SISÄLLYS: KATSAUS VUOTEEN 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYS: KATSAUS VUOTEEN 2008"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2008

2 SISÄLLYS: KATSAUS VUOTEEN HALLINTO Yhdistyksen kokoukset 1.2. Hallitus 1.3. Rahastojen hoitokunnat 1.4. Palkkavaliokunta 1.5. Suomen Syöpäyhdistys r.y:n valtuuskunta 1.6. Tilintarkastajat 2. HENKILÖKUNTA TOIMITILAT JÄSENISTÖ JA JÄSENETUUDET YHTEISTYÖ SUOMEN SYOPÄYHDISTYKSEN KANSSA SYÖVÄN ENNALTAEHKÄISY JA VARHAINEN TOTEAMINEN Terveyden edistäminen 6.2. Suolistosyövän seulonta 6.3. Ihomuutosten tarkastustoiminta 6.4. Syövän periytyvyyttä koskeva neuvonta 6.5. Muut tapahtumat ja tilaisuudet 7. VASTAANOTTOTOIMINTA Lääkärien vastaanottotoiminta 7.2. Muut vastaanotot 7.3. Laboratorio 7.4. Sairaanhoitajien vastaanotto 7.5 Sairaanhoitajien vastaanottotoiminnan laajentaminen 8. SYÖPÄPOTILAIDEN KUNTOUTUS Kuntoutuspalveluista tiedottaminen 8.2. Tukihenkilötoiminta 8.3. Vastasairastuneiden tietoillat ja avokuntoutuskurssit 8.4. Nuorten rintasyöpäpotilaiden kuntoutus 8.5 Rintaproteesit 8.6. Nuorten syöpäpotilaiden ryhmä eli NASTA 8.7. Eturauhassyöpäpotilaiden ryhmä 8.8. Liikunta ja rentoutus 8.9. Varttuneiden potilaiden kerhotoiminta Pirkanmaan Syöpäyhdistyksen Nokian ryhmä 9. OPETUS JA KOULUTUS PROFESSUURILAHJOITUKSET TAMPEREEN YLIOPISTOLLE YHDISTYKSEN HARJOITTAMA TUTKIMUSTOIMINTA TALOUS Varsinainen toiminta Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Investoinnit Rahastot Tilikauden tulos TULOSLASKELMA TASE TILINTARKASTUSKERTOMUS Vuosi 2008 oli Pirkanmaan Syöpäyhdistyksen 57. toimintavuosi. Tarkoituksensa mukaisesti yhdistys pyrki vähentämään syöpäsairauksista aiheutuvaa uhkaa ja haittoja erityisesti Pirkanmaalla ja tukemaan syöpäpotilaita sekä heidän läheisiään hoidon ja kuntoutumisen aikana. Syöpäjärjestöjen arvopohjan mukaisesti yhdistyksen toiminta perustuu inhimillisyyteen, totuudellisuuteen, riippumattomuuteen ja yhteisvastuullisuuteen. Inhimillisyys merkitsee sitä, että toiminnassaan yhdistys kunnioittaa ihmisarvoa, pitää tärkeänä yksilöllisyyttä ja avoimuutta ihmisen kohtaamisessa, korostaa yhteisöllisyyttä ja ymmärrettävyyttä sekä ihmisten tasa-arvoisuutta. Totuudellisuus on sitä, että yhdistyksen toiminta perustuu järjestön luotettavuuteen, uskottavuuteen, tieteellisyyteen ja ymmärrettävyyteen. Riippumattomuutta yhdistys tarvitsee voidakseen toimia omien tavoitteidensa suunnassa vaikuttavasti, tuloksellisesti ja tehokkaasti, mutta yhteistyössä muiden kanssa. Yhteisvastuullisuus syöpäjärjestöjen kesken antaa puolestaan perustaa yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiselle sekä toisaalta sisältää vastuun järjestötaloudesta huolehtimisesta. Näille syöpäjärjestöjen arvoille rakennettiin Pirkanmaan Syöpäyhdistyksen toimintaa pitkälti samalla tavoin kuin edellisenä vuotena. Toiminta jatkui pääosin entisenlaisena, mutta kehittämistyötä tehtiin niin koko syöpäjärjestöjen toimintakentässä kuin Pirkanmaan Syöpäyhdistyksessä. Ensisijaisesti tehtiin työtä syöpäjärjestöjen organisaation muutoksen ja henkilökunnan koulutuksen järjestämiseksi sekä tiedonsaamisen parantamiseksi että yhdistyksen tarjoamien palveluiden sisällön uudistamiseksi. Tämän työn tuloksia voidaan odottaa vuodesta 2009 lukien. Toimintavuoden toisella vuosipuoliskolla alkaneesta taloudellisesta taantumasta huolimatta Pirkanmaan Syöpäyhdistys jatkaa toimintaansa kuitenkin varsin toiveikkain mielin pirkanmaalaisen väestön tuella pirkanmaalaisten terveyden edistämiseksi. Hallitus 2 2 3

