KÄÄNNÖS Pöytäkirja Toimitusnumero Kauhajärvi fristående tillandning / Kunta: Pedersöre

Save this PDF as:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄÄNNÖS Pöytäkirja Toimitusnumero Kauhajärvi fristående tillandning / Kunta: Pedersöre"

Transkriptio

1 1(6) Kiinteistönmääritys (KML 283 ) Kohde: Sivutoimitukset Kauhajärvi fristående tillandning / Kunta: Pedersöre Rajankäynti: Aika: kello Paikka: Toimitusinsinööri Läsnäolijat: Uudenkaarlepyyn virastotalo, valtuustosali Malin Henriksson Kari Limnell Erik Almberg Paavo Tyni Henrik Blomqvist Jan Lönnqvist 1. Tiedottaminen Toimituksen jatkamisesta on tiedotettu lähetetyillä kirjeillä. Lisäksi kuulutus on julkaistu sanomalehdissä Österbottens tidning ja Pohjalainen sekä Virallisessa lehdessä Kuulutus on myös ollut Maanmittauslaitoksen ilmoitustauluilla. Täydentävät kutsut on lähetetty 16. ja niille henkilöille, joilla saattaa olla osuus järvestä. 2. Kokouksen laillisuus Kysyttäessä kokous myönnettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja toimitusinsinööri esteettömäksi. Muutakaan estettä toimituksen käsittelyn jatkamiselle ei esitetty. Kokous on laillinen. 3. Toimitusmenettely Toimitus on aloitettu kokoustamalla Toimitusinsinööri kävi läpi ensimmäisen kokouksen pöytäkirjan. on nähtävillä toimituksen verkkosivulla. hyväksyttiin. Toimituksen tarkoituksena on selvittää erillisen vesijätön KAUHAJÄRVI FRISTÅENDE TILLANDNING omistusoikeus ja muodostaa siitä kiinteistö tai yhteinen alue. Tämän kokouksen tarkoitus: - Päättää erillisen vesijätön omistusoikeudesta - Päättää siitä, muodostetaanko jostakin erillisen vesijätön osasta yhteinen alue - Päättää siitä, voiko erillisestä vesijätöstä muodostaa kiinteistö tai liittää johonkin kiinteistöön 4. Edellisen kokouksen jälkeen on tapahtunut seuraavaa - Asiaan liittyen toimitusinsinöörille on tullut joitakin kyselyjä puhelimitse - Joitakin asiakirjoja on saapunut, mutta mikään niistä ei suoraan koske erillisen vesijätön omistusta, vaan lähinnä yhteiseen alueisiin osuuksia omaavien kiinteistöjen omistusta - Maastotyöt Rajankäynti Järven eteläosan rajat on tarkistettu ja uudet pyykit isketty niihin paikkoihin, joista pyykit ovat puuttuneet,

2 2(6) Maastotöihin osallistuivat Henrik Sandberg, Jan Lönnqvist ja Kari Limnell sekä koira. Maastotöitä johti kartoittaja Hannu Vierre. Kutsu maastotöihin on lähetetty niille kiinteistönomistajille, joilla on kiinteistöjä järven eteläpäässä. Toimitusinsinööri totesi, että toimituksen selkeyden kannalta on tarpeen käydä rajat niiltä osin kuin ne ovat epäselvät järven ympärillä. Paikkoihin, joissa se on ollut mahdollista, on rakennettu pyykkejä. Muutoin on rakennettu rajapisteitä. Erillisen vesijätön ja kiinteistön Kauhajärvi M-J T välinen raja on viimeksi käyty vesijättöjen jaossa 1859 (arkistonro 2:23 Ala-härmä). Järvi oli silloin kuivatettu, mutta nyt siinä on vettä. Silloin rakennettuja pyykkejä 1, 2 ja 3 tuskin löydetään, sillä ne sijaitsevat veden alla. Erillisen vesijätön ja kalastuskunnan Purmo Fiskelag ( , ) välinen raja on todennäköisesti käyty viimeksi Kauhajärven tilan halkomisessa Tnro 7537 rek (Pedersöre 42:78) tai Ala-Jepuan ja Yli-Jepuan kylien isojaon täydennystoimitoimituksessa, rek arkistonro 11:17G, C. Maastokatselmuksen yhteydessä järven eteläpäästä ei löydetty seuraavia pyykkejä: nro 10, 16, 15, 11, 8, 6 ja Muilla pyykeillä oli hyvät koordinaatit. Rajat olivat siten epäselvät, ja rajankäynti oli niiden osalta tarpeen. Suoritetaan seuraavat rajankäynnit: Erillisen vesijätön Kauhajärvi fristående tillandning ja kiinteistön Kauhajärvi M-J T välinen raja. Vahvistettiin rajapisteet 2, 3 och 4. Raja käytiin aiempien karttojen perusteella (arkistonro 2:23 Ala-härmä). rp1-rp-2 = 186,2 m rp2-rp3 = 439,6m rp3-rp4 = 336,6m Erillisen vesijätön Kauhajärvi fristående tillandning ja kalastuskunnan Purmo Fiskelag ( , ) (arkistonro 893, 11:17G, C) välinen raja. Rp = 176,8 m Erillisen vesijätön Kauhajärvi fristående tillandning, kiinteistön Nell ja yhteisen alueen Samfällt område välinen raja. Rakennettiin uusi putkipyykki nro 88 aiemman rajaviisarin paikalle. Raja käytiin aiempien karttojen ja maastossa olevien merkkien perusteella (Arkistonro 12:98, 42:375). Pyykki nro = 80,0 m Pyykki nro 88 - pyykki nro 1 = 41,0 m Erillisen vesijätön Kauhajärvi fristående tillandning ja kiinteistöjen Sjöblom ja Sjöblom välinen raja. Rakennettiin uudet putkipyykit nro 77 ja 95 sekä määrättiin rajapiste nro 16. Kiinteistöillä 8:8 ja 7:31 on sama omistaja ja niitä käytetään yhtenä kokonaisuutena, minkä takia uutta pyykkiä ei rakennettu kiinteistöjen välille. Rajan todettiin kulkevan suoraan pyykkien nro 17 ja 76 välistä. Raja käytiin aiempien karttojen ja maastossa olevien merkkien perusteella (Arkistonro 12:98, 42:375). pyykki nro = 102,2 m pyykki nro = 24,9 m pyykki nro = 145,8 m pyykki nro = 72,1 m Erillisen vesijätön Kauhajärvi fristående tillandning ja kiinteistön Norrgård välinen raja Rakennettiin uudet putkipyykit nro 96 ja 94. Raja käytiin aiempien karttojen ja maastossa olevien merkkien perusteella (Arkistonro 7:91). pyykki nro = 52,2 m pyykki nro 96-7 = 20,3 m pyykki nro 7-94 = 51,1 m pyykki nro = 151,7 m

3 3(6) Erillisen vesijätön Kauhajärvi fristående tillandning ja kiinteistön Höglund välinen raja Rakennettiin uusi putkipyykki nro 74 ja rajapiste nro 74. Raja käytiin aiempien karttojen ja maastossa olevien merkkien perusteella (Arkistonro 599:2004:95, 42:78, 11:17g). pyykki nro =125,2 m pyykki nro 74 - rp 74 = 3,1 m Erillisen vesijätön Kauhajärvi fristående tillandning ja kiinteistön Grönskog välinen raja Määrättiin uusi rajapiste nro 74. Raja käytiin aiempien karttojen ja maastossa olevien merkkien perusteella (Arkistonro 7:95, 599:2004:95, 42:78, 11:17g). rajapiste nro = 5,7 m Valitusosoitus annetaan sitten kun toimitus lopetetaan. 6. Asianosaisten kuuleminen Kysyttäessä, oliko kenelläkään asiassa mitään lisättävää, ilmeni seuraavaa: Paavo Tyni kysyi onko hänen toimittamillaan asiakirjoilla mitään vaikutusta. Asiakirjoista löytyy mm. hakemus Vähän Kauhajärven kuivattamiseksi sekä Ison Kauhajärven lisäkuivattamiseksi Toimitusinsinööri on tutustunut Paavo Tynin aloituskokouksen yhteydessä jättämiin asiakirjoihin ja Jukka Tynin hakemukseen. Toimitusinsinööri totesi Paavo Tynin omistusosuuden Isosta Kauhajärvestä tulleen jo selvitetyksi. Mikään asiakirjoista ei viittaa siihen, että Tyneillä olisi osuutta Ison Kauhajärven jäljelle jäävään osaan, hakemus on jätetty toimituksessa todettua osakasluetteloa myöhemmin sekä kyseessä on vain hakemus, ei päätös. Voi yhtä hyvin olla kyse Mats Johan Tynille annetun osan kuivumisesta. Vähän Kauhajärven kuivattamista koskevat asiakirjat eivät kuulu tähän toimitukseen. Mikäli he haluavat saada omistusoikeuden Vähään Kauhajärveen (kiinteistötunnus ) selvitetyksi erillisenä vesijättönä, heitä pyydetään ottamaan yhteyttä rekisteripäällikkö Bengt Tunisiin Maanmittauslaitoksessa. Jan Lönnqvist kysyi, puhutaanko myös toisessa jätetyssä kauppakirjassa osuuksista. He ovat tulkinneet, että kun heillä on 6/12-osuutta, heillä on puolet järvestä. Toimitusinsinööri totesi, että myös toisessa kauppakirjassa puhutaan osuuksista. Toimitusinsinööri totesi, että näitä osuuksia tulisi pitää manttaaliosuuksina. 7. Jatkaminen Laissa erillisten vesijättöjen lakkauttamisesta kiinteistöinä (tullut voimaan ) säädetään seuraavasti siitä, mitä näille erillisille vesijätöille tapahtuu. Mikäli omistusoikeus selvitetään, erillinen vesijättö muodostetaan omistajalleen tilaksi tai liitetään hänen omistamaansa tilaan (3 ). Mikäli omistusoikeutta ei ole voitu selvittää: Erillinen vesijättö, jonka omistusoikeutta ei ole saatu selvitettyä ja joka rajoittuu siihen alkuperäiseen yhteiseen alueeseen tai kiinteistöön, josta se on muodostunut, liitetään tähän alkuperäiseen yhteiseen vesialueeseen tai kiinteistön omistajan suostumuksella tähän alkuperäiseen kiinteistöön (3 ). Mikäli koko järvi sen laskemisen seurauksena on kuivunut ja mikäli erillisen vesijätön omistajaa ei voida selvittää, erillinen vesijättö muodostetaan kiinteistöjen uudeksi yhteiseksi alueeksi siihen vesioikeudelliseen kylään, jonka yhteisestä vesialueesta se on muodostunut (3 ).

4 4(6) Jos kysymys erillisen vesijätön muodostumisyksiköstä on epäselvä, erillinen vesijättö on määrättävä toimituspäätöksellä liitettäväksi siihen yhteiseen vesialueeseen tai muodostettavaksi uudeksi yhteiseksi alueeksi siinä vesioikeudellisessa kylässä, jonka tiluksiin se todennäköisimmin kuuluu (4 ). 8. Omistusoikeiden määrääminen Kukaan ei ole pystynyt osoittamaan omistusta Isoon Kauhajärveen Viimeisin omistajaluettelo on siis vuodelta 1859, jonka mukaan seuraavat ovat omistaneet osuuksia: Erik Karlsson Romar 1/3 manttaalia Isak Jakobsson Silvast 1/6 manttaalia Anders Eriksson Fors 1/3 manttaalia Johan Thomasson Fors 1/3 manttaalia Thomas Johansson Fors 5/12 manttaalia Erik Johansson Grötas 1/6 manttaalia Olof Olofsson Grötas 1/6 manttaalia Anders Eriksson Grötas 1/6 manttaalia Israel Isacksson Grötas 2/3 manttaalia Simon Andersson Jungar 1/3 manttaalia Johan Danielsson Jungar 1/6 manttaalia Jonas Andersson Jungar 1/6 manttaalia Hans Jonasson Ruotsala 1/3 manttaalia Johan Johansson Ruotsala 1/4 manttaalia Yhteensä 4 manttaalia Jätetyn kauppakirjan ym. mukaan voidaan todeta, että leski Kaisa Andersdotter Gröthas on myynyt 2/12 manttaalin osuutensa talonpoika Erik Eriksson Gröthasille. Muuta selvitystä ei ole liitetty. Tiedot saatu John Eleniukselta. Kauppakirjan mukaan, Gustaf Johansson Åvist on ostanut 2/12-osuuden Matts Nilsson Forsilta, 3/12-osuuden Maria Jakobsdotter Silvastilta ja 1/12-osuuden Johan Abrahamson Gröthasilta, yhteensä 1/2-osuutta. Oheisen selvityksen mukaan Gustaf Johansson on omistanut tilan Sexmans Yli-Purmossa. Selvityksen mukaan Gustaf Johanssonilla on ollut tila vuodesta 1870 vuoteen Åvistin tila on jaettu 1913 (arkistonro 42:86) ja kiinteistön Sexmans 26:4 omistaja oli Erik Gustafsson. Jan Lönnqvistin kanssa käydyn puhelun mukaan Gustaf Gustafssonilla oli kaksi poikaa: Erik Gustafsson Lönnqvist ja Gustaf Gustafsson Lönnqvist. Åvistin verotilan halkomisessa näille on muodostettu kaksi tilaa: 26:4 Sexmans ja 26:5 Gustafs. Tiedot saatu Jan Lönnqvistiltä. Toimitusinsinööri totesi, etteivät osuutensa myyneet ole kukaan viimeksi todetuista omistajista. Tämän takia on hieman vaikeaa tietää, keiden osuudet on myyty. Kukaan ei ole osannut todistaa suoraa järven omistusta tänä päivänä, ei asiakirjojen eikä nautinnan perusteella. Saapuneiden asiakirjojen perusteella ei siten yhtäkään osuutta voi kirjata yhdellekään yksittäiselle henkilölle. Jos kysymys erillisen vesijätön muodostumisyksiköstä on epäselvä, erillinen vesijättö on määrättävä toimituspäätöksellä liitettäväksi siihen yhteiseen vesialueeseen tai muodostettavaksi uudeksi yhteiseksi alueeksi siinä vesioikeudellisessa kylässä, jonka tiluksiin se todennäköisimmin kuuluu (4 ). : Omistus kuuluu Uudenkaarlepyyn Jungarin kylälle. Rekisteriyksiköstä Kauhajärvi fristående tillandning muodostetaan uusi yhteinen vesialue niille tiloille, joiden omistus on pystytty osoittamaan. Koska kukaan ei ole suoraan pystynyt osoittamaan omistusta, alue muodostetaan yhteiseksi niille tiloille, joilla suurimmalla todennäköisyydellä on omistus. Omistus jaetaan nyt olemassa oleville kiinteistöille, joilla on osuus kantatilasta peräisin oleviin yhteisiin maa- tai vesialueisiin.

