Suunnitelma kiinteistöjen kirjaamisasioiden siirtämisestä käräjäoikeuksista Maanmittauslaitokseen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suunnitelma kiinteistöjen kirjaamisasioiden siirtämisestä käräjäoikeuksista Maanmittauslaitokseen"

Transkriptio

1 Suunnitelma kiinteistöjen kirjaamisasioiden siirtämisestä käräjäoikeuksista Maanmittauslaitokseen KIRSU-projektin loppuraportti MAANMITTAUSLAITOS 2007

2 MAANMITTAUSLAITOS Kiinteistöjen kirjaamisasioiden 2 (28) Tekijät: KIRSU-projektin projektiryhmä Työryhmän asettaja ja asettamispäivämäärä Pääjohtaja Jarmo Ratia projektin täydentäminen Työn ohjaus ja valvonta Projektin johtoryhmä Julkaisun nimi Suunnitelma kiinteistöjen kirjaamisasioiden siirtämisestä käräjäoikeuksista Maanmittauslaitokseen, KIRSU-projektin loppuraportti Julkaisun laji Raportti Tiivistelmä Projektin taustalla on Matti Vanhasen toisen hallituksen hallitusohjelma, jossa kiinteistöjen kirjaamisasioiden siirto mainitaan seuraavasti: Siirretään kiinteistöjen kirjaamisasiat Maanmittauslaitokselle. Oikeusministeriön asettama työryhmä selvitti kiinteistöjä koskevien kirjaamisasioiden käsittelyn kehittämistä mietinnössään 2007:6. Maanmittauslaitoksen pääjohtaja asetti projektin suunnittelemaan kirjaamisasioiden siirtämistä Maanmittauslaitokseen. Maanmittauslaitoksen ja oikeushallinnon yhteinen projekti selvitti, mitä toimenpiteitä kiinteistöjen kirjaamisasioiden siirtäminen käräjäoikeuksista Maanmittauslaitokseen edellyttää. Siirtosuunnitelman tarkoituksena on varmistaa kirjaamishenkilöstön joustava ja kirjaamistehtävien häiriötön siirtyminen Maanmittauslaitokseen vuoden 2010 alussa. Projekti on laatinut yksityiskohtaisen suunnitelman kirjaamisasioiden siirtämiseksi ja käsittelyn organisoimiseksi Maanmittauslaitoksessa. Suunnitelmassa on otettu huomioon siirron organisatoriset, taloudelliset ja henkilöstöön liittyvät vaikutukset siinä laajuudessa kuin se työn kuluessa on ollut mahdollista. Kiinteistötietojärjestelmän kirjaamisosan uudistamisen ja sähköisen kiinteistönvaihdannan kehittämisen suunnittelu eivät kuuluneet projektille. Avainsanat (Asiasanat) kiinteistöjen kirjaamisasiat, kiinteistötietojärjestelmä, lainhuuto- ja kiinnitysrekisteri, (KIRSU) Muut tiedot Sarjan nimi ja numero Sivumäärä 28, jonka lisäksi erillinen excel-dokumentti (liite 1) Jakaja Maanmittauslaitos Keskushallinto Kieli suomi ISSN - Hinta - Kustantaja Maanmittauslaitos Keskushallinto ISBN - Luottamuksellisuus julkinen

3 MAANMITTAUSLAITOS Kiinteistöjen kirjaamisasioiden 3 (28) SISÄLLYS 1 Yleistä Projektin tausta Projektin tavoitteet Projektin liittyminen muihin hankkeisiin Alustavat linjaukset Prosessi Maanmittauslaitoksen prosessiorganisaatio Uusi kirjaamisasioiden ydinprosessi Kirjaamisasioiden järjestäminen maanmittaustoimistoissa Lakimiestuki Notaarijärjestelmä kirjaamisasioissa Tietojärjestelmät Tuottavuus Siirron toteuttamisen edellyttämät tehtävät Prosessit Uusi ydinprosessi Uuteen ydinprosessiin sisältyvien kirjaamistehtävien prosessien määrittely Kirjaamistoiminnan työnjako ja vastuutus Asiakaspalvelun työnjaon ja vastuiden määrittely Kirjaamistehtävät Maanmittauslaitoksen prosessiorganisaatiossa Lainsäädäntö Muutettavat säädökset Muutosten sisältö Muutosten laatu ja laajuus Kirjaamisasioiden organisoiminen valtion hallinnossa Toimivalta Tietosuoja Muutoksenhaku Kirjaamismenettely ja rekisterinpito Budjetointi ja tulojen jako Henkilöstö Siirtyvä henkilöstö Maanmittauslaitoksen henkilöstö Rekrytoitava henkilöstö Taloushallinto Taloussuunnittelu...14

4 MAANMITTAUSLAITOS Kiinteistöjen kirjaamisasioiden 4 (28) Talouspalvelut Kirjaamistuotteiden hinnoittelu Alkuselvitys Maksupäätöksen valmistelu Tietohallinto Olennaiset muutokset Tietojärjestelmät Tietoturva Vastuut ja budjetointi Perustietotekniikan infrastruktuuri, laitteet ja ohjelmistot Lomakkeisto Kirjaamismenettelyssä tarvittavat ulkoiset järjestelmät KTJ-tietopalvelun hallinto Arkistoasiat Arkistosiirrot Arkistonmuodostus Maanmittauslaitoksessa Arkistotietopalvelut Toimitilat Toimisto- ja asiakaspalvelutilat Arkistotilat Toimitilojen turvallisuusasiat Asiakaspalvelu Viestintä Viestintäsuunnitelman laatiminen Sisäinen viestintä Ulkoinen viestintä Uusi visuaalinen ilme Verkkosivut Osaamisen varmistaminen, ohjeistukset ja koulutukset Kirjaamishenkilöstön substanssikoulutus Osaamisen varmistaminen Maanmittauslaitoksen antama koulutus siirtyvälle ja rekrytoitavalle henkilöstölle Maanmittauslaitoksen henkilöstön koulutus Kirjaamisprosessi Maanmittauslaitoksessa Viestinnän edellyttämä koulutus Siirron edellyttämien tehtävien aikataulut ja niiden keskinäiset riippuvuudet Prosessit Lainsäädäntö...23

5 MAANMITTAUSLAITOS Kiinteistöjen kirjaamisasioiden 5 (28) 4.3 Henkilöstö Taloushallinto Kirjaamistuotteiden hinnoittelu Tietohallinto KTJ-tietopalvelun hallinto Arkistoasiat Toimitilat Asiakaspalvelu Viestintä Osaamisen varmistaminen, ohjeistukset ja koulutukset Siirron edellyttämät resurssitarpeet Henkilöresurssit Henkilökustannukset Muut kustannukset Kustannukset yhteensä Ehdotus jatkotoimiksi Toteutusorganisaatio Perustettavat työryhmät ja osaprojektit Lainsäädännön osaprojekti Prosessi-, arkisto- ja talousasioiden osaprojekti Henkilöstön, toimitilojen ja asiakaspalvelun järjestelyjen osaprojekti Tietohallinnon osaprojekti Viestinnän osaprojekti Koulutustyöryhmä Toteutuksen käynnistämisen ajankohta...28

6 MAANMITTAUSLAITOS Kiinteistöjen kirjaamisasioiden 6 (28) JOHDON TIIVISTELMÄ Projektin taustalla on Matti Vanhasen toisen hallituksen hallitusohjelma, jossa kiinteistöjen kirjaamisasioiden siirto mainitaan seuraavasti: Siirretään kiinteistöjen kirjaamisasiat Maanmittauslaitokselle. Oikeusministeriön asettama työryhmä selvitti kiinteistöjä koskevien kirjaamisasioiden käsittelyn kehittämistä mietinnössään 2007:6. Maanmittauslaitoksen pääjohtaja asetti projektin suunnittelemaan kirjaamisasioiden siirtämistä Maanmittauslaitokseen. Kirjaamisasiat siirtyvät käräjäoikeuksista Maanmittauslaitokseen n mukaan vuoden 2010 alussa. Lopullinen siirron ajankohta määräytyy kuitenkin lainsäädäntömuutosten voimaantulon perusteella. Tarkoituksena on, että luonnos hallituksen esitykseksi valmistuu tammikuussa Projekti on laatinut yksityiskohtaisen suunnitelman kirjaamisasioiden siirtämiseksi ja käsittelyn organisoimiseksi Maanmittauslaitoksessa. Suunnitelmassa on otettu huomioon siirron organisatoriset, taloudelliset ja henkilöstöön liittyvät vaikutukset siinä laajuudessa kuin se työn kuluessa on ollut mahdollista. Siirtosuunnitelman tarkoituksena on varmistaa kirjaamishenkilöstön joustava ja kirjaamistehtävien häiriötön siirtyminen Maanmittauslaitokseen. Projekti ehdottaa asetettavaksi kirjaamisasioiden siirtoprojektin ja sille seuraavat osaprojektit: lainsäädännön osaprojekti, prosessi-, arkisto- ja talousasioiden osaprojekti, henkilöstön-, toimitilojen- ja asiakaspalvelun järjestelyjen osaprojekti, tietohallinnon osaprojekti ja viestinnän osaprojekti. Kirjaamisasioita varten perustetaan Maanmittauslaitokseen uusi ydinprosessi. Kirjaamisasiat käsitellään ja ratkaistaan siinä maanmittaustoimistossa, jonka alueella kiinteistö sijaitsee. Tehtävät hajautetaan maanmittaustoimistojen kaikkiin toimipisteisiin. Kirjaamisasioita käsittelee maanmittaustoimistoissa käräjäoikeuksista siirtyvä kirjaamisasioita käsittelevä ja ratkaiseva henkilöstö, jonka oikeudelliseksi tueksi maanmittaustoimistoihin palkataan riittävä määrä lakimiehiä. Siten kansliahenkilöstö ratkaisee jatkossakin delegointimääräyksen nojalla valtaosan asioista itsenäisesti. Heidän tulee siirtää laaja, tulkinnanvarainen tai muutoin vaikeasti ratkaistava asia lakimiehen ratkaistavaksi. Lisäksi varmistetaan, että maanmittaustoimistoissa on riittävästi henkilöitä myös kirjaamisasioihin liittyvään myyntiin ja laskutukseen. Kirjaamisasiat käsitellään siirron jälkeen samassa lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin tietojärjestelmässä kuin nykyisin. Sähköisen kiinteistövaihdantajärjestelmän perustamisen sekä lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin uudistamisen suunnittelu eivät kuuluneet projektille.

