Suomen Kuntaliiton valtuuston kokous ja seminaari Tervetuloa!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Kuntaliiton valtuuston kokous ja seminaari 21.-22.5.2015. Tervetuloa!"

Transkriptio

1 Suomen Kuntaliiton valtuuston kokous ja seminaari Tervetuloa!

2 USO Kuntakuvat Tulevaisuuden kunta ja kunnan tulevaisuus? Skenaariotyöskentelyn välituloksia Jenni Airaksinen

3 Mistä kunta koostuu? Mitkä ilmiöt ovat kunnan tulevaisuuden kannalta olennaisia?

4 USO-verkoston kunnat Suuret kunnat Jyväskylä Kokkola Kouvola Kuopio Lahti Rovaniemi Salo Vantaa Keskikokoiset kunnat Forssa Hollola Järvenpää Kemijärvi Kerava Kuusamo Laitila Lapua Loviisa Nurmijärvi Rauma Riihimäki Somero Ylöjärvi Pienet kunnat Hausjärvi Juva Kannus Loppi Pudasjärvi Rautavaara Taivassalo Utajärvi Lue lisää USOverkostoprojektista: 4 [pvm]

5 Kuntakuvaprosessi Kuntien näkemykset tärkeistä muutosilmiöistä Analyysi Tay Hankkeen ohjausryhmä Kuntien johtaminen ja rakenteet pohdinta Analyysi Tay Hankkeen ohjausryhmä Kuntakuvat: johtaminen ja rakenteet Raportti Liikenne ja liikkuminen Talous Aktiivisuus Eriytyminen Väestö vanhenee, vähenee ja keskittyy keskuksiin Kuntakuva 1 Kaupunkiseudut ja periferiapalvelut Kuntakuva 4 Kuntakuva 2 Pulska palvelukunta Kuntakuva 2 Verkostokunta Erikoistunut kunta Kuntakuva 3 Kuntakuva 1 Ohut kunta Kuntakuva ja 1 Kuntakuva 4 Vahvuuksiinsa yhteisöjen Kaupunkiseudut vastuu Uusi ja nojaava juureva kunta periferiapalvelut elinkeinokaupunki Kuntakuva 2 Kuntakuva 3 Kokeileva kaupunki Kuntakuva Ohut 4 kunta ja Kuntakuva 3 yhteisöjen vastuu Asiakaslähtöinen Perinteinen kaupunki palvelukaupunki

6 Resurssit Väestö (rakenne, määrä, muuttoliike) Työllisyys Ympäristö Yhdyskuntarakenne Elinkeinot Kuntarakenne Aluepolitiikka Talous Kunnan tehtävät

7 Uuden luominen Paikalliset erityispiirteet Uudistumiskyky Sääntely Osaaminen Toimintakulttuuri Yrittäjyys Innovatiivisuus Kuntalaisten aktiivisuus Muutosvauhti Teknologia ja keksinnöt

8 Vuorovaikutus Menetelmät ja kanavat Osallisuus Pirstoutuminen Liikenne ja liikkuminen Suhteet sidosryhmiin Kansalaisyhteiskunta Yhteisöllisyys ja vastuu muista

9 Talouskehitys Työllisyys Elinkelpoisuus Liikenne ja liikkuminen Väestö Ympäristö ja yhdyskuntarakenne Yhdyskunta- ja aluerakenne Paikallisten erityispiirteiden hyödyntäminen Kuntalaisten aktiivisuus Uudistumiskyky Uudistumisen resurssit Skenaariot yli 60 lakanaa Pelkistetyt ilmaukset Pääluokat

10 Kiitos

11 Tulevaisuuden kunta Juha Kostiainen Tulevaisuuden kunta, talous ja tehtävät -seminaari Kuntaliitto, yit.fi

12 Propellipäätyöryhmän raportti pohjana (julk. 12/2014) Johtaja Juha Kostiainen, pj. Professori Risto Harisalo Professori Paul Lillrank Tutkija Aleksi Neuvonen Tutkija Siv Sandberg Kansanedustaja Osmo Soininvaara Professori Markku Sotarauta Professori Pirkko Vartiainen Sihteerit: Katja Palonen (VM) ja Marko Forsblom (LVM) YIT 12 Tulevaisuuden kunta, talous ja tehtävät -seminaari

13 1 Toimintaympäristön kehittyminen YIT 13 Tulevaisuuden kunta, talous ja tehtävät -seminaari

14 Kunnat turbulenssissa Kasvavan tehtäväkuorman ja taloudellisten edellytysten epäsuhta, yksityiskohtainen normitus Kansalaisten kasvava vaatimustaso Demokratian kaventuminen ja vastuun hämärtyminen monimutkaisessa kuntayhtymäavaruudessa Jatkuvat kansalliset rakennehankkeet ilman tuloksia Osaamispohjaisen talouden kehittymisestä seuraava kaupungistuminen Kaupunkiseutujen välinen kansallinen ja globaali kilpailu voimavaroista YIT 14 Tulevaisuuden kunta, talous ja tehtävät -seminaari

15 Virtaava maailma (Castells 1996 ja Kostiainen 2002, soveltaen) Piilaakso FYYSISET VIRRAT VIRTUAALISET VIRRAT ASIANTUNTIJAT PÄÄOMA Beijing OPISKELIJAT Tampere Soeul TEKNOLOGINEN JA LIIKETOIMINNALLINEN TIETO MATKAILIJAT Lontoo Pietari YRITYSTEN TOIMINNOT JA TYÖTEHTÄVÄT KULTTUURILLISE T SISÄLLÖT YIT 15 Tulevaisuuden kunta, talous ja tehtävät -seminaari

16 Kehittyvät maat pyrkivät kohti korkeampaa arvonlisää (Seppälä & Ali-Yrkkö 2013) YIT 16 Tulevaisuuden kunta, talous ja tehtävät -seminaari

17 Alue- ja yhdyskuntarakenteen kehittyminen? Suurten kaupunkien vaikutusalueet laajenevat vyöhykemäisesti: Helsingin noin 100 km kehän vaikutusalueella asuu 1,8 miljoonaa asukasta Tampereen, Turun ja Oulun noin 50 km kehien vaikutusalueella asuu noin 1,2 miljoonaa asukasta Lahden, Jyväskylän, Porin, Kuopion, Joensuun, Seinäjoen, Vaasan ja Lappeenrannan noin 30 km kehän vaikutusalueella asuu noin 1,2 miljoonaa asukasta Muiden maakuntakeskusten ja maakuntien 2-keskusten noin 15 km kehällä asuu noin asukasta 15 km 50 km 15 km Suurten kaupunkiseutujen vaikutusalueilla asuu noin 90 % koko maan väestöstä Korostaa uudenlaisen kansallisen kaupunki- tai elinvoimapolitiikan tarvetta 30 km 15 km 30 km 30 km 30 km 30 km Uusi vyöhykkeinen aluerakenne korostaa a) Toimivia yhteyksiä keskusten sisällä ja välillä b) Kaupunkiseutujen vahvuuksiin perustuvaa kehittämistä c) Hallinnollisista rakenteista vapaita uudenlaisia toiminnallisia koalitioita. Lähde: Tilastokeskus, väestötilastot ja Timo Aro Kartta: Timo Widbom km 15 km 50 km 50 km 15 km 15 km 15 km 30 km 30 km 15 km 15 km 100 km YIT 17 Tulevaisuuden kunta, talous ja tehtävät -seminaari

18 Kaupungistumiskehitys jatkuu Suomen kaupungistumisaste on noin 70 % Suomen kaupungistumisaste on noin % jäljessä Ruotsin ja muiden vanhojen EU-maiden kehityksestä. Suomessa edelleen noin ihmisen muuttopotentiaali suuriin kaupunkeihin tai suurille kaupunkiseuduille vuoteen 2030 mennessä, jos kehitys seuraa Ruotsin kehitystä. YIT 18 Tulevaisuuden kunta, talous ja tehtävät -seminaari

19 Alueen potentiaalinen saavutettavuus paljastaa vyöhykkeisyyden Tulevat vyöhykkeiset suuralueet työssäkäynnin, asutus- ja työpaikkakeskittymien ja liikkuvuuden näkökulmasta: 1 Etelä-Suomen työssäkäyntialue 2 Pohjanmaan työssäkäyntialue 3 Jyväskylän-Kuopion-Joensuun työssäkäyntialue 4 Oulun työssäkäyntialue Uusi vyöhykkeinen aluerakenne korostaa a) Toimivia yhteyksiä keskusten sisällä ja välillä b) Kaupunkiseutujen vahvuuksiin perustuvaa kehittämistä c) Hallinnollisista rakenteista vapaita uudenlaisia toiminnallisia koalitioita. Kartta: Oulun yliopiston maantieteen laitos YIT 19 Tulevaisuuden kunta, talous ja tehtävät -seminaari

20 Palveluiden maantiede Jos halutaan hyvää saatavuutta (lähellä, aina auki), valuma-alueella tulee olla, jotta kriittävä kysyntäapasiteetti olisi käytössä. Tällöin palvelun erikoistumisasteen tulee olla alhainen, ja valikoiman rajallinen. Ratkaisu on kioski => päivähoito Jos halutaan korkeaa erikoistumisastetta, valuma-alueen tulee olla riittävän suuri, jotta kallis kapasiteetti olisi käytössä. Saatavuus kärsii, asiakkaat joutuvat matkustamaan. Ratkaisu on erikoistavarakauppa => Tekonivelsairaala Coxa Jos halutaan laajaa valikoimaa yhdessä paikassa, saatavuudesta ja erikoistumisasteesta joudutaan tinkimään. Ratkaisu on hypermarketti => monialainen AMK YIT 20 Tulevaisuuden kunta, talous ja tehtävät -seminaari

21 2 Joustavat kuntamallit YIT 21 Tulevaisuuden kunta, talous ja tehtävät -seminaari

