konfliktinhallinnassa Kolster IPR Legal auttaa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "konfliktinhallinnassa Kolster IPR Legal auttaa"

Transkriptio

1 No TIEDOTUSLEHTI ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE Tekijänoikeudet hyötykäyttöön teollisoikeuksien rinnalle Metso Automation, Fiskars ja Lite-On Mobile: Näkökulma IPR-oikeuksien puolustamiseen ja hyödyntämiseen Kolster IPR Legal auttaa konfliktinhallinnassa

2 Tekijänoikeudet TEKSTI JOOSE KILPIMAA Tekijänoikeudet hyötykäyttöön teollisoikeuksien rinnalle Kun puhutaan innovaatioista ja niiden suojaamisesta, yleensä tarkoitetaan rekisteröitäviä teollisoikeuksia: tavaran tai palvelun tunnuksena toimivia tavaramerkkejä, uusia teknisiä ratkaisuja suojaavia patentteja ja hyödyllisyysmalleja sekä tuotteen ulkoasua suojaavaa mallioikeutta. Teollisoikeuksilla suojattavia innovaatioita yhdistää usein se, että suojan kohde on syntynyt pitkällisen, tähän päämäärään tähtäävän tuotekehityksen tuloksena. Kuitenkin monissa yrityksissä syntyy muunkinlaisia innovaatioita varsinaisen tuotekehitysprosessin ulkopuolella, jopa niin, että yritys ei edes tiedosta hallussaan olevan jotakin, johon yrityksellä on yksinoikeus, ja johon parhaimmillaan liittyy merkittäväkin taloudellinen potentiaali. Tällaista potentiaalia hyödyntämällä voidaan estää kilpailijoita esimerkiksi kopioimasta omaa mainoskampanjaa, käyttöohjetta tai jopa tuotteen ulkomuotoa. Tekijänoikeus poikkeaa teollisoikeuksista siinä, että tekijänoikeutta ei voida rekisteröidä. Tekijänoikeudella suojattu teos syntyy sillä hetkellä, kun kyseinen teos on luotu. On syytä huomata, että ei ole olemassa tyhjentävää luetteloa siitä, mitä tekijänoikeudella suojattavat teokset ovat. Tekijänoikeudesta puhuttaessa nousevat useimmiten esille musiikki, kirjallisuus ja kuvataiteet. Tekijänoikeus voi kuitenkin koskea lähes mitä tahansa teosta, joka on syntynyt luovan työn ja tekijän omaperäisen ajattelun tuloksena. Kaksi teoslajia, ohjelmistot ja valokuvat, ansaitsevat erityishuomion tarkasteltaessa tekijänoikeuden mahdollisia kohteita. Useille yrityksille on tärkeää tietää, että tietokoneohjelmistojen ensisijainen suojamuoto on nimenomaan tekijänoikeus eikä esimerkiksi patentti, vaikka tietokoneohjelmistoille myönnetään myös patentteja. Koska tekijänoikeus on ensisijainen ohjelmistojen suoja, ohjelmistoja tuottavien yritysten on äärimmäisen tärkeää luoda sisäinen prosessi luomistyön dokumentoimiseksi. Mikäli kiistaa ohjelmiston alkuperästä syntyisi, alkuperäisen ohjelmiston tuottaneen yrityksen tulee kyetä todistamaan sekä ajankohta, jona ohjelmisto on luotu, että tekijänoikeuden kuuluminen ohjelmiston luoneelle yritykselle. Mikäli ohjelmiston luomiseen liittyvää aineistoa ei ole selkeästi dokumentoitu, tekijänoikeuden voimaansaattaminen voi vaikeutua huomattavasti ja pahimmillaan johtaa oikeuden menetykseen. IPR-lakimies Joose Kilpimaa on toiminut alalla vuodesta 2001 lähtien. Hänellä on kokemusta IPR-oikeuksien kokonaisvaltaisesta suojaamisesta ja hyödyntämisestä, esimerkiksi lisensseistä ja konfliktitilanteiden ratkaisusta. Toinen monia käytännön haasteita kohtaava teoslaji on valokuva. Valokuvan tekijänoikeudellinen suoja on kaksitahoinen: mikäli valokuva täyttää normaalit tekijänoikeudelliset omaperäisyyden kriteerit, toisin sanoen ylittää teoskynnyksen, se saa tekijänoikeussuojaa. Siinä tapauksessa, että kriteerit eivät täyty, esimerkiksi jos valokuva on täysin rutiinimainen kuva tuotteesta, valokuva saa kuitenkin niin sanottua valokuvan suojaa, joka on suoja-alaltaan hieman suppeampi kuin varsinainen tekijänoikeus. Huomionarvoista on siis se, että minkä tahansa valokuvan perusteella voidaan kieltää toisia tahoja käyttämästä valokuvaa, mikäli alkuperäisen valokuvan ottanut taho voidaan identifioida. Käytäntö on osoittanut, että valokuvia hyödynnetään luvattomasti laajasti varsinkin verkkoympäristössä. Mikäli valokuvan nauttimaan suojaan todistetusti vedotaan, sen vastustaminen on erittäin vaikeaa. Tekijänoikeuden ominaispiirre on, että se voi syntyä ainoastaan luonnolliselle henkilölle, ei siis esimerkiksi työnantajalle. Koska Suomesta puuttuu työsuhdetekijänoikeus, on luovaa työtä ja innovaatioita hyödyntävän yrityksen pidettävä tarkasti huolta siitä, että työtehtäviä suoritettaessa ja niiden ohessa syntyvät mahdollisesti tekijänoikeuden alaiset teokset siirretään asianmukaisin sopimuksin yrityksen nimiin, jotta niitä saadaan hyödynnettyä mahdollisimman tehokkaasti. Potentiaalisten teosten jatkuvalla kartoittamisella ja niiden systemaattisella dokumentoinnilla tekijänoikeussuojan laajat ja joustavat hyödyt saadaan parhaiten valjastettua yrityksen käyttöön. 2 KOLSTER Info

3 No Julkaisija Kolster Oy Ab Iso Roobertinkatu Helsinki Turku Lemminkäisenkatu C Turku Tampere Pellavatehtaankatu 10 B Tampere Seinäjoki Kampusranta 9 C, 5. krs Seinäjoki Vaasa Vaasanpuistikko Vaasa Oulu Elektroniikkatie Oulu Päätoimittaja Anne Suutala Toimitusneuvosto Gudrun Dromberg Marjut Honkasalo Tiina Jääskeläinen-Alasaari Torbjörn Lydman Antti Peltonen Tuula Pulkka Maija-Liisa Puranen Terhi Salmi Marianna Sorsa Suunnittelu ja taitto White Sheep Oy, Antti Hovi Kansikuva Lauri Tolin Tilaukset ja osoitteenmuutokset Kolster Oy Ab Puh. (09) Faksi (09) Sähköposti Kolsterista kumppani IPR-juridiikan haasteisiin Pääkirjoitus Aineeton omaisuus, kuten rekisteröidyt oikeudet ja erilaiset sopimukset, voi olla yrityksen tärkein omaisuus. Tälle väittämälle tuskin löytyy enää epäilijöitä. Siinä missä yritykset aiemmin tyytyivät pelkästään rekisteröimään esimerkiksi tavaramerkkejään, paneudutaan yrityksissä nykyisin yhä aktiivisemmin ja kokonaisvaltaisemmin brändin suojaamiseen. Omia oikeuksia myös puolustetaan ja niitä käytetään entistä aktiivisemmin liiketoiminnassa. Internet sekä yhä lisääntyvä tavaramerkkipiratismi ovat tuoneet tähän kokonaisuuteen omat lisähaasteensa. Kolster on vastannut muuttuneen toimintaympäristön haasteisiin monipuolistamalla juridisten palveluiden tarjontaa. Nyt asiakkaamme saavat paitsi kustannustehokkaan kumppanin patenttien, mallien, tavaramerkkien ja verkkotunnusten rekisteröinnissä, myös apua immateriaalioikeuksien hyödyntämisessä ja konfliktitilanteiden ratkaisemisessa. Esimerkkejä palveluistamme ovat erilaiset yritysten väliseen toimintaan liittyvät sopimukset kuten lisenssi- ja salassapitosopimukset sekä oikeudenkäynnit. Kolsterin asiantuntijat ovat käytettävissä myös teollisoikeuksia lähellä olevissa tekijänoikeudellisissa kysymyksissä. Asiakkaamme saavat nyt nopeasti ja kustannustehokkaasti apua IPR-ongelmatilanteisiinsa yhdeltä taholta. Tällainen monipuolinen palvelukokonaisuus, jossa yhdistyvät sekä juridinen että tekninen osaaminen, on IPR-alan nykypäivää. Torbjörn Lydman toimialajohtaja, tavaramerkit ja mallioikeudet > KOLSTER Info 3

