Suojaus auttaa erottautumaan kilpailijoista

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suojaus auttaa erottautumaan kilpailijoista"

Transkriptio

1 No TIEDOTUSLEHTI ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE Monipuolinen suojaus kannattaa Patenttimerkinnät - mitä patentinhaltijan pitäisi tietää? Lignell & Piispanen: Suojaus auttaa erottautumaan kilpailijoista

2 Mallioikeudet TEKSTI HELI HIETAMIES Monipuolinen suojaus kannattaa Koska muotoilu on tänä päivänä olennainen osa arkisiakin esineitä, yritysten on tärkeää suojata tuotteidensa muotoilu siten, ettei se ole toisten kopioitavissa. Monipuolisuus on usein avainsana tehokkaaseen suojaukseen. Monipuolinen suojaus tarkoittaa ensinnäkin mallioikeuslainsäädännön mahdollistamien suojauskeinojen hyödyntämistä, sillä mallioikeus on nimenomaisesti tarkoitettu ulkomuodon suojaamiseen. Euroopassa ja useissa muissa maissa mallisuojaa voi hakea koko tuotteen lisäksi myös tuotteen osalle, esimerkiksi tuotteen jollekin yksityiskohdalle. Mallirekisteröintistrategiaa suunniteltaessa onkin aluksi syytä selvittää, mikä tuotteessa todellisuudessa edustaa uutta muotoilua ja olisi syytä saada suojan piiriin. Jos uusi muotoilu kohdentuu pikemminkin tuotteen osiin tai yksityiskohtiin kuin kokonaisuuteen, on tarkoituksenmukaista suojata osat tai yksityiskohdat yhdessä tai erikseen kokonaisuuden lisäksi. Mallioikeus soveltuu myös hyvin monenlaisten tuotteiden suojaamiseen; mm. Euroopassa mallina voidaan suojata sellaisetkin kohteet kuin käyttöliittymät ja ikonit. Koska mallioikeuden voimassaolo ei yleensä edellytä sitä, että tuotetta käytettäisiin todellisuudessa, on suojausstrategiaa mahdollista rakentaa myös siten, että suojataan oman tuotteen ympäriltä mahdollisimman paljon erilaisia variantteja. Vaikka variantteja ei itse hyödyntäisikään, voidaan rekisteröinneillä estää kilpailijaa tekemästä ainakaan tuotteen ilmeisimpiä muunnoksia. Toiseksi, myös muilla IPR-oikeuksilla on olennainen merkitys muotoilun suojaamisen kannalta. Tavaramerkin ja mallioikeuden kohteet ovat usein päällekkäiset. Esimerkiksi tavaramerkillä perinteisesti suojattavia kaksiulotteisia kuvioita (logoja) voi mm. Euroopassa suojata myös mallioikeudella. Lisäksi tuotteen ulkoasun voi mallioikeuden ohella suojata myös kolmiulotteisella tavaramerkillä. Tavallisimmin 3D-tavaramerkillä suojataan erilaisia tuotepakkauksia, kuten pulloja, hajuvesipulloja, pesuaine- ja elintarvikepakkauksia. Myös itse tuotteen ulkomuoto on suojattavissa tavaramerkillä: esimerkiksi suklaapatukan erikoinen muoto voi olla tavaramerkki. Tavaramerkiltä edellytetään, että se on erottamiskykyinen, sillä tavaramerkin tarkoituksena on erottaa omat tavarat toisten vastaavista tavaroista. Myös patentilla ja hyödyllisyysmallilla voi joskus suojata saman kohteen kuin mallioikeudella. Patentti tai hyödyllisyysmalli tulee muotoilun suojamuotona kysymykseen silloin, kun tuotteessa on jokin uusi tekninen ratkaisu, joka ilmenee ulkomuodossa. Tekijänoikeus, jota ei rekisteröidä, antaa puolestaan suojaa itsenäisille ja omaperäisille teoksille ja suojaa siten myös muotoilun tuotteita. Käyttöesineiden kohdalla teoskynnystä on kuitenkin yleensä pidetty korkeana. Saman kohteen suojaaminen päällekkäin useammalla suojamuodolla ei ole turhaa, sillä eri suojamuodot antavat toisiinsa nähden erilaista suojaa ja siten sopivat käytettäväksi erilaisissa tilanteissa. Esimerkiksi tavaramerkki antaa yksinoikeuden merkin käyttöön kaupallisena tunnuksena koskien samoja tai samankaltaisia tavaroita, mallioikeus taas (eräin rajoituksin) yksinoikeuden mallin kaikenlaiseen hyväksikäyttöön. Toisaalta mallioikeus voi olla voimassa vain rajoitetun ajan, Euroopassa enintään 25 vuotta, kun taas tavaramerkin suoja-aikaa ei ole rajoitettu. Myös suojan saamisen edellytyksiä ja suoja-alan laajuutta arvioidaan eri kriteerein eri suojamuotojen kohdalla. Näin ollen esimerkiksi samaa tuotetta koskevat tavaramerkkija mallihakemukset voivat menestyä hakemusvaiheessa eri tavoin; esimerkiksi mallihakemus voidaan mitätöidä tai hylätä ja tavaramerkkihakemus rekisteröidä. Samoin voidaan loukkaustilanteessa päätyä siihen, että toista yksinoikeutta on loukattu, mutta toista ei. Mitä moninaisemmaksi suojaverkko on tehty, sitä paremmin sen avulla voidaan puuttua kopiointi- ja muihin loukkaustapauksiin. Aktiivinen ja järjestelmällinen suojauspolitiikka toimii myös ennaltaehkäisevästi. Eri suojaustapojen kartoittaminen ja hyödyntäminen kannattaa! OTK, varatuomari Heli Hietamies vastaa Kolsterin mallioikeustoiminnoista. Hän on OHIMin valtuuttama eurooppamallioikeusasiamies ja eurooppatavaramerkkiasiamies. 2 KOLSTER Info

3 No Julkaisija Kolster Oy Ab Iso Roobertinkatu Helsinki Turku Lemminkäisenkatu C Turku Tampere Pellavatehtaankatu 10 B Tampere Seinäjoki Kampusranta 9 C, 5. krs Seinäjoki Vaasa Vaasanpuistikko Vaasa Oulu Elektroniikkatie Oulu Päätoimittaja Anne Suutala Toimitusneuvosto Gudrun Dromberg Marjut Honkasalo Tiina Jääskeläinen-Alasaari Torbjörn Lydman Antti Peltonen Tuula Pulkka Maija-Liisa Puranen Terhi Salmi Marianna Sorsa Suunnittelu ja taitto White Sheep Oy, Antti Hovi Kansikuva Antti Hovi Tilaukset ja osoitteenmuutokset Kolster Oy Ab Puh. (09) Faksi (09) Sähköposti Kun suomi ei enää riitä! Pääkirjoitus Integraatiokehitys Euroopassa on johtamassa siihen, että lainmukaisen liiketoiminnan harjoittamiseen Suomessa ei kansallisten kielten hallinta kohta enää riitä. Suomi on suurella todennäköisyydellä ensi vuoden aikana liittymässä ns. Lontoon sopimukseen. Liittymistä koskeva lainmuutos on annettu eduskunnalle , ja eduskunta saanee lain käsiteltyä syysistuntokautensa aikana. Lontoon sopimuksen keskeisenä sisältönä on, että Euroopan patenttiviraston myöntämiä eurooppapatentteja ei enää kokonaisuudessaan käännetä suomeksi, vaan patentin selitysosa saa olla englanniksi. Patenttivaatimukset suomennetaan. Vain harvoin, jos koskaan, patentin suojapiiri voidaan määrittää pelkästään patenttivaatimusten perusteella vaan apuna joudutaan käyttämään patentin selitysosaa, jossa keksintö on yksityiskohtaisesti kuvattu. Näin ollen lähitulevaisuudessa Suomessa lainvoimaisen eurooppapatentin suojapiiriä eli sitä, mihin patentinhaltijalla on yksinoikeus, ei voi määrittää tutustumatta patentin englanninkieliseen selitysosaan. On ennakoitavissa, että tämä tulee nostamaan erityisesti pk-sektorin liiketoiminnan riskejä. Edellä kuvatun, jo lähes varman kehityskulun lisäksi Euroopan Unioniin ja siis myös Suomeen pyritään voimakkaasti saamaan aikaan ns. EU-patentti, joka yhdellä hakemuksella kattaisi kaikki EU-maat. Tämä sinänsä positiivinen kehitys voi kuitenkin johtaa EU:n reunavaltioiden, kuten Suomen, kannalta negatiivisiin seurauksiin. EU-patentin virallisten kielten osalta vahvimmin on ollut ehdolla ns. kolmen kielen malli. Sen mukaan EU-patentin kieli voi olla englanti, ranska tai saksa patenttivaatimusten ollessa kaikilla näillä kolmella kielellä, joskin vain selityksen kielellä olevat patenttivaatimukset ovat juridisesti päteviä. Muilla EU-kielillä patenttivaatimukset olisivat saatavissa vain ns. informatiivisina konekäännöksinä. Espanjan ja Italian vastustuksesta tämänkertainen yritys EU-patentin aikaansaamiseksi kuitenkin taas kerran kariutui. Suomi kylläkin oli taipumassa kolmen kielen malliin. Suomessa saattaa siis ennen pitkää olla voimassa patentteja, joissa sekä selitysosa että juridisesti pätevät patenttivaatimukset ovat ranskaksi. Herää kysymys, onko tämä todella Suomen kansallisten etujen mukaista. Antti Peltonen toimitusjohtaja > KOLSTER Info 3

