Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014"

Transkriptio

1 Tentti Tentti -työkalun avulla opettaja voi laatia tentin, jonka tulokset tallentuvat Moodleen. Tentissä on mahdollista käyttää erilaisia kysymystyyppejä: monivalintakysymyksiä, tosi/epätosi -väittämiä, lyhytvastauksia, numeerisia kysymyksiä, laskutehtäviä, yhdistämis- ja aukkotehtäviä sekä esseekysymyksiä. Ohjeteksti-toiminnolla tenttiin voi lisätä tekstin, johon tentin kysymykset liittyvät tai ohjeita opiskelijoille. Moodle arvioi ja pisteyttää muut kysymykset automaattisesti, mutta esseekysymykset opettaja arvioi itse käsin. Esseiden arvioinnit ja pisteet tallentuvat kuitenkin myös Moodleen. Kategorioiden ja kysymysten luominen: Voit luoda tenttikysymyksiä valmiiksi ja järjestää ne kysymyspankin kategorioihin jo etukäteen, ennen kuin otat tentin käyttöön kurssillasi. Kategoria on ikään kuin "varasto", josta voit poimia kysymyksiä eri tentteihin. Kysymysten järjestäminen kategorioihin selkeyttää niiden hallinnointia ja helpottaa haluttujen kysymysten löytämistä siinä vaiheessa kun luot tenttiä. Asetukset -lohkosta pääset luomaan kategorioita ja kysymyksiä. Kun aloitat kohdasta Kategoriat, voit luoda ensin kategoriat, joihin sitten tallennat kysymykset. 1

2 Kategoriat -linkistä avautuu seuraavanlainen näkymä: Nimeä kategoria (pakollinen kenttä) ja kirjoita sille halutessasi lyhyt kuvaus (valinnainen kenttä). Kun kategorioita ei ole vielä luotu, valittuna on oletuskategoria. Kategorioita voidaan muodostaa hierarkkisesti usealle tasolle. Jos haluat luoda ylätason kategorian, valitse valikosta Ylös (jos valituksi jää oletuskategoria, uudesta kategoriasta tulee sen alakategoria). Tallenna kategorian tiedot painamalla Lisää kategoria. Luomasi kategoriat tulevat näkyviin sivun yläosaan. Kategorianäkymä jäsentyy hierarkkisesti siten, että alakategoriat näkyvät yläkategorioiden alla sisennettyinä. Kategorian nimen perässä suluissa näkyvä luku kertoo kategoriassa olevien kysymysten lukumäärän. Pääset muokkaamaan kategorian tietoja joko klikkaamalla kategorian nimeä tai painamalla nimen perässä olevaa muokkauspainiketta. Kategorian voi poistaa ruksipainikkeesta ja kategorioiden järjestystä muuttaa ylös ja alas osoittavilla nuolipainikkeilla. Oikealle ja vasemmalle osoittavilla nuolipainikkeilla voit vaikuttaa kategorioiden hierarkiaan, eli muuttaa alakategorian ylätason kategoriaksi tai päinvastoin. 2

3 Asetukset -lohkon Kysymykset -kohdasta (ks. kuva ohjeen sivulla 1) pääset luomaan kysymyksiä kategorioihin. Kysymykset -kohdassa avautuu seuraava näkymä: Valitse Kategoria -valikosta kategoria, johon haluat luoda kysymyksiä (valikossa näkyy valmiina oletuskategoria). Kun olet valinnut kategorian, paina Luo uusi kysymys -painiketta. Painiketta painettuasi pääset valitsemaan haluamasi kysymystyypin: Kun valitset kysymystyypin listasta, oikealle puolelle avautuu kuvaus valittuna olevasta kysymystyypistä. Samalla alareunasta aktivoituu Seuraava - painike, jota painamalla pääset luomaan valitsemasi kysymystyypin mukaisen kysymyksen. 3

4 Kysymystyypit: Katso esimerkit eri kysymystyypeistä erillisestä ohjeesta. Moodle arvioi ja pisteyttää opiskelijan tenttisuorituksen automaattisesti kaikkien muiden kysymystyyppien paitsi esseen kohdalla. Esseevastaukset opettajan tulee arvioida manuaalisesti. Monivalinta - Monivalintatehtävässä opiskelija valitsee vastauksen valmiiden vastausvaihtoehtojen joukosta. Tehtävään voi olla yksi tai useampi oikea vastaus. - Kun monivalintakysymykseen on useita oikeita vastauksia, opiskelijan on valittava kaikki oikeat vastaukset voidakseen saada kysymyksestä täyden pistemäärän. Jos kuitenkin opiskelija on valinnut kaikki oikeat vastausvaihtoehdot ja niiden lisäksi myös väärän vaihtoehdon/vääriä vaihtoehtoja, hän saa kysymyksestä täydet pisteet, ellei opettaja ole kysymystä luodessaan määritellyt, että vääristä vastauksista vähennetään pisteitä. Tosi/Epätosi - Tosi/Epätosi -tehtävässä opiskelija vastaa väittämän muotoiseen kysymykseen joko Tosi tai Epätosi. Lyhytvastaus - Lyhytvastaus -tyyppisessä tehtävässä opiskelija vastaa kirjoittamalla tekstikenttään yhden tai muutaman sanan pituisen vastauksen. Moodle vertaa opiskelijan kirjoittamaa vastausta merkki merkiltä opettajan määrittelemiin oikeisiin vastauksiin ja hyväksyy opiskelijan vastauksen oikeaksi vain, jos se on täsmälleen sama kuin jokin opettajan määrittelemistä oikeista vastauksista. - Oikeita vastauksia voi olla useita, ja niistä kustakin voi opettajan niin halutessa saada eri pistemäärän. - Opettaja voi määritellä, onko kirjainkoolla merkitystä opiskelijan vastauksen arvioinnissa. - Lyhytvastaus -tyyppisiä kysymyksiä kannattaa käyttää harkiten, jos mahdollisia oikean vastauksen kirjoitusmuotoja on paljon tai jos haluttu oikea vastaus on useamman sanan pituinen. Numeerinen kysymys - Opiskelijalle numeerinen kysymys näyttää samankaltaiselta kuin lyhytvastaus -tyyppinen kysymys. Numeerisessa kysymyksessä opiskelija vastaa kuitenkin numerolla. - Numeerinen kysymys voi hyväksyä oikeaksi myös virheellisen vastauksen, jos opettaja on tehtävän asetuksissa hyväksynyt tietylle numeeriselle alueelle sijoittuvat vastaukset. 4

5 Yhdistämistehtävä - Yhdistämistehtävässä opiskelija yhdistää toisiinsa vastinparit; kysymyksen ja vastauksen tai käsitteen ja määritelmän. Yhdistämistehtävä lyhytvastauksista - Opiskelijalle tämä tehtävätyyppi muistuttaa yhdistämistehtävää. Toisiinsa yhdistettävät kysymykset ja vastaukset arvotaan satunnaisesti kategorian lyhytvastauskysymyksistä. Tehtävän käyttöönottaminen edellyttää siis, että kategoriaan on luotu useampia lyhytvastaus -tyyppisiä kysymyksiä (vähintään kaksi). Aukkotehtävä - Aukkotehtävä muodostuu tekstistä, johon on upotettu erilaisia kysymystyyppejä, kuten monivalinta-, lyhytvastaus- ja numeerisia kysymyksiä. Essee - Opiskelija vastaa esseekysymykseen kirjoittamalla vapaamuotoista tekstiä Moodlessa avautuvaan kirjoitustilaan. Opiskelijoiden kirjallisia vastauksia esseekysymyksiin Moodle ei voi arvioida, vaan opettaja arvioi vastaukset manuaalisesti. Opettajan antama arvosana ja palaute tallentuvat Moodleen. Opettajan kannattaa määritellä tentin asetukset siten, että opiskelija pääsee lukemaan saamansa palautteen Moodlen kautta. Laskutehtävä - Laskutehtävä -työkalulla voi luoda yksilöllisiä laskutehtäviä käyttämällä muuttujia, joiden paikalle sijoitetaan vaihtelevat numeroarvot tenttiä tehtäessä. Laskutehtävässä voi määritellä marginaalin, jonka sisällä olevat luvut hyväksytään oikeiksi vastauksiksi. Yksinkertainen laskutehtävä - Yksinkertainen versio laskutehtävästä. Kysymykseen voi lisätä muuttujia, jotka muutetaan annetun rajauksen perusteella satunnaisiksi numeroiksi kun tehtävä näytetään opiskelijalle. Matemaattinen monivalintatehtävä - Matemaattiset monivalinnat ovat kuin monivalintatehtäviä, joissa sekä kysymykseen että vastausvaihtoehtoihin saa lisätä laskukaavoja. Laskuissa käytetyt muuttujat korvataan satunnaisesti valituilla luvuilla kun tehtävä näytetään opiskelijalle. Ohjeteksti - Ohjeteksti ei ole varsinainen kysymys, vaan sen avulla opettaja voi kirjoittaa opiskelijoiden luettavaksi tekstin, johon seuraavilla kysymyksillä viitataan. Jos teet tekstin ohjeteksti -työkalulla, huomioi, että tentin asetuksissa ei voi sekoittaa kysymysten järjestystä muuten tekstiin liittyvät kysymykset saattavat tulla tentissä opiskelijoille ennen tekstiä. 5

