ABB innovoi lennokkaasti ja suojaa tarkasti. Patenttien. IPR-toiminta. Suunnittele yrityksesi. väitekäsittely uudistuu. No

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ABB innovoi lennokkaasti ja suojaa tarkasti. Patenttien. IPR-toiminta. Suunnittele yrityksesi. väitekäsittely uudistuu. No 2 2008. www.kolster."

Transkriptio

1 Suunnittele yrityksesi IPR-toiminta Patenttien väitekäsittely uudistuu No TIEDOTUSLEHTI ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE ABB innovoi lennokkaasti ja suojaa tarkasti Kuva ABB:n taajuusmuuttajien globaalista mainoskampanjasta: Täydellistä liikkeenhallintaa

2 Patentit TEKSTI TAPIO ÄKRÄS Uudistuksia väitekäsittelyyn Suomessa Teollisuuden patentti-insinöörien aloitteesta patentti- ja rekisterihallitus (PRH) perusti syksyllä 2007 työryhmän kehittämään väiteprosessia kirjelmien vaihdon osalta ja tutkimaan mahdollisuutta ottaa käyttöön suullinen käsittely. Työryhmään kuului PRH:n, teollisuuden ja patenttiasiamiesten edustajia. Suomessa voidaan jättää väite yhdeksän kuukauden kuluessa patentin myöntämisestä. Väitteessä esitetään todisteet ja perustelut, joiden mukaan myönnetty patentti pitäisi kumota. Nykyisen käytännön mukaan väite annetaan tiedoksi patentinhaltijalle, joka voi antaa lausuman määräajan sisällä. Tätä lausumaa ei yleensä toimiteta väitteentekijälle eikä muuta virallista, PRH:n välittämää kirjeenvaihtoa esiinny ennen lopullista päätöstä. Yksittäistapauksissa PRH saattaa antaa välipäätöksen, jossa patentinhaltijalle annetaan mahdollisuus kommentteihin ja korjauksiin. Osapuolet kuitenkin usein itse valvovat väiteprosessia ja vastapuolen lausuman havaitessaan jättävät siihen vastineen. Näin on syntynyt osapuolten välinen kirjeenvaihto, jonka PRH on huomioinut päätöstä tehdessään. Suullinen käsittely ei ole ollut käytössä. Väiteprosessia uudistetaan syksyllä 2008 voimaan tulevissa patenttimääräyksissä (92 ja 93 ) siten, että osapuolten ei tarvitse itse valvoa väiteprosessia, vaan PRH välittää kirjalliset lausumat osapuolille antaen mahdollisuuden kirjalliseen vastineeseen. Uudessa käytännössä patentinhaltijan ensimmäinen lausuma annetaan tiedoksi väitteentekijälle, joka voi antaa määräajassa lausuman. Tämäkin lausuma välitetään patentinhaltijalle toisen lausuman antamista varten. Jos patentinhaltija antaa toisen lausuman, se annetaan tiedoksi väitteen tekijälle ilman vastinepyyntöä. PRH voi harkintansa mukaan myös jatkaa kirjeenvaihtoa. Vastaavasti kirjeenvaihto voi keskeytyä jo aikaisemmin, jos jompikumpi osapuoli ei jätä lausumaa. PRH voi harkintansa mukaan kutsua osapuolet suulliseen kuulemiseen, mikäli jompikumpi sitä hyvin perusteluin pyytää ja tilaisuuden voidaan katsoa auttavan päätöksen tekoa. Käytännössä suullista kuulemista voinee pyytää kirjallisen käsittelyn loppuvaiheessa, jos näyttää siltä, että esimerkiksi keksintöön liittyvää tekniikkaa tarvitsee selvittää asiantuntijan avulla. Kuulemiseen saattaa olla mahdollista toimittaa uusia patenttivaatimuksia tai viitejulkaisuja, jos PRH katsoo sen käsittelyn kannalta asianmukaiseksi. Kuulemisessa ei kuitenkaan kuulla todistajia esimerkiksi julkisen käytön osalta. PRH laatii ja antaa osapuolille tiedoksi muistion, johon kirjataan kuulemisessa esille tulleet pääasiat. Suullisen kuulemisen jälkeen PRH voi antaa harkintansa mukaan päätöksen tai jatkaa kirjeenvaihtoa. Kirjoittaja Tapio Äkräs on eurooppapatenttiasiamies, joka on toiminut Kolsterilla vuodesta KOLSTER Info

3 Pääkirjoitus No Julkaisija Kolster Oy Ab Iso Roobertinkatu Helsinki Turku Lemminkäisenkatu C Turku Tampere Pellavatehtaankatu 10 B Tampere Seinäjoki Kampusranta 9 C, 5. krs Seinäjoki Vaasa Vaasanpuistikko Vaasa Oulu Elektroniikkatie Oulu Päätoimittaja Anne Suutala Toimitusneuvosto Gudrun Dromberg Marjut Honkasalo Tiina Jääskeläinen-Alasaari Torbjörn Lydman Antti Peltonen Tuula Pulkka Maija-Liisa Puranen Terhi Salmi Marianna Sorsa Suunnittelu ja taitto White Sheep Oy, Mariet Louhento Tilaukset ja osoitteenmuutokset Kolster Oy Ab Puh. (09) Faksi (09) Sähköposti Pidä IPR-kurssi vakaana! Vielä joitakin vuosia sitten oli melko harvinaista, että suomalaisilla yrityksillä oli määriteltynä IPR-strategia. Tänään IPR-strategia on yhä useammin itsestäänselvyys. Myös Kolsterin IPR Management palvelun kysyntä on kasvanut tasaisesti siitä lähtien, kun aloimme markkinoida palvelua noin viisi vuotta sitten. Tässä asiakaslehtemme numerossa sekä Timo Anttila/ABB että Juha Kaukonen/Kolster korostavat kilpailijaseurannan merkitystä. Suojauksen rakentaminen omien tuotteiden ympärille ei yksin riitä, vaan on erittäin tärkeää tuntea kilpailijoiden IPR-asema. Ainoastaan silloin voidaan välttää tahattomat loukkaukset. Monilla yrityksillä on yhä negatiivinen asenne kilpailijoidensa IPR-toiminnan systemaattista seurantaa kohtaan. Sitä pidetään liian raskassoutuisena, ja tietohan lisää päätöksenteon tuskaa. Tässä tiedon seulonnassa Kolster voi olla suurena apuna. Voimme myös auttaa arvioimaan kilpailijan oikeuksia. Kaikki mikä kiiltää ei ole kultaa, ja tieto vastapuolen IPR-suojauksen mahdollisista heikkouksista voi tuoda merkittäviä neuvotteluetuja. Arviointitoimeksiannot ovat myös kovasti yleistyneet. Olipa sitten kyse yrityskaupasta, rahoituspäätöksestä tai teknologian lisensioinnista, on tärkeää tietää, että kaupan kohde on hintansa arvoinen. Emme tosin tee hintalappuja IP-oikeuksille, mutta voimme tarkistaa, että rekisteröinneissä ei ole puutteita eikä selkeitä esteitä ole jätetty huomiotta. IPR-toiminnassa on tärkeää pitää kurssi vakaana. Selkeät toimintaohjeet tuovat turvallisuutta ja nopeutta päätöksentekoon erityisesti ongelmatilanteissa. Älä ajelehdi, vaan hyödynnä asiantuntemustamme pitää yrityksesi IPR-kurssi oikeansuuntaisena! Solveig Nylund yksikönjohtaja, eurooppapatenttiasiamies > KOLSTER Info 3

