Tähän vihkoon on koottu luettelo ArchiCAD 16:n uusista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tähän vihkoon on koottu luettelo ArchiCAD 16:n uusista"

Transkriptio

1 ArchiCAD 16 UO. - 1 ArchiCAD 16:n uudet ominaisuudet Tähän vihkoon on koottu luettelo ArchiCAD 16:n uusista ominaisuuksista ja mahdollisuuksista. Tarkempi kuvaus kunkin ominaisuuden toiminnasta ja mahdollisuuksista löytyy niistä käsikirjavihkojen osista, joissa työkalut ja toiminnot on esitelty. Graafisen muokkauksen avulla on mahdollista tehdä yksilöllisiä muotoja, joita elementti ei itse tue. 1 Suunnittelun vapaus Muunne-työkalu Luo vapaamuotoisia elementtejä suoraan ArchiCADissä, enää ei ole tarvetta tuoda erikoisia muotoja muista ohjelmista. Muunteen muodolla ei ole geometrisia rajoitteita, jokaista reunaa ja nurkkaa voi siirtää ja muotoilla kaikkiin suuntiin. Näin projektissa tarvittavat kappaleet ovat tehtävissä. Graafinen käyttöliittymä sisältää tuttuja menetelmiä ja toimintatapoja. Muokkaus tehdään Seuralaisen avulla valitsemalla reuna ja tarttumalla nurkkaan, pintaan tai niiden alielementteihin tai yhdistelmiin. Muokkaustoimenpiteiden palaute on välitöntä. Muunne on täysiverinen ArchiCAD-työkalu, joka on käytössä kaikissa näkymissä ja luetteloissa ja on luokiteltavissa tiedonsiirtoa varten. Muunna Seinä Muunteeksi ja viistä sen mitä tahansa nurkkaa. 1.3 Täysin vapaa muodonanto graafisen muokkauksen avulla Pursota, venytä, pyöristä mitä tahansa nurkkaa tai pintaa. Piirrä monikulmioita elementtien pintaan ja työnnä reikä läpi tai vedä muoto ulos. Käytä geometrista reunan tasoitusta pehmeiden pintojen luomiseen. Käytä pysyviä Boolen toimenpiteitä Muunteen tai sen alielementin muokkaamiseen. 1.1 Suunnittele ainutlaatuisia elementtejä Oma työkalu luovien geometrioiden tekemiseen, vapaa mallinnus, on nyt käytössä ilman ylimääräisiä parametreja. Massan tai pinnan mallinnus pursottamalla tai pyöräyttämällä yhtä tai useampaa pistettä, nurkkaa ja/tai pintaa mitä tahansa polkua pitkin. Kirjasto-objektien rajojen rikkominen, objektien kaltaisten kappaleiden muotoilu tilaan ilman GDL-ohjelmointia. Tekstuuri on asetettavissa joka pintaan erikseen. 1.2 Muunna olemassa olevia elementtejä Uutta muotoa ei tarvitse luoda alusta: valitse yksi tai useampia millä tahansa työkalulla mallinnettuja elementtejä ja muunna ne muunteeksi.

2 UO Integroitu energialaskenta ArchiCADin uusella Energia-analyysi-työkalulla saa helposti luotettavan, nopean katsauksen rakennuksen ekotehokkuuteen. Tämä ArchiCADin sisäänrakennettu toiminto on erityisesti suunnattu alkuvaiheen suunnitteluun, jolloin säästöjen saavuttaminen on edullisinta muokkaamalla ja vertaamalla vaihtoehtoja. Laskelma on suunniteltu arkkitehdin työkaluksi, erillistä koulutusta kestävään suunnittelutapaan ei vaadita. 2.1 Rakennuksen energia-arviointi kaikenkokoisiin hankkeisiin Suunnittele vaippa ja sisätilat ja suorita energia-arvio: ArchiCAD 16 muuttaa arkkitehtimallin yhtenäiseksi, tarkasteltavaksi, termodynaamiseksi massaksi automaattisen geometria-arvion avulla. Tämä on uusi pohja energiasimulaatioiden luomiseen. Vaipan ja mallin sisällä olevat läpinäkyvät ja läpikuultavat elementit huomioidaan oleellisine ominaisuuksineen. ArchiCAD-elementit jaetaan osiin sijainnin ja ympäristön mukaan laskennan tarpeisiin. Rakenteiden (kuten yhden seinän) osat eritellään esimerkiksi maan- ja ulkoilmanvastaisiksi. Käytössä on useita visualisointivaihtoehtoja mallin esittämiseen. On mahdollista siirtää yksinkertaistettu mallin geometria Excel-taulukkomuodossa kolmannen osapuolen tekemiin paikallisiin laskentaohjelmiin, jotka käyttävät pysyvää eli staattista laskentamallia. On mahdollista viedä ArchiCAD-vyöhykkeiden eli -tilojen käsitelty geometria (2nd level space boundary) muihin energialaskelmaohjelmiin IFC-muodossa. Energialaskentaan vaikuttavien lisätietojen kiinnittäminen Energilaskentamallin rakennusosiin valmiista materiaaliluetteloista ei edellytä seuraavien osa-alueiden erikoisasiantuntemusta: rakenteiden ja aukkojen fysikaaliset ominaisuudet itseään varjostavien mallin osien ja muiden varjostinlaitteiden varjostavuus ympäristöasetukset, maaperän tyyppi, ympäröivät pinnat, tuulisuojaus, ulkoiset varjostavat olosuhteet käyttötavan visualisointi (esimerkiksi toimistorakennus) LVI-järjestelmät, lämmitys, jäähdytys, käyttöveden lämmitys ja ilmanvaihtomenetelmät vihreät järjestelmät eli aurinkokeräimet, ilmasta ilmaan -energiansiirtimet ja lämpöpumput primäärienergian ja hiilidioksidipäästökertoimet energianhinnat erilaisille tuotantotavoille. Ilmastotiedon lähde ja visualisointi Analyyttisten säätietojen tuonti tiedostoina Alueellisen säätiedon saaminen verkon sääpalvelimelta 2.2 Nopea energiankulutusraportti Sertifioitu VIPCore-laskentamoottori tuottaa tuntikohtaisen laskelman vuoden ajalta. Kehittynyt dynaaminen energiasimulointi, joka sisältää esimerkiksi pintoihin pohjautuvan lämpövuon laskennan maanalaisten rakenteiden läpi. Energialaskelma esittää yksityiskohtaisen graafisen ja numeerisen palautteen rakenteen energiankäytöstä, vuosikulutuksesta, hiilijalanjäljestä ja kuukausittaisesta energiataseesta. 2.3 Tulosten käyttö rakennuksen suunnitelman optimointiin Laskelman tuloksien avulla on mahdollista vertailla ja optimoida suunnitelmaa, esimerkiksi rakennuksen alaa/asentoa, ikkunointia, varjostusta, rakennetyyppejä, lasitussuhdetta ja lämmön talteenotto- ja poistotapaa. Näin energiankulutusta ja hiilijalanjälkeä on mahdollista pienentää. 3 Tuottavuusparannukset 3.1 Helpompi pääsy suurempaan määrään objekteja Pääsy Graphisoftin uuteen BIM-objektiportaaliin (BIMcomponents. com) sekä parempi Etsi-toiminto varmistavat projektissa tarvittavan objektin löytymisen. Parempi Etsi-toiminto, löydä objekti nopeasti: Intuitiivisempi Etsi-toiminto objektityökalujen ikkunoissa löytää objektit valituista kirjastoista, sekä ulkoisista, sisäisistä että mallipalvelimen kirjastoista.

