Rakennerahasto-ohjelman kansallinen ja alueellinen valmistelu. Petri Veijalainen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakennerahasto-ohjelman 2014 2020 kansallinen ja alueellinen valmistelu. Petri Veijalainen 30.8.2012"

Transkriptio

1 Rakennerahasto-ohjelman kansallinen ja alueellinen valmistelu Petri Veijalainen

2 Ohjelmarakenne (HALKE ) Yksi aluelähtöinen ohjelma, jossa molemmat rahastot (ESR+EAKR) Ohjelma valmistellaan ja toteutetaan 2 alueella (PS/IS ja ES/LS ) = ohjelman sisään laaditaan 2 alueellista suunnitelmaa (1 valtakunnallinen suunnitelma: TEM, OKM ja STM) Pääosin alueellisesti toteutettavaa hanketoimintaa Kunkin valtakunnallisen teeman osalta voidaan sopia tietty ELY-keskus tai liitto, joka koordinoi toteutusta valtakunnallisesti EAKR Alueellinen Valtakunnallinen ESR Alueellinen Valtakunnallinen 95% 5% 60% 40% 80-90% 10-20% 65-75% 25-35%

3 Ohjelmarakenne (HALKE ) MYRien roolia hankepäätöksissä vahvistetaan Rahoittajaa velvoittavat hankelausunnot (pl. liikesalaisuudet ja valt. kunn. hankkeet) MYR:t voivat myös priorisoida osallistumista valtakunnallisiin hankkeisiin Toiminta kohdennetaan harvempiin painopisteisiin Rahoitettavia toimia vähennetään ja niille asetetaan selkeät tulostavoitteet Alueellisen hanketoiminnan määrä lisääntyy EAKR:ssä % Osuudet täsmentyvät ohjelmasisällön valmistuttua ja ne voivat vaihdella sisältöteemoittain. Tuensaajien ja ohjelmahallinnon taakkaa vähennetään Otetaan käyttöön kokonaan sähköinen hankehallinto. Yksinkertaistettujen kustannusmallien käyttöä laajennetaan. Lainsäädäntöä kehitetään.

4 Valmistelun aikataulu Etelä- ja Länsi- Suomessa (1) Käynnistyi 5/2012 Valmistelua Etelä- ja Länsi-Suomessa johtava maakunnan liitto ja yhteyshenkilö: Päijät-Hämeen liitto, Mari Kuparinen (varalla Jukka Alasentie, Pirkanmaan liitto) ELSA valmistelutyöryhmä: 1 hlö/liitto, 1 hlö/ely + suurten kaupunkien edustajat (2 hlö) mennessä TEM:lle 1) Nykyisen ohjelmakauden tulokset ja vaikutukset 2) Kehityspotentiaalit ja haasteet, perustelut valinnoille, tuettava toiminta 3) Kanta valtakunnallisiin teemoihin 4) Kanta paikalliseen kehittämiseen

5 Valmistelun aikataulu (2) Alueellisen suunnitelman 1. luonnos TEM:öön Valmistelu ELSA työryhmässä + toimintalinjakohtaiset kirjoittajaryhmät TL 1 Pk-yritysten kilpailukyky (EAKR) TL 2 Uusimman tiedon ja osaamisen hyödyntäminen (EAKR) TL 3 Vähähiilinen talous (EAKR) TL 4 Saavutettavuus (vain itä- ja Pohjois-Suomessa) (EAKR) TL 5 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (ESR) TL 6 Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (ESR) TL 7 Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (ESR) Painopisteet ovat samalla EU-yleisasetuksen mainitsemia temaattisia tavoitteita ja ohjelman toimintalinjoja, jotka ovat rahastokohtaisia (painopiste = temaattinen tavoite = toimintalinja) MYR:t kytketään maakunnissa vahvasti mukaan prosessiin Lisäksi Etelä- ja Länsi-Suomen MYR:ien yhteiskokous

6 Kirjoittajatiimit 1 Pk-yritysten kilpailukyvyn parantaminen Kristiina Karppi (Pirkanmaan ELY-keskus) Jussi Lehtinen (Kymenlaakson liitto) Ilmi Tikkanen (Uudenmaan liitto) Jouko Lankinen (Kaakkois-Suomen ELYkeskus) 2 Uusimman tiedon ja osaamisen hyödyntäminen Jaana Simola (Päijät-Hämeen liitto) Susanna Kaskinen (Etelä-Karjalan liitto) Antti Hänninen (Keski-Suomen ELY-keskus) Pekka Rinta-Jouppi (Etelä-Pohjanmaan ELYkeskus) 3 Vähähiilinen talous Pirjo Peräaho (Keski-Suomen liitto) Heli Rintala (Etelä-Pohjanmaan liitto) Irina Nori (Pohjanmaan liitto) Kirsi Nurminen (Tampereen kaupunki) 5 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Maija Saari (Satakunnan ELY-keskus) Matti Lipsanen (Hämeen liitto) Johanna Latvala (Etelä-Pohjanmaan ELYkeskus) Sami Savolainen (Turun kaupunki) Ryhmän vetäjä valitsematta 6 Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen Taina Lommi (Uudenmaan ELY-keskus) Kristin Sundqvist-Strandin (Pohjanmaan ELY-keskus) Tarja Nuotio (Varsinais-Suomen liitto) 7 Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta Sinikka Kauranen (Hämeen ELY-keskus) Viveka Lanne (Satakuntaliitto) Mirja Eklund (Helsingin kaupunki)

7 Suunnitelmista ohjelmaksi Alueelliset suunnitelmat (2) Valtakunnallinen suunnitelma Manner-Suomen rakennerahastoohjelma Ohjelma on yhteenveto kolmesta suunnitelmasta Suunnitelmat jäävät kansallisiksi asiakirjoiksi ja sisältävät täydentävää tietoa ohjelman toteutukseen ( täydennysosat ) 7

8 Valtakunnalliset teemat: EAKR (TEM:n kirjeen 4.7. mukaan)

9 Valtakunnalliset teemat: ESR (TEM:n kirjeen 4.7. mukaan)

10 Valtakunnallisen suunnitelman aikataulu Ehdotukset tuettavasta toiminnasta ja hallintomallista syyskuu 2012 Yhteensovitus alueellisten suunnitelmien kanssa syyskuu-joulukuu 2012 HALKE päättää valtakunnallisen toiminnan periaatteet marras-joulukuu 2012 Rahoitus varmistuu, HALKE päättää varojen kohdentamisen tammi-huhtikuu 2013 Kokoaminen yhdeksi asiakirjaksi kesä 2013 VALTAKUNNALLINEN SUUNNITELMA 10

11 Rakennerahastohallinnon ja ohjelman valmistelun aikatauluja o Rakennerahastojen hallinto- ja ohjelmarakenne (HALKE ) o Valmistelu käynnistyi Etelä- ja Länsi-Suomessa toukokuussa 2012 o HALKE käsittelee esitettyjä teemoja o Alueellisen suunnitelman 1. luonnos TEM: öön Suunnitelma valmis maaliskuussa 2013 o Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelma valmis syyskuussa 2013 o o Aluekehityslain ja rakennerahastolain yhdistäminen ja uudistaminen lakihanke käynnistetty esitys eduskunnalle keväällä 2013 Laki voimaan TEM:n hallinnonalan rahoituslain muuttaminen samalla aikataululla (soveltamisalan laajentaminen, tukilainsäädännön harmonisointi, menettelyjen yksinkertaistaminen) o Epäviralliset neuvottelut komission kanssa aikaisintaan loka-marraskuussa (v. 2012) kevät (v. 2013) o o o Ohjelmat ja kumppanuussopimus HALKE:n ja valtioneuvoston päätettävinä komission käsittely viralliset neuvottelut alkavat (syyskuu 2013) Ohjelmakausi alkaa mikäli komission päätöstä ei ole, voidaan aloittaa ohjelmat ns. kansallisella riskillä Erillisenä prosessina kulkee neuvottelu rahoituksesta osana EU:n rahoituskehysneuvotteluja.

12 KIITOS JA ANTOISAA TYÖPAJAPÄIVÄÄ!