JUHLAN JÄLKEEN TOIMIVA ARKI TUNNUSTUSPALKINTO PIRKANMAAN SYÖPÄYHDISTYKSELLE... 5

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JUHLAN JÄLKEEN TOIMIVA ARKI... 4 1. TUNNUSTUSPALKINTO PIRKANMAAN SYÖPÄYHDISTYKSELLE... 5"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2012

2

3 JUHLAN JÄLKEEN TOIMIVA ARKI TUNNUSTUSPALKINTO PIRKANMAAN SYÖPÄYHDISTYKSELLE HALLINTO Yhdistyksen kokoukset 2.2. Hallitus 2.3. Rahastojen hoitokunnat 2.4. Palkkavaliokunta 2.5. Yhteistyö Suomen Syöpäyhdistyksen kanssa 2.6. Tilintarkastajat 2.7. Ohjesäännöt 3. HENKILÖKUNTA LAATUTYÖSKENTELY OSTOPALVELUT TOIMITILAT JÄSENISTÖ JA JÄSENETUUDET SYÖVÄN ENNALTAEHKÄISY JA VARHAINEN TOTEAMINEN Suolistosyövän seulonta 8.2. Ihomuutosten tarkastustoiminta 8.3. Syövän periytyvyyttä koskeva neuvonta 8.4. Muut tapahtumat ja tilaisuudet 9. VASTAANOTTOTOIMINTA Lääkärit ja muut ammatinharjoittajat 9.2. Laboratorio 9.3. Sairaanhoitajat 9.4. Rintaproteesit 10. SYÖPÄPOTILAIDEN KUNTOUTUS Kuntoutuspalveluista tiedottaminen Vertaistukihenkilötoiminta ja Arjen Ystävät Tietoillat, tietopäivät ja avokuntoutuskurssit Virkistys Keskusteluryhmät Liikunta Varttuneiden potilaiden kerhotoiminta Nokian Ryhmä 11. OPETUS JA KOULUTUS YHDISTYKSEN HARJOITTAMA TUTKIMUSTOIMINTA TALOUS Varsinainen toiminta Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta TILINTARKASTUSKERTOMUS TULOSLASKELMA TASE Kannen kuva: Sauli Iso-Lähteenmäki

4 JUHLAN JÄLKEEN TOIMIVA ARKI Pirkanmaan Syöpäyhdistys tutkaili 61. toimintavuotenaan juhlavuoden antia. Siitä oli hyvä poimia tapahtumia, jotka saivat niin kutsutusti joukkoja liikkeelle. Ne ovat yleensä lähellä meidän arkista elämäämme henkilökohtaisina tai läheistemme kokemina asioina. Saamme vuorovaikutuksellisista tapaamisista hyvät eväät, kun suunnittelemme yhdistyksenä palvelukirjoa jäsenille ja potilaille. Selkeä tavoitteemme on pitää yhdistyksen poliklinikka, alueelliset vastaanotot ja yleisötilaisuudet mahdollisimman laadukkaina ja kiinnostavina. Palveluiden käyttäjälle kynnyksetön ja helposti tavoitettava on luonnollisesti se paras vaihtoehto. Seuraamme käyttöä ja suuntaamme palveluita tarvittaessa sen mukaan. Yhdistys jatkoi palveluidensa korkean tason kehitystä ja sai katteeksi toiminnoilleen ulkoisen auditoijan hyväksymän ISO9001 laadunhallintajärjestelmän. Hanke sitouttaa tekijänsä jatkuvaan prosessiin ja vaatii jokaisen työntekijän positiivisen osallistumisen siihen. ISO9001 on tärkeä laadun tae, kun olemme mukana ympäröivän yhteiskunnan kilpailutettavissa palveluissa. Muuten emme pärjää siinä. Hieno ponnistus koko työyhteisöltämme! Pirkanmaan Syöpäyhdistyksen Potilaskerhon toimitilojen saneeraus valmistui syksyllä yhtenä juhlavuoden kuudestakymmenestä teosta. Huoneisto uudistui tiloiltaan ja tekniikaltaan. Toivottavasti keskeisellä paikalla Pellavatehtaankatu 12 sijaitsevan kerhohuoneen käyttöaste nousee, sillä sen varustus mahdollistaa tilaisuudet mukavasta yhdessäolosta rakentaviin koulutuksiin ja maittaviin juhliin saakka. Pirkanmaan Syöpäyhdistys osallistuu aktiivisesti valtakunnallisen Suomen Syöpäyhdistyksen toimintaan. Olemme täällä Pirkanmaalla todenneet ilahtuneena, että Suomen Syöpiksen ote on aktiivinen ja meillä on yhteinen sävel sen kanssa. Valtakunnallinen toimija Syöpis on monella tapaa syöpäsairauksien edunvalvoja hankkiessaan taloudellisia, toiminnallisia ja tieteellisiä resursseja. Meneillään olevat mittavat terveydenhuollon uudistukset pitävät kolmannen sektorin toimijat valveilla, ja olemme aktiivisina meitä koskevissa uudistuksissa. Yhdistyksen hallitus lausuu jäsenille, asiakkaille, yhteistyökumppaneille, lahjoittajille, tukijoille, johdolle ja työntekijöille lämpimät kiitokset tuloksellisesta toimintavuodesta 2012 kera kaiken hyvän tulevaisuuden toivotuksin. Seppo Rantanen Sosiaalineuvos Hallituksen puheenjohtaja 4