3 UO. - 3 Haku löytää nimien lisäksi parametreista sekä objektien kuvausteksteistä. Sama haku löytää objekteja myös internetistä Graphisoftin BIM-portaalista. Kaikki toiminnot on sijoitettu yhteen paikkaan: Arkisto Kirjastot ja objektit Tallenna valinta... Määritä uuden objektin oletusmateriaalit, täytteet ja kynät. Objektin sijoituksen jälkeen voi näitä muuttaa objektin asetuksissa. Aiemmin näistä attribuuteista ei tullut automaattisesti parametrisia. Uusi BIM-portaali tarjoaa suoran pääsyn GDL-objekteihin. Etsi BIMComponent.com-osoitteesta suoraan ArchiCADistä netin tuhansien GDL-objektien joukosta. Mukana ovat kansainväliset ja maakohtaiset kirjastot, joiden sisältö ei ole asentunut käyttämäsi ArchiCAD-kieliversion mukana. Yhden osoituksen lataus ja sijoitus kirjastoon tuo objektin käyttöön projektin sisäiseen kirjastoon. Liity BIMComponent.comin yhteisöön tutkiaksesi ja kommentoidaksesi objekteja. Jaa halutessasi omia objektejasi muille BIMComponent.comin käyttäjille. 3.2 Helpompi omien objektien luominen ArchiCADissä on mahdollista tallentaa rakennuselementtejä GDLobjekteiksi kuten ikkunoiksi, oviksi ja niiden osiksi, kuten ovenkahvoiksi. Versiossa 16 omien objektien luominen on yksinkertaisempaa ja loogisempaa: Kaikki mallipohjaiset objektit voi tallentaa suoraan sekä pohjasta että 3D-ikkunasta. 3D-ikkunasta on nyt mahdollista tallentaa kaikista asennoista, aiemmin käytössä olleiden projektioiden asemesta D-muokkausparannukset Nämä parannukset helpottavat 3D-muokkausta. Elementtien sijoittaminen mihin tahansa 3D-tilassa Jopa ennen kuin aloitat sijoittamisen: On mahdollista siirtää muokkaustasoa ja samalla asettaa sijoituskorkeus kaikilla rakennuselementeillä. Kursorin projektio (pisteviiva) muokkaustasoon näkyy heti. Älä sijoita objekteja vain niiden oletuskorkeuteen, vaan suoraan mihin tahansa osoitettuun pisteeseen, kuten pinnalle (seinä, pöydänkansi) tai muuhun nurkkapisteeseen. Tartu pintaan 3D-ikkunassa 16-versiosta alkaen kursori tarttuu kaikkiin pintoihin 3D-ikkunassa (kuten aiemmin reunoihin ja pisteisiin) ja helpottaa elementtien sijoittamista tilassa.

4 UO. - 4 Siirrä ja nosta kerralla Siirrä-käsky liikuttaa nyt myös z-akselin suunnassa. Z-suunnan apuviiva lukittuu kohtisuoraan muokkaustasoon nähden. Lukitse syöttö muokkaustasoon (Vaihto- tai Lukitse tasoon -käskyillä). Paremmat muokkaustason ohjaimet Helpompi pääsy tason vaihtoikoneihin Uusi Seuraava taso -vaihtoehto ehdottaa seuraavaa tasoa. Zoom-herkkä verkko, lähennettäessä tulevat verkon viivat esiin muokkaustasolle. Uudet "Älykkään kursorin" ilmeet Ilmeet helpottavat ja tarkentavat sijoittamista entisestään. Pinta Nurkan ja pinnan risteys Nurkan ja pinnan kohtisuora risteys Kahden pinnan yhtymäkohta Kahden pinnan kohtisuora yhtymäkohta Summittaisen sijainnin määrittäminen on edelleen mahdollista myös paikkakuntaluettelosta. Projektin pohjoinen on määrättävissä numeerisesti tai kääntämällä kompassinuolta. Määritä projektin korkeusasema suhteessa pohjoiseen, korkeusasema-arvo on käytettävissä viitekorkeutena projektin asetuksissa sekä kaikkialla, missä viitekorkeus näkyy. Sijaintitiedot ovat tallennettavissa XML-tiedostoksi toisiin projekteihin vientiä/tuontia varten. Sijainti-ikkunasta voi siirtyä muokkaamaan myös Projektin tietoja, kuten nimeä ja osoitetta. Projektin pohjoisen määrittely mallissa Uuden toiminnon avulla Pohjassa tai 3D-ikkunassa osoitetaan suunta valitsemalla Vaihtoehdot Projektin asetukset Aseta projektin pohjoinen. Ensin osoitetaan lähtöpiste ja sitten suunta. Toiminto löytyy myös projekti-ikkunan kohdevalikosta (kuvassa). Parempi 3D-palaute Katkaise-käskyssä Punainen leikkaustaso 3D-ikkunassa näyttää katkaisukohdan. Muodon voi katkaista missä tahansa asennossa, ei vain pystysuorassa. Muodon voi katkaista myös leikkauksessa. 3.4 Helppo Kierrä-käsky Nyt kaikkien elementtien kiertämiseen käytetään samaa käskyä, uusi käyttöliittymä näyttää astelevyltä. Sekä Aurinko keskusteluikkunasta. Kuorien, Verhoseinien ja Muunteiden kiertäminen on mahdollista kaikkiin suuntiin 3D-ikkunassa (käsky on aiemmin ollut Seuralaisessa nimellä "Vapaa kierto"). 3.5 Parempi projektin sijainnin ja pohjoissuunnan määrittely Projektin maantieteelliset koordinaatit määritellään tarkasti uudessa Projektin sijainti -keskusteluikkunassa. Projektin sijainti -ikkuna korvaa entisen Paikkakunta-ikkunan. Ikkunaan määritellään tarkka sijainti joko kirjoittamalla tai hakemalla sijainnin koordinaatit ja muut tiedot sisäänrakennetun Google Maps -linkin avulla. 3.6 Ryhmitetyt ja laajentuneet Projektin tiedot Projektin tiedoissa on useita uusia tietotyyppejä, kuten "Koko osoite" -kenttä. Kentissä on tilaa pidemmällekin tekstille.

5 UO. - 5 Tietotyypit on järjestetty kolmeen ryhmään. Ikkunasta löytyvät ryhmät projektin, suunnittelijan ja asiakkaan tiedoille. 3.7 Laajemmat Tiimityön varmuuskopiointivaihtoehdot Kaksi varmuuskopiomuotoa, uusi PLN-muotoon tallentuva sekä tuttu mallipalvelimen varmuuskopio, ovat nyt käytössä, jotta työ voi jatkua myös hätätilanteissa, vaikka mallipalvelin kaatuisi tai sen sähkönsaanti loppuisi. Toimisto voi tehdä näiden kahden yhdistelmällä varmuuskopiot haluamallaan tavalla. Mallipalvelimen projektin varmuuskopion avulla voi nopeasti palauttaa tiimiprojektin. Mallipalvelimelle tallentuvat projektien varmuuskopiot sisältävät mallipalvelimeen liittyvät tiedot. Näitä ovat esimerkiksi käyttäjät ja roolit. Käyttäjät voivat jatkaa projektia suoraan, kun projekti palautetaan toiselle mallipalvelimelle. Mallipalvelin tekee ja hallinnoi varmuuskopiot automaattisesti, ilman käyttäjän toimia. Oletuksena uusi varmuuskopio tehdään tunnin välein, oletusarvon voi muuttaa. Projektin varmuuskopion avulla voi nopeasti palauttaa projektin. PLN-varmuuskopio sisältää ArchiCAD-mallin sisällön. Mikäli palvelin syystä tai toisesta lakkaa toimimasta, mutta projektia täytyy suunnitella edelleen, voi projektin avata Archi- CADiin normaalina projektina. PLN-varmuuskopiointi, joka tapahtuu käyttäjän koneelle, on täysin automaattista eikä vaadi käyttäjän hyväksyntää. Oletuksena PLN-varmuuskopio luodaan päivittäin, oletusarvon voi muuttaa. Molempien varmuuskopioiden helppo palautus Molemmat varmuuskopiot näytetään projektin asetuksissa. Mallipalvelimen projektin varmuuskopion palauttaminen: Valitaan Palauta... tiedoston palauttamiseksi samalle mallipalvelimelle ja jatketaan työskentelyä. Ladataan varmuuskopio minne tahansa, palautettavaksi toiselle mallipalvelimelle. Varmuuskopion vientiin/tuontiin palvelimelta toiselle käytetään mallipalvelimen hallintaohjelmaa. PLN-varmuuskopion palauttaminen Ladataan tiedosto ja avataan se nykyisellä tai uudemmalla ArchiCAD-versiolla. Jaa tiedosto uudestaan, kun palvelin on toiminnassa. Mallipalvelimen muun tiedon varmuuskopiointi Mallipalvelimen käyttäjistä ja rooleista tehdään varmuuskopiot automaattisesti, kun tietoa muokataan. 3.8 ArchiCAD-täytteiden lämpöominaisuudet Leikkaustäytteiden ominaisuuksille on uusi välilehti Täytteiden asetuksissa. Näitä ominaisuuksia käytetään energialaskennassa. Kaikissa ohjelman mukana tulevissa eli ArchiCAD 16 -aloituspohjan sisältämissä täytteissä on valmiit arvot. Uusille, itse luoduille ne ovat itse muokattavissa suoraan ilman asetus XML-tiedoston avaamista. Valmiita arvoja löytyy materiaaliluettelosta. Materiaali ja sen lämmönjohtavuusarvot täytteelle valitaan osoittamalla luettelosta. 3.9 Nopeampi viitteiden päivitys Viitteet päivittyvät nopeammin seuraavissa tilanteissa: Yksikerroksiset viitteet saman tiedoston sisällä. Tiimityöprojektiin sijoitetut viitteet, joiden lähde on myös Tiimiprojekti Kirjastoparannukset Yleiset kirjastoparannukset Kuvaukset Kaikissa objekteissa on lyhyt kuvausteksti, joka helpottaa niiden löytämistä ja tunnistamista. Uudet esikatselukuvat Kaikissa seuraavien kansioiden objekteissa on uudet renderoidut tunnuskuvat: Vuoteet, Tuolit, Nojatuolit ja Sohvat, Pöydät, Kaapit ja Hyllyt, Keittiökaapit Kalusteet Uusia ja paranneltuja objekteja toimistosuunnitteluun Kolme uutta objektia tehokkaaseen toimistotilojen 3D-suunnitteluun: Toimiston työpiste 16 Toimiston sijoittelu saareke 16 Toimiston sijoittelu suora 16 Seuraavia objekteja on edelleenkehitetty samaan tarkoitukseen: Toimistopöytä 16 / Toimistopöytä L 16 / Toimistopöytä pyöreä 16 Toimistokaappi / Toimistokaappi

6 UO Lamput Uusia ja yhdistettyjä valaisimia, joilla on parempi käyttöliittymä ja useampia geometrioita: enemmän muotoja ja varjostimia, joista valita, sekä enemmän valaistusasetuksia. Riippuva valaisin yhdistää entiset tyypit 1-4. Seinävalaisin 16 -objektiin on lisätty samankaltaisia uusia vaihtoehtoja kuin kohdevalaisimeen. Kattovalaisin sisältää entisen sienivalaisimen sekä uusia varjostimia Vesikalusteet WC-istuin - Yksi joustava objekti, joka yhdistää aiempien kirjastojen seitsemän erillistä WC-vaihtoehtoa. - Lisäksi kaksi uutta tyyppiä: uusi lattia- sekä seinäkiinnitteinen. - Lisäksi uusia säiliötyyppejä sekä seinäyhteitä. WC istuin nurkka - Yhdistää kaksi aiempaa objektia: WC korkea istuin nurkka ja WC LT nurkka. - Myös tässä on uusia säiliötyyppejä Rakennusosat Metalliristikkopalkki: Uusi objekti Seinävalaisin sisältää entiset seinävalaisimet Loisteputki sisältää kaikki entiset paitsi Loisteputki-seinävalaisimen Kohdevalaisin - Aiempi versio on korvattu uudella, modulaarisella säädettävällä. - Versio on nyt yksi uusista kohdevalaisintyypeistä. Profiililevy: Tämä objekti, jossa on uusia profiileja, yhdistää seuraavat vanhat objektit: Aaltopelti kalteva, Aaltopelti pysty, Profiilipelti kalteva, Profiilipelti pysty.

7 UO Muut objektit Aidat ja kaiteet Kaikissa aidoissa ja kaiteissa on uusi, parempi käyttöliittymä parametrien valintaan Virtaviivaistetut selitteet Vanhat työkalukohtaiset selitteet on yhdistetty kahteen objektiin: Rakenneselite: sisältää vanhojen Seinä-, Katto-, Laatta- ja Kuori-selitteiden ominaisuudet. Mittaselite: sisältää vanhojen Objekti-, Palkki-, ja Pilariselitteiden ominaisuudet Kerrosherkkä objektien 2D-esitys Seuraavat objektit, jotka tyypillisesti näkyvät useissa kerroksissa, sisältävät nyt kerroksesta riippuen erilaisen symbolin: (Teräs) Kehät Syöksytorvet Tikkaat Kuvut Rullaportaat Ihmissymbolit Kaikissa 2D-ihmissymboleissa on nyt 3D-versio, pääasiassa leikkaus- ja julkisivu-ikkunoissa käyttöä varten. Pollari Uusia pollarimuotoja on lisätty. Yksinkertaistetut hanat Hanoihin on lisätty yksinkertaisempia tyyppejä 3D-mallin kokoa pienentämään. Sähkösymbolit: Kytkinryhmät, kaksois- ja neloispistorasiat Vain USA kirjastossa. Uusitut, korjatut ja parannellut 3D-versiot Yhdysvalloissa käytetyistä sähkösymboleista. Koordinaattiobjekti Objekti näyttää sijoituspisteensä x-,y- ja z-koordinaatit. Koordinaatit ovat luetteloitavissa määrälaskennassa. Vyöhykeleima 2 Uusi vyöhykeleima, jossa on mittakaavaherkkä esitys Uusi Ovi-/Ikkunakansiorakenne ja nimet Ovet ja ikkunat on järjestelty uudelleen kansioihin, joiden nimet kuvaavat niiden käyttötapaa, muotoa ja toiminnallisuutta. Kaikilla ovilla ja ikkunoilla on uudet nimet ilman lyhenteitä Ovien ja ikkunoiden yhdenmukaistaminen Objektien määrän vähentämiseksi on useita samanlaisella toiminnallisuudella varustettuja aukkoja yhdistetty. Useimpia on samalla ominaisuuksia vähentämättä parannettu. Yhdistetyt objektit korvaavat aiemman version poistuneet vastineet automaattisesti tuotaessa projekti uuteen versioon (Kirjastojenhallinnan Yhdistä-käsky) Ikkunaparannukset Erikoisikkunaparannukset Useita aukkotyyppejä erikoisikkunoille (tarpeen mukaan). Erikoisikkunoilla on nyt samantyyppiset käyttöliittymälehdet kuin aiemmissa perusikkunoissa: Muoto, Puite-asetukset, Aukko, Karmi ja puitteet. Uusia aukkotyyppejä perusikkunoihin Kaikissa perusikkunoissa paitsi kaksoispuitteisissa on uusia aukkotyyppejä: Kaksoisyläosa, Liuku, Liuku peilattu, Kaksoisliuku, Kaksoisliuku peilattu, Nostoikkuna ja Kaksoisnosto. Vaihtelevat karmileveydet Kaikissa ikkunatyypeissä, joissa tämä on olennaista, voi karmileveyden säätää joka puolelle erikseen. Uusi puitetyyppi Kiinteä puite on valittavissa kaikkiin ikkunoihin.

8 UO. - 8 Pielien parannukset Alapielen voi asettaa erikseen muiden reunojen pielityypistä. Vaihtoehtoiset sisäänvedot ovat seuraavat: Ei pieltä reuna (seinän pintaan asennettu), Ei pieltä, Pieli, Käännetty pieli, Vino pieli, Vino sisäpieli, Perinteinen pieli, Muu pieli. Parametri "Ovi kuuluu aukeamispuolen vyöhykkeeseen" on lisätty määrälaskentaa varten. Rullattava aurinkosuoja Oviparannukset Uusia ovia Liukuovi kaariyläikkuna 16 Liukuovi yläikkuna 16 Uusia sivuosan puitetyyppejä Jaettu ja umpipaneeli Uusia aukkotyyppejä sivu- ja yläosiin Seuraavat aukkotyypit ovat mahdollisia sivu- ja yläosiin: Kiinteäpuite, Kaksoispuite, Sarana, Liuku (vaaka), Ylä/alasarana. Vedintyypit Vedintyyppivalikoima on uusittu kaikille oville. Uutuudet ovat käytössä useimmissa ovissa, joitain tarpeettomia tyyppejä on poistettu joistain ovista. Upotettu karmi Ovikarmin lisäksi on upotettu karmi valittavissa liukuovelle, ja se näkyy nyt 2D/3D-symbolina ja taulukoissa. Suoja on sijoitettavissa seinän molemmille puolille tai oven pintaan. Koristeelliseen aurinkosuojaan saa asetettua leveyden. Leveys on asetettavissa automaattisesti tai käsin. 4 Yhteistyö insinöörien kanssa 4.1 Käytettävyysparannukset helpottamaan IFC-ominaisuuksien hallintaa IFC-ominaisuuksia voi olla suuri joukko mukana muut parametrit, sisäänrakennetut sekä ne, jotka ovat tulleet toisista ohjelmista. Vaikka ArchiCADin IFC-tietokannan sisältö laajenee, on se nyt helpompi hallita: "Etsi ja valitse" käytössä kaikille IFC-parametreille Etsi IFC-ominaisuuksia kuten ArchiCADin omia. Luetteloi IFC-ominaisuuksia vuorovaikutteisilla elementtitaulukoilla. Lasiseinäovet Lasiseinäoviin on lisätty samat toiminnot, jotka ovat olleet muissa ovissa: Nimellismitat ja sovitusvarat on lisätty, joten mitoitus toimii nyt yhdenmukaisesti kaikissa ovissa. Käyttöliittymä on nyt samanlainen kuin muissa ovissa.