4 Asiakkaan näkökulma TEKSTI ANNE SUUTALA KUVA Raisa Rautiainen-Laakso Mieluummin sovitaan kuin riidellään! IPR-konfliktinhallinta on päivän avainsana. Viime keväänä perustettu Kolsterin IPR Legal -ryhmä vastaa haasteeseen ja auttaa yrityksiä ratkaisemaan konflikteja sekä varautumaan ja ehkäisemään niitä jo ennalta neuvottelujen ja sopimusten avulla. Ryhmän vetäjä Jyrki Nikula kutsui asiakkaidemme Metso Automationin, Fiskarsin ja Lite-On Mobilen edustajat keskustelemaan lounaalle tilanteista, joita yritykset kohtaavat sen jälkeen, kun suojaukset on tehty. Silloinhan vasta alkaa varsinainen työ oikeuksien hyödyntämiseksi markkinoilla. Kolsterin IPR Legal -lounaalle juuri ennen heinäkuun helteitä saapuivat Fiskarsin päälakimies Jutta Karlsson (kuvassa vas.), Metso Automationin IPR Manager Tuomo Anttila, sekä Lite-On Mobilen IPR Manager Anne Koski-Keto. Keskustelussa nousi vahvasti esille kaikille yhteinen tahtotila: kukaan ei halua riidellä! Konfliktitilanteissa kilpailijoiden kanssa pyritään aina ensin käymään kirjeenvaihtoa, neuvottelemaan ja sopimaan. Vasta viime kädessä mennään oikeuteen. Jyrki Nikula alusti keskustelua toteamalla, että tehokkaassa IPR-konfliktinhallinnassa yhdistyvät juridinen, tekninen ja kaupallinen näkökulma. Tarvitaan hyvää yhteistyötä juristien, patenttiasiamiesten ja yrityksen liiketoiminnasta vastaavien avainhenkilöiden välillä. Sen päälle tulee vielä kulttuurinen aspekti, kun toimitaan kansainvälisillä markkinoilla. Konfliktitilanteissa on hyvinkin merkittävää se, onko vastapuoli esimerkiksi amerikkalainen. -IPR-juridiikka on globaalia, siinä ei pärjää kansallisella osaamisella. Ja kun lähdet cowboyna ratsastamaan kohti taistelua, tarvitaan myös kokemusta toimintatavoista eri kansallisuuksien kanssa. IPR-lakimies Joose Kilpimaa Kolsterin IPR Legal -ryhmästä puolestaan muistutti, että konflikteja ei pidä suinkaan pelätä. -Jos konflikteja pelkää, silloin yrityksellä ei ehkä ole koko IPR-potenti- 4 KOLSTER Info

5 aali käytössään. Konfliktitilanteista voi löytyä aina myös mahdollisuuksia. Lisensseillä tai IPR:ien rinnakkaista eloa säätelevillä sopimuksilla voidaan päästä konfliktista yli molempia osapuolia hyödyttävällä tavalla. Kilpailijoiden kanssa voidaan edetä myös rinta rinnan. Elinkaariajattelusta lisätehoa liiketoimintaan Metso Automationin Tuomo Anttilan mielestä IPR:ien hyödyntäminen ja konfliktinhallinta ovat todella merkittävässä asemassa oikeuksien elinkaarella. -On tervetullutta, että Kolsterilla on laajennettu palvelunäkökulmaa ja otettu konfliktinhallinta mukaan. -Kun teemme yhteistyötä patenttitoimiston kanssa, myönnettävän patentin laatu on meille ensiarvoisen tärkeä. Tähän tähtäämme yhdessä patenttiasiamiehen kanssa koko vuosia kestävän hakemusprosessin ajan. Lisäksi on kuitenkin hyvä, jos voi luottaa siihen, että laaja-alaista apua on saatavilla samasta osoitteesta myös myöhemmin. -Yleisin tapaus meillä on patentinloukkauksen arviointi yhdessä hakemuksen laatineen asiamiehen kanssa. Käyttöä on jatkossa varmasti myös muille IPR Legal -ryhmän tarjoamille palveluille, vaikka omaakin osaamista talosta löytyy. Eri asiantuntijoiden saumaton yhteistyö tuo lisäarvoa. -Patentti on työkalu, jonka saaminen ei automaattisesti tarkoita menestystä. Jotta keksintöjen virta säilyy vuolaana, keksijöiltä ei voi vaatia liikaa ilmoitusvaiheessa. Pyrin kuitenkin aina kannustamaan keksijöitä siihen, että he jo keksintöilmoitusta tehdessään miettisivät, mitä hyötyä keksinnöstä on liiketoiminnalle, ja toisivat tämän mahdollisimman selvästi esiin. Jos sitten keksintö päätetään patentoida, niin sama ajatus on pidettävä mielessä koko hakemusprosessin ajan, ja sen on näyttävä patenttivaatimuksissa. Kuulostaa itsestään selvältä, mutta aika ajoin käy esimerkiksi niin, että patentti olisi saatavilla jonkin sinänsä mitättömän näköisen vaatimusmuutoksen päässä, mutta kun palautetaan mieleen, miksi patenttia ollaan hakemassa, niin huomataan, että sellaisella patentilla ei olisikaan enää arvoa omistajalleen. Anttilan mukaan Metso Automationissa patentteja haetaan oman tuotekehityksen tuloksien suojaamiseksi kopioinnilta. -Lisensiointi ei ole meillä ensimmäisenä mielessä, vaikka jonkin verran sitäkin tehdään. Aina sopivan tilaisuuden tullen pyrin muistuttamaan liiketoimintojen edustajia myös tästä vaihtoehdosta. Esimerkiksi tekniikan taso -selvitysten yhteydessä löytyneiden patenttien ei välttämättä tarvitse tarkoittaa estettä meidän liiketoiminnallemme. Tätä kautta voi jopa löytyä sopiva yhteistyökumppani, jolla on mahdollisesti tarjota meille paljon muutakin kuin pelkkä käyttöoikeus patenttiinsa. Loukkauksiin puututtava aina Fiskarsin Jutta Karlsson on huolissaan suomalaisten yritysten innovaatioaktiivisuudesta. -Meidän tulee jatkuvasti pyrkiä saamaan kilpailuetua uusilla tuotteilla ja innovaatioilla, joita kauppa ja kuluttajat haluavat; kilpailu ei tule vain lähialueilta vaan on globaalia. -Kuten kaikilla suosituilla tuotteilla ja brändeillä on meilläkin kokemuksia tuoteväärennöksistä, joista saamme usein tiedon tarkkaavaisilta kuluttajilta. Meille on erityisen tärkeää, että kuluttajat ymmärtävät kopioihin liittyvät riskit kuten huonon laadun tai turvallisuuden. Puhunkin mielelläni kuluttajavalistuksen puolesta. Aidoissa tuotteissa myös tuotevastuu toimii, se olisi hyvä muistaa. Brändi kärsii, jos kuluttaja luulee saavansa aidon tuotteen, mutta saakin huonon kopion. -Fiskarsin IPR-strategiaan kuuluu, että puutumme oikeuksiemme loukkauksiin. Vaikka puolustautuminen ja erityisesti oikeusriidat vievät aikaa ja aiheuttavat kustannuksia yritykselle, emme voi antaa sellaista viestiä markkinoille, että emme tee mitään, kun oikeuksiamme loukataan. -Strategiaamme kuuluu, että suojaamme tuotteitamme mahdollisimman hyvin: patenteilla, malleilla ja tavaramerkeillä. Strategiset tuotteet suojataan kattavasti, ja ongelmiin pyritään varautumaan ennaltaehkäisevästi. Suojaukset ja sopimukset on laitettava kuntoon, niin ei tarvitse tarpeettomasti riidellä. Tekniikan tason selvitykset tärkeitä riskien hallinnassa Anne Koski-Keto Lite-On Mobilelta pitää tekniikan tason selvityksiä erittäin tärkeinä työkaluina varautua mahdollisiin riskeihin jo ennalta. -Tekniikan tason selvitykset antavat tarvittavaa tietoa siitä, mitä voidaan tehdä itse, kuinka lähellä kilpailijoita liikutaan, ja miten suuri riski on loukkauksiin. Esitän lisäkysymyksiä keksijöille jo keksintöilmoitusvaiheessa keksinnön kaupallisista hyödyistä ja sen soveltuvuudesta yhtiön muihin tuotteisiin. Ensin haetaan patenttia ja sitten katsotaan vuoden aikana, onko tuote menestyvä ja miten projektit etenevät. Mittari on usein se, aletaanko tuotetta heti kopioida tai miten asiakas suhtautuu keksintöön. Sen jälkeen mietitään, miten edetään. - Minusta IPR-suojaus on ennen kaikkea markkinoinnin työkalu. Sitä ei aina muisteta budjetointivaiheessa, jolloin IPR-panostukset ymmärretään edelleenkin kuluina, eikä investointina tulevaisuuteen. - Meillä hyödyntäminen alkaa jo ennen patentin myöntämistä kansainvälisillä sopimuksilla. Sopimuksissa on erittäin tärkeää miettiä vastuukysymykset. On myös tärkeää, että sopimuksesta pääsee halutessaan irti. Tarvitaan monipuolinen asiantuntijaryhmä miettimään juridiikkaa, tekniikan tasoa, IPR-näkökulmaa ja kaupallista puolta. Kulttuurierot vaikuttavat erityisesti Länsi-Euroopan ulkopuolella. Usein pienistä asioista voi syntyä isoja keskusteluja! KOLSTER Info 5

