Suoramarkkinointikumppanien koulutustilaisuus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suoramarkkinointikumppanien koulutustilaisuus 11.1.2011"

Transkriptio

1 Suoramarkkinointikumppanien koulutustilaisuus Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Koulutustilaisuuden ohjelma Ajankohtaista Trafista (Hanna Hakanen) dia 3 Trafin tilastot (Pasi Kilpelä) dia 8 Käytännesäännöistä (Kirsi Pulkamo) dia 18 Poimintakriteerit (Kirsi Pulkamo) dia 31 Lupahakemuksen tiedot ja kontrollikirjeet (Soili Seppinen) dia 43 Recall- eli takaisinkutsukampanjat (Mari Saranpää) dia 54 Asiakasrekisterin päivitys (Soili Seppinen) dia 61 Suoramarkkinointipalvelujen hinnasto (Aino Varhimo) dia 66

2 Trafin uusi organisaatio Hanna Hakanen Suoramarkkinointikumppanien koulutustilaisuus Organisaatiomuutos - taustaa Alueellistaminen Rovaniemelle siirretään yhteensä 95 henkilötyövuotta 40 henkilötyövuotta vuoden 2013 loppuun mennessä ja 55 henkilötyövuotta vuoden 2015 loppuun mennessä. Lappeenrantaan siirretään 20 henkilötyövuotta Vuoteen 2015 loppuun mennessä Tuottavuusohjelma Trafin henkilötyövuosiraamiksi on asetettu 516 henkilötyövuotta Virastouudistuksessa luku oli vielä 531 Uudet tehtävät Trafille on tulossa vuoteen 2015 mennessä arviolta yli henkilötyövuoden verran uusia tehtäviä 4

3 Organisaatiouudistuksen tavoitteet Turvallisuuspainotteiset ja rekisteripainotteiset toiminnot ovat selkeästi erillisiä kokonaisuuksia Rovaniemelle siirtyvät toiminnot keskitetään Rekisteripalveluihin Asiakas- ja kumppanilähtöisyys korostuvat uudessa organisaatioissa Ylijohtajien vastuualueiden muuttaminen on esimerkki jatkuvasta kehittämisestä. Tehtäväkuvien muutoksia on organisaation kaikilla tasoilla. Kehitysmyönteisyys on yksi arvomme. Tuottavuus ja alueellistamistavoitteiden saavuttamiselle ei ole vaihtoehtoja 5 Trafin organisaatio A s i a k k a a t ja s i d o s r y h m ä t Sääntely ja valvonta Ylijohtaja Tuomas Routa Rekisteripalvelut Ylijohtaja Olli Lindroos Ilmailu Ylijohtaja Kim Salonen Strategia ja hallinto Ylijohtaja Marko Sillanpää Viestintä Riitta-Liisa Linnakko Pääjohtaja Kari Wihlman 6

4 Rekisteripalvelut toimialan organisaatio osastot ja yksiköt Ylijohtaja Olli Lindroos Liikennerekisterit (72) Janne Huhtamäki Trafitieto (42) Hanna Hakanen Tietohallinto (51) Marko Myllyniemi Liikennevälineiden rekisteröinti Simo Karppinen Tietopalvelut Aino Varhimo Sovellushallinta Raija Ikeda Pätevyysrekisterit Jukka Harjula Asiointipalvelut Simo Karlsson Infrastruktuuri ja Tukipalvelut Janne Heinonen Ajoneuvoverotus Nelly Rontti ICT-kehitys Markus Anttila = Rovaniemi 7 Trafin tilastot Pasi Kilpelä Suoramarkkinointikumppanien koulutustilaisuus

5 Trafin tilastot Trafi tuottaa tilastotietoja eri liikennemuodoista Tieliikenne Merenkulku (meriturvallisuus) Ilmailu Rautatiet Tieliikenteen tilastot Säännöllisesti julkaistavat tilastot Ajoneuvokanta Ajoneuvojen ensirekisteröinnit Luovutetut ja voimassaolevat ajokortit Kuljettajantutkinnot (ajo- ja teoriakokeet) Tilastojen tuottaminen ja toiminnan koordinointi on keskitetty Trafitiedolle Yhteistyö Tilastokeskuksen kanssa Tiivistä, tilastotuotanto ostetaan Tilastokeskukselta Tiedon jälleenmyyjät (Trafin yhteistyökumppanit) tuottavat maksullisia tilastoja yritysten omaan käyttöön

6 Meriturvallisuuden tilastot Säännöllisesti julkaistavat tilastot Kauppalaivatilasto Kauppalaivaston kuukausitilasto Suomen kauppalaivasto Merimiestilasto Suomalaisten varustamoiden ulkomaille rekisteröidyt ja ulkomailta aikarahtaamat alukset Yhteistyö Tilastokeskuksen kanssa Tilastokeskukselle toimitetaan tilastotietoja kerran vuodessa weblomakkeella (Eurostat), ja joitain tietoja julkaistaan Tilastollisessa ja Liikennetilastollisessa vuosikirjassa Tilastot tuotetaan merimies- ja alusrekisterien tiedoista Pienempimuotoisia, ei julkaistavia, tilastoja/raportteja tuotetaan myös yksiköissä Tilastoja voidaan tilata Trafilta maksuasetuksessa määritettyyn hintaan Ilmailun tilastot Tilastot Lentotunnit Suomessa rekisteröidyt ilma-alukset Suomalaisille ilma-aluksille sattuneet onnettomuudet Suomessa ja suomalaisille ilma-aluksille tapahtuneissa onnettomuuksissa kuolleet ja loukkaantuneet Lentokelpoisuus Lentotoiminta Koulutukset ja lupakirjat Ilmailulääketiede Julkaisu netissä ja vuosikertomuksessa, ei erillisiä painettuja tilastojulkaisuja Yhteistyö Tilastokeskuksen kanssa Vähäistä, mm. Liikennetilastollinen vuosikirja, jossa muutama tilastotaulukko

7 Rautateiden tilastot Rautateiden tilastotuotanto on suhteellisen pientä Toimiala kokoaa vuosittaisen turvallisuusraportin, joka toimitetaan Euroopan rautatievirastolle ja LVM:lle Raportti sisältää turvallisuuteen liittyviä tilastotietoja, mm. onnettomuustietoja Tiedot kerätään alan toimijoilta, kuten VR ja RHK Rautateiden omista järjestelmistä saadaan yksittäisiä lukuja, mm. kaluston määrästä tietoja ei julkaista esim. nettisivuilla Ei yhteistyötä Tilastokeskuksen kanssa Tieliikenteen tilastotoiminnan toimijat Tieliikenteen tilastotoiminnassa on mukana useita toimijoita Trafi Tilastokeskus Trafin yhteistyökumppanit DMP Diesel Oy Edita Prima Oy Itella Asiakkuusmarkkinointi Oy DirektMedia 121 Oy Asiakkaat Trafin sidosryhmät, mm. LVM Viranomaiset Autontuojat Media Yritykset Yksityishenkilöt

