Suoramarkkinointikumppanien koulutustilaisuus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suoramarkkinointikumppanien koulutustilaisuus 11.1.2011"

Transkriptio

1 Suoramarkkinointikumppanien koulutustilaisuus Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Koulutustilaisuuden ohjelma Ajankohtaista Trafista (Hanna Hakanen) dia 3 Trafin tilastot (Pasi Kilpelä) dia 8 Käytännesäännöistä (Kirsi Pulkamo) dia 18 Poimintakriteerit (Kirsi Pulkamo) dia 31 Lupahakemuksen tiedot ja kontrollikirjeet (Soili Seppinen) dia 43 Recall- eli takaisinkutsukampanjat (Mari Saranpää) dia 54 Asiakasrekisterin päivitys (Soili Seppinen) dia 61 Suoramarkkinointipalvelujen hinnasto (Aino Varhimo) dia 66

2 Trafin uusi organisaatio Hanna Hakanen Suoramarkkinointikumppanien koulutustilaisuus Organisaatiomuutos - taustaa Alueellistaminen Rovaniemelle siirretään yhteensä 95 henkilötyövuotta 40 henkilötyövuotta vuoden 2013 loppuun mennessä ja 55 henkilötyövuotta vuoden 2015 loppuun mennessä. Lappeenrantaan siirretään 20 henkilötyövuotta Vuoteen 2015 loppuun mennessä Tuottavuusohjelma Trafin henkilötyövuosiraamiksi on asetettu 516 henkilötyövuotta Virastouudistuksessa luku oli vielä 531 Uudet tehtävät Trafille on tulossa vuoteen 2015 mennessä arviolta yli henkilötyövuoden verran uusia tehtäviä 4

3 Organisaatiouudistuksen tavoitteet Turvallisuuspainotteiset ja rekisteripainotteiset toiminnot ovat selkeästi erillisiä kokonaisuuksia Rovaniemelle siirtyvät toiminnot keskitetään Rekisteripalveluihin Asiakas- ja kumppanilähtöisyys korostuvat uudessa organisaatioissa Ylijohtajien vastuualueiden muuttaminen on esimerkki jatkuvasta kehittämisestä. Tehtäväkuvien muutoksia on organisaation kaikilla tasoilla. Kehitysmyönteisyys on yksi arvomme. Tuottavuus ja alueellistamistavoitteiden saavuttamiselle ei ole vaihtoehtoja 5 Trafin organisaatio A s i a k k a a t ja s i d o s r y h m ä t Sääntely ja valvonta Ylijohtaja Tuomas Routa Rekisteripalvelut Ylijohtaja Olli Lindroos Ilmailu Ylijohtaja Kim Salonen Strategia ja hallinto Ylijohtaja Marko Sillanpää Viestintä Riitta-Liisa Linnakko Pääjohtaja Kari Wihlman 6

4 Rekisteripalvelut toimialan organisaatio osastot ja yksiköt Ylijohtaja Olli Lindroos Liikennerekisterit (72) Janne Huhtamäki Trafitieto (42) Hanna Hakanen Tietohallinto (51) Marko Myllyniemi Liikennevälineiden rekisteröinti Simo Karppinen Tietopalvelut Aino Varhimo Sovellushallinta Raija Ikeda Pätevyysrekisterit Jukka Harjula Asiointipalvelut Simo Karlsson Infrastruktuuri ja Tukipalvelut Janne Heinonen Ajoneuvoverotus Nelly Rontti ICT-kehitys Markus Anttila = Rovaniemi 7 Trafin tilastot Pasi Kilpelä Suoramarkkinointikumppanien koulutustilaisuus

5 Trafin tilastot Trafi tuottaa tilastotietoja eri liikennemuodoista Tieliikenne Merenkulku (meriturvallisuus) Ilmailu Rautatiet Tieliikenteen tilastot Säännöllisesti julkaistavat tilastot Ajoneuvokanta Ajoneuvojen ensirekisteröinnit Luovutetut ja voimassaolevat ajokortit Kuljettajantutkinnot (ajo- ja teoriakokeet) Tilastojen tuottaminen ja toiminnan koordinointi on keskitetty Trafitiedolle Yhteistyö Tilastokeskuksen kanssa Tiivistä, tilastotuotanto ostetaan Tilastokeskukselta Tiedon jälleenmyyjät (Trafin yhteistyökumppanit) tuottavat maksullisia tilastoja yritysten omaan käyttöön

6 Meriturvallisuuden tilastot Säännöllisesti julkaistavat tilastot Kauppalaivatilasto Kauppalaivaston kuukausitilasto Suomen kauppalaivasto Merimiestilasto Suomalaisten varustamoiden ulkomaille rekisteröidyt ja ulkomailta aikarahtaamat alukset Yhteistyö Tilastokeskuksen kanssa Tilastokeskukselle toimitetaan tilastotietoja kerran vuodessa weblomakkeella (Eurostat), ja joitain tietoja julkaistaan Tilastollisessa ja Liikennetilastollisessa vuosikirjassa Tilastot tuotetaan merimies- ja alusrekisterien tiedoista Pienempimuotoisia, ei julkaistavia, tilastoja/raportteja tuotetaan myös yksiköissä Tilastoja voidaan tilata Trafilta maksuasetuksessa määritettyyn hintaan Ilmailun tilastot Tilastot Lentotunnit Suomessa rekisteröidyt ilma-alukset Suomalaisille ilma-aluksille sattuneet onnettomuudet Suomessa ja suomalaisille ilma-aluksille tapahtuneissa onnettomuuksissa kuolleet ja loukkaantuneet Lentokelpoisuus Lentotoiminta Koulutukset ja lupakirjat Ilmailulääketiede Julkaisu netissä ja vuosikertomuksessa, ei erillisiä painettuja tilastojulkaisuja Yhteistyö Tilastokeskuksen kanssa Vähäistä, mm. Liikennetilastollinen vuosikirja, jossa muutama tilastotaulukko

7 Rautateiden tilastot Rautateiden tilastotuotanto on suhteellisen pientä Toimiala kokoaa vuosittaisen turvallisuusraportin, joka toimitetaan Euroopan rautatievirastolle ja LVM:lle Raportti sisältää turvallisuuteen liittyviä tilastotietoja, mm. onnettomuustietoja Tiedot kerätään alan toimijoilta, kuten VR ja RHK Rautateiden omista järjestelmistä saadaan yksittäisiä lukuja, mm. kaluston määrästä tietoja ei julkaista esim. nettisivuilla Ei yhteistyötä Tilastokeskuksen kanssa Tieliikenteen tilastotoiminnan toimijat Tieliikenteen tilastotoiminnassa on mukana useita toimijoita Trafi Tilastokeskus Trafin yhteistyökumppanit DMP Diesel Oy Edita Prima Oy Itella Asiakkuusmarkkinointi Oy DirektMedia 121 Oy Asiakkaat Trafin sidosryhmät, mm. LVM Viranomaiset Autontuojat Media Yritykset Yksityishenkilöt

8 Tieliikenteen tilastotoiminnan käsitteitä Trafin ja yhteistyökumppanien tuottamien tilastojen ero Trafi tuottaa tilastoja, joilla on ns. yhteiskunnallista merkitystä, asiakkaina mm. viranomaiset, media ja kansalaiset Kumppanit tuottavat maksullisia tilastoja yritysten omaan käyttöön Tilaston ja analyysin ero Tilasto on massatietoa, joka ei koskaan sisällä ajoneuvojen yksilöintitietoja Analyysi on osoitteiden myyntiin johtava suoramarkkinoinnin tuote Tieliikenteen tilastotoiminnan käytännöt Trafin tilastotoiminnan pelisäännöt Trafi hoitaa omien sidosryhmiensä tilastopyynnöt itse Jos aineistoa ei löydy Trafista valmiina, se teetetään Tilastokeskuksella Yritysten tilastopyynnöt hoidetaan työtilanteen salliessa Trafissa, jos aineisto löytyy valmiina Jos aineistoa ei löydy Trafista valmiina, asiakas käännytetään kumppaneiden puoleen Yksityishenkilöiden tilastopyynnöt hoidetaan Trafissa, jos aineisto löytyy valmiina Jos aineistoa ei löydy Trafista valmiina, asiakas käännytetään Tilastokeskuksen puoleen

