inter vivos yksityisoikeus. talous. kauppa. 4/2000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "inter vivos yksityisoikeus. talous. kauppa. 4/2000"

Transkriptio

1 inter vivos yksityisoikeus. talous. kauppa. 4/ MM

2 PÄÄKIRJOITUS ONNI KOIVU Nykypäivän taloutta kuvataan painottomaksi. Tällä tarkoitetaan sitä ominaispiirrettä, että talouden arvokkain substanssi ei muodostu enää konkreettisista koneista, tavaroista tai raaka-aineista, vaan tiedon jalostamisesta ja palveluista. Avainsanoja ovat Information Technology (IT) ja innovaatio. Yhä suurempi osa yritysten arvosta muodostuu immateriaalisista tekijöistä: tuotekehittelystä, asiakaspalvelusta, toimintakonsepteista ja niihin liittyvistä mielikuvista. Yhteiskunnan kannalta immateriaalioikeuksiin liittyvä ydinkysymys on klassinen: Miten voidaan sovittaa yhteen vapaan ajatustenvaihdon tuomat yleiset hyödyt ja toisaalta innovaatioiden oikeudenmukainen kannustaminen ja palkitseminen? Taloudellisesti tärkeimmäksi vastaukseksi on omaksuttu patentti. K ilpailulainsäädännön kannalta patentoiminen on ainoa käytännön mahdollisuus saada 20 vuoden lähes monopoliin verrattavissa oleva etu jollain äärimmäisen kilpaillulla uuden teknologian alueella. Patenttien suhteellinen arvo yritysvarallisuutena kasvaa nopeasti. Myös käyttömahdollisuudet lisääntyvät. Tuhansien vuotuisten patenttien yrityskohtaiset tavoitteet ovat arkipäivää. Patentti voisikin olla yksi IT-vallankumouksen symboli. Patenttiin liittyviä ongelmia kuvattiin taannoisessa The Economist -lehden kirjoituksessa Patent Wars (April 8th - 14th 2000). Yhdysvalloissa patentin käyttöalaa on laajennettu viimeaikoina roimasti: bioteknologia ja geenit (1980), tietokoneohjelmat (1981) ja viimeisimpänä business-method -patentit (1998), jotka vievät kielto-oikeuden syvälle internetiin rajoittamalla sähköisiä kaupankäyntitapoja. Myös liike-elämä on alkanut suhtautua patentteihin erittäin aktiivisesti. Patentti on erinomainen neuvotteluvaltti ja pelote, erityisesti koska oikeudenkäynnit koituvat kalliiksi ja tuhoisiksi. Yritykset eivät tyydy enää puolustamaan keksintöjään, vaan paaluttavat patenttien avulla uusien teknologioiden vielä tuntemattomia alueita. Tämä strateginen patentoiminen tarkoittaa, että patenttiviranomaisille kerrotaan mitä haluaa, ja ainoastaan miten aikoo sen tulevaisuudessa tehdä. Vakuuttavuus riittää, joten patentit eivät enää heijastelekaan todellisia tuotekehittelyyn tehtyjä investointeja. Myös palveluita kaupataan kiivaasti: voit esimerkiksi ostaa kolmiulotteisen teknologiakartan, joka osoittaa raskaasti patentoidut alat piikkeinä, ja vähemmän patentoidut alueet notkelmina. Näissä maisemissa käydään taistelut 2000-luvun maailman valloituksesta. The Economistissa USA:n tilannetta verrataankin toistuvasti suureen kultaryntäykseen. Aggressiivisen patentoimiskulttuurin hyväksyminen vääristää keksijän kannustimia erottamalla tuotekehitykseen sijoitetut panokset mahdollisesta saavutettavasta hyödystä. Se myös heijastuu välittömästi oikeuslaitokseen, jonne monet riidat lopulta päätyvät. Euroopassa kulttuuri on huomattavasti maltillisempi, mutta haasteita on varmasti luvassa - jo pelkästään siksi, että USA:ssa tehty patentti voi olla este täkäläiselle patentoimiselle. 2 MM inter vivos Yhdestoista vuosikerta JULKAISIJA Oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Pykälä ry PÄÄTOIMITTAJA Onni Koivu TOIMITUS Johanna Harsu Johanna Hautakorpi Sonja London Jussi Mäkinen Riku Neuvonen Ville Niiranen W ilhelm Norrman Mikko Oikarinen Mikko Salo Ville Sandström Samuli Seppänen Jari Vihervaara Mika Hemmo Kuvitus: Jussi Mäkinen ja IV TAITTO JA ULKOASU Olli J. Kärkkäinen Painettu Tummavuoren Kirjapaino Oy:ssä PYKÄLÄ RY Toimisto: Mannerheimintie 3B Helsinki Avoinna arkisin klo 9-13 Puh / Fax INTER VIVOS-ilmoitushinnat: Takakansi neuvoteltavissa 1/1 sivu 1500,- 1/2 " 800,- 1/4 " 500,- 1/8 " 300,- Painos: 2150 kpl ISSN

3 Sisältö 4/ Pääkirjoitus 4 Sopimusten laatiminen - lakimiesten kasvava työkenttä 6 Law and economics - matemaattisten mallien maihinnousu oikeuden tutkimukseen 8 Operaatio langaton piilaakso - juristiarmeija ylimääräisissä kertausharjoituksissa 10 Kuka omistaa sähköpostin? 12 Pyörä, auto, asunto, mökki, vene Simona taatelia - katsaus Pykälän talouteen 14 Bonus Pater Familias 15 Duunista saa nyt ovareita 16 Experto Credite 18 ELSA käräjillä 20 Katukaljoittelua ja kabinettikähmintää - kunnallispolitiikka ja dramatiikka esiintyvät harvoin samassa lauseessa 22 Näkymättömän käden jäljet 25 Koiravahti 27 Voltti taittaen Julkaistut artikkelit edustavat kirjoittajiensa henkilökohtaisia mielipiteitä. 3 MM

4 Sopimusten laatiminen - lakimiesten kasvava työkenttä Mika Hemmo Yliopistollinen oikeustieteen opetus ei aina välitä oikeaa kuvaa siitä, miten lakimiesten työtehtävät painottuvat. Esimerkiksi sopimus- oikeuden opetus keskittyy väistämättä lainsäädännön ja oikeudenalan yleisten peri- aatteiden sisältöön niin, että näkökulmana on yleensä riitatilanteen ratkaiseminen. Ongelma tavataan asettaa muotoon: millaiseen tulokseen tuomarin kuuluisi päätyä esillä olevan sopimus- ongelman ratkaisemisessa. Käytännön elinkeinotoiminnassa tällaiset lainsoveltamiskysymykset ovat kuitenkin usein toissijaisia. Suurin osa sopimuksista täytetään normaalisti osapuolia tyydyttävällä tavalla, eikä oikeudellisiin selvittelyihin päädytä. Ongelmatapauksissakin ratkaisu löydetään useimmiten neuvotteluteitse ilman, että varsinaista oikeudellista ratkaisua joudutaan hakemaan. Sopimusjuristin tehtäväkentässä erityisen keskeisiä taitoja ovatkin sopimusten laadinta ja siihen kiinteästi liittyvä neuvotteluprosessi. Onnistuminen sopimusprosessin tässä vaiheessa auttaa myös ehkäisemään riitoja, jotka usein johtuvat siitä, että kumpikin osapuoli tulkitsee epäselvän sopimuskohdan omalta kannaltaan edullisesti. Sopiminen on etenkin suurten taloudellisten intressien kohdalla osapuolten tavoitteisiin ja valintakriteereihin pohjautuva taktinen prosessi. Tärkeässä asemassa on kummankin neuvotteluvoima ja taito. Neuvotteluvoimaa määrittävät muun muassa sopimuksen kohteen välttämättömyys, vaihtoehtoisten sopimuskumppanien lukumäärä, osapuolen käyttämien neuvottelijoiden asiantuntemus, liikesuhteen tärkeys ja mahdolliset samojen osapuolten väliset voimassa olevat sopimukset. Olennaista on ensinnäkin huolehtia siitä, että sitovan sopimuksen voimaantulosta ei synny riitaa. Koska sopimuksilla ei Suomessa yleensä ole laista johtuvia muotovaatimuksia, hyvinkin mittavia sopimuksia voidaan päättää suullisesti. Edelleen on huomattava, että suullinen sitoutuminen on mahdollinen silloinkin, kun kummankin tarkoituksena on laatia myöhemmin kirjallinen sopimus. Toisinaan on käynyt niin, että pitkällisen neuvotteluprosessin loppuvaiheessa on vaihdettu sellaisia hyväksymisilmaisuja, jotka ovat johtaneet kiistaan siitä, onko lopullinen sopimus jo syntynyt. Sopimuskumppanin edustajan kelpoisuus sopimuksen päättämiseen on myös syytä selvittää. Tavallista on, että liikesopimusta koskevia neuvotteluja käyvät sellaiset yritysten edustajat, joilla ei ole kelpoisuutta lopullisen sopimuksen päättämiseen. Tällöin on muistettava varmistua siitä, että hyväksyminen tapahtuu aikanaan oikealla organisaatiotasolla. Sama asia on tärkeä myös silloin, jos sopimusta jälkeenpäin muutetaan. Sopimusehtojen sisältö määräytyy pitkälti toimialan ja sopimustyypin mukaan. Irtaimen kaupassa on tarpeen keskittyä laatuvaatimuksiin, toimitus- ja maksuehtoihin ja takuisiin. Agenttisopimuksissa olennaisia kysymyksiä ovat muun muassa edustusalue, provisiojärjestelmä, kilpailevien tuotteiden asema ja sopimuksen voimassaolo. Ohjelmistotoimitussopimuksissa 4 MM

5 esiin nousevat vastaavasti tarkoitettu tavoitetila, käyttöoikeuden laajuus sekä ohjelmien kehittäminen ja ylläpito. Juristin ammattitaitoa on oivaltaa juuri kyseiseen tilanteeseen liittyvät sääntelytarpeet. Eräät ehtotyypit ovat yleisiä kaikenlaisissa sopimuksissa. Tällaisia ovat etenkin vastuunrajoitusehdot; sopimus ilman minkäänlaisia vastuunrajoitusehtoja on hyvin harvinainen. Yhä enemmän on ryhdytty käyttämään amerikkalaisperäisiä ns. boilerplate - standardilausekkeita. Näihin kuuluvat muun muassa ehto, jonka mukaan sopimusasiakirja käsittää kaikki osapuolten välillä pätevät ehdot (entire agreement), ja sopimusmääräys siitä, että passiivisuus oikeuskeinojen käyttämisen suhteen ei johda niiden menettämiseen (no waiver). Konfliktinratkaisuehtoihin on myös aihetta kiinnittää huomiota. Niin haluttaessa voidaan käyttää ehtoja, joiden mukaan riitaisuudet on ensi sijassa ratkaistava osapuolten neuvotteluin tai ulkopuolista sovittelijaa käyttäen. Silti on muistettava myös oikeusriidan mahdollisuus ja pohdittava sitä, halutaanko käyttää välityslauseketta. Yhden miehen välimiesoikeus on usein nopein ja kustannustehokkain tapa riidan ratkaisemiseen. Jos intressi on kuitenkin kovin suuri, voidaan miettiä laajempaa välimiesoikeutta. Harkittavaksi tulee välityslausekkeen kohdalla myös se, halutaanko Keskuskauppakamari tai jokin kansainvälinen välitysinstituutti kytkeä konfliktinratkaisuun. Kaikkiaan sopimusten laadinta on nopeasti kehittyvä toimialue, jolla operoiva juristi saa myös tilaisuuden mielikuvituksensa käyttämiseen. Sopimusten tekeminen on taloudellisiin ja strategisiin lähtökohtiin pohjautuvaa ja paljon muuta kuin pelkkää juridiikkaa. Selvää on kuitenkin, että sopimuslakimiehellä täytyy olla korkeatasoinen sopimusoikeuden tuntemus. Vaikka sopimusehdoilla operoidaankin, lakiperusteiset normit määrittävät kuitenkin taustan, jota sovelletaan sopimuksen aukkokohtiin. Lisäksi laki sanelee rajat osapuolten perustamien sopimusehtojen sitovuudelle. Etenkin kilpailuoikeuden esiinmarssi on saanut aikaan uusia sopimusriskejä ja pakottanut arvioimaan ehtojen hyväksyttävyyttä uudesta näkökulmasta. Kirjoittaja on Helsingin yliopiston vakuutus- ja vahingonkorvausoikeuden professori. 5 MM

