3D-Win 5.6. Käyttöönottomanuaali. 3D-system Oy Kielotie 14 B VANTAA puh (11/2011)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "3D-Win 5.6. Käyttöönottomanuaali. 3D-system Oy Kielotie 14 B 01300 VANTAA puh. 09-2532 4411 www.3d-system.fi (11/2011)"

Transkriptio

1 3D-Win 5.6 Käyttöönottomanuaali 3D-system Oy Kielotie 14 B VANTAA puh (11/2011)

2 Sisällysluettelo: 1 OHJELMISTON ESITTELY YLEISTÄ MANUAALI KÄYTTÖLIITTYMÄ PISTEIDEN KOODIKENTÄT TIEDOSTOJEN HALLINTA TIEDOSTOJEN AVAUS JA TALLENNUS HAKEMISTOT TIEDOSTOELEMENTTIEN VALINTA TIEDOSTOELEMENTTIEN ASETUKSET ASETUKSET PISTEEN ESITYS ZOOMAUS IKKUNAN ASETUKSET TYÖKALUT HAKUTAPA RYHMÄ MASKI EDITOINTI PISTEEN TIEDOT PISTEEN LISÄYS JA EDITOINTI PISTERYHMÄN EDITOINTI VIIVAN LISÄYS JA EDITOINTI KAAREN LISÄYS JA EDITOINTI TEKSTIN EDITOINTI LASKENTA PINTA-ALA SUORAKULMAINEN LASKENTA PARAMETRIEN VALINTA LASKENTAAN SISÄINEN NELILASKIN SUORAN JA KAAREN LEIKKAUS EROMITAT KOORDINAATTIJÄRJESTELMÄ LASKENTATULOKSET TULOSTUS PIIRTOALA KUVATIEDOSTO OTSIKKOTAULU NÄYTÄ TIEDOSTO POIMI MERKITYT FORMAATIT KIRJOITA FORMAATTI LUE FORMAATTI UUDEN FORMAATINMUUNTIMEN MÄÄRITTELY

3 1 Ohjelmiston esittely 1.1 Yleistä 3D-Win on kotimainen maastomittaustiedon tuottamiseen ja käsittelyyn tarkoitettu ohjelmisto. Ohjelmisto voidaan asentaa yksittäisiin tietokoneisiin tai mihin tahansa Windows-verkkoon jaetuksi ohjelmaksi useammalle käyttäjälle. Ohjelmistolla voidaan käsitellä yhtäaikaisesti useita päällekkäisiä vektori- ja rasterikuvaelementtejä. Tiedostojen kuvautuminen ruudulla määräytyy käyttäjän oman koodauksen ja symboliikan mukaan tai tarpeen mukaan eri kohteita yksinkertaistaen tai korostaen. Tiedostoja voidaan lukea ja kirjoittaa ohjelmistoon oman tiedostomuodon lisäksi useissa eri formaateissa. Tuettuja ovat yleisimmät maastotallenninformaatit, useiden CAD- ja paikkatietojärjestelmien siirtotiedostomuodot sekä käyttäjän vapaasti määrittelemät riviformaatit. Aineistot voidaan tulostaa mille tahansa Windowsin tukemalle kirjoittimelle joko karttakuvana halutussa mittakaavassa tai tekstimuotoisena listauksena. Aineistojen editointi tapahtuu graafisesti ja se voidaan kohdistaa joko yksittäisiin pisteisiin ja viivoihin, kokonaisiin tiedostoelementteihin tai eri hakutavoilla valittuihin aktiivisiin kohteisiin. Pisteiden koodauksen käsittelyyn on tehokkaat toiminnot ja pisteille voidaan tallettaa käytännöllisesti katsoen rajaton määrä vapaamuotoista ominaisuustietoa. Koodaus voidaan muuntaa helposti eri asiakkaiden järjestelmiä vastaavaksi koodimuunnostaulukoiden avulla. Käytössä on monipuoliset, mutta helpot laskentatoiminnot. Yhdellä toiminnolla voidaan tehdä sama kuin viidellä vanhalla. Ohjelmassa voi itse määrätä, miten laskenta toimii ja mitä arvoja ruudussa ja tulostiedostossa halutaan näkyvän. Laskennan tulokset tallentuvat automaattisesti tekstimuotoiseen tulostiedostoon. Mukana myös monipuoliset, mutta samalla helppokäyttöiset toiminnot aineistojen siirtämiseksi uusiin EurefFin-koordinaatistoihin. Ominaisuustietojen keruu ja syöttäminen GIS-järjestelmään on tärkeä osa maastomittauksia. 3D-Win - ohjelmalla voidaan lukea mitä tahansa ominaisuustietoa, editoida annettuja arvoja tai täydentää niitä ja lähettää tiedot takaisin GIS-järjestelmään. 1.2 Manuaali Tämä käyttöohje helpottaa 3D-Win -ohjelmiston käyttöönottoa ja tutustuttaa ohjelmiston tarjoamiin toimintoihin. Oppaassa keskitytään ohjelmiston perustoimintoihin ja niistä esitellään vain tärkeimmät kohdat. Lisätietoa ja yksityiskohtaisemmat ohjeet löytyvät kunkin toiminnon kohdalta painamalla Ohjepainiketta. Ohjeen käyttö edellyttää (polkujen ja esimerkkien osalta), että ohjelmisto on asennettu asennusohjelman edellyttämiin hakemistoihin, ja että esimerkkiaineistot on myös asennettu. Mikäli näin ei ole, kysy lisätietoja asennuksen suorittaneelta henkilöltä. Lue tämä manuaali siinä järjestyksessä kuin se on esitetty ja tee kaikki pyydetyt toiminnot. Näin varmistetaan, että ohjelma käyttäytyy kuten manuaalissa on kerrottu. Kaikissa esimerkeissä käytetään test.xyz -tiedostoa, ellei erikseen muuta mainita. Kaikki esimerkkiaineistot löytyvät hakemistosta Omat tiedostot\3d-win\data. Tämä ja muut ohjeet löytyvät hakemistosta Omat tiedostot\3d-win\documents. Manuaalin läpikäynnin ja harjoittelun ajaksi on syytä vaihtaa kooditiedostoksi Code_56.dat kohdassa Asetukset Koodit tai huolehtia, että uudet määritykset ovat mukana käyttämässäsi kooditiedostossa.. Manuaalissa viitataan hakemistoihin [home] ja [user], jotka ovat käyttöjärjestelmästä riippuvaisia. Yleensä [home] viittaa Omat tiedostot -hakemistoon ja [user] tämän alla olevaan 3D-Win -hakemistoon. Löydät nämä helpoiten Asetukset Tiedostot -dialogin Käyttäjähakemisto -kohdasta. Luettuasi tämän manuaalin osaat ohjelman perusteet. Lisää tietoa ohjelman käyttömahdollisuuksista saat selailemalla menuja, painamalla ohjenäppäintä, muista käyttöohjeista (kaira, cad, malli, tie), kotisivujen materiaaleista (esimerkiksi käyttäjäpäivien materiaali), lukemalla ja seuraamalla forumia osallistumalla koulutuksiimme tai soittamalla meille. 3

4 1.3 Käyttöliittymä Kun käynnistät ohjelman, avautuu kuvaruudullesi oheisen kuvan mukainen näkymä. Kuvassa on esitetty pääikkunan kohteiden selitykset sekä tärkeimpiä työkaluja, joita ohjelmaa käytettäessä tarvitaan. Näihin viitataan useasti myöhemmin tässä manuaalissa. Ruudun yläpalkissa kerrotaan aktiivisen tiedoston nimi sekä kenelle käyttöoikeus on myönnetty. Valikkoriviltä löytyvät alasvetovalikot ohjelman eri toiminnoista. Työkaluriviltä löytyvät usein tarvitut toiminnot pikakuvakkeina. Hiiren pikavalikosta (hiiren oikea korva) löytyy lisää usein tarvittuja toimintoja. Infopalkista löytyvät hiiren kursorin koordinaatit, valittujen pisteiden määrä (ryhmä), ryhmän tila, käytössä oleva hakutapa, zoomaustapa, ruudun piirtotapa sekä maskin asetukset. Jos osoitetaan hiirellä jotain kuvaketta, näkyy infopalkissa toiminnon kuvaus. Yläpalkki Valikkorivi Työkalurivi Infopalkki Hiiren pikavalikko Ohjelmassa on lisäksi ns. kelluvia työkalupaletteja, joiden sisältö on käyttäjän määritettävissä. Työkalupaletit ovat nopein tapa käyttää eri toimintoja, ja ne on valmiiksi ryhmitelty tehtäväkokonaisuuksien mukaan. Paletit saa näkyviin halutun toimintoryhmän valikosta (alimmaisena Työkalut). 4

