2 Internet & WWW. 2 Internet & WWW

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2 Internet & WWW. 2 Internet & WWW"

Transkriptio

1 2 Internet & WWW Nykyään huomattava osa hypermediasta liittyy siis tavalla tai toisella ns. World Wide Webiin (WWW) - "Webin" "ymmärtäminen" lienee siis tähdellistä Webiä käytetään hypermedian tekemiseen ensisijaisesti käytännöllisistä syistä - käyttö asiaa sen kummemmin ajattelematta, sosiaalisista syistä "koska kaikki muutkin käyttävät" - käyttö pelkkänä tiedon välityskanavana (esim. pelkkä tiedostojen siirto yms. kommunikointi) - käyttö "loogisena WWW:nä" (HTML-sivut, sovelmat, CGI-palvelut, servletit yms. "oikeat" WWW-sovellukset) WWW ei kuitenkaan ole oma "fyysinen" verkkonsa tms. kaapeleiden sekamelska, vaan standardoitu Internet-verkon metaverkko - taustalla Internet-verkkoon "kuuluvat" fyysiset verkot ja - Internetin peruspalvelut (läh. nimipalvelut, tiedonsiirto & sähköposti) Osa Internetin toiminnoista "näkyy läpi" tavassa jolla WWW toimii HYPERMEDIAN PERUSTEET (syksy 2003) 33

2 Internet - verkkojen verkko Internet on osa maailmanlaajuista sähköisen viestinnän teknistä infrastruktuuria (muita infrastruktuurin osia ovat televerkot sekä TV- ja radioverkot) Internetkään ei yksi ole tietty fyysinen siirtotie (esim. kaapeliverkko), vaan lähinnä standardoitu (TCP/IP) tapa kytkeä tietokoneita verkkojen verkkoon Internet rakentuu lähi, alue, jne. -verkkojen, sekä erilaisten näitä yhdistävien yhdyskäytävien varaan Internet voidaan loogisesti jakaa esim. - siirtopalveluihin eli runkoverkkoihin, - liityntäpalveluihin eli tilaajaverkkoihin ja - varsinaisiin palveluihin Tyypillisiä (varsinaisia) Internet-palveluja ovat esim. - nimipalvelut, WWW-palvelut ja FTP-palvelut, sekä - postipalvelut, listapalvelut ja uutispalvelut HYPERMEDIAN PERUSTEET (syksy 2003) 34

3 Internet ja WWW Internet toimii perustana ja tarjoaa useita "tietoverkkoihin" liitettäviä palveluita - sähköposti, keskusteluryhmät, tietokoneiden ja ohjelmien etäkäyttö, tiedostopalvelimet ("korkean tason" palvelut) - WWW:n tekninen perusta ja palvelut ("matalan" palvelut) WWW:n läpimurron myötä Internet on "loppukäyttäjien" näkökulmasta jäänyt "kulissien taakse" - perinteiset Internet-palvelut sulautettu osaksi WWW-palveluita - osa Internetin ominaisuuksista on "vanhentuneita" Internet vs. WWW - "paljaan" Internetin etuna tyypillisesti pienemmät resurssivaatimukset - Internetin perinteisten sovellusohjelmien ongelmana on näiden merkkipohjaisuus ja komentokielien käyttö (tai sitten ei!) HYPERMEDIAN PERUSTEET (syksy 2003) 35

4 Esimerkki "keskitason palvelusta": SMTP-protokolla Seuraavassa lähetetään sähköpostia SMTP-palvelun avulla: S: MAIL R: 250 OK S: RCPT R: 250 OK S: RCPT R: 550 No such user here S: RCPT R: 250 OK S: DATA R: 354 Start mail input; end with <CRLF>.<CRLF> S: Blah blah blah... S:...etc. etc. etc. S: <CRLF>.<CRLF> R: 250 OK Huomioita: jotta hommassa olisi järkeä, vastaanottajan pitää "tunnistaa" mitä lähettäjältä on tulossa, SMTP ei koodaa "varsinaisen asiasisällön" rakennetta lainkaan (pelkkää ascii-"tekstiä") -- tälle on omia protokolliaan HYPERMEDIAN PERUSTEET (syksy 2003) 36

5 Mistä Internetissä oikeastaan on kyse? Internet on useista verkoista ja näihin kytketyistä tietokoneista, koneiden palveluista ja tekniikan käyttötavoista muodostuva rönsyilevä toiminnallinen kokonaisuus - standardoitua tekniikkaa ja laitteita (esim. kaapeleiden standardit, IP-os.) - yhteisesti sovittuja tiedonkoodaustapoja (esim. ASCII [ XML] & MIME) - etikettejä tiedon välittämiseen verkon eri osien välillä (esim. SMTP, FTP) - em. määritysten mukaisesti toimivia ohjelmia (esim. pine, ftp) - "yleisesti hyväksyttyjä" käyttötapoja (sähköpostin käsite) Internetiä kokonaisuutena ei virallisesti "omista" tai "hallinnoi" mikään yksittäinen taho - suosituksia, standardeja (esim. IETF, W3C, Unicode, ECMA, IANA) - suurten organisaatioiden tai alan pioneerien de facto -ratkaisuja (esim. IBM, SUN, Cisco) - käyttäytymisellään äänestäviä pienempiä palveluntarjoajia ja käyttäjiä HYPERMEDIAN PERUSTEET (syksy 2003) 37

