inter vivos yksityisoikeus. talous. kauppa. 4/2000

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "inter vivos yksityisoikeus. talous. kauppa. 4/2000"

Transkriptio

1 inter vivos yksityisoikeus. talous. kauppa. 4/ MM

2 PÄÄKIRJOITUS ONNI KOIVU Nykypäivän taloutta kuvataan painottomaksi. Tällä tarkoitetaan sitä ominaispiirrettä, että talouden arvokkain substanssi ei muodostu enää konkreettisista koneista, tavaroista tai raaka-aineista, vaan tiedon jalostamisesta ja palveluista. Avainsanoja ovat Information Technology (IT) ja innovaatio. Yhä suurempi osa yritysten arvosta muodostuu immateriaalisista tekijöistä: tuotekehittelystä, asiakaspalvelusta, toimintakonsepteista ja niihin liittyvistä mielikuvista. Yhteiskunnan kannalta immateriaalioikeuksiin liittyvä ydinkysymys on klassinen: Miten voidaan sovittaa yhteen vapaan ajatustenvaihdon tuomat yleiset hyödyt ja toisaalta innovaatioiden oikeudenmukainen kannustaminen ja palkitseminen? Taloudellisesti tärkeimmäksi vastaukseksi on omaksuttu patentti. K ilpailulainsäädännön kannalta patentoiminen on ainoa käytännön mahdollisuus saada 20 vuoden lähes monopoliin verrattavissa oleva etu jollain äärimmäisen kilpaillulla uuden teknologian alueella. Patenttien suhteellinen arvo yritysvarallisuutena kasvaa nopeasti. Myös käyttömahdollisuudet lisääntyvät. Tuhansien vuotuisten patenttien yrityskohtaiset tavoitteet ovat arkipäivää. Patentti voisikin olla yksi IT-vallankumouksen symboli. Patenttiin liittyviä ongelmia kuvattiin taannoisessa The Economist -lehden kirjoituksessa Patent Wars (April 8th - 14th 2000). Yhdysvalloissa patentin käyttöalaa on laajennettu viimeaikoina roimasti: bioteknologia ja geenit (1980), tietokoneohjelmat (1981) ja viimeisimpänä business-method -patentit (1998), jotka vievät kielto-oikeuden syvälle internetiin rajoittamalla sähköisiä kaupankäyntitapoja. Myös liike-elämä on alkanut suhtautua patentteihin erittäin aktiivisesti. Patentti on erinomainen neuvotteluvaltti ja pelote, erityisesti koska oikeudenkäynnit koituvat kalliiksi ja tuhoisiksi. Yritykset eivät tyydy enää puolustamaan keksintöjään, vaan paaluttavat patenttien avulla uusien teknologioiden vielä tuntemattomia alueita. Tämä strateginen patentoiminen tarkoittaa, että patenttiviranomaisille kerrotaan mitä haluaa, ja ainoastaan miten aikoo sen tulevaisuudessa tehdä. Vakuuttavuus riittää, joten patentit eivät enää heijastelekaan todellisia tuotekehittelyyn tehtyjä investointeja. Myös palveluita kaupataan kiivaasti: voit esimerkiksi ostaa kolmiulotteisen teknologiakartan, joka osoittaa raskaasti patentoidut alat piikkeinä, ja vähemmän patentoidut alueet notkelmina. Näissä maisemissa käydään taistelut 2000-luvun maailman valloituksesta. The Economistissa USA:n tilannetta verrataankin toistuvasti suureen kultaryntäykseen. Aggressiivisen patentoimiskulttuurin hyväksyminen vääristää keksijän kannustimia erottamalla tuotekehitykseen sijoitetut panokset mahdollisesta saavutettavasta hyödystä. Se myös heijastuu välittömästi oikeuslaitokseen, jonne monet riidat lopulta päätyvät. Euroopassa kulttuuri on huomattavasti maltillisempi, mutta haasteita on varmasti luvassa - jo pelkästään siksi, että USA:ssa tehty patentti voi olla este täkäläiselle patentoimiselle. 2 MM inter vivos Yhdestoista vuosikerta JULKAISIJA Oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Pykälä ry PÄÄTOIMITTAJA Onni Koivu TOIMITUS Johanna Harsu Johanna Hautakorpi Sonja London Jussi Mäkinen Riku Neuvonen Ville Niiranen W ilhelm Norrman Mikko Oikarinen Mikko Salo Ville Sandström Samuli Seppänen Jari Vihervaara Mika Hemmo Kuvitus: Jussi Mäkinen ja IV TAITTO JA ULKOASU Olli J. Kärkkäinen Painettu Tummavuoren Kirjapaino Oy:ssä PYKÄLÄ RY Toimisto: Mannerheimintie 3B Helsinki Avoinna arkisin klo 9-13 Puh / Fax INTER VIVOS-ilmoitushinnat: Takakansi neuvoteltavissa 1/1 sivu 1500,- 1/2 " 800,- 1/4 " 500,- 1/8 " 300,- Painos: 2150 kpl ISSN

3 Sisältö 4/ Pääkirjoitus 4 Sopimusten laatiminen - lakimiesten kasvava työkenttä 6 Law and economics - matemaattisten mallien maihinnousu oikeuden tutkimukseen 8 Operaatio langaton piilaakso - juristiarmeija ylimääräisissä kertausharjoituksissa 10 Kuka omistaa sähköpostin? 12 Pyörä, auto, asunto, mökki, vene Simona taatelia - katsaus Pykälän talouteen 14 Bonus Pater Familias 15 Duunista saa nyt ovareita 16 Experto Credite 18 ELSA käräjillä 20 Katukaljoittelua ja kabinettikähmintää - kunnallispolitiikka ja dramatiikka esiintyvät harvoin samassa lauseessa 22 Näkymättömän käden jäljet 25 Koiravahti 27 Voltti taittaen Julkaistut artikkelit edustavat kirjoittajiensa henkilökohtaisia mielipiteitä. 3 MM

