Tähän vihkoon on koottu luettelo ArchiCAD 16:n uusista

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tähän vihkoon on koottu luettelo ArchiCAD 16:n uusista"

Transkriptio

1 ArchiCAD 16 UO. - 1 ArchiCAD 16:n uudet ominaisuudet Tähän vihkoon on koottu luettelo ArchiCAD 16:n uusista ominaisuuksista ja mahdollisuuksista. Tarkempi kuvaus kunkin ominaisuuden toiminnasta ja mahdollisuuksista löytyy niistä käsikirjavihkojen osista, joissa työkalut ja toiminnot on esitelty. Graafisen muokkauksen avulla on mahdollista tehdä yksilöllisiä muotoja, joita elementti ei itse tue. 1 Suunnittelun vapaus Muunne-työkalu Luo vapaamuotoisia elementtejä suoraan ArchiCADissä, enää ei ole tarvetta tuoda erikoisia muotoja muista ohjelmista. Muunteen muodolla ei ole geometrisia rajoitteita, jokaista reunaa ja nurkkaa voi siirtää ja muotoilla kaikkiin suuntiin. Näin projektissa tarvittavat kappaleet ovat tehtävissä. Graafinen käyttöliittymä sisältää tuttuja menetelmiä ja toimintatapoja. Muokkaus tehdään Seuralaisen avulla valitsemalla reuna ja tarttumalla nurkkaan, pintaan tai niiden alielementteihin tai yhdistelmiin. Muokkaustoimenpiteiden palaute on välitöntä. Muunne on täysiverinen ArchiCAD-työkalu, joka on käytössä kaikissa näkymissä ja luetteloissa ja on luokiteltavissa tiedonsiirtoa varten. Muunna Seinä Muunteeksi ja viistä sen mitä tahansa nurkkaa. 1.3 Täysin vapaa muodonanto graafisen muokkauksen avulla Pursota, venytä, pyöristä mitä tahansa nurkkaa tai pintaa. Piirrä monikulmioita elementtien pintaan ja työnnä reikä läpi tai vedä muoto ulos. Käytä geometrista reunan tasoitusta pehmeiden pintojen luomiseen. Käytä pysyviä Boolen toimenpiteitä Muunteen tai sen alielementin muokkaamiseen. 1.1 Suunnittele ainutlaatuisia elementtejä Oma työkalu luovien geometrioiden tekemiseen, vapaa mallinnus, on nyt käytössä ilman ylimääräisiä parametreja. Massan tai pinnan mallinnus pursottamalla tai pyöräyttämällä yhtä tai useampaa pistettä, nurkkaa ja/tai pintaa mitä tahansa polkua pitkin. Kirjasto-objektien rajojen rikkominen, objektien kaltaisten kappaleiden muotoilu tilaan ilman GDL-ohjelmointia. Tekstuuri on asetettavissa joka pintaan erikseen. 1.2 Muunna olemassa olevia elementtejä Uutta muotoa ei tarvitse luoda alusta: valitse yksi tai useampia millä tahansa työkalulla mallinnettuja elementtejä ja muunna ne muunteeksi.

2 UO Integroitu energialaskenta ArchiCADin uusella Energia-analyysi-työkalulla saa helposti luotettavan, nopean katsauksen rakennuksen ekotehokkuuteen. Tämä ArchiCADin sisäänrakennettu toiminto on erityisesti suunnattu alkuvaiheen suunnitteluun, jolloin säästöjen saavuttaminen on edullisinta muokkaamalla ja vertaamalla vaihtoehtoja. Laskelma on suunniteltu arkkitehdin työkaluksi, erillistä koulutusta kestävään suunnittelutapaan ei vaadita. 2.1 Rakennuksen energia-arviointi kaikenkokoisiin hankkeisiin Suunnittele vaippa ja sisätilat ja suorita energia-arvio: ArchiCAD 16 muuttaa arkkitehtimallin yhtenäiseksi, tarkasteltavaksi, termodynaamiseksi massaksi automaattisen geometria-arvion avulla. Tämä on uusi pohja energiasimulaatioiden luomiseen. Vaipan ja mallin sisällä olevat läpinäkyvät ja läpikuultavat elementit huomioidaan oleellisine ominaisuuksineen. ArchiCAD-elementit jaetaan osiin sijainnin ja ympäristön mukaan laskennan tarpeisiin. Rakenteiden (kuten yhden seinän) osat eritellään esimerkiksi maan- ja ulkoilmanvastaisiksi. Käytössä on useita visualisointivaihtoehtoja mallin esittämiseen. On mahdollista siirtää yksinkertaistettu mallin geometria Excel-taulukkomuodossa kolmannen osapuolen tekemiin paikallisiin laskentaohjelmiin, jotka käyttävät pysyvää eli staattista laskentamallia. On mahdollista viedä ArchiCAD-vyöhykkeiden eli -tilojen käsitelty geometria (2nd level space boundary) muihin energialaskelmaohjelmiin IFC-muodossa. Energialaskentaan vaikuttavien lisätietojen kiinnittäminen Energilaskentamallin rakennusosiin valmiista materiaaliluetteloista ei edellytä seuraavien osa-alueiden erikoisasiantuntemusta: rakenteiden ja aukkojen fysikaaliset ominaisuudet itseään varjostavien mallin osien ja muiden varjostinlaitteiden varjostavuus ympäristöasetukset, maaperän tyyppi, ympäröivät pinnat, tuulisuojaus, ulkoiset varjostavat olosuhteet käyttötavan visualisointi (esimerkiksi toimistorakennus) LVI-järjestelmät, lämmitys, jäähdytys, käyttöveden lämmitys ja ilmanvaihtomenetelmät vihreät järjestelmät eli aurinkokeräimet, ilmasta ilmaan -energiansiirtimet ja lämpöpumput primäärienergian ja hiilidioksidipäästökertoimet energianhinnat erilaisille tuotantotavoille. Ilmastotiedon lähde ja visualisointi Analyyttisten säätietojen tuonti tiedostoina Alueellisen säätiedon saaminen verkon sääpalvelimelta 2.2 Nopea energiankulutusraportti Sertifioitu VIPCore-laskentamoottori tuottaa tuntikohtaisen laskelman vuoden ajalta. Kehittynyt dynaaminen energiasimulointi, joka sisältää esimerkiksi pintoihin pohjautuvan lämpövuon laskennan maanalaisten rakenteiden läpi. Energialaskelma esittää yksityiskohtaisen graafisen ja numeerisen palautteen rakenteen energiankäytöstä, vuosikulutuksesta, hiilijalanjäljestä ja kuukausittaisesta energiataseesta. 2.3 Tulosten käyttö rakennuksen suunnitelman optimointiin Laskelman tuloksien avulla on mahdollista vertailla ja optimoida suunnitelmaa, esimerkiksi rakennuksen alaa/asentoa, ikkunointia, varjostusta, rakennetyyppejä, lasitussuhdetta ja lämmön talteenotto- ja poistotapaa. Näin energiankulutusta ja hiilijalanjälkeä on mahdollista pienentää. 3 Tuottavuusparannukset 3.1 Helpompi pääsy suurempaan määrään objekteja Pääsy Graphisoftin uuteen BIM-objektiportaaliin (BIMcomponents. com) sekä parempi Etsi-toiminto varmistavat projektissa tarvittavan objektin löytymisen. Parempi Etsi-toiminto, löydä objekti nopeasti: Intuitiivisempi Etsi-toiminto objektityökalujen ikkunoissa löytää objektit valituista kirjastoista, sekä ulkoisista, sisäisistä että mallipalvelimen kirjastoista.

3 UO. - 3 Haku löytää nimien lisäksi parametreista sekä objektien kuvausteksteistä. Sama haku löytää objekteja myös internetistä Graphisoftin BIM-portaalista. Kaikki toiminnot on sijoitettu yhteen paikkaan: Arkisto Kirjastot ja objektit Tallenna valinta... Määritä uuden objektin oletusmateriaalit, täytteet ja kynät. Objektin sijoituksen jälkeen voi näitä muuttaa objektin asetuksissa. Aiemmin näistä attribuuteista ei tullut automaattisesti parametrisia. Uusi BIM-portaali tarjoaa suoran pääsyn GDL-objekteihin. Etsi BIMComponent.com-osoitteesta suoraan ArchiCADistä netin tuhansien GDL-objektien joukosta. Mukana ovat kansainväliset ja maakohtaiset kirjastot, joiden sisältö ei ole asentunut käyttämäsi ArchiCAD-kieliversion mukana. Yhden osoituksen lataus ja sijoitus kirjastoon tuo objektin käyttöön projektin sisäiseen kirjastoon. Liity BIMComponent.comin yhteisöön tutkiaksesi ja kommentoidaksesi objekteja. Jaa halutessasi omia objektejasi muille BIMComponent.comin käyttäjille. 3.2 Helpompi omien objektien luominen ArchiCADissä on mahdollista tallentaa rakennuselementtejä GDLobjekteiksi kuten ikkunoiksi, oviksi ja niiden osiksi, kuten ovenkahvoiksi. Versiossa 16 omien objektien luominen on yksinkertaisempaa ja loogisempaa: Kaikki mallipohjaiset objektit voi tallentaa suoraan sekä pohjasta että 3D-ikkunasta. 3D-ikkunasta on nyt mahdollista tallentaa kaikista asennoista, aiemmin käytössä olleiden projektioiden asemesta D-muokkausparannukset Nämä parannukset helpottavat 3D-muokkausta. Elementtien sijoittaminen mihin tahansa 3D-tilassa Jopa ennen kuin aloitat sijoittamisen: On mahdollista siirtää muokkaustasoa ja samalla asettaa sijoituskorkeus kaikilla rakennuselementeillä. Kursorin projektio (pisteviiva) muokkaustasoon näkyy heti. Älä sijoita objekteja vain niiden oletuskorkeuteen, vaan suoraan mihin tahansa osoitettuun pisteeseen, kuten pinnalle (seinä, pöydänkansi) tai muuhun nurkkapisteeseen. Tartu pintaan 3D-ikkunassa 16-versiosta alkaen kursori tarttuu kaikkiin pintoihin 3D-ikkunassa (kuten aiemmin reunoihin ja pisteisiin) ja helpottaa elementtien sijoittamista tilassa.

