ABB innovoi lennokkaasti ja suojaa tarkasti. Patenttien. IPR-toiminta. Suunnittele yrityksesi. väitekäsittely uudistuu. No

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ABB innovoi lennokkaasti ja suojaa tarkasti. Patenttien. IPR-toiminta. Suunnittele yrityksesi. väitekäsittely uudistuu. No 2 2008. www.kolster."

Transkriptio

1 Suunnittele yrityksesi IPR-toiminta Patenttien väitekäsittely uudistuu No TIEDOTUSLEHTI ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE ABB innovoi lennokkaasti ja suojaa tarkasti Kuva ABB:n taajuusmuuttajien globaalista mainoskampanjasta: Täydellistä liikkeenhallintaa

2 Patentit TEKSTI TAPIO ÄKRÄS Uudistuksia väitekäsittelyyn Suomessa Teollisuuden patentti-insinöörien aloitteesta patentti- ja rekisterihallitus (PRH) perusti syksyllä 2007 työryhmän kehittämään väiteprosessia kirjelmien vaihdon osalta ja tutkimaan mahdollisuutta ottaa käyttöön suullinen käsittely. Työryhmään kuului PRH:n, teollisuuden ja patenttiasiamiesten edustajia. Suomessa voidaan jättää väite yhdeksän kuukauden kuluessa patentin myöntämisestä. Väitteessä esitetään todisteet ja perustelut, joiden mukaan myönnetty patentti pitäisi kumota. Nykyisen käytännön mukaan väite annetaan tiedoksi patentinhaltijalle, joka voi antaa lausuman määräajan sisällä. Tätä lausumaa ei yleensä toimiteta väitteentekijälle eikä muuta virallista, PRH:n välittämää kirjeenvaihtoa esiinny ennen lopullista päätöstä. Yksittäistapauksissa PRH saattaa antaa välipäätöksen, jossa patentinhaltijalle annetaan mahdollisuus kommentteihin ja korjauksiin. Osapuolet kuitenkin usein itse valvovat väiteprosessia ja vastapuolen lausuman havaitessaan jättävät siihen vastineen. Näin on syntynyt osapuolten välinen kirjeenvaihto, jonka PRH on huomioinut päätöstä tehdessään. Suullinen käsittely ei ole ollut käytössä. Väiteprosessia uudistetaan syksyllä 2008 voimaan tulevissa patenttimääräyksissä (92 ja 93 ) siten, että osapuolten ei tarvitse itse valvoa väiteprosessia, vaan PRH välittää kirjalliset lausumat osapuolille antaen mahdollisuuden kirjalliseen vastineeseen. Uudessa käytännössä patentinhaltijan ensimmäinen lausuma annetaan tiedoksi väitteentekijälle, joka voi antaa määräajassa lausuman. Tämäkin lausuma välitetään patentinhaltijalle toisen lausuman antamista varten. Jos patentinhaltija antaa toisen lausuman, se annetaan tiedoksi väitteen tekijälle ilman vastinepyyntöä. PRH voi harkintansa mukaan myös jatkaa kirjeenvaihtoa. Vastaavasti kirjeenvaihto voi keskeytyä jo aikaisemmin, jos jompikumpi osapuoli ei jätä lausumaa. PRH voi harkintansa mukaan kutsua osapuolet suulliseen kuulemiseen, mikäli jompikumpi sitä hyvin perusteluin pyytää ja tilaisuuden voidaan katsoa auttavan päätöksen tekoa. Käytännössä suullista kuulemista voinee pyytää kirjallisen käsittelyn loppuvaiheessa, jos näyttää siltä, että esimerkiksi keksintöön liittyvää tekniikkaa tarvitsee selvittää asiantuntijan avulla. Kuulemiseen saattaa olla mahdollista toimittaa uusia patenttivaatimuksia tai viitejulkaisuja, jos PRH katsoo sen käsittelyn kannalta asianmukaiseksi. Kuulemisessa ei kuitenkaan kuulla todistajia esimerkiksi julkisen käytön osalta. PRH laatii ja antaa osapuolille tiedoksi muistion, johon kirjataan kuulemisessa esille tulleet pääasiat. Suullisen kuulemisen jälkeen PRH voi antaa harkintansa mukaan päätöksen tai jatkaa kirjeenvaihtoa. Kirjoittaja Tapio Äkräs on eurooppapatenttiasiamies, joka on toiminut Kolsterilla vuodesta KOLSTER Info

3 Pääkirjoitus No Julkaisija Kolster Oy Ab Iso Roobertinkatu Helsinki Turku Lemminkäisenkatu C Turku Tampere Pellavatehtaankatu 10 B Tampere Seinäjoki Kampusranta 9 C, 5. krs Seinäjoki Vaasa Vaasanpuistikko Vaasa Oulu Elektroniikkatie Oulu Päätoimittaja Anne Suutala Toimitusneuvosto Gudrun Dromberg Marjut Honkasalo Tiina Jääskeläinen-Alasaari Torbjörn Lydman Antti Peltonen Tuula Pulkka Maija-Liisa Puranen Terhi Salmi Marianna Sorsa Suunnittelu ja taitto White Sheep Oy, Mariet Louhento Tilaukset ja osoitteenmuutokset Kolster Oy Ab Puh. (09) Faksi (09) Sähköposti Pidä IPR-kurssi vakaana! Vielä joitakin vuosia sitten oli melko harvinaista, että suomalaisilla yrityksillä oli määriteltynä IPR-strategia. Tänään IPR-strategia on yhä useammin itsestäänselvyys. Myös Kolsterin IPR Management palvelun kysyntä on kasvanut tasaisesti siitä lähtien, kun aloimme markkinoida palvelua noin viisi vuotta sitten. Tässä asiakaslehtemme numerossa sekä Timo Anttila/ABB että Juha Kaukonen/Kolster korostavat kilpailijaseurannan merkitystä. Suojauksen rakentaminen omien tuotteiden ympärille ei yksin riitä, vaan on erittäin tärkeää tuntea kilpailijoiden IPR-asema. Ainoastaan silloin voidaan välttää tahattomat loukkaukset. Monilla yrityksillä on yhä negatiivinen asenne kilpailijoidensa IPR-toiminnan systemaattista seurantaa kohtaan. Sitä pidetään liian raskassoutuisena, ja tietohan lisää päätöksenteon tuskaa. Tässä tiedon seulonnassa Kolster voi olla suurena apuna. Voimme myös auttaa arvioimaan kilpailijan oikeuksia. Kaikki mikä kiiltää ei ole kultaa, ja tieto vastapuolen IPR-suojauksen mahdollisista heikkouksista voi tuoda merkittäviä neuvotteluetuja. Arviointitoimeksiannot ovat myös kovasti yleistyneet. Olipa sitten kyse yrityskaupasta, rahoituspäätöksestä tai teknologian lisensioinnista, on tärkeää tietää, että kaupan kohde on hintansa arvoinen. Emme tosin tee hintalappuja IP-oikeuksille, mutta voimme tarkistaa, että rekisteröinneissä ei ole puutteita eikä selkeitä esteitä ole jätetty huomiotta. IPR-toiminnassa on tärkeää pitää kurssi vakaana. Selkeät toimintaohjeet tuovat turvallisuutta ja nopeutta päätöksentekoon erityisesti ongelmatilanteissa. Älä ajelehdi, vaan hyödynnä asiantuntemustamme pitää yrityksesi IPR-kurssi oikeansuuntaisena! Solveig Nylund yksikönjohtaja, eurooppapatenttiasiamies > KOLSTER Info 3

