SISÄLLYS: KATSAUS VUOTEEN 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYS: KATSAUS VUOTEEN 2008"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2008

2 SISÄLLYS: KATSAUS VUOTEEN HALLINTO Yhdistyksen kokoukset 1.2. Hallitus 1.3. Rahastojen hoitokunnat 1.4. Palkkavaliokunta 1.5. Suomen Syöpäyhdistys r.y:n valtuuskunta 1.6. Tilintarkastajat 2. HENKILÖKUNTA TOIMITILAT JÄSENISTÖ JA JÄSENETUUDET YHTEISTYÖ SUOMEN SYOPÄYHDISTYKSEN KANSSA SYÖVÄN ENNALTAEHKÄISY JA VARHAINEN TOTEAMINEN Terveyden edistäminen 6.2. Suolistosyövän seulonta 6.3. Ihomuutosten tarkastustoiminta 6.4. Syövän periytyvyyttä koskeva neuvonta 6.5. Muut tapahtumat ja tilaisuudet 7. VASTAANOTTOTOIMINTA Lääkärien vastaanottotoiminta 7.2. Muut vastaanotot 7.3. Laboratorio 7.4. Sairaanhoitajien vastaanotto 7.5 Sairaanhoitajien vastaanottotoiminnan laajentaminen 8. SYÖPÄPOTILAIDEN KUNTOUTUS Kuntoutuspalveluista tiedottaminen 8.2. Tukihenkilötoiminta 8.3. Vastasairastuneiden tietoillat ja avokuntoutuskurssit 8.4. Nuorten rintasyöpäpotilaiden kuntoutus 8.5 Rintaproteesit 8.6. Nuorten syöpäpotilaiden ryhmä eli NASTA 8.7. Eturauhassyöpäpotilaiden ryhmä 8.8. Liikunta ja rentoutus 8.9. Varttuneiden potilaiden kerhotoiminta Pirkanmaan Syöpäyhdistyksen Nokian ryhmä 9. OPETUS JA KOULUTUS PROFESSUURILAHJOITUKSET TAMPEREEN YLIOPISTOLLE YHDISTYKSEN HARJOITTAMA TUTKIMUSTOIMINTA TALOUS Varsinainen toiminta Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Investoinnit Rahastot Tilikauden tulos TULOSLASKELMA TASE TILINTARKASTUSKERTOMUS Vuosi 2008 oli Pirkanmaan Syöpäyhdistyksen 57. toimintavuosi. Tarkoituksensa mukaisesti yhdistys pyrki vähentämään syöpäsairauksista aiheutuvaa uhkaa ja haittoja erityisesti Pirkanmaalla ja tukemaan syöpäpotilaita sekä heidän läheisiään hoidon ja kuntoutumisen aikana. Syöpäjärjestöjen arvopohjan mukaisesti yhdistyksen toiminta perustuu inhimillisyyteen, totuudellisuuteen, riippumattomuuteen ja yhteisvastuullisuuteen. Inhimillisyys merkitsee sitä, että toiminnassaan yhdistys kunnioittaa ihmisarvoa, pitää tärkeänä yksilöllisyyttä ja avoimuutta ihmisen kohtaamisessa, korostaa yhteisöllisyyttä ja ymmärrettävyyttä sekä ihmisten tasa-arvoisuutta. Totuudellisuus on sitä, että yhdistyksen toiminta perustuu järjestön luotettavuuteen, uskottavuuteen, tieteellisyyteen ja ymmärrettävyyteen. Riippumattomuutta yhdistys tarvitsee voidakseen toimia omien tavoitteidensa suunnassa vaikuttavasti, tuloksellisesti ja tehokkaasti, mutta yhteistyössä muiden kanssa. Yhteisvastuullisuus syöpäjärjestöjen kesken antaa puolestaan perustaa yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiselle sekä toisaalta sisältää vastuun järjestötaloudesta huolehtimisesta. Näille syöpäjärjestöjen arvoille rakennettiin Pirkanmaan Syöpäyhdistyksen toimintaa pitkälti samalla tavoin kuin edellisenä vuotena. Toiminta jatkui pääosin entisenlaisena, mutta kehittämistyötä tehtiin niin koko syöpäjärjestöjen toimintakentässä kuin Pirkanmaan Syöpäyhdistyksessä. Ensisijaisesti tehtiin työtä syöpäjärjestöjen organisaation muutoksen ja henkilökunnan koulutuksen järjestämiseksi sekä tiedonsaamisen parantamiseksi että yhdistyksen tarjoamien palveluiden sisällön uudistamiseksi. Tämän työn tuloksia voidaan odottaa vuodesta 2009 lukien. Toimintavuoden toisella vuosipuoliskolla alkaneesta taloudellisesta taantumasta huolimatta Pirkanmaan Syöpäyhdistys jatkaa toimintaansa kuitenkin varsin toiveikkain mielin pirkanmaalaisen väestön tuella pirkanmaalaisten terveyden edistämiseksi. Hallitus 2 2 3