4 UO. - 4 Siirrä ja nosta kerralla Siirrä-käsky liikuttaa nyt myös z-akselin suunnassa. Z-suunnan apuviiva lukittuu kohtisuoraan muokkaustasoon nähden. Lukitse syöttö muokkaustasoon (Vaihto- tai Lukitse tasoon -käskyillä). Paremmat muokkaustason ohjaimet Helpompi pääsy tason vaihtoikoneihin Uusi Seuraava taso -vaihtoehto ehdottaa seuraavaa tasoa. Zoom-herkkä verkko, lähennettäessä tulevat verkon viivat esiin muokkaustasolle. Uudet "Älykkään kursorin" ilmeet Ilmeet helpottavat ja tarkentavat sijoittamista entisestään. Pinta Nurkan ja pinnan risteys Nurkan ja pinnan kohtisuora risteys Kahden pinnan yhtymäkohta Kahden pinnan kohtisuora yhtymäkohta Summittaisen sijainnin määrittäminen on edelleen mahdollista myös paikkakuntaluettelosta. Projektin pohjoinen on määrättävissä numeerisesti tai kääntämällä kompassinuolta. Määritä projektin korkeusasema suhteessa pohjoiseen, korkeusasema-arvo on käytettävissä viitekorkeutena projektin asetuksissa sekä kaikkialla, missä viitekorkeus näkyy. Sijaintitiedot ovat tallennettavissa XML-tiedostoksi toisiin projekteihin vientiä/tuontia varten. Sijainti-ikkunasta voi siirtyä muokkaamaan myös Projektin tietoja, kuten nimeä ja osoitetta. Projektin pohjoisen määrittely mallissa Uuden toiminnon avulla Pohjassa tai 3D-ikkunassa osoitetaan suunta valitsemalla Vaihtoehdot Projektin asetukset Aseta projektin pohjoinen. Ensin osoitetaan lähtöpiste ja sitten suunta. Toiminto löytyy myös projekti-ikkunan kohdevalikosta (kuvassa). Parempi 3D-palaute Katkaise-käskyssä Punainen leikkaustaso 3D-ikkunassa näyttää katkaisukohdan. Muodon voi katkaista missä tahansa asennossa, ei vain pystysuorassa. Muodon voi katkaista myös leikkauksessa. 3.4 Helppo Kierrä-käsky Nyt kaikkien elementtien kiertämiseen käytetään samaa käskyä, uusi käyttöliittymä näyttää astelevyltä. Sekä Aurinko keskusteluikkunasta. Kuorien, Verhoseinien ja Muunteiden kiertäminen on mahdollista kaikkiin suuntiin 3D-ikkunassa (käsky on aiemmin ollut Seuralaisessa nimellä "Vapaa kierto"). 3.5 Parempi projektin sijainnin ja pohjoissuunnan määrittely Projektin maantieteelliset koordinaatit määritellään tarkasti uudessa Projektin sijainti -keskusteluikkunassa. Projektin sijainti -ikkuna korvaa entisen Paikkakunta-ikkunan. Ikkunaan määritellään tarkka sijainti joko kirjoittamalla tai hakemalla sijainnin koordinaatit ja muut tiedot sisäänrakennetun Google Maps -linkin avulla. 3.6 Ryhmitetyt ja laajentuneet Projektin tiedot Projektin tiedoissa on useita uusia tietotyyppejä, kuten "Koko osoite" -kenttä. Kentissä on tilaa pidemmällekin tekstille.

5 UO. - 5 Tietotyypit on järjestetty kolmeen ryhmään. Ikkunasta löytyvät ryhmät projektin, suunnittelijan ja asiakkaan tiedoille. 3.7 Laajemmat Tiimityön varmuuskopiointivaihtoehdot Kaksi varmuuskopiomuotoa, uusi PLN-muotoon tallentuva sekä tuttu mallipalvelimen varmuuskopio, ovat nyt käytössä, jotta työ voi jatkua myös hätätilanteissa, vaikka mallipalvelin kaatuisi tai sen sähkönsaanti loppuisi. Toimisto voi tehdä näiden kahden yhdistelmällä varmuuskopiot haluamallaan tavalla. Mallipalvelimen projektin varmuuskopion avulla voi nopeasti palauttaa tiimiprojektin. Mallipalvelimelle tallentuvat projektien varmuuskopiot sisältävät mallipalvelimeen liittyvät tiedot. Näitä ovat esimerkiksi käyttäjät ja roolit. Käyttäjät voivat jatkaa projektia suoraan, kun projekti palautetaan toiselle mallipalvelimelle. Mallipalvelin tekee ja hallinnoi varmuuskopiot automaattisesti, ilman käyttäjän toimia. Oletuksena uusi varmuuskopio tehdään tunnin välein, oletusarvon voi muuttaa. Projektin varmuuskopion avulla voi nopeasti palauttaa projektin. PLN-varmuuskopio sisältää ArchiCAD-mallin sisällön. Mikäli palvelin syystä tai toisesta lakkaa toimimasta, mutta projektia täytyy suunnitella edelleen, voi projektin avata Archi- CADiin normaalina projektina. PLN-varmuuskopiointi, joka tapahtuu käyttäjän koneelle, on täysin automaattista eikä vaadi käyttäjän hyväksyntää. Oletuksena PLN-varmuuskopio luodaan päivittäin, oletusarvon voi muuttaa. Molempien varmuuskopioiden helppo palautus Molemmat varmuuskopiot näytetään projektin asetuksissa. Mallipalvelimen projektin varmuuskopion palauttaminen: Valitaan Palauta... tiedoston palauttamiseksi samalle mallipalvelimelle ja jatketaan työskentelyä. Ladataan varmuuskopio minne tahansa, palautettavaksi toiselle mallipalvelimelle. Varmuuskopion vientiin/tuontiin palvelimelta toiselle käytetään mallipalvelimen hallintaohjelmaa. PLN-varmuuskopion palauttaminen Ladataan tiedosto ja avataan se nykyisellä tai uudemmalla ArchiCAD-versiolla. Jaa tiedosto uudestaan, kun palvelin on toiminnassa. Mallipalvelimen muun tiedon varmuuskopiointi Mallipalvelimen käyttäjistä ja rooleista tehdään varmuuskopiot automaattisesti, kun tietoa muokataan. 3.8 ArchiCAD-täytteiden lämpöominaisuudet Leikkaustäytteiden ominaisuuksille on uusi välilehti Täytteiden asetuksissa. Näitä ominaisuuksia käytetään energialaskennassa. Kaikissa ohjelman mukana tulevissa eli ArchiCAD 16 -aloituspohjan sisältämissä täytteissä on valmiit arvot. Uusille, itse luoduille ne ovat itse muokattavissa suoraan ilman asetus XML-tiedoston avaamista. Valmiita arvoja löytyy materiaaliluettelosta. Materiaali ja sen lämmönjohtavuusarvot täytteelle valitaan osoittamalla luettelosta. 3.9 Nopeampi viitteiden päivitys Viitteet päivittyvät nopeammin seuraavissa tilanteissa: Yksikerroksiset viitteet saman tiedoston sisällä. Tiimityöprojektiin sijoitetut viitteet, joiden lähde on myös Tiimiprojekti Kirjastoparannukset Yleiset kirjastoparannukset Kuvaukset Kaikissa objekteissa on lyhyt kuvausteksti, joka helpottaa niiden löytämistä ja tunnistamista. Uudet esikatselukuvat Kaikissa seuraavien kansioiden objekteissa on uudet renderoidut tunnuskuvat: Vuoteet, Tuolit, Nojatuolit ja Sohvat, Pöydät, Kaapit ja Hyllyt, Keittiökaapit Kalusteet Uusia ja paranneltuja objekteja toimistosuunnitteluun Kolme uutta objektia tehokkaaseen toimistotilojen 3D-suunnitteluun: Toimiston työpiste 16 Toimiston sijoittelu saareke 16 Toimiston sijoittelu suora 16 Seuraavia objekteja on edelleenkehitetty samaan tarkoitukseen: Toimistopöytä 16 / Toimistopöytä L 16 / Toimistopöytä pyöreä 16 Toimistokaappi / Toimistokaappi

6 UO Lamput Uusia ja yhdistettyjä valaisimia, joilla on parempi käyttöliittymä ja useampia geometrioita: enemmän muotoja ja varjostimia, joista valita, sekä enemmän valaistusasetuksia. Riippuva valaisin yhdistää entiset tyypit 1-4. Seinävalaisin 16 -objektiin on lisätty samankaltaisia uusia vaihtoehtoja kuin kohdevalaisimeen. Kattovalaisin sisältää entisen sienivalaisimen sekä uusia varjostimia Vesikalusteet WC-istuin - Yksi joustava objekti, joka yhdistää aiempien kirjastojen seitsemän erillistä WC-vaihtoehtoa. - Lisäksi kaksi uutta tyyppiä: uusi lattia- sekä seinäkiinnitteinen. - Lisäksi uusia säiliötyyppejä sekä seinäyhteitä. WC istuin nurkka - Yhdistää kaksi aiempaa objektia: WC korkea istuin nurkka ja WC LT nurkka. - Myös tässä on uusia säiliötyyppejä Rakennusosat Metalliristikkopalkki: Uusi objekti Seinävalaisin sisältää entiset seinävalaisimet Loisteputki sisältää kaikki entiset paitsi Loisteputki-seinävalaisimen Kohdevalaisin - Aiempi versio on korvattu uudella, modulaarisella säädettävällä. - Versio on nyt yksi uusista kohdevalaisintyypeistä. Profiililevy: Tämä objekti, jossa on uusia profiileja, yhdistää seuraavat vanhat objektit: Aaltopelti kalteva, Aaltopelti pysty, Profiilipelti kalteva, Profiilipelti pysty.

