Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014"

Transkriptio

1 Tentti Tentti -työkalun avulla opettaja voi laatia tentin, jonka tulokset tallentuvat Moodleen. Tentissä on mahdollista käyttää erilaisia kysymystyyppejä: monivalintakysymyksiä, tosi/epätosi -väittämiä, lyhytvastauksia, numeerisia kysymyksiä, laskutehtäviä, yhdistämis- ja aukkotehtäviä sekä esseekysymyksiä. Ohjeteksti-toiminnolla tenttiin voi lisätä tekstin, johon tentin kysymykset liittyvät tai ohjeita opiskelijoille. Moodle arvioi ja pisteyttää muut kysymykset automaattisesti, mutta esseekysymykset opettaja arvioi itse käsin. Esseiden arvioinnit ja pisteet tallentuvat kuitenkin myös Moodleen. Kategorioiden ja kysymysten luominen: Voit luoda tenttikysymyksiä valmiiksi ja järjestää ne kysymyspankin kategorioihin jo etukäteen, ennen kuin otat tentin käyttöön kurssillasi. Kategoria on ikään kuin "varasto", josta voit poimia kysymyksiä eri tentteihin. Kysymysten järjestäminen kategorioihin selkeyttää niiden hallinnointia ja helpottaa haluttujen kysymysten löytämistä siinä vaiheessa kun luot tenttiä. Asetukset -lohkosta pääset luomaan kategorioita ja kysymyksiä. Kun aloitat kohdasta Kategoriat, voit luoda ensin kategoriat, joihin sitten tallennat kysymykset. 1

2 Kategoriat -linkistä avautuu seuraavanlainen näkymä: Nimeä kategoria (pakollinen kenttä) ja kirjoita sille halutessasi lyhyt kuvaus (valinnainen kenttä). Kun kategorioita ei ole vielä luotu, valittuna on oletuskategoria. Kategorioita voidaan muodostaa hierarkkisesti usealle tasolle. Jos haluat luoda ylätason kategorian, valitse valikosta Ylös (jos valituksi jää oletuskategoria, uudesta kategoriasta tulee sen alakategoria). Tallenna kategorian tiedot painamalla Lisää kategoria. Luomasi kategoriat tulevat näkyviin sivun yläosaan. Kategorianäkymä jäsentyy hierarkkisesti siten, että alakategoriat näkyvät yläkategorioiden alla sisennettyinä. Kategorian nimen perässä suluissa näkyvä luku kertoo kategoriassa olevien kysymysten lukumäärän. Pääset muokkaamaan kategorian tietoja joko klikkaamalla kategorian nimeä tai painamalla nimen perässä olevaa muokkauspainiketta. Kategorian voi poistaa ruksipainikkeesta ja kategorioiden järjestystä muuttaa ylös ja alas osoittavilla nuolipainikkeilla. Oikealle ja vasemmalle osoittavilla nuolipainikkeilla voit vaikuttaa kategorioiden hierarkiaan, eli muuttaa alakategorian ylätason kategoriaksi tai päinvastoin. 2

3 Asetukset -lohkon Kysymykset -kohdasta (ks. kuva ohjeen sivulla 1) pääset luomaan kysymyksiä kategorioihin. Kysymykset -kohdassa avautuu seuraava näkymä: Valitse Kategoria -valikosta kategoria, johon haluat luoda kysymyksiä (valikossa näkyy valmiina oletuskategoria). Kun olet valinnut kategorian, paina Luo uusi kysymys -painiketta. Painiketta painettuasi pääset valitsemaan haluamasi kysymystyypin: Kun valitset kysymystyypin listasta, oikealle puolelle avautuu kuvaus valittuna olevasta kysymystyypistä. Samalla alareunasta aktivoituu Seuraava - painike, jota painamalla pääset luomaan valitsemasi kysymystyypin mukaisen kysymyksen. 3

4 Kysymystyypit: Katso esimerkit eri kysymystyypeistä erillisestä ohjeesta. Moodle arvioi ja pisteyttää opiskelijan tenttisuorituksen automaattisesti kaikkien muiden kysymystyyppien paitsi esseen kohdalla. Esseevastaukset opettajan tulee arvioida manuaalisesti. Monivalinta - Monivalintatehtävässä opiskelija valitsee vastauksen valmiiden vastausvaihtoehtojen joukosta. Tehtävään voi olla yksi tai useampi oikea vastaus. - Kun monivalintakysymykseen on useita oikeita vastauksia, opiskelijan on valittava kaikki oikeat vastaukset voidakseen saada kysymyksestä täyden pistemäärän. Jos kuitenkin opiskelija on valinnut kaikki oikeat vastausvaihtoehdot ja niiden lisäksi myös väärän vaihtoehdon/vääriä vaihtoehtoja, hän saa kysymyksestä täydet pisteet, ellei opettaja ole kysymystä luodessaan määritellyt, että vääristä vastauksista vähennetään pisteitä. Tosi/Epätosi - Tosi/Epätosi -tehtävässä opiskelija vastaa väittämän muotoiseen kysymykseen joko Tosi tai Epätosi. Lyhytvastaus - Lyhytvastaus -tyyppisessä tehtävässä opiskelija vastaa kirjoittamalla tekstikenttään yhden tai muutaman sanan pituisen vastauksen. Moodle vertaa opiskelijan kirjoittamaa vastausta merkki merkiltä opettajan määrittelemiin oikeisiin vastauksiin ja hyväksyy opiskelijan vastauksen oikeaksi vain, jos se on täsmälleen sama kuin jokin opettajan määrittelemistä oikeista vastauksista. - Oikeita vastauksia voi olla useita, ja niistä kustakin voi opettajan niin halutessa saada eri pistemäärän. - Opettaja voi määritellä, onko kirjainkoolla merkitystä opiskelijan vastauksen arvioinnissa. - Lyhytvastaus -tyyppisiä kysymyksiä kannattaa käyttää harkiten, jos mahdollisia oikean vastauksen kirjoitusmuotoja on paljon tai jos haluttu oikea vastaus on useamman sanan pituinen. Numeerinen kysymys - Opiskelijalle numeerinen kysymys näyttää samankaltaiselta kuin lyhytvastaus -tyyppinen kysymys. Numeerisessa kysymyksessä opiskelija vastaa kuitenkin numerolla. - Numeerinen kysymys voi hyväksyä oikeaksi myös virheellisen vastauksen, jos opettaja on tehtävän asetuksissa hyväksynyt tietylle numeeriselle alueelle sijoittuvat vastaukset. 4