22 Keskeiset kuntakehittämisen periaatteet Paikallinen itsehallinto, vahva demokratia, päätöksenteon läpinäkyvyys ja osallisuus Kunnat tasaveroisina demokraattisen järjestelmän toimijoina suhteessa valtioon Palvelutuotannon monimuotoisuus ja palvelutyyppien optimaalinen maantiede Valinnanvapaus ja vähäisempi normitus Kansainvälisesti kilpailukykyiset kaupunkiseudut YIT 22 Tulevaisuuden kunta, talous ja tehtävät -seminaari

23 Useampia kuntatyyppejä Metropoli Seutukaupunki Kunta YIT 23 Tulevaisuuden kunta, talous ja tehtävät -seminaari

24 Metropoli Metropolikaupunki, jonka sisällä palvelukuntia (PKS, Tampereen seutu jne.) Metropoli vastaa maankäytöstä, kaavoituksesta, elinkeinopolitiikasta sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä Palvelukunta vastaa varhaiskasvatuksesta, peruskoulusta sekä kulttuuri- ja liikuntapalveluista Molemmissa vaaleilla valittu valtuusto, metropolilla verotusoikeus, rahoittaa palvelukuntia Metropolit jakavat keskenään vaativan erikoissairaanhoidon vastuut Alueen kuntayhtymät sulautetaan näihin => vaaleilla valitut edustajat päättävät Metropoleja 4 7 (yli asukasta?) YIT 24 Tulevaisuuden kunta, talous ja tehtävät -seminaari

25 Seutukaupunki Metropoleja pienempiä työssäkäyntialueita (Hämeenlinnan seutu, Kouvola) Vaaleilla valittu valtuusto, lisäksi kunnanosavaltuustoja Verotusoikeus Vastaa kaikkien kunnallisten palveluiden järjestämisestä lukuun ottamatta vaativaa erikoissairaanhoitoa (ostaa metropoleilta) Alueen kuntayhtymät sulautetaan näihin => vaaleilla valitut edustajat päättävät Yli asukasta? YIT 25 Tulevaisuuden kunta, talous ja tehtävät -seminaari

26 Kunta Metropolien ja seutukaupunkien ulkopuolella (esim. Hämeenkyrö) Vaaleilla valittu valtuusto Verotusoikeus Vastaa palveluiden järjestämisestä alueellaan Voi tuottaa itse seuraavat palvelut: varhaiskasvatus, peruskoulu, kulttuuri- ja liikuntapalvelut sekä asemakaavoitus Ostaa muut palvelut markkinoilta, metropoleilta tai seutukaupungeilta Oikeus luopua palveluiden järjestämisestä, silloin ne järjestää lähin seutukaupunki tai viime kädessä valtio YIT 26 Tulevaisuuden kunta, talous ja tehtävät -seminaari

27 3 Toiminnallinen kehittäminen YIT 27 Tulevaisuuden kunta, talous ja tehtävät -seminaari

28 Monituottajuus Toimijoiden kilpailu ja yhteistyö (PPP, allianssit), sektorirajat ylittävä työkierto Innovatiiviset hankinnat: hankitaan lisäarvoa, vaikuttavuutta tai palvelutasoa saadaan toimijoiden kehittämispotentiaali käyttöön Synnyttää uutta liiketoimintaa ja työtä ei nollasummapeliä Suomessa julkiset hankinnat lähes 30 mrd euroa vuodessa Edetään kokeilujen kautta Valinnanvapaus: palvelusetelit, raha seuraa potilasta -periaate YIT 28 Tulevaisuuden kunta, talous ja tehtävät -seminaari

29 Osallisuus Tarvitaan oikeaa tietoa ja mahdollisuutta syvälliseen punnintaan Päätöksenteko ja palveluiden kehittäminen Mahdollisuus valita on myös osallisuutta Keskustelevan demokratian elementtejä: Mini Public -tyyppiset raadit Konsensuskonferenssit Deliberation iden -kaupunkikokoukset World Cafe -tilaisuudet Osallistuva budjetointi YIT 29 Tulevaisuuden kunta, talous ja tehtävät -seminaari

30 Digitalisaation hyödyntäminen Avoin julkinen data, avoimet rajapinnat Sosiaalinen media ja jakamistalouden mallit synnyttävät uudenlaisia palveluita koulutukseen, liikkumiseen, hoivaan, terveyteen ja kulttuuriin Vahvasti käyttäjän tarpeisiin räätälöityviä ja hajautettuja ratkaisuja Terveydenhoidon omahoitokokeilut, MOOC-verkkokurssit, PiggyBaggy-vertaistavarataksi, Taltioni-terveysdata, Urban Helsingin vaihtoehtoinen yleiskaava, HSL:n Avoin Reittiopas jne. YIT 30 Tulevaisuuden kunta, talous ja tehtävät -seminaari

31 Uudistuminen (Sotarauta et al. 2012) Kuntien uudistumista tukeva innovaatiojärjestelmä on orastava ja sisäänpäin kääntynyt Kuntien innovaatiostrategiat tähtäävät olemassa olevien palvelujen tarjoamiseen vanhoille kohderyhmille Innovaatiotoiminnassa käytetään pääosin kuntamaailman sisäistä tietoa, yhteistyötä lähinnä muiden kuntatoimijoiden kanssa Yhteistyö yliopistojen ja muiden uutta tietoa tuottavien organisaatioiden kanssa on vähäistä Kuntien innovaatiotoimintaa vaikeuttaa eniten resurssien puute, rakenteelliset lukot, lyhytjänteisyys sekä haluttomuus lakkauttaa olemassa olevia palveluita ja organisaatioita YIT 31 Tulevaisuuden kunta, talous ja tehtävät -seminaari

32 Uudistuva johtajuus communityship (Mintzberg 2009) Leadershipin ja kansalaisuuden välimaastossa Ei sankarijohtajuutta Jaettua ja omistautunutta johtamista Ei mikromanageerausta, eikä ylätason visiointia A community leader is personally engaged in order to engage others, so that anyone and everyone can exercise initiative. YIT 32 Tulevaisuuden kunta, talous ja tehtävät -seminaari

33 Maailma on pelkkää monimuotoisuutta ja erilaisuutta. Michel de Montaigne ( ) YIT 33 Tulevaisuuden kunta, talous ja tehtävät -seminaari

34 Kuntaliiton valtuustoseminaari teemaseminaari Tulevaisuuden kunta, talous ja tehtävät Kuntatalo

35 Kunta organisaationa Tasapaino Paikallisyhteisön kehttämistehtävä Tulot - Verot ja maksut Menot Palvelujen järjestäminen Valtionosuudet Pakkoperiaate Vaalit Ilmaisperiaate Kunta alueena: paikallisyhteisönä/ paikallistaloutena Kuntalaiset Erilaiset yhteisöt

36 Kuntien (organisaation) talous on luonteeltaan toimeksiantotaloutta (vrt. yritys) - kunnat hoitavat kuntalaisten yhteisiä tehtäviä, kuntalaisten rahoilla - valtio säätelee kuntien toimintaa?

37 1. Kunnan (organisaation) talouden tasapaino Kuntatalous on tasapainotaloutta (vrt. yritys) = tuloja on oltava menojen verran pitkällä aikavälillä 2. Hyvä vastike kuntalaisten antamille varoille = toiminnan tuloksellisuus > kustannustehokkuus > vaikuttavuus Pärjääkö kuntaorganisaatio vai kuntalaiset hyvin tai huonosti?

38 Kahdenlaista tasapainoa a. Kirjanpidollinen tasapaino - esitellään kuntien tilinpäätöksissä b. Rahoituksellinen tasapaino - julkisen talouden osa kunnan todellinen tila Onko kuntien talous oikeasti tasapainossa?

39 5. Kirjanpidollinen tasapaino = Vuosittain tuloslaskelman yli-/alijäämä

40

41 - Vuodesta 1997 lähtien kunnille yhteensä on kertynyt lähes 9 mrd. euroa kirjanpidollista ylijäämää! - Vuosittain on kertynyt ylijäämää vuosia 2004 ja 2012 lukuun ottamatta - Kunnilla siis menee varsin hyvin! - Kuntien välillä on vaihtelua

42 Kansantalouden tilinpidossa kuntatalous on ollut alijäämäinen vuoden 1997 jälkeen joka vuosi vuotta 2000 lukuun ottamatta! Kirjanpidollisesti tasapainossa oleva (ylijäämäinen) kuntatalous on tuottanut viime vuosina reilusti yli miljardin rahoituksellista alijäämää vuodessa!!! Suomen julkinen talous on alijäämäistä ja kestävyysvajetta on kurottava umpeen

43 Rahoituksellinen talouden tasapaino Keskeinen ero on investointien käsittelyssä: Kirjanpidollinen = poistot Rahoituksellinen = investointimeno kokonaisuudessaan Tulorahoitus Vuotuiset juoksevat menot Vuosikate Yli-/alijäämä Lainarahoitus Investointimenot ka v. 1 v. 2 v. 3 v. n Aika > Pentti Meklin 43

44 EU-maat raportoivat EU-komissiolle kahdesti vuodessa nk. EDP-alijäämä- ja velkatiedot osana liiallisten alijäämien menettelyä (Excessive Definit Procedure, EDP) - Alijäämä < 3 % bruttokansantuotteesta = julkisyhteisöjen nettoluotonotto - Velka < 60 % bruttokansantuotteesta

45

46

47 Lainakanta Rahavarat * Lähde: Tilastokeskus, vuosi 2014 tilinpäätösarvioiden mukaan

48 Toimintakate , * 1) -26, ** 1) -28, ** -28, ** -29, ** -30, ** -31,11 Verotulot Käyttötalouden valt.os. Muut rahoituserät, netto Vuosikate Poistot 20,63 8,29 0,21 2,69-2,63 21,17 8,18 0,18 2,75-2,58 21,58 8,19 0,26 1,90-2,54 21,98 8,63 0,25 2,03-2,64 22,52 8,43 0,21 1,95-2,74 23,33 8,54 0,17 1,90-2,84 24,28 8,51 0,13 1,80-2,94 Satunnaiset erät, netto Tilikauden tulos 0,37 0,43 1,70 1,87 0,27-0,38 0,27-0,34 0,27-0,52 0,27-0,68 0,27-0,88 Tulorah. korjauserät -0,62-1,78-0,45-0,45-0,45-0,45-0,45 Tulorahoitus 2,44 2,67 1,71 1,85 1,77 1,72 1,61 Investoinnit, netto -3,53-3,52-3,58-3,62-3,62-3,67-3,67 Rahoitusjäämä 2) -1,09-0,85-1,87-1,77-1,85-1,95-2,06 Lainakanta Rahavarat 15,55 5,16 16,64 5,35 18,50 5,25 20,37 5,25 22,32 5,24 26,53 5,24 1) Kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen parantaa vuonna 2014 tilikauden tulosta arviolta noin 1,4 mrd. euroa. Vuonna 2015 liikelaitosten yhtiöittäminen heikentää toimintakatetta arviolta 0,45 mrd. euroa. 2) Rahoitusjäämä = Toiminnan ja investointien rahavirta = Tulorahoitus + investoinnit, netto Tulorahoitus = Vuosikate + satunnaiset erät, netto + tulorahoituksen korjauserät 24,37 5,24 Lähde: Vuodet Tilastokeskus /hp Vuosien arviot VM.