7 UO Muut objektit Aidat ja kaiteet Kaikissa aidoissa ja kaiteissa on uusi, parempi käyttöliittymä parametrien valintaan Virtaviivaistetut selitteet Vanhat työkalukohtaiset selitteet on yhdistetty kahteen objektiin: Rakenneselite: sisältää vanhojen Seinä-, Katto-, Laatta- ja Kuori-selitteiden ominaisuudet. Mittaselite: sisältää vanhojen Objekti-, Palkki-, ja Pilariselitteiden ominaisuudet Kerrosherkkä objektien 2D-esitys Seuraavat objektit, jotka tyypillisesti näkyvät useissa kerroksissa, sisältävät nyt kerroksesta riippuen erilaisen symbolin: (Teräs) Kehät Syöksytorvet Tikkaat Kuvut Rullaportaat Ihmissymbolit Kaikissa 2D-ihmissymboleissa on nyt 3D-versio, pääasiassa leikkaus- ja julkisivu-ikkunoissa käyttöä varten. Pollari Uusia pollarimuotoja on lisätty. Yksinkertaistetut hanat Hanoihin on lisätty yksinkertaisempia tyyppejä 3D-mallin kokoa pienentämään. Sähkösymbolit: Kytkinryhmät, kaksois- ja neloispistorasiat Vain USA kirjastossa. Uusitut, korjatut ja parannellut 3D-versiot Yhdysvalloissa käytetyistä sähkösymboleista. Koordinaattiobjekti Objekti näyttää sijoituspisteensä x-,y- ja z-koordinaatit. Koordinaatit ovat luetteloitavissa määrälaskennassa. Vyöhykeleima 2 Uusi vyöhykeleima, jossa on mittakaavaherkkä esitys Uusi Ovi-/Ikkunakansiorakenne ja nimet Ovet ja ikkunat on järjestelty uudelleen kansioihin, joiden nimet kuvaavat niiden käyttötapaa, muotoa ja toiminnallisuutta. Kaikilla ovilla ja ikkunoilla on uudet nimet ilman lyhenteitä Ovien ja ikkunoiden yhdenmukaistaminen Objektien määrän vähentämiseksi on useita samanlaisella toiminnallisuudella varustettuja aukkoja yhdistetty. Useimpia on samalla ominaisuuksia vähentämättä parannettu. Yhdistetyt objektit korvaavat aiemman version poistuneet vastineet automaattisesti tuotaessa projekti uuteen versioon (Kirjastojenhallinnan Yhdistä-käsky) Ikkunaparannukset Erikoisikkunaparannukset Useita aukkotyyppejä erikoisikkunoille (tarpeen mukaan). Erikoisikkunoilla on nyt samantyyppiset käyttöliittymälehdet kuin aiemmissa perusikkunoissa: Muoto, Puite-asetukset, Aukko, Karmi ja puitteet. Uusia aukkotyyppejä perusikkunoihin Kaikissa perusikkunoissa paitsi kaksoispuitteisissa on uusia aukkotyyppejä: Kaksoisyläosa, Liuku, Liuku peilattu, Kaksoisliuku, Kaksoisliuku peilattu, Nostoikkuna ja Kaksoisnosto. Vaihtelevat karmileveydet Kaikissa ikkunatyypeissä, joissa tämä on olennaista, voi karmileveyden säätää joka puolelle erikseen. Uusi puitetyyppi Kiinteä puite on valittavissa kaikkiin ikkunoihin.

8 UO. - 8 Pielien parannukset Alapielen voi asettaa erikseen muiden reunojen pielityypistä. Vaihtoehtoiset sisäänvedot ovat seuraavat: Ei pieltä reuna (seinän pintaan asennettu), Ei pieltä, Pieli, Käännetty pieli, Vino pieli, Vino sisäpieli, Perinteinen pieli, Muu pieli. Parametri "Ovi kuuluu aukeamispuolen vyöhykkeeseen" on lisätty määrälaskentaa varten. Rullattava aurinkosuoja Oviparannukset Uusia ovia Liukuovi kaariyläikkuna 16 Liukuovi yläikkuna 16 Uusia sivuosan puitetyyppejä Jaettu ja umpipaneeli Uusia aukkotyyppejä sivu- ja yläosiin Seuraavat aukkotyypit ovat mahdollisia sivu- ja yläosiin: Kiinteäpuite, Kaksoispuite, Sarana, Liuku (vaaka), Ylä/alasarana. Vedintyypit Vedintyyppivalikoima on uusittu kaikille oville. Uutuudet ovat käytössä useimmissa ovissa, joitain tarpeettomia tyyppejä on poistettu joistain ovista. Upotettu karmi Ovikarmin lisäksi on upotettu karmi valittavissa liukuovelle, ja se näkyy nyt 2D/3D-symbolina ja taulukoissa. Suoja on sijoitettavissa seinän molemmille puolille tai oven pintaan. Koristeelliseen aurinkosuojaan saa asetettua leveyden. Leveys on asetettavissa automaattisesti tai käsin. 4 Yhteistyö insinöörien kanssa 4.1 Käytettävyysparannukset helpottamaan IFC-ominaisuuksien hallintaa IFC-ominaisuuksia voi olla suuri joukko mukana muut parametrit, sisäänrakennetut sekä ne, jotka ovat tulleet toisista ohjelmista. Vaikka ArchiCADin IFC-tietokannan sisältö laajenee, on se nyt helpompi hallita: "Etsi ja valitse" käytössä kaikille IFC-parametreille Etsi IFC-ominaisuuksia kuten ArchiCADin omia. Luetteloi IFC-ominaisuuksia vuorovaikutteisilla elementtitaulukoilla. Lasiseinäovet Lasiseinäoviin on lisätty samat toiminnot, jotka ovat olleet muissa ovissa: Nimellismitat ja sovitusvarat on lisätty, joten mitoitus toimii nyt yhdenmukaisesti kaikissa ovissa. Käyttöliittymä on nyt samanlainen kuin muissa ovissa.