5 1.4 Pisteiden koodikentät Jokaisella pisteellä on useita koodikenttiä, joilla määritetään pisteen tyyppi ja koordinaatit. Lisäksi pisteillä voi olla käytössä pisteen lajikoodiin sidottua ominaisuustietoa. Dialogi avataan toiminnolla Editointi Pisteet Editoi. Ohjelmaa käytettäessä tulee huomioida seuraavat säännöt: T1 = Pintatunnus T2 = Viivatunnus T3 = Pisteen lajikoodi T4 = Pisteen numero T5 = Pisteen tarkkuusluokka T6 = Viivan kulkutapa Näistä tarkemmin kappaleen lopussa. X, Y ja Z-koordinaatit Ominaisuus-rasti kertoo onko pisteelle tallennettu ominaisuustietoa. Klikkaamalla pääset näkemään tiedot. - Piste on yksittäinen kohde, jolla voi olla 1-6 tunnusta sekä haluttu määrä ominaisuustietoa. - Viivalla on aina samat T1, T2 ja T3 (eli viiva kulkee samalla pinnalla, samalla viivanumerolla ja samalla lajikoodilla). T4, T5 ja T6 voi olla yksilöllinen kullakin viivan pisteellä. Viivalla voi olla omaa ominaisuustietoa, joka kuuluu viivaobjektille, ja kullekin viivan pisteelle voi olla talletettuna yksilöllistä pistekohtaista ominaisuustietoa. - Alue muodostuu sulkeutuvasta viivasta, jolle annetaan T6-kentän arvoksi 71. Alueelle voidaan määrittää koodista riippuvainen rasterointi kooditiedostossa. Pisteitä voi editoida Pisteen editointi -työkalulla (ks. yllä) ja viivoja vain Viivan editointi -työkaluilla. Viivan yksittäisen pisteen tietoja voi muuttaa myös Pisteen editoinnilla. Alueet editoidaan Viivatyökaluilla. T1 kenttä on muuten vapaa, mutta maastomallia käytettäessä siitä luetaan pintatunnus pisteelle. T2 on viivanumero, joka on normaalisti juokseva numero kyseisen tiedoston viivoille. Ohjelma ei vaadi viivalle numeroa, vaan osaa muodostaa viivat, vaikka numeroa ei anneta, tai sitä ei ole. T3 määrää kohteen lajin (puu, rakennus tms.). Lajikoodien perusteella määräytyy myös piirtosymboliikka annetun kooditiedoston mukaan (Asetukset Koodit). T4 on yleensä pistenumero, mutta sitä voidaan käyttää muunkin tiedon tallentamiseen. T5 on vapaa kenttä, jota käytetään esimerkiksi tarkkuusluokkana pisteelle. T6 määrää viivan kulkutavan (kaari, murtoviiva, alue tms.). Voidaan käyttää myös muuhun tarkoitukseen. Koodikenttien leveys on vapaa. Kun klikkaat dialogissa kenttää T1 tai T3 ja painat Koodi-painikkeesta, saat auki kaikki sille kentälle käytettävissä olevat koodit. Jos painat Shift-näppäintä ja Koodi-painiketta samaan aikaan, saat auki kaikki aktiivisessa elementissä (tiedostossa) käytössä olevat koodit. Koodi -painikkeella on erityinen toiminto kentille T2 ja T4. T2-kenttään saat joko 0 tai ensimmäisen vapaan viivanumeron ja T4-kenttään saat joko 1 tai ensimmäisen vapaan pistenumeron aktiivisessa tiedostossa. Kooditiedostossa (Asetukset Koodit) määrätään käyttäjän haluamat värit, tekstifontit, symboliikka pisteille, viivoille ja alueille sekä halutessa jollekin kohteelle ominaisuustietoa. Kooditiedostoja on käytettävissä useita, mutta vain yksi voi olla käytössä kerrallaan. Käyttäjän on helppo vaihtaa kooditiedostoa aineiston ja tarpeen mukaan. T3-kenttään liittyvät koodit on jaettu kahteen osaan: Käyttäjän määräämät koodit ( < 9000) ja ns. systeemin koodit (> 9000). Systeemikoodit näet painamalla Control+Koodi. 5

6 2 Tiedostojen hallinta 2.1 Tiedostojen avaus ja tallennus Ohjelmassa on tavalliset Avaa-, Tallenna- ja Sulje-toiminnot. Suurimpana etuna ohjelmassa on useiden tiedostojen yhtäaikainen käsittelymahdollisuus. Ruudulla voi samalla kertaa olla avoinna useita tiedostoja ikään kuin valopöydällä, joista kaikki tai vain halutut ovat yhtä aikaa käytettävissä. Jokainen avattu tiedosto säilyy omana elementtinään, kunnes ne mahdollisesti yhdistetään. Valitse valikkoriviltä toiminto Tiedosto Avaa (tai työkalurivin kuvakkeella ) ja siirry ohjelman asennuksen muodostamaan kotihakemistoon [home]\3d-win\data. Valitse avattavaksi tiedostoksi test.xyz ja paina Avaa, jolloin tiedosto piirtyy kuvaruudulle. Voit avata useita tiedostoja kerralla pitämällä Ctrl- tai Shift-näppäintä pohjassa, kun valitset avattavia tiedostoja. Oletetaan, että olemme tehneet tiedostoon muutoksia ja haluamme tallentaa tiedoston muutoksineen. Tällöin valitaan valikkoriviltä toiminto Tiedosto Tallenna Aktiivinen ( olleen tiedoston samalla nimellä, eikä kysy varmistusta päällekirjoituksesta. ), joka tallentaa aktiivisena Mikäli kyseessä olisi uusi tiedosto tai muuntimen kautta luettu tiedosto, ohjelma kysyisi uuden nimen tiedostolle. Jos tiedoston nimeen ei anneta loppuliitettä, ohjelma lisää loppuliitteen tiedoston tyypin mukaan (esimerkiksi vektoritiedostolle *.xyz ja tiegeometrialle *.tg). Tallentaminen ei poista tiedostoa ohjelman muistista. Nyt voimme tyhjentää elementtilistasta aktiivisen, eli parhaillaan käsiteltävänä olleen tiedoston toiminnolla Tiedosto Tyhjennä Aktiivinen ( ). Mikäli tiedostoon on tehty muutoksia ja sitä ei ole tallennettu, kysyy ohjelma vielä halutaanko tiedosto tallentaa ennen poistamista. Käytössä on myös kolme muuta tyhjennystoimintoa; Kaikki ja Kaikki tallentamatta ja Valitut. Kaikkitoiminto varmistaa tiedostojen mahdollisen tallennuksen jokaiselle editoidulle tiedostolle erikseen, mutta Kaikki tallentamatta kysyy varmistuksen vain kerran ja poistaa tiedostot tallentamatta niihin mahdollisesti tehtyjä muutoksia käytä harkiten! Valitut tallettaa tiedostolistan valitut tiedostot. 6

7 2.2 Hakemistot Hakemistot-valikko muistaa 10 viimeksi käytettyä hakemistoa samaan tapaan kuin Tiedosto-valikko muistaa 10 viimeksi käytettyä tiedostoa. Hakemisto-valikkoon voit lisäksi tallentaa 10 pysyvää hakemistoa. 2.3 Tiedostoelementtien valinta Avaa uudelleen äsken käsitelty tiedosto test.xyz ja valitse toiminto Tiedosto Elementit Valinta ( ). Saat nyt näkyviin elementtilistan, jossa kerrotaan minkä nimisiä tiedostoja on avoinna. Tässä tapauksessa tiedosto test.xyz näkyy ylimpänä listalla ja on merkitty aktiiviseksi. Vain yksi tiedosto voi olla aktiivinen kerrallaan, ja suuri osa toiminnoista kohdistuu vain aktiiviseen tiedostoon. Aktiivinen tiedosto näytetään nimen edessä olevalla rastilla. Jos esimerkiksi tehdään pisteitä, viivoja tai tekstejä, lisätään ne aina aktiiviseen tiedostoon. Avaa lisäksi tiedosto test_cab.xyz. Kuvaan piirtyy kaapeleita ja elementtilistassa näkyy nyt kaksi tiedostoa, joista jälkimmäinen on aktiivinen. Avattaessa tiedostoja tulee viimeksi avatusta tai luodusta aina aktiivinen. Aktiivista tiedostoa voi vaihtaa laittamalla rastin halutun tiedoston kohdalle. Elementtilista on täysin skaalattavissa. Itse ikkunan kokoa voi muuttaa ikkunan nurkasta vetämällä. Yksittäisen sarakkeen leveyttä voi myös muuttaa. Sarakkeita ei kuitenkaan voi kokonaan poistaa tai piilottaa eikä niiden järjestystä muuttaa. Alareunan statuspalkki näyttää tietoja kustakin sarakkeesta. Nimisarakkeessa näytetään valittujen tiedostojen määrä ja tiedostojen kokonaismäärä. Sarakkeiden Editoitu, Käytössä, Piilossa, Asetukset ja Väri kohdalla näytetään kuinka monessa tiedostossa ao. asetus on päällä. Pistemääräsarakkeen alla näytetään näkyvien pisteiden määrä sekä pisteiden kokonaismäärä. Nuolipainikkeilla voit siirtää valittuja tiedostoja listalla ylös- ja alaspäin. Editoitu-rasti kertoo onko tiedostoa editoitu, mutta ei vielä tallennettu. Käytössä-rastilla valitaan, minkä tiedostojen pisteisiin voi tarttua hiirellä / mitä ohjelma voi käyttää. Eli jos rasti on pois päältä, tiedosto näkyy ruudulla, mutta sen pisteitä ei voi valita. Aseta tiedoston test.xyz Piilossa-rasti päälle, jolloin ohjelma piilottaa test.xyz-aineiston ja jättää ruudulle vain kaapelit. Kun tiedosto on piilossa, se ei ole käytössä. Poikkeuksena maastomalli, joka on myös piilotettuna käytössä. Jos kaikki tiedostot on piilotettuina, näkyy ruutu valkoisena. Jos taas ruudussa näkyy 3D-system -logo, ei elementtilistassa ole yhtään tiedostoa. Asetukset-rasti kertoo tiedostolla olevan tiedostokohtaiset asetukset eli se ei noudata samoja Pisteen esitys -kohdan asetuksia kuin muut tiedostot. Näin voit esimerkiksi määrätä vain tietylle tiedostolle pistenumeron päälle. Väri-rasti kertoo tiedostolla olevan pakotetun värin eli kaikki symbolit, viivat ja tekstit näytetään valitulla värillä. Pisteet-sarake näyttää tiedostojen pistemäärän. 7

8 Tyyppi-sarake kertoo tiedoston tyypin. Ohjelmassa on käytössä erityyppisiä tiedostoja. Vektoritiedosto Havaintokirja Rasterikuva Maastomalli (MM) Mittalinja (ML) Poikkileikkaus (PO) Pituusleikkaus (PI) Neliöverkko (NE) Kairaustiedosto (KR) Tielinja (TG) Normaali pisteitä, viivoja ja tekstejä ja tekstejä sisältävä karttatiedosto. Jono- tai kartoitushavaintoja sekä mahdollisesti kiintopisteitä. Rasterikuva sijaintitietoineen. Yhden pinnan kolmioverkko taiteviivoineen. Mittalinja paaluväleineen poikki- ja pituusleikkausten laskemiseen. Yhden tai useamman pinnan poikkileikkaukset mittalinjaa pitkin. Yhden tai useamman pinnan pituusleikkaus mittalinjaa pitkin. Maastomallista laskettu neliöverkko. Kairauspisteitä sisältävä tiedosto. Tien vaaka- ja pystygeometria sekä mahdolliset tierakenneparametrit. Voit maalata yhden tai useamman (Shift+Ctrl) tiedostonimen ja kohdistaa operaation kaikille valituille tiedostoille. Kun viet hiiren maalatun nimen päälle, saat oikealla korvalla alasvetovalikkoon toimintoja, joita voit kohdistaa valituille tiedostoille. Esimerkiksi Kirjoita-toiminto kysyy formaatin ja kirjoittaa tiedostot valitulla formaatilla. Jos tiedostot ovat eri tyyppisiä, kirjoitetaan vain ne, jotka ovat samaa tyyppiä kuin aktiivinen tiedosto. Jokaisella sarakkeella on oma valintalista, jolla voit järjestää tiedostot tämän sarakkeen mukaan tai valita, vaihtaa ja tyhjentää ko. sarakkeen valintoja. Nimisarakkeen Hae-toiminnolla voidaan valita kaikki tiedostot, joiden nimessä on annettu teksti. Aktivoitoiminto aktivoi tiedoston, johon aktiivinen piste kuuluu. Elementtilistassa on käytettävissä joitain erityisiä pikanäppäimiä, joilla elementtilistaa voidaan hallinta näppäimistöä käyttäen. Katso lisätietoja Ohje-painikkeesta. 8