4 Sopimusten laatiminen - lakimiesten kasvava työkenttä Mika Hemmo Yliopistollinen oikeustieteen opetus ei aina välitä oikeaa kuvaa siitä, miten lakimiesten työtehtävät painottuvat. Esimerkiksi sopimus- oikeuden opetus keskittyy väistämättä lainsäädännön ja oikeudenalan yleisten peri- aatteiden sisältöön niin, että näkökulmana on yleensä riitatilanteen ratkaiseminen. Ongelma tavataan asettaa muotoon: millaiseen tulokseen tuomarin kuuluisi päätyä esillä olevan sopimus- ongelman ratkaisemisessa. Käytännön elinkeinotoiminnassa tällaiset lainsoveltamiskysymykset ovat kuitenkin usein toissijaisia. Suurin osa sopimuksista täytetään normaalisti osapuolia tyydyttävällä tavalla, eikä oikeudellisiin selvittelyihin päädytä. Ongelmatapauksissakin ratkaisu löydetään useimmiten neuvotteluteitse ilman, että varsinaista oikeudellista ratkaisua joudutaan hakemaan. Sopimusjuristin tehtäväkentässä erityisen keskeisiä taitoja ovatkin sopimusten laadinta ja siihen kiinteästi liittyvä neuvotteluprosessi. Onnistuminen sopimusprosessin tässä vaiheessa auttaa myös ehkäisemään riitoja, jotka usein johtuvat siitä, että kumpikin osapuoli tulkitsee epäselvän sopimuskohdan omalta kannaltaan edullisesti. Sopiminen on etenkin suurten taloudellisten intressien kohdalla osapuolten tavoitteisiin ja valintakriteereihin pohjautuva taktinen prosessi. Tärkeässä asemassa on kummankin neuvotteluvoima ja taito. Neuvotteluvoimaa määrittävät muun muassa sopimuksen kohteen välttämättömyys, vaihtoehtoisten sopimuskumppanien lukumäärä, osapuolen käyttämien neuvottelijoiden asiantuntemus, liikesuhteen tärkeys ja mahdolliset samojen osapuolten väliset voimassa olevat sopimukset. Olennaista on ensinnäkin huolehtia siitä, että sitovan sopimuksen voimaantulosta ei synny riitaa. Koska sopimuksilla ei Suomessa yleensä ole laista johtuvia muotovaatimuksia, hyvinkin mittavia sopimuksia voidaan päättää suullisesti. Edelleen on huomattava, että suullinen sitoutuminen on mahdollinen silloinkin, kun kummankin tarkoituksena on laatia myöhemmin kirjallinen sopimus. Toisinaan on käynyt niin, että pitkällisen neuvotteluprosessin loppuvaiheessa on vaihdettu sellaisia hyväksymisilmaisuja, jotka ovat johtaneet kiistaan siitä, onko lopullinen sopimus jo syntynyt. Sopimuskumppanin edustajan kelpoisuus sopimuksen päättämiseen on myös syytä selvittää. Tavallista on, että liikesopimusta koskevia neuvotteluja käyvät sellaiset yritysten edustajat, joilla ei ole kelpoisuutta lopullisen sopimuksen päättämiseen. Tällöin on muistettava varmistua siitä, että hyväksyminen tapahtuu aikanaan oikealla organisaatiotasolla. Sama asia on tärkeä myös silloin, jos sopimusta jälkeenpäin muutetaan. Sopimusehtojen sisältö määräytyy pitkälti toimialan ja sopimustyypin mukaan. Irtaimen kaupassa on tarpeen keskittyä laatuvaatimuksiin, toimitus- ja maksuehtoihin ja takuisiin. Agenttisopimuksissa olennaisia kysymyksiä ovat muun muassa edustusalue, provisiojärjestelmä, kilpailevien tuotteiden asema ja sopimuksen voimassaolo. Ohjelmistotoimitussopimuksissa 4 MM

5 esiin nousevat vastaavasti tarkoitettu tavoitetila, käyttöoikeuden laajuus sekä ohjelmien kehittäminen ja ylläpito. Juristin ammattitaitoa on oivaltaa juuri kyseiseen tilanteeseen liittyvät sääntelytarpeet. Eräät ehtotyypit ovat yleisiä kaikenlaisissa sopimuksissa. Tällaisia ovat etenkin vastuunrajoitusehdot; sopimus ilman minkäänlaisia vastuunrajoitusehtoja on hyvin harvinainen. Yhä enemmän on ryhdytty käyttämään amerikkalaisperäisiä ns. boilerplate - standardilausekkeita. Näihin kuuluvat muun muassa ehto, jonka mukaan sopimusasiakirja käsittää kaikki osapuolten välillä pätevät ehdot (entire agreement), ja sopimusmääräys siitä, että passiivisuus oikeuskeinojen käyttämisen suhteen ei johda niiden menettämiseen (no waiver). Konfliktinratkaisuehtoihin on myös aihetta kiinnittää huomiota. Niin haluttaessa voidaan käyttää ehtoja, joiden mukaan riitaisuudet on ensi sijassa ratkaistava osapuolten neuvotteluin tai ulkopuolista sovittelijaa käyttäen. Silti on muistettava myös oikeusriidan mahdollisuus ja pohdittava sitä, halutaanko käyttää välityslauseketta. Yhden miehen välimiesoikeus on usein nopein ja kustannustehokkain tapa riidan ratkaisemiseen. Jos intressi on kuitenkin kovin suuri, voidaan miettiä laajempaa välimiesoikeutta. Harkittavaksi tulee välityslausekkeen kohdalla myös se, halutaanko Keskuskauppakamari tai jokin kansainvälinen välitysinstituutti kytkeä konfliktinratkaisuun. Kaikkiaan sopimusten laadinta on nopeasti kehittyvä toimialue, jolla operoiva juristi saa myös tilaisuuden mielikuvituksensa käyttämiseen. Sopimusten tekeminen on taloudellisiin ja strategisiin lähtökohtiin pohjautuvaa ja paljon muuta kuin pelkkää juridiikkaa. Selvää on kuitenkin, että sopimuslakimiehellä täytyy olla korkeatasoinen sopimusoikeuden tuntemus. Vaikka sopimusehdoilla operoidaankin, lakiperusteiset normit määrittävät kuitenkin taustan, jota sovelletaan sopimuksen aukkokohtiin. Lisäksi laki sanelee rajat osapuolten perustamien sopimusehtojen sitovuudelle. Etenkin kilpailuoikeuden esiinmarssi on saanut aikaan uusia sopimusriskejä ja pakottanut arvioimaan ehtojen hyväksyttävyyttä uudesta näkökulmasta. Kirjoittaja on Helsingin yliopiston vakuutus- ja vahingonkorvausoikeuden professori. 5 MM

6 Law and Economics - matemaattisten mallien maihinnousu oikeuden tutkimukseen Suomalaisen oikeustieteen viimeisestä suuresta murroksesta on kulunut jo puoli vuo- sisataa. Tuleeko seuraava suuri käänne taloustieteen pilttuusta vai jääkö oikeus- taloustiede marginaaliin? Koulukunnan synty Jussi Mäkinen Oikeustaloustiede, eli oikeuden tutkiminen taloustieteen välinein, on amerikkalaista perua. Yhdysvaltalaista oikeuselämää maailmansotien välisenä aikana hallinneen realismin piirissä oli havaittu, ettei oikeus ole suljettu, itseriittoinen järjestelmä. Realistit vaativat irtiottoa formalismista, oikeuden yhteiskunnallisten vaikutusten tunnustamista, mikä tarkoitti myös ratkaisujen taloudellisten vaikutusten arvioimista. Law and economicsia ja critical legal studies -liikettä pidetään realismin perillisinä. Ensin mainittu syntyi 1960-luvulla ja jälkimmäinen 1970-luvun lopulla. Law and economics -koulukunnan alkuajan merkittävä vaikuttaja Richard A. Posner selittää suuntauksen syntyä mm luvun poliittisen konsensuksen murtumisen, muilla tieteenaloilla esiin nousseiden tieteellisten tutkimusmenetelmien ja säädännäisen oikeuden merkityksen kasvun aiheuttamilla muutospai- neilla amerikkalaiseen oikeustieteeseen. Juristit kokivat vanhat käsitykset ja perinteisen metodin riittämättömiksi uudessa tilanteessa, mikä loi paineita tieteellisempien metodien käyttöönotolle. Tieteellinen vallankumous ja matematiikan esiinmarssi Georg Henrik von Wright käsittelee kirjassaan Humanismi elämänasenteena tieteen ja tekniikan muutosta ja sen vaikutusta ihmisten elämään. Hänen mukaansa ratkaiseva on tieteen vallankumous, joka tapahtui myöhäisrenessanssin aikana. Tuolloin tiede vapautui uskonnon ja magian rajoitteista, mikä johti astronomisen ja fysikaalisen maailmankuvan muutokseen. Tieteellinen asenne ja luottamus järkeen korvasivat spekulaatiot ja hajanaiset empiiriset erikoisuudet. Luonnontieteiden ja matematiikan kehitys lähti vauhtiin. Tämä kehitys jatkuu yhä tieteiden erikoistumis- ja integroitumiskehityksenä. Tieteet eriytyvät, mutta samalla niiden metodit lähenevät matematisoitumisen myötä. Esimerkiksi yhteiskuntatieteet eriytyvät yhä kauemmaksi filosofiasta ja oikeutta tutkitaan nykyään myös matemaattisten mallien avulla. Taloustieteen nousu voidaan nähdä myös osana tieteiden yleistä matematisoitumista. Suomi, taloustiede ja tulevai- suus Suunnilleen samaan aikaan Suomen oikeustieteessä tapahtui paradigman muutos käsitelainopista analyyttiseen lainoppiin, jota seurasi 1970-luvun yhteiskuntatieteellistyminen. Oikeustaloustiede rantautui Suomeen luvuilla, ja ensimmäiset taloustieteellistä analyysiä hyväkseen käyttävät väitöskirjat julkaistiin 6 MM

