ITÄ-UUDENMAAN LIITON TILINPÄÄTÖS. (sisältää toimintakertomuksen)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ITÄ-UUDENMAAN LIITON TILINPÄÄTÖS. (sisältää toimintakertomuksen)"

Transkriptio

1 ITÄ-UUDENMAAN LIITON TILINPÄÄTÖS 2010 (sisältää toimintakertomuksen) Uudenmaan liitto 2011

2

3 Sisällysluettelo ITÄ-UUDENMAAN LIITON TILINPÄÄTÖS Maakuntajohtajan katsaus 2 1. ALUEKEHITYS 4 2. ALUEIDENKÄYTTÖ JA SUUNNITTELU Alueiden käyttö Maakunnallinen liikennesuunnittelu Tekninen huolto EDUNVALVONTA HALLINTO Yleishallinto Tietopalvelut ja tiedotus Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä 17 5 TALOUS 18 1

4 ITÄ-UUDENMAAN LIITON TOIMINTAKERTOMUS 2010 MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS Maakuntien fuusio Suomessa maakunnat ovat osa lakisääteistä kunnallishallintoa. Itä-Uudenmaan liitto oli 2010 yksi 19:stä manner-suomen maakunnan liitosta. Vuoden 2011 alusta se yhdistyi Uudenmaan liiton kanssa uudeksi kokonaisuudeksi. Itä-Uudenmaan liitto toimi vielä 2010 itsenäisenä maakunnan, sen kuntien ja asukkaiden eduksi kaksikielisenä edunvalvonta-, kehittämis-, yhteistyö- ja suunnittelukuntayhtymänä. Itäuusmaalaiset hankkeet jatkuvat 2011 uudessa kokonaisuudessa. Aluekehityksessä ja alueidenkäytön suunnittelussa tehtiin koko vuosi 2010 tiivistä yhteistyötä Uudenmaan liiton kanssa. Fuusioneuvotteluissa perustettiin viisi työryhmää, jotka toimivat koko vuoden 2010 ajan: seurantaryhmä, johtoryhmä, aluekehittämis- ja kansainvälisten asioiden työryhmä, maankäyttö- ja alueidensuunnittelutyöryhmä sekä talous- ja hallintoryhmä. Jokainen työryhmä laati loppuraportin. Tavoitteena oli joustava, toimiva yhdistyminen Seitsemän kuntaa 2010 Uusi Loviisa aloitti , jolloin Loviisa, Pernaja, Ruotsinpyhtää ja Liljendal yhdistyvät. Aiempien kymmenen jäsenkunnan sijasta Itä-Uudenmaan liittoon kuului vuonna 2010 seitsemän jäsenkuntaa, jotka suuruusjärjestyksessä ovat Porvoo, Sipoo, Loviisa, Askola, Lapinjärvi, Myrskylä ja Pukkila. Itä-Uudenmaan kehittämisvisio Itä-Uusimaa on ympäristöltään ja kulttuuriltaan ainutlaatuinen, energinen ja uudistuva rannikkoalue, jossa on asukkaalle hyvän elämän edellytykset. EU:n ohjelmakausi Itä-Uudenmaan saaristo oli määritelty mukaan ns. haasteellisiin alueisiin, joissa toteutettaviin hankkeisiin voidaan käyttää Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta. Itä-Uusimaa kuului Etelä- Suomen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen EAKR-ohjelman temaattiseen osioon, ja lisäksi maakunnassa oli mahdollista käyttää Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoitusta. Itä-Uusimaa kuului yhdessä Etelä-Suomen ja eräiden Ruotsin, Viron ja Latvian maakuntien kanssa laajaan Central Baltic Interreg IV A -ohjelmaan, jossa on kaksi osaohjelmaa. Toinen osaohjelmista on Etelä-Suomi - Viro ohjelma ja toinen saaristo-ohjelma, jossa on mahdollista kehittää uuden- 2

5 tyyppistä yhteistyötä Itä-Uudenmaan ja esimerkiksi Ahvenanmaan, Viron saarten tai Tukholman saariston välillä. Lisäksi hankkeita voitiin käynnistää myös Itämeren alueen maakuntien kanssa ja myös koko Euroopan tasolla (ns. Interreg IV B ja Interreg IV C tasot). Venäjän-suunnan ohjelma-alueeseen kuuluivat Kymenlaakson, Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon maakunnat sekä Pietarin kaupunki ja Leningradin oblasti. Rajoittuvina alueina mukana olivat Itä- Uudenmaan, Päijät-Hämeen ja Pohjois-Savon maakunnat sekä Karjalan tasavalta. Vuoden 2011 alusta rajoittuvan alueen status laajeni koko Uudellemaalle. Itä-Uudenmaan liitto jatkoi Euroopan perifeeristen merellisten alueiden liiton CPMR:n jäsenenä (1995- ) sekä sen Itämeri-komission puheenjohtajaliittona toisen kaksivuotiskauden ( ). Itä-Uudenmaan maakunnan sisäiset ja ulkoiset rajamuutokset Uusi Loviisa aloitti Loviisan, Pernajan, Ruotsinpyhtään ja Liljendalin yhdistyessä maakunnan itäosaan syntyi noin asukkaan kaupunki. Helsingin kaupunkiin siirtyi alkaen 3000 hehtaaria ja noin 2000 asukasta Sipoon kunnasta. Myös maakunnan itärajalla tapahtuu rajamuutos alkaen: noin 200 asukkaan erillisalue, ns. Vastilan mutka, siirrettiin Pyhtään kuntaan. Vuoden 2011 alusta Uusimaa muodostaa kokonaisuuden. Molempien maakuntien toimistot yhdistyivät ja uudet toimitilat otettiin käyttöön Helsingin Länsi-Pasilassa tammikuun 2011 aikana. Jaakko Mikkola Maakuntajohtaja

6 1. ALUEKEHITYS Yleiset tavoitteet Tavoitteena oli yhteistyössä kuntien ja muiden yhteistyötahojen kanssa edistää Itä-Uudenmaan alueellista kehittämistä yhdistyvän Uudenmaan alueella ja Itämeren piirissä - maakuntasuunnitelman tavoitteiden ja toimintalinjojen mukaisesti. Tavoitteena oli, että itäuusmaalaiset toimijat käynnistivät ja toteuttivat maakuntaohjelman tavoitteiden mukaisia hankkeita käytettävissä olevalla sekä kansallisella että EU-rahoituksella saaden lisäarvoa omaan toimintaansa. Tavoitteena oli alueellisen rahoituksen lisääminen. Tavoitteet 2010 Maakuntasuunnitelman 2040 hyväksyminen Maakuntasuunnitelma on laadittu vuonna 2009 yhteistyöprosessina maakunnan päättäjien ja toimijoiden kanssa sekä yhteistyötiimissä vaihemaakuntakaavan laatimisen kanssa hyödyntämällä mm. yhteisiä selvityksiä ja seminaareja. Osana prosessia, talvella 2009, pyydettiin asiantuntijalausunto, jossa tarkasteltiin tulevaisuuden muutoksia, megatrendejä ja niiden vaikutuksia Itä- Uudenmaan maakunnan tavoitteisiin ja edellisessä maakuntasuunnitelmassa esitettyihin painotuksiin. Luonnos käsiteltiin maakuntahallituksessa kesäkuussa 2009, minkä jälkeen se lähetettiin laajalle lausuntokierrokselle. Luonnoksen valmistumisen jälkeen on tullut esille, että Itä- Uudenmaan maakunta tulee hallinnollisesti olemaan osa suurempaa kokonaisuutta yhdessä Uudenmaan maakunnan kanssa vuoden 2011 alusta. Itä-Uusimaa osana suurempaa kokonaisuutta on otettu suunnitelman loppuraportin valmistelussa huomioon. Suunnitelma käsitellään maakuntavaltuustossa tammikuussa Maakuntasuunnitelma 2040 hyväksyttiin maakuntavaltuuston kokouksessa Pukkilassa Maakuntaohjelman laatiminen Alueiden kehittämislain mukaisen ohjelman valmistelu käynnistetään vuoden 2010 alussa yhdessä Uudenmaan liiton kanssa. - Maakuntaohjelma laadittiin yhdessä Uudenmaan liiton toimijoiden kanssa. Pohjana olivat molempien maakuntien hyväksymät maakuntasuunnitelmat. Joitakin sisältöeroja oli Uudenmaan liiton ja Itä-Uudenmaan liiton hyväksymissä maakuntaohjelmissa. Itä-Uudenmaan maakuntahallitus lisäsi kokouksessaan mm. HELI-radan ja sen kehitysvyöhykettä tukevan aluerakenteen määrätietoisen kehittämisen, Porvoon Skaftkärrin pilottihankkeen sekä Loviisa 3 hankkeen rakentamismahdollisuudet. Maakuntavaltuusto hyväksyi maakuntaohjelmaan mm. nämä muutokset. Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman laatiminen 4

