konfliktinhallinnassa Kolster IPR Legal auttaa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "konfliktinhallinnassa Kolster IPR Legal auttaa"

Transkriptio

1 No TIEDOTUSLEHTI ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE Tekijänoikeudet hyötykäyttöön teollisoikeuksien rinnalle Metso Automation, Fiskars ja Lite-On Mobile: Näkökulma IPR-oikeuksien puolustamiseen ja hyödyntämiseen Kolster IPR Legal auttaa konfliktinhallinnassa

2 Tekijänoikeudet TEKSTI JOOSE KILPIMAA Tekijänoikeudet hyötykäyttöön teollisoikeuksien rinnalle Kun puhutaan innovaatioista ja niiden suojaamisesta, yleensä tarkoitetaan rekisteröitäviä teollisoikeuksia: tavaran tai palvelun tunnuksena toimivia tavaramerkkejä, uusia teknisiä ratkaisuja suojaavia patentteja ja hyödyllisyysmalleja sekä tuotteen ulkoasua suojaavaa mallioikeutta. Teollisoikeuksilla suojattavia innovaatioita yhdistää usein se, että suojan kohde on syntynyt pitkällisen, tähän päämäärään tähtäävän tuotekehityksen tuloksena. Kuitenkin monissa yrityksissä syntyy muunkinlaisia innovaatioita varsinaisen tuotekehitysprosessin ulkopuolella, jopa niin, että yritys ei edes tiedosta hallussaan olevan jotakin, johon yrityksellä on yksinoikeus, ja johon parhaimmillaan liittyy merkittäväkin taloudellinen potentiaali. Tällaista potentiaalia hyödyntämällä voidaan estää kilpailijoita esimerkiksi kopioimasta omaa mainoskampanjaa, käyttöohjetta tai jopa tuotteen ulkomuotoa. Tekijänoikeus poikkeaa teollisoikeuksista siinä, että tekijänoikeutta ei voida rekisteröidä. Tekijänoikeudella suojattu teos syntyy sillä hetkellä, kun kyseinen teos on luotu. On syytä huomata, että ei ole olemassa tyhjentävää luetteloa siitä, mitä tekijänoikeudella suojattavat teokset ovat. Tekijänoikeudesta puhuttaessa nousevat useimmiten esille musiikki, kirjallisuus ja kuvataiteet. Tekijänoikeus voi kuitenkin koskea lähes mitä tahansa teosta, joka on syntynyt luovan työn ja tekijän omaperäisen ajattelun tuloksena. Kaksi teoslajia, ohjelmistot ja valokuvat, ansaitsevat erityishuomion tarkasteltaessa tekijänoikeuden mahdollisia kohteita. Useille yrityksille on tärkeää tietää, että tietokoneohjelmistojen ensisijainen suojamuoto on nimenomaan tekijänoikeus eikä esimerkiksi patentti, vaikka tietokoneohjelmistoille myönnetään myös patentteja. Koska tekijänoikeus on ensisijainen ohjelmistojen suoja, ohjelmistoja tuottavien yritysten on äärimmäisen tärkeää luoda sisäinen prosessi luomistyön dokumentoimiseksi. Mikäli kiistaa ohjelmiston alkuperästä syntyisi, alkuperäisen ohjelmiston tuottaneen yrityksen tulee kyetä todistamaan sekä ajankohta, jona ohjelmisto on luotu, että tekijänoikeuden kuuluminen ohjelmiston luoneelle yritykselle. Mikäli ohjelmiston luomiseen liittyvää aineistoa ei ole selkeästi dokumentoitu, tekijänoikeuden voimaansaattaminen voi vaikeutua huomattavasti ja pahimmillaan johtaa oikeuden menetykseen. IPR-lakimies Joose Kilpimaa on toiminut alalla vuodesta 2001 lähtien. Hänellä on kokemusta IPR-oikeuksien kokonaisvaltaisesta suojaamisesta ja hyödyntämisestä, esimerkiksi lisensseistä ja konfliktitilanteiden ratkaisusta. Toinen monia käytännön haasteita kohtaava teoslaji on valokuva. Valokuvan tekijänoikeudellinen suoja on kaksitahoinen: mikäli valokuva täyttää normaalit tekijänoikeudelliset omaperäisyyden kriteerit, toisin sanoen ylittää teoskynnyksen, se saa tekijänoikeussuojaa. Siinä tapauksessa, että kriteerit eivät täyty, esimerkiksi jos valokuva on täysin rutiinimainen kuva tuotteesta, valokuva saa kuitenkin niin sanottua valokuvan suojaa, joka on suoja-alaltaan hieman suppeampi kuin varsinainen tekijänoikeus. Huomionarvoista on siis se, että minkä tahansa valokuvan perusteella voidaan kieltää toisia tahoja käyttämästä valokuvaa, mikäli alkuperäisen valokuvan ottanut taho voidaan identifioida. Käytäntö on osoittanut, että valokuvia hyödynnetään luvattomasti laajasti varsinkin verkkoympäristössä. Mikäli valokuvan nauttimaan suojaan todistetusti vedotaan, sen vastustaminen on erittäin vaikeaa. Tekijänoikeuden ominaispiirre on, että se voi syntyä ainoastaan luonnolliselle henkilölle, ei siis esimerkiksi työnantajalle. Koska Suomesta puuttuu työsuhdetekijänoikeus, on luovaa työtä ja innovaatioita hyödyntävän yrityksen pidettävä tarkasti huolta siitä, että työtehtäviä suoritettaessa ja niiden ohessa syntyvät mahdollisesti tekijänoikeuden alaiset teokset siirretään asianmukaisin sopimuksin yrityksen nimiin, jotta niitä saadaan hyödynnettyä mahdollisimman tehokkaasti. Potentiaalisten teosten jatkuvalla kartoittamisella ja niiden systemaattisella dokumentoinnilla tekijänoikeussuojan laajat ja joustavat hyödyt saadaan parhaiten valjastettua yrityksen käyttöön. 2 KOLSTER Info

3 No Julkaisija Kolster Oy Ab Iso Roobertinkatu Helsinki Turku Lemminkäisenkatu C Turku Tampere Pellavatehtaankatu 10 B Tampere Seinäjoki Kampusranta 9 C, 5. krs Seinäjoki Vaasa Vaasanpuistikko Vaasa Oulu Elektroniikkatie Oulu Päätoimittaja Anne Suutala Toimitusneuvosto Gudrun Dromberg Marjut Honkasalo Tiina Jääskeläinen-Alasaari Torbjörn Lydman Antti Peltonen Tuula Pulkka Maija-Liisa Puranen Terhi Salmi Marianna Sorsa Suunnittelu ja taitto White Sheep Oy, Antti Hovi Kansikuva Lauri Tolin Tilaukset ja osoitteenmuutokset Kolster Oy Ab Puh. (09) Faksi (09) Sähköposti Kolsterista kumppani IPR-juridiikan haasteisiin Pääkirjoitus Aineeton omaisuus, kuten rekisteröidyt oikeudet ja erilaiset sopimukset, voi olla yrityksen tärkein omaisuus. Tälle väittämälle tuskin löytyy enää epäilijöitä. Siinä missä yritykset aiemmin tyytyivät pelkästään rekisteröimään esimerkiksi tavaramerkkejään, paneudutaan yrityksissä nykyisin yhä aktiivisemmin ja kokonaisvaltaisemmin brändin suojaamiseen. Omia oikeuksia myös puolustetaan ja niitä käytetään entistä aktiivisemmin liiketoiminnassa. Internet sekä yhä lisääntyvä tavaramerkkipiratismi ovat tuoneet tähän kokonaisuuteen omat lisähaasteensa. Kolster on vastannut muuttuneen toimintaympäristön haasteisiin monipuolistamalla juridisten palveluiden tarjontaa. Nyt asiakkaamme saavat paitsi kustannustehokkaan kumppanin patenttien, mallien, tavaramerkkien ja verkkotunnusten rekisteröinnissä, myös apua immateriaalioikeuksien hyödyntämisessä ja konfliktitilanteiden ratkaisemisessa. Esimerkkejä palveluistamme ovat erilaiset yritysten väliseen toimintaan liittyvät sopimukset kuten lisenssi- ja salassapitosopimukset sekä oikeudenkäynnit. Kolsterin asiantuntijat ovat käytettävissä myös teollisoikeuksia lähellä olevissa tekijänoikeudellisissa kysymyksissä. Asiakkaamme saavat nyt nopeasti ja kustannustehokkaasti apua IPR-ongelmatilanteisiinsa yhdeltä taholta. Tällainen monipuolinen palvelukokonaisuus, jossa yhdistyvät sekä juridinen että tekninen osaaminen, on IPR-alan nykypäivää. Torbjörn Lydman toimialajohtaja, tavaramerkit ja mallioikeudet > KOLSTER Info 3