49 * Kunnat tähtäävät kirjanpidolliseen tasapainoon! > jatkuvasti velkaantuvat ja osuus julkisen talouden alijäämässä kasvaa! * kuntien pitää tuottaa reilusti kirjanpidollista ylijäämä, jos velkaantumista halutaan rajoittaa * mitä sitten kunnat tekevät suurella kirjanpidollisella ylijäämällä!!! * kunnan kannalta velkaantuminen on monitulkintainen asia!! * Kunnilla on myös varallisuutta!

50 "Syömävelka" 1) Muu lainakannan muutos * 1) Syömävelka on kuntien negatiivisten vuosikatteiden summa. Vuosina syömävelkaa on otettu noin 600 miljoonaa euroa, mikä on 5 % vuosien lainakannan muutoksesta. Lähde: Tilastokeskus, vuosi tilinpäätösarvioiden mukaan

51 Yksinkertaista Lisätä tuloja! ja/tai Vähentää menoja!

52 Verotulot lyhyt ja pitkä aikaväli Kunnallisverot nimellinen veroprosentti, efektiivinen veroaste Kiinteistöverot Osuus yhteisöveron tuotosta Valtionosuudet valtio päättää

53 Kunnallisveroprosentti % Useat kunnat ovat kompensoineet vähennysten korotuksen vaikutuksen nostamalla tuloveroprosenttiaan. 20,0 19,0 18,0 Tuloveroprosentti (Kuntien veroprosenttien painotettu keskiarvo) Vaikka nimellinen tuloveroprosentti on noussut, efektiivinen veroaste on kuitenkin jopa laskenut. 17,0 16,0 15,0 14,0 Keskimääräinen efektiivinen veroaste ansiotuloista (Maksuunpannun kunnallisveron suhde ansiotuloihin) 13, e

54 Lait määräävät mitä tehdään, ei sitä miten tehdään? Päätöksiä tehdään niukkuuden alaisena a. Voimavarat on kohdennettava sinne missä ne tuottavat suurimman hyödyn! Tehtävä valintoja (allokatiivinen tehokkuus) b. Voimavarat on käytettävä tuloksekkaasti * kustannustehokkuus (taloudellisuus, tuottavuus) ja * vaikuttavuus

55 aa. Missä voimavaran käyttö aikaansaa suurimman hyödyn? Missä suurin kustannusvaikuttavuus? - Käyttötalous investoinnit - Eri toimialat ja tehtävät - Tuotannontekijälajit henkilöstö vs. laitteet - Ennalta ehkäiset korjaavat - Jne.

56

57

58 b) Toiminnan tuloksellisuus, käytetäänkö voimavarat tehokkaasti? Tuottavuus Taloudellisuus=kustannustehokkuus Vaikuttavuus Maksuton toiminta, osaksi reaali-, osksi rahatalouden mittarit Tuotannontekijät Kustannukset Tuotantoprosessi Tuotot Suoritteet Hyödyt Tarpeet + - Kannattavuus Maksullinen toiminta, rahatalouden mittarit 58

59 * Kuntien välillä on eroja, jotka eivät selity palvelutarpeella, sijainnilla tai taajamarakenteella johtamisessa on eroja * Taantuvissa ja kasvavissa kunnissa erilaisia ongelmia

60 Pentti Meklin 60

61

62 Diabetes- hoitoon sitoutuu 55 %, Epilepsian lääkehoitoon 60 %, Verenpainetauti vähän alle 60 %, Osteoporoosin hoitoon 40 %, yleensä lääkehoitoon 60 % ja omia ponnistuksia kenties edellyttävään kuntoutukseen vain noin 30 %. Lähde: Pentti Meklin 62

63 Kuntien säästötarve on nyt pari miljardia! > Tasapaino kunnan ja julkisen talouden näkökulmasta a) Vähennetäänkö valtionosuuksia tällä määrällä? Kuntien tulot ja menot vähenevät b) Jos rahoitusta ei vähennetä, vaan kuntien menot vähenevät, molempien tasapaino parane - tuottavuuden paraneminen - tehtävien supistaminen

64

65 Kansantalouden kehitystrendit ja kuntatalous Kuntaliiton valtuuston teemaseminaari Pasi Holm

66

67

68 Työllisyys /II, ennuste henkeä, trendi "Hallitusohjelman taloustavoitteet toteutuvat" "Hallitusohjelman taloustavoitteet toteutuvat"

69 Keskeiset ennustemuuttujat

70 70

71

72 Viennin kasvu vaatii investointeja Viennin kasvu on hyvä tavoite, mutta siihen pääseminen on kovan työn takana. Uusien tuotteiden kehittäminen vie aikaa ja vaatii investointeja. Investointien heikko kehitys heikentää mahdollisuuksia saada vienti kasvuun uusilla tuotteilla. Kone- ja laiteinvestoinnit erittäin matalalla tasolla Aineettomat investoinnit kääntyneet laskuun ja Suomen etumatka kaventumassa

73 Kuntakehys? Kuntien menojen kasvun hillintä Kuntien tehtävien karsinta Kuntien tehtävien normiohjauksen joustavoittaminen Kuntien valtioapu Vapaaehtoiset kuntaliitokset Kuntien tehtävien siirto kuntayhtymille ja/tai maakunnille/valtiolle Miten kuntien investoinnit mukaan kuntakehykseen?

74

75

76 Talouspolitiikan linja Vientiyritysten ja tuonnin kanssa kilpailevien yritysten kilpailukyvyn parantaminen - Työvoimakustannukset eivät saisi nousta. - Energia- ja logistiikkakustannusten alentaminen - Säädösten purku ja lupamenettelyiden nopeuttaminen Julkisen talouden ja valtion talouden sopeuttaminen - Menoleikkauksia 2+1 mrd (etupainotteisesti) - Kokonaisveroastetta olisi pystyttävä laskemaan - SOTE ja muut rakenneuudistukset - Työllistämisen ja työllistymisen esteet ja yrittäjyys

77 Pitkän aikavälin kasvua tukeva kasvupaketti - Vivutusperiaate: Finavian lentokenttäinvestoinnit, pkyritysten investoinnit Finnveran kautta, Kataisen investointi-ohjelma ja EIP - T&K-tuet - Elinkeinoelämän kannalta merkittävät infrahankkeet; alempi tieverkko - Kaupunkiseutujen infrahankkeet ja asuntopolitiikka - Valtion tase töihin: omaisuuden uudelleenjärjestelyt

78 Kiitos paljon

79 Kuntaliiton valtuuston teemaseminaari Kuntaliiton johdon kommenttipuheenvuoro varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen

80 Veroaste (verojen suhde BKT:een), % vuosina % Veroaste % Sosiaaliturvamaksut Valtion muut verotulot Kuntien valtionosuudet Kuntien verotulot ** Lähde: Vuodet Tilastokeskus, ennusteet VM Timo Kietäväinen Kuntaliiton valtuusto

81 Kuntapalveluiden rahoituksesta Kuntapalveluiden rahoitus kansallisesti, alueellisesti ja paikallisesti on ratkaisevasti riippuvaista yleisestä talous- ja työllisyyskehityksestä sekä valtion toimenpiteistä ja valtion luottoluokituksesta. Kuntatalouden ongelmien taustalla heikko talous- ja työllisyyskehitys sekä suuret valtionosuusleikkaukset, jotka eivät paranna lainkaan julkisen talouden tasapainoa. Samaan aikaan, kun kuntien tuloja on leikattu, on yhä lisätty kuntien tehtäviä ja kuntien toimintaa ohjaavia normeja. Suunta on muututtava! Kuntien kyettävä tehostamaan toimintojaan ja uudistamaan vapaaehtoisesti rakenteitaan tuottavuuden esteitä purettava! Kunnissa on huolehdittava elinvoimapolitiikasta Timo Kietäväinen Kuntaliiton valtuusto

82 Mrd. 4,0 Vuosien valtionosuusleikkausten vaikutus kuntasektorin vuosikatteeseen 3,5 3,0 2,5 0,76 1,12 1,39 1,43 1,48 1,48 1,48 2,0 0,63 1,5 1,0 0,5 0, Vuosikate Valtionosuusleikkaukset vuositasolla Poistot Nettoinvestoinnit Ilman vuosien peruspalvelujen valtionosuusleikkauksia kuntatalous olisi myös vuosina tasapainossa (vuosikate suhteessa poistoihin keskimäärin 128 %) ja vuosikate riittäisi lähes kattamaan nettoinvestoinnit Timo Kietäväinen Kuntaliiton valtuusto Lähde: Vuodet Tilastokeskus. Vuosien arviot VM

83 Kuntatalousohjelma kuntatalouden kehitysnäkymistä Kuntatalousohjelma osa Julkisen talouden suunnittelujärjestelmää, jolla tavoitellaan koko julkisen talouden ja sen osien tasapainoa Painelaskelman mukaisten kuntien tulojen ja menojen välinen epäsuhta kasvaa ohjelmakaudella Lainakanta kasvaa vuosina lähes 10 mrd. eurolla» Korkoriski korkotason noustessa Rahoitusperiaate: 2019 noin puolella kunnista on vähintään kahden tuloveroprosenttiyksikön suuruinen sopeutuspaine rahoitustasapainon saavuttamiseksi Kuntatalouden vakauden turvaaminen edellyttää huomattavia kuntataloutta vahvistavia ja velan kasvua hillitseviä toimia Timo Kietäväinen Kuntaliiton valtuusto