4 Asiakkaan näkökulma TEKSTI ANNE SUUTALA ABB suojaa aktiivisest Sähkö- ja automaatioteknologiaan keskittyvä ABB Oy on 117 miljoonan euron t&k-panostuksellaan Suomen neljänneksi suurin tuotekehittäjä. Vahva tutkimuspanostus näkyy myös aktiivisena tuotteiden suojauksena. KUVA: Anne Suutala ABB:n tuotekehityksen kärki on suunnattu teollisuus- ja energiayhtiöasiakkaiden energia- ja tuotantotehokkuuden lisäämiseen. Innovaatiot ovat arvossaan, sillä 75 % yhtymän liikevaihdosta tulee tuotteista ja ratkaisuista, jotka on kehitetty viimeisen viiden vuoden sisällä. Suomen ABB:n IPR-toimintoja koordinoiva Patent Manager Timo Anttila kuvaa ABB:n suojausaktiivisuutta keksintöilmoitusten ja suojaushakemusten määrällä: - Viime vuonna Suomen ABB:ssä tehtiin 120 keksintöilmoitusta ja 60 uutta patentti- tai hyödyllisyysmallihakemusta. Innovointiaktiivisuudesta voi Anttilan mukaan olla vähän ylpeäkin, sillä yhtymässä tehdään lähes tuhat keksintöilmoitusta vuodessa, joista toistakymmentä prosenttia tulee Suomesta. Henkilöstöstä Suomen osuus on kuitenkin vain viisi prosenttia. Suomalaisia kärkituotteita - joita myös suojataan aktiivisesti ovat taajuusmuuttajat, suojareleet, laivapropulsio- (Azipod ) ja prosessiautomaatiojärjestelmät, kytkimet, mooottorit ja generaattorit, erikoismuuntajat sekä keskijännitekojeet ja -kojeistot. Liiketaloudellinen hyöty puntaroidaan tarkasti Iso patenttisalkku ei ole ABB:ssä itseisarvo, vaan yhtymä on asettanut IPR-toiminnalle selkeät laatutavoitteet. - Kaikkien suojauspäätösten takana on tarkka liiketaloudellinen harkinta. Emme halua salkkuumme patentteja, joita kukaan ei halua hyödyntää, Anttila sanoo. Liiketaloudellisen arvioinnin tueksi ABB:ssä on määritelty hyvän patentin kriteerit. Ne haastavat pohtimaan, suojaako patentti relevantin keksinnön, onko patentoitu ratkaisu vaikea kiertää ja miten helposti keksintö on havaittavissa. Innovaatioita pyritään arvioimaan kilpailijan näkökulmasta; toisaalta pohditaan, lisäisikö suojaus omaa myyntiä tai aiheutuisiko suojaamattomuudesta taloudellisia menetyksiä tai riskejä. - Tavoittelemme tilannetta, jossa ABB:llä on hallussaan paras ratkaisu ja lisäksi se toiseksi paras ratkaisu, jotta kilpailija ei pääse lähelle, Anttila täydentää. - Patentointi on sodankäyntiä. Patentilla voi saada markkinoilla aikaan suuriakin väristyksiä. Jo vireillä olevilla hakemuksillakin saadaan pientä jarrua kilpailijoiden tuotekehitykseen. Erityisen haasteellisina Anttila pitää suojauspäätöksiä, joissa pitää harkita riskiä, että kilpailija pääsee patentoimaan oman salassapidettävän teknologian. - Esimerkiksi isot muuntajat avataan huoltoon 40 vuoden välein, ja vain silloin tekniset ratkaisut tulevat näkyville. Tavoitteelliset IPR- ja tuotekehitysprosessit Yhtymän asettamia laatutavoitteita palvelevat tarkasti määritellyt IPR- ja tuotekehitysprosessit sekä globaalit tietokannat. ABB:ssä IPR-toimintaa koordinoivat sisäiset palveluyksiköt, IPSO:t (Intellectual Property Service Organisation), jotka toimivat paikallisina patenttitoimistoina ja tekevät yhteistyötä liiketoimintayksiköiden kanssa. Keksintöilmoitus globaaliin tietokantaan käynnistää kansainvälisen arviointi- ja suojauspäätösprosessin. IPSO tekee alustavan ennakkouutuustutkimuksen ja nimeää Review Managerin, joka kerää lausunnot teknologia-asiantuntijoilta ja hankkii suojauspäätöksen, jonka IPSO toteuttaa. Yhtymä on asettanut prosessille myös ajallisen tehokkuustavoitteen. - Keskimääräinen aika keksintöilmoituksesta hakemuksen jättämiseen on 145 päivää, Anttila vahvistaa. Aikataulu on haasteellinen, sillä ABB toimii matriisissa 4 KOLSTER Info

5 i kärkiteknologioitaan viidellä liiketoiminta-alueella, joissa tuotekehitys voi olla hajautettu useampaan maahan, eikä teknologian omistus ole välttämättä Suomessa. Suojauksen arviointi kerätään kaikista niistä maista, joissa vastaava teknologia on käytössä. Lopullisen suojauspäätöksen tekee teknologian omistava liiketoimintayksikkö. - Suomen ABB:n IPR-salkku on toisissa busineksissä enemmän hajallaan kuin toisissa, Anttila summaa. Taajuusmuuttajissa, sähkökoneissa ja moottoreissa, laivapotkurikäytöissä ja pienjännitekojeissa tuotekehitysvastuu ja teknologian omistus ovat Suomessa, joten päätökset syntyvät paikallisesti. Muilla tuotealueilla päätökset syntyvät hajautetusti Sveitsissä, Italiassa, Saksassa, Ruotsissa, Puolassa tai USA:ssa. Yhtymässä on pyritty lisäämään tuotekehittäjien suojaustietoisuutta t&k-projekteissa käytössä olevalla ns. gatemallilla. Tavoitteena on varmistaa, että suojausnäkökulma on mukana alusta lähtien ja että innovaatiot suojataan ennen niiden julkistamista. - Gate-malli on 7-vaiheinen kysymyspatteristo, joka muistuttaa portti portilta siitä, että IPR-suojausta on mietittävä loogisesti osana projektia. Yhtymän IPR-politiikka sateenvarjona ABB:n IPR-politiikka edellyttää, että kaikki henkinen pääoma - teknologia, brändi ja maine - suojataan aktiivisesti. IPR-toiminnan tulee edistää myyntiä, tukea lisensiointia ja varmistaa, että kilpailijat eivät pääse omilla suojauksillaan estämään ABB:n tuotteiden myyntiä. IPR-omaisuutta on puolustettava, mutta erittäin tärkeää on myös välttää toisten IPR-omaisuuden loukkaukset aktiivisella kilpailijaseurannalla. Yhtymässä korostetaan vahvaa ABB-brändiä, joten uusien tuotteiden nimeäminen pohjautuu pääsääntöisesti lajimerkkeihin. Tuotteiden ulkomuodossa pyritään ABB Look & Feel vaikutelmaan. - Muotoilulla, tuotteiden ulkomuodon harmonisoinnilla sekä mallisuojilla on tulevaisuudessa kasvava merkitys Energiaa säästävät taajuusmuuttajat tahkoavat merkittävän osuuden Suomen ABB:n liikevaihdosta. Näihin liittyvät innovaatiot tuottavat eniten uusia patenttihakemuksia. suoran kopioinnin estämiseksi. Mallisuojattu ulkomuoto voi suojata epäsuorasti myös teknologian, vaikka se olisi jo menettänyt patenttisuojansa, Anttila sanoo. Muuttuvat IPR-haasteet ABB:ssä on annettu paljon painoarvoa kilpailijaseurannalle. Yhtymässä on otettu vastikään käyttöön yhteinen työkalu kilpailijaseurannan tehostamiseksi, jotta eri maissa tehtävä seurantatyö saataisiin kaikkien hyödynnettäväksi. - Kilpailijaseuranta on entistä haasteellisempaa. Seurattavana on yhä enemmän myös kiinankielisiä patenttihakemuksia, Anttila huokaa. - Vielä viisi vuotta sitten Kiina ei ollut tärkeä maa patentoinnissa, nykyisin se on erittäin tärkeä. Kiinalaisten yritysten patenttisalkku vahvistuu jatkuvasti länsimaihin verrattuna. Intiasta on kasvamassa toinen merkittävä teknologiakehittäjä. ABB onkin jo vastannut haasteeseen perustamalla Kiinaan oman sisäisen patenttitoimiston palvelemaan globaalin yhtymän IPR-tarpeita. KUVA: ABB:n kuva-arkisto KOLSTER Info 5

6 IPR-strategia TEKSTI ANNE SUUTALA Suunnittele yrityksesi IP Jos IPR-riskejä ei tiedosteta, yritys ajelehtii kuin lastu laineilla vain hyvän onnensa varassa. Näin toteaa lähes 30-vuotisella IPRkokemuksellaan Kolsterin Tampereen yksikön johtaja, eurooppapatenttiasiamies Juha Kaukonen. Kaukosen mukaan suurten yritysten suojausosaaminen ja tietoisuus omaan liiketoimintaan liittyvistä IPR-riskeistä on jo nykyisin yleisesti ottaen hyvällä tasolla. - Suomessa toimii kuitenkin edelleen paljon erityisesti pieniä ja osin keskisuuriakin yrityksiä, jotka porskuttavat eteenpäin hyvällä tuurilla, Kaukonen sanoo. Hänen mukaansa ajelehtimisesta johtuvat ikävät tilanteet eivät edes ole kovin harvinaisia, vaikka niin melko yleisesti ajatellaan. Vaikka yritys tekisikin tietoisen päätöksen olla suojaamatta omaa osaamistaan yksinoikeudeksi, se ei vapauta sitä vastuusta valvoa, että yritys ei itse loukkaa toiminnallaan toisten oikeuksia. - Ajelehtiminen voi johtaa tilanteeseen, jossa haastemies on ovella koputtamassa kilpailevan yrityksen vaatimusten kanssa. Vaatimus voi olla kovimmillaan pillit pussiin ja isot korvaukset päälle. Silloin on lähdettävä hakemaan tilanteesta ulospääsyä. Aika mukavaahan silloin olisi, jos olisi jo etukäteen hiukan mietitty, miten tällaisessa tilanteessa toimitaan. Selvä kehityssuunta on nähtävissä: erityisesti ulkomailta tulevat loukkaushaasteet ovat yleistyneet. Pienetkin yritykset voivat saada haasteita aggressiivisesti omaa etuaan puolustavilta ulkomaisilta kilpailijoiltaan. - Jos yritys toimii alalla, jonka tuotteita myydään koko Euroopan alueella, on suuri riski, että jostakin maasta löytyy se yritys, joka yrittää saada kilpailevat tuotteet pois markkinoilta. - Erityisen ikäväähän tässä on se, että vaikka olisit syytön loukkaukseen, voit päästä oikeuteen kiertämään käräjäsaleja useiksi vuosiksi. Vastapuoli voi samanaikaisesti levittää huhua siitä, että yrityksesi loukkaa toisten oikeuksia. Tällainen väite, vaikka se ei lopulta pitäisi paikkaansakaan, voi karkottaa asiakkaitasi tai potentiaalisia yrityksen ostajia. Asioita yksinkertaistaen yrityksillä onkin aina kaksi vaihtoehtoa: joko mietitään ennalta IPR-strategia ja toimitaan ja varaudutaan sen mukaisesti, tai ajelehditaan, odotellaan ja toivotaan parasta. Miten varautua riskeihin? On tärkeää, että yrityksellä on selkeä, ylimmän johdon määrittelemä yleisestä liiketoimintastrategiasta johdettu IPR-strategia. Kun strategia on määritelty, on rakennettava sen mukainen IPR-organisaatio ja sovittava vastuut ja toimintamallit. Toteuttavalla portaalla on oltava selkeät ohjeet. IPR-asioista vastaavan henkilön tai organisaation yksi tärkeimmistä tehtävistä on valvoa oman alansa kilpailijoita. On tiedettävä, mitä kilpailijat suojaavat ja valvottava, että ei loukkaa toisten oikeuksia. Toki omakin suojaus on pantava kuntoon, jotta riitatilanteessa on pelimerkkejä käydä neuvotteluja. Kaukonen muistuttaa yrityksiä ottamaan selvää kilpailijoidensa suojauksista aina ennen kuin yritys aloittaa uuden tuotteen kehittämisen tai myynnin. - Kun kilpailijatietoa haetaan, on haut ulotettava vähintäänkin Euroopan tasolle. Hakujen määrittely tietokannoista on oma osaamisen lajinsa. Siihen kannattaa käyttää asiantuntijaapua, ellei itse ole hakuihin hyvin perehtynyt. Selvää kuitenkin on, että jokaisessa yrityksessä tulisi olla henkilö, jonka tehtäviin kuuluu tämän homman hoitaminen tavalla tai toisella. Miten toimia haastetilanteessa? Kaukosen mukaan loukkaussyytteitä ei pidä koskaan aliarvioida. Jos yritys saa haasteen, tilanne on aina vakava. Jos asia hoidetaan huonosti eli varautumatta, kiireessä, riittämättömin selvityksin ja amatöörivoimin, on tilanne vielä vakavampi. Kaukonen neuvookin yrityksiä käyttämään apunaan erityisesti teollisoikeusriitoihin perehtyitä asianajajia ja IPR-asiantuntijoita. - Patenttiriitojen menestyksellinen hoitaminen edellyttää Euroopan patenttiviraston case law:n hyvää tuntemusta. On hallittava jo aiemmin käsiteltyjen oikeustapausten lain tulkinta ja osattava soveltaa näistä saatavaa tietoa. Patenttiriitoihin perehtyneitä, kokeneita asianajajia on Suomessa vain hyvin rajallinen joukko. Tavaramerkkipuolelta osaajia löytyy enemmän. - Patenttioikeudenkäynteihin tarvi- 6 KOLSTER Info