3 1. HALLINTO 2. HENKILÖKUNTA 4. JÄSENISTÖ JA JÄSENETUUDET 1.1. Yhdistyksen kokoukset Yhdistyksen kevätkokous pidettiin ja syyskokous Kokouksissa käsiteltiin sääntöjen määräämät asiat ja syyskokouksessa annettiin hallitukselle valtuudet luovuttaa testamentilla yhdistykselle tulevaa kiinteää omaisuutta Hallitus Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja mukaan lukien yhdeksän jäsentä ja varajäsentä. Erovuorossa on vuosittain kolme jäsentä ja varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Varsinaiset jäsenet Sosiaalineuvos Seppo Rantanen, puheenjohtaja Toimittaja, pastori Hilkka Olkinuora, varapuheenjohtaja Professori Anssi Auvinen Hallintonotaari Irma Larvila Ylihoitaja Kaija Leino Sisustusmyyjä Maija Nykänen Vastaava sosiaalityöntekijä Pirkko Ollikainen Ekonomi Heikki Punkka Dosentti Minna Tanner Varajäsenet Konttoripäällikkö Ulla Karppelin Laskentapäällikkö Ritva Komulainen Toimialajohtaja Pekka Koski Lehtori Irja Murtonen Toimitusjohtaja Eero Nieminen Talouspäällikkö Seppo Nieminen Ekonomi Jouko Pyysalo Johtava ylihoitaja Birgit Vuorio Maanviljelijä Markku Ylijoki Hallitus piti toimintavuoden aikana kahdeksan kokousta. Lisäksi pidettiin toiminnan kehittämiseksi seminaari, johon osallistuivat hallituksen jäsenten ja varajäsenten lisäksi yhdistyksen hallituksen entiset puheenjohtajat professori Kaija Holli ja LKT Tapani Hakala sekä strategiapäällikkö Kari Hakari Tampereen kaupungilta. Yhdistyksen sihteerinä toimi yhdistyksen toimitusjohtaja Marja-Liisa Kotisaari ja rahastonhoitajana yhdistyksen talouspäällikkö Markku Kulo. 1.3 Rahastojen hoitokunnat Tutkimus- ja kehittämisrahastolla, Pirkanmaan Syöpärahastolla ja Lahjoitus- ja testamenttirahastoilla oli yhteinen hoitokunta, johon puheenjohtajaksi valittiin Heikki Punkka ja jäseniksi Pirkko Ollikainen sekä Minna Tanner. Sihteerinä oli Markku Kulo. 1.4 Palkkavaliokunta Yhdistyksen henkilökunnan palkkaukseen liittyviä kysymyksiä käsittelemään asetettiin palkkavaliokunta, jonka puheenjohtajana oli Seppo Rantanen ja jäseninä Hilkka Olkinuora ja Kaija Leino. Sihteerinä toimi Marja-Liisa Kotisaari Suomen Syöpäyhdistys r.y:n valtuuskunta Yhdistyksen edustajana valtuuskunnan jäsenenä oli ekonomi Heikki Punkka ja hänen henkilökohtainen varajäsenensä oli talouspäällikkö Inkeri Törmä. Valtuuskunta kokoontui kaksi kertaa Tilintarkastajat Yhdistyksen varsinaisina tilintarkastajina toimivat taloustieteiden maisteri, KHT Mirja Juusela ja ekonomi, KHT Tero Lindell. Varatilintarkastajina olivat ekonomi, KHT Matti Pettersson ja KHT Antti Niemistö. Valvontatilintarkastuksen suoritti hallintotieteiden maisteri Eija Leppäkynnäs. Tilintarkastajat olivat Idman Vilén Grant Thorton Oy:stä. Yhdistyksessä oli keskimäärin 14 työsuhteista työntekijää eli yksi enemmän kuin edellisenä vuonna. Lisäys johtui suolistosyövän seulonnan laajenemisesta. Ulkopuolisia palveluiden tarjoajia käytettiin suolistosyövän seulonnan, kuntoutuksen, palkanlaskennan ja kirjanpidon sekä yhdistyksen toimitilojen siivouksen järjestämisessä. Melius Pharma Oy:n kanssa oli ostopalvelusopimus lääketieteellisten palveluiden hankkimisesta. Yhdistys tuki henkilökunnan ammattitaidon ylläpitämistä ja kehittämistä monin tavoin. Henkilökunta osallistui sekä ulkomaisiin että kotimaisiin koulutustilaisuuksiin kuten esimerkiksi syöpäjärjestöjen sairaanhoitajille järjestettyyn neuvontatoiminnan kehittämistä koskevaan verkkokoulutukseen. Koulutusta varten oli mahdollisuus saada 15 palkallista opintovapaapäivää kalenterivuodessa. Lisäksi pienimuotoista koulutusta järjestettiin työpaikkakoulutuksena. Terveydenhuollon palveluista vastaavana johtajana oli syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri, lääketieteen tohtori Tiina Oivanen. Potilasasiamiehenä toimi oikeustieteen lisensiaatti, varatuomari Marja-Liisa Kotisaari. Johtoryhmään kuuluivat toimitusjohtaja Marja-Liisa Kotisaari, talouspäällikkö Markku Kulo, ylilääkäri Tiina Oivanen ja osastonhoitaja Riitta Toivonen. 3. TOIMITILAT Yhdistyksen toimitilat sijaisivat Tampereella osoitteessa Hämeenkatu 5 A. Osa toimitilasta vuokrattiin lukien Helsingin yliopiston kansanterveystieteen laitokselle, joka harjoittaa tiloissa lääketieteellistä tutkimustoimintaa. Lisäksi yhdistyksellä oli kerhohuoneisto Tampereella osoitteessa Pellavatehtaankatu 12. Toimitilat ovat yhdistyksen omistamia. Yhdistykseen liittyi toimintavuotena 1293 uutta jäsentä, joista 484 liittyi jäseneksi jäsenhankintakilpailun tuloksena. Jäsenrekisteristä poistettiin jäsenet, jotka eivät olleet maksaneet jäsenmaksuaan kahteen vuoteen sekä yhdistyksestä eronneet ja kuolleet jäsenet. Toimintavuoden lopussa jäsenmäärä oli 200 suurempi kuin edellisen toimintavuoden päättyessä eli Jäsenistä ainaisjäseniä oli ja vuosijäseniä Yhteisöjäseninä yhdistyksessä oli viisi Pirkanmaan kuntaa eli Orivesi, Tampere, Urjala, Vesilahti ja Virrat. Lisäksi jäseninä oli kolme pirkanmaalaisia yritystä eli Leivon Leipomo Oy, Suomen Jakeluryhmä Oy ja Suomen Välitysryhmä Oy. Vuosijäsenen jäsenmaksu oli 17,00 euroa ja yhteisöjäsenenä olevan kunnan jäsenmaksu oli 5 senttiä kunnan asukkaalta sekä muun yhteisöjäsenen 100,00 euroa. Ainaisjäsenet olivat jäsenmaksusta vapautettuja. Jäsenmaksun hintaan sisältyi Syöpä-Cancer -lehden vuosikerta. Hoitopäiväkorvauksia ja kurkku- ja suusyöpäpotilaiden puheneuvonnan korvauksia maksettiin jäseninä oleville syöpäpotilaille yhteensä ,00 euroa. Jäsenenä olevat syöpäpotilaat saivat korvauksetta myös varatuomarin antamaa oikeudellista neuvontaa sairauteensa liittyvissä kysymyksissä. Jäsenille annettiin alennusta yhdistyksen poliklinikalla tehdyistä papa-tutkimuksista ja mammografiatutkimuksista Röntgentutkassa, Tampereen Röntgenkeskuksessa ja Suomen Terveystalon Tampereen seudulla sijaitsevissa toimipisteissä. Lisäksi syöpäpotilaille oli tarjolla maksuttomia palveluja sekä muita kuin edellä mainittuja alennuksia. Viking Line Abp lahjoitti jokaiselle yhdistyksen jäsenelle lahjakortin laivaristeilyä varten ja osallistui jäsenpostituksen postituskuluihin. 4 5

