3D-Win 5.6. Käyttöönottomanuaali. 3D-system Oy Kielotie 14 B VANTAA puh (11/2011)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "3D-Win 5.6. Käyttöönottomanuaali. 3D-system Oy Kielotie 14 B 01300 VANTAA puh. 09-2532 4411 www.3d-system.fi (11/2011)"

Transkriptio

1 3D-Win 5.6 Käyttöönottomanuaali 3D-system Oy Kielotie 14 B VANTAA puh (11/2011)

2 Sisällysluettelo: 1 OHJELMISTON ESITTELY YLEISTÄ MANUAALI KÄYTTÖLIITTYMÄ PISTEIDEN KOODIKENTÄT TIEDOSTOJEN HALLINTA TIEDOSTOJEN AVAUS JA TALLENNUS HAKEMISTOT TIEDOSTOELEMENTTIEN VALINTA TIEDOSTOELEMENTTIEN ASETUKSET ASETUKSET PISTEEN ESITYS ZOOMAUS IKKUNAN ASETUKSET TYÖKALUT HAKUTAPA RYHMÄ MASKI EDITOINTI PISTEEN TIEDOT PISTEEN LISÄYS JA EDITOINTI PISTERYHMÄN EDITOINTI VIIVAN LISÄYS JA EDITOINTI KAAREN LISÄYS JA EDITOINTI TEKSTIN EDITOINTI LASKENTA PINTA-ALA SUORAKULMAINEN LASKENTA PARAMETRIEN VALINTA LASKENTAAN SISÄINEN NELILASKIN SUORAN JA KAAREN LEIKKAUS EROMITAT KOORDINAATTIJÄRJESTELMÄ LASKENTATULOKSET TULOSTUS PIIRTOALA KUVATIEDOSTO OTSIKKOTAULU NÄYTÄ TIEDOSTO POIMI MERKITYT FORMAATIT KIRJOITA FORMAATTI LUE FORMAATTI UUDEN FORMAATINMUUNTIMEN MÄÄRITTELY

3 1 Ohjelmiston esittely 1.1 Yleistä 3D-Win on kotimainen maastomittaustiedon tuottamiseen ja käsittelyyn tarkoitettu ohjelmisto. Ohjelmisto voidaan asentaa yksittäisiin tietokoneisiin tai mihin tahansa Windows-verkkoon jaetuksi ohjelmaksi useammalle käyttäjälle. Ohjelmistolla voidaan käsitellä yhtäaikaisesti useita päällekkäisiä vektori- ja rasterikuvaelementtejä. Tiedostojen kuvautuminen ruudulla määräytyy käyttäjän oman koodauksen ja symboliikan mukaan tai tarpeen mukaan eri kohteita yksinkertaistaen tai korostaen. Tiedostoja voidaan lukea ja kirjoittaa ohjelmistoon oman tiedostomuodon lisäksi useissa eri formaateissa. Tuettuja ovat yleisimmät maastotallenninformaatit, useiden CAD- ja paikkatietojärjestelmien siirtotiedostomuodot sekä käyttäjän vapaasti määrittelemät riviformaatit. Aineistot voidaan tulostaa mille tahansa Windowsin tukemalle kirjoittimelle joko karttakuvana halutussa mittakaavassa tai tekstimuotoisena listauksena. Aineistojen editointi tapahtuu graafisesti ja se voidaan kohdistaa joko yksittäisiin pisteisiin ja viivoihin, kokonaisiin tiedostoelementteihin tai eri hakutavoilla valittuihin aktiivisiin kohteisiin. Pisteiden koodauksen käsittelyyn on tehokkaat toiminnot ja pisteille voidaan tallettaa käytännöllisesti katsoen rajaton määrä vapaamuotoista ominaisuustietoa. Koodaus voidaan muuntaa helposti eri asiakkaiden järjestelmiä vastaavaksi koodimuunnostaulukoiden avulla. Käytössä on monipuoliset, mutta helpot laskentatoiminnot. Yhdellä toiminnolla voidaan tehdä sama kuin viidellä vanhalla. Ohjelmassa voi itse määrätä, miten laskenta toimii ja mitä arvoja ruudussa ja tulostiedostossa halutaan näkyvän. Laskennan tulokset tallentuvat automaattisesti tekstimuotoiseen tulostiedostoon. Mukana myös monipuoliset, mutta samalla helppokäyttöiset toiminnot aineistojen siirtämiseksi uusiin EurefFin-koordinaatistoihin. Ominaisuustietojen keruu ja syöttäminen GIS-järjestelmään on tärkeä osa maastomittauksia. 3D-Win - ohjelmalla voidaan lukea mitä tahansa ominaisuustietoa, editoida annettuja arvoja tai täydentää niitä ja lähettää tiedot takaisin GIS-järjestelmään. 1.2 Manuaali Tämä käyttöohje helpottaa 3D-Win -ohjelmiston käyttöönottoa ja tutustuttaa ohjelmiston tarjoamiin toimintoihin. Oppaassa keskitytään ohjelmiston perustoimintoihin ja niistä esitellään vain tärkeimmät kohdat. Lisätietoa ja yksityiskohtaisemmat ohjeet löytyvät kunkin toiminnon kohdalta painamalla Ohjepainiketta. Ohjeen käyttö edellyttää (polkujen ja esimerkkien osalta), että ohjelmisto on asennettu asennusohjelman edellyttämiin hakemistoihin, ja että esimerkkiaineistot on myös asennettu. Mikäli näin ei ole, kysy lisätietoja asennuksen suorittaneelta henkilöltä. Lue tämä manuaali siinä järjestyksessä kuin se on esitetty ja tee kaikki pyydetyt toiminnot. Näin varmistetaan, että ohjelma käyttäytyy kuten manuaalissa on kerrottu. Kaikissa esimerkeissä käytetään test.xyz -tiedostoa, ellei erikseen muuta mainita. Kaikki esimerkkiaineistot löytyvät hakemistosta Omat tiedostot\3d-win\data. Tämä ja muut ohjeet löytyvät hakemistosta Omat tiedostot\3d-win\documents. Manuaalin läpikäynnin ja harjoittelun ajaksi on syytä vaihtaa kooditiedostoksi Code_56.dat kohdassa Asetukset Koodit tai huolehtia, että uudet määritykset ovat mukana käyttämässäsi kooditiedostossa.. Manuaalissa viitataan hakemistoihin [home] ja [user], jotka ovat käyttöjärjestelmästä riippuvaisia. Yleensä [home] viittaa Omat tiedostot -hakemistoon ja [user] tämän alla olevaan 3D-Win -hakemistoon. Löydät nämä helpoiten Asetukset Tiedostot -dialogin Käyttäjähakemisto -kohdasta. Luettuasi tämän manuaalin osaat ohjelman perusteet. Lisää tietoa ohjelman käyttömahdollisuuksista saat selailemalla menuja, painamalla ohjenäppäintä, muista käyttöohjeista (kaira, cad, malli, tie), kotisivujen materiaaleista (esimerkiksi käyttäjäpäivien materiaali), lukemalla ja seuraamalla forumia osallistumalla koulutuksiimme tai soittamalla meille. 3

4 1.3 Käyttöliittymä Kun käynnistät ohjelman, avautuu kuvaruudullesi oheisen kuvan mukainen näkymä. Kuvassa on esitetty pääikkunan kohteiden selitykset sekä tärkeimpiä työkaluja, joita ohjelmaa käytettäessä tarvitaan. Näihin viitataan useasti myöhemmin tässä manuaalissa. Ruudun yläpalkissa kerrotaan aktiivisen tiedoston nimi sekä kenelle käyttöoikeus on myönnetty. Valikkoriviltä löytyvät alasvetovalikot ohjelman eri toiminnoista. Työkaluriviltä löytyvät usein tarvitut toiminnot pikakuvakkeina. Hiiren pikavalikosta (hiiren oikea korva) löytyy lisää usein tarvittuja toimintoja. Infopalkista löytyvät hiiren kursorin koordinaatit, valittujen pisteiden määrä (ryhmä), ryhmän tila, käytössä oleva hakutapa, zoomaustapa, ruudun piirtotapa sekä maskin asetukset. Jos osoitetaan hiirellä jotain kuvaketta, näkyy infopalkissa toiminnon kuvaus. Yläpalkki Valikkorivi Työkalurivi Infopalkki Hiiren pikavalikko Ohjelmassa on lisäksi ns. kelluvia työkalupaletteja, joiden sisältö on käyttäjän määritettävissä. Työkalupaletit ovat nopein tapa käyttää eri toimintoja, ja ne on valmiiksi ryhmitelty tehtäväkokonaisuuksien mukaan. Paletit saa näkyviin halutun toimintoryhmän valikosta (alimmaisena Työkalut). 4

5 1.4 Pisteiden koodikentät Jokaisella pisteellä on useita koodikenttiä, joilla määritetään pisteen tyyppi ja koordinaatit. Lisäksi pisteillä voi olla käytössä pisteen lajikoodiin sidottua ominaisuustietoa. Dialogi avataan toiminnolla Editointi Pisteet Editoi. Ohjelmaa käytettäessä tulee huomioida seuraavat säännöt: T1 = Pintatunnus T2 = Viivatunnus T3 = Pisteen lajikoodi T4 = Pisteen numero T5 = Pisteen tarkkuusluokka T6 = Viivan kulkutapa Näistä tarkemmin kappaleen lopussa. X, Y ja Z-koordinaatit Ominaisuus-rasti kertoo onko pisteelle tallennettu ominaisuustietoa. Klikkaamalla pääset näkemään tiedot. - Piste on yksittäinen kohde, jolla voi olla 1-6 tunnusta sekä haluttu määrä ominaisuustietoa. - Viivalla on aina samat T1, T2 ja T3 (eli viiva kulkee samalla pinnalla, samalla viivanumerolla ja samalla lajikoodilla). T4, T5 ja T6 voi olla yksilöllinen kullakin viivan pisteellä. Viivalla voi olla omaa ominaisuustietoa, joka kuuluu viivaobjektille, ja kullekin viivan pisteelle voi olla talletettuna yksilöllistä pistekohtaista ominaisuustietoa. - Alue muodostuu sulkeutuvasta viivasta, jolle annetaan T6-kentän arvoksi 71. Alueelle voidaan määrittää koodista riippuvainen rasterointi kooditiedostossa. Pisteitä voi editoida Pisteen editointi -työkalulla (ks. yllä) ja viivoja vain Viivan editointi -työkaluilla. Viivan yksittäisen pisteen tietoja voi muuttaa myös Pisteen editoinnilla. Alueet editoidaan Viivatyökaluilla. T1 kenttä on muuten vapaa, mutta maastomallia käytettäessä siitä luetaan pintatunnus pisteelle. T2 on viivanumero, joka on normaalisti juokseva numero kyseisen tiedoston viivoille. Ohjelma ei vaadi viivalle numeroa, vaan osaa muodostaa viivat, vaikka numeroa ei anneta, tai sitä ei ole. T3 määrää kohteen lajin (puu, rakennus tms.). Lajikoodien perusteella määräytyy myös piirtosymboliikka annetun kooditiedoston mukaan (Asetukset Koodit). T4 on yleensä pistenumero, mutta sitä voidaan käyttää muunkin tiedon tallentamiseen. T5 on vapaa kenttä, jota käytetään esimerkiksi tarkkuusluokkana pisteelle. T6 määrää viivan kulkutavan (kaari, murtoviiva, alue tms.). Voidaan käyttää myös muuhun tarkoitukseen. Koodikenttien leveys on vapaa. Kun klikkaat dialogissa kenttää T1 tai T3 ja painat Koodi-painikkeesta, saat auki kaikki sille kentälle käytettävissä olevat koodit. Jos painat Shift-näppäintä ja Koodi-painiketta samaan aikaan, saat auki kaikki aktiivisessa elementissä (tiedostossa) käytössä olevat koodit. Koodi -painikkeella on erityinen toiminto kentille T2 ja T4. T2-kenttään saat joko 0 tai ensimmäisen vapaan viivanumeron ja T4-kenttään saat joko 1 tai ensimmäisen vapaan pistenumeron aktiivisessa tiedostossa. Kooditiedostossa (Asetukset Koodit) määrätään käyttäjän haluamat värit, tekstifontit, symboliikka pisteille, viivoille ja alueille sekä halutessa jollekin kohteelle ominaisuustietoa. Kooditiedostoja on käytettävissä useita, mutta vain yksi voi olla käytössä kerrallaan. Käyttäjän on helppo vaihtaa kooditiedostoa aineiston ja tarpeen mukaan. T3-kenttään liittyvät koodit on jaettu kahteen osaan: Käyttäjän määräämät koodit ( < 9000) ja ns. systeemin koodit (> 9000). Systeemikoodit näet painamalla Control+Koodi. 5

6 2 Tiedostojen hallinta 2.1 Tiedostojen avaus ja tallennus Ohjelmassa on tavalliset Avaa-, Tallenna- ja Sulje-toiminnot. Suurimpana etuna ohjelmassa on useiden tiedostojen yhtäaikainen käsittelymahdollisuus. Ruudulla voi samalla kertaa olla avoinna useita tiedostoja ikään kuin valopöydällä, joista kaikki tai vain halutut ovat yhtä aikaa käytettävissä. Jokainen avattu tiedosto säilyy omana elementtinään, kunnes ne mahdollisesti yhdistetään. Valitse valikkoriviltä toiminto Tiedosto Avaa (tai työkalurivin kuvakkeella ) ja siirry ohjelman asennuksen muodostamaan kotihakemistoon [home]\3d-win\data. Valitse avattavaksi tiedostoksi test.xyz ja paina Avaa, jolloin tiedosto piirtyy kuvaruudulle. Voit avata useita tiedostoja kerralla pitämällä Ctrl- tai Shift-näppäintä pohjassa, kun valitset avattavia tiedostoja. Oletetaan, että olemme tehneet tiedostoon muutoksia ja haluamme tallentaa tiedoston muutoksineen. Tällöin valitaan valikkoriviltä toiminto Tiedosto Tallenna Aktiivinen ( olleen tiedoston samalla nimellä, eikä kysy varmistusta päällekirjoituksesta. ), joka tallentaa aktiivisena Mikäli kyseessä olisi uusi tiedosto tai muuntimen kautta luettu tiedosto, ohjelma kysyisi uuden nimen tiedostolle. Jos tiedoston nimeen ei anneta loppuliitettä, ohjelma lisää loppuliitteen tiedoston tyypin mukaan (esimerkiksi vektoritiedostolle *.xyz ja tiegeometrialle *.tg). Tallentaminen ei poista tiedostoa ohjelman muistista. Nyt voimme tyhjentää elementtilistasta aktiivisen, eli parhaillaan käsiteltävänä olleen tiedoston toiminnolla Tiedosto Tyhjennä Aktiivinen ( ). Mikäli tiedostoon on tehty muutoksia ja sitä ei ole tallennettu, kysyy ohjelma vielä halutaanko tiedosto tallentaa ennen poistamista. Käytössä on myös kolme muuta tyhjennystoimintoa; Kaikki ja Kaikki tallentamatta ja Valitut. Kaikkitoiminto varmistaa tiedostojen mahdollisen tallennuksen jokaiselle editoidulle tiedostolle erikseen, mutta Kaikki tallentamatta kysyy varmistuksen vain kerran ja poistaa tiedostot tallentamatta niihin mahdollisesti tehtyjä muutoksia käytä harkiten! Valitut tallettaa tiedostolistan valitut tiedostot. 6

