Suojaus auttaa erottautumaan kilpailijoista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suojaus auttaa erottautumaan kilpailijoista"

Transkriptio

1 No TIEDOTUSLEHTI ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE Monipuolinen suojaus kannattaa Patenttimerkinnät - mitä patentinhaltijan pitäisi tietää? Lignell & Piispanen: Suojaus auttaa erottautumaan kilpailijoista

2 Mallioikeudet TEKSTI HELI HIETAMIES Monipuolinen suojaus kannattaa Koska muotoilu on tänä päivänä olennainen osa arkisiakin esineitä, yritysten on tärkeää suojata tuotteidensa muotoilu siten, ettei se ole toisten kopioitavissa. Monipuolisuus on usein avainsana tehokkaaseen suojaukseen. Monipuolinen suojaus tarkoittaa ensinnäkin mallioikeuslainsäädännön mahdollistamien suojauskeinojen hyödyntämistä, sillä mallioikeus on nimenomaisesti tarkoitettu ulkomuodon suojaamiseen. Euroopassa ja useissa muissa maissa mallisuojaa voi hakea koko tuotteen lisäksi myös tuotteen osalle, esimerkiksi tuotteen jollekin yksityiskohdalle. Mallirekisteröintistrategiaa suunniteltaessa onkin aluksi syytä selvittää, mikä tuotteessa todellisuudessa edustaa uutta muotoilua ja olisi syytä saada suojan piiriin. Jos uusi muotoilu kohdentuu pikemminkin tuotteen osiin tai yksityiskohtiin kuin kokonaisuuteen, on tarkoituksenmukaista suojata osat tai yksityiskohdat yhdessä tai erikseen kokonaisuuden lisäksi. Mallioikeus soveltuu myös hyvin monenlaisten tuotteiden suojaamiseen; mm. Euroopassa mallina voidaan suojata sellaisetkin kohteet kuin käyttöliittymät ja ikonit. Koska mallioikeuden voimassaolo ei yleensä edellytä sitä, että tuotetta käytettäisiin todellisuudessa, on suojausstrategiaa mahdollista rakentaa myös siten, että suojataan oman tuotteen ympäriltä mahdollisimman paljon erilaisia variantteja. Vaikka variantteja ei itse hyödyntäisikään, voidaan rekisteröinneillä estää kilpailijaa tekemästä ainakaan tuotteen ilmeisimpiä muunnoksia. Toiseksi, myös muilla IPR-oikeuksilla on olennainen merkitys muotoilun suojaamisen kannalta. Tavaramerkin ja mallioikeuden kohteet ovat usein päällekkäiset. Esimerkiksi tavaramerkillä perinteisesti suojattavia kaksiulotteisia kuvioita (logoja) voi mm. Euroopassa suojata myös mallioikeudella. Lisäksi tuotteen ulkoasun voi mallioikeuden ohella suojata myös kolmiulotteisella tavaramerkillä. Tavallisimmin 3D-tavaramerkillä suojataan erilaisia tuotepakkauksia, kuten pulloja, hajuvesipulloja, pesuaine- ja elintarvikepakkauksia. Myös itse tuotteen ulkomuoto on suojattavissa tavaramerkillä: esimerkiksi suklaapatukan erikoinen muoto voi olla tavaramerkki. Tavaramerkiltä edellytetään, että se on erottamiskykyinen, sillä tavaramerkin tarkoituksena on erottaa omat tavarat toisten vastaavista tavaroista. Myös patentilla ja hyödyllisyysmallilla voi joskus suojata saman kohteen kuin mallioikeudella. Patentti tai hyödyllisyysmalli tulee muotoilun suojamuotona kysymykseen silloin, kun tuotteessa on jokin uusi tekninen ratkaisu, joka ilmenee ulkomuodossa. Tekijänoikeus, jota ei rekisteröidä, antaa puolestaan suojaa itsenäisille ja omaperäisille teoksille ja suojaa siten myös muotoilun tuotteita. Käyttöesineiden kohdalla teoskynnystä on kuitenkin yleensä pidetty korkeana. Saman kohteen suojaaminen päällekkäin useammalla suojamuodolla ei ole turhaa, sillä eri suojamuodot antavat toisiinsa nähden erilaista suojaa ja siten sopivat käytettäväksi erilaisissa tilanteissa. Esimerkiksi tavaramerkki antaa yksinoikeuden merkin käyttöön kaupallisena tunnuksena koskien samoja tai samankaltaisia tavaroita, mallioikeus taas (eräin rajoituksin) yksinoikeuden mallin kaikenlaiseen hyväksikäyttöön. Toisaalta mallioikeus voi olla voimassa vain rajoitetun ajan, Euroopassa enintään 25 vuotta, kun taas tavaramerkin suoja-aikaa ei ole rajoitettu. Myös suojan saamisen edellytyksiä ja suoja-alan laajuutta arvioidaan eri kriteerein eri suojamuotojen kohdalla. Näin ollen esimerkiksi samaa tuotetta koskevat tavaramerkkija mallihakemukset voivat menestyä hakemusvaiheessa eri tavoin; esimerkiksi mallihakemus voidaan mitätöidä tai hylätä ja tavaramerkkihakemus rekisteröidä. Samoin voidaan loukkaustilanteessa päätyä siihen, että toista yksinoikeutta on loukattu, mutta toista ei. Mitä moninaisemmaksi suojaverkko on tehty, sitä paremmin sen avulla voidaan puuttua kopiointi- ja muihin loukkaustapauksiin. Aktiivinen ja järjestelmällinen suojauspolitiikka toimii myös ennaltaehkäisevästi. Eri suojaustapojen kartoittaminen ja hyödyntäminen kannattaa! OTK, varatuomari Heli Hietamies vastaa Kolsterin mallioikeustoiminnoista. Hän on OHIMin valtuuttama eurooppamallioikeusasiamies ja eurooppatavaramerkkiasiamies. 2 KOLSTER Info

3 No Julkaisija Kolster Oy Ab Iso Roobertinkatu Helsinki Turku Lemminkäisenkatu C Turku Tampere Pellavatehtaankatu 10 B Tampere Seinäjoki Kampusranta 9 C, 5. krs Seinäjoki Vaasa Vaasanpuistikko Vaasa Oulu Elektroniikkatie Oulu Päätoimittaja Anne Suutala Toimitusneuvosto Gudrun Dromberg Marjut Honkasalo Tiina Jääskeläinen-Alasaari Torbjörn Lydman Antti Peltonen Tuula Pulkka Maija-Liisa Puranen Terhi Salmi Marianna Sorsa Suunnittelu ja taitto White Sheep Oy, Antti Hovi Kansikuva Antti Hovi Tilaukset ja osoitteenmuutokset Kolster Oy Ab Puh. (09) Faksi (09) Sähköposti Kun suomi ei enää riitä! Pääkirjoitus Integraatiokehitys Euroopassa on johtamassa siihen, että lainmukaisen liiketoiminnan harjoittamiseen Suomessa ei kansallisten kielten hallinta kohta enää riitä. Suomi on suurella todennäköisyydellä ensi vuoden aikana liittymässä ns. Lontoon sopimukseen. Liittymistä koskeva lainmuutos on annettu eduskunnalle , ja eduskunta saanee lain käsiteltyä syysistuntokautensa aikana. Lontoon sopimuksen keskeisenä sisältönä on, että Euroopan patenttiviraston myöntämiä eurooppapatentteja ei enää kokonaisuudessaan käännetä suomeksi, vaan patentin selitysosa saa olla englanniksi. Patenttivaatimukset suomennetaan. Vain harvoin, jos koskaan, patentin suojapiiri voidaan määrittää pelkästään patenttivaatimusten perusteella vaan apuna joudutaan käyttämään patentin selitysosaa, jossa keksintö on yksityiskohtaisesti kuvattu. Näin ollen lähitulevaisuudessa Suomessa lainvoimaisen eurooppapatentin suojapiiriä eli sitä, mihin patentinhaltijalla on yksinoikeus, ei voi määrittää tutustumatta patentin englanninkieliseen selitysosaan. On ennakoitavissa, että tämä tulee nostamaan erityisesti pk-sektorin liiketoiminnan riskejä. Edellä kuvatun, jo lähes varman kehityskulun lisäksi Euroopan Unioniin ja siis myös Suomeen pyritään voimakkaasti saamaan aikaan ns. EU-patentti, joka yhdellä hakemuksella kattaisi kaikki EU-maat. Tämä sinänsä positiivinen kehitys voi kuitenkin johtaa EU:n reunavaltioiden, kuten Suomen, kannalta negatiivisiin seurauksiin. EU-patentin virallisten kielten osalta vahvimmin on ollut ehdolla ns. kolmen kielen malli. Sen mukaan EU-patentin kieli voi olla englanti, ranska tai saksa patenttivaatimusten ollessa kaikilla näillä kolmella kielellä, joskin vain selityksen kielellä olevat patenttivaatimukset ovat juridisesti päteviä. Muilla EU-kielillä patenttivaatimukset olisivat saatavissa vain ns. informatiivisina konekäännöksinä. Espanjan ja Italian vastustuksesta tämänkertainen yritys EU-patentin aikaansaamiseksi kuitenkin taas kerran kariutui. Suomi kylläkin oli taipumassa kolmen kielen malliin. Suomessa saattaa siis ennen pitkää olla voimassa patentteja, joissa sekä selitysosa että juridisesti pätevät patenttivaatimukset ovat ranskaksi. Herää kysymys, onko tämä todella Suomen kansallisten etujen mukaista. Antti Peltonen toimitusjohtaja > KOLSTER Info 3

4 Asiakkaan näkökulma TEKSTI ANNE SUUTALA Lignell & Piispanen, päätoiminimeltään Oy Gust. Ranin, on Suomen vanhimpia perheyrityksiä. Tuotenimien ja pullojen muotoilun suojaus ovat auttaneet erottautumaan kilpailijoista, vahvistamaan jo entuudestaan vahvaa brändiä sekä uudistumaan ajan hengessä. Lignell & Piispanen: Suojaus auttaa erottautum L&P:n nykyinen toimitusjohtaja Harri Nylund toimii perheyrityksessä jo kuudennessa polvessa. Hänen mukaansa yrityksellä on vahva laatumaine ja vahvat perinteet, joita halutaan vaalia, mutta uudistumistakin tarvitaan. - Kovassa kilpailussa korostuu brändin merkitys. Kuluttajat ovat yhä valveutuneempia ja ymmärtävät paitsi laadun, myös estetiikan päälle. Siksi Lignell & Piispasen kaltaisen premiumalkoholitalon tuotteet on viimeisteltävä pakkausta myöten. Tuotenimien ja pullojen muotoilun suojaamisella on yhä suurempi merkitys laatubrändin vahvistamisessa ja sen hienovaraisessa uudistamisessa, Nylund sanoo. Perinteet velvoittavat myös suojauksessa Nylundin mukaan L&P:n suojauspanostukset kohdistuivat aiemmin lähinnä etiketteihin, ja tuotenimillä tai pullojen muotoilulla oli vähäisempi merkitys. - Uusissa tuotteissa rekisteröidyt tuotenimet ja muotoilu korostuvat, Nylund vahvistaa. Tuotenimillä ei aiemmin kovinkaan lennokkaasti maalailtu mielikuvia, mikä näkyy hyvin yrityksen historiallisesti merkittävimmissä tuotteissa. Tuoterepertuaarissa 1800-luvun lopulta lähtien ollut Hieno Konjakki, tai Savon Wiina vuodelta 1869, olivat aikakaudelle tyypillisiä tuotenimiä. Ja kun yritys toi markkinoille ensimmäisen marjaliköörinsä vuonna 1882, se nimettiin suoraviivaisesti Mesimarjalikööriksi. Nämä tuotteet ovat kuitenkin jo niin vakiintuneita brändejä Lignell & Piispasen yritysnimen alla, että niiden nykyaikaistamista on harkittava tarkasti. - On riski, jos perinteisiä tuotteita lähtee muuttamaan liikaa. Mutta niihinkin on tehtävä hienovaraisia muutoksia ajan hengessä. Olemme esimerkiksi tuoneet vastikään markkinoille L&P:n Hienon Konjakin uudelleen muotoillussa retrohenkisessä pullossa, joka on myös mallisuojattu. Pyrimme uudistumaan ja kehittymään, mutta vaalimaan samalla perinteitä. Myös konjakin ranskalainen valmistaja ja yhteistyökumppanimme suositteli pullon rekisteröintiä. Haluamme erottua kilpailijoista muotoilun avulla. - Perinnesyistä ostimme myös vuonna 2009 haltuumme Marskin Ryyppy -tavaramerkin, sillä olemme tämän juoman alkuperäinen valmistaja Mikkelin Klubin reseptillä, Nylund kertoo. Edelleen perinnesyistä L & P ei ole myöskään koskaan harkinnut oman tuotekehityksen tuotteiden lisenssimyyntiä toisille valmistajille. - Meidän identiteettimme koostuu ennen 4 KOLSTER Info

5 Lignell & Piispasen toimitusjohtaja Harri Nylund esittelee LOIMU-glögin kolmatta vuosikertaa ja kertoo LOIMU-lupauksen: - Maistuu parhaalta lämmitettynä ja läheisten seurassa nautittuna. kaikkea marjaosaamisesta ja vahvoista tuotemerkeistä. Emme halua myydä omaa identiteettiämme ja osaamistamme, joka on kehittynyt ja jalostunut lähes 160 vuoden aikana mestarilta oppilaalle ja isältä pojalle, Nylund vakuuttaa. Suojauksen kokonaispaketilla vientiin L&P:n uusin kärkituote, LOIMU-vuosikertaglögi, on alusta pitäen haluttu suojata sekä nykyaikaisena tuotenimenä että modernisti muotoiltuna pullona. LOIMU on myös alusta lähtien suunnattu kotimaan markkinoiden ylitse kansainvälisille markkinoille. noilla nämä asiat korostuvat vielä kotimarkkinoitakin enemmän, Nylund toteaa. Nykyisin L&P toimii Euroopan laajuisilla markkinoilla, mutta yrityksellä on halua kauemmaskin vientiin, mikä tuo lisähaastetta suojaukseen. Lähitulevaisuuden panostukset ovat kuitenkin vielä lähialueilla kuten Baltiassa sekä Keski-Euroopassa. Suomessa räikeät tuotemerkkiloukkaukset ovat Nylundin mielestä vähäinen uhka, mutta vientimarkkinoilla on jo oltava valppaana. - Tiedostamme hyvin, että viennissä vaarana ovat kopioijat ja matkijat. Tästä Nykytrendin mukaisesti rekisteröidyn LOIMU-tavaramerkin suojaa on vahvistettu rekisteröimällä tuotteelle myös oma verkkotunnus. Nylundin mukaan marjaprosessien hallinta ja marjaliköörit ovat L&P:n ydinosaamista ja vahvin kilpailijoista erottava tekijä. Tätä ydinosaamista on hyödynnetty myös LOIMU-glögissä. Suomalaisia marjoja kuten lakkaa, mesimarjaa, karpaloa tai mustikkaa ei myöskään ole liikaa tarjolla maailmalla, joten marjapohjaiset tuotteet ovat yhä uusia kansainvälisille kuluttajille. - Kilpailussa hyvä kokonaispaketti ratkaisee: tuotekehitys, muotoilu ja tuotenimi. Kansainvälisillä markkiaan kilpailijoista meillä on jo jonkin verran kokemusta Baltian suunnalta. - Tukeudumme suojauksessa ja puolustuksessa Kolsterin asiantuntijoihin, sillä oma ydinosaamisemme on muualla. Kolsterilta olemme saaneet nopeaa ja asiantuntevaa palvelua sekä uusia ideoita ja näkökulmia. Oletteko ajatelleet tätä -tyyppiset ehdotukset ovat olleet meille arvokkaita. Mitalisateessa kansainväliseen kasvuun L&P tähtää Nylundin mukaan kansainvälisille markkinoille hallitun kasvun periaatteella. - Emme pyri maailmalle rytinällä, vaan pyrimme löytämään hyviä kansainvälisiä yhteistyökumppaneita ja jälleenmyyjiä, joiden kanssa yhteistyö on läheistä ja avointa. Referenssit Euroopan ulkopuolisille markkinoille ovat jo lähtökohtaisesti hyvät, sillä L&P on saanut tuotteistaan kansainvälisiä laatumitaleja. Ensimmäisen kerran yritys palkittiin Mesimarjalikööristään kultaisella mitalilla Pariisin maailmannäyttelyssä vuonna Sen jälkeen mitalisadetta on riittänyt. Maailman kenties laajin alkoholijuomien laatukilpailu IWSC (The International Wine and Spirit Competition) on antanut tunnustusta L&P:n tuotteille. Kilpailu on paitsi tiukka ammattimaistajien makutesti, myös tekninen laatukilpailu, jossa juomat joutuvat laboratorioanalyyseihin. L&P on palkittu niin marjaliköörien, erikoisliköörien kuin maustettujen vodkienkin sarjassa. Vuoden 2010 kilpailusta yritys keräsi kolme mitalia. Palkitut tuotteet olivat Marskin Ryyppy, LOIMU 2009 vuosikertaglögi ja Mustaherukkalikööri. - Olen erityisen iloinen, että LOIMU menestyi. Se ei ole meille pelkkä glögi, vaan kokonainen ajatusmaailma. Siinä yhdistyvät intohimo ja rakkaus työhön. LOIMU-glögin ulkoasu on harkittu, sen sisältö on harkittu - ja se on maustettu kotimaisella marjalla, ydinosaamisellamme. Tästä kokonaispaketista syntyy parasta laatua, mitä L&P voi nykypäivän kuluttajille tarjota, Nylund loimuttaa. KOLSTER Info 5

6 Patentit TEKSTI ANNE SUUTALA Patenttimerkinnät tuotteissa Mitä patentinhaltijan pitäisi tietää? Maailmassa on noin parikymmentä maata, joissa vaaditaan voimassa olevien patenttien selkeää merkitsemistä tuotteisiin tai pakkauksiin. Ellei merkintää ole, patentinhaltija ei voi vaatia korvauksia patenttinsa loukkauksesta. Toisaalta jos patentinhaltija käyttää patenttimerkintää vielä senkin jälkeen, kun patentti on jo rauennut, uhkana ovat korvausvaatimukset kilpailijoiden taholta virheellisestä patenttimerkinnästä. Suurimmassa osassa maita patenttimerkintöjä ei vaadita. Näissä maissa yleinen periaate on se, että yritysten on itse seurattava aktiivisesti kilpailijoidensa teollisoikeuksia ja huolehdittava myös siitä, että toisten oikeuksia ei loukata. Maailmassa on kuitenkin noin parikymmentä maata, joissa vaaditaan, että voimassa olevat patentit on merkittävä näkyviin. Tällaisia maita, joissa patentinhaltijoilla on merkintävelvoite, ovat esimerkiksi USA, Kanada, Australia, Japani, Uusi-Seelanti, Englanti, Irlanti, Chile, Etelä-Afrikka, Intia, Meksiko, Saudi-Arabia ja Taiwan. Tyypillisesti merkinnän puuttumisesta seuraa se, että patentinhaltija ei voi vaatia korvauksia patenttinsa loukkauksesta, ennen kuin loukkaajalle on ilmoitettu voimassa olevasta patentista. Silloin korvausvastuu alkaa ilmoituspäivämäärästä. Joissakin maissa kuten Meksikossa siviili- tai rikosprosessin aloittaminen loukkaajaa vastaan ei ole edes mahdollista, mikäli merkintä on puuttunut. Jos patenttimerkintävaatimus on olemassa, tuotteissa tai niiden pakkauksissa on oltava selkeä merkintä voimassa olevasta patentista kunkin maan vaatimusten mukaisesti. Yleinen vaatimus on, että merkintä on tehty maan virallisella kielellä. Esimerkiksi Kanadassa vaaditaan englannin lisäksi myös ranskan kieltä patenttimerkintöihin. Käytännöt ovat siis maakohtaisia ja ne on syytä aina tarkistaa tapauskohtaisesti omalta asiamieheltään. Yleensä merkintöihin vaaditaan kussakin maassa siinä maassa myönnetyn patentin numero ja sen lisäksi mahdollisesti joko patentin myöntämisvuosi tai päivämäärä. Tuoreet oikeustapaukset selkeyttävät korvausvastuuta Erityisesti USAn markkinoilla patentinhaltijan on oltava hyvin huolellinen patenttimerkintöjensä kanssa, sillä maan tavan mukaisesti korvausvaatimukset voivat nousta melkoisiin summiin. USAssa on tälläkin hetkellä vireillä noin 130 oikeustapausta, joissa patentinhaltijaa syytetään väärästä patenttimerkinnästä. Nykyisin USAssa on yleistä nostaa kanne väärästä ja harhaanjohtavasta merkinnästä sen vuoksi, että merkitty patentti on rauennut. Tämä on aiheuttanut melkoisesti päänvaivaa ja kustannuksia monille patentinhaltijoille. Eurooppapatenttiasiamies Juha Kaukonen on seurannut USAn viimeaikaisia oikeustapauksia mielenkiinnolla. Niissä USAn valitustuomioistuin, The Federal Circuit, on linjannut patenttimerkintöjä koskevien kiistojen ja korvausvaatimusten periaatteita. - Selkeät pelisäännöt tulevat tarpeeseen, sillä aiemmin on ollut hyvinkin erilaisia tulkintoja ja toisistaan poikkeavia päätöksiä patenttimerkintäkiistoissa alemmista oikeusasteista. Nyt periaatteet ovat selkiytyneet erityisesti kolmen viimeaikaisen oikeustapauksen myötä, Kaukonen kertoo. 6 KOLSTER Info

7 Esimerkki USAn markkinoilla käytettävästä patenttimerkinnästä. Oikeustapaus 1: Forest Group, Inc. v. Bon Tool Co. Päätös: Loukkauskorvaukset virheellisestä patenttimerkinnästä on maksettava per jokainen yksittäinen tuote, joka on markkinoilla. Tämän oikeustapauksen päätös ravisutti koko patenttimaailmaa. Aiemmin alemmat oikeusasteet USAssa olivat tulkinneet, että virheellinen patenttimerkintä voi aiheuttaa korvausvaatimuksen periaatteella yksi korvaus per yksi teko / per decision. USAn lain mukaan maksimikorvaus virheellisestä patenttimerkinnästä tuotteessa on 500 dollaria. Valitustuomioistuimen päätöksen mukaan korvaus lasketaan periaatteella yksi korvaus per yksi tuote / per article. Päätöksen mukaan sillä ei ole merkitystä, mikä on yksittäisen tuotteen arvo tai paljonko sitä on markkinoilla. Sama korvausvaatimus pätee yhtä lailla halpoja massatuotteita valmistaviin yrityksiin kuin useiden miljoonien arvoisia koneita lukumääräisesti vähän valmistaviin yrityksiin. Ei ole kovin suuri ihme, että tämän päätöksen jälkeen USAssa on nostettu aktiivisesti loukkauskanteita virheellisistä patenttimerkinnöistä tuotteissa helpon rahan toivossa. Oikeustapaus 2: Pequignot v. Solo Cup Co. Päätös: Patentinhaltijaa ei voi tuomita korvauksiin pelkästään vanhentuneen patenttimerkinnän perusteella, vaan on lisäksi osoitettava harhaanjohtamisen olleen tarkoituksellista. Solo Cup Co. oli oikeudessa vanhentuneesta patenttimerkinnästä massatuotteissaan, joita se valmistaa muoteilla. Virheellinen patenttimerkintä oli valmistusmuotissa. Oikeus otti kantaa, että patentinhaltijaa ei voi tuomita vastapuolen vaatimiin korvauksiin pelkästään vanhentuneen patenttimerkinnän perusteella, vaan on lisäksi osoitettava harhaanjohtamisen olleen tarkoituksellista patentinhaltijan puolelta. Oikeuden päätökseen vaikutti oleellisesti se, että yritys oli jo aiemmin ryhtynyt toimenpiteisiin muottiensa uusimiseksi ja vanhentuneen patenttimerkinnän poistamiseksi, joten sen ei katsottu syyllistyneen tahalliseen harhaanjohtamiseen. Oikeustapaus 3: Crown Packaging Tech. v. Rexam Beverage Can; American Medical Systems v. Medical Engineering Corp. Päätös: Menetelmää koskevaa patenttia ei tarvitse merkitä. Jos on kyse sekä menetelmä- että laite-/tuotepatentin suojaamasta tuotteesta, on patentti merkittävä. Yleinen kansainvälinen periaate on, että menetelmiä koskevia patentteja ei tarvitse merkitä. Käytännössä se onkin melko haasteellista. Asian tekee kuitenkin monimutkaisemmaksi tilanne, jossa samassa patentissa on sekä menetelmä- että laitevaatimuksia. Näissä tilanteissa USAn alemmat oikeusasteet ovat aiemmin tehneet keskenään ristiriitaisia päätöksiä siitä, mitä ja miten tieto patentista pitää merkitä. Nyt valitustuomioistuin on linjannut, että jos kyseessä on puhtaasti menetelmäpatentti, merkintää ei vaadita, vaan korvauksia loukkauksesta voidaan vaatia ilman merkintää. Jos samassa patentissa on sekä menetelmä- että laite-/tuotevaatimuksia, oikeuskäsittelyssä käsiteltävä asia ratkaisee merkinnän tarpeellisuuden. Jos loukkausoikeudenkäynnissä käsitellään vain menetelmävaatimuksia, ei merkintää ole ollut tarpeen tehdä. Jos taas oikeudessa käsitellään vain laite-/tuotevaatimuksia tai sekä menetelmä- että laite-/tuotevaatimuksia, on merkintä ollut pakollinen loukkauskorvausten saamiseksi. Ohjenuoraksi patentinhaltijoille Patentinhaltijoiden on oltava tarkkoja siitä, että patentin raukeamisen jälkeen valmistettavissa tuote-erissä patenttimerkintää ei ole enää näkyvissä. Kysy neuvoa asiamieheltäsi maakohtaisista käytännöistä! Rauenneen patentin merkintä tuotteisiin saattaa johtaa jopa yrityksen konkurssiin ajaviin korvauksiin, mikäli tuotteena on esimerkiksi miljoonina kappaleina valmistettu halpa tuote kuten kertakäyttöinen muovimuki. Jos yritys valmistaa yksikköhinnaltaan erittäin kalliita tuotteita pieniä määriä, sen ei tarvitse olla patenttimerkintöjen korvausvastuista yhtä huolissaan kuin massatuotteita valmistavien yritysten. KOLSTER Info 7

8 Uutisia Lisää uutisaiheita sivustollamme > Tervetuloa Kolster Info -aamiaiselle Helsinkiin Keskiviikko klo (12.00), Tapahtumatalo BANKin auditorio, Unioninkatu 22 / Havis Business Center. Katso tarkempi ohjelma kotisivuiltamme ja ilmoittaudu mukaan! Patenttihakemukset nyt verkossa Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) PatInfo-palvelua (http://patent.prh.fi/patinfo/) on laajennettu sähköisellä hakemuskansiolla. Palvelu kattaa asiakirjat kotimaisista patenttihakemuksista, jotka on tehty vuonna 2001 tai sen jälkeen. Palvelusta löytyvät patenttihakemusten perus-, käsittely- ja voimassaolotiedot sekä lisäksi hakemusasiakirjat ja käsittelyn aikainen kirjeenvaihto. Nimityksiä DI, eurooppapatenttiasiamies Tapio Äkräs on nimitetty yhtiön johtoryhmän jäseneksi. Toimialajohtajana (ICT) hän vastaa myös patentointitoiminnoistamme asiakastoimialoilla tietoliikennetekniikka, tietotekniikka ja elektroniikka. FM, eurooppapatenttiasiamies Timo Pykälä on nimitetty Kolsterin Oulun aluetoimiston yksikönjohtajaksi. DI, eurooppapatenttiasiamies Timo Kuosmanen on nimitetty Kolsterin Vaasan ja Seinäjoen aluetoimistojen yksikönjohtajaksi. Kolsterin EP-asiamiesten joukko kasvaa Ari Parta (Kolster Helsinki), Matti Ylitalo (Kolster Tampere) ja Sami Aromaa (Kolster Oulu) ovat tänä syksynä suoriutuneet Euroopan patenttiviraston vaativasta asiamiestutkinnosta (EQE, European Qualifying Examination). Tutkinnon menestyksellinen suorittaminen oikeuttaa toimimaan eurooppapatenttiasiamiehenä ja edustamaan patentin hakijoita Euroopan patenttivirastossa EPOssa. Kolsterilla on nyt kaikkiaan 31 eurooppapatenttiasiamiestä (Helsingissä 17, Tampereella 6, Oulussa 5, Vaasassa 2 ja Turussa 1). Panostamme koulutukseen, joten EQE-tutkinnon suorittaneiden nuoremman polven patenttiasiamiesten joukko kasvaa tasaisesti vuosi vuodelta. Ennen Euroopan patenttisopimuksen voimaantuloa vuonna 1996 EP-asiamiehen toimintaoikeuden sai vielä työkokemuksen perusteella. Suomen ensimmäisen EQE-patenttiasiamiestutkinnon suoritti Timo Pykälä Kolsterilta vuonna 2000, mikä oli ensimmäinen vuosi, jolloin tutkinnon pystyi käytännössä suorittamaan. Eurooppapatenttiasiamiehemme ovat hyvin perehtyneitä EPOn käytäntöihin. He ovat tottuneita asioimaan viraston kanssa ilman välikäsiä ja hoitamaan patenttien väite- ja valituskäsittelyjä sekä myös niihin liittyviä suullisia käsittelyjä Euroopan patenttivirastossa. DI, eurooppapatenttiasiamies Ossi Huhtanen on nimitetty Tampereen-toimistomme apulaisyksikönjohtajaksi. TkT Anniina Erkkilä on aloittanut patenttikäsittelijänä kemian yksikössämme Helsingissä. Anniina vahvistaa osaamistamme orgaanisen kemian alueella. Toivotamme asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme Rauhallista Joulua & Idearikasta UuttaVuotta Kolster Infossa julkaistut artikkelit ovat luettavissa sivustomme osiossa Ajankohtaista/Kolster Info.

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA 1 Tämä huoltokirja on tarkoitettu yrityksesi aineettoman omaisuuden tunnistamiseen, oman osaamisen ja työn tulosten suojaamiseen sekä niiden hallintaan ja hyödyntämiseen.

Lisätiedot

Ideasta Liiketoimintaan, Marjut Lattu-Hietamies, Eurooppapatenttiasiamies / Berggren Oy

Ideasta Liiketoimintaan, Marjut Lattu-Hietamies, Eurooppapatenttiasiamies / Berggren Oy Ideasta Liiketoimintaan, 23.11.2016 Marjut Lattu-Hietamies, Eurooppapatenttiasiamies / Berggren Oy LIIKEIDEASI JA LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMASI KIRKASTAMINEN Mihin tarpeeseen tuotteesi on vastaus? Mitä

Lisätiedot

Teollisoikeudet liiketoiminnassa Patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet ja tavaramerkit. Olli Ilmarinen, PRH Oulu,

Teollisoikeudet liiketoiminnassa Patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet ja tavaramerkit. Olli Ilmarinen, PRH Oulu, Teollisoikeudet liiketoiminnassa Patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet ja tavaramerkit Olli Ilmarinen, PRH Oulu, 11.11.2016 Yksi tuote - monta suojaa Patentit ja hyödyllisyysmallit Tietojenkäsittelymenetelmät

Lisätiedot

Teollisoikeudet liiketoiminnassa

Teollisoikeudet liiketoiminnassa Teollisoikeudet liiketoiminnassa Patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet ja tavaramerkit Vaasa 14.9.2016 Juha Vuorela Esiintyjän esittely Juha Vuorela, vanhempi tutkijainsinööri DI, TKK 2004 PRH:lla

Lisätiedot

Asiamiestutkinto Patenttioikeus TEOLLISOIKEUSASIAMIES- LAUTAKUNTA. Osio 4. Monivalintakysymykset (enintään 50 pistettä)

Asiamiestutkinto Patenttioikeus TEOLLISOIKEUSASIAMIES- LAUTAKUNTA. Osio 4. Monivalintakysymykset (enintään 50 pistettä) 1 (4) Osio 4. Monivalintakysymykset (enintään 50 pistettä) Alla on kuvattu 10 itsenäistä tilannetta. Kuhunkin tilanteeseen liittyy neljä toisistaan riippumatonta väittämää. Rastita kustakin väittämästä

Lisätiedot

IPR JA SOPIMUKSET KANSAINVÄLISTYVÄSSÄ ELINTARVIKEALAN YRITYKSESSÄ 27.8.2015. IPR-lakimies, Eurooppatavaramerkkiasiamies Jani Kaulo

IPR JA SOPIMUKSET KANSAINVÄLISTYVÄSSÄ ELINTARVIKEALAN YRITYKSESSÄ 27.8.2015. IPR-lakimies, Eurooppatavaramerkkiasiamies Jani Kaulo IPR JA SOPIMUKSET KANSAINVÄLISTYVÄSSÄ ELINTARVIKEALAN YRITYKSESSÄ 27.8.2015 IPR-lakimies, Eurooppatavaramerkkiasiamies Jani Kaulo Aineettomat oikeudet eli IPR Yrityksen toiminimi Tavaramerkki Mallioikeus

Lisätiedot

TAVARAMERKIT. Tuulimarja Myllymäki, PRH

TAVARAMERKIT. Tuulimarja Myllymäki, PRH TAVARAMERKIT Tuulimarja Myllymäki, PRH Mikä tavaramerkki on? Tavaran tai palvelun kaupallinen tunnus tuotteen/palvelun erottamiseksi muiden vastaavista = Erottamisväline Yksinoikeus / kielto-oikeus Yksinoikeus

Lisätiedot

ALOITTAVAN YRITYKSEN IPR-CHECKLIST

ALOITTAVAN YRITYKSEN IPR-CHECKLIST ALOITTAVAN YRITYKSEN IPR-CHECKLIST Onnea uudelle yrittäjälle! Suomi tarvitsee yrittäjiä ja etenkin kansainvälisille markkinoille tähtääviä kasvuyrityksiä. Kansainvälistyville kasvuyrityksille immateriaalioikeudet,

Lisätiedot

TEOLLISOIKEUDET BISNEKSESSÄ Timo Alanne Mikkeli

TEOLLISOIKEUDET BISNEKSESSÄ Timo Alanne Mikkeli TEOLLISOIKEUDET BISNEKSESSÄ Timo Alanne Mikkeli 15.11.2016 Berggren Oy Johtava eurooppalainen täyden palvelun IPR-talo Arvostettu IPR-kumppani jo vuodesta 1936 Palvelut kattavat IPR:ien koko elinkaaren

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 359/2010 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 359/2010 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 359/2010 vp Hallituksen esitys Eurooppapatenttien myöntämisestä tehdyn yleissopimuksen 65 artiklan soveltamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi sopimuksen lainsäädännön

Lisätiedot

Case: Vahterus Oy Agentti- / Jälleenmyyjäverkosto

Case: Vahterus Oy Agentti- / Jälleenmyyjäverkosto Case: Vahterus Oy Agentti- / Jälleenmyyjäverkosto FokusPiste-hanke - kansainvälistymisseminaari Laitila 22.08.2013 Jarmo Hannula Markkinointipäällikkö Vahterus Oy MITÄ ON MARKKINOINTI? Tunnetuin lainaus

Lisätiedot

Miten suojaat aineettoman omaisuuden yritystoiminnassa?

Miten suojaat aineettoman omaisuuden yritystoiminnassa? Miten suojaat aineettoman omaisuuden yritystoiminnassa? 8:30 Ilmoittautuminen ja aamukahvit 9:00 9:20 Tervetuloa - seminaarin avaus Aineeton oikeus käytännössä ja julkinen rahoitus Tapani Saarenpää, asiantuntija,

Lisätiedot

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia Yleisiä huomioita Tämä muuntamislomake on sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV; Office

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:3

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:3 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:3 Asia Hakija Teostaso, luettelosuoja A Annettu 11.2.1994 Tiivistelmä Yrityksen tuotteista tekijänoikeussuojaa saivat ainoastaan etiketti ja piirustukset. Ruokareseptit

Lisätiedot

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää.

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Oletko tehnyt uuden keksinnön ja mietit, miten tehdä keksinnöstäsi liiketoimintaa? Miten keksintöäsi

Lisätiedot

Asia Mallioikeuslakisopimus - Maailman henkisen omaisuuden järjestö (WIPO)

Asia Mallioikeuslakisopimus - Maailman henkisen omaisuuden järjestö (WIPO) Työ- ja elinkeinoministeriö PERUSMUISTIO TEM2016-00123 TMO Huhtala Liisa(TEM) 20.04.2016 Asia Mallioikeuslakisopimus - Maailman henkisen omaisuuden järjestö (WIPO) Kokous U/E/UTP-tunnus Käsittelyvaihe

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2016:2

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2016:2 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2016:2 Asia Hakijat valokuvakehysten tekijänoikeussuoja A Oy Annettu 2.2.2016 Tiivistelmä Taideteollisesti valmistettu suorakaiteen muotoinen, koristeaiheeton valokuvakehys

Lisätiedot

Laki. tavaramerkkilain muuttamisesta

Laki. tavaramerkkilain muuttamisesta Laki tavaramerkkilain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan tavaramerkkilain (7/1964) 57 :n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1715/1995, muutetaan 1 luvun otsikon suomenkielinen

Lisätiedot

Patentoinnin kustannukset ja patenttien arvon määrittäminen

Patentoinnin kustannukset ja patenttien arvon määrittäminen 05.07.2006 Patentoinnin kustannukset ja patenttien arvon määrittäminen Patentointiprosessi, onko tarpeen? a) MIETI: Mitä haluat suojata (tuote, menetelmä, käyttö)? b) MIETI: Miksi olet hakemassa patenttisuojaa?

Lisätiedot

MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS

MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS 25.6.2008 Sakari Aalto 2 MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA

Lisätiedot

Kysymys 1.1 (enintään 30 pistettä, vastauksen tulee mahtua sille varattuun vastaustilaan)

Kysymys 1.1 (enintään 30 pistettä, vastauksen tulee mahtua sille varattuun vastaustilaan) 1 (6) OSIO 1. (enintään 90 pistettä) Kysymys 1.1 (enintään 30 pistettä, vastauksen tulee mahtua sille varattuun vastaustilaan) Kolibri Sports Oy on vuonna 2014 perustettu urheilu- ja vapaa-ajanvälineiden

Lisätiedot

Osio 3. Suojausstrategia (enintään 50 pistettä, vastaustila enintään 2 sivua)

Osio 3. Suojausstrategia (enintään 50 pistettä, vastaustila enintään 2 sivua) 1 (5) Osio 3. Suojausstrategia (enintään 50 pistettä, vastaustila enintään 2 sivua) Asiakkaan kysymys Olemme pienehkö yritys, joka myy hiomalaikkoja pääasiassa Suomeen ja Saksaan. Keksintömme liittyy hiomalaitetta

Lisätiedot

saman lain 5 :n mukaan yleisenä syyttäjänä raastuvanoikeudessa ja maistraatissa. Nimismies tai apulaisnimismies toimii kihlakunnanoikeudessa

saman lain 5 :n mukaan yleisenä syyttäjänä raastuvanoikeudessa ja maistraatissa. Nimismies tai apulaisnimismies toimii kihlakunnanoikeudessa 1992 vp- HE 101 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kaupunginviskaa Iista ja nimismiehestä käräjäoikeuden syyttäjänä ja laiksi kaupunginviskaaleista annetun lain 1 ja 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 25.8.2016 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi

Lisätiedot

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10 IP Translator ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti:

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10 IP Translator ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti: Yleinen tiedonanto asiassa IP Translator annetun tuomion täytäntöönpanosta v1.2, 20. helmikuuta 2014 1 Unionin tuomioistuin antoi 19.6.2012 ratkaisunsa asiassa C-307/10 IP Translator ja vastasi esitettyihin

Lisätiedot

Vaasan & Vaasan Kokemuksia Baltian liiketoiminnasta

Vaasan & Vaasan Kokemuksia Baltian liiketoiminnasta 1 2009/1 Vaasan & Vaasan Kokemuksia Baltian liiketoiminnasta Finpron seminaari 22.1.2009 Harri Roos 2 2009/1 Vaasan & Vaasan -konserni Johtava tuoreleivonnan toimija Suomessa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa

Lisätiedot

EUROOPPAOIKEUS

EUROOPPAOIKEUS EUROOPPAOIKEUS 2.4.2004 Kirjoita jokainen vastaus erilliselle arkille. Käytäthän kokonaisia konseptiarkkeja, ellei vastaustilaa ole rajoitettu! Muista kirjoittaa jokaiseen vastauspaperiin nimesi ja henkilötunnuksesi

Lisätiedot

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

Yritysnimellä on väliä miksi? Markkinointiviestinnän Viikko 2012 Louna Kiuru neuvontalakimies, tiiminvetäjä

Yritysnimellä on väliä miksi? Markkinointiviestinnän Viikko 2012 Louna Kiuru neuvontalakimies, tiiminvetäjä Yritysnimellä on väliä miksi? Markkinointiviestinnän Viikko 2012 Louna Kiuru neuvontalakimies, tiiminvetäjä Toiminimi toiminimi on nimi, jota elinkeinonharjoittaja käyttää toiminnassaan (toiminimilaki)

Lisätiedot

ALOITA BRÄNDIN RAKENTAMINEN TAVARAMERKISTÄ. Tuulimarja Myllymäki neuvontalakimies, tavaramerkki- ja mallilinja Patentti ja rekisterihallitus

ALOITA BRÄNDIN RAKENTAMINEN TAVARAMERKISTÄ. Tuulimarja Myllymäki neuvontalakimies, tavaramerkki- ja mallilinja Patentti ja rekisterihallitus ALOITA BRÄNDIN RAKENTAMINEN TAVARAMERKISTÄ Tuulimarja Myllymäki neuvontalakimies, tavaramerkki- ja mallilinja Patentti ja rekisterihallitus BASS-olut, rekisteröity Englannissa 1876- Tavaramerkki voi olla

Lisätiedot

Laki. patenttilain muuttamisesta

Laki. patenttilain muuttamisesta Laki patenttilain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan patenttilain (550/1967) 65 a, sellaisena kuin se on laissa 1695/1995, muutetaan 3 ja 5, 2 luvun otsikko, 7 :n 1 momentti, 44 :n

Lisätiedot

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10, IP Translator, ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti:

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10, IP Translator, ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti: Yhteinen tiedonanto Nizzan luokituksen luokkaotsikoiden yleisnimikkeitä koskevista yhteisistä käytännöistä v1.2, 1 28. lokakuuta 2015 Unionin tuomioistuin antoi 19.6.2012 ratkaisunsa asiassa C-307/10,

Lisätiedot

Virheiden korjaaminen. Kiinteistörekisterinhoitajien koulutuspäivät

Virheiden korjaaminen. Kiinteistörekisterinhoitajien koulutuspäivät Virheiden korjaaminen Kiinteistörekisterinhoitajien koulutuspäivät 29.9.2010 Arja Lankinen Etelä-Suomen maanmittaustoimisto 1 Virheiden korjaaminen Päätös Toimitus Kiinteistönmääritys toimituksen rekisteröinnin

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen 28.10.2013 Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot Sähkölaitteen merkinnät, tiedot ja ohjeet ENNEN SÄHKÖLAITTEEN MARKKINOILLE SAATTAMISTA ON VARMISTETTAVA,

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS 1 VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 8/2008 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 51/2008 29.8.2008 Asia Palkkaa vastaavaa korvausta koskeva vaatimus ym. Virasto yliopisto Vaatimukset Yliopisto on määrättävä maksamaan

Lisätiedot

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen.

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen. MAINONTA MED1 MITÄ MAINONTA ON?! Perinteisiä määritelmiä:! Mainonta on maksettua useille vastaanottajille suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai

Lisätiedot

Brändin IPR-suojaus ja riskienhallinta

Brändin IPR-suojaus ja riskienhallinta Brändin IPR-suojaus ja riskienhallinta Brändin määritelmä Standardi ISO 10668, Brändin arvonmääritys. Vaatimukset brändin taloudellisen arvon määrittämiseen. Brändin määritelmä standardin mukaan: Markkinointiin

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta 27. helmikuuta 2003 PE 321.965/8-16 TARKISTUKSET 8-16 Lausuntoluonnos (PE 321.965) John Purvis Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

Tekijänoikeudet liiketoiminnassa

Tekijänoikeudet liiketoiminnassa Tekijänoikeudet liiketoiminnassa IPR-seminaari 9.11.2016 Albert Mäkelä lainopillinen asiamies, Suomen Yrittäjät 1 Mitä tekijänoikeus suojaa? Tekijänoikeus suojaa kirjallista tai taiteellista teosta Teoksen

Lisätiedot

Fi-verkkotunnukset. Sanna Sahlman, Viestintävirasto

Fi-verkkotunnukset. Sanna Sahlman, Viestintävirasto Fi-verkkotunnukset Sanna Sahlman, Viestintävirasto Verkkotunnus on kirjaimista, numeroista tai muista merkeistä taikka niiden yhdistelmästä muodostuva Internet-tietoverkon nimimuotoinen toisen asteen osoitetieto

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 30/2008 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 33/2009 15.5.2009 Asia: Korvausvaatimus Oikaisuvaatimuksen tekijä: A Virasto: Korkeakoulu Korvausvaatimus: A:lle on maksettava 24

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:17. Tiivistelmä Tuulilasin puhdistusväline ja siitä tehdyt rakennepiirustukset eivät saaneet tekijänoikeussuojaa.

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:17. Tiivistelmä Tuulilasin puhdistusväline ja siitä tehdyt rakennepiirustukset eivät saaneet tekijänoikeussuojaa. TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:17 Asia Hakija Teostaso A Annettu 28.9.1994 Tiivistelmä Tuulilasin puhdistusväline ja siitä tehdyt rakennepiirustukset eivät saaneet tekijänoikeussuojaa. SELOSTUS ASIASTA

Lisätiedot

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Companies engaged in online activities FIF A Myykö yrityksenne verkon kautta ja/tai käyttääkö

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ TERVEYSLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ TERVEYSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2010 1 238 PALKAN TAKAISINPERINNÄN KOHTUULLISTAMISTA KOSKEVA VAATIMUS Terke 2010-1542 Esityslistan asia TJA/20 TJA Terveyslautakunta päätti hylätä tämän päätöksen liitteessä

Lisätiedot

HE 219/2004 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tavaramerkkilakia.

HE 219/2004 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tavaramerkkilakia. HE 219/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tavaramerkkilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tavaramerkkilakia. Ehdotetut muutokset perustuvat

Lisätiedot

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN 2 Inergia on monipuolinen energia-alan ammattilainen läheinen, inhimillinen ja lappilaisten tarpeita aidosti ymmärtävä Alkusanat Inergian toiminta-ajatus on selkeä: Inergia-konserni

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI 26.8.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 201 A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN PARLAMENTTI PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS NRO PE/77/S SISÄISISTÄ TOIMISTA VASTAAVIEN VALIOKUNTIEN PÄÄOSASTON

Lisätiedot

Patentti-informaation hyödyntäminen tuotekehityksessä. Joensuu Heikki Rantanen, Tekes / ELY Pirkanmaa

Patentti-informaation hyödyntäminen tuotekehityksessä. Joensuu Heikki Rantanen, Tekes / ELY Pirkanmaa Patentti-informaation hyödyntäminen tuotekehityksessä Joensuu 29.09.2016 Heikki Rantanen, Tekes / ELY Pirkanmaa Sisältö 1. Mitä ovat immateriaalioikeudet? 2. Mitä on patentti-informaatio, mihin sitä voi

Lisätiedot

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Scandic Kajanus Kajaani

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Scandic Kajanus Kajaani Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Scandic Kajanus Kajaani 13.10.2016 Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut Ely-keskus ja TEKES palvelut Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 743. Laki. rikoslain 1 ja 20 luvun muuttamisesta. Annettu Helsingissä 25 päivänä elokuuta 2006

SISÄLLYS. N:o 743. Laki. rikoslain 1 ja 20 luvun muuttamisesta. Annettu Helsingissä 25 päivänä elokuuta 2006 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä elokuuta 2006 N:o 743 748 SISÄLLYS N:o Sivu 743 Laki rikoslain 1 ja 20 luvun muuttamisesta... 2249 744 Laki järjestyslain 7 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

Teollisoikeudet liiketoiminnassa Patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet ja tavaramerkit. Juha Vuorela Seinäjoki, 12.5.2016

Teollisoikeudet liiketoiminnassa Patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet ja tavaramerkit. Juha Vuorela Seinäjoki, 12.5.2016 Teollisoikeudet liiketoiminnassa Patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet ja tavaramerkit Juha Vuorela Seinäjoki, 12.5.2016 Esiintyjän esittely Juha Vuorela, vanhempi tutkijainsinööri DI, TKK 2004 PRH:lla

Lisätiedot

Vieraiden kielten opetuksen kehittäminen

Vieraiden kielten opetuksen kehittäminen Vieraiden kielten opetuksen kehittäminen Opetuksen tilanne ja valtionavustuksen hakeminen Anna-Kaisa Mustaparta Tiedotukset lääneittäin 19.- 28.1.09 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Vieraiden

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Sisällys. I Johdanto 1. Alkusanat v Sisällys vii Lyhenteet xiii

Sisällys. I Johdanto 1. Alkusanat v Sisällys vii Lyhenteet xiii Sisällys Alkusanat v Sisällys vii Lyhenteet xiii I Johdanto 1 1. Patentinloukkauksen aineellisoikeudelliset edellytykset tutkimuskohteena 1 2. Tutkimuksen metodi 2 3. Oikeuslähteet 2 3.1. Rajaus 2 3.2.

Lisätiedot

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Technopolis Oulu

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Technopolis Oulu Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Technopolis Oulu 12.10.2016 Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut Ely-keskus ja TEKES palvelut Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut ELY-keskus

Lisätiedot

1992 vp -- lie 215 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

1992 vp -- lie 215 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT 1992 vp -- lie 215 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi patenttilain 3 :n, hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 3 :n ja mallioikeuslain 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esitykseen

Lisätiedot

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio 1 Tampereen yliopiston organisaatio 2 Tieteenalayksiköt (9 kpl) Biolääketieteellisen teknologian yksikkö Informaatiotieteiden yksikkö Johtamiskorkeakoulu Kasvatustieteiden yksikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden

Lisätiedot

muutos mahdollisuudeksi Uudelleensijoittumisella uusiin työtehtäviin

muutos mahdollisuudeksi Uudelleensijoittumisella uusiin työtehtäviin muutos mahdollisuudeksi Uudelleensijoittumisella uusiin työtehtäviin Uudelleensijoittuminen tarjoaa mahdollisuuden jatkaa valtion palveluksessa Alueellistamisen ja tuottavuuden parantamiseen tähtäävien

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.8.2008 KOM(2008) 514 lopullinen VOL.I 2008/0167 (CNS) 2008/0168 (CNS) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS eurometallirahojen kaltaisista mitaleista ja rahakkeista annetun

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 36/2010 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 37/2012 8.6.2012 Asia Korvausvaatimus Korvausvaatimuksen tekijä A, vahtimestari Virasto Korkeakoulu Korvausvaatimus Korkeakoulu on

Lisätiedot

Kokemuksia PK-yritysten kansainvälistymisestä. Bioenergia ja Keski-Eurooppa

Kokemuksia PK-yritysten kansainvälistymisestä. Bioenergia ja Keski-Eurooppa Kokemuksia PK-yritysten kansainvälistymisestä Bioenergia ja Keski-Eurooppa Zellwatt Bioenergie Freiburg, Saksa www.zellwatt.com Markku Rinne Markku Rinne 12 Tammikuuta 2010 Toimipisteemme sijaitsee Freiburgissa,

Lisätiedot

12.4.2004. Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004

12.4.2004. Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004 12.4.2004 KORKEIN OIKEUS Asia Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004 Kantelija YLI-KOVERO RISTO TAPIO Torikatu 27 13130 Hämeenlinna

Lisätiedot

Hyvä tietää. Italia. Matkoja Ajatuksella ja Sydämellä

Hyvä tietää. Italia. Matkoja Ajatuksella ja Sydämellä Hyvä tietää Italia Matkoja Ajatuksella ja Sydämellä Hyvä tietää Italiasta Pääkaupunki Asukasluku Kieli Rooma Noin 61 miljoonaa Uskonto Valuutta Pinta-ala Katolilaisia 90%, muslimeja 2%, muita uskontoja

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1292. Laki. autoverolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 1292. Laki. autoverolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2007 N:o 1292 1298 SISÄLLYS N:o Sivu 1292 Laki autoverolain muuttamisesta... 5051 1293 Laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 2. päivänä huhtikuuta Mallioikeusasetus

Annettu Helsingissä 2. päivänä huhtikuuta Mallioikeusasetus Annettu Helsingissä 2. päivänä huhtikuuta 1971 Mallioikeusasetus Kauppa ja teollisuusministerin esittelystä säädetään 12 päivänä maaliskuuta 1971 annetun mallioikeuslain (221/71) nojalla: Rekisteröintihakemus

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

* * A-OSA + + PH4_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI. 1 Lapsen tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni

* * A-OSA + + PH4_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI. 1 Lapsen tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni PH4_plus 1 *1409901* PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI Tämä perheselvityslomake on tarkoitettu sinulle, jos olet ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella hakevan alle 18 vuotiaan

Lisätiedot

Paikkatiedon lupapolitiikka ja lisensiointimallit. INSPIRE-verkosto Paikkatiedon infrastruktuurin hyödyntäminen 29.9.

Paikkatiedon lupapolitiikka ja lisensiointimallit. INSPIRE-verkosto Paikkatiedon infrastruktuurin hyödyntäminen 29.9. Paikkatiedon lupapolitiikka ja lisensiointimallit INSPIRE-verkosto Paikkatiedon infrastruktuurin hyödyntäminen 29.9.2011 Antti Kosonen 6.10.2011 Miksi paikkatietoja lisensioidaan Paikkatiedot on historiallisesti

Lisätiedot

Rokua Geopark. Ohje yrityksille Rokua Geopark logon käyttämisestä

Rokua Geopark. Ohje yrityksille Rokua Geopark logon käyttämisestä Rokua Geopark Ohje yrityksille Rokua Geopark logon käyttämisestä Rokua Geopark ohjausryhmä 24.3.2011 Taustaa Rokua Geopark on perustettu edistämään Oulujokilaakson, Rokuan ja Oulujärven alueiden elinkeinotoimintaa,

Lisätiedot

LAULUMUSIIKIN PÄÄAINE I

LAULUMUSIIKIN PÄÄAINE I MUUT KIELIOPINNOT 3la71 Saksan kieli 1 (4 op) 3la31 Italian kieli 1 (4 op) 3la72 Saksan kieli 2 (5 op) 3la32 Italian kieli 2 (5 op) k0-9123 Englannin kielen valmentava opintojakso (3 op) k0-9122 Ruotsin

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.8.2008 KOM(2008) 514 lopullinen VOL.I 2008/0167 (CNS) 2008/0168 (CNS) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS eurometallirahojen kaltaisista mitaleista ja rahakkeista annetun

Lisätiedot

SOPIMUKSET KUNTALIITOKSISSA Lakiklinikka 13.9.2012

SOPIMUKSET KUNTALIITOKSISSA Lakiklinikka 13.9.2012 SOPIMUKSET KUNTALIITOKSISSA Lakiklinikka 13.9.2012 Leena Hoppu-Mäenpää Lakimies, varatuomari Kuntaliitto / Kuntamarkkinat Leena Hoppu-Mäenpää VT Tehty sopimus sitoo Pacta sunt servanda periaate» Sopimukset

Lisätiedot

Missä mennään palo-ovissa CE-merkintä vai tyyppihyväksyntä?

Missä mennään palo-ovissa CE-merkintä vai tyyppihyväksyntä? Missä mennään palo-ovissa CE-merkintä vai tyyppihyväksyntä? Paloseminaari 19 - Paloturvallisuus ja standardisointi Tiina Ala-Outinen VTT Expert Services Oy Sisältö Tyyppihyväksynnästä CE-merkintään CE-merkinnän

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA Asia 23/2009 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 20/2010 12.3.2010 Asia: Korvausvaatimus Korvausvaatimuksen tekijä: A Virasto: Syyttäjänvirasto Korvausvaatimus: Syyttäjänvirasto

Lisätiedot

Valmetin tie eteenpäin

Valmetin tie eteenpäin Valmetin tie eteenpäin 31. heinäkuuta 2014 Pasi Laine, toimitusjohtaja Agenda 1 2 Valmetin tie eteenpäin Taloudelliset tavoitteet 2 July 31, 2014 Valmet Valmetin tie eteenpäin: strategia uudelleenhyväksytty

Lisätiedot

Saako lääkkeitä turvallisesti verkosta?

Saako lääkkeitä turvallisesti verkosta? Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 3/2015 LÄÄKEALAN TOIMIJOIDEN VALVONTA Saako lääkkeitä turvallisesti verkosta? Sami Paaskoski, Liisa Näveri / Kirjoitettu 16.10.2015 / Julkaistu 13.11.2015 Lääkkeiden verkkokauppa

Lisätiedot

Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora. Henrik Karlsson

Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora. Henrik Karlsson Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora Henrik Karlsson Ariterm Group Ariterm on suomalais-ruotsalainen lämmitysalan yritys jolla on tuotantoa Saarijärvellä Suomessa ja Kalmarissa Ruotsissa. Aritermin

Lisätiedot

Lähentyminen Yhteisestä käytännöstä usein kysytyt kysymykset Lähentymisohjelma 3. Erottamiskyky:

Lähentyminen Yhteisestä käytännöstä usein kysytyt kysymykset Lähentymisohjelma 3. Erottamiskyky: FI FI Lähentyminen Yhteisestä käytännöstä usein kysytyt kysymykset Lähentymisohjelma 3. Erottamiskyky: kuvailevia/erottamiskyvyttömiä sanoja sisältävät kuviomerkit A. YHTEINEN KÄYTÄNTÖ 1. Mitkä virastot

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

Viking Line halusi liputtaa Helsingin ja Tallinnan välillä liikennöineen Rosella-laivan pois Suomen lipun alta.

Viking Line halusi liputtaa Helsingin ja Tallinnan välillä liikennöineen Rosella-laivan pois Suomen lipun alta. EY-tuomioistuin: Lakko-oikeus ei ole ehdoton Viking Line halusi liputtaa Helsingin ja Tallinnan välillä liikennöineen Rosella-laivan pois Suomen lipun alta. Syynä olivat merihenkilökunnan palkat ja edut

Lisätiedot

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017 Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 217 Bkt:n kehitys 217 / 216, % Pohjois-Amerikka: +2,2 % USA +2,2 % Kanada +2, % Etelä- ja Väli-Amerikka: +2,1 % Brasilia +1,2 % Meksiko +2,2 % Argentiina

Lisätiedot

* * A-OSA + + PK4_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI. 1 Lapsen tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni

* * A-OSA + + PK4_plus 1 PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI. 1 Lapsen tiedot 1.1 Henkilötiedot. 2 Omat henkilö- ja yhteystietoni PK4_plus 1 *1459901* PERHESELVITYSLOMAKE HUOLTAJALLE HAKIJANA LAPSI Tämä on perheselvityslomake sinulle, jonka alle 18-vuotias naimaton lapsi on hakemassa ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen. Sinä olet lapsen

Lisätiedot

ALLIANSSIN NUORISOVAIHTO. Elli Keränen, koordinaattori

ALLIANSSIN NUORISOVAIHTO. Elli Keränen, koordinaattori ALLIANSSIN NUORISOVAIHTO Elli Keränen, koordinaattori 15.11.2016 ALLIANSSIN NUORISOVAIHTO PA LV E L E VA Vuodesta 1993 Voittoa tavoittelematon. Kohtuulliset osallistumismaksut ja maksuttomia ohjelmia.

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA

SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA Sosiaalinen media on tärkeä ja keskeinen väline ihmisten ja organisaatioiden välisessä kanssa

Lisätiedot

Hankinnat hallitusohjelmassa - kommenttipuheenvuoro

Hankinnat hallitusohjelmassa - kommenttipuheenvuoro Hankinnat hallitusohjelmassa - kommenttipuheenvuoro PTCS:n julkisten hankintojen ajankohtaisfoorumi 17.11.2011 Asiantuntija Jukka Lehtonen, EK Julkisia hankintoja koskevat kirjaukset EK ei näe tarvetta

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä verkkopalvelun käyttöehtoja sovelletaan Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottamaan

Lisätiedot

Hyvä Tekesin asiakas!

Hyvä Tekesin asiakas! www.tekes.fi RAPORTOINTIPYYNTÖ 5.6.2009 «Organisaatio» «Yksikko» «Etunimet» «Sukunimi» «Postiosoite» «Postinumero» «Postitoimipaikka» Hyvä Tekesin asiakas! Pyydämme teitä ystävällisesti täyttämään jälkiraportointilomakkeen

Lisätiedot

Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista

Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista Uudet säännöt hyväksytetään jäsenillä Vuosikokouksessa 15.4.2016 ja syyskokouksessa 2016 Uudet Säännöt 2016

Lisätiedot

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6)

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) KULJETUSPALVELUT OSTOLIIKENTEEN EHDOT Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

N:o TOIMIJAN TOIMINNAN LAATU JA LAAJUUS SEKÄ RISKINARVIOINTIIN PE- RUSTUVAT TARKASTUSTIHEYDET

N:o TOIMIJAN TOIMINNAN LAATU JA LAAJUUS SEKÄ RISKINARVIOINTIIN PE- RUSTUVAT TARKASTUSTIHEYDET N:o 111 303 Liite 1 TOIMIJAN TOIMINNAN LAATU JA LAAJUUS SEKÄ RISKINARVIOINTIIN PE- RUSTUVAT TARKASTUSTIHEYDET Toimijan toiminnan laatu, toimijaluokitus A. Tukkukauppa, tuonti A1 Tuonti kolmansista maista

Lisätiedot

SAMPO OYJ:N HALLITUKSEN MONIMUOTOISUUS- POLITIIKKA

SAMPO OYJ:N HALLITUKSEN MONIMUOTOISUUS- POLITIIKKA SAMPO OYJ:N HALLITUKSEN MONIMUOTOISUUS- POLITIIKKA SISÄLTÖ Hallituksen koko 3 Riippumattomuuden arviointi 3 Hallituksen kokoonpano 3 Nimitys- ja palkkiovaliokunnan tehtävät 4 2 SAMPO OYJ:N HALLITUKSEN

Lisätiedot

Tik-76.612 Ohjelmistoprojektien Hallinta

Tik-76.612 Ohjelmistoprojektien Hallinta Tik-76.612 Ohjelmistoprojektien Hallinta Tervetuloa kurssille! 2 Kurssin yleisinfo Kurssin tausta Katsaus luentoihin Aloitusluennon agenda Luennoitsijoiden esittely Harjoitustyön läpikäynti Muut käytännön

Lisätiedot

Eurooppalainen sairaanhoitokortti

Eurooppalainen sairaanhoitokortti Eurooppalainen sairaanhoitokortti 07.03.2016 Sisällysluettelo 1 Eurooppalainen sairaanhoitokortti... 1 1.1 Kortin tiedot... 1 1.2 Kortin voimassaoloaika... 1 1.3 Kortin hakeminen... 1 1.4 Kortin tilaaminen...

Lisätiedot

Tekesin rahoitus nuorille yrityksille. Jaana Rantanen

Tekesin rahoitus nuorille yrityksille. Jaana Rantanen Tekesin rahoitus nuorille yrityksille Jaana Rantanen 20.4.2017 Tekesin rahoitus nuorille kasvuyrityksille Tempo Asiakastarve Kohdemarkkina Konseptin testaus Tiimi T&K Tuotteen, palvelun, liiketoimintamallin

Lisätiedot

VERKOSTOFOORUMI KUOPIO

VERKOSTOFOORUMI KUOPIO VERKOSTOFOORUMI 17.8.2012 KUOPIO Lasten seksuaalisen hyväksikäytön ilmoitusvelvollisuus ja tutkiminen Petra Kjällman Ensi ja turvakotien liitto, Kirkkohallitus/, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Suomen

Lisätiedot

Hyödykesidonnainen kertaluotto

Hyödykesidonnainen kertaluotto Luotonantaja Osoite Puhelinnumero Sähköpostiosoite Internet-osoite Luotonvälittäjä Osoite Puhelinnumero Sähköpostiosoite Internet-osoite Lindorff Invest Oy Joukahaisenkatu 6, 20520 TURKU 02 2700 550 eramaksu@lindorff.fi

Lisätiedot

FOURTON OY MERKINTÄLOMAKE

FOURTON OY MERKINTÄLOMAKE MERKINTÄLOMAKE Fourton Rahastoyhtiön rahastoja voitte merkitä kaksi kertaa kuukaudessa. Merkintäpäivät ovat jokaisen kuukauden 15. päivä ja viimeinen pankkipäivä. Jos 15. päivä ei ole pankkipäivä, merkintäpäivä

Lisätiedot

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen?

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? 1 Olet päättänyt perustaa yrityksen tai olet sen jo perustanut. Kertoaksesi potentiaalisille asiakkaillesi, että olet olemassa,

Lisätiedot

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Tuoteluettelo / 2014 RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Maatalous Teollisuus & materiaalin käsittely Ympäristönhoito Kevytperävaunut Muut laitteet THE SKY IS NOT THE LIMIT STARCO FINLAND

Lisätiedot