ERITYISLIIKUNNAN PERUSKARTOITUS NURMO 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ERITYISLIIKUNNAN PERUSKARTOITUS NURMO 2007"

Transkriptio

1 ERITYISLIIKUNNAN PERUSKARTOITUS NURMO 2007 NURMON KUNTA Liikuntatoimi

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO ERITYISRYHMÄT Erityisryhmien liikunnan määrittely Erityisliikunnan tärkeimmät toimintamuodot ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN KEHITTÄMIS- JA KONSULTOINTIPROJEKTI ERLI-Projektin taustaa ERLI-Projekti Nurmossa, Liikuntatoimen näkökulma ERITYISRYHMIIN KUULUVAT KUNTALAISET LIIKUNTARYHMÄT SEKÄ OHJAAJAT NURMOSSA Liikuntaryhmät Nurmossa Erityisliikuntaryhmät Nurmossa Liikuntaa ohjaavat henkilöt Nurmossa LIIKUNTATILAT NURMOSSA Liikuntahallit ja Tennishalli Liikuntatilat Ulkoliikuntapaikat Pienliikuntatilat KYSELYTUTKIMUS, YHDITYKSET SEKÄ URHEILUSEURAT Kyselytutkimus Yhteenveto kyselytutkimuksesta Nurmon yhdistykset Nurmon urheiluseurat sekä kyläyhdistykset Seinäjoen seudun yhdistykset POHDINTA...39 LÄHTEET LIITTEET, 8kpl

3 2 1. JOHDANTO Yli miljoona suomalaista kuuluu liikunnan erityisryhmiin. Syitä erityisliikunnan piiriin kuulumiselle voivat olla korkea ikä, sairaus tai vamma. Osalle erityisryhmistä riittää yleisesti tarjolla oleva liikunta, mutta osa tarvitsee kohderyhmälle suunnattua liikuntatoimintaa. (verkkodokumentti 1). Erityisryhmät ovat suuri määrä ihmisiä. Heillä tulisi olla tasavertaiset mahdollisuudet liikkua ja saavuttaa liikunnan antama hyöty. Vuonna 1999 voimaan tulleessa liikuntalaissa yllä olevat seikat tulevat hyvin esiin. Lain tarkoituksena on mm. Edistää väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä edistää liikunnan tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta.( Mälkiä, Rintala 2002, 6.) Nurmon kunnan liikuntatoimi lähti mukaan valtakunnalliseen erityisliikuntaa kuntiin kehittämis- ja konsultointiprojektiin. Projektia varten perustettiin työryhmä johon kutsuttiin kahdeksan (8) henkilöä kunnan eri tahoilta. Projektin alussa jokainen projektiin kuuluva kunta tekee peruskartoituksen kunnan erityisliikunnan tilanteesta. Peruskartoituksen pohjalta projektissa lähdetään kehittämään kunnan erityisliikuntaa nykyisestään. Tämän peruskartoituksen tavoitteena on selvittää mahdollisimman tarkkaan sekä todenmukaisesti Nurmon kunnan erityisliikunnan tilanne. Peruskartoituksen pohjalta on hyvä lähteä kehittämään kunnan erityisliikuntaa. Peruskartoituksesta ilmenee perustietoa erityisryhmistä sekä heidän liikunnasta, valtakunnallisen projektin taustaa, erityisryhmiin kuuluvien kuntalaisten määrä, nykyiset erityisliikuntaryhmät, ohjaajat kaudella 07 08, liikuntatilojen kartoitus sekä kyselytutkimus yhdistyksille sekä urheiluseuroille. Peruskartoituksessa pääpaino on liikuntatiloissa muita osa-alueita unohtamatta. Nurmon yhdistyessä Seinäjoen kaupunkiin ja Ylistaron kuntaan vuonna 2009 on hyvä selvittää mahdollisimman tarkkaan peruskartoituksen perusteella mitä Nurmossa on tarjolla erityisliikunnan saralla.

4 3 2. ERITYISRYHMÄT 2.1 Erityisryhmien liikunnan määrittely Erityisryhmien liikunnalla tarkoitetaan sellaisten ihmisten liikuntaa, joilla on vamman, sairauden tai muun toimintakyvyn heikentymisen tai sosiaalisen tilanteen vuoksi vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan ja joiden liikunta vaatii soveltamista ja erityisosaamista. (Erityisryhmien liikunta toimikunnan mietintö. Komiteanmietintö 1996:15). Erityisryhmien liikunta sekä terveysliikunta käsitteenä ovat hyvin samankaltaiset ja menevätkin sisällöltään limittäin keskenään. Erityisliikuntaa kuvaillaan terveysliikunnan ydinalueeksi sillä erityisliikunta on paljolti terveysliikuntaa tai terveyttä edistävää liikuntaa. Keskeisin osa-alue terveysliikunnassa on erityisliikunta, koska erityisryhmissä on juuri sellaisia henkilöitä, joille liikunnalla on erityinen terveellinen merkitys. (verkkodokumentti 7.) Miljoona suomalaista kuuluu eläkeläisiin. Vanhuuseläkettä saa noin ja työkyvyttömyyseläkettä ihmistä. Heidän liikkumisensa olisi tärkeää, koska se hidastaa ennen aikaista vanhenemista. (verkkodokumentti 2.) Vammaisia suomessa on noin puoli miljoonaa ihmistä. Se on 10 % koko maan väestöstä. Liikuntavammaisille, aistivammaisille sekä kehitysvammaisille liikunta minimoi vammojen haittoja. (verkkodokumentti 2.) Miljoona suomalaista sairastaa jotain pitkäaikaissairautta. Yleisimpinä niistä ovat astma, reuma, sydänsairaudet, diabetes, syöpä sekä mielenterveyshäiriöt. Liikunta vähentää sairauksien oireita. (verkkodokumentti 2.)

5 4 2.2 Erityisliikunnan tärkeimmät toimintamuodot huippu- urheilu Vammaisurheilujärjestöt valtion tuella kilpa- ja tulos- urheilu Vammaisurheilujärjestöt kunto- ja virkistys- liikunta Kunnan liikuntatoimi ja seurat+ omaehtoisuus erityisliikuntakasvatus Koulutoimi kuntoutus/kuntouttava liikunta Terveydenhuolto Kaavio 1. (verkkodokumentti 2). Yllä olevasta kaaviokuvasta näkyy, että erityisliikuntaa on kuntoutuksesta/kuntouttavasta liikunnasta aina huippu-urheiluun saakka. Kaavio havainnollistaa kuntoutuksen/kuntouttavan liikunnan olevan suurin erityisliikunnan osa-alue ja seuraavina osa-alueina tulevat erityisliikuntakasvatus sekä kunto- ja virkistysliikunta. Pienimpinä osa-alueina kolmion kärjessä ovat kilpa- ja tulosurheilu sekä huippu-urheilu. Tärkeimpiä toimijoita erityisliikunnassa ovat terveydenhuolto, koulutoimi sekä erilaiset vammaisjärjestöt. Tärkeänä sektorina ovat myös kuntien liikuntatoimi sekä urheiluseurat. (Erityisliikunnan kartoitus Loimaalla, kevät 2005.)

6 5 3. ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN KEHITTÄMIS- JA KONSULTOINTIPROJEKTI 3.1 ERLI-Projektin taustaa Erityisliikuntaa kuntiin on Liikuntatieteellisen seuran, Opetusministeriön, Sosiaali- ja terveysministeriön, Suomen kuntaliiton ja yhdeksän (9) projektikunnan yhteishanke. Projekti kunnat ovat hieman yli asukkaan kuntia, joissa ei toistaiseksi ole suunnitelmallista ja säännöllistä erityisliikuntatoimintaa tai joiden erityisliikunta vaatii muutoin kehittämistä. (ERLI-projektin esite). Vuoden 2007 loppupuolella yksi kunta jäi projektista pois. Vuoden 2007 lopussa kuntia oli projektissa mukana kahdeksan (8). Projekti kunnat: Akaa Forssa Kempele Kiiminki Liperi Mustasaari Nivala Nurmo Projektin tavoitteet: Luoda erityisryhmille nykyistä tasa-arvoisemmat liikuntaedellytykset Vähentää erityisliikunnan alueellista eriarvoisuutta Hankkia uusia ammattitaitoisia erityisliikunnan ohjaajia Varmistaa tuntiohjaajien laatu Käynnistää uusia erityisliikuntaryhmiä Lisätä ja kehittää erityisliikuntatoiminnan järjestäjien yhteistyötä

7 6 Selkiinnyttää työn- ja vastuunjakoa eri toimijoiden kesken Luoda perusteita kuntien liikuntatoimen määrärahojen kohdentamiseksi erityisliikuntatoimintaan Synnyttää uutta toimintaa, joka synnyttää pysyviä toimintakäytäntöjä Tuottaa yhteistoimintamalli, jota voidaan käyttää mallina kokeilukuntien ulkopuolisissa kunnissa ( ERLI-Projektin esite). Projektissa pyritään myös tehostamaan erityisryhmien liikunnan tiedottamista, lisätä harraste- ja ammattiohjaajiksi tähtäävien ohjaajakoulutusta sekä käynnistää erityisryhmien liikuntatoimintaa. Erityisliikunnan suunnittelussa ja toteutuksessa projektikunnissa on mukana kuntien liikuntatoimi, sosiaali- ja terveystoimi, sivistystoimi, tekninen toimi, laitokset, vammais- ja kansanterveysyhdistykset sekä muut asiasta kiinnostuneet kansalaisjärjestöt. Yhteiskunnallisia hyötyjä mahdollistetaan ja saavutetaan erityisliikunnalla. (ERLI-Projektin esite.) Projekti on jatkoa vuosina toteutettuun hankkeeseen, jossa mukana oli 13 kuntaa eri puolilta Suomea. Näissä kunnissa suurimmassa osassa saatiin hankkeen myötä merkittävästi erityisryhmien liikuntatoimintaa lisättyä. Projektikunnissa mm. palkattiin seitsemän uutta erityisliikunnasta vastaavaa työntekijää, liikuntaryhmien määrä kasvoi 56 % ja liikuntaan osallistuvien määrä kasvoi 76 %. Projektiin osallistuville kunnille tarjotaan tukea ja apua välittämällä tietoa erityisliikunnan kehittämisen yksityiskohdista, työstämällä yhteistyössä kuntien kanssa erityisryhmien liikunnan kehittämisohjelmia, opastamalla erityisliikunnan kehittämiseen liittyvissä kysymyksissä sekä järjestämällä koulutusta eri osa-alueille. (Verkkodokumentti 3).

