Suoramarkkinointikumppanien koulutustilaisuus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suoramarkkinointikumppanien koulutustilaisuus 11.1.2011"

Transkriptio

1 Suoramarkkinointikumppanien koulutustilaisuus Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Koulutustilaisuuden ohjelma Ajankohtaista Trafista (Hanna Hakanen) dia 3 Trafin tilastot (Pasi Kilpelä) dia 8 Käytännesäännöistä (Kirsi Pulkamo) dia 18 Poimintakriteerit (Kirsi Pulkamo) dia 31 Lupahakemuksen tiedot ja kontrollikirjeet (Soili Seppinen) dia 43 Recall- eli takaisinkutsukampanjat (Mari Saranpää) dia 54 Asiakasrekisterin päivitys (Soili Seppinen) dia 61 Suoramarkkinointipalvelujen hinnasto (Aino Varhimo) dia 66

2 Trafin uusi organisaatio Hanna Hakanen Suoramarkkinointikumppanien koulutustilaisuus Organisaatiomuutos - taustaa Alueellistaminen Rovaniemelle siirretään yhteensä 95 henkilötyövuotta 40 henkilötyövuotta vuoden 2013 loppuun mennessä ja 55 henkilötyövuotta vuoden 2015 loppuun mennessä. Lappeenrantaan siirretään 20 henkilötyövuotta Vuoteen 2015 loppuun mennessä Tuottavuusohjelma Trafin henkilötyövuosiraamiksi on asetettu 516 henkilötyövuotta Virastouudistuksessa luku oli vielä 531 Uudet tehtävät Trafille on tulossa vuoteen 2015 mennessä arviolta yli henkilötyövuoden verran uusia tehtäviä 4

3 Organisaatiouudistuksen tavoitteet Turvallisuuspainotteiset ja rekisteripainotteiset toiminnot ovat selkeästi erillisiä kokonaisuuksia Rovaniemelle siirtyvät toiminnot keskitetään Rekisteripalveluihin Asiakas- ja kumppanilähtöisyys korostuvat uudessa organisaatioissa Ylijohtajien vastuualueiden muuttaminen on esimerkki jatkuvasta kehittämisestä. Tehtäväkuvien muutoksia on organisaation kaikilla tasoilla. Kehitysmyönteisyys on yksi arvomme. Tuottavuus ja alueellistamistavoitteiden saavuttamiselle ei ole vaihtoehtoja 5 Trafin organisaatio A s i a k k a a t ja s i d o s r y h m ä t Sääntely ja valvonta Ylijohtaja Tuomas Routa Rekisteripalvelut Ylijohtaja Olli Lindroos Ilmailu Ylijohtaja Kim Salonen Strategia ja hallinto Ylijohtaja Marko Sillanpää Viestintä Riitta-Liisa Linnakko Pääjohtaja Kari Wihlman 6

4 Rekisteripalvelut toimialan organisaatio osastot ja yksiköt Ylijohtaja Olli Lindroos Liikennerekisterit (72) Janne Huhtamäki Trafitieto (42) Hanna Hakanen Tietohallinto (51) Marko Myllyniemi Liikennevälineiden rekisteröinti Simo Karppinen Tietopalvelut Aino Varhimo Sovellushallinta Raija Ikeda Pätevyysrekisterit Jukka Harjula Asiointipalvelut Simo Karlsson Infrastruktuuri ja Tukipalvelut Janne Heinonen Ajoneuvoverotus Nelly Rontti ICT-kehitys Markus Anttila = Rovaniemi 7 Trafin tilastot Pasi Kilpelä Suoramarkkinointikumppanien koulutustilaisuus

5 Trafin tilastot Trafi tuottaa tilastotietoja eri liikennemuodoista Tieliikenne Merenkulku (meriturvallisuus) Ilmailu Rautatiet Tieliikenteen tilastot Säännöllisesti julkaistavat tilastot Ajoneuvokanta Ajoneuvojen ensirekisteröinnit Luovutetut ja voimassaolevat ajokortit Kuljettajantutkinnot (ajo- ja teoriakokeet) Tilastojen tuottaminen ja toiminnan koordinointi on keskitetty Trafitiedolle Yhteistyö Tilastokeskuksen kanssa Tiivistä, tilastotuotanto ostetaan Tilastokeskukselta Tiedon jälleenmyyjät (Trafin yhteistyökumppanit) tuottavat maksullisia tilastoja yritysten omaan käyttöön

6 Meriturvallisuuden tilastot Säännöllisesti julkaistavat tilastot Kauppalaivatilasto Kauppalaivaston kuukausitilasto Suomen kauppalaivasto Merimiestilasto Suomalaisten varustamoiden ulkomaille rekisteröidyt ja ulkomailta aikarahtaamat alukset Yhteistyö Tilastokeskuksen kanssa Tilastokeskukselle toimitetaan tilastotietoja kerran vuodessa weblomakkeella (Eurostat), ja joitain tietoja julkaistaan Tilastollisessa ja Liikennetilastollisessa vuosikirjassa Tilastot tuotetaan merimies- ja alusrekisterien tiedoista Pienempimuotoisia, ei julkaistavia, tilastoja/raportteja tuotetaan myös yksiköissä Tilastoja voidaan tilata Trafilta maksuasetuksessa määritettyyn hintaan Ilmailun tilastot Tilastot Lentotunnit Suomessa rekisteröidyt ilma-alukset Suomalaisille ilma-aluksille sattuneet onnettomuudet Suomessa ja suomalaisille ilma-aluksille tapahtuneissa onnettomuuksissa kuolleet ja loukkaantuneet Lentokelpoisuus Lentotoiminta Koulutukset ja lupakirjat Ilmailulääketiede Julkaisu netissä ja vuosikertomuksessa, ei erillisiä painettuja tilastojulkaisuja Yhteistyö Tilastokeskuksen kanssa Vähäistä, mm. Liikennetilastollinen vuosikirja, jossa muutama tilastotaulukko

7 Rautateiden tilastot Rautateiden tilastotuotanto on suhteellisen pientä Toimiala kokoaa vuosittaisen turvallisuusraportin, joka toimitetaan Euroopan rautatievirastolle ja LVM:lle Raportti sisältää turvallisuuteen liittyviä tilastotietoja, mm. onnettomuustietoja Tiedot kerätään alan toimijoilta, kuten VR ja RHK Rautateiden omista järjestelmistä saadaan yksittäisiä lukuja, mm. kaluston määrästä tietoja ei julkaista esim. nettisivuilla Ei yhteistyötä Tilastokeskuksen kanssa Tieliikenteen tilastotoiminnan toimijat Tieliikenteen tilastotoiminnassa on mukana useita toimijoita Trafi Tilastokeskus Trafin yhteistyökumppanit DMP Diesel Oy Edita Prima Oy Itella Asiakkuusmarkkinointi Oy DirektMedia 121 Oy Asiakkaat Trafin sidosryhmät, mm. LVM Viranomaiset Autontuojat Media Yritykset Yksityishenkilöt

8 Tieliikenteen tilastotoiminnan käsitteitä Trafin ja yhteistyökumppanien tuottamien tilastojen ero Trafi tuottaa tilastoja, joilla on ns. yhteiskunnallista merkitystä, asiakkaina mm. viranomaiset, media ja kansalaiset Kumppanit tuottavat maksullisia tilastoja yritysten omaan käyttöön Tilaston ja analyysin ero Tilasto on massatietoa, joka ei koskaan sisällä ajoneuvojen yksilöintitietoja Analyysi on osoitteiden myyntiin johtava suoramarkkinoinnin tuote Tieliikenteen tilastotoiminnan käytännöt Trafin tilastotoiminnan pelisäännöt Trafi hoitaa omien sidosryhmiensä tilastopyynnöt itse Jos aineistoa ei löydy Trafista valmiina, se teetetään Tilastokeskuksella Yritysten tilastopyynnöt hoidetaan työtilanteen salliessa Trafissa, jos aineisto löytyy valmiina Jos aineistoa ei löydy Trafista valmiina, asiakas käännytetään kumppaneiden puoleen Yksityishenkilöiden tilastopyynnöt hoidetaan Trafissa, jos aineisto löytyy valmiina Jos aineistoa ei löydy Trafista valmiina, asiakas käännytetään Tilastokeskuksen puoleen

9 Trafin tilastot - Ajankohtaista Tieliikenteen tilastoinnin muutokset 2011 Uusia ensirekisteröinti- ja kantatilastoja CO2-päästöjä, liikennekäytöstä poistettuja ajoneuvoja ja lopullisesti poistettuja ajoneuvoja koskien Kuljettajantutkintotilastojen ajo- ja teoriakokeiden luokittelua laajennetaan avaamalla ns. raskaat luokat luokkakohtaisiksi tilastoiksi Meriturvallisuuden tilastoinnin muutokset 2011 Tilastotuotanto siirretään alihankintana Trafilta Tilastokeskukselle, selvitystyö käynnissä. Suoramarkkinoinnin käytännesäännöt Kirsi Pulkamo Suoramarkkinointikumppanien koulutustilaisuus

10 Yleistä Käytännesäännöt ajoneuvoliikennerekisteritietojen käytöstä suoramarkkinointipalveluiden tuotantoon Löytyy kumppanit-sivustolta Viimeisin versio Yleistä PS: jokaisella oikeus saada tietoja ajoneuvoliikennerekisteristä Poikkeuksista säädetty laissa ajoneuvoliikennerekisteristä (541/2003) Hakijan ilmoitettava tietojen käyttötarkoitus, suojaustapa ja muut tarvittavat tiedot Ei koske yksittäisluovutuksia eikä tilastotietoja Tiedonluovutus suoramarkkinointiin säännelty ALR-lain 19 :ssä Lisäksi otettava huomioon henkilötietolaki (523/1999) ja laki viranomaistoiminnan julkisuudesta (621/1999)

