Kilpailuetuna. ja vahva brändi. erottuva teknologia. Hyödyllisyysmallilaki. uudistui Verkkotunnukset. Ponsse Oyj: ovat yrityksen varallisuutta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kilpailuetuna. ja vahva brändi. erottuva teknologia. Hyödyllisyysmallilaki. uudistui Verkkotunnukset. Ponsse Oyj: ovat yrityksen varallisuutta"

Transkriptio

1 Hyödyllisyysmallilaki uudistui Verkkotunnukset ovat yrityksen varallisuutta No TIEDOTUSLEHTI ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE Ponsse Oyj: Kilpailuetuna erottuva teknologia ja vahva brändi

2 Hyödyllisyysmalli TEKSTI OSSI HUHTANEN Hyödyllisyysmallilaki uudistui Hyödyllisyysmallista entistä kilpailukykyisempi Hyödyllisyysmallilain uudistuksen tavoitteena oli yhdenmukaistaa hyödyllisyysmallilakia patenttilain kanssa sekä kehittää hyödyllisyysmallista entistä kilpailukykyisempi suojamuoto muiden suojamuotojen rinnalle. Hyödyllisyysmalli onkin erinomainen työkalu IPR-salkussa täydentämässä esimerkiksi patenttisuojaa tai joissain tapauksissa käytettäväksi patenttisuojan sijaan. Hyödyllisyysmalli vastaa suojavaikutukseltaan patenttia: hyödyllisyysmalli suojaa teknisiä keksintöjä ja antaa vastaavan kielto-oikeuden kuin patentti. Merkittävin ero patenttiin on, ettei menetelmiä edelleenkään voida suojata hyödyllisyysmallilla. Laki selkeämmäksi Uudessa laissa hyödyllisyysmallin mitätöintiperusteet on esitelty yksityiskohtaisesti. Myös suojavaatimuksen laajentaminen hyödyllisyysmallin rekisteröinnin jälkeen on estetty säännöksissä. Vireillä olevan eurooppapatenttihakemuksen muuntaminen hyödyllisyysmalliksi on aikaisemminkin ollut hyväksytty käytäntö, joka on nyt selkeästi kirjattu lakiin. Lain terminologiaa on selkeytetty ja muodollisuuksia on yhdenmukaistettu patenttisäädösten kanssa. Esimerkiksi vakiintunut termi tekemispäivä on otettu käyttöön termien hakemispäivä/saapumispäivä sijaan. Muodollisista muutoksista voidaan mainita määrittelyt oikeuksien palauttamisesta (vrt. patenttilaki 71a ) ja päätösten tiedoksiannosta (Hyödyllisyysmallilehti). Rutiineihin parannusta Uuden lain mukaisesti hakemukselle annetaan tekemispäivä, kun hakemuksesta ilmenee, että kyseessä on hyödyllisyysmallihakemus, siinä on hakijan yhteystiedot ja lisäksi selitys tai viittaus aiempaan hakemukseen. Hakijan kannalta merkittävä parannus on, että tekemispäivän saamiseksi ei enää tarvitse maksaa rekisteröintimaksua. Rekisteröintimaksun suorittaminen on luonnollisesti edellytys hakemuksen käsittelylle, mutta se voidaan maksaa määräajassa hakemuksen jättämisen jälkeen. Mikäli hakemus halutaan pitää salaisena 15 kuukauden ajan tekemispäivästä, voidaan esittää lykkäyspyyntö kahden kuukauden kuluessa tekemispäivästä. Aikaisemmin, mikäli lykkäystä haluttiin, tämä pyyntö tuli esittää hakemusta jätettäessä. Enää hakijan ei tarvitse toimittaa siirtokirjaa, kun hakijana on joku muu kuin keksijä, vaan hakija antaa ainoastaan lausunnon oikeudestaan keksintöön. Näin vältytään esimerkiksi siltä, että hakemus jäisi sillensä, kun keksijää ei ole enää mahdollista tavoittaa. Määräaika kansainvälisen hakemuksen (PCT-hakemus) jatkamiselle kansallisena hyödyllisyysmallihakemuksena on aina 31 kuukautta. Aikaisemmin määräaika oli 20 tai 30 kuukautta. Lakiin on vielä otettu määrittely suojavaatimusjulkaisusta. Erityisesti laissa huomioidaan julkaiseminen sähköisessä muodossa. Hyödyllisyysmallin etuja Patenttia yksinkertaisempi, nopeampi ja edullisempi hakemusmenettely. Patenttia alhaisempi keksinnöllisyysvaatimus. Soveltuu erityisesti pikkukeksinnöille ja laiteparannuksille sekä keksinnöille, joiden hyödyntämisaika tulee olemaan lyhyt. Kirjoittaja, eurooppapatenttiasiamies Ossi Huhtanen on suojannut asiakasyritystemme innovaatioita Kolsterin Tampereen-yksikössä vuodesta KOLSTER Info

3 Pääkirjoitus No Julkaisija Kolster Oy Ab Iso Roobertinkatu Helsinki Turku Lemminkäisenkatu C Turku Tampere Pellavatehtaankatu 10 B Tampere Seinäjoki Kampusranta 9 C, 5. krs Seinäjoki Vaasa Vaasanpuistikko Vaasa Oulu Elektroniikkatie Oulu Päätoimittaja Anne Suutala Toimitusneuvosto Gudrun Dromberg Marjut Honkasalo Tiina Jääskeläinen-Alasaari Torbjörn Lydman Antti Peltonen Tuula Pulkka Maija-Liisa Puranen Terhi Salmi Marianna Sorsa Suunnittelu ja taitto White Sheep Oy, Mariet Louhento Tilaukset ja osoitteenmuutokset Kolster Oy Ab Puh. (09) Faksi (09) Sähköposti Taantumassa korostuu tehokas salkunhoito Taantuma uhkaa yrityksiä, ellei jo ole todellisuutta. Taantumassa myynti ei vedä ja syntyy tarve säästää kustannuksia. Taantuman oloissa, jos koskaan, tarvitaan yksinoikeuksia oman kehitystyön tuloksiin, jotta kyetään kilpailemaan niukoista tilauksista. Samanaikaisesti tulisi kuitenkin pystyä kehittämään myös uutta, jotta nousun alkaessa on mitä myydä. Tuotekehitys ja sen tulosten suojaaminen maksavat. Säästötarpeen ja tulevaisuuden rakentamisen välille näyttäisikin syntyvän ristiriita. Tätä ristiriitaa voidaan kuitenkin merkittävästi lieventää tehokkaalla IPR-salkun hoidolla. Me Kolsterilla voimme auttaa ennakoimaan tulevia IPR-kustannuksia useiksikin vuosiksi eteenpäin ja optimoimaan suojaukset niin, että ne palvelevat liiketoiminnan tavoitteita järkevällä tavalla. Tehokkaalla salkun läpikäynnillä ja suunnittelulla myynnin kannalta epäoleellisista suojausprojekteista voidaan luopua tai joissakin tapauksissa hyvinkin vähin kustannuksin ylläpitää suojausta tulevaa tarvetta varten. Taantumassa tavoitteellinen ja säännöllinen IPR-salkun läpikäynti on ensiarvoisen tärkeää. Ota yhteys tuttuun asiamieheesi ja pyydä hänet käymään. Yhdessä asioihin saadaan selvyys. Viisaat suojauspäätökset syntyvät tiedon pohjalta, kun liiketoimintaosaaminen ja suojausosaaminen yhdistyvät. Hyvää joulunalusaikaa & valoisaa vuotta 2009 toivottaen Antti Peltonen toimitusjohtaja > KOLSTER Info 3

4 Asiakkaan näkökulma TEKSTI ANNE SUUTALA Kilpailuetuna erottuva teknologia KUVA: Anne Suutala ja vahva brändi Ponsse Oyj:n asemaa metsäkonealalla on sen perustamisesta lähtien vahvistanut aktiivinen teknologiakehitys ja pyrkimys tarjota metsäkoneyrittäjille alan parhaat työvälineet ja palvelu. Oman kilpailijoista erottuvan teknologian ja PONSSE-brändin suojaus on noussut yhä merkityksellisemmäksi sen jälkeen, kun yritys listautui pörssiin vuonna 1995 ja suuntautui globaaleille markkinoille. Metsäkoneyrittäjä Einari Vidgrénin vuonna 1970 perustama Ponsse Oyj on nostanut alkujaan hevosvetoisen puunkorjuun joutuisasti tietokoneaikaan. Ponsse oli metsäkonealan ensimmäinen yritys, joka kehitti ja otti käyttöön tietokonepohjaisen ohjauksen metsäkoneissa vuonna Ponsse Oyj:n tuoteturvallisuus- ja IPR-päällikkö Kalle Einolan mukaan kilpailijoista erottuvan teknologian ja sen suojauksen merkitys korostuu alan kilpajuoksussa tulevaisuudessa yhä enemmän, kun eri valmistajien tuotteet lähestyvät rakenteellisilta perusratkaisuiltaan toisiaan. - Käytännössä kaikki konevalmistajat ostavat globaalisti toimivilta toimittajilta peruskomponentteja, joista rakentavat koneensa. Isoin ero tehdään siinä, miten tehokkaasti koneet saadaan hyödyntämään näitä komponentteja. Toki edelleen pidämme kiinni joistakin omintakeisista hyväksi havaituista ratkaisuista. - Tärkeitä osa-alueita ovat sulautetut ohjausjärjestelmät, ohjelmistot, kone-ihminen -käyttöliittymä, työergonomiaa parantavat innovaatiot sekä nykyaikaisten tuotantomenetelmien ja materiaalien hyödyntäminen. Ydinteknologiat suojataan tarkasti Einola kertoo, että kaikkein pisimmälle kehitettyä metsäkonetekniikkaa löytyy harvestereista, jotka mittaavat, kaatavat, karsivat ja katkovat puut juuri oikean pituisiksi jo metsässä. Harvesteritietokoneen ennustealgoritmit ohjaavat puunkorjuuta: ne tekevät tärkeän päätöksen puutavaran katkonnasta ja maksimoivat korjatun puun arvon sekä metsänomistajalle että metsäteollisuudelle. Kuljettajan työtä nopeuttavien ja helpottavien älykkäiden ohjausjärjestelmien lisäksi kaikki metsäkoneet on mahdollista varustaa sähköposti- ja internetyhteyksillä sekä satelliittipaikannuksella. Ponsse on kehittänyt ja suojannut ratkaisuja jatkuvasti kasvavalle bioenergia-alueelle esimerkiksi energiapuun korjuuseen ja joukkokäsittelyyn. Myös trooppiselle metsävyöhykkeelle löytyy omat sovelluksensa eukalyptuspuun kuorintaan. Yksi Ponsselle tärkeistä teknologioista on aktiivivaimennusjärjestelmä, joka on esimerkki metsäkoneen kuljettajan työterveyttä edistävästä innovaatiosta. Järjestelmän ansiosta koneen ohjaamo ja eturunko pysyvät suorassa ja vakaassa asennossa vaikeassakin maastossa. - Patentin merkityksestä kertovat tässäkin tapauksessa lukuisat sitä vastaan jätetyt väitteet sekä se, että edelleenkään vastaavaa ratkaisua ei ole markkinoilla muiden toteuttamana, Einola kertoo. Nopeat syövät hitaat myös suojauksessa Einolan mukaan omat hyvät ratkaisut on suojattava nopeasti. Sen vuoksi Ponsse käyttää hyödyllisyysmallia patenttihakemuksen lisänä tilanteissa, joissa nopeus on valttia. - Hyödyllisyysmallia ei kannata aliarvioida. Sen saa nopeasti voimaan, ja sen kumoaminen voi osoittautua yllättävänkin vaikeaksi. Meille jo Suomi yksittäisenä markkinana on niin merkittävä, että hyödyllisyysmallia kannattaa käyttää, vaikka sen alueellinen kattavuus onkin rajallinen. - Olemme hyödyntäneet myös mahdollisuutta muuntaa patenttihakemus hyödyllisyysmalliksi, mikäli keksinnölli- 4 KOLSTER Info

5 syys ei ole riittänyt patentiksi asti, mutta ratkaisu on selvästi uusi tietyllä sovellusalueella. Näin olemme saaneet suojattua esimerkiksi ratkaisuja, jotka ovat tuoneet lisäarvoa tuotantoon. Mallisuoja täydentää patentteja Toiminnallisuutta ja ergonomiaa korostavalla muotoilulla on suuri merkitys Ponssen tuotteissa. Viimeisimpiä innovaatioita onkin suojattu sekä mallisuoja- että patenttihakemuksin. - Esimerkiksi poikkeuksellisen korkean IP-suojausluokan täyttävän ajoneuvo-pc:n jäähdytysjärjestelmän toiminta perustuu pitkälti muotoiluun. Tämä on hyvä esimerkki siitä, miten mallisuojalla voi suojata välillisesti myös toiminnallisuutta, ei vain ulkomuotoa, Einola huomauttaa. Kuljettajan ergonomiaa parantava tuore innovaatio on pallomainen ohjauskahvaratkaisu. Sen ansiosta ohjausjärjestelmän hallintalaitteet pysyvät samassa sijainnissa ohjausvipuun nähden, mikä helpottaa kuljettajan työskentelyä koneen ohjaimissa. Kokonaisuutenakin Ponssen metsäkoneissa on ainutlaatuista ja toiminnallisuutta parantavaa muotoilua. Ulkopuolisia muotoiluosia on toteutettu kolmikaarevina pintoina, joita on totuttu näkemään näin lujista materiaaleista valmistettuna lähinnä lentokoneiden siivissä. Kone liikkuu metsässä sulavasti, ohjaamosta on hyvä näkyvyys, ja pyöreä muoto ohjaa oksat sivuun ikkunoita naarmuttamatta. PONSSE on vahva brändi - Brändi ja sen rakentaminen on erittäin tärkeä asia metsäkonealalla. Yrityksen asiakkaat ovat perinteisesti hyvin merkkiuskollisia, Einola sanoo. - Tyypillistä on se, että koneen kuljettaja mieltää hyvin vahvasti ajavansa tietynmerkkisellä koneella. Yrityksen pääbrändi on tavaramerkillä suojattu PONSSE. Vakiintuneita tuotenimiä PONSSEn alla on paljon, esimerkiksi PONSSE Bear, PONSSE Ergo, PONSSE Beaver tai PONSSE OptiControl. Brändin vahvuudesta kertoo vilkas oheistuotteiden myynti kaikissa palvelu- ja huoltopisteissä - ja pian myös verkkokaupassa. - Tuemme brändiä oheistuotteilla. Jos PONSSE olisi asiakkaille yhdentekevä, ei tätä tavaraa myytäisi. Aktiivisempi ote IPR-omaisuudesta Ponssella on vastikään käynnistetty IPR-strategian päivitys yhteistyössä Kolsterin kanssa. Sen tavoitteena on tarkentaa myös toimintatapoja ja päätöksentekoa, sillä usein päätök- siä joudutaan tekemään kiireessä. Ensimmäisessä vaiheessa käydään läpi työsuhdekeksintöohjesääntö ja siihen liittyvät käytännöt. - Tarkoitus olisi, että löydämme jatkossa innovaatiot paremmin. Kaikissa yhtiön toiminnoissa keksitään jatkuvasti hyviä ideoita, joita ei kuitenkaan osata mieltää innovaatioiksi. - Harkitsemme myös oman aktiivisuuden nostamista IPR-omaisuuden käytössä. Yleisesti ottaen ala ei ole vielä kovin kypsä IPR-ajattelulle. Tulevaisuudessa meidän on aktiivisemmin puolustettava omaisuuttamme, eikä tyydyttävä tekemään pelkästään väitteitä. Kokemuksemme mukaan väitteitä kannattaa kyllä tehdä aktiivisesti. Vaikka ne eivät johtaisikaan patentin mitätöintiin, yleensä suojapiiri supistuu olennaisesti ja saadaan enemmän liikkumatilaa omaan liiketoimintaan. KUVA: Ponsse Oyj KOLSTER Info 5

6 Verkkotunnukset TEKSTI JOOSE KILPIMAA VERKKOTUNNUKSET ovat yrityksen varallisuutta hallinnoi ja puolusta omaisuuttasi tehokkaasti The BBC logo is our most valuable visual asset. Consistency is essential in order to protect the BBC brand. Näillä sanoilla alkaa Iso-Britannian televisioyhtiö BBC:n ohjeistus BBCbrändin käytöstä. Logo ja siihen liittyvä brändi mielletään yrityksen arvokkaimmaksi omaisuudeksi, jota on käytettävä ja puolustettava johdonmukaisesti. Ohjeistuksessa sana brändi on määritelty mahdollisimman laajassa merkityksessä, ja se koskee myös BBC:n verkkotunnuksia. Yleisesti on katsottu, että brändi muodostuu eri teollisoikeuksista kuten patenteista, tavaramerkeistä ja mallioikeuksista sekä markkinoinnilla luodusta visuaalisesta ilmeestä ja goodwill-arvosta. Kansainvälisen liiketoiminnan ja markkinoinnin siirtyessä enenevässä määrin tietoverkkoon ovat verkkotunnukset lisänneet merkitystään osana yritysten brändejä. Verkkotunnuksia ei voidakaan enää pitää ainoastaan verkossa toimivan tai mainostavan yrityksen osoitteena, vaan niistä on tullut tärkeä ja hyödyllinen osa yrityksen IPR salkkua. Yrityksillä ei enää ole myöskään varaa suhtautua verkkotunnuksiin rutiininomaisina teknisinä toimenpiteinä, joiden hoitamisesta vastaa esimerkiksi oma IT-osasto irrallaan muusta IPRtoiminnasta. Verkkotunnusjärjestelmät on hallittava Globalisaation myötä yrityksille on entistä tärkeämpää pystyä kohdentamaan markkinointinsa tai läsnäolonsa alueellisesti. Nykyinen verkkotunnusjärjestelmä antaa tähän loistavat mahdollisuudet. Yritys voi tarpeidensa mukaan päättää, halutaanko verkkotunnuksella kattaa maailmanlaajuiset markkinat, tietty laajempi maantieteellinen alue vai yksittäinen maa. Yritykselle, joka tähtää samanaikaisesti laajemmille markkinoille, voi olla riittävää yhden verkkotunnuksen rekisteröinti, jota käytetään maantieteellisestä alueesta riippumatta. Yleisimmin tämä verkkotunnus on muotoa.com. Toisaalta voi olla hyvin tärkeää saada verkkotunnus rekisteröityä jokaisessa maassa, jossa liiketoimintaa tai markkinointia aiotaan harjoittaa. Verkkotunnusjärjestelmästä puhuttaessa kyse on oikeastaan usean järjestelmän kokonaisuudesta. Tämä eri järjestelmien päällekkäisyys voi vaikuttaa ensi silmäyksellä sekavalta. Verkkotunnuksia on pystyttävä hallinnoimaan useiden järjestelmien kokonaisuudessa tehokkaasti ja osana brändin johdonmukaista ylläpitoa ja puolustamista. Yrityksen verkkotunnussalkusta saadaan paras mahdollinen hyöty hallinnoimalla sitä yhteistyössä asiamiestoimiston kanssa, jolla on käytössään aina uusin tieto verkkotunnusjärjestelmistä sekä kattava verkosto yhteistyökumppaneita, joiden avulla eri järjestelmiin liittyvät toimenpiteet voidaan hoitaa kustannustehokkaasti. Kolster on jo vuosia hoitanut useiden maailmanlaajuista liiketoimintaa harjoittavien yritysten verkkotunnusasioita. Verkkotunnuksille kannattaa laatia strategia Verkkotunnusten hallinnointi yleisesti koostuu verkkotunnusten rekisteröimisestä, niiden siirtämisistä eri palveluntarjoajilta keskitettyyn hallintaan sekä oikeuksien puolustamisesta oikeudetonta verkkotunnusten käyttöä vastaan. Ennen tunnusten rekisteröintiä on ensiarvoisen tärkeää miettiä yrityksen tarpeita vastaava verkkotunnusstrategia: mitä tunnuksia suojataan, missä suojataan, mitä rekisteröintikanavia käytetään ja miten valvotaan omia tunnuksia loukkaavien tai lähellä olevien tunnusten käyttöönottoa. Itse rekisteröimisprosessikin vaatii 6 KOLSTER Info

7 päätöksiä toteuttamistavasta. On helppo huomata, että vapaana olevan verkkotunnuksen voi varata itse hyvinkin edullisesti yksityisen rekisteröintipalvelun kautta. Kuitenkin on tärkeää pitää mielessä, että verkkotunnusten rekisteröimispalveluita tarjoavat yritykset eivät useinkaan tarjoa mitään muita verkkotunnusten hallinnointiin liittyviä palveluita kuten uudistamisia tai riidanratkaisua. Usein myös rekisteröinnin jälkeiset toimenpiteet voivat olla hyvinkin kalliita suhteessa edulliseen rekisteröintimaksuun. Ongelmia on tullut esiin etenkin tilanteissa, joissa eri palveluntarjoajien kautta rekisteröityjä verkkotunnuksia on pyritty siirtämään yhdelle hallinnoinnista vastaavalle taholle. Usein siirto ei ole ollut mahdollinen, koska palveluntarjoajaan ei ole saatu yhteyttä tai palveluntarjoaja ei ole suostunut siirtämään verkkotunnusta. Usealle yritykselle tuttu tilanne on viime aikoina vahvasti yleistynyt verkkotunnusten tuputus ( slamming ). Tuputuksella tarkoitetaan toimintaa, jossa erityisesti kiinalaiset verkkotunnuksia tai nk. Internet-avainsanoja markkinoivat yritykset tai rekisterinpitäjät lähettävät viestejä, joissa kehotetaan varaamaan pikaisesti yrityksen tavaramerkin tai toiminimen sisältävä verkkotunnus. Yleensä tuputuskirjeet kannattaa jättää huomiotta. Epäselvissä tapauksissa on hyvä ottaa yhteyttä asiamieheen. Oikeuksia verkkotunnuksiin loukataan samaan tapaan kuin tavaramerkkejä. Tyypillisimpiä verkkotunnusten loukkaustapauksia ovat jo rekisteröityjä tavaramerkkejä tai toiminimiä loukkaavat rekisteröinnit. Loukkaaja voi tarkkailla markkinoita ja jätettyjä rekisteröintihakemuksia ja rekisteröidä välittömästi verkkotunnuksen saatuaan tiedon uudesta tavaramerkki- tai toiminimirekisteröinnistä. Lisäksi yleisiä ovat pieneen kirjoitusvirheeseen perustuvat rekisteröinnit, esimerkiksi microsotf.com, sekä erilaiset brändiä parodioivat tai boikotoivat verkkotunnukset. Verkkotunnusten loukkauksiin ja oikeudettomaan hyväksikäyttöön voidaan puuttua erilaisilla riidanratkaisumenettelyillä. Verkkotunnukset vapautuvat ja kansainvälistyvät hallinnointi yhä haasteellisempaa Viimeisimpiä verkkotunnuksia koskevia uudistuksia ovat ylätason verkkotunnusten (Top Level Domain names) vapauttaminen sekä verkkotunnusten kansainvälistyminen. Ylätason verkkotunnuksia sääntelevä organisaatio ICANN on vapauttanut verkkotunnusten päätteet siten, että hakija voi valita verkkotunnuspäätteeksi minkä tahansa merkkijonon entisten.com,.net,.org jne. sijaan. Näin ollen esimerkiksi Kolster voi varata itselleen verkkotunnuksen kolster.kolster. Verkkotunnusten kansainvälistymisellä tarkoitetaan puolestaan sitä, että myös muut kirjaimet kuin latinalaiset aakkoset voivat muodostaa verkkotunnuksen. Verkkotunnuksia voidaan muodostaa esimerkiksi Kiinan tai Arabian kielen aakkosista sekä useista muista kirjaimista. Nämä uudistukset tuovat luonnollisesti uusia haasteita yritysten verkkotunnusten hallinnointiin. Verkkotunnusten määrä lisääntyy vuosittain useilla kymmenillä prosenteilla, ja verkkotunnusten sääntelyssä tapahtuu jatkuvasti muutoksia. Verkkotunnusten merkitys on muuttunut varsin nopeasti teknisestä osoitteesta IPR-oikeuksia lähellä olevaksi yrityksen varallisuudeksi ja brändin osaksi, joten yrityksille on entistä tärkeämpää huolehtia myös verkkotunnustensa asianmukaisesta ja jatkuvasta hallinnoinnista. Verkkotunnukset eivät ole ainoastaan verkossa toimivan tai mainostavan yrityksen osoitteita vaan tärkeä osa yrityksen IPR salkkua ja brändiä. Kolsterin verkkotunnusasiantuntijat auttavat verkkotunnussalkun kustannustehokkaassa hallinnoinnissa sekä kaikissa verkkotunnuksia koskevissa kysymyksissä verkkotunnusstrategian valitsemisesta aina oikeuksien puolustamiseen asti: > > > Kirjoittajalla, tavaramerkkijuristi Joose Kilpimaalla on seitsemän vuoden kokemus tavaramerkki-, tuoteväärennös- ja verkkotunnusasioista sekä riidanratkaisusta. KUVA: Anne Suutala KOLSTER Info 7

8 Uutisia Lisää uutisaiheita sivustollamme > Kolster palvelee myös osoitteessa Lönnrotinkatu 28 Kolsterin toimitilat Helsingissä osoitteessa Iso Roobertinkatu 21 peruskorjataan vuoden 2009 aikana. Kolsterin tavaramerkki- ja mallioikeusasiamiehet ja -assistentit, kääntäjät sekä patenttihakemusten kotimaan virastokäsittelystä ja vuosimaksuista vastaavat henkilöt ovat siirtyneet noin vuoden ajaksi väliaikaisiin toimitiloihimme osoitteeseen Lönnrotinkatu 28 (sisäänkäynti sisäpihalta). Kaikkien henkilöiden puhelin- ja sähköpostiosoitteet ovat entiset. Makedonia liittyy Euroopan patenttisopimukseen Entisen Jugoslavian tasavalta Makedonia (MK) liittyy Euroopan patenttisopimukseen (EPC, European Patent Convention) , jonka jälkeen jätetyissä eurooppalaisissa patenttihakemuksissa ja PCT-hakemuksissa Makedonia voidaan nimetä EPC:n jäsenmaana. Makedonia voidaan nimetä liitännäisvaltiona hakemuksissa, jotka on jätetty Makedonian liittymisen myötä Euroopan patenttisopimukseen kuuluu yhteensä 35 jäsenvaltiota ja 3 liitännäisvaltiota. Hyödyllisyysmallilaki ja -asetus uudistuivat Hyödyllisyysmallilain muutos astui voimaan Samana päivänä astui voimaan myös uusi hyödyllisyysmalliasetus. Lakimuutokset yhdenmukaistivat hyödyllisyysmallilakia patenttilain kanssa. Lue tärkeimmistä muutoksista sivun 2 artikkelistamme. Patenttien väitekäsittelyyn muutoksia Väitekäsittelyä koskevat patenttimääräykset muuttuivat Jatkossa osapuolten ei tarvitse itse valvoa väiteprosessia, vaan PRH välittää kirjalliset lausumat osapuolille ja antaa mahdollisuuden kirjalliseen vastineeseen. PRH voi harkintansa mukaan kutsua osapuolet myös suulliseen kuulemiseen. Muutoksista on julkaistu artikkeli Kolster Info 2/2008 -lehdessä. Uusi verkkotunnus.tel haettavissa Uusi verkkotunnus.tel on haettavissa alkaen. Uuden tunnuksen tavoitteena on tehostaa yritysten ja yksityishenkilöiden ajantasaisten yhteystietojen löytämistä internetin avulla. Ennakkohakuvaihe (Sunrise) tavaramerkkien haltijoille on , jota seuraa yleinen hakuvaihe (Landrush) Ensimmäinen rekisteröinti on voimassa kolme vuotta..fi-verkkotunnuksen voi jatkossa varata vuodeksi Viestintävirasto muuttaa käytäntöä.fi-verkkotunnuksen voimassaoloajasta alkaen. Jatkossa.fi-verkkotunnus on mahdollista hakea, uusia tai siirtää toiselle haltijalle joko yhdeksi tai kolmeksi vuodeksi kerrallaan aiemman kolmen vuoden sijaan. Menetelmäpatentilla suojatut lääkkeet tulossa taas lääkevaihdon piiriin Eduskunta on kiistellyn lääkekorvausuudistuksen myötä kumonnut voimaan astuneen lääkelakimuutoksen, joka on sulkenut lääkevaihdon piiristä pois sellaiset lääkevalmisteet, joiden vaikuttava aine on suojattu analogiamenetelmäpatentilla tai vastaavalla lisäsuojatodistuksella. Analogiamenetelmäpatentilla suojatut lääkkeet tulevat uudestaan vaihdettavien lääkkeiden piiriin. Uusi lakimuutos astuu voimaan Alkuperäislääkkeiden valmistajille tämä merkitsee taas heikompaa suojaa geneerisiä valmistajia vastaan. Varoitus aiheettomista laskuista Jos saat patentti-, hyödyllisyysmalli-, tavaramerkki- tai mallioikeushakemukseesi liittyvän laskun muulta kuin valtuuttamaltasi asiamieheltä, on syytä epäillä sen aiheellisuutta. Kolsterin kotisivuilla julkaistussa uutisessa on luettelo yrityksistä, jotka ovat lähettäneet aiheettomia laskuja asiakkaillemme. Uutisen kautta löydät linkin myös WIPOn kotisivuille, jossa on julkaistu esimerkkejä laskuista. Kolster Infossa julkaistut artikkelit ovat luettavissa sivustomme osiossa Tietoa alalta/kolster Info

Kolster Info. Rauhallista Joulua & Idearikasta Uutta Vuotta. NetHawk Oyj Teollisoikeuksilla lisäarvoa liiketoimintaan

Kolster Info. Rauhallista Joulua & Idearikasta Uutta Vuotta. NetHawk Oyj Teollisoikeuksilla lisäarvoa liiketoimintaan Kolster Info Nr0 3 2005 Joulukuu Patentoinnista USA:ssa Tutkijoiden paneeli vaihtoehto valitukselle NetHawk Oyj Teollisoikeuksilla lisäarvoa liiketoimintaan Varaa yrityksellesi kuuluva.eu-tunnus ajoissa

Lisätiedot

Suomen teollis- ja tekijänoikeuksien toimintakenttä

Suomen teollis- ja tekijänoikeuksien toimintakenttä Suomen teollis- ja tekijänoikeuksien toimintakenttä Suomen IPR-strategian perusselvitys IPR University Center Huhtikuu 2008 Päivitetty elokuussa 2008 IPR UNIVERSITY CENTER PUBLICATIONS IPR SERIES B:2 2

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS IMMATERIAALIASIOIDEN HUOMIOIMINEN LIIKETOIMINNASSA. Tuotekehityksestä on 30 50% päälleikkäistä turhaa työtä.

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS IMMATERIAALIASIOIDEN HUOMIOIMINEN LIIKETOIMINNASSA. Tuotekehityksestä on 30 50% päälleikkäistä turhaa työtä. IMMATERIAALIASIOIDEN HUOMIOIMINEN LIIKETOIMINNASSA Tuotekehityksestä on 30 50% päälleikkäistä turhaa työtä. Suomessa tämä tarkoittaa vuosittain jopa 1,5 2,5 miljardia hukkaan heitettyä euroa. PATENTTI-

Lisätiedot

IPR-pikaopas aloittaville yrityksille

IPR-pikaopas aloittaville yrityksille IPR-pikaopas aloittaville yrityksille Miksi IPR-asioista pitäisi huolehtia? Aloittavalla yrityksellä on edessään hyvin suuri joukko tehtäviä, jotka tulisi hoitaa nopeasti kuntoon. Monet tehtävistä ovat

Lisätiedot

TEOLLIS- JA Huhtikuu 2008 TEKIJÄNOIKEUDET. Miten tuote kannattaa suojata? - Asiantuntijat kertovat. tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti

TEOLLIS- JA Huhtikuu 2008 TEKIJÄNOIKEUDET. Miten tuote kannattaa suojata? - Asiantuntijat kertovat. tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE TEOLLIS- JA Huhtikuu 2008 TEKIJÄNOIKEUDET Miten tuote kannattaa suojata? - Asiantuntijat kertovat PIRATISMI JA VERKKOKAUPPA

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi verkkotunnuslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verkkotunnuslakia. Ehdotuksen mukaan vähintään 15 vuotiailla henkilöillä

Lisätiedot

TAVARAMERKILLÄ EROTTUVUUTTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TAVARAMERKKI LIIKETOIMINNASSA -YLEISOPAS. www.prh.fi KOKO SUOMEN PRH

TAVARAMERKILLÄ EROTTUVUUTTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TAVARAMERKKI LIIKETOIMINNASSA -YLEISOPAS. www.prh.fi KOKO SUOMEN PRH PRH 2006 KOKO SUOMEN PRH Kun suunnittelet osaamisesi suojaamista tai haluat käyttää hyödyksi markkinoinnin ja tuotekehityksen tietolähteitä, ota yhteyttä. Lähin palvelupisteemme on alueesi TE-keskuksessa

Lisätiedot

Insinöörivoimalla. tuottoisaa tuulivoimaa 2/ 2013. Greip : oma raportointityökalu asiamiestoimistoille Start up

Insinöörivoimalla. tuottoisaa tuulivoimaa 2/ 2013. Greip : oma raportointityökalu asiamiestoimistoille Start up 2/ 2013 B E R G G R E N G R O U P I N A S I A K A S L E H T I I P R N e w s Insinöörivoimalla tuottoisaa tuulivoimaa Greip : oma raportointityökalu asiamiestoimistoille Start up 1 + IP S i s ä lt ö P ä

Lisätiedot

Heidi Ahvensalmi PIENYRITYKSEN KOTISIVUJEN KÄYTTÖÖNOTTO

Heidi Ahvensalmi PIENYRITYKSEN KOTISIVUJEN KÄYTTÖÖNOTTO Heidi Ahvensalmi PIENYRITYKSEN KOTISIVUJEN KÄYTTÖÖNOTTO PIENYRITYKSEN KOTISIVUJEN KÄYTTÖÖNOTTO Heidi Ahvensalmi Opinnäytetyö Syksy 2012 Tietojenkäsittelyn Koulutusohjelma Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

VIEW TAX & LEGAL. Mullistiko KHO:n tuore päätös siirtohinnoittelukentän? KPMG:n vero- ja lakipalveluiden tiedotuslehti / 2 / 2014.

VIEW TAX & LEGAL. Mullistiko KHO:n tuore päätös siirtohinnoittelukentän? KPMG:n vero- ja lakipalveluiden tiedotuslehti / 2 / 2014. TAX & LEGAL VIEW KPMG:n vero- ja lakipalveluiden tiedotuslehti / 2 / 2014 Mullistiko KHO:n tuore päätös siirtohinnoittelukentän? Tässä numerossa: Suojaa designisi, pidä huolta brändistäsi Kannustinjärjestelmien

Lisätiedot

Suomen Yritysrekisteri

Suomen Yritysrekisteri Suomen Yritysrekisteri 3 :: 2010 :: Asiakaslehti Sami Salmensuo tyrmää tavaramerkkiparodian Mitä yrityksen tulee tietää omista asiakkaistaan? Tero Honkavaara Suomen kilpailukyky veromarkkinoilla Hallitus

Lisätiedot

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Sähköisen kaupankäynnin aapinen päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2(104) LUKIJALLE Tervetuloa tutustumaan pk-yrityksille laadittuun Sähköisen kaupankäynnin aapiseen.

Lisätiedot

Yrityksen strategiset kysymykset ja tehtävät euroalueella

Yrityksen strategiset kysymykset ja tehtävät euroalueella EURO 10.9.99 5.10.1999 12:09 Sivu 2 Yrityksen strategiset kysymykset ja tehtävät euroalueella 2 Yhteisen eurooppalaisen valuutan euron vaikutukset suomalaisen pk-yrityksen toimintaan voidaan kiteyttää

Lisätiedot

PATENTTIMÄÄRÄYKSET. Annettu Helsingissä 1. päivänä joulukuuta 2014

PATENTTIMÄÄRÄYKSET. Annettu Helsingissä 1. päivänä joulukuuta 2014 PRH/2286/01/2014 PATENTTIMÄÄRÄYKSET Annettu Helsingissä 1. päivänä joulukuuta 2014 Patentti- ja rekisterihallitus on antanut patenttilain 74 :n 4 momentin (101/2013) nojalla seuraavat patenttimääräykset:

Lisätiedot

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle Innovaatioiden edistäminen patenttien avulla * * * Yhteisön patenttia ja Euroopan patenttijärjestelmää koskevan

Lisätiedot

HAASTATTELU. Monikanavaisuus on tärkeä aspekti niin kuluttajille kuin valmistajille

HAASTATTELU. Monikanavaisuus on tärkeä aspekti niin kuluttajille kuin valmistajille Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija: Klarna Oy Nro 01 2012 HAASTATTELU Verkkokauppa.com, Boris Nikolov Monikanavaisuus on tärkeä aspekti niin kuluttajille kuin valmistajille sitouta asiakkaasi

Lisätiedot

YRITTÄMINEN LAPUALLA 2007

YRITTÄMINEN LAPUALLA 2007 YRITTÄMINEN LAPUALLA 2007 YRITTÄMINEN LAPUALLA on laatinut oppaan "Yrittäminen Lapualla paikkakunnalle sijoittuvia ja toimintaansa aloittavia yrittäjiä varten. Opas on pidetään vuosittain ajan tasalla

Lisätiedot

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle 2015 CERTIFIED BY ISO 9001 Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2015

Lisätiedot

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 2014 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle CERTIFIED BY ISO 9001 www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2014 Alkusanat Yrittäjänä vapauden myötä

Lisätiedot

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja.

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja. Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia ja saavutat parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja Mukana myös sosiaalinen media ja mobiilioptimointi SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

Ideasta kasvuyritykseksi

Ideasta kasvuyritykseksi McKinsey & Company Ideasta kasvuyritykseksi Käsikirja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen Werner Söderström Osakeyhtiö Helsinki Copyright 1999 McKinsey & Company Englanninkielisestä alkuteoksesta Starting

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

VISMAgazine PILVESSA VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU. Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen. Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana

VISMAgazine PILVESSA VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU. Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen. Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana VISMAgazine Visman asiakaslehti Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana SaaS-tuotteen suunnittelu on tiedettä ja taidetta VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU PILVESSA

Lisätiedot

TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 1 Minna Haarala TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Case Mainoset ja Maigrafi Oy Liiketalouden koulutusohjelma 2004 2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 1.1 Työn taustaa...

Lisätiedot

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet Christina Daous Yrittäjyys ja tuotteistaminen (5+5 op) Maaliskuu 2013 SISÄLLYS 1 Yrittäjyysajattelu - sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys 1 op 4 2 Yrityksen

Lisätiedot

Discshop haastaa suomalaiset verkkokaupat

Discshop haastaa suomalaiset verkkokaupat nro 1 2013 Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija; Klarna Oy Discshop haastaa suomalaiset verkkokaupat Haastattelussa Andreas Vestling Maksaminen murroksessa Zalandon menestyksen avaimet ekaupan

Lisätiedot

VERKKOKAUPPAOPAS 2015. Anders Innovations Oy. www.anders.fi

VERKKOKAUPPAOPAS 2015. Anders Innovations Oy. www.anders.fi VERKKOKAUPPAOPAS 2015 Anders Innovations Oy www.anders.fi VERKKOKAUPPAOPAS 2015 Oppaan tekijä on Anders Innovations Oy Oppaan tilaaja on Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus TIEKE Oppaan valmistumista ovat

Lisätiedot

ATERIAPALVELUJEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNGILLA

ATERIAPALVELUJEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNGILLA Tarja Alatalo ATERIAPALVELUJEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNGILLA Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi A 16/2012 Tampereen kaupungin Tietotuotannon ja laadunarvioinnin julkaisusarja

Lisätiedot

VISMAgazine LAITA PÄÄ PILVEEN JA KOE TULEVAISUUS TALOUSTIETEEN PROFESSORI:

VISMAgazine LAITA PÄÄ PILVEEN JA KOE TULEVAISUUS TALOUSTIETEEN PROFESSORI: VISMAgazine Visman asiakaslehti 2013 UUTUUS! Visma.net Expense kustannustehokasta ja helppoa matkalaskujen hallintaa Visma Navitalla katsot tulevaisuuteen NPS on osa asiakassuhteen hoitamista Visma Passelin

Lisätiedot

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Markkinointi urheilijoille 2011 Kim Kärkkäinen LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot