3D-Win 5.6. Käyttöönottomanuaali. 3D-system Oy Kielotie 14 B VANTAA puh (11/2011)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "3D-Win 5.6. Käyttöönottomanuaali. 3D-system Oy Kielotie 14 B 01300 VANTAA puh. 09-2532 4411 www.3d-system.fi (11/2011)"

Transkriptio

1 3D-Win 5.6 Käyttöönottomanuaali 3D-system Oy Kielotie 14 B VANTAA puh (11/2011)

2 Sisällysluettelo: 1 OHJELMISTON ESITTELY YLEISTÄ MANUAALI KÄYTTÖLIITTYMÄ PISTEIDEN KOODIKENTÄT TIEDOSTOJEN HALLINTA TIEDOSTOJEN AVAUS JA TALLENNUS HAKEMISTOT TIEDOSTOELEMENTTIEN VALINTA TIEDOSTOELEMENTTIEN ASETUKSET ASETUKSET PISTEEN ESITYS ZOOMAUS IKKUNAN ASETUKSET TYÖKALUT HAKUTAPA RYHMÄ MASKI EDITOINTI PISTEEN TIEDOT PISTEEN LISÄYS JA EDITOINTI PISTERYHMÄN EDITOINTI VIIVAN LISÄYS JA EDITOINTI KAAREN LISÄYS JA EDITOINTI TEKSTIN EDITOINTI LASKENTA PINTA-ALA SUORAKULMAINEN LASKENTA PARAMETRIEN VALINTA LASKENTAAN SISÄINEN NELILASKIN SUORAN JA KAAREN LEIKKAUS EROMITAT KOORDINAATTIJÄRJESTELMÄ LASKENTATULOKSET TULOSTUS PIIRTOALA KUVATIEDOSTO OTSIKKOTAULU NÄYTÄ TIEDOSTO POIMI MERKITYT FORMAATIT KIRJOITA FORMAATTI LUE FORMAATTI UUDEN FORMAATINMUUNTIMEN MÄÄRITTELY

3 1 Ohjelmiston esittely 1.1 Yleistä 3D-Win on kotimainen maastomittaustiedon tuottamiseen ja käsittelyyn tarkoitettu ohjelmisto. Ohjelmisto voidaan asentaa yksittäisiin tietokoneisiin tai mihin tahansa Windows-verkkoon jaetuksi ohjelmaksi useammalle käyttäjälle. Ohjelmistolla voidaan käsitellä yhtäaikaisesti useita päällekkäisiä vektori- ja rasterikuvaelementtejä. Tiedostojen kuvautuminen ruudulla määräytyy käyttäjän oman koodauksen ja symboliikan mukaan tai tarpeen mukaan eri kohteita yksinkertaistaen tai korostaen. Tiedostoja voidaan lukea ja kirjoittaa ohjelmistoon oman tiedostomuodon lisäksi useissa eri formaateissa. Tuettuja ovat yleisimmät maastotallenninformaatit, useiden CAD- ja paikkatietojärjestelmien siirtotiedostomuodot sekä käyttäjän vapaasti määrittelemät riviformaatit. Aineistot voidaan tulostaa mille tahansa Windowsin tukemalle kirjoittimelle joko karttakuvana halutussa mittakaavassa tai tekstimuotoisena listauksena. Aineistojen editointi tapahtuu graafisesti ja se voidaan kohdistaa joko yksittäisiin pisteisiin ja viivoihin, kokonaisiin tiedostoelementteihin tai eri hakutavoilla valittuihin aktiivisiin kohteisiin. Pisteiden koodauksen käsittelyyn on tehokkaat toiminnot ja pisteille voidaan tallettaa käytännöllisesti katsoen rajaton määrä vapaamuotoista ominaisuustietoa. Koodaus voidaan muuntaa helposti eri asiakkaiden järjestelmiä vastaavaksi koodimuunnostaulukoiden avulla. Käytössä on monipuoliset, mutta helpot laskentatoiminnot. Yhdellä toiminnolla voidaan tehdä sama kuin viidellä vanhalla. Ohjelmassa voi itse määrätä, miten laskenta toimii ja mitä arvoja ruudussa ja tulostiedostossa halutaan näkyvän. Laskennan tulokset tallentuvat automaattisesti tekstimuotoiseen tulostiedostoon. Mukana myös monipuoliset, mutta samalla helppokäyttöiset toiminnot aineistojen siirtämiseksi uusiin EurefFin-koordinaatistoihin. Ominaisuustietojen keruu ja syöttäminen GIS-järjestelmään on tärkeä osa maastomittauksia. 3D-Win - ohjelmalla voidaan lukea mitä tahansa ominaisuustietoa, editoida annettuja arvoja tai täydentää niitä ja lähettää tiedot takaisin GIS-järjestelmään. 1.2 Manuaali Tämä käyttöohje helpottaa 3D-Win -ohjelmiston käyttöönottoa ja tutustuttaa ohjelmiston tarjoamiin toimintoihin. Oppaassa keskitytään ohjelmiston perustoimintoihin ja niistä esitellään vain tärkeimmät kohdat. Lisätietoa ja yksityiskohtaisemmat ohjeet löytyvät kunkin toiminnon kohdalta painamalla Ohjepainiketta. Ohjeen käyttö edellyttää (polkujen ja esimerkkien osalta), että ohjelmisto on asennettu asennusohjelman edellyttämiin hakemistoihin, ja että esimerkkiaineistot on myös asennettu. Mikäli näin ei ole, kysy lisätietoja asennuksen suorittaneelta henkilöltä. Lue tämä manuaali siinä järjestyksessä kuin se on esitetty ja tee kaikki pyydetyt toiminnot. Näin varmistetaan, että ohjelma käyttäytyy kuten manuaalissa on kerrottu. Kaikissa esimerkeissä käytetään test.xyz -tiedostoa, ellei erikseen muuta mainita. Kaikki esimerkkiaineistot löytyvät hakemistosta Omat tiedostot\3d-win\data. Tämä ja muut ohjeet löytyvät hakemistosta Omat tiedostot\3d-win\documents. Manuaalin läpikäynnin ja harjoittelun ajaksi on syytä vaihtaa kooditiedostoksi Code_56.dat kohdassa Asetukset Koodit tai huolehtia, että uudet määritykset ovat mukana käyttämässäsi kooditiedostossa.. Manuaalissa viitataan hakemistoihin [home] ja [user], jotka ovat käyttöjärjestelmästä riippuvaisia. Yleensä [home] viittaa Omat tiedostot -hakemistoon ja [user] tämän alla olevaan 3D-Win -hakemistoon. Löydät nämä helpoiten Asetukset Tiedostot -dialogin Käyttäjähakemisto -kohdasta. Luettuasi tämän manuaalin osaat ohjelman perusteet. Lisää tietoa ohjelman käyttömahdollisuuksista saat selailemalla menuja, painamalla ohjenäppäintä, muista käyttöohjeista (kaira, cad, malli, tie), kotisivujen materiaaleista (esimerkiksi käyttäjäpäivien materiaali), lukemalla ja seuraamalla forumia osallistumalla koulutuksiimme tai soittamalla meille. 3

4 1.3 Käyttöliittymä Kun käynnistät ohjelman, avautuu kuvaruudullesi oheisen kuvan mukainen näkymä. Kuvassa on esitetty pääikkunan kohteiden selitykset sekä tärkeimpiä työkaluja, joita ohjelmaa käytettäessä tarvitaan. Näihin viitataan useasti myöhemmin tässä manuaalissa. Ruudun yläpalkissa kerrotaan aktiivisen tiedoston nimi sekä kenelle käyttöoikeus on myönnetty. Valikkoriviltä löytyvät alasvetovalikot ohjelman eri toiminnoista. Työkaluriviltä löytyvät usein tarvitut toiminnot pikakuvakkeina. Hiiren pikavalikosta (hiiren oikea korva) löytyy lisää usein tarvittuja toimintoja. Infopalkista löytyvät hiiren kursorin koordinaatit, valittujen pisteiden määrä (ryhmä), ryhmän tila, käytössä oleva hakutapa, zoomaustapa, ruudun piirtotapa sekä maskin asetukset. Jos osoitetaan hiirellä jotain kuvaketta, näkyy infopalkissa toiminnon kuvaus. Yläpalkki Valikkorivi Työkalurivi Infopalkki Hiiren pikavalikko Ohjelmassa on lisäksi ns. kelluvia työkalupaletteja, joiden sisältö on käyttäjän määritettävissä. Työkalupaletit ovat nopein tapa käyttää eri toimintoja, ja ne on valmiiksi ryhmitelty tehtäväkokonaisuuksien mukaan. Paletit saa näkyviin halutun toimintoryhmän valikosta (alimmaisena Työkalut). 4

5 1.4 Pisteiden koodikentät Jokaisella pisteellä on useita koodikenttiä, joilla määritetään pisteen tyyppi ja koordinaatit. Lisäksi pisteillä voi olla käytössä pisteen lajikoodiin sidottua ominaisuustietoa. Dialogi avataan toiminnolla Editointi Pisteet Editoi. Ohjelmaa käytettäessä tulee huomioida seuraavat säännöt: T1 = Pintatunnus T2 = Viivatunnus T3 = Pisteen lajikoodi T4 = Pisteen numero T5 = Pisteen tarkkuusluokka T6 = Viivan kulkutapa Näistä tarkemmin kappaleen lopussa. X, Y ja Z-koordinaatit Ominaisuus-rasti kertoo onko pisteelle tallennettu ominaisuustietoa. Klikkaamalla pääset näkemään tiedot. - Piste on yksittäinen kohde, jolla voi olla 1-6 tunnusta sekä haluttu määrä ominaisuustietoa. - Viivalla on aina samat T1, T2 ja T3 (eli viiva kulkee samalla pinnalla, samalla viivanumerolla ja samalla lajikoodilla). T4, T5 ja T6 voi olla yksilöllinen kullakin viivan pisteellä. Viivalla voi olla omaa ominaisuustietoa, joka kuuluu viivaobjektille, ja kullekin viivan pisteelle voi olla talletettuna yksilöllistä pistekohtaista ominaisuustietoa. - Alue muodostuu sulkeutuvasta viivasta, jolle annetaan T6-kentän arvoksi 71. Alueelle voidaan määrittää koodista riippuvainen rasterointi kooditiedostossa. Pisteitä voi editoida Pisteen editointi -työkalulla (ks. yllä) ja viivoja vain Viivan editointi -työkaluilla. Viivan yksittäisen pisteen tietoja voi muuttaa myös Pisteen editoinnilla. Alueet editoidaan Viivatyökaluilla. T1 kenttä on muuten vapaa, mutta maastomallia käytettäessä siitä luetaan pintatunnus pisteelle. T2 on viivanumero, joka on normaalisti juokseva numero kyseisen tiedoston viivoille. Ohjelma ei vaadi viivalle numeroa, vaan osaa muodostaa viivat, vaikka numeroa ei anneta, tai sitä ei ole. T3 määrää kohteen lajin (puu, rakennus tms.). Lajikoodien perusteella määräytyy myös piirtosymboliikka annetun kooditiedoston mukaan (Asetukset Koodit). T4 on yleensä pistenumero, mutta sitä voidaan käyttää muunkin tiedon tallentamiseen. T5 on vapaa kenttä, jota käytetään esimerkiksi tarkkuusluokkana pisteelle. T6 määrää viivan kulkutavan (kaari, murtoviiva, alue tms.). Voidaan käyttää myös muuhun tarkoitukseen. Koodikenttien leveys on vapaa. Kun klikkaat dialogissa kenttää T1 tai T3 ja painat Koodi-painikkeesta, saat auki kaikki sille kentälle käytettävissä olevat koodit. Jos painat Shift-näppäintä ja Koodi-painiketta samaan aikaan, saat auki kaikki aktiivisessa elementissä (tiedostossa) käytössä olevat koodit. Koodi -painikkeella on erityinen toiminto kentille T2 ja T4. T2-kenttään saat joko 0 tai ensimmäisen vapaan viivanumeron ja T4-kenttään saat joko 1 tai ensimmäisen vapaan pistenumeron aktiivisessa tiedostossa. Kooditiedostossa (Asetukset Koodit) määrätään käyttäjän haluamat värit, tekstifontit, symboliikka pisteille, viivoille ja alueille sekä halutessa jollekin kohteelle ominaisuustietoa. Kooditiedostoja on käytettävissä useita, mutta vain yksi voi olla käytössä kerrallaan. Käyttäjän on helppo vaihtaa kooditiedostoa aineiston ja tarpeen mukaan. T3-kenttään liittyvät koodit on jaettu kahteen osaan: Käyttäjän määräämät koodit ( < 9000) ja ns. systeemin koodit (> 9000). Systeemikoodit näet painamalla Control+Koodi. 5