8 Tieliikenteen tilastotoiminnan käsitteitä Trafin ja yhteistyökumppanien tuottamien tilastojen ero Trafi tuottaa tilastoja, joilla on ns. yhteiskunnallista merkitystä, asiakkaina mm. viranomaiset, media ja kansalaiset Kumppanit tuottavat maksullisia tilastoja yritysten omaan käyttöön Tilaston ja analyysin ero Tilasto on massatietoa, joka ei koskaan sisällä ajoneuvojen yksilöintitietoja Analyysi on osoitteiden myyntiin johtava suoramarkkinoinnin tuote Tieliikenteen tilastotoiminnan käytännöt Trafin tilastotoiminnan pelisäännöt Trafi hoitaa omien sidosryhmiensä tilastopyynnöt itse Jos aineistoa ei löydy Trafista valmiina, se teetetään Tilastokeskuksella Yritysten tilastopyynnöt hoidetaan työtilanteen salliessa Trafissa, jos aineisto löytyy valmiina Jos aineistoa ei löydy Trafista valmiina, asiakas käännytetään kumppaneiden puoleen Yksityishenkilöiden tilastopyynnöt hoidetaan Trafissa, jos aineisto löytyy valmiina Jos aineistoa ei löydy Trafista valmiina, asiakas käännytetään Tilastokeskuksen puoleen

9 Trafin tilastot - Ajankohtaista Tieliikenteen tilastoinnin muutokset 2011 Uusia ensirekisteröinti- ja kantatilastoja CO2-päästöjä, liikennekäytöstä poistettuja ajoneuvoja ja lopullisesti poistettuja ajoneuvoja koskien Kuljettajantutkintotilastojen ajo- ja teoriakokeiden luokittelua laajennetaan avaamalla ns. raskaat luokat luokkakohtaisiksi tilastoiksi Meriturvallisuuden tilastoinnin muutokset 2011 Tilastotuotanto siirretään alihankintana Trafilta Tilastokeskukselle, selvitystyö käynnissä. Suoramarkkinoinnin käytännesäännöt Kirsi Pulkamo Suoramarkkinointikumppanien koulutustilaisuus

10 Yleistä Käytännesäännöt ajoneuvoliikennerekisteritietojen käytöstä suoramarkkinointipalveluiden tuotantoon Löytyy kumppanit-sivustolta Viimeisin versio Yleistä PS: jokaisella oikeus saada tietoja ajoneuvoliikennerekisteristä Poikkeuksista säädetty laissa ajoneuvoliikennerekisteristä (541/2003) Hakijan ilmoitettava tietojen käyttötarkoitus, suojaustapa ja muut tarvittavat tiedot Ei koske yksittäisluovutuksia eikä tilastotietoja Tiedonluovutus suoramarkkinointiin säännelty ALR-lain 19 :ssä Lisäksi otettava huomioon henkilötietolaki (523/1999) ja laki viranomaistoiminnan julkisuudesta (621/1999)

11 Yleistä Suoramarkkinointipalvelut Osoitepoiminnat suoramarkkinointiin ja mielipide- sekä markkinatutkimuksiin Osoitteet markkinointimateriaalin lähettämiseen Osoitteet, joiden perusteella haetaan numerot telemarkkinointiin Asiakasrekisteripäivitykset Yrityksen ajoneuvokantapoiminta suoramarkkinointi- ja myynninedistämistarkoituksiin Analyysipalvelut Teknisten tietojen poiminta Tietojen käyttötarkoitus ALR-laki 19 3 mom. Luonnollisten henkilöiden tietoja voidaan käyttää em. tarkoituksiin, kun toiminta, johon tietoja pyydetään luovutettavaksi liittyy liikenneturvallisuuteen, ajoneuvoihin, ajoneuvoliikenteeseen tai sen aiheuttamiin ympäristöhaittoihin

12 Suoramarkkinoinnin tarkoitus - kielteinen kanta Tietoja ei ole luovutettu esim. seuraaviin tarkoituksiin Varainhankinta Markkinoitavan tuotteen kylkiäinen (esim. heijastin) liittyy ALRlain mukaiseen toimintaan, mutta varsinainen tuote/palvelu ei. Tuote/palvelukokonaisuus, josta osa liittyy ALR-lain mukaiseen toimintaan, mutta ko.tuotetta/palvelua ei ole mahdollista hankkia erikseen Autoilun ja alkoholin yhdistäminen Rahoitustuote, joka ei suoraan/pelkästään liity ajoneuvon hankintaan. Luovutuksen ja käytön ehtoja -Yleiset Tietojen luovuttajan on toimitettava tietolupa hakijalle tiedoksi Tarvittaessa myös tietojen käytön ehdot tiedoksi myös tekniselle käsittelijälle (esim. painotalo, puhelinmarkkinointiyritys) Tietojen sähköinen luovutus Suojattava riittävän vahvalla salauksella tai Toimitettava suojatun yhteyden avulla tai muutoin suojattuna Tietoja saa käyttää vain luvan mukaiseen käyttöön. Tietoja ei saa tallentaa pysyvästi Tietoja ei saa luovuttaa edelleen kolmannelle Poikk. Luovutus tekniselle käsittelijälle (mainittava hakemuksella)

13 Luovutuksen ja käytön ehtoja - Yleiset (2) Poimittujen tietojen käyttöaika yleensä 2 kk Tiedot pysyvät ajantasaisina Perustellusta syystä pidempi käyttöaika mahdollinen, esim. laajat soittokampanjat Tiedot on käytön jälkeen hävitettävä Myös seurantalistan tiedot Luovutuksen ja käytön ehtoja - Postitus Jokaisesta postituksesta tulee lähettää Trafiin kontrollikirje Lähetyksen päällä ei saa olla näkyvissä sekä henkilön nimi että rekisteri- tai valmistenumero Yritysajoneuvojen postitus voidaan tarvittaessa osoittaa yritykselle ja auton abc-123 haltijalle Osoitelähde mainittava postituksessa: Osoitelähde: Ajoneuvoliikennerekisteri, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, PL 320, Helsinki, puh Tietojen tekninen toimitus: Yritys Oy, Pl XX, XXX Mainittava, jos osoitteiston luontiin käytetty lisäksi jotain muuta rekisteriä