4 5. YHTEISTYÖ SUOMEN SYÖPÄYHDISTYKSEN KANSSA Suomen Syöpäyhdistyksen valtuuskunnan päätettyä perustaa Suomen Syöpäyhdistykseen järjestövaliokunnan, Suomen Syöpäyhdistys asetti työryhmän valmistelemaan järjestövaliokunnan tehtäviä ja kokoonpanoa. Työryhmän puheenjohtajana toimi yhdistyksen varapuheenjohtaja Hilkka Olkinuora ja jäsenenä yhdistyksen toimitusjohtaja Marja-Liisa Kotisaari. Valtuuskunnan syyskokouksessa arvottiin järjestövaliokunnan jäsenet ensimmäiselle toimikaudelle. Arvonnan tuloksena yhdistys on edustettuna järjestövaliokunnassa vuonna Yhdistyksen edustajaksi järjestövaliokuntaan nimettiin Hilkka Olkinuora. Hilkka Olkinuora kuului myös Syöpä-Cancer -lehden toimitukseen. Suomen Syöpäyhdistyksen sairaanhoitajien neuvontatoiminnan kehittämistä selvittäneen projektin johtoryhmässä olivat ylilääkäri Tiina Oivanen ja toimitusjohtaja Marja-Liisa Kotisaari. Neuvontaprojektin työtä täydensi osaltaan Marja-Liisa Kotisaaren Suomen Syöpäyhdistyksen toimeksiannosta tekemä selvitys syöpäjärjestöissä annettavien terveydenhuoltopalveluiden oikeudellisistaedellytyksistä. 6. SYÖVÄN ENNALTA- EHKÄISY JA VARHAI- NEN TOTEAMINEN 6.1. Terveyden edistäminen Toimintavuonna järjestettiin yhteistyössä paikallisen terveyskeskuksen, seurakuntien ja eri järjestöjen kanssa neuvonta- ja tiedotustilaisuuksia terveyden edistämiseen ja syövän ennaltaehkäisyyn liittyvistä asioista Kangasalalla, Ikaalisissa, Mäntässä, Pirkkalassa, Ruovedellä, Tampereella ja Valkeakoskella. Keväällä järjestettiin yhteistyössä ProMama ry:n ja Pirkanmaan Sydänpiiri ry:n kanssa naisille tarkoitettu yleisötilaisuus Tampereella. Keväällä järjestettiin eturauhassyöpää käsittelevä yleisötilaisuus Tampereella yhdessä Suomen eturauhassyöpäyhdistys ry:n kanssa. Yhdistys osallistui omalla osastolla Tampereen Urheiluja Messukeskuksessa järjestetyille Hyvä ikämessuille. Yhdistyksen messuosastolle jätti yhteystietonsa 450 kävijää, joille lähetettiin lisätietoja yhdistyksen palveluista. Syövän ennaltaehkäisyä ja yhdistyksen toimintaa selvitettiin myös opintokäynneillä olleille opiskelijaryhmille Suolistosyövän seulonta Suolistosyöpien seulonta jatkui viidettä vuotta syöpäjärjestöjen asiantuntijaryhmän laatiman seulontaohjelman mukaisesti (Malila N, Anttila A, Elovainio L, Hakulinen T, Järvinen H, Pikkarainen P, Rautalahti M ja Hakama M). Seulonnan järjestäminen oli kunnille edelleen vapaaehtoista kansanterveystyötä. Kunnat järjestivät seulonnan hankkimalla sen ostopalveluna Pirkanmaan Syöpäyhdistyksen poliklinikalta ja neuvonta-asemalta, jossa toimi valtakunnallinen seulontakeskus. Toimintavuoden aikana seulonta laajeni niin, että mukana oli eri puolilta Suomea kaikkiaan 190 kuntaa. Yhdistyksen toiminta-alueen kunnista seulonnan ostivat yhdistykseltä Hämeenkyrö, Juupajoki, Kangasala, Kihniö, Kuhmalahti, Mänttä, Pälkäne, Ruovesi, Tampere, Vilppula ja Virrat. Seulontatestinä, jotka lähetettiin seulontakeskuksesta seulottaville, käytettiin ulosteen piilevän veren osoittavaa testiä. Testin tehtyään seulottavat palauttivat testin tutkittavaksi yhdistyksen seulontakeskukseen. Jos testin tulos edellytti jatkotutkimuksia, seulottavan kotikunta järjesti seulottavalle suoliston tähystyksen eli kolonoskopian. Toimintavuonna seulontakeskuksesta lähetettiin seulontakutsua seulontatesteineen. Ensimmäisen kerran seulontakutsun sain , toisen kerran ja kolmannen kerran 4193 seulottavista. Seulontakutsun saaneista miehistä 59 prosenttia ja naisista 67 prosenttia eli kaikkiaan 63 prosenttia palautti seulontatestin analysoitavaksi seulontakeskukseen. Jatkotutkimuksiin ohjattiin 4 prosenttia tutkituista. Tulokset vastasivat tänäkin vuonna aikaisempien kansainvälisten tutkimusten tuloksia. Laatutyöskentelyssä suolistosyövän seulonnan osalta edettiin niin, että tavoitteeksi voitiin asettaa toiminnan sertifiointi vuoden 2009 keväällä. Suolistosyövän seulontaa arvioi valtakunnallinen ryhmä, jossa oli jäseninä myös yhdistyksen ylilääkäri ja toimitusjohtaja Ihomuutosten tarkastustoiminta Yhdistyksen neuvonta-asemalla kävi päivittäin sairaanhoitajien vastaanotolla ihomuutoksia tarkastuttavia potilaita. Ihomuutoksia kävi näyttämässä kaikkiaan asiakasta, joista 284 kävi toukokuussa ja lokakuussa yhdistyksen neuvonta-asemalla järjestetyn kaksipäiväisten luomihuolipäivien aikana. Lisäksi järjestettiin yhteistyössä Metso Automation Networks Oy:n työterveyshuollon kanssa luomihuolitapahtuma tehtaan tiloissa Tampereella Syövän periytyvyyttä koskeva neuvonta Syövän periytyvyyttä koskevissa asioissa jatkettiin yhteistyötä Tampereen yliopistollisen sairaalan kliinisen genetiikan yksikön, syöpägenetiikan tutkimusyksikön sekä syöpätautien vastuualueen kanssa. Hyvä yhteistyö mahdollisti tarvittaessa asiakkaiden joustavan ohjaamisen jatkotutkimuksiin syövän periytyvyyden selvittämiseksi. Toimintavuoden aikana sairaanhoitajan ja lääkärin antamassa neuvonnassa kävi 30 asiakasta Muut tapahtumat ja tilaisuudet Yhdistys tuki taloudellisesti Tampereen lääkäripäivillä järjestettyä symposiumia, joissa toisessa käsiteltiin syöpäpotilaan ongelmia perusterveydenhuollossa. 7. VASTAANOTTO- TOIMINTA 7.1. Lääkärien vastaanottotoiminta Vastaanottoa pitäviä lääkäreitä oli poliklinikalla 14 ja vastaanottokäyntejä oli Käyntien määrä ei enää vähentynyt edellisvuosien tapaan lähinnä lisääntyneiden kirurgien vastaanottokäyntien vuoksi. Vastaanottoa pidettiin seuraavilla erikoisaloilla: syöpätaudit kirurgia gastroenterologinen kirurgia urologia gynekologia sisätaudit hematologia 7.2. Muut vastaanotot Vastaanottoa piti yksi psykologi ja kaksi lymfaterapeuttia. Loppuvuodesta vastaanoton aloitti sosiaalipsykologi Laboratorio Pääasiassa mikrobiologiaan ja kliiniseen kemiaan liittyviä laboratorionäytteitä otettiin 15 kappaletta. Papa- eli gynekologisten irtosolunäytteiden ottaminen väheni tiedotuksesta huolimatta edelleen. Näytteitä otettiin kappaletta ja histologisia sekä muita irtosolunäytteitä yhteensä 485 kappaletta. Näytteet tutkittiin Yhtyneissä Laboratorioissa Sairaanhoitajien vastaanotto Henkilökohtaisissa tapaamisissa ja puhelinkeskusteluissa potilaille ja omaisille annettiin tietoa ja neuvontaa erityisesti eri syöpätaudeista, syövän hoitomuodoista ja hoitojen sivuvaikutuksista sekä kuntoutuksesta. Yhdessä potilaan ja omaisten kanssa sairaanhoitajat selvittivät potilaan ongelmia sekä neuvoivat ja tukivat heitä muuttuneessa elämäntilanteessa. 6 7