5 Yhdistämistehtävä - Yhdistämistehtävässä opiskelija yhdistää toisiinsa vastinparit; kysymyksen ja vastauksen tai käsitteen ja määritelmän. Yhdistämistehtävä lyhytvastauksista - Opiskelijalle tämä tehtävätyyppi muistuttaa yhdistämistehtävää. Toisiinsa yhdistettävät kysymykset ja vastaukset arvotaan satunnaisesti kategorian lyhytvastauskysymyksistä. Tehtävän käyttöönottaminen edellyttää siis, että kategoriaan on luotu useampia lyhytvastaus -tyyppisiä kysymyksiä (vähintään kaksi). Aukkotehtävä - Aukkotehtävä muodostuu tekstistä, johon on upotettu erilaisia kysymystyyppejä, kuten monivalinta-, lyhytvastaus- ja numeerisia kysymyksiä. Essee - Opiskelija vastaa esseekysymykseen kirjoittamalla vapaamuotoista tekstiä Moodlessa avautuvaan kirjoitustilaan. Opiskelijoiden kirjallisia vastauksia esseekysymyksiin Moodle ei voi arvioida, vaan opettaja arvioi vastaukset manuaalisesti. Opettajan antama arvosana ja palaute tallentuvat Moodleen. Opettajan kannattaa määritellä tentin asetukset siten, että opiskelija pääsee lukemaan saamansa palautteen Moodlen kautta. Laskutehtävä - Laskutehtävä -työkalulla voi luoda yksilöllisiä laskutehtäviä käyttämällä muuttujia, joiden paikalle sijoitetaan vaihtelevat numeroarvot tenttiä tehtäessä. Laskutehtävässä voi määritellä marginaalin, jonka sisällä olevat luvut hyväksytään oikeiksi vastauksiksi. Yksinkertainen laskutehtävä - Yksinkertainen versio laskutehtävästä. Kysymykseen voi lisätä muuttujia, jotka muutetaan annetun rajauksen perusteella satunnaisiksi numeroiksi kun tehtävä näytetään opiskelijalle. Matemaattinen monivalintatehtävä - Matemaattiset monivalinnat ovat kuin monivalintatehtäviä, joissa sekä kysymykseen että vastausvaihtoehtoihin saa lisätä laskukaavoja. Laskuissa käytetyt muuttujat korvataan satunnaisesti valituilla luvuilla kun tehtävä näytetään opiskelijalle. Ohjeteksti - Ohjeteksti ei ole varsinainen kysymys, vaan sen avulla opettaja voi kirjoittaa opiskelijoiden luettavaksi tekstin, johon seuraavilla kysymyksillä viitataan. Jos teet tekstin ohjeteksti -työkalulla, huomioi, että tentin asetuksissa ei voi sekoittaa kysymysten järjestystä muuten tekstiin liittyvät kysymykset saattavat tulla tentissä opiskelijoille ennen tekstiä. 5

6 - Ohjeteksti -työkalulla tenttiin voi laatia myös esim. ohjeita opiskelijoille, sekä tentin alkuun että kysymysten väliin. Tentin lisääminen kurssialueelle: Valitse muokkaustila päälle kurssialueen etusivun oikean yläkulman painikkeesta. Muokkaustilan ollessa päällä jokaiseen osioon tulee näkyviin Lisää aktiviteetti tai aineisto -linkki, jonka kautta opettaja pääsee lisäämään alueelle aktiviteetteja. Valitse aktiviteettilistasta Tentti ja paina Lisää -painiketta. 6

