Kilpailuetuna. ja vahva brändi. erottuva teknologia. Hyödyllisyysmallilaki. uudistui Verkkotunnukset. Ponsse Oyj: ovat yrityksen varallisuutta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kilpailuetuna. ja vahva brändi. erottuva teknologia. Hyödyllisyysmallilaki. uudistui Verkkotunnukset. Ponsse Oyj: ovat yrityksen varallisuutta"

Transkriptio

1 Hyödyllisyysmallilaki uudistui Verkkotunnukset ovat yrityksen varallisuutta No TIEDOTUSLEHTI ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE Ponsse Oyj: Kilpailuetuna erottuva teknologia ja vahva brändi

2 Hyödyllisyysmalli TEKSTI OSSI HUHTANEN Hyödyllisyysmallilaki uudistui Hyödyllisyysmallista entistä kilpailukykyisempi Hyödyllisyysmallilain uudistuksen tavoitteena oli yhdenmukaistaa hyödyllisyysmallilakia patenttilain kanssa sekä kehittää hyödyllisyysmallista entistä kilpailukykyisempi suojamuoto muiden suojamuotojen rinnalle. Hyödyllisyysmalli onkin erinomainen työkalu IPR-salkussa täydentämässä esimerkiksi patenttisuojaa tai joissain tapauksissa käytettäväksi patenttisuojan sijaan. Hyödyllisyysmalli vastaa suojavaikutukseltaan patenttia: hyödyllisyysmalli suojaa teknisiä keksintöjä ja antaa vastaavan kielto-oikeuden kuin patentti. Merkittävin ero patenttiin on, ettei menetelmiä edelleenkään voida suojata hyödyllisyysmallilla. Laki selkeämmäksi Uudessa laissa hyödyllisyysmallin mitätöintiperusteet on esitelty yksityiskohtaisesti. Myös suojavaatimuksen laajentaminen hyödyllisyysmallin rekisteröinnin jälkeen on estetty säännöksissä. Vireillä olevan eurooppapatenttihakemuksen muuntaminen hyödyllisyysmalliksi on aikaisemminkin ollut hyväksytty käytäntö, joka on nyt selkeästi kirjattu lakiin. Lain terminologiaa on selkeytetty ja muodollisuuksia on yhdenmukaistettu patenttisäädösten kanssa. Esimerkiksi vakiintunut termi tekemispäivä on otettu käyttöön termien hakemispäivä/saapumispäivä sijaan. Muodollisista muutoksista voidaan mainita määrittelyt oikeuksien palauttamisesta (vrt. patenttilaki 71a ) ja päätösten tiedoksiannosta (Hyödyllisyysmallilehti). Rutiineihin parannusta Uuden lain mukaisesti hakemukselle annetaan tekemispäivä, kun hakemuksesta ilmenee, että kyseessä on hyödyllisyysmallihakemus, siinä on hakijan yhteystiedot ja lisäksi selitys tai viittaus aiempaan hakemukseen. Hakijan kannalta merkittävä parannus on, että tekemispäivän saamiseksi ei enää tarvitse maksaa rekisteröintimaksua. Rekisteröintimaksun suorittaminen on luonnollisesti edellytys hakemuksen käsittelylle, mutta se voidaan maksaa määräajassa hakemuksen jättämisen jälkeen. Mikäli hakemus halutaan pitää salaisena 15 kuukauden ajan tekemispäivästä, voidaan esittää lykkäyspyyntö kahden kuukauden kuluessa tekemispäivästä. Aikaisemmin, mikäli lykkäystä haluttiin, tämä pyyntö tuli esittää hakemusta jätettäessä. Enää hakijan ei tarvitse toimittaa siirtokirjaa, kun hakijana on joku muu kuin keksijä, vaan hakija antaa ainoastaan lausunnon oikeudestaan keksintöön. Näin vältytään esimerkiksi siltä, että hakemus jäisi sillensä, kun keksijää ei ole enää mahdollista tavoittaa. Määräaika kansainvälisen hakemuksen (PCT-hakemus) jatkamiselle kansallisena hyödyllisyysmallihakemuksena on aina 31 kuukautta. Aikaisemmin määräaika oli 20 tai 30 kuukautta. Lakiin on vielä otettu määrittely suojavaatimusjulkaisusta. Erityisesti laissa huomioidaan julkaiseminen sähköisessä muodossa. Hyödyllisyysmallin etuja Patenttia yksinkertaisempi, nopeampi ja edullisempi hakemusmenettely. Patenttia alhaisempi keksinnöllisyysvaatimus. Soveltuu erityisesti pikkukeksinnöille ja laiteparannuksille sekä keksinnöille, joiden hyödyntämisaika tulee olemaan lyhyt. Kirjoittaja, eurooppapatenttiasiamies Ossi Huhtanen on suojannut asiakasyritystemme innovaatioita Kolsterin Tampereen-yksikössä vuodesta KOLSTER Info

3 Pääkirjoitus No Julkaisija Kolster Oy Ab Iso Roobertinkatu Helsinki Turku Lemminkäisenkatu C Turku Tampere Pellavatehtaankatu 10 B Tampere Seinäjoki Kampusranta 9 C, 5. krs Seinäjoki Vaasa Vaasanpuistikko Vaasa Oulu Elektroniikkatie Oulu Päätoimittaja Anne Suutala Toimitusneuvosto Gudrun Dromberg Marjut Honkasalo Tiina Jääskeläinen-Alasaari Torbjörn Lydman Antti Peltonen Tuula Pulkka Maija-Liisa Puranen Terhi Salmi Marianna Sorsa Suunnittelu ja taitto White Sheep Oy, Mariet Louhento Tilaukset ja osoitteenmuutokset Kolster Oy Ab Puh. (09) Faksi (09) Sähköposti Taantumassa korostuu tehokas salkunhoito Taantuma uhkaa yrityksiä, ellei jo ole todellisuutta. Taantumassa myynti ei vedä ja syntyy tarve säästää kustannuksia. Taantuman oloissa, jos koskaan, tarvitaan yksinoikeuksia oman kehitystyön tuloksiin, jotta kyetään kilpailemaan niukoista tilauksista. Samanaikaisesti tulisi kuitenkin pystyä kehittämään myös uutta, jotta nousun alkaessa on mitä myydä. Tuotekehitys ja sen tulosten suojaaminen maksavat. Säästötarpeen ja tulevaisuuden rakentamisen välille näyttäisikin syntyvän ristiriita. Tätä ristiriitaa voidaan kuitenkin merkittävästi lieventää tehokkaalla IPR-salkun hoidolla. Me Kolsterilla voimme auttaa ennakoimaan tulevia IPR-kustannuksia useiksikin vuosiksi eteenpäin ja optimoimaan suojaukset niin, että ne palvelevat liiketoiminnan tavoitteita järkevällä tavalla. Tehokkaalla salkun läpikäynnillä ja suunnittelulla myynnin kannalta epäoleellisista suojausprojekteista voidaan luopua tai joissakin tapauksissa hyvinkin vähin kustannuksin ylläpitää suojausta tulevaa tarvetta varten. Taantumassa tavoitteellinen ja säännöllinen IPR-salkun läpikäynti on ensiarvoisen tärkeää. Ota yhteys tuttuun asiamieheesi ja pyydä hänet käymään. Yhdessä asioihin saadaan selvyys. Viisaat suojauspäätökset syntyvät tiedon pohjalta, kun liiketoimintaosaaminen ja suojausosaaminen yhdistyvät. Hyvää joulunalusaikaa & valoisaa vuotta 2009 toivottaen Antti Peltonen toimitusjohtaja > KOLSTER Info 3

