Tähän vihkoon on koottu luettelo ArchiCAD 16:n uusista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tähän vihkoon on koottu luettelo ArchiCAD 16:n uusista"

Transkriptio

1 ArchiCAD 16 UO. - 1 ArchiCAD 16:n uudet ominaisuudet Tähän vihkoon on koottu luettelo ArchiCAD 16:n uusista ominaisuuksista ja mahdollisuuksista. Tarkempi kuvaus kunkin ominaisuuden toiminnasta ja mahdollisuuksista löytyy niistä käsikirjavihkojen osista, joissa työkalut ja toiminnot on esitelty. Graafisen muokkauksen avulla on mahdollista tehdä yksilöllisiä muotoja, joita elementti ei itse tue. 1 Suunnittelun vapaus Muunne-työkalu Luo vapaamuotoisia elementtejä suoraan ArchiCADissä, enää ei ole tarvetta tuoda erikoisia muotoja muista ohjelmista. Muunteen muodolla ei ole geometrisia rajoitteita, jokaista reunaa ja nurkkaa voi siirtää ja muotoilla kaikkiin suuntiin. Näin projektissa tarvittavat kappaleet ovat tehtävissä. Graafinen käyttöliittymä sisältää tuttuja menetelmiä ja toimintatapoja. Muokkaus tehdään Seuralaisen avulla valitsemalla reuna ja tarttumalla nurkkaan, pintaan tai niiden alielementteihin tai yhdistelmiin. Muokkaustoimenpiteiden palaute on välitöntä. Muunne on täysiverinen ArchiCAD-työkalu, joka on käytössä kaikissa näkymissä ja luetteloissa ja on luokiteltavissa tiedonsiirtoa varten. Muunna Seinä Muunteeksi ja viistä sen mitä tahansa nurkkaa. 1.3 Täysin vapaa muodonanto graafisen muokkauksen avulla Pursota, venytä, pyöristä mitä tahansa nurkkaa tai pintaa. Piirrä monikulmioita elementtien pintaan ja työnnä reikä läpi tai vedä muoto ulos. Käytä geometrista reunan tasoitusta pehmeiden pintojen luomiseen. Käytä pysyviä Boolen toimenpiteitä Muunteen tai sen alielementin muokkaamiseen. 1.1 Suunnittele ainutlaatuisia elementtejä Oma työkalu luovien geometrioiden tekemiseen, vapaa mallinnus, on nyt käytössä ilman ylimääräisiä parametreja. Massan tai pinnan mallinnus pursottamalla tai pyöräyttämällä yhtä tai useampaa pistettä, nurkkaa ja/tai pintaa mitä tahansa polkua pitkin. Kirjasto-objektien rajojen rikkominen, objektien kaltaisten kappaleiden muotoilu tilaan ilman GDL-ohjelmointia. Tekstuuri on asetettavissa joka pintaan erikseen. 1.2 Muunna olemassa olevia elementtejä Uutta muotoa ei tarvitse luoda alusta: valitse yksi tai useampia millä tahansa työkalulla mallinnettuja elementtejä ja muunna ne muunteeksi.

2 UO Integroitu energialaskenta ArchiCADin uusella Energia-analyysi-työkalulla saa helposti luotettavan, nopean katsauksen rakennuksen ekotehokkuuteen. Tämä ArchiCADin sisäänrakennettu toiminto on erityisesti suunnattu alkuvaiheen suunnitteluun, jolloin säästöjen saavuttaminen on edullisinta muokkaamalla ja vertaamalla vaihtoehtoja. Laskelma on suunniteltu arkkitehdin työkaluksi, erillistä koulutusta kestävään suunnittelutapaan ei vaadita. 2.1 Rakennuksen energia-arviointi kaikenkokoisiin hankkeisiin Suunnittele vaippa ja sisätilat ja suorita energia-arvio: ArchiCAD 16 muuttaa arkkitehtimallin yhtenäiseksi, tarkasteltavaksi, termodynaamiseksi massaksi automaattisen geometria-arvion avulla. Tämä on uusi pohja energiasimulaatioiden luomiseen. Vaipan ja mallin sisällä olevat läpinäkyvät ja läpikuultavat elementit huomioidaan oleellisine ominaisuuksineen. ArchiCAD-elementit jaetaan osiin sijainnin ja ympäristön mukaan laskennan tarpeisiin. Rakenteiden (kuten yhden seinän) osat eritellään esimerkiksi maan- ja ulkoilmanvastaisiksi. Käytössä on useita visualisointivaihtoehtoja mallin esittämiseen. On mahdollista siirtää yksinkertaistettu mallin geometria Excel-taulukkomuodossa kolmannen osapuolen tekemiin paikallisiin laskentaohjelmiin, jotka käyttävät pysyvää eli staattista laskentamallia. On mahdollista viedä ArchiCAD-vyöhykkeiden eli -tilojen käsitelty geometria (2nd level space boundary) muihin energialaskelmaohjelmiin IFC-muodossa. Energialaskentaan vaikuttavien lisätietojen kiinnittäminen Energilaskentamallin rakennusosiin valmiista materiaaliluetteloista ei edellytä seuraavien osa-alueiden erikoisasiantuntemusta: rakenteiden ja aukkojen fysikaaliset ominaisuudet itseään varjostavien mallin osien ja muiden varjostinlaitteiden varjostavuus ympäristöasetukset, maaperän tyyppi, ympäröivät pinnat, tuulisuojaus, ulkoiset varjostavat olosuhteet käyttötavan visualisointi (esimerkiksi toimistorakennus) LVI-järjestelmät, lämmitys, jäähdytys, käyttöveden lämmitys ja ilmanvaihtomenetelmät vihreät järjestelmät eli aurinkokeräimet, ilmasta ilmaan -energiansiirtimet ja lämpöpumput primäärienergian ja hiilidioksidipäästökertoimet energianhinnat erilaisille tuotantotavoille. Ilmastotiedon lähde ja visualisointi Analyyttisten säätietojen tuonti tiedostoina Alueellisen säätiedon saaminen verkon sääpalvelimelta 2.2 Nopea energiankulutusraportti Sertifioitu VIPCore-laskentamoottori tuottaa tuntikohtaisen laskelman vuoden ajalta. Kehittynyt dynaaminen energiasimulointi, joka sisältää esimerkiksi pintoihin pohjautuvan lämpövuon laskennan maanalaisten rakenteiden läpi. Energialaskelma esittää yksityiskohtaisen graafisen ja numeerisen palautteen rakenteen energiankäytöstä, vuosikulutuksesta, hiilijalanjäljestä ja kuukausittaisesta energiataseesta. 2.3 Tulosten käyttö rakennuksen suunnitelman optimointiin Laskelman tuloksien avulla on mahdollista vertailla ja optimoida suunnitelmaa, esimerkiksi rakennuksen alaa/asentoa, ikkunointia, varjostusta, rakennetyyppejä, lasitussuhdetta ja lämmön talteenotto- ja poistotapaa. Näin energiankulutusta ja hiilijalanjälkeä on mahdollista pienentää. 3 Tuottavuusparannukset 3.1 Helpompi pääsy suurempaan määrään objekteja Pääsy Graphisoftin uuteen BIM-objektiportaaliin (BIMcomponents. com) sekä parempi Etsi-toiminto varmistavat projektissa tarvittavan objektin löytymisen. Parempi Etsi-toiminto, löydä objekti nopeasti: Intuitiivisempi Etsi-toiminto objektityökalujen ikkunoissa löytää objektit valituista kirjastoista, sekä ulkoisista, sisäisistä että mallipalvelimen kirjastoista.