11 Yleistä Suoramarkkinointipalvelut Osoitepoiminnat suoramarkkinointiin ja mielipide- sekä markkinatutkimuksiin Osoitteet markkinointimateriaalin lähettämiseen Osoitteet, joiden perusteella haetaan numerot telemarkkinointiin Asiakasrekisteripäivitykset Yrityksen ajoneuvokantapoiminta suoramarkkinointi- ja myynninedistämistarkoituksiin Analyysipalvelut Teknisten tietojen poiminta Tietojen käyttötarkoitus ALR-laki 19 3 mom. Luonnollisten henkilöiden tietoja voidaan käyttää em. tarkoituksiin, kun toiminta, johon tietoja pyydetään luovutettavaksi liittyy liikenneturvallisuuteen, ajoneuvoihin, ajoneuvoliikenteeseen tai sen aiheuttamiin ympäristöhaittoihin

12 Suoramarkkinoinnin tarkoitus - kielteinen kanta Tietoja ei ole luovutettu esim. seuraaviin tarkoituksiin Varainhankinta Markkinoitavan tuotteen kylkiäinen (esim. heijastin) liittyy ALRlain mukaiseen toimintaan, mutta varsinainen tuote/palvelu ei. Tuote/palvelukokonaisuus, josta osa liittyy ALR-lain mukaiseen toimintaan, mutta ko.tuotetta/palvelua ei ole mahdollista hankkia erikseen Autoilun ja alkoholin yhdistäminen Rahoitustuote, joka ei suoraan/pelkästään liity ajoneuvon hankintaan. Luovutuksen ja käytön ehtoja -Yleiset Tietojen luovuttajan on toimitettava tietolupa hakijalle tiedoksi Tarvittaessa myös tietojen käytön ehdot tiedoksi myös tekniselle käsittelijälle (esim. painotalo, puhelinmarkkinointiyritys) Tietojen sähköinen luovutus Suojattava riittävän vahvalla salauksella tai Toimitettava suojatun yhteyden avulla tai muutoin suojattuna Tietoja saa käyttää vain luvan mukaiseen käyttöön. Tietoja ei saa tallentaa pysyvästi Tietoja ei saa luovuttaa edelleen kolmannelle Poikk. Luovutus tekniselle käsittelijälle (mainittava hakemuksella)

13 Luovutuksen ja käytön ehtoja - Yleiset (2) Poimittujen tietojen käyttöaika yleensä 2 kk Tiedot pysyvät ajantasaisina Perustellusta syystä pidempi käyttöaika mahdollinen, esim. laajat soittokampanjat Tiedot on käytön jälkeen hävitettävä Myös seurantalistan tiedot Luovutuksen ja käytön ehtoja - Postitus Jokaisesta postituksesta tulee lähettää Trafiin kontrollikirje Lähetyksen päällä ei saa olla näkyvissä sekä henkilön nimi että rekisteri- tai valmistenumero Yritysajoneuvojen postitus voidaan tarvittaessa osoittaa yritykselle ja auton abc-123 haltijalle Osoitelähde mainittava postituksessa: Osoitelähde: Ajoneuvoliikennerekisteri, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, PL 320, Helsinki, puh Tietojen tekninen toimitus: Yritys Oy, Pl XX, XXX Mainittava, jos osoitteiston luontiin käytetty lisäksi jotain muuta rekisteriä

14 Luovutuksen ja käytön ehtoja - Telemarkkinointi Mikäli kampanja aiheuttaa kohtuuttomasti negatiivista palautetta, Trafilla oikeus peruuttaa telemarkkinointiin annettu tietolupa Kohderyhmään ei saa sisältyä alaikäisiä eikä yli 75- vuotiaita Tietolähteen ilmoittaminen Kysyttäessä ilmoitettava, että ainoastaan nimi- ja osoitetieto poimittu ajoneuvoliikennerekisteristä Luovutuksen ja käytön ehtoja - Sähköinen markkinointi Edellyttää henkilön etukäteen antamaa nimenomaista suostumusta Rekisteritietojen perusteella haettuihin puhelinnumeroihin ei voi lähettää tekstiviestitai multimediamarkkinointiviestejä Jos olemassa lain edellyttämä suostumus, voidaan ajoneuvoliikennerekisterin tietoja käyttää kohdentamiseen Edellyttää myös muiden luovutusten edellytysten täyttymistä Yritykset Voidaan lähettää ilman etukäteistä suostumusta Edellyttää, että perusteltua henkilön työtehtävien perusteella ja markkinointi yrityksille suunnattua Vastaanottajia tulee aina informoida oikeudesta kieltää ko. markkinointi jatkossa

15 Rekisteritietojen luovutuskiellot Tietojen käsittelyssä noudatettava erityistä huolellisuutta, etenkin henkilötietoja käsitellessä Turvakiellollisen tietoja ei luovuteta missään yhteydessä Henkilön sitä anoessa ja perusteltu syy epäillä, että tietojen luovutus vaarantaa henkilön tai hänen perheensä terveyttä tai turvallisuutta Osoitteenluovutus- tai suoramarkkinointikiellolliset ohitetaan suoramarkkinointipoiminnoissa Henkilökohtaisesta pyynnöstä Takaisinkutsuissa Trafi postittaa kutsun jälleenmyyjän puolesta Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto ry:n Robinsonkiellot suositellaan otettavaksi huomioon Seurantalista Muiden tietojen lisäksi mahdollista luovuttaa ajoneuvon tietoja ns. seurantalistalla Tietojen oltava tarpeellisia kampanjan tai tutkimuksen analysoinnin tai seurannan kannalta Vain taustatietona kampanjan tai tutkimuksen seurantaan Tarve ilmoitettava lupahakemuksella Osa kampanjarekisteriä Esim. tietojen hävittäminen

16 Poimintakriteereistä Kirsi Pulkamo Suoramarkkinointikumppanien koulutustilaisuus Yleistä Otantaperusteiden ryhmittely Henkilötiedot Laki ajoneuvoliikennerekisteristä (541/2003) 19 4 mom. Ajoneuvojen tiedot VNA ajoneuvorekisterin tiedoista (1116/2003) 23 32

17 Henkilötiedot Osoite tai muu yhteystieto Puhelinnumero ja sähköpostiosoite ei rekisterissä Kotikunta Ikä Sukupuoli Äidin- tai asiointikieli Aineistossa vain tieto asiointikielestä Ajokorttiluokka Ajokortin myöntämisajankohta Yksi muu henkilöön liittyvä tunnistetieto Esim. ADR-ajolupa Ikä poimintakriteerinä Ikä sallittu poimintaperuste Ei kuitenkaan tarkka syntymäaika Voidaan tehdä poiminta esim. kuukauden sisällä vuosia täyttävät Merkkipäivään ja ikään ei saa viitata markkinointikirjeessä Alaikäiset Jos kohderyhmään tarve poimia alaikäisiä, mainittava hakemuksessa 15-vuotta täyttäneille voidaan markkinoida tuotteita, joiden ostamisesta henkilö voi itse päättää hankkimillaan rahoilla ja joita hän on oikeutettu käyttämään Lisäksi yhteiskunnalliseen tiedottamiseen liittyvää materiaalia Ei saa markkinoida rahoitusmahdollisuutta Ei saa poimia telemarkkinoinnin kohderyhmään

18 Ajoneuvojen tiedot Otantaperusteet: Ajoneuvon yksilöintitiedot (13 ) Tekniset tiedot (14 ) Hyväksyntätiedot (15 ) Muut ajoneuvon tunnistetiedot (23 :n luettelo) Ajoneuvojen tiedot: Ajoneuvon yksilöintitiedot (13 ) Valmistenumero Hyväksyntänumero Ajoneuvon väri

19 Ajoneuvojen tiedot: Tekniset tiedot (14 ) Yleiset rakenneominaisuudet Varusteet Mitat Massa Moottori Voimansiirto Akselisto Ohjaus Jarrut Kori Korityyppitieto (esim. farmari, sedan, hatchback) valmistajan ilmoittama tieto -> ei voida Trafissa muuttaa. Turvavarusteet Kytkentä Polttoaineen kulutus Päästöjä vähentävät laitteet Päästöt Ajoneuvojen tiedot: Hyväksyntätietoja (15 ) Ajoneuvoluokka Luokittelu perustuu ajoneuvolakiin (1090/2002) Esim. M1=henkilöautot, M2-M3=linja-autot, N1= pakettiautot, N2-N3=kuorma-autot, O=perävaunut Ajoneuvoryhmä Ajoneuvoluokan alaluokitus (esim. museoajoneuvo, sairasauto, kirjastoauto)

20 Ajoneuvojen tiedot: Hyväksyntätietoja (15 ) Tyyppihyväksyntänumero, versio, variantti Tyyppikoodi Kansallinen tyyppikoodi, joka yksilöi tyypin. Pituus 10 merkkiä. Tyyppinimi Valmistajan tyypille antama nimi, joka on yksiselitteinen tyypille, mutta ei yleisesti tunnettu. Yksi tyyppinimi voi sisältää useita kaupallisia nimiä. Merkki (kooditettu ja selväkielinen) Kaupallinen nimi Muut ajoneuvon tunnistetiedot (23 ) Haltijuussuhteen laatu Ajoneuvon maahantuontitapa Rekisteröinti- ja käyttöönottopäivä Käyttötarkoitus Liikennevakuutusyhtiö Hyväksyntä- tai katsastuslaji Hyväksyntä- tai katsastuspvm ja paikka sekä yksi muu tunnistetieto Esim. rekisteritunnus