3 1. HALLINTO 2. HENKILÖKUNTA 4. JÄSENISTÖ JA JÄSENETUUDET 1.1. Yhdistyksen kokoukset Yhdistyksen kevätkokous pidettiin ja syyskokous Kokouksissa käsiteltiin sääntöjen määräämät asiat ja syyskokouksessa annettiin hallitukselle valtuudet luovuttaa testamentilla yhdistykselle tulevaa kiinteää omaisuutta Hallitus Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja mukaan lukien yhdeksän jäsentä ja varajäsentä. Erovuorossa on vuosittain kolme jäsentä ja varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Varsinaiset jäsenet Sosiaalineuvos Seppo Rantanen, puheenjohtaja Toimittaja, pastori Hilkka Olkinuora, varapuheenjohtaja Professori Anssi Auvinen Hallintonotaari Irma Larvila Ylihoitaja Kaija Leino Sisustusmyyjä Maija Nykänen Vastaava sosiaalityöntekijä Pirkko Ollikainen Ekonomi Heikki Punkka Dosentti Minna Tanner Varajäsenet Konttoripäällikkö Ulla Karppelin Laskentapäällikkö Ritva Komulainen Toimialajohtaja Pekka Koski Lehtori Irja Murtonen Toimitusjohtaja Eero Nieminen Talouspäällikkö Seppo Nieminen Ekonomi Jouko Pyysalo Johtava ylihoitaja Birgit Vuorio Maanviljelijä Markku Ylijoki Hallitus piti toimintavuoden aikana kahdeksan kokousta. Lisäksi pidettiin toiminnan kehittämiseksi seminaari, johon osallistuivat hallituksen jäsenten ja varajäsenten lisäksi yhdistyksen hallituksen entiset puheenjohtajat professori Kaija Holli ja LKT Tapani Hakala sekä strategiapäällikkö Kari Hakari Tampereen kaupungilta. Yhdistyksen sihteerinä toimi yhdistyksen toimitusjohtaja Marja-Liisa Kotisaari ja rahastonhoitajana yhdistyksen talouspäällikkö Markku Kulo. 1.3 Rahastojen hoitokunnat Tutkimus- ja kehittämisrahastolla, Pirkanmaan Syöpärahastolla ja Lahjoitus- ja testamenttirahastoilla oli yhteinen hoitokunta, johon puheenjohtajaksi valittiin Heikki Punkka ja jäseniksi Pirkko Ollikainen sekä Minna Tanner. Sihteerinä oli Markku Kulo. 1.4 Palkkavaliokunta Yhdistyksen henkilökunnan palkkaukseen liittyviä kysymyksiä käsittelemään asetettiin palkkavaliokunta, jonka puheenjohtajana oli Seppo Rantanen ja jäseninä Hilkka Olkinuora ja Kaija Leino. Sihteerinä toimi Marja-Liisa Kotisaari Suomen Syöpäyhdistys r.y:n valtuuskunta Yhdistyksen edustajana valtuuskunnan jäsenenä oli ekonomi Heikki Punkka ja hänen henkilökohtainen varajäsenensä oli talouspäällikkö Inkeri Törmä. Valtuuskunta kokoontui kaksi kertaa Tilintarkastajat Yhdistyksen varsinaisina tilintarkastajina toimivat taloustieteiden maisteri, KHT Mirja Juusela ja ekonomi, KHT Tero Lindell. Varatilintarkastajina olivat ekonomi, KHT Matti Pettersson ja KHT Antti Niemistö. Valvontatilintarkastuksen suoritti hallintotieteiden maisteri Eija Leppäkynnäs. Tilintarkastajat olivat Idman Vilén Grant Thorton Oy:stä. Yhdistyksessä oli keskimäärin 14 työsuhteista työntekijää eli yksi enemmän kuin edellisenä vuonna. Lisäys johtui suolistosyövän seulonnan laajenemisesta. Ulkopuolisia palveluiden tarjoajia käytettiin suolistosyövän seulonnan, kuntoutuksen, palkanlaskennan ja kirjanpidon sekä yhdistyksen toimitilojen siivouksen järjestämisessä. Melius Pharma Oy:n kanssa oli ostopalvelusopimus lääketieteellisten palveluiden hankkimisesta. Yhdistys tuki henkilökunnan ammattitaidon ylläpitämistä ja kehittämistä monin tavoin. Henkilökunta osallistui sekä ulkomaisiin että kotimaisiin koulutustilaisuuksiin kuten esimerkiksi syöpäjärjestöjen sairaanhoitajille järjestettyyn neuvontatoiminnan kehittämistä koskevaan verkkokoulutukseen. Koulutusta varten oli mahdollisuus saada 15 palkallista opintovapaapäivää kalenterivuodessa. Lisäksi pienimuotoista koulutusta järjestettiin työpaikkakoulutuksena. Terveydenhuollon palveluista vastaavana johtajana oli syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri, lääketieteen tohtori Tiina Oivanen. Potilasasiamiehenä toimi oikeustieteen lisensiaatti, varatuomari Marja-Liisa Kotisaari. Johtoryhmään kuuluivat toimitusjohtaja Marja-Liisa Kotisaari, talouspäällikkö Markku Kulo, ylilääkäri Tiina Oivanen ja osastonhoitaja Riitta Toivonen. 3. TOIMITILAT Yhdistyksen toimitilat sijaisivat Tampereella osoitteessa Hämeenkatu 5 A. Osa toimitilasta vuokrattiin lukien Helsingin yliopiston kansanterveystieteen laitokselle, joka harjoittaa tiloissa lääketieteellistä tutkimustoimintaa. Lisäksi yhdistyksellä oli kerhohuoneisto Tampereella osoitteessa Pellavatehtaankatu 12. Toimitilat ovat yhdistyksen omistamia. Yhdistykseen liittyi toimintavuotena 1293 uutta jäsentä, joista 484 liittyi jäseneksi jäsenhankintakilpailun tuloksena. Jäsenrekisteristä poistettiin jäsenet, jotka eivät olleet maksaneet jäsenmaksuaan kahteen vuoteen sekä yhdistyksestä eronneet ja kuolleet jäsenet. Toimintavuoden lopussa jäsenmäärä oli 200 suurempi kuin edellisen toimintavuoden päättyessä eli Jäsenistä ainaisjäseniä oli ja vuosijäseniä Yhteisöjäseninä yhdistyksessä oli viisi Pirkanmaan kuntaa eli Orivesi, Tampere, Urjala, Vesilahti ja Virrat. Lisäksi jäseninä oli kolme pirkanmaalaisia yritystä eli Leivon Leipomo Oy, Suomen Jakeluryhmä Oy ja Suomen Välitysryhmä Oy. Vuosijäsenen jäsenmaksu oli 17,00 euroa ja yhteisöjäsenenä olevan kunnan jäsenmaksu oli 5 senttiä kunnan asukkaalta sekä muun yhteisöjäsenen 100,00 euroa. Ainaisjäsenet olivat jäsenmaksusta vapautettuja. Jäsenmaksun hintaan sisältyi Syöpä-Cancer -lehden vuosikerta. Hoitopäiväkorvauksia ja kurkku- ja suusyöpäpotilaiden puheneuvonnan korvauksia maksettiin jäseninä oleville syöpäpotilaille yhteensä ,00 euroa. Jäsenenä olevat syöpäpotilaat saivat korvauksetta myös varatuomarin antamaa oikeudellista neuvontaa sairauteensa liittyvissä kysymyksissä. Jäsenille annettiin alennusta yhdistyksen poliklinikalla tehdyistä papa-tutkimuksista ja mammografiatutkimuksista Röntgentutkassa, Tampereen Röntgenkeskuksessa ja Suomen Terveystalon Tampereen seudulla sijaitsevissa toimipisteissä. Lisäksi syöpäpotilaille oli tarjolla maksuttomia palveluja sekä muita kuin edellä mainittuja alennuksia. Viking Line Abp lahjoitti jokaiselle yhdistyksen jäsenelle lahjakortin laivaristeilyä varten ja osallistui jäsenpostituksen postituskuluihin. 4 5