7 Tentin asetukset Nimeä tentti. Kirjoita tähän opiskelijoille ohjeet tentin suorittamisesta yms. Jos ruksaat ruudun, Tehtävänanto -kenttään kirjoittamasi teksti (ohjeet yms.) tulee näkyviin myös kurssialueen etusivulle tentin linkin alapuolelle. Määrittele aikaväli, milloin opiskelijat pääsevät tekemään tenttiä. Oletuksena aikaväliä ei ole määritelty, eli opiskelijat voivat tehdä tentin milloin tahansa. Pääset määrittelemään aikavälin ruksaamalla Ota käyttöön -ruudut. Haluatko vielä tentin palautusajan jälkeen antaa opiskelijoille aikaa vastausten palauttamiselle? Voit määritellä tentin tekemiselle suoritusajan eli maksimikeston minuutteina. Mitä tapahtuu, jos opiskelija ei palauta tenttisuoritusta ennen ajan päättymistä? Montako kertaa opiskelija saa yrittää tentin tekemistä? Jos sallit useamman vastauskerran, valitse arviointitapa. 7

8 Haluatko, että kysymykset tulevat opiskelijalle tentissä siinä järjestyksessä kuin olet järjestänyt ne tenttiä rakentaessasi vai sekoitetaanko kysymysten järjestys, jolloin kysymykset tulevat opiskelijalle satunnaisessa järjestyksessä? Saako opiskelija palata aiemmille sivuille tai siirtyä eteenpäin jättämällä sivun väliin, vai onko hänen edettävä järjestyksessä sivu sivulta? (Huom. Navigointimenetelmä - asetus tulee esiin Näytä lisää -linkin takaa. Kun olet avannut linkin, sen tekstiksi muuttuu Näytä vähemmän.) Näytetäänkö kaikki tentin kysymykset samalla sivulla vai haluatko jakaa kysymykset usealle sivulle rajoittamalla sivukohtaista kysymysmäärää? Kaikki kysymykset tarkoittaa, että jokainen kysymys näytetään omalla uudella sivullaan. Näytetäänkö kysymysten vastausvaihtoehdot satunnaisessa järjestyksessä? (Tämä asetus koskee kysymyksiä, joissa annetaan valmiit vastausvaihtoehdot ja edellyttää, että asetus on päällä myös kysymysten asetuksissa.) Jos sallit useamman vastauskerran, sisältääkö jokainen uusi yritys edellisen yrityksen vastaukset (Kyllä) vai alkaako tentti joka kerta alusta (Ei).? (Huom. Asetus tulee esiin Näytä lisää -linkin takaa. Kun olet avannut linkin, sen tekstiksi muuttuu Näytä vähemmän.) Miten arviointi toimii ja miten arviointi ja palaute näytetään opiskelijalle? HUOM! Tutustu vaihtoehtoihin tarkasti. Asetusta ei voi jälkikäteen muuttaa. Ks. erillinen ohje vaihtoehdoista. 8

9 Mitä tietoja opiskelijat saavat nähdä tentin suoritettuaan tai katsoessaan tentin tuloksia myöhemmin? Huomioi palautteiden näyttäminen opiskelijalle tilanteessa, jossa tentin saa tehdä useamman kerran. Haluatko, että opiskelijan nimi ja kuva (mikäli hänellä on käyttäjäprofiilissaan kuva) näytetään ruudulla tentin aikana sekä tentin jälkeen sitä tarkasteltaessa? Tämä asetus määrittää desimaalien määrän pisteiden ja arvosanojen näkyessä näytöllä. Jos valittuna on 0, pisteet näytetään kokonaislukuina. Asetuksella ei ole vaikutusta laskutoimituksiin tai arvosanojen pyöristämiseen. Tämä asetus määrittää desimaalien määrän pisteiden ja arvosanojen näkyessä näytöllä kullekin yksittäiselle kysymykselle. Jos valittuna on Kyllä, kurssialueella olevat lohkot ovat näkyvissä opiskelijan tehdessä tenttiä. (Huom. Asetus tulee esiin Näytä lisää -linkin takaa. Kun olet avannut linkin, sen tekstiksi muuttuu Näytä vähemmän.) 9

10 Voit määritellä tentille salasanan, joka tenttiin osallistujien on annettava päästäkseen tekemään tenttiä. Tenttiin pääsyn voi rajata koskemaan vain tiettyjä koneita (esim. mikroluokassa) määrittelemällä tähän niiden ip-osoitteet. Näytetäänkö tentti uudessa ikkunassa, jossa jotkut hiiri- ja näppäimistötoiminnot on estetty? (Huom. Asetus tulee esiin Näytä lisää -linkin takaa. Kun olet avannut linkin, sen tekstiksi muuttuu Näytä vähemmän.) Jos opiskelijat saavat tehdä tentin useaan kertaan, voit määritellä ajan, joka opiskelijan on odotettava ennen kuin hän pääsee yrittämään tenttiä uudestaan. 10

11 Voit määritellä tentistä opiskelijalle annettavan kokonaispalautteen. Määrittele (prosentteina) rajat, joiden sisälle sijoittuva tulos antaa tietynlaisen palautteen, ja kirjoita palautetekstit. Mikä palaute kullekin opiskelijalle näytetään, riippuu hänen tenttituloksestaan. Huom. Tätä palautemahdollisuutta ei voi käyttää esseetenteissä, vaan ainoastaan sellaisissa tenteissä, jotka Moodle arvioi automaattisesti. Tästä saat tarvittaessa lisää kenttiä palautetta varten. Piilotetaanko tentti opiskelijoilta toistaiseksi? Jos valitset ryhmämoodiksi näkyvät tai erilliset ryhmät, voit tarkastella opiskelijoiden tenttisuorituksia ryhmittäin. Opiskelijoille ryhmämoodilla ei ole merkitystä. Lisäksi: Voit rajoittaa tenttiin pääsyä tietylle ajalle tai asettaa ehtoja pääsylle. 11