7 R-toiminta älä ajelehdi taan aina myös patenttiasiantuntija mukaan. Kun lakiin sekoittuu tekniikka ja keksinnöllisyys sekä olennaisen eron arviointi, ainakaan yleisjuristin pätevyys ei tähän mitenkään riitä. - IPR-asiantuntijan tehtävänä on selvittää tilanne perin pohjin: mikä kilpailijan loukattu patentti todellisuudessa on ja millä perusteilla se on aikoinaan myönnetty. Tällainen suojaalan arviointi on puhdasta asiantuntijatyötä. Vasta perusteellisen selvityksen jälkeen on mahdollista ottaa kantaa, onko väitetty loukkaus todella tapahtunut. Kaikki aineisto on nykyisin esitettävä oikeudelle yhdellä kerralla, joten läksyt ennen oikeuskäsittelyä on tehtävä hyvin. Hyvä taustatyö voi saada aikaan myös järkevän ulospääsyn tilanteesta ja tuottaa neuvotteluvaltteja, jolloin vastapuolen kanssa voidaan kenties sopia esimerkiksi ristiinlisensioinnista. saako tuotetta ylipäänsä tuoda markkinoille. - Jos yrityksellä on uusi, markkinoilla kilpailukykyinen tuote, niin onhan se melko kummallista, jos tällaista tuotetta ei edes yritetä suojata. Jos suojauksella voi estää vaikkapa vain muutamankin vuoden kilpailijoiden tuloa markkinoille, on suojaus varmasti kannattava sijoitus. - Lisäksi kannattaa pitää mielessä se ajelehtimisnäkökulma. Ellei yritys suojaa teknologiaansa ja seuraa kilpailijoidensa suojausta, voi yritys jonakin päivänä vastaanottaa ikävän kirjeen: Teidät on haastettu oikeuteen. Suojaa omaisuutesi ja käytä sitä Yksinoikeuksien hankkiminen maksaa, joten niitä pitäisi myös osata hyödyntää. - Jos unohdat IPR-suojasi kassakaappiin, se on haaskattua rahaa. Aina löytyy kilpailijoita, jotka eivät unohda, vaan käyttävät omia suojiaan asemansa vahvistamiseen, Kaukonen muistuttaa. - Suojauksen kustannukset on hyvä suhteuttaa muun toiminnan kustannuksiin. Markkinointibudjetit ylittävät usein suojausbudjetin mennen tullen. Yritykset tekevät uusille tuotteilleen erilaisia markkinatutkimuksia, mutta unohtavat selvittää IPR-näkökulmasta, Tarvitsetko apua IPR-strategian määrittelyssä tai toteuttamisessa? Hyödynnä asiantuntemustamme IPR-strategian suunnittelussa, käyttöönotossa ja seurannassa. Ota yhteyttä IPR Management ryhmäämme. Avaa keskustelu yrityksesi tarpeista ja pyydä tarjous: Helsinki Turku Tampere Vaasa/Seinäjoki Oulu KOLSTER Info 7

8 Uutisia Lisää uutisaiheita sivustollamme > Tervetuloa Alihankinta messuille & IPR Management -tietoiskuun Tervetuloa keskustelemaan Kolsterin patentti-, tavaramerkki- ja mallioikeusasiantuntijoiden kanssa Alihankinta tapahtumaan Tampereen Messu- ja Urheilukeskukseen osastolle C 521. Torstaina klo Kolsterin asiantuntijat pitävät lyhyet tietoiskut IPR Management -näkökulmasta messukeskuksen Blenheim & Convair -kabinetissa (D-hallin kokoustilat, 2. krs). Katso tarkempi ohjelma kotisivuiltamme Työryhmä pohtimaan Suomen liittymistä Lontoon sopimukseen Työ- ja elinkeinoministeriö on perustamassa työryhmää, jonka tehtävänä on arvioida ja päättää, tuleeko Suomen liittyä Lontoon sopimukseen. Työryhmän tulee valmistella myös mahdollisesta liittymisestä aiheutuvat lainmuutokset. Lontoon sopimuksen tarkoituksena on alentaa eurooppapatenttien käännöskustannuksia. Sopimus tuli voimaan 14:ssä Euroopan patenttisopimuksen jäsenvaltiossa. Sopimuksen ulkopuolella on vielä 20 jäsenvaltiota Suomi mukaan lukien. Kansainvälinen patentointi kasvaa, mutta keskittyy WIPO:n (World Intellectual Property Organization) julkistaman patentointia koskevan tilastokatsauksen (2008) mukaan vuonna 2006 jätettiin uusia patenttihakemuksia noin 1,76 miljoonaa, ja patentteja myönnettiin kaikkiaan noin Patentointiaktiivisuus kasvoi 4,9 % edellisvuoteen verrattuna. Patentoinnin kasvuvauhti jäi kuitenkin alle kaupan ja bruttokansantuotteen kasvun. Patentointi oli melko keskittynyttä: 76 % kaikista patenttihakemuksista tuli Japanista, USA:sta, Etelä-Koreasta, Saksasta ja Kiinasta. Vuosina kasvoivat erityisesti Kiinasta (+ 32,1 %), Etelä-Koreasta (+ 6,6 %) ja USA:sta (+6,7 %) tulevien hakemusten määrät. Kasvavia uusia markkinoita olivat esimerkiksi Intia, Brasilia ja Meksiko. Vuonna 2006 voimassa olevia patentteja oli kaikkiaan 6,1 miljoonaa. Eniten patentteja oli japanilaisten ja amerikkalaisten hakijoiden hallussa. Thaimaa Pariisin sopimukseen Thaimaa (TH) on Pariisin sopimuksen 173. jäsenmaa alkaen. Jäsenyys Pariisin sopimuksessa tarkoittaa käytännössä sitä, että suomalainen hakija voi pyytää Thaimaahan jätettävässä hakemuksessa etuoikeutta esimerkiksi aiemmasta suomalaisesta hakemuksestaan. Pariisin sopimuksen määrittelemä etuoikeusaika on 12 kuukautta patenteille ja hyödyllisyysmalleille, 6 kuukautta mallioikeuksille ja tavaramerkeille. Ylätason verkkotunnukset vapaasti valittaviksi Internetin nimiavaruutta hallinnoiva ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) hyväksyi ehdotuksen, jonka mukaan ylätason domainnimet (top level domains) vapautuvat vuoden 2009 kesällä. Tällä hetkellä ylätason verkkotunnusosoitteet ovat joko maa- tai alueellisia päätteitä kuten.fi tai.eu, tai muita joko yleisiä tai toimialaa kuvaavia päätteitä kuten.com,.net tai.mobi. Jatkossa www-osoitteen pääte voi olla käytännössä mikä tahansa merkkijono, kuten yrityksen, yhteisön tai henkilön nimi. ICANN on luomassa perusohjeita esimerkiksi hinnoitteluun ja ongelmatilanteiden hoitamiseen. Verkkotunnusten räjähdysmäinen kasvu merkitsee sitä, että tulevaisuudessa yritysten on entistä tarkemmin harkittava oma verkkotunnuspolitiikkansa, sillä jo nyt erilaisia ylätason verkkotunnuksia on lähes 300. Kolsterin Oulun-toimipiste uudessa osoitteessa Kolsterin Oulun-toimipiste on muuttanut Linnanmaan Technopoliksen alueella uuteen katuosoitteeseen Elektroniikkatie 8. Puhelin- ja faksinumerot ovat entiset. Uusia EP-asiamiehiä Kolsterilla Anu Keinänen ja Kari Kinnunen ovat suoriutuneet Euroopan patenttiviraston asiamiestutkinnosta (EQE, European Qualifying Examination). Vaativan tutkinnon menestyksellinen suorittaminen oikeuttaa toimimaan eurooppapatenttiasiamiehenä ja edustamaan patentin hakijoita Euroopan patenttivirastossa EPO:ssa. Kolsterilla on nyt kaikkiaan 27 eurooppapatenttiasiamiestä. Kolster Infossa julkaistut artikkelit ovat luettavissa sivustomme osiossa Tietoa alalta/kolster Info