4 Asiakkaan näkökulma TEKSTI ANNE SUUTALA Lignell & Piispanen, päätoiminimeltään Oy Gust. Ranin, on Suomen vanhimpia perheyrityksiä. Tuotenimien ja pullojen muotoilun suojaus ovat auttaneet erottautumaan kilpailijoista, vahvistamaan jo entuudestaan vahvaa brändiä sekä uudistumaan ajan hengessä. Lignell & Piispanen: Suojaus auttaa erottautum L&P:n nykyinen toimitusjohtaja Harri Nylund toimii perheyrityksessä jo kuudennessa polvessa. Hänen mukaansa yrityksellä on vahva laatumaine ja vahvat perinteet, joita halutaan vaalia, mutta uudistumistakin tarvitaan. - Kovassa kilpailussa korostuu brändin merkitys. Kuluttajat ovat yhä valveutuneempia ja ymmärtävät paitsi laadun, myös estetiikan päälle. Siksi Lignell & Piispasen kaltaisen premiumalkoholitalon tuotteet on viimeisteltävä pakkausta myöten. Tuotenimien ja pullojen muotoilun suojaamisella on yhä suurempi merkitys laatubrändin vahvistamisessa ja sen hienovaraisessa uudistamisessa, Nylund sanoo. Perinteet velvoittavat myös suojauksessa Nylundin mukaan L&P:n suojauspanostukset kohdistuivat aiemmin lähinnä etiketteihin, ja tuotenimillä tai pullojen muotoilulla oli vähäisempi merkitys. - Uusissa tuotteissa rekisteröidyt tuotenimet ja muotoilu korostuvat, Nylund vahvistaa. Tuotenimillä ei aiemmin kovinkaan lennokkaasti maalailtu mielikuvia, mikä näkyy hyvin yrityksen historiallisesti merkittävimmissä tuotteissa. Tuoterepertuaarissa 1800-luvun lopulta lähtien ollut Hieno Konjakki, tai Savon Wiina vuodelta 1869, olivat aikakaudelle tyypillisiä tuotenimiä. Ja kun yritys toi markkinoille ensimmäisen marjaliköörinsä vuonna 1882, se nimettiin suoraviivaisesti Mesimarjalikööriksi. Nämä tuotteet ovat kuitenkin jo niin vakiintuneita brändejä Lignell & Piispasen yritysnimen alla, että niiden nykyaikaistamista on harkittava tarkasti. - On riski, jos perinteisiä tuotteita lähtee muuttamaan liikaa. Mutta niihinkin on tehtävä hienovaraisia muutoksia ajan hengessä. Olemme esimerkiksi tuoneet vastikään markkinoille L&P:n Hienon Konjakin uudelleen muotoillussa retrohenkisessä pullossa, joka on myös mallisuojattu. Pyrimme uudistumaan ja kehittymään, mutta vaalimaan samalla perinteitä. Myös konjakin ranskalainen valmistaja ja yhteistyökumppanimme suositteli pullon rekisteröintiä. Haluamme erottua kilpailijoista muotoilun avulla. - Perinnesyistä ostimme myös vuonna 2009 haltuumme Marskin Ryyppy -tavaramerkin, sillä olemme tämän juoman alkuperäinen valmistaja Mikkelin Klubin reseptillä, Nylund kertoo. Edelleen perinnesyistä L & P ei ole myöskään koskaan harkinnut oman tuotekehityksen tuotteiden lisenssimyyntiä toisille valmistajille. - Meidän identiteettimme koostuu ennen 4 KOLSTER Info

5 Lignell & Piispasen toimitusjohtaja Harri Nylund esittelee LOIMU-glögin kolmatta vuosikertaa ja kertoo LOIMU-lupauksen: - Maistuu parhaalta lämmitettynä ja läheisten seurassa nautittuna. kaikkea marjaosaamisesta ja vahvoista tuotemerkeistä. Emme halua myydä omaa identiteettiämme ja osaamistamme, joka on kehittynyt ja jalostunut lähes 160 vuoden aikana mestarilta oppilaalle ja isältä pojalle, Nylund vakuuttaa. Suojauksen kokonaispaketilla vientiin L&P:n uusin kärkituote, LOIMU-vuosikertaglögi, on alusta pitäen haluttu suojata sekä nykyaikaisena tuotenimenä että modernisti muotoiltuna pullona. LOIMU on myös alusta lähtien suunnattu kotimaan markkinoiden ylitse kansainvälisille markkinoille. noilla nämä asiat korostuvat vielä kotimarkkinoitakin enemmän, Nylund toteaa. Nykyisin L&P toimii Euroopan laajuisilla markkinoilla, mutta yrityksellä on halua kauemmaskin vientiin, mikä tuo lisähaastetta suojaukseen. Lähitulevaisuuden panostukset ovat kuitenkin vielä lähialueilla kuten Baltiassa sekä Keski-Euroopassa. Suomessa räikeät tuotemerkkiloukkaukset ovat Nylundin mielestä vähäinen uhka, mutta vientimarkkinoilla on jo oltava valppaana. - Tiedostamme hyvin, että viennissä vaarana ovat kopioijat ja matkijat. Tästä Nykytrendin mukaisesti rekisteröidyn LOIMU-tavaramerkin suojaa on vahvistettu rekisteröimällä tuotteelle myös oma verkkotunnus. Nylundin mukaan marjaprosessien hallinta ja marjaliköörit ovat L&P:n ydinosaamista ja vahvin kilpailijoista erottava tekijä. Tätä ydinosaamista on hyödynnetty myös LOIMU-glögissä. Suomalaisia marjoja kuten lakkaa, mesimarjaa, karpaloa tai mustikkaa ei myöskään ole liikaa tarjolla maailmalla, joten marjapohjaiset tuotteet ovat yhä uusia kansainvälisille kuluttajille. - Kilpailussa hyvä kokonaispaketti ratkaisee: tuotekehitys, muotoilu ja tuotenimi. Kansainvälisillä markkiaan kilpailijoista meillä on jo jonkin verran kokemusta Baltian suunnalta. - Tukeudumme suojauksessa ja puolustuksessa Kolsterin asiantuntijoihin, sillä oma ydinosaamisemme on muualla. Kolsterilta olemme saaneet nopeaa ja asiantuntevaa palvelua sekä uusia ideoita ja näkökulmia. Oletteko ajatelleet tätä -tyyppiset ehdotukset ovat olleet meille arvokkaita. Mitalisateessa kansainväliseen kasvuun L&P tähtää Nylundin mukaan kansainvälisille markkinoille hallitun kasvun periaatteella. - Emme pyri maailmalle rytinällä, vaan pyrimme löytämään hyviä kansainvälisiä yhteistyökumppaneita ja jälleenmyyjiä, joiden kanssa yhteistyö on läheistä ja avointa. Referenssit Euroopan ulkopuolisille markkinoille ovat jo lähtökohtaisesti hyvät, sillä L&P on saanut tuotteistaan kansainvälisiä laatumitaleja. Ensimmäisen kerran yritys palkittiin Mesimarjalikööristään kultaisella mitalilla Pariisin maailmannäyttelyssä vuonna Sen jälkeen mitalisadetta on riittänyt. Maailman kenties laajin alkoholijuomien laatukilpailu IWSC (The International Wine and Spirit Competition) on antanut tunnustusta L&P:n tuotteille. Kilpailu on paitsi tiukka ammattimaistajien makutesti, myös tekninen laatukilpailu, jossa juomat joutuvat laboratorioanalyyseihin. L&P on palkittu niin marjaliköörien, erikoisliköörien kuin maustettujen vodkienkin sarjassa. Vuoden 2010 kilpailusta yritys keräsi kolme mitalia. Palkitut tuotteet olivat Marskin Ryyppy, LOIMU 2009 vuosikertaglögi ja Mustaherukkalikööri. - Olen erityisen iloinen, että LOIMU menestyi. Se ei ole meille pelkkä glögi, vaan kokonainen ajatusmaailma. Siinä yhdistyvät intohimo ja rakkaus työhön. LOIMU-glögin ulkoasu on harkittu, sen sisältö on harkittu - ja se on maustettu kotimaisella marjalla, ydinosaamisellamme. Tästä kokonaispaketista syntyy parasta laatua, mitä L&P voi nykypäivän kuluttajille tarjota, Nylund loimuttaa. KOLSTER Info 5

