JUHLAN JÄLKEEN TOIMIVA ARKI TUNNUSTUSPALKINTO PIRKANMAAN SYÖPÄYHDISTYKSELLE... 5

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JUHLAN JÄLKEEN TOIMIVA ARKI... 4 1. TUNNUSTUSPALKINTO PIRKANMAAN SYÖPÄYHDISTYKSELLE... 5"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2012

2

3 JUHLAN JÄLKEEN TOIMIVA ARKI TUNNUSTUSPALKINTO PIRKANMAAN SYÖPÄYHDISTYKSELLE HALLINTO Yhdistyksen kokoukset 2.2. Hallitus 2.3. Rahastojen hoitokunnat 2.4. Palkkavaliokunta 2.5. Yhteistyö Suomen Syöpäyhdistyksen kanssa 2.6. Tilintarkastajat 2.7. Ohjesäännöt 3. HENKILÖKUNTA LAATUTYÖSKENTELY OSTOPALVELUT TOIMITILAT JÄSENISTÖ JA JÄSENETUUDET SYÖVÄN ENNALTAEHKÄISY JA VARHAINEN TOTEAMINEN Suolistosyövän seulonta 8.2. Ihomuutosten tarkastustoiminta 8.3. Syövän periytyvyyttä koskeva neuvonta 8.4. Muut tapahtumat ja tilaisuudet 9. VASTAANOTTOTOIMINTA Lääkärit ja muut ammatinharjoittajat 9.2. Laboratorio 9.3. Sairaanhoitajat 9.4. Rintaproteesit 10. SYÖPÄPOTILAIDEN KUNTOUTUS Kuntoutuspalveluista tiedottaminen Vertaistukihenkilötoiminta ja Arjen Ystävät Tietoillat, tietopäivät ja avokuntoutuskurssit Virkistys Keskusteluryhmät Liikunta Varttuneiden potilaiden kerhotoiminta Nokian Ryhmä 11. OPETUS JA KOULUTUS YHDISTYKSEN HARJOITTAMA TUTKIMUSTOIMINTA TALOUS Varsinainen toiminta Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta TILINTARKASTUSKERTOMUS TULOSLASKELMA TASE Kannen kuva: Sauli Iso-Lähteenmäki

4 JUHLAN JÄLKEEN TOIMIVA ARKI Pirkanmaan Syöpäyhdistys tutkaili 61. toimintavuotenaan juhlavuoden antia. Siitä oli hyvä poimia tapahtumia, jotka saivat niin kutsutusti joukkoja liikkeelle. Ne ovat yleensä lähellä meidän arkista elämäämme henkilökohtaisina tai läheistemme kokemina asioina. Saamme vuorovaikutuksellisista tapaamisista hyvät eväät, kun suunnittelemme yhdistyksenä palvelukirjoa jäsenille ja potilaille. Selkeä tavoitteemme on pitää yhdistyksen poliklinikka, alueelliset vastaanotot ja yleisötilaisuudet mahdollisimman laadukkaina ja kiinnostavina. Palveluiden käyttäjälle kynnyksetön ja helposti tavoitettava on luonnollisesti se paras vaihtoehto. Seuraamme käyttöä ja suuntaamme palveluita tarvittaessa sen mukaan. Yhdistys jatkoi palveluidensa korkean tason kehitystä ja sai katteeksi toiminnoilleen ulkoisen auditoijan hyväksymän ISO9001 laadunhallintajärjestelmän. Hanke sitouttaa tekijänsä jatkuvaan prosessiin ja vaatii jokaisen työntekijän positiivisen osallistumisen siihen. ISO9001 on tärkeä laadun tae, kun olemme mukana ympäröivän yhteiskunnan kilpailutettavissa palveluissa. Muuten emme pärjää siinä. Hieno ponnistus koko työyhteisöltämme! Pirkanmaan Syöpäyhdistyksen Potilaskerhon toimitilojen saneeraus valmistui syksyllä yhtenä juhlavuoden kuudestakymmenestä teosta. Huoneisto uudistui tiloiltaan ja tekniikaltaan. Toivottavasti keskeisellä paikalla Pellavatehtaankatu 12 sijaitsevan kerhohuoneen käyttöaste nousee, sillä sen varustus mahdollistaa tilaisuudet mukavasta yhdessäolosta rakentaviin koulutuksiin ja maittaviin juhliin saakka. Pirkanmaan Syöpäyhdistys osallistuu aktiivisesti valtakunnallisen Suomen Syöpäyhdistyksen toimintaan. Olemme täällä Pirkanmaalla todenneet ilahtuneena, että Suomen Syöpiksen ote on aktiivinen ja meillä on yhteinen sävel sen kanssa. Valtakunnallinen toimija Syöpis on monella tapaa syöpäsairauksien edunvalvoja hankkiessaan taloudellisia, toiminnallisia ja tieteellisiä resursseja. Meneillään olevat mittavat terveydenhuollon uudistukset pitävät kolmannen sektorin toimijat valveilla, ja olemme aktiivisina meitä koskevissa uudistuksissa. Yhdistyksen hallitus lausuu jäsenille, asiakkaille, yhteistyökumppaneille, lahjoittajille, tukijoille, johdolle ja työntekijöille lämpimät kiitokset tuloksellisesta toimintavuodesta 2012 kera kaiken hyvän tulevaisuuden toivotuksin. Seppo Rantanen Sosiaalineuvos Hallituksen puheenjohtaja 4

5 1. TUNNUSTUSPALKINTO PIRKANMAAN SYÖPÄYHDISTYKSELLE Pirkanmaan sairaanhoitopiiri myönsi Pirkanmaan Syöpäyhdistykselle väestön terveyden ja hyvinvoinnin eteen tehdystä työstä ensimmäisen Elämän tähden -palkinnon. Palkinto luovutettiin yhdistykselle Tampereen yliopistollisen sairaalan 50-vuotisjuhlassa Tunnustuspalkinto on kuvanveistäjä Kimmo Pyykön suunnittelema pronssinen reliefi. Vastaava sosiaalityöntekijä Pirkko Ollikainen ( ), varapuheenjohtaja Professori Anssi Auvinen ( ) Hallintonotaari Irma Larvila ( ) Ylihoitaja Kaija Leino ( ) Lehtori Irja Murtonen ( ) Sisustusmyyjä Maija Nykänen ( ) Ekonomi Heikki Punkka ( ) Dosentti Minna Tanner ( ) Sairaanhoitopiiri totesi myöntämisperusteluissaan, että yhdistys on osallistunut aktiivisesti syöpäsairauksien varhaiseen toteamiseen muun muassa järjestämällä rintasyöpäseulontoja sekä aloittamalla suolistosyöpien seulonnan vuonna Lisäksi sairaanhoitopiiri totesi myöntämisperusteluissa, että yhdistys tarjoaa syöpään sairastuneille potilaille tietoa ja kuntoutusta sekä tukihenkilöitä ja vertaistukiryhmiä sekä että yhdistys toimii tiiviissä yhteistyössä sairaanhoitopiirin sairaaloiden kanssa. Myös eri toimijoiden kanssa tehty työ syöpäpotilaiden elämänlaadun parantamiseksi mainittiin myöntämisperusteluissa. 2. HALLINTO 2.1. Yhdistyksen kokoukset Yhdistyksen kevätkokous pidettiin ja syyskokous Kokouksissa käsiteltiin sääntöjen määräämät asiat ja syyskokouksessa annettiin hallitukselle valtuudet luovuttaa testamentilla yhdistykselle tulevaa kiinteää omaisuutta Hallitus Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja mukaan lukien yhdeksän jäsentä ja varajäsentä. Erovuorossa on vuosittain kolme jäsentä ja varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenille ei maksettu palkkaa tai palkkioita. Varsinaiset jäsenet Sosiaalineuvos Seppo Rantanen ( ), puheenjohtaja Varajäsenet Hotellinjohtaja Birgit Aikio ( ) Sosiaalityöntekijä Eevi Apponen ( ) Laskentapäällikkö Ritva Komulainen ( ) Toimialajohtaja Pekka Koski ( ) Yrittäjä Eeva-Liisa Laholuoma ( ) Toimitusjohtaja Eero Nieminen ( ) Ekonomi Jouko Pyysalo ( ) Yrittäjä Marika Silmonen ( ) Maanviljelijä Markku Ylijoki ( ) Hallitus piti toimintavuoden aikana seitsemän kokousta. Yhdistyksen sihteerinä toimi yhdistyksen toimitusjohtaja Marja-Liisa Kotisaari ja rahastonhoitajana yhdistyksen talouspäällikkö Helena Paju-Rantanen. Hallituksen kokouksiin osallistui myös ylilääkäri Tiina Palva ja lukien ylilääkäri Hanna Mäenpää Rahastojen hoitokunnat Tutkimus- ja kehittämisrahastolla, Pirkanmaan Syöpärahastolla ja Lahjoitus- ja testamenttirahastoilla oli yhteinen hoitokunta, johon puheenjohtajaksi valittiin Heikki Punkka ja jäseniksi Pirkko Ollikainen sekä Minna Tanner. Sihteerinä oli talouspäällikkö Helena Paju- Rantanen Palkkavaliokunta Yhdistyksen henkilökunnan palkkaukseen ja työsuhteen ehtoihin liittyviä kysymyksiä varten oli palkkavaliokunta, jonka puheenjohtajana oli Seppo Rantanen ja jäseninä Pirkko Ollikainen ja Kaija Leino. Sihteerinä toimi Marja-Liisa Kotisaari. 5