8 7 3.2 ERLI-Projekti Nurmossa, Liikuntatoimen näkökulma Liikuntalain mukaan kuntien tulee luoda edellytyksiä kuntalaisten liikunnalle: kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa tukemalla kansalaistoimintaa tarjoamalla liikuntapaikkoja järjestämällä liikuntaa ottaen huomioon myös erityisryhmät Pohjaten liikuntalakiin Nurmon kunnan toiminta on tällä hetkellä kohtuullisella tasolla ja kaikkia lain edellyttämiä kohtia toteutetaan parhaalla mahdollisella tavalla. Uuden liikuntalain myötä on kuitenkin tullut toiminnan lisäystä ja painetta varsinkin ohjaustoiminnan puolelle. Nurmon kunnan organisaatiossa ei ole liikunnanohjaajaa, eikä erityisliikunnanohjaajaa. Nurmon osalta ohjaustoiminta on toteutettu yhteistyössä perusturvapalveluiden kanssa. Yhden kuntohoitajan työajasta on käytössä 10 % liikuntatoimen ohjauspalveluihin. Kyseisellä työpanoksella ja lisäksi tuntiohjaajien avulla liikuntatoimen tarjontaan kuuluu 12 ohjattua liikuntaryhmää eläkeläisille ja ikääntyville. Lisäksi työikäisille on tarjolla kuntosali ja vesivoimisteluryhmät yht. 3 ryhmää. Kokonaisuutta ajatellen liikuntatoimen liikunnanohjauksen piiristä puuttuu kokonaan lapsiryhmät ja liikuntarajoitteisten ryhmät. Lapsilla on mahdollisuus harrastaa monipuolisesti liikuntaa kunnan urheiluseurojen ohjelmistossa, mutta suoranaisesti kunnan liikuntapalveluista ei löydy liikuntaryhmää, joka tarjoaisi mahdollisuuden myös liikuntarajoitteiselle, tai muuten huonon toimintakyvyn omaavalle lapselle tai nuorelle. Kuntien yhteistyöllä olisi suuri merkitys juuri näiden ryhmien toiminnan takaamiseksi, mutta Seinäjoki Nurmo alueella ei yhteisiä ryhmiä juurikaan ole ollut liikuntatoimistojen välillä. Kuitenkin eri yhdistykset ovat toimineet alueella vahvasti jo pidemmänkin aikaa. Hankkeen toteutuksen aikana Nurmon kunta yhdistyy Seinäjoen kaupungin ja Ylistaron kunnan kanssa ja yhteisen kaupungin nimeksi tulee Seinäjoen kaupunki. Liikuntatoimen tulee reagoida liikuntapalveluiden tuottajana ja

9 8 panostaa toimintaansa käytännön puolella. Paineita luo kuntakoon kasvaminen ja palveluiden kysynnän nouseminen. Erityisliikunnan puolella yhdistyminen tarkoittaa vain positiivisia muutoksia, sillä Nurmolaisilla ei ollut mahdollisuuksia päästä Seinäjoen erityisliikuntapalveluiden piiriin aiemmin. Nyt kuitenkin yhtenä pelkona on resurssien riittävyys tulevaisuudessa ohjaustoiminnan puolella. Erityisliikuntaa Kuntiin Projektin myötä pyritäänkin turvaamaan Nurmon kunnan erityisliikuntapalvelut tulevaisuudessa ja peruskartoituksen tarkoituksena on näyttää toteen erityisliikunnan tarve kunnan alueella. Erityisliikunnan kehittämissuunnitelma on projektin seuraava askel ja tässä vaiheessa Nurmon liikuntatoimi pyrkii luomaan myös uutta toimintaa erityisliikunnan pariin. Kehittämissuunnitelman ja peruskartoituksen pohjalta tulee saavuttaa konkreettisia tuloksia. Näihin tuloksiin ei päästä pelkästään kyseisiä tutkimuksia tarkkailemalla, vaan kentälle tarvitaan toiminnan toteuttajia. Ensisijaisesti lähtökohtana on erityisliikunnanohjaajan palkkaaminen ohjaamaan ja suunnittelemaan liikunnanohjauspalveluja. Toisena vaihtoehtona on tukitoimenpiteiden suunnittelu jo olemassa olevaa toimintaa toteuttaville seuroille ja yhdistyksille. Kolmantena vaihtoehtona on tuntiohjaajien käyttäminen / liikuntapalvelujen ostaminen yrityksiltä. Liikuntatoimen näkökulma on kuitenkin pitkäaikaisempana ja rakentavampana ratkaisuna erityisliikunnan ohjaajan palkkaaminen.

10 9 4. ERITYISRYHMIIN KUULUVAT KUNTALAISET Nurmon kunnassa oli mennessä asukasta. Ikäjakauma: ( ) 0 14 vuotiaita 23,1 % vuotiaita 66,1 % yli 65 vuotiaat 10,8 % (verkkodokumentti 4.) Syyskuussa 2007 tilastoitu ikääntyneiden määrä Nurmossa oli 1362 henkilöä. Ikääntyneiksi lasketaan kaikki yli 65 vuotta täyttäneet. Naiset 778 (57,1 %) Miehet 584 (42,9 %). (Nurmon Kunnan Sosiaali- ja terveystoimi.) Stakesin tilastojen mukaan vuodenvaihteessa ikääntyneitä Nurmossa oli yhteensä 1333 henkilöä. Alla olevassa luettelossa ikääntyneet on eritelty ikäluokittain vuotiaita 470 henkilöä vuotiaita 326 henkilöä vuotiaita 254 henkilöä vuotiaita 175 henkilöä vuotiaita 77 henkilöä vuotiaita 27 henkilöä vuotiaita 4 henkilöä (verkkodokumentti 5.)

11 10 Eläketurvakeskuksen tilastojen mukaan eläkkeen saajia Suomessa on henkilöä. Heistä Suomessa asuu henkilöä ja Etelä- Pohjanmaalla henkilöä. Nurmossa eläkkeen saajia on Oma eläke, henkilöä Vanhuuseläke, henkilöä Työttömyyseläke, 76 henkilöä Työkyvyttömyyseläke, 497 henkilöä Maatalouden erityiseläke, 68 henkilöä Osa-aika eläke, 64 henkilöä (verkkodokumentti 6.) Erityiskorvattuihin lääkkeisiin oikeutettuja kunnassa oli henkilöä. Henkilömäärä on tilastoitu Suurin ryhmä on verenpainetaudin vuoksi oikeutetut 40 vuotta täyttäneet henkilöt. Heitä on yhteensä 860 henkilöä. Toiseksi eniten henkilöitä (570) on depressiolääkkeisiin oikeutettuja vuotiaita. (verkkodokumentti 5.) Psykiatrian laitoshoidon vuotiaita potilaita oli tilastoitu 29 henkilöä. Psykiatrian laitoshoidossa yhteensä nurmolaisia oli tuolloin 39 henkilöä. Mielenterveyden häiriöihin sairaanhoitoa saaneita 0 17 vuotiaita nurmolaisia oli tilastoitu seitsemän (7) henkilöä. Päihteiden vuoksi sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosastoilla olleita vuotiaita nurmolaisia oli tilastoitu 16 henkilöä. (verkkodokumentti 5.) Vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelujen asiakkaita Nurmossa on 150 henkilöä. He koostuvat eri-ikäisistä ihmisistä vauvasta vaariin. Tulkkipalveluasiakkaita on 16 henkilöä. Henkilökohtaisen avustajan turvin kotona asuu neljä (4) nurmolaista henkilöä. Henkilökohtainen avustaja on erillisenä myönnetty ilman palveluasumispäätöstä seitsemälle (7) nurmolaiselle henkilölle. Epäsäännöllisesti asiakkaita oli korkeimmillaan ko. palveluissa vuonna 2007 kymmenen (10) henkilöä. (Nurmon kunnan Sosiaali- ja terveystoimi.)

12 11 MS- Liiton Seinäjoella sijaitsevassa Palvelutalo Pihapihlajan päivätoiminnassa käy kolme (3) henkilöä Nurmosta. Etelä-Pohjanmaan Sosiaalipsykiatrinen yhdistys järjestää päivätoimintaa päihde- ja mielenterveyskuntoutujille. Nurmosta päivätoiminnassa käy kolme (3)henkilöä. Seinäjoen Tähtiportissa nurmolaisia henkilöitä käy säännöllisesti viisi (5). (Nurmon kunnan Sosiaali- ja terveystoimi.) Palvelukodeissa muualla kuin Nurmossa asuu yhteensä yhdeksän (9) kuntalaista. Heistä Pihapihlajassa asuu neljä (4) henkilöä, Mediksen Simunan palvelukodissa kaksi (2) henkilöä, Mediksen asumispalveluissa Härmässä asuu yksi (1) henkilö sekä Aspan tukiasunnossa asuu yksi (1) kehitysvammainen henkilö. Yksi (1) nurmolainen henkilö asuu omassa asunnossa Seinäjoella, mutta saa tukipalveluita Aspasta. (Nurmon kunnan Sosiaali- ja terveystoimi.) Nurmon keskustassa sijaitsevassa kehitysvammaisten asuntola Vuorikodissa asuu kuusi (6) asukasta. Heistä yksi (1) on seinäjokinen. Asukkaista puolet on miehiä ja puolet naisia. Ikäjakauma asuntolassa on vuotta. (Nurmon kunnan Sosiaali- ja terveystoimi.) Seinäjoella sijaitsevassa Toimintakeskuksessa Nurmosta käy 21 henkilöä. He asuvat kotona tai kehitysvammaisten asuntolassa Vuorikodissa. Osa Toimintakeskuksessa kävijöistä työskentelee keskuksen organisoimassa tuetussa työssä. Nurmon kunnassa asuvista kehitysvammaisista aikuisista lähes kaikki käyvät Toimintakeskuksessa töissä. Ainoastaan yksi (1) henkilö ei käy töissä vanhempien tahdosta sekä kaksi (2) kotona asuvaa kehitysvammaista käy Alavuden erityisammattikoulun Seinäjoen koulutuspisteessä. (Nurmon kunnan Sosiaali- ja terveystoimi.) Seinäjoella Eskoon palvelukeskuksen Aikuiskoulutus- ja toimintayksikkö Kaarisillassa Nurmosta opiskelee kaksi (2) kotona asuvaa henkilöä. Myös yksi (1) kotona asuva henkilö käy kaarisillan päivätoiminnassa.

13 12 Pitkäaikaisesti Eskoon palvelukeskuksessa asuu nurmolaisia 10 henkilöä. Yksi (1) heistä asuu Tupatien palvelutalossa Eskoossa. (Nurmon kunnan Sosiaali- ja Terveystoimi.) Hyllykallion ala-asteella normaali opetuksen yhteydessä toimii erityisluokat. Erityisluokilla on oppilaita yhteensä 12. Erityisopettajia erityisluokilla on kolme ja kaksi koulunkäyntiavustajaa, jotka toimivat erityisluokilla. (Nurmon kunnan Sosiaali- ja terveystoimi.) Keskuspuiston päiväkodissa on kaksi (2) integroitua ryhmää. Yhdessä ryhmässä on yhteensä 12 lasta. Toisessa ryhmässä on seitsemän (7) erityislasta ja toisessa on kuusi (6). Erityislapsissa on mm. kehitysvammaisia, autistisia sekä kehitysviivästymiä. Keskuspuisto on ainut päiväkoti Nurmon kunnassa, jossa on erityislapsille omat integroidut ryhmät. Kuitenkin kunnan alueen muissakin päiväkodeissa saattaa olla erityislapsia, mutta he ovat yksittäistapauksia ja yleensä kehitysviivästymän omaavia lapsia. Stakesin tilastojen mukaan vuonna 2006 eläkkeensaajien hoitotukea sai 339 henkilöä, lapsen hoitotukea sai 134 henkilöä ja vammaistukea sai 34 henkilöä. (verkkodokumentti 5.) Lokakuussa 2007 nurmolaisia työttömiä työnhakijoita oli yhteensä 298 henkilöä. Työttömiä naisia oli tuolloin 187, alle 25-vuotiaita työttömiä oli 35, yli 50- vuotiaita työttömiä oli 112 ja yli vuoden työttömänä olleita oli 69 henkilöä. (Etelä-Pohjanmaan työllisyyskatsaus, Lokakuu 2007.)