14 Luovutuksen ja käytön ehtoja - Telemarkkinointi Mikäli kampanja aiheuttaa kohtuuttomasti negatiivista palautetta, Trafilla oikeus peruuttaa telemarkkinointiin annettu tietolupa Kohderyhmään ei saa sisältyä alaikäisiä eikä yli 75- vuotiaita Tietolähteen ilmoittaminen Kysyttäessä ilmoitettava, että ainoastaan nimi- ja osoitetieto poimittu ajoneuvoliikennerekisteristä Luovutuksen ja käytön ehtoja - Sähköinen markkinointi Edellyttää henkilön etukäteen antamaa nimenomaista suostumusta Rekisteritietojen perusteella haettuihin puhelinnumeroihin ei voi lähettää tekstiviestitai multimediamarkkinointiviestejä Jos olemassa lain edellyttämä suostumus, voidaan ajoneuvoliikennerekisterin tietoja käyttää kohdentamiseen Edellyttää myös muiden luovutusten edellytysten täyttymistä Yritykset Voidaan lähettää ilman etukäteistä suostumusta Edellyttää, että perusteltua henkilön työtehtävien perusteella ja markkinointi yrityksille suunnattua Vastaanottajia tulee aina informoida oikeudesta kieltää ko. markkinointi jatkossa

15 Rekisteritietojen luovutuskiellot Tietojen käsittelyssä noudatettava erityistä huolellisuutta, etenkin henkilötietoja käsitellessä Turvakiellollisen tietoja ei luovuteta missään yhteydessä Henkilön sitä anoessa ja perusteltu syy epäillä, että tietojen luovutus vaarantaa henkilön tai hänen perheensä terveyttä tai turvallisuutta Osoitteenluovutus- tai suoramarkkinointikiellolliset ohitetaan suoramarkkinointipoiminnoissa Henkilökohtaisesta pyynnöstä Takaisinkutsuissa Trafi postittaa kutsun jälleenmyyjän puolesta Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto ry:n Robinsonkiellot suositellaan otettavaksi huomioon Seurantalista Muiden tietojen lisäksi mahdollista luovuttaa ajoneuvon tietoja ns. seurantalistalla Tietojen oltava tarpeellisia kampanjan tai tutkimuksen analysoinnin tai seurannan kannalta Vain taustatietona kampanjan tai tutkimuksen seurantaan Tarve ilmoitettava lupahakemuksella Osa kampanjarekisteriä Esim. tietojen hävittäminen

16 Poimintakriteereistä Kirsi Pulkamo Suoramarkkinointikumppanien koulutustilaisuus Yleistä Otantaperusteiden ryhmittely Henkilötiedot Laki ajoneuvoliikennerekisteristä (541/2003) 19 4 mom. Ajoneuvojen tiedot VNA ajoneuvorekisterin tiedoista (1116/2003) 23 32

17 Henkilötiedot Osoite tai muu yhteystieto Puhelinnumero ja sähköpostiosoite ei rekisterissä Kotikunta Ikä Sukupuoli Äidin- tai asiointikieli Aineistossa vain tieto asiointikielestä Ajokorttiluokka Ajokortin myöntämisajankohta Yksi muu henkilöön liittyvä tunnistetieto Esim. ADR-ajolupa Ikä poimintakriteerinä Ikä sallittu poimintaperuste Ei kuitenkaan tarkka syntymäaika Voidaan tehdä poiminta esim. kuukauden sisällä vuosia täyttävät Merkkipäivään ja ikään ei saa viitata markkinointikirjeessä Alaikäiset Jos kohderyhmään tarve poimia alaikäisiä, mainittava hakemuksessa 15-vuotta täyttäneille voidaan markkinoida tuotteita, joiden ostamisesta henkilö voi itse päättää hankkimillaan rahoilla ja joita hän on oikeutettu käyttämään Lisäksi yhteiskunnalliseen tiedottamiseen liittyvää materiaalia Ei saa markkinoida rahoitusmahdollisuutta Ei saa poimia telemarkkinoinnin kohderyhmään

18 Ajoneuvojen tiedot Otantaperusteet: Ajoneuvon yksilöintitiedot (13 ) Tekniset tiedot (14 ) Hyväksyntätiedot (15 ) Muut ajoneuvon tunnistetiedot (23 :n luettelo) Ajoneuvojen tiedot: Ajoneuvon yksilöintitiedot (13 ) Valmistenumero Hyväksyntänumero Ajoneuvon väri

19 Ajoneuvojen tiedot: Tekniset tiedot (14 ) Yleiset rakenneominaisuudet Varusteet Mitat Massa Moottori Voimansiirto Akselisto Ohjaus Jarrut Kori Korityyppitieto (esim. farmari, sedan, hatchback) valmistajan ilmoittama tieto -> ei voida Trafissa muuttaa. Turvavarusteet Kytkentä Polttoaineen kulutus Päästöjä vähentävät laitteet Päästöt Ajoneuvojen tiedot: Hyväksyntätietoja (15 ) Ajoneuvoluokka Luokittelu perustuu ajoneuvolakiin (1090/2002) Esim. M1=henkilöautot, M2-M3=linja-autot, N1= pakettiautot, N2-N3=kuorma-autot, O=perävaunut Ajoneuvoryhmä Ajoneuvoluokan alaluokitus (esim. museoajoneuvo, sairasauto, kirjastoauto)

20 Ajoneuvojen tiedot: Hyväksyntätietoja (15 ) Tyyppihyväksyntänumero, versio, variantti Tyyppikoodi Kansallinen tyyppikoodi, joka yksilöi tyypin. Pituus 10 merkkiä. Tyyppinimi Valmistajan tyypille antama nimi, joka on yksiselitteinen tyypille, mutta ei yleisesti tunnettu. Yksi tyyppinimi voi sisältää useita kaupallisia nimiä. Merkki (kooditettu ja selväkielinen) Kaupallinen nimi Muut ajoneuvon tunnistetiedot (23 ) Haltijuussuhteen laatu Ajoneuvon maahantuontitapa Rekisteröinti- ja käyttöönottopäivä Käyttötarkoitus Liikennevakuutusyhtiö Hyväksyntä- tai katsastuslaji Hyväksyntä- tai katsastuspvm ja paikka sekä yksi muu tunnistetieto Esim. rekisteritunnus