4 5. YHTEISTYÖ SUOMEN SYÖPÄYHDISTYKSEN KANSSA Suomen Syöpäyhdistyksen valtuuskunnan päätettyä perustaa Suomen Syöpäyhdistykseen järjestövaliokunnan, Suomen Syöpäyhdistys asetti työryhmän valmistelemaan järjestövaliokunnan tehtäviä ja kokoonpanoa. Työryhmän puheenjohtajana toimi yhdistyksen varapuheenjohtaja Hilkka Olkinuora ja jäsenenä yhdistyksen toimitusjohtaja Marja-Liisa Kotisaari. Valtuuskunnan syyskokouksessa arvottiin järjestövaliokunnan jäsenet ensimmäiselle toimikaudelle. Arvonnan tuloksena yhdistys on edustettuna järjestövaliokunnassa vuonna Yhdistyksen edustajaksi järjestövaliokuntaan nimettiin Hilkka Olkinuora. Hilkka Olkinuora kuului myös Syöpä-Cancer -lehden toimitukseen. Suomen Syöpäyhdistyksen sairaanhoitajien neuvontatoiminnan kehittämistä selvittäneen projektin johtoryhmässä olivat ylilääkäri Tiina Oivanen ja toimitusjohtaja Marja-Liisa Kotisaari. Neuvontaprojektin työtä täydensi osaltaan Marja-Liisa Kotisaaren Suomen Syöpäyhdistyksen toimeksiannosta tekemä selvitys syöpäjärjestöissä annettavien terveydenhuoltopalveluiden oikeudellisistaedellytyksistä. 6. SYÖVÄN ENNALTA- EHKÄISY JA VARHAI- NEN TOTEAMINEN 6.1. Terveyden edistäminen Toimintavuonna järjestettiin yhteistyössä paikallisen terveyskeskuksen, seurakuntien ja eri järjestöjen kanssa neuvonta- ja tiedotustilaisuuksia terveyden edistämiseen ja syövän ennaltaehkäisyyn liittyvistä asioista Kangasalalla, Ikaalisissa, Mäntässä, Pirkkalassa, Ruovedellä, Tampereella ja Valkeakoskella. Keväällä järjestettiin yhteistyössä ProMama ry:n ja Pirkanmaan Sydänpiiri ry:n kanssa naisille tarkoitettu yleisötilaisuus Tampereella. Keväällä järjestettiin eturauhassyöpää käsittelevä yleisötilaisuus Tampereella yhdessä Suomen eturauhassyöpäyhdistys ry:n kanssa. Yhdistys osallistui omalla osastolla Tampereen Urheiluja Messukeskuksessa järjestetyille Hyvä ikämessuille. Yhdistyksen messuosastolle jätti yhteystietonsa 450 kävijää, joille lähetettiin lisätietoja yhdistyksen palveluista. Syövän ennaltaehkäisyä ja yhdistyksen toimintaa selvitettiin myös opintokäynneillä olleille opiskelijaryhmille Suolistosyövän seulonta Suolistosyöpien seulonta jatkui viidettä vuotta syöpäjärjestöjen asiantuntijaryhmän laatiman seulontaohjelman mukaisesti (Malila N, Anttila A, Elovainio L, Hakulinen T, Järvinen H, Pikkarainen P, Rautalahti M ja Hakama M). Seulonnan järjestäminen oli kunnille edelleen vapaaehtoista kansanterveystyötä. Kunnat järjestivät seulonnan hankkimalla sen ostopalveluna Pirkanmaan Syöpäyhdistyksen poliklinikalta ja neuvonta-asemalta, jossa toimi valtakunnallinen seulontakeskus. Toimintavuoden aikana seulonta laajeni niin, että mukana oli eri puolilta Suomea kaikkiaan 190 kuntaa. Yhdistyksen toiminta-alueen kunnista seulonnan ostivat yhdistykseltä Hämeenkyrö, Juupajoki, Kangasala, Kihniö, Kuhmalahti, Mänttä, Pälkäne, Ruovesi, Tampere, Vilppula ja Virrat. Seulontatestinä, jotka lähetettiin seulontakeskuksesta seulottaville, käytettiin ulosteen piilevän veren osoittavaa testiä. Testin tehtyään seulottavat palauttivat testin tutkittavaksi yhdistyksen seulontakeskukseen. Jos testin tulos edellytti jatkotutkimuksia, seulottavan kotikunta järjesti seulottavalle suoliston tähystyksen eli kolonoskopian. Toimintavuonna seulontakeskuksesta lähetettiin seulontakutsua seulontatesteineen. Ensimmäisen kerran seulontakutsun sain , toisen kerran ja kolmannen kerran 4193 seulottavista. Seulontakutsun saaneista miehistä 59 prosenttia ja naisista 67 prosenttia eli kaikkiaan 63 prosenttia palautti seulontatestin analysoitavaksi seulontakeskukseen. Jatkotutkimuksiin ohjattiin 4 prosenttia tutkituista. Tulokset vastasivat tänäkin vuonna aikaisempien kansainvälisten tutkimusten tuloksia. Laatutyöskentelyssä suolistosyövän seulonnan osalta edettiin niin, että tavoitteeksi voitiin asettaa toiminnan sertifiointi vuoden 2009 keväällä. Suolistosyövän seulontaa arvioi valtakunnallinen ryhmä, jossa oli jäseninä myös yhdistyksen ylilääkäri ja toimitusjohtaja Ihomuutosten tarkastustoiminta Yhdistyksen neuvonta-asemalla kävi päivittäin sairaanhoitajien vastaanotolla ihomuutoksia tarkastuttavia potilaita. Ihomuutoksia kävi näyttämässä kaikkiaan asiakasta, joista 284 kävi toukokuussa ja lokakuussa yhdistyksen neuvonta-asemalla järjestetyn kaksipäiväisten luomihuolipäivien aikana. Lisäksi järjestettiin yhteistyössä Metso Automation Networks Oy:n työterveyshuollon kanssa luomihuolitapahtuma tehtaan tiloissa Tampereella Syövän periytyvyyttä koskeva neuvonta Syövän periytyvyyttä koskevissa asioissa jatkettiin yhteistyötä Tampereen yliopistollisen sairaalan kliinisen genetiikan yksikön, syöpägenetiikan tutkimusyksikön sekä syöpätautien vastuualueen kanssa. Hyvä yhteistyö mahdollisti tarvittaessa asiakkaiden joustavan ohjaamisen jatkotutkimuksiin syövän periytyvyyden selvittämiseksi. Toimintavuoden aikana sairaanhoitajan ja lääkärin antamassa neuvonnassa kävi 30 asiakasta Muut tapahtumat ja tilaisuudet Yhdistys tuki taloudellisesti Tampereen lääkäripäivillä järjestettyä symposiumia, joissa toisessa käsiteltiin syöpäpotilaan ongelmia perusterveydenhuollossa. 7. VASTAANOTTO- TOIMINTA 7.1. Lääkärien vastaanottotoiminta Vastaanottoa pitäviä lääkäreitä oli poliklinikalla 14 ja vastaanottokäyntejä oli Käyntien määrä ei enää vähentynyt edellisvuosien tapaan lähinnä lisääntyneiden kirurgien vastaanottokäyntien vuoksi. Vastaanottoa pidettiin seuraavilla erikoisaloilla: syöpätaudit kirurgia gastroenterologinen kirurgia urologia gynekologia sisätaudit hematologia 7.2. Muut vastaanotot Vastaanottoa piti yksi psykologi ja kaksi lymfaterapeuttia. Loppuvuodesta vastaanoton aloitti sosiaalipsykologi Laboratorio Pääasiassa mikrobiologiaan ja kliiniseen kemiaan liittyviä laboratorionäytteitä otettiin 15 kappaletta. Papa- eli gynekologisten irtosolunäytteiden ottaminen väheni tiedotuksesta huolimatta edelleen. Näytteitä otettiin kappaletta ja histologisia sekä muita irtosolunäytteitä yhteensä 485 kappaletta. Näytteet tutkittiin Yhtyneissä Laboratorioissa Sairaanhoitajien vastaanotto Henkilökohtaisissa tapaamisissa ja puhelinkeskusteluissa potilaille ja omaisille annettiin tietoa ja neuvontaa erityisesti eri syöpätaudeista, syövän hoitomuodoista ja hoitojen sivuvaikutuksista sekä kuntoutuksesta. Yhdessä potilaan ja omaisten kanssa sairaanhoitajat selvittivät potilaan ongelmia sekä neuvoivat ja tukivat heitä muuttuneessa elämäntilanteessa. 6 7

5 Sairaanhoitajien vastaanotolla tehtiin ompeleiden ja dreenien poistoja, verenpaineen mittauksia ja annettiin injektioita sekä sovitettiin rintaproteeseja. Sairaanhoitajien vastaanottokäyntejä toimintavuonna oli edellistä vuotta vastaava määrä eli yhteensä Sairaanhoitajien vastaanottotoiminnan laajentaminen Toimintavuoden syksyllä käynnistettiin suunnittelu, jonka tarkoituksena oli aloittaa sairaanhoitajien vastaanotto Tampereen lisäksi muissa toiminta-alueen kunnissa. Toimintaa suunnittelemaan palkattiin syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri. 8. SYÖPÄPOTILAIDEN KUNTOUTUS 8.1. Kuntoutuspalveluista tiedottaminen Syöpäpotilaiden ja heidän läheistensä tukeminen olivat keskeisessä asemassa yhdistyksen kuntoutustoiminnassa. Toiminnalla täydennettiin ja tuettiin julkista terveydenhuoltoa järjestämällä sellaista kuntoutusta, jota ei ole muualla saatavilla, potilaiden ja heidän läheistensä tarpeet huomioon ottaen. Yhdistyksen sairaanhoitaja oli tavattavissa Tampereen yliopistollisen sairaalan syöpätautien vastuualueen toimipisteissä kuukausittain. Poliklinikalla ja vuodeosastoilla olevilla potilailla oli tuolloin mahdollisuus henkilökohtaisesti saada tietoa yhdistyksen tarjoamista tukipalveluista. Palveluista tiedotettiin myös yhdistyksen www-sivuilla. Toiminta-alueen sairaaloiden syöpäpotilaita hoitavista yksiköistä ja terveyskeskuksista yhteyshoitajaverkostossa oli 56 yhteyshoitajaa. Yhteyshoitajille järjestettyyn koulutustilaisuuteen osallistui 25 yhteyshoitajaa Tukihenkilötoiminta Yhdistyksessä toimi yhteensä 28 rintasyöpäpotilaiden, 8 eturauhassyöpäpotilaiden ja 21 muiden syöpäsairaiden potilaiden tukihenkilöä eri puolilta yhdistyksen toiminta-aluetta. Toimintavuoden aikana he tekivät yhteensä 72 käyntiä vastasairastuneiden luona. Kerran kuukaudessa yhdistyksen tiloissa järjestettiin tukihenkilöpäivystys rintasyöpäpotilaille. Tukihenkilöpäivystyksessä kävi yhteensä 53 syöpäpotilasta. Tukihenkilöiden jatkokoulutuspäiviä järjestettiin viisi, ja niissä oli 37 osallistujaa Vastasairastuneiden tietoillat ja avokuntoutuskurssit Vastasairastuneiden luento- ja keskustelutilaisuudet jatkuivat. Luennoitsijoina toimi eri alojen asiantuntijoita. Tilaisuuksia oli 8 ja niihin osallistuneita 177. Lähiaikoina syöpään sairastuneiden läheisille järjestettiin 3 tilaisuutta, joissa luennoitsijoina ja kysymyksiin vastaamassa olivat sairaanhoitaja, syöpätautien erikoislääkäri ja psykologi. Mukana oli 24 syöpäpotilaan läheistä. Toimintavuonna jatkettiin rintasyöpäpotilaille avokuntoutuksena järjestettäviä ensitietokursseja. Neljänä iltana pidetyillä kursseilla potilaat saivat tietoa sairaudestansa ja heillä oli mahdollisuus kokemusten vaihtoon sekä keskusteluun asiantuntijoiden kanssa. Kursseilla oli mukana erikoissairaanhoitajan lisäksi syöpätautien erikoislääkäri, gynekologi, fysioterapeutti ja psykologi. Rintasyöpäpotilaille järjestettiin neljä kurssia ja niille osallistui 57 potilasta. Keväällä ja syksyllä järjestettiin avokuntoutuskurssi eturauhassyöpää sairastaville potilaille. Kurssille osallistui yhteensä 27 miestä. Kurssien järjestämiseen saatiin Raha-automaattiyhdistyksen avustusta. Potilaita ohjattiin heidän toiveidensa mukaisesti myös valtakunnallisille sopeutumisvalmennuskursseille eri puolelle Suomea ja erityisesti Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen kurssikeskukseen Meri-Karinaan Nuorten rintasyöpäpotilaiden kuntoutus Anna-Leena Lääperin runokirjan Hyvyyden kosketus tuotolla järjestettiin alle 50-vuotiaille hiljattain rintasyöpään sairastuneille potilaille hyvinvointipäivä lokakuussa Tampereella. Osallistujia oli 10. Ensimmäistä kertaa järjestettiin perheille, joissa äiti on sairastunut rintasyöpään, tarkoitettu kuntoutuspäivä marraskuussa yhdistyksen toimitiloissa. Perhepäivälle osallistui viisi perhettä lapsineen. Virkistys Yhdistys järjesti joulukuussa syöpäpotilaille tarkoitetun pikkujoulun Tampereella Hotelli Rosendahlin ravintolassa. Pikkujouluun osallistui noin 240 potilasta. Kolme perhettä vietti Tampereen kylpylässä omaehtoiseen lomaviikon yhdistyksen lomaosakkeessa Rintaproteesit Julkiselta terveydenhuollolta maksusitoumuksen saaneet Pirkanmaan alueella asuvat rintasyöpäpotilaat hakeutuivat yhdistyksen poliklinikalle rintaproteesien sovitukseen. Rintaproteeseja välitettiin 535 naiselle, joista 154 sai proteesin ensimmäistä kertaa Nuorten syöpäpotilaiden ryhmä eli NASTA Sairaanhoitajan ohjaama NASTA -ryhmä kokoontui toimintavuoden aikana 4 kertaa. Tilaisuuksissa nuorilla, vuotiailla syöpäpotilailla ja heidän läheisillään oli mahdollisuus saada tietoa syöpään liittyvissä asioissa, keskustella ja viettää yhdessä vapaa-aikaa Eturauhassyöpäpotilaiden ryhmä Eturauhassyöpään sairastuneiden ryhmä kokoontui 4 kertaa. Käyntejä ryhmässä oli 198. Eturauhassyöpäpotilaiden keskusteluryhmä kokoontui 7 kerta. Osallistujia oli 10. Ohjaajana toimi sairaanhoitaja avustajanaan koulutettu tukihenkilö Liikunta ja rentoutus Uutena toimintana järjestettiin pilates-menetelmään perustuva kahdeksan käyntikerran liikuntakurssi Liikuntakeskus Leidissä Tampereella. Kurssille osallistui 15 syöpäpotilasta. Vastasairastuneiden syöpäpotilaiden allasvoimisteluryhmä jatkoi toimintaansa. Allasvoimistelussa kävi 27 syöpäpotilasta ja käyntikertoja oli 196. Ohjaajana toimi fysioterapeutti. Toimintavuonna jatkui myös syöpäpotilaille tarkoitettu rentoutusryhmä, jonka ohjaajana toimi fysioterapeutti. Ryhmään osallistui 27 syöpäpotilasta ja käyntikertoja oli kaikkiaan Varttuneiden potilaiden kerhotoiminta Tampereella toimi Potilaskerho, jossa oli noin 200 jäsentä. Kerho kokoontui kesäkautta lukuun ottamatta kerran viikossa. Kerho järjesti muun muassa luentoja, keskustelua ja retkiä. Kerhon ohjelman suunnitteluun osallistui sairaanhoitaja Pirkanmaan Syöpäyhdistyksen Nokian ryhmä Nokian ryhmä kokoontui Nokian Kerholassa kerran kuukaudessa. Yhdeksässä kokoontumisessa osallistujia oli yhteensä noin 480. Ryhmän osallistujat olivat nokialaisia syöpäpotilaita sekä heidän läheisiään. 9. OPETUS JA KOULUTUS Toimintavuoden aikana yhdistyksen toimintaan kävi tutustumassa opiskelijaryhmiä Pirkanmaan ammattikorkeakoulusta. Opintokäyntien aiheina olivat muun muassa syövän ennaltaehkäisy, syövän varhainen toteaminen, syöpäpotilaan tukeminen ja yhdistyksen palvelut. 8 9