9 UO. - 9 Luetteloi vain näkyvät elementit Suomen Senaatti-kiinteistöt Japanin BuildingSmart ja muut. 4.3 Laajennettu IFC-tietokanta Yhteensopivuuden parantamiseksi edellä mainittujen toimijoiden kanssa ArchiCADin IFC-tietokantaan on lisätty uusia tietotyyppejä: Uusia määrittelyjä: Tilan käyttäjä ja toimija Uusia tapoja ryhmittää elementtejä IFC-hallinnassa: Tilan käyttäjä ja Toimija aiemmin mukana olleiden ryhmien ja vyöhykkeiden ohella mahdollistavat tarkemman määrittelyn vyöhykkeille, rakennuksille, kerroksille ja rakennuselementeille. Tämän ominaisuuden käyttö on vaatimuksena usean tilaajan tietomallinnusohjeissa. Paremman yleiskäsityksen saamiseksi IFC Hallinnassa on mahdollista esittää vain näkyvillä tasoilla olevien elementtien IFCominaisuudet. Jos malli sisältää myös rakenne- ja LVI-mallit, voi niiden tietoja muokata hallinnan kautta. Kaikkea tietoa ei tarvitse käydä läpi kerralla. Tallenna omia ominaisuusjoukkoja projektista toiseen siirtoa varten. Kun omat IFC-asetukset on tehty yhdelle projektille, ne voi siirtää toiseen. Tallenna kaikki omat ominaisuudet joukkona.xml-tiedostoksi. Vie ja liitä ominaisuuksia projektista toiseen. Kaikki itse määritellyt ominaisuudet siirtyvät uuteen projektiin ilman niiden parametrien arvoja. Mitään tietoa ei kirjoiteta päälle. "Yhden osoituksen" muun parametrin asetus kaikille elementeille Oman IFC-ominaisuuden voi asettaa kerralla kaikille tietyntyyppisille tai projektin kaikille elementeille. Nopea ominaisuuksien muokkaus Nimeä uudelleen tai poista ominaisuuksia yksittäin. 4.2 Tuki useille IFC-standardeille ArchiCAD tukee IFC 2x3 -koordinaationäkymää. Tämä sisäänrakennettu oletusarvo on käytetyin IFC-standardin mallinäkymä (MVD eli Model View Definition). Lisäksi on mahdollista viedä muiden IFC-standardien mukaista IFC-sisältöä. Tämä tapahtuu määrittelemällä omia IFC-ominaisuuksia ja muita tietoja (kuten luokittelutunnuksia, tilankäyttäjiä ja toimijoita) muodossa, jota edellyttävät esimerkiksi: U.S.A. General Services Administration (GSA), kuten OmniClass tai UniFormat Norjan Statsbygg Luokittelutunnus elementeille ja vyöhykkeille Kaikkiin rakennusosiin ja vyöhykkeisiin on nyt mahdollista lisätä luokka, joka linkittää sen paikalliseen rakennusosaluokitukseen (esimerkiksi Talo, Omniclass, Uniformat-luokitukset). Tunnuksen voi lisätä joko elementtiasetuksissa tai IFC Hallinnassa. Sisäänrakennetut säännöt automaattiselle standardin mukaiselle määrittelylle. Luokittelutunnuksen valinnassa on mahdollista valita sisäänrakennetuista, ennalta määritellyistä säännöistä (riippuen käytetystä standardista). Valitse sääntö, ja vaaditut kentät lisätään. Luokittelusäännöt on myös mahdollista mukauttaa XMLmuodossa. Nämä säännöt ovat käytössä valittujen elementtien automaattiseen luokitteluun ja ominaisuuksien määrittelyyn. Pääsy IFC-tietoon IFC-ominaisuudet ja attribuutit ovat kyseltävissä ODBC-käyttöliittymän kautta. Kolmannen osapuolen kehittäjät voivat tiivistää, luoda ja muokata IFC-ominaisuuksia ja attribuutteja laajennusrajapinnan kautta. 4.4 Parempi tontin geometrian tuonti Suodata tuodut tontit tiedostokoon rajoittamiseksi Jos IFC-tiedosto sisältää useita tontteja, on niistä valittavissa tuotava(t). Myös tuominen ilman tonttia on mahdollista. Älykkäämpi tontin geometrian tuonti IFC-tontit (IFC Site) tuodaan ArchiCADiin muunteina aiempien GDL-objektien asemesta. Tämän avulla saavutetaan seuraavat hyödyt: Tarkempi geometria: muokattava Muunne täydellisenä on tuotavissa kaikista IFC-tontin esityksistä (BREP, Pintamalli ja Geometriaryhmä). Joustavampi prosessi: syntyvä muoto on sujuvasti edelleenmuokattavissa. 4.5 Parempi IFC-suorituskyky Mahdollisuus tuoda tontit muunteina (objektien asemesta), nostaa suorituskykyä, koska muunteen luominen on nopeampaa. Tämän vuoksi: Nopeampi IFC-tuonti (noin 20 %) Nopeampi IFC-mallin käsittely

10 UO Parempi DXF/DWG-tiedonsiirto Nämä ominaisuudet kehittävät älykästä (roundtrip) DXF/DWGtuontia: Muistiinpanot Säilytä alkuperäinen tieto Jos DWG-blokit tuodaan ArchiCADiin ja sitten uudelleen viedään muokkaamattomina, on valittavissa alkuperäisten blokkien tallennus, jolloin muokkaamattomat säilyvät kunnossa. Näin ArchiCAD-käyttäjät voivat muokata tuodun DXF/DWG-tiedoston osia ja viedä sen takaisin korvaamatta muuttumattomia blokkeja. Aiemmissa versioissa tehtiin uudet blokit muokkauksen lopuksi, vaikkei osia olisi muokattu. Säilytä alkuperäiset blokkien paikat Blokkien alkuperäiset sijoituspisteet säilyvät, vaikka tiedosto käy ArchiCADissä. Uudelleen tallentuneet blokit sijoittuvat alkuperäiseen paikkaansa. Älykkäämpi vyöhyketiedon käsittely ArchiCAD-vyöhykkeet siirtyvät älykkäämpinä DXF/DWG-tiedostoon. Kuten GDL-objektit, siirtyvät vyöhykeleimat nyt blokeiksi erillisinä vyöhykkeen muista osista. Näin samanlaisesti rakentuneista vyöhykeleimoista syntyy yksi blokki aiemman erillisiksi tallentumisen sijaan. Tämä pienentää tiedostokokoa ja tehostaa leimablokkien edelleenmuokkausta. Älykäs käännettyjen näkymien DWG-vienti Vietäessä planssi, jolla on käännetystä ArchiCAD-näkymästä tehty piirustus, siirtyy se mallitilaan alkuperäisessä asennossa. Paperitilan taittoon se tulee käännetyssä asennossa.

LiuneDoor GDL-LIUKUOVIOBJEKTI

LiuneDoor GDL-LIUKUOVIOBJEKTI LiuneDoor GDL-LIUKUOVIOBJEKTI LIUNE GDL-OBJEKTI Liune GDL-liukuoviobjekti on suunnittelijan työväline, jota käytetään ArchiCAD 13 tai sitä uudemmassa Windows- tai Macintosh-ohjelmaversiossa. Kirjastontoimivuus

Lisätiedot

HB-Harkko-kirjasto asennetaan oletusarvoisesti ArchiCADin kirjastohakemiston alle (C:\Program Files\Graphisoft\ArchiCAD 13\Kirjasto 13).

HB-Harkko-kirjasto asennetaan oletusarvoisesti ArchiCADin kirjastohakemiston alle (C:\Program Files\Graphisoft\ArchiCAD 13\Kirjasto 13). HB-HARKKO KÄYTTÖOHJE Lyhyesti Kirjasto sisältää kevytsora- ja eristeharkko-objektin lisäksi laajennuksen, jonka avulla suunnittelija voi tehdä kokonaisen rakennuksen mallin harkoista automaattisesti detaljisuunnittelua

Lisätiedot

A-Tiilikate objektikirjasto

A-Tiilikate objektikirjasto A-Tiilikate objektikirjasto 15.1.2014 A-Tiilikate-objektikirjasto toimii ArchiCAD 14, 15, 16 ja 17 -versioissa. Kirjaston käyttöön tarvitaan Graphisoftin Tarvikkeet-laajennus. Tarvikkeet-laajennuksen käyttöönotto

Lisätiedot

Skanska Ruskeasuo Larkas & Laine

Skanska Ruskeasuo Larkas & Laine Skanska Ruskeasuo Larkas & Laine Rakennussuunnittelu on muuttunut piirtämisestä rakennusten simuloinniksi. Pelkkä paperikopio ei enää riitä, vaan tilaaja haluaa rakennuksesta usein tietomallin, joka sisältää

Lisätiedot

YLE. Kirjastot YLE. 1 Perustietoa kirjastoista. 2 Kirjastonhallinta-ikkuna. 2.1 Kirjastonhallinta-ikkunasta

YLE. Kirjastot YLE. 1 Perustietoa kirjastoista. 2 Kirjastonhallinta-ikkuna. 2.1 Kirjastonhallinta-ikkunasta 30.11.2012 ArchiCAD 16 KIR. - 1 Kirjastot 1 Perustietoa kirjastoista ArchiCAD käyttää kirjastoja, joissa on geometrisia ja parametrisia GDL-objekteja. Objekteja käytetään sijoittamalla niitä ArchiCADmalliin

Lisätiedot

4. Kylväjä-työkalu Kylväjällä monistetaan enintään viittä erilaista objektia annettuun ruudukkoon säädetyllä hajonnalla.

4. Kylväjä-työkalu Kylväjällä monistetaan enintään viittä erilaista objektia annettuun ruudukkoon säädetyllä hajonnalla. 1. Yleistä ArchiUtils on kokoelma ArchiCADin rutiinitöitä helpottavia apulaisia. 2. Asennus Win Käynnistä asennusohjelma ja valitse ArchiCAD-versiot, joihin laajennus asennetaan. 3. Asennus Mac Sulje ArchiCAD

Lisätiedot

Pikaopas. Valintanauhan näyttäminen tai piilottaminen Avaa valintanauha napsauttamalla välilehteä, tai kiinnitä se pysyvästi näkyviin.

Pikaopas. Valintanauhan näyttäminen tai piilottaminen Avaa valintanauha napsauttamalla välilehteä, tai kiinnitä se pysyvästi näkyviin. Pikaopas Microsoft Visio 2013 näyttää erilaiselta kuin aiemmat versiot. Tämän oppaan avulla pääset alkuun nopeasti ja saat yleiskuvan uusista ominaisuuksista. Päivitetyt mallit Mallien avulla voit nopeasti

Lisätiedot

Tähän vihkoon on koottu luettelo ArchiCAD 15:n uusista AC15. ArchiCAD 15:n uudet ominaisuudet AC15. 1 Suunnittelun vapaus. 1.

Tähän vihkoon on koottu luettelo ArchiCAD 15:n uusista AC15. ArchiCAD 15:n uudet ominaisuudet AC15. 1 Suunnittelun vapaus. 1. 3.8.2011 ArchiCAD 15 UO. - 1 ArchiCAD 15:n uudet ominaisuudet Shell, yksityisasunto Naganossa, Japanissa. Suunnittelu: ARTechnic architects. Kuva: Nacasa & Partners Inc. Tähän vihkoon on koottu luettelo

Lisätiedot

AutoCAD blokit. RI Rami Ylä-Pöntinen

AutoCAD blokit. RI Rami Ylä-Pöntinen Vakiopaaluperustukset AutoCAD blokit RI Rami Ylä-Pöntinen Dynaaminen blokki = Älykäs blokki Dynaamiset blokit tuovat nopeutta ja tarkkuutta suunnitteluprosessiin Dynaamisia i blokkeja käyttämällä ällä

Lisätiedot

1 Yleistä Kooste-objektista... 3. 1.1 Käyttöönotto... 3. 2 Kooste-objektin luominen... 4. 3 Sisällön lisääminen Kooste objektiin... 4. 3.1 Sivut...

1 Yleistä Kooste-objektista... 3. 1.1 Käyttöönotto... 3. 2 Kooste-objektin luominen... 4. 3 Sisällön lisääminen Kooste objektiin... 4. 3.1 Sivut... Kooste 2 Optima Kooste-ohje Sisällysluettelo 1 Yleistä Kooste-objektista... 3 1.1 Käyttöönotto... 3 2 Kooste-objektin luominen... 4 3 Sisällön lisääminen Kooste objektiin... 4 3.1 Sivut... 5 3.2 Sisältölohkot...

Lisätiedot

VIENET JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE

VIENET JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE VIENET JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE JULKAISUJÄRJESTELMÄÄN KIRJAUTUMINEN. Osoitekenttään kirjoitetaan www.domain.fi/admin. Kirjoita käyttäjätunnus: xxxxxx. Salasana:

Lisätiedot

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOHJE LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 1.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 13.2.2001

Lisätiedot

Tässä vihossa käsitellään DXF/DWG-tiedostojen tuontia Archi-

Tässä vihossa käsitellään DXF/DWG-tiedostojen tuontia Archi- YS.-1 DXF/-tiedonsiirto Tässä vihossa käsitellään DXF/-tiedostojen tuontia Archi- CADiin muista ohjelmistoista sekä tiedostojen vientiä Archi- CADistä muihin ohjelmistoihin. Tasopiirustukset siirretään

Lisätiedot

Luku 7 Uusien Mallien Tiedostot

Luku 7 Uusien Mallien Tiedostot Luku 7 Uusien Mallien Tiedostot Kaikki ZoomTextin asetukset voidaan tallentaa ja palauttaa käyttämällä mallitiedostoja. Mallitiedostot kontrolloivat kaikkia ZoomTextin toimintoja mukaan lukien suurennustasot,

Lisätiedot

1 GDL-OBJEKTIN TUONTI...1

1 GDL-OBJEKTIN TUONTI...1 GDL-OBJEKTI SISÄLLYSLUETTELO 1 GDL-OBJEKTIN TUONTI...1 2 MTH CONCERTTO -OBJEKTI...3 2.1. Tekniset-välilehti...3 2.2. Asetukset-välilehti...3 2.3. Mitat-välilehti...4 2.4. Runko-välilehti...6 2.5. Aukko-välilehti...7

Lisätiedot

ArchiCAD 17 sisältää merkittäviä uudistuksia ja lisäyksiä, jotka yksinkertaistavat myös paljon yksityiskohtia sisältävien projektien

ArchiCAD 17 sisältää merkittäviä uudistuksia ja lisäyksiä, jotka yksinkertaistavat myös paljon yksityiskohtia sisältävien projektien 30.7.2013 ArchiCAD 17 UO. - 1 ArchiCAD 17:n uudet ominaisuudet ArchiCAD 17 sisältää merkittäviä uudistuksia ja lisäyksiä, jotka yksinkertaistavat myös paljon yksityiskohtia sisältävien projektien mallinnusta

Lisätiedot

Tässä vihossa käsitellään IFC-sekä DXF/DWG-tiedostojen

Tässä vihossa käsitellään IFC-sekä DXF/DWG-tiedostojen 11.7.2008 ArchiCAD 12 YS. - 1 IFC- DXF ja tiedonsiirto Tässä vihossa käsitellään IFC-sekä DXF/-tiedostojen tuontia ArchiCADiin muista ohjelmistoista sekä tiedostojen vientiä ArchiCADistä muihin ohjelmistoihin.

Lisätiedot

ArchiCAD 14:n uudet ominaisuudet

ArchiCAD 14:n uudet ominaisuudet 21.7.2010 ArchiCAD 14 UO. - 1 ArchiCAD 14:n uudet ominaisuudet Seinäjoen uusi kaupunginkirjasto, JKMM Arkkitehdit. Kuvan rakennus on mallinnettu ArchiCADillä ja renderoitu Maxwell Renderillä. 1 Entistä

Lisätiedot

Automaattitilausten hallinta. Automaattitilauksien uudistettu käsittely

Automaattitilausten hallinta. Automaattitilauksien uudistettu käsittely Automaattitilausten hallinta Raportit Saat yhteenvedon voimassa olevista automaattitilauksista ja automaatti-ilmoituksista hakemistopuun Raportit-valikon alta. PDF-napista voit ladata koneellesi yhteenvedon

Lisätiedot

Memeo Instant Backup Pikaopas. Vaihe 1: Luo oma, ilmainen Memeo-tili. Vaihe 2: Liitä tallennusväline tietokoneeseen

Memeo Instant Backup Pikaopas. Vaihe 1: Luo oma, ilmainen Memeo-tili. Vaihe 2: Liitä tallennusväline tietokoneeseen Johdanto Memeo Instant Backup on yksinkertainen varmuuskopiointiratkaisu monimutkaiseen digitaaliseen maailmaan. Memeo Instant Backup suojaa arvokkaat tietosi varmuuskopioimalla C-aseman tiedot automaattisesti

Lisätiedot

Planssit ja Tulosteet

Planssit ja Tulosteet 26.1.2007 Archicad 10 Planssit ja Tulosteet ArchiCAD 10:n tärkeimpiä uudistuksia on planssauksen ja tulostuksen sisällyttäminen itse ArchiCADiin. Projektin työstö luonnoksesta tulostukseen onnistuu siis

Lisätiedot

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU ,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU Tässä pääsette tutustumaan Internet Explorerin (IE) käyttöön. Muitakin selainversioita löytyy, kuten esimerkiksi Netscape, Opera ja Mozilla. Näiden muiden selainten

Lisätiedot

AC18. ArchiCAD 18:n uudet ominaisuudet AC18. 1 Mallinnus. 1.1 Useiden elementtien yhtäaikainen muokkaus

AC18. ArchiCAD 18:n uudet ominaisuudet AC18. 1 Mallinnus. 1.1 Useiden elementtien yhtäaikainen muokkaus 12.8.2014 ArchiCAD 18 UO. 1 ArchiCAD 18:n uudet ominaisuudet 1 Mallinnus 1.1 Useiden elementtien yhtäaikainen muokkaus Suunnittelusta tulee tehokkaampaa, kun muutoksia tehdään useampaan elementtiin samanaikaisesti.

Lisätiedot

Windows Vistan varmuuskopiointi

Windows Vistan varmuuskopiointi Vaihtoehtoja varmuuskopiointiin 1 Windows Vistan varmuuskopiointi Sisällysluettelo mikko.kaariainen@opisto.hel.fi Windows Vistan varmuuskopiointi... 2 Ensimmäinen varmuuskopiointi ja asetukset... 2 Seuraava

Lisätiedot

Revit Architecture 2013 parametriset. komponentit. opetusmateriaali

Revit Architecture 2013 parametriset. komponentit. opetusmateriaali opetusmateriaali Tietoa materiaalista Autodesk Revit Architecture 2013 Käyttäjä Käyttäjä Future CAD Oy Sahaajankatu 28 A 00810 Future Helsinki CAD Oy Puh. Sahaajankatu (09) 478528 400, A faksi (09) 4785

Lisätiedot

2006 i&i Solutions Oy

2006 i&i Solutions Oy 2006 i&i Solutions Oy Materiaali on vapaasti käytettävissä. Alkuperäiseen materiaaliin ei saa kuitenkaan tehdä muutoksia ja alkuperäinen tekijä (i&i Solutions Oy) on aina oltava näkyvissä. Mikäli materiaalista

Lisätiedot

Pauliina Munter / Suvi Junes Tampereen yliopisto/tietohallinto 2013

Pauliina Munter / Suvi Junes Tampereen yliopisto/tietohallinto 2013 Tehtävä 2.2. Tehtävä-työkalun avulla opiskelijat voivat palauttaa tehtäviä Moodleen opettajan arvioitaviksi. Palautettu tehtävä näkyy ainoastaan opettajalle, ei toisille opiskelijoille. Tehtävä-työkalun

Lisätiedot

VIENET JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE

VIENET JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE VIENET JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE JULKAISUJÄRJESTELMÄÄN KIRJAUTUMINEN. Osoitekenttään kirjoitetaan www.domain.fi/admin. Kirjoita käyttäjätunnus: xxxxxx. Salasana:

Lisätiedot

Sähköposti ja uutisryhmät 4.5.2005

Sähköposti ja uutisryhmät 4.5.2005 Outlook Express Käyttöliittymä Outlook Express on windows käyttöön tarkoitettu sähköpostin ja uutisryhmien luku- ja kirjoitussovellus. Se käynnistyy joko omasta kuvakkeestaan työpöydältä tai Internet Explorer

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

LiuneDoor KÄYTTÄJÄN OPAS GDL LIUNE KIRJASTOLLE

LiuneDoor KÄYTTÄJÄN OPAS GDL LIUNE KIRJASTOLLE LiuneDoor KÄYTTÄJÄN OPAS GDL LIUNE KIRJASTOLLE LIUNE GDL - liukuoviobjekti on suunnit-telijan työväline, jota käytetään käytetään ArchiCAD 13 tai sitä uudemmassa Windows - tai Macintosh ohjelmaversiossa.kirjaston

Lisätiedot

Klara Net laskentaohjelman käytön aloittaminen

Klara Net laskentaohjelman käytön aloittaminen Klara Net laskentaohjelman käytön aloittaminen Tässä pikaohjeessa kerrotaan miten Klara Netin käytön voi aloittaa kahdella eri tavalla: 1. Puhtaalta pöydältä ilman mallipohjaa 2. Käyttämällä oman hankkeen

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje

Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje Sisällysluettelo VIP Laajennettu raportointi... 3 Luo raportti Laajennetun raportoinnin työkaluilla... 4 Avaa Laajennettu raportointi... 4 Valitse

Lisätiedot

KUVANKÄSITTELY THE GIMP FOR WINDOWS OHJELMASSA

KUVANKÄSITTELY THE GIMP FOR WINDOWS OHJELMASSA KUVANKÄSITTELY THE GIMP FOR WINDOWS OHJELMASSA Ohjeistuksessa käydään läpi kuvan koon ja kuvan kankaan koon muuntaminen esimerkin avulla. Ohjeistus on laadittu auttamaan kuvien muokkaamista kuvakommunikaatiota

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com Sisällys Editorin käyttöohje...