7 Alueiden kehittämislain mukainen maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma ja siihen kuuluvana osana maakunnan yhteistyöasiakirja EU-rahoituksen suuntaamiseksi laaditaan vuosittain. Toteuttamissuunnitelman valtionrahoitusta koskeva osuus on maakunnan valtionrahoitusesitys keskeisistä ja muista alueiden kehittämiseen vaikuttavista määrärahoista. Toteuttamissuunnitelma laaditaan yhdessä Uudenmaan liiton kanssa. - Toteuttamissuunnitelma valmisteltiin yhteisesti Uudenmaan liiton kanssa. Kuntien kanssa käytiin keskusteluja. Maakunnan yhteistyöryhmät (MYR) Uudellamaalla ja Itä- Uudellamaalla hyväksyivät toteuttamissuunnitelman samansisältöisinä kokouksissaan Porvoon Sannäsissä Maakuntahallitus hyväksyi toteuttamissuunnitelman kokouksessaan osaamisen vahvistaminen ja työpaikkojen lisääminen Osaamisen vahvistaminen ja työpaikkojen lisääminen/alueellinen osaamisrakenne ja innovaatiotoiminta ovat aluekehittämisen keskeisiä painopisteitä. Porvoon Campus -hanke kehittää alueellista ammattikorkeakoulutustarjontaa ja -palveluja sekä edistää maakunnan osaamisen verkottumista. Itä-Uudenmaan liitto osallistuu yhteistyöverkostoihin ja tukee alueellisia kehittämishankkeita sekä yhteistyöverkostojen luomista ja kehittämistä laajaalaisissa osaamishankkeissa. Itä-Uudenmaan osaamisaloja ovat Itä-Uudenmaan sähköisen talotekniikan osaamis- ja kehittämiskeskus STOK liitännäisjäsenenä Asumisen ja Jokapaikan tietotekniikan osaamisklustereissa, ympäristöosaaminen, Suomenlahden öljyntorjunnan valmius- ja osaamiskeskus, Venäjä-osaaminen, luovat toimialat ja matkailu sekä elintarvikeala osana elintarvike- ja ravitsemusklusteria. Helsingin yliopiston Venäjän energiapolitiikan professorin tehtäviin kuuluu edistää Itä- Uudenmaan aluekehitystä. Professuuriin on sitoutunut yrityksiä, Porvoon kaupunki ja Itä- Uudenmaan liitto. Lisäksi Itä-Uudenmaan liitto tukee maakunnan koulutuksen yhteistyöstrategian toteuttamista toimijoiden yhteistyöverkostossa. Itä-Uudenmaan liitto koordinoi vuosittaista Itä-Uudenmaan koulutuksen yhteistyöfoorumia. Lisäksi Itä-Uudenmaan liitto tarvittaessa koordinoi aluekehitys- ja elinkeinoneuvottelukunnan sekä koulutuksen ja osaamisen neuvottelukunnan toimintaa. Itä-Uudenmaan koulutuksen ja työvoiman tarpeen ennakoivaa toimintaa (ennakointiverkosto) edistetään yhteistyössä muiden alueen toimijoiden kanssa. Alueiden kehittämislain myötä maakunnan liitoilla on vastuu pitkän ja keskipitkän aikavälin koulutustarpeiden alueellisesta ennakoinnista yhteistoiminta-alueittain, jolloin tulee varmistaa myös toiminnan resurssit. - Itä-Uudenmaan osaamiskeskusohjelma (OSKE) Jokapaikan tietotekniikka sai oman statuksen varsinaisena OSKE-jäsenenä (aiemmin liitännäisjäsenenä). - Venäjän energiapolitiikan määräaikaiseksi professoriksi valittiin Veli- Pekka Tynkkynen. - Tammikuussa 2010 järjestettiin Itä-Uudenmaan koulutuksen VII yhteistyöfoorumi. 5

8 laaja-alaisen elinkeinopolitiikan toteuttaminen Maakunnan laaja-alaisen elinkeinopolitiikan tavoitteita toteutetaan alueellisella koheesio- ja kilpailukykyohjelmalla, KOKO -ohjelmalla. Itä-Uudenmaan KOKO -ohjelman kaksi toimintalinjaa ovat palveluyrittäjyyden ja innovaatiojärjestelmän kehittäminen sekä keskeisenä teemana palvelujärjestelmän kehittäminen erityisesti saaristossa ja maaseudulla. Osana laaja-alaista elinkeinopolitiikkaa varmistetaan ja kehitetään yrityksille suunnattuja alueellisia palveluja. - Osallistuttiin KOKO-ohjelman toteuttamiseen osallistuminen EU-projekteihin ja maakunnan kehittämisprojekteihin Hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyökanavia maakunnan kehittämiseksi ovat EU-projektit ja maakunnan kehittämisrahaprojektit, joiden projektiryhmien työskentelyyn osallistutaan. - Osallistuttiin useiden projektien ohjausryhmätyöskentelyyn. Kaikki hankkeet siirrettiin alkaen saumattomasti Uudenmaan liitolle. yhteistyö Etelä-Suomen maakuntien kesken Alueen kehittämiseksi tehdään sekä yhteistyötä Etelä-Suomen kilpailukyky- ja työllisyysohjelman (EAKR) toteuttamisessa maakuntien liittojen johdolla että Euroopan Sosiaalirahaston ohjelman (ESR) alueellisen osion toteuttamisessa ELY -keskusten johdolla. - Osallistuttiin Etelä-Suomen EAKR-koordinaatiotyöryhmän ja ESR-ohjelman alueellisen osion koordinaatiotyöryhmän työskentelyyn ja edistettiin alueellista hankevalmistelua ja osallistumista laajoihin yhteistyöverkostoihin. Puheenjohtajaliittona Etelä-Suomen yhteistoimintaalueella oli vuonna 2010 Hämeen liitto, joka oli aktiivinen erityisesti toteuttamissuunnitelmien laadinnassa monen liiton yhteistyönä. Lausuntoja annettiin naapurimaakuntien maakuntaohjelmista. alueviranomaisyhteistyö Yhteistyö on tiivistä ja hyvin monimuotoista maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman laatimisessa sekä EU-ohjelmien toteuttamisessa. Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö on keskeinen yhteistyöelin, joka valmistelee asioita maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyyn. Itä-Uudenmaan liitto osallistuu ELY -keskuksen erillisiin yhteistoimintaelimiin sekä sidosryhmäyhteistyöhön maakunnan toimijoiden kanssa, käy neuvotteluja sekä antaa lausuntoja viranomaisten toimintasuunnitelmista ja muista ajankohtaisista asioista. - Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö (MYRS) kokoontui vuonna 2010 kuusi kertaa. Asioina oli mm. EU-hankkeiden käsittely ja maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman valmistelu. 6

9 Laajakaista kaikille 2015 hanke Itä-Uusimaa on mukana edistämässä ja toteuttamassa valtioneuvoston periaatepäätöksellään käynnistämää Laajakaista kaikille 2015 hanketta. Vuoden 2009 aikana hanketta on liiton toimistossa valmisteltu siten, että on muodostettu 12 erillistä hanketta maakunnan alueelle. Itä-Uudenmaan liitolla on valmiudet aloittaa hankkeiden kilpailutus vuonna Kilpailutusajankohta ja hankkeiden toteutusaikataulu riippuu kuntien päätöksistä. - Vuoden 2010 aikana kilpailutettiin Porvoon hanke, Emäsalon hanke, Pirttisaaren hanke sekä Pukkilian hanke. Emäsalon hankkeeseen saatiin hanke-ehdotus ja asia etenee nyt toteuttajan ja Porvoon kaupungin välisenä asiana. Muihin hankkeisiin ei saatu tarjouksia. Tilanne vastaa kutakuinkin valtakunnallista sikäli, että varsin vähän on saatu tarjouksia hankkeisiin. Hanke kuitenkin jatkuu Itä-Uudellamaalla kuten muuallakin. Itä-Uudenmaan matkailu Matkailun koordinointityö jatkuu vuonna 2010 Itä-Uudenmaan matkailutoimikunnan tuella. Matkailutoimikunnan toimikausi on kaksi vuotta ( ). Matkailutoimikunnan päätehtävänä on edistää vuonna 2006 laaditun Itä-Uudenmaan matkailustrategian toteutumista. - Matkailuntoimikunta kokoontui neljä kertaa vuoden 2010 aikana. Maakunnan kehittämisrahan rahoitus kohdennetaan maakuntaohjelman mukaisesti EU-ohjelmien rahoituksen vähetessä alkaneella ohjelmakaudella maakunnan kehittämisrahan merkitys maakuntaohjelman toteuttamisessa kasvaa. - Vuonna 2010 tehtiin yhteensä 20 päätöstä maakunnan kehittämisrahasta. Rahoitusta myönnettiin elinkeinopoliittisiin kehittämishankkeisiin, joista matkailu, luovien toimialojen kehittäminen ja maaseudun kehittäminen sekä kuntien yleinen elinkeinopolitiikka olivat merkittävimmät. EU-rahoitteisten ohjelmien rahoitus kohdennetaan maakuntaohjelman mukaisesti Itä-Uudellamaalla on käytettävissä Etelä-Suomen kilpailukyky- ja työllisyysohjelma (EAKR), jossa on kaksi osiota: haasteelliset alueet, joka kohdistuu vain saaristoon ja toimenpiteiden temaattinen osio, joka on yhteinen kaikkien Etelä-Suomen seitsemän maakunnan kanssa. Itä-Uudellamaalla on käytettävissään myös Etelä-Suomen ESR-ohjelman alueellinen osio. Ohjelmien rahoitus on Itä-Uudellamaalla aikaisempaa pienempi, joten tavoitteena on entistä paremmin kohdentaa rahoitus maakuntaohjelman tavoitteiden mukaisesti. Itäuusmaalaisten toimijoiden osallistumista erityisohjelmiin ja laajoihin EU-hankkeisiin edistetään kolmen maakunnan toimijoiden muodostamalla kansainvälisellä verkostolla yhdessä Brysselin EUtoimiston kanssa. EAKR ohjelma Saaristo tavoiteltavat hankkeet maakuntaohjelman toimintalinjojen mukaisia 7