5 5(6) Ongelmanasettelu: Gustaf Johansson Åvist on ostanut yhteensä 1/2-osuuden yhteensä 4:stä. Myyjä on epäselvä. Muun muassa Silvastin osuus on epäselvä, sillä Åvist on ostanut 3/12, mutta alkuperäisessä luettelossa Silvastin tilalla on vain 1/6-osuus. Toimitusinsinööri ehdotti, että 4:n sijaan järvi saa osuusluvuksi 4,5, koska alkuperä on epävarma ja osuudet on todistettavasti ostettu ja myyty 1800-luvun loppupuolella. Toimitusinsinööri selitti, miten osuudet on laskettu. Romar 2-0, 4/12 manttaalia Silvast 4-0, 2/12 manttaalia Fors 3-0, 13/12 manttaalia Gröthas 5-0, 14/12 manttaalia Jungar-7-0 8/12 manttaalia Ruotsala 8-0, 7/12 manttaalia sekä Sexman & Gustafs yhteensä 6/12 manttaalia (1/4 + 1/4) yhteensä 4,5 manttaalia tai 54/54 SELVITYS OSUUKSISTA Maanmittauslaitos on etukäteen selvittänyt yhteisen alueen osuuksien osittelun ja niiden suuruuden. Toimitusasiakirjojen mukaisten osuuksien olemassaolo on vahvistettu mikrofilmikopioiden tai sähköisen arkiston avulla. Yhteisen alueen osuuksien osittelu toimituksissa muodostettujen tilojen välillä riippuu siitä, mikä lainsäädäntö on ollut voimassa kunakin ajankohtana ja siitä mistä asianosaiset ovat keskenään sopineet sekä siitä mitä eri toimituksissa on päätetty. Osuuksien selvityksen perustana ovat ohjeet Maanmittaushallituksen kiinteistöosaston kirjeessä nro 1218/2358 "Tilojen osuudet yhteisiin alueisiin ja eräät toimituksessa käsittelemättä jääneet alueet. Edellä mainitun perusteella osuus yhteisiin alueisiin on jaettu eri maanmittaustoimituksissa eri ajankohtina seuraavien pääsääntöjen mukaisesti: 1) halkomisissa Jos jaettavalla tilalla on ollut osuus, kaikki muodostetut tilat ovat saaneet osuuden, mikäli toimituksessa ei ole muuta päätetty. Vuodesta 1997 lähtien on ollut mahdollista olla siirtämättä yhteisalueosuuksia. Elokuun jälkeen on myös halkomisissa ollut pakko käsitellä tilan osuus yhteisiin alueisiin. 2) lohkomisissa 2.1 lohkotilat - ennen vuotta 1896: luovutuskirjan ja muiden asiakirjojen mukaisesti - vuodet : tilalla on osuus, mikäli toimitusasiakirjoissa on näin vahvistettu, yleensä ei osuutta. - vuodet : tilalla on osuus, mikäli asiakirjoissa ei ole muuta vahvistettu jälkeen: tilalla on osuus vain, jos se ilmenee asiakirjoista. Mikäli luovutus on kuitenkin tapahtunut ennen , on menetelty kuten edellä. 2.2 palstat ennen vuotta 1917: on osuus vain, jos se ilmenee asiakirjoista vuodet : on osuus, mikäli asiakirjoista ei muuta ilmene 2.3 vuokra-alueen lohkominen (torpat ja mäkituvat): on osuus vain, jos se ilmenee asiakirjoista; mikäli vuokra-alue on lohkottu vapaaehtoisen kaupan seurauksena, on noudatettu saman ajankohdan lohkomisen sääntöjä. 2.4 vuoden 1936 asutuslain mukaiset viljelytilat: on osuus vain, jos se ilmenee asiakirjoista

6 6(6) 2.5 vuoden 1940 pika-asutuslaki: on osuus vain, jos se ilmenee asiakirjoista 2.6 vuoden 1945 maanhankintalaki: on osuus vain, jos se ilmenee asiakirjoista 3) pakkolunastusyksiköissä Ei osuutta. Mikäli kokonainen tila on lunastettu, voi kuitenkin mahdollisesti olla osuus. 4) vuoden 1958 laki vuokra-alueiden lunastamisesta On osuus vain, jos se ilmenee asiakirjoista. Asianosaisille annettiin mahdollisuus tutustua osakasluetteloihin sekä esittää kysymyksiä ja huomautuksia. Osakasluettelo julkaistaan toimituksen verkkosivulla, jotta aisanosaiset voivat tutustua siihen ja tehdä huomautuksia. Osakasluettelo vahvistetaan toimituksen loppukokouksessa. Lainsäädäntö Laki erillisten vesijättöjen lakkauttamisesta kiinteistöinä 4 9. Vesijätön lunastus 10. Asiakirjat Kukaan asianosainen ei ole viimeisimmän kokouksen jälkeen esittänyt kirjallista pyyntöä saada lunastaa kiinteistönsä yhteydessä olevaa vesijättöä. Tässä toimituksessa ei lunasteta vesijättöä. Niitä, jotka ovat kiinnostuneita lunastamaan vesijättöä, pyydetään hakemaan lunastusta erikseen. Hakemus löytyy Maanmittauslaitoksen verkkosivulta, mikäli hakemus toimitetaan Maanmittauslaitokseen joko sähköpostitse: tai postitse: Maanmittauslaitos / Toimitushakemukset, PL 1005, Tampere Päivän pöytäkirja sekä ehdotus osakasluetteloksi julkaistaan toimituksen verkkosivulla. Paavo Tyni ja Kari Limnell toivoivat saavansa asiakirjat suomeksi. 11. Jatketaan myöhemmin Toimituksen käsittelyä jatketaan klo 12 Uudenkaarlepyyn virastotalon valtuustosalissa.

Pöytäkirja. MMLm/3086/33/2018 Toimitusnumero (5) Kiinteistönmääritys (KML 283 )

Pöytäkirja. MMLm/3086/33/2018 Toimitusnumero (5) Kiinteistönmääritys (KML 283 ) Toimitusnumero 2018-574758 1(5) Kiinteistönmääritys (KML 283 ) Kohde: 849-872-1-2 Saarijärven erillinen vesijättö / Kunta: Toholampi Aika: 13.4.2018 kello 10:00 Paikka: Toholammin virastotalossa, Lampintie

Lisätiedot

Kiuruveden kaupungintalo, valtuustosali, Harjukatu 2, Kiuruvesi

Kiuruveden kaupungintalo, valtuustosali, Harjukatu 2, Kiuruvesi Toimitusnumero 2017-547776 1(6) Maanmittaustoimitus, kiinteistönmääritys (KML 283 ) Kohde Kaislasen erilliset vesijätöt: 263-872-3-2, 263-872-3-3, 263-872-3-5, 263-872-3-8, 263-872-3-11, 263-872-3-12,

Lisätiedot

Lapinlahden kunnantalo, valtuustosali, Asematie 4, Lapinlahti

Lapinlahden kunnantalo, valtuustosali, Asematie 4, Lapinlahti Toimitusnumero 2017-547783 1(5) Maanmittaustoimitus, kiinteistönmääritys (KML 283 ) Kohde Ylä-Pitkän erilliset vesijätöt: 402-872-1-1 I, 402-872-1-2 II, 402-872-1-9 IX, 402-872-1-11 XI, 402-872-1-12 XII,

Lisätiedot

3 ERILLISEN ALUEEN TILAKSI MUODOSTAMINEN JA KIINTEISTÖÖN LIITTÄMINEN

3 ERILLISEN ALUEEN TILAKSI MUODOSTAMINEN JA KIINTEISTÖÖN LIITTÄMINEN 1 (5) 3 ERILLISEN ALUEEN TILAKSI MUODOSTAMINEN JA KIINTEISTÖÖN LIITTÄMINEN 3.1 Yleistä... 2 3.2 Toimituksen vireilletulo... 2 3.3 Toimitusmiehet... 2 3.4 Asianosaiset... 2 3.5 Toimitusmenettely... 2 3.5.1

Lisätiedot

Kutsuja on täydennetty alkukokouksen jälkeen

Kutsuja on täydennetty alkukokouksen jälkeen Toimitusnumero 2018-574757 1 (7) Kiinteistönmääritys (KML 283 ) Kohde: Aika: 9.10.2018 kello 13.00 Paikka: Toimitusinsinööri: Läsnäolijat: 1. Tiedotus 849-872-1-1 Kivijärven erillinen vesijättö / Kunta:

Lisätiedot

Kiinteistötoimitukset, rajat ym. ProAgrian Vältä lakitupa sopimustietoa maatalousyrittäjille -koulutus 22.11.2011

Kiinteistötoimitukset, rajat ym. ProAgrian Vältä lakitupa sopimustietoa maatalousyrittäjille -koulutus 22.11.2011 Kiinteistötoimitukset, rajat ym. ProAgrian Vältä lakitupa sopimustietoa maatalousyrittäjille -koulutus 22.11.2011 Arviointipäällikkö Mika Summala Pohjois-Karjalan maanmittaustoimisto 1 MAANMITTAUSLAITOS

Lisätiedot

Pöytäkirja Norpanjärvi vesijättömaa, Uusilampi vesijättömaa / Kunta: Kokkola

Pöytäkirja Norpanjärvi vesijättömaa, Uusilampi vesijättömaa / Kunta: Kokkola Toimitusnumero 2018-574756 1(7) Kiinteistönmääritys (KML 283 ) Kohde: Aika: 4.10.2018 kello 10:00 Paikka: Toimitusinsinööri: Läsnäolijat: 272-872-1-15 Norpanjärvi vesijättömaa, 272-872-1-16 Uusilampi vesijättömaa

Lisätiedot

Hinnasto Kiinteistötoimitukset 2018

Hinnasto Kiinteistötoimitukset 2018 Hinnasto Kiinteistötoimitukset 2018 Kiinteistötoimitusmaksu muodostuu keskimäärin seuraavasti: Noin 20 % Noin 30 % toimituksen valmistelu toimituskokoukset ja ja arkistotutkimukset maastotyöt Noin 50 %

Lisätiedot

Hinnasto Kiinteistötoimitukset

Hinnasto Kiinteistötoimitukset Hinnasto Kiinteistötoimitukset 2015 Kiinteistötoimitusmaksu muodostuu keskimäärin seuraavasti: n. 20 % toimituksen valmistelu ja arkistotutkimukset n. 30 % toimituskokoukset ja maastotyöt n. 50 % asiakirjojen

Lisätiedot

Kiinteistön edustalla oleva vesijättö voidaan liittää sen kohdalla olevaan kiinteistöön laissa säädetyin edellytyksin täyttä korvausta vastaan.