5 Sairaanhoitajien vastaanotolla tehtiin ompeleiden ja dreenien poistoja, verenpaineen mittauksia ja annettiin injektioita sekä sovitettiin rintaproteeseja. Sairaanhoitajien vastaanottokäyntejä toimintavuonna oli edellistä vuotta vastaava määrä eli yhteensä Sairaanhoitajien vastaanottotoiminnan laajentaminen Toimintavuoden syksyllä käynnistettiin suunnittelu, jonka tarkoituksena oli aloittaa sairaanhoitajien vastaanotto Tampereen lisäksi muissa toiminta-alueen kunnissa. Toimintaa suunnittelemaan palkattiin syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri. 8. SYÖPÄPOTILAIDEN KUNTOUTUS 8.1. Kuntoutuspalveluista tiedottaminen Syöpäpotilaiden ja heidän läheistensä tukeminen olivat keskeisessä asemassa yhdistyksen kuntoutustoiminnassa. Toiminnalla täydennettiin ja tuettiin julkista terveydenhuoltoa järjestämällä sellaista kuntoutusta, jota ei ole muualla saatavilla, potilaiden ja heidän läheistensä tarpeet huomioon ottaen. Yhdistyksen sairaanhoitaja oli tavattavissa Tampereen yliopistollisen sairaalan syöpätautien vastuualueen toimipisteissä kuukausittain. Poliklinikalla ja vuodeosastoilla olevilla potilailla oli tuolloin mahdollisuus henkilökohtaisesti saada tietoa yhdistyksen tarjoamista tukipalveluista. Palveluista tiedotettiin myös yhdistyksen www-sivuilla. Toiminta-alueen sairaaloiden syöpäpotilaita hoitavista yksiköistä ja terveyskeskuksista yhteyshoitajaverkostossa oli 56 yhteyshoitajaa. Yhteyshoitajille järjestettyyn koulutustilaisuuteen osallistui 25 yhteyshoitajaa Tukihenkilötoiminta Yhdistyksessä toimi yhteensä 28 rintasyöpäpotilaiden, 8 eturauhassyöpäpotilaiden ja 21 muiden syöpäsairaiden potilaiden tukihenkilöä eri puolilta yhdistyksen toiminta-aluetta. Toimintavuoden aikana he tekivät yhteensä 72 käyntiä vastasairastuneiden luona. Kerran kuukaudessa yhdistyksen tiloissa järjestettiin tukihenkilöpäivystys rintasyöpäpotilaille. Tukihenkilöpäivystyksessä kävi yhteensä 53 syöpäpotilasta. Tukihenkilöiden jatkokoulutuspäiviä järjestettiin viisi, ja niissä oli 37 osallistujaa Vastasairastuneiden tietoillat ja avokuntoutuskurssit Vastasairastuneiden luento- ja keskustelutilaisuudet jatkuivat. Luennoitsijoina toimi eri alojen asiantuntijoita. Tilaisuuksia oli 8 ja niihin osallistuneita 177. Lähiaikoina syöpään sairastuneiden läheisille järjestettiin 3 tilaisuutta, joissa luennoitsijoina ja kysymyksiin vastaamassa olivat sairaanhoitaja, syöpätautien erikoislääkäri ja psykologi. Mukana oli 24 syöpäpotilaan läheistä. Toimintavuonna jatkettiin rintasyöpäpotilaille avokuntoutuksena järjestettäviä ensitietokursseja. Neljänä iltana pidetyillä kursseilla potilaat saivat tietoa sairaudestansa ja heillä oli mahdollisuus kokemusten vaihtoon sekä keskusteluun asiantuntijoiden kanssa. Kursseilla oli mukana erikoissairaanhoitajan lisäksi syöpätautien erikoislääkäri, gynekologi, fysioterapeutti ja psykologi. Rintasyöpäpotilaille järjestettiin neljä kurssia ja niille osallistui 57 potilasta. Keväällä ja syksyllä järjestettiin avokuntoutuskurssi eturauhassyöpää sairastaville potilaille. Kurssille osallistui yhteensä 27 miestä. Kurssien järjestämiseen saatiin Raha-automaattiyhdistyksen avustusta. Potilaita ohjattiin heidän toiveidensa mukaisesti myös valtakunnallisille sopeutumisvalmennuskursseille eri puolelle Suomea ja erityisesti Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen kurssikeskukseen Meri-Karinaan Nuorten rintasyöpäpotilaiden kuntoutus Anna-Leena Lääperin runokirjan Hyvyyden kosketus tuotolla järjestettiin alle 50-vuotiaille hiljattain rintasyöpään sairastuneille potilaille hyvinvointipäivä lokakuussa Tampereella. Osallistujia oli 10. Ensimmäistä kertaa järjestettiin perheille, joissa äiti on sairastunut rintasyöpään, tarkoitettu kuntoutuspäivä marraskuussa yhdistyksen toimitiloissa. Perhepäivälle osallistui viisi perhettä lapsineen. Virkistys Yhdistys järjesti joulukuussa syöpäpotilaille tarkoitetun pikkujoulun Tampereella Hotelli Rosendahlin ravintolassa. Pikkujouluun osallistui noin 240 potilasta. Kolme perhettä vietti Tampereen kylpylässä omaehtoiseen lomaviikon yhdistyksen lomaosakkeessa Rintaproteesit Julkiselta terveydenhuollolta maksusitoumuksen saaneet Pirkanmaan alueella asuvat rintasyöpäpotilaat hakeutuivat yhdistyksen poliklinikalle rintaproteesien sovitukseen. Rintaproteeseja välitettiin 535 naiselle, joista 154 sai proteesin ensimmäistä kertaa Nuorten syöpäpotilaiden ryhmä eli NASTA Sairaanhoitajan ohjaama NASTA -ryhmä kokoontui toimintavuoden aikana 4 kertaa. Tilaisuuksissa nuorilla, vuotiailla syöpäpotilailla ja heidän läheisillään oli mahdollisuus saada tietoa syöpään liittyvissä asioissa, keskustella ja viettää yhdessä vapaa-aikaa Eturauhassyöpäpotilaiden ryhmä Eturauhassyöpään sairastuneiden ryhmä kokoontui 4 kertaa. Käyntejä ryhmässä oli 198. Eturauhassyöpäpotilaiden keskusteluryhmä kokoontui 7 kerta. Osallistujia oli 10. Ohjaajana toimi sairaanhoitaja avustajanaan koulutettu tukihenkilö Liikunta ja rentoutus Uutena toimintana järjestettiin pilates-menetelmään perustuva kahdeksan käyntikerran liikuntakurssi Liikuntakeskus Leidissä Tampereella. Kurssille osallistui 15 syöpäpotilasta. Vastasairastuneiden syöpäpotilaiden allasvoimisteluryhmä jatkoi toimintaansa. Allasvoimistelussa kävi 27 syöpäpotilasta ja käyntikertoja oli 196. Ohjaajana toimi fysioterapeutti. Toimintavuonna jatkui myös syöpäpotilaille tarkoitettu rentoutusryhmä, jonka ohjaajana toimi fysioterapeutti. Ryhmään osallistui 27 syöpäpotilasta ja käyntikertoja oli kaikkiaan Varttuneiden potilaiden kerhotoiminta Tampereella toimi Potilaskerho, jossa oli noin 200 jäsentä. Kerho kokoontui kesäkautta lukuun ottamatta kerran viikossa. Kerho järjesti muun muassa luentoja, keskustelua ja retkiä. Kerhon ohjelman suunnitteluun osallistui sairaanhoitaja Pirkanmaan Syöpäyhdistyksen Nokian ryhmä Nokian ryhmä kokoontui Nokian Kerholassa kerran kuukaudessa. Yhdeksässä kokoontumisessa osallistujia oli yhteensä noin 480. Ryhmän osallistujat olivat nokialaisia syöpäpotilaita sekä heidän läheisiään. 9. OPETUS JA KOULUTUS Toimintavuoden aikana yhdistyksen toimintaan kävi tutustumassa opiskelijaryhmiä Pirkanmaan ammattikorkeakoulusta. Opintokäyntien aiheina olivat muun muassa syövän ennaltaehkäisy, syövän varhainen toteaminen, syöpäpotilaan tukeminen ja yhdistyksen palvelut. 8 9