21 Kielletyt poimintakriteerit Poiminnan tulos ei saa vaarantaa rekisteröidyn yksityisyyden suojaa, etuja tai oikeuksia taikka valtion turvallisuutta Kiellettyjä kriteereitä esim. Anastustiedot Kiinnitystiedot takavarikkotiedot Invalidiajoneuvot Verotiedot Vakuutuksen maksutiedot Tarkka syntymäaika Yksilöity yritys (y-tunnus) ei voi olla poimintaperuste Voidaan kuitenkin poimia esim. yrityksen ajoneuvokannan määrätiedon perusteella (esim. yli 10 ajoneuvoa) Poimintakriteereihin viittaaminen materiaalissa Materiaalissa ei saa viitata käytettyihin poimintakriteereihin Vastaanottajat saattaisivat kokea yksityisyyttään loukatun (esim. optikon näöntarkastukset) Merkin/mallin käyttämiseen poimintakriteerinä voidaan viitata yleisellä tasolla. Esim. Hyvä Audi A6:n uusi omistaja Myös katsastusajankohtaan voidaan viitata Mikäli ajoneuvon yksilöinti on tarpeen, voi kirjeen sisällä olla rekisteritunnus tai valmistenumero Esim. takaisinkutsut, katsastuskutsut Vastaanottajan ajoneuvotietojen tulostamisesta materiaaliin sovittava erikseen (esim. lupahakemuksella)

22 Lupahakemuksen tekeminen Soili Seppinen Suoramarkkinointikumppanien koulutustilaisuus Yritys-Suomi -verkkopalvelu Lomakkeet, joilla lupahakemukset Trafille tehdään, löytyvät osoitteesta joka on Työ- ja elinkeinoministeriön koordinoima verkkosivusto. Lomakkeella G202 Trafin sopimuskumppani hakee asiakkaalleen lupaa suoramarkkinoinnin osoiteluovutuksiin ja lomakkeella G203 oikeutta hakea yksittäisen ajoneuvon tietoja kyselypalveluna. Lomakkeella G203 haetaan myös lupaa tilastotoimituksiin. Yritys-Suomi -verkkopalvelusta lomakkeet välittyvät suoraan Trafin sähköiseen asianhallintajärjestelmään 44

23 Tulevia muutoksia alkaen Suoramarkkinointilupahakemuksella on jatkossa mahdollisuus ilmoittaa neljä sähköpostiosoitetta, joihin lupapäätös halutaan toimitettavan tiedoksi Automaattisen lupapäätössähköpostiviestin otsikointi muuttuu. Viestin aihe-kenttään tulee sen asiakkaan nimi, jolle lupaa on haettu. 45 Lupahakemuksen tekemisestä - asiakasrekisterin päivitys Asiakasrekisterin päivityksiin tulee aina hakea erillinen lupa. Niitä ei voi tehdä asiakkaalle jo mahdollisesti aiemmin myönnetyllä luvalla, vaikka lupaa olisi haettu moniin eri käyttötarkoituksiin. Asiakasrekisteriä päivitettäessä kyseiseen rekisteriin päivitettävät tiedot tulee yksilöidä lupahakemuksella 46

24 Lupahakemuksen tekeminen - poimintakriteerit Poiminnoissa käytettävät poimintakriteerit tulee kirjoittaa auki. Mikäli samalla luvalla on tarkoitus tehdä useita poimintoja eri aikoina, tulee poimintakriteerit kirjoittaa riittävän väljästi, mutta kuitenkin eritellysti. Esim. käytetään maantieteellisiä/alueellisia, omistajan/haltijan ikään tai sukupuoleen liittyviä poimintakriteereitä. Ei tarvitse eritellä maakuntia/postinumeroalueita tai yksilöidä kohderyhmää ikäryhmittäin Myös tilastotoimituksissa toimitettavien tilastojen sisältö tulee ilmoittaa hakemuksella Esim. ensirekisteröinnit maakunnittain 47 Lupahakemuksen tekeminen -jatkoa Hakemukselle ei tule kirjoittaa käytettäväksi poimintakriteereinä nimeä ja osoitetta, jotka ovat luovutettavia tietoja Jos toiminta liittyy muuhun kuin liikenneturvallisuuteen, ajoneuvoihin, ajoneuvoliikenteeseen, ajoneuvoliikenteen aiheuttamiin ympäristöhaittoihin tai ajoneuvon kuljettamiseen, tulee ajoneuvoliikennerekisterin käyttötarve tietolähteenä perustella riittävästi 48

25 Lupahakemuksen tekeminen - päätöksen voimassaoloaika Ei myönnetä toistaiseksi voimassa olevia tietolupia suoramarkkinointitarkoituksiin (max. 2 v) Tällä halutaan varmistaa mm. se, että loppuasiakas miettii määräajoin millaisiin kampanjoihin ajoneuvoliikennerekisterin tietoja todella tarvitaan 49 Lupahakemuksen tekeminen - Lisätietoja -kenttä Hakemuksen Lisätietoja-kentän teksti ei tule näkyviin päätökselle. Lisätiedoissa voidaan tarvittaessa viitata aiemman lupapäätöksen diaarinumeroon tai kertoa Trafille mahdollisen alihankkijan käyttö. Jälleenmyyjällä on Trafin kanssa solmitun sopimuksen ehtojen mukaisesti oikeus käyttää palvelujensa tuottamiseen alihankkijaa. Jälleenmyyjän on sopimuksen mukaisesti hyväksytettävä alihankkijansa Trafilla. Jälleenmyyjän tulee ilmoittaa Trafille alihankkijayritys ja tämän y-tunnus sekä alihankkijan rooli (esim. painotalo, telemarkkinoinnin suorittaja tai tekninen toteuttaja) palvelun tuottamisessa 50

26 Lupahakemuksen tekeminen -jatkoa Koska jatkossa hakemuksella on mahdollisuus omassa kentässään ilmoittaa 4 eri sähköpostiosoitetta, joihin lupapäätös halutaan toimitettavan tiedoksi, ei Lisätietoja-kentässä enää tarvitse ilmoittaa tällaisia toimitusosoitteita Lupapäätös lähtee siihen sähköpostiosoitteeseen, joka hakemukselle on kirjoitettu. Jos osoitteessa on kirjoitusvirhe, ei päätös mene perille. Mikäli lupahakemuksiin tai liittyen niiden käsittelyyn Trafissa ilmenee kysymyksiä, tulee kysymykset lähettää osoitteeseen 51 Lupahakemuksen tekeminen -Toimitustapa Lomakkeella Toimitustapa paperi, johtuu siitä, että Yritys Suomi verkkopalvelussa sähköinen toimitustapa edellyttää hakijan vahvaa tunnistautumista henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla. Päätökset toimitetaan joka tapauksessa sähköisesti allekirjoitettuina sähköpostilla pdf-muodossa. 52

27 Kontrollikirjeet ja osoitelähdemerkintä Kontrollikirjeet tulee toimittaa Trafille Rovaniemelle osoitteeseen, Kirsi Pulkamo, PL 9, ROVANIEMI Kontrollikirjeissä tulee olla osoitelähdemerkintä Kumppanit-sivustolta löytyvän ohjeistuksen mukaisesti eli Osoitelähde: Ajoneuvoliikennerekisteri, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, PL 320, Helsinki, puh "Tietojen tekninen toimitus: Yritys Oy, PL X, 0000 XXX" 53 Recall- eli takaisinkutsukampanjat Mari Saranpää Suoramarkkinointikumppanien koulutustilaisuus

28 Takaisinkutsuihin yksilöidyt tietoluvat Tietolupahakemuksella on haettava yksilöityä tietolupaa takaisinkutsukampanjoihin. Ei voi hakea kullekin yritykselle yleistä lupaa takaisinkutsukampanjoita varten. Yhdellä luvalla voi hakea lupaa useammalle eri kampanjalle ja useammalle saman kampanjan postitukselle. Takaisinkutsukampanjan postituksissa huomioitavaa Lähetyksen päällä ei saa olla näkyvillä sekä omistajan/haltijan nimi että rekisteritunnus tai valmistenumero, mutta molemmat tiedot voivat olla lähetyksen sisällä. Kutsu on lähetettävä ajoneuvon täysikäiselle haltijalle, jos ajoneuvon omistaja on alaikäinen.

29 Tietolupahakemukseen yksilöitäviä asioita Takaisinkutsun toteutusta varten tietolupahakemukseen on yksilöitävä erityisesti seuraavat asiat: Tietolupahakemuksessa on mainittava recall tai takaisinkutsu Tietojen käyttötarkoitus kentässä. Samassa kentässä on kerrottava lyhyesti takaisinkutsun kohde tai syy. Tietolupahakemuksen liitteeksi voi liittää kopion takaisinkutsukirjeestä ja valmistenumerolistauksen. Kiellollisten vastaanottajien käsittely Kumppanin on ehdottomasti toimitettava takaisinkutsukirjeet myös tietojenluovutusrajoitusten alaisille omistajille/haltijoille. Kiellollisten vastaanottajien käsittely Tiedot valmistenumeroista, joita tai joiden omistajia/ haltijoita kumppani ei löydä otoksessa, kumppani lähettää osoitteeseen Trafi hakee valmistenumeroiden perusteella nimi- ja osoitetiedot ja palauttaa tiedot markkinointi- ja osoitteenluovutuskiellon tehneiden osalta ko. postituksen lähettämistä varten.

30 Poimintapyyntö Trafiin takaisinkutsukirjeen vastaanottajista Kumppanin on lähetettävä - osoitteeseen ainoastaan sellaiset valmistenumerot, joiden omistaja- ja haltijatiedot ovat tietojenluovutusrajoitusten alaisia tietoja. Kaikkia takaisinkutsukampanjan alaisia valmistenumeroita ei saa lähettää poimittavaksi Trafiin. Turvakiellollisille henkilöille takaisinkutsukirjeet lähetetään Trafista Turvakiellollisten omistajien tai haltijoiden osuessa takaisinkutsukampanjan vastaanottajiksi, lähtevät takaisinkutsukirjeet Trafista. Kumppanin on lähetettävä kopio takaisinkutsukirjeestä Trafiin, jotta se voidaan välittää vastaanottajalle. Turvakiellollisten takaisinkutsukirjepostituksissa käytetään Trafin kirjekuoria.