6 Internetin "sisältö" on sekamelska kaikkea mahdollista Maailmanlaajuinen "Sana on vapaa" - palsta - "sähköisen julkaisun" madaltunut kynnys seurauksena harrastajien helmiä, täyttä roskaa ja jotain tältä väliltä Globaali tietokanta - yhteisöjen tietokanava & tuoreen julkisen tiedon väylä - eksoottisen tai muuten vaikeasti saatavan tiedon lähde, ilmaisten ohjelmien, karttojen, kirjojen, yms. pohjaton varasto Markkinointikanava - suora tuotemainonta, mielikuvamainonta, ideologiamainonta, poliittinen mainonta,... Pitkään Internet oli "maksuton", "akateeminen" tai "underground" verkko, mutta Webin myötä asiat ovat muuttuneet (hyvässä ja pahassa) Uusien "Internet-palvelujen" luominen on periaatteessa erittäin helppoa: palvelinkoneeseen (ip) vain sopiva prosessi (portti) ja vóila! HYPERMEDIAN PERUSTEET (syksy 2003) 38

7 Internetin rakenne Taustalla "fyysisen laitehierarkian tapainen viritelmä" - perustana maailmanlaajuinen verkko - valtakunnallisia verkkoja - paikallisverkkoja tai alueverkkoja - lähiverkkoja - tietokoneita ("hostit": palvelimet ja asiakkaat) Maailmanlaajuiseen verkkoon kytkeydytään globaalien tietoyhteyksien kautta (esim. Otaniemestä Tukholmaan) Esimerkkejä: HYPERMEDIAN PERUSTEET (syksy 2003) 39

8 Teleoperaattori on yhteydessä Espoon Otaniemen FICIXin (Finnish Commercial Internet exchange) kautta maailmanlaajuiseen Internet-verkkoon - teleoperaattori (esim. Song tai EUnet Finland Oy) omistaa ja ylläpitää fyysisen runkoverkon Suomen alueella - maailmanlaajuiseen verkkoon kytkeydytään globaaleja tietoyhteyksiä ylläpitävän yrityksen (esim. AT&T tai British Telecom) kautta Internet-operaattori ostaa teleoperaattorilta käyttöoikeuden tämän ylläpitämään runkoverkkoon - Internet-operaattori (esim. Saunalahti) kaupittelee tavallisille kuluttajille Internet-palveluja ja käyttöaikaa Pienkäyttäjät ottavat yhteyden Internet-operaattorin palvelimille (esim. puhelimella) ja siten edelleen Internetiin. Organisaatioilla on oma lähiverkko, joka on yhteydessä runkoverkkoon (mahdollisesti Internet-operaattorin kautta) Käytännössä maailman ääriin voi ottaa yhteyden myös ilman "valtakunnallisen runkoverkon" palveluita, esim. soittamalla puhelimella "suoraan" Japanilaiselle Internet-operaattorille; käytännössä näin ei kuitenkaan tehdä, koska puhelinlinjan käyttö moiseen tulee pöyristyttävän kalliiksi (vaikka data loppujen lopuksi liikkuisikin samaa kaapelia pitkin) HYPERMEDIAN PERUSTEET (syksy 2003) 40

9 Periaatekuva Internet-palveluntarjoajista Käyttäjät Organisaatioiden lähiverkot (pienet oppilaitokset, pienyritykset, jne.) TUT Yliopistot ja korkeakoulut yms. Internetoperaattorit Saunalahti Teleoperaattorit Kansainvälinen Internet-verkko Song KPNQwest FICIX FUNET Muut yhteysmuodot (esim. suorat puhelinsoitot) HYPERMEDIAN PERUSTEET (syksy 2003) 41

10 Internet-osoitteet ja verkkoon liittyminen Jokaisella Internetin hostilla ("kiinteästi" verkkoon liitetty tietokone) on yksikäsitteinen Internet-osoite eli IP-osoite - perustana 32-bittinen osoite (esim ) (IPv6 tulossa) - osoitteet jakaa kansainvälinen NIC (Network Information Center) vuodesta 1984 käytetty ns. nimipalveluita (tuloksena "selväkielinen" nimi, esim. matriisi.ee.tut.fi) Suomessa nimipalveluista vastaa Viestintävirasto (www.ficora.fi) Esimerkki: matriisi.ee.tut.fi fi ee.tut ~ Suomen ISO-maakoodi (ns. top level domain, TLD) ~ TUT-organisaation (hierarkinen) tunnus (jolla oma nimipalvelu) matriisi ~ koneen nimi Maakoodien lisäksi (epämääräisessä) käytössä on USA:n verkkoaluetunnuksia - com, edu, gov, mil, net, org HYPERMEDIAN PERUSTEET (syksy 2003) 42

11 IP-osoitteen kertoo "vain" koneen loogisen sijainnin Internet-verkossa - varsinaiset palvelut kohdennetaan ns. porttinumeroiden perusteella - TCP hallitsee usean yhtäaikaisen yhteyden kahden hostin välillä - yhteyden määrittää käytännössä lukunelikkö (Aip, Aport, Bip, Bport) Internet-verkkoon liittymisen voi hoitaa usean erityyppisen yhteysmuodon avulla: - kiinteät yhteydet - valinnaiset yhteydet - pääteyhteydet Kiinteä yhteys lähiverkon kautta: - kone "jatkuvasti kiinni" verkossa - oma pysyvä IP-osoite - tiedonsiirtonopeus esim. suuruusluokkaa Mbps HYPERMEDIAN PERUSTEET (syksy 2003) 43

12 Valinnainen yhteys - modeemi tai ISDN-yhteys - yhteys muodostetaan tarvittaessa - mahdollisesti tilapäinen IP-osoite - modeemi: nopeus < 28 Kbs - ISDN: nopeus < 64/128 Kbs Pääteyhteys - tietokone toimii vanhan terminaaliyhteyden (esim VT100) tavoin - tehtävänä vain ohjata "näyttö & näppäimistö" keskuskoneelta terminaaliin ja päinvastoin Muita: ADSL (nopea yhteys puhelinverkon kautta ~ 2Mbps / 512kbps), kaapelimodeemi (kiinteä yhteys kaapeli-tv-verkon kautta ~512/128 Kbps) Pääteyhteysmuoto oli jo välillä kuolemassa pois, mutta erilaisten verkkotietokone-arkkitehtuurien myötä sama ideat toistuvat taas uusissa kuoseissa (tyypillisesti lähiverkkojen sisällä) HYPERMEDIAN PERUSTEET (syksy 2003) 44

