Tähän vihkoon on koottu luettelo ArchiCAD 15:n uusista AC15. ArchiCAD 15:n uudet ominaisuudet AC15. 1 Suunnittelun vapaus. 1.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tähän vihkoon on koottu luettelo ArchiCAD 15:n uusista AC15. ArchiCAD 15:n uudet ominaisuudet AC15. 1 Suunnittelun vapaus. 1."

Transkriptio

1 ArchiCAD 15 UO. - 1 ArchiCAD 15:n uudet ominaisuudet Shell, yksityisasunto Naganossa, Japanissa. Suunnittelu: ARTechnic architects. Kuva: Nacasa & Partners Inc. Tähän vihkoon on koottu luettelo ArchiCAD 15:n uusista ominaisuuksista ja mahdollisuuksista. Tarkempi kuvaus kunkin ominaisuuden toiminnasta ja mahdollisuuksista löytyy niistä käsikirjavihkojen osista, joissa työkalut ja toiminnot on esitelty. Yhtenäinen katon muodon muokkaaminen Katon muotoa muokataan kokonaisuutena eli katon kaikki osat muuttuvat saranalinjan muotoa muutettaessa. 1 Suunnittelun vapaus 1.1 Katot Monilapekatto: yksi monipuolisesti muokattava elementti Työkalu helpottaa useista lappeista ja taitteista muodostuvan katon mallintamista. Katto pysyy yhtenäisenä helposti muokattavana elementtinä.

2 UO. - 2 Lappeita, harjoja ja taitteita pystytään muokkaamaan myös erikseen. Liittyvät osat sovittuvat automaattisesti muutoksiin. Räystään muokkaus kerralla kaikille tai joka räystäälle erikseen. Toiminnot löytyvät Seuralais-paletista Kuoret Uusi Kuori-työkalu mahdollistaa monimuotoisen "vapaan" mallintamisen. Kuori-työkalulla voi tehdä monenlaisia elementtejä rakennuksen koko ulkokuoren muodosta yksittäiseen kalusteobjektiin. Yksittäisen lappeen irrottaminen Yksittäinen lape saadaan muokatuksi omaan kulmaansa ja aumasta saadaan harjakattopääty (päätykolmio). Muita muokattavia kohtia ovat reunan materiaali ja räystäsylitys. Katto säilyy koko ajan yhtenäisenä elementtinä. Erikoismuotojen lisäys helposti Reiän eli atriumin luominen saranalinjan Seuralaisen avulla. Aumapäädyn muuntaminen päätykolmioksi. Monipuolinen kuorimuotojen mallinnus Kolmella piirtotavalla: pursottamalla kahden pisteen välille pyörähdyskappaleena viivoitinpintana piirrettyjen profiilien mukaisesti kahteen tasoon. Kaarevan reunan muuntaminen torniksi. Korkeuden muokkaus 3D-ikkunassa graafisesti. Jatkomuokkaus tarpeen mukaan. Vapaa graafinen muokkaus Kuoren profiilin muokkaus kaikissa ikkunoissa: pursota, vääristä, kallista, kierrä tai pyöräytä kuorta. Kuoren äärimuodon vapaa mallinnus. Kattoikkunoiden lisääminen tasaiseen tai kaarevaan pintaan. Vapaamuotoisten reikien luominen kuoreen. Reunojen vapaa muokkaus. Tarkka geometrinen esitys Pohjassa Kuoren esitys näyttää sen aidon 3D-muodon.

3 UO. - 3 Joustava luokittelu Kuori on vapaasti luokiteltavissa toisiin ohjelmiin siirtoa ja määrälaskentaa varten. Luokka voi olla esimerkiksi katto tai laatta. Yhdeltä istumalta palaute ja kaikkien liitoksien hallinta Piilotetut liitokset ovat nyt historiaa: kaikki elementit näyttävät, mitkä elementit liittyvät niihin: Katoilla / Kuorilla leikkauksin Boolen toiminnoin Seinä- / Verhoseinäliitoksin Liitosluettelo näyttää liitokset elementtikohtaisesti ja mahdollistaa niiden poistamisen Paremmat liitokset Dynaamiset liitokset mallinnuksen vuorovaikutteisuuden lisäämiseksi Muutettaessa yhtä elementtiä liittyvät elementit päivittyvät. Esimerkiksi katon kulmaa muutettaessa liittyvät seinät rajautuvat automaattisesti Kattoikkunat Kattoikkunoita on uudistettu versioon 15. Kattoikkunan helpompi sijoitus: ArchiCAD sovittaa Ikkunat suoriin ja kaareviin kattoihin ja kuoriin. Kattoikkuna päivittyy emoikkunan tai kuoren muodon mukana. Käyttöliittymä kuten ikkunoilla ja ovilla: esitystavat vaikuttavat niihin sekä niiden litteramerkintöihin. Kattoikkunat projisoituvat pohjaan aitoina 3D-projektioina. Tarkka elementtien rajaus kuoriin ja kattoihin Ohjelma leikkaa mallin elementtejä kuoriin ja kattoihin niiden monimutkaisuudesta riippumatta niin, että ne yhdistyvät halutulla tavalla. Graafinen muokkaus antaa rajaukseen täyden kontrollin. Automaattinen oletusrajaus: Oletuksena ArchiCAD rajaa valitut kuoret ja katot toistensa mukaan ja käyttää tätä muiden elementtien muokkaukseen. Usein tämä riittää. Erikoisen rajausmuodon luominen ja muokkaaminen: Monimutkaisemmissa liitoksissa elementtien rajautumissuunta on hallittavissa. Väripalaute auttaa vaiheittaisessa prosessissa. Rajausmuodon esitys näyttää rajausalueen ja tavan. Rajausmuoto on muokattavissa halutuksi. Erillisten kattojen ja kuorien rajausmuoto on yhdistettävissä. Näin kokonainen kattomuoto toimii yhtenäisenä esimerkiksi koko rakennuksen mittaisia seiniä rajaavana elementtinä.

