2 MAANMITT AUSTOIMITUKSIA NELIMARKAN TALOSSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2 MAANMITT AUSTOIMITUKSIA NELIMARKAN TALOSSA"

Transkriptio

1 2 MAANMITT AUSTOIMITUKSIA NELIMARKAN TALOSSA 2.1 Isojako Ennen isoajakoa talojen, kuten Nelimarkan talon, pellot ja niityt olivat useina pieninä palstoina eripuolilla kylää. Niityt jopa kaukana Kruununmaan keskellä. Kylän metsät olivat yhteiskäytössä. Isojaon tarkoituksena oli saada tiluspalstat mahdollisimman vähälukuisiksi ja metsät jaetuksi manttaalin mukaan. Alajärven kylän isojako suoritettiin peltojen osalta 1800, sekä niittyjen osalta 1807 maanmittari H. J Ingmanin toimesta. Uuden verollepanomanttaalin mukaan Nelimarkan talon manttaaliksi määrättiin ½ manttaalia. Peltojen jaossa Nelimarkan ja Puumalan yhteinen kartanotontti Alajärven rannassa halkaistiin. Peltojen jaon aikaan Nelimarkan talossa oli kolme osakasta. Daavid Daavidinpoika (s ) Nelimarkka omisti 1/6 manttaalia ja sai peltoa 13 tynnyrinalaa ja 9 kapanalaa. Kustaa Antinpoika (s ) Nelimarkka omisti 1/6 manttaalia ja sai peltoa 12 tynnyrinalaa ja 24 kapanalaa. Erkki Erkinpoika (s ) Nelimarkka aikaisemmin Lund (vävy) omisti 1/6 manttaalia ja sai peltoa 15 tynnyrinalaa ja 10 kapanalaa. Niittyjaon selvittäminen puutteellisten karttojen ja epätäydellisen jakokirjan vuoksi on vaikeaa. Latvalammin niitty kruununmaan sisällä jäi edelleen talolle. Vuoden 1799 kartalla on Niittysaaressa (Pappilansaaressa) ollut Tallbackan, Puumalan ja Nelimarkan talolla niittynautintoja. Niittyjaon jälkeen 1806 laaditussa kartassa, joka osoittaa Alajärven rantaalueet, nähdään, että saaren niityt jakaantuvat Puumalan ja Nelimarkan kesken. Samassa kartassa on Puumalan talolle piirretty niittypalsta Pirkkalanlahden itänurkkaan. Vasta 1857 kuvernöörin päätöksellä maanmittari A. F Tawastsjarna jatkoi jakoa Paavolan talossa pidetyllä kokouksella. Jaossa jaettiin kylän metsät, mutta myös niittyjen ja peltojen osalta täydennettiin vanhaa pelto- ja niittyjakoa. Nelimarkan omistajat vaativat peltojen jakamista Puumalan talon kesken vanhan nautinnan mukaan. Tätä Puumalaiset vastustivat. Toimitusmiehet eivät tähän ryhtyneet. Tämän johdosta peltojen osalta suoritettiin talojen kesken vaihdoksia. Vanhaa niittyjakoa muutettiin paljon. Isonsaaren niityt tulivat yksin Puumalan talolle ja vastaavasti Puumalan niittypalsta Pirkkalanlahden rannalta Nelimarkalle. Latvalammin niittypalsta tuli kruunulle. Tämä korvattiin erottamalla Nelimarkan talolle lisää metsämaata. Tikkasen, Tallbackan talojen ja Nelimarkan talon välillä tehtiin niityistä vaihtoja Tuhtolahdessa ja Haarajoella. Ne tehtiin asianosaisten sopimuksilla ja ne hyväksyttiin, koska vaihdot eivät tule vaikuttamaan mihinkään vääryyteen jaossa. Jakokirjan mukaan Nelimarkan talo sai muunmuassa pienialaisia saraniittyjä Hämeenniemen ja Hautamäen taloilta sekä kytöä Kyrönlahden talolta. Isojako merkittiin maarekisteriin Jaossa sai Puumala yht. 1034,36 hehtaaria maata ja Nelimarkka sai yhteensä 969,82 hehtaaria maata, eli alkuperäisen Nelimarkan kantatilan

2 kokonaispinta-ala olisi näin 2004,18 hehtaaria. Nelimarkka sai siitä viljeltävää maata 204,28 hehtaaria. Metsämaata 757,49 hehtaaria ja joutomaata 8,05 hehtaaria. Huomio kiintyy tässä viljeltävän maan suureen pinta-alaan. Isojaon aikana viljeltävään maahan luettiin myös luonnonniityjä, joten varsinaisen pellon osuus on huomattavasti pienenpi. Jakokirjaan on tämän Nelimarkan talon omistajiksi merkitty Johan Mattsson Neljemark, leski Maja Jakobsdotter Neljemark, Wilhelm Wilhelmsson Neljemark, Henrik ja Johan Johanssöner Neljemark. Talon kotipalsta on Pekkolanniemen etelä- ja länsiosassa, jatkuen Pirkkalanlahden ja Lahdenmäen välistä Kullanmutkaan ja Juurikaskydölle Kurejoen kylän rajaan. Alajärven saarista vain vähäinen Papinsaari on merkitty tiluksiin. Kotimetsäpalsta jatkui kapeahkona pohjoiseen Kalliojärven suuntaan Palokankaan suon taakse. Talon kytö-, niitty- ja metsäpalsta sijaitsee Alajärven takana Katiskan-linnunpuron alueella. Kuninkaanjoen eteläpuolelta talolle tuli niittypalstat. Palsta Haarajoen kohdalta ja Ylijoen palsta aina Tuominiemeen saakka. Pekkolanniemestä Alajärven yli Kuninkaanjoen suulle on matkaa noin 3,5 kilonmetriä ja järven kiertäen noin 8 kilonmetriä. Tästä Tuominiemeen on matkaa viellä noin 6 kilonmetriä. Ottaen huomioon siellä sijaitsevien tilusten määrän, ei taloa voida pitää likietuisena. Vesitie Alajärven yli ja edelleen Kuninkaanjokea on ollut kesäisin käytössä. Talvisin on kuljettu jäätietä järven ylitse. Kirkkoherra Jonatan Johansson päiväkirjassaan kertoo matkastaan Katiskaan Santalan torppaan. Kahdella veneellä soudettiin järven yli Kuninkaanjoen suulle. Kuninkaanjoen suussa oli matalaa, veneet oli vedettävä matalikon yli. Jokea pitkin mentiin pari kilonmetriä. Torppa oli kuusimetsän keskellä. Minulle ilmestyi mahatauti, mikä aina väliin tapahtuu. Raamatunselityksessä oli väkeä vähänlaisesti. Tulimme kotiin 9 ½. Räätäli Algren ja Elma soutivat. Kaunis oli järven pinta. Alajärven seurakunnan ensimmäinen kirkkoherra Jonathan Johansson on pitänyt yksityistä päiväkirjaa Alajärvellä olostaan. Päiväkirja on mielestämme todella arvokas historian tutkijoille ja tietystikkin myös teologian tutkijoille. Yksistään jo siitä syystä, ettei silloin alkuun ollut edes muunlaista väestöön suuntautuvaa kirjanpitoa vaan kirkkoherra päiväkirjassaan on merkinnyt muistiin kaikki, syntymät, kuolemat, kuulutukset, kulkutautien uhrit, hyvät ja pahat viestit ym. (toimittajan huomautus) Kylvö ja sadonkorjuutyöt vaativat oman aikansa etäisellä niittypalstalla. Työt ja asuminen kytötuvissa on oma tarinansa. Mutta kerrottakoon, että Jukantuvan isäntä Erkki Kallenpoika Nelimarkka (myöhemmin Jukantupa) viihtyi kertoman mukaan ennen sotia Katiskassa jopa useamman kuukauden kesäisin. Isossajaossa jaettiin taloille vain maa-alueet. Vesialueet jaettiin vain Alajärvellä jakokuntien kesken. Alajärven kylä muodosti oman jakokuntansa. Täten Alajärven kylän alueella olevat vesialueet, järvet, joet, purot yms. ovat kylän talojen yhteistä aluetta.

3

4

5 2.2 TALON ENSIMMÄINEN JAKO (numeron) Vuonna päivä marraskuuta saapui allekirjoittanut talonpojan Johan Johansson Neljemarkin luo Nelimarkan taloon N:o 4 Alajärven kylässä ja pitäjässä, korkean asianosaisen määräyksen mukaan allamainitulla tavalla toimittamaan lohkomisjaon osakkaiden välillä, paikalla eivät olleet ainoastaan kutsutut uskotut miehet Matss Henriksson Tallbacka ja Erik Eriksson Ojajärvi, vaan myös asianomistajat Anders Henriksson Neljemark, Johan Johansson Neljemark, Matts Mattsson Neljemark, Johan Mattsson Neljemark, Wilhelm Wilhelmsson Neljemark sekä leski Maja Jakobsdotter Neljemark Erik Gustafssonin kautta., joista ei kukaan jäävi kysyttäessä Näin kuului landtmätare Gust Nohrströmin ruotsin kielellä laatiman halkomistoimituksen otsaketeksti vapaasti suomennettuna. Maanomistajille luetussa määräyksestä ilmeni, että toimituksella lohkaistaisiin erillään asuvien Anders ja Jakob Henrikinpoikien yhteisosuudet, sekä Johan Johanssonin osuudet tilasta. Asianosaisten kartasta nähtiin, että tilukset on mitattu Koska tilusten mittaus oli käynyt niin äskettäin, katsoivat asianosaiset, että vain uudisviljelysten ja nautintorajojen kartoittaminen oli tarpeen. Muilta osin tilan kartta katsottiin toimitukseen kelpaavaksi. Välittömästi toimitusmiehet aloittivat täydennysmittaukset. Mittaus tuli suoritetuksi joulukuun 01 päivän iltaan mennessä, jolloin maanmittari muiden virkatehtävien vuoksi oli pakotettu lopettamaan toimituksen tältäkertaa. Vuonna päivä maaliskuuta kokoonnuttiin edellämainitujen uskottujen miesten ja aikaisemmassa tilaisuudessa olleiden asianosaisten kanssa. Ensiksi otettiin käsiteltäväksi tilusten jyvitys. Ilmeisesti toimituksessa oli käytettävänä entinen, isojaon jyvitys, koska pöytäkirjan mukaan jyvitystä muutettiin suurelta osin. Laadittiin jyvitysluettelo. Pöytäkirjassa ilmenee, että talo on tarkoitus jakaa kolmeen osaan. Osakkaat A = Matts Mattsson Neljemark, Johan Mattsson Neljemark, Wilhelm Wilhelmsson Neljemark ja leski Maja Jakobsdotter Neljemark (edustajanaan Erik Gustafsson). Osakkaat B = Johan Johansson Neljemark ja Matts ja Gustaf Johanssöner Neljemark. Osakkaat C = Anders ja Jakob Henrikssöner Neljemark. Jakoperusteena pääosin nautinta. Kuitenkin nyt sovittiin, että Puumalan-puoleiset kotipellot jaetaan manttaalin mukaan. Puuttuvat osat kunkin nautinnasta täytettäisiin länsipuolen pelloista. Täten isossajaossa Puumalan talosta tulleet pellot jaetaan niin, että Matts Mattsson Neljemark, Johan Mattsson Neljemark, Wilhelm Wilhelmsson Neljemark sekä leski Maja Jakobsdotter Neljemark saa 14,96 tynnyrialaa, Johan Johansson Neljemark, Matts ja Gustaf Johanssöner Neljemark 9,07 tynnyrinalaa sekä Anders ja Jakob Henrikssöner Neljemark 6,23 tynnyrinalaa. Isossajaossa oli menetetty nautittuja niittyjä muille talonumeroille. Menetetyille osakkaille tulisi antaa hyvitys tilan niityistä ja loppu jakaa sitten manttaalin mukaan. Tämän johdosta Isokankaan niityt yksimielisen sopimuksen mukaan viedään metsän laskuun. Täten osakkaat A saavat muunnettuna 11,029 tynnyrinalaa. Osakkaat B 4,776 tynnyrinalaa ja osakkaat C 3,758 tynnyrinalaa.

