Suunnitelma kiinteistöjen kirjaamisasioiden siirtämisestä käräjäoikeuksista Maanmittauslaitokseen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suunnitelma kiinteistöjen kirjaamisasioiden siirtämisestä käräjäoikeuksista Maanmittauslaitokseen"

Transkriptio

1 Suunnitelma kiinteistöjen kirjaamisasioiden siirtämisestä käräjäoikeuksista Maanmittauslaitokseen KIRSU-projektin loppuraportti MAANMITTAUSLAITOS 2007

2 MAANMITTAUSLAITOS Kiinteistöjen kirjaamisasioiden 2 (28) Tekijät: KIRSU-projektin projektiryhmä Työryhmän asettaja ja asettamispäivämäärä Pääjohtaja Jarmo Ratia projektin täydentäminen Työn ohjaus ja valvonta Projektin johtoryhmä Julkaisun nimi Suunnitelma kiinteistöjen kirjaamisasioiden siirtämisestä käräjäoikeuksista Maanmittauslaitokseen, KIRSU-projektin loppuraportti Julkaisun laji Raportti Tiivistelmä Projektin taustalla on Matti Vanhasen toisen hallituksen hallitusohjelma, jossa kiinteistöjen kirjaamisasioiden siirto mainitaan seuraavasti: Siirretään kiinteistöjen kirjaamisasiat Maanmittauslaitokselle. Oikeusministeriön asettama työryhmä selvitti kiinteistöjä koskevien kirjaamisasioiden käsittelyn kehittämistä mietinnössään 2007:6. Maanmittauslaitoksen pääjohtaja asetti projektin suunnittelemaan kirjaamisasioiden siirtämistä Maanmittauslaitokseen. Maanmittauslaitoksen ja oikeushallinnon yhteinen projekti selvitti, mitä toimenpiteitä kiinteistöjen kirjaamisasioiden siirtäminen käräjäoikeuksista Maanmittauslaitokseen edellyttää. Siirtosuunnitelman tarkoituksena on varmistaa kirjaamishenkilöstön joustava ja kirjaamistehtävien häiriötön siirtyminen Maanmittauslaitokseen vuoden 2010 alussa. Projekti on laatinut yksityiskohtaisen suunnitelman kirjaamisasioiden siirtämiseksi ja käsittelyn organisoimiseksi Maanmittauslaitoksessa. Suunnitelmassa on otettu huomioon siirron organisatoriset, taloudelliset ja henkilöstöön liittyvät vaikutukset siinä laajuudessa kuin se työn kuluessa on ollut mahdollista. Kiinteistötietojärjestelmän kirjaamisosan uudistamisen ja sähköisen kiinteistönvaihdannan kehittämisen suunnittelu eivät kuuluneet projektille. Avainsanat (Asiasanat) kiinteistöjen kirjaamisasiat, kiinteistötietojärjestelmä, lainhuuto- ja kiinnitysrekisteri, (KIRSU) Muut tiedot Sarjan nimi ja numero Sivumäärä 28, jonka lisäksi erillinen excel-dokumentti (liite 1) Jakaja Maanmittauslaitos Keskushallinto Kieli suomi ISSN - Hinta - Kustantaja Maanmittauslaitos Keskushallinto ISBN - Luottamuksellisuus julkinen

3 MAANMITTAUSLAITOS Kiinteistöjen kirjaamisasioiden 3 (28) SISÄLLYS 1 Yleistä Projektin tausta Projektin tavoitteet Projektin liittyminen muihin hankkeisiin Alustavat linjaukset Prosessi Maanmittauslaitoksen prosessiorganisaatio Uusi kirjaamisasioiden ydinprosessi Kirjaamisasioiden järjestäminen maanmittaustoimistoissa Lakimiestuki Notaarijärjestelmä kirjaamisasioissa Tietojärjestelmät Tuottavuus Siirron toteuttamisen edellyttämät tehtävät Prosessit Uusi ydinprosessi Uuteen ydinprosessiin sisältyvien kirjaamistehtävien prosessien määrittely Kirjaamistoiminnan työnjako ja vastuutus Asiakaspalvelun työnjaon ja vastuiden määrittely Kirjaamistehtävät Maanmittauslaitoksen prosessiorganisaatiossa Lainsäädäntö Muutettavat säädökset Muutosten sisältö Muutosten laatu ja laajuus Kirjaamisasioiden organisoiminen valtion hallinnossa Toimivalta Tietosuoja Muutoksenhaku Kirjaamismenettely ja rekisterinpito Budjetointi ja tulojen jako Henkilöstö Siirtyvä henkilöstö Maanmittauslaitoksen henkilöstö Rekrytoitava henkilöstö Taloushallinto Taloussuunnittelu...14

4 MAANMITTAUSLAITOS Kiinteistöjen kirjaamisasioiden 4 (28) Talouspalvelut Kirjaamistuotteiden hinnoittelu Alkuselvitys Maksupäätöksen valmistelu Tietohallinto Olennaiset muutokset Tietojärjestelmät Tietoturva Vastuut ja budjetointi Perustietotekniikan infrastruktuuri, laitteet ja ohjelmistot Lomakkeisto Kirjaamismenettelyssä tarvittavat ulkoiset järjestelmät KTJ-tietopalvelun hallinto Arkistoasiat Arkistosiirrot Arkistonmuodostus Maanmittauslaitoksessa Arkistotietopalvelut Toimitilat Toimisto- ja asiakaspalvelutilat Arkistotilat Toimitilojen turvallisuusasiat Asiakaspalvelu Viestintä Viestintäsuunnitelman laatiminen Sisäinen viestintä Ulkoinen viestintä Uusi visuaalinen ilme Verkkosivut Osaamisen varmistaminen, ohjeistukset ja koulutukset Kirjaamishenkilöstön substanssikoulutus Osaamisen varmistaminen Maanmittauslaitoksen antama koulutus siirtyvälle ja rekrytoitavalle henkilöstölle Maanmittauslaitoksen henkilöstön koulutus Kirjaamisprosessi Maanmittauslaitoksessa Viestinnän edellyttämä koulutus Siirron edellyttämien tehtävien aikataulut ja niiden keskinäiset riippuvuudet Prosessit Lainsäädäntö...23

5 MAANMITTAUSLAITOS Kiinteistöjen kirjaamisasioiden 5 (28) 4.3 Henkilöstö Taloushallinto Kirjaamistuotteiden hinnoittelu Tietohallinto KTJ-tietopalvelun hallinto Arkistoasiat Toimitilat Asiakaspalvelu Viestintä Osaamisen varmistaminen, ohjeistukset ja koulutukset Siirron edellyttämät resurssitarpeet Henkilöresurssit Henkilökustannukset Muut kustannukset Kustannukset yhteensä Ehdotus jatkotoimiksi Toteutusorganisaatio Perustettavat työryhmät ja osaprojektit Lainsäädännön osaprojekti Prosessi-, arkisto- ja talousasioiden osaprojekti Henkilöstön, toimitilojen ja asiakaspalvelun järjestelyjen osaprojekti Tietohallinnon osaprojekti Viestinnän osaprojekti Koulutustyöryhmä Toteutuksen käynnistämisen ajankohta...28

6 MAANMITTAUSLAITOS Kiinteistöjen kirjaamisasioiden 6 (28) JOHDON TIIVISTELMÄ Projektin taustalla on Matti Vanhasen toisen hallituksen hallitusohjelma, jossa kiinteistöjen kirjaamisasioiden siirto mainitaan seuraavasti: Siirretään kiinteistöjen kirjaamisasiat Maanmittauslaitokselle. Oikeusministeriön asettama työryhmä selvitti kiinteistöjä koskevien kirjaamisasioiden käsittelyn kehittämistä mietinnössään 2007:6. Maanmittauslaitoksen pääjohtaja asetti projektin suunnittelemaan kirjaamisasioiden siirtämistä Maanmittauslaitokseen. Kirjaamisasiat siirtyvät käräjäoikeuksista Maanmittauslaitokseen n mukaan vuoden 2010 alussa. Lopullinen siirron ajankohta määräytyy kuitenkin lainsäädäntömuutosten voimaantulon perusteella. Tarkoituksena on, että luonnos hallituksen esitykseksi valmistuu tammikuussa Projekti on laatinut yksityiskohtaisen suunnitelman kirjaamisasioiden siirtämiseksi ja käsittelyn organisoimiseksi Maanmittauslaitoksessa. Suunnitelmassa on otettu huomioon siirron organisatoriset, taloudelliset ja henkilöstöön liittyvät vaikutukset siinä laajuudessa kuin se työn kuluessa on ollut mahdollista. Siirtosuunnitelman tarkoituksena on varmistaa kirjaamishenkilöstön joustava ja kirjaamistehtävien häiriötön siirtyminen Maanmittauslaitokseen. Projekti ehdottaa asetettavaksi kirjaamisasioiden siirtoprojektin ja sille seuraavat osaprojektit: lainsäädännön osaprojekti, prosessi-, arkisto- ja talousasioiden osaprojekti, henkilöstön-, toimitilojen- ja asiakaspalvelun järjestelyjen osaprojekti, tietohallinnon osaprojekti ja viestinnän osaprojekti. Kirjaamisasioita varten perustetaan Maanmittauslaitokseen uusi ydinprosessi. Kirjaamisasiat käsitellään ja ratkaistaan siinä maanmittaustoimistossa, jonka alueella kiinteistö sijaitsee. Tehtävät hajautetaan maanmittaustoimistojen kaikkiin toimipisteisiin. Kirjaamisasioita käsittelee maanmittaustoimistoissa käräjäoikeuksista siirtyvä kirjaamisasioita käsittelevä ja ratkaiseva henkilöstö, jonka oikeudelliseksi tueksi maanmittaustoimistoihin palkataan riittävä määrä lakimiehiä. Siten kansliahenkilöstö ratkaisee jatkossakin delegointimääräyksen nojalla valtaosan asioista itsenäisesti. Heidän tulee siirtää laaja, tulkinnanvarainen tai muutoin vaikeasti ratkaistava asia lakimiehen ratkaistavaksi. Lisäksi varmistetaan, että maanmittaustoimistoissa on riittävästi henkilöitä myös kirjaamisasioihin liittyvään myyntiin ja laskutukseen. Kirjaamisasiat käsitellään siirron jälkeen samassa lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin tietojärjestelmässä kuin nykyisin. Sähköisen kiinteistövaihdantajärjestelmän perustamisen sekä lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin uudistamisen suunnittelu eivät kuuluneet projektille.

7 MAANMITTAUSLAITOS Kiinteistöjen kirjaamisasioiden 7 (28) 1 Yleistä 1.1 Projektin tausta 1.2 Projektin tavoitteet 1.3 Projektin liittyminen muihin hankkeisiin Projektin taustalla on Matti Vanhasen toisen hallituksen hallitusohjelma, jonka mukaan kiinteistöjä koskevat kirjaamisasiat siirretään käräjäoikeuksista Maanmittauslaitokseen. Hallitusohjelmassa asia mainitaan seuraavasti: Siirretään kiinteistöjen kirjaamisasiat Maanmittauslaitokselle. Oikeusministeriön asettama työryhmä selvitti kiinteistöjä koskevien kirjaamisasioiden käsittelyn kehittämistä mietinnössään 2007:6. Maanmittauslaitoksen pääjohtaja asetti projektin suunnittelemaan kirjaamisasioiden siirtämistä Maanmittauslaitokseen. Projektin tehtävänä oli laatia yksityiskohtainen suunnitelma kiinteistöjen kirjaamisasioiden siirtämiseksi käräjäoikeuksista Maanmittauslaitokseen. Projekti suunnitteli toimenpiteet, joilla kiinteistöjen kirjaamistehtävät ja niitä nykyisin hoitavat henkilöt siirretään Maanmittauslaitokseen. Oikeusministeriössä on vireillä käräjäoikeusverkoston kehittämishanke, jonka tarkoituksena on käräjäoikeuksien tuomiopiirien laajentaminen ja siten käräjäoikeuksien määrän vähentäminen. Kirjaamisasioiden siirto liittyy oleellisesti edellä mainittuun hankkeeseen. Projektilla ei ole liittymää käräjäoikeuksissa käsiteltävien summaaristen asioiden kehittämissuunnitelmiin. Kiinteistötietojärjestelmän kirjaamisosan uudistamisen ja sähköisen kiinteistönvaihdannan kehittämisen suunnittelu eivät kuuluneet KIRSU-projektille. 2 Alustavat linjaukset 2.1 Prosessi Maanmittauslaitoksen prosessiorganisaatio Projekti määritteli n toteuttamiseksi tarvittavat keskeiset periaatteet. Maanmittauslaitoksen koko toiminta on organisoitu asiakaslähtöisesti määriteltyjen toimintaa ohjaavien ydinprosessien pohjalta. Niitä ovat: perustoimitusprosessi (PETO), arviointitoimitusprosessi (ARTO), tilusjärjestelyprosessi (TJ), säädösperusteisten rekisterien ylläpitoprosessi (RETI), maasto- ja rajatietotuotantoprosessi (MARA) ja tietopalvelu- ja tilaustuotantoprosessi (TITI).

8 MAANMITTAUSLAITOS Kiinteistöjen kirjaamisasioiden 8 (28) Tuotokset ja laadunhallinta Toiminnallinen tehokkuus Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Vaikuttavuus A S I A K K A A T Johtamisprosessi Perustoimitusprosessi Arviointitoimitusprosessi Tilusjärjestelytoimitusprosessi Säädösperusteisten rekisterien ylläpitoprosessi Maasto- ja rajatietotuotantoprosessi Tietopalvelu- ja tilaustuotantoprosessi A S I A K K A A T Hallinto Tukiprosessit Kehittäminen Myynnin tuki ja markkinointi Uusi kirjaamisasioiden ydinprosessi Kullakin ydinprosessilla on omistaja, joka vastaa ydinprosessin ohjaamisesta. Ydinprosessin omistaja työskentelee keskushallinnossa. Hänellä on apunaan ydinprosessitiimi, jonka jäsenet työskentelevät maanmittaustoimistoissa tai valtakunnallisissa tuotanto- ja palveluyksiköissä. Ydinprosessi huolehtii mm. prosessin yhtenäisestä toimintatavasta, ohjeistuksesta, koulutuksista, tukitoiminnasta, mittaamisesta ja kehittämisestä. Tukiprosesseilla tarkoitetaan henkilöstö-, talous-, tieto-, ja yleishallinto prosesseja, joilla tuetaan ja mahdollistetaan tuotantotehtävien tarkoituksenmukainen, taloudellinen ja laillinen toteutus. Tukitehtäviä ovat myös tuotteiden ja palvelujen kehittäminen, joilla tavoitellaan asiakaslähtöisiä, ajanmukaisia ja luotettavia palveluita ja tuotteita. Niitä kehitetään asiakastarpeiden pohjalta lainsäädännön antamien puitteiden perusteella ja ministeriön kanssa sovittujen periaatteiden mukaan. Kirjaamisasioita varten perustetaan Maanmittauslaitokseen uusi ydinprosessi. Kirjaamismenettely siirretään Maanmittauslaitokseen niin, että sekä kirjaamisen laillisuusperiaate että julkisen luotettavuuden periaate säilyvät. Olennaista on huolehtia ratkaisujen oikeellisuudesta ja käsittelyn tehokkuudesta. Ydinprosessin perustamista puoltaa mm. kirjaamisasioiden suuri määrä ja kirjaamisasioiden edellyttämä erityinen substanssiosaaminen. 2.2 Kirjaamisasioiden järjestäminen maanmittaustoimistoissa Kirjaamisasioiden forumina on kiinteistön sijaintipaikan maanmittaustoimisto, joka käsittelee ja ratkaisee kirjaamisasiat. Tehtävät hajautetaan 13 maanmittaustoimiston toimipisteisiin, joita on nykyisin 35 paikkakunnalla. Myös asiakaspalvelu järjestetään toimipisteisiin.

9 MAANMITTAUSLAITOS Kiinteistöjen kirjaamisasioiden 9 (28) Kirjaamisasioiden hajauttamista maanmittaustoimistoihin ja niiden toimipisteisiin puoltavat mm. seuraavat asiat: ratkaisutoiminnan paikallistuntemus, paikallisen asiakaspalvelun järjestäminen, nykyisen henkilöstön joustava siirtyminen ja siirtyvän henkilökunnan määrän vastaavuus ko. alueen työmäärän kanssa. 2.3 Lakimiestuki 2.4 Notaarijärjestelmä kirjaamisasioissa 2.5 Tietojärjestelmät 2.6 Tuottavuus Maakaaren laillisuusperiaate turvataan perustamalla jokaiseen maanmittaustoimistoon tarvittava määrä lakimiehen virkoja. Lakimies on maanmittaustoimiston kaikkien toimipisteiden käytettävissä. Lakimiehet tukevat kirjaamishenkilöstön ratkaisutoimintaa ja ratkaisevat itse vaikeita, laajoja ja tulkinnanvaraisia asioita. Yhtenäisen kirjaamiskäytännön turvaaminen edellyttää lisäksi valtakunnallisen lakimiestuen järjestämistä. Käräjäoikeuksissa auskultoivat lakimiehet (notaarit) osallistuvat nykyisin koulutukseensa liittyen kirjaamisasioiden käsittelyyn ja ratkaisemiseen. Notaarien käyttäminen Maanmittauslaitoksen kirjaamistehtävissä ei kuulu tämän projektin tehtäviin. Oikeusministeriössä selvitetään erikseen yhtäältä tarve ja toisaalta notaarien mahdollisuudet osallistua tuomioistuinharjoittelun aikana kirjaamisasioiden käsittelyyn MML:ssa. Kirjaamistehtäviin käytetään siirron jälkeen samaa lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin tietojärjestelmää kuin nykyisin. Siirron yhteydessä turvataan järjestelmän käyttäjätuki. Siirron suunnittelussa ja toteuttamisessa otetaan huomioon valtioneuvoston tuottavuusohjelman tavoitteet. 3 Siirron toteuttamisen edellyttämät tehtävät 3.1 Prosessit Uusi ydinprosessi Maanmittauslaitokseen siirrettävät kirjaamisasiat muodostavat yhtenäisen tehtäväkokonaisuuden. Siirto aiheuttaa pienehköjä muutoksia useimpiin nykyisiin ydinprosesseihin. Jotta kirjaamistehtävät voivat vastaanottavassa organisaatiossa jatkua mahdollisimman häiriöttömästi, on tärkeää, että ennestään hyviksi havaittuihin toimintatapoihin tehdään vain välttämättömät muutokset. Käräjäoikeuksien työtavoissa on nykyisin paikallisista olosuh-

10 MAANMITTAUSLAITOS Kiinteistöjen kirjaamisasioiden 10 (28) teista, henkilöstörakenteesta ja muista syistä johtuvia eroja, mutta ratkaisujen oikeusvarmuus on silti kaikkialla erittäin korkealla tasolla. Siirron yhteydessä täytyy varmistaa, ettei oikeudellisesta laadusta tingitä, mutta samalla voidaan kirjaamistehtävien parhaita käytäntöjä ottaa valtakunnallisesti käyttöön nykyistä yhtenäisemmin. Parhaiten näiden tavoitteiden saavuttaminen onnistuu perustamalla Maanmittauslaitokseen uusi seitsemäs ydinprosessi Uuteen ydinprosessiin sisältyvien kirjaamistehtävien prosessien määrittely Kirjaamistoiminnan työnjako ja vastuutus Tulevien kirjaamisprosessien määrittely aloitetaan vuoden 2008 alussa. Määrittely tehdään Maanmittauslaitoksessa yhteistyössä oikeusministeriön ja käräjäoikeuksien asiantuntijoiden kanssa. Työ tehdään Maanmittauslaitoksen antaman prosessin määrittelyohjeen mukaisesti. Siirron vuoksi kirjaamistehtävien sisältö ei muutu. Kirjaamisviranomaisena toimii maanmittaustoimisto, jota toiminnallisesti johtaa maanmittausjohtaja. Lisäksi jokaiseen maanmittaustoimistoon määrätään kirjaamisasioiden vastuuhenkilö, jonka tulee olla kirjaamisasioita tunteva lakimies. Ratkaisutoiminnan toimivaltuuksista säädetään laissa, mutta tarkentavat maanmittaustoimistoa koskevat työjärjestykset ja erillismääräykset antaa maanmittausjohtaja. Lailla voidaan myös antaa toimivaltaa Maanmittauslaitoksen keskushallinnolle esimerkiksi määräysten antamiseksi kirjaamistoiminnan ohjaamisessa. Työjärjestykset ja erillismääräykset voidaan antaa, kun niiden perustana olevat säännökset on annettu. Kiinteistöjen kirjaamisasioita käsittelevä henkilöstö ratkaisee delegoinnin mukaisesti jatkossakin valtaosan asioista itsenäisesti. Heidän tulee siirtää laaja, tulkinnanvarainen tai muutoin vaikea asia lakimiehen ratkaistavaksi. Työnjaon ja vastuiden kannalta keskeisiä toimenpiteitä ovat: kirjaamisviranomaisen määrittely, ratkaisutoimivallan sääntely ja toimenkuvat, delegoinnin järjestäminen ja kiinteistöjen kirjaamisasioita käsittelevän henkilöstön toimintaedellytysten varmistaminen. Työnjakoa ja vastuutusta koskevat säädösmuutokset valmistellaan tämän suunnitelman kohdan 3.2 Lainsäädäntö mukaisesti Asiakaspalvelun työnjaon ja vastuiden määrittely Käräjäoikeuksien nykyisten parhaiden käytäntöjen perusteella laaditaan kirjaamistehtävien asiakaspalveluprosessin kuvaus erilaiset hakemistavat huomioon ottaen. Vastuiden osalta määritellään, kuka voi merkitä asian tulleeksi vireille lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin. Rekisteriin merkitsemisen osalta on erityisesti huomattava, että vireille tullut asia on merkittävä rekisteriin samana päivänä. Asiakaspalveluprosessin ja varsinaisen kirjaamistoiminnan välinen raja määritellään. Maanmittausjohtaja antaa tarvittaessa tarkempia ohjeita asiakaspalvelun järjestämisestä työjärjestyksessä.