Lisätiedot

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö Office_365_loppukäyttäjän ohje 15.5.2015 Esa Väistö 2 Sisällysluettelo Kuvaus... 3 Kirjautuminen Office_365:een... 3 Valikko... 4 Oppilaan näkymä alla.... 4 Opettajan näkymä alla... 4 Outlook (Oppilailla)...

Lisätiedot

Tekstieditorin käyttö ja kuvien käsittely

Tekstieditorin käyttö ja kuvien käsittely Tekstieditorin käyttö ja kuvien käsittely Teksti- ja kuvaeditori Useassa Kotisivukoneen työkalussa on käytössä monipuolinen tekstieditori, johon voidaan tekstin lisäksi liittää myös kuvia, linkkejä ja

Lisätiedot

Oma kartta Google Maps -palveluun

Oma kartta Google Maps -palveluun TAMPERE 1 (6) Oma kartta Google Maps -palveluun Google Maps palveluun on mahdollista luoda karttoja omilla paikkamerkeillä. Tilin luonti Google-palveluihin Tehdäksesi karttoja omilla paikkamerkinnöillä,

Lisätiedot

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Johdanto... 1 Päänavigointi...

Lisätiedot

Heli Karjalainen ja Eric Rousselle Discendum Oy

Heli Karjalainen ja Eric Rousselle Discendum Oy Heli Karjalainen ja Eric Rousselle Kyvyt.fi:n pohjalla nyt Mahara 1.4 Kyvyt.fi:n käyttöliittymä noudata pääosin Maharan navigointimallia Maharan uudistusten lisäksi Discendum tuo paljon uusia ominaisuuksia

Lisätiedot

Hallintaliittymän käyttöohje

Hallintaliittymän käyttöohje Hallintaliittymän käyttöohje 1. Yleisiä huomioita Hallintaliittymän käyttöä helpottavia yleisiä huomioita: - Käytä listanäkymien hakukentissä kentän vieressä olevaa hakunappia, älä enter-näppäintä. - Älä

Lisätiedot

v1.2 Huom! Piirto-ohjelmissa asioita voi tehdä todella monella tavalla, tässä esitellään yksi esimerkkitapa tällaisen käyrän piirtämiseen.

v1.2 Huom! Piirto-ohjelmissa asioita voi tehdä todella monella tavalla, tässä esitellään yksi esimerkkitapa tällaisen käyrän piirtämiseen. v2 Tehtävä: Piirrä kartalle merkittyjen pisteiden ja välinen korkeusprofiili. Voit käyttää valmista Libre Office Draw koordinaatistopohjaa. Pisteiden välisen janan jakomerkit ovat 100m välein. Vaihtoehtoisesti

Lisätiedot

Pikaopas. Online-tilin näyttäminen tai vaihtaminen Jos käytät pilvipalvelua, voit muuttaa asetuksia tai vaihtaa tiliä valitsemalla Tiedosto > Tili.

Pikaopas. Online-tilin näyttäminen tai vaihtaminen Jos käytät pilvipalvelua, voit muuttaa asetuksia tai vaihtaa tiliä valitsemalla Tiedosto > Tili. Pikaopas Microsoft Publisher 2013 näyttää erilaiselta kuin aiemmat versiot. Tämän oppaan avulla pääset alkuun nopeasti ja saat yleiskuvan uusista ominaisuuksista. Pikatyökalurivi Lisää usein käyttämiäsi

Lisätiedot

MICROSOFT EXCEL 2010

MICROSOFT EXCEL 2010 1 MICROSOFT EXCEL 2010 Taulukkolaskentaohjelman jatkokurssin tärkeitä asioita 2 Taulukkolaskentaohjelmalla voit Käyttää tietokonetta ruutupaperin ja taskulaskimen korvaajana Laatia helposti ylläpidettäviä

Lisätiedot

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat Microsoft Office 2010 löytyy tietokoneen käynnistävalikosta aivan kuin kaikki muutkin tietokoneelle asennetut ohjelmat. Microsoft kansion sisältä löytyy toimisto-ohjelmistopakettiin kuuluvat eri ohjelmat,

Lisätiedot

Visma Fivaldi. Ohjeet Java web startin ja HTML5-työkalun aktivointiin

Visma Fivaldi. Ohjeet Java web startin ja HTML5-työkalun aktivointiin Visma Fivaldi Ohjeet Java web startin ja HTML5-työkalun aktivointiin Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä oppaassa ja/tai ohjelmassa ilman eri

Lisätiedot

EeNet materiaalit ohje

EeNet materiaalit ohje EeNet materiaalit ohje EeNetin materiaaleissa voidaan ladata ja jakaa materiaaleja sekä katsoa ja keskustella materiaaleista. Materiaalit voivat olla teksti-, kuva tai videotiedostoja. Videoihin voidaan

Lisätiedot

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon Tämän oppaan sisältö Microsoft Microsoft Outlook 2010 näyttää hyvin erilaiselta kuin Outlook 2003. Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa uuden ohjelman opiskelua. Seuraavassa on tietoja uuden käyttöliittymän

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Järjestelmänvalvontaopas

Järjestelmänvalvontaopas Järjestelmänvalvontaopas Medtronic MiniMed Northridge, CA 91325 USA 800 646 4633 (800-MiniMed) 818 576 5555 www.minimed.com Edustaja EU:n alueella Medtronic B.V. Earl Bakkenstraat 10 6422 PJ Heerlen Alankomaat

Lisätiedot

2016/07/05 08:58 1/12 Shortcut Menut

2016/07/05 08:58 1/12 Shortcut Menut 2016/07/05 08:58 1/12 Shortcut Menut Shortcut Menut Shortcut menut voidaan aktivoida seuraavista paikoista. Shortcut menun sisältö riippuu siitä, mistä se aktivoidaan. 1. Shortcut menu suunnitellusta linjasta

Lisätiedot

LUSAS tiedosto-opas. Matti Lähteenmäki 2010 http://home.tamk.fi/~mlahteen/

LUSAS tiedosto-opas. Matti Lähteenmäki 2010 http://home.tamk.fi/~mlahteen/ LUSAS tiedosto-opas 2010 http://home.tamk.fi/~mlahteen/ LUSAS tiedosto-opas 2 1. Johdanto LUSASia käytettäessä esiintyy useita erityyppisiä tiedostoja, joista osan käyttäjä luo ja nimeää itse ja osa syntyy

Lisätiedot

3. Vasemman reunan resurssiselaimen Omiin resursseihin luodaan uusi Handmade -niminen kansio.

3. Vasemman reunan resurssiselaimen Omiin resursseihin luodaan uusi Handmade -niminen kansio. ActivInspire JATKO AINEISTON TUOTTAMINEN Uuden aineiston tekemisen alkua helpottaa etukäteen tehty suunnitelma (tekstit, kuvat, videot, linkit) miellekarttaa hyödyntäen. Valmista aineistoa voi muokata

Lisätiedot

Webforum. Version 15.3 uudet ominaisuudet. Päivitetty: 2015-09-21

Webforum. Version 15.3 uudet ominaisuudet. Päivitetty: 2015-09-21 Webforum Version 15.3 uudet ominaisuudet Päivitetty: 2015-09-21 Sisältö Tietoja tästä dokumentista... 3 Yleistä... 4 Alustan otsikointi... 5 Alustan otsikoinnin uusi ryhmittely käyttäjän kuvalla... 5 Aloita

Lisätiedot

Tulosta yrityksesi tuloslaskelma ja tase myöhempää tarkastusta varten. Ota varmuuskopio tilanteesta ennen tilimuunnosta.

Tulosta yrityksesi tuloslaskelma ja tase myöhempää tarkastusta varten. Ota varmuuskopio tilanteesta ennen tilimuunnosta. Tilimuunnosohje 1 (5) Tilimuunnosajo Tilimuunnosajo täytyy tehdä jos halutaan vaihtaa yritykselle tilikartta ja säilyttää tilien tapahtumat. Tilikartan vaihtoa varten perustetaan uusi yritys, jonne muunnosajossa

Lisätiedot

Kerro kuvin 3:n uudet ominaisuudet

Kerro kuvin 3:n uudet ominaisuudet Verkkosivu: www.haltija.fi Puhelin: 09 612 2250 Sähköposti: asiakaspalvelu@haltija.fi Kerro kuvin 3:n uudet ominaisuudet Kerro kuvin 3 on kehitetty uudelleen perusteista lähtien. Kaikki, mikä oli mahdollista

Lisätiedot

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu...

