SISÄLLYS: KATSAUS VUOTEEN 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYS: KATSAUS VUOTEEN 2008"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2008

2 SISÄLLYS: KATSAUS VUOTEEN HALLINTO Yhdistyksen kokoukset 1.2. Hallitus 1.3. Rahastojen hoitokunnat 1.4. Palkkavaliokunta 1.5. Suomen Syöpäyhdistys r.y:n valtuuskunta 1.6. Tilintarkastajat 2. HENKILÖKUNTA TOIMITILAT JÄSENISTÖ JA JÄSENETUUDET YHTEISTYÖ SUOMEN SYOPÄYHDISTYKSEN KANSSA SYÖVÄN ENNALTAEHKÄISY JA VARHAINEN TOTEAMINEN Terveyden edistäminen 6.2. Suolistosyövän seulonta 6.3. Ihomuutosten tarkastustoiminta 6.4. Syövän periytyvyyttä koskeva neuvonta 6.5. Muut tapahtumat ja tilaisuudet 7. VASTAANOTTOTOIMINTA Lääkärien vastaanottotoiminta 7.2. Muut vastaanotot 7.3. Laboratorio 7.4. Sairaanhoitajien vastaanotto 7.5 Sairaanhoitajien vastaanottotoiminnan laajentaminen 8. SYÖPÄPOTILAIDEN KUNTOUTUS Kuntoutuspalveluista tiedottaminen 8.2. Tukihenkilötoiminta 8.3. Vastasairastuneiden tietoillat ja avokuntoutuskurssit 8.4. Nuorten rintasyöpäpotilaiden kuntoutus 8.5 Rintaproteesit 8.6. Nuorten syöpäpotilaiden ryhmä eli NASTA 8.7. Eturauhassyöpäpotilaiden ryhmä 8.8. Liikunta ja rentoutus 8.9. Varttuneiden potilaiden kerhotoiminta Pirkanmaan Syöpäyhdistyksen Nokian ryhmä 9. OPETUS JA KOULUTUS PROFESSUURILAHJOITUKSET TAMPEREEN YLIOPISTOLLE YHDISTYKSEN HARJOITTAMA TUTKIMUSTOIMINTA TALOUS Varsinainen toiminta Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Investoinnit Rahastot Tilikauden tulos TULOSLASKELMA TASE TILINTARKASTUSKERTOMUS Vuosi 2008 oli Pirkanmaan Syöpäyhdistyksen 57. toimintavuosi. Tarkoituksensa mukaisesti yhdistys pyrki vähentämään syöpäsairauksista aiheutuvaa uhkaa ja haittoja erityisesti Pirkanmaalla ja tukemaan syöpäpotilaita sekä heidän läheisiään hoidon ja kuntoutumisen aikana. Syöpäjärjestöjen arvopohjan mukaisesti yhdistyksen toiminta perustuu inhimillisyyteen, totuudellisuuteen, riippumattomuuteen ja yhteisvastuullisuuteen. Inhimillisyys merkitsee sitä, että toiminnassaan yhdistys kunnioittaa ihmisarvoa, pitää tärkeänä yksilöllisyyttä ja avoimuutta ihmisen kohtaamisessa, korostaa yhteisöllisyyttä ja ymmärrettävyyttä sekä ihmisten tasa-arvoisuutta. Totuudellisuus on sitä, että yhdistyksen toiminta perustuu järjestön luotettavuuteen, uskottavuuteen, tieteellisyyteen ja ymmärrettävyyteen. Riippumattomuutta yhdistys tarvitsee voidakseen toimia omien tavoitteidensa suunnassa vaikuttavasti, tuloksellisesti ja tehokkaasti, mutta yhteistyössä muiden kanssa. Yhteisvastuullisuus syöpäjärjestöjen kesken antaa puolestaan perustaa yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiselle sekä toisaalta sisältää vastuun järjestötaloudesta huolehtimisesta. Näille syöpäjärjestöjen arvoille rakennettiin Pirkanmaan Syöpäyhdistyksen toimintaa pitkälti samalla tavoin kuin edellisenä vuotena. Toiminta jatkui pääosin entisenlaisena, mutta kehittämistyötä tehtiin niin koko syöpäjärjestöjen toimintakentässä kuin Pirkanmaan Syöpäyhdistyksessä. Ensisijaisesti tehtiin työtä syöpäjärjestöjen organisaation muutoksen ja henkilökunnan koulutuksen järjestämiseksi sekä tiedonsaamisen parantamiseksi että yhdistyksen tarjoamien palveluiden sisällön uudistamiseksi. Tämän työn tuloksia voidaan odottaa vuodesta 2009 lukien. Toimintavuoden toisella vuosipuoliskolla alkaneesta taloudellisesta taantumasta huolimatta Pirkanmaan Syöpäyhdistys jatkaa toimintaansa kuitenkin varsin toiveikkain mielin pirkanmaalaisen väestön tuella pirkanmaalaisten terveyden edistämiseksi. Hallitus 2 2 3