13 Internetin "perinteiset" palvelut Palvelun perustana toimii siis Internetissä sijaitseva palvelin X, jonka kautta käyttäjät asioivat Palvelun nimi, käytetty protokolla ja palvelun toteuttava ohjelmisto sekoittuvat usein kielenkäytössä - protokolla ~ yhteisesti sovittu valituntyyppisen tiedon koodaus(kehystämis)tapa, kommunikointirajapinta ja eri osapuolien toiminnallisuus esim. ohjelmistojen välisessä tietoliikenteessä Perinteiset palvelut: - telnet (SSH) - sähköposti & news - FTP, IRC, Gopher & WAIS - pelit - WWW ~ HTTP + URL + HTML HYPERMEDIAN PERUSTEET (syksy 2003) 45

14 Tyypillinen Internetin peruspalanen on lähiverkko Internet koostuu siis pienemmistä yhteen liitetyistä verkoista. Eri organisaatioiden sisäinen tietoliikenne tapahtuu yleensä paikallisen lähiverkon avulla Lähiverkon osista voidaan erottaa työasemat, palvelimet, verkkosovittimet sekä kaapelointijärjestelmä (tms. siirtotie). Lähiverkot yhdistetään reitittimillä Työnjaon motivaationa tietokoneiden käytön tehostaminen: - tiedon ja oheislaitteiden jakaminen - tietohallinnan ja ylläpidon keskittäminen Idea: MUU INTERNET ALUE- VERKKO LÄHI- VERKKO HYPERMEDIAN PERUSTEET (syksy 2003) 46

15 Verkon työnjaon perusratkaisu: asiakas/palvelin -malli Asiakas/palvelin-mallissa verkon palvelut ja merkittävä osa tiedosta on keskitetty tiettyjen palvelinkoneiden hoidettavaksi Hyötynä saadaan tietoturvan, tiedon varmistamisen, päivittämisen ja tehtävien automatisoinnin helppous sekä tietoturvan ja käytön valvonnan perusratkaisut Toinen (harvinaisempi) malli on ns. peer-to-peer -malli, jossa koneet tapauskohtaisesti toimivat sekä palvelimina että asiakkaina Huomattava osa Internetin & Webin toiminnoista rakentuu asiakas/palvelinmallin varaan - luonteenomaista sovellusten hajautunut luonne ja yhtäaikaiset käyttäjät HYPERMEDIAN PERUSTEET (syksy 2003) 47

16 Internetin historiaa 1957 NL: Sputnik - USA pelkäsi joutuvansa alakynteen tiedekilvassa: ARPA (Advanced Research Projects Agency) perustetaan 1962 pakettiverkon perusideat - ei keskitettyä hallintoa - toimivuus huonoimmissa mahdollisissa olosuhteissa - verkko on epäluotettava - verkon epäluotettavuus ei saa estää verkon toimintaa - verkon solmut samanlaisia ja tasa-arvoisia - viestit jaetaan itsenäisesti reititettäviin paketteihin HYPERMEDIAN PERUSTEET (syksy 2003) 48

17 1969 ARPANET - NCP-protokolla - neljä solmua ARPANetissä 23 hostia 1972 ARPA->DARPA 1973 ensimmäiset kansainväliset yhteydet 1974 TCP-protokolla - termi "Internet" käytössä ensi kerran 1976 Ethernet keksitään, SATNET käyttöön 1982 EUnet (European Unix Network) perustetaan 1983 ARPANET siirtyy TCP/IP:n käyttöön 1984 ARPANET jakautuu MILNETiksi ja ARPANETiksi HYPERMEDIAN PERUSTEET (syksy 2003) 49

18 1990 ARPANET lakkaa olemasta - ARPANETin vanhat 50Kbs yhteydet korvataan 1,5 Mbs -yhteyksillä (NSFNET) 1991 WAIS ja gopher 1992 CERN: WWW 1994 WWW:n räjähdysmäinen kasvu - sähköinen kaupankäynti ja pankkitoiminta alkaa 1997-nykypäivä-tulevaisuus: Internet 2 (?) ( ) - "Internet on liian tehoton" uusi nopea maailman (tai ainakin P- Amerikan ) laajuinen tietoverkko, jossa yhtymäkohtia myös vanhaan Internetiin - alusta asti "suunnitelmallisempi" kuin Internet (mukana yritysosapuolia) Muuta - Next Generation Internet - Mobiiliverkot yms HYPERMEDIAN PERUSTEET (syksy 2003) 50

19 World Wide Web (WWW) WWW on Internet-palveluiden varaan rakentuva metaverkko, joka WWWhypertekstin ohella tarjoaa integroidun graafisen käyttöliittymään verkon palveluihin erityistä selainohjelmaa käyttäen Näkymä Webiin rakentuu perusmuodossaan HTML-dokumenttien varaan, jotka tekstin ohella "liimaavat yhteen" mm. - lomakkeita ja objekteja (esim. kuvat, äänet ja sovelmat), Internet-palveluja (esim. sähköposti ja FTP) ja aitoja WWW-palveluja (CGI, Servlets, PHP, ), -...tarjoten siten saumattoman pääsyn WWW-palvelujen äärelle (esim. etäkomento tai näkymä tietokantaan) URIviittaus IP-osoite IP-osoite N WWW-palvelin WWW-asiakas HYPERMEDIAN PERUSTEET (syksy 2003) 51