6 Law and Economics - matemaattisten mallien maihinnousu oikeuden tutkimukseen Suomalaisen oikeustieteen viimeisestä suuresta murroksesta on kulunut jo puoli vuo- sisataa. Tuleeko seuraava suuri käänne taloustieteen pilttuusta vai jääkö oikeus- taloustiede marginaaliin? Koulukunnan synty Jussi Mäkinen Oikeustaloustiede, eli oikeuden tutkiminen taloustieteen välinein, on amerikkalaista perua. Yhdysvaltalaista oikeuselämää maailmansotien välisenä aikana hallinneen realismin piirissä oli havaittu, ettei oikeus ole suljettu, itseriittoinen järjestelmä. Realistit vaativat irtiottoa formalismista, oikeuden yhteiskunnallisten vaikutusten tunnustamista, mikä tarkoitti myös ratkaisujen taloudellisten vaikutusten arvioimista. Law and economicsia ja critical legal studies -liikettä pidetään realismin perillisinä. Ensin mainittu syntyi 1960-luvulla ja jälkimmäinen 1970-luvun lopulla. Law and economics -koulukunnan alkuajan merkittävä vaikuttaja Richard A. Posner selittää suuntauksen syntyä mm luvun poliittisen konsensuksen murtumisen, muilla tieteenaloilla esiin nousseiden tieteellisten tutkimusmenetelmien ja säädännäisen oikeuden merkityksen kasvun aiheuttamilla muutospai- neilla amerikkalaiseen oikeustieteeseen. Juristit kokivat vanhat käsitykset ja perinteisen metodin riittämättömiksi uudessa tilanteessa, mikä loi paineita tieteellisempien metodien käyttöönotolle. Tieteellinen vallankumous ja matematiikan esiinmarssi Georg Henrik von Wright käsittelee kirjassaan Humanismi elämänasenteena tieteen ja tekniikan muutosta ja sen vaikutusta ihmisten elämään. Hänen mukaansa ratkaiseva on tieteen vallankumous, joka tapahtui myöhäisrenessanssin aikana. Tuolloin tiede vapautui uskonnon ja magian rajoitteista, mikä johti astronomisen ja fysikaalisen maailmankuvan muutokseen. Tieteellinen asenne ja luottamus järkeen korvasivat spekulaatiot ja hajanaiset empiiriset erikoisuudet. Luonnontieteiden ja matematiikan kehitys lähti vauhtiin. Tämä kehitys jatkuu yhä tieteiden erikoistumis- ja integroitumiskehityksenä. Tieteet eriytyvät, mutta samalla niiden metodit lähenevät matematisoitumisen myötä. Esimerkiksi yhteiskuntatieteet eriytyvät yhä kauemmaksi filosofiasta ja oikeutta tutkitaan nykyään myös matemaattisten mallien avulla. Taloustieteen nousu voidaan nähdä myös osana tieteiden yleistä matematisoitumista. Suomi, taloustiede ja tulevai- suus Suunnilleen samaan aikaan Suomen oikeustieteessä tapahtui paradigman muutos käsitelainopista analyyttiseen lainoppiin, jota seurasi 1970-luvun yhteiskuntatieteellistyminen. Oikeustaloustiede rantautui Suomeen luvuilla, ja ensimmäiset taloustieteellistä analyysiä hyväkseen käyttävät väitöskirjat julkaistiin 6 MM

7 vuonna 1997 (K. Määttä ja P. Timonen imonen). Taloustieteelliset menetelmät ovat saavuttaneet suosiota lähinnä markkinaorientoituneilla kilpailu- ja yhtiöoikeuden aloilla. De lege ferenda -tutkimuksen alalla taloustieteen menetelmät on otettu hieman laajemmin käyttöön. Kalle Määtän väitöskirjassa Environmental Taxes.From an Economic Idea to Legal Institution tutkitaan ympäristöverojen tehokkuutta ja ympäristöpolitiikan kehitystä. Tutkimuksessa hyödynnetty public choice -suuntaus pyrkii valottamaan poliittisten valintojen taustoja ja motiiveja. Oikeustaloustiede ei ole levinnyt kulovalkean lailla suomalaiseen oikeustieteeseen. Yhtenä syynä voitaneen pitää suuntauksen common law -juuria. Toisena syynä voidaan pitää sitä, että tehokkuusargumentti on vain yksi reaalinen argumentti muiden joukossa suomalaisessa, melko kiinteässä oikeuslähde- ja tulkintaopissa. Toisaalta voisi olettaa taloustieteen metodin kiinnostavan lainsäätäjää etenkin vero-, kilpailu-, yhtiö- ja ympäristöpolitiikan alalla yhä haastavammaksi tulevassa sääntelyprosessissa, joka muuttuu koko ajan markkinaehtoisemmaksi. Lainsäätäjän toimintaympäristö ei ole enää puhtaasti kansallinen ja tehokkuusnäkökohdat ovat korostuneet. Tällöin taloustieteen mallit voivat olla merkittävä apu sääntelyvaihtoehtoja pohdittaessa. Lähteet: -P.Timonen: Oikeustaloustiedemitä se on? (Lakimies 1/1998) - P. Timonen: Oikeustaloustieteestä ja sen tutkimisen tavasta (Oikeus 3/1998) - G.H. von Wright: Humanismi elämänasenteena (Helsinki, Otava, 1981) 7 MM

8 Operaatio Langaton Piilaakso juristiarmeija ylimääräisissä kertausharjoituksissa Johanna Harsu Kesällä kirjoittelun teknologiayrittäjien ja asian-aja- jien läheisistä väleistä aloitti Aamulehti otsikollaan Uu- den teknologian alalla on jo pula asianajajista ( ). IT-viikko jatkoi kes- kustelua räväkämmin: IT-ala kasvattaa juristiarmeijaa, se julisti ( ). Mihin uusi teknologia tarvitsee armeijaansa ja mistä johtuu sen va- rustaminen juuri nyt? Ensin on idea, sitten tulee yritys. Suurimmat niistä vetävät menestyksensä imuun pienempiä, joiden tavoitteena on tunkeutua uusille markkinoille. Niin myös Nokian ja Ericssonin kaltaiset modernin teknologian jättiläiset ovat raivanneet tietä muille pohjoismaisille uuden talouden yrityksille. Täkäläiset menestystarinat ovat synnyttäneet ajatuksen Pohjolan Langattomasta Piilaaksosta. Keskeistä nopeasti kehittyvällä IT-alalla on uusien ideoiden keksiminen ja kilpailukyvyn lisääminen. Siksi Suomeenkin on rakennettu inkubaattorityyppisiä teknologiakeskuksia, kuten Oulun Teknopolis, joissa ideanikkarit ja erilaiset tukipalvelutyrittäjät ahkeroivat saman katon alla. Myös juristi on tuonut toimistonsa teknologiakeskuksiin. Nettijuristin maanantai Ideoiden ja henkisen pääoman suojaaminen on yksi tärkeimmistä lisäarvoista, joita lainopillinen neuvonantaja voi IT-alan yritykselle sen aloitusvaiheessa antaa. Olennaista on oikeanlaisen strategian valinta immateriaalioikeuksia rekisteröitäessä ja niitä valvottaessa. Uuden teknologian juristien tulee olla eksperttejä myös kasvun rahoitusvaiheeseen liittyvissä oikeuskysymyksissä. Koska uuden teknologian markkinat ovat levittäytyneet valtiorajojen yli, ei nettijuristikaan voi ajatella toimivansa vain suomalaisten kollegoiden ja Suomen oikeuden parissa. Neuvottelupöydän ääreen istuutujat saattavat päinvastoin olla hyvinkin erilaisista sopimuskulttuureista. Suurten kansainvälisten transaktioiden dokumentaatio poikkeaa sekin perinteisestä suomalaisesta sopimuskäytännöstä. Sopimusoikeudelliseen eriytymiseen on ollut syynä lainsäädännön kehittymisen hidas vauhti. Koska lait puuttuvat, on turvauduttava entistä yksityiskohtaisempiin sopimuksiin. L.A. Lawyer & mä Amerikkalainen oikeuskäytäntö ja etenkin USA:n länsirannikon sopimuskulttuuri ovat muodostuneet solmittavien sopimusten malleiksi: lähteväthän uuden teknologian ohella myös pääomavirrat sieltä. Paksuista sopimusnivaskoista tulee juristin arkipäivää siinä missä ennen voitiin vain viitata lakipykäliin. Pääoman mukana alalle virtaa amerikkalainen ajattelutapa. Suomen Asianajajaliiton puheenjohtaja Too-o- mas Lindholm toteaa Aamulehdessä, että tähän tulisi suhtautua kriittisesti. Meidän täytyy säilyttää omanarvontunteemme, hän lisää. Liiton puheenjohtaja kiinnittää huomiota myös opiskeluun: koulutusjärjestelmähän aina laahaa jäljessä, hän napauttaa. Nettijuristin slangia tarkastellessa tulee mieleen hankkia ainakin kielikoulutusta: rahoitustermit venture capitalist,ipo, legal due diligence ja seed -vaihe eivät asiaan perehtymättömälle avaudu. 8 MM

9 V iktoriaanisesta avioliitosta irtosuhteisiin Teknologiayritysten kasvu edellyttää nopeatempoisia rahoitusjärjestelyitä. Sekä kotimaiset sijoittajat että ulkomaiset sijoitusrahastot ovat olleet kiinnostuneita kasvuvaiheen teknologiayrityksistä. Kun vuoden alkupuolella Suomen markkinoille tuli vielä kansainvälisiä inkubaattoreita ja pääomasijoittajia ( venture capitalist ), rahan tarjonta lisääntyi huomattavasti. Juristilta edellytetään sijoittajan ja teknologiayrittäjän kohdatessa sekä sopimus- että yhtiöoikeuden asiantuntemusta.työhön kuuluu sopimusten draftaamisen ohella esimerkiksi yritysjärjestelyihin liittyvien kaupparekisteriasioiden hoitamista. Pörssilistautumisessa juristin työ on pikkutarkkaa ja aikataulu on hyvin tiivis. Juristi huolehtii listautumisen juridisesta strukturoinnista, legal due diligence -tarkastuksesta, listalleottoesiteen ja erityisselvitysten laatimisesta sekä viranomaisyhteyksien ylläpitämisestä. Kasvun rahoittajan ja teknologiayrityksen liikesuhdetta ei ole kuitenkaan tarkoitettu pitkäkestoiseksi niinpä etukäteen on sovittava, miten sopimuksesta voi pätevästi irtautua uuteen rahoitusvaiheeseen siirryttäessä. Nokia Ventures Organisation on hahmottanut tätä sopimusoikeudellisen ajattelun muutosta viktoriaanisesta avioliitosta yhdessä elämiseen -analogialla: rahoitussopimus IT-alalla solmitaan lyhyen harkinnan jälkeen yhteisten tarpeiden tyydyttämiseksi ja se voidaan päättää heti tavoitteen toteuduttua. Nokian analogiaa tehostetaan kuvaparilla, joista toisessa poseeraa hillitty viktoriaaninen pariskunta ja toisessa, uutta taloutta selittävässä kuvassa, joukko hippinuoria notkuu mansikkapellolla. Peace, sanoi sijoittaja. Ihmekös siis, että nuori ITmiljonääri uskoutuu City-lehden palstalla pitämässään päiväkirjassa: sijoittajat eivät tiedä mitä tekevät. It s Go Big Or Go Home! Toukokuussa Suomeen rantautui Tukholmasta aivan uudentyyppinen sijoitusyritys, Startupfactory. Startupfactory auttaa yrittäjiä muuntamaan langattomat ideansa tuottaviksi liiketoiminnoiksi tarjoamalla toimialatuntemusta, kokeneita osaajia ja alkupääomaa, mainostaa toimitusjohtaja Pek- ka Lundmark. Riskirahoituksen tarjoamisen lisäksi palveluun kuuluu liiketoimintasuunnitelman jalostaminen, kumppanuusstrategioiden laatiminen, kontaktiverkoston ja tukipalveluiden (esim. lakiasiat) hankkiminen sekä seuraavan vaiheen rahoittajien etsiminen. Strategian, kansainvälisen toiminnan ja markkinoinnin osaajien puute ovat olleet startup hankkeiden suurimpia hidasteita. Pääomasijoittajien toimialatuntemuksen puutteesta ei Startupfactoryä kuitenkaan voida moittia: sen hallituksessa istuu niin Ericssonin, Microsoftin, Telian, AT & T:n kuin Nokiankin entisiä johtajia. Valtiorajat ja yritysrajat on Startupfactoryssä ennakkoluulottomasti ylitetty. Emme tavoittele pikavoittoja, vaan sitoudumme yhtiöidemme pitkäaikaiseen kehittämiseen, Lundmark lupaa. Tavoitteet ovat silti korkealla: It s go big or go home, valottaa Startupfactoryn perustajajäsen ja Ericssonin entinen pääjohtaja Sven-Christer Nils- son pelin henkeä. Kilpailu ITalalla on kovaa. Startupfacorynkin mainostama, Tukholma-Helsinki - akselilla tapahtuva IT-alan yhteistyö on kilpailukyvyn lisäämisen kannalta järkevää. Yhdistynein voimin Pohjolan Langaton Piilaakso voi jatkaa elintilan valloittamista Uudessa Maailmassa. Palkkasotureina toimivat koulutetut juristit. Keskeiset aseet ja muutoksen alkuenergia ovat kuitenkin aikamme pelle pelottomien käsissä. Juristit eivät ole itseriittoisia. Ensin oli idea. 9 MM

