Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014"

Transkriptio

1 Tentti Tentti -työkalun avulla opettaja voi laatia tentin, jonka tulokset tallentuvat Moodleen. Tentissä on mahdollista käyttää erilaisia kysymystyyppejä: monivalintakysymyksiä, tosi/epätosi -väittämiä, lyhytvastauksia, numeerisia kysymyksiä, laskutehtäviä, yhdistämis- ja aukkotehtäviä sekä esseekysymyksiä. Ohjeteksti-toiminnolla tenttiin voi lisätä tekstin, johon tentin kysymykset liittyvät tai ohjeita opiskelijoille. Moodle arvioi ja pisteyttää muut kysymykset automaattisesti, mutta esseekysymykset opettaja arvioi itse käsin. Esseiden arvioinnit ja pisteet tallentuvat kuitenkin myös Moodleen. Kategorioiden ja kysymysten luominen: Voit luoda tenttikysymyksiä valmiiksi ja järjestää ne kysymyspankin kategorioihin jo etukäteen, ennen kuin otat tentin käyttöön kurssillasi. Kategoria on ikään kuin "varasto", josta voit poimia kysymyksiä eri tentteihin. Kysymysten järjestäminen kategorioihin selkeyttää niiden hallinnointia ja helpottaa haluttujen kysymysten löytämistä siinä vaiheessa kun luot tenttiä. Asetukset -lohkosta pääset luomaan kategorioita ja kysymyksiä. Kun aloitat kohdasta Kategoriat, voit luoda ensin kategoriat, joihin sitten tallennat kysymykset. 1

2 Kategoriat -linkistä avautuu seuraavanlainen näkymä: Nimeä kategoria (pakollinen kenttä) ja kirjoita sille halutessasi lyhyt kuvaus (valinnainen kenttä). Kun kategorioita ei ole vielä luotu, valittuna on oletuskategoria. Kategorioita voidaan muodostaa hierarkkisesti usealle tasolle. Jos haluat luoda ylätason kategorian, valitse valikosta Ylös (jos valituksi jää oletuskategoria, uudesta kategoriasta tulee sen alakategoria). Tallenna kategorian tiedot painamalla Lisää kategoria. Luomasi kategoriat tulevat näkyviin sivun yläosaan. Kategorianäkymä jäsentyy hierarkkisesti siten, että alakategoriat näkyvät yläkategorioiden alla sisennettyinä. Kategorian nimen perässä suluissa näkyvä luku kertoo kategoriassa olevien kysymysten lukumäärän. Pääset muokkaamaan kategorian tietoja joko klikkaamalla kategorian nimeä tai painamalla nimen perässä olevaa muokkauspainiketta. Kategorian voi poistaa ruksipainikkeesta ja kategorioiden järjestystä muuttaa ylös ja alas osoittavilla nuolipainikkeilla. Oikealle ja vasemmalle osoittavilla nuolipainikkeilla voit vaikuttaa kategorioiden hierarkiaan, eli muuttaa alakategorian ylätason kategoriaksi tai päinvastoin. 2

3 Asetukset -lohkon Kysymykset -kohdasta (ks. kuva ohjeen sivulla 1) pääset luomaan kysymyksiä kategorioihin. Kysymykset -kohdassa avautuu seuraava näkymä: Valitse Kategoria -valikosta kategoria, johon haluat luoda kysymyksiä (valikossa näkyy valmiina oletuskategoria). Kun olet valinnut kategorian, paina Luo uusi kysymys -painiketta. Painiketta painettuasi pääset valitsemaan haluamasi kysymystyypin: Kun valitset kysymystyypin listasta, oikealle puolelle avautuu kuvaus valittuna olevasta kysymystyypistä. Samalla alareunasta aktivoituu Seuraava - painike, jota painamalla pääset luomaan valitsemasi kysymystyypin mukaisen kysymyksen. 3

4 Kysymystyypit: Katso esimerkit eri kysymystyypeistä erillisestä ohjeesta. Moodle arvioi ja pisteyttää opiskelijan tenttisuorituksen automaattisesti kaikkien muiden kysymystyyppien paitsi esseen kohdalla. Esseevastaukset opettajan tulee arvioida manuaalisesti. Monivalinta - Monivalintatehtävässä opiskelija valitsee vastauksen valmiiden vastausvaihtoehtojen joukosta. Tehtävään voi olla yksi tai useampi oikea vastaus. - Kun monivalintakysymykseen on useita oikeita vastauksia, opiskelijan on valittava kaikki oikeat vastaukset voidakseen saada kysymyksestä täyden pistemäärän. Jos kuitenkin opiskelija on valinnut kaikki oikeat vastausvaihtoehdot ja niiden lisäksi myös väärän vaihtoehdon/vääriä vaihtoehtoja, hän saa kysymyksestä täydet pisteet, ellei opettaja ole kysymystä luodessaan määritellyt, että vääristä vastauksista vähennetään pisteitä. Tosi/Epätosi - Tosi/Epätosi -tehtävässä opiskelija vastaa väittämän muotoiseen kysymykseen joko Tosi tai Epätosi. Lyhytvastaus - Lyhytvastaus -tyyppisessä tehtävässä opiskelija vastaa kirjoittamalla tekstikenttään yhden tai muutaman sanan pituisen vastauksen. Moodle vertaa opiskelijan kirjoittamaa vastausta merkki merkiltä opettajan määrittelemiin oikeisiin vastauksiin ja hyväksyy opiskelijan vastauksen oikeaksi vain, jos se on täsmälleen sama kuin jokin opettajan määrittelemistä oikeista vastauksista. - Oikeita vastauksia voi olla useita, ja niistä kustakin voi opettajan niin halutessa saada eri pistemäärän. - Opettaja voi määritellä, onko kirjainkoolla merkitystä opiskelijan vastauksen arvioinnissa. - Lyhytvastaus -tyyppisiä kysymyksiä kannattaa käyttää harkiten, jos mahdollisia oikean vastauksen kirjoitusmuotoja on paljon tai jos haluttu oikea vastaus on useamman sanan pituinen. Numeerinen kysymys - Opiskelijalle numeerinen kysymys näyttää samankaltaiselta kuin lyhytvastaus -tyyppinen kysymys. Numeerisessa kysymyksessä opiskelija vastaa kuitenkin numerolla. - Numeerinen kysymys voi hyväksyä oikeaksi myös virheellisen vastauksen, jos opettaja on tehtävän asetuksissa hyväksynyt tietylle numeeriselle alueelle sijoittuvat vastaukset. 4

5 Yhdistämistehtävä - Yhdistämistehtävässä opiskelija yhdistää toisiinsa vastinparit; kysymyksen ja vastauksen tai käsitteen ja määritelmän. Yhdistämistehtävä lyhytvastauksista - Opiskelijalle tämä tehtävätyyppi muistuttaa yhdistämistehtävää. Toisiinsa yhdistettävät kysymykset ja vastaukset arvotaan satunnaisesti kategorian lyhytvastauskysymyksistä. Tehtävän käyttöönottaminen edellyttää siis, että kategoriaan on luotu useampia lyhytvastaus -tyyppisiä kysymyksiä (vähintään kaksi). Aukkotehtävä - Aukkotehtävä muodostuu tekstistä, johon on upotettu erilaisia kysymystyyppejä, kuten monivalinta-, lyhytvastaus- ja numeerisia kysymyksiä. Essee - Opiskelija vastaa esseekysymykseen kirjoittamalla vapaamuotoista tekstiä Moodlessa avautuvaan kirjoitustilaan. Opiskelijoiden kirjallisia vastauksia esseekysymyksiin Moodle ei voi arvioida, vaan opettaja arvioi vastaukset manuaalisesti. Opettajan antama arvosana ja palaute tallentuvat Moodleen. Opettajan kannattaa määritellä tentin asetukset siten, että opiskelija pääsee lukemaan saamansa palautteen Moodlen kautta. Laskutehtävä - Laskutehtävä -työkalulla voi luoda yksilöllisiä laskutehtäviä käyttämällä muuttujia, joiden paikalle sijoitetaan vaihtelevat numeroarvot tenttiä tehtäessä. Laskutehtävässä voi määritellä marginaalin, jonka sisällä olevat luvut hyväksytään oikeiksi vastauksiksi. Yksinkertainen laskutehtävä - Yksinkertainen versio laskutehtävästä. Kysymykseen voi lisätä muuttujia, jotka muutetaan annetun rajauksen perusteella satunnaisiksi numeroiksi kun tehtävä näytetään opiskelijalle. Matemaattinen monivalintatehtävä - Matemaattiset monivalinnat ovat kuin monivalintatehtäviä, joissa sekä kysymykseen että vastausvaihtoehtoihin saa lisätä laskukaavoja. Laskuissa käytetyt muuttujat korvataan satunnaisesti valituilla luvuilla kun tehtävä näytetään opiskelijalle. Ohjeteksti - Ohjeteksti ei ole varsinainen kysymys, vaan sen avulla opettaja voi kirjoittaa opiskelijoiden luettavaksi tekstin, johon seuraavilla kysymyksillä viitataan. Jos teet tekstin ohjeteksti -työkalulla, huomioi, että tentin asetuksissa ei voi sekoittaa kysymysten järjestystä muuten tekstiin liittyvät kysymykset saattavat tulla tentissä opiskelijoille ennen tekstiä. 5