4 UO Käyttötapojen muutokset 2.1 3D-muokkaus- ja sijoitusverkko tarkkaan elementtien sijoittamiseen Uudet 3D-ikkunan muokkaustasot helpottavat tarkan sijainnin hahmottamista mallinnettaessa. Tarkka elementtien sijoittaminen on nyt helppoa myös suoraan 3D-ikkunassa. Elementin sijoitus näkyvän tason päälle, aiemman "ilmaan" sijoittamisen asemesta. Apuviivat myös 3D-ikkunassa. Verkko, verkkoon tarttuminen ja verkon kääntö 3D ikkunassa. Tason voi siirtää loogiseen paikkaan, sen suuntaa kääntää ja käyttää sitä apuna tarkassa syötössä verkon koordinaatiston mukaan, esimerkiksi oikeankokoisen aukon mallintamisessa kattoon (vaakakoon mukaan vinoon kattoon). Tämä tehdään laittamalla taso vaakasuoraan, jolloin piirrettävä aukko projisoituu kattopintaan. Mitat syötetään koordinaatti-ikkunaan. Tason ulkopuoliset pisteet projisoituvat siihen vaaka-, pysty- ja kohtisuorissa suunnissa. Esimerkiksi tehtäessä aukkoa kattoon saadaan alla olevien seinien muoto piirrettyä siitä "läpi" D-ikkunan parempi palaute Valittujen elementtien parempi paikkatieto 3D-näkymässä: Taustalla olevat valitut elementit erottuvat etualalla olevista. Yksinkertaisemmat apuviiva-asetukset Koska apuviivat valitaan muokkauksen yhteydessä, niiden asetuksia on työympäristössä enää neljä aiemman kolmentoista asemesta. 3 Muutossuunnittelu Elementtikohtaiset muutosasetukset Elementin muutosstatus (pysyvä, purettava, uusi) poistaa erillisten tasojen tarpeen korjausrakennusprojekteissa. Muutosstatuksen vaihto tapahtuu yhdellä hiiren osoituksella. Valmiit muutosvaiheet Lähtötilanne, purettavat rakenteet, purettu tilanne, purettavat ja uudet rakenteet sekä lopputilanne. Elementtejä näytetään, kätketään ja korostetaan vaiheiden asetusten mukaisesti. Haluttu tilanne valitaan muutosvaihetta vaihtamalla. Muutosvaiheita luodaan ja muokataan tarvittaessa projekti- tai toimistokohtaisesti. Saranalinjat ja emäviivat helpommin muokattavissa: Tärkeiden linjojen omat esitysvärit helpottavat valintaa. Koordinaattiakselien palaute: Pääakselien (X,Y,Z) suunnat näkyvissä ruudulla. 2.3 Paremmat apuviivat Helpompi apuviivan määrittäminen Apuviivat syntyvät automaattisesti syötön aikana, apuviivan voi valita "lennossa" ja jatkaa työntekoa. Apuviivat reunoilla: tulevat näkyviin osoittamalla kahvaa. Apuviivat nurkissa /pisteissä: Missä tahansa tilanteessa pidä hiiren painiketta alhaalla pisteessä hetken aikaa ja osoita haluttuun suuntaan. Valitse esiin tulevista sopiva ja jatka työskentelyä. Vedä ja poista apuviivoja Osoita ja vedä kahvaa tai käytä koordinaatti-ikkunaa (sarkain) siirtääksesi apuviivan parempaan sijaintiin. Apuviivoja voi poistaa painamalla Esc kahvan päällä. Parempi apuviivapalaute Automaattinen keltainen korostus ohjaa pääakselien suuntiin (kuten yhdensuuntaiseen ja kohtisuoraan). Automaattinen palaute X- ja Y-suunnista auttaa kohdistamisessa, erityisesti perspektiivinäkymissä. Apuviivat 3D-ikkunassa Apuviivat näkyvät 3D-muokkaustasolla. Apuviivat jäävät näkyviin ja risteyspisteisiin voi tarttua, vaikka ne jäävät piiloon elementtien taakse näkymää kierrettäessä. Perspektiivin esittämiseksi apuviivan viivatyyppi muuttuu mentäessä kaukaisuuteen. 4 Yhteistyö insinöörien kanssa Suoraviivaisempi ja loogisempi IFC-käyttöliittymä helpottaa yhteistyötä muiden suunnittelijoiden kanssa. 4.1 Helpompi IFC-ominaisuuksien hallinta IFC-ominaisuudet alkuperäisinä ArchiCAD-parametreina Parempi suorituskyky: Koska IFC-tietoa ei enää tarvitse synkronoida ArchiCAD-mallin kanssa, asetukset avautuvat nopeammin. Muutoksia tehdään suoraan elementtiasetuksiin (ei pelkästään IFC-hallinnan kautta). Vain halutut parametrit esitetään: voidaan näyttää joko vain halutut pääparametrit tai kaikki parametrit. IFC-tietokanta on nyt helpommin rakennettavissa mallinnuksen yhteydessä, koska ominaisuudet ovat mukana: ArchiCAD-aloituspohjassa Muistissa Asetusten siirrossa (Pipetti/Ruisku) Leikkaa- ja liitä-toiminnoissa Ominaisuudet säilyvät Viitetiedostojen sisältämissä elementeissä (.mod-tiedostoissa). Parempi tuki viitemallien kanssa työskentelylle: IFC-parametrit säilyvät, kun IFC-projekti avataan ja se linkitetään viitteeksi toiseen ArchiCAD-projektiin, ArchiCAD-elementit saavat lisää ominaisuuksia riippumatta siitä, käytetäänkö IFC-siirtoa. Esimerkiksi IFC-paloluokkaa voi käyttää ArchiCAD-seinän paloluokkana. Peru toimii myös IFC-parametrimuutosten perumiseen.