6 2 Tiedostojen hallinta 2.1 Tiedostojen avaus ja tallennus Ohjelmassa on tavalliset Avaa-, Tallenna- ja Sulje-toiminnot. Suurimpana etuna ohjelmassa on useiden tiedostojen yhtäaikainen käsittelymahdollisuus. Ruudulla voi samalla kertaa olla avoinna useita tiedostoja ikään kuin valopöydällä, joista kaikki tai vain halutut ovat yhtä aikaa käytettävissä. Jokainen avattu tiedosto säilyy omana elementtinään, kunnes ne mahdollisesti yhdistetään. Valitse valikkoriviltä toiminto Tiedosto Avaa (tai työkalurivin kuvakkeella ) ja siirry ohjelman asennuksen muodostamaan kotihakemistoon [home]\3d-win\data. Valitse avattavaksi tiedostoksi test.xyz ja paina Avaa, jolloin tiedosto piirtyy kuvaruudulle. Voit avata useita tiedostoja kerralla pitämällä Ctrl- tai Shift-näppäintä pohjassa, kun valitset avattavia tiedostoja. Oletetaan, että olemme tehneet tiedostoon muutoksia ja haluamme tallentaa tiedoston muutoksineen. Tällöin valitaan valikkoriviltä toiminto Tiedosto Tallenna Aktiivinen ( olleen tiedoston samalla nimellä, eikä kysy varmistusta päällekirjoituksesta. ), joka tallentaa aktiivisena Mikäli kyseessä olisi uusi tiedosto tai muuntimen kautta luettu tiedosto, ohjelma kysyisi uuden nimen tiedostolle. Jos tiedoston nimeen ei anneta loppuliitettä, ohjelma lisää loppuliitteen tiedoston tyypin mukaan (esimerkiksi vektoritiedostolle *.xyz ja tiegeometrialle *.tg). Tallentaminen ei poista tiedostoa ohjelman muistista. Nyt voimme tyhjentää elementtilistasta aktiivisen, eli parhaillaan käsiteltävänä olleen tiedoston toiminnolla Tiedosto Tyhjennä Aktiivinen ( ). Mikäli tiedostoon on tehty muutoksia ja sitä ei ole tallennettu, kysyy ohjelma vielä halutaanko tiedosto tallentaa ennen poistamista. Käytössä on myös kolme muuta tyhjennystoimintoa; Kaikki ja Kaikki tallentamatta ja Valitut. Kaikkitoiminto varmistaa tiedostojen mahdollisen tallennuksen jokaiselle editoidulle tiedostolle erikseen, mutta Kaikki tallentamatta kysyy varmistuksen vain kerran ja poistaa tiedostot tallentamatta niihin mahdollisesti tehtyjä muutoksia käytä harkiten! Valitut tallettaa tiedostolistan valitut tiedostot. 6

7 2.2 Hakemistot Hakemistot-valikko muistaa 10 viimeksi käytettyä hakemistoa samaan tapaan kuin Tiedosto-valikko muistaa 10 viimeksi käytettyä tiedostoa. Hakemisto-valikkoon voit lisäksi tallentaa 10 pysyvää hakemistoa. 2.3 Tiedostoelementtien valinta Avaa uudelleen äsken käsitelty tiedosto test.xyz ja valitse toiminto Tiedosto Elementit Valinta ( ). Saat nyt näkyviin elementtilistan, jossa kerrotaan minkä nimisiä tiedostoja on avoinna. Tässä tapauksessa tiedosto test.xyz näkyy ylimpänä listalla ja on merkitty aktiiviseksi. Vain yksi tiedosto voi olla aktiivinen kerrallaan, ja suuri osa toiminnoista kohdistuu vain aktiiviseen tiedostoon. Aktiivinen tiedosto näytetään nimen edessä olevalla rastilla. Jos esimerkiksi tehdään pisteitä, viivoja tai tekstejä, lisätään ne aina aktiiviseen tiedostoon. Avaa lisäksi tiedosto test_cab.xyz. Kuvaan piirtyy kaapeleita ja elementtilistassa näkyy nyt kaksi tiedostoa, joista jälkimmäinen on aktiivinen. Avattaessa tiedostoja tulee viimeksi avatusta tai luodusta aina aktiivinen. Aktiivista tiedostoa voi vaihtaa laittamalla rastin halutun tiedoston kohdalle. Elementtilista on täysin skaalattavissa. Itse ikkunan kokoa voi muuttaa ikkunan nurkasta vetämällä. Yksittäisen sarakkeen leveyttä voi myös muuttaa. Sarakkeita ei kuitenkaan voi kokonaan poistaa tai piilottaa eikä niiden järjestystä muuttaa. Alareunan statuspalkki näyttää tietoja kustakin sarakkeesta. Nimisarakkeessa näytetään valittujen tiedostojen määrä ja tiedostojen kokonaismäärä. Sarakkeiden Editoitu, Käytössä, Piilossa, Asetukset ja Väri kohdalla näytetään kuinka monessa tiedostossa ao. asetus on päällä. Pistemääräsarakkeen alla näytetään näkyvien pisteiden määrä sekä pisteiden kokonaismäärä. Nuolipainikkeilla voit siirtää valittuja tiedostoja listalla ylös- ja alaspäin. Editoitu-rasti kertoo onko tiedostoa editoitu, mutta ei vielä tallennettu. Käytössä-rastilla valitaan, minkä tiedostojen pisteisiin voi tarttua hiirellä / mitä ohjelma voi käyttää. Eli jos rasti on pois päältä, tiedosto näkyy ruudulla, mutta sen pisteitä ei voi valita. Aseta tiedoston test.xyz Piilossa-rasti päälle, jolloin ohjelma piilottaa test.xyz-aineiston ja jättää ruudulle vain kaapelit. Kun tiedosto on piilossa, se ei ole käytössä. Poikkeuksena maastomalli, joka on myös piilotettuna käytössä. Jos kaikki tiedostot on piilotettuina, näkyy ruutu valkoisena. Jos taas ruudussa näkyy 3D-system -logo, ei elementtilistassa ole yhtään tiedostoa. Asetukset-rasti kertoo tiedostolla olevan tiedostokohtaiset asetukset eli se ei noudata samoja Pisteen esitys -kohdan asetuksia kuin muut tiedostot. Näin voit esimerkiksi määrätä vain tietylle tiedostolle pistenumeron päälle. Väri-rasti kertoo tiedostolla olevan pakotetun värin eli kaikki symbolit, viivat ja tekstit näytetään valitulla värillä. Pisteet-sarake näyttää tiedostojen pistemäärän. 7

8 Tyyppi-sarake kertoo tiedoston tyypin. Ohjelmassa on käytössä erityyppisiä tiedostoja. Vektoritiedosto Havaintokirja Rasterikuva Maastomalli (MM) Mittalinja (ML) Poikkileikkaus (PO) Pituusleikkaus (PI) Neliöverkko (NE) Kairaustiedosto (KR) Tielinja (TG) Normaali pisteitä, viivoja ja tekstejä ja tekstejä sisältävä karttatiedosto. Jono- tai kartoitushavaintoja sekä mahdollisesti kiintopisteitä. Rasterikuva sijaintitietoineen. Yhden pinnan kolmioverkko taiteviivoineen. Mittalinja paaluväleineen poikki- ja pituusleikkausten laskemiseen. Yhden tai useamman pinnan poikkileikkaukset mittalinjaa pitkin. Yhden tai useamman pinnan pituusleikkaus mittalinjaa pitkin. Maastomallista laskettu neliöverkko. Kairauspisteitä sisältävä tiedosto. Tien vaaka- ja pystygeometria sekä mahdolliset tierakenneparametrit. Voit maalata yhden tai useamman (Shift+Ctrl) tiedostonimen ja kohdistaa operaation kaikille valituille tiedostoille. Kun viet hiiren maalatun nimen päälle, saat oikealla korvalla alasvetovalikkoon toimintoja, joita voit kohdistaa valituille tiedostoille. Esimerkiksi Kirjoita-toiminto kysyy formaatin ja kirjoittaa tiedostot valitulla formaatilla. Jos tiedostot ovat eri tyyppisiä, kirjoitetaan vain ne, jotka ovat samaa tyyppiä kuin aktiivinen tiedosto. Jokaisella sarakkeella on oma valintalista, jolla voit järjestää tiedostot tämän sarakkeen mukaan tai valita, vaihtaa ja tyhjentää ko. sarakkeen valintoja. Nimisarakkeen Hae-toiminnolla voidaan valita kaikki tiedostot, joiden nimessä on annettu teksti. Aktivoitoiminto aktivoi tiedoston, johon aktiivinen piste kuuluu. Elementtilistassa on käytettävissä joitain erityisiä pikanäppäimiä, joilla elementtilistaa voidaan hallinta näppäimistöä käyttäen. Katso lisätietoja Ohje-painikkeesta. 8

9 2.4 Tiedostoelementtien asetukset Valitse toiminto Tiedosto Elementit Asetukset, jolloin saat näkyviin dialogin, jossa on tietoa aktiivisesta tiedostosta. Saman dialogin saa auki myös edellisestä Elementtien valinta -dialogista painamalla uudelleen rivin alussa olevaa Aktiivinen-rastia. Jos haluat vaihtaa tiedoston piirtämiseen käytettyä väriä, paina [...]-näppäintä väriruudun vieressä. Tällöin aukeaa Väridialogi, jossa voit valita haluamasi värin. Kun painat OK ja päivität ruudun, koko valittu tiedosto piirretään valitsemallasi värillä. Nyt elementtilistaan on tullut merkintä värin käytöstä, ja voit sieltä valita, onko väri päällä vai pois. Ruudussa [ 2 / 2 ] näkyy kuinka mones elementtilistan tiedostoista on käsittelyssä. Seuraava ja Edellinen -painikkeista voi vaihtaa käsiteltävää tiedostoa. Vaihdetaan seuraavaksi tiedostossa olevien pisteiden esitystapa sellaiseksi, että kaikkien yksittäisten pisteiden kohdalla on näkyvissä Z-koordinaatti. Paina Tiedoston asetukset -dialogissa Aseta -painiketta, jolloin aukeaa tiedostokohtainen Pisteen esitys -dialogi. Voit myös kaksoisklikata Elementtien valinta ikkunassa Asetukset-rastia. Laita dialogiin rastit samoin kuin ne on alla olevassa kuvassa esitetty ja paina Sulje. Koko tiedosto piirretään nyt valitsemiesi asetuksien mukaan. Asetuksien voimassaoloa (päällä / pois) voit hallita Elementtien valinta -dialogissa, ohjelma muistaa kerran asettamasi määrittelyt, kunnes tiedosto tyhjennetään. Pisteen esitys on esitelty tarkemmin seuraavassa kappaleessa. 9

10 3 Asetukset 3.1 Pisteen esitys Edellisen kappaleen Pisteen esitys oli tiedostokohtainen, mutta toiminnolla Asetukset Pisteen esitys ( ) voi määrätä yleisesti, miten kaikkien tiedostojen pisteet esitetään ruudulla ja tulosteissa. Asetukset saa pois päältä ja takaisin päälle pikakuvakkeella. Ole kuitenkin tarkkana rastien Päällä ja Valitut kanssa, sillä mikäli Päällä ei ole valittuna, eivät asetukset tule voimaan. Samoin Valitut asettaa asetukset päälle vain ryhmälle. Pisteen esitys -kenttä määrää, näytetäänkö pisteet ja viivoilla olevat pisteet pelkkinä pisteinä, vai erikokoisina risteinä. Pisteen tunnus -kenttä määrää pisteillä käytettävät koodit ja koordinaatit. Aseta päälle Pieni risti ja T4 (pistenumero). Nyt kuvassa näkyy kaikilla pisteillä pieni risti sekä pistenumero. Aseta päälle Z -rasti ja poista Symbolit - rasti. Kuvaan tulee pistenumeron lisäksi korkeus, mutta symbolit ja viivatyypit poistuvat. Desimaalien määrä vaikuttaa pisteen vieressä näkyviin XYZ-koordinaatteihin. Koko määrää tekstin koon paperilla millimetreinä. Hajapisteet / Viivapisteet / Viivat määräävät, näytetäänkö pyydetyt tiedot hajapisteille, viivapisteille vai viivoille. Viivat -vaihtoehto tuo viivan tiedot johonkin kohtaa viivaa, teksti viivan suuntaisena. Päällä-rasti kertoo, että asetukset ovat voimassa. Valitut-rasti asettaa asetukset päälle vain ryhmässä oleville pisteille. Aktiivinen-rasti kohdistaa asetukset vain aktiiviseen tiedostoon. Tunnus-rasti lisää kentän tunnuksen mukaan (esimerkiksi T4= tai Z= ). Nimi-rasti lisää tekstin kohdasta Pisteen tunnus (esimerkiksi Pinta=, Viiva=, Lajikoodi=) Arvo-rasti lisää numeron sijasta koodin selitystekstin (esimerkiksi Maan pinta, Tien keskilinja) Rivi-rasti kirjoittaa ominaisuudet peräkkäin, ei allekkain. 10