4 Asiakkaan näkökulma TEKSTI ANNE SUUTALA Kilpailuetuna erottuva teknologia KUVA: Anne Suutala ja vahva brändi Ponsse Oyj:n asemaa metsäkonealalla on sen perustamisesta lähtien vahvistanut aktiivinen teknologiakehitys ja pyrkimys tarjota metsäkoneyrittäjille alan parhaat työvälineet ja palvelu. Oman kilpailijoista erottuvan teknologian ja PONSSE-brändin suojaus on noussut yhä merkityksellisemmäksi sen jälkeen, kun yritys listautui pörssiin vuonna 1995 ja suuntautui globaaleille markkinoille. Metsäkoneyrittäjä Einari Vidgrénin vuonna 1970 perustama Ponsse Oyj on nostanut alkujaan hevosvetoisen puunkorjuun joutuisasti tietokoneaikaan. Ponsse oli metsäkonealan ensimmäinen yritys, joka kehitti ja otti käyttöön tietokonepohjaisen ohjauksen metsäkoneissa vuonna Ponsse Oyj:n tuoteturvallisuus- ja IPR-päällikkö Kalle Einolan mukaan kilpailijoista erottuvan teknologian ja sen suojauksen merkitys korostuu alan kilpajuoksussa tulevaisuudessa yhä enemmän, kun eri valmistajien tuotteet lähestyvät rakenteellisilta perusratkaisuiltaan toisiaan. - Käytännössä kaikki konevalmistajat ostavat globaalisti toimivilta toimittajilta peruskomponentteja, joista rakentavat koneensa. Isoin ero tehdään siinä, miten tehokkaasti koneet saadaan hyödyntämään näitä komponentteja. Toki edelleen pidämme kiinni joistakin omintakeisista hyväksi havaituista ratkaisuista. - Tärkeitä osa-alueita ovat sulautetut ohjausjärjestelmät, ohjelmistot, kone-ihminen -käyttöliittymä, työergonomiaa parantavat innovaatiot sekä nykyaikaisten tuotantomenetelmien ja materiaalien hyödyntäminen. Ydinteknologiat suojataan tarkasti Einola kertoo, että kaikkein pisimmälle kehitettyä metsäkonetekniikkaa löytyy harvestereista, jotka mittaavat, kaatavat, karsivat ja katkovat puut juuri oikean pituisiksi jo metsässä. Harvesteritietokoneen ennustealgoritmit ohjaavat puunkorjuuta: ne tekevät tärkeän päätöksen puutavaran katkonnasta ja maksimoivat korjatun puun arvon sekä metsänomistajalle että metsäteollisuudelle. Kuljettajan työtä nopeuttavien ja helpottavien älykkäiden ohjausjärjestelmien lisäksi kaikki metsäkoneet on mahdollista varustaa sähköposti- ja internetyhteyksillä sekä satelliittipaikannuksella. Ponsse on kehittänyt ja suojannut ratkaisuja jatkuvasti kasvavalle bioenergia-alueelle esimerkiksi energiapuun korjuuseen ja joukkokäsittelyyn. Myös trooppiselle metsävyöhykkeelle löytyy omat sovelluksensa eukalyptuspuun kuorintaan. Yksi Ponsselle tärkeistä teknologioista on aktiivivaimennusjärjestelmä, joka on esimerkki metsäkoneen kuljettajan työterveyttä edistävästä innovaatiosta. Järjestelmän ansiosta koneen ohjaamo ja eturunko pysyvät suorassa ja vakaassa asennossa vaikeassakin maastossa. - Patentin merkityksestä kertovat tässäkin tapauksessa lukuisat sitä vastaan jätetyt väitteet sekä se, että edelleenkään vastaavaa ratkaisua ei ole markkinoilla muiden toteuttamana, Einola kertoo. Nopeat syövät hitaat myös suojauksessa Einolan mukaan omat hyvät ratkaisut on suojattava nopeasti. Sen vuoksi Ponsse käyttää hyödyllisyysmallia patenttihakemuksen lisänä tilanteissa, joissa nopeus on valttia. - Hyödyllisyysmallia ei kannata aliarvioida. Sen saa nopeasti voimaan, ja sen kumoaminen voi osoittautua yllättävänkin vaikeaksi. Meille jo Suomi yksittäisenä markkinana on niin merkittävä, että hyödyllisyysmallia kannattaa käyttää, vaikka sen alueellinen kattavuus onkin rajallinen. - Olemme hyödyntäneet myös mahdollisuutta muuntaa patenttihakemus hyödyllisyysmalliksi, mikäli keksinnölli- 4 KOLSTER Info

5 syys ei ole riittänyt patentiksi asti, mutta ratkaisu on selvästi uusi tietyllä sovellusalueella. Näin olemme saaneet suojattua esimerkiksi ratkaisuja, jotka ovat tuoneet lisäarvoa tuotantoon. Mallisuoja täydentää patentteja Toiminnallisuutta ja ergonomiaa korostavalla muotoilulla on suuri merkitys Ponssen tuotteissa. Viimeisimpiä innovaatioita onkin suojattu sekä mallisuoja- että patenttihakemuksin. - Esimerkiksi poikkeuksellisen korkean IP-suojausluokan täyttävän ajoneuvo-pc:n jäähdytysjärjestelmän toiminta perustuu pitkälti muotoiluun. Tämä on hyvä esimerkki siitä, miten mallisuojalla voi suojata välillisesti myös toiminnallisuutta, ei vain ulkomuotoa, Einola huomauttaa. Kuljettajan ergonomiaa parantava tuore innovaatio on pallomainen ohjauskahvaratkaisu. Sen ansiosta ohjausjärjestelmän hallintalaitteet pysyvät samassa sijainnissa ohjausvipuun nähden, mikä helpottaa kuljettajan työskentelyä koneen ohjaimissa. Kokonaisuutenakin Ponssen metsäkoneissa on ainutlaatuista ja toiminnallisuutta parantavaa muotoilua. Ulkopuolisia muotoiluosia on toteutettu kolmikaarevina pintoina, joita on totuttu näkemään näin lujista materiaaleista valmistettuna lähinnä lentokoneiden siivissä. Kone liikkuu metsässä sulavasti, ohjaamosta on hyvä näkyvyys, ja pyöreä muoto ohjaa oksat sivuun ikkunoita naarmuttamatta. PONSSE on vahva brändi - Brändi ja sen rakentaminen on erittäin tärkeä asia metsäkonealalla. Yrityksen asiakkaat ovat perinteisesti hyvin merkkiuskollisia, Einola sanoo. - Tyypillistä on se, että koneen kuljettaja mieltää hyvin vahvasti ajavansa tietynmerkkisellä koneella. Yrityksen pääbrändi on tavaramerkillä suojattu PONSSE. Vakiintuneita tuotenimiä PONSSEn alla on paljon, esimerkiksi PONSSE Bear, PONSSE Ergo, PONSSE Beaver tai PONSSE OptiControl. Brändin vahvuudesta kertoo vilkas oheistuotteiden myynti kaikissa palvelu- ja huoltopisteissä - ja pian myös verkkokaupassa. - Tuemme brändiä oheistuotteilla. Jos PONSSE olisi asiakkaille yhdentekevä, ei tätä tavaraa myytäisi. Aktiivisempi ote IPR-omaisuudesta Ponssella on vastikään käynnistetty IPR-strategian päivitys yhteistyössä Kolsterin kanssa. Sen tavoitteena on tarkentaa myös toimintatapoja ja päätöksentekoa, sillä usein päätök- siä joudutaan tekemään kiireessä. Ensimmäisessä vaiheessa käydään läpi työsuhdekeksintöohjesääntö ja siihen liittyvät käytännöt. - Tarkoitus olisi, että löydämme jatkossa innovaatiot paremmin. Kaikissa yhtiön toiminnoissa keksitään jatkuvasti hyviä ideoita, joita ei kuitenkaan osata mieltää innovaatioiksi. - Harkitsemme myös oman aktiivisuuden nostamista IPR-omaisuuden käytössä. Yleisesti ottaen ala ei ole vielä kovin kypsä IPR-ajattelulle. Tulevaisuudessa meidän on aktiivisemmin puolustettava omaisuuttamme, eikä tyydyttävä tekemään pelkästään väitteitä. Kokemuksemme mukaan väitteitä kannattaa kyllä tehdä aktiivisesti. Vaikka ne eivät johtaisikaan patentin mitätöintiin, yleensä suojapiiri supistuu olennaisesti ja saadaan enemmän liikkumatilaa omaan liiketoimintaan. KUVA: Ponsse Oyj KOLSTER Info 5