6 Osakkaat eivät, varsinkaan koti- ja Juurikaskydön osalta voineet tulla mihinkään määräyksiin palstain sijoituksesta. Toimitusmiehet tekevät ehdotuksen miten kunkin osuus lohkaistaisiin. Osakkaat voivat tehdä muutosehdotukset toimitusmiesten harkittavaksi. Heinäkuun 12 päivänä 1867 kokoontuivat toimitusmiehet ja asianosaiset käsittelemään tehtyä jakoehdotusta. Matts Mattsson Neljemarkin ja hänen osakaskumppaniensa vaatimuksesta ja Anders ja Jakob Henrikssöner Neljemarkkien suostumuksella muutettiin heidän viljelyksiensä rajaa. Myös Matts Mattsson Neljemark vaati, että Anders ja Jakob Henrikssöner Neljemarkkien tulisi erottaa Juurikaskydöstä. Tilalle heille annettaisiin niittyä Puronsuusta, eräin vaihtoehdoin. Tuhtolahden niittyjaossa kaikki osakkaat saisivat entiset nautintansa. Tuomilahden ja Isokankaan jakoon asianosaiset ilmoittivat olevansa tyytyväisiä. Heinäkuun 26 päivänä 1867 kokoustettiin Nelimarkan talossa. Sen jälkeen kun jakopyykit maastossa oli tullut pystyyn viitoituksineen ja paalutuksineen, kokoontui allekirjoittanut taas uskottujen miesten kanssa sekä asianosaiset neuvottelemaan maksuista, poisjääneistä ja lisääntyneistä viljelyksistä. Päätettiin seuraavista suorituksista: Ne Haanperän nurmet, jotka Matts Mattsson Neljemark ja hänen osakaskumppanit olivat saaneet peltoa vastaan, tulee Johan Johansson Neljemarkin ylöskyntää ja kunnostaa. Kaikki tulevat astumaan jaetuille pelloille elokuun 10 päivän jälkeen ja niityille heinänteon jälkeen. Anders ja Jakob Henrikssöner Neljemarkkit olivat jaossa luovuttaneet kytöä Matts Mattsson Neljemarkkille ja hänen osakaskumppaneille. Toimitusmiehet päättivät, osakkaiden riitaisuuden jälkeen, että Anders ja Jakob Henrikssöner Neljemark vaihtavat poisjääneen Hautarämäkön yhtä suureen alaan Matts Mattsson Neljemarkkin osakkaiden kanssa Juurikaskydöllä viiden vuoden ajaksi. Määräyksellä, ettei kumpikaan liiallisella kydönpolttamisella pilaa toisen viljelystä. Wilhelm Wilhelmsson Neljemark, Johan Mattsson Neljemark ja leski Maja Jakobssdotter Neljemark korvaavat tämän puolestaan Anders ja Jakob Henrikssöner Neljemarkkille savenajon työkustannuksilla. Tuhtolahden ja Tuomilahden niittyjä saavat osakkaat nauttia vaihdetuilta osin kolmen vuoden ajan. Toimitus katsottiin päättyneeksi ja annettiin valitusosoitus. Valitusaika on 6 viikkoa kuvernöörille. Aika ja paikka kuten yllä. Gurt Nohrström Todistaa Matts Henriksson Tallbacka Erik Eriksson Ojajärvi

7 Toimitus ei vielä päättynyt tähän, sillä toimituksesta oli tehty valitus. Kesäkuun 28 päivänä 1868 jatkettiin toimitusta Nelimarkan talossa. Oikeus oli määräyksellään 17 päivänä lokakuuta 1867 määrännyt edellämainitun toimitusinsinöörin toimittamaan välijaon Nelimarkan talossa N:o 4. Oikeus oli määrännyt muutoksia palstain sijoituksiin. Uskotuiksi miehiksi toimitukseen oli nyt otettu talonpojat Jakob ja Matts Erkinpojat Puumala. Asianomistajista oli paikalla Anders ja Jakob Henrikssöner Neljemark, Henrik Mattsson Neljemark, leski Maja Jakobsdotter Neljemark (edustajanaan Erik Gustafsson), Jakob Mattsson Neljemark ja Johan Johansson Neljemark. Käskettiin asianosaisten hankkia tarpeellinen määrä apumiehiä toteutettavien muutosten paaluttamiseksi. 29 päivä kesäkuuta 1868 rajojen tultua paalutetuksi kokoonnuttiin sopimaan ja tekemään tilejä viljelyksistä, sekä muuttokustannuksista. Osakas B tulee muuttamaan uudelle tonttimaalle. Koska kaivo on jo tehty uudelle tontille, tehdään tilitys allamainittujen rakennusten muutosta seuraavasti: Kustannuslaskelma Siirrettävä rakennus Siirtokustannus (hopea markkaa) Tupa porstuakamarilla ja porstua 200 Keittohuone porstuakamarilla ja porstua 160 Sauna porstualla 70 Viisi aittaa 60 Kaksoisaitta 30 Tuulimylly 30 Talli,kaksipohjainen 100 Navetta 60 Sikolätti 10 Lammashuone 20 Rehulato 90 Navetta 40 Liiteri 15 Suurempi rehulato 100 Olkilato 65 Riihi,vanha ja huono 100 Riihi ja olkilato 140 Summa 1290 Taksoituksen ja kustannusehdotuksen jälkeen sopivat asianosaiset muutosta. Muuttoon osallistuivat muuttaja osakas B:n ja osakas A:n omistajat. Osakas B muuttaa tuparakennuksen keittohuoneineen ym. nyt luettuja rakennuksia 650 markan edestä. Osakas A:n osakkaat ottavat muuttaakseen muut osakas B:n rakennukset. Tehden muuttokustannukset heidän osalta 640 markkaa. Rakennukset tulee koota samassa kunnossa kuin mitä ne nyt ovat, uudelle tonttipaikalle. Osakas B:n tulee hankkia rakennusten kokoamisessa tarvittavat tarpeet.näin päätettiin muuttamisesta ja rakentamisesta aikaan jolloin ankarat katovuodet ja nälänhätä olivat koetelleet asukkaita. Alajärvellä jouduttiin kesäkuussa 1867,että lehmät saisivat nevelta suoheinää. Ilmeisesti uudella Jukantuvan asuinpaikalla asuvien elämä meni eteenpäin suotuisasti. Todisteena käyköön tästä muutama vuosikymmen myöhemmin, vuosisadan alkupuolella naimisiin menneen Jukantuvan talon tyttären (Alma Maria Kallentytär Nelimarkan s ) myötäjäistavarat. Morsianta ja myötäjäisiä tultiin hakemaan neljällä hevosella sulhasen kotiin(matila). Myötäjäistavaroiden paljouden vuoksi jouduttiin ottamaan vielä neljä hevosta

8 morsiamen kotoa. Morsian ja sulhanen matkasivat ensimmäisenä ja morsiamen isä (Karl Wilhelm Matinpoika Nelimarkka s ) ja äiti (Johanna Heikintytär Nelimarkka s ) tulivat toisella hevosella. Loput kuuden hevosen kuormat oli lastattu myötäjäistavaroilla. Oli jyväkuorma, neljä lehmää, lampaita, kanat, työkalut(lihtaa, loukkua, sirppiä, haravaa ym.). Huonekaluja oli kaksi senkkiä, keinutuoli, pöytä, kuusi tuolia, pesupunkka. Lisäksi olivat liinat, matot, sänkyvaatteet. Morsiamelle oli mukaan varattu 40 hametta ja mekkoa ja muutamia mattoja. Myötäjäistavarain runsaus johtui siitä, että talossa ei ollut muita lapsia kuin poika (Erkki Kallenpoika Nelimarkka s myöhemmin Jukantupa) ja tytär. Tämän jutun on Järviseutu lehti julkaissut Silja Anttilan kirjoittamana. (Silja Anttila kuuluu Nelimarkan sukuun). (Suluissa olevat huomautukset tämän teoksen toimittajan). Tähän jatkoksi haluan kerätystä tiedosta kertoa sen, että tuo vauraus oli Jukantuvan isännän JukanHeikin luomaa. Heikki Matinpoika Nelimarkka (aikaisemmin Isotalo) s Kaartusella tuli taloon vävyksi. Vaimo Maija Reetta Erkintytär Nelimarkka s Nelimarkassa. Tämä aviopari oli jutussa kerrotun morsiamen äidin isä ja äiti.(heikki oli myös Nelimarkkalaisia isänsä äidin kautta) Kerrotaan, että tämä JukanHeikki oli aivan mahdoton työn perään ja aikaan piti saada. Hän nousi kesäaikana jo kello kolme ylös ja meni pellolle kuokan kanssa ja tuli sieltä sitten kuudeksi herättelemään piikoja ja renkejä töihin navettaan ja muualle. Häntä vähän vierastettiin tästä syystä, mutta kovana pula-aikana hänen varastoistaan kuitenkin sai koko Viinamäki särpimensä. Kuvaavaa on myös se, että hän ei hennonut luopua talosta vaan osti tyttärelleen ja vävylleen edelläolevan lehtijutun morsiamen isälle ja äidille oman talon. Matti Antinpoika Nelimarkan, Nelimarkan talo-osuuden 1/32 manttaalia (nykyisin pääosin Anna-Liisa ja Voitto Jukantuvan omistuksessa) ja asui omaa taloaan vanhaksi saakka samanaikaisesti. Voi olla ettei myöhemmiltä ajoilta ole esittää toista yhtä kovaa isäntää näistä ympyröistä. Pentti Jukantupa. Viljelystilitykset määrättiin uudestaan. Anders ja Jakob Henrikssöner Neljemarkkien nauttimat Haanperän peltovainiot, jotka nyt annettiin osakkaalle A, tulee ensin mainittujen kyntää ja saattaa viljelyskuntoon. Koska osakas B, Johan Johansson Neljemark oli saanut peltoa vähemmän osuuteensa nähden, tulee osakkaiden A, Jakob Mattsson Neljemarkin, leski Maja Jakobsdotter Neljemarkin(Erik Gustafsson) ja Wilhelm Wilhelmsson Neljemarkin tehdä uudispeltoa 0,56 tynnyrinalaa ja osakkaiden Anders ja Jakob Henrikssöner Neljemarkin tehdä uudispeltoa 0,59 tynnyrinalaa Johan Johansson Neljemarkille jaetulla palstalla. Osakkaat Anders ja Jakob Henrikssöner Neljemarkkit määrättiin korvauksena kotipalstan kydöistä ajamaan 400 kuormaa savea osakkaan A Jakob Mattsson Neljemarkkin Mustankorven kydölle. Myös Johan Mattsson Neljemark ja leski Maja Jakobsdotter Neljemark(ErikGustafsson) määrättiin samanlaiseen savenajovelvollisuuteen osakas B:n omistamalle Mustankorven kydölle. Anders ja Jakob Henrissöner Neljemark saavat nauttia neljän vuoden ajan poisjääviä kytöjään. 4.päivä heinäkuuta 1868 luettiin ja hyväksyttiin yllämainitut sopimukset. Koska asianosaisilla, sitä heiltä kysyttäessä, ei ollut edelleen esiintuotavaa, tahtoivat he vahvistaa sopimuksen omakätisillä en piirtämisillä. Jakob Mattsson Johan Mattsson ErikGustafsson (leski Maja Jakobsdotter puolesta) Johan Johansson Anders ja Jakob Henriksoner