84 Uusi hallitusohjelma uusista kuntataloutta koskevista päätöksistä Hallitusohjelmassa kuntataloudelle asetettaneen rahoitusasemaeli tasapainotavoite Tavoite kansantalouden tilinpidon mukaan: Tasapainon parannuttava noin 2 mrd. Merkitsee säästöpäätöksiä eli menojen leikkauksia (tulojen olennainen lisääminen ei realistista, eivätkä vos-leikkaukset paranna julkisen sektorin tasapainoa) Tällä hetkellä näyttää, että säästöt tehdään vähentämällä kuntien tehtäviä (menoja) sekä toimintaa ohjaavia normeja» Miten saadaan maaliin, kun kokemukset edelliseltä hallituskaudelta olivat heikot - tarvitaan vahva ministeri johtamaan prosessia sitä ei voi jättää sektoriministeriöiden vastuulle» Osa säästöistä jää kuntatalouden omille toimille: veronkorotukset, tuottavuus Kunnissa henkilöstömenosäästöjä jo useana vuonna, henkilöstömäärä laskenut useampana vuonna ja laskee yhä Timo Kietäväinen Kuntaliiton valtuusto

85 Timo Rakennemuutokset vaikuttavat onnistuessaankin vasta 2020-luvun alkuvuosina Kuntien tehtäviä on vähennettävä ja toimintaa ohjaavia normeja kevennettävä ja näin mahdollistava kunnille kustannusten alentaminen sekä tuloksekkaampien toimintatapojen käyttöönottaminen. Nämä toimenpiteet ja kuntien veropohjan laajentaminen ovat lähivuosina keskeisellä sijalla pyrittäessä tervehdyttämään kuntataloutta ja vähentämään kunnallisverotukseen kohdistuvia korotuspaineita. Rakenneuudistukset sote-uudistus mukaan luettuna onnistuessaankin parantavat kuntataloutta vasta joskus 2020 luvun alkuvuosina. Sitä ennen näiden rakenneuudistusten valmistelu ja käyttöönotto lisäävät kuntien kustannuksia ja sitovat erityisesti johdon työaikaa. Kuntien toimintaa ohjaavan normiston purkamista tarvitaan erityisesti kelpoisuusehtojen, ryhmäkokojen, suunnitteluvelvoitteiden ja määräaikojen osalta. Joustavampien kelpoisuusehtojen myötä kyetään järjestämään työtehtävät joustavammin ja päästämään erityisosaajat keskittymään heidän erityisosaamistaan vaativiin tehtäviin.

86

87

88 Säästöt eivät saa karsia järkeviä investointeja priorisointi tärkeää Huom. korjausvelka Kiinteän pääoman bruttomuodostus (investoinnit) vuoden 2010 hinnoin indeksoituna, 2000= Koko kansantalous Yritykset Paikallishallinto Kotitaloudet Lähde: Tilastokeskus, Timo Kietäväinen Kuntaliiton valtuusto Kansantalouden tilinpito

89 Muista mahd. hallitusohjelman linjauksista Uusi hallitus sitoutunee kuntatalouden menorajoitteeseen = valtion kuntataloutta koskeville menojen muutokselle rajoite, jota ei saa ylittää» HYVÄ -> mutta tätä ei saa vesittää kuntatalouden rahoituskehyksessä. Esimerkiksi valtion kuntatalouteen vaikuttavat veropäätökset on kompensoitava täysimääräisesti kunnille myös alkavalla hallituskaudella. On perustunut hallitusohjelman kirjaukseen Toiminnan joustavoittamisessa ja normitalkoissa on edettävä samaan tahtiin ja todennetusti kun kuntien rahoitusta mahdollisesti leikataan. Osa säästöistä jäätävä kuntien talouden tasapainotukseen kaikkea ei tule imuroida valtiolle Timo Kietäväinen Kuntaliiton valtuusto

90 Rahoitusperiaate selkeytynyt Perustuslaista johdettu periaate: valtion huolehdittava että kunnilla riittävät voimavarat tehtäviensä hoitamiseen. Perustuslakivaliokunnan tarkennettu tulkinta ( ): tarkastellaan tehtävien muutosten kokonaisvaikutusta, ei vain esitystä kerrallaan. Kaksi tasoa 1. Kunnat kokonaisuudessaan (kansallinen taso) 2. Yksittäisen kunnan taso (paikallinen taso) Laskennallinen veronkorotuspaine hyvä mittari rahoitusperiaatteen toteutumisen mittaamiseen» Paljonko kunnan tulisi nostaa kunnallisveroprosenttiaan kattaakseen päätösten vaikutuksen eli tulojen vähenemisen? Vertailu Ruotsiin (finansieringsprincipen)» Rahoitusperiaate ei toteudu, jos kunta joutuu korottamaan veroprosenttiaan uusien velvoitteiden takia» Periaate ei lakisääteinen, mutta hallitukset toteuttaneet Timo Kietäväinen Kuntaliiton valtuusto

91 Sote ja kunnat? Perustuslakivaliokunnan linjausten perusteella pääteltävissä: Vuosikymmenen lopulla todennäköisesti toteutuva Soteuudistus siirtänee ainakin järjestämisvastuun ja kenties myös tuotantovastuun kunnilta kuntaa suuremmille aluekokonaisuuksille. Kunnan rooli senkin jälkeen merkittävä: palveluiden järjestäjä/tuottaja, kansanvallan kanava/kansalaisten itsehallinnollinen yhteisö sekä elinvoiman edistäminen. Kunnille jäävät muut entiset tehtävät: päivähoito, esi- ja perusopetus, ympäristö, kaavoitus ja kunnallistekniikka, kulttuuri, liikunta jne. sekä erityisesti paikallisen elinvoiman edistäminen. Sote sekä kunnan käsite sekä ylikunnallisten kuntatehtävien organisointi on tärkeää selvittää ja määritellä parlamentaarisesti eduskuntavaalikauden jälkeen. (Kuntaliiton hallitusohjelmalinjaus 4.1.) Timo Kietäväinen Kuntaliiton valtuusto

92 Kuntajohtamisen kokonaisuus Timo Kietäväinen Kuntaliiton valtuusto

93 Kuntaperusteisen palvelujärjestelmä tulevaisuus Suomen Kuntaliiton valtuusto Arto Sulonen, lakiasiainjohtaja Sini Sallinen, erityisasiantuntija

94 Kuntaliiton hallitusohjelmatavoitteet (1) Laaditaan valtion ja kuntien yhteinen käsitys kunnasta itsehallinnollisena yhteisönä» Selvitys eri toimialojen ylikunnallisten tehtävien kokoamisesta yhteistoimintaorganisaatioihin kansanvaltaisessa ohjauksessa» Selvitys yhteistoimintaorganisaation rahoitusmallista ja mahdollisesta verotusoikeudesta» Selvitys uuden yhteistoimintamallin edellyttämistä muutoksista työnjakoon alue- ja keskushallinnon kanssa» Alueellisesti toimivat kokonaisuudet» Erilaisten aluekohtaisten ratkaisujen tulisi olla mahdollisia (kaupungit laajalla tehtäväkokonaisuudella, muut kunnat ja yhteistoimintaorganisaatiot)» Parlamentaarinen valmistelu, ratkaisut ulottuvat yli hallituskausien

95 Kuntaliiton hallitusohjelmatavoitteet (2)» Yhteistoimintaorganisaatiot voisivat vastata esim. Sote- palveluista Toisen asteen koulutuksesta» Peruskunnat vastaisivat Päivähoidosta Perusopetuksesta Liikunnasta, kulttuurista ja nuorisotyöstä Infrasta Kuntalaisten osallisuuden ja omavastuun edistämisestä

96 Sote perustuslakivaliokunnan linjaukset jatkosta PeVL lausunnot 67 ja 75/2014 vp» Hallintojärjestelmää ja rahoitusta koskevat ratkaisut muodostavat kokonaisuuden, jota on arvioitava samanaikaisesti,» Huomioitava myös valtionosuusjärjestelmä» Perustelluinta jättää asian valmistelu valtioneuvoston ja mahdollisesti myös laajapohjaisen parlamentaarisen elimen tehtäväksi» Tässä yhteydessä on arvioitava perusteellisesti erilaiset hallinto- ja rahoitusmallit sekä perustuslain että vaikuttavuuden näkökulmasta» Kunnille varattava mahdollisuus tulla kuulluksi

Lakiasiain johtaja Arto Sulonen. Oulu 18.9.2015

Lakiasiain johtaja Arto Sulonen. Oulu 18.9.2015 Kuntaliiton ja Pohjois-Pohjanmaan liiton ajankohtaisseminaari Kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentäminen Lakiasiain johtaja Arto Sulonen Oulu 18.9.2015 Normipurku hallitusohjelmassa (1) Hallitusohjelma

Lisätiedot

Vetävä juoni, avoin loppuratkaisu menestyvän kaupungin rakenteelliset ja orgaaniset tekijät

Vetävä juoni, avoin loppuratkaisu menestyvän kaupungin rakenteelliset ja orgaaniset tekijät Vetävä juoni, avoin loppuratkaisu menestyvän kaupungin rakenteelliset ja orgaaniset tekijät Juha Kostiainen KEVA, 24.3.2015 yit.fi Kaupungit turbulenssissa Kasvavan tehtäväkuorman ja taloudellisten edellytysten

Lisätiedot

Muuttuvan yhteiskunnan muutostarpeita kaavoitukselle. Juha Kostiainen Rakli, 30.10.2014

Muuttuvan yhteiskunnan muutostarpeita kaavoitukselle. Juha Kostiainen Rakli, 30.10.2014 Muuttuvan yhteiskunnan muutostarpeita kaavoitukselle Juha Kostiainen Rakli, 30.10.2014 Virtaava maailma (Castells 1996 ja Kostiainen 2002, soveltaen) Piilaakso FYYSISET VIRRAT VIRTUAALISET VIRRAT ASIANTUNTIJAT

