksessa huomioitavaa Lähetyksen päällä ei saa olla näkyvillä sekä omistajan/haltijan nimi että rekisteritunnus tai valmistenumero, mutta molemmat tiedot voivat olla lähetyksen sisällä. Jos ajoneuvon omistaja on alaikäinen, on kutsu lähetettävä täysikäiselle haltijalle. 65 Takaisinkutsut Nämä kirjeet on ehdottomasti toimitettava myös kiellollisille, joten Tiedot valmistenumeroista, joiden omistajia/ haltijoita ei löydy otoksessa, toimitetaan AKEen AKE hakee valmistenumeroiden perusteella omistajat/haltijat ja näiden osoitteet ja palauttaa tiedot markkinointi- ja osoitteenluovutuskiellon tehneiden osalta ko. postituksen lähettämistä varten. AKE lähettää kirjeet turvakiellollisille. Tätä varten tulee toimittaa tarvittava määrä kirjepohjia AKEen

34 Seurantalista Luovutettavien yhteystietojen lisäksi on mahdollista luovuttaa ajoneuvojen tietoja ns. seurantalistalla. Näiden tietojen on oltava tarpeellisia kampanjan tai tutkimuksen analysoinnin tai seurannan kannalta. Tietoja saa käyttää vain taustatietoina kampanjan/tutkimuksen seurantaan. Tiedot seurantalistan tiedoista ja siitä, missä muodossa ne luovutetaan, tulee ilmoittaa lupahakemuksessa. Seurantalistan tiedot ovat osa kampanjarekisteriä. 67 Asiakasrekisterin päivitys Rekisteristä voidaan alr-lain mukaan luovuttaa tietoja asiakasrekisterin yhteystietojen ja ajoneuvon tietojen päivittämiseen. Asiakasrekisterinpitäjän harjoittaman toiminnan on liityttävä liikenneturvallisuuteen, ajoneuvoihin, ajoneuvoliikenteeseen tai sen aiheuttamiin ympäristöhaittoihin taikka ajoneuvon kuljettamiseen. Rekisteröityjen tiedoista voidaan päivittää muuttunut nimi- ja osoitetieto mahdollinen kuolintieto 68 34

35 Asiakasrekisterin päivitys Asiakasrekisteriin voidaan päivittää ne ajoneuvon tekniset tiedot, joita rekisteri jo sisältää ja joita tarvitaan asiakkuuden hoitamisessa. Jos asiakasrekisterissä on tieto asiakkaan ajoneuvosta, mutta ajoneuvon tietoihin ei sisälly jotain yksittäistä ajoneuvon tietoa, jota tarvitaan asiakkuuden hoidossa, on tämä mahdollista asiakasrekisteriin lisätä esim. päästötieto, käyttövoimatieto. Vaikka asiakasrekisterissä on tieto asiakkaan ajoneuvosta, ei rekisteröidyn uuden ajoneuvon tietoa voi ilman asiakkuutta tai asiallista yhteyttä asiakasrekisterin pitäjään päivittää. Rekisteriin voidaan viedä tieto siitä, että ko. ajoneuvo ei ole enää asiakkaan omistuksessa/hallinnassa. 69 Asiakasrekisterin päivittäminen Uusia asiakkaita ei voi asiakasrekisteriin päivittää rekisterinpitäjän hallussa olevien ajoneuvotietojen perusteella ilman asiakkuutta tai muuta vastaavaa yhteyttä rekisterinpitäjään ei ajoneuvon uutta omistajaa/haltijaa voida rekisteriin viedä. asiakkailta kerätyt rekisteritunnukset eivät muodosta asiakasrekisteriä. Asiakkaan tiedoissa olevan ajoneuvon muita omistajia ja haltijoita ei saa viedä asiakasrekisteriin

36 Asiakasrekisterin päivittäminen Asiakasrekisterissä olevien asiakasyritysten ajoneuvomäärätieto on mahdollista viedä asiakasrekisteriin luokkatietona esim ajoneuvoluokittain määräluokka esim. 1-5 henkilöautoa Tältä osin katsotaan, että tämä ei vaaranna yritysten yksityistä liike- ja ammattisalaisuutta. 71 Lupahakemukset ja -päätökset Jokaisesta tietojen luovutuksesta tulee olla myönteinen päätös, tietolupa. Lupahakemus tehdään lomake.fi-lomakkeella. Sähköisesti allekirjoitettu lupapäätös tulee tiedoksi hakemuksella ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. Tarvittaessa päätöksestä toimitetaan epävirallinen käännös ruotsiksi tai englanniksi

37 Hakemuksen tiedot: poimintakriteerit Käytettävät poimintakriteerit Henkilöön liittyvät poimintakriteerit ikä, osoite, sukupuoli, kieli, ajokorttiluokka, tietty lupa jne. nimi -> ei sallittu poimintakriteeri, joten ei hyväksyttävissä Ajoneuvoon liittyvät poimintakriteerit Poimintakriteerit kannattaa hakemuksella laittaa yleisellä tasolla esim. osoite, ei listaa postinumeroista tai ikä, ei ikähaarukkaa merkki, ei listausta poimittavista merkeistä 73 Hakemuksen tiedot: luovutettavat tiedot Luovutetaanko henkilötietoja? Kyllä/Ei Mitä tietoja? nimi- ja yhteystietojen lisäksi mahdolliset seurantalistan tiedot yksilöitynä Missä muodossa? sähköisenä/tarrat/soittolista paperilla tai pdf:nä/painetaan suoraan materiaaliin Kenelle tiedot luovutetaan? hakijalle ja/tai tekniselle käsittelijälle, jälleenmyyjän myyntiagentille postitus suoraan jälleenmyyjältä 74 37