4 Asiakkaan näkökulma TEKSTI ANNE SUUTALA KUVA Raisa Rautiainen-Laakso Mieluummin sovitaan kuin riidellään! IPR-konfliktinhallinta on päivän avainsana. Viime keväänä perustettu Kolsterin IPR Legal -ryhmä vastaa haasteeseen ja auttaa yrityksiä ratkaisemaan konflikteja sekä varautumaan ja ehkäisemään niitä jo ennalta neuvottelujen ja sopimusten avulla. Ryhmän vetäjä Jyrki Nikula kutsui asiakkaidemme Metso Automationin, Fiskarsin ja Lite-On Mobilen edustajat keskustelemaan lounaalle tilanteista, joita yritykset kohtaavat sen jälkeen, kun suojaukset on tehty. Silloinhan vasta alkaa varsinainen työ oikeuksien hyödyntämiseksi markkinoilla. Kolsterin IPR Legal -lounaalle juuri ennen heinäkuun helteitä saapuivat Fiskarsin päälakimies Jutta Karlsson (kuvassa vas.), Metso Automationin IPR Manager Tuomo Anttila, sekä Lite-On Mobilen IPR Manager Anne Koski-Keto. Keskustelussa nousi vahvasti esille kaikille yhteinen tahtotila: kukaan ei halua riidellä! Konfliktitilanteissa kilpailijoiden kanssa pyritään aina ensin käymään kirjeenvaihtoa, neuvottelemaan ja sopimaan. Vasta viime kädessä mennään oikeuteen. Jyrki Nikula alusti keskustelua toteamalla, että tehokkaassa IPR-konfliktinhallinnassa yhdistyvät juridinen, tekninen ja kaupallinen näkökulma. Tarvitaan hyvää yhteistyötä juristien, patenttiasiamiesten ja yrityksen liiketoiminnasta vastaavien avainhenkilöiden välillä. Sen päälle tulee vielä kulttuurinen aspekti, kun toimitaan kansainvälisillä markkinoilla. Konfliktitilanteissa on hyvinkin merkittävää se, onko vastapuoli esimerkiksi amerikkalainen. -IPR-juridiikka on globaalia, siinä ei pärjää kansallisella osaamisella. Ja kun lähdet cowboyna ratsastamaan kohti taistelua, tarvitaan myös kokemusta toimintatavoista eri kansallisuuksien kanssa. IPR-lakimies Joose Kilpimaa Kolsterin IPR Legal -ryhmästä puolestaan muistutti, että konflikteja ei pidä suinkaan pelätä. -Jos konflikteja pelkää, silloin yrityksellä ei ehkä ole koko IPR-potenti- 4 KOLSTER Info

5 aali käytössään. Konfliktitilanteista voi löytyä aina myös mahdollisuuksia. Lisensseillä tai IPR:ien rinnakkaista eloa säätelevillä sopimuksilla voidaan päästä konfliktista yli molempia osapuolia hyödyttävällä tavalla. Kilpailijoiden kanssa voidaan edetä myös rinta rinnan. Elinkaariajattelusta lisätehoa liiketoimintaan Metso Automationin Tuomo Anttilan mielestä IPR:ien hyödyntäminen ja konfliktinhallinta ovat todella merkittävässä asemassa oikeuksien elinkaarella. -On tervetullutta, että Kolsterilla on laajennettu palvelunäkökulmaa ja otettu konfliktinhallinta mukaan. -Kun teemme yhteistyötä patenttitoimiston kanssa, myönnettävän patentin laatu on meille ensiarvoisen tärkeä. Tähän tähtäämme yhdessä patenttiasiamiehen kanssa koko vuosia kestävän hakemusprosessin ajan. Lisäksi on kuitenkin hyvä, jos voi luottaa siihen, että laaja-alaista apua on saatavilla samasta osoitteesta myös myöhemmin. -Yleisin tapaus meillä on patentinloukkauksen arviointi yhdessä hakemuksen laatineen asiamiehen kanssa. Käyttöä on jatkossa varmasti myös muille IPR Legal -ryhmän tarjoamille palveluille, vaikka omaakin osaamista talosta löytyy. Eri asiantuntijoiden saumaton yhteistyö tuo lisäarvoa. -Patentti on työkalu, jonka saaminen ei automaattisesti tarkoita menestystä. Jotta keksintöjen virta säilyy vuolaana, keksijöiltä ei voi vaatia liikaa ilmoitusvaiheessa. Pyrin kuitenkin aina kannustamaan keksijöitä siihen, että he jo keksintöilmoitusta tehdessään miettisivät, mitä hyötyä keksinnöstä on liiketoiminnalle, ja toisivat tämän mahdollisimman selvästi esiin. Jos sitten keksintö päätetään patentoida, niin sama ajatus on pidettävä mielessä koko hakemusprosessin ajan, ja sen on näyttävä patenttivaatimuksissa. Kuulostaa itsestään selvältä, mutta aika ajoin käy esimerkiksi niin, että patentti olisi saatavilla jonkin sinänsä mitättömän näköisen vaatimusmuutoksen päässä, mutta kun palautetaan mieleen, miksi patenttia ollaan hakemassa, niin huomataan, että sellaisella patentilla ei olisikaan enää arvoa omistajalleen. Anttilan mukaan Metso Automationissa patentteja haetaan oman tuotekehityksen tuloksien suojaamiseksi kopioinnilta. -Lisensiointi ei ole meillä ensimmäisenä mielessä, vaikka jonkin verran sitäkin tehdään. Aina sopivan tilaisuuden tullen pyrin muistuttamaan liiketoimintojen edustajia myös tästä vaihtoehdosta. Esimerkiksi tekniikan taso -selvitysten yhteydessä löytyneiden patenttien ei välttämättä tarvitse tarkoittaa estettä meidän liiketoiminnallemme. Tätä kautta voi jopa löytyä sopiva yhteistyökumppani, jolla on mahdollisesti tarjota meille paljon muutakin kuin pelkkä käyttöoikeus patenttiinsa. Loukkauksiin puututtava aina Fiskarsin Jutta Karlsson on huolissaan suomalaisten yritysten innovaatioaktiivisuudesta. -Meidän tulee jatkuvasti pyrkiä saamaan kilpailuetua uusilla tuotteilla ja innovaatioilla, joita kauppa ja kuluttajat haluavat; kilpailu ei tule vain lähialueilta vaan on globaalia. -Kuten kaikilla suosituilla tuotteilla ja brändeillä on meilläkin kokemuksia tuoteväärennöksistä, joista saamme usein tiedon tarkkaavaisilta kuluttajilta. Meille on erityisen tärkeää, että kuluttajat ymmärtävät kopioihin liittyvät riskit kuten huonon laadun tai turvallisuuden. Puhunkin mielelläni kuluttajavalistuksen puolesta. Aidoissa tuotteissa myös tuotevastuu toimii, se olisi hyvä muistaa. Brändi kärsii, jos kuluttaja luulee saavansa aidon tuotteen, mutta saakin huonon kopion. -Fiskarsin IPR-strategiaan kuuluu, että puutumme oikeuksiemme loukkauksiin. Vaikka puolustautuminen ja erityisesti oikeusriidat vievät aikaa ja aiheuttavat kustannuksia yritykselle, emme voi antaa sellaista viestiä markkinoille, että emme tee mitään, kun oikeuksiamme loukataan. -Strategiaamme kuuluu, että suojaamme tuotteitamme mahdollisimman hyvin: patenteilla, malleilla ja tavaramerkeillä. Strategiset tuotteet suojataan kattavasti, ja ongelmiin pyritään varautumaan ennaltaehkäisevästi. Suojaukset ja sopimukset on laitettava kuntoon, niin ei tarvitse tarpeettomasti riidellä. Tekniikan tason selvitykset tärkeitä riskien hallinnassa Anne Koski-Keto Lite-On Mobilelta pitää tekniikan tason selvityksiä erittäin tärkeinä työkaluina varautua mahdollisiin riskeihin jo ennalta. -Tekniikan tason selvitykset antavat tarvittavaa tietoa siitä, mitä voidaan tehdä itse, kuinka lähellä kilpailijoita liikutaan, ja miten suuri riski on loukkauksiin. Esitän lisäkysymyksiä keksijöille jo keksintöilmoitusvaiheessa keksinnön kaupallisista hyödyistä ja sen soveltuvuudesta yhtiön muihin tuotteisiin. Ensin haetaan patenttia ja sitten katsotaan vuoden aikana, onko tuote menestyvä ja miten projektit etenevät. Mittari on usein se, aletaanko tuotetta heti kopioida tai miten asiakas suhtautuu keksintöön. Sen jälkeen mietitään, miten edetään. - Minusta IPR-suojaus on ennen kaikkea markkinoinnin työkalu. Sitä ei aina muisteta budjetointivaiheessa, jolloin IPR-panostukset ymmärretään edelleenkin kuluina, eikä investointina tulevaisuuteen. - Meillä hyödyntäminen alkaa jo ennen patentin myöntämistä kansainvälisillä sopimuksilla. Sopimuksissa on erittäin tärkeää miettiä vastuukysymykset. On myös tärkeää, että sopimuksesta pääsee halutessaan irti. Tarvitaan monipuolinen asiantuntijaryhmä miettimään juridiikkaa, tekniikan tasoa, IPR-näkökulmaa ja kaupallista puolta. Kulttuurierot vaikuttavat erityisesti Länsi-Euroopan ulkopuolella. Usein pienistä asioista voi syntyä isoja keskusteluja! KOLSTER Info 5