6 - Ohjeteksti -työkalulla tenttiin voi laatia myös esim. ohjeita opiskelijoille, sekä tentin alkuun että kysymysten väliin. Tentin lisääminen kurssialueelle: Valitse muokkaustila päälle kurssialueen etusivun oikean yläkulman painikkeesta. Muokkaustilan ollessa päällä jokaiseen osioon tulee näkyviin Lisää aktiviteetti tai aineisto -linkki, jonka kautta opettaja pääsee lisäämään alueelle aktiviteetteja. Valitse aktiviteettilistasta Tentti ja paina Lisää -painiketta. 6

7 Tentin asetukset Nimeä tentti. Kirjoita tähän opiskelijoille ohjeet tentin suorittamisesta yms. Jos ruksaat ruudun, Tehtävänanto -kenttään kirjoittamasi teksti (ohjeet yms.) tulee näkyviin myös kurssialueen etusivulle tentin linkin alapuolelle. Määrittele aikaväli, milloin opiskelijat pääsevät tekemään tenttiä. Oletuksena aikaväliä ei ole määritelty, eli opiskelijat voivat tehdä tentin milloin tahansa. Pääset määrittelemään aikavälin ruksaamalla Ota käyttöön -ruudut. Haluatko vielä tentin palautusajan jälkeen antaa opiskelijoille aikaa vastausten palauttamiselle? Voit määritellä tentin tekemiselle suoritusajan eli maksimikeston minuutteina. Mitä tapahtuu, jos opiskelija ei palauta tenttisuoritusta ennen ajan päättymistä? Montako kertaa opiskelija saa yrittää tentin tekemistä? Jos sallit useamman vastauskerran, valitse arviointitapa. 7

8 Haluatko, että kysymykset tulevat opiskelijalle tentissä siinä järjestyksessä kuin olet järjestänyt ne tenttiä rakentaessasi vai sekoitetaanko kysymysten järjestys, jolloin kysymykset tulevat opiskelijalle satunnaisessa järjestyksessä? Saako opiskelija palata aiemmille sivuille tai siirtyä eteenpäin jättämällä sivun väliin, vai onko hänen edettävä järjestyksessä sivu sivulta? (Huom. Navigointimenetelmä - asetus tulee esiin Näytä lisää -linkin takaa. Kun olet avannut linkin, sen tekstiksi muuttuu Näytä vähemmän.) Näytetäänkö kaikki tentin kysymykset samalla sivulla vai haluatko jakaa kysymykset usealle sivulle rajoittamalla sivukohtaista kysymysmäärää? Kaikki kysymykset tarkoittaa, että jokainen kysymys näytetään omalla uudella sivullaan. Näytetäänkö kysymysten vastausvaihtoehdot satunnaisessa järjestyksessä? (Tämä asetus koskee kysymyksiä, joissa annetaan valmiit vastausvaihtoehdot ja edellyttää, että asetus on päällä myös kysymysten asetuksissa.) Jos sallit useamman vastauskerran, sisältääkö jokainen uusi yritys edellisen yrityksen vastaukset (Kyllä) vai alkaako tentti joka kerta alusta (Ei).? (Huom. Asetus tulee esiin Näytä lisää -linkin takaa. Kun olet avannut linkin, sen tekstiksi muuttuu Näytä vähemmän.) Miten arviointi toimii ja miten arviointi ja palaute näytetään opiskelijalle? HUOM! Tutustu vaihtoehtoihin tarkasti. Asetusta ei voi jälkikäteen muuttaa. Ks. erillinen ohje vaihtoehdoista. 8

9 Mitä tietoja opiskelijat saavat nähdä tentin suoritettuaan tai katsoessaan tentin tuloksia myöhemmin? Huomioi palautteiden näyttäminen opiskelijalle tilanteessa, jossa tentin saa tehdä useamman kerran. Haluatko, että opiskelijan nimi ja kuva (mikäli hänellä on käyttäjäprofiilissaan kuva) näytetään ruudulla tentin aikana sekä tentin jälkeen sitä tarkasteltaessa? Tämä asetus määrittää desimaalien määrän pisteiden ja arvosanojen näkyessä näytöllä. Jos valittuna on 0, pisteet näytetään kokonaislukuina. Asetuksella ei ole vaikutusta laskutoimituksiin tai arvosanojen pyöristämiseen. Tämä asetus määrittää desimaalien määrän pisteiden ja arvosanojen näkyessä näytöllä kullekin yksittäiselle kysymykselle. Jos valittuna on Kyllä, kurssialueella olevat lohkot ovat näkyvissä opiskelijan tehdessä tenttiä. (Huom. Asetus tulee esiin Näytä lisää -linkin takaa. Kun olet avannut linkin, sen tekstiksi muuttuu Näytä vähemmän.) 9

10 Voit määritellä tentille salasanan, joka tenttiin osallistujien on annettava päästäkseen tekemään tenttiä. Tenttiin pääsyn voi rajata koskemaan vain tiettyjä koneita (esim. mikroluokassa) määrittelemällä tähän niiden ip-osoitteet. Näytetäänkö tentti uudessa ikkunassa, jossa jotkut hiiri- ja näppäimistötoiminnot on estetty? (Huom. Asetus tulee esiin Näytä lisää -linkin takaa. Kun olet avannut linkin, sen tekstiksi muuttuu Näytä vähemmän.) Jos opiskelijat saavat tehdä tentin useaan kertaan, voit määritellä ajan, joka opiskelijan on odotettava ennen kuin hän pääsee yrittämään tenttiä uudestaan. 10

11 Voit määritellä tentistä opiskelijalle annettavan kokonaispalautteen. Määrittele (prosentteina) rajat, joiden sisälle sijoittuva tulos antaa tietynlaisen palautteen, ja kirjoita palautetekstit. Mikä palaute kullekin opiskelijalle näytetään, riippuu hänen tenttituloksestaan. Huom. Tätä palautemahdollisuutta ei voi käyttää esseetenteissä, vaan ainoastaan sellaisissa tenteissä, jotka Moodle arvioi automaattisesti. Tästä saat tarvittaessa lisää kenttiä palautetta varten. Piilotetaanko tentti opiskelijoilta toistaiseksi? Jos valitset ryhmämoodiksi näkyvät tai erilliset ryhmät, voit tarkastella opiskelijoiden tenttisuorituksia ryhmittäin. Opiskelijoille ryhmämoodilla ei ole merkitystä. Lisäksi: Voit rajoittaa tenttiin pääsyä tietylle ajalle tai asettaa ehtoja pääsylle. 11

12 Kysymysten lisääminen tenttiin: Kun olet määritellyt tentin asetukset, pääset Tallenna ja näytä -painikkeella alla olevan kuvan kaltaiseen näkymään. Paina Muokkaa tenttiä -painiketta siirtyäksesi lisäämään kysymyksiä tenttiin. Painiketta painettuasi pääset seuraavanlaiseen näkymään. Ennen kuin olet lisännyt kysymyspankista kysymyksiä tenttiin, tyhjä tentti on alla olevan kuvan kaltainen. Tällä painikkeella voit lisätä tenttiin kysymyksen, joka arvotaan satunnaisesti valitsemasi kategorian kysymysten joukosta. Satunnaisesti arvottavia kysymyksiä voit lisätä myös kysymyspankin kautta (ks. kuva seuraavalla sivulla). Tällä painikkeella pääset luomaan tenttiin kokonaan uuden kysymyksen, joka tallentuu myös kysymyspankkiin. Voit tehdä tenttiin sivunvaihdon. Jos olet jo tallentanut kysymyksiä kysymyspankkiin, näet Muokkaa tenttiä - painiketta painettuasi myös kysymyspankin sisällön (ks. kuva seuraavalla sivulla) ja voit rakentaa tentin lisäämällä siihen kysymyspankkiin tallentamiasi kysymyksiä. 12