6 Neuvonta-aseman ylilääkäri ja yhdistyksen toimitusjohtaja antoivat opetusta Tampereen yliopistossa ja luennoivat erityisosaamisensa puitteissa terveydenhuollon ammattihenkilöiden koulutustilaisuuksissa Helsingissä, Kuopiossa, Kotkassa, Lahdessa, Tampereella ja Vaasassa sekä ylilääkäri kansainvälisessä kongressissa Prahassa. Lokakuussa yhdistys järjesti yhdessä Suomen Syöpäpotilaat ry:n kanssa koulutuspäivän terveyskeskusten sairaanhoitajille. Koulutuspäivän aiheena oli terveyskeskuksen sairaanhoitaja osana syöpäpotilaan hoitoketjua. Osanottajia oli 41. Helmikuussa järjestettiin koulutuspäivä syöpäjärjestöjen toimistotyöntekijöille. Koulutuspäivillä käsiteltiin muun muassa salassapitoon ja työssä jaksamiseen liittyviä kysymyksiä. Osanottajia oli 26. Syksyllä järjestettiin yhdessä Suomen Syöpäyhdistyksen joukkotarkastusrekisterin kanssa Tampereella koulutuspäivä suolistosyövän seulontaan osallistuvien kuntien seulontatyötä tekeville yhteyshoitajille. Koulutukseen osallistui 50 yhteyshoitajaa eri puolilta Suomea. 10. PROFESSUURILAH- JOITUKSET TAMPE- REEN YLIOPISTOLLE Tampereen yliopistolle lahjoitettujen palliatiivisen lääketieteen professorin viran ja osa-aikaisen syöpätautien epidemiologian professorin virkan rahoittamisesta vastattiin aikaisemmin sovitun mukaisesti. Professori Kaija Holli hoiti palliatiivisen lääketieteen professuuria ja syöpätautien epidemiologian professorin virkaa hoiti professori Risto Sankila elokuun loppuun saakka, jolloin lahjoitus päättyi. 11. YHDISTYKSEN HAR- JOITTAMA TUTKI- MUSTOIMINTA Osana kansainvälistä rintasyövän ennaltaehkäisyä selvittävää monikeskustutkimusta tehtiin omana osatutkimuksena gynekologisia haittoja selvittävä tutkimus. Aineiston analysointi aloitettiin toimintavuonna. Vaihdevuosi-iän ohittaneille naisille suunnattuun kansainväliseen rintasyövän ehkäisyä selvittävään lääketutkimukseen IBIS II otettiin mukaan 15 uutta naista, joten tutkimuksessa oli toimintavuoden päättyessä 125 naista. Tutkimukseen kuuluvien mammografia- ja luuntiheysmittausten kuluihin saatiin rahoitusta Lontoossa olevalta St. Maryn yliopistolta. Toimintavuonna saatiin päätökseen rintasyöpäpotilaiden rinnan poiston jälkeisiä rekonstruktiotoiveita ja -odotuksia sekä rekonstruktioiden toteutumista kartoittava tutkimus. Ihomuutosten tarkistustoiminnan vaikutuksia Pirkanmaalla kartoittavan tutkimuksen retrospektiivisestä osiosta kirjoitettu artikkeli julkaistiin Preventive Medicine -nimisessä kansainvälisessä tieteellisessä julkaisussa. Tutkimuksen prospektiivinen osio, jossa arvioidaan ihmisten aurinkokäyttäytymistä, oli viimeistelyä vaille valmis. Suolistosyövän seulonnan sensitiivisyyttä eli herkkyyttä käsittelevä artikkeli julkaistiin British Medical Journal -nimisessä kansainvälisessä tieteellisessä julkaisussa. Seulontaa käsittelevä pääkirjoitus hyväksyttiin julkaistavaksi kotimaisessa lääketiellisessä julkaisussa. 12. TALOUS Varsinainen toiminta Varsinaisen toiminnan kulujäämä vuonna 2008 oli ,67 euroa. Edellisenä vuonna vastaava luku oli ,49 euroa. Kulujäämä kasvoi näin ollen 11,2 prosenttia. Raha-automaattiyhdistyksen tukea yhdistys sai Suomen Syöpäyhdistykselle myönnetystä yleisavustuksesta ,00 euroa neuvontatoiminnan laajentamiseen Pirkanmaalla sekä 7 000,00 euroa kuntoutuskurssien järjestämiseen. Opintotoiminnan Keskusliitto ry:ltä on saatu tukea potilastoimintaan Varainhankinta Vuosi- ja yhteisöjäsenten maksamia jäsenmaksuja kertyi ,32 euroa. Jäsenmaksuja ei toimintavuonna korotettu. Jäsenmaksujen tuotto oli kuitenkin 2,2 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Lahjoituksia toimintavuoden aikana yhdistys sai yhteensä ,00 euroa eli 3 555,00 euroa enemmän kuin edellisenä toimintavuotena. Yli 100,00 euron lahjoitus saatiin seuraavilta: Pirkanmaan Kansanterveys ry ,00 Paavo Siren testamenttisäätiö ,00 Pekka Salmisen muistokonsertit 1 500,00 Parturi-kampaamo Ylinen 1 000,00 Gramex-korvaus 742,00 Pentti Alasen ja Hilve Mattsonin muistoa kunnioitettiin yhdistykselle osoitetuilla muistorahoilla. Tero Lindellin, John Maydensin, Sylvi Kaukosen, Maria Lehtimäen ja Matti Minkkisen merkkipäivää muistettiin lahjoituksella yhdistykselle. Keräystuottoina saatiin pirkanmaalaisten koululaisten päivätyökeräyksinä 5 250,20 euroa ja jäsenten maksamina tukimaksuina ,00 euroa. Korkein hallinto-oikeus antoi vuosikirjaratkaisun (KHO 2008:26), jossa hyväksyttiin yhdistyksen hakemus saada kerätä varoja internetsivuillaan. Rahankeräyksen mahdollistamiseksi internetissä, yhdistys hankki tietokoneohjelman ja aloitti keräystoiminnan yksityiskohtaisen suunnittelun. Uusia testamenttisaantoja yhdistys ei saanut toimintavuonna. Yhden kuolinpesän, jossa yhdistys on legaatin saajana, selvitys käynnistyi toimintavuoden lopulla. Yhdistyksen varainhankinnan nettotuotto oli ,67 euroa. Edellisenä vuonna vastaava luku oli ,68 euroa. Nettotuotto pieneni näin ollen 64,2 prosenttia Sijoitus- ja rahoitustoiminta Vuonna 2007 saatujen merkittävien testamenttituottojen ja toimintavuonna erääntyneiden pitkäaikaisten sijoitusten johdosta järjesteltiin yhdistyksen sijoitustoiminnan hoito uudelleen. Salkunhoitosopimukset tehtiin SEB Gyllenberg Asset Management Oy:n ja Evli Pankki Oyj:n kanssa. Taloudellisen taantuman vuoksi arvonalennuksia jouduttiin kirjaamaan sijoituksista ,48 euroa. Sijoitustoiminnan nettotuotto oli ,18 euroa. Edellisenä vuonna vastaava luku oli ,75 euroa, joten nettotuotto pieneni näin ollen 25,9 prosenttia Investoinnit Merkittäviä investointeja ei tehty toimintavuonna Rahastot Pirkanmaan Syöpärahastoa purettiin professuurin kuluja vastaavalla summalla ,00 eurolla. Yhdistyksen kevätkokouksen tekemän päätöksen mukaisesti siirrettiin vuoden 2007 ylijäämästä Tutkimus- ja kehittämisrahastoon ,00 euroa (pääoma ,65), Pirkanmaan Syöpärahastoon ,00 euroa (pääoma ,81) ja Lahjoitus- ja testamenttirahastoon ,00 euroa (pääoma ,76) Tilikauden tulos Tilikauden tulos oli ,82 euroa alijäämäinen. Edellisenä vuonna tulos oli ylijäämäinen ,94 euroa. Taseen loppusumma oli ,14 euroa. Edellisenä vuonna taseen loppusumma oli ,82 euroa

7 Pirkanmaan Syöpäyhdistys ry TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot , ,62 Kulut Henkilöstökulut , ,30 Poistot , ,63 Muut kulut , ,18 VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ , ,49 VARAINHANKINTA Tuotot , ,57 Kulut , ,89 TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ , ,19 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Tuotot , ,90 Kulut , ,15 TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ , ,94 YLEISAVUSTUKSET , ,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,94 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet , ,06 Aineelliset hyödykkeet , ,36 Sijoitukset , ,43 Yhteensä , ,85 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,23 Vaihto-omaisuus yhteensä , ,23 Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,86 Siirtosaamiset , ,80 Saamiset yhteensä , ,66 Rahat ja pankkisaamiset , ,08 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,82 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Yhdistyksen peruspääoma , ,93 Rahastot , ,22 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä , ,60 Tilikauden yli-/alijäämä , ,94 Toimintapääoma yhteensä , ,49 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Ostovelat , ,63 Muut velat , ,06 Siirtovelat , ,64 Lyhytaikainen yhteensä , ,33 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,82 Tuloslaskelma ja tase ovat lyhennelmiä virallisesta

8 TILINTARKASTUSKERTOMUS Pirkanmaan Syöpäyhdistys ry:n kevätkokoukselle Olemme tarkastaneet Pirkanmaan Syöpäyhdistys ry:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta Tilipäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot. Hallituksen ja toiminnanjohtajan vastuu Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta ja siitä, että se antaa oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilipäätösten laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Tilintarkastajan velvollisuudet Tilintarkastajan tulee suorittaa tilintarkastus Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti ja sen perusteella antaa lausunto tilinpäätöksestä. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää ammattieettisten periaatteiden noudattamista ja tilintarkastuksen suunnittelua ja suorittamista siten, että saadaan kohtuullinen varmuus siitä, että tilinpäätöksessä ei ole olennaisia virheellisyyksiä ja että hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja ovat toimineet yhdistyslain mukaisesti. Tilintarkastustoimenpiteillä tulisi varmistua tilinpäätöksen lukujen ja muiden tietojen oikeellisuudesta. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan ja arvioihin riskeistä, että tilinpäätöksessä on väärinkäytöksestä tai virheestä johtuva olennainen virheellisyys. Tarvittavia tarkastustoimenpiteitä suunniteltaessa arvioidaan myös tilinpäätöksen laadintaan ja esittämiseen liittyvää sisäistä valvontaa. Lisäksi arvioidaan tilinpäätöksen yleistä esittämistapaa, tilinpäätöksen laatimisperiaatteita sekä johdon tilinpäätöksen laadinnassa soveltamia arvioita. Tilintarkastus on suoritettu Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Käsityksemme mukaan olemme suorittaneet tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvia tarkastustoimenpiteitä lausuntoamme varten. Lausunto Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös, joka osoittaa ,82 euron alijäämää, antaa Suomessa voimassa olevien tilinpäätösten laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Puollamme tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja muille tilivelvollisille. Tampereella, helmikuun 26.päivänä 2009 Mirja Juusela KHT Tero Lindell KHT 14 15

9 Hämeenkatu 5 A, 7. krs PL 190, Tampere Puh

SISÄLLYS: KATSAUS VUOTEEN 2009

SISÄLLYS: KATSAUS VUOTEEN 2009 Vuosikertomus 2009 SISÄLLYS: KATSAUS VUOTEEN 2009 1. HALLINTO... 4 1.1. Yhdistyksen kokoukset 1.2. Hallitus 1.3. Rahastojen hoitokunnat 1.4. Palkkavaliokunta 1.5. Suomen Syöpäyhdistyksen valtuuskunta 1.6.