5 UO. - 5 Tehokkaampi IFC-hallinta Järjestää elementit rakennusosien tyypin ja mallin sisältörakenteen mukaisesti. IFC-parametrin lisäys (ks. yllä olevat kuvat) 1. Valitaan elementin asetuksissa Hallinnoi IFC-ominaisuuksia. 2. Valitaan IFC-parametriluettelosta olemassa oleva parametri. Vaihtoehtoisesti luodaan uusi IFC-nimike. 3. Painetaan OK. 4. Parametri on lisätty elementin asetuksiin. HUOMAA Nämä asetukset voivat tulla automaattisesti Aloituspohjasta tai ne tehdään yleensä kaikille vastavanlaisille elementeille yhtäaikaisesti. Tarkempi IFC-asetusten määritys objekteille Objektien parametrit kääntyvät IFC-ominaisuuksiksi "kääntäjän" avulla. Näin esimerkiksi oven paloluokka siirtyy oikeaksi IFC-ominaisuudeksi. Nämä asetukset ovat muokattavissa objektikohtaisesti. Kääntäjän asetukset ovat tallennettavissa ja käytettävissä uudelleen perättäisissä vienti- ja tuontitilanteissa. Kaikkien käytettyjen objektien ja käytössä olevien parametrien vienti on nyt mahdollista yhdellä osoituksella. Esittää (lisätyt) objektien parametrit sekä vakio-ifc-parametrit. Esittää ali-elementtien suhteet loogisina ryhminä: esimerkiksi portaan rakenneosat ryhmittyvät sekä mallissa että IFC-hallinnassa. Valitut elementit näytetään nyt myös 3D-ikkunassa (aiemmin vain Pohjassa). Tehokas IFC-tietojen käsittely tiimityössä Tiimissä varattu elementti sallii sen IFC-asetusten muuttamisen ilman asetusten varausta tai erityisiä oikeuksia. Parempi käännettyjen kieliversioiden tuki IFC-tiedostojen käännetyt tekstit siirtyvät oikein käyttöjärjestelmien (Windows/Macintosh) ja ArchiCAD-kieliversioiden välillä. Vienti IFC-muotoon tukee Unicode-merkistöä, jonka avulla maakohtaisten erikoismerkkien siirto on yhteensopivaa.