7 vuonna 1997 (K. Määttä ja P. Timonen imonen). Taloustieteelliset menetelmät ovat saavuttaneet suosiota lähinnä markkinaorientoituneilla kilpailu- ja yhtiöoikeuden aloilla. De lege ferenda -tutkimuksen alalla taloustieteen menetelmät on otettu hieman laajemmin käyttöön. Kalle Määtän väitöskirjassa Environmental Taxes.From an Economic Idea to Legal Institution tutkitaan ympäristöverojen tehokkuutta ja ympäristöpolitiikan kehitystä. Tutkimuksessa hyödynnetty public choice -suuntaus pyrkii valottamaan poliittisten valintojen taustoja ja motiiveja. Oikeustaloustiede ei ole levinnyt kulovalkean lailla suomalaiseen oikeustieteeseen. Yhtenä syynä voitaneen pitää suuntauksen common law -juuria. Toisena syynä voidaan pitää sitä, että tehokkuusargumentti on vain yksi reaalinen argumentti muiden joukossa suomalaisessa, melko kiinteässä oikeuslähde- ja tulkintaopissa. Toisaalta voisi olettaa taloustieteen metodin kiinnostavan lainsäätäjää etenkin vero-, kilpailu-, yhtiö- ja ympäristöpolitiikan alalla yhä haastavammaksi tulevassa sääntelyprosessissa, joka muuttuu koko ajan markkinaehtoisemmaksi. Lainsäätäjän toimintaympäristö ei ole enää puhtaasti kansallinen ja tehokkuusnäkökohdat ovat korostuneet. Tällöin taloustieteen mallit voivat olla merkittävä apu sääntelyvaihtoehtoja pohdittaessa. Lähteet: -P.Timonen: Oikeustaloustiedemitä se on? (Lakimies 1/1998) - P. Timonen: Oikeustaloustieteestä ja sen tutkimisen tavasta (Oikeus 3/1998) - G.H. von Wright: Humanismi elämänasenteena (Helsinki, Otava, 1981) 7 MM

8 Operaatio Langaton Piilaakso juristiarmeija ylimääräisissä kertausharjoituksissa Johanna Harsu Kesällä kirjoittelun teknologiayrittäjien ja asian-aja- jien läheisistä väleistä aloitti Aamulehti otsikollaan Uu- den teknologian alalla on jo pula asianajajista ( ). IT-viikko jatkoi kes- kustelua räväkämmin: IT-ala kasvattaa juristiarmeijaa, se julisti ( ). Mihin uusi teknologia tarvitsee armeijaansa ja mistä johtuu sen va- rustaminen juuri nyt? Ensin on idea, sitten tulee yritys. Suurimmat niistä vetävät menestyksensä imuun pienempiä, joiden tavoitteena on tunkeutua uusille markkinoille. Niin myös Nokian ja Ericssonin kaltaiset modernin teknologian jättiläiset ovat raivanneet tietä muille pohjoismaisille uuden talouden yrityksille. Täkäläiset menestystarinat ovat synnyttäneet ajatuksen Pohjolan Langattomasta Piilaaksosta. Keskeistä nopeasti kehittyvällä IT-alalla on uusien ideoiden keksiminen ja kilpailukyvyn lisääminen. Siksi Suomeenkin on rakennettu inkubaattorityyppisiä teknologiakeskuksia, kuten Oulun Teknopolis, joissa ideanikkarit ja erilaiset tukipalvelutyrittäjät ahkeroivat saman katon alla. Myös juristi on tuonut toimistonsa teknologiakeskuksiin. Nettijuristin maanantai Ideoiden ja henkisen pääoman suojaaminen on yksi tärkeimmistä lisäarvoista, joita lainopillinen neuvonantaja voi IT-alan yritykselle sen aloitusvaiheessa antaa. Olennaista on oikeanlaisen strategian valinta immateriaalioikeuksia rekisteröitäessä ja niitä valvottaessa. Uuden teknologian juristien tulee olla eksperttejä myös kasvun rahoitusvaiheeseen liittyvissä oikeuskysymyksissä. Koska uuden teknologian markkinat ovat levittäytyneet valtiorajojen yli, ei nettijuristikaan voi ajatella toimivansa vain suomalaisten kollegoiden ja Suomen oikeuden parissa. Neuvottelupöydän ääreen istuutujat saattavat päinvastoin olla hyvinkin erilaisista sopimuskulttuureista. Suurten kansainvälisten transaktioiden dokumentaatio poikkeaa sekin perinteisestä suomalaisesta sopimuskäytännöstä. Sopimusoikeudelliseen eriytymiseen on ollut syynä lainsäädännön kehittymisen hidas vauhti. Koska lait puuttuvat, on turvauduttava entistä yksityiskohtaisempiin sopimuksiin. L.A. Lawyer & mä Amerikkalainen oikeuskäytäntö ja etenkin USA:n länsirannikon sopimuskulttuuri ovat muodostuneet solmittavien sopimusten malleiksi: lähteväthän uuden teknologian ohella myös pääomavirrat sieltä. Paksuista sopimusnivaskoista tulee juristin arkipäivää siinä missä ennen voitiin vain viitata lakipykäliin. Pääoman mukana alalle virtaa amerikkalainen ajattelutapa. Suomen Asianajajaliiton puheenjohtaja Too-o- mas Lindholm toteaa Aamulehdessä, että tähän tulisi suhtautua kriittisesti. Meidän täytyy säilyttää omanarvontunteemme, hän lisää. Liiton puheenjohtaja kiinnittää huomiota myös opiskeluun: koulutusjärjestelmähän aina laahaa jäljessä, hän napauttaa. Nettijuristin slangia tarkastellessa tulee mieleen hankkia ainakin kielikoulutusta: rahoitustermit venture capitalist,ipo, legal due diligence ja seed -vaihe eivät asiaan perehtymättömälle avaudu. 8 MM

9 V iktoriaanisesta avioliitosta irtosuhteisiin Teknologiayritysten kasvu edellyttää nopeatempoisia rahoitusjärjestelyitä. Sekä kotimaiset sijoittajat että ulkomaiset sijoitusrahastot ovat olleet kiinnostuneita kasvuvaiheen teknologiayrityksistä. Kun vuoden alkupuolella Suomen markkinoille tuli vielä kansainvälisiä inkubaattoreita ja pääomasijoittajia ( venture capitalist ), rahan tarjonta lisääntyi huomattavasti. Juristilta edellytetään sijoittajan ja teknologiayrittäjän kohdatessa sekä sopimus- että yhtiöoikeuden asiantuntemusta.työhön kuuluu sopimusten draftaamisen ohella esimerkiksi yritysjärjestelyihin liittyvien kaupparekisteriasioiden hoitamista. Pörssilistautumisessa juristin työ on pikkutarkkaa ja aikataulu on hyvin tiivis. Juristi huolehtii listautumisen juridisesta strukturoinnista, legal due diligence -tarkastuksesta, listalleottoesiteen ja erityisselvitysten laatimisesta sekä viranomaisyhteyksien ylläpitämisestä. Kasvun rahoittajan ja teknologiayrityksen liikesuhdetta ei ole kuitenkaan tarkoitettu pitkäkestoiseksi niinpä etukäteen on sovittava, miten sopimuksesta voi pätevästi irtautua uuteen rahoitusvaiheeseen siirryttäessä. Nokia Ventures Organisation on hahmottanut tätä sopimusoikeudellisen ajattelun muutosta viktoriaanisesta avioliitosta yhdessä elämiseen -analogialla: rahoitussopimus IT-alalla solmitaan lyhyen harkinnan jälkeen yhteisten tarpeiden tyydyttämiseksi ja se voidaan päättää heti tavoitteen toteuduttua. Nokian analogiaa tehostetaan kuvaparilla, joista toisessa poseeraa hillitty viktoriaaninen pariskunta ja toisessa, uutta taloutta selittävässä kuvassa, joukko hippinuoria notkuu mansikkapellolla. Peace, sanoi sijoittaja. Ihmekös siis, että nuori ITmiljonääri uskoutuu City-lehden palstalla pitämässään päiväkirjassa: sijoittajat eivät tiedä mitä tekevät. It s Go Big Or Go Home! Toukokuussa Suomeen rantautui Tukholmasta aivan uudentyyppinen sijoitusyritys, Startupfactory. Startupfactory auttaa yrittäjiä muuntamaan langattomat ideansa tuottaviksi liiketoiminnoiksi tarjoamalla toimialatuntemusta, kokeneita osaajia ja alkupääomaa, mainostaa toimitusjohtaja Pek- ka Lundmark. Riskirahoituksen tarjoamisen lisäksi palveluun kuuluu liiketoimintasuunnitelman jalostaminen, kumppanuusstrategioiden laatiminen, kontaktiverkoston ja tukipalveluiden (esim. lakiasiat) hankkiminen sekä seuraavan vaiheen rahoittajien etsiminen. Strategian, kansainvälisen toiminnan ja markkinoinnin osaajien puute ovat olleet startup hankkeiden suurimpia hidasteita. Pääomasijoittajien toimialatuntemuksen puutteesta ei Startupfactoryä kuitenkaan voida moittia: sen hallituksessa istuu niin Ericssonin, Microsoftin, Telian, AT & T:n kuin Nokiankin entisiä johtajia. Valtiorajat ja yritysrajat on Startupfactoryssä ennakkoluulottomasti ylitetty. Emme tavoittele pikavoittoja, vaan sitoudumme yhtiöidemme pitkäaikaiseen kehittämiseen, Lundmark lupaa. Tavoitteet ovat silti korkealla: It s go big or go home, valottaa Startupfactoryn perustajajäsen ja Ericssonin entinen pääjohtaja Sven-Christer Nils- son pelin henkeä. Kilpailu ITalalla on kovaa. Startupfacorynkin mainostama, Tukholma-Helsinki - akselilla tapahtuva IT-alan yhteistyö on kilpailukyvyn lisäämisen kannalta järkevää. Yhdistynein voimin Pohjolan Langaton Piilaakso voi jatkaa elintilan valloittamista Uudessa Maailmassa. Palkkasotureina toimivat koulutetut juristit. Keskeiset aseet ja muutoksen alkuenergia ovat kuitenkin aikamme pelle pelottomien käsissä. Juristit eivät ole itseriittoisia. Ensin oli idea. 9 MM

10 Kuka omistaa sähköpostin? Sonja London Tottakai työnantajalla on oikeus lukea työntekijöiden- sä sähköpostit. Työnantaja- han omistaa töissä käytettävät tietokoneet ja tarjoaa tietolii- kenneyhteydet työntekijän käyttöön. Näin lausui eräs tekninen asiantuntija kevääl- lä kun häneltä kysyttiin onko työnantajalla oikeutta lukea työntekijöiden sähköpostia. Vastaus johti spekulointiin; silloinhan työnantajalla on oi- keus lukea myös yksityiskirje joka on lähetetty vastaanottajan työpaikalle koskapa työn- antaja omistaa postilaatikon ja maksaa palkan sihteerille joka jakoi postin. Perinteisten kirjeiden tapauksessa kenellekään ei lienee epäselvää ku- ka niitä saa lukea. Sähköposti herättää kuitenkin edelleen hämmennystä. Omistaako työnantaja sähköpostin? Tilanteet työpaikoilla voivat olla kimurantteja. Jos työntekijä sairastuu tai jää lomalle, voi yrityksen toiminta vaikeutua, jopa halvaantua jollei sähköposteihin päästä käsiksi. Kauppa voi jäädä saamatta, lupaava uusi työntekijä saavuttamatta, tilausvahvistus lähettämättä ja niin edelleen. Työnantajan työn tekemistä varten tarjoamaa sähköpostia käytetään kuitenkin yleisesti myös yksityiseen viestintään varsinaisen tarkoituksensa lisäksi. Jos postia luetaan, mistä voi erottaa yksityisen ja työhön liittyvän sähköpostin? Kuinka varmistetaan työntekijän ja viestin lähettäjän yksityisyys sekä työnantajan liiketoiminnan jatkuminen häiriöittä? Luottamuksellisen viestin sa- laisuus on loukkaamaton Perustuslain 10 :n mukaan kirjeen, puhelun ja muun luottamuksellisen viestin salaisuus on loukkaamaton. Teletoiminnan tietosuojalain 4.1 :n mukaan televiestintä on luottamuksellista, jollei sitä ole tarkoitettu yleisesti vastaanotettavaksi. Rikoslain 38:3 :ssä määritellään viestintäsalaisuuden loukkaamiseksi se, että oikeudettomasti avataan toiselle osoitettu kirje tai muu suljettu viesti. Sähköpostia, silloin kun sitä ei ole tarkoitettu julkisesti vastaanotettavaksi, koskee siis sama suoja kuin perinteistä kirjettäkin. Tarkoittaako lain suoja sitä että työntekijän yksityisyyden kunnioittaminen voi pahimmassa tapauksessa viedä toimintamahdollisuudet työnantajalta? Ollaanko toisessa ääripäässä, eikö maalaisjärkeä saa käyttää? Näin pitkällä ei onneksi olla. Rikoslain mukaa rangaistavaa on oikeudeton viestin sisällön avaaminen tai urkkiminen. Viestin saaja, työntekijä, voi antaa luvan viestiensä lukemiseen. Tietosuojavaltuutettu on antanut asiasta ratkaisun ( ). Sen mukaan Työpaikalla olisi syytä tarkasti määritellä, mitkä ovat sähköpostin käyttömahdollisuudet työpaikalla ja löytää ratkaisu, jossa perusoikeudesta luopumista ei tarvitse toteuttaa. Työnantajalla on direktio-oikeutensa (työn johto ja valvontaoikeus) perusteella mahdollisuus määritellä, mihin tarkoitukseen sähköpostin käyttömahdollisuus työpaikalla työntekijälle annetaan. Pääsääntöisesti kyse lienee työntekijän työvälineestä ja työnantajan tulisi ohjata työntekijöitä käyttämään sähköpostia nimenomaan tähän tarkoitukseen. Ratkaisussa on enemmän sisältöä kuin ehkä ensilukemalta tulee huomanneeksi. On selvää että oikeudettomasti eli ilman työntekijänsä lupaa tai 10 MM

11 esimerkiksi tämän tietämättä ei työnantajalla ole oikeutta lukea työntekijän sähköpostia. Tietosuojavaltuutettu kehottaa kuitenkin etsimään ratkaisua jossa työntekijän ei tarvitsisi luopua perusoikeudestaan ja antaa lupaa kajota postiinsa. Työnantajalla todetaan aiheellisesti olevan valta määrittää miten sähköpostia työpaikalla käytetään. Puntit ovat siis kohtuullisen tasan kummankin osapuolen hyväksi. Sähköpostin käyttösäännöt Monissa työpaikoissa viestintään riittää esimerkiksi yrityksen sisäinen viestintäjärjestelmä, eikä varsinaista Internetiin liitettyä sähköpostia tarvitse suinkaan koko henkilökunta. Tällöin alussa mainitut ongelmat työpaikan ulkopuolelta tulevista viesteistä ainakin vähenevät. On myös teknisesti hyvin helppoa käyttää anonyymiä sähköpostia, esimerkiksi jolloin anonyymiin, ei-henkilökohtaiseen sähköpostiin tulevat viestit voivat ohjautua koko myyntiryhmälle. Lienee selvää että tällaiseen osoitteeseen postia lähettävä on tietoinen siitä ettei hän voi olla varma kuka tai ketkä ovat viestin vastaanottajia, eikä tällaista osoitetta luultavasti monikaan käyttäisi henkilökohtaiseen viestintään. Anonyymin osoitteen rinnalla voidaan käyttää myös henkilökohtaista sähköpostiosoitetta ja ainahan postit voidaan esim. lomien ajaksi ohjata koko ryhmän anonyymiin osoitteeseen. Sähköpostin käyttö yksityisiin tarkoituksiin voidaan tietysti myös kieltää kokonaan, vaikka valvonta onkin vaikeaa; kiellosta huolimatta vastaanotettua tai lähetettyä yksityistä viestiä kun koskee edelleen lain suoja. Sähköpostin yksityiskäyttökielto tuskin edistää työnantajan asiaa niin hyvin kuin yhteistyö työnantajan intressin, toiminnan jouhevan jatkumisen turvaamiseksi. Ensimmäinen askel onkin laatia sähköpostin käytöstä säännöt ja tehdä ne tiettäväksi työntekijöille, jos vain mahdollista jo siinä vaiheessa kun he aloittavat työnsä uudessa työpaikassaan. Lähteet: - Suomen Perustuslaki 10 -Tietosuojavaltuutetun ratkaisu Sähköpostin käyttö työpaikoilla ( ) w w w.tietosuoja.fi/3282.htm - Laki yksityisyyden suojasta televiestinnässä ja teletoiminnan tietoturvasta (Teletoiminnan tietosuojalaki) -Rikoslaki 38:3 -Lisää tietosuojasta: oiffi/index.asp 11 MM

12 Pyörä, auto, asunto, mökki, vene Ville Niiranen Omistusoikeus tuntuu olevan suomalaiselle tärkeä asia. Johtuuko se isojaon jäl- keisestä tuoreesta oikeudesta omistaa mantuja vai onko ky- se nuoren itsenäisen Suomen kansalaisen kovasta tahdosta hankkia jotain omaa ja omis- taa? Omistaa ilman pelkoa, että se viedään varoittamatta. Tahto taata oma ja lähimmäisten tule- vaisuus. Oma koti, joka suojaa pahalta. Oma takka, joka suo- jaa pakkasella. Oma perunamaa, joka suo- jaa nälältä. Varmuus tulevasta. Omavarai- suus. Omistusoikeuden kääntöpuolena on velvollisuus huolehtia omaisuudesta. Taakka, johon tulee sitouduttua usein sitä ajattelematta tai näkemättä sitä negatiivisena. Omaisuutta tulisi hallita rajoitetusti erilaisten leasing- ja muiden järjestelyjen avulla, jotta ihminen säilyttäisi vapauden valita, vapauden olla ja elää niin kuin haluaa. Se ei kuitenkaan ole aina riittävä suhteen taso esinettä kohtaan, vaan usein kaivataan syvempää suhdetta. On tarve kiintyä. Jokaisen omaisuus on turvattu. Tämä on taattu markki- natalousmaiden tapaan perustuslaissa. Ennen vuoden 1995 perusoikeusuudistusta perustuslakivaliokunnan kannanotot käsittelivät perusoikeuksista vain enimmäkseen omistusoikeutta ja sitä koskevia rajoituksia. Jokaisen oikeus omistaa on oltava Suomessa jotain varmaa ja tarkkarajaista. Oikeutta koskevat rajoitukset on oltava selkeitä ja selviä. Suomen omistusoikeusperinteessä hyvänä puolena on, että omaa omaisuutta hoidetaan hyvin, samoin omaa lähiympäristöä. Toisin kuin sosialistisissa maissa, joissa omistusoikeus yksilö-oikeutena on vastaajan asemassa verrattuna yhteiseen, kansan omistukseen. Esimerkiksi Kiinan perustuslaissa on yksilön omaisuuden suoja turvattu, mutta tämän edelle menee kansan ja työväenluokan tarpeet kollektiivina. Tietty epävarmuus on taustalla. Moni perintöasia olisi ratkaistu, jos ihmisellä olisi eläessään vain muita oikeuksia esineeseen kuin omistusoikeuksia. Jälkeen jäisi vain valuuttapinoja, osakkeita ja erilaisia arvo-osuuksia, joihin ei liittyisi pesän osakkaiden puolelta tunteita, kuten synnyinseudulla sijaitsevaan perintötilaan tai mummon keinutuoliin. Omistusoikeuden valintaa ei voi aina perustella taloudellisilla järkisyillä, mutta valinnan rationaalisuuden perusteeksi löytyy syvempiä syitä: oikeuden muodostaman suhteen täydellisyys mahdollistaa laajan kentän vaihtoehtoja esineen käytön tavalle, ajankohdalle ja varmuudelle. Mahdollisuudet luovat tunteen vapaudesta. Vapauden tunne on ihmiselle tärkeä. 12 MM

13 Simona taatelia - katsaus Pykälän talouteen Mikko Oikarinen Taloudenhoitaja Onhan meillä sitä ra- haa. Eiks me voitais ostaa autoa pykälään. Ostetaan yliopisto. Nämä ja monta muuta kommenttia olen kuullut Pykälä ry:n taloudenhoita- jana kuluvan vuoden aikana. Kommentit on heitetty huumorilla, mutta ilmaisevat jä- senistön mielikuvaa Pykälän taloudellisesta tilasta. On totta, että järjestömme on vakavarainen ja muihin ainejärjestöihin verrattuna erittäin suurikokoinen. Yhdistyksen vuotuiset kulut ovat tasaisesti nousseet vuosi vuodelta ja ovat tätä nykyä hieman yli markkaa. Summa on valtava, mutta niin on toimintamme laajuuskin. Toimintamme rahoitetaan jäsenmaksuilla, avustuksilla, sijoituksien tuotoilla sekä valmennuskursseista saatavilla tuloilla. Viimeksi mainittu onkin yhdistyksemme elinehto ja toimintamme edellytys. Niin kauan kuin kursseista saatavat tulot pysyvät ennallaan eikä vuoden 1999 vesivahingon kaltaisia kalliita yllätyksiä tule, ongelmia ei synny. Yhdistyksemme tulevaisuuteen suuresti vaikuttava seikka on myös kuluvan vuoden lopussa päättyvä kurssitoimintaa koskeva verohuojennus, johon yhdistys luonnollisesti pyrkii saamaan jatkoa. Meidän on kuitenkin pakko varautua pahimpaan ja käyttäytyä sen mukaisesti päättäessämme vuotuisista kuluista. Kulujen vuosittainen kasvu on saatava pysähtymään, ennen kuin se joudutaan tekemään pakon edessä toimintaa supistaen. Tähänastiset kulut ovat pysyneet talousarvion raameissa, lukuun ottamatta muutamia ylityksiä. Turhimpana, suurimpana ja ehkä silmiinpistävimpänä ylityksenä on kerhohuoneiston stereolaitteiston asiantuntemattomasta käytöstä aiheutuneet tuhansien markkojen ylimääräiset kulut. Tulevaisuutta ajatellen laitteistoa uudistettiin siten, ettei vastaavaa pääse enää tapahtumaan ja sijoitus maksaakin itsensä takaisin säästyneinä korjauskuluina. Näyttääkin siltä, että tulemme alittamaan kuluvan vuoden talousarvion, mikä on hyvä lähtökohta katkaista kulujen jatkuva nousu ja näin turvata yhdistyksen toiminta saman laajuisena tulevinakin vuosina. Suurin yksittäinen menoerä tulee tälle vuodelle olemaan Pykälän kirjastoon tehtävät hankinnat. Tenttikirjallisuus vaihtuu nopeaan tahtiin ja opiskelijakirjaston resurssit ovat rajalliset. Talousarviossa kirjahankintoihin on varattu markkaa. Kirjastoa onkin jo täydennetty aimo kasalla tenttikirjallisuutta mutta lisää on vielä tulossa. Mahdollisuutta rahoittaa kirjahankinnat sponsorituloilla tutkitaan. Olen taloudenhoitajana toteuttanutkin linjaa, missä kuluja pyritään kattamaan mahdollisimman suuressa määrin sponsorituotoilla sekä talkootyöllä. Tähän mennessä olemme onnistuneet tässä tavoitteessa mielestäni hyvin. Suuret hankintamme - puhujanpönttö kursseja varten ja uusi dj-koppi - on rahoitettu suurelta osin sponsorituloilla. Talkootyöstä taas voisi mainita ehkä parhaimpana esimerkkinä kauniit U AV:nja YVK:n emäntämme, jotka laativat kohtuullisella budjetilla aikaa ja vaivaa säästämättä herkkuaterioita jälkiruokineen. Suuretkaan säästöt eivät auta yhdistystä jos jäsenistö ei ole aktiivisesti toiminnassa mukana. Juuri tämänkaltaista aktiivisuutta yhdistyksemme tarvitsee - nyt ja tulevaisuudessa. Siksi lausunkin tässä suuren kiitokseni kaikille toiminnassa mukana olleille jäsenillemme. Yhdistyksessämme on ilo työskennellä kun ympärillä on toiminnasta aidosti nauttivia ja motivoituneita henkilöitä. Ilman teitä moni asia olisi jäänyt toteutumatta. Kiitos. 13 MM

Inter Vivos 4 / 2014. Inter Vivos on Pykälä ry:n jäsenlehti.

Inter Vivos 4 / 2014. Inter Vivos on Pykälä ry:n jäsenlehti. Inter Vivos 4 / 2014 Inter Vivos on Pykälä ry:n jäsenlehti. J OS SINUSSA ON JOTAKIN POIKKEUKSELLISTA, SAATAT LUODA URAN POIKKEUKSELLISESSA TOIMISTOSSA. VARMAAN JO ARVAAT, MILLAISIA HENKILÖITÄ HAEMME. REKRYTOIMME

Lisätiedot

SAKKE Hallitus 2009 SLMY 110 v TUIJA BRAX

SAKKE Hallitus 2009 SLMY 110 v TUIJA BRAX inter vivos05 Pykälä ry:n jäsenlehti. 2008 Totuus Saarikoskesta henkilökuvassa Michael Saarikoski Sivaltaja s. 18 IV:n Suuren Duunikyselyn purku miten oikkarin työolot lepäävät tänä päivänä? s. 22 Helsinki

Lisätiedot

Pykälä ry:n jäsenlehti

Pykälä ry:n jäsenlehti inter vivos 5/2014 Pykälä ry:n jäsenlehti PRO BONO URKUND ELSA VERKOSTOITUMINEN UUSI HALLITUS SYÖMISHÄIRIÖT KIIRE LAIN HUUTO TYÖHARJOITTELU VISKIGATE PHUKSINA ROVANIEMELLÄ INTER VIVOS 1 INTER VIVOS 5/2014

Lisätiedot

News. Timo Ahopelto sijoittaa suomalaisiin startuppeihin 1/2014. Rödl & Partner Suomeen. Alihankintasopimukseen kannattaa satsata

News. Timo Ahopelto sijoittaa suomalaisiin startuppeihin 1/2014. Rödl & Partner Suomeen. Alihankintasopimukseen kannattaa satsata News Asianajotoimisto Rödl & Partnerin asiakas- ja sidosryhmälehti 1/2014 Timo Ahopelto sijoittaa suomalaisiin startuppeihin Rödl & Partner Suomeen Alihankintasopimukseen kannattaa satsata Pelialan suuret

Lisätiedot

Inter Vivos. Suuri phuksinumero 3/2013. Pykälä ry:n jäsenlehti

Inter Vivos. Suuri phuksinumero 3/2013. Pykälä ry:n jäsenlehti Inter Vivos Pykälä ry:n jäsenlehti 3/2013 Suuri phuksinumero Uudistetut Lakikanava-seurantapalvelu pitää ajan tasalla valitsemissasi aihealueissa ja aineistoissa. hakutoiminnot ohjaavat löytämään relevantit

Lisätiedot

OIKEUSTIETEEN YLIOPPILAIDEN YHDISTYS ARTIKLA RY ARTISTIN AAPINEN

OIKEUSTIETEEN YLIOPPILAIDEN YHDISTYS ARTIKLA RY ARTISTIN AAPINEN OIKEUSTIETEEN YLIOPPILAIDEN YHDISTYS ARTIKLA RY ARTISTIN AAPINEN [ 1 ] Sisällysluettelo Puheenjohtajan tervehdys............... 3 Dekaanin tervehdys...................... 4 Inspehtorin tervehdys....................

Lisätiedot

ILMOITUSLIITE TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU ILMOITUSLIITE. Sopimuksen hyöty Välty riidoilta ja selvitä osapuolten odotukset

ILMOITUSLIITE TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU ILMOITUSLIITE. Sopimuksen hyöty Välty riidoilta ja selvitä osapuolten odotukset ILMOITUSLIITE TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU ILMOITUSLIITE Onnistunut yrityskauppa Case Eskon Oy: Rohkea ratkaisu onnistui Sopimuksen hyöty Välty riidoilta ja selvitä osapuolten odotukset

Lisätiedot

Tietoa. 14 Työehtosopimusneuvottelut. 18 Bisnesenkeleitä, Accenture Services Oy:n luottamusmies: Työnantaja ymmärtää, että meistä on myös hyötyä.

Tietoa. 14 Työehtosopimusneuvottelut. 18 Bisnesenkeleitä, Accenture Services Oy:n luottamusmies: Työnantaja ymmärtää, että meistä on myös hyötyä. TIETOALAN TOIMIHENKILÖT RY:N JÄSENLEHTI 1 : 2013 Tietoa. 18 Bisnesenkeleitä, onko heitä? Suomalaisten kasvuyritysten taustalta saattaa löytyä yllättäviä tekijöitä. 14 Työehtosopimusneuvottelut käynnistyvät

Lisätiedot

Vahti vaihtuu SPECIAssa. Määräaikaiset työsuhteet. SPECIA ry:n jäsenlehti 4 2012. s.12. Työnteko maistuu opiskelijoille s.8 Palkasta pitää puhua s.

Vahti vaihtuu SPECIAssa. Määräaikaiset työsuhteet. SPECIA ry:n jäsenlehti 4 2012. s.12. Työnteko maistuu opiskelijoille s.8 Palkasta pitää puhua s. www.specia.fi SPECIA ry:n jäsenlehti 4 2012 Vahti vaihtuu SPECIAssa s.12 TEEMA s.4 Määräaikaiset työsuhteet Työnteko maistuu opiskelijoille s.8 Palkasta pitää puhua s.16 4 2012 Pätkätyöt muutakin kuin

Lisätiedot

URA. Tervetuloa työelämä. Mentori auttaa uuden edessä. Valtiotieteilijä on nyt. 28 10 askelta onnistuneeseen uraan 4 Työkenttänä Eurooppa

URA. Tervetuloa työelämä. Mentori auttaa uuden edessä. Valtiotieteilijä on nyt. 28 10 askelta onnistuneeseen uraan 4 Työkenttänä Eurooppa Valtiotieteilijä on nyt URA Lehti yhteiskunta-alan korkeakoulutetuille 3-2012 EDUNVALVONTA SYY valmistautuu uuteen syksyyn ILMIÖ Ay-liike on saavuttanut paljon. Mikä on liikkeen tulevaisuus? OIKEILLE URILLE

Lisätiedot

Kääntäjä on asiantuntija, joka ei toimi tyhjiössä Organisaatiomuutoksen ei tarvitse pelottaa

Kääntäjä on asiantuntija, joka ei toimi tyhjiössä Organisaatiomuutoksen ei tarvitse pelottaa Kääntäjä on asiantuntija, joka ei toimi tyhjiössä Organisaatiomuutoksen ei tarvitse pelottaa VESA A JUNTTILA Kääntäjienpäivässä pohdittiin käännösalan tuotantoverkoston toimintaa Käännösalan asiantuntijat

Lisätiedot

Pykälä ry:n jäsenlehti. 01 2014

Pykälä ry:n jäsenlehti. 01 2014 Pykälä ry:n jäsenlehti. 01 2014 Kitta Kangas - Vapaaehtoistyössä Argentiinassa Ekaa kertaa vujuilla? Tsekkaa tapahtuman etiketti Jesse Viljanen valmistui! Uudet sarjat: * Pykälistin päivän asu * Vinkkipalsta

Lisätiedot

Mitä tapahtuu huomenna?

Mitä tapahtuu huomenna? Mitä tapahtuu huomenna? [ LOBBAUKSELLE ] Väitekirja 1 Mitä tapahtuu huomenna? [ LOBBAUKSELLE ] Sisällysluettelo Esipuhe 5 Mistä oikein on kyse? 6 Mitä sanovat yritykset? 14 Mitä sanovat lobattavat? 16

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma Laskuttaa.com-yritykselle

Liiketoimintasuunnitelma Laskuttaa.com-yritykselle Heidi Turunen Liiketoimintasuunnitelma Laskuttaa.com-yritykselle Metropolia Ammattikorkeakoulu Tradenomi Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyö Toukokuu 2013 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika

Lisätiedot

inter vivos Pykälä ry:n jäsenlehti. 03 2014

inter vivos Pykälä ry:n jäsenlehti. 03 2014 inter vivos Pykälä ry:n jäsenlehti. 03 2014 1 Pääkirjoitus Jokainen muistanee sen hetken, jolloin piteli Inter Vivosta ensimmäistä kertaa kädessään. Lehteä selatessasi olet vastikään saanut tietää selvittäneesi

Lisätiedot

Konepajalta maailmalle

Konepajalta maailmalle Konepajalta maailmalle 12015 Sosiaalinen media töissä Liiton jäseniä edustajaehdokkaina Koeaika luo epävarmuutta 18 10 43 Sisällys 1/2015 10 Laatu ja esimiestyö arvossaan 14 Uusi valtakunnansovittelija

Lisätiedot

NonSordino. Markkinointiviestinnän, -tutkimuksen ja uusmedia-alan ammattilaiset MaMa ry:n jäsenlehti 1/2008

NonSordino. Markkinointiviestinnän, -tutkimuksen ja uusmedia-alan ammattilaiset MaMa ry:n jäsenlehti 1/2008 NonSordino Markkinointiviestinnän, -tutkimuksen ja uusmedia-alan ammattilaiset MaMa ry:n jäsenlehti 1/2008 2. Omnia mea... 3. Palkkatyöstä yrittäjäksi 5. Yrittäjä ammattiyhdistyksen jäsenenä 7. Uudistunut

Lisätiedot

Tuija Brax: Demokratiaa tutkittava säännöllisesti. Kuntien johtajat muutospaineessa. Kuorivatko muskeliyliopistot kerman päältä?

