ABB innovoi lennokkaasti ja suojaa tarkasti. Patenttien. IPR-toiminta. Suunnittele yrityksesi. väitekäsittely uudistuu. No

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ABB innovoi lennokkaasti ja suojaa tarkasti. Patenttien. IPR-toiminta. Suunnittele yrityksesi. väitekäsittely uudistuu. No 2 2008. www.kolster."

Transkriptio

1 Suunnittele yrityksesi IPR-toiminta Patenttien väitekäsittely uudistuu No TIEDOTUSLEHTI ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE ABB innovoi lennokkaasti ja suojaa tarkasti Kuva ABB:n taajuusmuuttajien globaalista mainoskampanjasta: Täydellistä liikkeenhallintaa

2 Patentit TEKSTI TAPIO ÄKRÄS Uudistuksia väitekäsittelyyn Suomessa Teollisuuden patentti-insinöörien aloitteesta patentti- ja rekisterihallitus (PRH) perusti syksyllä 2007 työryhmän kehittämään väiteprosessia kirjelmien vaihdon osalta ja tutkimaan mahdollisuutta ottaa käyttöön suullinen käsittely. Työryhmään kuului PRH:n, teollisuuden ja patenttiasiamiesten edustajia. Suomessa voidaan jättää väite yhdeksän kuukauden kuluessa patentin myöntämisestä. Väitteessä esitetään todisteet ja perustelut, joiden mukaan myönnetty patentti pitäisi kumota. Nykyisen käytännön mukaan väite annetaan tiedoksi patentinhaltijalle, joka voi antaa lausuman määräajan sisällä. Tätä lausumaa ei yleensä toimiteta väitteentekijälle eikä muuta virallista, PRH:n välittämää kirjeenvaihtoa esiinny ennen lopullista päätöstä. Yksittäistapauksissa PRH saattaa antaa välipäätöksen, jossa patentinhaltijalle annetaan mahdollisuus kommentteihin ja korjauksiin. Osapuolet kuitenkin usein itse valvovat väiteprosessia ja vastapuolen lausuman havaitessaan jättävät siihen vastineen. Näin on syntynyt osapuolten välinen kirjeenvaihto, jonka PRH on huomioinut päätöstä tehdessään. Suullinen käsittely ei ole ollut käytössä. Väiteprosessia uudistetaan syksyllä 2008 voimaan tulevissa patenttimääräyksissä (92 ja 93 ) siten, että osapuolten ei tarvitse itse valvoa väiteprosessia, vaan PRH välittää kirjalliset lausumat osapuolille antaen mahdollisuuden kirjalliseen vastineeseen. Uudessa käytännössä patentinhaltijan ensimmäinen lausuma annetaan tiedoksi väitteentekijälle, joka voi antaa määräajassa lausuman. Tämäkin lausuma välitetään patentinhaltijalle toisen lausuman antamista varten. Jos patentinhaltija antaa toisen lausuman, se annetaan tiedoksi väitteen tekijälle ilman vastinepyyntöä. PRH voi harkintansa mukaan myös jatkaa kirjeenvaihtoa. Vastaavasti kirjeenvaihto voi keskeytyä jo aikaisemmin, jos jompikumpi osapuoli ei jätä lausumaa. PRH voi harkintansa mukaan kutsua osapuolet suulliseen kuulemiseen, mikäli jompikumpi sitä hyvin perusteluin pyytää ja tilaisuuden voidaan katsoa auttavan päätöksen tekoa. Käytännössä suullista kuulemista voinee pyytää kirjallisen käsittelyn loppuvaiheessa, jos näyttää siltä, että esimerkiksi keksintöön liittyvää tekniikkaa tarvitsee selvittää asiantuntijan avulla. Kuulemiseen saattaa olla mahdollista toimittaa uusia patenttivaatimuksia tai viitejulkaisuja, jos PRH katsoo sen käsittelyn kannalta asianmukaiseksi. Kuulemisessa ei kuitenkaan kuulla todistajia esimerkiksi julkisen käytön osalta. PRH laatii ja antaa osapuolille tiedoksi muistion, johon kirjataan kuulemisessa esille tulleet pääasiat. Suullisen kuulemisen jälkeen PRH voi antaa harkintansa mukaan päätöksen tai jatkaa kirjeenvaihtoa. Kirjoittaja Tapio Äkräs on eurooppapatenttiasiamies, joka on toiminut Kolsterilla vuodesta KOLSTER Info