5 1. TUNNUSTUSPALKINTO PIRKANMAAN SYÖPÄYHDISTYKSELLE Pirkanmaan sairaanhoitopiiri myönsi Pirkanmaan Syöpäyhdistykselle väestön terveyden ja hyvinvoinnin eteen tehdystä työstä ensimmäisen Elämän tähden -palkinnon. Palkinto luovutettiin yhdistykselle Tampereen yliopistollisen sairaalan 50-vuotisjuhlassa Tunnustuspalkinto on kuvanveistäjä Kimmo Pyykön suunnittelema pronssinen reliefi. Vastaava sosiaalityöntekijä Pirkko Ollikainen ( ), varapuheenjohtaja Professori Anssi Auvinen ( ) Hallintonotaari Irma Larvila ( ) Ylihoitaja Kaija Leino ( ) Lehtori Irja Murtonen ( ) Sisustusmyyjä Maija Nykänen ( ) Ekonomi Heikki Punkka ( ) Dosentti Minna Tanner ( ) Sairaanhoitopiiri totesi myöntämisperusteluissaan, että yhdistys on osallistunut aktiivisesti syöpäsairauksien varhaiseen toteamiseen muun muassa järjestämällä rintasyöpäseulontoja sekä aloittamalla suolistosyöpien seulonnan vuonna Lisäksi sairaanhoitopiiri totesi myöntämisperusteluissa, että yhdistys tarjoaa syöpään sairastuneille potilaille tietoa ja kuntoutusta sekä tukihenkilöitä ja vertaistukiryhmiä sekä että yhdistys toimii tiiviissä yhteistyössä sairaanhoitopiirin sairaaloiden kanssa. Myös eri toimijoiden kanssa tehty työ syöpäpotilaiden elämänlaadun parantamiseksi mainittiin myöntämisperusteluissa. 2. HALLINTO 2.1. Yhdistyksen kokoukset Yhdistyksen kevätkokous pidettiin ja syyskokous Kokouksissa käsiteltiin sääntöjen määräämät asiat ja syyskokouksessa annettiin hallitukselle valtuudet luovuttaa testamentilla yhdistykselle tulevaa kiinteää omaisuutta Hallitus Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja mukaan lukien yhdeksän jäsentä ja varajäsentä. Erovuorossa on vuosittain kolme jäsentä ja varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenille ei maksettu palkkaa tai palkkioita. Varsinaiset jäsenet Sosiaalineuvos Seppo Rantanen ( ), puheenjohtaja Varajäsenet Hotellinjohtaja Birgit Aikio ( ) Sosiaalityöntekijä Eevi Apponen ( ) Laskentapäällikkö Ritva Komulainen ( ) Toimialajohtaja Pekka Koski ( ) Yrittäjä Eeva-Liisa Laholuoma ( ) Toimitusjohtaja Eero Nieminen ( ) Ekonomi Jouko Pyysalo ( ) Yrittäjä Marika Silmonen ( ) Maanviljelijä Markku Ylijoki ( ) Hallitus piti toimintavuoden aikana seitsemän kokousta. Yhdistyksen sihteerinä toimi yhdistyksen toimitusjohtaja Marja-Liisa Kotisaari ja rahastonhoitajana yhdistyksen talouspäällikkö Helena Paju-Rantanen. Hallituksen kokouksiin osallistui myös ylilääkäri Tiina Palva ja lukien ylilääkäri Hanna Mäenpää Rahastojen hoitokunnat Tutkimus- ja kehittämisrahastolla, Pirkanmaan Syöpärahastolla ja Lahjoitus- ja testamenttirahastoilla oli yhteinen hoitokunta, johon puheenjohtajaksi valittiin Heikki Punkka ja jäseniksi Pirkko Ollikainen sekä Minna Tanner. Sihteerinä oli talouspäällikkö Helena Paju- Rantanen Palkkavaliokunta Yhdistyksen henkilökunnan palkkaukseen ja työsuhteen ehtoihin liittyviä kysymyksiä varten oli palkkavaliokunta, jonka puheenjohtajana oli Seppo Rantanen ja jäseninä Pirkko Ollikainen ja Kaija Leino. Sihteerinä toimi Marja-Liisa Kotisaari. 5

6 2.5. Yhteistyö Suomen Syöpäyhdistyksen kanssa Yhdistyksen edustajana valtuuskunnan jäsenenä oli ekonomi Heikki Punkka ja hänen henkilökohtainen varajäsenensä oli sisustusmyyjä Maija Nykänen. Valtuuskunta kokoontui kaksi kertaa. Yhdistyksellä edustajana järjestövaliokunnassa oli Maija Nykänen. Järjestövaliokunta kokoontui neljä kertaa. Valiokunnassa valmisteltiin järjestöpoliittisia kysymyksiä Suomen Syöpäyhdistyksen käsiteltäviksi. Keskeisimpiä olivat järjestöjen rahoitukseen liittyvät asiat. Yhteistyö Suomen Syöpäyhdistyksen ja sen jäsenjärjestöjen kanssa tiivistyi ja syveni merkittävästi. Dosentti Sakari Karjalaisen aloitettua Suomen Syöpäyhdistyksen pääsihteerinä käynnistyivät säännölliset syöpäjärjestöjen työntekijäjohdon kokoukset, joissa yhteen sovitettiin syöpäjärjestöjen toimintaa yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi, hyödynnettiin eri jäsenjärjestöjen osaamista ja tehtiin strategisia suunnitelmia muun muassa rahoituksen turvaamiseksi. Toimintavuoden näissä kokouksissa toimi puheenjohtajana Marja-Liisa Kotisaari ja sihteerinä pääsihteeri Sakari Karjalainen Tilintarkastajat Yhdistyksen varsinaisina tilintarkastajina toimivat taloustieteiden maisteri, KHT Mirja Juusela ja ekonomi, KHT Tero Lindell. Varatilintarkastajina olivat ekonomi, KHT Kalle Kotka ja KHT Antti Niemistö. Tilintarkastajat olivat Idman Vilén Grant Thornton Oy:stä Ohjesäännöt Yhdistyksen toiminnan järjestämistä varten oli työjärjestys ja talouden hoitamista varten taloussääntö. Tietoturvasta oli myös ohjesääntö. Poliklinikkaa ja neuvontaasemaa, suolistosyövän seulontaa ja taloustoimistoa varten oli laatukäsikirja. 3. HENKILÖKUNTA Yhdistyksessä oli keskimäärin 16,5 työsuhteista työntekijää. Työntekijöiden koulutusvaatimukset määriteltiin ammattitehtäväkohtaisesti yhteistyössä henkilökunnan kanssa pitäen lähtökohtana sitä, mitä julkisessa terveydenhuollossa edellytetään henkilökunnalta. Vähimmäisvaatimukseksi on asetettu terveydenhuollon ammattihenkilöille kolme ja muille työntekijöille kaksi koulutuspäivää kalenterivuodessa. Kalenterivuosittain tehtävässä koulutussuunnitelmassa asetettiin etusijalle syöpäjärjestöjen järjestämä koulutus. Lisäksi järjestettiin työpaikkakoulutusta. Vähimmäisvaatimukset täyttyivät lähes kaikkien työntekijöiden osalta. Koulutusta varten oli edelleen mahdollisuus saada 15 palkallista opintovapaapäivää kalenterivuodessa. Johtoryhmään kuuluivat osastonhoitaja Tarja Kangassalo, toimitusjohtaja Marja-Liisa Kotisaari, talouspäällikkö Helena Paju-Rantanen, ylilääkäri Tiina Palva ja osastonhoitaja Riitta Toivonen. Johtoryhmän työskentelyyn osallistui ylilääkäri Hanna Mäenpää alkaen, josta ajankohdasta lukien Tiina Palva vastasi ainoastaan suolistosyövän seulontaa liittyvistä kysymyksistä. Johtoryhmä suunnitteli, arvioi ja koordinoi yhdistyksen toimintaa toimitusjohtajan johdolla viikoittain kesälomakautta lukuun ottamatta. Eri toimintayksiköt pitivät säännöllisesti osastokokouksia. Henkilökuntakokouksia pidettiin neljä. Koko henkilökunnalle tarkoitettu tiedotuspalaveri pidettiin keskikesää lukuun ottamatta joka perjantai. Henkilökunnan työterveyshuolto oli järjestetty Tampereen Työterveys ry:ssä. Työntekijöiden terveydentilaa ja työssä selviytymistä seurattiin yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Sairauspoissaoloja työpäivistä laskettuna oli yhteensä 5 prosenttia. Lisäksi oli poissaoloja alle 10-vuotiaan lapsen äkillisen sairastumisen vuoksi. Työntekijöiden hyvinvointiin panostettiin monipuolisesti. Erityisesti kannustettiin työntekijöitä liikuntaan sopimalla edullisesta liikuntamahdollisuudesta tamperelaisen liikuntakeskuksen kanssa ja tukemalla liikuntaseteleiden hankkimista. Terveydenhuollon palveluista vastaavana johtajana oli syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri, lääketieteen tohtori Tiina Palva ja lukien syöpätautien erikoislääkäri, lääketieteen tohtori Hanna Mäenpää. Potilasasiamiehenä toimi oikeustieteen lisensiaatti, varatuomari Marja-Liisa Kotisaari. Tietosuojavastaavana oli yhteiskuntatieteiden maisteri, suunnittelija Marika Lindgrén. Hän toimi myös laatupäällikkönä. Yhdistyksen työsuojelupäällikkönä oli talouspäällikkö. Henkilökunta oli valinnut keskuudestaan työsuojeluvaltuutetuksi Marjo Virkin ja kaksi varavaltuutettua. Työnantajana yhdistys on järjestäytynyt Terveyspalvelu- 6