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

Tulevaisuuden kunta -tilaisuus

Tulevaisuuden kunta -tilaisuus Tulevaisuuden kunta -tilaisuus 16.1.2015 Vantaa Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko Kuntien toimintaympäristön jatkuva muutos Kuntien toimintaympäristön jatkuva muutos 1/3 Kuntatalouden paineet ja

Lisätiedot

Suomen Kuntaliiton maakuntatilaisuus Keski-Pohjanmaalla 17.9.2014 Kuntatalouden näkymät

Suomen Kuntaliiton maakuntatilaisuus Keski-Pohjanmaalla 17.9.2014 Kuntatalouden näkymät Suomen Kuntaliiton maakuntatilaisuus Keski-Pohjanmaalla 17.9.2014 Kuntatalouden näkymät Ilari Soosalu, Johtaja, kuntatalous Sisältö Vuoden 2013 tilinpäätös Hallituksen talousarvioehdotus/ PPB 2015, RaPo:n

Lisätiedot

Teknisen sektorin rahoitus ja tiukkeneva kuntatalous. Olavi Kallio Rahoitus-workshop 12.5.2010

Teknisen sektorin rahoitus ja tiukkeneva kuntatalous. Olavi Kallio Rahoitus-workshop 12.5.2010 Teknisen sektorin rahoitus ja tiukkeneva kuntatalous Olavi Kallio Rahoitus-workshop 12.5.2010 1. Taantuma ja sen vaikutukset kuntatalouteen (1) Vuoden 2008 lopulla alkanutta taantumaa (bruttokansantuote

Lisätiedot

Kuntatalous ja kuntajohtaminen 2015

Kuntatalous ja kuntajohtaminen 2015 Kuntatalous ja kuntajohtaminen 2015 Kuntatalous ja johtaminen murroksessa aluetilaisuus 14.1.2015 Kaupunginjohtaja Aleksi Randell Vuosien 2012-2017 leikkaukset kuntien peruspalvelujen* valtionosuuteen,

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta sekä rahavarat 1991-2014, mrd. (käyvin hinnoin)

Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta sekä rahavarat 1991-2014, mrd. (käyvin hinnoin) Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta sekä rahavarat 1991-214, mrd. (käyvin hinnoin) 18 18 16 14 12 Lainakanta Rahavarat 16 14 12 1 1 8 8 6 6 4 4 2 2 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12

Lisätiedot

Kuntien vuoden 2015 veroprosentit. Kuntaliiton tiedustelu 18.11.2014

Kuntien vuoden 2015 veroprosentit. Kuntaliiton tiedustelu 18.11.2014 Kuntien vuoden 2015 veroprosentit Kuntaliiton tiedustelu % 20,5 Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti sekä tuloveroprosenttia nostaneet kunnat 1985-2015 Kuntien lkm 20,0 181 180 19,5 156 160 19,0 18,5

Lisätiedot

Uusi liikuntalaki voimaan 2015 Kunnat uusien haasteiden edessä Muuttuvatko kuntien tehtävät?

Uusi liikuntalaki voimaan 2015 Kunnat uusien haasteiden edessä Muuttuvatko kuntien tehtävät? Uusi liikuntalaki voimaan 2015 Kunnat uusien haasteiden edessä Muuttuvatko kuntien tehtävät? Kari Sjöholm 10.9 2014 -200-400 -600-800 -1000-1200 -1400-1600 Hallitusohjelman sekä vuosien 2012-2014 kehysriihien

Lisätiedot

Kuntien talous. Työllisyys ja elinkeino seminaari Savonlinna 11.7.2013. Pääekonomisti Juhani Turkkila Suomen Kuntaliitto

Kuntien talous. Työllisyys ja elinkeino seminaari Savonlinna 11.7.2013. Pääekonomisti Juhani Turkkila Suomen Kuntaliitto Kuntien talous Työllisyys ja elinkeino seminaari Savonlinna 11.7.213 Pääekonomisti Juhani Turkkila Suomen Kuntaliitto Vuosikate: Tietoja kuntien taloudesta vuosilta 26-212 Sisältää liikelaitokset. Lähde:

Lisätiedot

RAHOITUSRISKIEN HALLINNAN KOULUTUSPÄIVÄ 7.5.2014 Kuntatalo. Kunnan talouslukujen mahdollisuudet ja haasteet erityisesti velanhoidon kannalta

RAHOITUSRISKIEN HALLINNAN KOULUTUSPÄIVÄ 7.5.2014 Kuntatalo. Kunnan talouslukujen mahdollisuudet ja haasteet erityisesti velanhoidon kannalta RAHOITUSRISKIEN HALLINNAN KOULUTUSPÄIVÄ 7.5.214 Kuntatalo Kunnan talouslukujen mahdollisuudet ja haasteet erityisesti velanhoidon kannalta Ilari Soosalu Johtaja, Kuntatalousyksikkö Sisältö Talouden ohjaus

Lisätiedot

Maakuntakierros syksy 2015. Valtakunnallinen diasarja

Maakuntakierros syksy 2015. Valtakunnallinen diasarja Maakuntakierros syksy 2015 Valtakunnallinen diasarja Maakuntakierrosten koko maan talousdiat Syksy 2015 BKT:n määrä, 2007=100 3 Lähde: Nordea Markets, Macrobond Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2015

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot Tiedotustilaisuus 12.2.2014 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten keskeisiä eriä vuosilta 2012 ja 2013

Lisätiedot

Uudistamisen haasteet valtionhallinnossa. Juha Kostiainen, VM, 09.11.2011, Säätytalo

Uudistamisen haasteet valtionhallinnossa. Juha Kostiainen, VM, 09.11.2011, Säätytalo Uudistamisen haasteet valtionhallinnossa Juha Kostiainen, VM, 09..20, Säätytalo Haasteet julkisen organisaation johtamisessa Kaikki vastaajat 5 Erittäin suuri haaste 4 Melko suuri haaste 3 Jonkin asteinen

Lisätiedot

Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko. Tulevaisuuden kunta -tilaisuus 10.12.2014 Kuopio

Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko. Tulevaisuuden kunta -tilaisuus 10.12.2014 Kuopio Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko Tulevaisuuden kunta -tilaisuus 10.12.2014 Kuopio Kuntien toimintaympäristön jatkuva muutos Kuntien toimintaympäristön jatkuva muutos 1/3 Kuntatalouden paineet

Lisätiedot

SUOMEN KUNTALIITON LAUSUNTO KUNTIEN TEHTÄVIEN JA VELVOITTEIDEN VÄHENTÄMISTÄ KOSKEVASSA ASIASSA

SUOMEN KUNTALIITON LAUSUNTO KUNTIEN TEHTÄVIEN JA VELVOITTEIDEN VÄHENTÄMISTÄ KOSKEVASSA ASIASSA Lausunto 11.10.2013 Dnro 3306/90/2013 Valtiovarainministeriö kunta- ja aluehallinto-osasto PL 28 Snellmaninkatu 1 A 00023 Valtioneuvosto Lausuntopyyntönne 11.09.2013 VM 107:00/2011 SUOMEN KUNTALIITON LAUSUNTO

Lisätiedot

Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta:

Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta: Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta: Kuntakohtainen paine veroprosentin korottamiseksi 2012 2017e 2021e 2025e Harjavalta 23,6 23,4 25,0

Lisätiedot

Pirkanmaan liiton ja Kuntaliiton kuntapäivä, Tampere 20.10.2015 Ajankohtaista kuntataloudesta. Ilari Soosalu Johtaja, kuntatalous

Pirkanmaan liiton ja Kuntaliiton kuntapäivä, Tampere 20.10.2015 Ajankohtaista kuntataloudesta. Ilari Soosalu Johtaja, kuntatalous Pirkanmaan liiton ja Kuntaliiton kuntapäivä, Tampere 20.10.2015 Ajankohtaista kuntataloudesta Ilari Soosalu Johtaja, kuntatalous Rakenne Talouden fundamentteja Kuntatalouden tila ja näkymät Hallituksen

Lisätiedot

Millainen on tulevaisuuden kaupunki? Tulevaisuuden kuntakuvat

Millainen on tulevaisuuden kaupunki? Tulevaisuuden kuntakuvat Millainen on tulevaisuuden kaupunki? Tulevaisuuden kuntakuvat Koskelo & Nousiainen 2014 3 kuukautta 30 kuntaa 3 kuntakokoluokkaa 4 osallistavaa työpajaa 150+ osallistujaa 60+ skenaariolakanaa 8 pelkistettyä

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta sekä rahavarat 1991-2014, mrd. (käyvin hinnoin)

Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta sekä rahavarat 1991-2014, mrd. (käyvin hinnoin) Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta sekä rahavarat 1991-214, mrd. (käyvin hinnoin) 18 18 16 14 12 Lainakanta Rahavarat 16 14 12 1 1 8 8 6 6 4 4 2 2 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12

Lisätiedot

Sote-uudistus. Kari Haavisto, STM

Sote-uudistus. Kari Haavisto, STM Sote-uudistus Kari Haavisto, STM Tässä puheenvuorossa Sote-uudistus Hallitusohjelma 2015 Aikataulu Sote-uudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Timo Kietäväinen varatoimitusjohtaja

Timo Kietäväinen varatoimitusjohtaja Budjettiriihi ja kunnat -taustatapaaminen 20.8.2014 Kunnat muutoksessa tilannekatsaus ajankohtaisiin kunta-asioihin Timo Kietäväinen varatoimitusjohtaja Bruttokansantuote, määrän muutos-% ed. vuodesta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus Missä nyt mennään? Pekka Järvinen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Turvata

Lisätiedot

Monikeskuksinen aluerakenne

Monikeskuksinen aluerakenne Monikeskuksinen aluerakenne Seminaarin paneeli Helsinki 17.3.2011 Keijo Sahrman Johtaja, Suomen Kuntaliitto Kuntahallinnon murros: Kuntapalveluiden uudistaminen kohti 2020 lukua, muutosvaateita mm. Palveluiden