11 MAANMITTAUSLAITOS Kiinteistöjen kirjaamisasioiden 11 (28) Kirjaamistehtävät Maanmittauslaitoksen prosessiorganisaatiossa 3.2 Lainsäädäntö Muutettavat säädökset Muutosten sisältö Muutosten laatu ja laajuus Uuden kirjaamisprosessin toiminnan käynnistämiseksi prosessinomistaja valitaan aikaisessa vaiheessa vuonna Kirjaamistehtävien tulo Maanmittauslaitokseen vaikuttaa suoraan viiteen ydinprosessiin. Useimmissa tapauksissa kyse on ilmoitusliikenteeseen tulevista muutoksista. Esimerkiksi määräalaan myönnetystä lainhuudosta käräjäoikeus lähettää nykyisin ilmoituksen sille maanmittaustoimistolle tai kunnan kiinteistöinsinöörille, jonka toimialueella määräala sijaitsee. Vastaavasti kunnan tai maanmittaustoimiston kiinteistörekisterin pitäjä ja toimitusinsinööri on lakien ja asetusten nojalla velvoitettu lähettämään erilaisia ilmoituksia käräjäoikeuteen. Kirjaamisasioiden siirtämisestä saadaan jatkossa tuottavuushyötyä, kun kirjaamistehtävät ja Maanmittauslaitoksen kiinteistötehtävät integroidaan toisiinsa. Uusi ydinprosessi aiheuttaa muutoksia taloushallinnon ja tulosohjauksen järjestelmiin. Tarvittavien prosessimuutosten suunnittelu alkaa ydinja tukiprosesseissa vuoden 2008 alkupuolella. Säädösmuutoksia tarvitaan useisiin lakeihin ja asetuksiin. Näitä ovat ainakin maakaari (540/1995), laki lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä (353/1987) ja sitä koskeva asetus (960/1996), laki kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta (453/2002) sekä kaupanvahvistaja-asetus (958/1996). Lisäksi muutettaviksi tulevat ainakin käräjäoikeuslaki, valtioneuvoston ohjesääntö, valtioneuvoston asetus maa- ja metsätalousministeriöstä, Maanmittauslaitosta koskevat säännökset sekä kirjaamisasioihin liittyvät maksuasetukset. Myös muissa laeissa on viittauksia kirjaamisasioiden ilmoitusliikenteeseen kirjaamisviranomaisena toimivaan käräjäoikeuteen. Muutostarpeet johtuvat kirjaamistehtävien siirtymisestä käräjäoikeuksien lainkäyttöorganisaatiosta Maanmittauslaitoksen hallinto-organisaatioon, lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin pitäjän vaihtumisesta oikeusministeriöstä Maanmittauslaitokseen sekä kirjaamisviranomaisen ja kiinteistönmuodostamisviranomaisen yhdistymisestä samaksi viranomaiseksi. Lisäksi tarvitaan useita siirtymäkautta koskevia säännöksiä. Tietopalvelua ja tietosuojaa koskevat muutokset ja sääntelyn tason tarkistaminen edellyttävät useiden lakien muuttamista. Lainsäädäntöön ei kuitenkaan tässä vaiheessa tehdä muita kuin kirjaamistehtävien siirtoon ja tietojen käsittelyyn tarvittavia sisällöllisiä muutoksia. Kaikki lakeja koskevat muutokset kootaan samaan hallituksen esitykseen. Tarvittavat asetusmuutokset valmistellaan samanaikaisesti ja ne kootaan yhtenäiseen "asetuspakettiin". Muutettavia säädöksiä ja säännöksiä on lukuisia. Suuri osa säännösmuutoksista on luonteeltaan teknisiä. Kirjaamismenettelyn osalta tarkiste-

12 MAANMITTAUSLAITOS Kiinteistöjen kirjaamisasioiden 12 (28) taan maakaaren menettelysäännösten suhde hallintolakiin. Sisällöllisten muutosten tarve riippuu kirjaamismenettelyä koskevista prosessimäärittelyistä. Muutoksen yhteydessä ajantasaistetaan ja tarkistetaan kirjaamiseen liittyvää lainsäädäntöä. Siirtymäkauden järjestelyjä varten tarvitaan yksityiskohtaiset siirtymäsäännökset Kirjaamisasioiden organisoiminen valtion hallinnossa Toimivalta Tietosuoja Muutoksenhaku Kirjaamismenettely ja rekisterinpito Kirjaamisasiat määritellään kuuluvaksi maa- ja metsätalousministeriön toimialalle sekä Maanmittauslaitoksen ja maanmittaustoimistojen tehtäväksi. Kirjaamisviranomaisen ja varsinaisen forum-säännöksen määrittely sisällytetään maakaareen. Maanmittauslaitoksen keskushallinto ja siellä työskentelevä prosessin omistaja ohjaavat kirjaamisprosessia. Kuitenkaan yksittäisen kirjaamisasian ratkaisun sisältöön ei voida puuttua. Kirjaamisasioiden toimivaltakysymykset määritellään vastaavan tasoisin säännöksin kuin nykyisinkin. Säännöksin määritellään myös maanmittaustoimistojen asema kirjaamisviranomaisena sekä toimivalta. Myös kirjaamisasioita käsittelevien virkamiesten kelpoisuusvaatimuksista ja käsittelymenettelystä säädetään. Lisäksi määritellään mm. se, sovelletaanko ratkaisijaan hallintolain vai tuomarin esteellisyyttä koskevia säännöksiä. Edelleen säädetään sijaisjärjestelyistä. Lainsäädännön muutosten valmistelussa otetaan huomioon tietosuojakysymykset. Tietosuojaa tarkastellaan erikseen kunkin muutettavan tai säädettävän lain osalta. Kirjaamisasiat koskevat sekä luonnollisten että juridisten henkilöiden välisiä siviilioikeudellisia oikeussuhteita. Kirjaamisviranomaisen ratkaisuun tulee hakea muutosta yleisessä tuomioistuinlinjassa. Vaihtoehtoina tulevat kysymykseen maaoikeuden käsittävä käräjäoikeus tai kiinteistön sijaintipaikan käräjäoikeus. Sääntelykohteita ovat muun muassa kirjaamisviranomaisen sekä lainhuutoja kiinnitysrekisterin pitäjän muuttuminen. Niihin liittyy esimerkiksi ilmoitusliikennettä koskevien säädösten tarkistaminen ja tarpeettomien säännösten kumoaminen.

13 MAANMITTAUSLAITOS Kiinteistöjen kirjaamisasioiden 13 (28) Budjetointi ja tulojen jako 3.3 Henkilöstö Siirtyvä henkilöstö Maanmittauslaitoksen henkilöstö Siirron yhteydessä selvitetään, säilyvätkö käräjäoikeuksien antamat kaupanvahvistajamääräykset voimassa ja kuuluuko näiden määräysten antaminen edelleen käräjäoikeuksille. Budjetointiin ja tulojen jakamiseen liittyvät säädösmuutokset sisällytetään samaan hallituksen esitykseen kuin muutkin lakimuutokset. Teknisiä tarkennuksia tarvitaan myös kiinteistötietojärjestelmästä annettuun lakiin (laki kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta) ja sen nojalla annettuihin asetuksiin. Siirtyvään henkilöstöön kuuluvat kiinteistöjen kirjaamisasioita hoitavat kansliahenkilöt, jotka delegointimääräyksen perusteella käsittelevät ja ratkaisevat itsenäisesti kirjaamisasioita. Siirtyvään henkilöstöön voi kuulua myös kirjaamisasioita käsitteleviä käräjäviskaaleja. Siirtyvän henkilöstön nykytilanne selvitetään vuoden 2007 syksystä alkaen. Alkuvaiheessa selvitetään siirtyvän henkilöstön työskentely-, kotipaikka-, koulutus-, työkokemus- ym. tietoja. Lakimiesten osalta selvitetään kirjaamisasioiden tukeen ja ratkaisemiseen käytettävää työmäärää sekä halukkuutta siirtyä Maanmittauslaitokseen. Ensimmäinen arvio siirtyvän henkilöstön palkka- ja muista henkilöstömenoista tarvitaan riittävän aikaisin Maanmittauslaitoksen toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelua varten. Selvitetään henkilöstön siirtymishalukkuus sekä muu vaihtoehtoinen menettely (oikeusministeriön YT-menettely). Siirtyvän henkilöstön hyvinvoinnista huolehditaan valtion hyvän henkilöstöpolitiikan periaatteiden mukaisesti. Siirtymisen yhteydessä toteutetaan henkilöstön tarvitsemat tukitoimet. Tukitoimia ovat esimerkiksi muuttokustannusten korvaaminen, työterveyspalvelujen saatavuus ja työnohjaus. Siirtyvän henkilöstön eläköityminen ja muiden työnantajien palvelukseen siirtyminen saattavat aiheuttaa uusrekrytointien tarvetta. Siirtyvien henkilöiden toimenkuvaukset sekä pisteytykset ja toimiluokkien määritykset tehdään Maanmittauslaitoksen palkkausjärjestelmän (PALMA) mukaisesti heti siirron jälkeen. Siirtyvän henkilöstön palkkaedut turvataan. Siirtyvälle henkilöstölle laaditaan henkilökohtaiset perehdyttämissuunnitelmat heti siirtymisen tapahduttua. Puolen vuoden kuluessa siirtymisestä käydään esimiehen kanssa kehityskeskustelut, joissa laaditaan henkilökohtaiset kehittymissuunnitelmat. Käräjäoikeuksissa kirjaamisasioihin liittyviin yleiskansliatehtäviin käytetään neljääntoista käräjäoikeuteen tehtyyn kyselyyn perustuvan arvion mukaan htv vuodessa. Työt liittyvät otteiden, todistusten ja asiakirjojen myyntiin ja laskutukseen, postin käsittelyyn, puhelinpalveluun jne.

14 MAANMITTAUSLAITOS Kiinteistöjen kirjaamisasioiden 14 (28) Rekrytoitava henkilöstö 3.4 Taloushallinto Taloussuunnittelu Kirjaamistehtävien siirtyminen aiheuttaa muutoksia maanmittaustoimistojen asiakaspalvelu- ja rekisteröintihenkilöstön toimenkuvauksiin. Mallitoimenkuvausten muutokset tehdään keskitetysti ja henkilökohtaiset toimenkuvaukset tehdään yksiköissä. Lisäksi kirjaamistehtävien siirtyminen saattaa muuttaa Maanmittauslaitoksen henkilöstön toimenkuvauksia myös hallinnossa, myynnissä ja kehittämisessä. Se aiheuttaa myös henkilöstön kouluttautumistarpeen kirjaamisasioihin. Sisäistä koulutusta varten laaditaan kirjaamisasioiden peruskoulutusohjelma. Jos käräjäoikeuksista siirrettävän henkilöstön määrä ei vastaa kirjaamisasioiden käsittelyyn tarvittavan henkilöstön määrää, vaje korvataan rekrytoinnilla tai sisäisellä koulutuksella. Rekrytointiin kuuluu osaamisvaatimusten täsmentäminen, toimenkuvausten laadinta, virkojen avoimiksi julistaminen, valinta, perehdytyssuunnitelman laatiminen ja henkilökohtaiset kehityskeskustelut. Rekrytoinnissa sovelletaan Maanmittauslaitoksen rekrytointiohjetta. Taloussuunnittelun edellyttämät työt liittyvät kirjaamistehtävien tulojen ja menojen budjetointiin, taloussuunnitteluun ja seurannan toteuttamiseen. Tarvittavia toimenpiteitä ovat: tuloja, menoja ja kustannuksia koskevan tiedon kerääminen vuosilta 2006, 2007, 2008 ja 2009 talousarvioehdotuksen valmistelun pohjaaineistoksi, talousarviomuutosten valmistelu, suunnitelman laatiminen kirjaamistehtävien käsittelystä Maanmittauslaitoksen suunnittelussa ja seurannassa sekä kirjaamistehtäviä koskevien tulossopimusohjeiden muutosten valmistelu. Kaksi ensin mainittua toimenpidettä valmistellaan yhteistyössä oikeusministeriön oikeushallinto-osaston kanssa. Oikeusministeriön ja Maanmittauslaitoksen talousarvioon tehtävien muutosten tulee vastata toisiaan. Hakemusmaksuja koskevien tulojen budjetointi muuttuu. Tulot ovat oikeusministeriön budjetissa bruttobudjetoituja, mutta ne esitetään siirrettäviksi Maanmittauslaitoksessa nettobudjetointiin, koska Maanmittauslaitos on nettobudjetoitu virasto. Olennaista talousarvioehdotuksen valmistelussa tarvittavaa tietoa on tulojen määrä, siirtyvien henkilöiden määrä ja palkka- ym. menot, tila-, laite- ja atkmenot, Maanmittauslaitokseen rekrytoitavan henkilöstön määrä ja siitä aiheutuvat kustannukset. Erityisesti otetaan huomioon siirron edellyttämän rahoituksen riittävyys.

15 MAANMITTAUSLAITOS Kiinteistöjen kirjaamisasioiden 15 (28) Talouspalvelut 3.5 Kirjaamistuotteiden hinnoittelu Alkuselvitys Maksupäätöksen valmistelu 3.6 Tietohallinto Olennaiset muutokset Talouspalveluun kuuluu kirjaamistehtävien tulojen ja menojen käsitteleminen, maksuliikenne, kirjanpito ja muu laskenta. Ensimmäisenä selvitetään, miten tulojen laskutus, myyntireskontra ja perintä hoidetaan tällä hetkellä. Tarpeellista on myös tietää, minkä laatuisia saatavat ovat, jotta perintään käytettävät resurssit voidaan suunnitella. Kun laskuja on n kpl (hakemusmaksut sekä maksut rekisteriotteista ja todistuksista), tarkoittaa tämä Maanmittauslaitoksen laskutusmäärän huomattavaa kasvua (tällä hetkellä laskuja on n kpl/vuosi). Maanmittauslaitoksen prosessit on nykyisin määritelty siten, että laskutus kuuluu pääsääntöisesti ydinprosessille ja tukiprosessi (hallinto) huolehtii laskun lähettämisestä asiakkaalle sekä reskontrasta ja kirjanpidosta. Suunnittelussa otetaan huomioon, että kirjaamisasian lasku, alkuperäiset asiakirjat ja päätös myönnetystä kirjauksesta toimitetaan asiakkaalle yhtenä kokonaisuutena. Laskutuksen tuotteet, hinnat ja muut koodit suunnitellaan huolellisesti ja riittävän ajoissa, jotta tiedonsiirrot järjestelmien välillä toimivat tehokkaasti ja taloudellisesti. Saatavien perintä kuuluu hallintopalvelukeskuksen tehtäviin. Työaikojen seuraamisen osalta varmistetaan järjestelmien kapasiteetti henkilökunnan lisääntyessä. Kirjaamisasioiden maksut perustuvat tällä hetkellä lakiin ja asetukseen tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista. Oikeusministeriö tarkistaa maksujen suuruuden vuoden 2009 alusta. Maksujen määräytymisperuste on nykyisin kustannusvastaavuus. Maksulainsäädäntöä muutetaan siten, että kirjaamisasioihin liittyvistä maksuista voidaan säätää maa- ja metsätalousministeriön asetuksella. Kirjaamistehtävien Maanmittauslaitokseen siirtämisen jälkeen sovelletaan oikeushallinnossa siirtymisvaiheessa voimassa olevaa maksutasoa kunnes kustannuslaskelmat ovat tehtävissä luotettavasti Maanmittauslaitoksen prosessista. Maksupäätöksen valmistelun yhteydessä otetaan kantaa myös siihen, tullaanko kirjaamisjärjestelmän uusimisen investointikustannuksia kattamaan hakemusmaksuin. Kirjaamishenkilöstöllä on siirtohetkellä oltava käytettävissään kirjaamisprosessin edellyttämät laitteistot, ohjelmistot ja käyttöohjeet siten, että toiminta

16 MAANMITTAUSLAITOS Kiinteistöjen kirjaamisasioiden 16 (28) Tietojärjestelmät Tietoturva Vastuut ja budjetointi voi jatkua keskeytyksettä. Tehtävä sisältää tarpeellisten tietojärjestelmämuutosten toteuttamisen kiinteistötietojärjestelmän kirjaamisosaan eli lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin sekä tarvittavat muutokset Maanmittauslaitoksen ja oikeusministeriön muihin järjestelmiin. Tehtävään sisältyvät myös tietojärjestelmään liittyvien sopimusten siirrot, lomakkeiston siirrot, budjetoinnin muutokset ja tarvittavan osaamisen varmistaminen. Samoin tehtävään kuuluvat tietotekniikan perusinfrastruktuuriin ja tukijärjestelmiin liittyvät toimenpiteet. Tietoturvan ja osaamisen asiakokonaisuudet koskevat kaikkia osatehtäviä. Lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin tehdään vain pakolliset siirrosta, toimialueista, prosessimuutoksista ja maksukoodeista johtuvat muutokset. Järjestelmämuutokset tilataan toimittajalta, testataan ja siirretään tuotantoon. Muutokset toteutetaan niin hyvissä ajoin, että ne voidaan ottaa käyttöön siirtohetkellä. Järjestelmämuutoksia toteutetaan lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriä päivittäviin sisäisiin eräohjelmiin. Siirron vaikutukset muihin Maanmittauslaitoksen ja oikeusministeriön järjestelmiin selvitetään ja tarvittavat muutokset toteutetaan. Siirron yhteydessä siirretään myös järjestelmän dokumentaatio ja muutoshallintahistoria. Tietojärjestelmiin liittyvä tietoturva sisältää ohjeistojen läpikäynnin, tietoaineistojen luokittelun, fyysisen tietoturvan sekä järjestelmien riskienhallinnan toipumis- ja jatkuvuudenhallintasuunnitelmineen. Siirrettävälle järjestelmälle tilataan tietoturvallisuusanalyysi. Tietohallinnon budjetointiin liittyvät muutosaikataulut, laitteistojen hankinnat, ohjelmisto- ja sopimussiirtojen vastuut ja niiden aikataulut suunnitellaan. Näihin asioihin liittyvät mm. laitteet, ohjelmistot, lisenssit, tietoliikenne, koulutus ja henkilöresurssit Perustietotekniikan infrastruktuuri, laitteet ja ohjelmistot Lomakkeisto Selvitetään tarvittavat työasema- ja palvelinlaitteistot sekä luetteloidaan ne. Toteutetaan laitteistosiirrot ja tarvittaessa hankitaan uusia laitteistoja. Luetteloidaan siirrettävät ohjelmistojen lisenssihankinnat ja suoritetaan tarvittavat uushankinnat. Määritellään käyttöoikeudet MML:n järjestelmiin ja perustetaan käyttäjätunnukset ja hankitaan puhelimet. Lainhuudon, erityisen oikeuden ja kiinnityksen hakemiseen tarvittavat lomakkeet ja hakemusohjeet ovat saatavissa internetissä. Lomakkeet siirretään Maanmittauslaitoksen internet-sivuille. Kiinnitysasiassa tarvittavien panttikirjalomakkeiden saatavuus turvataan.

17 MAANMITTAUSLAITOS Kiinteistöjen kirjaamisasioiden 17 (28) Oikeushallinnolla ei ole internetissä tai intranetissä kiinteistöjen kirjaamisasioihin liittyvää muuta materiaalia, joka tulisi siirtää Maanmittauslaitokseen Kirjaamismenettelyssä tarvittavat ulkoiset järjestelmät Kirjaamisviranomaisen on omasta aloitteestaan hankittava selvitys sellaisista asian ratkaisemiseksi tarpeellisista asioista, joita koskevat tiedot ovat saatavissa lainhuuto- tai kiinnitysrekisteristä tai muista viranomaisen käytössä olevista rekistereistä. Tiedoista, jotka ilmenevät kirjaamisviranomaisen käytössä olevista rekistereistä, hakijan ei tarvitse esittää selvitystä. Kirjaamismenettelyssä käytetään seuraavia ulkoisia järjestelmiä: väestötietojärjestelmä oikeushallinnon viranomaiskäytössä olevan eportti-sovelluksen kautta käytettävät rekisterit: kaupparekisteri yhdistysrekisteri säätiörekisteri avioehto- ja lahjarekisteri yksityishenkilön velkajärjestely- ja yrityssaneerausrekisteri konkurssirekisteri kaupanvahvistajarekisteri oikeushallinnon tuomioistuinten asiainkäsittelyjärjestelmä (Tuomas) 3.7 KTJ-tietopalvelun hallinto 3.8 Arkistoasiat Siirron yhteydessä toteutetaan tarvittavat yhteydet ja käyttöoikeudet näihin järjestelmiin. Ulkoisista sopimuksista ja vastuiden siirrosta tehdään uudet sopimukset. Siirtosuunnitelmassa tarkistetaan ja tarvittaessa muutetaan KTJtietopalvelun taloudellisia, sopimuksellisia, toiminnallisia ja lainsäädännöllisiä osa-alueita. Siirron vaikutukset KTJ-tietopalvelun kustannuksiin ja tuloihin ja sitä kautta KTJ-lain säännöksiin selvitetään. Käräjäoikeuksien asema KTJ:stä annettavien otteiden ja todistusten myyjänä selvitetään. Oikeushallinnon sopimukset palveluyritysten ja jakelijoiden kanssa siirretään Maanmittauslaitokselle. KTJ-neuvottelukunnan jäsenistön kokoonpanoon liittyvät muutokset suunnitellaan. Kirjaamisasioissa tarvittavat arkistotietovarannot ovat maanmittaustoimistoissa käytettävissä heti tehtävien siirron jälkeen. Pysyvästi säilytettävät arkistoaineistot, joita toiminnassa ei enää tarvita, siirretään hallitusti asianomaisiin maakunta-arkistoihin. Viranomaisten pysyvään säilytykseen määrättyjen arkistojen siirrosta päättää arkistolaitos arkistolain mukaisesti.

18 MAANMITTAUSLAITOS Kiinteistöjen kirjaamisasioiden 18 (28) Arkistosiirrot Arkistonmuodostus Maanmittauslaitoksessa Arkistotietopalvelut 3.9 Toimitilat Kiinteistöarkistoaineistot lähtien siirretään käräjäoikeuksista kirjaamistehtävien siirron yhteydessä Maanmittauslaitokseen. Siirrettävät aineistot ovat sekä pysyvästi että määräajan säilytettäviä, ja kaikki määräajan ylittäneet arkistoaineistot hävitetään käräjäoikeuksissa ennen tehtävien siirtoa. Ennen syntyneet kiinteistöarkistot siirretään käräjäoikeuksista ao. arkistolaitoksen yksiköihin. Lainhuutokortistot, joiden ylläpito on loppunut vaiheittain vuoteen 1996 mennessä, siirretään tehtävien siirtyessä ao. maanmittaustoimistoon. Myöhemmin lainhuutokortistojen käyttötarpeen olennaisesti vähentyessä myös nämä siirretään Maanmittauslaitoksesta arkistolaitokseen pysyvään säilytykseen. Kiinnityskortistoja ei tarvita virkatoiminnassa ja ne voidaan siirtää käräjäoikeuksista arkistolaitokseen kokonaisuudessaan mahdollisuuksien mukaan jo ennen kirjaamistehtävien siirtoa. Sama koskee pysyvästi säilytettäviä kaupanvahvistajien päiväkirjoja. Sekä Maanmittauslaitokseen että arkistolaitokseen siirrettävät aineistot valmistellaan ennen siirtoa siirtokuntoon ja varmistetaan, että kaikkien pysyvään säilytykseen aiemmin määrättyjen aineistojen säilytysajat ovat ajan tasalla. Oikeusministeriön arkiston muodostussuunnitelma -työryhmä tekee esityksen arkistolaitokselle ns. kiinteistöasioiden alustekirjojen säilytysarvosta. Arkistolaitoksen vahvistettua arkistosiirtojen toteuttamistavan Maanmittauslaitoksen arkistokeskus vastaa Maanmittauslaitokseen siirrettävien aineistojen siirron kustannuksista, suunnittelusta ja ohjauksesta ja arkistolaitos puolestaan sille siirrettävien pysyvästi säilytettävien aineistojen siirtojen suunnittelusta ja ohjauksesta. Oikeusministeriön arkistotyöryhmä toimii siirtojen tukena. Kiinteistöasioiden arkistonmuodostus käräjäoikeuksissa tapahtuu tällä hetkellä pääosin malliarkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti. Kirjaamistehtävissä syntyvät asiakirjalliset tietoaineistot ovat joko pysyvästi tai kuuden vuoden määräajan säilytettäviä. Oikeushallinnon tietojärjestelmiin sisältyviä tietoja ja niiden säilytysaikoja selvittävä työryhmä on jättänyt oman loppuraporttinsa, joka on parhaillaan arkistolaitoksessa käsiteltävänä. Kirjaamistehtävien siirtyessä Maanmittauslaitokseen on arkistonmuodostus-suunnitelman ajantasaisuus varmistettava, vaikka tietojärjestelmien uudistaminen tapahtuukin myöhemmässä vaiheessa. Kirjaamistehtävistä syntyvät uudet arkistoaineistot kootaan pysyvään säilytykseen Maanmittauslaitoksen arkistokeskukseen, mutta väliaikaiseen säilyttämiseen tarvitaan lähiarkistotilat maanmittaustoimistoihin (vastaavasti kuin maanmittausarkistoille). Kirjaamisasioiden arkistotietopalveluista laaditaan palvelukuvaukset sekä ulkoisen että sisäisen arkistotietopalvelun osalta. Kirjaamistehtävien sujuvan hoitamisen kannalta on kuitenkin välttämätöntä tehdä koko maan kattava sopimus arkistolaitoksen kanssa vuotta 1993 vanhemman arkistoaineiston käytön järjestämisestä, vasteajoista ja kustannuksista. Kirjaamisasioiden käsittely ja hoitaminen maanmittaustoimistoissa edellyttää tilojen järjestämistä toimistotyötä, asiakaspalvelua ja arkistointia varten.

19 MAANMITTAUSLAITOS Kiinteistöjen kirjaamisasioiden 19 (28) Toimisto- ja asiakaspalvelutilat Arkistotilat Toimitilojen turvallisuusasiat 3.10 Asiakaspalvelu Kussakin maanmittaustoimistossa tehdään siirtyvän ja uuden henkilöstön sijoittamista koskeva tilasuunnitelma ja määritellään tarvittavien tilojen sekä kalusteiden ja tarvikkeiden hankkiminen. Työtiloja suunniteltaessa on otettava huomioon kirjaamisasioiden luonteen edellyttämät asiakaspalveluun, asioiden käsittelyyn ja ratkaisemiseen soveltuvat tilat. Asiakaspalvelutilojen suunnittelussa otetaan lisäksi huomioon asiakkaiden yksityisyyden suoja esimerkiksi perhe- ja perintösaantojen sekä yhteisöoikeudellisten saantojen lainhuudatuksen yhteydessä. Kirjaamistehtävissä käytettävät arkistot vaativat maanmittaustoimistoissa tilaa asiakirjojen väliaikaiseen säilyttämiseen. Näiden selvittäminen ja hankinta tehdään rinnan toimistotyö- ja asiakaspalvelutilojen suunnittelun kanssa. Tilojen hankintasuunnitelmassa arkistotilojen osalta otetaan huomioon maanmittaustoimistojen lähiarkistoihin siirrettävän aineiston määrä ja laatu sekä Maanmittauslaitoksen arkistokeskukseen siirtyvän aineiston siirron ajoitus. Mahdollisten lisätilojen hankinta edellyttää yksikön toimitilaturvallisuussuunnitelman ja -ohjeen päivittämistä. Suunnitelman toimenpiteet liittyvät esim. kulunvalvontaan, tekniseen valvontaan ja vartiointiin sekä palo-, vesi-, sähkö-, ilmastointi- ja murtovahinkojen torjuntaan. Siitä annetaan henkilöstölle koulutusta ja tietoiskuja yksikön koulutustilaisuuksissa. Turvallisuussuunnittelussa otetaan huomioon asiakaspalvelutilojen turvajärjestelyt, koska niihin saattaa kohdistua uusia riskejä. Asiakaspalvelun suunnittelun kannalta keskeisiä kohteita ovat neljä maanmittaustoimistojen operatiivisen toiminnan työkokonaisuutta: asiakkaiden ja asiakirjojen vastaanotto, puhelinpalvelu ja puhelinneuvonta, myynti- ja laskutustoiminta sekä tuen järjestäminen asiakaspalvelijoille. Kirjaamistehtävien haltuunoton takia tarkastetaan myös KTJ:n tietopalvelukokonaisuus osana asiakaspalveluprosessia. Kirjaamisasioita käsittelevän ja ratkaisevan sekä muita maanmittaustoimiston tavanomaisia asioita käsittelevän henkilöstön työnjako määritellään täsmällisesti. Erityisesti on huomattava, että vain kirjaamisasioita käsittelemään määrätyt henkilöt voivat tehdä hakemusten johdosta merkintöjä lainhuuto- ja kirjaamisrekisteriin ja ratkaista hakemukset. Muu henkilöstö voi ot-

20 MAANMITTAUSLAITOS Kiinteistöjen kirjaamisasioiden 20 (28) 3.11 Viestintä Viestintäsuunnitelman laatiminen Sisäinen viestintä Ulkoinen viestintä taa vastaan asiakirjoja ja antaa kirjaamisasioiden tietopalvelua, kuten myydä rekisteriotteita ja todistuksia. Asiakaspalvelun suunnittelutyön pohjaksi arvioidaan toimistoon henkilökohtaisesti hakemusten jättävien asiakkaiden, postitse ja sähköisesti saapuvien hakemusten sekä neuvontatyön määrä. Samoin selvitetään arkistopalvelun sisältö ja volyymit, arkiston käyttö ratkaisutoiminnassa sekä muu tietotopalvelu ja asiakirjojen kopiointi arkistoista asiakkaille. Kirjaamisviranomaisen antaman neuvonnan laajuus ja organisointi määritellään. Suunnitellaan myös eri asiointitavoilla saapuneiden hakemusten käsittelytapa sekä keskinäinen oikea-aikainen kirjaaminen. Aluksi selvitetään asiakaspalvelun nykyisin käytössä olevat tukimuodot ja työmenekit sekä käräjäoikeuksissa että Maanmittauslaitoksessa. Suunnitellaan asiakaspalvelun työprosessit maanmittaustoimistoissa. Suunnitellaan asiakaspalvelun tukitoiminnan prosessi, sen toimintamuodot ja toimeenpano ja arvioidaan henkilötarve sekä laite-, tila- ym. resurssihankinnat. Maanmittauslaitokseen siirtyvän puhelinpalvelun tarve, sisältö ja volyymit arvioidaan. Suunnitellaan palvelun sijoittaminen ja organisointi maanmittaustoimistoihin sekä tekninen toteutus, ohjeistus, koulutus ja jatkuvan tuen saatavuus. Viestintä on avointa, läpinäkyvää ja ennakoivaa. Hyvin hoidettu viestintä varmistaa siirron sujumisen ilman turhia pelkoja siten, että nykyisellä ja siirtyvällä henkilöstöllä on riittävä, samanaikainen ja ajantasainen tieto siitä, mitä on tapahtumassa. Kirjaamistehtävien siirron viestintäsuunnitelma laaditaan yhteistyössä Maanmittauslaitoksen ja oikeusministeriön kanssa ja sitä ylläpidetään koko projektin ajan. Sisäisen viestinnän tarkoituksena on tiedottaa käräjäoikeuksien kirjaamisasioita hoitaville henkilöille ja heidän esimiehilleen sekä Maanmittauslaitoksen henkilöstölle siirron toteuttamisen edistymisestä. Sisäiseen viestintään kuuluu ministeriöiden päätöksistä tiedottaminen, artikkelien kirjoittaminen henkilöstölehtiin sekä tiedotustilaisuuksien järjestäminen käräjäoikeuksien ja Maanmittauslaitoksen henkilöstölle. Kirjaamisasioiden siirtymisestä Maanmittauslaitokseen tiedotetaan laajasti ja tehokkaasti hyvissä ajoin ennen siirtohetkeä sekä myös sen jälkeen. Ulkoisen viestinnän tarkoituksena on varmistaa, että asiakkaat, sidosryhmät, media ja kansalaiset ovat selvillä kirjaamisasioiden siirrosta. Ulkoisesta viestinnästä vastaavat osaltaan oikeusministeriö, kirjaamisviranomaisina toimivat käräjäoikeudet sekä Maanmittauslaitos.

Kirjaamisasiat Maanmittauslaitoksessa KIRSISTÄ KIRREEN

Kirjaamisasiat Maanmittauslaitoksessa KIRSISTÄ KIRREEN Kirjaamisasiat Maanmittauslaitoksessa KIRSISTÄ KIRREEN 19.9.2011 johtava kirjaamislakimies Henrik Ungern Maanmittauslaitos keskushallinto 1 MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA Kirjaamisasioiden siirrosta (KIRSI)

Lisätiedot

Tampereen yliopiston arkistotoimen johtosääntö

Tampereen yliopiston arkistotoimen johtosääntö 18.11.2005 1/6 Tampereen yliopiston arkistotoimen johtosääntö Tampereen yliopiston hallitus 18.11.2005 hyväksynyt Kansleri 7.12.2005 vahvistanut Yliopiston arkistotoimi 1 Tampereen yliopiston arkistotoimessa

Lisätiedot

Kohti vaikuttavaa ja tuloksellista toimintaa Matti Hyytinen/Talousjohtaja/Maanmittauslaitos

Kohti vaikuttavaa ja tuloksellista toimintaa Matti Hyytinen/Talousjohtaja/Maanmittauslaitos Kohti vaikuttavaa ja tuloksellista toimintaa Matti Hyytinen/Talousjohtaja/Maanmittauslaitos 2013 IBM Corporation SISÄLLYS Maanmittauslaitoksen esittely Uusi suunnittelu- ja seurantamalli Vaikuttava ja

Lisätiedot

HE 151/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä

HE 151/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä HE 151/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain 7 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä

Lisätiedot

Oulun yliopiston asiakirjahallinnon ja arkistotoimen johtosääntö

Oulun yliopiston asiakirjahallinnon ja arkistotoimen johtosääntö Oulun yliopiston asiakirjahallinnon ja arkistotoimen johtosääntö Yliopistolain (558/2009) 14 :n sekä Oulun yliopiston johtosäännön 2 :n nojalla yliopiston hallitus on 18 päivänä toukokuuta 2010 hyväksynyt

Lisätiedot

Laki. julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta

Laki. julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta Laki julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain (223/2007) 2 8, 10 ja 10 a, sellaisina kuin

Lisätiedot

Selvitys sähköisen arkistoinnin haasteista

Selvitys sähköisen arkistoinnin haasteista TOIMINTA JA HALLINTO 2006:32 Selvitys sähköisen arkistoinnin haasteista Käräjäoikeuksien tilanteen kartoitus OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2006:32 Selvitys sähköisen arkistoinnin haasteista Käräjäoikeuksien

Lisätiedot

TORI-siirtoprojektit. Toukokuu 2014

TORI-siirtoprojektit. Toukokuu 2014 TORI-siirtoprojektit Toukokuu 2014 Aikataulutus Toimialariippumattomien ICT-tehtävien siirtoaikataulu on hyväksytty kansliapäällikkökokouksessa 24.6.2013 Yksikkökohtaisesta siirtoprojektista on laadittu

Lisätiedot

Laki maakaaren muuttamisesta

Laki maakaaren muuttamisesta LUONNOS 5.10.2015 Rinnakkaistekstit Laki maakaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan maakaaren (540/1995) 6 luvun :n 2 momentti, 9 a luvun 10 :n 2 momentti ja 15 :n 1 momentti, 15

Lisätiedot

KUNTANÄKÖKULMA LAHDESTA KIRJAAMISASIOIDEN KÄSITTELYYN

KUNTANÄKÖKULMA LAHDESTA KIRJAAMISASIOIDEN KÄSITTELYYN Mika Järvelä, Lahden kaupunki Kuntien ja Maanmittauslaitoksen kiinteistötehtävien koulutuspäivä 21.9.2010 KUNTANÄKÖKULMA LAHDESTA KIRJAAMISASIOIDEN KÄSITTELYYN KUNNAN TOIMITUSTUOTANTO JA KIRJAAMISASIAT

Lisätiedot

Kirjaamisasioiden siirtämisen yhteydessä säädetyistä 1.1.2010 voimaantulevista muutoksista

Kirjaamisasioiden siirtämisen yhteydessä säädetyistä 1.1.2010 voimaantulevista muutoksista Liite Suomen Kuntaliiton yleiskirjeeseen 27/80/2009 1 (8) Kirjaamisasioiden siirtämisen yhteydessä säädetyistä 1.1.2010 voimaantulevista muutoksista Laki kirjaamisasioiden siirtämistä koskevan lainsäädännön

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1057/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1057/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 1057/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maanmittauslaitoksen maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja

Lisätiedot

Henkilöstön pätevyyden varmistaminen muutostilanteissa. Tuula Pirhonen Laatupäällikkö, tutkija Evira Tutkimus- ja laboratorio-osasto

Henkilöstön pätevyyden varmistaminen muutostilanteissa. Tuula Pirhonen Laatupäällikkö, tutkija Evira Tutkimus- ja laboratorio-osasto Henkilöstön pätevyyden varmistaminen muutostilanteissa Tuula Pirhonen Laatupäällikkö, tutkija Evira Tutkimus- ja laboratorio-osasto Henkilöstömuutokset < Työntekijä Henkilö jää pois niin että tiedetään

Lisätiedot

PÄÄTÖS VALTION AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN ASIAKIRJOJEN PYSYVÄ SÄILYTYS

PÄÄTÖS VALTION AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN ASIAKIRJOJEN PYSYVÄ SÄILYTYS 3.8.2009 AL/8001/07.01.01.03.01/2009 1(5) VALTION AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN ASIAKIRJOJEN PYSYVÄ SÄILYTYS Arkistolaitoksen päätös asiakirjojen pysyvästä säilytyksestä Arkistolaitos ilmoittaa arkistolain

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LIITE 2 LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevia säännöksiä sisältävien lakien muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väestötietojärjestelmästä

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS 1/2010 vp Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain 10 ja 71 :n, eduskunnan työjärjestyksen 73 :n ja eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 634/2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

HE 112/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 112/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 112/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistörekisterilakia siten, että kiinteistötunnuksen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LIITE 2 LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevia säännöksiä sisältävien lakien muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väestötietojärjestelmästä

Lisätiedot

Kieku tuki ja ylläpito

Kieku tuki ja ylläpito Kieku tuki ja ylläpito Kiekun tuen ja ylläpidon toimintamalli Kieku-infotilaisuus Mitä tuki ja ylläpito on? Käyttäjätukea Sovellusylläpitoa Järjestelmän toimivuuden valvontaa ja reagointia ongelmatilanteisiin

Lisätiedot

Asiakirjahallinnon opas organisaatiomuutostilanteisiin AL/6640/07.01.01.00/2009. Keskeisiä käsitteitä

Asiakirjahallinnon opas organisaatiomuutostilanteisiin AL/6640/07.01.01.00/2009. Keskeisiä käsitteitä Asiakirjahallinnon opas organisaatiomuutostilanteisiin AL/6640/07.01.01.00/2009 Liite 1 Keskeisiä käsitteitä Aineisto Asiakirjallisen tiedon käsittelyprosesseissa tuotettu kokonaisuus (metatiedot ja tiedostot).

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos,

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos, HE 66/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arkistolain 1 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arkistolakia muutettavaksi siten, että siitä poistettaisiin

Lisätiedot

Kirjaaminen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa ja Henkilörekisterien uudistaminen

Kirjaaminen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa ja Henkilörekisterien uudistaminen Kirjaaminen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa ja Henkilörekisterien uudistaminen Sosiaali- ja Terveydenhuollon ATK-päivät 2015 Tampere Pia-Liisa Heiliö Neuvotteleva virkamies 12.5.2015

Lisätiedot

MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto

MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto 3.5.2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Lain tavoitteena on luoda toimivalta ja ohjausmalli,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2017 1 (5) 441 Asiakirjahallinnon periaatteet ja johtavan viranhaltijan nimeäminen HEL 2017-004408 T 00 01 00 Päätös päätti hyväksyä Helsingin kaupungin asiakirjahallinnon

Lisätiedot

Keskushallintouudistus kohti yhtenäistä valtioneuvostoa. Timo Lankinen 20.8.2012

Keskushallintouudistus kohti yhtenäistä valtioneuvostoa. Timo Lankinen 20.8.2012 Keskushallintouudistus kohti yhtenäistä valtioneuvostoa Valtioneuvostossa tehtävä politiikka-, lainsäädäntöja resurssiohjaus yhtenäiseksi Hallituksen strategisen näkemyksen nykyistä parempi toimeenpano

Lisätiedot

Lainsäädäntötyöryhmän työsuunnitelma. Ohjausryhmä , Sami Kivivasara

Lainsäädäntötyöryhmän työsuunnitelma. Ohjausryhmä , Sami Kivivasara Lainsäädäntötyöryhmän työsuunnitelma Ohjausryhmä 19.12.2012, Sami Kivivasara 1. Lainsäädäntötyöryhmän järjestäytyminen Roolit Työryhmä on ns. lainsäädäntösihteeristö, jossa kullakin on oma erityisasiantuntemuksensa

Lisätiedot

Päätös. Laki. rekisterihallintolain muuttamisesta

Päätös. Laki. rekisterihallintolain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 118/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi rekisterihallintolain ja eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevia säännöksiä sisältävien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden

Lisätiedot

VIEREMÄN KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE

VIEREMÄN KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE VIEREMÄN KUNTA 1 VIEREMÄN KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE 1 ASIAKIRJAHALLINTO JA ARKISTOTOIMI VIEREMÄN KUNNASSA Vieremän kunnan asiakirjahallinnon ja arkistotoimen tulee noudattaa

Lisätiedot

1 Työsuunnitelma VM037:00/2016 VM/692/ /2016

1 Työsuunnitelma VM037:00/2016 VM/692/ /2016 1 Maakuntauudistuksen projektiryhmä Tehtävät Projektiryhmän tehtävänä on: 1. vastata aluehallinnon uudistuksen valmistelun ja toimeenpanoprosessin toteuttamisesta hallituksen linjausten mukaisesti, kunnes

Lisätiedot

1994 vp - HE 121 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

1994 vp - HE 121 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1994 vp - HE 121 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maakaaren 1 luvun 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maakaarta siten, että luettelo julkisista

Lisätiedot

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 1 luku Toimivalta 1 Markkinaoikeuden toimivalta ja toimipaikka Markkinaoikeus käsittelee ne asiat, jotka säädetään sen toimivaltaan kuuluviksi: 1. kilpailunrajoituksista

Lisätiedot

Kulttuurituotanto projektina. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne

Kulttuurituotanto projektina. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Kulttuurituotanto projektina Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Tuotannon vaiheet (IDEA) tavoitteiden määrittely määrälliset, laadulliset, taloudelliset suunnittelu toteutus

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistus. Väliaikainen hallinto alkaen

Sote- ja maakuntauudistus. Väliaikainen hallinto alkaen Sote- ja maakuntauudistus Väliaikainen hallinto 1.7.2017 alkaen 6.2.2017 Valmistelun vaiheet 9/2016 1.7.2017 1.7.2017 28.2.2018 1.3. 31.12.2018 Esivalmistelu 10 kk Väliaikainen hallinto 8 kk Käynnistäminen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle metsälainsäädännön eräiden viittaussäännösten tarkistamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan teknisesti muutettaviksi metsänhoitoyhdistyksistä annetun

Lisätiedot

Tietotekniikkaosaston lähituen kampuspalvelukeskusten käynnistäminen

Tietotekniikkaosaston lähituen kampuspalvelukeskusten käynnistäminen Tietotekniikkaosaston lähituen kampuspalvelukeskusten käynnistäminen Matti Lattu tietotekniikkapäällikkö Tietotekniikkaosasto Tietotekniikkapalveluiden työnjako Helsingin yliopistossa ennen vuotta 2007

Lisätiedot

Vaikuttavuus ja tuloksellisuus hallintaan, Case: Maanmittauslaitos. Solitan aamiaisseminaari 25.3.2015 Matti Hyytinen

Vaikuttavuus ja tuloksellisuus hallintaan, Case: Maanmittauslaitos. Solitan aamiaisseminaari 25.3.2015 Matti Hyytinen Vaikuttavuus ja tuloksellisuus hallintaan, Case: Maanmittauslaitos Solitan aamiaisseminaari 25.3.2015 Matti Hyytinen SISÄLLYS Maanmittauslaitoksen esittely Hallinnon järjestelmät johtamisen tukena Vaikuttava

Lisätiedot

KEHU JA MUITA TURVALLISUUTEEN

KEHU JA MUITA TURVALLISUUTEEN KEHU JA MUITA TURVALLISUUTEEN VAIKUTTAVIA HANKKEITA Turvallisuusjohtaja Rauli Parmes Liikenne- ja viestintäministeriö Keskushallinnon uudistushanke Nykyisen hallituksen ohjelmassa on linjattu, että hallitus

Lisätiedot

HE 49/2017 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 2017.

HE 49/2017 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 2017. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

HE 22/2011 vp. ei enää suorittaisi tilaustehtävänä veroluokituksia.

HE 22/2011 vp. ei enää suorittaisi tilaustehtävänä veroluokituksia. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi maanmittauslaitoksesta annetun lain 2 ja :n sekä Geodeettisesta laitoksesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Lausuntopyyntö julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittäneen työryhmän raportista

Lausuntopyyntö julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittäneen työryhmän raportista Lausunto 01.11.2017 2860/00 04 05/2017 Asia: VM/1709/00.01.00.01/2016 VM098:00/2016 Lausuntopyyntö julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittäneen työryhmän raportista Yleiset kommentit

Lisätiedot

1 Työsuunnitelma VM037:00/2016 VM/692/ /2016

1 Työsuunnitelma VM037:00/2016 VM/692/ /2016 1 Maakuntauudistuksen projektiryhmä Tehtävät Projektiryhmän tehtävänä on: 1. vastata aluehallinnon uudistuksen valmistelun ja toimeenpanoprosessin toteuttamisesta hallituksen linjausten mukaisesti, kunnes

Lisätiedot

Väliaikaishallinnon tiedonohjaussuunnitelma ja tehtäväluokitus projekti

Väliaikaishallinnon tiedonohjaussuunnitelma ja tehtäväluokitus projekti Väliaikaishallinnon tiedonohjaussuunnitelma ja tehtäväluokitus projekti Projektipäällikkö Eira Isoniemi eira.isoniemi@ylasavonsote.fi Mitä asianhallinta on? Asianhallinta tarkoittaa organisaation toimintaprosesseihin

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Luonnos 8.10 2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maanmittauslaitoksen maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja korvauksista Annettu Helsingissä päivänä kuuta 2014 Maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE. Itä-Savon koulutuskuntayhtymä (SAMIedu)

ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE. Itä-Savon koulutuskuntayhtymä (SAMIedu) ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE Itä-Savon koulutuskuntayhtymä (SAMIedu) 27.5.2016 27.5.2016 1 27.5.2016 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAOHJEEN TARKOITUS JA SOVELTAMINEN 2. ARKISTOTOIMEN

Lisätiedot

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015 HE 354/2014 Vp Lakiklinikka Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 lakimies Maria Porko Taustaa Lain valmistelu» Pohja valmistelulle pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelmassa

Lisätiedot

Laki. kirkkolain muuttamisesta

Laki. kirkkolain muuttamisesta Laki kirkkolain muuttamisesta Kirkolliskokouksen ehdotuksen ja eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan kirkkolain (1054/1993) 19 luvun 7, sellaisena kuin se on laeissa 1274/2003 ja 1008/2012, muutetaan

Lisätiedot

HE 212/2013 vp. 65 vuodesta 68 vuoteen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman

HE 212/2013 vp. 65 vuodesta 68 vuoteen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman HE 212/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupanvahvistajista annetun lain 1 ja 2 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kaupanvahvistajista annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5)

HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5) SL 33 Rekisteriseloste Henkilörekisteri 15.7.2013 HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5) Laatimispäivä/Päivityspäivä 26.5.2014 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija kirjaa kirjanpidossa tavanomaiset tilitapahtumat. Hän laskee tavanomaisen maksettavan palkan

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTASOPIMUS YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA

YHTEISTOIMINTASOPIMUS YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA YHTEISTOIMINTASOPIMUS YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA 1 1. SOPIJAOSAPUOLET Pirkkalan kunta (vastuukunta) Hämeenkyrön kunta (sopijakunta) Lempäälän kunta (sopijakunta) Nokian kaupunki (sopijakunta)

Lisätiedot

Hankesuunnitelma ja tilannekatsaus

Hankesuunnitelma ja tilannekatsaus Hankesuunnitelma ja tilannekatsaus 21.6.2012 Hankesuunnitelma Tavoitteet Tuotokset Rajaukset Riippuvuudet Organisointi Vaiheistus ja aikataulu Kartoitus- ja suunnitteluvaiheen tehtävät Viestinnän periaatteet

Lisätiedot

INSPIRE:n määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: KIINTEISTÖT

INSPIRE:n määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: KIINTEISTÖT INSPIRE:n määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: KIINTEISTÖT Suunnitelma Otsikko Päivämäärä 2010-11-10 Aihe/alue Julkaisija Tyyppi Kuvailu Tekijät Muoto Julkisuus Oikeudet Tunniste Kieli Viitteet

Lisätiedot

Kalastusalueen perunkirjoitus Miten toiminta ajetaan hallitusti alas? Jenny Fredrikson Kalatalouden Keskusliitto Lapin kalatalouspäivät 2016

Kalastusalueen perunkirjoitus Miten toiminta ajetaan hallitusti alas? Jenny Fredrikson Kalatalouden Keskusliitto Lapin kalatalouspäivät 2016 Kalastusalueen perunkirjoitus Miten toiminta ajetaan hallitusti alas? Jenny Fredrikson Kalatalouden Keskusliitto Lapin kalatalouspäivät 2016 Lyhyesti Kalastusalueet korvataan kalatalousalueilla Siirtymäsäännökset

Lisätiedot

Avaimet käytännön työlle

Avaimet käytännön työlle Asianhallinnan viitearkkitehtuuri Avaimet käytännön työlle 9.3.2016 Eira Isoniemi asianhallintapäällikkö Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Asianhallinta Asianhallinta tarkoittaa organisaation toimintaprosesseihin

Lisätiedot

Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma. ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007

Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma. ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007 Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007 Valtiokonttori ja Hallinnon ohjaus toimiala valtiotasoisten hankkeiden toteuttajana Valtiokonttori on palveluvirasto,

Lisätiedot

Tietosuoja henkilöstön rekrytoinnissa

Tietosuoja henkilöstön rekrytoinnissa Tietosuoja henkilöstön rekrytoinnissa 1 Tietosuoja ja hyvä tiedonhallintatapa 2 Henkilöstön palvelussuhdeasiat - viran-/toimenhakua koskevien tietojen käsittely ja säilytys Kuntarekrypäivä 9.10.2013, klo

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 184/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua

Lisätiedot

TEKNISEN KESKUKSEN RAKENNEMUUTOSSELVITYKSEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO

TEKNISEN KESKUKSEN RAKENNEMUUTOSSELVITYKSEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO TEKNISEN KESKUKSEN RAKENNEMUUTOSSELVITYKSEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. Toiminnalliset muutokset... 1 2. Hallinnolliset - ja sopimusmuutokset... 1 3. Henkilöstöä koskevat muutokset... 1

Lisätiedot

ATK-HENKILÖSTÖTILANNE SELVITYSALUEEN KUNNISSA

ATK-HENKILÖSTÖTILANNE SELVITYSALUEEN KUNNISSA LIITE 8 ATK-HENKILÖSTÖTILANNE SELVITYSALUEEN KUNNISSA MERIKARVIA Ei vakinaista henkilökuntaa atk-puolella, ei koulussa eikä virastossa. Ongelma siinä, että hoidettavat työt, omien muiden töiden ohella,

Lisätiedot

TIETOTURVAPOLITIIKKA

TIETOTURVAPOLITIIKKA TIETOTURVAPOLITIIKKA Lapin ammattikorkeakoulun rehtori on hyväksynyt tietoturvapolitiikan 18.3.2014. Voimassa toistaiseksi. 2 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 1.1 Tietoturvallisuuden kolme ulottuvuutta...

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

Digipäivä, Hallintoryhmä. 25.8.2015 Sipoo

Digipäivä, Hallintoryhmä. 25.8.2015 Sipoo Digipäivä, Hallintoryhmä 25.8.2015 Sipoo NURMIJÄRVEN SÄHKÖINEN ASIOINTI 2 Tero Kulha Taustaa Sähköisestä arkistoinnista on puhuttu Nurmijärvellä kauan ja se ollut budjetissakin useampana vuonna. Nyt teema

Lisätiedot

Dnro 344/03/2004

Dnro 344/03/2004 VALTIOKONTTORI MÄÄRÄYS 1(3) 23.11.2004 Dnro 344/03/2004 Tilivirastot ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot KIRJANPITOAINEISTON SÄILYTYSAJAT Valtion talousarviosta annetun asetuksen (11.12.1992

Lisätiedot

Timo Saarinen, ympäristöministeriö

Timo Saarinen, ympäristöministeriö Maankäyttö- ja rakennuslain muutokset 2013 olennaiset tekniset vaatimukset 2014 rakennuksen suunnittelu, rakennustyönjohto, viranomaisvalvonta P-Savon ELY-keskus 4.12.2013 Timo Saarinen, ympäristöministeriö

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Talouspalvelut, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon hoitaa yhtä seuraavista

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari Kati Hokkanen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Hannele Kerola

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Hannele Kerola VALTIOVARAINMINISTERIÖ MUISTIO Lainsäädäntöneuvos Hannele Kerola 27.4.2016 VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS HALLINNON TIETOTEKNIIKKAKESKUKSEN (HAL- TIK) TEHTÄVIEN JA TOIMINTOJEN SIIRTÄMISESTÄ VALTION TIETO- JA VIES-

Lisätiedot

Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta

Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta EDUSKUNNAN VASTAUS 193/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

1994 vp - HE 140 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1994 vp - HE 140 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1994 vp - HE 140 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Sähköisen arkistoinnin reunaehdot

Sähköisen arkistoinnin reunaehdot Sähköisen arkistoinnin reunaehdot Kuntien ja Maanmittauslaitoksen kiinteistötehtävien koulutuspäivä 17.9.2013 Mikko Eräkaski, kehittämispäällikkö Kansallisarkisto Arkistolaitos Mitä tarkoittaa sähköinen

Lisätiedot

1) hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä seuraavista asioista:

1) hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä seuraavista asioista: Kaupunginhallitus 23 30.01.2017 Kaupunginhallitus 38 27.02.2017 Kaupunginhallitus 94 27.03.2017 Kaupunginhallitus 117 24.04.2017 Kaupunginhallitus 137 15.05.2017 Hallintosääntö Hangon kaupunki / Kvo-asia

Lisätiedot

Kiinteistökaupan verkkopalvelu

Kiinteistökaupan verkkopalvelu Kiinteistökaupan verkkopalvelu Esityksen runko: Kirjaamisasiat Pohjanmaan maanmittaustoimistossa, lyhyt esittely Kiinteistökaupan verkkopalvelu Yleisesittely Ominaisuudet Aikataulu 1 MAANMITTAUSLAITOS

Lisätiedot

Turun kaupungin tietohallintostrategia Tiivistelmä

Turun kaupungin tietohallintostrategia Tiivistelmä Turun kaupungin tietohallintostrategia 2017 2021 Tiivistelmä Tietohallintostrategian tavoitteet ja linjaukset Tietohallintostrategian tavoitteet 1. Toimintamme on avointa ja läpinäkyvää. 6. Vauhditamme

Lisätiedot

Esityksen sisältö. Ideasta hankkeeksi. Kulttuurihankkeen suunnittelu 22.9.2015. Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013. Hankeidea

Esityksen sisältö. Ideasta hankkeeksi. Kulttuurihankkeen suunnittelu 22.9.2015. Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013. Hankeidea Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013 Hankeidea Esityksen sisältö Hankesuunnitelma budjetti yhteistyösopimus Hankkeen toteuttaminen tavoitteet ja välitavoitteet

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2011

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2011 VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON TYÖJÄRJESTYS Dnro 52/03/11 Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2011 Syyttäjälaitoksesta annetun lain (439/2011) 16 :n nojalla vahvistan, apulaisvaltakunnansyyttäjää ja

Lisätiedot

Esitys ohjeistukseksi edustuksellista yhteistoiminnasta ja työsuojelun yhteistoiminnasta Pohjanmaan sote- ja maakuntauudistuksessa

Esitys ohjeistukseksi edustuksellista yhteistoiminnasta ja työsuojelun yhteistoiminnasta Pohjanmaan sote- ja maakuntauudistuksessa Esitys ohjeistukseksi edustuksellista yhteistoiminnasta ja työsuojelun yhteistoiminnasta Pohjanmaan sote- ja maakuntauudistuksessa 30.3.2017 Muutoksen johtoryhmän 3. kokous Henkilöstöryhmän pj Leena Kaunisto

Lisätiedot

Henkilöstön siirtyminen uuteen maakuntaan. Neuvottelupäällikkö Henrika Nybondas-Kangas, KT Uudenmaan maakuntaparlamentti

Henkilöstön siirtyminen uuteen maakuntaan. Neuvottelupäällikkö Henrika Nybondas-Kangas, KT Uudenmaan maakuntaparlamentti Henkilöstön siirtyminen uuteen maakuntaan Neuvottelupäällikkö Henrika Nybondas-Kangas, KT Uudenmaan maakuntaparlamentti 24.11.2017 Henkilöstöä siirtyy maakuntakonserniin 1.1.2020 2 Maakunnille siirtyvä

Lisätiedot

Vaiheistusasetuksen sisältö ja aikataulu

Vaiheistusasetuksen sisältö ja aikataulu Vaiheistusasetuksen sisältö ja aikataulu Muuta ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnosta ja digitalisaatiosta 26.8.2015 Maritta Korhonen Sisältö Vaiheistusasetus, luonnoksen esittely

Lisätiedot

Oikeusministeriö PL 25 00023 VALTIONEUVOSTO. Kirjeenne 11.10.2011 (dnro 8/31/2011) Kansallisarkistoon

Oikeusministeriö PL 25 00023 VALTIONEUVOSTO. Kirjeenne 11.10.2011 (dnro 8/31/2011) Kansallisarkistoon 5.6.2012 AL/18633/07.01.01.03.01/2011 1 Oikeusministeriö PL 25 00023 VALTIONEUVOSTO Kirjeenne 11.10.2011 (dnro 8/31/2011) Kansallisarkistoon ASUNTO-OIKEUSASIAKIRJOJEN SÄILYTYSAJAN MUUTTAMINEN Oikeusministeriö

Lisätiedot

HE 28/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden

HE 28/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuntajakolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden kunnan valtuuston toimikautta ja järjestelytoimikunnan asettamista

Lisätiedot

JOHTOSÄÄNTÖ 26.11.2013. 1 Meri-Lapin kehittämiskeskus ry

JOHTOSÄÄNTÖ 26.11.2013. 1 Meri-Lapin kehittämiskeskus ry MERI-LAPIN KEHITTÄMISKESKUS RY 1 (4) JOHTOSÄÄNTÖ 26.11.2013 1 Meri-Lapin kehittämiskeskus ry Meri-Lapin kehittämiskeskus ry (jäljempänä kehittämiskeskus) on Kemin ja Tornion kaupunkien sekä Keminmaan,

Lisätiedot

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2007 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Laki kansalaisuuslain muuttamisesta muutetaan 16 päivänä toukokuuta 2003 annetun kansalaisuuslain (359/2003) 3, 25 :n 3 momentti,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Valtion taidemuseosta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Valtion taidemuseosta annettua lakia niin,

Lisätiedot

Taloushallinnon uusi rooli

Taloushallinnon uusi rooli Taloushallinnon uusi rooli Valtio Expo 2009 Marja Heikkinen-Jarnola liikenne- ja viestintähallinnon controller 7.5.2009 marja.heikkinen-jarnola@lvm.fi 1 Taloushallinnon rutiinit palvelukeskukseen entä

Lisätiedot

Maakuntauudistus - miksi, mitä, milloin

Maakuntauudistus - miksi, mitä, milloin Maakuntauudistus - miksi, mitä, milloin Hallitusneuvos Tarja Hyvönen Kuntamarkkinat 15.9.2016 16.9.2016 1 2 Työ- ja elinkeinopalvelut Sosiaalija terveydenhuolto Pelastustoimi Ympäristöterveydenhuolto Maakunnan

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste Rekisteriseloste Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 7.2.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 Rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ

Lisätiedot

SÄHKÖLAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ

SÄHKÖLAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 (6) Arkistoitu: TeamWare/Arkisto/Sähkölaitos/Säännöt SÄHKÖLAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ Sähkölaitoksella on johtokunnan hyväksymä yleisorganisaatio. Sähkölaitoksella on seitsemän yksikköä (liiketoiminta-aluetta),

Lisätiedot

1991 vp - HE 38. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi mielenterveyslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1991 vp - HE 38. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi mielenterveyslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1991 vp - HE 38 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi mielenterveyslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että mielenterveyslakia muutettaisiin siten, että mielenterveystyön

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 108/2001 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työllisyyslain 21 :n, palkkaturvalain 9 :n, merimiesten palkkaturvalain 8 :n ja työehtosopimuslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi

Lisätiedot

laeiksi julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta

laeiksi julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta EDUSKUNNAN VASTAUS 331/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta sekä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 18 ja 36 :n muuttamisesta Asia Hallitus on

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnallisen eläkelain muuttamisesta Kunnallista eläkelakia esitetään muutettavaksi siten, että kunnallisen eläkelaitoksen Kevan toimitusjohtaja voitaisiin irtisanoa

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 212/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain :n muuttamisesta Tieliikennelakiin ehdotetaan koottaviksi liikenteen ohjauslaitteista annettavia asetuksia ja määräyksiä koskevat valtuussäännökset.

Lisätiedot

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) 13.10.2010 Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen Keskeisenä tavoitteena Toteuttaa eduskunnan 7.12.2009 tekemä päätös, että hallituksen tulisi valmistella

Lisätiedot

NORMINPURKU - OM:N LAKIHANKKEET Päivitetty:

NORMINPURKU - OM:N LAKIHANKKEET Päivitetty: NORMINPURKU - OM:N LAKIHANKKEET Päivitetty: 9.6.2017 Sarakkeiden selitykset Säädös = säädöksen nimi, tarvittaessa voi eritellä pykäläkohtaisesti L/K /S= ehdotettavan muutoksen luonne (luovutaan kokonaan,

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen järjestäminen. Poliittinen ohjausryhmä

Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen järjestäminen. Poliittinen ohjausryhmä Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen järjestäminen Poliittinen ohjausryhmä 20.4.2017 Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut Valmistelun ohjeistus maakuntien toimijoille Talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Avoin hallinto Maanmittauslaitoksessa

Avoin hallinto Maanmittauslaitoksessa Avoin hallinto Maanmittauslaitoksessa Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan Avoin hallinto verkostotapaaminen 20.4. Riitta-Liisa Niittymaa Oikeuspalvelut Avoin hallinto -hanke MML:ssa Toimenpide

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 193/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi nimilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi nimilakia. Lainmuutoksella ehdotetaan henkilön suku- ja

Lisätiedot

Väliaikaishallinnon kokous Maakunnallinen näkökulma

Väliaikaishallinnon kokous Maakunnallinen näkökulma M A A K U N TA U U D I S T U S Väliaikaishallinnon kokous 15.6.2017 15.6.2017 Eija-Liisa Heikkilä 13.9.2017 Maakunnallinen näkökulma 1 M A A K U N TA U U D I S T U S MUUTOSJOHTAJIEN JORY Valmistelusuunnitelma

Lisätiedot