13 Valitse kategoria, jonka kysymyksiä haluat tarkastella. Sivulla näkyvät kulloinkin valittuna olevan kategorian ja sen alakategorioiden sisältämät kysymykset. Luo uusi kysymys -painikkeella voit luoda lisää kysymyksiä valittuna olevaan kategoriaan. Voit milloin tahansa luoda kategorioihin lisää kysymyksiä. Voit muokata ja esikatsella kategorian kysymyksiä. Lisää tenttiin valitsemasi kysymykset siten, että kaikille opiskelijoille tulee samat kysymykset: Ruksaa valintaruutu haluamiesi kysymysten edestä ja paina Lisää tenttiin -painiketta. Voit lisätä kysymyksiä eri kategorioista vaihtamalla kategoriaa yläreunasta. Siirrä kohteeseen - painikkeella voit siirtää valitsemasi kysymykset toiseen kategoriaan. Ruksaa valintaruutu siirrettävän kysymyksen edestä, valitse uusi kategoria valikosta ja paina Siirrä kohteeseen. Lisää tenttiin kysymyksiä siten, että kullekin opiskelijalle tulevat kysymykset arvotaan satunnaisesti kategorian sisältämien kysymysten joukosta: Valitse kategoria yläreunasta, valitse lisättävien satunnaisten kysymysten lukumäärä ja paina Lisää tenttiin -painiketta. Voit arpoa kysymyksiä eri kategorioista vaihtamalla kategoriaa yläreunasta. 13

14 Tenttiin voi siis lisätä kysymyksiä kahdella eri periaatteella: - Kaikille opiskelijoille näytetään samat kysymykset tai - Kysymykset arvotaan opiskelijoille kategorioihin tallennettujen kysymysten joukosta. Kysymysten lukumäärä on kaikille opiskelijoille sama, mutta eri opiskelijoille voi tulla eri kysymykset. Tentin voi toteuttaa myös näiden kahden tavan yhdistelmänä siten, että määrätyt kysymykset näytetään kaikille, mutta sen lisäksi opiskelijoille tulee tietty määrä satunnaisesti arvottavia kysymyksiä. Opiskelijat pääsevät tekemään tenttiä vasta sitten, kun kysymykset on lisätty tenttiin. Tentti, johon on lisätty kysymyksiä kysymyspankista, on alla olevan kuvan kaltainen. Tentin asetuksia tallentaessasi sinua pyydettiin ilmoittamaan, montako kysymystä haluat aina yhdelle sivulle. Alla olevassa esimerkissä valinta on Kaikki 2 kysymystä, jolloin tentissä näytetään aina kaksi kysymystä samalla sivulla. Jos valitsit Kaikki kysymykset, kukin kysymys näkyy omalla sivullaan. Voit määritellä kustakin kysymyksestä annettavat pisteet. Nuolipainikkeilla voit muuttaa kysymysten keskinäistä järjestystä tai siirtää kysymyksiä sivulta toiselle, ruksipainikkeella voit poistaa kysymyksen tentistä (kysymys ei kuitenkaan poistu kategoriasta). Voit luoda tenttiin kokonaan uuden kysymyksen. Kysymys tallentuu myös kysymyspankkiin valitsemaasi kategoriaan. Voit lisätä tentin keskelle tai loppuun uusia sivuja. Voit lisätä tenttiin satunnaisesti arvottavia kysymyksiä valitsemastasi kategoriasta. 14

15 Tentin ulkoasua voit muokata sivun yläreunasta Järjestys ja taitto -välilehdeltä: Järjestys ja taitto -välilehdellä on käytössä seuraavat toiminnot: Voit sivuttaa tentin uudelleen valitsemalla kysymysten lukumäärän/sivu. (Saman muutoksen voi tehdä myös tentin asetuksista). Voit siirtää kysymyksiä sivulta toiselle: ruksaa valintaruutu kysymyksen edestä, kirjoita sivunumero ruutuun ja paina Siirrä -painiketta. Voit poistaa valitsemiasi kysymyksiä tentistä (tentistä poistettu kysymys ei kuitenkaan poistu kategoriasta). Numerot 10, 20,... kysymysten vieressä osoittavat kysymysten järjestyksen. Numerot kasvavat kymmenen välein, jotta väleihin jää tilaa lisäkysymyksille. Järjestääksesi kysymykset uudelleen, muuta numeroita ja klikkaa Järjestä kysymykset uudelleen -painiketta. Voit lisätä tentin keskelle tai loppuun uusia sivuja. Valitse ensin kysymys, jonka perään haluat uuden sivun. Huomaa, että tentistä ei voi poistaa kysymyksiä eikä siihen voi lisätä kysymyksiä enää sen jälkeen, kun yksikin opiskelija on käynyt tekemässä tentin. 15

16 Tentti opiskelijan näkymässä: Opiskelijalle tentti näyttää tältä. Tee tentti nyt -painikkeesta opiskelija pääsee tekemään tenttiä. Kun opiskelija aloittaa tentin, näkymä voi olla tentin asetuksista riippuen hieman erilainen, mutta voi näyttää esim. tältä: Mikäli tentti on jaettu usealle sivulle, opiskelija pääsee liikkumaan tentin sivulta toiselle sivunumeroita klikkaamalla. Lopeta tentti -painikkeella opiskelija lähettää tentin arvioitavaksi. Opiskelija voi merkitä haluamiaan kysymyksiä (esim. palatakseen kysymykseen myöhemmin tentin aikana) klikkaamalla harmaata lippua. Merkityn kysymyksen kohdalla lipun väri muuttuu punaiseksi. Seuraava -painikkeella opiskelija pääsee eteenpäin tentissä. 16

17 Opiskelijoiden tenttitulosten tarkastelu opettajan näkymässä: Linkistä pääset tarkastelemaan opiskelijoiden tenttituloksia. Linkistä avautuu seuraavanlainen taulukko opiskelijoiden tenttisuorituksista: Tässä voit määritellä sivun näkymää ja raporttia koskevat asetukset. Linkistä pääset tarkastelemaan opiskelijan suoritusta yksityiskohtaisesti. Taulukosta näet, milloin opiskelija on aloittanut ja lopettanut tentin, suorituksen keston, kysymyskohtaiset pistemäärät ja kokonaispistemäärän. Värikoodit kertovat, onko opiskelija vastannut kysymykseen oikein (vihreä), osittain oikein (keltainen) vai väärin (punainen). 17

18 Tarkastele suoritusta -linkkiä klikattuasi voit tarkastella opiskelijan suoritusta kysymyskohtaisesti: Tässä näkyvät palautteet, jotka opettaja on tallentanut luodessaan kysymyksen kysymyspankkiin. Arvioi vastaus -linkistä pääset halutessasi antamaan vielä lisää palautetta opiskelijalle. Huomaa, että tämä palaute näkyy opiskelijalle vain, mikäli olet sallinut tentin asetuksissa, että opiskelija saa nähdä arviointinsa ja palautteensa myöhemminkin kuin vain heti suorituksen jälkeen. Esseetentin arviointi: Jos tentissä on esseekysymyksiä, opettajan tulee arvioida opiskelijoiden vastaukset esseekysymyksiin manuaalisesti. Esseetentissä taulukko opiskelijoiden tenttisuorituksista näyttää seuraavanlaiselta: Linkistä pääset lukemaan ja arvioimaan opiskelijan vastaukset esseekysymyksiin. 18

19 Tässä näet opiskelijan vastauksen kysymykseen. Linkistä pääset arvioimaan opiskelijan vastauksen ja antamaan siitä palautetta. Linkistä avautuvassa ikkunassa voit antaa palautetta ja arvosanan. Tallenna palaute ja arvosana sivun lopusta. Käy samalla tavoin läpi vastaukset kaikkiin tentin kysymyksiin. Kun olet arvioinut ja pisteyttänyt esseevastaukset, opiskelijan tenttisuoritus näkyy taulukossa seuraavasti: 19

20 Taulukossa näkyvät opiskelijan kysymyskohtaiset pistemäärät ja tentin kokonaispistemäärä. Arviointi opiskelijan näkymässä: Mikäli olet tentin asetuksissa sallinut, että opiskelija saa nähdä tuloksensa heti suorituksen jälkeen, opiskelijalle avautuu heti tentin palauttamisen jälkeen seuraavankaltainen näkymä: 20