7 alan Liittoon. Yhdistyksessä sovellettiin Terveyspalvelualan Liitto ry:n ja Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN ry:n välillä solmittua työehtosopimusta. 4. LAATUTYÖSKENTELY Syöpäjärjestöissä hyväksytyt arvot eli inhimillisyys, totuudellisuus, riippumattomuus ja yhteisvastuullisuus loivat perustan yhdistyksen laatupolitiikalle, johon henkilökunta oli hyvin sitoutunut. Laatupolitiikka kirjattiin seuraavasti: 1. Toiminnan lähtökohtana ovat asiakkaan tarpeet ja niiden täyttäminen. 2. Toiminnassa noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja lääkintäeettisiä periaatteita. Potilaan ainutkertaisuutta ja itsemääräämisoikeutta kunnioitetaan sekä hoitosuhteen luottamuksellisuutta. Huolehditaan siitä, että potilaat voivat käyttää yhdistyksen palveluita turvallisesti. 3. Henkilökunta on osaavaa sekä työhönsä motivoitunutta ja sitoutunutta. 4. Toimintaa seurataan, mitataan ja kehitetään jatkuvasti. 5. Yhdistykselle uskottuja varoja arvostetaan ja varojen käytössä toimitaan taloudellisesti ja kustannustehokkaasti. Suolistosyövän seulonnan lisäksi sertifioitiin ISO 9001:2008 laatustandardin mukaisesti poliklinikan ja neuvonta-aseman toiminta tukitoimintoineen. NHG Audit Oy suoritti arvioinnin ja sertifikaatti myönnettiin Sertifikaatti oli ensimmäinen laatuaan syöpäjärjestöissä. Sertifikaatti on voimassa kolme vuotta, mutta seuranta-auditointeja tehdään vuosittain. 5. OSTOPALVELUT Toimitilojen siivous ja ympäristönhuolto ostettiin Lassila & Tikanoja Oyj:ltä, puhelinjärjestelmä Integral Suomi Oy:ltä, tietohallintotukipalvelut Tampereen Tietokeskus Oy:ltä, seulontamateriaalin järjestämistyötä Tampereen evankelisluterilaisten seurakuntien Epilän toimintakeskukselta. Tampereen Kirjanpitotoimistolta ostettiin kirjanpito ja palkanlaskenta. Tilapäisesti hankittiin työvoimaa ManPower Oy:ltä. 6. TOIMITILAT Yhdistyksen toimitilat sijaitsevat Tampereella osoitteessa Hämeenkatu 5 A, 7. ja 8. kerroksessa. Osa toimitilasta oli vuokrattu Helsingin yliopiston kansanterveystieteen laitokselle, mutta vuokrasopimus päättyi syyskuun lopussa. Lisäksi yhdistyksellä on kerhohuoneisto Tampereella osoitteessa Pellavatehtaankatu 12, jossa saneeraus nykyaikaiseksi kokous- ja koulutustilaksi valmistui syksyllä. Toimitilat ovat yhdistyksen omistamia. 7. JÄSENISTÖ JA JÄSENETUUDET Yhdistykseen liittyi toimintavuotena 776 uutta jäsentä. Jäsenrekisteristä poistettiin vuoden lopussa jäsenet, jotka eivät olleet maksaneet jäsenmaksuaan kahteen vuoteen sekä yhdistyksestä eronneet ja kuolleet jäsenet. Toimintavuoden lopussa jäsenmäärä oli , mikä oli 386 vähemmän kuin edellisenä vuotena. Jäsenistä ainaisjäseniä oli ja vuosijäseniä Yhteisöjäseninä yhdistyksessä oli kuten edellisenäkin vuotena viisi Pirkanmaan kuntaa eli Orivesi, Tampere, Urjala, Vesilahti ja Virrat. Lisäksi jäsenenä oli Suomen Jakeluryhmä Oy. Jäsenmäärän vähenemisen estämiseksi valmisteltiin Syöpäjärjestöissä yhteistyössä toteutettavaa jäsenyyden vuotta vuonna Vuosijäsenen jäsenmaksu oli Suomen Syöpäyhdistyksen suosituksen mukaisesti 20,00 euroa. Yhteisöjäsenenä olevan kunnan jäsenmaksu oli viisi senttiä kunnan asukkaalta sekä muun yhteisöjäsenen 100,00 euroa. Ainaisjäsenet olivat jäsenmaksusta vapautettuja. Jäsenmaksun hintaan sisältyi Syöpä-Cancer -lehden vuosikerta. Jäsenmaksutuottoja kertyi yhteensä ,77 euroa. Jäsenetuna maksettiin hoitopäiväkorvauksia jäseninä oleville syöpäpotilaille yhteensä ,00 euroa, mikä oli 2 955,00 euroa enemmän kuin edellisenä vuotena. Jäsenille annettiin alennusta yhdistyksen poliklinikalla tehdyistä papa-tutkimuksista ja mammografiatutkimuksista Tampereen Röntgenkeskuksessa ja Suomen Terveystalon Tampereen seudulla sijaitsevissa toimipisteissä. Lisäksi syöpäpotilaille oli tarjolla maksuttomia palveluja sekä muita kuin edellä mainittuja alennuksia. Viking Line Abp lahjoitti jokaiselle yhdistyksen jäsenelle lahjakortin laivaristeilyä varten ja osallistui jäsenpostituksen postituskuluihin. Jäsenillä oli mahdol- 7