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu... Tärkeimmät toiminnot Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta Kun hiiren jättää kuvakkeen päälle vähäksi ajaksi Word selittää toiminnon Avaa tiedosto Tallenna Kumoa, nuolesta aiemmat

Lisätiedot

PUTTERI JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE

PUTTERI JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE PUTTERI JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE JULKAISUJÄRJESTELMÄÄN KIRJAUTUMINEN. Osoitekenttään kirjoitetaan www.domain.fi/admin. Kirjoita käyttäjätunnus: xxxxxx. Salasana:

Lisätiedot

Enigmail-opas. Asennus. Avainten hallinta. Avainparin luominen

Enigmail-opas. Asennus. Avainten hallinta. Avainparin luominen Enigmail-opas Enigmail on Mozilla Thunderbird ja Mozilla Seamonkey -ohjelmille tehty liitännäinen GPG-salausohjelmiston käyttöä varten. Sitä käytetään etenkin Thunderbirdin kanssa sähköpostin salaamiseen

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tietokanta Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia ja linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat

Lisätiedot

Uudet ominaisuudet. Realise Your Vision

Uudet ominaisuudet. Realise Your Vision Uudet ominaisuudet Realise Your Vision 1. Yleistä Autodesk Navisworks 2011 ohjelmistosta...2 Ohjelmistomodulit ovat uudistuneet...2 2. Asennuksessa muuttunut...2 3. Käyttöliittymän parannukset...4 Ribbon:it...4

Lisätiedot

Condes. Quick Start opas. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7. Quick Start - opas Condes 7. olfellows www.olfellows.net 1.

Condes. Quick Start opas. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7. Quick Start - opas Condes 7. olfellows www.olfellows.net 1. Condes Suunnistuksen ratamestariohjelmisto Versio 7 Quick Start opas Yhteystiedot: olfellows Jouni Laaksonen Poijukuja 4 21120 RAISIO jouni.laaksonen@olfellows.net www.olfellows.net olfellows www.olfellows.net

Lisätiedot

Future Training Center 3ds max peruskurssi

Future Training Center 3ds max peruskurssi 3ds max peruskurssi Kurssin käynyt tuntee 3ds maxin toimintatavan ja osaa luoda sillä kolmiulotteisia malleja, kuvatiedostoja ja animaatioita. Kurssi sopii henkilöille, jotka ovat aloittamassa 3ds maxin

Lisätiedot

Pikaopas. The New Black. Kesäkuu 2014. Datscha Pikaopas The New Black (25.6.2014) 1 (14)

Pikaopas. The New Black. Kesäkuu 2014. Datscha Pikaopas The New Black (25.6.2014) 1 (14) Pikaopas The New Black Kesäkuu 2014 Datscha Pikaopas The New Black (25.6.2014) 1 (14) Taustatieto Tämä dokumentti on luotu helpottamaan uuden Datscha version käyttämistä. Uusi versio julkaistaan 27. kesäkuuta

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

LightWorks. 1 Renderoijan perussäädöt. 1.1 Sisältö. 1.2 LightWorksin käytön aloitus

LightWorks. 1 Renderoijan perussäädöt. 1.1 Sisältö. 1.2 LightWorksin käytön aloitus 1.9.2009 ArchiCAD 13 VI. - 1 LightWorks 1 Renderoijan perussäädöt 1.1 Sisältö Tässä luvussa käsitellään LightWorks-renderoijan käyttöönottoa ja säätöjä erilaisissa renderointitilanteissa. Lightworks-renderoija

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 / / WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: http://sotkamo.valudata.fi/admin Myöhemmin: http://www.sotkamo.fi/admin 2.2 Salasana

Lisätiedot

HAKUKONEMARKKINOINTI KOTISIVUJEN PÄIVITYSOHJE

HAKUKONEMARKKINOINTI KOTISIVUJEN PÄIVITYSOHJE KOTISIVUJEN PÄIVITYSOHJE 1 SISÄLLYSLUETTELO KIRJAUDU PALVELUUN...3 KÄVIJÄSEURANTA...4 SIVUJEN PÄIVITYS...5 Sisältö...6 Sisältö / Työkalut...8 Sisältö / Taulukko...9 Sisältö / Kuvien tuominen...10 Sisältö

Lisätiedot

ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Mediapaja. Artikkeleiden hallinta ja julkaisu

ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Mediapaja. Artikkeleiden hallinta ja julkaisu ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Artikkeleiden hallinta ja julkaisu ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Sivu 1(16) Sisällysluettelo 1 Joomla! sivuston sisällöntuotanto... 2 2 Artikkeleiden julkaisu sivustolla... 4 3 Artikkelin julkaisemista

Lisätiedot

Sähköpostitilin käyttöönotto. Versio 2.0

Sähköpostitilin käyttöönotto. Versio 2.0 Sähköpostitilin käyttöönotto Versio 2.0 Sivu 1 / 10 Jarno Parkkinen jarno@atflow.fi 1 Johdanto... 2 2 Thunderbird ohjelman lataus ja asennus... 3 3 Sähköpostitilin lisääminen ja käyttöönotto... 4 3.1 Tietojen

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Tiedostot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi työpöydältä raahata

Lisätiedot

Pikaopas. Ohjeiden etsiminen Hae ohjesisältöä napsauttamalla kysymysmerkkiä.

Pikaopas. Ohjeiden etsiminen Hae ohjesisältöä napsauttamalla kysymysmerkkiä. Pikaopas Microsoft Access 2013 näyttää erilaiselta kuin aiemmat versiot. Tämän oppaan avulla pääset alkuun nopeasti ja saat yleiskuvan uusista ominaisuuksista. Näyttökoon muuttaminen tai tietokannan sulkeminen

Lisätiedot

Käyttöliittymän muutokset ProCountorin versiossa 3.0

Käyttöliittymän muutokset ProCountorin versiossa 3.0 13.04.2008 Sivu 1(6) Käyttöliittymän muutokset ProCountorin versiossa 3.0 Tiivistelmä ProCountor-taloushallinto-ohjelmistosta on julkistettu uusi versio 3.0. Uusi ohjelmistoversio sisältää monia parannuksia

Lisätiedot

KOIRANKOPPI ARK. Tietomalliseloste. Havainnollistuskuva kohteesta. Heidi Sumkin. Mallintaja. Kohde

KOIRANKOPPI ARK. Tietomalliseloste. Havainnollistuskuva kohteesta. Heidi Sumkin. Mallintaja. Kohde Tietomalliseloste Havainnollistuskuva kohteesta KOIRANKOPPI ARK Aloituspvm Mallintaja Kohde Mallinnustarkoitus Käytettävät ohjelmistot, tiedonsiirto Lisätietoja, huomioita yms. 15.5.2009 Nimi Heidi Sumkin

Lisätiedot

Avaa ohjelma ja tarvittaessa Tiedosto -> Uusi kilpailutiedosto

Avaa ohjelma ja tarvittaessa Tiedosto -> Uusi kilpailutiedosto Condess ratamestariohjelman käyttö Aloitus ja alkumäärittelyt Avaa ohjelma ja tarvittaessa Tiedosto -> Uusi kilpailutiedosto Kun kysytään kilpailun nimeä, syötä kuvaava nimi. Samaa nimeä käytetään oletuksena

Lisätiedot

ILMARI KÄYTTÖOHJE

ILMARI KÄYTTÖOHJE ILMARI KÄYTTÖOHJE 7.8.2011 1. Kirjautumissivu Kirjoita selaimeen http://ilmari.vtt.fi. Täytä käyttäjätunnus ja salasana. Kirjaudu sisään painamalla login. Kuva 1. Kirjautumissivu 2. Projektilistaus Kirjautumisen

Lisätiedot

Tasogeometriaa GeoGebran piirtoalue ja työvälineet

Tasogeometriaa GeoGebran piirtoalue ja työvälineet Tasogeometriaa GeoGebran piirtoalue ja työvälineet Näissä harjoituksissa työskennellään näkymässä Näkymät->Geometria PIIRRÄ (ja MITTAA) a) jana toinen jana, jonka pituus on 3 b) kulma toinen kulma, jonka

Lisätiedot

Automaattitilausten hallinta

Automaattitilausten hallinta Automaattitilausten hallinta Automaattitilauksilla voidaan automatisoida kopiotilaukset tuotantolaitokselle. Työkalulla voitte määritellä kansio- sekä tiedostokohtaisia automaattitilauksia. Joka yö SokoPro

Lisätiedot

Nexetic Shield Unlimited

Nexetic Shield Unlimited Nexetic Shield Unlimited Käyttöohje 1. Asennus ja käyttöönotto 2. Ohjelman käyttäminen 3. Lisäasetukset 4. Tietojen palautus 1. Asennus ja käyttöönotto Asiakasohjelman asennus Tehtyäsi tilauksen varmistusohjelmasta

Lisätiedot

Kopioi cd-levyt kiintolevylle, niin fyysiset levyt joutavat eläkkeelle.