9 2.4 Tiedostoelementtien asetukset Valitse toiminto Tiedosto Elementit Asetukset, jolloin saat näkyviin dialogin, jossa on tietoa aktiivisesta tiedostosta. Saman dialogin saa auki myös edellisestä Elementtien valinta -dialogista painamalla uudelleen rivin alussa olevaa Aktiivinen-rastia. Jos haluat vaihtaa tiedoston piirtämiseen käytettyä väriä, paina [...]-näppäintä väriruudun vieressä. Tällöin aukeaa Väridialogi, jossa voit valita haluamasi värin. Kun painat OK ja päivität ruudun, koko valittu tiedosto piirretään valitsemallasi värillä. Nyt elementtilistaan on tullut merkintä värin käytöstä, ja voit sieltä valita, onko väri päällä vai pois. Ruudussa [ 2 / 2 ] näkyy kuinka mones elementtilistan tiedostoista on käsittelyssä. Seuraava ja Edellinen -painikkeista voi vaihtaa käsiteltävää tiedostoa. Vaihdetaan seuraavaksi tiedostossa olevien pisteiden esitystapa sellaiseksi, että kaikkien yksittäisten pisteiden kohdalla on näkyvissä Z-koordinaatti. Paina Tiedoston asetukset -dialogissa Aseta -painiketta, jolloin aukeaa tiedostokohtainen Pisteen esitys -dialogi. Voit myös kaksoisklikata Elementtien valinta ikkunassa Asetukset-rastia. Laita dialogiin rastit samoin kuin ne on alla olevassa kuvassa esitetty ja paina Sulje. Koko tiedosto piirretään nyt valitsemiesi asetuksien mukaan. Asetuksien voimassaoloa (päällä / pois) voit hallita Elementtien valinta -dialogissa, ohjelma muistaa kerran asettamasi määrittelyt, kunnes tiedosto tyhjennetään. Pisteen esitys on esitelty tarkemmin seuraavassa kappaleessa. 9

10 3 Asetukset 3.1 Pisteen esitys Edellisen kappaleen Pisteen esitys oli tiedostokohtainen, mutta toiminnolla Asetukset Pisteen esitys ( ) voi määrätä yleisesti, miten kaikkien tiedostojen pisteet esitetään ruudulla ja tulosteissa. Asetukset saa pois päältä ja takaisin päälle pikakuvakkeella. Ole kuitenkin tarkkana rastien Päällä ja Valitut kanssa, sillä mikäli Päällä ei ole valittuna, eivät asetukset tule voimaan. Samoin Valitut asettaa asetukset päälle vain ryhmälle. Pisteen esitys -kenttä määrää, näytetäänkö pisteet ja viivoilla olevat pisteet pelkkinä pisteinä, vai erikokoisina risteinä. Pisteen tunnus -kenttä määrää pisteillä käytettävät koodit ja koordinaatit. Aseta päälle Pieni risti ja T4 (pistenumero). Nyt kuvassa näkyy kaikilla pisteillä pieni risti sekä pistenumero. Aseta päälle Z -rasti ja poista Symbolit - rasti. Kuvaan tulee pistenumeron lisäksi korkeus, mutta symbolit ja viivatyypit poistuvat. Desimaalien määrä vaikuttaa pisteen vieressä näkyviin XYZ-koordinaatteihin. Koko määrää tekstin koon paperilla millimetreinä. Hajapisteet / Viivapisteet / Viivat määräävät, näytetäänkö pyydetyt tiedot hajapisteille, viivapisteille vai viivoille. Viivat -vaihtoehto tuo viivan tiedot johonkin kohtaa viivaa, teksti viivan suuntaisena. Päällä-rasti kertoo, että asetukset ovat voimassa. Valitut-rasti asettaa asetukset päälle vain ryhmässä oleville pisteille. Aktiivinen-rasti kohdistaa asetukset vain aktiiviseen tiedostoon. Tunnus-rasti lisää kentän tunnuksen mukaan (esimerkiksi T4= tai Z= ). Nimi-rasti lisää tekstin kohdasta Pisteen tunnus (esimerkiksi Pinta=, Viiva=, Lajikoodi=) Arvo-rasti lisää numeron sijasta koodin selitystekstin (esimerkiksi Maan pinta, Tien keskilinja) Rivi-rasti kirjoittaa ominaisuudet peräkkäin, ei allekkain. 10

11 3.2 Zoomaus Aineiston zoomausta ja siirtoa voi suorittaa ohjelmassa usealla eri tavalla: - hiirellä ja sen rullalla - valikkorivin toiminnoilla - työkalurivin painikkeilla - näppäimistöltä tai - hiiren oikean korvan pikavalikosta Alla on muutamia esimerkkejä zoomauksesta ja siirrosta, tarkempia ohjeita löytyy Ohje-toiminnolla. Laatikkozoomaus Pidä hiiren vasen korva alhaalla ja vedä hiirellä vähintään 1 cm x 1 cm kokoinen laatikko. Kun vapautat hiiren korvan, laatikon sisältämä alue zoomataan ruutuun. Siirto Paina näppäimistöltä Ctrl-näppäin pohjaan ja vedä hiirellä samanaikaisesti. Tai paina hiiren rulla pohjaan kun vedät hiirellä. Kuva siirtyy suoraan hiiren mukana. Rullahiiri Rullahiirellä voi rullaa pyörittämällä pienentää tai suurentaa kuvaa, jolloin hiiren sijainti määrittää kuvan keskipisteen. Kuvaa voi myös siirtää painamalla hiiren rullan alas ja vetämällä haluttuun suuntaan. Kaikki Jos kuva häviää kokonaan, tai haluat palauttaa koko kuvan, valitse toiminto Zoomaus Kaikki tai paina työkalurivin painiketta tai paina näppäimistön End -näppäintä. Edellinen / Seuraava-toiminnolla (, ) palautetaan edellinen tai seuraava zoomausnäkymä. Muistaa 10 edellistä zoomausta. Pienennä- ja Suurenna-toiminnoilla ( ja ) kuvaa voi zoomata kauemmas tai lähemmäs portaittain keskipisteen pysyessä paikallaan. Valikkorivin Zoomaus -valikon alusta löytyy lisäksi kuvan ulkoasua määritteleviä toimintoja: Vedos nopea piirto, joka piirtää pisteet ja viivat pelkistetyllä symboliikalla (ei tekstejä ollenkaan) Näyttö normaali piirto, jossa tekstit ja symbolit ovat aina samalla koolla (riippumatta zoomista) Paperi esikatselu, joka näyttää kuvan sellaisena kuin se tulee paperille, eli kohteet skaalautuvat ja piirtyvät ruudun mittakaavan mukaan. 3D-zoom Kuvaa voi katsella myös kolmiulotteisesti toiminnolla Zoomaus 3D. Määritä vaaka- ja pystykulma, joista haluat kuvaa tarkastella, siirrä valinta kohtaan XYZ. Alareunassa on lisäksi neljä pikavalintaa erilaisille katselusuunnille. Oikean reunan nuolinäppäimillä voit taas kääntää kuvaa 10 asteen askelein. Kun haluat palata takaisin normaaliin kuvaan, valitse XY. Voit vaihtaa halutun nimen ja suunnan esimerkiksi Koillisen tilalle. Aseta ensin halutut katselukulmat ja paina sitten Shift+Koillinen. Ohjelma kysyy näppäimelle nimen ja tallettaa muutokset. Jos haluat päivittää ruutua, onnistuu se toiminnolla Zoomaus Puhtaaksi tai työkalurivin kuvakkeella tai painamalla F5. 11

12 3.3 Ikkunan asetukset Ikkunan yleistä ulkoasua ja ruudulle piirrettävien kohteiden näyttöasetuksia voi määrittää toiminnolla Asetukset Ikkuna. Taustaväri määrää pääikkunan taustan värin, ja sitä voi muuttaa [...]-painikkeesta. Muissa ikkunoissa on vastaava asetus. Pikatoiminnolla F12 voit lennosta vaihtaa mustan taustavärin valkoiseksi tai päinvastoin. Symbolin kerroin ja Tekstin kerroin muuttaa ruudulla näytettävien symbolien tai tekstien kokoa skaalaamalla kohteita kertoimien osoittaman määrän. Tämä asetus ei kuitenkaan vaikuta paperille tulostuviin kokoihin. Aseta Symbolin ja Tekstin kertoimeksi 2.0 ja paina Päivitä. Nyt ruudulla olevat symbolit ja tekstit suurenevat kaksinkertaisiksi. Arvo voi olla myös nollan ja yhden väliltä, jolloin kohteita pienennetään. Ruudun mittajanalla helpotetaan etäisyyksien arviointia ruudulla. Janan pituus skaalautuu automaattisesti ruudun zoomauksen mukaiseksi, mutta sen paikan voi vaihtaa dialogista. Mittajana ei tulostu paperille, mutta sen voi liittää otsaketauluun. XYZ-symboli näyttää koordinaattiakseleiden suunnat. Koordinaattiristeillä saadaan ruudulle ja tulosteisiin piirtymään koordinaattiristit. Näiden väliä ja kokoa voidaan säätää dialogin kohdissa Ristiväli ja Ristikoko. Ristiväli määritetään metreissä maastossa ja ristikoko millimetreinä ruudulla. Ristikoon arvolla nolla saadaan aikaan koordinaattiruudukko. Yksittäiselle koordinaattiristille saat XY-arvot kuvaan toiminnolla Editoi/Tekstit/Koordinaattiristit. Koordinaattiristit Mittajana 12