6 UO Uudet mahdollisuudet IFC-tiedon tuontiin ja vientiin Kerrosten kohdistaminen Liitettäessä IFC-projektia voi nyt valita ArchiCADin kerroksen, johon sisältö tuodaan kuten ArchiCADin PLN-tiedostojen liittämisessä. Yksinkertaistettu mallin vienti Mikäli tarkoituksena on siirtää mallin sisältö geometrisena katseluohjelmaa tai LVI-ohjelmaa varten, on nyt mahdollista valita BREP-vientiasetus (boundary representation). 5 Kirjasto 5.1 Helpompi kirjastojen siirto Tuotaessa projekti 15-versioon ohjelma varmistaa, että Graphisoftin toimittamien ArchiCAD-kirjastojen objektit päivittyvät uusimpiin mahdollisiin versioihin. Automaattinen uusimpien GDL-objektiversioiden käyttö Mikäli versioiden 13 tai 14 ArchiCAD-kirjastot yhdistetään kirjastojenhallinnan Yhdistä kirjastot -käskyllä, vaihtuvat niiden objektit uusimpiin vastineisiinsa ArchiCAD 15 -kirjastossa. ArchiCAD-kirjaston objektien yhteensopivuus taaksepäin Tallennettaessa version 15 projektia versioon 14 vaihtuvat versioon 15 uudistetut objektit version 14 vastaaviin. Sisäisen kirjaston päällekkäisyyksiltä välttyminen Haluttaessa liittää jonkin kirjaston objektit projektin kirjastoon voidaan nyt varmistua, etteivät muiden kirjastojen kanssa päällekkäiset objektit liity. Tämän mahdollistaa kirjastojenhallinnan uusi ominaisuus. Tuloksena on täydellinen geometriaesitys, jossa elementtien liitokset ja Boolen operaatiot on huomioitu ilman mallin muita ominaisuuksia ja tietoja. Parannuksia Viitemallien varsionhallintaan Tunnista mallin muutokset sallii nyt kääntäjän valinnan ja muokkauksen lennossa. Muutosmerkintöjen valinta Merkintätyökalussa sallii nyt usean merkinnän valitsemisen ja niiden poistamisen sekä niihin kohdistamisen. Muokattujen elementtien tunnistukseen uudemmasta tai vanhemmasta tiedostoversiosta: Vanhemman version muokatut elementit esitetään "korjattuina", kun taas uudemman esitetään "korostettuina". Parempi Liitä muutokset IFC malliin Kokonainen arkkitehtimalli tai sen osa on mahdollista yhdistää olemassa olevaan IFC-malliin niin, että säilytetään sen alkuperäinen sisältö, olemassa olevia elementtejä ei tuhota. Näin arkkitehtimalli on yhdistettävissä LVI- tai RAK-malliin. Muutossuunnittelu Elementtien muutostila tallentuu IFC-mallin osaksi omaan PSETiin (property set). Tila huomioidaan myös liitettäessä tietoa ArchiCAD-malliin. 5.2 Uudet ja paremmat objektit Uudet ympäristöystävällistä suunnittelua tukevat objektit Talotekniikka 15 Uusiutuvat energiajärjestelmät 15 Sadevesisäiliö 15 Putkiaurinkokeräin 15 Aurinkopaneeli 15 Kotitaloustuulivoimala 15 Teollisuustuulivoimala 15 Uudet sairaala- ja terveydenhoitoalan objektit Kalusteet 15 Sairaalatarvikkeet 15 Potilaspöytä 15 Hammashoitoyksikkö 15 Tutkimuspöytä 15 Sairaalavuode 15 Nesteenantoteline 15 Kiertovaunu 15

7 UO. - 7 Lisää Moderneja kalusteobjekteja Kalusteet 15 Kaapit ja hyllyt 15 Uusi objekti: Moduulivaatekaappi 15 Kalusteet 15 Toimistotarvikkeet 15 Uusi objekti: Sermi 15 Erikoisrakenteet 15 Tulisijat 15 Takka kevyt 15, uusia tyyppejä Uusi objekti: Takkasydän Ovi- ja ikkunaparannukset Oviparannukset Kaksitoista uutta ovea yhdellä tai kahdella korkealla sivupielellä. Uusia teollisuusovia: Automaatti-ovi ja Rulla-ovi. Lisää nykyaikaisia vesikalusteita Talotekniikka 15 Vesikalusteet 15 Ammeet, suihkut, porealtaat Uusi objekti: Suihkukaappi 15 Talotekniikka 15 WC, bideet, urinaalit 15 Uusi objekti: Urinaali Talotekniikka 15 Jako-osat 15 Urinaali WC-moduuli 15 objektiin Talotekniikka 15 Altaat 15 Uusi objekti: Sarja-allastaso 15 Talotekniikka 15 Hanat, juomahanat 15 Uusia hanamalleja Talotekniikka 15 Altaat 15 Uusia allasmuotoja Allas objektiin Kalusteet 15 Keittiökaapit 15 Uusia allasmuotoja Allaskaappi A (1 3-ovisiin) 15 objekteihin Veneitä Kirjasto 15 Visualisointi Ihmiset ja ajoneuvot 15 Kolme purjevenettä ja moottorivene Muita oviparannuksia Kehys liukuoville Ikkunaparannukset Perusikkunat: Uudet ja päivitetyt Perusikkunat-kansio on uudelleen organisoitu loogisempaan järjestykseen. Uudenlainen tapa aukkomuodon ja puitteen valintaan sekä avautumisvalintoihin. Aiemmat jakoikkunat on yhdistetty I1- ja I2-ikkunoihin. Ikkunoiden nimet (I1, I2 ja niin edelleen) kuvastavat nyt jakojen määrää.