10 Itä-Uudenmaan saariston kehittämisessä EAKR -rahoituksella painotetaan maakuntaohjelman mukaisesti erityisesti - luonto- ja kulttuurimatkailun kehittämistä - luonto- ja kulttuurimatkailun toimintaedellytysten kehittämistä - mikroyrittäjyyden kehittämistä - kumppanuuden ja verkostojen kehittämistä - sähköisten palvelujen kehittämistä. - Vuonna 2010 hyväksyttiin yksi uusi saaristohanke (Posintran hallinnoima) ja toinen aikaisemmin hyväksytty jatkui vuoden 2010 loppuun. Temaattinen osio itäuusmaalaisia toimijoita ylimaakunnallisiin hankkeisiin Temaattisen osion hankkeet ovat usean maakunnan alueella toimivia suurehkoja hankkeita, jotka keskittyvät vuosittain avattaviin teemoihin Vuosina temaattisessa osiossa on toteutettu hakuja seuraavissa klustereissa: ympäristöja meriklusteri, hyvinvointi, digitaaliset sisällöt ja sähköiset palvelut, metsäteollisuus, toimitusketjujen klusteri (logistiikka), innovatiiviset metallituotteet sekä muotoilu ja muut luovat toimialat. Vuonna 2010 teemaosiossa haetaan uusia hankkeita kolmeen teemaan: 1) ympäristöteknologia ja ympäristöystävälliset palvelukonseptit (ml. esim. matkailu ja elintarvikeala) 2) innovatiiviset julkiset hankinnat 3) kansainvälisessä osiossa em. ja aiempien teemojen kansainvälinen yhteistyö ja verkostoituminen. Itäuusmaalaiset toimijat ovat menestyneet hyvin teemahankehauissa. Itä-Uudenmaan kehittämisen kannalta on tavoiteltavaa ja tärkeää, että itäuusmaalaisia toimijoita on myös jatkossa mukana Etelä- Suomen EAKR-ohjelman temaattisen osion hankkeissa. - Itäuusmaalaisia toimijoita oli mukana useissa teemahankkeissa. ESR-ohjelma Manner-Suomen alueelle laadittiin yksi ESR-ohjelma. Ohjelma muodostuu valtakunnallisesta osiosta ja neljästä suuralueittaisesta osiosta. Itä-Uudenmaan kannalta ohjelman toteuttamisessa korostetaan elinkeino-, työllisyys-, osaamis- ja koulutushankkeiden toteuttamista. - Vuoden 2010 järjestettiin hakukierros, jossa yksi hanke hyväksyttiin. Syksyn 2010 haku toteutettiin ELY-keskuksen kautta. Interreg-ohjelmat tavoitteena Viron-suunnan hankkeita Tavoitteena on saada itäuusmaalaisia toimijoita ja hankkeita ohjelmaan mahdollisimman runsaasti. 3+3 Suomi-Viro yhteistyö jatkuu hankkeistuksessa. 8

11 Itä-Uusimaa on rajoittuvana alueena mukana myös Kaakkois-Suomen ENPI (European Neighbourghood and Partnership Instrument) ohjelmassa. Tavoitteena on saada itäuusmaalaisten toimijoiden hankkeita ohjelmaan. - Viron suunnan hankkeissa oli vuonna 2010 itäuusmaalaisia toimijoita. - Uusia 3+3 hankkeita ei käynnistetty, mutta 3+3 yhteistyö jatkuu periaatteessa vuoden 2010 jälkeenkin, mikäli uusia hankkeita saadaan liikkeelle. - Venäjän suunnan hankkeita (ENPI) ei vuonna 2010 käynnistynyt. Ohjelmien hallinnointi tavoitteena sähköinen hallinto EU-ohjelmissa siirryttiin 2009 ja myöhemmin myös kansallisissa maakunnan kehittämisrahahankkeissa siirrytään sähköiseen, internet-pohjaiseen hallintoon (EURA) sekä hakemusten käsittelyn, päätöksenteon että maksatuksen osalta. - Sähköinen hallinto toteutettiin. Itä-Uudenmaan kasvihuonepäästölaskelmat - Toteutettiin Jarkko Hintsalan tekemänä keväällä Maakuntakaavan perustietoa. Laskennan perustiedot hyödyttävät myös kuntien omien ilmastostrategioiden laatimista. Laskelmat tehtiin vuoden 2008 tietojen perusteella sekä kunnittain että maakunnan tasoisesti. 2. ALUEIDENKÄYTTÖ JA SUUNNITTELU 2.1. Alueidenkäyttö Yleiset tavoitteet Alueidenkäytön tavoitteena on huolehtia Itä-Uudenmaan maakuntakaavan laadinnasta ja ajantasaistamisesta sekä osallistua maakuntasuunnitelman ja -ohjelman laadintaan. Alueidenkäytön tavoitteena on mahdollistaa kestävän yhdyskuntarakenteen kehittyminen maakunnassa. Tavoitteena on hillitä ilmastonmuutosta aluerakenteen keinoin ja ohjata kasvu olemassa olevan yhdyskuntarakenteen yhteyteen hyvien joukkoliikennekäytävien lähelle. Tavoitteet 2010 Itä-Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan selvitysvaihe jatkuu vuonna 2010 ja kaava yhteensovitetaan Uudenmaan liiton vastaavan vaihekaavan kanssa. Itä-Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava on ollut vireillä lähtien ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli nähtävillä välisen ajan. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman päivitys hyväksyttiin maakuntahallituksen kokouksessa Kaavan tavoitteet hyväksyttiin maakuntahallituksessa

12 Toimiva aluerakenne Yhdyskuntarakenteen kehittäminen tarkoituksenmukaisin, kestävin sekä maankäytön ja liikenteen yhteen sovittavin ratkaisuin Ilmastonmuutoksen hillintä Ilmastonmuutokseen ja sään ääri-ilmiöihin sopeutuminen Saariston ja rannikon sekä muiden alueiden luontoarvojen turvaaminen Virkistys- ja matkailualueverkoston kehittäminen Ajantasaiset energiahuollon ja teknisenhuollon aluevaraukset Kaavoitusta varten vuonna 2010 tehtävät selvitykset: luontoselvitys 2009, Itä-Uudenmaan virkistysalueselvitys, aluerakennetarkastelu, Helsinki Porvoo kehyssuunnitelma sekä uusiutuvien energialähteiden ja turpeen oton selvitys. Selvitykset tehdään sekä yhteistyössä että yhteen sovittaen Uudenmaan liiton vastaavien selvitysten kanssa vuonna Tavoitteena on Itä-Uudenmaan ja Uudenmaan yhteisen vaihemaakuntakaavan valmistelu. - Toteutettiin kaikki em. vaiheet suunnitelman mukaisesti. Itä-Uudenmaan 3. vaihemaakuntakaava (ydinvoimamaakuntakaava) Itä-Uudenmaan 3. vaihemaakuntakaava käynnistyi tammikuussa Vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä välisen ajan. Kaavan luonnos on tarkoitus asettaa nähtäville alkuvuodesta 2010 ja ehdotus loppuvuodesta Itä-Uudenmaan 3. vaihemaakuntakaava on tarkoitus hyväksyä maakuntavaltuustossa loppuvuodesta 2010 ja saattaa ympäristöministeriöön vahvistettavaksi vuoden 2010 lopussa. - Kaavan laatiminen raukesi, koska ydinvoimalaluvan hakija veti pois hakemuksensa ja suunnitelmansa tammikuussa osallistuminen ylimaakunnallisiin alueidenkäytön selvityksiin (esim. Helsinki-Porvoo kehyssuunnitelma) Etelä-Suomen alueella jatketaan yhteisiä aluerakenne- ja liikenneselvityksiä. Tekeillä oleva Helsinki Porvoo kehyssuunnitelma, johon osallistuvat Itä-Uudenmaan ja Uudenmaan liitot, ympäristöministeriö, Helsinki, Vantaa, Sipoo ja Porvoo sekä väyläviranomaiset, valmistuu alkuvuodesta 2010 ja on tausta-aineistona maakuntakaavoitukselle. - Toteutettiin. lausuntojen valmistelu viranomaisille, jäsenkunnille ja muille tahoille valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai seudullisesti merkittävistä suunnitelmista, ohjelmista, yleis- ja asemakaavoista ja eräistä poikkeamislupa-asioista Valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai seudullisesti merkittävistä suunnitelmista, ohjelmista, yleisja asemakaavoista sekä eräistä poikkeamislupa- ja suunnittelutarve-asioista annetaan eri tahojen pyynnöstä lausuntoja, joiden valmistelu kuuluu alueidenkäytön ja suunnittelun vastuualueeseen. Yhteenveto 2010: - Itä-Uudenmaan luontoselvitys 2009 saatettiin loppuun vuoden 2010 aikana. Viimeinen työ- 10