7 MAANMITTAUSLAITOS Kiinteistöjen kirjaamisasioiden 7 (28) 1 Yleistä 1.1 Projektin tausta 1.2 Projektin tavoitteet 1.3 Projektin liittyminen muihin hankkeisiin Projektin taustalla on Matti Vanhasen toisen hallituksen hallitusohjelma, jonka mukaan kiinteistöjä koskevat kirjaamisasiat siirretään käräjäoikeuksista Maanmittauslaitokseen. Hallitusohjelmassa asia mainitaan seuraavasti: Siirretään kiinteistöjen kirjaamisasiat Maanmittauslaitokselle. Oikeusministeriön asettama työryhmä selvitti kiinteistöjä koskevien kirjaamisasioiden käsittelyn kehittämistä mietinnössään 2007:6. Maanmittauslaitoksen pääjohtaja asetti projektin suunnittelemaan kirjaamisasioiden siirtämistä Maanmittauslaitokseen. Projektin tehtävänä oli laatia yksityiskohtainen suunnitelma kiinteistöjen kirjaamisasioiden siirtämiseksi käräjäoikeuksista Maanmittauslaitokseen. Projekti suunnitteli toimenpiteet, joilla kiinteistöjen kirjaamistehtävät ja niitä nykyisin hoitavat henkilöt siirretään Maanmittauslaitokseen. Oikeusministeriössä on vireillä käräjäoikeusverkoston kehittämishanke, jonka tarkoituksena on käräjäoikeuksien tuomiopiirien laajentaminen ja siten käräjäoikeuksien määrän vähentäminen. Kirjaamisasioiden siirto liittyy oleellisesti edellä mainittuun hankkeeseen. Projektilla ei ole liittymää käräjäoikeuksissa käsiteltävien summaaristen asioiden kehittämissuunnitelmiin. Kiinteistötietojärjestelmän kirjaamisosan uudistamisen ja sähköisen kiinteistönvaihdannan kehittämisen suunnittelu eivät kuuluneet KIRSU-projektille. 2 Alustavat linjaukset 2.1 Prosessi Maanmittauslaitoksen prosessiorganisaatio Projekti määritteli n toteuttamiseksi tarvittavat keskeiset periaatteet. Maanmittauslaitoksen koko toiminta on organisoitu asiakaslähtöisesti määriteltyjen toimintaa ohjaavien ydinprosessien pohjalta. Niitä ovat: perustoimitusprosessi (PETO), arviointitoimitusprosessi (ARTO), tilusjärjestelyprosessi (TJ), säädösperusteisten rekisterien ylläpitoprosessi (RETI), maasto- ja rajatietotuotantoprosessi (MARA) ja tietopalvelu- ja tilaustuotantoprosessi (TITI).

8 MAANMITTAUSLAITOS Kiinteistöjen kirjaamisasioiden 8 (28) Tuotokset ja laadunhallinta Toiminnallinen tehokkuus Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Vaikuttavuus A S I A K K A A T Johtamisprosessi Perustoimitusprosessi Arviointitoimitusprosessi Tilusjärjestelytoimitusprosessi Säädösperusteisten rekisterien ylläpitoprosessi Maasto- ja rajatietotuotantoprosessi Tietopalvelu- ja tilaustuotantoprosessi A S I A K K A A T Hallinto Tukiprosessit Kehittäminen Myynnin tuki ja markkinointi Uusi kirjaamisasioiden ydinprosessi Kullakin ydinprosessilla on omistaja, joka vastaa ydinprosessin ohjaamisesta. Ydinprosessin omistaja työskentelee keskushallinnossa. Hänellä on apunaan ydinprosessitiimi, jonka jäsenet työskentelevät maanmittaustoimistoissa tai valtakunnallisissa tuotanto- ja palveluyksiköissä. Ydinprosessi huolehtii mm. prosessin yhtenäisestä toimintatavasta, ohjeistuksesta, koulutuksista, tukitoiminnasta, mittaamisesta ja kehittämisestä. Tukiprosesseilla tarkoitetaan henkilöstö-, talous-, tieto-, ja yleishallinto prosesseja, joilla tuetaan ja mahdollistetaan tuotantotehtävien tarkoituksenmukainen, taloudellinen ja laillinen toteutus. Tukitehtäviä ovat myös tuotteiden ja palvelujen kehittäminen, joilla tavoitellaan asiakaslähtöisiä, ajanmukaisia ja luotettavia palveluita ja tuotteita. Niitä kehitetään asiakastarpeiden pohjalta lainsäädännön antamien puitteiden perusteella ja ministeriön kanssa sovittujen periaatteiden mukaan. Kirjaamisasioita varten perustetaan Maanmittauslaitokseen uusi ydinprosessi. Kirjaamismenettely siirretään Maanmittauslaitokseen niin, että sekä kirjaamisen laillisuusperiaate että julkisen luotettavuuden periaate säilyvät. Olennaista on huolehtia ratkaisujen oikeellisuudesta ja käsittelyn tehokkuudesta. Ydinprosessin perustamista puoltaa mm. kirjaamisasioiden suuri määrä ja kirjaamisasioiden edellyttämä erityinen substanssiosaaminen. 2.2 Kirjaamisasioiden järjestäminen maanmittaustoimistoissa Kirjaamisasioiden forumina on kiinteistön sijaintipaikan maanmittaustoimisto, joka käsittelee ja ratkaisee kirjaamisasiat. Tehtävät hajautetaan 13 maanmittaustoimiston toimipisteisiin, joita on nykyisin 35 paikkakunnalla. Myös asiakaspalvelu järjestetään toimipisteisiin.

9 MAANMITTAUSLAITOS Kiinteistöjen kirjaamisasioiden 9 (28) Kirjaamisasioiden hajauttamista maanmittaustoimistoihin ja niiden toimipisteisiin puoltavat mm. seuraavat asiat: ratkaisutoiminnan paikallistuntemus, paikallisen asiakaspalvelun järjestäminen, nykyisen henkilöstön joustava siirtyminen ja siirtyvän henkilökunnan määrän vastaavuus ko. alueen työmäärän kanssa. 2.3 Lakimiestuki 2.4 Notaarijärjestelmä kirjaamisasioissa 2.5 Tietojärjestelmät 2.6 Tuottavuus Maakaaren laillisuusperiaate turvataan perustamalla jokaiseen maanmittaustoimistoon tarvittava määrä lakimiehen virkoja. Lakimies on maanmittaustoimiston kaikkien toimipisteiden käytettävissä. Lakimiehet tukevat kirjaamishenkilöstön ratkaisutoimintaa ja ratkaisevat itse vaikeita, laajoja ja tulkinnanvaraisia asioita. Yhtenäisen kirjaamiskäytännön turvaaminen edellyttää lisäksi valtakunnallisen lakimiestuen järjestämistä. Käräjäoikeuksissa auskultoivat lakimiehet (notaarit) osallistuvat nykyisin koulutukseensa liittyen kirjaamisasioiden käsittelyyn ja ratkaisemiseen. Notaarien käyttäminen Maanmittauslaitoksen kirjaamistehtävissä ei kuulu tämän projektin tehtäviin. Oikeusministeriössä selvitetään erikseen yhtäältä tarve ja toisaalta notaarien mahdollisuudet osallistua tuomioistuinharjoittelun aikana kirjaamisasioiden käsittelyyn MML:ssa. Kirjaamistehtäviin käytetään siirron jälkeen samaa lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin tietojärjestelmää kuin nykyisin. Siirron yhteydessä turvataan järjestelmän käyttäjätuki. Siirron suunnittelussa ja toteuttamisessa otetaan huomioon valtioneuvoston tuottavuusohjelman tavoitteet. 3 Siirron toteuttamisen edellyttämät tehtävät 3.1 Prosessit Uusi ydinprosessi Maanmittauslaitokseen siirrettävät kirjaamisasiat muodostavat yhtenäisen tehtäväkokonaisuuden. Siirto aiheuttaa pienehköjä muutoksia useimpiin nykyisiin ydinprosesseihin. Jotta kirjaamistehtävät voivat vastaanottavassa organisaatiossa jatkua mahdollisimman häiriöttömästi, on tärkeää, että ennestään hyviksi havaittuihin toimintatapoihin tehdään vain välttämättömät muutokset. Käräjäoikeuksien työtavoissa on nykyisin paikallisista olosuh-

10 MAANMITTAUSLAITOS Kiinteistöjen kirjaamisasioiden 10 (28) teista, henkilöstörakenteesta ja muista syistä johtuvia eroja, mutta ratkaisujen oikeusvarmuus on silti kaikkialla erittäin korkealla tasolla. Siirron yhteydessä täytyy varmistaa, ettei oikeudellisesta laadusta tingitä, mutta samalla voidaan kirjaamistehtävien parhaita käytäntöjä ottaa valtakunnallisesti käyttöön nykyistä yhtenäisemmin. Parhaiten näiden tavoitteiden saavuttaminen onnistuu perustamalla Maanmittauslaitokseen uusi seitsemäs ydinprosessi Uuteen ydinprosessiin sisältyvien kirjaamistehtävien prosessien määrittely Kirjaamistoiminnan työnjako ja vastuutus Tulevien kirjaamisprosessien määrittely aloitetaan vuoden 2008 alussa. Määrittely tehdään Maanmittauslaitoksessa yhteistyössä oikeusministeriön ja käräjäoikeuksien asiantuntijoiden kanssa. Työ tehdään Maanmittauslaitoksen antaman prosessin määrittelyohjeen mukaisesti. Siirron vuoksi kirjaamistehtävien sisältö ei muutu. Kirjaamisviranomaisena toimii maanmittaustoimisto, jota toiminnallisesti johtaa maanmittausjohtaja. Lisäksi jokaiseen maanmittaustoimistoon määrätään kirjaamisasioiden vastuuhenkilö, jonka tulee olla kirjaamisasioita tunteva lakimies. Ratkaisutoiminnan toimivaltuuksista säädetään laissa, mutta tarkentavat maanmittaustoimistoa koskevat työjärjestykset ja erillismääräykset antaa maanmittausjohtaja. Lailla voidaan myös antaa toimivaltaa Maanmittauslaitoksen keskushallinnolle esimerkiksi määräysten antamiseksi kirjaamistoiminnan ohjaamisessa. Työjärjestykset ja erillismääräykset voidaan antaa, kun niiden perustana olevat säännökset on annettu. Kiinteistöjen kirjaamisasioita käsittelevä henkilöstö ratkaisee delegoinnin mukaisesti jatkossakin valtaosan asioista itsenäisesti. Heidän tulee siirtää laaja, tulkinnanvarainen tai muutoin vaikea asia lakimiehen ratkaistavaksi. Työnjaon ja vastuiden kannalta keskeisiä toimenpiteitä ovat: kirjaamisviranomaisen määrittely, ratkaisutoimivallan sääntely ja toimenkuvat, delegoinnin järjestäminen ja kiinteistöjen kirjaamisasioita käsittelevän henkilöstön toimintaedellytysten varmistaminen. Työnjakoa ja vastuutusta koskevat säädösmuutokset valmistellaan tämän suunnitelman kohdan 3.2 Lainsäädäntö mukaisesti Asiakaspalvelun työnjaon ja vastuiden määrittely Käräjäoikeuksien nykyisten parhaiden käytäntöjen perusteella laaditaan kirjaamistehtävien asiakaspalveluprosessin kuvaus erilaiset hakemistavat huomioon ottaen. Vastuiden osalta määritellään, kuka voi merkitä asian tulleeksi vireille lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin. Rekisteriin merkitsemisen osalta on erityisesti huomattava, että vireille tullut asia on merkittävä rekisteriin samana päivänä. Asiakaspalveluprosessin ja varsinaisen kirjaamistoiminnan välinen raja määritellään. Maanmittausjohtaja antaa tarvittaessa tarkempia ohjeita asiakaspalvelun järjestämisestä työjärjestyksessä.

11 MAANMITTAUSLAITOS Kiinteistöjen kirjaamisasioiden 11 (28) Kirjaamistehtävät Maanmittauslaitoksen prosessiorganisaatiossa 3.2 Lainsäädäntö Muutettavat säädökset Muutosten sisältö Muutosten laatu ja laajuus Uuden kirjaamisprosessin toiminnan käynnistämiseksi prosessinomistaja valitaan aikaisessa vaiheessa vuonna Kirjaamistehtävien tulo Maanmittauslaitokseen vaikuttaa suoraan viiteen ydinprosessiin. Useimmissa tapauksissa kyse on ilmoitusliikenteeseen tulevista muutoksista. Esimerkiksi määräalaan myönnetystä lainhuudosta käräjäoikeus lähettää nykyisin ilmoituksen sille maanmittaustoimistolle tai kunnan kiinteistöinsinöörille, jonka toimialueella määräala sijaitsee. Vastaavasti kunnan tai maanmittaustoimiston kiinteistörekisterin pitäjä ja toimitusinsinööri on lakien ja asetusten nojalla velvoitettu lähettämään erilaisia ilmoituksia käräjäoikeuteen. Kirjaamisasioiden siirtämisestä saadaan jatkossa tuottavuushyötyä, kun kirjaamistehtävät ja Maanmittauslaitoksen kiinteistötehtävät integroidaan toisiinsa. Uusi ydinprosessi aiheuttaa muutoksia taloushallinnon ja tulosohjauksen järjestelmiin. Tarvittavien prosessimuutosten suunnittelu alkaa ydinja tukiprosesseissa vuoden 2008 alkupuolella. Säädösmuutoksia tarvitaan useisiin lakeihin ja asetuksiin. Näitä ovat ainakin maakaari (540/1995), laki lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä (353/1987) ja sitä koskeva asetus (960/1996), laki kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta (453/2002) sekä kaupanvahvistaja-asetus (958/1996). Lisäksi muutettaviksi tulevat ainakin käräjäoikeuslaki, valtioneuvoston ohjesääntö, valtioneuvoston asetus maa- ja metsätalousministeriöstä, Maanmittauslaitosta koskevat säännökset sekä kirjaamisasioihin liittyvät maksuasetukset. Myös muissa laeissa on viittauksia kirjaamisasioiden ilmoitusliikenteeseen kirjaamisviranomaisena toimivaan käräjäoikeuteen. Muutostarpeet johtuvat kirjaamistehtävien siirtymisestä käräjäoikeuksien lainkäyttöorganisaatiosta Maanmittauslaitoksen hallinto-organisaatioon, lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin pitäjän vaihtumisesta oikeusministeriöstä Maanmittauslaitokseen sekä kirjaamisviranomaisen ja kiinteistönmuodostamisviranomaisen yhdistymisestä samaksi viranomaiseksi. Lisäksi tarvitaan useita siirtymäkautta koskevia säännöksiä. Tietopalvelua ja tietosuojaa koskevat muutokset ja sääntelyn tason tarkistaminen edellyttävät useiden lakien muuttamista. Lainsäädäntöön ei kuitenkaan tässä vaiheessa tehdä muita kuin kirjaamistehtävien siirtoon ja tietojen käsittelyyn tarvittavia sisällöllisiä muutoksia. Kaikki lakeja koskevat muutokset kootaan samaan hallituksen esitykseen. Tarvittavat asetusmuutokset valmistellaan samanaikaisesti ja ne kootaan yhtenäiseen "asetuspakettiin". Muutettavia säädöksiä ja säännöksiä on lukuisia. Suuri osa säännösmuutoksista on luonteeltaan teknisiä. Kirjaamismenettelyn osalta tarkiste-

12 MAANMITTAUSLAITOS Kiinteistöjen kirjaamisasioiden 12 (28) taan maakaaren menettelysäännösten suhde hallintolakiin. Sisällöllisten muutosten tarve riippuu kirjaamismenettelyä koskevista prosessimäärittelyistä. Muutoksen yhteydessä ajantasaistetaan ja tarkistetaan kirjaamiseen liittyvää lainsäädäntöä. Siirtymäkauden järjestelyjä varten tarvitaan yksityiskohtaiset siirtymäsäännökset Kirjaamisasioiden organisoiminen valtion hallinnossa Toimivalta Tietosuoja Muutoksenhaku Kirjaamismenettely ja rekisterinpito Kirjaamisasiat määritellään kuuluvaksi maa- ja metsätalousministeriön toimialalle sekä Maanmittauslaitoksen ja maanmittaustoimistojen tehtäväksi. Kirjaamisviranomaisen ja varsinaisen forum-säännöksen määrittely sisällytetään maakaareen. Maanmittauslaitoksen keskushallinto ja siellä työskentelevä prosessin omistaja ohjaavat kirjaamisprosessia. Kuitenkaan yksittäisen kirjaamisasian ratkaisun sisältöön ei voida puuttua. Kirjaamisasioiden toimivaltakysymykset määritellään vastaavan tasoisin säännöksin kuin nykyisinkin. Säännöksin määritellään myös maanmittaustoimistojen asema kirjaamisviranomaisena sekä toimivalta. Myös kirjaamisasioita käsittelevien virkamiesten kelpoisuusvaatimuksista ja käsittelymenettelystä säädetään. Lisäksi määritellään mm. se, sovelletaanko ratkaisijaan hallintolain vai tuomarin esteellisyyttä koskevia säännöksiä. Edelleen säädetään sijaisjärjestelyistä. Lainsäädännön muutosten valmistelussa otetaan huomioon tietosuojakysymykset. Tietosuojaa tarkastellaan erikseen kunkin muutettavan tai säädettävän lain osalta. Kirjaamisasiat koskevat sekä luonnollisten että juridisten henkilöiden välisiä siviilioikeudellisia oikeussuhteita. Kirjaamisviranomaisen ratkaisuun tulee hakea muutosta yleisessä tuomioistuinlinjassa. Vaihtoehtoina tulevat kysymykseen maaoikeuden käsittävä käräjäoikeus tai kiinteistön sijaintipaikan käräjäoikeus. Sääntelykohteita ovat muun muassa kirjaamisviranomaisen sekä lainhuutoja kiinnitysrekisterin pitäjän muuttuminen. Niihin liittyy esimerkiksi ilmoitusliikennettä koskevien säädösten tarkistaminen ja tarpeettomien säännösten kumoaminen.

13 MAANMITTAUSLAITOS Kiinteistöjen kirjaamisasioiden 13 (28) Budjetointi ja tulojen jako 3.3 Henkilöstö Siirtyvä henkilöstö Maanmittauslaitoksen henkilöstö Siirron yhteydessä selvitetään, säilyvätkö käräjäoikeuksien antamat kaupanvahvistajamääräykset voimassa ja kuuluuko näiden määräysten antaminen edelleen käräjäoikeuksille. Budjetointiin ja tulojen jakamiseen liittyvät säädösmuutokset sisällytetään samaan hallituksen esitykseen kuin muutkin lakimuutokset. Teknisiä tarkennuksia tarvitaan myös kiinteistötietojärjestelmästä annettuun lakiin (laki kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta) ja sen nojalla annettuihin asetuksiin. Siirtyvään henkilöstöön kuuluvat kiinteistöjen kirjaamisasioita hoitavat kansliahenkilöt, jotka delegointimääräyksen perusteella käsittelevät ja ratkaisevat itsenäisesti kirjaamisasioita. Siirtyvään henkilöstöön voi kuulua myös kirjaamisasioita käsitteleviä käräjäviskaaleja. Siirtyvän henkilöstön nykytilanne selvitetään vuoden 2007 syksystä alkaen. Alkuvaiheessa selvitetään siirtyvän henkilöstön työskentely-, kotipaikka-, koulutus-, työkokemus- ym. tietoja. Lakimiesten osalta selvitetään kirjaamisasioiden tukeen ja ratkaisemiseen käytettävää työmäärää sekä halukkuutta siirtyä Maanmittauslaitokseen. Ensimmäinen arvio siirtyvän henkilöstön palkka- ja muista henkilöstömenoista tarvitaan riittävän aikaisin Maanmittauslaitoksen toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelua varten. Selvitetään henkilöstön siirtymishalukkuus sekä muu vaihtoehtoinen menettely (oikeusministeriön YT-menettely). Siirtyvän henkilöstön hyvinvoinnista huolehditaan valtion hyvän henkilöstöpolitiikan periaatteiden mukaisesti. Siirtymisen yhteydessä toteutetaan henkilöstön tarvitsemat tukitoimet. Tukitoimia ovat esimerkiksi muuttokustannusten korvaaminen, työterveyspalvelujen saatavuus ja työnohjaus. Siirtyvän henkilöstön eläköityminen ja muiden työnantajien palvelukseen siirtyminen saattavat aiheuttaa uusrekrytointien tarvetta. Siirtyvien henkilöiden toimenkuvaukset sekä pisteytykset ja toimiluokkien määritykset tehdään Maanmittauslaitoksen palkkausjärjestelmän (PALMA) mukaisesti heti siirron jälkeen. Siirtyvän henkilöstön palkkaedut turvataan. Siirtyvälle henkilöstölle laaditaan henkilökohtaiset perehdyttämissuunnitelmat heti siirtymisen tapahduttua. Puolen vuoden kuluessa siirtymisestä käydään esimiehen kanssa kehityskeskustelut, joissa laaditaan henkilökohtaiset kehittymissuunnitelmat. Käräjäoikeuksissa kirjaamisasioihin liittyviin yleiskansliatehtäviin käytetään neljääntoista käräjäoikeuteen tehtyyn kyselyyn perustuvan arvion mukaan htv vuodessa. Työt liittyvät otteiden, todistusten ja asiakirjojen myyntiin ja laskutukseen, postin käsittelyyn, puhelinpalveluun jne.

14 MAANMITTAUSLAITOS Kiinteistöjen kirjaamisasioiden 14 (28) Rekrytoitava henkilöstö 3.4 Taloushallinto Taloussuunnittelu Kirjaamistehtävien siirtyminen aiheuttaa muutoksia maanmittaustoimistojen asiakaspalvelu- ja rekisteröintihenkilöstön toimenkuvauksiin. Mallitoimenkuvausten muutokset tehdään keskitetysti ja henkilökohtaiset toimenkuvaukset tehdään yksiköissä. Lisäksi kirjaamistehtävien siirtyminen saattaa muuttaa Maanmittauslaitoksen henkilöstön toimenkuvauksia myös hallinnossa, myynnissä ja kehittämisessä. Se aiheuttaa myös henkilöstön kouluttautumistarpeen kirjaamisasioihin. Sisäistä koulutusta varten laaditaan kirjaamisasioiden peruskoulutusohjelma. Jos käräjäoikeuksista siirrettävän henkilöstön määrä ei vastaa kirjaamisasioiden käsittelyyn tarvittavan henkilöstön määrää, vaje korvataan rekrytoinnilla tai sisäisellä koulutuksella. Rekrytointiin kuuluu osaamisvaatimusten täsmentäminen, toimenkuvausten laadinta, virkojen avoimiksi julistaminen, valinta, perehdytyssuunnitelman laatiminen ja henkilökohtaiset kehityskeskustelut. Rekrytoinnissa sovelletaan Maanmittauslaitoksen rekrytointiohjetta. Taloussuunnittelun edellyttämät työt liittyvät kirjaamistehtävien tulojen ja menojen budjetointiin, taloussuunnitteluun ja seurannan toteuttamiseen. Tarvittavia toimenpiteitä ovat: tuloja, menoja ja kustannuksia koskevan tiedon kerääminen vuosilta 2006, 2007, 2008 ja 2009 talousarvioehdotuksen valmistelun pohjaaineistoksi, talousarviomuutosten valmistelu, suunnitelman laatiminen kirjaamistehtävien käsittelystä Maanmittauslaitoksen suunnittelussa ja seurannassa sekä kirjaamistehtäviä koskevien tulossopimusohjeiden muutosten valmistelu. Kaksi ensin mainittua toimenpidettä valmistellaan yhteistyössä oikeusministeriön oikeushallinto-osaston kanssa. Oikeusministeriön ja Maanmittauslaitoksen talousarvioon tehtävien muutosten tulee vastata toisiaan. Hakemusmaksuja koskevien tulojen budjetointi muuttuu. Tulot ovat oikeusministeriön budjetissa bruttobudjetoituja, mutta ne esitetään siirrettäviksi Maanmittauslaitoksessa nettobudjetointiin, koska Maanmittauslaitos on nettobudjetoitu virasto. Olennaista talousarvioehdotuksen valmistelussa tarvittavaa tietoa on tulojen määrä, siirtyvien henkilöiden määrä ja palkka- ym. menot, tila-, laite- ja atkmenot, Maanmittauslaitokseen rekrytoitavan henkilöstön määrä ja siitä aiheutuvat kustannukset. Erityisesti otetaan huomioon siirron edellyttämän rahoituksen riittävyys.

15 MAANMITTAUSLAITOS Kiinteistöjen kirjaamisasioiden 15 (28) Talouspalvelut 3.5 Kirjaamistuotteiden hinnoittelu Alkuselvitys Maksupäätöksen valmistelu 3.6 Tietohallinto Olennaiset muutokset Talouspalveluun kuuluu kirjaamistehtävien tulojen ja menojen käsitteleminen, maksuliikenne, kirjanpito ja muu laskenta. Ensimmäisenä selvitetään, miten tulojen laskutus, myyntireskontra ja perintä hoidetaan tällä hetkellä. Tarpeellista on myös tietää, minkä laatuisia saatavat ovat, jotta perintään käytettävät resurssit voidaan suunnitella. Kun laskuja on n kpl (hakemusmaksut sekä maksut rekisteriotteista ja todistuksista), tarkoittaa tämä Maanmittauslaitoksen laskutusmäärän huomattavaa kasvua (tällä hetkellä laskuja on n kpl/vuosi). Maanmittauslaitoksen prosessit on nykyisin määritelty siten, että laskutus kuuluu pääsääntöisesti ydinprosessille ja tukiprosessi (hallinto) huolehtii laskun lähettämisestä asiakkaalle sekä reskontrasta ja kirjanpidosta. Suunnittelussa otetaan huomioon, että kirjaamisasian lasku, alkuperäiset asiakirjat ja päätös myönnetystä kirjauksesta toimitetaan asiakkaalle yhtenä kokonaisuutena. Laskutuksen tuotteet, hinnat ja muut koodit suunnitellaan huolellisesti ja riittävän ajoissa, jotta tiedonsiirrot järjestelmien välillä toimivat tehokkaasti ja taloudellisesti. Saatavien perintä kuuluu hallintopalvelukeskuksen tehtäviin. Työaikojen seuraamisen osalta varmistetaan järjestelmien kapasiteetti henkilökunnan lisääntyessä. Kirjaamisasioiden maksut perustuvat tällä hetkellä lakiin ja asetukseen tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista. Oikeusministeriö tarkistaa maksujen suuruuden vuoden 2009 alusta. Maksujen määräytymisperuste on nykyisin kustannusvastaavuus. Maksulainsäädäntöä muutetaan siten, että kirjaamisasioihin liittyvistä maksuista voidaan säätää maa- ja metsätalousministeriön asetuksella. Kirjaamistehtävien Maanmittauslaitokseen siirtämisen jälkeen sovelletaan oikeushallinnossa siirtymisvaiheessa voimassa olevaa maksutasoa kunnes kustannuslaskelmat ovat tehtävissä luotettavasti Maanmittauslaitoksen prosessista. Maksupäätöksen valmistelun yhteydessä otetaan kantaa myös siihen, tullaanko kirjaamisjärjestelmän uusimisen investointikustannuksia kattamaan hakemusmaksuin. Kirjaamishenkilöstöllä on siirtohetkellä oltava käytettävissään kirjaamisprosessin edellyttämät laitteistot, ohjelmistot ja käyttöohjeet siten, että toiminta

16 MAANMITTAUSLAITOS Kiinteistöjen kirjaamisasioiden 16 (28) Tietojärjestelmät Tietoturva Vastuut ja budjetointi voi jatkua keskeytyksettä. Tehtävä sisältää tarpeellisten tietojärjestelmämuutosten toteuttamisen kiinteistötietojärjestelmän kirjaamisosaan eli lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin sekä tarvittavat muutokset Maanmittauslaitoksen ja oikeusministeriön muihin järjestelmiin. Tehtävään sisältyvät myös tietojärjestelmään liittyvien sopimusten siirrot, lomakkeiston siirrot, budjetoinnin muutokset ja tarvittavan osaamisen varmistaminen. Samoin tehtävään kuuluvat tietotekniikan perusinfrastruktuuriin ja tukijärjestelmiin liittyvät toimenpiteet. Tietoturvan ja osaamisen asiakokonaisuudet koskevat kaikkia osatehtäviä. Lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin tehdään vain pakolliset siirrosta, toimialueista, prosessimuutoksista ja maksukoodeista johtuvat muutokset. Järjestelmämuutokset tilataan toimittajalta, testataan ja siirretään tuotantoon. Muutokset toteutetaan niin hyvissä ajoin, että ne voidaan ottaa käyttöön siirtohetkellä. Järjestelmämuutoksia toteutetaan lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriä päivittäviin sisäisiin eräohjelmiin. Siirron vaikutukset muihin Maanmittauslaitoksen ja oikeusministeriön järjestelmiin selvitetään ja tarvittavat muutokset toteutetaan. Siirron yhteydessä siirretään myös järjestelmän dokumentaatio ja muutoshallintahistoria. Tietojärjestelmiin liittyvä tietoturva sisältää ohjeistojen läpikäynnin, tietoaineistojen luokittelun, fyysisen tietoturvan sekä järjestelmien riskienhallinnan toipumis- ja jatkuvuudenhallintasuunnitelmineen. Siirrettävälle järjestelmälle tilataan tietoturvallisuusanalyysi. Tietohallinnon budjetointiin liittyvät muutosaikataulut, laitteistojen hankinnat, ohjelmisto- ja sopimussiirtojen vastuut ja niiden aikataulut suunnitellaan. Näihin asioihin liittyvät mm. laitteet, ohjelmistot, lisenssit, tietoliikenne, koulutus ja henkilöresurssit Perustietotekniikan infrastruktuuri, laitteet ja ohjelmistot Lomakkeisto Selvitetään tarvittavat työasema- ja palvelinlaitteistot sekä luetteloidaan ne. Toteutetaan laitteistosiirrot ja tarvittaessa hankitaan uusia laitteistoja. Luetteloidaan siirrettävät ohjelmistojen lisenssihankinnat ja suoritetaan tarvittavat uushankinnat. Määritellään käyttöoikeudet MML:n järjestelmiin ja perustetaan käyttäjätunnukset ja hankitaan puhelimet. Lainhuudon, erityisen oikeuden ja kiinnityksen hakemiseen tarvittavat lomakkeet ja hakemusohjeet ovat saatavissa internetissä. Lomakkeet siirretään Maanmittauslaitoksen internet-sivuille. Kiinnitysasiassa tarvittavien panttikirjalomakkeiden saatavuus turvataan.

17 MAANMITTAUSLAITOS Kiinteistöjen kirjaamisasioiden 17 (28) Oikeushallinnolla ei ole internetissä tai intranetissä kiinteistöjen kirjaamisasioihin liittyvää muuta materiaalia, joka tulisi siirtää Maanmittauslaitokseen Kirjaamismenettelyssä tarvittavat ulkoiset järjestelmät Kirjaamisviranomaisen on omasta aloitteestaan hankittava selvitys sellaisista asian ratkaisemiseksi tarpeellisista asioista, joita koskevat tiedot ovat saatavissa lainhuuto- tai kiinnitysrekisteristä tai muista viranomaisen käytössä olevista rekistereistä. Tiedoista, jotka ilmenevät kirjaamisviranomaisen käytössä olevista rekistereistä, hakijan ei tarvitse esittää selvitystä. Kirjaamismenettelyssä käytetään seuraavia ulkoisia järjestelmiä: väestötietojärjestelmä oikeushallinnon viranomaiskäytössä olevan eportti-sovelluksen kautta käytettävät rekisterit: kaupparekisteri yhdistysrekisteri säätiörekisteri avioehto- ja lahjarekisteri yksityishenkilön velkajärjestely- ja yrityssaneerausrekisteri konkurssirekisteri kaupanvahvistajarekisteri oikeushallinnon tuomioistuinten asiainkäsittelyjärjestelmä (Tuomas) 3.7 KTJ-tietopalvelun hallinto 3.8 Arkistoasiat Siirron yhteydessä toteutetaan tarvittavat yhteydet ja käyttöoikeudet näihin järjestelmiin. Ulkoisista sopimuksista ja vastuiden siirrosta tehdään uudet sopimukset. Siirtosuunnitelmassa tarkistetaan ja tarvittaessa muutetaan KTJtietopalvelun taloudellisia, sopimuksellisia, toiminnallisia ja lainsäädännöllisiä osa-alueita. Siirron vaikutukset KTJ-tietopalvelun kustannuksiin ja tuloihin ja sitä kautta KTJ-lain säännöksiin selvitetään. Käräjäoikeuksien asema KTJ:stä annettavien otteiden ja todistusten myyjänä selvitetään. Oikeushallinnon sopimukset palveluyritysten ja jakelijoiden kanssa siirretään Maanmittauslaitokselle. KTJ-neuvottelukunnan jäsenistön kokoonpanoon liittyvät muutokset suunnitellaan. Kirjaamisasioissa tarvittavat arkistotietovarannot ovat maanmittaustoimistoissa käytettävissä heti tehtävien siirron jälkeen. Pysyvästi säilytettävät arkistoaineistot, joita toiminnassa ei enää tarvita, siirretään hallitusti asianomaisiin maakunta-arkistoihin. Viranomaisten pysyvään säilytykseen määrättyjen arkistojen siirrosta päättää arkistolaitos arkistolain mukaisesti.

18 MAANMITTAUSLAITOS Kiinteistöjen kirjaamisasioiden 18 (28) Arkistosiirrot Arkistonmuodostus Maanmittauslaitoksessa Arkistotietopalvelut 3.9 Toimitilat Kiinteistöarkistoaineistot lähtien siirretään käräjäoikeuksista kirjaamistehtävien siirron yhteydessä Maanmittauslaitokseen. Siirrettävät aineistot ovat sekä pysyvästi että määräajan säilytettäviä, ja kaikki määräajan ylittäneet arkistoaineistot hävitetään käräjäoikeuksissa ennen tehtävien siirtoa. Ennen syntyneet kiinteistöarkistot siirretään käräjäoikeuksista ao. arkistolaitoksen yksiköihin. Lainhuutokortistot, joiden ylläpito on loppunut vaiheittain vuoteen 1996 mennessä, siirretään tehtävien siirtyessä ao. maanmittaustoimistoon. Myöhemmin lainhuutokortistojen käyttötarpeen olennaisesti vähentyessä myös nämä siirretään Maanmittauslaitoksesta arkistolaitokseen pysyvään säilytykseen. Kiinnityskortistoja ei tarvita virkatoiminnassa ja ne voidaan siirtää käräjäoikeuksista arkistolaitokseen kokonaisuudessaan mahdollisuuksien mukaan jo ennen kirjaamistehtävien siirtoa. Sama koskee pysyvästi säilytettäviä kaupanvahvistajien päiväkirjoja. Sekä Maanmittauslaitokseen että arkistolaitokseen siirrettävät aineistot valmistellaan ennen siirtoa siirtokuntoon ja varmistetaan, että kaikkien pysyvään säilytykseen aiemmin määrättyjen aineistojen säilytysajat ovat ajan tasalla. Oikeusministeriön arkiston muodostussuunnitelma -työryhmä tekee esityksen arkistolaitokselle ns. kiinteistöasioiden alustekirjojen säilytysarvosta. Arkistolaitoksen vahvistettua arkistosiirtojen toteuttamistavan Maanmittauslaitoksen arkistokeskus vastaa Maanmittauslaitokseen siirrettävien aineistojen siirron kustannuksista, suunnittelusta ja ohjauksesta ja arkistolaitos puolestaan sille siirrettävien pysyvästi säilytettävien aineistojen siirtojen suunnittelusta ja ohjauksesta. Oikeusministeriön arkistotyöryhmä toimii siirtojen tukena. Kiinteistöasioiden arkistonmuodostus käräjäoikeuksissa tapahtuu tällä hetkellä pääosin malliarkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti. Kirjaamistehtävissä syntyvät asiakirjalliset tietoaineistot ovat joko pysyvästi tai kuuden vuoden määräajan säilytettäviä. Oikeushallinnon tietojärjestelmiin sisältyviä tietoja ja niiden säilytysaikoja selvittävä työryhmä on jättänyt oman loppuraporttinsa, joka on parhaillaan arkistolaitoksessa käsiteltävänä. Kirjaamistehtävien siirtyessä Maanmittauslaitokseen on arkistonmuodostus-suunnitelman ajantasaisuus varmistettava, vaikka tietojärjestelmien uudistaminen tapahtuukin myöhemmässä vaiheessa. Kirjaamistehtävistä syntyvät uudet arkistoaineistot kootaan pysyvään säilytykseen Maanmittauslaitoksen arkistokeskukseen, mutta väliaikaiseen säilyttämiseen tarvitaan lähiarkistotilat maanmittaustoimistoihin (vastaavasti kuin maanmittausarkistoille). Kirjaamisasioiden arkistotietopalveluista laaditaan palvelukuvaukset sekä ulkoisen että sisäisen arkistotietopalvelun osalta. Kirjaamistehtävien sujuvan hoitamisen kannalta on kuitenkin välttämätöntä tehdä koko maan kattava sopimus arkistolaitoksen kanssa vuotta 1993 vanhemman arkistoaineiston käytön järjestämisestä, vasteajoista ja kustannuksista. Kirjaamisasioiden käsittely ja hoitaminen maanmittaustoimistoissa edellyttää tilojen järjestämistä toimistotyötä, asiakaspalvelua ja arkistointia varten.

19 MAANMITTAUSLAITOS Kiinteistöjen kirjaamisasioiden 19 (28) Toimisto- ja asiakaspalvelutilat Arkistotilat Toimitilojen turvallisuusasiat 3.10 Asiakaspalvelu Kussakin maanmittaustoimistossa tehdään siirtyvän ja uuden henkilöstön sijoittamista koskeva tilasuunnitelma ja määritellään tarvittavien tilojen sekä kalusteiden ja tarvikkeiden hankkiminen. Työtiloja suunniteltaessa on otettava huomioon kirjaamisasioiden luonteen edellyttämät asiakaspalveluun, asioiden käsittelyyn ja ratkaisemiseen soveltuvat tilat. Asiakaspalvelutilojen suunnittelussa otetaan lisäksi huomioon asiakkaiden yksityisyyden suoja esimerkiksi perhe- ja perintösaantojen sekä yhteisöoikeudellisten saantojen lainhuudatuksen yhteydessä. Kirjaamistehtävissä käytettävät arkistot vaativat maanmittaustoimistoissa tilaa asiakirjojen väliaikaiseen säilyttämiseen. Näiden selvittäminen ja hankinta tehdään rinnan toimistotyö- ja asiakaspalvelutilojen suunnittelun kanssa. Tilojen hankintasuunnitelmassa arkistotilojen osalta otetaan huomioon maanmittaustoimistojen lähiarkistoihin siirrettävän aineiston määrä ja laatu sekä Maanmittauslaitoksen arkistokeskukseen siirtyvän aineiston siirron ajoitus. Mahdollisten lisätilojen hankinta edellyttää yksikön toimitilaturvallisuussuunnitelman ja -ohjeen päivittämistä. Suunnitelman toimenpiteet liittyvät esim. kulunvalvontaan, tekniseen valvontaan ja vartiointiin sekä palo-, vesi-, sähkö-, ilmastointi- ja murtovahinkojen torjuntaan. Siitä annetaan henkilöstölle koulutusta ja tietoiskuja yksikön koulutustilaisuuksissa. Turvallisuussuunnittelussa otetaan huomioon asiakaspalvelutilojen turvajärjestelyt, koska niihin saattaa kohdistua uusia riskejä. Asiakaspalvelun suunnittelun kannalta keskeisiä kohteita ovat neljä maanmittaustoimistojen operatiivisen toiminnan työkokonaisuutta: asiakkaiden ja asiakirjojen vastaanotto, puhelinpalvelu ja puhelinneuvonta, myynti- ja laskutustoiminta sekä tuen järjestäminen asiakaspalvelijoille. Kirjaamistehtävien haltuunoton takia tarkastetaan myös KTJ:n tietopalvelukokonaisuus osana asiakaspalveluprosessia. Kirjaamisasioita käsittelevän ja ratkaisevan sekä muita maanmittaustoimiston tavanomaisia asioita käsittelevän henkilöstön työnjako määritellään täsmällisesti. Erityisesti on huomattava, että vain kirjaamisasioita käsittelemään määrätyt henkilöt voivat tehdä hakemusten johdosta merkintöjä lainhuuto- ja kirjaamisrekisteriin ja ratkaista hakemukset. Muu henkilöstö voi ot-

20 MAANMITTAUSLAITOS Kiinteistöjen kirjaamisasioiden 20 (28) 3.11 Viestintä Viestintäsuunnitelman laatiminen Sisäinen viestintä Ulkoinen viestintä taa vastaan asiakirjoja ja antaa kirjaamisasioiden tietopalvelua, kuten myydä rekisteriotteita ja todistuksia. Asiakaspalvelun suunnittelutyön pohjaksi arvioidaan toimistoon henkilökohtaisesti hakemusten jättävien asiakkaiden, postitse ja sähköisesti saapuvien hakemusten sekä neuvontatyön määrä. Samoin selvitetään arkistopalvelun sisältö ja volyymit, arkiston käyttö ratkaisutoiminnassa sekä muu tietotopalvelu ja asiakirjojen kopiointi arkistoista asiakkaille. Kirjaamisviranomaisen antaman neuvonnan laajuus ja organisointi määritellään. Suunnitellaan myös eri asiointitavoilla saapuneiden hakemusten käsittelytapa sekä keskinäinen oikea-aikainen kirjaaminen. Aluksi selvitetään asiakaspalvelun nykyisin käytössä olevat tukimuodot ja työmenekit sekä käräjäoikeuksissa että Maanmittauslaitoksessa. Suunnitellaan asiakaspalvelun työprosessit maanmittaustoimistoissa. Suunnitellaan asiakaspalvelun tukitoiminnan prosessi, sen toimintamuodot ja toimeenpano ja arvioidaan henkilötarve sekä laite-, tila- ym. resurssihankinnat. Maanmittauslaitokseen siirtyvän puhelinpalvelun tarve, sisältö ja volyymit arvioidaan. Suunnitellaan palvelun sijoittaminen ja organisointi maanmittaustoimistoihin sekä tekninen toteutus, ohjeistus, koulutus ja jatkuvan tuen saatavuus. Viestintä on avointa, läpinäkyvää ja ennakoivaa. Hyvin hoidettu viestintä varmistaa siirron sujumisen ilman turhia pelkoja siten, että nykyisellä ja siirtyvällä henkilöstöllä on riittävä, samanaikainen ja ajantasainen tieto siitä, mitä on tapahtumassa. Kirjaamistehtävien siirron viestintäsuunnitelma laaditaan yhteistyössä Maanmittauslaitoksen ja oikeusministeriön kanssa ja sitä ylläpidetään koko projektin ajan. Sisäisen viestinnän tarkoituksena on tiedottaa käräjäoikeuksien kirjaamisasioita hoitaville henkilöille ja heidän esimiehilleen sekä Maanmittauslaitoksen henkilöstölle siirron toteuttamisen edistymisestä. Sisäiseen viestintään kuuluu ministeriöiden päätöksistä tiedottaminen, artikkelien kirjoittaminen henkilöstölehtiin sekä tiedotustilaisuuksien järjestäminen käräjäoikeuksien ja Maanmittauslaitoksen henkilöstölle. Kirjaamisasioiden siirtymisestä Maanmittauslaitokseen tiedotetaan laajasti ja tehokkaasti hyvissä ajoin ennen siirtohetkeä sekä myös sen jälkeen. Ulkoisen viestinnän tarkoituksena on varmistaa, että asiakkaat, sidosryhmät, media ja kansalaiset ovat selvillä kirjaamisasioiden siirrosta. Ulkoisesta viestinnästä vastaavat osaltaan oikeusministeriö, kirjaamisviranomaisina toimivat käräjäoikeudet sekä Maanmittauslaitos.

HE 151/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä

HE 151/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä HE 151/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain 7 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä

Lisätiedot

Oulun yliopiston asiakirjahallinnon ja arkistotoimen johtosääntö

Oulun yliopiston asiakirjahallinnon ja arkistotoimen johtosääntö Oulun yliopiston asiakirjahallinnon ja arkistotoimen johtosääntö Yliopistolain (558/2009) 14 :n sekä Oulun yliopiston johtosäännön 2 :n nojalla yliopiston hallitus on 18 päivänä toukokuuta 2010 hyväksynyt

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 634/2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS 1/2010 vp Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain 10 ja 71 :n, eduskunnan työjärjestyksen 73 :n ja eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta

Lisätiedot

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos,

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos, HE 66/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arkistolain 1 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arkistolakia muutettavaksi siten, että siitä poistettaisiin

Lisätiedot

HE 112/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 112/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 112/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistörekisterilakia siten, että kiinteistötunnuksen

Lisätiedot

Kieku tuki ja ylläpito

Kieku tuki ja ylläpito Kieku tuki ja ylläpito Kiekun tuen ja ylläpidon toimintamalli Kieku-infotilaisuus Mitä tuki ja ylläpito on? Käyttäjätukea Sovellusylläpitoa Järjestelmän toimivuuden valvontaa ja reagointia ongelmatilanteisiin

Lisätiedot

MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto

MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto 3.5.2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Lain tavoitteena on luoda toimivalta ja ohjausmalli,

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1057/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1057/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 1057/2012 Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maanmittauslaitoksen maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja

Lisätiedot

Kulttuurituotanto projektina. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne

Kulttuurituotanto projektina. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Kulttuurituotanto projektina Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Tuotannon vaiheet (IDEA) tavoitteiden määrittely määrälliset, laadulliset, taloudelliset suunnittelu toteutus

Lisätiedot

Avaimet käytännön työlle

Avaimet käytännön työlle Asianhallinnan viitearkkitehtuuri Avaimet käytännön työlle 9.3.2016 Eira Isoniemi asianhallintapäällikkö Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Asianhallinta Asianhallinta tarkoittaa organisaation toimintaprosesseihin

Lisätiedot

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) 13.10.2010 Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen Keskeisenä tavoitteena Toteuttaa eduskunnan 7.12.2009 tekemä päätös, että hallituksen tulisi valmistella

Lisätiedot

VIEREMÄN KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE

VIEREMÄN KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE VIEREMÄN KUNTA 1 VIEREMÄN KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE 1 ASIAKIRJAHALLINTO JA ARKISTOTOIMI VIEREMÄN KUNNASSA Vieremän kunnan asiakirjahallinnon ja arkistotoimen tulee noudattaa

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari Kati Hokkanen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

INSPIRE:n määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: KIINTEISTÖT

INSPIRE:n määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: KIINTEISTÖT INSPIRE:n määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: KIINTEISTÖT Suunnitelma Otsikko Päivämäärä 2010-11-10 Aihe/alue Julkaisija Tyyppi Kuvailu Tekijät Muoto Julkisuus Oikeudet Tunniste Kieli Viitteet

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 184/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua

Lisätiedot

Kalastusalueen perunkirjoitus Miten toiminta ajetaan hallitusti alas? Jenny Fredrikson Kalatalouden Keskusliitto Lapin kalatalouspäivät 2016

Kalastusalueen perunkirjoitus Miten toiminta ajetaan hallitusti alas? Jenny Fredrikson Kalatalouden Keskusliitto Lapin kalatalouspäivät 2016 Kalastusalueen perunkirjoitus Miten toiminta ajetaan hallitusti alas? Jenny Fredrikson Kalatalouden Keskusliitto Lapin kalatalouspäivät 2016 Lyhyesti Kalastusalueet korvataan kalatalousalueilla Siirtymäsäännökset

Lisätiedot

HE 28/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden

HE 28/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuntajakolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden kunnan valtuuston toimikautta ja järjestelytoimikunnan asettamista

Lisätiedot

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2007 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Laki kansalaisuuslain muuttamisesta muutetaan 16 päivänä toukokuuta 2003 annetun kansalaisuuslain (359/2003) 3, 25 :n 3 momentti,

Lisätiedot

Timo Saarinen, ympäristöministeriö

Timo Saarinen, ympäristöministeriö Maankäyttö- ja rakennuslain muutokset 2013 olennaiset tekniset vaatimukset 2014 rakennuksen suunnittelu, rakennustyönjohto, viranomaisvalvonta P-Savon ELY-keskus 4.12.2013 Timo Saarinen, ympäristöministeriö

Lisätiedot

LUONNOS HE laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta. Esityksen pääasiallinen sisältö

LUONNOS HE laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta. Esityksen pääasiallinen sisältö 1 LUONNOS 23.4.2013 HE laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksessä ehdotetaan terveydenhuoltolakia muutettavaksi siten, erityisvastuualuejaossa tapahtuvat

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste Rekisteriseloste Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 7.2.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 Rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Sote-uudistus. Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus. Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Turvata yhdenvertaiset, asiakaslähtöiset

Lisätiedot

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuksen uudistuvat normit Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuslain muuttaminen Erityisopetuksen strategiatyöryhmän muistio 11/2007 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan

Lisätiedot

l luku. Pelastustoimen järjestäminen ja palveluiden tuottaminen 3. Palvelujen kokoaminen suurempiin kokonaisuuksiin

l luku. Pelastustoimen järjestäminen ja palveluiden tuottaminen 3. Palvelujen kokoaminen suurempiin kokonaisuuksiin Liite PatuL 15 / 29.9.2016 Luonnos 31.8.2016 Laki pelastustoimen järjestämisestä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään; l luku. Pelastustoimen järjestäminen ja palveluiden tuottaminen l. Lain soveltamisala

Lisätiedot

1994 vp - HE 140 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1994 vp - HE 140 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1994 vp - HE 140 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste Kehitysvammaisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoidon tuen asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 7.2.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ

Lisätiedot

TALOUS- JA VELKANEUVONNAN REKISTERI

TALOUS- JA VELKANEUVONNAN REKISTERI Tietosuojaseloste -yhdistetty rekisteriseloste ja informaatioasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1.7.2014 1.Rekisterinpitäjä Nurmijärven kunta, sosiaalitoimi PL 7, 01901 Nurmijärvi 2. Rekisteriasioista

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 108/2001 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työllisyyslain 21 :n, palkkaturvalain 9 :n, merimiesten palkkaturvalain 8 :n ja työehtosopimuslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste

Rekisteriseloste. Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan asiakasrekisterin rekisteriseloste Versiot Hyväksytty 1 Johtoryhmä 17.1.2012 2 Päivitetty 05.8.2016 SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN

Lisätiedot

Taloushallinnon uusi rooli

Taloushallinnon uusi rooli Taloushallinnon uusi rooli Valtio Expo 2009 Marja Heikkinen-Jarnola liikenne- ja viestintähallinnon controller 7.5.2009 marja.heikkinen-jarnola@lvm.fi 1 Taloushallinnon rutiinit palvelukeskukseen entä

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Hannele Kerola

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Hannele Kerola VALTIOVARAINMINISTERIÖ MUISTIO Lainsäädäntöneuvos Hannele Kerola 27.4.2016 VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS HALLINNON TIETOTEKNIIKKAKESKUKSEN (HAL- TIK) TEHTÄVIEN JA TOIMINTOJEN SIIRTÄMISESTÄ VALTION TIETO- JA VIES-

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelujen käyttöönotto ja tuki Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Työasemaympäristön suunnittelu ja toteuttaminen Kouluttaminen ja asiakastuki

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö. Helena Vorma Terveyttä Lapista

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö. Helena Vorma Terveyttä Lapista Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Helena Vorma Terveyttä Lapista 2014 8.10.2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin ja terveyden

Lisätiedot

Uudistuva lainsäädäntö mitä laki tiedonhallinnasta ja tietojen käsittelystä julkishallinnossa tuo mukanaan

Uudistuva lainsäädäntö mitä laki tiedonhallinnasta ja tietojen käsittelystä julkishallinnossa tuo mukanaan Uudistuva lainsäädäntö mitä laki tiedonhallinnasta ja tietojen käsittelystä julkishallinnossa tuo mukanaan 10.12.2015 Hannele Kerola Lainsäädäntöneuvos Pääministeri Juha Sipilän hallituksen strateginen

Lisätiedot

Sujuva ja viiveetön kiinteistöasiointi

Sujuva ja viiveetön kiinteistöasiointi Sujuva ja viiveetön kiinteistöasiointi Tavoitetila ja kehittämistehtävät Kesäkuu 2016 Taustaa Nykytilan haasteita Kiinteistöasioiden digiloikka - 2 Sähköistä kiinteistökauppaa ja kiinnitysasiointia koskevan

Lisätiedot

ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE. Itä-Savon koulutuskuntayhtymä (SAMIedu)

ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE. Itä-Savon koulutuskuntayhtymä (SAMIedu) ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE Itä-Savon koulutuskuntayhtymä (SAMIedu) 27.5.2016 27.5.2016 1 27.5.2016 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAOHJEEN TARKOITUS JA SOVELTAMINEN 2. ARKISTOTOIMEN

Lisätiedot

Maakuntauudistus - miksi, mitä, milloin

Maakuntauudistus - miksi, mitä, milloin Maakuntauudistus - miksi, mitä, milloin Hallitusneuvos Tarja Hyvönen Kuntamarkkinat 15.9.2016 16.9.2016 1 2 Työ- ja elinkeinopalvelut Sosiaalija terveydenhuolto Pelastustoimi Ympäristöterveydenhuolto Maakunnan

Lisätiedot

Valtion tietojärjestelmähankkeiden arviointitoiminnan kehittäminen. Arja Terho

Valtion tietojärjestelmähankkeiden arviointitoiminnan kehittäminen. Arja Terho Valtion tietojärjestelmähankkeiden arviointitoiminnan kehittäminen Arja Terho Tarve arviointitoiminnalle tuottavuuden kehittämishankkeissa tietojärjestelmillä merkittävä rooli varmistettava hankkeiden

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008 Ympäristöministeriön raportteja 12 2008 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 12 2008 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

Aluehallintouudistus. Valmistelun tilannekatsaus, osa IV

Aluehallintouudistus. Valmistelun tilannekatsaus, osa IV Aluehallintouudistus Valmistelun tilannekatsaus, osa IV 6.4.2016 1 Aluehallintouudistus on hallituksen kärkihanke, valmistelu käynnistyy nyt Hallitus on 5.4.2016 tehnyt ratkaisun maakunnille siirrettävistä

Lisätiedot

Valtorin hallituksen tehtävät. Valtorin asiakaspäivä Timo Valli, hallituksen puheenjohtaja

Valtorin hallituksen tehtävät. Valtorin asiakaspäivä Timo Valli, hallituksen puheenjohtaja Valtorin hallituksen tehtävät Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Timo Valli, hallituksen puheenjohtaja Valtorin virstanpylväät Jyrki Kataisen hallitusohjelma 6/2011 TORI- ja myös TUVE-hankkeet Laki valtion

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Avoin hallinto Maanmittauslaitoksessa

Avoin hallinto Maanmittauslaitoksessa Avoin hallinto Maanmittauslaitoksessa Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan Avoin hallinto verkostotapaaminen 20.4. Riitta-Liisa Niittymaa Oikeuspalvelut Avoin hallinto -hanke MML:ssa Toimenpide

Lisätiedot

JUHTA asetus ja asettaminen. JUHTA Sami Kivivasara, VM JulkICT

JUHTA asetus ja asettaminen. JUHTA Sami Kivivasara, VM JulkICT JUHTA asetus ja asettaminen JUHTA 28.2.2013 Sami Kivivasara, VM JulkICT Asetuksen uudistamisen taustaa Edellinen asetus oli annettu 2006 ja sitä on osittain uudistettu useaan kertaan. Tietohallintolaki

Lisätiedot

Katse tulevaisuuteen. ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari Ylitarkastaja Jaana Salmi

Katse tulevaisuuteen. ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari Ylitarkastaja Jaana Salmi Katse tulevaisuuteen ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari 14.1. Ylitarkastaja Jaana Salmi Uusia toimijoita pilottipisteisiin Keskusteluja käyty tähän mennessä Tullin, Maanmittauslaitoksen, oikeusministeriön

Lisätiedot

Järvi-Pohjanmaan maaseututoimen johtosääntö

Järvi-Pohjanmaan maaseututoimen johtosääntö Järvi-Pohjanmaan maaseututoimi Johtosääntö 1 Voimaantulo 1.1.2017 Järvi-Pohjanmaan maaseututoimen johtosääntö Sisällysluettelo 1 Toiminta-ajatus 2 2 Toimivallan siirtäminen 2 3 Suhde muihin säädöksiin

Lisätiedot

laeiksi julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta

laeiksi julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta EDUSKUNNAN VASTAUS 331/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta sekä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 18 ja 36 :n muuttamisesta Asia Hallitus on

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Rekisterin nimi Henkilötietojen käsittelytarkoitus Rekisterin tietosisältö

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Rekisterin nimi Henkilötietojen käsittelytarkoitus Rekisterin tietosisältö TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Valtiokonttori Sörnäisten rantatie 13 000054 VALTIOKONTTORI Rekisterin nimi Valtiolle.fi - Valtion rekrytointijärjestelmä Henkilötietojen

Lisätiedot

Korjausrakentamisen viranomaismääräykset nyt ja tulevaisuudessa

Korjausrakentamisen viranomaismääräykset nyt ja tulevaisuudessa Korjausrakentamisen viranomaismääräykset nyt ja tulevaisuudessa Ylijohtaja Helena Säteri Korjausrakentamisen iltapäivä Sanomatalo, Helsinki 17.9.2013 Rakennetulla ympäristöllä on suuri vaikutus kestävään

Lisätiedot

4-16 jäsentä. Verohallitus määrää veroviraston. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verohallintolakia.

4-16 jäsentä. Verohallitus määrää veroviraston. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verohallintolakia. HE 204/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi verohallintolain 3 ja 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verohallintolakia. Verotuksen oikaisulautakunnan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Valtion elokuvatarkastamosta annetun lain :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Valtion elokuvatarkastamosta annettua lakia niin, että viraston johtokunta

Lisätiedot

Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen

Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen Media-alan koulutuksen kehittämispäivä 22.11.2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Sisältö Yleiset periaatteet

Lisätiedot

Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan?

Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan? Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan? Tavoitteet Kieku-hankkeen tavoitteena: Kieku-ratkaisun tavoitteena: toteuttaa Kieku-ratkaisu (prosessit ja järjestelmä) parantaa valtion talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

HE 230/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta

HE 230/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkeasioiden

Lisätiedot

Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi

Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi Jukka Aalto Helsinki 26.11.2015 Näkökulmat 1. Henkilöstöhallinto 2. Taloushallinto 3. Haasteet 27.11.2015

Lisätiedot

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: tuomioistuinharjoittelusta 1 Soveltamisala Sen lisäksi mitä tässä laissa säädetään, käräjänotaarista säädetään tuomioistuinlaissa ( / ). Käräjänotaarin velvollisuuksiin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja järjestämislaki. Jyväskylän valtuusto 15.12.2014 Risto Kortelainen, muutosjohtaja

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja järjestämislaki. Jyväskylän valtuusto 15.12.2014 Risto Kortelainen, muutosjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja järjestämislaki Jyväskylän valtuusto 15.12.2014 Risto Kortelainen, muutosjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen päämäärä ja tavoitteet Päämääränä väestön

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA Johdanto Tietosuojapolitiikassa kuvataan henkilöön liittyvien henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten tietojen käytön periaatteet ja menetelmät

Lisätiedot

REKISTERÖIDYN TIEDONSAANTIOIKEUDET HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN

REKISTERÖIDYN TIEDONSAANTIOIKEUDET HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN 27. 28.5.2002 Liite 5. REKISTERÖIDYN TIEDONSAANTIOIKEUDET HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN YLEINEN TIEDONSAANTIOIKEUS : REKISTERISELOSTE HENKILÖKOHTAINEN TIEDONSAANTIOIKEUS: - Rekisteröityjen informointi henkilötietojensa

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Organisaation asiakirjojen hoitaminen Ammattitaitovaatimukset o laatii asioiden valmistelua,

Lisätiedot

EU-tietosuoja-asetuksen toimeenpanon tukeminen Verkkokoulutus ja työpajat JUHTA Tuula Seppo erityisasiantuntija

EU-tietosuoja-asetuksen toimeenpanon tukeminen Verkkokoulutus ja työpajat JUHTA Tuula Seppo erityisasiantuntija EU-tietosuoja-asetuksen toimeenpanon tukeminen Verkkokoulutus ja työpajat JUHTA 7.2.2017 Tuula Seppo erityisasiantuntija EU-tietosuoja-asetus Astuu voimaan 25.5.2018 Edellyttää koko henkilöstön ja henkilötietoja

Lisätiedot

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä HE 23/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 25 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ LIITE 16.10.2012 SIIRTOSOPIMUS HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ 31.12.2012 1. Henkilöstön siirtyminen ja virkojen perustaminen Sovellettavat määräykset: Kuntalaki (365/1995)

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006 YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2006 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006 Helsinki 2006 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA

Lisätiedot

JHS 134 ja 142 päivittäminen sekä JHS 138 kumoaminen

JHS 134 ja 142 päivittäminen sekä JHS 138 kumoaminen JHS 134 ja 142 päivittäminen sekä JHS 138 kumoaminen 1(8) Sisällysluettelo 1. Hankkeen lähtökohdat... 3 1.1 Hankkeen perustamisen tausta... 3 1.2 Hankkeen tavoitteet... 3 1.3 Hankkeen sidosryhmät... 3

Lisätiedot

Kalastusalueiden toiminnan lopetus. Jenny Fredrikson Kalatalouden Keskusliitto Kalastuslakipäivät

Kalastusalueiden toiminnan lopetus. Jenny Fredrikson Kalatalouden Keskusliitto Kalastuslakipäivät Kalastusalueiden toiminnan lopetus Jenny Fredrikson Kalatalouden Keskusliitto Kalastuslakipäivät 1.-2.12.2016 Esitelmän sisältö Kalastusalueet lakkautetaan, tilalle kalatalousalueet Siirtymäsäännökset

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (1/20) Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (2/20) Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet

Lisätiedot

Ajankohtaista Biopankkilaista

Ajankohtaista Biopankkilaista Ajankohtaista Biopankkilaista Lääketieteellisen tutkimusetiikan seminaari 29.10.2012 Lain tarkoitus Tarkoituksena on tukea tutkimusta, jossa hyödynnetään ihmisperäisiä näytteitä, edistää näytteiden käytön

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015)

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015) Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015) Ammattihenkilölain aluekierros, Kuopio Neuvotteleva virkamies 2.3.2016 Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki voimaan 1.3.2016 Lisäksi 1.3. voimaan asetukset:

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

Tietohallinnon ohjausta koskevan lain toimeenpano Arja Terho

Tietohallinnon ohjausta koskevan lain toimeenpano Arja Terho Tietohallinnon ohjausta koskevan lain toimeenpano 25.5.2011 Arja Terho Käsittely Valtioneuvostolta eduskunnalle 11/2010 Eduskunta: Perustuslakivaliokunta antoi lausunnon 12/2010 Hallintovaliokunnan lausunto

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.10.2012 COM(2012) 591 final 2012/0285 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kalavarojen säilyttämisestä teknisten toimenpiteiden avulla Itämeren, Belttien

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä elokuuta 2001 N:o 682 687 SISÄLLYS N:o Sivu 682 Laki Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arkistolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arkistolakia muutettavaksi siten, että siihen lisätään perussäännökset arkistolaitoksen

Lisätiedot

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli 29.5.2006 Heikki Lunnas KuntaTIMEn keihäänkärjet 1. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausmekanismien kehittäminen 2.

Lisätiedot

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari 28.10.2011 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Projektin ensisijaisena tavoitteena on yhteisesti suunnitella ja arvioida alueellisen ja paikallisen tason tietojärjestelmäarkkitehtuurin

Lisätiedot

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1993 vp - HE 78 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Joensuun yliopistosta, Tampereen yliopistosta, Turun yliopistosta ja Turun kauppakorkeakoulusta annettujen lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON TUTKIMUSDATAN TUTKIJAPALVELUT. Mari Elisa Kuusniemi, Tutkimuksen palvelut, Helsingin yliopiston kirjasto, Helsingin Yliopisto

HELSINGIN YLIOPISTON TUTKIMUSDATAN TUTKIJAPALVELUT. Mari Elisa Kuusniemi, Tutkimuksen palvelut, Helsingin yliopiston kirjasto, Helsingin Yliopisto HELSINGIN YLIOPISTON TUTKIMUSDATAN TUTKIJAPALVELUT Mari Elisa Kuusniemi, Tutkimuksen palvelut, Helsingin yliopiston kirjasto, Helsingin Yliopisto Datanhallinnan tukipalvelut Datapolitiikka Vastuunjako

Lisätiedot

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Uusi rahoituslaki ja soveltaminen Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Rahoituslaki ja rahoitusasetus Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta

Lisätiedot

Kirjanpitoaineiston säilytysajat

Kirjanpitoaineiston säilytysajat Valtiokonttori Määräys 1 (5) 18.9.2014 Dnro VK/329/00.01/2014 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Kirjanpitoaineiston säilytysajat Valtion talousarviosta annetun asetuksen

Lisätiedot

Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä?

Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä? Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä? Seija Friman 6.5.2015 Tilaisuus, Esittäjä Työajan kohdentaminen Kiekun myötä Kustannuslaskenta & tuottavuusnäkökulma Työajan kohdentaminen mahdollistaa kustannusten

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Luonnos EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Luonnos EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Luonnos 7.3.2017 EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten

Lisätiedot

RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN TYÖJÄRJESTYS

RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN TYÖJÄRJESTYS RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN TYÖJÄRJESTYS Annettu 7. päivänä huhtikuuta 2016 Rikosseuraamuslaitoksen pääjohtajan päätöksen mukaisesti määrätään Rikosseuraamuslaitoksesta 27 päivänä marraskuuta 2009 annetun

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta

Sisäasiainministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2008 Sisäasiainministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta

Lisätiedot

ASIAA TIETOSUOJASTA 4/ HENKILÖTIETOLAKI HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN OHJAAJANA

ASIAA TIETOSUOJASTA 4/ HENKILÖTIETOLAKI HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN OHJAAJANA Terveydenhuollon 28. atk-päivät, 27. - 28.5.2002 Ajankohtaista tietosuojasta / Liite 2 ASIAA TIETOSUOJASTA 4/1999 7.6.1999 HENKILÖTIETOLAKI HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN OHJAAJANA Tietosuojavaltuutetun tehtävänä

Lisätiedot

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy JOHTOSÄÄNTÖ (1/6) Hyväksytty Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa 26.11.2014 YLEISTÄ.

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy JOHTOSÄÄNTÖ (1/6) Hyväksytty Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa 26.11.2014 YLEISTÄ. Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy JOHTOSÄÄNTÖ (1/6) Hyväksytty Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa 26.11.2014 YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n

Lisätiedot

Aluelautakuntien tehtävät

Aluelautakuntien tehtävät Aluelautakuntien tehtävät 28.11.2012 Palveluiden järjestäminen Hallinto- ja johtosäännön mukaisesti Lautakuntien yleiset tehtävät ja lautakuntien yleinen ratkaisuvalta Kullekin lautakunnalle erikseen määritellyt

Lisätiedot

Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen haku - uudistukset lainsäädännön näkökulmasta

Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen haku - uudistukset lainsäädännön näkökulmasta Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen haku - uudistukset lainsäädännön näkökulmasta Kohti perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen hakua 29.10.2013, Helsinki Congress Paasitorni Hallitusneuvos

Lisätiedot

Alueelliset keskusrekisterit. Kuopion hiippakunta Riikka Ryökäs

Alueelliset keskusrekisterit. Kuopion hiippakunta Riikka Ryökäs Alueelliset keskusrekisterit Kuopion hiippakunta Riikka Ryökäs Kirkkohallituksen täysistunnon linjaus Tavoite, että kirkonkirjojen rekisterinpitäjiä tulevaisuudessa ovat alueelliset keskusrekisterit, jotka

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

VALDA-käyttöönottoprojekti osana maistraattien sähköisen asioinnin strategiaa

VALDA-käyttöönottoprojekti osana maistraattien sähköisen asioinnin strategiaa VALDA-käyttöönottoprojekti osana maistraattien sähköisen asioinnin strategiaa Harri Karhunen, kehittämispäällikkö Itä-Suomen Aluehallintovirasto, Maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö 6.5.2011 1 Maistraatit

Lisätiedot

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Kuntien ICT-muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Ossi Korhonen 11.12.2014 ICT-muutostukiprojekteissa nyt mukana yhteensä 135 kuntaa ICT-muutostuki

Lisätiedot

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA Talousarvioesitys, Ministeriön ehdotus Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä 05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot

Lisätiedot

TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ

TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite TS2.4 Migraatiovaatimukset 1/10 VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 12.3.15 3.0 Tarjouspyynnön liitteeksi Hanketoimisto 2/10 SISÄLLYS

Lisätiedot