6 Konfliktinhallinta TEKSTI JYRKI NIKULA IPR-konfliktien hallinta tärkeä osa yrityksen strategiaa IPR-alan ammattilaisille on selvää, että oikeudet ovat tärkeitä. Niitä hankitaan, käytetään ja puolustetaan varsin kiivaastikin. Tärkeintä on kuitenkin IPR-oikeuksien käyttö liiketoiminnan tukena ja välineenä. Pelkkä rekisteröinti ja mahdollinen väitemenettelystä selviäminen on vasta alku oikeuksilla on harvoin itseisarvoa. Oikeuksia tulee käyttää osana liiketoimintaa, jotta niistä olisi yritykselle todellista hyötyä. Tekijän- ja teollisoikeuksien merkitys on ollut vahvassa kasvussa viimeiset 20 vuotta. Yritykset ovat jo hyvinkin valveutuneita patenttien, tavaramerkkien, mallien ja tekijänoikeuksien merkityksestä ja näiden tarjoamista mahdollisuuksista osana liiketoimintaa. Erilaisia oikeuksia on rekisteröity yhä kiihtyvällä tahdilla. Luonnollisena seurauksena tästä on ollut, että oikeuksia on myös alettu käyttää ja hyödyntää yhä enemmän. Kyse ei ole pelkästään oman tuotteen suojaamisesta, vaan myös mahdollisuudesta lisensioida omia oikeuksia tai pidemmällä tähtäimellä valmistautumisesta mahdollista loukkausväitettä vastaan. Myös erilaisia konfliktitilanteita on alkanut esiintyä yhä enemmän. Konfliktilla en tarkoita pelkästään oikeudenkäyntejä ja riitoja, vaan myös erilaisia neuvottelutilanteita, sopimuksia, lisensiointia sekä muita tapoja käyttää ja hyödyntää oikeuksia. Eräs osoitus IPR-oikeuksien lisääntyneestä merkityksestä on Suomessa tehty lakiehdotus, joka keskittäisi kaikki teollis- ja tekijänoikeuksiin kohdistuvat riita-asiat Markkinaoikeuteen. Tämä on merkittävä aloite, joka toteutuessaan tulee lisäämään oikeusvarmuutta ja tuomioistuimen asiantuntemusta IPR-alalla. Olen ollut mukana erilaisissa teollisuuden työryhmissä puhumassa asian puolesta jo useiden vuosien ajan. Uskonkin uudistuksen vihdoin toteutuvan. Tällöin myös Patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakunnan tehtävät siirtyvät Markkinaoikeuteen. Kuinka yhdistää IPR-juridiikka, tekniikka ja liiketoiminta? 1990-luvulla puhuttiin paljon juristien haasteesta: kuinka yhdistää juridiikka ja liiketoiminnan vaatimukset luvulla puolestaan alettiin miettiä, kuinka IPR-oikeudet otetaan paremmin osaksi liiketoimintaa ja saadaan yritykset ymmärtämään tämän yhteyden tärkeys. Mielestäni molemmat asiat on opittu sekä Suomessa että ulkomailla varsin hyvin. Tästä on osoituksena lehdistössä toistuvasti raportoidut merkittävimmät patentti- ja tavaramerkkiasiat, kuten lisenssit ja sopimukset, sekä erityisesti paljon julkisuutta saaneet riidat suurten yritysten välillä. Riitojen takana on merkittävä taloudellinen ja liiketoiminnallinen intressi. Vaikka tuomioistuimeen päätyneet riita-asiat saavat runsaasti julkisuutta, kannattaa muistaa, että jokaista riitaa kohden on satoja, ehkä jopa tuhansia onnistuneita neuvotteluita ja sopimuksia, jotka eivät koskaan etene tuomioistuimeen ja julkisuuteen asti ruodittaviksi. Riidat ovat jäävuoren huippu, ja ne saavat kohtuuttoman paljon julkisuutta ja huomiota osakseen. Suurin osa asioista neuvotellaan ja sovitaan suljettujen ovien takana. IPR-alan ammattilaiset ovat siis oppineet yhdistämään juridiikan ja liiketoiminnan vaatimukset. Myös tekniikka ja sen merkitys on opittu ottamaan mukaan mitä seuraavaksi? Erilaiset toimintatavat ja kulttuurierot otettava huomioon Jokaisessa konflikti- ja neuvottelutilanteessa on mukana myös kulttuurillisia ja henkilöihin liittyviä tekijöitä, joiden merkitystä ei voi liiaksi korostaa. Saatan olla oikeassa juridiselta, tekniseltä sekä liiketoiminnan kannalta, mutta jos unohdan vastapuolen kulttuuritaustan, 6 KOLSTER Info

7 Legal Counsel Jyrki Nikula vetää keväällä 2011 perustettua Kolster IPR Legal -yksikköä, joka on erikoistunut erilaisten konfliktitilanteiden kuten neuvottelu-, sopimus- ja riita-asioiden hoitamiseen. Juristeillamme on useiden vuosien kokemus sekä suomalaisten että kansainvälisten yritysten asioiden hoitamisessa neuvotteluteitse ja tuomioistuimissa Euroopassa ja Euroopan ulkopuolella. Teknisissä asioissa toimimme läheisessä yhteistyössä patenttiasiamiestemme kanssa, jolloin voimme tarjota asiakkaillemme sekä juridisen että teknisen osaamisen samasta osoitteesta. Tämä tekee yhteistyöstä erittäin tehokasta ja säästää sekä aikaa että kustannuksia, Jyrki Nikula sanoo. erittäin hyvistä lähtökohdista käynnistyneet neuvottelut voivat ajautua täydelliseen umpikujaan. Jos neuvottelen sopimuksesta saksalaisen kanssa, otan aivan erilaisen lähestymistavan kuin esimerkiksi brittien kanssa. Amerikkalaiset puolestaan käyttäytyvät hyvinkin eri tavalla kuin eurooppalaiset. On tärkeää tiedostaa vastapuolen kulttuuritausta. Vielä parempi on, jos tuntee vastapuolena olevan yrityksen yrityskulttuuria ja toimintatapoja, jotka saattavat vaikuttaa asioiden etenemiseen hyvinkin paljon. Joskus neuvottelut saattavat kariutua pelkästään siihen, että kummankin osapuolen pääneuvottelijat ovat keskenään konfliktoivia persoonallisuuksia. Kumpikin osapuoli saattaa pitää kiinni vain periaatteen vuoksi jostakin todelliselta merkitykseltään hyvin pienestä asiasta. Tällöin ratkaisu voi löytyä esimerkiksi yhden neuvottelijan vaihtamisesta, tai vaikkapa hankalan asian siirtämisestä erilliselle pienelle työryhmälle, johon kumpikin osapuoli valitsee yhteistyökykyisiä ihmisiä. Amerikkalainen escalation process voi tulla yllätyksenä, kun siihen törmää ensimmäistä kertaa. Suomalaiset eivät ole tottuneet siihen, että vastapuoli ottaakin yhteyttä neuvottelijan esimiehiin ja kertoo, ettei ole tyytyväinen asioiden edistymisestä. Kannattaa kuitenkin pitää mielessä, että myös suomalaiset voivat käyttää samaa temppua amerikkalaisiin vastapelureihin. Saksalaisen tai ranskalaisen yrityksen kanssa moista ei kannata yrittää. Väliaikaisen kiellon voi saada saksalaisessa tuomioistuimessa hyvinkin nopeasti parhaimmillaan jopa muutamassa tunnissa, vastapuolta kuulematta! Useimmille saattaa kuitenkin tulla yllätyksenä se, että tällaiseenkin tilanteeseen voidaan ennalta varautua, mikäli tiedetään potentiaalinen vastapuoli sekä tuomioistuin, missä asia tulee todennäköisesti esille. Ranskassa tullilla on puolestaan mahdollisuus hävittää väärennökseksi havaitut tuotteet tullin itsensä aloitteesta, jolloin itse tavaramerkin varsinainen omistajakin saa asiasta tiedon vasta jälkikäteen. Hyvä sopimus lähtökohta yhteistyölle Huolellisesti tehty sopimus on hyvä lähtökohta yhteistyölle. Kannattaa kuitenkin pitää mielessä se, että niin täydellistä sopimusta ei ole olemassakaan, ettei sitä voisi riitauttaa. Vaihtelevissa ja yllättävissä tilanteissa perusteellisesti mietitty sopimus turvaa osapuolten asemaa. Jotkut sopimukset saattavat olla voimassa 5, jopa 10 vuotta. Tällaisen ajan kuluttua maailma voi olla hyvinkin erinäköinen kuin tilanne, jossa sopimus alun perin tehtiin. Jos olosuhteet muuttuvat merkittävästi, osapuolet saattavat päätyä purkamaan sopimuksen ja riitelemään sen sisällöstä ja tulkinnasta. Mahdollisessa riitatilanteessakin osapuolten käymät neuvottelut ovat avainasemassa. Asian ratkaiseminen neuvotteluteitse on huomattavasti nopeampaa, halvempaa ja varmempaa kuin oikeudenkäyntiin turvautuminen. Tuomioistuintietä kannattaa yleensä käyttää vasta viimeisenä mahdollisuutena joskus tosin on tilanteita, jolloin tuomioistuin on ainoa järkevä vaihtoehto. Tällöinkin pätee vanha sanonta: oikeat lääkkeet oikeisiin vaivoihin. KOLSTER Info 7

8 A6V0 Uutisia Lisää uutisaiheita sivustollamme > Tervetuloa Kolster IPR Legal -seminaareihin IPR-konfliktinhallinta on päivän avainsana. Keväällä 2011 perustettu Kolster IPR Legal -ryhmä (vas. IPR-lakimies Joose Kilpimaa, Legal Counsel Jyrki Nikula ja IPR-lakimies Henrik af Ursin) auttaa yrityksiä ratkaisemaan konflikteja sekä varautumaan ja ehkäisemään niitä jo ennalta neuvottelujen ja sopimusten avulla. Kerromme IPR Legal -palveluistamme seminaareissa neljällä paikkakunnalla. Katso tarkempi ohjelma kotisivuiltamme ja ilmoittaudu mukaan! Helsinki 7.9. (aamiaisseminaari) Rake-Sali, Erottajankatu 4C Tampere (iltapäiväseminaari) Työväenmuseo Werstas, Väinö Linnan aukio 8 Oulu (aamiaisseminaari) Ravintola Smarthouse, Elektroniikkatie 8 Turku (iltapäiväseminaari) Linnateatteri, Linnankatu 31 Tervetuloa tapaamaan IPR-asiantuntijoitamme osastolle C 521 Alihankinta messuille Tampereen Messu- ja Urheilukeskukseen Lontoon sopimus ja lakimuutoksia voimaan Ns. Lontoon sopimus tulee voimaan Suomen osalta Suomen liittymisen jälkeen sopimukseen kuuluu 16 Euroopan patenttisopimuksen (EPC) yhteensä 38 jäsenvaltiosta. Lontoon sopimuksessa on keskeisimmin kysymys käännösvaatimuksista, jotka Euroopan patenttisopimuksen jäsenvaltiot asettavat omassa maassaan voimaan saatettaville eli validoitaville eurooppapatenteille. Lontoon sopimuksen voimaantulon myötä käännösvaatimukset Suomessa helpottuvat. Selitysosa voi olla joko suomeksi tai englanniksi, mutta patenttivaatimukset on kuitenkin edelleen toimitettava suomeksi. Lontoon sopimuksen astuessa voimaan myös Suomen patenttilakia muutetaan siten, että Suomessa kansallisesti käsiteltävien, tai sen jälkeen jätettyjen patenttihakemusten käsittelykieleksi voidaan valita englanti. Tämä merkitsee sitä, että koko hakemusprosessi voidaan käydä englanniksi. Kuitenkin siinä vaiheessa, kun hakemus tulee julkiseksi (18 kk:n kuluttua hakemispäivästä), on patenttivaatimusten oltava saatavilla myös suomeksi tai ruotsiksi. Selitysosa voi jäädä englannin kielelle, eikä sitä tarvitse suomentaa myöntämisenkään yhteydessä. Lisäksi osa patentti- ja hyödyllisyysmallihakemuksen päiväkirjatiedoista, esimerkiksi keksijän tiedot, keksinnön nimitys, hakemuksen patenttiluokitus, kirjelmät ja maksut, tulee julkiseksi vasta samaan aikaan hakemuksen kanssa. Kolsterin EP-asiamiesten joukko kasvaa Mikko Alatossava (Kolster Oulu), Marjut Borgenström (Kolster Turku), Tea Friman ja Jukka Kantanen (Kolster Helsinki) ovat suoriutuneet Euroopan patenttiviraston vaativasta asiamiestutkinnosta (EQE, European Qualifying Examination). Tutkinnon menestyksellinen suorittaminen oikeuttaa toimimaan eurooppapatenttiasiamiehenä ja edustamaan patentin hakijoita Euroopan patenttivirastossa EPOssa. Kolsterilla on nyt kaikkiaan 33 eurooppapatenttiasiamiestä, joista 11 on läpäissyt EQE-tutkinnon. Euroopan patenttisopimuksen tullessa voimaan Suomessa EP-asiamiehen toimintaoikeuden sai työkokemuksen perusteella. Sen jälkeen alalle tulleet asiamiehet joutuvat suoriutumaan moniosaisesta ja erittäin vaikeana pidetystä tutkinnosta pätevöityäkseen ammatin kansainvälisiin haasteisiin. Suomen ensimmäisen EQE-tutkinnon suoritti Timo Pykälä Kolsterilta. Eurooppapatenttiasiamiehemme ovat hyvin perehtyneitä EPOn käytäntöihin. He ovat tottuneita asioimaan viraston kanssa ilman välikäsiä ja hoitamaan patenttien väite- ja valituskäsittelyjä sekä myös niihin liittyviä suullisia käsittelyjä Euroopan patenttivirastossa. Kolster Infossa julkaistut artikkelit ovat luettavissa sivustomme osiossa Ajankohtaista/Kolster Info.

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA 1 Tämä huoltokirja on tarkoitettu yrityksesi aineettoman omaisuuden tunnistamiseen, oman osaamisen ja työn tulosten suojaamiseen sekä niiden hallintaan ja hyödyntämiseen.

Lisätiedot

Teollisoikeudet liiketoiminnassa Patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet ja tavaramerkit. Olli Ilmarinen, PRH Oulu,

Teollisoikeudet liiketoiminnassa Patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet ja tavaramerkit. Olli Ilmarinen, PRH Oulu, Teollisoikeudet liiketoiminnassa Patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet ja tavaramerkit Olli Ilmarinen, PRH Oulu, 11.11.2016 Yksi tuote - monta suojaa Patentit ja hyödyllisyysmallit Tietojenkäsittelymenetelmät

Lisätiedot

Teollisoikeudet liiketoiminnassa

Teollisoikeudet liiketoiminnassa Teollisoikeudet liiketoiminnassa Patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet ja tavaramerkit Vaasa 14.9.2016 Juha Vuorela Esiintyjän esittely Juha Vuorela, vanhempi tutkijainsinööri DI, TKK 2004 PRH:lla

Lisätiedot

OBN UUDEN INNOVAATION KAUPALLISTAMINEN - PIENEN JA SUUREN TOIMIJAN KUMPPANUUS. Mikko Pesonen 8.10.2015

OBN UUDEN INNOVAATION KAUPALLISTAMINEN - PIENEN JA SUUREN TOIMIJAN KUMPPANUUS. Mikko Pesonen 8.10.2015 OBN UUDEN INNOVAATION KAUPALLISTAMINEN - PIENEN JA SUUREN TOIMIJAN KUMPPANUUS Mikko Pesonen 8.10.2015 INNOVAATIO MISTÄ ON NYT KYSE INNOVAATIO ON JOKIN UUSI TAI OLENNAISESTI PARANNETTU, TALOUDELLISESTI

Lisätiedot

Tekijänoikeus,oppilas, opettaja ja koulu. OTK Maria E. Rehbinder

Tekijänoikeus,oppilas, opettaja ja koulu. OTK Maria E. Rehbinder Tekijänoikeus,oppilas, opettaja ja koulu OTK Maria E. Rehbinder 26.10.2009 maria.rehbinder@gmail.com Henkilölle syntyvä oikeus Tekijänoikeus voi syntyä vain luonnolliselle henkilölle Poikkeuksena työnantajalle

Lisätiedot

Ideasta Liiketoimintaan, Marjut Lattu-Hietamies, Eurooppapatenttiasiamies / Berggren Oy

Ideasta Liiketoimintaan, Marjut Lattu-Hietamies, Eurooppapatenttiasiamies / Berggren Oy Ideasta Liiketoimintaan, 23.11.2016 Marjut Lattu-Hietamies, Eurooppapatenttiasiamies / Berggren Oy LIIKEIDEASI JA LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMASI KIRKASTAMINEN Mihin tarpeeseen tuotteesi on vastaus? Mitä

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

Asiamiestutkinto Patenttioikeus TEOLLISOIKEUSASIAMIES- LAUTAKUNTA. Osio 4. Monivalintakysymykset (enintään 50 pistettä)

Asiamiestutkinto Patenttioikeus TEOLLISOIKEUSASIAMIES- LAUTAKUNTA. Osio 4. Monivalintakysymykset (enintään 50 pistettä) 1 (4) Osio 4. Monivalintakysymykset (enintään 50 pistettä) Alla on kuvattu 10 itsenäistä tilannetta. Kuhunkin tilanteeseen liittyy neljä toisistaan riippumatonta väittämää. Rastita kustakin väittämästä

Lisätiedot

Tekijänoikeudet liiketoiminnassa

Tekijänoikeudet liiketoiminnassa Tekijänoikeudet liiketoiminnassa IPR-seminaari 9.11.2016 Albert Mäkelä lainopillinen asiamies, Suomen Yrittäjät 1 Mitä tekijänoikeus suojaa? Tekijänoikeus suojaa kirjallista tai taiteellista teosta Teoksen

Lisätiedot

Turvaamistoimet Markkinaoikeudessa Kolster-info Tampere 23.9.2015

Turvaamistoimet Markkinaoikeudessa Kolster-info Tampere 23.9.2015 Turvaamistoimet Markkinaoikeudessa Kolster-info Tampere 23.9.2015 Jyrki Nikula Director, IP Legal & Trademarks Mikä on turvaamistoimi? Oikeudenkäymiskaaren 7 luku käsittelee turvaamistoimia Immateriaalioikeutta

Lisätiedot

Brändin IPR-suojaus ja riskienhallinta

Brändin IPR-suojaus ja riskienhallinta Brändin IPR-suojaus ja riskienhallinta Brändin määritelmä Standardi ISO 10668, Brändin arvonmääritys. Vaatimukset brändin taloudellisen arvon määrittämiseen. Brändin määritelmä standardin mukaan: Markkinointiin

Lisätiedot

Viveca Still OTT, tekijänoikeusneuvos

Viveca Still OTT, tekijänoikeusneuvos Tekijänoikeudet sopimustutkimuksessa Esityksessä esitetyt kannat ja tulkinnat perustuvat virkamiehen omaan käsitykseen ja tulkintaan Suomen oikeusjärjestelmästä Viveca Still OTT, tekijänoikeusneuvos Korkeakoulussa

Lisätiedot

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää.

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Oletko tehnyt uuden keksinnön ja mietit, miten tehdä keksinnöstäsi liiketoimintaa? Miten keksintöäsi

Lisätiedot

Riidan sovittelu tuomioistuimessa

Riidan sovittelu tuomioistuimessa Riidan sovittelu tuomioistuimessa Mitä tuomioistuinsovittelu on? Käräjäoikeuksissa voidaan ottaa riita-asioita soviteltavaksi. Sovittelun tarkoituksena on auttaa osapuolia löytämään riitaansa ratkaisu,

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

TEOLLISOIKEUDET BISNEKSESSÄ Timo Alanne Mikkeli

TEOLLISOIKEUDET BISNEKSESSÄ Timo Alanne Mikkeli TEOLLISOIKEUDET BISNEKSESSÄ Timo Alanne Mikkeli 15.11.2016 Berggren Oy Johtava eurooppalainen täyden palvelun IPR-talo Arvostettu IPR-kumppani jo vuodesta 1936 Palvelut kattavat IPR:ien koko elinkaaren

Lisätiedot

Yritystoiminnan sopimukset

Yritystoiminnan sopimukset Yritystoiminnan sopimukset Osakkeiden merkintäajankohdan jälkeen käyttämättömät optio oikeudet raukeavat automaattisesti. Christel Finne VASEK Startia info 27.1.2016 Fondia lyhyesti Lakipalveluyritys Liikejuridiikan

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2003:19. Uutisportaalisivustolle viedyt kolumnit ja haastattelut

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2003:19. Uutisportaalisivustolle viedyt kolumnit ja haastattelut TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2003:19 Asia Hakija Uutisportaalisivustolle viedyt kolumnit ja haastattelut H.T. Annettu 01.12.2003 LAUSUNTOPYYNTÖ H.T. (jäljempänä hakija) on 03.06.2003 saapuneella kirjeellään

Lisätiedot

Opetus ja tekijänoikeus: lähtökohdat ja käytännön ongelmatilanteet

Opetus ja tekijänoikeus: lähtökohdat ja käytännön ongelmatilanteet Sivistystyönantajat Tieteentekijöiden liitto Professoriliitto IPR University Center Tekijänoikeus yliopistojen työsuhteissa 28.11.2016 Opetus ja tekijänoikeus: lähtökohdat ja käytännön ongelmatilanteet

Lisätiedot

Suomi 100 -tunnuksen käyttö ohjelmahankkeiden yritysyhteistyössä

Suomi 100 -tunnuksen käyttö ohjelmahankkeiden yritysyhteistyössä Suomi 100 -tunnuksen käyttö ohjelmahankkeiden yritysyhteistyössä Toukokuu 2016 Itsenäinen Suomi täyttää sata vuotta vuonna 2017. Juhlavuoden teema on Yhdessä, ja kaikki on kutsuttu mukaan. Juhlat alkavat

Lisätiedot

TAVARAMERKIT. Tuulimarja Myllymäki, PRH

TAVARAMERKIT. Tuulimarja Myllymäki, PRH TAVARAMERKIT Tuulimarja Myllymäki, PRH Mikä tavaramerkki on? Tavaran tai palvelun kaupallinen tunnus tuotteen/palvelun erottamiseksi muiden vastaavista = Erottamisväline Yksinoikeus / kielto-oikeus Yksinoikeus

Lisätiedot

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN 2 Inergia on monipuolinen energia-alan ammattilainen läheinen, inhimillinen ja lappilaisten tarpeita aidosti ymmärtävä Alkusanat Inergian toiminta-ajatus on selkeä: Inergia-konserni

Lisätiedot

Paikkatiedon lupapolitiikka ja lisensiointimallit. INSPIRE-verkosto Paikkatiedon infrastruktuurin hyödyntäminen 29.9.

Paikkatiedon lupapolitiikka ja lisensiointimallit. INSPIRE-verkosto Paikkatiedon infrastruktuurin hyödyntäminen 29.9. Paikkatiedon lupapolitiikka ja lisensiointimallit INSPIRE-verkosto Paikkatiedon infrastruktuurin hyödyntäminen 29.9.2011 Antti Kosonen 6.10.2011 Miksi paikkatietoja lisensioidaan Paikkatiedot on historiallisesti

Lisätiedot

Protomo. Uusi suomalainen innovaatioapparaatti. Petri Räsänen Hermia Oy

Protomo. Uusi suomalainen innovaatioapparaatti. Petri Räsänen Hermia Oy Protomo Uusi suomalainen innovaatioapparaatti Petri Räsänen Hermia Oy Mielestäni Suomen innovaatiojärjestelmän suurin haaste on tämä: Meillä on valtavasti tietopotentiaalia. Kuitenkaan tämä potentiaali

Lisätiedot

SOPIMUSJURISTIN KÄYTTÖOHJEET. Kimmo Kajander Oik. maist., fil. maist.

SOPIMUSJURISTIN KÄYTTÖOHJEET. Kimmo Kajander Oik. maist., fil. maist. SOPIMUSJURISTIN KÄYTTÖOHJEET Kimmo Kajander Oik. maist., fil. maist. Esityksen rakenne Sopimuksen elinkaari juristin silmin Tahto + Ilmaisu Käyttöohjeet Sopimuksen elinkaari juristin silmin Jos haluat

Lisätiedot

Laki oikeudesta korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin /369 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Laki oikeudesta korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin /369 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Laki oikeudesta korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin 19.5.2006/369 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain soveltamisala Tätä lakia sovelletaan suomalaisten korkeakoulujen palveluksessa olevien

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:6. Tekijänoikeus kolmiulotteiseen tietokoneanimaatioon

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:6. Tekijänoikeus kolmiulotteiseen tietokoneanimaatioon TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:6 Asia Hakija Tekijänoikeus kolmiulotteiseen tietokoneanimaatioon B Annettu 21.4.2015 Tiivistelmä Kolmiulotteiset tietokoneanimaatiokuvat voivat itsenäisenä ja omaperäisinä

Lisätiedot

Tietokannat, tietokoneohjelmat ja aineistokokoelmat

Tietokannat, tietokoneohjelmat ja aineistokokoelmat Tietokannat, tietokoneohjelmat ja aineistokokoelmat Professori Niklas Bruun, IPR University Center Tekijänoikeus yliopistojen työsuhteessa HANKEN 28.11.2016 Teknologia osana tutkimusta ja opetusta Digitaalinen

Lisätiedot

muutos mahdollisuudeksi Uudelleensijoittumisella uusiin työtehtäviin

muutos mahdollisuudeksi Uudelleensijoittumisella uusiin työtehtäviin muutos mahdollisuudeksi Uudelleensijoittumisella uusiin työtehtäviin Uudelleensijoittuminen tarjoaa mahdollisuuden jatkaa valtion palveluksessa Alueellistamisen ja tuottavuuden parantamiseen tähtäävien

Lisätiedot

MUUALLA KUIN MUODOLLISESSA KOULUTUKSESSA HANKITUN OSAAMI- SEN HYVÄKSILUKEMISLOMAKE

MUUALLA KUIN MUODOLLISESSA KOULUTUKSESSA HANKITUN OSAAMI- SEN HYVÄKSILUKEMISLOMAKE 1 Hakemus on saapunut käsiteltäväksi (pvm) MUUALLA KUIN MUODOLLISESSA KOULUTUKSESSA HANKITUN OSAAMI- SEN HYVÄKSILUKEMISLOMAKE Tällä lomakkeella tutkintoa suorittavat opiskelijat hakevat korvaavuuksia Vaasan

Lisätiedot

Innovaatiot Poikimaan Rahaa IPR:t Tekesin rahoituksessa. Maija Lönnqvist 23.9./4.10./

Innovaatiot Poikimaan Rahaa IPR:t Tekesin rahoituksessa. Maija Lönnqvist 23.9./4.10./ Innovaatiot Poikimaan Rahaa IPR:t Tekesin rahoituksessa Maija Lönnqvist 23.9./4.10./6.10.2016 Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. DM 1506263 4-2016 Tekesin rahoituspäätökset

Lisätiedot

IPR-opas. Immateriaalioikeudet yliopistossa. Kuka omistaa ja kuka voi hyödyntää yliopistossa syntyneitä immateriaalioikeuksia?

IPR-opas. Immateriaalioikeudet yliopistossa. Kuka omistaa ja kuka voi hyödyntää yliopistossa syntyneitä immateriaalioikeuksia? IPR-opas Immateriaalioikeudet yliopistossa Kuka omistaa ja kuka voi hyödyntää yliopistossa syntyneitä immateriaalioikeuksia? Tutkimustuloksia sekä osaamista hyötykäyttöön ja liiketoiminnaksi Kiinnostaako

Lisätiedot

Patentti-informaation hyödyntäminen tuotekehityksessä. Joensuu Heikki Rantanen, Tekes / ELY Pirkanmaa

Patentti-informaation hyödyntäminen tuotekehityksessä. Joensuu Heikki Rantanen, Tekes / ELY Pirkanmaa Patentti-informaation hyödyntäminen tuotekehityksessä Joensuu 29.09.2016 Heikki Rantanen, Tekes / ELY Pirkanmaa Sisältö 1. Mitä ovat immateriaalioikeudet? 2. Mitä on patentti-informaatio, mihin sitä voi

Lisätiedot

Aineettomat oikeudet ohjelmistoliiketoiminnassa

Aineettomat oikeudet ohjelmistoliiketoiminnassa Aineettomat oikeudet ohjelmistoliiketoiminnassa Olli Pitkänen Helsinki Institute for Information Technology () Asianajotoimisto Opplex Oy 02-02 1 Aineettomat eli immateriaalioikeudet Englanniksi Intellectual

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

METALLILIITON OIKEUSAPU JÄSENELLE TYÖSUHDERIITA TYÖTAPATURMA JA AMMATTITAUTI OIKEUSAVUN HAKEMINEN PALKKATURVA 2016/3

METALLILIITON OIKEUSAPU JÄSENELLE TYÖSUHDERIITA TYÖTAPATURMA JA AMMATTITAUTI OIKEUSAVUN HAKEMINEN PALKKATURVA 2016/3 METALLILIITON OIKEUSAPU JÄSENELLE TYÖSUHDERIITA TYÖTAPATURMA JA AMMATTITAUTI OIKEUSAVUN HAKEMINEN PALKKATURVA 2016/3 METALLILIITON OIKEUSAPU Metallityöväen Liiton sääntöjen 16 :ssä määritellään yhdeksi

Lisätiedot

MIKSI VAIKUTTAVUUTTA? Vaikuttavuusvalmentamo 29.10

MIKSI VAIKUTTAVUUTTA? Vaikuttavuusvalmentamo 29.10 MIKSI VAIKUTTAVUUTTA? Vaikuttavuusvalmentamo 29.10 AVUSTUSOSASTO RAY 25.10.2016 2 LAKISÄÄTEINEN TEHTÄVÄ Laki raha-automaattiavustuksista 21. Rahaautomaattiyhdistyksen on sopivalla tavalla seurattava myönnettyjen

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:3

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:3 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:3 Asia Hakija Teostaso, luettelosuoja A Annettu 11.2.1994 Tiivistelmä Yrityksen tuotteista tekijänoikeussuojaa saivat ainoastaan etiketti ja piirustukset. Ruokareseptit

Lisätiedot

Sähköpostilla kaikille oikeustoimittajille Vastausprosentti 61. Tämä on pulma, koska julkisuusratkaisun

Sähköpostilla kaikille oikeustoimittajille Vastausprosentti 61. Tämä on pulma, koska julkisuusratkaisun Sähköpostilla kaikille oikeustoimittajille Vastausprosentti 61 Jäseniä 77 Vastauksia 47 Lomakkeen täytti 33 Ei osaa vastata 14 Tuskin. No eipä voi sanoa. Tavoite eli julkisuuden lisääntyminen ei ole näkynyt

Lisätiedot

Katetta kumppanuudelle

Katetta kumppanuudelle JUKKA VESALAINEN Katetta kumppanuudelle Hyöty ja sen jakaminen asiakas-toimittaja-suhteessa Esipuhe T ämä teos on jatkoa vuonna 2002 julkaistulle Kaupankäynnistä kumppanuuteen -kirjalle, jossa tarkastelin

Lisätiedot

Oma Yritys-Suomi - Entrepreneur Test

Oma Yritys-Suomi - Entrepreneur Test suomi svenska (https://oma.yrityssuomi.fi:443/entrepreneur-test? p_p_id=82&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column- 1&p_p_col_count=1&_82_struts_action=%2Flanguage%2Fview&_82_redirect=%2Fentrepreneur-test&_82_languageId=sv_SE)

Lisätiedot

Miten suojaat aineettoman omaisuuden yritystoiminnassa?

Miten suojaat aineettoman omaisuuden yritystoiminnassa? Miten suojaat aineettoman omaisuuden yritystoiminnassa? 8:30 Ilmoittautuminen ja aamukahvit 9:00 9:20 Tervetuloa - seminaarin avaus Aineeton oikeus käytännössä ja julkinen rahoitus Tapani Saarenpää, asiantuntija,

Lisätiedot

Yhtälönratkaisusta. Johanna Rämö, Helsingin yliopisto. 22. syyskuuta 2014

Yhtälönratkaisusta. Johanna Rämö, Helsingin yliopisto. 22. syyskuuta 2014 Yhtälönratkaisusta Johanna Rämö, Helsingin yliopisto 22. syyskuuta 2014 Yhtälönratkaisu on koulusta tuttua, mutta usein sitä tehdään mekaanisesti sen kummempia ajattelematta. Jotta pystytään ratkaisemaan

Lisätiedot

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä KAU Yhteistyösopimus Uudenkaupungin kaupungin ja Finn Sportsman Oy:n välillä 2 1. OSAPUOLET Tämän yhteistyösopimuksen osapuolina ovat: (1) Uudenkaupungin kaupunki (Y-tunnus: 0144036-6) Välskärintie 2 23500

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2001:10

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2001:10 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2001:10 Asia Hakijat Ammattikorkeakoulujen opiskelijoiden tekijänoikeudet Opiskelijayhdistys A ry. ja Opiskelijayhdistys B ry. Annettu 28.5.2001 SELOSTUS ASIASTA Lausuntopyyntö

Lisätiedot

Ota yhteyttä, autamme mielellämme! Intrum Justitia Oy PL 47, Helsinki p PUHTIA BISNEKSEEN

Ota yhteyttä, autamme mielellämme! Intrum Justitia Oy PL 47, Helsinki p PUHTIA BISNEKSEEN Ota yhteyttä, autamme mielellämme! Intrum Justitia Oy PL 47, 00811 Helsinki p. 09 2291 1600 www.intrum.fi 10.2016 LUOTTOTIETO- JA PERINTÄPALVELUT TEHOSTA YRITYKSESI RAHANKIERTOA JA MINIMOI LUOTTOTAPPIORISKIT.

Lisätiedot

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Tuoteluettelo / 2014 RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Maatalous Teollisuus & materiaalin käsittely Ympäristönhoito Kevytperävaunut Muut laitteet THE SKY IS NOT THE LIMIT STARCO FINLAND

Lisätiedot

Digittääkö Lieksa/6. Lieksan kulttuuriseminaari

Digittääkö Lieksa/6. Lieksan kulttuuriseminaari Digittääkö Lieksa/6. Lieksan kulttuuriseminaari Arvoisat Lieksan kuudenteen kulttuuriseminaariin osallistujat, Minulla on miellyttävä kunnia pitää puheenvuoro Lieksan kaupungin puolesta tässä Digittääkö

Lisätiedot

IPR JA SOPIMUKSET KANSAINVÄLISTYVÄSSÄ ELINTARVIKEALAN YRITYKSESSÄ 27.8.2015. IPR-lakimies, Eurooppatavaramerkkiasiamies Jani Kaulo

IPR JA SOPIMUKSET KANSAINVÄLISTYVÄSSÄ ELINTARVIKEALAN YRITYKSESSÄ 27.8.2015. IPR-lakimies, Eurooppatavaramerkkiasiamies Jani Kaulo IPR JA SOPIMUKSET KANSAINVÄLISTYVÄSSÄ ELINTARVIKEALAN YRITYKSESSÄ 27.8.2015 IPR-lakimies, Eurooppatavaramerkkiasiamies Jani Kaulo Aineettomat oikeudet eli IPR Yrityksen toiminimi Tavaramerkki Mallioikeus

Lisätiedot

Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto

Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto 1 Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto Minulta on pyydetty asiantuntijalausuntoa koskien osapuolten velvollisuuksia soviteltaessa ulkopuolisen sovittelijan toimesta työelämän

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:17. Tiivistelmä Tuulilasin puhdistusväline ja siitä tehdyt rakennepiirustukset eivät saaneet tekijänoikeussuojaa.

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:17. Tiivistelmä Tuulilasin puhdistusväline ja siitä tehdyt rakennepiirustukset eivät saaneet tekijänoikeussuojaa. TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1994:17 Asia Hakija Teostaso A Annettu 28.9.1994 Tiivistelmä Tuulilasin puhdistusväline ja siitä tehdyt rakennepiirustukset eivät saaneet tekijänoikeussuojaa. SELOSTUS ASIASTA

Lisätiedot

Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin uudistamislomaketta varten

Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin uudistamislomaketta varten SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin YLEISIÄ HUOMAUTUKSIA Tämä lomake on Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV) laatima ja perustuu

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus

Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus 24.8.2016 Hakuprosessi Rahoitusta tutkimukseen ja innovointiin 4. Lataa oma hakemuksesi osallistujaportaaliin

Lisätiedot

Työyhteisökonfliktin tasot ja niiden korjaaminen

Työyhteisökonfliktin tasot ja niiden korjaaminen Hilppa Kajaste 1 Työyhteisökonfliktin tasot ja niiden korjaaminen Mitä eri vaiheissa voisi tehdä? Työyhteisön hyvä tilanne Välittämisen kulttuurin ylläpitäminen Varhaista puuttumista kaivataan Työyhteisön

Lisätiedot

Asetuksista/ hanketoiminta

Asetuksista/ hanketoiminta Leader 2014-2020 Asetuksista/ hanketoiminta Kehittämishankkeet Koulutus, tiedonvälitys, selvitykset, suunnitelmat Palveluiden kehittäminen Kylien kehittäminen, maisemien ja kulttuuri- ja luonnonperinnön

Lisätiedot

Patentoinnin kustannukset ja patenttien arvon määrittäminen

Patentoinnin kustannukset ja patenttien arvon määrittäminen 05.07.2006 Patentoinnin kustannukset ja patenttien arvon määrittäminen Patentointiprosessi, onko tarpeen? a) MIETI: Mitä haluat suojata (tuote, menetelmä, käyttö)? b) MIETI: Miksi olet hakemassa patenttisuojaa?

Lisätiedot

MISSÄ NYT MENNÄÄN Seuraavat askeleet Suomessa ja Euroopassa Neuvotteleva virkamies Liisa Huhtala

MISSÄ NYT MENNÄÄN Seuraavat askeleet Suomessa ja Euroopassa Neuvotteleva virkamies Liisa Huhtala MISSÄ NYT MENNÄÄN Seuraavat askeleet Suomessa ja Euroopassa 19.1.2016 Neuvotteleva virkamies Liisa Huhtala Koska yhtenäispatentit tulevat käyttöön ja UPC alkaa toimia? Tavoite: vuoden 2017 alussa (?) Yhtenäispatenttiasetuksia

Lisätiedot

Tekijänoikeus EU:ssa. OAMK , Suvi Julin Aineiston koonnut Elisa Huusko Berggren Group

Tekijänoikeus EU:ssa. OAMK , Suvi Julin Aineiston koonnut Elisa Huusko Berggren Group Tekijänoikeus EU:ssa OAMK 26.3.2013, Suvi Julin Aineiston koonnut Elisa Huusko Luettelo direktiiveistä Tietoyhteiskuntadirektiivi 2001/29/EY Tietokoneohjelmadirektiivi 2009/24/EY Tietokantadirektiivi 96/9/EY

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

HE 219/2004 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tavaramerkkilakia.

HE 219/2004 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tavaramerkkilakia. HE 219/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tavaramerkkilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tavaramerkkilakia. Ehdotetut muutokset perustuvat

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUDELLISET KYSYMYKSET SÄHKÖISISSÄ OPINNÄYTETÖISSÄ. KIRJASTO/Anna-Kaarina Linna

TEKIJÄNOIKEUDELLISET KYSYMYKSET SÄHKÖISISSÄ OPINNÄYTETÖISSÄ. KIRJASTO/Anna-Kaarina Linna 1 TEKIJÄNOIKEUDELLISET KYSYMYKSET SÄHKÖISISSÄ OPINNÄYTETÖISSÄ KIRJASTO/Anna-Kaarina Linna 2 OPINNÄYTETYÖN JULKISUUS Julkisessa oppilaitoksessa laadittu ja tutkintotodistuksen saamiseen johtanut opinnäytetyö

Lisätiedot

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä.

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Ratkaisumyynti: mahdollisuuksia

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.8.2016 COM(2016) 523 final 2016/0252 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Islannin välisen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen

Lisätiedot

Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta. Syyskuu 2014

Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta. Syyskuu 2014 Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta Syyskuu 2014 Kyselystä Kauppakamarien yritysjohtajakysely kartoitti digitalisaatioon liittyviä haasteita ja tavoitteita yrityksissä. Toteutettiin 8.9.

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 359/2010 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 359/2010 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 359/2010 vp Hallituksen esitys Eurooppapatenttien myöntämisestä tehdyn yleissopimuksen 65 artiklan soveltamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi sopimuksen lainsäädännön

Lisätiedot

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet 1. Kysy Asiakkaalta: Tunnista elämästäsi jokin toistuva malli, jota et ole onnistunut muuttamaan tai jokin ei-haluttu käyttäytymismalli tai tunne, tai joku epämiellyttävä

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT-OSASTON FONIATRIAN POLIKLINIKKATOIMINNON LUOVUTUKSESTA HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRILLE HELSINGIN KAUPUNGIN

Lisätiedot

Johdanto-osa. Suomen tasavallan hallitus ja Etelä-Afrikan tasavallan hallitus (jäljempänä yhdessä "osapuolet" ja erikseen "osapuoli"), jotka

Johdanto-osa. Suomen tasavallan hallitus ja Etelä-Afrikan tasavallan hallitus (jäljempänä yhdessä osapuolet ja erikseen osapuoli), jotka Sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Etelä-Afrikan tasavallan hallituksen välillä niiden diplomaattisten tai konsuliedustustojen tai kansainvälisissä hallitustenvälisissä järjestöissä toimivien edustustojen

Lisätiedot

Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus

Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus Hakeminen käytännössä: osallistujaportaali ja hakemuksen kirjoittaminen Elina Holmberg Infotilaisuus 10.2.2016 Hakuprosessi Rahoitusta tutkimukseen ja innovointiin 4. Lataa hakemus osallistujaportaaliin

Lisätiedot

Osio 3. Suojausstrategia (enintään 50 pistettä, vastaustila enintään 2 sivua)

Osio 3. Suojausstrategia (enintään 50 pistettä, vastaustila enintään 2 sivua) 1 (5) Osio 3. Suojausstrategia (enintään 50 pistettä, vastaustila enintään 2 sivua) Asiakkaan kysymys Olemme pienehkö yritys, joka myy hiomalaikkoja pääasiassa Suomeen ja Saksaan. Keksintömme liittyy hiomalaitetta

Lisätiedot

Arjen elämyksistä globaalia bisnestä klo 12 alkaen

Arjen elämyksistä globaalia bisnestä klo 12 alkaen Arjen elämyksistä globaalia bisnestä 29.1.2015 klo 12 alkaen Oulun Kaupunginteatteri, Pikisali #northernserviceday Yhteinen ymmärrys asiakkaan kanssa ja oman organisaation sisällä Oulu 29.1.2015 Marja

Lisätiedot

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma?

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? Tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoiminnan (TKI) ja osaamisen hallinto kiinteistö- ja rakennusalalla VTV:n työpaja, Helsinki, 11.4.2013

Lisätiedot

Kansan Sivistysrahaston asettamat ehdot Kulttuurilahja -kampanjan hakijoille

Kansan Sivistysrahaston asettamat ehdot Kulttuurilahja -kampanjan hakijoille Kansan Sivistysrahaston asettamat ehdot Kulttuurilahja -kampanjan hakijoille 1. Määritelmät. Kulttuurilahja -palvelulla tarkoitetaan Kansan Sivistysrahaston toimeenpanemaa rahankeräystä Internet-osoitteessa

Lisätiedot

KONKREETTINEN TAVOITE OHJAA. Motivaatio ja osaaminen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn kehittämiseen. Varhaisen välittämisen toimintakulttuuri

KONKREETTINEN TAVOITE OHJAA. Motivaatio ja osaaminen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn kehittämiseen. Varhaisen välittämisen toimintakulttuuri Motivaatio ja osaaminen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn kehittämiseen Varhaisen välittämisen toimintakulttuuri ActPRO Tomi Leskinen 15.3.2013 KONKREETTINEN TAVOITE OHJAA MIKSI? Motivaatio MITÄ? Fokusointi

Lisätiedot

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus AALTO PK-JOKO 79 Uuden sukupolven johtamisvalmennus Kenelle PK-JOKO soveltuu? Pienten ja keskisuurten yritysten toimitusjohtajille nykyisille ja tuleville avainhenkilöille tulosyksiköiden johdolle Joilla

Lisätiedot

Yhteistyö- ja palvelusopimus

Yhteistyö- ja palvelusopimus Yhteistyö- ja palvelusopimus Optinet Oy:n ja Suomen Rotary ry:n klubien ja piirien verkkopalveluista Optinet Oy www.optinet.fi 010 3090 911 1 Sopimusosapuolet ja sopimuksen kohde Sopimusosapuolet Optinet

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2005:15

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2005:15 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2005:15 Asia Hakija Nimipäiväluettelon suoja Helsingin kihlakunnan poliisilaitos Annettu 30.11.2005 LAUSUNTOPYYNTÖ Rikoskomisario A Helsingin kihlakunnan poliisilaitoksen

Lisätiedot

Tekijänoikeustoimikunnan työ

Tekijänoikeustoimikunnan työ Tekijänoikeustoimikunnan työ Tekijänoikeusfoorumi 14.10.2009 Toimikunnan puheenjohtaja, professori Niklas Bruun Helsingin yliopisto 14/10/2009 1 Tekijänoikeustoimikunta 2008-2009 Opetusministeriö asetti

Lisätiedot

Digi-tv vastaanottimella toteutettavat interaktiiviset sovellukset Selvitys GPL-lisensoinnin tuomat ongelmat

Digi-tv vastaanottimella toteutettavat interaktiiviset sovellukset Selvitys GPL-lisensoinnin tuomat ongelmat Selvitys GPL-lisensoinnin tuomat ongelmat Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Ongelman kuvaus...4 3. Eri tulkinnat GPL-lisenssistä...5 3.1. Tiukka tulkinta...5 3.2. Väljä tulkinta...5 3.3. Kompromissitulkinta...5

Lisätiedot

Aineeton ei ole arvotonta - IPR agentti avaa markkinan. Noora Kiili, Cursor Oy LAHTI ELY 12.5.2016 www.ipr-agentit.fi

Aineeton ei ole arvotonta - IPR agentti avaa markkinan. Noora Kiili, Cursor Oy LAHTI ELY 12.5.2016 www.ipr-agentit.fi Aineeton ei ole arvotonta - IPR agentti avaa markkinan Noora Kiili, Cursor Oy LAHTI ELY 12.5.2016 www.ipr-agentit.fi 2 Esimerkkejä lisensoinnista Oman ydin - IPR:n tunnettuuden kasvu 3 Esimerkkejä lisensoinnista

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 28/2006 vp. Hallituksen esitys laiksi oikeudesta korkeakouluissa. tehtäviin keksintöihin sekä laiksi

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 28/2006 vp. Hallituksen esitys laiksi oikeudesta korkeakouluissa. tehtäviin keksintöihin sekä laiksi EDUSKUNNAN VASTAUS 28/2006 vp Hallituksen esitys laiksi oikeudesta korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin sekä laiksi oikeudesta työntekijän tekemiin keksintöihin annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus

Lisätiedot

Avaimet arviointiin. Museoiden arviointi- ja kehittämismalli. Avaimet arviointiin

Avaimet arviointiin. Museoiden arviointi- ja kehittämismalli. Avaimet arviointiin Museoiden arviointi- ja kehittämismalli Arviointitoiminta on kokenut viimeisten vuosien aikana muodonmuutoksen Vanha paradigma Lineaarinen selittäminen Top-down -arviointiprosessi Riippumaton arvioitsija

Lisätiedot

Sporttimerkonomi - koulutus -

Sporttimerkonomi - koulutus - Tuntuuko sinusta, että tarvitset lisää osaamista tulevaisuuden haasteisiin infotilaisuus 20.5.2013 klo 17-19 Sporttimerkonomi - koulutus - Koulutusohjelma tähtää liiketalouden perustutkinnon, merkonomi,

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖ. KOTA-AMKOTA julkaisutiedonkeruussa käytettävät luokitukset. KOTA-AMKOTA seminaari Helsingin yliopisto

OPETUSMINISTERIÖ. KOTA-AMKOTA julkaisutiedonkeruussa käytettävät luokitukset. KOTA-AMKOTA seminaari Helsingin yliopisto KOTA-AMKOTA julkaisutiedonkeruussa käytettävät luokitukset KOTA-AMKOTA seminaari 13.-14.11.2008 Helsingin yliopisto Erikoistutkija Olli Poropudas OPETUSMINISTERIÖ OPETUSMINISTERIÖ Koulutus- ja tiedepolitiikan

Lisätiedot

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ ASIANTUNTIJALAUSUNTO Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen 24.11.2015 Eduskunnan sivistysvaliokunnalle E 65/2015 vp Komission tiedonanto "Kaikkien

Lisätiedot

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS 1 (6) v 2.1 Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS Sisällysluettelo 1 Palvelun yleiskuvaus ja palveluvaihtoehdot... 3 2 Palvelun sisältö... 3 2.1 Lilli Huolenpito Mini... 4 2.2 Lilli Huolenpito Perus... 4 2.3

Lisätiedot

Valmistavan teollisuuden tulevaisuus Pirkanmaalla?

Valmistavan teollisuuden tulevaisuus Pirkanmaalla? Valmistavan teollisuuden tulevaisuus Pirkanmaalla? Suomessa toimii monipuolinen, globaaleja markkinoita ymmärtävä ja jatkuvasti uudistuva teollisuus, joka tuottaa korkeaa arvonlisää Suomeen Teollisuuden

Lisätiedot

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli)

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Tämä sopimus ei ole virallinen sopimus, vaan malli, jonka pohjalle rakentaa sellainen. Huomioita; Kulttuurimatkailun viitekehyksessä on

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT 29.9.2016 KontaktiVerkko Suomi Oy:n toimitusjohtaja ja Suomen Tuotekehitysyhdistys ry, Sytkyn toiminnanjohtaja 2014

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA

SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA Sosiaalinen media on tärkeä ja keskeinen väline ihmisten ja organisaatioiden välisessä kanssa

Lisätiedot

Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa

Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa Lähde: Antti Vanhatalo, Group Vice President, Business Development, Konecranes Kuvat: Konecranes www.konecranes.fi 9.9.2008 Taustaa Konecranes

Lisätiedot

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS 1) SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT Tämä sopimus sisältää Adensy Oy:n tuottaman ohjelmiston käytön ehdot asiakkaan ja Adensyn välillä. Adensy on kehittänyt ohjelman ja omistaa

Lisätiedot

Yrittäjäkoulutus. Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen

Yrittäjäkoulutus. Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen 1 Yrittäjäkoulutus Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen 2 Markkinaselvitys Markkinaselvityksessä selvitetään ennen yritystoiminnan aloittamista, onko aiotulla yritysidealla kannattavan liiketoiminnan

Lisätiedot

F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus

F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus F-Secure Oyj:n yhtiökokous 2011 Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Protecting the irreplaceable f-secure.com F-Secure tänään Globaali liiketoiminta Tytäryhtiöt 16 maassa Yli 200 operaattorikumppania

Lisätiedot