9 Trafin tilastot - Ajankohtaista Tieliikenteen tilastoinnin muutokset 2011 Uusia ensirekisteröinti- ja kantatilastoja CO2-päästöjä, liikennekäytöstä poistettuja ajoneuvoja ja lopullisesti poistettuja ajoneuvoja koskien Kuljettajantutkintotilastojen ajo- ja teoriakokeiden luokittelua laajennetaan avaamalla ns. raskaat luokat luokkakohtaisiksi tilastoiksi Meriturvallisuuden tilastoinnin muutokset 2011 Tilastotuotanto siirretään alihankintana Trafilta Tilastokeskukselle, selvitystyö käynnissä. Suoramarkkinoinnin käytännesäännöt Kirsi Pulkamo Suoramarkkinointikumppanien koulutustilaisuus

10 Yleistä Käytännesäännöt ajoneuvoliikennerekisteritietojen käytöstä suoramarkkinointipalveluiden tuotantoon Löytyy kumppanit-sivustolta Viimeisin versio Yleistä PS: jokaisella oikeus saada tietoja ajoneuvoliikennerekisteristä Poikkeuksista säädetty laissa ajoneuvoliikennerekisteristä (541/2003) Hakijan ilmoitettava tietojen käyttötarkoitus, suojaustapa ja muut tarvittavat tiedot Ei koske yksittäisluovutuksia eikä tilastotietoja Tiedonluovutus suoramarkkinointiin säännelty ALR-lain 19 :ssä Lisäksi otettava huomioon henkilötietolaki (523/1999) ja laki viranomaistoiminnan julkisuudesta (621/1999)

11 Yleistä Suoramarkkinointipalvelut Osoitepoiminnat suoramarkkinointiin ja mielipide- sekä markkinatutkimuksiin Osoitteet markkinointimateriaalin lähettämiseen Osoitteet, joiden perusteella haetaan numerot telemarkkinointiin Asiakasrekisteripäivitykset Yrityksen ajoneuvokantapoiminta suoramarkkinointi- ja myynninedistämistarkoituksiin Analyysipalvelut Teknisten tietojen poiminta Tietojen käyttötarkoitus ALR-laki 19 3 mom. Luonnollisten henkilöiden tietoja voidaan käyttää em. tarkoituksiin, kun toiminta, johon tietoja pyydetään luovutettavaksi liittyy liikenneturvallisuuteen, ajoneuvoihin, ajoneuvoliikenteeseen tai sen aiheuttamiin ympäristöhaittoihin

12 Suoramarkkinoinnin tarkoitus - kielteinen kanta Tietoja ei ole luovutettu esim. seuraaviin tarkoituksiin Varainhankinta Markkinoitavan tuotteen kylkiäinen (esim. heijastin) liittyy ALRlain mukaiseen toimintaan, mutta varsinainen tuote/palvelu ei. Tuote/palvelukokonaisuus, josta osa liittyy ALR-lain mukaiseen toimintaan, mutta ko.tuotetta/palvelua ei ole mahdollista hankkia erikseen Autoilun ja alkoholin yhdistäminen Rahoitustuote, joka ei suoraan/pelkästään liity ajoneuvon hankintaan. Luovutuksen ja käytön ehtoja -Yleiset Tietojen luovuttajan on toimitettava tietolupa hakijalle tiedoksi Tarvittaessa myös tietojen käytön ehdot tiedoksi myös tekniselle käsittelijälle (esim. painotalo, puhelinmarkkinointiyritys) Tietojen sähköinen luovutus Suojattava riittävän vahvalla salauksella tai Toimitettava suojatun yhteyden avulla tai muutoin suojattuna Tietoja saa käyttää vain luvan mukaiseen käyttöön. Tietoja ei saa tallentaa pysyvästi Tietoja ei saa luovuttaa edelleen kolmannelle Poikk. Luovutus tekniselle käsittelijälle (mainittava hakemuksella)

13 Luovutuksen ja käytön ehtoja - Yleiset (2) Poimittujen tietojen käyttöaika yleensä 2 kk Tiedot pysyvät ajantasaisina Perustellusta syystä pidempi käyttöaika mahdollinen, esim. laajat soittokampanjat Tiedot on käytön jälkeen hävitettävä Myös seurantalistan tiedot Luovutuksen ja käytön ehtoja - Postitus Jokaisesta postituksesta tulee lähettää Trafiin kontrollikirje Lähetyksen päällä ei saa olla näkyvissä sekä henkilön nimi että rekisteri- tai valmistenumero Yritysajoneuvojen postitus voidaan tarvittaessa osoittaa yritykselle ja auton abc-123 haltijalle Osoitelähde mainittava postituksessa: Osoitelähde: Ajoneuvoliikennerekisteri, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, PL 320, Helsinki, puh Tietojen tekninen toimitus: Yritys Oy, Pl XX, XXX Mainittava, jos osoitteiston luontiin käytetty lisäksi jotain muuta rekisteriä

14 Luovutuksen ja käytön ehtoja - Telemarkkinointi Mikäli kampanja aiheuttaa kohtuuttomasti negatiivista palautetta, Trafilla oikeus peruuttaa telemarkkinointiin annettu tietolupa Kohderyhmään ei saa sisältyä alaikäisiä eikä yli 75- vuotiaita Tietolähteen ilmoittaminen Kysyttäessä ilmoitettava, että ainoastaan nimi- ja osoitetieto poimittu ajoneuvoliikennerekisteristä Luovutuksen ja käytön ehtoja - Sähköinen markkinointi Edellyttää henkilön etukäteen antamaa nimenomaista suostumusta Rekisteritietojen perusteella haettuihin puhelinnumeroihin ei voi lähettää tekstiviestitai multimediamarkkinointiviestejä Jos olemassa lain edellyttämä suostumus, voidaan ajoneuvoliikennerekisterin tietoja käyttää kohdentamiseen Edellyttää myös muiden luovutusten edellytysten täyttymistä Yritykset Voidaan lähettää ilman etukäteistä suostumusta Edellyttää, että perusteltua henkilön työtehtävien perusteella ja markkinointi yrityksille suunnattua Vastaanottajia tulee aina informoida oikeudesta kieltää ko. markkinointi jatkossa

15 Rekisteritietojen luovutuskiellot Tietojen käsittelyssä noudatettava erityistä huolellisuutta, etenkin henkilötietoja käsitellessä Turvakiellollisen tietoja ei luovuteta missään yhteydessä Henkilön sitä anoessa ja perusteltu syy epäillä, että tietojen luovutus vaarantaa henkilön tai hänen perheensä terveyttä tai turvallisuutta Osoitteenluovutus- tai suoramarkkinointikiellolliset ohitetaan suoramarkkinointipoiminnoissa Henkilökohtaisesta pyynnöstä Takaisinkutsuissa Trafi postittaa kutsun jälleenmyyjän puolesta Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto ry:n Robinsonkiellot suositellaan otettavaksi huomioon Seurantalista Muiden tietojen lisäksi mahdollista luovuttaa ajoneuvon tietoja ns. seurantalistalla Tietojen oltava tarpeellisia kampanjan tai tutkimuksen analysoinnin tai seurannan kannalta Vain taustatietona kampanjan tai tutkimuksen seurantaan Tarve ilmoitettava lupahakemuksella Osa kampanjarekisteriä Esim. tietojen hävittäminen

16 Poimintakriteereistä Kirsi Pulkamo Suoramarkkinointikumppanien koulutustilaisuus Yleistä Otantaperusteiden ryhmittely Henkilötiedot Laki ajoneuvoliikennerekisteristä (541/2003) 19 4 mom. Ajoneuvojen tiedot VNA ajoneuvorekisterin tiedoista (1116/2003) 23 32

17 Henkilötiedot Osoite tai muu yhteystieto Puhelinnumero ja sähköpostiosoite ei rekisterissä Kotikunta Ikä Sukupuoli Äidin- tai asiointikieli Aineistossa vain tieto asiointikielestä Ajokorttiluokka Ajokortin myöntämisajankohta Yksi muu henkilöön liittyvä tunnistetieto Esim. ADR-ajolupa Ikä poimintakriteerinä Ikä sallittu poimintaperuste Ei kuitenkaan tarkka syntymäaika Voidaan tehdä poiminta esim. kuukauden sisällä vuosia täyttävät Merkkipäivään ja ikään ei saa viitata markkinointikirjeessä Alaikäiset Jos kohderyhmään tarve poimia alaikäisiä, mainittava hakemuksessa 15-vuotta täyttäneille voidaan markkinoida tuotteita, joiden ostamisesta henkilö voi itse päättää hankkimillaan rahoilla ja joita hän on oikeutettu käyttämään Lisäksi yhteiskunnalliseen tiedottamiseen liittyvää materiaalia Ei saa markkinoida rahoitusmahdollisuutta Ei saa poimia telemarkkinoinnin kohderyhmään

18 Ajoneuvojen tiedot Otantaperusteet: Ajoneuvon yksilöintitiedot (13 ) Tekniset tiedot (14 ) Hyväksyntätiedot (15 ) Muut ajoneuvon tunnistetiedot (23 :n luettelo) Ajoneuvojen tiedot: Ajoneuvon yksilöintitiedot (13 ) Valmistenumero Hyväksyntänumero Ajoneuvon väri

19 Ajoneuvojen tiedot: Tekniset tiedot (14 ) Yleiset rakenneominaisuudet Varusteet Mitat Massa Moottori Voimansiirto Akselisto Ohjaus Jarrut Kori Korityyppitieto (esim. farmari, sedan, hatchback) valmistajan ilmoittama tieto -> ei voida Trafissa muuttaa. Turvavarusteet Kytkentä Polttoaineen kulutus Päästöjä vähentävät laitteet Päästöt Ajoneuvojen tiedot: Hyväksyntätietoja (15 ) Ajoneuvoluokka Luokittelu perustuu ajoneuvolakiin (1090/2002) Esim. M1=henkilöautot, M2-M3=linja-autot, N1= pakettiautot, N2-N3=kuorma-autot, O=perävaunut Ajoneuvoryhmä Ajoneuvoluokan alaluokitus (esim. museoajoneuvo, sairasauto, kirjastoauto)

20 Ajoneuvojen tiedot: Hyväksyntätietoja (15 ) Tyyppihyväksyntänumero, versio, variantti Tyyppikoodi Kansallinen tyyppikoodi, joka yksilöi tyypin. Pituus 10 merkkiä. Tyyppinimi Valmistajan tyypille antama nimi, joka on yksiselitteinen tyypille, mutta ei yleisesti tunnettu. Yksi tyyppinimi voi sisältää useita kaupallisia nimiä. Merkki (kooditettu ja selväkielinen) Kaupallinen nimi Muut ajoneuvon tunnistetiedot (23 ) Haltijuussuhteen laatu Ajoneuvon maahantuontitapa Rekisteröinti- ja käyttöönottopäivä Käyttötarkoitus Liikennevakuutusyhtiö Hyväksyntä- tai katsastuslaji Hyväksyntä- tai katsastuspvm ja paikka sekä yksi muu tunnistetieto Esim. rekisteritunnus

21 Kielletyt poimintakriteerit Poiminnan tulos ei saa vaarantaa rekisteröidyn yksityisyyden suojaa, etuja tai oikeuksia taikka valtion turvallisuutta Kiellettyjä kriteereitä esim. Anastustiedot Kiinnitystiedot takavarikkotiedot Invalidiajoneuvot Verotiedot Vakuutuksen maksutiedot Tarkka syntymäaika Yksilöity yritys (y-tunnus) ei voi olla poimintaperuste Voidaan kuitenkin poimia esim. yrityksen ajoneuvokannan määrätiedon perusteella (esim. yli 10 ajoneuvoa) Poimintakriteereihin viittaaminen materiaalissa Materiaalissa ei saa viitata käytettyihin poimintakriteereihin Vastaanottajat saattaisivat kokea yksityisyyttään loukatun (esim. optikon näöntarkastukset) Merkin/mallin käyttämiseen poimintakriteerinä voidaan viitata yleisellä tasolla. Esim. Hyvä Audi A6:n uusi omistaja Myös katsastusajankohtaan voidaan viitata Mikäli ajoneuvon yksilöinti on tarpeen, voi kirjeen sisällä olla rekisteritunnus tai valmistenumero Esim. takaisinkutsut, katsastuskutsut Vastaanottajan ajoneuvotietojen tulostamisesta materiaaliin sovittava erikseen (esim. lupahakemuksella)

22 Lupahakemuksen tekeminen Soili Seppinen Suoramarkkinointikumppanien koulutustilaisuus Yritys-Suomi -verkkopalvelu Lomakkeet, joilla lupahakemukset Trafille tehdään, löytyvät osoitteesta joka on Työ- ja elinkeinoministeriön koordinoima verkkosivusto. Lomakkeella G202 Trafin sopimuskumppani hakee asiakkaalleen lupaa suoramarkkinoinnin osoiteluovutuksiin ja lomakkeella G203 oikeutta hakea yksittäisen ajoneuvon tietoja kyselypalveluna. Lomakkeella G203 haetaan myös lupaa tilastotoimituksiin. Yritys-Suomi -verkkopalvelusta lomakkeet välittyvät suoraan Trafin sähköiseen asianhallintajärjestelmään 44

23 Tulevia muutoksia alkaen Suoramarkkinointilupahakemuksella on jatkossa mahdollisuus ilmoittaa neljä sähköpostiosoitetta, joihin lupapäätös halutaan toimitettavan tiedoksi Automaattisen lupapäätössähköpostiviestin otsikointi muuttuu. Viestin aihe-kenttään tulee sen asiakkaan nimi, jolle lupaa on haettu. 45 Lupahakemuksen tekemisestä - asiakasrekisterin päivitys Asiakasrekisterin päivityksiin tulee aina hakea erillinen lupa. Niitä ei voi tehdä asiakkaalle jo mahdollisesti aiemmin myönnetyllä luvalla, vaikka lupaa olisi haettu moniin eri käyttötarkoituksiin. Asiakasrekisteriä päivitettäessä kyseiseen rekisteriin päivitettävät tiedot tulee yksilöidä lupahakemuksella 46

24 Lupahakemuksen tekeminen - poimintakriteerit Poiminnoissa käytettävät poimintakriteerit tulee kirjoittaa auki. Mikäli samalla luvalla on tarkoitus tehdä useita poimintoja eri aikoina, tulee poimintakriteerit kirjoittaa riittävän väljästi, mutta kuitenkin eritellysti. Esim. käytetään maantieteellisiä/alueellisia, omistajan/haltijan ikään tai sukupuoleen liittyviä poimintakriteereitä. Ei tarvitse eritellä maakuntia/postinumeroalueita tai yksilöidä kohderyhmää ikäryhmittäin Myös tilastotoimituksissa toimitettavien tilastojen sisältö tulee ilmoittaa hakemuksella Esim. ensirekisteröinnit maakunnittain 47 Lupahakemuksen tekeminen -jatkoa Hakemukselle ei tule kirjoittaa käytettäväksi poimintakriteereinä nimeä ja osoitetta, jotka ovat luovutettavia tietoja Jos toiminta liittyy muuhun kuin liikenneturvallisuuteen, ajoneuvoihin, ajoneuvoliikenteeseen, ajoneuvoliikenteen aiheuttamiin ympäristöhaittoihin tai ajoneuvon kuljettamiseen, tulee ajoneuvoliikennerekisterin käyttötarve tietolähteenä perustella riittävästi 48

25 Lupahakemuksen tekeminen - päätöksen voimassaoloaika Ei myönnetä toistaiseksi voimassa olevia tietolupia suoramarkkinointitarkoituksiin (max. 2 v) Tällä halutaan varmistaa mm. se, että loppuasiakas miettii määräajoin millaisiin kampanjoihin ajoneuvoliikennerekisterin tietoja todella tarvitaan 49 Lupahakemuksen tekeminen - Lisätietoja -kenttä Hakemuksen Lisätietoja-kentän teksti ei tule näkyviin päätökselle. Lisätiedoissa voidaan tarvittaessa viitata aiemman lupapäätöksen diaarinumeroon tai kertoa Trafille mahdollisen alihankkijan käyttö. Jälleenmyyjällä on Trafin kanssa solmitun sopimuksen ehtojen mukaisesti oikeus käyttää palvelujensa tuottamiseen alihankkijaa. Jälleenmyyjän on sopimuksen mukaisesti hyväksytettävä alihankkijansa Trafilla. Jälleenmyyjän tulee ilmoittaa Trafille alihankkijayritys ja tämän y-tunnus sekä alihankkijan rooli (esim. painotalo, telemarkkinoinnin suorittaja tai tekninen toteuttaja) palvelun tuottamisessa 50