Kiinteistön edustalla oleva vesijättö voidaan liittää sen kohdalla olevaan kiinteistöön laissa säädetyin edellytyksin täyttä korvausta vastaan. Vesijätön lunastus Kari Tuppurainen kari.tuppurainen@maanmittauslaitos.fi 0400-719023 28.4.2015, Pohjois-Savon Kalatalouskeskus ry:n vuosikokous Hotelli Iso Valkeinen, Kuopio Kiinteistön edustalla oleva

Lisätiedot

Toimitusnumero 2013-438127 1(6) Kiinteistönmääritys (KML 283 )

Toimitusnumero 2013-438127 1(6) Kiinteistönmääritys (KML 283 ) Toimitusnumero 2013-438127 1(6) Kiinteistönmääritys (KML 283 ) Kohde: 536-431-878-1 Yhteinen sorapalsta, 536-431-878-2 Yhteinen maa-alueet, 536-431-878-3 Yhteinen suopalsta, 536-431-878-5 Yhteinen soranottoalue,

Lisätiedot

Toimitusinsinööri päätti suorittaa pyydetyn toimituksen.

Toimitusinsinööri päätti suorittaa pyydetyn toimituksen. Toimitusnumero 2018-580160 1(5) Kiinteistönmääritys (KML 283 ) Kohde: Yhteinen vesi-alue 753-876-14-0 Kunta: Sipoo Aika: 29.11.2018 kello 10:00 Paikka: Kunnanhallituksen kokoushuone (Iso kylätie 18, 04131

Lisätiedot

Yhteismetsistä. Tero Laitinen ,

Yhteismetsistä. Tero Laitinen , Yhteismetsistä Tero Laitinen 040-8017886, tero.laitinen@maanmittauslaitos.fi Metsäkiinteistöt perinnönjaossa ja kiinteistötoimituksissa (vaihtoehdot) Omistus ja metsätilat halutaan pitää ennallaan (ei

Lisätiedot

Yhteismetsä. omistusratkaisuna. Yhteismetsän perustaminen ja oman maan liittäminen yhteismetsään

Yhteismetsä. omistusratkaisuna. Yhteismetsän perustaminen ja oman maan liittäminen yhteismetsään Yhteismetsä omistusratkaisuna Yhteismetsän perustaminen ja oman maan liittäminen yhteismetsään Kalle Konttinen 040-5636066, kalle.konttinen@maanmittauslaitos.fi Esityksen sisältö 1. Yhteismetsien taustoista

Lisätiedot

Yhteismetsä omistusratkaisuna

Yhteismetsä omistusratkaisuna Yhteismetsä omistusratkaisuna Yhteismetsän perustaminen ja oman maan liittäminen yhteismetsään Kalle Konttinen 040-5636066, kalle.konttinen@maanmittauslaitos.fi Esityksen sisältö 1. Yhteismetsien taustoista

Lisätiedot

HINNASTO KIINTEISTÖTOIMITUKSET 2016

HINNASTO KIINTEISTÖTOIMITUKSET 2016 HINNASTO KIINTEISTÖTOIMITUKSET 2016 Kiinteistötoimitusmaksu muodostuu keskimäärin seuraavasti: Noin 20 % toimituksen valmistelu ja arkistotutkimukset Noin 30 % toimituskokoukset ja maastotyöt Noin 50 %

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötoimitusmaksusta vuosina 2016 ja 2017 Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään kiinteistötoimitusmaksusta annetun lain (558/1995) 4

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta /2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. sekä kiinteistötoimitusmaksun

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta /2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. sekä kiinteistötoimitusmaksun SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 1058/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötoimitusmaksusta Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2012 Maa- ja

Lisätiedot

Rajankäynti: [Useita yksiköitä], Tieoikeuden/Rasitteen perustaminen: [Useita yksiköitä] Perniön kunnantalo, valtuustosali, Lupajantie 1 PERNIÖ

Rajankäynti: [Useita yksiköitä], Tieoikeuden/Rasitteen perustaminen: [Useita yksiköitä] Perniön kunnantalo, valtuustosali, Lupajantie 1 PERNIÖ Toimitusnumero 2015-504232 1(8) Hankeuusjako Kohde: 734-574-1-55 Annela, 734-605-2-24 Pietilä, 734-606-1-2 Pyyholma, 734-606-1-48 Miiluholma, 734-630-1-167 Honissuo, 734-638-5-21 Teijon Ylänkö, 734-640-1-183

Lisätiedot

536-441-878-2 Laivalaituri ja kuja / Kunta: 536 Nokia - Sijaintialue: 441 Pajulahti

536-441-878-2 Laivalaituri ja kuja / Kunta: 536 Nokia - Sijaintialue: 441 Pajulahti Toimitusnumero 2013-438128 1(6) Kiinteistönmääritys (KML 283 ) Kohde: Aika: 8.5.2013 kello 9:30 Paikka: Toimitusinsinööri: Läsnäolijat: 536-441-878-2 Laivalaituri ja kuja / Kunta: 536 Nokia - Sijaintialue:

Lisätiedot

KIINTEISTÖTOIMITUSMAKSUTAKSA

KIINTEISTÖTOIMITUSMAKSUTAKSA TAKSAESITYS KIINTEISTÖTOIMITUSMAKSUTAKSA jonka mukaan kunnalle suoritetaan maksu kiinteistötoimitusmaksulain (558/95) 1 :ssä tarkoitetuista toimituksista, toimenpiteistä ja tehtävistä. KIINTEISTÖTOIMITUKSET

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä helmikuuta /2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. kiinteistötoimitusmaksusta

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä helmikuuta /2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. kiinteistötoimitusmaksusta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 24 päivänä helmikuuta 2014 140/2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötoimitusmaksusta Annettu Helsingissä 19 päivänä helmikuuta 2014 Maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 331. Maa- ja metsätalousministeriön asetus. kiinteistötoimitusmaksusta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 331. Maa- ja metsätalousministeriön asetus. kiinteistötoimitusmaksusta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 2 päivänä toukokuuta 2003 N:o 331 332 SISÄLLYS N:o Sivu 331 Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötoimitusmaksusta annetun maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

4. Osuudet yhteisiin alueisiin Lohkokiinteistö ei saa osuutta yhteisiin alueisiin, koska emäkiinteistöllä ei niitä ole.

4. Osuudet yhteisiin alueisiin Lohkokiinteistö ei saa osuutta yhteisiin alueisiin, koska emäkiinteistöllä ei niitä ole. Pöytäkirja Toimitusnumero 2018-595976 2(3) Toimituksessa käydään seuraavat rajat: Rajamerkki 15 ja 14 ovat hävinnet kaivauksissa. Rajaa käydään pyykistä 29-15-70-14 kartan osoittamalla tavalla Mäntylä

Lisätiedot

KARTTASOVELLUSTEN KÄYTTÖ RAJOJEN ETSINNÄSSÄ Juho Kotakorva, Maanmittauslaitos, Ikaalinen 1

KARTTASOVELLUSTEN KÄYTTÖ RAJOJEN ETSINNÄSSÄ Juho Kotakorva, Maanmittauslaitos, Ikaalinen 1 KARTTASOVELLUSTEN KÄYTTÖ RAJOJEN ETSINNÄSSÄ 27.11.2017 Juho Kotakorva, Maanmittauslaitos, Ikaalinen 1 MOBIILISOVELLUKSET - Erilaisia karttasovelluksia on paljon. Useimmista ei löydy rajatietoa (esim. Maastokartat,

Lisätiedot

LOHKOMINEN. Mikä lohkominen on?