31 Asiakasrekisterin päivitys Soili Seppinen Suoramarkkinointikumppanien koulutustilaisuus Asiakasrekisterin päivittäminen Rekisteristä voidaan ALR-lain mukaan luovuttaa tietoja asiakasrekisterin yhteystietojen ja ajoneuvon tietojen päivittämiseen. Asiakasrekisterinpitäjän harjoittaman toiminnan on liityttävä liikenneturvallisuuteen, ajoneuvoihin, ajoneuvoliikenteeseen tai sen aiheuttamiin ympäristöhaittoihin taikka ajoneuvon kuljettamiseen. Asiakasrekisterin päivitys lähtee aina henkilöstä, ei ajoneuvosta Rekisteröityjen tiedoista voidaan päivittää muuttunut nimi- ja osoitetieto. Oikeushenkilön tietoihin voidaan viedä yritys- ja yhteisötunnus 62

32 Asiakasrekisterin päivittäminen -jatkoa Asiakasrekisteriin voidaan päivittää ne ajoneuvon tekniset tiedot, joita rekisteri jo sisältää ja joita tarvitaan asiakkuuden hoitamisessa. Jos asiakasrekisterissä on tieto asiakkaan ajoneuvosta, mutta ajoneuvon tietoihin ei sisälly jotain yksittäistä ajoneuvon tietoa, jota tarvitaan asiakkuuden hoidossa, on tämä mahdollista lisätä asiakasrekisteriin esim. päästö- tai käyttövoimatieto Vaikka asiakasrekisterissä on tieto asiakkaan ajoneuvosta, ei rekisteröidyn uuden ajoneuvon tietoa voi ilman asiakkuutta tai asiallista yhteyttä asiakasrekisterin pitäjään päivittää. Rekisteriin voidaan viedä tieto siitä, että ko. ajoneuvo ei ole enää asiakkaan omistuksessa/ hallinnassa. 63 Asiakasrekisterin päivittäminen -jatkoa Uusia asiakkaita ei voi päivittää asiakasrekisteriin rekisterinpitäjän hallussa olevien ajoneuvotietojen perusteella Ilman asiakkuutta tai muuta vastaavaa yhteyttä rekisterinpitäjään ei ajoneuvon uutta omistajaa/haltijaa voida viedä rekisteriin. Asiakkailta kerätyt rekisteritunnukset eivät muodosta asiakasrekisteriä. Asiakkaan tiedoissa olevan ajoneuvon muita omistajia ja haltijoita ei saa viedä asiakasrekisteriin. 64

33 Asiakasrekisterin päivittäminen -jatkoa Asiakasrekisterissä olevien asiakasyritysten ajoneuvomäärätieto on mahdollista viedä asiakasrekisteriin luokkatietona esim. ajoneuvoluokittain määräluokka esim. 1-5 henkilöautoa Tältä osin katsotaan, että tämä ei vaaranna yritysten yksityistä liike- ja ammattisalaisuutta 65 Suoramarkkinointipalvelujen hinnasto Aino Varhimo Suoramarkkinointikumppanien koulutustilaisuus

34 Suoramarkkinointipalveluiden hinnasto Kiinteät veloitukset Osoitepalvelut Kaikki rekisteröinnit (B-to-C ja B-to-B) /kk Yksi sektori eli joko B-to-C tai B-to-B /kk Kuukausimaksu oikeuttaa tarjoamaan seuraavia ajoneuvoliikennerekisteritietoja hyödyntäviä suoramarkkinointipalveluita: osoitteistot asiakasrekisteripäivitykset kohdentamis- ja weedauspalvelut ulkoisten tietokantojen kanssa Analyysipalvelut 1000 /kk Kumppanilla on oikeus käyttää ja jalostaa tiedostoa "älykkäiden" palvelujen rakentamiseen, jotka mahdollistavat osoitemyynnin tueksi rakennettavat ja erikseen laskutettavat palvelut. Analyysipalvelujen tulee olla suorassa yhteydessä osoitemyyntiin ja painopisteen TraFin kannan jalostamisessa siten, että autojen ostaja on kohteena. Myyntisidonnaiset hinnat Suoramarkkinointia varten poimitut osoitteistot ja niitä tukevat seurantalistat Osoitehinta 0,08 /osoite Aiemmin poimitun osoitteiston uudelleenkäyttö 2 kk sisällä ensimmäisestä postituksesta (sama markkinointitoimenpide) Osoitehinta + 0,02 /osoite (+25%) Saman poiminnan jatkojalostus telemarkkinoinnin kontakti- ja seurantalistaksi Osoitehinta + 0,04 /osoite (+50%) Kalenterivuoden aikana tehtävistä asiakaslehden postituksista ensimmäiseen postitukseen sovelletaan normaalia postitushintaa ja seuraaviin kohdennushintaa lukuun ottamatta uusia kohderyhmään tulleita osoitteita, joista veloitetaan ensimmäisen postituskerran hinta.

35 Suoramarkkinointisopimuksella voi myynninedistämistarkoituksiin tarjota yrityksen ajoneuvokantapoimintaa. Tästä poiminnasta veloitetaan luovutettujen ajoneuvojen määrän mukaan ja yksikköhinta on sama kuin voimassaoleva osoitehinta. 0,08 /ajoneuvo Asiakasrekisterin päivitys Asiakasrekisteriin voidaan päivittää seuraavat tiedot: asiakkaasta: nimi, osoite ajoneuvosta: ne ajoneuvon tiedot, jotka päivitettävä asiakasrekisteri jo sisältää Tietuehinta 0,16 /päivitetty kontakti Kohdentamis- ja weedauspalvelut Palvelu mahdollistaa loppuasiakkaan asiakasrekisterin tai muun ulkopuolisen rekisterin kohdentamisen n rekisteriin. Tietuehinta 0,03 / kohdennettu osoitetieto Teknisten tietojen poiminta Teknisiä tietoja voi toimittaa suoramarkkinointisopimuksen tehnyt kumppani ja poiminta tehdään suoramarkkinointitiedostosta. Kaikista Teknisten tietojen poimintapalveluista tulee olla Liikenteen turvallisuusviraston hyväksymä palvelukuvaus. Hinnat Myyntisidonnainen hinta tietuehinta 0,10 /ajoneuvo Esimerkkejä teknisten tietojen poiminta palveluista: oman yrityksen ajoneuvojen katsastusajankohdat ensirekisteröintipäivät takuuajan määrittelemiseksi

AKEn suoramarkkinointikumppanien koulutustilaisuus. Yleistä

AKEn suoramarkkinointikumppanien koulutustilaisuus. Yleistä AKEn suoramarkkinointikumppanien koulutustilaisuus 10.9.2007 Yleistä Ajoneuvoliikennerekisteristä on jokaisella lähtökohtaisesti oikeus saada tietoja. Laissa ajoneuvoliikennerekisteristä (541/2003) on

Lisätiedot

Käytännesäännöt ajoneuvoliikennerekisteritietojen käytöstä suoramarkkinointipalveluiden tuotantoon

Käytännesäännöt ajoneuvoliikennerekisteritietojen käytöstä suoramarkkinointipalveluiden tuotantoon Liite 3 Käytännesäännöt ajoneuvoliikennerekisteritietojen käytöstä suoramarkkinointipalveluiden tuotantoon, Tietopalvelu Versio 2.0, 16.1.2012 Sisällysluettelo Yleistä...1 Rekisteritietojen käyttö suoramarkkinointipalvelujen

Lisätiedot

Käytännesäännöt ajoneuvoliikennerekisteritietojen käytöstä suoramarkkinointipalveluiden tuotantoon

Käytännesäännöt ajoneuvoliikennerekisteritietojen käytöstä suoramarkkinointipalveluiden tuotantoon LIITE 7 TRAFI/XXXXX/00.04.02.09/2010 1(11) Käytännesäännöt ajoneuvoliikennerekisteritietojen käytöstä suoramarkkinointipalveluiden tuotantoon, Trafitieto Versio 0.1, 24.3.2010 LIITE 7 TRAFI/XXXXX/00.04.02.09/2010

Lisätiedot

Muilta kuin valtion virastoilta ja laitoksilta veloitetaan tämän kohdan mukaiset maksut. Kyselyt sopimuskumppaniyrityksille

Muilta kuin valtion virastoilta ja laitoksilta veloitetaan tämän kohdan mukaiset maksut. Kyselyt sopimuskumppaniyrityksille TRAFI/35231/02.02.00/2014 1(7) Hinnasto Hinnasto on voimassa 1.1.2015 alkaen. Tämä hinnasto korvaa Trafin aiemman 8.12.2014 voimaantulleen hinnaston (TRAFI/32325/02.02.00/2014). Hinnat ovat aina arvonlisäverottomia.

Lisätiedot

Koulutus suoramarkkinointikumppanien myyntihenkilöille 23.11.2006. ATP s. 3-24 LTJ-ATJ s. 25-33 Ajoneuvojen rekisteröinnin muutosesitykset s.

Koulutus suoramarkkinointikumppanien myyntihenkilöille 23.11.2006. ATP s. 3-24 LTJ-ATJ s. 25-33 Ajoneuvojen rekisteröinnin muutosesitykset s. Koulutus suoramarkkinointikumppanien myyntihenkilöille 23.11.2006 ATP s. 3-24 LTJ-ATJ s. 25-33 Ajoneuvojen rekisteröinnin muutosesitykset s. 34-42 Ohjelma: * AKEn tilannekatsaus * Lupakäytännöt * AKEn

Lisätiedot

Käytännesäännöt ajoneuvoliikennerekisteritietojen käytöstä kyselypalveluiden tuotantoon

Käytännesäännöt ajoneuvoliikennerekisteritietojen käytöstä kyselypalveluiden tuotantoon 1 Käytännesäännöt ajoneuvoliikennerekisteritietojen käytöstä kyselypalveluiden tuotantoon, Tietopalvelu Versio 1.0, 29.1.2013 2 Sisällysluettelo Yleistä... 3 Kyselypalvelut - tietojenluovutusperusteet...

