Suomen Kuntaliiton valtuuston kokous ja seminaari Tervetuloa!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Kuntaliiton valtuuston kokous ja seminaari 21.-22.5.2015. Tervetuloa!"

Transkriptio

1 Suomen Kuntaliiton valtuuston kokous ja seminaari Tervetuloa!

2 USO Kuntakuvat Tulevaisuuden kunta ja kunnan tulevaisuus? Skenaariotyöskentelyn välituloksia Jenni Airaksinen

3 Mistä kunta koostuu? Mitkä ilmiöt ovat kunnan tulevaisuuden kannalta olennaisia?

4 USO-verkoston kunnat Suuret kunnat Jyväskylä Kokkola Kouvola Kuopio Lahti Rovaniemi Salo Vantaa Keskikokoiset kunnat Forssa Hollola Järvenpää Kemijärvi Kerava Kuusamo Laitila Lapua Loviisa Nurmijärvi Rauma Riihimäki Somero Ylöjärvi Pienet kunnat Hausjärvi Juva Kannus Loppi Pudasjärvi Rautavaara Taivassalo Utajärvi Lue lisää USOverkostoprojektista: 4 [pvm]

5 Kuntakuvaprosessi Kuntien näkemykset tärkeistä muutosilmiöistä Analyysi Tay Hankkeen ohjausryhmä Kuntien johtaminen ja rakenteet pohdinta Analyysi Tay Hankkeen ohjausryhmä Kuntakuvat: johtaminen ja rakenteet Raportti Liikenne ja liikkuminen Talous Aktiivisuus Eriytyminen Väestö vanhenee, vähenee ja keskittyy keskuksiin Kuntakuva 1 Kaupunkiseudut ja periferiapalvelut Kuntakuva 4 Kuntakuva 2 Pulska palvelukunta Kuntakuva 2 Verkostokunta Erikoistunut kunta Kuntakuva 3 Kuntakuva 1 Ohut kunta Kuntakuva ja 1 Kuntakuva 4 Vahvuuksiinsa yhteisöjen Kaupunkiseudut vastuu Uusi ja nojaava juureva kunta periferiapalvelut elinkeinokaupunki Kuntakuva 2 Kuntakuva 3 Kokeileva kaupunki Kuntakuva Ohut 4 kunta ja Kuntakuva 3 yhteisöjen vastuu Asiakaslähtöinen Perinteinen kaupunki palvelukaupunki

6 Resurssit Väestö (rakenne, määrä, muuttoliike) Työllisyys Ympäristö Yhdyskuntarakenne Elinkeinot Kuntarakenne Aluepolitiikka Talous Kunnan tehtävät

7 Uuden luominen Paikalliset erityispiirteet Uudistumiskyky Sääntely Osaaminen Toimintakulttuuri Yrittäjyys Innovatiivisuus Kuntalaisten aktiivisuus Muutosvauhti Teknologia ja keksinnöt

8 Vuorovaikutus Menetelmät ja kanavat Osallisuus Pirstoutuminen Liikenne ja liikkuminen Suhteet sidosryhmiin Kansalaisyhteiskunta Yhteisöllisyys ja vastuu muista

9 Talouskehitys Työllisyys Elinkelpoisuus Liikenne ja liikkuminen Väestö Ympäristö ja yhdyskuntarakenne Yhdyskunta- ja aluerakenne Paikallisten erityispiirteiden hyödyntäminen Kuntalaisten aktiivisuus Uudistumiskyky Uudistumisen resurssit Skenaariot yli 60 lakanaa Pelkistetyt ilmaukset Pääluokat

10 Kiitos

11 Tulevaisuuden kunta Juha Kostiainen Tulevaisuuden kunta, talous ja tehtävät -seminaari Kuntaliitto, yit.fi

12 Propellipäätyöryhmän raportti pohjana (julk. 12/2014) Johtaja Juha Kostiainen, pj. Professori Risto Harisalo Professori Paul Lillrank Tutkija Aleksi Neuvonen Tutkija Siv Sandberg Kansanedustaja Osmo Soininvaara Professori Markku Sotarauta Professori Pirkko Vartiainen Sihteerit: Katja Palonen (VM) ja Marko Forsblom (LVM) YIT 12 Tulevaisuuden kunta, talous ja tehtävät -seminaari

13 1 Toimintaympäristön kehittyminen YIT 13 Tulevaisuuden kunta, talous ja tehtävät -seminaari

14 Kunnat turbulenssissa Kasvavan tehtäväkuorman ja taloudellisten edellytysten epäsuhta, yksityiskohtainen normitus Kansalaisten kasvava vaatimustaso Demokratian kaventuminen ja vastuun hämärtyminen monimutkaisessa kuntayhtymäavaruudessa Jatkuvat kansalliset rakennehankkeet ilman tuloksia Osaamispohjaisen talouden kehittymisestä seuraava kaupungistuminen Kaupunkiseutujen välinen kansallinen ja globaali kilpailu voimavaroista YIT 14 Tulevaisuuden kunta, talous ja tehtävät -seminaari

15 Virtaava maailma (Castells 1996 ja Kostiainen 2002, soveltaen) Piilaakso FYYSISET VIRRAT VIRTUAALISET VIRRAT ASIANTUNTIJAT PÄÄOMA Beijing OPISKELIJAT Tampere Soeul TEKNOLOGINEN JA LIIKETOIMINNALLINEN TIETO MATKAILIJAT Lontoo Pietari YRITYSTEN TOIMINNOT JA TYÖTEHTÄVÄT KULTTUURILLISE T SISÄLLÖT YIT 15 Tulevaisuuden kunta, talous ja tehtävät -seminaari

16 Kehittyvät maat pyrkivät kohti korkeampaa arvonlisää (Seppälä & Ali-Yrkkö 2013) YIT 16 Tulevaisuuden kunta, talous ja tehtävät -seminaari

