Suunnitelma kiinteistöjen kirjaamisasioiden siirtämisestä käräjäoikeuksista Maanmittauslaitokseen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suunnitelma kiinteistöjen kirjaamisasioiden siirtämisestä käräjäoikeuksista Maanmittauslaitokseen"

Transkriptio

1 Suunnitelma kiinteistöjen kirjaamisasioiden siirtämisestä käräjäoikeuksista Maanmittauslaitokseen KIRSU-projektin loppuraportti MAANMITTAUSLAITOS 2007

2 MAANMITTAUSLAITOS Kiinteistöjen kirjaamisasioiden 2 (28) Tekijät: KIRSU-projektin projektiryhmä Työryhmän asettaja ja asettamispäivämäärä Pääjohtaja Jarmo Ratia projektin täydentäminen Työn ohjaus ja valvonta Projektin johtoryhmä Julkaisun nimi Suunnitelma kiinteistöjen kirjaamisasioiden siirtämisestä käräjäoikeuksista Maanmittauslaitokseen, KIRSU-projektin loppuraportti Julkaisun laji Raportti Tiivistelmä Projektin taustalla on Matti Vanhasen toisen hallituksen hallitusohjelma, jossa kiinteistöjen kirjaamisasioiden siirto mainitaan seuraavasti: Siirretään kiinteistöjen kirjaamisasiat Maanmittauslaitokselle. Oikeusministeriön asettama työryhmä selvitti kiinteistöjä koskevien kirjaamisasioiden käsittelyn kehittämistä mietinnössään 2007:6. Maanmittauslaitoksen pääjohtaja asetti projektin suunnittelemaan kirjaamisasioiden siirtämistä Maanmittauslaitokseen. Maanmittauslaitoksen ja oikeushallinnon yhteinen projekti selvitti, mitä toimenpiteitä kiinteistöjen kirjaamisasioiden siirtäminen käräjäoikeuksista Maanmittauslaitokseen edellyttää. Siirtosuunnitelman tarkoituksena on varmistaa kirjaamishenkilöstön joustava ja kirjaamistehtävien häiriötön siirtyminen Maanmittauslaitokseen vuoden 2010 alussa. Projekti on laatinut yksityiskohtaisen suunnitelman kirjaamisasioiden siirtämiseksi ja käsittelyn organisoimiseksi Maanmittauslaitoksessa. Suunnitelmassa on otettu huomioon siirron organisatoriset, taloudelliset ja henkilöstöön liittyvät vaikutukset siinä laajuudessa kuin se työn kuluessa on ollut mahdollista. Kiinteistötietojärjestelmän kirjaamisosan uudistamisen ja sähköisen kiinteistönvaihdannan kehittämisen suunnittelu eivät kuuluneet projektille. Avainsanat (Asiasanat) kiinteistöjen kirjaamisasiat, kiinteistötietojärjestelmä, lainhuuto- ja kiinnitysrekisteri, (KIRSU) Muut tiedot Sarjan nimi ja numero Sivumäärä 28, jonka lisäksi erillinen excel-dokumentti (liite 1) Jakaja Maanmittauslaitos Keskushallinto Kieli suomi ISSN - Hinta - Kustantaja Maanmittauslaitos Keskushallinto ISBN - Luottamuksellisuus julkinen

3 MAANMITTAUSLAITOS Kiinteistöjen kirjaamisasioiden 3 (28) SISÄLLYS 1 Yleistä Projektin tausta Projektin tavoitteet Projektin liittyminen muihin hankkeisiin Alustavat linjaukset Prosessi Maanmittauslaitoksen prosessiorganisaatio Uusi kirjaamisasioiden ydinprosessi Kirjaamisasioiden järjestäminen maanmittaustoimistoissa Lakimiestuki Notaarijärjestelmä kirjaamisasioissa Tietojärjestelmät Tuottavuus Siirron toteuttamisen edellyttämät tehtävät Prosessit Uusi ydinprosessi Uuteen ydinprosessiin sisältyvien kirjaamistehtävien prosessien määrittely Kirjaamistoiminnan työnjako ja vastuutus Asiakaspalvelun työnjaon ja vastuiden määrittely Kirjaamistehtävät Maanmittauslaitoksen prosessiorganisaatiossa Lainsäädäntö Muutettavat säädökset Muutosten sisältö Muutosten laatu ja laajuus Kirjaamisasioiden organisoiminen valtion hallinnossa Toimivalta Tietosuoja Muutoksenhaku Kirjaamismenettely ja rekisterinpito Budjetointi ja tulojen jako Henkilöstö Siirtyvä henkilöstö Maanmittauslaitoksen henkilöstö Rekrytoitava henkilöstö Taloushallinto Taloussuunnittelu...14

4 MAANMITTAUSLAITOS Kiinteistöjen kirjaamisasioiden 4 (28) Talouspalvelut Kirjaamistuotteiden hinnoittelu Alkuselvitys Maksupäätöksen valmistelu Tietohallinto Olennaiset muutokset Tietojärjestelmät Tietoturva Vastuut ja budjetointi Perustietotekniikan infrastruktuuri, laitteet ja ohjelmistot Lomakkeisto Kirjaamismenettelyssä tarvittavat ulkoiset järjestelmät KTJ-tietopalvelun hallinto Arkistoasiat Arkistosiirrot Arkistonmuodostus Maanmittauslaitoksessa Arkistotietopalvelut Toimitilat Toimisto- ja asiakaspalvelutilat Arkistotilat Toimitilojen turvallisuusasiat Asiakaspalvelu Viestintä Viestintäsuunnitelman laatiminen Sisäinen viestintä Ulkoinen viestintä Uusi visuaalinen ilme Verkkosivut Osaamisen varmistaminen, ohjeistukset ja koulutukset Kirjaamishenkilöstön substanssikoulutus Osaamisen varmistaminen Maanmittauslaitoksen antama koulutus siirtyvälle ja rekrytoitavalle henkilöstölle Maanmittauslaitoksen henkilöstön koulutus Kirjaamisprosessi Maanmittauslaitoksessa Viestinnän edellyttämä koulutus Siirron edellyttämien tehtävien aikataulut ja niiden keskinäiset riippuvuudet Prosessit Lainsäädäntö...23