6 - Ohjeteksti -työkalulla tenttiin voi laatia myös esim. ohjeita opiskelijoille, sekä tentin alkuun että kysymysten väliin. Tentin lisääminen kurssialueelle: Valitse muokkaustila päälle kurssialueen etusivun oikean yläkulman painikkeesta. Muokkaustilan ollessa päällä jokaiseen osioon tulee näkyviin Lisää aktiviteetti tai aineisto -linkki, jonka kautta opettaja pääsee lisäämään alueelle aktiviteetteja. Valitse aktiviteettilistasta Tentti ja paina Lisää -painiketta. 6

7 Tentin asetukset Nimeä tentti. Kirjoita tähän opiskelijoille ohjeet tentin suorittamisesta yms. Jos ruksaat ruudun, Tehtävänanto -kenttään kirjoittamasi teksti (ohjeet yms.) tulee näkyviin myös kurssialueen etusivulle tentin linkin alapuolelle. Määrittele aikaväli, milloin opiskelijat pääsevät tekemään tenttiä. Oletuksena aikaväliä ei ole määritelty, eli opiskelijat voivat tehdä tentin milloin tahansa. Pääset määrittelemään aikavälin ruksaamalla Ota käyttöön -ruudut. Haluatko vielä tentin palautusajan jälkeen antaa opiskelijoille aikaa vastausten palauttamiselle? Voit määritellä tentin tekemiselle suoritusajan eli maksimikeston minuutteina. Mitä tapahtuu, jos opiskelija ei palauta tenttisuoritusta ennen ajan päättymistä? Montako kertaa opiskelija saa yrittää tentin tekemistä? Jos sallit useamman vastauskerran, valitse arviointitapa. 7

8 Haluatko, että kysymykset tulevat opiskelijalle tentissä siinä järjestyksessä kuin olet järjestänyt ne tenttiä rakentaessasi vai sekoitetaanko kysymysten järjestys, jolloin kysymykset tulevat opiskelijalle satunnaisessa järjestyksessä? Saako opiskelija palata aiemmille sivuille tai siirtyä eteenpäin jättämällä sivun väliin, vai onko hänen edettävä järjestyksessä sivu sivulta? (Huom. Navigointimenetelmä - asetus tulee esiin Näytä lisää -linkin takaa. Kun olet avannut linkin, sen tekstiksi muuttuu Näytä vähemmän.) Näytetäänkö kaikki tentin kysymykset samalla sivulla vai haluatko jakaa kysymykset usealle sivulle rajoittamalla sivukohtaista kysymysmäärää? Kaikki kysymykset tarkoittaa, että jokainen kysymys näytetään omalla uudella sivullaan. Näytetäänkö kysymysten vastausvaihtoehdot satunnaisessa järjestyksessä? (Tämä asetus koskee kysymyksiä, joissa annetaan valmiit vastausvaihtoehdot ja edellyttää, että asetus on päällä myös kysymysten asetuksissa.) Jos sallit useamman vastauskerran, sisältääkö jokainen uusi yritys edellisen yrityksen vastaukset (Kyllä) vai alkaako tentti joka kerta alusta (Ei).? (Huom. Asetus tulee esiin Näytä lisää -linkin takaa. Kun olet avannut linkin, sen tekstiksi muuttuu Näytä vähemmän.) Miten arviointi toimii ja miten arviointi ja palaute näytetään opiskelijalle? HUOM! Tutustu vaihtoehtoihin tarkasti. Asetusta ei voi jälkikäteen muuttaa. Ks. erillinen ohje vaihtoehdoista. 8

9 Mitä tietoja opiskelijat saavat nähdä tentin suoritettuaan tai katsoessaan tentin tuloksia myöhemmin? Huomioi palautteiden näyttäminen opiskelijalle tilanteessa, jossa tentin saa tehdä useamman kerran. Haluatko, että opiskelijan nimi ja kuva (mikäli hänellä on käyttäjäprofiilissaan kuva) näytetään ruudulla tentin aikana sekä tentin jälkeen sitä tarkasteltaessa? Tämä asetus määrittää desimaalien määrän pisteiden ja arvosanojen näkyessä näytöllä. Jos valittuna on 0, pisteet näytetään kokonaislukuina. Asetuksella ei ole vaikutusta laskutoimituksiin tai arvosanojen pyöristämiseen. Tämä asetus määrittää desimaalien määrän pisteiden ja arvosanojen näkyessä näytöllä kullekin yksittäiselle kysymykselle. Jos valittuna on Kyllä, kurssialueella olevat lohkot ovat näkyvissä opiskelijan tehdessä tenttiä. (Huom. Asetus tulee esiin Näytä lisää -linkin takaa. Kun olet avannut linkin, sen tekstiksi muuttuu Näytä vähemmän.) 9

10 Voit määritellä tentille salasanan, joka tenttiin osallistujien on annettava päästäkseen tekemään tenttiä. Tenttiin pääsyn voi rajata koskemaan vain tiettyjä koneita (esim. mikroluokassa) määrittelemällä tähän niiden ip-osoitteet. Näytetäänkö tentti uudessa ikkunassa, jossa jotkut hiiri- ja näppäimistötoiminnot on estetty? (Huom. Asetus tulee esiin Näytä lisää -linkin takaa. Kun olet avannut linkin, sen tekstiksi muuttuu Näytä vähemmän.) Jos opiskelijat saavat tehdä tentin useaan kertaan, voit määritellä ajan, joka opiskelijan on odotettava ennen kuin hän pääsee yrittämään tenttiä uudestaan. 10

11 Voit määritellä tentistä opiskelijalle annettavan kokonaispalautteen. Määrittele (prosentteina) rajat, joiden sisälle sijoittuva tulos antaa tietynlaisen palautteen, ja kirjoita palautetekstit. Mikä palaute kullekin opiskelijalle näytetään, riippuu hänen tenttituloksestaan. Huom. Tätä palautemahdollisuutta ei voi käyttää esseetenteissä, vaan ainoastaan sellaisissa tenteissä, jotka Moodle arvioi automaattisesti. Tästä saat tarvittaessa lisää kenttiä palautetta varten. Piilotetaanko tentti opiskelijoilta toistaiseksi? Jos valitset ryhmämoodiksi näkyvät tai erilliset ryhmät, voit tarkastella opiskelijoiden tenttisuorituksia ryhmittäin. Opiskelijoille ryhmämoodilla ei ole merkitystä. Lisäksi: Voit rajoittaa tenttiin pääsyä tietylle ajalle tai asettaa ehtoja pääsylle. 11

12 Kysymysten lisääminen tenttiin: Kun olet määritellyt tentin asetukset, pääset Tallenna ja näytä -painikkeella alla olevan kuvan kaltaiseen näkymään. Paina Muokkaa tenttiä -painiketta siirtyäksesi lisäämään kysymyksiä tenttiin. Painiketta painettuasi pääset seuraavanlaiseen näkymään. Ennen kuin olet lisännyt kysymyspankista kysymyksiä tenttiin, tyhjä tentti on alla olevan kuvan kaltainen. Tällä painikkeella voit lisätä tenttiin kysymyksen, joka arvotaan satunnaisesti valitsemasi kategorian kysymysten joukosta. Satunnaisesti arvottavia kysymyksiä voit lisätä myös kysymyspankin kautta (ks. kuva seuraavalla sivulla). Tällä painikkeella pääset luomaan tenttiin kokonaan uuden kysymyksen, joka tallentuu myös kysymyspankkiin. Voit tehdä tenttiin sivunvaihdon. Jos olet jo tallentanut kysymyksiä kysymyspankkiin, näet Muokkaa tenttiä - painiketta painettuasi myös kysymyspankin sisällön (ks. kuva seuraavalla sivulla) ja voit rakentaa tentin lisäämällä siihen kysymyspankkiin tallentamiasi kysymyksiä. 12