17 Alue- ja yhdyskuntarakenteen kehittyminen? Suurten kaupunkien vaikutusalueet laajenevat vyöhykemäisesti: Helsingin noin 100 km kehän vaikutusalueella asuu 1,8 miljoonaa asukasta Tampereen, Turun ja Oulun noin 50 km kehien vaikutusalueella asuu noin 1,2 miljoonaa asukasta Lahden, Jyväskylän, Porin, Kuopion, Joensuun, Seinäjoen, Vaasan ja Lappeenrannan noin 30 km kehän vaikutusalueella asuu noin 1,2 miljoonaa asukasta Muiden maakuntakeskusten ja maakuntien 2-keskusten noin 15 km kehällä asuu noin asukasta 15 km 50 km 15 km Suurten kaupunkiseutujen vaikutusalueilla asuu noin 90 % koko maan väestöstä Korostaa uudenlaisen kansallisen kaupunki- tai elinvoimapolitiikan tarvetta 30 km 15 km 30 km 30 km 30 km 30 km Uusi vyöhykkeinen aluerakenne korostaa a) Toimivia yhteyksiä keskusten sisällä ja välillä b) Kaupunkiseutujen vahvuuksiin perustuvaa kehittämistä c) Hallinnollisista rakenteista vapaita uudenlaisia toiminnallisia koalitioita. Lähde: Tilastokeskus, väestötilastot ja Timo Aro Kartta: Timo Widbom km 15 km 50 km 50 km 15 km 15 km 15 km 30 km 30 km 15 km 15 km 100 km YIT 17 Tulevaisuuden kunta, talous ja tehtävät -seminaari

18 Kaupungistumiskehitys jatkuu Suomen kaupungistumisaste on noin 70 % Suomen kaupungistumisaste on noin % jäljessä Ruotsin ja muiden vanhojen EU-maiden kehityksestä. Suomessa edelleen noin ihmisen muuttopotentiaali suuriin kaupunkeihin tai suurille kaupunkiseuduille vuoteen 2030 mennessä, jos kehitys seuraa Ruotsin kehitystä. YIT 18 Tulevaisuuden kunta, talous ja tehtävät -seminaari

19 Alueen potentiaalinen saavutettavuus paljastaa vyöhykkeisyyden Tulevat vyöhykkeiset suuralueet työssäkäynnin, asutus- ja työpaikkakeskittymien ja liikkuvuuden näkökulmasta: 1 Etelä-Suomen työssäkäyntialue 2 Pohjanmaan työssäkäyntialue 3 Jyväskylän-Kuopion-Joensuun työssäkäyntialue 4 Oulun työssäkäyntialue Uusi vyöhykkeinen aluerakenne korostaa a) Toimivia yhteyksiä keskusten sisällä ja välillä b) Kaupunkiseutujen vahvuuksiin perustuvaa kehittämistä c) Hallinnollisista rakenteista vapaita uudenlaisia toiminnallisia koalitioita. Kartta: Oulun yliopiston maantieteen laitos YIT 19 Tulevaisuuden kunta, talous ja tehtävät -seminaari

20 Palveluiden maantiede Jos halutaan hyvää saatavuutta (lähellä, aina auki), valuma-alueella tulee olla, jotta kriittävä kysyntäapasiteetti olisi käytössä. Tällöin palvelun erikoistumisasteen tulee olla alhainen, ja valikoiman rajallinen. Ratkaisu on kioski => päivähoito Jos halutaan korkeaa erikoistumisastetta, valuma-alueen tulee olla riittävän suuri, jotta kallis kapasiteetti olisi käytössä. Saatavuus kärsii, asiakkaat joutuvat matkustamaan. Ratkaisu on erikoistavarakauppa => Tekonivelsairaala Coxa Jos halutaan laajaa valikoimaa yhdessä paikassa, saatavuudesta ja erikoistumisasteesta joudutaan tinkimään. Ratkaisu on hypermarketti => monialainen AMK YIT 20 Tulevaisuuden kunta, talous ja tehtävät -seminaari

21 2 Joustavat kuntamallit YIT 21 Tulevaisuuden kunta, talous ja tehtävät -seminaari

22 Keskeiset kuntakehittämisen periaatteet Paikallinen itsehallinto, vahva demokratia, päätöksenteon läpinäkyvyys ja osallisuus Kunnat tasaveroisina demokraattisen järjestelmän toimijoina suhteessa valtioon Palvelutuotannon monimuotoisuus ja palvelutyyppien optimaalinen maantiede Valinnanvapaus ja vähäisempi normitus Kansainvälisesti kilpailukykyiset kaupunkiseudut YIT 22 Tulevaisuuden kunta, talous ja tehtävät -seminaari

23 Useampia kuntatyyppejä Metropoli Seutukaupunki Kunta YIT 23 Tulevaisuuden kunta, talous ja tehtävät -seminaari

24 Metropoli Metropolikaupunki, jonka sisällä palvelukuntia (PKS, Tampereen seutu jne.) Metropoli vastaa maankäytöstä, kaavoituksesta, elinkeinopolitiikasta sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä Palvelukunta vastaa varhaiskasvatuksesta, peruskoulusta sekä kulttuuri- ja liikuntapalveluista Molemmissa vaaleilla valittu valtuusto, metropolilla verotusoikeus, rahoittaa palvelukuntia Metropolit jakavat keskenään vaativan erikoissairaanhoidon vastuut Alueen kuntayhtymät sulautetaan näihin => vaaleilla valitut edustajat päättävät Metropoleja 4 7 (yli asukasta?) YIT 24 Tulevaisuuden kunta, talous ja tehtävät -seminaari

25 Seutukaupunki Metropoleja pienempiä työssäkäyntialueita (Hämeenlinnan seutu, Kouvola) Vaaleilla valittu valtuusto, lisäksi kunnanosavaltuustoja Verotusoikeus Vastaa kaikkien kunnallisten palveluiden järjestämisestä lukuun ottamatta vaativaa erikoissairaanhoitoa (ostaa metropoleilta) Alueen kuntayhtymät sulautetaan näihin => vaaleilla valitut edustajat päättävät Yli asukasta? YIT 25 Tulevaisuuden kunta, talous ja tehtävät -seminaari

26 Kunta Metropolien ja seutukaupunkien ulkopuolella (esim. Hämeenkyrö) Vaaleilla valittu valtuusto Verotusoikeus Vastaa palveluiden järjestämisestä alueellaan Voi tuottaa itse seuraavat palvelut: varhaiskasvatus, peruskoulu, kulttuuri- ja liikuntapalvelut sekä asemakaavoitus Ostaa muut palvelut markkinoilta, metropoleilta tai seutukaupungeilta Oikeus luopua palveluiden järjestämisestä, silloin ne järjestää lähin seutukaupunki tai viime kädessä valtio YIT 26 Tulevaisuuden kunta, talous ja tehtävät -seminaari

27 3 Toiminnallinen kehittäminen YIT 27 Tulevaisuuden kunta, talous ja tehtävät -seminaari