3 1. HALLINTO 2. HENKILÖKUNTA 4. JÄSENISTÖ JA JÄSENETUUDET 1.1. Yhdistyksen kokoukset Yhdistyksen kevätkokous pidettiin ja syyskokous Kokouksissa käsiteltiin sääntöjen määräämät asiat ja syyskokouksessa annettiin hallitukselle valtuudet luovuttaa testamentilla yhdistykselle tulevaa kiinteää omaisuutta Hallitus Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja mukaan lukien yhdeksän jäsentä ja varajäsentä. Erovuorossa on vuosittain kolme jäsentä ja varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Varsinaiset jäsenet Sosiaalineuvos Seppo Rantanen, puheenjohtaja Toimittaja, pastori Hilkka Olkinuora, varapuheenjohtaja Professori Anssi Auvinen Hallintonotaari Irma Larvila Ylihoitaja Kaija Leino Sisustusmyyjä Maija Nykänen Vastaava sosiaalityöntekijä Pirkko Ollikainen Ekonomi Heikki Punkka Dosentti Minna Tanner Varajäsenet Konttoripäällikkö Ulla Karppelin Laskentapäällikkö Ritva Komulainen Toimialajohtaja Pekka Koski Lehtori Irja Murtonen Toimitusjohtaja Eero Nieminen Talouspäällikkö Seppo Nieminen Ekonomi Jouko Pyysalo Johtava ylihoitaja Birgit Vuorio Maanviljelijä Markku Ylijoki Hallitus piti toimintavuoden aikana kahdeksan kokousta. Lisäksi pidettiin toiminnan kehittämiseksi seminaari, johon osallistuivat hallituksen jäsenten ja varajäsenten lisäksi yhdistyksen hallituksen entiset puheenjohtajat professori Kaija Holli ja LKT Tapani Hakala sekä strategiapäällikkö Kari Hakari Tampereen kaupungilta. Yhdistyksen sihteerinä toimi yhdistyksen toimitusjohtaja Marja-Liisa Kotisaari ja rahastonhoitajana yhdistyksen talouspäällikkö Markku Kulo. 1.3 Rahastojen hoitokunnat Tutkimus- ja kehittämisrahastolla, Pirkanmaan Syöpärahastolla ja Lahjoitus- ja testamenttirahastoilla oli yhteinen hoitokunta, johon puheenjohtajaksi valittiin Heikki Punkka ja jäseniksi Pirkko Ollikainen sekä Minna Tanner. Sihteerinä oli Markku Kulo. 1.4 Palkkavaliokunta Yhdistyksen henkilökunnan palkkaukseen liittyviä kysymyksiä käsittelemään asetettiin palkkavaliokunta, jonka puheenjohtajana oli Seppo Rantanen ja jäseninä Hilkka Olkinuora ja Kaija Leino. Sihteerinä toimi Marja-Liisa Kotisaari Suomen Syöpäyhdistys r.y:n valtuuskunta Yhdistyksen edustajana valtuuskunnan jäsenenä oli ekonomi Heikki Punkka ja hänen henkilökohtainen varajäsenensä oli talouspäällikkö Inkeri Törmä. Valtuuskunta kokoontui kaksi kertaa Tilintarkastajat Yhdistyksen varsinaisina tilintarkastajina toimivat taloustieteiden maisteri, KHT Mirja Juusela ja ekonomi, KHT Tero Lindell. Varatilintarkastajina olivat ekonomi, KHT Matti Pettersson ja KHT Antti Niemistö. Valvontatilintarkastuksen suoritti hallintotieteiden maisteri Eija Leppäkynnäs. Tilintarkastajat olivat Idman Vilén Grant Thorton Oy:stä. Yhdistyksessä oli keskimäärin 14 työsuhteista työntekijää eli yksi enemmän kuin edellisenä vuonna. Lisäys johtui suolistosyövän seulonnan laajenemisesta. Ulkopuolisia palveluiden tarjoajia käytettiin suolistosyövän seulonnan, kuntoutuksen, palkanlaskennan ja kirjanpidon sekä yhdistyksen toimitilojen siivouksen järjestämisessä. Melius Pharma Oy:n kanssa oli ostopalvelusopimus lääketieteellisten palveluiden hankkimisesta. Yhdistys tuki henkilökunnan ammattitaidon ylläpitämistä ja kehittämistä monin tavoin. Henkilökunta osallistui sekä ulkomaisiin että kotimaisiin koulutustilaisuuksiin kuten esimerkiksi syöpäjärjestöjen sairaanhoitajille järjestettyyn neuvontatoiminnan kehittämistä koskevaan verkkokoulutukseen. Koulutusta varten oli mahdollisuus saada 15 palkallista opintovapaapäivää kalenterivuodessa. Lisäksi pienimuotoista koulutusta järjestettiin työpaikkakoulutuksena. Terveydenhuollon palveluista vastaavana johtajana oli syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri, lääketieteen tohtori Tiina Oivanen. Potilasasiamiehenä toimi oikeustieteen lisensiaatti, varatuomari Marja-Liisa Kotisaari. Johtoryhmään kuuluivat toimitusjohtaja Marja-Liisa Kotisaari, talouspäällikkö Markku Kulo, ylilääkäri Tiina Oivanen ja osastonhoitaja Riitta Toivonen. 3. TOIMITILAT Yhdistyksen toimitilat sijaisivat Tampereella osoitteessa Hämeenkatu 5 A. Osa toimitilasta vuokrattiin lukien Helsingin yliopiston kansanterveystieteen laitokselle, joka harjoittaa tiloissa lääketieteellistä tutkimustoimintaa. Lisäksi yhdistyksellä oli kerhohuoneisto Tampereella osoitteessa Pellavatehtaankatu 12. Toimitilat ovat yhdistyksen omistamia. Yhdistykseen liittyi toimintavuotena 1293 uutta jäsentä, joista 484 liittyi jäseneksi jäsenhankintakilpailun tuloksena. Jäsenrekisteristä poistettiin jäsenet, jotka eivät olleet maksaneet jäsenmaksuaan kahteen vuoteen sekä yhdistyksestä eronneet ja kuolleet jäsenet. Toimintavuoden lopussa jäsenmäärä oli 200 suurempi kuin edellisen toimintavuoden päättyessä eli Jäsenistä ainaisjäseniä oli ja vuosijäseniä Yhteisöjäseninä yhdistyksessä oli viisi Pirkanmaan kuntaa eli Orivesi, Tampere, Urjala, Vesilahti ja Virrat. Lisäksi jäseninä oli kolme pirkanmaalaisia yritystä eli Leivon Leipomo Oy, Suomen Jakeluryhmä Oy ja Suomen Välitysryhmä Oy. Vuosijäsenen jäsenmaksu oli 17,00 euroa ja yhteisöjäsenenä olevan kunnan jäsenmaksu oli 5 senttiä kunnan asukkaalta sekä muun yhteisöjäsenen 100,00 euroa. Ainaisjäsenet olivat jäsenmaksusta vapautettuja. Jäsenmaksun hintaan sisältyi Syöpä-Cancer -lehden vuosikerta. Hoitopäiväkorvauksia ja kurkku- ja suusyöpäpotilaiden puheneuvonnan korvauksia maksettiin jäseninä oleville syöpäpotilaille yhteensä ,00 euroa. Jäsenenä olevat syöpäpotilaat saivat korvauksetta myös varatuomarin antamaa oikeudellista neuvontaa sairauteensa liittyvissä kysymyksissä. Jäsenille annettiin alennusta yhdistyksen poliklinikalla tehdyistä papa-tutkimuksista ja mammografiatutkimuksista Röntgentutkassa, Tampereen Röntgenkeskuksessa ja Suomen Terveystalon Tampereen seudulla sijaitsevissa toimipisteissä. Lisäksi syöpäpotilaille oli tarjolla maksuttomia palveluja sekä muita kuin edellä mainittuja alennuksia. Viking Line Abp lahjoitti jokaiselle yhdistyksen jäsenelle lahjakortin laivaristeilyä varten ja osallistui jäsenpostituksen postituskuluihin. 4 5

4 5. YHTEISTYÖ SUOMEN SYÖPÄYHDISTYKSEN KANSSA Suomen Syöpäyhdistyksen valtuuskunnan päätettyä perustaa Suomen Syöpäyhdistykseen järjestövaliokunnan, Suomen Syöpäyhdistys asetti työryhmän valmistelemaan järjestövaliokunnan tehtäviä ja kokoonpanoa. Työryhmän puheenjohtajana toimi yhdistyksen varapuheenjohtaja Hilkka Olkinuora ja jäsenenä yhdistyksen toimitusjohtaja Marja-Liisa Kotisaari. Valtuuskunnan syyskokouksessa arvottiin järjestövaliokunnan jäsenet ensimmäiselle toimikaudelle. Arvonnan tuloksena yhdistys on edustettuna järjestövaliokunnassa vuonna Yhdistyksen edustajaksi järjestövaliokuntaan nimettiin Hilkka Olkinuora. Hilkka Olkinuora kuului myös Syöpä-Cancer -lehden toimitukseen. Suomen Syöpäyhdistyksen sairaanhoitajien neuvontatoiminnan kehittämistä selvittäneen projektin johtoryhmässä olivat ylilääkäri Tiina Oivanen ja toimitusjohtaja Marja-Liisa Kotisaari. Neuvontaprojektin työtä täydensi osaltaan Marja-Liisa Kotisaaren Suomen Syöpäyhdistyksen toimeksiannosta tekemä selvitys syöpäjärjestöissä annettavien terveydenhuoltopalveluiden oikeudellisistaedellytyksistä. 6. SYÖVÄN ENNALTA- EHKÄISY JA VARHAI- NEN TOTEAMINEN 6.1. Terveyden edistäminen Toimintavuonna järjestettiin yhteistyössä paikallisen terveyskeskuksen, seurakuntien ja eri järjestöjen kanssa neuvonta- ja tiedotustilaisuuksia terveyden edistämiseen ja syövän ennaltaehkäisyyn liittyvistä asioista Kangasalalla, Ikaalisissa, Mäntässä, Pirkkalassa, Ruovedellä, Tampereella ja Valkeakoskella. Keväällä järjestettiin yhteistyössä ProMama ry:n ja Pirkanmaan Sydänpiiri ry:n kanssa naisille tarkoitettu yleisötilaisuus Tampereella. Keväällä järjestettiin eturauhassyöpää käsittelevä yleisötilaisuus Tampereella yhdessä Suomen eturauhassyöpäyhdistys ry:n kanssa. Yhdistys osallistui omalla osastolla Tampereen Urheiluja Messukeskuksessa järjestetyille Hyvä ikämessuille. Yhdistyksen messuosastolle jätti yhteystietonsa 450 kävijää, joille lähetettiin lisätietoja yhdistyksen palveluista. Syövän ennaltaehkäisyä ja yhdistyksen toimintaa selvitettiin myös opintokäynneillä olleille opiskelijaryhmille Suolistosyövän seulonta Suolistosyöpien seulonta jatkui viidettä vuotta syöpäjärjestöjen asiantuntijaryhmän laatiman seulontaohjelman mukaisesti (Malila N, Anttila A, Elovainio L, Hakulinen T, Järvinen H, Pikkarainen P, Rautalahti M ja Hakama M). Seulonnan järjestäminen oli kunnille edelleen vapaaehtoista kansanterveystyötä. Kunnat järjestivät seulonnan hankkimalla sen ostopalveluna Pirkanmaan Syöpäyhdistyksen poliklinikalta ja neuvonta-asemalta, jossa toimi valtakunnallinen seulontakeskus. Toimintavuoden aikana seulonta laajeni niin, että mukana oli eri puolilta Suomea kaikkiaan 190 kuntaa. Yhdistyksen toiminta-alueen kunnista seulonnan ostivat yhdistykseltä Hämeenkyrö, Juupajoki, Kangasala, Kihniö, Kuhmalahti, Mänttä, Pälkäne, Ruovesi, Tampere, Vilppula ja Virrat. Seulontatestinä, jotka lähetettiin seulontakeskuksesta seulottaville, käytettiin ulosteen piilevän veren osoittavaa testiä. Testin tehtyään seulottavat palauttivat testin tutkittavaksi yhdistyksen seulontakeskukseen. Jos testin tulos edellytti jatkotutkimuksia, seulottavan kotikunta järjesti seulottavalle suoliston tähystyksen eli kolonoskopian. Toimintavuonna seulontakeskuksesta lähetettiin seulontakutsua seulontatesteineen. Ensimmäisen kerran seulontakutsun sain , toisen kerran ja kolmannen kerran 4193 seulottavista. Seulontakutsun saaneista miehistä 59 prosenttia ja naisista 67 prosenttia eli kaikkiaan 63 prosenttia palautti seulontatestin analysoitavaksi seulontakeskukseen. Jatkotutkimuksiin ohjattiin 4 prosenttia tutkituista. Tulokset vastasivat tänäkin vuonna aikaisempien kansainvälisten tutkimusten tuloksia. Laatutyöskentelyssä suolistosyövän seulonnan osalta edettiin niin, että tavoitteeksi voitiin asettaa toiminnan sertifiointi vuoden 2009 keväällä. Suolistosyövän seulontaa arvioi valtakunnallinen ryhmä, jossa oli jäseninä myös yhdistyksen ylilääkäri ja toimitusjohtaja Ihomuutosten tarkastustoiminta Yhdistyksen neuvonta-asemalla kävi päivittäin sairaanhoitajien vastaanotolla ihomuutoksia tarkastuttavia potilaita. Ihomuutoksia kävi näyttämässä kaikkiaan asiakasta, joista 284 kävi toukokuussa ja lokakuussa yhdistyksen neuvonta-asemalla järjestetyn kaksipäiväisten luomihuolipäivien aikana. Lisäksi järjestettiin yhteistyössä Metso Automation Networks Oy:n työterveyshuollon kanssa luomihuolitapahtuma tehtaan tiloissa Tampereella Syövän periytyvyyttä koskeva neuvonta Syövän periytyvyyttä koskevissa asioissa jatkettiin yhteistyötä Tampereen yliopistollisen sairaalan kliinisen genetiikan yksikön, syöpägenetiikan tutkimusyksikön sekä syöpätautien vastuualueen kanssa. Hyvä yhteistyö mahdollisti tarvittaessa asiakkaiden joustavan ohjaamisen jatkotutkimuksiin syövän periytyvyyden selvittämiseksi. Toimintavuoden aikana sairaanhoitajan ja lääkärin antamassa neuvonnassa kävi 30 asiakasta Muut tapahtumat ja tilaisuudet Yhdistys tuki taloudellisesti Tampereen lääkäripäivillä järjestettyä symposiumia, joissa toisessa käsiteltiin syöpäpotilaan ongelmia perusterveydenhuollossa. 7. VASTAANOTTO- TOIMINTA 7.1. Lääkärien vastaanottotoiminta Vastaanottoa pitäviä lääkäreitä oli poliklinikalla 14 ja vastaanottokäyntejä oli Käyntien määrä ei enää vähentynyt edellisvuosien tapaan lähinnä lisääntyneiden kirurgien vastaanottokäyntien vuoksi. Vastaanottoa pidettiin seuraavilla erikoisaloilla: syöpätaudit kirurgia gastroenterologinen kirurgia urologia gynekologia sisätaudit hematologia 7.2. Muut vastaanotot Vastaanottoa piti yksi psykologi ja kaksi lymfaterapeuttia. Loppuvuodesta vastaanoton aloitti sosiaalipsykologi Laboratorio Pääasiassa mikrobiologiaan ja kliiniseen kemiaan liittyviä laboratorionäytteitä otettiin 15 kappaletta. Papa- eli gynekologisten irtosolunäytteiden ottaminen väheni tiedotuksesta huolimatta edelleen. Näytteitä otettiin kappaletta ja histologisia sekä muita irtosolunäytteitä yhteensä 485 kappaletta. Näytteet tutkittiin Yhtyneissä Laboratorioissa Sairaanhoitajien vastaanotto Henkilökohtaisissa tapaamisissa ja puhelinkeskusteluissa potilaille ja omaisille annettiin tietoa ja neuvontaa erityisesti eri syöpätaudeista, syövän hoitomuodoista ja hoitojen sivuvaikutuksista sekä kuntoutuksesta. Yhdessä potilaan ja omaisten kanssa sairaanhoitajat selvittivät potilaan ongelmia sekä neuvoivat ja tukivat heitä muuttuneessa elämäntilanteessa. 6 7

5 Sairaanhoitajien vastaanotolla tehtiin ompeleiden ja dreenien poistoja, verenpaineen mittauksia ja annettiin injektioita sekä sovitettiin rintaproteeseja. Sairaanhoitajien vastaanottokäyntejä toimintavuonna oli edellistä vuotta vastaava määrä eli yhteensä Sairaanhoitajien vastaanottotoiminnan laajentaminen Toimintavuoden syksyllä käynnistettiin suunnittelu, jonka tarkoituksena oli aloittaa sairaanhoitajien vastaanotto Tampereen lisäksi muissa toiminta-alueen kunnissa. Toimintaa suunnittelemaan palkattiin syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri. 8. SYÖPÄPOTILAIDEN KUNTOUTUS 8.1. Kuntoutuspalveluista tiedottaminen Syöpäpotilaiden ja heidän läheistensä tukeminen olivat keskeisessä asemassa yhdistyksen kuntoutustoiminnassa. Toiminnalla täydennettiin ja tuettiin julkista terveydenhuoltoa järjestämällä sellaista kuntoutusta, jota ei ole muualla saatavilla, potilaiden ja heidän läheistensä tarpeet huomioon ottaen. Yhdistyksen sairaanhoitaja oli tavattavissa Tampereen yliopistollisen sairaalan syöpätautien vastuualueen toimipisteissä kuukausittain. Poliklinikalla ja vuodeosastoilla olevilla potilailla oli tuolloin mahdollisuus henkilökohtaisesti saada tietoa yhdistyksen tarjoamista tukipalveluista. Palveluista tiedotettiin myös yhdistyksen www-sivuilla. Toiminta-alueen sairaaloiden syöpäpotilaita hoitavista yksiköistä ja terveyskeskuksista yhteyshoitajaverkostossa oli 56 yhteyshoitajaa. Yhteyshoitajille järjestettyyn koulutustilaisuuteen osallistui 25 yhteyshoitajaa Tukihenkilötoiminta Yhdistyksessä toimi yhteensä 28 rintasyöpäpotilaiden, 8 eturauhassyöpäpotilaiden ja 21 muiden syöpäsairaiden potilaiden tukihenkilöä eri puolilta yhdistyksen toiminta-aluetta. Toimintavuoden aikana he tekivät yhteensä 72 käyntiä vastasairastuneiden luona. Kerran kuukaudessa yhdistyksen tiloissa järjestettiin tukihenkilöpäivystys rintasyöpäpotilaille. Tukihenkilöpäivystyksessä kävi yhteensä 53 syöpäpotilasta. Tukihenkilöiden jatkokoulutuspäiviä järjestettiin viisi, ja niissä oli 37 osallistujaa Vastasairastuneiden tietoillat ja avokuntoutuskurssit Vastasairastuneiden luento- ja keskustelutilaisuudet jatkuivat. Luennoitsijoina toimi eri alojen asiantuntijoita. Tilaisuuksia oli 8 ja niihin osallistuneita 177. Lähiaikoina syöpään sairastuneiden läheisille järjestettiin 3 tilaisuutta, joissa luennoitsijoina ja kysymyksiin vastaamassa olivat sairaanhoitaja, syöpätautien erikoislääkäri ja psykologi. Mukana oli 24 syöpäpotilaan läheistä. Toimintavuonna jatkettiin rintasyöpäpotilaille avokuntoutuksena järjestettäviä ensitietokursseja. Neljänä iltana pidetyillä kursseilla potilaat saivat tietoa sairaudestansa ja heillä oli mahdollisuus kokemusten vaihtoon sekä keskusteluun asiantuntijoiden kanssa. Kursseilla oli mukana erikoissairaanhoitajan lisäksi syöpätautien erikoislääkäri, gynekologi, fysioterapeutti ja psykologi. Rintasyöpäpotilaille järjestettiin neljä kurssia ja niille osallistui 57 potilasta. Keväällä ja syksyllä järjestettiin avokuntoutuskurssi eturauhassyöpää sairastaville potilaille. Kurssille osallistui yhteensä 27 miestä. Kurssien järjestämiseen saatiin Raha-automaattiyhdistyksen avustusta. Potilaita ohjattiin heidän toiveidensa mukaisesti myös valtakunnallisille sopeutumisvalmennuskursseille eri puolelle Suomea ja erityisesti Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen kurssikeskukseen Meri-Karinaan Nuorten rintasyöpäpotilaiden kuntoutus Anna-Leena Lääperin runokirjan Hyvyyden kosketus tuotolla järjestettiin alle 50-vuotiaille hiljattain rintasyöpään sairastuneille potilaille hyvinvointipäivä lokakuussa Tampereella. Osallistujia oli 10. Ensimmäistä kertaa järjestettiin perheille, joissa äiti on sairastunut rintasyöpään, tarkoitettu kuntoutuspäivä marraskuussa yhdistyksen toimitiloissa. Perhepäivälle osallistui viisi perhettä lapsineen. Virkistys Yhdistys järjesti joulukuussa syöpäpotilaille tarkoitetun pikkujoulun Tampereella Hotelli Rosendahlin ravintolassa. Pikkujouluun osallistui noin 240 potilasta. Kolme perhettä vietti Tampereen kylpylässä omaehtoiseen lomaviikon yhdistyksen lomaosakkeessa Rintaproteesit Julkiselta terveydenhuollolta maksusitoumuksen saaneet Pirkanmaan alueella asuvat rintasyöpäpotilaat hakeutuivat yhdistyksen poliklinikalle rintaproteesien sovitukseen. Rintaproteeseja välitettiin 535 naiselle, joista 154 sai proteesin ensimmäistä kertaa Nuorten syöpäpotilaiden ryhmä eli NASTA Sairaanhoitajan ohjaama NASTA -ryhmä kokoontui toimintavuoden aikana 4 kertaa. Tilaisuuksissa nuorilla, vuotiailla syöpäpotilailla ja heidän läheisillään oli mahdollisuus saada tietoa syöpään liittyvissä asioissa, keskustella ja viettää yhdessä vapaa-aikaa Eturauhassyöpäpotilaiden ryhmä Eturauhassyöpään sairastuneiden ryhmä kokoontui 4 kertaa. Käyntejä ryhmässä oli 198. Eturauhassyöpäpotilaiden keskusteluryhmä kokoontui 7 kerta. Osallistujia oli 10. Ohjaajana toimi sairaanhoitaja avustajanaan koulutettu tukihenkilö Liikunta ja rentoutus Uutena toimintana järjestettiin pilates-menetelmään perustuva kahdeksan käyntikerran liikuntakurssi Liikuntakeskus Leidissä Tampereella. Kurssille osallistui 15 syöpäpotilasta. Vastasairastuneiden syöpäpotilaiden allasvoimisteluryhmä jatkoi toimintaansa. Allasvoimistelussa kävi 27 syöpäpotilasta ja käyntikertoja oli 196. Ohjaajana toimi fysioterapeutti. Toimintavuonna jatkui myös syöpäpotilaille tarkoitettu rentoutusryhmä, jonka ohjaajana toimi fysioterapeutti. Ryhmään osallistui 27 syöpäpotilasta ja käyntikertoja oli kaikkiaan Varttuneiden potilaiden kerhotoiminta Tampereella toimi Potilaskerho, jossa oli noin 200 jäsentä. Kerho kokoontui kesäkautta lukuun ottamatta kerran viikossa. Kerho järjesti muun muassa luentoja, keskustelua ja retkiä. Kerhon ohjelman suunnitteluun osallistui sairaanhoitaja Pirkanmaan Syöpäyhdistyksen Nokian ryhmä Nokian ryhmä kokoontui Nokian Kerholassa kerran kuukaudessa. Yhdeksässä kokoontumisessa osallistujia oli yhteensä noin 480. Ryhmän osallistujat olivat nokialaisia syöpäpotilaita sekä heidän läheisiään. 9. OPETUS JA KOULUTUS Toimintavuoden aikana yhdistyksen toimintaan kävi tutustumassa opiskelijaryhmiä Pirkanmaan ammattikorkeakoulusta. Opintokäyntien aiheina olivat muun muassa syövän ennaltaehkäisy, syövän varhainen toteaminen, syöpäpotilaan tukeminen ja yhdistyksen palvelut. 8 9

6 Neuvonta-aseman ylilääkäri ja yhdistyksen toimitusjohtaja antoivat opetusta Tampereen yliopistossa ja luennoivat erityisosaamisensa puitteissa terveydenhuollon ammattihenkilöiden koulutustilaisuuksissa Helsingissä, Kuopiossa, Kotkassa, Lahdessa, Tampereella ja Vaasassa sekä ylilääkäri kansainvälisessä kongressissa Prahassa. Lokakuussa yhdistys järjesti yhdessä Suomen Syöpäpotilaat ry:n kanssa koulutuspäivän terveyskeskusten sairaanhoitajille. Koulutuspäivän aiheena oli terveyskeskuksen sairaanhoitaja osana syöpäpotilaan hoitoketjua. Osanottajia oli 41. Helmikuussa järjestettiin koulutuspäivä syöpäjärjestöjen toimistotyöntekijöille. Koulutuspäivillä käsiteltiin muun muassa salassapitoon ja työssä jaksamiseen liittyviä kysymyksiä. Osanottajia oli 26. Syksyllä järjestettiin yhdessä Suomen Syöpäyhdistyksen joukkotarkastusrekisterin kanssa Tampereella koulutuspäivä suolistosyövän seulontaan osallistuvien kuntien seulontatyötä tekeville yhteyshoitajille. Koulutukseen osallistui 50 yhteyshoitajaa eri puolilta Suomea. 10. PROFESSUURILAH- JOITUKSET TAMPE- REEN YLIOPISTOLLE Tampereen yliopistolle lahjoitettujen palliatiivisen lääketieteen professorin viran ja osa-aikaisen syöpätautien epidemiologian professorin virkan rahoittamisesta vastattiin aikaisemmin sovitun mukaisesti. Professori Kaija Holli hoiti palliatiivisen lääketieteen professuuria ja syöpätautien epidemiologian professorin virkaa hoiti professori Risto Sankila elokuun loppuun saakka, jolloin lahjoitus päättyi. 11. YHDISTYKSEN HAR- JOITTAMA TUTKI- MUSTOIMINTA Osana kansainvälistä rintasyövän ennaltaehkäisyä selvittävää monikeskustutkimusta tehtiin omana osatutkimuksena gynekologisia haittoja selvittävä tutkimus. Aineiston analysointi aloitettiin toimintavuonna. Vaihdevuosi-iän ohittaneille naisille suunnattuun kansainväliseen rintasyövän ehkäisyä selvittävään lääketutkimukseen IBIS II otettiin mukaan 15 uutta naista, joten tutkimuksessa oli toimintavuoden päättyessä 125 naista. Tutkimukseen kuuluvien mammografia- ja luuntiheysmittausten kuluihin saatiin rahoitusta Lontoossa olevalta St. Maryn yliopistolta. Toimintavuonna saatiin päätökseen rintasyöpäpotilaiden rinnan poiston jälkeisiä rekonstruktiotoiveita ja -odotuksia sekä rekonstruktioiden toteutumista kartoittava tutkimus. Ihomuutosten tarkistustoiminnan vaikutuksia Pirkanmaalla kartoittavan tutkimuksen retrospektiivisestä osiosta kirjoitettu artikkeli julkaistiin Preventive Medicine -nimisessä kansainvälisessä tieteellisessä julkaisussa. Tutkimuksen prospektiivinen osio, jossa arvioidaan ihmisten aurinkokäyttäytymistä, oli viimeistelyä vaille valmis. Suolistosyövän seulonnan sensitiivisyyttä eli herkkyyttä käsittelevä artikkeli julkaistiin British Medical Journal -nimisessä kansainvälisessä tieteellisessä julkaisussa. Seulontaa käsittelevä pääkirjoitus hyväksyttiin julkaistavaksi kotimaisessa lääketiellisessä julkaisussa. 12. TALOUS Varsinainen toiminta Varsinaisen toiminnan kulujäämä vuonna 2008 oli ,67 euroa. Edellisenä vuonna vastaava luku oli ,49 euroa. Kulujäämä kasvoi näin ollen 11,2 prosenttia. Raha-automaattiyhdistyksen tukea yhdistys sai Suomen Syöpäyhdistykselle myönnetystä yleisavustuksesta ,00 euroa neuvontatoiminnan laajentamiseen Pirkanmaalla sekä 7 000,00 euroa kuntoutuskurssien järjestämiseen. Opintotoiminnan Keskusliitto ry:ltä on saatu tukea potilastoimintaan Varainhankinta Vuosi- ja yhteisöjäsenten maksamia jäsenmaksuja kertyi ,32 euroa. Jäsenmaksuja ei toimintavuonna korotettu. Jäsenmaksujen tuotto oli kuitenkin 2,2 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Lahjoituksia toimintavuoden aikana yhdistys sai yhteensä ,00 euroa eli 3 555,00 euroa enemmän kuin edellisenä toimintavuotena. Yli 100,00 euron lahjoitus saatiin seuraavilta: Pirkanmaan Kansanterveys ry ,00 Paavo Siren testamenttisäätiö ,00 Pekka Salmisen muistokonsertit 1 500,00 Parturi-kampaamo Ylinen 1 000,00 Gramex-korvaus 742,00 Pentti Alasen ja Hilve Mattsonin muistoa kunnioitettiin yhdistykselle osoitetuilla muistorahoilla. Tero Lindellin, John Maydensin, Sylvi Kaukosen, Maria Lehtimäen ja Matti Minkkisen merkkipäivää muistettiin lahjoituksella yhdistykselle. Keräystuottoina saatiin pirkanmaalaisten koululaisten päivätyökeräyksinä 5 250,20 euroa ja jäsenten maksamina tukimaksuina ,00 euroa. Korkein hallinto-oikeus antoi vuosikirjaratkaisun (KHO 2008:26), jossa hyväksyttiin yhdistyksen hakemus saada kerätä varoja internetsivuillaan. Rahankeräyksen mahdollistamiseksi internetissä, yhdistys hankki tietokoneohjelman ja aloitti keräystoiminnan yksityiskohtaisen suunnittelun. Uusia testamenttisaantoja yhdistys ei saanut toimintavuonna. Yhden kuolinpesän, jossa yhdistys on legaatin saajana, selvitys käynnistyi toimintavuoden lopulla. Yhdistyksen varainhankinnan nettotuotto oli ,67 euroa. Edellisenä vuonna vastaava luku oli ,68 euroa. Nettotuotto pieneni näin ollen 64,2 prosenttia Sijoitus- ja rahoitustoiminta Vuonna 2007 saatujen merkittävien testamenttituottojen ja toimintavuonna erääntyneiden pitkäaikaisten sijoitusten johdosta järjesteltiin yhdistyksen sijoitustoiminnan hoito uudelleen. Salkunhoitosopimukset tehtiin SEB Gyllenberg Asset Management Oy:n ja Evli Pankki Oyj:n kanssa. Taloudellisen taantuman vuoksi arvonalennuksia jouduttiin kirjaamaan sijoituksista ,48 euroa. Sijoitustoiminnan nettotuotto oli ,18 euroa. Edellisenä vuonna vastaava luku oli ,75 euroa, joten nettotuotto pieneni näin ollen 25,9 prosenttia Investoinnit Merkittäviä investointeja ei tehty toimintavuonna Rahastot Pirkanmaan Syöpärahastoa purettiin professuurin kuluja vastaavalla summalla ,00 eurolla. Yhdistyksen kevätkokouksen tekemän päätöksen mukaisesti siirrettiin vuoden 2007 ylijäämästä Tutkimus- ja kehittämisrahastoon ,00 euroa (pääoma ,65), Pirkanmaan Syöpärahastoon ,00 euroa (pääoma ,81) ja Lahjoitus- ja testamenttirahastoon ,00 euroa (pääoma ,76) Tilikauden tulos Tilikauden tulos oli ,82 euroa alijäämäinen. Edellisenä vuonna tulos oli ylijäämäinen ,94 euroa. Taseen loppusumma oli ,14 euroa. Edellisenä vuonna taseen loppusumma oli ,82 euroa

7 Pirkanmaan Syöpäyhdistys ry TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot , ,62 Kulut Henkilöstökulut , ,30 Poistot , ,63 Muut kulut , ,18 VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ , ,49 VARAINHANKINTA Tuotot , ,57 Kulut , ,89 TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ , ,19 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Tuotot , ,90 Kulut , ,15 TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ , ,94 YLEISAVUSTUKSET , ,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,94 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet , ,06 Aineelliset hyödykkeet , ,36 Sijoitukset , ,43 Yhteensä , ,85 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,23 Vaihto-omaisuus yhteensä , ,23 Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,86 Siirtosaamiset , ,80 Saamiset yhteensä , ,66 Rahat ja pankkisaamiset , ,08 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,82 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Yhdistyksen peruspääoma , ,93 Rahastot , ,22 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä , ,60 Tilikauden yli-/alijäämä , ,94 Toimintapääoma yhteensä , ,49 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Ostovelat , ,63 Muut velat , ,06 Siirtovelat , ,64 Lyhytaikainen yhteensä , ,33 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,82 Tuloslaskelma ja tase ovat lyhennelmiä virallisesta

8 TILINTARKASTUSKERTOMUS Pirkanmaan Syöpäyhdistys ry:n kevätkokoukselle Olemme tarkastaneet Pirkanmaan Syöpäyhdistys ry:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta Tilipäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot. Hallituksen ja toiminnanjohtajan vastuu Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta ja siitä, että se antaa oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilipäätösten laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Tilintarkastajan velvollisuudet Tilintarkastajan tulee suorittaa tilintarkastus Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti ja sen perusteella antaa lausunto tilinpäätöksestä. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää ammattieettisten periaatteiden noudattamista ja tilintarkastuksen suunnittelua ja suorittamista siten, että saadaan kohtuullinen varmuus siitä, että tilinpäätöksessä ei ole olennaisia virheellisyyksiä ja että hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja ovat toimineet yhdistyslain mukaisesti. Tilintarkastustoimenpiteillä tulisi varmistua tilinpäätöksen lukujen ja muiden tietojen oikeellisuudesta. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan ja arvioihin riskeistä, että tilinpäätöksessä on väärinkäytöksestä tai virheestä johtuva olennainen virheellisyys. Tarvittavia tarkastustoimenpiteitä suunniteltaessa arvioidaan myös tilinpäätöksen laadintaan ja esittämiseen liittyvää sisäistä valvontaa. Lisäksi arvioidaan tilinpäätöksen yleistä esittämistapaa, tilinpäätöksen laatimisperiaatteita sekä johdon tilinpäätöksen laadinnassa soveltamia arvioita. Tilintarkastus on suoritettu Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Käsityksemme mukaan olemme suorittaneet tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvia tarkastustoimenpiteitä lausuntoamme varten. Lausunto Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös, joka osoittaa ,82 euron alijäämää, antaa Suomessa voimassa olevien tilinpäätösten laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Puollamme tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja muille tilivelvollisille. Tampereella, helmikuun 26.päivänä 2009 Mirja Juusela KHT Tero Lindell KHT 14 15

9 Hämeenkatu 5 A, 7. krs PL 190, Tampere Puh

SISÄLLYS: KATSAUS VUOTEEN 2009

SISÄLLYS: KATSAUS VUOTEEN 2009 Vuosikertomus 2009 SISÄLLYS: KATSAUS VUOTEEN 2009 1. HALLINTO... 4 1.1. Yhdistyksen kokoukset 1.2. Hallitus 1.3. Rahastojen hoitokunnat 1.4. Palkkavaliokunta 1.5. Suomen Syöpäyhdistyksen valtuuskunta 1.6.

Lisätiedot

SISÄLLYS: 1. HALLINTO...

SISÄLLYS: 1. HALLINTO... Vuosikertomus 2010 SISÄLLYS: 1. HALLINTO... 4 1.1. Yhdistyksen kokoukset 1.2. Hallitus 1.3. Rahastojen hoitokunnat 1.4. Palkkavaliokunta 1.5. Suomen Syöpäyhdistyksen valtuuskunta 1.6. Suomen Syöpäyhdistyksen

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 2. HENKILÖKUNTA... 5 3. LAATUTYÖSKENTELY... 5 4. OSTOPALVELUT... 6 5. TOIMITILAT... 6 6. JÄSENISTÖ JA JÄSENETUUDET...

SISÄLLYSLUETTELO 2. HENKILÖKUNTA... 5 3. LAATUTYÖSKENTELY... 5 4. OSTOPALVELUT... 6 5. TOIMITILAT... 6 6. JÄSENISTÖ JA JÄSENETUUDET... Vuosikertomus 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. HALLINTO...4-5 1.1. Yhdistyksen kokoukset 1.2. Hallitus 1.3. Palkkavaliokunta 1.4. Yhteistyö Suomen Syöpäyhdistyksen kanssa 1.5. Tilintarkastajat 1.6. Ohjesäännöt

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44 Y-tunnus 0678820-6 2 TULOSLASKELMA Euroina Euroina VARSINAINEN TOIMINTA 1.1.2015-31.12.2015 1.1.2014-31.12.2014 1. Tuotot Työtoimintatuotot 60 408,58 55 222,39 Järjestötoimintatuotot 4 988,00 5 116,00

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY SÄÄNNÖT 1 (5) VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för de gamlas väl ry. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry Yhdistysrekisteritunnus 169.671 TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2008 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2008 Sivut TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi Kotipaikka Etelä-Suomen Syöpäyhdistys Södra Finlands Cancerförening r.y. Helsinki Osoite Liisankatu 21 B

Lisätiedot

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Suomen yleislääketieteen yhdistyksen julkaisuja n:o 9 Tampere 1997 Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Hyväksytty vuosikokouksessa 15.3.1991 Oikeusministeriön

Lisätiedot

Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007

Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007 Yhdistyskoulutus Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007 Talousarvio = suunnitelma yhdistyksen tilikauden varojen hankinnasta ja käytöstä Yhdistyksen kokous hyväksyy talousarvion. Säännöt määräävät

Lisätiedot

LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) 1 Yhdistyksen nimi on Liikkalan-Ruotilan kyläyhdistys ry ja sen kotipaikka on Anjalankoski. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Liikkalan ja Ruotilan alueiden

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry TASEKIRJA

Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry TASEKIRJA Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry TASEKIRJA 1.1. 31.12.2012 II Sisällysluettelo Toimintakertomus 1.1. 31.12.2012... 1 Toiminnan tarkoitus..... 1 Yleistä..... 1 Hallitustyöskentely vuonna 2012... 1

Lisätiedot

Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry

Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry ry Maakunnallinen kansanterveysjärjestö Perustettu vuonna 1956 Toiminta-alueena Keski-Suomen maakunta Jäseniä n. 6000 Paikallisosastoja maakunnissa Immu Isosaari 1 Henkilökunta

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

LIONS PIIRI MD A

LIONS PIIRI MD A Liite 1: LIONS PIIRI MD 107 - A T I L I N P Ä Ä T Ö S T I L I K A U D E L T A 01.07.2014-30.06.2015 T U L O L A S K E L M A 01.07.2014-30.06.2015 01.07.2013-30.06.2014 VARSINAINEN TOIMINTA PIIRIHALLITUS

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 50 A 6 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tdmd tasekirja on siiilytettiivti

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2015 31.12.2015 Tuloslaskelma 1 2

Lisätiedot

TASE VASTAAVAA. SAAMISET MYYNTISAAMISET 1700 Myyntisaamiset 580,00 580,00 370,00 370,00 SIIRTOSAAMISET 1870 Ennakkomaksut 540,50 540,50 0,00 0,00

TASE VASTAAVAA. SAAMISET MYYNTISAAMISET 1700 Myyntisaamiset 580,00 580,00 370,00 370,00 SIIRTOSAAMISET 1870 Ennakkomaksut 540,50 540,50 0,00 0,00 TASE VASTAAVAA 31.12.2012 31.12.2011 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET AINEETTOMAT OIKEUDET 1031 ATK-ohjelmat 44 44 66 66 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET yhteensä 44 66 AINEELLISET HYÖDYKKEET

Lisätiedot

TASE VASTAAVAA. GR-moottoripyöräkerho ry. Y-tunnus

TASE VASTAAVAA. GR-moottoripyöräkerho ry. Y-tunnus TASE VASTAAVAA 31.12.2013 31.12.2012 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET AINEETTOMAT OIKEUDET 1031 ATK-ohjelmat 220,00 220,00 440,00 440,00 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET yhteensä 220,00 440,00

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry 1 / 9 TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 9 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys:

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: 1/5 Vuosikokouksen 2013 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: Kokonaisohjelma:

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Voimassa 1.12.2015 alkaen

ETELÄ-KARJALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Voimassa 1.12.2015 alkaen tukisäätiön hallitus 17.9.2015 1 (4) ETELÄ-KARJALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Voimassa 1.12.2015 alkaen 1 Säätiön nimi on Etelä-Karjalan ammatillisen koulutuksen tukisäätiö sr ja kotipaikka

Lisätiedot

Kokous on kaikille avoin. Jäsenet ovat tervetulleita saunaan kello 18 alkaen.

Kokous on kaikille avoin. Jäsenet ovat tervetulleita saunaan kello 18 alkaen. KOKOUSKUTSU Vuosikokous 2016 Aika: 8.3.2016 kello 19.00 Paikka: Sauna Arla, Kaarlenkatu 15, Helsinki ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen: puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Sisällys TULOSLASKELMA... 1 TASE... 2 LIITETIEDOT... 4 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA... 6 TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA... 6 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS... 7

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Satakissa ry. Nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminta. Jäsenyys

SÄÄNNÖT. Satakissa ry. Nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminta. Jäsenyys SÄÄNNÖT Satakissa ry Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Satakissa ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä yhdistys ja sen kotipaikka on Porin kaupunki ja toimialueena koko Suomi. Yhdistyksen

Lisätiedot

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimenä on Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry, ja sen kotipaikkana on Vilppulan kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on autourheilun, auton

Lisätiedot

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42 TULOSLASKELMA 1.1.- 1.1.-31.12.2014 Varsinainen toiminta 1 666 346,78 1 559 407,74 Henkilöstökulut -1 088 520,90-1 010 103,53 Muut kulut -624 774,61-608 425,26-1 713 295,51-1 618 528,79 Kulujäämä -46 948,73-59

Lisätiedot

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa Otaniemen TEK-tutkijat ry Otaniemen TEK-tutkijat ry:n sääntömääräinen kevätkokous Aika: 6.6.2016 klo 15:00 Paikka: Otaniemi, Otakaari 7, kokoushuone Maxwell Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus Petri Kärhä avasi

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT SÄÄNNÖT 2 LASTEN JA NUORTEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Lasten ja nuorten säätiö Barn och ungdomsstiftelsen. Säätiön kotipaikkakunta on Helsinki. 2 Tarkoitus Lasten ja nuorten

Lisätiedot

SUOMEN PETANQUE-LIITTO SP-L RY:N KEVÄTLIITTOKOKOUS

SUOMEN PETANQUE-LIITTO SP-L RY:N KEVÄTLIITTOKOKOUS SUOMEN PETANQUE-LIITTO SP-L RY:N KEVÄTLIITTOKOKOUS AIKA Sunnuntai 30.3.2014 klo 12:00. Valtakirjojen tarkistus klo 11:30 alkaen PAIKKA Helsinki Petankin halli, Pasila, Tallikatu 99 ALUSTAVA ESITYSLISTA

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Tringa TASE VASTAAVAA. Kaudelta

Tringa TASE VASTAAVAA. Kaudelta TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET MAA- JA VESIALUEET 1110 Maa- ja vesialueet/liittymisma 2 95 2 95 2 95 2 95 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 1120 Rakennukset ja rakennelmat 4 666,67 4

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset)

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) SÄÄNNÖT Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) 1 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Lahden Seudun Insinöörit ry. Yhdistys on Insinööriliitto IL ry:n

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

TSN ry:n säännöt, hyväksytty syyskokouksessa 11.12.2012, päivitetty 28.4.2014

TSN ry:n säännöt, hyväksytty syyskokouksessa 11.12.2012, päivitetty 28.4.2014 TSN ry:n säännöt, hyväksytty syyskokouksessa 11.12.2012, päivitetty 28.4.2014 1 NIMI JA TOIMIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN ry., ruotsiksi Hälso- och socialvårdens

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

Suomen frisbeegolfliitto ry:n toimintasäännöt

Suomen frisbeegolfliitto ry:n toimintasäännöt Suomen frisbeegolfliitto ry:n toimintasäännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen frisbeegolfliitto (jäljempänä liitto), ruotsiksi Finlands frisbeegolfförbund. Liiton epävirallinen

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt

Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys ja jonka kotipaikka on

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 1 Kokouksen avaus VUOSIKOKOUS 12.2.2007 ESITYSLISTA 2 Kokouksen laillisuuden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 5 Vuoden 2006

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä 31.12.2024 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015

SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015 SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015 1. YLEISTÄ SSuL:n hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan yhdistyslain,

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1(6) RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Raudanmaan maa- ja kotitalousnaiset, joka toimii rekisteröimättömänä yleishyödyllisenä yhdistyksenä osana valtakunnallista

Lisätiedot

Yhdistyksen perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä tasa-arvon edistäminen.

Yhdistyksen perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä tasa-arvon edistäminen. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Hakunilan Seudun Koiraharrastajat HSKH r.y., josta voidaan käyttää epävirallista lyhennystä HSKH. Yhdistyksen kotipaikka on Vantaa. 2. Tarkoitus ja

Lisätiedot

Porslahden venekerho ry

Porslahden venekerho ry 1 Porslahden venekerho ry TASEKIRJA 01.01.2014-31.12.2014 2 Tasekirjan julkinen osio TASE VASTAAVAA... 3 TASE VASTATTAVAA... 4 TULOSLASKELMA... 5 Liitetiedot... 7 Kirjaukset aineellista hyödykkeistä...

Lisätiedot

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. 1W KPMG Oy Ab Keskustori 1 A 2 krs 60100 SEINÄJOKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3070 www.kpmg.f1 TILINTARKASTUSKERTOMUS Elite Yhteisöpalvelut Oy:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Elite

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Gospel Riders moottoripyöräkerho ry, ja sen kotipaikka on Helsinki

Yhdistyksen nimi on Gospel Riders moottoripyöräkerho ry, ja sen kotipaikka on Helsinki Gospel Riders moottoripyöräkerho ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Gospel Riders moottoripyöräkerho ry, ja sen kotipaikka on Helsinki 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Tringa TASE VASTAAVAA. Period

Tringa TASE VASTAAVAA. Period TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET MAA- JA VESIALUEET 1110 Maa- ja vesialueet/liittymisma 2 95 2 95 2 95 2 95 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 1120 Rakennukset ja rakennelmat 4 986,18 4

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta.

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. ELÄKELIITON HÄMEEN YHDISTYS ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN LIIKUNTA JA URHEILU RY ESLU TOIMINTASÄÄNNÖT Esitys toimintasääntöjen muuttamiseksi syyskokouksessa 11.11.2015

ETELÄ-SUOMEN LIIKUNTA JA URHEILU RY ESLU TOIMINTASÄÄNNÖT Esitys toimintasääntöjen muuttamiseksi syyskokouksessa 11.11.2015 ETELÄ-SUOMEN LIIKUNTA JA URHEILU RY ESLU TOIMINTASÄÄNNÖT Esitys toimintasääntöjen muuttamiseksi syyskokouksessa 11.11.2015 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Etelä-Suomen Liikunta

Lisätiedot

Vaasan Läänin Lihastautiyhdistys ry:n säännöt NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE

Vaasan Läänin Lihastautiyhdistys ry:n säännöt NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Vaasan Läänin Lihastautiyhdistys ry:n säännöt NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1 Yhdistyksen nimi on Vaasan Läänin Lihastautiyhdistys ry, ruotsiksi Vasa Läns Muskelhandikappförening rf. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN PARTIOLAISET RY TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

ETELÄ-KARJALAN PARTIOLAISET RY TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS ETELÄ-KARJALAN PARTIOLAISET RY TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2016 Y-tunnus: 0678591-0 Kesolantie 1 54100 Joutseno SISÄLLYSLUETTELO sivu Toimintakertomus 1 Tilinpäätös Tuloslaskelma 2-3 Tase

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

(Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on 135.654))

(Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on 135.654)) Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Tukiyhdistyksen mallisäännöt 1 - yksi (1) sääntömääräinen kokous vuodessa (Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on

Lisätiedot

Erikoistilanteita, jotka huomioidaan varallisuusharkinnassa, voivat olla esimerkiksi seuraavat:

Erikoistilanteita, jotka huomioidaan varallisuusharkinnassa, voivat olla esimerkiksi seuraavat: Varallisuuskriteerit Yleistä Tässä ohjeessa käytetään yleisesti termiä STEA-avustukset, joilla viitataan yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Toiminnan tarkoitus Yhdistys toimii Helsingin

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

ry:n säännöt. Hyväksytty ry:n kokouksessa.. 20. Merkitty yhdistysrekisteriin.. 20.

ry:n säännöt. Hyväksytty ry:n kokouksessa.. 20. Merkitty yhdistysrekisteriin.. 20. MALLISÄÄNNÖT PARTIOPIIREJÄ VARTEN (Prh:n 21.3.2007 ennakkotarkastamat, 3 tarkennus 18.4.07) ry:n säännöt. Hyväksytty ry:n kokouksessa.. 20. Merkitty yhdistysrekisteriin.. 20. 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI

Lisätiedot

Audlaton-yhtiöt. TILINTARKASTUSKERTOMUS 2011 Lieksan kaupunginvaltuustolle. Tarkastuksen tulokset

Audlaton-yhtiöt. TILINTARKASTUSKERTOMUS 2011 Lieksan kaupunginvaltuustolle. Tarkastuksen tulokset Audlaton-yhtiöt TILINTARKASTUSKERTOMUS 2011 Lieksan kaupunginvaltuustolle Olemme tarkastaneet Lieksan kaupungin hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2011. Tilinpäätös sisältää

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry TILIKARTTA Suomen Kinestetiikkayhdistys ry 1.1.2016 31.12.2016 VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 1200 Koneet ja kalusto Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Muu vaihto-omaisuus

Lisätiedot

Talousohjesääntö. KuPS ry

Talousohjesääntö. KuPS ry Talousohjesääntö KuPS ry 1 Sisällysluettelo OHJESÄÄNNÖN TARKOITUS... 2 Hallituksen talouteen liittyvät tehtävät... 2 Lisäksi hallitus huolehtii seuraavista asioista... 2 Puheenjohtajan talouteen liittyvät

Lisätiedot

Äänestäjien liitto ry

Äänestäjien liitto ry Äänestäjien liitto ry Tilinpäätös ja toimintakertomus 2009 Äänestäjien liitto ry perustettiin vuonna 2009. Halusimme innostaa ihmisiä mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen luomalla heille työkaluja

Lisätiedot

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1 MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry, jota näissä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS...3 3 TOIMINNAN LAATU...3 4 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET...4 5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. 1 PÄIJÄT-HÄMEEN TUTKIMUSSEURA R.Y:N SÄÄNNÖT Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. Tarkoitus 2 Seuran tarkoituksena on toimia Päijät-Hämeeseen kohdistuvan

Lisätiedot