Tähän vihkoon on koottu luettelo ArchiCAD 15:n uusista AC15. ArchiCAD 15:n uudet ominaisuudet AC15. 1 Suunnittelun vapaus. 1.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tähän vihkoon on koottu luettelo ArchiCAD 15:n uusista AC15. ArchiCAD 15:n uudet ominaisuudet AC15. 1 Suunnittelun vapaus. 1."

Transkriptio

1 ArchiCAD 15 UO. - 1 ArchiCAD 15:n uudet ominaisuudet Shell, yksityisasunto Naganossa, Japanissa. Suunnittelu: ARTechnic architects. Kuva: Nacasa & Partners Inc. Tähän vihkoon on koottu luettelo ArchiCAD 15:n uusista ominaisuuksista ja mahdollisuuksista. Tarkempi kuvaus kunkin ominaisuuden toiminnasta ja mahdollisuuksista löytyy niistä käsikirjavihkojen osista, joissa työkalut ja toiminnot on esitelty. Yhtenäinen katon muodon muokkaaminen Katon muotoa muokataan kokonaisuutena eli katon kaikki osat muuttuvat saranalinjan muotoa muutettaessa. 1 Suunnittelun vapaus 1.1 Katot Monilapekatto: yksi monipuolisesti muokattava elementti Työkalu helpottaa useista lappeista ja taitteista muodostuvan katon mallintamista. Katto pysyy yhtenäisenä helposti muokattavana elementtinä.

2 UO. - 2 Lappeita, harjoja ja taitteita pystytään muokkaamaan myös erikseen. Liittyvät osat sovittuvat automaattisesti muutoksiin. Räystään muokkaus kerralla kaikille tai joka räystäälle erikseen. Toiminnot löytyvät Seuralais-paletista Kuoret Uusi Kuori-työkalu mahdollistaa monimuotoisen "vapaan" mallintamisen. Kuori-työkalulla voi tehdä monenlaisia elementtejä rakennuksen koko ulkokuoren muodosta yksittäiseen kalusteobjektiin. Yksittäisen lappeen irrottaminen Yksittäinen lape saadaan muokatuksi omaan kulmaansa ja aumasta saadaan harjakattopääty (päätykolmio). Muita muokattavia kohtia ovat reunan materiaali ja räystäsylitys. Katto säilyy koko ajan yhtenäisenä elementtinä. Erikoismuotojen lisäys helposti Reiän eli atriumin luominen saranalinjan Seuralaisen avulla. Aumapäädyn muuntaminen päätykolmioksi. Monipuolinen kuorimuotojen mallinnus Kolmella piirtotavalla: pursottamalla kahden pisteen välille pyörähdyskappaleena viivoitinpintana piirrettyjen profiilien mukaisesti kahteen tasoon. Kaarevan reunan muuntaminen torniksi. Korkeuden muokkaus 3D-ikkunassa graafisesti. Jatkomuokkaus tarpeen mukaan. Vapaa graafinen muokkaus Kuoren profiilin muokkaus kaikissa ikkunoissa: pursota, vääristä, kallista, kierrä tai pyöräytä kuorta. Kuoren äärimuodon vapaa mallinnus. Kattoikkunoiden lisääminen tasaiseen tai kaarevaan pintaan. Vapaamuotoisten reikien luominen kuoreen. Reunojen vapaa muokkaus. Tarkka geometrinen esitys Pohjassa Kuoren esitys näyttää sen aidon 3D-muodon.

3 UO. - 3 Joustava luokittelu Kuori on vapaasti luokiteltavissa toisiin ohjelmiin siirtoa ja määrälaskentaa varten. Luokka voi olla esimerkiksi katto tai laatta. Yhdeltä istumalta palaute ja kaikkien liitoksien hallinta Piilotetut liitokset ovat nyt historiaa: kaikki elementit näyttävät, mitkä elementit liittyvät niihin: Katoilla / Kuorilla leikkauksin Boolen toiminnoin Seinä- / Verhoseinäliitoksin Liitosluettelo näyttää liitokset elementtikohtaisesti ja mahdollistaa niiden poistamisen Paremmat liitokset Dynaamiset liitokset mallinnuksen vuorovaikutteisuuden lisäämiseksi Muutettaessa yhtä elementtiä liittyvät elementit päivittyvät. Esimerkiksi katon kulmaa muutettaessa liittyvät seinät rajautuvat automaattisesti Kattoikkunat Kattoikkunoita on uudistettu versioon 15. Kattoikkunan helpompi sijoitus: ArchiCAD sovittaa Ikkunat suoriin ja kaareviin kattoihin ja kuoriin. Kattoikkuna päivittyy emoikkunan tai kuoren muodon mukana. Käyttöliittymä kuten ikkunoilla ja ovilla: esitystavat vaikuttavat niihin sekä niiden litteramerkintöihin. Kattoikkunat projisoituvat pohjaan aitoina 3D-projektioina. Tarkka elementtien rajaus kuoriin ja kattoihin Ohjelma leikkaa mallin elementtejä kuoriin ja kattoihin niiden monimutkaisuudesta riippumatta niin, että ne yhdistyvät halutulla tavalla. Graafinen muokkaus antaa rajaukseen täyden kontrollin. Automaattinen oletusrajaus: Oletuksena ArchiCAD rajaa valitut kuoret ja katot toistensa mukaan ja käyttää tätä muiden elementtien muokkaukseen. Usein tämä riittää. Erikoisen rajausmuodon luominen ja muokkaaminen: Monimutkaisemmissa liitoksissa elementtien rajautumissuunta on hallittavissa. Väripalaute auttaa vaiheittaisessa prosessissa. Rajausmuodon esitys näyttää rajausalueen ja tavan. Rajausmuoto on muokattavissa halutuksi. Erillisten kattojen ja kuorien rajausmuoto on yhdistettävissä. Näin kokonainen kattomuoto toimii yhtenäisenä esimerkiksi koko rakennuksen mittaisia seiniä rajaavana elementtinä.