21 Jos opiskelija saa nähdä arviointinsa myöhemminkin kuin vain heti suorituksen jälkeen (tentin ollessa vielä auki tai vasta tentin sulkemisen jälkeen), opiskelija pääsee tentin linkkiä painamalla seuraavankaltaiseen näkymään: Näytä uudelleen -linkistä opiskelija pääsee tarkastelemaan suoritustaan yksityiskohtaisesti (linkistä avautuu sama näkymä kuin edellisessä kuvassa). Jos opettaja on antanut palautetta myös Arvioi vastaus -linkin kautta, opiskelija näkee palautteet suorituksensa yhteydessä: Opettajan Arvioi vastaus - linkin kautta antama palaute. Huom. Jos tentissä on esseekysymyksiä, arviointien näyttäminen myöhemminkin kuin vain heti yrityksen jälkeen kannattaa sallia, jotta opiskelijat näkevät tentistä saamansa arvioinnit ja palautteet (heti yrityksen jälkeen näkyvät vain ne arvioinnit, jotka Moodle tekee automaattisesti, mutta eivät opettajan käsin tekemät esseiden arvioinnit). 21

22 Opiskelija näkee arviointinsa myös kurssin Asetukset -lohkon Arvioinnit -linkin kautta, mikäli opettaja on kurssin asetuksissa sallinut arviointien näyttämisen opiskelijoille (oletuksena sallittu). Tentin ja kysymyspankin suhteesta: Vaikka tentistä ei voi enää poistaa kysymyksiä eikä siihen voi lisätä kysymyspankista uusia kysymyksiä sen jälkeen kun yksikin opiskelija on tehnyt tentin, voit kuitenkin aina lisätä kysymyspankin kategorioihin uusia kysymyksiä. Samaa kysymystä voi käyttää useassa eri tentissä. Kysymykset ovat siis kysymyspankissa ikään kuin varastossa, josta niitä voi ottaa käyttöön eri tenteissä. Jos kysymyspankissa muokkaa sellaista kysymystä, joka on käytössä jossakin tentissä, muokkaus päivittyy myös tentissä olevaan kysymykseen. Vastaavasti tentissä olevan kysymyksen muokkaaminen päivittää kysymyksen myös kysymyspankissa. Jos kysymyspankista poistaa kysymyksen, joka on käytössä jossakin tentissä, kysymystä ei poisteta tentistä, vaan ainoastaan kysymyspankista. Kysymyspankki on kurssialuekohtainen, mutta Asetukset -lohkosta löytyvällä Tuo - toiminnolla voi tuoda yhdellä alueella luomansa kysymyspankin toiselle alueelle. 22

Pauliina Munter Tampereen yliopisto / Tietohallinto 2012

Pauliina Munter Tampereen yliopisto / Tietohallinto 2012 Tentti Tentti -työkalun avulla opettaja voi laatia tentin, jonka tulokset tallentuvat Moodleen. Tentissä on mahdollista käyttää erilaisia kysymystyyppejä: monivalintakysymyksiä, tosi/epätosi -väittämiä,

Lisätiedot

Tentti erilaiset kysymystyypit

Tentti erilaiset kysymystyypit Tentti erilaiset kysymystyypit Monivalinta Monivalintatehtävässä opiskelija valitsee vastauksen valmiiden vastausvaihtoehtojen joukosta. Tehtävään voi olla yksi tai useampi oikea vastaus. Varmista, että

Lisätiedot

Tentti erilaiset kysymystyypit

Tentti erilaiset kysymystyypit Tentti erilaiset kysymystyypit Kysymystyyppien kanssa kannatta huomioida, että ne ovat yhteydessä tentin asetuksiin ja erityisesti Kysymysten toimintatapa-kohtaan, jossa määritellään arvioidaanko kysymykset

Lisätiedot

Pauliina Munter / Suvi Junes Tampereen yliopisto/tietohallinto 2013

Pauliina Munter / Suvi Junes Tampereen yliopisto/tietohallinto 2013 Tehtävä 2.2. Tehtävä-työkalun avulla opiskelijat voivat palauttaa tehtäviä Moodleen opettajan arvioitaviksi. Palautettu tehtävä näkyy ainoastaan opettajalle, ei toisille opiskelijoille. Tehtävä-työkalun

Lisätiedot

Kysymystyypit. Tentin kysymystyypit. Monivalinta

Kysymystyypit. Tentin kysymystyypit. Monivalinta Kysymystyypit Tentin kysymystyypit Monivalinta Tosi/Epätosi Lyhytvastaus Numeerinen kysymys Laskutehtävä Essee Yhdistämistehtävä Yhdistämistehtävä lyhytvastauksista Aukkotehtävät Matemaattinen monivalinta

Lisätiedot

Tentin luominen aloitetaan kirjautumalla tenttipalveluun. Sähköisen tenttipalvelun osoite on: https://tenttis.utu.fi

Tentin luominen aloitetaan kirjautumalla tenttipalveluun. Sähköisen tenttipalvelun osoite on: https://tenttis.utu.fi Sähköinen tenttipalvelu Turun yliopiston sähköinen tenttijärjestelmä on tietojärjestelmä, joka mahdollistaa kirjallisuuskuulustelujen, opintojakso-/luentotenttien ja tasotestien toteuttamisen tietoverkon

Lisätiedot

Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto / Tietohallinto Valitse muokkaustila päälle kurssialueen etusivun oikean yläkulman painikkeesta.

Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto / Tietohallinto Valitse muokkaustila päälle kurssialueen etusivun oikean yläkulman painikkeesta. Sanasto Sanasto -työkalulla voi laatia sanakirjan tapaisen sanaston, jonka hakusanoja (käsitteitä ja niiden määritelmiä) voidaan selata ja opettajan niin halutessa myös kommentoida. Sekä opettaja että

Lisätiedot

Tentin asetukset. Tentin lisääminen. Tentin asetukset

Tentin asetukset. Tentin lisääminen. Tentin asetukset Tentin asetukset Moodlen tentti-aktiviteetin perusasetukset käydään läpi tällä sivulla. Jos etsit ohjetta kysymysten luomiseen, katso erillinen ohjesivu kysymyspanki sta. Tentti soveltuu "perinteisen tenttimisen"

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Työpaja Työpaja on vertaisarviointiin soveltuva työkalu. Työpaja mahdollistaa töiden palautuksen ja niiden jakelun opiskelijoiden arvioitavaksi sekä arvioinnin antamisen. Laita Muokkaustila päälle ja lisää

Lisätiedot

Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Oppitunti - Oppitunti rakentuu yleensä peräkkäisistä teksti- ja kysymyssivuista siten, että opiskelija tekstin luettuaan vastaa sitä koskevaan kysymykseen ja käy siten oppitunnin sivu sivulta läpi opettajan

Lisätiedot

Moodle-alueen muokkaaminen

Moodle-alueen muokkaaminen Moodle-alueen muokkaaminen Alla oleva kuva esittää Moodle-aluetta sellaisena kuin se sinulle toimitetaan:: - Etusivun näkymä koostuu sivun keskellä olevista numeroiduista osioista sekä osioiden molemmilla

Lisätiedot

Tehtävä. Asetukset. Moodlen versiossa 2.3. käyttöön tuli uusi tehtävätyyppi, jonka on tarkoitus tulevaisuudessa korvata aiemmat tehtävätyypit.

Tehtävä. Asetukset. Moodlen versiossa 2.3. käyttöön tuli uusi tehtävätyyppi, jonka on tarkoitus tulevaisuudessa korvata aiemmat tehtävätyypit. Tehtävä Moodlen versiossa 2.3. käyttöön tuli uusi tehtävätyyppi, jonka on tarkoitus tulevaisuudessa korvata aiemmat tehtävätyypit. Uusi tehtävä näkyy Lisää aineisto tai aktiviteetti - valikossa muiden

Lisätiedot

Moodlen lohkot. Lohkojen lisääminen: Lohkojen muokkaaminen: Tampereen yliopisto/tietohallinto 2017 Suvi Junes

Moodlen lohkot. Lohkojen lisääminen: Lohkojen muokkaaminen: Tampereen yliopisto/tietohallinto 2017 Suvi Junes Moodlen lohkot Lohkojen lisääminen: Moodlen lohkot sisältävät kurssialueen hallinnointiin liittyviä toimintoja. Kun saat uuden tyhjän kurssialueen, sen molemmilla reunoilla on valmiina muutama keskeinen

Lisätiedot

Moodle Kysymyspankki / Tenttiaktiviteetti / Arviointi. Jukka Kurttila

Moodle Kysymyspankki / Tenttiaktiviteetti / Arviointi. Jukka Kurttila Moodle Kysymyspankki / Tenttiaktiviteetti / Arviointi Jukka Kurttila Tenttiä voi käyttää esim. Harjaannuttaa oppilaita sähköiseen vastaamiseen rajatussa aikataulussa Verkkotenttejä / kokeita Tenttejä /

Lisätiedot

Moodle-alueen muokkaaminen

Moodle-alueen muokkaaminen Moodle-alueen muokkaaminen Alla oleva kuva esittää Moodle-aluetta sellaisena kuin se sinulle toimitetaan tilattuasi alueen Opetusteknologiapalveluista: - Etusivun näkymä koostuu sivun keskellä olevista