12 Kysymysten lisääminen tenttiin: Kun olet määritellyt tentin asetukset, pääset Tallenna ja näytä -painikkeella alla olevan kuvan kaltaiseen näkymään. Paina Muokkaa tenttiä -painiketta siirtyäksesi lisäämään kysymyksiä tenttiin. Painiketta painettuasi pääset seuraavanlaiseen näkymään. Ennen kuin olet lisännyt kysymyspankista kysymyksiä tenttiin, tyhjä tentti on alla olevan kuvan kaltainen. Tällä painikkeella voit lisätä tenttiin kysymyksen, joka arvotaan satunnaisesti valitsemasi kategorian kysymysten joukosta. Satunnaisesti arvottavia kysymyksiä voit lisätä myös kysymyspankin kautta (ks. kuva seuraavalla sivulla). Tällä painikkeella pääset luomaan tenttiin kokonaan uuden kysymyksen, joka tallentuu myös kysymyspankkiin. Voit tehdä tenttiin sivunvaihdon. Jos olet jo tallentanut kysymyksiä kysymyspankkiin, näet Muokkaa tenttiä - painiketta painettuasi myös kysymyspankin sisällön (ks. kuva seuraavalla sivulla) ja voit rakentaa tentin lisäämällä siihen kysymyspankkiin tallentamiasi kysymyksiä. 12

13 Valitse kategoria, jonka kysymyksiä haluat tarkastella. Sivulla näkyvät kulloinkin valittuna olevan kategorian ja sen alakategorioiden sisältämät kysymykset. Luo uusi kysymys -painikkeella voit luoda lisää kysymyksiä valittuna olevaan kategoriaan. Voit milloin tahansa luoda kategorioihin lisää kysymyksiä. Voit muokata ja esikatsella kategorian kysymyksiä. Lisää tenttiin valitsemasi kysymykset siten, että kaikille opiskelijoille tulee samat kysymykset: Ruksaa valintaruutu haluamiesi kysymysten edestä ja paina Lisää tenttiin -painiketta. Voit lisätä kysymyksiä eri kategorioista vaihtamalla kategoriaa yläreunasta. Siirrä kohteeseen - painikkeella voit siirtää valitsemasi kysymykset toiseen kategoriaan. Ruksaa valintaruutu siirrettävän kysymyksen edestä, valitse uusi kategoria valikosta ja paina Siirrä kohteeseen. Lisää tenttiin kysymyksiä siten, että kullekin opiskelijalle tulevat kysymykset arvotaan satunnaisesti kategorian sisältämien kysymysten joukosta: Valitse kategoria yläreunasta, valitse lisättävien satunnaisten kysymysten lukumäärä ja paina Lisää tenttiin -painiketta. Voit arpoa kysymyksiä eri kategorioista vaihtamalla kategoriaa yläreunasta. 13

14 Tenttiin voi siis lisätä kysymyksiä kahdella eri periaatteella: - Kaikille opiskelijoille näytetään samat kysymykset tai - Kysymykset arvotaan opiskelijoille kategorioihin tallennettujen kysymysten joukosta. Kysymysten lukumäärä on kaikille opiskelijoille sama, mutta eri opiskelijoille voi tulla eri kysymykset. Tentin voi toteuttaa myös näiden kahden tavan yhdistelmänä siten, että määrätyt kysymykset näytetään kaikille, mutta sen lisäksi opiskelijoille tulee tietty määrä satunnaisesti arvottavia kysymyksiä. Opiskelijat pääsevät tekemään tenttiä vasta sitten, kun kysymykset on lisätty tenttiin. Tentti, johon on lisätty kysymyksiä kysymyspankista, on alla olevan kuvan kaltainen. Tentin asetuksia tallentaessasi sinua pyydettiin ilmoittamaan, montako kysymystä haluat aina yhdelle sivulle. Alla olevassa esimerkissä valinta on Kaikki 2 kysymystä, jolloin tentissä näytetään aina kaksi kysymystä samalla sivulla. Jos valitsit Kaikki kysymykset, kukin kysymys näkyy omalla sivullaan. Voit määritellä kustakin kysymyksestä annettavat pisteet. Nuolipainikkeilla voit muuttaa kysymysten keskinäistä järjestystä tai siirtää kysymyksiä sivulta toiselle, ruksipainikkeella voit poistaa kysymyksen tentistä (kysymys ei kuitenkaan poistu kategoriasta). Voit luoda tenttiin kokonaan uuden kysymyksen. Kysymys tallentuu myös kysymyspankkiin valitsemaasi kategoriaan. Voit lisätä tentin keskelle tai loppuun uusia sivuja. Voit lisätä tenttiin satunnaisesti arvottavia kysymyksiä valitsemastasi kategoriasta. 14