8 UO. - 8 Muut ikkunat Uusi I4-vaakaliukuikkuna 15. Kuusi uutta historiallista ikkunatyyppiä. Nopeampi IFC-tiedostojen käsittely IFC-tiedonkäsittely on nyt selkeästi nopeampaa. IFC-tiedot tallentuvat uudella tavalla, joka nopeuttaa IFC-tiedon muokkaamista elementin asetuksissa tai IFC-hallinnassa viemistä IFC-muotoon IFC-mallin tuomista ArchiCADiin. Optimoitu Mallipalvelin Mallipalvelinta on optimoitu, minkä ansiosta yksi mallipalvelin voi ylläpitää useampaa yhtäaikaista projektia tehokkaasti, koska se vie vähemmän muistia Vie ja hae muutokset on nopeampi kuin ennen. 6 Suorituskyky Suorituskyvyn parantaminen on osa jatkuvaa kehitystyötä. Versiossa 15 on parannettu seuraavia osia verrattuna versioon 14: 64-bittinen ArchiCAD MacOS-käyttöjärjestelmään. Alkaen versiosta 15 tarjolla on vain 64-bittinen versio. 7 Käytettävyyden kehitysohjelma Graphisoft haluaa tarjota asiakkailleen helppokäyttöisen ja heidän tarpeitaan vastaavan tuotteen. Palautetta saadaan kyselyillä, käyttökokeilla ja muiden tutkimusten muodossa. Laajan käyttäjäkunnan vuoksi kaikkia käyttäjiä ei tähän mennessä ole ollut mahdollista ottaa mukaan. Versioon 15 on nyt tehty uusi kehitysohjelma, jonka avulla jokainen käyttäjä voi osallistua ArchiCADin kehittämiseen. Mikäli kehitysohjelma on otettu käyttöön, se työskentelee taustalla käytön aikana ja kerää tietoa käyttäjän työskentelystä vähentämättä kuitenkaan ArchiCADin suorituskykyä. Graphisoft käyttää tilastotietoa ohjelman suunnittelussa, tavoitteena on käytettävyyden parantaminen. Osallistuminen on vapaaehtoista ja anonyymiä. Tarkempaa tietoa löytyy keskusteluikkunan Lisätietoja...-linkistä tai osoitteesta ArchiCADin Mac OS -version käyttäjät voivat nyt hyödyntää versiossa 15 aiempaa enemmän keskusmuistia, joka on tarjolla 64-bittisissä ohjelmissa. Tämä nopeuttaa erityisesti suurien ja paljon yksityiskohtia sisältävien hankkeiden mallintamista. Superturvallinen autotallennus Parempi autotallennus tarjoaa sataprosenttisen tietoturvan: muutokset tallentuvat taustalla koko työskentelyn ajan. Toisin kuin aiemmassa automaattisessa tallennuksessa, nyt muutokset tallentuvat koko ajan erilliseen taustaprojektiin. Näin sähkökatkon, järjestelmävirheen tai kaatumisen tapahtuessa voi palata reaaliaikaiseen versioon. Automaattitallennus toimii samalla tavoin kuin muutosten vieminen Mallipalvelimelle tiimityössä: vie vain muutokset salamannopeasti jopa suurissa hankkeissa. HUOMAA Kehitysohjelmaan voi liittyä kohdasta Ohje Käyttäjäpalaute, mikäli valintaa ei tehty jo ohjelman asennuksen yhteydessä.

Tähän vihkoon on koottu luettelo ArchiCAD 16:n uusista

Tähän vihkoon on koottu luettelo ArchiCAD 16:n uusista 5.7.2012 ArchiCAD 16 UO. - 1 ArchiCAD 16:n uudet ominaisuudet Tähän vihkoon on koottu luettelo ArchiCAD 16:n uusista ominaisuuksista ja mahdollisuuksista. Tarkempi kuvaus kunkin ominaisuuden toiminnasta

Lisätiedot

AC18. ArchiCAD 18:n uudet ominaisuudet AC18. 1 Mallinnus. 1.1 Useiden elementtien yhtäaikainen muokkaus

AC18. ArchiCAD 18:n uudet ominaisuudet AC18. 1 Mallinnus. 1.1 Useiden elementtien yhtäaikainen muokkaus 12.8.2014 ArchiCAD 18 UO. 1 ArchiCAD 18:n uudet ominaisuudet 1 Mallinnus 1.1 Useiden elementtien yhtäaikainen muokkaus Suunnittelusta tulee tehokkaampaa, kun muutoksia tehdään useampaan elementtiin samanaikaisesti.