4 UO Käyttötapojen muutokset 2.1 3D-muokkaus- ja sijoitusverkko tarkkaan elementtien sijoittamiseen Uudet 3D-ikkunan muokkaustasot helpottavat tarkan sijainnin hahmottamista mallinnettaessa. Tarkka elementtien sijoittaminen on nyt helppoa myös suoraan 3D-ikkunassa. Elementin sijoitus näkyvän tason päälle, aiemman "ilmaan" sijoittamisen asemesta. Apuviivat myös 3D-ikkunassa. Verkko, verkkoon tarttuminen ja verkon kääntö 3D ikkunassa. Tason voi siirtää loogiseen paikkaan, sen suuntaa kääntää ja käyttää sitä apuna tarkassa syötössä verkon koordinaatiston mukaan, esimerkiksi oikeankokoisen aukon mallintamisessa kattoon (vaakakoon mukaan vinoon kattoon). Tämä tehdään laittamalla taso vaakasuoraan, jolloin piirrettävä aukko projisoituu kattopintaan. Mitat syötetään koordinaatti-ikkunaan. Tason ulkopuoliset pisteet projisoituvat siihen vaaka-, pysty- ja kohtisuorissa suunnissa. Esimerkiksi tehtäessä aukkoa kattoon saadaan alla olevien seinien muoto piirrettyä siitä "läpi" D-ikkunan parempi palaute Valittujen elementtien parempi paikkatieto 3D-näkymässä: Taustalla olevat valitut elementit erottuvat etualalla olevista. Yksinkertaisemmat apuviiva-asetukset Koska apuviivat valitaan muokkauksen yhteydessä, niiden asetuksia on työympäristössä enää neljä aiemman kolmentoista asemesta. 3 Muutossuunnittelu Elementtikohtaiset muutosasetukset Elementin muutosstatus (pysyvä, purettava, uusi) poistaa erillisten tasojen tarpeen korjausrakennusprojekteissa. Muutosstatuksen vaihto tapahtuu yhdellä hiiren osoituksella. Valmiit muutosvaiheet Lähtötilanne, purettavat rakenteet, purettu tilanne, purettavat ja uudet rakenteet sekä lopputilanne. Elementtejä näytetään, kätketään ja korostetaan vaiheiden asetusten mukaisesti. Haluttu tilanne valitaan muutosvaihetta vaihtamalla. Muutosvaiheita luodaan ja muokataan tarvittaessa projekti- tai toimistokohtaisesti. Saranalinjat ja emäviivat helpommin muokattavissa: Tärkeiden linjojen omat esitysvärit helpottavat valintaa. Koordinaattiakselien palaute: Pääakselien (X,Y,Z) suunnat näkyvissä ruudulla. 2.3 Paremmat apuviivat Helpompi apuviivan määrittäminen Apuviivat syntyvät automaattisesti syötön aikana, apuviivan voi valita "lennossa" ja jatkaa työntekoa. Apuviivat reunoilla: tulevat näkyviin osoittamalla kahvaa. Apuviivat nurkissa /pisteissä: Missä tahansa tilanteessa pidä hiiren painiketta alhaalla pisteessä hetken aikaa ja osoita haluttuun suuntaan. Valitse esiin tulevista sopiva ja jatka työskentelyä. Vedä ja poista apuviivoja Osoita ja vedä kahvaa tai käytä koordinaatti-ikkunaa (sarkain) siirtääksesi apuviivan parempaan sijaintiin. Apuviivoja voi poistaa painamalla Esc kahvan päällä. Parempi apuviivapalaute Automaattinen keltainen korostus ohjaa pääakselien suuntiin (kuten yhdensuuntaiseen ja kohtisuoraan). Automaattinen palaute X- ja Y-suunnista auttaa kohdistamisessa, erityisesti perspektiivinäkymissä. Apuviivat 3D-ikkunassa Apuviivat näkyvät 3D-muokkaustasolla. Apuviivat jäävät näkyviin ja risteyspisteisiin voi tarttua, vaikka ne jäävät piiloon elementtien taakse näkymää kierrettäessä. Perspektiivin esittämiseksi apuviivan viivatyyppi muuttuu mentäessä kaukaisuuteen. 4 Yhteistyö insinöörien kanssa Suoraviivaisempi ja loogisempi IFC-käyttöliittymä helpottaa yhteistyötä muiden suunnittelijoiden kanssa. 4.1 Helpompi IFC-ominaisuuksien hallinta IFC-ominaisuudet alkuperäisinä ArchiCAD-parametreina Parempi suorituskyky: Koska IFC-tietoa ei enää tarvitse synkronoida ArchiCAD-mallin kanssa, asetukset avautuvat nopeammin. Muutoksia tehdään suoraan elementtiasetuksiin (ei pelkästään IFC-hallinnan kautta). Vain halutut parametrit esitetään: voidaan näyttää joko vain halutut pääparametrit tai kaikki parametrit. IFC-tietokanta on nyt helpommin rakennettavissa mallinnuksen yhteydessä, koska ominaisuudet ovat mukana: ArchiCAD-aloituspohjassa Muistissa Asetusten siirrossa (Pipetti/Ruisku) Leikkaa- ja liitä-toiminnoissa Ominaisuudet säilyvät Viitetiedostojen sisältämissä elementeissä (.mod-tiedostoissa). Parempi tuki viitemallien kanssa työskentelylle: IFC-parametrit säilyvät, kun IFC-projekti avataan ja se linkitetään viitteeksi toiseen ArchiCAD-projektiin, ArchiCAD-elementit saavat lisää ominaisuuksia riippumatta siitä, käytetäänkö IFC-siirtoa. Esimerkiksi IFC-paloluokkaa voi käyttää ArchiCAD-seinän paloluokkana. Peru toimii myös IFC-parametrimuutosten perumiseen.

5 UO. - 5 Tehokkaampi IFC-hallinta Järjestää elementit rakennusosien tyypin ja mallin sisältörakenteen mukaisesti. IFC-parametrin lisäys (ks. yllä olevat kuvat) 1. Valitaan elementin asetuksissa Hallinnoi IFC-ominaisuuksia. 2. Valitaan IFC-parametriluettelosta olemassa oleva parametri. Vaihtoehtoisesti luodaan uusi IFC-nimike. 3. Painetaan OK. 4. Parametri on lisätty elementin asetuksiin. HUOMAA Nämä asetukset voivat tulla automaattisesti Aloituspohjasta tai ne tehdään yleensä kaikille vastavanlaisille elementeille yhtäaikaisesti. Tarkempi IFC-asetusten määritys objekteille Objektien parametrit kääntyvät IFC-ominaisuuksiksi "kääntäjän" avulla. Näin esimerkiksi oven paloluokka siirtyy oikeaksi IFC-ominaisuudeksi. Nämä asetukset ovat muokattavissa objektikohtaisesti. Kääntäjän asetukset ovat tallennettavissa ja käytettävissä uudelleen perättäisissä vienti- ja tuontitilanteissa. Kaikkien käytettyjen objektien ja käytössä olevien parametrien vienti on nyt mahdollista yhdellä osoituksella. Esittää (lisätyt) objektien parametrit sekä vakio-ifc-parametrit. Esittää ali-elementtien suhteet loogisina ryhminä: esimerkiksi portaan rakenneosat ryhmittyvät sekä mallissa että IFC-hallinnassa. Valitut elementit näytetään nyt myös 3D-ikkunassa (aiemmin vain Pohjassa). Tehokas IFC-tietojen käsittely tiimityössä Tiimissä varattu elementti sallii sen IFC-asetusten muuttamisen ilman asetusten varausta tai erityisiä oikeuksia. Parempi käännettyjen kieliversioiden tuki IFC-tiedostojen käännetyt tekstit siirtyvät oikein käyttöjärjestelmien (Windows/Macintosh) ja ArchiCAD-kieliversioiden välillä. Vienti IFC-muotoon tukee Unicode-merkistöä, jonka avulla maakohtaisten erikoismerkkien siirto on yhteensopivaa.

6 UO Uudet mahdollisuudet IFC-tiedon tuontiin ja vientiin Kerrosten kohdistaminen Liitettäessä IFC-projektia voi nyt valita ArchiCADin kerroksen, johon sisältö tuodaan kuten ArchiCADin PLN-tiedostojen liittämisessä. Yksinkertaistettu mallin vienti Mikäli tarkoituksena on siirtää mallin sisältö geometrisena katseluohjelmaa tai LVI-ohjelmaa varten, on nyt mahdollista valita BREP-vientiasetus (boundary representation). 5 Kirjasto 5.1 Helpompi kirjastojen siirto Tuotaessa projekti 15-versioon ohjelma varmistaa, että Graphisoftin toimittamien ArchiCAD-kirjastojen objektit päivittyvät uusimpiin mahdollisiin versioihin. Automaattinen uusimpien GDL-objektiversioiden käyttö Mikäli versioiden 13 tai 14 ArchiCAD-kirjastot yhdistetään kirjastojenhallinnan Yhdistä kirjastot -käskyllä, vaihtuvat niiden objektit uusimpiin vastineisiinsa ArchiCAD 15 -kirjastossa. ArchiCAD-kirjaston objektien yhteensopivuus taaksepäin Tallennettaessa version 15 projektia versioon 14 vaihtuvat versioon 15 uudistetut objektit version 14 vastaaviin. Sisäisen kirjaston päällekkäisyyksiltä välttyminen Haluttaessa liittää jonkin kirjaston objektit projektin kirjastoon voidaan nyt varmistua, etteivät muiden kirjastojen kanssa päällekkäiset objektit liity. Tämän mahdollistaa kirjastojenhallinnan uusi ominaisuus. Tuloksena on täydellinen geometriaesitys, jossa elementtien liitokset ja Boolen operaatiot on huomioitu ilman mallin muita ominaisuuksia ja tietoja. Parannuksia Viitemallien varsionhallintaan Tunnista mallin muutokset sallii nyt kääntäjän valinnan ja muokkauksen lennossa. Muutosmerkintöjen valinta Merkintätyökalussa sallii nyt usean merkinnän valitsemisen ja niiden poistamisen sekä niihin kohdistamisen. Muokattujen elementtien tunnistukseen uudemmasta tai vanhemmasta tiedostoversiosta: Vanhemman version muokatut elementit esitetään "korjattuina", kun taas uudemman esitetään "korostettuina". Parempi Liitä muutokset IFC malliin Kokonainen arkkitehtimalli tai sen osa on mahdollista yhdistää olemassa olevaan IFC-malliin niin, että säilytetään sen alkuperäinen sisältö, olemassa olevia elementtejä ei tuhota. Näin arkkitehtimalli on yhdistettävissä LVI- tai RAK-malliin. Muutossuunnittelu Elementtien muutostila tallentuu IFC-mallin osaksi omaan PSETiin (property set). Tila huomioidaan myös liitettäessä tietoa ArchiCAD-malliin. 5.2 Uudet ja paremmat objektit Uudet ympäristöystävällistä suunnittelua tukevat objektit Talotekniikka 15 Uusiutuvat energiajärjestelmät 15 Sadevesisäiliö 15 Putkiaurinkokeräin 15 Aurinkopaneeli 15 Kotitaloustuulivoimala 15 Teollisuustuulivoimala 15 Uudet sairaala- ja terveydenhoitoalan objektit Kalusteet 15 Sairaalatarvikkeet 15 Potilaspöytä 15 Hammashoitoyksikkö 15 Tutkimuspöytä 15 Sairaalavuode 15 Nesteenantoteline 15 Kiertovaunu 15