3 Pääkirjoitus No Julkaisija Kolster Oy Ab Iso Roobertinkatu Helsinki Turku Lemminkäisenkatu C Turku Tampere Pellavatehtaankatu 10 B Tampere Seinäjoki Kampusranta 9 C, 5. krs Seinäjoki Vaasa Vaasanpuistikko Vaasa Oulu Elektroniikkatie Oulu Päätoimittaja Anne Suutala Toimitusneuvosto Gudrun Dromberg Marjut Honkasalo Tiina Jääskeläinen-Alasaari Torbjörn Lydman Antti Peltonen Tuula Pulkka Maija-Liisa Puranen Terhi Salmi Marianna Sorsa Suunnittelu ja taitto White Sheep Oy, Mariet Louhento Tilaukset ja osoitteenmuutokset Kolster Oy Ab Puh. (09) Faksi (09) Sähköposti Pidä IPR-kurssi vakaana! Vielä joitakin vuosia sitten oli melko harvinaista, että suomalaisilla yrityksillä oli määriteltynä IPR-strategia. Tänään IPR-strategia on yhä useammin itsestäänselvyys. Myös Kolsterin IPR Management palvelun kysyntä on kasvanut tasaisesti siitä lähtien, kun aloimme markkinoida palvelua noin viisi vuotta sitten. Tässä asiakaslehtemme numerossa sekä Timo Anttila/ABB että Juha Kaukonen/Kolster korostavat kilpailijaseurannan merkitystä. Suojauksen rakentaminen omien tuotteiden ympärille ei yksin riitä, vaan on erittäin tärkeää tuntea kilpailijoiden IPR-asema. Ainoastaan silloin voidaan välttää tahattomat loukkaukset. Monilla yrityksillä on yhä negatiivinen asenne kilpailijoidensa IPR-toiminnan systemaattista seurantaa kohtaan. Sitä pidetään liian raskassoutuisena, ja tietohan lisää päätöksenteon tuskaa. Tässä tiedon seulonnassa Kolster voi olla suurena apuna. Voimme myös auttaa arvioimaan kilpailijan oikeuksia. Kaikki mikä kiiltää ei ole kultaa, ja tieto vastapuolen IPR-suojauksen mahdollisista heikkouksista voi tuoda merkittäviä neuvotteluetuja. Arviointitoimeksiannot ovat myös kovasti yleistyneet. Olipa sitten kyse yrityskaupasta, rahoituspäätöksestä tai teknologian lisensioinnista, on tärkeää tietää, että kaupan kohde on hintansa arvoinen. Emme tosin tee hintalappuja IP-oikeuksille, mutta voimme tarkistaa, että rekisteröinneissä ei ole puutteita eikä selkeitä esteitä ole jätetty huomiotta. IPR-toiminnassa on tärkeää pitää kurssi vakaana. Selkeät toimintaohjeet tuovat turvallisuutta ja nopeutta päätöksentekoon erityisesti ongelmatilanteissa. Älä ajelehdi, vaan hyödynnä asiantuntemustamme pitää yrityksesi IPR-kurssi oikeansuuntaisena! Solveig Nylund yksikönjohtaja, eurooppapatenttiasiamies > KOLSTER Info 3

4 Asiakkaan näkökulma TEKSTI ANNE SUUTALA ABB suojaa aktiivisest Sähkö- ja automaatioteknologiaan keskittyvä ABB Oy on 117 miljoonan euron t&k-panostuksellaan Suomen neljänneksi suurin tuotekehittäjä. Vahva tutkimuspanostus näkyy myös aktiivisena tuotteiden suojauksena. KUVA: Anne Suutala ABB:n tuotekehityksen kärki on suunnattu teollisuus- ja energiayhtiöasiakkaiden energia- ja tuotantotehokkuuden lisäämiseen. Innovaatiot ovat arvossaan, sillä 75 % yhtymän liikevaihdosta tulee tuotteista ja ratkaisuista, jotka on kehitetty viimeisen viiden vuoden sisällä. Suomen ABB:n IPR-toimintoja koordinoiva Patent Manager Timo Anttila kuvaa ABB:n suojausaktiivisuutta keksintöilmoitusten ja suojaushakemusten määrällä: - Viime vuonna Suomen ABB:ssä tehtiin 120 keksintöilmoitusta ja 60 uutta patentti- tai hyödyllisyysmallihakemusta. Innovointiaktiivisuudesta voi Anttilan mukaan olla vähän ylpeäkin, sillä yhtymässä tehdään lähes tuhat keksintöilmoitusta vuodessa, joista toistakymmentä prosenttia tulee Suomesta. Henkilöstöstä Suomen osuus on kuitenkin vain viisi prosenttia. Suomalaisia kärkituotteita - joita myös suojataan aktiivisesti ovat taajuusmuuttajat, suojareleet, laivapropulsio- (Azipod ) ja prosessiautomaatiojärjestelmät, kytkimet, mooottorit ja generaattorit, erikoismuuntajat sekä keskijännitekojeet ja -kojeistot. Liiketaloudellinen hyöty puntaroidaan tarkasti Iso patenttisalkku ei ole ABB:ssä itseisarvo, vaan yhtymä on asettanut IPR-toiminnalle selkeät laatutavoitteet. - Kaikkien suojauspäätösten takana on tarkka liiketaloudellinen harkinta. Emme halua salkkuumme patentteja, joita kukaan ei halua hyödyntää, Anttila sanoo. Liiketaloudellisen arvioinnin tueksi ABB:ssä on määritelty hyvän patentin kriteerit. Ne haastavat pohtimaan, suojaako patentti relevantin keksinnön, onko patentoitu ratkaisu vaikea kiertää ja miten helposti keksintö on havaittavissa. Innovaatioita pyritään arvioimaan kilpailijan näkökulmasta; toisaalta pohditaan, lisäisikö suojaus omaa myyntiä tai aiheutuisiko suojaamattomuudesta taloudellisia menetyksiä tai riskejä. - Tavoittelemme tilannetta, jossa ABB:llä on hallussaan paras ratkaisu ja lisäksi se toiseksi paras ratkaisu, jotta kilpailija ei pääse lähelle, Anttila täydentää. - Patentointi on sodankäyntiä. Patentilla voi saada markkinoilla aikaan suuriakin väristyksiä. Jo vireillä olevilla hakemuksillakin saadaan pientä jarrua kilpailijoiden tuotekehitykseen. Erityisen haasteellisina Anttila pitää suojauspäätöksiä, joissa pitää harkita riskiä, että kilpailija pääsee patentoimaan oman salassapidettävän teknologian. - Esimerkiksi isot muuntajat avataan huoltoon 40 vuoden välein, ja vain silloin tekniset ratkaisut tulevat näkyville. Tavoitteelliset IPR- ja tuotekehitysprosessit Yhtymän asettamia laatutavoitteita palvelevat tarkasti määritellyt IPR- ja tuotekehitysprosessit sekä globaalit tietokannat. ABB:ssä IPR-toimintaa koordinoivat sisäiset palveluyksiköt, IPSO:t (Intellectual Property Service Organisation), jotka toimivat paikallisina patenttitoimistoina ja tekevät yhteistyötä liiketoimintayksiköiden kanssa. Keksintöilmoitus globaaliin tietokantaan käynnistää kansainvälisen arviointi- ja suojauspäätösprosessin. IPSO tekee alustavan ennakkouutuustutkimuksen ja nimeää Review Managerin, joka kerää lausunnot teknologia-asiantuntijoilta ja hankkii suojauspäätöksen, jonka IPSO toteuttaa. Yhtymä on asettanut prosessille myös ajallisen tehokkuustavoitteen. - Keskimääräinen aika keksintöilmoituksesta hakemuksen jättämiseen on 145 päivää, Anttila vahvistaa. Aikataulu on haasteellinen, sillä ABB toimii matriisissa 4 KOLSTER Info