Lisätiedot

Kuntamarkkina-tietoisku: Pääekonomistin katsaus. 9.9.2015 Pääekonomisti Minna Punakallio

Kuntamarkkina-tietoisku: Pääekonomistin katsaus. 9.9.2015 Pääekonomisti Minna Punakallio Kuntamarkkina-tietoisku: Pääekonomistin katsaus 9.9.2015 Pääekonomisti Minna Punakallio 9.9.2015 Minna Punakallio Bruttokansantuotteen volyymin muutos ed. neljänneksestä, % 9.9.2015 Minna Punakallio Työmarkkinoiden

Lisätiedot

Varsinais-Suomen kuntapäivä Turussa 29.9.2015 Ajankohtaiskatsaus kuntarakenteesta ja -taloudesta. Timo Kietäväinen varatoimitusjohtaja

Varsinais-Suomen kuntapäivä Turussa 29.9.2015 Ajankohtaiskatsaus kuntarakenteesta ja -taloudesta. Timo Kietäväinen varatoimitusjohtaja Varsinais-Suomen kuntapäivä Turussa 29.9.2015 Ajankohtaiskatsaus kuntarakenteesta ja -taloudesta Timo Kietäväinen varatoimitusjohtaja Kuntien vuosikate % poistoista maakunnittain vuonna 2014 sekä vuosien

Lisätiedot

SOTE, uhka vai mahdollisuus vanhuspsykiatriassa. Taina Mäntyranta 24.4.2015

SOTE, uhka vai mahdollisuus vanhuspsykiatriassa. Taina Mäntyranta 24.4.2015 SOTE, uhka vai mahdollisuus vanhuspsykiatriassa Taina Mäntyranta 24.4.2015 SOTE Missä mennään Eri vaihtoehtoja: mitä voisi tarkoittaa vanhuuspsykiatrialle Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset

Lisätiedot

Vuoden,2015,, talousarvioesitys,..., Kaupunginjohtaja,Markku,Andersson, Media,,KH,,KV,,27.10.2014,,

Vuoden,2015,, talousarvioesitys,..., Kaupunginjohtaja,Markku,Andersson, Media,,KH,,KV,,27.10.2014,, XXVII, Kaupunginjohtajan,, Vuoden,2015,, talousarvioesitys,..., Kaupunginjohtaja,Markku,Andersson, Media,,KH,,KV,,27.10.2014,, Talouden)tasapainotus)etenee)oikeassa)suunnassa!) ) TA2015)toiminnallinen)mo6o:))

Lisätiedot

yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015

yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015 Sote-alan kehittäminen yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015 Sote-uudistus tulee ja muuttaa rakenteita Järjestämisvastuu Järjestämisvastuu t ja tuotantovastuu

Lisätiedot

Toimeentulo työstä ja eläkkeestä hyvä keksintö, mutta miten se toimii?

Toimeentulo työstä ja eläkkeestä hyvä keksintö, mutta miten se toimii? Toimeentulo työstä ja eläkkeestä hyvä keksintö, mutta miten se toimii? Telan seminaari Kommenttipuheenvuoro Minna Punakallio Suomen Kuntaliitto 23.1.2015 2.6.2014/hp Mikä merkitys eläkkeillä ja eläkeläisillä

Lisätiedot

Mistä löytyy Suomen kuntien tie?

Mistä löytyy Suomen kuntien tie? Mistä löytyy Suomen kuntien tie? Kuntajohtajapäivät, Seinäjoki Timo Kietäväinen, varatoimitusjohtaja Uhkaava talouskriisi tuo lisähaasteita entisetkin isoja Uhkaava talouskriisi tuo vain lisähaasteita,

Lisätiedot

Maakuntien puheenjohtajien ja maakuntajohtajien yhteiskokous 11.4.2012 Kehysratkaisu ja kunnat. Timo Kietäväinen varatoimitusjohtaja

Maakuntien puheenjohtajien ja maakuntajohtajien yhteiskokous 11.4.2012 Kehysratkaisu ja kunnat. Timo Kietäväinen varatoimitusjohtaja Maakuntien puheenjohtajien ja maakuntajohtajien yhteiskokous 11.4.2012 Kehysratkaisu ja kunnat Timo Kietäväinen varatoimitusjohtaja Hallituksen sopeutustoimet 22.3.2012 Veronkorotuksia toteutetaan 1,5

Lisätiedot

Hattula Hämeenlinna Janakkala

Hattula Hämeenlinna Janakkala Hattula Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden tarkastelua Riitta Ekuri 24.4.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013 luvut tilinpäätösaikataulut

Lisätiedot

Vaihtoehtoja leikkauslistoille. Olli Savela, Hyvinkään kaupunginvaltuutettu Paikallispolitiikan seminaari, Nokia 19.1.2013

Vaihtoehtoja leikkauslistoille. Olli Savela, Hyvinkään kaupunginvaltuutettu Paikallispolitiikan seminaari, Nokia 19.1.2013 Vaihtoehtoja leikkauslistoille Olli Savela, Hyvinkään kaupunginvaltuutettu Paikallispolitiikan seminaari, Nokia 19.1.2013 1 Mistä ratkaisu kuntien rahoituskriisiin? Pääomatulot kunnallisverolle: Vuoden

Lisätiedot

KUNTAPALVELUT Presidenttifoorumi 16.9.2008. Toimitusjohtaja Risto Parjanne

KUNTAPALVELUT Presidenttifoorumi 16.9.2008. Toimitusjohtaja Risto Parjanne KUNTAPALVELUT Presidenttifoorumi 16.9.2008 Toimitusjohtaja Risto Parjanne Palveluista selviytyminen edellyttää kuntien aseman säilymistä vahvana (järjestämisvastuu) hyvää taloutta henkilöstön saatavuutta

Lisätiedot

Valtuustoseminaari 11 10. 2011.

Valtuustoseminaari 11 10. 2011. Valtuustoseminaari 11.10.201110 Vuoden 2012 talousarvion lähtökohdat Talouden näkymät heikentyneet kesän jälkeen ja epävarmuus lisääntynyt. Valtion budjetti tehty tietyin t i kasvuodotuksin, k mutta silti

Lisätiedot

Uudet kunnat. Henna Virkkunen Hallinto- ja kuntaministeri 2.10.2013

Uudet kunnat. Henna Virkkunen Hallinto- ja kuntaministeri 2.10.2013 Uudet kunnat Henna Virkkunen Hallinto- ja kuntaministeri Kunnilla keskeinen rooli julkisen talouden rakennemuutoksessa Kuntien tehtäviä tai niiden perusteella säädettyjä velvoitteita arvioidaan vuosina

Lisätiedot

TAMPERE TULEVAISUUDEN KUNTAMALLIN EDELLÄKÄVIJÄ?

TAMPERE TULEVAISUUDEN KUNTAMALLIN EDELLÄKÄVIJÄ? TAMPERE TULEVAISUUDEN KUNTAMALLIN EDELLÄKÄVIJÄ? Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti Kaupunginvaltuuston seminaari 23.3.2015 Aleksi Neuvonen, aleksi.neuvonen@demoshelsinki.fi, @leksis

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Talousjohtaja Jukka Männikkö 1 4.5.2015 Hallinto- ja talousryhmä 2 - Kuntapuolueelle kävi erinomaisen hyvin näissäkin vaaleissa. Kunnanvaltuustoissa

Lisätiedot

Maakuntauudistus ja hyvinvointi. Kunta-alan hyvinvointiseminaari 1.6.2016 Antti Kuopila Erityisasiantuntija

Maakuntauudistus ja hyvinvointi. Kunta-alan hyvinvointiseminaari 1.6.2016 Antti Kuopila Erityisasiantuntija Maakuntauudistus ja hyvinvointi Kunta-alan hyvinvointiseminaari 1.6.2016 Antti Kuopila Erityisasiantuntija Maakuntia ja tulevaisuuden kuntia tulee valmistella samanaikaisesti VALTIO Ohjaus ja resurssit

Lisätiedot

Keski Suomen kuntien työllisyysseminaari

Keski Suomen kuntien työllisyysseminaari Keski Suomen kuntien työllisyysseminaari - Kuntatalous - Työmarkkinatukiuudistus ja kunnat 19.9.2014 Reijo Vuorento Bruttokansantuote, määrän muutos-% ed. vuodesta Lähde: kansalliset tilastoviranomaiset,

Lisätiedot

Uuden Jyväskylän tavoitteet vuonna 2012 Versio 6 Strategian valmistelu työvaliokunta 12.11.2007

Uuden Jyväskylän tavoitteet vuonna 2012 Versio 6 Strategian valmistelu työvaliokunta 12.11.2007 Uuden Jyväskylän tavoitteet vuonna 2012 Versio 6 Strategian valmistelu työvaliokunta 12.11.2007 Jarmo Asikainen Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan kuntajakoselvitys 1 Strategiset tavoitteet Kilpailukyvyn

Lisätiedot

Työllisyyspalveluiden kehittäminen Pohjois- Karjalassa hankkeen päätösseminaari 1.12.2014 Työllisyys ja Kuntaliiton hallitusohjelmatavoitteet

Työllisyyspalveluiden kehittäminen Pohjois- Karjalassa hankkeen päätösseminaari 1.12.2014 Työllisyys ja Kuntaliiton hallitusohjelmatavoitteet Työllisyyspalveluiden kehittäminen Pohjois- Karjalassa hankkeen päätösseminaari 1.12.2014 Työllisyys ja Kuntaliiton hallitusohjelmatavoitteet Timo Kietäväinen varatoimitusjohtaja 2 3 4 5 Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Palveluiden järjestäminen ja yhteisötoiminta uudessa, avoimen tiedon Oulussa

Palveluiden järjestäminen ja yhteisötoiminta uudessa, avoimen tiedon Oulussa Palveluiden järjestäminen ja yhteisötoiminta uudessa, avoimen tiedon Oulussa Pasi Laukka 27.3.2014 Palvelut on järjestettävä Kaupunkistrategian kuntalaisten hyvinvointiin liittyvät strategiset linjaukset

Lisätiedot

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Palvelustrategia Miksi palvelustrategiaa tarvitaan? Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Kuntatalous => tuloksellisuuden ja kustannustehokkuuden lisääminen

Lisätiedot

Kuntien kustannusten karsiminen tehtäviä ja velvoitteita vähentämällä - reformi. Tilannekatsaus 17.2.2016 Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen

Kuntien kustannusten karsiminen tehtäviä ja velvoitteita vähentämällä - reformi. Tilannekatsaus 17.2.2016 Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen Kuntien kustannusten karsiminen tehtäviä ja velvoitteita vähentämällä - reformi Tilannekatsaus 17.2.2016 Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen Tehtävien ja velvoitteiden karsimisella laaja poliittinen

Lisätiedot

MINKÄLAISESSA KUNNASSA ELÄMME TULEVAISUUDESSA? Eija Säilä Lead Auditor Kuntatalo 1.12.2015

MINKÄLAISESSA KUNNASSA ELÄMME TULEVAISUUDESSA? Eija Säilä Lead Auditor Kuntatalo 1.12.2015 MINKÄLAISESSA KUNNASSA ELÄMME TULEVAISUUDESSA? Eija Säilä Lead Auditor Kuntatalo 1.12.2015 MUUTOKSET KUNTAKENTÄLLÄ SUUREMPIA KUIN AIKOIHIN Sote-uudistus, kuntalaki, maahanmuutto, talous, kokeilut ym..

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvioesitys Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2016-2019

Vuoden 2016 talousarvioesitys Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2016-2019 Vuoden 2016 talousarvioesitys Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2016-2019 Neuvotteleva virkamies Lauri Taro / budjettiosasto YmV:n kuuleminen Kansantalouden kehitys ennuste, syyskuu 2015 2012 2013*

Lisätiedot

Moderni vapaakuntakokeilu

Moderni vapaakuntakokeilu Moderni vapaakuntakokeilu Aloite Kuntaliitolle kokeilun valmistelusta 17.12.2013 Aloitteen tekijät Hattula Hollola Kalajoki Kuusamo Lapua Pudasjärvi Tutkimus kustannustehokkuudesta 353 kunnassa vuosina

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät 15.2.2012 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Talousnäkymät maailmalla ja Suomessa Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2012 Laitos Julkaisu- ajankohta BKT muutos

Lisätiedot

Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012

Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012 Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012 Tuula Haatainen Varatoimitusjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Palvelurakennetyöryhmän väliraportti Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja

Lisätiedot

Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta

Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta LIITEOSA (liite 16) Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta Selvitysalue, Keuruu, Multia ja Mänttä-Vilppula Lähde: Miettinen/FCG 5/2015 Lähtötiedot Kuntatalouden trendiennusteen lähtötiedot

Lisätiedot

Kuntatalouden tulevaisuuden näkymiä

Kuntatalouden tulevaisuuden näkymiä LUKIO SUOMESSA TULEVAISUUSSEMINAARI 3.4.2014 Kuntatalouden tulevaisuuden näkymiä Pääekonomisti Minna Punakallio Suomen Kuntaliitto Google: Kuntien tulevaisuus -> positiivisia osumia vähän -> näkymät lukuisten

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Hallituksen budjettiesitys ja kunnat. Olli Savela, Hyvinkään kaupunginvaltuutettu Turku 22.9.2013

Hallituksen budjettiesitys ja kunnat. Olli Savela, Hyvinkään kaupunginvaltuutettu Turku 22.9.2013 Hallituksen budjettiesitys ja kunnat Olli Savela, Hyvinkään kaupunginvaltuutettu Turku 22.9.2013 1 0-200 -400 Hallitusohjelman, kehysriihen 22.3.2012 ja kehysriihen 21.3.2013 päätösten vaikutus kunnan

Lisätiedot

LIIKENNE KAUPUNKISEUTUJEN TUKENA. Valtiotieteen tohtori Timo Aro EK:n logistiikkaseminaari 11.6.2015, Helsinki

LIIKENNE KAUPUNKISEUTUJEN TUKENA. Valtiotieteen tohtori Timo Aro EK:n logistiikkaseminaari 11.6.2015, Helsinki LIIKENNE KAUPUNKISEUTUJEN TUKENA Valtiotieteen tohtori Timo Aro EK:n logistiikkaseminaari 11.6.2015, Helsinki keskeistä muutosvoimaa aluerakenteen ja liikennejärjestelmän osalta PIIKIKKYYS POLARISAATIOKEHITYS

Lisätiedot

Alue- ja rakennepolitiikan ajankohtaispäivä 13.11.2013 Hallituksen rakennepoliittisen ohjelman aluevaikutukset kommenttipuheenvuoro

Alue- ja rakennepolitiikan ajankohtaispäivä 13.11.2013 Hallituksen rakennepoliittisen ohjelman aluevaikutukset kommenttipuheenvuoro Alue- ja rakennepolitiikan ajankohtaispäivä 13.11.2013 Hallituksen rakennepoliittisen ohjelman aluevaikutukset kommenttipuheenvuoro Timo Kietäväinen varatoimitusjohtaja Rakennepoliittinen ohjelma/budjettiriihi

Lisätiedot

Kuntatalouden hallinta

Kuntatalouden hallinta Kuntatalouden hallinta Jukka Pekkarinen Kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden seminaari 2.12.2014 Finlandia-talo Kuntatalouden tila heikentynyt haasteena kestävyyden turvaaminen Kuntatalouden tulot eivät

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Hallitusohjelman analysointia lainsäädännön näkökulmasta

Hallitusohjelman analysointia lainsäädännön näkökulmasta Hallitusohjelman analysointia lainsäädännön näkökulmasta Kuntamarkkinoiden lakiklinikka 9.9.2015 lakiasiain johtaja Arto Sulonen Hallinnon rakenteet Sote-uudistuksessa lähtökohtana kuntaa suuremmat itsehallintoalueet

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 15.9.2015

TALOUSARVIO 2016 15.9.2015 TALOUSARVIO 2016 KANSANTALOUDEN KEHITYSENNUSTE (VM) BKT ja inflaatio BKT inflaatio 2012-1,4% 2,8% 2013-1,3 % 1,5 % Nordea 1.9. VM? 2014-0,1 % 1,0 % -0,3% -0,2 2015 0,3 % 0,1 % +0,5% 1,3 2016 1,4 % 1,2

Lisätiedot

Seutufoorumi 8.10.2013 Merikeskus Vellamo Kotka Antti Jämsén

Seutufoorumi 8.10.2013 Merikeskus Vellamo Kotka Antti Jämsén Seutufoorumi 8.10.2013 Merikeskus Vellamo Kotka Antti Jämsén Kuntarakenneselvityksessä on huomioitava riittävästi alueelliset erityispiirteet, kuten raja-alue ja toimintaympäristön muutos. Valtionosuusuudistuksella

Lisätiedot

Kuntatalouden haasteet ja sivistystoimi

Kuntatalouden haasteet ja sivistystoimi Kuntatalouden haasteet ja sivistystoimi Valkoinen sali 15.11.2011 Matti Väisänen OKM / Hallinto- ja budjettiyksikkö Hallitusohjelma: Hallitus rakentaa kehyspäätöksensä siten, että hallitusohjelmaan kirjatut

Lisätiedot

Talouden kehitys 2016

Talouden kehitys 2016 KARKKILAN KAUPUNKI Talouden kehitys 2016 Valtuustoseminaari 24.4.2015 TALOUSARVIOPROSESSI 2016 *:llä merkityt päivämäärät ovat viitteellisiä Kaupunginvaltuusto 7.12.2015* Tavoite- ja Kehysseminaari 24-25.4.2015

Lisätiedot

Ajankohtaista kuntataloudesta mitä uutta kehysriihen jälkeen

Ajankohtaista kuntataloudesta mitä uutta kehysriihen jälkeen Ajankohtaista kuntataloudesta mitä uutta kehysriihen jälkeen Olli Savela, kaupunginvaltuutettu, Hyvinkää Paikallispolitiikan seminaari 6.4.2014 Lahti Isoja kuntatalouteen vaikuttavia päätöksiä Kuntien

Lisätiedot

KAUPUNKIEN JA KAUPUNKISEUTUJEN MERKITYS ITSEHALLINTOALUEITA MUODOSTETTAESSA

KAUPUNKIEN JA KAUPUNKISEUTUJEN MERKITYS ITSEHALLINTOALUEITA MUODOSTETTAESSA KAUPUNKIEN JA KAUPUNKISEUTUJEN MERKITYS ITSEHALLINTOALUEITA MUODOSTETTAESSA 13.01.2016 VALTIOTIETEEN TOHTORI TIMO ARO @timoaro Sisältö 1.Tilannekuva kaupunkien ja kaupunkiseutujen kansallisesta merkityksestä

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Huomisen menestyvä Suomi. Juha Kostiainen, 4.5.2011, Oulu

Huomisen menestyvä Suomi. Juha Kostiainen, 4.5.2011, Oulu Huomisen menestyvä Suomi Juha Kostiainen, 4.5.2011, Oulu Suomi on ollut yksi globalisaation suurista voittajista Edistyksellinen teollisuus- ja innovaatiopolitiikka + Suomen menestysmalli: Edistyksellinen

Lisätiedot

Kuntatalousohjelma, kuntien tuottavuustavoitteet ja niiden seuranta. 9.9.2015 Jani Pitkäniemi, finanssineuvos Kuntamarkkinat 2015

Kuntatalousohjelma, kuntien tuottavuustavoitteet ja niiden seuranta. 9.9.2015 Jani Pitkäniemi, finanssineuvos Kuntamarkkinat 2015 Kuntatalousohjelma, kuntien tuottavuustavoitteet ja niiden seuranta 9.9.2015 Jani Pitkäniemi, finanssineuvos Kuntamarkkinat 2015 Tuottavuustyön historiaa valtio kunta -yhteistyössä Peruspalveluohjelmassa

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

Talous ja työllisyys

Talous ja työllisyys Talous ja työllisyys 1. Suomen ja euroalueen talouspolitiikka 2. Designilla kilpailukykyä 3. Valmistavan vientiteollisuuden tuotteiden ja palveluiden pelillistäminen 4. Globaalit yritykset pienillä työssäkäyntialueilla:

Lisätiedot

Sote-uudistus. valmisteluryhmän hallituksen esityksen -muotoon kirjoitettu loppuraportti

Sote-uudistus. valmisteluryhmän hallituksen esityksen -muotoon kirjoitettu loppuraportti Sote-uudistus valmisteluryhmän hallituksen esityksen -muotoon kirjoitettu loppuraportti Kirsi Varhila, valmisteluryhmän puheenjohtaja sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseudun erityinen kuntajakoselvitys Palvelut ja kuntatalous

Jyväskylän kaupunkiseudun erityinen kuntajakoselvitys Palvelut ja kuntatalous Jyväskylän kaupunkiseudun erityinen kuntajakoselvitys Palvelut ja kuntatalous Jouko Luukkonen Selvitysryhmä 29.10.2013 Selvitysryhmä Aika Paikka Teema 4.9.2013 klo 11.30 Jyväskylän kaupungintalo 24.9.2013

Lisätiedot

Alkavan hallituskauden talouspoliittiset haasteet: Mikä on muuttunut neljässä vuodessa?