26 Lupahakemuksen tekeminen -jatkoa Koska jatkossa hakemuksella on mahdollisuus omassa kentässään ilmoittaa 4 eri sähköpostiosoitetta, joihin lupapäätös halutaan toimitettavan tiedoksi, ei Lisätietoja-kentässä enää tarvitse ilmoittaa tällaisia toimitusosoitteita Lupapäätös lähtee siihen sähköpostiosoitteeseen, joka hakemukselle on kirjoitettu. Jos osoitteessa on kirjoitusvirhe, ei päätös mene perille. Mikäli lupahakemuksiin tai liittyen niiden käsittelyyn Trafissa ilmenee kysymyksiä, tulee kysymykset lähettää osoitteeseen 51 Lupahakemuksen tekeminen -Toimitustapa Lomakkeella Toimitustapa paperi, johtuu siitä, että Yritys Suomi verkkopalvelussa sähköinen toimitustapa edellyttää hakijan vahvaa tunnistautumista henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla. Päätökset toimitetaan joka tapauksessa sähköisesti allekirjoitettuina sähköpostilla pdf-muodossa. 52

27 Kontrollikirjeet ja osoitelähdemerkintä Kontrollikirjeet tulee toimittaa Trafille Rovaniemelle osoitteeseen, Kirsi Pulkamo, PL 9, ROVANIEMI Kontrollikirjeissä tulee olla osoitelähdemerkintä Kumppanit-sivustolta löytyvän ohjeistuksen mukaisesti eli Osoitelähde: Ajoneuvoliikennerekisteri, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, PL 320, Helsinki, puh "Tietojen tekninen toimitus: Yritys Oy, PL X, 0000 XXX" 53 Recall- eli takaisinkutsukampanjat Mari Saranpää Suoramarkkinointikumppanien koulutustilaisuus

28 Takaisinkutsuihin yksilöidyt tietoluvat Tietolupahakemuksella on haettava yksilöityä tietolupaa takaisinkutsukampanjoihin. Ei voi hakea kullekin yritykselle yleistä lupaa takaisinkutsukampanjoita varten. Yhdellä luvalla voi hakea lupaa useammalle eri kampanjalle ja useammalle saman kampanjan postitukselle. Takaisinkutsukampanjan postituksissa huomioitavaa Lähetyksen päällä ei saa olla näkyvillä sekä omistajan/haltijan nimi että rekisteritunnus tai valmistenumero, mutta molemmat tiedot voivat olla lähetyksen sisällä. Kutsu on lähetettävä ajoneuvon täysikäiselle haltijalle, jos ajoneuvon omistaja on alaikäinen.

29 Tietolupahakemukseen yksilöitäviä asioita Takaisinkutsun toteutusta varten tietolupahakemukseen on yksilöitävä erityisesti seuraavat asiat: Tietolupahakemuksessa on mainittava recall tai takaisinkutsu Tietojen käyttötarkoitus kentässä. Samassa kentässä on kerrottava lyhyesti takaisinkutsun kohde tai syy. Tietolupahakemuksen liitteeksi voi liittää kopion takaisinkutsukirjeestä ja valmistenumerolistauksen. Kiellollisten vastaanottajien käsittely Kumppanin on ehdottomasti toimitettava takaisinkutsukirjeet myös tietojenluovutusrajoitusten alaisille omistajille/haltijoille. Kiellollisten vastaanottajien käsittely Tiedot valmistenumeroista, joita tai joiden omistajia/ haltijoita kumppani ei löydä otoksessa, kumppani lähettää osoitteeseen Trafi hakee valmistenumeroiden perusteella nimi- ja osoitetiedot ja palauttaa tiedot markkinointi- ja osoitteenluovutuskiellon tehneiden osalta ko. postituksen lähettämistä varten.

30 Poimintapyyntö Trafiin takaisinkutsukirjeen vastaanottajista Kumppanin on lähetettävä - osoitteeseen ainoastaan sellaiset valmistenumerot, joiden omistaja- ja haltijatiedot ovat tietojenluovutusrajoitusten alaisia tietoja. Kaikkia takaisinkutsukampanjan alaisia valmistenumeroita ei saa lähettää poimittavaksi Trafiin. Turvakiellollisille henkilöille takaisinkutsukirjeet lähetetään Trafista Turvakiellollisten omistajien tai haltijoiden osuessa takaisinkutsukampanjan vastaanottajiksi, lähtevät takaisinkutsukirjeet Trafista. Kumppanin on lähetettävä kopio takaisinkutsukirjeestä Trafiin, jotta se voidaan välittää vastaanottajalle. Turvakiellollisten takaisinkutsukirjepostituksissa käytetään Trafin kirjekuoria.

31 Asiakasrekisterin päivitys Soili Seppinen Suoramarkkinointikumppanien koulutustilaisuus Asiakasrekisterin päivittäminen Rekisteristä voidaan ALR-lain mukaan luovuttaa tietoja asiakasrekisterin yhteystietojen ja ajoneuvon tietojen päivittämiseen. Asiakasrekisterinpitäjän harjoittaman toiminnan on liityttävä liikenneturvallisuuteen, ajoneuvoihin, ajoneuvoliikenteeseen tai sen aiheuttamiin ympäristöhaittoihin taikka ajoneuvon kuljettamiseen. Asiakasrekisterin päivitys lähtee aina henkilöstä, ei ajoneuvosta Rekisteröityjen tiedoista voidaan päivittää muuttunut nimi- ja osoitetieto. Oikeushenkilön tietoihin voidaan viedä yritys- ja yhteisötunnus 62

32 Asiakasrekisterin päivittäminen -jatkoa Asiakasrekisteriin voidaan päivittää ne ajoneuvon tekniset tiedot, joita rekisteri jo sisältää ja joita tarvitaan asiakkuuden hoitamisessa. Jos asiakasrekisterissä on tieto asiakkaan ajoneuvosta, mutta ajoneuvon tietoihin ei sisälly jotain yksittäistä ajoneuvon tietoa, jota tarvitaan asiakkuuden hoidossa, on tämä mahdollista lisätä asiakasrekisteriin esim. päästö- tai käyttövoimatieto Vaikka asiakasrekisterissä on tieto asiakkaan ajoneuvosta, ei rekisteröidyn uuden ajoneuvon tietoa voi ilman asiakkuutta tai asiallista yhteyttä asiakasrekisterin pitäjään päivittää. Rekisteriin voidaan viedä tieto siitä, että ko. ajoneuvo ei ole enää asiakkaan omistuksessa/ hallinnassa. 63 Asiakasrekisterin päivittäminen -jatkoa Uusia asiakkaita ei voi päivittää asiakasrekisteriin rekisterinpitäjän hallussa olevien ajoneuvotietojen perusteella Ilman asiakkuutta tai muuta vastaavaa yhteyttä rekisterinpitäjään ei ajoneuvon uutta omistajaa/haltijaa voida viedä rekisteriin. Asiakkailta kerätyt rekisteritunnukset eivät muodosta asiakasrekisteriä. Asiakkaan tiedoissa olevan ajoneuvon muita omistajia ja haltijoita ei saa viedä asiakasrekisteriin. 64

33 Asiakasrekisterin päivittäminen -jatkoa Asiakasrekisterissä olevien asiakasyritysten ajoneuvomäärätieto on mahdollista viedä asiakasrekisteriin luokkatietona esim. ajoneuvoluokittain määräluokka esim. 1-5 henkilöautoa Tältä osin katsotaan, että tämä ei vaaranna yritysten yksityistä liike- ja ammattisalaisuutta 65 Suoramarkkinointipalvelujen hinnasto Aino Varhimo Suoramarkkinointikumppanien koulutustilaisuus