10 Kuka omistaa sähköpostin? Sonja London Tottakai työnantajalla on oikeus lukea työntekijöiden- sä sähköpostit. Työnantaja- han omistaa töissä käytettävät tietokoneet ja tarjoaa tietolii- kenneyhteydet työntekijän käyttöön. Näin lausui eräs tekninen asiantuntija kevääl- lä kun häneltä kysyttiin onko työnantajalla oikeutta lukea työntekijöiden sähköpostia. Vastaus johti spekulointiin; silloinhan työnantajalla on oi- keus lukea myös yksityiskirje joka on lähetetty vastaanottajan työpaikalle koskapa työn- antaja omistaa postilaatikon ja maksaa palkan sihteerille joka jakoi postin. Perinteisten kirjeiden tapauksessa kenellekään ei lienee epäselvää ku- ka niitä saa lukea. Sähköposti herättää kuitenkin edelleen hämmennystä. Omistaako työnantaja sähköpostin? Tilanteet työpaikoilla voivat olla kimurantteja. Jos työntekijä sairastuu tai jää lomalle, voi yrityksen toiminta vaikeutua, jopa halvaantua jollei sähköposteihin päästä käsiksi. Kauppa voi jäädä saamatta, lupaava uusi työntekijä saavuttamatta, tilausvahvistus lähettämättä ja niin edelleen. Työnantajan työn tekemistä varten tarjoamaa sähköpostia käytetään kuitenkin yleisesti myös yksityiseen viestintään varsinaisen tarkoituksensa lisäksi. Jos postia luetaan, mistä voi erottaa yksityisen ja työhön liittyvän sähköpostin? Kuinka varmistetaan työntekijän ja viestin lähettäjän yksityisyys sekä työnantajan liiketoiminnan jatkuminen häiriöittä? Luottamuksellisen viestin sa- laisuus on loukkaamaton Perustuslain 10 :n mukaan kirjeen, puhelun ja muun luottamuksellisen viestin salaisuus on loukkaamaton. Teletoiminnan tietosuojalain 4.1 :n mukaan televiestintä on luottamuksellista, jollei sitä ole tarkoitettu yleisesti vastaanotettavaksi. Rikoslain 38:3 :ssä määritellään viestintäsalaisuuden loukkaamiseksi se, että oikeudettomasti avataan toiselle osoitettu kirje tai muu suljettu viesti. Sähköpostia, silloin kun sitä ei ole tarkoitettu julkisesti vastaanotettavaksi, koskee siis sama suoja kuin perinteistä kirjettäkin. Tarkoittaako lain suoja sitä että työntekijän yksityisyyden kunnioittaminen voi pahimmassa tapauksessa viedä toimintamahdollisuudet työnantajalta? Ollaanko toisessa ääripäässä, eikö maalaisjärkeä saa käyttää? Näin pitkällä ei onneksi olla. Rikoslain mukaa rangaistavaa on oikeudeton viestin sisällön avaaminen tai urkkiminen. Viestin saaja, työntekijä, voi antaa luvan viestiensä lukemiseen. Tietosuojavaltuutettu on antanut asiasta ratkaisun ( ). Sen mukaan Työpaikalla olisi syytä tarkasti määritellä, mitkä ovat sähköpostin käyttömahdollisuudet työpaikalla ja löytää ratkaisu, jossa perusoikeudesta luopumista ei tarvitse toteuttaa. Työnantajalla on direktio-oikeutensa (työn johto ja valvontaoikeus) perusteella mahdollisuus määritellä, mihin tarkoitukseen sähköpostin käyttömahdollisuus työpaikalla työntekijälle annetaan. Pääsääntöisesti kyse lienee työntekijän työvälineestä ja työnantajan tulisi ohjata työntekijöitä käyttämään sähköpostia nimenomaan tähän tarkoitukseen. Ratkaisussa on enemmän sisältöä kuin ehkä ensilukemalta tulee huomanneeksi. On selvää että oikeudettomasti eli ilman työntekijänsä lupaa tai 10 MM

11 esimerkiksi tämän tietämättä ei työnantajalla ole oikeutta lukea työntekijän sähköpostia. Tietosuojavaltuutettu kehottaa kuitenkin etsimään ratkaisua jossa työntekijän ei tarvitsisi luopua perusoikeudestaan ja antaa lupaa kajota postiinsa. Työnantajalla todetaan aiheellisesti olevan valta määrittää miten sähköpostia työpaikalla käytetään. Puntit ovat siis kohtuullisen tasan kummankin osapuolen hyväksi. Sähköpostin käyttösäännöt Monissa työpaikoissa viestintään riittää esimerkiksi yrityksen sisäinen viestintäjärjestelmä, eikä varsinaista Internetiin liitettyä sähköpostia tarvitse suinkaan koko henkilökunta. Tällöin alussa mainitut ongelmat työpaikan ulkopuolelta tulevista viesteistä ainakin vähenevät. On myös teknisesti hyvin helppoa käyttää anonyymiä sähköpostia, esimerkiksi jolloin anonyymiin, ei-henkilökohtaiseen sähköpostiin tulevat viestit voivat ohjautua koko myyntiryhmälle. Lienee selvää että tällaiseen osoitteeseen postia lähettävä on tietoinen siitä ettei hän voi olla varma kuka tai ketkä ovat viestin vastaanottajia, eikä tällaista osoitetta luultavasti monikaan käyttäisi henkilökohtaiseen viestintään. Anonyymin osoitteen rinnalla voidaan käyttää myös henkilökohtaista sähköpostiosoitetta ja ainahan postit voidaan esim. lomien ajaksi ohjata koko ryhmän anonyymiin osoitteeseen. Sähköpostin käyttö yksityisiin tarkoituksiin voidaan tietysti myös kieltää kokonaan, vaikka valvonta onkin vaikeaa; kiellosta huolimatta vastaanotettua tai lähetettyä yksityistä viestiä kun koskee edelleen lain suoja. Sähköpostin yksityiskäyttökielto tuskin edistää työnantajan asiaa niin hyvin kuin yhteistyö työnantajan intressin, toiminnan jouhevan jatkumisen turvaamiseksi. Ensimmäinen askel onkin laatia sähköpostin käytöstä säännöt ja tehdä ne tiettäväksi työntekijöille, jos vain mahdollista jo siinä vaiheessa kun he aloittavat työnsä uudessa työpaikassaan. Lähteet: - Suomen Perustuslaki 10 -Tietosuojavaltuutetun ratkaisu Sähköpostin käyttö työpaikoilla ( ) w w w.tietosuoja.fi/3282.htm - Laki yksityisyyden suojasta televiestinnässä ja teletoiminnan tietoturvasta (Teletoiminnan tietosuojalaki) -Rikoslaki 38:3 -Lisää tietosuojasta: oiffi/index.asp 11 MM

12 Pyörä, auto, asunto, mökki, vene Ville Niiranen Omistusoikeus tuntuu olevan suomalaiselle tärkeä asia. Johtuuko se isojaon jäl- keisestä tuoreesta oikeudesta omistaa mantuja vai onko ky- se nuoren itsenäisen Suomen kansalaisen kovasta tahdosta hankkia jotain omaa ja omis- taa? Omistaa ilman pelkoa, että se viedään varoittamatta. Tahto taata oma ja lähimmäisten tule- vaisuus. Oma koti, joka suojaa pahalta. Oma takka, joka suo- jaa pakkasella. Oma perunamaa, joka suo- jaa nälältä. Varmuus tulevasta. Omavarai- suus. Omistusoikeuden kääntöpuolena on velvollisuus huolehtia omaisuudesta. Taakka, johon tulee sitouduttua usein sitä ajattelematta tai näkemättä sitä negatiivisena. Omaisuutta tulisi hallita rajoitetusti erilaisten leasing- ja muiden järjestelyjen avulla, jotta ihminen säilyttäisi vapauden valita, vapauden olla ja elää niin kuin haluaa. Se ei kuitenkaan ole aina riittävä suhteen taso esinettä kohtaan, vaan usein kaivataan syvempää suhdetta. On tarve kiintyä. Jokaisen omaisuus on turvattu. Tämä on taattu markki- natalousmaiden tapaan perustuslaissa. Ennen vuoden 1995 perusoikeusuudistusta perustuslakivaliokunnan kannanotot käsittelivät perusoikeuksista vain enimmäkseen omistusoikeutta ja sitä koskevia rajoituksia. Jokaisen oikeus omistaa on oltava Suomessa jotain varmaa ja tarkkarajaista. Oikeutta koskevat rajoitukset on oltava selkeitä ja selviä. Suomen omistusoikeusperinteessä hyvänä puolena on, että omaa omaisuutta hoidetaan hyvin, samoin omaa lähiympäristöä. Toisin kuin sosialistisissa maissa, joissa omistusoikeus yksilö-oikeutena on vastaajan asemassa verrattuna yhteiseen, kansan omistukseen. Esimerkiksi Kiinan perustuslaissa on yksilön omaisuuden suoja turvattu, mutta tämän edelle menee kansan ja työväenluokan tarpeet kollektiivina. Tietty epävarmuus on taustalla. Moni perintöasia olisi ratkaistu, jos ihmisellä olisi eläessään vain muita oikeuksia esineeseen kuin omistusoikeuksia. Jälkeen jäisi vain valuuttapinoja, osakkeita ja erilaisia arvo-osuuksia, joihin ei liittyisi pesän osakkaiden puolelta tunteita, kuten synnyinseudulla sijaitsevaan perintötilaan tai mummon keinutuoliin. Omistusoikeuden valintaa ei voi aina perustella taloudellisilla järkisyillä, mutta valinnan rationaalisuuden perusteeksi löytyy syvempiä syitä: oikeuden muodostaman suhteen täydellisyys mahdollistaa laajan kentän vaihtoehtoja esineen käytön tavalle, ajankohdalle ja varmuudelle. Mahdollisuudet luovat tunteen vapaudesta. Vapauden tunne on ihmiselle tärkeä. 12 MM

13 Simona taatelia - katsaus Pykälän talouteen Mikko Oikarinen Taloudenhoitaja Onhan meillä sitä ra- haa. Eiks me voitais ostaa autoa pykälään. Ostetaan yliopisto. Nämä ja monta muuta kommenttia olen kuullut Pykälä ry:n taloudenhoita- jana kuluvan vuoden aikana. Kommentit on heitetty huumorilla, mutta ilmaisevat jä- senistön mielikuvaa Pykälän taloudellisesta tilasta. On totta, että järjestömme on vakavarainen ja muihin ainejärjestöihin verrattuna erittäin suurikokoinen. Yhdistyksen vuotuiset kulut ovat tasaisesti nousseet vuosi vuodelta ja ovat tätä nykyä hieman yli markkaa. Summa on valtava, mutta niin on toimintamme laajuuskin. Toimintamme rahoitetaan jäsenmaksuilla, avustuksilla, sijoituksien tuotoilla sekä valmennuskursseista saatavilla tuloilla. Viimeksi mainittu onkin yhdistyksemme elinehto ja toimintamme edellytys. Niin kauan kuin kursseista saatavat tulot pysyvät ennallaan eikä vuoden 1999 vesivahingon kaltaisia kalliita yllätyksiä tule, ongelmia ei synny. Yhdistyksemme tulevaisuuteen suuresti vaikuttava seikka on myös kuluvan vuoden lopussa päättyvä kurssitoimintaa koskeva verohuojennus, johon yhdistys luonnollisesti pyrkii saamaan jatkoa. Meidän on kuitenkin pakko varautua pahimpaan ja käyttäytyä sen mukaisesti päättäessämme vuotuisista kuluista. Kulujen vuosittainen kasvu on saatava pysähtymään, ennen kuin se joudutaan tekemään pakon edessä toimintaa supistaen. Tähänastiset kulut ovat pysyneet talousarvion raameissa, lukuun ottamatta muutamia ylityksiä. Turhimpana, suurimpana ja ehkä silmiinpistävimpänä ylityksenä on kerhohuoneiston stereolaitteiston asiantuntemattomasta käytöstä aiheutuneet tuhansien markkojen ylimääräiset kulut. Tulevaisuutta ajatellen laitteistoa uudistettiin siten, ettei vastaavaa pääse enää tapahtumaan ja sijoitus maksaakin itsensä takaisin säästyneinä korjauskuluina. Näyttääkin siltä, että tulemme alittamaan kuluvan vuoden talousarvion, mikä on hyvä lähtökohta katkaista kulujen jatkuva nousu ja näin turvata yhdistyksen toiminta saman laajuisena tulevinakin vuosina. Suurin yksittäinen menoerä tulee tälle vuodelle olemaan Pykälän kirjastoon tehtävät hankinnat. Tenttikirjallisuus vaihtuu nopeaan tahtiin ja opiskelijakirjaston resurssit ovat rajalliset. Talousarviossa kirjahankintoihin on varattu markkaa. Kirjastoa onkin jo täydennetty aimo kasalla tenttikirjallisuutta mutta lisää on vielä tulossa. Mahdollisuutta rahoittaa kirjahankinnat sponsorituloilla tutkitaan. Olen taloudenhoitajana toteuttanutkin linjaa, missä kuluja pyritään kattamaan mahdollisimman suuressa määrin sponsorituotoilla sekä talkootyöllä. Tähän mennessä olemme onnistuneet tässä tavoitteessa mielestäni hyvin. Suuret hankintamme - puhujanpönttö kursseja varten ja uusi dj-koppi - on rahoitettu suurelta osin sponsorituloilla. Talkootyöstä taas voisi mainita ehkä parhaimpana esimerkkinä kauniit U AV:nja YVK:n emäntämme, jotka laativat kohtuullisella budjetilla aikaa ja vaivaa säästämättä herkkuaterioita jälkiruokineen. Suuretkaan säästöt eivät auta yhdistystä jos jäsenistö ei ole aktiivisesti toiminnassa mukana. Juuri tämänkaltaista aktiivisuutta yhdistyksemme tarvitsee - nyt ja tulevaisuudessa. Siksi lausunkin tässä suuren kiitokseni kaikille toiminnassa mukana olleille jäsenillemme. Yhdistyksessämme on ilo työskennellä kun ympärillä on toiminnasta aidosti nauttivia ja motivoituneita henkilöitä. Ilman teitä moni asia olisi jäänyt toteutumatta. Kiitos. 13 MM