Konkreettisia etuja aineettomista oikeuksista

Konkreettisia etuja aineettomista oikeuksista Konkreettisia etuja aineettomista oikeuksista www.kolster.fi Kolster on IPR-asiantuntija Kolster Oy Ab on teollisoikeuksiin tai laajemmin immateriaalioikeuksiin (IPR, Intellectual Property Rights) erikoistunut

Lisätiedot

Teollisoikeuksilla kilpailuetua

Teollisoikeuksilla kilpailuetua Teollisoikeuksilla kilpailuetua milloin asiamiehen kokemusta kannattaa hyödyntää? TYP 2014 23.10.2014 Håkan Niemi Kolster Oy Ab Pohjalainen 13.10.2014 Pohjalainen 13.10.2014 Pohjalainen 20.10.2014 2 3

Lisätiedot

Suuntana ulkomaat aineettomien oikeuksien kansainvälisiä kysymyksiä

Suuntana ulkomaat aineettomien oikeuksien kansainvälisiä kysymyksiä Suuntana ulkomaat aineettomien oikeuksien kansainvälisiä kysymyksiä Sanna Aspola, Berggren Oy Ab 26.3.2013 Kansalliset oikeudet kansainvälisellä kentällä Kansainväliset viranomaiset, järjestöt ja sopimukset

Lisätiedot

Kolster. Palvelumme. Asiakkaamme. Toimintamallimme

Kolster. Palvelumme. Asiakkaamme. Toimintamallimme Kolster. Kolster on Suomen johtava immateriaalioikeuksien asiantuntija. Meiltä saat kaikki palvelut keksintöjen, muotoilun ja brändien suojaamiseksi, puolustamiseksi ja hyödyntämiseksi. Kolster on vuonna

Lisätiedot

Case Genelec. IPR-seminaari PK-yrityksille. Aki Mäkivirta, tuotekehitysjohtaja 2.2.2015 Kuopio

Case Genelec. IPR-seminaari PK-yrityksille. Aki Mäkivirta, tuotekehitysjohtaja 2.2.2015 Kuopio Case Genelec IPR-seminaari PK-yrityksille Aki Mäkivirta, tuotekehitysjohtaja 2.2.2015 Kuopio Mistä IPR:ää löytyy? Suunnittelu Tuotanto Tuote, mielikuva markkinoilla innovatiivisuus teknologiaosaaminen

Lisätiedot

Konkreettisia etuja aineettomista oikeuksista

Konkreettisia etuja aineettomista oikeuksista Konkreettisia etuja aineettomista oikeuksista www.kolster.fi IPR-palvelua vuodesta 1874 Kolster Oy Ab on immateriaalioikeuksiin (IPR, Intellectual Property Rights) erikoistunut asiantuntijayritys. Tehtävämme

Lisätiedot

Teollisoikeudet (patentit, tavaramerkit ja mallisuoja) liiketoiminnassa Olli Ilmarinen

Teollisoikeudet (patentit, tavaramerkit ja mallisuoja) liiketoiminnassa Olli Ilmarinen Teollisoikeudet (patentit, tavaramerkit ja mallisuoja) liiketoiminnassa Olli Ilmarinen Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) Mitä IPR liittyy liiketoimintaan? TAVARAMERKKI PATENTTI MALLI- SUOJA TEKIJÄNOIKEUS

Lisätiedot

Asiamiestutkinto Patenttioikeus TEOLLISOIKEUSASIAMIES- LAUTAKUNTA. Osio 4. Monivalintakysymykset (enintään 50 pistettä)

Asiamiestutkinto Patenttioikeus TEOLLISOIKEUSASIAMIES- LAUTAKUNTA. Osio 4. Monivalintakysymykset (enintään 50 pistettä) 1 (4) Osio 4. Monivalintakysymykset (enintään 50 pistettä) Alla on kuvattu 10 itsenäistä tilannetta. Kuhunkin tilanteeseen liittyy neljä toisistaan riippumatonta väittämää. Rastita kustakin väittämästä

Lisätiedot

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA 1 Tämä huoltokirja on tarkoitettu yrityksesi aineettoman omaisuuden tunnistamiseen, oman osaamisen ja työn tulosten suojaamiseen sekä niiden hallintaan ja hyödyntämiseen.

Lisätiedot

Teollisoikeudet liiketoiminnassa Patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet ja tavaramerkit. Olli Ilmarinen, PRH Oulu,

Teollisoikeudet liiketoiminnassa Patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet ja tavaramerkit. Olli Ilmarinen, PRH Oulu, Teollisoikeudet liiketoiminnassa Patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet ja tavaramerkit Olli Ilmarinen, PRH Oulu, 11.11.2016 Yksi tuote - monta suojaa Patentit ja hyödyllisyysmallit Tietojenkäsittelymenetelmät

Lisätiedot

IPR 2.0 Netti, Brändi ja Nettibrändi

IPR 2.0 Netti, Brändi ja Nettibrändi IPR 2.0 Netti, Brändi ja Nettibrändi VT Ari-Pekka Launne Kolster OY AB Helsinki 31.5.2012 IPR ja Internet mistä on kysymys? Internet on muuttunut muutamien toimijoiden yhteydenpitovälineestä globaaliksi

Lisätiedot

Kolster Oy Ab. IPR asiantuntija vuodesta 1874

Kolster Oy Ab. IPR asiantuntija vuodesta 1874 Kolster Oy Ab IPR asiantuntija vuodesta 1874 Palvelumme Patentit Hyödyllisyysmallit Tutkimukset ja valvonnat Tavaramerkit ja verkkotunnukset Mallioikeudet Riita-asiat IPR Management Kolster on Suomen johtava

Lisätiedot

PROTOMO JYVÄSKYLÄ 22.3.2010 TEOLLISOIKEUSASIAA

PROTOMO JYVÄSKYLÄ 22.3.2010 TEOLLISOIKEUSASIAA PROTOMO JYVÄSKYLÄ 22.3.2010 TEOLLISOIKEUSASIAA KEKSINNÖLLISYYDEN ARVIOINNISTA 1. CASE: MATTOKAUPPAA NORJASSA - SUOJAUKSEN MERKITYS 2. TÄRKEIMMÄT PELIVÄLINEET LIIKETOIMINNAN TUKEMISEEN 3. IPR -STRATEGIASTA

Lisätiedot

Tiedolla varmuutta - suojauksella kilpailuetua

Tiedolla varmuutta - suojauksella kilpailuetua Tiedolla varmuutta - suojauksella kilpailuetua - aineeton pääp ääoma liiketoiminnan tukijalkana Vesi-ohjelman vuosiseminaari 22.11.2011 Sisält ltöä: 1) Immateriaalijärjestelm rjestelmä ja innovaatioprosessi

Lisätiedot

Ideasta Liiketoimintaan, Marjut Lattu-Hietamies, Eurooppapatenttiasiamies / Berggren Oy

Ideasta Liiketoimintaan, Marjut Lattu-Hietamies, Eurooppapatenttiasiamies / Berggren Oy Ideasta Liiketoimintaan, 23.11.2016 Marjut Lattu-Hietamies, Eurooppapatenttiasiamies / Berggren Oy LIIKEIDEASI JA LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMASI KIRKASTAMINEN Mihin tarpeeseen tuotteesi on vastaus? Mitä

Lisätiedot

Osio 3. Suojausstrategia (enintään 50 pistettä, vastaustila enintään 2 sivua)

Osio 3. Suojausstrategia (enintään 50 pistettä, vastaustila enintään 2 sivua) 1 (5) Osio 3. Suojausstrategia (enintään 50 pistettä, vastaustila enintään 2 sivua) Asiakkaan kysymys Olemme pienehkö yritys, joka myy hiomalaikkoja pääasiassa Suomeen ja Saksaan. Keksintömme liittyy hiomalaitetta

Lisätiedot

Patenttitietokannoista ja patentista

Patenttitietokannoista ja patentista Patenttitietokannoista ja patentista Erikoiskirjastojen neuvoston syyskokous 21.10.2009 Kristiina Grönlund Patenttikirjasto ja neuvontapalvelut Patentti- ja rekisterihallitus Maksuttomia patenttitietokantoja

Lisätiedot

Patentoinnin kustannukset ja patenttien arvon määrittäminen

Patentoinnin kustannukset ja patenttien arvon määrittäminen 05.07.2006 Patentoinnin kustannukset ja patenttien arvon määrittäminen Patentointiprosessi, onko tarpeen? a) MIETI: Mitä haluat suojata (tuote, menetelmä, käyttö)? b) MIETI: Miksi olet hakemassa patenttisuojaa?