34 Suoramarkkinointipalveluiden hinnasto Kiinteät veloitukset Osoitepalvelut Kaikki rekisteröinnit (B-to-C ja B-to-B) /kk Yksi sektori eli joko B-to-C tai B-to-B /kk Kuukausimaksu oikeuttaa tarjoamaan seuraavia ajoneuvoliikennerekisteritietoja hyödyntäviä suoramarkkinointipalveluita: osoitteistot asiakasrekisteripäivitykset kohdentamis- ja weedauspalvelut ulkoisten tietokantojen kanssa Analyysipalvelut 1000 /kk Kumppanilla on oikeus käyttää ja jalostaa tiedostoa "älykkäiden" palvelujen rakentamiseen, jotka mahdollistavat osoitemyynnin tueksi rakennettavat ja erikseen laskutettavat palvelut. Analyysipalvelujen tulee olla suorassa yhteydessä osoitemyyntiin ja painopisteen TraFin kannan jalostamisessa siten, että autojen ostaja on kohteena. Myyntisidonnaiset hinnat Suoramarkkinointia varten poimitut osoitteistot ja niitä tukevat seurantalistat Osoitehinta 0,08 /osoite Aiemmin poimitun osoitteiston uudelleenkäyttö 2 kk sisällä ensimmäisestä postituksesta (sama markkinointitoimenpide) Osoitehinta + 0,02 /osoite (+25%) Saman poiminnan jatkojalostus telemarkkinoinnin kontakti- ja seurantalistaksi Osoitehinta + 0,04 /osoite (+50%) Kalenterivuoden aikana tehtävistä asiakaslehden postituksista ensimmäiseen postitukseen sovelletaan normaalia postitushintaa ja seuraaviin kohdennushintaa lukuun ottamatta uusia kohderyhmään tulleita osoitteita, joista veloitetaan ensimmäisen postituskerran hinta.

35 Suoramarkkinointisopimuksella voi myynninedistämistarkoituksiin tarjota yrityksen ajoneuvokantapoimintaa. Tästä poiminnasta veloitetaan luovutettujen ajoneuvojen määrän mukaan ja yksikköhinta on sama kuin voimassaoleva osoitehinta. 0,08 /ajoneuvo Asiakasrekisterin päivitys Asiakasrekisteriin voidaan päivittää seuraavat tiedot: asiakkaasta: nimi, osoite ajoneuvosta: ne ajoneuvon tiedot, jotka päivitettävä asiakasrekisteri jo sisältää Tietuehinta 0,16 /päivitetty kontakti Kohdentamis- ja weedauspalvelut Palvelu mahdollistaa loppuasiakkaan asiakasrekisterin tai muun ulkopuolisen rekisterin kohdentamisen n rekisteriin. Tietuehinta 0,03 / kohdennettu osoitetieto Teknisten tietojen poiminta Teknisiä tietoja voi toimittaa suoramarkkinointisopimuksen tehnyt kumppani ja poiminta tehdään suoramarkkinointitiedostosta. Kaikista Teknisten tietojen poimintapalveluista tulee olla Liikenteen turvallisuusviraston hyväksymä palvelukuvaus. Hinnat Myyntisidonnainen hinta tietuehinta 0,10 /ajoneuvo Esimerkkejä teknisten tietojen poiminta palveluista: oman yrityksen ajoneuvojen katsastusajankohdat ensirekisteröintipäivät takuuajan määrittelemiseksi

Ilma-alusrekisteri ja tiedonluovutus

Ilma-alusrekisteri ja tiedonluovutus Ilma-alusrekisteri ja tiedonluovutus 19.11.2015 Päivi Karkkola Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Ilmailulaki (864/2014) Voimaan 7.11.2014 Ilmailulain 2 luku käsittelee ilma-alus- ja lupakirjarekisteriä

Lisätiedot

1. Rekisterinpitäjä Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisterin nimi Rekisterin käyttötarkoitus... 2

1. Rekisterinpitäjä Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisterin nimi Rekisterin käyttötarkoitus... 2 Rekisteriseloste Sisällys 1. Rekisterinpitäjä... 2 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö... 2 3. Rekisterin nimi... 2 4. Rekisterin käyttötarkoitus... 2 5. Rekisterin sisältämät tiedot... 2 6. Säännönmukaiset

Lisätiedot

Laki. väestötietolain muuttamisesta

Laki. väestötietolain muuttamisesta EV 27711998 vp - HE 192/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen Iaeiksi väestötietolain ja rekisterihallintolain 2 :n muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 192/1998 vp

Lisätiedot

Turvallisuuden tila tieliikenteessä

Turvallisuuden tila tieliikenteessä Turvallisuuden tila tieliikenteessä Liikenneturvallisuuspäivät 13.2.213 Anders Granfelt Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Esityksen sisältö Liikenteen Turvallisuusvirasto Trafi Historia Organisaatio

Lisätiedot

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Tavoitteemme & tahtotilamme Rakennamme Suomen liikennejärjestelmän turvallisuutta ja ympäristöystävällisyyttä kansainväliselle huipputasolle. Tavoitteen toteuttamiseksi

Lisätiedot

Moottoriajoneuvokanta 2015

Moottoriajoneuvokanta 2015 Liikenne ja matkailu 2016 Moottoriajoneuvokanta 2015 Ajoneuvokanta kasvoi vuonna 2015 Ajoneuvorekisterissä oli vuoden 2015 päättyessä 6 152 680 ajoneuvoa, joista liikennekäytössä oli 5 066 119 ajoneuvoa.

Lisätiedot

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Vaatimustenmukaisuus ylijohtaja Pekka Henttu Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Trafi Vaatimustenmukaisuustoimiala i i i Hallinto Pääjohtaja j Viestintä tä Sääntely Liikenne- järjestelmä Vaatimusten-

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi. Paperittoman ajoneuvon rekisteröintikatsastus ja rekisteröinti

Voimassa: Toistaiseksi. Paperittoman ajoneuvon rekisteröintikatsastus ja rekisteröinti 1 (7) Antopäivä: 28.12.2015 Voimaantulopäivä: 4.1.2016 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: TRAFI/49966/03.04.03.02/2015 Soveltamisala: Rekisteröintitehtävien

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi

Voimassa: Toistaiseksi 1 (7) Antopäivä: 17.06.2015 Voimaantulopäivä: 01.07.2015 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 863/2009 Muutostiedot: Soveltamisala: O-luokan ajoneuvot Sisällysluettelo

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 7.6.2011 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Salon kaupunki liikuntapalvelut

Lisätiedot

Tilastolain muutoksen vaikutukset aineistojen tutkimuskäyttöön. Seminaari 27.2.2014

Tilastolain muutoksen vaikutukset aineistojen tutkimuskäyttöön. Seminaari 27.2.2014 Tilastolain muutoksen vaikutukset aineistojen tutkimuskäyttöön Seminaari 27.2.2014 Tilastolain tarkoitus Lain tarkoitusta laajennettiin tilastotarkoituksen lisäksi koskemaan myös tietojen tutkimuskäyttö.

Lisätiedot

OPPILASREKISTERISELOSTE

OPPILASREKISTERISELOSTE OPPILASREKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 mukainen REKISTERISELOSTE ja lain 24 :n mukainen INFORMOINTI Laatimispvm: 2.1.2017 1. Rekisterinpitäjä Nimi Siikalatvan kunnan koulutuslautakunta /

Lisätiedot

Mahdollistamme hyvinvointia ja kilpailukykyä liikenteestä.

Mahdollistamme hyvinvointia ja kilpailukykyä liikenteestä. Mahdollistamme hyvinvointia ja kilpailukykyä liikenteestä. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Matti Latvalahti 1.4.2016 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Trafin toiminnan perusta 1.4.2016

Lisätiedot

SOTILASILMA-ALUSREKISTERI

SOTILASILMA-ALUSREKISTERI SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUN VIRANOMAISOHJE MILITARY AVIATION ADVISORY SIO-To-Lt-003 18.02.2010 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel. +358 299

Lisätiedot

Valmistajan edustajan prosessit. AKE-MP seminaari Björn Ziessler

Valmistajan edustajan prosessit. AKE-MP seminaari Björn Ziessler Valmistajan edustajan prosessit AKE-MP seminaari 6.9.2005 Björn Ziessler 9.9.2005 2 Tarve prosessien kuvauksille Valmistajan edustajan tyyppirekisteriotteella rekisteröidyt ja ennakkoilmoittamat ajoneuvot

Lisätiedot

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö. osoite: Teollisuuskatu 33, Helsinki. p

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö. osoite: Teollisuuskatu 33, Helsinki. p REKISTERISELOSTE 1 REKISTERISELOSTE Henkilötietolain (523/1999) 10 :n mukainen rekisteriseloste Rekisterinpitäjä FEON Oy Y-tunnus: 2733038-4 osoite: Teollisuuskatu 33, 00510 Helsinki kotipaikka: Helsinki