8 lisuus hankkia Liikunta- ja hyvinvointikeskus Fressistä liikuntapalveluja alennettuun hintaan. Jäsenenä olevat syöpäpotilaat saivat korvauksetta myös varatuomarin antamaa oikeudellista neuvontaa sairauteensa liittyvissä kysymyksissä. 8. SYÖVÄN ENNALTAEHKÄISY JA VARHAINEN TOTEAMINEN 8.1. Suolistosyövän seulonta Vuonna 2004 käynnistetty suolistosyöpien seulonta jatkui syöpäjärjestöjen asiantuntijaryhmän laatiman seulontaohjelman mukaisesti (Malila N, Anttila A, Elovainio L, Hakulinen T, Järvinen H, Pikkarainen P, Rautalahti M ja Hakama M). Seulonnan järjestäminen oli kunnille edelleen vapaaehtoista kansanterveystyötä. Kunnat järjestivät seulonnan hankkimalla sen ostopalveluna Pirkanmaan Syöpäyhdistyksen poliklinikalta ja neuvontaasemalta, jossa toimi valtakunnallinen seulontakeskus. Seulontaa järjesti 154 kuntaa. Pirkanmaan kunnista 11 järjestivät seulontaa asukkailleen. Seulontatesteinä, jotka lähetettiin seulontakeskuksesta seulottaville, käytettiin ulosteen piilevän veren osoittavaa testiä (Hemoccult ). Testin tehtyään seulottavat palauttivat testin tutkittavaksi yhdistyksen seulontakeskukseen. Jos testin tulos edellytti jatko-tutkimuksia, seulottavan kotikunta järjesti seulottavalle suoliston tähystyksen eli kolonoskopian Ihomuutosten tarkastustoiminta Yhdistyksen neuvonta-asemalla kävi päivittäin sairaanhoitajien vastaanotolla ihomuutoksia tarkastuttavia potilaita. Ihomuutoksia tarkistettiin myös kahdeksassa pirkanmaalaisessa kunnassa pidetyllä sairaanhoitajan vastaanotolla. Ihomuutoksia kävi näyttämässä yhteensä 1702 asiakasta. Yhdistyksen neuvonta-asemalla järjestettiin aikaisempien vuosien tapaan luomipäivät toukokuussa ja syyskuussa. Luomipäivä järjestettiin myös Ikaalisissa, Mouhijärvellä, Orivedellä, Sastamalassa ja Urjalassa sekä yhden yrityksen työntekijöille Pirkkalassa Syövän periytyvyyttä koskeva neuvonta Syövän periytyvyyttä koskevissa asioissa jatkettiin yhteistyötä Tampereen yliopistollisen sairaalan kliinisen genetiikan yksikön, syöpägenetiikan tutkimusyksikön sekä syöpätautien vastuualueen kanssa. Toimintavuoden aikana sairaanhoitajan ja lääkärin antamassa neuvonnassa kävi 30 asiakasta. Hyvä yhteistyö mahdollisti tarvittaessa asiakkaiden joustavan ohjaamisen jatkotutkimuksiin syövän periytyvyyden selvittämiseksi. Yhteistyössä Tampereen yliopistollisen sairaalan kanssa on suunniteltu suuressa rintasyöpään sairastumisriskissä olevien henkilöiden seurantamalli, joka otettiin käyttöön Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella loppuvuodesta Sen puitteissa yhdistys järjesti ja koordinoi seurantapalvelua, jossa toimintavuonna kävi 15 suuressa sairastumisriskissä olevaa naista. Toimintavuonna seulontakeskuksesta lähetettiin seulontakutsua seulontatesteineen. Alustavien tietojen mukaan seulontaan osallistuminen oli yhtä aktiivista kuin edellisenä vuonna. Seulontakutsun saaneista miehistä 58,4 prosenttia ja naisista 73,2 prosenttia eli kaikkiaan 66 prosenttia palautti seulontatestin analysoitavaksi seulontakeskukseen. Jatkotutkimuksiin ohjattiin 3,6 prosenttia tutkituista. Tulokset vastasivat tänäkin vuonna aikaisempien kansainvälisten tutkimusten tuloksia. Vuoden 2012 lopulliset tulokset valmistuvat elokuussa Suolistosyövän seulontaa arvioi valtakunnallinen ryhmä, jossa oli jäseninä myös yhdistyksen ylilääkäri ja toimitusjohtaja. Paikalliseen arviointiryhmään kuului yhdistyksen henkilökunnan lisäksi Suomen Syöpäyhdistyksen edustajia. Paikallisen ryhmän kokouksiin osallistuivat myös kemisti, filosofian tohtori Outi Malminiemi ja gastrokirurgi, lääketieteen tohtori Marja Hyöty Muut tapahtumat ja tilaisuudet Yhdistys tuki taloudellisesti Tampereen lääkäripäivillä järjestettyä symposiumia Voiko syöpäriskiin vaikuttaa?. Toimintavuoden aikana järjestettiin yleisöluento aiheesta syöpäsairaudet Akaassa, Ruovedellä ja Virroilla. Kuulijoita oli yhteensä 176. Tampereella maaliskuussa pidetyssä yleisöluennossa, jonka aiheena oli aurinko ja ihosyövät oli 37 kuulijaa samoin kuin toukokuussa yleisöluennolla aiheesta eturauhassyöpä ja sen hoitomuodot. Lokakuussa järjestetyllä rintasyöpäpotilaille tarkoitetulla Roosa nauha -yleisöluennolla oli 18 kuulijaa. Yhteistyössä Tampereen Diabetesyhdistyksen kanssa järjestettiin lokakuussa Tampereella yleisöluento aiheesta hiilihydraattien valinta. Kuulijoita oli 150. Marraskuussa järjestettiin Mäntässä yhteistyössä Pirkanmaan 8

9 Sydänpiirin kanssa yleisöluento, jonka aiheena oli liikunta, syöpä ja sydän. Kuulijoita oli 25. Yhdistyksen sairaanhoitaja kävi kertomassa yhdistyksen toiminnasta Tampereen kaupungin aikuisneuvolan sairaanhoitajille, Ylöjärven kaupungin kotihoidon henkilökunnalle ja Tampereen kaupungin Hatanpään sairaalan työntekijöille. Tampereen yliopistollisen sairaalan järjestämissä syöpäpotilaille tarkoitetuissa ensitietotilaisuuksissa yhdistyksen sairaanhoitaja ja vertaistukihenkilö esittelivät yhdistyksen palveluja kuukausittain. 9. VASTAANOTTOTOIMINTA 9.1. Lääkärit ja muut ammatinharjoittajat Yhdistyksellä on yksityinen terveydenhuollon toimintayksikkö, poliklinikka ja neuvonta-asema, jolla tarjotaan lääkärien vastaanottopalveluja syöpätautien ja niihin läheisesti liittyvillä erikoisaloilla. Vastaanottoa pitäviä lääkäreitä oli poliklinikalla 13 ja vastaanottokäyntejä oli 1821, mikä oli noin kahdeksan prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vastaanottoa pidettiin seuraavilla erikoisaloilla: syöpätaudit kirurgia urologia gynekologia ihotaudit sisätaudit hematologia Vastaanottoa pitivät myös psykologi, lymfaterapeutti ja sosiaalipsykologi. Toimintavuoden loppupuolella käynnistettiin selvitystyö vastaanottokäyntien vähenemisen estämiseksi Laboratorio Poliklinikan laboratoriotoiminta oli vastaanottotoimintaa tukevaa ja laajuudeltaan vähäistä. Poliklinikalla otettiin mikrobiologiaan ja kliiniseen kemiaan liittyviä laboratorionäytteitä sekä papa- eli gynekologisia irtosolunäytteitä. Papa-näytteitä otettiin 536 kappaletta ja histologisia sekä muita irtosolunäytteitä yhteensä 275 kappaletta. Näytteet tutkittiin Yhtyneet Medix Laboratoriossa Sairaanhoitajat Henkilökohtaisissa tapaamisissa ja puhelinkeskusteluissa potilaille ja omaisille annettiin tietoa ja neuvontaa erityisesti eri syöpätaudeista, syövän hoitomuodoista ja hoitojen sivuvaikutuksista sekä kuntoutuksesta. Yhdessä potilaan ja omaisten kanssa sairaanhoitajat selvittivät potilaan ongelmia sekä neuvoivat ja tukivat heitä muuttuneessa elämäntilanteessa. Sairaanhoitajien vastaanotolla yhdistyksen poliklinikalla ja neuvonta-asemalla Tampereella tehtiin ompeleiden ja dreenien poistoja, verenpaineen mittauksia ja annettiin injektioita sekä sovitettiin rintaproteeseja. Sairaanhoitajien vastaanottokäyntejä oli yhteensä Syöpäsairaanhoitajien vastaanottotoimintaa pidettiin myös toiminta-alueen kunnista Ikaalisissa, Lempäälässä, Orivedellä, Parkanossa, Sastamalassa ja Ylöjärvellä. Helmikuun alussa vastaanottotoiminta aloitettiin Akaassa ja Ruovedellä. Vastaanottoa oli kerran kuukaudessa heinä- ja elokuuta lukuun ottamatta paikallisen terveysaseman tiloissa. Vastaanotolla kävi 3-10 potilasta päivässä. Yhteensä potilaita oli 157, mikä oli 46 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vähennys johtui siitä, että vastaanotoilla ei enää tehty luomitarkastuksia Rintaproteesit Julkisesta terveydenhuollosta maksusitoumuksen saaneet rintasyöpäpotilaat hakeutuivat yhdistyksen poliklinikalle rintaproteesien sovitukseen. Rintaproteesin sai 747 naista. Lisäystä edelliseen vuoteen verrattuna oli 16 prosenttia. Kevytproteesi annettiin 64 rintasyöpään sairastuneelle maksutta. 10. SYÖPÄPOTILAIDEN KUNTOUTUS Kuntoutuspalveluista tiedottaminen Syöpäpotilaiden ja heidän läheistensä tukeminen olivat keskeisessä asemassa yhdistyksen kuntoutustoiminnassa. Toiminnalla täydennettiin ja tuettiin julkista terveydenhuoltoa järjestämällä sellaista kuntoutusta, jota ei ole muualla saatavilla, potilaiden ja heidän läheistensä tarpeet huomioon ottaen. 9

