UUDENMAAN VIRKISTYSALUEYHDISTYS RY ESITYSLISTA 2/14 FÖRENINGEN NYLANDS FRILUFTSOMRÅDEN RF. Läsnä: Mauri Johansson puheenjohtaja.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UUDENMAAN VIRKISTYSALUEYHDISTYS RY ESITYSLISTA 2/14 FÖRENINGEN NYLANDS FRILUFTSOMRÅDEN RF. Läsnä: Mauri Johansson puheenjohtaja."

Transkriptio

1 1 UUDENMAAN VIRKISTYSALUEYHDISTYS RY ESITYSLISTA 2/14 FÖRENINGEN NYLANDS FRILUFTSOMRÅDEN RF Hallitus Aika: Tiistai klo Paikka: Kopparnäsin Kestikievari Råbergintie 23, Degerby Läsnä: Mauri Johansson puheenjohtaja Hannu Kärkkäinen 1. varapuheenjohtaja Tapio Bergholm 2. varapuheenjohtaja Teresa Grönholm Sven Holmberg Kaarina Hämäläinen Jyrki Ikonen Johanna Kalve Timo Korpela Juhani Kytö Janne Ollikainen Kristiina Ovaskainen Michael Perukangas Petra Pusa Minnamari Siitonen Outi Ugas Valtuuskunnan puheenjohtajisto: Leena Niinimaa Jussi Vuori Henrik Lundsten Tukiten edustajat: Mirja Rosenberg Ursula Immonen Toimiston edustajat Henrik Sandström Rea Nyström Mikael Avellan Pia Thomssen Suomen Purjehdus ja Veneily SLL Uudenmaan piiri Toiminnanjohtaja Suunnittelupäällikkö Maastomestari Suunnittelija

2 2 13 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Todetaan kokous oikein koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 14 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Janne Ollikainen ja Kristiina Ovaskainen.. 15 YHDISTYKSEN STRATEGIAN PÄIVITYS Virkistysalueyhdistyksen valtuuskunta hyväksyi syyskokouksessaan 2010 yhdistyksen strategian vuoteen Strategiassa todetaan, että se päivitetään kerran valtuustokaudessa. Strategian toteutuksesta on raportoitu vuosittain valtuuskunnalle edellisen vuoden toimintakertomuksen hyväksymisen yhteydessä. Voimassa olevan strategian tavoitteet sekä raportti niiden toteuttamisesta 2012 mennessä on liitteenä 1/ 15. Hallitus päätti kesäkuun 2013 kokouksessaan, että lähetetään kysely yhdistyksen luottamushenkilöille ja kuntien johtaville virkamiehille elokuun puolessavälissä. Kysely lähettiin 176 henkilölle ja vastauksia saatiin 53. Vastausprosentti oli siten 30,1 %, mikä on selvästi alhaisempi kuin vuonna 2009 toteutetussa kyselyssä, jolloin vastausprosentti oli vähän yli 50 %. Yhteenveto vastauksista esille tulleista asioista ilmenee liitteestä 2/ 15. Työvaliokunnan käsittelyssä todettiin mm, että tulevaisuudessa pitää viestinnässä antaa yhä suurempi painopiste mobiilitekniikan suomille mahdollisuuksille sekä info- että palautekanavana. Lisäksi voitaisiin aloittaa virtuaalimatkaprojekti alueillemme jonkun alan oppilaitoksen kanssa. Maksullisiin palveluihin suhtauduttiin kriittisesti. Todettiin lisäksi, että metropolihallinto, toteutuessaan, voi vaikuttaa yhdistyksen toimintaan. Yhdistyksen strateginen kanta tähän olisi tärkeä. Työvaliokunnassa asia on ollut esillä neljä kertaa ja liitteenä 3/ 15 on näiden keskustelujen perusteella laadittu ehdotus yhdistyksen strategian päivitykseksi. Tärkeimmät muutokset vuonna 2010 hyväksyttyyn strategiaan ovat seuraavat: Päivitetystä strategiasta on poistettu toteutuneet tavoitteet kuten maahankintastrategian ja viestintästrategian laatiminen sekä