4 Asiakkaan näkökulma TEKSTI ANNE SUUTALA ABB suojaa aktiivisest Sähkö- ja automaatioteknologiaan keskittyvä ABB Oy on 117 miljoonan euron t&k-panostuksellaan Suomen neljänneksi suurin tuotekehittäjä. Vahva tutkimuspanostus näkyy myös aktiivisena tuotteiden suojauksena. KUVA: Anne Suutala ABB:n tuotekehityksen kärki on suunnattu teollisuus- ja energiayhtiöasiakkaiden energia- ja tuotantotehokkuuden lisäämiseen. Innovaatiot ovat arvossaan, sillä 75 % yhtymän liikevaihdosta tulee tuotteista ja ratkaisuista, jotka on kehitetty viimeisen viiden vuoden sisällä. Suomen ABB:n IPR-toimintoja koordinoiva Patent Manager Timo Anttila kuvaa ABB:n suojausaktiivisuutta keksintöilmoitusten ja suojaushakemusten määrällä: - Viime vuonna Suomen ABB:ssä tehtiin 120 keksintöilmoitusta ja 60 uutta patentti- tai hyödyllisyysmallihakemusta. Innovointiaktiivisuudesta voi Anttilan mukaan olla vähän ylpeäkin, sillä yhtymässä tehdään lähes tuhat keksintöilmoitusta vuodessa, joista toistakymmentä prosenttia tulee Suomesta. Henkilöstöstä Suomen osuus on kuitenkin vain viisi prosenttia. Suomalaisia kärkituotteita - joita myös suojataan aktiivisesti ovat taajuusmuuttajat, suojareleet, laivapropulsio- (Azipod ) ja prosessiautomaatiojärjestelmät, kytkimet, mooottorit ja generaattorit, erikoismuuntajat sekä keskijännitekojeet ja -kojeistot. Liiketaloudellinen hyöty puntaroidaan tarkasti Iso patenttisalkku ei ole ABB:ssä itseisarvo, vaan yhtymä on asettanut IPR-toiminnalle selkeät laatutavoitteet. - Kaikkien suojauspäätösten takana on tarkka liiketaloudellinen harkinta. Emme halua salkkuumme patentteja, joita kukaan ei halua hyödyntää, Anttila sanoo. Liiketaloudellisen arvioinnin tueksi ABB:ssä on määritelty hyvän patentin kriteerit. Ne haastavat pohtimaan, suojaako patentti relevantin keksinnön, onko patentoitu ratkaisu vaikea kiertää ja miten helposti keksintö on havaittavissa. Innovaatioita pyritään arvioimaan kilpailijan näkökulmasta; toisaalta pohditaan, lisäisikö suojaus omaa myyntiä tai aiheutuisiko suojaamattomuudesta taloudellisia menetyksiä tai riskejä. - Tavoittelemme tilannetta, jossa ABB:llä on hallussaan paras ratkaisu ja lisäksi se toiseksi paras ratkaisu, jotta kilpailija ei pääse lähelle, Anttila täydentää. - Patentointi on sodankäyntiä. Patentilla voi saada markkinoilla aikaan suuriakin väristyksiä. Jo vireillä olevilla hakemuksillakin saadaan pientä jarrua kilpailijoiden tuotekehitykseen. Erityisen haasteellisina Anttila pitää suojauspäätöksiä, joissa pitää harkita riskiä, että kilpailija pääsee patentoimaan oman salassapidettävän teknologian. - Esimerkiksi isot muuntajat avataan huoltoon 40 vuoden välein, ja vain silloin tekniset ratkaisut tulevat näkyville. Tavoitteelliset IPR- ja tuotekehitysprosessit Yhtymän asettamia laatutavoitteita palvelevat tarkasti määritellyt IPR- ja tuotekehitysprosessit sekä globaalit tietokannat. ABB:ssä IPR-toimintaa koordinoivat sisäiset palveluyksiköt, IPSO:t (Intellectual Property Service Organisation), jotka toimivat paikallisina patenttitoimistoina ja tekevät yhteistyötä liiketoimintayksiköiden kanssa. Keksintöilmoitus globaaliin tietokantaan käynnistää kansainvälisen arviointi- ja suojauspäätösprosessin. IPSO tekee alustavan ennakkouutuustutkimuksen ja nimeää Review Managerin, joka kerää lausunnot teknologia-asiantuntijoilta ja hankkii suojauspäätöksen, jonka IPSO toteuttaa. Yhtymä on asettanut prosessille myös ajallisen tehokkuustavoitteen. - Keskimääräinen aika keksintöilmoituksesta hakemuksen jättämiseen on 145 päivää, Anttila vahvistaa. Aikataulu on haasteellinen, sillä ABB toimii matriisissa 4 KOLSTER Info

5 i kärkiteknologioitaan viidellä liiketoiminta-alueella, joissa tuotekehitys voi olla hajautettu useampaan maahan, eikä teknologian omistus ole välttämättä Suomessa. Suojauksen arviointi kerätään kaikista niistä maista, joissa vastaava teknologia on käytössä. Lopullisen suojauspäätöksen tekee teknologian omistava liiketoimintayksikkö. - Suomen ABB:n IPR-salkku on toisissa busineksissä enemmän hajallaan kuin toisissa, Anttila summaa. Taajuusmuuttajissa, sähkökoneissa ja moottoreissa, laivapotkurikäytöissä ja pienjännitekojeissa tuotekehitysvastuu ja teknologian omistus ovat Suomessa, joten päätökset syntyvät paikallisesti. Muilla tuotealueilla päätökset syntyvät hajautetusti Sveitsissä, Italiassa, Saksassa, Ruotsissa, Puolassa tai USA:ssa. Yhtymässä on pyritty lisäämään tuotekehittäjien suojaustietoisuutta t&k-projekteissa käytössä olevalla ns. gatemallilla. Tavoitteena on varmistaa, että suojausnäkökulma on mukana alusta lähtien ja että innovaatiot suojataan ennen niiden julkistamista. - Gate-malli on 7-vaiheinen kysymyspatteristo, joka muistuttaa portti portilta siitä, että IPR-suojausta on mietittävä loogisesti osana projektia. Yhtymän IPR-politiikka sateenvarjona ABB:n IPR-politiikka edellyttää, että kaikki henkinen pääoma - teknologia, brändi ja maine - suojataan aktiivisesti. IPR-toiminnan tulee edistää myyntiä, tukea lisensiointia ja varmistaa, että kilpailijat eivät pääse omilla suojauksillaan estämään ABB:n tuotteiden myyntiä. IPR-omaisuutta on puolustettava, mutta erittäin tärkeää on myös välttää toisten IPR-omaisuuden loukkaukset aktiivisella kilpailijaseurannalla. Yhtymässä korostetaan vahvaa ABB-brändiä, joten uusien tuotteiden nimeäminen pohjautuu pääsääntöisesti lajimerkkeihin. Tuotteiden ulkomuodossa pyritään ABB Look & Feel vaikutelmaan. - Muotoilulla, tuotteiden ulkomuodon harmonisoinnilla sekä mallisuojilla on tulevaisuudessa kasvava merkitys Energiaa säästävät taajuusmuuttajat tahkoavat merkittävän osuuden Suomen ABB:n liikevaihdosta. Näihin liittyvät innovaatiot tuottavat eniten uusia patenttihakemuksia. suoran kopioinnin estämiseksi. Mallisuojattu ulkomuoto voi suojata epäsuorasti myös teknologian, vaikka se olisi jo menettänyt patenttisuojansa, Anttila sanoo. Muuttuvat IPR-haasteet ABB:ssä on annettu paljon painoarvoa kilpailijaseurannalle. Yhtymässä on otettu vastikään käyttöön yhteinen työkalu kilpailijaseurannan tehostamiseksi, jotta eri maissa tehtävä seurantatyö saataisiin kaikkien hyödynnettäväksi. - Kilpailijaseuranta on entistä haasteellisempaa. Seurattavana on yhä enemmän myös kiinankielisiä patenttihakemuksia, Anttila huokaa. - Vielä viisi vuotta sitten Kiina ei ollut tärkeä maa patentoinnissa, nykyisin se on erittäin tärkeä. Kiinalaisten yritysten patenttisalkku vahvistuu jatkuvasti länsimaihin verrattuna. Intiasta on kasvamassa toinen merkittävä teknologiakehittäjä. ABB onkin jo vastannut haasteeseen perustamalla Kiinaan oman sisäisen patenttitoimiston palvelemaan globaalin yhtymän IPR-tarpeita. KUVA: ABB:n kuva-arkisto KOLSTER Info 5