14 13 5. LIIKUNTARYHMÄT SEKÄ OHJAAJAT NURMOSSA 5.1 Liikuntaryhmät Nurmossa Nurmossa kokoontuvia viikoittaisia harraste liikuntaryhmiä on paljon. Liikuntaryhmiä järjestäviä tahoja ovat kunnan liikuntatoimi, kansalaisopisto sekä urheiluseurat ja yhdistykset. Nurmon kunnan liikuntatoimi järjestää yhteensä 15 erilaista liikuntaryhmää. Liikuntaryhmät kokoontuvat viikoittain. Syyskausi alkaa viikolla 36 ja päättyy joulun alla viikolla 51. Kevät kausi aloitetaan viikolla 2 ja lopetetaan Huhtikuussa viikolla 16. Koulujen loma-ajoilla (mm. syysloma, hiihtoloma sekä pääsiäisloma) ryhmät eivät kokoonnu. Työikäisten liikuntaryhmissä liikkuu viikoittain n.50 miestä ja naista. Lukumäärä voi koostua samoista ihmisistä, sillä moni kuntalainen saattaa osallistua useampaan liikuntatoimen järjestämään ryhmään. Kunnan liikuntatoimen työikäisten ryhmät: Naisten Kuntosali (kaksi ryhmää) Syvävesivoimistelu TYKY-kuntosali (Nurmon kunta) Nurmon kunnassa toimii Kansalaisopisto aktiivisesti. Kansalaisopisto järjestää harraste liikuntaryhmiä viikoittain 10 ja jooga ryhmiä kokoontuu yhteensä kolme(3). Osittain joka viikko kokoontuvia tanssiryhmiä kansalaisopistolla on kolme (3). Kansalaisopiston syyskausi alkaa viikolla 36 ja päättyy viikolla 48. Kevätkausi alkaa viikolla 2 ja päättyy viikolla 16. Ryhmissä kokoontuu noin 318 miestä sekä naista. Sama henkilö saattaa osallistua useampaankin ryhmään viikon aikana. Kansalaisopiston liikuntaryhmät: Kuntonainen, Kirkonkylä Kuntonainen, Hyllykallio Naisten kuntoliikunta, Ylijoki

15 14 Miesten Kuntoliikunta, Hyllykallio Naisten Kuntosaliharjoittelu, Kirkonkylä Naisten Kuntosaliharjoittelu, Veneskoski Pallojumppa Aerobic Liiku laatua elämääsi, Tanelinranta Jooga 1A, Tanelinranta Jooga 1B, Tanelinranta Jooga 1C, Kirkonkylä Kansalaisopiston tanssiryhmät: Kantritanssi, jatkoryhmä Coyntry- /rivitanssi (kokoontuu joka toinen viikko) Kansantansseja eläkeläisille Suuri harrasteryhmien liikuttaja on urheiluseura Nurmon Jymyn jumpparit. Jumppareilla on aikuisten ja lasten yhteisryhmiä kolme (3), lasten ryhmiä 14 ja aikuisten ryhmiä seitsemän (7). Ryhmissä liikkuu viikoittain yhteensä noin 327 henkilöä. Virhemarginaali on noin 20 henkilöä. Osallistujat saattavat käydä useammassa Jumppareiden ryhmässä viikon aikana. Jumppareiden syyskausi alkaa viikolla 37 ja päättyy viikolla 50. Osa ohjaajista saattaa pitää ryhmiään vielä viikolle 51 asti. Kevätkausi alkaa viikolla 1 ja päättyy keväällä viimeistään toukokuun puoleen väliin. Kevät kauden pituus riippuu ohjaajista. Lasten ja aikuisten yhteisryhmät: Pikkutaaperot (lapsi 1v.) Taaperot (lapsi 2v.) Aikuinen-Lapsi (lapsi yli 3v.) Lasten ryhmät: Naperot 3 4 v. Tenavat 5 6 v.

16 15 Satujumppa (3-6v.), Kouran koulu Satujumppa (3 6v.), Viitalan koulu Jumppakoulu (1 2lk), Kirkonkylä Jumppakoulu (1 2lk), Hyllykallio Jumppakoulu (6 7v.), Tanelinranta Musajumppa (3 6lk, tytöt) Kidmix (4 6lk) Hip Hop (1 6lk) Liikuntaleikkikoulu (3 4v.), Hyllykallio Liikuntaleikkikoulu (5 6v.), Hyllykallio Liikuntaleikkikoulu (3 4v.), Kirkonkylä Telinejumppa tytöt ja pojat Aikuisten ryhmät: Kuntonainen, Kirkonkylä Kuntonainen, Tanelinranta Ikikiinnot, Kirkonkylä Aerobic Chiball Kuntosali Miesten KKI-ryhmä 5.2 Erityisliikuntaryhmät Nurmossa Erityisliikunta ryhmiä Nurmon kunnassa järjestää liikuntatoimi, kansalaisopisto, Sosiaali- ja terveystoimi sekä muutamat yhdistykset. Kunnan muiden tahojen kuten mm. urheiluseurojen harrasteryhmissä saattaa käydä erityisryhmiin kuuluvia henkilöitä, mutta varsinaisia erityisliikunnan ryhmiä ei kyseiset tahot järjestä. Liikuntatoimen erityisryhmiä kokoontuu viikoittain 12. Kaikki liikuntatoimen erityisryhmät ovat suunnattu ikääntyneille. Ryhmissä kokoontuu viikoittain noin

17 henkilöä. Samat henkilöt saattavat käydä useammassa ryhmässä viikon aikana. Senioriliikuntaryhmät: Tuolijumppa, Hyllykalliokoti Eläkeläisten jumppa, Onnelan ryhmäkoti Kuntosali naiset, Liikuntahalli Kuntosali miehet, Liikuntahalli Eläkeläiset/maanviljelijät jumppa, Kouran koulu (joka toinen viikko) Eläkeläisten jumppa, Hyllykallion koulu Lämminvesivoimistelu, Seinäjoen uimahalli Tuolijumppa, Hyllykalliokoti Naisten jumppa, Liikuntahalli Vesivoimistelu, Seinäjoen uimahalli Tankojumppa miehille ja naisille, liikuntahalli Venyttelyjumppa miehille ja naisille, liikuntahalli Sosiaali- ja terveystoimi järjestää ikääntyneille 14 ryhmää sekä yksi (1) painonhallintaryhmä yhteistyössä liikuntatoimen kanssa. Pääosin ryhmät kokoontuvat Kuusenlahden palvelukeskuksessa. Ryhmissä kokoontuu yhteensä noin 150 henkilöä lähes joka viikko. Ryhmiin osallistujista suurinosa asuu Kuusenlahden palvelukeskuksessa tai käyvät siellä päivätoiminnassa. Sosiaali- ja terveystoimen ryhmät: Kuusenlahden päivätoimintaryhmä, Maanantai Dementtia ryhmä, Maanantai Kuusenlahden päivätoimintaryhmä, Tiistai Kuusenlahti osasto 1 ja 2, Tiistai (joka toinen viikko) Kuntosali, Tiistai Kuusenlahden päivätoiminta, Keskiviikko Kuusenlahti osasto 1 ja 2, Keskiviikko Dementtia ryhmä, Keskiviikko Kuusenlahden päivätoiminta, Torstai Kuusenlahti osasto 1 ja 2, Torstai

18 17 Kuusenlahti, Torstai Kuusenlahti veteraanit (klo ), Perjantai Kuusenlahti veteraanit (klo ), Perjantai Kuusenlahti veteraanit (klo ), Perjantai Painonhallintaryhmä (Sosiaali- ja terveystoimen ryhmä yhteistyössä liikuntatoimen kanssa) Kansalaisopistolla toimii kaksi (2) erityisliikunta ryhmää. Muissakin opiston järjestämissä ryhmissä on ikääntyneitä sekä osittain liikuntarajoitteisia, mutta kyseiset ryhmät ovat myös avoimia kaikille. Tanssiryhmästä yksi on suunnattu eläkeläisille ja ryhmässä kokoontuu viikoittain seitsemän (7) paria. Erityisryhmien liikuntaryhmässä kokoontuu yhteensä kahdeksan (8) henkilöä viikoittain. Iältään erityisryhmien liikuntaryhmään osallistuvat henkilöt ovat vuotiaita kehitysvammaisia. Kansalasiopiston erityisryhmät: Kansantansseja eläkeläisille Erityisryhmien Liikunta Erilaisilla eläkeläisyhdistyksillä Nurmon kunnan alueella toimii epäsäännöllisesti noin yhdeksän (9) liikuntaryhmää. Ryhmät ovat pääsääntöisesti sisäliikuntaryhmiä mm. boccia sekä erilaisia jumpparyhmiä. Suurinosa ryhmissä liikkuvista ihmisistä on ikääntyneitä yli 65 vuotiaita. 5.3 Liikuntaa ohjaavat henkilöt Nurmossa Nurmossa harraste liikuntaryhmiä ohjaavia ohjaajia oli kaudella noin henkilöä. Heistä lähes kaikki ohjaavat ryhmiä oman työnsä ohella. Joillakin ryhmillä kuten esimerkiksi kansalaisopistolla sekä Jymyn jumppareilla oli useampi ohjaaja yhtä ryhmää kohden. Nurmon liikuntatoimessa on kolme (3) liikuntaryhmiä ohjaavaa henkilöä. Heistä yksi (1) toimii Kuusenlahden palvelukeskuksessa kuntohoitajana ohjaten myös

19 18 sosiaali- ja terveystoimen liikuntaryhmät. Kuntohoitajan työajasta 10 % hän käyttää liikuntatoimen ryhmien ohjaamiseen. Kaksi ohjaajaa liikuntatoimessa toimii tuntiohjaajina. Uimaopettajia liikuntatoimen listoilta löytyy viisi(5). Uimaopettajat ovat tuntiohjaajia. Liikuntaryhmien ohjaajat liikuntatoimessa: Helena Söyrinki, kuntohoitaja (myös sosiaali- ja terveystoimen ryhmät) Maria Tainio, Liikuntaneuvoja, urheiluhieroja (tuntiohjaaja, syksy 2007) Marjo Tainio, Liikuntaneuvoja (tuntiohjaaja) Anina Nordman (tuntiohjaaja, kevät 2008) Uimaopettajat liikuntatoimessa: Maaret Koskinen Timo Alanen Anina Nordman Teppo Tainio Janna Nisula Maria Tainio Marjo Tainio Kansalaisopistolla ohjaajia on yhteensä 14. Heistä suurinosa ohjaa ryhmiä oman työnsä ohella. Liikuntaryhmien ohjaajat kansalaisopistossa: Raija Ylimäki, Kantritanssi Stina Asunmaa, Country- ja rivitanssi Jorma Nikula, Kansantansseja eläkeläisille Malgorzata Sadalska, Kuntonainen, erityisryhmien liikunta Helena Söyrinki, Kuntonainen, Liiku laatua elämääsi Raija Niemistö, Naisten Kuntoliikunta Jorma Söyrinki, Miesten Kuntoliikunta Anneli Tiilikka, Naisten kuntosaliharjoittelu, pallojumppa Pirjo Jokiaho, Naisten Kuntosaliharjoittelu Anna Niemistö, Aerobic