20 Webin kantava idea pähkinänkuoressa Internetin palvelut ja julkiset dokumentit kootaan suureksi hyperavaruudeksi Hyödynnetään Internetin alkuajoista parantuneen verkon kapasiteettia tekstin ohella myös kuvien, äänen ja videokuvan välittämiseen Internetin paikoin vaikeakäyttöiset ja kirjavat palvelut sulautetaan yhdenmukaisen & helppokäyttöisen graafisen käyttöliittymän alle Lisätään kokonaan uusia ominaisuuksia & standardeja (HTML, CSS, XML), joiden avulla mahdollista tuottaa uusia palveluita verkotetulle graafiselle perustalle Otetaan (ns. teollistuneissa maissa) suuressa mittakaavassa käyttöön ja liitetään osaksi todellista tiedottamista, markkinointia, kaupankäyntiä ja "kulttuuria" HYPERMEDIAN PERUSTEET (syksy 2003) 52

21 Keksitään Internetiin uusia WWW:hen ja verkkoihin vahvasti suunnattuja kehitystyökaluja, tekniikoita (Java, sovelmat, ActiveX, skriptikielet) ja käyttötapoja (videokonferenssi, verkotettu yhteistoiminnallisuus) Sähköiset lehdet ilmestyvät, verkosta voi ostaa elintarvikkeita ja verkon kautta voi maksaa laskuja Verkosta löytyy jokapäiväistä tarpeellista tietoa: juna-aikatauluja, asiakastiedotteita, karttoja ja julkisia päätöksiä Verkon käyttö arkipäiväistyy "kriittinen massa" on saavutettu World Wide Web on syntynyt HYPERMEDIAN PERUSTEET (syksy 2003) 53

22 WWW hypertekstijärjestelmänä Nykyään WWW/HTML -yhdistelmä on useimmille niin tuttu, että WWW:n voidaan sanoa toimivan hypermedian de facto referenssijärjestelmänä WWW ei kuitenkaan nykyisellään (ainakaan helposti & esim. suoraan HTMLspesifikaation muodossa) toteuta kaikkia niitä piirteitä, joita esim. Dexter hypertekstijärjestelmälle määrittelee - monensuuntaiset linkit, validi linkitys - universaali hakufunktio, Toisaalta HTML, WWW-hyperteksti sisältää ("määrittelee") muita nykyään hypertekstiin ja mediaan "luonnostaan" liitettäviä piirteitä & ominaisuuksia - kuvien yms. objektien liittäminen hypertekstiin - ohjelmien ja skriptien liittäminen hyperdokumentin solmuihin - hypertekstin solmujen (dokumenttien) rakenteen esittäminen elementtirakenteina HYPERMEDIAN PERUSTEET (syksy 2003) 54

23 On myös syytä huomata, että WWW "kokonaisuutena" ei ole varsinainen standardi - kyseessä on alati liikkeessä oleva muuttuva kokonaisuus, jonka standardeista, yleisistä sopimuksista tai käytännöistä yleensä kerralla "käytetään/sovelletaan" vain osaa, esim. - Yksittäisten dokumenttien & (suurelta osin rakenteettoman) hypertekstin esittäminen (HTML) - hypermedia multimediaelementtien esittäminen (kuviin, äänin & videokuvaan liittyvät standardit, kuten esim. GIF, JPG, AVI, AU, WAV & MPEG) - hyperdokumentin solmujen nimeäminen ja näihin viittaaminen linkeillä (URL) - solmujen noutaminen luettavaksi (HTTP) & HTTP-palvelinohjelmistojen ominaisuuksien hyödyntäminen (esim. index.html-tiedostonimen käyttäminen) - skriptien kirjoittaminen (ECMAScript, JavaScript, VBScript, Perl, ) - dokumenttien muokkaaminen selainten tarjoaminen ohjelmointirajapintojen läpi (DOM), jne. WWW ei oikeastaan ota tarkasti kantaa siitä, millaista "hyvän hypermedian" tulisi olla, vaan tarjoaa leikkijöiden käyttöön legopalikat asenteella "tässä on kaikki tarpeellinen - tee lelusi itse" HYPERMEDIAN PERUSTEET (syksy 2003) 55

24 WWW:n historiaa 1980 Tim Berners-Leen ensimmäinen "hypertekstiohjelma" CERNille 1989 CERNille "Information Management: A Proposal" (Tim B-L) 1990 WWW-hypertekstijärjestelmä CERNin tarpeisiin 1991 ensimmäiset WWW esittelyt 1992 WWW julkaistaan (Erwise ja Viola X-asiakasohjelmat) 1993 Mosaic julkaistaan (NCSA) - vuoden loppuun mennessä yli 200 HTTP-palvelinta 1994 WWW:n suosion räjähdysmäinen kasvu - Euroopan komission tiedon valtatie -ohjelma - ensimmäinen WWW Consortium kokous 1995 WWW G7-kokouksen pääteemana, WWW:tä esitellään laajalti CERNissä tiedotusvälineille (läsnä 250 lehti-, radio- ja tv-toimittajaa) HYPERMEDIAN PERUSTEET (syksy 2003) 56

25 lehtien, palveluiden ja sähköisen kaupankäynnin tuleminen verkkoon - tiedon salaaminen ja käyttäjien tunnistaminen (autentikointi) - NSCA kohahduttaa suurta yleisöä "salakuuntelemalla verkkoa" - kirjava lainsäädäntö ja -tulkinta aiheuttaa ongelmia rikosten tulkinnassa nykytilanne - langattomat (lähi)verkot tulevat - tammikuussa 2003 Internet-hostien lukumäärä yli 170 miljoonaa - virtuaaliyliopisto-hankkeet käynnistyvät Suomessa - Webin käyttäjien ikärakenteen ennustetaan vanhenevan - WWW on käytettävissä myös kannettavissa laitteissa HYPERMEDIAN PERUSTEET (syksy 2003) 57