21 Kielletyt poimintakriteerit Poiminnan tulos ei saa vaarantaa rekisteröidyn yksityisyyden suojaa, etuja tai oikeuksia taikka valtion turvallisuutta Kiellettyjä kriteereitä esim. Anastustiedot Kiinnitystiedot takavarikkotiedot Invalidiajoneuvot Verotiedot Vakuutuksen maksutiedot Tarkka syntymäaika Yksilöity yritys (y-tunnus) ei voi olla poimintaperuste Voidaan kuitenkin poimia esim. yrityksen ajoneuvokannan määrätiedon perusteella (esim. yli 10 ajoneuvoa) Poimintakriteereihin viittaaminen materiaalissa Materiaalissa ei saa viitata käytettyihin poimintakriteereihin Vastaanottajat saattaisivat kokea yksityisyyttään loukatun (esim. optikon näöntarkastukset) Merkin/mallin käyttämiseen poimintakriteerinä voidaan viitata yleisellä tasolla. Esim. Hyvä Audi A6:n uusi omistaja Myös katsastusajankohtaan voidaan viitata Mikäli ajoneuvon yksilöinti on tarpeen, voi kirjeen sisällä olla rekisteritunnus tai valmistenumero Esim. takaisinkutsut, katsastuskutsut Vastaanottajan ajoneuvotietojen tulostamisesta materiaaliin sovittava erikseen (esim. lupahakemuksella)

22 Lupahakemuksen tekeminen Soili Seppinen Suoramarkkinointikumppanien koulutustilaisuus Yritys-Suomi -verkkopalvelu Lomakkeet, joilla lupahakemukset Trafille tehdään, löytyvät osoitteesta joka on Työ- ja elinkeinoministeriön koordinoima verkkosivusto. Lomakkeella G202 Trafin sopimuskumppani hakee asiakkaalleen lupaa suoramarkkinoinnin osoiteluovutuksiin ja lomakkeella G203 oikeutta hakea yksittäisen ajoneuvon tietoja kyselypalveluna. Lomakkeella G203 haetaan myös lupaa tilastotoimituksiin. Yritys-Suomi -verkkopalvelusta lomakkeet välittyvät suoraan Trafin sähköiseen asianhallintajärjestelmään 44

23 Tulevia muutoksia alkaen Suoramarkkinointilupahakemuksella on jatkossa mahdollisuus ilmoittaa neljä sähköpostiosoitetta, joihin lupapäätös halutaan toimitettavan tiedoksi Automaattisen lupapäätössähköpostiviestin otsikointi muuttuu. Viestin aihe-kenttään tulee sen asiakkaan nimi, jolle lupaa on haettu. 45 Lupahakemuksen tekemisestä - asiakasrekisterin päivitys Asiakasrekisterin päivityksiin tulee aina hakea erillinen lupa. Niitä ei voi tehdä asiakkaalle jo mahdollisesti aiemmin myönnetyllä luvalla, vaikka lupaa olisi haettu moniin eri käyttötarkoituksiin. Asiakasrekisteriä päivitettäessä kyseiseen rekisteriin päivitettävät tiedot tulee yksilöidä lupahakemuksella 46

24 Lupahakemuksen tekeminen - poimintakriteerit Poiminnoissa käytettävät poimintakriteerit tulee kirjoittaa auki. Mikäli samalla luvalla on tarkoitus tehdä useita poimintoja eri aikoina, tulee poimintakriteerit kirjoittaa riittävän väljästi, mutta kuitenkin eritellysti. Esim. käytetään maantieteellisiä/alueellisia, omistajan/haltijan ikään tai sukupuoleen liittyviä poimintakriteereitä. Ei tarvitse eritellä maakuntia/postinumeroalueita tai yksilöidä kohderyhmää ikäryhmittäin Myös tilastotoimituksissa toimitettavien tilastojen sisältö tulee ilmoittaa hakemuksella Esim. ensirekisteröinnit maakunnittain 47 Lupahakemuksen tekeminen -jatkoa Hakemukselle ei tule kirjoittaa käytettäväksi poimintakriteereinä nimeä ja osoitetta, jotka ovat luovutettavia tietoja Jos toiminta liittyy muuhun kuin liikenneturvallisuuteen, ajoneuvoihin, ajoneuvoliikenteeseen, ajoneuvoliikenteen aiheuttamiin ympäristöhaittoihin tai ajoneuvon kuljettamiseen, tulee ajoneuvoliikennerekisterin käyttötarve tietolähteenä perustella riittävästi 48

25 Lupahakemuksen tekeminen - päätöksen voimassaoloaika Ei myönnetä toistaiseksi voimassa olevia tietolupia suoramarkkinointitarkoituksiin (max. 2 v) Tällä halutaan varmistaa mm. se, että loppuasiakas miettii määräajoin millaisiin kampanjoihin ajoneuvoliikennerekisterin tietoja todella tarvitaan 49 Lupahakemuksen tekeminen - Lisätietoja -kenttä Hakemuksen Lisätietoja-kentän teksti ei tule näkyviin päätökselle. Lisätiedoissa voidaan tarvittaessa viitata aiemman lupapäätöksen diaarinumeroon tai kertoa Trafille mahdollisen alihankkijan käyttö. Jälleenmyyjällä on Trafin kanssa solmitun sopimuksen ehtojen mukaisesti oikeus käyttää palvelujensa tuottamiseen alihankkijaa. Jälleenmyyjän on sopimuksen mukaisesti hyväksytettävä alihankkijansa Trafilla. Jälleenmyyjän tulee ilmoittaa Trafille alihankkijayritys ja tämän y-tunnus sekä alihankkijan rooli (esim. painotalo, telemarkkinoinnin suorittaja tai tekninen toteuttaja) palvelun tuottamisessa 50

26 Lupahakemuksen tekeminen -jatkoa Koska jatkossa hakemuksella on mahdollisuus omassa kentässään ilmoittaa 4 eri sähköpostiosoitetta, joihin lupapäätös halutaan toimitettavan tiedoksi, ei Lisätietoja-kentässä enää tarvitse ilmoittaa tällaisia toimitusosoitteita Lupapäätös lähtee siihen sähköpostiosoitteeseen, joka hakemukselle on kirjoitettu. Jos osoitteessa on kirjoitusvirhe, ei päätös mene perille. Mikäli lupahakemuksiin tai liittyen niiden käsittelyyn Trafissa ilmenee kysymyksiä, tulee kysymykset lähettää osoitteeseen 51 Lupahakemuksen tekeminen -Toimitustapa Lomakkeella Toimitustapa paperi, johtuu siitä, että Yritys Suomi verkkopalvelussa sähköinen toimitustapa edellyttää hakijan vahvaa tunnistautumista henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla. Päätökset toimitetaan joka tapauksessa sähköisesti allekirjoitettuina sähköpostilla pdf-muodossa. 52