Lisätiedot

Miten suojaat aineettoman omaisuuden yritystoiminnassa?

Miten suojaat aineettoman omaisuuden yritystoiminnassa? Miten suojaat aineettoman omaisuuden yritystoiminnassa? 8:30 Ilmoittautuminen ja aamukahvit 9:00 9:20 Tervetuloa - seminaarin avaus Aineeton oikeus käytännössä ja julkinen rahoitus Tapani Saarenpää, asiantuntija,

Lisätiedot

JURIDIIKKA YRITYKSEN BRÄNDIN SUOJAAMISEN APUNA

JURIDIIKKA YRITYKSEN BRÄNDIN SUOJAAMISEN APUNA JURIDIIKKA YRITYKSEN BRÄNDIN SUOJAAMISEN APUNA Juhani Ekuri asianajaja, varatuomari ASIANAJOTOIMISTO Esityksen rakenne mikä on brändi? miten brändi suojataan? miten brändin loukkauksilta puolustaudutaan?

Lisätiedot

Fi-verkkotunnus yksilöllinen ja suomalainen

Fi-verkkotunnus yksilöllinen ja suomalainen Fi-verkkotunnus yksilöllinen ja suomalainen Fi-verkkotunnus yksilöllinen ja suomalainen 2 Fi-verkkotunnus on yhtä supisuomalainen asia kuin sauna ja joulupukki. Se on merkki turvallisuudesta ja luotettavuudesta.

Lisätiedot

Patentti-informaation hyödyntäminen tuotekehityksessä. Joensuu Heikki Rantanen, Tekes / ELY Pirkanmaa

Patentti-informaation hyödyntäminen tuotekehityksessä. Joensuu Heikki Rantanen, Tekes / ELY Pirkanmaa Patentti-informaation hyödyntäminen tuotekehityksessä Joensuu 29.09.2016 Heikki Rantanen, Tekes / ELY Pirkanmaa Sisältö 1. Mitä ovat immateriaalioikeudet? 2. Mitä on patentti-informaatio, mihin sitä voi

Lisätiedot

IPR JA SOPIMUKSET KANSAINVÄLISTYVÄSSÄ ELINTARVIKEALAN YRITYKSESSÄ 27.8.2015. IPR-lakimies, Eurooppatavaramerkkiasiamies Jani Kaulo

IPR JA SOPIMUKSET KANSAINVÄLISTYVÄSSÄ ELINTARVIKEALAN YRITYKSESSÄ 27.8.2015. IPR-lakimies, Eurooppatavaramerkkiasiamies Jani Kaulo IPR JA SOPIMUKSET KANSAINVÄLISTYVÄSSÄ ELINTARVIKEALAN YRITYKSESSÄ 27.8.2015 IPR-lakimies, Eurooppatavaramerkkiasiamies Jani Kaulo Aineettomat oikeudet eli IPR Yrityksen toiminimi Tavaramerkki Mallioikeus

Lisätiedot

Brändin IPR-suojaus ja riskienhallinta

Brändin IPR-suojaus ja riskienhallinta Brändin IPR-suojaus ja riskienhallinta Brändin määritelmä Standardi ISO 10668, Brändin arvonmääritys. Vaatimukset brändin taloudellisen arvon määrittämiseen. Brändin määritelmä standardin mukaan: Markkinointiin

Lisätiedot

IP Landscape. Mika Waris INNORATA 2-2. seminaari 06.10.2009. Mika Waris

IP Landscape. Mika Waris INNORATA 2-2. seminaari 06.10.2009. Mika Waris Mika Waris INNORATA 2-2 seminaari 06.10.2009 Mika Waris Immateriaalijärjestelmä kilpailutekijänä Mika Waris Innovaatioystävällinen ympäristö Keskeinen osa innovaatioympärist ristöä on immateriaalijärjestelm

Lisätiedot

Teollisoikeudet liiketoiminnassa

Teollisoikeudet liiketoiminnassa Teollisoikeudet liiketoiminnassa Patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet ja tavaramerkit Vaasa 14.9.2016 Juha Vuorela Esiintyjän esittely Juha Vuorela, vanhempi tutkijainsinööri DI, TKK 2004 PRH:lla

Lisätiedot

ALOITTAVAN YRITYKSEN IPR-CHECKLIST

ALOITTAVAN YRITYKSEN IPR-CHECKLIST ALOITTAVAN YRITYKSEN IPR-CHECKLIST Onnea uudelle yrittäjälle! Suomi tarvitsee yrittäjiä ja etenkin kansainvälisille markkinoille tähtääviä kasvuyrityksiä. Kansainvälistyville kasvuyrityksille immateriaalioikeudet,

Lisätiedot

IPR-pikaopas startupeille

IPR-pikaopas startupeille IPR-pikaopas startupeille MIKSI IPR-ASIOISTA PITÄISI HUOLEHTIA? Auttavatko patentit pääomasijoitusten saantia? Suojaavatko patentit startupia riitatilanteissa? Estävätkö patentit muita käyttämästä hyväkseen

Lisätiedot

Case Valmet Power Työsuhdekeksintö- ja patenttiriita. Pirta Tiiro ja Jyrki Nikula Kolster Oy Ab

Case Valmet Power Työsuhdekeksintö- ja patenttiriita. Pirta Tiiro ja Jyrki Nikula Kolster Oy Ab Case Valmet Power Työsuhdekeksintö- ja patenttiriita Pirta Tiiro ja Jyrki Nikula Kolster Oy Ab TAUSTAA: TYÖSUHDEKEKSINTÖLAKI Laki on vuodelta 1967 (muutoksia 1988, 2000 ja 2006) Säännökset hyvin vaikeaselkoisia

Lisätiedot

IPR ja sen hallinta: käytännön esimerkkejä. 2.2.2015 Minna Aalto-Setälä

IPR ja sen hallinta: käytännön esimerkkejä. 2.2.2015 Minna Aalto-Setälä IPR ja sen hallinta: käytännön esimerkkejä 2.2.2015 Minna Aalto-Setälä Esityksen sisältö Tavaramerkin suojaus ja puolustaminen Miten valita oma merkki? Miten suojaan? Mallioikeus Suojan kohde Miten suojaan?

Lisätiedot

Määritellystä keksinnöstä patentin arvonmääritykseen. Kolster Info -aamiaisseminaari Heikki Karjalainen

Määritellystä keksinnöstä patentin arvonmääritykseen. Kolster Info -aamiaisseminaari Heikki Karjalainen Määritellystä keksinnöstä patentin arvonmääritykseen Kolster Info -aamiaisseminaari 23.3.2011 Heikki Karjalainen Kaikki alkaa keksintöilmoituksesta luo v uus Wish Provokaatio BrainGrouping* Keksintöilmoitus

Lisätiedot

Suojaus auttaa erottautumaan kilpailijoista

Suojaus auttaa erottautumaan kilpailijoista No 3 2010 TIEDOTUSLEHTI ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE Monipuolinen suojaus kannattaa Patenttimerkinnät - mitä patentinhaltijan pitäisi tietää? Lignell & Piispanen: Suojaus auttaa erottautumaan kilpailijoista

Lisätiedot

Kolsterin IPR-palvelupaketit kansainvälisen kasvun vauhdittamiseksi. Mikro- ja pk-yritysten INNOVAATIOSETELI

Kolsterin IPR-palvelupaketit kansainvälisen kasvun vauhdittamiseksi. Mikro- ja pk-yritysten INNOVAATIOSETELI Kolsterin IPR-palvelupaketit kansainvälisen kasvun vauhdittamiseksi Mikro- ja pk-yritysten INNOVAATIOSETELI Teknologiayrityksen TUTKIMUSPAKETTI - Kun harkitset innovaatiosi patentoimista - Kun haluat tietää

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta 2011. 743/2011 Laki. patenttilain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 2011

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta 2011. 743/2011 Laki. patenttilain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 2011 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta 2011 743/2011 Laki patenttilain muuttamisesta Annettu Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan patenttilain

Lisätiedot

Arvoa tuottava IPR-salkku ei synny sattumalta

Arvoa tuottava IPR-salkku ei synny sattumalta Arvoa tuottava IPR-salkku ei synny sattumalta IPR-lakimies Ari-Pekka Launne Helsinki 3.6.2015 Oikeuksien varmistaminen Tuotekehitys Markkinoilletulo Brändi TUOTE ja sen SUOJAUS Kartoitus Seuranta Palaute

Lisätiedot

Brändi on Bobicompanyn tärkein omaisuus

Brändi on Bobicompanyn tärkein omaisuus Vuokralle annetaan: Asiamies Netti, brändi ja nettibrändi No 3 2009 TIEDOTUSLEHTI ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE Brändi on Bobicompanyn tärkein omaisuus www.kolster.fi IPR in-house -palvelu TEKSTI

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT 29.9.2016 KontaktiVerkko Suomi Oy:n toimitusjohtaja ja Suomen Tuotekehitysyhdistys ry, Sytkyn toiminnanjohtaja 2014