26 Webin toteutus vs. toteutuminen Hyperdokumentin perustana on Hypertext Transfer Protocol (HTTP) -protokolla ja "Internetissä sijaitseva" HTTP-palvelinten verkosto - kukin näistä "WWW-palvelimista" sisältää dokumenttihakemiston, jossa sijaitsevat tiedostot näkyvät osana Webiä - perusmuodossaan idea on se, että HTTP-palvelimet välittävät em. "julkistettuja" tiedostoja näitä pyytäville asiakkaille Kuvien, äänien ja videokuvan siirtämiseen käytetään standardeja, de facto - sopimuksia ja MIME-koodauksia : GIF, JPEG, WAV, AVI, MPEG,... Käyttöliittymän ja tiedon integroinnin puitteet tarjoaa asiakaspäässä suoritettava selainohjelma (esim. Internet Explorer/Mozilla/Lynx) - Webissä näkyvien tiedostojen, tai yleisemmin, resurssien, sijainti (nimi) verkossa, esitystapa ja linkitys on yhteisesti sovittu - selain eli WWW-asiakas (tai agentti) pyytää WWW-palvelimelta tiedostoja ja osaa esittää ne hyperdokumenttina. Selain toteuttaa esim. linkityksen, dokumentteihin upotetut sovellukset ja paljon muuta HYPERMEDIAN PERUSTEET (syksy 2003) 58

27 Hyperavaruudessa rakentaminen & surffailu toimii pääpiirteissään seuraavasti: - standardimuotoisia tiedostoja (tekstiä, kuvia, ääntä, videokuvaa, ohjelmia) kootaan yhteen nippuun HTML-kielellä kirjoitetun "kuvausdokumentin" avulla WWW-palvelimen dokumenttihakemiston alle - selainohjelma (asiakas) ottaa yhteyden yhteyspyyntöjä kuuntelevaan WWWpalvelimeen (ip/portti) ja pyytää tältä jotakin tiettyä WWW-dokumenttia - selainohjelma lataa kuvausdokumentin ja tähän liittyvät muut dokumentit ja ohjelmat asiakkaan koneeseen ja esittää ne "Webbisivuna" ( ) Selainohjelma tarjoaa - graafisen käyttöliittymän käyttäjälle ja yhtenäisen esityksen WWWdokumentista - yhtenäisen käyttöliittymän eri protokollia hyödyntävään tietoliikenteeseen - apuohjelmia käyttäjälle navigointiin (usein myös kommunikointiin jne.) - teknisen alustan WWW-dokumenttiin sisältyville ohjelmille (esim. Java, Javascript) - kanavan tiedostojen käsittelyyn lokaalin koneen ohjelmilla sekä yhteyden verkon ja lokaalin koneen välillä (esim. tiedostojen siirto) HYPERMEDIAN PERUSTEET (syksy 2003) 59

28 Hyperavaruuden perusta: Web-osoitteet Osoittamisen idea on resurssien yksikäsitteinen sijainti Internet-verkossa Perustana ns. URL-osoitteet (Universal Resource Locator) Rakenne: protokolla://palvelin/hakemisto/tiedosto - protokolla: http, https, telnet, ftp, gopher (muita: mailto, news, javascript, ) - palvelin: HTTP-palvelinkoneen nimi (esim. matriisi.ee.tut.fi) - hakemisto: WWW-dokumentin suhteellinen sijainti WWW-palvelimen dokumenttihakemistossa - tiedosto: WWW-dokumentin tiedostonimi Osoitteet hierarkkisia, esim. Hakemisto ja tiedosto-osa voivat kokonaan puuttua tai ne saattavat olla mielivaltaisia - HTTP-palvelinohjelman asetukset, unix-linkit, kehystekniikat, dynaamiset palvelut, index.html -tiedosto, yms HYPERMEDIAN PERUSTEET (syksy 2003) 60

29 WWW-seitti eli "(koti)sivut Webissä" WWW-seitillä tarkoitetaan yleensä WWW-palvelimelle sijoitetusta HTMLsivustosta sekä integroiduista WWW-palveluista muodostuvaa kokonaisuutta "Tyypillinen" WWW-seitti - sijaitsee fyysisesti yhden WWW-palvelinkoneen HTTP-palvelulle määrätyssä dokumenttihakemistossa - sisältää skriptejä ja viittauksia palvelimen (mahd. räätälöityihin) ohjelmistoihin ja muihin palveluihin, - sisältää viittauksia myös muihin sivustoihin ja seitteihin Seitti voi sisältää myös - salasanalla suojattuja osia ja yksinkertaisen käyttäjäseurannan Mutta yleensä ei - käyttäjien autentikointia tai asiakaskohtaisia pysyviä palvelinprosesseja - jälkimmäisten toteuttamiseen tarvitaan yleensä erityisiä palvelinohjelmistoja HYPERMEDIAN PERUSTEET (syksy 2003) 61

30 Dokumenttihakemisto & kotisivut WWW-palvelinkoneen HTTP-palvelinohjelman asetuksissa valittu alihakemisto näkyy siis WWW-dokumenttihakemistona WWW-kotisivut ovat tämän käyttäjä- tai järjestökohtaisia dokumenttihakemiston alihakemistoja ja niissä majailevia tiedostoja "WWW-sivujen" tekeminen on periaatteeltaan erittäin yksinkertaista - luodaan oma alihakemisto jonnekin WWW-dokumenttihakemistoon (esim. unixissa tyyliin "mkdir ~/public_html, chmod a+rx ~/public_html") - sisältömateriaali esim. HTML- ja GIF-tiedostoina ("cp * ~/public_html") - lukuoikeuksien antaminen kaikille käyttäjille ("chmod a+rx ~/public_html/*") - WWW-dokumentin osoitteen kertominen muille ("ks. WWW-palvelimet (esim. Apache) ovat varsin monipuolisia ohjelmistoja, mahdollistaen erilaisten ohjelmien suorittamisen palvelupyyntöjen yhteydessä - esim. tyyliin "pyysit ladata tiedoston X, ko. 'tiedostoa' ei ole tosin staattisena olemassakaan, vaan luon tiedoston sinulle nyt pyyntöhetkellä" HYPERMEDIAN PERUSTEET (syksy 2003) 62