3 3 paikkatietojärjestelmän hankinta. Maksullisten palvelujen tavoittaminen on niin ikään poistettu. Maininta laatujärjestelmän laatimisesta on myös poistettu. Tämä ei tarkoita sitä, ettei toiminnassa jatkuvasti pyrittäisiin mahdollisimman korkeaan laatutasoon, mutta näin pienessä organisaatiossa ei ole resursseja eikä välttämättä järkeä laatia raskaita seurantajärjestelmiä. Käytössä oleva huollon työnohjausjärjestelmä (Viksu) on jo tärkeä askel laadun parantamisen suuntaan. Strategian tausta- ja toimintaympäristökohdat ovat säilyneet melkein muuttumattomina. Missio- ja visiokohdat niin ikään. Yhdistyksen arvot ovat entiset. Sen sijaan Swot-analyysikohta ei ole enää pidetty ihan modernina ja se on poistettu. Sinänsä siinä olleet ajatukset ovat edelleen ajankohtaisia. Uusina tavoitteina strategiaan on lisätty mainintoja metropoliyhteistyöstä, mobiillisovelluksen rakentamisesta käytön edistämiseksi ja palautteen antamista varten. Esteettömyydestä sekä muutenkin eri käyttäjäryhmien tarpeiden huomioimisesta on myös maininnat strategiassa. Tavoite joukkoliikenteen parantamisesta on myös täsmennetty. Hallitus esittää valtuuskunnalle liitteen 3 mukaisen päivitetyn strategian hyväksymistä. Valmistelija: Henrik Sandström, puh LUOTTOKORTIN HANKINTA MAASTOMESTARILLE Hallitus päätti hankkia Danske Bankin Master CardClassic luottokortit toiminnanjohtajalle, suunnittelupäällikölle ja huoltopäällikölle. Suurin osa yhdistyksen hankinnoista tehdään niin, että toimittaja laskuttaa hankinnoista jälkikäteen. Lähinnä huoltopäälliköllä on ollut suurempi terve tehdä polttoainehankintoja sekä muita pienhankintoja. Kuukausittaisten hankintojen määrä on ollut n Huoltopäällikön jäätyä pois työstä on yhdistyksen huoltoauto ollut huoltomiehen käytössä. Auton tankkausta varten hänelle on hankittu ABCkortti. Maastomestari Mikael Avellan työsuhde yhdistykseen on alkanut Hänelle pitää nyt hankkia samanlainen luottokortti toiminnanjohtajalla ja suunnittelupäälliköllä on. Kortin luottoraja on 5000 /kk. Kortin vuosimaksu on 45. Hallituksen tulee siis päättää, että yhdistyksellä on edelleen kolme luottokorttia. Luottokortin hankinnasta maastomestarille päättää hallintosäännön 66 :n mukaisesti toiminnanjohtaja.

4 4 Samalla hallitus tulee päättää huoltopäällikkö Henrik Wickströmin luottokorttioikeuden lakkauttamisesta. Käytännössä huoltopäällikkö on luopunut kortin käytöstä lähtien. Hallitus päättää, että yhdistyksellä on edelleen kolme luottokorttia, toiminnanjohtajalla, suunnittelupäälliköllä ja maastomestarilla, jotka ovat yhdistyksen maksuvastuulla ja kokonaisluottolimiitti on 3x % = Samalla hallitus päättää, että huoltopäällikkö Henrik Wikströmin luottokorttioikeus lakkaa. Valmistelija: Henrik Sandström, puh MELONTA- JA SOUTUKARTASTOPROJEKTIN TILANNEKATSAUS Yhdistyksen hallitus päätti keväällä Länsi-Uudenmaan melonta- ja soutukartasto -hankkeen käynnistämisestä. Hankkeelle haettiin Uudenmaan liiton maakunnan kehittämisrahaa (MAKERA), joka myönnettiin kattamaan 50 % hankkeen kokonaiskustannuksista, enimmillään Hankkeelle haettiin myös ulkopuolista rahoitusta ja yhdistys varasi hankkeelle omaa rahaa n Hankkeen tausta, tarpeellisuus ja tavoitteet Melonta on kasvava harrastuslaji, sen harrastajamäärät ovat kaksinkertaistuneet kymmenen vuoden aikana. Vuonna 2010 joka kymmenes suomalainen harrasti melontaa (Luonnon virkistyskäyttö 2010, Metlan työraportti 212). Melontaan soveltuvia vesistöjä on runsaasti Länsi- Uudenmaan alueella, mutta näistä ei ole saatavissa yhtenäistä ja kattavaa kartastoa. Kartaston ideana on vesiretkeilyalueiden lisäksi osoittaa mm. sopivat vesillelasku- ja rantautumispaikat, satamat, uimarannat, telttailualueet ja vesistöjen varrella sijaitsevat palvelut. Karttahankkeella pyritään vastaamaan alati kasvavan harrastajamäärän tarpeisiin sopivien melontareittien ja niiden läheisyydessä sijaitsevien palveluiden löytämiseksi sekä edistämään Uudenmaan tunnettavuutta melontamatkailukohteena ja kasvattaa aktiviteettimatkailun ja luontomatkailun kiinnostavuutta. Kasvavan harrastajamäärän takia on myös tärkeää ohjata vesilläliikkujat sopiviin kohteisiin, jotta minimoidaan yksityisrantojen tai herkkien alueiden käytöstä aiheutuvia konflikteja tai haittoja. Hankkeen tuloksena syntyy kaksikielinen painettu kartta Länsi-Uudenmaan vesiretkeilyalueista sekä niiden läheisyydessä sijaitsevista palveluista. Lisäksi tärkeimmät asiat sekä merkkien selitykset tulevat olemaan englannin- ja venäjänkielellä. Painetun kartan lisäksi toteutetaan verkko- ja mobiiliversiot. Painettua karttaa jaetaan yhdistyksen ja yhteistyökuntien kautta. Kartan mobiiliversio voidaan ladata ilmaiseksi Googlen sovelluskaupasta. Yhdistyksen ja kuntien kotisivuille tulee ladattavaksi pdf-versio paperikartasta.