28 Monituottajuus Toimijoiden kilpailu ja yhteistyö (PPP, allianssit), sektorirajat ylittävä työkierto Innovatiiviset hankinnat: hankitaan lisäarvoa, vaikuttavuutta tai palvelutasoa saadaan toimijoiden kehittämispotentiaali käyttöön Synnyttää uutta liiketoimintaa ja työtä ei nollasummapeliä Suomessa julkiset hankinnat lähes 30 mrd euroa vuodessa Edetään kokeilujen kautta Valinnanvapaus: palvelusetelit, raha seuraa potilasta -periaate YIT 28 Tulevaisuuden kunta, talous ja tehtävät -seminaari

29 Osallisuus Tarvitaan oikeaa tietoa ja mahdollisuutta syvälliseen punnintaan Päätöksenteko ja palveluiden kehittäminen Mahdollisuus valita on myös osallisuutta Keskustelevan demokratian elementtejä: Mini Public -tyyppiset raadit Konsensuskonferenssit Deliberation iden -kaupunkikokoukset World Cafe -tilaisuudet Osallistuva budjetointi YIT 29 Tulevaisuuden kunta, talous ja tehtävät -seminaari

30 Digitalisaation hyödyntäminen Avoin julkinen data, avoimet rajapinnat Sosiaalinen media ja jakamistalouden mallit synnyttävät uudenlaisia palveluita koulutukseen, liikkumiseen, hoivaan, terveyteen ja kulttuuriin Vahvasti käyttäjän tarpeisiin räätälöityviä ja hajautettuja ratkaisuja Terveydenhoidon omahoitokokeilut, MOOC-verkkokurssit, PiggyBaggy-vertaistavarataksi, Taltioni-terveysdata, Urban Helsingin vaihtoehtoinen yleiskaava, HSL:n Avoin Reittiopas jne. YIT 30 Tulevaisuuden kunta, talous ja tehtävät -seminaari

31 Uudistuminen (Sotarauta et al. 2012) Kuntien uudistumista tukeva innovaatiojärjestelmä on orastava ja sisäänpäin kääntynyt Kuntien innovaatiostrategiat tähtäävät olemassa olevien palvelujen tarjoamiseen vanhoille kohderyhmille Innovaatiotoiminnassa käytetään pääosin kuntamaailman sisäistä tietoa, yhteistyötä lähinnä muiden kuntatoimijoiden kanssa Yhteistyö yliopistojen ja muiden uutta tietoa tuottavien organisaatioiden kanssa on vähäistä Kuntien innovaatiotoimintaa vaikeuttaa eniten resurssien puute, rakenteelliset lukot, lyhytjänteisyys sekä haluttomuus lakkauttaa olemassa olevia palveluita ja organisaatioita YIT 31 Tulevaisuuden kunta, talous ja tehtävät -seminaari

32 Uudistuva johtajuus communityship (Mintzberg 2009) Leadershipin ja kansalaisuuden välimaastossa Ei sankarijohtajuutta Jaettua ja omistautunutta johtamista Ei mikromanageerausta, eikä ylätason visiointia A community leader is personally engaged in order to engage others, so that anyone and everyone can exercise initiative. YIT 32 Tulevaisuuden kunta, talous ja tehtävät -seminaari

33 Maailma on pelkkää monimuotoisuutta ja erilaisuutta. Michel de Montaigne ( ) YIT 33 Tulevaisuuden kunta, talous ja tehtävät -seminaari

34 Kuntaliiton valtuustoseminaari teemaseminaari Tulevaisuuden kunta, talous ja tehtävät Kuntatalo

35 Kunta organisaationa Tasapaino Paikallisyhteisön kehttämistehtävä Tulot - Verot ja maksut Menot Palvelujen järjestäminen Valtionosuudet Pakkoperiaate Vaalit Ilmaisperiaate Kunta alueena: paikallisyhteisönä/ paikallistaloutena Kuntalaiset Erilaiset yhteisöt

36 Kuntien (organisaation) talous on luonteeltaan toimeksiantotaloutta (vrt. yritys) - kunnat hoitavat kuntalaisten yhteisiä tehtäviä, kuntalaisten rahoilla - valtio säätelee kuntien toimintaa?

37 1. Kunnan (organisaation) talouden tasapaino Kuntatalous on tasapainotaloutta (vrt. yritys) = tuloja on oltava menojen verran pitkällä aikavälillä 2. Hyvä vastike kuntalaisten antamille varoille = toiminnan tuloksellisuus > kustannustehokkuus > vaikuttavuus Pärjääkö kuntaorganisaatio vai kuntalaiset hyvin tai huonosti?

38 Kahdenlaista tasapainoa a. Kirjanpidollinen tasapaino - esitellään kuntien tilinpäätöksissä b. Rahoituksellinen tasapaino - julkisen talouden osa kunnan todellinen tila Onko kuntien talous oikeasti tasapainossa?

39 5. Kirjanpidollinen tasapaino = Vuosittain tuloslaskelman yli-/alijäämä

40

41 - Vuodesta 1997 lähtien kunnille yhteensä on kertynyt lähes 9 mrd. euroa kirjanpidollista ylijäämää! - Vuosittain on kertynyt ylijäämää vuosia 2004 ja 2012 lukuun ottamatta - Kunnilla siis menee varsin hyvin! - Kuntien välillä on vaihtelua

42 Kansantalouden tilinpidossa kuntatalous on ollut alijäämäinen vuoden 1997 jälkeen joka vuosi vuotta 2000 lukuun ottamatta! Kirjanpidollisesti tasapainossa oleva (ylijäämäinen) kuntatalous on tuottanut viime vuosina reilusti yli miljardin rahoituksellista alijäämää vuodessa!!! Suomen julkinen talous on alijäämäistä ja kestävyysvajetta on kurottava umpeen

43 Rahoituksellinen talouden tasapaino Keskeinen ero on investointien käsittelyssä: Kirjanpidollinen = poistot Rahoituksellinen = investointimeno kokonaisuudessaan Tulorahoitus Vuotuiset juoksevat menot Vuosikate Yli-/alijäämä Lainarahoitus Investointimenot ka v. 1 v. 2 v. 3 v. n Aika > Pentti Meklin 43