7 2.2 Hakemistot Hakemistot-valikko muistaa 10 viimeksi käytettyä hakemistoa samaan tapaan kuin Tiedosto-valikko muistaa 10 viimeksi käytettyä tiedostoa. Hakemisto-valikkoon voit lisäksi tallentaa 10 pysyvää hakemistoa. 2.3 Tiedostoelementtien valinta Avaa uudelleen äsken käsitelty tiedosto test.xyz ja valitse toiminto Tiedosto Elementit Valinta ( ). Saat nyt näkyviin elementtilistan, jossa kerrotaan minkä nimisiä tiedostoja on avoinna. Tässä tapauksessa tiedosto test.xyz näkyy ylimpänä listalla ja on merkitty aktiiviseksi. Vain yksi tiedosto voi olla aktiivinen kerrallaan, ja suuri osa toiminnoista kohdistuu vain aktiiviseen tiedostoon. Aktiivinen tiedosto näytetään nimen edessä olevalla rastilla. Jos esimerkiksi tehdään pisteitä, viivoja tai tekstejä, lisätään ne aina aktiiviseen tiedostoon. Avaa lisäksi tiedosto test_cab.xyz. Kuvaan piirtyy kaapeleita ja elementtilistassa näkyy nyt kaksi tiedostoa, joista jälkimmäinen on aktiivinen. Avattaessa tiedostoja tulee viimeksi avatusta tai luodusta aina aktiivinen. Aktiivista tiedostoa voi vaihtaa laittamalla rastin halutun tiedoston kohdalle. Elementtilista on täysin skaalattavissa. Itse ikkunan kokoa voi muuttaa ikkunan nurkasta vetämällä. Yksittäisen sarakkeen leveyttä voi myös muuttaa. Sarakkeita ei kuitenkaan voi kokonaan poistaa tai piilottaa eikä niiden järjestystä muuttaa. Alareunan statuspalkki näyttää tietoja kustakin sarakkeesta. Nimisarakkeessa näytetään valittujen tiedostojen määrä ja tiedostojen kokonaismäärä. Sarakkeiden Editoitu, Käytössä, Piilossa, Asetukset ja Väri kohdalla näytetään kuinka monessa tiedostossa ao. asetus on päällä. Pistemääräsarakkeen alla näytetään näkyvien pisteiden määrä sekä pisteiden kokonaismäärä. Nuolipainikkeilla voit siirtää valittuja tiedostoja listalla ylös- ja alaspäin. Editoitu-rasti kertoo onko tiedostoa editoitu, mutta ei vielä tallennettu. Käytössä-rastilla valitaan, minkä tiedostojen pisteisiin voi tarttua hiirellä / mitä ohjelma voi käyttää. Eli jos rasti on pois päältä, tiedosto näkyy ruudulla, mutta sen pisteitä ei voi valita. Aseta tiedoston test.xyz Piilossa-rasti päälle, jolloin ohjelma piilottaa test.xyz-aineiston ja jättää ruudulle vain kaapelit. Kun tiedosto on piilossa, se ei ole käytössä. Poikkeuksena maastomalli, joka on myös piilotettuna käytössä. Jos kaikki tiedostot on piilotettuina, näkyy ruutu valkoisena. Jos taas ruudussa näkyy 3D-system -logo, ei elementtilistassa ole yhtään tiedostoa. Asetukset-rasti kertoo tiedostolla olevan tiedostokohtaiset asetukset eli se ei noudata samoja Pisteen esitys -kohdan asetuksia kuin muut tiedostot. Näin voit esimerkiksi määrätä vain tietylle tiedostolle pistenumeron päälle. Väri-rasti kertoo tiedostolla olevan pakotetun värin eli kaikki symbolit, viivat ja tekstit näytetään valitulla värillä. Pisteet-sarake näyttää tiedostojen pistemäärän. 7

8 Tyyppi-sarake kertoo tiedoston tyypin. Ohjelmassa on käytössä erityyppisiä tiedostoja. Vektoritiedosto Havaintokirja Rasterikuva Maastomalli (MM) Mittalinja (ML) Poikkileikkaus (PO) Pituusleikkaus (PI) Neliöverkko (NE) Kairaustiedosto (KR) Tielinja (TG) Normaali pisteitä, viivoja ja tekstejä ja tekstejä sisältävä karttatiedosto. Jono- tai kartoitushavaintoja sekä mahdollisesti kiintopisteitä. Rasterikuva sijaintitietoineen. Yhden pinnan kolmioverkko taiteviivoineen. Mittalinja paaluväleineen poikki- ja pituusleikkausten laskemiseen. Yhden tai useamman pinnan poikkileikkaukset mittalinjaa pitkin. Yhden tai useamman pinnan pituusleikkaus mittalinjaa pitkin. Maastomallista laskettu neliöverkko. Kairauspisteitä sisältävä tiedosto. Tien vaaka- ja pystygeometria sekä mahdolliset tierakenneparametrit. Voit maalata yhden tai useamman (Shift+Ctrl) tiedostonimen ja kohdistaa operaation kaikille valituille tiedostoille. Kun viet hiiren maalatun nimen päälle, saat oikealla korvalla alasvetovalikkoon toimintoja, joita voit kohdistaa valituille tiedostoille. Esimerkiksi Kirjoita-toiminto kysyy formaatin ja kirjoittaa tiedostot valitulla formaatilla. Jos tiedostot ovat eri tyyppisiä, kirjoitetaan vain ne, jotka ovat samaa tyyppiä kuin aktiivinen tiedosto. Jokaisella sarakkeella on oma valintalista, jolla voit järjestää tiedostot tämän sarakkeen mukaan tai valita, vaihtaa ja tyhjentää ko. sarakkeen valintoja. Nimisarakkeen Hae-toiminnolla voidaan valita kaikki tiedostot, joiden nimessä on annettu teksti. Aktivoitoiminto aktivoi tiedoston, johon aktiivinen piste kuuluu. Elementtilistassa on käytettävissä joitain erityisiä pikanäppäimiä, joilla elementtilistaa voidaan hallinta näppäimistöä käyttäen. Katso lisätietoja Ohje-painikkeesta. 8

9 2.4 Tiedostoelementtien asetukset Valitse toiminto Tiedosto Elementit Asetukset, jolloin saat näkyviin dialogin, jossa on tietoa aktiivisesta tiedostosta. Saman dialogin saa auki myös edellisestä Elementtien valinta -dialogista painamalla uudelleen rivin alussa olevaa Aktiivinen-rastia. Jos haluat vaihtaa tiedoston piirtämiseen käytettyä väriä, paina [...]-näppäintä väriruudun vieressä. Tällöin aukeaa Väridialogi, jossa voit valita haluamasi värin. Kun painat OK ja päivität ruudun, koko valittu tiedosto piirretään valitsemallasi värillä. Nyt elementtilistaan on tullut merkintä värin käytöstä, ja voit sieltä valita, onko väri päällä vai pois. Ruudussa [ 2 / 2 ] näkyy kuinka mones elementtilistan tiedostoista on käsittelyssä. Seuraava ja Edellinen -painikkeista voi vaihtaa käsiteltävää tiedostoa. Vaihdetaan seuraavaksi tiedostossa olevien pisteiden esitystapa sellaiseksi, että kaikkien yksittäisten pisteiden kohdalla on näkyvissä Z-koordinaatti. Paina Tiedoston asetukset -dialogissa Aseta -painiketta, jolloin aukeaa tiedostokohtainen Pisteen esitys -dialogi. Voit myös kaksoisklikata Elementtien valinta ikkunassa Asetukset-rastia. Laita dialogiin rastit samoin kuin ne on alla olevassa kuvassa esitetty ja paina Sulje. Koko tiedosto piirretään nyt valitsemiesi asetuksien mukaan. Asetuksien voimassaoloa (päällä / pois) voit hallita Elementtien valinta -dialogissa, ohjelma muistaa kerran asettamasi määrittelyt, kunnes tiedosto tyhjennetään. Pisteen esitys on esitelty tarkemmin seuraavassa kappaleessa. 9

10 3 Asetukset 3.1 Pisteen esitys Edellisen kappaleen Pisteen esitys oli tiedostokohtainen, mutta toiminnolla Asetukset Pisteen esitys ( ) voi määrätä yleisesti, miten kaikkien tiedostojen pisteet esitetään ruudulla ja tulosteissa. Asetukset saa pois päältä ja takaisin päälle pikakuvakkeella. Ole kuitenkin tarkkana rastien Päällä ja Valitut kanssa, sillä mikäli Päällä ei ole valittuna, eivät asetukset tule voimaan. Samoin Valitut asettaa asetukset päälle vain ryhmälle. Pisteen esitys -kenttä määrää, näytetäänkö pisteet ja viivoilla olevat pisteet pelkkinä pisteinä, vai erikokoisina risteinä. Pisteen tunnus -kenttä määrää pisteillä käytettävät koodit ja koordinaatit. Aseta päälle Pieni risti ja T4 (pistenumero). Nyt kuvassa näkyy kaikilla pisteillä pieni risti sekä pistenumero. Aseta päälle Z -rasti ja poista Symbolit - rasti. Kuvaan tulee pistenumeron lisäksi korkeus, mutta symbolit ja viivatyypit poistuvat. Desimaalien määrä vaikuttaa pisteen vieressä näkyviin XYZ-koordinaatteihin. Koko määrää tekstin koon paperilla millimetreinä. Hajapisteet / Viivapisteet / Viivat määräävät, näytetäänkö pyydetyt tiedot hajapisteille, viivapisteille vai viivoille. Viivat -vaihtoehto tuo viivan tiedot johonkin kohtaa viivaa, teksti viivan suuntaisena. Päällä-rasti kertoo, että asetukset ovat voimassa. Valitut-rasti asettaa asetukset päälle vain ryhmässä oleville pisteille. Aktiivinen-rasti kohdistaa asetukset vain aktiiviseen tiedostoon. Tunnus-rasti lisää kentän tunnuksen mukaan (esimerkiksi T4= tai Z= ). Nimi-rasti lisää tekstin kohdasta Pisteen tunnus (esimerkiksi Pinta=, Viiva=, Lajikoodi=) Arvo-rasti lisää numeron sijasta koodin selitystekstin (esimerkiksi Maan pinta, Tien keskilinja) Rivi-rasti kirjoittaa ominaisuudet peräkkäin, ei allekkain. 10

11 3.2 Zoomaus Aineiston zoomausta ja siirtoa voi suorittaa ohjelmassa usealla eri tavalla: - hiirellä ja sen rullalla - valikkorivin toiminnoilla - työkalurivin painikkeilla - näppäimistöltä tai - hiiren oikean korvan pikavalikosta Alla on muutamia esimerkkejä zoomauksesta ja siirrosta, tarkempia ohjeita löytyy Ohje-toiminnolla. Laatikkozoomaus Pidä hiiren vasen korva alhaalla ja vedä hiirellä vähintään 1 cm x 1 cm kokoinen laatikko. Kun vapautat hiiren korvan, laatikon sisältämä alue zoomataan ruutuun. Siirto Paina näppäimistöltä Ctrl-näppäin pohjaan ja vedä hiirellä samanaikaisesti. Tai paina hiiren rulla pohjaan kun vedät hiirellä. Kuva siirtyy suoraan hiiren mukana. Rullahiiri Rullahiirellä voi rullaa pyörittämällä pienentää tai suurentaa kuvaa, jolloin hiiren sijainti määrittää kuvan keskipisteen. Kuvaa voi myös siirtää painamalla hiiren rullan alas ja vetämällä haluttuun suuntaan. Kaikki Jos kuva häviää kokonaan, tai haluat palauttaa koko kuvan, valitse toiminto Zoomaus Kaikki tai paina työkalurivin painiketta tai paina näppäimistön End -näppäintä. Edellinen / Seuraava-toiminnolla (, ) palautetaan edellinen tai seuraava zoomausnäkymä. Muistaa 10 edellistä zoomausta. Pienennä- ja Suurenna-toiminnoilla ( ja ) kuvaa voi zoomata kauemmas tai lähemmäs portaittain keskipisteen pysyessä paikallaan. Valikkorivin Zoomaus -valikon alusta löytyy lisäksi kuvan ulkoasua määritteleviä toimintoja: Vedos nopea piirto, joka piirtää pisteet ja viivat pelkistetyllä symboliikalla (ei tekstejä ollenkaan) Näyttö normaali piirto, jossa tekstit ja symbolit ovat aina samalla koolla (riippumatta zoomista) Paperi esikatselu, joka näyttää kuvan sellaisena kuin se tulee paperille, eli kohteet skaalautuvat ja piirtyvät ruudun mittakaavan mukaan. 3D-zoom Kuvaa voi katsella myös kolmiulotteisesti toiminnolla Zoomaus 3D. Määritä vaaka- ja pystykulma, joista haluat kuvaa tarkastella, siirrä valinta kohtaan XYZ. Alareunassa on lisäksi neljä pikavalintaa erilaisille katselusuunnille. Oikean reunan nuolinäppäimillä voit taas kääntää kuvaa 10 asteen askelein. Kun haluat palata takaisin normaaliin kuvaan, valitse XY. Voit vaihtaa halutun nimen ja suunnan esimerkiksi Koillisen tilalle. Aseta ensin halutut katselukulmat ja paina sitten Shift+Koillinen. Ohjelma kysyy näppäimelle nimen ja tallettaa muutokset. Jos haluat päivittää ruutua, onnistuu se toiminnolla Zoomaus Puhtaaksi tai työkalurivin kuvakkeella tai painamalla F5. 11