Lisätiedot

Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 2065277-8 01.01.2010-31.12.2010. Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010.

Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 2065277-8 01.01.2010-31.12.2010. Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010. Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 1 Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010 Sisallys Sivu Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Luettelo kaytetyista tilikirjoista 5 Tositelajit

Lisätiedot

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Sisältö: Toimintakertomus ja Iiitetiedot 1-2 Tase 3 Tuloslaskelma 4 Käytetyt kirjanpitokirjat 5 TOIMINTAKERTOMUS ASOYNELOSPESA Tilikausi 01.01.2009-31.12.2009

Lisätiedot

SISÄLLYS: 1. HALLINTO...

SISÄLLYS: 1. HALLINTO... Vuosikertomus 2010 SISÄLLYS: 1. HALLINTO... 4 1.1. Yhdistyksen kokoukset 1.2. Hallitus 1.3. Rahastojen hoitokunnat 1.4. Palkkavaliokunta 1.5. Suomen Syöpäyhdistyksen valtuuskunta 1.6. Suomen Syöpäyhdistyksen

Lisätiedot

JUHLAN JÄLKEEN TOIMIVA ARKI... 4 1. TUNNUSTUSPALKINTO PIRKANMAAN SYÖPÄYHDISTYKSELLE... 5

JUHLAN JÄLKEEN TOIMIVA ARKI... 4 1. TUNNUSTUSPALKINTO PIRKANMAAN SYÖPÄYHDISTYKSELLE... 5 Vuosikertomus 2012 JUHLAN JÄLKEEN TOIMIVA ARKI... 4 1. TUNNUSTUSPALKINTO PIRKANMAAN SYÖPÄYHDISTYKSELLE... 5 2. HALLINTO... 5 2.1. Yhdistyksen kokoukset 2.2. Hallitus 2.3. Rahastojen hoitokunnat 2.4. Palkkavaliokunta

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 2. HENKILÖKUNTA... 5 3. LAATUTYÖSKENTELY... 5 4. OSTOPALVELUT... 6 5. TOIMITILAT... 6 6. JÄSENISTÖ JA JÄSENETUUDET...

SISÄLLYSLUETTELO 2. HENKILÖKUNTA... 5 3. LAATUTYÖSKENTELY... 5 4. OSTOPALVELUT... 6 5. TOIMITILAT... 6 6. JÄSENISTÖ JA JÄSENETUUDET... Vuosikertomus 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. HALLINTO... 4 1.1. Yhdistyksen kokoukset 1.2. Hallitus 1.3. Rahastojen hoitokunnat 1.4. Palkkavaliokunta 1.5. Yhteistyö Suomen Syöpäyhdistyksen kanssa 1.6. Tilintarkastajat

Lisätiedot

Syöpäyhdistyksestä tukea rintasyöpäpotilaille

Syöpäyhdistyksestä tukea rintasyöpäpotilaille Syöpäyhdistyksestä tukea rintasyöpäpotilaille Pirkanmaan Syöpäyhdistys ry. V.1951 perustettu kansanterveysjärjestö ja Suomen Syöpäyhdistyksen jäsenjärjestö Toimialue Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Yhdistyksen

Lisätiedot

KUUSIKYMPPINEN PIRKANMAAN SYÖPÄYHDISTYS RY... 4 1. PIRKANMAAN PARHAAKSI 60 VUOTTA... 5

KUUSIKYMPPINEN PIRKANMAAN SYÖPÄYHDISTYS RY... 4 1. PIRKANMAAN PARHAAKSI 60 VUOTTA... 5 Vuosikertomus 2011 KUUSIKYMPPINEN PIRKANMAAN SYÖPÄYHDISTYS RY... 4 1. PIRKANMAAN PARHAAKSI 60 VUOTTA... 5 2. HALLINTO... 6 2.1. Yhdistyksen kokoukset 2.2. Hallitus 2.3. Rahastojen hoitokunnat 2.4. Palkkavaliokunta

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 2. HENKILÖKUNTA... 5 3. LAATUTYÖSKENTELY... 5 4. OSTOPALVELUT... 6 5. TOIMITILAT... 6 6. JÄSENISTÖ JA JÄSENETUUDET...

SISÄLLYSLUETTELO 2. HENKILÖKUNTA... 5 3. LAATUTYÖSKENTELY... 5 4. OSTOPALVELUT... 6 5. TOIMITILAT... 6 6. JÄSENISTÖ JA JÄSENETUUDET... Vuosikertomus 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. HALLINTO...4-5 1.1. Yhdistyksen kokoukset 1.2. Hallitus 1.3. Palkkavaliokunta 1.4. Yhteistyö Suomen Syöpäyhdistyksen kanssa 1.5. Tilintarkastajat 1.6. Ohjesäännöt

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2008-31.12.2008. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI.

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2008-31.12.2008. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI. LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2008-31.12.2008 1454032-3 Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI Helsinki SisSllysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot 3-5 Allekirjoitukset

Lisätiedot

Porslahden venekerho ry

Porslahden venekerho ry 1 Porslahden venekerho ry Y: 2043375-1 TASEKIRJA 01.01.2012-31.12.2012 2 Tasekirjan julkinen osio TASE VASTAAVAA... 3 TASE VASTATTAVAA... 4 TULOSLASKELMA... 5 KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT... 7 TOSITELAJIT...

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry Yhdistysrekisteritunnus 169.671 TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2009 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2009 Sivut TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Liitteet MLL:n Lasten ja nuorten puhelimen ja netin avustushakemukseen 2014 ja esitys avustuksen varauksesta vuoden 2015 talousarvioon

Liitteet MLL:n Lasten ja nuorten puhelimen ja netin avustushakemukseen 2014 ja esitys avustuksen varauksesta vuoden 2015 talousarvioon Lappeenrannan kaupunki Sosiaali - ja terveyslautakunta 25.4.2014 Liitteet MLL:n Lasten ja nuorten puhelimen ja netin avustushakemukseen 2014 ja esitys avustuksen varauksesta vuoden 2015 talousarvioon o.

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAIN (532/99) 10 :SSÄ TARKOITETTU REKISTERISELOSTE

HENKILÖTIETOLAIN (532/99) 10 :SSÄ TARKOITETTU REKISTERISELOSTE 1.10.2013 HENKILÖTIETOLAIN (532/99) 10 :SSÄ TARKOITETTU REKISTERISELOSTE Rekisterinpitäjä: Toimipaikat: Pirkanmaan Syöpäyhdistys r.y:n poliklinikka ja neuvonta-asema 1. Pirkanmaan Syöpäyhdistys r.y:n poliklinikka

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 10. Helsingin Vihreät ry. Y-tunnus 0832062-3 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009

TULOSLASKELMA 10. Helsingin Vihreät ry. Y-tunnus 0832062-3 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009 TULOSLASKELMA 10 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009 VARSINAINEN TOIMINTA Yleinen järjestötoiminta 3000 Avustukset 1 147,90 821,70 3005 Kohdeavustukset, Vihreä liitto 12 456,72 11 475,00 3006 Saadut

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

TASE VASTAAVAA. SAAMISET MYYNTISAAMISET 1700 Myyntisaamiset 0,00 0,00 340,50 340,50 SIIRTOSAAMISET 1870 Ennakkomaksut 5484,25 5484,25 4657,44 4657,44