44 EU-maat raportoivat EU-komissiolle kahdesti vuodessa nk. EDP-alijäämä- ja velkatiedot osana liiallisten alijäämien menettelyä (Excessive Definit Procedure, EDP) - Alijäämä < 3 % bruttokansantuotteesta = julkisyhteisöjen nettoluotonotto - Velka < 60 % bruttokansantuotteesta

45

46

47 Lainakanta Rahavarat * Lähde: Tilastokeskus, vuosi 2014 tilinpäätösarvioiden mukaan

48 Toimintakate , * 1) -26, ** 1) -28, ** -28, ** -29, ** -30, ** -31,11 Verotulot Käyttötalouden valt.os. Muut rahoituserät, netto Vuosikate Poistot 20,63 8,29 0,21 2,69-2,63 21,17 8,18 0,18 2,75-2,58 21,58 8,19 0,26 1,90-2,54 21,98 8,63 0,25 2,03-2,64 22,52 8,43 0,21 1,95-2,74 23,33 8,54 0,17 1,90-2,84 24,28 8,51 0,13 1,80-2,94 Satunnaiset erät, netto Tilikauden tulos 0,37 0,43 1,70 1,87 0,27-0,38 0,27-0,34 0,27-0,52 0,27-0,68 0,27-0,88 Tulorah. korjauserät -0,62-1,78-0,45-0,45-0,45-0,45-0,45 Tulorahoitus 2,44 2,67 1,71 1,85 1,77 1,72 1,61 Investoinnit, netto -3,53-3,52-3,58-3,62-3,62-3,67-3,67 Rahoitusjäämä 2) -1,09-0,85-1,87-1,77-1,85-1,95-2,06 Lainakanta Rahavarat 15,55 5,16 16,64 5,35 18,50 5,25 20,37 5,25 22,32 5,24 26,53 5,24 1) Kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen parantaa vuonna 2014 tilikauden tulosta arviolta noin 1,4 mrd. euroa. Vuonna 2015 liikelaitosten yhtiöittäminen heikentää toimintakatetta arviolta 0,45 mrd. euroa. 2) Rahoitusjäämä = Toiminnan ja investointien rahavirta = Tulorahoitus + investoinnit, netto Tulorahoitus = Vuosikate + satunnaiset erät, netto + tulorahoituksen korjauserät 24,37 5,24 Lähde: Vuodet Tilastokeskus /hp Vuosien arviot VM.

49 * Kunnat tähtäävät kirjanpidolliseen tasapainoon! > jatkuvasti velkaantuvat ja osuus julkisen talouden alijäämässä kasvaa! * kuntien pitää tuottaa reilusti kirjanpidollista ylijäämä, jos velkaantumista halutaan rajoittaa * mitä sitten kunnat tekevät suurella kirjanpidollisella ylijäämällä!!! * kunnan kannalta velkaantuminen on monitulkintainen asia!! * Kunnilla on myös varallisuutta!

50 "Syömävelka" 1) Muu lainakannan muutos * 1) Syömävelka on kuntien negatiivisten vuosikatteiden summa. Vuosina syömävelkaa on otettu noin 600 miljoonaa euroa, mikä on 5 % vuosien lainakannan muutoksesta. Lähde: Tilastokeskus, vuosi tilinpäätösarvioiden mukaan

51 Yksinkertaista Lisätä tuloja! ja/tai Vähentää menoja!

52 Verotulot lyhyt ja pitkä aikaväli Kunnallisverot nimellinen veroprosentti, efektiivinen veroaste Kiinteistöverot Osuus yhteisöveron tuotosta Valtionosuudet valtio päättää

53 Kunnallisveroprosentti % Useat kunnat ovat kompensoineet vähennysten korotuksen vaikutuksen nostamalla tuloveroprosenttiaan. 20,0 19,0 18,0 Tuloveroprosentti (Kuntien veroprosenttien painotettu keskiarvo) Vaikka nimellinen tuloveroprosentti on noussut, efektiivinen veroaste on kuitenkin jopa laskenut. 17,0 16,0 15,0 14,0 Keskimääräinen efektiivinen veroaste ansiotuloista (Maksuunpannun kunnallisveron suhde ansiotuloihin) 13, e

54 Lait määräävät mitä tehdään, ei sitä miten tehdään? Päätöksiä tehdään niukkuuden alaisena a. Voimavarat on kohdennettava sinne missä ne tuottavat suurimman hyödyn! Tehtävä valintoja (allokatiivinen tehokkuus) b. Voimavarat on käytettävä tuloksekkaasti * kustannustehokkuus (taloudellisuus, tuottavuus) ja * vaikuttavuus

55 aa. Missä voimavaran käyttö aikaansaa suurimman hyödyn? Missä suurin kustannusvaikuttavuus? - Käyttötalous investoinnit - Eri toimialat ja tehtävät - Tuotannontekijälajit henkilöstö vs. laitteet - Ennalta ehkäiset korjaavat - Jne.

56

57

58 b) Toiminnan tuloksellisuus, käytetäänkö voimavarat tehokkaasti? Tuottavuus Taloudellisuus=kustannustehokkuus Vaikuttavuus Maksuton toiminta, osaksi reaali-, osksi rahatalouden mittarit Tuotannontekijät Kustannukset Tuotantoprosessi Tuotot Suoritteet Hyödyt Tarpeet + - Kannattavuus Maksullinen toiminta, rahatalouden mittarit 58

59 * Kuntien välillä on eroja, jotka eivät selity palvelutarpeella, sijainnilla tai taajamarakenteella johtamisessa on eroja * Taantuvissa ja kasvavissa kunnissa erilaisia ongelmia

60 Pentti Meklin 60

61

62 Diabetes- hoitoon sitoutuu 55 %, Epilepsian lääkehoitoon 60 %, Verenpainetauti vähän alle 60 %, Osteoporoosin hoitoon 40 %, yleensä lääkehoitoon 60 % ja omia ponnistuksia kenties edellyttävään kuntoutukseen vain noin 30 %. Lähde: Pentti Meklin 62

63 Kuntien säästötarve on nyt pari miljardia! > Tasapaino kunnan ja julkisen talouden näkökulmasta a) Vähennetäänkö valtionosuuksia tällä määrällä? Kuntien tulot ja menot vähenevät b) Jos rahoitusta ei vähennetä, vaan kuntien menot vähenevät, molempien tasapaino parane - tuottavuuden paraneminen - tehtävien supistaminen