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tietokanta Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia ja linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat

Lisätiedot

Learning2 (https://learning2.uta.fi) Uudet työkalut ja ominaisuudet

Learning2 (https://learning2.uta.fi) Uudet työkalut ja ominaisuudet Learning2 (https://learning2.uta.fi) Uudet työkalut ja ominaisuudet Opettaja voi valita kahdesta teemasta: (Asetukset muokkaa asetuksia pakota teema): Oletusteema: (utathemedefault) Vaihtoehtoinen teema

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Moodlen lohkot Lohkojen lisääminen: Moodlen lohkot sisältävät kurssialueen hallinnointiin liittyviä toimintoja. Kun saat uuden tyhjän kurssialueen, sen molemmilla reunoilla on valmiina muutama keskeinen

Lisätiedot

Keskustelualue. Tampereen yliopisto/ tietohallinto 2017 Suvi Junes/Pauliina Munter

Keskustelualue. Tampereen yliopisto/ tietohallinto 2017 Suvi Junes/Pauliina Munter Keskustelualue Keskustelualue soveltuu eriaikaisen viestinnän välineeksi. Keskustelualueelle voidaan lähettää viestejä toisten luettavaksi, ja sitä voidaan käyttää alueena myös ryhmätöiden tekemiseen,

Lisätiedot

Palaute. Asetukset: Nimeä palaute ja kirjoita kuvaus tai ohjeet.

Palaute. Asetukset: Nimeä palaute ja kirjoita kuvaus tai ohjeet. Palaute Palaute -työkalulla opettaja voi rakentaa kyselyn, johon opiskelijat vastaavat joko anonyymisti tai nimellään. Opettaja voi tarkastella vastauksia koosteena tai yksitellen. Asetukset: Nimeä palaute

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tampereen yliopisto / tietohallinto 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tampereen yliopisto / tietohallinto 2014 Keskustelualue Keskustelualue soveltuu eriaikaisen viestinnän välineeksi. Keskustelualueelle voidaan lähettää viestejä toisten luettavaksi, ja sitä voidaan käyttää alueena myös ryhmätöiden tekemiseen,

Lisätiedot

Tentin luominen aloitetaan kirjautumalla tenttipalveluun. Sähköisen tenttipalvelun osoite on: https://tenttis.uta.fi

Tentin luominen aloitetaan kirjautumalla tenttipalveluun. Sähköisen tenttipalvelun osoite on: https://tenttis.uta.fi Sähköinen tenttipalvelu Tampereen yliopiston sähköinen tenttijärjestelmä on tietojärjestelmä, joka mahdollistaa perinteisten kirjallisuuskuulustelujen, luentotenttien ja tasotestien toteuttamisen tietoverkon

Lisätiedot

Tietokannan luominen:

Tietokannan luominen: Moodle 2 Tietokanta: Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia, linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat,

Lisätiedot

Suvi Junes Tampereen yliopisto / tietohallinto 2013

Suvi Junes Tampereen yliopisto / tietohallinto 2013 Keskustelualue Keskustelualue soveltuu eriaikaisen viestinnän välineeksi. Keskustelualueelle voidaan lähettää viestejä toisten luettavaksi, ja sitä voidaan käyttää alueena myös ryhmätöiden tekemiseen,

Lisätiedot

Ryhmät. Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto/ Tietohallinto 2014

Ryhmät. Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto/ Tietohallinto 2014 1 Ryhmät Moodlessa voi jakaa opiskelijoita pienempiin alaryhmiin, joilla toimitaan esim. keskustelualueella tai työskennellään wikissä. Ryhmätoiminto on hyödyllinen, jos kurssilla on paljon osallistujia

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2014 Aineistot Kun laitat Muokkaustilan päälle, näet jokaisessa osiossa Lisää aktiviteetti tai aineisto - linkin. Valitse linkin takaa avautuvasta listasta, millaisen aineiston haluat alueelle tuoda, ja paina

Lisätiedot

Suvi Junes Tampereen yliopisto / Tietohallinto 2012

Suvi Junes Tampereen yliopisto / Tietohallinto 2012 Palaute Palaute työkalulla opettaja voi rakentaa kyselyn, johon opiskelijat vastaavat joko anonyymisti tai nimellään. Opettaja voi tarkastella vastauksia koosteena tai yksitellen. Asetukset Nimeä palaute

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tampereen yliopisto / tietohallinto 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tampereen yliopisto / tietohallinto 2014 Wiki Wiki-työkalu mahdollistaa dokumenttien työstämisen kurssilla yhteisesti siten, että opettaja ja opiskelija/opiskelijat voivat muokata samaa dokumenttia. Opettaja voi luoda Jokaiselle opiskelijalle

Lisätiedot

Suvi Junes Tampereen yliopisto / Tietohallinto 2013

Suvi Junes Tampereen yliopisto / Tietohallinto 2013 Palaute Palaute työkalulla opettaja voi rakentaa kyselyn, johon opiskelijat vastaavat joko anonyymisti tai nimellään. Opettaja voi tarkastella vastauksia koosteena tai yksitellen. Asetukset Nimeä palaute

Lisätiedot

Arviointimenetelmän valinta: Arviointimatriisi

Arviointimenetelmän valinta: Arviointimatriisi Arviointimenetelmän valinta: Arviointimatriisi Kunkin tehtävätyypin asetuksissa on valittavissa kaksi vaihtoehtoista arviointimenetelmää: yksinkertainen, suora arviointi ja arviointimatriisi. Arviointimatriisi

Lisätiedot

Pauliina Munter/Suvi Junes Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2015

Pauliina Munter/Suvi Junes Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2015 Ryhmät Moodlessa voi jakaa opiskelijoita pienempiin alaryhmiin, joilla toimitaan esim. keskustelualueella tai työskennellään wikissä. Ryhmätoiminto on hyödyllinen, jos kurssilla on paljon osallistujia

Lisätiedot

27.11.09. Napsauta Kurssin viikkonäkymä- näkymässä oikeassa yläreunassa sijaitsevaa Muokkaustila päälle -painiketta.

27.11.09. Napsauta Kurssin viikkonäkymä- näkymässä oikeassa yläreunassa sijaitsevaa Muokkaustila päälle -painiketta. 1 (14) MOBILOGI-ET Tässä dokumentissa on ohjeita Moodlen Logi-työkalun mobiililaajennuksen (Mobilogi) käyttöön. Dokumentin pohjana on käytetty HAMK:n Teemu Tuurin kirjoittamaa ohjeistusta ja sen sisältö

Lisätiedot

Arviointimenetelmän valinta

Arviointimenetelmän valinta Arviointimenetelmän valinta Kunkin tehtävätyypin asetuksissa on valittavissa kolme vaihtoehtoista arviointimenetelmää: yksinkertainen, suora arviointi, arviointimatriisi ja arviointiopas. yksinkertainen,

Lisätiedot

Suoritusten seuranta ja opiskelijan edistyminen

Suoritusten seuranta ja opiskelijan edistyminen Suoritusten seuranta ja opiskelijan edistyminen Opettaja voi halutessaan ottaa käyttöön toiminnon, jossa hän määrittelee etenemispolun opintojaksolle. Hän voi jokaisen aktiviteetin kohdalla määritellä

Lisätiedot

Tehtävä. Asetukset. HUOM! Palautukset tulevat vain opettajan nähtäville, kuten muissakin tehtävä-työkaluissa. Kirjoita tehtävän nimi ja kuvaus

Tehtävä. Asetukset. HUOM! Palautukset tulevat vain opettajan nähtäville, kuten muissakin tehtävä-työkaluissa. Kirjoita tehtävän nimi ja kuvaus Tehtävä Uusin tehtävä-työkalu näkyy Lisää aineisto tai aktiviteetti valikossa muiden tehtävien yläpuolella. Vanhat tehtävätyypit (tiedostojen palautus, verkkoteksti, yhden tiedoston palautus ja tehtävänanto)

Lisätiedot

Tehtävän lisääminen ja tärkeimmät asetukset

Tehtävän lisääminen ja tärkeimmät asetukset Tehtävä Moodlen Tehtävä-aktiviteetti on tarkoitettu erilaisten tehtävien antamiseen verkossa. Tehtävä-aktiviteettia ei ole tarkoitettu ainoastaan tehtävien palautukseen, kuten moni sen sellaiseksi mieltää,

Lisätiedot

Suvi Junes Tampereen yliopisto / tietohallinto 2012

Suvi Junes Tampereen yliopisto / tietohallinto 2012 Keskustelualue Uudet ominaisuudet: - Keskustelualueen voi näyttää blogin näköisenä - Viestiin voi liittää useita liitetiedostoja. Opettaja voi määritellä liitteiden maksimimäärän per viesti keskustelualueen

Lisätiedot

Julkaistu. 1 Johdanto... 2

Julkaistu. 1 Johdanto... 2 OHJE 1 (6) RPAS-verkkokurssi Käyttöohje Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Koulutusportaalin käyttöönotto... 2 2.1 Siirtyminen koulutusportaaliin... 2 2.2 Salasanan pyytäminen ensimmäisellä kerralla...