9 Kun vielä oli annettu asianosaisille valitusosoitus, valitusaika kuusi viikkoa läänin kuvernöörille, allekirjoittivat toimitusmiehet asiakirjat todisteeksi, että näin on tapahtunut ja sovittu. Gurt Nohrström Maanmittari Todistavat: Mattss ja Jakob Erikssöner Puumala Puumerkki Lopetettu Nelimarkan talon halkominen sai viellä uuden käänteen. Toimitus tarkastettiin lääninmittauskonttorissa. Nikolainkaupungissa tammikuun 15 päivänä 1869 lääninmaanmittausinsinööri ritari A. F Berger oli laatinut huomautuskirjeen koskien Nelimarkan tilan jakoa. Kirjelmässä todettiin, että mm. pinta-alojen laskussa on virheitä. Virheet vaikuttavat osakkaitten rajoihin. Kirjelmässä on määräykset toimituksen korjaamisesta. Todisteena maanmittarin työn tärkeydestä ja tarkasta valvonnasta, tuli määräys jaon korjaamisesta maanmittauksen ylihallitukselta. Maanmittari F. H Rodas sai mainitulta virastolta määräyskirjeen, joka oli päivätty Helsingforssissa syyskuun 11 päivä Halkomisen tehnyt Gurt Nohrström ei ollut enää virassa. Joulukuun 10 päivänä 1873 talokas Matts Jakobsson Neljemarkkin luona aloitettiin määräyskirjeen mukainen toimituksen käsittely. Uskottuina miehinä olivat nyt torppari Gustaf Kujala ja talokas Matts Thomasson Paavola. Asianosaisina oli paikalla talokkaat Jakob Mattsson Neljemark, Gustaf Johansson Neljemark, Johan Jakobsson Neljemark, Abraham Johansson Neljemark, Johan Gusttefsson(Leski Maja Jakobsdotter Neljemark edustajana), Henrin Mattsson Neljemark sekä Andreas ja Jakob Henrikssoner Neljemark. Jakotoimitus vaati viellä useita kokouksia. Seuraavan kerran kokoonnuttiin huhtikuun 27 päivä ja toukokuun 1 päivä Uskottuina miehinä olivat nyt Matts Henriksson Viinamäki ja Matts Eriksson Puumala. Myös seuraavana vuonna 1875 huhtikuun 19 ja 23 päivä käsiteltiin toimitusta. Huhtikuun 24 päivänä toimitus saatettiin päätökseen ja valitusosoitus ohjeineen annettiin Henrik Mattsson Neljemarkille. Jakokirjan mukaa jaossa muodostettiin tilat: Osakas A Nelimarkka 9/32 manttaalia, omistajat:jakob Mattsson, Gustaf Johansson, Wilhelm Wilhelmsson ja Johan Johansson Neljemark. Osakas B Jukantupa 4/32 manttaalia, omistajat; Abraham Johansson, Johan Gustafsson ja Henrik Mattsson Neljemark Osakas C Uusitupa 3/32 manttaalia, omistajat; Anders ja Jacob Henrikssöner Neljemark Maarekisteriin tilat merkittiin Maarekisteriin ei tiloille merkitty nimiä. Osakas A sai rekisterinumeron 4: 1 (Nelimarkka) pinta-alaa 547,39 ha. Osakas B sai rekisterinumerokseen 4: 2 (Jukantupa) pinta-alaa 257,17 ha. Osakas C sai rekisterinumerokseen 4: 3 (Uusitupa) pinta-alaa 156,37 ha. Toimitus suoritettiin nälkävuosien aikana. Ja kesti ensimmäisestä kokouksesta rekisteröintiin noin yhdeksän vuotta. Omistajatkin ehtivät osittain vaihtumaan toimituksen aikana. Huomioiden huonon ajan",

10 talon suurehkon pinta-alan, yli 900 ha, osakkaiden monilukuisuuden ja jaossa käsiteltävien asioiden moninaisuuden, oli toimituksen suorittaminen ihmeteltävä saavutustoimituksessa tehtiin päätöksiä, joiden vaikutus oli perustavaa laatua Nelimarkan talon myöhempiin vaiheisiin. Kuten jakokirjasta nähdään, tiloilla oli monta osakasomistajaa. Kolmen vuoden kuluttua 1878 haettiin osakas A (Nelimarkka) osalta yhteisomistuksen purkamista jaolla. Vuoteen 1895 mennessä kaikki kolme tilaa oli jaettu uudestaan.

11

12

13 2.3 RN:o 4: 1 NELIMARKKA halkominen 9/32 manttaalinen ja pinta-alaltaan 547,39 ha tila RN:o 4: 1 oli numerojaossa, joka rekisteröity saanut tiluksensa erilleen. Saatuaan Kihlakunnanoikeudelta lakimääräisen luvan on talokas Kustavi Juhonpoika Nelimarkka hakenut ja saanut Läänin Herra Kuvernööriltä määräyksen maanmittarille laillisen jaon tälle tilalle. Maanmittariksi oli määrätty vanhempi komissioonimaanmittari John. Granroth. Toimituksen tuli kuitenkin suorittamaan Granrothin virka-apulainen S. U Helander. Toimitus aloitettiin tilalla pidetyllä kokouksella lokakuun 7 päivä Tulivat tähän tilaisuuteen koolle tilan omistajat Kustavi Juhonpoika, Jaakko Matinpoika, Juho Jaakonpoika sekä Erkki Matinpoika Nelimarkka. Tähän kokoukseen oli kutsutut vieraat miehet Henrik Lunberg ja Otto Niemi Saarijärven pitäjästä. (Erikoista: Vieraat miehet peräti Saarijärveltä?!). Kihlakunnanoikeuden pöytäkirjaotteesta saatiin selville tilan osakkaat: Kustavi Juhonpoika omistaa 1/32 manttaalia Erkki Matinpoika, nykyään naimisissa Matti Juhonpojan vainajan lesken Walpurin kanssa, myös lapsipuoliensa edestä omistaa 1/16 Juho Jaakonpoika omistaa 1/16 Jaakko Matinpoika omistaa äitinsä Maria Cuhlbergin osuuden 1/8 Wilhelm Wilhelminpoika, vainajan perilliset omistaa 1/32 Yhteensä 9/32 manttaalia Maija (Maria)Reeta Erkintytär Cuhlberg (s Pappila k Nelimarkka) oli Alajärven kappeliseurakunnan kappalaisena olleen Jacob Johanpoika Cuhlberg:in (s Evijärvi k ) pojan Johan Erik Jacobinpoika Cuhlberg:in(s Oravainen k Puumala) ja Anna Liisa Matintytär Honkaniemen (s Paalijärvi k Puumala) tytär. Kappalainen Jacob Johanpoika Cuhlberg oli naimisissa Johanna Margareta Wingvist (s Oravainen k ):in kanssa ja heillä oli vain yksi lapsi:johan Erik, jolla puolestaan oli 4 lasta: Maija (Maria) Reeta, Jacob, Anders, Johanna Matilda ja Anna Caisa. Maija (Maria) Reeta avioitui lautamies, kirkkoväärti Matti Matinpoika (s Nelimarkka k Nelimarkka) Nelimarkan kanssa. Heistä muodostui voimakas sukuhaara, joka vaikuttaa laajasti tässä suvussa. Jacob kuoli naimattomana, Anders nai Tikkasen tyttären Marian ja asuivat Puumalaa, Johanna Matilda avioitui Peter Timmerbackan kanssa ja Anna Caisa avioitui Abraham Puumalan kanssa. Lähde: Metsänhoitaja Lauri Rantalan 1984 CUHLBERGILAISISTA tutkielmasta poimi Pentti Jukantupa. Jaakko Matinpojalla oli esittää tilan kartan, joka perustuu suoritettuun mittaukseen. Pelto- ja niittypalstat päätettiin mitata uudestaan peltoskaalaan. Muilta osin kartta tutkimalla tarkastetaan. Lautamiehiksi toimitukseen valittiin Henrik Lunberg ja Otto Niemi, saaden kumpikin palkaksi 1 mk 50 p kaikilta työpäiviltä, kuin myös ruuan ja ylöspidon tämän työn ajalta. Pöytäkirjasta huomataan, ettei Wilhelmi Wilhelminpojan, vainajan edustusta ollut