20 19 Susanna Piirto, Aerobic Elisa Puoskari, Aerobic Anja Ketola, Jooga Leena Rintamäenpää, Jooga Nurmon Jymyn Jumppareilla harrasteryhmissä ohjaajia on noin 36 henkilöä. Heistä kaikki ohjaavat ryhmiä oman työnsä tai opiskelujensa ohella. 6. LIIKUNTATILAT NURMOSSA 6.1 Liikuntahallit ja Tennishalli Nurmon kunnassa on kaksi liikuntahallia, jotka omistaa kunta. Toinen liikuntahalleista sijaitsee keskustan tuntumassa ja toinen hiukan pienempi liikuntahalli sijaitsee kourassa n. 20km Nurmon keskustasta. Keskustassa sijaitsevassa liikuntahallissa voi monipuolisesti harrastaa liikuntaa. Hallilta löytyy iso liikuntatila, jonka voi myös jakaa kolmeen lohkoon. Liikuntatila sopii erityisesti mm. lentopallon, koripallon ja salibandyn käyttöön. Liikuntahalli soveltuu myös erilaisten suurien tapahtumien sekä juhlien järjestämiseen. Liikuntahallilta löytyy myös painisali, kuntosali, 50m ampumarata, 64m juoksusuora, kahvio, kokoustilat sekä nuorisotila. Liikuntahallilla on viisi pukuhuonetta. Kaksi pukuhuonetta on naisille ja kaksi miehille. Myös koulujen opettajille on oma pukuhuone. Jokaisessa pukuhuoneessa on peseytymistilat sekä wc:t. Kahdessa pukuhuoneessa on invavarusteltu wc. Liikuntahalli on helppokulkuinen. Siellä on automaattiset ulko-ovet sekä kynnykset ovat matalia. Kokoustiloihin sekä ylätasanteen katsomoon pääsee

21 20 ainoastaan portaita pitkin. Liikuntahallin pihalla on runsaasti parkkitilaa sekä kolme (3) merkittyä invapaikkaa. Kourassa sijaitsevasta liikuntahallilta löytyy yksi iso liikuntatila mikä mahdollistaa isojenkin ryhmien liikuttamisen. Liikuntatila soveltuu esim. erilaisten jumppien pitoon, lentopalloon, koripalloon sekä salibandyyn. Liikuntatila käy myös isompien juhlien järjestämiseen. Liikuntatilan yhteydessä on liukuovi, joka johtaa isoon kokoustilaan. Liikuntatilan ylhäällä on parvi mikä toimii tarvittaessa mm. katsomona. Kouran liikuntahallilla on kaksi pientä pukuhuonetta, naisten ja miesten pukuhuoneet. Aulatilassa sijaitsevat kaksi wc:tä joista toinen on invavarusteltu. Liikuntatilassa on helppo kulkea, koska kynnyksiä ei juuri ole. Ylös parvelle johtaa ainoastaan kierreportaat. Liikuntahallin pihalla on n.15 autolle parkkitilaa. Nurmossa Hyllykalliolla sijaitsee yksityisen osakeyhtiön omistuksessa oleva tennishalli. Nurmon kunnalla on vuoroja tennishallilta, joita he myyvät eteenpäin yksityisille pelaajille. Tennishallilla on yksi iso tenniskenttä ja kaksi pukuhuonetta. Pukuhuoneissa on wc:t sekä peseytymistilat. Tennishalli sopii myös erilaisten pienpallopelien pelaamiseen ja mahdollisesti myös jumppien pitoon, sillä se on iso ja avara tila. Tenniskentälle johtaa kapea käytävä, jonka varrella ovat pukuhuoneet. Liikuntaesteisille liikkuminen tennishalliin saattaa olla vaikeaa kynnysten ja kapeiden oviaukkojen vuoksi. Tennishallin pihaan mahtuu n. 10 autoa. Vieressä olevan pururadan edessä on myös lisää parkkitilaa. Liikuntatilakohtaiset kartoitukset löytyvät liitteestä 1.

22 Liikuntatilat Koulujen yhteydessä olevia liikuntatiloja Nurmon kunnassa on viisi (5). Myös yhdessä päiväkodissa on iso liikuntatila, jota käyttää myös urheiluseurat ym. Liikuntatilat ovat hyvin erilaisia ja erilaisin varustein. Vanhin liikuntatila on rakennettu 1920-luvulla ja uusimmat tilat ovat 2000-luvulla rakennettuja. Liikuntatilat: Tanelinrannan koulu Hyllykallion koulu Kirkonkylän koulu Yläaste/Lukio Kouran koulu Tanelinrannan Päiväkoti Lähes kaikissa liikuntatiloissa käyttäjiä on päivittäin. Päivisin liikuntasalit ovat koulujen omassa käytössä ja iltaisin liikuntasaleja käyttää urheiluseurat sekä yhdistykset. Vanhimmissa kouluissa liikuntaesteisten on vaikea liikkua portaiden sekä kynnysten takia. Uusimmissa tiloissa liikuntarajoitteiset ovat otettu hyvin huomioon, mutta pieniä puutteitakin löytyy. Suurin ongelma lienee mm. kapeat ovenkarmit sekä korkeat kynnykset. Liikuntatilakohtaiset kartoitukset löytyvät liitteenä 1.

23 Ulkoliikuntapaikat Erilaisia ulkoliikuntapaikkoja Nurmon kunnan alueelta löytyy paljon. Nurmon Ulkoliikuntapaikat: Ylijoki Koura Lankari - Viitalassa Knuuttila Ruuhikoski Isosalo Hyllykallio Tanelinranta Koliini Keskusta Haalin kenttä Kiikku Mäenkylä Manunkylä Isovuori Paukanevan virkistysalue Kuorasjärven leirikeskus Ulkoilumajoja Ulkoilualueilla on kesäisin mm. jalkapallo ja pesäpallokenttiä sekä yleisurheilun suorituspaikkoja ja eripituisia kuntoratoja. Talvisin kentillä on luistelualueita sekä jääkiekkokaukaloita. Talvisin kuntoradat toimivat pääsääntöisesti hiihtoreitteinä. Veneilyä ja melontaa voi harrastaa Nurmonjoella sekä Hirvijärvellä. Alapään kylätalon rannassa on laituri ja grillauspaikka joella liikkujille sekä kyläläisille. Kalastusta voi Nurmossa harrastaa Hirvijärven/Varpulan altaalla. Metsästystä voi harrastaa Nurmossa useissa eri metsästysseuroissa. Nurmosta löytyy kansainvälisestikin tasokas golfkenttä Ruuhikoski. Ruuhikoski on 18-reikäinen kenttä ja sen on suunnitellut Robert Trent Jones Jr. Tarkempi kuvaus ulkoliikuntapaikoista löytyy liitteenä 3.

2. luento hallinnollinen näkökulma

2. luento hallinnollinen näkökulma JOHDATUS ERITYISLIIKUNTAAN (LPE.A007) Pauli Rintala, erityisliikunnan professori 2. luento hallinnollinen näkökulma erityisryhmien väestöosuudet liikunnan merkitys eri erityisryhmille erityisliikunnan

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan erityisliikunnan kehittämissuunnitelma 2014 2015

Mänttä-Vilppulan erityisliikunnan kehittämissuunnitelma 2014 2015 Mänttä-Vilppulan erityisliikunnan kehittämissuunnitelma 2014 2015 Mänttä-Vilppulan liikuntapalvelut, Mänttä-Vilppulan vammaisneuvosto ja Erityisliikuntaa kuntiin 2013 2015 -hanke 1. ERITYISLIIKUNTA JA

Lisätiedot

ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN 2013-2015 Erityisliikunnan kehittämishanke Yhteistapaaminen 15.10.2013 Saku Rikala

ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN 2013-2015 Erityisliikunnan kehittämishanke Yhteistapaaminen 15.10.2013 Saku Rikala ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN 2013-2015 Erityisliikunnan kehittämishanke Yhteistapaaminen 15.10.2013 Saku Rikala Esityksen sisältö 1. Hankkeen tavoitteet ja toimintatapa 2. Aiemmat hankkeet 3. Erityisryhmäläiset

Lisätiedot

Erityisliikunnan muuttuvat käsitteet ja käytännöt

Erityisliikunnan muuttuvat käsitteet ja käytännöt Erityisliikunnan muuttuvat käsitteet ja käytännöt Pauli Rintala Erityisliikunnan professori Jyväskylän yliopisto Liikuntakasvatuksen laitos ERITYISLIIKUNNAN HISTORIA Ennen v. 1900: Lääketieteellinen voimistelu

Lisätiedot

KEURUU MULTIA PETÄJÄVESI

KEURUU MULTIA PETÄJÄVESI KEURUU MULA PETÄJÄVESI ERITYISLIIKUNNAN KALENTERI VUODELLE 2015-2016 KEURUULLA LIIKUNTAIMI MA klo 9.00-11.00 Kehitysvammaisten liikunta, uimahalli klo 14.00-15.00 Amputaatioryhmä, uimahalli (58 ) klo 15.00-16.00

Lisätiedot

ERITYISLIIKUNTAKALENTERI syksy 2014-kevät 2015

ERITYISLIIKUNTAKALENTERI syksy 2014-kevät 2015 ERITYISLIIKUNTAKALENTERI syksy 2014-kevät 2015 Kalajoen erityisliikuntakalenterista löydät alueella toimivat eri toimijoiden järjestämät erityisliikuntaryhmät. Kalenteriin listatut ryhmät soveltuvat pitkäaikaissairaiden,

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Nuoriso- ja liikuntapalvelut

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Nuoriso- ja liikuntapalvelut UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Nuoriso- ja liikuntapalvelut & Kädessäsi on Uudenkaupungin liikuntatoimen erityisliikunnan opas. Oppaasta löydät tietoa liikuntatoimen, Vakka- Opiston sekä eri vammais-, eläkeläis-

Lisätiedot

1. JOHDANTO... 3 2. LIIKUNTATOIMEN HALLINNONALA... 4

1. JOHDANTO... 3 2. LIIKUNTATOIMEN HALLINNONALA... 4 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. LIIKUNTATOIMEN HALLINNONALA... 4 2.1 Liikuntatoimen oma ohjaustoiminta ja sen resurssit... 4 2.2 Erityisliikunnan järjestötoiminta kunnassa ja sen tukeminen... 5 2.3

Lisätiedot

ERITYISLIIKUNTA KEMPELEESSÄ PERUSKARTOITUS ERITYISLIIKUNTATOIMINNASTA KEVÄÄLLÄ 2007-

ERITYISLIIKUNTA KEMPELEESSÄ PERUSKARTOITUS ERITYISLIIKUNTATOIMINNASTA KEVÄÄLLÄ 2007- ERITYISLIIKUNTA KEMPELEESSÄ PERUSKARTOITUS ERITYISLIIKUNTATOIMINNASTA KEVÄÄLLÄ 2007- Suvi Hänninen 2007 Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 ERITYISLIIKUNNAN KÄSITE JA MERKITYS... 4 LAINSÄÄDÄNTÖ... 5 ERITYISLIIKUNTAA

Lisätiedot

ERITYISLIIKUNTA LIPERIN KUNNASSA PERUSKARTOITUS 2007

ERITYISLIIKUNTA LIPERIN KUNNASSA PERUSKARTOITUS 2007 ERITYISLIIKUNTA LIPERIN KUNNASSA PERUSKARTOITUS 2007 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo 1 Valtakunnallisen projektin taustaa 2 Liperin erityisliikunnan peruskartoitus 3 Erityisryhmiin kuuluvien kuntalaisten

Lisätiedot

LOVIISAN ERITYISLIIKUNNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Loviisan erityisliikunnan kehittämistyöryhmä ja Erityisliikuntaa kuntiin 2013 2015 -hanke

LOVIISAN ERITYISLIIKUNNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Loviisan erityisliikunnan kehittämistyöryhmä ja Erityisliikuntaa kuntiin 2013 2015 -hanke LOVIISAN ERITYISLIIKUNNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Loviisan erityisliikunnan kehittämistyöryhmä ja Erityisliikuntaa kuntiin 2013 2015 -hanke KESÄ 2014 TIIVISTELMÄ Erityisliikuntapalvelut on kohdennettu väestöryhmille,

Lisätiedot

Miten se meitä liikuttaa? Suomalaisten liikunta- ja urheiluharrastukset Päivi Berg

Miten se meitä liikuttaa? Suomalaisten liikunta- ja urheiluharrastukset Päivi Berg Miten se meitä liikuttaa? Suomalaisten liikunta- ja urheiluharrastukset 1981 2002 Päivi Berg Vuonna 2002 talvella vähintään kerran viikossa liikkui 87 %, kesällä 88 % väestöstä Nuorten kokonaan liikuntaa

Lisätiedot

LIIKUNTATOIMI TOIMINTASUUNNITELMA Inarin kunnan liikuntatoimen toimintasuunnitelma

LIIKUNTATOIMI TOIMINTASUUNNITELMA Inarin kunnan liikuntatoimen toimintasuunnitelma LIIKUNTATOIMI TOIMINTASUUNNITELMA 1.8.2017 31.7.2018 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 2018 I Yleiset tavoitteet Liikuntatoimen uutta toimintakautta ohjaa kuntastrategian neljä määrettä: innovatiivisuus, aktiivisuus,

Lisätiedot

KEURUU MULTIA PETÄJÄVESI

KEURUU MULTIA PETÄJÄVESI KEURUU MULTIA PETÄJÄVESI ERITYISLIIKUNNAN KALENTERI VUODELLE 2014-2015 KEURUULLA LIIKUNTATOIMI MA klo 9.00-11.00 Kehitysvammaisten liikunta, uimahalli klo 14.00-15.00 Amputaatioryhmä, uimahalli, (58e)

Lisätiedot

KKI-hanketuki seurojen näkökulmasta. Lisätietoa

KKI-hanketuki seurojen näkökulmasta. Lisätietoa KKI-hanketuki seurojen näkökulmasta Lisätietoa http://www.kkiohjelma.fi/hanketuki KKI-hanketuki Taloudellinen tuki paikallisille toimijoille työikäisten liikuttamiseksi Tahoille, jotka järjestävät aloittelijoille

Lisätiedot

TEUVa LiiKKuusyksy 2015 uu

TEUVa LiiKKuusyksy 2015 uu TEUVa LiiKKuu syksy 2015 uu TEUVAN UIMAHALLI www.teuva.fi TEUVAN KUNTOSALI www.teuva.fi OHJATUT RYHMÄT syksy 2015: MAANANTAI 19.00 20.00 Naisten vesijuoksu I 20.00 21.00 Miesten vesijuoksu TIISTAI 7.00-9.00

Lisätiedot

USKO = liikunta tekee terveeksi ja jokainen kansalainen on huolehdittava itsestään ettei koituu haitaksi yhteiskunnalle. terve sielu terveessä

USKO = liikunta tekee terveeksi ja jokainen kansalainen on huolehdittava itsestään ettei koituu haitaksi yhteiskunnalle. terve sielu terveessä USKO = liikunta tekee terveeksi ja jokainen kansalainen on huolehdittava itsestään ettei koituu haitaksi yhteiskunnalle. terve sielu terveessä ruumissa TOIVO = maan paras liikuntapalvelu vuonna 2015. RAKKAUS

Lisätiedot

Sähköinen liikuntakalenteri liikkumisreseptin tukena

Sähköinen liikuntakalenteri liikkumisreseptin tukena Sähköinen liikuntakalenteri liikkumisreseptin tukena Liisa Lähdesmäki LitL, projektikoordinaattori, lehtori Liikkumisreseptihanke / EPSHP Mikä on liikkumisresepti? on työkalu terveysliikuntaneuvonnassa

Lisätiedot

Soveltavan liikunnan kalenteri 2015 2016

Soveltavan liikunnan kalenteri 2015 2016 S O V E L T A V A N L I I K U N N A N K A L E N T E R I 2015 2016 Sisällys Soveltavan liikunnan kalenteri 2015 2016... 1 Seinäjoen Erityisryhmien uinti- ja kuntosalikortti... 2 Seniorikortti 70+... 2 Sotaveteraanit

Lisätiedot

LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI

LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI 2013 LIIKUNTAKYSELY RAPORTTI RAUTALAMMIN KUNTA LIIKUNTATOIMI Liikuntakysely Rautalammin kunnan työikäisille (16-64v.) toteutettiin tammi-helmikuussa 2013. Liikuntakyselyn tavoitteena oli kartoittaa työikäisten

Lisätiedot

ERITYISLIIKUNTAA KIIMINGISSÄ - PERUSKARTOITUS ERITYISLIIKUNTATOIMINNASTA 2007-

ERITYISLIIKUNTAA KIIMINGISSÄ - PERUSKARTOITUS ERITYISLIIKUNTATOIMINNASTA 2007- ERITYISLIIKUNTAA KIIMINGISSÄ - PERUSKARTOITUS ERITYISLIIKUNTATOIMINNASTA 2007- Kari Näppä 2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. ERITYISRYHMÄT 4 3. ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN 2007-2009 KEHITTÄMIS- JA KONSULTOINTIPROJEKTI

Lisätiedot

LIITE 2. ERITYISLIIKUNNAN JA IKÄIHMISTEN RYHMÄT KEVÄT 2014

LIITE 2. ERITYISLIIKUNNAN JA IKÄIHMISTEN RYHMÄT KEVÄT 2014 1 LIITE 2. ERITYISLIIKUNNAN JA IKÄIHMISTEN RYHMÄT KEVÄT 2014 1.1. Liikuntapalvelut Erityislasten liikuntakerho Sunnuntaisin 12.1., 26.1., 9.2., klo 10.00 11.00 ja 23.2. klo 10.00 11.30 Euran urheilutalo

Lisätiedot

Erityisliikunnan kesäkalenteri

Erityisliikunnan kesäkalenteri 2013 Erityisliikunnan kesäkalenteri Liikuntapalvelut Nurmijärven kunta Erityisliikunnan kesäkalenteri 2013 Liikuntapalvelut Tämä erityisliikunnan kesäkalenteri pitää sisällään Nurmijärven kunnan alueella

Lisätiedot

LIIKUNTAKALENTERI AIKUISET KEVÄT 2017

LIIKUNTAKALENTERI AIKUISET KEVÄT 2017 LIIKUNTAKALENTERI AIKUISET KEVÄT 2017 MAANANTAI: Avoin pingisvuoro klo 17-18, Liikuntahallilla. Vapaa-aikatoimi. Kuntopotkunyrkkeilyn alkeet klo 18-19, Liikuntahallilla. Ilmoit. Kansalaisopisto. Kuntopotkunyrkkeilyn

Lisätiedot

Huittisten erityisliikunnan kehittämissuunnitelma HUITTISTEN ERITYISLIIKUNNAN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄ

Huittisten erityisliikunnan kehittämissuunnitelma HUITTISTEN ERITYISLIIKUNNAN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄ Huittisten erityisliikunnan kehittämissuunnitelma HUITTISTEN ERITYISLIIKUNNAN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄ Huittisten kaupungin liikuntapalvelut I Kesä 2014 Sisällys 1. JOHDANTO... 2 1.1. Taustaa... 2 1.2. Erityisliikuntapalvelut

Lisätiedot

KALAJOEN ERITYISLIIKUNNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

KALAJOEN ERITYISLIIKUNNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA KALAJOEN ERITYISLIIKUNNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Kalajoen erityisliikunnan kehittämistyöryhmä Erityisliikuntaa kuntiin 2013-2015 -hanke Sisällys 1. JOHDANTO... 2 1.1. Taustaa... 2 1.2. Erityisliikunnan

Lisätiedot

Terveysliikunnan palveluketju mitä on yhteistyö käytännössä? Työpaja 3

Terveysliikunnan palveluketju mitä on yhteistyö käytännössä? Työpaja 3 Terveysliikunnan palveluketju mitä on yhteistyö käytännössä? Työpaja 3 Työpajan vetäjä: Sampsa Kivistö /HLU 1 Työpaja 3: Hallintokuntien välisen yhteistyön kehittäminen ja vakiinnuttaminen Tehtävä 1: ESITTÄYTYMINEN

Lisätiedot

LIIKUNTA KUNNAN VETOVOIMATEKIJÄNÄ TERVEYSLIIKUNTA ASIKKALAN MALLIIN

LIIKUNTA KUNNAN VETOVOIMATEKIJÄNÄ TERVEYSLIIKUNTA ASIKKALAN MALLIIN LIIKUNTA KUNNAN VETOVOIMATEKIJÄNÄ TERVEYSLIIKUNTA ASIKKALAN MALLIIN 23.9.2016 Matti Kettunen Vapaa-aikajohtaja Asikkalan kunnan toimenpiteet terveysliikuntaprosessissa 2005 2006 2008 2009 2011 Liikuntastrategian

Lisätiedot

Alkukartoitus vuodelta 2011: Yleisosio (lomake 1)

Alkukartoitus vuodelta 2011: Yleisosio (lomake 1) 5% valmiina Alkukartoitus vuodelta 2011: Yleisosio (lomake 1) Tervetuloa täyttämään Voimaa vanhuuteen -ohjelman alkukartoituskyselyn yleisosiota. Tämä lomake koostuu seuraavista osioista: 1. Taustatiedot

Lisätiedot

1 johdanto...3 2 pertunmaan kunta...4 2.1 Sijainti 2.2 Luonto ja ympäristö 2.3 Väestörakenne 2.4 Elinkeinorakenne 2.5 Koulutus

1 johdanto...3 2 pertunmaan kunta...4 2.1 Sijainti 2.2 Luonto ja ympäristö 2.3 Väestörakenne 2.4 Elinkeinorakenne 2.5 Koulutus PERTUNMAAN KUNTA 1 johdanto...3 2 pertunmaan kunta...4 2.1 Sijainti 2.2 Luonto ja ympäristö 2.3 Väestörakenne 2.4 Elinkeinorakenne 2.5 Koulutus 3 liikuntatoimen nykytilanne...5 3.1 Tehtävänkuvaus ja toiminta-ajatus

Lisätiedot

ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN HANKKEEN TULOKSET. Loppuseminaari Saku Rikala

ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN HANKKEEN TULOKSET. Loppuseminaari Saku Rikala ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN 2013-2015 -HANKKEEN TULOKSET Loppuseminaari 3.12.2015 Saku Rikala Esityksen sisältö 1. Hankkeen perustiedot, tavoitteet ja toteutus kunnissa 2. Hankkeen tulokset ja päätöstoimenpiteet

Lisätiedot

%ffir. s"äoa. l*t. 'g'( f,ri. Jäsenmäärä. Nimi:

%ffir. säoa. l*t. 'g'( f,ri. Jäsenmäärä. Nimi: s"äoa 'g'( l*t %ffir YHDSTYKSET, YHTESOT EURA L2.9.20L3 Erityisryhmien liikunta on niiden vöestöryhmien liikuntaa, joillo on vammon, soirauden tai muun toimintakyvyn heikentymisen tai sosioalisen tilonteen

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNTA. 4 liikuntatoimen tavoitteet ja tehtävät...7 4.1 Yleistä 4.2 Toimenpiteet. 5 Johtopäätöksiä liikuntatoiminnan kehittämiseksi...