Lisätiedot

Päänäkymä Opiskelijan ohjeet Kurssin suorittaminen Opettajan ohjeet kurssin teko

Päänäkymä Opiskelijan ohjeet Kurssin suorittaminen Opettajan ohjeet kurssin teko Simppelit ohjeet Sisällys Päänäkymä... 1 Valikko... 1 Opiskelijan ohjeet Kurssin suorittaminen... 2 Kurssin haku... 2 Kurssin suorittaminen... 2 Opettajan ohjeet kurssin teko... 3 Kirjautuminen... 3 Kurssin

Lisätiedot

Hallintaliittymän käyttöohje

Hallintaliittymän käyttöohje Hallintaliittymän käyttöohje 1. Yleisiä huomioita Hallintaliittymän käyttöä helpottavia yleisiä huomioita: - Käytä listanäkymien hakukentissä kentän vieressä olevaa hakunappia, älä enter-näppäintä. - Älä

Lisätiedot

1. ASIAKKAAN OHJEET... 2. 1.1 Varauksen tekeminen... 2. 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4. 1.3 Varauksen peruminen... 4

1. ASIAKKAAN OHJEET... 2. 1.1 Varauksen tekeminen... 2. 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4. 1.3 Varauksen peruminen... 4 1. ASIAKKAAN OHJEET... 2 1.1 Varauksen tekeminen... 2 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4 1.3 Varauksen peruminen... 4 1.4 Omien tietojen muokkaaminen... 5 1.5 Salasanan muuttaminen... 5 2. TYÖNTEKIJÄN

Lisätiedot

Viestin lähettäminen ja viestien hallinnointi Viestit-lohkon kautta:

Viestin lähettäminen ja viestien hallinnointi Viestit-lohkon kautta: Viestit Moodlessa on mahdollista käyttää Viestit-toimintoa henkilökohtaiseen viestintään opettajan ja opiskelijan välillä tai opiskelijoiden kesken. Jos haluat hyödyntää viestitoimintoa kurssillasi, kannattaa

Lisätiedot

Suvi Junes Tampereen yliopisto /Tietohallinto 2012

Suvi Junes Tampereen yliopisto /Tietohallinto 2012 Työpaja Työpaja on vertaisarviointiin soveltuva työkalu. Työpaja mahdollistaa töiden palautuksen ja niiden jakelun opiskelijoiden arvioitavaksi, sekä arvioinnin antamisen. Laita Muokkaustila päälle ja

Lisätiedot

4. Lue ja arvioi vastauksia

4. Lue ja arvioi vastauksia 4. Lue ja arvioi vastauksia Tenttipalvelu lähettää sinulle kerran viikossa sähköpostiviestin, jos tenttiisi on tullut suorituksia. Jos opiskelija on vastannut tenttiin, voit mennä lukemaan vastaukset Lue

Lisätiedot

Ohje 1 (12) Maarit Hynninen-Ojala MOODLE PIKAOHJE. Kirjautuminen Moodleen ja työtilan valitseminen

Ohje 1 (12) Maarit Hynninen-Ojala MOODLE PIKAOHJE. Kirjautuminen Moodleen ja työtilan valitseminen Ohje 1 (12) Maarit Hynninen-Ojala MOODLE PIKAOHJE Kirjautuminen Moodleen ja työtilan valitseminen 1. Verkko-osoite: http://moodle.metropolia.fi 2. Kirjautuminen: omat verkkotunnukset 3. Oma Moodlessa näkyvät

Lisätiedot

Kalenteri. Kalenterin tapahtumatyypit: Kalenteritapahtuman lukeminen: Tampereen yliopisto/tietohallinto 2017 Suvi Junes

Kalenteri. Kalenterin tapahtumatyypit: Kalenteritapahtuman lukeminen: Tampereen yliopisto/tietohallinto 2017 Suvi Junes Kalenteri Kalenterin tapahtumatyypit: Kalenteri näyttää meneillään olevan kuukauden. Klikkaamalla nuolia pääset siirtymään menneisiin tai tuleviin kuukausiin. Linkkejä klikkaamalla voit piilottaa tapahtumat.

Lisätiedot

MOODLE-OHJE: Tenttiasetusten dokumentaatio

MOODLE-OHJE: Tenttiasetusten dokumentaatio Tässä ohjeessa on selostettuna moodle-tentin asetusten toiminta. Se ei ole opas miten asetukset tulisi kunkin tenttitapauksen kohdalla laittaa, mutta auttaa hahmottamaan mitä mikäkin asetus tekee. (Alla

Lisätiedot

FORMATIIVINEN ARVIOINTI

FORMATIIVINEN ARVIOINTI FORMATIIVINEN ARVIOINTI (OHJEISTUKSESSA KÄYTETTY VISMAN YLEISIÄ OHJEITA FORMATIIVISEN ARVIOINNIN TEKEMISESTÄ. LISÄTIETOJA VISMA.FI) 1 OPETTAJAN ARVIOINTINÄKYMÄ Opettaja pääsee tekemään formatiivista arviointia

Lisätiedot

Hops-ohjaajan ohje Opiskelijan hopsit.

Hops-ohjaajan ohje Opiskelijan hopsit. Hops-ohjaajan ohje Tässä ohjeessa kuvataan kaksi erilaista tapaa hakea tietyn opiskelijan lähettämä hops. Ensin ohjeistetaan miten toimitaan, jos hopsin ryhmätyökalu on käytössä, eli ohjaajalle on luotu

Lisätiedot

Tehtävään voi perinteisen arviointitavan tilalle ottaa käyttöön monipuolisemman matriisiarvioinnin tai arviointioppaan.

Tehtävään voi perinteisen arviointitavan tilalle ottaa käyttöön monipuolisemman matriisiarvioinnin tai arviointioppaan. Arviointimatriisi Tehtävään voi perinteisen arviointitavan tilalle ottaa käyttöön monipuolisemman matriisiarvioinnin tai arviointioppaan. Arviointimatriisin peruslogiikka: 1. 2. 3. 4. Opettaja valmistelee

Lisätiedot

OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen

OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Helsingin yliopisto WebOodi 1 OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Opetustapahtuman opiskelijalistan tulostaminen Ilmoittautuneista opiskelijoista

Lisätiedot

Opettajan ohje 1/2. Tentin luominen. Tenttiakvaarion tukisivut: 1. Aloitus

Opettajan ohje 1/2. Tentin luominen. Tenttiakvaarion tukisivut:  1. Aloitus Opettajan ohje 1/2 Tentin luominen 1. Aloitus Kirjoita selaimen osoitekenttään: https://tenttiakvaario.it.helsinki.fi/hallinta/ Kirjautuminen tenttijärjestelmään tapahtuu syöttämällä yliopiston käyttäjätunnuksesi

Lisätiedot

OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen

OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Helsingin yliopisto WebOodi 1 OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Opetustapahtuman opiskelijalistan tulostaminen Ilmoittautuneista opiskelijoista

Lisätiedot

Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen

Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen 1 Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Sisällysluettelo Opetustapahtuman opiskelijalistan tulostaminen... 2 Tenttien opiskelijalistojen tulostaminen... 3

Lisätiedot

Pedanet oppilaan ohje Aleksanteri Kenan koulu Eija Arvola

Pedanet oppilaan ohje Aleksanteri Kenan koulu Eija Arvola Pedanet oppilaan ohje Aleksanteri Kenan koulu Eija Arvola 26.8.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. Omat asetukset kuntoon (kaikkien tehtävä aluksi) sivut 3-5 2. Tärkeiden sivujen tilaaminen omiin linkkeihin sivut

Lisätiedot

Suoritusten seuranta ja opiskelijan edistyminen

Suoritusten seuranta ja opiskelijan edistyminen Suoritusten seuranta ja opiskelijan edistyminen Opettaja voi halutessaan ottaa käyttöön toiminnon, jossa hän määrittelee etenemispolun opintojaksolle. Hän voi jokaisen aktiviteetin kohdalla määritellä

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2013

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2013 Aineistot Kun laitat Muokkaustilan päälle, näet jokaisessa osiossa Lisää aineisto-valikon tai Add an activity or resource valikon (Asetukset lohko Activity chooser on toiminnon ollessa päällä). Valitse