14 kokouksessa. Maanmittari tulee asumaan Kustavi Juhanpojan talossa, johon jakomiehet yhteisesti suorittavat maksun huoneesta, lämpimästä, valosta ja hoidosta. Perjantaina lokakuun 30 päivänä tilusten tultua mitatuiksi kokoontuivat omistajat ja lautamiehet toimitusmaanmittarin kortteeriin. Aluksi keskusteltiin ja tarkastettiin tilusten arviomäärät (jyvitys), joka hyväksyttiin. Sovittiin, että Ylijoen palstalla uudesta tehdyt pellot pannaan viellä kuokkamaiden lukuarvoon kolme. Jos ne tapahtuvassa jaossa siirtyisivät nykyisiltä omistajilta toisille, tämä silloin on velvollinen kuokkimaan saman verran peltoa entisille omistajille, sekä semmoisen uudestikuokoksen yhden kerran lannoittamaan. Päätettiin päätäin murtaa osakkaitten yhteisiin tarpeisiin: Verkkoin kuivauspaikoiksi Pappilan- ja Kiiskisaaret. Yhteiseksi savimaaksi alue pappilan tien varrelta. Yhteiseksi venevalkamaksi ja halkoin latomispaikaksi(halkorannaksi) pyykkien n:o 1 ja n:o 22 välisen kivikkorannan. Tämä kuitenkin välipuheella, ettei näille rannikoille kukaan ole oikeutettu tuomaan eläimiä syötettäväksi. Lisäksi erotettiin yhteisiin tarpeisiin tarpeelliset tiet. Tiluksien yhteisiin teihin meni 0,45 tynnyrinalaa, savimaahan 2,17 tynnyrinalaa, halkorantaan 0,46 tynnyrinalaa. Pappilansaaren ala on 0,14 ja Kiiskisaaren 0,12 tynnyrinalaa. Tiistaina marraskuun 4 päivä 1879 luettiin asianosaisille edellisen kokouksen pöytäkirja ja viljelykirja, jotka hyväksyttiin. Osakkaat Kustavi Juhonpoika Nelimarkka ja Erkki Matinpoika Nelimarkka vaativat viellä viiden kyynärän levyistä tietä vanhalta kärrytieltä rantaan pääsemiseksi. Toiset osakkaat vastustivat tätä vaadinta syystä, etteivät koskaan semmoista tietä tarvitse ja, että jo ennestään on tiet rantaan, joita myöten heidän sekä yleisön kulku on alituinen talvella, samoin kesällä. Kustavi ja Erkki luopuivat vaadinnasta kuitenkin välipuheella, että kartanoista rantaanmerkityt tiet pidetään niin leveinä, että huokeasti kulkemaan pääsee ja, että yhteiseksi nyt määrätty ranta myös yhteisellä työllä siivotaan puhtaaksi siihen määrään, että sitäkin pitkin voipi liikkua, johon kaikki suostuivat. Jakoperusteeksi sovittiin: Pellot ja niityt sekä kydöt jaetaan viljelyarvion mukaan, tasoitus suoritetaan metsämaalla manttaalin suhteessa. Tarkoittaen, että kukin jako-osakas saa peltoa, niittyä ja kytöä sen jyvitysarvon (viljelysarvion) verran, mitä kullakin on nautinnassa ollut. Palstat voivat jaossa vaihtua. Metsämaata saa sitten kukin osakas jyvitysarvon mukaan, niin että kunkin osakkaan manttaali täyttyy. Tämän merkityn jälkeen vaadittiin osakkaat kohdaltansa tähän pöytäkirjaan antamaan ja ilmoittamaan mielipiteensä mihin ja mille paikoille kunkin palstat nyt tulevat murrettavaksi. Jako-osakkaat esittivät hyvinkin yksilöidyt perustelut toivomuksistaan jaon suhteen. Pöytäkirjasta ilmeni, että nyt oli edustus myös Wilhelm Wilhelminpoika Nelimarkan perillisiltä. Edustajansa vainajan pojan Johanin kautta tahtoo peltopalstansa, johon hän tulee muuttamaan, lohkaistavaksi Pirkkalan vielä mitatun pellon eteläpäästä, yhteen palstaan. Keskiviikkona marraskuun 5 päivänä 1879 sekä toimitusmiesten, että tilanomistajien tarkemman mietinnön mukaisesti tehtiin päätökset kunkin palstojen jakamiseksi. Päätöksessä ilmeni seuraavaa: Osakas Jaakko Matinpoika Nelimarkka tulee pysymään entisellä asuinpaikalla (kartalla kirjain A). Osakas B talokas Juho Jaakonpoika Nelimarkka tulee myös pysymään entisellä asuinpaikallaan (kartalla kirjain B). Osakas C talokas Kustavi Juhonpoika Nelimarkka pysyy entisellä asuinpaikallaan (kartalla kirjain CD). Kartanojen muuttaminen tulee tapahtua kahden vuoden kuluttua, eli viimeistään marraskuun alussa Muuttokustannuksiin, sekä kaivojen kaivantoon tulevat

15 osallistumaan muuttajat itsekukin kohdaltaan puoliksi ja toiset osakkaat puoliksi, kukin osansa jälkeen. Kaikki entuudestaan olevat tiet on auki pidettävä ja uusia teitä saavat osakkaat tehdä mihin välttämätön tarve vaatii. Jaon määräyksiin ja päätöksiin olemme tyytyväiset. Paikka ja aika kuten edellä. Jaakko Matinpoika Nelimarkka Kustavi Juhonpoika Nelimarkka Johan Jaakonpoika Nelimarkka Erkki Matinpoika Nelimarkka Johan Wilhelminpoika Nelimarkka omasta ja perikunnan puolesta Todistavat: Heikki Lundberg Otto Niemi Oikein tehdyksi vakuuttaa Viran puolesta John Granroth S. U Helanderin kautta Koska edellisten määräysten mukaan palstoja osakkaille lohkaistaessa maanmittari tuli huomaamaan, että niittyjä ei voida näin jakaa, että jokaiselle tulisi palstaansa sama arviomäärä mikä hänellä on ollut viljeltävänä ja, että osakas Johan Jaakonpoika Nelimarkka siinä suhteessa tuli kärsimään vähintään yhden arviotynnyrin alan vähennyksen, jota vastaan osakkaat Kustavi Juhonpoika Nelimarkka ja Erkki Matinpoika Nelimarkka saisivat saman verran enemmän, niin kokoontuivat asianosaiset kutsumuksen saatuansa, ylempänä mainittuun paikkaan lauantaina marraskuun 8 päivä Tässä tilaisuudessa tehtiin yhteisellä suostumuksella seuraavat lisäykset niittyjaon suhteen: Johan Jaakonpoika Nelimarkka suostui ulkometsäpalstalta ottamaan osakseen metsämaata saman arviomäärän, kuin hänelle jaossa tuli niittyä entiseen nähden vähemmän. Tätä "palkitakseen" osakkaat Kustavi Juhonpoika Nelimarkka ja Erkki Matinpoika Nelimarkka kaivavat yhteisesti hänen ulkopalstalleen 300 syltä kuuden korttelin ojaa. Tai maksavat 15 penniä syleltä ei 45 markkaa. Kytömaitten jaossa tulisi osakkaalle Kustavi Juhonpoika Nelimarkalle Juurikaskydöltä 0,88 tynnyrinalan kytökaistale. Koska tämä on hankala ja haitallinen viljellä, suostui hän ottamaan ulkometsäpalstalta metsämaata arvion mukaan. Tämä kuitenkin välipuheella, että Erkki Matinpoika Nelimarkka, joka omaksensa saa kytökaistaleen, ojittaa ja kuokkii ja täyteen kuntoon saattaa Kustaville saman verran kytöä, hänelle nyt määrätyn ulkopalstan eteläpäähän, siellä ennestään olevan kydön laidalle. Niin kauan kuin tämä työ on tekeillä, tai enintään kaksi vuotta tästä lukien, viljelee Kustavi mainittua maalle nyt paalutettua kaistaletta Juurikaskydöllä. Myös Jaakko Matinpoika Nelimarkalle oli niittyjaossa tullut vähemmän, kuin mitä hänelle olisi kuulunut. Hän suostui ottamaan palkinnoksi metsämaata tilalle.

16 Tilusten näin kartalle jaettuna sekä maalle paalutettuna, tulevat ne heti semmoisenaan ilman mitään likvidittä osakasten omistettavaksi. Tämän lopullisesti sovitun vakuudeksi allekirjoittivat asianosaiset ja todistajat nsä ja viran puolesta maanmittari kirjoitettuna. Kutsuttuna kokoontuivat jako-osakkaat ja toimitustodistajat perjantaina marraskuun 14 päivänä 1879 toimitustaloon. Todettiin, että jakorajain maalle paaluttamiseen oli ryhdytty tämänkuun 10 päivä ja lopetettiin eilen iltapäivällä. Kysyttäessä ei muuta viljelyskustannusten tai metsämaitten likvidiä tarvitse tehdä, kuin mitä edellä sovittu. Paalutustodistus, josta ilmeni, että toimituksen valitusaika on kuusi viikkoa läänin kuvernöörille, annettu Juho Jaakonpoika Nelimarkalle. Toimitusinsinööri oli käyttänyt Juhosta nimiä Johan, Juho, Juhani Jaakonpoika Nelimarkka, puumerkistä päätellen on kysymyksessä sama henkilö. Tämän jälkeen pyysivät osakkaat, että toimitusmaanmittari ryhtyisi heti lyöttämään pyykkejä ja rajamerkkejä Koti-, Pirkkala- ja Juurikaskydön palstoilla, koska he katsoivat kaikinpuolin toimitetuksi mielensä mukaan ja heillä oli varustettuna tähän kelvollisia kiviä. Tähän suostuttiin ehdolla, että jos osakkaat tarkemmin mietittyänsä vielä aikovat anoa Maanjako-oikeudelta kokousta tälle tilalle ja saa aikaan jonkun rajamuutoksen, nyt tehtävät pyykit silloin tulisi asianosaisten kustannuksella suoritettavaksi. Näin tapahtuneeksi vakuuttaa, todistavat: Henrik Lundberg Otto Niemi Viran puolesta John Granroth kautta S.U Helander Jaon vahvistamista varten toimituskartta ja asiakirjat lähetettiin tarkastettaviksi lääninmaanmittauskonttoriin. Tarkastuksessa maanmittauskonttorissa todettiin toimituksessa sellaisia virheitä, että lääninmaanmittari, hovineuvos A. F. Berger lähetti toimituskartan ja asiakirjat Maanmittausylihallitukseen, Ylihallitus oli 28. tammikuuta 1881 velvoittanut, että halkomisella jakaminen on toimitettava uudelleen. Toimituksen asiakirjat ovat tästä eteenpäin laadittu ruotsin kielellä. Vapaasti suomennettuna toimituksessa tapahtui seuraavaa: 21. huhtikuuta vuonna 1882 kokoonnuttiin Neljemarkin tilalle, toimituksen apulaisiksi uskotuiksi miehiksi otettiin työmiehet Matts Eriksson Viinamäki ja Matts Eriksson Käpyaho. Maanmittarina oli nyt John. Granroth. Asianomistajina olivat paikalla Jakob Mattsson, Johan Jakobsson, Gustaf Johansson, Gustaf Mattsson ja Matts Wilhelmsson Neljemark Hovineuvos Bergerin huomautuksessa todettiin, että ei vähempää kuin yksi tämän tilan monikulmaisesta piirirajasta ei olisi paalutettu oikeiden olosuhteiden kanssa täsmäävästi. Lisäksi osakas B:n tilukset on tullut seitsemään palstaan, sallitun kuuden palstan sijasta. 22. elokuuta 1882 kokoontuivat asianomistajat ja edellämainitut uskotun miehet. Osapuolet sopivat uudesta tiestä Gustaf Mattssonin tontille. Todettiin, että kysymyksessä oleva raja oli

17 tullut selvitetyksi täydellisellä tarkkuudella. Asianosaiset ilmoittivat tyytyväisyytensä aikaisempaan halkomisjakoon ja kielsivät, että osakkaalla B on seitsemän palstaa, koska rajan määrityksen kautta eteläisellä sivulla tilukset on yhdistetyt yhdeksi palstaksi. Koska jako, paalutus ja pyykkien laittaminen on täydellisesti suoritettu määräysten mukaan, he sitten katsovat, että eivät voi mennä mihinkään muutoksiin tässä, koska palstojen määrä ilmoitettua asianosaista varten ei ylitä kuutta. He pyysivät, että pyykkien paneminen loppuunsaatettaisiin. 23. elokuuta 1882 kokoontuivat osapuolet sekä toimitusta varten paikalla olevat uskotutmiehet Matts Henriksson Viinamäki ja Matts Eriksson Puumala, pyykkien laittamisen tultua loppuun saatetuksi. Selitettiin toimituksen tulos sillä ymmärtämyksellä, että kenenkään ei saa harjoittaa metsänhakkuuta nyt paalutettujen ja pyykkiin laitettujen omistusten ulkopuolella, sekä se tai ne, jotka ovat tyytymättömiä toimitukseen, täytyy puheoikeuden menettämisen uhalla kuuden viikon sisällä tämän jälkeen ilmoittaa kirjallisesti tyytymättömyytensä läänin kuvernöörille. Lopuksi osalliset merkitsivät puumerkein nimikirjoituksensa, jotka maanmittari Joh. Granroth allekirjoituksellaan vahvisti. Osallisina olivat: Jakob Mattsson, Johan Jakobsson, Gustaf Johansson, Gustaf Matsson sekä Matts Wilhelmsson Neljemark. Halkominen merkittiin maarekisteriin Maarekisteriin merkittiin tilat: 4: 4 Jaakko Matinpoika Nelimarkka mantaalia n. 241 ha 4: 5 Juho Jaakonpoika Nelimarkka n : 6 Kustaa Juhonpoika Nelimarkka n. 59 4: 7 Erkki Matinpoika Nelimarkka n. 63 4: 8 Wilhelm Wilhelminp. Nelimarkka n. 57 Jaossa oli jaettavana maata n. 550 ha ja osakkaita oli viisi. Jaossa pöytäkirjan mukaan vallitsi yksimielisyys. Jako-osakkailla oli hyvin perustellut toivomukset miten kunkin palstan tulevat murretuksi. Myöskään kartanojen muutoista, jotka tehtiin tarkemman mietinnön mukaan, vallitsi sopuisuus. Toimituksen v Maanmittauksen ylihallituksen määräyksestä suoritetun uudelleenkäsittelyn pöytäkirjassa, joka on laadittu ruotsiksi, saa osittain kuvan, että toimituksessa olisi ollut ruotsinkielisen maanmittarin ja kirjoitustaidottomien asianosaisten välillä kielen suhteen vaikeuksia. Mainitussa pöytäkirjassa osakkaat kielsivät sen, että osakkaalla B olisi seitsemän palstaa, vaikka sijoituspöytäkirja ilmeisesti kirjaimellisesti suomeksi antaa tämän ennakkotiedon.