13 Valitse kategoria, jonka kysymyksiä haluat tarkastella. Sivulla näkyvät kulloinkin valittuna olevan kategorian ja sen alakategorioiden sisältämät kysymykset. Luo uusi kysymys -painikkeella voit luoda lisää kysymyksiä valittuna olevaan kategoriaan. Voit milloin tahansa luoda kategorioihin lisää kysymyksiä. Voit muokata ja esikatsella kategorian kysymyksiä. Lisää tenttiin valitsemasi kysymykset siten, että kaikille opiskelijoille tulee samat kysymykset: Ruksaa valintaruutu haluamiesi kysymysten edestä ja paina Lisää tenttiin -painiketta. Voit lisätä kysymyksiä eri kategorioista vaihtamalla kategoriaa yläreunasta. Siirrä kohteeseen - painikkeella voit siirtää valitsemasi kysymykset toiseen kategoriaan. Ruksaa valintaruutu siirrettävän kysymyksen edestä, valitse uusi kategoria valikosta ja paina Siirrä kohteeseen. Lisää tenttiin kysymyksiä siten, että kullekin opiskelijalle tulevat kysymykset arvotaan satunnaisesti kategorian sisältämien kysymysten joukosta: Valitse kategoria yläreunasta, valitse lisättävien satunnaisten kysymysten lukumäärä ja paina Lisää tenttiin -painiketta. Voit arpoa kysymyksiä eri kategorioista vaihtamalla kategoriaa yläreunasta. 13

14 Tenttiin voi siis lisätä kysymyksiä kahdella eri periaatteella: - Kaikille opiskelijoille näytetään samat kysymykset tai - Kysymykset arvotaan opiskelijoille kategorioihin tallennettujen kysymysten joukosta. Kysymysten lukumäärä on kaikille opiskelijoille sama, mutta eri opiskelijoille voi tulla eri kysymykset. Tentin voi toteuttaa myös näiden kahden tavan yhdistelmänä siten, että määrätyt kysymykset näytetään kaikille, mutta sen lisäksi opiskelijoille tulee tietty määrä satunnaisesti arvottavia kysymyksiä. Opiskelijat pääsevät tekemään tenttiä vasta sitten, kun kysymykset on lisätty tenttiin. Tentti, johon on lisätty kysymyksiä kysymyspankista, on alla olevan kuvan kaltainen. Tentin asetuksia tallentaessasi sinua pyydettiin ilmoittamaan, montako kysymystä haluat aina yhdelle sivulle. Alla olevassa esimerkissä valinta on Kaikki 2 kysymystä, jolloin tentissä näytetään aina kaksi kysymystä samalla sivulla. Jos valitsit Kaikki kysymykset, kukin kysymys näkyy omalla sivullaan. Voit määritellä kustakin kysymyksestä annettavat pisteet. Nuolipainikkeilla voit muuttaa kysymysten keskinäistä järjestystä tai siirtää kysymyksiä sivulta toiselle, ruksipainikkeella voit poistaa kysymyksen tentistä (kysymys ei kuitenkaan poistu kategoriasta). Voit luoda tenttiin kokonaan uuden kysymyksen. Kysymys tallentuu myös kysymyspankkiin valitsemaasi kategoriaan. Voit lisätä tentin keskelle tai loppuun uusia sivuja. Voit lisätä tenttiin satunnaisesti arvottavia kysymyksiä valitsemastasi kategoriasta. 14

15 Tentin ulkoasua voit muokata sivun yläreunasta Järjestys ja taitto -välilehdeltä: Järjestys ja taitto -välilehdellä on käytössä seuraavat toiminnot: Voit sivuttaa tentin uudelleen valitsemalla kysymysten lukumäärän/sivu. (Saman muutoksen voi tehdä myös tentin asetuksista). Voit siirtää kysymyksiä sivulta toiselle: ruksaa valintaruutu kysymyksen edestä, kirjoita sivunumero ruutuun ja paina Siirrä -painiketta. Voit poistaa valitsemiasi kysymyksiä tentistä (tentistä poistettu kysymys ei kuitenkaan poistu kategoriasta). Numerot 10, 20,... kysymysten vieressä osoittavat kysymysten järjestyksen. Numerot kasvavat kymmenen välein, jotta väleihin jää tilaa lisäkysymyksille. Järjestääksesi kysymykset uudelleen, muuta numeroita ja klikkaa Järjestä kysymykset uudelleen -painiketta. Voit lisätä tentin keskelle tai loppuun uusia sivuja. Valitse ensin kysymys, jonka perään haluat uuden sivun. Huomaa, että tentistä ei voi poistaa kysymyksiä eikä siihen voi lisätä kysymyksiä enää sen jälkeen, kun yksikin opiskelija on käynyt tekemässä tentin. 15

16 Tentti opiskelijan näkymässä: Opiskelijalle tentti näyttää tältä. Tee tentti nyt -painikkeesta opiskelija pääsee tekemään tenttiä. Kun opiskelija aloittaa tentin, näkymä voi olla tentin asetuksista riippuen hieman erilainen, mutta voi näyttää esim. tältä: Mikäli tentti on jaettu usealle sivulle, opiskelija pääsee liikkumaan tentin sivulta toiselle sivunumeroita klikkaamalla. Lopeta tentti -painikkeella opiskelija lähettää tentin arvioitavaksi. Opiskelija voi merkitä haluamiaan kysymyksiä (esim. palatakseen kysymykseen myöhemmin tentin aikana) klikkaamalla harmaata lippua. Merkityn kysymyksen kohdalla lipun väri muuttuu punaiseksi. Seuraava -painikkeella opiskelija pääsee eteenpäin tentissä. 16

17 Opiskelijoiden tenttitulosten tarkastelu opettajan näkymässä: Linkistä pääset tarkastelemaan opiskelijoiden tenttituloksia. Linkistä avautuu seuraavanlainen taulukko opiskelijoiden tenttisuorituksista: Tässä voit määritellä sivun näkymää ja raporttia koskevat asetukset. Linkistä pääset tarkastelemaan opiskelijan suoritusta yksityiskohtaisesti. Taulukosta näet, milloin opiskelija on aloittanut ja lopettanut tentin, suorituksen keston, kysymyskohtaiset pistemäärät ja kokonaispistemäärän. Värikoodit kertovat, onko opiskelija vastannut kysymykseen oikein (vihreä), osittain oikein (keltainen) vai väärin (punainen). 17

18 Tarkastele suoritusta -linkkiä klikattuasi voit tarkastella opiskelijan suoritusta kysymyskohtaisesti: Tässä näkyvät palautteet, jotka opettaja on tallentanut luodessaan kysymyksen kysymyspankkiin. Arvioi vastaus -linkistä pääset halutessasi antamaan vielä lisää palautetta opiskelijalle. Huomaa, että tämä palaute näkyy opiskelijalle vain, mikäli olet sallinut tentin asetuksissa, että opiskelija saa nähdä arviointinsa ja palautteensa myöhemminkin kuin vain heti suorituksen jälkeen. Esseetentin arviointi: Jos tentissä on esseekysymyksiä, opettajan tulee arvioida opiskelijoiden vastaukset esseekysymyksiin manuaalisesti. Esseetentissä taulukko opiskelijoiden tenttisuorituksista näyttää seuraavanlaiselta: Linkistä pääset lukemaan ja arvioimaan opiskelijan vastaukset esseekysymyksiin. 18