10 Yhdistyksen sairaanhoitaja oli tavattavissa Tampereen yliopistollisen sairaalan naistentautien ja syöpätautien vastuualueen toimipisteissä kuukausittain. Poliklinikalla ja vuodeosastoilla olevilla potilailla oli tuolloin mahdollisuus henkilökohtaisesti saada tietoa yhdistyksen tarjoamista tukipalveluista. Palveluista tiedotettiin myös yhdistyksen kotisivuilla. Toimintavuoden lopussa toiminta-alueen sairaaloiden syöpäpotilaita hoitavista yksiköistä ja terveyskeskuksista yhteyshoitajia oli 99. Tampereella marraskuussa järjestettyyn koulutustilaisuuteen, jonka aiheena oli miesten syövät, osallistui 52 terveydenhuollon ammattihenkilöä Vertaistukihenkilötoiminta ja Arjen Ystävät Yhdistyksessä toimi 14 rintasyöpäpotilaiden, 5 eturauhassyöpäpotilaiden ja 11 muiden syöpäsairaiden potilaiden vertaistukihenkilöä eri puolilta yhdistyksen toiminta-aluetta. Toimintavuoden aikana he tapasivat 44 vastasairastunutta henkilöä. Tukihenkilöt luennoivat myös yhdistyksen järjestämillä kursseilla ja koulutustilaisuuksissa. Vertaistukihenkilöitä haastateltiin lehdissä, radiossa ja televisiossa yhteensä 42 kertaa. Vertaistukiryhmä toimi Hämeenkyrössä, Ruovedellä, Valkeakoskella ja Virroilla. Uusi vertaistukiryhmä aloitti toiminnan Sastamalassa ja rintasyöpäpotilaiden vertaistukiryhmä Tampereella. Vertaistukihenkilöille järjestettiin toiminnanohjausta sekä ryhmässä että henkilökohtaisesti. Kahdesti tukihenkilöt osallistuivat toiminnasta vastaavan sairaanhoitajan johdolla toiminnan suunnitteluun. Kerran kuukaudessa yhdistyksen tiloissa järjestettiin keskustelukahvila, jossa keskustelua johdatteli kaksi vertaistukihenkilöä. Keskustelukahvilassa kävi yhteensä 31 syöpäpotilasta. Arjen Ystävä toiminta toteutettiin syöpäjärjestöissä sovittujen periaatteiden mukaisesti. Arjen Ystävät toimivat syöpään sairastuneen tukena kuten esimerkiksi hoitoihin saattajana, lasten seurana tai koiran ulkoiluttajana. Tiedotuksesta huolimatta Arjen Ystävien palvelujen kysyntä ei lisääntynyt, vaan ystävien kysyntä jäi edelleen varsin vähäiseksi. Arjen Ystäviä oli 6 ja he toimivat 8 syöpään sairastuneen tukena Tietoillat, tietopäivät ja avokuntoutuskurssit Toimintavuonna syöpäpotilaille ja heidän läheisilleen oli tarjolla syöpään liittyvää tietoa asiantuntijoiden alustamissa tietoilloissa. Tietoiltoja oli viisi ja niissä 75 osallistujaa. Te tojen tarkoituksena oli yhteisen keskustelun avulla tukea syöpään sairastunutta ja hänen läheisiään. Neljässä te lassa osallistujia oli yhteensä 41 henkilöä. Eturauhassyöpään sairastuneille miehille ja heidän läheisillensä tarkoitettuun tietopäivään osallistui 14 henkilöä. Tiedon ja tuen lisäksi pyrittiin lisäämään osallistujien hyvinvointia kiinnittämällä huomiota elämäntapavalintoihin. Suolistosyöpään sairastuneille ja heidän läheisilleen järjestetyn tietopäivän tavoitteena oli tiedon ja vertaistuen avulla auttaa selviytymistä uudessa elämäntilanteessa. Ohjelmassa oli tietoa suolistosyövästä ja hoitomuodoista sekä ravinnon ja liikunnan merkityksestä toipumisen tukena. Osallistujia oli 9. Rintasyöpäpotilaille järjestettiin kaksi ensitietokurssia ja kaksi ensitietopäivää. Potilaat saivat tietoa muun muassa rintasyövästä ja hoitomuodoista sekä selviytymisestä sairauden aiheuttamassa muuttuneessa elämäntilanteessa. Potilailla oli mahdollisuus kokemusten vaihtoon sekä keskusteluun asiantuntijoiden kanssa. Asiantuntijoina olivat sairaanhoitaja, syöpätautien erikoislääkäri, fysioterapeutti, seksuaaliterapeutti ja sosiaalipsykologi. Osallistujia oli yhteensä 67. Yksi kurssi järjestettiin niille rintasyöpään sairastuneille, joiden hoidot olivat päättyneet. Kurssilla tuettiin osallistujien hyvinvointia ja innostettiin liikkumaan. Kurssilla oli asiantuntijaluentoja, liikunnan ohjausta ja keskustelua. Kurssille osallistui 16 henkilöä. Ensitietokurssille gynekologista syöpää sairastaville osallistui kahdeksan henkilöä. Kurssilla painotettiin arkeen paluuta ja vertaistuen saamista. Asiantuntijoina olivat sairaanhoitaja, gynekologi, fysioterapeutti ja vertaistukihenkilö. Kurssi levinnyttä syöpää sairastavien ja heidän läheistensä hyvinvoinnin ja jaksamisen tueksi peruuntui vähäisen hakijamäärän vuoksi. Samasta syystä peruuntui myös lähiaikoina syöpään sairastuneiden läheisille tarkoitettu ryhmä. Kurssien järjestämiseen saatiin rahoitusta Raha-automaattiyhdistyksen Suomen Syöpäyhdistykselle myöntämästä avustuksesta. Avustus kattoi kuitenkin vain osan kustannuksista. 10