6 Verkkotunnukset TEKSTI JOOSE KILPIMAA VERKKOTUNNUKSET ovat yrityksen varallisuutta hallinnoi ja puolusta omaisuuttasi tehokkaasti The BBC logo is our most valuable visual asset. Consistency is essential in order to protect the BBC brand. Näillä sanoilla alkaa Iso-Britannian televisioyhtiö BBC:n ohjeistus BBCbrändin käytöstä. Logo ja siihen liittyvä brändi mielletään yrityksen arvokkaimmaksi omaisuudeksi, jota on käytettävä ja puolustettava johdonmukaisesti. Ohjeistuksessa sana brändi on määritelty mahdollisimman laajassa merkityksessä, ja se koskee myös BBC:n verkkotunnuksia. Yleisesti on katsottu, että brändi muodostuu eri teollisoikeuksista kuten patenteista, tavaramerkeistä ja mallioikeuksista sekä markkinoinnilla luodusta visuaalisesta ilmeestä ja goodwill-arvosta. Kansainvälisen liiketoiminnan ja markkinoinnin siirtyessä enenevässä määrin tietoverkkoon ovat verkkotunnukset lisänneet merkitystään osana yritysten brändejä. Verkkotunnuksia ei voidakaan enää pitää ainoastaan verkossa toimivan tai mainostavan yrityksen osoitteena, vaan niistä on tullut tärkeä ja hyödyllinen osa yrityksen IPR salkkua. Yrityksillä ei enää ole myöskään varaa suhtautua verkkotunnuksiin rutiininomaisina teknisinä toimenpiteinä, joiden hoitamisesta vastaa esimerkiksi oma IT-osasto irrallaan muusta IPRtoiminnasta. Verkkotunnusjärjestelmät on hallittava Globalisaation myötä yrityksille on entistä tärkeämpää pystyä kohdentamaan markkinointinsa tai läsnäolonsa alueellisesti. Nykyinen verkkotunnusjärjestelmä antaa tähän loistavat mahdollisuudet. Yritys voi tarpeidensa mukaan päättää, halutaanko verkkotunnuksella kattaa maailmanlaajuiset markkinat, tietty laajempi maantieteellinen alue vai yksittäinen maa. Yritykselle, joka tähtää samanaikaisesti laajemmille markkinoille, voi olla riittävää yhden verkkotunnuksen rekisteröinti, jota käytetään maantieteellisestä alueesta riippumatta. Yleisimmin tämä verkkotunnus on muotoa.com. Toisaalta voi olla hyvin tärkeää saada verkkotunnus rekisteröityä jokaisessa maassa, jossa liiketoimintaa tai markkinointia aiotaan harjoittaa. Verkkotunnusjärjestelmästä puhuttaessa kyse on oikeastaan usean järjestelmän kokonaisuudesta. Tämä eri järjestelmien päällekkäisyys voi vaikuttaa ensi silmäyksellä sekavalta. Verkkotunnuksia on pystyttävä hallinnoimaan useiden järjestelmien kokonaisuudessa tehokkaasti ja osana brändin johdonmukaista ylläpitoa ja puolustamista. Yrityksen verkkotunnussalkusta saadaan paras mahdollinen hyöty hallinnoimalla sitä yhteistyössä asiamiestoimiston kanssa, jolla on käytössään aina uusin tieto verkkotunnusjärjestelmistä sekä kattava verkosto yhteistyökumppaneita, joiden avulla eri järjestelmiin liittyvät toimenpiteet voidaan hoitaa kustannustehokkaasti. Kolster on jo vuosia hoitanut useiden maailmanlaajuista liiketoimintaa harjoittavien yritysten verkkotunnusasioita. Verkkotunnuksille kannattaa laatia strategia Verkkotunnusten hallinnointi yleisesti koostuu verkkotunnusten rekisteröimisestä, niiden siirtämisistä eri palveluntarjoajilta keskitettyyn hallintaan sekä oikeuksien puolustamisesta oikeudetonta verkkotunnusten käyttöä vastaan. Ennen tunnusten rekisteröintiä on ensiarvoisen tärkeää miettiä yrityksen tarpeita vastaava verkkotunnusstrategia: mitä tunnuksia suojataan, missä suojataan, mitä rekisteröintikanavia käytetään ja miten valvotaan omia tunnuksia loukkaavien tai lähellä olevien tunnusten käyttöönottoa. Itse rekisteröimisprosessikin vaatii 6 KOLSTER Info

7 päätöksiä toteuttamistavasta. On helppo huomata, että vapaana olevan verkkotunnuksen voi varata itse hyvinkin edullisesti yksityisen rekisteröintipalvelun kautta. Kuitenkin on tärkeää pitää mielessä, että verkkotunnusten rekisteröimispalveluita tarjoavat yritykset eivät useinkaan tarjoa mitään muita verkkotunnusten hallinnointiin liittyviä palveluita kuten uudistamisia tai riidanratkaisua. Usein myös rekisteröinnin jälkeiset toimenpiteet voivat olla hyvinkin kalliita suhteessa edulliseen rekisteröintimaksuun. Ongelmia on tullut esiin etenkin tilanteissa, joissa eri palveluntarjoajien kautta rekisteröityjä verkkotunnuksia on pyritty siirtämään yhdelle hallinnoinnista vastaavalle taholle. Usein siirto ei ole ollut mahdollinen, koska palveluntarjoajaan ei ole saatu yhteyttä tai palveluntarjoaja ei ole suostunut siirtämään verkkotunnusta. Usealle yritykselle tuttu tilanne on viime aikoina vahvasti yleistynyt verkkotunnusten tuputus ( slamming ). Tuputuksella tarkoitetaan toimintaa, jossa erityisesti kiinalaiset verkkotunnuksia tai nk. Internet-avainsanoja markkinoivat yritykset tai rekisterinpitäjät lähettävät viestejä, joissa kehotetaan varaamaan pikaisesti yrityksen tavaramerkin tai toiminimen sisältävä verkkotunnus. Yleensä tuputuskirjeet kannattaa jättää huomiotta. Epäselvissä tapauksissa on hyvä ottaa yhteyttä asiamieheen. Oikeuksia verkkotunnuksiin loukataan samaan tapaan kuin tavaramerkkejä. Tyypillisimpiä verkkotunnusten loukkaustapauksia ovat jo rekisteröityjä tavaramerkkejä tai toiminimiä loukkaavat rekisteröinnit. Loukkaaja voi tarkkailla markkinoita ja jätettyjä rekisteröintihakemuksia ja rekisteröidä välittömästi verkkotunnuksen saatuaan tiedon uudesta tavaramerkki- tai toiminimirekisteröinnistä. Lisäksi yleisiä ovat pieneen kirjoitusvirheeseen perustuvat rekisteröinnit, esimerkiksi microsotf.com, sekä erilaiset brändiä parodioivat tai boikotoivat verkkotunnukset. Verkkotunnusten loukkauksiin ja oikeudettomaan hyväksikäyttöön voidaan puuttua erilaisilla riidanratkaisumenettelyillä. Verkkotunnukset vapautuvat ja kansainvälistyvät hallinnointi yhä haasteellisempaa Viimeisimpiä verkkotunnuksia koskevia uudistuksia ovat ylätason verkkotunnusten (Top Level Domain names) vapauttaminen sekä verkkotunnusten kansainvälistyminen. Ylätason verkkotunnuksia sääntelevä organisaatio ICANN on vapauttanut verkkotunnusten päätteet siten, että hakija voi valita verkkotunnuspäätteeksi minkä tahansa merkkijonon entisten.com,.net,.org jne. sijaan. Näin ollen esimerkiksi Kolster voi varata itselleen verkkotunnuksen kolster.kolster. Verkkotunnusten kansainvälistymisellä tarkoitetaan puolestaan sitä, että myös muut kirjaimet kuin latinalaiset aakkoset voivat muodostaa verkkotunnuksen. Verkkotunnuksia voidaan muodostaa esimerkiksi Kiinan tai Arabian kielen aakkosista sekä useista muista kirjaimista. Nämä uudistukset tuovat luonnollisesti uusia haasteita yritysten verkkotunnusten hallinnointiin. Verkkotunnusten määrä lisääntyy vuosittain useilla kymmenillä prosenteilla, ja verkkotunnusten sääntelyssä tapahtuu jatkuvasti muutoksia. Verkkotunnusten merkitys on muuttunut varsin nopeasti teknisestä osoitteesta IPR-oikeuksia lähellä olevaksi yrityksen varallisuudeksi ja brändin osaksi, joten yrityksille on entistä tärkeämpää huolehtia myös verkkotunnustensa asianmukaisesta ja jatkuvasta hallinnoinnista. Verkkotunnukset eivät ole ainoastaan verkossa toimivan tai mainostavan yrityksen osoitteita vaan tärkeä osa yrityksen IPR salkkua ja brändiä. Kolsterin verkkotunnusasiantuntijat auttavat verkkotunnussalkun kustannustehokkaassa hallinnoinnissa sekä kaikissa verkkotunnuksia koskevissa kysymyksissä verkkotunnusstrategian valitsemisesta aina oikeuksien puolustamiseen asti: > > > Kirjoittajalla, tavaramerkkijuristi Joose Kilpimaalla on seitsemän vuoden kokemus tavaramerkki-, tuoteväärennös- ja verkkotunnusasioista sekä riidanratkaisusta. KUVA: Anne Suutala KOLSTER Info 7