3 UO. - 3 Haku löytää nimien lisäksi parametreista sekä objektien kuvausteksteistä. Sama haku löytää objekteja myös internetistä Graphisoftin BIM-portaalista. Kaikki toiminnot on sijoitettu yhteen paikkaan: Arkisto Kirjastot ja objektit Tallenna valinta... Määritä uuden objektin oletusmateriaalit, täytteet ja kynät. Objektin sijoituksen jälkeen voi näitä muuttaa objektin asetuksissa. Aiemmin näistä attribuuteista ei tullut automaattisesti parametrisia. Uusi BIM-portaali tarjoaa suoran pääsyn GDL-objekteihin. Etsi BIMComponent.com-osoitteesta suoraan ArchiCADistä netin tuhansien GDL-objektien joukosta. Mukana ovat kansainväliset ja maakohtaiset kirjastot, joiden sisältö ei ole asentunut käyttämäsi ArchiCAD-kieliversion mukana. Yhden osoituksen lataus ja sijoitus kirjastoon tuo objektin käyttöön projektin sisäiseen kirjastoon. Liity BIMComponent.comin yhteisöön tutkiaksesi ja kommentoidaksesi objekteja. Jaa halutessasi omia objektejasi muille BIMComponent.comin käyttäjille. 3.2 Helpompi omien objektien luominen ArchiCADissä on mahdollista tallentaa rakennuselementtejä GDLobjekteiksi kuten ikkunoiksi, oviksi ja niiden osiksi, kuten ovenkahvoiksi. Versiossa 16 omien objektien luominen on yksinkertaisempaa ja loogisempaa: Kaikki mallipohjaiset objektit voi tallentaa suoraan sekä pohjasta että 3D-ikkunasta. 3D-ikkunasta on nyt mahdollista tallentaa kaikista asennoista, aiemmin käytössä olleiden projektioiden asemesta D-muokkausparannukset Nämä parannukset helpottavat 3D-muokkausta. Elementtien sijoittaminen mihin tahansa 3D-tilassa Jopa ennen kuin aloitat sijoittamisen: On mahdollista siirtää muokkaustasoa ja samalla asettaa sijoituskorkeus kaikilla rakennuselementeillä. Kursorin projektio (pisteviiva) muokkaustasoon näkyy heti. Älä sijoita objekteja vain niiden oletuskorkeuteen, vaan suoraan mihin tahansa osoitettuun pisteeseen, kuten pinnalle (seinä, pöydänkansi) tai muuhun nurkkapisteeseen. Tartu pintaan 3D-ikkunassa 16-versiosta alkaen kursori tarttuu kaikkiin pintoihin 3D-ikkunassa (kuten aiemmin reunoihin ja pisteisiin) ja helpottaa elementtien sijoittamista tilassa.

4 UO. - 4 Siirrä ja nosta kerralla Siirrä-käsky liikuttaa nyt myös z-akselin suunnassa. Z-suunnan apuviiva lukittuu kohtisuoraan muokkaustasoon nähden. Lukitse syöttö muokkaustasoon (Vaihto- tai Lukitse tasoon -käskyillä). Paremmat muokkaustason ohjaimet Helpompi pääsy tason vaihtoikoneihin Uusi Seuraava taso -vaihtoehto ehdottaa seuraavaa tasoa. Zoom-herkkä verkko, lähennettäessä tulevat verkon viivat esiin muokkaustasolle. Uudet "Älykkään kursorin" ilmeet Ilmeet helpottavat ja tarkentavat sijoittamista entisestään. Pinta Nurkan ja pinnan risteys Nurkan ja pinnan kohtisuora risteys Kahden pinnan yhtymäkohta Kahden pinnan kohtisuora yhtymäkohta Summittaisen sijainnin määrittäminen on edelleen mahdollista myös paikkakuntaluettelosta. Projektin pohjoinen on määrättävissä numeerisesti tai kääntämällä kompassinuolta. Määritä projektin korkeusasema suhteessa pohjoiseen, korkeusasema-arvo on käytettävissä viitekorkeutena projektin asetuksissa sekä kaikkialla, missä viitekorkeus näkyy. Sijaintitiedot ovat tallennettavissa XML-tiedostoksi toisiin projekteihin vientiä/tuontia varten. Sijainti-ikkunasta voi siirtyä muokkaamaan myös Projektin tietoja, kuten nimeä ja osoitetta. Projektin pohjoisen määrittely mallissa Uuden toiminnon avulla Pohjassa tai 3D-ikkunassa osoitetaan suunta valitsemalla Vaihtoehdot Projektin asetukset Aseta projektin pohjoinen. Ensin osoitetaan lähtöpiste ja sitten suunta. Toiminto löytyy myös projekti-ikkunan kohdevalikosta (kuvassa). Parempi 3D-palaute Katkaise-käskyssä Punainen leikkaustaso 3D-ikkunassa näyttää katkaisukohdan. Muodon voi katkaista missä tahansa asennossa, ei vain pystysuorassa. Muodon voi katkaista myös leikkauksessa. 3.4 Helppo Kierrä-käsky Nyt kaikkien elementtien kiertämiseen käytetään samaa käskyä, uusi käyttöliittymä näyttää astelevyltä. Sekä Aurinko keskusteluikkunasta. Kuorien, Verhoseinien ja Muunteiden kiertäminen on mahdollista kaikkiin suuntiin 3D-ikkunassa (käsky on aiemmin ollut Seuralaisessa nimellä "Vapaa kierto"). 3.5 Parempi projektin sijainnin ja pohjoissuunnan määrittely Projektin maantieteelliset koordinaatit määritellään tarkasti uudessa Projektin sijainti -keskusteluikkunassa. Projektin sijainti -ikkuna korvaa entisen Paikkakunta-ikkunan. Ikkunaan määritellään tarkka sijainti joko kirjoittamalla tai hakemalla sijainnin koordinaatit ja muut tiedot sisäänrakennetun Google Maps -linkin avulla. 3.6 Ryhmitetyt ja laajentuneet Projektin tiedot Projektin tiedoissa on useita uusia tietotyyppejä, kuten "Koko osoite" -kenttä. Kentissä on tilaa pidemmällekin tekstille.