6 IPR-strategia TEKSTI ANNE SUUTALA Suunnittele yrityksesi IP Jos IPR-riskejä ei tiedosteta, yritys ajelehtii kuin lastu laineilla vain hyvän onnensa varassa. Näin toteaa lähes 30-vuotisella IPRkokemuksellaan Kolsterin Tampereen yksikön johtaja, eurooppapatenttiasiamies Juha Kaukonen. Kaukosen mukaan suurten yritysten suojausosaaminen ja tietoisuus omaan liiketoimintaan liittyvistä IPR-riskeistä on jo nykyisin yleisesti ottaen hyvällä tasolla. - Suomessa toimii kuitenkin edelleen paljon erityisesti pieniä ja osin keskisuuriakin yrityksiä, jotka porskuttavat eteenpäin hyvällä tuurilla, Kaukonen sanoo. Hänen mukaansa ajelehtimisesta johtuvat ikävät tilanteet eivät edes ole kovin harvinaisia, vaikka niin melko yleisesti ajatellaan. Vaikka yritys tekisikin tietoisen päätöksen olla suojaamatta omaa osaamistaan yksinoikeudeksi, se ei vapauta sitä vastuusta valvoa, että yritys ei itse loukkaa toiminnallaan toisten oikeuksia. - Ajelehtiminen voi johtaa tilanteeseen, jossa haastemies on ovella koputtamassa kilpailevan yrityksen vaatimusten kanssa. Vaatimus voi olla kovimmillaan pillit pussiin ja isot korvaukset päälle. Silloin on lähdettävä hakemaan tilanteesta ulospääsyä. Aika mukavaahan silloin olisi, jos olisi jo etukäteen hiukan mietitty, miten tällaisessa tilanteessa toimitaan. Selvä kehityssuunta on nähtävissä: erityisesti ulkomailta tulevat loukkaushaasteet ovat yleistyneet. Pienetkin yritykset voivat saada haasteita aggressiivisesti omaa etuaan puolustavilta ulkomaisilta kilpailijoiltaan. - Jos yritys toimii alalla, jonka tuotteita myydään koko Euroopan alueella, on suuri riski, että jostakin maasta löytyy se yritys, joka yrittää saada kilpailevat tuotteet pois markkinoilta. - Erityisen ikäväähän tässä on se, että vaikka olisit syytön loukkaukseen, voit päästä oikeuteen kiertämään käräjäsaleja useiksi vuosiksi. Vastapuoli voi samanaikaisesti levittää huhua siitä, että yrityksesi loukkaa toisten oikeuksia. Tällainen väite, vaikka se ei lopulta pitäisi paikkaansakaan, voi karkottaa asiakkaitasi tai potentiaalisia yrityksen ostajia. Asioita yksinkertaistaen yrityksillä onkin aina kaksi vaihtoehtoa: joko mietitään ennalta IPR-strategia ja toimitaan ja varaudutaan sen mukaisesti, tai ajelehditaan, odotellaan ja toivotaan parasta. Miten varautua riskeihin? On tärkeää, että yrityksellä on selkeä, ylimmän johdon määrittelemä yleisestä liiketoimintastrategiasta johdettu IPR-strategia. Kun strategia on määritelty, on rakennettava sen mukainen IPR-organisaatio ja sovittava vastuut ja toimintamallit. Toteuttavalla portaalla on oltava selkeät ohjeet. IPR-asioista vastaavan henkilön tai organisaation yksi tärkeimmistä tehtävistä on valvoa oman alansa kilpailijoita. On tiedettävä, mitä kilpailijat suojaavat ja valvottava, että ei loukkaa toisten oikeuksia. Toki omakin suojaus on pantava kuntoon, jotta riitatilanteessa on pelimerkkejä käydä neuvotteluja. Kaukonen muistuttaa yrityksiä ottamaan selvää kilpailijoidensa suojauksista aina ennen kuin yritys aloittaa uuden tuotteen kehittämisen tai myynnin. - Kun kilpailijatietoa haetaan, on haut ulotettava vähintäänkin Euroopan tasolle. Hakujen määrittely tietokannoista on oma osaamisen lajinsa. Siihen kannattaa käyttää asiantuntijaapua, ellei itse ole hakuihin hyvin perehtynyt. Selvää kuitenkin on, että jokaisessa yrityksessä tulisi olla henkilö, jonka tehtäviin kuuluu tämän homman hoitaminen tavalla tai toisella. Miten toimia haastetilanteessa? Kaukosen mukaan loukkaussyytteitä ei pidä koskaan aliarvioida. Jos yritys saa haasteen, tilanne on aina vakava. Jos asia hoidetaan huonosti eli varautumatta, kiireessä, riittämättömin selvityksin ja amatöörivoimin, on tilanne vielä vakavampi. Kaukonen neuvookin yrityksiä käyttämään apunaan erityisesti teollisoikeusriitoihin perehtyitä asianajajia ja IPR-asiantuntijoita. - Patenttiriitojen menestyksellinen hoitaminen edellyttää Euroopan patenttiviraston case law:n hyvää tuntemusta. On hallittava jo aiemmin käsiteltyjen oikeustapausten lain tulkinta ja osattava soveltaa näistä saatavaa tietoa. Patenttiriitoihin perehtyneitä, kokeneita asianajajia on Suomessa vain hyvin rajallinen joukko. Tavaramerkkipuolelta osaajia löytyy enemmän. - Patenttioikeudenkäynteihin tarvi- 6 KOLSTER Info

7 R-toiminta älä ajelehdi taan aina myös patenttiasiantuntija mukaan. Kun lakiin sekoittuu tekniikka ja keksinnöllisyys sekä olennaisen eron arviointi, ainakaan yleisjuristin pätevyys ei tähän mitenkään riitä. - IPR-asiantuntijan tehtävänä on selvittää tilanne perin pohjin: mikä kilpailijan loukattu patentti todellisuudessa on ja millä perusteilla se on aikoinaan myönnetty. Tällainen suojaalan arviointi on puhdasta asiantuntijatyötä. Vasta perusteellisen selvityksen jälkeen on mahdollista ottaa kantaa, onko väitetty loukkaus todella tapahtunut. Kaikki aineisto on nykyisin esitettävä oikeudelle yhdellä kerralla, joten läksyt ennen oikeuskäsittelyä on tehtävä hyvin. Hyvä taustatyö voi saada aikaan myös järkevän ulospääsyn tilanteesta ja tuottaa neuvotteluvaltteja, jolloin vastapuolen kanssa voidaan kenties sopia esimerkiksi ristiinlisensioinnista. saako tuotetta ylipäänsä tuoda markkinoille. - Jos yrityksellä on uusi, markkinoilla kilpailukykyinen tuote, niin onhan se melko kummallista, jos tällaista tuotetta ei edes yritetä suojata. Jos suojauksella voi estää vaikkapa vain muutamankin vuoden kilpailijoiden tuloa markkinoille, on suojaus varmasti kannattava sijoitus. - Lisäksi kannattaa pitää mielessä se ajelehtimisnäkökulma. Ellei yritys suojaa teknologiaansa ja seuraa kilpailijoidensa suojausta, voi yritys jonakin päivänä vastaanottaa ikävän kirjeen: Teidät on haastettu oikeuteen. Suojaa omaisuutesi ja käytä sitä Yksinoikeuksien hankkiminen maksaa, joten niitä pitäisi myös osata hyödyntää. - Jos unohdat IPR-suojasi kassakaappiin, se on haaskattua rahaa. Aina löytyy kilpailijoita, jotka eivät unohda, vaan käyttävät omia suojiaan asemansa vahvistamiseen, Kaukonen muistuttaa. - Suojauksen kustannukset on hyvä suhteuttaa muun toiminnan kustannuksiin. Markkinointibudjetit ylittävät usein suojausbudjetin mennen tullen. Yritykset tekevät uusille tuotteilleen erilaisia markkinatutkimuksia, mutta unohtavat selvittää IPR-näkökulmasta, Tarvitsetko apua IPR-strategian määrittelyssä tai toteuttamisessa? Hyödynnä asiantuntemustamme IPR-strategian suunnittelussa, käyttöönotossa ja seurannassa. Ota yhteyttä IPR Management ryhmäämme. Avaa keskustelu yrityksesi tarpeista ja pyydä tarjous: Helsinki Turku Tampere Vaasa/Seinäjoki Oulu KOLSTER Info 7