Lisätiedot

Tässä vihkossa käydään läpi tarpeelliset asiat projektien siirtämisestä uudempiin versioihin. Kirjastojen osalta jotkin uudet asiat on

Tässä vihkossa käydään läpi tarpeelliset asiat projektien siirtämisestä uudempiin versioihin. Kirjastojen osalta jotkin uudet asiat on 23.10.2014 ArchiCAD 18 ALK. - 1 Vanhojen ArchiCAD-projektien siirto ArchiCAD 18:aan Tässä vihkossa käydään läpi tarpeelliset asiat projektien siirtämisestä uudempiin versioihin. Kirjastojen osalta jotkin

Lisätiedot

Tässä vihossa käsitellään IFC-tiedostojen tuontia ArchiCADiin

Tässä vihossa käsitellään IFC-tiedostojen tuontia ArchiCADiin 18.8.2011 ArchiCAD 15 YS. - 1 tiedonsiirto Tässä vihossa käsitellään -tiedostojen tuontia ArchiCADiin muista ohjelmistoista sekä tiedostojen vientiä ArchiCADistä muihin ohjelmistoihin. ArchiCAD pyrkii

Lisätiedot

ArchiCAD 17 sisältää merkittäviä uudistuksia ja lisäyksiä, jotka yksinkertaistavat myös paljon yksityiskohtia sisältävien projektien

ArchiCAD 17 sisältää merkittäviä uudistuksia ja lisäyksiä, jotka yksinkertaistavat myös paljon yksityiskohtia sisältävien projektien 30.7.2013 ArchiCAD 17 UO. - 1 ArchiCAD 17:n uudet ominaisuudet ArchiCAD 17 sisältää merkittäviä uudistuksia ja lisäyksiä, jotka yksinkertaistavat myös paljon yksityiskohtia sisältävien projektien mallinnusta

Lisätiedot

Tässä vihkossa käydään läpi tarpeelliset asiat projektien siirtämisestä

Tässä vihkossa käydään läpi tarpeelliset asiat projektien siirtämisestä 3.9.2013 ArchiCAD 17 ALK. - 1 Vanhojen projektien siirtäminen ArchiCAD 17 -versioon Tässä vihkossa käydään läpi tarpeelliset asiat projektien siirtämisestä uudempiin versioihin. Kirjastojen osalta jotkin

Lisätiedot

Pikaopas. 1 Miten liikkeelle? 2 ArchiCADin käyttöliittymä. 1.1 Pikaoppaan tavoite. 1.2 Ohjelman aloittaminen. 2.1 Ikkunat ja apuikkunat

Pikaopas. 1 Miten liikkeelle? 2 ArchiCADin käyttöliittymä. 1.1 Pikaoppaan tavoite. 1.2 Ohjelman aloittaminen. 2.1 Ikkunat ja apuikkunat 10.6.2008 ArchiCAD 12 ALK. - 1 Pikaopas 1 Miten liikkeelle? 1.1 Pikaoppaan tavoite Pikaopas on tarkoitettu ensimmäiseksi tutustumisretkeksi ArchiCADin ominaisuuksiin ja mahdollisuuksiin. Tässä vihkossa

Lisätiedot

Tässä vihossa käsitellään IFC-tiedostojen tuontia ArchiCADiin

Tässä vihossa käsitellään IFC-tiedostojen tuontia ArchiCADiin 28.2.2011 ArchiCAD 14 YS. - 1 -tiedonsiirto Tässä vihossa käsitellään -tiedostojen tuontia ArchiCADiin muista ohjelmistoista sekä tiedostojen vientiä ArchiCADistä muihin ohjelmistoihin. ArchiCAD pyrkii

Lisätiedot

Tässä vihkossa käydään läpi tarpeelliset asiat projektien siirtämisestä

Tässä vihkossa käydään läpi tarpeelliset asiat projektien siirtämisestä 16.10.2012 ArchiCAD 16 ALK. - 1 Vanhempien ArchiCAD-projektien siirtäminen ArchiCAD 16 -versioon Tässä vihkossa käydään läpi tarpeelliset asiat projektien siirtämisestä uudempiin versioihin. Kirjastojen

Lisätiedot

ArchiCAD 14:n uudet ominaisuudet

ArchiCAD 14:n uudet ominaisuudet 21.7.2010 ArchiCAD 14 UO. - 1 ArchiCAD 14:n uudet ominaisuudet Seinäjoen uusi kaupunginkirjasto, JKMM Arkkitehdit. Kuvan rakennus on mallinnettu ArchiCADillä ja renderoitu Maxwell Renderillä. 1 Entistä

Lisätiedot

Tässä vihkossa käsitellään elementtien yhteenliittämistä ja

Tässä vihkossa käsitellään elementtien yhteenliittämistä ja 12.7.2010 ArchiCAD 14 KO. - 1 Työtavat Tässä vihkossa käsitellään elementtien yhteenliittämistä ja työpöydän erikoispisteitä. Lisäksi käsitellään sijoitettujen elementtien muokkaamista ja siirtämistä.