12 3.3 Ikkunan asetukset Ikkunan yleistä ulkoasua ja ruudulle piirrettävien kohteiden näyttöasetuksia voi määrittää toiminnolla Asetukset Ikkuna. Taustaväri määrää pääikkunan taustan värin, ja sitä voi muuttaa [...]-painikkeesta. Muissa ikkunoissa on vastaava asetus. Pikatoiminnolla F12 voit lennosta vaihtaa mustan taustavärin valkoiseksi tai päinvastoin. Symbolin kerroin ja Tekstin kerroin muuttaa ruudulla näytettävien symbolien tai tekstien kokoa skaalaamalla kohteita kertoimien osoittaman määrän. Tämä asetus ei kuitenkaan vaikuta paperille tulostuviin kokoihin. Aseta Symbolin ja Tekstin kertoimeksi 2.0 ja paina Päivitä. Nyt ruudulla olevat symbolit ja tekstit suurenevat kaksinkertaisiksi. Arvo voi olla myös nollan ja yhden väliltä, jolloin kohteita pienennetään. Ruudun mittajanalla helpotetaan etäisyyksien arviointia ruudulla. Janan pituus skaalautuu automaattisesti ruudun zoomauksen mukaiseksi, mutta sen paikan voi vaihtaa dialogista. Mittajana ei tulostu paperille, mutta sen voi liittää otsaketauluun. XYZ-symboli näyttää koordinaattiakseleiden suunnat. Koordinaattiristeillä saadaan ruudulle ja tulosteisiin piirtymään koordinaattiristit. Näiden väliä ja kokoa voidaan säätää dialogin kohdissa Ristiväli ja Ristikoko. Ristiväli määritetään metreissä maastossa ja ristikoko millimetreinä ruudulla. Ristikoon arvolla nolla saadaan aikaan koordinaattiruudukko. Yksittäiselle koordinaattiristille saat XY-arvot kuvaan toiminnolla Editoi/Tekstit/Koordinaattiristit. Koordinaattiristit Mittajana 12

13 4 Työkalut 4.1 Hakutapa Hakutapa tarkoittaa pisteiden osoitustapaa ja sitä voidaan vaihtaa toiminnolla Työkalut Hakutapa ( ) tai hiiren oikean korvan pikavalikosta. Eri hakutavoilla kerätyt pisteet menevät oletuksena ryhmään. Hakutapaa tarvitaan myös, kun osoitetaan kohteita jollekin toiminnolle. Käytössäsi on seuraavat hakutavat: - Hiiri - Hiiri XYZ - Lähin piste - Taiteviiva - Koodeilla - Ominaisuuksilla - Alue - Suorakaide - Hajapisteet - Kaikki Hakutavalla Hiiri voit valita minkä tahansa XY-kohdan, jonka hiiri osoittaa. Hakutapa Hiiri XYZ hakee lähimmän pisteen, mutta tuo vain koordinaatit, eikä lisää pistettä ryhmään. Hakutapa Lähin piste valitsee sen pisteen, joka on lähinnä hiiren kursoria. Hakutavalla Taiteviiva voit valita yhden taiteviivan kaikki pisteet. Valitse dialogin listasta hakutapa Koodeilla. Anna avautuvan dialogin T3-kenttään koodi 140 (ojanreuna) ja paina Suorita. Ohjelma hakee nyt kaikki ojanreunat ja merkkaa ne ruutuun. Voit antaa myös useita hakuehtoja samalla kertaa pilkulla erotettuina. Esimerkiksi , 21*, 5**0 tai 140,143. Lisää -toiminnolla voit määrittää koodiryhmiä,,joille annat nimen ja haettavat koodit. Kun valitset rivin listalta, sen hakuehdot siirretään T3-kenttään ja voit suorittaa haun. Voit myös kaksoisklikata listan riviä, jolloin haku tehdään heti. Jos Samat pisteet -rasti on päällä ja osoittamassasi kohdassa (hakutavalla Lähin piste ) on useita pisteitä päällekkäin, ohjelma avaa dialogin, josta voit valita haluamasi pisteen. Tekstit -rasti sallii myös tekstien hakemisen ryhmään. Auto -rasti sallii ohjelman vaihtaa hakutapaa automaattisesti, kun siirrytään ohjelman eri toimintojen välillä. Esimerkiksi Pisteen editointi tuo hakutavaksi Lähin piste ja Tekstin editointi Hiiren. 13

14 4.2 Ryhmä Ryhmä on toiminto, johon voi kerätä haluamansa pisteet eri hakutapoja käyttäen. Ryhmään kerätyille pisteille voi suorittaa erilaisia toimintoja ohjelman avulla. Tällöin valittu toiminto ei kohdistu kaikkiin ruudulla oleviin pisteisiin, vaan ainoastaan ryhmään valituille pisteille. Ryhmä toimii summautuvasti, eli jokainen tehty haku lisää oletuksena pisteitä ryhmään. On myös mahdollista kerätä ensin pisteitä ryhmään ja sitten vielä poistaa niistä osa jotakin hakutapaa käyttäen. Ryhmän voi halutessaan nollata ja aloittaa uuden ryhmän keräämisen alusta. Avaa Ryhmä-toiminto Työkalut Ryhmä ( ) ja paina Nollaa, jolloin laatikkoon tulee luku 0. Helpoiten ryhmän nollaus käy työkalupalkin kuvakkeella ( ). Lisää -tilassa olevien pisteiden lukumäärä kasvaa, ja valituille pisteille tulee ruudulle pieni risti. Jäädytä -tilassa ryhmälle ei tapahdu mitään, vaikka ruudulta osoitettaisiin pisteitä. Poista -tilassa voit näyttää pisteitä uudelleen, jolloin osoitetut pisteet poistuvat ryhmästä. Valitse hakutavaksi Lähin piste (esimerkiksi hiiren oikean korvan pikavalikosta) ja osoittele ruudulta muutamia pisteitä. Kun painat Vaihda, otetaan ryhmään kaikki muut pisteet paitsi ne, jotka juuri oli valittu. Tällä saadaan toisin sanoen valittua ne pisteet, jotka halutaan ryhmän ulkopuolelle. Ryhmässä olevien pisteiden lukumäärä, ryhmän tila (+ -), käytössä oleva hakutapa sekä maskin tila näkyvät koko ajan pääikkunan alareunan infopalkissa. Ryhmä toimii taustalla koko ajan, vaikka dialogi ei olisikaan avoinna. Ryhmää käytetään monissa ohjelman toiminnoissa, esimerkiksi: - pisteiden koodien tai koordinaattien vaihto (Editointi/Pisteet/Ryhmä) - valittujen pisteiden koordinaattilistaus (Työkalut/Näytä tiedosto) - pisteiden siirto toiseen elementtiin tai tallennus levylle (Editointi/Poimi merkityt) - pisteiden kolmiointi (Maastomalli/Kolmiointi) - näytettävien pisteiden valinta maskiin (Työkalut/Maski) 4.3 Maski Ryhmän pisteistä voi tehdä oman maskin toiminnolla Työkalut Maski. Maskin tarkoitus on näyttää ruudussa vain maskissa olevat pisteet. Maskiin voi lisätä pisteitä summautuvasti useita kertoja. Vaikka ryhmä nyt nollattaisiin, valitut pisteet pysyvät maskissa, jossa on helpompi käsitellä vain tarvittuja pisteitä. Jotta vain maskin pisteet näkyisivät, tulee Käytössä -rastin olla päällä. Jos taas haluat koko tiedoston näkyviin, poista Käytössä -rasti. 14

15 5 Editointi Ohjelmassa on käytössä monipuoliset mahdollisuudet editoida pisteiden ja pistejoukkojen tietoja. Kun teet korjauksia tai muutoksia aineistoihin, valvoo ohjelma ennen aineiston poistamista ruudulta, että muutokset tulevat tallennetuksi levylle. Kun yrität sulkea ohjelman tai poistaa muutetun tiedoston, kysytään halutaanko muutokset tallentaa. Tallentamisen voi tietysti suorittaa muutenkin milloin vain. Voit editoida kaikkien elementtilistassa olevien tiedostojen pisteitä aktivoimatta editoitavaa tiedostoa. Uudet pisteet tallentuvat kuitenkin aina vain aktiiviseen tiedostoon. 5.1 Pisteen tiedot Jos haluat tarkastella jonkin pisteen tietoja, avaa toiminto Editointi Pisteet Tiedot ( ). Valitse hakutapa Lähin piste ja osoita jotakin pistettä ruudulla. Nyt kursoria lähinnä olevan pisteen tunnuskenttien ja koordinaattien tiedot ilmestyvät dialogiin. Huomaa, että toiminto antaa tietoja myös viivoissa olevista pisteistä. Kun osoitat jotain muuta pistettä, tiedot vaihtuvat. Painamalla Ominaisuus-rastia pääset tarkastelemaan pisteelle talletettuja ominaisuustietoja. Rasti kertoo, onko pisteellä ominaisuustietoa. Tällä toiminnolla ei voi kuitenkaan muokata pisteen tietoja, vaan se esitellään seuraavassa kappaleessa. 15

16 5.2 Pisteen lisäys ja editointi Tyhjennä ensin kaikki tiedostot toiminnolla Tiedosto Tyhjennä Kaikki heti. Tee sen jälkeen uusi tiedosto toiminnolla Tiedosto Uusi ( ) ja anna tiedostolle haluamasi nimi. Lisää tähän uuteen tiedostoon pisteitä valitsemalla Editointi Pisteet Lisää ja laita AutoSave -rasti päälle. Laita T3-kenttään koodi 232 (valaisinpylväs), valitse hakutavaksi Hiiri (esimerkiksi hiiren oikean korvan pikavalikosta) ja paina ruudulla parista kohtaa, jolloin ruudulle ilmestyy pisteitä. Tee lisäksi vähintään viiden pisteen taiteviiva painamalla Uusi viiva -painiketta ja anna T3-kentän koodiksi 123 (pientareen reuna). Näytä ruudulta lisää pisteitä, jolloin ruudulle tulee näkyviin viiva. Kun valitset kentän T1 tai T3 ja painat Koodi-painiketta, pääset valitsemaan ko. kentän koodeja listasta. Jos painat Shift + Koodi saat näkyviin vain aktiivisessa elementissä käytössä olevat koodit. Painikkeella on erityinen toiminto kentille T2 ja T4. T2-kenttään saat joko 0 tai ensimmäisen vapaan viivanumeron ja T4-kenttään saat joko 1 tai ensimmäisen vapaan pistenumeron. Avaa nyt toiminto Editointi Pisteet Editoi ( ) ja vaihda hakutavaksi Lähin piste. Näytä jotain ruudun hajapistettä hiirellä, jolloin pisteen tiedot ilmestyvät dialogiin. Anna T3-kenttään arvo 272 (lehtipuu) ja paina Tallenna, jolloin pisteen symboli vaihtuu. Pisteen paikkaa voi myös siirtää antamalla sille käsin uudet koordinaatit tai osoittamalla hiirellä uusi paikka Siirrä -toiminnolla. 16

17 5.3 Pisteryhmän editointi Ryhmän editoinnilla voidaan muuttaa useamman pisteen tietoja yhdellä kertaa, ja muutos voi kohdistua yhteen tai useampaan kenttän samanaikaisesti. Voit siis esimerkiksi vaihtaa pisteen koodin ja pintatunnuksen samalla kertaa. Tässä esimerkissä on käytössä sama tiedosto, joka äsken luotiin. Nollaa kuitenkin ryhmä ja aseta hakutavaksi Koodeilla. Anna T3-kentän arvoksi 232 (valaisinpylväs), jolloin äsken luodut valaisinpylväät lisätään ryhmään. Avaa nyt toiminto Editointi Pisteet Ryhmä ja aseta T3-kentän arvoksi 410 (talousvesikaivo). Kun painat Suorita, ryhmässä olevien pisteiden koodiksi vaihdetaan 410. Voit tuhota ryhmässä olevat pisteet kerralla painamalla Tuhoa tai näppäimistön Del-näppäintä. Ennen pisteiden poistamista kysytään varmistus näyttämällä tuhottavien pisteiden määrä. Koordinaatteja voi myös korjailla antamalla suoraan halutun arvon (esimerkiksi Z-arvo 20.00) tai lisäämällä alkuperäiseen arvoon vakiolisäyksen laittamalla arvon eteen plus- tai miinusmerkin (esimerkiksi +1.8 tai -0.25). 17

18 5.4 Viivan lisäys ja editointi Ohjelmassa on kaksi tapaa lisätä viiva. Edellä esitellyssä Lisää piste -toiminnossa voit syöttää viivan koordinaatit myös käsin. Lisää viiva -toiminnossa käytetään ruudussa olevia pisteitä tai valitaan vapaasti hiirellä. Avaa toiminto Editointi Viivat Lisää, aseta hakutavaksi Hiiri ja paina näytöltä muutamasta kohtaa. Kun painat Tallenna, jää piirtämäsi viiva ruudulle. Jos käytät hakutapaa Lähin piste tai Taiteviiva, voit valita Kopioi / Korvaa -toiminnoilla muunnetaanko osoitetut pisteet viivan pisteeksi vai kopioidaanko vain niiden koordinaatit. Jos uusi viiva käyttää samoja pisteitä toisen viivan kanssa, on valittava Kopioi-vaihtoehto, sillä Korvaa-vaihtoehto poistaisi pisteen toiselta viivalta. Taakse-painike peruuttaa näytettyä (mutta ei tallennettua) viivaa yhden välin kerrallaan taaksepäin. Sulje viiva yhdistää alku- ja loppupisteen. Jos haluat muodostaa alueen, anna T6=71. Nollaa-painike kumoaa koko näytetyn viivan ja voit aloittaa alusta. Avaa nyt toiminto Editointi Viivat Editoi ( ) ja näytä äsken piirrettyä viiva, jolloin sen väri muuttuu editoinnin merkiksi. Viivasta osoitetaan kulkusuunta nuolella, editoitava väli (esimerkiksi katkaisussa) violetilla ja aktiivinen piste (esimerkiksi pisteen poistossa) punaisella rastilla. Lisäksi viivan alku ja loppu osoitetaan poikkiviivalla. Aseta T3-kenttään arvoksi 121 (tien keskilinja) ja paina Tallenna, jolloin viivan ulkoasu muuttuu. Osoita samaa viivaa uudestaan keskeltä viivaa ja paina nyt dialogista Katkaise, jolloin editoitava pätkä viivasta poistuu ja ruudulle ilmestyy kaksi erillistä viivaa. Jos et halua poistaa koko pätkää, vaan luoda kohtaan uusien viivojen päät, paina Shift+Katkaise. Hajota-painike muuttaa viivan hajapisteiksi. Huomaa, että viiva ei muutu hajapisteeksi, vaikka vaihdat T2=0. Painikkeista ja voidaan aktiivista väliä kuljettaa viivaa pitkin. Näytä toista ruudulla olevaa viivaa ja paina Poista, jolloin valittu viiva poistetaan. 18

19 5.5 Kaaren lisäys ja editointi Ohjelmassa on kaksi tapaa lisätä kaaria. Avaa toiminto Editointi Viivat Lisää ja aseta hakutavaksi Hiiri. Lisää aluksi pari tavallista viivaa kuten edellisessä kappaleessa kerrottiin ja tallenna viivat. Näitä tarvitaan myöhemmin kaaren editoinnissa. Voit lisätä kaaria samalla kun osoitat uusia pisteitä antamalla osoitetun pisteen jälkeen Säteen. Osoita nyt dialogista 2 pistettä ja merkitse säteeksi 40, jolloin pisteiden välinen viiva muuttuu kaareksi (jonka säde on 40 metriä). Säteen etumerkkiä vaihtamalla voidaan kääntää kaari toiseen suuntaan. Kaaren voi määrittää myös keskipistettä tai kolmea pistettä käyttäen. Osoita ruudulta piste, siirrä dialogin valinta kohtaan Keskipiste, näytä ruudulta piste keskipisteeksi (alkupiste ja keskipiste yhdistetään viivalla) ja näytä vielä loppupiste. Nyt alkupisteen ja loppupisteen välille muodostetaan kaari, ja keskipisteestä lähtevä viiva katoaa. Sädettä ei tarvitse antaa, vaan se lasketaan automaattisesti. Tallenna kaaret ja sulje dialogi. Avaa toiminto Editointi Kaaret Editoi ja aseta hakutavaksi Lähin piste. Kun tämä dialogi on auki, ohjelma piirtää kaikille kaarille viivat keskipisteestä kaaren alku- ja loppupisteisiin. Myös keskipisteeseen pystyy tällöin tarttumaan. Toiminnolla voidaan siis editoida kaaria, mutta myös tehdä niitä jo olemassa oleviin taiteviivoihin. Valitse ensin pisteiden määrä (1 piste / 2 pistettä / 3 pistettä) ja osoita sitten pisteet viivalta. Editoitava kaari näkyy ruudussa ympyrälohkona kunnes talletat sen. Alla on esimerkkikuva jokaisesta vaihtoehdosta. 1 piste: 2 pistettä: 3 pistettä: 19

20 5.6 Tekstin editointi Tyhjennä edelliset tiedostot ja avaa test.xyz. Avaa toiminto Editointi Tekstit Editoi ja valitse hakutavaksi Hiiri. Näytä nyt jokin kohta ruudulta ja kirjoita tekstikenttään haluamasi teksti. Voit antaa tekstille haluamasi arvot (Koko, Väri, Keskitys sekä Kulma gooneina). Tekstin suunnan voi osoittaa myös valitsemalla Piste 2 ja osoittamalla suuntapisteen. Tekstiä voi muokata niin kauan, kunnes painetaan Tallenna, jolloin annettu teksti tallentuu aktiiviseen elementtiin. Kun haluat aloittaa uuden tekstin, paina Uusi. Jo tehtyä tekstiä voi muokata valitsemalla dialogista Hae ja näyttämällä ruudulla näkyvää tekstiä, jolloin ko. teksti valitaan editoitavaksi. Muuta Koko-kenttän arvoksi 7.0 ja paina Tallenna. Tekstejä voi myös lisätä leikkaamalla esimerkiksi Muistiosta haluttu teksti komennolla Ctrl+C ja liittämällä se dialogin tekstikenttään komennolla Ctrl+V. Monirivisen tekstin saa kirjoitettua painamalla tekstikentässä ENTER rivinvaihdon merkiksi. Lisätään seuraavaksi raja- ja seinämittoja. Valitse alasvetovalikosta (jossa lukee aluksi Teksti) Matka, ja näytä sen jälkeen rakennuksen kaksi vierekkäistä pistettä. Tarkista, että hakutapana on Lähin piste eikä Hiiri, jotta saat oikeat koordinaatit. Huomaa, että pisteiden näyttöjärjestys määrää tekstin suunnan. Koko talolle saa kerralla seinämitat, kun valitset hakutavaksi Taiteviiva, valitset vetovalikosta Matka ja laitat rastit kohtiin AutoSave ja Jatkuva. Desimaalien määrä annetaan Desimaalit-kentässä. 20

21 6 Laskenta 3D-Win tarjoaa erittäin monipuoliset laskentatoiminnot käyttöösi. Yhteistä kaikille toiminnoille on, että uudet, lasketut pisteet tallentuvat aktiiviseen elementtiin, ja laskentatulokset tallentuvat laskennan tulostiedostoon (calc.txt). 6.1 Pinta-ala Pinta-alan laskennalla voidaan laskea halutun alueen pinta-ala. Laskettavan alueen pisteiden valintaan voidaan käyttää kaikkia hakutapoja. Laskennan tulokset näkyvät suoraan ruudulla ja ne tallentuvat laskennan tulostiedostoon. Avaa toiminto Laskenta Pinta-ala ( ) ja aseta hakutavaksi Lähin piste. Osoita ruudulta pisteitä, jolloin ruudulle piirtyy viiva rajaten alueen, jota lasketaan samalla, kun syötät pisteitä. Kokeile rajata Mjölnarbacken-nimistä mäkeä ja paina lopuksi Sulje alue. Helpoiten valmiin alueen pinta-alan saa laskettua näyttämällä Taiteviiva-hakutavalla aluetta rajaavan viivan. Paina nyt dialogista Kirjoita, jolloin avautuu Editoi teksti -toiminto. Näytä hiirellä lasketun alueen keskelle, ja laskettu pinta-ala ilmestyy näkyviin alueelle. Kun painat Tallenna, pinta-ala tallentuu tekstinä tiedostoon. Sulje nyt äskeiset dialogit ja katso toimintoa Laskenta Laskentatulokset Näytä. Tiedostossa on ilmoitettu mm. laskennassa käytettyjen pisteiden koordinaatit, kokonaispinta-ala sekä alueen piirin pituus. 21

22 6.2 Suorakulmainen laskenta Suorakulmaisella laskennalla voidaan laskea ja tallentaa uusia pisteitä tai laskea olemassa olevien pisteiden sijaintia kahden valitun pisteen muodostaman vertailusuoran suhteen. Tulokset esitetään A-mittana (suoran pituussuunnassa) ja B-mittana (kohtisuoraan suoraan nähden). Laskentatulokset tallentuvat myös laskennan tulostiedostoon. Avaa suorakulmainen laskenta toiminnolla Laskenta Suorakulmainen ( ) ja valitse hakutavaksi Lähin piste. Näytä nyt ruudulta kaksi pistettä muodostamaan vertailusuora. Osoita sitten paria pistettä vertailusuoran ympäriltä, jolloin näiden pisteiden sijainti ilmoitetaan toiminnossa A- ja B-mittoina. A-mitta kasvaa vertailusuoran ensimmäisestä pisteestä toiseen päin ja B-mitta kasvaa pisteiden muodostamasta suorasta oikealle (positiivinen arvo) ja pienenee vasemmalle (negatiivinen arvo). Maalaa hiiren kursorilla dialogin A-mitan lukema ja kirjoita kohtaan uusi arvo. Nyt toiminto näyttää ruudulla pisteen uuden kohdan punaisella ristillä ja dialogiin vaihtuu uudet koordinaatit. Kokeile vaihtaa myös muita kenttiä ja paina lopuksi Tallenna. Uudet lasketut pisteet tallentuvat aktiiviseen tiedostoon annettujen koodien mukaisesti. Sulje toiminto ja katso taas mitä Laskennan tulostiedostoon (Laskenta Laskentatulokset - Näytä) on tallentunut. 6.3 Parametrien valinta laskentaan Avaa Suorakulmainen laskenta ja siirrä hiiren kursori harmaaseen kenttään A2-mitta. Kun painat nyt Valitse, avautuu Laskentaparametrit -dialogi. Valintalistasta voi valita sen parametrin, jonka mukaan halutaan määrittää uusia pisteitä tai saada laskennan tulostiedostoon arvoja. Kaikki parametrit ovat siis vaihdettavissa ja ohjelma tietää niiden keskinäiset riippuvuudet. Valintalistasta voi milloin tahansa tarkistaa haluamansa arvon, ja vaikka arvo ei olisikaan valittuna dialogin laskentaan, päivitetään se joka hetki tähän listaan. Listan ylimpänä on tyhjä rivi, jolla voidaan valita tyhjä kenttä dialogiin ja tulostiedostoon. Sama parametrien valinta on useissa eri laskennoissa, ja se toimii aina samalla tavalla, kuten myös nelilaskin. Katso parametrien selitykset Ohje-painikkeella. 22

23 6.4 Sisäinen nelilaskin Kaikissa laskennan dialogeissa toimii normaali nelilaskintoiminto. Kun olet antanut tai näyttänyt pisteen ja saanut vaikka B-mitan, voit lisätä siihen esimerkiksi 10 metriä laittamalla arvon perään +10. Ruudulla pisteen risti liikkuu ja koordinaatit päivittyvät heti, mutta itse kentän arvo päivittyy vasta, kun siirrät kursorin johonkin toiseen kenttään. Käytettävissäsi on +, -, * ja / -merkit (plus, miinus, kerto ja jako), kuitenkin vain yksi operaatio kerrallaan. Avaa uudelleen Suorakulmainen laskenta ja kokeile alla olevaa esimerkkiä. 6.5 Suoran ja kaaren leikkaus Avaa toiminto Laskenta Leikkaukset Suora-kaari, jolla voidaan laskea suoran ja kaaren leikkauspisteiden koordinaatteja. Osoita hakutavalla Lähin piste ruudulta kaksi pistettä, jotka automaattisesti muodostavat suoran. Osoita tämän jälkeen vielä yksi piste kaaren keskipisteeksi ja yksi kaaren kehäpisteeksi. Ruudulle piirtyy suora ja ympyrä, ja näiden leikkauspisteissä näkyvät lasketut pisteet Piste 1 ja Piste 2. Elementtien toisen leikkauskohdan saa valittua siirtämällä valinnan kohtaan Piste 2. Suoraa voi vielä kääntää tai siirtää yhdensuuntaisesti ennen tallennusta kohdasta Suora. Samoin ympyrän sädettä voi muokata kohdasta Säde. Kaarta annettaessa voi kehäpisteen sijaan antaa myös suoraan ympyrän säteen. 23

24 6.6 Eromitat Kahden pisteen välisen koordinaattieron laskenta. Näytettyäsi kaksi pistettä saat niiden välisen: - koordinaattieron - vaaka- ja vinomatkan - pisteiden välisen suunnan (ei poikki- ja pituusleikkausikkunassa) - pisteiden välisen kaltevuuden Toiminto on juokseva, eli aina kahta viimeksi osoitettua pistettä verrataan toisiinsa. Ruutuun piirretään viiva osoittamaan laskettua matkaa. Voit myös lukita pisteen P1, jolloin vertailut tehdään aina tähän pisteeseen nähden. Tallenna -toiminnolla viimeksi mitattu matka talletetaan laskennan tulostiedostoon. Talletettu matka jää viivana ruutuun, kunnes toiminto suljetaan. Kun toiminto suljetaan, lasketaan myös kaikkien laskettujen matkojen summa tulostiedostoon. Jos rasti on valittuna, talletetaan kaikki lasketut matkat tulostiedostoon. 6.7 Koordinaattijärjestelmä Toiminnolla voit muuttaa aineistojen koordinaattijärjestelmiä KKJ:n, EurefFin GK:n ja UTM:n välillä sekä tehdä kaistanvaihtoja em. järjestelmien sisällä. Mukana on myös WGS-84 -koordinaattijärjestelmä, jonka tulokset annetaan vain maantieteellisinä koordinaatteina. Listoilta löytyvät : - KKJ0-KKJ5 - GK19-GK31 - TM33-TM37 - WGS84 Muut muunnokset voit tehdä toiminnolla Laskenta Muunnokset Matematiikka editoi. 24

25 6.8 Laskentatulokset Useimmat laskentatoiminnot tallettavat laskentatulokset automaattisesti Laskennan tulostiedostoon. Tämä tulostiedosto on vapaasti muokattavissa ja tallennettavissa haluttuun sijaintiin kovalevyllä. Laskentatulosten asetukset löytyvät toiminnolla Laskenta Laskentatulokset Asetukset - Kentät. Näillä asetuksilla määrätään, mitä koodikenttiä tuloksissa näytetään, ja kuinka koordinaatit esitetään. Viereisessä kuvassa on esitetty eräät tyypilliset asetukset, jolloin T4-kenttä tulostuu 8 merkkiä leveänä sarakkeena ja koordinaatit tulostuvat 12 merkin sarakkeina 3 desimaalin tarkkuudella. Saat suoritettujen laskentojen tulokset listauksena toiminnolla Laskenta Laskentatulokset Näytä. Huomaa, että tulokset talletetaan Laskennan tulostiedostoon vasta, kun suljet laskentadialogin. Tulostiedosto calc.txt nollautuu aina ohjelman käynnistyessä eli muista tallentaa tiedosto toisella nimellä, jos haluat tulosten säilyvän. Voit tyhjentää tulostiedoston itse toiminnolla Laskenta Laskentatulokset Tyhjennä ( ). 25

26 7 Tulostus Kuva voidaan tulostaa kaikille Windowsin tukemille tulostimille halutussa mittakaavassa ja paperikoossa sekä erilaisina listauksina tekstitiedostoon. Lisäksi kuviin voidaan liittää mukaan esimerkiksi yrityksen käyttämät tai kartan vaatimat nimiöt. 7.1 Piirtoala Piirtoalalla määritetään tulostettavan kuvan koko sekä annetaan mittakaava ja paperin suunta (pysty/ vaaka). Avaa tiedosto test.xyz ja toiminto Tiedosto Tulostus Piirtoala ( ). Tulostettava alue näkyy ruudulla sinisellä katkoviivalla olevalla suorakaiteella, jos Näkyvä-rasti on päällä. Vie hiiren kursori suorakaiteen vasemmassa alakulmassa näkyvän pienen neliön päälle, paina hiiren vasen korva alas ja vedä, jolloin saat siirrettyä tulostusalueen haluamaasi kohtaan. A4-koko voidaan vaihtaa esimerkiksi A3-kokoon, ja uusi tulostusalue näytetään ruudussa. Pienemmällä paperilla tulostusalue taas pienenee. Voit muuttaa Mittakaava-kohdassa suhdelukua valitsemalla joko listasta tai kirjoittamalla suoraan esimerkiksi 500 (= 1:500). Askel-määritys antaa siirtää sinistä ruutua vain pykälittäin annetun määrän verran. Tämä on hyödyllistä esimerkiksi jos tulostetaan useita vierekkäisiä papereita, jolloin tulostuksen asemointia on helpompi kontrolloida. Kun laitat rastin kohtaan Pystyssä, tulostusalue kääntyy pystyyn. Mikäli tulostusalue ei näy ruudulla, voit palauttaa sen painamalla Keskitä. Kun olet asemoinut kuvan haluamallasi tavalla, voit valita kirjoittimen ja tulostaa kuvan toiminnolla Tiedosto Tulostus Tulosta ( ). Yläpalkissa oleva kuvake ( ) käyttää oletuskirjoitinta eli tulostaa kuvan kysymättä mitään. Tulostus PDF-tiedostoon tapahtuu samalla tavalla. Koneellasi tulee olla asennettuna jokin PDF-ajuri, jolloin PDF-tulostus näkyy yhtenä kirjoittimena muiden tulostuslaitteiden joukossa. 7.2 Kuvatiedosto Käytä Kuvatiedosto -toimintoa, kun haluat esimerkiksi CAD-kuvaan mukaan kaikki ruudussa näkyvät tiedot, kuten pistenumerot, koordinaattiristit ja otsikkotaulun. Normaali formaatinmuunnos vie vain tiedostossa olevat kohteet (pisteet, viivat, tekstit), eikä ohjelman ruutuun piirtämiä lisätietoja. 26

27 7.3 Otsikkotaulu Tulosteisiin on mahdollista saada mukaan nimiöt, joihin voi tallentaa esimerkiksi yrityksen, projektin ja mittaajan tietoja. Lisäksi nimiöön voidaan automaattisesti saada tulostumaan mm. mittakaava ja päiväys. Nimiössä voi olla myös yrityksen logo kuvana. Avaa toiminto Tiedosto Tulostus Otsikkotiedosto ( ). Paina Mallitiedoston hakupainiketta [...] ja hae tiedosto 3d_test.tit (hakemistosta [user]\3d-win). Paina sitten Luo uusi otsikkotiedosto, jolloin ohjelma kysyy nimen tallennettavalle uudelle otsikkotiedostolle. Anna nimeksi testi.tit. Painettuasi Tallenna ohjelma kysyy vielä nimiöön lisättävän tekstin Numero (vapaavalintainen). Tämän jälkeen uusi tiedosto tulee näkyviin Otsikkotiedosto-kohtaan. Tässäkin tapauksessa Näkyvä-rasti tulee olla päällä, jotta otsikkotiedosto piirretään ruudulle. Rajausrasti määrää sen, että kuva rajataan vain sille varattuun otsikkotiedoston alueeseen. Jo tehtyä otsikkotiedostoa voi vielä korjailla painamalla Editoi-painiketta. Tällöin aukeaa tekstimuotoinen ikkuna, jossa voi mm. vaihtaa näkyvän kuvan/logon (kohdassa BMP). Tekstit-painikkeella ohjelma kysyy uudelleen nimiöön lisättävät tekstit. Otsikkotiedoston voi poistaa painamalla Nollaa. 27

28 7.4 Näytä tiedosto Toiminto näyttää ryhmään kerättyjen pisteiden tiedot tekstieditorissa. Mikäli yhtään pistettä ei ole valittuna (ryhmässä), näytetään kaikki aktiivisen tiedoston pisteet. Jos pisteitä taas on valittuna, näytetään vain nämä. Valitut pisteet voivat olla myös useasta eri tiedostosta. Nollaa aluksi ryhmä ( ) ja valitse hakutavaksi Koodeilla (esimerkiksi hiiren oikean korvan pikavalikosta). Hae nyt T3-kentän koodilla 420 olevat pisteet, jolloin kuvasta valitaan kolmen jätevesikaivon ryhmä. Avaa toiminto Työkalut Näytä tiedosto. Ohjelma avaa tekstieditoriin tiedoston showfile.txt, jossa pisteiden tiedot näkyvät listauksena. Tämä tiedosto on vapaasti muokattavissa ja tallennettavissa. Listaukseen voidaan esimerkiksi lisätä yrityksen, mittajaan tai hankkeen tietoa. Tietoa voidaan myös kopioida leikepöydän kautta toisiin ohjelmiin. Toiminnolla Asetukset Tiedostot voi valita käytettävän Näyttöformaatin, eli formaatin, jolla valitsemasi tiedot näytetään Näytä tiedosto -toiminnossa. Jos valittuna ei ole mitään formaattia, kysytään sitä kun avaat toiminnon. 28

29 7.5 Poimi merkityt Poimi merkityt -toiminnolla voidaan kopioida ryhmässä olevia pisteitä uuteen tiedostoon, aktiiviseen elementtiin tai halutulla formaatilla kirjoitettavaan tiedostoon. Nollaa taas aluksi ryhmä ja poimi satunnaisia pisteitä ryhmään hakutavalla Lähin piste. Avaa toiminto Editointi Poimi merkityt, jolloin Valitut-rivillä näkyy ryhmässä olevien pisteiden lukumäärä. Valitut pisteet voi nyt tallentaa Uuteen elementtiin, jolloin elementtilistaan luodaan uusi tiedosto, kysytään sille nimi ja kopioidaan pisteet sinne. Aktiivinen elementti vie pisteet olemassa olevaan elementtilistan aktiiviseen tiedostoon. Voit myös tallentaa suoraan tiedostoon valitsemalla Tiedostoon. Tällöin ohjelma kysyy uudelle tiedostolle nimeä ja poimitut pisteet tallentuvat valitulla formaatilla. Toiminto ei tee elementtilistaan uutta tiedostoa, vaan tallentaa tiedoston suoraan levylle. 29

30 8 Formaatit 3D-Win -ohjelmisto tukee kymmeniä eri formaatteja, joita maanmittausalalla esiintyy. Ohjelman asennuksen yhteydessä asennetaan tiettyjä formaatteja oletuksena, minkä lisäksi käyttäjä voi lisätä listaan tarvitsemansa formaatit ja poistaa tarpeettomat. Muuntimet jaetaan viiteen pääryhmään: Havaintokirjat, Rasterit, Kairaukset, Tiegeometriat ja Vektoritiedostot. Käyttäjällä voi olla käytössään useita samaan formaattiin kirjoittavia / lukevia muuntimia, jotka toimivat hieman eri tavalla. Muunnoksen yhteydessä ei nimittäin pelkästään tulkita formaattia, vaan samalla voidaan muuttaa koodausta, koordinaatistoa tai aineistosta voidaan tulkita eri asioita ominaisuustiedoiksi. On muistettava, että jos kirjoitusformaatin tehtyään halutaan lukea samalla formaatilla aineistoja sisään, tulee se erikseen lisätä myös lukupuolelle. Muunnoksessa käytettävät toiminnot tulevat sinne yleensä vastakkaisina kuten koodinvaihto tai matematiikka. Ohjelma tietää, milloin ollaan kirjoittamassa tiegeometriaa tai kairauksia, jolloin formaattilistassa näkyvät vain niille tiedostotyypeille sopivat formaatit. 8.1 Kirjoita formaatti Avaa tiedosto test.xyz ja valitse toiminto Tiedosto Formaatit Kirjoita. Listassa näkyy nyt käyttäjälle asennetut muuntimet, joita voi käyttää vektoriaineiston kirjoitukseen. Valitse tallennusformaatiksi Geonic ja paina OK. Ohjelma ehdottaa nimeksi test.gt, jonka voit hyväksyä painamalla Tallenna. Tiedosto on nyt kirjoitettu ja tallennettu Geonicmuodossa. 8.2 Lue formaatti Tyhjennä test.xyz ja käynnistä toiminto Tiedosto Formaatit Vektoritiedosto. Valitse avattavan tiedoston formaatiksi Geonic ja paina OK. Avaa äsken tallennettu test.gt. Tiedosto piirtyy kuvaruudulle. Jos avaat tiedoston Tiedosto Avaa -toiminnolla, ohjelma hakee muunninlistalta sen muuntimen, jolla on sama pääte. Jos tällaisia muuntimia on useita, valitaan se, jolla on lyhin nimi. 3D-tyyppiset tiedostot luetaan oikein päätteestä riippumatta. Jos yhdeltäkään listalla olevalta muuntimelta ei löydy kyseistä loppuliitettä, ohjelma avaa muunninlistan ja voit valita käytettävän muuntimen. 30

31 8.3 Uuden formaatinmuuntimen määrittely Kun lisätään uusi muunnin, riittää yleensä Funktion valinta listalta (esimerkiksi Dwg2) ja kuittaus OK:lla. Hienosäätöä voi tehdä Asetukset -dialogin toiminnoilla. Kun halutaan tehdä tekstitiedosto, pitää lisäksi itse määrätä kirjoitettavat kentät. Valitse toiminto Tiedosto Formaatit Kirjoita. Lisätään listaan uusi muunnin painamalla Lisää, jolloin aukeaa Asetukset-dialogi. Kun Funktio-listasta valitaan formaatti, ilmestyy sille usein ominainen tiedostopääte ja nimi automaattisesti dialogiin. Ainoastaan Text-muuntimelle pitää itse antaa kuvaava nimi. Määritellään nyt uusi riviformaatti valitsemalla listasta Text. Annetaan muuntimelle nimeksi T4XY ja tiedostopäätteeksi *.txt. Nimi on vapaavalintainen, ja sen voi muokata haluamakseen. Tiedostopäätteitä voi antaa useita ja näistä ensimmäistä käytetään tämän muuntimen oletuspäätteenä. Näiden kenttien alla on muita toimintoja, joita voidaan suorittaa muuntamisen yhteydessä, esimerkiksi Vain luku -muoto (jolloin tiedoston päälle ei voi tallentaa) tai Muunna kaaret (jolloin ohjelmalle annetaan vapaus sovittaa kaaret). XYZ-painikkeesta voi määrätä koordinaatteihin liittyviä asetuksia. Jos minimiarvoksi asettaa 1, poistetaan pisteet, joiden koordinaatit ovat nollia. Voit myös määrätä, että tiedostolle tehdään koordinaatistomuunnos automaattisesti kirjoittamisen yhteydessä. Kentät-painikkeesta voi kentän arvon (T1-T6) vaihtaa koodivastaavuustiedostoa käyttäen, esimerkiksi yrityksen A koodista 374 yrityksen B käyttämään koodiin 3116U. Paina Muut-painiketta, jolloin aukeaa muunninkohtaiset asetukset. Anna kenttään oheinen rivi T4,X,Y. Tällöin riviformaattia käytettäessä kirjoitetaan pistenumero (T4) sekä X- ja Y-koordinaattiarvot pilkulla erotettuna. Voit myös käyttää esimerkiksi välilyöntiä pilkun sijasta, näistä lisää Ohje-painikkeella. 31

32 Paina OK ja vielä kerran OK, jolloin muunninlistaan ilmestyy antamasi formaatti. Kun painat OK, kysyy ohjelma minne tiedosto tallennetaan. Seuraavalla kerralla riittää, kun kirjoitettaessa klikkaa haluttua muunninta. Asetukset ovat tallentuneet Käyttäjähakemistoon convert.ini -nimiseen tiedostoon. Avaa toiminto Asetukset Tiedostot, jolloin saat auki Tiedostonhallinta-dialogin. Valitse käytettäväksi näyttöformaatiksi juuri tehty T4XY. Uutta formaattia voi helposti testata avaamalla toiminto Työkalut Näytä tiedosto, joka näyttää (kaikki tai valitut) pisteet formaatilla. Jos Tiedostonhallinnassa ei ole valittu näyttöformaattia, kysytään sitä avatessa Näytä tiedosto -toimintoa. Voit ohittaa oletusnäyttöformaatin painamalla Shift+ Näytä tiedosto, jolloin käytettävä formaatti kysytään aina. Tarkemmat ohjeet eri formaateista, niiden ohjaintiedostoista ja erityispiirteistä löytyvät Ohje-painikkeella. 32

Vapo: Turveauman laskenta 1. Asennusohje

Vapo: Turveauman laskenta 1. Asennusohje Turveauman mittaus 3D-system Oy 3D-Win ohjelman lisätoiminto, jolla lasketaan turveaumasta tilaajan haluamat arvot ja piirretään aumasta kuva. Laskentatoiminto löytyy kohdasta Työkalut/Lisätoiminnot. Valitse

Lisätiedot

Avaa ohjelma ja tarvittaessa Tiedosto -> Uusi kilpailutiedosto

Avaa ohjelma ja tarvittaessa Tiedosto -> Uusi kilpailutiedosto Condess ratamestariohjelman käyttö Aloitus ja alkumäärittelyt Avaa ohjelma ja tarvittaessa Tiedosto -> Uusi kilpailutiedosto Kun kysytään kilpailun nimeä, syötä kuvaava nimi. Samaa nimeä käytetään oletuksena

Lisätiedot

3D-Win 5.3. Tierakenneohje. 3D-system Oy Kielotie 14 B 01300 VANTAA puh. 09-2532 4411 www.3d-system.fi (10/2008)

3D-Win 5.3. Tierakenneohje. 3D-system Oy Kielotie 14 B 01300 VANTAA puh. 09-2532 4411 www.3d-system.fi (10/2008) 3D-Win 5.3 Tierakenneohje 3D-system Oy Kielotie 14 B 01300 VANTAA puh. 09-2532 4411 www.3d-system.fi (10/2008) Sisällysluettelo: 1 LÄHTÖAINEISTOT... 3 2 TIHENNYS... 3 3 AINEISTOT MITTALAITTEISIIN... 4

Lisätiedot

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8)

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) 1 UUDEN KILPAILUTIEDOSTON AVAUS Avaa Wcondes ohjelma tuplaklikkaamalla wcondes.lnk ikonia. Ohjelma avaa automaattisesti viimeksi tallennetun kilpailutiedoston.

Lisätiedot

Käyttöopas RoofCon Viewer

Käyttöopas RoofCon Viewer Käyttöopas RoofCon Viewer Sisällysluettelo Käyttöopas RoofCon Viewer... 1 Sisällysluettelo... 2 Asennus... 3 Merkitse objekti... 3 Zoomaa... 3 Mittaa etäisyys... 3 Työkaluvalikko ja Piirustusvaihtoehdot...

Lisätiedot

3D-Win 5.3. Tiesuunnitteluohje - 3D-system Oy Kielotie 14 B 01300 VANTAA puh. 09-2532 4411 www.3d-system.fi (10/2008)

3D-Win 5.3. Tiesuunnitteluohje - 3D-system Oy Kielotie 14 B 01300 VANTAA puh. 09-2532 4411 www.3d-system.fi (10/2008) 3D-Win 5.3 Tiesuunnitteluohje - 3D-system Oy Kielotie 14 B 01300 VANTAA puh. 09-2532 4411 www.3d-system.fi (10/2008) Sisällysluettelo: 1 YLEISTÄ... 4 2 SUUNNITTELU... 5 2.1 VAAKAGEOMETRIAN SUUNNITTELU...

Lisätiedot

2016/07/05 08:58 1/12 Shortcut Menut

2016/07/05 08:58 1/12 Shortcut Menut 2016/07/05 08:58 1/12 Shortcut Menut Shortcut Menut Shortcut menut voidaan aktivoida seuraavista paikoista. Shortcut menun sisältö riippuu siitä, mistä se aktivoidaan. 1. Shortcut menu suunnitellusta linjasta

Lisätiedot

Condes. Quick Start opas. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7. Quick Start - opas Condes 7. olfellows www.olfellows.net 1.

Condes. Quick Start opas. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7. Quick Start - opas Condes 7. olfellows www.olfellows.net 1. Condes Suunnistuksen ratamestariohjelmisto Versio 7 Quick Start opas Yhteystiedot: olfellows Jouni Laaksonen Poijukuja 4 21120 RAISIO jouni.laaksonen@olfellows.net www.olfellows.net olfellows www.olfellows.net

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN ILMAISTEN KARTTOJEN TULOSTAMINEN QUANTUM GIS -OHJELMALLA

MAANMITTAUSLAITOKSEN ILMAISTEN KARTTOJEN TULOSTAMINEN QUANTUM GIS -OHJELMALLA 1 (6) MAANMITTAUSLAITOKSEN ILMAISTEN KARTTOJEN TULOSTAMINEN QUANTUM GIS -OHJELMALLA TEEMU SALORIUTTA 17.6.2012 Päivitetty 28.6.2013 1. Avaa Maanmittauslaitoksen latauspalvelu osoitteesta https://tiedostopalvelu.maanmittauslaitos.fi/tp/kartta.

Lisätiedot

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat Microsoft Office 2010 löytyy tietokoneen käynnistävalikosta aivan kuin kaikki muutkin tietokoneelle asennetut ohjelmat. Microsoft kansion sisältä löytyy toimisto-ohjelmistopakettiin kuuluvat eri ohjelmat,

Lisätiedot

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8)

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) 1 UUDEN KILPAILUTIEDOSTON AVAUS Avaa Wcondes ohjelma tuplaklikkaamalla wcondes.lnk ikonia. Ohjelma avaa automaattisesti viimeksi tallennetun kilpailutiedoston.

Lisätiedot

Keravan karttapalvelun käyttöohje

Keravan karttapalvelun käyttöohje Keravan karttapalvelun käyttöohje Sisällys (klikkaa otsikkoa mennäksesi suoraan haluamaasi kappaleeseen) Keravan karttapalvelun käytön aloittaminen... 2 Liikkuminen kartalla... 2 Karttatasojen näyttäminen

Lisätiedot

Ajokorttimoduuli Moduuli 2. - Laitteenkäyttö ja tiedonhallinta. Harjoitus 1

Ajokorttimoduuli Moduuli 2. - Laitteenkäyttö ja tiedonhallinta. Harjoitus 1 Ajokorttimoduuli Moduuli 2 - Laitteenkäyttö ja tiedonhallinta Harjoitus 1 Tämän harjoituksen avulla opit alustamaan levykkeesi (voit käyttää levykkeen sijasta myös USBmuistitikkua). Harjoitus tehdään Resurssienhallinnassa.

Lisätiedot

TIETOKONEEN ASETUKSILLA PARANNAT KÄYTETTÄVYYTTÄ

TIETOKONEEN ASETUKSILLA PARANNAT KÄYTETTÄVYYTTÄ TIETOKONEEN ASETUKSILLA PARANNAT KÄYTETTÄVYYTTÄ Windows XP-käyttöjärjestelmän asetuksilla sekä Word-asetuksilla voit vaikuttaa tietokoneen näytön ulkoasuun, selkeyteen ja helppokäyttöisyyteen.. 1) ASETUKSET

Lisätiedot

1 ClipArt -kuvan käyttö Paint-ohjelmassa

1 ClipArt -kuvan käyttö Paint-ohjelmassa 1 ClipArt -kuvan käyttö Paint-ohjelmassa 1. Avaa Paint: 2. Käynnistä/Kaikki Ohjelmat/Apuohjelmat/Paint. 3. Pienennä Paint -ohjelma kuvakkeeksi tehtäväpalkkiin, ohjelman pienennyspainikkeesta. 4. Avaa Internet

Lisätiedot

Nuorten hyvinvointi tilastotietokannan käyttöohjeet Tieke 18.5 2015

Nuorten hyvinvointi tilastotietokannan käyttöohjeet Tieke 18.5 2015 Nuorten hyvinvointi tilastotietokannan käyttöohjeet Tieke 18.5 2015 Taulukon valinta Valitse vasemmalta kansioita, kunnes saat taulukkoluettelon näkyviin. Jos etsit tietoa jostain tietystä aiheesta, voit

Lisätiedot

Muuta pohjan väri [ ffffff ] valkoinen Näytä suuri risti

Muuta pohjan väri [ ffffff ] valkoinen Näytä suuri risti 1. Qcad. Aloitusohjeita. Asenna ohjelma pakettien hallinasta. Tämä vapaa ohjelma on 2D. 3D ohjelma on maksullinen. Qcad piirustusohjelma avautuu kuvakkeesta. Oletuksena, musta pohja. On kuitenkin luontevaa

Lisätiedot

Jahtipaikat.fi Käyttöohje

Jahtipaikat.fi Käyttöohje Jahtipaikat.fi Käyttöohje versio 2.0 Sisällysluettelo 1. Kirjautuminen...3 2. Näyttöruudun osat...3 3. Kartta-alusta...4 4. Kartan sisällön määrittely...4 5. Työkalut...5 5.1 Keskitä kartta koko Suomeen...5

Lisätiedot

Ksenos Prime Käyttäjän opas

Ksenos Prime Käyttäjän opas Ksenos Prime Käyttäjän opas Versio 11.301 Turun Turvatekniikka Oy 2011 Selaa tallenteita. Tallenteiden selaaminen tapahtuu samassa tilassa kuin livekuvan katselu. Voit raahata hiirellä aikajanaa tai käyttää

Lisätiedot

1 Funktiot, suurin (max), pienin (min) ja keskiarvo

1 Funktiot, suurin (max), pienin (min) ja keskiarvo 1 Funktiot, suurin (max), pienin (min) ja keskiarvo 1. Avaa uusi työkirja 2. Tallenna työkirja nimellä perusfunktiot. 3. Kirjoita seuraava taulukko 4. Muista taulukon kirjoitusjärjestys - Ensin kirjoitetaan

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Word - harjoitus 1 1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Kopioi itsellesi harjoitus3_korjaus.doc niminen tiedosto Avaa näyttöön kopioimasi harjoitus. Harjoitus on kirjoitettu WordPerfet 5.1 (DOS) versiolla

Lisätiedot

VATT Talouden rakenteet. Ohje: Pdf-dian liittäminen PowerPoint -esitykseen. Sisällys:

VATT Talouden rakenteet. Ohje: Pdf-dian liittäminen PowerPoint -esitykseen. Sisällys: VATT Talouden rakenteet Ohje: Pdf-dian liittäminen PowerPoint -esitykseen Tämä ohje koskee Acrobat Reader -ohjelman versiota 9 sekä Firefox ja Internet Explorer -selaimia. Huomaa, että aikaisemmissa versioissa

Lisätiedot

KUVAN TUOMINEN, MUOKKAAMINEN, KOON MUUTTAMINEN JA TALLENTAMINEN PAINTISSA

KUVAN TUOMINEN, MUOKKAAMINEN, KOON MUUTTAMINEN JA TALLENTAMINEN PAINTISSA KUVAN TUOMINEN, MUOKKAAMINEN, KOON MUUTTAMINEN JA TALLENTAMINEN PAINTISSA SISÄLLYS 1. KUVAN TUOMINEN PAINTIIN...1 1.1. TALLENNETUN KUVAN HAKEMINEN...1 1.2. KUVAN KOPIOIMINEN JA LIITTÄMINEN...1 1.1. PRINT

Lisätiedot

3D-Win. Maastomalliohje. Versio 6.2. 3D-system Oy Kielotie 14 B 01300 VANTAA puh. 09-2532 4411 www.3d-system.fi (12/2015)

3D-Win. Maastomalliohje. Versio 6.2. 3D-system Oy Kielotie 14 B 01300 VANTAA puh. 09-2532 4411 www.3d-system.fi (12/2015) 3D-Win Maastomalliohje Versio 6.2 3D-system Oy Kielotie 14 B 01300 VANTAA puh. 09-2532 4411 www.3d-system.fi (12/2015) Sisällysluettelo: 1 YLEISTÄ... 4 2 LÄHTÖAINEISTON LAATU... 5 2.1 TIEDOSTON YHTEENVETO...

Lisätiedot

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Johdanto... 1 Päänavigointi...

Lisätiedot

Flow!Works Pikaohjeet

Flow!Works Pikaohjeet 1 Flow!Works Pikaohjeet FW 3.0.0 Piirtotyökalut Kynä Sivellin Kirjoituskynä Korostuskynä Loistekynä Kuviokynä Älykynä Elekynä Valitse Kuvion Piirtotoiminnot Täytä llä Leveys Pyyhekumi Pyyhi alku muoto

Lisätiedot

Excel Perusteet. 2005 Päivi Vartiainen 1

Excel Perusteet. 2005 Päivi Vartiainen 1 Excel Perusteet 2005 Päivi Vartiainen 1 SISÄLLYS 1 Excel peruskäyttö... 3 2 Fonttikoon vaihtaminen koko taulukkoon... 3 3 Sarakkeen ja rivin lisäys... 4 4 Solun sisällön ja kaavojen kopioiminen... 5 5

Lisätiedot

CADS Planner Electric perusteet

CADS Planner Electric perusteet CADS Planner Electric perusteet Aloitus Ohjelman avaaminen, alkuasetukset Tasokuvat piirretään aina Suunnitteluu tilaan oikeilla mitoilla. Kuvalle annetaan myös mittakaavatiedot tulostusta varten, sekä

Lisätiedot

Karttapalvelun käyttöohjeet

Karttapalvelun käyttöohjeet Karttapalvelun käyttöohjeet 1 Yleistä... 2 2 Aloitusnäkymä... 2 3 Liikkuminen kartalla... 3 4 Vasemman laidan valikko... 3 4.1 Kaavayhdistelmä... 3 4.2 Valmistelussa olevat kaavat... 3 4.3 Kaavamerkinnät...

Lisätiedot

FOTONETTI BOOK CREATOR

FOTONETTI BOOK CREATOR F O T O N E T T I O Y FOTONETTI BOOK CREATOR 6 2012 Kemintie 6 95420 Tornio puhelin: 050-555 6500 pro/kirja: 050-555 6580 www.fotonetti.fi Ohjelman asentaminen 1 Hae ohjelma koneellesi osoitteesta http://www.fotonetti.fi/kuvakirjatilaa

Lisätiedot

MultiSave - käyttö ja käyttöönotto

MultiSave - käyttö ja käyttöönotto Tämä ohje on otos oikeusministeriön julkaisusta OpenOffice.org versio 2. Asennuskäsikirja. Se on ilmestynyt sarjassa Oikeusministeriön toiminta ja hallinto numerolla 2006:27. Koko julkaisun verkkoversio

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE YKSIKKÖHINTA SOPIMUKSEN TOTEUTUNEET MÄÄRÄT-SOVELLUS CMPRO5 VERSIO 2.8 PÄIVITETTY HEINÄKUU 2010 COPYRIGHT 2010 ARTEMIS FINLAND OY. ALL RIGHTS RESERVED. KÄYTTÖOHJE SIVU 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

SYDÄN-HÄMEEN RASTIT 2015. TULOSPALVELUN OHJEET v.2 1. LAITTEISTO 2. LAITTEISTON VALMISTELU 3. VALMISTELUT ENNEN TAPAHTUMAA

SYDÄN-HÄMEEN RASTIT 2015. TULOSPALVELUN OHJEET v.2 1. LAITTEISTO 2. LAITTEISTON VALMISTELU 3. VALMISTELUT ENNEN TAPAHTUMAA SYDÄN-HÄMEEN RASTIT 2015 TULOSPALVELUN OHJEET v.2 1. LAITTEISTO - Kannettava tietokone Panasonic CF-29, verkkolaturi, autolaturi ja langaton hiiri. (vara-akku) - Emit 250 -lukijaleimasin - MTR4-kortinlukija

Lisätiedot

Visma Business AddOn Tuotetarrat. Käsikirja

Visma Business AddOn Tuotetarrat. Käsikirja Visma Business AddOn Tuotetarrat Käsikirja Oppaan päiväys: 30.8.2012. Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä

Lisätiedot

Ohjeet Libre Officen käyttöön

Ohjeet Libre Officen käyttöön 1 Ohjeet Libre Officen käyttöön Toisinaan Libre Officen kanssa sama asia on koitettava tehdä kolme kertaa ennen kuin se onnistuu. Kannattaa ottaa rauhallisesti. 1. Pylväsdiagrammi ohje Askel 1 Klikkaa

Lisätiedot

PlanMan Project projektihallintaohjelmisto koulutusohjeistus

PlanMan Project projektihallintaohjelmisto koulutusohjeistus PlanMan Project projektihallintaohjelmisto koulutusohjeistus PlanMan Project ohjelmiston valmistaja 14.2.2012 Asko Saarenpää Uuden projektin tai työohjelman aloitus Näkymä-valikon kautta voi valita mitä

Lisätiedot

KUVANKÄSITTELY THE GIMP FOR WINDOWS OHJELMASSA

KUVANKÄSITTELY THE GIMP FOR WINDOWS OHJELMASSA KUVANKÄSITTELY THE GIMP FOR WINDOWS OHJELMASSA Ohjeistuksessa käydään läpi kuvan koon ja kuvan kankaan koon muuntaminen esimerkin avulla. Ohjeistus on laadittu auttamaan kuvien muokkaamista kuvakommunikaatiota

Lisätiedot

Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2

Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2 Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2 Kirjautuminen järjestelmään 2 Myyntilaskut 2 Ostolaskujen käsittely 4 Uuden laskun syöttö 6 Palkkailmoituslomake 8 Palkkailmoituksesta kopio 9 Henkilötietojen

Lisätiedot

Jahtipaikat.fi Käyttöohje

Jahtipaikat.fi Käyttöohje Jahtipaikat.fi Käyttöohje Versio 2.0 Sisällysluettelo 1. Kirjautuminen...3 2. Näyttöruudun osat...3 3. Kartta-alusta...4 4. Kartan sisällön määrittely...4 5. Työkalut...5 5.1 Keskitä kartta koko Suomeen...5

Lisätiedot

2013 -merkistä tunnistat uudet ominaisuudet

2013 -merkistä tunnistat uudet ominaisuudet Tähän käsikirjaan on koottu Ecomiin liittyviä yleisiä aiheita ja toimintatapoja, joiden opiskelemisesta on hyötyä kaikille Ecomin käyttäjille. 2013 2013 -merkistä tunnistat uudet ominaisuudet Ohjeita käsikirjan

Lisätiedot

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU ,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU Tässä pääsette tutustumaan Internet Explorerin (IE) käyttöön. Muitakin selainversioita löytyy, kuten esimerkiksi Netscape, Opera ja Mozilla. Näiden muiden selainten

Lisätiedot

Tekstieditorin käyttö ja kuvien käsittely

Tekstieditorin käyttö ja kuvien käsittely Tekstieditorin käyttö ja kuvien käsittely Teksti- ja kuvaeditori Useassa Kotisivukoneen työkalussa on käytössä monipuolinen tekstieditori, johon voidaan tekstin lisäksi liittää myös kuvia, linkkejä ja

Lisätiedot

VIENET JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE

VIENET JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE VIENET JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE JULKAISUJÄRJESTELMÄÄN KIRJAUTUMINEN. Osoitekenttään kirjoitetaan www.domain.fi/admin. Kirjoita käyttäjätunnus: xxxxxx. Salasana:

Lisätiedot

VSP webmail palvelun ka yttö öhje

VSP webmail palvelun ka yttö öhje VSP webmail palvelun ka yttö öhje Kirjaudu webmailiin osoitteessa https://webmail.net.vsp.fi Webmailin kirjautumissivu, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi: Sähköpostin päänäkymä: 1: Kansiolistaus

Lisätiedot

Tekstinkäsittelyn jatko Error! Use the Home tab to apply Otsikko 1 to the text that you want to appear here. KSAO Liiketalous 1

Tekstinkäsittelyn jatko Error! Use the Home tab to apply Otsikko 1 to the text that you want to appear here. KSAO Liiketalous 1 KSAO Liiketalous 1 Lomakkeet Lomake on asiakirja, joka sisältää täyttämistä ohjaavia tietoja tai merkintöjä. Wordin lomakekenttä-toiminnolla luodaan näytöllä täytettäviä lomakkeita tai tulostettavia lomakepohjia.

Lisätiedot

Visma Fivaldi -käsikirja Asiakaskohtaiset hinnat

Visma Fivaldi -käsikirja Asiakaskohtaiset hinnat Visma Fivaldi -käsikirja Asiakaskohtaiset hinnat 2 Sisällys 1 Yleistä... 3 2 Ylävalikko... 4 3 Vasemman laidan painikkeet... 5 4 Erikoishinnoittelut ruutu... 6 5 Raportit... 12 1 Yleistä Fivaldi Asiakaskohtaiset

Lisätiedot

TIMMI-TILAVARAUSOHJELMISTO

TIMMI-TILAVARAUSOHJELMISTO Timmi Software Oy Pikaopas 1(12) TIMMI-TILAVARAUSOHJELMISTO Tämä dokumentti on pikaopas Timmi-tilavarausohjelmiston ominaisuuksien testausta varten. Pikaohjeen merkinnät Pikaohjeessa käytetään seuraavia

Lisätiedot

1 Asentaminen. 2 Yleistä ja simuloinnin aloitus 12/2006 1.1.1

1 Asentaminen. 2 Yleistä ja simuloinnin aloitus 12/2006 1.1.1 1 Asentaminen...2 2 Yleistä ja simuloinnin aloitus...2 2.1 PI-säätimet...3 2.2 Trendit...4 3 Lämpölaitoksen ohjaus...5 4 Voimalan alkuarvojen muuttaminen...6 5 Tulostus...8 6 Mahdollisia ongelmia...8 6.1

Lisätiedot

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto VMS-, Alpro- tai DelProtuotannonohjausjärjestelmästä Ammuohjelmistoon 5/2014 Asennettavat ohjelmat ja versiot VMS-Management

Lisätiedot

SYDÄN-HÄMEEN RASTIT 2017 TULOSPALVELUN OHJEET LAITTEISTO 2. LAITTEISTON VALMISTELU 3. VALMISTELUT ENNEN TAPAHTUMAA

SYDÄN-HÄMEEN RASTIT 2017 TULOSPALVELUN OHJEET LAITTEISTO 2. LAITTEISTON VALMISTELU 3. VALMISTELUT ENNEN TAPAHTUMAA SYDÄN-HÄMEEN RASTIT 2017 TULOSPALVELUN OHJEET 30.4.2017 1. LAITTEISTO - Kannettava tietokone Panasonic CF-29, verkkolaturi, autolaturi ja langaton hiiri. (vara-akku) - Emit 250 -lukijaleimasin ( UUSI USB-lukija)

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO Kirjautuminen Kirjatuminen järjestelmään tapahtuu syöttämällä ylläpitäjältä (yleensä sähköpostilla) saatu käyttäjätunnus ja salasana niille varattuihin kenttiin. Jos olet unohtanut salasanasi voit syöttää

Lisätiedot

Symbol for Windows Blisskoostaja ( Versio 2.3 )

Symbol for Windows Blisskoostaja ( Versio 2.3 ) Handicom Symbol for Windows Blisskoostaja ( Versio 2.3 ) Handicom, 2004, Alankomaat Myynti Suomessa: Modemo Contents 1. Johdanto... 2 2. Blisskoostajan pääikkuna... 3 2.1 Toolbar... 3 2.2 Piirtoalue...

Lisätiedot

Hallintaliittymän käyttöohje

Hallintaliittymän käyttöohje Hallintaliittymän käyttöohje 1. Yleisiä huomioita Hallintaliittymän käyttöä helpottavia yleisiä huomioita: - Käytä listanäkymien hakukentissä kentän vieressä olevaa hakunappia, älä enter-näppäintä. - Älä

Lisätiedot

OHJE Jos Kelaimeen kirjautuminen ei onnistu Mac-koneella Sisällys

OHJE Jos Kelaimeen kirjautuminen ei onnistu Mac-koneella Sisällys Sisällys 1 Varmista, että DigiSign-kortinlukijaohjelmisto on käynnissä 2 1.1 DigiSign-kuvake 2 1.2 Sovelluksen käynnistäminen 2 1.3 Kortin toiminnan varmistaminen 4 2 Jos käytät selaimena Mozilla, Firefox

Lisätiedot

Paikka-aikakaavio PlanMan Project

Paikka-aikakaavio PlanMan Project Paikka-aikakaavio PlanMan Project 30.4.2014 Sisältö 1. Paikka-elementin käyttöönotto... 2 2. Tehtävien lisääminen paikka-aikakaavioon... 4 3. Tehtävien ulkoasun muokkaus paikka-aikakaaviossa... 5 4. Tehtävien

Lisätiedot

Pedanet oppilaan ohje Aleksanteri Kenan koulu Eija Arvola

Pedanet oppilaan ohje Aleksanteri Kenan koulu Eija Arvola Pedanet oppilaan ohje Aleksanteri Kenan koulu Eija Arvola 26.8.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. Omat asetukset kuntoon (kaikkien tehtävä aluksi) sivut 3-5 2. Tärkeiden sivujen tilaaminen omiin linkkeihin sivut

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

CABAS. Perusominaisuuksien käyttö

CABAS. Perusominaisuuksien käyttö CABAS Perusominaisuuksien käyttö Aloitussivu s.3-4 Laskelman luominen s.5-6 Omistajan/Ajoneuvon tiedot s.7-8 Vahinkotiedot s.9 Veloitukset s.10 Korjauskohteet s.11 Toimenpiteet/korjauskohteet s.12-14 Pintaoikaisu

Lisätiedot

9. Kappale -ryhmä - Kappalemuotoilut

9. Kappale -ryhmä - Kappalemuotoilut 9. Kappale -ryhmä - Kappalemuotoilut Aloitus -välilehdellä Kappale -ryhmästä löytyvät kaikki kappalemuotoilut. Huomaa, että kappalemuotoilut ovat aina voimassa seuraavaan kappalemerkkiin asti. Kappalemerkki

Lisätiedot

JAKELUPISTE KÄYTTÖOHJE 2/6

JAKELUPISTE KÄYTTÖOHJE 2/6 käyttöohjeet JAKELUPISTE KÄYTTÖOHJE 2/6 1. Esittely JakeluPiste on helppo ja yksinkertainen ratkaisu tiedostojen lähettämiseen ja vastaanottamiseen. Olipa kyseessä tärkeä word dokumentti tai kokonainen

Lisätiedot

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.)

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) 6. Tekstin muokkaaminen 6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) Tekstin maalaaminen onnistuu vetämällä hiirellä haluamansa tekstialueen yli (eli osoita hiiren

Lisätiedot

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla GEOS 1 Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla Libre Office Calc ohjelman saat ladattua ilmaiseksi osoitteesta: https://fi.libreoffice.org/ Tässä ohjeessa on käytetty Libre Office Calc 5.0 versiota

Lisätiedot

LUKKARIN KÄYTTÖOHJE Sisällys

LUKKARIN KÄYTTÖOHJE Sisällys LUKKARIN KÄYTTÖOHJE Sisällys 1. Yleistä... 2 2. Lukkarin käynnistys ja sisäänkirjautuminen... 2 3. Vapaa aikatauluhaku... 2 4. Lukujärjestyksen luominen ja avaaminen... 3 Lukukauden valinta... 3 Uuden

Lisätiedot

Luku 7 Uusien Mallien Tiedostot

Luku 7 Uusien Mallien Tiedostot Luku 7 Uusien Mallien Tiedostot Kaikki ZoomTextin asetukset voidaan tallentaa ja palauttaa käyttämällä mallitiedostoja. Mallitiedostot kontrolloivat kaikkia ZoomTextin toimintoja mukaan lukien suurennustasot,

Lisätiedot

VIS Online 2.0 version uudistukset

VIS Online 2.0 version uudistukset VIS Online 2.0 version uudistukset Tämä dokumentti kuvaa VIS Online 2.0 julkaisun erot VIS Online 1.0:aan nähden. Dokumentti on tarkoitettu vanhan VIS Online 1.0 version käyttäjille siirryttäessä uuden

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNGIN KARTTAPALVELUN KÄYTTÖOHJEET

LOHJAN KAUPUNGIN KARTTAPALVELUN KÄYTTÖOHJEET LOHJAN KAUPUNGIN KARTTAPALVELUN KÄYTTÖOHJEET 17.11.2017 Tuki ja palaute: karttatuki@lohja.fi / 044-374 4462 0 SISÄLLYSLUETTELO 1. Aineistojen laittaminen päälle ja pois päältä 2 2. Aineiston läpinäkyvyyden

Lisätiedot

Vesa Ollikainen, päivitys Juha Haataja 3.8.2010

Vesa Ollikainen, päivitys Juha Haataja 3.8.2010 METROPOLIA Tekstinkäsittely1 Peruskäyttö Vesa Ollikainen, päivitys Juha Haataja 3.8.2010 Tavoitteet ja sisältö Tavoite Lyhyen asiakirjan kirjoitustaito Word-tekstinkäsittelyohjelmalla Sisältö Tekstinkäsittelyohjelman

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com Sisällys Editorin käyttöohje...

Lisätiedot

ASIO-OHJE HENKILÖSTÖLLE. www.laurea.fi

ASIO-OHJE HENKILÖSTÖLLE. www.laurea.fi ASIO-OHJE HENKILÖSTÖLLE www.laurea.fi ASIOssa henkilöstö voi: Varata tiloja mistä tahansa Laurean kampukselta Tarkastella omaa opetusaikataulua ja opetukselle varattuja tiloja kalenterinäkymässä Saada

Lisätiedot

Scratch ohjeita. Perusteet

Scratch ohjeita. Perusteet Perusteet Scratch ohjeita Scratch on graafinen ohjelmointiympäristö koodauksen opetteluun. Se soveltuu hyvin alakouluista yläkouluunkin asti, sillä Scratchin käyttömahdollisuudet ovat monipuoliset. Scratch

Lisätiedot

Kun olet valmis tekemään tilauksen, rekisteröidy sovellukseen seuraavasti:

Kun olet valmis tekemään tilauksen, rekisteröidy sovellukseen seuraavasti: HENKILÖKORTTIEN SUUNNITTELUSOVELLUS SOVELLUKSEN KÄYTTÖOHJE Voit kokeilla korttien suunnittelemista valmiiden korttipohjien avulla ilman rekisteröitymistä. Rekisteröityminen vaaditaan vasta, kun olet valmis

Lisätiedot

NÄIN TEET VIDEO-MAILIN (v-mail)

NÄIN TEET VIDEO-MAILIN (v-mail) 1 NÄIN TEET VIDEO-MAILIN (v-mail) Kirjaudu iwowwe Back Officeen. HOME Klikkaa kotisivullasi (HOME) olevaa vihreää Video E-mail kuvaa Vastaava linkki Video Email on myös Video Tools - alasvetovalikossa

Lisätiedot

OSAAMISENHALLINTA HENKILÖSTÖ. Esimiehen pikaohje

OSAAMISENHALLINTA HENKILÖSTÖ. Esimiehen pikaohje OSAAMISENHALLINTA HENKILÖSTÖ Esimiehen pikaohje Omat tiedot, etusivu Omien tietojen etusivulla näkyy kirjautuneen käyttäjän nimi sekä käytössä olevat osiot Näkymäksi voi valita joko ns. Tiilet tai Etusivun

Lisätiedot

17 BUDJETOINTI. Asiakaskohtainen Budjetti. 17.1 Ylläpito-ohjelma. Dafo Versio 10 BUDJETOINTI. Käyttöohje. BudgCust. 17.1.1 Yleistä

17 BUDJETOINTI. Asiakaskohtainen Budjetti. 17.1 Ylläpito-ohjelma. Dafo Versio 10 BUDJETOINTI. Käyttöohje. BudgCust. 17.1.1 Yleistä 17 Asiakaskohtainen Budjetti 17.1 Ylläpito-ohjelma 17.1.1 Yleistä BudgCust Ohjelmalla avataan järjestelmään asiakaskohtaisia budjetteja, jotka annetaan kuukausitasolla (oletus). 17.1.2 Parametrit Ohjelmaa

Lisätiedot

Pikaohjeita OneNote OPS:in käyttäjille

Pikaohjeita OneNote OPS:in käyttäjille OneNote OPS OHJE Pikaohjeita OneNote OPS:in käyttäjille Vinkki: Jos et löydä hakemaasi, voit painaa F1-painiketta, joka avaa OneNote-ohjeen, josta voit hakea hakusanoilla vastausta kysymyksiisi liittyen

Lisätiedot

OHJE WWW.MUKAANPARTIOON.FI -LIPPUKUNTASIVUN MUOKKAAMISEEN

OHJE WWW.MUKAANPARTIOON.FI -LIPPUKUNTASIVUN MUOKKAAMISEEN OHJE WWW.MUKAANPARTIOON.FI -LIPPUKUNTASIVUN MUOKKAAMISEEN 1. KIRJAUDU Navigoi osoitteeseen www.mukaanpartioon.fi. Aloita kirjautumalla: käyttäjätunnus: salasana: lippukunta HpL1Ka KUVA 1: Kirjautumislinkki

Lisätiedot

Taulukot. 2002 Päivi Vartiainen 1

Taulukot. 2002 Päivi Vartiainen 1 Taulukot Taulukon lisääminen FrontPagessa tapahtuu samalla tavoin kuin Word tekstinkäsittelyohjelmassakin. Valitse vakiotyökaluriviltä Lisää taulukko painike. Kun olet napsauttanut painikkeen alas voit

Lisätiedot

Ylläpitoalue - Etusivu

Ylläpitoalue - Etusivu Crasmanager 5.2 Ylläpitoalue - Etusivu Sivut osiossa sisällön selaus ja perussivujen ylläpito. Tietokannat osiossa tietokantojen ylläpito. Tiedostot osiossa kuvien ja liitetiedostojen hallinta. Työkalut

Lisätiedot

3D-Win 6.2. Luentomateriaali. 3D-system Oy Kielotie 14 B, 01300 VANTAA Puh. (09) 2532 4411 www.3d-system.fi

3D-Win 6.2. Luentomateriaali. 3D-system Oy Kielotie 14 B, 01300 VANTAA Puh. (09) 2532 4411 www.3d-system.fi 3D-Win 6.2 Luentomateriaali 3D-Win -käyttäjäpäivät 20.-21.10.2015 Helsinki 3D-system Oy Kielotie 14 B, 01300 VANTAA Puh. (09) 2532 4411 www.3d-system.fi Sisällys 1. 3D-Win ohjelmiston suojaus versiosta

Lisätiedot

VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE

VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE 1. SISÄÄN KIRJAUTUMINEN Sisään kirjautuminen VerkkoVelho-ylläpitotyökaluun tapahtuu yrityksesi osoitteessa www.omaosoitteesi.fi/yllapito, esim. www.verkkovelho.fi/yllapito.

Lisätiedot

NUUO ETÄOHJELMA PIKAOPAS. Maahantuoja Dasys Oy Kaivolahdenkatu 6 00810 HELSINKI helpdesk@dasys.fi www.dasys.fi

NUUO ETÄOHJELMA PIKAOPAS. Maahantuoja Dasys Oy Kaivolahdenkatu 6 00810 HELSINKI helpdesk@dasys.fi www.dasys.fi Maahantuoja Dasys Oy Kaivolahdenkatu 6 00810 HELSINKI helpdesk@dasys.fi www.dasys.fi NUUO ETÄOHJELMA PIKAOPAS 1.0 Tallenteiden haku ja kamerakuvien katselu DASYS-NUUO Tallentimien mukana tulee cd-levy

Lisätiedot

Fixcom Webmail ohje. Allekirjoitus. Voit lisätä yhden tai useamman allekirjoituksen.

Fixcom Webmail ohje. Allekirjoitus. Voit lisätä yhden tai useamman allekirjoituksen. Webmail on monipuolinen työkalu jolla voi tehdä paljon muutakin kuin lukea sähköpostia. Tässä ohjeessa on lyhyesti esitelty joitakin sen ominaisuuksia. Peruspostilaatikossa ei ole kaikkia ominaisuuksia,

Lisätiedot

SPORTTISAITTI KÄYTTÖOHJE

SPORTTISAITTI KÄYTTÖOHJE MUOKKAUSTILA Muokkaustilaan siirtyminen Siirry muokkaustilaan klikkaamalla copyright ( )- merkkiä omalla sivustollasi (esim. seurannimi.sporttisaitti.com). Merkki löytyy sivun alareunasta. Kirjoita käyttäjätunnus

Lisätiedot

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE YKSIKKÖHINTALUETTELON HINNOITTELU SOVELLUS CMPRO5 VERSIO 2.8 PÄIVITETTY HEINÄKUU 2010 COPYRIGHT 2010 ARTEMIS FINLAND OY. ALL RIGHTS RESERVED. YH-LUETTELON HINNOITTELU SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Tarva MT (Maantie) pikaohje. 25.10. 2012 Harri Peltola & Mikko Virkkunen

Tarva MT (Maantie) pikaohje. 25.10. 2012 Harri Peltola & Mikko Virkkunen Tarva MT (Maantie) pikaohje 25.10. 2012 Harri Peltola & Mikko Virkkunen 2 Kirjautuminen Tarva MT -ohjelmaan kirjaudutaan linkistä: http://tarvamt.myapp.info/tarvadb/tarva/tarva.html henkilökohtaisella

Lisätiedot

Word 2003:n käyttötoimintojen muutokset Word 2010:ssä

Word 2003:n käyttötoimintojen muutokset Word 2010:ssä 1/6 Word 2003:n käyttötoimintojen muutokset Word 2010:ssä WORD 2003 TOIMINNOT TOIMINNOT WORD 2010:ssä Uusi tiedosto Avaa tiedosto Sivun asetukset valikosta painike ja avautuvasta valikosta valitse haluamasi

Lisätiedot

Valintanauhan komennot Valintanauhan kussakin välilehdessä on ryhmiä ja kussakin ryhmässä on toisiinsa liittyviä komentoja.

Valintanauhan komennot Valintanauhan kussakin välilehdessä on ryhmiä ja kussakin ryhmässä on toisiinsa liittyviä komentoja. Pikaopas Microsoft Excel 2013 näyttää erilaiselta kuin aiemmat versiot. Tämän oppaan avulla pääset alkuun nopeasti ja saat yleiskuvan uusista ominaisuuksista. Komentojen lisääminen pikatyökaluriville Pidä

Lisätiedot

Konfiguraatiotyökalun päivitys

Konfiguraatiotyökalun päivitys Konfiguraatiotyökalun päivitys Kuinka aloitan? Konfiguraatiotyökalu avataan niin kuin aiemminkin suoraan Tenstar clientin käyttöliittymästä, tai harjoituksen ollessa käynnissä. Kuinka aloitan konfiguraatiotyökalun

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje ARFM- hankkeessa jatkokehitetylle SoftGIS-työkalulle Dokumentti sisältää ohjeistuksen osallistavan suunnittelun työkalun käyttöön. Työkalu on käytettävissä

Lisätiedot

MICROSOFT EXCEL 2010

MICROSOFT EXCEL 2010 1 MICROSOFT EXCEL 2010 Taulukkolaskentaohjelman jatkokurssin tärkeitä asioita 2 Taulukkolaskentaohjelmalla voit Käyttää tietokonetta ruutupaperin ja taskulaskimen korvaajana Laatia helposti ylläpidettäviä

Lisätiedot

Viva-16. Käyttöohje. 1.4.2009 Veikko Nokkala Suomen Videovalvonta.com

Viva-16. Käyttöohje. 1.4.2009 Veikko Nokkala Suomen Videovalvonta.com Viva-16 Käyttöohje 1.4.2009 Veikko Nokkala Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Ohjelmisto käyttöliittymä... 3 Asentaminen... 3 Käyttöönotto... 3 Katselu... 6 Tallennus... 8 Toistaminen... 9 Selain käyttöliittymä...

Lisätiedot

Museokartta 2015. Katselukäyttäjän ohje 8.6.2015, päivitetty 23.9.2015 Ohjeen sijainti: Intra/Ohjeet/Kulttuuriympäristö/Paikkatieto ohjeet

Museokartta 2015. Katselukäyttäjän ohje 8.6.2015, päivitetty 23.9.2015 Ohjeen sijainti: Intra/Ohjeet/Kulttuuriympäristö/Paikkatieto ohjeet Museokartta 2015 Katselukäyttäjän ohje 8.6.2015, päivitetty 23.9.2015 Ohjeen sijainti: Intra/Ohjeet/Kulttuuriympäristö/Paikkatieto ohjeet Kirjaudu Museoverkko tunnuksillasi linkistä http://museovirasto.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=37851c99fc15421e9051a11b76e1c9ec

Lisätiedot

Pauliina Munter / Suvi Junes Tampereen yliopisto/tietohallinto 2013

Pauliina Munter / Suvi Junes Tampereen yliopisto/tietohallinto 2013 Tehtävä 2.2. Tehtävä-työkalun avulla opiskelijat voivat palauttaa tehtäviä Moodleen opettajan arvioitaviksi. Palautettu tehtävä näkyy ainoastaan opettajalle, ei toisille opiskelijoille. Tehtävä-työkalun

Lisätiedot

Kuvien lisääminen ja käsittely

Kuvien lisääminen ja käsittely Kuvien lisääminen ja käsittely KUVIEN LISÄÄMINEN JA KÄSITTELY Tämä on ote VIS Online Mediahallinta ohjeesta. Kuvia lisätään autojen tietoihin VIS Online kuvankäsittelyohjelmalla. Ohjelma käynnistyy klikkaamalla

Lisätiedot

Selkosanakirja sdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmq. Tietokoneet. wertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk 1.4.

Selkosanakirja sdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmq. Tietokoneet. wertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk 1.4. qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj klöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwerty uiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxc vbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåa Selkosanakirja

Lisätiedot

Moodlen lohkot. Lohkojen lisääminen: Lohkojen muokkaaminen: Tampereen yliopisto/tietohallinto 2017 Suvi Junes

Moodlen lohkot. Lohkojen lisääminen: Lohkojen muokkaaminen: Tampereen yliopisto/tietohallinto 2017 Suvi Junes Moodlen lohkot Lohkojen lisääminen: Moodlen lohkot sisältävät kurssialueen hallinnointiin liittyviä toimintoja. Kun saat uuden tyhjän kurssialueen, sen molemmilla reunoilla on valmiina muutama keskeinen

Lisätiedot

Muutokset 3D-Win ohjelmiston versiossa 6.0

Muutokset 3D-Win ohjelmiston versiossa 6.0 Muutokset 3D-Win ohjelmiston versiossa 6.0 Seuraaville sivuille on koottu tärkeimmät muutokset ja lisäykset versioissa 6.0. Tarkempi lista muutoksista löytyy kotisivuiltamme tiedostosta Muutokset_3D-Win_60.txt

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO KÄYTTÖOHJE TIETOVARASTON KUUTIOT

TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO KÄYTTÖOHJE TIETOVARASTON KUUTIOT TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO KÄYTTÖOHJE TIETOVARASTON KUUTIOT 14.11.2011 Sisältö Perustietoa tietovarastosta... 2 Perustietoa kuutioista... 2 Dimensioiden valinta... 2 Uuden dimension lisääminen aikaisemman

Lisätiedot