31 Intranet eli (organisaation) "sisäinen verkko" Intranetillä tarkoitetaan yleensä organisaation sisäistä verkkoa, joka tarjoaa Internet-tyyppisiä palveluja (esim. lähiverkko, jotka käytetään tietyllä tavalla) - lähinnä WWW, FTP, sähköposti,..., (omat IP-numerot, ) Tyypillisesti mukana myös spesifimpiä sovelluksia - tietokannat, seurantaohjelmat, laskutusjärjestelmät,... Intranet tulkitaan usein paikalliseksi Webiksi, joka vain on eristetty Internetistä (tavalla tai toisella) Ideaalisen Intranetin edut (vrt. Internet): - tiedonsiirron nopeus ja tiedon varma saatavuus - täydellinen hallinnointi, räätälöitävyys (ei esim. ohjelmistojen yhteensopivuusongelmia) ja korkea tietoturva Intranetia vastaavaan toiminnallisuuteen voidaan käytännössä päästä myös erilaisilla (integroiduilla) työryhmäohjelmilla HYPERMEDIAN PERUSTEET (syksy 2003) 63

32 Intranet ja muu maailma Intranetin täydellinen eristäminen muusta maailmasta ei kuitenkaan aina ole järkevää - sähköposti? WWW:n käyttö? Internetin muut palvelut? Täydellinen eristäminen suoritetaankin yleensä vain tietoturvasyistä (kun kompromissit eivät riitä) Käytännössä yleensä osa Internetistä rajataan organisaation Intranetiksi palomuuri(ohjelmisto)n (ja proxyn) avulla KULUNVALVONTA MUU INTERNET ALUE- VERKKO LÄHI- VERKKO HYPERMEDIAN PERUSTEET (syksy 2003) 64

33 Web-teknologioiden soveltamisen tasot organisaatiossa Taso 0: Verkkoa ei käytetä lainkaan Taso 1: Informaation välittäminen ([informative]) - staattisen ja kausiluonteisen informaation jakelu Taso 2: Materiaalin välittäminen ([supplemental]) - yksisuuntainen ajankohtaisen aineiston jakelu Taso 3: Verkkoperustaisuus ([essential]) - Web-kirjat Taso 4: Yhteisöllinen käyttö ([communial]) - kaikki osallistuvat materiaalintuotantoon, aktiivinen sähköpostin yms. työkalujen käyttö Taso 5: Kaikenkattava käyttö ([immersive]) yksittäiset HTML-sivut WWWseitit työympäristöt verkkoyhteisöt - kaikki työskentely tapahtuu verkon välityksellä, fyysinen yhteys toimijoiden välillä ei ole enää oleellista HYPERMEDIAN PERUSTEET (syksy 2003) 65

VAHTI VALTION TIETOHALLINNON INTERNET-TIETOTURVALLISUUSOHJE 1/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ HALLINNON KEHITTÄMISOSASTO

VAHTI VALTION TIETOHALLINNON INTERNET-TIETOTURVALLISUUSOHJE 1/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ HALLINNON KEHITTÄMISOSASTO VALTION TIETOHALLINNON INTERNET-TIETOTURVALLISUUSOHJE 1/2003 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ VAHTI VALTION TIETOHALLINNON INTERNET-TIETOTURVALLISUUSOHJE 1/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ HALLINNON

Lisätiedot

Grandparents & Grandchildren Project Handbook to surf the Internet

Grandparents & Grandchildren Project Handbook to surf the Internet The materials and documents have been developed in the framework of a project financed by the European Community. The contents of the documents do not necessarily reflect the opinion of the EU Commission.

Lisätiedot

INTERNET. Internetin palvelut. Sähköposti. Postituslistat. Internet ja käyttöjärjestelmät

INTERNET. Internetin palvelut. Sähköposti. Postituslistat. Internet ja käyttöjärjestelmät SISÄLLYS Sisällys... 2 Internet... 3 Internetin palvelut... 3 Sähköposti... 3 Postituslistat... 3 Internet ja käyttöjärjestelmät... 3 Internet ja TCP/IP-protokolla... 4 IP-osoite... 4 Yhteyden muodostaminen...

Lisätiedot

Jukka Helme. Tiedonsiirto ja yhteyskäytännöt. 2. painos

Jukka Helme. Tiedonsiirto ja yhteyskäytännöt. 2. painos 1 Jukka Helme Tiedonsiirto ja yhteyskäytännöt 2. painos Jukka Helme 2004 2 3 Sisällys Sisällys... 3 Lukijalle... 5 1. TIETOLIIKENNEPALVELUT... 7 1.1 Joukkoviestintä ja kohdeviestintä... 7 1.2 Puhelupalvelut...