19 Tässä näet opiskelijan vastauksen kysymykseen. Linkistä pääset arvioimaan opiskelijan vastauksen ja antamaan siitä palautetta. Linkistä avautuvassa ikkunassa voit antaa palautetta ja arvosanan. Tallenna palaute ja arvosana sivun lopusta. Käy samalla tavoin läpi vastaukset kaikkiin tentin kysymyksiin. Kun olet arvioinut ja pisteyttänyt esseevastaukset, opiskelijan tenttisuoritus näkyy taulukossa seuraavasti: 19

20 Taulukossa näkyvät opiskelijan kysymyskohtaiset pistemäärät ja tentin kokonaispistemäärä. Arviointi opiskelijan näkymässä: Mikäli olet tentin asetuksissa sallinut, että opiskelija saa nähdä tuloksensa heti suorituksen jälkeen, opiskelijalle avautuu heti tentin palauttamisen jälkeen seuraavankaltainen näkymä: 20

21 Jos opiskelija saa nähdä arviointinsa myöhemminkin kuin vain heti suorituksen jälkeen (tentin ollessa vielä auki tai vasta tentin sulkemisen jälkeen), opiskelija pääsee tentin linkkiä painamalla seuraavankaltaiseen näkymään: Näytä uudelleen -linkistä opiskelija pääsee tarkastelemaan suoritustaan yksityiskohtaisesti (linkistä avautuu sama näkymä kuin edellisessä kuvassa). Jos opettaja on antanut palautetta myös Arvioi vastaus -linkin kautta, opiskelija näkee palautteet suorituksensa yhteydessä: Opettajan Arvioi vastaus - linkin kautta antama palaute. Huom. Jos tentissä on esseekysymyksiä, arviointien näyttäminen myöhemminkin kuin vain heti yrityksen jälkeen kannattaa sallia, jotta opiskelijat näkevät tentistä saamansa arvioinnit ja palautteet (heti yrityksen jälkeen näkyvät vain ne arvioinnit, jotka Moodle tekee automaattisesti, mutta eivät opettajan käsin tekemät esseiden arvioinnit). 21

22 Opiskelija näkee arviointinsa myös kurssin Asetukset -lohkon Arvioinnit -linkin kautta, mikäli opettaja on kurssin asetuksissa sallinut arviointien näyttämisen opiskelijoille (oletuksena sallittu). Tentin ja kysymyspankin suhteesta: Vaikka tentistä ei voi enää poistaa kysymyksiä eikä siihen voi lisätä kysymyspankista uusia kysymyksiä sen jälkeen kun yksikin opiskelija on tehnyt tentin, voit kuitenkin aina lisätä kysymyspankin kategorioihin uusia kysymyksiä. Samaa kysymystä voi käyttää useassa eri tentissä. Kysymykset ovat siis kysymyspankissa ikään kuin varastossa, josta niitä voi ottaa käyttöön eri tenteissä. Jos kysymyspankissa muokkaa sellaista kysymystä, joka on käytössä jossakin tentissä, muokkaus päivittyy myös tentissä olevaan kysymykseen. Vastaavasti tentissä olevan kysymyksen muokkaaminen päivittää kysymyksen myös kysymyspankissa. Jos kysymyspankista poistaa kysymyksen, joka on käytössä jossakin tentissä, kysymystä ei poisteta tentistä, vaan ainoastaan kysymyspankista. Kysymyspankki on kurssialuekohtainen, mutta Asetukset -lohkosta löytyvällä Tuo - toiminnolla voi tuoda yhdellä alueella luomansa kysymyspankin toiselle alueelle. 22

Pauliina Munter Tampereen yliopisto / Tietohallinto 2012

Pauliina Munter Tampereen yliopisto / Tietohallinto 2012 Tentti Tentti -työkalun avulla opettaja voi laatia tentin, jonka tulokset tallentuvat Moodleen. Tentissä on mahdollista käyttää erilaisia kysymystyyppejä: monivalintakysymyksiä, tosi/epätosi -väittämiä,

Lisätiedot

Tentti erilaiset kysymystyypit

Tentti erilaiset kysymystyypit Tentti erilaiset kysymystyypit Monivalinta Monivalintatehtävässä opiskelija valitsee vastauksen valmiiden vastausvaihtoehtojen joukosta. Tehtävään voi olla yksi tai useampi oikea vastaus. Varmista, että

Lisätiedot

Tentti erilaiset kysymystyypit

Tentti erilaiset kysymystyypit Tentti erilaiset kysymystyypit Kysymystyyppien kanssa kannatta huomioida, että ne ovat yhteydessä tentin asetuksiin ja erityisesti Kysymysten toimintatapa-kohtaan, jossa määritellään arvioidaanko kysymykset

Lisätiedot

Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto / Tietohallinto Valitse muokkaustila päälle kurssialueen etusivun oikean yläkulman painikkeesta.

Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto / Tietohallinto Valitse muokkaustila päälle kurssialueen etusivun oikean yläkulman painikkeesta. Sanasto Sanasto -työkalulla voi laatia sanakirjan tapaisen sanaston, jonka hakusanoja (käsitteitä ja niiden määritelmiä) voidaan selata ja opettajan niin halutessa myös kommentoida. Sekä opettaja että

Lisätiedot

Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Oppitunti - Oppitunti rakentuu yleensä peräkkäisistä teksti- ja kysymyssivuista siten, että opiskelija tekstin luettuaan vastaa sitä koskevaan kysymykseen ja käy siten oppitunnin sivu sivulta läpi opettajan

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tietokanta Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia ja linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat

Lisätiedot

Moodle-alueen muokkaaminen

Moodle-alueen muokkaaminen Moodle-alueen muokkaaminen Alla oleva kuva esittää Moodle-aluetta sellaisena kuin se sinulle toimitetaan tilattuasi alueen Opetusteknologiapalveluista: - Etusivun näkymä koostuu sivun keskellä olevista

Lisätiedot

Moodle Kysymyspankki / Tenttiaktiviteetti / Arviointi. Jukka Kurttila

Moodle Kysymyspankki / Tenttiaktiviteetti / Arviointi. Jukka Kurttila Moodle Kysymyspankki / Tenttiaktiviteetti / Arviointi Jukka Kurttila Tenttiä voi käyttää esim. Harjaannuttaa oppilaita sähköiseen vastaamiseen rajatussa aikataulussa Verkkotenttejä / kokeita Tenttejä /

Lisätiedot

Palaute. Asetukset: Nimeä palaute ja kirjoita kuvaus tai ohjeet.

Palaute. Asetukset: Nimeä palaute ja kirjoita kuvaus tai ohjeet. Palaute Palaute -työkalulla opettaja voi rakentaa kyselyn, johon opiskelijat vastaavat joko anonyymisti tai nimellään. Opettaja voi tarkastella vastauksia koosteena tai yksitellen. Asetukset: Nimeä palaute

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Moodlen lohkot Lohkojen lisääminen: Moodlen lohkot sisältävät kurssialueen hallinnointiin liittyviä toimintoja. Kun saat uuden tyhjän kurssialueen, sen molemmilla reunoilla on valmiina muutama keskeinen

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tampereen yliopisto / tietohallinto 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tampereen yliopisto / tietohallinto 2014 Keskustelualue Keskustelualue soveltuu eriaikaisen viestinnän välineeksi. Keskustelualueelle voidaan lähettää viestejä toisten luettavaksi, ja sitä voidaan käyttää alueena myös ryhmätöiden tekemiseen,

Lisätiedot

Suvi Junes Tampereen yliopisto / tietohallinto 2013

Suvi Junes Tampereen yliopisto / tietohallinto 2013 Keskustelualue Keskustelualue soveltuu eriaikaisen viestinnän välineeksi. Keskustelualueelle voidaan lähettää viestejä toisten luettavaksi, ja sitä voidaan käyttää alueena myös ryhmätöiden tekemiseen,

Lisätiedot

Ryhmät. Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto/ Tietohallinto 2014

Ryhmät. Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto/ Tietohallinto 2014 1 Ryhmät Moodlessa voi jakaa opiskelijoita pienempiin alaryhmiin, joilla toimitaan esim. keskustelualueella tai työskennellään wikissä. Ryhmätoiminto on hyödyllinen, jos kurssilla on paljon osallistujia

Lisätiedot

Tentin luominen aloitetaan kirjautumalla tenttipalveluun. Sähköisen tenttipalvelun osoite on: https://tenttis.uta.fi