27 Kontrollikirjeet ja osoitelähdemerkintä Kontrollikirjeet tulee toimittaa Trafille Rovaniemelle osoitteeseen, Kirsi Pulkamo, PL 9, ROVANIEMI Kontrollikirjeissä tulee olla osoitelähdemerkintä Kumppanit-sivustolta löytyvän ohjeistuksen mukaisesti eli Osoitelähde: Ajoneuvoliikennerekisteri, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, PL 320, Helsinki, puh "Tietojen tekninen toimitus: Yritys Oy, PL X, 0000 XXX" 53 Recall- eli takaisinkutsukampanjat Mari Saranpää Suoramarkkinointikumppanien koulutustilaisuus

28 Takaisinkutsuihin yksilöidyt tietoluvat Tietolupahakemuksella on haettava yksilöityä tietolupaa takaisinkutsukampanjoihin. Ei voi hakea kullekin yritykselle yleistä lupaa takaisinkutsukampanjoita varten. Yhdellä luvalla voi hakea lupaa useammalle eri kampanjalle ja useammalle saman kampanjan postitukselle. Takaisinkutsukampanjan postituksissa huomioitavaa Lähetyksen päällä ei saa olla näkyvillä sekä omistajan/haltijan nimi että rekisteritunnus tai valmistenumero, mutta molemmat tiedot voivat olla lähetyksen sisällä. Kutsu on lähetettävä ajoneuvon täysikäiselle haltijalle, jos ajoneuvon omistaja on alaikäinen.

29 Tietolupahakemukseen yksilöitäviä asioita Takaisinkutsun toteutusta varten tietolupahakemukseen on yksilöitävä erityisesti seuraavat asiat: Tietolupahakemuksessa on mainittava recall tai takaisinkutsu Tietojen käyttötarkoitus kentässä. Samassa kentässä on kerrottava lyhyesti takaisinkutsun kohde tai syy. Tietolupahakemuksen liitteeksi voi liittää kopion takaisinkutsukirjeestä ja valmistenumerolistauksen. Kiellollisten vastaanottajien käsittely Kumppanin on ehdottomasti toimitettava takaisinkutsukirjeet myös tietojenluovutusrajoitusten alaisille omistajille/haltijoille. Kiellollisten vastaanottajien käsittely Tiedot valmistenumeroista, joita tai joiden omistajia/ haltijoita kumppani ei löydä otoksessa, kumppani lähettää osoitteeseen Trafi hakee valmistenumeroiden perusteella nimi- ja osoitetiedot ja palauttaa tiedot markkinointi- ja osoitteenluovutuskiellon tehneiden osalta ko. postituksen lähettämistä varten.

30 Poimintapyyntö Trafiin takaisinkutsukirjeen vastaanottajista Kumppanin on lähetettävä - osoitteeseen ainoastaan sellaiset valmistenumerot, joiden omistaja- ja haltijatiedot ovat tietojenluovutusrajoitusten alaisia tietoja. Kaikkia takaisinkutsukampanjan alaisia valmistenumeroita ei saa lähettää poimittavaksi Trafiin. Turvakiellollisille henkilöille takaisinkutsukirjeet lähetetään Trafista Turvakiellollisten omistajien tai haltijoiden osuessa takaisinkutsukampanjan vastaanottajiksi, lähtevät takaisinkutsukirjeet Trafista. Kumppanin on lähetettävä kopio takaisinkutsukirjeestä Trafiin, jotta se voidaan välittää vastaanottajalle. Turvakiellollisten takaisinkutsukirjepostituksissa käytetään Trafin kirjekuoria.

31 Asiakasrekisterin päivitys Soili Seppinen Suoramarkkinointikumppanien koulutustilaisuus Asiakasrekisterin päivittäminen Rekisteristä voidaan ALR-lain mukaan luovuttaa tietoja asiakasrekisterin yhteystietojen ja ajoneuvon tietojen päivittämiseen. Asiakasrekisterinpitäjän harjoittaman toiminnan on liityttävä liikenneturvallisuuteen, ajoneuvoihin, ajoneuvoliikenteeseen tai sen aiheuttamiin ympäristöhaittoihin taikka ajoneuvon kuljettamiseen. Asiakasrekisterin päivitys lähtee aina henkilöstä, ei ajoneuvosta Rekisteröityjen tiedoista voidaan päivittää muuttunut nimi- ja osoitetieto. Oikeushenkilön tietoihin voidaan viedä yritys- ja yhteisötunnus 62

32 Asiakasrekisterin päivittäminen -jatkoa Asiakasrekisteriin voidaan päivittää ne ajoneuvon tekniset tiedot, joita rekisteri jo sisältää ja joita tarvitaan asiakkuuden hoitamisessa. Jos asiakasrekisterissä on tieto asiakkaan ajoneuvosta, mutta ajoneuvon tietoihin ei sisälly jotain yksittäistä ajoneuvon tietoa, jota tarvitaan asiakkuuden hoidossa, on tämä mahdollista lisätä asiakasrekisteriin esim. päästö- tai käyttövoimatieto Vaikka asiakasrekisterissä on tieto asiakkaan ajoneuvosta, ei rekisteröidyn uuden ajoneuvon tietoa voi ilman asiakkuutta tai asiallista yhteyttä asiakasrekisterin pitäjään päivittää. Rekisteriin voidaan viedä tieto siitä, että ko. ajoneuvo ei ole enää asiakkaan omistuksessa/ hallinnassa. 63 Asiakasrekisterin päivittäminen -jatkoa Uusia asiakkaita ei voi päivittää asiakasrekisteriin rekisterinpitäjän hallussa olevien ajoneuvotietojen perusteella Ilman asiakkuutta tai muuta vastaavaa yhteyttä rekisterinpitäjään ei ajoneuvon uutta omistajaa/haltijaa voida viedä rekisteriin. Asiakkailta kerätyt rekisteritunnukset eivät muodosta asiakasrekisteriä. Asiakkaan tiedoissa olevan ajoneuvon muita omistajia ja haltijoita ei saa viedä asiakasrekisteriin. 64