5 i kärkiteknologioitaan viidellä liiketoiminta-alueella, joissa tuotekehitys voi olla hajautettu useampaan maahan, eikä teknologian omistus ole välttämättä Suomessa. Suojauksen arviointi kerätään kaikista niistä maista, joissa vastaava teknologia on käytössä. Lopullisen suojauspäätöksen tekee teknologian omistava liiketoimintayksikkö. - Suomen ABB:n IPR-salkku on toisissa busineksissä enemmän hajallaan kuin toisissa, Anttila summaa. Taajuusmuuttajissa, sähkökoneissa ja moottoreissa, laivapotkurikäytöissä ja pienjännitekojeissa tuotekehitysvastuu ja teknologian omistus ovat Suomessa, joten päätökset syntyvät paikallisesti. Muilla tuotealueilla päätökset syntyvät hajautetusti Sveitsissä, Italiassa, Saksassa, Ruotsissa, Puolassa tai USA:ssa. Yhtymässä on pyritty lisäämään tuotekehittäjien suojaustietoisuutta t&k-projekteissa käytössä olevalla ns. gatemallilla. Tavoitteena on varmistaa, että suojausnäkökulma on mukana alusta lähtien ja että innovaatiot suojataan ennen niiden julkistamista. - Gate-malli on 7-vaiheinen kysymyspatteristo, joka muistuttaa portti portilta siitä, että IPR-suojausta on mietittävä loogisesti osana projektia. Yhtymän IPR-politiikka sateenvarjona ABB:n IPR-politiikka edellyttää, että kaikki henkinen pääoma - teknologia, brändi ja maine - suojataan aktiivisesti. IPR-toiminnan tulee edistää myyntiä, tukea lisensiointia ja varmistaa, että kilpailijat eivät pääse omilla suojauksillaan estämään ABB:n tuotteiden myyntiä. IPR-omaisuutta on puolustettava, mutta erittäin tärkeää on myös välttää toisten IPR-omaisuuden loukkaukset aktiivisella kilpailijaseurannalla. Yhtymässä korostetaan vahvaa ABB-brändiä, joten uusien tuotteiden nimeäminen pohjautuu pääsääntöisesti lajimerkkeihin. Tuotteiden ulkomuodossa pyritään ABB Look & Feel vaikutelmaan. - Muotoilulla, tuotteiden ulkomuodon harmonisoinnilla sekä mallisuojilla on tulevaisuudessa kasvava merkitys Energiaa säästävät taajuusmuuttajat tahkoavat merkittävän osuuden Suomen ABB:n liikevaihdosta. Näihin liittyvät innovaatiot tuottavat eniten uusia patenttihakemuksia. suoran kopioinnin estämiseksi. Mallisuojattu ulkomuoto voi suojata epäsuorasti myös teknologian, vaikka se olisi jo menettänyt patenttisuojansa, Anttila sanoo. Muuttuvat IPR-haasteet ABB:ssä on annettu paljon painoarvoa kilpailijaseurannalle. Yhtymässä on otettu vastikään käyttöön yhteinen työkalu kilpailijaseurannan tehostamiseksi, jotta eri maissa tehtävä seurantatyö saataisiin kaikkien hyödynnettäväksi. - Kilpailijaseuranta on entistä haasteellisempaa. Seurattavana on yhä enemmän myös kiinankielisiä patenttihakemuksia, Anttila huokaa. - Vielä viisi vuotta sitten Kiina ei ollut tärkeä maa patentoinnissa, nykyisin se on erittäin tärkeä. Kiinalaisten yritysten patenttisalkku vahvistuu jatkuvasti länsimaihin verrattuna. Intiasta on kasvamassa toinen merkittävä teknologiakehittäjä. ABB onkin jo vastannut haasteeseen perustamalla Kiinaan oman sisäisen patenttitoimiston palvelemaan globaalin yhtymän IPR-tarpeita. KUVA: ABB:n kuva-arkisto KOLSTER Info 5