38 Hakemuksen tiedot: voimassaoloaika Yleensä yksittäiseen kampanjaan tai tutkimukseen annettavan lupapäätöksen voimassaolo on kolme kuukautta. Luovutettujen tietojen käyttöaika Suoramarkkinointiluovutuksiin annettu tietolupa ei voi olla voimassa toistaiseksi, mutta esim. vuoden tai kaksi vuotta, kun tietoja luovutetaan hakijalle usein samaan käyttötarkoitukseen esimerkiksi kutsut asiakastilaisuuksiin katsastushuollot uusien mallien esittely 75 Lupahakemukset Kyselykäyttöluvat, tilastoluvat, teknisten tietojen poimintaan tarvittavat luvat tulee hakea kyselykäyttöhakemuksella (G203) Hakemuksen tiedoista Asiakkaalle tarjottava palvelu: esim. palvelukuvauksen mukainen palvelun nimi tai markkinatilasto, teknisten tietojen poiminta Tarkempi selvitys luvasta: vapaamuotoinen selvitys luovutettavaksi pyydettävistä tiedoista ja jos kyse muista kuin tilastotiedoista myös tietojen käyttötarkoituksesta ja käyttötavasta ja tietojen suojauksesta

AKEn suoramarkkinointikumppanien koulutustilaisuus. Yleistä

AKEn suoramarkkinointikumppanien koulutustilaisuus. Yleistä AKEn suoramarkkinointikumppanien koulutustilaisuus 10.9.2007 Yleistä Ajoneuvoliikennerekisteristä on jokaisella lähtökohtaisesti oikeus saada tietoja. Laissa ajoneuvoliikennerekisteristä (541/2003) on

Lisätiedot

Koulutus suoramarkkinointikumppanien myyntihenkilöille 23.11.2006. ATP s. 3-24 LTJ-ATJ s. 25-33 Ajoneuvojen rekisteröinnin muutosesitykset s.

Koulutus suoramarkkinointikumppanien myyntihenkilöille 23.11.2006. ATP s. 3-24 LTJ-ATJ s. 25-33 Ajoneuvojen rekisteröinnin muutosesitykset s. Koulutus suoramarkkinointikumppanien myyntihenkilöille 23.11.2006 ATP s. 3-24 LTJ-ATJ s. 25-33 Ajoneuvojen rekisteröinnin muutosesitykset s. 34-42 Ohjelma: * AKEn tilannekatsaus * Lupakäytännöt * AKEn

Lisätiedot

Käytännesäännöt ajoneuvoliikennerekisteritietojen käytöstä suoramarkkinointipalveluiden tuotantoon

Käytännesäännöt ajoneuvoliikennerekisteritietojen käytöstä suoramarkkinointipalveluiden tuotantoon LIITE 7 TRAFI/XXXXX/00.04.02.09/2010 1(11) Käytännesäännöt ajoneuvoliikennerekisteritietojen käytöstä suoramarkkinointipalveluiden tuotantoon, Trafitieto Versio 0.1, 24.3.2010 LIITE 7 TRAFI/XXXXX/00.04.02.09/2010

Lisätiedot

Käytännesäännöt ajoneuvoliikennerekisteritietojen käytöstä suoramarkkinointipalveluiden tuotantoon

Käytännesäännöt ajoneuvoliikennerekisteritietojen käytöstä suoramarkkinointipalveluiden tuotantoon Liite 3 Käytännesäännöt ajoneuvoliikennerekisteritietojen käytöstä suoramarkkinointipalveluiden tuotantoon, Tietopalvelu Versio 2.0, 16.1.2012 Sisällysluettelo Yleistä...1 Rekisteritietojen käyttö suoramarkkinointipalvelujen

Lisätiedot

Kyselyjälleenmyyjäkumppanien koulutus Selvennykseksi

Kyselyjälleenmyyjäkumppanien koulutus Selvennykseksi Kyselyjälleenmyyjäkumppanien koulutus 6.9.2007 Tietosisällöstä ja muutokset LTJ-> ATJ Rekisteröintilainsäädönnön muutokset Marja Koskinen Selvennykseksi Ajoneuvoluokka = N3/Kuorma-auto, M1/Henkilöauto

Lisätiedot

Liikennekäytöstäpoisto ja poiston aikaiset muutokset

Liikennekäytöstäpoisto ja poiston aikaiset muutokset Päiväys/Datum/Date 17.2.2010 Ohje / Auto-, rahoitus- ja vakuutusalan rekisteröintitehtävien suorittajat Dnro/Dnr/Ind.no. Viite/Referens/Ref TRAFI/3034/03.04.03.01/2010 Sisältöalue: Ajoneuvojen rekisteröinti

Lisätiedot

Suoramarkkinointikumppanien koulutustilaisuus 11.1.2011

Suoramarkkinointikumppanien koulutustilaisuus 11.1.2011 Suoramarkkinointikumppanien koulutustilaisuus 11.1.2011 Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Koulutustilaisuuden ohjelma Ajankohtaista Trafista (Hanna Hakanen) dia 3 Trafin tilastot (Pasi Kilpelä) dia

Lisätiedot

Liikennekäytöstäpoisto ja poiston aikaiset muutokset

Liikennekäytöstäpoisto ja poiston aikaiset muutokset Päiväys/Datum/Date 17.2.2010 Ohje / Katsastustoimipaikkojen rekisteröintitehtävien suorittajat Dnro/Dnr/Ind.no. Viite/Referens/Ref TRAFI/2996/03.04.03.01/2010 Sisältöalue: Ajoneuvojen rekisteröinti Toimivallan

Lisätiedot

LIIKENNEVAKUUTUS JA VAKUUTUSTIETOVARASTO

LIIKENNEVAKUUTUS JA VAKUUTUSTIETOVARASTO Ohje 1 (6) Antopäivä: 25.5.2012 Voimaantulopäivä: 26.5.2012 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: 26.5.2012-25.5.2017 Muutostiedot: Kumoaa ohjeet AKE 11/2008 ja TRAFI/4625/2012

Lisätiedot

Vakuutustiedot REKIssä

Vakuutustiedot REKIssä Vakuutustiedot REKIssä Vakuutusalan prosessi-info 29.3.2006 Hanna Hakanen Vakuutus REKIssä Voimassaoleva liikennevakuutus todennetaan rekisteröinnin yhteydessä kolmella vaihtoehtoisella tavalla automaattinen

Lisätiedot

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET. Syksy 2008 Katsastustoimipaikat

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET. Syksy 2008 Katsastustoimipaikat KYSYMYKSET JA VASTAUKSET Syksy 2008 Katsastustoimipaikat Rekisterikilpi ja siirtolupa K: Kun ulkomaiset kilvet palautetaan Suomeen rekisteröinnin yhteydessä, historiatietoihin jää vain merkintä "Muu muutos".