5 5 Varsinaisen painetun kartan (A3, säänkestävä paperi, kierrelehtiösidonta) toimittamisesta voidaan periä nimellistä maksua postituskulujen kattamiseksi. Hankkeen kohderyhmät, hyödynsaajat ja kohdealue Hankkeen kohderyhmänä ovat melojat sekä soutajat. Lisäksi kattavasta vesiretkeilykartasta hyötyvät myös muut ulkoilijat sekä pienveneilijät. Kartta ei korvaa merikorttia. Hankkeen kohdealueena on Länsi-Uudenmaan rannikkoalue (Kirkkonummi-Hanko) sekä suurimmat järvi- ja jokialueet (kuten Hiidenvesi, Lohjanjärvi, Tämäkohdun vesistöalue, Mustionjoki, Siuntionjoki ja Vanjoki). Hankkeen kustannusarvio ja aikataulu Kustannusarvio: Nettokustannusarvio hankkeelle: Hankkeen kustannukset arvioidaan jakautuvan seuraavanlaisesti: Henkilöstökulut Matkakulut 1000 Toimistokulut 1000 Asiantuntijapalvelut Painatus-, ilmoitus- ja tiedotuskulut Aikataulu: Kesä-syksy 2013 Syksy-talvi 2013 Kevät 2014 Toukokuu 2014 Rahoituksen ja yhteistyökumppaneiden hakeminen. Kohdetiedon keräys, maastokäynnit. Selvitetään mitä aineistoja karttaan tarvitaan (maksulliset/ilmaiset). Kohdetiedon keräystä. Kartan graafinen suunnittelu. Kartan graafista suunnittelua ja kartan painatus (kilpailutus). Kartan julkaiseminen ja jakelu Tähän mennessä kulut ja aikataulu ovat pitäneet hyvin. Kaikki kohdetiedot on kerätty ja kartan graafinen ulkoasu alkaa sekin olla valmiina. Ennen painatusta kartta lähetetään vielä alueen kuntiin nähtäväksi ja kommentoitavaksi. Kartta valmistuu vapuksi. Hallituksella on mahdollisuus tutustua karttaan tiistain kokouksessa. Hankkeen seuranta, raportointi ja tiedottaminen Hankkeen etenemisestä tiedotetaan säännöllisesti yhteistyökumppaneille ja rahoittajille. Arviointituloksista tiedotetaan hankkeen päättymisen jälkeen. Kartan jakelusta tiedotetaan Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen, kuntien sekä muiden yhteistyökumppaneiden kotisivuilla (myös sosiaalinen media, esim. Facebook). Kartan julkistamisen yhteydessä pidetään tiedotustilaisuus medialle, sidosryhmille sekä muille hankkeen kannalta oleellisille tahoille. Hankkeen päätyttyä ja tulosten arvioinnin jälkeen on tarkoitus toteuttaa vastaavanlainen karttahanke myös itäisen Uudenmaan alueella vuosina Tämä voisi olla yhteishanke Kymenlaakson