5 MAANMITTAUSLAITOS Kiinteistöjen kirjaamisasioiden 5 (28) 4.3 Henkilöstö Taloushallinto Kirjaamistuotteiden hinnoittelu Tietohallinto KTJ-tietopalvelun hallinto Arkistoasiat Toimitilat Asiakaspalvelu Viestintä Osaamisen varmistaminen, ohjeistukset ja koulutukset Siirron edellyttämät resurssitarpeet Henkilöresurssit Henkilökustannukset Muut kustannukset Kustannukset yhteensä Ehdotus jatkotoimiksi Toteutusorganisaatio Perustettavat työryhmät ja osaprojektit Lainsäädännön osaprojekti Prosessi-, arkisto- ja talousasioiden osaprojekti Henkilöstön, toimitilojen ja asiakaspalvelun järjestelyjen osaprojekti Tietohallinnon osaprojekti Viestinnän osaprojekti Koulutustyöryhmä Toteutuksen käynnistämisen ajankohta...28

6 MAANMITTAUSLAITOS Kiinteistöjen kirjaamisasioiden 6 (28) JOHDON TIIVISTELMÄ Projektin taustalla on Matti Vanhasen toisen hallituksen hallitusohjelma, jossa kiinteistöjen kirjaamisasioiden siirto mainitaan seuraavasti: Siirretään kiinteistöjen kirjaamisasiat Maanmittauslaitokselle. Oikeusministeriön asettama työryhmä selvitti kiinteistöjä koskevien kirjaamisasioiden käsittelyn kehittämistä mietinnössään 2007:6. Maanmittauslaitoksen pääjohtaja asetti projektin suunnittelemaan kirjaamisasioiden siirtämistä Maanmittauslaitokseen. Kirjaamisasiat siirtyvät käräjäoikeuksista Maanmittauslaitokseen n mukaan vuoden 2010 alussa. Lopullinen siirron ajankohta määräytyy kuitenkin lainsäädäntömuutosten voimaantulon perusteella. Tarkoituksena on, että luonnos hallituksen esitykseksi valmistuu tammikuussa Projekti on laatinut yksityiskohtaisen suunnitelman kirjaamisasioiden siirtämiseksi ja käsittelyn organisoimiseksi Maanmittauslaitoksessa. Suunnitelmassa on otettu huomioon siirron organisatoriset, taloudelliset ja henkilöstöön liittyvät vaikutukset siinä laajuudessa kuin se työn kuluessa on ollut mahdollista. Siirtosuunnitelman tarkoituksena on varmistaa kirjaamishenkilöstön joustava ja kirjaamistehtävien häiriötön siirtyminen Maanmittauslaitokseen. Projekti ehdottaa asetettavaksi kirjaamisasioiden siirtoprojektin ja sille seuraavat osaprojektit: lainsäädännön osaprojekti, prosessi-, arkisto- ja talousasioiden osaprojekti, henkilöstön-, toimitilojen- ja asiakaspalvelun järjestelyjen osaprojekti, tietohallinnon osaprojekti ja viestinnän osaprojekti. Kirjaamisasioita varten perustetaan Maanmittauslaitokseen uusi ydinprosessi. Kirjaamisasiat käsitellään ja ratkaistaan siinä maanmittaustoimistossa, jonka alueella kiinteistö sijaitsee. Tehtävät hajautetaan maanmittaustoimistojen kaikkiin toimipisteisiin. Kirjaamisasioita käsittelee maanmittaustoimistoissa käräjäoikeuksista siirtyvä kirjaamisasioita käsittelevä ja ratkaiseva henkilöstö, jonka oikeudelliseksi tueksi maanmittaustoimistoihin palkataan riittävä määrä lakimiehiä. Siten kansliahenkilöstö ratkaisee jatkossakin delegointimääräyksen nojalla valtaosan asioista itsenäisesti. Heidän tulee siirtää laaja, tulkinnanvarainen tai muutoin vaikeasti ratkaistava asia lakimiehen ratkaistavaksi. Lisäksi varmistetaan, että maanmittaustoimistoissa on riittävästi henkilöitä myös kirjaamisasioihin liittyvään myyntiin ja laskutukseen. Kirjaamisasiat käsitellään siirron jälkeen samassa lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin tietojärjestelmässä kuin nykyisin. Sähköisen kiinteistövaihdantajärjestelmän perustamisen sekä lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin uudistamisen suunnittelu eivät kuuluneet projektille.

7 MAANMITTAUSLAITOS Kiinteistöjen kirjaamisasioiden 7 (28) 1 Yleistä 1.1 Projektin tausta 1.2 Projektin tavoitteet 1.3 Projektin liittyminen muihin hankkeisiin Projektin taustalla on Matti Vanhasen toisen hallituksen hallitusohjelma, jonka mukaan kiinteistöjä koskevat kirjaamisasiat siirretään käräjäoikeuksista Maanmittauslaitokseen. Hallitusohjelmassa asia mainitaan seuraavasti: Siirretään kiinteistöjen kirjaamisasiat Maanmittauslaitokselle. Oikeusministeriön asettama työryhmä selvitti kiinteistöjä koskevien kirjaamisasioiden käsittelyn kehittämistä mietinnössään 2007:6. Maanmittauslaitoksen pääjohtaja asetti projektin suunnittelemaan kirjaamisasioiden siirtämistä Maanmittauslaitokseen. Projektin tehtävänä oli laatia yksityiskohtainen suunnitelma kiinteistöjen kirjaamisasioiden siirtämiseksi käräjäoikeuksista Maanmittauslaitokseen. Projekti suunnitteli toimenpiteet, joilla kiinteistöjen kirjaamistehtävät ja niitä nykyisin hoitavat henkilöt siirretään Maanmittauslaitokseen. Oikeusministeriössä on vireillä käräjäoikeusverkoston kehittämishanke, jonka tarkoituksena on käräjäoikeuksien tuomiopiirien laajentaminen ja siten käräjäoikeuksien määrän vähentäminen. Kirjaamisasioiden siirto liittyy oleellisesti edellä mainittuun hankkeeseen. Projektilla ei ole liittymää käräjäoikeuksissa käsiteltävien summaaristen asioiden kehittämissuunnitelmiin. Kiinteistötietojärjestelmän kirjaamisosan uudistamisen ja sähköisen kiinteistönvaihdannan kehittämisen suunnittelu eivät kuuluneet KIRSU-projektille. 2 Alustavat linjaukset 2.1 Prosessi Maanmittauslaitoksen prosessiorganisaatio Projekti määritteli n toteuttamiseksi tarvittavat keskeiset periaatteet. Maanmittauslaitoksen koko toiminta on organisoitu asiakaslähtöisesti määriteltyjen toimintaa ohjaavien ydinprosessien pohjalta. Niitä ovat: perustoimitusprosessi (PETO), arviointitoimitusprosessi (ARTO), tilusjärjestelyprosessi (TJ), säädösperusteisten rekisterien ylläpitoprosessi (RETI), maasto- ja rajatietotuotantoprosessi (MARA) ja tietopalvelu- ja tilaustuotantoprosessi (TITI).