Tuija Brax: Demokratiaa tutkittava säännöllisesti. Kuntien johtajat muutospaineessa. Kuorivatko muskeliyliopistot kerman päältä? lahjus ja asiakas s.2 työn ulkopuolella s.16 sanojen takana s.18 HAUS KEHITTÄMISKESKUS OY:n ASIAKASLEHTI 2 Kuntien johtajat muutospaineessa Kuorivatko muskeliyliopistot kerman päältä? säätieteilijöiden

Lisätiedot

PÄÄKIRJOITUS. Sinulle uusi opiskelija, kulunut kevät on epäilemättä ollut rankka. Ensimmäinen palkinto

PÄÄKIRJOITUS. Sinulle uusi opiskelija, kulunut kevät on epäilemättä ollut rankka. Ensimmäinen palkinto Inter Vivos PYKÄLÄ RY:N JÄSENLEHTI >> 03 2012 Elämäni juristina - haastattelussa Aulis Aarnio Äidit opiskelijavaihdossa ELSA Finlandin oikeustapauskilpailu Puuhasteltavaa phuksille! INTER VIVOS Y liopistossa

Lisätiedot

Kirjeitä nuorelle tutkijalle. kannanottoja tutkijan arjesta. Mirjami Paso (toim.)

Kirjeitä nuorelle tutkijalle. kannanottoja tutkijan arjesta. Mirjami Paso (toim.) Kirjeitä nuorelle tutkijalle kannanottoja tutkijan arjesta Mirjami Paso (toim.) SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN KANNANOTTOJA 3 2011 13.12.2011 Suomalaisen Tiedeakatemian kannanottoja -sarja Suomalainen Tiedeakatemia

Lisätiedot

DigESTA J U R I D I N E N A I K A K A U S I L E H T I

DigESTA J U R I D I N E N A I K A K A U S I L E H T I DigESTA J U R I D I N E N A I K A K A U S I L E H T I Digesta on Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan ainejärjestö Artikla ry:n äänenkannattaja. Digestassa esiintyvät mielipiteet eivät välttämättä

Lisätiedot

Pykälä ry:n jäsenlehti.

Pykälä ry:n jäsenlehti. inter vivos Pykälä ry:n jäsenlehti. 02 2011 Reilaaminen opiskelijaystävällinen tapa matkustaa Klooniliha sitä tahdon lautaselleni Romanit muiden kuin Romanian päänvaiva? Vuosijuhlat 2011 katso kuvat! Esittelyssä

Lisätiedot

Opiskelija Janne Jauhola vietti kesän työnjohtajana

Opiskelija Janne Jauhola vietti kesän työnjohtajana 5/2011 Opiskelija Janne Jauhola vietti kesän työnjohtajana sisältö Pääkirjoitus... 5 Uutisia... 6 10 12 Uuden Insinööriliiton ja Sanoma Magazines Finlandin tuore yhteistyösopimus avaa uuden ajan jäseneduissa.

Lisätiedot

ELSA News. 4/201 4 Talous ja hyväntekeväisyys. Haastattelussa Iina Kuustonen s.8. Haastattelussa Jukka Mähönen s.27. Yö kadulla - kodittomuus s.

ELSA News. 4/201 4 Talous ja hyväntekeväisyys. Haastattelussa Iina Kuustonen s.8. Haastattelussa Jukka Mähönen s.27. Yö kadulla - kodittomuus s. 4/201 4 Talous ja hyväntekeväisyys Haastattelussa Iina Kuustonen s.8 Yö kadulla - kodittomuus s.25 Haastattelussa Jukka Mähönen s.27 ELSA Turku ry SISÄLLYS TALOUS JA HYVÄNTEKEVÄISYYS Pääkirjoitus 4 Puheenjohtajalta

Lisätiedot

Viisseiska Kevät 2013

Viisseiska Kevät 2013 Viisseiska Kevät 2013 Salon metallityöväenammattiosasto r.y. Someron metallityöväen ammattiosasto r.y. Puheenjohtajan palsta s. 2 Kirjoittajavieras s. 3 Aluetoimiston kuulumisia s. 3 Monien mahdollisuuksien

Lisätiedot

PÖRSSIKURSSI Nro 1. 1.3.2006. 38. vsk. www.porssiry.fi Mainostaminen voi olla yllättävän kallista. Att göra reklam kan vara väldigt dyrt.

PÖRSSIKURSSI Nro 1. 1.3.2006. 38. vsk. www.porssiry.fi Mainostaminen voi olla yllättävän kallista. Att göra reklam kan vara väldigt dyrt. Oraakkeli kertoo totuuksia elämästä, maailmankaikkeudesta ja kaikesta. s. 30 Puhutteleva Brokeback Mountain! s. 28 PÖRSSIKURSSI Nro 1. 1.3.2006. 38. vsk. www.porssiry.fi Mainostaminen voi olla yllättävän

Lisätiedot

Jokainenhan tietää että litra on

Jokainenhan tietää että litra on [ilmoitus] että 95E bensan hinta vaihteli Suomessa Tiesitkö vuonna 2004 runsaasti? Alimmillaan se oli 0,989 euroa/l ja ylimmillään 1,345 euroa/l. että suurin osa kuluttajista teki ostopäätöksiä Tiesitkö

Lisätiedot

Nokka kohti 2020-lukua 24 TOIVIO-KAASINEN KIRJOITTAA JURISTIN ARJESTA 32 KOLUMNI: OIKEUSVALTIO HORJUU 23 ESIINNY EDUKSESI OIKEUDESSA 34

Nokka kohti 2020-lukua 24 TOIVIO-KAASINEN KIRJOITTAA JURISTIN ARJESTA 32 KOLUMNI: OIKEUSVALTIO HORJUU 23 ESIINNY EDUKSESI OIKEUDESSA 34 Osuvasti oikeuselämästä // numero 2-2015 // kahdeskymmenes vuosikerta VUOSI- KATSAUS- NUMERO TUIJA BRAX OIKEUS LÄHELLE ETÄPALVELUILLA 18 Nokka kohti 2020-lukua 24 TOIVIO-KAASINEN KIRJOITTAA JURISTIN ARJESTA

Lisätiedot

Simo - Unicafén elävä legenda. IV:n Suuri Tenttivertailu - Ovatko päätenttikierrokset oikeasti helpompia? Helsinki Law Review - Saatavilla nyt!

Simo - Unicafén elävä legenda. IV:n Suuri Tenttivertailu - Ovatko päätenttikierrokset oikeasti helpompia? Helsinki Law Review - Saatavilla nyt! inter vivos 01 2008 IV:n Suuri Tenttivertailu - Ovatko päätenttikierrokset oikeasti helpompia? Helsinki Law Review - Saatavilla nyt! Tapaopas Pykälän vuosijuhliin Simo - Unicafén elävä legenda Pääkirjoitus

Lisätiedot

YRITTÄJYYS OLE LÄSNÄ JA AVOIN - SITOUTAT HENKILÖSTÖN HAITIA

YRITTÄJYYS OLE LÄSNÄ JA AVOIN - SITOUTAT HENKILÖSTÖN HAITIA ILMOITUSLIITE TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU ILMOITUSLIITE Vakuutus ja rahoitus Perusasiat kuntoon asiantuntijan avulla Alihankinta Hanki apua ja keskity ydinliiketoimintaasi Franchising

Lisätiedot