6 6 virkistysalueyhdistyksen kanssa, jolloin hankealue voidaan ulottaa pidemmälle itäiselle Suomenlahden rannikolle. Hankkeen toteuttamiseen haetaan MAKERA -rahoitusta tai ylimaakunnallisena hankeprosessina myös Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta. Hallitus merkitsee melonta- ja soutukartastohankkeen valmistelun tiedoksi ja palaa asiaan jatkoprojektin osalta myöhemmin. Valmistelija: Pia Thomssen, , 18 HALLITUKSEN KESÄRETKI Hallitus on tehnyt perinteisen kesäretken johonkin virkistysalueellemme, yleensä elokuun loppupuolella. Tänä vuonna on ollut esillä mahdollinen käynti Pirttisaaressa. Päiväksi on alustavasti varattu torstai Lähtö olisi Helsingin Eteläsatamasta esim. klo 9. Matkalla tutustuttaisiin Pirttisaaren virkistysalueeseen ja myös Metsähallituksen omistamaan osaan. Sen lisäksi voisi olla ohjelmassa infoa Pirttisaaren paikallisyhdyskunnasta sekä mahdollisesti käynti Söderskärin majakkasaaressa. Hallitus päättä, että tämän kesän kesäretki toteutetaan ja sen kohteena on Pirttisaari. Valmistelija: Henrik Sandström, puh ILMOITUSASIAT Suomen virkistysalueyhdistykset osallistuivat yhdessä GoExpo-messuilla Osallistuminen oli onnistunut tapa yhteisesti markkinoida Etelä- Suomessa sijaitsevia upeita virkistysalueitamme. Suomen virkistysalueyhdistysten neuvottelupäivät pidettiin Kymin virkistysalueyhdistyksen hallinnoimalla Heisanharjun virkistysalueella MUUT ASIAT 21 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

7 7 Mauri Johansson Puheenjohtaja Pöytäkirjan tarkastus: / 2014 / 2014

TOIMINTAKERTOMUS 2014

TOIMINTAKERTOMUS 2014 Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry Liite 1/ 4 Föreningen Nylands friluftsområden rf TOIMINTAKERTOMUS 2014 z Porkkala Porkala kfrionta- lo soutuaarhtsto, Poddhop- och ~kaaria 1 : 50 000 r: :. 1,- i crn

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014

TOIMINTAKERTOMUS 2014 1 Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry Föreningen Nylands friluftsområden rf Valtuuskunnan 1.2015 hyväksymä TOIMINTAKERTOMUS 2014 Melonta- ja soutukartaston Porkkalan karttalehti 2 1.YLEISTÄ Vuosi 2014 oli

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry Liite 2/ 41 Föreningen Nylands friluftsområden rf TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1. YLEISTÄ Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen tarkoituksena on turvata ja kehittää uusmaalaisten

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2009 2012 PÖYTÄKIRJA 6/2011 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 11.11.2011 klo 9.00 12.25 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Pöytäkirja 6/2012. Aika Keskiviikko 24.10.2012 klo 18.00-20.55. Hyvinkään kaupungintalo, aula Kankurinkatu 4-6, Hyvinkää

KUUMA-HALLITUS. Pöytäkirja 6/2012. Aika Keskiviikko 24.10.2012 klo 18.00-20.55. Hyvinkään kaupungintalo, aula Kankurinkatu 4-6, Hyvinkää KUUMA-HALLITUS Pöytäkirja 6/2012 Aika Keskiviikko 24.10.2012 klo 18.00-20.55 Paikka Hyvinkään kaupungintalo, aula Kankurinkatu 4-6, Hyvinkää 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 4/2012. Aika Tiistai 4.9.2012 klo 18.00. Hyvinkään kaupungintalo, aula Kankurinkatu 4-6, Hyvinkää

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 4/2012. Aika Tiistai 4.9.2012 klo 18.00. Hyvinkään kaupungintalo, aula Kankurinkatu 4-6, Hyvinkää KUUMA-HALLITUS Esityslista 4/2012 Aika Tiistai 4.9.2012 klo 18.00 Paikka Hyvinkään kaupungintalo, aula Kankurinkatu 4-6, Hyvinkää 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 136. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 136. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 136 Kaupunginvaltuusto AIKA 20.05.2015 klo 18:09-19:51 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Liljestrand Tom I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 1/2011. Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00. Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 1/2011. Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00. Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula KUUMA-HALLITUS Esityslista 1/2011 Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00 Paikka Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 1/2009. Aika Tiistai 10.03.2009, klo 18.00 Paikka Järvenpää-talo, Venny-kabinetti Hallintokatu 4, Järvenpää

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 1/2009. Aika Tiistai 10.03.2009, klo 18.00 Paikka Järvenpää-talo, Venny-kabinetti Hallintokatu 4, Järvenpää KUUMA-HALLITUS Esityslista 1/2009 Aika Tiistai 10.03.2009, klo 18.00 Paikka Järvenpää-talo, Venny-kabinetti Hallintokatu 4, Järvenpää 2 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 161 Kokouksen järjestäytyminen 5. 162 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava; luonnoksen käsittely 6

Otsikko Sivu. 161 Kokouksen järjestäytyminen 5. 162 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava; luonnoksen käsittely 6 PÖYTÄKIRJA 11/2014 1 Maakuntahallitus AIKA 08.12.2014 klo 08:30-10:45 PAIKKA Uudenmaan liitto, Esterinportti 2 b, Helsinki KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 161 Kokouksen järjestäytyminen 5 162 Uudenmaan 4.

Lisätiedot

Linnea2-ohjausryhmän kokous

Linnea2-ohjausryhmän kokous Linnea2-ohjausryhmän kokous Aika: 10.3.2005 klo 10:05-13:15 Paikka: Helsinki, Unioninkatu 36, Helsingin yliopiston kirjasto, Ylikirjastonhoitajan huone Läsnä: Kai Ekholm (kohdat 1-14) Juha Hakala (esittelijä)

Lisätiedot

Cursor Oy, Eagle, Kyminlinnantie 6, Kokoustila Kehitys, 3. krs. 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3

Cursor Oy, Eagle, Kyminlinnantie 6, Kokoustila Kehitys, 3. krs. 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta 23.3.2010 PÖYTÄKIRJA Nro 3/2010 KOKOUSAIKA Tiistaina 23.3.2010 klo 9.05-11.00 KOKOUSPAIKKA Cursor Oy, Eagle, Kyminlinnantie 6, Kokoustila Kehitys, 3. krs. 24 Kokouksen

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 78 Kokouksen järjestäytyminen 4. 79 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava; kaavaluonnoksen palaute tiedoksi

Otsikko Sivu. 78 Kokouksen järjestäytyminen 4. 79 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava; kaavaluonnoksen palaute tiedoksi PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Maakuntahallitus AIKA 13.04.2015 klo 11:00-11:35 PAIKKA Uudenmaan liitto, Esterinportti 2, Helsinki KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 78 Kokouksen järjestäytyminen 4 79 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava;

Lisätiedot

Ohjelmakautta 2007-2013 koskeva vuoden 2010 Varsin Hyvä ry:n vuosiraportti

Ohjelmakautta 2007-2013 koskeva vuoden 2010 Varsin Hyvä ry:n vuosiraportti Ohjelmakautta 2007-2013 koskeva vuoden 2010 Varsin Hyvä ry:n vuosiraportti 1. Hanketoiminnan keskeinen sisältö eriteltynä toimenpiteisiin 411, 412, 413, 421 ja 431 tp 411: ei hakemuksia tp 412: o 2 hakemusta

Lisätiedot

Läheltä lautaselle -hanke Loppuraportti 1.9.2010 30.4.2012

Läheltä lautaselle -hanke Loppuraportti 1.9.2010 30.4.2012 toimisto@japary.fi 1/17 Läheltä lautaselle -hanke Loppuraportti 1.9.2010 30.4.2012 toimisto@japary.fi 2/17 Sisällysluettelo 1 Hankkeen toteuttajan nimi... 3 2 Hankkeen nimi ja hanketunnus... 3 3 Yhteenveto

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Kokoushuone 1 (khall)

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Kokoushuone 1 (khall) Pöytäkirja Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Paikka Kokoushuone 1 (khall) KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina 02.02.2015 klo 18.30 20.07 Kokoushuone 1 (khall) Nro 2 / 2015

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 5 / 2014 Aika Maanantai 03.03.2014 klo 18.30-21.18 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 5 / 2014 Aika Maanantai 03.03.2014 klo 18.30-21.18 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 5 / 2014 Aika Maanantai 03.03.2014 klo 18.30-21.18 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina 03.03.2014 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 5 / 2014

Lisätiedot

Linnea2-ohjausryhmän kokous

Linnea2-ohjausryhmän kokous Linnea2-ohjausryhmän kokous Aika: 5.6.2006 klo 9:10-11:30 Paikka: Helsinki, Unioninkatu 36, Helsingin yliopiston kirjasto, ylikirjastonhoitajan huone Läsnä: Kai Ekholm Helena Hämynen (päätöskohdissa puhelimen

