SUOJAUS RAKENTAA ARVOA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOJAUS RAKENTAA ARVOA"

Transkriptio

1 No TIEDOTUSLEHTI ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE Biotekniikan ja kemian patentoinnin kehityssuuntia IPR-arvonmääritys & IPR tilinpäätöksissä Hormos Medical: SUOJAUS RAKENTAA ARVOA

2 Patentit TEKSTI PIRTA TIIRO Biotekniikan ja kemian patentoinnin kehityssuuntia Kemian ja biotieteiden patentoinnin suuntaviivat Euroopassa ja USAssa ovat edelleen osin toisistaan poikkeavat. Otan esille kaksi aihetta, joista toinen on herättänyt keskustelua viime aikoina Euroopassa, toinen puolestaan USAssa. Ihmisen embryonaalisten kantasolujen patentointi Euroopassa Ihmisen embryonaalisten eli alkion kantasolujen tutkimus ja terapeuttinen käyttö ovat herättäneet jo pitkään suurta mielenkiintoa ja eettisiä pohdintoja. Koska kantasoluilla uskotaan olevan huomattava merkitys hoitokeinona, myös niiden patenttisuojaa pidetään tärkeänä. Kantasolujen tutkimusta ja suojaamista säätelevät Euroopassa biotekniikkadirektiivi ja Euroopan patenttisopimus (EPC) sekä maittain vaihtelevat juridiset säädökset kuten kansalliset patenttilait. Wisconsin Alumni Research Foundation (WARF) jätti Euroopan patenttivirastoon (EPO) vuonna 1996 patenttihakemuksen, joka koski menetelmää embryonaalisten kantasolujen eristämiseksi kädellisistä eläimistä kuten ihmisestä sekä valmisteita, jotka sisältävät näitä soluja. Hakemuksen jättämisen aikaan solujen eristäminen edellytti alkion tuhoamista. EPO hylkäsi patenttihakemuksen, koska se katsoi keksinnön kaupallisen hyödyntämisen olevan yleisen etiikan vastaista. WARF valitti hylkäyksestä, ja EPOn laajennettu valituslautakunta antoi vuonna 2008 päätöksen (G02/06), jonka mukaan EPC:n perusteella patenttia ei voida myöntää keksinnölle, joka käsittää ihmisalkion hyödyntämisen ja tuhoamisen. Päätöksessä katsottiin merkityksettömäksi se, että hakemuksen tekemispäivän jälkeen embryonaalisten kantasolujen eristäminen on tullut mahdolliseksi ilman ihmisalkion tuhoamista. WARFin valitusprosessin aikana vuonna 2006 EPO myönsi professori Brüstlelle patentin (EP ), joka kattaa solukoostumuksia nisäkkään embryonaalisista kantasoluista sekä menetelmiä, joissa näitä käytetään tuhoamatta ihmisalkioita. Patenttia vastaan on jätetty väite, mutta väitekäsittelyä ei ole vielä saatu käyntiin. Kantasolujen patentointiin ja biotekniikkadirektiivissä käytettyihin ilmaisuihin ihmisalkio ja ihmisalkioiden käyttö teollisiin tai kaupallisiin tarkoituksiin ottaa lähitulevaisuudessa kantaa myös Euroopan unionin tuomioistuin (ECJ), jolle Saksan Bundesgerichtshof on vienyt asian harkittavaksi Brüstlen patenttiin liittyen. ECJ:n kannanotto antaa jatkossa Pirta Tiiro on biokemisti, jolla on yli 20 vuoden kokemus IPR-suojauksesta sekä lääke- että elintarviketeollisuudessa ja vuodesta 2005 patenttiasiamiestehtävistä Kolsterilla. Pirtalla on kokemusta patentinloukkauksista ja mitätöinneistä sekä Euroopan patenttioikeuskäytännöistä. suuntaviivat kansallisten tuomioistuinten päätöksille. Lisäksi se tulee antamaan linjauksen embryonaalisten kantasolujen patentoinnille Euroopassa. Diagnostisten ja muiden lääketieteellisten menetelmien patentointi USAssa Kesällä 2010 USAn korkein oikeus antoi päätöksensä nk. Bilski-jutussa. Kyseessä oli business-menetelmää koskenut patenttihakemus, jota ei pidetty lain (35 USC 101) mukaisena patentoitavana menetelmänä. Patentoitavuutta oli arvioitu nk. machine or transformation (MoT) -testillä, jonka mukaan menetelmän tulee liittyä tiettyyn koneeseen tai muuttaa jokin toiseen (olo)tilaan. Päätöksen mukaan Bilski-menetelmä oli liian abstrakti ollakseen patentoitavissa. Lisäksi MoT-testiä ei katsottu ainoaksi tavaksi arvioida menetelmien patentoitavuutta. Business-menetelmien ohella diagnostisten ja muiden lääketieteellisten menetelmien patentointi on ollut MoT-testin soveltamisen vuoksi kiistanalaista USAssa. Bilski-päätöksen on odotettu selkiyttävän tilannetta. Joulukuussa 2010 Federal Circuit antoi ensimmäisen post-bilski päätöksen koskien lääketieteellistä menetelmää (Prometheus v. Mayo). Kyse on patentista, jonka vaatimukset kohdistuvat menetelmään, jossa annostellaan immunosupressiivista lääkettä ja seuraamalla sen metaboliittitasoja määritetään sopiva annos. Päätös vahvistaa, että lääketieteellinen/diagnostinen menetelmä on patentoitavissa, vaikka kaikki menetelmän vaiheet eivät välttämättä täytä MoT-testin edellytyksiä. Ajantasaisen tiedon ja laaja-alaisen kokemuksen merkitys korostuvat jatkossa entisestään patentoitaessa uusilla innovaatioalueilla, joilla käytännöt eivät ole selkiytyneet. 2 KOLSTER Info

3 No Julkaisija Kolster Oy Ab Iso Roobertinkatu Helsinki Turku Lemminkäisenkatu C Turku Tampere Pellavatehtaankatu 10 B Tampere Seinäjoki Kampusranta 9 C, 5. krs Seinäjoki Vaasa Vaasanpuistikko Vaasa Oulu Elektroniikkatie Oulu Päätoimittaja Anne Suutala Toimitusneuvosto Gudrun Dromberg Marjut Honkasalo Tiina Jääskeläinen-Alasaari Torbjörn Lydman Antti Peltonen Tuula Pulkka Maija-Liisa Puranen Terhi Salmi Marianna Sorsa Suunnittelu ja taitto White Sheep Oy, Antti Hovi Kansikuva Antti Hovi Tilaukset ja osoitteenmuutokset Kolster Oy Ab Puh. (09) Faksi (09) Sähköposti Pääkirjoitus Kemia osa hyvää elämää Näin kuuluu YK:n ja UNESCOn nimeämän kansainvälisen kemian vuoden 2011 iskulause. Vuosi on osa YK:n kestävän kehityksen vuosikymmentä, tavoitteena lisätä ihmisten tietoisuutta kemian merkityksestä vaikeiden yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisussa. Näistä esimerkkejä ovat kasvihuoneilmiö ja raaka-aineiden riittävyys. Kemian vuoden 2011 tärkeä teema on kiinnittää huomiota alan innovaatioihin elinympäristössämme. Tehokkaat uudet lääkeaineet, puhdas juomavesi ja vedenpuhdistus, kestävä energiahuolto sekä elintarvikkeiden laatu ja riittävyys ovat näkökulmia kemian ja biotieteiden alojen innovaatioissa. Suomalaiset tutkijat ja yritykset ovat aktiivisia kaikilla näillä kemian tärkeillä alueilla. Uusien innovaatioiden syntymiseen ja uuden teknologian käyttöönottoon liittyy läheisesti mahdollisuus suojata keksintöjä epäoikeudenmukaista kilpailua ja kopiointia vastaan. Patenttisuojauksella on tässä erityisen suuri merkitys. Viereisen sivun artikkelissa on katsaus ajankohtaisiin kemian ja biotekniikan patenttisuojauksen kehityssuuntiin. Näillä on merkitystä patentoijille noin 30 % Euroopan patenttivirastoon jätettävistä hakemuksista liittyy kemian alaan. Vaikka kemia on vanha tieteenala, sen kehitys on mennyt eteenpäin isoin harppauksin viime vuosikymmenten aikana erityisesti bioalalla, missä uusia sovelluksia on syntynyt tiuhaan tahtiin. Biotekniikan ja kemian aloilla patentoinnin periaatteet hakevat yhä muotoaan puhumattakaan niiden tulkinnasta. Tänä päivänä on hyvin tavallista, että sekä viranomaiset että tuomioistuimet tekevät erilaisia päätöksiä eri maissa; sen lisäksi tulkinnat ja suositukset ovat muutoksen alla. Vankalla asiantuntemuksella on yhä suurempi merkitys uusilla innovaatioalueilla arvioitaessa keksintöjen patentoitavuutta, laadittaessa patenttihakemuksia ja kommunikoitaessa patenttivirastojen tutkijoiden kanssa. Kolsterin patenttiasiamiehillä on tällaista asiantuntemusta ja kokemusta. Olemme olemassa asiakkaitamme varten. Autamme suojaamaan ja arvioimaan innovaatioita asiantuntevasti myös tänä kemian vuonna Solveig Nylund toimialajohtaja, biotekniikka ja kemia > KOLSTER Info 3

4 Asiakkaan näkökulma TEKSTI ANNE SUUTALA Hormos Medical: Suojaus rakentaa arvoa Patentti on elinehto lääkekehityksessä. Patenttisuojauksella varmistetaan tuotteen markkinapotentiaali ja kasvatetaan sen kaupallista arvoa, sanoo lääkekehitykseen keskittyvän Hormos Medicalin toimitusjohtaja Risto Lammintausta. Lääkekehitys on alana erityisen haasteellinen, sillä tarvittavat kehitysinvestoinnit ovat suuria ja pitkäaikaisia. Uuden lääkkeen tulo markkinoille kestää tyypillisesti yli kymmenen vuotta. Ennen kuin lääkettä päästään hyödyntämään kaupallisesti, tarvitaan testauksia kolmessa kliinisessä vaiheessa sekä eri maiden viranomaisten myöntämät myyntiluvat. Hormos Medical on osoittanut, että vaikeasta toimintaympäristöstä huolimatta Suomessa on mahdollista kehittää lääkeinnovaatioita globaaleille markkinoille. Kansainväliset yhteistyö- ja lisenssisopimukset ovat kuitenkin edellytys sille, että lääkkeet saadaan markkinoille. - Näitä sopimuksia ei puolestaan synny ilman näyttöjä suojatuista tutkimustuloksista, Lammintausta vakuuttaa. Hormos Medicalin pisimmälle kehittämä lääkeaine ospemifeeni naisten vaihdevuosioireiden hoitoon on parhaillaan myyntilupahakemusvaiheessa japanilaisen lisenssikumppanin kanssa. Tavoitteena on saada lääke markkinoille USAssa ja Euroopassa parin vuoden sisällä. Toiseksi pisimmälle kehitetty lääke fispemifeeni miesten testosteroniva- 4 KOLSTER Info jauksen hoitoon on kliinisten tutkimusten kakkosvaiheessa. Tuotteelle etsitään parasta aikaa lisenssikumppania kehitystyön loppuun viemiseksi. Tulevaisuudessa HSD-inhibiittorit rintasyövän ja endometrioosin hoitoon ovat Hormos Medicalille tärkeä panostusalue. Lisäksi yritys odottaa tulopuroja kymmenisen vuotta sitten rintasyöpä- ja eturauhassyöpäriskiä pienentämään kehitetystä ravintolisätuotteesta HRMlignan. Tuotteesta on tehty yksi lisenssisopimus sveitsiläisen yrityksen kanssa, mutta patentoidussa keksinnössä on vielä lisääkin mahdollisuuksia. Bioalalla rahoitus iso haaste Hormos Medical perustettiin vuonna 1997 uuden talouden logiikan lääkekehitysyrityksenä ajatuksella, että sijoittajien rahoilla viedään kehitystyötä eteenpäin ja kasvatetaan arvoa sijoittajille. Maailmalla venture capital -toimintamalli oli ollut itsestäänselvyys jo pitkään, mutta Suomessa pääomasijoitustoimiala vasta syntyi 1990-luvulla. Alkuvaiheessa suomalaiset pääomasijoittajat ja Tekes toimivat rahoittajina luvulla mukaan tuli pohjoismai- sia sijoittajia ja vuonna 2003 ensimmäinen pohjoismaiden ulkopuolinen lisenssikumppani. Vuonna 2005 Hormos Medical yhdistyi amerikkalaisen biolääkekehitysyhtiön QuatRx Pharmaceuticals Companyn kanssa. Yhdistyminen mahdollisti Hormokselle pääsyn USAn pääomamarkkinoille ja ensimmäisen lääkkeen kehittämisen kaikkien kliinisten tutkimusvaiheiden läpi. Myös tulovirtoja on alkanut syntyä uuden merkittävän lisenssisopimuksen myötä. Viime vuonna amerikkalainen emoyhtiö solmi maailmanlaajuisen lisenssisopimuksen ospemifeenin kehittämisestä ja markkinoinnista japanilaisen yrityksen kanssa. Kaupassa lääkkeen maailmanlaajuiset markkinointioikeudet siirtyivät japanilaiselle yritykselle. Emoyhtiö sai 25 miljoonaa dollaria allekirjoitusmaksuja ja yli 100 miljoonaa dollaria tiettyjen kehitys- ja viranomaisvaiheiden saavuttamisesta. Näiden lisäksi kertyy etappimaksuja myyntiluvista ja myynnin kehityksestä sekä rojalteja tuotteen myynnistä. - Siihen nähden, että uuden lääkkeen saamiseksi markkinoille käytetään maailmalla keskimäärin yli miljardi

5 dollaria, on ospemifeenin kehitykseen käytetyt alle 100 miljoonaa dollaria pieni raha. Lisenssisopimus osoittaa oikeaksi sen alkuperäisen olettaman, että kehitysinvestointi voidaan lähivuosina saada takaisin kaksinkertaisena myynnin kautta jopa yli kymmenkertaisena, Lammintausta arvioi. Hiukan Lammintaustaa silti harmittaa, että kotimaisen tutkimustyön tuloksista lähtöisin olevat rahavirrat ohjautuvat kotimaisen rahoituksen puuttuessa merkittävältä osalta pois Suomen bioalan kehittämisestä. - Pääomasijoitustoimialan heikkous on polttava ongelma koko Suomen bioalan kehittymiselle. Jos meillä voisi syntyä kotimaisella rahoituksella bionokioita, syntyisi myös uutta varallisuutta kansantaloudelle. Lammintausta vertaa USAn ja Suomen pääomasijoitusmarkkinoita: - Viimeisimmän tilaston mukaan USAn biotekniikkayritykset keräsivät pääomaa yli 50 miljardia dollaria pääomasijoituksina ja partnerisopimuksilla, kun puolestaan suomalaiset yritykset keräsivät noin viisi miljoonaa euroa. Jos olisimme Amerikan vauhdissa, väestöön suhteutettuna suomalaisten bioyritysten kuuluisi kerätä pääomaa miljardi dollaria vuodessa. Se voisi olla mahdollista, sillä tieteen taso on Suomessa vähintäänkin samalla tasolla kuin USAssa. Markkinapotentiaalia rakennettava suojauksella Lääkekehityksessä suojausta on alettava rakentaa hyvin varhaisessa vaiheessa il- man tietoa konkreettisesta tuotteesta. Ensin suojataan yleensä vaikuttava lääkeaine. Sen jälkeen on tärkeää, että aina kehitystyön edetessä suojataan lisää: käyttökohteita, sovelluksia ja valmistusmenetelmiä. - Markkinapotentiaalista muodostuu merkittävä, kun suojausta rakennetaan pitkän polun kautta. Ongelmat jotka tulevat eteen kehityksen aikana tuottavat aina jotakin uutta suojattavaa, kun niihin löydetään ratkaisu. Vielä kaupallisessa vaiheessakin voi löytyä uusia käyttökohteita. Käyttöön kohdistuva patentti voi antaa hyvän suojan vielä sen jälkeen, kun ainepatentti on mennyt umpeen. - Innovaatioiden arvoa voi nostaa vain yksinoikeus keksintöön. Arvonkehitystä ei voi syntyä muuten kuin patenttien kautta. Kauppaa käydään tuotteen markkinapotentiaalilla, joka varmistetaan mahdollisimman aukottomasti patenttisalkulla. Yksinoikeuspotentiaalia on puolestaan mahdollista hyödyntää lisenssisopimuksilla jo tuotteen eri kehitysvaiheissa. Lammintausta kertoo, että yksinoikeudet ovat aivan ensimmäisiä asioita lisenssineuvotteluissa. Jos suojaus on uskottava, neuvottelut voivat jatkua. Ellei suojaus ole riittävä, neuvottelut loppuvat alkumetreille. Vakavassa neuvotteluvaiheessa lisenssikumppanin omat patenttiasiantuntijat alkavat arvioida patentteja. He tekevät toimintavapauskartoituksia ja riskiarvioita useiden viikkojen ajan. - Tässä arvioinnissa on iso ero sillä, kohdistuuko tuotteeseen yksi vai kym- menen patenttia. Kymmenen patenttia antaa ostajalle paremman turvan siinä, että kilpailija voidaan pitää ulkona patentin voimassaoloajan. Patenttien panssariaita pitää rakentaa. Vain sitä kautta lisenssi on arvokas. Rakenna kumppanuussuhde suojauksen asiantuntijaan Vuodet amerikkalaisen emon tyttärenä ovat jonkin verran muuttaneet Hormos Medicalin suojausstrategiaa. Lammintaustan mukaan Amerikan opetus on ollut ennen kaikkea se, että patenttihakemuksen voi jättää jo niin varhaisessa vaiheessa, että keksinnöllistä havaintoa ei vielä ole todistettu. - Meidän kulttuuriimme kuuluu, että asiat on aina ensin todistettava. Tämän vuoksi olemme myös menettäneet joitakin mahdollisuuksia. Amerikassa jalka laitetaan nopeasti oven väliin ja jätetään patenttihakemus, jota sitten myöhemmin täydennetään jättämällä uusia hakemuksia. - Tähän suuntaan on mentävä. Todistelun aika tulee vasta myöhemmin. - Lisäksi suosittelen läheistä yhteistyötä patenttiammattilaisten kanssa. Tuotekehityksestä on voitava keskustella avoimesti ja saada varhaisessa vaiheessa mukaan suojausnäkökulma. Tutkijayhteisö ei läheskään aina tiedosta patentoinnin mahdollisuuksia eikä oivalla, mitä on mahdollista suojata. Ja koska pienellä yrityksellä ei ole varaa omaan patenttieksperttiin, asiantuntemus kannattaa vuokrata mukaan kehityshankkeeseen yhteistyökumppanilta, Lammintausta sanoo. KOLSTER Info 5

6 Immateriaalioikeudet TEKSTI HEIKKI KARJALAINEN Määritellystä keksinnöstä IPR-arvonmääritykseen Immateriaalioikeuksien taloudellisen arvon merkitys on kasvanut edelleen. Tietoa patentin ja muiden immateriaalioikeuksien arvosta tarvitaan yritysjärjestelyissä, osto- ja myyntitilanteissa, lisensoinneissa, oikeudenkäynneissä tai laskettaessa vahingonkorvauksia patentinloukkaustapauksissa. Kun ymmärretään immateriaalioikeuksista koostuvan IPR-salkun arvo sekä taloudellisesti että juridisesti, voidaan IPR-salkkua käyttää tehokkaasti liiketoiminnan tukemiseen ja rahoittamiseen ja itse liiketoimintaan. Ennen taloudellisen arvon laskemista yksittäiselle keksinnölle, patentille tai muulle immateriaalioikeudelle on kyseinen oikeus määritettävä tarkasti ja riittävästi. Mitä tarkemmin määritys tehdään, sitä helpommin taloudellinen arvo voidaan laskea ja sen varmemmin laskettu arvo voidaan perustella. Kaikki alkaa keksintöilmoituksesta Riippumatta siitä, onko keksintö syntynyt sopimattoman ajattelun tuottamana vaarallisena ideana, kahden tai useamman teknologian rajapinnassa tai esimerkiksi systemaattisen ideapalaverin tuloksena, keksintöilmoituslomake on paras tapa kertoa keksinnöstä. Täytettäessä keksintöilmoitusta käydään läpi ongelman ja ratkaisun lisäksi tunnettua tekniikkaa, keksinnön hyödyllisiä muunnelmia sekä keksinnöllä saavutettavia etuja. Kuvioiden liittäminen keksintöilmoitukseen on olennainen osa keksinnön määrittelyä. Suojaa monipuolisesti Kaupallistettava keksintö tulee suojata monipuolisesti. Ilman suojaa yritys kieltää huomattavan osan keksinnön arvosta, koska esimerkiksi pitävällä ja pätevällä patentilla voidaan sulkea kilpailijat kopioimasta tuotetta. Patentilla suojattu innovaatio, kaupallistettu keksintö, on lisäksi arvokkaampi lisenssineuvottelujen kohde. Patenttisuojauksessa keksinnön erityispiirteet, patenttivaatimukset ja selitysosa tulee määritellä juuri oikealla tavalla ja halutun suojauksen näkökulmasta. Monipuolisesti ja viisaasti toteutettu suojaus tarvittavine patentti-, mallisuoja-, tavaramerkki- ja verkkotunnushakemuksineen ei pelkästään auta tuotekehitysinvestoinnin hallinnassa vaan luo suoraa taloudellista arvoa, jopa siten, että arvon lisäys on suurempi kuin suojaukseen käytetty raha. Taloudellinen arvo muodostuu esimerkiksi siitä, että itse voidaan käyttää halvempaa tuotantoprosessia tai hinnoitella suojattu ja teknologisesti edistynyt tuote kilpailijoita kalliimmin. Koska määritän arvon Milloin IPR-arvonmääritystä sitten tarvitaan? On tilanteita, joissa keksintö on arvokas, vaikka patentti ei välttämättä olekaan. Toisaalta keksintö voi olla lähes arvoton, mutta patentti hyvinkin arvokas. Missä vaiheessa patentin tai keksinnön elinkaarta sen arvo pitäisi määrittää? Patentin arvonmääritys voi olla perusteltua jo keksintövaiheessa, ennen patenttihakemuksen jättämistä, sillä jo hakemusprosessin aikana hakijalle syntyy kustannuksia, jotka on pystyttävä perustelemaan. Patentin taloudellinen arvo myös muuttuu sen eliniän aikana, joten arvonmäärityksen päivittäminen on paikallaan myöhäisemmässäkin vaiheessa. Yrityksen tuskin kannattaa ylläpitää tai puolustaa arvotonta patenttia. On lisäksi osattava erottaa myös uusinta tekniikkaa edustava nuori patentti ja veteraanipatentti. Kolme tapaa määrittää taloudellinen arvo Lähestymistavat arvonmääritykseen voidaan jakaa kolmeen pääluokkaan. Kustannusperusteisessa lähestymistavassa (cost method) arvo määritetään vastaavien ominaisuuksien keksinnön kustannuksista. Markkinalähestymistavassa (market method) arvo määritetään selvittämällä, kuinka paljon vastaavasta keksinnöstä markkinoilla maksettaisiin. Tulolähestymistavassa (income method) ennakoidaan tulevien, patentin omistuksesta syntyneiden kassavirtojen arvoa diskonttaamalla patentin eliniän aikana odotetut voitot nykyhetkeen. Yhdistä, täsmennä, perustele Arvonmäärityksessä eri laskentamenetelmiä voidaan yhdistää ja käyttää yhdessä esimerkiksi kahta kolmesta edellä 6 KOLSTER Info

7 Patenttiasiamiestehtävissä Kolsterilla vuodesta 1998 Heikki Karjalaiselle on kertynyt runsaasti kokemusta arvioida patenttien pätevyyttä ja suojapiirin laajuutta sekä antaa loukkauslausuntoja. mainituista lähestymistavoista. Tällöin voidaan ottaa huomioon sekä syntyneet kustannukset että odotetut tulevat tuotot. Tällä tavoin saatua ja selkeästi kirjallisesti perusteltua arvoa korjattuna muun muassa patentin vahvuudesta johdetuilla tekijöillä voidaan pitää hyvänä (alku)arvona patentille kyseisellä hetkellä. Juridisen arvon määrittely Patentin taloudellisen arvon matemaattisen laskemisen lisäksi on siis osattava määrittää myös patentin vahvuus, sen ajallinen ja maantieteellinen kattavuus sekä muita yksinoikeutta määrääviä ja rajoittavia tekijöitä. Asiantuntijan arvonmääritysosaamista kannattaa käyttää hyväksi, kun tutkitaan patentin suojapiiriin laajuutta, kirjaimellista suojapiiriä ja ekvivalenttista suojapiiriä; kun tutkitaan patentin pitävyyttä, onko patentti myönnetty oikein perustein; ja kun tutkitaan patentin estevaikutusta, onko patentti helppo kiertää ja siten päästä irti patentin rajoittavasta vaikutuksesta. Patentilla ja muilla suojilla saatuja oikeuksia on myös puolustettava tiukasti ja oikeuksia on valvottava, jotta suoja ei menetä merkitystään. Yhtenä esimerkkinä pyrkimyksestä arvonmäärittämisen yhdenmukaistamiseksi voidaan pitää kansainvälisen standardoimisjärjestön ISO:n syksyllä 2010 julkaisemaa brändin arvonmää- Toimi arvonmääritystilanteissa näin: 1.Määrittele keksintö huolellisesti. 2.Laske patentin luomiseen kuluneet kustannukset. 3.Arvioi patentin omistuksesta odotettavat voitot. 4.Tarkastele patentin vahvuutta. 5.Laske patentin arvo. 6.Dokumentoi tarkasti. ritystä koskevaa standardia SFS-ISO Sen pääkohtina ovat arvonmäärityksen perusteet ja menetelmät, tarvittavat lähtötiedot sekä raportointi. Kun keksintö määritetään alusta alkaen tarkasti, suojataan viisaasti, ja kun arvonmäärityksessä edetään johdonmukaisesti, voidaan keksinnölle, patentille ja muille immateriaalioikeuksille johtaa luotettava arvo. KHT Mikko Järventausta, Ernst & Young: IPR-omaisuus pörssiyritysten tilinpäätöksissä Miten IPR-oikeuksia kirjataan tilinpäätökseen silloin, kun kehität tuotteita ja rekisteröit oikeuksia omaan käyttöön? Entä kun hankit IPR-oikeuksia? Miten IPR-omaisuutta käsitellään yrityskauppojen yhteydessä? Miten IPR-omaisuutta käsitellään tilinpäätöksissä oikeuksien hankkimisen jälkeen? IPR-oikeuksien käsittely IFRS-tilinpäätöksissä kuuluu IFRS-standardin IAS 38 Aineettomat hyödykkeet -soveltamisalaan. Standardi määrittelee aineettoman hyödykkeen yksilöitävissä olevaksi eimonetaarikseksi omaisuuseräksi, jolla ei ole aineellista olomuotoa. Keskeistä aineettomalle hyödykkeelle on siis sen yksilöitävyys, mikä erottaa sen esimerkiksi yrityskauppojen yhteydessä syntyvästä liikearvosta. IFRS-standardien mukaan aineettoman hyödykkeen kirjaamisen ja arvostamisen menettelyt vaihtelevat sen mukaan, onko aineeton hyödyke esimerkiksi hankittu erikseen, hankittu osana yrityskauppaa tai kehitetty itse: Erillinen hankinta: aineettoman hyödykkeen hankintamenoksi kirjataan ostohinta ja muut menot, jotka välittömästi liittyvät hankintaan. Yrityskauppa: aineeton hyödyke kirjataan hankinta-ajankohdan käypään arvoon. Yleensä käytetään arvonmääritysmenetelmiä. Sisäisesti aikaansaatu: kehittämisvaiheen menot kirjataan aineettoman hyödykkeen hankintamenoksi. Kehittämisvaihetta edeltävän tutkimusvaiheen menoja ei saa sisällyttää hankintamenoon. Aineettomat hyödykkeet kirjataan poistoina kuluksi niiden taloudellisena vaikutusaikana. Poikkeuksen muodostavat hyödykkeet, joilla on ns. rajoittamaton taloudellinen vaikutusaika esimerkiksi vakiintuneet tavaramerkit. Rajoittamattoman taloudellisen vaikutusajan hyödykkeitä ei poisteta lainkaan, vaan ne testataan vuosittain arvonalentumisen varalta. KOLSTER Info 7

8 Uutisia Lisää uutisaiheita sivustollamme > MIP-tutkimus: Kolster patentti- ja tavaramerkkiyritysten kärjessä Kolster on jälleen kerran arvioitu ykköstasolle ( Tier 1 ) patentti- ja tavaramerkkihakemusten käsittelyssä Managing Intellectual Property -lehden alan yrityksiä arvioivassa kansainvälisessä tutkimuksessa. MIP-lehden tutkimuksessa oli mukana yli 80 maata. Tutkimus on kattavin IPR-alan yrityksiä arvioiva tutkimus, ja se on toteutettu nyt jo 15 vuoden ajan. Tässä tutkimuksessa Kolster on sijoittunut toistuvasti suomalaisten alan yritysten kärkeen. EU-patentti ei toteudu lähitulevaisuudessa Yhtenäinen, koko EU:n kattava EU-patentti, ei näillä näkymin toteudu ainakaan lähitulevaisuudessa. EU-patentin kaatoi se, ettei kieliregiimistä saatu sovittua. Nyt on käynnistetty neuvottelut alueellisesti suppeammasta yhteispatentista. Tässä hankkeessa ovat mukana kaikki muut EU-maat paitsi Espanja ja Italia. Lisähaastetta hankkeelle tuo, että Euroopan unionin tuomioistuin totesi antamassaan lausunnossa, että ehdotettu sopimusluonnos yhdistetyn patenttioikeudenkäyntijärjestelmän perustamiseksi ei ole yhteensopiva EU-perussopimuksen kanssa. Patentti-, tavaramerkki- ja mallihakemukset kasvussa Euroopassa Euroopan patenttivirasto (EPO) on raportoinut 10 %:n kasvua patenttihakemusten määrissä vuonna Vuoden aikana EPO myönsi patentteja 11 % edellisvuotta enemmän. Myös Euroopan tavaramerkki- ja mallioikeushakemuksia käsittelevä virasto OHIM raportoi 11 %:n kasvua eurooppatavaramerkkihakemuksissa sekä 7 %:n kasvua eurooppamallioikeushakemuksissa. Suomen liittyminen Lontoon sopimukseen etenee suunnitellusti Lontoon sopimukseen liittymistä ja patentti- ja hyödyllisyysmallilakia muuttava esitys (HE175/2010) on hyväksytty eduskunnassa. Lakimuutokset tulevat voimaan aikaisintaan syksyllä. Silloin poistuu vaatimus kääntää englannin kielellä tehtyjen eurooppapatenttien ja kotimaisten hakemusten selitysosa suomen kielelle. Lisäksi osa patentti- tai hyödyllisyysmallihakemuksen päiväkirjatiedoista, esimerkiksi keksijän tiedot, keksinnön nimitys, kirjelmät ja maksut, tulee julkiseksi vasta samaan aikaan hakemuksen kanssa. PPH-yhteistyö etenee Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) ja Venäjän patenttivirasto sekä PRH ja Espanjan patenttivirasto aloittivat PPH-yhteistyön (Patent Prosecution Highway) Hakija voi pyytää nopeutettua käsittelyä toisessa PPH-yhteistyön piiriin kuuluvassa virastossa, jos hakijan ensimmäiseen virastoon tekemän vastaavan patenttihakemuksen vaatimukset on todettu hyväksyttäviksi. Nimityksiä OTK Jyrki Nikula on aloittanut 1.3. Kolsterin IP Legal -ryhmässä IPR-lakimiehenä. Jyrki vahvistaa IP Legal -palveluamme ja sen markkinointia. Hän tulee hoitamaan laaja-alaisesti kaikkia asiakkaidemme IPR-strategioihin, sopimusjuridiikkaan sekä riidanratkaisuun liittyviä asioita. Jyrki on työskennellyt aiemmin lakiasioista vastaavana johtajana Markkinointiviestinnän Toimistojen Liitossa MTL. Hän on toiminut myös verkkohuutokauppayhtiö ebayn Euroopan IPR-asioiden johtajana Sveitsissä, Nokia Oyj:ssä IPR-juristina sekä Teollisuuden ja Työnantajien palveluksessa. FM Solveig Nylund on nimitetty toimialajohtajaksi asiakastoimialoilla biotekniikka ja kemia. Yrityksen johtoryhmän jäsenenä hän vastaa edelleen myös myynnistä ja asiakkuuksista. Toimialajohtajana ja yrityksen johtoryhmässä aiemmin toiminut Monica Lax on jäänyt eläkkeelle. Monican asiantuntemus on kuitenkin asiakkaidemme käytettävissä ns. of counsel -pohjalta. DI Tea Friman on nimitetty yksikönjohtajaksi Helsingin biotekniikan ja kemian yksikköön. Kolster Infossa julkaistut artikkelit ovat luettavissa sivustomme osiossa Ajankohtaista/Kolster Info.

Konkreettisia etuja aineettomista oikeuksista

Konkreettisia etuja aineettomista oikeuksista Konkreettisia etuja aineettomista oikeuksista www.kolster.fi Kolster on IPR-asiantuntija Kolster Oy Ab on teollisoikeuksiin tai laajemmin immateriaalioikeuksiin (IPR, Intellectual Property Rights) erikoistunut

Lisätiedot

Teollisoikeuksilla kilpailuetua

Teollisoikeuksilla kilpailuetua Teollisoikeuksilla kilpailuetua milloin asiamiehen kokemusta kannattaa hyödyntää? TYP 2014 23.10.2014 Håkan Niemi Kolster Oy Ab Pohjalainen 13.10.2014 Pohjalainen 13.10.2014 Pohjalainen 20.10.2014 2 3

Lisätiedot

Konkreettisia etuja aineettomista oikeuksista

Konkreettisia etuja aineettomista oikeuksista Konkreettisia etuja aineettomista oikeuksista www.kolster.fi IPR-palvelua vuodesta 1874 Kolster Oy Ab on immateriaalioikeuksiin (IPR, Intellectual Property Rights) erikoistunut asiantuntijayritys. Tehtävämme

Lisätiedot

Kolster. Palvelumme. Asiakkaamme. Toimintamallimme

Kolster. Palvelumme. Asiakkaamme. Toimintamallimme Kolster. Kolster on Suomen johtava immateriaalioikeuksien asiantuntija. Meiltä saat kaikki palvelut keksintöjen, muotoilun ja brändien suojaamiseksi, puolustamiseksi ja hyödyntämiseksi. Kolster on vuonna

Lisätiedot

Case Genelec. IPR-seminaari PK-yrityksille. Aki Mäkivirta, tuotekehitysjohtaja 2.2.2015 Kuopio

Case Genelec. IPR-seminaari PK-yrityksille. Aki Mäkivirta, tuotekehitysjohtaja 2.2.2015 Kuopio Case Genelec IPR-seminaari PK-yrityksille Aki Mäkivirta, tuotekehitysjohtaja 2.2.2015 Kuopio Mistä IPR:ää löytyy? Suunnittelu Tuotanto Tuote, mielikuva markkinoilla innovatiivisuus teknologiaosaaminen

Lisätiedot

Määritellystä keksinnöstä patentin arvonmääritykseen. Kolster Info -aamiaisseminaari Heikki Karjalainen

Määritellystä keksinnöstä patentin arvonmääritykseen. Kolster Info -aamiaisseminaari Heikki Karjalainen Määritellystä keksinnöstä patentin arvonmääritykseen Kolster Info -aamiaisseminaari 23.3.2011 Heikki Karjalainen Kaikki alkaa keksintöilmoituksesta luo v uus Wish Provokaatio BrainGrouping* Keksintöilmoitus

Lisätiedot

Teollisoikeudet (patentit, tavaramerkit ja mallisuoja) liiketoiminnassa Olli Ilmarinen

Teollisoikeudet (patentit, tavaramerkit ja mallisuoja) liiketoiminnassa Olli Ilmarinen Teollisoikeudet (patentit, tavaramerkit ja mallisuoja) liiketoiminnassa Olli Ilmarinen Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) Mitä IPR liittyy liiketoimintaan? TAVARAMERKKI PATENTTI MALLI- SUOJA TEKIJÄNOIKEUS

Lisätiedot

Asiamiestutkinto Patenttioikeus TEOLLISOIKEUSASIAMIES- LAUTAKUNTA. Osio 4. Monivalintakysymykset (enintään 50 pistettä)

Asiamiestutkinto Patenttioikeus TEOLLISOIKEUSASIAMIES- LAUTAKUNTA. Osio 4. Monivalintakysymykset (enintään 50 pistettä) 1 (4) Osio 4. Monivalintakysymykset (enintään 50 pistettä) Alla on kuvattu 10 itsenäistä tilannetta. Kuhunkin tilanteeseen liittyy neljä toisistaan riippumatonta väittämää. Rastita kustakin väittämästä

Lisätiedot

PROTOMO JYVÄSKYLÄ 22.3.2010 TEOLLISOIKEUSASIAA

PROTOMO JYVÄSKYLÄ 22.3.2010 TEOLLISOIKEUSASIAA PROTOMO JYVÄSKYLÄ 22.3.2010 TEOLLISOIKEUSASIAA KEKSINNÖLLISYYDEN ARVIOINNISTA 1. CASE: MATTOKAUPPAA NORJASSA - SUOJAUKSEN MERKITYS 2. TÄRKEIMMÄT PELIVÄLINEET LIIKETOIMINNAN TUKEMISEEN 3. IPR -STRATEGIASTA

Lisätiedot

Ideasta Liiketoimintaan, Marjut Lattu-Hietamies, Eurooppapatenttiasiamies / Berggren Oy

Ideasta Liiketoimintaan, Marjut Lattu-Hietamies, Eurooppapatenttiasiamies / Berggren Oy Ideasta Liiketoimintaan, 23.11.2016 Marjut Lattu-Hietamies, Eurooppapatenttiasiamies / Berggren Oy LIIKEIDEASI JA LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMASI KIRKASTAMINEN Mihin tarpeeseen tuotteesi on vastaus? Mitä

Lisätiedot

Tiedolla varmuutta - suojauksella kilpailuetua

Tiedolla varmuutta - suojauksella kilpailuetua Tiedolla varmuutta - suojauksella kilpailuetua - aineeton pääp ääoma liiketoiminnan tukijalkana Vesi-ohjelman vuosiseminaari 22.11.2011 Sisält ltöä: 1) Immateriaalijärjestelm rjestelmä ja innovaatioprosessi

Lisätiedot

Patenttitietokannoista ja patentista

Patenttitietokannoista ja patentista Patenttitietokannoista ja patentista Erikoiskirjastojen neuvoston syyskokous 21.10.2009 Kristiina Grönlund Patenttikirjasto ja neuvontapalvelut Patentti- ja rekisterihallitus Maksuttomia patenttitietokantoja

Lisätiedot

Suuntana ulkomaat aineettomien oikeuksien kansainvälisiä kysymyksiä

Suuntana ulkomaat aineettomien oikeuksien kansainvälisiä kysymyksiä Suuntana ulkomaat aineettomien oikeuksien kansainvälisiä kysymyksiä Sanna Aspola, Berggren Oy Ab 26.3.2013 Kansalliset oikeudet kansainvälisellä kentällä Kansainväliset viranomaiset, järjestöt ja sopimukset

Lisätiedot

Case Valmet Power Työsuhdekeksintö- ja patenttiriita. Pirta Tiiro ja Jyrki Nikula Kolster Oy Ab

Case Valmet Power Työsuhdekeksintö- ja patenttiriita. Pirta Tiiro ja Jyrki Nikula Kolster Oy Ab Case Valmet Power Työsuhdekeksintö- ja patenttiriita Pirta Tiiro ja Jyrki Nikula Kolster Oy Ab TAUSTAA: TYÖSUHDEKEKSINTÖLAKI Laki on vuodelta 1967 (muutoksia 1988, 2000 ja 2006) Säännökset hyvin vaikeaselkoisia

Lisätiedot

Patentoinnin kustannukset ja patenttien arvon määrittäminen

Patentoinnin kustannukset ja patenttien arvon määrittäminen 05.07.2006 Patentoinnin kustannukset ja patenttien arvon määrittäminen Patentointiprosessi, onko tarpeen? a) MIETI: Mitä haluat suojata (tuote, menetelmä, käyttö)? b) MIETI: Miksi olet hakemassa patenttisuojaa?

Lisätiedot

Kolster Oy Ab. IPR asiantuntija vuodesta 1874

Kolster Oy Ab. IPR asiantuntija vuodesta 1874 Kolster Oy Ab IPR asiantuntija vuodesta 1874 Palvelumme Patentit Hyödyllisyysmallit Tutkimukset ja valvonnat Tavaramerkit ja verkkotunnukset Mallioikeudet Riita-asiat IPR Management Kolster on Suomen johtava

Lisätiedot

Brändin arvonmääritys ISO 10668. Sisältö ja hyödyt käytännössä

Brändin arvonmääritys ISO 10668. Sisältö ja hyödyt käytännössä Brändin arvonmääritys ISO 10668 Sisältö ja hyödyt käytännössä ISO 10668 taustaa Standardin nimi: Brändin arvonmääritys. Vaatimukset brändin taloudellisen arvon määrittämiseen Vahvistettu 20.9.2010 SFS:n

Lisätiedot

Teollisoikeudet liiketoiminnassa Patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet ja tavaramerkit. Olli Ilmarinen, PRH Oulu,

Teollisoikeudet liiketoiminnassa Patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet ja tavaramerkit. Olli Ilmarinen, PRH Oulu, Teollisoikeudet liiketoiminnassa Patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet ja tavaramerkit Olli Ilmarinen, PRH Oulu, 11.11.2016 Yksi tuote - monta suojaa Patentit ja hyödyllisyysmallit Tietojenkäsittelymenetelmät

Lisätiedot

KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA. Oma Yritys 2013, Helsinki 19.03.2013 Antti Salminen innovaatioasiantuntija, Uudenmaan ELY-keskus

KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA. Oma Yritys 2013, Helsinki 19.03.2013 Antti Salminen innovaatioasiantuntija, Uudenmaan ELY-keskus KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA Oma Yritys 2013, Helsinki 19.03.2013 Antti Salminen innovaatioasiantuntija, Uudenmaan ELY-keskus KEKSINTÖSÄÄTIÖ Perustettu v. 1971 Asiakkaina yksityishenkilöt ja alkavat yritykset

Lisätiedot

Kolsterin IPR-palvelupaketit kansainvälisen kasvun vauhdittamiseksi. Mikro- ja pk-yritysten INNOVAATIOSETELI

Kolsterin IPR-palvelupaketit kansainvälisen kasvun vauhdittamiseksi. Mikro- ja pk-yritysten INNOVAATIOSETELI Kolsterin IPR-palvelupaketit kansainvälisen kasvun vauhdittamiseksi Mikro- ja pk-yritysten INNOVAATIOSETELI Teknologiayrityksen TUTKIMUSPAKETTI - Kun harkitset innovaatiosi patentoimista - Kun haluat tietää

Lisätiedot

KEKSINTÖILMOITUS täyttöohjeineen LUOTTAMUKSELLINEN 1 (4)

KEKSINTÖILMOITUS täyttöohjeineen LUOTTAMUKSELLINEN 1 (4) KEKSINTÖILMOITUS täyttöohjeineen LUOTTAMUKSELLINEN 1 (4) 1. Keksijän/Keksijöiden yhteystiedot Keksijä (t) 1.Nimi 2. Nimi 3. Nimi jne. Asema Osasto/Yksikkö Puhelin Sähköposti Osuus 2. Keksinnön nimitys

Lisätiedot

Miten suojaat aineettoman omaisuuden yritystoiminnassa?

Miten suojaat aineettoman omaisuuden yritystoiminnassa? Miten suojaat aineettoman omaisuuden yritystoiminnassa? 8:30 Ilmoittautuminen ja aamukahvit 9:00 9:20 Tervetuloa - seminaarin avaus Aineeton oikeus käytännössä ja julkinen rahoitus Tapani Saarenpää, asiantuntija,

Lisätiedot

Panphonics rakentaa patenteilla tulevaisuutta

Panphonics rakentaa patenteilla tulevaisuutta Puolusta ja valvo IPR-oikeuksiasi! Tuotekehityksen ja suojauksen saumaton yhteistyö No 2 2009 TIEDOTUSLEHTI ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE Panphonics rakentaa patenteilla tulevaisuutta www.kolster.fi

Lisätiedot

Lisensointi, verkottuminen ja hyvät kumppanit arvossaan. America Invents Act muuttaa patentoinnin käytäntöjä Miten laaditaan hyvä lisenssisopimus?

Lisensointi, verkottuminen ja hyvät kumppanit arvossaan. America Invents Act muuttaa patentoinnin käytäntöjä Miten laaditaan hyvä lisenssisopimus? No 1 2012 TIEDOTUSLEHTI ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE America Invents Act muuttaa patentoinnin käytäntöjä Miten laaditaan hyvä lisenssisopimus? Pegasor Oy: Lisensointi, verkottuminen ja hyvät kumppanit

Lisätiedot

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Toimintaympäristön kehitys 1-9/2011 Suunnittelupalveluiden ja teknisen tuoteinformaation kysynnän kasvu jatkui koko katsauskauden ajan.

Lisätiedot

Myytävänä paitsi maitoa,

Myytävänä paitsi maitoa, Mitä on IPR Due Diligence? Patentti loppuu, tavaramerkki jää No 1 2009 TIEDOTUSLEHTI ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE Valio Oy Myytävänä paitsi maitoa, myös suojattua tutkimus- ja teknologiaosaamista

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA 1 Tämä huoltokirja on tarkoitettu yrityksesi aineettoman omaisuuden tunnistamiseen, oman osaamisen ja työn tulosten suojaamiseen sekä niiden hallintaan ja hyödyntämiseen.

Lisätiedot

Ideasta innovaatioksi. Panu Kuosmanen Aalto-yliopisto, Innovaatiopalvelut

Ideasta innovaatioksi. Panu Kuosmanen Aalto-yliopisto, Innovaatiopalvelut Ideasta innovaatioksi Panu Kuosmanen Aalto-yliopisto, Innovaatiopalvelut Esittelyä Teknologiansiirtopäällikkö ja johtava innovaatioasiantuntija, Aalto-yliopisto, 2010 IPR Specialist, Outotec Oyj, 2008

Lisätiedot

käyttäjäkokemusta KONE Oyj: Kolster patenttitehtaasta konsultoivaksi kumppaniksi IPR työsuhteissa ja yritysten välisissä sopimuksissa No 3 2012

käyttäjäkokemusta KONE Oyj: Kolster patenttitehtaasta konsultoivaksi kumppaniksi IPR työsuhteissa ja yritysten välisissä sopimuksissa No 3 2012 No 3 2012 TIEDOTUSLEHTI ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE KONE Oyj: IPR-suojaus palvelemaan käyttäjäkokemusta Kolster patenttitehtaasta konsultoivaksi kumppaniksi IPR työsuhteissa ja yritysten välisissä

Lisätiedot

Mikä on Keksintösäätiö? Perustiedot.

Mikä on Keksintösäätiö? Perustiedot. Mikä on Keksintösäätiö? Perustiedot. Perustettu vuonna 1971 Yksityinen säätiö; rahoitus työ- ja elinkeinoministeriön budjetista Toimipaikka: Innopoli, Espoo, alueverkosto: Innovaatioasiantuntijat ELY-keskuksissa

Lisätiedot

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa 1. Mitkä ovat kasvun tyylilajit yleensä? 2. Globalisaatio haastaa rikkaat maat; olemme siis hyvässä seurassa 3. Kasvu tulee tuottavuudesta; mistä tuottavuus

Lisätiedot

konfliktinhallinnassa Kolster IPR Legal auttaa

konfliktinhallinnassa Kolster IPR Legal auttaa No 2 2011 TIEDOTUSLEHTI ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE Tekijänoikeudet hyötykäyttöön teollisoikeuksien rinnalle Metso Automation, Fiskars ja Lite-On Mobile: Näkökulma IPR-oikeuksien puolustamiseen

Lisätiedot

Patentti-informaation hyödyntäminen tuotekehityksessä. Joensuu Heikki Rantanen, Tekes / ELY Pirkanmaa

Patentti-informaation hyödyntäminen tuotekehityksessä. Joensuu Heikki Rantanen, Tekes / ELY Pirkanmaa Patentti-informaation hyödyntäminen tuotekehityksessä Joensuu 29.09.2016 Heikki Rantanen, Tekes / ELY Pirkanmaa Sisältö 1. Mitä ovat immateriaalioikeudet? 2. Mitä on patentti-informaatio, mihin sitä voi

Lisätiedot

PATENTOINNIN ROOLI YRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA

PATENTOINNIN ROOLI YRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA PATENTOINNIN ROOLI YRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA Erkki Yli-Juuti VP, Product, Standardization and IPR Strategy Broadcom Communications Finland 1 ONKO PATENTEILLA MERKITYSTÄ? Patentti on oikeus kieltää muita

Lisätiedot

IP Landscape. Mika Waris INNORATA 2-2. seminaari 06.10.2009. Mika Waris

IP Landscape. Mika Waris INNORATA 2-2. seminaari 06.10.2009. Mika Waris Mika Waris INNORATA 2-2 seminaari 06.10.2009 Mika Waris Immateriaalijärjestelmä kilpailutekijänä Mika Waris Innovaatioystävällinen ympäristö Keskeinen osa innovaatioympärist ristöä on immateriaalijärjestelm

Lisätiedot

Yhtenäispatenttipaketin tilannekatsaus. Mikko Alatossava 26.9.2014

Yhtenäispatenttipaketin tilannekatsaus. Mikko Alatossava 26.9.2014 Yhtenäispatenttipaketin tilannekatsaus Mikko Alatossava 26.9.2014 Patentinhaku Euroopassa Nyt Erilliset kansalliset hakemukset eri maihin TAI Patentti haetaan yhdellä hakemuksella, joka lähetetään EPOon

Lisätiedot

KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA. 17.05.2013 Juha Elf, innovaatioasiantuntija, ELY-keskus Jani Jokitalo, innovaatioasiantuntija, ELY-keskus

KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA. 17.05.2013 Juha Elf, innovaatioasiantuntija, ELY-keskus Jani Jokitalo, innovaatioasiantuntija, ELY-keskus KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA 17.05.2013 Juha Elf, innovaatioasiantuntija, ELY-keskus Jani Jokitalo, innovaatioasiantuntija, ELY-keskus TUOTEVÄYLÄ Oletko tehnyt hyvän keksinnön? TUOTEVÄYLÄ-PALVELU Neuvomme

Lisätiedot

Yritysjärjestelyihin ja -kauppoihin valmistautuminen. Pasi Kinnunen, toimitusjohtaja Raahen Tili Oy

Yritysjärjestelyihin ja -kauppoihin valmistautuminen. Pasi Kinnunen, toimitusjohtaja Raahen Tili Oy Yritysjärjestelyihin ja -kauppoihin valmistautuminen Pasi Kinnunen, toimitusjohtaja Raahen Tili Oy Esmo-yhtiöt pähkinänkuoressa Esmo-yhtiöt edistävät arvojensa mukaisesti suomalaista kilpailukykyä ja yrittäjyyttä.

Lisätiedot

TUOTTAVAT TULOSTA. Chempoliksen sisukas tuotekehitys ja suojaus. Kurkistus ongelmallisiin keksintöoikeuksiin

TUOTTAVAT TULOSTA. Chempoliksen sisukas tuotekehitys ja suojaus. Kurkistus ongelmallisiin keksintöoikeuksiin No 2 2010 TIEDOTUSLEHTI ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE Kurkistus ongelmallisiin keksintöoikeuksiin Sopimusoikeudellinen näkökulma IPR-loukkauksiin Chempoliksen sisukas tuotekehitys ja suojaus TUOTTAVAT

Lisätiedot

Teollisoikeudet liiketoiminnassa

Teollisoikeudet liiketoiminnassa Teollisoikeudet liiketoiminnassa Patentit, hyödyllisyysmallit, mallioikeudet ja tavaramerkit Vaasa 14.9.2016 Juha Vuorela Esiintyjän esittely Juha Vuorela, vanhempi tutkijainsinööri DI, TKK 2004 PRH:lla

Lisätiedot

Suomalaisen bioteollisuuden kolme aaltoa. Risto Lammintausta

Suomalaisen bioteollisuuden kolme aaltoa. Risto Lammintausta Suomalaisen bioteollisuuden kolme aaltoa Risto Lammintausta Riston kolme vaihetta bioteollisuudessa 1. Farmos ja Orion (1978 - ) Suomalaisten lääkekesintöjen pioneerivaihe 2. Hormos Medical (1997 - ) Mukaan

Lisätiedot

Mitä start-up -yritys odottaa PRH:n palveluilta? OTK Maria Rehbinder, Legal Counsel (IPR),Aalto-yliopisto http://copyright.aalto.

Mitä start-up -yritys odottaa PRH:n palveluilta? OTK Maria Rehbinder, Legal Counsel (IPR),Aalto-yliopisto http://copyright.aalto. Mitä start-up -yritys odottaa PRH:n palveluilta? OTK Maria Rehbinder, Legal Counsel (IPR),Aalto-yliopisto http://copyright.aalto.fi Start-up -yritys toimijoita http://ace.aalto.fi/en/ The aim of Aalto

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

IPR-ASIAT MARKKINAOIKEUDESSA KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSIA. Jyrki Nikula Head of IP Legal & Trademarks Kolster Oy Ab

IPR-ASIAT MARKKINAOIKEUDESSA KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSIA. Jyrki Nikula Head of IP Legal & Trademarks Kolster Oy Ab IPR-ASIAT MARKKINAOIKEUDESSA KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSIA Jyrki Nikula Head of IP Legal & Trademarks Kolster Oy Ab MARKKINAOIKEUS IPR-TUOMIOISTUIMENA Markkinaoikeus aloitti aikaisempien tehtäviensä ohella IPR

Lisätiedot

IPR-opas. Immateriaalioikeudet yliopistossa. Kuka omistaa ja kuka voi hyödyntää yliopistossa syntyneitä immateriaalioikeuksia?

IPR-opas. Immateriaalioikeudet yliopistossa. Kuka omistaa ja kuka voi hyödyntää yliopistossa syntyneitä immateriaalioikeuksia? IPR-opas Immateriaalioikeudet yliopistossa Kuka omistaa ja kuka voi hyödyntää yliopistossa syntyneitä immateriaalioikeuksia? Tutkimustuloksia sekä osaamista hyötykäyttöön ja liiketoiminnaksi Kiinnostaako

Lisätiedot

Asetus hyödyllisyysmallioikeudesta annetun asetuksen muuttamisesta

Asetus hyödyllisyysmallioikeudesta annetun asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1995 Asetus hyödyllisyysmallioikeudesta annetun asetuksen muuttamisesta Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä muutetaan hyödyllisyysmallioikeudesta 5 päivänä

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 359/2010 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 359/2010 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 359/2010 vp Hallituksen esitys Eurooppapatenttien myöntämisestä tehdyn yleissopimuksen 65 artiklan soveltamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi sopimuksen lainsäädännön

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi Kunta. Diaari 1392278355833/0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi Kunta. Diaari 1392278355833/0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Yritys Kehittäminen kohdistuu pääosin Tutkimukseen, tuotteen, palvelun, osaamisen ja/tai menetelmän kehittämiseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus 1234567-8 Yrityksen

Lisätiedot

Yhtiökokous

Yhtiökokous Yhtiökokous 31.3.2011 Toimintaympäristö 2010 Suunnittelupalveluiden kysyntä kääntyi kasvuun vuoden 2010 alussa ja kasvu jatkui koko vuoden. Kysynnän kasvu oli vuoden alkupuoliskolla epäyhtenäistä Etteplanin

Lisätiedot

Patenttilinjan uudet palvelututkimusmuodot ja katsaus polttomoottoritekniikan patentointitilanteeseen 2014

Patenttilinjan uudet palvelututkimusmuodot ja katsaus polttomoottoritekniikan patentointitilanteeseen 2014 Patenttilinjan uudet palvelututkimusmuodot ja katsaus polttomoottoritekniikan patentointitilanteeseen 2014 Tutkija Tero Lähde, Patentti- ja rekisterihallitus Sisältöä 2014 julkisiksi tulleista Patenttijulkaisuista

Lisätiedot

Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä

Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä Tuo ideasi Tuoteväylän asiantuntijoiden arvioitavaksi Onko sinulla uusi innovatiivinen idea, josta voisi

Lisätiedot

Innovaatioseteli. Kokemuksia/Ajatuksia Seppo Hoffrén. 31 August Name of Event Seppo Hoffrén Consultancy

Innovaatioseteli. Kokemuksia/Ajatuksia Seppo Hoffrén. 31 August Name of Event Seppo Hoffrén Consultancy Innovaatioseteli Kokemuksia/Ajatuksia 30.8.2017 Seppo Hoffrén 31 August 2017 Innovaatioseteli Kenelle Innovaatioseteli on tarkoitettu vakiintunutta liiketoimintaa harjoittaville pk-yrityksille, jotka haluavat