15 Tentin ulkoasua voit muokata sivun yläreunasta Järjestys ja taitto -välilehdeltä: Järjestys ja taitto -välilehdellä on käytössä seuraavat toiminnot: Voit sivuttaa tentin uudelleen valitsemalla kysymysten lukumäärän/sivu. (Saman muutoksen voi tehdä myös tentin asetuksista). Voit siirtää kysymyksiä sivulta toiselle: ruksaa valintaruutu kysymyksen edestä, kirjoita sivunumero ruutuun ja paina Siirrä -painiketta. Voit poistaa valitsemiasi kysymyksiä tentistä (tentistä poistettu kysymys ei kuitenkaan poistu kategoriasta). Numerot 10, 20,... kysymysten vieressä osoittavat kysymysten järjestyksen. Numerot kasvavat kymmenen välein, jotta väleihin jää tilaa lisäkysymyksille. Järjestääksesi kysymykset uudelleen, muuta numeroita ja klikkaa Järjestä kysymykset uudelleen -painiketta. Voit lisätä tentin keskelle tai loppuun uusia sivuja. Valitse ensin kysymys, jonka perään haluat uuden sivun. Huomaa, että tentistä ei voi poistaa kysymyksiä eikä siihen voi lisätä kysymyksiä enää sen jälkeen, kun yksikin opiskelija on käynyt tekemässä tentin. 15

16 Tentti opiskelijan näkymässä: Opiskelijalle tentti näyttää tältä. Tee tentti nyt -painikkeesta opiskelija pääsee tekemään tenttiä. Kun opiskelija aloittaa tentin, näkymä voi olla tentin asetuksista riippuen hieman erilainen, mutta voi näyttää esim. tältä: Mikäli tentti on jaettu usealle sivulle, opiskelija pääsee liikkumaan tentin sivulta toiselle sivunumeroita klikkaamalla. Lopeta tentti -painikkeella opiskelija lähettää tentin arvioitavaksi. Opiskelija voi merkitä haluamiaan kysymyksiä (esim. palatakseen kysymykseen myöhemmin tentin aikana) klikkaamalla harmaata lippua. Merkityn kysymyksen kohdalla lipun väri muuttuu punaiseksi. Seuraava -painikkeella opiskelija pääsee eteenpäin tentissä. 16

17 Opiskelijoiden tenttitulosten tarkastelu opettajan näkymässä: Linkistä pääset tarkastelemaan opiskelijoiden tenttituloksia. Linkistä avautuu seuraavanlainen taulukko opiskelijoiden tenttisuorituksista: Tässä voit määritellä sivun näkymää ja raporttia koskevat asetukset. Linkistä pääset tarkastelemaan opiskelijan suoritusta yksityiskohtaisesti. Taulukosta näet, milloin opiskelija on aloittanut ja lopettanut tentin, suorituksen keston, kysymyskohtaiset pistemäärät ja kokonaispistemäärän. Värikoodit kertovat, onko opiskelija vastannut kysymykseen oikein (vihreä), osittain oikein (keltainen) vai väärin (punainen). 17

18 Tarkastele suoritusta -linkkiä klikattuasi voit tarkastella opiskelijan suoritusta kysymyskohtaisesti: Tässä näkyvät palautteet, jotka opettaja on tallentanut luodessaan kysymyksen kysymyspankkiin. Arvioi vastaus -linkistä pääset halutessasi antamaan vielä lisää palautetta opiskelijalle. Huomaa, että tämä palaute näkyy opiskelijalle vain, mikäli olet sallinut tentin asetuksissa, että opiskelija saa nähdä arviointinsa ja palautteensa myöhemminkin kuin vain heti suorituksen jälkeen. Esseetentin arviointi: Jos tentissä on esseekysymyksiä, opettajan tulee arvioida opiskelijoiden vastaukset esseekysymyksiin manuaalisesti. Esseetentissä taulukko opiskelijoiden tenttisuorituksista näyttää seuraavanlaiselta: Linkistä pääset lukemaan ja arvioimaan opiskelijan vastaukset esseekysymyksiin. 18

19 Tässä näet opiskelijan vastauksen kysymykseen. Linkistä pääset arvioimaan opiskelijan vastauksen ja antamaan siitä palautetta. Linkistä avautuvassa ikkunassa voit antaa palautetta ja arvosanan. Tallenna palaute ja arvosana sivun lopusta. Käy samalla tavoin läpi vastaukset kaikkiin tentin kysymyksiin. Kun olet arvioinut ja pisteyttänyt esseevastaukset, opiskelijan tenttisuoritus näkyy taulukossa seuraavasti: 19

20 Taulukossa näkyvät opiskelijan kysymyskohtaiset pistemäärät ja tentin kokonaispistemäärä. Arviointi opiskelijan näkymässä: Mikäli olet tentin asetuksissa sallinut, että opiskelija saa nähdä tuloksensa heti suorituksen jälkeen, opiskelijalle avautuu heti tentin palauttamisen jälkeen seuraavankaltainen näkymä: 20

21 Jos opiskelija saa nähdä arviointinsa myöhemminkin kuin vain heti suorituksen jälkeen (tentin ollessa vielä auki tai vasta tentin sulkemisen jälkeen), opiskelija pääsee tentin linkkiä painamalla seuraavankaltaiseen näkymään: Näytä uudelleen -linkistä opiskelija pääsee tarkastelemaan suoritustaan yksityiskohtaisesti (linkistä avautuu sama näkymä kuin edellisessä kuvassa). Jos opettaja on antanut palautetta myös Arvioi vastaus -linkin kautta, opiskelija näkee palautteet suorituksensa yhteydessä: Opettajan Arvioi vastaus - linkin kautta antama palaute. Huom. Jos tentissä on esseekysymyksiä, arviointien näyttäminen myöhemminkin kuin vain heti yrityksen jälkeen kannattaa sallia, jotta opiskelijat näkevät tentistä saamansa arvioinnit ja palautteet (heti yrityksen jälkeen näkyvät vain ne arvioinnit, jotka Moodle tekee automaattisesti, mutta eivät opettajan käsin tekemät esseiden arvioinnit). 21

22 Opiskelija näkee arviointinsa myös kurssin Asetukset -lohkon Arvioinnit -linkin kautta, mikäli opettaja on kurssin asetuksissa sallinut arviointien näyttämisen opiskelijoille (oletuksena sallittu). Tentin ja kysymyspankin suhteesta: Vaikka tentistä ei voi enää poistaa kysymyksiä eikä siihen voi lisätä kysymyspankista uusia kysymyksiä sen jälkeen kun yksikin opiskelija on tehnyt tentin, voit kuitenkin aina lisätä kysymyspankin kategorioihin uusia kysymyksiä. Samaa kysymystä voi käyttää useassa eri tentissä. Kysymykset ovat siis kysymyspankissa ikään kuin varastossa, josta niitä voi ottaa käyttöön eri tenteissä. Jos kysymyspankissa muokkaa sellaista kysymystä, joka on käytössä jossakin tentissä, muokkaus päivittyy myös tentissä olevaan kysymykseen. Vastaavasti tentissä olevan kysymyksen muokkaaminen päivittää kysymyksen myös kysymyspankissa. Jos kysymyspankista poistaa kysymyksen, joka on käytössä jossakin tentissä, kysymystä ei poisteta tentistä, vaan ainoastaan kysymyspankista. Kysymyspankki on kurssialuekohtainen, mutta Asetukset -lohkosta löytyvällä Tuo - toiminnolla voi tuoda yhdellä alueella luomansa kysymyspankin toiselle alueelle. 22

Maarit Hynninen-Ojala. Moodle 2.3.2+ Opiskelijan opas

Maarit Hynninen-Ojala. Moodle 2.3.2+ Opiskelijan opas Moodle 2.3.2+ Opiskelijan opas Sisällys 1 Opiskelijana Moodlessa ohje 1 1.1 Kirjautuminen Moodleen 1 1.2 Etusivu 2 1.3 Navigointi 3 1.4 Minun Moodleni 4 1.5 Omat käyttäjätiedot 4 1.6 Omien käyttäjätietojen

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tampereen yliopisto / tietohallinto 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tampereen yliopisto / tietohallinto 2014 Wiki Wiki-työkalu mahdollistaa dokumenttien työstämisen kurssilla yhteisesti siten, että opettaja ja opiskelija/opiskelijat voivat muokata samaa dokumenttia. Opettaja voi luoda Jokaiselle opiskelijalle

Lisätiedot

OPAL-järjestelmän ohje koulutuksen järjestäjälle

OPAL-järjestelmän ohje koulutuksen järjestäjälle 27.4. 2015 OPAL-järjestelmän ohje koulutuksen järjestäjälle Tämä ohje on niille kouluttajille, jotka aktivoivat koulutusten väli- ja päättöpalautteita ja tarvittaessa kommentoivat palautteita Jos oppilaitoksesi

Lisätiedot

SMART Response VE. Käyttöopas

SMART Response VE. Käyttöopas SMART Response VE Käyttöopas Sisältö Johdanto... 2 SMART Notebook ja Response... 3 Käytön aloittaminen... 4 Valmistellut kysymykset... 8 Opettajan työkalut... 13 Arvosanakirja... 16 Valmiit arvioinnit...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO 3 SUUNNITTELU JA ORGANISOINTI NÄIN PÄÄSET ALKUUN 6

SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO 3 SUUNNITTELU JA ORGANISOINTI NÄIN PÄÄSET ALKUUN 6 IVUT SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO 3 SUUNNITTELU JA ORGANISOINTI TALKOISSA 5 NÄIN PÄÄSET ALKUUN 6 YLLÄPITOTILANÄKYMÄN TYÖKALUT 8 Valikkorivi 8 Palkki sivujen järjestyksen vaihtamiseen 8 SIVUJEN LUOMINEN

Lisätiedot

FACEBOOK-KURSSI Aloittelijoille

FACEBOOK-KURSSI Aloittelijoille FACEBOOK-KURSSI Aloittelijoille HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi FACEBOOK-KURSSI 1 Sisältö Rekisteröityminen... 2 Käytön aloittaminen...