11 Potilaita ohjattiin heidän toiveidensa mukaisesti myös valtakunnallisille sopeutumisvalmennuskursseille eri puolelle Suomea. Erityisesti potilaat olivat halukkaista hakeutumaan Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen Meri- Karinan kurssikeskuksessa järjestettäville kursseille Virkistys Virkistyspäivä syöpään sairastuneille järjestettiin toukokuussa Tampereella. Hemmottelulla, liikunnalla ja psykologin ohjaamalla keskustelulla pyrittiin tukemaan osallistujien hyvinvointia. Osallistujia oli 12. Kaksi perhettä vietti Tampereen Kylpylässä omaehtoisen lomaviikon yhdistyksen lomaosakkeessa Keskusteluryhmät Syöpään sairastuneille naisille järjestettiin keskusteluryhmä. Ryhmässä oli kuusi naista ja ryhmä kokoontui kahdeksan kertaa. Ryhmän ohjaajana toimi psykologi. Myös syöpään sairastuneille miehille järjestettiin keskusteluryhmä keväällä. Ryhmässä oli kolme miestä ja se kokoontui kahdeksan kertaa. Ryhmän ohjaajana toimi sairaanhoitaja yhdessä eturauhassyövän sairastaneen henkilön kanssa Liikunta Yhteistyössä Liikunta- ja hyvinvointikeskus Fressin kanssa järjestettiin syöpään sairastuneille kuntopiiriliikuntaa. Kuntopiirissä kävi 12 syövän sairastunutta henkilöä. Allasvoimistelua järjestettiin Viola-kodin tiloissa Tampereella. Liikuntaryhmissä oli yhteensä 37 osallistujaa. Käyntikertoja oli Nokian ryhmä Nokian ryhmä kokoontui Kerholassa Nokialla kerran kuukaudessa. Ryhmän osallistujat, keskimäärin 45, olivat nokialaisia syöpäpotilaita sekä heidän läheisiään. Sairaanhoitaja osallistui ryhmän toiminnan suunnitteluun. 11. OPETUS JA KOULUTUS Syövän ennaltaehkäisyä ja yhdistyksen toimintaa selvitettiin opintokäynneillä olleille opiskelijaryhmille. Opintokäynneillä yhdistyksessä kävi 375 sairaan-, lähija terveydenhoitajaopiskelijaa tamperelaisista oppilaitoksista. Yhteistyössä Suomen Syöpäyhdistyksen kanssa järjestettiin syyskuussa syöpäjärjestöjen neuvontahoitajien koulutuspäivät Tampereella yhdistyksen kerhohuoneistossa. Koulutuspäiville osallistui 38 sairaanhoitajaa. Yhdistys vastasi käytännön järjestelyistä. Syyskuussa järjestettiin yhdessä Suomen Syöpäyhdistyksen joukkotarkastusrekisterin kanssa Oulussa koulutuspäivä suolistosyövän seulontaan osallistuvien kuntien seulontatyötä tekeville yhteyshoitajille. Koulutukseen osallistui 45 yhteyshoitajaa eri puolelta Suomea. Marraskuussa järjestettiin koulutuspäivä terveyskeskuksissa työskenteleville sairaanhoitajille. Koulutuspäivän aiheena oli levinnyt syöpäsairaus. Osallistujia oli 52. Yhdistyksen ylilääkäri luennoi terveydenhuollon ammattihenkilöille järjestetyissä koulutustilaisuuksissa Kotkassa, Kuopiossa, Seinäjoella, Helsingissä ja Tampereella sekä syöpäjärjestöjen omalle henkilökunnalle tarkoitetuissa tilaisuuksissa. 12. YHDISTYKSEN HARJOITTAMA TUTKIMUSTOIMINTA Varttuneiden potilaiden kerhotoiminta Tampereella toimi Potilaskerho, joka kokoontui kesäkautta lukuun ottamatta viikoittain. Kerhopäivinä osallistujia oli keskimäärin 50. Kerho järjesti muun muassa luentoja, keskustelua ja retkiä. Kerhon ohjelman suunnitteluun ja toteutukseen osallistui sairaanhoitaja. Osana kansainvälistä rintasyövän ennaltaehkäisyä selvittävää monikeskustutkimusta tehtiin omana osatutkimuksena gynekologisia haittoja selvittävä tutkimus. Tutkimuksesta tehty artikkeli on lähetetty kansainväliseen tieteelliseen julkaisuun. Pirkanmaan Syöpäyhdistys on ainoana suomalaisena keskuksena mukana vaihdevuosi-iän ohittaneille naisille suunnatussa kansainvälisessä rintasyövän ehkäisyä selvittävässä lääketutkimuksessa IBIS II. Toimintavuoden 11

SISÄLLYSLUETTELO 2. HENKILÖKUNTA... 5 3. LAATUTYÖSKENTELY... 5 4. OSTOPALVELUT... 6 5. TOIMITILAT... 6 6. JÄSENISTÖ JA JÄSENETUUDET...

SISÄLLYSLUETTELO 2. HENKILÖKUNTA... 5 3. LAATUTYÖSKENTELY... 5 4. OSTOPALVELUT... 6 5. TOIMITILAT... 6 6. JÄSENISTÖ JA JÄSENETUUDET... Vuosikertomus 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. HALLINTO... 4 1.1. Yhdistyksen kokoukset 1.2. Hallitus 1.3. Rahastojen hoitokunnat 1.4. Palkkavaliokunta 1.5. Yhteistyö Suomen Syöpäyhdistyksen kanssa 1.6. Tilintarkastajat

Lisätiedot

KUUSIKYMPPINEN PIRKANMAAN SYÖPÄYHDISTYS RY... 4 1. PIRKANMAAN PARHAAKSI 60 VUOTTA... 5

KUUSIKYMPPINEN PIRKANMAAN SYÖPÄYHDISTYS RY... 4 1. PIRKANMAAN PARHAAKSI 60 VUOTTA... 5 Vuosikertomus 2011 KUUSIKYMPPINEN PIRKANMAAN SYÖPÄYHDISTYS RY... 4 1. PIRKANMAAN PARHAAKSI 60 VUOTTA... 5 2. HALLINTO... 6 2.1. Yhdistyksen kokoukset 2.2. Hallitus 2.3. Rahastojen hoitokunnat 2.4. Palkkavaliokunta

Lisätiedot

SISÄLLYS: KATSAUS VUOTEEN 2008

SISÄLLYS: KATSAUS VUOTEEN 2008 Vuosikertomus 2008 SISÄLLYS: KATSAUS VUOTEEN 2008 1. HALLINTO... 4 1.1. Yhdistyksen kokoukset 1.2. Hallitus 1.3. Rahastojen hoitokunnat 1.4. Palkkavaliokunta 1.5. Suomen Syöpäyhdistys r.y:n valtuuskunta