Tentin luominen aloitetaan kirjautumalla tenttipalveluun. Sähköisen tenttipalvelun osoite on: https://tenttis.uta.fi Sähköinen tenttipalvelu Tampereen yliopiston sähköinen tenttijärjestelmä on tietojärjestelmä, joka mahdollistaa perinteisten kirjallisuuskuulustelujen, luentotenttien ja tasotestien toteuttamisen tietoverkon

Lisätiedot

Arviointimenetelmän valinta: Arviointimatriisi

Arviointimenetelmän valinta: Arviointimatriisi Arviointimenetelmän valinta: Arviointimatriisi Kunkin tehtävätyypin asetuksissa on valittavissa kaksi vaihtoehtoista arviointimenetelmää: yksinkertainen, suora arviointi ja arviointimatriisi. Arviointimatriisi

Lisätiedot

Suoritusten seuranta ja opiskelijan edistyminen

Suoritusten seuranta ja opiskelijan edistyminen Suoritusten seuranta ja opiskelijan edistyminen Opettaja voi halutessaan ottaa käyttöön toiminnon, jossa hän määrittelee etenemispolun opintojaksolle. Hän voi jokaisen aktiviteetin kohdalla määritellä

Lisätiedot

Arviointimenetelmän valinta

Arviointimenetelmän valinta Arviointimenetelmän valinta Kunkin tehtävätyypin asetuksissa on valittavissa kolme vaihtoehtoista arviointimenetelmää: yksinkertainen, suora arviointi, arviointimatriisi ja arviointiopas. yksinkertainen,

Lisätiedot

Pauliina Munter/Suvi Junes Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2015

Pauliina Munter/Suvi Junes Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2015 Ryhmät Moodlessa voi jakaa opiskelijoita pienempiin alaryhmiin, joilla toimitaan esim. keskustelualueella tai työskennellään wikissä. Ryhmätoiminto on hyödyllinen, jos kurssilla on paljon osallistujia

Lisätiedot

Julkaistu. 1 Johdanto... 2

Julkaistu. 1 Johdanto... 2 OHJE 1 (6) RPAS-verkkokurssi Käyttöohje Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Koulutusportaalin käyttöönotto... 2 2.1 Siirtyminen koulutusportaaliin... 2 2.2 Salasanan pyytäminen ensimmäisellä kerralla...

Lisätiedot

Suvi Junes Tampereen yliopisto / tietohallinto 2012

Suvi Junes Tampereen yliopisto / tietohallinto 2012 Keskustelualue Uudet ominaisuudet: - Keskustelualueen voi näyttää blogin näköisenä - Viestiin voi liittää useita liitetiedostoja. Opettaja voi määritellä liitteiden maksimimäärän per viesti keskustelualueen

Lisätiedot

Tehtävä. Asetukset. HUOM! Palautukset tulevat vain opettajan nähtäville, kuten muissakin tehtävä-työkaluissa. Kirjoita tehtävän nimi ja kuvaus

Tehtävä. Asetukset. HUOM! Palautukset tulevat vain opettajan nähtäville, kuten muissakin tehtävä-työkaluissa. Kirjoita tehtävän nimi ja kuvaus Tehtävä Uusin tehtävä-työkalu näkyy Lisää aineisto tai aktiviteetti valikossa muiden tehtävien yläpuolella. Vanhat tehtävätyypit (tiedostojen palautus, verkkoteksti, yhden tiedoston palautus ja tehtävänanto)

Lisätiedot

FORMATIIVINEN ARVIOINTI

FORMATIIVINEN ARVIOINTI FORMATIIVINEN ARVIOINTI (OHJEISTUKSESSA KÄYTETTY VISMAN YLEISIÄ OHJEITA FORMATIIVISEN ARVIOINNIN TEKEMISESTÄ. LISÄTIETOJA VISMA.FI) 1 OPETTAJAN ARVIOINTINÄKYMÄ Opettaja pääsee tekemään formatiivista arviointia

Lisätiedot

4. Lue ja arvioi vastauksia

4. Lue ja arvioi vastauksia 4. Lue ja arvioi vastauksia Tenttipalvelu lähettää sinulle kerran viikossa sähköpostiviestin, jos tenttiisi on tullut suorituksia. Jos opiskelija on vastannut tenttiin, voit mennä lukemaan vastaukset Lue

Lisätiedot

Viestin lähettäminen ja viestien hallinnointi Viestit-lohkon kautta:

Viestin lähettäminen ja viestien hallinnointi Viestit-lohkon kautta: Viestit Moodlessa on mahdollista käyttää Viestit-toimintoa henkilökohtaiseen viestintään opettajan ja opiskelijan välillä tai opiskelijoiden kesken. Jos haluat hyödyntää viestitoimintoa kurssillasi, kannattaa

Lisätiedot

Suoritusten seuranta ja opiskelijan edistyminen

Suoritusten seuranta ja opiskelijan edistyminen Suoritusten seuranta ja opiskelijan edistyminen Opettaja voi halutessaan ottaa käyttöön toiminnon, jossa hän määrittelee etenemispolun opintojaksolle. Hän voi jokaisen aktiviteetin kohdalla määritellä

Lisätiedot

Opettajan ohje 1/2. Tentin luominen. Tenttiakvaarion tukisivut: 1. Aloitus

Opettajan ohje 1/2. Tentin luominen. Tenttiakvaarion tukisivut:  1. Aloitus Opettajan ohje 1/2 Tentin luominen 1. Aloitus Kirjoita selaimen osoitekenttään: https://tenttiakvaario.it.helsinki.fi/hallinta/ Kirjautuminen tenttijärjestelmään tapahtuu syöttämällä yliopiston käyttäjätunnuksesi

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Tiedostot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi työpöydältä raahata

Lisätiedot

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma Tämän jälkeen valitse kieleksi Suomi VÄLILEHTI 1 PERUSTIEDOT Valittuasi kieleksi suomen,

Lisätiedot

Oppimateriaalin lisääminen

Oppimateriaalin lisääminen Helsingin yliopisto 1 Oppimateriaalin lisääminen Tässä ohjeessa käsitellään oppimateriaalilinkin lisäämistä sekä opintokohteelle, että opetustapahtumalle. WebOodiin on mahdollista syöttää oppikirjojen

Lisätiedot

Oodin hops: Ryhmätyökalu

Oodin hops: Ryhmätyökalu 1 Oodin hops: Ryhmätyökalu Tämä ohje neuvoo, miten hyödynnät Oodin hopsin Ryhmätyökalu-toimintoa. Ryhmätyökalun avulla voi luoda hops-ohjausryhmiä, asettaa niille ohjaajat sekä lisätä niihin opiskelijoita.

Lisätiedot

Discendum Oy

Discendum Oy 1 CV+ ansioluettelon luominen ja muokkaus CV+ - Yleistä 3 CV+ -ansioluettelon luominen 5 Tietojen muokkaaminen Perustoiminnot 7 CV+ sisältöjen otsikoiden muokkaus 8 Koulutus- ja työkokemustiedot Todistuksen

Lisätiedot

Kuva: Ilpo Okkonen

Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS OHJAAJAN OHJE 14.2.2017 Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS Oulun yliopistossa Oulun yliopiston koulutusneuvosto on päättänyt, että OodiHOPS-toiminto otetaan käyttöön vähintään aloittavilla opiskelijoilla

Lisätiedot

Opiskelijoiden HOPSit

Opiskelijoiden HOPSit Opiskelijoiden HOPSit Ohje kommentoijalle ja hyväksyjälle/19.3.2014 Täydennetty ohjetta/2.1.2014: Lisätty tietoa opiskelijoiden lisäämisestä Omiin opiskelijoihin, mikä helpottaa HOPSien käsittelyä. Tarvittavat

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Aineistot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi tiedostot siirtää

Lisätiedot

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö SAVONIA Savonia RPM Käyttöopas Informaatiotekniikan kehitysyksikkö 18.8.2011 Sisällysluettelo 1. Perusnäkymä... 3 2. Kirjautuminen... 4 3. Rekisteröinti... 5 4. Idean jättäminen... 6 4. Arviointi... 8

Lisätiedot

RYHMIEN PERUSTAMINEN JA OPINTOJEN ETENEMISRAPORTTI OODISSA

RYHMIEN PERUSTAMINEN JA OPINTOJEN ETENEMISRAPORTTI OODISSA RYHMIEN PERUSTAMINEN JA OPINTOJEN ETENEMISRAPORTTI OODISSA Ohje ryhmätyökalun käyttäjille 7.4.2015 Kuva: Ilpo Okkonen Ryhmätyökalu Oodissa Tässä ohjeessa käydään läpi OodiHOPSin ryhmätyökalutoimintoa.