6 2.5. Yhteistyö Suomen Syöpäyhdistyksen kanssa Yhdistyksen edustajana valtuuskunnan jäsenenä oli ekonomi Heikki Punkka ja hänen henkilökohtainen varajäsenensä oli sisustusmyyjä Maija Nykänen. Valtuuskunta kokoontui kaksi kertaa. Yhdistyksellä edustajana järjestövaliokunnassa oli Maija Nykänen. Järjestövaliokunta kokoontui neljä kertaa. Valiokunnassa valmisteltiin järjestöpoliittisia kysymyksiä Suomen Syöpäyhdistyksen käsiteltäviksi. Keskeisimpiä olivat järjestöjen rahoitukseen liittyvät asiat. Yhteistyö Suomen Syöpäyhdistyksen ja sen jäsenjärjestöjen kanssa tiivistyi ja syveni merkittävästi. Dosentti Sakari Karjalaisen aloitettua Suomen Syöpäyhdistyksen pääsihteerinä käynnistyivät säännölliset syöpäjärjestöjen työntekijäjohdon kokoukset, joissa yhteen sovitettiin syöpäjärjestöjen toimintaa yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi, hyödynnettiin eri jäsenjärjestöjen osaamista ja tehtiin strategisia suunnitelmia muun muassa rahoituksen turvaamiseksi. Toimintavuoden näissä kokouksissa toimi puheenjohtajana Marja-Liisa Kotisaari ja sihteerinä pääsihteeri Sakari Karjalainen Tilintarkastajat Yhdistyksen varsinaisina tilintarkastajina toimivat taloustieteiden maisteri, KHT Mirja Juusela ja ekonomi, KHT Tero Lindell. Varatilintarkastajina olivat ekonomi, KHT Kalle Kotka ja KHT Antti Niemistö. Tilintarkastajat olivat Idman Vilén Grant Thornton Oy:stä Ohjesäännöt Yhdistyksen toiminnan järjestämistä varten oli työjärjestys ja talouden hoitamista varten taloussääntö. Tietoturvasta oli myös ohjesääntö. Poliklinikkaa ja neuvontaasemaa, suolistosyövän seulontaa ja taloustoimistoa varten oli laatukäsikirja. 3. HENKILÖKUNTA Yhdistyksessä oli keskimäärin 16,5 työsuhteista työntekijää. Työntekijöiden koulutusvaatimukset määriteltiin ammattitehtäväkohtaisesti yhteistyössä henkilökunnan kanssa pitäen lähtökohtana sitä, mitä julkisessa terveydenhuollossa edellytetään henkilökunnalta. Vähimmäisvaatimukseksi on asetettu terveydenhuollon ammattihenkilöille kolme ja muille työntekijöille kaksi koulutuspäivää kalenterivuodessa. Kalenterivuosittain tehtävässä koulutussuunnitelmassa asetettiin etusijalle syöpäjärjestöjen järjestämä koulutus. Lisäksi järjestettiin työpaikkakoulutusta. Vähimmäisvaatimukset täyttyivät lähes kaikkien työntekijöiden osalta. Koulutusta varten oli edelleen mahdollisuus saada 15 palkallista opintovapaapäivää kalenterivuodessa. Johtoryhmään kuuluivat osastonhoitaja Tarja Kangassalo, toimitusjohtaja Marja-Liisa Kotisaari, talouspäällikkö Helena Paju-Rantanen, ylilääkäri Tiina Palva ja osastonhoitaja Riitta Toivonen. Johtoryhmän työskentelyyn osallistui ylilääkäri Hanna Mäenpää alkaen, josta ajankohdasta lukien Tiina Palva vastasi ainoastaan suolistosyövän seulontaa liittyvistä kysymyksistä. Johtoryhmä suunnitteli, arvioi ja koordinoi yhdistyksen toimintaa toimitusjohtajan johdolla viikoittain kesälomakautta lukuun ottamatta. Eri toimintayksiköt pitivät säännöllisesti osastokokouksia. Henkilökuntakokouksia pidettiin neljä. Koko henkilökunnalle tarkoitettu tiedotuspalaveri pidettiin keskikesää lukuun ottamatta joka perjantai. Henkilökunnan työterveyshuolto oli järjestetty Tampereen Työterveys ry:ssä. Työntekijöiden terveydentilaa ja työssä selviytymistä seurattiin yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Sairauspoissaoloja työpäivistä laskettuna oli yhteensä 5 prosenttia. Lisäksi oli poissaoloja alle 10-vuotiaan lapsen äkillisen sairastumisen vuoksi. Työntekijöiden hyvinvointiin panostettiin monipuolisesti. Erityisesti kannustettiin työntekijöitä liikuntaan sopimalla edullisesta liikuntamahdollisuudesta tamperelaisen liikuntakeskuksen kanssa ja tukemalla liikuntaseteleiden hankkimista. Terveydenhuollon palveluista vastaavana johtajana oli syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri, lääketieteen tohtori Tiina Palva ja lukien syöpätautien erikoislääkäri, lääketieteen tohtori Hanna Mäenpää. Potilasasiamiehenä toimi oikeustieteen lisensiaatti, varatuomari Marja-Liisa Kotisaari. Tietosuojavastaavana oli yhteiskuntatieteiden maisteri, suunnittelija Marika Lindgrén. Hän toimi myös laatupäällikkönä. Yhdistyksen työsuojelupäällikkönä oli talouspäällikkö. Henkilökunta oli valinnut keskuudestaan työsuojeluvaltuutetuksi Marjo Virkin ja kaksi varavaltuutettua. Työnantajana yhdistys on järjestäytynyt Terveyspalvelu- 6