Lisätiedot

WORD 2007/2010 pikaohje. Kajaanin AMK. Mervi Ruotsalainen 29.8.2010

WORD 2007/2010 pikaohje. Kajaanin AMK. Mervi Ruotsalainen 29.8.2010 1 WORD 2007/2010 pikaohje. Kajaanin AMK Mervi Ruotsalainen 29.8.2010 2 Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 1.1 OFFICE- OHJELMIEN MUUTTAMINEN SUOMEN KIELELLE... 3 1.2 WORDIN OMA OHJETOIMINTO... 3 1.3 WORDIN IKKUNAN

Lisätiedot

Sisältö. kysymysten. Yhteisten ... 12

Sisältö. kysymysten. Yhteisten ... 12 PALAUTEOODI Opettajan ohje Sisältö Yleistä Palauteoodista 2 Muistilista palautteen keräämiseen Palauteoodilla 3 Palautelomakkeiden luominen ja ylläpito 4 Yhteisten kysymysten lataaminenn lomakkeellee 5

Lisätiedot

Automaation ohjaus- ja hallintapalvelu

Automaation ohjaus- ja hallintapalvelu Automaation ohjaus- ja hallintapalvelu Ounet on talotekniikan keskitetyn etähallinnan internet-palvelu. Se on tarkoitettu Ouman-automaatiolaitteiden etäkäyttöön niin tietokoneen kuin mobiililaitteenkin

Lisätiedot

Seppo Luhtasaari SUKUTUTKIJAN ATK-OPAS

Seppo Luhtasaari SUKUTUTKIJAN ATK-OPAS Seppo Luhtasaari SUKUTUTKIJAN ATK-OPAS Atk-Palvelu Luhtasaari Oy Seinäjoki 2015 SUKUTUTKIJAN ATK-OPAS SukuJutut 1.3.2015 Copyright 1993-2015. Kaikki oikeudet pidätetään. Atk-Palvelu Luhtasaari Oy Seppo

Lisätiedot

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö...

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö... M-Files 10 Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 3.1 Järjestelmävaatimukset...10 3.2 Automatisoitu asennus ja jakelu...11 3.3 Asennuksen läpivienti...11

Lisätiedot

Condes. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7 KOULUTUSMATERIAALI. Copyright 2004 OL-Fellows. Kopiointi kielletty Sivu 1 (78)

Condes. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7 KOULUTUSMATERIAALI. Copyright 2004 OL-Fellows. Kopiointi kielletty Sivu 1 (78) Condes Suunnistuksen ratamestariohjelmisto Versio 7 KOULUTUSMATERIAALI Copyright 2004 OL-Fellows. Kopiointi kielletty Sivu 1 (78) Sisältö KOULUTUKSEN SISÄLTÖ... 3 MIKÄ ON CONDES?... 4 CONDESIN OSAT JA

Lisätiedot

Visma Monipankki. Käyttäjän käsikirja

Visma Monipankki. Käyttäjän käsikirja Visma Monipankki Käyttäjän käsikirja Oppaan päiväys: 10.10.2011. Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä oppaassa

Lisätiedot

WORD- ja EXCEL-opas Office 2010

WORD- ja EXCEL-opas Office 2010 Aalto Yliopiston Teknillinen Korkeakoulu Kemian ja materiaalitieteiden tiedekunta Kemian laitos Fysikaalisen kemian ja sähkökemian tutkimusryhmä WORD- ja EXCEL-opas Office 2010 Annukka Aarnio asantasa@cc.hut.fi

Lisätiedot

Word 2010 Tehokas käyttö Hannu Matikainen

Word 2010 Tehokas käyttö Hannu Matikainen Word 2010 Tehokas käyttö Päivitetty 2.11.2012 2000-2012 Sisällysluettelo: 1 Johdanto... 1 2 Asetukset... 1 2.1 Oletusasetukset... 1 2.2 Riviväli ja välistys... 1 3 Tyylit asiakirjassa... 4 3.1 Yleistä

Lisätiedot

PUTTERI JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE

PUTTERI JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE PUTTERI JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE JULKAISUJÄRJESTELMÄÄN KIRJAUTUMINEN. Osoitekenttään kirjoitetaan www.domain.fi/admin. Kirjoita käyttäjätunnus: xxxxxx. Salasana:

Lisätiedot

Microsoft PowerPoint 2010 Opas

Microsoft PowerPoint 2010 Opas Microsoft PowerPoint 2010 Opas PowerPoint on Microsoftin esitysgrafiikkaohjelma jolla on helppo laatia esityksiä eri tarpeisiin, kuten vaikkapa esitelmien pitoon tai opetukseen. PowerPoint esitys koostuu

Lisätiedot

Firstbeat SPORTS. Tekninen käyttöohje - versio 4.0

Firstbeat SPORTS. Tekninen käyttöohje - versio 4.0 Firstbeat SPORTS Tekninen käyttöohje - versio 4.0 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1 TEKNINEN KÄYTTÖOHJE... 4 1.1 OHJELMISTON OMINAISUUDET... 4 1.2 JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET... 4 1.3 FIRSTBEAT SPORTSIN KÄYTTÖ... 5 1.3.1

Lisätiedot

Word 2010 Perusteet Hannu Matikainen

Word 2010 Perusteet Hannu Matikainen Word 2010 Perusteet Päivitetty 3.10.2012 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Ohjelmaikkunan osat ja asetukset... 1 3 Asiakirjanäkymät... 3 4 Uusi asiakirja... 4 5 Asiakirjan hallinta... 5 5.1 Tallentaminen...

Lisätiedot

TD käyttöohje Kisakone versio 2.0

TD käyttöohje Kisakone versio 2.0 TD käyttöohje Kisakone versio 2.0 SFL Suomen frisbeeliitto Kisakone 1.0 TD Käyttöohje 2009-2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 1.1 KÄYTTÖTARKOITUS... 4 1.2 KÄYTTÄJÄT... 4 1.3 YHTEENSOPIVUUS... 5 1.4

Lisätiedot

Käyttöohje TC 7.2. Cisco TelePresence MX200 G2 MX300 G2 MX700 MX800 SX80

Käyttöohje TC 7.2. Cisco TelePresence MX200 G2 MX300 G2 MX700 MX800 SX80 1 Cisco TelePresence MX200 G2 MX300 G2 MX700 MX800 SX80 TC 7.2 Käyttöohje Tuotettu: heinäkuu 2014 tuotteelle TC 7.2 2 Sisällys Tämän ohjeen sisältö Johdanto videoneuvotteluun Paras käytäntö... 4 Kosketusnäytön

Lisätiedot

GIMP ohjelmaopas (Lähde:Wikikirjasto)

GIMP ohjelmaopas (Lähde:Wikikirjasto) GIMP ohjelmaopas (Lähde:Wikikirjasto) Tämä on Wikikirjaston GIMP-kirjan (http://fi.wikibooks.org/wiki/gimp) tulostettava versio. GIMP on avoimeen lähdekoodiin perustuva ilmainen kuvankäsittelyohjelma.

Lisätiedot

OPETTAJAN MANUAALI 2.9.2014

OPETTAJAN MANUAALI 2.9.2014 OPETTAJAN MANUAALI 2.9.2014 ALOITTAMINEN Rekisteröityminen Rekisteröityminen Petra s Planet for Schools -ohjelmistoon on helppoa. Voit joko rekisteröityä maksuttomaan kokeilujaksoon nettisivujemme kautta

Lisätiedot

Windows 7. Hannu Matikainen. Päivitetty 4.7.2014

Windows 7. Hannu Matikainen. Päivitetty 4.7.2014 Windows 7 Hannu Matikainen Päivitetty 4.7.2014 Sisältö WINDOWS-VERSIOT... 1 TYÖPÖYTÄ... 1 KUVAKKEET... 2 Kuvakkeiden ominaisuudet... 3 Pikakuvakkeet... 3 TEHTÄVÄPALKKI... 4 Tehtäväpalkin kuvakkeet... 5

Lisätiedot

Wilman huoltajaopas 2013

Wilman huoltajaopas 2013 Wilman huoltajaopas 2013 Wilma ja siihen kirjautuminen... 2 Mikä Wilma on?... 2 Ketkä voivat käyttää Wilmaa?... 2 Mitä Wilmalla voi tehdä?... 2 Kirjautuminen... 2 Ongelmatilanteita sisään kirjauduttaessa...

Lisätiedot

Pinnacle Studio. Elämäsi elokuvina. Versio 17. Mukaan lukien Pinnacle Studio Plus ja Pinnacle Studio Ultimate

Pinnacle Studio. Elämäsi elokuvina. Versio 17. Mukaan lukien Pinnacle Studio Plus ja Pinnacle Studio Ultimate Pinnacle Studio Versio 17 Mukaan lukien Pinnacle Studio Plus ja Pinnacle Studio Ultimate Elämäsi elokuvina Copyright 2013 Corel Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Kunnioita taiteilijoiden ja muiden

Lisätiedot

Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012

Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012 Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012 Tämä oppimateriaali on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Tarttuva 3.0 -lisenssillä. Kurssin sisältö: 1 Johdanto... 3 2 Internet... 4 2.1 Internetin peruskäyttö... 4

Lisätiedot

Elisa Ring Käyttöohje. Salasana Vastaaja Valikko Hallinta

Elisa Ring Käyttöohje. Salasana Vastaaja Valikko Hallinta Elisa Ring Käyttöohje Salasana Vastaaja Valikko Hallinta Elisa Oyj Elisa Ring 2 (57) 1 Johdanto... 3 2 Elisa Ring salasanan hallinnointi... 4 2.1 Salasanan aktivointi (luonti)... 4 3 Elisa Ring vastaaja...

Lisätiedot

Käsikirja Mathcad 15.0 Lokakuu 2010

Käsikirja Mathcad 15.0 Lokakuu 2010 Käsikirja Käsikirja Mathcad 15.0 Lokakuu 2010 Copyright 2010 Parametric Technology Corporation. Parametric Technology Corporation omistaa sekä tämän ohjelman että siihen kuuluvan dokumentaation tekijänoikeudet.

Lisätiedot

6lKN SRVWL ZHEPDLO *PDLO. 18.8.2009 Hannu Mikkonen

6lKN SRVWL ZHEPDLO *PDLO. 18.8.2009 Hannu Mikkonen 6lKN SRVWL ZHEPDLO *PDLO 18.8.2009 Hannu Mikkonen B) Sähköposti (GOOGLEn Gmail kehiin!)... 1 Gmail... 1 1. Sähköpostiviestin rakenne... 3 2. Sähköposti - saapuneet... 4 3. Liitetiedostot... 7 Viestin luominen...

Lisätiedot