18

19

20

SUVUN TILALLISET KULKKILA

SUVUN TILALLISET KULKKILA SUVUN TILALLISET KULKKILA Heikki Hermanni Myllylän äidin Greta Liisan äidin Margareetan äiti Anna antintytär on Vähä-Kulkkilan ensimmäisen isännän Antti Simonpojan tytär. Kullkilan tila jaettiin vuonna

Lisätiedot

Perunkirja, talokas Korrin vävy Erkki Juhonpoika Åby s.12.09.1789. k. 19.02.1862

Perunkirja, talokas Korrin vävy Erkki Juhonpoika Åby s.12.09.1789. k. 19.02.1862 Perunkirja, talokas Korrin vävy Erkki Juhonpoika Åby s.12.09.1789. k. 19.02.1862 Vuonna 1862 7 maaliskuuta minä allekirjoittanut, pitäjän nimismies, toimitin kirkon seksmannin Jaakko Heikinpoika Lammin

Lisätiedot

leski Juho Taavinpoika ilmoittaa talon omaisuuden seuraavasti.

leski Juho Taavinpoika ilmoittaa talon omaisuuden seuraavasti. Perunkirja Kestikievarin emäntä Maria Laurintytär Ollila os. Lassila s. 24.09.1793 k. 24.09.1857 Marraskuussa 1857 tehty pelkkä omaisuusluettelo, perunkirjoitus on täydennetty vuotta myöhemmin 29 lokakuuta

Lisätiedot

Peltolan jakokirja 1908

Peltolan jakokirja 1908 Peltolan jakokirja 1908 Jaoitus kartalla A 1 Peltola, talollisen Jaakko Viinasen nykyään omistama 0.0160 manttaalia vastaava 0.1000 Alakemppilän taloa No. 1, (mikä kuitenkin jaettavalle tilalle tulevan

Lisätiedot

7-19 Syyskuuta. 3. Toimitusmiehet myönnettiin jäävittömiksi, eikä mitään muitakaan esteitä toimitusta vastaan sanottu olevan olemassa.

7-19 Syyskuuta. 3. Toimitusmiehet myönnettiin jäävittömiksi, eikä mitään muitakaan esteitä toimitusta vastaan sanottu olevan olemassa. 7-19 Syyskuuta Toimitus No 20743 Pöytäkirja halkomisessa Alakemppilän perinötalolla No. 1 Kuoksjärven kylässä, Hiitolan pitäjää ja Käkisalmen kihlakuntaa Viipurin läänissä, tehnyt Varamaamittari vuonna

Lisätiedot

Perunkirja talokas Matti Matinpoika s. 07.09.1741. k. 08.06.1808

Perunkirja talokas Matti Matinpoika s. 07.09.1741. k. 08.06.1808 Perunkirja talokas Matti Matinpoika s. 07.09.1741. k. 08.06.1808 Vuonna 1809 10 päivänä allekirjoittanut toimitti perunkirjoitukseen kuuluvat omaisuuden ylöslirjauksen ja jaon, 8 päivänä kesäkuuta vuonna

Lisätiedot

Lauri Juhonpoika Nykänen s.02.08.1745 k.10.10.1796 Perunkirja

Lauri Juhonpoika Nykänen s.02.08.1745 k.10.10.1796 Perunkirja Lauri Juhonpoika Nykänen s.02.08.1745 k.10.10.1796 Perunkirja Vuonna 1796 11.päivänä toukokuuta allekirjoittanut toimitti perunkirjoituksen ja jaon, arviomiehinä toimineiden lautamiehien Matti Lilltarvosen

Lisätiedot

AALTO-YLIOPISTON INSINÖÖRITIETEIDEN KORKEAKOULU Rakennetun ympäristön laitos Maa-20.3376 Kiinteistötekniikan syventävä opintojakso Kevät 2016

AALTO-YLIOPISTON INSINÖÖRITIETEIDEN KORKEAKOULU Rakennetun ympäristön laitos Maa-20.3376 Kiinteistötekniikan syventävä opintojakso Kevät 2016 AALTO-YLIOPISTON INSINÖÖRITIETEIDEN KORKEAKOULU Rakennetun ympäristön laitos Maa-20.3376 Kiinteistötekniikan syventävä opintojakso Kevät 2016 Harjoitustyö: H A L K O M I N E N T I L I K O R V A U K S E

Lisätiedot

Arviomies Juho Hyytinen 16 Maksettavaa yhteensä 90 taa 4 kill Summasta inventaario vähennetään maksettavat 569 taal 22 kill 90 taal 4 kill

Arviomies Juho Hyytinen 16 Maksettavaa yhteensä 90 taa 4 kill Summasta inventaario vähennetään maksettavat 569 taal 22 kill 90 taal 4 kill Perunkirja Margaretta Erkintytär Ollila (Västerspangar) s.08.06.1752 k.25.04.1807 Vuonna 1807 12 päivä lokakuuta allekirjoittanutta pyydettiin laatimaan perunkirjoitus ja jako, emäntä Reeta Erkintytär

Lisätiedot

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016 Kuolinpesä metsän omistajana Projektineuvoja Jorma Kyllönen Tietoinen metsänomistus -hanke 2 Kuolinpesä Puhekielessä perikunta Itsenäinen verotusobjekti,

Lisätiedot

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3 AJAN ILMAISUT AJAN ILMAISUT 1. PÄIVÄ, VIIKONPÄIVÄ 2. VUOROKAUDENAIKA 3. VIIKKO 4. KUUKAUSI 5. VUOSI 6. VUOSIKYMMEN, VUOSISATA, VUOSITUHAT 7. VUODENAIKA 8. JUHLAPÄIVÄT MILLOIN? 1. 2. 3. 4. maanantai, tiistai,

Lisätiedot

Kiinteistötoimitukset metsätilalla

Kiinteistötoimitukset metsätilalla Kiinteistötoimitukset metsätilalla Kalle Konttinen 040-5636066, kalle.konttinen@maanmittauslaitos.fi Esityksen sisältö Maanmittauslaitoksen organisaatiouudistus Yleistä kiinteistötoimituksista Kiinteistötoimitukset

Lisätiedot

Perunkirja emäntä Maria Antintytär Orava os. Söderkärnä, s 28.09.1744 k. 05.05.1808,

Perunkirja emäntä Maria Antintytär Orava os. Söderkärnä, s 28.09.1744 k. 05.05.1808, Perunkirja emäntä Maria Antintytär Orava os. Söderkärnä, s 28.09.1744 k. 05.05.1808, Vuonna 1808, 15 päivä joulukuuta, toimitti allekirjoittanut omaisuuden ylöskirjauksen ja jaon Oravan verotalossa Savonkylässä

Lisätiedot

Jälkipolviraportti: Sivu 1 / 5 Matti Matinpoika Store

Jälkipolviraportti: Sivu 1 / 5 Matti Matinpoika Store Jälkipolviraportti: Sivu 1 / 5 1. (#1) s. 1580 - k. 1663 vih.äiti Store [Riska] (#2) s. 1585 2. Margareta Matintytär Store (#444) s. 1618 - k. 22 Huhtikuuta 1695 2. Lauri Matinpoika Store (#440) s. 1621

Lisätiedot

Liperi_4 29.8.2014 TAULU 1 I Maria Laakkonen, s. 1694 Liperin Heinoniemi, k. 29.4.1765 Liperi. Puoliso: 8.8.1736 Liperi Petter Mustonen, s.

Liperi_4 29.8.2014 TAULU 1 I Maria Laakkonen, s. 1694 Liperin Heinoniemi, k. 29.4.1765 Liperi. Puoliso: 8.8.1736 Liperi Petter Mustonen, s. Liperi_4 29.8.2014 TAULU 1 I Maria Laakkonen, s. 1694 Liperin Heinoniemi, k. 29.4.1765 Liperi. Puoliso: 8.8.1736 Liperi Petter Mustonen, s. 1711 Liperin Vaivio, Mustola, k. 29.3.1781 Liperi. Pehr peri

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 1 Kirkkoneuvosto 04.05.2011

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 1 Kirkkoneuvosto 04.05.2011 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 19.30 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari x Kantola Pentti x Varapj Kiljunen

Lisätiedot

Perunkirja Taavi Juhonpoika Åby/Timonen s , k ,

Perunkirja Taavi Juhonpoika Åby/Timonen s , k , Perunkirja Taavi Juhonpoika Åby/Timonen s.23.06.1793, k.29.09.1858, Vuonna 1687 27 päivä Marraskuuta toimitti allekirjoittanut mukana tuomarin valtuuttamat uskotutmiehet lautamies Taavi Söyring ja torppari

Lisätiedot

21. MÄMMENNIEMEN KAUTON SUKU II, JAAKONAUTIO (1998)

21. MÄMMENNIEMEN KAUTON SUKU II, JAAKONAUTIO (1998) 49 21. MÄMMENNIEMEN KAUTON SUKU II, JAAKONAUTIO (1998) 50 MÄMMENNIEMEN KAUTON SUKU II, JAAKONAUTIO (1998) Taulu 1. I. Juho Juhonpoika Kautto. Syntynyt 1717 Laukaassa. Kuollut 20.2.1792 Laukaassa. Mämmenniemen

Lisätiedot

Kiinteistötoimitukset, rajat ym. ProAgrian Vältä lakitupa sopimustietoa maatalousyrittäjille -koulutus 22.11.2011

Kiinteistötoimitukset, rajat ym. ProAgrian Vältä lakitupa sopimustietoa maatalousyrittäjille -koulutus 22.11.2011 Kiinteistötoimitukset, rajat ym. ProAgrian Vältä lakitupa sopimustietoa maatalousyrittäjille -koulutus 22.11.2011 Arviointipäällikkö Mika Summala Pohjois-Karjalan maanmittaustoimisto 1 MAANMITTAUSLAITOS

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. Kososten Sukuseura ry:n SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on: 1) ylläpitää yhteyttä Kososten suvun jäsenten

Lisätiedot

Suomennos Kajaanin kansalaisopisto Sukututkimus/Aktiiviryhmä. 48 No 24

Suomennos Kajaanin kansalaisopisto Sukututkimus/Aktiiviryhmä. 48 No 24 Suomennos Kajaanin kansalaisopisto Sukututkimus/Aktiiviryhmä Jäljennös Perukirja 48 No 24 Vuonna 1790 16. joulukuuta toimitettiin kirjaanpano irtaimesta omaisuudesta talollinen Pauli Määtän jälkeen, Kettulan

Lisätiedot

Perunkirja Juho Juhonpoika Söderkärnä s. 09.03.1691. k 19.02.1757,

Perunkirja Juho Juhonpoika Söderkärnä s. 09.03.1691. k 19.02.1757, Perunkirja Juho Juhonpoika Söderkärnä s. 09.03.1691. k 19.02.1757, Vuonna 1758 tammikuun 28 päivä toimitti perunkirjoituksen oikeudenkirjuri Juho Ignatius avustajinaan lautamiehet Matti Girs ja Simo Pynttär.