Alkavan hallituskauden talouspoliittiset haasteet: Mikä on muuttunut neljässä vuodessa? Alkavan hallituskauden talouspoliittiset haasteet: Mikä on muuttunut neljässä vuodessa? Sami Yläoutinen Jyväskylä, 3.8.2015 Esitys Julkisen talouden tila ja näkymät maailmalla Suomessa Talouspoliittiset

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kuntauudistus sote kuntien tehtävät. Kari Prättälä 2.4.2013

Kuntauudistus sote kuntien tehtävät. Kari Prättälä 2.4.2013 Kuntauudistus sote kuntien tehtävät Kari Prättälä 2.4.2013 Kehysriihi + rakennelaki Kuntarakennelaki annetaan eduskunnalle huhtikuun alussa siten, että laki voi tulla voimaan 1.7.2013 alkaen. Kuntien tulee

Lisätiedot

Sosiaalijohdon neuvottelupäivä

Sosiaalijohdon neuvottelupäivä Sosiaalijohdon neuvottelupäivä Teemaryhmä: Ikäihmisten hyvinvointi ja sosiaalipalvelut Erityisasiantuntija Eevaliisa Virnes 27.3.2014 Kuntatalo, Helsinki Ikäihmisten hyvinvointi ja sosiaalipalvelut Kansallinen

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuvat rakenteet Hyvinkään sairaala 40 -vuotta symposium

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuvat rakenteet Hyvinkään sairaala 40 -vuotta symposium Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuvat rakenteet Hyvinkään sairaala 40 -vuotta symposium Mitä Keski-Uudenmaan kunnat tavoittelevat Sote selvityksellään? Erkki Kukkonen Järvenpään kaupunginjohtaja 25.3.2015

Lisätiedot

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta-alan tuloksellisuuskampanja 2011-2014

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta-alan tuloksellisuuskampanja 2011-2014 Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Kunta-alan tuloksellisuuskampanja 2011-2014 Kuntakiertueen esittely (vrt. tuloksellisuussuosituksen teemat) 27.3. Naantali Kuntaliitoksen yhteistoiminnallinen toteuttaminen,

Lisätiedot

Taloudellinen päätöksenteko julkishallinnossa ongelmat ja rajoitteet

Taloudellinen päätöksenteko julkishallinnossa ongelmat ja rajoitteet Taloudellinen päätöksenteko julkishallinnossa ongelmat ja rajoitteet JULMA-työpaja Tampereen yliopisto, 21.5.2015 Professori Jarmo Vakkuri, Tampereen yliopisto, JKK JULMA-projektin osahanke: Yhdyskuntarakenteen

Lisätiedot

Sosiaalihuolto muutosten myllerryksessä

Sosiaalihuolto muutosten myllerryksessä Sosiaalihuolto muutosten myllerryksessä Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys Perustoimeentulotuen Kela-siirron kick off tilaisuus Kuntatalolla 20.5.2015 2 21.5.2015 Sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

Kuntarakenneselvitys Oulun seudulla

Kuntarakenneselvitys Oulun seudulla Kuntarakenneselvitys Oulun seudulla Elinvoimainen ja toimintakykyinen kunta Kuntarakennelaki: Kuntajaon kehittämisen tavoitteena on elinvoimainen, alueellisesti eheä ja yhdyskuntarakenteeltaan toimiva

Lisätiedot

Niin sanottu kestävyysvaje. Olli Savela, yliaktuaari 26.4.2014

Niin sanottu kestävyysvaje. Olli Savela, yliaktuaari 26.4.2014 Niin sanottu kestävyysvaje Olli Savela, yliaktuaari 26.4.214 1 Mikä kestävyysvaje on? Kestävyysvaje kertoo, paljonko julkista taloutta olisi tasapainotettava keskipitkällä aikavälillä, jotta velkaantuminen

Lisätiedot

Kuopion seudun elinvoima ja kilpailukyky

Kuopion seudun elinvoima ja kilpailukyky Saavutettavuus -dynamiikka Koulutusdynamiikka Kuopion seudun elinvoima ja kilpailukyky Väestödynamiikka TKIdynamiikka Yritysdynamiikka Muu dynamiikka Kuopion seudulla työpaikkojen määrä kasvoi suhteellisesti

Lisätiedot

Suuri SOTE-uudistus pienen ihmisen asialla miten kunta edistää ja maakunta korjaa?

Suuri SOTE-uudistus pienen ihmisen asialla miten kunta edistää ja maakunta korjaa? Suuri SOTE-uudistus pienen ihmisen asialla miten kunta edistää ja maakunta korjaa? 2.6.2016 Erityisliikunnan symposio Paula Risikko, TtT Nykytila 02.06.2016 Paula Risikko 2 Kansansairaudet ja niiden ehkäisy

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Näkökulmia kunnan talouden tasapainon tulkintaan 18.6.203 Kuntaliitto

Näkökulmia kunnan talouden tasapainon tulkintaan 18.6.203 Kuntaliitto Näkökulmia kunnan talouden tasapainon tulkintaan 18.6.203 Kuntaliitto Lotta-Maria Sinervo HTT, yliopistonlehtori Julkinen talousjohtaminen Johtamiskorkeakoulu Tampereen yliopisto +358503186035 lotta-maria.sinervo@uta.fi

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Kuntoutuksen uudistaminen osana sote -uudistusta

Kuntoutuksen uudistaminen osana sote -uudistusta Kuntoutuksen uudistaminen osana sote -uudistusta Ylitarkastaja Hanna Nyfors STM sosiaali- ja terveyspalveluosasto 19.2.2016 19.2.2016 1 Sote- uudistuksen tavoitteet Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen

Lisätiedot

Suomen Kuntaliiton maakuntatilaisuus Keski-Pohjanmaalla 17.9.2014 Ajankohtaiset kunta-asiat Aktuella kommunfrågor

Suomen Kuntaliiton maakuntatilaisuus Keski-Pohjanmaalla 17.9.2014 Ajankohtaiset kunta-asiat Aktuella kommunfrågor Suomen Kuntaliiton maakuntatilaisuus Keski-Pohjanmaalla 17.9.2014 Ajankohtaiset kunta-asiat Aktuella kommunfrågor Kristina Wikberg, Johtaja, ruotsinkieliset ja kansainväliset asiat Direktör, svenska och

Lisätiedot

Hattula - Hämeenlinna Janakkala

Hattula - Hämeenlinna Janakkala Hattula - Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden nykytilatarkastelua 5.2.2014 Riitta Ekuri 5.2.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013

Lisätiedot

4.2.2015 KÖYLIÖ-SÄKYLÄ. 4.2.2015 Minna Ainasvuori / BDO Audiator Oy. Page 1

4.2.2015 KÖYLIÖ-SÄKYLÄ. 4.2.2015 Minna Ainasvuori / BDO Audiator Oy. Page 1 KÖYLIÖ-SÄKYLÄ 4.2.2015 Minna Ainasvuori / BDO Audiator Oy Page 1 1 ARVIO TALOUDEN MENNEESTÄ KEHITYKSESTÄ 2 TALOUSKEHITYS 2010-2013 - KÖYLIÖ Toimintakulut Toimintakulujen keskimääräinen kasvu: 1,7 %/vuosi

Lisätiedot

Special thanks: VTT Timo Aro, tutkija Leo Kosonen. Virtaavat vyöhykkeet. Juha Kostiainen, Kansallinen kaupunkifoorumi, 23.9.2014

Special thanks: VTT Timo Aro, tutkija Leo Kosonen. Virtaavat vyöhykkeet. Juha Kostiainen, Kansallinen kaupunkifoorumi, 23.9.2014 Special thanks: VTT Timo Aro, tutkija Leo Kosonen Juha Kostiainen, Kansallinen kaupunkifoorumi, 23.9.2014 Virtaava maailma (Castells 1996 ja Kostiainen 2002, soveltaen) Piilaakso FYYSISET VIRRAT VIRTUAALISET

Lisätiedot

Valtion infraomaisuuden hallinta: kestävään infraan ja talouteen - mahdoton yhtälö?

Valtion infraomaisuuden hallinta: kestävään infraan ja talouteen - mahdoton yhtälö? Valtion infraomaisuuden hallinta: kestävään infraan ja talouteen - mahdoton yhtälö? Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti 24.9.2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV:n näkökulmat valtion infraomaisuuteen 2

Lisätiedot

Kuntatalous osana kansantaloutta

Kuntatalous osana kansantaloutta Kuntatalous osana kansantaloutta Mitä luottamushenkilön pitää tietää taloudesta? Pentti Meklin Emeritusprofessori Tampereen yliopisto 1 Oppi 1. Arkipäivässä esiintyviä talousasioita muutama käsite kansantaloudesta,

Lisätiedot

Kunnat ja alueet. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI

Kunnat ja alueet. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI Kunnat ja alueet Konsultit 2HPO 1 Väkiluvun muutos kunnittain 1980-2010 Lähde: Tilastokeskus, väestörakenne 2 Väestön muutos kunnittain Lähde: Kuntaliitto ja Tilastokeskus 3 Väkiluvun muutos kunnittain

Lisätiedot