KÄRKÖLÄN KUNTA. 4 liikuntatoimen tavoitteet ja tehtävät...7 4.1 Yleistä 4.2 Toimenpiteet. 5 Johtopäätöksiä liikuntatoiminnan kehittämiseksi... KÄRKÖLÄN KUNTA 1 johdanto...3 2 yleiskuvaa kärkölän kunnasta...4 2.1 Sijainti 2.2 Luonto ja ympäristö 2.3 Väestörakenne 2.4 Elinkeinorakenne 2.5 Koulutus 3 kärkölän liikuntatoimen nykytilanne...5 3.1 Hallinto

Lisätiedot

LÄHIÖLIIKUNNAN EDELLYTYKSET JA MAHDOLLISUUDET. TUL:N SEURANTAPÄIVÄT 23. - 24.11.2013 TAMPERE Ari-Pekka Juureva toiminnanjohtaja

LÄHIÖLIIKUNNAN EDELLYTYKSET JA MAHDOLLISUUDET. TUL:N SEURANTAPÄIVÄT 23. - 24.11.2013 TAMPERE Ari-Pekka Juureva toiminnanjohtaja LÄHIÖLIIKUNNAN EDELLYTYKSET JA MAHDOLLISUUDET TUL:N SEURANTAPÄIVÄT 23. - 24.11.2013 TAMPERE Ari-Pekka Juureva toiminnanjohtaja VEHMAISTEN URHEILIJAT Vehmaisten Urheilijat urheilutoiminta Vehmaisten Urheilijoilla

Lisätiedot

Ostopalveluna toiminimi Aquasa:lta, opettajana toimii Sari Saarinen.

Ostopalveluna toiminimi Aquasa:lta, opettajana toimii Sari Saarinen. VUOSISUUNNITELMA 2005 LIIKUNTATOIMEN JÄRJESTÄMÄSTÄ OHJATUSTA TOIMINNASTA 1. UIMAKOULUT 1. Uimakoulut uimahalleissa Liikuntatoimi järjestään vuoden aikana Lauritsalan uimahallissa lasten alkeis-, jatko-

Lisätiedot

LIIKUNNAN ARVOSTUS PIEKSÄMÄELLÄ

LIIKUNNAN ARVOSTUS PIEKSÄMÄELLÄ 2011 LIIKUNNAN ARVOSTUS PIEKSÄMÄELLÄ 12.10.2011 Liikunnan arvostus Pieksa ma ella ja sen jäsenseurat(33 kpl) ovat huolissaan Pieksämäen liikunta ja urheilutoiminnan näivettymisestä ja kaupungin liikuntaorganisaation

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN LIIKUNTAPALVELUT

RAISION KAUPUNGIN LIIKUNTAPALVELUT RAISION KAUPUNGIN LIIKUNTAPALVELUT 2016 RAISION KAUPUNGIN LIIKUNTAPALVELUIDEN TERVEYS- JA SOVELTAVAN LIIKUNNAN RYHMÄT 2016 Raision kaupungin liikuntapalveluiden kevätkausi alkaa pääsääntöisesti viikolla

Lisätiedot

Wiitaunionin liikuntakysely. Wiitaunionin liikuntakysely toteutettiin loka-marraskuussa 2014.

Wiitaunionin liikuntakysely. Wiitaunionin liikuntakysely toteutettiin loka-marraskuussa 2014. Wiitaunionin liikuntakysely Wiitaunionin liikuntakysely toteutettiin loka-marraskuussa 2014. Wiitaunionin liikuntakyselyssä kartoitettiin Viitasaaren ja Pihtiputaan yli 16-vuotiaiden asukkaiden liikunta-aktiivisuuden

Lisätiedot

LIIKUNTATOIMEN ROOLI TULEVAISUUDEN KUNNASSA ITÄSUOMALAISTEN LIIKUNTAVIRANHALTIJOIDEN TYÖKOKOUS LEPPÄVIRTA

LIIKUNTATOIMEN ROOLI TULEVAISUUDEN KUNNASSA ITÄSUOMALAISTEN LIIKUNTAVIRANHALTIJOIDEN TYÖKOKOUS LEPPÄVIRTA LIIKUNTATOIMEN ROOLI TULEVAISUUDEN KUNNASSA ITÄSUOMALAISTEN LIIKUNTAVIRANHALTIJOIDEN TYÖKOKOUS LEPPÄVIRTA 12.10.2016 Kuntalaisten mielipiteiden huomiointi Kiteen kuntakysely: Mitkä seikat vaikuttavat liikunnan

Lisätiedot

1. Liikuntaryhmät eläkeläisille 2. Kevennetyt liikuntaryhmät 3. Lasten erityisliikunta sekä kehitysvammaisten liikuntaryhmät

1. Liikuntaryhmät eläkeläisille 2. Kevennetyt liikuntaryhmät 3. Lasten erityisliikunta sekä kehitysvammaisten liikuntaryhmät Kädessäsi on Uudenkaupungin nuoriso- ja liikuntatoimen erityisliikunnan opas. Oppaasta löydät tietoa nuoriso- ja liikuntatoimen, Vakka- Opiston sekä eri vammais-, eläkeläis- ja liikuntajärjestöjen tarjoamista

Lisätiedot

LIIKUNTATILOJEN HINNASTO Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelut

LIIKUNTATILOJEN HINNASTO Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelut LIIKUNTATILOJEN HINNASTO 2017 Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelut 2 Sisällys Liikuntatilojen hinnoittelun periaatteet... 3 Liikuntatilojen hintaluokitukset ja -perusteet... 3 Hintojen perusteet... 3

Lisätiedot

VUOSIAVUSTUSHAKEMUS 2015 Palautus 31.3.2015. 1. Hakija Seura / Yhdistys: Rekist.vuosi Osoite: Internet kotisivut: Avustusta haetaan vuodelle 2015

VUOSIAVUSTUSHAKEMUS 2015 Palautus 31.3.2015. 1. Hakija Seura / Yhdistys: Rekist.vuosi Osoite: Internet kotisivut: Avustusta haetaan vuodelle 2015 VUOSIAVUSTUSHAKEMUS 2015 Palautus 31.3.2015 Kulttuuri- ja Vapaa-aikalautakunta klo15.00 mennessä. Avustusta haetaan (rasti): Liikuntaan Nuorisotyöhön 1. Hakija Seura / Yhdistys: Rekist.vuosi Osoite: Internet

Lisätiedot

SoveLin jäsenjärjestöjen yhdistykset ja kerhot liikunnan palveluketjussa. Virpi Pennanen soveltavan liikunnan asiantuntija

SoveLin jäsenjärjestöjen yhdistykset ja kerhot liikunnan palveluketjussa. Virpi Pennanen soveltavan liikunnan asiantuntija SoveLin jäsenjärjestöjen yhdistykset ja kerhot liikunnan palveluketjussa Virpi Pennanen soveltavan liikunnan asiantuntija Sisältö Esittely SoveLin kansanterveys- ja vammaisjäsenjärjestöt ja järjestöjenliikunnasta

Lisätiedot

MULTIAN KUNNAN LIIKUNTASUUNNITELMA 2013

MULTIAN KUNNAN LIIKUNTASUUNNITELMA 2013 Mikko Mäkinen MULTIAN KUNNAN LIIKUNTASUUNNITELMA 2013 Yleistä liikuntatoimen tehtävistä ja liikuntapaikoista Multian liikuntatoimen kenttä on vuonna 2013 mahdollisesti hyvin erilainen nykyiseen tilanteeseen

Lisätiedot

TEPPO PUHAKAISEN YM. VALTUUSTOALOITE IKÄIHMISTEN LIIKUNNAN KEHITTÄMISEKSI

TEPPO PUHAKAISEN YM. VALTUUSTOALOITE IKÄIHMISTEN LIIKUNNAN KEHITTÄMISEKSI Kaupunginhallitus 97 27.02.2012 TEPPO PUHAKAISEN YM. VALTUUSTOALOITE IKÄIHMISTEN LIIKUNNAN KEHITTÄMISEKSI 783/012/2011 KH 97 Valtuustoaloite 12.12.2011: Yksi hyvä vaihtoehto ikäihmisten liikunnalle on

Lisätiedot

KESKUSTA - NUOTTASAAREN SUURALUEIDEN IKÄIHMISTEN LIIKUNTAMAHDOLLISUUDET KEVÄT 2015

KESKUSTA - NUOTTASAAREN SUURALUEIDEN IKÄIHMISTEN LIIKUNTAMAHDOLLISUUDET KEVÄT 2015 Oulun kaupunki /Hyvinvointipalvelut/Ikäihmisten hyvinvointi KESKUSTA - NUOTTASAAREN SUURALUEIDEN IKÄIHMISTEN LIIKUNTAMAHDOLLISUUDET KEVÄT 2015 Ohjattuihin liikuntaryhmiin pitää ilmoittautua, ellei erikseen

Lisätiedot

Pieksämäen Erityisliikunta. Syksy 2015 (7.9. 10.12.2015) Kevät 2016 (11.1. 28.4.2016)

Pieksämäen Erityisliikunta. Syksy 2015 (7.9. 10.12.2015) Kevät 2016 (11.1. 28.4.2016) Pieksämäen Erityisliikunta Syksy 2015 (7.9. 10.12.2015) Kevät 2016 (11.1. 28.4.2016) YHTEYSTIETOJA ERITYISLIIKUNTA Erityisliikunta on tarkoitettu henkilöille, jotka vamman, sairauden ja muun toimintakyvyn

Lisätiedot

TYÖIKÄISET. Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä

TYÖIKÄISET. Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä TYÖIKÄISET Liikkuuko Pieksämäki? projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Sähköiseen kyselyyn vastasi 321 täysi-ikäistä pieksämäkeläistä, joista 67 prosenttia oli naisia ja 33 prosenttia

Lisätiedot

KEURUU MULTIA PETÄJÄVESI ERITYISLIIKUNNAN KALENTERI

KEURUU MULTIA PETÄJÄVESI ERITYISLIIKUNNAN KALENTERI KEURUU MULA PETÄJÄVESI ERITYISLIIKUNNAN KALENTERI VUODELLE 2017-2018 KEURUULLA LIIKUNTATOIMI MA klo 9.00-11.00 Kehitysvammaisten liikunta, uimahalli klo 14.00-15.00 Amputaatioryhmä, uimahalli (60 ) klo

Lisätiedot

Uimaseurasta terveyttä ja elinvoimaa Taustatietoa harrasteliikunnan kehittämiseen

Uimaseurasta terveyttä ja elinvoimaa Taustatietoa harrasteliikunnan kehittämiseen Uimaseurasta terveyttä ja elinvoimaa Taustatietoa harrasteliikunnan kehittämiseen Miksi vesiliikuntaa? Monipuolista uimaseuratoimintaa! Esimerkki Tampereelta https://youtu.be/nk2u0b6_2gs https://youtu.be/8ji4lkvdqcg

Lisätiedot

KEURUU MULTIA PETÄJÄVESI ERITYISLIIKUNNAN KALENTERI

KEURUU MULTIA PETÄJÄVESI ERITYISLIIKUNNAN KALENTERI KEURUU MULTIA PETÄJÄVESI ERITYISLIIKUNNAN KALENTERI VUODELLE 2016-2017 KEURUULLA LIIKUNTATOIMI MA klo 9.00-11.00 Kehitysvammaisten liikunta, uimahalli klo 14.00-15.00 Amputaatioryhmä, uimahalli (60 ) klo

Lisätiedot

Erillissaunavuorot Perhesaunavuorot Erityisryhmien uintivuorot Erityisryhmien kuntosalivuorot

Erillissaunavuorot Perhesaunavuorot Erityisryhmien uintivuorot Erityisryhmien kuntosalivuorot Erillissaunavuorot Perhesaunavuorot Erityisryhmien uintivuorot Erityisryhmien kuntosalivuorot www.vantaa.fi/liikunta Toiminnan järjestäjä pidättää oikeudet muutoksiin. 1 Sisällys Erillisaunavuorot ja perhesaunavuorot

Lisätiedot

Asukasluvultaan pienten kuntien erityisliikunta 2013 Saku Rikala Erityisliikunnan päivät

Asukasluvultaan pienten kuntien erityisliikunta 2013 Saku Rikala Erityisliikunnan päivät Asukasluvultaan pienten kuntien erityisliikunta 2013 Saku Rikala Erityisliikunnan päivät 26. 27.8.2014 Kyselyn kohderyhmän kunnat Erityisliikunnan verkoston ulkopuoliset 207 Manner- Suomen kuntaa: Reilu

Lisätiedot

Liikunta ja osallisuus -hanke, Seinäjoen työpaja I, 4.12.2015

Liikunta ja osallisuus -hanke, Seinäjoen työpaja I, 4.12.2015 1 Liikunta ja osallisuus -hanke, Seinäjoen työpaja I, 4.12.2015 Tehtävä 1: Miten Seinäjoen liikunta- ja vapaa-ajan toimijoiden verkostoitumista ja yhteistyötä voitaisiin edistää? Mitä haluaisitte tehdä

Lisätiedot

https://uusikaupunki.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/liikunta

https://uusikaupunki.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/liikunta Tämä on Uudenkaupungin liikuntapalveluiden kokoama opas. Oppaasta löydät tietoa liikuntapalveluiden, Vakka-Opiston sekä eri seurojen ja yhdistysten tarjoamista liikuntapalveluista. Yksityisten tarjoamista

Lisätiedot

Katsaus Pieksämäen Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015

Katsaus Pieksämäen Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015 Katsaus Pieksämäen Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 2012-2015 Annele Urtamo ja Mika Simonen Kesäkuu 2015 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on edistää toimintakyvyltään

Lisätiedot

Tällä lomakkeella kerätään tietoja kunnan toiminnasta liikunnan edistämiseksi ja terveyttä edistävän liikunnan kehittämiseksi.

Tällä lomakkeella kerätään tietoja kunnan toiminnasta liikunnan edistämiseksi ja terveyttä edistävän liikunnan kehittämiseksi. Terveyttä edistävä liikunta kunnan toiminnassa 2012 Tällä lomakkeella kerätään tietoja kunnan toiminnasta edistämiseksi ja terveyttä edistävän kehittämiseksi. Ohjeita vastaamiseen Suosittelemme täyttämistä

Lisätiedot

KEMPELEEN KUNNAN ERITYISLIIKUNNAN KEHITYSSUUNNITELMA 2009 2011

KEMPELEEN KUNNAN ERITYISLIIKUNNAN KEHITYSSUUNNITELMA 2009 2011 KEMPELEEN KUNNAN ERITYISLIIKUNNAN KEHITYSSUUNNITELMA 2009 2011 Maarit Sihvonen Fysioterapeutti OAMK/SOTE/ KOH8 30.9.2008 0 Sisältö JOHDANTO... 3 1 LIIKUNTATOIMEN HALLINTOALA... 4 1.1 Liikuntatoimen oma

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 48 19.05.2015. 48 Asianro 2577/10.03.02.04/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 48 19.05.2015. 48 Asianro 2577/10.03.02.04/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) 34 21.4.2015 48 Asianro 2577/10.03.02.04/2015 Alavan toimintakeskuksen tilojen käytön organisointi syyskaudella 2015 Päätöshistoria 21.4.2015 34 Taustaa Perusturvan

Lisätiedot

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Aivoliitto ry Allergia- ja astmaliitto ry Epilepsialiitto ry Hengitysliitto ry Lihastautiliitto ry Mielenterveyden keskusliitto ry Munuais- ja

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä IKÄÄNTYNEET Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Seniorikyselyyn vastasi 89 yli 65-vuotiasta pieksämäkeläistä. Vastaajiksi on valikoitunut liikunnallisesti erittäin

Lisätiedot

Liikuntakysely. 1. Sukupuoli. 2. Kotikunta. 3. Syntymävuosi. 4. Koulutustaso. Vastaajien määrä: 480. Vastaajien määrä: 480

Liikuntakysely. 1. Sukupuoli. 2. Kotikunta. 3. Syntymävuosi. 4. Koulutustaso. Vastaajien määrä: 480. Vastaajien määrä: 480 Liikuntakysely 1. Sukupuoli 2. Kotikunta 3. Syntymävuosi Keski-ikä 46,2 4. Koulutustaso 5. Työtilanne ja ammatti 6. Kuinka suuren osan päivittäisestä valveillaoloajasta vietät oman arviosi mukaan passiivisesti

Lisätiedot

Erityisliikunnan ammattikoulutuksen näkymiä Karjalan tasavallassa

Erityisliikunnan ammattikoulutuksen näkymiä Karjalan tasavallassa PETROSKOIN PEDAGOGINEN OPISTO Erityisliikunnan ammattikoulutuksen näkymiä Karjalan tasavallassa Valeria Denisenko, Petroskoin pedagogisen opiston johtaja PETROSKOIN PEDAGOGINEN OPISTO Pietarin valtiollisen

Lisätiedot

Erityisliikunnan kehittämissuunnitelma. Järvi-Pohjanmaan erityisliikunnan kehittämistyöryhmä. Erityisliikuntaa kuntiin 2013 2015 -hanke

Erityisliikunnan kehittämissuunnitelma. Järvi-Pohjanmaan erityisliikunnan kehittämistyöryhmä. Erityisliikuntaa kuntiin 2013 2015 -hanke 2014 Erityisliikunnan kehittämissuunnitelma Järvi-Pohjanmaan erityisliikunnan kehittämistyöryhmä Erityisliikuntaa kuntiin 2013 2015 -hanke SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 1.1. Taustaa... 2 1.2. Lainsäädännöllinen

Lisätiedot

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Alueellinen terveysliikuntasuunnitelma Suunnitelma tehtiin yhdessä: Sairaanhoitopiiri - Normiohjaus - Osaaminen UKK-Instituutti - Informaatio-ohjaus

Lisätiedot

SENIORI- LIIKUNTAKALENTERI

SENIORI- LIIKUNTAKALENTERI 1 SENIORI- LIIKUNTAKALENTERI 6.10.2017 Outokummun kaupungin alueen liikuntapalvelut yli 60-vuotiaille Syksy 2017 2 MAANANTAI SENIORISALIRYHMÄT, käyntimaksu 5,00 -klo 11.00-12.00 ja 12.00-13.00 AVUSTETTAVIEN

Lisätiedot

1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta

1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Liikuntalautakunta Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta muutosten jälk. TOT2015 TOT-% TOT2014 TP2014 Toimintatuotot 745150 745150 288515 38,7 284441 845490

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014 2015 / liikunta. Yleiset tavoitteet. Toimenpiteet. I Urheiluseurojen tukeminen. Inarin kunnan liikuntatoimen toimintakertomus

TOIMINTAKERTOMUS 2014 2015 / liikunta. Yleiset tavoitteet. Toimenpiteet. I Urheiluseurojen tukeminen. Inarin kunnan liikuntatoimen toimintakertomus TOIMINTAKERTOMUS 2014 2015 / liikunta Yleiset tavoitteet Vähän liikkuville kuntalaisille järjestettiin erilaisia liikuntatapahtumia ja matalan kynnyksen liikuntakerhoja. Yhteensä liikuntapalveluja hyödynsi

Lisätiedot

ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN

ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN ERITYISLIIKUNTAA KUNTIIN KEHITTÄMIS- JA KONSULTOINTIPROJEKTI 2007-2009 AKAAN KAUPUNKI PERUSKARTOITUS Haaga-Helia AMK Vierumäen yksikkö Liikunnan- ja vapaa-ajan koulutusohjelma Harri Heiskanen Akaan kaupungin

Lisätiedot

TUIRA KOSKELA PUOLIVÄLINKANGAS - KAIJONHARJUN SUURALUEIDEN IKÄIHMISTEN LIIKUNTAMAHDOLLISUUDET KEVÄT 2013

TUIRA KOSKELA PUOLIVÄLINKANGAS - KAIJONHARJUN SUURALUEIDEN IKÄIHMISTEN LIIKUNTAMAHDOLLISUUDET KEVÄT 2013 Oulun kaupunki / Hyvinvointipalvelut/Ikäihmisten hyvinvointi TUIRA KOSKELA PUOLIVÄLINKANGAS - KAIJONHARJUN SUURALUEIDEN IKÄIHMISTEN LIIKUNTAMAHDOLLISUUDET KEVÄT 2013 Ohjattuihin liikuntaryhmiin osallistuminen

Lisätiedot

1 johdanto...3 2 hämeenkosken kunta...4 2.1 Sijainti 2.2 Luonto ja ympäristö 2.3 Kunnan väestörakenne 2.4 Elinkeinorakenne 2.

1 johdanto...3 2 hämeenkosken kunta...4 2.1 Sijainti 2.2 Luonto ja ympäristö 2.3 Kunnan väestörakenne 2.4 Elinkeinorakenne 2. HÄMEENKOSKEN KUNTA 1 johdanto...3 2 hämeenkosken kunta...4 2.1 Sijainti 2.2 Luonto ja ympäristö 2.3 Kunnan väestörakenne 2.4 Elinkeinorakenne 2.5 Koulutus 3 liikuntatoimen nykytilanne...5 3.1 Tehtävän

Lisätiedot

HINNASTO Lempäälän kunta Vapaa-aikapalvelut. Voimassa alkaen tai hinnastokohdassa erikseen ilmoitettuna aikana

HINNASTO Lempäälän kunta Vapaa-aikapalvelut. Voimassa alkaen tai hinnastokohdassa erikseen ilmoitettuna aikana Lempäälän kunta Vapaa-aikapalvelut HINNASTO 2016 Voimassa 29.8.2016 alkaen tai hinnastokohdassa erikseen ilmoitettuna aikana VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 12.5.2016 Hinnastoa päivitetty 2.5.2017 vapaa-aikalautakunnan

Lisätiedot

Kysy hallitukselta ja henkilökunnalta. Keskustelufoorumi 18.4.2015 klo 10.00

Kysy hallitukselta ja henkilökunnalta. Keskustelufoorumi 18.4.2015 klo 10.00 Kysy hallitukselta ja henkilökunnalta Keskustelufoorumi 18.4.2015 klo 10.00 Kansalliset kilpailut Arvokilpailut 2017 Linjaus tason mukaan Uinnin kilpailukalenteri 2016 Tulonlähde Valmentautuminen FINAn

Lisätiedot

VAPAA-AIKATOIMEN HINNASTO 2015 voimassa 1.2.alkaen

VAPAA-AIKATOIMEN HINNASTO 2015 voimassa 1.2.alkaen SAVONLINNA VAPAA-AIKATOIMEN HINNASTO 2015 voimassa 1.2.alkaen Jäähalli Kaupungin koulut ja päiväkodit Muut koulut sis.alv 26,50 /h 60,00 /h Jääurheilua harrastavat seurat : 1.9.-31.3. 45,50 /h Juniorit

Lisätiedot

Kokkolan liikuntapoliittinen ohjelma vuosille 2003-2013 tiivistelmä Kokkolassa Parasta aikaa Kokkola Kaupunki luonnossa

Kokkolan liikuntapoliittinen ohjelma vuosille 2003-2013 tiivistelmä Kokkolassa Parasta aikaa Kokkola Kaupunki luonnossa KOKKOLA KARLEBY Kokkolan liikuntapoliittinen ohjelma vuosille 2003-2013 tiivistelmä Kokkolassa Parasta aikaa Kokkola Kaupunki luonnossa Sisällys 1 Liikuntapoliittisen ohjelman tarkoitus...2 2 Liikuntapoliittisen

Lisätiedot

Kansallinen LIIKUNTATUTKIMUS 2009-2010

Kansallinen LIIKUNTATUTKIMUS 2009-2010 Liikunnan vapaaehtois- tai kansalaistoimintaan osallistuminen Liikunnan vapaaehtois- tai kansalaistoimintaan osallistuminen 19-65-vuotiaiden keskuudessa % Lkm. 1997-1998 14 435.000 2001-2002 16 509.000

Lisätiedot

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista Valitse kohde. 1 (13) 28.3.2014 Kysely kotona asuvien 15-35 -vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista A. Taustatiedot Syntymävuosi? Sukupuoli? nainen mies Äidinkieli? suomi ruotsi muu Postinumero?

Lisätiedot

ERITYISLIIKUNTA FORSSASSA

ERITYISLIIKUNTA FORSSASSA ERITYISLIIKUNTA FORSSASSA PERUSKARTOITUS ERITYISLIIKUNTATOIMINNASTA 2007 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 3 2. TAUSTAA 4 2.1 Erityisliikunnan käsite 4 2.2 Erityisliikuntaa kuntiin 2007-09 kehittämisprojekti

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö. www.liikkeellavoimaavuosiin.fi

Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö. www.liikkeellavoimaavuosiin.fi Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö Kaikki mukaan Ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan Liikkeellä voimaa vuosiin -seminaari Turku 16.9.2014 ohjelmakoordinaattori

Lisätiedot

Liikunnan avustusten uudistaminen. Alustava valmisteluluonnos

Liikunnan avustusten uudistaminen. Alustava valmisteluluonnos Liikunnan avustusten uudistaminen Alustava valmisteluluonnos Tampereen kaupungin strategiset tavoitteet Kaupunkistrategia Strategiset painotukset ja tavoitteet on ryhmitelty viiteen näkökulmaan yhdessä

Lisätiedot

ERITYISLIIKUNTAKALENTERI syksy 2015 kevät 2016

ERITYISLIIKUNTAKALENTERI syksy 2015 kevät 2016 ERITYISLIIKUNTAKALENTERI syksy 2015 kevät 2016 Kalajoen erityisliikuntakalenterista löydät alueella toimivat eri toimijoiden järjestämät erityisliikuntaryhmät. Kalenteriin listatut ryhmät soveltuvat pitkäaikaissairaiden,

Lisätiedot

Päivitetty liikuntakalenteri kevät 2014

Päivitetty liikuntakalenteri kevät 2014 Päivitetty liikuntakalenteri kevät 2014 Kaikissa ryhmissä tilaa! Maanantai Klo 9.00 10.00 Vertaisohjattu kuntopiiri 65+, 13.1. 26.5.2014 Ilmoittautumiset ja lisätietoja ma-pe klo 9 10 Liperin terveystoimi

Lisätiedot

LIIKUNTAPALVELUT KOUVOLAN ALUEELLA

LIIKUNTAPALVELUT KOUVOLAN ALUEELLA LIIKUNTAPALVELUT KOUVOLAN ALUEELLA Eläkejärjestöt Kouvolan alueella toimii huomattava määrä eläkeläisjärjestöjä, joiden toimintaan kuuluu erilainen virkistystoiminta, kuten matkailu, päivätanssit, teatteri

Lisätiedot

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opistotie 2

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opistotie 2 esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opistotie 2 Kunta: Kuopio Päivämäärä: 24.11.2016 esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT Rakennuskohteen

Lisätiedot

Tähän otsikkoa. Abra cadab rakad. Uimahallit koko kansan liikuttajina

Tähän otsikkoa. Abra cadab rakad. Uimahallit koko kansan liikuttajina Tähän otsikkoa Abra cadab rakad Uimahallit koko kansan liikuttajina Uimahallibarometri 2008 ja Uimahallien asiakasbarometri 2010 barometrien keskeiset tulokset Ilpo Johansson tekninen asiantuntija Suomen

Lisätiedot

Kansallinen LIIKUNTATUTKIMUS 2009-2010

Kansallinen LIIKUNTATUTKIMUS 2009-2010 TUTKIMUS 2009-2010 Miten suomalaiset 19-65-vuotiaat liikkuvat, mitä lajeja he harrastavat, missä he liikkuvat? Liikunnan harrastuskertojen määrä Liikunnan ja kuntoilun luonne Suomalaisten jakaantuminen

Lisätiedot

VOIMAA VANHUUTEEN -KEHITTÄMISSUUNNITELMA

VOIMAA VANHUUTEEN -KEHITTÄMISSUUNNITELMA VOIMAA VANHUUTEEN -KEHITTÄMISSUUNNITELMA KUNTA: Leppävirta PVM: 12.1.2017 LUONNOS YHTEISTYÖRYHMÄN JÄSENET Satu Portimo, personal trainer Terho Happonen, Leppävirran Viri Riitta Räisänen, Varkauden seudun

Lisätiedot

HYVINVOINTI JA LIIKUNTA

HYVINVOINTI JA LIIKUNTA HYVINVOINTI JA LIIKUNTA 20.5.2016 liikuntavastaava Antti Anttonen 1.Yleistä UKK-instituutti tuottaa tutkittuja ja vaikuttavia käytäntöjä liikkumattomuuden vähentämiseen ja terveysliikunnan edistämiseen.

Lisätiedot

Turvaa tulevaisuutesi liikkumalla Tapaturmapäivä 13.5.2011

Turvaa tulevaisuutesi liikkumalla Tapaturmapäivä 13.5.2011 Turvaa tulevaisuutesi liikkumalla Tapaturmapäivä 13.5.211 Pauliina Husu TtT, tutkija UKK-instituutti, Terveysliikuntayksikkö 16.5.211 1 Lasten ja nuorten vapaa-ajan liikunnan riittävyys. Suomalaisten

Lisätiedot

Voimaa Vanhuuteen toimintaohjelma JIK :kyssä. ENSIO-projekti, Ensiote ikääntymiseen Hanna Leskelä, fysioterapeutti Reetta Kananoja, avopalveluohjaaja

Voimaa Vanhuuteen toimintaohjelma JIK :kyssä. ENSIO-projekti, Ensiote ikääntymiseen Hanna Leskelä, fysioterapeutti Reetta Kananoja, avopalveluohjaaja Voimaa Vanhuuteen toimintaohjelma JIK :kyssä ENSIO-projekti, Ensiote ikääntymiseen Hanna Leskelä, fysioterapeutti Reetta Kananoja, avopalveluohjaaja Keskeisimmät toimintamuodot Hyvinvointi -75 päivät Kunnon

Lisätiedot

Tilavaraukset. Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta 27.4.2016

Tilavaraukset. Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta 27.4.2016 Tilavaraukset Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta 27.4.2016 Tiloja, alueita ja paikkoja vapaa-ajan käyttöön Vapaasti käytettäviä tiloja - Maksutta esim. lähiliikuntapaikat ja monitoimikentät (jalkapallo,

Lisätiedot

ALAJÄRVEN KAUPUNKI SISÄLIIKUNTATILOJEN KÄYTTÖVUOROT KAUDELLE 2013-2014 URHEILUHALLIN KÄYTTÖVUOROT 2013-2014

ALAJÄRVEN KAUPUNKI SISÄLIIKUNTATILOJEN KÄYTTÖVUOROT KAUDELLE 2013-2014 URHEILUHALLIN KÄYTTÖVUOROT 2013-2014 ALAJÄRVEN KAUPUNKI SISÄLIIKUNTATILOJEN KÄYTTÖVUOROT KAUDELLE 2013-2014 URHEILUHALLIN KÄYTTÖVUOROT 2013-2014 14.15-15.15 15.15-16.45 Järvi-Pohjanmaan kansalaisopisto/kevennetty kuntopiiri 16.9.2013-2.12.2013

Lisätiedot

Vaikeavammaisten päivätoiminta

Vaikeavammaisten päivätoiminta Vaikeavammaisten päivätoiminta Kysely vaikeavammaisten päivätoiminnasta toteutettiin helmikuussa 08. Sosiaalityöntekijät valitsivat asiakkaistaan henkilöt, joille kyselyt postitettiin. Kyselyjä postitettiin

Lisätiedot

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen.

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen. Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2015 www.mikkelinkvtuki.fi Syksyn hehku on lupaus tulevasta.

Lisätiedot

ERITYIS- JA TERVEYSLIIKUNNAN KALENTERI LUKUVUONNA

ERITYIS- JA TERVEYSLIIKUNNAN KALENTERI LUKUVUONNA ERITYIS- JA TERVEYSLIIKUNNAN KALENTERI LUKUVUONNA 2017-2018 Tämä kalenteri sisältää tietoja Äänekosken kaupungin liikuntapalveluiden, perusturvan, järjestöjen sekä urheiluseurojen järjestämistä viikoittaisista

Lisätiedot

Kuntoutussäätiö LIIKUNTA JA OSALLISUUS - HANKKEEN ELOKUISIA KUULUMISIA

Kuntoutussäätiö LIIKUNTA JA OSALLISUUS - HANKKEEN ELOKUISIA KUULUMISIA Kuntoutussäätiö LIIKUNTA JA OSALLISUUS - HANKKEEN ELOKUISIA KUULUMISIA KEHITTÄMISTYÖLLE NÄHDÄÄN SUURI TARVE ALUEILLA J A KONKREETTISTA TOIMINTAA ON PYSTYTTY EDISTÄMÄÄN 26.8.16 Tässä on hienoja kuulumisia

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYSSELVITYS

ESTEETTÖMYYSSELVITYS esteettömyysselvitys s. 1 / 7 (Mahdollinen kuva kohteesta) ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: _ Kunta: Päivämäärä: esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT Rakennuskohteen nimi: Postinro ja

Lisätiedot

KESKUSTA - NUOTTASAAREN SUURALUEIDEN

KESKUSTA - NUOTTASAAREN SUURALUEIDEN KESKUSTA - NUOTTASAAREN SUURALUEIDEN IKÄIHMISTEN LIIKUNTAMAHDOLLISUUDET KEVÄT 2017 Ohjattuihin liikuntaryhmiin on ilmoittautuminen, ellei erikseen muuta mainita. Oulun uimahallin vesivoimisteluun ja KunnonLähteen>65

Lisätiedot

LIIKU MIELI HYVÄKSI-SEMINAARI 27.8.2013. Täsmälääke-hanke LIIKETTÄ - hankkeen osahanke Lahdessa vuosina 2011-2013

LIIKU MIELI HYVÄKSI-SEMINAARI 27.8.2013. Täsmälääke-hanke LIIKETTÄ - hankkeen osahanke Lahdessa vuosina 2011-2013 LIIKU MIELI HYVÄKSI-SEMINAARI 27.8.2013 Täsmälääke-hanke LIIKETTÄ - hankkeen osahanke Lahdessa vuosina 2011-2013 Kehitetään ja toteutetaan terveysliikuntaryhmiä Mielenterveyskuntoutujille ja syrjäytymisvaarassa

Lisätiedot

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C Kunta: Kuopio Päivämäärä: 4.1.2017 esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT Rakennuskohteen

Lisätiedot