7 alan Liittoon. Yhdistyksessä sovellettiin Terveyspalvelualan Liitto ry:n ja Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN ry:n välillä solmittua työehtosopimusta. 4. LAATUTYÖSKENTELY Syöpäjärjestöissä hyväksytyt arvot eli inhimillisyys, totuudellisuus, riippumattomuus ja yhteisvastuullisuus loivat perustan yhdistyksen laatupolitiikalle, johon henkilökunta oli hyvin sitoutunut. Laatupolitiikka kirjattiin seuraavasti: 1. Toiminnan lähtökohtana ovat asiakkaan tarpeet ja niiden täyttäminen. 2. Toiminnassa noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja lääkintäeettisiä periaatteita. Potilaan ainutkertaisuutta ja itsemääräämisoikeutta kunnioitetaan sekä hoitosuhteen luottamuksellisuutta. Huolehditaan siitä, että potilaat voivat käyttää yhdistyksen palveluita turvallisesti. 3. Henkilökunta on osaavaa sekä työhönsä motivoitunutta ja sitoutunutta. 4. Toimintaa seurataan, mitataan ja kehitetään jatkuvasti. 5. Yhdistykselle uskottuja varoja arvostetaan ja varojen käytössä toimitaan taloudellisesti ja kustannustehokkaasti. Suolistosyövän seulonnan lisäksi sertifioitiin ISO 9001:2008 laatustandardin mukaisesti poliklinikan ja neuvonta-aseman toiminta tukitoimintoineen. NHG Audit Oy suoritti arvioinnin ja sertifikaatti myönnettiin Sertifikaatti oli ensimmäinen laatuaan syöpäjärjestöissä. Sertifikaatti on voimassa kolme vuotta, mutta seuranta-auditointeja tehdään vuosittain. 5. OSTOPALVELUT Toimitilojen siivous ja ympäristönhuolto ostettiin Lassila & Tikanoja Oyj:ltä, puhelinjärjestelmä Integral Suomi Oy:ltä, tietohallintotukipalvelut Tampereen Tietokeskus Oy:ltä, seulontamateriaalin järjestämistyötä Tampereen evankelisluterilaisten seurakuntien Epilän toimintakeskukselta. Tampereen Kirjanpitotoimistolta ostettiin kirjanpito ja palkanlaskenta. Tilapäisesti hankittiin työvoimaa ManPower Oy:ltä. 6. TOIMITILAT Yhdistyksen toimitilat sijaitsevat Tampereella osoitteessa Hämeenkatu 5 A, 7. ja 8. kerroksessa. Osa toimitilasta oli vuokrattu Helsingin yliopiston kansanterveystieteen laitokselle, mutta vuokrasopimus päättyi syyskuun lopussa. Lisäksi yhdistyksellä on kerhohuoneisto Tampereella osoitteessa Pellavatehtaankatu 12, jossa saneeraus nykyaikaiseksi kokous- ja koulutustilaksi valmistui syksyllä. Toimitilat ovat yhdistyksen omistamia. 7. JÄSENISTÖ JA JÄSENETUUDET Yhdistykseen liittyi toimintavuotena 776 uutta jäsentä. Jäsenrekisteristä poistettiin vuoden lopussa jäsenet, jotka eivät olleet maksaneet jäsenmaksuaan kahteen vuoteen sekä yhdistyksestä eronneet ja kuolleet jäsenet. Toimintavuoden lopussa jäsenmäärä oli , mikä oli 386 vähemmän kuin edellisenä vuotena. Jäsenistä ainaisjäseniä oli ja vuosijäseniä Yhteisöjäseninä yhdistyksessä oli kuten edellisenäkin vuotena viisi Pirkanmaan kuntaa eli Orivesi, Tampere, Urjala, Vesilahti ja Virrat. Lisäksi jäsenenä oli Suomen Jakeluryhmä Oy. Jäsenmäärän vähenemisen estämiseksi valmisteltiin Syöpäjärjestöissä yhteistyössä toteutettavaa jäsenyyden vuotta vuonna Vuosijäsenen jäsenmaksu oli Suomen Syöpäyhdistyksen suosituksen mukaisesti 20,00 euroa. Yhteisöjäsenenä olevan kunnan jäsenmaksu oli viisi senttiä kunnan asukkaalta sekä muun yhteisöjäsenen 100,00 euroa. Ainaisjäsenet olivat jäsenmaksusta vapautettuja. Jäsenmaksun hintaan sisältyi Syöpä-Cancer -lehden vuosikerta. Jäsenmaksutuottoja kertyi yhteensä ,77 euroa. Jäsenetuna maksettiin hoitopäiväkorvauksia jäseninä oleville syöpäpotilaille yhteensä ,00 euroa, mikä oli 2 955,00 euroa enemmän kuin edellisenä vuotena. Jäsenille annettiin alennusta yhdistyksen poliklinikalla tehdyistä papa-tutkimuksista ja mammografiatutkimuksista Tampereen Röntgenkeskuksessa ja Suomen Terveystalon Tampereen seudulla sijaitsevissa toimipisteissä. Lisäksi syöpäpotilaille oli tarjolla maksuttomia palveluja sekä muita kuin edellä mainittuja alennuksia. Viking Line Abp lahjoitti jokaiselle yhdistyksen jäsenelle lahjakortin laivaristeilyä varten ja osallistui jäsenpostituksen postituskuluihin. Jäsenillä oli mahdol- 7

8 lisuus hankkia Liikunta- ja hyvinvointikeskus Fressistä liikuntapalveluja alennettuun hintaan. Jäsenenä olevat syöpäpotilaat saivat korvauksetta myös varatuomarin antamaa oikeudellista neuvontaa sairauteensa liittyvissä kysymyksissä. 8. SYÖVÄN ENNALTAEHKÄISY JA VARHAINEN TOTEAMINEN 8.1. Suolistosyövän seulonta Vuonna 2004 käynnistetty suolistosyöpien seulonta jatkui syöpäjärjestöjen asiantuntijaryhmän laatiman seulontaohjelman mukaisesti (Malila N, Anttila A, Elovainio L, Hakulinen T, Järvinen H, Pikkarainen P, Rautalahti M ja Hakama M). Seulonnan järjestäminen oli kunnille edelleen vapaaehtoista kansanterveystyötä. Kunnat järjestivät seulonnan hankkimalla sen ostopalveluna Pirkanmaan Syöpäyhdistyksen poliklinikalta ja neuvontaasemalta, jossa toimi valtakunnallinen seulontakeskus. Seulontaa järjesti 154 kuntaa. Pirkanmaan kunnista 11 järjestivät seulontaa asukkailleen. Seulontatesteinä, jotka lähetettiin seulontakeskuksesta seulottaville, käytettiin ulosteen piilevän veren osoittavaa testiä (Hemoccult ). Testin tehtyään seulottavat palauttivat testin tutkittavaksi yhdistyksen seulontakeskukseen. Jos testin tulos edellytti jatko-tutkimuksia, seulottavan kotikunta järjesti seulottavalle suoliston tähystyksen eli kolonoskopian Ihomuutosten tarkastustoiminta Yhdistyksen neuvonta-asemalla kävi päivittäin sairaanhoitajien vastaanotolla ihomuutoksia tarkastuttavia potilaita. Ihomuutoksia tarkistettiin myös kahdeksassa pirkanmaalaisessa kunnassa pidetyllä sairaanhoitajan vastaanotolla. Ihomuutoksia kävi näyttämässä yhteensä 1702 asiakasta. Yhdistyksen neuvonta-asemalla järjestettiin aikaisempien vuosien tapaan luomipäivät toukokuussa ja syyskuussa. Luomipäivä järjestettiin myös Ikaalisissa, Mouhijärvellä, Orivedellä, Sastamalassa ja Urjalassa sekä yhden yrityksen työntekijöille Pirkkalassa Syövän periytyvyyttä koskeva neuvonta Syövän periytyvyyttä koskevissa asioissa jatkettiin yhteistyötä Tampereen yliopistollisen sairaalan kliinisen genetiikan yksikön, syöpägenetiikan tutkimusyksikön sekä syöpätautien vastuualueen kanssa. Toimintavuoden aikana sairaanhoitajan ja lääkärin antamassa neuvonnassa kävi 30 asiakasta. Hyvä yhteistyö mahdollisti tarvittaessa asiakkaiden joustavan ohjaamisen jatkotutkimuksiin syövän periytyvyyden selvittämiseksi. Yhteistyössä Tampereen yliopistollisen sairaalan kanssa on suunniteltu suuressa rintasyöpään sairastumisriskissä olevien henkilöiden seurantamalli, joka otettiin käyttöön Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella loppuvuodesta Sen puitteissa yhdistys järjesti ja koordinoi seurantapalvelua, jossa toimintavuonna kävi 15 suuressa sairastumisriskissä olevaa naista. Toimintavuonna seulontakeskuksesta lähetettiin seulontakutsua seulontatesteineen. Alustavien tietojen mukaan seulontaan osallistuminen oli yhtä aktiivista kuin edellisenä vuonna. Seulontakutsun saaneista miehistä 58,4 prosenttia ja naisista 73,2 prosenttia eli kaikkiaan 66 prosenttia palautti seulontatestin analysoitavaksi seulontakeskukseen. Jatkotutkimuksiin ohjattiin 3,6 prosenttia tutkituista. Tulokset vastasivat tänäkin vuonna aikaisempien kansainvälisten tutkimusten tuloksia. Vuoden 2012 lopulliset tulokset valmistuvat elokuussa Suolistosyövän seulontaa arvioi valtakunnallinen ryhmä, jossa oli jäseninä myös yhdistyksen ylilääkäri ja toimitusjohtaja. Paikalliseen arviointiryhmään kuului yhdistyksen henkilökunnan lisäksi Suomen Syöpäyhdistyksen edustajia. Paikallisen ryhmän kokouksiin osallistuivat myös kemisti, filosofian tohtori Outi Malminiemi ja gastrokirurgi, lääketieteen tohtori Marja Hyöty Muut tapahtumat ja tilaisuudet Yhdistys tuki taloudellisesti Tampereen lääkäripäivillä järjestettyä symposiumia Voiko syöpäriskiin vaikuttaa?. Toimintavuoden aikana järjestettiin yleisöluento aiheesta syöpäsairaudet Akaassa, Ruovedellä ja Virroilla. Kuulijoita oli yhteensä 176. Tampereella maaliskuussa pidetyssä yleisöluennossa, jonka aiheena oli aurinko ja ihosyövät oli 37 kuulijaa samoin kuin toukokuussa yleisöluennolla aiheesta eturauhassyöpä ja sen hoitomuodot. Lokakuussa järjestetyllä rintasyöpäpotilaille tarkoitetulla Roosa nauha -yleisöluennolla oli 18 kuulijaa. Yhteistyössä Tampereen Diabetesyhdistyksen kanssa järjestettiin lokakuussa Tampereella yleisöluento aiheesta hiilihydraattien valinta. Kuulijoita oli 150. Marraskuussa järjestettiin Mäntässä yhteistyössä Pirkanmaan 8