Lisätiedot

Rakennusten elinkaarimittareiden verkkotyökalun käyttöohje. www.360optimi.com/kiinteistopassi

Rakennusten elinkaarimittareiden verkkotyökalun käyttöohje. www.360optimi.com/kiinteistopassi Rakennusten elinkaarimittareiden verkkotyökalun käyttöohje www.360optimi.com/kiinteistopassi Bionova Consulting, luottamuksellinen Viimeksi päivitetty 9. syyskuuta 2014 Käyttöohjeen sisällysluettelo Luo

Lisätiedot

Google Forms / Anna Haapalainen. Google Forms Googlen lomake-työkalu

Google Forms / Anna Haapalainen. Google Forms Googlen lomake-työkalu Google Forms Googlen lomake-työkalu Google Forms / Anna Haapalainen Googlen lomaketyökalulla on helppoa tehdä sähköisiä kyselyitä, tehtäviä tai kokeita. Voidaksesi luoda Googlen lomakkeita, sinulla tulee

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2014 Tiedostojen lisääminen alueelle Vaihtoehto1: Jos käytät Firefox-selainta voit vain raahata tiedoston alueelle. Laita Moodle-alueellasi muokkaustila päälle (Muokkaustila päälle -painike). Avaa koneesi Tiedostot-ikkuna

Lisätiedot

Moodlella alkuun. 1. Yleistä. Outi Valkama, mmtdk Päivitetty

Moodlella alkuun. 1. Yleistä. Outi Valkama, mmtdk Päivitetty Outi Valkama, mmtdk Päivitetty 23.7.2015 Moodlella alkuun 1. Yleistä SISÄÄNKIRJAUTUMINEN https://moodle.helsinki.fi à Valitse Kirjaudu/Helsingin yliopiston tunnuksella. Kirjautumisen jälkeen ohjaudut Katsaus

Lisätiedot

Kun olet peda.net sivuilla, näet oikealla yläkulmassa oranssin sisäänkirjautumis napin.

Kun olet peda.net sivuilla, näet oikealla yläkulmassa oranssin sisäänkirjautumis napin. Sisällysluettelo Sisäänkirjautuminen...2 Kasvun kansio...3 Sisällön siirtäminen peda.net sivulla...4 Sivun siirtäminen...6 Peda.net sivuille meno ja Asemakadun koulun sivuille pääsy...7 Profiilikuvan vaihto...8

Lisätiedot

3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI... 7 3.2 VIESTIN LUKEMINEN... 9 3.3 SAAPUNEET JA LÄHETETYT... 9 3.4 KANSIOT... 10 3.5 ROSKAKORI...

3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI... 7 3.2 VIESTIN LUKEMINEN... 9 3.3 SAAPUNEET JA LÄHETETYT... 9 3.4 KANSIOT... 10 3.5 ROSKAKORI... OHJE HUOLTAJALLE 2 / 22 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / HUOMAUTUKSET... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

Sivuston muokkaus WordPressin kanssa

Sivuston muokkaus WordPressin kanssa Sivuston muokkaus WordPressin kanssa Sivuston muokkaus WordPress-hallintajärjestelmän kanssa on hyvin helppoa. Sitä vähän tutkimalla ja tätä ohjetta lukemalla sen käyttö tulee nopeasti tutuksi. Olen myös

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 / / WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: http://sotkamo.valudata.fi/admin Myöhemmin: http://www.sotkamo.fi/admin 2.2 Salasana

Lisätiedot

LUT Moodle -opiskelijan opas 2014

LUT Moodle -opiskelijan opas 2014 LUT Moodle -opiskelijan opas 2014 Sisällysluettelo 1. Moodle... 2 1.1 Aloitussivu... 3 1.2 Navigointi ja Asetukset... 4 1.2.1 Navigointi... 4 1.2.2 Asetukset... 6 1.2.3 Murupolku... 7 2. Kurssit... 7 2.1

Lisätiedot

Siun sote Moodle -opas. Ohjeita opiskeluun Verkkarit oppimisympäristössä

Siun sote Moodle -opas. Ohjeita opiskeluun Verkkarit oppimisympäristössä Siun sote Moodle -opas Ohjeita opiskeluun Verkkarit oppimisympäristössä Sisällys Tervetuloa opiskelemaan Verkkarit oppimisympäristöön! 1 Verkkareihin kirjautuminen 2 Verkkareiden etusivu 3 Liikkuminen

Lisätiedot

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET...

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET... OHJE OPPILAALLE 2 / 21 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata Opinto-oppaassa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

Ylläpito toimittaa sinulla sähköpostiisi käyttäjätunnuksen ja salasanan. Tässä esimerkissä

Ylläpito toimittaa sinulla sähköpostiisi käyttäjätunnuksen ja salasanan. Tässä esimerkissä Sivustolle santaskyla.net kirjautuminen Sisällysluettelo Sisällys Sivustolle santaskyla.net kirjautuminen... 1 Sisällysluettelo... 1 Käyttöoikeus... 1 Kirjautunut käyttäjä... 3 Artikkelin kommentointi...

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE OHJEITA MOODLEN KÄYTTÖÖN Moodle on avoimeen lähdekoodiin perustuva verkko-oppimisympäristö. Omalta Moodlealueeltasi löydät kurssin materiaalit, tehtävät, uutiset/tiedotteet,

Lisätiedot

Seutudokumenttien pä ivittä misohje

Seutudokumenttien pä ivittä misohje Seutudokumenttien pä ivittä misohje Kirjautuminen sisällönhallinta-työkaluun Käytä ylläpidossa Firefox-selainta. Käyttäjätunnukset Käy rekisteröitymässä osoitteessa www./kirjaudu kohdassa Rekisteröidy.

Lisätiedot

OpeOodi Kuvaustekstien ja lisätietokysymysten lisääminen

OpeOodi Kuvaustekstien ja lisätietokysymysten lisääminen Helsingin yliopisto WebOodi 1 OpeOodi Kuvaustekstien ja lisätietokysymysten lisääminen Opetustapahtuman vastuuopettaja tai virkailija pääsee muokkaamaan opetustapahtuman tietoja. Tämä ohje neuvoo miten

Lisätiedot

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU ,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU Tässä pääsette tutustumaan Internet Explorerin (IE) käyttöön. Muitakin selainversioita löytyy, kuten esimerkiksi Netscape, Opera ja Mozilla. Näiden muiden selainten

Lisätiedot

VSP webmail palvelun ka yttö öhje

VSP webmail palvelun ka yttö öhje VSP webmail palvelun ka yttö öhje Kirjaudu webmailiin osoitteessa https://webmail.net.vsp.fi Webmailin kirjautumissivu, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi: Sähköpostin päänäkymä: 1: Kansiolistaus

Lisätiedot

Ylläpitoalue - Etusivu

Ylläpitoalue - Etusivu Crasmanager 5.2 Ylläpitoalue - Etusivu Sivut osiossa sisällön selaus ja perussivujen ylläpito. Tietokannat osiossa tietokantojen ylläpito. Tiedostot osiossa kuvien ja liitetiedostojen hallinta. Työkalut

Lisätiedot

Tapahtuman lisääminen Lukkariin

Tapahtuman lisääminen Lukkariin Tapahtuman lisääminen Lukkariin 1. Klikkaa oikeasta yläkulmasta työkalut, mistä avautuu pudotusvalikko. Valitse tapahtumien hallinta. (Voit myös valita Lukkarin etusivulle ja siirtyä sieltä tapahtumien

Lisätiedot

Käyttötapauksen nimi Lukija: pääsivu

Käyttötapauksen nimi Lukija: pääsivu Lukija: pääsivu Lukija Käyttäjä on avannut sivuston pääsivun Ruudulle tulostuvat kirjoittajat ja heidän juttujensa otsikot. - Lopputulos Käyttäjä voi valita kirjoittajan jutut tai kirjoittajan jutun 1

Lisätiedot

Portaalin käyttöohje palveluntuottajille

Portaalin käyttöohje palveluntuottajille Portaalin käyttöohje palveluntuottajille 2 Sisältö 1 Palvelusetelipalveluntuottajaksi hakeutuminen... 3 1.1 Sisäänkirjautuminen palveluseteliportaaliin... 3 1.2 Palvelusetelipalveluntuottajaksi hakeutuminen...