LOHKOMINEN. Mikä lohkominen on? Arvo Vitikainen 2017 LOHKOMINEN Esim. asemakaavan mukainen tontti (rakennuspaikka) myydään määräalana ja muodostetaan uudeksi kiinteistöksi lohkomalla. Mikä lohkominen on? Lohkominen on kiinteistötoimitus,

Lisätiedot

N:o Liite. Taulukko 1

N:o Liite. Taulukko 1 3412 Liite Taulukko 1 Asetuksen 2 :n 2 momentissa tarkoitettua tuntihintaa käytetään määrättäessä työkorvausta seuraavista toimituksen yhteydessä suoritetuista aikaveloitteisista toimituksista ja toimenpiteistä:

Lisätiedot

Maanmittaustoimitukset metsätilalla

Maanmittaustoimitukset metsätilalla Maanmittaustoimitukset metsätilalla Rovaniemi 18.3.2017 Sauli Ojala, maanmittausinsinööri, di sauli.ojala@maanmittauslaitos.fi Esityksen sisältö Maanmittaustoimitukset, toimituslajeja Metsäkiinteistöjen

Lisätiedot

Yhteisten vesialueiden yhdistäminen. Pohjois-Karjalan kalastusaluepäivät Lomakeskus Huhmari Päivi Kiiskinen P-K:n Kalatalouskeskus ry

Yhteisten vesialueiden yhdistäminen. Pohjois-Karjalan kalastusaluepäivät Lomakeskus Huhmari Päivi Kiiskinen P-K:n Kalatalouskeskus ry Yhteisten vesialueiden yhdistäminen Pohjois-Karjalan kalastusaluepäivät 17.3.2017 Lomakeskus Huhmari Päivi Kiiskinen P-K:n Kalatalouskeskus ry Yhdistämisen etuja Osakkaiden kalastusoikeus laajenee koko

Lisätiedot

Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Kiinteistöjohtaja

Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Kiinteistöjohtaja Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Määräalan myynti Taka-Niemi -nimisestä kiinteistöstä 980-417-1-54 TRE:6787/02.06.02/2017 Lisätietoja päätöksestä Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205

Lisätiedot

Toimituksesta on tiedotettu laillisesti, toimitusinsinööri on esteetön, uskottuja miehiä ei käytetä ja kokous on laillinen.

Toimituksesta on tiedotettu laillisesti, toimitusinsinööri on esteetön, uskottuja miehiä ei käytetä ja kokous on laillinen. Toimitusnumero 2015-515042 1(5) Alueellinen tietoimitus (budj.) Kohde: Alueellinen yksityistietoimitus/ Hausjärven (086) lounaisosa Aika: 13.10.2016 kello 10:00 Paikka: Hausjärven kunnantalo, valtuustosali

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 56/04/1 Dnro ISY-2004-Y-92 Annettu julkipanon jälkeen Järvi-Suomen Uittoyhdistys. Uittoyhdistyksen kiinteän omaisuuden myynti.

PÄÄTÖS Nro 56/04/1 Dnro ISY-2004-Y-92 Annettu julkipanon jälkeen Järvi-Suomen Uittoyhdistys. Uittoyhdistyksen kiinteän omaisuuden myynti. PÄÄTÖS Nro 56/04/1 Dnro ISY-2004-Y-92 Annettu julkipanon jälkeen 9.6.2004 HAKIJA Järvi-Suomen Uittoyhdistys ASIA Uittoyhdistyksen kiinteän omaisuuden myynti. HAKEMUS Järvi-Suomen Uittoyhdistys on ympäristölupavirastolle

Lisätiedot

Laki. kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta

Laki. kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta EV 222/996 vp - HE 95/996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 95/996 vp laiksi kiinteistönmuodostamislain

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2012 1

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2012 1 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2012 1 Yksityistiejaosto AIKA 27.09.2012 klo 19:45-20:05 PAIKKA Maaseututoimi, Bäckasinkuja 1 A, Liljendal LÄSNÄ Wikström Gudrun puheenjohtaja Karlsson Mikael varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ POISSA Karlsson Mikael varapuheenjohtaja

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ POISSA Karlsson Mikael varapuheenjohtaja LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2010 1 Yksityistiejaosto AIKA 18.11.2010 klo 19:00-19:45 PAIKKA Maaseututoimi, Bäckasinkuja 1 A, Liljendal LÄSNÄ Wikström Gudrun puheenjohtaja Hovi Tapani jäsen Kurki Thomas

Lisätiedot

lain kumoamisesta Laki yhteismetsälain muuttamisesta

lain kumoamisesta Laki yhteismetsälain muuttamisesta EV 221/1996 vp- HE 205/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi yhteismetsälain muuttamisesta ja yhteismetsäosuuksien lunastamisesta annetun lain kumoamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen

Lisätiedot

Tammisaaren luontokeskus, Rantapuistikko, Tammisaari (Raasepori) Metsähallitus Harri Korkeamäki Hans-Erik Nyman

Tammisaaren luontokeskus, Rantapuistikko, Tammisaari (Raasepori) Metsähallitus Harri Korkeamäki Hans-Erik Nyman Toimitusnumero 2016-532655 1(5) Hankeuusjako Kohde: Aika: 29.3.2017 kello 12.00 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Läsnäolijat: 710-413-1-14 Stor-Jussarö, 710-413-1-25 Gaddarna, 710-413-1-30 Valtionalue,

Lisätiedot

Ruoveden Osuuspankki kokoustila, Ruovedentie 13, Ruovesi. Muut asianosaiset: Erillinen läsnäololuettelo on pöytäkirjan liitteenä

Ruoveden Osuuspankki kokoustila, Ruovedentie 13, Ruovesi. Muut asianosaiset: Erillinen läsnäololuettelo on pöytäkirjan liitteenä Toimitusnumero 2016-524765 1(7) Hankeuusjako Kohde: Aika: 6.9.2017 kello 10.00 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Läsnäolijat: 702-403-1-13 Haukkaranta, 702-403-4-5 Sinivuokko, 702-403-21-2 Haukkajärvi,

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA - LUONNOS

KAUPPAKIRJA - LUONNOS KAUPPAKIRJA - LUONNOS 1 Luovutus Myyjä Tällä kauppakirjalla myyjä luovuttaa ostajalle omistusoikeuden kaupan kohteeseen alla olevin luovutusehdoin. Haapaveden kaupunki, y-tunnus 0184872-4, osoite PL 40,

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki, Matti Ylijääskö. 698-409-33-74 Lepola Savo Anja (omistaja 1/1) Hannu ja Isto Savo

Rovaniemen kaupunki, Matti Ylijääskö. 698-409-33-74 Lepola Savo Anja (omistaja 1/1) Hannu ja Isto Savo Toimitusnumero 2015-505614 1(5) Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen lunastus, Alkukokous Kohde: Kaarnatie, VisatieKaarnatie, Visatie Aika: 4.6.2015 kello 14.00 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet:

Lisätiedot

7 TONTIN JA RAKENNUSPAIKAN OSAN LUNASTAMINEN

7 TONTIN JA RAKENNUSPAIKAN OSAN LUNASTAMINEN 1 (10) 7 TONTIN JA RAKENNUSPAIKAN OSAN LUNASTAMINEN 7.1 YLEISTÄ... 2 7.1.1 Määritelmiä... 2 7.1.2 Lunastusmenettely... 2 7.1.3 Sovellettavat säännökset... 2 7.2 VIREILLETULO... 2 7.2.1 Hakemus, vireilletulo

Lisätiedot

Lainkohdat Laki yksityisistä teistä 43-44, Kiinteistönmuodostamislaki Kiinteistönmuodostamisasetus 38, 42, 43