Lisätiedot

Tietosuojaseloste. Nimi ja vastuualue Vastaanoton sairaanhoitaja Yhteystiedot Anttilantie 2, 37470 Vesilahti Puh. 03 565 27000

Tietosuojaseloste. Nimi ja vastuualue Vastaanoton sairaanhoitaja Yhteystiedot Anttilantie 2, 37470 Vesilahti Puh. 03 565 27000 1 28.1.2015 Selosteen laadinta-/ tarkastuspvm. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Perusturvalautakunta Yhteystiedot (osoite, puhelin, sähköposti, fax) Suupantie 11, 33960 Pirkkala puh. 03 565 2400, fax 03 565 25072

Lisätiedot

Tietovarannot-toimiala

Tietovarannot-toimiala Tietovarannot Ylijohtaja Olli Lindroos Tietovarannot-toimiala Tietovarannot Liikennerekisterit Tietopalvelu Tietohallinto 2 johtavaa asiantuntijaa Kehityspäällikkö Liikenteen verotus 4 johtavaa asiantuntijaa

Lisätiedot

Aikuissosiaalityön rekisteriseloste

Aikuissosiaalityön rekisteriseloste Aikuissosiaalityön rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT 5. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 6. REKISTERIN PITÄMISEN

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS

REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS Päivitetty 15.09.2010 www.tietosuoja.fi 2 Sisällysluettelo 1. Mistä informointivelvoitteessa on kysymys 3 2. Ketä informointivelvoite

Lisätiedot

Lastenvalvojan rekisteriseloste

Lastenvalvojan rekisteriseloste Lastenvalvojan rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT 5. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 6. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Lisätiedot

MAISEMATYÖLUPAHAKEMUS (MRL 128 )

MAISEMATYÖLUPAHAKEMUS (MRL 128 ) 1. Kiinteistö, jota hakemus koskee 2. Hakijan tai hakijoiden tiedot Hakijana voi olla vain kiinteistön omistaja tai -haltija Koko tontti tai tila Kiinteistön postiosoite: Hakijan postiosoite Hakijan postiosoite

Lisätiedot

TALOUS- JA VELKANEUVONNAN REKISTERI

TALOUS- JA VELKANEUVONNAN REKISTERI Tietosuojaseloste -yhdistetty rekisteriseloste ja informaatioasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1.7.2014 1.Rekisterinpitäjä Nurmijärven kunta, sosiaalitoimi PL 7, 01901 Nurmijärvi 2. Rekisteriasioista

Lisätiedot

Katutapahtumajärjestelmä (Winkki-järjestelmä) REKISTERIN VASTUUHENKILÖ JA REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT

Katutapahtumajärjestelmä (Winkki-järjestelmä) REKISTERIN VASTUUHENKILÖ JA REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT REKISTERISELOSTE 1(5) SISÄLTÖ WINKKI-JÄRJESTELMÄ 1 REKISTERIN NIMI 2 REKISTERINPITÄJÄ 3 REKISTERIN VASTUUHENKILÖ JA REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT 4 REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 5 REKISTERIN PITÄMISEN

Lisätiedot

Tietosuojaseloste. 2a. Rekisterin voimassaoloaika Voimassa toistaiseksi

Tietosuojaseloste. 2a. Rekisterin voimassaoloaika Voimassa toistaiseksi 1 8.6.2015 Selosteen laadinta-/ tarkastuspvm. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Pirkkalan kunnanhallitus Yhteystiedot (osoite, puhelin, sähköposti, fax) Keskushallinnon kirjaamo Suupantie 11, 33960 Pirkkala keskushallinnonkirjaamo@pirkkala.fi

Lisätiedot

Asiakastietojen oikea käsittely turvaa liiketoimintasi. Autokauppa 2016

Asiakastietojen oikea käsittely turvaa liiketoimintasi. Autokauppa 2016 Asiakastietojen oikea käsittely turvaa liiketoimintasi Autokauppa 2016 Asiakastiedot ja -rekisterit Asiakas-, markkinointi- ja muita henkilörekistereitä säätelee henkilötietolaki ( HetiL ) Yleislaki, taustalla

Lisätiedot

Yksittäishyväksyntä ja komponenttiluettelo

Yksittäishyväksyntä ja komponenttiluettelo Yksittäishyväksyntä ja komponenttiluettelo Komponenttiluettelo ikkuna yleistä Täytetään KATSAssa yksittäishyväksynnän yhteydessä Ikkunalle pääsee siirtymään Navigointi-, Perustiedot - ja Katsastustapahtuma

Lisätiedot

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Päiväys: 25.6.2008 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Intrum Justitia Oy Y-tunnus

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Yleisten alueiden luparekisteri (Trimble Locus, elupa-järjestelmä, eservice)

Yleisten alueiden luparekisteri (Trimble Locus, elupa-järjestelmä, eservice) REKISTERISELOSTE 1(5) SISÄLTÖ TRIMBLE LOCUS ELUPAJÄRJESTELMÄ 1 REKISTERIN NIMI 2 REKISTERINPITÄJÄ 3 REKISTERIN VASTUUHENKILÖ JA REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT 4 REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 5 REKISTERIN

Lisätiedot

Datan avaamisen reunaehdot. Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat

Datan avaamisen reunaehdot. Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat Datan avaamisen reunaehdot Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat 19.1.2016 Perinteinen manuaalinen tietopalvelu 1. Asiakas kysyy/pyytää asiakirjoja käyttöönsä/ kopioita omaan

Lisätiedot

Seuraava katsastus 14 päivän kuluessa. Auto on yksittäin maahantuotu. Tuontimaa: Iso-Britannia. Matkamittarilukema on suuri auton ikään nähden.

Seuraava katsastus 14 päivän kuluessa. Auto on yksittäin maahantuotu. Tuontimaa: Iso-Britannia. Matkamittarilukema on suuri auton ikään nähden. Dirica.fi Hae auton tiedot AUDI A6, 2008 DIR-1 Ajoneuvovero erääntynyt Seuraava katsastus 14 päivän kuluessa. Auto on yksittäin maahantuotu. Tuontimaa: Iso-Britannia. Matkamittarilukema on suuri auton

Lisätiedot

2. Miksi keräämme käyttäjien tietoja? Fernando kerää ja käsittelee tiettyjä sivustonsa käyttäjien henkilötietoja, jotta:

2. Miksi keräämme käyttäjien tietoja? Fernando kerää ja käsittelee tiettyjä sivustonsa käyttäjien henkilötietoja, jotta: TIETOSUOJASELOSTE 1. Johdanto Avare Oy ("Avare") sitoutuu suojaamaan Fernando sivuston (sisältäen, mutta ei rajoittuen, seuraavan internetsivuston (http://fernando.fi) sekä kaikki siihen liittyvät keskustelufoorumit,

Lisätiedot

Tietosuojaseloste. Nimi ja vastuualue Liisa Almusa, varhaiskasvatuspäällikkö Suupantie 6 C, Pirkkala, liisa.almusa@pirkkala.fi, puh.

Tietosuojaseloste. Nimi ja vastuualue Liisa Almusa, varhaiskasvatuspäällikkö Suupantie 6 C, Pirkkala, liisa.almusa@pirkkala.fi, puh. 1 Selosteen laadinta-/ tarkastuspvm. 1.11.2015 1. Rekisterinpitäjä Nimi Sivistyslautakunta Yhteystiedot (osoite, puhelin, sähköposti, fax) Sivistysosasto, Suupantie 6 C, 33960 Pirkkala P. 050 435 4480

Lisätiedot

Romutuspalkkiokokeilun viranomaissäädökset ja lainsäädäntö

Romutuspalkkiokokeilun viranomaissäädökset ja lainsäädäntö Romutuspalkkiokokeilun viranomaissäädökset ja lainsäädäntö Juha Kenraali 4.5.2015 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Romutuspalkkio kokeilun tausta ja tavoitteet Edistää autokannan uudistumista

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta /2013 Sisäministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta /2013 Sisäministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2013 872/2013 Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2013

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Trafin organisaation esittelyä yksikönpäällikkö Toni Solatie Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Trafin organisaatio Hallinto Matti Luopa Juhani Nikula Petri Lumijärvi Pääjohtaja Kari Wihlman Viestintä

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Henkilörekisteriseloste 1 (5) Sivistyspalvelukeskus Päivitetty