64

65 Kansantalouden kehitystrendit ja kuntatalous Kuntaliiton valtuuston teemaseminaari Pasi Holm

66

67

68 Työllisyys /II, ennuste henkeä, trendi "Hallitusohjelman taloustavoitteet toteutuvat" "Hallitusohjelman taloustavoitteet toteutuvat"

69 Keskeiset ennustemuuttujat

70 70

71

72 Viennin kasvu vaatii investointeja Viennin kasvu on hyvä tavoite, mutta siihen pääseminen on kovan työn takana. Uusien tuotteiden kehittäminen vie aikaa ja vaatii investointeja. Investointien heikko kehitys heikentää mahdollisuuksia saada vienti kasvuun uusilla tuotteilla. Kone- ja laiteinvestoinnit erittäin matalalla tasolla Aineettomat investoinnit kääntyneet laskuun ja Suomen etumatka kaventumassa

73 Kuntakehys? Kuntien menojen kasvun hillintä Kuntien tehtävien karsinta Kuntien tehtävien normiohjauksen joustavoittaminen Kuntien valtioapu Vapaaehtoiset kuntaliitokset Kuntien tehtävien siirto kuntayhtymille ja/tai maakunnille/valtiolle Miten kuntien investoinnit mukaan kuntakehykseen?

74

75

76 Talouspolitiikan linja Vientiyritysten ja tuonnin kanssa kilpailevien yritysten kilpailukyvyn parantaminen - Työvoimakustannukset eivät saisi nousta. - Energia- ja logistiikkakustannusten alentaminen - Säädösten purku ja lupamenettelyiden nopeuttaminen Julkisen talouden ja valtion talouden sopeuttaminen - Menoleikkauksia 2+1 mrd (etupainotteisesti) - Kokonaisveroastetta olisi pystyttävä laskemaan - SOTE ja muut rakenneuudistukset - Työllistämisen ja työllistymisen esteet ja yrittäjyys

77 Pitkän aikavälin kasvua tukeva kasvupaketti - Vivutusperiaate: Finavian lentokenttäinvestoinnit, pkyritysten investoinnit Finnveran kautta, Kataisen investointi-ohjelma ja EIP - T&K-tuet - Elinkeinoelämän kannalta merkittävät infrahankkeet; alempi tieverkko - Kaupunkiseutujen infrahankkeet ja asuntopolitiikka - Valtion tase töihin: omaisuuden uudelleenjärjestelyt

78 Kiitos paljon

79 Kuntaliiton valtuuston teemaseminaari Kuntaliiton johdon kommenttipuheenvuoro varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen

80 Veroaste (verojen suhde BKT:een), % vuosina % Veroaste % Sosiaaliturvamaksut Valtion muut verotulot Kuntien valtionosuudet Kuntien verotulot ** Lähde: Vuodet Tilastokeskus, ennusteet VM Timo Kietäväinen Kuntaliiton valtuusto

81 Kuntapalveluiden rahoituksesta Kuntapalveluiden rahoitus kansallisesti, alueellisesti ja paikallisesti on ratkaisevasti riippuvaista yleisestä talous- ja työllisyyskehityksestä sekä valtion toimenpiteistä ja valtion luottoluokituksesta. Kuntatalouden ongelmien taustalla heikko talous- ja työllisyyskehitys sekä suuret valtionosuusleikkaukset, jotka eivät paranna lainkaan julkisen talouden tasapainoa. Samaan aikaan, kun kuntien tuloja on leikattu, on yhä lisätty kuntien tehtäviä ja kuntien toimintaa ohjaavia normeja. Suunta on muututtava! Kuntien kyettävä tehostamaan toimintojaan ja uudistamaan vapaaehtoisesti rakenteitaan tuottavuuden esteitä purettava! Kunnissa on huolehdittava elinvoimapolitiikasta Timo Kietäväinen Kuntaliiton valtuusto

82 Mrd. 4,0 Vuosien valtionosuusleikkausten vaikutus kuntasektorin vuosikatteeseen 3,5 3,0 2,5 0,76 1,12 1,39 1,43 1,48 1,48 1,48 2,0 0,63 1,5 1,0 0,5 0, Vuosikate Valtionosuusleikkaukset vuositasolla Poistot Nettoinvestoinnit Ilman vuosien peruspalvelujen valtionosuusleikkauksia kuntatalous olisi myös vuosina tasapainossa (vuosikate suhteessa poistoihin keskimäärin 128 %) ja vuosikate riittäisi lähes kattamaan nettoinvestoinnit Timo Kietäväinen Kuntaliiton valtuusto Lähde: Vuodet Tilastokeskus. Vuosien arviot VM

83 Kuntatalousohjelma kuntatalouden kehitysnäkymistä Kuntatalousohjelma osa Julkisen talouden suunnittelujärjestelmää, jolla tavoitellaan koko julkisen talouden ja sen osien tasapainoa Painelaskelman mukaisten kuntien tulojen ja menojen välinen epäsuhta kasvaa ohjelmakaudella Lainakanta kasvaa vuosina lähes 10 mrd. eurolla» Korkoriski korkotason noustessa Rahoitusperiaate: 2019 noin puolella kunnista on vähintään kahden tuloveroprosenttiyksikön suuruinen sopeutuspaine rahoitustasapainon saavuttamiseksi Kuntatalouden vakauden turvaaminen edellyttää huomattavia kuntataloutta vahvistavia ja velan kasvua hillitseviä toimia Timo Kietäväinen Kuntaliiton valtuusto

84 Uusi hallitusohjelma uusista kuntataloutta koskevista päätöksistä Hallitusohjelmassa kuntataloudelle asetettaneen rahoitusasemaeli tasapainotavoite Tavoite kansantalouden tilinpidon mukaan: Tasapainon parannuttava noin 2 mrd. Merkitsee säästöpäätöksiä eli menojen leikkauksia (tulojen olennainen lisääminen ei realistista, eivätkä vos-leikkaukset paranna julkisen sektorin tasapainoa) Tällä hetkellä näyttää, että säästöt tehdään vähentämällä kuntien tehtäviä (menoja) sekä toimintaa ohjaavia normeja» Miten saadaan maaliin, kun kokemukset edelliseltä hallituskaudelta olivat heikot - tarvitaan vahva ministeri johtamaan prosessia sitä ei voi jättää sektoriministeriöiden vastuulle» Osa säästöistä jää kuntatalouden omille toimille: veronkorotukset, tuottavuus Kunnissa henkilöstömenosäästöjä jo useana vuonna, henkilöstömäärä laskenut useampana vuonna ja laskee yhä Timo Kietäväinen Kuntaliiton valtuusto

85 Timo Rakennemuutokset vaikuttavat onnistuessaankin vasta 2020-luvun alkuvuosina Kuntien tehtäviä on vähennettävä ja toimintaa ohjaavia normeja kevennettävä ja näin mahdollistava kunnille kustannusten alentaminen sekä tuloksekkaampien toimintatapojen käyttöönottaminen. Nämä toimenpiteet ja kuntien veropohjan laajentaminen ovat lähivuosina keskeisellä sijalla pyrittäessä tervehdyttämään kuntataloutta ja vähentämään kunnallisverotukseen kohdistuvia korotuspaineita. Rakenneuudistukset sote-uudistus mukaan luettuna onnistuessaankin parantavat kuntataloutta vasta joskus 2020 luvun alkuvuosina. Sitä ennen näiden rakenneuudistusten valmistelu ja käyttöönotto lisäävät kuntien kustannuksia ja sitovat erityisesti johdon työaikaa. Kuntien toimintaa ohjaavan normiston purkamista tarvitaan erityisesti kelpoisuusehtojen, ryhmäkokojen, suunnitteluvelvoitteiden ja määräaikojen osalta. Joustavampien kelpoisuusehtojen myötä kyetään järjestämään työtehtävät joustavammin ja päästämään erityisosaajat keskittymään heidän erityisosaamistaan vaativiin tehtäviin.

86

87

88 Säästöt eivät saa karsia järkeviä investointeja priorisointi tärkeää Huom. korjausvelka Kiinteän pääoman bruttomuodostus (investoinnit) vuoden 2010 hinnoin indeksoituna, 2000= Koko kansantalous Yritykset Paikallishallinto Kotitaloudet Lähde: Tilastokeskus, Timo Kietäväinen Kuntaliiton valtuusto Kansantalouden tilinpito

89 Muista mahd. hallitusohjelman linjauksista Uusi hallitus sitoutunee kuntatalouden menorajoitteeseen = valtion kuntataloutta koskeville menojen muutokselle rajoite, jota ei saa ylittää» HYVÄ -> mutta tätä ei saa vesittää kuntatalouden rahoituskehyksessä. Esimerkiksi valtion kuntatalouteen vaikuttavat veropäätökset on kompensoitava täysimääräisesti kunnille myös alkavalla hallituskaudella. On perustunut hallitusohjelman kirjaukseen Toiminnan joustavoittamisessa ja normitalkoissa on edettävä samaan tahtiin ja todennetusti kun kuntien rahoitusta mahdollisesti leikataan. Osa säästöistä jäätävä kuntien talouden tasapainotukseen kaikkea ei tule imuroida valtiolle Timo Kietäväinen Kuntaliiton valtuusto

90 Rahoitusperiaate selkeytynyt Perustuslaista johdettu periaate: valtion huolehdittava että kunnilla riittävät voimavarat tehtäviensä hoitamiseen. Perustuslakivaliokunnan tarkennettu tulkinta ( ): tarkastellaan tehtävien muutosten kokonaisvaikutusta, ei vain esitystä kerrallaan. Kaksi tasoa 1. Kunnat kokonaisuudessaan (kansallinen taso) 2. Yksittäisen kunnan taso (paikallinen taso) Laskennallinen veronkorotuspaine hyvä mittari rahoitusperiaatteen toteutumisen mittaamiseen» Paljonko kunnan tulisi nostaa kunnallisveroprosenttiaan kattaakseen päätösten vaikutuksen eli tulojen vähenemisen? Vertailu Ruotsiin (finansieringsprincipen)» Rahoitusperiaate ei toteudu, jos kunta joutuu korottamaan veroprosenttiaan uusien velvoitteiden takia» Periaate ei lakisääteinen, mutta hallitukset toteuttaneet Timo Kietäväinen Kuntaliiton valtuusto

91 Sote ja kunnat? Perustuslakivaliokunnan linjausten perusteella pääteltävissä: Vuosikymmenen lopulla todennäköisesti toteutuva Soteuudistus siirtänee ainakin järjestämisvastuun ja kenties myös tuotantovastuun kunnilta kuntaa suuremmille aluekokonaisuuksille. Kunnan rooli senkin jälkeen merkittävä: palveluiden järjestäjä/tuottaja, kansanvallan kanava/kansalaisten itsehallinnollinen yhteisö sekä elinvoiman edistäminen. Kunnille jäävät muut entiset tehtävät: päivähoito, esi- ja perusopetus, ympäristö, kaavoitus ja kunnallistekniikka, kulttuuri, liikunta jne. sekä erityisesti paikallisen elinvoiman edistäminen. Sote sekä kunnan käsite sekä ylikunnallisten kuntatehtävien organisointi on tärkeää selvittää ja määritellä parlamentaarisesti eduskuntavaalikauden jälkeen. (Kuntaliiton hallitusohjelmalinjaus 4.1.) Timo Kietäväinen Kuntaliiton valtuusto

92 Kuntajohtamisen kokonaisuus Timo Kietäväinen Kuntaliiton valtuusto

93 Kuntaperusteisen palvelujärjestelmä tulevaisuus Suomen Kuntaliiton valtuusto Arto Sulonen, lakiasiainjohtaja Sini Sallinen, erityisasiantuntija

94 Kuntaliiton hallitusohjelmatavoitteet (1) Laaditaan valtion ja kuntien yhteinen käsitys kunnasta itsehallinnollisena yhteisönä» Selvitys eri toimialojen ylikunnallisten tehtävien kokoamisesta yhteistoimintaorganisaatioihin kansanvaltaisessa ohjauksessa» Selvitys yhteistoimintaorganisaation rahoitusmallista ja mahdollisesta verotusoikeudesta» Selvitys uuden yhteistoimintamallin edellyttämistä muutoksista työnjakoon alue- ja keskushallinnon kanssa» Alueellisesti toimivat kokonaisuudet» Erilaisten aluekohtaisten ratkaisujen tulisi olla mahdollisia (kaupungit laajalla tehtäväkokonaisuudella, muut kunnat ja yhteistoimintaorganisaatiot)» Parlamentaarinen valmistelu, ratkaisut ulottuvat yli hallituskausien

95 Kuntaliiton hallitusohjelmatavoitteet (2)» Yhteistoimintaorganisaatiot voisivat vastata esim. Sote- palveluista Toisen asteen koulutuksesta» Peruskunnat vastaisivat Päivähoidosta Perusopetuksesta Liikunnasta, kulttuurista ja nuorisotyöstä Infrasta Kuntalaisten osallisuuden ja omavastuun edistämisestä

96 Sote perustuslakivaliokunnan linjaukset jatkosta PeVL lausunnot 67 ja 75/2014 vp» Hallintojärjestelmää ja rahoitusta koskevat ratkaisut muodostavat kokonaisuuden, jota on arvioitava samanaikaisesti,» Huomioitava myös valtionosuusjärjestelmä» Perustelluinta jättää asian valmistelu valtioneuvoston ja mahdollisesti myös laajapohjaisen parlamentaarisen elimen tehtäväksi» Tässä yhteydessä on arvioitava perusteellisesti erilaiset hallinto- ja rahoitusmallit sekä perustuslain että vaikuttavuuden näkökulmasta» Kunnille varattava mahdollisuus tulla kuulluksi

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Joulukuu 2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin

Lisätiedot

Valtuutetun käsikirja

Valtuutetun käsikirja Valtuutetun käsikirja 2013 2016 Toimittanut Antti Mykkänen KAKS Kunnallisalan kehittämissäätiö 1 Valtuutetun käsikirja 2013 2016 Toimittanut Antti Mykkänen 3 Kustantaja KAKS Kunnallisalan kehittämissäätiö

Lisätiedot

TOIMINTAOHJELMA KUNTIEN TEHTÄVIEN JA VELVOITTEIDEN VÄ- HENTÄMISEKSI VUOSINA 2014-2017

TOIMINTAOHJELMA KUNTIEN TEHTÄVIEN JA VELVOITTEIDEN VÄ- HENTÄMISEKSI VUOSINA 2014-2017 26.11.2013 1(52) TOIMINTAOHJELMA KUNTIEN TEHTÄVIEN JA VELVOITTEIDEN VÄ- HENTÄMISEKSI VUOSINA 2014-2017 TOIMINTAOHJELMA KUNTIEN TEHTÄVIEN JA VELVOITTEIDEN VÄHENTÄMISEKSI VUOSINA 2014-2017... 1 1 Taustaa...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 Kh 18.11.2013 353 Kh 25.11.2013 363 Kv 03.12.2013 134 Pöytäkirjan liite nro TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 5 2 KARKKILAN KAUPUNGIN STRATEGIA

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 KAUPUNGIN VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 10.11.2014 Sisällysluettelo I Kaupungin strategiset tavoitteet ja valtuustoon nähden sitovat tavoitteet 1 II Taloudelliset lähtökohdat

Lisätiedot

Made in Ähtäri Kaupunkistrategia 2020

Made in Ähtäri Kaupunkistrategia 2020 Made in Ähtäri Kaupunkistrategia 2020 2 Sisältö JOHDANTO... 4 1. MIKÄ KUNTASTRATEGIA ON?... 5 2. VISIO, PERUSTEHTÄVÄ, ARVOT JA STRATEGISET LINJAUKSET... 7 2.1 Ähtärin kaupungin visio 2020... 7 2.2 Ähtärin

Lisätiedot

Turun, Kaarinan, Raision, Liedon ja Ruskon yhdistymisselvitys

Turun, Kaarinan, Raision, Liedon ja Ruskon yhdistymisselvitys Turun, Kaarinan, Raision, Liedon ja Ruskon yhdistymisselvitys Kuntajakoselvittäjät: Risto Kortelainen Oiva Myllyntaus Antero Ritvanen Marraskuu 2014 ESIPUHE Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen

Lisätiedot

1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte?

1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? Vastaajien määrä: 1028 0% 5% 10% 15% 20% 25% Keskusta 25,88% Kokoomus 19,65% Kristillisdemokraatit 1,85% Perussuomalaiset 11,67% Ruotsalainen Kansanpuolue

Lisätiedot

OSA I KUNNAN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE -TYÖRYHMÄN RA- PORTISTA

OSA I KUNNAN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE -TYÖRYHMÄN RA- PORTISTA Vantaan kaupungin lausunto OSA I KUNNAN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE -TYÖRYHMÄN RA- PORTISTA 1. Osio: Työryhmän analyysi kunta- ja palvelurakenteen kehittämistarpeista ja tavoitteista 1. Miten arvioitte

Lisätiedot

TEUVA - KURIKKA YHDISTYMISSELVITYSRAPORTTI 18.02.2012

TEUVA - KURIKKA YHDISTYMISSELVITYSRAPORTTI 18.02.2012 Sis. arvion Teuvan menestysmahdollisuuksista itsenäisenä kuntana TEUVA - KURIKKA YHDISTYMISSELVITYSRAPORTTI 18.02.2012 Hannu Räsänen Sisällysluettelo: 1. Johdanto 3 2. Kuntien yhdistymisen lähtökohdat

Lisätiedot

Metropoli meille kaikille

Metropoli meille kaikille Metropoli meille kaikille Metropolialueen esiselvitys - selvityshenkilöiden suositus ja ehdotukset 28.2.2013 Jarmo Asikainen Rolf Paqvalin Kirsi Mononen Aija Tuimala Juhani Turunen Pekka Myllyniemi 1 Sisällys

Lisätiedot

Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017

Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Hyväksytty valtuustossa 9.12.2014 1 1. KUNNAN STRATEGIA...3 1.1 Ympäröivän maailman muutokset...3 1.2 Kemiönsaaren strategia...4 1.3 Kunnan hallinto ja siinä

Lisätiedot

Oikeustieteen tohtori Tuomas Pöystin lausunto asiantuntijakuulemiseen 16.1.2014

Oikeustieteen tohtori Tuomas Pöystin lausunto asiantuntijakuulemiseen 16.1.2014 4.5.2015 HE 324/2014 vp. 1 Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle Oikeustieteen tohtori Tuomas Pöystin lausunto asiantuntijakuulemiseen 16.1.2014 Asiantuntijalausunto perustuslakivaliokunnalle hallituksen

Lisätiedot

Analyysi Porvoon kaupungin taloudesta ja palveluista

Analyysi Porvoon kaupungin taloudesta ja palveluista Analyysi Porvoon kaupungin taloudesta ja palveluista Syyskuu 2009 Petri Virtanen, Pentti Meklin, Sara Lamminmäki 30.9.2009 Net Effect Oy www.neteffect.fi Sisällysluettelo 1. Selvityksen tausta... 3 2.

Lisätiedot

Kuntatalousohjelma 2016 2019. Valtiovarainministeriön julkaisu 16a/2015. Kunta-asiat

Kuntatalousohjelma 2016 2019. Valtiovarainministeriön julkaisu 16a/2015. Kunta-asiat Kuntatalousohjelma 2016 2019 Valtiovarainministeriön julkaisu 16a/2015 Kunta-asiat Kuntatalousohjelma 2016 2019 Valtiovarainministeriön julkaisu 16a/2015 Kunta-asiat 441 729 Painotuote VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Parempaa halvemmalla?

Parempaa halvemmalla? Keskustelualoite No 68 Parempaa halvemmalla? Hannele Kerola Raili Mäkitalo Carita Putkonen Kesäkuu 2002 Valtiovarainministeriö Kansantalousosasto Esipuhe Julkisia hyvinvointipalveluja koskeva keskustelu

Lisätiedot

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11.

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11. Valokuva: Pekka Hovi Hämeenlinna 375 vuotta vuonna 2014 Hämeenlinnan kaupungin Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kaupunginvaltuusto 11.11.2013 Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa www.hämeenlinna.fi

Lisätiedot

Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje. Uuden Oulun taloustyöryhmä

Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje. Uuden Oulun taloustyöryhmä Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje Uuden Oulun taloustyöryhmä Sisältö Johdanto...3 Yhdistymisprosessi ja yhdistymissopimuksen toteuttaminen...3 Johtamisjärjestelmä...4 Yleinen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Kaupunginhallitus 10.11.2014 Kaupunginhallitus 13.11.2014 Kaupunginvaltuusto 9.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 1. Yleinen

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89 MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 2 MYNÄMÄEN KUNNAN ARVOT JA STRATEGIA...

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion ja. vuosien 2017 2018 taloussuunnitelman. laadintaohjeet

Vuoden 2016 talousarvion ja. vuosien 2017 2018 taloussuunnitelman. laadintaohjeet Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017 2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Kunnanhallitus 22.6.2015 216 YLEISTÄ TALOUSTILANTEESTA

Lisätiedot

Sari Korento, Suomen Kuntaliitto, kehittämispäällikkö, HM, sari.korento@kuntaliitto.fi, puh. +358 (0)9 771 2616, gsm +358 (0)500 476 747

Sari Korento, Suomen Kuntaliitto, kehittämispäällikkö, HM, sari.korento@kuntaliitto.fi, puh. +358 (0)9 771 2616, gsm +358 (0)500 476 747 TYÖRYHMÄ Johanna Hietalahti (toim.), Kuntien takauskeskus, viestintäsuunnittelija, YTM, johanna.hietalahti@kuntientakauskeskus.fi, puh. +358 (0)9 6227 2880 Jaakko Kiander, Ilmarinen, johtaja, VTT, jaakko.kiander@ilmarinen.fi,

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPUNGIN, NURMON KUNNAN JA YLISTARON KUNNAN YHDISTYMISSOPIMUS. - uuden kunnan perustamiseksi -

SEINÄJOEN KAUPUNGIN, NURMON KUNNAN JA YLISTARON KUNNAN YHDISTYMISSOPIMUS. - uuden kunnan perustamiseksi - SEINÄJOEN KAUPUNGIN, NURMON KUNNAN JA YLISTARON KUNNAN YHDISTYMISSOPIMUS - uuden kunnan perustamiseksi - Seinäjoen kaupungin valtuuston hyväksymä 21.5.2007 Nurmon kunnan valtuuston hyväksymä 21.5.2007

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstötyöryhmän väliraportti. 1.4.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä 7.4.2014 Kuntajakoselvityksen johtoryhmä

Talous- ja henkilöstötyöryhmän väliraportti. 1.4.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä 7.4.2014 Kuntajakoselvityksen johtoryhmä 1.4.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä 7.4.2014 Kuntajakoselvityksen johtoryhmä Sisällys 1. Työryhmän tehtävät... 4 2. Nykytila... 6 2.1 Yleinen taloudellinen tilanne, kuntien talous ja Lahden talousalueen

Lisätiedot

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Kunnanhallituksen ehdotus valtuuston käsittelyyn 5.11.2012 TALOUSARVIO VUODEKSI 2013 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2013 2015 Sisällys 1. SIPOO 2025 -STRATEGIA

Lisätiedot

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 1 HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Kunnanhallitus 24.11.2014 277 Kunnanhallitus 8.12.2014 295 Kunnanvaltuusto 18.12.2014 2 YLEISPERUSTELUT 1

Lisätiedot

Espoo Helsinki Kauniainen Kerava Kirkkonummi Sipoo Tuusula Vantaa Vihti. Metropolialueen yhdeksän kunnan erityinen kuntajakoselvitys

Espoo Helsinki Kauniainen Kerava Kirkkonummi Sipoo Tuusula Vantaa Vihti. Metropolialueen yhdeksän kunnan erityinen kuntajakoselvitys Espoo Helsinki Kauniainen Kerava Kirkkonummi Sipoo Tuusula Vantaa Vihti Metropolialueen yhdeksän kunnan erityinen kuntajakoselvitys Metropolialueen yhdeksän kunnan erityinen kuntajakoselvitys Helsinki

Lisätiedot

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Sivu 1 Sisällys ESIPUHE 3 1 LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA 5 2 SOTE-UUDISTUKSEN TAUSTAA JA KÄSITTEITÄ 8 2.1 Väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

P A L V E L E V A E T E L Ä -S A V O 2 0 1 3

P A L V E L E V A E T E L Ä -S A V O 2 0 1 3 P A L V E L E V A E T E L Ä -S A V O 2 1 3 Etelä-Savon menestyksen avaimet E T E L Ä - S A V O N M A A K U N T A L I I T O N J U L K A I S U 6 9 : 2 6 PALVELEVA ETELÄ-SAVO 213 "Etelä-Savon menestyksen

Lisätiedot

Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Tulosten esittely Seutufoorumi 11.11.2014 Jarkko Majava

Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Tulosten esittely Seutufoorumi 11.11.2014 Jarkko Majava Miehikkälä Hamina Pyhtää Kotka Virolahti MML, 2012 Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Tulosten esittely Seutufoorumi 11.11.2014 Jarkko Majava Sisältö 1. Selvitysprosessin kuvaus 2. Selvityksen tulosten

Lisätiedot