13 ryhmän kokous pidettiin Itä-Uudenmaan virkistysalueselvitys yhdistettiin Uudenmaan vastaavan selvityksen kanssa. Selvitystyö on osa Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavaa. - Aluerakennetarkastelu välillä Helsinki -. Porvoo valmistui syksyllä Selvitys on Helsingin, Vantaan ja Sipoon yhteisen Östersundomin osayleiskaavan taustamateriaalia. - Uusiutuvien energialähteiden ja turpeen oton selvitys ei ole edennyt tavoitteiden mukaan. Erillisenä työnä loppuvuodesta 2010 valmistui Kotkan energia Oy:n teettämä YVA Loviisan Röjsjön suosta. Osana maakuntakaavan uudistamista (Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava) päivitetään energiayhtiöiden tulevaisuuden tarpeet energiaverkon osalta. - Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maakuntakaava prosessien yhteensovittaminen on onnistunut hyvin vuoden 2010 aikana. 2.2 Maakunnallinen liikennesuunnittelu Yleiset tavoitteet Itä-Uudenmaan liikennejärjestelmää koskevan suunnittelun ja edunvalvonnan tavoitteena on kehittää maakunnan liikennejärjestelmää siten, että se: - edistää maakunnan kilpailukykyä kestävällä tavalla - mahdollistaa turvalliset arjen matkat ja sujuvat elinkeinoelämän kuljetukset maakunnan eri osissa - tarjoaa henkilöautolle kilpailukykyisiä vaihtoehtoja, jotka ottavat huomioon alueiden ja väestöryhmien erityispiirteet Tavoitteet vuonna 2010 Itä-Uudenmaan liikennestrategian päivitys ja aiesopimus valmistuivat keväällä Liikennejärjestelmätyö jatkuu Itä-Uudenmaan liiton vetämänä vuonna 2010 liikennestrategian toteutumisen edistämisenä ja seurantana. Aluehallinnon uudistus tuonee liikennejärjestelmäsuunnittelun maakuntien lakisääteiseksi tehtäväksi, mikä vastaa aikaisempaa käytäntöä. Yhdessä Ratahallintokeskuksen ja Uudenmaan liiton kanssa tehdään HELI-radan Tapanilan erkanemiskohdasta tarkempi selvitys, jossa käydään läpi sen tekniset ja taloudelliset toteuttamisedellytykset. Muita tehtäviä ovat osallistuminen alemman tieverkon ja kevyen liikenteen verkon sekä joukkoliikenteen kehittämiseen. Lisäksi osallistutaan ajankohtaisten teiden (Vt 7) tiesuunnitelmien laadintaan. Lähivuosina maakunnan liikennejärjestelmän kehittämisessä korostuva ilmastomuutoksen hillintään liittyvät selvitystehtävät, joissa tarvitaan laajaa yhteistyötä. Kuntien yhteinen joukkoliikenneyhteyksiä kehittävä henkilöliikennelogistikko aloitti työnsä Vuonna 2010 Itä-Uudenmaan joukkoliikennettä on tarkoitus kehittää yhteistyössä tehtävällä kehittämisprojektilla. Uusina tehtävinä vuonna 2010 on sopeutuminen voimaan tulevaan uuteen joukkoliikennelakiin. Liikenteen osalta laissa on pitkä vuoteen 2019 ulottuva siirtymäaika, mutta lippujärjestelmien kohdalla muutosten toteuttaminen aloitetaan jo vuonna Itä-Uudenmaan liikennestrategian 2009 toteutumisen edistäminen (kärkihankkeiden edunvalvontaa, osallistutaan tiepiirien, Ratahallintokeskuksen sekä kuntien liikenneverkko- ja hankesuunnitteluun) 11

14 osallistutaan HELI-radan Tapanilan erkanemiskohtaa tarkastelevaan selvitystyöhön osallistutaan Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnittelun laatimiseen (Sipoo varsinaista suunnittelualuetta ja muu Itä-Uusimaa rajoittuvaa aluetta) joukkoliikenteen kehittäminen (kuntien avustaminen kehitystyössä, palvelutasosuunnitelman toteuttaminen, palvelulinjojen, koulukuljetusten ja liityntäliikenteen kehittäminen) osallistutaan Etelä-Suomen maakuntien yhteisiin selvityksiin (logistiikka, ilmastomuutoksen hillintä) lausuntojen valmistelu, aloitteet ja yhteistyö liikenneasioissa Yhteenveto 2010: - Tehtiin aktiivista Itä-Uudenmaan liikennestrategian edistämis- ja seurantatyötä, mistä laadittiin raportti: Itä-Uudenmaan liikennestrategian seuranta Osallistuttiin Liikenneviraston käynnistämään Helsingistä itään päin suuntautuvan radan selvitystyöhön, jossa on selvitetty aiempaa tarkemmin myös Tapanilan erkanemiskohtaa ja Fazerilan pohjavesialuetta - Osallistuttiin Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimiseen HLJ-toimikunnan asiantuntijana sekä oltiin mukana useissa työpajoissa - edistettiin joukkoliikenteen kehittämistoimenpiteiden toteutumista mm avustamalla kuntia kehitystyössä - Selvitettiin Itä-Uudenmaan hiilidioksidipäästöt samassa formaatissa kuin Uudenmaan liitossa on tehty - Annettiin useita lausuntoja liikenteeseen liittyvistä kysymyksistä 2.3 Tekninen huolto Yleiset tavoitteet Vedenhankinnan suunnittelun ja yhteistyön avulla pyritään turvaamaan maakunnassa korkealuokkaisen veden saannin riittävyys mahdollisimman edullisesti. Jätevesien käsittelyä koskevan suunnittelun tavoitteena on ehkäistä niiden haitallisia ympäristövaikutuksia. Jätehuollon suunnittelun tavoitteena on jätemäärien vähentäminen ja yhdyskuntajätteen hyödyntämisasteen nostaminen sekä loppusijoitettavista jätteistä aiheutuvien haittojen vähentäminen. Alueellisen energiahuollon suunnittelun tarkoituksena on energian käytön kustannustehokkuuden parantaminen ja ympäristöhaittojen vähentäminen. Kiviaineshuoltoa koskevan suunnittelun tarkoituksena on sovittaa yhteen harjujen ja kallioiden sekä pohjavesien ja muu ympäristönsuojelu samalla, kun turvataan edullisen ja korkealaatuisen kiviainesmateriaalin saanti rakentamista varten. Tavoitteet vuonna 2010 Painopisteenä teknisen huollon tehtävissä ovat vuonna 2010 maaseudun ja ylikunnallisen vesihuollon kehittäminen, energianhuollosta aiheutuvien kasvihuonepäästöjen vähentäminen sekä jäte- ja maa-aineshuollon ja ympäristönsuojelun yhteensovittaminen. 12

15 edistetään Uudenmaan ELY-keskuksen aluetta koskevan vesihuollon kehittämisohjelman kärkihankkeiden toteutumista varataan maakuntakaavoituksessa riittävät ja tarkoituksenmukaiset alueet vesi- ja jätehuoltoa, kiviainesten ottamista, energian tuotantoa, siirtoa ja varastointia varten sekä edistetään teknisen huollon alueellista yhteistyötä; otetaan nykyiset ja tulevat ydinvoimahankkeet tasavertaisesti huomioon Ruotsinpyhtään ja Loviisan alueella edistetään haja-asutuksen jätevesiasetuksen tavoitteiden toteutumista edistetään energian säästämistä ja uusiutuvien luonnonvarojen sekä jäähdytyslämmön hyödyntämistä energiahuollossa Yhteenveto 2010: - Valmisteltiin aloitteita vesihuollon kehittämisohjelman kärkihankkeiden toteutumisen edistämiseksi; - Fennovoiman vetäydyttyä ydinvoimahankkeesta Ruotsinpyhtäällä on otettu huomioon vain Fortumin mahdollinen kolmas ydinvoimalayksikkö; - Haja-asutuksen jätevesiasetuksen tavoitteiden toteutumista seurattiin; - Jäähdytyslämmön hyödyntäminen energiahuollossa nostettiin esiin Loviisan ydinvoimalahankkeen yhteydessä; - Oltiin aktiivisesti mukana tekemässä ympäristöministeriön rahoittamaa Etelä-Suomen yhteistyöalueen tuulivoimaesiselvitystä. Työ valmistui joulukuussa EDUNVALVONTA Yleiset tavoitteet Edunvalvontatyöllä varmistetaan kaavojen ja ohjelmien ajankohtaisten asioiden tai hankkeiden toteutuminen. Maakunnan edunvalvonnan tavoitteena on valvoa Itä-Uudenmaan etuja kansallisesti ja kansainvälisesti sekä toimia tiedonvälittäjänä. Kuntalain mukaan liiton edunvalvonnassa keskeinen rooli on maakuntahallituksella. Käytännössä edunvalvonta on monialaista eri toimijoiden yhteistyötä, jossa merkittävä roolinsa on liiton ohella maakunnan kansanedustajilla, kunnilla, valtion aluehallinnolla sekä muilla maakunnallisilla toimijoilla. Maakuntaidentiteetin vaaliminen kuuluu myös edunvalvontaan. Tavoitteet 2010 valtion maakunnassa olevien toimintojen turvaaminen ja alueellistamisen edunvalvonta kärkihankkeiden edistäminen liikennehankkeiden edistäminen aiesopimuksen mukaisesti Itä-Uudenmaan liitto toteuttaa vuonna 2010 edunvalvontaa yhteistyössä kuntien, vaalipiirin kansanedustajien, europarlamentaarikkojen, puolueiden piirijärjestöjen, elinkeinoelämän organisaatioiden ja 13

16 kuntayhtymien sekä muiden tahojen kanssa. Suurissa kehittämishankkeissa yhteistyötahona voidaan edelleen käyttää seitsemän Etelä-Suomen maakunnan liittoumaa (ELLI), vaikka nykymuotoinen EL- LI päättyykin Vuonna 2010 aloittaa Etelä-Suomen neljän maakunnan (Itä-Uusimaa, Uusimaa, Kanta-Häme ja Päijät-Häme) muodostama aluekehityslain mukainen yhteistoiminta-alue. Etelä-Suomen EU-toimisto on Itä-Uudenmaan, Päijät-Hämeen ja Hämeen liittojen omistama edunvalvontatoimisto Brysselissä. Sen toiminnasta keskustellaan yhteistoiminta-alueen kokouksissa. Uudenmaan ja Helsingin vaalipiirin kansanedustajien neuvottelukunta (KENK) on merkittävä edunvalvontafoorumi, johon kuuluu noin neljännes kaikista kansanedustajista. Myös Uudenmaan yrittäjät - Nylands företagare ry ja Itä-Uudenmaan kauppakamariyksikkö toimii yhteistyössä Itä-Uudenmaan liiton kanssa. Itä-Uudenmaan liitto osallistuu maakunnan liikennettä ja teknistä huoltoa koskevaan edunvalvontaan, valmistelee aloitteita ja lausuntoja sekä harjoittaa yhteistyötä sidosryhmien (ministerit, kansanedustajat, kunnat, elinkeinoelämä, valtion viranomaiset, Etelä-Suomen maakunnat, YTV jne.) kanssa. Sisäisessä edunvalvonnassa painopiste on kuntayhteistyössä (Itä-Uudenmaan kunnanjohtajien kokoukset) sekä asian edellyttämällä tavalla maakunnan toimijoiden yhteistyössä. Sisäiseen edunvalvontaan kuuluu maakunnan identiteetin vahvistaminen. Kärkihankkeet teemat 1. Alueellisen osaamisen vahvistaminen 2. HELI-rata (Helsinki-Porvoo-Loviisa-Kotka-Luumäki) 3. Porvoon ja Loviisan itäiset ohikulkutiet (saaristotie ja atomitie) 4. Keskikokoisten ja pienten tiehankkeiden rahoituksen turvaaminen 5. Vesihuollon rahoituksen turvaaminen 6. Historiallisten ympäristöjen kunnostaminen 7. Kansainvälistyminen 8. Ympäristön vaaliminen 9. Sosiaali- ja terveyspalvelut - Kärkihankkeita edistettiin mm. vastaavin raha-asia-aloittein. Maakunnan liitto korostaa toiminnassaan maakunnan ominaispiirteitä ja tukee itäuusmaalaista identiteettiä. Maakunnan yhdistyessä 2011 Uudenmaan maakunnan kanssa uuden kokonaisuuden yhteistä identiteettiä sekä sen eri alueiden identiteettejä vaalitaan edelleen. Maakuntahallitus valitsee vuoden 2010 itäuusmaalaisen kylän, ja vuoden 2010 yritys valitaan yhdessä Itä-Uudenmaan kauppakamariyksikön kanssa. - Maakuntahallitus valitsi Itä-Uudenmaan vuoden 2010 kyläksi Loviisan Pitkäpään. Vuoden 2010 yritys valittiin yhdessä Itä-Uudenmaan kauppakamariyksikön kanssa. Se oli Porvoon Finnsweet Oy. Kunniamaininta myönnettiin Oy Weldmec Ab:lle Porvoosta. Kansainvälinen toiminta CPMR:ssä tukee maakunnan kansainvälistymistavoitteita. Toiminnan sisällössä korostuvat eurooppalaisten aluepoliittisten tavoitteiden eteenpäin vieminen maakuntien roolia korostamalla (regionalismi ja subsidiariteetti). 14