7 UO. - 7 Lisää Moderneja kalusteobjekteja Kalusteet 15 Kaapit ja hyllyt 15 Uusi objekti: Moduulivaatekaappi 15 Kalusteet 15 Toimistotarvikkeet 15 Uusi objekti: Sermi 15 Erikoisrakenteet 15 Tulisijat 15 Takka kevyt 15, uusia tyyppejä Uusi objekti: Takkasydän Ovi- ja ikkunaparannukset Oviparannukset Kaksitoista uutta ovea yhdellä tai kahdella korkealla sivupielellä. Uusia teollisuusovia: Automaatti-ovi ja Rulla-ovi. Lisää nykyaikaisia vesikalusteita Talotekniikka 15 Vesikalusteet 15 Ammeet, suihkut, porealtaat Uusi objekti: Suihkukaappi 15 Talotekniikka 15 WC, bideet, urinaalit 15 Uusi objekti: Urinaali Talotekniikka 15 Jako-osat 15 Urinaali WC-moduuli 15 objektiin Talotekniikka 15 Altaat 15 Uusi objekti: Sarja-allastaso 15 Talotekniikka 15 Hanat, juomahanat 15 Uusia hanamalleja Talotekniikka 15 Altaat 15 Uusia allasmuotoja Allas objektiin Kalusteet 15 Keittiökaapit 15 Uusia allasmuotoja Allaskaappi A (1 3-ovisiin) 15 objekteihin Veneitä Kirjasto 15 Visualisointi Ihmiset ja ajoneuvot 15 Kolme purjevenettä ja moottorivene Muita oviparannuksia Kehys liukuoville Ikkunaparannukset Perusikkunat: Uudet ja päivitetyt Perusikkunat-kansio on uudelleen organisoitu loogisempaan järjestykseen. Uudenlainen tapa aukkomuodon ja puitteen valintaan sekä avautumisvalintoihin. Aiemmat jakoikkunat on yhdistetty I1- ja I2-ikkunoihin. Ikkunoiden nimet (I1, I2 ja niin edelleen) kuvastavat nyt jakojen määrää.

8 UO. - 8 Muut ikkunat Uusi I4-vaakaliukuikkuna 15. Kuusi uutta historiallista ikkunatyyppiä. Nopeampi IFC-tiedostojen käsittely IFC-tiedonkäsittely on nyt selkeästi nopeampaa. IFC-tiedot tallentuvat uudella tavalla, joka nopeuttaa IFC-tiedon muokkaamista elementin asetuksissa tai IFC-hallinnassa viemistä IFC-muotoon IFC-mallin tuomista ArchiCADiin. Optimoitu Mallipalvelin Mallipalvelinta on optimoitu, minkä ansiosta yksi mallipalvelin voi ylläpitää useampaa yhtäaikaista projektia tehokkaasti, koska se vie vähemmän muistia Vie ja hae muutokset on nopeampi kuin ennen. 6 Suorituskyky Suorituskyvyn parantaminen on osa jatkuvaa kehitystyötä. Versiossa 15 on parannettu seuraavia osia verrattuna versioon 14: 64-bittinen ArchiCAD MacOS-käyttöjärjestelmään. Alkaen versiosta 15 tarjolla on vain 64-bittinen versio. 7 Käytettävyyden kehitysohjelma Graphisoft haluaa tarjota asiakkailleen helppokäyttöisen ja heidän tarpeitaan vastaavan tuotteen. Palautetta saadaan kyselyillä, käyttökokeilla ja muiden tutkimusten muodossa. Laajan käyttäjäkunnan vuoksi kaikkia käyttäjiä ei tähän mennessä ole ollut mahdollista ottaa mukaan. Versioon 15 on nyt tehty uusi kehitysohjelma, jonka avulla jokainen käyttäjä voi osallistua ArchiCADin kehittämiseen. Mikäli kehitysohjelma on otettu käyttöön, se työskentelee taustalla käytön aikana ja kerää tietoa käyttäjän työskentelystä vähentämättä kuitenkaan ArchiCADin suorituskykyä. Graphisoft käyttää tilastotietoa ohjelman suunnittelussa, tavoitteena on käytettävyyden parantaminen. Osallistuminen on vapaaehtoista ja anonyymiä. Tarkempaa tietoa löytyy keskusteluikkunan Lisätietoja...-linkistä tai osoitteesta ArchiCADin Mac OS -version käyttäjät voivat nyt hyödyntää versiossa 15 aiempaa enemmän keskusmuistia, joka on tarjolla 64-bittisissä ohjelmissa. Tämä nopeuttaa erityisesti suurien ja paljon yksityiskohtia sisältävien hankkeiden mallintamista. Superturvallinen autotallennus Parempi autotallennus tarjoaa sataprosenttisen tietoturvan: muutokset tallentuvat taustalla koko työskentelyn ajan. Toisin kuin aiemmassa automaattisessa tallennuksessa, nyt muutokset tallentuvat koko ajan erilliseen taustaprojektiin. Näin sähkökatkon, järjestelmävirheen tai kaatumisen tapahtuessa voi palata reaaliaikaiseen versioon. Automaattitallennus toimii samalla tavoin kuin muutosten vieminen Mallipalvelimelle tiimityössä: vie vain muutokset salamannopeasti jopa suurissa hankkeissa. HUOMAA Kehitysohjelmaan voi liittyä kohdasta Ohje Käyttäjäpalaute, mikäli valintaa ei tehty jo ohjelman asennuksen yhteydessä.

A-Tiilikate objektikirjasto

A-Tiilikate objektikirjasto A-Tiilikate objektikirjasto 15.1.2014 A-Tiilikate-objektikirjasto toimii ArchiCAD 14, 15, 16 ja 17 -versioissa. Kirjaston käyttöön tarvitaan Graphisoftin Tarvikkeet-laajennus. Tarvikkeet-laajennuksen käyttöönotto

Lisätiedot

2017/01/30 02:12 1/10 Muokkaa

2017/01/30 02:12 1/10 Muokkaa 2017/01/30 02:12 1/10 Muokkaa Muokkaa Valikon toiminnot: Kaivanto > Jaa Kaivanto jaetaan kahdeksi kaivannoksi valitussa solmussa. Valikko: Suunnitelma > Muokkaa > Kaivanto > Jaa Valitse solmu, jossa kaivanto

Lisätiedot

2006 i&i Solutions Oy

2006 i&i Solutions Oy 2006 i&i Solutions Oy Materiaali on vapaasti käytettävissä. Alkuperäiseen materiaaliin ei saa kuitenkaan tehdä muutoksia ja alkuperäinen tekijä (i&i Solutions Oy) on aina oltava näkyvissä. Mikäli materiaalista

Lisätiedot

2016/07/05 08:58 1/12 Shortcut Menut

2016/07/05 08:58 1/12 Shortcut Menut 2016/07/05 08:58 1/12 Shortcut Menut Shortcut Menut Shortcut menut voidaan aktivoida seuraavista paikoista. Shortcut menun sisältö riippuu siitä, mistä se aktivoidaan. 1. Shortcut menu suunnitellusta linjasta

Lisätiedot

Perusteet 5, pintamallinnus

Perusteet 5, pintamallinnus Perusteet 5, pintamallinnus Juho Taipale, Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Ota piirustus fin_basic_4.pdf (Sama piirustus kuin harjoituksessa basic_4). Käytä piirustuksessa annettuja mittoja ja

Lisätiedot

Päivitys Navigo Portalin versioon 5.1

Päivitys Navigo Portalin versioon 5.1 Päivitys Navigo Portalin versioon 5.1 Mikä muuttuu? 1 Johdanto...2 2 Sivun asetukset...2 3 Piilotetut Portlet-otsikot ja painikkeet...2 4 Portletin toimintolinkit ovat kuvakkeina...2 5 Uusi sisältö luodaan

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Moodlen lohkot Lohkojen lisääminen: Moodlen lohkot sisältävät kurssialueen hallinnointiin liittyviä toimintoja. Kun saat uuden tyhjän kurssialueen, sen molemmilla reunoilla on valmiina muutama keskeinen

Lisätiedot

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.)