8 Uutisia Lisää uutisaiheita sivustollamme > Tervetuloa Alihankinta messuille & IPR Management -tietoiskuun Tervetuloa keskustelemaan Kolsterin patentti-, tavaramerkki- ja mallioikeusasiantuntijoiden kanssa Alihankinta tapahtumaan Tampereen Messu- ja Urheilukeskukseen osastolle C 521. Torstaina klo Kolsterin asiantuntijat pitävät lyhyet tietoiskut IPR Management -näkökulmasta messukeskuksen Blenheim & Convair -kabinetissa (D-hallin kokoustilat, 2. krs). Katso tarkempi ohjelma kotisivuiltamme Työryhmä pohtimaan Suomen liittymistä Lontoon sopimukseen Työ- ja elinkeinoministeriö on perustamassa työryhmää, jonka tehtävänä on arvioida ja päättää, tuleeko Suomen liittyä Lontoon sopimukseen. Työryhmän tulee valmistella myös mahdollisesta liittymisestä aiheutuvat lainmuutokset. Lontoon sopimuksen tarkoituksena on alentaa eurooppapatenttien käännöskustannuksia. Sopimus tuli voimaan 14:ssä Euroopan patenttisopimuksen jäsenvaltiossa. Sopimuksen ulkopuolella on vielä 20 jäsenvaltiota Suomi mukaan lukien. Kansainvälinen patentointi kasvaa, mutta keskittyy WIPO:n (World Intellectual Property Organization) julkistaman patentointia koskevan tilastokatsauksen (2008) mukaan vuonna 2006 jätettiin uusia patenttihakemuksia noin 1,76 miljoonaa, ja patentteja myönnettiin kaikkiaan noin Patentointiaktiivisuus kasvoi 4,9 % edellisvuoteen verrattuna. Patentoinnin kasvuvauhti jäi kuitenkin alle kaupan ja bruttokansantuotteen kasvun. Patentointi oli melko keskittynyttä: 76 % kaikista patenttihakemuksista tuli Japanista, USA:sta, Etelä-Koreasta, Saksasta ja Kiinasta. Vuosina kasvoivat erityisesti Kiinasta (+ 32,1 %), Etelä-Koreasta (+ 6,6 %) ja USA:sta (+6,7 %) tulevien hakemusten määrät. Kasvavia uusia markkinoita olivat esimerkiksi Intia, Brasilia ja Meksiko. Vuonna 2006 voimassa olevia patentteja oli kaikkiaan 6,1 miljoonaa. Eniten patentteja oli japanilaisten ja amerikkalaisten hakijoiden hallussa. Thaimaa Pariisin sopimukseen Thaimaa (TH) on Pariisin sopimuksen 173. jäsenmaa alkaen. Jäsenyys Pariisin sopimuksessa tarkoittaa käytännössä sitä, että suomalainen hakija voi pyytää Thaimaahan jätettävässä hakemuksessa etuoikeutta esimerkiksi aiemmasta suomalaisesta hakemuksestaan. Pariisin sopimuksen määrittelemä etuoikeusaika on 12 kuukautta patenteille ja hyödyllisyysmalleille, 6 kuukautta mallioikeuksille ja tavaramerkeille. Ylätason verkkotunnukset vapaasti valittaviksi Internetin nimiavaruutta hallinnoiva ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) hyväksyi ehdotuksen, jonka mukaan ylätason domainnimet (top level domains) vapautuvat vuoden 2009 kesällä. Tällä hetkellä ylätason verkkotunnusosoitteet ovat joko maa- tai alueellisia päätteitä kuten.fi tai.eu, tai muita joko yleisiä tai toimialaa kuvaavia päätteitä kuten.com,.net tai.mobi. Jatkossa www-osoitteen pääte voi olla käytännössä mikä tahansa merkkijono, kuten yrityksen, yhteisön tai henkilön nimi. ICANN on luomassa perusohjeita esimerkiksi hinnoitteluun ja ongelmatilanteiden hoitamiseen. Verkkotunnusten räjähdysmäinen kasvu merkitsee sitä, että tulevaisuudessa yritysten on entistä tarkemmin harkittava oma verkkotunnuspolitiikkansa, sillä jo nyt erilaisia ylätason verkkotunnuksia on lähes 300. Kolsterin Oulun-toimipiste uudessa osoitteessa Kolsterin Oulun-toimipiste on muuttanut Linnanmaan Technopoliksen alueella uuteen katuosoitteeseen Elektroniikkatie 8. Puhelin- ja faksinumerot ovat entiset. Uusia EP-asiamiehiä Kolsterilla Anu Keinänen ja Kari Kinnunen ovat suoriutuneet Euroopan patenttiviraston asiamiestutkinnosta (EQE, European Qualifying Examination). Vaativan tutkinnon menestyksellinen suorittaminen oikeuttaa toimimaan eurooppapatenttiasiamiehenä ja edustamaan patentin hakijoita Euroopan patenttivirastossa EPO:ssa. Kolsterilla on nyt kaikkiaan 27 eurooppapatenttiasiamiestä. Kolster Infossa julkaistut artikkelit ovat luettavissa sivustomme osiossa Tietoa alalta/kolster Info

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA 1 Tämä huoltokirja on tarkoitettu yrityksesi aineettoman omaisuuden tunnistamiseen, oman osaamisen ja työn tulosten suojaamiseen sekä niiden hallintaan ja hyödyntämiseen.