Lisätiedot

Panphonics rakentaa patenteilla tulevaisuutta

Panphonics rakentaa patenteilla tulevaisuutta Puolusta ja valvo IPR-oikeuksiasi! Tuotekehityksen ja suojauksen saumaton yhteistyö No 2 2009 TIEDOTUSLEHTI ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE Panphonics rakentaa patenteilla tulevaisuutta www.kolster.fi

Lisätiedot

Turvaamistoimet Markkinaoikeudessa Kolster-info Tampere 23.9.2015

Turvaamistoimet Markkinaoikeudessa Kolster-info Tampere 23.9.2015 Turvaamistoimet Markkinaoikeudessa Kolster-info Tampere 23.9.2015 Jyrki Nikula Director, IP Legal & Trademarks Mikä on turvaamistoimi? Oikeudenkäymiskaaren 7 luku käsittelee turvaamistoimia Immateriaalioikeutta

Lisätiedot

Kilpailuetuna. ja vahva brändi. erottuva teknologia. Hyödyllisyysmallilaki. uudistui Verkkotunnukset. Ponsse Oyj: ovat yrityksen varallisuutta

Kilpailuetuna. ja vahva brändi. erottuva teknologia. Hyödyllisyysmallilaki. uudistui Verkkotunnukset. Ponsse Oyj: ovat yrityksen varallisuutta Hyödyllisyysmallilaki uudistui Verkkotunnukset ovat yrityksen varallisuutta No 3 2008 TIEDOTUSLEHTI ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE Ponsse Oyj: Kilpailuetuna erottuva teknologia ja vahva brändi www.kolster.fi

Lisätiedot

IPR-pikaopas aloittaville yrityksille

IPR-pikaopas aloittaville yrityksille IPR-pikaopas aloittaville yrityksille Miksi IPR-asioista pitäisi huolehtia? Aloittavalla yrityksellä on edessään hyvin suuri joukko tehtäviä, jotka tulisi hoitaa nopeasti kuntoon. Monet tehtävistä ovat

Lisätiedot

konfliktinhallinnassa Kolster IPR Legal auttaa

konfliktinhallinnassa Kolster IPR Legal auttaa No 2 2011 TIEDOTUSLEHTI ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE Tekijänoikeudet hyötykäyttöön teollisoikeuksien rinnalle Metso Automation, Fiskars ja Lite-On Mobile: Näkökulma IPR-oikeuksien puolustamiseen

Lisätiedot

Lisensointi, verkottuminen ja hyvät kumppanit arvossaan. America Invents Act muuttaa patentoinnin käytäntöjä Miten laaditaan hyvä lisenssisopimus?

Lisensointi, verkottuminen ja hyvät kumppanit arvossaan. America Invents Act muuttaa patentoinnin käytäntöjä Miten laaditaan hyvä lisenssisopimus? No 1 2012 TIEDOTUSLEHTI ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE America Invents Act muuttaa patentoinnin käytäntöjä Miten laaditaan hyvä lisenssisopimus? Pegasor Oy: Lisensointi, verkottuminen ja hyvät kumppanit

Lisätiedot

Myytävänä paitsi maitoa,

Myytävänä paitsi maitoa, Mitä on IPR Due Diligence? Patentti loppuu, tavaramerkki jää No 1 2009 TIEDOTUSLEHTI ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE Valio Oy Myytävänä paitsi maitoa, myös suojattua tutkimus- ja teknologiaosaamista

Lisätiedot

Laki patenttilain muuttamisesta

Laki patenttilain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1995 Laki patenttilain muuttamisesta muutetaan 15 päivänä joulukuuta 1967 annetun patenttilain (550/67) 6 :n 1 momentti, 45 :n

Lisätiedot

Kolster Info. IPR Management. Toivoa täynnä tavaramerkki turvana. Asiamiesnäkökulmia: Keksintöilmoitus osaksi tuotekehitysprosessia

Kolster Info. IPR Management. Toivoa täynnä tavaramerkki turvana. Asiamiesnäkökulmia: Keksintöilmoitus osaksi tuotekehitysprosessia Kolster Info Nr0 2 2006 Syyskuu Toivoa täynnä tavaramerkki turvana Asiamiesnäkökulmia: IPR Management KUVA: Nightwish-kokoelmalevy Highest Hopes (2005). Kansitaiteilija Janne Pitkänen. Keksintöilmoitus

Lisätiedot

PATENTOINNIN ROOLI YRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA

PATENTOINNIN ROOLI YRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA PATENTOINNIN ROOLI YRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA Erkki Yli-Juuti VP, Product, Standardization and IPR Strategy Broadcom Communications Finland 1 ONKO PATENTEILLA MERKITYSTÄ? Patentti on oikeus kieltää muita

Lisätiedot

Kolster Info. Muotoilu myy. Sandvik Tamrock. Suomen patenttilaki uudistuu. oletko suojannut myyntivalttisi? muotoilee ja suojaa tiukasti

Kolster Info. Muotoilu myy. Sandvik Tamrock. Suomen patenttilaki uudistuu. oletko suojannut myyntivalttisi? muotoilee ja suojaa tiukasti Kolster Info Nr0 1 2006 Maaliskuu Muotoilu myy oletko suojannut myyntivalttisi? Sandvik Tamrock muotoilee ja suojaa tiukasti Suomen patenttilaki uudistuu Mallioikeudet teksti: Anne Suutala > anne.suutala@kolster.fi

Lisätiedot

käyttäjäkokemusta KONE Oyj: Kolster patenttitehtaasta konsultoivaksi kumppaniksi IPR työsuhteissa ja yritysten välisissä sopimuksissa No 3 2012

käyttäjäkokemusta KONE Oyj: Kolster patenttitehtaasta konsultoivaksi kumppaniksi IPR työsuhteissa ja yritysten välisissä sopimuksissa No 3 2012 No 3 2012 TIEDOTUSLEHTI ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE KONE Oyj: IPR-suojaus palvelemaan käyttäjäkokemusta Kolster patenttitehtaasta konsultoivaksi kumppaniksi IPR työsuhteissa ja yritysten välisissä

Lisätiedot

Mitä start-up -yritys odottaa PRH:n palveluilta? OTK Maria Rehbinder, Legal Counsel (IPR),Aalto-yliopisto http://copyright.aalto.

Mitä start-up -yritys odottaa PRH:n palveluilta? OTK Maria Rehbinder, Legal Counsel (IPR),Aalto-yliopisto http://copyright.aalto. Mitä start-up -yritys odottaa PRH:n palveluilta? OTK Maria Rehbinder, Legal Counsel (IPR),Aalto-yliopisto http://copyright.aalto.fi Start-up -yritys toimijoita http://ace.aalto.fi/en/ The aim of Aalto

Lisätiedot

IPR ja sen hallinta: käytännön esimerkkejä

IPR ja sen hallinta: käytännön esimerkkejä IPR ja sen hallinta: käytännön esimerkkejä 7.2.2017 Esityksen sisältö Tavaramerkin suojaus ja puolustaminen Miten valita oma merkki? Miten suojaan? EU:n tavaramerkkiuudistus Mallioikeus Mitä teen jos joku

Lisätiedot

TEOLLISOIKEUDET BISNEKSESSÄ Timo Alanne Mikkeli

TEOLLISOIKEUDET BISNEKSESSÄ Timo Alanne Mikkeli TEOLLISOIKEUDET BISNEKSESSÄ Timo Alanne Mikkeli 15.11.2016 Berggren Oy Johtava eurooppalainen täyden palvelun IPR-talo Arvostettu IPR-kumppani jo vuodesta 1936 Palvelut kattavat IPR:ien koko elinkaaren

Lisätiedot

Tekesin palvelut teollisuudelle

Tekesin palvelut teollisuudelle DM xx-2016 Tekesin palvelut teollisuudelle Nastolan Teollisuusryhmä 28.9.2017 Markku Mäkelä/Tekes Lahti Tekesin toimipisteet Suomessa Rovaniemi Kemi Oulu Jyväskylä Seinäjoki Vaasa Tampere Pori Turku Kajaani

Lisätiedot

Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta

Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1995 Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan hyödyllisyysmallioikeudesta 10 päivänä toukokuuta 1991

Lisätiedot

Ideasta innovaatioksi. Panu Kuosmanen Aalto-yliopisto, Innovaatiopalvelut

Ideasta innovaatioksi. Panu Kuosmanen Aalto-yliopisto, Innovaatiopalvelut Ideasta innovaatioksi Panu Kuosmanen Aalto-yliopisto, Innovaatiopalvelut Esittelyä Teknologiansiirtopäällikkö ja johtava innovaatioasiantuntija, Aalto-yliopisto, 2010 IPR Specialist, Outotec Oyj, 2008

Lisätiedot

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Tuoteluettelo / 2014 RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Maatalous Teollisuus & materiaalin käsittely Ympäristönhoito Kevytperävaunut Muut laitteet THE SKY IS NOT THE LIMIT STARCO FINLAND

Lisätiedot

Kolster Info. Patentit rahoittajien vakuuksina. Miten säilytät. Patenttipeikot ohjelmistoteollisuudessa. tavaramerkkioikeutesi?