Lisätiedot

Lappi.fi -pikaohje Kittilän kylille:

Lappi.fi -pikaohje Kittilän kylille: Lappi.fi -pikaohje Kittilän kylille: Tämän pikaohjeen avulla pääsette alkuun sivujenne tekemisessä, mutta suosittelemme täydellisten Lappi.fi -ohjeiden lukemista ennen sivujenne tekemistä. Ohjeet löytyvät

Lisätiedot

Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen tekeminen

Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen tekeminen it-arvi Ohjeet sovelluksen käyttöön KÄYNNISTYS: - Sovellus käynnistetään tuplanapauttamalla kuvaketta Esteettomyysarviointi.exe. ETUSIVU: Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen

Lisätiedot

Ohjeita Irman käyttöön. 1) Uuden käyttäjän luominen 2) Lisenssin lunastaminen 3) Kilpailuihin ilmoittautuminen 4) Viesteihin ilmoittautuminen

Ohjeita Irman käyttöön. 1) Uuden käyttäjän luominen 2) Lisenssin lunastaminen 3) Kilpailuihin ilmoittautuminen 4) Viesteihin ilmoittautuminen Ohjeita Irman käyttöön 1) Uuden käyttäjän luominen 2) Lisenssin lunastaminen 3) Kilpailuihin ilmoittautuminen 4) Viesteihin ilmoittautuminen Mene osoitteeseen irma.suunnistusliitto.fi Paina oikeasta yläkulmasta

Lisätiedot

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0 RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje v. 1.0 Yleistä Rockstar lukijakäyttöliittymä Tuotteiden lukeminen lähtevään tilaukseen Tilaukseen kuulumattomat tuotteet Tuotteiden lukeminen tilauksesta

Lisätiedot

ULKOISET KÄYTTÄJÄT / YHTEISTYÖMAAPALVELUT...

ULKOISET KÄYTTÄJÄT / YHTEISTYÖMAAPALVELUT... Sivu 1/7 Sisällysluettelo Päästäksesi haluamaasi kohtaan napauta otsikkoa hiirellä. ULKOISET KÄYTTÄJÄT / YHTEISTYÖMAAPALVELUT... 2 SISÄÄNKIRJAUTUMINEN... 2 ILMOITTAUTUMINEN-NÄKYMÄ... 2 YHTEISTYÖMAAT-NÄKYMÄ...

Lisätiedot

OHJEET HOPSIN TEKEMISEEN KYVYT- PALVELUSSA:

OHJEET HOPSIN TEKEMISEEN KYVYT- PALVELUSSA: Kyvyt.fi-ohjeita / MR 22.12.2011 1(21) OHJEET HOPSIN TEKEMISEEN KYVYT- PALVELUSSA: HOPS-RYHMÄÄN LIITTYMINEN, HOPS-POHJIEN KOPIOINTI, SIVUSTON TEKEMINEN JA HOPSIN MUOKKAAMINEN SISÄLLYS JAMK HOPS-RYHMÄÄN

Lisätiedot

Vältä Internet Explorer selainta WebOodin käytössä ilmenneiden ongelmien vuoksi

Vältä Internet Explorer selainta WebOodin käytössä ilmenneiden ongelmien vuoksi Versiopäivitys 4.4., versiomuutoksia WebOodissa Vältä Internet Explorer selainta WebOodin käytössä ilmenneiden ongelmien vuoksi Kirjautumisen aikakatkaisu (30 min.): selaimen kysely ja muistutukset istunnon

Lisätiedot

Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään

Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään Yleistä... 3 Sijainti... 3 Kirjautuminen... 3 Kyselyn rakenne... 3 Opettajan toiminnot kirjautumisen jälkeen... 3 Lukuvuoden opintojaksojen listaaminen...

Lisätiedot

mtuutori Opettajan ohje v 2.0-1.2.2011

mtuutori Opettajan ohje v 2.0-1.2.2011 mtuutori Opettajan ohje v 2.0-1.2.2011 1 Sisältö Mobiiliominaisuuksien käyttöönotto Mobiilikeskus Mobiilikyselyjen ylläpito ja uuden kyselyn lisääminen Kysymystyypit Mobiilimateriaalit Mobiilimateriaalin

Lisätiedot

Samk Exam ohjeistus opiskelijalle

Samk Exam ohjeistus opiskelijalle Samk Exam ohjeistus opiskelijalle Mikäli opintojaksolla käytetään tenttiakvaariotenttiä, avoinna olevat tenttiperiodit löytyvät SoleOPSista opintojaksoselosteelta. Kaikilla opintojaksoilla ei käytetä tenttiakvaariota.

Lisätiedot

Ohje musiikin perusteet-ryhmän hallinnointiin Wilmassa kevät 2015

Ohje musiikin perusteet-ryhmän hallinnointiin Wilmassa kevät 2015 Ohje musiikin perusteet-ryhmän hallinnointiin Wilmassa kevät 2015 Kuopion konservatorio, Tossavainen Marjo Ohje musiikin perusteiden arvioinnin antamiseen Wilmassa Musiikin perusteiden suoritusmerkinnän

Lisätiedot

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015 Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 Oppilaat saavat vuoden 2016 alusta käyttöönsä oppilaitoksen sähköpostin ja muita palveluita Microsoftin Office365:sta. Oppilaiden sähköposti on muotoa

Lisätiedot

Uuden Peda.netin käyttöönotto

Uuden Peda.netin käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden Peda.netin käyttöönotto...2 Sisään- ja uloskirjautuminen...2 OmaTila...3 Peda.netin yleisrakenne...4 Työvälineet - Sivut...5 Sivun lisääminen omaan profiiliin:...5 Sivun poistaminen

Lisätiedot

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.)

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) 6. Tekstin muokkaaminen 6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) Tekstin maalaaminen onnistuu vetämällä hiirellä haluamansa tekstialueen yli (eli osoita hiiren

Lisätiedot

Museokartta Muokkaajan käyttöohje ,päivitetty

Museokartta Muokkaajan käyttöohje ,päivitetty Museokartta 2015 Muokkaajan käyttöohje 9.6.2015,päivitetty 25.9.2015 Tässä ohjeessa neuvotaan, kuinka paikkatietokohteita voi luoda ja muokata. Muut toiminnot on selostettu Katselukäyttöohjeessa. Ennen

Lisätiedot

PELIAIKASEURANTAOHJELMAN KÄYTTÖOHJE

PELIAIKASEURANTAOHJELMAN KÄYTTÖOHJE PELIAIKASEURANTAOHJELMAN KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 2. ENNEN OTTELUN ALKUA Kirjautuminen 3 3. TILASTOINTI Aloitusnäkymä ja kokoonpanot 4 Pelaajien vaihtaminen 6 Maali 7 Rangaistukset 8 Poista

Lisätiedot

Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje

Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje Tuetut selaimet Internet Explorer 11 tai uudempi. Microsoft on päättänyt Internet Explorerin (IE) versioiden 8, 9 ja 10 tuen. Firefox 3.5 eteenpäin Opera 10.5

Lisätiedot

Käyttötapauksen nimi Lukija: pääsivu Osallistujat Lukija Tuloehdot Käyttäjä on avannut sivuston pääsivun Kuvaus Ruudulle tulostuvat kirjoittajat ja

Käyttötapauksen nimi Lukija: pääsivu Osallistujat Lukija Tuloehdot Käyttäjä on avannut sivuston pääsivun Kuvaus Ruudulle tulostuvat kirjoittajat ja Käyttötapauksen nimi Lukija: pääsivu Osallistujat Lukija Tuloehdot Käyttäjä on avannut sivuston pääsivun Kuvaus Ruudulle tulostuvat kirjoittajat ja heidän juttujensa otsikot. Poikkeukset - Lopputulos Käyttäjä

Lisätiedot

Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio RO)

Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio RO) Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio 22.5.2015 RO) Asio Sanomapalvelinohjelmiston ja viestintäpalvelun käyttö nettiselaimella Kirjautuminen palveluun, Viestin lähetys, Sanomaryhmän luominen

Lisätiedot

1. Valitse suunniteltu valmistumisvuosi alasvetovalikosta ja tallenna valinta. 2. Luo uusi HOPS painikkeella pääset tekemään HOPSia.