Lisätiedot

Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi 1.1.2010

Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi 1.1.2010 Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi 1.1.2010 Liikenne- ja viestintäministeriön virastouudistus ja sen tavoitteet Kokonaisvaltaista otetta ja tehokkuutta liikennepolitiikan valmisteluun ja toteutukseen

Lisätiedot

Rekisteröintiasioita. Koulutuskierros syksy 2010 Autoliikkeet ja Rahoitusyhtiöt

Rekisteröintiasioita. Koulutuskierros syksy 2010 Autoliikkeet ja Rahoitusyhtiöt Rekisteröintiasioita Koulutuskierros syksy 2010 Autoliikkeet ja Rahoitusyhtiöt Valtuuttaminen Valtuutuksen perusteella valtuutettu voi edustaa valtakirjan antajaa Valtuutuksen laajuus riippuu valtakirjan

Lisätiedot

Liikennekäytöstäpoisto ja poiston aikaiset muutokset

Liikennekäytöstäpoisto ja poiston aikaiset muutokset Ohje 1 (6) Antopäivä: 24.10.2012 Voimaantulopäivä: 1.11.2012 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: toistaiseksi Muutostiedot: Kumoaa ohjeen TRAFI/2996/2010 Soveltamisala: Katsastustoimipaikkojen

Lisätiedot

Henkilötietolain (523 /99) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE: Ajoneuvoliikennerekisteri

Henkilötietolain (523 /99) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE: Ajoneuvoliikennerekisteri Henkilötietolain (523 /99) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE: Ajoneuvoliikennerekisteri 1) Rekisterinpitäjä (tarvittaessa eli jos rekisterinpitäjällä ei toimipaikkaa EU:n alueella, myös edustaja) Nimi Liikenteen

Lisätiedot

Rekisteröinnistä perittävät maksut

Rekisteröinnistä perittävät maksut Ohje 1 (5) Antopäivä: 1.6.2011 Voimaantulopäivä: 1.6.2011 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: 1.6.2011-31.12.2016 Muutostiedot: Kumoaa ohjeen TRAFI/33471/03.04.03.01/2010

Lisätiedot

tapauksiin lisätty muutama ohje Poistettu näpyttelyohje, omistajien/haltijoiden lukumäärä ja 2.3. Muut omistajat ja haltijat

tapauksiin lisätty muutama ohje Poistettu näpyttelyohje, omistajien/haltijoiden lukumäärä ja 2.3. Muut omistajat ja haltijat KTP-OHJEKANSION ATJ-OHJEET Muuttunut tieto Rekisteröinnin ohjekansio 1. 2.1. Rekisteriin merkittävistä yrityksistä ja yhteisöistä Uusi ohje (yhdistetty kaksi ohjetta) 2.2. Omistajan ja haltijan ikä- ja

Lisätiedot

Prosessi 1: Siirtolupa ja ajoneuvon ensirekisteröinti

Prosessi 1: Siirtolupa ja ajoneuvon ensirekisteröinti Prosessikuvaukset 1(19) 24.3.2006 Prosessi 1: Siirtolupa ja ajoneuvon ensirekisteröinti Prosessissa käydään läpi käytettynä maahantuodulle ajoneuvolle myönnettävä pitkä siirtolupa, ajoneuvon rekisteröintikatsastus

Lisätiedot

1. Rekisterinpitäjä Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisterin nimi Rekisterin käyttötarkoitus... 2

1. Rekisterinpitäjä Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisterin nimi Rekisterin käyttötarkoitus... 2 Rekisteriseloste Sisällys 1. Rekisterinpitäjä... 2 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö... 2 3. Rekisterin nimi... 2 4. Rekisterin käyttötarkoitus... 2 5. Rekisterin sisältämät tiedot... 2 6. Säännönmukaiset

Lisätiedot

Käytännesäännöt ajoneuvoliikennerekisteritietojen käytöstä kyselypalveluiden tuotantoon

Käytännesäännöt ajoneuvoliikennerekisteritietojen käytöstä kyselypalveluiden tuotantoon 1 Käytännesäännöt ajoneuvoliikennerekisteritietojen käytöstä kyselypalveluiden tuotantoon, Tietopalvelu Versio 1.0, 29.1.2013 2 Sisällysluettelo Yleistä... 3 Kyselypalvelut - tietojenluovutusperusteet...

Lisätiedot

Tullin ATJ-koulutus Prosessimuutoksista Siirtoluvan myöntäminen järjestelmässä

Tullin ATJ-koulutus Prosessimuutoksista Siirtoluvan myöntäminen järjestelmässä Tullin ATJ-koulutus Prosessimuutoksista Siirtoluvan myöntäminen järjestelmässä 20.9.2007 ja 21.9.2007 Sähköinen vakuutustietovarasto VATI Liikennevakuutuksen todistemerkistä luopuminen Vakuutustietovarasto

Lisätiedot

AJONEUVOHALLINTOKESKUS. Ennakkotehtävä

AJONEUVOHALLINTOKESKUS. Ennakkotehtävä AJONEUVOHALLINTOKESKUS Ennakkotehtävä 1 AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Kirjautuminen REKI järjestelmään...3 ATJ Aloitussivu...4 Rekisteröinnin päävalikko...5 Ensirekisteröinti...6 Rekisteritietojen haku...6

Lisätiedot

Esri Finlandin asiakastietokanta

Esri Finlandin asiakastietokanta Esri Finlandin asiakastietokanta Rekisteriseloste Henkilötietolain (523 /99) 10 :n mukainen rekisteriseloste. Rekisterinpitäjä (jäljempänä Esri Finland ) Y-tunnus 1837145-9, p. 0207 435 435 Yhteystiedot

Lisätiedot

Kaikille selosteille yhteiset tietoturvaa ja rekisteröidyn oikeuksia koskevat kohdat löytyvät asiakirjan lopusta.