Lisätiedot

Johtoryhmä. Toimitusjohtaja Pekka Laitinen. Myyntijohtaja Mikael Winqvist. Hallintopäällikkö Tapio Kuitunen. Vt. palvelujohtaja Juho Vartiainen

Johtoryhmä. Toimitusjohtaja Pekka Laitinen. Myyntijohtaja Mikael Winqvist. Hallintopäällikkö Tapio Kuitunen. Vt. palvelujohtaja Juho Vartiainen Pähkinänkuoressa Signal Partners on vuonna 2010 perustettu suomalaisessa omistuksessa oleva yritys. Toimimme pääasiallisesti Pohjoismaissa ja palvelemme kansainvälisesti toimivien asiakkaidemme koko organisaatiota

Lisätiedot

IPR JA SOPIMUKSET KANSAINVÄLISTYVÄSSÄ ELINTARVIKEALAN YRITYKSESSÄ 27.8.2015. IPR-lakimies, Eurooppatavaramerkkiasiamies Jani Kaulo

IPR JA SOPIMUKSET KANSAINVÄLISTYVÄSSÄ ELINTARVIKEALAN YRITYKSESSÄ 27.8.2015. IPR-lakimies, Eurooppatavaramerkkiasiamies Jani Kaulo IPR JA SOPIMUKSET KANSAINVÄLISTYVÄSSÄ ELINTARVIKEALAN YRITYKSESSÄ 27.8.2015 IPR-lakimies, Eurooppatavaramerkkiasiamies Jani Kaulo Aineettomat oikeudet eli IPR Yrityksen toiminimi Tavaramerkki Mallioikeus

Lisätiedot

5808/17 rir/vpy/ts 1 DGG 3B

5808/17 rir/vpy/ts 1 DGG 3B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. helmikuuta 2017 (OR. en) 5808/17 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Ed. asiak. nro: 5590/17 Asia: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea /

Lisätiedot

Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset. Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa Harri Kivelä

Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset. Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa Harri Kivelä DM 450969 01-2017 Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa 8.6.2017 Harri Kivelä DM 450969 01-2017 Tekes verkostoja innovaatioille Palvelut rahoitusta ja asiantuntemusta

Lisätiedot

Helsingin yliopisto kaupallistamisen periaatteet 21.1.2015

Helsingin yliopisto kaupallistamisen periaatteet 21.1.2015 57 keksintöilmoitusta 2014 Helsingin yliopisto Tutkimustulosten kaupallistamisen periaatteet 21.1.2015 Helsingin yliopisto Tutkimustulosten kaupallistamisen periaatteet 21.1.2015 2 Lukijalle Kaupallistamisen

Lisätiedot

EV 61/2000 vp- HE 21/2000 vp. Laki. patenttilain muuttamisesta

EV 61/2000 vp- HE 21/2000 vp. Laki. patenttilain muuttamisesta EV 61/2000 vp- HE 21/2000 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi patenttilain ja kasvinjalostajanoikeudesta annetun lain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 21/2000

Lisätiedot

Protomo. Uusi suomalainen innovaatioapparaatti. Petri Räsänen Hermia Oy

Protomo. Uusi suomalainen innovaatioapparaatti. Petri Räsänen Hermia Oy Protomo Uusi suomalainen innovaatioapparaatti Petri Räsänen Hermia Oy Mielestäni Suomen innovaatiojärjestelmän suurin haaste on tämä: Meillä on valtavasti tietopotentiaalia. Kuitenkaan tämä potentiaali

Lisätiedot

Suojaus auttaa erottautumaan kilpailijoista

Suojaus auttaa erottautumaan kilpailijoista No 3 2010 TIEDOTUSLEHTI ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE Monipuolinen suojaus kannattaa Patenttimerkinnät - mitä patentinhaltijan pitäisi tietää? Lignell & Piispanen: Suojaus auttaa erottautumaan kilpailijoista

Lisätiedot

Yrittäjä on menestyvä pelaaja, mutta tarvitsee tuekseen hyvät valmentajat ja huoltajat

Yrittäjä on menestyvä pelaaja, mutta tarvitsee tuekseen hyvät valmentajat ja huoltajat Apua rahoituksen hakuun alkaville pirkanmaalaiselle kasvuyritykselle www.tampereallstars.fi Yrittäjä on menestyvä pelaaja, mutta tarvitsee tuekseen hyvät valmentajat ja huoltajat TAUSTAA Tekesin rahoituksesta

Lisätiedot

Tervetuloa jäseneksi. www.finbio.net

Tervetuloa jäseneksi. www.finbio.net Tervetuloa jäseneksi www.finbio.net Suomen Bioteollisuus kokoaa bioalan yritykset Suomen Bioteollisuus ry. FIB on suomalaisen biotekniikkateollisuuden toimialayhteisö. Toiminnassa on mukana noin 60 yritystä

Lisätiedot

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Juha Ketola 6.3.2013

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Juha Ketola 6.3.2013 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana Aluejohtaja Juha Ketola 6.3.2013 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana Finnveran rahoitus yrityskaupoissa Yrityskaupan

Lisätiedot

uusi tuote tai palvelu, jossa kansainvälistä kasvupotentiaalia

uusi tuote tai palvelu, jossa kansainvälistä kasvupotentiaalia Osta innovaatioosaamista yritykseesi Pk-yrityksille ja mikroyrityksille joilla on uusi tuote tai palvelu, jossa kansainvälistä kasvupotentiaalia jotka ovat käynnistämässä innovaatiotoimintaa joilla on

Lisätiedot

Viveca Still OTT, tekijänoikeusneuvos

Viveca Still OTT, tekijänoikeusneuvos Tekijänoikeudet sopimustutkimuksessa Esityksessä esitetyt kannat ja tulkinnat perustuvat virkamiehen omaan käsitykseen ja tulkintaan Suomen oikeusjärjestelmästä Viveca Still OTT, tekijänoikeusneuvos Korkeakoulussa

Lisätiedot

Investor Relations. Keskeiset asiat 2011

Investor Relations. Keskeiset asiat 2011 Tilinpäätös 2011 Keskeiset asiat 2011 Orgaanisen kasvun tavoite ylittyi. Liiketoiminnan kassavirta parani merkittävästi. Suunnittelukapasiteetin käyttöaste oli hyvällä tasolla. Palveluratkaisujen myynti

Lisätiedot

Miten suojaat yrityksesi liikesalaisuudet ja tietotaidon. Tavaramerkkijohtaja Joose Kilpimaa Kolster Oy Ab

Miten suojaat yrityksesi liikesalaisuudet ja tietotaidon. Tavaramerkkijohtaja Joose Kilpimaa Kolster Oy Ab Miten suojaat yrityksesi liikesalaisuudet ja tietotaidon Tavaramerkkijohtaja Joose Kilpimaa Kolster Oy Ab Johdanto 2 3 Intangible assets: vain IPR? Enemmän kuin tekninen know-how Tekniset piirustukset,

Lisätiedot

Tekesin rahoitus yrityksille

Tekesin rahoitus yrityksille DM xx-2013 How to do business with drones? 26.8.2015 Tekesin rahoitus yrityksille Sampsa Nissinen Palvelujohtaja, Nuoret teollisuustuoteyritykset Tekes Yrityksille joilla on Halu ja kyky kasvaa Intoa ja

Lisätiedot

Osio 3. Suojausstrategia (enintään 50 pistettä, vastaustila enintään 2 sivua)

Osio 3. Suojausstrategia (enintään 50 pistettä, vastaustila enintään 2 sivua) 1 (5) Osio 3. Suojausstrategia (enintään 50 pistettä, vastaustila enintään 2 sivua) Asiakkaan kysymys Olemme pienehkö yritys, joka myy hiomalaikkoja pääasiassa Suomeen ja Saksaan. Keksintömme liittyy hiomalaitetta

Lisätiedot

Sisällys. I Johdanto 1. Alkusanat v Sisällys vii Lyhenteet xiii

Sisällys. I Johdanto 1. Alkusanat v Sisällys vii Lyhenteet xiii Sisällys Alkusanat v Sisällys vii Lyhenteet xiii I Johdanto 1 1. Patentinloukkauksen aineellisoikeudelliset edellytykset tutkimuskohteena 1 2. Tutkimuksen metodi 2 3. Oikeuslähteet 2 3.1. Rajaus 2 3.2.