11 3.2 Zoomaus Aineiston zoomausta ja siirtoa voi suorittaa ohjelmassa usealla eri tavalla: - hiirellä ja sen rullalla - valikkorivin toiminnoilla - työkalurivin painikkeilla - näppäimistöltä tai - hiiren oikean korvan pikavalikosta Alla on muutamia esimerkkejä zoomauksesta ja siirrosta, tarkempia ohjeita löytyy Ohje-toiminnolla. Laatikkozoomaus Pidä hiiren vasen korva alhaalla ja vedä hiirellä vähintään 1 cm x 1 cm kokoinen laatikko. Kun vapautat hiiren korvan, laatikon sisältämä alue zoomataan ruutuun. Siirto Paina näppäimistöltä Ctrl-näppäin pohjaan ja vedä hiirellä samanaikaisesti. Tai paina hiiren rulla pohjaan kun vedät hiirellä. Kuva siirtyy suoraan hiiren mukana. Rullahiiri Rullahiirellä voi rullaa pyörittämällä pienentää tai suurentaa kuvaa, jolloin hiiren sijainti määrittää kuvan keskipisteen. Kuvaa voi myös siirtää painamalla hiiren rullan alas ja vetämällä haluttuun suuntaan. Kaikki Jos kuva häviää kokonaan, tai haluat palauttaa koko kuvan, valitse toiminto Zoomaus Kaikki tai paina työkalurivin painiketta tai paina näppäimistön End -näppäintä. Edellinen / Seuraava-toiminnolla (, ) palautetaan edellinen tai seuraava zoomausnäkymä. Muistaa 10 edellistä zoomausta. Pienennä- ja Suurenna-toiminnoilla ( ja ) kuvaa voi zoomata kauemmas tai lähemmäs portaittain keskipisteen pysyessä paikallaan. Valikkorivin Zoomaus -valikon alusta löytyy lisäksi kuvan ulkoasua määritteleviä toimintoja: Vedos nopea piirto, joka piirtää pisteet ja viivat pelkistetyllä symboliikalla (ei tekstejä ollenkaan) Näyttö normaali piirto, jossa tekstit ja symbolit ovat aina samalla koolla (riippumatta zoomista) Paperi esikatselu, joka näyttää kuvan sellaisena kuin se tulee paperille, eli kohteet skaalautuvat ja piirtyvät ruudun mittakaavan mukaan. 3D-zoom Kuvaa voi katsella myös kolmiulotteisesti toiminnolla Zoomaus 3D. Määritä vaaka- ja pystykulma, joista haluat kuvaa tarkastella, siirrä valinta kohtaan XYZ. Alareunassa on lisäksi neljä pikavalintaa erilaisille katselusuunnille. Oikean reunan nuolinäppäimillä voit taas kääntää kuvaa 10 asteen askelein. Kun haluat palata takaisin normaaliin kuvaan, valitse XY. Voit vaihtaa halutun nimen ja suunnan esimerkiksi Koillisen tilalle. Aseta ensin halutut katselukulmat ja paina sitten Shift+Koillinen. Ohjelma kysyy näppäimelle nimen ja tallettaa muutokset. Jos haluat päivittää ruutua, onnistuu se toiminnolla Zoomaus Puhtaaksi tai työkalurivin kuvakkeella tai painamalla F5. 11

12 3.3 Ikkunan asetukset Ikkunan yleistä ulkoasua ja ruudulle piirrettävien kohteiden näyttöasetuksia voi määrittää toiminnolla Asetukset Ikkuna. Taustaväri määrää pääikkunan taustan värin, ja sitä voi muuttaa [...]-painikkeesta. Muissa ikkunoissa on vastaava asetus. Pikatoiminnolla F12 voit lennosta vaihtaa mustan taustavärin valkoiseksi tai päinvastoin. Symbolin kerroin ja Tekstin kerroin muuttaa ruudulla näytettävien symbolien tai tekstien kokoa skaalaamalla kohteita kertoimien osoittaman määrän. Tämä asetus ei kuitenkaan vaikuta paperille tulostuviin kokoihin. Aseta Symbolin ja Tekstin kertoimeksi 2.0 ja paina Päivitä. Nyt ruudulla olevat symbolit ja tekstit suurenevat kaksinkertaisiksi. Arvo voi olla myös nollan ja yhden väliltä, jolloin kohteita pienennetään. Ruudun mittajanalla helpotetaan etäisyyksien arviointia ruudulla. Janan pituus skaalautuu automaattisesti ruudun zoomauksen mukaiseksi, mutta sen paikan voi vaihtaa dialogista. Mittajana ei tulostu paperille, mutta sen voi liittää otsaketauluun. XYZ-symboli näyttää koordinaattiakseleiden suunnat. Koordinaattiristeillä saadaan ruudulle ja tulosteisiin piirtymään koordinaattiristit. Näiden väliä ja kokoa voidaan säätää dialogin kohdissa Ristiväli ja Ristikoko. Ristiväli määritetään metreissä maastossa ja ristikoko millimetreinä ruudulla. Ristikoon arvolla nolla saadaan aikaan koordinaattiruudukko. Yksittäiselle koordinaattiristille saat XY-arvot kuvaan toiminnolla Editoi/Tekstit/Koordinaattiristit. Koordinaattiristit Mittajana 12

13 4 Työkalut 4.1 Hakutapa Hakutapa tarkoittaa pisteiden osoitustapaa ja sitä voidaan vaihtaa toiminnolla Työkalut Hakutapa ( ) tai hiiren oikean korvan pikavalikosta. Eri hakutavoilla kerätyt pisteet menevät oletuksena ryhmään. Hakutapaa tarvitaan myös, kun osoitetaan kohteita jollekin toiminnolle. Käytössäsi on seuraavat hakutavat: - Hiiri - Hiiri XYZ - Lähin piste - Taiteviiva - Koodeilla - Ominaisuuksilla - Alue - Suorakaide - Hajapisteet - Kaikki Hakutavalla Hiiri voit valita minkä tahansa XY-kohdan, jonka hiiri osoittaa. Hakutapa Hiiri XYZ hakee lähimmän pisteen, mutta tuo vain koordinaatit, eikä lisää pistettä ryhmään. Hakutapa Lähin piste valitsee sen pisteen, joka on lähinnä hiiren kursoria. Hakutavalla Taiteviiva voit valita yhden taiteviivan kaikki pisteet. Valitse dialogin listasta hakutapa Koodeilla. Anna avautuvan dialogin T3-kenttään koodi 140 (ojanreuna) ja paina Suorita. Ohjelma hakee nyt kaikki ojanreunat ja merkkaa ne ruutuun. Voit antaa myös useita hakuehtoja samalla kertaa pilkulla erotettuina. Esimerkiksi , 21*, 5**0 tai 140,143. Lisää -toiminnolla voit määrittää koodiryhmiä,,joille annat nimen ja haettavat koodit. Kun valitset rivin listalta, sen hakuehdot siirretään T3-kenttään ja voit suorittaa haun. Voit myös kaksoisklikata listan riviä, jolloin haku tehdään heti. Jos Samat pisteet -rasti on päällä ja osoittamassasi kohdassa (hakutavalla Lähin piste ) on useita pisteitä päällekkäin, ohjelma avaa dialogin, josta voit valita haluamasi pisteen. Tekstit -rasti sallii myös tekstien hakemisen ryhmään. Auto -rasti sallii ohjelman vaihtaa hakutapaa automaattisesti, kun siirrytään ohjelman eri toimintojen välillä. Esimerkiksi Pisteen editointi tuo hakutavaksi Lähin piste ja Tekstin editointi Hiiren. 13

14 4.2 Ryhmä Ryhmä on toiminto, johon voi kerätä haluamansa pisteet eri hakutapoja käyttäen. Ryhmään kerätyille pisteille voi suorittaa erilaisia toimintoja ohjelman avulla. Tällöin valittu toiminto ei kohdistu kaikkiin ruudulla oleviin pisteisiin, vaan ainoastaan ryhmään valituille pisteille. Ryhmä toimii summautuvasti, eli jokainen tehty haku lisää oletuksena pisteitä ryhmään. On myös mahdollista kerätä ensin pisteitä ryhmään ja sitten vielä poistaa niistä osa jotakin hakutapaa käyttäen. Ryhmän voi halutessaan nollata ja aloittaa uuden ryhmän keräämisen alusta. Avaa Ryhmä-toiminto Työkalut Ryhmä ( ) ja paina Nollaa, jolloin laatikkoon tulee luku 0. Helpoiten ryhmän nollaus käy työkalupalkin kuvakkeella ( ). Lisää -tilassa olevien pisteiden lukumäärä kasvaa, ja valituille pisteille tulee ruudulle pieni risti. Jäädytä -tilassa ryhmälle ei tapahdu mitään, vaikka ruudulta osoitettaisiin pisteitä. Poista -tilassa voit näyttää pisteitä uudelleen, jolloin osoitetut pisteet poistuvat ryhmästä. Valitse hakutavaksi Lähin piste (esimerkiksi hiiren oikean korvan pikavalikosta) ja osoittele ruudulta muutamia pisteitä. Kun painat Vaihda, otetaan ryhmään kaikki muut pisteet paitsi ne, jotka juuri oli valittu. Tällä saadaan toisin sanoen valittua ne pisteet, jotka halutaan ryhmän ulkopuolelle. Ryhmässä olevien pisteiden lukumäärä, ryhmän tila (+ -), käytössä oleva hakutapa sekä maskin tila näkyvät koko ajan pääikkunan alareunan infopalkissa. Ryhmä toimii taustalla koko ajan, vaikka dialogi ei olisikaan avoinna. Ryhmää käytetään monissa ohjelman toiminnoissa, esimerkiksi: - pisteiden koodien tai koordinaattien vaihto (Editointi/Pisteet/Ryhmä) - valittujen pisteiden koordinaattilistaus (Työkalut/Näytä tiedosto) - pisteiden siirto toiseen elementtiin tai tallennus levylle (Editointi/Poimi merkityt) - pisteiden kolmiointi (Maastomalli/Kolmiointi) - näytettävien pisteiden valinta maskiin (Työkalut/Maski) 4.3 Maski Ryhmän pisteistä voi tehdä oman maskin toiminnolla Työkalut Maski. Maskin tarkoitus on näyttää ruudussa vain maskissa olevat pisteet. Maskiin voi lisätä pisteitä summautuvasti useita kertoja. Vaikka ryhmä nyt nollattaisiin, valitut pisteet pysyvät maskissa, jossa on helpompi käsitellä vain tarvittuja pisteitä. Jotta vain maskin pisteet näkyisivät, tulee Käytössä -rastin olla päällä. Jos taas haluat koko tiedoston näkyviin, poista Käytössä -rasti. 14

15 5 Editointi Ohjelmassa on käytössä monipuoliset mahdollisuudet editoida pisteiden ja pistejoukkojen tietoja. Kun teet korjauksia tai muutoksia aineistoihin, valvoo ohjelma ennen aineiston poistamista ruudulta, että muutokset tulevat tallennetuksi levylle. Kun yrität sulkea ohjelman tai poistaa muutetun tiedoston, kysytään halutaanko muutokset tallentaa. Tallentamisen voi tietysti suorittaa muutenkin milloin vain. Voit editoida kaikkien elementtilistassa olevien tiedostojen pisteitä aktivoimatta editoitavaa tiedostoa. Uudet pisteet tallentuvat kuitenkin aina vain aktiiviseen tiedostoon. 5.1 Pisteen tiedot Jos haluat tarkastella jonkin pisteen tietoja, avaa toiminto Editointi Pisteet Tiedot ( ). Valitse hakutapa Lähin piste ja osoita jotakin pistettä ruudulla. Nyt kursoria lähinnä olevan pisteen tunnuskenttien ja koordinaattien tiedot ilmestyvät dialogiin. Huomaa, että toiminto antaa tietoja myös viivoissa olevista pisteistä. Kun osoitat jotain muuta pistettä, tiedot vaihtuvat. Painamalla Ominaisuus-rastia pääset tarkastelemaan pisteelle talletettuja ominaisuustietoja. Rasti kertoo, onko pisteellä ominaisuustietoa. Tällä toiminnolla ei voi kuitenkaan muokata pisteen tietoja, vaan se esitellään seuraavassa kappaleessa. 15

16 5.2 Pisteen lisäys ja editointi Tyhjennä ensin kaikki tiedostot toiminnolla Tiedosto Tyhjennä Kaikki heti. Tee sen jälkeen uusi tiedosto toiminnolla Tiedosto Uusi ( ) ja anna tiedostolle haluamasi nimi. Lisää tähän uuteen tiedostoon pisteitä valitsemalla Editointi Pisteet Lisää ja laita AutoSave -rasti päälle. Laita T3-kenttään koodi 232 (valaisinpylväs), valitse hakutavaksi Hiiri (esimerkiksi hiiren oikean korvan pikavalikosta) ja paina ruudulla parista kohtaa, jolloin ruudulle ilmestyy pisteitä. Tee lisäksi vähintään viiden pisteen taiteviiva painamalla Uusi viiva -painiketta ja anna T3-kentän koodiksi 123 (pientareen reuna). Näytä ruudulta lisää pisteitä, jolloin ruudulle tulee näkyviin viiva. Kun valitset kentän T1 tai T3 ja painat Koodi-painiketta, pääset valitsemaan ko. kentän koodeja listasta. Jos painat Shift + Koodi saat näkyviin vain aktiivisessa elementissä käytössä olevat koodit. Painikkeella on erityinen toiminto kentille T2 ja T4. T2-kenttään saat joko 0 tai ensimmäisen vapaan viivanumeron ja T4-kenttään saat joko 1 tai ensimmäisen vapaan pistenumeron. Avaa nyt toiminto Editointi Pisteet Editoi ( ) ja vaihda hakutavaksi Lähin piste. Näytä jotain ruudun hajapistettä hiirellä, jolloin pisteen tiedot ilmestyvät dialogiin. Anna T3-kenttään arvo 272 (lehtipuu) ja paina Tallenna, jolloin pisteen symboli vaihtuu. Pisteen paikkaa voi myös siirtää antamalla sille käsin uudet koordinaatit tai osoittamalla hiirellä uusi paikka Siirrä -toiminnolla. 16