Lisätiedot

Oheisessa kuvassa on ArchiCAD-työpöytä sellaisena kuin se. Käyttöliittymä. 1 Mallinnus- ja piirtoikkunoissa liikkuminen

Oheisessa kuvassa on ArchiCAD-työpöytä sellaisena kuin se. Käyttöliittymä. 1 Mallinnus- ja piirtoikkunoissa liikkuminen 11.12.2012 ArchiCAD 16 KO. - 1 Käyttöliittymä Oheisessa kuvassa on ArchiCAD-työpöytä sellaisena kuin se avautuu oletusasetuksilla. Tässä luvussa esitellään kuvassa näkyvien ja lisäksi lukuisten muiden

Lisätiedot

Tässä vihossa esitellään ArchiCADin valikkorakenne pohjaten

Tässä vihossa esitellään ArchiCADin valikkorakenne pohjaten KO.-1 Valikot Tässä vihossa esitellään ArchiCADin valikkorakenne pohjaten siihen muotoon, jossa se on, kun ohjelma käynnistetään oletusarvoilla. Kirjan rakenteesta johtuen useimmat valikkojen komennot

Lisätiedot

Tässä vihossa käsitellään DXF/DWG-tiedostojen tuontia

Tässä vihossa käsitellään DXF/DWG-tiedostojen tuontia 7.12.2012 ArchiCAD 16 YS. - 1 DXF- ja -tiedonsiirto Tässä vihossa käsitellään DXF/-tiedostojen tuontia ArchiCADiin muista ohjelmistoista sekä tiedostojen vientiä ArchiCADistä muihin ohjelmistoihin. ArchiCAD

Lisätiedot

Tässä vihkossa käsitellään elementtien yhteenliittämistä ja

Tässä vihkossa käsitellään elementtien yhteenliittämistä ja 17.1.2007 ArchiCAD 12 KO. - 1 Työtavat Tässä vihkossa käsitellään elementtien yhteenliittämistä ja työpöydän erikoispisteitä. Lisäksi käsitellään sijoitettujen elementtien muokkaamista ja siirtämistä.

Lisätiedot

HAR10.1 Harjoituskirja

HAR10.1 Harjoituskirja 2007-01-01 ArchiCAD 10 KM.-1.1 Harjoituskirja Tämä harjoituskirja on M.A.Din 4-päiväisen ArchiCAD-peruskurssin opiskelumateriaali. Sen tavoitteena on palauttaa mieleen kurssilla käsiteltyjä asioita. Kirjan

Lisätiedot

Tiimin käyttö. 1 Projektin jakaminen tiimiksi. 1.1 Projektin jakaminen ArchiCADistä

Tiimin käyttö. 1 Projektin jakaminen tiimiksi. 1.1 Projektin jakaminen ArchiCADistä 24.9.2010 ArchiCAD 14 YT. - 1 Tiimin käyttö 1 Projektin jakaminen tiimiksi Tiimityön voi jakaa kahdesta paikasta projektin ollessa auki: Arkisto Uusi Jaa projekti Tiimi Projekti Jaa projekti. Sen voi tehdä

Lisätiedot

Oheisessa kuvassa on ArchiCAD-työpöytä sellaisena kuin se. Käyttöliittymä. 1 Mallinnus- ja piirtoikkunoissa liikkuminen

Oheisessa kuvassa on ArchiCAD-työpöytä sellaisena kuin se. Käyttöliittymä. 1 Mallinnus- ja piirtoikkunoissa liikkuminen 11.6.2007 Archicad 11 KO.- Käyttöliittymä Oheisessa kuvassa on ArchiCAD-työpöytä sellaisena kuin se avautuu oletusasetuksilla. Tässä luvussa esitellään kuvassa näkyvien ja lisäksi lukuisien muiden ikkunoiden

Lisätiedot

AC12. AC12 ArchiCAD 12:n uudet ominaisuudet. 1 Verhorakenne

AC12. AC12 ArchiCAD 12:n uudet ominaisuudet. 1 Verhorakenne 2.5.2008 ArchiCAD 12 UO. - 1 ArchiCAD 12:n uudet ominaisuudet 1 Verhorakenne Uusi Verhorakenne-työkalu, mahdollistaa verhorakenteiden luomisen Pohjassa, Leikkauksissa ja 3D-ikkunassa. Verhorakenne esittelee

Lisätiedot

ArchiCAD 13:n uudet ominaisuudet. ArchiCAD 13:ssa on täysin uusi lähestymistapa tiimityönä toteutettaviin

ArchiCAD 13:n uudet ominaisuudet. ArchiCAD 13:ssa on täysin uusi lähestymistapa tiimityönä toteutettaviin 1.9.2009 ArchiCAD 13 UO. - 1 ArchiCAD 13:n uudet ominaisuudet 1 Yhteistyö - uuden sukupolven Tiimityö ArchiCAD 13:ssa on täysin uusi lähestymistapa tiimityönä toteutettaviin projekteihin. Tiimityöskentelyn

Lisätiedot

Tässä vihkossa käydään läpi ArchiCADin asennukseen liittyvät yleistiedot ja ohjelman mukana tulevat sekä koneelle asentuvat osat.