Lainkohdat Laki yksityisistä teistä 43-44, Kiinteistönmuodostamislaki Kiinteistönmuodostamisasetus 38, 42, 43 Toimitusnumero 2016-532005 1(5) Alueellinen tietoimitus (budj.) Kohde: Kunta: Loimaa (430); Useita yksiköitä... Aika: 18.1.2017 kello 09:00 Paikka: Loimaan kaupungintalon valtuustosali Toimitusinsinööri:

Lisätiedot

Toimitusnumero 2015-494801 1(5) Erillisen alueen käsittely, alkukokous

Toimitusnumero 2015-494801 1(5) Erillisen alueen käsittely, alkukokous Toimitusnumero 2015-494801 1(5) Erillisen alueen käsittely, alkukokous Kohde: Kaislasen erilliset vesijätöt, Kiuruvesi 263-872-3-2, 263-872-3-3, 263-872-3-4, 263-872-3-5, 263-872-3-8, 263-872-3-9, 263-872-3-10,

Lisätiedot

Hyväksytty kaupunginvaltuustossa

Hyväksytty kaupunginvaltuustossa TAKSAESITYS Kiinteistötoimitusmaksulain (558/95) 1 :ssä tarkoitetuista toimituksista, toimenpiteistä ja tehtävistä perittävät maksut: 1. Kiinteistötoimitukset 1.1 Tontin lohkominen (KML 4 luku) taksaesitys

Lisätiedot

Kiinteistöjärjestelmään kuuluvat osana myös sen ylläpito eli ne oikeustoimet, viranomaispäätökset, joilla siihen tehdään muutoksia.

Kiinteistöjärjestelmään kuuluvat osana myös sen ylläpito eli ne oikeustoimet, viranomaispäätökset, joilla siihen tehdään muutoksia. Arvo Vitikainen 2016 KIINTEISTÖTOIMITUSTYYPIT Kiinteistöjärjestelmään kuuluvat osana myös sen ylläpito eli ne oikeustoimet, kiinteistötoimitukset ja muut viranomaispäätökset, joilla siihen tehdään muutoksia.

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOS OHJE MML/4/012/2008 Liite 3 Keskushallinto 19.12.2008

MAANMITTAUSLAITOS OHJE MML/4/012/2008 Liite 3 Keskushallinto 19.12.2008 Huomautus: Jäljempänä oleva muistio on tarkoitettu taustatiedoksi harkittaessa osuuksien määräytymistä ennen muistion laatimista 19.6.1986 tehdyissä maanmittaustoimituksissa. MAANMITTAUSHALLITUS Kiinteistöosasto

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1188. Laki kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1996

SISÄLLYS. N:o 1188. Laki kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1996 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1996 N:o 1188 1191 SISÄLLYS N:o Sivu 1188 Laki kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta... 3433 1189 Kiinteistönmuodostamisasetus...

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 94/05/1 Dnro ISY-2005-Y-180 Annettu julkipanon jälkeen Järvi-Suomen Uittoyhdistys. Uittoyhdistyksen kiinteän omaisuuden myynti.

PÄÄTÖS Nro 94/05/1 Dnro ISY-2005-Y-180 Annettu julkipanon jälkeen Järvi-Suomen Uittoyhdistys. Uittoyhdistyksen kiinteän omaisuuden myynti. PÄÄTÖS Nro 94/05/1 Dnro ISY-2005-Y-180 Annettu julkipanon jälkeen 28.9.2005 HAKIJA Järvi-Suomen Uittoyhdistys ASIA Uittoyhdistyksen kiinteän omaisuuden myynti. HAKEMUS Järvi-Suomen Uittoyhdistys on ympäristölupavirastolle

Lisätiedot

Toimitusvalmistelijan toimii Merja Hakamäki. Läsnäolijoista on erillinen

Toimitusvalmistelijan toimii Merja Hakamäki. Läsnäolijoista on erillinen Toimitusnumero 2016-531015 1(5) Alueellinen tietoimitus (budj.) Kohde: Kunta: Aura (19); Useita yksiköitä... Aika: 5.5.2017 kello 09.00 Paikka: Toimitusinsinööri: Läsnäolijat: Auran kunnanvirasto valtuustosali

Lisätiedot

Kiinteistötoimitukset metsätilalla

Kiinteistötoimitukset metsätilalla Kiinteistötoimitukset metsätilalla Kalle Konttinen 040-5636066, kalle.konttinen@maanmittauslaitos.fi Esityksen sisältö Maanmittauslaitoksen organisaatiouudistus Yleistä kiinteistötoimituksista Kiinteistötoimitukset

Lisätiedot

Kohde: Päärata (Helsinki-Tampere), Hyvinkää 106, Tuusulan ja Hyvinkään välinen raja - Hyvinkään AK-alue - Hausjärven raja

Kohde: Päärata (Helsinki-Tampere), Hyvinkää 106, Tuusulan ja Hyvinkään välinen raja - Hyvinkään AK-alue - Hausjärven raja Toimitusnumero 2014-477195 1(6) Ratatoimitus rajan määräämiseksi Kohde: Päärata (Helsinki-Tampere), Hyvinkää 106, Tuusulan ja Hyvinkään välinen raja - Hyvinkään AK-alue - Hausjärven raja Sivutoimitukset:

Lisätiedot

Otteen rekisteriyksikön tunnus esitetään alleviivattuna silloin, kun se esiintyy otteella muualla kuin otsikko- ja perustiedoissa.

Otteen rekisteriyksikön tunnus esitetään alleviivattuna silloin, kun se esiintyy otteella muualla kuin otsikko- ja perustiedoissa. Kiinteistörekisteriote ja Kiinteistörekisterin tietoja Kiinteistörekisteristä saatavat otteet ovat oikeaksi todistettava "Kiinteistörekisteriote" ja "Kiinteistörekisterin tietoja". Ne eroavat toisistaan

Lisätiedot

KUNNAN TIELAUTAKUNTA

KUNNAN TIELAUTAKUNTA Kunnan tielautakunnan ja Maanmittauslaitoksen toimitukset yksityisteillä KUNNAN TIELAUTAKUNTA Yks.TL 6a : Tässä laissa tarkoitettuja tehtäviä varten kunnassa tulee olla tielautakunta tai kunnan määräämä

Lisätiedot

Läsnäolijat esitetty erillisessä läsnäololuettelossa.

Läsnäolijat esitetty erillisessä läsnäololuettelossa. Toimitusnumero 2016-527036 1(6) Alueellinen tietoimitus (budj.) Kohde: Useita yksiköitä... Aika: 8.5.2017 kello 09.00 Paikka: Salon kaupungintalo, valtuustosali Tammi Tehdaskatu 2, Salo Toimitusinsinööri:

Lisätiedot

Maantietoimitus on maanmittaustoimitus Sellainen voidaan pitää kun:

Maantietoimitus on maanmittaustoimitus Sellainen voidaan pitää kun: Maantietoimitus (1) Maantietoimitus on maanmittaustoimitus Sellainen voidaan pitää kun: rakennetaan uusi maantie tai maantien parantamista varten on laajennettava entistä tiealuetta tai olemassa olevan

Lisätiedot

Läsnäolijat esitetty erillisessä läsnäololuettelossa.

Läsnäolijat esitetty erillisessä läsnäololuettelossa. Toimitusnumero 2017-557569 1(6) Alueellinen tietoimitus (budj.) Kohde: Liitekartan mukainen alue Tammelan kunnassa Sivutoimitukset: Tieoikeuden/Rasitteen perustaminen: [Useita yksiköitä] Aika: 1.11.2017

Lisätiedot

Mittakaava 1:3 000 Mittausluokka: 3 Koordinaattijärjestelmä: ETRS-GKn/peruskoordinaatisto p171

Mittakaava 1:3 000 Mittausluokka: 3 Koordinaattijärjestelmä: ETRS-GKn/peruskoordinaatisto p171 Toimituskartta MMLm/0//0 Toimitusnumero 0-0 () 0 0 000 0 0 0 p p p0 0 0 p p K0 / m 0 K0 /m K0 / m oikeutettu 0-0-0-0 p K oikeutetut 0-0-0-0, 0-0--0, 0-0--, 0-0--, 0-0--, 0-0-0-, 0-0-0-, 0-0--, K / m0-0--,

Lisätiedot

Taipalsaaren kunta (y-tunnus: ), jäljempänä Myyjä. Myytävä määräala on merkitty oheiseen liitekarttaan.