17 5.3 Pisteryhmän editointi Ryhmän editoinnilla voidaan muuttaa useamman pisteen tietoja yhdellä kertaa, ja muutos voi kohdistua yhteen tai useampaan kenttän samanaikaisesti. Voit siis esimerkiksi vaihtaa pisteen koodin ja pintatunnuksen samalla kertaa. Tässä esimerkissä on käytössä sama tiedosto, joka äsken luotiin. Nollaa kuitenkin ryhmä ja aseta hakutavaksi Koodeilla. Anna T3-kentän arvoksi 232 (valaisinpylväs), jolloin äsken luodut valaisinpylväät lisätään ryhmään. Avaa nyt toiminto Editointi Pisteet Ryhmä ja aseta T3-kentän arvoksi 410 (talousvesikaivo). Kun painat Suorita, ryhmässä olevien pisteiden koodiksi vaihdetaan 410. Voit tuhota ryhmässä olevat pisteet kerralla painamalla Tuhoa tai näppäimistön Del-näppäintä. Ennen pisteiden poistamista kysytään varmistus näyttämällä tuhottavien pisteiden määrä. Koordinaatteja voi myös korjailla antamalla suoraan halutun arvon (esimerkiksi Z-arvo 20.00) tai lisäämällä alkuperäiseen arvoon vakiolisäyksen laittamalla arvon eteen plus- tai miinusmerkin (esimerkiksi +1.8 tai -0.25). 17

18 5.4 Viivan lisäys ja editointi Ohjelmassa on kaksi tapaa lisätä viiva. Edellä esitellyssä Lisää piste -toiminnossa voit syöttää viivan koordinaatit myös käsin. Lisää viiva -toiminnossa käytetään ruudussa olevia pisteitä tai valitaan vapaasti hiirellä. Avaa toiminto Editointi Viivat Lisää, aseta hakutavaksi Hiiri ja paina näytöltä muutamasta kohtaa. Kun painat Tallenna, jää piirtämäsi viiva ruudulle. Jos käytät hakutapaa Lähin piste tai Taiteviiva, voit valita Kopioi / Korvaa -toiminnoilla muunnetaanko osoitetut pisteet viivan pisteeksi vai kopioidaanko vain niiden koordinaatit. Jos uusi viiva käyttää samoja pisteitä toisen viivan kanssa, on valittava Kopioi-vaihtoehto, sillä Korvaa-vaihtoehto poistaisi pisteen toiselta viivalta. Taakse-painike peruuttaa näytettyä (mutta ei tallennettua) viivaa yhden välin kerrallaan taaksepäin. Sulje viiva yhdistää alku- ja loppupisteen. Jos haluat muodostaa alueen, anna T6=71. Nollaa-painike kumoaa koko näytetyn viivan ja voit aloittaa alusta. Avaa nyt toiminto Editointi Viivat Editoi ( ) ja näytä äsken piirrettyä viiva, jolloin sen väri muuttuu editoinnin merkiksi. Viivasta osoitetaan kulkusuunta nuolella, editoitava väli (esimerkiksi katkaisussa) violetilla ja aktiivinen piste (esimerkiksi pisteen poistossa) punaisella rastilla. Lisäksi viivan alku ja loppu osoitetaan poikkiviivalla. Aseta T3-kenttään arvoksi 121 (tien keskilinja) ja paina Tallenna, jolloin viivan ulkoasu muuttuu. Osoita samaa viivaa uudestaan keskeltä viivaa ja paina nyt dialogista Katkaise, jolloin editoitava pätkä viivasta poistuu ja ruudulle ilmestyy kaksi erillistä viivaa. Jos et halua poistaa koko pätkää, vaan luoda kohtaan uusien viivojen päät, paina Shift+Katkaise. Hajota-painike muuttaa viivan hajapisteiksi. Huomaa, että viiva ei muutu hajapisteeksi, vaikka vaihdat T2=0. Painikkeista ja voidaan aktiivista väliä kuljettaa viivaa pitkin. Näytä toista ruudulla olevaa viivaa ja paina Poista, jolloin valittu viiva poistetaan. 18

19 5.5 Kaaren lisäys ja editointi Ohjelmassa on kaksi tapaa lisätä kaaria. Avaa toiminto Editointi Viivat Lisää ja aseta hakutavaksi Hiiri. Lisää aluksi pari tavallista viivaa kuten edellisessä kappaleessa kerrottiin ja tallenna viivat. Näitä tarvitaan myöhemmin kaaren editoinnissa. Voit lisätä kaaria samalla kun osoitat uusia pisteitä antamalla osoitetun pisteen jälkeen Säteen. Osoita nyt dialogista 2 pistettä ja merkitse säteeksi 40, jolloin pisteiden välinen viiva muuttuu kaareksi (jonka säde on 40 metriä). Säteen etumerkkiä vaihtamalla voidaan kääntää kaari toiseen suuntaan. Kaaren voi määrittää myös keskipistettä tai kolmea pistettä käyttäen. Osoita ruudulta piste, siirrä dialogin valinta kohtaan Keskipiste, näytä ruudulta piste keskipisteeksi (alkupiste ja keskipiste yhdistetään viivalla) ja näytä vielä loppupiste. Nyt alkupisteen ja loppupisteen välille muodostetaan kaari, ja keskipisteestä lähtevä viiva katoaa. Sädettä ei tarvitse antaa, vaan se lasketaan automaattisesti. Tallenna kaaret ja sulje dialogi. Avaa toiminto Editointi Kaaret Editoi ja aseta hakutavaksi Lähin piste. Kun tämä dialogi on auki, ohjelma piirtää kaikille kaarille viivat keskipisteestä kaaren alku- ja loppupisteisiin. Myös keskipisteeseen pystyy tällöin tarttumaan. Toiminnolla voidaan siis editoida kaaria, mutta myös tehdä niitä jo olemassa oleviin taiteviivoihin. Valitse ensin pisteiden määrä (1 piste / 2 pistettä / 3 pistettä) ja osoita sitten pisteet viivalta. Editoitava kaari näkyy ruudussa ympyrälohkona kunnes talletat sen. Alla on esimerkkikuva jokaisesta vaihtoehdosta. 1 piste: 2 pistettä: 3 pistettä: 19

20 5.6 Tekstin editointi Tyhjennä edelliset tiedostot ja avaa test.xyz. Avaa toiminto Editointi Tekstit Editoi ja valitse hakutavaksi Hiiri. Näytä nyt jokin kohta ruudulta ja kirjoita tekstikenttään haluamasi teksti. Voit antaa tekstille haluamasi arvot (Koko, Väri, Keskitys sekä Kulma gooneina). Tekstin suunnan voi osoittaa myös valitsemalla Piste 2 ja osoittamalla suuntapisteen. Tekstiä voi muokata niin kauan, kunnes painetaan Tallenna, jolloin annettu teksti tallentuu aktiiviseen elementtiin. Kun haluat aloittaa uuden tekstin, paina Uusi. Jo tehtyä tekstiä voi muokata valitsemalla dialogista Hae ja näyttämällä ruudulla näkyvää tekstiä, jolloin ko. teksti valitaan editoitavaksi. Muuta Koko-kenttän arvoksi 7.0 ja paina Tallenna. Tekstejä voi myös lisätä leikkaamalla esimerkiksi Muistiosta haluttu teksti komennolla Ctrl+C ja liittämällä se dialogin tekstikenttään komennolla Ctrl+V. Monirivisen tekstin saa kirjoitettua painamalla tekstikentässä ENTER rivinvaihdon merkiksi. Lisätään seuraavaksi raja- ja seinämittoja. Valitse alasvetovalikosta (jossa lukee aluksi Teksti) Matka, ja näytä sen jälkeen rakennuksen kaksi vierekkäistä pistettä. Tarkista, että hakutapana on Lähin piste eikä Hiiri, jotta saat oikeat koordinaatit. Huomaa, että pisteiden näyttöjärjestys määrää tekstin suunnan. Koko talolle saa kerralla seinämitat, kun valitset hakutavaksi Taiteviiva, valitset vetovalikosta Matka ja laitat rastit kohtiin AutoSave ja Jatkuva. Desimaalien määrä annetaan Desimaalit-kentässä. 20

21 6 Laskenta 3D-Win tarjoaa erittäin monipuoliset laskentatoiminnot käyttöösi. Yhteistä kaikille toiminnoille on, että uudet, lasketut pisteet tallentuvat aktiiviseen elementtiin, ja laskentatulokset tallentuvat laskennan tulostiedostoon (calc.txt). 6.1 Pinta-ala Pinta-alan laskennalla voidaan laskea halutun alueen pinta-ala. Laskettavan alueen pisteiden valintaan voidaan käyttää kaikkia hakutapoja. Laskennan tulokset näkyvät suoraan ruudulla ja ne tallentuvat laskennan tulostiedostoon. Avaa toiminto Laskenta Pinta-ala ( ) ja aseta hakutavaksi Lähin piste. Osoita ruudulta pisteitä, jolloin ruudulle piirtyy viiva rajaten alueen, jota lasketaan samalla, kun syötät pisteitä. Kokeile rajata Mjölnarbacken-nimistä mäkeä ja paina lopuksi Sulje alue. Helpoiten valmiin alueen pinta-alan saa laskettua näyttämällä Taiteviiva-hakutavalla aluetta rajaavan viivan. Paina nyt dialogista Kirjoita, jolloin avautuu Editoi teksti -toiminto. Näytä hiirellä lasketun alueen keskelle, ja laskettu pinta-ala ilmestyy näkyviin alueelle. Kun painat Tallenna, pinta-ala tallentuu tekstinä tiedostoon. Sulje nyt äskeiset dialogit ja katso toimintoa Laskenta Laskentatulokset Näytä. Tiedostossa on ilmoitettu mm. laskennassa käytettyjen pisteiden koordinaatit, kokonaispinta-ala sekä alueen piirin pituus. 21

22 6.2 Suorakulmainen laskenta Suorakulmaisella laskennalla voidaan laskea ja tallentaa uusia pisteitä tai laskea olemassa olevien pisteiden sijaintia kahden valitun pisteen muodostaman vertailusuoran suhteen. Tulokset esitetään A-mittana (suoran pituussuunnassa) ja B-mittana (kohtisuoraan suoraan nähden). Laskentatulokset tallentuvat myös laskennan tulostiedostoon. Avaa suorakulmainen laskenta toiminnolla Laskenta Suorakulmainen ( ) ja valitse hakutavaksi Lähin piste. Näytä nyt ruudulta kaksi pistettä muodostamaan vertailusuora. Osoita sitten paria pistettä vertailusuoran ympäriltä, jolloin näiden pisteiden sijainti ilmoitetaan toiminnossa A- ja B-mittoina. A-mitta kasvaa vertailusuoran ensimmäisestä pisteestä toiseen päin ja B-mitta kasvaa pisteiden muodostamasta suorasta oikealle (positiivinen arvo) ja pienenee vasemmalle (negatiivinen arvo). Maalaa hiiren kursorilla dialogin A-mitan lukema ja kirjoita kohtaan uusi arvo. Nyt toiminto näyttää ruudulla pisteen uuden kohdan punaisella ristillä ja dialogiin vaihtuu uudet koordinaatit. Kokeile vaihtaa myös muita kenttiä ja paina lopuksi Tallenna. Uudet lasketut pisteet tallentuvat aktiiviseen tiedostoon annettujen koodien mukaisesti. Sulje toiminto ja katso taas mitä Laskennan tulostiedostoon (Laskenta Laskentatulokset - Näytä) on tallentunut. 6.3 Parametrien valinta laskentaan Avaa Suorakulmainen laskenta ja siirrä hiiren kursori harmaaseen kenttään A2-mitta. Kun painat nyt Valitse, avautuu Laskentaparametrit -dialogi. Valintalistasta voi valita sen parametrin, jonka mukaan halutaan määrittää uusia pisteitä tai saada laskennan tulostiedostoon arvoja. Kaikki parametrit ovat siis vaihdettavissa ja ohjelma tietää niiden keskinäiset riippuvuudet. Valintalistasta voi milloin tahansa tarkistaa haluamansa arvon, ja vaikka arvo ei olisikaan valittuna dialogin laskentaan, päivitetään se joka hetki tähän listaan. Listan ylimpänä on tyhjä rivi, jolla voidaan valita tyhjä kenttä dialogiin ja tulostiedostoon. Sama parametrien valinta on useissa eri laskennoissa, ja se toimii aina samalla tavalla, kuten myös nelilaskin. Katso parametrien selitykset Ohje-painikkeella. 22

23 6.4 Sisäinen nelilaskin Kaikissa laskennan dialogeissa toimii normaali nelilaskintoiminto. Kun olet antanut tai näyttänyt pisteen ja saanut vaikka B-mitan, voit lisätä siihen esimerkiksi 10 metriä laittamalla arvon perään +10. Ruudulla pisteen risti liikkuu ja koordinaatit päivittyvät heti, mutta itse kentän arvo päivittyy vasta, kun siirrät kursorin johonkin toiseen kenttään. Käytettävissäsi on +, -, * ja / -merkit (plus, miinus, kerto ja jako), kuitenkin vain yksi operaatio kerrallaan. Avaa uudelleen Suorakulmainen laskenta ja kokeile alla olevaa esimerkkiä. 6.5 Suoran ja kaaren leikkaus Avaa toiminto Laskenta Leikkaukset Suora-kaari, jolla voidaan laskea suoran ja kaaren leikkauspisteiden koordinaatteja. Osoita hakutavalla Lähin piste ruudulta kaksi pistettä, jotka automaattisesti muodostavat suoran. Osoita tämän jälkeen vielä yksi piste kaaren keskipisteeksi ja yksi kaaren kehäpisteeksi. Ruudulle piirtyy suora ja ympyrä, ja näiden leikkauspisteissä näkyvät lasketut pisteet Piste 1 ja Piste 2. Elementtien toisen leikkauskohdan saa valittua siirtämällä valinnan kohtaan Piste 2. Suoraa voi vielä kääntää tai siirtää yhdensuuntaisesti ennen tallennusta kohdasta Suora. Samoin ympyrän sädettä voi muokata kohdasta Säde. Kaarta annettaessa voi kehäpisteen sijaan antaa myös suoraan ympyrän säteen. 23