6 Patentit TEKSTI ANNE SUUTALA Patenttimerkinnät tuotteissa Mitä patentinhaltijan pitäisi tietää? Maailmassa on noin parikymmentä maata, joissa vaaditaan voimassa olevien patenttien selkeää merkitsemistä tuotteisiin tai pakkauksiin. Ellei merkintää ole, patentinhaltija ei voi vaatia korvauksia patenttinsa loukkauksesta. Toisaalta jos patentinhaltija käyttää patenttimerkintää vielä senkin jälkeen, kun patentti on jo rauennut, uhkana ovat korvausvaatimukset kilpailijoiden taholta virheellisestä patenttimerkinnästä. Suurimmassa osassa maita patenttimerkintöjä ei vaadita. Näissä maissa yleinen periaate on se, että yritysten on itse seurattava aktiivisesti kilpailijoidensa teollisoikeuksia ja huolehdittava myös siitä, että toisten oikeuksia ei loukata. Maailmassa on kuitenkin noin parikymmentä maata, joissa vaaditaan, että voimassa olevat patentit on merkittävä näkyviin. Tällaisia maita, joissa patentinhaltijoilla on merkintävelvoite, ovat esimerkiksi USA, Kanada, Australia, Japani, Uusi-Seelanti, Englanti, Irlanti, Chile, Etelä-Afrikka, Intia, Meksiko, Saudi-Arabia ja Taiwan. Tyypillisesti merkinnän puuttumisesta seuraa se, että patentinhaltija ei voi vaatia korvauksia patenttinsa loukkauksesta, ennen kuin loukkaajalle on ilmoitettu voimassa olevasta patentista. Silloin korvausvastuu alkaa ilmoituspäivämäärästä. Joissakin maissa kuten Meksikossa siviili- tai rikosprosessin aloittaminen loukkaajaa vastaan ei ole edes mahdollista, mikäli merkintä on puuttunut. Jos patenttimerkintävaatimus on olemassa, tuotteissa tai niiden pakkauksissa on oltava selkeä merkintä voimassa olevasta patentista kunkin maan vaatimusten mukaisesti. Yleinen vaatimus on, että merkintä on tehty maan virallisella kielellä. Esimerkiksi Kanadassa vaaditaan englannin lisäksi myös ranskan kieltä patenttimerkintöihin. Käytännöt ovat siis maakohtaisia ja ne on syytä aina tarkistaa tapauskohtaisesti omalta asiamieheltään. Yleensä merkintöihin vaaditaan kussakin maassa siinä maassa myönnetyn patentin numero ja sen lisäksi mahdollisesti joko patentin myöntämisvuosi tai päivämäärä. Tuoreet oikeustapaukset selkeyttävät korvausvastuuta Erityisesti USAn markkinoilla patentinhaltijan on oltava hyvin huolellinen patenttimerkintöjensä kanssa, sillä maan tavan mukaisesti korvausvaatimukset voivat nousta melkoisiin summiin. USAssa on tälläkin hetkellä vireillä noin 130 oikeustapausta, joissa patentinhaltijaa syytetään väärästä patenttimerkinnästä. Nykyisin USAssa on yleistä nostaa kanne väärästä ja harhaanjohtavasta merkinnästä sen vuoksi, että merkitty patentti on rauennut. Tämä on aiheuttanut melkoisesti päänvaivaa ja kustannuksia monille patentinhaltijoille. Eurooppapatenttiasiamies Juha Kaukonen on seurannut USAn viimeaikaisia oikeustapauksia mielenkiinnolla. Niissä USAn valitustuomioistuin, The Federal Circuit, on linjannut patenttimerkintöjä koskevien kiistojen ja korvausvaatimusten periaatteita. - Selkeät pelisäännöt tulevat tarpeeseen, sillä aiemmin on ollut hyvinkin erilaisia tulkintoja ja toisistaan poikkeavia päätöksiä patenttimerkintäkiistoissa alemmista oikeusasteista. Nyt periaatteet ovat selkiytyneet erityisesti kolmen viimeaikaisen oikeustapauksen myötä, Kaukonen kertoo. 6 KOLSTER Info

7 Esimerkki USAn markkinoilla käytettävästä patenttimerkinnästä. Oikeustapaus 1: Forest Group, Inc. v. Bon Tool Co. Päätös: Loukkauskorvaukset virheellisestä patenttimerkinnästä on maksettava per jokainen yksittäinen tuote, joka on markkinoilla. Tämän oikeustapauksen päätös ravisutti koko patenttimaailmaa. Aiemmin alemmat oikeusasteet USAssa olivat tulkinneet, että virheellinen patenttimerkintä voi aiheuttaa korvausvaatimuksen periaatteella yksi korvaus per yksi teko / per decision. USAn lain mukaan maksimikorvaus virheellisestä patenttimerkinnästä tuotteessa on 500 dollaria. Valitustuomioistuimen päätöksen mukaan korvaus lasketaan periaatteella yksi korvaus per yksi tuote / per article. Päätöksen mukaan sillä ei ole merkitystä, mikä on yksittäisen tuotteen arvo tai paljonko sitä on markkinoilla. Sama korvausvaatimus pätee yhtä lailla halpoja massatuotteita valmistaviin yrityksiin kuin useiden miljoonien arvoisia koneita lukumääräisesti vähän valmistaviin yrityksiin. Ei ole kovin suuri ihme, että tämän päätöksen jälkeen USAssa on nostettu aktiivisesti loukkauskanteita virheellisistä patenttimerkinnöistä tuotteissa helpon rahan toivossa. Oikeustapaus 2: Pequignot v. Solo Cup Co. Päätös: Patentinhaltijaa ei voi tuomita korvauksiin pelkästään vanhentuneen patenttimerkinnän perusteella, vaan on lisäksi osoitettava harhaanjohtamisen olleen tarkoituksellista. Solo Cup Co. oli oikeudessa vanhentuneesta patenttimerkinnästä massatuotteissaan, joita se valmistaa muoteilla. Virheellinen patenttimerkintä oli valmistusmuotissa. Oikeus otti kantaa, että patentinhaltijaa ei voi tuomita vastapuolen vaatimiin korvauksiin pelkästään vanhentuneen patenttimerkinnän perusteella, vaan on lisäksi osoitettava harhaanjohtamisen olleen tarkoituksellista patentinhaltijan puolelta. Oikeuden päätökseen vaikutti oleellisesti se, että yritys oli jo aiemmin ryhtynyt toimenpiteisiin muottiensa uusimiseksi ja vanhentuneen patenttimerkinnän poistamiseksi, joten sen ei katsottu syyllistyneen tahalliseen harhaanjohtamiseen. Oikeustapaus 3: Crown Packaging Tech. v. Rexam Beverage Can; American Medical Systems v. Medical Engineering Corp. Päätös: Menetelmää koskevaa patenttia ei tarvitse merkitä. Jos on kyse sekä menetelmä- että laite-/tuotepatentin suojaamasta tuotteesta, on patentti merkittävä. Yleinen kansainvälinen periaate on, että menetelmiä koskevia patentteja ei tarvitse merkitä. Käytännössä se onkin melko haasteellista. Asian tekee kuitenkin monimutkaisemmaksi tilanne, jossa samassa patentissa on sekä menetelmä- että laitevaatimuksia. Näissä tilanteissa USAn alemmat oikeusasteet ovat aiemmin tehneet keskenään ristiriitaisia päätöksiä siitä, mitä ja miten tieto patentista pitää merkitä. Nyt valitustuomioistuin on linjannut, että jos kyseessä on puhtaasti menetelmäpatentti, merkintää ei vaadita, vaan korvauksia loukkauksesta voidaan vaatia ilman merkintää. Jos samassa patentissa on sekä menetelmä- että laite-/tuotevaatimuksia, oikeuskäsittelyssä käsiteltävä asia ratkaisee merkinnän tarpeellisuuden. Jos loukkausoikeudenkäynnissä käsitellään vain menetelmävaatimuksia, ei merkintää ole ollut tarpeen tehdä. Jos taas oikeudessa käsitellään vain laite-/tuotevaatimuksia tai sekä menetelmä- että laite-/tuotevaatimuksia, on merkintä ollut pakollinen loukkauskorvausten saamiseksi. Ohjenuoraksi patentinhaltijoille Patentinhaltijoiden on oltava tarkkoja siitä, että patentin raukeamisen jälkeen valmistettavissa tuote-erissä patenttimerkintää ei ole enää näkyvissä. Kysy neuvoa asiamieheltäsi maakohtaisista käytännöistä! Rauenneen patentin merkintä tuotteisiin saattaa johtaa jopa yrityksen konkurssiin ajaviin korvauksiin, mikäli tuotteena on esimerkiksi miljoonina kappaleina valmistettu halpa tuote kuten kertakäyttöinen muovimuki. Jos yritys valmistaa yksikköhinnaltaan erittäin kalliita tuotteita pieniä määriä, sen ei tarvitse olla patenttimerkintöjen korvausvastuista yhtä huolissaan kuin massatuotteita valmistavien yritysten. KOLSTER Info 7

8 Uutisia Lisää uutisaiheita sivustollamme > Tervetuloa Kolster Info -aamiaiselle Helsinkiin Keskiviikko klo (12.00), Tapahtumatalo BANKin auditorio, Unioninkatu 22 / Havis Business Center. Katso tarkempi ohjelma kotisivuiltamme ja ilmoittaudu mukaan! Patenttihakemukset nyt verkossa Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) PatInfo-palvelua (http://patent.prh.fi/patinfo/) on laajennettu sähköisellä hakemuskansiolla. Palvelu kattaa asiakirjat kotimaisista patenttihakemuksista, jotka on tehty vuonna 2001 tai sen jälkeen. Palvelusta löytyvät patenttihakemusten perus-, käsittely- ja voimassaolotiedot sekä lisäksi hakemusasiakirjat ja käsittelyn aikainen kirjeenvaihto. Nimityksiä DI, eurooppapatenttiasiamies Tapio Äkräs on nimitetty yhtiön johtoryhmän jäseneksi. Toimialajohtajana (ICT) hän vastaa myös patentointitoiminnoistamme asiakastoimialoilla tietoliikennetekniikka, tietotekniikka ja elektroniikka. FM, eurooppapatenttiasiamies Timo Pykälä on nimitetty Kolsterin Oulun aluetoimiston yksikönjohtajaksi. DI, eurooppapatenttiasiamies Timo Kuosmanen on nimitetty Kolsterin Vaasan ja Seinäjoen aluetoimistojen yksikönjohtajaksi. Kolsterin EP-asiamiesten joukko kasvaa Ari Parta (Kolster Helsinki), Matti Ylitalo (Kolster Tampere) ja Sami Aromaa (Kolster Oulu) ovat tänä syksynä suoriutuneet Euroopan patenttiviraston vaativasta asiamiestutkinnosta (EQE, European Qualifying Examination). Tutkinnon menestyksellinen suorittaminen oikeuttaa toimimaan eurooppapatenttiasiamiehenä ja edustamaan patentin hakijoita Euroopan patenttivirastossa EPOssa. Kolsterilla on nyt kaikkiaan 31 eurooppapatenttiasiamiestä (Helsingissä 17, Tampereella 6, Oulussa 5, Vaasassa 2 ja Turussa 1). Panostamme koulutukseen, joten EQE-tutkinnon suorittaneiden nuoremman polven patenttiasiamiesten joukko kasvaa tasaisesti vuosi vuodelta. Ennen Euroopan patenttisopimuksen voimaantuloa vuonna 1996 EP-asiamiehen toimintaoikeuden sai vielä työkokemuksen perusteella. Suomen ensimmäisen EQE-patenttiasiamiestutkinnon suoritti Timo Pykälä Kolsterilta vuonna 2000, mikä oli ensimmäinen vuosi, jolloin tutkinnon pystyi käytännössä suorittamaan. Eurooppapatenttiasiamiehemme ovat hyvin perehtyneitä EPOn käytäntöihin. He ovat tottuneita asioimaan viraston kanssa ilman välikäsiä ja hoitamaan patenttien väite- ja valituskäsittelyjä sekä myös niihin liittyviä suullisia käsittelyjä Euroopan patenttivirastossa. DI, eurooppapatenttiasiamies Ossi Huhtanen on nimitetty Tampereen-toimistomme apulaisyksikönjohtajaksi. TkT Anniina Erkkilä on aloittanut patenttikäsittelijänä kemian yksikössämme Helsingissä. Anniina vahvistaa osaamistamme orgaanisen kemian alueella. Toivotamme asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme Rauhallista Joulua & Idearikasta UuttaVuotta Kolster Infossa julkaistut artikkelit ovat luettavissa sivustomme osiossa Ajankohtaista/Kolster Info.