6 IPR-strategia TEKSTI ANNE SUUTALA Suunnittele yrityksesi IP Jos IPR-riskejä ei tiedosteta, yritys ajelehtii kuin lastu laineilla vain hyvän onnensa varassa. Näin toteaa lähes 30-vuotisella IPRkokemuksellaan Kolsterin Tampereen yksikön johtaja, eurooppapatenttiasiamies Juha Kaukonen. Kaukosen mukaan suurten yritysten suojausosaaminen ja tietoisuus omaan liiketoimintaan liittyvistä IPR-riskeistä on jo nykyisin yleisesti ottaen hyvällä tasolla. - Suomessa toimii kuitenkin edelleen paljon erityisesti pieniä ja osin keskisuuriakin yrityksiä, jotka porskuttavat eteenpäin hyvällä tuurilla, Kaukonen sanoo. Hänen mukaansa ajelehtimisesta johtuvat ikävät tilanteet eivät edes ole kovin harvinaisia, vaikka niin melko yleisesti ajatellaan. Vaikka yritys tekisikin tietoisen päätöksen olla suojaamatta omaa osaamistaan yksinoikeudeksi, se ei vapauta sitä vastuusta valvoa, että yritys ei itse loukkaa toiminnallaan toisten oikeuksia. - Ajelehtiminen voi johtaa tilanteeseen, jossa haastemies on ovella koputtamassa kilpailevan yrityksen vaatimusten kanssa. Vaatimus voi olla kovimmillaan pillit pussiin ja isot korvaukset päälle. Silloin on lähdettävä hakemaan tilanteesta ulospääsyä. Aika mukavaahan silloin olisi, jos olisi jo etukäteen hiukan mietitty, miten tällaisessa tilanteessa toimitaan. Selvä kehityssuunta on nähtävissä: erityisesti ulkomailta tulevat loukkaushaasteet ovat yleistyneet. Pienetkin yritykset voivat saada haasteita aggressiivisesti omaa etuaan puolustavilta ulkomaisilta kilpailijoiltaan. - Jos yritys toimii alalla, jonka tuotteita myydään koko Euroopan alueella, on suuri riski, että jostakin maasta löytyy se yritys, joka yrittää saada kilpailevat tuotteet pois markkinoilta. - Erityisen ikäväähän tässä on se, että vaikka olisit syytön loukkaukseen, voit päästä oikeuteen kiertämään käräjäsaleja useiksi vuosiksi. Vastapuoli voi samanaikaisesti levittää huhua siitä, että yrityksesi loukkaa toisten oikeuksia. Tällainen väite, vaikka se ei lopulta pitäisi paikkaansakaan, voi karkottaa asiakkaitasi tai potentiaalisia yrityksen ostajia. Asioita yksinkertaistaen yrityksillä onkin aina kaksi vaihtoehtoa: joko mietitään ennalta IPR-strategia ja toimitaan ja varaudutaan sen mukaisesti, tai ajelehditaan, odotellaan ja toivotaan parasta. Miten varautua riskeihin? On tärkeää, että yrityksellä on selkeä, ylimmän johdon määrittelemä yleisestä liiketoimintastrategiasta johdettu IPR-strategia. Kun strategia on määritelty, on rakennettava sen mukainen IPR-organisaatio ja sovittava vastuut ja toimintamallit. Toteuttavalla portaalla on oltava selkeät ohjeet. IPR-asioista vastaavan henkilön tai organisaation yksi tärkeimmistä tehtävistä on valvoa oman alansa kilpailijoita. On tiedettävä, mitä kilpailijat suojaavat ja valvottava, että ei loukkaa toisten oikeuksia. Toki omakin suojaus on pantava kuntoon, jotta riitatilanteessa on pelimerkkejä käydä neuvotteluja. Kaukonen muistuttaa yrityksiä ottamaan selvää kilpailijoidensa suojauksista aina ennen kuin yritys aloittaa uuden tuotteen kehittämisen tai myynnin. - Kun kilpailijatietoa haetaan, on haut ulotettava vähintäänkin Euroopan tasolle. Hakujen määrittely tietokannoista on oma osaamisen lajinsa. Siihen kannattaa käyttää asiantuntijaapua, ellei itse ole hakuihin hyvin perehtynyt. Selvää kuitenkin on, että jokaisessa yrityksessä tulisi olla henkilö, jonka tehtäviin kuuluu tämän homman hoitaminen tavalla tai toisella. Miten toimia haastetilanteessa? Kaukosen mukaan loukkaussyytteitä ei pidä koskaan aliarvioida. Jos yritys saa haasteen, tilanne on aina vakava. Jos asia hoidetaan huonosti eli varautumatta, kiireessä, riittämättömin selvityksin ja amatöörivoimin, on tilanne vielä vakavampi. Kaukonen neuvookin yrityksiä käyttämään apunaan erityisesti teollisoikeusriitoihin perehtyitä asianajajia ja IPR-asiantuntijoita. - Patenttiriitojen menestyksellinen hoitaminen edellyttää Euroopan patenttiviraston case law:n hyvää tuntemusta. On hallittava jo aiemmin käsiteltyjen oikeustapausten lain tulkinta ja osattava soveltaa näistä saatavaa tietoa. Patenttiriitoihin perehtyneitä, kokeneita asianajajia on Suomessa vain hyvin rajallinen joukko. Tavaramerkkipuolelta osaajia löytyy enemmän. - Patenttioikeudenkäynteihin tarvi- 6 KOLSTER Info