Lisätiedot

Ilma-alusrekisteri ja tiedonluovutus

Ilma-alusrekisteri ja tiedonluovutus Ilma-alusrekisteri ja tiedonluovutus 19.11.2015 Päivi Karkkola Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Ilmailulaki (864/2014) Voimaan 7.11.2014 Ilmailulain 2 luku käsittelee ilma-alus- ja lupakirjarekisteriä

Lisätiedot

1. Rekisterinpitäjä Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisterin nimi Rekisterin käyttötarkoitus... 2

1. Rekisterinpitäjä Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisterin nimi Rekisterin käyttötarkoitus... 2 Rekisteriseloste Sisällys 1. Rekisterinpitäjä... 2 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö... 2 3. Rekisterin nimi... 2 4. Rekisterin käyttötarkoitus... 2 5. Rekisterin sisältämät tiedot... 2 6. Säännönmukaiset

Lisätiedot

Lentokelpoisuustarkastajien kertausseminaari

Lentokelpoisuustarkastajien kertausseminaari Lentokelpoisuustarkastajien kertausseminaari 28.1.2014 Klo 9-16 Jyrki Laitila Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Lentokelpoisuustarkastajien kertausseminaari Trafi tänään Trafin organisaatio Tulevaisuuden

Lisätiedot

Kaikille selosteille yhteiset tietoturvaa ja rekisteröidyn oikeuksia koskevat kohdat löytyvät asiakirjan lopusta.

Kaikille selosteille yhteiset tietoturvaa ja rekisteröidyn oikeuksia koskevat kohdat löytyvät asiakirjan lopusta. 1 TIETOSUOJASELOSTE JA REKISTERISELOSTEET mysafety käsittelee henkilötietoja lainsäädännön mukaisesti huolellisesti ja turvallisesti. mysafetyn käsittelemiin henkilötietoihin. Tutustu tietosuojaselosteeseen

Lisätiedot

Koulutustilaisuus suoramarkkinointikumppaneille

Koulutustilaisuus suoramarkkinointikumppaneille Koulutustilaisuus suoramarkkinointikumppaneille 21.1.2009 Ohjelma Tervetuloa AKEn tilannekatsaus (Aino) dia 3 Tietojenluovutus (Saara) dia 45 Ajokortti- ja lupapoiminta (Soili) dia 80 Auton matka (Mari)

Lisätiedot

Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Laatimispäivä: 20.2.2009 1. Rekisterinpitäjä MTV Oy (Y-tunnus: 1093944-1) Ilmalantori 2 00240 Helsinki Puhelin 010 300 300 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Lisätiedot

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi - yleisesittely CTIF seminaari Lentoasemien pelastustoiminta Jari Nurmi Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Visio Vastuullinen liikenne 27.11.2012 Liikenteen turvallisuusvirasto

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi

Voimassa: Toistaiseksi 1 (6) Antopäivä: 16.9.2015 Voimaantulopäivä: 21.9.2015 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: TRAFI/23887/03.04.03.02/2013 Soveltamisala: Rekisteröintitehtävien

Lisätiedot

Moottoriajoneuvokanta 2011

Moottoriajoneuvokanta 2011 Liikenne ja matkailu 2012 Moottoriajoneuvokanta 2011 Ajoneuvokanta kasvoi 3,9 prosenttia vuonna 2011 Ajoneuvorekisterissä oli vuoden 2011 päättyessä 5 539 322 ajoneuvoa, joista autoja oli 3 494 357. Autojen

Lisätiedot

Moottoriajoneuvokanta 2014

Moottoriajoneuvokanta 2014 Liikenne ja matkailu 2015 Moottoriajoneuvokanta 2014 Ajoneuvokanta kasvoi vuonna 2014 Ajoneuvorekisterissä oli vuoden 2014 päättyessä 6 014 610 ajoneuvoa, joista liikennekäytössä oli 5 043 523 ajoneuvoa.

Lisätiedot

Moottoriajoneuvokanta 2013

Moottoriajoneuvokanta 2013 Liikenne ja matkailu 2014 Moottoriajoneuvokanta 2013 Ajoneuvokanta kasvoi vuonna 2013 Ajoneuvorekisterissä oli vuoden 2013 päättyessä 5 862 216 ajoneuvoa, joista liikennekäytössä oli 4 993 740 ajoneuvoa.

Lisätiedot

TARKISTUSLISTA HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUSMENETTELYÄ SUUNNITELTAESSA HUOMIOON OTETTAVISTA ASIOISTA

TARKISTUSLISTA HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUSMENETTELYÄ SUUNNITELTAESSA HUOMIOON OTETTAVISTA ASIOISTA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO TARKISTUSLISTA HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUSMENETTELYÄ SUUNNITELTAESSA HUOMIOON OTETTAVISTA ASIOISTA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 TARKISTUSLISTA HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUSMENETTELYÄ

Lisätiedot

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit Liikenne ja matkailu 05 Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit 05, helmikuu Helmikuussa 05 ensirekisteröitiin 7 989 uutta henkilöautoa Helmikuussa 05 rekisteröitiin 03 uutta ajoneuvoa, joista autoja oli

Lisätiedot

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit Liikenne ja matkailu 05 Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit 05, kesäkuu Kesäkuussa 05 ensirekisteröitiin 8 976 uutta henkilöautoa Kesäkuussa 05 rekisteröitiin 5 97 uutta ajoneuvoa, joista autoja oli

Lisätiedot

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit Liikenne ja matkailu 0 Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit 0, huhtikuu Huhtikuussa 0 ensirekisteröitiin 4 05 uutta henkilöautoa Huhtikuussa 0 rekisteröitiin 5 uutta ajoneuvoa, joista autoja oli 4 60.

Lisätiedot

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Vaatimustenmukaisuus ylijohtaja Pekka Henttu Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Trafi Vaatimustenmukaisuustoimiala i i i Hallinto Pääjohtaja j Viestintä tä Sääntely Liikenne- järjestelmä Vaatimusten-

Lisätiedot

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit Liikenne ja matkailu 05 Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit 05, tammikuu Tammikuussa 05 ensirekisteröitiin 0 67 uutta henkilöautoa Tammikuussa 05 rekisteröitiin 4 53 uutta ajoneuvoa, joista autoja oli

Lisätiedot

Moottoriajoneuvokanta 2009

Moottoriajoneuvokanta 2009 Liikenne ja matkailu 2010 Moottoriajoneuvokanta 2009 Ajoneuvokanta kasvoi 3,6 prosenttia vuonna 2009 Ajoneuvorekisterissä oli vuoden 2009 päättyessä 5 128 067 ajoneuvoa, joista autoja oli 3 246 414. Autojen

Lisätiedot

Ajankohtaispäivä aikuiskoulutuskeskuksille ja ammattioppilaitoksille

Ajankohtaispäivä aikuiskoulutuskeskuksille ja ammattioppilaitoksille Ajankohtaispäivä aikuiskoulutuskeskuksille ja ammattioppilaitoksille 26.9.2013 Ari Herrala Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Trafin organisaatiosta Säädöksiä Tilastoja Kehittäminen 26.9.2013 2 Trafin

Lisätiedot

MTV Oy, Ilmalantori 2, 00240 Helsinki (jäljempänä "Järjestäjä")

MTV Oy, Ilmalantori 2, 00240 Helsinki (jäljempänä Järjestäjä) Säännöt ja rekisteriseloste 1. Järjestäjä, Ilmalantori 2, 00240 Helsinki (jäljempänä "Järjestäjä") Järjestäjä järjestää testiryhmän yhteistyössä Lumenen kanssa (jäljempänä "Yhteistyökumppani") 2. Osallistumiskelpoisuus

Lisätiedot

Tiedostomuotoinen ennakkoilmoitus

Tiedostomuotoinen ennakkoilmoitus Tiedostomuotoinen ennakkoilmoitus Versio 1.0 Copyright Liikenteen turvallisuusvirasto TALLENNUSPAIKKA: MUUTOSHISTORIA Versio Päiväys Laatija Muutoksen kuvaus / hyväksyjä 1.0 Essi Laakso Lisätty ohjeeseen

Lisätiedot

HS-Works Oy:n asiakastietokanta

HS-Works Oy:n asiakastietokanta HS-Works Oy Henkilötietolain (523/1999) 10:n mukainen rekisteriseloste HS-Works Oy:n asiakastietokanta Rekisteriseloste 8.5.2009 Sisällys 1 Rekisterinpitäjä...1 2 Rekisterin pitämisen peruste...1 3 Rekisterin

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi. Paperittoman ajoneuvon rekisteröintikatsastus ja rekisteröinti

Voimassa: Toistaiseksi. Paperittoman ajoneuvon rekisteröintikatsastus ja rekisteröinti 1 (7) Antopäivä: 28.12.2015 Voimaantulopäivä: 4.1.2016 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: TRAFI/49966/03.04.03.02/2015 Soveltamisala: Rekisteröintitehtävien

Lisätiedot

Nimi Tampereen kaupunki, kiinteistötoimi. Aila Taura p. 050 351 8256 Marjut Malo-Siltanen p. 040 801 6776 ja Jaana Rimpi-Muhonen p.

Nimi Tampereen kaupunki, kiinteistötoimi. Aila Taura p. 050 351 8256 Marjut Malo-Siltanen p. 040 801 6776 ja Jaana Rimpi-Muhonen p. Henkilötietolain (523/99) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE 1. Rekisterinpitäjä (tarvittaessa eli jos rekisterinpitäjällä ei toimipaikkaa EU:n alueella, myös edustaja) Nimi Tampereen kaupunki, kiinteistötoimi

Lisätiedot

Henkilöstöjohtaja Kirsi Jordan Yhteydenpyynnöt ja tiedustelut: Krista Selander (Business Partner, Recruitment), HR- Helpdesk, hrmail@digia.