14 BONUS PATER FAMILIAS Pykäläsyksyisiä ajatuksia Pykäläsyksy on mielenkiintoinen ajanmääre. Tämän lehden ilmestyessä pykäläsyksy on jo puolenvälinsä tienoilla, vaikka punssikahveista on kulunut aikaa vasta suunnilleen kaksi viikkoa. Siis tavallista aikaa. Sitä aikaa, joka kuluu suurimman osan vuodesta. Pykäläsyksynä ei kulu nimittäin tavallinen aika. Pykäläsyksyaika kuluu selvästi nopeammin kuin tavallinen aika. Tähän on myös selvä syy. Pykäläsyksy on yksinkertaisesti niin hauska ajanjakso, ettei sen kulumista huomaa. Tapahtuma ja juhla toisensa perään rullaa ohi. Uusia kaverisuhteita solmitaan lukuisia. Hauskoja muistoja kertyy kasapäin niin phuxeille kuin vanhemmillekin opiskelijoille, jotka osallistuvat rientoihin. Ennen kuin kukaan huomaakaan, on pikkujoulujen aika ja pykäläsyksy on ohi. Keväällä ovat vuorossa tietysti Pykäläviikko vuosijuhlineen ja monet muut meiningit, mutta pykäläsyksyllä tahti on niin tiivis, että ajan kuluminen vain yksinkertaisesti nopeutuu huomattavasti. Monelle se ensimmäinen jää ainoaksi täysipainoiseksi pykäläsyksyksi. Jotkut viettävät niitä useampia. Itselläni on tällä hetkellä menossa viides ja viimeinen täysipainoinen pykäläsyksy, mutta mieli ei ainakaan vielä ole haikea. Joka tapauksessa aika on jälleen kulunut uskomattoman nopeasti. Tämä viimeinen pykäläsyksyni jää minulle parhaiten mieleen siitä, kuinka suuri ilo on ollut seurata phuxien osallistumista. Voin täysin rehellisesti sanoa, että tähän mennessä näkemistäni phuxikatraista nykyinen on yleisesti ottaen ollut kaikkein suurimmalla joukolla ja innolla menossa mukana. Eikä tämä ole mitään hallituksen puheenjohtajan viranpuolestahehkutusta, vaan selkeä tämän pykäläsyksyn kuluessa muodostunut mielipiteeni. Valiokuntakokouksissa, juhlissa ja muissa tapahtumissa on näkynyt todella paljon innokkaita naamoja ja yhdistystä sekä opiskelua koskevia kysymyksiä on esitetty suurella kiinnostuksella. Erityisen iloinen olen siitä ryntäyksestä, joka tänä pykäläsyksynä on kohdistunut speksiin sekä äsken mainitun innostuneen phuxikatraan että vanhempien opiskelijoiden taholta. Kaikissa kolmessa Pykälän speksissä mukana olleen mieltä lämmittää huomata, että perinne jatkuu myös uusien, tuoreiden voimien siivittämänä. En voi sanoa, etteikö tämänkin raakin veri vetäisi edelleen lavalle, mutta toisaalta odotan innolla ensimmäistä Pykälän speksiä, jonka näen katsomosta käsin. Pykäläsyksyyn kuuluu olennaisena osana myös seuraavan vuoden henkilövalintojen tekeminen. Yhdistyksen syyskokouksen asialistalla on jälleen muun muassa vuoden 2001 hallitusvirkailijoiden valinta. Kokous pidetään marraskuun puolenvälin tienoilla. Vaalipaneeli järjestettäneen kuluvan kuun viimeisellä viikolla. Tarkemmista ajoista ja paikoista ilmoitetaan myöhemmin. Toivon, että mahdollisimman moni tuntee kiinnostusta rakkaan yhdistyksemme asioiden hoitoa kohtaan ja saapuu vaalipaneeliin muun jäsenistön tentattavaksi. Kaiken kaikkiaan tunnelma yhdistyksessä on tänä pykäläsyksynä ollut erinomainen. Toivottavasti se jatkuu edelleen samanlaisena; iloisena, aktiivisena, aikaansaavana. Odotan innolla, mitä pykäläsyksyn jälkipuolisko tuo tullessaan. 14 MM

15 Duunista saa nyt ovareita Samuli Seppänen Kerää omasi pois ja nouda kesätöistäsi ovareita. Voit myös päästä tsekkaamaan millaista on tuomarin arki ja kuinka loistoristeilijän rahoi- tuskiemurat hoidetaan. Taloushuolien vaivaamasta oikiksesta kuuluu myös hyviä uutisia. Dekaani Olli Mäen- pään, varadekaani Dan Frän- den, tiedekuntasihteeri Tarja Pellisen ja opintosihteeri Sir- pa Kajanin aloitteesta tiedekunnassa valmisteltiin suunnitelma työharjoittelun liittämiseksi osaksi OTK-tutkintoa. Projekti toteutettiin yhteistyössä yliopiston rekrytointipalvelujen kanssa. Itse toimin projektissa projektisihteerinä. Tiedekuntaneuvosto päätti työharjoittelun sisällyttämisestä tutkintoon Työharjoittelu on vapaavalintaisiin täydentäviin opintoihin kuuluva, enintään 3 ov:n mittainen opintojakso. Opintojakson voi suorittaa opetusministeriön rahoittamassa yliopisto-opiskelijoiden harjoittelupaikassa, itse hankitussa työpaikassa tai tiedekunnan järjestämässä 4 viikon mittaisessa palkattomassa harjoittelussa. Harjoittelupaikan on liityttävä OTK-tutkinnon alaan. Ovareita työharjoittelusta saa yhden kuukautta kohden. Myös osa-aikatyö voidaan hyväksyä työharjoitteluksi. Siirtymäkautena ovarit iisisti Työharjoittelun hyväksymistä tutkinnon osaksi haetaan opintotoimikunnalta. Käytännössä hyväksymistä koskeva tiedote ja lukuisat lomakkeet noudetaan tiedekunnan opintoneuvojalta. Siirtymäkauden ( ) aikana suoritettua työharjoittelua koskevat yksinkertaiset ohjeet. Kesätöistä voi hakea ovarit pois toimittamalla opintotoimistoon 3-5 sivun mittaisen vapaamuotoisen selvityksen työnantajan toimenkuvasta ja omista tehtävistä. Selvitykseen voi taiteilla myös näkemyksiään työhön liittyvistä oikeustieteellisistä kysymyksistä. Lisäksi selvitykseen tulee liittää työnantajan todistus harjoittelijan tehtävistä. Tällaiseksi kelpaa esimerkiksi jäljennös työtodistuksesta. Yliopisto-opiskelijoiden harjoittelupaikoissa työskennelleet täyttävät opintotoimiston lomakkeen sekä liittävät tähän vähintään 2 sivun mittaisen selvityksen työnantajasta, oikeustieteen alasta ja siitä mitä harjoittelusta jäi käteen. Siirtymäkauden jälkeen itse hankituille työpaikoille vaaditaan varadekaanin ennakkohyväksyntä, mikäli harjoittelusta mielii saada ovareita. Lomakkeita saa opintoneuvojalta. Ensi kesän yliopisto-opiskelijoiden harjoittelupaikoissa työskentelevät toimittavat edellä mainitun raportin lisäksi työharjoittelun työtuntilomakkeen ja työnantajan palautelomakkeen. Jalka oven rakoon Uutena innovaationa oikiksessa on otettu käyttöön ohjausta sisältävä työharjoittelu. Kyseessä on enintään 4 viikon mittainen palkaton työhön tutustuminen jossakin yksityisen tai julkisen sektorin työpaikassa. Valinnanvaraa työpaikoissa riittää, sillä tiedekunta on järjestänyt toistasataa harjoittelupaikkaa tälle vuodelle. Työnantajiin kuuluu asianajotoimistoja (esim. Hannes Snellman ja Veikko Palotie), suuryrityksiä (esim. A.Ahlström Oy ja Wärtsilä NSD OY AB) ja valtionhallinnon työnantajia (esim. UM ja KHO). Erityisen ilahduttavana pidän tuomioistuinten mielenkiintoa työharjoittelua kohtaan: esimerkiksi Helsingin käräjäoikeus on osoittanut lähes filantrooppista asennetta oikislaisten opetuksen kehittämiseen. Harjoittelijan on luvattu toimivan tuomarin avustajana juttujen valmistelussa ja istunnoissa. Kannattaa muistaa, että palkaton harjoittelija ei suinkaan ole työpaikassa suorittamassa rutiinitehtäviä, kuten tuuraamassa puhelinvaihdetta. Harjoittelijalla on oikeus saada työpaikassa ohjausta juristin tehtäviin. Harjoittelupaikkojen tason valvomiseksi harjoittelija täyttää listaa suorittamistaan tehtävistä. Harjoittelupaikoista saa syksyn aikana tietoa tiedekunnan ilmoitustaululta ja myöhemmin myös webbisivuilta. Harjoitteluasiat hoidetaan tiedekuntaan palkattavan rekryyhdyshenkilön kanssa. Työnantajat ovat jo kyselleet harjoittelijoiden perään, joten jos kurkistus diplomaatin tai hot-shot bisnesjuristin asennemaailmaan kiinnostaa, kannattaa tilaisuus käyttää hyödyksi. 15 MM