Lisätiedot

Verkko-opetuksen tietotekniikkaa Verkkopalvelimet S. Räsänen

Verkko-opetuksen tietotekniikkaa Verkkopalvelimet S. Räsänen Verkko-opetuksen tietotekniikkaa Verkkopalvelimet S. Räsänen Report B / 2002 / 3 UNIVERSITY OF KUOPIO Department of Computer Science and Applied Mathematics P.O.Box 1627, FIN-70211 Kuopio, FINLAND Sisällys

Lisätiedot

OHJ-1010 Tietotekniikan perusteet 4 op Syksy 2012

OHJ-1010 Tietotekniikan perusteet 4 op Syksy 2012 OHJ-1010 Tietotekniikan perusteet 4 op Syksy 2012 Luento 15: Tietoverkot Tekijät: Antti Virtanen, Timo Lehtonen, Matti Kujala, Kirsti Ala-Mutka, Petri M. Gerdt et al. Vielä kerran: deadline-muistutus :)

Lisätiedot

Alice Ojala Annikki Hyppönen

Alice Ojala Annikki Hyppönen Alice Ojala Annikki Hyppönen 1 Copyright Teknolit Oy Tämän teoksen tekstin ja kuvien jäljentäminen ilman lupaa painamalla, monistamalla, valokuvaamalla tai muulla tavoin kielletään tekijänoikeuslain (404/61,

Lisätiedot

Internet ja tietoverkot. 2. Sovelluskerros. Oulun yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Periodi 3 2014/2015

Internet ja tietoverkot. 2. Sovelluskerros. Oulun yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Periodi 3 2014/2015 811338A 2. Oulun yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Sovelluskerroksen toiminta ja protokollat Luento pohjautuu kirjan James F. Kurose, Keith W. Ross, Computer Networking, A Top-Down Approach,

Lisätiedot

Sisällys. Tietotekniikan perusteet

Sisällys. Tietotekniikan perusteet 1 Sisällys Sisällys... 2 Tietoyhteiskunta... 4 Verkostoituminen... 5 Tietotekniikka organisaatioissa... 5 Julkiset palvelut... 5 Pankit ja kauppa... 6 Liikenne... 7 Yritykset... 7 OVT Organisaatioiden

Lisätiedot

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Iiro Sammalkorpi TCP/IP

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Iiro Sammalkorpi TCP/IP SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU Iiro Sammalkorpi TCP/IP Liiketalous, matkailu, tietojenkäsittely ja viestintä Pori Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma TK00 Tietojenkäsittelyseminaari 2004 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

, Maatalouden. Agronet palveluiden tuottaminen Internetiin. Virpi Alhainen Pekka Haavisto Sirpa Piekkari. Maatalouden tutkimuskeskuksen julkaisuja

, Maatalouden. Agronet palveluiden tuottaminen Internetiin. Virpi Alhainen Pekka Haavisto Sirpa Piekkari. Maatalouden tutkimuskeskuksen julkaisuja Maatalouden tutkimuskeskuksen julkaisuja S A RJ A Virpi Alhainen Pekka Haavisto Sirpa Piekkari Agronet palveluiden tuottaminen Internetiin Palveluntuottajan opas, Maatalouden kw, tutkimuskeskus Vipi Alhainen

Lisätiedot

Verkkoon liittyviä käsitteitä.

Verkkoon liittyviä käsitteitä. Verkkoon liittyviä käsitteitä. 3G (third generation) ARPANET Asynkroninen Avoin lähdekoodi Avatar Banneri Bloggaus Blogi Chat 3G on yleinen lyhenne ns. kolmannen sukupolven matkapuhelinteknologialle. 3G:n

Lisätiedot

Petri Nuutinen 2011 KEVÄT

Petri Nuutinen 2011 KEVÄT Petri Nuutinen 2011 KEVÄT Luku 1 TCP/IP-protokollamalli 1 TCP/IPprotokolla-malli LUKU 1 Y hteistä sopimusta siitä, miten TCP/IP kuvattaisiin kerrosmallina ei kuvattaisiin kerrosmallina ei ole. Kuitenkin

Lisätiedot

HAJAUTETTU PAIKKATIETOJÄRJESTELMÄ OPPILAITOSKÄYTÖSSÄ Internet-GIS

HAJAUTETTU PAIKKATIETOJÄRJESTELMÄ OPPILAITOSKÄYTÖSSÄ Internet-GIS Esa Hannus HAJAUTETTU PAIKKATIETOJÄRJESTELMÄ OPPILAITOSKÄYTÖSSÄ Internet-GIS Opinnäytetyö Maanmittaustekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.5.2007 Tekijä(t) Esa

Lisätiedot

Veijo Vainionpää. Näkökohtia tehokkaan web-sovelluksen suunnitteluun

Veijo Vainionpää. Näkökohtia tehokkaan web-sovelluksen suunnitteluun Näkökohtia tehokkaan web-sovelluksen suunnitteluun Veijo Vainionpää HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIAN JULKAISUJA SARJA C: OPINNÄYTETYÖT 5 Veijo Vainionpää Näkökohtia tehokkaan web-sovelluksen suunnitteluun

Lisätiedot

Elektroninen kaupankäynti internetissä

Elektroninen kaupankäynti internetissä MEDIADRIVE Koulutus 14.-15.4.2000 Mika Karilahti Elektroninen kaupankäynti internetissä ii Abstract Author: Mr. Mika E. Karilahti, M.Sc., E.E. Title of the training: Electronic Commerce, rev. 1.2 Date:

Lisätiedot

TIETOYHTEISKUNTA JA HUOLTOVARMUUS

TIETOYHTEISKUNTA JA HUOLTOVARMUUS TIETOYHTEISKUNTA JA HUOLTOVARMUUS Olli Martikainen, Seppo Ihalainen 2000 1 (61) SELVITYS ICT-ALALLA TAPAHTUVISTA MUUTOKSISTA/UHKISTA JA NIIDEN VAIKUTUKSISTA HUOLTOVARMUUTEEN VUOTEEN 2005 MENNESSÄ. TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Esipuhe 4 1 Tietoliikenne 5

Esipuhe 4 1 Tietoliikenne 5 62900 ALAJÄRVI 1 / 90 SISÄLLYSLUETTELO: Esipuhe 4 1 Tietoliikenne 5 1.1 Yleistä 5 1.2 Sisäinen tietoliikenne 5 1.2.1 Lähiverkko 5 1.2.2 Lähiverkon laitteet 5 1.2.3 Kaapeloitu lähiverkko (yleisesti ja toteutus)

Lisätiedot

Lähiverkon tekniikka

Lähiverkon tekniikka Lähiverkon tekniikka Sisällysluettelo OSA 1 - KAAPELIT JA KOMPONENTIT 1. KAAPELOINTI...4 PARIKAAPELIT...4 KUITUKAAPELIT...5 2. LANGATON LÄHIVERKKO...6 TIETOTURVA...7 3. AKTIIVILAITTEET...8 MEDIAMUUNNIN...8

Lisätiedot

Samuel Rinnetmäki. WWW-palvelujen tuotantoympäristö

Samuel Rinnetmäki. WWW-palvelujen tuotantoympäristö Espoon Vantaan teknillinen ammattikorkeakoulu Viestintätekniikan koulutusohjelma Samuel Rinnetmäki WWW-palvelujen tuotantoympäristö Insinöörityö. 28.5.2001 Työn ohjaaja: Työn valvoja: Kielenvalvoja: kehityspäällikkö

Lisätiedot

Semanttinen data verkkokaupoissa. Kristian Mattila

Semanttinen data verkkokaupoissa. Kristian Mattila Semanttinen data verkkokaupoissa Kristian Mattila Tampereen yliopisto Informaatiotieteiden yksikkö Tietojenkäsittelyoppi Pro gradu -tutkielma Ohjaajat: Erkki Mäkinen ja Marko Junkkari Kesäkuu 2015 ii Tampereen

Lisätiedot

3. TIEDOTTAMINEN JA PR... 9 1. MITÄ E-BUSINESS ON?...11

3. TIEDOTTAMINEN JA PR... 9 1. MITÄ E-BUSINESS ON?...11 e-business Sisällysluettelo 1. SÄHKÖPOSTI... 5 JOUKKOPOSTITUS... 5 POSTITUSLISTAT... 5 2. WWW... 7 SIVUSTOT... 7 BANNERIT... 8 ADVERTORIAALIT JA INTERSTITIAALIT... 8 3. TIEDOTTAMINEN JA PR... 9 1. MITÄ

Lisätiedot

WWW-SISÄLLÖNHALLINTAJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN

WWW-SISÄLLÖNHALLINTAJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknistaloudellinen tiedekunta Tuotantotalouden koulutusohjelma Diplomityö Olli Makkonen WWW-SISÄLLÖNHALLINTAJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Työn tarkastaja: Professori Marko

Lisätiedot

Lähiverkon toimintaa Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 24.10.2011 Timo Ruohomaa

Lähiverkon toimintaa Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 24.10.2011 Timo Ruohomaa ICT1TN002 1/17 Työasemat ja tietoverkot Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 24.10.2011 Timo Ruohomaa 3 ICT1TN002 Tässä materiaalissa on todella lyhyt kuvaus lähiverkon toiminnasta. Asiat on yritetty kertoa

Lisätiedot

1. JOHDANTO 3 1.1 Lähtökohdat 3 1.2 Tutkimus-aineisto ja menetelmät 4

1. JOHDANTO 3 1.1 Lähtökohdat 3 1.2 Tutkimus-aineisto ja menetelmät 4 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 3 1.1 Lähtökohdat 3 1.2 Tutkimus-aineisto ja menetelmät 4 2. LÄHIVERKKO 5 2.1 Mikä on lähiverkko? 5 2.2 Lähiverkon muodot eli topologiat 6 2.3 Protokollat 7 2.3.1 OSI-viitemalli 8 2.3.2

Lisätiedot

Aalto-yliopiston tutkimusverkon tarpeet ja ratkaisut

Aalto-yliopiston tutkimusverkon tarpeet ja ratkaisut Hannu-Pekka Poikonen Aalto-yliopiston tutkimusverkon tarpeet ja ratkaisut Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin

Lisätiedot

Kuva 1 Internet on pakettivälitteinen

Kuva 1 Internet on pakettivälitteinen Tietoverkot Ihmisellä on tarve kommunikoida sanallisesti, merkeillä, kirjallisesti ja/tai sähköisesti. Kommunikaation peruskysymyksiä ovat miten viesti siirretään, minne viesti siirretään, kuinka nopeasti

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta. Jari Töyli TIETOJENKÄSITTELY TiTe.1020 (Teoriaosa) Opetusmoniste

VAASAN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta. Jari Töyli TIETOJENKÄSITTELY TiTe.1020 (Teoriaosa) Opetusmoniste VAASAN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Jari Töyli TIETOJENKÄSITTELY TiTe.1020 (Teoriaosa) Opetusmoniste 2012 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 6 1.1 TIETOYHTEISKUNTA KANSALLISENA TAVOITTEENA... 6 2. MISTÄ

Lisätiedot

Informaatiojärjestelmien integroiminen terveydenhuollossa

Informaatiojärjestelmien integroiminen terveydenhuollossa Informaatiojärjestelmien integroiminen terveydenhuollossa...eli miten sovittaa yhteen XML, HL7 ja EDIFACT? Kari Mattsson Tietojenkäsittelyoppi Turun yliopisto Pro Gradu 31.12.2000

Lisätiedot

HEIKKI SAARELMA VERKKOSOVELLUSTEN TIETOTURVATESTAUS OSANA VERKKOHOTELLI PALVELUA Diplomityö

HEIKKI SAARELMA VERKKOSOVELLUSTEN TIETOTURVATESTAUS OSANA VERKKOHOTELLI PALVELUA Diplomityö HEIKKI SAARELMA VERKKOSOVELLUSTEN TIETOTURVATESTAUS OSANA VERKKOHOTELLI PALVELUA Diplomityö Tarkastaja: professori Hannu Koivisto Tarkastaja ja aihe hyväksytty Automaatiotekniikan tiedekuntaneuvoston kokouksessa

Lisätiedot