Kaikille selosteille yhteiset tietoturvaa ja rekisteröidyn oikeuksia koskevat kohdat löytyvät asiakirjan lopusta. 1 TIETOSUOJASELOSTE JA REKISTERISELOSTEET mysafety käsittelee henkilötietoja lainsäädännön mukaisesti huolellisesti ja turvallisesti. mysafetyn käsittelemiin henkilötietoihin. Tutustu tietosuojaselosteeseen

Lisätiedot

Tietovarannot-toimiala

Tietovarannot-toimiala Tietovarannot Ylijohtaja Olli Lindroos Tietovarannot-toimiala Tietovarannot a ot Liikennerekisterit Tietopalvelu Tietohallinto 4 johtavaa asiantuntijaa Liikennetieto Asiointipalvelut 4 johtavaa asiantuntijaa

Lisätiedot

Ilma-alusrekisteri ja tiedonluovutus

Ilma-alusrekisteri ja tiedonluovutus Ilma-alusrekisteri ja tiedonluovutus 19.11.2015 Päivi Karkkola Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Ilmailulaki (864/2014) Voimaan 7.11.2014 Ilmailulain 2 luku käsittelee ilma-alus- ja lupakirjarekisteriä

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Rekisterin nimi Henkilötietojen käsittelytarkoitus Rekisterin tietosisältö

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Rekisterin nimi Henkilötietojen käsittelytarkoitus Rekisterin tietosisältö TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Valtiokonttori Sörnäisten rantatie 13 000054 VALTIOKONTTORI Rekisterin nimi Valtiolle.fi - Valtion rekrytointijärjestelmä Henkilötietojen

Lisätiedot

Tietopalvelun ATJ - prosessiohjeet

Tietopalvelun ATJ - prosessiohjeet ATP Tietopalvelun ATJ - prosessiohjeet 1.1 Hyväksytty Varhimo Aino TALLENNUSPAIKKA: ATJ:/Prosessikuvaukset/Tietopalveluprosessit/AKEtieto/Prosessiohjeet MUUTOSHISTORIA Versio Päiväys Laatija Muutoksen

Lisätiedot

Yleistä ATJ-järjestelmästä

Yleistä ATJ-järjestelmästä Yleistä ATJ-järjestelmästä ATJ-järjestelmän käyttöönottokoulutus Tullille 20.9.2007 ja 21.9.2007 ATJ Ajoneuvoliikenteen tietojärjestelmä PALKO-hanke on AKEn tietojärjestelmien ja prosessien uudistamishanke,

Lisätiedot

Asiakastietokantaan saatetaan tallentaa seuraavia tietoja rekisteröidystä:

Asiakastietokantaan saatetaan tallentaa seuraavia tietoja rekisteröidystä: 1 (5) TIETOSUOJASELOSTE 1 REKISTERINPITÄJÄ Citycon Oyj Y-tunnus 0699505-3 Korkeavuorenkatu 35 00130 Helsinki 2 REKISTERINPITÄJÄN EDUSTAJA 3 REKISTERIN NIMI Marianne Håkonsen Marketing Director, Citycon

Lisätiedot

Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI

Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Kirjautuminen REKI järjestelmään...2 ATJ Aloitussivu...3 Rekisteröinnin päävalikko...4 Liikennekäytöstäpoisto...5 Rekisteritietojen haku...5 Omistajuuden perustiedot...6

Lisätiedot

REKIn tavoitteet ja keskeiset muutokset. Lunastuspoistajat

REKIn tavoitteet ja keskeiset muutokset. Lunastuspoistajat REKIn tavoitteet ja keskeiset muutokset Lunastuspoistajat Tavoitteet REKIn kehittämisen tavoitteet Rekisterin ajantasaisuuden ja luotettavuuden edistäminen Sähköisen tiedonvälityksen lisääminen Myöhemmin

Lisätiedot

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Tavoitteemme & tahtotilamme Rakennamme Suomen liikennejärjestelmän turvallisuutta ja ympäristöystävällisyyttä kansainväliselle huipputasolle. Tavoitteen toteuttamiseksi

Lisätiedot

LIIKENNEVAKUUTUS JA VAKUUTUSTIETOVARASTO

LIIKENNEVAKUUTUS JA VAKUUTUSTIETOVARASTO Ohje 1 (6) Antopäivä: 25.5.2012 Voimaantulopäivä: 26.5.2012 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: 26.5.2012-25.5.2017 Muutostiedot: Kumoaa ohjeen AKE 25/2008 ja TRAFI/4626/2012

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 5.1.2010 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Salon kaupunki, Ympäristönsuojeluyksikkö

Lisätiedot

Laki. väestötietolain muuttamisesta

Laki. väestötietolain muuttamisesta EV 27711998 vp - HE 192/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen Iaeiksi väestötietolain ja rekisterihallintolain 2 :n muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 192/1998 vp

Lisätiedot

Well Gym rekisteriseloste

Well Gym rekisteriseloste Well Gym rekisteriseloste 1. Rekisterinpitäjä Nimi: Sporty World Oy Y-tunnus: 2749667-5 Postiosoite: Pihkanokankatu 5, 33900 Tampere 2. Rekisteriasioita hoitava henkilö Nimi: Sami Joru Postiosoite: Pihkanokankatu

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan liikenteessä

Lisätiedot

HENKILÖREKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10. Laatimispäivä: 20.9.2011

HENKILÖREKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10. Laatimispäivä: 20.9.2011 HENKILÖREKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispäivä: 20.9.2011 1. Rekisterinpitäjä Nimi Pieksämäen kaupungin sosiaalilautakunta. 1.1.2009 Terveyslautakunta 1.1.2010 Perusturvalautakunta

Lisätiedot

Nimi Tampereen kaupunki, kiinteistötoimi. Aila Taura p. 050 351 8256 Marjut Malo-Siltanen p. 040 801 6776 ja Jaana Rimpi-Muhonen p.