Taipalsaaren kunta (y-tunnus: ), jäljempänä Myyjä. Myytävä määräala on merkitty oheiseen liitekarttaan. 1 / 5 MÄÄRÄALAN KAUPPA Kaupan osapuolet MYYJÄ Taipalsaaren kunta (y-tunnus: 0163320-5), jäljempänä Myyjä 54920 Taipalsaari OSTAJAT Kaupan kohde Kauppahinta Taipalsaaren kunnassa sijaitsevasta harjurinne

Lisätiedot

a/2 a/2 a/2 a/2 a/2 s s-2 13 s-2 16 s-2 17 a/3 4 T A A A A/s 14 T T/s-1 A 2 A A/1 T/s-1 T/s-1 A/1/s 15 A/1 RA/5 A T A/4 RA/2 RA/2 T/s-1 T R 1 T A/1 A/s 48 T/s-1 T T T W RA T/s-1 A/s 55 LV A/1 RA/2 A/1/s

Lisätiedot

LOHKOMINEN. Mikä lohkominen on?

LOHKOMINEN. Mikä lohkominen on? LOHKOMINEN Mikä lohkominen on? Esim. asemakaavan mukainen tontti (rakennuspaikka) myydään määräalana ja muodostetaan uudeksi kiinteistöksi lohkomalla. Lohkominen on kiinteistötoimitus, jossa määräala tai

Lisätiedot

Maanmittaustoimitukset metsätilalla

Maanmittaustoimitukset metsätilalla Maanmittaustoimitukset metsätilalla Polvelta toiselle -metsätilan sukupolvenvaihdosmessut Oulu 7.4.2018 Visa Korhonen Maanmittauslaitos Maanmittauslaitos, aitos, toiminta ja tehtävät Maanmittauslaitoksen

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunta Kirkkoneuvosto Esittelylista/pöytäkirja 3/ Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen!

Tyrnävän seurakunta Kirkkoneuvosto Esittelylista/pöytäkirja 3/ Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 22.2.2018 klo 19.30 tai heti, kun kirkkovaltuuston kokous on päättynyt talossa. Tervetuloa!

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 6 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 6 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 6 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 24.4.2012, kello 17.30 18.15 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 17.8.2015 liite nro 7 (1/5)

Kaupunginhallitus 17.8.2015 liite nro 7 (1/5) Kaupunginhallitus 17.8.2015 liite nro 7 (1/5) KIINTEISTÖREKISTERIN KARTTAOTE 10.8.2015 Rekisteriyksikkö 992-454-1-98 Hirvaskankaan Liikekeskus Sivu 1 (1) Kiinteistötunnus: 992-454-1-98 Nimi: Hirvaskankaan

Lisätiedot

Liikennevirasto, Merja Rajala, UUD-ELY, valtakirja Koivusalo Lähderinne

Liikennevirasto, Merja Rajala, UUD-ELY, valtakirja Koivusalo Lähderinne Toimitusnumero 2016-523794 1(6) Ratatoimitus rajan määräämiseksi Kohde: Loviisa-Lahti-Heinola, Rautatiealue 504-871-1-1, Myrskylä Sivutoimitukset: Rajankäynti: 504-871-1-1 Rautatiealue Aika: 20.6.2017

Lisätiedot

Lainkohdat Laki yksityisistä teistä 43-44, Kiinteistönmuodostamislaki Kiinteistönmuodostamisasetus 38, 42, 43

Lainkohdat Laki yksityisistä teistä 43-44, Kiinteistönmuodostamislaki Kiinteistönmuodostamisasetus 38, 42, 43 Toimitusnumero 2017-559156 1(5) Alueellinen tietoimitus (budj.) Kohde: Kunta: Pöytyä (636); Useita kiinteistöjä Aika: 30.11.2017 kello 09.00 Paikka: Pöytyän kunnan Kyrön toimipisteen valtuustosali Kyrö.

Lisätiedot

Huom! Tätä internet-sivulla olevaa pöytäkirjaa on muokattu siten, etteivät kiinteistöjen omistukset tai muut yksilöidyt yksityiselämän tiedot ilmene.

Huom! Tätä internet-sivulla olevaa pöytäkirjaa on muokattu siten, etteivät kiinteistöjen omistukset tai muut yksilöidyt yksityiselämän tiedot ilmene. Toimitusnumero 2013-436620 1(8) Maantietoimitus rajan määräämiseksi Huom! Tätä internet-sivulla olevaa pöytäkirjaa on muokattu siten, etteivät kiinteistöjen omistukset tai muut yksilöidyt yksityiselämän

Lisätiedot

5 TILUSVAIHTO 5.1 YLEISTÄ 5.2 VIREILLETULO 2 (7) Toimituksen tarkoitus ja kohde. KML ja 64 66

5 TILUSVAIHTO 5.1 YLEISTÄ 5.2 VIREILLETULO 2 (7) Toimituksen tarkoitus ja kohde. KML ja 64 66 1 (7) 5 TILUSVAIHTO 5.1 YLEISTÄ... 2 5.2 VIREILLETULO... 2 5.2.1 Hakemus, vireilletulo ja toimitusmääräys... 2 5.3 TOIMITUSMIEHET... 4 5.4 TOIMITUKSEN ASIANOSAISET... 4 5.5 TOIMITUSMENETTELY... 4 5.5.1

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Maaseutuyksikkö, Bäckasinkuja 1A, LILJENDAL. POISSA Mia Heijnsbroek-Wirén kh:n puheenjohtaja

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Maaseutuyksikkö, Bäckasinkuja 1A, LILJENDAL. POISSA Mia Heijnsbroek-Wirén kh:n puheenjohtaja LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Yksityistiejaosto AIKA 23.04.2015 klo 18:30-21:00 PAIKKA Maaseutuyksikkö, Bäckasinkuja 1A, 07880 LILJENDAL LÄSNÄ Wikström Gudrun puheenjohtaja Näri Mikko varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Rannankangas Rannanlahti Esko (Asta Rannanlahti oik.om.) Fiskilä Fisk Keijo Mikael & Mäntylä Henna-Leena

Rannankangas Rannanlahti Esko (Asta Rannanlahti oik.om.) Fiskilä Fisk Keijo Mikael & Mäntylä Henna-Leena Toimitusnumero 2015-505619 1(5) Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen lunastus, Alkukokous Kohde: Suhosenmutka, Kankaankuja Aika: 3.6.2015 kello 14.00 Paikka: Toimitusinsinööri: Uskotut miehet: Läsnäolijat:

Lisätiedot

6 VESIJÄTÖN, YHTEISEN ALUEEN JA ULKOPALSTAN LUNASTAMINEN

6 VESIJÄTÖN, YHTEISEN ALUEEN JA ULKOPALSTAN LUNASTAMINEN 1 (14) 6 VESIJÄTÖN, YHTEISEN ALUEEN JA ULKOPALSTAN LUNASTAMINEN 6.1 YLEISTÄ... 2 Lunastusmenettely... 2 Sovellettavat säännökset... 2 Mitä tarkoittaa vesijättö... 2 Vesijätön omistus... 2 Mitä tarkoittaa

Lisätiedot

200 m Mittakaava 1:2 000 Mittausluokka: 3 Koordinaattijärjestelmä: ETRS-GKn/peruskoordinaatisto

200 m Mittakaava 1:2 000 Mittausluokka: 3 Koordinaattijärjestelmä: ETRS-GKn/peruskoordinaatisto Toimituskartta MMLm///0 Toimitusnumero 0-0 (0) Maantietoimitus rajan määräämiseksi VIRRAT-PIETARSAARI kantatie nro, 0--- 0 Lappajärvi 0 ITÄKYLÄ 0 KIRKONKYLÄ 0 LAMMINKYLÄ Sivutoimitus: rajankäynti p p p

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen

1 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen Puumala Pöytäkirja 1/2018 1 (11) Aika 19.02.2018, klo 18:00-18:17 Paikka Valtuustosali, kunnantalo Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Yhteismetsän hallinto