1. Valitse suunniteltu valmistumisvuosi alasvetovalikosta ja tallenna valinta. 2. Luo uusi HOPS painikkeella pääset tekemään HOPSia. ehopsin käyttöohje opiskelijalle 1.2 versio Ennen kuin aloitat hopsin tekemisen, tutustu huolella tiedekuntasi HOPS ohjeistukseen ja pääaineesi/koulutusohjelmasi tutkintorakenteeseen. Tiedekuntakohtaisissa

Lisätiedot

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta.

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Sisäänkirjauduttuasi näet palvelun etusivulla helppokäyttöisen hallintapaneelin. Vasemmassa reunassa on esillä viimeisimmät tehdyt muutokset

Lisätiedot

WebOodissa (KV koordinaattorit)

WebOodissa (KV koordinaattorit) Ohje Courses in English for Exchange Students oppaan laatimiseen WebOodissa (KV koordinaattorit) WebOodissa on kahdenlaisia käyttöoikeuksia OpasOodiin. Ne KV koordinaattorit, joilla ennestään on OpasVastuuhenkilö

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje ARFM- hankkeessa jatkokehitetylle SoftGIS-työkalulle Dokumentti sisältää ohjeistuksen osallistavan suunnittelun työkalun käyttöön. Työkalu on käytettävissä

Lisätiedot

Klikkaamalla oheista ikonia, saat kyseisessä tilanteessa apua Moodlen sisäisistä ohjeista.

Klikkaamalla oheista ikonia, saat kyseisessä tilanteessa apua Moodlen sisäisistä ohjeista. Yleistä Moodlesta Liikkuminen Moodle ympäristössä tapahtuu klikkaamalla tekstilinkkejä tai kuvakkeita. Käyttäjä voi liikkua ympäristössä käyttämällä joko vasemman yläreunan navigointipolkua tai oikean

Lisätiedot

Opinto-oppaan tekeminen

Opinto-oppaan tekeminen 1 Opinto-oppaan tekeminen Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opinto-oppaita voidaan luoda WebOodin OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasVastuuhenkilö-oikeudet. WebOodin

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP

Sonera Viestintäpalvelu VIP Sonera Viestintäpalvelu VIP Loma- ja Poissaoloviestitoiminnallisuuden käyttöopas v 1.2 Toiminnallisuuden kuvaus Poissaoloviestin aktivoit päälle suorittamalla seuraavat toimenpiteet: Valitse aktiviteetiksesi

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Opiskelijoiden OneDriveohje Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Ohjeen nimi Opiskelijoiden OneDrive-ohje Vastuuhenkilö Mari Jokiniemi

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO Kirjautuminen Kirjatuminen järjestelmään tapahtuu syöttämällä ylläpitäjältä (yleensä sähköpostilla) saatu käyttäjätunnus ja salasana niille varattuihin kenttiin. Jos olet unohtanut salasanasi voit syöttää

Lisätiedot

Kurssien lukulistojen ylläpito Nellissä ja siirto Moodleen

Kurssien lukulistojen ylläpito Nellissä ja siirto Moodleen Kurssien lukulistojen ylläpito Nellissä ja siirto Moodleen Nellistä voi siirtää kirjallisuuslistoja Moodle-oppimisympäristöön. Näin voidaan tarjota opiskelijalle esimerkiksi verkkokurssin oheislukemistona

Lisätiedot

Wilman käyttöohje huoltajille

Wilman käyttöohje huoltajille Wilman käyttöohje huoltajille Sisällysluettelo: Sisään kirjautuminen... 1 Oma etusivu... 2 Pikaviestit... 3 Tiedotteet... 5 Suoritukset... 6 Poissaolot... 6 Palaute... 8 Opettajat... 9 Salasanan vaihto...

Lisätiedot

Artikkelin lisääminen

Artikkelin lisääminen Sisällys Artikkelin lisääminen...3 Artikkelin muokkaaminen...5 Kuvan lisääminen artikkeliin...6 Väliotsikoiden lisääminen artikkeliin...9 Navigointilinkin lisääminen valikkoon...10 Käyttäjätietojen muuttaminen...13

Lisätiedot

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri Versio 3.2. Tenttityökalu

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri Versio 3.2. Tenttityökalu Helsingin yliopisto WebOodi 1 Tenttityökalu Tenttityökalu on oiva väline laitos- ja tiedekuntatenttien tekemiseen. Esimerkiksi tiedekuntatentissä voi tenttiä samana päivänä kymmeniä eri opintojaksoja.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

Opinto-oppaan tekeminen

Opinto-oppaan tekeminen 1 Opinto-oppaan tekeminen Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opinto-oppaita voidaan luoda n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasVastuuhenkilö-oikeudet. n käyttölupia voi hakea

Lisätiedot

2006 i&i Solutions Oy

2006 i&i Solutions Oy 2006 i&i Solutions Oy Materiaali on vapaasti käytettävissä. Alkuperäiseen materiaaliin ei saa kuitenkaan tehdä muutoksia ja alkuperäinen tekijä (i&i Solutions Oy) on aina oltava näkyvissä. Mikäli materiaalista

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje InnoGIS- hankkeen aikana kehitetylle pilottiversiolle Dokumentti sisältää pilottiversiona toimivan kyselyn laatimiseen ja vastaamiseen liittyvän ohjeistuksen.

Lisätiedot

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus 1 OpasOodi Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasMuokkaaja-oikeudet. n käyttölupia

Lisätiedot

Zimbran käyttöohje

Zimbran käyttöohje Zimbran käyttöohje ZIMBRAN KÄYTTÖOHJE 2 Sisältö 1 ZIMBRA LYHYESTI... 3 2 EDELLEENLÄHETYKSEN KYTKENTÄ... 3 3 LOMAVASTAAJA... 4 4 POSTIN SUODATTIMET... 5 5 ALLEKIRJOITUKSET... 6 6 OSOITEKIRJAN HALLINTA...

Lisätiedot

1. ALOITUSNÄKYMÄ 2. KURSSIN OPETTAJIEN YLLÄPITO-OSIO 3. KANSIOIDEN LUOMINEN JA TIEDOSTOJEN TUOMINEN 3.1 Kansion luominen:... 6 3.2 Tiedoston tuominen

1. ALOITUSNÄKYMÄ 2. KURSSIN OPETTAJIEN YLLÄPITO-OSIO 3. KANSIOIDEN LUOMINEN JA TIEDOSTOJEN TUOMINEN 3.1 Kansion luominen:... 6 3.2 Tiedoston tuominen SISÄLLYSLUETTELO 1. ALOITUSNÄKYMÄ... 2 2. KURSSIN OPETTAJIEN YLLÄPITO-OSIO... 3 3. KANSIOIDEN LUOMINEN JA TIEDOSTOJEN TUOMINEN... 6 3.1 Kansion luominen:... 6 3.2 Tiedoston tuominen omalta koneelta Moodleen...

Lisätiedot

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen ALOITUS... 1 WEBOODIN OPINTO-OPPAAN LÖYTÄMINEN... 1 WEBOODIN OPINTO-OPAS... 2 Opetus-välilehti... 3 Tentit-välilehti... 3 Tutkintorakenteet-välilehti... 4 Opintojaksot-välilehti...

Lisätiedot

TYÖRYHMÄSIVUSTON ESITTELY JA KOULUTUS, ÅKE PIKAOHJEITA KÄYTTÄJILLE. Ohje 1 (5)

TYÖRYHMÄSIVUSTON ESITTELY JA KOULUTUS, ÅKE PIKAOHJEITA KÄYTTÄJILLE. Ohje 1 (5) 1 (5) TYÖRYHMÄSIVUSTON ESITTELY JA KOULUTUS, ÅKE KESKUSTELUA Mihin Åke-työryhmäsivustoa halutaan käyttää? Esim. kokouksiin, tehtäviin, linkkeihin, jaettuihin asiakirjoihin. Wiki voisi toimia edelleen paremmin

Lisätiedot