Lisätiedot

Asiamiestutkinto Patenttioikeus TEOLLISOIKEUSASIAMIES- LAUTAKUNTA. Osio 4. Monivalintakysymykset (enintään 50 pistettä)

Asiamiestutkinto Patenttioikeus TEOLLISOIKEUSASIAMIES- LAUTAKUNTA. Osio 4. Monivalintakysymykset (enintään 50 pistettä) 1 (4) Osio 4. Monivalintakysymykset (enintään 50 pistettä) Alla on kuvattu 10 itsenäistä tilannetta. Kuhunkin tilanteeseen liittyy neljä toisistaan riippumatonta väittämää. Rastita kustakin väittämästä

Lisätiedot

Teollisoikeudet liiketoiminnassa Patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet ja tavaramerkit. Olli Ilmarinen, PRH Oulu,

Teollisoikeudet liiketoiminnassa Patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet ja tavaramerkit. Olli Ilmarinen, PRH Oulu, Teollisoikeudet liiketoiminnassa Patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet ja tavaramerkit Olli Ilmarinen, PRH Oulu, 11.11.2016 Yksi tuote - monta suojaa Patentit ja hyödyllisyysmallit Tietojenkäsittelymenetelmät

Lisätiedot

Osio 3. Suojausstrategia (enintään 50 pistettä, vastaustila enintään 2 sivua)

Osio 3. Suojausstrategia (enintään 50 pistettä, vastaustila enintään 2 sivua) 1 (5) Osio 3. Suojausstrategia (enintään 50 pistettä, vastaustila enintään 2 sivua) Asiakkaan kysymys Olemme pienehkö yritys, joka myy hiomalaikkoja pääasiassa Suomeen ja Saksaan. Keksintömme liittyy hiomalaitetta

Lisätiedot

Ideasta Liiketoimintaan, Marjut Lattu-Hietamies, Eurooppapatenttiasiamies / Berggren Oy

Ideasta Liiketoimintaan, Marjut Lattu-Hietamies, Eurooppapatenttiasiamies / Berggren Oy Ideasta Liiketoimintaan, 23.11.2016 Marjut Lattu-Hietamies, Eurooppapatenttiasiamies / Berggren Oy LIIKEIDEASI JA LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMASI KIRKASTAMINEN Mihin tarpeeseen tuotteesi on vastaus? Mitä

Lisätiedot

Patentoinnin kustannukset ja patenttien arvon määrittäminen

Patentoinnin kustannukset ja patenttien arvon määrittäminen 05.07.2006 Patentoinnin kustannukset ja patenttien arvon määrittäminen Patentointiprosessi, onko tarpeen? a) MIETI: Mitä haluat suojata (tuote, menetelmä, käyttö)? b) MIETI: Miksi olet hakemassa patenttisuojaa?

Lisätiedot

Patentti-informaation hyödyntäminen tuotekehityksessä. Joensuu Heikki Rantanen, Tekes / ELY Pirkanmaa

Patentti-informaation hyödyntäminen tuotekehityksessä. Joensuu Heikki Rantanen, Tekes / ELY Pirkanmaa Patentti-informaation hyödyntäminen tuotekehityksessä Joensuu 29.09.2016 Heikki Rantanen, Tekes / ELY Pirkanmaa Sisältö 1. Mitä ovat immateriaalioikeudet? 2. Mitä on patentti-informaatio, mihin sitä voi

Lisätiedot

Miten suojaat aineettoman omaisuuden yritystoiminnassa?

Miten suojaat aineettoman omaisuuden yritystoiminnassa? Miten suojaat aineettoman omaisuuden yritystoiminnassa? 8:30 Ilmoittautuminen ja aamukahvit 9:00 9:20 Tervetuloa - seminaarin avaus Aineeton oikeus käytännössä ja julkinen rahoitus Tapani Saarenpää, asiantuntija,

Lisätiedot

Brändin IPR-suojaus ja riskienhallinta

Brändin IPR-suojaus ja riskienhallinta Brändin IPR-suojaus ja riskienhallinta Brändin määritelmä Standardi ISO 10668, Brändin arvonmääritys. Vaatimukset brändin taloudellisen arvon määrittämiseen. Brändin määritelmä standardin mukaan: Markkinointiin

Lisätiedot

IPR JA SOPIMUKSET KANSAINVÄLISTYVÄSSÄ ELINTARVIKEALAN YRITYKSESSÄ 27.8.2015. IPR-lakimies, Eurooppatavaramerkkiasiamies Jani Kaulo

IPR JA SOPIMUKSET KANSAINVÄLISTYVÄSSÄ ELINTARVIKEALAN YRITYKSESSÄ 27.8.2015. IPR-lakimies, Eurooppatavaramerkkiasiamies Jani Kaulo IPR JA SOPIMUKSET KANSAINVÄLISTYVÄSSÄ ELINTARVIKEALAN YRITYKSESSÄ 27.8.2015 IPR-lakimies, Eurooppatavaramerkkiasiamies Jani Kaulo Aineettomat oikeudet eli IPR Yrityksen toiminimi Tavaramerkki Mallioikeus

Lisätiedot

Teollisoikeudet liiketoiminnassa

Teollisoikeudet liiketoiminnassa Teollisoikeudet liiketoiminnassa Patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet ja tavaramerkit Vaasa 14.9.2016 Juha Vuorela Esiintyjän esittely Juha Vuorela, vanhempi tutkijainsinööri DI, TKK 2004 PRH:lla

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT 29.9.2016 KontaktiVerkko Suomi Oy:n toimitusjohtaja ja Suomen Tuotekehitysyhdistys ry, Sytkyn toiminnanjohtaja 2014

Lisätiedot

Turvaamistoimet Markkinaoikeudessa Kolster-info Tampere 23.9.2015

Turvaamistoimet Markkinaoikeudessa Kolster-info Tampere 23.9.2015 Turvaamistoimet Markkinaoikeudessa Kolster-info Tampere 23.9.2015 Jyrki Nikula Director, IP Legal & Trademarks Mikä on turvaamistoimi? Oikeudenkäymiskaaren 7 luku käsittelee turvaamistoimia Immateriaalioikeutta

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Tuoteluettelo / 2014 RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Maatalous Teollisuus & materiaalin käsittely Ympäristönhoito Kevytperävaunut Muut laitteet THE SKY IS NOT THE LIMIT STARCO FINLAND

Lisätiedot

TEOLLISOIKEUDET BISNEKSESSÄ Timo Alanne Mikkeli

TEOLLISOIKEUDET BISNEKSESSÄ Timo Alanne Mikkeli TEOLLISOIKEUDET BISNEKSESSÄ Timo Alanne Mikkeli 15.11.2016 Berggren Oy Johtava eurooppalainen täyden palvelun IPR-talo Arvostettu IPR-kumppani jo vuodesta 1936 Palvelut kattavat IPR:ien koko elinkaaren

Lisätiedot

ZA5558. Flash Eurobarometer 320 (European Contract Law in Business-to-Business Transactions) Country Questionnaire Finland

ZA5558. Flash Eurobarometer 320 (European Contract Law in Business-to-Business Transactions) Country Questionnaire Finland ZA5558 Flash Eurobarometer 320 (European Contract Law in Business-to-Business Transactions) Country Questionnaire Finland Fl320 FLASH EUROBAROMETER Business attitudes towards cross border business to business

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 1. neljänneksellä Osavuosikatsaus 1.11.2008-31.1.2009

Lisätiedot

TAVARAMERKIT. Tuulimarja Myllymäki, PRH

TAVARAMERKIT. Tuulimarja Myllymäki, PRH TAVARAMERKIT Tuulimarja Myllymäki, PRH Mikä tavaramerkki on? Tavaran tai palvelun kaupallinen tunnus tuotteen/palvelun erottamiseksi muiden vastaavista = Erottamisväline Yksinoikeus / kielto-oikeus Yksinoikeus

Lisätiedot

Glaston tammi-maaliskuu 2016

Glaston tammi-maaliskuu 2016 Glaston tammi-maaliskuu 2016 28.4.2016 Q1 lyhyesti Saadut tilaukset olivat 25,0 (22,5) M Tilauskanta 31.3.2016 oli 34,5 (52,8) M Liikevaihto oli 29,4 (26,3) M Vertailukelpoinen liikevoitto oli 0,7 (1,2)

Lisätiedot

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää.