Nimi Tampereen kaupunki, kiinteistötoimi. Aila Taura p. 050 351 8256 Marjut Malo-Siltanen p. 040 801 6776 ja Jaana Rimpi-Muhonen p. Henkilötietolain (523/99) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE 1. Rekisterinpitäjä (tarvittaessa eli jos rekisterinpitäjällä ei toimipaikkaa EU:n alueella, myös edustaja) Nimi Tampereen kaupunki, kiinteistötoimi

Lisätiedot

osoite: Teollisuuskatu 33, Helsinki Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö osoite: Teollisuuskatu 33, Helsinki

osoite: Teollisuuskatu 33, Helsinki Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö osoite: Teollisuuskatu 33, Helsinki REKISTERISELOSTE 1 REKISTERISELOSTE Henkilötietolain (523/1999) 10 :n mukainen rekisteriseloste Rekisterinpitäjä FEON Oy Y-tunnus: 2733038-4 osoite: Teollisuuskatu 33, 00510 Helsinki kotipaikka: Helsinki

Lisätiedot

MATKUSTAJAREKISTERIÄ KOSKEVA REKISTERISELOSTE

MATKUSTAJAREKISTERIÄ KOSKEVA REKISTERISELOSTE MATKUSTAJAREKISTERIÄ KOSKEVA REKISTERISELOSTE Henkilötietotietolain 10 ja 24 :ien sekä majoitus- ja ravitsemustoiminnasta annetun lain 7 :n mukaisesti. 1. Rekisterinpitäjä Nimi: Pii Niemi Oy Puhelin: 02

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO Numero 1 TALOUS- JA SUUNNITTELUKESKUS Tietotekniikkaosasto 13.11.2012

HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO Numero 1 TALOUS- JA SUUNNITTELUKESKUS Tietotekniikkaosasto 13.11.2012 HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO Numero 1 13.11.2012 HELMI-EXTRANET-KÄYTTÖPOLITIIKKA SISÄLTÖ 1 Extranet-tunnuksen käyttöpolitiikka 2 Käyttäjätunnusten myöntöperusteet 3 Salasanat Käyttäjätunnuksen hyväksyttävä

Lisätiedot

Henkilötietolain (523/1999) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE 1 Rekisterinpitäjä If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Y-tunnus 1614120-3 Niittyportti 4, Espoo 00025 IF Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Mika Rintamäki, puh. 101 191515,

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi

Voimassa: Toistaiseksi 1 (6) Antopäivä: 16.9.2015 Voimaantulopäivä: 21.9.2015 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: TRAFI/23887/03.04.03.02/2013 Soveltamisala: Rekisteröintitehtävien

Lisätiedot

ILOSTU OY REKISTERISELOSTE

ILOSTU OY REKISTERISELOSTE ILOSTU OY REKISTERISELOSTE 20.8.2017 ILOSTU OY KOKKOKALLIONTIE 9 J 240, 00370 HELSINKI P. 010 524 9940 S. REKISTERISELOSTE Henkilötietolain (523/99) 10 :n mukainen rekisteriseloste. 1. Rekisterinpitäjä,.

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 7.6.2011 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Salon kaupunki liikuntapalvelut

Lisätiedot

Koenumerokilvet ja valvonta. Koulutuskierros syksy 2010 Autoliikkeet ja Rahoitusyhtiöt

Koenumerokilvet ja valvonta. Koulutuskierros syksy 2010 Autoliikkeet ja Rahoitusyhtiöt Koenumerokilvet ja valvonta Koulutuskierros syksy 2010 Autoliikkeet ja Rahoitusyhtiöt Koenumerokilvet Koenumerokilvet voidaan myöntää mm. autokauppaa tai korjausta harjoittavalle yritykselle Koenumerokilvillä

Lisätiedot

Tietovarannot-toimiala

Tietovarannot-toimiala Tietovarannot Ylijohtaja Olli Lindroos Tietovarannot-toimiala Tietovarannot Liikennerekisterit Tietopalvelu Tietohallinto 2 johtavaa asiantuntijaa Kehityspäällikkö Liikenteen verotus 4 johtavaa asiantuntijaa

Lisätiedot

Muilta kuin valtion virastoilta ja laitoksilta veloitetaan tämän kohdan mukaiset maksut. Kyselyt sopimuskumppaniyrityksille

Muilta kuin valtion virastoilta ja laitoksilta veloitetaan tämän kohdan mukaiset maksut. Kyselyt sopimuskumppaniyrityksille TRAFI/35231/02.02.00/2014 1(7) Hinnasto Hinnasto on voimassa 1.1.2015 alkaen. Tämä hinnasto korvaa Trafin aiemman 8.12.2014 voimaantulleen hinnaston (TRAFI/32325/02.02.00/2014). Hinnat ovat aina arvonlisäverottomia.

Lisätiedot

Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Laatimispäivä: 20.2.2009 1. Rekisterinpitäjä MTV Oy (Y-tunnus: 1093944-1) Ilmalantori 2 00240 Helsinki Puhelin 010 300 300 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi. Paperittoman ajoneuvon rekisteröintikatsastus ja rekisteröinti

Voimassa: Toistaiseksi. Paperittoman ajoneuvon rekisteröintikatsastus ja rekisteröinti 1 (7) Antopäivä: 28.12.2015 Voimaantulopäivä: 4.1.2016 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: TRAFI/49966/03.04.03.02/2015 Soveltamisala: Rekisteröintitehtävien

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: _22.12.2015_ Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Lappeenrannan kaupunki

Lisätiedot

OPPILASREKISTERISELOSTE

OPPILASREKISTERISELOSTE OPPILASREKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 mukainen REKISTERISELOSTE ja lain 24 :n mukainen INFORMOINTI Laatimispvm: 2.1.2017 1. Rekisterinpitäjä Nimi Siikalatvan kunnan koulutuslautakunta /

Lisätiedot

Sivu x/x Laatimispvm: 27.1.2009 Päivitetty/tarkastettu: 27.11.2013

Sivu x/x Laatimispvm: 27.1.2009 Päivitetty/tarkastettu: 27.11.2013 HENKILÖREKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Sivu x/x Laatimispvm: 27.1.2009 Päivitetty/tarkastettu: 27.11.2013 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

Lisätiedot

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä HENKILÖREKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 27.1.2009 Päivitetty/tarkastettu: 27.11.2013 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä

Lisätiedot

Infotilaisuus

Infotilaisuus Infotilaisuus AT1-aikataulu Tietopalvelun palvelut, raportointi ja kustannukset ATJ:n käyttöoikeudet ATJ-testaukset ja kenraaliharjoitukset sekä käyttöönoton yliheitto AT1-tilanne PALKO kokonaisaikataulu

Lisätiedot

Liikenteen turvallisuusvirasto Katsastustoimipaikat

Liikenteen turvallisuusvirasto Katsastustoimipaikat Liikenteen turvallisuusvirasto 1.1.2010 Katsastustoimipaikat 2010 20.10.2010 1 Rautatiet Työterveyshuollon ammattihenkilöt Liikkuvan kaluston haltijat Liikkuvan kaluston katsastusyritykset Radanpidon yritykset

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 24.1.2008 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Suomen Sairaalahygieniayhdistys

Lisätiedot

Yleisten alueiden luparekisteri (Trimble Locus, elupa-järjestelmä, eservice)

Yleisten alueiden luparekisteri (Trimble Locus, elupa-järjestelmä, eservice) REKISTERISELOSTE 1(5) SISÄLTÖ TRIMBLE LOCUS ELUPAJÄRJESTELMÄ 1 REKISTERIN NIMI 2 REKISTERINPITÄJÄ 3 REKISTERIN VASTUUHENKILÖ JA REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT 4 REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 5 REKISTERIN

Lisätiedot

Henkilötietolain (523/1999) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE LähiTapiola-ryhmä Henkilötietolain (523/1999) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE Tiedot voimassa alkaen 15.7.2014 Asiakasrekisteri 1. Rekisterinpitäjä LähiTapiola-ryhmä Revontulenkuja 1 02010 LÄHITAPIOLA

Lisätiedot

Murskaamot AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI

Murskaamot AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Murskaamot AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Kirjautuminen REKI järjestelmään...2 ATJ Aloitussivu...3 Rekisteröinnin päävalikko...4 Liikennekäytöstä poisto...5 Rekisteritietojen haku...5 Omistajuuden perustiedot...6

Lisätiedot

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Päiväys: 25.6.2008 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Intrum Justitia Oy Y-tunnus

Lisätiedot

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö. osoite: Teollisuuskatu 33, Helsinki. p

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö. osoite: Teollisuuskatu 33, Helsinki. p REKISTERISELOSTE 1 REKISTERISELOSTE Henkilötietolain (523/1999) 10 :n mukainen rekisteriseloste Rekisterinpitäjä FEON Oy Y-tunnus: 2733038-4 osoite: Teollisuuskatu 33, 00510 Helsinki kotipaikka: Helsinki

Lisätiedot

Henkilötietojärjestelmä HENKI

Henkilötietojärjestelmä HENKI Henkilötietojärjestelmä HENKI Rekisteröinnin peruskurssi Vakuutusyhtiöt 4.11.2009 1 Henkilötietojärjestelmä (HENKI) Henkilötietojärjestelmässä päivitetään yksityisten henkilöiden ja yritysten tietoja HENKIssä

Lisätiedot

Tieliikennteen sääntelyn sidosryhmätilaisuus - Vares-info

Tieliikennteen sääntelyn sidosryhmätilaisuus - Vares-info Tieliikennteen sääntelyn sidosryhmätilaisuus - Vares-info 24.11.2015 Esa Aaltonen Reijo Jälkö Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Muutoksen tavoitteet VAkuuttaminen ja REkisteröinti Sähköiseksi Asiointi

Lisätiedot

HS-Works Oy:n asiakastietokanta

HS-Works Oy:n asiakastietokanta HS-Works Oy Henkilötietolain (523/1999) 10:n mukainen rekisteriseloste HS-Works Oy:n asiakastietokanta Rekisteriseloste 8.5.2009 Sisällys 1 Rekisterinpitäjä...1 2 Rekisterin pitämisen peruste...1 3 Rekisterin

Lisätiedot

LIITE 1. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

LIITE 1. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ LIITE 1. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ Yksityiset terveydenhuollon palvelujen tuottajat 1) Yhteisön rekisteriotteen mukainen nimi 2) Toiminimi 3) Yhtiömuoto 4) Y tunnus 5) OID koodi 6) Yhteystiedot (osoite,

Lisätiedot

Aikuissosiaalityön rekisteriseloste

Aikuissosiaalityön rekisteriseloste Aikuissosiaalityön rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT 5. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 6. REKISTERIN PITÄMISEN

Lisätiedot

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit Liikenne ja matkailu 05 Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit 05, helmikuu Helmikuussa 05 ensirekisteröitiin 7 989 uutta henkilöautoa Helmikuussa 05 rekisteröitiin 03 uutta ajoneuvoa, joista autoja oli

Lisätiedot

Moottoriajoneuvokanta 2014

Moottoriajoneuvokanta 2014 Liikenne ja matkailu 2015 Moottoriajoneuvokanta 2014 Ajoneuvokanta kasvoi vuonna 2014 Ajoneuvorekisterissä oli vuoden 2014 päättyessä 6 014 610 ajoneuvoa, joista liikennekäytössä oli 5 043 523 ajoneuvoa.

Lisätiedot

Rekisteröintikoulutus Autoliikkeet ja Rahoitusyhtiöt 2009

Rekisteröintikoulutus Autoliikkeet ja Rahoitusyhtiöt 2009 Rekisteröintikoulutus Autoliikkeet ja Rahoitusyhtiöt 2009 Koulutuspaikat: 06.10.2009 Helsinki / VR Auditorio 08.10.2009 Tampere / Scandic City 13.10.2009 Kuopio / Hotelli Puijonsarvi 15.10.2009 Oulu /

Lisätiedot

Tampereen kaupunki TUTKIMUSLUPAHAKEMUS 1 (5) Sähköpostiosoite. Väitöskirja Lisensiaattitutkimus Pro gradu Ammatillinen opinnäytetyö Muu, mikä

Tampereen kaupunki TUTKIMUSLUPAHAKEMUS 1 (5) Sähköpostiosoite. Väitöskirja Lisensiaattitutkimus Pro gradu Ammatillinen opinnäytetyö Muu, mikä Tampereen kaupunki TUTKIMUSLUPAHAKEMUS 1 (5) 1 TUTKIMUSLUVAN HAKIJA/HAKIJAT Hakemuksen saapumispvm Sukunimi Etunimi Syntymäaika Osoite Muut tutkimuksen tekemiseen osallistuvat henkilöt Sukunimi Etunimi

Lisätiedot

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit Liikenne ja matkailu 05 Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit 05, kesäkuu Kesäkuussa 05 ensirekisteröitiin 8 976 uutta henkilöautoa Kesäkuussa 05 rekisteröitiin 5 97 uutta ajoneuvoa, joista autoja oli

Lisätiedot

Moottoriajoneuvokanta 2013

Moottoriajoneuvokanta 2013 Liikenne ja matkailu 2014 Moottoriajoneuvokanta 2013 Ajoneuvokanta kasvoi vuonna 2013 Ajoneuvorekisterissä oli vuoden 2013 päättyessä 5 862 216 ajoneuvoa, joista liikennekäytössä oli 4 993 740 ajoneuvoa.

Lisätiedot

Henkilörekisteriseloste/tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Laatimispvm: , päivitetty

Henkilörekisteriseloste/tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Laatimispvm: , päivitetty Henkilörekisteriseloste/tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Laatimispvm: 17.12.2013, päivitetty 26.4.2017 1. Rekisterin nimi Optima verkko-oppimisympäristö 2. Rekisterinpitäjä Jyväskylän

Lisätiedot

TUTKIMUSLUPAHAKEMUS/PÄÄTÖS

TUTKIMUSLUPAHAKEMUS/PÄÄTÖS 1/2 TUTKIMUSLUPAHAKEMUS/PÄÄTÖS 1. Tutkimusluvan hakijan tiedot Sukunimi Etunimet Syntymäaika Lähiosoite Postinumero ja toimipaikka Puhelinnumero Sähköpostiosoite 2. Asiakirjat, joihin tutkimuslupaa haetaan

Lisätiedot

HE 44/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE 44/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 44/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikenteen tietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tieliikenteen tietojärjestelmästä

Lisätiedot

Kaikki minusta -visualisointikilpailun data-aineisto

Kaikki minusta -visualisointikilpailun data-aineisto Kaikki minusta -visualisointikilpailun data-aineisto Kaikki minusta -kilpailussa haetaan uudenlaista, innovatiivista esitystapaa kansalaisen omien rekisteritietojen katseluun. Kilpailutyössä tulee käyttää

Lisätiedot

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit Liikenne ja matkailu 05 Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit 05, tammikuu Tammikuussa 05 ensirekisteröitiin 0 67 uutta henkilöautoa Tammikuussa 05 rekisteröitiin 4 53 uutta ajoneuvoa, joista autoja oli

Lisätiedot

Moottoriajoneuvokanta 2011

Moottoriajoneuvokanta 2011 Liikenne ja matkailu 2012 Moottoriajoneuvokanta 2011 Ajoneuvokanta kasvoi 3,9 prosenttia vuonna 2011 Ajoneuvorekisterissä oli vuoden 2011 päättyessä 5 539 322 ajoneuvoa, joista autoja oli 3 494 357. Autojen

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 12.7.2009 1. Rekisterinpitäjä Nimi Kymenlaakson ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Tietosuojaseloste / Kansanterveystyön rekisteri / suun terveydenhuolto

Tietosuojaseloste / Kansanterveystyön rekisteri / suun terveydenhuolto Kuopion kaupunki Selvitys 1 (5) Tietosuojaseloste / Kansanterveystyön rekisteri / suun terveydenhuolto Seloste henkilötietojen käsittelytoimista ja rekisteröidyn oikeuksista EU:n yleinen tietosuoja-asetus

Lisätiedot

Moottoriajoneuvokanta 2015

Moottoriajoneuvokanta 2015 Liikenne ja matkailu 2016 Moottoriajoneuvokanta 2015 Ajoneuvokanta kasvoi vuonna 2015 Ajoneuvorekisterissä oli vuoden 2015 päättyessä 6 152 680 ajoneuvoa, joista liikennekäytössä oli 5 066 119 ajoneuvoa.

Lisätiedot

Moottoriajoneuvokanta 2016

Moottoriajoneuvokanta 2016 Liikenne ja matkailu 2017 Moottoriajoneuvokanta 2016 Ajoneuvokanta kasvoi vuonna 2016 Ajoneuvorekisterissä oli vuoden 2016 päättyessä 6 316 531 ajoneuvoa, joista liikennekäytössä oli 4 996 194 ajoneuvoa.

Lisätiedot

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit Liikenne ja matkailu 0 Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit 0, huhtikuu Huhtikuussa 0 ensirekisteröitiin 4 05 uutta henkilöautoa Huhtikuussa 0 rekisteröitiin 5 uutta ajoneuvoa, joista autoja oli 4 60.