Lisätiedot

SATAKUNNAN SYÖPÄYHDISTYS

SATAKUNNAN SYÖPÄYHDISTYS SATAKUNNAN SYÖPÄYHDISTYS Vuosikertomus 2011 Toimintasuunnitelma 2012 SATAKUNNAN SYÖPÄYHDISTYS R.Y.:N VUOSIKERTOMUS 2011 Toiminnanjohtajan tervehdys...3 Toiminnan tarkoitus...4 Syöpäjärjestöjen yhteinen

Lisätiedot

Satakunnan Syöpäyhdistyksen 40. toimintavuosi

Satakunnan Syöpäyhdistyksen 40. toimintavuosi Toimintakertomus 2014 Satakunnan Syöpäyhdistys r.y.:n toimintakertomus 2014 Toiminnanjohtajan tervehdys...3 Yhdistyksen tarkoitus...4 Syöpäjärjestöjen yhteinen missio ja arvot...4 Jäsenyys...4 Satakunnan

Lisätiedot

Suomen Syöpäyhdistys ry KERTOMUS TOIMINTAVUODESTA 2014

Suomen Syöpäyhdistys ry KERTOMUS TOIMINTAVUODESTA 2014 Suomen Syöpäyhdistys ry KERTOMUS TOIMINTAVUODESTA 2014 Sisällysluettelo Yhdistyksen tarkoitus, missio ja arvot... 3 Pääsihteerin katsaus... 4 Luottamushenkilöt Ansiomitalit... 5 Valtuuskunta... 5 Hallitus...

Lisätiedot

Tuloslaskelma...14. Tase...15. Tilintarkastuskertomus...16. Liite 1 (jäsenet kunnittain)...17. Liite 2 (paikallisosastojen hallinnoimat varat)...

Tuloslaskelma...14. Tase...15. Tilintarkastuskertomus...16. Liite 1 (jäsenet kunnittain)...17. Liite 2 (paikallisosastojen hallinnoimat varat)... VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. PUHEENJOHTAJAN KATSAUS.....2 2. YLEISTÄ... 3 3. HALLINTO... 3 3.1. Yhdistyksen kokoukset... 3 3.2. Hallitus... 3 3.3. Tilintarkastajat... 4 3.4. Edustukset ja jäsenyydet...

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 13 2011

VUOSIKERTOMUS 13 2011 13 VUOSIKERTOMUS 20 2011 Julkaisija: PlusTerveys Oy Kuvat: Kimmo Korhonen, Robert Lindström, Manu Rantanen Paino: Multiprint Oy VUOSIKERTOMUS 2013 Toimitusjohtajan katsaus 4 Hallituksen puheenjohtajan

Lisätiedot

Toimintakertomus. VAK ry 66. toimintavuosi

Toimintakertomus. VAK ry 66. toimintavuosi 213 Toimintakertomus VAK ry 66. toimintavuosi 1 Lukijalle VAK ry on pitkän historiansa aikana toteuttanut toimintaansa sillä ajatuksella, että ihminen on tärkein. Yhdistys on aikoinaan perustettu niukkoina

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Missio, Arvot 3. Pääsihteerin katsaus 4. Luottamushenkilöt ansiomitalit 6. Vaikuttaminen yhteiskunnassa 8. Toiminta järjestönä 9

Sisällysluettelo. Missio, Arvot 3. Pääsihteerin katsaus 4. Luottamushenkilöt ansiomitalit 6. Vaikuttaminen yhteiskunnassa 8. Toiminta järjestönä 9 Vuosikertomus 2010 2 Sisällysluettelo Syöpä-Cancer -lehden numero viisi käsitteli saattohoitoa. Iina Kallio sairastaa pehmytkudossyöpää. Tauti on edennyt ja Iina on kotisaattohoidossa. Iina kertoo elävänsä

Lisätiedot

I Bi: //?h TILINTARKASTUSKERTOMUS. Suomen Nuorisoseurat ry:n valtuustolle

I Bi: //?h TILINTARKASTUSKERTOMUS. Suomen Nuorisoseurat ry:n valtuustolle 31.12.2014. I Bi: Keskus 020 743 2920 BDO Oy Faksi 020 743 2935 Vattuniemenranta 2 www.bdo.fi 00210 Helsinki TILINTARKASTUSKERTOMUS Suomen Nuorisoseurat ry:n valtuustolle Olemme tilintarkastaneet Suomen

Lisätiedot

DIABETESTUTKIMUSSÄÄTIÖN VUOSIKERTOMUS 2011

DIABETESTUTKIMUSSÄÄTIÖN VUOSIKERTOMUS 2011 DIABETESTUTKIMUSSÄÄTIÖN VUOSIKERTOMUS 2011 SISÄLTÖ 4 Toiminta-ajatus 6 Mikael Knip, puheenjohtaja 8 Johan Eriksson, professori 10 Hannele Uusitalo-Järvinen, LT 12 Diabetestutkimussäätiön toimintakertomus

Lisätiedot

SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SUOMEN SYÖPÄREKISTERI SYÖPÄSÄÄTIÖ SYÖPÄTAUTIEN TUTKIMUSSÄÄTIÖ. Vuosikertomus

SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SUOMEN SYÖPÄREKISTERI SYÖPÄSÄÄTIÖ SYÖPÄTAUTIEN TUTKIMUSSÄÄTIÖ. Vuosikertomus SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SUOMEN SYÖPÄREKISTERI SYÖPÄSÄÄTIÖ SYÖPÄTAUTIEN TUTKIMUSSÄÄTIÖ Vuosikertomus 2005 SISÄLTÖ 4 PÄÄSIHTEERIN KATSAUS 7 STRATEGIA JA ORGANISAATIO 10 SYÖPÄJÄRJESTÖJEN LUOTTAMUSHENKILÖT 12

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 2 Syöpäjärjestöt

Sisällysluettelo. 2 Syöpäjärjestöt VUOSIKERTOMUS 2011 Sisällysluettelo MISSIO, ARVOT...5 PÄÄSIHTEERIN KATSAUS...6 LUOTTAMUSHENKILÖT ANSIOMITALIT...9 Suomen syöpäyhdistyksen valtuuskunta Syöpäsäätiö ja syöpätautien tutkimussäätiö Yhteiset

Lisätiedot

Julkaisemme toimintakertomuksen pelkästään sähköisessä muodossa. Toimintakertomus on luettavissa osoitteessa www.lponet.fi. Pyydettäessä meiltä saa

Julkaisemme toimintakertomuksen pelkästään sähköisessä muodossa. Toimintakertomus on luettavissa osoitteessa www.lponet.fi. Pyydettäessä meiltä saa Toimintakertomus Julkaisemme toimintakertomuksen pelkästään sähköisessä muodossa. Toimintakertomus on luettavissa osoitteessa www.lponet.fi. Pyydettäessä meiltä saa paperille tulostetun toimintakertomuksen,

Lisätiedot

SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SUOMEN SYÖPÄREKISTERI SYÖPÄSÄÄTIÖ SYÖPÄTAUTIEN TUTKIMUSSÄÄTIÖ. Suomen Syöpäyhdistys 70 vuotta. Vuosikertomus

SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SUOMEN SYÖPÄREKISTERI SYÖPÄSÄÄTIÖ SYÖPÄTAUTIEN TUTKIMUSSÄÄTIÖ. Suomen Syöpäyhdistys 70 vuotta. Vuosikertomus SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SUOMEN SYÖPÄREKISTERI SYÖPÄSÄÄTIÖ SYÖPÄTAUTIEN TUTKIMUSSÄÄTIÖ Suomen Syöpäyhdistys 70 vuotta Vuosikertomus 2006 SISÄLTÖ 5 PÄÄSIHTEERIN KATSAUS 6 SYÖPÄJÄRJESTÖJEN LUOTTAMUSHENKILÖT

Lisätiedot

Sisältö. Liikevaihto, miljoonaa euroa. Liikevoitto, miljoonaa euroa. Oman pääoman tuottoprosentti. Omavaraisuusasteprosentti

Sisältö. Liikevaihto, miljoonaa euroa. Liikevoitto, miljoonaa euroa. Oman pääoman tuottoprosentti. Omavaraisuusasteprosentti 2011 VUOSIKERTOMUS Liikevaihto, miljoonaa euroa 40 Konserni Emo 30 20 10 0 2007 2008 2009 2010 2011 Liikevoitto, miljoonaa euroa Konserni Emo 7 6 5 4 3 2 1 20,8 8,9 24,2 10,3 25,8 10,3 28,1 10,7 36,2 6,3

Lisätiedot

VARAINHANKINTA Liittymismaksut 106 200,00 107 196,21

VARAINHANKINTA Liittymismaksut 106 200,00 107 196,21 TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2014 1.1. - 31.12.2013 VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Teoston keräämät korvaukset 51 886 935,86 50 344 920,26 Korvaukset muilta järjestöiltä 7 872 116,79 8 808 549,92 Lainauskorvaus

Lisätiedot

ISTEKKI OY LYHYESTI ISTEKKI OY

ISTEKKI OY LYHYESTI ISTEKKI OY Vuosikertomus 2011 ISTEKKI OY LYHYESTI Yritys on perustettu 29.9.2009. Tuotamme julkiseen terveydenhuoltoon ja kuntien toimintaan liittyviä informaatio- ja viestintäteknologian sekä lääketieteellisen tekniikan

Lisätiedot

SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SUOMEN SYÖPÄREKISTERI SYÖPÄSÄÄTIÖ SYÖPÄTAUTIEN TUTKIMUSSÄÄTIÖ. Vuosikertomus

SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SUOMEN SYÖPÄREKISTERI SYÖPÄSÄÄTIÖ SYÖPÄTAUTIEN TUTKIMUSSÄÄTIÖ. Vuosikertomus SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SUOMEN SYÖPÄREKISTERI SYÖPÄSÄÄTIÖ SYÖPÄTAUTIEN TUTKIMUSSÄÄTIÖ Vuosikertomus 2007 SISÄLTÖ 5 PÄÄSIHTEERIN KATSAUS 6 SYÖPÄJÄRJESTÖJEN LUOTTAMUSHENKILÖT 8 SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS 14 SUOMEN

Lisätiedot

Turun ylioppilaskyläsäätiö

Turun ylioppilaskyläsäätiö Turun ylioppilaskyläsäätiö Toimintakertomus 2012 Toimitusjohtajan k atsaus Turun Ylioppilaskyläsäätiö jatkoi aikaisempien vuosien tapaan asuntojen vuokraamista kotimaisille opiskelijoille sekä ulkomaisille

Lisätiedot

Kansakoulukuja 1 PL 191 00121 Helsinki Puh. 09 680 3730 www.koulutusrahasto.fi vuosikertomus 2014

Kansakoulukuja 1 PL 191 00121 Helsinki Puh. 09 680 3730 www.koulutusrahasto.fi vuosikertomus 2014 vuosikertomus 2014 Toiminta-ajatus Koulutusrahasto edistää osaamisen kehittämistä ja elinikäistä oppimista työmarkkinoilla. Visio Olemme arvostettu toimija aikuiskoulutuksen alueella. Laadukkaat palvelumme

Lisätiedot

KRUUNUASUNNOT OY VUOSIKERTOMUS 2014

KRUUNUASUNNOT OY VUOSIKERTOMUS 2014 KRUUNUASUNNOT OY VUOSIKERTOMUS 2014 Vuoden 2013 lopulla Kruunuasunnot Oy:n omistukseen A-Kruunu Oy:ltä siirtyneen Dragsvikin talon numero 29 täsmäperusparannus valmistui. Talo on vapaarahoitteinen vuokratalo,

Lisätiedot

Vuosikertomuksen toteutus: Arja Tuura Kuvat: Niiralan Kulman arkisto Digitaalinen tulostus: Kuopion kaupungin painatuskeskus

Vuosikertomuksen toteutus: Arja Tuura Kuvat: Niiralan Kulman arkisto Digitaalinen tulostus: Kuopion kaupungin painatuskeskus Vuosikertomus 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimitusjohtajan tervehdys 3 Toimintakertomus 4 Olennaiset tapahtumat tilikaudella 4 Rakennuttaminen 4 Asukaspalvelu ja asukasdemokratia 4 Vuosikorjaukset, siivous ja

Lisätiedot

Sisällys. Vuosi 2014. Vastuullisuusraportti

Sisällys. Vuosi 2014. Vastuullisuusraportti Vuosikertomus 2014 Sisällys Vuosi 2014 Toimitusjohtajalta....1 Avainluvut...2 Hallitus....6 Henkilökunta....9 Toimintakertomus...13 Yhteishankintayksikön toiminta....13 Yhtiön taloudellinen asema ja toiminnan

Lisätiedot

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS 14 Sisällys Yliasiamiehen katsaus 4 Rakennustieto 6 Rakennustietosäätiö RTS 6 Yleistä 6 Säätiökonsernin johto 7 Strateginen suunnittelu 7 Tutkimus-

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Toimitus: Pirita Salomaa Ulkoasu: KarpaloGroup Paino: Hämeen Kirjapaino Oy, 2015

SISÄLTÖ. Toimitus: Pirita Salomaa Ulkoasu: KarpaloGroup Paino: Hämeen Kirjapaino Oy, 2015 SISÄLTÖ 4 Toiminta-ajatus 6 Mikael Knip, professori 8 Outi Vaarala, tutkimusjohtaja 10 Liisa Suvikumpu, toimitusjohtaja 12 Toimintakertomus 2014 12 Apurahat 2014 16 Viestintä, Hallinto, Sijoitustoiminta

Lisätiedot

Sisältö. Eläkekassa ja Vakuutusyhtiö lyhyesti 3 Vuosikokoukset 3 Avainlukuja 4 Toimitusjohtajan katsaus 5

Sisältö. Eläkekassa ja Vakuutusyhtiö lyhyesti 3 Vuosikokoukset 3 Avainlukuja 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Vuosikertomus 2013 Sisältö Eläkekassa ja Vakuutusyhtiö lyhyesti 3 Vuosikokoukset 3 Avainlukuja 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Valion Eläkekassa 6-21 Toimintakertomus 7-13 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS 13 Yliasiamiehen katsaus Matti Rautiola, yliasiamies Hartaasti odotettu, globaalin ja kansallisen talouden korjausliike oli jo vahvistumaisillaan,

Lisätiedot

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18 VUOSIKERTOMUS 213-1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 213...s. 6 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s. 9 Tuloslaskelma...s. 11 Tase...s. 12 Rahoituslaskelma...s.

Lisätiedot