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Oletko tehnyt uuden keksinnön ja mietit, miten tehdä keksinnöstäsi liiketoimintaa? Miten keksintöäsi

Lisätiedot

Liiketoimintakatsaus 2007

Liiketoimintakatsaus 2007 Liiketoimintakatsaus 27 Matti Alahuhta, pääjohtaja 1 KONE Corporation Sisältö 1. Liiketoimintakatsaus 27 2. Liiketoimintaa ohjaavat megatrendit 3. Visio ja strategia 4. Uudet kehitysohjelmat 5. Näkymät

Lisätiedot

Yrittäjäkoulutus. Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen

Yrittäjäkoulutus. Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen 1 Yrittäjäkoulutus Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen 2 Markkinaselvitys Markkinaselvityksessä selvitetään ennen yritystoiminnan aloittamista, onko aiotulla yritysidealla kannattavan liiketoiminnan

Lisätiedot

LISÄOHJEITA DIPLOMITYÖN TEKEMISEEN

LISÄOHJEITA DIPLOMITYÖN TEKEMISEEN LISÄOHJEITA DIPLOMITYÖN TEKEMISEEN TÄYDENTÄMÄÄN OSASTON DIPLOMITYÖOHJETTA http://www.ee.oulu.fi/opiskelu/lomakkeet/diplomity%f6/diplomity%f6n.teko-ohjeet.pdf Prof. Mika Ylianttila Informaationkäsittelyn

Lisätiedot

Tekes riskirahoittajana -

Tekes riskirahoittajana - Tekes riskirahoittajana - rahoitusmahdollisuudet Oulu 26.2.2010 Tekes mukana kehittämässä TUTKIMUKSELLISESSA OSIOSSA T&K:SSA TUOTTEIS- TUKSESSA PALVELUJEN KEHITÄMISESSÄ LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ Lähtökohtana

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2014 25.7.2014 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon näkemyksiin ja

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Tulostiedote 1.1. - 31.12.27 Esitys 11.2. Toimintakatsaus Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Suominen yhteensä Milj. EUR Q4/27 Q4/26 27 26 Liikevaihto 54,1 54,2 215,2 22,6 Liikevoitto ennen arvonalennuksia

Lisätiedot

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa 1. Mitkä ovat kasvun tyylilajit yleensä? 2. Globalisaatio haastaa rikkaat maat; olemme siis hyvässä seurassa 3. Kasvu tulee tuottavuudesta; mistä tuottavuus

Lisätiedot

Kestävää kauneutta vuodesta 1862. Sijoitus Invest 11.11.2015 Minna Avellan, sijoittajasuhdepäällikkö

Kestävää kauneutta vuodesta 1862. Sijoitus Invest 11.11.2015 Minna Avellan, sijoittajasuhdepäällikkö Kestävää kauneutta vuodesta 1862 Sijoitus Invest 11.11.2015 Minna Avellan, sijoittajasuhdepäällikkö Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 359/2010 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 359/2010 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 359/2010 vp Hallituksen esitys Eurooppapatenttien myöntämisestä tehdyn yleissopimuksen 65 artiklan soveltamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi sopimuksen lainsäädännön

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa

Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa 18.1.2012 Yleistä tutkintojen tunnustamisesta Koulutus, tutkinnot ja ammattien sääntely vahvasti kansallisia Tunnustaminen jaetaan

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus

Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus 24.8.2016 Hakuprosessi Rahoitusta tutkimukseen ja innovointiin 4. Lataa oma hakemuksesi osallistujaportaaliin

Lisätiedot

ICT- Go Global. Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma / SKa

ICT- Go Global. Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma / SKa ICT- Go Global Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma 2011 24.2.2011 / SKa Finpro oikea partneri kansainväliseen menestykseen Finpro on kansallinen konsulttiorganisaatio, joka nopeuttaa suomalaisten

Lisätiedot

Protomo. Uusi suomalainen innovaatioapparaatti. Petri Räsänen Hermia Oy

Protomo. Uusi suomalainen innovaatioapparaatti. Petri Räsänen Hermia Oy Protomo Uusi suomalainen innovaatioapparaatti Petri Räsänen Hermia Oy Mielestäni Suomen innovaatiojärjestelmän suurin haaste on tämä: Meillä on valtavasti tietopotentiaalia. Kuitenkaan tämä potentiaali

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

Hyvä Tekesin asiakas!

Hyvä Tekesin asiakas! www.tekes.fi RAPORTOINTIPYYNTÖ 5.6.2009 «Organisaatio» «Yksikko» «Etunimet» «Sukunimi» «Postiosoite» «Postinumero» «Postitoimipaikka» Hyvä Tekesin asiakas! Pyydämme teitä ystävällisesti täyttämään jälkiraportointilomakkeen

Lisätiedot

Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna:

Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna: Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna: Energiayrityskanta käsittää vain itsenäisiä, voittoa tavoittelevia energiayhtiöitä ja konserneja. Yksittäisiä yrityksiä tarkastellessa kaikki luvut

Lisätiedot

Kemira Tammi - kesäkuu Harri Kerminen, toimitusjohtaja

Kemira Tammi - kesäkuu Harri Kerminen, toimitusjohtaja Kemira Tammi - kesäkuu 2011 Harri Kerminen, toimitusjohtaja 28.7.2011 HUOMAUTUS Tämä esitys sisältää tai sen voidaan katsoa sisältävän tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä lausumat liittyvät tulevaisuuden

Lisätiedot

ZA5559. Flash Eurobarometer 321 (European Contract Law in Consumer Transactions) Country Questionnaire Finland

ZA5559. Flash Eurobarometer 321 (European Contract Law in Consumer Transactions) Country Questionnaire Finland ZA5559 Flash Eurobarometer 321 (European Contract Law in Consumer Transactions) Country Questionnaire Finland Fl321 FLASH EUROBAROMETER Business attitudes towards cross border business to consumer transactions

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu vuonna 2013 käyttöönotettuja uusia tai uudistettuja

Lisätiedot

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella 2014-2020 Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Pohjois-Suomen kv-hankepäivä Oulu 7.2.2017 Sivu 1 6.2.2017 Mikä on kansainvälinen

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

Robert Olander Markkinointijohtaja Teknologiakeskus Merinova. Alueelliset kehitysnäkymät seminaari 6.3.2013

Robert Olander Markkinointijohtaja Teknologiakeskus Merinova. Alueelliset kehitysnäkymät seminaari 6.3.2013 Robert Olander Markkinointijohtaja Teknologiakeskus Merinova Alueelliset kehitysnäkymät seminaari 6.3.2013 EnergyVaasa Lähtökohta Pohjoismaiden suurin energiaklusteri Yksi puhtaamman maailman tekijöistä,

Lisätiedot

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Mitkä tekijät selittävät sosiaalisen yrityksen perustamista ja tukevat sen menestymisen mahdollisuuksia? alustavia tuloksia FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Näkökulma Miten sosiaalinen yritys

Lisätiedot

Ylimääräinen yhtiökokous 10.12.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja

Ylimääräinen yhtiökokous 10.12.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja Ylimääräinen yhtiökokous 10.12.2013 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja - 1 - Sisältö Exel Compositesin tuloskehitys Q1-Q3 2013 Exel Compositesin strategia Hallituksen ehdotus ylimääräisestä pääomanpalautuksesta

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Kansainvälistymiskartoitus. Tampereen kauppakamari Kyselyajankohta:

Kansainvälistymiskartoitus. Tampereen kauppakamari Kyselyajankohta: Kansainvälistymiskartoitus Tampereen kauppakamari Kyselyajankohta: 10.-31.12.2017 Kansainvälistymiskartoitus 2016 Joka toinen vuosi toteutettavan kyselyn tarkoituksena on saada tieto - yritysten kansainvälistymisen

Lisätiedot

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Promoting Blue Growth Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Merellisessä liiketoiminnassa on valtava potentiaali uusille innovaatioille ja kasvulle. Blue Growth

Lisätiedot

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus Liikevoittomarginaali parani Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja 25. lokakuuta 2016 Keskeistä kolmannella vuosineljänneksellä

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003 Ulkomaankauppa 2004:M06 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003 Kuvio 1. Huipputeknologian tuotteiden tuonti ja vienti v. 1995-2003 14 12 Mrd. e Tuonti Vienti 10 8 6 4