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) 6. Tekstin muokkaaminen 6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) Tekstin maalaaminen onnistuu vetämällä hiirellä haluamansa tekstialueen yli (eli osoita hiiren

Lisätiedot

1 GDL-OBJEKTIN TUONTI...1

1 GDL-OBJEKTIN TUONTI...1 GDL-OBJEKTI SISÄLLYSLUETTELO 1 GDL-OBJEKTIN TUONTI...1 2 MTH CONCERTTO -OBJEKTI...3 2.1. Tekniset-välilehti...3 2.2. Asetukset-välilehti...3 2.3. Mitat-välilehti...4 2.4. Runko-välilehti...6 2.5. Aukko-välilehti...7

Lisätiedot

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon Tämän oppaan sisältö Microsoft Microsoft Outlook 2010 näyttää hyvin erilaiselta kuin Outlook 2003. Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa uuden ohjelman opiskelua. Seuraavassa on tietoja uuden käyttöliittymän

Lisätiedot

Condes. Quick Start opas. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 8. Quick Start - opas Condes 8. olfellows www.olfellows.fi 1.

Condes. Quick Start opas. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 8. Quick Start - opas Condes 8. olfellows www.olfellows.fi 1. Condes Suunnistuksen ratamestariohjelmisto Versio 8 Quick Start opas Yhteystiedot: olfellows Jouni Laaksonen Poijukuja 4 21120 RAISIO Sähköposti: jouni.laaksonen@olfellows.fi www.olfellows.fi olfellows

Lisätiedot

Moodle-alueen muokkaaminen

Moodle-alueen muokkaaminen Moodle-alueen muokkaaminen Alla oleva kuva esittää Moodle-aluetta sellaisena kuin se sinulle toimitetaan tilattuasi alueen Opetusteknologiapalveluista: - Etusivun näkymä koostuu sivun keskellä olevista

Lisätiedot

Yhteensopiva ja stabiili. Käsitteellistää suunnittelun. Parempi kuin koskaan aiemmin. Yksityiskohtien tarkka kuvaus. Saumaton kommunikaatio

Yhteensopiva ja stabiili. Käsitteellistää suunnittelun. Parempi kuin koskaan aiemmin. Yksityiskohtien tarkka kuvaus. Saumaton kommunikaatio ZWCAD 2012 ESITTELY Yhteensopiva ja stabiili Parempi kuin koskaan aiemmin Käsitteellistää suunnittelun Yksityiskohtien tarkka kuvaus Saumaton kommunikaatio ZWCAD -ohjelmointi Yhteensopiva ja stabiili Ylivertainen

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com Sisällys Editorin käyttöohje...

Lisätiedot

Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto / Tietohallinto Valitse muokkaustila päälle kurssialueen etusivun oikean yläkulman painikkeesta.

Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto / Tietohallinto Valitse muokkaustila päälle kurssialueen etusivun oikean yläkulman painikkeesta. Sanasto Sanasto -työkalulla voi laatia sanakirjan tapaisen sanaston, jonka hakusanoja (käsitteitä ja niiden määritelmiä) voidaan selata ja opettajan niin halutessa myös kommentoida. Sekä opettaja että

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE METRIRUNKO-OBJEKTILLE. Metrirunko-elementtien lisääminen runkoratkaisuksi

KÄYTTÖOHJE METRIRUNKO-OBJEKTILLE. Metrirunko-elementtien lisääminen runkoratkaisuksi KÄYTTÖOHJE METRIRUNKO-OBJEKTILLE Suunnittelun työvaiheet Rakennuksen mallintaminen 1. Säädä kerroskorkeus elementin korkeudeksi (2,500m + 0,048m, jos valitset alajuoksun elementin alle) Erikoistilauksesta

Lisätiedot

Sähköinen ajanvaraus Virkailijan ohje. 11.11.2015 Valtiovarainministeriö

Sähköinen ajanvaraus Virkailijan ohje. 11.11.2015 Valtiovarainministeriö Sähköinen ajanvaraus Virkailijan ohje 11.11.2015 Valtiovarainministeriö Sisältö 1 Yleistä... 1 1.1 Sisään- ja uloskirjautuminen... 1 1.2 Salasanan vaihto... 2 2 Ajanvaraus... 3 2.1 Varauksen luonti...

Lisätiedot

Ohjelmiston kuvakkeiden kuvaus

Ohjelmiston kuvakkeiden kuvaus Ohjelmiston kuvakkeiden kuvaus Aliro-ohjelmiston kuvakkeiden esittely kattaa kaikki ohjelmistossa käytettävät kuvakkeet. Esittelyn avulla tunnistat helposti kuvakkeet ja niiden kautta käytettävät toiminnot.

Lisätiedot

Liferay CE KÄYTTÖOHJE PÄIVITTÄJÄLLE. Content Manager. Ambientia Oy TM Ambientia

Liferay CE KÄYTTÖOHJE PÄIVITTÄJÄLLE. Content Manager. Ambientia Oy  TM Ambientia Liferay CE KÄYTTÖOHJE PÄIVITTÄJÄLLE Ambientia Oy asiakaspalvelu@ambientia.fi www.ambientia.net TM Ambientia Content Manager 2 (13) KÄYTTÖOHJE PÄIVITTÄJÄLLE, SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 2 KIRJAUTUMINEN...

Lisätiedot

Harjoitellaan esitysgrafiikkaohjelman käyttöä Microsoftin PowerPoint ohjelmalla.

Harjoitellaan esitysgrafiikkaohjelman käyttöä Microsoftin PowerPoint ohjelmalla. Esitysgrafiikka Harjoitellaan esitysgrafiikkaohjelman käyttöä Microsoftin PowerPoint ohjelmalla. Tallenna esimerkki.pptx tiedosto tuokion kansioon. Avaa esimerkki.pptx tiedosto PowerPoint ohjelmassa. Jäsennysnäkymä

Lisätiedot

Pohjan ja leikkauksen tekeminen Casa Parrista

Pohjan ja leikkauksen tekeminen Casa Parrista 1 / 12 Digitaalisen arkkitehtuurin yksikkö Aalto-yliopisto 24.11.2015 Pohjan ja leikkauksen tekeminen Casa Parrista Talon sijoittaminen maastoon 2 / 12 1. File --> import --> valitse maastotiedosto (tai

Lisätiedot

PÄIVITÄ TIETOSI OPTIMASTA! KOOSTE

PÄIVITÄ TIETOSI OPTIMASTA! KOOSTE PÄIVITÄ TIETOSI OPTIMASTA! KOOSTE IT-palvelut / Hannele Rajaniemi optima-support@jyu.fi www.jyu.fi/itp/optima-ohjeet 2 Sisältö Mikä on koosteen idea? Miten saan kooste-työkalun käyttööni? Miten luon koosteen?

Lisätiedot

Muutoskoneen kirjasto asennetaan oletusarvoisesti ArchiCADin kirjastohakemiston alle (C:\Program Files\Graphisoft\ArchiCAD 13\Kirjasto 13).

Muutoskoneen kirjasto asennetaan oletusarvoisesti ArchiCADin kirjastohakemiston alle (C:\Program Files\Graphisoft\ArchiCAD 13\Kirjasto 13). MUUTOSKONE KÄYTTÖOHJE Muutoskone on ArchiCADin laajennus, jonka avulla saadaan helposti poimittua muutosnuolien tiedot muutostaulukkoon planssille. Sen avulla saadaan kaikkialle tietomalliin sijoitettujen

Lisätiedot

Työohjeen teko. Veikko Pöyhönen

Työohjeen teko. Veikko Pöyhönen Työohjeen teko. Veikko Pöyhönen Oheisilla ohjeilla voit laatia kuvallisen työohjeen. Käytin seuraavia ohjelmia: WORD 2000 (WORD-97 on lähes samanlainen ) Paint Shop Pro 4 Työohjeiden tekoon olisi toki

Lisätiedot

KIEKU: ANALYYSIRAPORTOINTI. Juho Ajo tulosohjausasiantuntija, Valtiokonttori

KIEKU: ANALYYSIRAPORTOINTI. Juho Ajo tulosohjausasiantuntija, Valtiokonttori KIEKU: ANALYYSIRAPORTOINTI Juho Ajo tulosohjausasiantuntija, Valtiokonttori Raportointi Kieku-tietojärjestelmässä Käyttöliittymä Loppukäyttäjät pääsevät tietovarastoraportointiin Kiekuportaalin kautta.

Lisätiedot

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI 1 Perinteinen valesokkelirakenne Termotuote korjattu rakenne Asennus 2 Ennen työn aloittamista on aina tarkistettava päivitetyt viimeisimmät suunnitteluohjeet valmistajan kotisivuilta. Eristämisessä on

Lisätiedot

Planssit ja Tulosteet

Planssit ja Tulosteet 26.1.2007 Archicad 10 Planssit ja Tulosteet ArchiCAD 10:n tärkeimpiä uudistuksia on planssauksen ja tulostuksen sisällyttäminen itse ArchiCADiin. Projektin työstö luonnoksesta tulostukseen onnistuu siis

Lisätiedot

Automaattitilausten hallinta

Automaattitilausten hallinta Automaattitilausten hallinta Automaattitilauksilla voidaan automatisoida kopiotilaukset tuotantolaitokselle. Työkalulla voitte määritellä kansio- sekä tiedostokohtaisia automaattitilauksia. Joka yö SokoPro

Lisätiedot

Museokartta Muokkaajan käyttöohje ,päivitetty

Museokartta Muokkaajan käyttöohje ,päivitetty Museokartta 2015 Muokkaajan käyttöohje 9.6.2015,päivitetty 25.9.2015 Tässä ohjeessa neuvotaan, kuinka paikkatietokohteita voi luoda ja muokata. Muut toiminnot on selostettu Katselukäyttöohjeessa. Ennen

Lisätiedot

Heli Karjalainen ja Eric Rousselle Discendum Oy

Heli Karjalainen ja Eric Rousselle Discendum Oy Heli Karjalainen ja Eric Rousselle Kyvyt.fi:n pohjalla nyt Mahara 1.4 Kyvyt.fi:n käyttöliittymä noudata pääosin Maharan navigointimallia Maharan uudistusten lisäksi Discendum tuo paljon uusia ominaisuuksia

Lisätiedot

QuarkXPress ohjelman uudet ominaisuudet

QuarkXPress ohjelman uudet ominaisuudet QuarkXPress 10.1 -ohjelman uudet ominaisuudet SISÄLTÖ Sisältö QuarkXPress 10.1:n uudet ominaisuudet...3 Uudet ominaisuudet...4 Dynaamiset apuviivat...4 Huomautukset...4 Kirjat...4 Redline-toiminto...4

Lisätiedot

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu...

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu... Tärkeimmät toiminnot Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta Kun hiiren jättää kuvakkeen päälle vähäksi ajaksi Word selittää toiminnon Avaa tiedosto Tallenna Kumoa, nuolesta aiemmat

Lisätiedot

Pintamallintaminen ja maastomallinnus

Pintamallintaminen ja maastomallinnus 1 / 25 Digitaalisen arkkitehtuurin yksikkö Aalto-yliopisto Pintamallintaminen ja maastomallinnus Muistilista uuden ohjelman opetteluun 2 / 25 1. Aloita käyttöliittymään tutustumisesta: Mitä hiiren näppäintä

Lisätiedot

Paroc Panel System ArchiCAD-sovellus

Paroc Panel System ArchiCAD-sovellus Paroc Panel System ArchiCAD-sovellus 1.1.2014 Käyttöehdot Sovelluksen käyttö ja kopiointi on maksutonta. Sovelluksen ja kaikki sen näyttämä sisältö toimitetaan sellaisenaan ilman minkäänlaista takuuta.

Lisätiedot

Muita kuvankäsittelyohjelmia on mm. Paint Shop Pro, Photoshop Elements, Microsoft Office Picture Manager

Muita kuvankäsittelyohjelmia on mm. Paint Shop Pro, Photoshop Elements, Microsoft Office Picture Manager Missio: 1. Asentaminen 2. Valokuvien tarkastelu, tallennus/formaatit, koko, tarkkuus, korjaukset/suotimet, rajaus 3. Kuvan luonti/työkalut (grafiikka kuvat) 4. Tekstin/grafiikan lisääminen kuviin, kuvien/grafiikan

Lisätiedot

Ohjeisto tiedonsiirrosta

Ohjeisto tiedonsiirrosta Liite 6 1(24) KEMIN ENERGIA Ohjeisto tiedonsiirrosta Janne Pirttimaa 27.2.2013 Liite 6 2(24) Sisällysluettelo 1. TIEDONKERUUKIRJASTON MUOKKAAMINEN... 3 2. KIRJASTON SIIRTÄMINEN LAITTEESEEN... 11 3. MITTAUSTEN

Lisätiedot

Uuden palvelun lisääminen liityntäpalvelimelle esuomi.fi

Uuden palvelun lisääminen liityntäpalvelimelle esuomi.fi Uuden palvelun lisääminen liityntäpalvelimelle esuomi.fi esuomi.fi/palveluntarjoajille/palveluvayla/tekninen-aineisto/konfigurointiohjeita/uuden-palvelun-lisaaminen-liityntapalvelimelle/ Suomi.fi-palveluväylä

Lisätiedot

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi. 3. Aseta valokuva/asiakirja

Lisätiedot

Picasa 3 -kuvankäsittelyopas, osa 1, valokuvien muokkaus tutuksi

Picasa 3 -kuvankäsittelyopas, osa 1, valokuvien muokkaus tutuksi Picasa 3 -kuvankäsittelyopas, osa 1, valokuvien muokkaus tutuksi Valokuvien muokkaaminen Käynnistettyäsi Picasa-ohjelman, eteesi avautuu niin sanottu arkistonäkymä. Näet täältä olemassa olevia valokuvia.

Lisätiedot

Discendum Oy

Discendum Oy 1 CV+ ansioluettelon luominen ja muokkaus CV+ - Yleistä 3 CV+ -ansioluettelon luominen 5 Tietojen muokkaaminen Perustoiminnot 7 CV+ sisältöjen otsikoiden muokkaus 8 Koulutus- ja työkokemustiedot Todistuksen

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Tiedostot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi työpöydältä raahata

Lisätiedot

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla GEOS 1 Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla Libre Office Calc ohjelman saat ladattua ilmaiseksi osoitteesta: https://fi.libreoffice.org/ Tässä ohjeessa on käytetty Libre Office Calc 5.0 versiota

Lisätiedot

PowerPoint -esitysgrafiikka

PowerPoint -esitysgrafiikka TAMPEREEN KAUPUNKI Kasvatus- ja opetustoimiala @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ PowerPoint -esitysgrafiikka jatkokurssi SisällysError! Not a valid link. 1 Automaattiset muodot 1 2 Piirrosobjektin

Lisätiedot

Huom! Kaikki puuosat ovat käsittelemättömiä ja näin ollen tarvitsevat puunsuojakäsittelyn ulko- ja sisäpuolelta ennen asennusta.

Huom! Kaikki puuosat ovat käsittelemättömiä ja näin ollen tarvitsevat puunsuojakäsittelyn ulko- ja sisäpuolelta ennen asennusta. Asennusohjeet huvimajalle Albatros iso / pieni Huom! Asennusohjeissa olevat kuvat viittaavat monissa kohdin isoon Albatrossiin mm. seinäelementtien ja listojen osalta. Tarvittavat työvälineet asennuksessa.

Lisätiedot

Testausdokumentti. Sivu: 1 / 10. Ohjelmistotuotantoprojekti Sheeple Helsingin yliopisto. Versiohistoria

Testausdokumentti. Sivu: 1 / 10. Ohjelmistotuotantoprojekti Sheeple Helsingin yliopisto. Versiohistoria Sivu: 1 / 10 Testausdokumentti Ohjelmistotuotantoprojekti Sheeple Helsingin yliopisto Versiohistoria Versio Päivitykset 0.4 Lisätty mod_form.php -tiedostoon liittyvät testit 0.5 Lisätty johdanto 1.0 Dokumentti

Lisätiedot

PlanMan Project 2016 päivitys ja uudet ominaisuudet

PlanMan Project 2016 päivitys ja uudet ominaisuudet PlanMan Project 2016 päivitys ja uudet ominaisuudet Päivitys uuteen versioon 1.0.260.0 rev 317 Nyt kannattaa päivittää PlanMan Project 2016 uuteen versioon. Tällä hetkellä käyttämäsi version näet käynnistämällä

Lisätiedot

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU ,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU Tässä pääsette tutustumaan Internet Explorerin (IE) käyttöön. Muitakin selainversioita löytyy, kuten esimerkiksi Netscape, Opera ja Mozilla. Näiden muiden selainten

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata Opinto-oppaassa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

Pong-peli, vaihe Aliohjelman tekeminen. Muilla kielillä: English Suomi. Tämä on Pong-pelin tutoriaalin osa 3/7. Tämän vaiheen aikana

Pong-peli, vaihe Aliohjelman tekeminen. Muilla kielillä: English Suomi. Tämä on Pong-pelin tutoriaalin osa 3/7. Tämän vaiheen aikana Muilla kielillä: English Suomi Pong-peli, vaihe 3 Tämä on Pong-pelin tutoriaalin osa 3/7. Tämän vaiheen aikana Jaetaan ohjelma pienempiin palasiin (aliohjelmiin) Lisätään peliin maila (jota ei voi vielä

Lisätiedot

QuarkXPress 2016 -ohjelman uudet ominaisuudet

QuarkXPress 2016 -ohjelman uudet ominaisuudet QuarkXPress 2016 -ohjelman uudet ominaisuudet SISÄLTÖ Sisältö QuarkXPress 2016:n uudet ominaisuudet...3 Alkuperäiset QuarkXPress-objektit...4 Olemassa olevien kohteiden muuntaminen alkuperäisiksi QuarkXPress-objekteiksi...4

Lisätiedot

Omapalvelun ka ytto ohjeet

Omapalvelun ka ytto ohjeet Omapalvelun ka ytto ohjeet 1 Sisällys Etusivu ja omat tiedot... 2 Hakemuksen täyttäminen... 3 Välitallennus... 3 Keskeneräisen hakemuksen täyttäminen... 4 Liitteiden täydentäminen jälkikäteen... 5 Hakemuksen

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2014 Tiedostojen lisääminen alueelle Vaihtoehto1: Jos käytät Firefox-selainta voit vain raahata tiedoston alueelle. Laita Moodle-alueellasi muokkaustila päälle (Muokkaustila päälle -painike). Avaa koneesi Tiedostot-ikkuna

Lisätiedot

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Word - harjoitus 1 1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Kopioi itsellesi harjoitus3_korjaus.doc niminen tiedosto Avaa näyttöön kopioimasi harjoitus. Harjoitus on kirjoitettu WordPerfet 5.1 (DOS) versiolla

Lisätiedot

2.1 Yksinkertaisen geometrian luonti

2.1 Yksinkertaisen geometrian luonti 2.1 Yksinkertaisen geometrian luonti Kuva 2.1 Tiedon portaat Kuva 2.2 Ohjelman käyttöliittymä suoran luonnissa 1. Valitse Luo, Suora, Luo suora päätepistein. 2. Valitse Pystysuora 3. Valitse Origo Origon

Lisätiedot

Optiman käyttöliittymän uusia ominaisuuksia. Ulkoasu

Optiman käyttöliittymän uusia ominaisuuksia. Ulkoasu Optiman käyttöliittymän uusia ominaisuuksia Ulkoasu Optiman käyttöliittymän graafinen ulkoasu on uudistettu perusteellisesti. Pääelementtien väriratkaisut ovat entisen kaltaiset, mutta muutoin ulkonäkö

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

Jigi - Käyttöohje. Jigi Ohjelman peruskäyttö. A&S Virtual Systems Oy Laivalahdenkatu 2b FIN Helsinki

Jigi - Käyttöohje. Jigi Ohjelman peruskäyttö. A&S Virtual Systems Oy Laivalahdenkatu 2b FIN Helsinki Jigi - Käyttöohje Ohjelman peruskäyttö Laivalahdenkatu 2b FIN-00880 Helsinki Business ID: 0983544-2 2 (10) Sisällysluettelo 1 Aloitus ja uuden mallin luonti... 3 1.1 Ohjelman käynnistys... 3 1.2 Uuden

Lisätiedot

Tasogeometriaa GeoGebran piirtoalue ja työvälineet

Tasogeometriaa GeoGebran piirtoalue ja työvälineet Tasogeometriaa GeoGebran piirtoalue ja työvälineet Näissä harjoituksissa työskennellään näkymässä Näkymät->Geometria PIIRRÄ (ja MITTAA) a) jana toinen jana, jonka pituus on 3 b) kulma toinen kulma, jonka

Lisätiedot

MicroStation V8i-käyttöympäristö

MicroStation V8i-käyttöympäristö MicroStation V8i-käyttöympäristö Liite 2 Pääkäyttäjän ohjeet Juha Orre Tekniikan koulutusalan opinnäytetyö Kone- ja tuotantotekniikka Insinööri (AMK) KEMI 2013 SISÄLLYS Liite 2 2(14) SISÄLLYS... 2 1 KÄYTTÖOHJEET...

Lisätiedot

Analyysiraportointi. Kieku-tietojärjestelmähankkeen infotilaisuus. Juho Ajo Valtiokonttori Juho Ajo

Analyysiraportointi. Kieku-tietojärjestelmähankkeen infotilaisuus. Juho Ajo Valtiokonttori Juho Ajo Analyysiraportointi 1 Kieku-tietojärjestelmähankkeen infotilaisuus Juho Ajo Valtiokonttori 7.4.2011 22.3.2011 Juho Ajo Esityksen sisältö Raportointi Kieku-tietojärjestelmässä (5 min) SAP BI: Tietovarastoraportointi/analyysiraportointi

Lisätiedot

Esitystekniikoita ja visualisoinnin workflow

Esitystekniikoita ja visualisoinnin workflow 1 / 43 Digitaalisen arkkitehtuurin yksikkö Aalto-yliopisto Esitystekniikoita ja visualisoinnin workflow Miksi? 2 / 43 piirustuksilla arkkitehti kommunikoi muille suunnitelmasta (esim. skabat) eläydyttävä

Lisätiedot

VALIKON LISÄÄMINEN Moduulin lisääminen Valikon nimikkeen lisääminen Moduulien järjestyksen muuttaminen

VALIKON LISÄÄMINEN Moduulin lisääminen Valikon nimikkeen lisääminen Moduulien järjestyksen muuttaminen ETAPPI ry JOOMLA 2.5 VALIKON LISÄÄMINEN Moduulin lisääminen Valikon nimikkeen lisääminen Moduulien järjestyksen muuttaminen ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Sivu 1(13) Sisällysluettelo 1. Uuden valikon lisääminen...

Lisätiedot

Cabas liitännän käyttö AutoFutur ohjelmassa 4.1.2012

Cabas liitännän käyttö AutoFutur ohjelmassa 4.1.2012 Cabas liitännän käyttö AutoFutur ohjelmassa 4.1.2012 Liitännän aktivointi Liitäntä on ohjelma lisämoduuli. Ensin asetetaan käyttöön FuturSoftilta saatu Liitäntä WinCabas rekisteröintikoodi. Mennään kohtaan

Lisätiedot

(Kuva2) (Kuva 3 ja 4)

(Kuva2) (Kuva 3 ja 4) Navigointi (Kuva1) Perinteisestä ohjelmasta poiketen, GIMP käyttöliittymä muodostuu useasta ikkunasta. Siinä on pääikkuna, joka sisältää työstettävän kuvan sekä ylärivin dropdown valikkoina kaikki ohjelman

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO Kirjautuminen Kirjatuminen järjestelmään tapahtuu syöttämällä ylläpitäjältä (yleensä sähköpostilla) saatu käyttäjätunnus ja salasana niille varattuihin kenttiin. Jos olet unohtanut salasanasi voit syöttää

Lisätiedot

Febdok 5.5.x, Varmuuskopiot OHJEISTUS

Febdok 5.5.x, Varmuuskopiot OHJEISTUS Febdok 5.5.x, Varmuuskopiot OHJEISTUS Sisällys 1 YLEISTÄ 1 2 VARMUUSKOPIOT 2 2.1 TÄYDELLINEN VARMUUSKOPIO PERUSKÄYTTÄJÄN TUNNUKSILLA 2 2.2 VARMUUSKOPIOT ADMIN TUNNUKSILLA 4 2.2.1 TÄYDELLINEN VARMUUSKOPIO

Lisätiedot

Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet

Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet Tavoitettavuusasetusten hallinta Oma Elisa -käyttöliittymällä Koska sovellusta kehitetään jatkuvasti, pidättää Elisa Oyj oikeudet muutoksiin.

Lisätiedot

Elisa Puheratkaisu Vakio Pääkäyttäjän ohjeet

Elisa Puheratkaisu Vakio Pääkäyttäjän ohjeet Elisa Puheratkaisu Vakio Pääkäyttäjän ohjeet Oma Elisa -palvelu Vaihderatkaisun hallinta Koska sovellusta kehitetään jatkuvasti, pidättää Elisa Oyj oikeudet muutoksiin. Sovelluksessa saattaa olla toiminteita

Lisätiedot

DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla

DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi ja poista valotuskannen suoja-arkki.

Lisätiedot

Jahtipaikat.fi Käyttöohje

Jahtipaikat.fi Käyttöohje Jahtipaikat.fi Käyttöohje versio 2.0 Sisällysluettelo 1. Kirjautuminen...3 2. Näyttöruudun osat...3 3. Kartta-alusta...4 4. Kartan sisällön määrittely...4 5. Työkalut...5 5.1 Keskitä kartta koko Suomeen...5

Lisätiedot

Ohjeita kirjan tekemiseen

Ohjeita kirjan tekemiseen Suomen Sukututkimustoimisto on yhdessä Omakirjan kanssa tehnyt internetiin uuden Perhekirja-sivuston. Se löytyy osoitteesta: www.omakirja.fi -> Kirjat -> Perhekirja tai http://www.omakirja.fi/perhekirja?product=6

Lisätiedot

Kuva 1. Jokaisen tavallisen kuvan tasotyökalussa näkyy vain yksi taso, tässä nimellä tausta.

Kuva 1. Jokaisen tavallisen kuvan tasotyökalussa näkyy vain yksi taso, tässä nimellä tausta. Gimp alkeet XII 9 luokan ATK-työt/HaJa Sivu 1 / 6 GIMP:in tasotyökalu Lue ensin nämä ohjeet! Harjoitus lopussa! GIMP:in tasotyökalu on nimensä mukaisesti työkalu, jolla hallitaan tasoja, niiden läpinäkyvyyttä,

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 407947-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

Gimp 3. Polkutyökalu, vektori / rasteri, teksti, kierto, vääntö, perspektiivi, skaalaus (koon muuttaminen) jne.

Gimp 3. Polkutyökalu, vektori / rasteri, teksti, kierto, vääntö, perspektiivi, skaalaus (koon muuttaminen) jne. Gimp 3. Polkutyökalu, vektori / rasteri, teksti, kierto, vääntö, perspektiivi, skaalaus (koon muuttaminen) jne. Moni ammatikseen tietokoneella piirtävä henkilö käyttää piirtämiseen pisteiden sijasta viivoja.

Lisätiedot

LEHDISTÖTIEDOTE. Nikon tuo markkinoille uuden sukupolven. kuvankäsittelyohjelmiston. Capture NX2: entistä tehokkaampi ja helppokäyttöisempi

LEHDISTÖTIEDOTE. Nikon tuo markkinoille uuden sukupolven. kuvankäsittelyohjelmiston. Capture NX2: entistä tehokkaampi ja helppokäyttöisempi Nikon tuo markkinoille uuden sukupolven kuvankäsittelyohjelmiston Capture NX2: entistä tehokkaampi ja helppokäyttöisempi Amsterdam, Alankomaat, 3. kesäkuuta 2008 Nikon Europe julkistaa uuden Capture NX2

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP

Sonera Viestintäpalvelu VIP Sonera Viestintäpalvelu VIP Loma- ja Poissaoloviestitoiminnallisuuden käyttöopas v 1.2 Toiminnallisuuden kuvaus Poissaoloviestin aktivoit päälle suorittamalla seuraavat toimenpiteet: Valitse aktiviteetiksesi

Lisätiedot

Radan luominen OCad llä

Radan luominen OCad llä Radan luominen OCad llä 1. Avataan ratojen suunnittelu menemällä ensiksi ohjelmistopalkin yläreunaan Tiedosto-kohtaan ja alavetovalikosta valikoidaan Uusi -kohta. Valinta hyväksytään hiiren vasemman puoleista

Lisätiedot

Adobe Photoshop Elements, kuvakäsittelyn perusteet

Adobe Photoshop Elements, kuvakäsittelyn perusteet Sivu 1 / 8 Adobe Photoshop Elements, kuvakäsittelyn perusteet Lyhyesti Tämän oppaan avulla voit - kääntää kuvan - valita kuvasta vain tietyn alueen ja poistaa kuvasta muut (eng. crop, suom. rajaus) - muuttaa

Lisätiedot

FORMATIIVINEN ARVIOINTI

FORMATIIVINEN ARVIOINTI FORMATIIVINEN ARVIOINTI (OHJEISTUKSESSA KÄYTETTY VISMAN YLEISIÄ OHJEITA FORMATIIVISEN ARVIOINNIN TEKEMISESTÄ. LISÄTIETOJA VISMA.FI) 1 OPETTAJAN ARVIOINTINÄKYMÄ Opettaja pääsee tekemään formatiivista arviointia

Lisätiedot

LiuneDoor KÄYTTÄJÄN OPAS GDL LIUNE KIRJASTOLLE

LiuneDoor KÄYTTÄJÄN OPAS GDL LIUNE KIRJASTOLLE LiuneDoor KÄYTTÄJÄN OPAS GDL LIUNE KIRJASTOLLE LIUNE GDL - liukuoviobjekti on suunnit-telijan työväline, jota käytetään käytetään ArchiCAD 13 tai sitä uudemmassa Windows - tai Macintosh ohjelmaversiossa.kirjaston

Lisätiedot

Diacor Turku extranet

Diacor Turku extranet Diacor Turku extranet Extranet on asiakasyritystemme vastuuhenkilöille tarkoitettu sähköinen palvelukanava. Diacor Turun extranet- sivustolla yrityksen kontaktihenkilön on mahdollista kirjata työntekijöiden

Lisätiedot

Järjestelmän asetukset. Asetustiedostojen muokkaaminen. Pääkäyttäjä eli root. Järjestelmänhallinnan työkalut

Järjestelmän asetukset. Asetustiedostojen muokkaaminen. Pääkäyttäjä eli root. Järjestelmänhallinnan työkalut Järjestelmän asetukset Järjestelmänhallinnan työkalut Ubuntussa järjestelmän hallintaan ja asetusten muokkaamiseen tarkoitetut ohjelmat on koottu Järjestelmä-valikon alle Asetukset- ja Ylläpito -alavalikoista

Lisätiedot

MITEN TARKISTAT TIETOKONEESI VERKKOKORTTIASETUKSET

MITEN TARKISTAT TIETOKONEESI VERKKOKORTTIASETUKSET MITEN TARKISTAT TIETOKONEESI VERKKOKORTTIASETUKSET 1. Sisällys 1. Sisällys...2 2. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows 7, Windows 8 ja Windows 10...3 3. Laajakaistaliittymän asetukset / Mac OS X...6

Lisätiedot

Käyttöohje - Sanoma Pro digikirjat verkkopalvelu v 1.0 2013-07- 10. Sanoma Pro digikirjat verkkopalvelu... 2. Yleistä... 2. Laitteistovaatimukset...

Käyttöohje - Sanoma Pro digikirjat verkkopalvelu v 1.0 2013-07- 10. Sanoma Pro digikirjat verkkopalvelu... 2. Yleistä... 2. Laitteistovaatimukset... - 1 - Käyttöohje - Sanoma Pro digikirjat verkkopalvelu v 1.0 2013-07- 10 Sanoma Pro digikirjat verkkopalvelu... 2 Yleistä... 2 Laitteistovaatimukset... 2 Sisäänkirjautuminen... 2 Uloskirjautuminen... 3

Lisätiedot

Ajoneuvotietopalvelun käyttöohje Päivitetty 26.1.2010

Ajoneuvotietopalvelun käyttöohje Päivitetty 26.1.2010 Ajoneuvotietopalvelun käyttöohje Päivitetty 26.1.2010 Yleistä Ajoneuvotietopalvelulla voidaan hakea ajoneuvon tiedot reaaliajassa AKE:n ajoneuvorekisteristä ajoneuvokortille. Tämä ohje käsittelee 2010

Lisätiedot

Excel 2010 ja QlikView. Mihin ja milloin pivot:ia voi käyttää

Excel 2010 ja QlikView. Mihin ja milloin pivot:ia voi käyttää Excel 2010 ja QlikView 6.11.2012 Markku Könkkölä J Y / IT -palvelut Mihin ja milloin pivot:ia voi käyttää Datan pitää olla listamuotoinen ts. otsikkorivi ja sen alla tietorivit ilman tyhjiä välejä. Jokaisella

Lisätiedot

Ohjelmointi 1 / syksy /20: IDE

Ohjelmointi 1 / syksy /20: IDE Ohjelmointi 1 / syksy 2007 10/20: IDE Paavo Nieminen nieminen@jyu.fi Tietotekniikan laitos Informaatioteknologian tiedekunta Jyväskylän yliopisto Ohjelmointi 1 / syksy 2007 p.1/8 Tämän luennon rakenne

Lisätiedot

Kopiodaksesi, leikataksesi ja liittääksesi helpointa on käyttää näppäimistön pikavalintoja:

Kopiodaksesi, leikataksesi ja liittääksesi helpointa on käyttää näppäimistön pikavalintoja: Ohjeita järjestöpankin käytön tueksi Huomioitavaa:... 1 1 Sisäänkirjautuminen... 2 2 Sivun/henkilökortin muokkaaminen... 2 3 Uutisen/sivun/tapahtuman, tms. lisääminen... 3 4 Uutisen/tapahtuman saaminen

Lisätiedot

A. Peruskäyttöohje Digilehtiö

A. Peruskäyttöohje Digilehtiö A. Peruskäyttöohje Digilehtiö 1 1. Aseta haluamasi paperi tai lehtiö alustan päälle. Kirjoita ja piirrä muistiinpanot digilehtiön kynällä, kun kirjoitat uudelle sivulle, käännä lehti syrjään, ja paina

Lisätiedot

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö SAVONIA Savonia RPM Käyttöopas Informaatiotekniikan kehitysyksikkö 18.8.2011 Sisällysluettelo 1. Perusnäkymä... 3 2. Kirjautuminen... 4 3. Rekisteröinti... 5 4. Idean jättäminen... 6 4. Arviointi... 8

Lisätiedot

Orio Portaali Käyttäjäopas v1.0

Orio Portaali Käyttäjäopas v1.0 Orion Orio Portaali Käyttäjäopas v1.0 SISÄLLYS Liity asiakkaaksi 02 Kirjautuminen 03 Tuotehaku 03 Ostoskori 05 Normaalin tilauksen tekeminen 06 Tilaushistoria 08 Asiakaspalvelu ja yleistä tietoa 09 orio.com

Lisätiedot

Pyhäjoen kunta ja Raahen kaupunki Maanahkiaisen merituulivoimapuiston osayleiskaava

Pyhäjoen kunta ja Raahen kaupunki Maanahkiaisen merituulivoimapuiston osayleiskaava 82127096 Pyhäjoen kunta ja Raahen kaupunki Maanahkiaisen merituulivoimapuiston osayleiskaava Kaavaehdotus 20.11.2012 Tuulivoimalamuodostelmien esteettiset ominaisuudet Tuulivoimaloiden keskittäminen usean

Lisätiedot

Rakennusten elinkaarimittareiden verkkotyökalun käyttöohje. www.360optimi.com/kiinteistopassi

Rakennusten elinkaarimittareiden verkkotyökalun käyttöohje. www.360optimi.com/kiinteistopassi Rakennusten elinkaarimittareiden verkkotyökalun käyttöohje www.360optimi.com/kiinteistopassi Bionova Consulting, luottamuksellinen Viimeksi päivitetty 9. syyskuuta 2014 Käyttöohjeen sisällysluettelo Luo

Lisätiedot

Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään

Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään Yleistä... 3 Sijainti... 3 Kirjautuminen... 3 Kyselyn rakenne... 3 Opettajan toiminnot kirjautumisen jälkeen... 3 Lukuvuoden opintojaksojen listaaminen...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 / / WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: http://sotkamo.valudata.fi/admin Myöhemmin: http://www.sotkamo.fi/admin 2.2 Salasana

Lisätiedot

Win7 & Office 2010. Kouluttaja: Mikko Niskanen. Materiaali: ITP / hannele.rajariemi@jyu.fi ITP / mikko.niskanen@jyu.fi ITP / timo.vorne@jyu.

Win7 & Office 2010. Kouluttaja: Mikko Niskanen. Materiaali: ITP / hannele.rajariemi@jyu.fi ITP / mikko.niskanen@jyu.fi ITP / timo.vorne@jyu. Win7 & Office 2010 Kouluttaja: Mikko Niskanen Materiaali: ITP / hannele.rajariemi@jyu.fi ITP / mikko.niskanen@jyu.fi ITP / timo.vorne@jyu.fi Sisältö 1(2) Win7 Perustoiminnot Asetukset Pikakomennot SCCM

Lisätiedot

Sisäänkirjaus Uloskirjaus. Yritystieto

Sisäänkirjaus Uloskirjaus. Yritystieto Sisäänkirjaus Uloskirjaus Yritystieto Kustannusarvio PartSmart Siirrä PartSmart tiedosto Näytä PartSmart ostoslistat Lataa PartSmartHinnasto Tuotteet Lisävarusteet SNOW ATV PWC Öljytuotteet Öljyt, Snow

Lisätiedot

Public Account-tili on pysyvä, joten kannattaa käyttää mieluummin sitä kuin kaupallisen tilin kokeiluversiota.

Public Account-tili on pysyvä, joten kannattaa käyttää mieluummin sitä kuin kaupallisen tilin kokeiluversiota. 1.1 Tässä harjoituksessa opit laatimaan luokitellun teemakartan maastossa aiemmin keräämistäsi pisteistä. Käytämme Esrin ArcGis-palvelun ilmaisia ominaisuuksia. Kartan tekoa voi harjoitella kokonaan ilman

Lisätiedot

2016/06/21 13:27 1/10 Laskentatavat

2016/06/21 13:27 1/10 Laskentatavat 2016/06/21 13:27 1/10 Laskentatavat Laskentatavat Yleistä - vaakageometrian suunnittelusta Paalu Ensimmäinen paalu Ensimmäisen paalun tartuntapiste asetetaan automaattisesti 0.0:aan. Tämä voidaan muuttaa

Lisätiedot

Webforum. Version 16.3 uudet ominaisuudet. Päivitetty:

Webforum. Version 16.3 uudet ominaisuudet. Päivitetty: Webforum Version 16.3 uudet ominaisuudet Päivitetty: 2016-09-26 Sisältö Tietoja tästä dokumentista... 3 Yleistä... 4 Aloita-sivu... 5 Uusi kalenteri... 5 Dokumentit... 6 Tarkastus ja hyväksyminen viimeistellään

Lisätiedot