Lisätiedot

Tervetuloa käyttämään ehopsia

Tervetuloa käyttämään ehopsia Tervetuloa käyttämään ehopsia Sisällys: Uuden ehops-pohjan luominen (opettaja)... ehops-pohjan jakaminen opiskelijoille (opettaja)... Opiskelijan jakaman ehopsin etsiminen (opettaja)... Opiskelijan jakaman

Lisätiedot

Kompassi-digikokeen arvostelu ja tulosten julkaisu - opettaja

Kompassi-digikokeen arvostelu ja tulosten julkaisu - opettaja Kompassi-digikokeen arvostelu ja tulosten julkaisu - opettaja Tässä ohjeessa kerrotaan, kuinka arvostelet digikokeen ja julkaiset arvosanat opiskelijoille. Suoritusten arvostelun voi aloittaa heti, kun

Lisätiedot

RYHMIEN PERUSTAMINEN OODIIN

RYHMIEN PERUSTAMINEN OODIIN RYHMIEN PERUSTAMINEN OODIIN Ohje ryhmätyökalun käyttäjille 11.11.2011 Kuva: Ilpo Okkonen Ryhmätyökalu Oodissa Tässä ohjeessa käydään läpi Oodin HOPSin Ryhmätyökalu-toimintoa. Ryhmätyökalun avulla voi luoda

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Aineistot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi tiedostot siirtää

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Tiedostot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi työpöydältä raahata

Lisätiedot

Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA. Kirjaudu -palveluun osoitteessa www.punomo.npn.fi/wp-login.php tunnuksellasi.

Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA. Kirjaudu -palveluun osoitteessa www.punomo.npn.fi/wp-login.php tunnuksellasi. Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA Kirjaudu -palveluun osoitteessa www.punomo.npn.fi/wp-login.php tunnuksellasi. Tunnuksia jakavat Punomo.fi:n ylläpitäjät. Kun olet kirjautunut, blogin OHJAUSNÄKYMÄ

Lisätiedot

Ohjeistus Seppo pelipalvelun käyttämiseen

Ohjeistus Seppo pelipalvelun käyttämiseen Ohjeistus Seppo pelipalvelun käyttämiseen Kirjautuminen Seppo pelipalveluun Seppo (ex-smartfeet) löytyy nykyään osoitteesta seppo.io. Kirjautumiseen tarvitset käyttäjätunnuksen sekä salasanan. Salpauksessa

Lisätiedot

ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön

ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön ohjeita kirjautumiseen ja käyttöön Kirjautumisesta Opiskelijat: kirjaudu aina tietokoneelle wilmatunnuksella etunimi.sukunimi@edu.ekami.fi + wilman salasana Opettajat: kirjaudu luokan opekoneelle @edu.ekami.fi

Lisätiedot

KYMP Webmail -palvelu

KYMP Webmail -palvelu KYMP Webmail -palvelu Sisältö 1. Kirjautuminen... 3 2. Viestin merkinnät... 4 3. Viestien lukeminen... 4 Viestiin vastaaminen... 4 Viestin välittäminen edelleen / uudelleen ohjaus... 5 4. Viestin kirjoittaminen...

Lisätiedot

Suvi Junes Tampereen yliopisto /Tietohallinto 2012

Suvi Junes Tampereen yliopisto /Tietohallinto 2012 Suoritusten seuranta ja opiskelijan edistyminen Opettaja voi halutessaan ottaa käyttöön toiminnon, jossa hän määrittelee etenemispolun opintojaksolle. Hän voi jokaisen aktiviteetin kohdalla määritellä

Lisätiedot

Oppimateriaalin lisääminen

Oppimateriaalin lisääminen Helsingin yliopisto 1 Oppimateriaalin lisääminen Tässä ohjeessa käsitellään oppimateriaalilinkin lisäämistä sekä opintokohteelle, että opetustapahtumalle. WebOodiin on mahdollista syöttää oppikirjojen

Lisätiedot

STS Uuden Tapahtuma-dokumentin teko

STS Uuden Tapahtuma-dokumentin teko STS Uuden Tapahtuma-dokumentin teko Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt. Sisällöt-näkymä Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma 1 Valitse kieleksi Suomi Välilehti 1. Perustiedot Musta reunus kieliversioneliön

Lisätiedot

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma Tämän jälkeen valitse kieleksi Suomi VÄLILEHTI 1 PERUSTIEDOT Valittuasi kieleksi suomen,

Lisätiedot

1 eportfolio Kyvyt.fi - palvelun käytön aloittaminen

1 eportfolio Kyvyt.fi - palvelun käytön aloittaminen eportfolio Kyvyt.fi - palvelussa on Salpauksen ryhmä nimeltä AMMATTIOSAAJAN TYÖKYKYPASSI. Ryhmän jäsenenä saat käyttöösi suorittamiseen tarvittavat valmiit sivupohjat. Salpauksessa eportoliota käytetään

Lisätiedot

MOODLE TUTUKSI. Pirkko Vänttilä Oulun aikuiskoulutuskeskus 4.8.2008

MOODLE TUTUKSI. Pirkko Vänttilä Oulun aikuiskoulutuskeskus 4.8.2008 2008 MOODLE TUTUKSI Pirkko Vänttilä Oulun aikuiskoulutuskeskus 4.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. ALOITUSNÄKYMÄ... 4 2. TUTUSTUMINEN... 5 3. KESKUSTELUT... 8 4. VIESTIT... 10 5. CHATIT... 10 6. TIEDOSTOJA OMALTA

Lisätiedot

1. Opettaja lisää osallistujat: Opettaja poimii opiskelijat/opettajat alueelle

1. Opettaja lisää osallistujat: Opettaja poimii opiskelijat/opettajat alueelle Käyttäjät Kun sinulle toimitetaan uusi tyhjä kurssialue, sinut on jo liitetty opettajaksi alueellesi. Opettajana voit itse lisätä alueellesi muita käyttäjiä eri rooleihin. Käyttäjiä voit lisätä alueelle

Lisätiedot

Pika-aloitusopas. Sisältö: Projektin luominen Projektin muokkaaminen ja hallinnointi Projektin/arvioinnin tulosten tarkastelu

Pika-aloitusopas. Sisältö: Projektin luominen Projektin muokkaaminen ja hallinnointi Projektin/arvioinnin tulosten tarkastelu Pika-aloitusopas Sisältö: Projektin luominen Projektin muokkaaminen ja hallinnointi Projektin/arvioinnin tulosten tarkastelu Tämä asiakirja on laadittu auttamaan sinua hallinnoimaan nopeasti CEB TalentCentral

Lisätiedot

Opettajan arviointinäkymä

Opettajan arviointinäkymä Opettajan arviointinäkymä Opettaja pääsee tekemään formatiivista arviointia Wilmassa ryhmän sivulta välilehdeltä Formatiivinen arviointi. Kun opettaja avaa ensimmäistä kertaa ryhmän formatiivisen arvioinnin

Lisätiedot

Uuden Moodle-kurssin luominen

Uuden Moodle-kurssin luominen Uuden Moodle-kurssin luominen Uuden kurssipohjan luomisessa on kolme vaihetta: 1. Kirjauduttuasi Moodleen klikkaa omien kurssien listauksen alta Kaikki kurssit painiketta: 1 (siirry suoraan kohtaan 2 jollet

Lisätiedot

Google-dokumentit. Opetusteknologiakeskus Mediamylly

Google-dokumentit. Opetusteknologiakeskus Mediamylly Google-dokumentit 1 2 3 Yleistä 1.1 Tilin luominen 4 1.2 Docs-päävalikkoon siirtyminen 7 Dokumentit-päävalikko 2.1 Kirjaudu Dokumentteihin 9 2.2 Lähetä tiedosto Google-dokumentteihin 11 2.3 Uuden asiakirjan

Lisätiedot

elearning Salpaus http://elsa.salpaus.fi Elsa-tutuksi

elearning Salpaus http://elsa.salpaus.fi Elsa-tutuksi elearning Salpaus http://elsa.salpaus.fi Elsa-tutuksi SISÄLLYSLUETTELO 1 MIKÄ ON ELSA, ENTÄ MOODLE?... 3 1.1 MITÄ KURSSILLA VOIDAAN TEHDÄ?... 3 2 KURSSILLE KIRJAUTUMINEN... 3 3 KURSSILLE LIITTYMINEN...