7 R-toiminta älä ajelehdi taan aina myös patenttiasiantuntija mukaan. Kun lakiin sekoittuu tekniikka ja keksinnöllisyys sekä olennaisen eron arviointi, ainakaan yleisjuristin pätevyys ei tähän mitenkään riitä. - IPR-asiantuntijan tehtävänä on selvittää tilanne perin pohjin: mikä kilpailijan loukattu patentti todellisuudessa on ja millä perusteilla se on aikoinaan myönnetty. Tällainen suojaalan arviointi on puhdasta asiantuntijatyötä. Vasta perusteellisen selvityksen jälkeen on mahdollista ottaa kantaa, onko väitetty loukkaus todella tapahtunut. Kaikki aineisto on nykyisin esitettävä oikeudelle yhdellä kerralla, joten läksyt ennen oikeuskäsittelyä on tehtävä hyvin. Hyvä taustatyö voi saada aikaan myös järkevän ulospääsyn tilanteesta ja tuottaa neuvotteluvaltteja, jolloin vastapuolen kanssa voidaan kenties sopia esimerkiksi ristiinlisensioinnista. saako tuotetta ylipäänsä tuoda markkinoille. - Jos yrityksellä on uusi, markkinoilla kilpailukykyinen tuote, niin onhan se melko kummallista, jos tällaista tuotetta ei edes yritetä suojata. Jos suojauksella voi estää vaikkapa vain muutamankin vuoden kilpailijoiden tuloa markkinoille, on suojaus varmasti kannattava sijoitus. - Lisäksi kannattaa pitää mielessä se ajelehtimisnäkökulma. Ellei yritys suojaa teknologiaansa ja seuraa kilpailijoidensa suojausta, voi yritys jonakin päivänä vastaanottaa ikävän kirjeen: Teidät on haastettu oikeuteen. Suojaa omaisuutesi ja käytä sitä Yksinoikeuksien hankkiminen maksaa, joten niitä pitäisi myös osata hyödyntää. - Jos unohdat IPR-suojasi kassakaappiin, se on haaskattua rahaa. Aina löytyy kilpailijoita, jotka eivät unohda, vaan käyttävät omia suojiaan asemansa vahvistamiseen, Kaukonen muistuttaa. - Suojauksen kustannukset on hyvä suhteuttaa muun toiminnan kustannuksiin. Markkinointibudjetit ylittävät usein suojausbudjetin mennen tullen. Yritykset tekevät uusille tuotteilleen erilaisia markkinatutkimuksia, mutta unohtavat selvittää IPR-näkökulmasta, Tarvitsetko apua IPR-strategian määrittelyssä tai toteuttamisessa? Hyödynnä asiantuntemustamme IPR-strategian suunnittelussa, käyttöönotossa ja seurannassa. Ota yhteyttä IPR Management ryhmäämme. Avaa keskustelu yrityksesi tarpeista ja pyydä tarjous: Helsinki Turku Tampere Vaasa/Seinäjoki Oulu KOLSTER Info 7

8 Uutisia Lisää uutisaiheita sivustollamme > Tervetuloa Alihankinta messuille & IPR Management -tietoiskuun Tervetuloa keskustelemaan Kolsterin patentti-, tavaramerkki- ja mallioikeusasiantuntijoiden kanssa Alihankinta tapahtumaan Tampereen Messu- ja Urheilukeskukseen osastolle C 521. Torstaina klo Kolsterin asiantuntijat pitävät lyhyet tietoiskut IPR Management -näkökulmasta messukeskuksen Blenheim & Convair -kabinetissa (D-hallin kokoustilat, 2. krs). Katso tarkempi ohjelma kotisivuiltamme Työryhmä pohtimaan Suomen liittymistä Lontoon sopimukseen Työ- ja elinkeinoministeriö on perustamassa työryhmää, jonka tehtävänä on arvioida ja päättää, tuleeko Suomen liittyä Lontoon sopimukseen. Työryhmän tulee valmistella myös mahdollisesta liittymisestä aiheutuvat lainmuutokset. Lontoon sopimuksen tarkoituksena on alentaa eurooppapatenttien käännöskustannuksia. Sopimus tuli voimaan 14:ssä Euroopan patenttisopimuksen jäsenvaltiossa. Sopimuksen ulkopuolella on vielä 20 jäsenvaltiota Suomi mukaan lukien. Kansainvälinen patentointi kasvaa, mutta keskittyy WIPO:n (World Intellectual Property Organization) julkistaman patentointia koskevan tilastokatsauksen (2008) mukaan vuonna 2006 jätettiin uusia patenttihakemuksia noin 1,76 miljoonaa, ja patentteja myönnettiin kaikkiaan noin Patentointiaktiivisuus kasvoi 4,9 % edellisvuoteen verrattuna. Patentoinnin kasvuvauhti jäi kuitenkin alle kaupan ja bruttokansantuotteen kasvun. Patentointi oli melko keskittynyttä: 76 % kaikista patenttihakemuksista tuli Japanista, USA:sta, Etelä-Koreasta, Saksasta ja Kiinasta. Vuosina kasvoivat erityisesti Kiinasta (+ 32,1 %), Etelä-Koreasta (+ 6,6 %) ja USA:sta (+6,7 %) tulevien hakemusten määrät. Kasvavia uusia markkinoita olivat esimerkiksi Intia, Brasilia ja Meksiko. Vuonna 2006 voimassa olevia patentteja oli kaikkiaan 6,1 miljoonaa. Eniten patentteja oli japanilaisten ja amerikkalaisten hakijoiden hallussa. Thaimaa Pariisin sopimukseen Thaimaa (TH) on Pariisin sopimuksen 173. jäsenmaa alkaen. Jäsenyys Pariisin sopimuksessa tarkoittaa käytännössä sitä, että suomalainen hakija voi pyytää Thaimaahan jätettävässä hakemuksessa etuoikeutta esimerkiksi aiemmasta suomalaisesta hakemuksestaan. Pariisin sopimuksen määrittelemä etuoikeusaika on 12 kuukautta patenteille ja hyödyllisyysmalleille, 6 kuukautta mallioikeuksille ja tavaramerkeille. Ylätason verkkotunnukset vapaasti valittaviksi Internetin nimiavaruutta hallinnoiva ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) hyväksyi ehdotuksen, jonka mukaan ylätason domainnimet (top level domains) vapautuvat vuoden 2009 kesällä. Tällä hetkellä ylätason verkkotunnusosoitteet ovat joko maa- tai alueellisia päätteitä kuten.fi tai.eu, tai muita joko yleisiä tai toimialaa kuvaavia päätteitä kuten.com,.net tai.mobi. Jatkossa www-osoitteen pääte voi olla käytännössä mikä tahansa merkkijono, kuten yrityksen, yhteisön tai henkilön nimi. ICANN on luomassa perusohjeita esimerkiksi hinnoitteluun ja ongelmatilanteiden hoitamiseen. Verkkotunnusten räjähdysmäinen kasvu merkitsee sitä, että tulevaisuudessa yritysten on entistä tarkemmin harkittava oma verkkotunnuspolitiikkansa, sillä jo nyt erilaisia ylätason verkkotunnuksia on lähes 300. Kolsterin Oulun-toimipiste uudessa osoitteessa Kolsterin Oulun-toimipiste on muuttanut Linnanmaan Technopoliksen alueella uuteen katuosoitteeseen Elektroniikkatie 8. Puhelin- ja faksinumerot ovat entiset. Uusia EP-asiamiehiä Kolsterilla Anu Keinänen ja Kari Kinnunen ovat suoriutuneet Euroopan patenttiviraston asiamiestutkinnosta (EQE, European Qualifying Examination). Vaativan tutkinnon menestyksellinen suorittaminen oikeuttaa toimimaan eurooppapatenttiasiamiehenä ja edustamaan patentin hakijoita Euroopan patenttivirastossa EPO:ssa. Kolsterilla on nyt kaikkiaan 27 eurooppapatenttiasiamiestä. Kolster Infossa julkaistut artikkelit ovat luettavissa sivustomme osiossa Tietoa alalta/kolster Info