9 Sydänpiirin kanssa yleisöluento, jonka aiheena oli liikunta, syöpä ja sydän. Kuulijoita oli 25. Yhdistyksen sairaanhoitaja kävi kertomassa yhdistyksen toiminnasta Tampereen kaupungin aikuisneuvolan sairaanhoitajille, Ylöjärven kaupungin kotihoidon henkilökunnalle ja Tampereen kaupungin Hatanpään sairaalan työntekijöille. Tampereen yliopistollisen sairaalan järjestämissä syöpäpotilaille tarkoitetuissa ensitietotilaisuuksissa yhdistyksen sairaanhoitaja ja vertaistukihenkilö esittelivät yhdistyksen palveluja kuukausittain. 9. VASTAANOTTOTOIMINTA 9.1. Lääkärit ja muut ammatinharjoittajat Yhdistyksellä on yksityinen terveydenhuollon toimintayksikkö, poliklinikka ja neuvonta-asema, jolla tarjotaan lääkärien vastaanottopalveluja syöpätautien ja niihin läheisesti liittyvillä erikoisaloilla. Vastaanottoa pitäviä lääkäreitä oli poliklinikalla 13 ja vastaanottokäyntejä oli 1821, mikä oli noin kahdeksan prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vastaanottoa pidettiin seuraavilla erikoisaloilla: syöpätaudit kirurgia urologia gynekologia ihotaudit sisätaudit hematologia Vastaanottoa pitivät myös psykologi, lymfaterapeutti ja sosiaalipsykologi. Toimintavuoden loppupuolella käynnistettiin selvitystyö vastaanottokäyntien vähenemisen estämiseksi Laboratorio Poliklinikan laboratoriotoiminta oli vastaanottotoimintaa tukevaa ja laajuudeltaan vähäistä. Poliklinikalla otettiin mikrobiologiaan ja kliiniseen kemiaan liittyviä laboratorionäytteitä sekä papa- eli gynekologisia irtosolunäytteitä. Papa-näytteitä otettiin 536 kappaletta ja histologisia sekä muita irtosolunäytteitä yhteensä 275 kappaletta. Näytteet tutkittiin Yhtyneet Medix Laboratoriossa Sairaanhoitajat Henkilökohtaisissa tapaamisissa ja puhelinkeskusteluissa potilaille ja omaisille annettiin tietoa ja neuvontaa erityisesti eri syöpätaudeista, syövän hoitomuodoista ja hoitojen sivuvaikutuksista sekä kuntoutuksesta. Yhdessä potilaan ja omaisten kanssa sairaanhoitajat selvittivät potilaan ongelmia sekä neuvoivat ja tukivat heitä muuttuneessa elämäntilanteessa. Sairaanhoitajien vastaanotolla yhdistyksen poliklinikalla ja neuvonta-asemalla Tampereella tehtiin ompeleiden ja dreenien poistoja, verenpaineen mittauksia ja annettiin injektioita sekä sovitettiin rintaproteeseja. Sairaanhoitajien vastaanottokäyntejä oli yhteensä Syöpäsairaanhoitajien vastaanottotoimintaa pidettiin myös toiminta-alueen kunnista Ikaalisissa, Lempäälässä, Orivedellä, Parkanossa, Sastamalassa ja Ylöjärvellä. Helmikuun alussa vastaanottotoiminta aloitettiin Akaassa ja Ruovedellä. Vastaanottoa oli kerran kuukaudessa heinä- ja elokuuta lukuun ottamatta paikallisen terveysaseman tiloissa. Vastaanotolla kävi 3-10 potilasta päivässä. Yhteensä potilaita oli 157, mikä oli 46 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vähennys johtui siitä, että vastaanotoilla ei enää tehty luomitarkastuksia Rintaproteesit Julkisesta terveydenhuollosta maksusitoumuksen saaneet rintasyöpäpotilaat hakeutuivat yhdistyksen poliklinikalle rintaproteesien sovitukseen. Rintaproteesin sai 747 naista. Lisäystä edelliseen vuoteen verrattuna oli 16 prosenttia. Kevytproteesi annettiin 64 rintasyöpään sairastuneelle maksutta. 10. SYÖPÄPOTILAIDEN KUNTOUTUS Kuntoutuspalveluista tiedottaminen Syöpäpotilaiden ja heidän läheistensä tukeminen olivat keskeisessä asemassa yhdistyksen kuntoutustoiminnassa. Toiminnalla täydennettiin ja tuettiin julkista terveydenhuoltoa järjestämällä sellaista kuntoutusta, jota ei ole muualla saatavilla, potilaiden ja heidän läheistensä tarpeet huomioon ottaen. 9

10 Yhdistyksen sairaanhoitaja oli tavattavissa Tampereen yliopistollisen sairaalan naistentautien ja syöpätautien vastuualueen toimipisteissä kuukausittain. Poliklinikalla ja vuodeosastoilla olevilla potilailla oli tuolloin mahdollisuus henkilökohtaisesti saada tietoa yhdistyksen tarjoamista tukipalveluista. Palveluista tiedotettiin myös yhdistyksen kotisivuilla. Toimintavuoden lopussa toiminta-alueen sairaaloiden syöpäpotilaita hoitavista yksiköistä ja terveyskeskuksista yhteyshoitajia oli 99. Tampereella marraskuussa järjestettyyn koulutustilaisuuteen, jonka aiheena oli miesten syövät, osallistui 52 terveydenhuollon ammattihenkilöä Vertaistukihenkilötoiminta ja Arjen Ystävät Yhdistyksessä toimi 14 rintasyöpäpotilaiden, 5 eturauhassyöpäpotilaiden ja 11 muiden syöpäsairaiden potilaiden vertaistukihenkilöä eri puolilta yhdistyksen toiminta-aluetta. Toimintavuoden aikana he tapasivat 44 vastasairastunutta henkilöä. Tukihenkilöt luennoivat myös yhdistyksen järjestämillä kursseilla ja koulutustilaisuuksissa. Vertaistukihenkilöitä haastateltiin lehdissä, radiossa ja televisiossa yhteensä 42 kertaa. Vertaistukiryhmä toimi Hämeenkyrössä, Ruovedellä, Valkeakoskella ja Virroilla. Uusi vertaistukiryhmä aloitti toiminnan Sastamalassa ja rintasyöpäpotilaiden vertaistukiryhmä Tampereella. Vertaistukihenkilöille järjestettiin toiminnanohjausta sekä ryhmässä että henkilökohtaisesti. Kahdesti tukihenkilöt osallistuivat toiminnasta vastaavan sairaanhoitajan johdolla toiminnan suunnitteluun. Kerran kuukaudessa yhdistyksen tiloissa järjestettiin keskustelukahvila, jossa keskustelua johdatteli kaksi vertaistukihenkilöä. Keskustelukahvilassa kävi yhteensä 31 syöpäpotilasta. Arjen Ystävä toiminta toteutettiin syöpäjärjestöissä sovittujen periaatteiden mukaisesti. Arjen Ystävät toimivat syöpään sairastuneen tukena kuten esimerkiksi hoitoihin saattajana, lasten seurana tai koiran ulkoiluttajana. Tiedotuksesta huolimatta Arjen Ystävien palvelujen kysyntä ei lisääntynyt, vaan ystävien kysyntä jäi edelleen varsin vähäiseksi. Arjen Ystäviä oli 6 ja he toimivat 8 syöpään sairastuneen tukena Tietoillat, tietopäivät ja avokuntoutuskurssit Toimintavuonna syöpäpotilaille ja heidän läheisilleen oli tarjolla syöpään liittyvää tietoa asiantuntijoiden alustamissa tietoilloissa. Tietoiltoja oli viisi ja niissä 75 osallistujaa. Te tojen tarkoituksena oli yhteisen keskustelun avulla tukea syöpään sairastunutta ja hänen läheisiään. Neljässä te lassa osallistujia oli yhteensä 41 henkilöä. Eturauhassyöpään sairastuneille miehille ja heidän läheisillensä tarkoitettuun tietopäivään osallistui 14 henkilöä. Tiedon ja tuen lisäksi pyrittiin lisäämään osallistujien hyvinvointia kiinnittämällä huomiota elämäntapavalintoihin. Suolistosyöpään sairastuneille ja heidän läheisilleen järjestetyn tietopäivän tavoitteena oli tiedon ja vertaistuen avulla auttaa selviytymistä uudessa elämäntilanteessa. Ohjelmassa oli tietoa suolistosyövästä ja hoitomuodoista sekä ravinnon ja liikunnan merkityksestä toipumisen tukena. Osallistujia oli 9. Rintasyöpäpotilaille järjestettiin kaksi ensitietokurssia ja kaksi ensitietopäivää. Potilaat saivat tietoa muun muassa rintasyövästä ja hoitomuodoista sekä selviytymisestä sairauden aiheuttamassa muuttuneessa elämäntilanteessa. Potilailla oli mahdollisuus kokemusten vaihtoon sekä keskusteluun asiantuntijoiden kanssa. Asiantuntijoina olivat sairaanhoitaja, syöpätautien erikoislääkäri, fysioterapeutti, seksuaaliterapeutti ja sosiaalipsykologi. Osallistujia oli yhteensä 67. Yksi kurssi järjestettiin niille rintasyöpään sairastuneille, joiden hoidot olivat päättyneet. Kurssilla tuettiin osallistujien hyvinvointia ja innostettiin liikkumaan. Kurssilla oli asiantuntijaluentoja, liikunnan ohjausta ja keskustelua. Kurssille osallistui 16 henkilöä. Ensitietokurssille gynekologista syöpää sairastaville osallistui kahdeksan henkilöä. Kurssilla painotettiin arkeen paluuta ja vertaistuen saamista. Asiantuntijoina olivat sairaanhoitaja, gynekologi, fysioterapeutti ja vertaistukihenkilö. Kurssi levinnyttä syöpää sairastavien ja heidän läheistensä hyvinvoinnin ja jaksamisen tueksi peruuntui vähäisen hakijamäärän vuoksi. Samasta syystä peruuntui myös lähiaikoina syöpään sairastuneiden läheisille tarkoitettu ryhmä. Kurssien järjestämiseen saatiin rahoitusta Raha-automaattiyhdistyksen Suomen Syöpäyhdistykselle myöntämästä avustuksesta. Avustus kattoi kuitenkin vain osan kustannuksista. 10

11 Potilaita ohjattiin heidän toiveidensa mukaisesti myös valtakunnallisille sopeutumisvalmennuskursseille eri puolelle Suomea. Erityisesti potilaat olivat halukkaista hakeutumaan Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen Meri- Karinan kurssikeskuksessa järjestettäville kursseille Virkistys Virkistyspäivä syöpään sairastuneille järjestettiin toukokuussa Tampereella. Hemmottelulla, liikunnalla ja psykologin ohjaamalla keskustelulla pyrittiin tukemaan osallistujien hyvinvointia. Osallistujia oli 12. Kaksi perhettä vietti Tampereen Kylpylässä omaehtoisen lomaviikon yhdistyksen lomaosakkeessa Keskusteluryhmät Syöpään sairastuneille naisille järjestettiin keskusteluryhmä. Ryhmässä oli kuusi naista ja ryhmä kokoontui kahdeksan kertaa. Ryhmän ohjaajana toimi psykologi. Myös syöpään sairastuneille miehille järjestettiin keskusteluryhmä keväällä. Ryhmässä oli kolme miestä ja se kokoontui kahdeksan kertaa. Ryhmän ohjaajana toimi sairaanhoitaja yhdessä eturauhassyövän sairastaneen henkilön kanssa Liikunta Yhteistyössä Liikunta- ja hyvinvointikeskus Fressin kanssa järjestettiin syöpään sairastuneille kuntopiiriliikuntaa. Kuntopiirissä kävi 12 syövän sairastunutta henkilöä. Allasvoimistelua järjestettiin Viola-kodin tiloissa Tampereella. Liikuntaryhmissä oli yhteensä 37 osallistujaa. Käyntikertoja oli Nokian ryhmä Nokian ryhmä kokoontui Kerholassa Nokialla kerran kuukaudessa. Ryhmän osallistujat, keskimäärin 45, olivat nokialaisia syöpäpotilaita sekä heidän läheisiään. Sairaanhoitaja osallistui ryhmän toiminnan suunnitteluun. 11. OPETUS JA KOULUTUS Syövän ennaltaehkäisyä ja yhdistyksen toimintaa selvitettiin opintokäynneillä olleille opiskelijaryhmille. Opintokäynneillä yhdistyksessä kävi 375 sairaan-, lähija terveydenhoitajaopiskelijaa tamperelaisista oppilaitoksista. Yhteistyössä Suomen Syöpäyhdistyksen kanssa järjestettiin syyskuussa syöpäjärjestöjen neuvontahoitajien koulutuspäivät Tampereella yhdistyksen kerhohuoneistossa. Koulutuspäiville osallistui 38 sairaanhoitajaa. Yhdistys vastasi käytännön järjestelyistä. Syyskuussa järjestettiin yhdessä Suomen Syöpäyhdistyksen joukkotarkastusrekisterin kanssa Oulussa koulutuspäivä suolistosyövän seulontaan osallistuvien kuntien seulontatyötä tekeville yhteyshoitajille. Koulutukseen osallistui 45 yhteyshoitajaa eri puolelta Suomea. Marraskuussa järjestettiin koulutuspäivä terveyskeskuksissa työskenteleville sairaanhoitajille. Koulutuspäivän aiheena oli levinnyt syöpäsairaus. Osallistujia oli 52. Yhdistyksen ylilääkäri luennoi terveydenhuollon ammattihenkilöille järjestetyissä koulutustilaisuuksissa Kotkassa, Kuopiossa, Seinäjoella, Helsingissä ja Tampereella sekä syöpäjärjestöjen omalle henkilökunnalle tarkoitetuissa tilaisuuksissa. 12. YHDISTYKSEN HARJOITTAMA TUTKIMUSTOIMINTA Varttuneiden potilaiden kerhotoiminta Tampereella toimi Potilaskerho, joka kokoontui kesäkautta lukuun ottamatta viikoittain. Kerhopäivinä osallistujia oli keskimäärin 50. Kerho järjesti muun muassa luentoja, keskustelua ja retkiä. Kerhon ohjelman suunnitteluun ja toteutukseen osallistui sairaanhoitaja. Osana kansainvälistä rintasyövän ennaltaehkäisyä selvittävää monikeskustutkimusta tehtiin omana osatutkimuksena gynekologisia haittoja selvittävä tutkimus. Tutkimuksesta tehty artikkeli on lähetetty kansainväliseen tieteelliseen julkaisuun. Pirkanmaan Syöpäyhdistys on ainoana suomalaisena keskuksena mukana vaihdevuosi-iän ohittaneille naisille suunnatussa kansainvälisessä rintasyövän ehkäisyä selvittävässä lääketutkimuksessa IBIS II. Toimintavuoden 11

12 päättyessä tutkimuksessa oli mukana kaikkiaan 6823 naista, meiltä Suomesta tutkimuksessa oli 149 naista. Tutkimukseen kuuluvien mammografia- ja luuntiheysmittausten kuluihin saatiin rahoitusta Lontoossa olevalta St. Maryn yliopistolta. 13. TALOUS Tilikauden tulos , ,13 Taseen loppusumma , , Varsinainen toiminta Yhdistyksen varsinaisen toiminnan päätoimialat ovat poliklinikka, neuvonta-asema ja suolistosyövän seulonta sekä hallinto sisältäen myös järjestötoiminnan. Vuonna 2012 varsinaisen toiminnan tuotot olivat 1,14 miljoonaa euroa, joka oli 6,7 % edellistä vuotta enemmän. Kulut olivat 1,93 miljoonaa euroa. Varsinaisen toiminnan kulujäämä oli euroa vähemmän verrattuna vuoteen 2011, jolloin kulujäämää kasvatti muun muassa euron tutkimusapuraha. tuotoista euroa. Lahjoitukset yhteisöiltä: Pirkanmaan Kansanterveys ry ,00 Paavo Sirén testamenttisäätiö ,00 Gramex-korvaus 1 280,53 Tampereen JHL ry 1 400,00 Arkkitehtuuritoimisto Seppo Kangasniemi Oy 500,00 Hieronta Hoivamatti 200,00 Tremedia Ky 200,00 Lisäksi saatiin lahjoituksia yksityishenkilöiltä. Kaarina ja Sakari Jankkarin, Mauri Lattusen, Janne Lehtelän, Matti Korkealehdon sekä Kirsi ja Timo Laitisen merkkipäiviä muistettiin lahjoituksella yhdistykselle. Irma Alasen, Sirpa Jokelan, Pirkko Ropasen sekä Seppo Pohjosen muistoa kunnioitettiin yhdistykselle osoitetuilla muistorahoilla. Testamenttilahjoituksia saatiin Essi Lehto-Lahden, Marjatta Asikaisen, Helvi Koskelan, Pirkko Marjamäen ja Tyyne Turpeisen jälkeen. Keräystuotot koostuivat pirkanmaalaisten koululaisten päivätyökeräyksistä sekä jäsenten maksamista tukimaksuista. Yhdistyksellä oli yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennus varsinaisen toiminnan osalta asti. Veronhuojennus päätettiin hakea vuosille Raha-automaattiyhdistyksen tukea yhdistys sai Suomen Syöpäyhdistykselle myönnetystä yleisavustuksesta euroa sekä euroa kuntoutuskurssien järjestämiseen. Opintotoiminnan Keskusliitto ry:ltä saatiin tukea potilasryhmien ja -tilaisuuksien järjestämiseen euroa. Yhdistyksen kerho- ja kokoustila Pellavatehtaankadulla peruskorjattiin. Tilaa käytetään yhdistyksen omassa kuntoutustoiminnassa sekä koulutuksissa. Tilaa vuokrataan myös ulkopuolisille juhla- ja kokouskäyttöön Sijoitus- ja rahoitustoiminta Sijoitus- ja rahoitustoiminnan nettotuotto oli noin euroa. Edellisen vuoden tappio oli euroa. Osinko- ja korkotuottoja kertyi euroa sekä myyntivoittoja euroa. Luovutustappioita kirjattiin euroa ja tilinpäätökseen sijoitusten arvonalennuksia euroa. Vuokratuotot olivat euroa ja näihin liittyviä osakehuoneistojen ylläpitokuluja oli euroa. Metsän myynnistä saatiin tuottoja euroa ja metsätilan hoidosta aiheutui kuluja euroa Varainhankinta Yhdistyksen varainhankinnan nettotuotto oli noin euroa. Edellisenä vuonna varainhankinnasta kertyi euroa. Varainhankinta koostuu jäsenmaksuista euroa, lahjoituksista euroa, keräystuotoista euroa sekä testamentti- 12

13 TILINTARKASTUSKERTOMUS Pirkanmaan Syöpäyhdistys ry:n jäsenille Olemme tilintarkastaneet Pirkanmaan Syöpäyhdistys ry:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot. Hallituksen vastuu Hallitus vastaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallituksen on huolehdittava siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. Tilintarkastajan velvollisuudet Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko hallituksen jäsenet syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhdistystä kohtaa, taikka rikkoneet yhdistyslakia tai yhdistyksen sääntöjä. Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhdistyksessä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhdistyksen sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Lausunto Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös, joka osoittaa ,82 euron ylijäämää ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. Tampereella, helmikuun 18. päivänä 2013 Tero Lindell, KHT Mirja Juusela, KHT 13

14 Pirkanmaan Syöpäyhdistys ry TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot , ,60 Kulut Henkilöstökulut , ,22 Poistot , ,00 Muut kulut , ,62 Kulut yhteensä , ,84 VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ , ,24 VARAINHANKINTA Tuotot , ,05 Kulut , ,15 Yhteensä , ,90 TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ , ,34 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Tuotot , ,22 Kulut , ,71 Yhteensä , ,49 TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ , ,83 YLEISAVUSTUKSET , ,70 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,13 14

15 TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet , ,31 Aineelliset hyödykkeet , ,77 Sijoitukset , ,01 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,09 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,00 Vaihto-omaisuus yhteensä , ,00 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,19 Siirtosaamiset , ,29 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , ,48 Rahat ja pankkisaamiset , ,33 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,81 Vastaavaa yhteensä , ,90 VASTATTAVAA Oma pääoma Yhdistyksen peruspääoma , ,93 Rahastot , ,22 Edellisten tilikausien ylijäämä , ,70 Tilikauden yli-/alijäämä , ,13 Oma pääoma yhteensä , ,72 Vieras pääoma Lyhytaikainen Ostovelat , ,32 Muut velat , ,96 Siirtovelat , ,90 Lyhytaikaiset yhteensä , ,18 Vieras pääoma yhteensä , ,18 Vastattavaa yhteensä , ,90 15

16 Hämeenkatu 5 A, 7. krs PL 190, Tampere Puh

SISÄLLYS: 1. HALLINTO...

SISÄLLYS: 1. HALLINTO... Vuosikertomus 2010 SISÄLLYS: 1. HALLINTO... 4 1.1. Yhdistyksen kokoukset 1.2. Hallitus 1.3. Rahastojen hoitokunnat 1.4. Palkkavaliokunta 1.5. Suomen Syöpäyhdistyksen valtuuskunta 1.6. Suomen Syöpäyhdistyksen

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 2. HENKILÖKUNTA... 5 3. LAATUTYÖSKENTELY... 5 4. OSTOPALVELUT... 6 5. TOIMITILAT... 6 6. JÄSENISTÖ JA JÄSENETUUDET...

SISÄLLYSLUETTELO 2. HENKILÖKUNTA... 5 3. LAATUTYÖSKENTELY... 5 4. OSTOPALVELUT... 6 5. TOIMITILAT... 6 6. JÄSENISTÖ JA JÄSENETUUDET... Vuosikertomus 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. HALLINTO...4-5 1.1. Yhdistyksen kokoukset 1.2. Hallitus 1.3. Palkkavaliokunta 1.4. Yhteistyö Suomen Syöpäyhdistyksen kanssa 1.5. Tilintarkastajat 1.6. Ohjesäännöt

Lisätiedot

SISÄLLYS: KATSAUS VUOTEEN 2009

SISÄLLYS: KATSAUS VUOTEEN 2009 Vuosikertomus 2009 SISÄLLYS: KATSAUS VUOTEEN 2009 1. HALLINTO... 4 1.1. Yhdistyksen kokoukset 1.2. Hallitus 1.3. Rahastojen hoitokunnat 1.4. Palkkavaliokunta 1.5. Suomen Syöpäyhdistyksen valtuuskunta 1.6.

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 50 A 6 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tdmd tasekirja on siiilytettiivti

Lisätiedot

LIONS PIIRI MD A

LIONS PIIRI MD A Liite 1: LIONS PIIRI MD 107 - A T I L I N P Ä Ä T Ö S T I L I K A U D E L T A 01.07.2014-30.06.2015 T U L O L A S K E L M A 01.07.2014-30.06.2015 01.07.2013-30.06.2014 VARSINAINEN TOIMINTA PIIRIHALLITUS

Lisätiedot

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. 1W KPMG Oy Ab Keskustori 1 A 2 krs 60100 SEINÄJOKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3070 www.kpmg.f1 TILINTARKASTUSKERTOMUS Elite Yhteisöpalvelut Oy:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Elite

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44 Y-tunnus 0678820-6 2 TULOSLASKELMA Euroina Euroina VARSINAINEN TOIMINTA 1.1.2015-31.12.2015 1.1.2014-31.12.2014 1. Tuotot Työtoimintatuotot 60 408,58 55 222,39 Järjestötoimintatuotot 4 988,00 5 116,00

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42 TULOSLASKELMA 1.1.- 1.1.-31.12.2014 Varsinainen toiminta 1 666 346,78 1 559 407,74 Henkilöstökulut -1 088 520,90-1 010 103,53 Muut kulut -624 774,61-608 425,26-1 713 295,51-1 618 528,79 Kulujäämä -46 948,73-59

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry

Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry ry Maakunnallinen kansanterveysjärjestö Perustettu vuonna 1956 Toiminta-alueena Keski-Suomen maakunta Jäseniä n. 6000 Paikallisosastoja maakunnissa Immu Isosaari 1 Henkilökunta

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 1 Kokouksen avaus VUOSIKOKOUS 12.2.2007 ESITYSLISTA 2 Kokouksen laillisuuden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 5 Vuoden 2006

Lisätiedot

Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt

Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys ja jonka kotipaikka on

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys:

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: 1/5 Vuosikokouksen 2013 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: Kokonaisohjelma:

Lisätiedot

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa Otaniemen TEK-tutkijat ry Otaniemen TEK-tutkijat ry:n sääntömääräinen kevätkokous Aika: 6.6.2016 klo 15:00 Paikka: Otaniemi, Otakaari 7, kokoushuone Maxwell Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus Petri Kärhä avasi

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry 1 / 9 TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 9 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry TASEKIRJA

Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry TASEKIRJA Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry TASEKIRJA 1.1. 31.12.2012 II Sisällysluettelo Toimintakertomus 1.1. 31.12.2012... 1 Toiminnan tarkoitus..... 1 Yleistä..... 1 Hallitustyöskentely vuonna 2012... 1

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Tringa TASE VASTAAVAA. Kaudelta

Tringa TASE VASTAAVAA. Kaudelta TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET MAA- JA VESIALUEET 1110 Maa- ja vesialueet/liittymisma 2 95 2 95 2 95 2 95 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 1120 Rakennukset ja rakennelmat 4 666,67 4

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Suomen Tilintarkastajat ry luonnos kommentoitavaksi 2.5.2016

Suomen Tilintarkastajat ry luonnos kommentoitavaksi 2.5.2016 Tämä tilintarkastuskertomusmalli on laadittu uudistetun ISA 700:n liitteessä olevan esimerkin 1 ja hallituksen esityksen (HE 70/2016) tilintarkastuslain muuttamisesta pohjalta. Tässä mallissa toimintakertomus

Lisätiedot

Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007

Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007 Yhdistyskoulutus Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007 Talousarvio = suunnitelma yhdistyksen tilikauden varojen hankinnasta ja käytöstä Yhdistyksen kokous hyväksyy talousarvion. Säännöt määräävät

Lisätiedot

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry TILIKARTTA Suomen Kinestetiikkayhdistys ry 1.1.2016 31.12.2016 VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 1200 Koneet ja kalusto Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Muu vaihto-omaisuus

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

LIEDON SÄÄSTÖPANKIN TOIMINTAKERTOMUS 2015

LIEDON SÄÄSTÖPANKIN TOIMINTAKERTOMUS 2015 LIEDON SÄÄSTÖPANKIN TOIMINTAKERTOMUS 2015 KPMG Oy Ab Lrnrlankatu 26 C 20lOO TUEKU Puhelrn 02O 760 3000 Faksr 020 760 3061 TILINTARKASTUSKERTOMUS Liedon

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 7.5.2014 6. Tulos- ja rahoituslaskelma sekä talousarvion toteutumisvertailu 1.1. 31.3.2014... 2 7. Toimintakertomus

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) Karateseura Honbu ry yhdistyksen kokoukseen 17.5.09 hyväksymät säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2015 31.12.2015 Tuloslaskelma 1 2

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN PARTIOLAISET RY TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

ETELÄ-KARJALAN PARTIOLAISET RY TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS ETELÄ-KARJALAN PARTIOLAISET RY TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2016 Y-tunnus: 0678591-0 Kesolantie 1 54100 Joutseno SISÄLLYSLUETTELO sivu Toimintakertomus 1 Tilinpäätös Tuloslaskelma 2-3 Tase

Lisätiedot

Yhdistyksen perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä tasa-arvon edistäminen.

Yhdistyksen perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä tasa-arvon edistäminen. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Hakunilan Seudun Koiraharrastajat HSKH r.y., josta voidaan käyttää epävirallista lyhennystä HSKH. Yhdistyksen kotipaikka on Vantaa. 2. Tarkoitus ja

Lisätiedot

SUOMEN PETANQUE-LIITTO SP-L RY:N KEVÄTLIITTOKOKOUS

SUOMEN PETANQUE-LIITTO SP-L RY:N KEVÄTLIITTOKOKOUS SUOMEN PETANQUE-LIITTO SP-L RY:N KEVÄTLIITTOKOKOUS AIKA Sunnuntai 30.3.2014 klo 12:00. Valtakirjojen tarkistus klo 11:30 alkaen PAIKKA Helsinki Petankin halli, Pasila, Tallikatu 99 ALUSTAVA ESITYSLISTA

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

TASE VASTAAVAA. SAAMISET MYYNTISAAMISET 1700 Myyntisaamiset 580,00 580,00 370,00 370,00 SIIRTOSAAMISET 1870 Ennakkomaksut 540,50 540,50 0,00 0,00

TASE VASTAAVAA. SAAMISET MYYNTISAAMISET 1700 Myyntisaamiset 580,00 580,00 370,00 370,00 SIIRTOSAAMISET 1870 Ennakkomaksut 540,50 540,50 0,00 0,00 TASE VASTAAVAA 31.12.2012 31.12.2011 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET AINEETTOMAT OIKEUDET 1031 ATK-ohjelmat 44 44 66 66 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET yhteensä 44 66 AINEELLISET HYÖDYKKEET

Lisätiedot

Kokous on kaikille avoin. Jäsenet ovat tervetulleita saunaan kello 18 alkaen.

Kokous on kaikille avoin. Jäsenet ovat tervetulleita saunaan kello 18 alkaen. KOKOUSKUTSU Vuosikokous 2016 Aika: 8.3.2016 kello 19.00 Paikka: Sauna Arla, Kaarlenkatu 15, Helsinki ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen: puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

TASE VASTAAVAA. GR-moottoripyöräkerho ry. Y-tunnus

TASE VASTAAVAA. GR-moottoripyöräkerho ry. Y-tunnus TASE VASTAAVAA 31.12.2013 31.12.2012 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET AINEETTOMAT OIKEUDET 1031 ATK-ohjelmat 220,00 220,00 440,00 440,00 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET yhteensä 220,00 440,00

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta.

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. ELÄKELIITON HÄMEEN YHDISTYS ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

Vapaaehtoisen palokunnan (vpk:n) mallisäännöt

Vapaaehtoisen palokunnan (vpk:n) mallisäännöt MALLISÄÄNNÖT 1(6) Vapaaehtoisen palokunnan (vpk:n) mallisäännöt Päivitetty 28.5.2007 Vapaaehtoisen palokunnan säännöt Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on vapaaehtoinen palokunta. Yhdistystä nimitetään

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi Kotipaikka Etelä-Suomen Syöpäyhdistys Södra Finlands Cancerförening r.y. Helsinki Osoite Liisankatu 21 B

Lisätiedot

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry Yhdistysrekisteritunnus 169.671 TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2008 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2008 Sivut TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY SÄÄNNÖT 1 (5) VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för de gamlas väl ry. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA Kokousaika Torstaina 25.04.2013 klo 18.00-19.41 Kokouspaikka Osuuskunnan toimisto, Keiteleentie 11, 44200 Suolahti Kutsutut: 8 osuuskunnan

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Voimassa 1.12.2015 alkaen

ETELÄ-KARJALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Voimassa 1.12.2015 alkaen tukisäätiön hallitus 17.9.2015 1 (4) ETELÄ-KARJALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Voimassa 1.12.2015 alkaen 1 Säätiön nimi on Etelä-Karjalan ammatillisen koulutuksen tukisäätiö sr ja kotipaikka

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä 31.12.2024 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot

Tringa TASE VASTAAVAA. Period

Tringa TASE VASTAAVAA. Period TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET MAA- JA VESIALUEET 1110 Maa- ja vesialueet/liittymisma 2 95 2 95 2 95 2 95 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 1120 Rakennukset ja rakennelmat 4 986,18 4

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Erikoistilanteita, jotka huomioidaan varallisuusharkinnassa, voivat olla esimerkiksi seuraavat:

Erikoistilanteita, jotka huomioidaan varallisuusharkinnassa, voivat olla esimerkiksi seuraavat: Varallisuuskriteerit Yleistä Tässä ohjeessa käytetään yleisesti termiä STEA-avustukset, joilla viitataan yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) 1 Yhdistyksen nimi on Liikkalan-Ruotilan kyläyhdistys ry ja sen kotipaikka on Anjalankoski. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Liikkalan ja Ruotilan alueiden

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

Kiisityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen mddrdn tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiii.

Kiisityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen mddrdn tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiii. pwc Tilint arks.sfuskertomus Keski-Suomen KyUt ry:n jisenille Hallituksen vastuu Tilintarkastajan velvollisuudet [,ausunto Olemme tilintarkastaneet Keski-Suomen Kyliit ry:n kirjanpidon, tilinpiidtiiksen

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

JALKAVÄEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

JALKAVÄEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 JALKAVÄEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 2 Säätiön nimi ja kotipaikka Tarkoitus Toimintamuodot 1 Säätiön nimi on Jalkaväen säätiö sr ja kotipaikka Helsinki. 2 Säätiön tarkoituksena on puolustusvoimien pääaselajin,

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

PIHLAVAN VPK RY:N SÄÄNNÖT

PIHLAVAN VPK RY:N SÄÄNNÖT PIHLAVAN VPK RY:N SÄÄNNÖT PIHLAVAN VPK RY Pihlavan VPK Ry:n säännöt Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Pihlavan VPK ry. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä palokunnaksi. Palokunnan toiminta-alueena

Lisätiedot

SUOMEN METSÄTIETEELLINEN SEURA TASEKIRJA

SUOMEN METSÄTIETEELLINEN SEURA TASEKIRJA SUOMEN METSÄTIETEELLINEN SEURA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 SUOMEN METSÄTIETEELLINEN SEURA Kotipaikka Helsinki Y -tunnus 0202223-8 Tasekirja tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo: Tilinpäätös

Lisätiedot

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Sotaveteraaniliitto ry, ruotsiksi Finlands Krigsveteranförbund rf. Näissä säännöissä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Toiminnan tarkoitus Yhdistys toimii Helsingin

Lisätiedot

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry 1 / 11 TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry Y-tunnus: 01.05.2013-30.04.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 30.4.2024 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.05.2013-30.04.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

Äänestäjien liitto ry

Äänestäjien liitto ry Äänestäjien liitto ry Tilinpäätös ja toimintakertomus 2009 Äänestäjien liitto ry perustettiin vuonna 2009. Halusimme innostaa ihmisiä mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen luomalla heille työkaluja

Lisätiedot

Suomen Tilintarkastajat ry LISTAYHTIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS (KONSERNI IFRS JA EMO FAS) HUOM! TILIKAUSI 2017

Suomen Tilintarkastajat ry LISTAYHTIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS (KONSERNI IFRS JA EMO FAS) HUOM! TILIKAUSI 2017 Tämä tilintarkastuskertomusmalli on laadittu uudistetun ISA 700:n liitteessä olevan esimerkin 1 ja tilintarkastuslain muutoksen 622/2016 pohjalta. Tässä mallissa toimintakertomus ei ole tilintarkastuksen

Lisätiedot

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Sisällys TULOSLASKELMA... 1 TASE... 2 LIITETIEDOT... 4 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA... 6 TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA... 6 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS... 7

Lisätiedot

Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5)

Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5) Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lyömätön Linja Espoossa ry ja sen kotipaikka on Espoo. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Tarkoitus:

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Satakissa ry. Nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminta. Jäsenyys

SÄÄNNÖT. Satakissa ry. Nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminta. Jäsenyys SÄÄNNÖT Satakissa ry Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Satakissa ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä yhdistys ja sen kotipaikka on Porin kaupunki ja toimialueena koko Suomi. Yhdistyksen

Lisätiedot

- toimii jäsenyhdistystensä ja liiton yhdyssiteenä. - toimii liiton hyväksymiä arvoja noudattaen.

- toimii jäsenyhdistystensä ja liiton yhdyssiteenä. - toimii liiton hyväksymiä arvoja noudattaen. Senioripiiri Säännöt 1 (5) 1 Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 2 Tarkoitus 3 Toiminta 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on kansallinen senioripiiri ry. Yhdistys kuuluu piirijärjestönä Kansallinen senioriliitto

Lisätiedot

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 23.10.2013 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on AISAPARI ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauhava ja sen toimialueen muodostavat seuraavat kunnat: Alajärvi, Evijärvi,

Lisätiedot