16 EXPERTO CREDITE Ekstrakurrikulaarisia opiskelija-aktiviteetteja Ville Sandström Opintovastaava Täh? Nokupitikeksii joku otsikko. Okei, en käytä noin hienoja sanoja enää leipätekstissä. Kerron tulossa olevista yliopiston hallintovaaleista ja valotan perusasioita vapaapaikkojen hakemisesta Lakimiesliiton koulu- tuksen kursseille. Hallintovaalit mistä on kyse Joulukuun 8. päivänä järjestetään Helsingin yliopiston hallintovaalit. Yliopiston monijäsenisiin hallintoelimiin (konsistori, tiedekuntaneuvostot, laitosten johtoryhmät) valitaan uudet jäsenet vuosiksi Kolmikantamallin mukaisesti 1) professorit 2) muut opettajat, tutkijat ja muu henkilöstö ja 3) opiskelijat valitsevat keskuudestaan edustajansa monijäsenisiin hallintoelimiin. Konsistorin opiskelijajäsenet valitsee HYY:n edustajisto. Kunkin tiedekunnan opiskelijat valitsevat suoraan tiedekuntaneuvoston ja laitosjohtoryhmien opiskelijajäsenet. Oikeustieteellisen tiedekuntaneuvostoon valitaan viisi opiskelijajäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä. Laitosten johtoryhmiin valitaan kolme opiskelijajäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä. Paikkojen jakautumista ainejärjestöjen sääntelee herrasmiessopimus. Pykälistejä on tiedekuntaneuvostossa 4+3 ja laitosjohtoryhmissä 2+2. Codexareita on 1+1 sekä tiedekuntaneuvostossa että laitosjohtoryhmissä. Justuksella on yksi tiedekuntaneuvoston varajäsenen paikka. Vaalioikeutettuja ovat kaikki tiedekunnan mennessä läsnäoleviksi ilmoittautuneet opiskelijat. Ehdokasasettelu päättyy Miksi lähtisin hallinnon opiskelijaedustajaksi? Hallinnon opiskelijaedustajalla kuuluisi olla seuraavia ominaisuuksia: valmiutta sitoutua opiskelijoiden etujen ajamiseen, velvollisuudentuntoa, kärsivällisyyttä, uskallusta avata oma suu oikeassa paikassa ja riittävästi selkärankaa olla mielistelemättä professoria tai muuta Isoa Herraa, vaikka hän sattuisi olemaan oman gradun ohjaaja. Entä saamapuoli? Tutustut tiedekunnan opettajien ajatuksenjuoksuun. Pääset katsomaan tiedekunnan ja laitosten toimintaa eri vinkkelistä, kurkistamaan kulissien taakse. Kokousten esityslistoihin perehtyessäsi opit erottamaan tärkeän yhdentekevästä (ei mikään huono kyky tentteihin valmistautuessakaan!). Ja ennen kaikkea: pääset myötävaikuttamaan siihen, että tiedekuntamme asiat etenevät oikeaan suuntaan. Hallintoelinten toiminnasta ei vielä opiskelijaedustajaksi lähtiessä tarvitse tietää mitään. Halu ja kyky ottaa selvää riittävät. Ypöyksin ei hallinnossa myöskään tarvitse sissittää, sillä kyse on pitkälti ryhmätyöstä. Kannat opiskelijoita kiinnostaviin asioihin valmistellaan yhdessä muiden opiskelijaedustajien kanssa ja opintovaliokunnan vankalla tuella. Jos kiinnostuksesi heräsi, ota yhteyttä! (ville.sandstro p ). Lokakuun 31. päivänä on tarkoitus pitää hallintovaali-info Pykälässä klo alkaen, joten sinnekin kannattaa tulla kuulemaan asiasta lisää. Tarkkaile spostiasi ja Bulletiinia! V apaapaikkoja Lakimies- liiton koulutuksen kursseille Suomen Lakimiesliitto järjestää lakimiehille tarkoitettua täydennyskoulutusta lyhyiden kurssien muodossa. Tiedekunnan opetukseen verrattuna kurssit ovat aiheeltaan rajatumpia ja käytännönläheisempiä. Oikeustieteen opiskelijat saavat yhden vapaapaikan kullekin kurssille. Kurssit jaetaan kevään ja syksyn alussa Lakimiesliiton opiskelijavaliokunnassa Pykälän, Codexin, Justuksen, Lexin ja Artiklan kesken jäsenmäärien suhteessa. Pykälän osuus kaikista vapaapaikoista on lähes puolet. 16 MM

17 Vapaapaikkojen ideana on tukea tutkielman tekemistä ja parantaa työelämässä tarvittavia valmiuksia. Kursseista onkin eniten hyötyä opinnoissaan jo jonkin verran edenneille opiskelijoille. Vapaapaikkaa voi kuitenkin hakea (ja saada) kuka tahansa Pykälän jäsen opintojen vaiheesta riippumatta. Lähtökohtana on, että vapaapaikkalaisena voi kurssille osallistua kerran opiskelujen aikana. Toistakin vapaapaikkaa voi toki hakea, mutta vapaapaikkaa käyttämättömät hakijat ajavat tällöin valinnassa automaattisesti ohi. Vapaapaikat Pykälä ry:n jäsenille myöntää yhdistyksen hallitus vuoden alussa vahvistamiensa kriteerien nojalla. Ensisijaisina valintakriteereinä on tänä vuonna otettu huomioon opintojen vaihe, kurssin aiheen liittyminen projektin/ tutkielman aihepiiriin ja kurssin aiheen liittyminen työhön tai aikaisempaan työkokemukseen. Toissijaisina kriteereinä rajatapauksissa toimivat lisäksi hakijan pykäläaktiivisuus ja kaatoluokka muu erityinen syy. Lehden ilmestyessä syksyn vapaapaikat on jo jaettu, mutta pankaa tieto vapaapaikkamahdollisuudesta korvainne taa. Ensi keväänä vapaapaikkoja on taas jaossa ehkä juuri siitä aiheesta, josta väännät graduasi! inter vivos Inter Vivos hakee päätoimittajaa ja taittajaa vuodelle 2001 Päätoimittaja Arvostamme - Vahvaa kirjallista ilmaisua - Aktiivisuutta ja ideointikykyä - Sosiaalisia taitoja - Kokemusta vastaavista tehtävistä Taittaja Arvostamme - Visuaalista näkemystä - Kokemusta vastaavista tehtävistä - Halua oppia hyödyntämään internetin tarjoamia mahdollisuuksia Taittajan tehtävästä maksetaan kohtuullinen korvaus. Vapaamuotoiset kirjalliset hakemukset tulee osoittaa Pykälä ry:n hallitukselle ja toimittaa Pykälän toimistolle (Mannerheimintie 3 b, HELSINKI) mennessä. Kuoreen merkintä Päätoimittaja tai Taittaja. Lisätietoja tehtävistä antavat päätoimittaja Onni Koivu (p ) ja taittaja Olli J. Kärkkäinen (p ). 17 MM

18 ELSA käräjillä Jari Vihervaara European Law Students s Association eli tuttavallisemmin ELSA järjesti keskiviikkona excursion Hel- singin käräjäoikeuteen. Tuo- mioistuintyöskentelyyn kävi tutustumassa parikymmentä elsalaista, joista melkein kaikki olivat opintonsa juuri aloittaneita fukseja. Käräjä- oikeustalo oli useimmille uusi tuttavuus, ja ensimmäinen koettelemus olikin turva- tarkastuksen läpäiseminen, josta mukana olleet lopulta kunniallisesti selvisivätkin. Ryhmämme oli sijoitettu lukumäärästämme johtuen erääseen oikeustalon suurimmista saleista, jossa juuri kyseisenä päivänä istuttiin rikosprosesseja 1+3 kokoonpanossa. Kaikki päivän tapaukset olivat helppoja ja nopeita pikkurikoksia. Saliin päästyämme meille järjestettiin asiantunteva opastus käräjäoikeuden työskentelymenetelmistä, rikosprosessista sinänsä ja myös itse oikeustalosta, saimme lisäksi mukaamme kotiin tuhdin tietopaketin esitteitä Suomen oikeusjärjestelmästä. Tuomioistuin työssään Käräjätuomari Jarmo Kil- pelä ja kolme lautamiestä toivottivat meidät tervetulleiksi seuraamaan työskentelyään. Päivän ensimmäinen tapaus oli poliisin noutama muutaman tuhannen markan arvoisiin varkauksiin syyllistynyt mies, joka lopulta sai sakkotuomion. Seuraavaksi syyttäjä vaati rangaistusta humalassa isänsä autoa ajaneelle alaikäiselle nuorukaiselle, jolle tuomioistuin langetti sakkotuomion ja ajokieltoa. Kolmantena ratkaisunaan tuomarit saivat pohtia pikkumurroista ja hotellihuoneen turmelemisesta syytettyä miestä, joka saapui saliin seuranaan asianajaja Aar- no Arvela. Hänen läsnäoloonsa paljastui selitykseksi se, että Arvelan asiakas odotti juuri toiselta tuomioistuimelta kansliatuomiota aikaisemmin tekemästään aseellisesta ryöstöstä. Tällä kerralla mies sai ehdollista vankeutta, sakkotuomion ja vahingot korvattavakseen. Näimme salissa myös miehen, jota syytettiin käteisen rahan viemisestä kirjekuoressa virolaiseen huumebisnekseen, mutta hänen kohdallaan syytteet hylättiin toteen näyttämättöminä. Lisäksi paikalla kävi tuomionsa kuulemassa kaksi sähkökitaran varastanutta nuorukaista, jotka saivat tempauksestaan sakkotuomion vahingonkorvauksien siivittämänä. Tuomioistuimen työskentely oli hyvin koordinoitua ja nopeaa, kukin tapauksista kesti vain noin puoli tuntia eikä tuomioiden harkintakaan joita onneksi saimme myös jäädä seuraamaan - kestänyt muutamaa minuuttia pidempään. Tosin tapausten juridinen vaikeusaste ei toki ollut kovin korkea. Tällaisia pikkurikoksia seuratessa mielikuva mahtipontisesta amerikkalais- Käräjätuomari Kilpelä lukemassa laatulehteä tyylisestä oikeussalikäytännöstä karisi nopeasti, kyseisissä tapauksissa ei tarvittu edes todistajien kuulemista. Tosin tuomarit luonnollisesti kuuntelivat huolellisesti mitä kukin syytetyistä kenties halusi asiassaan sanoa ennen tuomion harkintaa muistuttaen heitä vielä siitä, että heidän ei välttämättä tarvitse sanoa asiassaan mitään. Osa syytetyistä esiintyi asiassaan itse ilman avustajia, osa pysyi hiljaa antaen avustajansa, yleensä asianajajansa, hoitaa puhumisen. Eräs oikeudenkäyntiavustajista ilmoitti olevansa oikeustieteiden ylioppilas. 18 MM

19 Pykälät ja kielitaito Syytettyjen reaktiot heidän havaittuaan paikalla olevien ihmisten määrän vaihtelivat kovasti. Vaikka salissa ei ryhmämme lisäksi ollut kuin pari muuta henkilöä, täytti jo tämäkin määrä salin eikä moni tuomioistuimeen haastetuista selvästi osannut odottaa saavansa yleisöä. Jotkut eivät reagoineet katsojiin mitenkään, muutamat näyttivät selvästi vaivaantuneilta ja saimmepa osaksemme vihamielisenkin näköisiä silmäyksiä. Minkäänlaisia järjestyshäiriöitä, epäasiallista käyttäytymistä tai epäkunnioittavaa kielenkäyttöä salissa ei kuitenkaan ollut. Tuomareiden kohtelias ja asiallinen toiminta piti ilmapiirin hyvin neutraalina, saivatpa nuorimmat syytetyt osakseen isällisiä ja kannustaviakin ohjeita tuomareilta jotta heitä mahdollisesti uhkaava rikoskierre saataisiin estettyä. Tuomioistuimen työskentely oli siis hyvin humaania ja rakentavaa. Lähtiessään ruokatunnille tuomarit ehtivät vaihtaa kanssamme muutaman sanan. Oikeuden puheenjohtajana toiminut käräjätuomari Jarmo Kilpelä painotti erityisesti kielitaidon merkitystä nykypäivän lakimiesten toiminnassa. Yliopistohan tarjoaa hyvät resurssit lakipykälien opiskeluun, mutta käytännön työelämässä tarvittavan kielitaidon, erityisesti tuomioistuintyöskentelyssä tarvittavan ruotsinkielen, jokainen joutuu kuitenkin hankkimaan itse. Lakipykälät osaa jokainen juristi, työelämässä lisäarvoa tuottaa nimenomaan sosiaalisten ja kielitaidollisten asioiden hyvä hallinta. Haluan näin ainejärjestömme lehden kautta kiittää kaikkia tuomioistuimessa tapaamiamme henkilöitä mielenkiintoisesta päivästä ja mahdollisuudesta tutustua suomalaisen oikeusjärjestelmän toimintaan. ILMOITUS ILMOITUS Ei kahvinkeittoa vaan juridiikkaa! Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy on yksi Suomen johtavista liikejuridiikkaan keskittyneistä asianajotoimistoista. Päätoimialojamme ovat yritysjärjestelyt, pääomasijoitus ja immateriaalioikeudet sekä informaatioteknologiaan liittyvä juridiikka. Viime vuosina toimistomme on kasvanut erittäin nopeasti. Haemme jatkuvasti palvelukseemme lahjakkaita Oikeustieteen ylioppilaita toimimaan lakimiestemme apuna erilaisissa oikeudellisissa selvitystehtävissä. Tarjoamme kilpailukykyiset edut, haastavan ja mielenkiintoisen toimenkuvan sekä rennon ja vauhdikkaan työympäristön Helsingin ydinkeskustassa. Tehtävä on oiva näköalapaikka asianajotoimintaan. Monet aikaisemmista harjoittelijoista ovat nyt toimistomme lakimiehiä tai muuten sijoittuneet erittäin hyvin työelämään. Lähetä hakemuksesi postitse alla olevaan osoitteeseen. Kuoressa tulee olla merkintä Harjoittelija. ASIANAJOTOIMISTO BORENIUS & KEMPPINEN OY Yrjönkatu 13 A, Helsinki puh. (09) , fax (09) MM