konfliktinhallinnassa Kolster IPR Legal auttaa

konfliktinhallinnassa Kolster IPR Legal auttaa No 2 2011 TIEDOTUSLEHTI ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE Tekijänoikeudet hyötykäyttöön teollisoikeuksien rinnalle Metso Automation, Fiskars ja Lite-On Mobile: Näkökulma IPR-oikeuksien puolustamiseen

Lisätiedot

Kilpailuetuna. ja vahva brändi. erottuva teknologia. Hyödyllisyysmallilaki. uudistui Verkkotunnukset. Ponsse Oyj: ovat yrityksen varallisuutta

Kilpailuetuna. ja vahva brändi. erottuva teknologia. Hyödyllisyysmallilaki. uudistui Verkkotunnukset. Ponsse Oyj: ovat yrityksen varallisuutta Hyödyllisyysmallilaki uudistui Verkkotunnukset ovat yrityksen varallisuutta No 3 2008 TIEDOTUSLEHTI ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE Ponsse Oyj: Kilpailuetuna erottuva teknologia ja vahva brändi www.kolster.fi

Lisätiedot

Panphonics rakentaa patenteilla tulevaisuutta

Panphonics rakentaa patenteilla tulevaisuutta Puolusta ja valvo IPR-oikeuksiasi! Tuotekehityksen ja suojauksen saumaton yhteistyö No 2 2009 TIEDOTUSLEHTI ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE Panphonics rakentaa patenteilla tulevaisuutta www.kolster.fi

Lisätiedot

Lisensointi, verkottuminen ja hyvät kumppanit arvossaan. America Invents Act muuttaa patentoinnin käytäntöjä Miten laaditaan hyvä lisenssisopimus?

Lisensointi, verkottuminen ja hyvät kumppanit arvossaan. America Invents Act muuttaa patentoinnin käytäntöjä Miten laaditaan hyvä lisenssisopimus? No 1 2012 TIEDOTUSLEHTI ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE America Invents Act muuttaa patentoinnin käytäntöjä Miten laaditaan hyvä lisenssisopimus? Pegasor Oy: Lisensointi, verkottuminen ja hyvät kumppanit

Lisätiedot

Kolster Info. Patentit rahoittajien vakuuksina. Miten säilytät. Patenttipeikot ohjelmistoteollisuudessa. tavaramerkkioikeutesi?

Kolster Info. Patentit rahoittajien vakuuksina. Miten säilytät. Patenttipeikot ohjelmistoteollisuudessa. tavaramerkkioikeutesi? Kolster Info Nr0 3 2006 Joulukuu Patenttipeikot ohjelmistoteollisuudessa Miten säilytät tavaramerkkioikeutesi? Ekahau: Patentit rahoittajien vakuuksina Patentit teksti: Timo Pykälä > timo.pykälä@kolster.fi

Lisätiedot

Kaiva IPR-potero syvälle! Valitusasioiden käsittely markkinaoikeudessa Varoituskirje on vahva kilpailuase. BookIT Oy Ajanvarauspalvelu: No 3 2013

Kaiva IPR-potero syvälle! Valitusasioiden käsittely markkinaoikeudessa Varoituskirje on vahva kilpailuase. BookIT Oy Ajanvarauspalvelu: No 3 2013 No 3 2013 Valitusasioiden käsittely markkinaoikeudessa Varoituskirje on vahva kilpailuase TIEDOTUSLEHTI ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE BookIT Oy Ajanvarauspalvelu: Kaiva IPR-potero syvälle! IPR-TUOMIOISTUIN

Lisätiedot

IPR ja Internet. tunnistatko uhat ja mahdollisuudet?

IPR ja Internet. tunnistatko uhat ja mahdollisuudet? No 2 2012 Erikoisnumero IPR ja Internet tunnistatko uhat ja mahdollisuudet? TIEDOTUSLEHTI ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE Dot Brand Verkkotunnusten valinta entistä haasteellisempaa Web Audit brändinhallinnan

Lisätiedot

IPR-strategia. Design. Thinking. IPR-lakimiehen näkökulmia muotoiluun. Artek oy ab: palvelemaan myyntiä ja markkinointia. [Design-numero] No 3 2011

IPR-strategia. Design. Thinking. IPR-lakimiehen näkökulmia muotoiluun. Artek oy ab: palvelemaan myyntiä ja markkinointia. [Design-numero] No 3 2011 Design Thinking No 3 2011 IPR-lakimiehen näkökulmia muotoiluun TIEDOTUSLEHTI ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE [Design-numero] Artek oy ab: IPR-strategia a palvelemaan myyntiä ja markkinointia Vieraileva