Henkilöstöjohtaja Kirsi Jordan Yhteydenpyynnöt ja tiedustelut: Krista Selander (Business Partner, Recruitment), HR- Helpdesk, hrmail@digia. REKISTERISELOSTE Henkilötietolain (523/99) 10 mukainen rekisteriseloste REKISTERINPITÄJÄ Digia Oyj Valimotie 21 00380 Helsinki REKISTERIN VASTUUHENKILÖ JA REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT Henkilöstöjohtaja

Lisätiedot

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö. osoite: Teollisuuskatu 33, Helsinki. p

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö. osoite: Teollisuuskatu 33, Helsinki. p REKISTERISELOSTE 1 REKISTERISELOSTE Henkilötietolain (523/1999) 10 :n mukainen rekisteriseloste Rekisterinpitäjä FEON Oy Y-tunnus: 2733038-4 osoite: Teollisuuskatu 33, 00510 Helsinki kotipaikka: Helsinki

Lisätiedot

Osallistumisaika alkaa 1.3.2013 ja päättyy 4.3.2013. Päättymisajan jälkeen vastaanotettuja osallistumisia ei oteta huomioon.

Osallistumisaika alkaa 1.3.2013 ja päättyy 4.3.2013. Päättymisajan jälkeen vastaanotettuja osallistumisia ei oteta huomioon. Viikonloppu.com:n avajaiskilpailun säännöt ja rekisteriseloste 1. Järjestäjä 2. Osallistumiskelpoisuus Kilpailuun voivat osallistua kaikki yksityishenkilöt lukuun ottamatta niitä Järjestäjän tai Yhteistyökumppanin

Lisätiedot

Touring Camp Oy:n asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuva rekisteri

Touring Camp Oy:n asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuva rekisteri Rekisteriseloste Henkilötietolain (523/1999) 10 :n mukainen rekisteriseloste 1. Rekisterinpitäjä Touring Camp Oy (y-tunnus: 2143444-9) Käyntiosoite: Juvankartanontie 17, 02920 Espoo Puhelin: 010 617 8900

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO Numero 1 TALOUS- JA SUUNNITTELUKESKUS Tietotekniikkaosasto 13.11.2012

HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO Numero 1 TALOUS- JA SUUNNITTELUKESKUS Tietotekniikkaosasto 13.11.2012 HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO Numero 1 13.11.2012 HELMI-EXTRANET-KÄYTTÖPOLITIIKKA SISÄLTÖ 1 Extranet-tunnuksen käyttöpolitiikka 2 Käyttäjätunnusten myöntöperusteet 3 Salasanat Käyttäjätunnuksen hyväksyttävä

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi

Voimassa: Toistaiseksi 1 (7) Antopäivä: 17.06.2015 Voimaantulopäivä: 01.07.2015 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 863/2009 Muutostiedot: Soveltamisala: O-luokan ajoneuvot Sisällysluettelo

Lisätiedot

Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi 1.1.2010

Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi 1.1.2010 Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi 1.1.2010 Liikenne- ja viestintäministeriön virastouudistus ja sen tavoitteet Kokonaisvaltaista otetta ja tehokkuutta liikennepolitiikan valmisteluun ja toteutukseen

Lisätiedot

Tilastolain muutoksen vaikutukset aineistojen tutkimuskäyttöön. Seminaari 27.2.2014

Tilastolain muutoksen vaikutukset aineistojen tutkimuskäyttöön. Seminaari 27.2.2014 Tilastolain muutoksen vaikutukset aineistojen tutkimuskäyttöön Seminaari 27.2.2014 Tilastolain tarkoitus Lain tarkoitusta laajennettiin tilastotarkoituksen lisäksi koskemaan myös tietojen tutkimuskäyttö.

Lisätiedot

Tietovarannot-toimiala

Tietovarannot-toimiala Tietovarannot Ylijohtaja Olli Lindroos Tietovarannot-toimiala Tietovarannot Liikennerekisterit Tietopalvelu Tietohallinto 2 johtavaa asiantuntijaa Kehityspäällikkö Liikenteen verotus 4 johtavaa asiantuntijaa

Lisätiedot

MAISEMATYÖLUPAHAKEMUS (MRL 128 )

MAISEMATYÖLUPAHAKEMUS (MRL 128 ) 1. Kiinteistö, jota hakemus koskee 2. Hakijan tai hakijoiden tiedot Hakijana voi olla vain kiinteistön omistaja tai -haltija Koko tontti tai tila Kiinteistön postiosoite: Hakijan postiosoite Hakijan postiosoite

Lisätiedot

Sivu x/x Laatimispvm: 27.1.2009 Päivitetty/tarkastettu: 27.11.2013

Sivu x/x Laatimispvm: 27.1.2009 Päivitetty/tarkastettu: 27.11.2013 HENKILÖREKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Sivu x/x Laatimispvm: 27.1.2009 Päivitetty/tarkastettu: 27.11.2013 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

Lisätiedot

MAKSUTAULUKKO. Väestörekisterikeskuksen julkisoikeudellisista suoritteista peritään seuraavat maksut: I KYSELYT

MAKSUTAULUKKO. Väestörekisterikeskuksen julkisoikeudellisista suoritteista peritään seuraavat maksut: I KYSELYT 4 817/2012 MAKSUTAULUKKO Liite Väestörekisterikeskuksen julkisoikeudellisista suoritteista peritään seuraavat maksut: OSA A. VAKIOMUOTOISET VÄESTÖTIETOPALVELUT 1. VTJkyselyn SUORAKYSELYT I KYSELYT VTJkyselyn

Lisätiedot

Tietosuojaseloste. Nimi ja vastuualue Vastaanoton sairaanhoitaja Yhteystiedot Anttilantie 2, 37470 Vesilahti Puh. 03 565 27000

Tietosuojaseloste. Nimi ja vastuualue Vastaanoton sairaanhoitaja Yhteystiedot Anttilantie 2, 37470 Vesilahti Puh. 03 565 27000 1 28.1.2015 Selosteen laadinta-/ tarkastuspvm. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Perusturvalautakunta Yhteystiedot (osoite, puhelin, sähköposti, fax) Suupantie 11, 33960 Pirkkala puh. 03 565 2400, fax 03 565 25072

Lisätiedot

Henkilötietolain (523 /99) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE: Ajoneuvoliikennerekisteri

Henkilötietolain (523 /99) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE: Ajoneuvoliikennerekisteri Henkilötietolain (523 /99) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE: Ajoneuvoliikennerekisteri 1) Rekisterinpitäjä (tarvittaessa eli jos rekisterinpitäjällä ei toimipaikkaa EU:n alueella, myös edustaja) Nimi Liikenteen

Lisätiedot

ValmennusMomentti Juridica Avoimen yhtiön internetsivuston sisältöä koskeva

ValmennusMomentti Juridica Avoimen yhtiön internetsivuston sisältöä koskeva ValmennusMomentti Juridica Avoimen yhtiön internetsivuston sisältöä koskeva vastuuvapautuslauseke Vastuuvapautuslauseke Tällä sivustolla esitetyn aineiston tekijänoikeudet kuuluvat ValmennusMomentti Juridica

Lisätiedot

Osallistumisaika alkaa 6.2.2015 ja päättyy 6.3.2015. Päättymisajan jälkeen vastaanotettuja vastauksia ei oteta huomioon.

Osallistumisaika alkaa 6.2.2015 ja päättyy 6.3.2015. Päättymisajan jälkeen vastaanotettuja vastauksia ei oteta huomioon. 1. Järjestäjä,, (jäljempänä "Järjestäjä") 2. Osallistumiskelpoisuus Kilpailuun voivat osallistua kaikki yksityishenkilöt lukuun ottamatta niitä Järjestäjän palveluksessa olevia, jotka osallistuvat tämän

Lisätiedot

Tietopalvelun ATJ - prosessiohjeet

Tietopalvelun ATJ - prosessiohjeet ATP Tietopalvelun ATJ - prosessiohjeet 1.1 Hyväksytty Varhimo Aino TALLENNUSPAIKKA: ATJ:/Prosessikuvaukset/Tietopalveluprosessit/AKEtieto/Prosessiohjeet MUUTOSHISTORIA Versio Päiväys Laatija Muutoksen

Lisätiedot

Kalustoyksikön rekisteröinti

Kalustoyksikön rekisteröinti Määräys 1 (11) Antopäivä: 16.11.2011 Voimaantulopäivä: 16.11.2011 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 75 Komission päätös, 107/2011/EU, kansallista rekisteriä koskevasta yhteisestä

Lisätiedot

Tutkittavan informointi ja suostumus

Tutkittavan informointi ja suostumus Tutkittavan informointi ja suostumus yhdistettäessä tutkittavilta kerättyjä tietoja rekisteritietoihin Ylitarkastaja Raisa Leivonen Tietosuojavaltuutetun toimisto 9.12.2010 Kysy rekisteritutkimuksen luvista

Lisätiedot

Liite 1 Luovutettavat tiedot tietotasolla

Liite 1 Luovutettavat tiedot tietotasolla 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 A B C D Liite 1 Luovutettavat tiedot tietotasolla Tietoryhmä Tietonimi Kuvaus ajovakaudenhallinta Kyllä/ei tieto siitä, onko ajoneuvolla ajonvakausjärjestelmä.