Lisätiedot

Rautajärven torpat ja torpparit Asutus1694-1713 sivu 1/29

Rautajärven torpat ja torpparit Asutus1694-1713 sivu 1/29 Rautajärven torpat ja torpparit Asutus1694-1713 sivu 1/29 Rautajärvi Pietilä Esko Pekanpoika 1695 Sipi Sipinpoika 1695 Kollanen Yrjö Paavonpoika 1695 Niilo Pertinpoika 1695 Erkki Juhonpoika 1701 Erkki

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 1/2010 Kirkkoneuvosto 2.2.2010 2. KOKOUSAIKA tiistaina 2. päivänä helmikuuta 2010

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 1/2010 Kirkkoneuvosto 2.2.2010 2. KOKOUSAIKA tiistaina 2. päivänä helmikuuta 2010 Kirkkoneuvosto 2.2.2010 2 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 1/2010 KOKOUSAIKA tiistaina 2. päivänä helmikuuta 2010 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Sari Heiskanen Markku Huttunen Tuula Kauppinen,

Lisätiedot

Kittilän Kunta (y-tunnus 0191406-6), Valtatie 15, 99100 Kittilä. Jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta

Kittilän Kunta (y-tunnus 0191406-6), Valtatie 15, 99100 Kittilä. Jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta 1 MAANKÄYTTÖSOPIMUS 1. Johdanto Kunta ja Maanomistajat sopivat asemakaavoitusta koskevasta kaavoitus- ja toteuttamiskustannusten jakamisesta maankäyttö- ja rakennuslain 91 b :n mukaisesti seuraavaa: 2.

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 Kirkkoneuvosto 12.06.2013

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 Kirkkoneuvosto 12.06.2013 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.50 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Castrén Helena, kirkkoherra Hämäläinen Sari Kantola

Lisätiedot

25. MÄMMENNIEMEN KAUTON SUKU VI, HARJULAN TALO (1998)

25. MÄMMENNIEMEN KAUTON SUKU VI, HARJULAN TALO (1998) 111 25. MÄMMENNIEMEN KAUTON SUKU VI, HARJULAN TALO (1998) 112 MÄMMENNIEMEN KAUTON SUKU VI, HARJULAN TALO (1998) Taulu 1. I. Eerik Eerikinpoika Kautto. Harjulan isäntä. Syntynyt 8.9.1773 Laukaassa. Kuollut

Lisätiedot

Torppari Matti Erikinpoika Peltoniemen perukirja

Torppari Matti Erikinpoika Peltoniemen perukirja Torppari Matti Erikinpoika Peltoniemen perukirja Matti Erikinpoika Peltoniemi syntyi 1.7.1784 Hämeenkyrössä. Häntä ei löydy Hämeenkyrön kastetuista ja ensimmäisessä rippikirjassa syntymäaika on muodossa

Lisätiedot

Kalle Kallenpoika Sorri

Kalle Kallenpoika Sorri 1 Perhe 1 I Hanna Kustaantytär Rekola Kansakoululla keittäjänä sodan aikana ja jälkeen, s. 13.2.1872 Kulkkila, Teisko, k. 4.8.1960. Ollut Wärmälän kylän, Iso-kartanon palkollisten kirjoilla. 2.6.1891 Muutti

Lisätiedot

S ÄÄ N N ÖT. Kalastuskunnan osakkaalla on valta luovuttaa toiselle henkilölle oikeutensa kalastaa

S ÄÄ N N ÖT. Kalastuskunnan osakkaalla on valta luovuttaa toiselle henkilölle oikeutensa kalastaa Heinolan maalaiskunnan Siltasen kalastuskunnan S ÄÄ N N ÖT Siltasen jakokunnan yhteinen kalavesi sijaitsee Ala-Rääveli ja Imjärvi-nimisissä järvissä ja on pinta-alaltaan noin 170 hehtaaria. Sanotun kalaveden

Lisätiedot

JERLAN SOVINTOPESÄNJAKO VUONNA 1920

JERLAN SOVINTOPESÄNJAKO VUONNA 1920 JERLAN SOVINTOPESÄNJAKO VUONNA 1920 Oheinen nelisivuinen pesänjakoasiakirja vuodelta 1920 on erinomainen selvitys siitä, minkälainen hyvinvoipa perusvaskeloinen talo oli ennen Vaskelan heräämistä vahvaksi

Lisätiedot

Jacob Wilson, 7.10.1846 2.3.1915

Jacob Wilson, 7.10.1846 2.3.1915 Jacob Wilson, 7.10.1846 2.3.1915 Kaivostoimintaa FAMCON:n Suomen kaivoksilla johtanut Jakob Wilson oli syntymänimeltään Jaakko Sjöberg ja lähtöisin pohjanmaalta, Kalajoelta (syntynyt 7.10.1846). Hänen

Lisätiedot

1808 Henkikirjat Savonkylä filmi Lt 215-218

1808 Henkikirjat Savonkylä filmi Lt 215-218 1808 Henkikirjat Savonkylä filmi Lt 215-218 talo n: mant. verolla savut vero kr 1. 3/4 - Söderkärnä vanha perintötalo 5/8 mant. 1781 lisämant.1/8 mant. lunastettu 1781myös perintökirja yht 3/4 mant perintö.

Lisätiedot

Antti Laakkosen jälkeläisiä TAULU 1

Antti Laakkosen jälkeläisiä TAULU 1 Antti Laakkosen jälkeläisiä 14.6.2011 TAULU 1 I Antti Laakkonen, s. noin 1690, k. 26.4.1758 Liperi, Tutjunniemi. Tutjunniemen kylän N:o 4 eli Laakkolan isäntänä oli vuoteen 1758 saakka Antti Laakkonen.

Lisätiedot

1. Susanna Matintytär, Kortesmäen emäntä Seinäjoelta. Syntynyt Ilmajoella kuoli , haudattu Ilmajoella

1. Susanna Matintytär, Kortesmäen emäntä Seinäjoelta. Syntynyt Ilmajoella kuoli , haudattu Ilmajoella Hakemisto 1. Susanna Matintytär, Kortesmäen emäntä Seinäjoelta. Syntynyt Ilmajoella 21.07.1720 - kuoli 28.02.1750, haudattu Ilmajoella 11.03.1750. 2. Johan Rein, Knuuttilan vanhaisäntä Kauhajoelta, nimismies.

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 3/2015 23.6.2015

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 3/2015 23.6.2015 Aika Tiistai 23.6.2015 klo 18.00 19.28 Paikka Seurakuntakeskuksessa Läsnä Poissa Läsnä Jäsenet: Eveliina Hall Kristiina Häkkänen Piia Hämäläinen Panu Karjalainen Matti Kemppainen Helen Kokkonen Liisa Kuoksa

Lisätiedot

AALTO-YLIOPISTO PÄIVÖLÄ 2016 Kiinteistöoppi Arvo Vitikainen 1(6)

AALTO-YLIOPISTO PÄIVÖLÄ 2016 Kiinteistöoppi Arvo Vitikainen 1(6) Arvo Vitikainen 1(6) H A L K O M I N E N 1 Tehtävänanto Tehtävänä on lkomalla jakaa yhteisomistuksessa oleva tila omistajaosakkaiden kesken. Halottavaan tilaan kuuluu oheisista kartoista (liite 1) ilmenevät

Lisätiedot

1. Haltuunottokokous (14.3.2013)

1. Haltuunottokokous (14.3.2013) Maantietoimitus 2012-428465 Seinäjoen itäinen ohikulkutie VT19 1. Haltuunottokokous (14.3.2013) 2. Näyttökokous (Tietöiden valmistuttua) 3. Loppukokous Maantietoimitus. Asialista. 1. Tiedottaminen ja kokouksen

Lisätiedot

Pellon myynti. Marica Twerin/Maatalouslinja

Pellon myynti. Marica Twerin/Maatalouslinja Pellon myynti Marica Twerin/Maatalouslinja Muotovaatimukset / kauppa Kirjallisesti Osapuolten on allekirjoitettava kauppakirja ja kaupanvahvistajan vahvistettava kauppa kaikkien allekirjoittajien ollessa

Lisätiedot

Karhulan kylä. Teppo Vihola 17.10.2012 Kyläkeskiviikko

Karhulan kylä. Teppo Vihola 17.10.2012 Kyläkeskiviikko 1 Karhulan kylä Teppo Vihola 17.10.2012 Kyläkeskiviikko 2 Mikä Karhula? Olemme Karhulan kylän rajalla, jos kohta Puujalkalan puolella rajaa Karhula alkaa museosta etelään päin ja se sijaitsee Petäjokivarressa

Lisätiedot

3 ERILLISEN ALUEEN TILAKSI MUODOSTAMINEN JA KIINTEISTÖÖN LIITTÄMINEN

3 ERILLISEN ALUEEN TILAKSI MUODOSTAMINEN JA KIINTEISTÖÖN LIITTÄMINEN 1 (5) 3 ERILLISEN ALUEEN TILAKSI MUODOSTAMINEN JA KIINTEISTÖÖN LIITTÄMINEN 3.1 Yleistä... 2 3.2 Toimituksen vireilletulo... 2 3.3 Toimitusmiehet... 2 3.4 Asianosaiset... 2 3.5 Toimitusmenettely... 2 3.5.1

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkovaltuusto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkovaltuusto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Tiistaina klo 19.30 19.43 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa Kautonen

Lisätiedot

KALVITSA 2 491-467-16-65. Mikkeli, Vehmaskylä

KALVITSA 2 491-467-16-65. Mikkeli, Vehmaskylä Metsätilat.fi Hintapyyntö 340 000 Tarjoa viimeistään 29.6.2016 Tulostettu 16.06.2016 KALVITSA 2 491-467-16-65 Mikkeli, Vehmaskylä 99,28 ha Kohdenumero 300912 Narilantien/Roitontien varrella metsäkiinteistö.

Lisätiedot

Ulkoilureitit. Ulkoilureittiin kuuluvaksi sen liitännäisalueena katsotaan ulkoilureitin käyttäjien lepoa ja virkistymistä varten tarvittavat alueet.