Kolster Info. Patentit rahoittajien vakuuksina. Miten säilytät. Patenttipeikot ohjelmistoteollisuudessa. tavaramerkkioikeutesi? Kolster Info Nr0 3 2006 Joulukuu Patenttipeikot ohjelmistoteollisuudessa Miten säilytät tavaramerkkioikeutesi? Ekahau: Patentit rahoittajien vakuuksina Patentit teksti: Timo Pykälä > timo.pykälä@kolster.fi

Lisätiedot

IPR-vakuutus riskienhallinnan välineenä

IPR-vakuutus riskienhallinnan välineenä IPR-vakuutus riskienhallinnan välineenä Kolster Info -aamiaisseminaari 11.12.2012 IF VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖ OY Vastuuvakuutus Underwriter Anni Niinikoski Patenttioikeudenkäynneistä EU:ssa Patenttioikeudenkäynneistä

Lisätiedot

YRITTÄJÄ SAI PITÄÄ VARAAMANSA VERKKOTUNNUKSET Korkein hallinto-oikeus ratkaisi verkkotunnuksia (domain-nimiä) koskevan kiistan täysin yrittäjän vaatimusten mukaisesti. KHO katsoi korkeimpana oikeusasteena,

Lisätiedot

SUOJAUS RAKENTAA ARVOA

SUOJAUS RAKENTAA ARVOA No 1 2011 TIEDOTUSLEHTI ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE Biotekniikan ja kemian patentoinnin kehityssuuntia IPR-arvonmääritys & IPR tilinpäätöksissä Hormos Medical: SUOJAUS RAKENTAA ARVOA www.kolster.fi

Lisätiedot

Patenttilinjan uudet palvelututkimusmuodot ja katsaus polttomoottoritekniikan patentointitilanteeseen 2014

Patenttilinjan uudet palvelututkimusmuodot ja katsaus polttomoottoritekniikan patentointitilanteeseen 2014 Patenttilinjan uudet palvelututkimusmuodot ja katsaus polttomoottoritekniikan patentointitilanteeseen 2014 Tutkija Tero Lähde, Patentti- ja rekisterihallitus Sisältöä 2014 julkisiksi tulleista Patenttijulkaisuista

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Puurakentamisen innovaatiomaisema. Puupäivä 29.11.2012 Riita Housh, Hannu Lehtinen, VTT

Puurakentamisen innovaatiomaisema. Puupäivä 29.11.2012 Riita Housh, Hannu Lehtinen, VTT Puurakentamisen innovaatiomaisema Puupäivä 29.11.2012 Riita Housh, Hannu Lehtinen, VTT 2 Innovaatiomaisema Mitä alalla tapahtuu? Jos aikoo perustaa tehtaan Kiinaan olla mukana muutoksessa Perustuu tuhansien

Lisätiedot

TUOTTAVAT TULOSTA. Chempoliksen sisukas tuotekehitys ja suojaus. Kurkistus ongelmallisiin keksintöoikeuksiin

TUOTTAVAT TULOSTA. Chempoliksen sisukas tuotekehitys ja suojaus. Kurkistus ongelmallisiin keksintöoikeuksiin No 2 2010 TIEDOTUSLEHTI ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE Kurkistus ongelmallisiin keksintöoikeuksiin Sopimusoikeudellinen näkökulma IPR-loukkauksiin Chempoliksen sisukas tuotekehitys ja suojaus TUOTTAVAT

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 1. neljänneksellä Osavuosikatsaus 1.11.2008-31.1.2009

Lisätiedot

Oman tuotekehitystyön toteutus. TKEAT 3. tutkinnon osa Jaana Utti

Oman tuotekehitystyön toteutus. TKEAT 3. tutkinnon osa Jaana Utti Oman tuotekehitystyön toteutus TKEAT 3. tutkinnon osa Jaana Utti 3. Tutkinnon osan suorittaminen Keskeistä on, että toteutat projektisuunnitelmasi mukaisen tuotekehitysprojektisi, jossa hyödynnät tuotekehitystyön

Lisätiedot

EV 6/1997 vp- HE 254/1996 vp. Laki. patenttilain muuttamisesta

EV 6/1997 vp- HE 254/1996 vp. Laki. patenttilain muuttamisesta EV 6/1997 vp- HE 254/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi patenttilain muuttamisesta ja eräiksi siihen Iiittyviksi Iaeiksi Eduskunnalle on vuoden 1996 valtiopäivillä annettu hallituksen

Lisätiedot

Yhtenäispatenttipaketin tilannekatsaus. Mikko Alatossava 26.9.2014

Yhtenäispatenttipaketin tilannekatsaus. Mikko Alatossava 26.9.2014 Yhtenäispatenttipaketin tilannekatsaus Mikko Alatossava 26.9.2014 Patentinhaku Euroopassa Nyt Erilliset kansalliset hakemukset eri maihin TAI Patentti haetaan yhdellä hakemuksella, joka lähetetään EPOon

Lisätiedot

Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset. Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa Harri Kivelä

Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset. Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa Harri Kivelä DM 450969 01-2017 Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa 8.6.2017 Harri Kivelä DM 450969 01-2017 Tekes verkostoja innovaatioille Palvelut rahoitusta ja asiantuntemusta

Lisätiedot

Maailmalle! Kari Häyrinen Toimitusjohtaja Finpro Mikkeli

Maailmalle! Kari Häyrinen Toimitusjohtaja Finpro Mikkeli Maailmalle! Kari Häyrinen Toimitusjohtaja Finpro Mikkeli 3.11.2010 Luotettava kumppani kansainvälistymisessä Kilpailukykyä ennakoinnilla Maailmanlaajuinen verkosto Konsultointipalvelut kansainväliseen

Lisätiedot

Törmääkö virtuaalitodellisuus aineettomiin oikeuksiin? Technopolis IPR-lakimies Juha Myllyoja

Törmääkö virtuaalitodellisuus aineettomiin oikeuksiin? Technopolis IPR-lakimies Juha Myllyoja Törmääkö virtuaalitodellisuus aineettomiin oikeuksiin? Technopolis 5.4.2017 IPR-lakimies Juha Myllyoja PAM! Törmäys on väistämätön! Esityksen näkökulma OK, ei puhuta peleistä! Jätetään nuorison levottomat

Lisätiedot

Teknologiasta liiketoimintaa - case VTT

Teknologiasta liiketoimintaa - case VTT VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND LTD Teknologiasta liiketoimintaa - case VTT KOLSTER IPR INSIGHT, 5.4.2017 Sanna Häikiö, Senior Legal Counsel, VTT VTT-konsernin organisaatio 1.1.2017 06/04/2017

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 359/2010 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 359/2010 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 359/2010 vp Hallituksen esitys Eurooppapatenttien myöntämisestä tehdyn yleissopimuksen 65 artiklan soveltamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi sopimuksen lainsäädännön

Lisätiedot

IPR asioiden keskittäminen Markkinaoikeuteen. Kolster-info Jyrki Nikula Head of IP Legal & Trademarks

IPR asioiden keskittäminen Markkinaoikeuteen. Kolster-info Jyrki Nikula Head of IP Legal & Trademarks IPR asioiden keskittäminen Markkinaoikeuteen Kolster-info Jyrki Nikula Head of IP Legal & Trademarks 1. TAUSTAA Tavoitteena teollisoikeuksien myöntämisen ja käyttämisen tehostaminen Lisää teollis- ja tekijänoikeuksien

Lisätiedot

Työkaluja PRH:n peruspatenttipalvelun myymiseen

Työkaluja PRH:n peruspatenttipalvelun myymiseen Työkaluja PRH:n peruspatenttipalvelun myymiseen Patentit Teollisuus Tekniikka 2014 2015 Erikoistyö (salainen), tiivistelmä TkT Kari Koskenhely, PRH 25.6.2015 Helsinki Aalto University Professional Development

Lisätiedot

IMMATERIAALIOIKEUKSIA & JURIDISTA PALVELUA

IMMATERIAALIOIKEUKSIA & JURIDISTA PALVELUA IMMATERIAALIOIKEUKSIA & JURIDISTA PALVELUA KOLSTER. Meiltä saat kaikki palvelut keksintöjen, muotoilun ja brändien suojaamiseksi, puolustamiseksi ja hyödyntämiseksi. Kolster on vuonna 1874 perustettu perheyritys.