13 4 Työkalut 4.1 Hakutapa Hakutapa tarkoittaa pisteiden osoitustapaa ja sitä voidaan vaihtaa toiminnolla Työkalut Hakutapa ( ) tai hiiren oikean korvan pikavalikosta. Eri hakutavoilla kerätyt pisteet menevät oletuksena ryhmään. Hakutapaa tarvitaan myös, kun osoitetaan kohteita jollekin toiminnolle. Käytössäsi on seuraavat hakutavat: - Hiiri - Hiiri XYZ - Lähin piste - Taiteviiva - Koodeilla - Ominaisuuksilla - Alue - Suorakaide - Hajapisteet - Kaikki Hakutavalla Hiiri voit valita minkä tahansa XY-kohdan, jonka hiiri osoittaa. Hakutapa Hiiri XYZ hakee lähimmän pisteen, mutta tuo vain koordinaatit, eikä lisää pistettä ryhmään. Hakutapa Lähin piste valitsee sen pisteen, joka on lähinnä hiiren kursoria. Hakutavalla Taiteviiva voit valita yhden taiteviivan kaikki pisteet. Valitse dialogin listasta hakutapa Koodeilla. Anna avautuvan dialogin T3-kenttään koodi 140 (ojanreuna) ja paina Suorita. Ohjelma hakee nyt kaikki ojanreunat ja merkkaa ne ruutuun. Voit antaa myös useita hakuehtoja samalla kertaa pilkulla erotettuina. Esimerkiksi , 21*, 5**0 tai 140,143. Lisää -toiminnolla voit määrittää koodiryhmiä,,joille annat nimen ja haettavat koodit. Kun valitset rivin listalta, sen hakuehdot siirretään T3-kenttään ja voit suorittaa haun. Voit myös kaksoisklikata listan riviä, jolloin haku tehdään heti. Jos Samat pisteet -rasti on päällä ja osoittamassasi kohdassa (hakutavalla Lähin piste ) on useita pisteitä päällekkäin, ohjelma avaa dialogin, josta voit valita haluamasi pisteen. Tekstit -rasti sallii myös tekstien hakemisen ryhmään. Auto -rasti sallii ohjelman vaihtaa hakutapaa automaattisesti, kun siirrytään ohjelman eri toimintojen välillä. Esimerkiksi Pisteen editointi tuo hakutavaksi Lähin piste ja Tekstin editointi Hiiren. 13

14 4.2 Ryhmä Ryhmä on toiminto, johon voi kerätä haluamansa pisteet eri hakutapoja käyttäen. Ryhmään kerätyille pisteille voi suorittaa erilaisia toimintoja ohjelman avulla. Tällöin valittu toiminto ei kohdistu kaikkiin ruudulla oleviin pisteisiin, vaan ainoastaan ryhmään valituille pisteille. Ryhmä toimii summautuvasti, eli jokainen tehty haku lisää oletuksena pisteitä ryhmään. On myös mahdollista kerätä ensin pisteitä ryhmään ja sitten vielä poistaa niistä osa jotakin hakutapaa käyttäen. Ryhmän voi halutessaan nollata ja aloittaa uuden ryhmän keräämisen alusta. Avaa Ryhmä-toiminto Työkalut Ryhmä ( ) ja paina Nollaa, jolloin laatikkoon tulee luku 0. Helpoiten ryhmän nollaus käy työkalupalkin kuvakkeella ( ). Lisää -tilassa olevien pisteiden lukumäärä kasvaa, ja valituille pisteille tulee ruudulle pieni risti. Jäädytä -tilassa ryhmälle ei tapahdu mitään, vaikka ruudulta osoitettaisiin pisteitä. Poista -tilassa voit näyttää pisteitä uudelleen, jolloin osoitetut pisteet poistuvat ryhmästä. Valitse hakutavaksi Lähin piste (esimerkiksi hiiren oikean korvan pikavalikosta) ja osoittele ruudulta muutamia pisteitä. Kun painat Vaihda, otetaan ryhmään kaikki muut pisteet paitsi ne, jotka juuri oli valittu. Tällä saadaan toisin sanoen valittua ne pisteet, jotka halutaan ryhmän ulkopuolelle. Ryhmässä olevien pisteiden lukumäärä, ryhmän tila (+ -), käytössä oleva hakutapa sekä maskin tila näkyvät koko ajan pääikkunan alareunan infopalkissa. Ryhmä toimii taustalla koko ajan, vaikka dialogi ei olisikaan avoinna. Ryhmää käytetään monissa ohjelman toiminnoissa, esimerkiksi: - pisteiden koodien tai koordinaattien vaihto (Editointi/Pisteet/Ryhmä) - valittujen pisteiden koordinaattilistaus (Työkalut/Näytä tiedosto) - pisteiden siirto toiseen elementtiin tai tallennus levylle (Editointi/Poimi merkityt) - pisteiden kolmiointi (Maastomalli/Kolmiointi) - näytettävien pisteiden valinta maskiin (Työkalut/Maski) 4.3 Maski Ryhmän pisteistä voi tehdä oman maskin toiminnolla Työkalut Maski. Maskin tarkoitus on näyttää ruudussa vain maskissa olevat pisteet. Maskiin voi lisätä pisteitä summautuvasti useita kertoja. Vaikka ryhmä nyt nollattaisiin, valitut pisteet pysyvät maskissa, jossa on helpompi käsitellä vain tarvittuja pisteitä. Jotta vain maskin pisteet näkyisivät, tulee Käytössä -rastin olla päällä. Jos taas haluat koko tiedoston näkyviin, poista Käytössä -rasti. 14

15 5 Editointi Ohjelmassa on käytössä monipuoliset mahdollisuudet editoida pisteiden ja pistejoukkojen tietoja. Kun teet korjauksia tai muutoksia aineistoihin, valvoo ohjelma ennen aineiston poistamista ruudulta, että muutokset tulevat tallennetuksi levylle. Kun yrität sulkea ohjelman tai poistaa muutetun tiedoston, kysytään halutaanko muutokset tallentaa. Tallentamisen voi tietysti suorittaa muutenkin milloin vain. Voit editoida kaikkien elementtilistassa olevien tiedostojen pisteitä aktivoimatta editoitavaa tiedostoa. Uudet pisteet tallentuvat kuitenkin aina vain aktiiviseen tiedostoon. 5.1 Pisteen tiedot Jos haluat tarkastella jonkin pisteen tietoja, avaa toiminto Editointi Pisteet Tiedot ( ). Valitse hakutapa Lähin piste ja osoita jotakin pistettä ruudulla. Nyt kursoria lähinnä olevan pisteen tunnuskenttien ja koordinaattien tiedot ilmestyvät dialogiin. Huomaa, että toiminto antaa tietoja myös viivoissa olevista pisteistä. Kun osoitat jotain muuta pistettä, tiedot vaihtuvat. Painamalla Ominaisuus-rastia pääset tarkastelemaan pisteelle talletettuja ominaisuustietoja. Rasti kertoo, onko pisteellä ominaisuustietoa. Tällä toiminnolla ei voi kuitenkaan muokata pisteen tietoja, vaan se esitellään seuraavassa kappaleessa. 15

16 5.2 Pisteen lisäys ja editointi Tyhjennä ensin kaikki tiedostot toiminnolla Tiedosto Tyhjennä Kaikki heti. Tee sen jälkeen uusi tiedosto toiminnolla Tiedosto Uusi ( ) ja anna tiedostolle haluamasi nimi. Lisää tähän uuteen tiedostoon pisteitä valitsemalla Editointi Pisteet Lisää ja laita AutoSave -rasti päälle. Laita T3-kenttään koodi 232 (valaisinpylväs), valitse hakutavaksi Hiiri (esimerkiksi hiiren oikean korvan pikavalikosta) ja paina ruudulla parista kohtaa, jolloin ruudulle ilmestyy pisteitä. Tee lisäksi vähintään viiden pisteen taiteviiva painamalla Uusi viiva -painiketta ja anna T3-kentän koodiksi 123 (pientareen reuna). Näytä ruudulta lisää pisteitä, jolloin ruudulle tulee näkyviin viiva. Kun valitset kentän T1 tai T3 ja painat Koodi-painiketta, pääset valitsemaan ko. kentän koodeja listasta. Jos painat Shift + Koodi saat näkyviin vain aktiivisessa elementissä käytössä olevat koodit. Painikkeella on erityinen toiminto kentille T2 ja T4. T2-kenttään saat joko 0 tai ensimmäisen vapaan viivanumeron ja T4-kenttään saat joko 1 tai ensimmäisen vapaan pistenumeron. Avaa nyt toiminto Editointi Pisteet Editoi ( ) ja vaihda hakutavaksi Lähin piste. Näytä jotain ruudun hajapistettä hiirellä, jolloin pisteen tiedot ilmestyvät dialogiin. Anna T3-kenttään arvo 272 (lehtipuu) ja paina Tallenna, jolloin pisteen symboli vaihtuu. Pisteen paikkaa voi myös siirtää antamalla sille käsin uudet koordinaatit tai osoittamalla hiirellä uusi paikka Siirrä -toiminnolla. 16

17 5.3 Pisteryhmän editointi Ryhmän editoinnilla voidaan muuttaa useamman pisteen tietoja yhdellä kertaa, ja muutos voi kohdistua yhteen tai useampaan kenttän samanaikaisesti. Voit siis esimerkiksi vaihtaa pisteen koodin ja pintatunnuksen samalla kertaa. Tässä esimerkissä on käytössä sama tiedosto, joka äsken luotiin. Nollaa kuitenkin ryhmä ja aseta hakutavaksi Koodeilla. Anna T3-kentän arvoksi 232 (valaisinpylväs), jolloin äsken luodut valaisinpylväät lisätään ryhmään. Avaa nyt toiminto Editointi Pisteet Ryhmä ja aseta T3-kentän arvoksi 410 (talousvesikaivo). Kun painat Suorita, ryhmässä olevien pisteiden koodiksi vaihdetaan 410. Voit tuhota ryhmässä olevat pisteet kerralla painamalla Tuhoa tai näppäimistön Del-näppäintä. Ennen pisteiden poistamista kysytään varmistus näyttämällä tuhottavien pisteiden määrä. Koordinaatteja voi myös korjailla antamalla suoraan halutun arvon (esimerkiksi Z-arvo 20.00) tai lisäämällä alkuperäiseen arvoon vakiolisäyksen laittamalla arvon eteen plus- tai miinusmerkin (esimerkiksi +1.8 tai -0.25). 17