Yhteismetsän hallinto LAAJENEVAT JA KEHITTYVÄT YHTEISMETSÄT Koulutusprojekti 2012-2014 PEREHDYTYSAINEISTO 1/2013 Yhteismetsän hallinto Perehdytysaineisto yhteismetsien avainhenkilöille 14.2.2014 Kemijärven, Kuusamon, Posion

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä syyskuuta /2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä syyskuuta /2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 2011 1042/2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötoimitusmaksusta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Lisätiedot

Yhteisten vesialueiden yhdistäminen Taivalkosken kunnan Jokijärven kylässä. Vesialueita mm. Jokijärvessä, Koviojärvessä ja Tyräjärvessä

Yhteisten vesialueiden yhdistäminen Taivalkosken kunnan Jokijärven kylässä. Vesialueita mm. Jokijärvessä, Koviojärvessä ja Tyräjärvessä Toimitusnumero 2015-519688 1(8) Yhteisen alueen muodostaminen Kohde: Aika: 11.5.2016 kello 10.00 Paikka: Toimitusinsinööri: Läsnäolijat: Yhteisten vesialueiden yhdistäminen Taivalkosken kunnan Jokijärven

Lisätiedot

Raatin yksityistien tiekunta Toimitsijamies Pirkko Kaskinen Ojala Aaltonen Matti Ilmari

Raatin yksityistien tiekunta Toimitsijamies Pirkko Kaskinen Ojala Aaltonen Matti Ilmari Toimitusnumero 2011-390273 1(11) Yksityistietoimitus, Jatkokokous Kohde: 444.439-2-1 Harjunsivu, 444-439-2-2 Hakulinna, 444-439-2-11 Lisä-Hakulinna, 444-439-2-14 Mustikkamaa, 444-439-2-16 Vaahteramäki,

Lisätiedot

-Harri Korkeamäki, erikoissuunnittelija, Luontopalvelut

-Harri Korkeamäki, erikoissuunnittelija, Luontopalvelut Toimitusnumero 2016-546193 1(6) Suojelualuekiinteistön muodostaminen, loppukokous Kohde: VASKIJÄRVEN LUONNONPUISTO: 503-431-1-127 Ruissaarensuo, 503-457-1-33 Korpi, 503-457-2-43 Kaukosuo II, 503-457-3-31

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B, Loviisa. ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B, Loviisa. ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 Yksityistiejaosto AIKA 29.02.2012 klo 19:00-19:20 PAIKKA Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B, Loviisa LÄSNÄ Wikström Gudrun puheenjohtaja Karlsson Mikael

Lisätiedot

Airisto - Velkua Maanmittauslaitos, Esri Finland Liite ELY -keskuksen päätökseen VALITUSOSOITUS Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätökseen saa hakea muutosta valittamalla kirjallisesti

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 141/2006/3 Dnro LSY 2006 Y 185

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 141/2006/3 Dnro LSY 2006 Y 185 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 141/2006/3 Dnro LSY 2006 Y 185 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2006 ASIA LUVAN HAKIJA Jo suoritetun vesijättömaan täytön pysyttäminen kiinteistön Lähdeniemi

Lisätiedot

YHTEISMETSÄN PERUSTAMINEN

YHTEISMETSÄN PERUSTAMINEN YHTEISMETSÄN PERUSTAMINEN Pahkakosken yhteismetsä Uusi kiinteistörakenne YHTEISMETSÄ q Kahteen tai useampaan kiinteistöön kuuluva yhteinen alue, joka on tarkoitettu käytettäväksi kestävän metsätalouden

Lisätiedot

YHTEISET ALUEET JA ERITYISET ETUUDET

YHTEISET ALUEET JA ERITYISET ETUUDET YHTEISET ALUEET JA ERITYISET ETUUDET Fyysinen ulottuvuus Yhteisalueosuudet Kiinteistö Rasiteoikeudet Erityiset etuudet Kiinteistön ulottuvuus Kirsikka Riekkinen 2014 Yhteinen alue = alue, joka kuuluu yhteisesti

Lisätiedot

12 KIINTEISTÖMÄÄRITYSTOIMITUKSET

12 KIINTEISTÖMÄÄRITYSTOIMITUKSET 1 (23) 12 KIINTEISTÖMÄÄRITYSTOIMITUKSET 12.1 RAJANKÄYNTI... 3 12.1.1 Yleistä... 3 12.1.2 Toimituksen tiedot... 3 12.1.2.1 Toimituksen hakijat... 3 12.1.3 Kokouksen tiedot... 3 12.1.4 Tiedottaminen... 3

Lisätiedot

Yhteismetsä kiinteistöjärjestelmässä Yhteismetsän muodostamisesta/ laajenemisesta toimitusnäkökulmasta

Yhteismetsä kiinteistöjärjestelmässä Yhteismetsän muodostamisesta/ laajenemisesta toimitusnäkökulmasta Yhteismetsä kiinteistöjärjestelmässä Yhteismetsän muodostamisesta/ laajenemisesta toimitusnäkökulmasta Ilkka Laakso, Maanmittauslaitos Kankaankatu 17, Jyväskylä Ilkka.laakso@maanmittauslaitos.fi maanmittauslaitos.fi

Lisätiedot

Toimitusnumero/ Förrättningsnummer

Toimitusnumero/ Förrättningsnummer 1(5) Maanmittaustoimitus, kiinteistönmääritys (KML 283 ) Kohde 638-439-876-3 Vattenområde, 638-439-878-1 Venepaikka, 638-439-878-2 Hiekanottopaikka, 638-439-878-3 Båtstrand, 638-439-878-4 Båtplats,638-439-878-5

Lisätiedot

Toimitusnumero MT 7 MT

Toimitusnumero MT 7 MT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 p rp rp 0 rp0 0 0 rp 0 Pe K0/ Rännikorventie tieoikeus K0/ Rännikorventie tieoikeus 0 K0/ Rännikorventie tieoikeus Mittakaava : 000 Mittausluokka:

Lisätiedot

Toimitusnumero

Toimitusnumero () p0 Ratatoimitus rajan määräämiseksi Kunta Heinola p0 p00 p p p0 p p0 p0 p00 p p0 p0 p p0 00..... p 0 p p 00. p0 p p p 0.0 0 p p. p p p K0 p. p0 p.. p p0. p. p. p p0 p..0+. p p p. p. p p.0 p. p. p p..0

Lisätiedot

Kiinteistötoimitus on määrämuotoinen hallinnollinen menettely, jolla kiinteistöjärjestelmään tehdään muutoksia.

Kiinteistötoimitus on määrämuotoinen hallinnollinen menettely, jolla kiinteistöjärjestelmään tehdään muutoksia. Arvo Vitikainen 2017 KIINTEISTÖTOIMITUSTYYPIT Kiinteistötoimitus on määrämuotoinen hallinnollinen menettely, jolla kiinteistöjärjestelmään tehdään muutoksia. Oma erillislainsäädäntö (KML, YksTL, LunL)

Lisätiedot

1. Haltuunottokokous (14.3.2013)

1. Haltuunottokokous (14.3.2013) Maantietoimitus 2012-428465 Seinäjoen itäinen ohikulkutie VT19 1. Haltuunottokokous (14.3.2013) 2. Näyttökokous (Tietöiden valmistuttua) 3. Loppukokous Maantietoimitus. Asialista. 1. Tiedottaminen ja kokouksen

Lisätiedot

MYYJÄ Karungin Palvelukoti ry (Y-tunnus: 0216145-7) os. Satamakatu 12, 95400 Tornio.

MYYJÄ Karungin Palvelukoti ry (Y-tunnus: 0216145-7) os. Satamakatu 12, 95400 Tornio. KAUPPAKIRJA MYYJÄ Karungin Palvelukoti ry (Y-tunnus: 0216145-7) os. Satamakatu 12, 95400 Tornio. OSTAJA KAUPAN KOHDE Tornion kaupunki os. Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio Vanhainkoti -nimisestä tilasta,

Lisätiedot

Karttanäkymä asemoimatta

Karttanäkymä asemoimatta Toimituskartta MMLm/0//0 Toimitusnumero 0-0 () Toimenpideselitelmä osittain liittyneistä rekisteriyksiköistä Kunnat: Kangasniemi, Mikkeli, Pieksämäki Kiinteistötunnus ja nimi Karttaosa Palstat Alueen liittäminen

Lisätiedot