Lisätiedot

Kolster Info. Rauhallista Joulua & Idearikasta Uutta Vuotta. NetHawk Oyj Teollisoikeuksilla lisäarvoa liiketoimintaan

Kolster Info. Rauhallista Joulua & Idearikasta Uutta Vuotta. NetHawk Oyj Teollisoikeuksilla lisäarvoa liiketoimintaan Kolster Info Nr0 3 2005 Joulukuu Patentoinnista USA:ssa Tutkijoiden paneeli vaihtoehto valitukselle NetHawk Oyj Teollisoikeuksilla lisäarvoa liiketoimintaan Varaa yrityksellesi kuuluva.eu-tunnus ajoissa

Lisätiedot

Teollis- ja. tekijänoikeudet

Teollis- ja. tekijänoikeudet ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite Verkkotunnus Olennanen osa tavaramerkkiä Mauri Pekkarinen Panosta suojaamisen osaamiseen Teollis- ja N:o 2. Toukokuu 2009

Lisätiedot

PATENTIT & TAVARAMERKIT Maaliskuu 2007

PATENTIT & TAVARAMERKIT Maaliskuu 2007 ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE PATENTIT & TAVARAMERKIT Maaliskuu 2007 SUOMEN TUNNETUIMMAT VÄRIT ON PATENTOITU SIVU 14 ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN

Lisätiedot

Logican tavoitteena yhtenäinen brändi MALLIOIKEUS IPR-VAKUUTUS. kasvattaa suosiotaan. osana IPR-strategiaa. No 1 2008. www.kolster.

Logican tavoitteena yhtenäinen brändi MALLIOIKEUS IPR-VAKUUTUS. kasvattaa suosiotaan. osana IPR-strategiaa. No 1 2008. www.kolster. No 1 2008 MALLIOIKEUS kasvattaa suosiotaan IPR-VAKUUTUS osana IPR-strategiaa TIEDOTUSLEHTI ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE Logican tavoitteena yhtenäinen brändi www.kolster.fi Mallioikeudet TEKSTI

Lisätiedot

Saga Furs Oyj: Arvomaailma sidottu vahvasti brändiin

Saga Furs Oyj: Arvomaailma sidottu vahvasti brändiin Tavaramerkit ovat ikuisia No 4 2012 IPR-asiat keskitetään yhteen tuomioistuimeen TIEDOTUSLEHTI ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE Saga Furs Oyj: Arvomaailma sidottu vahvasti brändiin TAVARAMERKIT TEKSTI

Lisätiedot

Terhi Tamminen, Avaava I Sivu 3 IPR-haasteet pienen yrityksen näkökulmasta

Terhi Tamminen, Avaava I Sivu 3 IPR-haasteet pienen yrityksen näkökulmasta NEWS IPR UPDATE NUMBER 1-2015 Terhi Tamminen, Avaava I Sivu 3 IPR-haasteet pienen yrityksen näkökulmasta Matti Ylitalo, Medrian ja Luowia I Sivu 4-5 Mallisuojaus patentoinnin tarkistuslistalle! Juha Myllyoja

Lisätiedot

Teollisoikeudelliset

Teollisoikeudelliset ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Teollisoikeudet Joulukuu 2007 Sibelius rekisteröitiin tavaramerkiksi Sivut 12-13 Teollisoikeudelliset suojat Patentti, tavaramerkki

Lisätiedot

Eurooppalainen patenttijärjestelmä uudistuu. uhka vai mahdollisuus suomalaisyrityksille?

Eurooppalainen patenttijärjestelmä uudistuu. uhka vai mahdollisuus suomalaisyrityksille? Eurooppalainen patenttijärjestelmä uudistuu uhka vai mahdollisuus suomalaisyrityksille? LISÄTIETOJA: Eurooppalaisen patenttijärjestelmän uudistusta koskeva selvitys on saatavilla kokonaisuudessaan osoitteesta:

Lisätiedot

Patenttitiedon hyödyntäminen tuoteideoiden arvioinnissa ja valinnassa. InnoTransfer tietoa ammattikorkeakouluille ja pk-yrityksille.

Patenttitiedon hyödyntäminen tuoteideoiden arvioinnissa ja valinnassa. InnoTransfer tietoa ammattikorkeakouluille ja pk-yrityksille. IPR Tiedonhallinta Innovaatiojohtaminen PK-yritykset AMK InnoTransfer tietoa ammattikorkeakouluille ja pk-yrityksille Patenttitiedon hyödyntäminen tuoteideoiden arvioinnissa ja valinnassa Pekka Koivukunnas

Lisätiedot

START UP YRITYKSET JA IPR

START UP YRITYKSET JA IPR TTAMUKSELLINEN START UP YRITYKSET JA IPR Pertti Kiuru Helsinki 2010 Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, Pienyrityskeskus, LTT-Tutkimuspalvelut TIIVISTELMÄ... 3 Tutkimuksen tausta, tavoitteet ja tutkimustapa...