Iisalmen kaupunki Henkilörekisteriseloste 1 (5) Sivistyspalvelukeskus Päivitetty Iisalmen kaupunki Henkilörekisteriseloste 1 (5) Sivistyspalvelukeskus Päivitetty 15.1.2015 Henkilötietolain (523/99) 10 mukainen rekisteriseloste 1. Rekisterinpitäjä Nimi Iisalmen kaupunki - esiopetus;

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 7.2.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 22.11.2010 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Salon kaupunki liikuntapalvelut

Lisätiedot

Vesikulkuneuvon rekisteröinti

Vesikulkuneuvon rekisteröinti 1 (5) Antopäivä: 23.8.2016 Voimaantulopäivä: 26.8.2016 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Laki vesikulkuneuvorekisteristä (424/2014): 8 :n 3 momentti, 11 :n 1 momentti, 12 :n 1 momentti, 13 :n 5 momentti,

Lisätiedot

Tiedostomuotoinen ennakkoilmoitus

Tiedostomuotoinen ennakkoilmoitus Sopimus ajoneuvojen ennakkoilmoittamisesta Liite 6 Tiedostomuotoinen ennakkoilmoitus Asiakas - välityspalvelu tiedostojen kuvaus Versio 2.0 Copyright Liikenteen turvallisuusvirasto MUUTOSHISTORIA Versio

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste Rekisteriseloste Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 7.2.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 Rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 10 /2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT YT-neuvosto hyväksynyt 21.11.2007 Vahvistanut: kuntayhtymän johtaja Pentti Leipälä 4.1.2008 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS 1 2. KÄYTÖN PERIAATTEET

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 3.3.2014 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Teuvan kunnankirjasto Yhteystiedot

Lisätiedot

Rekisteri kuntaan sijoitetuista lapsista

Rekisteri kuntaan sijoitetuista lapsista Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelujen johtaja Anna Cantell-Forsbom

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA Johdanto Tietosuojapolitiikassa kuvataan henkilöön liittyvien henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten tietojen käytön periaatteet ja menetelmät

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Liikkeen luovutuksesta

Liikkeen luovutuksesta Liikkeen luovutuksesta Liikkeen luovutus tarkoittaa sitä, että yritys tai sen toiminnallinen osa luovutetaan toiselle yritykselle. Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 25 :n mukaan työnantajan liikkeen

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 17.1.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite: Kuopion

Lisätiedot

Rekisterin tietoja käytetään kirjeiden lähettämiseen sekä luottamushenkilöiden ja kaupungin väliseen yhteydenpitoon.

Rekisterin tietoja käytetään kirjeiden lähettämiseen sekä luottamushenkilöiden ja kaupungin väliseen yhteydenpitoon. 1. Rekisterinpitäjä 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa Nimi Jämsän kaupunginhallitus Osoite Seppolantie 10 42100 Jämsä Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite) Puh

Lisätiedot

Dirica.fi Autonostajan tietopalvelu AUDI A6, 2008 DIR-1

Dirica.fi Autonostajan tietopalvelu AUDI A6, 2008 DIR-1 Dirica.fi Autonostajan tietopalvelu AUDI A6, 2008 DIR-1 Ajoneuvovero erääntynyt Seuraava katsastus 14 päivän kuluessa. Auto on yksittäin maahantuotu. Tuontimaa: Iso-Britannia. Vetotapa: Etuveto

Lisätiedot

Palvelutarpeen arvioinnin rekisteri

Palvelutarpeen arvioinnin rekisteri Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perhepalvelut: perhepalvelujen johtaja

Lisätiedot

Sisäpiiriluetteloiden ylläpito ja johdon liiketoimien raportointi Sire palvelua käyttäen

Sisäpiiriluetteloiden ylläpito ja johdon liiketoimien raportointi Sire palvelua käyttäen Sisäpiiriluetteloiden ylläpito ja johdon liiketoimien raportointi Sire palvelua käyttäen Asiakastilaisuudet liikkeeseenlaskijoille Maaliskuu 2016 1 Sisältö Velvollisuudet ja luettelot Liiketoimet Palvelun

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 9.3.2015 Salon kaupunki 416/07.01.01.02.01/2015 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä

Lisätiedot

Turvallisuus ja kemikaalivirasto Simo Lehmusmies Trafin VAK päivä. VAK onnettomuusraportointi tieliikenteessä

Turvallisuus ja kemikaalivirasto Simo Lehmusmies Trafin VAK päivä. VAK onnettomuusraportointi tieliikenteessä Turvallisuus ja kemikaalivirasto Simo Lehmusmies 3.2.2016 Trafin VAK päivä VAK onnettomuusraportointi tieliikenteessä Tukes lyhyesti Ydintehtävät: valvonta ja toimeenpano, viestintä ja kehittäminen Perustettu

Lisätiedot

Henkilötietolain (523 /99) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523 /99) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE 1 Henkilötietolain (523 /99) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE Täyttöohjeet erillisessä lomakkeessa. Numerot viittaavat ohjeiden vastaaviin kohtiin. 1. Rekisterinpitäjä (tarvittaessa eli jos rekisterinpitäjällä

Lisätiedot

Peltolantie 2 D, Vantaa puh. (09) vastuuhenkilö (palveluntuottaja täyttää) yhteyshenkilö ja yhteystiedot: (palveluntuottaja täyttää)

Peltolantie 2 D, Vantaa puh. (09) vastuuhenkilö (palveluntuottaja täyttää) yhteyshenkilö ja yhteystiedot: (palveluntuottaja täyttää) Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa puh. (09) 83911 2. Osarekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö vastuuhenkilö yhteyshenkilö

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

PÄÄTÖS KULLANHUUHDONTALUVAN SIIRROSTA

PÄÄTÖS KULLANHUUHDONTALUVAN SIIRROSTA Päätös Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2016 1 (4) Lupatunnus HL2011:0037 Seppo Vikiö PÄÄTÖS KULLANHUUHDONTALUVAN SIIRROSTA Luvanhaltija: Seppo Vikiö, Terttu Vikiö Siirron jälkeen luvanhaltijat: Hanna Makkonen

Lisätiedot

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä HENKILÖREKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 27.1.2009 Tarkastettu 22.6.2016 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä

Lisätiedot

STORA ENSO VISYGATE REKISTERISELOSTE

STORA ENSO VISYGATE REKISTERISELOSTE REKISTERISELOSTE STORA ENSO VISYGATE REKISTERISELOSTE Tämä on rekisteriseloste Stora Enson keskitetyn Visygatekulunvalvontajärjestelmän tietojen keräyksestä. Keskitettyyn järjestelmään on liitetty seuraavat

Lisätiedot

Tampereen kaupunki, viestintäyksikkö. Yhteystiedot (osoite, puhelin ) Aleksis Kiven katu PL TAMPERE p

Tampereen kaupunki, viestintäyksikkö. Yhteystiedot (osoite, puhelin ) Aleksis Kiven katu PL TAMPERE p TIETOSUOJASELOSTE - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 Laatimispvm: 20.3.2006 Lue täyttöohjeet ennen tietosuojaselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN ASETUS LIIKENTEEN TURVALLI- SUUSVIRASTON MAKSULLISISTA SUORITTEISTA

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN ASETUS LIIKENTEEN TURVALLI- SUUSVIRASTON MAKSULLISISTA SUORITTEISTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Suunnittelija Pirjo Karttunen LVM 25.11.2015 Erityisasiantuntija Saara Norrman Trafi LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN ASETUS LIIKENTEEN TURVALLI- SUUSVIRASTON

Lisätiedot

Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI

Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Kirjautuminen REKI järjestelmään...2 ATJ Aloitussivu...3 Rekisteröinnin päävalikko...4 Liikennekäytöstäpoisto...5 Rekisteritietojen haku...5 Omistajuuden perustiedot...6

Lisätiedot

Kyselyjälleenmyyjäkumppanien koulutus Selvennykseksi

Kyselyjälleenmyyjäkumppanien koulutus Selvennykseksi Kyselyjälleenmyyjäkumppanien koulutus 6.9.2007 Tietosisällöstä ja muutokset LTJ-> ATJ Rekisteröintilainsäädönnön muutokset Marja Koskinen Selvennykseksi Ajoneuvoluokka = N3/Kuorma-auto, M1/Henkilöauto

Lisätiedot

Sisäministeriön asetus

Sisäministeriön asetus Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Sisäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 :n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