6 Konfliktinhallinta TEKSTI JYRKI NIKULA IPR-konfliktien hallinta tärkeä osa yrityksen strategiaa IPR-alan ammattilaisille on selvää, että oikeudet ovat tärkeitä. Niitä hankitaan, käytetään ja puolustetaan varsin kiivaastikin. Tärkeintä on kuitenkin IPR-oikeuksien käyttö liiketoiminnan tukena ja välineenä. Pelkkä rekisteröinti ja mahdollinen väitemenettelystä selviäminen on vasta alku oikeuksilla on harvoin itseisarvoa. Oikeuksia tulee käyttää osana liiketoimintaa, jotta niistä olisi yritykselle todellista hyötyä. Tekijän- ja teollisoikeuksien merkitys on ollut vahvassa kasvussa viimeiset 20 vuotta. Yritykset ovat jo hyvinkin valveutuneita patenttien, tavaramerkkien, mallien ja tekijänoikeuksien merkityksestä ja näiden tarjoamista mahdollisuuksista osana liiketoimintaa. Erilaisia oikeuksia on rekisteröity yhä kiihtyvällä tahdilla. Luonnollisena seurauksena tästä on ollut, että oikeuksia on myös alettu käyttää ja hyödyntää yhä enemmän. Kyse ei ole pelkästään oman tuotteen suojaamisesta, vaan myös mahdollisuudesta lisensioida omia oikeuksia tai pidemmällä tähtäimellä valmistautumisesta mahdollista loukkausväitettä vastaan. Myös erilaisia konfliktitilanteita on alkanut esiintyä yhä enemmän. Konfliktilla en tarkoita pelkästään oikeudenkäyntejä ja riitoja, vaan myös erilaisia neuvottelutilanteita, sopimuksia, lisensiointia sekä muita tapoja käyttää ja hyödyntää oikeuksia. Eräs osoitus IPR-oikeuksien lisääntyneestä merkityksestä on Suomessa tehty lakiehdotus, joka keskittäisi kaikki teollis- ja tekijänoikeuksiin kohdistuvat riita-asiat Markkinaoikeuteen. Tämä on merkittävä aloite, joka toteutuessaan tulee lisäämään oikeusvarmuutta ja tuomioistuimen asiantuntemusta IPR-alalla. Olen ollut mukana erilaisissa teollisuuden työryhmissä puhumassa asian puolesta jo useiden vuosien ajan. Uskonkin uudistuksen vihdoin toteutuvan. Tällöin myös Patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakunnan tehtävät siirtyvät Markkinaoikeuteen. Kuinka yhdistää IPR-juridiikka, tekniikka ja liiketoiminta? 1990-luvulla puhuttiin paljon juristien haasteesta: kuinka yhdistää juridiikka ja liiketoiminnan vaatimukset luvulla puolestaan alettiin miettiä, kuinka IPR-oikeudet otetaan paremmin osaksi liiketoimintaa ja saadaan yritykset ymmärtämään tämän yhteyden tärkeys. Mielestäni molemmat asiat on opittu sekä Suomessa että ulkomailla varsin hyvin. Tästä on osoituksena lehdistössä toistuvasti raportoidut merkittävimmät patentti- ja tavaramerkkiasiat, kuten lisenssit ja sopimukset, sekä erityisesti paljon julkisuutta saaneet riidat suurten yritysten välillä. Riitojen takana on merkittävä taloudellinen ja liiketoiminnallinen intressi. Vaikka tuomioistuimeen päätyneet riita-asiat saavat runsaasti julkisuutta, kannattaa muistaa, että jokaista riitaa kohden on satoja, ehkä jopa tuhansia onnistuneita neuvotteluita ja sopimuksia, jotka eivät koskaan etene tuomioistuimeen ja julkisuuteen asti ruodittaviksi. Riidat ovat jäävuoren huippu, ja ne saavat kohtuuttoman paljon julkisuutta ja huomiota osakseen. Suurin osa asioista neuvotellaan ja sovitaan suljettujen ovien takana. IPR-alan ammattilaiset ovat siis oppineet yhdistämään juridiikan ja liiketoiminnan vaatimukset. Myös tekniikka ja sen merkitys on opittu ottamaan mukaan mitä seuraavaksi? Erilaiset toimintatavat ja kulttuurierot otettava huomioon Jokaisessa konflikti- ja neuvottelutilanteessa on mukana myös kulttuurillisia ja henkilöihin liittyviä tekijöitä, joiden merkitystä ei voi liiaksi korostaa. Saatan olla oikeassa juridiselta, tekniseltä sekä liiketoiminnan kannalta, mutta jos unohdan vastapuolen kulttuuritaustan, 6 KOLSTER Info

7 Legal Counsel Jyrki Nikula vetää keväällä 2011 perustettua Kolster IPR Legal -yksikköä, joka on erikoistunut erilaisten konfliktitilanteiden kuten neuvottelu-, sopimus- ja riita-asioiden hoitamiseen. Juristeillamme on useiden vuosien kokemus sekä suomalaisten että kansainvälisten yritysten asioiden hoitamisessa neuvotteluteitse ja tuomioistuimissa Euroopassa ja Euroopan ulkopuolella. Teknisissä asioissa toimimme läheisessä yhteistyössä patenttiasiamiestemme kanssa, jolloin voimme tarjota asiakkaillemme sekä juridisen että teknisen osaamisen samasta osoitteesta. Tämä tekee yhteistyöstä erittäin tehokasta ja säästää sekä aikaa että kustannuksia, Jyrki Nikula sanoo. erittäin hyvistä lähtökohdista käynnistyneet neuvottelut voivat ajautua täydelliseen umpikujaan. Jos neuvottelen sopimuksesta saksalaisen kanssa, otan aivan erilaisen lähestymistavan kuin esimerkiksi brittien kanssa. Amerikkalaiset puolestaan käyttäytyvät hyvinkin eri tavalla kuin eurooppalaiset. On tärkeää tiedostaa vastapuolen kulttuuritausta. Vielä parempi on, jos tuntee vastapuolena olevan yrityksen yrityskulttuuria ja toimintatapoja, jotka saattavat vaikuttaa asioiden etenemiseen hyvinkin paljon. Joskus neuvottelut saattavat kariutua pelkästään siihen, että kummankin osapuolen pääneuvottelijat ovat keskenään konfliktoivia persoonallisuuksia. Kumpikin osapuoli saattaa pitää kiinni vain periaatteen vuoksi jostakin todelliselta merkitykseltään hyvin pienestä asiasta. Tällöin ratkaisu voi löytyä esimerkiksi yhden neuvottelijan vaihtamisesta, tai vaikkapa hankalan asian siirtämisestä erilliselle pienelle työryhmälle, johon kumpikin osapuoli valitsee yhteistyökykyisiä ihmisiä. Amerikkalainen escalation process voi tulla yllätyksenä, kun siihen törmää ensimmäistä kertaa. Suomalaiset eivät ole tottuneet siihen, että vastapuoli ottaakin yhteyttä neuvottelijan esimiehiin ja kertoo, ettei ole tyytyväinen asioiden edistymisestä. Kannattaa kuitenkin pitää mielessä, että myös suomalaiset voivat käyttää samaa temppua amerikkalaisiin vastapelureihin. Saksalaisen tai ranskalaisen yrityksen kanssa moista ei kannata yrittää. Väliaikaisen kiellon voi saada saksalaisessa tuomioistuimessa hyvinkin nopeasti parhaimmillaan jopa muutamassa tunnissa, vastapuolta kuulematta! Useimmille saattaa kuitenkin tulla yllätyksenä se, että tällaiseenkin tilanteeseen voidaan ennalta varautua, mikäli tiedetään potentiaalinen vastapuoli sekä tuomioistuin, missä asia tulee todennäköisesti esille. Ranskassa tullilla on puolestaan mahdollisuus hävittää väärennökseksi havaitut tuotteet tullin itsensä aloitteesta, jolloin itse tavaramerkin varsinainen omistajakin saa asiasta tiedon vasta jälkikäteen. Hyvä sopimus lähtökohta yhteistyölle Huolellisesti tehty sopimus on hyvä lähtökohta yhteistyölle. Kannattaa kuitenkin pitää mielessä se, että niin täydellistä sopimusta ei ole olemassakaan, ettei sitä voisi riitauttaa. Vaihtelevissa ja yllättävissä tilanteissa perusteellisesti mietitty sopimus turvaa osapuolten asemaa. Jotkut sopimukset saattavat olla voimassa 5, jopa 10 vuotta. Tällaisen ajan kuluttua maailma voi olla hyvinkin erinäköinen kuin tilanne, jossa sopimus alun perin tehtiin. Jos olosuhteet muuttuvat merkittävästi, osapuolet saattavat päätyä purkamaan sopimuksen ja riitelemään sen sisällöstä ja tulkinnasta. Mahdollisessa riitatilanteessakin osapuolten käymät neuvottelut ovat avainasemassa. Asian ratkaiseminen neuvotteluteitse on huomattavasti nopeampaa, halvempaa ja varmempaa kuin oikeudenkäyntiin turvautuminen. Tuomioistuintietä kannattaa yleensä käyttää vasta viimeisenä mahdollisuutena joskus tosin on tilanteita, jolloin tuomioistuin on ainoa järkevä vaihtoehto. Tällöinkin pätee vanha sanonta: oikeat lääkkeet oikeisiin vaivoihin. KOLSTER Info 7

8 A6V0 Uutisia Lisää uutisaiheita sivustollamme > Tervetuloa Kolster IPR Legal -seminaareihin IPR-konfliktinhallinta on päivän avainsana. Keväällä 2011 perustettu Kolster IPR Legal -ryhmä (vas. IPR-lakimies Joose Kilpimaa, Legal Counsel Jyrki Nikula ja IPR-lakimies Henrik af Ursin) auttaa yrityksiä ratkaisemaan konflikteja sekä varautumaan ja ehkäisemään niitä jo ennalta neuvottelujen ja sopimusten avulla. Kerromme IPR Legal -palveluistamme seminaareissa neljällä paikkakunnalla. Katso tarkempi ohjelma kotisivuiltamme ja ilmoittaudu mukaan! Helsinki 7.9. (aamiaisseminaari) Rake-Sali, Erottajankatu 4C Tampere (iltapäiväseminaari) Työväenmuseo Werstas, Väinö Linnan aukio 8 Oulu (aamiaisseminaari) Ravintola Smarthouse, Elektroniikkatie 8 Turku (iltapäiväseminaari) Linnateatteri, Linnankatu 31 Tervetuloa tapaamaan IPR-asiantuntijoitamme osastolle C 521 Alihankinta messuille Tampereen Messu- ja Urheilukeskukseen Lontoon sopimus ja lakimuutoksia voimaan Ns. Lontoon sopimus tulee voimaan Suomen osalta Suomen liittymisen jälkeen sopimukseen kuuluu 16 Euroopan patenttisopimuksen (EPC) yhteensä 38 jäsenvaltiosta. Lontoon sopimuksessa on keskeisimmin kysymys käännösvaatimuksista, jotka Euroopan patenttisopimuksen jäsenvaltiot asettavat omassa maassaan voimaan saatettaville eli validoitaville eurooppapatenteille. Lontoon sopimuksen voimaantulon myötä käännösvaatimukset Suomessa helpottuvat. Selitysosa voi olla joko suomeksi tai englanniksi, mutta patenttivaatimukset on kuitenkin edelleen toimitettava suomeksi. Lontoon sopimuksen astuessa voimaan myös Suomen patenttilakia muutetaan siten, että Suomessa kansallisesti käsiteltävien, tai sen jälkeen jätettyjen patenttihakemusten käsittelykieleksi voidaan valita englanti. Tämä merkitsee sitä, että koko hakemusprosessi voidaan käydä englanniksi. Kuitenkin siinä vaiheessa, kun hakemus tulee julkiseksi (18 kk:n kuluttua hakemispäivästä), on patenttivaatimusten oltava saatavilla myös suomeksi tai ruotsiksi. Selitysosa voi jäädä englannin kielelle, eikä sitä tarvitse suomentaa myöntämisenkään yhteydessä. Lisäksi osa patentti- ja hyödyllisyysmallihakemuksen päiväkirjatiedoista, esimerkiksi keksijän tiedot, keksinnön nimitys, hakemuksen patenttiluokitus, kirjelmät ja maksut, tulee julkiseksi vasta samaan aikaan hakemuksen kanssa. Kolsterin EP-asiamiesten joukko kasvaa Mikko Alatossava (Kolster Oulu), Marjut Borgenström (Kolster Turku), Tea Friman ja Jukka Kantanen (Kolster Helsinki) ovat suoriutuneet Euroopan patenttiviraston vaativasta asiamiestutkinnosta (EQE, European Qualifying Examination). Tutkinnon menestyksellinen suorittaminen oikeuttaa toimimaan eurooppapatenttiasiamiehenä ja edustamaan patentin hakijoita Euroopan patenttivirastossa EPOssa. Kolsterilla on nyt kaikkiaan 33 eurooppapatenttiasiamiestä, joista 11 on läpäissyt EQE-tutkinnon. Euroopan patenttisopimuksen tullessa voimaan Suomessa EP-asiamiehen toimintaoikeuden sai työkokemuksen perusteella. Sen jälkeen alalle tulleet asiamiehet joutuvat suoriutumaan moniosaisesta ja erittäin vaikeana pidetystä tutkinnosta pätevöityäkseen ammatin kansainvälisiin haasteisiin. Suomen ensimmäisen EQE-tutkinnon suoritti Timo Pykälä Kolsterilta. Eurooppapatenttiasiamiehemme ovat hyvin perehtyneitä EPOn käytäntöihin. He ovat tottuneita asioimaan viraston kanssa ilman välikäsiä ja hoitamaan patenttien väite- ja valituskäsittelyjä sekä myös niihin liittyviä suullisia käsittelyjä Euroopan patenttivirastossa. Kolster Infossa julkaistut artikkelit ovat luettavissa sivustomme osiossa Ajankohtaista/Kolster Info.

Konkreettisia etuja aineettomista oikeuksista

Konkreettisia etuja aineettomista oikeuksista Konkreettisia etuja aineettomista oikeuksista www.kolster.fi Kolster on IPR-asiantuntija Kolster Oy Ab on teollisoikeuksiin tai laajemmin immateriaalioikeuksiin (IPR, Intellectual Property Rights) erikoistunut

Lisätiedot

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA 1 Tämä huoltokirja on tarkoitettu yrityksesi aineettoman omaisuuden tunnistamiseen, oman osaamisen ja työn tulosten suojaamiseen sekä niiden hallintaan ja hyödyntämiseen.

Lisätiedot

Konkreettisia etuja aineettomista oikeuksista

Konkreettisia etuja aineettomista oikeuksista Konkreettisia etuja aineettomista oikeuksista www.kolster.fi IPR-palvelua vuodesta 1874 Kolster Oy Ab on immateriaalioikeuksiin (IPR, Intellectual Property Rights) erikoistunut asiantuntijayritys. Tehtävämme

Lisätiedot

Kolster. Palvelumme. Asiakkaamme. Toimintamallimme

Kolster. Palvelumme. Asiakkaamme. Toimintamallimme Kolster. Kolster on Suomen johtava immateriaalioikeuksien asiantuntija. Meiltä saat kaikki palvelut keksintöjen, muotoilun ja brändien suojaamiseksi, puolustamiseksi ja hyödyntämiseksi. Kolster on vuonna

Lisätiedot

Kolster Oy Ab. IPR asiantuntija vuodesta 1874

Kolster Oy Ab. IPR asiantuntija vuodesta 1874 Kolster Oy Ab IPR asiantuntija vuodesta 1874 Palvelumme Patentit Hyödyllisyysmallit Tutkimukset ja valvonnat Tavaramerkit ja verkkotunnukset Mallioikeudet Riita-asiat IPR Management Kolster on Suomen johtava

Lisätiedot

Teollisoikeuksilla kilpailuetua

Teollisoikeuksilla kilpailuetua Teollisoikeuksilla kilpailuetua milloin asiamiehen kokemusta kannattaa hyödyntää? TYP 2014 23.10.2014 Håkan Niemi Kolster Oy Ab Pohjalainen 13.10.2014 Pohjalainen 13.10.2014 Pohjalainen 20.10.2014 2 3

Lisätiedot

Suuntana ulkomaat aineettomien oikeuksien kansainvälisiä kysymyksiä

Suuntana ulkomaat aineettomien oikeuksien kansainvälisiä kysymyksiä Suuntana ulkomaat aineettomien oikeuksien kansainvälisiä kysymyksiä Sanna Aspola, Berggren Oy Ab 26.3.2013 Kansalliset oikeudet kansainvälisellä kentällä Kansainväliset viranomaiset, järjestöt ja sopimukset

Lisätiedot

Teollisoikeudet liiketoiminnassa Patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet ja tavaramerkit. Olli Ilmarinen, PRH Oulu,

Teollisoikeudet liiketoiminnassa Patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet ja tavaramerkit. Olli Ilmarinen, PRH Oulu, Teollisoikeudet liiketoiminnassa Patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet ja tavaramerkit Olli Ilmarinen, PRH Oulu, 11.11.2016 Yksi tuote - monta suojaa Patentit ja hyödyllisyysmallit Tietojenkäsittelymenetelmät

Lisätiedot

IPR 2.0 Netti, Brändi ja Nettibrändi

IPR 2.0 Netti, Brändi ja Nettibrändi IPR 2.0 Netti, Brändi ja Nettibrändi VT Ari-Pekka Launne Kolster OY AB Helsinki 31.5.2012 IPR ja Internet mistä on kysymys? Internet on muuttunut muutamien toimijoiden yhteydenpitovälineestä globaaliksi

Lisätiedot

Case Genelec. IPR-seminaari PK-yrityksille. Aki Mäkivirta, tuotekehitysjohtaja 2.2.2015 Kuopio

Case Genelec. IPR-seminaari PK-yrityksille. Aki Mäkivirta, tuotekehitysjohtaja 2.2.2015 Kuopio Case Genelec IPR-seminaari PK-yrityksille Aki Mäkivirta, tuotekehitysjohtaja 2.2.2015 Kuopio Mistä IPR:ää löytyy? Suunnittelu Tuotanto Tuote, mielikuva markkinoilla innovatiivisuus teknologiaosaaminen

Lisätiedot

Teollisoikeudet liiketoiminnassa

Teollisoikeudet liiketoiminnassa Teollisoikeudet liiketoiminnassa Patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet ja tavaramerkit Vaasa 14.9.2016 Juha Vuorela Esiintyjän esittely Juha Vuorela, vanhempi tutkijainsinööri DI, TKK 2004 PRH:lla

Lisätiedot

PROTOMO JYVÄSKYLÄ 22.3.2010 TEOLLISOIKEUSASIAA

PROTOMO JYVÄSKYLÄ 22.3.2010 TEOLLISOIKEUSASIAA PROTOMO JYVÄSKYLÄ 22.3.2010 TEOLLISOIKEUSASIAA KEKSINNÖLLISYYDEN ARVIOINNISTA 1. CASE: MATTOKAUPPAA NORJASSA - SUOJAUKSEN MERKITYS 2. TÄRKEIMMÄT PELIVÄLINEET LIIKETOIMINNAN TUKEMISEEN 3. IPR -STRATEGIASTA

Lisätiedot

Tekijänoikeudet liiketoiminnassa

Tekijänoikeudet liiketoiminnassa Tekijänoikeudet liiketoiminnassa IPR-seminaari, Rovaniemi 7.2.2017 Albert Mäkelä, lainopillinen asiamies, Suomen Yrittäjät Riikka Tähtivuori, IPR asiantuntija, Elinkeinoelämän keskusliitto EK Mitä tekijänoikeus

Lisätiedot

Tiedolla varmuutta - suojauksella kilpailuetua

Tiedolla varmuutta - suojauksella kilpailuetua Tiedolla varmuutta - suojauksella kilpailuetua - aineeton pääp ääoma liiketoiminnan tukijalkana Vesi-ohjelman vuosiseminaari 22.11.2011 Sisält ltöä: 1) Immateriaalijärjestelm rjestelmä ja innovaatioprosessi

Lisätiedot

IPR-ASIAT MARKKINAOIKEUDESSA KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSIA. Jyrki Nikula Head of IP Legal & Trademarks Kolster Oy Ab