6 Neuvonta-aseman ylilääkäri ja yhdistyksen toimitusjohtaja antoivat opetusta Tampereen yliopistossa ja luennoivat erityisosaamisensa puitteissa terveydenhuollon ammattihenkilöiden koulutustilaisuuksissa Helsingissä, Kuopiossa, Kotkassa, Lahdessa, Tampereella ja Vaasassa sekä ylilääkäri kansainvälisessä kongressissa Prahassa. Lokakuussa yhdistys järjesti yhdessä Suomen Syöpäpotilaat ry:n kanssa koulutuspäivän terveyskeskusten sairaanhoitajille. Koulutuspäivän aiheena oli terveyskeskuksen sairaanhoitaja osana syöpäpotilaan hoitoketjua. Osanottajia oli 41. Helmikuussa järjestettiin koulutuspäivä syöpäjärjestöjen toimistotyöntekijöille. Koulutuspäivillä käsiteltiin muun muassa salassapitoon ja työssä jaksamiseen liittyviä kysymyksiä. Osanottajia oli 26. Syksyllä järjestettiin yhdessä Suomen Syöpäyhdistyksen joukkotarkastusrekisterin kanssa Tampereella koulutuspäivä suolistosyövän seulontaan osallistuvien kuntien seulontatyötä tekeville yhteyshoitajille. Koulutukseen osallistui 50 yhteyshoitajaa eri puolilta Suomea. 10. PROFESSUURILAH- JOITUKSET TAMPE- REEN YLIOPISTOLLE Tampereen yliopistolle lahjoitettujen palliatiivisen lääketieteen professorin viran ja osa-aikaisen syöpätautien epidemiologian professorin virkan rahoittamisesta vastattiin aikaisemmin sovitun mukaisesti. Professori Kaija Holli hoiti palliatiivisen lääketieteen professuuria ja syöpätautien epidemiologian professorin virkaa hoiti professori Risto Sankila elokuun loppuun saakka, jolloin lahjoitus päättyi. 11. YHDISTYKSEN HAR- JOITTAMA TUTKI- MUSTOIMINTA Osana kansainvälistä rintasyövän ennaltaehkäisyä selvittävää monikeskustutkimusta tehtiin omana osatutkimuksena gynekologisia haittoja selvittävä tutkimus. Aineiston analysointi aloitettiin toimintavuonna. Vaihdevuosi-iän ohittaneille naisille suunnattuun kansainväliseen rintasyövän ehkäisyä selvittävään lääketutkimukseen IBIS II otettiin mukaan 15 uutta naista, joten tutkimuksessa oli toimintavuoden päättyessä 125 naista. Tutkimukseen kuuluvien mammografia- ja luuntiheysmittausten kuluihin saatiin rahoitusta Lontoossa olevalta St. Maryn yliopistolta. Toimintavuonna saatiin päätökseen rintasyöpäpotilaiden rinnan poiston jälkeisiä rekonstruktiotoiveita ja -odotuksia sekä rekonstruktioiden toteutumista kartoittava tutkimus. Ihomuutosten tarkistustoiminnan vaikutuksia Pirkanmaalla kartoittavan tutkimuksen retrospektiivisestä osiosta kirjoitettu artikkeli julkaistiin Preventive Medicine -nimisessä kansainvälisessä tieteellisessä julkaisussa. Tutkimuksen prospektiivinen osio, jossa arvioidaan ihmisten aurinkokäyttäytymistä, oli viimeistelyä vaille valmis. Suolistosyövän seulonnan sensitiivisyyttä eli herkkyyttä käsittelevä artikkeli julkaistiin British Medical Journal -nimisessä kansainvälisessä tieteellisessä julkaisussa. Seulontaa käsittelevä pääkirjoitus hyväksyttiin julkaistavaksi kotimaisessa lääketiellisessä julkaisussa. 12. TALOUS Varsinainen toiminta Varsinaisen toiminnan kulujäämä vuonna 2008 oli ,67 euroa. Edellisenä vuonna vastaava luku oli ,49 euroa. Kulujäämä kasvoi näin ollen 11,2 prosenttia. Raha-automaattiyhdistyksen tukea yhdistys sai Suomen Syöpäyhdistykselle myönnetystä yleisavustuksesta ,00 euroa neuvontatoiminnan laajentamiseen Pirkanmaalla sekä 7 000,00 euroa kuntoutuskurssien järjestämiseen. Opintotoiminnan Keskusliitto ry:ltä on saatu tukea potilastoimintaan Varainhankinta Vuosi- ja yhteisöjäsenten maksamia jäsenmaksuja kertyi ,32 euroa. Jäsenmaksuja ei toimintavuonna korotettu. Jäsenmaksujen tuotto oli kuitenkin 2,2 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Lahjoituksia toimintavuoden aikana yhdistys sai yhteensä ,00 euroa eli 3 555,00 euroa enemmän kuin edellisenä toimintavuotena. Yli 100,00 euron lahjoitus saatiin seuraavilta: Pirkanmaan Kansanterveys ry ,00 Paavo Siren testamenttisäätiö ,00 Pekka Salmisen muistokonsertit 1 500,00 Parturi-kampaamo Ylinen 1 000,00 Gramex-korvaus 742,00 Pentti Alasen ja Hilve Mattsonin muistoa kunnioitettiin yhdistykselle osoitetuilla muistorahoilla. Tero Lindellin, John Maydensin, Sylvi Kaukosen, Maria Lehtimäen ja Matti Minkkisen merkkipäivää muistettiin lahjoituksella yhdistykselle. Keräystuottoina saatiin pirkanmaalaisten koululaisten päivätyökeräyksinä 5 250,20 euroa ja jäsenten maksamina tukimaksuina ,00 euroa. Korkein hallinto-oikeus antoi vuosikirjaratkaisun (KHO 2008:26), jossa hyväksyttiin yhdistyksen hakemus saada kerätä varoja internetsivuillaan. Rahankeräyksen mahdollistamiseksi internetissä, yhdistys hankki tietokoneohjelman ja aloitti keräystoiminnan yksityiskohtaisen suunnittelun. Uusia testamenttisaantoja yhdistys ei saanut toimintavuonna. Yhden kuolinpesän, jossa yhdistys on legaatin saajana, selvitys käynnistyi toimintavuoden lopulla. Yhdistyksen varainhankinnan nettotuotto oli ,67 euroa. Edellisenä vuonna vastaava luku oli ,68 euroa. Nettotuotto pieneni näin ollen 64,2 prosenttia Sijoitus- ja rahoitustoiminta Vuonna 2007 saatujen merkittävien testamenttituottojen ja toimintavuonna erääntyneiden pitkäaikaisten sijoitusten johdosta järjesteltiin yhdistyksen sijoitustoiminnan hoito uudelleen. Salkunhoitosopimukset tehtiin SEB Gyllenberg Asset Management Oy:n ja Evli Pankki Oyj:n kanssa. Taloudellisen taantuman vuoksi arvonalennuksia jouduttiin kirjaamaan sijoituksista ,48 euroa. Sijoitustoiminnan nettotuotto oli ,18 euroa. Edellisenä vuonna vastaava luku oli ,75 euroa, joten nettotuotto pieneni näin ollen 25,9 prosenttia Investoinnit Merkittäviä investointeja ei tehty toimintavuonna Rahastot Pirkanmaan Syöpärahastoa purettiin professuurin kuluja vastaavalla summalla ,00 eurolla. Yhdistyksen kevätkokouksen tekemän päätöksen mukaisesti siirrettiin vuoden 2007 ylijäämästä Tutkimus- ja kehittämisrahastoon ,00 euroa (pääoma ,65), Pirkanmaan Syöpärahastoon ,00 euroa (pääoma ,81) ja Lahjoitus- ja testamenttirahastoon ,00 euroa (pääoma ,76) Tilikauden tulos Tilikauden tulos oli ,82 euroa alijäämäinen. Edellisenä vuonna tulos oli ylijäämäinen ,94 euroa. Taseen loppusumma oli ,14 euroa. Edellisenä vuonna taseen loppusumma oli ,82 euroa

7 Pirkanmaan Syöpäyhdistys ry TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot , ,62 Kulut Henkilöstökulut , ,30 Poistot , ,63 Muut kulut , ,18 VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ , ,49 VARAINHANKINTA Tuotot , ,57 Kulut , ,89 TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ , ,19 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Tuotot , ,90 Kulut , ,15 TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ , ,94 YLEISAVUSTUKSET , ,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,94 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet , ,06 Aineelliset hyödykkeet , ,36 Sijoitukset , ,43 Yhteensä , ,85 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,23 Vaihto-omaisuus yhteensä , ,23 Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,86 Siirtosaamiset , ,80 Saamiset yhteensä , ,66 Rahat ja pankkisaamiset , ,08 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,82 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Yhdistyksen peruspääoma , ,93 Rahastot , ,22 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä , ,60 Tilikauden yli-/alijäämä , ,94 Toimintapääoma yhteensä , ,49 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Ostovelat , ,63 Muut velat , ,06 Siirtovelat , ,64 Lyhytaikainen yhteensä , ,33 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,82 Tuloslaskelma ja tase ovat lyhennelmiä virallisesta

8 TILINTARKASTUSKERTOMUS Pirkanmaan Syöpäyhdistys ry:n kevätkokoukselle Olemme tarkastaneet Pirkanmaan Syöpäyhdistys ry:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta Tilipäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot. Hallituksen ja toiminnanjohtajan vastuu Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta ja siitä, että se antaa oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilipäätösten laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Tilintarkastajan velvollisuudet Tilintarkastajan tulee suorittaa tilintarkastus Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti ja sen perusteella antaa lausunto tilinpäätöksestä. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää ammattieettisten periaatteiden noudattamista ja tilintarkastuksen suunnittelua ja suorittamista siten, että saadaan kohtuullinen varmuus siitä, että tilinpäätöksessä ei ole olennaisia virheellisyyksiä ja että hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja ovat toimineet yhdistyslain mukaisesti. Tilintarkastustoimenpiteillä tulisi varmistua tilinpäätöksen lukujen ja muiden tietojen oikeellisuudesta. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan ja arvioihin riskeistä, että tilinpäätöksessä on väärinkäytöksestä tai virheestä johtuva olennainen virheellisyys. Tarvittavia tarkastustoimenpiteitä suunniteltaessa arvioidaan myös tilinpäätöksen laadintaan ja esittämiseen liittyvää sisäistä valvontaa. Lisäksi arvioidaan tilinpäätöksen yleistä esittämistapaa, tilinpäätöksen laatimisperiaatteita sekä johdon tilinpäätöksen laadinnassa soveltamia arvioita. Tilintarkastus on suoritettu Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Käsityksemme mukaan olemme suorittaneet tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvia tarkastustoimenpiteitä lausuntoamme varten. Lausunto Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös, joka osoittaa ,82 euron alijäämää, antaa Suomessa voimassa olevien tilinpäätösten laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Puollamme tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja muille tilivelvollisille. Tampereella, helmikuun 26.päivänä 2009 Mirja Juusela KHT Tero Lindell KHT 14 15

9 Hämeenkatu 5 A, 7. krs PL 190, Tampere Puh

SISÄLLYS: KATSAUS VUOTEEN 2009

SISÄLLYS: KATSAUS VUOTEEN 2009 Vuosikertomus 2009 SISÄLLYS: KATSAUS VUOTEEN 2009 1. HALLINTO... 4 1.1. Yhdistyksen kokoukset 1.2. Hallitus 1.3. Rahastojen hoitokunnat 1.4. Palkkavaliokunta 1.5. Suomen Syöpäyhdistyksen valtuuskunta 1.6.

Lisätiedot

Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 2065277-8 01.01.2010-31.12.2010. Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010.

Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 2065277-8 01.01.2010-31.12.2010. Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010. Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 1 Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010 Sisallys Sivu Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Luettelo kaytetyista tilikirjoista 5 Tositelajit

Lisätiedot

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Sisältö: Toimintakertomus ja Iiitetiedot 1-2 Tase 3 Tuloslaskelma 4 Käytetyt kirjanpitokirjat 5 TOIMINTAKERTOMUS ASOYNELOSPESA Tilikausi 01.01.2009-31.12.2009

Lisätiedot

SISÄLLYS: 1. HALLINTO...

SISÄLLYS: 1. HALLINTO... Vuosikertomus 2010 SISÄLLYS: 1. HALLINTO... 4 1.1. Yhdistyksen kokoukset 1.2. Hallitus 1.3. Rahastojen hoitokunnat 1.4. Palkkavaliokunta 1.5. Suomen Syöpäyhdistyksen valtuuskunta 1.6. Suomen Syöpäyhdistyksen

Lisätiedot

JUHLAN JÄLKEEN TOIMIVA ARKI... 4 1. TUNNUSTUSPALKINTO PIRKANMAAN SYÖPÄYHDISTYKSELLE... 5

JUHLAN JÄLKEEN TOIMIVA ARKI... 4 1. TUNNUSTUSPALKINTO PIRKANMAAN SYÖPÄYHDISTYKSELLE... 5 Vuosikertomus 2012 JUHLAN JÄLKEEN TOIMIVA ARKI... 4 1. TUNNUSTUSPALKINTO PIRKANMAAN SYÖPÄYHDISTYKSELLE... 5 2. HALLINTO... 5 2.1. Yhdistyksen kokoukset 2.2. Hallitus 2.3. Rahastojen hoitokunnat 2.4. Palkkavaliokunta

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 2. HENKILÖKUNTA... 5 3. LAATUTYÖSKENTELY... 5 4. OSTOPALVELUT... 6 5. TOIMITILAT... 6 6. JÄSENISTÖ JA JÄSENETUUDET...

SISÄLLYSLUETTELO 2. HENKILÖKUNTA... 5 3. LAATUTYÖSKENTELY... 5 4. OSTOPALVELUT... 6 5. TOIMITILAT... 6 6. JÄSENISTÖ JA JÄSENETUUDET... Vuosikertomus 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. HALLINTO... 4 1.1. Yhdistyksen kokoukset 1.2. Hallitus 1.3. Rahastojen hoitokunnat 1.4. Palkkavaliokunta 1.5. Yhteistyö Suomen Syöpäyhdistyksen kanssa 1.6. Tilintarkastajat

Lisätiedot

Syöpäyhdistyksestä tukea rintasyöpäpotilaille

Syöpäyhdistyksestä tukea rintasyöpäpotilaille Syöpäyhdistyksestä tukea rintasyöpäpotilaille Pirkanmaan Syöpäyhdistys ry. V.1951 perustettu kansanterveysjärjestö ja Suomen Syöpäyhdistyksen jäsenjärjestö Toimialue Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Yhdistyksen

Lisätiedot

Suvisaariston Navigaatioseura ry. TILINPÄÄTÖS

Suvisaariston Navigaatioseura ry. TILINPÄÄTÖS 1 Suvisaariston Navigaatioseura ry. TILINPÄÄTÖS Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Kotipaikka: Espoo Laatija: Samuli Suonpää Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti.

Lisätiedot

KUUSIKYMPPINEN PIRKANMAAN SYÖPÄYHDISTYS RY... 4 1. PIRKANMAAN PARHAAKSI 60 VUOTTA... 5

KUUSIKYMPPINEN PIRKANMAAN SYÖPÄYHDISTYS RY... 4 1. PIRKANMAAN PARHAAKSI 60 VUOTTA... 5 Vuosikertomus 2011 KUUSIKYMPPINEN PIRKANMAAN SYÖPÄYHDISTYS RY... 4 1. PIRKANMAAN PARHAAKSI 60 VUOTTA... 5 2. HALLINTO... 6 2.1. Yhdistyksen kokoukset 2.2. Hallitus 2.3. Rahastojen hoitokunnat 2.4. Palkkavaliokunta

Lisätiedot

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA 01.01.2013-31.12.2013 EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY 1 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 2. HENKILÖKUNTA... 5 3. LAATUTYÖSKENTELY... 5 4. OSTOPALVELUT... 6 5. TOIMITILAT... 6 6. JÄSENISTÖ JA JÄSENETUUDET...

SISÄLLYSLUETTELO 2. HENKILÖKUNTA... 5 3. LAATUTYÖSKENTELY... 5 4. OSTOPALVELUT... 6 5. TOIMITILAT... 6 6. JÄSENISTÖ JA JÄSENETUUDET... Vuosikertomus 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. HALLINTO...4-5 1.1. Yhdistyksen kokoukset 1.2. Hallitus 1.3. Palkkavaliokunta 1.4. Yhteistyö Suomen Syöpäyhdistyksen kanssa 1.5. Tilintarkastajat 1.6. Ohjesäännöt

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry

TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry 1 / 11 TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry Y-tunnus: 01.01.2016-31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016-31.12.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2008 31.12.2008 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry

TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry 1 / 8 TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry Y-tunnus: 1.1. 31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 8 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. 31.12.2016 Sisällysluettelo Tase... 3 Tuloslaskelma...

Lisätiedot

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry Yhdistysrekisteritunnus 169.671 TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2009 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2009 Sivut TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Liitteet MLL:n Lasten ja nuorten puhelimen ja netin avustushakemukseen 2014 ja esitys avustuksen varauksesta vuoden 2015 talousarvioon

Liitteet MLL:n Lasten ja nuorten puhelimen ja netin avustushakemukseen 2014 ja esitys avustuksen varauksesta vuoden 2015 talousarvioon Lappeenrannan kaupunki Sosiaali - ja terveyslautakunta 25.4.2014 Liitteet MLL:n Lasten ja nuorten puhelimen ja netin avustushakemukseen 2014 ja esitys avustuksen varauksesta vuoden 2015 talousarvioon o.

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Bioenergia Ry. Y-tunnus: Pien- ja mikroyritysasetuksen. mukainen tilinpäätös. ajalta

Bioenergia Ry. Y-tunnus: Pien- ja mikroyritysasetuksen. mukainen tilinpäätös. ajalta 1 / 11 Bioenergia Ry Ytunnus: 24782369 Pien ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 01.01.2016 31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016

Lisätiedot

Porslahden venekerho ry

Porslahden venekerho ry 1 Porslahden venekerho ry Y: 2043375-1 TASEKIRJA 01.01.2012-31.12.2012 2 Tasekirjan julkinen osio TASE VASTAAVAA... 3 TASE VASTATTAVAA... 4 TULOSLASKELMA... 5 KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT... 7 TOSITELAJIT...

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2008-31.12.2008. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI.

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2008-31.12.2008. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI. LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2008-31.12.2008 1454032-3 Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI Helsinki SisSllysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot 3-5 Allekirjoitukset

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAIN (532/99) 10 :SSÄ TARKOITETTU REKISTERISELOSTE

HENKILÖTIETOLAIN (532/99) 10 :SSÄ TARKOITETTU REKISTERISELOSTE 1.10.2013 HENKILÖTIETOLAIN (532/99) 10 :SSÄ TARKOITETTU REKISTERISELOSTE Rekisterinpitäjä: Toimipaikat: Pirkanmaan Syöpäyhdistys r.y:n poliklinikka ja neuvonta-asema 1. Pirkanmaan Syöpäyhdistys r.y:n poliklinikka

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2016 Säilytettävä vähintään 31.12.2026 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2016 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 10. Helsingin Vihreät ry. Y-tunnus 0832062-3 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009

TULOSLASKELMA 10. Helsingin Vihreät ry. Y-tunnus 0832062-3 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009 TULOSLASKELMA 10 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009 VARSINAINEN TOIMINTA Yleinen järjestötoiminta 3000 Avustukset 1 147,90 821,70 3005 Kohdeavustukset, Vihreä liitto 12 456,72 11 475,00 3006 Saadut

Lisätiedot

TE 1. Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry TASEKIRJA Joensuu. Rantakatu 20. Kotipaikka: Joensuu. Y-tunnus:

TE 1. Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry TASEKIRJA Joensuu. Rantakatu 20. Kotipaikka: Joensuu. Y-tunnus: Arkistoviite: 2015-001 Kotipaikka: Joensuu Tämä tasekirja on säilytettävä 31,12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti: Pohjois-Karjalan Teafteriyhdistys ry 1.1.2015-31.12.2015 TASEKIRJA Y-tunnus: 1033663-2

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

SUOMEN JUDOLIITTO RY

SUOMEN JUDOLIITTO RY SUOMEN JUDOLIITTO RY Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-003 1 SUOMEN JUDOLIITTO RY Radiokatu 20 00240 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0202136-6 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry Rantakatu 20 80100 JOENSUU. Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1033663-2 TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry Rantakatu 20 80100 JOENSUU. Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1033663-2 TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry 80100 JOENSUU Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1033663-2 TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1.2013-31.12.2013 Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry 80100 JOENSUU

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

TASEKIRJA Tilinpäätös tilikaudelta

TASEKIRJA Tilinpäätös tilikaudelta Kotipaikka: Helsinki TASEKIRJA 30.06.2017 Tilinpäätös tilikaudelta 01.07.2016-30.06.2017 Tilinpäätöksen on toteuttanut Pohjois-Helsingin Tilitoimisto Debet & Kredit Helsinki Sisällysluettelo Toimintakertomus

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2013 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

U3 - Urheiluseura (ensin tuotot toiminnanaloittain, sitten kulut toiminnanaloittain)

U3 - Urheiluseura (ensin tuotot toiminnanaloittain, sitten kulut toiminnanaloittain) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim.

Lisätiedot

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY. Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY. Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013 Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 2 Tase 3 Tilinpäätöksen liitetiedot 4 Tuloslaskelma toimialoittain 5 Budjettivertailu 6 Tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot

TASE VASTAAVAA. SAAMISET MYYNTISAAMISET 1700 Myyntisaamiset 0,00 0,00 340,50 340,50 SIIRTOSAAMISET 1870 Ennakkomaksut 5484,25 5484,25 4657,44 4657,44

TASE VASTAAVAA. SAAMISET MYYNTISAAMISET 1700 Myyntisaamiset 0,00 0,00 340,50 340,50 SIIRTOSAAMISET 1870 Ennakkomaksut 5484,25 5484,25 4657,44 4657,44 TASE VASTAAVAA 31.12.2014 31.12.2013 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET AINEETTOMAT OIKEUDET 1031 ATK-ohjelmat 0,00 0,00 220,00 220,00 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET yhteensä 0,00 220,00 AINEELLISET

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry

TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry 1 / 14 TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry Ytunnus: 01.01.2016 31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 14 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016 31.12.2016 Sisällysluettelo Vuosikertomus

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2012 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u311)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u311) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim.

Lisätiedot

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA 1.1.-31.12.2013 Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 3-12

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-003 1 PROCOM VIESTINNÄN AMMATTILAISET RY Kalevankatu 30 00100 Helsinki

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut pysyvät vastaavat. Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset

Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut pysyvät vastaavat. Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut pysyvät vastaavat Omakatteisten rahastojen varat Aktiiviteettirahastojen varat Muiden omakatteisten rahastojen

Lisätiedot

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005.

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. 1. Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Taideyhdistys r.y., sen

Lisätiedot

Suomen Shakkiliitto ry, Tilinpäätös Suomen Shakkiliitto ry

Suomen Shakkiliitto ry, Tilinpäätös Suomen Shakkiliitto ry Suomen Shakkiliitto ry Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 1 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 HELSINKI Kotipaikka HELSINKI Y-tunnus 1106880-1 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 6 Liitetiedot 8

Lisätiedot

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA 1.1.-31.12.2012 Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TILINPÄÄTÖS 31.12.2012 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 3-11

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry LYHENNETTY TASEKIRJA 1.1. 31.12.2013

Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry LYHENNETTY TASEKIRJA 1.1. 31.12.2013 Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry LYHENNETTY TASEKIRJA 1.1. 31.12.2013 1 Toimintakertomus 1.1. 31.12.2013 Toiminnan tarkoitus Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry:n (HYSK) sääntöjen mukaan yhdistyksen

Lisätiedot

Suomen LVI-liitto SuLVI ry Y-tunnus

Suomen LVI-liitto SuLVI ry Y-tunnus Suomen LVIliitto SuLVI ry Ytunnus 01169633 Suomen LVIliitto SuLVI ry TILINPÄÄTÖS 31.12.2016 Suomen LVIliitto SuLVI ry Ytunnus 01169633 Tilikausi 1.1.31.12.2016 Sisällysluettelo Sivut Tuloslaskelma 1 Tase

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-003 1 PROCOM VIESTINNÄN AMMATTILAISET RY Kalevankatu 30 00100 Helsinki

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2014-31.12.2014 Tuloslaskelma 1-2

Lisätiedot

Suomen Jousiampujain Liitto ry

Suomen Jousiampujain Liitto ry Suomen Jousiampujain Liitto ry Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-003 1 SUOMEN JOUSIAMPUJAIN LIITTO RY Radiokatu 20 00240 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0202135-8 Sisällys Sivu

Lisätiedot

l* f^å*' olen tarkastanut Lions club Kajaani Linnan kirjanpidon,

l* f^å*' olen tarkastanut Lions club Kajaani Linnan kirjanpidon, TARKASTUSKERTOMUS olen tarkastanut Lions club Kajaani Linnan kirjanpidon, tifinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta 01.0r.2012 so.oo.zot g. Halliituksen allekirjoittama tilinpäätös sisältää tuloslaskelman,

Lisätiedot

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj Cleantech Invest Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 1 CLEANTECH INVEST OYJ Malminrinne 1 B 00180 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 2005438-0 Sisällys Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry

Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry ry Maakunnallinen kansanterveysjärjestö Perustettu vuonna 1956 Toiminta-alueena Keski-Suomen maakunta Jäseniä n. 6000 Paikallisosastoja maakunnissa Immu Isosaari 1 Henkilökunta

Lisätiedot

TASEKIRJA. tilikausi 01.01. - 31.12.2014

TASEKIRJA. tilikausi 01.01. - 31.12.2014 SUOMEN RANSKANBULLDOGIT RY TASEKIRJA tilikausi 01.01. - 31.12.2014 Tasekirja on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä (KPL 2:10 ) Tilikauden tositeaineiston on säilytettävä vähintään

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi Kotipaikka Etelä-Suomen Syöpäyhdistys Södra Finlands Cancerförening r.y. Helsinki Osoite Liisankatu 21 B

Lisätiedot

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44 Y-tunnus 0678820-6 2 TULOSLASKELMA Euroina Euroina VARSINAINEN TOIMINTA 1.1.2015-31.12.2015 1.1.2014-31.12.2014 1. Tuotot Työtoimintatuotot 60 408,58 55 222,39 Järjestötoimintatuotot 4 988,00 5 116,00

Lisätiedot

Sääntömääräinen syyskokous

Sääntömääräinen syyskokous Sääntömääräinen syyskokous La 1.11.2014 klo 17:00 Kartano Koskenranta, Voikkaa Esityslista 1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 2 Läsnä olevien toteaminen, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Esityslistan

Lisätiedot

Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus 2009

Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus 2009 Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus 2009 Tuloslaskelma ja Tase Yleistä Vuosi 2009 oli yhdistyksemme 51. toimintavuosi. Kuluneena vuonna yhdistyksen puheenjohtajana toimi Heikki Jäntti. Yhdistyksen

Lisätiedot

1k* ltcr./&zo/"*l- Kertom us toimintavuodesta 2010. Eteldpohjalaiset Kyldt ry

1k* ltcr./&zo/*l- Kertom us toimintavuodesta 2010. Eteldpohjalaiset Kyldt ry Eteldpohjalaiset Kyldt ry Kertom us toimintavuodesta 2010 Yhdistyksen hallituksen kokoukset Hallitus on kokoontunut peatosvaltaisena 10 kertaa vuonna 2010. Hallrtuksen nimeamdt tydryhmet ja toimikunnat:

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13)

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

Espoon Vihreät ry. Tasekirja

Espoon Vihreät ry. Tasekirja Espoon Vihreät ry Tasekirja 1.1.2010-31.12.2010 Espoon Vihreät ry Y-tunnus 1525338-5 Fredrikinkatu 33 a 3 krs. 00120 Helsinki 1(6) Espoon Vihreät ry Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2010-31.12.2010 Sisällys

Lisätiedot

U2L - Urheiluseura (tuloslaskelma toiminnanaloittain) - laaja tase

U2L - Urheiluseura (tuloslaskelma toiminnanaloittain) - laaja tase U2L - Urheiluseura (tuloslaskelma toiminnanaloittain) - laaja tase TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

Automaatiotekniikan kilta. Tilinpäätös 2008

Automaatiotekniikan kilta. Tilinpäätös 2008 Automaatiotekniikan kilta Tilinpäätös 2008 Velu Varjoranta 3/22/2009 2 Sisällysluettelo Tuloslaskelma... 3 Tase... 7 LIITE 1:... 8 Kassavaje... 8 LIITE 2:... 9 Vakuudet ja takaukset... 9 Ulkomaan valuutta...

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Hyvinkään Tennisseura ry. Tilinpäätös

Hyvinkään Tennisseura ry. Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2016 Hyvinkään Tennisseura ry Torikatu 12 05800 HYVINKÄÄ Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0825800-6 tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 Sisällys TULOSLASKELMA... 1 TASE... 2 LIITETIEDOT... 4 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Urheiluseura - laaja kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u213)

Urheiluseura - laaja kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u213) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot 1000 Aineettomat hyödykkeet Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Syöpäjärjestöt kuntoutumisen tukena

Syöpäjärjestöt kuntoutumisen tukena Syöpäjärjestöt kuntoutumisen tukena Ylilääkäri, LT, dosentti Suomen Syöpäyhdistys ry SYÖPÄJÄRJESTÖT Syöpäjärjestöillä tarkoitetaan Suomen Syöpäyhdistyksen ja Syöpäsäätiön muodostamaa kokonaisuutta. Suomen

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2009-31. 12.2009. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka. 14il032-3. Lapinfahdenkatu 22 B 4142 OO180 HELSINKI.

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2009-31. 12.2009. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka. 14il032-3. Lapinfahdenkatu 22 B 4142 OO180 HELSINKI. LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2009-31. 12.2009 14il032-3 Lapinfahdenkatu 22 B 4142 OO180 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sisiillysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Allekirjoitukset

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry TASEKIRJA

Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry TASEKIRJA Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry TASEKIRJA 1.1. 31.12.2012 II Sisällysluettelo Toimintakertomus 1.1. 31.12.2012... 1 Toiminnan tarkoitus..... 1 Yleistä..... 1 Hallitustyöskentely vuonna 2012... 1

Lisätiedot

LIONS PIIRI MD A

LIONS PIIRI MD A Liite 1: LIONS PIIRI MD 107 - A T I L I N P Ä Ä T Ö S T I L I K A U D E L T A 01.07.2014-30.06.2015 T U L O L A S K E L M A 01.07.2014-30.06.2015 01.07.2013-30.06.2014 VARSINAINEN TOIMINTA PIIRIHALLITUS

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

(EUR) 800 000 800 000 -400 000-400 000 -800 000-800 000 -1 200 000-1 200 000. Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen tilikausi TALGRAF

(EUR) 800 000 800 000 -400 000-400 000 -800 000-800 000 -1 200 000-1 200 000. Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen tilikausi TALGRAF YHD - Tuloslaskelma, 4.2.2013 8000 8000 4000 4000 01121314151617181910 1010 1110 1210 KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM Ennu Ennu Ennu Ennu -4000-4000 -8000-8000 -1 2000-1 2000 VARSINAISEN TOIMINNAN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ

Lisätiedot

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta.

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 1(6) LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia teatterista kiinnostuneiden henkilöiden

Lisätiedot

:0i 2 8, PERUSSUOMALAISTEN TUKISÄÄTIÖ

:0i 2 8, PERUSSUOMALAISTEN TUKISÄÄTIÖ :0i 2 8, -06-2016 PERUSSUOMALAISTEN TUKISÄÄTIÖ TIUNPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.07.2014-30.06.2015 PERUSSUOMALAISTEN TUKISÄÄTIÖ SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tase 2-3 Tuloslaskelma 4 Tilinpäätöksen allekirjoitussivu

Lisätiedot