Lisätiedot

HENKILÖREKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10. Laatimispäivä: 20.9.2011

HENKILÖREKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10. Laatimispäivä: 20.9.2011 HENKILÖREKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispäivä: 20.9.2011 1. Rekisterinpitäjä Nimi Pieksämäen kaupungin sosiaalilautakunta. 1.1.2009 Terveyslautakunta 1.1.2010 Perusturvalautakunta

Lisätiedot

Aikuissosiaalityön rekisteriseloste

Aikuissosiaalityön rekisteriseloste Aikuissosiaalityön rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT 5. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 6. REKISTERIN PITÄMISEN

Lisätiedot

Katutapahtumajärjestelmä (Winkki-järjestelmä) REKISTERIN VASTUUHENKILÖ JA REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT

Katutapahtumajärjestelmä (Winkki-järjestelmä) REKISTERIN VASTUUHENKILÖ JA REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT REKISTERISELOSTE 1(5) SISÄLTÖ WINKKI-JÄRJESTELMÄ 1 REKISTERIN NIMI 2 REKISTERINPITÄJÄ 3 REKISTERIN VASTUUHENKILÖ JA REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT 4 REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 5 REKISTERIN PITÄMISEN

Lisätiedot

Lastenvalvojan rekisteriseloste

Lastenvalvojan rekisteriseloste Lastenvalvojan rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT 5. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 6. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Lisätiedot

KTP Koulutuskierros syksy 2011. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

KTP Koulutuskierros syksy 2011. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. KTP Koulutuskierros syksy 2011 Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Trafin organisaatio 1.1.2012 alkaen 16.11.2011 2 Liikennevälineiden rekisteröinnin tehtävät Ajoneuvojen rekisteröinti ja rekisterikilvet

Lisätiedot

Tietosuojaseloste. 2a. Rekisterin voimassaoloaika Voimassa toistaiseksi

Tietosuojaseloste. 2a. Rekisterin voimassaoloaika Voimassa toistaiseksi 1 8.6.2015 Selosteen laadinta-/ tarkastuspvm. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Pirkkalan kunnanhallitus Yhteystiedot (osoite, puhelin, sähköposti, fax) Keskushallinnon kirjaamo Suupantie 11, 33960 Pirkkala keskushallinnonkirjaamo@pirkkala.fi

Lisätiedot

Vakuutustiedot REKIssä

Vakuutustiedot REKIssä Vakuutustiedot REKIssä Vakuutusalan prosessi-info 29.3.2006 Hanna Hakanen Vakuutus REKIssä Voimassaoleva liikennevakuutus todennetaan rekisteröinnin yhteydessä kolmella vaihtoehtoisella tavalla automaattinen

Lisätiedot

Laatimispvm: 16.6.2008. Lue täyttöohjeet ennen tietosuojaselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

Laatimispvm: 16.6.2008. Lue täyttöohjeet ennen tietosuojaselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. TIETOSUOJASELOSTE - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 Laatimispvm: 16.6.2008 Lue täyttöohjeet ennen tietosuojaselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa

Lisätiedot

SÄHKÖPOSTIN KÄYTÖSTÄ SOSIAALIHUOLLOSSA

SÄHKÖPOSTIN KÄYTÖSTÄ SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO SÄHKÖPOSTIN KÄYTÖSTÄ SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 15.09.2010 www.tietosuoja.fi 2 SÄHKÖPOSTIN KÄYTÖSTÄ SOSIAALIHUOLLOSSA Tämän ohjeen tarkoituksena on antaa suosituksia sähköpostin

Lisätiedot

Järjestäjä järjestää kilpailun yhteistyössä GoGreenin/Lantmännen Cerealian kanssa (jäljempänä Yhteistyökumppani ).

Järjestäjä järjestää kilpailun yhteistyössä GoGreenin/Lantmännen Cerealian kanssa (jäljempänä Yhteistyökumppani ). Parempi ruoka syyskuun kilpailu Kilpailun nimi, paikka ja ajankohta: Parempi ruoka syyskuun arvonta, kilpailu 1.9.2014. 30.9.2014. Palkinto ja sen arvo:3 kpl smoothie-tuotepakettia, arvo noin 45 euroa

Lisätiedot

LIIKENNEVAKUUTUS JA VAKUUTUSTIETOVARASTO

LIIKENNEVAKUUTUS JA VAKUUTUSTIETOVARASTO Ohje 1 (6) Antopäivä: 25.5.2012 Voimaantulopäivä: 26.5.2012 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: 26.5.2012-25.5.2017 Muutostiedot: Kumoaa ohjeet AKE 11/2008 ja TRAFI/4625/2012

Lisätiedot

Liikennekäytöstäpoisto ja poiston aikaiset muutokset

Liikennekäytöstäpoisto ja poiston aikaiset muutokset Päiväys/Datum/Date 17.2.2010 Ohje / Katsastustoimipaikkojen rekisteröintitehtävien suorittajat Dnro/Dnr/Ind.no. Viite/Referens/Ref TRAFI/2996/03.04.03.01/2010 Sisältöalue: Ajoneuvojen rekisteröinti Toimivallan

Lisätiedot

Henkilötietolain (523/1999) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE 1 Rekisterinpitäjä If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Y-tunnus 1614120-3 Niittyportti 4, Espoo 00025 IF Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Mika Rintamäki, puh. 101 191515,

Lisätiedot

Tietosuojaseloste. Selosteen laadinta-/ tarkastuspvm. 4.3.2015

Tietosuojaseloste. Selosteen laadinta-/ tarkastuspvm. 4.3.2015 1 Tekninen osasto Selosteen laadinta-/ tarkastuspvm. 4.3.2015 Täyttöohje lomakkeen lopussa. Lomakkeen numerot viittaavat ohjeiden kohtiin 1. Rekisterinpitäjä Nimi Pirkkalan kunta Yhteystiedot (osoite,

Lisätiedot

Liikennekäytöstäpoisto ja poiston aikaiset muutokset

Liikennekäytöstäpoisto ja poiston aikaiset muutokset Päiväys/Datum/Date 17.2.2010 Ohje / Auto-, rahoitus- ja vakuutusalan rekisteröintitehtävien suorittajat Dnro/Dnr/Ind.no. Viite/Referens/Ref TRAFI/3034/03.04.03.01/2010 Sisältöalue: Ajoneuvojen rekisteröinti

Lisätiedot

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Kielitaitotarkastajien kertauskoulutus 28.11.2013

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Kielitaitotarkastajien kertauskoulutus 28.11.2013 Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Kielitaitotarkastajien kertauskoulutus 28.11.2013 08:30-09:00 Saapuminen ja aamukahvi 09:00-10:30 Uudet kielitaitomääräykset PEL M2-91, PEL M2-92 ja PEL M2-93 Tarkastaja

Lisätiedot

Mitä rekisteriviranomaisen pitää ottaa huomioon henkilötietoja luovuttaessaan?

Mitä rekisteriviranomaisen pitää ottaa huomioon henkilötietoja luovuttaessaan? Mitä rekisteriviranomaisen pitää ottaa huomioon henkilötietoja luovuttaessaan? Ylitarkastaja Raisa Leivonen Tietosuojavaltuutetun toimisto 9.4.2015 Tutkimuskäyttöön tietoja luovuttavien viranomaisten yhteistyöryhmä

Lisätiedot

Ajoneuvolainsäädäntö 2011 Tuotannon vaatimustenmukaisuuden valvonta (HAP) Jarmo Hirvonen Trafi. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

Ajoneuvolainsäädäntö 2011 Tuotannon vaatimustenmukaisuuden valvonta (HAP) Jarmo Hirvonen Trafi. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Ajoneuvolainsäädäntö 2011 Tuotannon vaatimustenmukaisuuden valvonta (HAP) Jarmo Hirvonen Trafi Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Näkökulma Esityksen näkökulma lähes puhtaasti viranomaisnäkökulma, viranomaisvaatimukset

Lisätiedot

Tampereen kaupunki TUTKIMUSLUPAHAKEMUS 1 (5) Sähköpostiosoite. Väitöskirja Lisensiaattitutkimus Pro gradu Ammatillinen opinnäytetyö Muu, mikä

Tampereen kaupunki TUTKIMUSLUPAHAKEMUS 1 (5) Sähköpostiosoite. Väitöskirja Lisensiaattitutkimus Pro gradu Ammatillinen opinnäytetyö Muu, mikä Tampereen kaupunki TUTKIMUSLUPAHAKEMUS 1 (5) 1 TUTKIMUSLUVAN HAKIJA/HAKIJAT Hakemuksen saapumispvm Sukunimi Etunimi Syntymäaika Osoite Muut tutkimuksen tekemiseen osallistuvat henkilöt Sukunimi Etunimi

Lisätiedot

Yhteinen asia. Rautatiealan sidosryhmätilaisuus 1.2.2012, Finlandiatalo

Yhteinen asia. Rautatiealan sidosryhmätilaisuus 1.2.2012, Finlandiatalo Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Rautatiealan sidosryhmätilaisuus, Finlandiatalo Rautatiealan sidosryhmätilaisuus, 2012 Finlandiatalo l 12.30 Kahvi Avaus ja tervetuloa, osastonjohtaja Yrjö Mäkelä

Lisätiedot

Tiedostomuotoinen ennakkoilmoitus

Tiedostomuotoinen ennakkoilmoitus Sopimus ajoneuvojen ennakkoilmoittamisesta Liite 6 Tiedostomuotoinen ennakkoilmoitus Asiakas - välityspalvelu tiedostojen kuvaus Versio 2.0 Copyright Liikenteen turvallisuusvirasto MUUTOSHISTORIA Versio

Lisätiedot

3 REKISTERIN VASTUUHENKILÖT JA REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT

3 REKISTERIN VASTUUHENKILÖT JA REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT Rekisteriseloste HelMet-kirjastojen eli Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupunginkirjastojen asiakasrekisteri Rekisteriseloste ja rekisteröidyn informointi Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24

Lisätiedot

MAKSUTAULUKKO. Väestörekisterikeskuksen julkisoikeudellisista suoritteista peritään seuraavat maksut: I KYSELYT

MAKSUTAULUKKO. Väestörekisterikeskuksen julkisoikeudellisista suoritteista peritään seuraavat maksut: I KYSELYT 4116 N:o 1212 Liite MAKSUTAULUKKO Väestörekisterikeskuksen julkisoikeudellisista suoritteista peritään seuraavat maksut: 1. VTJkyselyn SUORAKYSELYT I KYSELYT VTJkyselyn suorakysely on palvelu, jossa Väestörekisterikeskuksen

Lisätiedot

2. Miksi keräämme käyttäjien tietoja? Fernando kerää ja käsittelee tiettyjä sivustonsa käyttäjien henkilötietoja, jotta:

2. Miksi keräämme käyttäjien tietoja? Fernando kerää ja käsittelee tiettyjä sivustonsa käyttäjien henkilötietoja, jotta: TIETOSUOJASELOSTE 1. Johdanto Avare Oy ("Avare") sitoutuu suojaamaan Fernando sivuston (sisältäen, mutta ei rajoittuen, seuraavan internetsivuston (http://fernando.fi) sekä kaikki siihen liittyvät keskustelufoorumit,

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Ota rahat ja juokse -rekryn hakuohjeet ja rekisteriseloste

Ota rahat ja juokse -rekryn hakuohjeet ja rekisteriseloste Ota rahat ja juokse -rekryn hakuohjeet ja rekisteriseloste Haemme sarjan kuhunkin kymmeneen jaksoon yhtä kilpailijaparia, eli 10:tä paria / 20:tä henkilöä. Jokaisen kilpailijaparin jäsenten on tunnettava

Lisätiedot

Tietosuojaseloste. Nimi ja vastuualue Liisa Almusa, varhaiskasvatuspäällikkö Suupantie 6 C, Pirkkala, liisa.almusa@pirkkala.fi, puh.