Lisätiedot

Insinöörivoimalla. tuottoisaa tuulivoimaa 2/ 2013. Greip : oma raportointityökalu asiamiestoimistoille Start up

Insinöörivoimalla. tuottoisaa tuulivoimaa 2/ 2013. Greip : oma raportointityökalu asiamiestoimistoille Start up 2/ 2013 B E R G G R E N G R O U P I N A S I A K A S L E H T I I P R N e w s Insinöörivoimalla tuottoisaa tuulivoimaa Greip : oma raportointityökalu asiamiestoimistoille Start up 1 + IP S i s ä lt ö P ä

Lisätiedot

TEOLLIS- JA Huhtikuu 2008 TEKIJÄNOIKEUDET. Miten tuote kannattaa suojata? - Asiantuntijat kertovat. tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti

TEOLLIS- JA Huhtikuu 2008 TEKIJÄNOIKEUDET. Miten tuote kannattaa suojata? - Asiantuntijat kertovat. tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE TEOLLIS- JA Huhtikuu 2008 TEKIJÄNOIKEUDET Miten tuote kannattaa suojata? - Asiantuntijat kertovat PIRATISMI JA VERKKOKAUPPA

Lisätiedot

OLETKO TEHNYT KEKSINNÖN? Katso sivu 10 UUSIA TUOTEIDEOITA KEKSINTÖPÖRSSISTÄ! www.keksintoporssi.com

OLETKO TEHNYT KEKSINNÖN? Katso sivu 10 UUSIA TUOTEIDEOITA KEKSINTÖPÖRSSISTÄ! www.keksintoporssi.com Keksintösäätiön asiakaslehti www.keksintosaatio.fi www.keksintosaatio.fi www.keksintosaatio.fi www.keksintosaatio.fi www.keksintosaatio.fi www.keksintosaatio.fi www.keksintosaatio.fi JOUKKOKIRJE Voiko

Lisätiedot

5 Tietotekniikkaoikeus

5 Tietotekniikkaoikeus 77 5 Tietotekniikkaoikeus Olli Pitkänen, Arto Lindfors, Sami Pauni, Sari Kela ja Teemu Soininen 5.1 Oikeudet tietokoneohjelmistoihin 1 Laadittaessa ohjelmistoja koskevia sopimuksia tai vaikkapa arvioitaessa

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS IMMATERIAALIASIOIDEN HUOMIOIMINEN LIIKETOIMINNASSA. Tuotekehityksestä on 30 50% päälleikkäistä turhaa työtä.

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS IMMATERIAALIASIOIDEN HUOMIOIMINEN LIIKETOIMINNASSA. Tuotekehityksestä on 30 50% päälleikkäistä turhaa työtä. IMMATERIAALIASIOIDEN HUOMIOIMINEN LIIKETOIMINNASSA Tuotekehityksestä on 30 50% päälleikkäistä turhaa työtä. Suomessa tämä tarkoittaa vuosittain jopa 1,5 2,5 miljardia hukkaan heitettyä euroa. PATENTTI-

Lisätiedot

Patentti-, tavaramerkki- ja tekijänoikeuden perusteet

Patentti-, tavaramerkki- ja tekijänoikeuden perusteet P.O. Box 4 (Yliopistonkatu 3) 00014 University of Helsinki Finland tel + 358 9 191 22 766 telefax + 358 9 191 22 762 email: info@iprinfo.com www.iprinfo.com Patentti-, tavaramerkki- ja tekijänoikeuden

Lisätiedot

IPR-pikaopas aloittaville yrityksille

IPR-pikaopas aloittaville yrityksille IPR-pikaopas aloittaville yrityksille Miksi IPR-asioista pitäisi huolehtia? Aloittavalla yrityksellä on edessään hyvin suuri joukko tehtäviä, jotka tulisi hoitaa nopeasti kuntoon. Monet tehtävistä ovat

Lisätiedot

VIEW TAX & LEGAL. Mullistiko KHO:n tuore päätös siirtohinnoittelukentän? KPMG:n vero- ja lakipalveluiden tiedotuslehti / 2 / 2014.

VIEW TAX & LEGAL. Mullistiko KHO:n tuore päätös siirtohinnoittelukentän? KPMG:n vero- ja lakipalveluiden tiedotuslehti / 2 / 2014. TAX & LEGAL VIEW KPMG:n vero- ja lakipalveluiden tiedotuslehti / 2 / 2014 Mullistiko KHO:n tuore päätös siirtohinnoittelukentän? Tässä numerossa: Suojaa designisi, pidä huolta brändistäsi Kannustinjärjestelmien

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Sähköinen lisäjakelu: Suomen riskienhallintayhdistys, www.srhy.fi

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Sähköinen lisäjakelu: Suomen riskienhallintayhdistys, www.srhy.fi ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE RISK MANAGEMENT Helmikuu 2008 Nokian kaupunkia koetellut vesikriisi testasi kaupungin viestinnän. Sivut 8-9 Sähköinen lisäjakelu:

Lisätiedot

Joustava toimintamalli kiihdytti kansainväliseen

Joustava toimintamalli kiihdytti kansainväliseen KPMG:n asiakaslehti / kpmg.fi 3 / 2013 Aineettomat oikeudet kerralla kuntoon 12 Remedy: Tuotteet ovat enemmän kuin pelejä 14 Mars kehittyville markkinoille! 20 The Switchin toimitusjohtaja Jukka-Pekka

Lisätiedot

Hyödyllisyysmalliopas

Hyödyllisyysmalliopas Hyödyllisyysmalliopas Hyödyllisyysmalli on nopea ja edullinen Tämän oppaan tarkoituksena on antaa tietoa kaikille, jotka tarvitsevat keksinnölleen hyödyllisyysmallioikeuden tarjoamaa suojaa. Oppaasta löytyvät

Lisätiedot

Tutkimusyhteistyön kehittyvät sopimuskäytännöt. Markku Lampola, Tuomas Aho. Sitran raportteja

Tutkimusyhteistyön kehittyvät sopimuskäytännöt. Markku Lampola, Tuomas Aho. Sitran raportteja Tutkimusyhteistyön kehittyvät sopimuskäytännöt Markku Lampola, Tuomas Aho Sitran raportteja 73 Tutkimusyhteistyön kehittyvät sopimuskäytännöt Sitran raportteja 73 Tutkimusyhteistyön kehittyvät sopimuskäytännöt

Lisätiedot