20 Katukaljoittelua ja kabinettikähmintää - Kunnallispolitiikka ja dramatiikka esiintyvät harvoin samassa lauseessa Johanna Hautakorpi Kunnallispolitiikka on ar- kista. Esityslistat alkavat puistonpenkeistä ja päättyvät päivähoitoon. Asiat ovat jo- kaista ihmistä lähellä, mutta ehkä juuri läheisyytensä takia niin kaukana. Siinä ei ole mitään hohdokasta. Miljardejakin liikkuu vain harvakseltaan. Eduskunnassa on sen- tään mukana kaikki TV:stä tutut, mutta kuka tietäisi kaupunginvaltuuston puheen- johtajan nimeä? Onko tämäkin mediapeliä? Median vaikutus kunnallispolitiikan epäkiinnostavuudessa ei rajoitu henkilöpalvonnan puutteeseen. Kaupunginvaltuuston päätökset ovat useimmiten huonommin uutisoituja kuin eduskunnan tekemät, vaikka niiden merkitys on omalla alueellaan vähintään yhtä suuri. Monille jää vaikutelma, että todellinen valta on valtion tasolla ja kunnallinen päätöksenteko on vain hienosäätöä. Varmuuden vuoksi kerrottakoon tässä yhteydessä, että mm. koulut, terveydenhuolto ja kaavoitus kuuluvat lähes yksinomaan kunnille. Myös sensaatiohakuisuus vaikuttaa uutisointiin ratkaisevasti. Viime vaalikaudella Helsingin kaupunginvaltuusto on onnistunut nousemaan otsikoihin tehokkaimmin katujuopottelun kiellolla ja keskustelulla katuprostituutiosta. Nämä teemat eivät ehkä kuitenkaan kuulu kenenkään tärkeysjärjestyksen kymmenen kärkeen. R yhmäkuria ja sanelupoli- tiikkaa Median vaikutuksen lisäksi toinen keskeinen syy ihmisten epäkiinnostukseen on se, etteivät he usko omalla mielipiteellään kunnallisista asioista olevan mitään merkitystä. Hassua kyllä, tämä oman mielipiteen merkityksettömyyden tunne tuntuu vaivaavan valtuutettujakin. Aina ei omille ajatuksille jää paljon tilaa, kun on ensin otettu huomioon kaupunginhallituksen jäsenten, vanhempien valtuutettujen ja apulaiskaupunginjohtajien mielipiteet. Onpa kiertänyt sellaisiakin huhuja, että päätöksiin vaikutetaan puolueiden johdon tasolta. Joissain tilanteissa piirijärjestön sauna voi olla keskeisempi paikka päätöksen muodostumiselle kuin valtuustoryhmän kokoontumishuone. Vaikka huhuja kiertää, uskoisin että kekkoslaisesta sanelupolitiikasta on jo edetty vähän todellisen kansandemokratian suuntaan. Muutamat puolueet mainostavat itseään yksilöllisyyttä korostavina tai jopa ryhmäkurittomina vapaan ajattelun kehtoina. Vallankäytön todellisuutta on kuitenkin vaikea arvioida ulkopuolisena, sillä jo ryhmän paine voi olla käytännön ryhmäkuria. Sama pätee myös käänteisesti. Julkilausuttu ryhmäkuri voi sallia perustellut poik- 20 MM

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: tuomioistuinharjoittelusta 1 Soveltamisala Sen lisäksi mitä tässä laissa säädetään, käräjänotaarista säädetään tuomioistuinlaissa ( / ). Käräjänotaarin velvollisuuksiin

Lisätiedot

Lenita-show veti lehterit täyteen Porissa Sali on aina täysi

Lenita-show veti lehterit täyteen Porissa Sali on aina täysi Lenita-show veti lehterit täyteen Porissa Sali on aina täysi Julkaistu: 14.7. 14:07 IS SUOMIAREENA Yhdysvaltain Suomen suurlähettiläs Bruce Oreck vertasi Yhdysvaltain ja Euroopan asenne-eroa erikoisella

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2007 HALLITUKSEN KOKOUS 20.6.2007

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2007 HALLITUKSEN KOKOUS 20.6.2007 1(6) Aika 13.6.2007 Paikka Läsnä Asianajotoimisto Fredman & Månsson Mikko Salo, hallituksen puheenjohtaja Une Tyynilä, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Jan Hjelt, hallituksen jäsen Salla Korhonen,

Lisätiedot

Asianajajan ammatti Päivämäärä Koulun nimi

Asianajajan ammatti Päivämäärä Koulun nimi Asianajajan ammatti Päivämäärä Koulun nimi Luennoitsijan nimi Mikä on asianajaja? Kaikki asianajajat ovat lakimiehiä Mutta kaikki lakimiehet eivät ole asianajajia Siis mitä? Sekava nimikkeistö (1/2) Lakimies

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2005 HALLITUKSEN KOKOUS 11.5.2005

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2005 HALLITUKSEN KOKOUS 11.5.2005 1(5) Aika 11.5.2005 Paikka Läsnä Poissa Asianajotoimisto Auhto Laitinen Tuominen Oy:n toimitilat, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Puhujina: Asiamies, VT Keijo Kaivanto, AKHA TALOYHTIÖ 2013

Puhujina: Asiamies, VT Keijo Kaivanto, AKHA TALOYHTIÖ 2013 Riidanratkaisumenettelyt asuntoosakeyhtiössä ja hyvä hallintotapa Puhujina: Asiamies, VT Keijo Kaivanto, AKHA 1 Hyvä hallintotapa Yhdenvertaisuusperiaate Läpinäkyvyys Ennakointi Ei vielä erillistä suositusta

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

Puolueettomuus. Autettavan Toiminnan ehdoilla toimiminen ilo

Puolueettomuus. Autettavan Toiminnan ehdoilla toimiminen ilo Puolueettomuus Vapaaehtoistoiminnassa toimitaan tasapuolisesti kaikkien edun mukaisesti. Vapaaehtoinen ei asetu kenenkään puolelle vaan pyrkii toimimaan yhteistyössä eri osapuolten kanssa. Mahdollisissa

Lisätiedot

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1 Kim Polamo Työnohjauksen voima Lue, kuinka työnohjaus auttaa työssäsi. 1 Työnohjauksen tulos näkyy taseessa.* * Vähentyneinä poissaoloina, parempana työilmapiirinä ja hyvinä asiakassuhteina... kokemuksen

Lisätiedot

SUOMI EUROOPASSA 2002 -TUTKIMUS

SUOMI EUROOPASSA 2002 -TUTKIMUS A SUOMI EUROOPASSA 2002 -TUTKIMUS GS1. Alla kuvaillaan lyhyesti ihmisten ominaisuuksia. Lukekaa jokainen kuvaus ja rastittakaa, kuinka paljon tai vähän kuvaus muistuttaa teitä itseänne. a. Ideoiden tuottaminen

Lisätiedot

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään

Lisätiedot

Luento 9. June 2, Luento 9

Luento 9. June 2, Luento 9 June 2, 2016 Otetaan lähtökohdaksi, että sopimuksilla ei voida kattaa kaikkia kontingensseja/maailmantiloja. Yksi kiinnostava tapaus on sellainen, että jotkut kontingenssit ovat havaittavissa sopimusosapuolille,

Lisätiedot

T Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04

T Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 Ilkka Kouri Henkilöstöturvallisuus 28.1.2004: Henkilöstöturvallisuus yleisesti Henkilöstöturvallisuus Henkilöstöturvallisuus on osa yritysturvallisuutta

Lisätiedot

OHJEET KEHITYSKESKUSTELULLE ÅBO AKADEMIN PSYKOLOGIHARJOITTELIJOIDEN KANSSA

OHJEET KEHITYSKESKUSTELULLE ÅBO AKADEMIN PSYKOLOGIHARJOITTELIJOIDEN KANSSA OHJEET KEHITYSKESKUSTELULLE ÅBO AKADEMIN PSYKOLOGIHARJOITTELIJOIDEN KANSSA Hyvät harjoittelunohjaajat, Åbo Akademin psykologian ja logopedian laitos (IPL) työskentelee projektin parissa, jonka tavoitteena

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

Isännöintisopimus kuinka sopia ja pitää sopimus ajan tasalla

Isännöintisopimus kuinka sopia ja pitää sopimus ajan tasalla Isännöintisopimus kuinka sopia ja pitää sopimus ajan tasalla Hallitusseminaari 2011 Anu Kärkkäinen päälakimies Suomen Kiinteistöliitto ry ISÄNNÖITSIJÄN VALINTA Milloin taloyhtiössä on oltava isännöitsijä?

Lisätiedot

MITÄ TIETOSUOJA TARKOITTAA?

MITÄ TIETOSUOJA TARKOITTAA? EU-tietosuoja-asetuksen vaikutukset koulutuskierros Yhteistyössä tietosuojavaltuutetun toimisto ja FCG / Maaliskuu 2015 MITÄ TIETOSUOJA TARKOITTAA? Reijo Aarnio tietosuojavaltuutettu Tietosuojavaltuutetun

Lisätiedot

Mauno Rahikainen 2009-09-29

Mauno Rahikainen 2009-09-29 SISÄLTÖ - Alustus - Tutustutaan toisiimme - Omat odotukset (mitä minä haluan tietää) - Vaalivaliokunnan tehtävät (sääntöjen vaatimat) - Miksi vaalivaliokunta on tärkein vaikuttaja järjestöissä? - Järjestön

Lisätiedot

Hevoskaupan juridiikka

Hevoskaupan juridiikka Hevoskaupan juridiikka Yleistä Hevonen on irtain esine Virhe hevosessa vaikeampi nähdä kuin tavanomaisessa tavarassa (esim. auto) Myyjän tiedonantovelvollisuus Ostajan tiedonottovelvollisuus 1 Sovellettava

Lisätiedot

on yritystoiminnan keskeisistä liiketoimintapäätöksistä ensimmäinen. Sen varaan kaikki muut päätökset tehdään:

on yritystoiminnan keskeisistä liiketoimintapäätöksistä ensimmäinen. Sen varaan kaikki muut päätökset tehdään: Sisällysluettelo Esipuhe 2 1. Segmentointi nykymarkkinoinnissa 5 1.1. Segmentoinnin merkitys 6 1.2. Segmentoinnin toteutuksen ongelmat 8 1.3. Segmentin valintaan vaikuttavat tekijät 10 2. Segmentoinnin

Lisätiedot

VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja

VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja Lauri Oksanen Head of Research 27.9.2010 Nämä kommentit ovat henkilökohtaisia eivätkä välttämättä edusta Nokia Siemens Networksin

Lisätiedot

BACK TO BASICS 1 JOS SYDÄN VIELÄ SYKKII MATTI FORSBERG, JÄRJESTÖKONSULTTI

BACK TO BASICS 1 JOS SYDÄN VIELÄ SYKKII MATTI FORSBERG, JÄRJESTÖKONSULTTI BACK TO BASICS 1 JOS SYDÄN VIELÄ SYKKII MATTI FORSBERG, JÄRJESTÖKONSULTTI Ohjelma Esittelyt ja koulutuksen tavoitteet Miksi yhdistyksesi on olemassa ja mitä se tekee? Tauko Mikä ihmeen missio, visio ja

Lisätiedot

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Ammattina hyvinvointi Tiedotuslehti Lehden toimitus: Levikki: Kohderyhmä: Merja Patokoski Vesa Vento 200 kpl Opetustoimen henkilöstö, pois lukien

Lisätiedot

Lapsen edunvalvonnasta lastensuojeluasioissa

Lapsen edunvalvonnasta lastensuojeluasioissa Lapsen edunvalvonnasta lastensuojeluasioissa Rovaniemi 12.9.2013 Oikeusturvayksikön päällikkö, ylitarkastaja Keijo Mattila, 12.9.2013 1 PERUSOIKEUDET LAPSEN SUOJANA Perustuslain 6.3 : Lapsia on kohdeltava

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Tavoitteet Tämän toimintamallin avulla opit määrittelemään kiireen. Työyhteisösi oppii tunnistamaan toistuvan, kuormittavan kiireen sekä etsimään sen syitä

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 10/2006 HALLITUKSEN KOKOUS 12.10.2006

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 10/2006 HALLITUKSEN KOKOUS 12.10.2006 1(5) Aika 12.10.2006 Paikka Läsnä Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:n toimitilat, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Olli

Lisätiedot

SÄHKÖISET JA LAINSÄÄDÄNTÖ

SÄHKÖISET JA LAINSÄÄDÄNTÖ LIIKEARKISTOPÄIVÄT 12.-13.9.2007 ASIAKIRJAT SÄHKÖISET JA LAINSÄÄDÄNTÖ Jukka Tuomela Tampereen yliopisto Oikeustieteiden laitos Lainsäädännön lähtökohtia Lainsäädännössä pyritään siihen, että sähköisiä

Lisätiedot

Hevoskaupan juridiikka

Hevoskaupan juridiikka Hevoskaupan juridiikka Yleistä Hevonen on irtain esine Virhe hevosessa vaikeampi nähdä kuin tavanomaisessa tavarassa (esim. auto) Myyjän tiedonantovelvollisuus Ostajan selonottovelvollisuus Sovellettava

Lisätiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Jag vill veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Tämä esite on tarkoitettu nuorille, joilla on suojatut henkilötiedot. Sen ovat laatineet yhdessä Rikosuhriviranomainen (Brottsoffermyndigheten)

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitus. Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011

Yrityskaupan rahoitus. Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011 Yrityskaupan rahoitus Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011 Rahoituksen lähtökohdat Yrityksen rahoitusmuodot ovat oma pääoma, vieras pääoma ja tulorahoitus. Aloittavalla yrittäjällä on pääasiassa

Lisätiedot

Unelmoitu Suomessa. 17. tammikuuta 14

Unelmoitu Suomessa. 17. tammikuuta 14 Unelmoitu Suomessa Sisällys ä ä ä ö ö ö ö ö ö ä ö ö ä 2 1 Perustiedot ö ä ä ä ä ö ä ä ä ä ä ä ä ö ä ää ö ä ä ä ä ö ä öö ö ä ä ä ö ä ä ö ä ää ä ä ä ö ä ä ä ä ä ä ö ä ä ää ö ä ä ä ää ö ä ä ö ä ä ö ä ä ä

Lisätiedot

Nuoren hyvä tuleminen sijaishuoltoon 30.9.2015 Lahti. Johanna Barkman Osallisuuden taidot ja valmiudet

Nuoren hyvä tuleminen sijaishuoltoon 30.9.2015 Lahti. Johanna Barkman Osallisuuden taidot ja valmiudet Nuoren hyvä tuleminen sijaishuoltoon 30.9.2015 Lahti Johanna Barkman Osallisuuden taidot ja valmiudet JÄHMETYN JÄÄDYN Mihin olemme menossa? Miten tähän on tultu? OLET TÄSSÄ. Kalle Hamm, 2008 Mitä nyt tapahtuu?