Kopioi cd-levyt kiintolevylle, niin fyysiset levyt joutavat eläkkeelle. TEE KONEESTA CD-VARASTO: Kopioi cd-levyt kiintolevylle, niin fyysiset levyt joutavat eläkkeelle. Siirrä cd-levysi TIETOJA Kopioi cd-levyt kiintolevylle levykuviksi, niin pääset sisältöön nopeasti käsiksi

Lisätiedot

Google-dokumentit. Opetusteknologiakeskus Mediamylly

Google-dokumentit. Opetusteknologiakeskus Mediamylly Google-dokumentit 1 2 3 Yleistä 1.1 Tilin luominen 4 1.2 Docs-päävalikkoon siirtyminen 7 Dokumentit-päävalikko 2.1 Kirjaudu Dokumentteihin 9 2.2 Lähetä tiedosto Google-dokumentteihin 11 2.3 Uuden asiakirjan

Lisätiedot

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje Tuplaturvan tilaus ja asennusohje 1. Kirjaudu lähiverkkokauppaan omilla tunnuksillasi tai luo itsellesi käyttäjätunnus rekisteröitymällä Lähiverkkokaupan käyttäjäksi. a. Käyttäjätunnus on aina sähköpostiosoitteesi.

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Kirjan toteutus BoD easybook -taittotyökalun avulla

Kirjan toteutus BoD easybook -taittotyökalun avulla Kirjan toteutus BoD easybook -taittotyökalun avulla Seuraavilla sivuilla esittelemme yksityiskohtaisesti, miten voit helposti ja nopeasti yhdistää kuvia ja tekstiä easybook -taittotyökalun avulla. Edellytykset

Lisätiedot

Paroc Panel System ArchiCAD-sovellus

Paroc Panel System ArchiCAD-sovellus Paroc Panel System ArchiCAD-sovellus 1.1.2014 Käyttöehdot Sovelluksen käyttö ja kopiointi on maksutonta. Sovelluksen ja kaikki sen näyttämä sisältö toimitetaan sellaisenaan ilman minkäänlaista takuuta.

Lisätiedot

Webforum. Version 14.4 uudet ominaisuudet. Viimeisin päivitys: 2014-12-6

Webforum. Version 14.4 uudet ominaisuudet. Viimeisin päivitys: 2014-12-6 Webforum Version 14.4 uudet ominaisuudet Viimeisin päivitys: 2014-12-6 Sisältö Tietoja tästä dokumentista... 3 Yleistä... 4 Yleistä & hallinnointi... 5 Dokumentit... 5 Perättäinen tarkistus- ja hyväksymisprosessi...

Lisätiedot

HAK. Hakemisto HAK. 17.7.2008 ArchiCAD 12 S&H.HAK - 1

HAK. Hakemisto HAK. 17.7.2008 ArchiCAD 12 S&H.HAK - 1 17.7.2008 ArchiCAD 12 S&H. - 1 Hakemisto Vihkotunnusten lyhenteet: ALK.ALK = Alkuun ALK.AS = Asennus ALK.PO = Pikaopas KO.KL = Käyttöliittymä KO:AS = Asetukset KO.TT = Työtavat KO.PT = Planssit ja tulosteet

Lisätiedot

TIETOKONEEN ASETUKSILLA PARANNAT KÄYTETTÄVYYTTÄ

TIETOKONEEN ASETUKSILLA PARANNAT KÄYTETTÄVYYTTÄ TIETOKONEEN ASETUKSILLA PARANNAT KÄYTETTÄVYYTTÄ Windows XP-käyttöjärjestelmän asetuksilla sekä Word-asetuksilla voit vaikuttaa tietokoneen näytön ulkoasuun, selkeyteen ja helppokäyttöisyyteen.. 1) ASETUKSET

Lisätiedot

Tehtävä. Asetukset. Moodlen versiossa 2.3. käyttöön tuli uusi tehtävätyyppi, jonka on tarkoitus tulevaisuudessa korvata aiemmat tehtävätyypit.

Tehtävä. Asetukset. Moodlen versiossa 2.3. käyttöön tuli uusi tehtävätyyppi, jonka on tarkoitus tulevaisuudessa korvata aiemmat tehtävätyypit. Tehtävä Moodlen versiossa 2.3. käyttöön tuli uusi tehtävätyyppi, jonka on tarkoitus tulevaisuudessa korvata aiemmat tehtävätyypit. Uusi tehtävä näkyy Lisää aineisto tai aktiviteetti - valikossa muiden

Lisätiedot

Projektinhallintaa paikkatiedon avulla

Projektinhallintaa paikkatiedon avulla Projektinhallintaa paikkatiedon avulla Tampereen Teknillinen Yliopisto / Porin laitos Teemu Kumpumäki teemu.kumpumaki@tut.fi 25.6.2015 1 Paikkatieto ja projektinhallinta Paikkatiedon käyttäminen projektinhallinnassa

Lisätiedot

VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE

VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE 1. SISÄÄN KIRJAUTUMINEN Sisään kirjautuminen VerkkoVelho-ylläpitotyökaluun tapahtuu yrityksesi osoitteessa www.omaosoitteesi.fi/yllapito, esim. www.verkkovelho.fi/yllapito.

Lisätiedot

OSAAMISENHALLINTA HENKILÖSTÖ. Esimiehen pikaohje

OSAAMISENHALLINTA HENKILÖSTÖ. Esimiehen pikaohje OSAAMISENHALLINTA HENKILÖSTÖ Esimiehen pikaohje Omat tiedot, etusivu Omien tietojen etusivulla näkyy kirjautuneen käyttäjän nimi sekä käytössä olevat osiot Näkymäksi voi valita joko ns. Tiilet tai Etusivun

Lisätiedot

PROJEKTISIVUJEN PAÄ IVITTAÄ MISEN OHJEET

PROJEKTISIVUJEN PAÄ IVITTAÄ MISEN OHJEET PROJEKTISIVUJEN PAÄ IVITTAÄ MISEN OHJEET Suomen partiolaiset Finlands scouter ry 04/2013, muokattu 02/2015 Tämä ohje on tarkoitettu Suomen Partiolaisten hallinnoimien projektisivustojen sisällöntuottajille

Lisätiedot

Asiakashallinta. TaikaTapahtumat -käyttöohje

Asiakashallinta. TaikaTapahtumat -käyttöohje Asiakashallinta TaikaTapahtumat -käyttöohje Tietojen haku Siirry etapahtuma-valikkoon ja valitse Asiakashallinta Kirjoita hakukenttään hakuehto ja napauta Hae Napauta nimeä yhteystieto-lomake avautuu Tietojen

Lisätiedot

Webropol-kyselyt. Tarja Heikkilä

Webropol-kyselyt. Tarja Heikkilä Webropol-kyselyt Tarja Heikkilä Internet-kyselyt Soveltuvat kyselyihin, joissa kaikilla perusjoukon jäsenillä on mahdollisuus internetin käyttöön, toisin sanoen on mahdollisuus edustavan aineiston saamiseen.

Lisätiedot

KANKAAN VANHA PAPERITEHDAS ARKKITEHTITOIMISTO PETRI ROUHIAINEN OY INVENTOINTIMALLI 5.6.2012

KANKAAN VANHA PAPERITEHDAS ARKKITEHTITOIMISTO PETRI ROUHIAINEN OY INVENTOINTIMALLI 5.6.2012 KANKAAN VANHA PAPERITEHDAS ARKKITEHTITOIMISTO PETRI ROUHIAINEN OY INVENTOINTIMALLI Tämä tietomalliselostus koskee Jyväskylän Kankaan vanhan paperitehtaan (VPT) inventointimallin mallinnustilannetta 31.05.2012

Lisätiedot

OptimePortal ja OptimeEvent versioiden yhteenveto joulukuu

OptimePortal ja OptimeEvent versioiden yhteenveto joulukuu OptimePortal 1.12.2 ja OptimeEvent 1.16.1 versioiden yhteenveto joulukuu 2016 www.helsinki.fi/yliopisto 1 Tilavaraus Tilavarauspyyntöä luotaessa laskutusyksikkö (ns. H-koodi) voidaan nyt valita viimeisessä

Lisätiedot

ALVin käyttöohjeet. Kuvaus, rajaus ja tallennus puhelimella ALVin -mobiilisovelluksen avulla dokumentit kuvataan, rajataan ja tallennetaan palveluun.

ALVin käyttöohjeet. Kuvaus, rajaus ja tallennus puhelimella ALVin -mobiilisovelluksen avulla dokumentit kuvataan, rajataan ja tallennetaan palveluun. ALVin käyttöohjeet Nämä käyttöohjeet sisältävät hyödyllisiä vinkkejä palvelun käyttöön. Ne kannattaa lukea ennen palvelun käyttöä. Jos kuitenkin kohtaat ongelmia etkä löydä niihin ratkaisua näistä käyttöohjeista

Lisätiedot

Lyseopaneeli 2.0. Käyttäjän opas

Lyseopaneeli 2.0. Käyttäjän opas Lyseopaneeli 2.0 Käyttäjän opas 1. Esittely Lyseopaneeli on Oulun Lyseon lukion käyttäjätietojen hallintapalvelu jonka tarkoitus on niputtaa yhteen muutamia oleellisia toimintoja. 2. Yleistä paneelin käytöstä

Lisätiedot

Ylläpitoalue - Etusivu

Ylläpitoalue - Etusivu Crasmanager 5.2 Ylläpitoalue - Etusivu Sivut osiossa sisällön selaus ja perussivujen ylläpito. Tietokannat osiossa tietokantojen ylläpito. Tiedostot osiossa kuvien ja liitetiedostojen hallinta. Työkalut

Lisätiedot