8 Uutisia Lisää uutisaiheita sivustollamme > Kolster palvelee myös osoitteessa Lönnrotinkatu 28 Kolsterin toimitilat Helsingissä osoitteessa Iso Roobertinkatu 21 peruskorjataan vuoden 2009 aikana. Kolsterin tavaramerkki- ja mallioikeusasiamiehet ja -assistentit, kääntäjät sekä patenttihakemusten kotimaan virastokäsittelystä ja vuosimaksuista vastaavat henkilöt ovat siirtyneet noin vuoden ajaksi väliaikaisiin toimitiloihimme osoitteeseen Lönnrotinkatu 28 (sisäänkäynti sisäpihalta). Kaikkien henkilöiden puhelin- ja sähköpostiosoitteet ovat entiset. Makedonia liittyy Euroopan patenttisopimukseen Entisen Jugoslavian tasavalta Makedonia (MK) liittyy Euroopan patenttisopimukseen (EPC, European Patent Convention) , jonka jälkeen jätetyissä eurooppalaisissa patenttihakemuksissa ja PCT-hakemuksissa Makedonia voidaan nimetä EPC:n jäsenmaana. Makedonia voidaan nimetä liitännäisvaltiona hakemuksissa, jotka on jätetty Makedonian liittymisen myötä Euroopan patenttisopimukseen kuuluu yhteensä 35 jäsenvaltiota ja 3 liitännäisvaltiota. Hyödyllisyysmallilaki ja -asetus uudistuivat Hyödyllisyysmallilain muutos astui voimaan Samana päivänä astui voimaan myös uusi hyödyllisyysmalliasetus. Lakimuutokset yhdenmukaistivat hyödyllisyysmallilakia patenttilain kanssa. Lue tärkeimmistä muutoksista sivun 2 artikkelistamme. Patenttien väitekäsittelyyn muutoksia Väitekäsittelyä koskevat patenttimääräykset muuttuivat Jatkossa osapuolten ei tarvitse itse valvoa väiteprosessia, vaan PRH välittää kirjalliset lausumat osapuolille ja antaa mahdollisuuden kirjalliseen vastineeseen. PRH voi harkintansa mukaan kutsua osapuolet myös suulliseen kuulemiseen. Muutoksista on julkaistu artikkeli Kolster Info 2/2008 -lehdessä. Uusi verkkotunnus.tel haettavissa Uusi verkkotunnus.tel on haettavissa alkaen. Uuden tunnuksen tavoitteena on tehostaa yritysten ja yksityishenkilöiden ajantasaisten yhteystietojen löytämistä internetin avulla. Ennakkohakuvaihe (Sunrise) tavaramerkkien haltijoille on , jota seuraa yleinen hakuvaihe (Landrush) Ensimmäinen rekisteröinti on voimassa kolme vuotta..fi-verkkotunnuksen voi jatkossa varata vuodeksi Viestintävirasto muuttaa käytäntöä.fi-verkkotunnuksen voimassaoloajasta alkaen. Jatkossa.fi-verkkotunnus on mahdollista hakea, uusia tai siirtää toiselle haltijalle joko yhdeksi tai kolmeksi vuodeksi kerrallaan aiemman kolmen vuoden sijaan. Menetelmäpatentilla suojatut lääkkeet tulossa taas lääkevaihdon piiriin Eduskunta on kiistellyn lääkekorvausuudistuksen myötä kumonnut voimaan astuneen lääkelakimuutoksen, joka on sulkenut lääkevaihdon piiristä pois sellaiset lääkevalmisteet, joiden vaikuttava aine on suojattu analogiamenetelmäpatentilla tai vastaavalla lisäsuojatodistuksella. Analogiamenetelmäpatentilla suojatut lääkkeet tulevat uudestaan vaihdettavien lääkkeiden piiriin. Uusi lakimuutos astuu voimaan Alkuperäislääkkeiden valmistajille tämä merkitsee taas heikompaa suojaa geneerisiä valmistajia vastaan. Varoitus aiheettomista laskuista Jos saat patentti-, hyödyllisyysmalli-, tavaramerkki- tai mallioikeushakemukseesi liittyvän laskun muulta kuin valtuuttamaltasi asiamieheltä, on syytä epäillä sen aiheellisuutta. Kolsterin kotisivuilla julkaistussa uutisessa on luettelo yrityksistä, jotka ovat lähettäneet aiheettomia laskuja asiakkaillemme. Uutisen kautta löydät linkin myös WIPOn kotisivuille, jossa on julkaistu esimerkkejä laskuista. Kolster Infossa julkaistut artikkelit ovat luettavissa sivustomme osiossa Tietoa alalta/kolster Info

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA 1 Tämä huoltokirja on tarkoitettu yrityksesi aineettoman omaisuuden tunnistamiseen, oman osaamisen ja työn tulosten suojaamiseen sekä niiden hallintaan ja hyödyntämiseen.

Lisätiedot

Ideasta Liiketoimintaan, Marjut Lattu-Hietamies, Eurooppapatenttiasiamies / Berggren Oy

Ideasta Liiketoimintaan, Marjut Lattu-Hietamies, Eurooppapatenttiasiamies / Berggren Oy Ideasta Liiketoimintaan, 23.11.2016 Marjut Lattu-Hietamies, Eurooppapatenttiasiamies / Berggren Oy LIIKEIDEASI JA LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMASI KIRKASTAMINEN Mihin tarpeeseen tuotteesi on vastaus? Mitä

Lisätiedot

Teollisoikeudet liiketoiminnassa Patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet ja tavaramerkit. Olli Ilmarinen, PRH Oulu,

Teollisoikeudet liiketoiminnassa Patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet ja tavaramerkit. Olli Ilmarinen, PRH Oulu, Teollisoikeudet liiketoiminnassa Patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet ja tavaramerkit Olli Ilmarinen, PRH Oulu, 11.11.2016 Yksi tuote - monta suojaa Patentit ja hyödyllisyysmallit Tietojenkäsittelymenetelmät

Lisätiedot

Brändin IPR-suojaus ja riskienhallinta

Brändin IPR-suojaus ja riskienhallinta Brändin IPR-suojaus ja riskienhallinta Brändin määritelmä Standardi ISO 10668, Brändin arvonmääritys. Vaatimukset brändin taloudellisen arvon määrittämiseen. Brändin määritelmä standardin mukaan: Markkinointiin