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

Korkeakouluharjoittelupaikka kesälle 2016

Korkeakouluharjoittelupaikka kesälle 2016 Korkeakouluharjoittelupaikka kesälle 2016 TEM Toimialapalvelu Esa Tikkanen KORKEAKOULUHARJOITTELUPAIKKA KESÄLLE 2016 Työ- ja elinkeinoministeriön Toimialapalvelu tarjoaa harjoittelupaikkaa kesälle 2016

Lisätiedot

How to Support Decision Analysis with Software Case Förbifart Stockholm

How to Support Decision Analysis with Software Case Förbifart Stockholm How to Support Decision Analysis with Software Case Förbifart Stockholm (Valmiin työn esittely) 13.9.2010 Ohjaaja: Prof. Mats Danielson Valvoja: Prof. Ahti Salo Tausta -Tukholman ohikulkutien suunnittelu

Lisätiedot

NÄYTTEILLEASETTAJIEN KICK-OFF

NÄYTTEILLEASETTAJIEN KICK-OFF NÄYTTEILLEASETTAJIEN KICK-OFF NHTEF 2015 Annika Puotsaari, Tiia Paananen 01-12-15 1 FAKTAA JA LUKUJA Aktiivinen näytteilleasettaja = tyytyväinen näytteilleasettaja Aktiivinen näytteilleasettaja saa jopa

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 7 Rakentaminen Kauppa 14 1 16 16 Palvelut 9 61 Muut 1 3 1 2 3 4 6 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 216

Lisätiedot

Uusi pyyhintäkuitukankaiden globaali markkinajohtaja

Uusi pyyhintäkuitukankaiden globaali markkinajohtaja Uusi pyyhintäkuitukankaiden globaali markkinajohtaja Petri Rolig toimitusjohtaja 4.8.2011 4.8.2011 1 Uusi pyyhintäkuitukankaiden globaali markkinajohtaja Suominen on allekirjoittanut sopimuksen Ahlstrom

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ tutkimus KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2009 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien maaliskuun 2009 lopussa tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä lomista ja lomatoiveista

Lisätiedot

Team Finland 4Exporters - vientirengasavustuksen hakeminen

Team Finland 4Exporters - vientirengasavustuksen hakeminen Team Finland 4Exporters - vientirengasavustuksen hakeminen Avustushakemuksen täyttäminen Kirjaudu palveluun http://www.tekes.fi/asiointi/ Uudet asiakkaat rekisteröityvät palvelun käyttäjiksi myös Kirjaudu

Lisätiedot

KOMISSIO ASETUS (EY) No...

KOMISSIO ASETUS (EY) No... KOMISSIO ASETUS (EY) No... Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien teräsköysien ja -kaapeleiden tuonnissa neuvoston asetuksella (EY) N:o 1796/1999 käyttöön otettujen polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5)

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) 143 Lausunto ehdotuksesta valtionhallinnon viestintäsuositukseksi HEL 2016-010244 T 00 01 06 Päätös Päätöksen perustelut toteaa valtioneuvoston kanslialle lausuntonaan

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 4 7 Rakentaminen Kauppa 13 1 1 16 Palvelut 61 68 Muut 1 2 3 4 6 7 8 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin 2 2:

Lisätiedot

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Scandic Kajanus Kajaani

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Scandic Kajanus Kajaani Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Scandic Kajanus Kajaani 13.10.2016 Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut Ely-keskus ja TEKES palvelut Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut

Lisätiedot

Munksjö Älykästä paperiteknologiaa. Arvopaperin Rahapäivä Helsinki Pia Aaltonen-Forsell, CFO

Munksjö Älykästä paperiteknologiaa. Arvopaperin Rahapäivä Helsinki Pia Aaltonen-Forsell, CFO Munksjö Älykästä paperiteknologiaa Arvopaperin Rahapäivä Helsinki 15.9.2016 Pia Aaltonen-Forsell, CFO 1 2 3 4 Munksjö lyhyesti Strategia, markkinat ja liiketoiminta-alueet Taloudellinen kehitys ja taloudelliset

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE Ohje hyväksytty osastoneuvostossa 17.8.2005 1 Sisällys 1. Kandidaatintyö ja sen tarkoitus...2 2. Kandidaatintyön aihe ja tarkastaja...3 3. Kandidaatintyön

Lisätiedot

Palkkaratkaisu syksy 2012. Info syksy 2012 1

Palkkaratkaisu syksy 2012. Info syksy 2012 1 Palkkaratkaisu syksy 2012 Info syksy 2012 1 Palkkaratkaisusta neuvotellaan paikallisesti Neuvottelut aidosti työpaikkatasolla tiedetään menestystekijät, vaatimukset, muutospaineet palkkaratkaisu mitoitetaan

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA SATAKUNNALLE OMA SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA LUONTOMATKAILUOHJELMA Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa -tilaisuus Sanna-Mari Renfors, 31.3.2016 Hanna-Maria Marttila Ohjelman laadinnasta Laadinta

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia Yleisiä huomioita Tämä muuntamislomake on sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV; Office

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

RAKSAKYMPPI käytännöksi

RAKSAKYMPPI käytännöksi RAKSAKYMPPI käytännöksi Perusteet Käyttö Hyödyt Kokemuksia Tarja Mäkelä VTT RATUKE-seminaari 20.9.2007 RAKSAKYMPPI -uutta ajattelua työturvallisuuteen Lisätietoja: Tarja Mäkelä VTT Puh. 020 722 3308, tarja.makela@vtt.fi

Lisätiedot

Revenio - kasvava terveysteknologiakonserni. Robin Pulkkinen Talousjohtaja Espoon ja Kauniaisten Osakesäästäjät 8.12.2015

Revenio - kasvava terveysteknologiakonserni. Robin Pulkkinen Talousjohtaja Espoon ja Kauniaisten Osakesäästäjät 8.12.2015 Revenio - kasvava terveysteknologiakonserni Robin Pulkkinen Talousjohtaja Espoon ja Kauniaisten Osakesäästäjät 8.12.2015 1 Revenio lyhyesti Markkina-arvo noin 249 MEUR. 6 250 osakkeenomistajaa (tilanne

Lisätiedot

TIEDOTE Järjestöt: Tullitilastojen läpinäkyvyys auttaisi kitkemään pakkotyötä

TIEDOTE Järjestöt: Tullitilastojen läpinäkyvyys auttaisi kitkemään pakkotyötä TIEDOTE 14.6.2016 1 Järjestöt: Tullitilastojen läpinäkyvyys auttaisi kitkemään pakkotyötä Pakkotyöllä valmistettuja tuotteita voi olla myynnissä suomalaisissa kaupoissa ja ravintoloissa. Yrityskohtaisten

Lisätiedot

KONEen Tilinpäätös tammikuuta 2009 Pääjohtaja Matti Alahuhta

KONEen Tilinpäätös tammikuuta 2009 Pääjohtaja Matti Alahuhta KONEen Tilinpäätös 2008 23. tammikuuta 2009 Pääjohtaja Matti Alahuhta Q4 2008: Liikevaihdon ja liikevoiton hyvä kehitys jatkui Q4/2008 Q4/2007 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut tilaukset

Lisätiedot

Tik-76.612 Ohjelmistoprojektien Hallinta

Tik-76.612 Ohjelmistoprojektien Hallinta Tik-76.612 Ohjelmistoprojektien Hallinta Tervetuloa kurssille! 2 Kurssin yleisinfo Kurssin tausta Katsaus luentoihin Aloitusluennon agenda Luennoitsijoiden esittely Harjoitustyön läpikäynti Muut käytännön