Lisätiedot

Avaa ohjelma ja tarvittaessa Tiedosto -> Uusi kilpailutiedosto

Avaa ohjelma ja tarvittaessa Tiedosto -> Uusi kilpailutiedosto Condess ratamestariohjelman käyttö Aloitus ja alkumäärittelyt Avaa ohjelma ja tarvittaessa Tiedosto -> Uusi kilpailutiedosto Kun kysytään kilpailun nimeä, syötä kuvaava nimi. Samaa nimeä käytetään oletuksena

Lisätiedot

H5P-työkalut Moodlessa

H5P-työkalut Moodlessa H5P-työkalut Moodlessa 1. H5P-työkalujen käyttöönotto Moodlessa Tampereen yliopisto/tietohallinto 2017 Emma Hanhiniemi 1. Klikkaa Moodlen muokkausnäkymässä Lisää aktiviteetti tai aineisto -linkkiä. 2.

Lisätiedot

Opiskelijoiden HOPSit

Opiskelijoiden HOPSit Opiskelijoiden HOPSit Ohje kommentoijalle ja hyväksyjälle/19.3.2014 Täydennetty ohjetta/2.1.2014: Lisätty tietoa opiskelijoiden lisäämisestä Omiin opiskelijoihin, mikä helpottaa HOPSien käsittelyä. Tarvittavat

Lisätiedot

Oodin hops: Ryhmätyökalu

Oodin hops: Ryhmätyökalu 1 Oodin hops: Ryhmätyökalu Tämä ohje neuvoo, miten hyödynnät Oodin hopsin Ryhmätyökalu-toimintoa. Ryhmätyökalun avulla voi luoda hops-ohjausryhmiä, asettaa niille ohjaajat sekä lisätä niihin opiskelijoita.

Lisätiedot

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOHJE LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 1.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 13.2.2001

Lisätiedot

Moodlella alkuun. 1. Yleistä. Outi Valkama, mmtdk Päivitetty

Moodlella alkuun. 1. Yleistä. Outi Valkama, mmtdk Päivitetty Outi Valkama, mmtdk Päivitetty 23.7.2015 Moodlella alkuun 1. Yleistä SISÄÄNKIRJAUTUMINEN https://moodle.helsinki.fi à Valitse Kirjaudu/Helsingin yliopiston tunnuksella. Kirjautumisen jälkeen ohjaudut Katsaus

Lisätiedot

Discendum Oy

Discendum Oy 1 CV+ ansioluettelon luominen ja muokkaus CV+ - Yleistä 3 CV+ -ansioluettelon luominen 5 Tietojen muokkaaminen Perustoiminnot 7 CV+ sisältöjen otsikoiden muokkaus 8 Koulutus- ja työkokemustiedot Todistuksen

Lisätiedot

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Johdanto... 1 Päänavigointi...

Lisätiedot

RES - REAL ESTATE SYSTEM

RES - REAL ESTATE SYSTEM HUOLTOKIRJAN KÄYTTÖ Sivu 1/13 HELPPO KIINTEISTÖNHOITAJILLE RES - REAL ESTATE SYSTEM OUKA/ RES HUOLTOKIRJAN KÄYTTÖ Sivu 2/13 Ohjelmaan kirjaudutaan osoitteesta https://www.haahtela.fi Vinkki: luo pikakuvake

Lisätiedot

Kuva: Ilpo Okkonen

Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS OHJAAJAN OHJE 14.2.2017 Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS Oulun yliopistossa Oulun yliopiston koulutusneuvosto on päättänyt, että OodiHOPS-toiminto otetaan käyttöön vähintään aloittavilla opiskelijoilla

Lisätiedot

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö SAVONIA Savonia RPM Käyttöopas Informaatiotekniikan kehitysyksikkö 18.8.2011 Sisällysluettelo 1. Perusnäkymä... 3 2. Kirjautuminen... 4 3. Rekisteröinti... 5 4. Idean jättäminen... 6 4. Arviointi... 8

Lisätiedot

OSAAMISENHALLINTA HENKILÖSTÖ. Esimiehen pikaohje

OSAAMISENHALLINTA HENKILÖSTÖ. Esimiehen pikaohje OSAAMISENHALLINTA HENKILÖSTÖ Esimiehen pikaohje Omat tiedot, etusivu Omien tietojen etusivulla näkyy kirjautuneen käyttäjän nimi sekä käytössä olevat osiot Näkymäksi voi valita joko ns. Tiilet tai Etusivun

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2014 Tiedostojen lisääminen alueelle Vaihtoehto1: Jos käytät Firefox-selainta voit vain raahata tiedoston alueelle. Laita Moodle-alueellasi muokkaustila päälle (Muokkaustila päälle -painike). Avaa koneesi Tiedostot-ikkuna

Lisätiedot

Juvan veso-päivä

Juvan veso-päivä Juvan veso-päivä 14.1.2017 Opettaja pääsee tekemään formatiivista arviointia Wilmassa ryhmän sivulta, välilehdeltä Formatiivinen arviointi. Kun opettaja avaa ensimmäistä kertaa ryhmän formatiivisen arvioinnin

Lisätiedot

Moodle-oppimisympäristö

Moodle-oppimisympäristö k5kcaptivate Moodle-oppimisympäristö Opiskelijan opas Sisältö 1. Mikä on Moodle? 2. Mistä löydän Moodlen? 3. Kuinka muokkaan käyttäjätietojani? 4. Kuinka ilmoittaudun kurssille? 5. Kuinka käytän Moodlen

Lisätiedot

RYHMIEN PERUSTAMINEN JA OPINTOJEN ETENEMISRAPORTTI OODISSA

RYHMIEN PERUSTAMINEN JA OPINTOJEN ETENEMISRAPORTTI OODISSA RYHMIEN PERUSTAMINEN JA OPINTOJEN ETENEMISRAPORTTI OODISSA Ohje ryhmätyökalun käyttäjille 7.4.2015 Kuva: Ilpo Okkonen Ryhmätyökalu Oodissa Tässä ohjeessa käydään läpi OodiHOPSin ryhmätyökalutoimintoa.

Lisätiedot

Kun olet peda.net sivuilla, näet oikealla yläkulmassa oranssin sisäänkirjautumis napin.

Kun olet peda.net sivuilla, näet oikealla yläkulmassa oranssin sisäänkirjautumis napin. Sisällysluettelo Sisäänkirjautuminen...2 Kasvun kansio...3 Sisällön siirtäminen peda.net sivulla...4 Sivun siirtäminen...6 Peda.net sivuille meno ja Asemakadun koulun sivuille pääsy...7 Profiilikuvan vaihto...8

Lisätiedot

EXAM opiskelijan ohjeet

EXAM opiskelijan ohjeet 1 EXAM opiskelijan ohjeet Sisältö Ilmoittautuminen tenttiin ja tenttitilan varaaminen... 1 Ajankohdan vaihtaminen... 5 Tentti-ilmoittautumisen peruminen... 5 Tenttitilat... 5 Tenttiin tulo... 5 Tenttiminen...

Lisätiedot

Facebook-sivun luominen

Facebook-sivun luominen Facebook-sivun luominen Facebook-sivun luominen Etene vaihe vaiheelta 1 Kirjaudu Facebook-palveluun omalla käyttäjätunnuksellasi. Sen jälkeen sivun alareunassa näkyvät toimintolinkit, joista sinun täytyy

Lisätiedot

Kortinhaltijat joilla on maksukeskeytys Maksuryhmään liitettyjen kortinhaltijoiden lukumäärä, joiden maksut ovat tilapäisesti keskeytetty.

Kortinhaltijat joilla on maksukeskeytys Maksuryhmään liitettyjen kortinhaltijoiden lukumäärä, joiden maksut ovat tilapäisesti keskeytetty. 1(6) MAKSURYHMÄN HALLINTA Maksuryhmäkohtaiselle sivulle pääset klikkaamalla yksittäisen maksuryhmän nimeä verkkopalvelun etusivulla tai valitsemalla ryhmän Maksuryhmät - osion listalta. Sivun tiedot ja

Lisätiedot

Google Forms / Anna Haapalainen. Google Forms Googlen lomake-työkalu

Google Forms / Anna Haapalainen. Google Forms Googlen lomake-työkalu Google Forms Googlen lomake-työkalu Google Forms / Anna Haapalainen Googlen lomaketyökalulla on helppoa tehdä sähköisiä kyselyitä, tehtäviä tai kokeita. Voidaksesi luoda Googlen lomakkeita, sinulla tulee

Lisätiedot

MOODLE-OHJE: Liitetiedoston lisääminen ja päivittäminen

MOODLE-OHJE: Liitetiedoston lisääminen ja päivittäminen etusivulta yläoikealta. Kirjauduttuasi sisään SAMK Moodleen, mene omalle opintojaksollesi ja siirry muokkaustilaan. Muokkaustila päälle painike löytyy opintojakson Kun muokkaustila on päällä, siirry sen

Lisätiedot