Lisätiedot

Moottoriajoneuvokanta 2009

Moottoriajoneuvokanta 2009 Liikenne ja matkailu 2010 Moottoriajoneuvokanta 2009 Ajoneuvokanta kasvoi 3,6 prosenttia vuonna 2009 Ajoneuvorekisterissä oli vuoden 2009 päättyessä 5 128 067 ajoneuvoa, joista autoja oli 3 246 414. Autojen

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi. Säädösperusta: Ajoneuvoverolaki (1281/2003), Laki liikenteen turvallisuusvirastosta (863/2009) 2

Voimassa: Toistaiseksi. Säädösperusta: Ajoneuvoverolaki (1281/2003), Laki liikenteen turvallisuusvirastosta (863/2009) 2 1 (6) TRAFI/9652/03.04.03.03/2014 Antopäivä: 28.4.2014 Voimaantulopäivä: 28.4.2014 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Ajoneuvoverolaki (1281/2003), Laki liikenteen turvallisuusvirastosta (863/2009)

Lisätiedot

Lisäohje katsastusalan työtehtävistä

Lisäohje katsastusalan työtehtävistä Lisäohje katsastusalan työtehtävistä Ohje ATJ-oikeuksien hallintaan 16.11.2009 1.3 TALLENNUSPAIKKA: ATJ:/Järjestelmäkirjat/Muut yhteiset järjestelmät/sopimuskumppanihallinta/7 Käyttäjän ja käytön ohjeet

Lisätiedot

REKISTERÖINTIKATSASTUKSEN ALOITTAMINEN, RAJOITUSTIEDOT, KATSASTUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA JATKAMINEN

REKISTERÖINTIKATSASTUKSEN ALOITTAMINEN, RAJOITUSTIEDOT, KATSASTUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA JATKAMINEN REKISTERÖINTIKATSASTUKSEN ALOITTAMINEN, RAJOITUSTIEDOT, KATSASTUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA JATKAMINEN REKISTERÖINTIKATSASTUKSEN ALOITTAMINEN... 2 KATSASTUKSEN PÄÄVALIKKO... 2 AJONEUVON HAKU (REKISTERÖINTIKATSASTUS)...

Lisätiedot

Asukasvalintojen tekeminen kaupungin vuokra-asuntoihin

Asukasvalintojen tekeminen kaupungin vuokra-asuntoihin HENKILÖREKISTERISELOSTE Rekisterin nimi: Rekisterinpitäjä: Vuokra-asuntohakemusrekisteri Keuruun Vuokra-asunnot liikelaitos Osoite: PL 125 42701 Keuruu Rekisteriasioita hoitavat henkilöt Vastuuhenkilö,

Lisätiedot

AKEn tilannekatsaus. Sisältö. ATJ:n kenraaliharjoitukset. Yliheitto eli siirtyminen LTJ:stä ATJ:hin. ATJ:n tuotantokäytön vaiheistettu aloitus

AKEn tilannekatsaus. Sisältö. ATJ:n kenraaliharjoitukset. Yliheitto eli siirtyminen LTJ:stä ATJ:hin. ATJ:n tuotantokäytön vaiheistettu aloitus AKEn tilannekatsaus Kyselyjälleenmyyjien koulutustilaisuus 6.9.2007 Sisältö ATJ:n kenraaliharjoitukset Yliheitto eli siirtyminen LTJ:stä ATJ:hin ATJ:n tuotantokäytön vaiheistettu aloitus 2 Kenraaliharjoitus

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 16.03.2009 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Tampereen kaupunki/tampereen

Lisätiedot

Pohjantähden sähköinen vakuutushakemus Koulutus- ja esittelymateriaali

Pohjantähden sähköinen vakuutushakemus Koulutus- ja esittelymateriaali Laturi Pohjantähden sähköinen vakuutushakemus Koulutus- ja esittelymateriaali Laturi on Pohjantähden selainpohjainen vakuutushakemusjärjestelmä, jolla välitetään liikenne- ja ajoneuvovakuutushakemukset

Lisätiedot

Yhdistetty henkilötietolain 10 :n mukainen rekisteriseloste ja 24:n mukainen informointilomake

Yhdistetty henkilötietolain 10 :n mukainen rekisteriseloste ja 24:n mukainen informointilomake Silmäaseman asiakasrekisterin rekisteriseloste 3.1.2018 Yhdistetty henkilötietolain 10 :n mukainen rekisteriseloste ja 24:n mukainen informointilomake 1 Rekisterinpitäjä Silmäasema Optiikka Oy Y-tunnus

Lisätiedot

Lastenvalvojan rekisteriseloste

Lastenvalvojan rekisteriseloste Lastenvalvojan rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT 5. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 6. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Lisätiedot

KILPAILUTTAMO PALVELU

KILPAILUTTAMO PALVELU YLEISET KÄYTTÖEHDOT LAATIMALLA, ESIKATSELEMALLA, SELAAMALLA, LÄHETTÄMÄLLÄ, VASTAANOTTAMALLA TAI LUKEMALLA TARJOUSPYYNNÖN KILPAILUTTAMO:N WWW-SIVUILTA (MYÖHEMMIN PALVELU) SEN LAATIJA (MYÖHEMMIN ASIAKAS)

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta annettua lakia. Lakiin tehtäisiin

Lisätiedot

Vakuutusalan ja AKE:n ATJ-työryhmän kokous 1/2005 (9.8.2005)

Vakuutusalan ja AKE:n ATJ-työryhmän kokous 1/2005 (9.8.2005) Vakuutusalan ja AKE:n ATJ-työryhmän kokous 1/2005 () Pöytäkirja Aika: klo 9.00-11.10. Paikka: AKE/Diesel Läsnä: Lauri Linna LVK / Asiantuntija Markku Kallio Lähivakuutus / Asiantuntija Eero Viitanen Pohjantähti

Lisätiedot

BOTNIA ARC LIIKENNESEMINAARI 19.2.2014. Liikenneväylien merkitys Suomen elinkeinoelämälle

BOTNIA ARC LIIKENNESEMINAARI 19.2.2014. Liikenneväylien merkitys Suomen elinkeinoelämälle BOTNIA ARC LIIKENNESEMINAARI 19.2.2014 Liikenneväylien merkitys Suomen elinkeinoelämälle Ylijohtaja Matti Räinä Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Valtionhallinnon muutokset koskien

Lisätiedot