17 - Osallistuttiin CPMR:n yleiskokoukseen ja Itämeri-komission työskentelyyn. Itämerikomission puheenjohtajuus siirtyi Itä-Uudeltamaalta Ruotsin Västerbotteniin, mutta komission pääsihteeriliitoksi valittiin Uudenmaan liitto ( alkaen). 4. HALLINTO 4.1 Yleishallinto Yleiset tavoitteet Maakuntaliiton hallinto huolehtii liiton luottamushenkilöhallinnon ja toimiston toiminnasta tehokkaasti ja taloudellisesti. Tavoitteet 2010 Hallinto hoitaa perustehtävänsä, jotka ovat maakuntavaltuuston, maakuntahallituksen, tarkastuslautakunnan, maakunnan yhteistyöryhmän ja toimiston työn sujuminen, toimiston talouden seurannasta vastaaminen sekä toimiston kirjaston ylläpito, arkistonhoito, tulevien ja lähtevien asiakirjojen hoito, tietojärjestelmien toimivuudesta huolehtiminen sekä perustiedotuksesta vastaaminen. Liiton säännöt tarkistetaan tarpeen mukaan. Vuonna 2010 valmistaudutaan tulevaan muutokseen arkistoa järjestämällä ja seulomalla. Maakuntavaltuusto ja hallitus, tarkastuslautakunta sekä maakunnan yhteistyöryhmä lähtien on Itä-Uudenmaan liitolla 7 jäsenkuntaa. Tämä tarkoittaa muutoksia myös maakuntavaltuuston ja maakuntahallituksen kokoonpanossa. Perussopimus muutetaan tältä osin. Varaudutaan maakuntavaltuuston kolmeen, maakuntahallituksen kymmeneen, tarkastuslautakunnan kolmeen ja maakunnan yhteistyöryhmän kolmeen kokoukseen vuonna Jäsenkunnat hyväksyivät uuden perussopimuksen ja Loviisan kaupunki valitsi uudet jäsenet maakuntavaltuuston. Maakuntavaltuusto nimesi maakuntahallituksen vuodeksi Maakuntavaltuusto kokoontui kolme kertaa, vuoden 2010 aikana, maakuntahallitus kymmenen kertaa ja maakunnanyhteistyöryhmä kolme kertaa. Maakuntavaltuusto ja maakuntahallitus tekivät tarvittavat päätökset Itä-Uudenmaan liiton purkamiseksi. Henkilökunta Varsinaista toimintaa varten liitossa on maakuntajohtaja, hallintopäällikkö, aluekehittämisjohtaja, kaavoituspäällikkö, edunvalvontapäällikkö, suunnittelupäällikkö (50 %), aluekehityskoordinaattori, suunnitteluarkkitehti, taloussihteeri, toimistosihteeri, suunnittelija, suunnitteluavustaja, aluekehityssihteeri ja siivooja-toimistoapulainen. (14 henkilöä). Liiton toimistossa työskentelee lisäksi henkilöliikennelogistikko (50 %). - Henkilökunta väheni vuoden 2010 aikana niin, että henkilökunta vuoden lopussa koostui 11 henkilöstä; kymmenestä vakituisesta ja yhdestä tilapäisestä. Vakituinen henkilökunta siirtyi vuoden 2011alusta alkaen vanhoina työntekijöinä Uudenmaan liiton palvelukseen. - Vuoden 2010 alussa valmisteltiin Itä-Uudenmaan ja Uudenmaan liittojen yhdistymistä. Maakuntahallitus nimesi liittojen puheenjohtajista ja maakuntajohtajista koostuvan hankkeen 15

18 seurantaryhmän, joka kokoontui yhteensä kuuteen (6) kokoukseen vuoden aikana. Lisäksi hankkeelle asetettiin johtoryhmä (kokoontui 4 kertaa) ja kolme työryhmää: aluekehittämis- ja kansainvälisten asioiden työryhmä (kokoontui 8 kertaa), maankäyttö- ja aluesuunnittelutyöryhmä (kokoontui 7 kertaa) sekä talous- ja hallintoryhmä (kokoontui 6 kertaa). Kaikki Itä- Uudenmaan liiton vakinaiseen henkilökuntaan kuuluvat henkilöt osallistuivat vähintään yhden ryhmän työskentelyyn. Työryhmien tuloksena syntyi paljon toimenpiteitä onnistuneen yhdistymisen aikaan saamiseksi ja toimenpiteiden toteuttamiseen ryhdyttiin heti. Toimitilat Varsinaiset toimitilat sijaitsivat 2010 vuokratiloissa Rauhankatu 29:ssä. Koulutus Toimisto jatkaa oman toimintansa tehostamista liiton henkilökunnan ammattitaitoa kehittämällä jatkuvan koulutuksen avulla. Jokaisella henkilökunnasta on oikeus lyhytkurssitukseen/seminaariin osallistumiseen vähintään kerran toimintavuoden aikana. Henkilökuntaa kannustetaan myös aktiiviseen omatoimisuuteen koulutukseen hakeutumisessa aina mahdolliseen tutkinnon suorittamiseen saakka. Taloudellisesti varaudutaan henkilökunnan yhteiskoulutusjaksoon. Tavoitteena on samalla hyvän hengen ja yhteistyökyvyn säilyttäminen ja parantaminen sekä muutokseen valmistautuminen. Laitehankinnat Vuonna 2010 ei pääsääntöisesti hankita uusia laitteita. Olemassa olevaa varsin hyvätasoista laitekantaa ylläpidetään ja tarvittaessa huolletaan. Vuonna 2010 ei tehdä myöskään kalustehankintoja. Ei hankittu laitteita eikä kalusteita Tiedotus ja tietopalvelu Yleiset tavoitteet Tiedotuksen tavoitteena on turvata hyvä avoimuus ja vuorovaikutus maakunnan tehtävissä ja toiminnassa. Tietopalvelujen tavoitteena on palvella eri toimijoiden maakunnallisia tietotarpeita. Tavoitteena on hyödyntää paikkatietojärjestelmää entistä enemmän ja laajemmin siten, että se tehostaa maakunnallista suunnittelua ja kehitystyötä sekä parantaa suunnitelmien laatutasoa. Tavoitteet 2010 järjestetään tiedotustilaisuuksia tärkeistä ajankohtaisista maakunnan liiton asioista ja julkaistaan tiedotteita liiton kotisivulla jatketaan tietojärjestelmien kehitystyötä ja aineistojen ajan tasalla pitoa sekä kehitetään maakunnallista tietopalvelua keskeiset suunnitelmat ja ohjelmat laaditaan laajassa vuorovaikutuksessa sidosryhmien kanssa sekä järjestetään seminaareja ja pyydetään suunnitelmien luonnoksista lausuntoja Tiedotus aluesuunnittelun ja aluekehityksen osalta tapahtui käytännössä Uudenmaan liiton kanssa 16

19 yhdessä, sillä yhteisen maakuntakaavan ja maakuntaohjelman valmistelu edellytti myös yhteistä tiedotusta. Porvoossa järjestettiin mm laaja seminaari maakuntakaavan perusrakenteesta lokakuussa Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Itä-Uudenmaan maakuntahallitus toteaa, että sisäinen valvonta ja riskienhallinta maakuntaliitossa järjestetty asianmukaisella ja riittävällä tavalla. Maakuntahallitus perustaa kantansa seuraaviin seikkoihin: Maakuntaliiton säännöt ja ohjeet ovat olleet ajan tasalla. Liiton lakisääteiset tehtävät on suoritettu ao. lakeja ja säädöksiä noudattaen. Maakuntahallitus on hyväksynyt sisäisen valvonnan ohjeet liitossa noudatettavaksi. Vuonna 2008 on tehty hallinto- ja valvontajärjestelmän kuvauksen tarkistus EU:n ohjelmakauden toteuttamista varten. Hallinto- ja valvontajärjestelmä on myöhemmin tarkistettu. Samaa järjestelmää on soveltuvin osin noudatettu maakunnan kehittämisrahoituksen osalta ottaen huomioon säädösten erot ja eri seurantajärjestelmät. Sisäisen valvonnan osalta ei ole havaittu puutteita kuluneella tilikaudella. Vuonna 2009 kehitettiin erityisesti asianhallintajärjestelmää. Uusi Dynastia ohjelmisto otettiin käyttöön toukokuusssa 2009 yhdessä viiden muun maakunnan liiton kanssa ja tämä osaltaan varmistaa asiakirjojen ja asioiden järjestelmällisen laadinnan ja hallinnan. Asianhallintapalvelimen ylläpito ja hallinta on ulkoistettu palvelun tuottajalle Documenta Oy:lle. Vastuuhenkilöt ovat omalta osaltaan raportoineet maakuntajohtajalle sisäisen valvontansa järjestämisestä. Osana riskienhallintaa liiton vakuutukset ovat olleet ajan tasalla ja riittävän kattavat. Liitossa ei ole tapahtunut kuluneella tilikaudella sellaisia vahinkotapahtumia jotka olisivat edellyttäneet korvauksia joko liitolle itselleen, liiton työntekijälle tai ulkopuoliselle taholle. Tietoturvariskien varalta liitolla on vuonna 2005 laadittu kirjallinen ohjeistus. Liitolla on ollut käytössään F-Secure virustorjuntaohjelmisto palvelimella ja lisäksi jokaisella työasemalla on F-Securen virus- ja palomuuriohjelmisto. Ohjelmistot kuuluvat ylläpitosopimuksen piiriin ja ovat siten aina uusinta versiota ja ajan tasalla. Sisäverkkoa suojaa itse hallinnoitu GB800 -palomuurilaite. Langaton verkko on käytössä. Verkon liikenne on salattu ja sisäänpääsy on suojattu vahvalla salasanalla. Tukiasema sijaitsee kokoushuoneessa. Datavarmistukset on otettu täysvarmistuksina kaksi kertaa viikossa AIT-3 -datanauhoille. Nauhat ovat kiertäneet vuoronperään siten, että n. kuukauden välein tallennetaan sama nauha yli. Yksi nauhoista sijaitsee aina toimiston ulkopuolella. Lisäksi on ollut mahdollisuus ottaa suuria varmuuskopioita DVD- ja Blu-Ray levyille sekä siirrettävälle kovalevylle. Kaikki liiton sopimukset ja sitoumukset on Itä-Uudenmaan liiton purkamisen takia irtisanottu. Liitolla ei ole ollut päätoimista sisäistä tarkastajaa vaan tehtävä on hoidettu sisäisin tehtäväjärjestelyin ja tilintarkastajan suorittamien tarkastusten kautta. Sisäisen tarkastuksen laajuus on suhteutettu liiton toiminnan laajuuteen ja sen pääpaino on ollut EU-varojen hallinnoinnin ja maksatusten tarkastuksessa. Kuluneella tilikaudella sisäinen tarkastus ei havainnut olennaisia virheitä liiton toiminnassa. 17

20 5. Talous Vuoden 2010 talousarvio ja jäsenkuntien maksuosuudet (jako kunnittain alustava) ovat liitteenä. Talousarvio jakautuu kolmeen tulosryhmään: Luottamushenkilöhallinto, Suunnittelu-, kehittäminen ja edunvalvonta ja Projektit. Jäsenkuntien maksuosuudet ovat ( v. 2009). Talousarvion loppusumma (toimintakulut yhteensä) ilman projektien osuutta on ( v. 2009). Projektit mukaan lukien talousarvion loppusummaksi muodostuu ( v. 2009). Toiminnan merkittäviä painopisteitä vuonna 2010 ovat Itä-Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan selvitysvaiheen toteuttaminen, liikennestrategian 2009 toteuttaminen, maakuntaohjelman laatiminen yhdessä Uudenmaan liiton kanssa sekä EU-rahoitteisten ohjelmien rahoituksen ja maakunnan kehittämisrahan kohdentaminen maakuntaohjelman mukaisesti. Maakukunta osallistuu CPMR:n Itämeri-komission toimintaan. Itä-Uudenmaan liiton hallinnoiman aluekeskusohjelman (AKO) toteuttaminen loppuu Lisäksi Itä-Uudenmaan liiton yhteydessä toimii henkilöliikennelogistiikan projekti. Itä-Uudenmaan liitto hallinnoi myös Askolan ja Pukkilan kuntien aluearkkitehtitoimintaa, jota rahoittavat ao. kunnat ja ympäristöministeriö. Jokaisesta projektista tehdään erillinen käyttösuunnitelma ja projekteihin saadaan erillisrahoitus. Näin ollen projektit eivät vaikuta jäsenkuntien maksuosuuksiin. Talousarviossa oleva projektien yhteissumma on arvio; kaikkien summaan sisältyvien hankkeiden rahoitus ei ole vielä varmentunut ja toisaalta on mahdollista, että vuoden aikana syntyy uusia hankkeita, joissa rahoitus on 100- prosenttinen ja jotka on tarkoituksenmukaista ottaa liiton hallinnoitavaksi. Luottamushenkilöiden palkkiot (maakuntavaltuusto 3 kokousta; maakuntahallitus 10 kokousta; tarkastuslautakunta 3 kokousta) on laskettu palkkiosäännön mukaisesti. Talousarvion sitovuus Maakuntavaltuuston sitova taso on jäsenkuntien maksuosuudet Maakuntahallituksen sitova taso on Luottamushenkilöhallinto, Suunnittelu, kehittäminen ja edunvalvonta, Rahoitus ja Projektit netto. Tilien mukaan kokonaiskulut olivat toimintavuonna ,864 ja kokonaistuotot ,33. Vuoden 2010 tulos on ,76 alijäämää. Tilinpäätökseen on tehty varaus kuntayhtymän loppuselvitysten kustannuksia varten sekä saatavien luottotappioita varten, yhteensä euro. Päättäessään , että Itä-Uudenmaan liitto puretaan, maakuntavaltuusto päätti että kullekin jäsenkunnalle korvataan sen osuus kuntayhtymän nettovarallisuudesta siten, että tase varoineen ja velkoineen siirtyy Uudenmaan liitolle, joka maksaa Itä-Uudenmaan liiton jäsenkunnille kunkin osuuden nettovarallisuudesta. Itä-Uudenmaan huostassa olleet EAKR- ja ESR varat palautettiin vuoden lopussa työ- ja elinkeinoministeriölle, jonka kautta ne osoitetaan Uudenmaan liitolle. Maakunnan kehittämisrahat maksettiin vuoden lopussa suoraan Uudenmaan liitolle. Uudenmaan liitto osti Itä-Uudenmaan liiton osak- 18

Oma Häme. Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus.

Oma Häme. Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus. Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät www.omahäme.fi Tehtävien nykytilan kartoitus Vastuu alueiden kehittämisestä on ALKE-lain perusteella

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä 10.2.2014 1/2014

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä 10.2.2014 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOKOUKSEN AVAUS 4 2. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 3. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 4. NTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 4 5. LUOVIEN ALOJEN YRITYSTOIMINNAN KASVUN JA KANSAINVÄLISTYMISEN

Lisätiedot

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Kaikk tärkki, mik vetä: meri, pello ja metä. Niist riittä voimi. Tua sää kude, meill o loimi. Ei tartt pelkästäs yrittä, saa tehrä kans. Talousarvio 2007 ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus 1 (6) Osavuosikatsaus 1/2016 MHS 4/2016 asia nro 63 Maakuntajohtajan katsaus Tuleva aluehallintouudistus Pääministeri Sipilän hallitus on päättänyt toteuttaa vuoden 2019 alusta alkaen laajan SOTE- ja aluehallinnon

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2014

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2014 KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2014 12.8.2014 1 / 8 Maakuntakaavoitus Maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 132/1999) mukainen pitkän aikavälin yleispiirteinen suunnitelma maakunnan yhdyskuntarakenteesta

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS Esityslista 2/2007

KUUMA-HALLITUS Esityslista 2/2007 Esityslista 2/2007 Aika Tiistai 3.4.2007 klo 18.00 Paikka Heikkilänmäen kalliosali Tapulikatu 15, Kerava 2 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 11 Toimintakertomus

Lisätiedot

Maakuntahallitus Maakuntahallitus Maakuntahallitus

Maakuntahallitus Maakuntahallitus Maakuntahallitus Maakuntahallitus 125 11.09.2017 Maakuntahallitus 152 23.10.2017 Maakuntahallitus 186 11.12.2017 Länsi-Uudenmaan vaihemaakuntakaavan ohjaustoimikunnan nimeäminen 202/05.00/2016 MHS 11.09.2017 125 Tiivistelmä

Lisätiedot

TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso

TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso HÄMEEN LIITTO LIITE TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso 1 14.12.2009 MÄÄRÄRAHAT JA -TULOARVIOT Sitovat erät tummennettu Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi Teemahankkeiden avoin haku 15.9. 31.10.2011 MILLAISIA HANKKEITA? Eteläsuomalaisten osaamiskeskittymien kehittäminen ja verkostoituminen Laajoja hankekokonaisuuksia

Lisätiedot

Strategiset tavoitteet ja toiminta. Jussi Rämet Maakuntajohtaja

Strategiset tavoitteet ja toiminta. Jussi Rämet Maakuntajohtaja Strategiset tavoitteet ja toiminta Jussi Rämet Maakuntajohtaja Strategiset linjaukset ja tavoitteet 2018 2020 Rakenteellisten uudistusten alueellinen toteuttaminen - Maakunta- ja soteuudistus (ml. siirtyvät

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiop åasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåas dfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiop åasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåas dfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe 1 rtyuiasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiop åasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåas dfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh LOVIISAN JA LAPINJÄRVEN YHDISTYMISSELVITYS jklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklö

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

ESITYSLISTA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä /2017

ESITYSLISTA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä /2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOKOUKSEN AVAUS 4 2. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 3. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 4. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 4 5. MAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNEKATSAUS 4 6. YHTEISTYÖRYHMÄN