Lisätiedot

Asiamiestutkinto Patenttioikeus TEOLLISOIKEUSASIAMIES- LAUTAKUNTA. Osio 4. Monivalintakysymykset (enintään 50 pistettä)

Asiamiestutkinto Patenttioikeus TEOLLISOIKEUSASIAMIES- LAUTAKUNTA. Osio 4. Monivalintakysymykset (enintään 50 pistettä) 1 (4) Osio 4. Monivalintakysymykset (enintään 50 pistettä) Alla on kuvattu 10 itsenäistä tilannetta. Kuhunkin tilanteeseen liittyy neljä toisistaan riippumatonta väittämää. Rastita kustakin väittämästä

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT 29.9.2016 KontaktiVerkko Suomi Oy:n toimitusjohtaja ja Suomen Tuotekehitysyhdistys ry, Sytkyn toiminnanjohtaja 2014

Lisätiedot

Teollisoikeudet liiketoiminnassa

Teollisoikeudet liiketoiminnassa Teollisoikeudet liiketoiminnassa Patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet ja tavaramerkit Vaasa 14.9.2016 Juha Vuorela Esiintyjän esittely Juha Vuorela, vanhempi tutkijainsinööri DI, TKK 2004 PRH:lla

Lisätiedot

IPR JA SOPIMUKSET KANSAINVÄLISTYVÄSSÄ ELINTARVIKEALAN YRITYKSESSÄ 27.8.2015. IPR-lakimies, Eurooppatavaramerkkiasiamies Jani Kaulo

IPR JA SOPIMUKSET KANSAINVÄLISTYVÄSSÄ ELINTARVIKEALAN YRITYKSESSÄ 27.8.2015. IPR-lakimies, Eurooppatavaramerkkiasiamies Jani Kaulo IPR JA SOPIMUKSET KANSAINVÄLISTYVÄSSÄ ELINTARVIKEALAN YRITYKSESSÄ 27.8.2015 IPR-lakimies, Eurooppatavaramerkkiasiamies Jani Kaulo Aineettomat oikeudet eli IPR Yrityksen toiminimi Tavaramerkki Mallioikeus

Lisätiedot

Turvaamistoimet Markkinaoikeudessa Kolster-info Tampere 23.9.2015

Turvaamistoimet Markkinaoikeudessa Kolster-info Tampere 23.9.2015 Turvaamistoimet Markkinaoikeudessa Kolster-info Tampere 23.9.2015 Jyrki Nikula Director, IP Legal & Trademarks Mikä on turvaamistoimi? Oikeudenkäymiskaaren 7 luku käsittelee turvaamistoimia Immateriaalioikeutta

Lisätiedot

Miten suojaat aineettoman omaisuuden yritystoiminnassa?

Miten suojaat aineettoman omaisuuden yritystoiminnassa? Miten suojaat aineettoman omaisuuden yritystoiminnassa? 8:30 Ilmoittautuminen ja aamukahvit 9:00 9:20 Tervetuloa - seminaarin avaus Aineeton oikeus käytännössä ja julkinen rahoitus Tapani Saarenpää, asiantuntija,

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

the Power of software

the Power of software the Power of software Wapice teollisuuden ohjelmistokumppani on keskittynyt teollisuusyritysten ohjelmistoratkaisuihin ja tietojärjestelmien integrointiin. Tarjoamme turvallisen ja tehokkaan tavan ulkoistaa

Lisätiedot

Osio 3. Suojausstrategia (enintään 50 pistettä, vastaustila enintään 2 sivua)

Osio 3. Suojausstrategia (enintään 50 pistettä, vastaustila enintään 2 sivua) 1 (5) Osio 3. Suojausstrategia (enintään 50 pistettä, vastaustila enintään 2 sivua) Asiakkaan kysymys Olemme pienehkö yritys, joka myy hiomalaikkoja pääasiassa Suomeen ja Saksaan. Keksintömme liittyy hiomalaitetta

Lisätiedot

TEOLLISOIKEUDET BISNEKSESSÄ Timo Alanne Mikkeli

TEOLLISOIKEUDET BISNEKSESSÄ Timo Alanne Mikkeli TEOLLISOIKEUDET BISNEKSESSÄ Timo Alanne Mikkeli 15.11.2016 Berggren Oy Johtava eurooppalainen täyden palvelun IPR-talo Arvostettu IPR-kumppani jo vuodesta 1936 Palvelut kattavat IPR:ien koko elinkaaren

Lisätiedot

HE 151/2005 vp. Ahvenanmaalla. Ahvenanmaalainen voisi niin halutessaan edelleen hakea myös Suomen maatunnukseen päättyvää verkkotunnusta.

HE 151/2005 vp. Ahvenanmaalla. Ahvenanmaalainen voisi niin halutessaan edelleen hakea myös Suomen maatunnukseen päättyvää verkkotunnusta. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi verkkotunnuslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan, että verkkotunnuslakia muutettaisiin siten, että lakia sovelletaan myös Ahvenanmaalla käyttöön otettavaan ensimmäisen

Lisätiedot

HE 219/2004 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tavaramerkkilakia.

HE 219/2004 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tavaramerkkilakia. HE 219/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tavaramerkkilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tavaramerkkilakia. Ehdotetut muutokset perustuvat

Lisätiedot

Patentti-informaation hyödyntäminen tuotekehityksessä. Joensuu Heikki Rantanen, Tekes / ELY Pirkanmaa

Patentti-informaation hyödyntäminen tuotekehityksessä. Joensuu Heikki Rantanen, Tekes / ELY Pirkanmaa Patentti-informaation hyödyntäminen tuotekehityksessä Joensuu 29.09.2016 Heikki Rantanen, Tekes / ELY Pirkanmaa Sisältö 1. Mitä ovat immateriaalioikeudet? 2. Mitä on patentti-informaatio, mihin sitä voi

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Laki patenttilain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1995

SISÄLLYS. N:o Laki patenttilain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1995 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1995 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1995 N:o 1695 1703 SISÄLLYS N:o Sivu 1695 Laki patenttilain muuttamisesta... 3831 1696 Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain

Lisätiedot

Innovaatiot Poikimaan Rahaa IPR:t Tekesin rahoituksessa. Maija Lönnqvist 23.9./4.10./

Innovaatiot Poikimaan Rahaa IPR:t Tekesin rahoituksessa. Maija Lönnqvist 23.9./4.10./ Innovaatiot Poikimaan Rahaa IPR:t Tekesin rahoituksessa Maija Lönnqvist 23.9./4.10./6.10.2016 Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. DM 1506263 4-2016 Tekesin rahoituspäätökset

Lisätiedot

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman keskeiset tulokset Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelma 2004 2009 TRIO on ollut Suomen suurin toimialakohtainen kehitysohjelma teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 359/2010 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 359/2010 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 359/2010 vp Hallituksen esitys Eurooppapatenttien myöntämisestä tehdyn yleissopimuksen 65 artiklan soveltamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi sopimuksen lainsäädännön

Lisätiedot

Patentti-Insinöörit r.y. Patentingenjörerna r.f. Finnish Association for Corporate Patent Agents

Patentti-Insinöörit r.y. Patentingenjörerna r.f. Finnish Association for Corporate Patent Agents Patentti-Insinöörit r.y. Patentingenjörerna r.f. Finnish Association for Corporate Patent Agents Kontaktitoimikunnan kokoukset V & VI, 2006 Patentti- ja rekisterihallitus, 31.10.2006 & 19.12.2006 Tiedote

Lisätiedot

Patentoinnin kustannukset ja patenttien arvon määrittäminen

Patentoinnin kustannukset ja patenttien arvon määrittäminen 05.07.2006 Patentoinnin kustannukset ja patenttien arvon määrittäminen Patentointiprosessi, onko tarpeen? a) MIETI: Mitä haluat suojata (tuote, menetelmä, käyttö)? b) MIETI: Miksi olet hakemassa patenttisuojaa?

Lisätiedot

Asia Mallioikeuslakisopimus - Maailman henkisen omaisuuden järjestö (WIPO)

Asia Mallioikeuslakisopimus - Maailman henkisen omaisuuden järjestö (WIPO) Työ- ja elinkeinoministeriö PERUSMUISTIO TEM2016-00123 TMO Huhtala Liisa(TEM) 20.04.2016 Asia Mallioikeuslakisopimus - Maailman henkisen omaisuuden järjestö (WIPO) Kokous U/E/UTP-tunnus Käsittelyvaihe

Lisätiedot

Laki hyödyllisyysmallioikeudesta

Laki hyödyllisyysmallioikeudesta Annettu Helsingissä 10 päivänä toukokuuta 1991 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Laki hyödyllisyysmallioikeudesta Se, joka on tehnyt keksinnön, tai se, jolle keksijän

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Tuoteluettelo / 2014 RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Maatalous Teollisuus & materiaalin käsittely Ympäristönhoito Kevytperävaunut Muut laitteet THE SKY IS NOT THE LIMIT STARCO FINLAND

Lisätiedot

VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja

VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja Lauri Oksanen Head of Research 27.9.2010 Nämä kommentit ovat henkilökohtaisia eivätkä välttämättä edusta Nokia Siemens Networksin

Lisätiedot

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää.

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Oletko tehnyt uuden keksinnön ja mietit, miten tehdä keksinnöstäsi liiketoimintaa? Miten keksintöäsi

Lisätiedot

Fi-verkkotunnukset. Sanna Sahlman, Viestintävirasto

Fi-verkkotunnukset. Sanna Sahlman, Viestintävirasto Fi-verkkotunnukset Sanna Sahlman, Viestintävirasto Verkkotunnus on kirjaimista, numeroista tai muista merkeistä taikka niiden yhdistelmästä muodostuva Internet-tietoverkon nimimuotoinen toisen asteen osoitetieto

Lisätiedot

MARKKINOINNIN WORKSHOP PUOLUEPÄIVÄT 2015

MARKKINOINNIN WORKSHOP PUOLUEPÄIVÄT 2015 MARKKINOINNIN WORKSHOP PUOLUEPÄIVÄT 2015 KUKA TOI TYYPPI ON? Erilaisissa viestintä- ja markkinointitehtävissä, sekä palveluiden ja tuotteiden myynnin tehtävissä vuodesta 1989. Nykyisin eurooppalaisen ohjelmistotalon

Lisätiedot

TAVARAMERKIT. Tuulimarja Myllymäki, PRH

TAVARAMERKIT. Tuulimarja Myllymäki, PRH TAVARAMERKIT Tuulimarja Myllymäki, PRH Mikä tavaramerkki on? Tavaran tai palvelun kaupallinen tunnus tuotteen/palvelun erottamiseksi muiden vastaavista = Erottamisväline Yksinoikeus / kielto-oikeus Yksinoikeus

Lisätiedot

Osaamista, työtä ja yrittäjyyttä

Osaamista, työtä ja yrittäjyyttä Osaamista, työtä ja yrittäjyyttä Aikuiskoulutus uudistuu Veli-Matti Lamppu 1 Työn eetos muuttuu 2 Ihan mikä tahansa on mahdollista 3 L. Gratton: Shift merkittävät globaalit muutosaallot Teknologiakehitys

Lisätiedot

Tavallisimmat kysymykset

Tavallisimmat kysymykset Autodesk Design- ja Creation Suite -paketit Tavallisimmat kysymykset Tässä dokumentissa on vastauksia tavallisimpiin kysymyksiin Design- ja Creation Suite -pakettien myynnin loppumisesta. 24.5.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

1. Rekisterinpitäjä Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisterin nimi Rekisterin käyttötarkoitus... 2

1. Rekisterinpitäjä Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisterin nimi Rekisterin käyttötarkoitus... 2 Rekisteriseloste Sisällys 1. Rekisterinpitäjä... 2 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö... 2 3. Rekisterin nimi... 2 4. Rekisterin käyttötarkoitus... 2 5. Rekisterin sisältämät tiedot... 2 6. Säännönmukaiset

Lisätiedot

Tekes riskirahoittajana -

Tekes riskirahoittajana - Tekes riskirahoittajana - rahoitusmahdollisuudet Oulu 26.2.2010 Tekes mukana kehittämässä TUTKIMUKSELLISESSA OSIOSSA T&K:SSA TUOTTEIS- TUKSESSA PALVELUJEN KEHITÄMISESSÄ LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ Lähtökohtana

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Limingan Kiekko ry Yhteystiedot (osoite,

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

ketteryyttä ja tehoa harvennukseen PONSSE fox

ketteryyttä ja tehoa harvennukseen PONSSE fox ketteryyttä ja tehoa harvennukseen PONSSE fox ponsse fox -harvesteri sujuvaa tuottavuutta PONSSE Fox -harvesteri on uusimman teknologian ja luotettavien perusratkaisujen tehokas kokonaisuus. Innovatiivinen

Lisätiedot

HE 35/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi verkkotunnuslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 35/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi verkkotunnuslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi verkkotunnuslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verkkotunnuslakia sen soveltamiskäytännössä saatujen kokemusten

Lisätiedot

Optima-päivä

Optima-päivä Optima-päivä 6.11.2014 Open Badge -konsepti yrityksen tuotekoulutuksissa mainio mahdollisuus vai hankala haaste? johan.boholm@raisoft.com Oy Raisoft Ltd www.raisoft.com PL 144, 67101 Kokkola Puh. 0207

Lisätiedot

OBN UUDEN INNOVAATION KAUPALLISTAMINEN - PIENEN JA SUUREN TOIMIJAN KUMPPANUUS. Mikko Pesonen 8.10.2015

OBN UUDEN INNOVAATION KAUPALLISTAMINEN - PIENEN JA SUUREN TOIMIJAN KUMPPANUUS. Mikko Pesonen 8.10.2015 OBN UUDEN INNOVAATION KAUPALLISTAMINEN - PIENEN JA SUUREN TOIMIJAN KUMPPANUUS Mikko Pesonen 8.10.2015 INNOVAATIO MISTÄ ON NYT KYSE INNOVAATIO ON JOKIN UUSI TAI OLENNAISESTI PARANNETTU, TALOUDELLISESTI

Lisätiedot

SIJOITTAJAN OPAS ETF-rahastoihin

SIJOITTAJAN OPAS ETF-rahastoihin SIJOITTAJAN OPAS ETF-rahastoihin Pörssinoteerattu rahasto eli ETF (Exchange-Traded Fund) on rahasto, jolla voidaan käydä kauppaa pörssissä. ETF:ien avulla yksityissijoittajalla on mahdollisuus sijoittaa

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA

LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 2. Vastauksen kirjanneen

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Rekisterin nimi Henkilötietojen käsittelytarkoitus Rekisterin tietosisältö

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Rekisterin nimi Henkilötietojen käsittelytarkoitus Rekisterin tietosisältö TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Valtiokonttori Sörnäisten rantatie 13 000054 VALTIOKONTTORI Rekisterin nimi Valtiolle.fi - Valtion rekrytointijärjestelmä Henkilötietojen

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA

LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Muuramen kunta 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

Järjestämisosaaminen - kasvupalvelu

Järjestämisosaaminen - kasvupalvelu Järjestämisosaaminen - kasvupalvelu Kickoff Vesa Jouppila 08.02.2017 DIY Kasvupalvelut/ostaminen, nykytilan SWOT Vahvuudet Osaavat ja kokeneet TE-palvelujen hankkijat Joustavuus, osaaminen ja palveluketjut

Lisätiedot

Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen

Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen Verkkoratkaisujen tarjoaminen pk-yrityksille muistuttaa hieman

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 16.4.2013 Tekniikka&Talous 5.4.2013 ManufacturingNet 4/17/201 Tekes uudistamassa digitaalista liiketoimintaa Käynnissä olevia ohjelmia:

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 22.5.2013 Tunnustusta päättyneen ohjelman projekteille Yritysprojektien ja tutkimusprojektien loppuraporttiin on kerätty ohjelman