Tässä vihkossa käydään läpi ArchiCADin asennukseen liittyvät yleistiedot ja ohjelman mukana tulevat sekä koneelle asentuvat osat. 15.10.2014 ArchiCAD 18 ALK. - 1 Asennus Tässä vihkossa käydään läpi ArchiCADin asennukseen liittyvät yleistiedot ja ohjelman mukana tulevat sekä koneelle asentuvat osat. ArchiCADissä tärkeää tietoa löytyy

Lisätiedot

3D-Win 5.6. Käyttöönottomanuaali. 3D-system Oy Kielotie 14 B 01300 VANTAA puh. 09-2532 4411 www.3d-system.fi (11/2011)

3D-Win 5.6. Käyttöönottomanuaali. 3D-system Oy Kielotie 14 B 01300 VANTAA puh. 09-2532 4411 www.3d-system.fi (11/2011) 3D-Win 5.6 Käyttöönottomanuaali 3D-system Oy Kielotie 14 B 01300 VANTAA puh. 09-2532 4411 www.3d-system.fi (11/2011) Sisällysluettelo: 1 OHJELMISTON ESITTELY... 3 1.1 YLEISTÄ... 3 1.2 MANUAALI... 3 1.3

Lisätiedot

SIS. Sisältö SIS. ALK Alkuun. ALK.ALK Alkuun. ALK.AS Asennus KÄSIKIRJAKANSION RAKENNE

SIS. Sisältö SIS. ALK Alkuun. ALK.ALK Alkuun. ALK.AS Asennus KÄSIKIRJAKANSION RAKENNE 13.2.2013 ArchiCAD 16 S&H. -1 KÄSIKIRJAKANSION RAKENNE ALKUUN ALK.ALK ALK.AS ALK.PO ALK.PS Alkuun Asennus Pikaopas Projektien siirto KÄYTTÖOHJE KO.KL Käyttöliittymä KO.AS KO.TT KO.PT KO.TK KO.ED Työtavat

Lisätiedot

Published : 2011-12-04 License : GPLv2

Published : 2011-12-04 License : GPLv2 INKSCAPE Published : 2011-12-04 License : GPLv2 Sisällysluettelo JOHDANTO 1 INKSCAPESTA 2 2 SVG 3 ASENNUS 3 ASENNUS WINDOWSIIN 5 PERUSTEET 4 Inkscapen käyttöliittymä 12 5 TIEDOSTOJEN KÄYTTÖ 20 PIKAOPAS

Lisätiedot

Taulukon käyttö...14 Kaavat...14 Kaavan kopiointi...15 Alueen kopiointi...15

Taulukon käyttö...14 Kaavat...14 Kaavan kopiointi...15 Alueen kopiointi...15 AB-ajokortti 2 Excel 97 Sisällys Taulukkolaskenta...4 Excel...5 Alueiden valinta...5 Automaattinen laskenta...6 Excelin käytön perusperiaatteita...6 Täyttökahva, aikasarjat, muut sarjat...7 Solun sisällön

Lisätiedot

VERTEX G4 ITSEOPISKELUMATERIAALIA. Juho Anttila

VERTEX G4 ITSEOPISKELUMATERIAALIA. Juho Anttila VERTEX G4 ITSEOPISKELUMATERIAALIA Juho Anttila Sisällysluettelo 1. Johdanto 1.1 Vertex yrityksenä ja ohjelmana 1.2 Opiskelijalisenssi 2. Perusharjoitteita 2.1 Jyrsittävä kappale 2.2 Sorvattava kappale

Lisätiedot

Tässä vihkossa käydään läpi ArchiCADin asennukseen liittyvät

Tässä vihkossa käydään läpi ArchiCADin asennukseen liittyvät 26.9.2012 ArchiCAD 16 ALK. - 1 Asennus Tässä vihkossa käydään läpi ArchiCADin asennukseen liittyvät yleistiedot ja ohjelman mukana tulevat sekä koneelle asentuvat osat. ArchiCADissä tärkeää tietoa löytyy

Lisätiedot

Inventor 2012 perusteet. opetusmateriaali

Inventor 2012 perusteet. opetusmateriaali opetusmateriaali Inventor 2012 perusteet Tietoa materiaalista Autodesk Inventor 2012 perusteet Käyttäjä Käyttäjä Koulutuskeskus Tavastia PL 30, 13101 Hämeenlinna Vaihde 03 65811 www.kktavastia.fi Future

Lisätiedot

M-Files 6.0:n uudet ominaisuudet ja parannukset

M-Files 6.0:n uudet ominaisuudet ja parannukset M-Files 6.0:n uudet ominaisuudet ja parannukset 14.9.2009 1/56 Sisältö 1. MERKITTÄVIMMÄT UUDET OMINAISUUDET JA PARANNUKSET...4 2. JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET JA PÄIVITTÄMINEN VERSIOON 6.0...5 2.1 Järjestelmävaatimukset

Lisätiedot

LIBREOFFICE. Published : 2012-06-02 License : GPLv2

LIBREOFFICE. Published : 2012-06-02 License : GPLv2 LIBREOFFICE Published : 2012-06-02 License : GPLv2 1 LIBREOFFICE 1. LIBREOFFICE 2 1. LIBREOFFICE LibreOffice on täysi toimisto-ohjelmistopaketti, joka sisältää kaikki tarvitsemasi ohjelmat tekstinkäsittelystä

Lisätiedot