Lisätiedot

Aineettomat oikeudet (Immaterial Properties) kaupan riskienhallinnassa. Foorumi. Tampere 03.09.2008. itä tuoreita esimerkkejä

Aineettomat oikeudet (Immaterial Properties) kaupan riskienhallinnassa. Foorumi. Tampere 03.09.2008. itä tuoreita esimerkkejä Aineettomat oikeudet (Immaterial Properties) kaupan riskienhallinnassa PK-RH Foorumi Verkostojen ja aineettomien oikeuksien riskienhallinta Tampere 03.09.2008 Antti Urrila KPMG Oy Ab Alustuksen sisältö

Lisätiedot

TAVARAMERKIT. Tuulimarja Myllymäki, PRH

TAVARAMERKIT. Tuulimarja Myllymäki, PRH TAVARAMERKIT Tuulimarja Myllymäki, PRH Mikä tavaramerkki on? Tavaran tai palvelun kaupallinen tunnus tuotteen/palvelun erottamiseksi muiden vastaavista = Erottamisväline Yksinoikeus / kielto-oikeus Yksinoikeus

Lisätiedot

"Oikeusportfolion" rakentaminen ohjelmistoyritykselle

Oikeusportfolion rakentaminen ohjelmistoyritykselle "Oikeusportfolion" rakentaminen ohjelmistoyritykselle Oikeus tietoyhteiskunnassa -kurssi TKK 14.2.2005 Markus Oksanen lakimies, Asianajotoimisto Peltonen, Ruokonen & Itäinen, Helsinki Immateriaalioikeudet

Lisätiedot

ZA5558. Flash Eurobarometer 320 (European Contract Law in Business-to-Business Transactions) Country Questionnaire Finland

ZA5558. Flash Eurobarometer 320 (European Contract Law in Business-to-Business Transactions) Country Questionnaire Finland ZA5558 Flash Eurobarometer 320 (European Contract Law in Business-to-Business Transactions) Country Questionnaire Finland Fl320 FLASH EUROBAROMETER Business attitudes towards cross border business to business

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10 Auvo Turpeinen Uusyrityskeskus toiminta: Elinkeinoelämän perustama yhteistoimintajärjestö 31 alueellista yhdistystä, yli 80 neuvontapistettä Suomessa vuodesta -89 saakka Jäseninä

Lisätiedot

Tavaramerkkien suojaaminen Kiinassa mitä erityistä on otettava huomioon

Tavaramerkkien suojaaminen Kiinassa mitä erityistä on otettava huomioon Tavaramerkkien suojaaminen Kiinassa mitä erityistä on otettava huomioon IPR-lakimies, OTK, MBA Jani Kaulo 2.12.2014 Tavaramerkkisuoja Kiinassa Pääsääntö: Vain rekisteröidyt tavaramerkit saavat suojaa Ensiksi

Lisätiedot

Glaston tammi-maaliskuu 2016

Glaston tammi-maaliskuu 2016 Glaston tammi-maaliskuu 2016 28.4.2016 Q1 lyhyesti Saadut tilaukset olivat 25,0 (22,5) M Tilauskanta 31.3.2016 oli 34,5 (52,8) M Liikevaihto oli 29,4 (26,3) M Vertailukelpoinen liikevoitto oli 0,7 (1,2)

Lisätiedot

Rahapäivä 14.9.2010 Asiakaslähtöisemmäksi, globaalimmaksi ja tuottavammaksi KONEeksi. Matti Alahuhta Toimitusjohtaja

Rahapäivä 14.9.2010 Asiakaslähtöisemmäksi, globaalimmaksi ja tuottavammaksi KONEeksi. Matti Alahuhta Toimitusjohtaja Rahapäivä 14.9.2010 Asiakaslähtöisemmäksi, globaalimmaksi ja tuottavammaksi KONEeksi Matti Alahuhta Toimitusjohtaja Sisältö Vuosi on alkanut hyvin KONEen kilpailukyvyn kehittäminen Miten KONE on kehittynyt

Lisätiedot

Patentointi Yritysten kotimainen patentointi laskussa

Patentointi Yritysten kotimainen patentointi laskussa Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 00 Patentointi 00 Yritysten kotimainen patentointi laskussa Yritysten ja yhteisöjen kotimainen patentointi on laskenut tasaisesti vuodesta 000 lähtien. Vuonna 000

Lisätiedot

Professorin rekrytointiprosessi Sibelius-Akatemiassa

Professorin rekrytointiprosessi Sibelius-Akatemiassa Professorin rekrytointiprosessi Sibelius-Akatemiassa 1 Soveltamisala Tätä prosessikuvausta sovelletaan silloin, kun henkilö palkataan toistaiseksi voimassa olevaan tai vähintään kahden vuoden pituiseen

Lisätiedot

Kotimaisia ja eurooppapatentteja yrityksille edellisvuotta vähemmän vuonna 2009

Kotimaisia ja eurooppapatentteja yrityksille edellisvuotta vähemmän vuonna 2009 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 00 Patentointi 00 Kotimaisia ja eurooppapatentteja yrityksille edellisvuotta vähemmän vuonna 00 Suomalaisten yritysten ja yhteisöjen Suomeen tekemien patenttihakemusten

Lisätiedot

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää.

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Oletko tehnyt uuden keksinnön ja mietit, miten tehdä keksinnöstäsi liiketoimintaa? Miten keksintöäsi

Lisätiedot

Juha Suutala 6.9.2007

Juha Suutala 6.9.2007 Juha Suutala 6.9.2007 iiketoiminnan ja IT:n yhteistyö -case Tapiola Sisältö Toimintaympäristön kuvaus IT:n rooli yhtiöryhmässä IT:n ja liiketoiminnan yhteistyö Liiketoimintastrategiasta IT-strategiaan

Lisätiedot

Itse tutkimus Muotoilun mittaaminen liiketaloudellisesta näkökulmasta

Itse tutkimus Muotoilun mittaaminen liiketaloudellisesta näkökulmasta Itse tutkimus Muotoilun mittaaminen liiketaloudellisesta näkökulmasta Myynnin tila Prof. Jaakko ASPARA Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulu TOP MANAGEMENT FORUM/080214/PP/AMS Miksi selvittää muotoiluinvestointien

Lisätiedot

Miten löydän Sen Oikean? 22.11.2012 Senaattoritilaisuus Liisa Paasiala, Senior Consultant

Miten löydän Sen Oikean? 22.11.2012 Senaattoritilaisuus Liisa Paasiala, Senior Consultant Miten löydän Sen Oikean? 22.11.2012 Senaattoritilaisuus Liisa Paasiala, Senior Consultant On mahdollista löytää Se Oikea! Luotanko sattumaan? Onnistuminen on aloitettava heti Onnistumisen kaava on 4 x

Lisätiedot

IPR ja DRM. Eetu Luoma Dr.Elma projekti TKTL, Jyväskylän yliopisto

IPR ja DRM. Eetu Luoma Dr.Elma projekti TKTL, Jyväskylän yliopisto IPR ja DRM Eetu Luoma Dr.Elma projekti TKTL, Jyväskylän yliopisto Määritelmät IPR Intellectual Property Rights eli oikeudet henkiseen pääomaan Jaetaan pääosin teollisiin oikeuksiin - keksinnöt (patentit),

Lisätiedot

Yrityskaupan muistilista

Yrityskaupan muistilista Yrityskaupan muistilista Aloita ajoissa * Yleisemmin yrityksen myyntiprosessi kestää noin 10 kuukautta, mutta hyvin usein se venyy yli vuoden mittaiseksi. Valitettavasti kaikkein yleisintä on, että yrityskauppa

Lisätiedot

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska Tekesin ohjelma 2009 2012 Miksi Sapuska? Tekesin Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista -ohjelma on suunnattu Suomessa toimiville

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus kouluttaa. Kurssit Syksy 2010. Patentti- ja rekisterihallituksen kurssit. Yrityksille

Patentti- ja rekisterihallitus kouluttaa. Kurssit Syksy 2010. Patentti- ja rekisterihallituksen kurssit. Yrityksille Patentti- ja rekisterihallitus kouluttaa Kurssit Syksy 2010 Patentti- ja rekisterihallituksen kurssit Yrityksille Yrityspalvelutehtävissä toimiville Asiantuntijoille ja asiamiehille ILMOITTAUDU kursseillemme

Lisätiedot

Brändin arvonmääritys ISO 10668. Sisältö ja hyödyt käytännössä

Brändin arvonmääritys ISO 10668. Sisältö ja hyödyt käytännössä Brändin arvonmääritys ISO 10668 Sisältö ja hyödyt käytännössä ISO 10668 taustaa Standardin nimi: Brändin arvonmääritys. Vaatimukset brändin taloudellisen arvon määrittämiseen Vahvistettu 20.9.2010 SFS:n

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus kouluttaa. Kurssit Syksy 2009. Patentti- ja rekisterihallituksen kurssit: Yrityksille. Yrityspalvelutehtävissä

Patentti- ja rekisterihallitus kouluttaa. Kurssit Syksy 2009. Patentti- ja rekisterihallituksen kurssit: Yrityksille. Yrityspalvelutehtävissä Patentti- ja rekisterihallituksen kurssit: Yrityksille Yrityspalvelutehtävissä toimiville Asiantuntijoille ja asiamiehille kouluttaa Kurssit Syksy 2009 KAUPPAREKISTERIASIAT TAVARAMERKKI JA MALLISUOJA PATENTTI

Lisätiedot

ASIAKASKOHTAINEN SUHDANNEPALVELU. Oulu 15.2.2007 A 1. - Nopeita suhdannetietoja yritysten toimintaympäristön ja kilpailijoiden seurantaan

ASIAKASKOHTAINEN SUHDANNEPALVELU. Oulu 15.2.2007 A 1. - Nopeita suhdannetietoja yritysten toimintaympäristön ja kilpailijoiden seurantaan ASAKASKOHTANEN SUHDANNEPALVELU - Nopeita suhdannetietoja yritysten toimintaympäristön ja kilpailijoiden seurantaan Oulu 15.2.2007 (09) 1734 2709 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi 15.2.2007 A 1 Liikevaihdon

Lisätiedot

IPR JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Kansainvälistyvän pk-yrityksen näkökulma. IPR-lakimies, OTK, MBA Jani Kaulo

IPR JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Kansainvälistyvän pk-yrityksen näkökulma. IPR-lakimies, OTK, MBA Jani Kaulo IPR JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Kansainvälistyvän pk-yrityksen näkökulma IPR-lakimies, OTK, MBA Jani Kaulo Immateriaalioikeuksiin liittyvät ongelmat kaupan esteinä Noin 7 % kaikista suomalaisyritysten kohtaamista

Lisätiedot