Ulkoilureitit. Ulkoilureittiin kuuluvaksi sen liitännäisalueena katsotaan ulkoilureitin käyttäjien lepoa ja virkistymistä varten tarvittavat alueet. Ulkoilulaki 606/73 ULKOILUREITTI Arvo Vitikainen 2016 Ulkoilureitit Jos yleisen ulkoilutoiminnan kannalta on tärkeätä saada johdetuksi ulkoilijain kulkeminen kiinteistön kautta eikä siitä aiheudu huomattavaa

Lisätiedot

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2014 Kirkkoneuvosto sivut 65-72 KOKOUSAIKA. 21.10.2014 klo 18.00 20.25

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2014 Kirkkoneuvosto sivut 65-72 KOKOUSAIKA. 21.10.2014 klo 18.00 20.25 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2014 sivut 65-72 KOKOUSAIKA klo 18.00 20.25 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄOLIJAT (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) poissaolijat: MUUT LÄSNÄOLIJAT (ja läsnäolon peruste) LAILLISUUS

Lisätiedot

Kaupan kohde on asemakaavan mukaista sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialuetta YS sekä lähivirkistysaluetta VL.

Kaupan kohde on asemakaavan mukaista sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialuetta YS sekä lähivirkistysaluetta VL. KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS alustava luonnos Sopimusosapuolet Myyjä Saarijärven kaupunki (0176975-1) Sivulantie 11 43100 Saarijärvi Ostaja Rakennus Kujala Oy (0843888-3) Soijinmäentie 2 43220 Mahlu Kaupan

Lisätiedot

Donelaitis Turun seudun Liettuan ystävät ry SÄÄNNÖT

Donelaitis Turun seudun Liettuan ystävät ry SÄÄNNÖT Donelaitis Turun seudun Liettuan ystävät ry SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Donelaitis Turun seudun Liettuan ystävät ry ja sen kotipaikka on Turku. Yhdistyksestä voidaan epävirallisissa

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VIINITARHAAN TÖIHIN

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VIINITARHAAN TÖIHIN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VIINITARHAAN TÖIHIN Tänään meillä on kaksi vertausta, joissa kutsutaan väkeä töihin viinitarhaan. 2. Itse kertomus Raamatusta rinnakkaispaikkoineen Kukin

Lisätiedot

3 sirppiä a) 8 runst 2 2 lapioa a) 10 kill 20 1 lapio 6 2 peltokuokkaa 12 1 peltokuokka 6 1 kytökuokka 8 1 saha 12 1 rautakanki 32 2 auran

3 sirppiä a) 8 runst 2 2 lapioa a) 10 kill 20 1 lapio 6 2 peltokuokkaa 12 1 peltokuokka 6 1 kytökuokka 8 1 saha 12 1 rautakanki 32 2 auran Perunkirja Matti Esanpoika Luomala (Orava) s. 17.02.1754. k. 11.07.1806 Vuonna 1806 14 päivälokakuuta toimitti pyynnöstä allekirjoittanut uudistilallisen Matti Esanpoika Luomalan kuoleman jälkeen hänen

Lisätiedot

KUNNAN TIELAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT

KUNNAN TIELAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT KUNNAN TIELAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT Milloin kysymys on ennestään olevasta tiestä (= tarkoitetaan yksityistä tietä, johon muulla kuin rasitetun kiinteistön omistajalla tai haltijalla on pysyvä käyttöoikeus /KKO

Lisätiedot

5. 1/8 Kirkonkylä n:5 Kyrönniemi, sisältyy Kappalasen maihin.

5. 1/8 Kirkonkylä n:5 Kyrönniemi, sisältyy Kappalasen maihin. 1850 Henkikirjat Savonkylä (kuvat 4906-4952 kuvattu 2006.17.10. klo 16,37-16.57) (Kansallisarkiston digitaaliarkisto Lappajärvi henkikirjat 1850) (Mantals Längd äfer Lappajärvi Socken uti Kuortane Härad

Lisätiedot

MENETTELYOHJEITA KUOLLEEN OIKEUDENOMISTAJAN PERILLISILLE. 1. Tekijänoikeudellisen suojan voimassaolo

MENETTELYOHJEITA KUOLLEEN OIKEUDENOMISTAJAN PERILLISILLE. 1. Tekijänoikeudellisen suojan voimassaolo MENETTELYOHJEITA KUOLLEEN OIKEUDENOMISTAJAN PERILLISILLE 1. Tekijänoikeudellisen suojan voimassaolo Tekijänoikeus sekä ns. lähioikeudet ovat kestoltaan määräaikaisia. Eri oikeudet ovat voimassa seuraavasti:

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. N: o 188. Kiertokirj e

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. N: o 188. Kiertokirj e POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1950 N:o 188 N: o 188. Kiertokirj e posti- ja lennätinlaitoksen palkannauttijoilta toimitettavista ennakkopidätyksistä sekä posti- ja lennätinlaitoksen

Lisätiedot

1793 Henkikirjat Savonkylä Lt , Es , Lt

1793 Henkikirjat Savonkylä Lt , Es , Lt 1793 Henkikirjat Savonkylä Lt 167-169, Es 2505-6, Lt 1526-27 talo n: mant. verolla savut vero kr 1. 3/4 - Söderkärnä 3/8 vero Isäntä Herman Antinpoika, emäntä Saara, Juho ja Antti veljenpojat Kaisa ja

Lisätiedot

YLEISTÄ. Testamentin teko-ohjeet. Miksi on syytä tehdä testamentti?

YLEISTÄ. Testamentin teko-ohjeet. Miksi on syytä tehdä testamentti? Testamentin teko-ohjeet YLEISTÄ Miksi on syytä tehdä testamentti? Sukulaisten perintöoikeus on rajoitettu omiin jälkeläisiin, vanhempiin, sisaruksiin, sisarusten lapsiin, isovanhempiin ja heidän lapsiinsa

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Oulu kaupunki. Yhdistyksen toimialue on entinen Oulun lääni.

Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Oulu kaupunki. Yhdistyksen toimialue on entinen Oulun lääni. 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Oulu kaupunki. Yhdistyksen toimialue on entinen Oulun lääni. 2 TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/2011 1 (7) Kiinteistölautakunta To/8 15.12.2011

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/2011 1 (7) Kiinteistölautakunta To/8 15.12.2011 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/2011 1 (7) 668 Kiinteistöjen ostaminen Östersundomista (Östersundom, 91-442-1-145, 91-442-1-154) HEL 2011-009034 T 10 01 00 Kiinteistökartta L7 T1, Rödje-Fantsin tie 7

Lisätiedot

MITEN TEET AIKAAN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ JA MITEN VASTAAT NIIHIN?

MITEN TEET AIKAAN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ JA MITEN VASTAAT NIIHIN? MITEN TEET AIKAAN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ JA MITEN VASTAAT NIIHIN? 1. MILLOIN? KOSKA? 2. MIHIN AIKAAN? 3. MINÄ PÄIVÄNÄ? 4. MILLÄ VIIKOLLA? 5. MISSÄ KUUSSA? 6. MINÄ VUONNA? 7. MILLÄ VUOSIKYMMENELLÄ? 8. MILLÄ

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Paikka Torstai klo 18.00 Virastotalo LÄSNÄ Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Holppi Hanna- Maria Ääri Anna- Liisa Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru Laakso Arvo

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN.

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN. YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SÄÄNNÖT 1 Rek.n:ro 138.504 (27.5.2014) Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä

Lisätiedot

VIROLAHDEN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Kappelineuvosto

VIROLAHDEN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Kappelineuvosto 1 KAPPELINEUVOSTON KOKOUS Aika torstai klo 17.00 18.30 Paikka Virojoen seurakuntatalo, Riihitie 2, Virojoki läsnä/poissa Osallistujat Koivunen Anne kappalainen, puheenjohtaja (x) Hanski Liisa kappelineuvoston

Lisätiedot

Kiinteistön edustalla oleva vesijättö voidaan liittää sen kohdalla olevaan kiinteistöön laissa säädetyin edellytyksin täyttä korvausta vastaan.

Kiinteistön edustalla oleva vesijättö voidaan liittää sen kohdalla olevaan kiinteistöön laissa säädetyin edellytyksin täyttä korvausta vastaan. Vesijätön lunastus Kari Tuppurainen kari.tuppurainen@maanmittauslaitos.fi 0400-719023 28.4.2015, Pohjois-Savon Kalatalouskeskus ry:n vuosikokous Hotelli Iso Valkeinen, Kuopio Kiinteistön edustalla oleva

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 22.4.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 22.4.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 22.4.2015 klo 18 Tyrnävän kirkossa, käynti sakastin ovesta. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45.

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 Kirkkoneuvosto 10.12.2013. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 Kirkkoneuvosto 10.12.2013. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 10.12.2013 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi Aila varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kirkkoneuvosto 13.05.2015

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kirkkoneuvosto 13.05.2015 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 20.00 Paikka: Lamminniemen kappeli Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 70/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2004

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 70/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2004 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 70/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2004 ASIA LUVAN HAKIJAT Laiturin ja rannan täytön pysyttäminen tilan Pajuniemi RN:o

Lisätiedot

MENETTELYOHJEITA KUOLLEEN OIKEUDENOMISTAJAN PERILLISILLE. 1. Tekijänoikeudellisen suojan voimassaolo

MENETTELYOHJEITA KUOLLEEN OIKEUDENOMISTAJAN PERILLISILLE. 1. Tekijänoikeudellisen suojan voimassaolo MENETTELYOHJEITA KUOLLEEN OIKEUDENOMISTAJAN PERILLISILLE 1. Tekijänoikeudellisen suojan voimassaolo Tekijänoikeus sekä ns. lähioikeudet ovat kestoltaan määräaikaisia. Eri oikeudet ovat voimassa seuraavasti:

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Tehtävä 1 2 3 4 5 6 7 Vastaus

Tehtävä 1 2 3 4 5 6 7 Vastaus Kenguru Ecolier, vastauslomake Nimi Luokka/Ryhmä Pisteet Kenguruloikka Irrota tämä vastauslomake tehtävämonisteesta. Merkitse tehtävän numeron alle valitsemasi vastausvaihtoehto. Jätä ruutu tyhjäksi, jos

Lisätiedot

KÄÄNNÖS Pöytäkirja Toimitusnumero Kauhajärvi fristående tillandning / Kunta: Pedersöre

KÄÄNNÖS Pöytäkirja Toimitusnumero Kauhajärvi fristående tillandning / Kunta: Pedersöre 1(6) Kiinteistönmääritys (KML 283 ) Kohde: Sivutoimitukset 599-872-3-2 Kauhajärvi fristående tillandning / Kunta: Pedersöre Rajankäynti: Aika: 31.8.2017 kello 12.00 Paikka: Toimitusinsinööri Läsnäolijat:

Lisätiedot

Perunkirja Liisa Juhontytär Nykänen (os.söderkärnä) s k

Perunkirja Liisa Juhontytär Nykänen (os.söderkärnä) s k Perunkirja Liisa Juhontytär Nykänen (os.söderkärnä) s.01.02.1742 k 16.05.1807 Vuonna 1807 30 päivänä Joulukuuta toimitti allekirjoittanut pyynnöstä Lappajärven Kirkonkylässä Nykälän talossa perunkirjoituksen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Varsinais-Suomi. Yhdistys

Lisätiedot

Maanmittaustoimitukset sukupolvenvaihdoksessa

Maanmittaustoimitukset sukupolvenvaihdoksessa Maanmittaustoimitukset sukupolvenvaihdoksessa Polvelta Toiselle -messut Kouvola 6.5.2016 Mikko Pekonen Maanmittauslaitos Yli 200-vuotias Maanmittauslaitos tekee erilaisia maanmittaustoimituksiakuten esimerkiksi

Lisätiedot

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA 1 Edun sisältö 2 Edunjättäjä Valtion palveluksessa olleen henkilön kuoltua maksetaan ryhmähenkivakuutusta vastaavaa etua tämän sopimuksen