9 UO. - 9 Luetteloi vain näkyvät elementit Suomen Senaatti-kiinteistöt Japanin BuildingSmart ja muut. 4.3 Laajennettu IFC-tietokanta Yhteensopivuuden parantamiseksi edellä mainittujen toimijoiden kanssa ArchiCADin IFC-tietokantaan on lisätty uusia tietotyyppejä: Uusia määrittelyjä: Tilan käyttäjä ja toimija Uusia tapoja ryhmittää elementtejä IFC-hallinnassa: Tilan käyttäjä ja Toimija aiemmin mukana olleiden ryhmien ja vyöhykkeiden ohella mahdollistavat tarkemman määrittelyn vyöhykkeille, rakennuksille, kerroksille ja rakennuselementeille. Tämän ominaisuuden käyttö on vaatimuksena usean tilaajan tietomallinnusohjeissa. Paremman yleiskäsityksen saamiseksi IFC Hallinnassa on mahdollista esittää vain näkyvillä tasoilla olevien elementtien IFCominaisuudet. Jos malli sisältää myös rakenne- ja LVI-mallit, voi niiden tietoja muokata hallinnan kautta. Kaikkea tietoa ei tarvitse käydä läpi kerralla. Tallenna omia ominaisuusjoukkoja projektista toiseen siirtoa varten. Kun omat IFC-asetukset on tehty yhdelle projektille, ne voi siirtää toiseen. Tallenna kaikki omat ominaisuudet joukkona.xml-tiedostoksi. Vie ja liitä ominaisuuksia projektista toiseen. Kaikki itse määritellyt ominaisuudet siirtyvät uuteen projektiin ilman niiden parametrien arvoja. Mitään tietoa ei kirjoiteta päälle. "Yhden osoituksen" muun parametrin asetus kaikille elementeille Oman IFC-ominaisuuden voi asettaa kerralla kaikille tietyntyyppisille tai projektin kaikille elementeille. Nopea ominaisuuksien muokkaus Nimeä uudelleen tai poista ominaisuuksia yksittäin. 4.2 Tuki useille IFC-standardeille ArchiCAD tukee IFC 2x3 -koordinaationäkymää. Tämä sisäänrakennettu oletusarvo on käytetyin IFC-standardin mallinäkymä (MVD eli Model View Definition). Lisäksi on mahdollista viedä muiden IFC-standardien mukaista IFC-sisältöä. Tämä tapahtuu määrittelemällä omia IFC-ominaisuuksia ja muita tietoja (kuten luokittelutunnuksia, tilankäyttäjiä ja toimijoita) muodossa, jota edellyttävät esimerkiksi: U.S.A. General Services Administration (GSA), kuten OmniClass tai UniFormat Norjan Statsbygg Luokittelutunnus elementeille ja vyöhykkeille Kaikkiin rakennusosiin ja vyöhykkeisiin on nyt mahdollista lisätä luokka, joka linkittää sen paikalliseen rakennusosaluokitukseen (esimerkiksi Talo, Omniclass, Uniformat-luokitukset). Tunnuksen voi lisätä joko elementtiasetuksissa tai IFC Hallinnassa. Sisäänrakennetut säännöt automaattiselle standardin mukaiselle määrittelylle. Luokittelutunnuksen valinnassa on mahdollista valita sisäänrakennetuista, ennalta määritellyistä säännöistä (riippuen käytetystä standardista). Valitse sääntö, ja vaaditut kentät lisätään. Luokittelusäännöt on myös mahdollista mukauttaa XMLmuodossa. Nämä säännöt ovat käytössä valittujen elementtien automaattiseen luokitteluun ja ominaisuuksien määrittelyyn. Pääsy IFC-tietoon IFC-ominaisuudet ja attribuutit ovat kyseltävissä ODBC-käyttöliittymän kautta. Kolmannen osapuolen kehittäjät voivat tiivistää, luoda ja muokata IFC-ominaisuuksia ja attribuutteja laajennusrajapinnan kautta. 4.4 Parempi tontin geometrian tuonti Suodata tuodut tontit tiedostokoon rajoittamiseksi Jos IFC-tiedosto sisältää useita tontteja, on niistä valittavissa tuotava(t). Myös tuominen ilman tonttia on mahdollista. Älykkäämpi tontin geometrian tuonti IFC-tontit (IFC Site) tuodaan ArchiCADiin muunteina aiempien GDL-objektien asemesta. Tämän avulla saavutetaan seuraavat hyödyt: Tarkempi geometria: muokattava Muunne täydellisenä on tuotavissa kaikista IFC-tontin esityksistä (BREP, Pintamalli ja Geometriaryhmä). Joustavampi prosessi: syntyvä muoto on sujuvasti edelleenmuokattavissa. 4.5 Parempi IFC-suorituskyky Mahdollisuus tuoda tontit muunteina (objektien asemesta), nostaa suorituskykyä, koska muunteen luominen on nopeampaa. Tämän vuoksi: Nopeampi IFC-tuonti (noin 20 %) Nopeampi IFC-mallin käsittely

10 UO Parempi DXF/DWG-tiedonsiirto Nämä ominaisuudet kehittävät älykästä (roundtrip) DXF/DWGtuontia: Muistiinpanot Säilytä alkuperäinen tieto Jos DWG-blokit tuodaan ArchiCADiin ja sitten uudelleen viedään muokkaamattomina, on valittavissa alkuperäisten blokkien tallennus, jolloin muokkaamattomat säilyvät kunnossa. Näin ArchiCAD-käyttäjät voivat muokata tuodun DXF/DWG-tiedoston osia ja viedä sen takaisin korvaamatta muuttumattomia blokkeja. Aiemmissa versioissa tehtiin uudet blokit muokkauksen lopuksi, vaikkei osia olisi muokattu. Säilytä alkuperäiset blokkien paikat Blokkien alkuperäiset sijoituspisteet säilyvät, vaikka tiedosto käy ArchiCADissä. Uudelleen tallentuneet blokit sijoittuvat alkuperäiseen paikkaansa. Älykkäämpi vyöhyketiedon käsittely ArchiCAD-vyöhykkeet siirtyvät älykkäämpinä DXF/DWG-tiedostoon. Kuten GDL-objektit, siirtyvät vyöhykeleimat nyt blokeiksi erillisinä vyöhykkeen muista osista. Näin samanlaisesti rakentuneista vyöhykeleimoista syntyy yksi blokki aiemman erillisiksi tallentumisen sijaan. Tämä pienentää tiedostokokoa ja tehostaa leimablokkien edelleenmuokkausta. Älykäs käännettyjen näkymien DWG-vienti Vietäessä planssi, jolla on käännetystä ArchiCAD-näkymästä tehty piirustus, siirtyy se mallitilaan alkuperäisessä asennossa. Paperitilan taittoon se tulee käännetyssä asennossa.

A-Tiilikate objektikirjasto

A-Tiilikate objektikirjasto A-Tiilikate objektikirjasto 15.1.2014 A-Tiilikate-objektikirjasto toimii ArchiCAD 14, 15, 16 ja 17 -versioissa. Kirjaston käyttöön tarvitaan Graphisoftin Tarvikkeet-laajennus. Tarvikkeet-laajennuksen käyttöönotto

Lisätiedot

2006 i&i Solutions Oy

2006 i&i Solutions Oy 2006 i&i Solutions Oy Materiaali on vapaasti käytettävissä. Alkuperäiseen materiaaliin ei saa kuitenkaan tehdä muutoksia ja alkuperäinen tekijä (i&i Solutions Oy) on aina oltava näkyvissä. Mikäli materiaalista

Lisätiedot

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU ,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU Tässä pääsette tutustumaan Internet Explorerin (IE) käyttöön. Muitakin selainversioita löytyy, kuten esimerkiksi Netscape, Opera ja Mozilla. Näiden muiden selainten

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

1 GDL-OBJEKTIN TUONTI...1

1 GDL-OBJEKTIN TUONTI...1 GDL-OBJEKTI SISÄLLYSLUETTELO 1 GDL-OBJEKTIN TUONTI...1 2 MTH CONCERTTO -OBJEKTI...3 2.1. Tekniset-välilehti...3 2.2. Asetukset-välilehti...3 2.3. Mitat-välilehti...4 2.4. Runko-välilehti...6 2.5. Aukko-välilehti...7

Lisätiedot

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö Office_365_loppukäyttäjän ohje 15.5.2015 Esa Väistö 2 Sisällysluettelo Kuvaus... 3 Kirjautuminen Office_365:een... 3 Valikko... 4 Oppilaan näkymä alla.... 4 Opettajan näkymä alla... 4 Outlook (Oppilailla)...

Lisätiedot

Windows Vistan varmuuskopiointi

Windows Vistan varmuuskopiointi Vaihtoehtoja varmuuskopiointiin 1 Windows Vistan varmuuskopiointi Sisällysluettelo mikko.kaariainen@opisto.hel.fi Windows Vistan varmuuskopiointi... 2 Ensimmäinen varmuuskopiointi ja asetukset... 2 Seuraava

Lisätiedot

Heli Karjalainen ja Eric Rousselle Discendum Oy

Heli Karjalainen ja Eric Rousselle Discendum Oy Heli Karjalainen ja Eric Rousselle Kyvyt.fi:n pohjalla nyt Mahara 1.4 Kyvyt.fi:n käyttöliittymä noudata pääosin Maharan navigointimallia Maharan uudistusten lisäksi Discendum tuo paljon uusia ominaisuuksia

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com Sisällys Editorin käyttöohje...

Lisätiedot

Planssit ja Tulosteet

Planssit ja Tulosteet 26.1.2007 Archicad 10 Planssit ja Tulosteet ArchiCAD 10:n tärkeimpiä uudistuksia on planssauksen ja tulostuksen sisällyttäminen itse ArchiCADiin. Projektin työstö luonnoksesta tulostukseen onnistuu siis

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Tiedostot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi työpöydältä raahata

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tietokanta Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia ja linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat

Lisätiedot

Sähköpostitilin käyttöönotto. Versio 2.0

Sähköpostitilin käyttöönotto. Versio 2.0 Sähköpostitilin käyttöönotto Versio 2.0 Sivu 1 / 10 Jarno Parkkinen jarno@atflow.fi 1 Johdanto... 2 2 Thunderbird ohjelman lataus ja asennus... 3 3 Sähköpostitilin lisääminen ja käyttöönotto... 4 3.1 Tietojen

Lisätiedot

LiuneDoor KÄYTTÄJÄN OPAS GDL LIUNE KIRJASTOLLE

LiuneDoor KÄYTTÄJÄN OPAS GDL LIUNE KIRJASTOLLE LiuneDoor KÄYTTÄJÄN OPAS GDL LIUNE KIRJASTOLLE LIUNE GDL - liukuoviobjekti on suunnit-telijan työväline, jota käytetään käytetään ArchiCAD 13 tai sitä uudemmassa Windows - tai Macintosh ohjelmaversiossa.kirjaston

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 / / WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: http://sotkamo.valudata.fi/admin Myöhemmin: http://www.sotkamo.fi/admin 2.2 Salasana

Lisätiedot

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon Tämän oppaan sisältö Microsoft Microsoft Outlook 2010 näyttää hyvin erilaiselta kuin Outlook 2003. Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa uuden ohjelman opiskelua. Seuraavassa on tietoja uuden käyttöliittymän

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

2016/07/05 08:58 1/12 Shortcut Menut

2016/07/05 08:58 1/12 Shortcut Menut 2016/07/05 08:58 1/12 Shortcut Menut Shortcut Menut Shortcut menut voidaan aktivoida seuraavista paikoista. Shortcut menun sisältö riippuu siitä, mistä se aktivoidaan. 1. Shortcut menu suunnitellusta linjasta

Lisätiedot

Tasogeometriaa GeoGebran piirtoalue ja työvälineet

Tasogeometriaa GeoGebran piirtoalue ja työvälineet Tasogeometriaa GeoGebran piirtoalue ja työvälineet Näissä harjoituksissa työskennellään näkymässä Näkymät->Geometria PIIRRÄ (ja MITTAA) a) jana toinen jana, jonka pituus on 3 b) kulma toinen kulma, jonka

Lisätiedot

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu...

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu... Tärkeimmät toiminnot Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta Kun hiiren jättää kuvakkeen päälle vähäksi ajaksi Word selittää toiminnon Avaa tiedosto Tallenna Kumoa, nuolesta aiemmat

Lisätiedot

Automaattitilausten hallinta

Automaattitilausten hallinta Automaattitilausten hallinta Automaattitilauksilla voidaan automatisoida kopiotilaukset tuotantolaitokselle. Työkalulla voitte määritellä kansio- sekä tiedostokohtaisia automaattitilauksia. Joka yö SokoPro

Lisätiedot

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje Tuplaturvan tilaus ja asennusohje 1. Kirjaudu lähiverkkokauppaan omilla tunnuksillasi tai luo itsellesi käyttäjätunnus rekisteröitymällä Lähiverkkokaupan käyttäjäksi. a. Käyttäjätunnus on aina sähköpostiosoitteesi.

Lisätiedot

Sisällys Word Wep App... 3 Excel Web App... 7 Powerpoint Web App OneNote Web App Excel Kysely Valmiin tiedoston tuonti Skydrive Pro

Sisällys Word Wep App... 3 Excel Web App... 7 Powerpoint Web App OneNote Web App Excel Kysely Valmiin tiedoston tuonti Skydrive Pro 1 Sisällys Word Wep App... 3 Excel Web App... 7 Powerpoint Web App... 11 OneNote Web App... 17 Excel Kysely... 20 Valmiin tiedoston tuonti Skydrive Pro ohjelmaan... 25 Blogi... 27 Kansiot... 28 Skydrive

Lisätiedot

Paroc Panel System ArchiCAD-sovellus

Paroc Panel System ArchiCAD-sovellus Paroc Panel System ArchiCAD-sovellus 1.1.2014 Käyttöehdot Sovelluksen käyttö ja kopiointi on maksutonta. Sovelluksen ja kaikki sen näyttämä sisältö toimitetaan sellaisenaan ilman minkäänlaista takuuta.

Lisätiedot

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö SAVONIA Savonia RPM Käyttöopas Informaatiotekniikan kehitysyksikkö 18.8.2011 Sisällysluettelo 1. Perusnäkymä... 3 2. Kirjautuminen... 4 3. Rekisteröinti... 5 4. Idean jättäminen... 6 4. Arviointi... 8

Lisätiedot

Ylläpitoalue - Etusivu

Ylläpitoalue - Etusivu Crasmanager 5.2 Ylläpitoalue - Etusivu Sivut osiossa sisällön selaus ja perussivujen ylläpito. Tietokannat osiossa tietokantojen ylläpito. Tiedostot osiossa kuvien ja liitetiedostojen hallinta. Työkalut

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2014 Tiedostojen lisääminen alueelle Vaihtoehto1: Jos käytät Firefox-selainta voit vain raahata tiedoston alueelle. Laita Moodle-alueellasi muokkaustila päälle (Muokkaustila päälle -painike). Avaa koneesi Tiedostot-ikkuna

Lisätiedot

Data@Flow ohjeet. AtFlow Oy, Pekka Rönkkönen, pekka@atflow.fi +358 (0)50 340 1705

Data@Flow ohjeet. AtFlow Oy, Pekka Rönkkönen, pekka@atflow.fi +358 (0)50 340 1705 Data@Flow ohjeet AtFlow Oy, Pekka Rönkkönen, pekka@atflow.fi +358 (0)50 340 1705 1 Sisällysluettelo 1. Kirjautuminen... 2 2. Sisältöalueiden muokkaaminen... 4 2.1. Sisältöalueen sisällön muokkaaminen...

Lisätiedot

Windows Liven elokuvatyo kalun ka ytto ohje

Windows Liven elokuvatyo kalun ka ytto ohje Windows Liven elokuvatyo kalun ka ytto ohje Aloittaminen Hae video kansiosta, johon se on tallennettu painamalla Lisää videoita ja valokuvia painiketta. Kun video on tuotu elokuvatyökaluun sitä voi esikatsella

Lisätiedot

LightWorks. 1 Renderoijan perussäädöt. 1.1 Sisältö. 1.2 LightWorksin käytön aloitus

LightWorks. 1 Renderoijan perussäädöt. 1.1 Sisältö. 1.2 LightWorksin käytön aloitus 1.9.2009 ArchiCAD 13 VI. - 1 LightWorks 1 Renderoijan perussäädöt 1.1 Sisältö Tässä luvussa käsitellään LightWorks-renderoijan käyttöönottoa ja säätöjä erilaisissa renderointitilanteissa. Lightworks-renderoija

Lisätiedot

PÄIVITÄ TIETOSI OPTIMASTA! KOOSTE

PÄIVITÄ TIETOSI OPTIMASTA! KOOSTE PÄIVITÄ TIETOSI OPTIMASTA! KOOSTE IT-palvelut / Hannele Rajaniemi optima-support@jyu.fi www.jyu.fi/itp/optima-ohjeet 2 Sisältö Mikä on koosteen idea? Miten saan kooste-työkalun käyttööni? Miten luon koosteen?

Lisätiedot

Webmail on monipuolinen työkalu jolla voi tehdä paljon muutakin kuin lukea sähköpostia. Tässä ohjeessa on lyhyesti esitelty joitakin sen ominaisuuksia. Peruspostilaatikossa ei ole kaikkia ominaisuuksia,

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP

Sonera Viestintäpalvelu VIP Sonera Viestintäpalvelu VIP Loma- ja Poissaoloviestitoiminnallisuuden käyttöopas v 1.2 Toiminnallisuuden kuvaus Poissaoloviestin aktivoit päälle suorittamalla seuraavat toimenpiteet: Valitse aktiviteetiksesi

Lisätiedot

Nspire CAS - koulutus Ohjelmiston käytön alkeet Pekka Vienonen

Nspire CAS - koulutus Ohjelmiston käytön alkeet Pekka Vienonen Nspire CAS - koulutus Ohjelmiston käytön alkeet 3.12.2014 Pekka Vienonen Ohjelman käynnistys ja käyttöympäristö Käynnistyksen yhteydessä Tervetuloa-ikkunassa on mahdollisuus valita suoraan uudessa asiakirjassa

Lisätiedot

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata Opinto-oppaassa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje

RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje 5.4.2016 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Kirjautuminen palveluun... 4 Työmaat ja Urakat... 5 Käsiteltävän työmaan valitseminen... 5 Työmaan perustaminen... 5 Aliurakoiden

Lisätiedot

Tapahtuman lisääminen Lukkariin

Tapahtuman lisääminen Lukkariin Tapahtuman lisääminen Lukkariin 1. Klikkaa oikeasta yläkulmasta työkalut, mistä avautuu pudotusvalikko. Valitse tapahtumien hallinta. (Voit myös valita Lukkarin etusivulle ja siirtyä sieltä tapahtumien

Lisätiedot

Yhteensopiva ja stabiili. Käsitteellistää suunnittelun. Parempi kuin koskaan aiemmin. Yksityiskohtien tarkka kuvaus. Saumaton kommunikaatio

Yhteensopiva ja stabiili. Käsitteellistää suunnittelun. Parempi kuin koskaan aiemmin. Yksityiskohtien tarkka kuvaus. Saumaton kommunikaatio ZWCAD 2012 ESITTELY Yhteensopiva ja stabiili Parempi kuin koskaan aiemmin Käsitteellistää suunnittelun Yksityiskohtien tarkka kuvaus Saumaton kommunikaatio ZWCAD -ohjelmointi Yhteensopiva ja stabiili Ylivertainen

Lisätiedot

Site Data Manager Käyttöohje

Site Data Manager Käyttöohje Site Data Manager Käyttöohje Sisällysluettelo Sivu Mikä on SDM 2 SDM asennus 2 Ohjelman käyttö 3 Päävalikko 4 Varmuuskopion tekeminen 5 Täydellisen palautuksen tekeminen 6 Osittaisen palautuksen tekeminen

Lisätiedot

mekaniikka suunnittelu ohjelmisto

mekaniikka suunnittelu ohjelmisto Ver tex Systems Oy on vuonna 1977 perustettu suomalainen tietokoneohjelmistoja valmistava yritys. Kehitämme ja markkinoimme tekniseen suunnitteluun ja tiedonhallintaan tarkoitettuja Vertex-ohjelmistoja.

Lisätiedot

2016/06/21 13:27 1/10 Laskentatavat

2016/06/21 13:27 1/10 Laskentatavat 2016/06/21 13:27 1/10 Laskentatavat Laskentatavat Yleistä - vaakageometrian suunnittelusta Paalu Ensimmäinen paalu Ensimmäisen paalun tartuntapiste asetetaan automaattisesti 0.0:aan. Tämä voidaan muuttaa

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Opiskelijoiden OneDriveohje Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Ohjeen nimi Opiskelijoiden OneDrive-ohje Vastuuhenkilö Mari Jokiniemi

Lisätiedot

Pohjan ja leikkauksen tekeminen Casa Parrista

Pohjan ja leikkauksen tekeminen Casa Parrista 1 / 12 Digitaalisen arkkitehtuurin yksikkö Aalto-yliopisto 24.11.2015 Pohjan ja leikkauksen tekeminen Casa Parrista Talon sijoittaminen maastoon 2 / 12 1. File --> import --> valitse maastotiedosto (tai

Lisätiedot

päivittäjän pikaopas

päivittäjän pikaopas 12.2.2012 päivittäjän pikaopas by Petteri Seppälä Sisällysluettelo 1 Sivun tietojen päivittäminen eli korjaaminen... 3 1.1 Toimenpiteet ennen muokkauksien tekemistä... 3 1.2 Virheellisen tekstin korjaaminen...

Lisätiedot

Lappi.fi -pikaohje Kittilän kylille:

Lappi.fi -pikaohje Kittilän kylille: Lappi.fi -pikaohje Kittilän kylille: Tämän pikaohjeen avulla pääsette alkuun sivujenne tekemisessä, mutta suosittelemme täydellisten Lappi.fi -ohjeiden lukemista ennen sivujenne tekemistä. Ohjeet löytyvät

Lisätiedot

Kocom HD-SDI tallentimen pikaohje

Kocom HD-SDI tallentimen pikaohje Kocom HD-SDI tallentimen pikaohje HD-SDI DVR pikaohje 1.1 Copyright Kocom Finland Oy Varmista, että kiintolevy on paikoillaan. Käynnistys Liitä verkkolaite takana olevaan DC liittimeen. Paina laitteen

Lisätiedot

Valotuslasi. 1. Aseta originaalit etusivut ylöspäin syöttölaitteen syöttöalustalle. Siirrä syöttöohjain originaaleja vasten.

Valotuslasi. 1. Aseta originaalit etusivut ylöspäin syöttölaitteen syöttöalustalle. Siirrä syöttöohjain originaaleja vasten. Xerox WorkCentre 9/9 -monitoimitulostin Kopioiminen. Aseta originaalit etusivut ylöspäin syöttölaitteen syöttöalustalle. Siirrä syöttöohjain originaaleja vasten. Laske syöttölaite alas.. Peruuta mahdolliset

Lisätiedot

Kopiodaksesi, leikataksesi ja liittääksesi helpointa on käyttää näppäimistön pikavalintoja:

Kopiodaksesi, leikataksesi ja liittääksesi helpointa on käyttää näppäimistön pikavalintoja: Ohjeita järjestöpankin käytön tueksi Huomioitavaa:... 1 1 Sisäänkirjautuminen... 2 2 Sivun/henkilökortin muokkaaminen... 2 3 Uutisen/sivun/tapahtuman, tms. lisääminen... 3 4 Uutisen/tapahtuman saaminen

Lisätiedot

Tentti erilaiset kysymystyypit

Tentti erilaiset kysymystyypit Tentti erilaiset kysymystyypit Monivalinta Monivalintatehtävässä opiskelija valitsee vastauksen valmiiden vastausvaihtoehtojen joukosta. Tehtävään voi olla yksi tai useampi oikea vastaus. Varmista, että

Lisätiedot

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta.

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Sisäänkirjauduttuasi näet palvelun etusivulla helppokäyttöisen hallintapaneelin. Vasemmassa reunassa on esillä viimeisimmät tehdyt muutokset

Lisätiedot

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon 1. Jos koneellesi ei vielä ole asennettu Open Office ohjelmaa, voit ladata sen linkistä joka löytyy Arkisto => Asiakirjapohjat sivulta seuran kotisivuilta. Jos ohjelma

Lisätiedot

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo Sivu 1 / 11 Kuvien siirto kamerasta Lyhyesti Tämän oppaan avulla voit: - käyttää tietokoneen omaa automaattista kopiointiin tai siirtoon tarkoitettua toimintaa kuvien siirtoon kamerasta tai muistikortista

Lisätiedot

Päivitys Navigo Portalin versioon 5.1

Päivitys Navigo Portalin versioon 5.1 Päivitys Navigo Portalin versioon 5.1 Mikä muuttuu? 1 Johdanto...2 2 Sivun asetukset...2 3 Piilotetut Portlet-otsikot ja painikkeet...2 4 Portletin toimintolinkit ovat kuvakkeina...2 5 Uusi sisältö luodaan

Lisätiedot

Digilehtiön Käyttövinkkejä

Digilehtiön Käyttövinkkejä 1(7) Digilehtiön Käyttövinkkejä Uusimmat vinkit: www.digilehtio.fi / tuki Digilehtiön käyttö kaavake/pöytäkirjapohjan tms. kanssa.....2 Tallenna kuvaksi, pdf-tiedostoksi, tai lähetä sähköpostilla.........4

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE METRIRUNKO-OBJEKTILLE. Metrirunko-elementtien lisääminen runkoratkaisuksi

KÄYTTÖOHJE METRIRUNKO-OBJEKTILLE. Metrirunko-elementtien lisääminen runkoratkaisuksi KÄYTTÖOHJE METRIRUNKO-OBJEKTILLE Suunnittelun työvaiheet Rakennuksen mallintaminen 1. Säädä kerroskorkeus elementin korkeudeksi (2,500m + 0,048m, jos valitset alajuoksun elementin alle) Erikoistilauksesta

Lisätiedot

TimeEdit-kalenterin siirtäminen muihin kalenterisovelluksiin

TimeEdit-kalenterin siirtäminen muihin kalenterisovelluksiin TimeEdit-kalenterin siirtäminen muihin kalenterisovelluksiin www.solenovo.fi (GroupWise: Jarkko Ansamäki) 1 1 Yleistä TimeEditistä voidaan viedä aikatauluja toiseen kalenterisovellukseen ical-muodossa.

Lisätiedot

Webforum. Version 16.1 uudet ominaisuudet. Päivitetty:

Webforum. Version 16.1 uudet ominaisuudet. Päivitetty: Webforum Version 16.1 uudet ominaisuudet Päivitetty: 2016-03-21 Sisältö Tietoja tästä dokumentista... 3 Yleistä... 4 Aloita sivu / Dashboard... 5 Tekstin muotoilu uutisissa... 5 Muuta... 5 Dokumentit...

Lisätiedot

GroupWise Calendar Publishing Host User

GroupWise Calendar Publishing Host User GroupWise 8 Calendar Publishing Host User 8 17. lokakuu 2008 Novell GroupWise Calendar Publishing Host User PIKAKÄYNNISTYS www.novell.com YLEISTÄ Novell GroupWise Calendar Publishing Host User on Web-pohjainen

Lisätiedot

Tuotemallintamisohjeet 2006. Rakennetyyppitietokannan prototyyppi

Tuotemallintamisohjeet 2006. Rakennetyyppitietokannan prototyyppi Tuotemallintamisohjeet 2006 Rakennetyyppitietokannan prototyyppi Hannu Penttilä Sampsa Nissinen Tuotemallintaminen rakentamisessa piirustus- ja dokumenttikeskeinen rakentaminen muuttuu vähitellen v tuotemallikeskeiseksi,,

Lisätiedot

Väitöskirja -mallipohja

Väitöskirja -mallipohja JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Väitöskirja -mallipohja Word 2007/2010 IT-palvelut hannele.rajaniemi@jyu.fi https://koppa.jyu.fi/avoimet/thk/vaitoskirja sovellustuki@jyu.fi Sisältö Miten toimii väitöskirja/asiakirjamallipohja?

Lisätiedot

Tentti erilaiset kysymystyypit

Tentti erilaiset kysymystyypit Tentti erilaiset kysymystyypit Kysymystyyppien kanssa kannatta huomioida, että ne ovat yhteydessä tentin asetuksiin ja erityisesti Kysymysten toimintatapa-kohtaan, jossa määritellään arvioidaanko kysymykset

Lisätiedot

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla GEOS 1 Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla Libre Office Calc ohjelman saat ladattua ilmaiseksi osoitteesta: https://fi.libreoffice.org/ Tässä ohjeessa on käytetty Libre Office Calc 5.0 versiota

Lisätiedot

Google Forms / Anna Haapalainen. Google Forms Googlen lomake-työkalu

Google Forms / Anna Haapalainen. Google Forms Googlen lomake-työkalu Google Forms Googlen lomake-työkalu Google Forms / Anna Haapalainen Googlen lomaketyökalulla on helppoa tehdä sähköisiä kyselyitä, tehtäviä tai kokeita. Voidaksesi luoda Googlen lomakkeita, sinulla tulee

Lisätiedot

Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA

Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA Prologi Blogi voidaan määritellä verkkosivustoksi, johon yksi ihminen tai tietty ryhmä tuottaa ajankohtaista sisältöä. Blogi mahdollistaa omien ajatusten

Lisätiedot

Kurssien lukulistojen ylläpito Nellissä ja siirto Moodleen

Kurssien lukulistojen ylläpito Nellissä ja siirto Moodleen Kurssien lukulistojen ylläpito Nellissä ja siirto Moodleen Nellistä voi siirtää kirjallisuuslistoja Moodle-oppimisympäristöön. Näin voidaan tarjota opiskelijalle esimerkiksi verkkokurssin oheislukemistona

Lisätiedot

Mitä Uutta - SURFCAM V5.1 Sisällysluettelo

Mitä Uutta - SURFCAM V5.1 Sisällysluettelo VER CAD/CAM Software with world class precision and control... Mitä uutta Mitä Uutta - SURFCAM V5.1 Sisällysluettelo 1) Parannettu muistinhallinta 32 ja 64 bitin järjestelmissä 3 2) Konesimulointi Optio

Lisätiedot

Tiedonlähteille NELLIn kautta -

Tiedonlähteille NELLIn kautta - 28.8.2009 1 Tiedonlähteille NELLIn kautta - www.nelliportaali.fi/jy NELLI-portaali on tiedonhakujärjestelmä, joka tarjoaa pääsyn Jyväskylän yliopistossa käytettävissä oleviin sähköisiin aineistoihin kuten

Lisätiedot

Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään

Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään Yleistä... 3 Sijainti... 3 Kirjautuminen... 3 Kyselyn rakenne... 3 Opettajan toiminnot kirjautumisen jälkeen... 3 Lukuvuoden opintojaksojen listaaminen...

Lisätiedot

ESRC:n uusiutumassa olevat kotisivut on toteutettu WordPress-ohjelmalla (WP). Samaa ohjelmaa käyttävät menestyksellä ainakin SSql, HSRC ja JSK.

ESRC:n uusiutumassa olevat kotisivut on toteutettu WordPress-ohjelmalla (WP). Samaa ohjelmaa käyttävät menestyksellä ainakin SSql, HSRC ja JSK. PIKAOHJEET VIESTIEN KÄYTTÖÖN ESRC:N KOTISIVUILLA Versio 3, 27.12.2006 ESRC:n uusiutumassa olevat kotisivut on toteutettu WordPress-ohjelmalla (WP). Samaa ohjelmaa käyttävät menestyksellä ainakin SSql,

Lisätiedot

TYÖPAJA 1: Tasogeometriaa GeoGebran piirtoalue ja työvälineet

TYÖPAJA 1: Tasogeometriaa GeoGebran piirtoalue ja työvälineet TYÖPAJA 1: Tasogeometriaa GeoGebran piirtoalue ja työvälineet Näissä harjoituksissa työskennellään näkymässä Näkymät->Geometria PIIRRÄ a) jana, jonka pituus on 3 b) kulma, jonka suuruus on 45 astetta c)

Lisätiedot

KIEKU: ANALYYSIRAPORTOINTI. Juho Ajo tulosohjausasiantuntija, Valtiokonttori

KIEKU: ANALYYSIRAPORTOINTI. Juho Ajo tulosohjausasiantuntija, Valtiokonttori KIEKU: ANALYYSIRAPORTOINTI Juho Ajo tulosohjausasiantuntija, Valtiokonttori Raportointi Kieku-tietojärjestelmässä Käyttöliittymä Loppukäyttäjät pääsevät tietovarastoraportointiin Kiekuportaalin kautta.

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Uutisten päivitys

UpdateIT 2010: Uutisten päivitys UpdateIT 2010: Uutisten päivitys Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Uutisen lisääminen... 1

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje ARFM- hankkeessa jatkokehitetylle SoftGIS-työkalulle Dokumentti sisältää ohjeistuksen osallistavan suunnittelun työkalun käyttöön. Työkalu on käytettävissä

Lisätiedot

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma Tämän jälkeen valitse kieleksi Suomi VÄLILEHTI 1 PERUSTIEDOT Valittuasi kieleksi suomen,

Lisätiedot

Tarva LC (Level Crossing) pikaohje Harri Peltola & Mikko Virkkunen

Tarva LC (Level Crossing) pikaohje Harri Peltola & Mikko Virkkunen Tarva LC (Level Crossing) pikaohje 17.1. 2014 Harri Peltola & Mikko Virkkunen 2 Kirjautuminen TarvaLC-ohjelmaan kirjaudutaan linkistä: http://tarvalc.myapp.info/tarvadb/tarva/tarva.html henkilökohtaisella

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE OHJEITA MOODLEN KÄYTTÖÖN Moodle on avoimeen lähdekoodiin perustuva verkko-oppimisympäristö. Omalta Moodlealueeltasi löydät kurssin materiaalit, tehtävät, uutiset/tiedotteet,

Lisätiedot

Febdok 5.5.x, Varmuuskopiot OHJEISTUS

Febdok 5.5.x, Varmuuskopiot OHJEISTUS Febdok 5.5.x, Varmuuskopiot OHJEISTUS Sisällys 1 YLEISTÄ 1 2 VARMUUSKOPIOT 2 2.1 TÄYDELLINEN VARMUUSKOPIO PERUSKÄYTTÄJÄN TUNNUKSILLA 2 2.2 VARMUUSKOPIOT ADMIN TUNNUKSILLA 4 2.2.1 TÄYDELLINEN VARMUUSKOPIO

Lisätiedot

HAK. Hakemisto HAK. 17.7.2008 ArchiCAD 12 S&H.HAK - 1

HAK. Hakemisto HAK. 17.7.2008 ArchiCAD 12 S&H.HAK - 1 17.7.2008 ArchiCAD 12 S&H. - 1 Hakemisto Vihkotunnusten lyhenteet: ALK.ALK = Alkuun ALK.AS = Asennus ALK.PO = Pikaopas KO.KL = Käyttöliittymä KO:AS = Asetukset KO.TT = Työtavat KO.PT = Planssit ja tulosteet

Lisätiedot

Opintokohteen luominen

Opintokohteen luominen Helsingin yliopisto WinOodi Sivu 1/6 Opintokohteen luominen Luo uusi opintokohde joko lisäämällä uusi opintokohde (Tapa 1) tai kopioimalla olemassaoleva opintokohde uudeksi (Tapa 2). Alkuvalmistelut: Hae

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

CVS. Kätevä väline usein päivitettävien tiedostojen, kuten lähdekoodin, hallitsemiseen

CVS. Kätevä väline usein päivitettävien tiedostojen, kuten lähdekoodin, hallitsemiseen CVS Versionhallintajärjestelmä Kätevä väline usein päivitettävien tiedostojen, kuten lähdekoodin, hallitsemiseen Käytetään komentoriviltä, myös graafisia käyttöliittymiä saatavilla CVS Kaikki tiedostot

Lisätiedot

Opetuksen suunnittelu

Opetuksen suunnittelu Asio-Tilavarausohjelmisto/ Opetuksen suunnittelu Opetuksen suunnittelu Suljettujen aikojen määritys Kiinteiden opetusaikojen määritys Opetuperiodit Kaikissa vaiheissa tilanteen mukainen yhteys opiskelijahallinto-ohjelmistoon

Lisätiedot

Ryhmätyöprojekti, 9. luokka

Ryhmätyöprojekti, 9. luokka Ryhmätyöprojekti, 9. luokka Opettajan määräämissä noin kolmen hengen ryhmissä toteutetaan projekti, jossa yhdistyy yhtälöiden ratkaiseminen hahmotuskyky ja luovuus annettujen resurssien käyttö tutustuminen

Lisätiedot

SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE

SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE 1 SUOMEN EKONOMIEN CRM-KÄYTTÖOHJE YHDISTYKSILLE (ohjeen sisältämät jäsenet ovat testidataa, eivätkä perustu aitoihin jäsenyyksiin) Tervetuloa käyttämään Suomen

Lisätiedot

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 2015 Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 1 Sisällysluettelo 1. Sivustolle rekisteröityminen... 2 2. Yrityksen lisääminen... 3 2.1. Yritystiedot...

Lisätiedot

QuarkXPress 2016 -ohjelman uudet ominaisuudet

QuarkXPress 2016 -ohjelman uudet ominaisuudet QuarkXPress 2016 -ohjelman uudet ominaisuudet SISÄLTÖ Sisältö QuarkXPress 2016:n uudet ominaisuudet...3 Alkuperäiset QuarkXPress-objektit...4 Olemassa olevien kohteiden muuntaminen alkuperäisiksi QuarkXPress-objekteiksi...4

Lisätiedot

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje YKSIKÄÄN ASIAKAS EI OLE MEILLE LIIAN PIENI TAI MIKÄÄN HAASTE LIIAN SUURI. Nettiposti Nettiposti käyttöohje Tässä käyttöohjeessa kuvataan selainkäyttöisen Nettiposti sähköpostiohjelman toiminnot. Käyttöohje

Lisätiedot

TalentCentralin käyttöasetukset

TalentCentralin käyttöasetukset TalentCentralin käyttöasetukset Sisällys: TalentCentralin käyttöasetukset Käyttäjäroolit Ohjeita TalentCentral-alustan organisointiin Käyttäjän luominen ja hallinta Käyttäjäryhmän luominen Projektin tunnisteiden

Lisätiedot

Control. Älykkäät avainlistat. Valitse lukittava/ei lukittava ratkaisu. Helppo asentaa seinälle tai turvakaappiin.

Control. Älykkäät avainlistat. Valitse lukittava/ei lukittava ratkaisu. Helppo asentaa seinälle tai turvakaappiin. by Control Älykkäät avainlistat. Valitse lukittava/ei lukittava ratkaisu. Helppo asentaa seinälle tai turvakaappiin. Uutuus! Älykäs avainlista, jonka voi asentaa seinälle tai turvakaappiin. Yhdistä avaimesi

Lisätiedot

LIITE 1 1. Tehtävänä on mallintaa kitara ohjeiden mukaan käyttäen Edit Poly-tekniikkaa.

LIITE 1 1. Tehtävänä on mallintaa kitara ohjeiden mukaan käyttäen Edit Poly-tekniikkaa. LIITE 1 1 HARJOITUS 1 Kitara Tehtävänä on mallintaa kitara ohjeiden mukaan käyttäen Edit Poly-tekniikkaa. Käsiteltävät asiat Edit Poly Muokkaus kuvan mukaan TurboSmooth Extrude 1. Tarkistetaan että mittayksiköt

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP

Sonera Viestintäpalvelu VIP Sonera Viestintäpalvelu VIP Loma- ja Poissaoloviestitoiminnallisuuden käyttöopas v 1.2 Toiminnallisuuden kuvaus Poissaoloviestin aktivoit päälle suorittamalla seuraavat toimenpiteet: Valitse aktiviteetiksesi

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

Periaatteessa kaikki omat tiedostot suoraan oman kotihakemiston alle esimerkiksi työpöytä, dokumentit, kuvat, lataukset, musiikki,

Periaatteessa kaikki omat tiedostot suoraan oman kotihakemiston alle esimerkiksi työpöytä, dokumentit, kuvat, lataukset, musiikki, OSX -PERUSTEET TÄRKEIN EROAVAISUUS OsX:n hakemistorakenne on Unix-tyylinen Periaatteessa kaikki omat tiedostot suoraan oman kotihakemiston alle esimerkiksi työpöytä, dokumentit, kuvat, lataukset, musiikki,

Lisätiedot

Ohjeita kirjan tekemiseen

Ohjeita kirjan tekemiseen Suomen Sukututkimustoimisto on yhdessä Omakirjan kanssa tehnyt internetiin uuden Perhekirja-sivuston. Se löytyy osoitteesta: www.omakirja.fi -> Kirjat -> Perhekirja tai http://www.omakirja.fi/perhekirja?product=6

Lisätiedot

Ohjeisto tiedonsiirrosta

Ohjeisto tiedonsiirrosta Liite 6 1(24) KEMIN ENERGIA Ohjeisto tiedonsiirrosta Janne Pirttimaa 27.2.2013 Liite 6 2(24) Sisällysluettelo 1. TIEDONKERUUKIRJASTON MUOKKAAMINEN... 3 2. KIRJASTON SIIRTÄMINEN LAITTEESEEN... 11 3. MITTAUSTEN

Lisätiedot

Sivuston muokkaus WordPressin kanssa

Sivuston muokkaus WordPressin kanssa Sivuston muokkaus WordPressin kanssa Sivuston muokkaus WordPress-hallintajärjestelmän kanssa on hyvin helppoa. Sitä vähän tutkimalla ja tätä ohjetta lukemalla sen käyttö tulee nopeasti tutuksi. Olen myös

Lisätiedot

QUESTBACK ESSENTIALS WINTER RELEASE 2016 PARHAAT PALAT UUTUUKSISTA

QUESTBACK ESSENTIALS WINTER RELEASE 2016 PARHAAT PALAT UUTUUKSISTA QUESTBACK ESSENTIALS WINTER RELEASE 2016 PARHAAT PALAT UUTUUKSISTA Tilin asetukset: Aikavyöhyke ja paikalliset asetukset Tavoitteemme on globaali palautteenhallinnan ohjelmisto, jossa ympäri maailmaa työskentelevät

Lisätiedot

Museokartta 2015. Katselukäyttäjän ohje 8.6.2015, päivitetty 23.9.2015 Ohjeen sijainti: Intra/Ohjeet/Kulttuuriympäristö/Paikkatieto ohjeet

Museokartta 2015. Katselukäyttäjän ohje 8.6.2015, päivitetty 23.9.2015 Ohjeen sijainti: Intra/Ohjeet/Kulttuuriympäristö/Paikkatieto ohjeet Museokartta 2015 Katselukäyttäjän ohje 8.6.2015, päivitetty 23.9.2015 Ohjeen sijainti: Intra/Ohjeet/Kulttuuriympäristö/Paikkatieto ohjeet Kirjaudu Museoverkko tunnuksillasi linkistä http://museovirasto.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=37851c99fc15421e9051a11b76e1c9ec

Lisätiedot