Lisätiedot

Case Numeron Kari Haapakoski asiakkuusjohtaja

Case Numeron Kari Haapakoski asiakkuusjohtaja Case Numeron Kari Haapakoski asiakkuusjohtaja Numeron Oy yrityksenä Numeron Oy on vakavarainen ja kehittää järjestelmää oman rahoituksen turvin Numeron on nopeasti ja tuloksellisesti kasvava Workforce

Lisätiedot

the Power of software

the Power of software the Power of software Wapice teollisuuden ohjelmistokumppani on keskittynyt teollisuusyritysten ohjelmistoratkaisuihin ja tietojärjestelmien integrointiin. Tarjoamme turvallisen ja tehokkaan tavan ulkoistaa

Lisätiedot

Ollako iso vai pieni yritys vaihtoehdot jatkossa ja mitä työkaluja on tarjolla? Risto Larmio, Motiva

Ollako iso vai pieni yritys vaihtoehdot jatkossa ja mitä työkaluja on tarjolla? Risto Larmio, Motiva Ollako iso vai pieni yritys vaihtoehdot jatkossa ja mitä työkaluja on tarjolla? Risto Larmio, Motiva Isoille selkeää Mennään energiatehokkuuslain mukaan ja Virasto valvoo toki kannattaa tehdä muutakin

Lisätiedot

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa Josek-VTT, Älyä koneisiin ja palveluihin digitalisaation vaikutukset valmistavassa teollisuudessa 7.2.2017

Lisätiedot

2010 Marimekko Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2010

2010 Marimekko Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2010 2010 Marimekko Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2010 TAMMI-KESÄKUU 2010 Tammi-kesäkuussa 2010 Marimekko-konsernin liikevaihto laski hieman ja oli 31,8 milj. euroa (32,3 milj. euroa). Liikevoitto parani selvästi

Lisätiedot

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja

KONEen yhtiökokous helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja KONEen yhtiökokous 2015 23. helmikuuta 2015 Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja 2014: Kannattava kasvu jatkui 2014 2013 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut tilaukset Me 6 812,6 6 151,0

Lisätiedot

Matkakertomus, World Future Energy Summit messut 15.1.-17.1.2013, Abu Dhabi

Matkakertomus, World Future Energy Summit messut 15.1.-17.1.2013, Abu Dhabi Matkakertomus, World Future Energy Summit messut 15.1.-17.1.2013, Abu Dhabi Matkalla ENY projektipäällikkö Jonna Haapamäki-Syrjälä, IS-Technics Oy Raimo Keskitalo sekä Dubaissa toimistoa pitävä Exigo Finland

Lisätiedot

Maaseutuohjelman hanketukien valintaperusteet

Maaseutuohjelman hanketukien valintaperusteet Maaseutuohjelman hanketukien valintaperusteet Valintaperusteet muodostuvat alueella valittavissa toimenpiteissä neljästä aihealueesta, joiden alla esitetään tätä avaavia alakohtia, jotka konkretisoivat

Lisätiedot

Tekesin Green Growth ohjelma kansainväliset toimenpiteet

Tekesin Green Growth ohjelma kansainväliset toimenpiteet Tekesin Green Growth ohjelma kansainväliset toimenpiteet Tuomo Suortti 29.9.2011 DM Green Growth Tie kestävään talouteen Ohjelman kesto: 2011 2015 Ohjelman arvioitu volyymi noin 79 miljoonaa euroa Lisätietoja:

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2008. Vesa Korpimies toimitusjohtaja 2.5.2008

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2008. Vesa Korpimies toimitusjohtaja 2.5.2008 Vesa Korpimies toimitusjohtaja 2.5.2008 Q1 lyhyesti Liikevaihto 24,1 (28,8) miljoonaa euroa Liikevoitto 1,4 (3,5) miljoonaa euroa Exel Compositesin liikevoitto 2,9 (4,3) miljoonaa euroa Exel Sports Brandsin

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

Uusi arvonluonti. Julkisen tutkimuksen haku Minna Suutari

Uusi arvonluonti. Julkisen tutkimuksen haku Minna Suutari Uusi arvonluonti Julkisen tutkimuksen haku 22.5.-16.9.2014 Minna Suutari 28.5.2014 Haun kuvaus Tekesin useiden ohjelmien yhteinen tutkimushaku, jossa haetaan 1) Yritysten ja tutkimusorganisaatioiden rinnakkaishankekokonaisuuksia

Lisätiedot

Asia Mallioikeuslakisopimus - Maailman henkisen omaisuuden järjestö (WIPO)

Asia Mallioikeuslakisopimus - Maailman henkisen omaisuuden järjestö (WIPO) Työ- ja elinkeinoministeriö PERUSMUISTIO TEM2016-00123 TMO Huhtala Liisa(TEM) 20.04.2016 Asia Mallioikeuslakisopimus - Maailman henkisen omaisuuden järjestö (WIPO) Kokous U/E/UTP-tunnus Käsittelyvaihe

Lisätiedot

Sähköpyörämarkkinoista Jari Elamo 2.6.2016

Sähköpyörämarkkinoista Jari Elamo 2.6.2016 Sähköpyörämarkkinoista Jari Elamo 2.6.2016 Sähköavusteinen polkupyörä Sähköavusteinen polkupyörä on haasteellinen nimi, joka on hidastanut tuotteiden markkinoille leviämistä ja ollut markkinoinnin haasteena.

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita 3 BLOGI Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita

Lisätiedot

ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen

ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen Miksi palveluliiketoimintaa? Lisää myyntiä Tuotteen lisäksi asiakkaille tarjotaan palveluja Syntyy uusinta- ja modernisointikauppaa, varaosa -liiketoimintaa

Lisätiedot

MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT

MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT Johdanto Mahdollisuus koputtaa harvoin ovellesi. Koputa sen sijaan mahdollisuuden ovea, jos toivot pääseväsi sisään. J okaisen myyjän on hyvä tiedostaa miten ja miksi pitää

Lisätiedot

LISÄYS PÖYTÄKIRJAEHDOTUKSEEN 1 Asia: Brysselissä 27. maaliskuuta 2000 pidetty neuvoston istunto (oikeus- ja sisäasiat)

LISÄYS PÖYTÄKIRJAEHDOTUKSEEN 1 Asia: Brysselissä 27. maaliskuuta 2000 pidetty neuvoston istunto (oikeus- ja sisäasiat) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 13. huhtikuuta 2000 (10.05) (OR. fr) 7374/00 ADD 1 LIMITE PV/CONS 12 JAI 29 LISÄYS PÖYTÄKIRJAEHDOTUKSEEN 1 Asia: Brysselissä 27. maaliskuuta 2000 pidetty neuvoston 2251.

Lisätiedot

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto HINTAVASTAVÄITTEE T TYÖKIRJA.docx UUSASIAKASHANKINTA Johdanto Laatu on paras liiketoimintasuunnitelma M iten löytää enemmän ja parempia uusia asiakkaita, on yksi myyjän ydintaidoista. Millainen strategia

Lisätiedot

Kuntaesimerkkinä Oulu

Kuntaesimerkkinä Oulu Kuntaesimerkkinä Oulu 20.3.2012 Yritysyhteistyön koordinaattori, Tekijäpuu palvelu / Tuvilta Työelämään hanke / Konsernipalvelut Satu Kaattari-Manninen Sosiaaliset näkökulmat julkisissa hankinnoissa Vaikka

Lisätiedot

Hyvä ympäristölupahakemus

Hyvä ympäristölupahakemus Hyvä ympäristölupahakemus Valvojan näkökulma Uudenmaan ELY-keskus, Ympäristövalvonta, Heli Antson 4.12.2015 Valvojan toiveita hyvälle lupahakemukselle: Millainen ympäristölupahakemus - sellainen lupapäätös!

Lisätiedot