18 5.4 Viivan lisäys ja editointi Ohjelmassa on kaksi tapaa lisätä viiva. Edellä esitellyssä Lisää piste -toiminnossa voit syöttää viivan koordinaatit myös käsin. Lisää viiva -toiminnossa käytetään ruudussa olevia pisteitä tai valitaan vapaasti hiirellä. Avaa toiminto Editointi Viivat Lisää, aseta hakutavaksi Hiiri ja paina näytöltä muutamasta kohtaa. Kun painat Tallenna, jää piirtämäsi viiva ruudulle. Jos käytät hakutapaa Lähin piste tai Taiteviiva, voit valita Kopioi / Korvaa -toiminnoilla muunnetaanko osoitetut pisteet viivan pisteeksi vai kopioidaanko vain niiden koordinaatit. Jos uusi viiva käyttää samoja pisteitä toisen viivan kanssa, on valittava Kopioi-vaihtoehto, sillä Korvaa-vaihtoehto poistaisi pisteen toiselta viivalta. Taakse-painike peruuttaa näytettyä (mutta ei tallennettua) viivaa yhden välin kerrallaan taaksepäin. Sulje viiva yhdistää alku- ja loppupisteen. Jos haluat muodostaa alueen, anna T6=71. Nollaa-painike kumoaa koko näytetyn viivan ja voit aloittaa alusta. Avaa nyt toiminto Editointi Viivat Editoi ( ) ja näytä äsken piirrettyä viiva, jolloin sen väri muuttuu editoinnin merkiksi. Viivasta osoitetaan kulkusuunta nuolella, editoitava väli (esimerkiksi katkaisussa) violetilla ja aktiivinen piste (esimerkiksi pisteen poistossa) punaisella rastilla. Lisäksi viivan alku ja loppu osoitetaan poikkiviivalla. Aseta T3-kenttään arvoksi 121 (tien keskilinja) ja paina Tallenna, jolloin viivan ulkoasu muuttuu. Osoita samaa viivaa uudestaan keskeltä viivaa ja paina nyt dialogista Katkaise, jolloin editoitava pätkä viivasta poistuu ja ruudulle ilmestyy kaksi erillistä viivaa. Jos et halua poistaa koko pätkää, vaan luoda kohtaan uusien viivojen päät, paina Shift+Katkaise. Hajota-painike muuttaa viivan hajapisteiksi. Huomaa, että viiva ei muutu hajapisteeksi, vaikka vaihdat T2=0. Painikkeista ja voidaan aktiivista väliä kuljettaa viivaa pitkin. Näytä toista ruudulla olevaa viivaa ja paina Poista, jolloin valittu viiva poistetaan. 18

19 5.5 Kaaren lisäys ja editointi Ohjelmassa on kaksi tapaa lisätä kaaria. Avaa toiminto Editointi Viivat Lisää ja aseta hakutavaksi Hiiri. Lisää aluksi pari tavallista viivaa kuten edellisessä kappaleessa kerrottiin ja tallenna viivat. Näitä tarvitaan myöhemmin kaaren editoinnissa. Voit lisätä kaaria samalla kun osoitat uusia pisteitä antamalla osoitetun pisteen jälkeen Säteen. Osoita nyt dialogista 2 pistettä ja merkitse säteeksi 40, jolloin pisteiden välinen viiva muuttuu kaareksi (jonka säde on 40 metriä). Säteen etumerkkiä vaihtamalla voidaan kääntää kaari toiseen suuntaan. Kaaren voi määrittää myös keskipistettä tai kolmea pistettä käyttäen. Osoita ruudulta piste, siirrä dialogin valinta kohtaan Keskipiste, näytä ruudulta piste keskipisteeksi (alkupiste ja keskipiste yhdistetään viivalla) ja näytä vielä loppupiste. Nyt alkupisteen ja loppupisteen välille muodostetaan kaari, ja keskipisteestä lähtevä viiva katoaa. Sädettä ei tarvitse antaa, vaan se lasketaan automaattisesti. Tallenna kaaret ja sulje dialogi. Avaa toiminto Editointi Kaaret Editoi ja aseta hakutavaksi Lähin piste. Kun tämä dialogi on auki, ohjelma piirtää kaikille kaarille viivat keskipisteestä kaaren alku- ja loppupisteisiin. Myös keskipisteeseen pystyy tällöin tarttumaan. Toiminnolla voidaan siis editoida kaaria, mutta myös tehdä niitä jo olemassa oleviin taiteviivoihin. Valitse ensin pisteiden määrä (1 piste / 2 pistettä / 3 pistettä) ja osoita sitten pisteet viivalta. Editoitava kaari näkyy ruudussa ympyrälohkona kunnes talletat sen. Alla on esimerkkikuva jokaisesta vaihtoehdosta. 1 piste: 2 pistettä: 3 pistettä: 19

20 5.6 Tekstin editointi Tyhjennä edelliset tiedostot ja avaa test.xyz. Avaa toiminto Editointi Tekstit Editoi ja valitse hakutavaksi Hiiri. Näytä nyt jokin kohta ruudulta ja kirjoita tekstikenttään haluamasi teksti. Voit antaa tekstille haluamasi arvot (Koko, Väri, Keskitys sekä Kulma gooneina). Tekstin suunnan voi osoittaa myös valitsemalla Piste 2 ja osoittamalla suuntapisteen. Tekstiä voi muokata niin kauan, kunnes painetaan Tallenna, jolloin annettu teksti tallentuu aktiiviseen elementtiin. Kun haluat aloittaa uuden tekstin, paina Uusi. Jo tehtyä tekstiä voi muokata valitsemalla dialogista Hae ja näyttämällä ruudulla näkyvää tekstiä, jolloin ko. teksti valitaan editoitavaksi. Muuta Koko-kenttän arvoksi 7.0 ja paina Tallenna. Tekstejä voi myös lisätä leikkaamalla esimerkiksi Muistiosta haluttu teksti komennolla Ctrl+C ja liittämällä se dialogin tekstikenttään komennolla Ctrl+V. Monirivisen tekstin saa kirjoitettua painamalla tekstikentässä ENTER rivinvaihdon merkiksi. Lisätään seuraavaksi raja- ja seinämittoja. Valitse alasvetovalikosta (jossa lukee aluksi Teksti) Matka, ja näytä sen jälkeen rakennuksen kaksi vierekkäistä pistettä. Tarkista, että hakutapana on Lähin piste eikä Hiiri, jotta saat oikeat koordinaatit. Huomaa, että pisteiden näyttöjärjestys määrää tekstin suunnan. Koko talolle saa kerralla seinämitat, kun valitset hakutavaksi Taiteviiva, valitset vetovalikosta Matka ja laitat rastit kohtiin AutoSave ja Jatkuva. Desimaalien määrä annetaan Desimaalit-kentässä. 20

21 6 Laskenta 3D-Win tarjoaa erittäin monipuoliset laskentatoiminnot käyttöösi. Yhteistä kaikille toiminnoille on, että uudet, lasketut pisteet tallentuvat aktiiviseen elementtiin, ja laskentatulokset tallentuvat laskennan tulostiedostoon (calc.txt). 6.1 Pinta-ala Pinta-alan laskennalla voidaan laskea halutun alueen pinta-ala. Laskettavan alueen pisteiden valintaan voidaan käyttää kaikkia hakutapoja. Laskennan tulokset näkyvät suoraan ruudulla ja ne tallentuvat laskennan tulostiedostoon. Avaa toiminto Laskenta Pinta-ala ( ) ja aseta hakutavaksi Lähin piste. Osoita ruudulta pisteitä, jolloin ruudulle piirtyy viiva rajaten alueen, jota lasketaan samalla, kun syötät pisteitä. Kokeile rajata Mjölnarbacken-nimistä mäkeä ja paina lopuksi Sulje alue. Helpoiten valmiin alueen pinta-alan saa laskettua näyttämällä Taiteviiva-hakutavalla aluetta rajaavan viivan. Paina nyt dialogista Kirjoita, jolloin avautuu Editoi teksti -toiminto. Näytä hiirellä lasketun alueen keskelle, ja laskettu pinta-ala ilmestyy näkyviin alueelle. Kun painat Tallenna, pinta-ala tallentuu tekstinä tiedostoon. Sulje nyt äskeiset dialogit ja katso toimintoa Laskenta Laskentatulokset Näytä. Tiedostossa on ilmoitettu mm. laskennassa käytettyjen pisteiden koordinaatit, kokonaispinta-ala sekä alueen piirin pituus. 21

22 6.2 Suorakulmainen laskenta Suorakulmaisella laskennalla voidaan laskea ja tallentaa uusia pisteitä tai laskea olemassa olevien pisteiden sijaintia kahden valitun pisteen muodostaman vertailusuoran suhteen. Tulokset esitetään A-mittana (suoran pituussuunnassa) ja B-mittana (kohtisuoraan suoraan nähden). Laskentatulokset tallentuvat myös laskennan tulostiedostoon. Avaa suorakulmainen laskenta toiminnolla Laskenta Suorakulmainen ( ) ja valitse hakutavaksi Lähin piste. Näytä nyt ruudulta kaksi pistettä muodostamaan vertailusuora. Osoita sitten paria pistettä vertailusuoran ympäriltä, jolloin näiden pisteiden sijainti ilmoitetaan toiminnossa A- ja B-mittoina. A-mitta kasvaa vertailusuoran ensimmäisestä pisteestä toiseen päin ja B-mitta kasvaa pisteiden muodostamasta suorasta oikealle (positiivinen arvo) ja pienenee vasemmalle (negatiivinen arvo). Maalaa hiiren kursorilla dialogin A-mitan lukema ja kirjoita kohtaan uusi arvo. Nyt toiminto näyttää ruudulla pisteen uuden kohdan punaisella ristillä ja dialogiin vaihtuu uudet koordinaatit. Kokeile vaihtaa myös muita kenttiä ja paina lopuksi Tallenna. Uudet lasketut pisteet tallentuvat aktiiviseen tiedostoon annettujen koodien mukaisesti. Sulje toiminto ja katso taas mitä Laskennan tulostiedostoon (Laskenta Laskentatulokset - Näytä) on tallentunut. 6.3 Parametrien valinta laskentaan Avaa Suorakulmainen laskenta ja siirrä hiiren kursori harmaaseen kenttään A2-mitta. Kun painat nyt Valitse, avautuu Laskentaparametrit -dialogi. Valintalistasta voi valita sen parametrin, jonka mukaan halutaan määrittää uusia pisteitä tai saada laskennan tulostiedostoon arvoja. Kaikki parametrit ovat siis vaihdettavissa ja ohjelma tietää niiden keskinäiset riippuvuudet. Valintalistasta voi milloin tahansa tarkistaa haluamansa arvon, ja vaikka arvo ei olisikaan valittuna dialogin laskentaan, päivitetään se joka hetki tähän listaan. Listan ylimpänä on tyhjä rivi, jolla voidaan valita tyhjä kenttä dialogiin ja tulostiedostoon. Sama parametrien valinta on useissa eri laskennoissa, ja se toimii aina samalla tavalla, kuten myös nelilaskin. Katso parametrien selitykset Ohje-painikkeella. 22