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Katsaus maakuntakaavoituksen. Maisema-analyysin kurssi Aalto-yliopisto 30.11.2015

Katsaus maakuntakaavoituksen. Maisema-analyysin kurssi Aalto-yliopisto 30.11.2015 Katsaus maakuntakaavoituksen maailmaan Maisema-analyysin kurssi Aalto-yliopisto 30.11.2015 Iltapäivän sisältö Mikä on Uudenmaan liitto? Entä maakuntakaava? Maakunta-arkkitehti Kristiina Rinkinen Maisema-arkkitehdin

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVAN VALMISTELUTILANNE. Helsingin seudun yhteistyökokous Pekka Normo, kaavoituspäällikkö

UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVAN VALMISTELUTILANNE. Helsingin seudun yhteistyökokous Pekka Normo, kaavoituspäällikkö UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVAN VALMISTELUTILANNE Helsingin seudun yhteistyökokous 5.11.2009 Pekka Normo, kaavoituspäällikkö Maakuntakaava Yleispiirteinen suunnitelma maakunnan yhdyskuntarakenteesta ja alueiden

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

2012 TA , ,56 Palvelujen ostot , ,92 Aineet, tarv. Ja tavarat

2012 TA , ,56 Palvelujen ostot , ,92 Aineet, tarv. Ja tavarat 1 Kymenlaakson Liitto Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Osavuosikatsauksessa arvioidaan talouden toteutumista suhteessa valtuuston hyväksymään vuoden 2012 talousarvioon. Arvio tehdään kirjanpidon toteuman

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2016

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2016 KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2016 23.11.2016 1 / 8 Maakuntakaavoitus Maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 132/1999) mukainen pitkän aikavälin yleispiirteinen suunnitelma maakunnan yhdyskuntarakenteesta

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 1 Keski-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuustolle Tarkastuslautakunnan ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Mikä on hyvä tavoite: Hyvä tavoite toteuttaa kuntalaisen tarpeita, on realistinen mutta tarpeeksi haastava,

Lisätiedot

LOPPUTILITYS 11.12.2013. Kuuma-seutu Y-tunnus 2089882-3 Kotipaikka: Kerava Säilytä 31.12.2022 asti

LOPPUTILITYS 11.12.2013. Kuuma-seutu Y-tunnus 2089882-3 Kotipaikka: Kerava Säilytä 31.12.2022 asti LOPPUTILITYS 11.12.2013 Kuuma-seutu Y-tunnus 2089882-3 Kotipaikka: Kerava Säilytä 31.12.2022 asti Kuuma-seutu LOPPUTILITYS Y-tunnus 2089882-3 11.12.2013 Tilikausi 01.01.2013-11.12.2013 Sisällysluettelo

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä 5.5.2014 3/2014

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä 5.5.2014 3/2014 SISÄLLYSLUETTELO 22. KOKOUKSEN AVAUS 4 23. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 24. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 25. NTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 4 26. ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMAN VUOSIKERTOMUS 2013 4

Lisätiedot

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA?

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? 2 maakuntakaavoitus on suunnittelua, jolla päätetään maakunnan tai useamman kunnan suuret maankäytön linjaukset. Kaava on kartta tulevaisuuteen Kaavoituksella ohjataan jokaisen arkeen

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman tuki alueellisen elinvoimaisuuden vahvistamisessa Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta pöytäkirja 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta pöytäkirja 2/ Aika: 20.4.2009 klo 11.05-11.15. Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, Viimeistämö (ent. Media54) -rakennus, 2 krs. Osallistujat: Jäsen: Ojala Reino, pj Kivistö

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

KYMENLAAKSON LIITTO Regional Council of Kymenlaakso

KYMENLAAKSON LIITTO Regional Council of Kymenlaakso 1 / 7 ETELÄ-KARJALAN JA KYMENLAAKSON YHTEISTOIMINTARYHMÄ 3 / 2014 PÖYTÄKIRJA KL/383/000205/201 4 Aika: 22.9.2014 14:00-16:00 Paikka: Kouvola-talo, Honkasali 1 Kokouksen avaus As. nro 1 2 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.997,66-1.998-1.998-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-4.971,72 64,7-4.032,56-939,16-5.746,45-9.779-10.718-6.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.286,61 42,2-1.338,83 52,22-658,83-1.998-1.945-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-5.180,88 67,4-5.731,55 550,67-4.047,46-9.779-9.228-6.000

Lisätiedot

KYMENLAAKSON LIITTO Regional Council of Kymenlaakso

KYMENLAAKSON LIITTO Regional Council of Kymenlaakso 1 / 7 ETELÄ-KARJALAN JA KYMENLAAKSON YHTEISTOIMINTARYHMÄ 2 / 2014 PÖYTÄKIRJA KL/038/000205/2014 Aika: 2.6.2014 13:00-14:35 Paikka: Lappeenranta, Technopolis Skinnarila, kokoustila Suvorov 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan ELY keskuksen ESR ja EAKR hankkeet ja niiden suuntaaminen

Pohjois-Pohjanmaan ELY keskuksen ESR ja EAKR hankkeet ja niiden suuntaaminen Pohjois-Pohjanmaan ELY keskuksen ESR ja EAKR hankkeet ja niiden suuntaaminen 1.9.2011 Riitta Ilola Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Strategiayksikkö, Riitta Ilola 6.9.2011 1

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

Uudenmaan liitto. Riitta Murto-Laitinen Aluesuunnittelusta vastaava johtaja. Uudenmaan liitto Nylands förbund

Uudenmaan liitto. Riitta Murto-Laitinen Aluesuunnittelusta vastaava johtaja. Uudenmaan liitto Nylands förbund 1 Uudenmaan liitto Riitta Murto-Laitinen Aluesuunnittelusta vastaava johtaja Ampumaradat ja kaavoitusprosessi CASE-metropolialue Ampumaratojen tulevaisuus seminaari, 5.3.2010 Johtaja Riitta Murto-Laitinen,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Toteuma

Toteuma 1 Kymenlaakson Liitto OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2013 Osavuosikatsauksessa arvioidaan talouden toteutumista suhteessa valtuuston hyväksymään vuoden 2013 talousarvioon. Arvio tehdään kirjanpidon toteuman

Lisätiedot

Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö

Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä Työ- ja elinkeinoministeriö ALKU uudistus ja maakunnan yhteistyöryhmät ALKU uudistuksessa MYR:lle ei tullut erityisiä uusia

Lisätiedot

() klo 7.30 Aamukahvi

() klo 7.30 Aamukahvi Paikka Pohjois-Karjalan Aikuisopisto, auditorio, Kaislakatu 3, Joensuu Aika 6.6.216 klo 1: Maakuntavaltuusto Plelisjoen linna Siltakalu 2 1 81 Joensuu Aho/MT Ravintola Kaisla 11.3 Lounas Auditorio 1. Maakuntavaltuuston

Lisätiedot

Maakuntakaavat merialueilla. VELMU-seminaari Anne Savola Ympäristösuunnittelija, Satakuntaliitto

Maakuntakaavat merialueilla. VELMU-seminaari Anne Savola Ympäristösuunnittelija, Satakuntaliitto Maakuntakaavat merialueilla VELMU-seminaari 15.4.2010 Anne Savola Ympäristösuunnittelija, Satakuntaliitto Maakunnan liiton tehtävät Lakisääteinen kuntayhtymä Alueiden kehittämisviranomainen ja maakunnan

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Aluekehitysrahoitus. Aluekehityspäällikkö Heikki Ojala

Aluekehitysrahoitus. Aluekehityspäällikkö Heikki Ojala Aluekehitysrahoitus Aluekehityspäällikkö Heikki Ojala Organisaatio Aluekehityksen strateginen asema Kriittiset menestystekijät: Rahoitusvälineiden strateginen ja tehokas hyödyntäminen Maakuntaohjelman

Lisätiedot

SOPIMUS VAKKA SUOMEN SANOMAIN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA JA PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA

SOPIMUS VAKKA SUOMEN SANOMAIN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA JA PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA luonnos 11.8.2014 SOPIMUS VAKKA SUOMEN SANOMAIN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA JA PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA 1. Sopimuksen tausta ja tarkoitus Vakka Suomen Sanomain kuntayhtymä (jäljempänä kuntayhtymä )

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö summa %

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö summa % Lapin liitto Sivu 1 000102 Valtuusto 4003 Maksetut palkat ja palkki -19.800-7.494,07-12.305,93 37,8-19.800-7.494,07-12.305,93 37,8 4101 Eläkekulut -1.500-184,90-1.315,10 12,3 4150 Muut henkilösivukulut

Lisätiedot

TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS

TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS ETELÄ-KARJALA ITÄ-UUSIMAA KANTA-HÄME KYMENLAAKSO PÄIJÄT-HÄME UUSIMAA VARSINAIS-SUOMI TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS Innovatiiviset julkiset hankinnat 18.2.2010 1 OHJELMA 12.30 Tervetuloa! 12.40

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma STRATEGINEN MAAKUNTAOHJELMA 2014+ Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Mikä on Häme-ohjelma Häme-ohjelma on Kanta-Hämeen tulevaisuuden tekemisen strateginen ohjelma. Maakunta valmistelee ohjelman yhtenä

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ aikataulua

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ aikataulua KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 20230 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma EU:n rakennerahasto-ohjelmakauden info- ja koulutustilaisuus 14.11.2013 Valtion virastotalo Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma EU-koordinaattori Mika Villa, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

RDSP-projektin. karttojen ja analyysien koostaminen 26.5.2014

RDSP-projektin. karttojen ja analyysien koostaminen 26.5.2014 RDSP-projektin karttojen ja analyysien koostaminen 26.5.2014 Alkusanat Tehtävänä oli koota Etelä-Karjalan, Kymenlaakson, Päijät-Hämeen ja Uudenmaan liittojen aluerakenteen ja aluesuunnittelun kehittämistavoitteet

Lisätiedot

Lakiuudistuksen tilannekatsaus

Lakiuudistuksen tilannekatsaus Lakiuudistuksen tilannekatsaus Työseminaari 16.4.2013 Tarja Reivonen TEM / Alueosasto Lakiuudistuksen sisältö ja organisointi Yhdistetään ja uudistetaan: Laki alueiden kehittämisestä (1651/2009) ja rakennerahastolaki

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Laki alueiden kehittämisestä uudistuu, mikä muuttuu?

Laki alueiden kehittämisestä uudistuu, mikä muuttuu? Laki alueiden kehittämisestä uudistuu, mikä muuttuu? Rakennerahastokausi 2014 2020 Päijät-Hämeessä Info- ja keskustelutilaisuus 14.3.2013 Tarja Reivonen Neuvotteleva virkamies TEM / Alueosasto Lakiuudistuksen

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Sirkku Hohenthal, kyvan II vpj Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri

Kari Aalto, talouspäällikkö Sirkku Hohenthal, kyvan II vpj Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 3 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 4.3.2008 klo 16.30-18.15 Paikka Forssan ammatti-instituutti, kokoushuone Taisto Heinämäki Maija-Leena

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-17:00 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

Satakunnan vaihemaakuntakaava

Satakunnan vaihemaakuntakaava Satakunnan maakuntakaavoituksen tilannekatsaus Satakunnan aluesuunnittelun yhteistyöryhmä Kokemäellä 25.8.2011 Maakunta-arkkitehti Sirkka Lehto Satakuntaliitto Satakunnan maakuntakaavan vahvistettavat

Lisätiedot

Rakennerahasto-ohjelman 2014 2020 kansallinen ja alueellinen valmistelu. Petri Veijalainen 30.8.2012

Rakennerahasto-ohjelman 2014 2020 kansallinen ja alueellinen valmistelu. Petri Veijalainen 30.8.2012 Rakennerahasto-ohjelman 2014 2020 kansallinen ja alueellinen valmistelu Petri Veijalainen 30.8.2012 Ohjelmarakenne (HALKE 23.3.2012) Yksi aluelähtöinen ohjelma, jossa molemmat rahastot (ESR+EAKR) Ohjelma

Lisätiedot

Etelä-Suomen EAKR. Kestävää kasvua ja työtä

Etelä-Suomen EAKR. Kestävää kasvua ja työtä Etelä-Suomen EAKR Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 EAKR-toiminta Etelä-Suomessa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tavoite on parantaa työllisyyttä sekä lisätä alueiden kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta.

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

HE 146/2009 vp laiksi alueiden kehittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 146/2009 vp laiksi alueiden kehittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi HE 146/2009 vp laiksi alueiden kehittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Hallintovaliokunta 14.10.2009 Hallitusneuvos Tuula Manelius Neuvotteleva virkamies Tarja Reivonen Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN AVAUS 2 2 EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTIO 2 3 VISIO JA STRATEGIA 2 4 YHDISTYMISSELVITYKSEN PROSESSI JA ERI RAPORTTIEN SISÄLTÖ 2

1 KOKOUKSEN AVAUS 2 2 EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTIO 2 3 VISIO JA STRATEGIA 2 4 YHDISTYMISSELVITYKSEN PROSESSI JA ERI RAPORTTIEN SISÄLTÖ 2 ASKOLA LAPINJÄRVI LOVIISA MYRSKYLÄ PORNAINEN PORVOO SIPOO LAPPTRÄSK LOVISA MÖRSKOM BORGNÄS BORGÅ SIBBO OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 3/2013 12.12.2013 Muistio ITÄ-UUDENMAAN KUNTIEN YHDISTYMISSELVITYKSEN OHJAUSRYHMÄ

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä ohjelma Maakuntavaltuusto Jussi Lehtinen

Kestävää kasvua ja työtä ohjelma Maakuntavaltuusto Jussi Lehtinen Kestävää kasvua ja työtä ohjelma 2014 2020 Maakuntavaltuusto 15.12.2014 Jussi Lehtinen EAKR rahoituksen jakautuminen ohjelmakaudella 2014 2020, Kymenlaakso Pk yritysten kilpailukyvyn parantaminen n. 28

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS Sivu 1/110 LAPIN LIITTO / LAPIN PELASTUSLAITOS TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 Kansainvälinen Barents Rescue 2015 harjoitus (BR15) 30.9-1.10. 2015 Levillä. Lapin liitto/lapin pelastuslaitos ( Koko yritys (YR) )

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OAS 1 (6) TURUNKANKAAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 7.2.2014 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta. Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012

Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta. Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012 Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012 Itä-Suomen EAKR-ohjelman painopisteet PK:n strategian ja POKATin sisältö EAKR-ohjelman toteuttaminen

Lisätiedot

Evtek- kuntayhtymän purkaminen ja loppuselvityksen hyväksyminen (kv)

Evtek- kuntayhtymän purkaminen ja loppuselvityksen hyväksyminen (kv) Tarkastuslautakunta 65 23.09.2015 Evtek- kuntayhtymän purkaminen ja loppuselvityksen hyväksyminen (kv) Tarkastuslautakunta 65 Kunnanhallitus 268, 24.08.2015 379/00.04.02/2013 Kunnanhallitus 268 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Kaupungin tiedotustilaisuus 23.2.2017 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka Kaupunginjohtaja Timo Halonen Talousjohtaja Heikki Siira

Lisätiedot

Häme-ohjelma Maakuntasuunnitelma ja maakuntaohjelma. Järjestöfoorum Riihimäki. Hämäläisten hyväksi Hämeen parasta kehittämistä!

Häme-ohjelma Maakuntasuunnitelma ja maakuntaohjelma. Järjestöfoorum Riihimäki. Hämäläisten hyväksi Hämeen parasta kehittämistä! Maakuntasuunnitelma ja maakuntaohjelma Hämeen parasta kehittämistä! Järjestöfoorum 4.9.2017 Riihimäki Maakunnan suunnittelujärjestelmään kuuluvat -maakuntasuunnitelma, -alueiden käytön suunnittelua ohjaava

Lisätiedot

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS Maakunnan yhteistyöryhmän 57 07.10.2015 sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä 50 19.10.2015 Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS 07.10.2015 57 Etelä-Suomen maakunnan liittojen vuoden 2016 EAKR-haku

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 2 1. ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA-AJATUS Itä-Lapin kuntayhtymä on vuonna 1993 perustettu Itä-Lapin kuntien vapaaehtoinen yhteistyö- ja

Lisätiedot

- Satakunnan maakunnan liitto esittäytyy. Esitys on saatavilla www.satakuntaliitto.fi/esitteet Laatija: Satakuntaliitto / Tiina Leino 13.11.

- Satakunnan maakunnan liitto esittäytyy. Esitys on saatavilla www.satakuntaliitto.fi/esitteet Laatija: Satakuntaliitto / Tiina Leino 13.11. Satakuntaliitto - Satakunnan maakunnan liitto esittäytyy Esitys on saatavilla www.satakuntaliitto.fi/esitteet Laatija: Satakuntaliitto / Tiina Leino 13.11.2013 Satakuntaliitto Satakunnan kuntien lakisääteinen

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2015

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2015 KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2015 2.6.2015 1 / 8 Maakuntakaavoitus Maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 132/1999) mukainen pitkän aikavälin yleispiirteinen suunnitelma maakunnan yhdyskuntarakenteesta

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.8.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Kauttua 406 KORTTELI 658 TONTTI 3 KIINTEISTÖT 2:574 (osa) 2:261 Kaavan laatija

Lisätiedot

Maakunnan suunnittelujärjestelmä

Maakunnan suunnittelujärjestelmä Maakunnan suunnittelujärjestelmä MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAKI ALUEIDEN KEHITTÄMISLAKI Maakuntasuunnitelma Valtakunnalliset alueidenkehittämisen tavoitteet Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Maakuntakaava

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Andersson Otto kv:n puheenjohtaja

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Andersson Otto kv:n puheenjohtaja LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Kaupunginhallitus AIKA 28.06.2017 klo 17:35-18:36 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Heijnsbroek-Wirén Mia puheenjohtaja Isotalo Arja I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

Uusimaa-kaava 2050: osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) hyväksyminen sekä vireilletulosta ilmoittaminen

Uusimaa-kaava 2050: osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) hyväksyminen sekä vireilletulosta ilmoittaminen Maakuntahallitus 72 16.05.2016 Maakuntahallitus 4 06.02.2017 Uusimaa-kaava 2050: osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) hyväksyminen sekä vireilletulosta ilmoittaminen 202/05.00/2016 MHS 16.05.2016

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN AVAUS 2 3 KATSAUS LÄNSI-TURUNMAAN YHDISTYMISSELVITYKSEEN 3 4 YHDISTYMISSELVITYKSEN TYÖSUUNNITELMALUONNOS 3

1 KOKOUKSEN AVAUS 2 3 KATSAUS LÄNSI-TURUNMAAN YHDISTYMISSELVITYKSEEN 3 4 YHDISTYMISSELVITYKSEN TYÖSUUNNITELMALUONNOS 3 ITÄ-UUDENMAAN KUNTIEN YHDISTYMISSELVITYKSEN OHJAUSRYHMÄ ESITYSLISTA 1/2013 Aika 10.10.2013 klo 17 Paikka Palvelutalo Elsien kabinetti, Jussaksentie 18 K, Sipoo SISÄLLYSLUETTELO 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 2 OHJAUSRYHMÄN

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Tiedon hyödyntäminen-seminaari 12.5. Hämeenlinna

Tiedon hyödyntäminen-seminaari 12.5. Hämeenlinna Tiedon hyödyntäminen-seminaari 12.5. Hämeenlinna Tilastotiedon hyödyntäminen käytännön suunnittelussa ja päätöksenteossa Maakuntajohtaja Juhani Honka Jäsentely A. Joitakin ajatuksia Tilastokeskuksesta

Lisätiedot