Lisätiedot

Oulun yliopisto Pekka Räsänen pekka.rasanen@oulu.fi 04-14-2000 / PR 1. innovaatiopalvelujen tarve innovaatiostrategia innovaatioprosessi

Oulun yliopisto Pekka Räsänen pekka.rasanen@oulu.fi 04-14-2000 / PR 1. innovaatiopalvelujen tarve innovaatiostrategia innovaatioprosessi Oulun yliopisto Pekka Räsänen pekka.rasanen@oulu.fi 04-14-2000 / PR 1 Sisältö innovaatiopalvelujen tarve innovaatiostrategia innovaatioprosessi keksinnön tunnistaminen evaluointi hyödyntämissuunnitelma

Lisätiedot

Luova akateeminen yrittäjyys Immateriaalioikeudet

Luova akateeminen yrittäjyys Immateriaalioikeudet Luova akateeminen yrittäjyys Immateriaalioikeudet Osasto / Henkilön nimi / Esityksen nimi 14.4.2014 1 Kuka? Lakimies Peter Hänninen Sähköposti: peter.hanninen@helsinki.fi Henkilön nimi / Esityksen nimi

Lisätiedot

IPR 2.0 Netti, Brändi ja Nettibrändi

IPR 2.0 Netti, Brändi ja Nettibrändi IPR 2.0 Netti, Brändi ja Nettibrändi VT Ari-Pekka Launne Kolster OY AB Helsinki 31.5.2012 IPR ja Internet mistä on kysymys? Internet on muuttunut muutamien toimijoiden yhteydenpitovälineestä globaaliksi

Lisätiedot

"Oikeusportfolion" rakentaminen ohjelmistoyritykselle

Oikeusportfolion rakentaminen ohjelmistoyritykselle "Oikeusportfolion" rakentaminen ohjelmistoyritykselle Oikeus tietoyhteiskunnassa -kurssi TKK 14.2.2005 Markus Oksanen lakimies, Asianajotoimisto Peltonen, Ruokonen & Itäinen, Helsinki Immateriaalioikeudet

Lisätiedot

JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU

JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU KEKSINTÖSÄÄTIÖ JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU 18.1.2011 / Avainklubi Pekka Rantala, Kusti Alasalmi Riitta Ahola, Timo Kilpinen, Antti Niemi, Pauliina Sievänen Maailma tarvitsee keksintöäsi Keksijätutkintoa sjä

Lisätiedot

ABB innovoi lennokkaasti ja suojaa tarkasti. Patenttien. IPR-toiminta. Suunnittele yrityksesi. väitekäsittely uudistuu. No 2 2008. www.kolster.

ABB innovoi lennokkaasti ja suojaa tarkasti. Patenttien. IPR-toiminta. Suunnittele yrityksesi. väitekäsittely uudistuu. No 2 2008. www.kolster. Suunnittele yrityksesi IPR-toiminta Patenttien väitekäsittely uudistuu No 2 2008 TIEDOTUSLEHTI ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE ABB innovoi lennokkaasti ja suojaa tarkasti Kuva ABB:n taajuusmuuttajien

Lisätiedot

Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva

Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva Tekesin rahoitus Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva Tekesin rahoitus Tekesin rahoitus Rahoitamme yritysten kehitysprojekteja, jotka tähtäävät kasvuun ja liiketoiminnan uudistamiseen tai työelämän kehittämiseen.

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

Pirkanmaan ELY-keskus pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäjänä. Tiina Ropo kansainvälistymisasiantuntija Pirkanmaan ELY-keskus

Pirkanmaan ELY-keskus pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäjänä. Tiina Ropo kansainvälistymisasiantuntija Pirkanmaan ELY-keskus Pirkanmaan ELY-keskus pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäjänä Tiina Ropo kansainvälistymisasiantuntija Pirkanmaan ELY-keskus 21.11.2012 Paukkuja uuden kasvun aikaansaamiseksi uusien kasvuyritysten

Lisätiedot

Kolster Info. Muotoilu myy. Sandvik Tamrock. Suomen patenttilaki uudistuu. oletko suojannut myyntivalttisi? muotoilee ja suojaa tiukasti

Kolster Info. Muotoilu myy. Sandvik Tamrock. Suomen patenttilaki uudistuu. oletko suojannut myyntivalttisi? muotoilee ja suojaa tiukasti Kolster Info Nr0 1 2006 Maaliskuu Muotoilu myy oletko suojannut myyntivalttisi? Sandvik Tamrock muotoilee ja suojaa tiukasti Suomen patenttilaki uudistuu Mallioikeudet teksti: Anne Suutala > anne.suutala@kolster.fi

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta 2011. 743/2011 Laki. patenttilain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 2011

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta 2011. 743/2011 Laki. patenttilain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 2011 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta 2011 743/2011 Laki patenttilain muuttamisesta Annettu Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan patenttilain

Lisätiedot

Puurakentamisen innovaatiomaisema. Puupäivä 29.11.2012 Riita Housh, Hannu Lehtinen, VTT

Puurakentamisen innovaatiomaisema. Puupäivä 29.11.2012 Riita Housh, Hannu Lehtinen, VTT Puurakentamisen innovaatiomaisema Puupäivä 29.11.2012 Riita Housh, Hannu Lehtinen, VTT 2 Innovaatiomaisema Mitä alalla tapahtuu? Jos aikoo perustaa tehtaan Kiinaan olla mukana muutoksessa Perustuu tuhansien

Lisätiedot

Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Keskeiset asiat 1-6/2011 Suunnittelupalveluiden kysynnän kasvu jatkui. Liikevaihto jatkoi kasvuaan. Liikevoitto oli vertailukauden tasolla

Lisätiedot

Sisällys A YLEISTÄ MARKKINOINNISTA JA SEN SÄÄNTELYSTÄ 13 B KULUTTAJAMARKKINOINNIN KESKEISET PELISÄÄNNÖT 23

Sisällys A YLEISTÄ MARKKINOINNISTA JA SEN SÄÄNTELYSTÄ 13 B KULUTTAJAMARKKINOINNIN KESKEISET PELISÄÄNNÖT 23 Sisällys A YLEISTÄ MARKKINOINNISTA JA SEN SÄÄNTELYSTÄ 13 A1 Mikä on markkinointia? 13 A2 Tärkeimmät markkinointia sääntelevät säädökset 15 2.1 Kuluttajansuojalaki 15 2.2 Valtioneuvoston asetus kuluttajien

Lisätiedot

INNOVAATIOTOIMINNAN RAHOITUS

INNOVAATIOTOIMINNAN RAHOITUS INNOVAATIOTOIMINNAN RAHOITUS Mistä rahoitusta Pekka Kantola Mitä on oltava kunnossa, Mikko Pesonen MISTÄ RAHOITUSTA RAHOITUS KOOSTUU MONISTA PALASISTA Oma rahoitus Raha, selkänahka, harvemmin apportti

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (53/2011)

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (53/2011) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 16.6.2011 ILMOITUS JÄSENILLE (53/2011) Asia: Italian tasavallan edustajainhuoneen perusteltu lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Rahoitusta yritysten muutostilanteisiin

Rahoitusta yritysten muutostilanteisiin Rahoitusta yritysten muutostilanteisiin Finnverasta rahoitusta yritysten muutostilanteisiin Finnvera tarjoaa rahoitusratkaisuja yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä vientiin. Jaamme

Lisätiedot

PÄÄOMASIJOITUS VAUHDITTAA YRITYSTEN KASVUA

PÄÄOMASIJOITUS VAUHDITTAA YRITYSTEN KASVUA PÄÄOMASIJOITUS VAUHDITTAA YRITYSTEN KASVUA Pääomasijoittajilla on keskeinen merkitys yritysten kasvun rahoittajina ja pääomasijoittamisen positiiviset vaikutukset ulottuvat myös kansantalouteen. Pääomasijoituksilla

Lisätiedot

KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA

KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA Jouni Hynynen Keski-Suomen ELY-keskus: innovaatioasiantuntija Tuoteväylä-palvelun ensiarviointivaihe Pekka Rantala Keksintösäätiö: Liiketoiminnan kehittämispäällikkö Tuoteväylä-palvelun

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.9.2014 29.10.2014 1

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.9.2014 29.10.2014 1 OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.9.2014 29.10.2014 1 Suomen johtava asuntovuokrausyritys Vuokra-asuntomäärä kasvoi ja Lumo laajensi asumisen palveluita Liikevaihto 1.1. 30.9.2014 miljoonaa euroa +7,5%

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani

Smart way to smart products. Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 29.10.2014 Toimintaympäristö 7-9/2014 Kysyntätilanteessa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia edelliseen vuosineljännekseen

Lisätiedot

IPR-vakuutus riskienhallinnan välineenä

IPR-vakuutus riskienhallinnan välineenä IPR-vakuutus riskienhallinnan välineenä Kolster Info -aamiaisseminaari 11.12.2012 IF VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖ OY Vastuuvakuutus Underwriter Anni Niinikoski Patenttioikeudenkäynneistä EU:ssa Patenttioikeudenkäynneistä

Lisätiedot

ALOITTAVAN YRITYKSEN IPR-CHECKLIST

ALOITTAVAN YRITYKSEN IPR-CHECKLIST ALOITTAVAN YRITYKSEN IPR-CHECKLIST Onnea uudelle yrittäjälle! Suomi tarvitsee yrittäjiä ja etenkin kansainvälisille markkinoille tähtääviä kasvuyrityksiä. Kansainvälistyville kasvuyrityksille immateriaalioikeudet,

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita 3 BLOGI Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita

Lisätiedot

SAIKA Suomen aineeton pääoma kansallisen talouden ajurina Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yliopisto

SAIKA Suomen aineeton pääoma kansallisen talouden ajurina Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yliopisto SAIKA Suomen aineeton pääoma kansallisen talouden ajurina Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yliopisto SAIKA-tutkimusprojekti 1.11.2009-31.12.2011) Professori Pirjo Ståhle Tulevaisuuden tutkimuskeskus,

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Yrittäjä on menestyvä pelaaja, mutta tarvitsee tuekseen hyvät valmentajat ja huoltajat

Yrittäjä on menestyvä pelaaja, mutta tarvitsee tuekseen hyvät valmentajat ja huoltajat Apua rahoituksen hakuun alkaville pirkanmaalaiselle kasvuyritykselle www.tampereallstars.fi Yrittäjä on menestyvä pelaaja, mutta tarvitsee tuekseen hyvät valmentajat ja huoltajat TAUSTAA Tekesin rahoituksesta

Lisätiedot

Aineettomat oikeudet ohjelmistoliiketoiminnassa

Aineettomat oikeudet ohjelmistoliiketoiminnassa Aineettomat oikeudet ohjelmistoliiketoiminnassa Olli Pitkänen Helsinki Institute for Information Technology () Asianajotoimisto Opplex Oy 02-02 1 Aineettomat eli immateriaalioikeudet Englanniksi Intellectual

Lisätiedot