23 6.4 Sisäinen nelilaskin Kaikissa laskennan dialogeissa toimii normaali nelilaskintoiminto. Kun olet antanut tai näyttänyt pisteen ja saanut vaikka B-mitan, voit lisätä siihen esimerkiksi 10 metriä laittamalla arvon perään +10. Ruudulla pisteen risti liikkuu ja koordinaatit päivittyvät heti, mutta itse kentän arvo päivittyy vasta, kun siirrät kursorin johonkin toiseen kenttään. Käytettävissäsi on +, -, * ja / -merkit (plus, miinus, kerto ja jako), kuitenkin vain yksi operaatio kerrallaan. Avaa uudelleen Suorakulmainen laskenta ja kokeile alla olevaa esimerkkiä. 6.5 Suoran ja kaaren leikkaus Avaa toiminto Laskenta Leikkaukset Suora-kaari, jolla voidaan laskea suoran ja kaaren leikkauspisteiden koordinaatteja. Osoita hakutavalla Lähin piste ruudulta kaksi pistettä, jotka automaattisesti muodostavat suoran. Osoita tämän jälkeen vielä yksi piste kaaren keskipisteeksi ja yksi kaaren kehäpisteeksi. Ruudulle piirtyy suora ja ympyrä, ja näiden leikkauspisteissä näkyvät lasketut pisteet Piste 1 ja Piste 2. Elementtien toisen leikkauskohdan saa valittua siirtämällä valinnan kohtaan Piste 2. Suoraa voi vielä kääntää tai siirtää yhdensuuntaisesti ennen tallennusta kohdasta Suora. Samoin ympyrän sädettä voi muokata kohdasta Säde. Kaarta annettaessa voi kehäpisteen sijaan antaa myös suoraan ympyrän säteen. 23

24 6.6 Eromitat Kahden pisteen välisen koordinaattieron laskenta. Näytettyäsi kaksi pistettä saat niiden välisen: - koordinaattieron - vaaka- ja vinomatkan - pisteiden välisen suunnan (ei poikki- ja pituusleikkausikkunassa) - pisteiden välisen kaltevuuden Toiminto on juokseva, eli aina kahta viimeksi osoitettua pistettä verrataan toisiinsa. Ruutuun piirretään viiva osoittamaan laskettua matkaa. Voit myös lukita pisteen P1, jolloin vertailut tehdään aina tähän pisteeseen nähden. Tallenna -toiminnolla viimeksi mitattu matka talletetaan laskennan tulostiedostoon. Talletettu matka jää viivana ruutuun, kunnes toiminto suljetaan. Kun toiminto suljetaan, lasketaan myös kaikkien laskettujen matkojen summa tulostiedostoon. Jos rasti on valittuna, talletetaan kaikki lasketut matkat tulostiedostoon. 6.7 Koordinaattijärjestelmä Toiminnolla voit muuttaa aineistojen koordinaattijärjestelmiä KKJ:n, EurefFin GK:n ja UTM:n välillä sekä tehdä kaistanvaihtoja em. järjestelmien sisällä. Mukana on myös WGS-84 -koordinaattijärjestelmä, jonka tulokset annetaan vain maantieteellisinä koordinaatteina. Listoilta löytyvät : - KKJ0-KKJ5 - GK19-GK31 - TM33-TM37 - WGS84 Muut muunnokset voit tehdä toiminnolla Laskenta Muunnokset Matematiikka editoi. 24

25 6.8 Laskentatulokset Useimmat laskentatoiminnot tallettavat laskentatulokset automaattisesti Laskennan tulostiedostoon. Tämä tulostiedosto on vapaasti muokattavissa ja tallennettavissa haluttuun sijaintiin kovalevyllä. Laskentatulosten asetukset löytyvät toiminnolla Laskenta Laskentatulokset Asetukset - Kentät. Näillä asetuksilla määrätään, mitä koodikenttiä tuloksissa näytetään, ja kuinka koordinaatit esitetään. Viereisessä kuvassa on esitetty eräät tyypilliset asetukset, jolloin T4-kenttä tulostuu 8 merkkiä leveänä sarakkeena ja koordinaatit tulostuvat 12 merkin sarakkeina 3 desimaalin tarkkuudella. Saat suoritettujen laskentojen tulokset listauksena toiminnolla Laskenta Laskentatulokset Näytä. Huomaa, että tulokset talletetaan Laskennan tulostiedostoon vasta, kun suljet laskentadialogin. Tulostiedosto calc.txt nollautuu aina ohjelman käynnistyessä eli muista tallentaa tiedosto toisella nimellä, jos haluat tulosten säilyvän. Voit tyhjentää tulostiedoston itse toiminnolla Laskenta Laskentatulokset Tyhjennä ( ). 25

26 7 Tulostus Kuva voidaan tulostaa kaikille Windowsin tukemille tulostimille halutussa mittakaavassa ja paperikoossa sekä erilaisina listauksina tekstitiedostoon. Lisäksi kuviin voidaan liittää mukaan esimerkiksi yrityksen käyttämät tai kartan vaatimat nimiöt. 7.1 Piirtoala Piirtoalalla määritetään tulostettavan kuvan koko sekä annetaan mittakaava ja paperin suunta (pysty/ vaaka). Avaa tiedosto test.xyz ja toiminto Tiedosto Tulostus Piirtoala ( ). Tulostettava alue näkyy ruudulla sinisellä katkoviivalla olevalla suorakaiteella, jos Näkyvä-rasti on päällä. Vie hiiren kursori suorakaiteen vasemmassa alakulmassa näkyvän pienen neliön päälle, paina hiiren vasen korva alas ja vedä, jolloin saat siirrettyä tulostusalueen haluamaasi kohtaan. A4-koko voidaan vaihtaa esimerkiksi A3-kokoon, ja uusi tulostusalue näytetään ruudussa. Pienemmällä paperilla tulostusalue taas pienenee. Voit muuttaa Mittakaava-kohdassa suhdelukua valitsemalla joko listasta tai kirjoittamalla suoraan esimerkiksi 500 (= 1:500). Askel-määritys antaa siirtää sinistä ruutua vain pykälittäin annetun määrän verran. Tämä on hyödyllistä esimerkiksi jos tulostetaan useita vierekkäisiä papereita, jolloin tulostuksen asemointia on helpompi kontrolloida. Kun laitat rastin kohtaan Pystyssä, tulostusalue kääntyy pystyyn. Mikäli tulostusalue ei näy ruudulla, voit palauttaa sen painamalla Keskitä. Kun olet asemoinut kuvan haluamallasi tavalla, voit valita kirjoittimen ja tulostaa kuvan toiminnolla Tiedosto Tulostus Tulosta ( ). Yläpalkissa oleva kuvake ( ) käyttää oletuskirjoitinta eli tulostaa kuvan kysymättä mitään. Tulostus PDF-tiedostoon tapahtuu samalla tavalla. Koneellasi tulee olla asennettuna jokin PDF-ajuri, jolloin PDF-tulostus näkyy yhtenä kirjoittimena muiden tulostuslaitteiden joukossa. 7.2 Kuvatiedosto Käytä Kuvatiedosto -toimintoa, kun haluat esimerkiksi CAD-kuvaan mukaan kaikki ruudussa näkyvät tiedot, kuten pistenumerot, koordinaattiristit ja otsikkotaulun. Normaali formaatinmuunnos vie vain tiedostossa olevat kohteet (pisteet, viivat, tekstit), eikä ohjelman ruutuun piirtämiä lisätietoja. 26

27 7.3 Otsikkotaulu Tulosteisiin on mahdollista saada mukaan nimiöt, joihin voi tallentaa esimerkiksi yrityksen, projektin ja mittaajan tietoja. Lisäksi nimiöön voidaan automaattisesti saada tulostumaan mm. mittakaava ja päiväys. Nimiössä voi olla myös yrityksen logo kuvana. Avaa toiminto Tiedosto Tulostus Otsikkotiedosto ( ). Paina Mallitiedoston hakupainiketta [...] ja hae tiedosto 3d_test.tit (hakemistosta [user]\3d-win). Paina sitten Luo uusi otsikkotiedosto, jolloin ohjelma kysyy nimen tallennettavalle uudelle otsikkotiedostolle. Anna nimeksi testi.tit. Painettuasi Tallenna ohjelma kysyy vielä nimiöön lisättävän tekstin Numero (vapaavalintainen). Tämän jälkeen uusi tiedosto tulee näkyviin Otsikkotiedosto-kohtaan. Tässäkin tapauksessa Näkyvä-rasti tulee olla päällä, jotta otsikkotiedosto piirretään ruudulle. Rajausrasti määrää sen, että kuva rajataan vain sille varattuun otsikkotiedoston alueeseen. Jo tehtyä otsikkotiedostoa voi vielä korjailla painamalla Editoi-painiketta. Tällöin aukeaa tekstimuotoinen ikkuna, jossa voi mm. vaihtaa näkyvän kuvan/logon (kohdassa BMP). Tekstit-painikkeella ohjelma kysyy uudelleen nimiöön lisättävät tekstit. Otsikkotiedoston voi poistaa painamalla Nollaa. 27

28 7.4 Näytä tiedosto Toiminto näyttää ryhmään kerättyjen pisteiden tiedot tekstieditorissa. Mikäli yhtään pistettä ei ole valittuna (ryhmässä), näytetään kaikki aktiivisen tiedoston pisteet. Jos pisteitä taas on valittuna, näytetään vain nämä. Valitut pisteet voivat olla myös useasta eri tiedostosta. Nollaa aluksi ryhmä ( ) ja valitse hakutavaksi Koodeilla (esimerkiksi hiiren oikean korvan pikavalikosta). Hae nyt T3-kentän koodilla 420 olevat pisteet, jolloin kuvasta valitaan kolmen jätevesikaivon ryhmä. Avaa toiminto Työkalut Näytä tiedosto. Ohjelma avaa tekstieditoriin tiedoston showfile.txt, jossa pisteiden tiedot näkyvät listauksena. Tämä tiedosto on vapaasti muokattavissa ja tallennettavissa. Listaukseen voidaan esimerkiksi lisätä yrityksen, mittajaan tai hankkeen tietoa. Tietoa voidaan myös kopioida leikepöydän kautta toisiin ohjelmiin. Toiminnolla Asetukset Tiedostot voi valita käytettävän Näyttöformaatin, eli formaatin, jolla valitsemasi tiedot näytetään Näytä tiedosto -toiminnossa. Jos valittuna ei ole mitään formaattia, kysytään sitä kun avaat toiminnon. 28

29 7.5 Poimi merkityt Poimi merkityt -toiminnolla voidaan kopioida ryhmässä olevia pisteitä uuteen tiedostoon, aktiiviseen elementtiin tai halutulla formaatilla kirjoitettavaan tiedostoon. Nollaa taas aluksi ryhmä ja poimi satunnaisia pisteitä ryhmään hakutavalla Lähin piste. Avaa toiminto Editointi Poimi merkityt, jolloin Valitut-rivillä näkyy ryhmässä olevien pisteiden lukumäärä. Valitut pisteet voi nyt tallentaa Uuteen elementtiin, jolloin elementtilistaan luodaan uusi tiedosto, kysytään sille nimi ja kopioidaan pisteet sinne. Aktiivinen elementti vie pisteet olemassa olevaan elementtilistan aktiiviseen tiedostoon. Voit myös tallentaa suoraan tiedostoon valitsemalla Tiedostoon. Tällöin ohjelma kysyy uudelle tiedostolle nimeä ja poimitut pisteet tallentuvat valitulla formaatilla. Toiminto ei tee elementtilistaan uutta tiedostoa, vaan tallentaa tiedoston suoraan levylle. 29

30 8 Formaatit 3D-Win -ohjelmisto tukee kymmeniä eri formaatteja, joita maanmittausalalla esiintyy. Ohjelman asennuksen yhteydessä asennetaan tiettyjä formaatteja oletuksena, minkä lisäksi käyttäjä voi lisätä listaan tarvitsemansa formaatit ja poistaa tarpeettomat. Muuntimet jaetaan viiteen pääryhmään: Havaintokirjat, Rasterit, Kairaukset, Tiegeometriat ja Vektoritiedostot. Käyttäjällä voi olla käytössään useita samaan formaattiin kirjoittavia / lukevia muuntimia, jotka toimivat hieman eri tavalla. Muunnoksen yhteydessä ei nimittäin pelkästään tulkita formaattia, vaan samalla voidaan muuttaa koodausta, koordinaatistoa tai aineistosta voidaan tulkita eri asioita ominaisuustiedoiksi. On muistettava, että jos kirjoitusformaatin tehtyään halutaan lukea samalla formaatilla aineistoja sisään, tulee se erikseen lisätä myös lukupuolelle. Muunnoksessa käytettävät toiminnot tulevat sinne yleensä vastakkaisina kuten koodinvaihto tai matematiikka. Ohjelma tietää, milloin ollaan kirjoittamassa tiegeometriaa tai kairauksia, jolloin formaattilistassa näkyvät vain niille tiedostotyypeille sopivat formaatit. 8.1 Kirjoita formaatti Avaa tiedosto test.xyz ja valitse toiminto Tiedosto Formaatit Kirjoita. Listassa näkyy nyt käyttäjälle asennetut muuntimet, joita voi käyttää vektoriaineiston kirjoitukseen. Valitse tallennusformaatiksi Geonic ja paina OK. Ohjelma ehdottaa nimeksi test.gt, jonka voit hyväksyä painamalla Tallenna. Tiedosto on nyt kirjoitettu ja tallennettu Geonicmuodossa. 8.2 Lue formaatti Tyhjennä test.xyz ja käynnistä toiminto Tiedosto Formaatit Vektoritiedosto. Valitse avattavan tiedoston formaatiksi Geonic ja paina OK. Avaa äsken tallennettu test.gt. Tiedosto piirtyy kuvaruudulle. Jos avaat tiedoston Tiedosto Avaa -toiminnolla, ohjelma hakee muunninlistalta sen muuntimen, jolla on sama pääte. Jos tällaisia muuntimia on useita, valitaan se, jolla on lyhin nimi. 3D-tyyppiset tiedostot luetaan oikein päätteestä riippumatta. Jos yhdeltäkään listalla olevalta muuntimelta ei löydy kyseistä loppuliitettä, ohjelma avaa muunninlistan ja voit valita käytettävän muuntimen. 30

31 8.3 Uuden formaatinmuuntimen määrittely Kun lisätään uusi muunnin, riittää yleensä Funktion valinta listalta (esimerkiksi Dwg2) ja kuittaus OK:lla. Hienosäätöä voi tehdä Asetukset -dialogin toiminnoilla. Kun halutaan tehdä tekstitiedosto, pitää lisäksi itse määrätä kirjoitettavat kentät. Valitse toiminto Tiedosto Formaatit Kirjoita. Lisätään listaan uusi muunnin painamalla Lisää, jolloin aukeaa Asetukset-dialogi. Kun Funktio-listasta valitaan formaatti, ilmestyy sille usein ominainen tiedostopääte ja nimi automaattisesti dialogiin. Ainoastaan Text-muuntimelle pitää itse antaa kuvaava nimi. Määritellään nyt uusi riviformaatti valitsemalla listasta Text. Annetaan muuntimelle nimeksi T4XY ja tiedostopäätteeksi *.txt. Nimi on vapaavalintainen, ja sen voi muokata haluamakseen. Tiedostopäätteitä voi antaa useita ja näistä ensimmäistä käytetään tämän muuntimen oletuspäätteenä. Näiden kenttien alla on muita toimintoja, joita voidaan suorittaa muuntamisen yhteydessä, esimerkiksi Vain luku -muoto (jolloin tiedoston päälle ei voi tallentaa) tai Muunna kaaret (jolloin ohjelmalle annetaan vapaus sovittaa kaaret). XYZ-painikkeesta voi määrätä koordinaatteihin liittyviä asetuksia. Jos minimiarvoksi asettaa 1, poistetaan pisteet, joiden koordinaatit ovat nollia. Voit myös määrätä, että tiedostolle tehdään koordinaatistomuunnos automaattisesti kirjoittamisen yhteydessä. Kentät-painikkeesta voi kentän arvon (T1-T6) vaihtaa koodivastaavuustiedostoa käyttäen, esimerkiksi yrityksen A koodista 374 yrityksen B käyttämään koodiin 3116U. Paina Muut-painiketta, jolloin aukeaa muunninkohtaiset asetukset. Anna kenttään oheinen rivi T4,X,Y. Tällöin riviformaattia käytettäessä kirjoitetaan pistenumero (T4) sekä X- ja Y-koordinaattiarvot pilkulla erotettuna. Voit myös käyttää esimerkiksi välilyöntiä pilkun sijasta, näistä lisää Ohje-painikkeella. 31

32 Paina OK ja vielä kerran OK, jolloin muunninlistaan ilmestyy antamasi formaatti. Kun painat OK, kysyy ohjelma minne tiedosto tallennetaan. Seuraavalla kerralla riittää, kun kirjoitettaessa klikkaa haluttua muunninta. Asetukset ovat tallentuneet Käyttäjähakemistoon convert.ini -nimiseen tiedostoon. Avaa toiminto Asetukset Tiedostot, jolloin saat auki Tiedostonhallinta-dialogin. Valitse käytettäväksi näyttöformaatiksi juuri tehty T4XY. Uutta formaattia voi helposti testata avaamalla toiminto Työkalut Näytä tiedosto, joka näyttää (kaikki tai valitut) pisteet formaatilla. Jos Tiedostonhallinnassa ei ole valittu näyttöformaattia, kysytään sitä avatessa Näytä tiedosto -toimintoa. Voit ohittaa oletusnäyttöformaatin painamalla Shift+ Näytä tiedosto, jolloin käytettävä formaatti kysytään aina. Tarkemmat ohjeet eri formaateista, niiden ohjaintiedostoista ja erityispiirteistä löytyvät Ohje-painikkeella. 32

Taulukon käyttö...14 Kaavat...14 Kaavan kopiointi...15 Alueen kopiointi...15

Taulukon käyttö...14 Kaavat...14 Kaavan kopiointi...15 Alueen kopiointi...15 AB-ajokortti 2 Excel 97 Sisällys Taulukkolaskenta...4 Excel...5 Alueiden valinta...5 Automaattinen laskenta...6 Excelin käytön perusperiaatteita...6 Täyttökahva, aikasarjat, muut sarjat...7 Solun sisällön

Lisätiedot

GeoGebra- opas Virallinen käsikirja 3.2

GeoGebra- opas Virallinen käsikirja 3.2 GeoGebra- opas Virallinen käsikirja 3.2 Markus Hohenwarter and Judith Hohenwarter www.geogebra.org GeoGebra- opas 3.2 Viimeksi muokattu: 16. helmikuuta 24, 2011 Tekijät Markus Hohenwarter, markus@geogebra.org

Lisätiedot

Microsoft Excelin perusteita Keijo Salakari 7. Maaliskuuta 2006

Microsoft Excelin perusteita Keijo Salakari 7. Maaliskuuta 2006 Microsoft Excelin perusteita Keijo Salakari 7. Maaliskuuta 2006 Microsoft Excel perusteita 2 (36) Sisältö 1 MS EXCEL OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN... 4 1.1 KÄYNNISTÄ-VALIKON KAUTTA... 4 1.2 TYÖPÖYDÄN PIKAKUVAKE...

Lisätiedot

Metseri 7.0 Käyttöohje. Metseri 7.0

Metseri 7.0 Käyttöohje. Metseri 7.0 1 Metseri 7.0 Käyttöohje Metseri 7.0 M E T S E R I M E T S Ä S T Y S S E U R A N R E K I S T E R I Käyttöohje Web-Media Huopalahdentie 3 E 84 00330 HELSINKI Puh. 050 517 5386 Fax. 050 8517 5386 Email:

Lisätiedot

Käsikirja. Copyright 1995 2012 Codeman Software. Klaani 5.6 Käsikirja

Käsikirja. Copyright 1995 2012 Codeman Software. Klaani 5.6 Käsikirja Käsikirja Copyright 1995 2012 Codeman Software Klaani 5.6 Käsikirja Tulostettu 5.11.2012 Esipuhe Esipuhe Tämä käsikirja on tarkoitettu kaikille Klaani ohjelman käyttäjille tai sen käyttäjiksi aikoville

Lisätiedot

R-Phone 1.3.3 Käyttöohje

R-Phone 1.3.3 Käyttöohje R-Phone 1.3.3 Käyttöohje versio 08.04.2005 2 R-Phone käyttöohje 8.4.2005 TJK Tietolaite Oy Sisällys Esittely...5 Mikä on R-Phone?...5 Esivaatimukset...5 PC:n vähimmäisvaatimukset...5 Ohjelmistovaatimukset...5

Lisätiedot

Metseri 8.0 Käyttöohje. Metseri 8.0

Metseri 8.0 Käyttöohje. Metseri 8.0 1 Metseri 8.0 Käyttöohje Metseri 8.0 M E T S E R I M E T S Ä S T Y S S E U R A N R E K I S T E R I Käyttöohje Web-Media Ulvilantie 27f D 22 00350 HELSINKI Puh. 050 517 5386 Fax. 050 8517 5386 Email: timo.mattila@web-media.fi

Lisätiedot

TIETOKONEEN KÄYTÖN PERUSTEET

TIETOKONEEN KÄYTÖN PERUSTEET TIETOKONEEN KÄYTÖN PERUSTEET HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TIETOKONEEN KÄYTÖN PERUSTEET 1 Sisällysluettelo Tietokoneen osat...

Lisätiedot

HAR10.1 Harjoituskirja

HAR10.1 Harjoituskirja 2007-01-01 ArchiCAD 10 KM.-1.1 Harjoituskirja Tämä harjoituskirja on M.A.Din 4-päiväisen ArchiCAD-peruskurssin opiskelumateriaali. Sen tavoitteena on palauttaa mieleen kurssilla käsiteltyjä asioita. Kirjan

Lisätiedot

EXCEL- TAULUKKOLASKENTA

EXCEL- TAULUKKOLASKENTA EXCEL- TAULUKKOLASKENTA Kevät 2008 osittain HAMKin tietotyövälineetmateriaalin pohjalta (http://www.elearningcentre.hamk.fi/ttv/) Excel-taulukkolaskenta ja sen käyttöliittymä... 1 Tiedoston avaaminen,

Lisätiedot

SISÄLLYS. Sisällys... 2. Excel 2003

SISÄLLYS. Sisällys... 2. Excel 2003 SISÄLLYS Sisällys... 2 Taulukkolaskenta... 5 Excel taulukkolaskentaohjelma... 6 Työkalurivit... 7 Valikot... 7 Työkalurivien ja valikoiden asetukset... 7 Työkalurivin näyttäminen ja piilottaminen... 7

Lisätiedot

Vapo: Turveauman laskenta 1. Asennusohje

Vapo: Turveauman laskenta 1. Asennusohje Turveauman mittaus 3D-system Oy 3D-Win ohjelman lisätoiminto, jolla lasketaan turveaumasta tilaajan haluamat arvot ja piirretään aumasta kuva. Laskentatoiminto löytyy kohdasta Työkalut/Lisätoiminnot. Valitse

Lisätiedot

Sisällys... 2. Tekstinkäsittely... 5

Sisällys... 2. Tekstinkäsittely... 5 SISÄLLYS Sisällys... 2 Tekstinkäsittely... 5 Osa 1... 6 Aloitus... 6 Wordin perusteet... 6 Ohjelman käynnistäminen... 6 Tehtäväruutu... 7 Viivain... 7 Tilarivi... 7 Kysymysruutu... 7 Työkalurivit... 7

Lisätiedot

Taseri 5.0 Käyttöohje. Taseri 5.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1

Taseri 5.0 Käyttöohje. Taseri 5.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 1 Taseri 5.0 Käyttöohje Taseri 5.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 T A S E R I Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M A Käyttöohje Web-Media Ulvilantie 27f

Lisätiedot

Taseri PRO 2.0 Käyttöohje. Taseri PRO 2.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008

Taseri PRO 2.0 Käyttöohje. Taseri PRO 2.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 Taseri PRO 2.0 Käyttöohje Taseri PRO 2.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 T A S E R I P R O Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M A Käyttöohje Web-Media

Lisätiedot

Taseri 6.0 Käyttöohje. Taseri 6.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1

Taseri 6.0 Käyttöohje. Taseri 6.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1 1 Taseri 6.0 Käyttöohje Taseri 6.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1 T A S E R I Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M

Lisätiedot

Pikaopas. 1 Miten liikkeelle? 2 ArchiCADin käyttöliittymä. 1.1 Pikaoppaan tavoite. 1.2 Ohjelman aloittaminen. 2.1 Ikkunat ja apuikkunat

Pikaopas. 1 Miten liikkeelle? 2 ArchiCADin käyttöliittymä. 1.1 Pikaoppaan tavoite. 1.2 Ohjelman aloittaminen. 2.1 Ikkunat ja apuikkunat 10.6.2008 ArchiCAD 12 ALK. - 1 Pikaopas 1 Miten liikkeelle? 1.1 Pikaoppaan tavoite Pikaopas on tarkoitettu ensimmäiseksi tutustumisretkeksi ArchiCADin ominaisuuksiin ja mahdollisuuksiin. Tässä vihkossa

Lisätiedot

Jaana Nuuttila kesä 2010

Jaana Nuuttila kesä 2010 kesä 2010 Sisältö 1 Näppäimistön ja hiiren käyttö...1 2 Käyttöliittymä...2 2.1 Käynnistä-valikko...3 2.2 Tehtäväpalkki...4 2.3 Pienoisohjelmat...5 2.4 Ikkunoiden ja kuvakkeiden käsittely...6 2.5 Valintanauhat,

Lisätiedot

TIETOKONEEN KÄYTÖN PERUSTEET

TIETOKONEEN KÄYTÖN PERUSTEET TIETOKONEEN KÄYTÖN PERUSTEET HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TIETOKONEEN KÄYTÖN PERUSTEET 1 Sisällysluettelo Tietokoneen osat...

Lisätiedot

WM-Laskutus 4.0 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

WM-Laskutus 4.0 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 1 WM-Laskutus 4.0 Käyttöohje WM-Laskutus Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 WM- L A S K U T U S Y R I T Y K S E N L A S K U T U S O H J E L M A Käyttöohje Web-Media Ulvilantie

Lisätiedot

WM-Laskutus 3.2 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007

WM-Laskutus 3.2 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 1 WM-Laskutus 3.2 Käyttöohje WM-Laskutus Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 W M - L A S K U T U S Y R I T Y K S E N L A S K U T U S O H J E L M A Käyttöohje Web-Media Huopalahdentie 3 E 84 00330

Lisätiedot

Käyttöohje CSI LakiMies. Versio 2.7 Joulukuu 2012

Käyttöohje CSI LakiMies. Versio 2.7 Joulukuu 2012 Käyttöohje CSI LakiMies Versio 2.7 Joulukuu 2012 (1/118) Sisällysluettelo 1 Ohjelmiston yleiset toiminnot... 4 1.1 Ohjelmiston rakenne... 4 1.2 Perustoiminnot... 6 1.2.1 Listatoiminnot... 6 1.2.2 Ikkunatoiminnot...

Lisätiedot

Laskutus. Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi

Laskutus. Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi Laskutus Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1. Ecom Laskutus...3 1.1 Laskutusoletukset...3 1.2 Laskutuksen perusoletukset...4 1.21 Laskutusoletukset, minimikate%...4 1.22

Lisätiedot

GIMP ohjelmaopas (Lähde:Wikikirjasto)

GIMP ohjelmaopas (Lähde:Wikikirjasto) GIMP ohjelmaopas (Lähde:Wikikirjasto) Tämä on Wikikirjaston GIMP-kirjan (http://fi.wikibooks.org/wiki/gimp) tulostettava versio. GIMP on avoimeen lähdekoodiin perustuva ilmainen kuvankäsittelyohjelma.

Lisätiedot

SELKOTIETO OY. Netti-Jäseri Käyttöohje. Netti-Jäseri

SELKOTIETO OY. Netti-Jäseri Käyttöohje. Netti-Jäseri 1 SELKOTIETO OY Netti-Jäseri Käyttöohje Netti-Jäseri N E T T I - J Ä S E R I Y H D I S T Y K S E N J Ä S E N R E K I S T E R I O H J E L M A Käyttöohje Selkotieto Oy PL 24 00351 HELSINKI Puh. 050 517 5386

Lisätiedot

Condes. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7 KOULUTUSMATERIAALI. Copyright 2004 OL-Fellows. Kopiointi kielletty Sivu 1 (78)

Condes. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7 KOULUTUSMATERIAALI. Copyright 2004 OL-Fellows. Kopiointi kielletty Sivu 1 (78) Condes Suunnistuksen ratamestariohjelmisto Versio 7 KOULUTUSMATERIAALI Copyright 2004 OL-Fellows. Kopiointi kielletty Sivu 1 (78) Sisältö KOULUTUKSEN SISÄLTÖ... 3 MIKÄ ON CONDES?... 4 CONDESIN OSAT JA

Lisätiedot

Published : 2011-12-04 License : GPLv2

Published : 2011-12-04 License : GPLv2 INKSCAPE Published : 2011-12-04 License : GPLv2 Sisällysluettelo JOHDANTO 1 INKSCAPESTA 2 2 SVG 3 ASENNUS 3 ASENNUS WINDOWSIIN 5 PERUSTEET 4 Inkscapen käyttöliittymä 12 5 TIEDOSTOJEN KÄYTTÖ 20 PIKAOPAS

Lisätiedot

Oheisessa kuvassa on ArchiCAD-työpöytä sellaisena kuin se. Käyttöliittymä. 1 Mallinnus- ja piirtoikkunoissa liikkuminen

Oheisessa kuvassa on ArchiCAD-työpöytä sellaisena kuin se. Käyttöliittymä. 1 Mallinnus- ja piirtoikkunoissa liikkuminen 11.12.2012 ArchiCAD 16 KO. - 1 Käyttöliittymä Oheisessa kuvassa on ArchiCAD-työpöytä sellaisena kuin se avautuu oletusasetuksilla. Tässä luvussa esitellään kuvassa näkyvien ja lisäksi lukuisten muiden

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Sivu 1

Sisällysluettelo. Sivu 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Yleistä... 2 Vastuut... 2 Lisenssi- ja selainvaatimukset... 2 Termistöä... 3 Palveluun kirjautuminen... 3 Omat tiedot- välilehti... 4 Käyttäjän tiedot... 4 Salasanan

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelut. Etäopetuskeskus. Windows Vista. perusteet

Hyvinvointipalvelut. Etäopetuskeskus. Windows Vista. perusteet Tampereen kaupunki Koulutusmoniste Hyvinvointipalvelut Etäopetuskeskus Windows Vista perusteet Sisällysluettelo 1. MIKÄ ON WINDOWS VISTA? 3 2. TIETOKONEEN OSAT 3 3. WINDOWS VISTAN KÄYTÖN ALOITTAMINEN 4

Lisätiedot