Lisätiedot

Halloped-koulutus. Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 22.1.2014

Halloped-koulutus. Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 22.1.2014 Halloped-koulutus Koposektori Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 22.1.2014 Koulutuksen sisältö 1) Nopeat perusteet yliopiston hallinnosta 2) Edunvalvonnan perusteita 3) Halloped-keissejä Yliopiston

Lisätiedot

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN Opiskelijakunta Lamko 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 Tutortuntien suunnittelu... 2 Tutortuntien sisältö... 3 Jokaisella kerralla:... 3 Ensimmäiset tutortunnit... 3 Teemat... 3

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Petri Kallio Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Asiantuntijaryhmän jäsen Petra Tiihonen Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Henkilökohtainen avustajatoiminta Syyskuu 2014

Lisätiedot

Häjyjen pj:n kommentti Simo Nikulan Ilkassa 25.7.2014 olleeseen kirjoitukseen, jossa hän käsitteli E-P:n liikuntatapahtumia.

Häjyjen pj:n kommentti Simo Nikulan Ilkassa 25.7.2014 olleeseen kirjoitukseen, jossa hän käsitteli E-P:n liikuntatapahtumia. Sippolan Eero hei! Olen Hölkkä- ja kuntoliikuntaseura Häjyt ry:n puheenjohtaja. Toivon, että julkaisette ao. tekstini Ilkassa ja mahd. muissakin Ilkka-konsernin julkaisuissa. Asia koskee mm. Nikun kommenttia

Lisätiedot

Vaihtoehtoinen riidanratkaisu. OKM:n keskustelutilaisuus 10.10.2014 Katri Olmo

Vaihtoehtoinen riidanratkaisu. OKM:n keskustelutilaisuus 10.10.2014 Katri Olmo Vaihtoehtoinen riidanratkaisu OKM:n keskustelutilaisuus 10.10.2014 Katri Olmo Muuttuva tuomioistuinkulttuuri Taustaa: - Siviilijuttujen määrä käräjäoikeuksisissa ja ylemmissä tuomioistuimissa laskee -

Lisätiedot

Aito HSO ry. Hyvä sijoitus osaamiseen

Aito HSO ry. Hyvä sijoitus osaamiseen Aito HSO ry Hyvä sijoitus osaamiseen Aidossa elämässä tarvitaan oikeaa kumppania Työelämä on iso osa elämäämme. Se kulkee aivan samoin periaattein kuin muukin meitä ympäröivä maailma. Siellä on haasteita,

Lisätiedot

IT2015 EKT-ehtojen käyttö

IT2015 EKT-ehtojen käyttö -ehtojen käyttö Erityisehtoja ohjelmistojen toimituksista ketterillä menetelmillä Näiden ohjeiden tavoitteena on helpottaa sopimista ketterien menetelmien käytöstä IT-alalla ja nostaa esiin keskeisiä sopimusta

Lisätiedot

Case: Työnantaja hakee esille tai avaa työntekijän sähköpostin JASMINA HEINONEN

Case: Työnantaja hakee esille tai avaa työntekijän sähköpostin JASMINA HEINONEN Case: Työnantaja hakee esille tai avaa työntekijän sähköpostin 1 Esityksen sisältö Mistä on kysymys? Sovellettava lainsäädäntökehikko Vastakkaiset intressit ja niiden punninta? Työelämän tietosuojalain

Lisätiedot

Miten asiakas tekee valintansa?

Miten asiakas tekee valintansa? Miten asiakas tekee valintansa? ja miten me voimme vaikuttaa siihen? TkT Asiantuntija Harri Karkkila Strategia Asiakkaan kokema arvo Asiakastyytyväisyys ja asiakaskokemus Kilpailuedut Yrittäjä Kouluttaja

Lisätiedot

Aloitamme yksinkertaisella leluesimerkillä. Tarkastelemme yhtä osaketta S. Oletamme että tänään, hetkellä t = 0, osakkeen hinta on S 0 = 100=C.

Aloitamme yksinkertaisella leluesimerkillä. Tarkastelemme yhtä osaketta S. Oletamme että tänään, hetkellä t = 0, osakkeen hinta on S 0 = 100=C. Luku 1 Johdatteleva esimerkki Herra K. tarjoaa osto-option Aloitamme yksinkertaisella leluesimerkillä. Tarkastelemme yhtä osaketta S. Oletamme että tänään, hetkellä t = 0, osakkeen hinta on S 0 = 100=C.

Lisätiedot

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Osa 1: Kuinka valmiita me olemme? Tutkimuksen perustiedot Tutkimukseen on haastateltu 1000 suomalaista Kohderyhmänä olivat 18-64 -vuotiaat pois lukien eläkeläiset

Lisätiedot

Kotimainen kirjallisuus

Kotimainen kirjallisuus Kotimainen kirjallisuus Kysely lähetettiin 80 kotimaisen kirjallisuuden alumnille, joista 27 vastasi. Vastausprosentti oli 34 %. Vastaajista 89 % on naisia. Vastaajien keski-ikä on 35 vuotta. Opintojen

Lisätiedot

Start-up -firman pitkä taivallus julkaistuun PC-peliin

Start-up -firman pitkä taivallus julkaistuun PC-peliin Start-up -firman pitkä taivallus julkaistuun PC-peliin CEO Mariina Hallikainen Colossal Order Oy 16.09.2011 Pelinkehityksen vierailuluentosarja Turun yliopisto Puhujan taustaa... Mariina Hallikainen Pelifirma

Lisätiedot

IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t

IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t Tampereen yliopisto Yliopistopalvelut / tietohallinto Rehtorin päätös 28.8.2014. Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 2 2 Käyttövaltuudet ja käyttäjätunnus... 2 2.1 Käyttövaltuudet...

Lisätiedot

Mietitkö uuden koneen hankkimista? Seuraavat 60 sekuntia voivat säästää Sinulta pitkän pennin

Mietitkö uuden koneen hankkimista? Seuraavat 60 sekuntia voivat säästää Sinulta pitkän pennin Mietitkö uuden koneen hankkimista? Seuraavat 60 sekuntia voivat säästää Sinulta pitkän pennin Alusta alkaen oikein Viisaat päätökset, hyvät tulokset Alusta alkaen järkevästi ja huolellisesti harkittu työstökoneinvestointi

Lisätiedot

Oikeusapua annetaan kaikenlaisissa oikeudellisissa asioissa, joita ovat esimerkiksi:

Oikeusapua annetaan kaikenlaisissa oikeudellisissa asioissa, joita ovat esimerkiksi: Oikeusapu Oikeudenkäynnissä ja muiden oikeudellisten asioiden hoitamisessa tarvitaan usein lainoppinutta avustajaa. Lähtökohta on, että asianosainen kustantaa itse tarvitsemansa oikeudellisen avun. Jollei

Lisätiedot

Lapin yliopiston ylioppilaskunnan hallinnon opiskelijaedustajien hakuohjeistus Sisältö

Lapin yliopiston ylioppilaskunnan hallinnon opiskelijaedustajien hakuohjeistus Sisältö Lapin yliopiston ylioppilaskunnan hallinnon opiskelijaedustajien hakuohjeistus 1 1 1 1 1 1 1 0 1 Sisältö I Yleistä... Soveltamisala... II Hakukelpoisuus... Ensisijaisen tutkinnonsuoritusoikeuden vaikutus...

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

ERTO / YSTEA Työhyvinvointi osana toimivaa työyhteisöä Vaativat asiakaspalvelutilanteet

ERTO / YSTEA Työhyvinvointi osana toimivaa työyhteisöä Vaativat asiakaspalvelutilanteet ERTO / YSTEA Työhyvinvointi osana toimivaa työyhteisöä Vaativat asiakaspalvelutilanteet.0.0 JS Partners Oy Toimiva työyhteisö selkeät tavoitteet ja yhteiset pelisäännöt tarkoituksenmukaiset työvälineet

Lisätiedot

CityWorkLife joustava ja monipaikkainen työ suurkaupunkialueilla

CityWorkLife joustava ja monipaikkainen työ suurkaupunkialueilla CityWorkLife joustava ja monipaikkainen työ suurkaupunkialueilla http://smallbiztrends.com/2011/09/workshifting-changingway-we-work.html Kiinko Tulevaisuuden kaupunki - työ - asuminen - liikkuvuus 6.2.2014

Lisätiedot

Miina-projektin ohjausryhmän kokous Ensi- ja turvakotien liitto, 10.2.2011 Päivi Vilkki, varatuomari

Miina-projektin ohjausryhmän kokous Ensi- ja turvakotien liitto, 10.2.2011 Päivi Vilkki, varatuomari Miina-projektin ohjausryhmän kokous Ensi- ja turvakotien liitto, 10.2.2011 Päivi Vilkki, varatuomari Vaikeuksia ymmärtää, että ovat rikoksen uhreja. Vaikeuksia saada asioihin selvyyttä hajallaan olevan

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen?

Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen? Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen? Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä väkivallasta perheessä ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää

Lisätiedot

LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5)

LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5) LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5) LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖKUNTAYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimenä on Lappeenrannan teknillisen yliopiston henkilökuntayhdistys ry. Yhdistyksen

Lisätiedot

Riidan sovittelu tuomioistuimessa

Riidan sovittelu tuomioistuimessa Riidan sovittelu tuomioistuimessa Mitä tuomioistuinsovittelu on? Käräjäoikeuksissa voidaan ottaa riita-asioita soviteltavaksi. Sovittelun tarkoituksena on auttaa osapuolia löytämään riitaansa ratkaisu,

Lisätiedot

Palveluverkkotyöryhmä. Viestintä

Palveluverkkotyöryhmä. Viestintä + Palveluverkkotyöryhmä Viestintä + Sisältö n Ymmärrämmekö sidosryhmiä? n Ymmärretäänkö meitä? n Mistä sidosryhmät saavat tietoa palveluverkkoasioista ja keneltä? n Mikä voi mennä pieleen jos viestintävastuu

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry. Brändityöryhmä

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry. Brändityöryhmä Brändityöryhmä Kaarina Johansson, liiton varapj., pj. Merja Salanko-Vuorela, toiminnanjohtaja Merja Kaivolainen, koulutus- ja kehittämispäällikkö Marianne Lind, liiton hallituksen jäsen, Hiidenseudun Omaish.

Lisätiedot

Teknologiateollisuus = Mahdollisuuksien Maailma! Miten kerromme sen nuorille, heidän opettajilleen ja vanhemmilleen?

Teknologiateollisuus = Mahdollisuuksien Maailma! Miten kerromme sen nuorille, heidän opettajilleen ja vanhemmilleen? Teknologiateollisuus = Mahdollisuuksien Maailma! Miten kerromme sen nuorille, heidän opettajilleen ja vanhemmilleen? 2 2017 BR Teknologiateollisuus 2 Kone- ja tuotantotekniikan opiskelu Miksi teknologia!

Lisätiedot

Yksityisyyden suoja työsuhteessa

Yksityisyyden suoja työsuhteessa Yksityisyyden suoja työsuhteessa Yksityisyyden suoja työsuhteessa Talentum Media Oy Helsinki 7., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Toimitus: Heidi Antinkari Taitto: Marja-Leena Saari

Lisätiedot

Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille

Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille 1. Tässä opintojaksossa painotetaan työelämätaitoja ja yrittäjyyttä. Lisäksi käsitellään lyhyesti oman talouden suunnittelua.

Lisätiedot

Tieteiden välinen kommunikaatio oikeus- ja yhteiskuntatieteiden välillä

Tieteiden välinen kommunikaatio oikeus- ja yhteiskuntatieteiden välillä Tieteiden välinen kommunikaatio oikeus- ja yhteiskuntatieteiden välillä Kaisa Raitio Yhteiskuntapolitiikan laitos Joensuun yliopisto Monitieteisen ympäristötutkimuksen metodit 12.-13.10.2006 SYKE Esityksen

Lisätiedot

Kalvomateriaalia: SCI-A0000 Johdatus opiskeluun

Kalvomateriaalia: SCI-A0000 Johdatus opiskeluun Kalvomateriaalia: SCI-A0000 Johdatus opiskeluun 2016 Luento #3 Tiedeyhteisö ja työelämä Kysymyksiä parin viikon takaa Toinen kotimainen kieli https://into.aalto.fi/display/filc/toinen+kotimainen+kieli

Lisätiedot

Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015

Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015 Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015 Sisältö Sosiaalinen media järjestöissä Twitter Blogit Instagram Lähteet: Sosiaalinen media koulutus Oulussa 2.9.2015 sekä oma

Lisätiedot

Klaus Nyblin TYÖELÄMÄN SÄHKÖPOSTI

Klaus Nyblin TYÖELÄMÄN SÄHKÖPOSTI Klaus Nyblin TYÖELÄMÄN SÄHKÖPOSTI TALENTUM Helsinki 2009 3., uudistettu painos Copyright 2009 Talentum Media Oy ja tekijä ISBN 978-952-14-1371-1 Kansi: Outi Pallari Sivun valmistus: NotePad Ay Kariston

Lisätiedot

PK hallitusbarometri VII 2015. Pirkanmaa Tampereen kauppakamarialue

PK hallitusbarometri VII 2015. Pirkanmaa Tampereen kauppakamarialue PK hallitusbarometri VII 205 Pirkanmaa alue Alue Kaikki vastaajat (N=280) N 200 80 60 40 20 00 80 60 40 20 0 7 55 3 33 40 72 78 59 29 35 50 09 77 22 4 9 78 82 Asema organisaatiossa 60 50 40 30 20 0 0 53

Lisätiedot

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Osa 1: Kuinka valmiita me olemme? Tutkimuksen perustiedot Tutkimukseen on haastateltu 1000 suomalaista Kohderyhmänä olivat 18-64 -vuotiaat pois lukien eläkeläiset

Lisätiedot

Yhteiskunnan osaamistarpeet ja koulutuksen työelämäperusteisuus. Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö

Yhteiskunnan osaamistarpeet ja koulutuksen työelämäperusteisuus. Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö Yhteiskunnan osaamistarpeet ja koulutuksen työelämäperusteisuus Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö Mitä lähdettiin tavoittelemaan? Tavoitteena luoda uusi rakenne korkeakoulutettujen asiantuntijuuden kehittämiselle

Lisätiedot

Luova opettaja, luova oppilas matematiikan tunneilla

Luova opettaja, luova oppilas matematiikan tunneilla Luova opettaja, luova oppilas matematiikan tunneilla ASKELEITA LUOVUUTEEN - Euroopan luovuuden ja innovoinnin teemavuoden 2009 päätösseminaari Anni Lampinen konsultoiva opettaja, Espoon Matikkamaa www.espoonmatikkamaa.fi

Lisätiedot

BOX BIKE HELSINKI-HANKE HAKEMUSOHJEET

BOX BIKE HELSINKI-HANKE HAKEMUSOHJEET 12.11.2015 BOX BIKE HELSINKI-HANKE HAKEMUSOHJEET Hakemuksen täytyy sisältää seuraavat asiat ja tiedot: 1. Esitelkää itsenne. Kertokaa nimenne, ikänne ja missä päin Helsinkiä asutte. Joukkueessa täytyy

Lisätiedot

Parkkisakko vai sopimus vai?

Parkkisakko vai sopimus vai? Minä ja tiede Parkkisakko vai sopimus vai? Vesa Annola Professori 2016 2 2016 3 2016 4 Korkein oikeus 2010:23 (16.3.2010) 9. Kiinteistön omistajalla ja haltijalla on oikeus määrätä omistamansa tai hallitsemansa

Lisätiedot

MINÄ MATKA LÖYTÄMINEN

MINÄ MATKA LÖYTÄMINEN www.flow.fi MINÄ MATKA LÖYTÄMINEN Joka tahtoo matkalle kohti uutta, hänen on lähdettävä. Miten matkalle voi lähteä? Omin jaloin, ottamalla ensimmäinen askel. Mitä sitten tapahtuu? Kyllä se selviää, askel

Lisätiedot

Hakemus Työhakemus. Työhakemus - Aloitus. Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon. Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon

Hakemus Työhakemus. Työhakemus - Aloitus. Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon. Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon - Aloitus Hyvä Herra, Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon Hyvä Rouva, Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon Hyvä Herra, Hyvä Rouva, Hyvä vastaanottaja, Hyvä vastaanottaja, Virallinen,

Lisätiedot

Riidanratkaisu - Oikeudenkäynti, välimiesmenettely vai sovittelu?

Riidanratkaisu - Oikeudenkäynti, välimiesmenettely vai sovittelu? Riidanratkaisu Oikeudenkäynti, välimiesmenettely vai sovittelu? Technopolis / Amica Smarthouse 4.10.2013 AA, VT, KTL Juha Ryynänen Asianajotoimisto Asianajaja Juha Ryynänen Oy LÄHTÖKOHTA SOPIMISEEN 2 PÄÄSÄÄNTÖ:

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2007 HALLITUKSEN KOKOUS 12.5.2007. Paikka Lakimiesliiton ylähuone, Uudenmaankatu 4-6

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2007 HALLITUKSEN KOKOUS 12.5.2007. Paikka Lakimiesliiton ylähuone, Uudenmaankatu 4-6 1(6) Aika 8.5.2007 Paikka Lakimiesliiton ylähuone, Uudenmaankatu 4-6 Läsnä Mikko Salo, hallituksen puheenjohtaja; toimi puheenjohtajana kohtaan 11 asti Olli Kärkkäinen, varapuheenjohtaja; kokouksen puheenjohtaja

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Muutoksen yhteinen käsittely

Reilun Pelin työkalupakki: Muutoksen yhteinen käsittely Reilun Pelin työkalupakki: Muutoksen yhteinen käsittely Johdanto Tämä diaesitys ohjaa työyhteisöä lisäämään yhteistä ymmärrystä toimintaan liittyvistä muutoksista ja vähentämään muutoksiin liittyviä pelkoja.

Lisätiedot

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin yliopiston jatko-opiskelijat ry, ruotsiksi Doktorander vid

Lisätiedot

Hakemus Työhakemus. Työhakemus - Aloitus. Hyvä Herra, Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon

Hakemus Työhakemus. Työhakemus - Aloitus. Hyvä Herra, Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon - Aloitus Hyvä Herra, Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon Hyvä Rouva, Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon Hyvä vastaanottaja, Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon

Lisätiedot

Forssan kaupungin INNOVAATIOSÄÄNTÖ

Forssan kaupungin INNOVAATIOSÄÄNTÖ Forssan kaupungin INNOVAATIOSÄÄNTÖ Yhteistoimintaryhmä 20.12.2010 Kaupunginhallitus 10.1.2011 Sisällysluettelo 1. Merkitys... 3 2. Synty... 3 3. Tavoitteet... 3 4. Määritelmä... 3 5. Tekeminen... 4 6.

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Tavoite Oppia menetelmä, jonka avulla työyhteisöt voivat yhdessä kehittää työkäytäntöjään. Milloin työkäytäntöjä kannattaa kehittää? Työkäytäntöjä

Lisätiedot

Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta

Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta Kannanotto 1/2013 1 (5) Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta 1 Yleistä 2 Säädöstausta Henkivakuutusyhtiöt solmivat asiakkaidensa kanssa pääsääntöisesti

Lisätiedot

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto kokoontuu valitsemaan tiedekunnalle dekaanin keskiviikkona 10. tammikuuta 2018 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa,

Lisätiedot

Yrityksen sopimukset käytännössä Valinnainen kurssi

Yrityksen sopimukset käytännössä Valinnainen kurssi Yrityksen sopimukset käytännössä Valinnainen kurssi 1 Yrityksen sopimukset käytännössä, valinnainen kurssi Kuulustelu 22.4.2015 1. Yritys A valmisti lastinkäsittelyjärjestelmiä. Se oli kehittänyt lastinkäsittelyjärjestelmän,

Lisätiedot

NUORTENILLAN KYSELYKOOSTE

NUORTENILLAN KYSELYKOOSTE NUORTENILLAN KYSELYKOOSTE KYSELY TEHTY 1.3.2014 NUORTENILLASSA AIHE: SEURAKUNTA Johdanto: Alkusysäys tälle kyselylle tuli eräässä sunnuntaikokouksessa, jota ennen seurakunnan nuorisotyöntekijä oli pyytänyt

Lisätiedot

Siirryttiin käsittelemään kohtaa 8.4 Haalaritoimikunnan puheenjohtajan vierailu.

Siirryttiin käsittelemään kohtaa 8.4 Haalaritoimikunnan puheenjohtajan vierailu. PYKÄLÄ RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Maanantai 25.10.2010 Paikka: Läsnä: Yhdistyksen kerhohuoneisto Sörnäisten rantatie 33 B Tuomas Rytkönen, puheenjohtaja Liina Kujala, sihteeri Panu Ståhlberg (saapui

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

Pikatreffit. Pikatreffien kuvaus

Pikatreffit. Pikatreffien kuvaus 1 (9) Pikatreffit Materiaalipaketti sisältää: - mainoskirjepohjat opiskelijoille ja työnantajille - ohjeet opiskelijoille ja työnantajille - matchmaking-viestipohjat treffien jälkeen lähetettäväksi - treffikorttipohjat

Lisätiedot

VETY-hanke. Vapaaehtoistyö yleishyödyllisessä yhteisössä. Vapaaehtoistoiminnan kulujen ja hyötyjen laskeminen. Jenni Sademies, 12.11.

VETY-hanke. Vapaaehtoistyö yleishyödyllisessä yhteisössä. Vapaaehtoistoiminnan kulujen ja hyötyjen laskeminen. Jenni Sademies, 12.11. VETY-hanke Vapaaehtoistyö yleishyödyllisessä yhteisössä Vapaaehtoistoiminnan kulujen ja hyötyjen laskeminen Jenni Sademies, 12.11.2013!"#$%&%!'('')*+,-.+/0%/1)-.*/02/11-.)..3%/*+)-.0..3%4%5336'7(786-.)7278%9-)::3+/.6).67.%;/%4%

Lisätiedot

Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet

Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet 1. Johdanto Shellin toimiessa Suomessa saattaa syntyä tilanteita, joissa Shell kerää henkilötietoja. Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet on laadittu, jotta voidaan

Lisätiedot

Oikeustieteiden tiedekuntaneuvoston jäsenille

Oikeustieteiden tiedekuntaneuvoston jäsenille Oikeustieteiden tiedekuntaneuvoston jäsenille Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto kokoontuu valitsemaan dekaanin keskiviikkona 14.12.2011 klo 9.00 oikeustieteiden tiedekunnan kokoushuoneessa

Lisätiedot

Jesse Saarinen & Jaakko Jänis

Jesse Saarinen & Jaakko Jänis Jesse Saarinen & Jaakko Jänis Amazing Race Amazing racessa kilpailijat toimivat joukkueina, joissa on kaksi henkeä, jotka jotenkin tuntevat toisensa. Joillakin tuotantokausilla on ollut enemmänkin henkilöitä

Lisätiedot

European Law Students Association ELSA Turku ry:n säännöt

European Law Students Association ELSA Turku ry:n säännöt European Law Students Association ELSA Turku ry:n säännöt 1 Nimi Yhdistyksen nimi on European Law Students Association ELSA Turku ry. 2 Kielet Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi, mutta rekisteröimis-

Lisätiedot

Ma Tänään tutustumme sanomalehteen ja sen eri osastoihin.

Ma Tänään tutustumme sanomalehteen ja sen eri osastoihin. Ma Tänään tutustumme sanomalehteen ja sen eri osastoihin. 3. 4. Mitä sanomalehteä luet? Etsi lehdestä seuraavat perustiedot: a) lehden nimi b) ilmestymisnumero c) irtonumeron hinta d) päätoimittaja e)

Lisätiedot