Lisätiedot

Team Finland. Aki Parviainen

Team Finland. Aki Parviainen Team Finland Aki Parviainen 15.11.2016 Mitä Team Finland tarjoaa yritykselle? Team Finland edistää suomalaisten yritysten menestymistä maailmalla. Tietoa, työkaluja, rahoitusta ja verkostoja suomalaisten

Lisätiedot

Muutoksia alkuperätakuulakiin. Pentti Säynätjoki Markkinatoimikunta

Muutoksia alkuperätakuulakiin. Pentti Säynätjoki Markkinatoimikunta Muutoksia alkuperätakuulakiin Pentti Säynätjoki Markkinatoimikunta 23.5.2013 2 Nykytilanne Laki sähkön alkuperän varmentamisesta (1129/2003) ollut voimassa vuoden 2004 alusta lähtien aluksi koski vain

Lisätiedot

TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA

TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA Petri Kairinen, CEO (twitter: @kairinen) Pörssin Avoimet Ovet 1.9.2015 1.9.2015 Nixu 2015 1 PIDÄMME DIGITAALISEN YHTEISKUNNAN TOIMINNASSA. 1.9.2015 Nixu 2015 2 DIGITAALINEN YHTEISKUNTA

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

Hyvä Tekesin asiakas!

Hyvä Tekesin asiakas! www.tekes.fi RAPORTOINTIPYYNTÖ 5.6.2009 «Organisaatio» «Yksikko» «Etunimet» «Sukunimi» «Postiosoite» «Postinumero» «Postitoimipaikka» Hyvä Tekesin asiakas! Pyydämme teitä ystävällisesti täyttämään jälkiraportointilomakkeen

Lisätiedot

Tietoyhteiskuntakaaren käsitteistöä

Tietoyhteiskuntakaaren käsitteistöä Teleyritysten ABC -koulutus 12.10.2016 Mitä tarkoittaa olla teleyritys ja Viestintäviraston asiakas? Saara Punkka Tietoyhteiskuntakaaren käsitteistöä Viestinnän välittäminen Yleinen teletoiminta Verkkotoimilupaa

Lisätiedot

Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä. Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira

Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä. Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira Johtamis- ja innovaatiojärjestelmät avainroolissa Kemira 2011-> Kemira 2007 asti Diversifioitunut portfolio

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 7 Rakentaminen Kauppa 14 1 16 16 Palvelut 9 61 Muut 1 3 1 2 3 4 6 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 216

Lisätiedot

Maksupalveludirektiivi (PSD2) tietosuojan näkökulmasta. Fintech Breakfast , Technopolis, Oulu

Maksupalveludirektiivi (PSD2) tietosuojan näkökulmasta. Fintech Breakfast , Technopolis, Oulu Maksupalveludirektiivi (PSD2) tietosuojan näkökulmasta Fintech Breakfast 17.3.2017, Technopolis, Oulu Agenda I II Maksupalveludirektiivi (PSD2) mitä uutta? Yleinen tietosuoja-asetus PSD2 3 Maksupalveludirektiivi

Lisätiedot

Yritysnimellä on väliä miksi? Markkinointiviestinnän Viikko 2012 Louna Kiuru neuvontalakimies, tiiminvetäjä

Yritysnimellä on väliä miksi? Markkinointiviestinnän Viikko 2012 Louna Kiuru neuvontalakimies, tiiminvetäjä Yritysnimellä on väliä miksi? Markkinointiviestinnän Viikko 2012 Louna Kiuru neuvontalakimies, tiiminvetäjä Toiminimi toiminimi on nimi, jota elinkeinonharjoittaja käyttää toiminnassaan (toiminimilaki)

Lisätiedot

Toimeenpano rekisterinpitäjän näkökulmasta asiaa käytännön toteutuksesta. Kaija Niskala

Toimeenpano rekisterinpitäjän näkökulmasta asiaa käytännön toteutuksesta. Kaija Niskala Toimeenpano rekisterinpitäjän näkökulmasta asiaa käytännön toteutuksesta Kaija Niskala 12.6.2013 2 Fingridin strategia Visio Kantaverkkotoiminnan esikuva Missio Toimimme asiakkaiden ja yhteiskunnan hyväksi:

Lisätiedot

Yrityksen perustamisen 10 vaihetta

Yrityksen perustamisen 10 vaihetta Yrityksen perustamisen 10 vaihetta Oma halu ja tahto Muista, että elinkeinotoiminnassa: on säilytettävä terve ja toimiva taloudellinen kilpailu ja on vältettävä määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä.

Lisätiedot

Laki. patenttilain muuttamisesta

Laki. patenttilain muuttamisesta Laki patenttilain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan patenttilain (550/1967) 65 a, sellaisena kuin se on laissa 1695/1995, muutetaan 3 ja 5, 2 luvun otsikko, 7 :n 1 momentti, 44 :n

Lisätiedot

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10, IP Translator, ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti:

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10, IP Translator, ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti: Yhteinen tiedonanto Nizzan luokituksen luokkaotsikoiden yleisnimikkeitä koskevista yhteisistä käytännöistä v1.2, 1 28. lokakuuta 2015 Unionin tuomioistuin antoi 19.6.2012 ratkaisunsa asiassa C-307/10,

Lisätiedot

Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta

Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta Laki ulkomaalaislain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulkomaalaislain (301/2004) 88 a, sellaisena kuin se on laissa 323/2009, muutetaan 3 :n 13 kohta, 10 a ja 35, 56 :n 4 momentti,

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta Tehtävä 1 Toimeksiantosopimuksen muotovaatimukset on säädetty laissa kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä. Toimeksiantosopimus on tehtävä kirjallisesti tai sähköisesti siten, ettei sopimusehtoja

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 4 7 Rakentaminen Kauppa 13 1 1 16 Palvelut 61 68 Muut 1 2 3 4 6 7 8 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin 2 2:

Lisätiedot

MISSÄ NYT MENNÄÄN Seuraavat askeleet Suomessa ja Euroopassa Neuvotteleva virkamies Liisa Huhtala

MISSÄ NYT MENNÄÄN Seuraavat askeleet Suomessa ja Euroopassa Neuvotteleva virkamies Liisa Huhtala MISSÄ NYT MENNÄÄN Seuraavat askeleet Suomessa ja Euroopassa 19.1.2016 Neuvotteleva virkamies Liisa Huhtala Koska yhtenäispatentit tulevat käyttöön ja UPC alkaa toimia? Tavoite: vuoden 2017 alussa (?) Yhtenäispatenttiasetuksia

Lisätiedot

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa 1. Mitkä ovat kasvun tyylilajit yleensä? 2. Globalisaatio haastaa rikkaat maat; olemme siis hyvässä seurassa 3. Kasvu tulee tuottavuudesta; mistä tuottavuus

Lisätiedot

Kansainvälistymisen haasteet perinteisessä meijeriyrityksessä - Kokemuksia Valiosta

Kansainvälistymisen haasteet perinteisessä meijeriyrityksessä - Kokemuksia Valiosta Kansainvälistymisen haasteet perinteisessä meijeriyrityksessä - Kokemuksia Valiosta Vientijohtaja Veijo Meriläinen Pellervon Päivä 2007 11.04.2007 10.4.2007 1 Valiolla kunniakas yli 100 v historia Perustettu

Lisätiedot

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus AALTO PK-JOKO 79 Uuden sukupolven johtamisvalmennus Kenelle PK-JOKO soveltuu? Pienten ja keskisuurten yritysten toimitusjohtajille nykyisille ja tuleville avainhenkilöille tulosyksiköiden johdolle Joilla

Lisätiedot

Aineettomat oikeudet ohjelmistoliiketoiminnassa

Aineettomat oikeudet ohjelmistoliiketoiminnassa Aineettomat oikeudet ohjelmistoliiketoiminnassa Olli Pitkänen Helsinki Institute for Information Technology () Asianajotoimisto Opplex Oy 02-02 1 Aineettomat eli immateriaalioikeudet Englanniksi Intellectual

Lisätiedot

Rakennusinvestointien valmistelu

Rakennusinvestointien valmistelu Rahoitus- ja palveluinfo Tyrnävällä to 4.2.2016 Rakennusinvestointien valmistelu Jari Lehto Asiantuntija, RI maaseudun rakentaminen Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 3.2.2016

Lisätiedot

Kutsu tekniseen vuoropuheluun: Team Finland -kasvuohjelmien asiantuntijapalvelut.

Kutsu tekniseen vuoropuheluun: Team Finland -kasvuohjelmien asiantuntijapalvelut. Kutsu tekniseen vuoropuheluun: Team Finland -kasvuohjelmien asiantuntijapalvelut. Tieto Versio 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/47559712.aspx Ulkoinen hankinta ID 377336-2014 Hankinnan tyyppi Ennakkoilmoitus

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki 2013-2017 5/2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki Suomi on edelläkävijä älykkäissä ympäristöissä. Fiksun kaupungin sujuva arki syntyy käyttäjätarpeiden sekä erilaisten osaamisten

Lisätiedot

ZA5558. Flash Eurobarometer 320 (European Contract Law in Business-to-Business Transactions) Country Questionnaire Finland

ZA5558. Flash Eurobarometer 320 (European Contract Law in Business-to-Business Transactions) Country Questionnaire Finland ZA5558 Flash Eurobarometer 320 (European Contract Law in Business-to-Business Transactions) Country Questionnaire Finland Fl320 FLASH EUROBAROMETER Business attitudes towards cross border business to business

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen,

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen, Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset Markku Ihonen, 23.3.16 Team Finland-kyselyn tausta Tammikuussa 16 Teknologiateollisuuden 16 jäsenyrityksen toimitusjohtajalle, saatu 1 vastausta

Lisätiedot

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Scandic Kajanus Kajaani

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Scandic Kajanus Kajaani Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Scandic Kajanus Kajaani 13.10.2016 Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut Ely-keskus ja TEKES palvelut Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut

Lisätiedot

Biotalous-INKA

Biotalous-INKA Biotalous-INKA 2014-2020 INKA Innovatiiviset kaupungit ohjelma 2014-2020 Toiminta-ajatus: Haastaa kaupunkiseudut hyödyntämään kasvupotentiaalinsa kansantalouden vetureina Tavoite: Tukea kaupunkiseutujen

Lisätiedot

REXEL TEOLLISUUSAUTOMAATIO

REXEL TEOLLISUUSAUTOMAATIO N KOKONAISRATKAISUT Toimiva teollisuusautomaatio toimii koko tehtaan prosessitoiminnan keskitettynä työkaluna. Lisäksi oikeaoppinen automaatiokokonaisuus vähentää energiankulutusta jopa 30 prosenttia!

Lisätiedot

Valmetin tie eteenpäin

Valmetin tie eteenpäin Valmetin tie eteenpäin 31. heinäkuuta 2014 Pasi Laine, toimitusjohtaja Agenda 1 2 Valmetin tie eteenpäin Taloudelliset tavoitteet 2 July 31, 2014 Valmet Valmetin tie eteenpäin: strategia uudelleenhyväksytty

Lisätiedot

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi hyödyllisyysmallioikeudesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi hyödyllisyysmallioikeudesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi hyödyllisyysmallioikeudesta annettua lakia. Lakiin ehdotetaan lisättäviksi

Lisätiedot

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Technopolis Oulu

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Technopolis Oulu Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Technopolis Oulu 12.10.2016 Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut Ely-keskus ja TEKES palvelut Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut ELY-keskus

Lisätiedot

Eeran emergenssimalli: Verkostomalli ja yhteistyöalusta suomalaisten cleantech-yritysten kansainvälistymiselle

Eeran emergenssimalli: Verkostomalli ja yhteistyöalusta suomalaisten cleantech-yritysten kansainvälistymiselle Eeran emergenssimalli: Verkostomalli ja yhteistyöalusta suomalaisten cleantech-yritysten kansainvälistymiselle 2013 Eera kehittää alustaa suomalaisen cleantech-osaamisen verkostoimiseksi ja viemiseksi

Lisätiedot

Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen

Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen Big Data Solutions Oy 2017 VIISI VINKKIÄ TASOKKAASEEN TIEDOLLA JOHTAMISEEN JA PAREMPAAN ASIAKASYMMÄRRYKSEEN Basware on maailman

Lisätiedot

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö. osoite: Teollisuuskatu 33, Helsinki. p

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö. osoite: Teollisuuskatu 33, Helsinki. p REKISTERISELOSTE 1 REKISTERISELOSTE Henkilötietolain (523/1999) 10 :n mukainen rekisteriseloste Rekisterinpitäjä FEON Oy Y-tunnus: 2733038-4 osoite: Teollisuuskatu 33, 00510 Helsinki kotipaikka: Helsinki

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 Sähkötekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Sähkötekniikan koulutusohjelma on voimakkaasti poikkialainen ja antaa mahdollisuuden perehtyä

Lisätiedot

Paikkatiedon lupapolitiikka ja lisensiointimallit. INSPIRE-verkosto Paikkatiedon infrastruktuurin hyödyntäminen 29.9.

Paikkatiedon lupapolitiikka ja lisensiointimallit. INSPIRE-verkosto Paikkatiedon infrastruktuurin hyödyntäminen 29.9. Paikkatiedon lupapolitiikka ja lisensiointimallit INSPIRE-verkosto Paikkatiedon infrastruktuurin hyödyntäminen 29.9.2011 Antti Kosonen 6.10.2011 Miksi paikkatietoja lisensioidaan Paikkatiedot on historiallisesti

Lisätiedot

Nostetta kuormankäsittelyyn

Nostetta kuormankäsittelyyn Kuormausnosturit Vaihtolavalaitteet Ajoneuvotrukit Takalaitanostimet Puutavara- ja kierrätysnosturit Nostetta kuormankäsittelyyn www.hiab.com Hiab tuntee kuormankäsittelyn toimialat ja niiden erityispiirteet.

Lisätiedot

oppilaille ja kaikille koulussa työskenteleville.

oppilaille ja kaikille koulussa työskenteleville. etwinning on eurooppalainen kansainvälistymisen verk kotyökalu opettajille, oppilaille ja kaikille koulussa työskenteleville. Satojentuhansien opettajien joukosta löydät helposti kollegoita, joiden kanssa

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla?

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 12.3.2013 Digitaalisuus palvelujen ja tuotannon uudistajana Perustelut Organisaatioiden kokonaisvaltainen uudistaminen prosesseja

Lisätiedot

Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015. Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous?

Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015. Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous? Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015 Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous? 26.5.2015 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää tekstiiliteollisuusalan tilannetta

Lisätiedot

Suoramyyntipalvelu, joka tuo lähiruoan myyjät ja ostajat yhteen osoitteeseen. Eero Kananen, Toimitusjohtaja, LähiPro Oy,

Suoramyyntipalvelu, joka tuo lähiruoan myyjät ja ostajat yhteen osoitteeseen. Eero Kananen, Toimitusjohtaja, LähiPro Oy, Suoramyyntipalvelu, joka tuo lähiruoan myyjät ja ostajat yhteen osoitteeseen Eero Kananen, Toimitusjohtaja, LähiPro Oy, 6.10.2016 Palvelun tausta Palvelu sai alkunsa vuonna 2013 havainnosta, että tuottajien

Lisätiedot

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia Yleisiä huomioita Tämä muuntamislomake on sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV; Office

Lisätiedot

6. Sovinnon edistäminen tuomioistuimissa

6. Sovinnon edistäminen tuomioistuimissa 6. Sovinnon edistäminen tuomioistuimissa Käräjäoikeuksien sovintomenettely Otettiin käyttöön 1993 alioikeusuudistuksen yhteydessä Ei pidä sekoittaa erilliseen tuomioistuinsovitteluun Tuomarin on valmistelussa

Lisätiedot