Tietosuojaseloste. Nimi ja vastuualue Liisa Almusa, varhaiskasvatuspäällikkö Suupantie 6 C, Pirkkala, liisa.almusa@pirkkala.fi, puh. 1 Selosteen laadinta-/ tarkastuspvm. 1.11.2015 1. Rekisterinpitäjä Nimi Sivistyslautakunta Yhteystiedot (osoite, puhelin, sähköposti, fax) Sivistysosasto, Suupantie 6 C, 33960 Pirkkala P. 050 435 4480

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 24.1.2008 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Suomen Sairaalahygieniayhdistys

Lisätiedot

Grillikuume Weber-kilpailu 2015

Grillikuume Weber-kilpailu 2015 Grillikuume Weber-kilpailu 2015 Kilpailun nimi, paikka ja ajankohta: Grillikuume - Weber-kilpailu, 22.4.2015. 1.7.2015. Palkinto ja sen arvo: Viikkokilpailu 1: Weber-grillituotesetti, 105,5 euroa Viikkokilpailu

Lisätiedot

Huvivenedirektiivin muutos. Venetekniikkapäivä 14.4.2010 Ville Räisänen

Huvivenedirektiivin muutos. Venetekniikkapäivä 14.4.2010 Ville Räisänen Huvivenedirektiivin muutos Venetekniikkapäivä 14.4.2010 Ville Räisänen TraFin organisaatio A s i a k k a a t ja s i d o s r y h m ä t Merenkulku Tieliikenne ja rautatiet Ilmailu Tarkastus Tekniikka ja

Lisätiedot

Asukasvalintojen tekeminen kaupungin vuokra-asuntoihin

Asukasvalintojen tekeminen kaupungin vuokra-asuntoihin HENKILÖREKISTERISELOSTE Rekisterin nimi: Rekisterinpitäjä: Vuokra-asuntohakemusrekisteri Keuruun Vuokra-asunnot liikelaitos Osoite: PL 125 42701 Keuruu Rekisteriasioita hoitavat henkilöt Vastuuhenkilö,

Lisätiedot

Kohderyhmäpalveluiden tuote-ehdot

Kohderyhmäpalveluiden tuote-ehdot TUOTE-EHDOT 1 (7) Kohderyhmäpalveluiden tuote-ehdot 1.1.2015 TUOTE-EHDOT 2 (7) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Soveltamisala ja sovellettavat ehdot... 3 1.2. Hinnoitteluperusteet... 3 1.3. Palvelun

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE 3.10.2012

TIETOSUOJASELOSTE 3.10.2012 TIETOSUOJASELOSTE 3.10.2012 Henkilötietolaki 10 ja 24 1. Rekisterinpitäjä Nimi Suomen Kulttuurirahasto Y-tunnus 0116947-3 Yhteystiedot PL 203 (Bulevardi 5 A) 00121 Helsinki 09-612 810 Telefaksi 09-640

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2014. 1063/2014 Valtiovarainministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2014. 1063/2014 Valtiovarainministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2014 1063/2014 Valtiovarainministeriön asetus Väestörekisterikeskuksen suoritteiden maksuista vuosina 2015 ja 2016 Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Datan avaamisen reunaehdot. Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat

Datan avaamisen reunaehdot. Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat Datan avaamisen reunaehdot Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat 19.1.2016 Perinteinen manuaalinen tietopalvelu 1. Asiakas kysyy/pyytää asiakirjoja käyttöönsä/ kopioita omaan

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 22.11.2010 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Salon kaupunki liikuntapalvelut

Lisätiedot

Kaikki minusta -visualisointikilpailun data-aineisto

Kaikki minusta -visualisointikilpailun data-aineisto Kaikki minusta -visualisointikilpailun data-aineisto Kaikki minusta -kilpailussa haetaan uudenlaista, innovatiivista esitystapaa kansalaisen omien rekisteritietojen katseluun. Kilpailutyössä tulee käyttää

Lisätiedot

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Trafin organisaation esittelyä yksikönpäällikkö Toni Solatie Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Trafin organisaatio Hallinto Matti Luopa Juhani Nikula Petri Lumijärvi Pääjohtaja Kari Wihlman Viestintä

Lisätiedot

REKISTERÖINTIKATSASTUKSEN ALOITTAMINEN, RAJOITUSTIEDOT, KATSASTUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA JATKAMINEN

REKISTERÖINTIKATSASTUKSEN ALOITTAMINEN, RAJOITUSTIEDOT, KATSASTUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA JATKAMINEN REKISTERÖINTIKATSASTUKSEN ALOITTAMINEN, RAJOITUSTIEDOT, KATSASTUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA JATKAMINEN REKISTERÖINTIKATSASTUKSEN ALOITTAMINEN... 2 KATSASTUKSEN PÄÄVALIKKO... 2 AJONEUVON HAKU (REKISTERÖINTIKATSASTUS)...

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 07.04.2008 Täyttöohjeet erillisessä lomakkeessa. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Ulkoasiainministeriö Yhteystiedot (osoite,

Lisätiedot

Vesikulkuneuvon rekisteröinti

Vesikulkuneuvon rekisteröinti 1 (5) Antopäivä: 23.8.2016 Voimaantulopäivä: 26.8.2016 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Laki vesikulkuneuvorekisteristä (424/2014): 8 :n 3 momentti, 11 :n 1 momentti, 12 :n 1 momentti, 13 :n 5 momentti,

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

Lue täyttöohjeet ennen tietosuojaselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. Tampereen kaupunki, vammais-ja esteettömyysasiamies

Lue täyttöohjeet ennen tietosuojaselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. Tampereen kaupunki, vammais-ja esteettömyysasiamies TIETOSUOJASELOSTE - yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 Laatimispvm: 25.7.2007 Lue täyttöohjeet ennen tietosuojaselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa

Lisätiedot

Trendikkäimmät kynnet -kilpailu, säännöt ja rekisteriseloste

Trendikkäimmät kynnet -kilpailu, säännöt ja rekisteriseloste Trendikkäimmät kynnet -kilpailu, säännöt ja rekisteriseloste 1. Kilpailun järjestäjä,, (jäljempänä "Järjestäjä") Järjestäjä järjestää kilpailun yhteistyössä LUMENE Oy:n kanssa (jäljempänä "Yhteistyökumppani")

Lisätiedot

Potilas aktiivisena toimijana omassa hoidossaan

Potilas aktiivisena toimijana omassa hoidossaan Potilas aktiivisena toimijana omassa hoidossaan Suomen EDI-LEIDIT ry seminaari 27.9.2007 VR-kokouskeskus, Helsinki Synnöve Amberla varatuomari Suomen Kuntaliitto Perustuslaki Yhdenvertaisuus (6 ) Oikeus

Lisätiedot

Valtion viranomainen tai kunta/kuntayhtymä voi liittyä ilmoitusmenettelyllä tähän palveluun. Liite 1.

Valtion viranomainen tai kunta/kuntayhtymä voi liittyä ilmoitusmenettelyllä tähän palveluun. Liite 1. VETUMA-PALVELU VTJkysely Sovelluskysely TIETOLUPA Päivämäärä 4.4.2014 Dnro 874/410/06 Viite: aikaisemmat tietoluvat 10.12.2013 12.10.2007, 23.5.2006 ja Verkkotunnistamisen ja -maksamisen (VETUMA) sopimus

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 10 /2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

1.1) Organisaatio: Suomen Autoteknillinen Liitto ry (SATL) Köydenpunojankatu 8 00180 HELSINKI Puhelin: (09) 694 4724 Sähköposti: satl@satl.

1.1) Organisaatio: Suomen Autoteknillinen Liitto ry (SATL) Köydenpunojankatu 8 00180 HELSINKI Puhelin: (09) 694 4724 Sähköposti: satl@satl. 1/5 Suomen Autoteknillinen Liitto ry JÄSENREKISTERIN REKISTERISELOSTE (Henkilötietolaki [523/1999] 10 ) 1) REKISTERINPITÄJÄ 2) REKISTERIN NIMI 1.1) Organisaatio: Suomen Autoteknillinen Liitto ry (SATL)

Lisätiedot

Laki rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä

Laki rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä Laki rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä Energiatodistusten laatijoiden keskustelu ja verkostoitumistilaisuus 10.3.2015 Lainsäädäntöneuvos Riitta Kimari, ympäristöministeriö Tietojärjestelmä

Lisätiedot

Perusopetuksen johtaja Ilkka Kalo Vantaan kaupunki / sivistystoimi Perusopetuksen tulosalue Asematie 6 A 01300 Vantaa

Perusopetuksen johtaja Ilkka Kalo Vantaan kaupunki / sivistystoimi Perusopetuksen tulosalue Asematie 6 A 01300 Vantaa 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan kaupungin opetuslautakunta Vantaan kaupunki / sivistystoimi Asematie 6 A 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perusopetuksen johtaja Ilkka Kalo Vantaan

Lisätiedot