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2015 1

LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2015 1 LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2015 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 20.05.2015 klo 18:00 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Liljestrand Tom I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Projekti on kuntayhtymän hallinnoima ja toteuttajana on yksi tai useampi kuntayhtymän

Projekti on kuntayhtymän hallinnoima ja toteuttajana on yksi tai useampi kuntayhtymän 1(6) Hallitus 16.12.2013 Voimaan 1.1.2014 PROJEKTI-/HANKEOHJE 1. Projektityypit Projekti on kertaluonteinen toimenpide tai hanke, jolla on tietty organisaatio ja resurssit. Projektissa pyritään toteuttamaan

Lisätiedot

ESITYSLISTA. Aika: 8. marraskuuta 2014 kello 11.00 Paikka: Aalto-auditorio, Lahden tiedepuisto, Niemenkatu 73, Lahti

ESITYSLISTA. Aika: 8. marraskuuta 2014 kello 11.00 Paikka: Aalto-auditorio, Lahden tiedepuisto, Niemenkatu 73, Lahti Puoluehallitus 01.11.2014 1(1) Syyskokous 2014 ESITYSLISTA Aika: 8. marraskuuta 2014 kello 11.00 Paikka: Aalto-auditorio, Lahden tiedepuisto, Niemenkatu 73, Lahti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO MH, 25.8.2014 10:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO MH, 25.8.2014 10:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO MH, 25.8.2014 10:00, Pöytäkirja -1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)... 1 122 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen... 3 123 Pöytäkirjan tarkastaminen...

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke LINKKI 2013

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke LINKKI 2013 Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke LINKKI 2013 Minttu Peuraniemi Karolina Örnmark Länsi-Uudenmaan VESI ja YMPÄRISTÖ ry Västra Nylands vatten och miljö rf Julkaisu 250/2014 LÄNSI-UUDENMAAN VESI JA YMPÄRISTÖ

Lisätiedot

Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry Liite 3/ 4 Föreningen Nylands friluftsområden rf TOIMINTAKERTOMUS 2013

Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry Liite 3/ 4 Föreningen Nylands friluftsområden rf TOIMINTAKERTOMUS 2013 1 Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry Liite 3/ 4 Föreningen Nylands friluftsområden rf TOIMINTAKERTOMUS 2013 2 1.YLEISTÄ Vuosi 2013 oli yhdistyksen 25. toimintavuosi. Juhlavuotta vietettiin lähinnä työn

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Pöytäkirja 9/2009. Aika Tiistai 15.12.2009, klo 17.00-18.00. YLE-keskus, Radiokatu 5, Helsinki Ison Pajan kokoussali

KUUMA-HALLITUS. Pöytäkirja 9/2009. Aika Tiistai 15.12.2009, klo 17.00-18.00. YLE-keskus, Radiokatu 5, Helsinki Ison Pajan kokoussali KUUMA-HALLITUS Pöytäkirja 9/2009 Aika Tiistai 15.12.2009, klo 17.00-18.00 Paikka YLE-keskus, Radiokatu 5, Helsinki Ison Pajan kokoussali 2 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Maakuntahallitus 17.06.2013 PÖYTÄKIRJA 6/2013

Maakuntahallitus 17.06.2013 PÖYTÄKIRJA 6/2013 Maakuntahallitus 17.06.2013 PÖYTÄKIRJA 6/2013 117 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 118 Pöytäkirjan tarkastaminen 119 Maakuntajohtajan ajankohtainen katsaus 120 Varsinais-Suomen liiton henkilöstösuunnitelma

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 6/2015 24.6.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 6/2015 24.6.2015 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 6/2015 24.6.2015 Aika: 24.6.2015 klo 9.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat: jäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Rissanen Helena,

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja 1 Sisältö 1 Johdannoksi...................................... 3 2 Hanketyypit.......................................

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 11/2009 1(40)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 11/2009 1(40) 1(40) Aika: 14.12.2009 klo 10.00 Paikka: Turengin Asema, kokoustila Edelfelt Asematie 6 Turenki 195 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 196 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 197 Kokouksen

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 4/2013

KUNNANVALTUUSTO 4/2013 KUNNANVALTUUSTO 4/2013 Aika Torstai 27.6.2013 klo 19.10 20.59 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Holkko Merja Huhtaluoma

Lisätiedot