33 Asiakasrekisterin päivittäminen -jatkoa Asiakasrekisterissä olevien asiakasyritysten ajoneuvomäärätieto on mahdollista viedä asiakasrekisteriin luokkatietona esim. ajoneuvoluokittain määräluokka esim. 1-5 henkilöautoa Tältä osin katsotaan, että tämä ei vaaranna yritysten yksityistä liike- ja ammattisalaisuutta 65 Suoramarkkinointipalvelujen hinnasto Aino Varhimo Suoramarkkinointikumppanien koulutustilaisuus

34 Suoramarkkinointipalveluiden hinnasto Kiinteät veloitukset Osoitepalvelut Kaikki rekisteröinnit (B-to-C ja B-to-B) /kk Yksi sektori eli joko B-to-C tai B-to-B /kk Kuukausimaksu oikeuttaa tarjoamaan seuraavia ajoneuvoliikennerekisteritietoja hyödyntäviä suoramarkkinointipalveluita: osoitteistot asiakasrekisteripäivitykset kohdentamis- ja weedauspalvelut ulkoisten tietokantojen kanssa Analyysipalvelut 1000 /kk Kumppanilla on oikeus käyttää ja jalostaa tiedostoa "älykkäiden" palvelujen rakentamiseen, jotka mahdollistavat osoitemyynnin tueksi rakennettavat ja erikseen laskutettavat palvelut. Analyysipalvelujen tulee olla suorassa yhteydessä osoitemyyntiin ja painopisteen TraFin kannan jalostamisessa siten, että autojen ostaja on kohteena. Myyntisidonnaiset hinnat Suoramarkkinointia varten poimitut osoitteistot ja niitä tukevat seurantalistat Osoitehinta 0,08 /osoite Aiemmin poimitun osoitteiston uudelleenkäyttö 2 kk sisällä ensimmäisestä postituksesta (sama markkinointitoimenpide) Osoitehinta + 0,02 /osoite (+25%) Saman poiminnan jatkojalostus telemarkkinoinnin kontakti- ja seurantalistaksi Osoitehinta + 0,04 /osoite (+50%) Kalenterivuoden aikana tehtävistä asiakaslehden postituksista ensimmäiseen postitukseen sovelletaan normaalia postitushintaa ja seuraaviin kohdennushintaa lukuun ottamatta uusia kohderyhmään tulleita osoitteita, joista veloitetaan ensimmäisen postituskerran hinta.

35 Suoramarkkinointisopimuksella voi myynninedistämistarkoituksiin tarjota yrityksen ajoneuvokantapoimintaa. Tästä poiminnasta veloitetaan luovutettujen ajoneuvojen määrän mukaan ja yksikköhinta on sama kuin voimassaoleva osoitehinta. 0,08 /ajoneuvo Asiakasrekisterin päivitys Asiakasrekisteriin voidaan päivittää seuraavat tiedot: asiakkaasta: nimi, osoite ajoneuvosta: ne ajoneuvon tiedot, jotka päivitettävä asiakasrekisteri jo sisältää Tietuehinta 0,16 /päivitetty kontakti Kohdentamis- ja weedauspalvelut Palvelu mahdollistaa loppuasiakkaan asiakasrekisterin tai muun ulkopuolisen rekisterin kohdentamisen n rekisteriin. Tietuehinta 0,03 / kohdennettu osoitetieto Teknisten tietojen poiminta Teknisiä tietoja voi toimittaa suoramarkkinointisopimuksen tehnyt kumppani ja poiminta tehdään suoramarkkinointitiedostosta. Kaikista Teknisten tietojen poimintapalveluista tulee olla Liikenteen turvallisuusviraston hyväksymä palvelukuvaus. Hinnat Myyntisidonnainen hinta tietuehinta 0,10 /ajoneuvo Esimerkkejä teknisten tietojen poiminta palveluista: oman yrityksen ajoneuvojen katsastusajankohdat ensirekisteröintipäivät takuuajan määrittelemiseksi

Käytännesäännöt ajoneuvoliikennerekisteritietojen käytöstä suoramarkkinointipalveluiden tuotantoon

Käytännesäännöt ajoneuvoliikennerekisteritietojen käytöstä suoramarkkinointipalveluiden tuotantoon Liite 3 Käytännesäännöt ajoneuvoliikennerekisteritietojen käytöstä suoramarkkinointipalveluiden tuotantoon, Tietopalvelu Versio 2.0, 16.1.2012 Sisällysluettelo Yleistä...1 Rekisteritietojen käyttö suoramarkkinointipalvelujen

Lisätiedot

Käytännesäännöt ajoneuvoliikennerekisteritietojen käytöstä suoramarkkinointipalveluiden tuotantoon

Käytännesäännöt ajoneuvoliikennerekisteritietojen käytöstä suoramarkkinointipalveluiden tuotantoon LIITE 7 TRAFI/XXXXX/00.04.02.09/2010 1(11) Käytännesäännöt ajoneuvoliikennerekisteritietojen käytöstä suoramarkkinointipalveluiden tuotantoon, Trafitieto Versio 0.1, 24.3.2010 LIITE 7 TRAFI/XXXXX/00.04.02.09/2010

Lisätiedot

Koulutustilaisuus suoramarkkinointikumppaneille

Koulutustilaisuus suoramarkkinointikumppaneille Koulutustilaisuus suoramarkkinointikumppaneille 21.1.2009 Ohjelma Tervetuloa AKEn tilannekatsaus (Aino) dia 3 Tietojenluovutus (Saara) dia 45 Ajokortti- ja lupapoiminta (Soili) dia 80 Auton matka (Mari)

Lisätiedot

Muilta kuin valtion virastoilta ja laitoksilta veloitetaan tämän kohdan mukaiset maksut. Kyselyt sopimuskumppaniyrityksille

Muilta kuin valtion virastoilta ja laitoksilta veloitetaan tämän kohdan mukaiset maksut. Kyselyt sopimuskumppaniyrityksille TRAFI/35231/02.02.00/2014 1(7) Hinnasto Hinnasto on voimassa 1.1.2015 alkaen. Tämä hinnasto korvaa Trafin aiemman 8.12.2014 voimaantulleen hinnaston (TRAFI/32325/02.02.00/2014). Hinnat ovat aina arvonlisäverottomia.

Lisätiedot

FINANSSIALAN KESKUSLIITTO 20.11.2012 LUOTTOLAITOSTEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT

FINANSSIALAN KESKUSLIITTO 20.11.2012 LUOTTOLAITOSTEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT FINANSSIALAN KESKUSLIITTO 20.11.2012 LUOTTOLAITOSTEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT 1 JOHDANTO... 4 2 SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT... 4 2.1 Milloin henkilötietolakia ja käytännesääntöjä

Lisätiedot

KULUTTAJIEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY JA TIETOSUOJA MARKKINOINNISSA

KULUTTAJIEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY JA TIETOSUOJA MARKKINOINNISSA KULUTTAJIEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY JA TIETOSUOJA MARKKINOINNISSA Sisällysluettelo: Sivu 1. Tarkoitus 1 2. Soveltamisala 2 3. Määritelmät 2 4. Henkilötietojen käsittelyn periaatteet 3 4.1 Huolellisuusvelvoite

Lisätiedot

Väestötietojärjestelmän yksityisen sektorin tietopalvelun käytännesäännöt 1.7.2014. Dnro 2061/420/13

Väestötietojärjestelmän yksityisen sektorin tietopalvelun käytännesäännöt 1.7.2014. Dnro 2061/420/13 tietopalvelun käytännesäännöt Dnro 2061/420/13 2061/420/13 DOKUMENTINHALLINTA Laatinut Tarkastanut Tietopalvelujen yksityissektorin vastuualue Päivi Pösö Hyväksynyt Timo Salovaara VERSION HALLINTA versionro

Lisätiedot

TIETOSUOJA SUORAMARKKINOINNISSA

TIETOSUOJA SUORAMARKKINOINNISSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO TIETOSUOJA SUORAMARKKINOINNISSA Päivitetty 16.06.2011 www.tietosuoja.fi 2 Sisällys 1. Johdanto 3 2. Suoramarkkinoinnin kohdistaminen yksityishenkilöön 3 2.1. puhelinsoiton

Lisätiedot

KAUPAN KESKUSLIITTO KESKUSKAUPPAKAMARI SUOMEN SUORAMARKKINOINTILIITTO TIETOTEKNIIKAN JA TIETOLIIKENTEEN KESKUSLIITTO, FICOM RY

KAUPAN KESKUSLIITTO KESKUSKAUPPAKAMARI SUOMEN SUORAMARKKINOINTILIITTO TIETOTEKNIIKAN JA TIETOLIIKENTEEN KESKUSLIITTO, FICOM RY KAUPAN KESKUSLIITTO KESKUSKAUPPAKAMARI SUOMEN SUORAMARKKINOINTILIITTO TIETOTEKNIIKAN JA TIETOLIIKENTEEN KESKUSLIITTO, FICOM RY 1 Voimaantulopäivä: 1.12.2002 SÄHKÖISEN KULUTTAJAKAUPAN KÄYTÄNNESÄÄNNÖT 1.

Lisätiedot

VAHINKO- JA HENKIVAKUUTUSYHTIÖIDEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT

VAHINKO- JA HENKIVAKUUTUSYHTIÖIDEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT SUOMEN VAKUUTUSYHTIÖIDEN KESKUSLIITTO 20.12.1999 VAHINKO- JA HENKIVAKUUTUSYHTIÖIDEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT 2 1. JOHDANTO...4 2. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT...5 2.1 MILLOIN

Lisätiedot

Tietosuoja. Tietosuojakäytänne: 1 Käytännesääntöjen tarkoitus. 2 Soveltamisala. 3 Määritelmät

Tietosuoja. Tietosuojakäytänne: 1 Käytännesääntöjen tarkoitus. 2 Soveltamisala. 3 Määritelmät Tietosuoja Tietosuojakäytänne: 1 Käytännesääntöjen tarkoitus Suomen Markkinatutkimusliitto ry (SMTL) on laatinut nämä käytännesäännöt mielipide- ja markkinatutkimuksia (jäljempänä tutkimus) tekeviä jäsenyrityksiään

Lisätiedot

AJONEUVOHALLINTOKESKUS. Rekisteröinnin koulutus. Autoliikkeet ja rahoitusyhtiöt

AJONEUVOHALLINTOKESKUS. Rekisteröinnin koulutus. Autoliikkeet ja rahoitusyhtiöt AJONEUVOHALLINTOKESKUS Rekisteröinnin koulutus Autoliikkeet ja rahoitusyhtiöt Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ REKISTERÖINNISTÄ...1 2. AUTOLIIKKEIDEN JA RAHOITUSYHTIÖIDEN REKISTERÖINTIOIKEUDET...1 2.1. Autoliikkeiden

Lisätiedot

AJONEUVOHALLINTOKESKUS. Rekisteröinnin koulutus. Vakuutusyhtiöt

AJONEUVOHALLINTOKESKUS. Rekisteröinnin koulutus. Vakuutusyhtiöt AJONEUVOHALLINTOKESKUS Rekisteröinnin koulutus Vakuutusyhtiöt Sisällysluettelo: 1. YLEISTÄ REKISTERÖINNISTÄ... 1 2. VAKUUTUSYHTIÖIDEN REKISTERÖINTIOIKEUDET... 1 2.1. Vakuutusyhtiöiden rekisteröinnissä

Lisätiedot

Sisällysluettelo. I Yleistä. 1. Lomakkeen täyttö ja postitus 2. Lupaviranomainen 3. Luvan yleisistä edellytyksistä 4. Maksu. II Lomakkeen täyttö

Sisällysluettelo. I Yleistä. 1. Lomakkeen täyttö ja postitus 2. Lupaviranomainen 3. Luvan yleisistä edellytyksistä 4. Maksu. II Lomakkeen täyttö Lupahakemusohje.pdf 14.1.2010 OHJE LUPAHAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÄMISEKSI Sisällysluettelo I Yleistä 1. Lomakkeen täyttö ja postitus 2. Lupaviranomainen 3. Luvan yleisistä edellytyksistä 4. Maksu II Lomakkeen

Lisätiedot

Käyttöehdot / Tietosuoja / Rekisteriseloste. Käyttöehdot

Käyttöehdot / Tietosuoja / Rekisteriseloste. Käyttöehdot Käyttöehdot / Tietosuoja / Rekisteriseloste Käyttöehdot Käyttämällä Habibi.fi verkkosivustoa tai Habibin Kantis kantaasiakassovellusta, käyttäjä sitoutuu noudattamaan jäljempänä esitettyjä ehtoja. Mikäli

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 7/2003. Verkkopaikannuksen oikeudellinen opas

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 7/2003. Verkkopaikannuksen oikeudellinen opas LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 7/2003 Verkkopaikannuksen oikeudellinen opas Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2003 Esipuhe Henkilökohtainen navigointi NAVI-ohjelma

Lisätiedot

Laki vesikulkuneuvorekisteristä

Laki vesikulkuneuvorekisteristä Annettu Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2006 Laki vesikulkuneuvorekisteristä 1 luku Yleiset säännökset 1 Vesikulkuneuvorekisterin käyttötarkoitus Valtakunnallista vesikulkuneuvorekisteriä, jäljempänä

Lisätiedot

Maantieteellinen alue, jonka sisällä Palvelu toimii tarjotulla hinnalla näiden yleisten palveluehtojen tarkoittamalla tavalla.

Maantieteellinen alue, jonka sisällä Palvelu toimii tarjotulla hinnalla näiden yleisten palveluehtojen tarkoittamalla tavalla. HELPTEN PALVELUN 1(13) 1. KÄSITTEET JA SOVELTAMINEN 1.1 Määritelmät Ajoalue Ajoneuvolaitteisto Asennusliike Maantieteellinen alue, jonka sisällä Palvelu toimii tarjotulla hinnalla näiden yleisten palveluehtojen

Lisätiedot

OHJE 1 (21) Tupakkatuotteiden vähittäismyynnin luvanvaraistaminen

OHJE 1 (21) Tupakkatuotteiden vähittäismyynnin luvanvaraistaminen OHJE 1 (21) Tupakkatuotteiden vähittäismyynnin luvanvaraistaminen Yleisohje kuntien tupakkalain valvonnasta vastaaville viranomaisille ja tupakkatuotteita myyville elinkeinonharjoittajille Päivitetty 3.4.2012

Lisätiedot

Anni Räsänen ASIAKASREKISTERIN HYÖDYNTÄMINEN AUTOLIIKKEEN MARKKINOINTIVIES- TINNÄSSÄ

Anni Räsänen ASIAKASREKISTERIN HYÖDYNTÄMINEN AUTOLIIKKEEN MARKKINOINTIVIES- TINNÄSSÄ Anni Räsänen ASIAKASREKISTERIN HYÖDYNTÄMINEN AUTOLIIKKEEN MARKKINOINTIVIES- TINNÄSSÄ ASIAKASREKISTERIN HYÖDYNTÄMINEN AUTOLIIKKEEN MARKKINOINTIVIES- TINNÄSSÄ Anni Räsänen Opinnäytetyö Syksy 2014 Liiketalouden

Lisätiedot

HENKILÖTIETOJEN SIIRTO ULKOMAILLE HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN

HENKILÖTIETOJEN SIIRTO ULKOMAILLE HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOJEN SIIRTO ULKOMAILLE HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN Päivitetty 01.08.2013 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 2 1. Yleistä henkilötietojen siirrosta ulkomaille 3 2.

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAIN MUKAINEN ILMOITUSVELVOLLISUUS

HENKILÖTIETOLAIN MUKAINEN ILMOITUSVELVOLLISUUS TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOLAIN MUKAINEN ILMOITUSVELVOLLISUUS Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi Sisältö: 1. Tietosuojavaltuutetulle tehtävät ilmoitukset yleistä 3 2. Rekisteri-ilmoitus

Lisätiedot

Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa

Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa 28.10.2014 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 3 1.1 Internetin palveluista... 3 1.2 Sopimuksen syntyminen... 3 1.3 Internetpalvelusopimuksen

Lisätiedot

HENKILÖTIETOJEN LUOVUTTAMINEN VIRAN- OMAISTEN HENKILÖREKISTEREISTÄ

HENKILÖTIETOJEN LUOVUTTAMINEN VIRAN- OMAISTEN HENKILÖREKISTEREISTÄ TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOJEN LUOVUTTAMINEN VIRAN- OMAISTEN HENKILÖREKISTEREISTÄ Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. Johdanto...3 2.Henkilötietojen luovuttamista

Lisätiedot

Tietoaineistojen turvallinen käsittely valtionhallinnossa

Tietoaineistojen turvallinen käsittely valtionhallinnossa Valtiovarainministeriö Tietoaineistojen turvallinen käsittely 1(32) Tietoaineistojen turvallinen käsittely valtionhallinnossa 11.12.2008 LUONNOS Valtiovarainministeriö Tietoaineistojen turvallinen käsittely

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖTIETOLAIN TARKOITUS, TAVOITTEET

Lisätiedot

09.05.2011 OHJE HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ ETSIVÄSSÄ NUORISOTYÖSSÄ

09.05.2011 OHJE HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ ETSIVÄSSÄ NUORISOTYÖSSÄ 09.05.2011 OHJE HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ ETSIVÄSSÄ NUORISOTYÖSSÄ 2 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN SUUNNITTELU Kun kunnassa aloitetaan henkilötietojen käsittelyn suunnittelu etsimällä vastaukset alla oleviin

Lisätiedot

Maantieteellinen alue, jonka sisällä Palvelu toimii tarjotulla hinnalla näiden yleisten palveluehtojen tarkoittamalla tavalla.

Maantieteellinen alue, jonka sisällä Palvelu toimii tarjotulla hinnalla näiden yleisten palveluehtojen tarkoittamalla tavalla. HELPTEN PALVELUN 1(13) 1. KÄSITTEET JA SOVELTAMINEN 1.1 Määritelmät Ajoalue Ajoneuvolaitteisto Mobiililaite Asennusliike Asiakas Helpten Hinnasto Laite Näppäinlaite Palvelu Maantieteellinen alue, jonka

Lisätiedot

ESITYS 1 (41) Dno 1097/61/2003 Julkinen versio 17.5.2005. Markkinaoikeudelle

ESITYS 1 (41) Dno 1097/61/2003 Julkinen versio 17.5.2005. Markkinaoikeudelle ESITYS 1 (41) Dno 1097/61/2003 Markkinaoikeus PL 118 00131 HELSINKI Markkinaoikeudelle Esitys kilpailunrajoituslain 6 :n (7 :n ennen 1.5.2004) mukaisen kilpailunrajoituksen toteamisesta ja kilpailunrikkomusmaksun

Lisätiedot

Kaupparekisterin henkilötiedot ja oikeusturvajärjestelmä

Kaupparekisterin henkilötiedot ja oikeusturvajärjestelmä Kaupparekisterin henkilötiedot ja oikeusturvajärjestelmä Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 14/2009 Kaupparekisterin henkilötiedot ja oikeusturvajärjestelmä Työryhmämuistio Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot