SISÄLLYS: KATSAUS VUOTEEN 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYS: KATSAUS VUOTEEN 2008"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2008

2 SISÄLLYS: KATSAUS VUOTEEN HALLINTO Yhdistyksen kokoukset 1.2. Hallitus 1.3. Rahastojen hoitokunnat 1.4. Palkkavaliokunta 1.5. Suomen Syöpäyhdistys r.y:n valtuuskunta 1.6. Tilintarkastajat 2. HENKILÖKUNTA TOIMITILAT JÄSENISTÖ JA JÄSENETUUDET YHTEISTYÖ SUOMEN SYOPÄYHDISTYKSEN KANSSA SYÖVÄN ENNALTAEHKÄISY JA VARHAINEN TOTEAMINEN Terveyden edistäminen 6.2. Suolistosyövän seulonta 6.3. Ihomuutosten tarkastustoiminta 6.4. Syövän periytyvyyttä koskeva neuvonta 6.5. Muut tapahtumat ja tilaisuudet 7. VASTAANOTTOTOIMINTA Lääkärien vastaanottotoiminta 7.2. Muut vastaanotot 7.3. Laboratorio 7.4. Sairaanhoitajien vastaanotto 7.5 Sairaanhoitajien vastaanottotoiminnan laajentaminen 8. SYÖPÄPOTILAIDEN KUNTOUTUS Kuntoutuspalveluista tiedottaminen 8.2. Tukihenkilötoiminta 8.3. Vastasairastuneiden tietoillat ja avokuntoutuskurssit 8.4. Nuorten rintasyöpäpotilaiden kuntoutus 8.5 Rintaproteesit 8.6. Nuorten syöpäpotilaiden ryhmä eli NASTA 8.7. Eturauhassyöpäpotilaiden ryhmä 8.8. Liikunta ja rentoutus 8.9. Varttuneiden potilaiden kerhotoiminta Pirkanmaan Syöpäyhdistyksen Nokian ryhmä 9. OPETUS JA KOULUTUS PROFESSUURILAHJOITUKSET TAMPEREEN YLIOPISTOLLE YHDISTYKSEN HARJOITTAMA TUTKIMUSTOIMINTA TALOUS Varsinainen toiminta Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Investoinnit Rahastot Tilikauden tulos TULOSLASKELMA TASE TILINTARKASTUSKERTOMUS Vuosi 2008 oli Pirkanmaan Syöpäyhdistyksen 57. toimintavuosi. Tarkoituksensa mukaisesti yhdistys pyrki vähentämään syöpäsairauksista aiheutuvaa uhkaa ja haittoja erityisesti Pirkanmaalla ja tukemaan syöpäpotilaita sekä heidän läheisiään hoidon ja kuntoutumisen aikana. Syöpäjärjestöjen arvopohjan mukaisesti yhdistyksen toiminta perustuu inhimillisyyteen, totuudellisuuteen, riippumattomuuteen ja yhteisvastuullisuuteen. Inhimillisyys merkitsee sitä, että toiminnassaan yhdistys kunnioittaa ihmisarvoa, pitää tärkeänä yksilöllisyyttä ja avoimuutta ihmisen kohtaamisessa, korostaa yhteisöllisyyttä ja ymmärrettävyyttä sekä ihmisten tasa-arvoisuutta. Totuudellisuus on sitä, että yhdistyksen toiminta perustuu järjestön luotettavuuteen, uskottavuuteen, tieteellisyyteen ja ymmärrettävyyteen. Riippumattomuutta yhdistys tarvitsee voidakseen toimia omien tavoitteidensa suunnassa vaikuttavasti, tuloksellisesti ja tehokkaasti, mutta yhteistyössä muiden kanssa. Yhteisvastuullisuus syöpäjärjestöjen kesken antaa puolestaan perustaa yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiselle sekä toisaalta sisältää vastuun järjestötaloudesta huolehtimisesta. Näille syöpäjärjestöjen arvoille rakennettiin Pirkanmaan Syöpäyhdistyksen toimintaa pitkälti samalla tavoin kuin edellisenä vuotena. Toiminta jatkui pääosin entisenlaisena, mutta kehittämistyötä tehtiin niin koko syöpäjärjestöjen toimintakentässä kuin Pirkanmaan Syöpäyhdistyksessä. Ensisijaisesti tehtiin työtä syöpäjärjestöjen organisaation muutoksen ja henkilökunnan koulutuksen järjestämiseksi sekä tiedonsaamisen parantamiseksi että yhdistyksen tarjoamien palveluiden sisällön uudistamiseksi. Tämän työn tuloksia voidaan odottaa vuodesta 2009 lukien. Toimintavuoden toisella vuosipuoliskolla alkaneesta taloudellisesta taantumasta huolimatta Pirkanmaan Syöpäyhdistys jatkaa toimintaansa kuitenkin varsin toiveikkain mielin pirkanmaalaisen väestön tuella pirkanmaalaisten terveyden edistämiseksi. Hallitus 2 2 3

3 1. HALLINTO 2. HENKILÖKUNTA 4. JÄSENISTÖ JA JÄSENETUUDET 1.1. Yhdistyksen kokoukset Yhdistyksen kevätkokous pidettiin ja syyskokous Kokouksissa käsiteltiin sääntöjen määräämät asiat ja syyskokouksessa annettiin hallitukselle valtuudet luovuttaa testamentilla yhdistykselle tulevaa kiinteää omaisuutta Hallitus Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja mukaan lukien yhdeksän jäsentä ja varajäsentä. Erovuorossa on vuosittain kolme jäsentä ja varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Varsinaiset jäsenet Sosiaalineuvos Seppo Rantanen, puheenjohtaja Toimittaja, pastori Hilkka Olkinuora, varapuheenjohtaja Professori Anssi Auvinen Hallintonotaari Irma Larvila Ylihoitaja Kaija Leino Sisustusmyyjä Maija Nykänen Vastaava sosiaalityöntekijä Pirkko Ollikainen Ekonomi Heikki Punkka Dosentti Minna Tanner Varajäsenet Konttoripäällikkö Ulla Karppelin Laskentapäällikkö Ritva Komulainen Toimialajohtaja Pekka Koski Lehtori Irja Murtonen Toimitusjohtaja Eero Nieminen Talouspäällikkö Seppo Nieminen Ekonomi Jouko Pyysalo Johtava ylihoitaja Birgit Vuorio Maanviljelijä Markku Ylijoki Hallitus piti toimintavuoden aikana kahdeksan kokousta. Lisäksi pidettiin toiminnan kehittämiseksi seminaari, johon osallistuivat hallituksen jäsenten ja varajäsenten lisäksi yhdistyksen hallituksen entiset puheenjohtajat professori Kaija Holli ja LKT Tapani Hakala sekä strategiapäällikkö Kari Hakari Tampereen kaupungilta. Yhdistyksen sihteerinä toimi yhdistyksen toimitusjohtaja Marja-Liisa Kotisaari ja rahastonhoitajana yhdistyksen talouspäällikkö Markku Kulo. 1.3 Rahastojen hoitokunnat Tutkimus- ja kehittämisrahastolla, Pirkanmaan Syöpärahastolla ja Lahjoitus- ja testamenttirahastoilla oli yhteinen hoitokunta, johon puheenjohtajaksi valittiin Heikki Punkka ja jäseniksi Pirkko Ollikainen sekä Minna Tanner. Sihteerinä oli Markku Kulo. 1.4 Palkkavaliokunta Yhdistyksen henkilökunnan palkkaukseen liittyviä kysymyksiä käsittelemään asetettiin palkkavaliokunta, jonka puheenjohtajana oli Seppo Rantanen ja jäseninä Hilkka Olkinuora ja Kaija Leino. Sihteerinä toimi Marja-Liisa Kotisaari Suomen Syöpäyhdistys r.y:n valtuuskunta Yhdistyksen edustajana valtuuskunnan jäsenenä oli ekonomi Heikki Punkka ja hänen henkilökohtainen varajäsenensä oli talouspäällikkö Inkeri Törmä. Valtuuskunta kokoontui kaksi kertaa Tilintarkastajat Yhdistyksen varsinaisina tilintarkastajina toimivat taloustieteiden maisteri, KHT Mirja Juusela ja ekonomi, KHT Tero Lindell. Varatilintarkastajina olivat ekonomi, KHT Matti Pettersson ja KHT Antti Niemistö. Valvontatilintarkastuksen suoritti hallintotieteiden maisteri Eija Leppäkynnäs. Tilintarkastajat olivat Idman Vilén Grant Thorton Oy:stä. Yhdistyksessä oli keskimäärin 14 työsuhteista työntekijää eli yksi enemmän kuin edellisenä vuonna. Lisäys johtui suolistosyövän seulonnan laajenemisesta. Ulkopuolisia palveluiden tarjoajia käytettiin suolistosyövän seulonnan, kuntoutuksen, palkanlaskennan ja kirjanpidon sekä yhdistyksen toimitilojen siivouksen järjestämisessä. Melius Pharma Oy:n kanssa oli ostopalvelusopimus lääketieteellisten palveluiden hankkimisesta. Yhdistys tuki henkilökunnan ammattitaidon ylläpitämistä ja kehittämistä monin tavoin. Henkilökunta osallistui sekä ulkomaisiin että kotimaisiin koulutustilaisuuksiin kuten esimerkiksi syöpäjärjestöjen sairaanhoitajille järjestettyyn neuvontatoiminnan kehittämistä koskevaan verkkokoulutukseen. Koulutusta varten oli mahdollisuus saada 15 palkallista opintovapaapäivää kalenterivuodessa. Lisäksi pienimuotoista koulutusta järjestettiin työpaikkakoulutuksena. Terveydenhuollon palveluista vastaavana johtajana oli syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri, lääketieteen tohtori Tiina Oivanen. Potilasasiamiehenä toimi oikeustieteen lisensiaatti, varatuomari Marja-Liisa Kotisaari. Johtoryhmään kuuluivat toimitusjohtaja Marja-Liisa Kotisaari, talouspäällikkö Markku Kulo, ylilääkäri Tiina Oivanen ja osastonhoitaja Riitta Toivonen. 3. TOIMITILAT Yhdistyksen toimitilat sijaisivat Tampereella osoitteessa Hämeenkatu 5 A. Osa toimitilasta vuokrattiin lukien Helsingin yliopiston kansanterveystieteen laitokselle, joka harjoittaa tiloissa lääketieteellistä tutkimustoimintaa. Lisäksi yhdistyksellä oli kerhohuoneisto Tampereella osoitteessa Pellavatehtaankatu 12. Toimitilat ovat yhdistyksen omistamia. Yhdistykseen liittyi toimintavuotena 1293 uutta jäsentä, joista 484 liittyi jäseneksi jäsenhankintakilpailun tuloksena. Jäsenrekisteristä poistettiin jäsenet, jotka eivät olleet maksaneet jäsenmaksuaan kahteen vuoteen sekä yhdistyksestä eronneet ja kuolleet jäsenet. Toimintavuoden lopussa jäsenmäärä oli 200 suurempi kuin edellisen toimintavuoden päättyessä eli Jäsenistä ainaisjäseniä oli ja vuosijäseniä Yhteisöjäseninä yhdistyksessä oli viisi Pirkanmaan kuntaa eli Orivesi, Tampere, Urjala, Vesilahti ja Virrat. Lisäksi jäseninä oli kolme pirkanmaalaisia yritystä eli Leivon Leipomo Oy, Suomen Jakeluryhmä Oy ja Suomen Välitysryhmä Oy. Vuosijäsenen jäsenmaksu oli 17,00 euroa ja yhteisöjäsenenä olevan kunnan jäsenmaksu oli 5 senttiä kunnan asukkaalta sekä muun yhteisöjäsenen 100,00 euroa. Ainaisjäsenet olivat jäsenmaksusta vapautettuja. Jäsenmaksun hintaan sisältyi Syöpä-Cancer -lehden vuosikerta. Hoitopäiväkorvauksia ja kurkku- ja suusyöpäpotilaiden puheneuvonnan korvauksia maksettiin jäseninä oleville syöpäpotilaille yhteensä ,00 euroa. Jäsenenä olevat syöpäpotilaat saivat korvauksetta myös varatuomarin antamaa oikeudellista neuvontaa sairauteensa liittyvissä kysymyksissä. Jäsenille annettiin alennusta yhdistyksen poliklinikalla tehdyistä papa-tutkimuksista ja mammografiatutkimuksista Röntgentutkassa, Tampereen Röntgenkeskuksessa ja Suomen Terveystalon Tampereen seudulla sijaitsevissa toimipisteissä. Lisäksi syöpäpotilaille oli tarjolla maksuttomia palveluja sekä muita kuin edellä mainittuja alennuksia. Viking Line Abp lahjoitti jokaiselle yhdistyksen jäsenelle lahjakortin laivaristeilyä varten ja osallistui jäsenpostituksen postituskuluihin. 4 5

4 5. YHTEISTYÖ SUOMEN SYÖPÄYHDISTYKSEN KANSSA Suomen Syöpäyhdistyksen valtuuskunnan päätettyä perustaa Suomen Syöpäyhdistykseen järjestövaliokunnan, Suomen Syöpäyhdistys asetti työryhmän valmistelemaan järjestövaliokunnan tehtäviä ja kokoonpanoa. Työryhmän puheenjohtajana toimi yhdistyksen varapuheenjohtaja Hilkka Olkinuora ja jäsenenä yhdistyksen toimitusjohtaja Marja-Liisa Kotisaari. Valtuuskunnan syyskokouksessa arvottiin järjestövaliokunnan jäsenet ensimmäiselle toimikaudelle. Arvonnan tuloksena yhdistys on edustettuna järjestövaliokunnassa vuonna Yhdistyksen edustajaksi järjestövaliokuntaan nimettiin Hilkka Olkinuora. Hilkka Olkinuora kuului myös Syöpä-Cancer -lehden toimitukseen. Suomen Syöpäyhdistyksen sairaanhoitajien neuvontatoiminnan kehittämistä selvittäneen projektin johtoryhmässä olivat ylilääkäri Tiina Oivanen ja toimitusjohtaja Marja-Liisa Kotisaari. Neuvontaprojektin työtä täydensi osaltaan Marja-Liisa Kotisaaren Suomen Syöpäyhdistyksen toimeksiannosta tekemä selvitys syöpäjärjestöissä annettavien terveydenhuoltopalveluiden oikeudellisistaedellytyksistä. 6. SYÖVÄN ENNALTA- EHKÄISY JA VARHAI- NEN TOTEAMINEN 6.1. Terveyden edistäminen Toimintavuonna järjestettiin yhteistyössä paikallisen terveyskeskuksen, seurakuntien ja eri järjestöjen kanssa neuvonta- ja tiedotustilaisuuksia terveyden edistämiseen ja syövän ennaltaehkäisyyn liittyvistä asioista Kangasalalla, Ikaalisissa, Mäntässä, Pirkkalassa, Ruovedellä, Tampereella ja Valkeakoskella. Keväällä järjestettiin yhteistyössä ProMama ry:n ja Pirkanmaan Sydänpiiri ry:n kanssa naisille tarkoitettu yleisötilaisuus Tampereella. Keväällä järjestettiin eturauhassyöpää käsittelevä yleisötilaisuus Tampereella yhdessä Suomen eturauhassyöpäyhdistys ry:n kanssa. Yhdistys osallistui omalla osastolla Tampereen Urheiluja Messukeskuksessa järjestetyille Hyvä ikämessuille. Yhdistyksen messuosastolle jätti yhteystietonsa 450 kävijää, joille lähetettiin lisätietoja yhdistyksen palveluista. Syövän ennaltaehkäisyä ja yhdistyksen toimintaa selvitettiin myös opintokäynneillä olleille opiskelijaryhmille Suolistosyövän seulonta Suolistosyöpien seulonta jatkui viidettä vuotta syöpäjärjestöjen asiantuntijaryhmän laatiman seulontaohjelman mukaisesti (Malila N, Anttila A, Elovainio L, Hakulinen T, Järvinen H, Pikkarainen P, Rautalahti M ja Hakama M). Seulonnan järjestäminen oli kunnille edelleen vapaaehtoista kansanterveystyötä. Kunnat järjestivät seulonnan hankkimalla sen ostopalveluna Pirkanmaan Syöpäyhdistyksen poliklinikalta ja neuvonta-asemalta, jossa toimi valtakunnallinen seulontakeskus. Toimintavuoden aikana seulonta laajeni niin, että mukana oli eri puolilta Suomea kaikkiaan 190 kuntaa. Yhdistyksen toiminta-alueen kunnista seulonnan ostivat yhdistykseltä Hämeenkyrö, Juupajoki, Kangasala, Kihniö, Kuhmalahti, Mänttä, Pälkäne, Ruovesi, Tampere, Vilppula ja Virrat. Seulontatestinä, jotka lähetettiin seulontakeskuksesta seulottaville, käytettiin ulosteen piilevän veren osoittavaa testiä. Testin tehtyään seulottavat palauttivat testin tutkittavaksi yhdistyksen seulontakeskukseen. Jos testin tulos edellytti jatkotutkimuksia, seulottavan kotikunta järjesti seulottavalle suoliston tähystyksen eli kolonoskopian. Toimintavuonna seulontakeskuksesta lähetettiin seulontakutsua seulontatesteineen. Ensimmäisen kerran seulontakutsun sain , toisen kerran ja kolmannen kerran 4193 seulottavista. Seulontakutsun saaneista miehistä 59 prosenttia ja naisista 67 prosenttia eli kaikkiaan 63 prosenttia palautti seulontatestin analysoitavaksi seulontakeskukseen. Jatkotutkimuksiin ohjattiin 4 prosenttia tutkituista. Tulokset vastasivat tänäkin vuonna aikaisempien kansainvälisten tutkimusten tuloksia. Laatutyöskentelyssä suolistosyövän seulonnan osalta edettiin niin, että tavoitteeksi voitiin asettaa toiminnan sertifiointi vuoden 2009 keväällä. Suolistosyövän seulontaa arvioi valtakunnallinen ryhmä, jossa oli jäseninä myös yhdistyksen ylilääkäri ja toimitusjohtaja Ihomuutosten tarkastustoiminta Yhdistyksen neuvonta-asemalla kävi päivittäin sairaanhoitajien vastaanotolla ihomuutoksia tarkastuttavia potilaita. Ihomuutoksia kävi näyttämässä kaikkiaan asiakasta, joista 284 kävi toukokuussa ja lokakuussa yhdistyksen neuvonta-asemalla järjestetyn kaksipäiväisten luomihuolipäivien aikana. Lisäksi järjestettiin yhteistyössä Metso Automation Networks Oy:n työterveyshuollon kanssa luomihuolitapahtuma tehtaan tiloissa Tampereella Syövän periytyvyyttä koskeva neuvonta Syövän periytyvyyttä koskevissa asioissa jatkettiin yhteistyötä Tampereen yliopistollisen sairaalan kliinisen genetiikan yksikön, syöpägenetiikan tutkimusyksikön sekä syöpätautien vastuualueen kanssa. Hyvä yhteistyö mahdollisti tarvittaessa asiakkaiden joustavan ohjaamisen jatkotutkimuksiin syövän periytyvyyden selvittämiseksi. Toimintavuoden aikana sairaanhoitajan ja lääkärin antamassa neuvonnassa kävi 30 asiakasta Muut tapahtumat ja tilaisuudet Yhdistys tuki taloudellisesti Tampereen lääkäripäivillä järjestettyä symposiumia, joissa toisessa käsiteltiin syöpäpotilaan ongelmia perusterveydenhuollossa. 7. VASTAANOTTO- TOIMINTA 7.1. Lääkärien vastaanottotoiminta Vastaanottoa pitäviä lääkäreitä oli poliklinikalla 14 ja vastaanottokäyntejä oli Käyntien määrä ei enää vähentynyt edellisvuosien tapaan lähinnä lisääntyneiden kirurgien vastaanottokäyntien vuoksi. Vastaanottoa pidettiin seuraavilla erikoisaloilla: syöpätaudit kirurgia gastroenterologinen kirurgia urologia gynekologia sisätaudit hematologia 7.2. Muut vastaanotot Vastaanottoa piti yksi psykologi ja kaksi lymfaterapeuttia. Loppuvuodesta vastaanoton aloitti sosiaalipsykologi Laboratorio Pääasiassa mikrobiologiaan ja kliiniseen kemiaan liittyviä laboratorionäytteitä otettiin 15 kappaletta. Papa- eli gynekologisten irtosolunäytteiden ottaminen väheni tiedotuksesta huolimatta edelleen. Näytteitä otettiin kappaletta ja histologisia sekä muita irtosolunäytteitä yhteensä 485 kappaletta. Näytteet tutkittiin Yhtyneissä Laboratorioissa Sairaanhoitajien vastaanotto Henkilökohtaisissa tapaamisissa ja puhelinkeskusteluissa potilaille ja omaisille annettiin tietoa ja neuvontaa erityisesti eri syöpätaudeista, syövän hoitomuodoista ja hoitojen sivuvaikutuksista sekä kuntoutuksesta. Yhdessä potilaan ja omaisten kanssa sairaanhoitajat selvittivät potilaan ongelmia sekä neuvoivat ja tukivat heitä muuttuneessa elämäntilanteessa. 6 7

5 Sairaanhoitajien vastaanotolla tehtiin ompeleiden ja dreenien poistoja, verenpaineen mittauksia ja annettiin injektioita sekä sovitettiin rintaproteeseja. Sairaanhoitajien vastaanottokäyntejä toimintavuonna oli edellistä vuotta vastaava määrä eli yhteensä Sairaanhoitajien vastaanottotoiminnan laajentaminen Toimintavuoden syksyllä käynnistettiin suunnittelu, jonka tarkoituksena oli aloittaa sairaanhoitajien vastaanotto Tampereen lisäksi muissa toiminta-alueen kunnissa. Toimintaa suunnittelemaan palkattiin syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri. 8. SYÖPÄPOTILAIDEN KUNTOUTUS 8.1. Kuntoutuspalveluista tiedottaminen Syöpäpotilaiden ja heidän läheistensä tukeminen olivat keskeisessä asemassa yhdistyksen kuntoutustoiminnassa. Toiminnalla täydennettiin ja tuettiin julkista terveydenhuoltoa järjestämällä sellaista kuntoutusta, jota ei ole muualla saatavilla, potilaiden ja heidän läheistensä tarpeet huomioon ottaen. Yhdistyksen sairaanhoitaja oli tavattavissa Tampereen yliopistollisen sairaalan syöpätautien vastuualueen toimipisteissä kuukausittain. Poliklinikalla ja vuodeosastoilla olevilla potilailla oli tuolloin mahdollisuus henkilökohtaisesti saada tietoa yhdistyksen tarjoamista tukipalveluista. Palveluista tiedotettiin myös yhdistyksen www-sivuilla. Toiminta-alueen sairaaloiden syöpäpotilaita hoitavista yksiköistä ja terveyskeskuksista yhteyshoitajaverkostossa oli 56 yhteyshoitajaa. Yhteyshoitajille järjestettyyn koulutustilaisuuteen osallistui 25 yhteyshoitajaa Tukihenkilötoiminta Yhdistyksessä toimi yhteensä 28 rintasyöpäpotilaiden, 8 eturauhassyöpäpotilaiden ja 21 muiden syöpäsairaiden potilaiden tukihenkilöä eri puolilta yhdistyksen toiminta-aluetta. Toimintavuoden aikana he tekivät yhteensä 72 käyntiä vastasairastuneiden luona. Kerran kuukaudessa yhdistyksen tiloissa järjestettiin tukihenkilöpäivystys rintasyöpäpotilaille. Tukihenkilöpäivystyksessä kävi yhteensä 53 syöpäpotilasta. Tukihenkilöiden jatkokoulutuspäiviä järjestettiin viisi, ja niissä oli 37 osallistujaa Vastasairastuneiden tietoillat ja avokuntoutuskurssit Vastasairastuneiden luento- ja keskustelutilaisuudet jatkuivat. Luennoitsijoina toimi eri alojen asiantuntijoita. Tilaisuuksia oli 8 ja niihin osallistuneita 177. Lähiaikoina syöpään sairastuneiden läheisille järjestettiin 3 tilaisuutta, joissa luennoitsijoina ja kysymyksiin vastaamassa olivat sairaanhoitaja, syöpätautien erikoislääkäri ja psykologi. Mukana oli 24 syöpäpotilaan läheistä. Toimintavuonna jatkettiin rintasyöpäpotilaille avokuntoutuksena järjestettäviä ensitietokursseja. Neljänä iltana pidetyillä kursseilla potilaat saivat tietoa sairaudestansa ja heillä oli mahdollisuus kokemusten vaihtoon sekä keskusteluun asiantuntijoiden kanssa. Kursseilla oli mukana erikoissairaanhoitajan lisäksi syöpätautien erikoislääkäri, gynekologi, fysioterapeutti ja psykologi. Rintasyöpäpotilaille järjestettiin neljä kurssia ja niille osallistui 57 potilasta. Keväällä ja syksyllä järjestettiin avokuntoutuskurssi eturauhassyöpää sairastaville potilaille. Kurssille osallistui yhteensä 27 miestä. Kurssien järjestämiseen saatiin Raha-automaattiyhdistyksen avustusta. Potilaita ohjattiin heidän toiveidensa mukaisesti myös valtakunnallisille sopeutumisvalmennuskursseille eri puolelle Suomea ja erityisesti Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen kurssikeskukseen Meri-Karinaan Nuorten rintasyöpäpotilaiden kuntoutus Anna-Leena Lääperin runokirjan Hyvyyden kosketus tuotolla järjestettiin alle 50-vuotiaille hiljattain rintasyöpään sairastuneille potilaille hyvinvointipäivä lokakuussa Tampereella. Osallistujia oli 10. Ensimmäistä kertaa järjestettiin perheille, joissa äiti on sairastunut rintasyöpään, tarkoitettu kuntoutuspäivä marraskuussa yhdistyksen toimitiloissa. Perhepäivälle osallistui viisi perhettä lapsineen. Virkistys Yhdistys järjesti joulukuussa syöpäpotilaille tarkoitetun pikkujoulun Tampereella Hotelli Rosendahlin ravintolassa. Pikkujouluun osallistui noin 240 potilasta. Kolme perhettä vietti Tampereen kylpylässä omaehtoiseen lomaviikon yhdistyksen lomaosakkeessa Rintaproteesit Julkiselta terveydenhuollolta maksusitoumuksen saaneet Pirkanmaan alueella asuvat rintasyöpäpotilaat hakeutuivat yhdistyksen poliklinikalle rintaproteesien sovitukseen. Rintaproteeseja välitettiin 535 naiselle, joista 154 sai proteesin ensimmäistä kertaa Nuorten syöpäpotilaiden ryhmä eli NASTA Sairaanhoitajan ohjaama NASTA -ryhmä kokoontui toimintavuoden aikana 4 kertaa. Tilaisuuksissa nuorilla, vuotiailla syöpäpotilailla ja heidän läheisillään oli mahdollisuus saada tietoa syöpään liittyvissä asioissa, keskustella ja viettää yhdessä vapaa-aikaa Eturauhassyöpäpotilaiden ryhmä Eturauhassyöpään sairastuneiden ryhmä kokoontui 4 kertaa. Käyntejä ryhmässä oli 198. Eturauhassyöpäpotilaiden keskusteluryhmä kokoontui 7 kerta. Osallistujia oli 10. Ohjaajana toimi sairaanhoitaja avustajanaan koulutettu tukihenkilö Liikunta ja rentoutus Uutena toimintana järjestettiin pilates-menetelmään perustuva kahdeksan käyntikerran liikuntakurssi Liikuntakeskus Leidissä Tampereella. Kurssille osallistui 15 syöpäpotilasta. Vastasairastuneiden syöpäpotilaiden allasvoimisteluryhmä jatkoi toimintaansa. Allasvoimistelussa kävi 27 syöpäpotilasta ja käyntikertoja oli 196. Ohjaajana toimi fysioterapeutti. Toimintavuonna jatkui myös syöpäpotilaille tarkoitettu rentoutusryhmä, jonka ohjaajana toimi fysioterapeutti. Ryhmään osallistui 27 syöpäpotilasta ja käyntikertoja oli kaikkiaan Varttuneiden potilaiden kerhotoiminta Tampereella toimi Potilaskerho, jossa oli noin 200 jäsentä. Kerho kokoontui kesäkautta lukuun ottamatta kerran viikossa. Kerho järjesti muun muassa luentoja, keskustelua ja retkiä. Kerhon ohjelman suunnitteluun osallistui sairaanhoitaja Pirkanmaan Syöpäyhdistyksen Nokian ryhmä Nokian ryhmä kokoontui Nokian Kerholassa kerran kuukaudessa. Yhdeksässä kokoontumisessa osallistujia oli yhteensä noin 480. Ryhmän osallistujat olivat nokialaisia syöpäpotilaita sekä heidän läheisiään. 9. OPETUS JA KOULUTUS Toimintavuoden aikana yhdistyksen toimintaan kävi tutustumassa opiskelijaryhmiä Pirkanmaan ammattikorkeakoulusta. Opintokäyntien aiheina olivat muun muassa syövän ennaltaehkäisy, syövän varhainen toteaminen, syöpäpotilaan tukeminen ja yhdistyksen palvelut. 8 9

6 Neuvonta-aseman ylilääkäri ja yhdistyksen toimitusjohtaja antoivat opetusta Tampereen yliopistossa ja luennoivat erityisosaamisensa puitteissa terveydenhuollon ammattihenkilöiden koulutustilaisuuksissa Helsingissä, Kuopiossa, Kotkassa, Lahdessa, Tampereella ja Vaasassa sekä ylilääkäri kansainvälisessä kongressissa Prahassa. Lokakuussa yhdistys järjesti yhdessä Suomen Syöpäpotilaat ry:n kanssa koulutuspäivän terveyskeskusten sairaanhoitajille. Koulutuspäivän aiheena oli terveyskeskuksen sairaanhoitaja osana syöpäpotilaan hoitoketjua. Osanottajia oli 41. Helmikuussa järjestettiin koulutuspäivä syöpäjärjestöjen toimistotyöntekijöille. Koulutuspäivillä käsiteltiin muun muassa salassapitoon ja työssä jaksamiseen liittyviä kysymyksiä. Osanottajia oli 26. Syksyllä järjestettiin yhdessä Suomen Syöpäyhdistyksen joukkotarkastusrekisterin kanssa Tampereella koulutuspäivä suolistosyövän seulontaan osallistuvien kuntien seulontatyötä tekeville yhteyshoitajille. Koulutukseen osallistui 50 yhteyshoitajaa eri puolilta Suomea. 10. PROFESSUURILAH- JOITUKSET TAMPE- REEN YLIOPISTOLLE Tampereen yliopistolle lahjoitettujen palliatiivisen lääketieteen professorin viran ja osa-aikaisen syöpätautien epidemiologian professorin virkan rahoittamisesta vastattiin aikaisemmin sovitun mukaisesti. Professori Kaija Holli hoiti palliatiivisen lääketieteen professuuria ja syöpätautien epidemiologian professorin virkaa hoiti professori Risto Sankila elokuun loppuun saakka, jolloin lahjoitus päättyi. 11. YHDISTYKSEN HAR- JOITTAMA TUTKI- MUSTOIMINTA Osana kansainvälistä rintasyövän ennaltaehkäisyä selvittävää monikeskustutkimusta tehtiin omana osatutkimuksena gynekologisia haittoja selvittävä tutkimus. Aineiston analysointi aloitettiin toimintavuonna. Vaihdevuosi-iän ohittaneille naisille suunnattuun kansainväliseen rintasyövän ehkäisyä selvittävään lääketutkimukseen IBIS II otettiin mukaan 15 uutta naista, joten tutkimuksessa oli toimintavuoden päättyessä 125 naista. Tutkimukseen kuuluvien mammografia- ja luuntiheysmittausten kuluihin saatiin rahoitusta Lontoossa olevalta St. Maryn yliopistolta. Toimintavuonna saatiin päätökseen rintasyöpäpotilaiden rinnan poiston jälkeisiä rekonstruktiotoiveita ja -odotuksia sekä rekonstruktioiden toteutumista kartoittava tutkimus. Ihomuutosten tarkistustoiminnan vaikutuksia Pirkanmaalla kartoittavan tutkimuksen retrospektiivisestä osiosta kirjoitettu artikkeli julkaistiin Preventive Medicine -nimisessä kansainvälisessä tieteellisessä julkaisussa. Tutkimuksen prospektiivinen osio, jossa arvioidaan ihmisten aurinkokäyttäytymistä, oli viimeistelyä vaille valmis. Suolistosyövän seulonnan sensitiivisyyttä eli herkkyyttä käsittelevä artikkeli julkaistiin British Medical Journal -nimisessä kansainvälisessä tieteellisessä julkaisussa. Seulontaa käsittelevä pääkirjoitus hyväksyttiin julkaistavaksi kotimaisessa lääketiellisessä julkaisussa. 12. TALOUS Varsinainen toiminta Varsinaisen toiminnan kulujäämä vuonna 2008 oli ,67 euroa. Edellisenä vuonna vastaava luku oli ,49 euroa. Kulujäämä kasvoi näin ollen 11,2 prosenttia. Raha-automaattiyhdistyksen tukea yhdistys sai Suomen Syöpäyhdistykselle myönnetystä yleisavustuksesta ,00 euroa neuvontatoiminnan laajentamiseen Pirkanmaalla sekä 7 000,00 euroa kuntoutuskurssien järjestämiseen. Opintotoiminnan Keskusliitto ry:ltä on saatu tukea potilastoimintaan Varainhankinta Vuosi- ja yhteisöjäsenten maksamia jäsenmaksuja kertyi ,32 euroa. Jäsenmaksuja ei toimintavuonna korotettu. Jäsenmaksujen tuotto oli kuitenkin 2,2 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Lahjoituksia toimintavuoden aikana yhdistys sai yhteensä ,00 euroa eli 3 555,00 euroa enemmän kuin edellisenä toimintavuotena. Yli 100,00 euron lahjoitus saatiin seuraavilta: Pirkanmaan Kansanterveys ry ,00 Paavo Siren testamenttisäätiö ,00 Pekka Salmisen muistokonsertit 1 500,00 Parturi-kampaamo Ylinen 1 000,00 Gramex-korvaus 742,00 Pentti Alasen ja Hilve Mattsonin muistoa kunnioitettiin yhdistykselle osoitetuilla muistorahoilla. Tero Lindellin, John Maydensin, Sylvi Kaukosen, Maria Lehtimäen ja Matti Minkkisen merkkipäivää muistettiin lahjoituksella yhdistykselle. Keräystuottoina saatiin pirkanmaalaisten koululaisten päivätyökeräyksinä 5 250,20 euroa ja jäsenten maksamina tukimaksuina ,00 euroa. Korkein hallinto-oikeus antoi vuosikirjaratkaisun (KHO 2008:26), jossa hyväksyttiin yhdistyksen hakemus saada kerätä varoja internetsivuillaan. Rahankeräyksen mahdollistamiseksi internetissä, yhdistys hankki tietokoneohjelman ja aloitti keräystoiminnan yksityiskohtaisen suunnittelun. Uusia testamenttisaantoja yhdistys ei saanut toimintavuonna. Yhden kuolinpesän, jossa yhdistys on legaatin saajana, selvitys käynnistyi toimintavuoden lopulla. Yhdistyksen varainhankinnan nettotuotto oli ,67 euroa. Edellisenä vuonna vastaava luku oli ,68 euroa. Nettotuotto pieneni näin ollen 64,2 prosenttia Sijoitus- ja rahoitustoiminta Vuonna 2007 saatujen merkittävien testamenttituottojen ja toimintavuonna erääntyneiden pitkäaikaisten sijoitusten johdosta järjesteltiin yhdistyksen sijoitustoiminnan hoito uudelleen. Salkunhoitosopimukset tehtiin SEB Gyllenberg Asset Management Oy:n ja Evli Pankki Oyj:n kanssa. Taloudellisen taantuman vuoksi arvonalennuksia jouduttiin kirjaamaan sijoituksista ,48 euroa. Sijoitustoiminnan nettotuotto oli ,18 euroa. Edellisenä vuonna vastaava luku oli ,75 euroa, joten nettotuotto pieneni näin ollen 25,9 prosenttia Investoinnit Merkittäviä investointeja ei tehty toimintavuonna Rahastot Pirkanmaan Syöpärahastoa purettiin professuurin kuluja vastaavalla summalla ,00 eurolla. Yhdistyksen kevätkokouksen tekemän päätöksen mukaisesti siirrettiin vuoden 2007 ylijäämästä Tutkimus- ja kehittämisrahastoon ,00 euroa (pääoma ,65), Pirkanmaan Syöpärahastoon ,00 euroa (pääoma ,81) ja Lahjoitus- ja testamenttirahastoon ,00 euroa (pääoma ,76) Tilikauden tulos Tilikauden tulos oli ,82 euroa alijäämäinen. Edellisenä vuonna tulos oli ylijäämäinen ,94 euroa. Taseen loppusumma oli ,14 euroa. Edellisenä vuonna taseen loppusumma oli ,82 euroa

7 Pirkanmaan Syöpäyhdistys ry TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot , ,62 Kulut Henkilöstökulut , ,30 Poistot , ,63 Muut kulut , ,18 VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ , ,49 VARAINHANKINTA Tuotot , ,57 Kulut , ,89 TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ , ,19 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Tuotot , ,90 Kulut , ,15 TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ , ,94 YLEISAVUSTUKSET , ,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,94 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet , ,06 Aineelliset hyödykkeet , ,36 Sijoitukset , ,43 Yhteensä , ,85 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,23 Vaihto-omaisuus yhteensä , ,23 Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,86 Siirtosaamiset , ,80 Saamiset yhteensä , ,66 Rahat ja pankkisaamiset , ,08 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,82 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Yhdistyksen peruspääoma , ,93 Rahastot , ,22 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä , ,60 Tilikauden yli-/alijäämä , ,94 Toimintapääoma yhteensä , ,49 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Ostovelat , ,63 Muut velat , ,06 Siirtovelat , ,64 Lyhytaikainen yhteensä , ,33 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,82 Tuloslaskelma ja tase ovat lyhennelmiä virallisesta

SISÄLLYSLUETTELO 2. HENKILÖKUNTA... 5 3. LAATUTYÖSKENTELY... 5 4. OSTOPALVELUT... 6 5. TOIMITILAT... 6 6. JÄSENISTÖ JA JÄSENETUUDET...

SISÄLLYSLUETTELO 2. HENKILÖKUNTA... 5 3. LAATUTYÖSKENTELY... 5 4. OSTOPALVELUT... 6 5. TOIMITILAT... 6 6. JÄSENISTÖ JA JÄSENETUUDET... Vuosikertomus 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. HALLINTO... 4 1.1. Yhdistyksen kokoukset 1.2. Hallitus 1.3. Rahastojen hoitokunnat 1.4. Palkkavaliokunta 1.5. Yhteistyö Suomen Syöpäyhdistyksen kanssa 1.6. Tilintarkastajat

Lisätiedot

KUUSIKYMPPINEN PIRKANMAAN SYÖPÄYHDISTYS RY... 4 1. PIRKANMAAN PARHAAKSI 60 VUOTTA... 5

KUUSIKYMPPINEN PIRKANMAAN SYÖPÄYHDISTYS RY... 4 1. PIRKANMAAN PARHAAKSI 60 VUOTTA... 5 Vuosikertomus 2011 KUUSIKYMPPINEN PIRKANMAAN SYÖPÄYHDISTYS RY... 4 1. PIRKANMAAN PARHAAKSI 60 VUOTTA... 5 2. HALLINTO... 6 2.1. Yhdistyksen kokoukset 2.2. Hallitus 2.3. Rahastojen hoitokunnat 2.4. Palkkavaliokunta

Lisätiedot

SATAKUNNAN SYÖPÄYHDISTYS

SATAKUNNAN SYÖPÄYHDISTYS SATAKUNNAN SYÖPÄYHDISTYS Vuosikertomus 2011 Toimintasuunnitelma 2012 SATAKUNNAN SYÖPÄYHDISTYS R.Y.:N VUOSIKERTOMUS 2011 Toiminnanjohtajan tervehdys...3 Toiminnan tarkoitus...4 Syöpäjärjestöjen yhteinen

Lisätiedot

Satakunnan Syöpäyhdistyksen 40. toimintavuosi

Satakunnan Syöpäyhdistyksen 40. toimintavuosi Toimintakertomus 2014 Satakunnan Syöpäyhdistys r.y.:n toimintakertomus 2014 Toiminnanjohtajan tervehdys...3 Yhdistyksen tarkoitus...4 Syöpäjärjestöjen yhteinen missio ja arvot...4 Jäsenyys...4 Satakunnan

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 2 Syöpäjärjestöt

Sisällysluettelo. 2 Syöpäjärjestöt VUOSIKERTOMUS 2011 Sisällysluettelo MISSIO, ARVOT...5 PÄÄSIHTEERIN KATSAUS...6 LUOTTAMUSHENKILÖT ANSIOMITALIT...9 Suomen syöpäyhdistyksen valtuuskunta Syöpäsäätiö ja syöpätautien tutkimussäätiö Yhteiset

Lisätiedot

SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SUOMEN SYÖPÄREKISTERI SYÖPÄSÄÄTIÖ SYÖPÄTAUTIEN TUTKIMUSSÄÄTIÖ. Suomen Syöpäyhdistys 70 vuotta. Vuosikertomus

SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SUOMEN SYÖPÄREKISTERI SYÖPÄSÄÄTIÖ SYÖPÄTAUTIEN TUTKIMUSSÄÄTIÖ. Suomen Syöpäyhdistys 70 vuotta. Vuosikertomus SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SUOMEN SYÖPÄREKISTERI SYÖPÄSÄÄTIÖ SYÖPÄTAUTIEN TUTKIMUSSÄÄTIÖ Suomen Syöpäyhdistys 70 vuotta Vuosikertomus 2006 SISÄLTÖ 5 PÄÄSIHTEERIN KATSAUS 6 SYÖPÄJÄRJESTÖJEN LUOTTAMUSHENKILÖT

Lisätiedot

SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SUOMEN SYÖPÄREKISTERI SYÖPÄSÄÄTIÖ SYÖPÄTAUTIEN TUTKIMUSSÄÄTIÖ. Vuosikertomus

SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SUOMEN SYÖPÄREKISTERI SYÖPÄSÄÄTIÖ SYÖPÄTAUTIEN TUTKIMUSSÄÄTIÖ. Vuosikertomus SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SUOMEN SYÖPÄREKISTERI SYÖPÄSÄÄTIÖ SYÖPÄTAUTIEN TUTKIMUSSÄÄTIÖ Vuosikertomus 2007 SISÄLTÖ 5 PÄÄSIHTEERIN KATSAUS 6 SYÖPÄJÄRJESTÖJEN LUOTTAMUSHENKILÖT 8 SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS 14 SUOMEN

Lisätiedot

Ruokolahti Rautjärvi. Imatra

Ruokolahti Rautjärvi. Imatra vuosikertomus Punkaharju Parikkala Ruokolahti Rautjärvi Taipalsaari Imatra Lappeenranta Julkaisussa käytetyt lyhenteet: 1 MW(h) = megawatti(tunti) = 1 000 kilowatti(tunti)a = 1 000 kw(h) 1 GW(h) = gigawatti(tunti)

Lisätiedot

Kunnallinen työmarkkinalaitos

Kunnallinen työmarkkinalaitos Kunnallinen työmarkkinalaitos Vuosikertomus 2009 Kunnallinen työmarkkinalaitos KT on kuntien ja kuntayhtymien työnantajaedunvalvoja ja työmarkkinakeskusjärjestö. KT ajaa kuntatyönantajien etuja työmarkkinoilla

Lisätiedot

Sisältö. Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry Taitto Kirsi Aarnikare. Helsinki 2013. Multiprint Oy

Sisältö. Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry Taitto Kirsi Aarnikare. Helsinki 2013. Multiprint Oy Vuosikertomus 2012 Sisältö Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry 5 Puheenjohtajan puheenvuoro 6 Toiminnanjohtajan katsaus 7 Hallinto 8 Oikeuksienvalvonta ja järjestötoiminta 10 Tukitoiminta 14 Palvelutoiminta

Lisätiedot

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Sisältö: Toimintakertomus ja Iiitetiedot 1-2 Tase 3 Tuloslaskelma 4 Käytetyt kirjanpitokirjat 5 TOIMINTAKERTOMUS ASOYNELOSPESA Tilikausi 01.01.2009-31.12.2009

Lisätiedot

VUOSIKIRJA 2014. 30 vuotta toimintaa liikehäiriösairaiden ja heidän läheistensä hyväksi. Teemana itsehoito osaksi hyvää arkea

VUOSIKIRJA 2014. 30 vuotta toimintaa liikehäiriösairaiden ja heidän läheistensä hyväksi. Teemana itsehoito osaksi hyvää arkea VUOSIKIRJA 2014 30 vuotta toimintaa liikehäiriösairaiden ja heidän läheistensä hyväksi Teemana itsehoito osaksi hyvää arkea SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 2. LIITTOKOKOUKSET JA LIITTOHALLITUS 3 3. HENKILÖKUNTA

Lisätiedot

Vuosikirja 2009. vuosikertomus 2008 jäsenet yrityshakemisto

Vuosikirja 2009. vuosikertomus 2008 jäsenet yrityshakemisto Vuosikirja 2009 vuosikertomus 2008 jäsenet yrityshakemisto 1 KYMENLAAKSON KAUPPAKAMARIN TOIMITUSJOHTAJAT JA PUHEENJOHTAJAT Toimitusjohtajat 1929-1936 majuri Uljas Rauanheimo 1937-1967 fil.kand., hovioik.ausk.

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Toimintavuosi 2010 lyhyesti. Organisaatio 2010. Yhtiön hallinto. Työsuojelu ja virkistystoiminta

Toimitusjohtajan katsaus. Toimintavuosi 2010 lyhyesti. Organisaatio 2010. Yhtiön hallinto. Työsuojelu ja virkistystoiminta VUOSIKERTOMUS 21 sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus Toimintavuosi 21 lyhyesti Organisaatio 21 Yhtiön hallinto Työsuojelu ja virkistystoiminta Toimintakertomus vuodelta 21 Tuloslaskelma 1.1. 31.12.21

Lisätiedot

PIRKANMAAN EPILEPSIAYHDISTYS RY 40 VUOTTA

PIRKANMAAN EPILEPSIAYHDISTYS RY 40 VUOTTA PIRKANMAAN EPILEPSIAYHDISTYS RY 40 VUOTTA Ylilääkäri Tarmo Kivimäki, yhdistyksen puheenjohtaja 13 vuotta PUHEENJOHTAJAT TARMO KIVIMÄKI 1968 1980 JUHANI HAKKILA 1981 1986 ANJA MERINIITTY 1987 1992 RAIJA

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012 www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliiton visio 2014 Asiantunteva ja toimiva vammais- ja kansanterveysjärjestö Aivovammaliiton asiantuntevuus tarkoittaa monipuolista,

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2003

Toimintakertomus vuodelta 2003 Duodecimin toimintaa Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry Toimintakertomus vuodelta 2003 Toimintavuotta leimasivat seuran sääntöjen muutos, Käypä hoito -hankkeen rahoituksen vakiintuminen ja Instrumentariumin

Lisätiedot

3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009

3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009 3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2010:3 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus avoinna klo 9.00 16.00 www.cp-liitto.fi,

Lisätiedot

Vuosikertomus. Hyväksytty liittohallituksessa 14.4.2015

Vuosikertomus. Hyväksytty liittohallituksessa 14.4.2015 Vuosikertomus 2014 Sisältö Johdanto 3 1. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen 4 2. Viestintä ja julkaisutoiminta 5 3. Järjestöohjaus 7 4. Koulutus 9 5. Kuntoutus ja asiantuntijapalvelut 11 6. Yksi elämä -hankekokonaisuus

Lisätiedot

Veronmaksajain Keskusliitto Kalevankatu 4, 00100 Helsinki puhelin 09 618 871 jäsenpalvelu 03010 5511 neuvontakeskus 03010 5510 www.veronmaksajat.

Veronmaksajain Keskusliitto Kalevankatu 4, 00100 Helsinki puhelin 09 618 871 jäsenpalvelu 03010 5511 neuvontakeskus 03010 5510 www.veronmaksajat. VUOSIKERTOMUS 2014 Veronmaksajain Keskusliitto Kalevankatu 4, 00100 Helsinki puhelin 09 618 871 jäsenpalvelu 03010 5511 neuvontakeskus 03010 5510 www.veronmaksajat.fi 2 n Sisällys Veropolitiikassa jäidenlähdön

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009 VALION ELÄKEKASSA I VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ

VUOSIKERTOMUS 2009 VALION ELÄKEKASSA I VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VUOSIKERTOMUS 2009 VALION ELÄKEKASSA I VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ SISÄLTÖ Sivut Vuosikokoukset Eläkekassa ja Vakuutusyhtiö lyhyesti 1 Avainlukuja 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION ELÄKEKASSA 3

Lisätiedot

Osuuskunta Tradeka-yhtymän toiminta-ajatus

Osuuskunta Tradeka-yhtymän toiminta-ajatus Vuosikertomus 2008 Osuuskunta Tradeka-yhtymän toiminta-ajatus 1. Osuuskunta on vapaaehtoinen organisaatio kaikille niille, jotka haluavat käyttää Osuuskunnan tarjoamia palveluja ja ovat valmiit noudattamaan

Lisätiedot

Toimintakertomus 2007

Toimintakertomus 2007 Toimintakertomus Tukholmankatu 2, 00250 HELSINKI TOIMINTAKERTOMUS 2 (16) Sisällysluettelo 1. Toiminnanjohtajan katsaus... 3 2. Hallinto... 4 3. Jäsenistö... 4 4. Talous... 4 5. Henkilöstö... 4 6. Toimitilat...

Lisätiedot

Osuuskunta Tradeka-yhtymän toiminta-ajatus

Osuuskunta Tradeka-yhtymän toiminta-ajatus Vuosikertomus 2009 Osuuskunta Tradeka-yhtymän toiminta-ajatus 1. Osuuskunta on vapaaehtoinen organisaatio kaikille niille, jotka haluavat käyttää Osuuskunnan tarjoamia palveluja ja ovat valmiit noudattamaan

Lisätiedot

3/2008 CP-LEHTI. Tässä numerossa

3/2008 CP-LEHTI. Tässä numerossa 3/2008 CP-LEHTI Tässä numerossa VUOSIKERTOMUS 2007 2 SISÄLLYS VUOSIKERTOMUS 2007 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus avoinna klo 9.00 16.00

Lisätiedot

DIABETESTUTKIMUSSÄÄTIÖN VUOSIKERTOMUS 2011

DIABETESTUTKIMUSSÄÄTIÖN VUOSIKERTOMUS 2011 DIABETESTUTKIMUSSÄÄTIÖN VUOSIKERTOMUS 2011 SISÄLTÖ 4 Toiminta-ajatus 6 Mikael Knip, puheenjohtaja 8 Johan Eriksson, professori 10 Hannele Uusitalo-Järvinen, LT 12 Diabetestutkimussäätiön toimintakertomus

Lisätiedot

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintakertomus 2009. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintakertomus 2009. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2009 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2009 Pasilan puistotie 7 00240 Helsinki

Lisätiedot

keskitymme kannattavan ja vastuullisen liiketoiminnan harjoittamiseen sekä jäsentemme palkitsemiseen.

keskitymme kannattavan ja vastuullisen liiketoiminnan harjoittamiseen sekä jäsentemme palkitsemiseen. 2013 VUOSIKERTOMUS 2 Uudistetun strategiamme mukaisesti keskitymme kannattavan ja vastuullisen liiketoiminnan harjoittamiseen sekä jäsentemme palkitsemiseen. Tradekan toiminta-ajatus 1. Tradeka on Osuuskunta

Lisätiedot

Suomen Hipposkonsernin vuosikertomus 2008

Suomen Hipposkonsernin vuosikertomus 2008 Suomen Hipposkonsernin vuosikertomus 28 Suomen Hippos ry Fintoto Oy Suomen Hevosurheilulehti Oy Avaintunnuslukuja 27 28 Kilpailutoiminta Totopäivät Totoravilähdöt Paikallisravit Kilpailupäivät yhteensä

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010. Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö

VUOSIKERTOMUS 2010. Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö VUOSIKERTOMUS 2010 Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö 2 (21) 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Päättynyt tilikausi oli Ikaalisten Parkanon Puhelin Osakeyhtiön, IPP:n: 118:s. Yrityksen asema televiestintämarkkinoilla

Lisätiedot