8 MAANMITTAUSLAITOS Kiinteistöjen kirjaamisasioiden 8 (28) Tuotokset ja laadunhallinta Toiminnallinen tehokkuus Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Vaikuttavuus A S I A K K A A T Johtamisprosessi Perustoimitusprosessi Arviointitoimitusprosessi Tilusjärjestelytoimitusprosessi Säädösperusteisten rekisterien ylläpitoprosessi Maasto- ja rajatietotuotantoprosessi Tietopalvelu- ja tilaustuotantoprosessi A S I A K K A A T Hallinto Tukiprosessit Kehittäminen Myynnin tuki ja markkinointi Uusi kirjaamisasioiden ydinprosessi Kullakin ydinprosessilla on omistaja, joka vastaa ydinprosessin ohjaamisesta. Ydinprosessin omistaja työskentelee keskushallinnossa. Hänellä on apunaan ydinprosessitiimi, jonka jäsenet työskentelevät maanmittaustoimistoissa tai valtakunnallisissa tuotanto- ja palveluyksiköissä. Ydinprosessi huolehtii mm. prosessin yhtenäisestä toimintatavasta, ohjeistuksesta, koulutuksista, tukitoiminnasta, mittaamisesta ja kehittämisestä. Tukiprosesseilla tarkoitetaan henkilöstö-, talous-, tieto-, ja yleishallinto prosesseja, joilla tuetaan ja mahdollistetaan tuotantotehtävien tarkoituksenmukainen, taloudellinen ja laillinen toteutus. Tukitehtäviä ovat myös tuotteiden ja palvelujen kehittäminen, joilla tavoitellaan asiakaslähtöisiä, ajanmukaisia ja luotettavia palveluita ja tuotteita. Niitä kehitetään asiakastarpeiden pohjalta lainsäädännön antamien puitteiden perusteella ja ministeriön kanssa sovittujen periaatteiden mukaan. Kirjaamisasioita varten perustetaan Maanmittauslaitokseen uusi ydinprosessi. Kirjaamismenettely siirretään Maanmittauslaitokseen niin, että sekä kirjaamisen laillisuusperiaate että julkisen luotettavuuden periaate säilyvät. Olennaista on huolehtia ratkaisujen oikeellisuudesta ja käsittelyn tehokkuudesta. Ydinprosessin perustamista puoltaa mm. kirjaamisasioiden suuri määrä ja kirjaamisasioiden edellyttämä erityinen substanssiosaaminen. 2.2 Kirjaamisasioiden järjestäminen maanmittaustoimistoissa Kirjaamisasioiden forumina on kiinteistön sijaintipaikan maanmittaustoimisto, joka käsittelee ja ratkaisee kirjaamisasiat. Tehtävät hajautetaan 13 maanmittaustoimiston toimipisteisiin, joita on nykyisin 35 paikkakunnalla. Myös asiakaspalvelu järjestetään toimipisteisiin.

9 MAANMITTAUSLAITOS Kiinteistöjen kirjaamisasioiden 9 (28) Kirjaamisasioiden hajauttamista maanmittaustoimistoihin ja niiden toimipisteisiin puoltavat mm. seuraavat asiat: ratkaisutoiminnan paikallistuntemus, paikallisen asiakaspalvelun järjestäminen, nykyisen henkilöstön joustava siirtyminen ja siirtyvän henkilökunnan määrän vastaavuus ko. alueen työmäärän kanssa. 2.3 Lakimiestuki 2.4 Notaarijärjestelmä kirjaamisasioissa 2.5 Tietojärjestelmät 2.6 Tuottavuus Maakaaren laillisuusperiaate turvataan perustamalla jokaiseen maanmittaustoimistoon tarvittava määrä lakimiehen virkoja. Lakimies on maanmittaustoimiston kaikkien toimipisteiden käytettävissä. Lakimiehet tukevat kirjaamishenkilöstön ratkaisutoimintaa ja ratkaisevat itse vaikeita, laajoja ja tulkinnanvaraisia asioita. Yhtenäisen kirjaamiskäytännön turvaaminen edellyttää lisäksi valtakunnallisen lakimiestuen järjestämistä. Käräjäoikeuksissa auskultoivat lakimiehet (notaarit) osallistuvat nykyisin koulutukseensa liittyen kirjaamisasioiden käsittelyyn ja ratkaisemiseen. Notaarien käyttäminen Maanmittauslaitoksen kirjaamistehtävissä ei kuulu tämän projektin tehtäviin. Oikeusministeriössä selvitetään erikseen yhtäältä tarve ja toisaalta notaarien mahdollisuudet osallistua tuomioistuinharjoittelun aikana kirjaamisasioiden käsittelyyn MML:ssa. Kirjaamistehtäviin käytetään siirron jälkeen samaa lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin tietojärjestelmää kuin nykyisin. Siirron yhteydessä turvataan järjestelmän käyttäjätuki. Siirron suunnittelussa ja toteuttamisessa otetaan huomioon valtioneuvoston tuottavuusohjelman tavoitteet. 3 Siirron toteuttamisen edellyttämät tehtävät 3.1 Prosessit Uusi ydinprosessi Maanmittauslaitokseen siirrettävät kirjaamisasiat muodostavat yhtenäisen tehtäväkokonaisuuden. Siirto aiheuttaa pienehköjä muutoksia useimpiin nykyisiin ydinprosesseihin. Jotta kirjaamistehtävät voivat vastaanottavassa organisaatiossa jatkua mahdollisimman häiriöttömästi, on tärkeää, että ennestään hyviksi havaittuihin toimintatapoihin tehdään vain välttämättömät muutokset. Käräjäoikeuksien työtavoissa on nykyisin paikallisista olosuh-