Lisätiedot

Yhteismetsä. omistusratkaisuna. Yhteismetsän perustaminen ja oman maan liittäminen yhteismetsään

Yhteismetsä. omistusratkaisuna. Yhteismetsän perustaminen ja oman maan liittäminen yhteismetsään Yhteismetsä omistusratkaisuna Yhteismetsän perustaminen ja oman maan liittäminen yhteismetsään Kalle Konttinen 040-5636066, kalle.konttinen@maanmittauslaitos.fi Esityksen sisältö 1. Yhteismetsien taustoista

Lisätiedot

Yhteismetsä omistusratkaisuna

Yhteismetsä omistusratkaisuna Yhteismetsä omistusratkaisuna Yhteismetsän perustaminen ja oman maan liittäminen yhteismetsään Kalle Konttinen 040-5636066, kalle.konttinen@maanmittauslaitos.fi Esityksen sisältö 1. Yhteismetsien taustoista

Lisätiedot

Jokaisesta talletetusta Smk. 1,500: maksetaan. vana syistä, joiden yhtiö katsoo olevan hänen mää« Jokainen henkilö, joka on täyttänyt 21 vuotta

Jokaisesta talletetusta Smk. 1,500: maksetaan. vana syistä, joiden yhtiö katsoo olevan hänen mää« Jokainen henkilö, joka on täyttänyt 21 vuotta >Ai,i4éfow f Vaikka yhtiö koettaa estää petoksia, ei se pidä itseään vastuunalaisena, jos maksu tapahtuu henkilöille, jotka esittävät tämän sopimuksen, vaikka eivät olekaan valtuutettuja siihen, ellei

Lisätiedot

Y-tunnus 0208852-8 Osoite: Kauppatie 109, 62200 Kauhava

Y-tunnus 0208852-8 Osoite: Kauppatie 109, 62200 Kauhava Kh 22.2.2016 liite x 1/5 Asianumero MH 833/2016, 06.04.01 KAUPPAKIRJA KAUPAN OSAPUOLET Myyjä: Ostaja: Suomen valtio, Metsähallitus Kotipaikka Vantaa, Y-tunnus 0116726-7 Osoite: PL 94, 01301 VANTAA Kauhavan

Lisätiedot

6 TAPAHTUNEET MUUTOKSET NELIMARKAN NUMEROSSA 25.10.1962 MENNESSÄ. RN:o 4 Nelimarkka 2.11.1864

6 TAPAHTUNEET MUUTOKSET NELIMARKAN NUMEROSSA 25.10.1962 MENNESSÄ. RN:o 4 Nelimarkka 2.11.1864 6 TAPAHTUNEET MUUTOKSET NELIMARKAN NUMEROSSA 25.10.1962 MENNESSÄ RN:o 4 Nelimarkka 2.11.1864 RN:o 4/1 A osakkaat 23.09.1875 RN:o 4/2 B osakkaat 23.09.1875 RN:o 4/3 C osakkaat 23.09.1875 RN:o 4/4 Jaakko

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2009 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

PYÖTSAAREN MAAOSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT

PYÖTSAAREN MAAOSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT 1 PYÖTSAAREN MAAOSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT 1. YLEINEN PÄÄTÖKSENTEKO 1 Osakaskunnan nimi Pyötsaaren maaosakaskunta 2 Kotipaikka Haminan Kaupunki 3 Yhteinen alue Haminan kaupungissa sijaitsevan Vepsun saaren ja

Lisätiedot

Esimerkki naimattoman henkilön testamentista ystävänsä hyväksi:

Esimerkki naimattoman henkilön testamentista ystävänsä hyväksi: 1 Esimerkki naimattoman henkilön testamentista ystävänsä hyväksi: Allekirjoittanut Liisa Marjatta Virtanen (031256-4828) määrään viimeisenä tahtonani, että omaisuuteni on kokonaisuudessaan menevä täydellä

Lisätiedot

Pernoon tilusjärjestely

Pernoon tilusjärjestely 1 Pernoon tilusjärjestely Tiedotuskokous 15.12.2016 Kalle Konttinen 2 Kokouksen sisältö Alkumuodollisuudet ja tiedottaminen Hankkeen aikaisemmat vaiheet Tilusjärjestelyn tarveselvitys Rahoituspäätös Tilusjärjestelyn

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto-Oy Säästöpurje 19.03.2015 16:26:25 1(14) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 19.03.2015 Toiminimi: Asunto-Oy Säästöpurje Yritys- ja yhteisötunnus:

Lisätiedot

Monikossa: talojen, koirien, sinisten huoneitten / huoneiden

Monikossa: talojen, koirien, sinisten huoneitten / huoneiden Teidän talonne on upouusi. MINKÄ? KENEN? MILLAISEN? = talon, teidän, sinisen huoneen= GENETIIVI Monikossa: talojen, koirien, sinisten huoneitten / huoneiden Genetiivi ilmaisee omistusta Laurin koira, minun

Lisätiedot

Ostaja Raision seudun Koulutuskuntayhtymä y-tunnus 0204427-7 Eeronkuja 3 21200 Raisio

Ostaja Raision seudun Koulutuskuntayhtymä y-tunnus 0204427-7 Eeronkuja 3 21200 Raisio KAUPPAKIRJA Myyjä Raision kaupunki y-tunnus 0204428-5 PL 100 21201 Raisio Ostaja Raision seudun Koulutuskuntayhtymä y-tunnus 0204427-7 Eeronkuja 3 21200 Raisio Kaupan kohde Kiinteistö 680-1-156-2 rakennuksineen.

Lisätiedot

Yleinen velvoiteoikeus 28.4.2008

Yleinen velvoiteoikeus 28.4.2008 Yleinen velvoiteoikeus 28.4.2008 Vastaustilaa kysymyksissä nro 1-3 on yksi sivu, ellei kysymyksen kohdalla ole toisin sanottu. Kysymyksen nro. 4 vastaustila on rajoitettu kysymyspapereissa varattuun tilaan.

Lisätiedot

3/8 vero Isäntä Juho Taavinp, emäntä Kaisa Antti ja Antti rengit, Liisa ja Maria piiat, 1, 1, 2, 2, yht 6 sav 1

3/8 vero Isäntä Juho Taavinp, emäntä Kaisa Antti ja Antti rengit, Liisa ja Maria piiat, 1, 1, 2, 2, yht 6 sav 1 1802 Henkikirjat Savonkylä fimit Lt 191-195 ja Lt 553-556 talo n: mant. vero kr 1. 3/4 _ Söderkärnä vanha perintötalo 5/8 mant. 1781 lisämant.1/8 mant. lunastettu 1781myös perintökirja yht 3/4 mant perintö.

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Porvoon Partiomiehentie 1 - Bostads Ab Patrullvägen 1 24.09.2015 12:22:10 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 24.09.2015 Toiminimi: Asunto

Lisätiedot

Yhteismetsän hallinto

Yhteismetsän hallinto LAAJENEVAT JA KEHITTYVÄT YHTEISMETSÄT Koulutusprojekti 2012-2014 PEREHDYTYSAINEISTO 1/2013 Yhteismetsän hallinto Perehdytysaineisto yhteismetsien avainhenkilöille 14.2.2014 Kemijärven, Kuusamon, Posion

Lisätiedot

11.8.14. Lena Mickelsdotter Riikilä, s. 27.5.1790 Lappi. Tauluun 7. Caisa Lovisa Michelsdotter Riikilä, s. 30.3.1796, k. 3.3.1820 Lappi.

11.8.14. Lena Mickelsdotter Riikilä, s. 27.5.1790 Lappi. Tauluun 7. Caisa Lovisa Michelsdotter Riikilä, s. 30.3.1796, k. 3.3.1820 Lappi. 11.8.14 Taulu 1 I Erich Erichsson Krappe, Vävy, talollinen Kaukolassa, k. 1791. Käräjämaininta 1753 Isäntä 1753-1782. 1. puoliso: noin 1750 Maria Johansdotter Krappe, s. noin 1723. Vanhemmat: Johan Michelsson

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.55 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Karjalainen Esa Markkanen

Lisätiedot

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 29.1.2013 klo 19.00 19.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, alasali Läsnä: Äystö Leena, pj Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Joutsiniemi Juha Kangasluoma Pentti Kontola

Lisätiedot

1 Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Lakeuden Helmi, Tyrnävä.

1 Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Lakeuden Helmi, Tyrnävä. Sivu: 1(5) Kysytty 01-09-2014. Voimassa 28-08-2014 lähtien Asunto Oy Lakeuden Helmi, Tyrnävä Yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Lakeuden Helmi, Tyrnävä. 2 Yhtiön kotipaikka on Tyrnävä. 3 Yhtiön

Lisätiedot

Perunkirja, Timosen emännästä Anna Tuomaantyttärestä (Lassila) 23 päivä maaliskuuta 1767. s. 13.10.1713 Haapajärvi k.17.12.

Perunkirja, Timosen emännästä Anna Tuomaantyttärestä (Lassila) 23 päivä maaliskuuta 1767. s. 13.10.1713 Haapajärvi k.17.12. Perunkirja, Timosen emännästä Anna Tuomaantyttärestä (Lassila) 23 päivä maaliskuuta 1767. s. 13.10.1713 Haapajärvi k.17.12.1766 Lappajärvi Vuonna 1763, 23 päivä maaliskuuta, toimitti allekirjoittanut kihlakunnanoikeuden

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN URHEILUKALASTAJAT r.y. SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli 1

KESKI-SUOMEN URHEILUKALASTAJAT r.y. SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli 1 Keski-Suomen LIITE 4 Urheilukalastajat ry Hallituksen kokous 4/2015 Hallituksen esitys vuosikokoukselle KESKI-SUOMEN URHEILUKALASTAJAT r.y. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

vero kr 1 5/8 - Söderkärnä 5/16 - isäntä Taavi Antinp.ja vaimo Susanna, veli Herman Antinp. ja vaimo Anna poika Erkki ja piika Kaisa 6 1

vero kr 1 5/8 - Söderkärnä 5/16 - isäntä Taavi Antinp.ja vaimo Susanna, veli Herman Antinp. ja vaimo Anna poika Erkki ja piika Kaisa 6 1 1774 Henkikirjat filmi Es 2503 talon n: ja mant. verolla yht. savut. vero kr 1 5/8 - Söderkärnä 5/16 - isäntä Taavi Antinp.ja vaimo Susanna, veli Herman Antinp. ja vaimo Anna poika Erkki ja piika Kaisa

Lisätiedot

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pilvenmäen Ravinaiset ry ja sen kotipaikka on Forssan kaupunki. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Myyjä 1.1 Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2 Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali, jäljempänä kaupunki.

Myyjä 1.1 Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2 Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali, jäljempänä kaupunki. 1 SOPIJAPUOLET Myyjä 1.1 Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2 Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali, jäljempänä kaupunki. Ostaja 1.2 Olli Mäkinen perustettavan yhtiön lukuun. 2 SOPIMUSALUE JA ESISOPIMUKSEN

Lisätiedot

RMH-sopimus-/omistajuusmalli esimerkit

RMH-sopimus-/omistajuusmalli esimerkit RMH-sopimus-/omistajuusmalli esimerkit Kyseiset omistajuus-/sopimusmallit ovat pelkästään esimerkkejä. Jokaisen kaupan/sopimuksen yhteydessä on aina syytä harkita, tarvitaanko asiantuntijaa laatimaan yksilölliset

Lisätiedot