Konkreettisia etuja aineettomista oikeuksista

Konkreettisia etuja aineettomista oikeuksista Konkreettisia etuja aineettomista oikeuksista www.kolster.fi Kolster on IPR-asiantuntija Kolster Oy Ab on teollisoikeuksiin tai laajemmin immateriaalioikeuksiin (IPR, Intellectual Property Rights) erikoistunut

Lisätiedot

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA 1 Tämä huoltokirja on tarkoitettu yrityksesi aineettoman omaisuuden tunnistamiseen, oman osaamisen ja työn tulosten suojaamiseen sekä niiden hallintaan ja hyödyntämiseen.

Lisätiedot

Kolster Oy Ab. IPR asiantuntija vuodesta 1874

Kolster Oy Ab. IPR asiantuntija vuodesta 1874 Kolster Oy Ab IPR asiantuntija vuodesta 1874 Palvelumme Patentit Hyödyllisyysmallit Tutkimukset ja valvonnat Tavaramerkit ja verkkotunnukset Mallioikeudet Riita-asiat IPR Management Kolster on Suomen johtava

Lisätiedot

Ideasta Liiketoimintaan, Marjut Lattu-Hietamies, Eurooppapatenttiasiamies / Berggren Oy

Ideasta Liiketoimintaan, Marjut Lattu-Hietamies, Eurooppapatenttiasiamies / Berggren Oy Ideasta Liiketoimintaan, 23.11.2016 Marjut Lattu-Hietamies, Eurooppapatenttiasiamies / Berggren Oy LIIKEIDEASI JA LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMASI KIRKASTAMINEN Mihin tarpeeseen tuotteesi on vastaus? Mitä

Lisätiedot

Teollisoikeudet (patentit, tavaramerkit ja mallisuoja) liiketoiminnassa Olli Ilmarinen

Teollisoikeudet (patentit, tavaramerkit ja mallisuoja) liiketoiminnassa Olli Ilmarinen Teollisoikeudet (patentit, tavaramerkit ja mallisuoja) liiketoiminnassa Olli Ilmarinen Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) Mitä IPR liittyy liiketoimintaan? TAVARAMERKKI PATENTTI MALLI- SUOJA TEKIJÄNOIKEUS

Lisätiedot

Teollisoikeuksilla kilpailuetua

Teollisoikeuksilla kilpailuetua Teollisoikeuksilla kilpailuetua milloin asiamiehen kokemusta kannattaa hyödyntää? TYP 2014 23.10.2014 Håkan Niemi Kolster Oy Ab Pohjalainen 13.10.2014 Pohjalainen 13.10.2014 Pohjalainen 20.10.2014 2 3

Lisätiedot

Teollisoikeudet liiketoiminnassa Patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet ja tavaramerkit. Olli Ilmarinen, PRH Oulu,

Teollisoikeudet liiketoiminnassa Patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet ja tavaramerkit. Olli Ilmarinen, PRH Oulu, Teollisoikeudet liiketoiminnassa Patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet ja tavaramerkit Olli Ilmarinen, PRH Oulu, 11.11.2016 Yksi tuote - monta suojaa Patentit ja hyödyllisyysmallit Tietojenkäsittelymenetelmät

Lisätiedot

IPR ja sen hallinta: käytännön esimerkkejä. 2.2.2015 Minna Aalto-Setälä

IPR ja sen hallinta: käytännön esimerkkejä. 2.2.2015 Minna Aalto-Setälä IPR ja sen hallinta: käytännön esimerkkejä 2.2.2015 Minna Aalto-Setälä Esityksen sisältö Tavaramerkin suojaus ja puolustaminen Miten valita oma merkki? Miten suojaan? Mallioikeus Suojan kohde Miten suojaan?

Lisätiedot

Konkreettisia etuja aineettomista oikeuksista

Konkreettisia etuja aineettomista oikeuksista Konkreettisia etuja aineettomista oikeuksista www.kolster.fi IPR-palvelua vuodesta 1874 Kolster Oy Ab on immateriaalioikeuksiin (IPR, Intellectual Property Rights) erikoistunut asiantuntijayritys. Tehtävämme

Lisätiedot

JURIDIIKKA YRITYKSEN BRÄNDIN SUOJAAMISEN APUNA

JURIDIIKKA YRITYKSEN BRÄNDIN SUOJAAMISEN APUNA JURIDIIKKA YRITYKSEN BRÄNDIN SUOJAAMISEN APUNA Juhani Ekuri asianajaja, varatuomari ASIANAJOTOIMISTO Esityksen rakenne mikä on brändi? miten brändi suojataan? miten brändin loukkauksilta puolustaudutaan?

Lisätiedot

Kolster. Palvelumme. Asiakkaamme. Toimintamallimme

Kolster. Palvelumme. Asiakkaamme. Toimintamallimme Kolster. Kolster on Suomen johtava immateriaalioikeuksien asiantuntija. Meiltä saat kaikki palvelut keksintöjen, muotoilun ja brändien suojaamiseksi, puolustamiseksi ja hyödyntämiseksi. Kolster on vuonna

Lisätiedot

IPR ja sen hallinta: käytännön esimerkkejä

IPR ja sen hallinta: käytännön esimerkkejä IPR ja sen hallinta: käytännön esimerkkejä 7.2.2017 Esityksen sisältö Tavaramerkin suojaus ja puolustaminen Miten valita oma merkki? Miten suojaan? EU:n tavaramerkkiuudistus Mallioikeus Mitä teen jos joku

Lisätiedot

Tiedolla varmuutta - suojauksella kilpailuetua

Tiedolla varmuutta - suojauksella kilpailuetua Tiedolla varmuutta - suojauksella kilpailuetua - aineeton pääp ääoma liiketoiminnan tukijalkana Vesi-ohjelman vuosiseminaari 22.11.2011 Sisält ltöä: 1) Immateriaalijärjestelm rjestelmä ja innovaatioprosessi

Lisätiedot

Suuntana ulkomaat aineettomien oikeuksien kansainvälisiä kysymyksiä

Suuntana ulkomaat aineettomien oikeuksien kansainvälisiä kysymyksiä Suuntana ulkomaat aineettomien oikeuksien kansainvälisiä kysymyksiä Sanna Aspola, Berggren Oy Ab 26.3.2013 Kansalliset oikeudet kansainvälisellä kentällä Kansainväliset viranomaiset, järjestöt ja sopimukset

Lisätiedot

Teollisoikeudet liiketoiminnassa

Teollisoikeudet liiketoiminnassa Teollisoikeudet liiketoiminnassa Patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet ja tavaramerkit Vaasa 14.9.2016 Juha Vuorela Esiintyjän esittely Juha Vuorela, vanhempi tutkijainsinööri DI, TKK 2004 PRH:lla

Lisätiedot

Teollisoikeudet. Olli Pitkänen

Teollisoikeudet. Olli Pitkänen Teollisoikeudet Olli Pitkänen Patentti Patentti tekijänoikeus Tekijänoikeus suojaa luovuutta itsenäinen, omaperäinen, tekijän persoonallisuus ei muotovaatimuksia ilmiasu, implementointi Patentti suojaa

Lisätiedot

IPR 2.0 Netti, Brändi ja Nettibrändi

IPR 2.0 Netti, Brändi ja Nettibrändi IPR 2.0 Netti, Brändi ja Nettibrändi VT Ari-Pekka Launne Kolster OY AB Helsinki 31.5.2012 IPR ja Internet mistä on kysymys? Internet on muuttunut muutamien toimijoiden yhteydenpitovälineestä globaaliksi

Lisätiedot

IPR JA SOPIMUKSET KANSAINVÄLISTYVÄSSÄ ELINTARVIKEALAN YRITYKSESSÄ 27.8.2015. IPR-lakimies, Eurooppatavaramerkkiasiamies Jani Kaulo

IPR JA SOPIMUKSET KANSAINVÄLISTYVÄSSÄ ELINTARVIKEALAN YRITYKSESSÄ 27.8.2015. IPR-lakimies, Eurooppatavaramerkkiasiamies Jani Kaulo IPR JA SOPIMUKSET KANSAINVÄLISTYVÄSSÄ ELINTARVIKEALAN YRITYKSESSÄ 27.8.2015 IPR-lakimies, Eurooppatavaramerkkiasiamies Jani Kaulo Aineettomat oikeudet eli IPR Yrityksen toiminimi Tavaramerkki Mallioikeus

Lisätiedot

TAVARAMERKIT. Tuulimarja Myllymäki, PRH

TAVARAMERKIT. Tuulimarja Myllymäki, PRH TAVARAMERKIT Tuulimarja Myllymäki, PRH Mikä tavaramerkki on? Tavaran tai palvelun kaupallinen tunnus tuotteen/palvelun erottamiseksi muiden vastaavista = Keino erottua Yksinoikeus / kielto-oikeus Yksinoikeus