10 MAANMITTAUSLAITOS Kiinteistöjen kirjaamisasioiden 10 (28) teista, henkilöstörakenteesta ja muista syistä johtuvia eroja, mutta ratkaisujen oikeusvarmuus on silti kaikkialla erittäin korkealla tasolla. Siirron yhteydessä täytyy varmistaa, ettei oikeudellisesta laadusta tingitä, mutta samalla voidaan kirjaamistehtävien parhaita käytäntöjä ottaa valtakunnallisesti käyttöön nykyistä yhtenäisemmin. Parhaiten näiden tavoitteiden saavuttaminen onnistuu perustamalla Maanmittauslaitokseen uusi seitsemäs ydinprosessi Uuteen ydinprosessiin sisältyvien kirjaamistehtävien prosessien määrittely Kirjaamistoiminnan työnjako ja vastuutus Tulevien kirjaamisprosessien määrittely aloitetaan vuoden 2008 alussa. Määrittely tehdään Maanmittauslaitoksessa yhteistyössä oikeusministeriön ja käräjäoikeuksien asiantuntijoiden kanssa. Työ tehdään Maanmittauslaitoksen antaman prosessin määrittelyohjeen mukaisesti. Siirron vuoksi kirjaamistehtävien sisältö ei muutu. Kirjaamisviranomaisena toimii maanmittaustoimisto, jota toiminnallisesti johtaa maanmittausjohtaja. Lisäksi jokaiseen maanmittaustoimistoon määrätään kirjaamisasioiden vastuuhenkilö, jonka tulee olla kirjaamisasioita tunteva lakimies. Ratkaisutoiminnan toimivaltuuksista säädetään laissa, mutta tarkentavat maanmittaustoimistoa koskevat työjärjestykset ja erillismääräykset antaa maanmittausjohtaja. Lailla voidaan myös antaa toimivaltaa Maanmittauslaitoksen keskushallinnolle esimerkiksi määräysten antamiseksi kirjaamistoiminnan ohjaamisessa. Työjärjestykset ja erillismääräykset voidaan antaa, kun niiden perustana olevat säännökset on annettu. Kiinteistöjen kirjaamisasioita käsittelevä henkilöstö ratkaisee delegoinnin mukaisesti jatkossakin valtaosan asioista itsenäisesti. Heidän tulee siirtää laaja, tulkinnanvarainen tai muutoin vaikea asia lakimiehen ratkaistavaksi. Työnjaon ja vastuiden kannalta keskeisiä toimenpiteitä ovat: kirjaamisviranomaisen määrittely, ratkaisutoimivallan sääntely ja toimenkuvat, delegoinnin järjestäminen ja kiinteistöjen kirjaamisasioita käsittelevän henkilöstön toimintaedellytysten varmistaminen. Työnjakoa ja vastuutusta koskevat säädösmuutokset valmistellaan tämän suunnitelman kohdan 3.2 Lainsäädäntö mukaisesti Asiakaspalvelun työnjaon ja vastuiden määrittely Käräjäoikeuksien nykyisten parhaiden käytäntöjen perusteella laaditaan kirjaamistehtävien asiakaspalveluprosessin kuvaus erilaiset hakemistavat huomioon ottaen. Vastuiden osalta määritellään, kuka voi merkitä asian tulleeksi vireille lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin. Rekisteriin merkitsemisen osalta on erityisesti huomattava, että vireille tullut asia on merkittävä rekisteriin samana päivänä. Asiakaspalveluprosessin ja varsinaisen kirjaamistoiminnan välinen raja määritellään. Maanmittausjohtaja antaa tarvittaessa tarkempia ohjeita asiakaspalvelun järjestämisestä työjärjestyksessä.

11 MAANMITTAUSLAITOS Kiinteistöjen kirjaamisasioiden 11 (28) Kirjaamistehtävät Maanmittauslaitoksen prosessiorganisaatiossa 3.2 Lainsäädäntö Muutettavat säädökset Muutosten sisältö Muutosten laatu ja laajuus Uuden kirjaamisprosessin toiminnan käynnistämiseksi prosessinomistaja valitaan aikaisessa vaiheessa vuonna Kirjaamistehtävien tulo Maanmittauslaitokseen vaikuttaa suoraan viiteen ydinprosessiin. Useimmissa tapauksissa kyse on ilmoitusliikenteeseen tulevista muutoksista. Esimerkiksi määräalaan myönnetystä lainhuudosta käräjäoikeus lähettää nykyisin ilmoituksen sille maanmittaustoimistolle tai kunnan kiinteistöinsinöörille, jonka toimialueella määräala sijaitsee. Vastaavasti kunnan tai maanmittaustoimiston kiinteistörekisterin pitäjä ja toimitusinsinööri on lakien ja asetusten nojalla velvoitettu lähettämään erilaisia ilmoituksia käräjäoikeuteen. Kirjaamisasioiden siirtämisestä saadaan jatkossa tuottavuushyötyä, kun kirjaamistehtävät ja Maanmittauslaitoksen kiinteistötehtävät integroidaan toisiinsa. Uusi ydinprosessi aiheuttaa muutoksia taloushallinnon ja tulosohjauksen järjestelmiin. Tarvittavien prosessimuutosten suunnittelu alkaa ydinja tukiprosesseissa vuoden 2008 alkupuolella. Säädösmuutoksia tarvitaan useisiin lakeihin ja asetuksiin. Näitä ovat ainakin maakaari (540/1995), laki lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä (353/1987) ja sitä koskeva asetus (960/1996), laki kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta (453/2002) sekä kaupanvahvistaja-asetus (958/1996). Lisäksi muutettaviksi tulevat ainakin käräjäoikeuslaki, valtioneuvoston ohjesääntö, valtioneuvoston asetus maa- ja metsätalousministeriöstä, Maanmittauslaitosta koskevat säännökset sekä kirjaamisasioihin liittyvät maksuasetukset. Myös muissa laeissa on viittauksia kirjaamisasioiden ilmoitusliikenteeseen kirjaamisviranomaisena toimivaan käräjäoikeuteen. Muutostarpeet johtuvat kirjaamistehtävien siirtymisestä käräjäoikeuksien lainkäyttöorganisaatiosta Maanmittauslaitoksen hallinto-organisaatioon, lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin pitäjän vaihtumisesta oikeusministeriöstä Maanmittauslaitokseen sekä kirjaamisviranomaisen ja kiinteistönmuodostamisviranomaisen yhdistymisestä samaksi viranomaiseksi. Lisäksi tarvitaan useita siirtymäkautta koskevia säännöksiä. Tietopalvelua ja tietosuojaa koskevat muutokset ja sääntelyn tason tarkistaminen edellyttävät useiden lakien muuttamista. Lainsäädäntöön ei kuitenkaan tässä vaiheessa tehdä muita kuin kirjaamistehtävien siirtoon ja tietojen käsittelyyn tarvittavia sisällöllisiä muutoksia. Kaikki lakeja koskevat muutokset kootaan samaan hallituksen esitykseen. Tarvittavat asetusmuutokset valmistellaan samanaikaisesti ja ne kootaan yhtenäiseen "asetuspakettiin". Muutettavia säädöksiä ja säännöksiä on lukuisia. Suuri osa säännösmuutoksista on luonteeltaan teknisiä. Kirjaamismenettelyn osalta tarkiste-

12 MAANMITTAUSLAITOS Kiinteistöjen kirjaamisasioiden 12 (28) taan maakaaren menettelysäännösten suhde hallintolakiin. Sisällöllisten muutosten tarve riippuu kirjaamismenettelyä koskevista prosessimäärittelyistä. Muutoksen yhteydessä ajantasaistetaan ja tarkistetaan kirjaamiseen liittyvää lainsäädäntöä. Siirtymäkauden järjestelyjä varten tarvitaan yksityiskohtaiset siirtymäsäännökset Kirjaamisasioiden organisoiminen valtion hallinnossa Toimivalta Tietosuoja Muutoksenhaku Kirjaamismenettely ja rekisterinpito Kirjaamisasiat määritellään kuuluvaksi maa- ja metsätalousministeriön toimialalle sekä Maanmittauslaitoksen ja maanmittaustoimistojen tehtäväksi. Kirjaamisviranomaisen ja varsinaisen forum-säännöksen määrittely sisällytetään maakaareen. Maanmittauslaitoksen keskushallinto ja siellä työskentelevä prosessin omistaja ohjaavat kirjaamisprosessia. Kuitenkaan yksittäisen kirjaamisasian ratkaisun sisältöön ei voida puuttua. Kirjaamisasioiden toimivaltakysymykset määritellään vastaavan tasoisin säännöksin kuin nykyisinkin. Säännöksin määritellään myös maanmittaustoimistojen asema kirjaamisviranomaisena sekä toimivalta. Myös kirjaamisasioita käsittelevien virkamiesten kelpoisuusvaatimuksista ja käsittelymenettelystä säädetään. Lisäksi määritellään mm. se, sovelletaanko ratkaisijaan hallintolain vai tuomarin esteellisyyttä koskevia säännöksiä. Edelleen säädetään sijaisjärjestelyistä. Lainsäädännön muutosten valmistelussa otetaan huomioon tietosuojakysymykset. Tietosuojaa tarkastellaan erikseen kunkin muutettavan tai säädettävän lain osalta. Kirjaamisasiat koskevat sekä luonnollisten että juridisten henkilöiden välisiä siviilioikeudellisia oikeussuhteita. Kirjaamisviranomaisen ratkaisuun tulee hakea muutosta yleisessä tuomioistuinlinjassa. Vaihtoehtoina tulevat kysymykseen maaoikeuden käsittävä käräjäoikeus tai kiinteistön sijaintipaikan käräjäoikeus. Sääntelykohteita ovat muun muassa kirjaamisviranomaisen sekä lainhuutoja kiinnitysrekisterin pitäjän muuttuminen. Niihin liittyy esimerkiksi ilmoitusliikennettä koskevien säädösten tarkistaminen ja tarpeettomien säännösten kumoaminen.

13 MAANMITTAUSLAITOS Kiinteistöjen kirjaamisasioiden 13 (28) Budjetointi ja tulojen jako 3.3 Henkilöstö Siirtyvä henkilöstö Maanmittauslaitoksen henkilöstö Siirron yhteydessä selvitetään, säilyvätkö käräjäoikeuksien antamat kaupanvahvistajamääräykset voimassa ja kuuluuko näiden määräysten antaminen edelleen käräjäoikeuksille. Budjetointiin ja tulojen jakamiseen liittyvät säädösmuutokset sisällytetään samaan hallituksen esitykseen kuin muutkin lakimuutokset. Teknisiä tarkennuksia tarvitaan myös kiinteistötietojärjestelmästä annettuun lakiin (laki kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta) ja sen nojalla annettuihin asetuksiin. Siirtyvään henkilöstöön kuuluvat kiinteistöjen kirjaamisasioita hoitavat kansliahenkilöt, jotka delegointimääräyksen perusteella käsittelevät ja ratkaisevat itsenäisesti kirjaamisasioita. Siirtyvään henkilöstöön voi kuulua myös kirjaamisasioita käsitteleviä käräjäviskaaleja. Siirtyvän henkilöstön nykytilanne selvitetään vuoden 2007 syksystä alkaen. Alkuvaiheessa selvitetään siirtyvän henkilöstön työskentely-, kotipaikka-, koulutus-, työkokemus- ym. tietoja. Lakimiesten osalta selvitetään kirjaamisasioiden tukeen ja ratkaisemiseen käytettävää työmäärää sekä halukkuutta siirtyä Maanmittauslaitokseen. Ensimmäinen arvio siirtyvän henkilöstön palkka- ja muista henkilöstömenoista tarvitaan riittävän aikaisin Maanmittauslaitoksen toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelua varten. Selvitetään henkilöstön siirtymishalukkuus sekä muu vaihtoehtoinen menettely (oikeusministeriön YT-menettely). Siirtyvän henkilöstön hyvinvoinnista huolehditaan valtion hyvän henkilöstöpolitiikan periaatteiden mukaisesti. Siirtymisen yhteydessä toteutetaan henkilöstön tarvitsemat tukitoimet. Tukitoimia ovat esimerkiksi muuttokustannusten korvaaminen, työterveyspalvelujen saatavuus ja työnohjaus. Siirtyvän henkilöstön eläköityminen ja muiden työnantajien palvelukseen siirtyminen saattavat aiheuttaa uusrekrytointien tarvetta. Siirtyvien henkilöiden toimenkuvaukset sekä pisteytykset ja toimiluokkien määritykset tehdään Maanmittauslaitoksen palkkausjärjestelmän (PALMA) mukaisesti heti siirron jälkeen. Siirtyvän henkilöstön palkkaedut turvataan. Siirtyvälle henkilöstölle laaditaan henkilökohtaiset perehdyttämissuunnitelmat heti siirtymisen tapahduttua. Puolen vuoden kuluessa siirtymisestä käydään esimiehen kanssa kehityskeskustelut, joissa laaditaan henkilökohtaiset kehittymissuunnitelmat. Käräjäoikeuksissa kirjaamisasioihin liittyviin yleiskansliatehtäviin käytetään neljääntoista käräjäoikeuteen tehtyyn kyselyyn perustuvan arvion mukaan htv vuodessa. Työt liittyvät otteiden, todistusten ja asiakirjojen myyntiin ja laskutukseen, postin käsittelyyn, puhelinpalveluun jne.

14 MAANMITTAUSLAITOS Kiinteistöjen kirjaamisasioiden 14 (28) Rekrytoitava henkilöstö 3.4 Taloushallinto Taloussuunnittelu Kirjaamistehtävien siirtyminen aiheuttaa muutoksia maanmittaustoimistojen asiakaspalvelu- ja rekisteröintihenkilöstön toimenkuvauksiin. Mallitoimenkuvausten muutokset tehdään keskitetysti ja henkilökohtaiset toimenkuvaukset tehdään yksiköissä. Lisäksi kirjaamistehtävien siirtyminen saattaa muuttaa Maanmittauslaitoksen henkilöstön toimenkuvauksia myös hallinnossa, myynnissä ja kehittämisessä. Se aiheuttaa myös henkilöstön kouluttautumistarpeen kirjaamisasioihin. Sisäistä koulutusta varten laaditaan kirjaamisasioiden peruskoulutusohjelma. Jos käräjäoikeuksista siirrettävän henkilöstön määrä ei vastaa kirjaamisasioiden käsittelyyn tarvittavan henkilöstön määrää, vaje korvataan rekrytoinnilla tai sisäisellä koulutuksella. Rekrytointiin kuuluu osaamisvaatimusten täsmentäminen, toimenkuvausten laadinta, virkojen avoimiksi julistaminen, valinta, perehdytyssuunnitelman laatiminen ja henkilökohtaiset kehityskeskustelut. Rekrytoinnissa sovelletaan Maanmittauslaitoksen rekrytointiohjetta. Taloussuunnittelun edellyttämät työt liittyvät kirjaamistehtävien tulojen ja menojen budjetointiin, taloussuunnitteluun ja seurannan toteuttamiseen. Tarvittavia toimenpiteitä ovat: tuloja, menoja ja kustannuksia koskevan tiedon kerääminen vuosilta 2006, 2007, 2008 ja 2009 talousarvioehdotuksen valmistelun pohjaaineistoksi, talousarviomuutosten valmistelu, suunnitelman laatiminen kirjaamistehtävien käsittelystä Maanmittauslaitoksen suunnittelussa ja seurannassa sekä kirjaamistehtäviä koskevien tulossopimusohjeiden muutosten valmistelu. Kaksi ensin mainittua toimenpidettä valmistellaan yhteistyössä oikeusministeriön oikeushallinto-osaston kanssa. Oikeusministeriön ja Maanmittauslaitoksen talousarvioon tehtävien muutosten tulee vastata toisiaan. Hakemusmaksuja koskevien tulojen budjetointi muuttuu. Tulot ovat oikeusministeriön budjetissa bruttobudjetoituja, mutta ne esitetään siirrettäviksi Maanmittauslaitoksessa nettobudjetointiin, koska Maanmittauslaitos on nettobudjetoitu virasto. Olennaista talousarvioehdotuksen valmistelussa tarvittavaa tietoa on tulojen määrä, siirtyvien henkilöiden määrä ja palkka- ym. menot, tila-, laite- ja atkmenot, Maanmittauslaitokseen rekrytoitavan henkilöstön määrä ja siitä aiheutuvat kustannukset. Erityisesti otetaan huomioon siirron edellyttämän rahoituksen riittävyys.

15 MAANMITTAUSLAITOS Kiinteistöjen kirjaamisasioiden 15 (28) Talouspalvelut 3.5 Kirjaamistuotteiden hinnoittelu Alkuselvitys Maksupäätöksen valmistelu 3.6 Tietohallinto Olennaiset muutokset Talouspalveluun kuuluu kirjaamistehtävien tulojen ja menojen käsitteleminen, maksuliikenne, kirjanpito ja muu laskenta. Ensimmäisenä selvitetään, miten tulojen laskutus, myyntireskontra ja perintä hoidetaan tällä hetkellä. Tarpeellista on myös tietää, minkä laatuisia saatavat ovat, jotta perintään käytettävät resurssit voidaan suunnitella. Kun laskuja on n kpl (hakemusmaksut sekä maksut rekisteriotteista ja todistuksista), tarkoittaa tämä Maanmittauslaitoksen laskutusmäärän huomattavaa kasvua (tällä hetkellä laskuja on n kpl/vuosi). Maanmittauslaitoksen prosessit on nykyisin määritelty siten, että laskutus kuuluu pääsääntöisesti ydinprosessille ja tukiprosessi (hallinto) huolehtii laskun lähettämisestä asiakkaalle sekä reskontrasta ja kirjanpidosta. Suunnittelussa otetaan huomioon, että kirjaamisasian lasku, alkuperäiset asiakirjat ja päätös myönnetystä kirjauksesta toimitetaan asiakkaalle yhtenä kokonaisuutena. Laskutuksen tuotteet, hinnat ja muut koodit suunnitellaan huolellisesti ja riittävän ajoissa, jotta tiedonsiirrot järjestelmien välillä toimivat tehokkaasti ja taloudellisesti. Saatavien perintä kuuluu hallintopalvelukeskuksen tehtäviin. Työaikojen seuraamisen osalta varmistetaan järjestelmien kapasiteetti henkilökunnan lisääntyessä. Kirjaamisasioiden maksut perustuvat tällä hetkellä lakiin ja asetukseen tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista. Oikeusministeriö tarkistaa maksujen suuruuden vuoden 2009 alusta. Maksujen määräytymisperuste on nykyisin kustannusvastaavuus. Maksulainsäädäntöä muutetaan siten, että kirjaamisasioihin liittyvistä maksuista voidaan säätää maa- ja metsätalousministeriön asetuksella. Kirjaamistehtävien Maanmittauslaitokseen siirtämisen jälkeen sovelletaan oikeushallinnossa siirtymisvaiheessa voimassa olevaa maksutasoa kunnes kustannuslaskelmat ovat tehtävissä luotettavasti Maanmittauslaitoksen prosessista. Maksupäätöksen valmistelun yhteydessä otetaan kantaa myös siihen, tullaanko kirjaamisjärjestelmän uusimisen investointikustannuksia kattamaan hakemusmaksuin. Kirjaamishenkilöstöllä on siirtohetkellä oltava käytettävissään kirjaamisprosessin edellyttämät laitteistot, ohjelmistot ja käyttöohjeet siten, että toiminta

Asiakirjahallinnon opas valtionhallinnon organisaatiomuutostilanteisiin

Asiakirjahallinnon opas valtionhallinnon organisaatiomuutostilanteisiin Arkistolaitos 28.8.2009 AL/6640/07.01.01.00/2009 versio 1.0 Asiakirjahallinnon opas valtionhallinnon organisaatiomuutostilanteisiin Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. JOHDON ROOLI JA VASTUUT...2 3. ERILAISTEN

Lisätiedot

Selvitys Maanmittauslaitoksen hallinto- ja toimialuerakenteen kehittämiseksi

Selvitys Maanmittauslaitoksen hallinto- ja toimialuerakenteen kehittämiseksi 1 (84) Selvitys Maanmittauslaitoksen hallinto- ja toimialuerakenteen kehittämiseksi Arvo Kokkonen ylijohtaja 2 (84) SELVITYS MAANMITTAUSLAITOKSEN HALLINTO- JA TOIMIALUERAKENTEEN KE- HITTÄMISEKSI Sisällysluettelo

Lisätiedot

SUUNNITELMA. Maaseutuviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet

SUUNNITELMA. Maaseutuviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet SUUNNITELMA Maaseutuviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet Maaseutuviraston julkaisuja: Toimintakertomuksia ja -suunnitelmia Sisältö Sisältö 2 Johdanto 3 1. Maaseutuviraston

Lisätiedot

Kiinteistöjen omistajatietojen ajantasaisuuden parantaminen kiinteistötietojärjestelmässä

Kiinteistöjen omistajatietojen ajantasaisuuden parantaminen kiinteistötietojärjestelmässä Kiinteistöjen omistajatietojen ajantasaisuuden parantaminen kiinteistötietojärjestelmässä REKISTERIPOOLI LOPPURAPORTTI 1 (2) SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...1 TIIVISTELMÄ...3 0 ALKUSANAT...5 1 JOHDANTO...6

Lisätiedot

HE 146/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan, että maakaareen lisätään sähköistä kiinteistön kauppaa, panttausta ja kirjaamismenettelyä koskevat säännökset.

HE 146/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan, että maakaareen lisätään sähköistä kiinteistön kauppaa, panttausta ja kirjaamismenettelyä koskevat säännökset. Hallituksen esitys Eduskunnalle sähköistä kiinteistön kauppaa, panttausta ja kirjaamismenettelyä koskevaksi lainsäädännöksi Esityksessä ehdotetaan, että maakaareen lisätään sähköistä kiinteistön kauppaa,

Lisätiedot

Maanmittauslaitoksen tietohallintostrategia 2012 2016

Maanmittauslaitoksen tietohallintostrategia 2012 2016 Maanmittauslaitoksen tietohallintostrategia 2012 2016 MAANMITTAUSLAITOS 2012 26.1.2012 Kuvailulehti Tekijä(t) Matti Lisitsin, työn kestäessä kuultu ja pyydetty kommentteja prosessitiimiltä ja joiltakin

Lisätiedot

VALTION KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET

VALTION KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET VALTIONEUVOSTON KANSLIA VALTION KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET Työryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 12/2003 VALTION KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET

Lisätiedot

JHS 156 Asiakirjojen ja tietojen rekisteröinti sähköisen asioinnin ja asiankäsittelyn tiedonhallinnassa

JHS 156 Asiakirjojen ja tietojen rekisteröinti sähköisen asioinnin ja asiankäsittelyn tiedonhallinnassa JHS 156 Asiakirjojen ja tietojen rekisteröinti sähköisen asioinnin ja asiankäsittelyn tiedonhallinnassa Versio: 1.2 5.10.2012 Julkaistu: 8.6.2004 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Suosituksen tarkoitus

Lisätiedot

Maaseutuviraston tehtävät MMM067:02/2005

Maaseutuviraston tehtävät MMM067:02/2005 Maaseutuviraston tehtävät MMM067:02/2005 Helsinki 2006 Työryhmämuistio mmm 2006:6 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖLLE Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja päätti 13.9.2005 esittää perustettavan Maaseutuviraston

Lisätiedot

JULKISEN HALLINNON ASIAKIRJAHALLINNON LAINSÄÄDÄNNÖN JA TOIMINNAN UUDISTAMINEN selvitystyö Mikkelin ammattikorkeakoululle. 21.9.2012, versio 1.

JULKISEN HALLINNON ASIAKIRJAHALLINNON LAINSÄÄDÄNNÖN JA TOIMINNAN UUDISTAMINEN selvitystyö Mikkelin ammattikorkeakoululle. 21.9.2012, versio 1. JULKISEN HALLINNON ASIAKIRJAHALLINNON LAINSÄÄDÄNNÖN JA TOIMINNAN UUDISTAMINEN selvitystyö Mikkelin ammattikorkeakoululle 21.9.2012, versio 1.0 SISÄLLYS 1 Saate... 1 2 Tiivistelmä... 2 3 Johdanto... 5 4

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalveluiden organisointia koskeva jatkoselvitys

Talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalveluiden organisointia koskeva jatkoselvitys Talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalveluiden organisointia koskeva jatkoselvitys 10.5.2004 2 SISÄLTÖ YHTEENVETO 4 1 JOHDANTO 10 1.1 Jatkohankkeen lähtökohdat... 10 1.2 Jatkohankkeen tehtävänanto ja rajaukset...

Lisätiedot

KOMITEANMIETINTÖ 2006:1. Sähköistä kiinteistönvaihdantaa selvittävän toimikunnan loppumietintö

KOMITEANMIETINTÖ 2006:1. Sähköistä kiinteistönvaihdantaa selvittävän toimikunnan loppumietintö KOMITEANMIETINTÖ 2006:1 Sähköistä kiinteistönvaihdantaa selvittävän toimikunnan loppumietintö KUVAILULEHTI O I K E U S M I N I S T E R I Ö Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri)

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN TIETOTURVASUUNNITELMA

JOENSUUN KAUPUNGIN TIETOTURVASUUNNITELMA JOENSUUN KAUPUNGIN Kaupunginhallitus hyväksynyt: xx.yy.2015 Hyväksytty YT-toimikunnassa: xx.yy.2015 Käsitelty tietohallintoryhmässä 10.02.2015 Päivitetty: 26.01.2015 Päivittäjä: Pekka Penttinen, tietohallintopäällikkö

Lisätiedot

Sisäasiainhallinnon tilivirastorakenteen uudistamistyöryhmän väliraportti. Hallinto

Sisäasiainhallinnon tilivirastorakenteen uudistamistyöryhmän väliraportti. Hallinto Sisäasiainhallinnon tilivirastorakenteen uudistamistyöryhmän väliraportti Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 12/2006 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 15.02.2006 Tekijät (toimielimestä,

Lisätiedot

MAASEUTUVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015

MAASEUTUVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015 MAASEUTUVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Vuosien 2012 2015 strategiset tavoitteet... 1 1.1. Perustehtäviin vaikuttavat toimintaympäristön muutostrendit... 1 1.2. Vaikuttaminen

Lisätiedot

Liikenneviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet

Liikenneviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet 2010 Liikenneviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet Liikenneviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet Liikennevirasto Helsinki 2010 Kannen kuvat: Raimo

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

Tarjouspyynnön liite 2. Sähköisen kiinteistövaihdannan järjestelmän yleiskuvaus

Tarjouspyynnön liite 2. Sähköisen kiinteistövaihdannan järjestelmän yleiskuvaus Tarjouspyynnön liite 2 Sähköisen kiinteistövaihdannan järjestelmän yleiskuvaus 28.1.2011 SKV-järjestelmän yleiskuvaus 28.1.2011 2 (13) Sisällys Sisällys... 2 1. Johdanto... 3 1.1. Dokumentin tarkoitus...

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet x/2013 LUONNOS

Määräykset ja ohjeet x/2013 LUONNOS Määräykset ja ohjeet x/2013 LUONNOS Työttömyyskassat Dnro FIVA 6/01.00/2013 Antopäivä xx.xx.2013 Voimaantulopäivä xx.xx.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

SÄHKÖISEN ASIOINNIN JA DEMOKRATIAN VAUHDITTAMISOHJELMA Asiakirjahallinnon vaatimusten katselmointi

SÄHKÖISEN ASIOINNIN JA DEMOKRATIAN VAUHDITTAMISOHJELMA Asiakirjahallinnon vaatimusten katselmointi RAPORTTI JulkICT-toiminto 13.2.2013 SÄHKÖISEN ASIOINNIN JA DEMOKRATIAN VAUHDITTAMISOHJELMA Asiakirjahallinnon vaatimusten katselmointi Tomi Voutilainen, BDO Consulting Oy Isamaria Räsänen, Yoso Oy Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Kansainvälistä suojelua hakevien vastaanottotoiminnan hallinnoiminen

Kansainvälistä suojelua hakevien vastaanottotoiminnan hallinnoiminen Kansainvälistä suojelua hakevien vastaanottotoiminnan hallinnoiminen Hankkeen loppuraportti SISÄMINISTERIÖN JULKAISU 15/2015 Maahanmuutto Kansainvälistä suojelua hakevien vastaanottotoiminnan hallinnoiminen

Lisätiedot

Maanmittauslaitoksen tietopalvelustrategia 2012-2016

Maanmittauslaitoksen tietopalvelustrategia 2012-2016 Maanmittauslaitoksen tietopalvelustrategia 2012-2016 MAANMITTAUSLAITOS 2011 Maanmittauslaitos Tietopalvelustrategia 2012-2016 Kuvailulehti Julkaisun päivämäärä Tekijät TIETO-tiimi: Asta Varonen, Riitta

Lisätiedot

Kuluttajaviraston tuoteturvallisuusvalvonnan mahdollinen siirtäminen Tukesiin

Kuluttajaviraston tuoteturvallisuusvalvonnan mahdollinen siirtäminen Tukesiin Kuluttajaviraston tuoteturvallisuusvalvonnan mahdollinen siirtäminen Tukesiin Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 36/2009 Kuluttajaviraston tuoteturvallisuusvalvonnan mahdollinen siirtäminen

Lisätiedot

Asiakirjahallinnon opas

Asiakirjahallinnon opas HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2004 23 Carl-Magnus Roos Asiakirjahallinnon opas Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-331-5 Painettuna ISSN 1457-2451 LISÄTIETOJA Carl-Magnus Roos

Lisätiedot

Valtioneuvoston hallintoyksikkö 2015 -hankesuunnitelma. KP-ohjausryhmän 6.3.2014 hyväksymä

Valtioneuvoston hallintoyksikkö 2015 -hankesuunnitelma. KP-ohjausryhmän 6.3.2014 hyväksymä Valtioneuvoston hallintoyksikkö 2015 -hankesuunnitelma KP-ohjausryhmän 6.3.2014 hyväksymä Sisältö 1. Hankkeen tausta ja lähtökohdat... 4 1.1. Tausta ja lähtökohdat... 4 1.2. Hankkeen laajuus ja tehtäväalueet...

Lisätiedot

Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT tuki

Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT tuki 5.11.2013 Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT tuki Sopimukset ja hankinnat ohje V 1.0 5.11.2013 Valtiovarainministeriö Snellmaninkatu 1 A, Helsinki PL 28, 00023 Valtioneuvosto Puh 09 160 01 tai 09 578

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

Hyväksytty Johtokunta 27.8.2012 91. Sisäisen valvonnan ohje

Hyväksytty Johtokunta 27.8.2012 91. Sisäisen valvonnan ohje Hyväksytty Johtokunta 27.8.2012 91 Sisäisen valvonnan ohje Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. SOVELTAMISALA... 3 3. LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN VALVONTA... 3 4. ULKOINEN VALVONTA... 3 5. SISÄINEN VALVONTA...

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET 1 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET KÄSITELTY TYÖALAVASTAAVIEN KOKOUKSESSA 22.4.2009 KÄSITELTY TYÖNTEKIJÄKOKOUKSESSA 29.4.2009 KÄSITELTY TALOUDELLISESSA JAOSTOSSA 5.5.2009 HYVÄKSYTTY KIRKKONEUVOSTOSSA

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ PROJEKTIOHJE

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ PROJEKTIOHJE MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ PROJEKTIOHJE Yleinen osa 2005 SISÄLTÖ 1. PROJEKTITOIMINTA MIKKELIN AMMATTI- KORKEAKOULUSSA... 2. PROJEKTITOIMINNAN PERIAATTEET... 3. PROJEKTI PROSESSINA... 3 3 4 Mikkelin

Lisätiedot