24 6.6 Eromitat Kahden pisteen välisen koordinaattieron laskenta. Näytettyäsi kaksi pistettä saat niiden välisen: - koordinaattieron - vaaka- ja vinomatkan - pisteiden välisen suunnan (ei poikki- ja pituusleikkausikkunassa) - pisteiden välisen kaltevuuden Toiminto on juokseva, eli aina kahta viimeksi osoitettua pistettä verrataan toisiinsa. Ruutuun piirretään viiva osoittamaan laskettua matkaa. Voit myös lukita pisteen P1, jolloin vertailut tehdään aina tähän pisteeseen nähden. Tallenna -toiminnolla viimeksi mitattu matka talletetaan laskennan tulostiedostoon. Talletettu matka jää viivana ruutuun, kunnes toiminto suljetaan. Kun toiminto suljetaan, lasketaan myös kaikkien laskettujen matkojen summa tulostiedostoon. Jos rasti on valittuna, talletetaan kaikki lasketut matkat tulostiedostoon. 6.7 Koordinaattijärjestelmä Toiminnolla voit muuttaa aineistojen koordinaattijärjestelmiä KKJ:n, EurefFin GK:n ja UTM:n välillä sekä tehdä kaistanvaihtoja em. järjestelmien sisällä. Mukana on myös WGS-84 -koordinaattijärjestelmä, jonka tulokset annetaan vain maantieteellisinä koordinaatteina. Listoilta löytyvät : - KKJ0-KKJ5 - GK19-GK31 - TM33-TM37 - WGS84 Muut muunnokset voit tehdä toiminnolla Laskenta Muunnokset Matematiikka editoi. 24

25 6.8 Laskentatulokset Useimmat laskentatoiminnot tallettavat laskentatulokset automaattisesti Laskennan tulostiedostoon. Tämä tulostiedosto on vapaasti muokattavissa ja tallennettavissa haluttuun sijaintiin kovalevyllä. Laskentatulosten asetukset löytyvät toiminnolla Laskenta Laskentatulokset Asetukset - Kentät. Näillä asetuksilla määrätään, mitä koodikenttiä tuloksissa näytetään, ja kuinka koordinaatit esitetään. Viereisessä kuvassa on esitetty eräät tyypilliset asetukset, jolloin T4-kenttä tulostuu 8 merkkiä leveänä sarakkeena ja koordinaatit tulostuvat 12 merkin sarakkeina 3 desimaalin tarkkuudella. Saat suoritettujen laskentojen tulokset listauksena toiminnolla Laskenta Laskentatulokset Näytä. Huomaa, että tulokset talletetaan Laskennan tulostiedostoon vasta, kun suljet laskentadialogin. Tulostiedosto calc.txt nollautuu aina ohjelman käynnistyessä eli muista tallentaa tiedosto toisella nimellä, jos haluat tulosten säilyvän. Voit tyhjentää tulostiedoston itse toiminnolla Laskenta Laskentatulokset Tyhjennä ( ). 25

26 7 Tulostus Kuva voidaan tulostaa kaikille Windowsin tukemille tulostimille halutussa mittakaavassa ja paperikoossa sekä erilaisina listauksina tekstitiedostoon. Lisäksi kuviin voidaan liittää mukaan esimerkiksi yrityksen käyttämät tai kartan vaatimat nimiöt. 7.1 Piirtoala Piirtoalalla määritetään tulostettavan kuvan koko sekä annetaan mittakaava ja paperin suunta (pysty/ vaaka). Avaa tiedosto test.xyz ja toiminto Tiedosto Tulostus Piirtoala ( ). Tulostettava alue näkyy ruudulla sinisellä katkoviivalla olevalla suorakaiteella, jos Näkyvä-rasti on päällä. Vie hiiren kursori suorakaiteen vasemmassa alakulmassa näkyvän pienen neliön päälle, paina hiiren vasen korva alas ja vedä, jolloin saat siirrettyä tulostusalueen haluamaasi kohtaan. A4-koko voidaan vaihtaa esimerkiksi A3-kokoon, ja uusi tulostusalue näytetään ruudussa. Pienemmällä paperilla tulostusalue taas pienenee. Voit muuttaa Mittakaava-kohdassa suhdelukua valitsemalla joko listasta tai kirjoittamalla suoraan esimerkiksi 500 (= 1:500). Askel-määritys antaa siirtää sinistä ruutua vain pykälittäin annetun määrän verran. Tämä on hyödyllistä esimerkiksi jos tulostetaan useita vierekkäisiä papereita, jolloin tulostuksen asemointia on helpompi kontrolloida. Kun laitat rastin kohtaan Pystyssä, tulostusalue kääntyy pystyyn. Mikäli tulostusalue ei näy ruudulla, voit palauttaa sen painamalla Keskitä. Kun olet asemoinut kuvan haluamallasi tavalla, voit valita kirjoittimen ja tulostaa kuvan toiminnolla Tiedosto Tulostus Tulosta ( ). Yläpalkissa oleva kuvake ( ) käyttää oletuskirjoitinta eli tulostaa kuvan kysymättä mitään. Tulostus PDF-tiedostoon tapahtuu samalla tavalla. Koneellasi tulee olla asennettuna jokin PDF-ajuri, jolloin PDF-tulostus näkyy yhtenä kirjoittimena muiden tulostuslaitteiden joukossa. 7.2 Kuvatiedosto Käytä Kuvatiedosto -toimintoa, kun haluat esimerkiksi CAD-kuvaan mukaan kaikki ruudussa näkyvät tiedot, kuten pistenumerot, koordinaattiristit ja otsikkotaulun. Normaali formaatinmuunnos vie vain tiedostossa olevat kohteet (pisteet, viivat, tekstit), eikä ohjelman ruutuun piirtämiä lisätietoja. 26

27 7.3 Otsikkotaulu Tulosteisiin on mahdollista saada mukaan nimiöt, joihin voi tallentaa esimerkiksi yrityksen, projektin ja mittaajan tietoja. Lisäksi nimiöön voidaan automaattisesti saada tulostumaan mm. mittakaava ja päiväys. Nimiössä voi olla myös yrityksen logo kuvana. Avaa toiminto Tiedosto Tulostus Otsikkotiedosto ( ). Paina Mallitiedoston hakupainiketta [...] ja hae tiedosto 3d_test.tit (hakemistosta [user]\3d-win). Paina sitten Luo uusi otsikkotiedosto, jolloin ohjelma kysyy nimen tallennettavalle uudelle otsikkotiedostolle. Anna nimeksi testi.tit. Painettuasi Tallenna ohjelma kysyy vielä nimiöön lisättävän tekstin Numero (vapaavalintainen). Tämän jälkeen uusi tiedosto tulee näkyviin Otsikkotiedosto-kohtaan. Tässäkin tapauksessa Näkyvä-rasti tulee olla päällä, jotta otsikkotiedosto piirretään ruudulle. Rajausrasti määrää sen, että kuva rajataan vain sille varattuun otsikkotiedoston alueeseen. Jo tehtyä otsikkotiedostoa voi vielä korjailla painamalla Editoi-painiketta. Tällöin aukeaa tekstimuotoinen ikkuna, jossa voi mm. vaihtaa näkyvän kuvan/logon (kohdassa BMP). Tekstit-painikkeella ohjelma kysyy uudelleen nimiöön lisättävät tekstit. Otsikkotiedoston voi poistaa painamalla Nollaa. 27

28 7.4 Näytä tiedosto Toiminto näyttää ryhmään kerättyjen pisteiden tiedot tekstieditorissa. Mikäli yhtään pistettä ei ole valittuna (ryhmässä), näytetään kaikki aktiivisen tiedoston pisteet. Jos pisteitä taas on valittuna, näytetään vain nämä. Valitut pisteet voivat olla myös useasta eri tiedostosta. Nollaa aluksi ryhmä ( ) ja valitse hakutavaksi Koodeilla (esimerkiksi hiiren oikean korvan pikavalikosta). Hae nyt T3-kentän koodilla 420 olevat pisteet, jolloin kuvasta valitaan kolmen jätevesikaivon ryhmä. Avaa toiminto Työkalut Näytä tiedosto. Ohjelma avaa tekstieditoriin tiedoston showfile.txt, jossa pisteiden tiedot näkyvät listauksena. Tämä tiedosto on vapaasti muokattavissa ja tallennettavissa. Listaukseen voidaan esimerkiksi lisätä yrityksen, mittajaan tai hankkeen tietoa. Tietoa voidaan myös kopioida leikepöydän kautta toisiin ohjelmiin. Toiminnolla Asetukset Tiedostot voi valita käytettävän Näyttöformaatin, eli formaatin, jolla valitsemasi tiedot näytetään Näytä tiedosto -toiminnossa. Jos valittuna ei ole mitään formaattia, kysytään sitä kun avaat toiminnon. 28

29 7.5 Poimi merkityt Poimi merkityt -toiminnolla voidaan kopioida ryhmässä olevia pisteitä uuteen tiedostoon, aktiiviseen elementtiin tai halutulla formaatilla kirjoitettavaan tiedostoon. Nollaa taas aluksi ryhmä ja poimi satunnaisia pisteitä ryhmään hakutavalla Lähin piste. Avaa toiminto Editointi Poimi merkityt, jolloin Valitut-rivillä näkyy ryhmässä olevien pisteiden lukumäärä. Valitut pisteet voi nyt tallentaa Uuteen elementtiin, jolloin elementtilistaan luodaan uusi tiedosto, kysytään sille nimi ja kopioidaan pisteet sinne. Aktiivinen elementti vie pisteet olemassa olevaan elementtilistan aktiiviseen tiedostoon. Voit myös tallentaa suoraan tiedostoon valitsemalla Tiedostoon. Tällöin ohjelma kysyy uudelle tiedostolle nimeä ja poimitut pisteet tallentuvat valitulla formaatilla. Toiminto ei tee elementtilistaan uutta tiedostoa, vaan tallentaa tiedoston suoraan levylle. 29

30 8 Formaatit 3D-Win -ohjelmisto tukee kymmeniä eri formaatteja, joita maanmittausalalla esiintyy. Ohjelman asennuksen yhteydessä asennetaan tiettyjä formaatteja oletuksena, minkä lisäksi käyttäjä voi lisätä listaan tarvitsemansa formaatit ja poistaa tarpeettomat. Muuntimet jaetaan viiteen pääryhmään: Havaintokirjat, Rasterit, Kairaukset, Tiegeometriat ja Vektoritiedostot. Käyttäjällä voi olla käytössään useita samaan formaattiin kirjoittavia / lukevia muuntimia, jotka toimivat hieman eri tavalla. Muunnoksen yhteydessä ei nimittäin pelkästään tulkita formaattia, vaan samalla voidaan muuttaa koodausta, koordinaatistoa tai aineistosta voidaan tulkita eri asioita ominaisuustiedoiksi. On muistettava, että jos kirjoitusformaatin tehtyään halutaan lukea samalla formaatilla aineistoja sisään, tulee se erikseen lisätä myös lukupuolelle. Muunnoksessa käytettävät toiminnot tulevat sinne yleensä vastakkaisina kuten koodinvaihto tai matematiikka. Ohjelma tietää, milloin ollaan kirjoittamassa tiegeometriaa tai kairauksia, jolloin formaattilistassa näkyvät vain niille tiedostotyypeille sopivat formaatit. 8.1 Kirjoita formaatti Avaa tiedosto test.xyz ja valitse toiminto Tiedosto Formaatit Kirjoita. Listassa näkyy nyt käyttäjälle asennetut muuntimet, joita voi käyttää vektoriaineiston kirjoitukseen. Valitse tallennusformaatiksi Geonic ja paina OK. Ohjelma ehdottaa nimeksi test.gt, jonka voit hyväksyä painamalla Tallenna. Tiedosto on nyt kirjoitettu ja tallennettu Geonicmuodossa. 8.2 Lue formaatti Tyhjennä test.xyz ja käynnistä toiminto Tiedosto Formaatit Vektoritiedosto. Valitse avattavan tiedoston formaatiksi Geonic ja paina OK. Avaa äsken tallennettu test.gt. Tiedosto piirtyy kuvaruudulle. Jos avaat tiedoston Tiedosto Avaa -toiminnolla, ohjelma hakee muunninlistalta sen muuntimen, jolla on sama pääte. Jos tällaisia muuntimia on useita, valitaan se, jolla on lyhin nimi. 3D-tyyppiset tiedostot luetaan oikein päätteestä riippumatta. Jos yhdeltäkään listalla olevalta muuntimelta ei löydy kyseistä loppuliitettä, ohjelma avaa muunninlistan ja voit valita käytettävän muuntimen. 30

31 8.3 Uuden formaatinmuuntimen määrittely Kun lisätään uusi muunnin, riittää yleensä Funktion valinta listalta (esimerkiksi Dwg2) ja kuittaus OK:lla. Hienosäätöä voi tehdä Asetukset -dialogin toiminnoilla. Kun halutaan tehdä tekstitiedosto, pitää lisäksi itse määrätä kirjoitettavat kentät. Valitse toiminto Tiedosto Formaatit Kirjoita. Lisätään listaan uusi muunnin painamalla Lisää, jolloin aukeaa Asetukset-dialogi. Kun Funktio-listasta valitaan formaatti, ilmestyy sille usein ominainen tiedostopääte ja nimi automaattisesti dialogiin. Ainoastaan Text-muuntimelle pitää itse antaa kuvaava nimi. Määritellään nyt uusi riviformaatti valitsemalla listasta Text. Annetaan muuntimelle nimeksi T4XY ja tiedostopäätteeksi *.txt. Nimi on vapaavalintainen, ja sen voi muokata haluamakseen. Tiedostopäätteitä voi antaa useita ja näistä ensimmäistä käytetään tämän muuntimen oletuspäätteenä. Näiden kenttien alla on muita toimintoja, joita voidaan suorittaa muuntamisen yhteydessä, esimerkiksi Vain luku -muoto (jolloin tiedoston päälle ei voi tallentaa) tai Muunna kaaret (jolloin ohjelmalle annetaan vapaus sovittaa kaaret). XYZ-painikkeesta voi määrätä koordinaatteihin liittyviä asetuksia. Jos minimiarvoksi asettaa 1, poistetaan pisteet, joiden koordinaatit ovat nollia. Voit myös määrätä, että tiedostolle tehdään koordinaatistomuunnos automaattisesti kirjoittamisen yhteydessä. Kentät-painikkeesta voi kentän arvon (T1-T6) vaihtaa koodivastaavuustiedostoa käyttäen, esimerkiksi yrityksen A koodista 374 yrityksen B käyttämään koodiin 3116U. Paina Muut-painiketta, jolloin aukeaa muunninkohtaiset asetukset. Anna kenttään oheinen rivi T4,X,Y. Tällöin riviformaattia käytettäessä kirjoitetaan pistenumero (T4) sekä X- ja Y-koordinaattiarvot pilkulla erotettuna. Voit myös käyttää esimerkiksi välilyöntiä pilkun sijasta, näistä lisää Ohje-painikkeella. 31

32 Paina OK ja vielä kerran OK, jolloin muunninlistaan ilmestyy antamasi formaatti. Kun painat OK, kysyy ohjelma minne tiedosto tallennetaan. Seuraavalla kerralla riittää, kun kirjoitettaessa klikkaa haluttua muunninta. Asetukset ovat tallentuneet Käyttäjähakemistoon convert.ini -nimiseen tiedostoon. Avaa toiminto Asetukset Tiedostot, jolloin saat auki Tiedostonhallinta-dialogin. Valitse käytettäväksi näyttöformaatiksi juuri tehty T4XY. Uutta formaattia voi helposti testata avaamalla toiminto Työkalut Näytä tiedosto, joka näyttää (kaikki tai valitut) pisteet formaatilla. Jos Tiedostonhallinnassa ei ole valittu näyttöformaattia, kysytään sitä avatessa Näytä tiedosto -toimintoa. Voit ohittaa oletusnäyttöformaatin painamalla Shift+ Näytä tiedosto, jolloin käytettävä formaatti kysytään aina. Tarkemmat ohjeet eri formaateista, niiden ohjaintiedostoista ja erityispiirteistä löytyvät Ohje-painikkeella. 32

3D-Win 5.3. Tierakenneohje. 3D-system Oy Kielotie 14 B 01300 VANTAA puh. 09-2532 4411 www.3d-system.fi (10/2008)

3D-Win 5.3. Tierakenneohje. 3D-system Oy Kielotie 14 B 01300 VANTAA puh. 09-2532 4411 www.3d-system.fi (10/2008) 3D-Win 5.3 Tierakenneohje 3D-system Oy Kielotie 14 B 01300 VANTAA puh. 09-2532 4411 www.3d-system.fi (10/2008) Sisällysluettelo: 1 LÄHTÖAINEISTOT... 3 2 TIHENNYS... 3 3 AINEISTOT MITTALAITTEISIIN... 4

Lisätiedot

2016/07/05 08:58 1/12 Shortcut Menut

2016/07/05 08:58 1/12 Shortcut Menut 2016/07/05 08:58 1/12 Shortcut Menut Shortcut Menut Shortcut menut voidaan aktivoida seuraavista paikoista. Shortcut menun sisältö riippuu siitä, mistä se aktivoidaan. 1. Shortcut menu suunnitellusta linjasta

Lisätiedot

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Word - harjoitus 1 1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Kopioi itsellesi harjoitus3_korjaus.doc niminen tiedosto Avaa näyttöön kopioimasi harjoitus. Harjoitus on kirjoitettu WordPerfet 5.1 (DOS) versiolla

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

3D-Win 5.3. Tiesuunnitteluohje - 3D-system Oy Kielotie 14 B 01300 VANTAA puh. 09-2532 4411 www.3d-system.fi (10/2008)

3D-Win 5.3. Tiesuunnitteluohje - 3D-system Oy Kielotie 14 B 01300 VANTAA puh. 09-2532 4411 www.3d-system.fi (10/2008) 3D-Win 5.3 Tiesuunnitteluohje - 3D-system Oy Kielotie 14 B 01300 VANTAA puh. 09-2532 4411 www.3d-system.fi (10/2008) Sisällysluettelo: 1 YLEISTÄ... 4 2 SUUNNITTELU... 5 2.1 VAAKAGEOMETRIAN SUUNNITTELU...

Lisätiedot

Jahtipaikat.fi Käyttöohje

Jahtipaikat.fi Käyttöohje Jahtipaikat.fi Käyttöohje versio 2.0 Sisällysluettelo 1. Kirjautuminen...3 2. Näyttöruudun osat...3 3. Kartta-alusta...4 4. Kartan sisällön määrittely...4 5. Työkalut...5 5.1 Keskitä kartta koko Suomeen...5

Lisätiedot

Karttapalvelun käyttöohjeet

Karttapalvelun käyttöohjeet Karttapalvelun käyttöohjeet 1 Yleistä... 2 2 Aloitusnäkymä... 2 3 Liikkuminen kartalla... 3 4 Vasemman laidan valikko... 3 4.1 Kaavayhdistelmä... 3 4.2 Valmistelussa olevat kaavat... 3 4.3 Kaavamerkinnät...

Lisätiedot

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU ,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU Tässä pääsette tutustumaan Internet Explorerin (IE) käyttöön. Muitakin selainversioita löytyy, kuten esimerkiksi Netscape, Opera ja Mozilla. Näiden muiden selainten

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE YKSIKKÖHINTA SOPIMUKSEN TOTEUTUNEET MÄÄRÄT-SOVELLUS CMPRO5 VERSIO 2.8 PÄIVITETTY HEINÄKUU 2010 COPYRIGHT 2010 ARTEMIS FINLAND OY. ALL RIGHTS RESERVED. KÄYTTÖOHJE SIVU 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

VSP webmail palvelun ka yttö öhje

VSP webmail palvelun ka yttö öhje VSP webmail palvelun ka yttö öhje Kirjaudu webmailiin osoitteessa https://webmail.net.vsp.fi Webmailin kirjautumissivu, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi: Sähköpostin päänäkymä: 1: Kansiolistaus

Lisätiedot

PlanMan Project projektihallintaohjelmisto koulutusohjeistus

PlanMan Project projektihallintaohjelmisto koulutusohjeistus PlanMan Project projektihallintaohjelmisto koulutusohjeistus PlanMan Project ohjelmiston valmistaja 14.2.2012 Asko Saarenpää Uuden projektin tai työohjelman aloitus Näkymä-valikon kautta voi valita mitä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO Kirjautuminen Kirjatuminen järjestelmään tapahtuu syöttämällä ylläpitäjältä (yleensä sähköpostilla) saatu käyttäjätunnus ja salasana niille varattuihin kenttiin. Jos olet unohtanut salasanasi voit syöttää

Lisätiedot

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla GEOS 1 Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla Libre Office Calc ohjelman saat ladattua ilmaiseksi osoitteesta: https://fi.libreoffice.org/ Tässä ohjeessa on käytetty Libre Office Calc 5.0 versiota

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com Sisällys Editorin käyttöohje...

Lisätiedot

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.)

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) 6. Tekstin muokkaaminen 6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) Tekstin maalaaminen onnistuu vetämällä hiirellä haluamansa tekstialueen yli (eli osoita hiiren

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje ARFM- hankkeessa jatkokehitetylle SoftGIS-työkalulle Dokumentti sisältää ohjeistuksen osallistavan suunnittelun työkalun käyttöön. Työkalu on käytettävissä

Lisätiedot

Tarva MT (Maantie) pikaohje. 25.10. 2012 Harri Peltola & Mikko Virkkunen

Tarva MT (Maantie) pikaohje. 25.10. 2012 Harri Peltola & Mikko Virkkunen Tarva MT (Maantie) pikaohje 25.10. 2012 Harri Peltola & Mikko Virkkunen 2 Kirjautuminen Tarva MT -ohjelmaan kirjaudutaan linkistä: http://tarvamt.myapp.info/tarvadb/tarva/tarva.html henkilökohtaisella

Lisätiedot

2006 i&i Solutions Oy

2006 i&i Solutions Oy 2006 i&i Solutions Oy Materiaali on vapaasti käytettävissä. Alkuperäiseen materiaaliin ei saa kuitenkaan tehdä muutoksia ja alkuperäinen tekijä (i&i Solutions Oy) on aina oltava näkyvissä. Mikäli materiaalista

Lisätiedot

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET...

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET... OHJE OPPILAALLE 2 / 21 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

3D-Win. Maastomalliohje. Versio 6.2. 3D-system Oy Kielotie 14 B 01300 VANTAA puh. 09-2532 4411 www.3d-system.fi (12/2015)

3D-Win. Maastomalliohje. Versio 6.2. 3D-system Oy Kielotie 14 B 01300 VANTAA puh. 09-2532 4411 www.3d-system.fi (12/2015) 3D-Win Maastomalliohje Versio 6.2 3D-system Oy Kielotie 14 B 01300 VANTAA puh. 09-2532 4411 www.3d-system.fi (12/2015) Sisällysluettelo: 1 YLEISTÄ... 4 2 LÄHTÖAINEISTON LAATU... 5 2.1 TIEDOSTON YHTEENVETO...

Lisätiedot

Kopiodaksesi, leikataksesi ja liittääksesi helpointa on käyttää näppäimistön pikavalintoja:

Kopiodaksesi, leikataksesi ja liittääksesi helpointa on käyttää näppäimistön pikavalintoja: Ohjeita järjestöpankin käytön tueksi Huomioitavaa:... 1 1 Sisäänkirjautuminen... 2 2 Sivun/henkilökortin muokkaaminen... 2 3 Uutisen/sivun/tapahtuman, tms. lisääminen... 3 4 Uutisen/tapahtuman saaminen

Lisätiedot

Museokartta 2015. Katselukäyttäjän ohje 8.6.2015, päivitetty 23.9.2015 Ohjeen sijainti: Intra/Ohjeet/Kulttuuriympäristö/Paikkatieto ohjeet

Museokartta 2015. Katselukäyttäjän ohje 8.6.2015, päivitetty 23.9.2015 Ohjeen sijainti: Intra/Ohjeet/Kulttuuriympäristö/Paikkatieto ohjeet Museokartta 2015 Katselukäyttäjän ohje 8.6.2015, päivitetty 23.9.2015 Ohjeen sijainti: Intra/Ohjeet/Kulttuuriympäristö/Paikkatieto ohjeet Kirjaudu Museoverkko tunnuksillasi linkistä http://museovirasto.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=37851c99fc15421e9051a11b76e1c9ec

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje Kennelpiireille, osoitelistat

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje Kennelpiireille, osoitelistat Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje Kennelpiireille, osoitelistat 1.2.2016 2(10) Osoitelistat Osoitteet-valinnan näkyminen kennelpiirin henkilöille... 3 Tietojen haku listaukselle... 3 Yhdistykset,

Lisätiedot

Ylläpitoalue - Etusivu

Ylläpitoalue - Etusivu Crasmanager 5.2 Ylläpitoalue - Etusivu Sivut osiossa sisällön selaus ja perussivujen ylläpito. Tietokannat osiossa tietokantojen ylläpito. Tiedostot osiossa kuvien ja liitetiedostojen hallinta. Työkalut

Lisätiedot

Tarva LC (Level Crossing) pikaohje Harri Peltola & Mikko Virkkunen

Tarva LC (Level Crossing) pikaohje Harri Peltola & Mikko Virkkunen Tarva LC (Level Crossing) pikaohje 17.1. 2014 Harri Peltola & Mikko Virkkunen 2 Kirjautuminen TarvaLC-ohjelmaan kirjaudutaan linkistä: http://tarvalc.myapp.info/tarvadb/tarva/tarva.html henkilökohtaisella

Lisätiedot

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi. 3. Aseta valokuva/asiakirja

Lisätiedot

HYVÄKSILUKEMISEN TEKEMINEN ILMAN ENNAKKOPÄÄTÖSTÄ

HYVÄKSILUKEMISEN TEKEMINEN ILMAN ENNAKKOPÄÄTÖSTÄ HYVÄKSILUKEMISEN TEKEMINEN ILMAN ENNAKKOPÄÄTÖSTÄ Valitse Opintojen rekisteröinti -valikosta komento. Ikkuna aukeaa. Voit valita Näytettävät opinnot - osiosta, mitkä opiskelijan suorituksista näkyvät aktiivisina

Lisätiedot

Share-työkalu (AC 9.1)

Share-työkalu (AC 9.1) 1 Share-työkalu (AC 9.1) Share-työkalulla voit jakaa Connect-huoneessa tietokoneesi näyttöä, koneellasi auki olevia sovelluksia tai valkotaulun, johon voi piirtää tai kirjoittaa. Jos haluat uuden Share-työkalun,

Lisätiedot

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet Pekka Penttala 9.11.2008 1 (11) VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet... 1 1 Yleistä www-sivujen käytöstä... 2 2 Sivujen osoitteet...

Lisätiedot

Radan luominen OCad llä

Radan luominen OCad llä Radan luominen OCad llä 1. Avataan ratojen suunnittelu menemällä ensiksi ohjelmistopalkin yläreunaan Tiedosto-kohtaan ja alavetovalikosta valikoidaan Uusi -kohta. Valinta hyväksytään hiiren vasemman puoleista

Lisätiedot

Artikkelin lisääminen

Artikkelin lisääminen Sisällys Artikkelin lisääminen...3 Artikkelin muokkaaminen...5 Kuvan lisääminen artikkeliin...6 Väliotsikoiden lisääminen artikkeliin...9 Navigointilinkin lisääminen valikkoon...10 Käyttäjätietojen muuttaminen...13

Lisätiedot

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu...

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu... Tärkeimmät toiminnot Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta Kun hiiren jättää kuvakkeen päälle vähäksi ajaksi Word selittää toiminnon Avaa tiedosto Tallenna Kumoa, nuolesta aiemmat

Lisätiedot

Skype for Business pikaohje

Skype for Business pikaohje Skype for Business pikaohje Sisällys KOKOUSKUTSU... 2 ENNEN ENSIMMÄISEN KOKOUKSEN ALKUA... 4 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SKYPE FOR BUSINEKSELLA... 5 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SELAIMEN KAUTTA... 6 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN

Lisätiedot

Hoitoaikojen ilmoittaminen CGI Suomi

Hoitoaikojen ilmoittaminen CGI Suomi Hoitoaikojen ilmoittaminen 1.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Tunnistautuminen 3 2 Hoitoaikojen ilmoittaminen 5 3 Viikkojen kopiointi 11 4 Tallennus 11 5 Yhteenvetotiedot 12 6 Tulostus 13 1.8.2015 Sivu 2 / 13

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU ETUSIVU Kun tulet SOKU-järjestelmän (SOKU) etusivulle, näet listan avoimista työpaikoista. Yläpalkissa mustalla ympyröitynä on Kirjaudu-nappi Kun klikkaat sitä, pääset kirjautumissivulle.

Lisätiedot

2.1 Yksinkertaisen geometrian luonti

2.1 Yksinkertaisen geometrian luonti 2.1 Yksinkertaisen geometrian luonti Kuva 2.1 Tiedon portaat Kuva 2.2 Ohjelman käyttöliittymä suoran luonnissa 1. Valitse Luo, Suora, Luo suora päätepistein. 2. Valitse Pystysuora 3. Valitse Origo Origon

Lisätiedot

Sivuston muokkaus WordPressin kanssa

Sivuston muokkaus WordPressin kanssa Sivuston muokkaus WordPressin kanssa Sivuston muokkaus WordPress-hallintajärjestelmän kanssa on hyvin helppoa. Sitä vähän tutkimalla ja tätä ohjetta lukemalla sen käyttö tulee nopeasti tutuksi. Olen myös

Lisätiedot

SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE

SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE 1 SUOMEN EKONOMIEN CRM-KÄYTTÖOHJE YHDISTYKSILLE (ohjeen sisältämät jäsenet ovat testidataa, eivätkä perustu aitoihin jäsenyyksiin) Tervetuloa käyttämään Suomen

Lisätiedot

40 Excel-vinkkiä Minkä tahansa elementin pikamuotoilu. Muotoillaksesi mitä tahansa elementtiä, paina CTRL + 1

40 Excel-vinkkiä Minkä tahansa elementin pikamuotoilu. Muotoillaksesi mitä tahansa elementtiä, paina CTRL + 1 40 Excel-vinkkiä 1. Minkä tahansa elementin pikamuotoilu Muotoillaksesi mitä tahansa elementtiä, paina CTRL + 1 40 Excel-vinkkiä - 1 2. Sarakkeiden ja rivien koon tasaaminen pisimmän tekstin mukaan Tasataksesi

Lisätiedot

DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla

DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi ja poista valotuskannen suoja-arkki.

Lisätiedot

Moodle-alueen muokkaaminen

Moodle-alueen muokkaaminen Moodle-alueen muokkaaminen Alla oleva kuva esittää Moodle-aluetta sellaisena kuin se sinulle toimitetaan tilattuasi alueen Opetusteknologiapalveluista: - Etusivun näkymä koostuu sivun keskellä olevista

Lisätiedot

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet Pekka Penttala 3.3.2008 1 (10) VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet... 1 1 Yleistä www-sivujen käytöstä... 2 2 Sivujen osoitteet...

Lisätiedot

Gimp 3. Polkutyökalu, vektori / rasteri, teksti, kierto, vääntö, perspektiivi, skaalaus (koon muuttaminen) jne.

Gimp 3. Polkutyökalu, vektori / rasteri, teksti, kierto, vääntö, perspektiivi, skaalaus (koon muuttaminen) jne. Gimp 3. Polkutyökalu, vektori / rasteri, teksti, kierto, vääntö, perspektiivi, skaalaus (koon muuttaminen) jne. Moni ammatikseen tietokoneella piirtävä henkilö käyttää piirtämiseen pisteiden sijasta viivoja.

Lisätiedot

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon 1. Jos koneellesi ei vielä ole asennettu Open Office ohjelmaa, voit ladata sen linkistä joka löytyy Arkisto => Asiakirjapohjat sivulta seuran kotisivuilta. Jos ohjelma

Lisätiedot

HYVÄKSILUETTUJEN SUORITUSTEN REKISTERÖIMINEN

HYVÄKSILUETTUJEN SUORITUSTEN REKISTERÖIMINEN 1 HYVÄKSILUETTUJEN SUORITUSTEN REKISTERÖIMINEN Valitse Opintojen rekisteröinti -valikosta Hyväksilukeminen. Voit valita Näytettävät opinnot -osiosta, mitkä opiskelijan suorituksista näkyvät aktiivisina

Lisätiedot

Condes. Quick Start opas. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 8. Quick Start - opas Condes 8. olfellows www.olfellows.fi 1.

Condes. Quick Start opas. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 8. Quick Start - opas Condes 8. olfellows www.olfellows.fi 1. Condes Suunnistuksen ratamestariohjelmisto Versio 8 Quick Start opas Yhteystiedot: olfellows Jouni Laaksonen Poijukuja 4 21120 RAISIO Sähköposti: jouni.laaksonen@olfellows.fi www.olfellows.fi olfellows

Lisätiedot

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö Office_365_loppukäyttäjän ohje 15.5.2015 Esa Väistö 2 Sisällysluettelo Kuvaus... 3 Kirjautuminen Office_365:een... 3 Valikko... 4 Oppilaan näkymä alla.... 4 Opettajan näkymä alla... 4 Outlook (Oppilailla)...

Lisätiedot

Avaa sovellus (PERUSAURORA)

Avaa sovellus (PERUSAURORA) 23.12.2010. Päivitetty 12.01.2011. Täydennetty 01.02.2011 Kaarina Karjalainen 1 Tehdyn numeron kopioiminen omalle osastolle Tämä on ohje numeroiden kopioimista varattaville/lainattaville lehdille. Pääsääntönä

Lisätiedot

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje Oy Oticon Ab Korvakappale.fi Käyttöohje 15 1 Sisältö 2 Yleistä... 3 3 Käyttäjätilit ja kirjautuminen... 3 3.1 Käyttäjätilit... 3 3.2 Pääkäyttäjätilin tilaaminen... 4 3.3 Kirjautuminen... 5 4 Peruskäyttäjän

Lisätiedot

Kuva: Ilpo Okkonen

Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS OHJAAJAN OHJE 14.2.2017 Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS Oulun yliopistossa Oulun yliopiston koulutusneuvosto on päättänyt, että OodiHOPS-toiminto otetaan käyttöön vähintään aloittavilla opiskelijoilla

Lisätiedot

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon Tämän oppaan sisältö Microsoft Microsoft Outlook 2010 näyttää hyvin erilaiselta kuin Outlook 2003. Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa uuden ohjelman opiskelua. Seuraavassa on tietoja uuden käyttöliittymän

Lisätiedot

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto GEA -tuotannonohjausjärjestelmästä Ammu-ohjelmistoon 07/2014 Asennettavat ohjelmat ja versiot Ammu Ammu versio 1.85 tai

Lisätiedot

HARJOITUS 1 SUUNNITTELUMALLI

HARJOITUS 1 SUUNNITTELUMALLI HARJOITUS 1 SUUNNITTELUMALLI Dia 1... 1 Suunnittelumallin luominen... 1 Suunnittelumallin tallennus... 2 Suunnittelumallin käyttö... 2 Esityksen rakentaminen... 3 Dia 3... 4 Dia 4... 5 Oman tekstin lisääminen...

Lisätiedot

Public Account-tili on pysyvä, joten kannattaa käyttää mieluummin sitä kuin kaupallisen tilin kokeiluversiota.

Public Account-tili on pysyvä, joten kannattaa käyttää mieluummin sitä kuin kaupallisen tilin kokeiluversiota. 1.1 Tässä harjoituksessa opit laatimaan luokitellun teemakartan maastossa aiemmin keräämistäsi pisteistä. Käytämme Esrin ArcGis-palvelun ilmaisia ominaisuuksia. Kartan tekoa voi harjoitella kokonaan ilman

Lisätiedot

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0 RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje v. 1.0 Yleistä Rockstar lukijakäyttöliittymä Tuotteiden lukeminen lähtevään tilaukseen Tilaukseen kuulumattomat tuotteet Tuotteiden lukeminen tilauksesta

Lisätiedot

Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma)

Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma) Helsingin yliopisto WinOodi 1 (5) Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma) Opetustapahtumien hakua tarvitaan sekä opetustapahtumien käsittelyssä että raporttien tulostamisessa. Ohjeessa käsitellään

Lisätiedot

SAC RDS Futurline MAX Tupla-robotin ohjeet näytteenottoon ja päivämaidon lähetykseen

SAC RDS Futurline MAX Tupla-robotin ohjeet näytteenottoon ja päivämaidon lähetykseen RDS - ohjeet 1 (18) SAC RDS Futurline MAX Tupla-robotin ohjeet näytteenottoon ja päivämaidon lähetykseen Näytteenoton aloittaminen Shuttlen säädöt robotilla Telineen vaihto Näytteenoton lopettaminen Näyteraportin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 / / WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: http://sotkamo.valudata.fi/admin Myöhemmin: http://www.sotkamo.fi/admin 2.2 Salasana

Lisätiedot

Käyttäjän käsikirja. LIB 500 ja LIB 510 v.4.0.2. 8.2. Releasettelutyökalu. 8.2.1. Yleistä. ,NNXQDMRNDLOPRLWWDDHWWlNRKGHRQSlLYLWHWWlYl

Käyttäjän käsikirja. LIB 500 ja LIB 510 v.4.0.2. 8.2. Releasettelutyökalu. 8.2.1. Yleistä. ,NNXQDMRNDLOPRLWWDDHWWlNRKGHRQSlLYLWHWWlYl 1MRS751368-RUM Käyttäjän käsikirja 8.1. Releyksikön valitseminen Releyksiköt esitetään asemakuvassa painikkeina. 8 $VHPDNXYDMRVVDQlN\\UHOH\NVLNN Jos kohteita tarvitsee päivittää, avataan ikkuna (Kuva 8.1.-2)

Lisätiedot

Tasogeometriaa GeoGebran piirtoalue ja työvälineet

Tasogeometriaa GeoGebran piirtoalue ja työvälineet Tasogeometriaa GeoGebran piirtoalue ja työvälineet Näissä harjoituksissa työskennellään näkymässä Näkymät->Geometria PIIRRÄ (ja MITTAA) a) jana toinen jana, jonka pituus on 3 b) kulma toinen kulma, jonka

Lisätiedot

E-RESULTS LITE -OHJEET

E-RESULTS LITE -OHJEET E-RESULTS LITE -OHJEET 1 ALKUVALMISTELUT Huolehdi ennen rastiesi pitoa, että Tulospalvelutietokoneen akku on ladattu täyteen Seuran EMIT-kortit ovat tallessa ja selkeästi erillään lähtöleimasimesta. Lähtö-

Lisätiedot

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta.

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Sisäänkirjauduttuasi näet palvelun etusivulla helppokäyttöisen hallintapaneelin. Vasemmassa reunassa on esillä viimeisimmät tehdyt muutokset

Lisätiedot

Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi!

Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi! Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi! HK Shop on HKSCAN FINLANDin reaaliaikainen tilausjärjestelmä, missä voit mm. tutkia tuotetietoja ja -valikoimaa, tehdä tilauksia, saada tilaushetken tuotesaatavuustiedon

Lisätiedot

LP-levyn digitointi Audacity-ohjelmalla

LP-levyn digitointi Audacity-ohjelmalla Digitointiohjeita_LP 17.3.2016 1 LP-levyn digitointi Audacity-ohjelmalla I Levyn tallennus tietokoneelle Kytke virta tietokoneeseen ja näyttöön. Levysoitin saa virtansa tietokoneesta. Käynnistä kopiointiohjelma

Lisätiedot

5. Alaindeksi 6. Yläindeksi 7. Poista muotoilut 8. Tasaa teksti vasemmalle

5. Alaindeksi 6. Yläindeksi 7. Poista muotoilut 8. Tasaa teksti vasemmalle OHJELMAN ESITTELY OHJELMAN OSAT JA TERMINOLOGIA Valikkorivi Tekstikursori Pikapainikkeet Viivain Vierityspalkit = pienentää ikkunan alas = suurentaa ikkunan = sulkee ikkunan TYÖKALURIVIEN PAINIKKEET 1.

Lisätiedot

2016/06/21 13:27 1/10 Laskentatavat

2016/06/21 13:27 1/10 Laskentatavat 2016/06/21 13:27 1/10 Laskentatavat Laskentatavat Yleistä - vaakageometrian suunnittelusta Paalu Ensimmäinen paalu Ensimmäisen paalun tartuntapiste asetetaan automaattisesti 0.0:aan. Tämä voidaan muuttaa

Lisätiedot

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla KeePass on vapaasti saatavilla oleva, avoimen lähdekoodin ohjelma, jonka tarkoituksena on auttaa salasanojen hallinnassa. Tämä KeePass ohje on päivitetty

Lisätiedot

Liikunta- ja ulkoilureittien tallentaminen Lipas-järjestelmään

Liikunta- ja ulkoilureittien tallentaminen Lipas-järjestelmään Liikunta- ja ulkoilureittien tallentaminen Lipas-järjestelmään Sisältö 1. Yleistä johdantoa 2. Uuden reitistön lisääminen Lipas-järjestelmään Reitistö jossa on yksi reittivaihtoehto 3. Ominaisuustiedot

Lisätiedot

3D-Win 6.2. Luentomateriaali. 3D-system Oy Kielotie 14 B, 01300 VANTAA Puh. (09) 2532 4411 www.3d-system.fi

3D-Win 6.2. Luentomateriaali. 3D-system Oy Kielotie 14 B, 01300 VANTAA Puh. (09) 2532 4411 www.3d-system.fi 3D-Win 6.2 Luentomateriaali 3D-Win -käyttäjäpäivät 20.-21.10.2015 Helsinki 3D-system Oy Kielotie 14 B, 01300 VANTAA Puh. (09) 2532 4411 www.3d-system.fi Sisällys 1. 3D-Win ohjelmiston suojaus versiosta

Lisätiedot

NAVIGAATTORIN ASENNUS JA MUOKKAUS

NAVIGAATTORIN ASENNUS JA MUOKKAUS 1 NAVIGAATTORIN ASENNUS JA MUOKKAUS YLEISTÄ NAVIGAATTORIN KÄYTÖSSÄ... 2 NAVIGAATTORIN HAKEMINEN... 3 NAVIGAATTORIN KOPIOINTI OMALLE SAP-TUNNUKSELLE... 6 NAVIGAATTORIN MUOKKAUS ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA... 7

Lisätiedot

Sähköpostitilin käyttöönotto. Versio 2.0

Sähköpostitilin käyttöönotto. Versio 2.0 Sähköpostitilin käyttöönotto Versio 2.0 Sivu 1 / 10 Jarno Parkkinen jarno@atflow.fi 1 Johdanto... 2 2 Thunderbird ohjelman lataus ja asennus... 3 3 Sähköpostitilin lisääminen ja käyttöönotto... 4 3.1 Tietojen

Lisätiedot

Punomo Tee itse -julkaisun tekeminen

Punomo Tee itse -julkaisun tekeminen Punomo Tee itse -julkaisun tekeminen Tässä pikaohje Uuden Punomon Tee itse -julkaisujen tekemiseen. Kun ensimmäinen juttusi on tehty tätä ohjetta noudattaen, seuraava homma hoituu maalaisjärjellä. Uudistuvan

Lisätiedot

Sisällysluettelo HOITO- JA LÄÄKITYSILMOITUKSEN TÄYTTÖOHJE

Sisällysluettelo HOITO- JA LÄÄKITYSILMOITUKSEN TÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo Lyhyesti... 2 Yleisimmät kysymykset... 3 Hoitoilmoituksen tekeminen yksittäisille eläimille... 4 Eläimen valinta... 4 Hoitotiedot... 5 Hoitopäivä... 5 Hoidon syy... 5 Hoitokerta... 5 Lisätietoja...

Lisätiedot

ENNI-järjestelmällä tehtävä selainennakkoilmoitus

ENNI-järjestelmällä tehtävä selainennakkoilmoitus SELAINENNAKKOILMOITUKSEN IKKUNANKUVAT 1(24) 2.2.2010 Selainennakkoilmoitus ENNI-järjestelmällä tehtävä selainennakkoilmoitus Yleistä ENNI-järjestelmästä ENNI-järjestelmän vakiopainikkeita Selainennakkoilmoitus

Lisätiedot

TornaMarket-Metsät metsätilamarkkinointisovelluksen käyttöohje (ohje tehty PC käytölle)

TornaMarket-Metsät metsätilamarkkinointisovelluksen käyttöohje (ohje tehty PC käytölle) OHJE 4.5.2015 1 (5) TornaMarket-Metsät metsätilamarkkinointisovelluksen käyttöohje (ohje tehty PC käytölle) 1. Yleistä Järjestelmä on julkaisusovellus, jolla Tornator Oyj:n omista järjestelmistä julkaistaan

Lisätiedot

Muita kuvankäsittelyohjelmia on mm. Paint Shop Pro, Photoshop Elements, Microsoft Office Picture Manager

Muita kuvankäsittelyohjelmia on mm. Paint Shop Pro, Photoshop Elements, Microsoft Office Picture Manager Missio: 1. Asentaminen 2. Valokuvien tarkastelu, tallennus/formaatit, koko, tarkkuus, korjaukset/suotimet, rajaus 3. Kuvan luonti/työkalut (grafiikka kuvat) 4. Tekstin/grafiikan lisääminen kuviin, kuvien/grafiikan

Lisätiedot

Gps-reittien lataaminen Lipas liikuntapaikat.fi - järjestelmään

Gps-reittien lataaminen Lipas liikuntapaikat.fi - järjestelmään Gps-reittien lataaminen Lipas liikuntapaikat.fi - järjestelmään Lipas-projekti, Jyväskylän yliopisto 11.5.2016 GPS-laitteella tallennetut reitit voi viedä Lipas-karttanäkymään joko oman digitoinnin avuksi,

Lisätiedot

2016/12/23 16:14 1/5 Perspektiivi. Voidaan käyttää kun on tehty muutoksia väylämallin kuvauksiin ja väylä on uudelleen rakennettu.

2016/12/23 16:14 1/5 Perspektiivi. Voidaan käyttää kun on tehty muutoksia väylämallin kuvauksiin ja väylä on uudelleen rakennettu. 2016/12/23 16:14 1/5 Perspektiivi Perspektiivi Tällä toiminnolla voidaan katsella tiesuunnitelmaa virtuaalisesti. Tämä toiminto luo virtuaalimallin ja näyttää sen. Tätä toimintoa voidaan käyttää suunnittelun

Lisätiedot

MITEN KIRJAUDUN ADOBE CONNECTIIN?

MITEN KIRJAUDUN ADOBE CONNECTIIN? Connect-ohje oppilaalle MITEN KIRJAUDUN ADOBE CONNECTIIN? 1. Avaa internet-selain ja kirjoita osoiteriville virtuaaliluokkasi osoite, esim. http://tampere.adobeconnect.com/virta ja paina Enter: Luokkien

Lisätiedot

Opiskelijoiden HOPSit

Opiskelijoiden HOPSit Opiskelijoiden HOPSit Ohje kommentoijalle ja hyväksyjälle/19.3.2014 Täydennetty ohjetta/2.1.2014: Lisätty tietoa opiskelijoiden lisäämisestä Omiin opiskelijoihin, mikä helpottaa HOPSien käsittelyä. Tarvittavat

Lisätiedot

Ohjeita kirjan tekemiseen

Ohjeita kirjan tekemiseen Suomen Sukututkimustoimisto on yhdessä Omakirjan kanssa tehnyt internetiin uuden Perhekirja-sivuston. Se löytyy osoitteesta: www.omakirja.fi -> Kirjat -> Perhekirja tai http://www.omakirja.fi/perhekirja?product=6

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Tiedostot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi työpöydältä raahata

Lisätiedot

Varmenteiden asentaminen & WLAN Nokian puhelimille

Varmenteiden asentaminen & WLAN Nokian puhelimille Tietohallintokeskus Varmenteiden asentaminen & WLAN Nokian puhelimille Datainfon toimittamiin vakioituihin henkilökunnan Nokian puhelimiin E5, E6 ja E7 on esiasennettu tarvittavat varmenteet, joten yleensä

Lisätiedot

- Jalkapalloa jokaiselle -

- Jalkapalloa jokaiselle - Kauden vaihto Ohjeita ylläpitäjille Arto Kalliola - Jalkapalloa jokaiselle - KAUDEN VAIHTAMINEN JOPOX-JÄRJESTELMÄSSÄ Yleistä Kun toimintakausi lähestyy loppuaan, luodaan Jopox-järjestelmään seuraavaa kautta

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata WebOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

PERUSLASKUJA. Kirjoita muuten sama, mutta ota välilyönti 4:n jälkeen 3/4 +5^2 3

PERUSLASKUJA. Kirjoita muuten sama, mutta ota välilyönti 4:n jälkeen 3/4 +5^2 3 PERUSLASKUJA Matemaattisten lausekkeiden syöttäminen: Kirjoita ilman välilyöntejä 3/+^ 3 Kirjoita muuten sama, mutta ota välilyönti :n jälkeen 3/ +^ 3 Liiku matematiikka alueella nuolinäppäimin. Kokeile

Lisätiedot

Lohkokaavio-muotoisen aikataulun laatiminen PlaNet -ohjelmassa

Lohkokaavio-muotoisen aikataulun laatiminen PlaNet -ohjelmassa Lohkokaavio-muotoisen aikataulun laatiminen PlaNet -ohjelmassa 20.1.2014 ASApro Projektipalvelu Asko Saarenpää Sisältö 0. Lohkokaavio-pohjan (Pert-kaavio) esille ottaminen... 2 1. Tehtävien lisääminen

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

Microsoft Lync 2013. Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy

Microsoft Lync 2013. Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Microsoft Lync 2013 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Ohjeen nimi Microsoft Lync 2013 Vastuuhenkilö Mari Jokiniemi ja Sirpa Kemppainen

Lisätiedot

FORMATIIVINEN ARVIOINTI

FORMATIIVINEN ARVIOINTI FORMATIIVINEN ARVIOINTI (OHJEISTUKSESSA KÄYTETTY VISMAN YLEISIÄ OHJEITA FORMATIIVISEN ARVIOINNIN TEKEMISESTÄ. LISÄTIETOJA VISMA.FI) 1 OPETTAJAN ARVIOINTINÄKYMÄ Opettaja pääsee tekemään formatiivista arviointia

Lisätiedot

RAPORTIT. 1. Yleistä. Sisällysluettelo:

RAPORTIT. 1. Yleistä. Sisällysluettelo: RAPORTIT Sisällysluettelo: 1. Yleistä 2. Rekisteristä löytyvät raporttipohjat Normaalit Valmiit Kiinteät raportit ja työkalut 3. Uuden raportin luominen 4. Osoitetarrat ja sähköpostin lähettäminen suoraan

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Muutokset 3D-Win ohjelmiston versiossa 6.0

Muutokset 3D-Win ohjelmiston versiossa 6.0 Muutokset 3D-Win ohjelmiston versiossa 6.0 Seuraaville sivuille on koottu tärkeimmät muutokset ja lisäykset versioissa 6.0. Tarkempi lista muutoksista löytyy kotisivuiltamme tiedostosta Muutokset_3D-Win_60.txt

Lisätiedot

LibreOfficen kaavaeditori

LibreOfficen kaavaeditori LibreOfficen kaavaeditori Esim. Koruketjun tiheyden määrittämiseksi ketjun massaksi mitattiin vaa'alla 74 g. Ketjun tilavuudeksi saatiin 24 ml upottamalla ketju mittalasissa olevaan veteen. Laske ketjun

Lisätiedot

PELIAIKASEURANTAOHJELMAN KÄYTTÖOHJE

PELIAIKASEURANTAOHJELMAN KÄYTTÖOHJE PELIAIKASEURANTAOHJELMAN KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 2. ENNEN OTTELUN ALKUA Kirjautuminen 3 3. TILASTOINTI Aloitusnäkymä ja kokoonpanot 4 Pelaajien vaihtaminen 6 Maali 7 Rangaistukset 8 Poista

Lisätiedot

Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testitapaukset - Koordinaattieditori

Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testitapaukset - Koordinaattieditori Testitapaukset - Koordinaattieditori Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Testattava järjestelmä...4 3. Toiminnallisuuden testitapaukset...5 3.1 Uuden projektin avaaminen...5 3.2 vaa olemassaoleva projekti...6

Lisätiedot

Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle

Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle Versio 2008.1 15.10.2008 ohje 15.10.2008 Asennus, käyttöönotto ja päätoiminnot Ohjelmiston tarkoitus Ohjelmiston tarkoitus on yhdistää Peltotuki

Lisätiedot

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus 1 OpasOodi Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasMuokkaaja-oikeudet. n käyttölupia

Lisätiedot

OP-eTraderin käyttöopas

OP-eTraderin käyttöopas OP-eTraderin käyttöopas Tämä käyttöopas on lyhennetty versio virallisesta englanninkielisestä käyttöoppaasta, joka löytyy etrader - sovelluksen Help-valikosta tai painamalla sovelluksessa F1 -näppäintä.

Lisätiedot