Lisätiedot

Vakuutusalan ja AKE:n ATJ-työryhmän kokous 1/2005 (9.8.2005)

Vakuutusalan ja AKE:n ATJ-työryhmän kokous 1/2005 (9.8.2005) Vakuutusalan ja AKE:n ATJ-työryhmän kokous 1/2005 () Pöytäkirja Aika: klo 9.00-11.10. Paikka: AKE/Diesel Läsnä: Lauri Linna LVK / Asiantuntija Markku Kallio Lähivakuutus / Asiantuntija Eero Viitanen Pohjantähti

Lisätiedot

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2007 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Laki kansalaisuuslain muuttamisesta muutetaan 16 päivänä toukokuuta 2003 annetun kansalaisuuslain (359/2003) 3, 25 :n 3 momentti,

Lisätiedot

9. ASIAKASTIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUKSET

9. ASIAKASTIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUKSET ALAVUDEN KAUPUNKI / SIVISTYSRYHMÄ REKISTERISELOSTE ALAVUDEN YLÄASTEEN OPETTAJA- JA OPPILASREKISTERI Laatimispäivä: 16.2.2010 SISÄLTÖ: 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ

Lisätiedot

Tietosuojaseloste. Nimi ja vastuualue vanhustyön johtaja Tuula Jutila Yhteystiedot Lehtimäentie 2 c 33960 Pirkkala p. 050 583 9025

Tietosuojaseloste. Nimi ja vastuualue vanhustyön johtaja Tuula Jutila Yhteystiedot Lehtimäentie 2 c 33960 Pirkkala p. 050 583 9025 1 30.1.2015 Selosteen laadinta-/ tarkastuspvm. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Perusturvalautakunta Yhteystiedot (osoite, puhelin, sähköposti, fax) Lentoasemantie 60, 33960 Pirkkala puh. 03 565 2400, fax 03 565

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 8.4.2008 Täyttöohjeet erillisessä lomakkeessa. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Mikkelin ammattikorkeakoulu Opiskelijapalvelut

Lisätiedot

OHJE SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN VUODEN 2017 TOIMINTA-AVUSTUKSEN SÄHKÖISEN HAKEMUKSEN TÄYTTÄMISEEN

OHJE SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN VUODEN 2017 TOIMINTA-AVUSTUKSEN SÄHKÖISEN HAKEMUKSEN TÄYTTÄMISEEN HELSINGIN KAUPUNKI 1 (10) OHJE SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN VUODEN 2017 TOIMINTA-AVUSTUKSEN SÄHKÖISEN HAKEMUKSEN TÄYTTÄMISEEN Täydentää Helsingin kaupungin sähköisen asioinnin ohjetta, joka löytyy täältä:

Lisätiedot

Henkilötiedot ja tietosuoja kotipalveluyrityksissä

Henkilötiedot ja tietosuoja kotipalveluyrityksissä Henkilötiedot ja tietosuoja kotipalveluyrityksissä Valtakunnalliset kotityöpalvelupäivät 18.1.2013 Otto Markkanen, lakimies Asianajotoimisto Castrén & Snellman 1 TIETOSUOJA? YKSITYISYYS JA HENKILÖTIEDOT

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999)10 ja 24

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999)10 ja 24 TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999)10 ja 24 Tällä lomakkeella ovat sekä rekisteriselosteen tiedot (HetiL 10 ) että rekisteröidyille annettava informaatio henkilö-tietojen käsittelystä (HetiL

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 21 Uimahallikuljetusten option käyttöönotto lv.2016-2017 HEL 2016-002046 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti, että suomen- ja ruotsinkielisten vuosiluokkien

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan:

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN HALLITUS Kokouspäivä 21.9.2015 Pykälät 102-108 Sivut 1-21 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Autoveron vientipalautuskäytännöt muuttuvat miten uutta lakia sovelletaan? Auto 2016 /

Autoveron vientipalautuskäytännöt muuttuvat miten uutta lakia sovelletaan? Auto 2016 / Autoveron vientipalautuskäytännöt muuttuvat miten uutta lakia sovelletaan? Auto 2016 / 17.11.2016 Autoverolain muutos 1.1.2017 Laki autoverolain muuttamisesta (561/2016) Vientipalautus (säännösmuutos)

Lisätiedot

MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT

MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT 4.4.1. MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT PUHEMIEHISTÖN PÄÄTÖS 9. TOUKOKUUTA 2016 EUROOPAN PARLAMENTIN PUHEMIEHISTÖ,

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

Järjestäjä järjestää kilpailun yhteistyössä Dr. Oetkerin kanssa (jäljempänä Yhteistyökumppani ).

Järjestäjä järjestää kilpailun yhteistyössä Dr. Oetkerin kanssa (jäljempänä Yhteistyökumppani ). Koko Suomi leipoo - Joulukakkukisa Kilpailun nimi, paikka ja ajankohta: Koko Suomi leipoo - Joulukakkukisa, kilpailu 10.11.2014. 7.12.2014. Palkinto ja sen arvo: Kilpailun pääpalkintona on 1 kpl OBH Nordica

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Rekisterin nimi Henkilötietojen käsittelytarkoitus Rekisterin tietosisältö

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Rekisterin nimi Henkilötietojen käsittelytarkoitus Rekisterin tietosisältö TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Valtiokonttori Sörnäisten rantatie 13 000054 VALTIOKONTTORI Rekisterin nimi Valtiolle.fi - Valtion rekrytointijärjestelmä Henkilötietojen

Lisätiedot

Lisätiedot Eeva Rantala, hankinta-asiantuntija, puhelin: eeva.rantala(a)hel.fi. 1 Salassa pidettävä (JulkL 24 1 mom 25 k.

Lisätiedot Eeva Rantala, hankinta-asiantuntija, puhelin: eeva.rantala(a)hel.fi. 1 Salassa pidettävä (JulkL 24 1 mom 25 k. Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 23 Erikoishammaslääkäritasoisen proteettisen hoidon suorahankinta HEL 2015-008390 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti hyväksyä suorahankintalain 67 mukaisesti

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta

Sisäasiainministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2008 Sisäasiainministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta

Lisätiedot

Hakemukset, luvat ja vakuudet

Hakemukset, luvat ja vakuudet EU:n tullilainsäädäntö uudistuu Mikä muuttuu? Hakemukset, luvat ja vakuudet Helmikuu 2016 Päivitetty versio 13.5.2016 13.5.2016 Tulli Asiakaspalvelut 1 Muutosten soveltaminen Uutta lainsäädäntöä sovelletaan

Lisätiedot

Liikenteen turvallisuusvirasto Katsastustoimipaikat

Liikenteen turvallisuusvirasto Katsastustoimipaikat Liikenteen turvallisuusvirasto 1.1.2010 Katsastustoimipaikat 2010 20.10.2010 1 Rautatiet Työterveyshuollon ammattihenkilöt Liikkuvan kaluston haltijat Liikkuvan kaluston katsastusyritykset Radanpidon yritykset

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 12.7.2009 1. Rekisterinpitäjä Nimi Kymenlaakson ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Hyväksytyt asiantuntijat

Hyväksytyt asiantuntijat 1(4) Hyväksytyt asiantuntijat Pätevyysalue Pätevyysluokat Tarkastuskohteet Tässä muistiossa käsitellään ajoneuvolain 1090/2002 (muutettuna viimeksi 1042/2014) 48 2 momentin nojalla Liikenteen turvallisuusviraston

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT Sisällysluettelo: 1 Sääntöjen tarkoitus... 2 2 Käytön periaatteet... 2 3 Käyttöoikeus ja käyttäjätunnukset... 4 4 Käyttöoikeuden

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

100Syke. - kilpailun säännöt ja rekisteriseloste. 1. Kilpailunjärjestäjä Jokifysio Oy Pori

100Syke. - kilpailun säännöt ja rekisteriseloste. 1. Kilpailunjärjestäjä Jokifysio Oy Pori 100Syke - kilpailun säännöt ja rekisteriseloste 1. Kilpailunjärjestäjä Jokifysio Oy 2. Kilpailuun osallistuminen Kilpailuun voi osallistua internetissä täyttämällä arvontalomakkeen. Kilpailuun osallistuminen

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 3.3.2011 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi KL-kuntarekry Oy Salon kaupunki/rekrytointiyksikkö

Lisätiedot