5 UO. - 5 Tietotyypit on järjestetty kolmeen ryhmään. Ikkunasta löytyvät ryhmät projektin, suunnittelijan ja asiakkaan tiedoille. 3.7 Laajemmat Tiimityön varmuuskopiointivaihtoehdot Kaksi varmuuskopiomuotoa, uusi PLN-muotoon tallentuva sekä tuttu mallipalvelimen varmuuskopio, ovat nyt käytössä, jotta työ voi jatkua myös hätätilanteissa, vaikka mallipalvelin kaatuisi tai sen sähkönsaanti loppuisi. Toimisto voi tehdä näiden kahden yhdistelmällä varmuuskopiot haluamallaan tavalla. Mallipalvelimen projektin varmuuskopion avulla voi nopeasti palauttaa tiimiprojektin. Mallipalvelimelle tallentuvat projektien varmuuskopiot sisältävät mallipalvelimeen liittyvät tiedot. Näitä ovat esimerkiksi käyttäjät ja roolit. Käyttäjät voivat jatkaa projektia suoraan, kun projekti palautetaan toiselle mallipalvelimelle. Mallipalvelin tekee ja hallinnoi varmuuskopiot automaattisesti, ilman käyttäjän toimia. Oletuksena uusi varmuuskopio tehdään tunnin välein, oletusarvon voi muuttaa. Projektin varmuuskopion avulla voi nopeasti palauttaa projektin. PLN-varmuuskopio sisältää ArchiCAD-mallin sisällön. Mikäli palvelin syystä tai toisesta lakkaa toimimasta, mutta projektia täytyy suunnitella edelleen, voi projektin avata Archi- CADiin normaalina projektina. PLN-varmuuskopiointi, joka tapahtuu käyttäjän koneelle, on täysin automaattista eikä vaadi käyttäjän hyväksyntää. Oletuksena PLN-varmuuskopio luodaan päivittäin, oletusarvon voi muuttaa. Molempien varmuuskopioiden helppo palautus Molemmat varmuuskopiot näytetään projektin asetuksissa. Mallipalvelimen projektin varmuuskopion palauttaminen: Valitaan Palauta... tiedoston palauttamiseksi samalle mallipalvelimelle ja jatketaan työskentelyä. Ladataan varmuuskopio minne tahansa, palautettavaksi toiselle mallipalvelimelle. Varmuuskopion vientiin/tuontiin palvelimelta toiselle käytetään mallipalvelimen hallintaohjelmaa. PLN-varmuuskopion palauttaminen Ladataan tiedosto ja avataan se nykyisellä tai uudemmalla ArchiCAD-versiolla. Jaa tiedosto uudestaan, kun palvelin on toiminnassa. Mallipalvelimen muun tiedon varmuuskopiointi Mallipalvelimen käyttäjistä ja rooleista tehdään varmuuskopiot automaattisesti, kun tietoa muokataan. 3.8 ArchiCAD-täytteiden lämpöominaisuudet Leikkaustäytteiden ominaisuuksille on uusi välilehti Täytteiden asetuksissa. Näitä ominaisuuksia käytetään energialaskennassa. Kaikissa ohjelman mukana tulevissa eli ArchiCAD 16 -aloituspohjan sisältämissä täytteissä on valmiit arvot. Uusille, itse luoduille ne ovat itse muokattavissa suoraan ilman asetus XML-tiedoston avaamista. Valmiita arvoja löytyy materiaaliluettelosta. Materiaali ja sen lämmönjohtavuusarvot täytteelle valitaan osoittamalla luettelosta. 3.9 Nopeampi viitteiden päivitys Viitteet päivittyvät nopeammin seuraavissa tilanteissa: Yksikerroksiset viitteet saman tiedoston sisällä. Tiimityöprojektiin sijoitetut viitteet, joiden lähde on myös Tiimiprojekti Kirjastoparannukset Yleiset kirjastoparannukset Kuvaukset Kaikissa objekteissa on lyhyt kuvausteksti, joka helpottaa niiden löytämistä ja tunnistamista. Uudet esikatselukuvat Kaikissa seuraavien kansioiden objekteissa on uudet renderoidut tunnuskuvat: Vuoteet, Tuolit, Nojatuolit ja Sohvat, Pöydät, Kaapit ja Hyllyt, Keittiökaapit Kalusteet Uusia ja paranneltuja objekteja toimistosuunnitteluun Kolme uutta objektia tehokkaaseen toimistotilojen 3D-suunnitteluun: Toimiston työpiste 16 Toimiston sijoittelu saareke 16 Toimiston sijoittelu suora 16 Seuraavia objekteja on edelleenkehitetty samaan tarkoitukseen: Toimistopöytä 16 / Toimistopöytä L 16 / Toimistopöytä pyöreä 16 Toimistokaappi / Toimistokaappi

6 UO Lamput Uusia ja yhdistettyjä valaisimia, joilla on parempi käyttöliittymä ja useampia geometrioita: enemmän muotoja ja varjostimia, joista valita, sekä enemmän valaistusasetuksia. Riippuva valaisin yhdistää entiset tyypit 1-4. Seinävalaisin 16 -objektiin on lisätty samankaltaisia uusia vaihtoehtoja kuin kohdevalaisimeen. Kattovalaisin sisältää entisen sienivalaisimen sekä uusia varjostimia Vesikalusteet WC-istuin - Yksi joustava objekti, joka yhdistää aiempien kirjastojen seitsemän erillistä WC-vaihtoehtoa. - Lisäksi kaksi uutta tyyppiä: uusi lattia- sekä seinäkiinnitteinen. - Lisäksi uusia säiliötyyppejä sekä seinäyhteitä. WC istuin nurkka - Yhdistää kaksi aiempaa objektia: WC korkea istuin nurkka ja WC LT nurkka. - Myös tässä on uusia säiliötyyppejä Rakennusosat Metalliristikkopalkki: Uusi objekti Seinävalaisin sisältää entiset seinävalaisimet Loisteputki sisältää kaikki entiset paitsi Loisteputki-seinävalaisimen Kohdevalaisin - Aiempi versio on korvattu uudella, modulaarisella säädettävällä. - Versio on nyt yksi uusista kohdevalaisintyypeistä. Profiililevy: Tämä objekti, jossa on uusia profiileja, yhdistää seuraavat vanhat objektit: Aaltopelti kalteva, Aaltopelti pysty, Profiilipelti kalteva, Profiilipelti pysty.

7 UO Muut objektit Aidat ja kaiteet Kaikissa aidoissa ja kaiteissa on uusi, parempi käyttöliittymä parametrien valintaan Virtaviivaistetut selitteet Vanhat työkalukohtaiset selitteet on yhdistetty kahteen objektiin: Rakenneselite: sisältää vanhojen Seinä-, Katto-, Laatta- ja Kuori-selitteiden ominaisuudet. Mittaselite: sisältää vanhojen Objekti-, Palkki-, ja Pilariselitteiden ominaisuudet Kerrosherkkä objektien 2D-esitys Seuraavat objektit, jotka tyypillisesti näkyvät useissa kerroksissa, sisältävät nyt kerroksesta riippuen erilaisen symbolin: (Teräs) Kehät Syöksytorvet Tikkaat Kuvut Rullaportaat Ihmissymbolit Kaikissa 2D-ihmissymboleissa on nyt 3D-versio, pääasiassa leikkaus- ja julkisivu-ikkunoissa käyttöä varten. Pollari Uusia pollarimuotoja on lisätty. Yksinkertaistetut hanat Hanoihin on lisätty yksinkertaisempia tyyppejä 3D-mallin kokoa pienentämään. Sähkösymbolit: Kytkinryhmät, kaksois- ja neloispistorasiat Vain USA kirjastossa. Uusitut, korjatut ja parannellut 3D-versiot Yhdysvalloissa käytetyistä sähkösymboleista. Koordinaattiobjekti Objekti näyttää sijoituspisteensä x-,y- ja z-koordinaatit. Koordinaatit ovat luetteloitavissa määrälaskennassa. Vyöhykeleima 2 Uusi vyöhykeleima, jossa on mittakaavaherkkä esitys Uusi Ovi-/Ikkunakansiorakenne ja nimet Ovet ja ikkunat on järjestelty uudelleen kansioihin, joiden nimet kuvaavat niiden käyttötapaa, muotoa ja toiminnallisuutta. Kaikilla ovilla ja ikkunoilla on uudet nimet ilman lyhenteitä Ovien ja ikkunoiden yhdenmukaistaminen Objektien määrän vähentämiseksi on useita samanlaisella toiminnallisuudella varustettuja aukkoja yhdistetty. Useimpia on samalla ominaisuuksia vähentämättä parannettu. Yhdistetyt objektit korvaavat aiemman version poistuneet vastineet automaattisesti tuotaessa projekti uuteen versioon (Kirjastojenhallinnan Yhdistä-käsky) Ikkunaparannukset Erikoisikkunaparannukset Useita aukkotyyppejä erikoisikkunoille (tarpeen mukaan). Erikoisikkunoilla on nyt samantyyppiset käyttöliittymälehdet kuin aiemmissa perusikkunoissa: Muoto, Puite-asetukset, Aukko, Karmi ja puitteet. Uusia aukkotyyppejä perusikkunoihin Kaikissa perusikkunoissa paitsi kaksoispuitteisissa on uusia aukkotyyppejä: Kaksoisyläosa, Liuku, Liuku peilattu, Kaksoisliuku, Kaksoisliuku peilattu, Nostoikkuna ja Kaksoisnosto. Vaihtelevat karmileveydet Kaikissa ikkunatyypeissä, joissa tämä on olennaista, voi karmileveyden säätää joka puolelle erikseen. Uusi puitetyyppi Kiinteä puite on valittavissa kaikkiin ikkunoihin.

8 UO. - 8 Pielien parannukset Alapielen voi asettaa erikseen muiden reunojen pielityypistä. Vaihtoehtoiset sisäänvedot ovat seuraavat: Ei pieltä reuna (seinän pintaan asennettu), Ei pieltä, Pieli, Käännetty pieli, Vino pieli, Vino sisäpieli, Perinteinen pieli, Muu pieli. Parametri "Ovi kuuluu aukeamispuolen vyöhykkeeseen" on lisätty määrälaskentaa varten. Rullattava aurinkosuoja Oviparannukset Uusia ovia Liukuovi kaariyläikkuna 16 Liukuovi yläikkuna 16 Uusia sivuosan puitetyyppejä Jaettu ja umpipaneeli Uusia aukkotyyppejä sivu- ja yläosiin Seuraavat aukkotyypit ovat mahdollisia sivu- ja yläosiin: Kiinteäpuite, Kaksoispuite, Sarana, Liuku (vaaka), Ylä/alasarana. Vedintyypit Vedintyyppivalikoima on uusittu kaikille oville. Uutuudet ovat käytössä useimmissa ovissa, joitain tarpeettomia tyyppejä on poistettu joistain ovista. Upotettu karmi Ovikarmin lisäksi on upotettu karmi valittavissa liukuovelle, ja se näkyy nyt 2D/3D-symbolina ja taulukoissa. Suoja on sijoitettavissa seinän molemmille puolille tai oven pintaan. Koristeelliseen aurinkosuojaan saa asetettua leveyden. Leveys on asetettavissa automaattisesti tai käsin. 4 Yhteistyö insinöörien kanssa 4.1 Käytettävyysparannukset helpottamaan IFC-ominaisuuksien hallintaa IFC-ominaisuuksia voi olla suuri joukko mukana muut parametrit, sisäänrakennetut sekä ne, jotka ovat tulleet toisista ohjelmista. Vaikka ArchiCADin IFC-tietokannan sisältö laajenee, on se nyt helpompi hallita: "Etsi ja valitse" käytössä kaikille IFC-parametreille Etsi IFC-ominaisuuksia kuten ArchiCADin omia. Luetteloi IFC-ominaisuuksia vuorovaikutteisilla elementtitaulukoilla. Lasiseinäovet Lasiseinäoviin on lisätty samat toiminnot, jotka ovat olleet muissa ovissa: Nimellismitat ja sovitusvarat on lisätty, joten mitoitus toimii nyt yhdenmukaisesti kaikissa ovissa. Käyttöliittymä on nyt samanlainen kuin muissa ovissa.

9 UO. - 9 Luetteloi vain näkyvät elementit Suomen Senaatti-kiinteistöt Japanin BuildingSmart ja muut. 4.3 Laajennettu IFC-tietokanta Yhteensopivuuden parantamiseksi edellä mainittujen toimijoiden kanssa ArchiCADin IFC-tietokantaan on lisätty uusia tietotyyppejä: Uusia määrittelyjä: Tilan käyttäjä ja toimija Uusia tapoja ryhmittää elementtejä IFC-hallinnassa: Tilan käyttäjä ja Toimija aiemmin mukana olleiden ryhmien ja vyöhykkeiden ohella mahdollistavat tarkemman määrittelyn vyöhykkeille, rakennuksille, kerroksille ja rakennuselementeille. Tämän ominaisuuden käyttö on vaatimuksena usean tilaajan tietomallinnusohjeissa. Paremman yleiskäsityksen saamiseksi IFC Hallinnassa on mahdollista esittää vain näkyvillä tasoilla olevien elementtien IFCominaisuudet. Jos malli sisältää myös rakenne- ja LVI-mallit, voi niiden tietoja muokata hallinnan kautta. Kaikkea tietoa ei tarvitse käydä läpi kerralla. Tallenna omia ominaisuusjoukkoja projektista toiseen siirtoa varten. Kun omat IFC-asetukset on tehty yhdelle projektille, ne voi siirtää toiseen. Tallenna kaikki omat ominaisuudet joukkona.xml-tiedostoksi. Vie ja liitä ominaisuuksia projektista toiseen. Kaikki itse määritellyt ominaisuudet siirtyvät uuteen projektiin ilman niiden parametrien arvoja. Mitään tietoa ei kirjoiteta päälle. "Yhden osoituksen" muun parametrin asetus kaikille elementeille Oman IFC-ominaisuuden voi asettaa kerralla kaikille tietyntyyppisille tai projektin kaikille elementeille. Nopea ominaisuuksien muokkaus Nimeä uudelleen tai poista ominaisuuksia yksittäin. 4.2 Tuki useille IFC-standardeille ArchiCAD tukee IFC 2x3 -koordinaationäkymää. Tämä sisäänrakennettu oletusarvo on käytetyin IFC-standardin mallinäkymä (MVD eli Model View Definition). Lisäksi on mahdollista viedä muiden IFC-standardien mukaista IFC-sisältöä. Tämä tapahtuu määrittelemällä omia IFC-ominaisuuksia ja muita tietoja (kuten luokittelutunnuksia, tilankäyttäjiä ja toimijoita) muodossa, jota edellyttävät esimerkiksi: U.S.A. General Services Administration (GSA), kuten OmniClass tai UniFormat Norjan Statsbygg Luokittelutunnus elementeille ja vyöhykkeille Kaikkiin rakennusosiin ja vyöhykkeisiin on nyt mahdollista lisätä luokka, joka linkittää sen paikalliseen rakennusosaluokitukseen (esimerkiksi Talo, Omniclass, Uniformat-luokitukset). Tunnuksen voi lisätä joko elementtiasetuksissa tai IFC Hallinnassa. Sisäänrakennetut säännöt automaattiselle standardin mukaiselle määrittelylle. Luokittelutunnuksen valinnassa on mahdollista valita sisäänrakennetuista, ennalta määritellyistä säännöistä (riippuen käytetystä standardista). Valitse sääntö, ja vaaditut kentät lisätään. Luokittelusäännöt on myös mahdollista mukauttaa XMLmuodossa. Nämä säännöt ovat käytössä valittujen elementtien automaattiseen luokitteluun ja ominaisuuksien määrittelyyn. Pääsy IFC-tietoon IFC-ominaisuudet ja attribuutit ovat kyseltävissä ODBC-käyttöliittymän kautta. Kolmannen osapuolen kehittäjät voivat tiivistää, luoda ja muokata IFC-ominaisuuksia ja attribuutteja laajennusrajapinnan kautta. 4.4 Parempi tontin geometrian tuonti Suodata tuodut tontit tiedostokoon rajoittamiseksi Jos IFC-tiedosto sisältää useita tontteja, on niistä valittavissa tuotava(t). Myös tuominen ilman tonttia on mahdollista. Älykkäämpi tontin geometrian tuonti IFC-tontit (IFC Site) tuodaan ArchiCADiin muunteina aiempien GDL-objektien asemesta. Tämän avulla saavutetaan seuraavat hyödyt: Tarkempi geometria: muokattava Muunne täydellisenä on tuotavissa kaikista IFC-tontin esityksistä (BREP, Pintamalli ja Geometriaryhmä). Joustavampi prosessi: syntyvä muoto on sujuvasti edelleenmuokattavissa. 4.5 Parempi IFC-suorituskyky Mahdollisuus tuoda tontit muunteina (objektien asemesta), nostaa suorituskykyä, koska muunteen luominen on nopeampaa. Tämän vuoksi: Nopeampi IFC-tuonti (noin 20 %) Nopeampi IFC-mallin käsittely

10 UO Parempi DXF/DWG-tiedonsiirto Nämä ominaisuudet kehittävät älykästä (roundtrip) DXF/DWGtuontia: Muistiinpanot Säilytä alkuperäinen tieto Jos DWG-blokit tuodaan ArchiCADiin ja sitten uudelleen viedään muokkaamattomina, on valittavissa alkuperäisten blokkien tallennus, jolloin muokkaamattomat säilyvät kunnossa. Näin ArchiCAD-käyttäjät voivat muokata tuodun DXF/DWG-tiedoston osia ja viedä sen takaisin korvaamatta muuttumattomia blokkeja. Aiemmissa versioissa tehtiin uudet blokit muokkauksen lopuksi, vaikkei osia olisi muokattu. Säilytä alkuperäiset blokkien paikat Blokkien alkuperäiset sijoituspisteet säilyvät, vaikka tiedosto käy ArchiCADissä. Uudelleen tallentuneet blokit sijoittuvat alkuperäiseen paikkaansa. Älykkäämpi vyöhyketiedon käsittely ArchiCAD-vyöhykkeet siirtyvät älykkäämpinä DXF/DWG-tiedostoon. Kuten GDL-objektit, siirtyvät vyöhykeleimat nyt blokeiksi erillisinä vyöhykkeen muista osista. Näin samanlaisesti rakentuneista vyöhykeleimoista syntyy yksi blokki aiemman erillisiksi tallentumisen sijaan. Tämä pienentää tiedostokokoa ja tehostaa leimablokkien edelleenmuokkausta. Älykäs käännettyjen näkymien DWG-vienti Vietäessä planssi, jolla on käännetystä ArchiCAD-näkymästä tehty piirustus, siirtyy se mallitilaan alkuperäisessä asennossa. Paperitilan taittoon se tulee käännetyssä asennossa.

ArchiCAD 17 sisältää merkittäviä uudistuksia ja lisäyksiä, jotka yksinkertaistavat myös paljon yksityiskohtia sisältävien projektien

ArchiCAD 17 sisältää merkittäviä uudistuksia ja lisäyksiä, jotka yksinkertaistavat myös paljon yksityiskohtia sisältävien projektien 30.7.2013 ArchiCAD 17 UO. - 1 ArchiCAD 17:n uudet ominaisuudet ArchiCAD 17 sisältää merkittäviä uudistuksia ja lisäyksiä, jotka yksinkertaistavat myös paljon yksityiskohtia sisältävien projektien mallinnusta

Lisätiedot

AC18. ArchiCAD 18:n uudet ominaisuudet AC18. 1 Mallinnus. 1.1 Useiden elementtien yhtäaikainen muokkaus

AC18. ArchiCAD 18:n uudet ominaisuudet AC18. 1 Mallinnus. 1.1 Useiden elementtien yhtäaikainen muokkaus 12.8.2014 ArchiCAD 18 UO. 1 ArchiCAD 18:n uudet ominaisuudet 1 Mallinnus 1.1 Useiden elementtien yhtäaikainen muokkaus Suunnittelusta tulee tehokkaampaa, kun muutoksia tehdään useampaan elementtiin samanaikaisesti.

Lisätiedot

Tässä vihkossa käydään läpi tarpeelliset asiat projektien siirtämisestä

Tässä vihkossa käydään läpi tarpeelliset asiat projektien siirtämisestä 16.10.2012 ArchiCAD 16 ALK. - 1 Vanhempien ArchiCAD-projektien siirtäminen ArchiCAD 16 -versioon Tässä vihkossa käydään läpi tarpeelliset asiat projektien siirtämisestä uudempiin versioihin. Kirjastojen

Lisätiedot

Tässä vihkossa käydään läpi tarpeelliset asiat projektien siirtämisestä

Tässä vihkossa käydään läpi tarpeelliset asiat projektien siirtämisestä 3.9.2013 ArchiCAD 17 ALK. - 1 Vanhojen projektien siirtäminen ArchiCAD 17 -versioon Tässä vihkossa käydään läpi tarpeelliset asiat projektien siirtämisestä uudempiin versioihin. Kirjastojen osalta jotkin

Lisätiedot

Tässä vihossa käsitellään IFC-tiedostojen tuontia ArchiCADiin

Tässä vihossa käsitellään IFC-tiedostojen tuontia ArchiCADiin 18.8.2011 ArchiCAD 15 YS. - 1 tiedonsiirto Tässä vihossa käsitellään -tiedostojen tuontia ArchiCADiin muista ohjelmistoista sekä tiedostojen vientiä ArchiCADistä muihin ohjelmistoihin. ArchiCAD pyrkii

Lisätiedot

Tässä vihkossa käydään läpi tarpeelliset asiat projektien siirtämisestä uudempiin versioihin. Kirjastojen osalta jotkin uudet asiat on

Tässä vihkossa käydään läpi tarpeelliset asiat projektien siirtämisestä uudempiin versioihin. Kirjastojen osalta jotkin uudet asiat on 23.10.2014 ArchiCAD 18 ALK. - 1 Vanhojen ArchiCAD-projektien siirto ArchiCAD 18:aan Tässä vihkossa käydään läpi tarpeelliset asiat projektien siirtämisestä uudempiin versioihin. Kirjastojen osalta jotkin

Lisätiedot

Tässä vihossa käsitellään DXF/DWG-tiedostojen tuontia

Tässä vihossa käsitellään DXF/DWG-tiedostojen tuontia 7.12.2012 ArchiCAD 16 YS. - 1 DXF- ja -tiedonsiirto Tässä vihossa käsitellään DXF/-tiedostojen tuontia ArchiCADiin muista ohjelmistoista sekä tiedostojen vientiä ArchiCADistä muihin ohjelmistoihin. ArchiCAD

Lisätiedot

Tässä vihossa käsitellään IFC-tiedostojen tuontia ArchiCADiin

Tässä vihossa käsitellään IFC-tiedostojen tuontia ArchiCADiin 28.2.2011 ArchiCAD 14 YS. - 1 -tiedonsiirto Tässä vihossa käsitellään -tiedostojen tuontia ArchiCADiin muista ohjelmistoista sekä tiedostojen vientiä ArchiCADistä muihin ohjelmistoihin. ArchiCAD pyrkii

Lisätiedot

ArchiCAD 14:n uudet ominaisuudet

ArchiCAD 14:n uudet ominaisuudet 21.7.2010 ArchiCAD 14 UO. - 1 ArchiCAD 14:n uudet ominaisuudet Seinäjoen uusi kaupunginkirjasto, JKMM Arkkitehdit. Kuvan rakennus on mallinnettu ArchiCADillä ja renderoitu Maxwell Renderillä. 1 Entistä

Lisätiedot

Oheisessa kuvassa on ArchiCAD-työpöytä sellaisena kuin se. Käyttöliittymä. 1 Mallinnus- ja piirtoikkunoissa liikkuminen

Oheisessa kuvassa on ArchiCAD-työpöytä sellaisena kuin se. Käyttöliittymä. 1 Mallinnus- ja piirtoikkunoissa liikkuminen 11.12.2012 ArchiCAD 16 KO. - 1 Käyttöliittymä Oheisessa kuvassa on ArchiCAD-työpöytä sellaisena kuin se avautuu oletusasetuksilla. Tässä luvussa esitellään kuvassa näkyvien ja lisäksi lukuisten muiden

Lisätiedot

Pikaopas. 1 Miten liikkeelle? 2 ArchiCADin käyttöliittymä. 1.1 Pikaoppaan tavoite. 1.2 Ohjelman aloittaminen. 2.1 Ikkunat ja apuikkunat

Pikaopas. 1 Miten liikkeelle? 2 ArchiCADin käyttöliittymä. 1.1 Pikaoppaan tavoite. 1.2 Ohjelman aloittaminen. 2.1 Ikkunat ja apuikkunat 10.6.2008 ArchiCAD 12 ALK. - 1 Pikaopas 1 Miten liikkeelle? 1.1 Pikaoppaan tavoite Pikaopas on tarkoitettu ensimmäiseksi tutustumisretkeksi ArchiCADin ominaisuuksiin ja mahdollisuuksiin. Tässä vihkossa

Lisätiedot

SIS. Sisältö SIS. ALK Alkuun. ALK.ALK Alkuun. ALK.AS Asennus KÄSIKIRJAKANSION RAKENNE

SIS. Sisältö SIS. ALK Alkuun. ALK.ALK Alkuun. ALK.AS Asennus KÄSIKIRJAKANSION RAKENNE 13.2.2013 ArchiCAD 16 S&H. -1 KÄSIKIRJAKANSION RAKENNE ALKUUN ALK.ALK ALK.AS ALK.PO ALK.PS Alkuun Asennus Pikaopas Projektien siirto KÄYTTÖOHJE KO.KL Käyttöliittymä KO.AS KO.TT KO.PT KO.TK KO.ED Työtavat

Lisätiedot

ArchiCAD-mallinnusympäristön osaksi tullut Energia-arvio

ArchiCAD-mallinnusympäristön osaksi tullut Energia-arvio 6.2.2013 ArchiCAD 16 KO. - 1 Energia-analyysi ArchiCAD-mallinnusympäristön osaksi tullut Energia-arvio tarjoaa suoraviivaisen lähestymistavan dynaamiseen energiankulutuslaskentaan kaikenkokoisissa projekteissa.

Lisätiedot

Tiimin käyttö. 1 Projektin jakaminen tiimiksi. 1.1 Projektin jakaminen ArchiCADistä

Tiimin käyttö. 1 Projektin jakaminen tiimiksi. 1.1 Projektin jakaminen ArchiCADistä 24.9.2010 ArchiCAD 14 YT. - 1 Tiimin käyttö 1 Projektin jakaminen tiimiksi Tiimityön voi jakaa kahdesta paikasta projektin ollessa auki: Arkisto Uusi Jaa projekti Tiimi Projekti Jaa projekti. Sen voi tehdä

Lisätiedot

ArchiCAD 13:n uudet ominaisuudet. ArchiCAD 13:ssa on täysin uusi lähestymistapa tiimityönä toteutettaviin

ArchiCAD 13:n uudet ominaisuudet. ArchiCAD 13:ssa on täysin uusi lähestymistapa tiimityönä toteutettaviin 1.9.2009 ArchiCAD 13 UO. - 1 ArchiCAD 13:n uudet ominaisuudet 1 Yhteistyö - uuden sukupolven Tiimityö ArchiCAD 13:ssa on täysin uusi lähestymistapa tiimityönä toteutettaviin projekteihin. Tiimityöskentelyn

Lisätiedot

HAR10.1 Harjoituskirja

HAR10.1 Harjoituskirja 2007-01-01 ArchiCAD 10 KM.-1.1 Harjoituskirja Tämä harjoituskirja on M.A.Din 4-päiväisen ArchiCAD-peruskurssin opiskelumateriaali. Sen tavoitteena on palauttaa mieleen kurssilla käsiteltyjä asioita. Kirjan

Lisätiedot

AC12. AC12 ArchiCAD 12:n uudet ominaisuudet. 1 Verhorakenne

AC12. AC12 ArchiCAD 12:n uudet ominaisuudet. 1 Verhorakenne 2.5.2008 ArchiCAD 12 UO. - 1 ArchiCAD 12:n uudet ominaisuudet 1 Verhorakenne Uusi Verhorakenne-työkalu, mahdollistaa verhorakenteiden luomisen Pohjassa, Leikkauksissa ja 3D-ikkunassa. Verhorakenne esittelee

Lisätiedot

Tässä vihkossa käydään läpi ArchiCADin asennukseen liittyvät

Tässä vihkossa käydään läpi ArchiCADin asennukseen liittyvät 26.9.2012 ArchiCAD 16 ALK. - 1 Asennus Tässä vihkossa käydään läpi ArchiCADin asennukseen liittyvät yleistiedot ja ohjelman mukana tulevat sekä koneelle asentuvat osat. ArchiCADissä tärkeää tietoa löytyy

Lisätiedot

Tässä vihkossa käydään läpi ArchiCADin asennukseen liittyvät yleistiedot ja ohjelman mukana tulevat sekä koneelle asentuvat osat.

Tässä vihkossa käydään läpi ArchiCADin asennukseen liittyvät yleistiedot ja ohjelman mukana tulevat sekä koneelle asentuvat osat. 15.10.2014 ArchiCAD 18 ALK. - 1 Asennus Tässä vihkossa käydään läpi ArchiCADin asennukseen liittyvät yleistiedot ja ohjelman mukana tulevat sekä koneelle asentuvat osat. ArchiCADissä tärkeää tietoa löytyy

Lisätiedot

Published : 2011-12-04 License : GPLv2

Published : 2011-12-04 License : GPLv2 INKSCAPE Published : 2011-12-04 License : GPLv2 Sisällysluettelo JOHDANTO 1 INKSCAPESTA 2 2 SVG 3 ASENNUS 3 ASENNUS WINDOWSIIN 5 PERUSTEET 4 Inkscapen käyttöliittymä 12 5 TIEDOSTOJEN KÄYTTÖ 20 PIKAOPAS

Lisätiedot

SOLIBRI MODEL CHECKER V9.5. Käyttöohje. - Solibri Model Checker

SOLIBRI MODEL CHECKER V9.5. Käyttöohje. - Solibri Model Checker SOLIBRI MODEL CHECKER V9.5 Käyttöohje - Solibri Model Checker TERVETULOA... 1 1. SOLIBRI MODEL CHECKER... 1 Suunnitelman tarkastus... 1 Sääntöpohjainen analyysi... 1 Tulosten esittäminen... 1 Omat ilmoitukset...

Lisätiedot

ArchiCAD-tuotemallintamisohje

ArchiCAD-tuotemallintamisohje 1.9.2009 ArchiCAD 13 TM. - 1 ArchiCAD-tuotemallintamisohje 1 Johdanto 1.1 Tuotemallintamisohjeet ArchiCADin käyttäjälle tuotemallintamiseen siirtyminen on luontevaa, koska ohjelman käyttö on aina perustunut

Lisätiedot

Käyttöopas DYMO Label TM. v.8

Käyttöopas DYMO Label TM. v.8 Käyttöopas DYMO Label TM v.8 Copyright 2009 Sanford, L.P. Kaikki oikeudet pidätetään. Muokattu 9/09. Mitään tämän asiakirjan tai ohjelmiston osaa ei saa kopioida eikä lähettää missään muodossa tai millään

Lisätiedot

Tämä käsikirja on suojattu tekijänoikeuslailla. Sisällön muuttaminen tai osittainen kopioiminen on kielletty ilman tekijänoikeuksien haltijan lupaa.

Tämä käsikirja on suojattu tekijänoikeuslailla. Sisällön muuttaminen tai osittainen kopioiminen on kielletty ilman tekijänoikeuksien haltijan lupaa. Tekijänoikeus Tämä käsikirja on suojattu tekijänoikeuslailla. Sisällön muuttaminen tai osittainen kopioiminen on kielletty ilman tekijänoikeuksien haltijan lupaa. Käsikirjaa voi vapaasti levittää kokonaisena

Lisätiedot

HP ipaq Trip Guide. For HP ipaq 614 Series Business Navigator ja HP ipaq 914 Series Business Messenger

HP ipaq Trip Guide. For HP ipaq 614 Series Business Navigator ja HP ipaq 914 Series Business Messenger HP ipaq Trip Guide For HP ipaq 614 Series Business Navigator ja HP ipaq 914 Series Business Messenger Huomautus tekijänoikeuksista Tuote ja tämän julkaisun tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

Lisätiedot

Taulukon käyttö...14 Kaavat...14 Kaavan kopiointi...15 Alueen kopiointi...15

Taulukon käyttö...14 Kaavat...14 Kaavan kopiointi...15 Alueen kopiointi...15 AB-ajokortti 2 Excel 97 Sisällys Taulukkolaskenta...4 Excel...5 Alueiden valinta...5 Automaattinen laskenta...6 Excelin käytön perusperiaatteita...6 Täyttökahva, aikasarjat, muut sarjat...7 Solun sisällön

Lisätiedot

IDA Early Stage Building Optimization (ESBO) Käyttöopas

IDA Early Stage Building Optimization (ESBO) Käyttöopas IDA Early Stage Building Optimization (ESBO) Käyttöopas Versio 1.09, Joulukuu 2013 Sisältö Mikä on IDA ESBO?... 3 IDA ESBOn käyttö... 3 IDA ESBO käyttöliittymä... 6 Huoneet-välilehti... 6 Rakennus-välilehti...30

Lisätiedot

M-Files 6.0:n uudet ominaisuudet ja parannukset

M-Files 6.0:n uudet ominaisuudet ja parannukset M-Files 6.0:n uudet ominaisuudet ja parannukset 14.9.2009 1/56 Sisältö 1. MERKITTÄVIMMÄT UUDET OMINAISUUDET JA PARANNUKSET...4 2. JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET JA PÄIVITTÄMINEN VERSIOON 6.0...5 2.1 Järjestelmävaatimukset

Lisätiedot

Kotisivutyökalu. Nebula Oy. Käyttäjän opas. Nebula Oy

Kotisivutyökalu. Nebula Oy. Käyttäjän opas. Nebula Oy Sivu 2/37 Sisällysluettelo 1. Esittely... 4 2. Kotisivutyökalun tilaaminen... 4 3. Kotisivutyökalun tunnusten luominen... 4 4. Kirjautuminen Kotisivutyökaluun... 4 4.1. Kirjautuminen Kotisivutyökaluun

Lisätiedot

CADS Planner Electric 16 aitoa kaksisuuntaista suunnittelutiedon hallintaa

CADS Planner Electric 16 aitoa kaksisuuntaista suunnittelutiedon hallintaa K Y M D A T A O Y : N A S I A K A S L E H T I 2 0 1 2 CADS Planner Electric 16 aitoa kaksisuuntaista suunnittelutiedon hallintaa Suunnittelun painopiste muuttuu tietomallinnus tehostaa rakentamista ARE

Lisätiedot