Lisätiedot

konfliktinhallinnassa Kolster IPR Legal auttaa

konfliktinhallinnassa Kolster IPR Legal auttaa No 2 2011 TIEDOTUSLEHTI ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE Tekijänoikeudet hyötykäyttöön teollisoikeuksien rinnalle Metso Automation, Fiskars ja Lite-On Mobile: Näkökulma IPR-oikeuksien puolustamiseen

Lisätiedot

TAVARAMERKIT. Tuulimarja Myllymäki, PRH

TAVARAMERKIT. Tuulimarja Myllymäki, PRH TAVARAMERKIT Tuulimarja Myllymäki, PRH Mikä tavaramerkki on? Tavaran tai palvelun kaupallinen tunnus tuotteen/palvelun erottamiseksi muiden vastaavista = Erottamisväline Yksinoikeus / kielto-oikeus Yksinoikeus

Lisätiedot

PROTOMO JYVÄSKYLÄ 22.3.2010 TEOLLISOIKEUSASIAA

PROTOMO JYVÄSKYLÄ 22.3.2010 TEOLLISOIKEUSASIAA PROTOMO JYVÄSKYLÄ 22.3.2010 TEOLLISOIKEUSASIAA KEKSINNÖLLISYYDEN ARVIOINNISTA 1. CASE: MATTOKAUPPAA NORJASSA - SUOJAUKSEN MERKITYS 2. TÄRKEIMMÄT PELIVÄLINEET LIIKETOIMINNAN TUKEMISEEN 3. IPR -STRATEGIASTA

Lisätiedot

Asiamiestutkinto Patenttioikeus TEOLLISOIKEUSASIAMIES- LAUTAKUNTA. Osio 4. Monivalintakysymykset (enintään 50 pistettä)

Asiamiestutkinto Patenttioikeus TEOLLISOIKEUSASIAMIES- LAUTAKUNTA. Osio 4. Monivalintakysymykset (enintään 50 pistettä) 1 (4) Osio 4. Monivalintakysymykset (enintään 50 pistettä) Alla on kuvattu 10 itsenäistä tilannetta. Kuhunkin tilanteeseen liittyy neljä toisistaan riippumatonta väittämää. Rastita kustakin väittämästä

Lisätiedot

Brändin arvonmääritys ISO 10668. Sisältö ja hyödyt käytännössä

Brändin arvonmääritys ISO 10668. Sisältö ja hyödyt käytännössä Brändin arvonmääritys ISO 10668 Sisältö ja hyödyt käytännössä ISO 10668 taustaa Standardin nimi: Brändin arvonmääritys. Vaatimukset brändin taloudellisen arvon määrittämiseen Vahvistettu 20.9.2010 SFS:n

Lisätiedot

Yhtenäispatenttipaketin tilannekatsaus. Mikko Alatossava 26.9.2014

Yhtenäispatenttipaketin tilannekatsaus. Mikko Alatossava 26.9.2014 Yhtenäispatenttipaketin tilannekatsaus Mikko Alatossava 26.9.2014 Patentinhaku Euroopassa Nyt Erilliset kansalliset hakemukset eri maihin TAI Patentti haetaan yhdellä hakemuksella, joka lähetetään EPOon

Lisätiedot

ABB innovoi lennokkaasti ja suojaa tarkasti. Patenttien. IPR-toiminta. Suunnittele yrityksesi. väitekäsittely uudistuu. No 2 2008. www.kolster.

ABB innovoi lennokkaasti ja suojaa tarkasti. Patenttien. IPR-toiminta. Suunnittele yrityksesi. väitekäsittely uudistuu. No 2 2008. www.kolster. Suunnittele yrityksesi IPR-toiminta Patenttien väitekäsittely uudistuu No 2 2008 TIEDOTUSLEHTI ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE ABB innovoi lennokkaasti ja suojaa tarkasti Kuva ABB:n taajuusmuuttajien

Lisätiedot

IPR-pikaopas startupeille

IPR-pikaopas startupeille IPR-pikaopas startupeille MIKSI IPR-ASIOISTA PITÄISI HUOLEHTIA? Auttavatko patentit pääomasijoitusten saantia? Suojaavatko patentit startupia riitatilanteissa? Estävätkö patentit muita käyttämästä hyväkseen

Lisätiedot

ALOITTAVAN YRITYKSEN IPR-CHECKLIST

ALOITTAVAN YRITYKSEN IPR-CHECKLIST ALOITTAVAN YRITYKSEN IPR-CHECKLIST Onnea uudelle yrittäjälle! Suomi tarvitsee yrittäjiä ja etenkin kansainvälisille markkinoille tähtääviä kasvuyrityksiä. Kansainvälistyville kasvuyrityksille immateriaalioikeudet,

Lisätiedot

Tavaramerkkien suojaaminen Kiinassa mitä erityistä on otettava huomioon

Tavaramerkkien suojaaminen Kiinassa mitä erityistä on otettava huomioon Tavaramerkkien suojaaminen Kiinassa mitä erityistä on otettava huomioon IPR-lakimies, OTK, MBA Jani Kaulo 2.12.2014 Tavaramerkkisuoja Kiinassa Pääsääntö: Vain rekisteröidyt tavaramerkit saavat suojaa Ensiksi

Lisätiedot

Case Genelec. IPR-seminaari PK-yrityksille. Aki Mäkivirta, tuotekehitysjohtaja 2.2.2015 Kuopio

Case Genelec. IPR-seminaari PK-yrityksille. Aki Mäkivirta, tuotekehitysjohtaja 2.2.2015 Kuopio Case Genelec IPR-seminaari PK-yrityksille Aki Mäkivirta, tuotekehitysjohtaja 2.2.2015 Kuopio Mistä IPR:ää löytyy? Suunnittelu Tuotanto Tuote, mielikuva markkinoilla innovatiivisuus teknologiaosaaminen

Lisätiedot

Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta

Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1995 Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan hyödyllisyysmallioikeudesta 10 päivänä toukokuuta 1991

Lisätiedot

Patenttitietokannoista ja patentista

Patenttitietokannoista ja patentista Patenttitietokannoista ja patentista Erikoiskirjastojen neuvoston syyskokous 21.10.2009 Kristiina Grönlund Patenttikirjasto ja neuvontapalvelut Patentti- ja rekisterihallitus Maksuttomia patenttitietokantoja

Lisätiedot

Brändituotteella uusille markkinoille 26.9.2011 1

Brändituotteella uusille markkinoille 26.9.2011 1 Brändituotteella uusille markkinoille 26.9.2011 1 Abloy Oy Abloy Oy on johtavia lukko- ja rakennushelavalmistajia ja sähköisen lukitusteknologian edelläkävijä. Abloy Oy kuuluu maailman johtavaan ASSA ABLOY

Lisätiedot

IPR-strategia. Design. Thinking. IPR-lakimiehen näkökulmia muotoiluun. Artek oy ab: palvelemaan myyntiä ja markkinointia. [Design-numero] No 3 2011

IPR-strategia. Design. Thinking. IPR-lakimiehen näkökulmia muotoiluun. Artek oy ab: palvelemaan myyntiä ja markkinointia. [Design-numero] No 3 2011 Design Thinking No 3 2011 IPR-lakimiehen näkökulmia muotoiluun TIEDOTUSLEHTI ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE [Design-numero] Artek oy ab: IPR-strategia a palvelemaan myyntiä ja markkinointia Vieraileva

Lisätiedot

ALOITA BRÄNDIN RAKENTAMINEN TAVARAMERKISTÄ. Tuulimarja Myllymäki neuvontalakimies, tavaramerkki- ja mallilinja Patentti ja rekisterihallitus

ALOITA BRÄNDIN RAKENTAMINEN TAVARAMERKISTÄ. Tuulimarja Myllymäki neuvontalakimies, tavaramerkki- ja mallilinja Patentti ja rekisterihallitus ALOITA BRÄNDIN RAKENTAMINEN TAVARAMERKISTÄ Tuulimarja Myllymäki neuvontalakimies, tavaramerkki- ja mallilinja Patentti ja rekisterihallitus BASS-olut, rekisteröity Englannissa 1876- Tavaramerkki voi olla

Lisätiedot

TEOLLISOIKEUDET BISNEKSESSÄ Timo Alanne Mikkeli

TEOLLISOIKEUDET BISNEKSESSÄ Timo Alanne Mikkeli TEOLLISOIKEUDET BISNEKSESSÄ Timo Alanne Mikkeli 15.11.2016 Berggren Oy Johtava eurooppalainen täyden palvelun IPR-talo Arvostettu IPR-kumppani jo vuodesta 1936 Palvelut kattavat IPR:ien koko elinkaaren

Lisätiedot

SUOJAUS RAKENTAA ARVOA

SUOJAUS RAKENTAA ARVOA No 1 2011 TIEDOTUSLEHTI ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE Biotekniikan ja kemian patentoinnin kehityssuuntia IPR-arvonmääritys & IPR tilinpäätöksissä Hormos Medical: SUOJAUS RAKENTAA ARVOA www.kolster.fi

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 359/2010 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 359/2010 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 359/2010 vp Hallituksen esitys Eurooppapatenttien myöntämisestä tehdyn yleissopimuksen 65 artiklan soveltamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi sopimuksen lainsäädännön

Lisätiedot

Rakennustuotteiden -merkintä

Rakennustuotteiden -merkintä Rakennustuotteiden -merkintä Eurooppalainen käytäntö rakennustuotteiden kelpoisuuden osoittamiseen Rakennustuotteiden CE-merkintä perustuu rakennustuotedirektiiviin Euroopan komission rakennustuotedirektiivin

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1987:13. Tiivistelmä A oli seuramatkoja tuottavan matkatoimiston markkinointisihteerinä työskennellessään

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1987:13. Tiivistelmä A oli seuramatkoja tuottavan matkatoimiston markkinointisihteerinä työskennellessään TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1987:13 Asia Hakija Oikeus valokuvaan A Annettu 17.11.1987 Tiivistelmä A oli seuramatkoja tuottavan matkatoimiston markkinointisihteerinä työskennellessään kuvannut omalla

Lisätiedot

Kolster Info. Muotoilu myy. Sandvik Tamrock. Suomen patenttilaki uudistuu. oletko suojannut myyntivalttisi? muotoilee ja suojaa tiukasti

Kolster Info. Muotoilu myy. Sandvik Tamrock. Suomen patenttilaki uudistuu. oletko suojannut myyntivalttisi? muotoilee ja suojaa tiukasti Kolster Info Nr0 1 2006 Maaliskuu Muotoilu myy oletko suojannut myyntivalttisi? Sandvik Tamrock muotoilee ja suojaa tiukasti Suomen patenttilaki uudistuu Mallioikeudet teksti: Anne Suutala > anne.suutala@kolster.fi

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta 2011. 743/2011 Laki. patenttilain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 2011

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta 2011. 743/2011 Laki. patenttilain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 2011 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta 2011 743/2011 Laki patenttilain muuttamisesta Annettu Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan patenttilain

Lisätiedot

Miten suojaat aineettoman omaisuuden yritystoiminnassa?

Miten suojaat aineettoman omaisuuden yritystoiminnassa? Miten suojaat aineettoman omaisuuden yritystoiminnassa? 8:30 Ilmoittautuminen ja aamukahvit 9:00 9:20 Tervetuloa - seminaarin avaus Aineeton oikeus käytännössä ja julkinen rahoitus Tapani Saarenpää, asiantuntija,

Lisätiedot

Rekisteröi arvokas tavaramerkkisi. yksinoikeudella sinulle. Neuvontalakimies Tuulimarja Myllymäki, PRH

Rekisteröi arvokas tavaramerkkisi. yksinoikeudella sinulle. Neuvontalakimies Tuulimarja Myllymäki, PRH Rekisteröi arvokas tavaramerkkisi yksinoikeudella sinulle Neuvontalakimies Tuulimarja Myllymäki, PRH Tavaramerkki voi olla IKUINEN Tavaramerkin suunnittelu Merkin valinnassa lukuisia vaihtoehtoja Alusta

Lisätiedot

TEOLLINEN MUOTOILU TUOTESUUNNITTELU YRITYSILME KONSULTOINTI. Juha Sarviaho. Teollinen muotoilu mukana tuotekehityksessä ja suunnittelussa

TEOLLINEN MUOTOILU TUOTESUUNNITTELU YRITYSILME KONSULTOINTI. Juha Sarviaho. Teollinen muotoilu mukana tuotekehityksessä ja suunnittelussa TEOLLINEN MUOTOILU TUOTESUUNNITTELU YRITYSILME KONSULTOINTI Juha Sarviaho Teollinen muotoilu mukana tuotekehityksessä ja suunnittelussa Yritysilmeen luominen ja tuotemerkin kehittäminen Muutokset toimintaympäristössä

Lisätiedot

Tuotekopioinnista, patentoinnista ja muista suojakeinoista

Tuotekopioinnista, patentoinnista ja muista suojakeinoista Tuotekopioinnista, patentoinnista ja muista suojakeinoista Veli Sinda, asiantuntija, liikejuridiikka 20.11.2015 YLEISTÄ TUOTEKOPIOINNIN ONGELMASTA Yritysmaailmassa toisen ilmeinen kopiointi katsotaan moitittavaksi

Lisätiedot

Mitä start-up -yritys odottaa PRH:n palveluilta? OTK Maria Rehbinder, Legal Counsel (IPR),Aalto-yliopisto http://copyright.aalto.

Mitä start-up -yritys odottaa PRH:n palveluilta? OTK Maria Rehbinder, Legal Counsel (IPR),Aalto-yliopisto http://copyright.aalto. Mitä start-up -yritys odottaa PRH:n palveluilta? OTK Maria Rehbinder, Legal Counsel (IPR),Aalto-yliopisto http://copyright.aalto.fi Start-up -yritys toimijoita http://ace.aalto.fi/en/ The aim of Aalto

Lisätiedot

Suomalais-ruotsalainen kauppakamari: Ruotsin markkinoiden asiantuntija

Suomalais-ruotsalainen kauppakamari: Ruotsin markkinoiden asiantuntija Suomalais-ruotsalainen kauppakamari: Ruotsin markkinoiden asiantuntija Mari Huupponen, Suomalais-ruotsalainen kauppakamari BUUSTIa kansainvälistymisestä, Lahti 9.4.2015 Aiheitamme tänään 1. Ruotsin markkinat

Lisätiedot

HE 104/2015 vp. Järjestöstä ehdotetaan erottavaksi lähinnä taloudellisista syistä.

HE 104/2015 vp. Järjestöstä ehdotetaan erottavaksi lähinnä taloudellisista syistä. Hallituksen esitys eduskunnalle Kansainvälisen viinijärjestön perustamisesta tehdyn sopimuksen irtisanomisesta ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun

Lisätiedot

Brändi on Bobicompanyn tärkein omaisuus

Brändi on Bobicompanyn tärkein omaisuus Vuokralle annetaan: Asiamies Netti, brändi ja nettibrändi No 3 2009 TIEDOTUSLEHTI ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE Brändi on Bobicompanyn tärkein omaisuus www.kolster.fi IPR in-house -palvelu TEKSTI

Lisätiedot

EPO antaa ja ottaa. Aamiaisseminaari 25.3.2014 Jukka Kantanen

EPO antaa ja ottaa. Aamiaisseminaari 25.3.2014 Jukka Kantanen EPO antaa ja ottaa Aamiaisseminaari 25.3.2014 Jukka Kantanen EPO antaa ja ottaa Patentteja alennuksella? EPO:n sääntömuutokset alkaen 1.4.2014 SME-alennukset Euro-PCT, Search ja Examination feet Search

Lisätiedot

IPR JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Kansainvälistyvän pk-yrityksen näkökulma. IPR-lakimies, OTK, MBA Jani Kaulo

IPR JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Kansainvälistyvän pk-yrityksen näkökulma. IPR-lakimies, OTK, MBA Jani Kaulo IPR JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Kansainvälistyvän pk-yrityksen näkökulma IPR-lakimies, OTK, MBA Jani Kaulo Immateriaalioikeuksiin liittyvät ongelmat kaupan esteinä Noin 7 % kaikista suomalaisyritysten kohtaamista

Lisätiedot

Laki patenttilain muuttamisesta

Laki patenttilain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1995 Laki patenttilain muuttamisesta muutetaan 15 päivänä joulukuuta 1967 annetun patenttilain (550/67) 6 :n 1 momentti, 45 :n

Lisätiedot

Arvoa tuottava IPR-salkku ei synny sattumalta

Arvoa tuottava IPR-salkku ei synny sattumalta Arvoa tuottava IPR-salkku ei synny sattumalta IPR-lakimies Ari-Pekka Launne Helsinki 3.6.2015 Oikeuksien varmistaminen Tuotekehitys Markkinoilletulo Brändi TUOTE ja sen SUOJAUS Kartoitus Seuranta Palaute

Lisätiedot

IPR-vakuutus riskienhallinnan välineenä

IPR-vakuutus riskienhallinnan välineenä IPR-vakuutus riskienhallinnan välineenä Kolster Info -aamiaisseminaari 11.12.2012 IF VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖ OY Vastuuvakuutus Underwriter Anni Niinikoski Patenttioikeudenkäynneistä EU:ssa Patenttioikeudenkäynneistä

Lisätiedot

Panphonics rakentaa patenteilla tulevaisuutta

Panphonics rakentaa patenteilla tulevaisuutta Puolusta ja valvo IPR-oikeuksiasi! Tuotekehityksen ja suojauksen saumaton yhteistyö No 2 2009 TIEDOTUSLEHTI ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE Panphonics rakentaa patenteilla tulevaisuutta www.kolster.fi

Lisätiedot

Laki tavaramerkkilain muuttamisesta

Laki tavaramerkkilain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1995 Laki tavaramerkkilain muuttamisesta muutetaan 10 päivänä tammikuuta 1964 annetun tavaramerkkilain (7/64) 14 :n 1 momentin

Lisätiedot

IPR-pikaopas aloittaville yrityksille

IPR-pikaopas aloittaville yrityksille IPR-pikaopas aloittaville yrityksille Miksi IPR-asioista pitäisi huolehtia? Aloittavalla yrityksellä on edessään hyvin suuri joukko tehtäviä, jotka tulisi hoitaa nopeasti kuntoon. Monet tehtävistä ovat

Lisätiedot

Asia Mallioikeuslakisopimus - Maailman henkisen omaisuuden järjestö (WIPO)

Asia Mallioikeuslakisopimus - Maailman henkisen omaisuuden järjestö (WIPO) Työ- ja elinkeinoministeriö PERUSMUISTIO TEM2016-00123 TMO Huhtala Liisa(TEM) 20.04.2016 Asia Mallioikeuslakisopimus - Maailman henkisen omaisuuden järjestö (WIPO) Kokous U/E/UTP-tunnus Käsittelyvaihe

Lisätiedot

NETTI. BRÄNDI J@ NETTIBRÄNDI. VT Ari-Pekka Launne Kolster OY AB Helsinki 31.5.2012

NETTI. BRÄNDI J@ NETTIBRÄNDI. VT Ari-Pekka Launne Kolster OY AB Helsinki 31.5.2012 NETTI. BRÄNDI J@ NETTIBRÄNDI VT Ari-Pekka Launne Kolster OY AB Helsinki 31.5.2012 Esityksen lähtökohtia Verkkotunnukset ovat arvokkaita kaupallisia tunnuksia toiminimen ja tavaramerkkien rinnalla. Ne ovat

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT JAKSO 4 MENETTELYJEN KIELI Ohjeet virastossa suoritettavaan

Lisätiedot

Fi-verkkotunnus luotettava ja suomalainen

Fi-verkkotunnus luotettava ja suomalainen Fi-verkkotunnus luotettava ja suomalainen Oma yritys 2012 Juhani Juselius Internetin osoitteistopuu. gtld.com.net.mobi....pφ مصر..uk cctld.de.se.fi -suomalainen -luotettava.co.uk.gv.uk yritys.fi yritys.co.uk

Lisätiedot

Case: Vahterus Oy Agentti- / Jälleenmyyjäverkosto

Case: Vahterus Oy Agentti- / Jälleenmyyjäverkosto Case: Vahterus Oy Agentti- / Jälleenmyyjäverkosto FokusPiste-hanke - kansainvälistymisseminaari Laitila 22.08.2013 Jarmo Hannula Markkinointipäällikkö Vahterus Oy MITÄ ON MARKKINOINTI? Tunnetuin lainaus

Lisätiedot

KiVi 2009 Live! Seminaari. Innovatiivisella tuotteella kansainvälisille markkinoille. Jukka-Pekka Karppinen, tekninen johtaja.

KiVi 2009 Live! Seminaari. Innovatiivisella tuotteella kansainvälisille markkinoille. Jukka-Pekka Karppinen, tekninen johtaja. KiVi 2009 Live! Seminaari 8.10.2009 Joensuu Innovatiivisella tuotteella kansainvälisille markkinoille Jukka-Pekka Karppinen, tekninen johtaja Flaxwood Oy YRITYS PÄHKINÄNKUORESSA Flaxwood Oy on perustettu

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

TEOLLINEN MUOTOILU. Juha Sarviaho

TEOLLINEN MUOTOILU. Juha Sarviaho TEOLLINEN MUOTOILU Juha Sarviaho ASIAKASLÄHTÖINEN MUOTOILU YRITYSILME Juha Sarviaho 2013 Asiakas, käyttäjä, kuluttaja Merkkimuotoilun elementtejä: Asiakas kuuluu johonkin ryhmään Ihminen on laumasielu

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus kouluttaa. Kurssit Syksy 2009. Patentti- ja rekisterihallituksen kurssit: Yrityksille. Yrityspalvelutehtävissä

Patentti- ja rekisterihallitus kouluttaa. Kurssit Syksy 2009. Patentti- ja rekisterihallituksen kurssit: Yrityksille. Yrityspalvelutehtävissä Patentti- ja rekisterihallituksen kurssit: Yrityksille Yrityspalvelutehtävissä toimiville Asiantuntijoille ja asiamiehille kouluttaa Kurssit Syksy 2009 KAUPPAREKISTERIASIAT TAVARAMERKKI JA MALLISUOJA PATENTTI

Lisätiedot

KOPIOINTILUPAHAKEMUS ÄÄNITALLENNE

KOPIOINTILUPAHAKEMUS ÄÄNITALLENNE T E K I J Ä N O I K E U S J Ä R J E S T Ö U P P H O V S R Ä T T S O R G A N I S A T I O N 1/6 KOPIOINTILUPAHAKEMUS ÄÄNITALLENNE 1. LUVAN HAKIJA (Yritys / henkilö, joka suorittaa kopioimisen) Yritys: Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

Myytävänä paitsi maitoa,

Myytävänä paitsi maitoa, Mitä on IPR Due Diligence? Patentti loppuu, tavaramerkki jää No 1 2009 TIEDOTUSLEHTI ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE Valio Oy Myytävänä paitsi maitoa, myös suojattua tutkimus- ja teknologiaosaamista

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus kouluttaa. Kurssit Syksy 2010. Patentti- ja rekisterihallituksen kurssit. Yrityksille

Patentti- ja rekisterihallitus kouluttaa. Kurssit Syksy 2010. Patentti- ja rekisterihallituksen kurssit. Yrityksille Patentti- ja rekisterihallitus kouluttaa Kurssit Syksy 2010 Patentti- ja rekisterihallituksen kurssit Yrityksille Yrityspalvelutehtävissä toimiville Asiantuntijoille ja asiamiehille ILMOITTAUDU kursseillemme

Lisätiedot

Marjat maailmassa. Johdanto kansainvälisiin marjastrategiohin & trendeihin. Market intelligence for healthy profits

Marjat maailmassa. Johdanto kansainvälisiin marjastrategiohin & trendeihin. Market intelligence for healthy profits Market intelligence for healthy profits Marjat maailmassa Johdanto kansainvälisiin marjastrategiohin & trendeihin Projektin tavoitteet Löytää malleja marja-alan osaamisen tuotteistamiseksi korkean jalostusarvon

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2011:7

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2011:7 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2011:7 Asia Hakija Tekijänoikeus liiketunnukseen X Annettu 9.3.2011 Tiivistelmä Yrityksen liiketunnus ei ollut riittävän itsenäinen ja omaperäinen ollakseen tekijänoikeuslain

Lisätiedot

Laki. tavaramerkkilain muuttamisesta

Laki. tavaramerkkilain muuttamisesta Laki tavaramerkkilain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan tavaramerkkilain (7/1964) 57 :n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1715/1995, muutetaan 1 luvun otsikon suomenkielinen

Lisätiedot

IP Landscape. Mika Waris INNORATA 2-2. seminaari 06.10.2009. Mika Waris

IP Landscape. Mika Waris INNORATA 2-2. seminaari 06.10.2009. Mika Waris Mika Waris INNORATA 2-2 seminaari 06.10.2009 Mika Waris Immateriaalijärjestelmä kilpailutekijänä Mika Waris Innovaatioystävällinen ympäristö Keskeinen osa innovaatioympärist ristöä on immateriaalijärjestelm

Lisätiedot

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää.

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Oletko tehnyt uuden keksinnön ja mietit, miten tehdä keksinnöstäsi liiketoimintaa? Miten keksintöäsi

Lisätiedot

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia Yleisiä huomioita Tämä muuntamislomake on sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV; Office

Lisätiedot

Kilpailuetuna. ja vahva brändi. erottuva teknologia. Hyödyllisyysmallilaki. uudistui Verkkotunnukset. Ponsse Oyj: ovat yrityksen varallisuutta

Kilpailuetuna. ja vahva brändi. erottuva teknologia. Hyödyllisyysmallilaki. uudistui Verkkotunnukset. Ponsse Oyj: ovat yrityksen varallisuutta Hyödyllisyysmallilaki uudistui Verkkotunnukset ovat yrityksen varallisuutta No 3 2008 TIEDOTUSLEHTI ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE Ponsse Oyj: Kilpailuetuna erottuva teknologia ja vahva brändi www.kolster.fi

Lisätiedot

Tavaramerkkien erottamiskyky. Kolster Info -aamiaisseminaari 25.3.2014 Rake-Sali Joose Kilpimaa

Tavaramerkkien erottamiskyky. Kolster Info -aamiaisseminaari 25.3.2014 Rake-Sali Joose Kilpimaa Tavaramerkkien erottamiskyky Kolster Info -aamiaisseminaari 25.3.2014 Rake-Sali Joose Kilpimaa Rekisteröinnin yleiset edellytykset Sekoitettavuus Erottamiskyky Tavaramerkkilaki 2 luku 13 : Rekisteröitävän

Lisätiedot

Nimi Tampereen kaupunki, kiinteistötoimi. Aila Taura p. 050 351 8256 Marjut Malo-Siltanen p. 040 801 6776 ja Jaana Rimpi-Muhonen p.

Nimi Tampereen kaupunki, kiinteistötoimi. Aila Taura p. 050 351 8256 Marjut Malo-Siltanen p. 040 801 6776 ja Jaana Rimpi-Muhonen p. Henkilötietolain (523/99) 10 :n mukainen REKISTERISELOSTE 1. Rekisterinpitäjä (tarvittaessa eli jos rekisterinpitäjällä ei toimipaikkaa EU:n alueella, myös edustaja) Nimi Tampereen kaupunki, kiinteistötoimi

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:16

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:16 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:16 Asia Hakija Suojan kohde, valokuva A Annettu 13.11.1990 Tiivistelmä A Oy:n teepakkauksessa olevan valokuvan kohde ei ollut tekijänoikeudellisesti suojattu teos. Valokuva

Lisätiedot

KESKUSPÖLYNIMURIJÄRJESTELMÄT. hyvinvoinnin maailma...

KESKUSPÖLYNIMURIJÄRJESTELMÄT. hyvinvoinnin maailma... KESKUSPÖLYNIMURIJÄRJESTELMÄT hyvinvoinnin maailma... Hygieniaa ja mukavuutta yksinkertaisesti 1 Keskuspölynimuri 2 PVC-putket 3 Äänenvaimennin 4 Imurasia Kuvat ovat suuntaa-antavia. KESKUSPÖLYNIMURIJÄRJESTELMÄT

Lisätiedot

Innovaatioseteli. Kokemuksia/Ajatuksia Seppo Hoffrén. 31 August Name of Event Seppo Hoffrén Consultancy

Innovaatioseteli. Kokemuksia/Ajatuksia Seppo Hoffrén. 31 August Name of Event Seppo Hoffrén Consultancy Innovaatioseteli Kokemuksia/Ajatuksia 30.8.2017 Seppo Hoffrén 31 August 2017 Innovaatioseteli Kenelle Innovaatioseteli on tarkoitettu vakiintunutta liiketoimintaa harjoittaville pk-yrityksille, jotka haluavat

Lisätiedot

Patentoinnin kustannukset ja patenttien arvon määrittäminen

Patentoinnin kustannukset ja patenttien arvon määrittäminen 05.07.2006 Patentoinnin kustannukset ja patenttien arvon määrittäminen Patentointiprosessi, onko tarpeen? a) MIETI: Mitä haluat suojata (tuote, menetelmä, käyttö)? b) MIETI: Miksi olet hakemassa patenttisuojaa?

Lisätiedot

Compaqin takuu Presario-tuotteille

Compaqin takuu Presario-tuotteille 1 Compaqin takuu Presario-tuotteille Compaq antaa tälle laitteistolle materiaali- tai valmistusviat kattavan takuun, joka sisältää seuraavat takuupalvelut 12 kuukauden korjaamotakuu (ilmaiset osat ja korjaustyö)

Lisätiedot

käyttäjäkokemusta KONE Oyj: Kolster patenttitehtaasta konsultoivaksi kumppaniksi IPR työsuhteissa ja yritysten välisissä sopimuksissa No 3 2012

käyttäjäkokemusta KONE Oyj: Kolster patenttitehtaasta konsultoivaksi kumppaniksi IPR työsuhteissa ja yritysten välisissä sopimuksissa No 3 2012 No 3 2012 TIEDOTUSLEHTI ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE KONE Oyj: IPR-suojaus palvelemaan käyttäjäkokemusta Kolster patenttitehtaasta konsultoivaksi kumppaniksi IPR työsuhteissa ja yritysten välisissä

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:3

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:3 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:3 Asia Hakija Teostaso, luettelosuoja A Annettu 11.2.1994 Tiivistelmä Yrityksen tuotteista tekijänoikeussuojaa saivat ainoastaan etiketti ja piirustukset. Ruokareseptit

Lisätiedot

Logican tavoitteena yhtenäinen brändi MALLIOIKEUS IPR-VAKUUTUS. kasvattaa suosiotaan. osana IPR-strategiaa. No 1 2008. www.kolster.

Logican tavoitteena yhtenäinen brändi MALLIOIKEUS IPR-VAKUUTUS. kasvattaa suosiotaan. osana IPR-strategiaa. No 1 2008. www.kolster. No 1 2008 MALLIOIKEUS kasvattaa suosiotaan IPR-VAKUUTUS osana IPR-strategiaa TIEDOTUSLEHTI ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE Logican tavoitteena yhtenäinen brändi www.kolster.fi Mallioikeudet TEKSTI

Lisätiedot

Case Valmet Power Työsuhdekeksintö- ja patenttiriita. Pirta Tiiro ja Jyrki Nikula Kolster Oy Ab

Case Valmet Power Työsuhdekeksintö- ja patenttiriita. Pirta Tiiro ja Jyrki Nikula Kolster Oy Ab Case Valmet Power Työsuhdekeksintö- ja patenttiriita Pirta Tiiro ja Jyrki Nikula Kolster Oy Ab TAUSTAA: TYÖSUHDEKEKSINTÖLAKI Laki on vuodelta 1967 (muutoksia 1988, 2000 ja 2006) Säännökset hyvin vaikeaselkoisia

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2016:2

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2016:2 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2016:2 Asia Hakijat valokuvakehysten tekijänoikeussuoja A Oy Annettu 2.2.2016 Tiivistelmä Taideteollisesti valmistettu suorakaiteen muotoinen, koristeaiheeton valokuvakehys

Lisätiedot

Opas tekijänoikeudesta valokuvaan, piirrettyyn kuvaan, liikkuvaan kuvaan, ääneen ja musiikkitallenteisiin sekä tekijänoikeudesta internettiin.

Opas tekijänoikeudesta valokuvaan, piirrettyyn kuvaan, liikkuvaan kuvaan, ääneen ja musiikkitallenteisiin sekä tekijänoikeudesta internettiin. Opas tekijänoikeudesta valokuvaan, piirrettyyn kuvaan, liikkuvaan kuvaan, ääneen ja musiikkitallenteisiin sekä tekijänoikeudesta internettiin. TEKIJÄNOIKEUS (Kopiereg - Derechos d autor - Müəlliflik hüquqları

Lisätiedot

VIERAAT KIELET PERUSOPETUKSESSA. Perusopetuksen yleisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistustyöryhmä 20.1.2010 Anna-Kaisa Mustaparta

VIERAAT KIELET PERUSOPETUKSESSA. Perusopetuksen yleisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistustyöryhmä 20.1.2010 Anna-Kaisa Mustaparta VIERAAT KIELET PERUSOPETUKSESSA Perusopetuksen yleisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistustyöryhmä 20.1.2010 Anna-Kaisa Mustaparta Kieliympäristössä tapahtuneita muutoksia Englannin asema on vahvistunut,

Lisätiedot

Sisällys A YLEISTÄ MARKKINOINNISTA JA SEN SÄÄNTELYSTÄ 13 B KULUTTAJAMARKKINOINNIN KESKEISET PELISÄÄNNÖT 23

Sisällys A YLEISTÄ MARKKINOINNISTA JA SEN SÄÄNTELYSTÄ 13 B KULUTTAJAMARKKINOINNIN KESKEISET PELISÄÄNNÖT 23 Sisällys A YLEISTÄ MARKKINOINNISTA JA SEN SÄÄNTELYSTÄ 13 A1 Mikä on markkinointia? 13 A2 Tärkeimmät markkinointia sääntelevät säädökset 15 2.1 Kuluttajansuojalaki 15 2.2 Valtioneuvoston asetus kuluttajien

Lisätiedot

YHTEISÖN KASVINJALOSTAJAOIKEUTTA KOSKEVA HAKEMUS YHTEISÖN KASVILAJIKEVIRASTOLLE. Kansallisen viraston käyttöön tarvittaessa. Vain viraston käyttöön

YHTEISÖN KASVINJALOSTAJAOIKEUTTA KOSKEVA HAKEMUS YHTEISÖN KASVILAJIKEVIRASTOLLE. Kansallisen viraston käyttöön tarvittaessa. Vain viraston käyttöön Euroopan unioni Yhteisön kasvilajikevirasto YHTEISÖN KASVINJALOSTAJAOIKEUTTA KOSKEVA HAKEMUS YHTEISÖN KASVILAJIKEVIRASTOLLE Kansallisen viraston kautta: Tiedosto no: Kansallisen viraston käyttöön tarvittaessa

Lisätiedot

Teollisoikeudet liiketoiminnassa Patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet ja tavaramerkit. Juha Vuorela Seinäjoki, 12.5.2016

Teollisoikeudet liiketoiminnassa Patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet ja tavaramerkit. Juha Vuorela Seinäjoki, 12.5.2016 Teollisoikeudet liiketoiminnassa Patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet ja tavaramerkit Juha Vuorela Seinäjoki, 12.5.2016 Esiintyjän esittely Juha Vuorela, vanhempi tutkijainsinööri DI, TKK 2004 PRH:lla

Lisätiedot

Kansainvälisen rekisteröinnin nro

Kansainvälisen rekisteröinnin nro Viimeisin päivitys 032016 HAKUS EUROOPAN UNIONIN TAVARAMERKIN Sivumäärä (tämä sivu mukaan lukien) Hakijanedustajan viite (enintään 20 merkkiä) Mod.011 Hakija Oikeushenkilön nimi tai etunimi ja sukunimi

Lisätiedot

Vaasan & Vaasan Kokemuksia Baltian liiketoiminnasta

Vaasan & Vaasan Kokemuksia Baltian liiketoiminnasta 1 2009/1 Vaasan & Vaasan Kokemuksia Baltian liiketoiminnasta Finpron seminaari 22.1.2009 Harri Roos 2 2009/1 Vaasan & Vaasan -konserni Johtava tuoreleivonnan toimija Suomessa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa

Lisätiedot

DESIGN THINKINGILLÄ MENESTYSTARINA: TAPIOLA PRIVATE. 24.5.2011 Tommi Elomaa Yksikönjohtaja Yksityistalousasiakkaat

DESIGN THINKINGILLÄ MENESTYSTARINA: TAPIOLA PRIVATE. 24.5.2011 Tommi Elomaa Yksikönjohtaja Yksityistalousasiakkaat DESIGN THINKINGILLÄ MENESTYSTARINA: TAPIOLA PRIVATE 24.5.2011 Tommi Elomaa Yksikönjohtaja Yksityistalousasiakkaat Design thinkingin pääaskeleet: Määritä Tutki Ideoi Tee Prototyyppi Kehitä Lanseeraa Opi

Lisätiedot

Kolsterin IPR-palvelupaketit kansainvälisen kasvun vauhdittamiseksi. Mikro- ja pk-yritysten INNOVAATIOSETELI

Kolsterin IPR-palvelupaketit kansainvälisen kasvun vauhdittamiseksi. Mikro- ja pk-yritysten INNOVAATIOSETELI Kolsterin IPR-palvelupaketit kansainvälisen kasvun vauhdittamiseksi Mikro- ja pk-yritysten INNOVAATIOSETELI Teknologiayrityksen TUTKIMUSPAKETTI - Kun harkitset innovaatiosi patentoimista - Kun haluat tietää

Lisätiedot

Kolster Info. Patentit rahoittajien vakuuksina. Miten säilytät. Patenttipeikot ohjelmistoteollisuudessa. tavaramerkkioikeutesi?

Kolster Info. Patentit rahoittajien vakuuksina. Miten säilytät. Patenttipeikot ohjelmistoteollisuudessa. tavaramerkkioikeutesi? Kolster Info Nr0 3 2006 Joulukuu Patenttipeikot ohjelmistoteollisuudessa Miten säilytät tavaramerkkioikeutesi? Ekahau: Patentit rahoittajien vakuuksina Patentit teksti: Timo Pykälä > timo.pykälä@kolster.fi

Lisätiedot

TUOTTAVAT TULOSTA. Chempoliksen sisukas tuotekehitys ja suojaus. Kurkistus ongelmallisiin keksintöoikeuksiin

TUOTTAVAT TULOSTA. Chempoliksen sisukas tuotekehitys ja suojaus. Kurkistus ongelmallisiin keksintöoikeuksiin No 2 2010 TIEDOTUSLEHTI ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE Kurkistus ongelmallisiin keksintöoikeuksiin Sopimusoikeudellinen näkökulma IPR-loukkauksiin Chempoliksen sisukas tuotekehitys ja suojaus TUOTTAVAT

Lisätiedot