IPR-ASIAT MARKKINAOIKEUDESSA KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSIA. Jyrki Nikula Head of IP Legal & Trademarks Kolster Oy Ab IPR-ASIAT MARKKINAOIKEUDESSA KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSIA Jyrki Nikula Head of IP Legal & Trademarks Kolster Oy Ab MARKKINAOIKEUS IPR-TUOMIOISTUIMENA Markkinaoikeus aloitti aikaisempien tehtäviensä ohella IPR

Lisätiedot

Ideasta Liiketoimintaan, Marjut Lattu-Hietamies, Eurooppapatenttiasiamies / Berggren Oy

Ideasta Liiketoimintaan, Marjut Lattu-Hietamies, Eurooppapatenttiasiamies / Berggren Oy Ideasta Liiketoimintaan, 23.11.2016 Marjut Lattu-Hietamies, Eurooppapatenttiasiamies / Berggren Oy LIIKEIDEASI JA LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMASI KIRKASTAMINEN Mihin tarpeeseen tuotteesi on vastaus? Mitä

Lisätiedot

IPR asioiden keskittäminen Markkinaoikeuteen. Kolster-info Jyrki Nikula Head of IP Legal & Trademarks

IPR asioiden keskittäminen Markkinaoikeuteen. Kolster-info Jyrki Nikula Head of IP Legal & Trademarks IPR asioiden keskittäminen Markkinaoikeuteen Kolster-info Jyrki Nikula Head of IP Legal & Trademarks 1. TAUSTAA Tavoitteena teollisoikeuksien myöntämisen ja käyttämisen tehostaminen Lisää teollis- ja tekijänoikeuksien

Lisätiedot

OBN UUDEN INNOVAATION KAUPALLISTAMINEN - PIENEN JA SUUREN TOIMIJAN KUMPPANUUS. Mikko Pesonen 8.10.2015

OBN UUDEN INNOVAATION KAUPALLISTAMINEN - PIENEN JA SUUREN TOIMIJAN KUMPPANUUS. Mikko Pesonen 8.10.2015 OBN UUDEN INNOVAATION KAUPALLISTAMINEN - PIENEN JA SUUREN TOIMIJAN KUMPPANUUS Mikko Pesonen 8.10.2015 INNOVAATIO MISTÄ ON NYT KYSE INNOVAATIO ON JOKIN UUSI TAI OLENNAISESTI PARANNETTU, TALOUDELLISESTI

Lisätiedot

Tekijänoikeus,oppilas, opettaja ja koulu. OTK Maria E. Rehbinder

Tekijänoikeus,oppilas, opettaja ja koulu. OTK Maria E. Rehbinder Tekijänoikeus,oppilas, opettaja ja koulu OTK Maria E. Rehbinder 26.10.2009 maria.rehbinder@gmail.com Henkilölle syntyvä oikeus Tekijänoikeus voi syntyä vain luonnolliselle henkilölle Poikkeuksena työnantajalle

Lisätiedot

Teollisoikeudet (patentit, tavaramerkit ja mallisuoja) liiketoiminnassa Olli Ilmarinen

Teollisoikeudet (patentit, tavaramerkit ja mallisuoja) liiketoiminnassa Olli Ilmarinen Teollisoikeudet (patentit, tavaramerkit ja mallisuoja) liiketoiminnassa Olli Ilmarinen Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) Mitä IPR liittyy liiketoimintaan? TAVARAMERKKI PATENTTI MALLI- SUOJA TEKIJÄNOIKEUS

Lisätiedot

Turvaamistoimet Markkinaoikeudessa Kolster-info Tampere 23.9.2015

Turvaamistoimet Markkinaoikeudessa Kolster-info Tampere 23.9.2015 Turvaamistoimet Markkinaoikeudessa Kolster-info Tampere 23.9.2015 Jyrki Nikula Director, IP Legal & Trademarks Mikä on turvaamistoimi? Oikeudenkäymiskaaren 7 luku käsittelee turvaamistoimia Immateriaalioikeutta

Lisätiedot

Arvoa tuottava IPR-salkku ei synny sattumalta

Arvoa tuottava IPR-salkku ei synny sattumalta Arvoa tuottava IPR-salkku ei synny sattumalta IPR-lakimies Ari-Pekka Launne Helsinki 3.6.2015 Oikeuksien varmistaminen Tuotekehitys Markkinoilletulo Brändi TUOTE ja sen SUOJAUS Kartoitus Seuranta Palaute

Lisätiedot

JURIDIIKKA YRITYKSEN BRÄNDIN SUOJAAMISEN APUNA

JURIDIIKKA YRITYKSEN BRÄNDIN SUOJAAMISEN APUNA JURIDIIKKA YRITYKSEN BRÄNDIN SUOJAAMISEN APUNA Juhani Ekuri asianajaja, varatuomari ASIANAJOTOIMISTO Esityksen rakenne mikä on brändi? miten brändi suojataan? miten brändin loukkauksilta puolustaudutaan?

Lisätiedot

IPR-pikaopas startupeille

IPR-pikaopas startupeille IPR-pikaopas startupeille MIKSI IPR-ASIOISTA PITÄISI HUOLEHTIA? Auttavatko patentit pääomasijoitusten saantia? Suojaavatko patentit startupia riitatilanteissa? Estävätkö patentit muita käyttämästä hyväkseen

Lisätiedot

IPR-vakuutus riskienhallinnan välineenä

IPR-vakuutus riskienhallinnan välineenä IPR-vakuutus riskienhallinnan välineenä Kolster Info -aamiaisseminaari 11.12.2012 IF VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖ OY Vastuuvakuutus Underwriter Anni Niinikoski Patenttioikeudenkäynneistä EU:ssa Patenttioikeudenkäynneistä

Lisätiedot

Asiamiestutkinto Patenttioikeus TEOLLISOIKEUSASIAMIES- LAUTAKUNTA. Osio 4. Monivalintakysymykset (enintään 50 pistettä)

Asiamiestutkinto Patenttioikeus TEOLLISOIKEUSASIAMIES- LAUTAKUNTA. Osio 4. Monivalintakysymykset (enintään 50 pistettä) 1 (4) Osio 4. Monivalintakysymykset (enintään 50 pistettä) Alla on kuvattu 10 itsenäistä tilannetta. Kuhunkin tilanteeseen liittyy neljä toisistaan riippumatonta väittämää. Rastita kustakin väittämästä

Lisätiedot

Tekijänoikeudet liiketoiminnassa

Tekijänoikeudet liiketoiminnassa Tekijänoikeudet liiketoiminnassa IPR-seminaari 9.11.2016 Albert Mäkelä lainopillinen asiamies, Suomen Yrittäjät 1 Mitä tekijänoikeus suojaa? Tekijänoikeus suojaa kirjallista tai taiteellista teosta Teoksen

Lisätiedot

"Oikeusportfolion" rakentaminen ohjelmistoyritykselle

Oikeusportfolion rakentaminen ohjelmistoyritykselle "Oikeusportfolion" rakentaminen ohjelmistoyritykselle Oikeus tietoyhteiskunnassa -kurssi TKK 14.2.2005 Markus Oksanen lakimies, Asianajotoimisto Peltonen, Ruokonen & Itäinen, Helsinki Immateriaalioikeudet

Lisätiedot

EPO antaa ja ottaa. Aamiaisseminaari 25.3.2014 Jukka Kantanen

EPO antaa ja ottaa. Aamiaisseminaari 25.3.2014 Jukka Kantanen EPO antaa ja ottaa Aamiaisseminaari 25.3.2014 Jukka Kantanen EPO antaa ja ottaa Patentteja alennuksella? EPO:n sääntömuutokset alkaen 1.4.2014 SME-alennukset Euro-PCT, Search ja Examination feet Search

Lisätiedot

Case Valmet Power Työsuhdekeksintö- ja patenttiriita. Pirta Tiiro ja Jyrki Nikula Kolster Oy Ab

Case Valmet Power Työsuhdekeksintö- ja patenttiriita. Pirta Tiiro ja Jyrki Nikula Kolster Oy Ab Case Valmet Power Työsuhdekeksintö- ja patenttiriita Pirta Tiiro ja Jyrki Nikula Kolster Oy Ab TAUSTAA: TYÖSUHDEKEKSINTÖLAKI Laki on vuodelta 1967 (muutoksia 1988, 2000 ja 2006) Säännökset hyvin vaikeaselkoisia

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

Brändin IPR-suojaus ja riskienhallinta

Brändin IPR-suojaus ja riskienhallinta Brändin IPR-suojaus ja riskienhallinta Brändin määritelmä Standardi ISO 10668, Brändin arvonmääritys. Vaatimukset brändin taloudellisen arvon määrittämiseen. Brändin määritelmä standardin mukaan: Markkinointiin

Lisätiedot

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalista mediaa hyödynnetään yrityksessäni tällä hetkellä Vastaus Lukumäärä Prosentti

Lisätiedot

IPR-opas. Immateriaalioikeudet yliopistossa. Kuka omistaa ja kuka voi hyödyntää yliopistossa syntyneitä immateriaalioikeuksia?

IPR-opas. Immateriaalioikeudet yliopistossa. Kuka omistaa ja kuka voi hyödyntää yliopistossa syntyneitä immateriaalioikeuksia? IPR-opas Immateriaalioikeudet yliopistossa Kuka omistaa ja kuka voi hyödyntää yliopistossa syntyneitä immateriaalioikeuksia? Tutkimustuloksia sekä osaamista hyötykäyttöön ja liiketoiminnaksi Kiinnostaako

Lisätiedot

ASIAKASSOPIMUS. Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja

ASIAKASSOPIMUS. Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja ASIAKASSOPIMUS Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja VIRALLINEN NIMI JA HENKILÖTUNNUS (MYÖS TAITEILIJANIMI, JOS KÄYTÄT SITÄ) myöh. Näyttelijä

Lisätiedot

IPR ja sen hallinta: käytännön esimerkkejä. 2.2.2015 Minna Aalto-Setälä

IPR ja sen hallinta: käytännön esimerkkejä. 2.2.2015 Minna Aalto-Setälä IPR ja sen hallinta: käytännön esimerkkejä 2.2.2015 Minna Aalto-Setälä Esityksen sisältö Tavaramerkin suojaus ja puolustaminen Miten valita oma merkki? Miten suojaan? Mallioikeus Suojan kohde Miten suojaan?

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

IPR JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Kansainvälistyvän pk-yrityksen näkökulma. IPR-lakimies, OTK, MBA Jani Kaulo

IPR JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Kansainvälistyvän pk-yrityksen näkökulma. IPR-lakimies, OTK, MBA Jani Kaulo IPR JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Kansainvälistyvän pk-yrityksen näkökulma IPR-lakimies, OTK, MBA Jani Kaulo Immateriaalioikeuksiin liittyvät ongelmat kaupan esteinä Noin 7 % kaikista suomalaisyritysten kohtaamista

Lisätiedot

käyttäjäkokemusta KONE Oyj: Kolster patenttitehtaasta konsultoivaksi kumppaniksi IPR työsuhteissa ja yritysten välisissä sopimuksissa No 3 2012

käyttäjäkokemusta KONE Oyj: Kolster patenttitehtaasta konsultoivaksi kumppaniksi IPR työsuhteissa ja yritysten välisissä sopimuksissa No 3 2012 No 3 2012 TIEDOTUSLEHTI ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE KONE Oyj: IPR-suojaus palvelemaan käyttäjäkokemusta Kolster patenttitehtaasta konsultoivaksi kumppaniksi IPR työsuhteissa ja yritysten välisissä

Lisätiedot

Riitojen hallinta ja riidanratkaisutavan valinta. Tavoitteet riidanratkaisussa

Riitojen hallinta ja riidanratkaisutavan valinta. Tavoitteet riidanratkaisussa 3 Riitojen hallinta ja riidanratkaisutavan valinta Tavoitteet riidanratkaisussa Yleensä kun puhutaan riidanratkaisusta, tarkoitetaan lähinnä osapuolten väliseen riitaan liittyvien juridisten kysymysten

Lisätiedot

KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA. Oma Yritys 2013, Helsinki 19.03.2013 Antti Salminen innovaatioasiantuntija, Uudenmaan ELY-keskus

KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA. Oma Yritys 2013, Helsinki 19.03.2013 Antti Salminen innovaatioasiantuntija, Uudenmaan ELY-keskus KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA Oma Yritys 2013, Helsinki 19.03.2013 Antti Salminen innovaatioasiantuntija, Uudenmaan ELY-keskus KEKSINTÖSÄÄTIÖ Perustettu v. 1971 Asiakkaina yksityishenkilöt ja alkavat yritykset

Lisätiedot

Tämä laki ei koske asevelvollisuuslain nojalla puolustuslaitoksen palveluksessa olevaa henkilöä. (10.6.1988/526)

Tämä laki ei koske asevelvollisuuslain nojalla puolustuslaitoksen palveluksessa olevaa henkilöä. (10.6.1988/526) 1 of 5 21/03/2011 11:41 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1967» 29.12.1967/656 29.12.1967/656 Seurattu SDK 203/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Laki oikeudesta

Lisätiedot

Panphonics rakentaa patenteilla tulevaisuutta

Panphonics rakentaa patenteilla tulevaisuutta Puolusta ja valvo IPR-oikeuksiasi! Tuotekehityksen ja suojauksen saumaton yhteistyö No 2 2009 TIEDOTUSLEHTI ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE Panphonics rakentaa patenteilla tulevaisuutta www.kolster.fi

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

ALOITTAVAN YRITYKSEN IPR-CHECKLIST

ALOITTAVAN YRITYKSEN IPR-CHECKLIST ALOITTAVAN YRITYKSEN IPR-CHECKLIST Onnea uudelle yrittäjälle! Suomi tarvitsee yrittäjiä ja etenkin kansainvälisille markkinoille tähtääviä kasvuyrityksiä. Kansainvälistyville kasvuyrityksille immateriaalioikeudet,

Lisätiedot

IPR ja sen hallinta: käytännön esimerkkejä

IPR ja sen hallinta: käytännön esimerkkejä IPR ja sen hallinta: käytännön esimerkkejä 7.2.2017 Esityksen sisältö Tavaramerkin suojaus ja puolustaminen Miten valita oma merkki? Miten suojaan? EU:n tavaramerkkiuudistus Mallioikeus Mitä teen jos joku

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Trademark Clearinghouse - Mitä suomalaisten siitä pitäisi tietää? Sanna Sahlman Lakimies Viestintävirasto

Trademark Clearinghouse - Mitä suomalaisten siitä pitäisi tietää? Sanna Sahlman Lakimies Viestintävirasto Trademark Clearinghouse - Mitä suomalaisten siitä pitäisi tietää? Sanna Sahlman Lakimies Viestintävirasto Että se on olemassa. Se on mahdollisuus. Se on maksullinen. Mikä on TMCH? Tavaramerkkitietokanta

Lisätiedot

KANSAINVÄLISEN KAUPAN SOPIMUKSET LUKANDER & RUOHOLA OY ASIANAJOTOIMISTO

KANSAINVÄLISEN KAUPAN SOPIMUKSET LUKANDER & RUOHOLA OY ASIANAJOTOIMISTO KANSAINVÄLISEN KAUPAN SOPIMUKSET Iiro Hollmén asianajaja, varatuomari Juhani Ekuri asianajaja, varatuomari ASIANAJOTOIMISTO Case Intia suomalainen Innovation Oy (nimi muutettu) neuvotteli intialaisen (valtio

Lisätiedot

Patenttitietokannoista ja patentista

Patenttitietokannoista ja patentista Patenttitietokannoista ja patentista Erikoiskirjastojen neuvoston syyskokous 21.10.2009 Kristiina Grönlund Patenttikirjasto ja neuvontapalvelut Patentti- ja rekisterihallitus Maksuttomia patenttitietokantoja

Lisätiedot

Johtoryhmä. Toimitusjohtaja Pekka Laitinen. Myyntijohtaja Mikael Winqvist. Hallintopäällikkö Tapio Kuitunen. Vt. palvelujohtaja Juho Vartiainen

Johtoryhmä. Toimitusjohtaja Pekka Laitinen. Myyntijohtaja Mikael Winqvist. Hallintopäällikkö Tapio Kuitunen. Vt. palvelujohtaja Juho Vartiainen Pähkinänkuoressa Signal Partners on vuonna 2010 perustettu suomalaisessa omistuksessa oleva yritys. Toimimme pääasiallisesti Pohjoismaissa ja palvelemme kansainvälisesti toimivien asiakkaidemme koko organisaatiota

Lisätiedot

Avoin lähdekoodi (Open Source) liiketoiminnassa

Avoin lähdekoodi (Open Source) liiketoiminnassa Avoin lähdekoodi (Open Source) liiketoiminnassa Mikko Amper 12.11.2013 Mitä aloittavan BioICT-yrityksen tulisi tietää IPR:istä, niiden hallinnasta ja patentoinnista? Tässä esityksessä ilmaistut mielipiteet

Lisätiedot

Toimitettu myös sähköisessä muodossa osoitteeseen oikeusministerio@om.fi

Toimitettu myös sähköisessä muodossa osoitteeseen oikeusministerio@om.fi PL 4 (Yliopistonkatu 3) 00014 Helsingin yliopisto puh (09) 191 22 766 faksi (09) 191 22 762 s-posti: info@iprinfo.com www.iprinfo.com Oikeusministeriö Lainvalmisteluosasto PL 25 00023 Valtioneuvosto Toimitettu

Lisätiedot

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää.

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Oletko tehnyt uuden keksinnön ja mietit, miten tehdä keksinnöstäsi liiketoimintaa? Miten keksintöäsi

Lisätiedot

Tavaramerkkien erottamiskyky. Kolster Info -aamiaisseminaari 25.3.2014 Rake-Sali Joose Kilpimaa

Tavaramerkkien erottamiskyky. Kolster Info -aamiaisseminaari 25.3.2014 Rake-Sali Joose Kilpimaa Tavaramerkkien erottamiskyky Kolster Info -aamiaisseminaari 25.3.2014 Rake-Sali Joose Kilpimaa Rekisteröinnin yleiset edellytykset Sekoitettavuus Erottamiskyky Tavaramerkkilaki 2 luku 13 : Rekisteröitävän

Lisätiedot

Mitä start-up -yritys odottaa PRH:n palveluilta? OTK Maria Rehbinder, Legal Counsel (IPR),Aalto-yliopisto http://copyright.aalto.

Mitä start-up -yritys odottaa PRH:n palveluilta? OTK Maria Rehbinder, Legal Counsel (IPR),Aalto-yliopisto http://copyright.aalto. Mitä start-up -yritys odottaa PRH:n palveluilta? OTK Maria Rehbinder, Legal Counsel (IPR),Aalto-yliopisto http://copyright.aalto.fi Start-up -yritys toimijoita http://ace.aalto.fi/en/ The aim of Aalto

Lisätiedot

Teollisoikeudet. Olli Pitkänen

Teollisoikeudet. Olli Pitkänen Teollisoikeudet Olli Pitkänen Patentti Patentti tekijänoikeus Tekijänoikeus suojaa luovuutta itsenäinen, omaperäinen, tekijän persoonallisuus ei muotovaatimuksia ilmiasu, implementointi Patentti suojaa

Lisätiedot

IMMATERIAALIOIKEUKSIA & JURIDISTA PALVELUA

IMMATERIAALIOIKEUKSIA & JURIDISTA PALVELUA IMMATERIAALIOIKEUKSIA & JURIDISTA PALVELUA KOLSTER. Meiltä saat kaikki palvelut keksintöjen, muotoilun ja brändien suojaamiseksi, puolustamiseksi ja hyödyntämiseksi. Kolster on vuonna 1874 perustettu perheyritys.

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2012:12. Vetoketjusta valmistetut kukkaa ja sydäntä muistuttavat korut eivät yltäneet teostasoon.

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2012:12. Vetoketjusta valmistetut kukkaa ja sydäntä muistuttavat korut eivät yltäneet teostasoon. TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2012:12 Asia Hakija Korujen tekijänoikeussuoja EDEL City Oy Annettu 29.8.2012 Tiivistelmä Vetoketjusta valmistetut kukkaa ja sydäntä muistuttavat korut eivät yltäneet teostasoon.

Lisätiedot

Puhujina: Asiamies, VT Keijo Kaivanto, AKHA TALOYHTIÖ 2013

Puhujina: Asiamies, VT Keijo Kaivanto, AKHA TALOYHTIÖ 2013 Riidanratkaisumenettelyt asuntoosakeyhtiössä ja hyvä hallintotapa Puhujina: Asiamies, VT Keijo Kaivanto, AKHA 1 Hyvä hallintotapa Yhdenvertaisuusperiaate Läpinäkyvyys Ennakointi Ei vielä erillistä suositusta

Lisätiedot

Immateriaalioikeutta ja tekijyyttä koskevat kysymykset

Immateriaalioikeutta ja tekijyyttä koskevat kysymykset Immateriaalioikeutta ja tekijyyttä koskevat kysymykset Professori Niklas Bruun IPR University Center Tekijyysseminaari 31.8.2005 Tutkimuseettinen neuvottelukunta Tekijyys missä mielessä? Tutkimuksen tekijä?

Lisätiedot

Tekijänoikeusjärjestelmä - ajankohtaisia kysymyksiä. Sivistysvaliokunta 23.9.2011 Satu Kangas, Viestinnän Keskusliitto satu.kangas@vkl.

Tekijänoikeusjärjestelmä - ajankohtaisia kysymyksiä. Sivistysvaliokunta 23.9.2011 Satu Kangas, Viestinnän Keskusliitto satu.kangas@vkl. Tekijänoikeusjärjestelmä - ajankohtaisia kysymyksiä Sivistysvaliokunta 23.9.2011 Satu Kangas, Viestinnän Keskusliitto satu.kangas@vkl.fi 1 Tekijänoikeuden ratio Tekijänoikeuden avulla tavoitellaan yhteiskunnallista

Lisätiedot

Viveca Still OTT, tekijänoikeusneuvos

Viveca Still OTT, tekijänoikeusneuvos Tekijänoikeudet sopimustutkimuksessa Esityksessä esitetyt kannat ja tulkinnat perustuvat virkamiehen omaan käsitykseen ja tulkintaan Suomen oikeusjärjestelmästä Viveca Still OTT, tekijänoikeusneuvos Korkeakoulussa

Lisätiedot

TEOLLISOIKEUDET BISNEKSESSÄ Timo Alanne Mikkeli

TEOLLISOIKEUDET BISNEKSESSÄ Timo Alanne Mikkeli TEOLLISOIKEUDET BISNEKSESSÄ Timo Alanne Mikkeli 15.11.2016 Berggren Oy Johtava eurooppalainen täyden palvelun IPR-talo Arvostettu IPR-kumppani jo vuodesta 1936 Palvelut kattavat IPR:ien koko elinkaaren

Lisätiedot

Jouni Hynynen 19 Oct 2015 IPR-PIKAOPAS. IPR, Intellectual Property Rights. Aineettomat oikeudet eli immateriaalioikeudet. IP, Intellectual Property

Jouni Hynynen 19 Oct 2015 IPR-PIKAOPAS. IPR, Intellectual Property Rights. Aineettomat oikeudet eli immateriaalioikeudet. IP, Intellectual Property IPR-PIKAOPAS LYHYESTI SELITETTYNÄ IPR, Intellectual Property Rights Aineettomat oikeudet eli immateriaalioikeudet IP, Intellectual Property Aineeton omaisuus Aiotko yrittäjäksi? Silloin sinun on syytä

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:16

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:16 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:16 Asia Hakija Suojan kohde, valokuva A Annettu 13.11.1990 Tiivistelmä A Oy:n teepakkauksessa olevan valokuvan kohde ei ollut tekijänoikeudellisesti suojattu teos. Valokuva

Lisätiedot

Riidan sovittelu tuomioistuimessa

Riidan sovittelu tuomioistuimessa Riidan sovittelu tuomioistuimessa Mitä tuomioistuinsovittelu on? Käräjäoikeuksissa voidaan ottaa riita-asioita soviteltavaksi. Sovittelun tarkoituksena on auttaa osapuolia löytämään riitaansa ratkaisu,

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella! Kampanjakuvaus on tuomareiden tärkein

Lisätiedot

ABB innovoi lennokkaasti ja suojaa tarkasti. Patenttien. IPR-toiminta. Suunnittele yrityksesi. väitekäsittely uudistuu. No 2 2008. www.kolster.

ABB innovoi lennokkaasti ja suojaa tarkasti. Patenttien. IPR-toiminta. Suunnittele yrityksesi. väitekäsittely uudistuu. No 2 2008. www.kolster. Suunnittele yrityksesi IPR-toiminta Patenttien väitekäsittely uudistuu No 2 2008 TIEDOTUSLEHTI ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE ABB innovoi lennokkaasti ja suojaa tarkasti Kuva ABB:n taajuusmuuttajien

Lisätiedot

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia.

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. OSALLISTUJATIEDOT Kilpailutyön nimi* Mainostoimisto* Mainostava yritys / yhteisö* Mediatoimisto* Muut KILPAILULUOKKA* Vuoden paras lanseeraus

Lisätiedot

Fi-verkkotunnus yksilöllinen ja suomalainen

Fi-verkkotunnus yksilöllinen ja suomalainen Fi-verkkotunnus yksilöllinen ja suomalainen Fi-verkkotunnus yksilöllinen ja suomalainen 2 Fi-verkkotunnus on yhtä supisuomalainen asia kuin sauna ja joulupukki. Se on merkki turvallisuudesta ja luotettavuudesta.

Lisätiedot

ASCOM MIRATEL YHDESSÄ VAHVEMPI

ASCOM MIRATEL YHDESSÄ VAHVEMPI ASCOM MIRATEL YHDESSÄ VAHVEMPI ASCOM MIRATEL YHDESSÄ VAHVEMPI ASCOM MIRATEL LUONTEVA YHDISTYMINEN Suomalaisen terveydenhuollon alalla nimi Miratel tarkoittaa samaa kuin laadukkaat viestintätuotteet, -ratkaisut

Lisätiedot

Teknologiasta liiketoimintaa - case VTT

Teknologiasta liiketoimintaa - case VTT VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND LTD Teknologiasta liiketoimintaa - case VTT KOLSTER IPR INSIGHT, 5.4.2017 Sanna Häikiö, Senior Legal Counsel, VTT VTT-konsernin organisaatio 1.1.2017 06/04/2017

Lisätiedot

Opas tekijänoikeudesta valokuvaan, piirrettyyn kuvaan, liikkuvaan kuvaan, ääneen ja musiikkitallenteisiin sekä tekijänoikeudesta internettiin.

Opas tekijänoikeudesta valokuvaan, piirrettyyn kuvaan, liikkuvaan kuvaan, ääneen ja musiikkitallenteisiin sekä tekijänoikeudesta internettiin. Opas tekijänoikeudesta valokuvaan, piirrettyyn kuvaan, liikkuvaan kuvaan, ääneen ja musiikkitallenteisiin sekä tekijänoikeudesta internettiin. TEKIJÄNOIKEUS (Kopiereg - Derechos d autor - Müəlliflik hüquqları

Lisätiedot

Suojaus auttaa erottautumaan kilpailijoista

Suojaus auttaa erottautumaan kilpailijoista No 3 2010 TIEDOTUSLEHTI ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE Monipuolinen suojaus kannattaa Patenttimerkinnät - mitä patentinhaltijan pitäisi tietää? Lignell & Piispanen: Suojaus auttaa erottautumaan kilpailijoista

Lisätiedot

Lisensointi, verkottuminen ja hyvät kumppanit arvossaan. America Invents Act muuttaa patentoinnin käytäntöjä Miten laaditaan hyvä lisenssisopimus?

Lisensointi, verkottuminen ja hyvät kumppanit arvossaan. America Invents Act muuttaa patentoinnin käytäntöjä Miten laaditaan hyvä lisenssisopimus? No 1 2012 TIEDOTUSLEHTI ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE America Invents Act muuttaa patentoinnin käytäntöjä Miten laaditaan hyvä lisenssisopimus? Pegasor Oy: Lisensointi, verkottuminen ja hyvät kumppanit

Lisätiedot

Miten suojaat yrityksesi liikesalaisuudet ja tietotaidon. Tavaramerkkijohtaja Joose Kilpimaa Kolster Oy Ab

Miten suojaat yrityksesi liikesalaisuudet ja tietotaidon. Tavaramerkkijohtaja Joose Kilpimaa Kolster Oy Ab Miten suojaat yrityksesi liikesalaisuudet ja tietotaidon Tavaramerkkijohtaja Joose Kilpimaa Kolster Oy Ab Johdanto 2 3 Intangible assets: vain IPR? Enemmän kuin tekninen know-how Tekniset piirustukset,

Lisätiedot

Yritystoiminnan sopimukset

Yritystoiminnan sopimukset Yritystoiminnan sopimukset Osakkeiden merkintäajankohdan jälkeen käyttämättömät optio oikeudet raukeavat automaattisesti. Christel Finne VASEK Startia info 27.1.2016 Fondia lyhyesti Lakipalveluyritys Liikejuridiikan

Lisätiedot

IPR-pikaopas aloittaville yrityksille

IPR-pikaopas aloittaville yrityksille IPR-pikaopas aloittaville yrityksille Miksi IPR-asioista pitäisi huolehtia? Aloittavalla yrityksellä on edessään hyvin suuri joukko tehtäviä, jotka tulisi hoitaa nopeasti kuntoon. Monet tehtävistä ovat

Lisätiedot

Opetus ja tekijänoikeus: lähtökohdat ja käytännön ongelmatilanteet

Opetus ja tekijänoikeus: lähtökohdat ja käytännön ongelmatilanteet Sivistystyönantajat Tieteentekijöiden liitto Professoriliitto IPR University Center Tekijänoikeus yliopistojen työsuhteissa 28.11.2016 Opetus ja tekijänoikeus: lähtökohdat ja käytännön ongelmatilanteet

Lisätiedot

Aito HSO ry. Hyvä sijoitus osaamiseen

Aito HSO ry. Hyvä sijoitus osaamiseen Aito HSO ry Hyvä sijoitus osaamiseen Aidossa elämässä tarvitaan oikeaa kumppania Työelämä on iso osa elämäämme. Se kulkee aivan samoin periaattein kuin muukin meitä ympäröivä maailma. Siellä on haasteita,

Lisätiedot

Sovittelu. Suomen sovittelufoorumin päämääränä on saattaa sovittelu ratkaisumenetelmäksi ihmissuhdeongelmien ja konfliktien käsittelyssä.

Sovittelu. Suomen sovittelufoorumin päämääränä on saattaa sovittelu ratkaisumenetelmäksi ihmissuhdeongelmien ja konfliktien käsittelyssä. Sovittelu Suomen sovittelufoorumin päämääränä on saattaa sovittelu ratkaisumenetelmäksi ihmissuhdeongelmien ja konfliktien käsittelyssä. SSF / T. Brunila / 2008 1 Kaksi erilaista näkökulmaa Rikosoikeus

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2003:19. Uutisportaalisivustolle viedyt kolumnit ja haastattelut

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2003:19. Uutisportaalisivustolle viedyt kolumnit ja haastattelut TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2003:19 Asia Hakija Uutisportaalisivustolle viedyt kolumnit ja haastattelut H.T. Annettu 01.12.2003 LAUSUNTOPYYNTÖ H.T. (jäljempänä hakija) on 03.06.2003 saapuneella kirjeellään

Lisätiedot

Innovaatiot Poikimaan Rahaa IPR:t Tekesin rahoituksessa. Maija Lönnqvist 23.9./4.10./

Innovaatiot Poikimaan Rahaa IPR:t Tekesin rahoituksessa. Maija Lönnqvist 23.9./4.10./ Innovaatiot Poikimaan Rahaa IPR:t Tekesin rahoituksessa Maija Lönnqvist 23.9./4.10./6.10.2016 Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. DM 1506263 4-2016 Tekesin rahoituspäätökset

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2010:10

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2010:10 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2010:10 Asia Hakija Tekijänoikeus Aalto-maljakkoon A Annettu 15.6.2010 Tiivistelmä Aalto-maljakko oli tekijänoikeuslain 1 :ssä tarkoitettu teos. Oikeudenhaltijalla oli yksinomainen

Lisätiedot

Toiminnan riskien arviointi tarkastuslaitostoiminnassa

Toiminnan riskien arviointi tarkastuslaitostoiminnassa Toiminnan riskien arviointi tarkastuslaitostoiminnassa Toni Hakkarainen Bureau Veritas Bureau Veritas Konserni Henkilöstö ~ 58 000 Toimintaa 140 maassa 400 toimistoa 400 000 asiakasta Liikevaihto 3,8 Mrd

Lisätiedot

uusi tuote tai palvelu, jossa kansainvälistä kasvupotentiaalia

uusi tuote tai palvelu, jossa kansainvälistä kasvupotentiaalia Osta innovaatioosaamista yritykseesi Pk-yrityksille ja mikroyrityksille joilla on uusi tuote tai palvelu, jossa kansainvälistä kasvupotentiaalia jotka ovat käynnistämässä innovaatiotoimintaa joilla on

Lisätiedot

Riidanratkaisu - Oikeudenkäynti, välimiesmenettely vai sovittelu?

Riidanratkaisu - Oikeudenkäynti, välimiesmenettely vai sovittelu? Riidanratkaisu Oikeudenkäynti, välimiesmenettely vai sovittelu? Technopolis / Amica Smarthouse 4.10.2013 AA, VT, KTL Juha Ryynänen Asianajotoimisto Asianajaja Juha Ryynänen Oy LÄHTÖKOHTA SOPIMISEEN 2 PÄÄSÄÄNTÖ:

Lisätiedot

Kolsterin IPR-palvelupaketit kansainvälisen kasvun vauhdittamiseksi. Mikro- ja pk-yritysten INNOVAATIOSETELI

Kolsterin IPR-palvelupaketit kansainvälisen kasvun vauhdittamiseksi. Mikro- ja pk-yritysten INNOVAATIOSETELI Kolsterin IPR-palvelupaketit kansainvälisen kasvun vauhdittamiseksi Mikro- ja pk-yritysten INNOVAATIOSETELI Teknologiayrityksen TUTKIMUSPAKETTI - Kun harkitset innovaatiosi patentoimista - Kun haluat tietää

Lisätiedot

KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI?

KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI? KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI? Aalto University Executive Education Teemu Malmi Professori, AUSB WORKSHOP Alustus: Budjetti ohjaa, kaikki hyvin? Keskustelu pöydissä Yhteenveto Alustus: Miten varmistan,

Lisätiedot

Laki patenttilain muuttamisesta

Laki patenttilain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1995 Laki patenttilain muuttamisesta muutetaan 15 päivänä joulukuuta 1967 annetun patenttilain (550/67) 6 :n 1 momentti, 45 :n

Lisätiedot

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS Lisenssisopimus 1 (5) REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämä lisenssisopimus ( Sopimus ) on tehty seuraavien osapuolten välillä: 1. Trainer4You Revolution Oy, y-tunnus 2623516 6, Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

IPR-opas. Immateriaalioikeudet yliopistossa. Kuka omistaa ja kuka voi hyödyntää yliopistossa syntyneitä immateriaalioikeuksia?

IPR-opas. Immateriaalioikeudet yliopistossa. Kuka omistaa ja kuka voi hyödyntää yliopistossa syntyneitä immateriaalioikeuksia? IPR-opas Immateriaalioikeudet yliopistossa Kuka omistaa ja kuka voi hyödyntää yliopistossa syntyneitä immateriaalioikeuksia? Tutkimustuloksia sekä osaamista hyötykäyttöön ja liiketoiminnaksi Kiinnostaako

Lisätiedot

Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta

Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1995 Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan hyödyllisyysmallioikeudesta 10 päivänä toukokuuta 1991

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Yhtenäispatenttipaketin tilannekatsaus. Mikko Alatossava 26.9.2014

Yhtenäispatenttipaketin tilannekatsaus. Mikko Alatossava 26.9.2014 Yhtenäispatenttipaketin tilannekatsaus Mikko Alatossava 26.9.2014 Patentinhaku Euroopassa Nyt Erilliset kansalliset hakemukset eri maihin TAI Patentti haetaan yhdellä hakemuksella, joka lähetetään EPOon

Lisätiedot

Mietitkö uuden koneen hankkimista? Seuraavat 60 sekuntia voivat säästää Sinulta pitkän pennin

Mietitkö uuden koneen hankkimista? Seuraavat 60 sekuntia voivat säästää Sinulta pitkän pennin Mietitkö uuden koneen hankkimista? Seuraavat 60 sekuntia voivat säästää Sinulta pitkän pennin Alusta alkaen oikein Viisaat päätökset, hyvät tulokset Alusta alkaen järkevästi ja huolellisesti harkittu työstökoneinvestointi

Lisätiedot

KiVi 2009 Live! Seminaari. Innovatiivisella tuotteella kansainvälisille markkinoille. Jukka-Pekka Karppinen, tekninen johtaja.

KiVi 2009 Live! Seminaari. Innovatiivisella tuotteella kansainvälisille markkinoille. Jukka-Pekka Karppinen, tekninen johtaja. KiVi 2009 Live! Seminaari 8.10.2009 Joensuu Innovatiivisella tuotteella kansainvälisille markkinoille Jukka-Pekka Karppinen, tekninen johtaja Flaxwood Oy YRITYS PÄHKINÄNKUORESSA Flaxwood Oy on perustettu

Lisätiedot

Ruotsin markkinoiden mahdollisuudet

Ruotsin markkinoiden mahdollisuudet Ruotsin markkinoiden mahdollisuudet 9.10.2014, Turku Suomalais-ruotsalainen kauppakamari Antti Vuori & Anne Masalin Ruotsi markkinana Markkinoiden ominaispiirteet ja toimintatavat Ruotsi markkinana 9,4

Lisätiedot

Saga Furs Oyj: Arvomaailma sidottu vahvasti brändiin

Saga Furs Oyj: Arvomaailma sidottu vahvasti brändiin Tavaramerkit ovat ikuisia No 4 2012 IPR-asiat keskitetään yhteen tuomioistuimeen TIEDOTUSLEHTI ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE Saga Furs Oyj: Arvomaailma sidottu vahvasti brändiin TAVARAMERKIT TEKSTI

Lisätiedot