TASE VASTAAVAA. SAAMISET MYYNTISAAMISET 1700 Myyntisaamiset 0,00 0,00 340,50 340,50 SIIRTOSAAMISET 1870 Ennakkomaksut 5484,25 5484,25 4657,44 4657,44 TASE VASTAAVAA 31.12.2014 31.12.2013 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET AINEETTOMAT OIKEUDET 1031 ATK-ohjelmat 0,00 0,00 220,00 220,00 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET yhteensä 0,00 220,00 AINEELLISET

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2013 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2012 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY. Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY. Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013 Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 2 Tase 3 Tilinpäätöksen liitetiedot 4 Tuloslaskelma toimialoittain 5 Budjettivertailu 6 Tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry Rantakatu 20 80100 JOENSUU. Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1033663-2 TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry Rantakatu 20 80100 JOENSUU. Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1033663-2 TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry 80100 JOENSUU Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1033663-2 TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1.2013-31.12.2013 Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry 80100 JOENSUU

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA 1.1.-31.12.2013 Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 3-12

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry LYHENNETTY TASEKIRJA 1.1. 31.12.2013

Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry LYHENNETTY TASEKIRJA 1.1. 31.12.2013 Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry LYHENNETTY TASEKIRJA 1.1. 31.12.2013 1 Toimintakertomus 1.1. 31.12.2013 Toiminnan tarkoitus Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry:n (HYSK) sääntöjen mukaan yhdistyksen

Lisätiedot

Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut pysyvät vastaavat. Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset

Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut pysyvät vastaavat. Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut pysyvät vastaavat Omakatteisten rahastojen varat Aktiiviteettirahastojen varat Muiden omakatteisten rahastojen

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

l* f^å*' olen tarkastanut Lions club Kajaani Linnan kirjanpidon,

l* f^å*' olen tarkastanut Lions club Kajaani Linnan kirjanpidon, TARKASTUSKERTOMUS olen tarkastanut Lions club Kajaani Linnan kirjanpidon, tifinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta 01.0r.2012 so.oo.zot g. Halliituksen allekirjoittama tilinpäätös sisältää tuloslaskelman,

Lisätiedot

Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus 2009

Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus 2009 Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus 2009 Tuloslaskelma ja Tase Yleistä Vuosi 2009 oli yhdistyksemme 51. toimintavuosi. Kuluneena vuonna yhdistyksen puheenjohtajana toimi Heikki Jäntti. Yhdistyksen

Lisätiedot

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA 1.1.-31.12.2012 Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TILINPÄÄTÖS 31.12.2012 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 3-11

Lisätiedot

Sääntömääräinen syyskokous

Sääntömääräinen syyskokous Sääntömääräinen syyskokous La 1.11.2014 klo 17:00 Kartano Koskenranta, Voikkaa Esityslista 1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 2 Läsnä olevien toteaminen, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Esityslistan

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44 Y-tunnus 0678820-6 2 TULOSLASKELMA Euroina Euroina VARSINAINEN TOIMINTA 1.1.2015-31.12.2015 1.1.2014-31.12.2014 1. Tuotot Työtoimintatuotot 60 408,58 55 222,39 Järjestötoimintatuotot 4 988,00 5 116,00

Lisätiedot

TASEKIRJA. tilikausi 01.01. - 31.12.2014

TASEKIRJA. tilikausi 01.01. - 31.12.2014 SUOMEN RANSKANBULLDOGIT RY TASEKIRJA tilikausi 01.01. - 31.12.2014 Tasekirja on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä (KPL 2:10 ) Tilikauden tositeaineiston on säilytettävä vähintään

Lisätiedot

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13)

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2014-31.12.2014 Tuloslaskelma 1-2

Lisätiedot

Automaatiotekniikan kilta. Tilinpäätös 2008

Automaatiotekniikan kilta. Tilinpäätös 2008 Automaatiotekniikan kilta Tilinpäätös 2008 Velu Varjoranta 3/22/2009 2 Sisällysluettelo Tuloslaskelma... 3 Tase... 7 LIITE 1:... 8 Kassavaje... 8 LIITE 2:... 9 Vakuudet ja takaukset... 9 Ulkomaan valuutta...

Lisätiedot

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005.

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. 1. Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Taideyhdistys r.y., sen

Lisätiedot

1k* ltcr./&zo/"*l- Kertom us toimintavuodesta 2010. Eteldpohjalaiset Kyldt ry

1k* ltcr./&zo/*l- Kertom us toimintavuodesta 2010. Eteldpohjalaiset Kyldt ry Eteldpohjalaiset Kyldt ry Kertom us toimintavuodesta 2010 Yhdistyksen hallituksen kokoukset Hallitus on kokoontunut peatosvaltaisena 10 kertaa vuonna 2010. Hallrtuksen nimeamdt tydryhmet ja toimikunnat:

Lisätiedot

Espoon Vihreät ry. Tasekirja

Espoon Vihreät ry. Tasekirja Espoon Vihreät ry Tasekirja 1.1.2010-31.12.2010 Espoon Vihreät ry Y-tunnus 1525338-5 Fredrikinkatu 33 a 3 krs. 00120 Helsinki 1(6) Espoon Vihreät ry Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2010-31.12.2010 Sisällys

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta.

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 1(6) LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia teatterista kiinnostuneiden henkilöiden

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2009-31. 12.2009. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka. 14il032-3. Lapinfahdenkatu 22 B 4142 OO180 HELSINKI.

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2009-31. 12.2009. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka. 14il032-3. Lapinfahdenkatu 22 B 4142 OO180 HELSINKI. LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2009-31. 12.2009 14il032-3 Lapinfahdenkatu 22 B 4142 OO180 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sisiillysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Allekirjoitukset

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

(EUR) 800 000 800 000 -400 000-400 000 -800 000-800 000 -1 200 000-1 200 000. Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen tilikausi TALGRAF

(EUR) 800 000 800 000 -400 000-400 000 -800 000-800 000 -1 200 000-1 200 000. Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen tilikausi TALGRAF YHD - Tuloslaskelma, 4.2.2013 8000 8000 4000 4000 01121314151617181910 1010 1110 1210 KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM Ennu Ennu Ennu Ennu -4000-4000 -8000-8000 -1 2000-1 2000 VARSINAISEN TOIMINNAN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007

Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007 Yhdistyskoulutus Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007 Talousarvio = suunnitelma yhdistyksen tilikauden varojen hankinnasta ja käytöstä Yhdistyksen kokous hyväksyy talousarvion. Säännöt määräävät

Lisätiedot

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry Yhdistysrekisteritunnus 169.671 TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2008 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2008 Sivut TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa.

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 1(3) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 2. Yhdistyksen tarkoituksen on toimia omaishoitajien

Lisätiedot

Tringa TASE VASTAAVAA

Tringa TASE VASTAAVAA Esitysvaluutta EUR PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET MAA- JA VESIALUEET 1110 Maa- ja vesialueet/liittymisma 2 950,00 2 950,00 2 950,00 2 950,00 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 1120 Rakennukset ja rakennelmat

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2015 31.12.2015 Tuloslaskelma 1 2

Lisätiedot

Syöpäjärjestöt kuntoutumisen tukena

Syöpäjärjestöt kuntoutumisen tukena Syöpäjärjestöt kuntoutumisen tukena Ylilääkäri, LT, dosentti Suomen Syöpäyhdistys ry SYÖPÄJÄRJESTÖT Syöpäjärjestöillä tarkoitetaan Suomen Syöpäyhdistyksen ja Syöpäsäätiön muodostamaa kokonaisuutta. Suomen

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012

Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 Pirkanmaan Tietojenkäsittely-yhdistys ry VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 Sisältö Sisältö... 1 1. Yleistä... 2 2. Virallinen toiminta... 2 2.1. Yhdistyksen kokoukset... 2 2.2. Tietotekniikan

Lisätiedot

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry Kauppakamariyhdistys Suomessa ry TASEKIRJA 31.12.2014 Eteläranta 6 a 8 00130 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1985788-0 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2014-31.12.2014 Sivu No Toimintakertomus 1.1-1

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 50 A 6 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tdmd tasekirja on siiilytettiivti

Lisätiedot

Salon Seudun Suomi-Viro Seura ry

Salon Seudun Suomi-Viro Seura ry Salon Seudun Suomi-Viro Seura ry TOIMINTAKERTOMUS 01.01-31.12.2005 JÄSENET Yhdistyksellä oli vuonna 2005 jäsenmaksun maksaneita jäseniä 121. HALLITUS Alho Maritta Lehtonen Erkki Malin Arvo Mäntylä Taimi

Lisätiedot

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY SÄÄNNÖT 1 (5) VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för de gamlas väl ry. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY TILINPÄÄTÖS 2008 1 (13) Ennakkoaineisto jäsenille. Prometheus-leirin tuki ry

PROMETHEUS-LEIRIN TUKI RY TILINPÄÄTÖS 2008 1 (13) Ennakkoaineisto jäsenille. Prometheus-leirin tuki ry TILINPÄÄTÖS 2008 1 (13) Prometheus-leirin tuki ry Tilinpäätös 2008 TILINPÄÄTÖS 2008 2 (13) SISÄLLYS 1. Tulojen ja menojen jakautuminen toimintojen välille 2. Tuloslaskelma, lyhyt 3. Tuloslaskelma, pitkä

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä 31.12.2021 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

SF-CARAVAN SAIMAAN SEUTU RY

SF-CARAVAN SAIMAAN SEUTU RY SF-CARAVAN SAIMAAN SEUTU RY TOIMINTAKERTOMUS 2013 Sivu 2 / 5 YLEISKATSAUS SF-Caravan Saimaan Seutu ry on perustettu 13.6.1970 ja se kuuluu jäsenjärjestönä SF-Caravan ry:een, joka on 17.5.1964 perustettu

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014

MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014 MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014 Sisällys Esityslista...1 Toimintakertomus 1.8.2013 31.7.2014...2 Esitys toimintasuunnitelmaksi 2014 2015...4 Tilinpäätös 31.7.2014...5 Talousarvio toimikaudelle 1.8.2014

Lisätiedot

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys:

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: 1/5 Vuosikokouksen 2013 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: Kokonaisohjelma:

Lisätiedot

1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELI JA TOIMINTA-ALUE. 1. hoidon ja kuntoutuksen edistäminen, 2. sairaudesta tiedottaminen,

1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELI JA TOIMINTA-ALUE. 1. hoidon ja kuntoutuksen edistäminen, 2. sairaudesta tiedottaminen, KYMMENEN VIRRAN MS-YHDISTYS ry. 1(6) SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELI JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Kymmenen virran MS-yhdistys ry. Sen kotipaikka on Oulu ja pöytä- ja rekisteröimiskielenä

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot

ETELA-SAVON VASEMMISTO RY. TASEKIRJA

ETELA-SAVON VASEMMISTO RY. TASEKIRJA ETELA-SAVON VASEMMISTO RY. TASEKIRJA TILIKAUSI 1.1.2012-31.12.2012 TASEKIRJAN SISALLYSLUETTELO Vertaava tuloslaskelma Vertaava tase Tase-erittely Paivays ja allekirjoitus, tilintarkastusmerkinta Luettelo

Lisätiedot

Vantaan Nicehearts ry TASEKIRJA 31.12.2013

Vantaan Nicehearts ry TASEKIRJA 31.12.2013 TASEKIRJA 31.12.2013 Kotipaikka Vantaa Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2013-31.12.2013 Sivu No Tuloslaskelma 1.1-1 Tase 2.1-2 Liitetiedot 3.1-2 Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä 4.1-2 Tasekirja on

Lisätiedot

Pohjois-Haagan ala-asteen vanhempainyhdistyksen vuosikokous 25.9.2014 VANHEMPAINYHDISTYS

Pohjois-Haagan ala-asteen vanhempainyhdistyksen vuosikokous 25.9.2014 VANHEMPAINYHDISTYS Pohjois-Haagan ala-asteen vanhempainyhdistyksen vuosikokous 25.9.2014 VANHEMPAINYHDISTYS Kokouksen avaus ja laillisuuden toteaminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Voimassa 1.12.2015 alkaen

ETELÄ-KARJALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Voimassa 1.12.2015 alkaen tukisäätiön hallitus 17.9.2015 1 (4) ETELÄ-KARJALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Voimassa 1.12.2015 alkaen 1 Säätiön nimi on Etelä-Karjalan ammatillisen koulutuksen tukisäätiö sr ja kotipaikka

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 31.12.2012 Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry SISÄLLYSLUETTELO Tase 3-4 Tuloslaskelma 5 Liitetiedot 6 Liitetiedot 7-8 Käytetyt kirjanpitokirjat 9 Tililuettelo 10-11 Allekirjoitukset

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Tringa TASE VASTAAVAA. Kaudelta

Tringa TASE VASTAAVAA. Kaudelta TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET MAA- JA VESIALUEET 1110 Maa- ja vesialueet/liittymisma 2 95 2 95 2 95 2 95 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 1120 Rakennukset ja rakennelmat 4 666,67 4

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT HYY seniorit ry, HUS seniorer rf SÄÄNNÖT Yhdistysrekisteri vahvistanut 27.10.2005 HYY-seniorit, HUS-seniorer rf SÄÄNNÖT 2 (5) 1 Nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on HYY-seniorit ry, HUS-seniorer

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

PUOTILAN VENEKERHO RY T A S E K I R J A 2 0 12. Sisällys:

PUOTILAN VENEKERHO RY T A S E K I R J A 2 0 12. Sisällys: PUOTILAN VENEKERHO RY T A S E K I R J A 2 0 12 Sisällys: Tilinpäätös * Tuloslaskelma * Tase * Tase-erittelyjä * Pääkirja * Päiväkirja * Palkkakortisto Helsingissä 15.11.2012 Taisto Johansson TASE VASTAAVAA

Lisätiedot

EMMAUS HELSINKI R.Y. EMMAUS HELSINGFORS R.F. T A S E K I R J A 31.12.2008. Visma Services Aleatus Oy Ab

EMMAUS HELSINKI R.Y. EMMAUS HELSINGFORS R.F. T A S E K I R J A 31.12.2008. Visma Services Aleatus Oy Ab EMMAUS HELSINKI R.Y. EMMAUS HELSINGFORS R.F. T A S E K I R J A 31.12.2008 Emmaus Helsinki r.y. - Emmaus Helsingfors r.f. Y-tunnus 0315404-8 TASEKIRJA 31.12.2008 Sivu V U O S I T I L I N P Ä Ä T Ö S Tuloslaskelma

Lisätiedot

RI Riistanhoitoyhdistys RI13.WTR

RI Riistanhoitoyhdistys RI13.WTR RI RI13.WTR TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Rahat ja pankkisaamiset 31.12.2013 31.12.2012 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Suomen Perthes ry. OHJELMA Perthes-tapahtuma 2010 16.4.2010 1 (1) Perthes-tapahtuma Kalajoen Sani-kylpylähotellissa 24.-25.4.2010

Suomen Perthes ry. OHJELMA Perthes-tapahtuma 2010 16.4.2010 1 (1) Perthes-tapahtuma Kalajoen Sani-kylpylähotellissa 24.-25.4.2010 OHJELMA Perthes-tapahtuma 2010 16.4.2010 1 (1) Perthes-tapahtuma Kalajoen Sani-kylpylähotellissa 24.-25.4.2010 Yhdistyksen perinteinen Perthes-tapahtuma järjestetään Kalajoen hiekkasärkillä Sani-kylpylähotellissa

Lisätiedot

I Bi: //?h TILINTARKASTUSKERTOMUS. Suomen Nuorisoseurat ry:n valtuustolle

I Bi: //?h TILINTARKASTUSKERTOMUS. Suomen Nuorisoseurat ry:n valtuustolle 31.12.2014. I Bi: Keskus 020 743 2920 BDO Oy Faksi 020 743 2935 Vattuniemenranta 2 www.bdo.fi 00210 Helsinki TILINTARKASTUSKERTOMUS Suomen Nuorisoseurat ry:n valtuustolle Olemme tilintarkastaneet Suomen

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna i Norra Finland. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna i Norra Finland. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: POHJOIS-SUOMEN TYÖTERVEYSLÄÄKÄRIT r.y. FÖRETAGSLÄKARNA I NORRA FINLAND r.f. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot