UUDENMAAN VIRKISTYSALUEYHDISTYS RY ESITYSLISTA 1/15 FÖRENINGEN NYLANDS FRILUFTSOMRÅDEN RF. Läsnä: Mauri Johansson puheenjohtaja.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UUDENMAAN VIRKISTYSALUEYHDISTYS RY ESITYSLISTA 1/15 FÖRENINGEN NYLANDS FRILUFTSOMRÅDEN RF. Läsnä: Mauri Johansson puheenjohtaja."

Transkriptio

1 1 UUDENMAAN VIRKISTYSALUEYHDISTYS RY ESITYSLISTA 1/15 FÖRENINGEN NYLANDS FRILUFTSOMRÅDEN RF Hallitus Aika: Tiistai klo Paikka: Uudenmaan liitto, maakuntasali Esterinportti 2 B, 4-kerros Läsnä: Mauri Johansson puheenjohtaja Hannu Kärkkäinen 1. varapuheenjohtaja Tapio Bergholm 2. varapuheenjohtaja Teresa Grönholm Sven Holmberg Kaarina Hämäläinen Jyrki Ikonen Johanna Kalve Timo Korpela Juhani Kytö Mika Lindblad Kristiina Ovaskainen Michael Perukangas Petra Pusa Minnamari Siitonen Outi Ugas Valtuuskunnan puheenjohtajisto: Leena Niinimaa Jussi Vuori Henrik Lundsten Tukiten edustajat: Mirja Rosenberg Ursula Immonen Toimiston edustajat Henrik Sandström Rea Nyström Mikael Avellan Suomen Purjehdus ja Veneily SLL Uudenmaan piiri Toiminnanjohtaja Suunnittelupäällikkö Maastomestari 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Todetaan kokous oikein koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2 2 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Hannu Kärkkäinen ja Sven Holmberg. 3 VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS Toimintavuoden tulos on negatiivinen: ,27, joka on selvästi huonompi kuin budjetoitu Taseessa on aikaisemmilta vuosilta ,80 :n positiivinen toimintapääoma, joka nyt muuttuu ,47 :n alijäämäksi. Vuosi 2014 oli budjetoitu alijäämäiseksi poikkeuksellisen isojen palkkakulujen takia. Tälle vuodelle on budjetoitu n :n ylijäämä. Tuottojen puolella palvelumaksut ovat toteutuneet tarkasti budjetin mukaan. Vuokratuotot ja luonnonhoidon tuotot alittivat budjetin - yhteensä n Kopparnäsin kestikievarin vuokralaisen vaihdosta ja siihen liittyvästä asuntoremontista johtuen muutaman kuukauden vuokrat jäivät saamatta. Huonon talven takia luonnonhoidon tuotot jäivät selvästi budjetoitua pienemmiksi. Yhteensä tulojen alitus oli noin (1,6 %). Tulojen alitus kompensoitui melontakarttaprojektin avustuksilla ( ) ja budjetoitua isoimmilla rahoitustuotoilla ( ). Menojen puolella toimiston kulut nousivat n :oon. Budjetin ylitys oli (4,7 %). Suurin osa ylityksestä johtui melontakartan kuluista. Toimiston kulut laskevat selvästi kuluvana vuonna. Hallinnon alitus oli eli 22,9 %. Alueiden ylläpitokulut ylittivät talousarvion :lla (8,0 %). Menojen kokonaissumma oli , joka oli n vähemmän kuin vuonna Ylitys johtui pääasiassa isoista myrskytuhojen raivauksista usealla virkistysalueella, mutta pieniä ylityksiä tapahtui melkein joka tilillä. Alueilla oleviin rakennuksiin ja rakennelmiin sekä kalustoon investoitiin vuoden aikana Käyttötalouden alijäämästä huolimatta yhdistyksen taloudellinen tilanne on hyvä. Sijoitus- ja pankkisaamisia oli vuoden vaihteessa yhteensä , joka on n enemmän kuin vuosi sitten. Ero johtuu siitä, ettei vuoden aikana käytetty rahaa uusien virkistysalueiden hankintaan. Vuoden 2014 tasekirja on liitteenä 1/ 3. Tilitoteutuma vertailulla edelliseen vuoteen sekä budjettivertailulla on liitteenä 2/ 3.

3 3 Hallitus hyväksyy vuoden 2014 tilinpäätöksen ja esittää valtuuskunnalle, että vuoden 2014 alijäämä ,27 siirretään toimintapääomatilille. Valmistelija: Henrik Sandström, puh VUODEN 2014 TOIMINTAKERTOMUS Vuosi 2014 oli yhdistyksen 26. toimintavuosi. Yhdistyksen strategia päivitettiin kevätkokouksessa. Yhdistyksen pitkäaikainen asiamies/huoltopäällikkö jäi eläkkeelle ja hänen tilalleen valittiin keväällä yhdistykselle uusi maastomestari. Edellisenä vuonna käynnistetty melonta- ja soutukartastohankkeen ensimmäinen vaihe saatiin päätökseen kun toukokuussa julkaistiin Läntisen Uudenmaan melonta- ja soutukartasto paperi-, netti- ja mobiiliversiona. Syksyllä tehtiin maanvaihto Suomen valtion kanssa, jossa yhdistys sai viisi saarta Inkoon saaristossa Gölisnäsin virkistysalueen lähellä sekä rantatilan Mäntsälässä sijaitsevan Keranvanjärven pohjoisrannalta. Vuoden suurin investointi oli Kopparnäsin Kestikievarin suurehkon asunnon peruskorjaus. Gölisnäsin poijujen uusiminen oli myös merkittävä investointi. Vuoden 2014 toimintakertomus on liitteenä 3/ 4. Hallitus päättää hyväksyä vuoden 2014 toimintakertomuksen valtuuskunnalle esitettäväksi. Valmistelija: Henrik Sandström, puh OHJEELLINEN TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE SEKÄ TALOUDELLISET SUUNTAVIIVAT VUODEN 2016 TALOUSARVION POHJAKSI Yhdistyksen perussäännön mukaan valtuuskunnan kevätkokouksessa käsitellään seuraavan vuoden talousarvion suuntaviivoja sekä ohjeellinen seuraavaa viisivuotiskautta koskeva suunnitelma ja syyskokouksessa vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja budjetti. Kokonaismaksutaso (0,54 /asukas/vuosi) oli sama vuosina , mikä

4 4 inflaatiokehityksen ja kustannustason nousun huomioon ottaen, merkitsi tulojen pienentymistä n. 14 %:lla samalla kun huollettavien alueiden määrä kaksinkertaistui. Vuonna 2010 palvelumaksua korotettiin 0,04 /asukas/vuosi. Vuosina 2011 ja 2012 investointimaksua korotettiin asteittain yhteensä 0,06 /asukas. Näiden korotusten jälkeen kuntien maksuosuus on pysynyt samalla tasolla kuin 10 vuotta sitten vallinnut rahoitustaso. Tämän jälkeen on kuitenkin hankittu Kopparnäs, Störsvik ja viimeksi Myllyjärven alue. Maakunnan väestönkasvu on varsin voimakas ja maakuntakaavoissa on paljon toteutumattomia virkistysaluevarauksia, joiden toteuttaminen on kuntien ja yhdistyksen tehtävänä. Yhdistyksen pitkäjänteinen toiminta maanhankinnassa on erittäin tärkeää tulevaisuudessakin. Maakunnan taajamaväestö kasvaa ja virkistysalueita tarvitaan entistä enemmän, joten riittävän investointimaksun kerääminen on edelleen hyvin tärkeää. Myös alueiden varustaminen ja kehittäminen edellyttää, että saadaan varoja investointirahastoon. On kuitenkin lähdetty siitä, että strategiassa esitettyjä aluehankintoja voidaan toteuttaa ilman investointimaksun korotusta. Samaan johtopäätökseen on myös päädytty syksyllä 2011 hyväksytyssä aluehankintastrategiassa. Henkilöstökulujen osalta on lähdetty siitä, että yhdistyksellä on toiminnanjohtajan, suunnittelupäällikön ja maastomestarin lisäksi jatkossakin palkattuina yksi ympärivuotinen huoltomies sekä 1-3 kuukauden kesäapulainen. Sen lisäksi yhdistys palkkaa 2-3 osapäiväistä aluevalvojahuoltajaa keskimäärin 5-6 kk/vuodesta sekä tarvittaessa muita projektihenkilöitä. Taloussuunnitelmakaudella ei esitetä korotuksia nykyisiin maksuihin, eli palvelumaksu on 0,44 /asukas ja investointimaksu 0,20 /asukas vuosina Koska vuoden 2014 jälkeen toimintapääoma on alijäämäinen esitetään vuosille pieni vuosittainen ylijäämä, yhteensä Myös kuluvalle vuodelle on esitetty pieni ylijäämä. Taloussuunnitelma vuosille on liitteenä 4/ 5. Hallitus hyväksyy liitteen mukaisen ohjeellisen taloussuunnitelman vuosille valtuuskunnalle hyväksyttäväksi. Taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi hyväksytään vuoden 2016 talousarvion pohjaksi. Valmistelija: Henrik Sandström, puh

5 5 6 VIRKISTYSALUEEN HANKINTA POHJOISLOHJAN ALUEELLA Hallitus Toukokuussa 2010 käytiin keskustelua Nummi-Pusulan liittymisestä yhdistyksen eksi. Ajatuksena oli silloin, että kunta olisi luovuttanut virkistysalueyhdistykselle n. 10 hehtaarin virkistysalueen liittymismaksuna. Kunnanhallitus päätti kuitenkin yllättäen, ettei Nummi-Pusula liity yhdistyksen eksi ja asia raukesi. Nummi-Pusula on vuoden 2013 alusta liittynyt osaksi Lohjaa ja näin ollen myös entisen kunnan alue ja asukkaat ovat nyt virkistysalueyhdistyksen inä. Nummi-Pusulan entinen kunnanjohtaja, joka on nykyisin Lohjan kaupungin kehittämisjohtajana ja myös virkistysalueyhdistyksen valtuuskunnan, on ehdottanut, että yhdistys ostaisi mainitun, 10,2 hehtaarin virkistysalueen. Nummi-Pusulan kunta on vuonna 2010 ostanut alueen Finsilva Oyj:ltä :n kauppahinnalla, osana kaavoitussopimusta yhtiön kanssa. Yhdistys ei yleensä ole ostanut kuntien virkistysalueita. Uusien kuntien liittymisen yhteydessä on liittymismaksun sijasta yleensä luovutettu virkistysalueita yhdistykselle. Kuntien kanssa on kyllä tehty joitakin vaihtokauppoja sekä ainakin yksi maahankinta, jossa Karjaan kaupungilta ostettiin Korpuddenin virkistysalue. Tässä tapauksessa yhdistys voisi kyllä hankkia kyseisen virkistysalueen. Alue sijaitsee Antiainen-järven ja Tämäkohtu-järven välisellä kannaksella ja sen läpi kulkee kohtalaisen hyvässä kunnossa oleva tie. Alue sijaitsee suositulla melonta-alueella ja sopisi erinomaisesti melontaretken lähtöalueeksi. Sen ympäristössä on Finsilva OYJ:n omistamia isoja metsäalueita erämaajärvineen. Yhdistyksen strategiassa on maininta sisämaassa sijaitsevien alueiden hankintatavoitteesta ja myös Lohjan alue on painopistealueena. Lohjan kaupunki on pitänyt tärkeänä, että yhdistyksellä olisi ainakin yksi virkistysalue tässä Uudenmaan toiseksi isoimmassa kunnassa. Sen takia alueen hankkiminen olisi hyvin perusteltua. Asiasta on käyty keskusteluja Lohjan kaupungin kanssa, ja silloin lähtökohtana on ollut se, että yhdistys korvaisi alueen puuston ja maapohjan arvon, mutta ei maksaisi mitään alueen rakennusoikeudesta (200 k-m2:n huoltorakennus) eikä sen virkistysarvosta. Alueen puuston ja maapohjan arvo on metsänhoitoyhdistyksen huhtikuussa tekemän arvion mukaan , liite 1/ 25. Tällä hinnalla (4750 /ha) Lohjan kaupungin virkamiehet ovat valmiita esittämään kaupungin luottamuselimille alueen myymistä virkistysalueyhdistykselle. Alueen läpi kulkee yksityistie, jonka osakkaana alue on. Ilmeisesti tiekunta ei ole järjestäytynyt. Se ei ainakaan ole hakenut kunnallista yksityistieavustusta.

6 6 Alueella on oikeus Pohjois-Pusulan yhteisten vesialueiden osakaskunnan n hehtaariin vesialueisiin. Osakaskunnan vesialueet ilmenevät liitteestä 2/ 25. Nyt ostettavan tilan osuus on 0,0013 %. Osakkaina on yhteensä 830 tilaa. Hankittava virkistysalue, sen sijainti ja voimassa oleva osayleiskaava ilmenevät liitteestä 3/ 25. Hankinta on ollut esillä työvaliokunnassa Hallitus päättää, että yhdistys hankkii n. 10,2 ha virkistysalueen Lohjan kaupungilta ( , Lohjan kunnan Ahonpään kylän tila Retkeilyalue) :n kauppahinnalla. Kauppaan sisältyy tilan osuus Pohjois-Pusulan yhteisten vesialueiden osakaskunnan vesialueisiin. Muuten kauppa tehdään tavanomaisin kauppaehdoin. Ehdotus hyväksyttiin. Hallitus Asian käsittelyn yhteydessä Lohjan kaupunginhallitus halusi uuden hintaarvion alueesta. Catella Property Oy:n arvion perusteella tilan oletettu myyntihinta on ja tarkkuus 10 % Työvaliokunta katsoi kokouksessaan , että yhdistys voi hyväksyä :n kauppahinnan. Lohjan kaupunginvaltuusto on sen jälkeen hyväksynyt alueen myynnin mainittuun hintaan. Yhdistyksen sääntöjen mukaan hallitus päättää kiinteän omaisuuden ostosta. Sen takia asia vaatii uuden hallituskäsittelyn. Hallitus täydentää tekemänsä päätöksen päättämällä, että kauppahinta on Valmistelija: Henrik Sandström, puh ITÄISEN UUDENMAAN MELONTA- JA SOUTUKARTASTO Länsi-Uudenmaan melonta- ja soutukartasto valmistui toukokuussa Kartasta otettiin 3500 kappaleen paperipainos ja lisäksi kartta on ollut saatavissa osoitteesta sekä kolmen alustan ilmaisena mobiilisovelluksena. Paperikartta on ollut myynnissä hankkeessa mukana olevissa kunnissa sekä muiden yhteistyötahojen toimesta. Myös virkistysalueyhdistys on myynyt karttoja. Kartta on ollut tosi suosittu ja paljon on kysytty onko vastaavaa karttaa tulossa

7 7 myös Itäiselle Uudellemaalle. Kun yhdistyksen hallitus keväällä 2013 päätti Läntisen Uudenmaan kartastohankkeen käynnistämisestä, oli esillä tarve myös Itäisen Uudenmaan vastaavasta kartasta. Periaatteessa hallitus silloin katsoi, että vastaava hanke on syytä käynnistää Itäisellä Uudellamaalla sen jälkeen kun ensimmäinen kartta valmistuu. Vuosien aikana toteutettavan hankkeen päämääränä on tuottaa vastaavanlainen kaksikielinen (osittain nelikielinen) painettu kartta Itäisen Uudenmaan vesiretkeilyreiteistä sekä niiden läheisyydessä sijaitsevista palveluista. Melonta- ja soutukartaston tarkoitus on reittien lisäksi osoittaa mm. sopivat vesillelasku- ja rantautumispaikat, satamat, uimarannat, telttailualueet ym. reittien varrella sijaitsevat palvelut (majoitus, ruokailu, ohjelmapalvelut) ja nähtävyydet. Painetun kartan lisäksi toteutetaan verkko- ja mobiiliversiot. Karttahankkeella pyritään vastaamaan alati kasvavan harrastajamäärän tarpeisiin sopivien melontareittien ja niiden läheisyydessä sijaitsevien palveluiden löytämiseksi sekä edistämään Uudenmaan tunnettavuutta melontamatkailukohteena ja kasvattaa aktiviteettimatkailun ja luontomatkailun kiinnostavuutta. Hankkeen kohderyhmänä ovat erityisesti melojat ja soutuharrastajat. Lisäksi kattavasta vesiretkeilykartasta hyötyvät myös muut veneilijät, ulkoilijat sekä satunnaiset kävijät (koti- ja ulkomaan matkailijat). Kartan lisäksi on suunnitteilla virkistysrakenteita (nuotiopaikkoja ja opastetauluja sekä mahdollisesti myös käymälöitä) maastoon reittien läheisyyteen, jotka palvelisivat kaikkia alueella liikkuvia. Muut hyötyvät tahot ovat vesistöjen läheisyydessä toimivat matkailupalveluyrittäjät ja muut paikalliset yritykset ja yhteisöt, joilla on mahdollisuus saada lisää näkyvyyttä hankkeen myötä. Hankkeen kohdealueena ovat Itäisen Uudenmaan rannikko sekä alueen tärkeimmät jokireitit. Hankkeen aikataulu: Kevät 2015 Kesä 2015 Talvi Kevät 2016 Rahoituksen ja yhteistyökumppaneiden hakeminen (eri toimijoiden intressit, mitä kukin taho pystyy tekemään) Rantautumispaikkojen inventointi. Päätös alueen laajuudesta. Kartan graafinen totutus. Kartan painatus (kilpailutus). Kartan julkaiseminen ja jakelu Hankkeen talous: Kustannusarvio hankkeelle: Hankkeen kustannukset jakautuvat seuraavalla tavalla: Henkilöstökulut Matkakulut 1000

8 8 Asiantuntijapalvelut 5000 Painatus-, ilmoitus- ja tiedotuskulut Toimistokulut 1000 Hankkeelle haetaan maaseuturahoitusta (Leader) Hakijan oma rahoitus Muu yksityinen tai kuntarahoitus: n Ensimmäisen kartan päärahoitus tuli Uudenmaan liitolta (Makera). Tätä rahaa ei voida enää käyttää tämän tyyppisiin hankkeisiin. Sen takia ajatuksena on ollut hakea hankkeelle Itäisen Uudenmaan maaseuturahaa (Leader). Alustavasti on keskusteltu mahdollisuudesta, että kartta ulottuisi myös Kymin virkistysalueyhdistyksen alueetta itärajalle saakka. Siinä tapauksessa Kyvi ostaisi oman osuutensa kartasta Uudenmaan virkistysalueyhdistykseltä. Siinä tapauksessa hankkeen kokonaisbudjetti olisi n Hankkeen käynnistämisestä tiedotetaan paikallismedialle. Hankkeen etenemisestä tiedotetaan säännöllisesti paikallismedialle, yhteistyökumppaneille ja rahoittajille. Mahdollisista arviointituloksista tiedotetaan hankkeen päättymisen jälkeen. Kartan jakelusta tiedotetaan Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen, kuntien sekä muiden yhteistyökumppaneiden kotisivuilla (myös sosiaalinen media, esim. Facebook). Kartan julkistamisen yhteydessä pidetään tiedotustilaisuus medialle, sidosryhmille sekä muille hankkeen kannalta oleellisille tahoille. Hallitus päättää Itäisen Uudenmaan melonta- ja soutukartastohankkeen käynnistämisestä ja hakee hankkeelle Leader rahoitusta Yhdistys toimii hankeen isäntäjärjestönä ja varaa hankkeeseen omaa rahoitusta vuonna 2015 ja vuonna Valmistelija: Henrik Sandström, puh LAUSUNTO METSÄHALLITUKSEN SELVITYKSESTÄ SUOMENLAHDEN KANSALLISPUISTOJEN TÄYDENTÄMISTARPEISTA JA - MAHDOLLISUUKSISTA Metsähallituksessa on ympäristöministeriön pyynnöstä laadittu selvitys Itäisen Suomenlahden, Tammisaaren saariston sekä Saaristomeren kansallispuistojen laajentamismahdollisuuksista. Lisäksi on selvitetty Porkkalanniemen ja sen edustan valtion maa- ja vesialueiden rooli merialueen suojeluverkostossa ja edellytykset uuden kansallispuiston perustamiseksi. Porkkalanniemen vuonna 1938 perustettu kansallispuisto lakkautettiin

9 9 Neuvostoliiton vuokra-ajan jälkeen vuonna Kansallispuistokomitea ehdotti vuonna 1976 Porkkalan kansallispuiston uudelleen perustamista, mutta koska suurin osa valtion omistamista alueista oli tuolloin puolustusvoimien hallinnassa ja käytössä, ei asia edennyt ehdotuksen mukaisesti lukujen aikana valtio oli hankkinut Porkkalasta ja sen ympäristöstä lisää luonnon kannalta arvokkaita alueita, jolloin Suomen Luonnonsuojeluliitto esitti vuonna 2001 ympäristöministeriölle kansallispuiston perustamista. Vuonna 2003 Metsähallituksessa perustamisvaihtoehdoista tehtiin selvitys. Tämän jälkeen puolustusvoimat on edelleen jatkanut vetäytymistä Porkkalan alueen saaristosta ja luonnonsuojeluliitto teki vuonna 2012 uudemman esityksen puiston perustamiseksi. WWF julkaisi 2014 raportin Saaristomme on suojeltava, jossa ehdotetaan mm. Porkkalan kansallispuiston perustamista. Porkkalan selvitysalue koostuu Metsähallituksen luontopalvelujen hallinnassa olevista meri-, saaristo- ja rannikkoalueista Kirkkonummen, Siuntion ja Inkoon kunnissa. Selvityksessä on tarkasteltu Porkkalan alueen edellytyksiä kansallispuistoksi, alueen luontoarvoja, kiinnostavimpia käyntikohteita, saavutettavuutta, kuntien ja muiden julkisyhteisöjen alueita ja puolustusvoimien toimintamahdollisuuksien turvaamista. Lisäksi on arvioitu kansallispuiston perustamisesta ja hoidosta aiheutuvat kustannukset ja vaikutukset toimintaympäristöön. Selvitystyön yhteydessä Metsähallitus on kuullut alueen kuntia ja muita toimijoita kuten esim. virkistysalueyhdistystä. Metsähallitus on päätynyt esittämään neljää eri vaihtoehtoa. Kaikki vaihtoehdot käsittävät kolmen uuden merensuojelualueen perustamisen yleisen vesialueen matalikoille Porkkalan eteläpuolella. Aiemmin perustettujen suojelualueiden säädökset ajanmukaistettaisiin tarpeen mukaan. Pintaalaluvut käsittävät myös puolustusvoimille vuokrattuja alueita Järvössä, Rönnskärissä, Låga Bågaskärissä, Stora Fagerössä sekä Porkkalan luotsiaseman tonttin. Vaihtoehto 0. Niistä Metsähallituksen alueista, jotka eivät vielä ole suojelualueita, tehdään asetuksella ns. tavallisia suojelualueita. Pinta-ala olisi ha maata ja ha vettä. Vaihtoehto 1. Perustetaan Porkkalan saariston kansallispuisto säätämällä laki. Kansallispuisto käsittäisi Metsähallituksen alueista vain saaret Porkkalanniemen ja Porkkalanselän alueella sekä Porkkalan eteläpuolen arvokkaimpia matalikkoja. Pinta-ala olisi 255 ha saaria ja ha vettä. Vaihtoehto 2. Perustetaan Porkkalan saariston kansallispuisto, johon kuuluisivat myös Metsähallituksen mantereella sijaitsevat alueet. Maapinta-alaa olisi ha ja vettä ha. Valton omistama Finnträskin metsä ja Saltfjärden suojellaan tavallisina luonnonsuojelualueina.

10 10 Vaihtoehto 3. Perustetaan Länsi-Uudenmaan rannikon kansallispuisto. Kaikkien edellisten alueiden lisäksi myös kauempana rannikosta sijaitsevat Finnträskin metsä ja Saltfjärdenin kosteikko liitetään kansallispuistoon. Pinta-ala olisi ha maata ja vettä. Porkkalan alue saaristoineen ja merialueineen täyttää selvästi luonnonsuojelulain kansallispuistolle asettamat vaatimukset laajuutensa osalta. Se voidaan nähdä osana pääkaupunkiseudun viherkehää, johon lasketaan kuuluvaksi Nuuksion ja Sipoonkorven kansallispuistot sekä muut seudun suojelu- ja virkistysalueet. Kansallispuiston vetovoimaisimmiksi käyntikohteiksi arvioidaan saaret. Selvityksessä arvioidaan, että mantereella kiinnostavimpiin käyntikohteisiin kuuluisi Störsvik, joka sijaitsee Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen maiden vieressä, ja alueen käyttö edellyttäisi yhteistyösopimusta yhdistyksen kanssa. Porkkalanniemen kärjen suosio on jo nyt suuri, eikä kävijämäärien siellä arvella merkittävästi nousevan. Selvitysalueelle on keskittynyt paljon julkisyhteisöjen omistuksessa olevia virkistysalueita ja vastaavia, jotka on tarkoitettu omien kuntalaisten tai taustayhteisöjen käyttöön. Kansallispuiston ensisijainen tehtävä on luonnonsuojelu ja toisena tehtävänä luonnon virkistys- ja matkailukäytön mahdollistaminen. Etenkin Kopparnäsissä ja Porkkalanniemellä ovat Metsähallituksen alueet ja kuntien virkistysalueet sekä fyysisesti että toiminnallisesti lähellä toisiaan. Selvityksessä todetaan, että mikäli kansallispuisto perustetaan, nousee yhteistyö tärkeäksi niiden julkisyhteisöjen kanssa, jotka olisivat halukkaita avaamaan ja laajentamaan toimintaansa. On tarvetta neuvotella kävijöille suunnatun informaation yhdenmukaistamisesta, yhteistyöstä kävijäpalveluiden suunnittelussa ja rakentamisessa, hoidon ja ylläpidon järjestämisestä, saavutettavuuden parantamisesta venesatamien kautta ja lisäksi yhteisen imagon tai brändin luomisesta koskien Porkkalan alueen hienoa luontoa ja historiaa. Julkisyhteisöjen virkistysalueet nähdään tässä kansallispuistoa tukevana tekijänä. Yhteistyö voi olla monenlaista löyhästä koordinaatiosta yhteistyösopimuksiin. Luonnonsuojelulain nojalla on jopa mahdollista sopimuksella liittää julkisyhteisöjen maa-alueita kansallispuistoon. Jokin yksittäinen alue saatettaisiin myös hankkia ostamalla, jos sen luontoarvot ovat merkittävät ja omistaja haluaa sen myydä. Vaikutusten arviointiosiossa todetaan, että kävijämäärät alueella tulisivat kasvamaan merkittävästi, koska alueelle houkuteltaisiin sekä kotimaisia että ulkomaisia matkailijoita. Kävijämäärä nousisi useisiin kymmeniin tuhansiin vuodessa ja noin 5-10 vuoden kuluessa saavutettaisiin tasaannus. Metsähallitus varautuu palvelujen rakentamiseen. Ruuhkaisuutta teillä ja venesatamissa voi tulla, kuten myös häiriötä paikallis- ja kesäasukkaille. Metsästys ei normaalisti ole luvallista kansallispuistoissa, mutta sallitaan tarpeen mukaan haittaeläinten poistamiseksi tai muissa poikkeustilanteissa. Kalastukseen ei tulisi rajoituksia. Selvityksessä todetaan, että alueen kunnat saisivat kansallispuistosta

11 11 mainetta miellyttävinä ja luonnonläheisinä kuntina. Lähiseudun saaristomatkailuyrittäjät saisivat kävijöitä palvellessaan tuloja ja kaiken kaikkiaan kansallispuistoilla olisi merkittävä paikallistaloudellinen vaikutus. Mm. Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen alueille tulee kohdistumaan voimakkaampi kävijäpaine ja tähän haasteeseen vastaamisessa tarvitaan yhteistyötä Metsähallituksen ja virkistysalueyhdistyksen kesken. Liitteenä 5/ 8 on kartta, josta kansallispuistoselvityksen neljä vaihtoehtoa ilmenevät. Koko selvitys löytyy Metsähallituksen kotisivuilta linkistä Hallitus päättää antaa asiasta seuraavan lausunnon: Olemassa olevien kansallispuistojen laajentamiset näemme tarpeellisina, etenkin Tammisaaren kokonaisuuden täydentämisen esitetyn suunnitelman mukaisesti. Porkkalan kansallispuiston perustamiseen suhtaudumme myönteisesti. Kuten suunnitelmassa on todettu, on yhteistyötarve virkistysalueyhdistyksen ja Metsähallituksen kesken tarpeen, sillä yhdistys omistaa sekä meri- että manneralueilla maata ja etenkin manneralueella olemme myös rajanaapureita. Kansallispuisto toisi alueelle lisää kävijöitä ja nykyisen retkeilykäytön lisäksi alueelle suuntautuisi vastedes entistä enemmän järjestettyä luontomatkailua. Tästä syystä Porkkalan saariston kansallispuistoon olisi muiden kävijäpalvelujen lisäksi hyvä saada luonto-opastuskeskus, jonka voisi sijoittaa johonkin valtion omistamista suuremmista saarista. Katsomme, että yhdistyksen omistaman Störsvikin alueen käyttö kansallispuiston naapurissa ja käytännössä osana puistoa edellyttäisi yhteistyösopimusta virkistysalueyhdistyksen kanssa. On selvää, että kävijäpaine tulee kohdistumaan yhdistyksen puolelle, koska valtion maa ei ulotu virkistyskäytön kannalta vetovoimaisimpiin rantoihin. Samaan sopimukseen on tarvis liittää ainakin yhdistyksen omistama viereinen Kopparnäsin alue, jonka länsipuolella on valtion Långvassofjärdenin linnustonsuojelualue lintutorneineen. Inkoo ulkosaaristossa sijaitseva Sommarnin luonnonsuojelualue kuuluu pääosin virkistysalueyhdistykselle ja sen vaihtamisesta tai myymisestä valtiolle voitaisiin neuvotella. Mahdollisimman kattava ja yhtenäinen kokonaisuus olisi selkeä ja tavoiteltava tulos. Kansallispuiston nimenä tulee mielestämme olla Porkkalan kansallispuisto, jopa huolimatta siitä, että alueeseen kuuluisi kaksi suojelukohdetta kauempaa sisämaan puolelta. Porkkala-nimellä on monella tapaa historiallista merkitystä ja jo pitkään se on ollut monille tuttu myös virkistysalueistaan ja

12 12 luonnostaan. Valmistelija: Rea Nyström, p KEVÄTKAUDEN KOKOUKSET Yhdistyksen hallituksen seuraavat hallituksen kokoukset voisivat olla - tiistaina 14.4 klo tiistaina 9.6 klo ja kesäretki tiistaina 25.8 koko päivä. Valtuuskunnan kevätkokous on keskiviikko klo 9 Eteran auditoriossa. Hallitus hyväksyy esityksen mukaiset kokouspäivät. Valmistelija: Henrik Sandström, puh ILMOITUSASIAT Yhdistys on ollut esillä sekä matka- että venemessuilla. 11 MUUT ASIAT 12 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Mauri Johansson Puheenjohtaja Pöytäkirjan tarkastus: / 2015 / 2015

2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen/konstater aäd -säv? mätetr lagenlighet och beslutsförhet.

2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen/konstater aäd -säv? mätetr lagenlighet och beslutsförhet. UUDENMAAN VIRKISTYSALUEYHDISTYS RY FÖRENINGEN NYLANDS FRILUFTSOMRADEN RF Valtuuskunta Delegationen KOKOUSKUTSU / MÖTESKALLELSE Aika/ Tid: Keskiviikko/Onsdag 29.4.2015 klo. 9.00 Aamukahvi/Morgonkaffe klo.

Lisätiedot

UUDENMAAN VIRKISTYSALUEYHDISTYS RY PÖYTÄKIRJA 6/13 FÖRENINGEN NYLANDS FRILUFTSOMRÅDEN RF. Läsnä: Mauri Johansson puheenjohtaja.

UUDENMAAN VIRKISTYSALUEYHDISTYS RY PÖYTÄKIRJA 6/13 FÖRENINGEN NYLANDS FRILUFTSOMRÅDEN RF. Läsnä: Mauri Johansson puheenjohtaja. UUDENMAAN VIRKISTYSALUEYHDISTYS RY PÖYTÄKIRJA 6/13 FÖRENINGEN NYLANDS FRILUFTSOMRÅDEN RF Hallitus Aika: Tiistai 8.10.2013 klo 17.00-18.40 Paikka: Uudenmaan liitto, maakuntasali Esterinportti 2B, 4. krs.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry Liite 2 / 45 Föreningen Nylands friluftsområden rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1.YLEISTÄ Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen tarkoituksena on turvata ja kehittää uusmaalaisten

Lisätiedot

ITÄMEREN KANSALLISPUISTOT JA UHATUT VIRTAVEDET

ITÄMEREN KANSALLISPUISTOT JA UHATUT VIRTAVEDET ITÄMEREN KANSALLISPUISTOT JA UHATUT VIRTAVEDET 19.3.2015 klo 17.30 Eduskunnan kansalaisinfo Suomenlahden kansallispuistojen täydennys Ympäristöneuvos JukkaPekka Flander YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muokkaa alaotsikon

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/ (13) Kaupunginhallitus Kaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/ (13) Kaupunginhallitus Kaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2015 1 (13) 394 Lausunto ympäristöministeriölle Suomenlahden merikansallispuistojen täydennystarpeista ja mahdollisuuksista HEL 2015-001299 T 11 01 04 Päätös päätti panna

Lisätiedot

Suomenlahden kansallispuistojen kehittäminen

Suomenlahden kansallispuistojen kehittäminen Suomenlahden kansallispuistojen kehittäminen Petteri Tolvanen, WWF 19.3.2015 Petteri Tolvanen WWF:n esitys toukokuu 2014 Porkkalan uudelleenperustaminen; erittäin monipuolinen luontokokonaisuus vanhoista

Lisätiedot

Pykälä Käsiteltävä asia Sivu

Pykälä Käsiteltävä asia Sivu 1 (6) Elin: Vuosikokous Aika: 19.11.2014 klo 18.00 Paikka: Etelä-Pohjanmaan Elinkeinotalo, Huhtalantie 2, 60200 Seinäjoki Esityslista Pykälä Käsiteltävä asia Sivu 1 Kokouksen avaus 2 2 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

KEVÄTKOKOUS Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Päätös: Puheenjohtaja: Kai Vainio Antti Ali-Raatikainen

KEVÄTKOKOUS Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Päätös: Puheenjohtaja: Kai Vainio Antti Ali-Raatikainen FI- 1/5 1. KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Hän kertasi vuoden 2014 tapahtumia, joista päällimmäisenä VIKSU 2014 palokuntanuorten leiri. Taloudellinen tulos on jopa liiankin hyvä,

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS Esityslista 2/2007

KUUMA-HALLITUS Esityslista 2/2007 Esityslista 2/2007 Aika Tiistai 3.4.2007 klo 18.00 Paikka Heikkilänmäen kalliosali Tapulikatu 15, Kerava 2 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 11 Toimintakertomus

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Akp/7 1 b KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 15.2.2007

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Akp/7 1 b KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 15.2.2007 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Akp/7 1 b 7 LAUSUNTO PORVARINLAHDEN ETELÄRANNAN LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISESITYKSESTÄ SEKÄ HOITO- JA KÄYTTÖSUUNNITELMASTA Kslk 2007-56, Ylk 2 9.1.2007 Karttaruudut L6,

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Pöytäkirja 1/2010. Aika Torstai , klo

KUUMA-HALLITUS. Pöytäkirja 1/2010. Aika Torstai , klo KUUMA-HALLITUS Pöytäkirja 1/2010 Aika Torstai 14.1.2010, klo 18.00-19.15 Paikka Nurmijärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 2 b, Nurmijärvi 2 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 1 Kokouksen

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KOKOUSAIKA 29.11.2016 klo 18-19.06 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja LÄSNÄ Haapsaari Tuula Kontturi Eeva-Liisa Hassinen

Lisätiedot

KUUMA Kunnan- ja kaupunginhallitusten yhteiskokous

KUUMA Kunnan- ja kaupunginhallitusten yhteiskokous KUUMA Kunnan- ja kaupunginhallitusten yhteiskokous Esityslista 2/2009 Aika Tiistai 9.6.2009, klo 18.00 Paikka Järvenpää-talo, Juhani Aho -sali, Hallintokatu 4, Järvenpää Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2011 Aika: Keskiviikkona 10.10.2011 kello 18.00 Paikka: Opinkiven sauna, Keskussairaalantie

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella.

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi. ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Paikka Järjestötalo, Paulan Sali, Seinäjoki Aika Ke 25.5.2016 klo 18.00 - Läsnä VUOSIKOKOUS 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 Kokousaika: Kokouspaikka: Saapuvilla: Torstai 11. 6.2015 klo 19.00-20.44 Siikalatvan kunnantalo, Pulkkila Näätänen Teuvo Tallgren Anja Viinala Jarmo Hakkarainen Timo Ojakoski

Lisätiedot

1. Säätiön nimi Säätiön nimi on Lotta Svärd Säätiö - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1. Säätiön nimi Säätiön nimi on Lotta Svärd Säätiö - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. SÄÄNNÖT 1 LOTTA SVÄRD SÄÄTIÖ - LOTTA SVÄRD STIFTELSEN SÄÄNNÖT 1. Säätiön nimi Säätiön nimi on - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2. Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 2/2009. Aika Tiistai , klo Paikka Järvenpää-talo, Venny-kabinetti Hallintokuja 4, Järvenpää

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 2/2009. Aika Tiistai , klo Paikka Järvenpää-talo, Venny-kabinetti Hallintokuja 4, Järvenpää KUUMA-HALLITUS Esityslista 2/2009 Aika Tiistai 31.03.2009, klo 17.00 Paikka Järvenpää-talo, Venny-kabinetti Hallintokuja 4, Järvenpää 2 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014

TOIMINTAKERTOMUS 2014 www.saimaanlohikalayhdistys.fi Sivu 1/5 TOIMINTAKERTOMUS 2014 YLEISTÄ Yhdistyksen toiminnan yleistavoite Saimaan lohikalayhdistyksen on tarkoitus edistää Vuoksen vesistöalueen uhanalaisten lohikalakantojen

Lisätiedot

Selkämeren kansallispuiston ystävät ry - yhdistyksen säännöt

Selkämeren kansallispuiston ystävät ry - yhdistyksen säännöt Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 16.9.2013 Yhdistyksen rekisterinumero 211.052 Selkämeren kansallispuiston ystävät ry - yhdistyksen säännöt Yhdistyksen nimi 1 Yhdistyksen

Lisätiedot

KOSKEN TL VAPAA-AJANLAUTAKUNTA 2 / 2013

KOSKEN TL VAPAA-AJANLAUTAKUNTA 2 / 2013 KOSKEN TL VAPAA-AJANLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 / 2013 VAPAA-AJANLAUTAKUNNAN KOKOUS Aika: Tiistaina 11.6.2013 klo 18.00-20.07 Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto Läsnä: läsnä poissa Puheenjohtaja: Timo Toivonen

Lisätiedot

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Ma 6.2.2017 klo 17.00 Paikka: Marttaliiton kokoustila, Malminrinne 1 B, 7 krs. VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1. KOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Hannu Ormio Kansallispuisto uudelleen Porkkalaan

Hannu Ormio Kansallispuisto uudelleen Porkkalaan Hannu Ormio 22.5.2014 Kansallispuisto uudelleen Porkkalaan Porkkalan kansallispuisto Suomen vanhin kansallispuisto 1938, yhdessä Pallas-Ounastunturin, Pyhätunturin ja Petsamon Heinäsaarten kanssa lakkautettiin

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 - Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Varapj Kiljunen Ismo Majuri

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Pöytäkirja 2/2009. Aika Tiistai , klo Paikka Järvenpää-talo, Venny-kabinetti Hallintokatu 4, Järvenpää

KUUMA-HALLITUS. Pöytäkirja 2/2009. Aika Tiistai , klo Paikka Järvenpää-talo, Venny-kabinetti Hallintokatu 4, Järvenpää KUUMA-HALLITUS Pöytäkirja 2/2009 Aika Tiistai 31.03.2009, klo 17.00-17.50 Paikka Järvenpää-talo, Venny-kabinetti Hallintokatu 4, Järvenpää 2 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Pöytäkirja 6/2009. Aika Tiistai , klo Paikka Järvenpää-talo, Aino-kabinetti, Hallintokatu 4, Järvenpää

KUUMA-HALLITUS. Pöytäkirja 6/2009. Aika Tiistai , klo Paikka Järvenpää-talo, Aino-kabinetti, Hallintokatu 4, Järvenpää KUUMA-HALLITUS Pöytäkirja 6/2009 Aika Tiistai 8.9.2009, klo 18.00-19.10 Paikka Järvenpää-talo, Aino-kabinetti, Hallintokatu 4, Järvenpää 2 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA Kokousaika Torstaina 25.04.2013 klo 18.00-19.41 Kokouspaikka Osuuskunnan toimisto, Keiteleentie 11, 44200 Suolahti Kutsutut: 8 osuuskunnan

Lisätiedot

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa.

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa. 1(5) Aika 23.2.2009 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 22 osakasta edustaen yhteensä 9 169 259 osaketta ja ääntä, joka on 94,5 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703

Lisätiedot

LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) 1 Yhdistyksen nimi on Liikkalan-Ruotilan kyläyhdistys ry ja sen kotipaikka on Anjalankoski. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Liikkalan ja Ruotilan alueiden

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 (TORSTAI) Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009 Sivistyslautakunta 27.01.2009 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 27.01.2009 klo 18.00 18.40 Kunnanviraston kokoushuone Hietala Ritva Mattila

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. 6 Oikaisuvaatimus ostopalvelupäiväkodin tilinpäätöksen alijäämän kattamatta jättämisestä (jätetty pöydälle

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. 6 Oikaisuvaatimus ostopalvelupäiväkodin tilinpäätöksen alijäämän kattamatta jättämisestä (jätetty pöydälle 17.01.2013 Sivu 1 / 1 83/02.02.00/2012 290 13.12.2012 6 Oikaisuvaatimus ostopalvelupäiväkodin tilinpäätöksen alijäämän kattamatta jättämisestä (jätetty pöydälle 13.12.2012) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto 30.5.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 30. päivänä toukokuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA Yhtymäkokous 3 24.05.2016 VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA 1.1. - 31.12.2015 106/02.020.201/2013 Yhtymäkokous 3 Hallitus 37 29.3.2016

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB

SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB PÖYTÄKIRJA SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2008 Aika: 14.5.2008 klo 13.30 14.25 Paikka: Järvenpää-talo, Hallintokatu 4, 04400 Järvenpää Läsnä: kunta osallistuja äänimäärä Hyvinkään

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 1 (5) KOKOUSAIKA 23.11.2016 klo 17 19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Hassinen Arja Hämäläinen

Lisätiedot

Riitta Munnukan ym. valtuustoaloite Sotahistoriakeskus Kannaksesta

Riitta Munnukan ym. valtuustoaloite Sotahistoriakeskus Kannaksesta Kaupunginhallitus 181 25.03.2013 Riitta Munnukan ym. valtuustoaloite Sotahistoriakeskus Kannaksesta 14/10.03.02.01/2013 KH 181 Aloite 7.1.2013: Valmistelija/lisätietoja: EU-asiamies Krista Huovila, puh.

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 11.3.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 14 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 6/2011. Aika Tiistai klo Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 6/2011. Aika Tiistai klo Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula KUUMA-HALLITUS Esityslista 6/2011 Aika Tiistai 24.5.2011 klo 18.00 Paikka Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

KOSKEN TL VAPAA-AJANLAUTAKUNTA 2 / 2013

KOSKEN TL VAPAA-AJANLAUTAKUNTA 2 / 2013 KOSKEN TL VAPAA-AJANLAUTAKUNTA ESITYSLISTA 2 / 2013 VAPAA-AJANLAUTAKUNNAN KOKOUS Aika: Tiistaina 11.6.2013 klo 18.00- Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto Läsnä: läsnä poissa Puheenjohtaja: Varapuheenjohtaja:

Lisätiedot

Siilinjärven kunta Esityslista 2/ Teknisen lautakunnan tiejaosto. Kokousaika kello 12:00

Siilinjärven kunta Esityslista 2/ Teknisen lautakunnan tiejaosto. Kokousaika kello 12:00 Siilinjärven kunta Esityslista 2/2016 1 Teknisen lautakunnan tiejaosto Kokousaika 26.02.2016 kello 12:00 Kokouspaikka Maaseututoimisto, Kapteeninväylä 5, 70900 Toivala Asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 14 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.30 19.56 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS

SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 4/2011 SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS Aika: tiistaina 24.5.2011 klo 9.00 9.15 Paikka: Nivalan, kaupungintalo valtuustosali Jäsenet (alleviivatut paikalla) Maija-Liisa Veteläinen Raimo Kaisto Riitta

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 21.15 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Matti Loponen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 8/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 8/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 8/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 27.4.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 2.5.2016 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Raharinne 117 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi Kotipaikka Etelä-Suomen Syöpäyhdistys Södra Finlands Cancerförening r.y. Helsinki Osoite Liisankatu 21 B

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 14 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 14 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 14 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke 12.12.2007 klo 19.00 20.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Ulla Jokinen Johanna Koistinen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

As Oy Helsingin Laajasalontie 65

As Oy Helsingin Laajasalontie 65 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä 31.12.2025 asti. Osoite c/o Jussi Vuorilahdentie 2 A Y-tunnus 0582432-4 00870 Helsinki Kotipaikka Helsinki Sisällys Sivu Kansilehti 1 Sisällysluettelo 2 Hallituksen

Lisätiedot

64 Moision sairaalan kiinteistöjen ja maa-alueen ostaminen ja osakassopimuksen hyväksyminen

64 Moision sairaalan kiinteistöjen ja maa-alueen ostaminen ja osakassopimuksen hyväksyminen Mikkeli Ote pöytäkirjasta 6/2015 1 (5) Kaupunginhallitus, 215, 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto, 64, 15.06.2015 64 Moision sairaalan kiinteistöjen ja maa-alueen ostaminen ja osakassopimuksen hyväksyminen

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

33 Vastineet tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2014

33 Vastineet tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2014 Puumala Pöytäkirja 8/2015 1 (8) Aika 02.09.2015, klo 14:00-15:50 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 30 Pöytäkirjan tarkastus 31 Talousarvio

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2016 1 (5) 4 Sijoituksen tekeminen Stadion-säätiön perustamaan perusparannusrahastoon HEL 2016-013212 T 02 05 05 Päätösehdotus päättää esittää kaupunginhallitukselle seuraavaa:

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT

Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT PRH hyväksynyt 20.11.2006 1 Suomen Kylmäyhdistys ry:n säännöt 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Suomen Kylmäyhdistys ry, ruotsiksi Kylföreningen i Finland

Lisätiedot

KAARTJÄRVEN VESIHUOLTO OY:N LIITTÄMINEN KUNNAN VESILAITOKSEEN

KAARTJÄRVEN VESIHUOLTO OY:N LIITTÄMINEN KUNNAN VESILAITOKSEEN KAARTJÄRVEN VESIHUOLTO OY:N LIITTÄMINEN KUNNAN VESILAITOKSEEN Kunnanhallitus 23.2.2015 ( 46): Kunnan vuoden 2015 talousarvion konsernitavoitteena on Kaartjärven Vesihuolto Oy:n osalta yhtiön toiminnan

Lisätiedot

Valtion maat ja vedet Suomen biotaloudessa - tiivistetty versio - pdf

Valtion maat ja vedet Suomen biotaloudessa - tiivistetty versio - pdf Valtion maat ja vedet Suomen biotaloudessa - tiivistetty versio - pdf Pääjohtaja Pentti Hyttinen 11.10.2016 Valtion maat ja vedet 9 121 000 hehtaaria maa-alueita. 3 417 000 hehtaaria vesialueita. Valtion

Lisätiedot

JALKAVÄEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

JALKAVÄEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 JALKAVÄEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 2 Säätiön nimi ja kotipaikka Tarkoitus Toimintamuodot 1 Säätiön nimi on Jalkaväen säätiö sr ja kotipaikka Helsinki. 2 Säätiön tarkoituksena on puolustusvoimien pääaselajin,

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Vantaa, 23.1.2016 ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSESTA NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto 1/2016

TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto 1/2016 KOKOUSKUTSU Kirkkovaltuusto 1/2016 Kokousaika Tiistai 7.6.2016 kello 19.00, kahvitarjoilu alkaa klo 18.30 Kokouspaikka Kemien seurakuntakeskuksen kahvio, Tohmajärvi Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

Kokous on kaikille avoin. Jäsenet ovat tervetulleita saunaan kello 18 alkaen.

Kokous on kaikille avoin. Jäsenet ovat tervetulleita saunaan kello 18 alkaen. KOKOUSKUTSU Vuosikokous 2016 Aika: 8.3.2016 kello 19.00 Paikka: Sauna Arla, Kaarlenkatu 15, Helsinki ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen: puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 19.00 21.06 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Castrén Helena, kirkkoherra Hämäläinen Sari Karjalainen

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN VIRKISTYS- JA VAPAA-AJAN ALUEIDEN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET

LOVIISAN KAUPUNGIN VIRKISTYS- JA VAPAA-AJAN ALUEIDEN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET LOVIISAN KAUPUNGIN VIRKISTYS- JA VAPAA-AJAN ALUEIDEN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET VIRKISTYSALUEET OSA I SAARISTO JA RANNIKKO TAAJAMARAKENTEEN ULKOPUOLISET ALUEET Loviisan kaupunki Arkkitehtitoimisto syksy 2007

Lisätiedot

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET VASTINEINEEN 1 (4) Jonkerin ranta-asemakaavan ehdotus J.Isoherranen 18.11.

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET VASTINEINEEN 1 (4) Jonkerin ranta-asemakaavan ehdotus J.Isoherranen 18.11. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET VASTINEINEEN 1 (4) KUHMON KAUPUNKI JONKERIN RANTA-ASEMAKAAVA, EHDOTUKSEN TOINEN NÄHTÄVILLÄOLO 1.10-31.10.2013 Kaavaehdotuksesta saatiin 5 lausuntoa

Lisätiedot

Kunnanhallitus 105 25.04.2016 Kunnanhallitus 118 16.05.2016

Kunnanhallitus 105 25.04.2016 Kunnanhallitus 118 16.05.2016 Kunnanhallitus 105 25.04.2016 Kunnanhallitus 118 16.05.2016 Rautavaara-Savotta: Pohjois-Savon ELY-keskuksen ehdollinen tarjous Kunta-Metso alueesta/tilat Kiparinvuori ja Paljakka sekä Pieni-Mäkelä/Rautavaaran

Lisätiedot

Mikkeli Pöytäkirja 1/ (10) Suomenniemen aluejohtokunta Aika , klo 18:10-18:59. kahvila-ravintola Salmenranta

Mikkeli Pöytäkirja 1/ (10) Suomenniemen aluejohtokunta Aika , klo 18:10-18:59. kahvila-ravintola Salmenranta Mikkeli Pöytäkirja 1/2016 1 (10) Aika 12.01.2016, klo 18:10-18:59 Paikka kahvila-ravintola Salmenranta Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Savonlinnasali Oy:n hakemus euron omavelkaisen lainan takaukseen

Savonlinnasali Oy:n hakemus euron omavelkaisen lainan takaukseen Kaupunginhallitus 78 02.03.2015 Kaupunginvaltuusto 9 30.03.2015 Kaupunginhallitus 280 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 51 15.06.2015 Savonlinnasali Oy:n hakemus 350 000 euron omavelkaisen lainan takaukseen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 05.10.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.10.2016-11.11.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT

LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI 1 Yhdistyksen nimi on Logistiikkaupseerit ry. KOTIPAIKKA 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueeseen kuuluu Suomen valtakunnan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Tekninen lautakunta 14.10.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Tekninen lautakunta 14.10.2015 Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 14.10.2015 Sivu 1 / 1 309/10.03.01/2015 94 Teknisen lautakunnan lausunto Pohjois-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmasta vuosille 2015-2025 Valmistelijat / lisätiedot: Sini Miettinen,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8 / (9) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Muut saapuvilla olleet Seppo Hiekkala, toimitusjohtaja

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8 / (9) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Muut saapuvilla olleet Seppo Hiekkala, toimitusjohtaja Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8 / 2016 1 (9) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-16:10 Paikka Hotelli Scandic Kuopio, Satamakatu 1 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Ilkka Raninen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen Tekninen lautakunta 75 18.11.2015 Kunnanhallitus 298 07.12.2015 Kunnanhallitus 175 29.06.2016 Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen

Lisätiedot

NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Tuula Lempinen avasi kokouksen klo 18:05

NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Tuula Lempinen avasi kokouksen klo 18:05 , NJVOK PÖYTÄKIRJA 1/5 NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS Kokousaika: 16.5.2016 klo 18:05 Kokouspaikka: Läsnäolijat: Nukarin koulu, Nurmijärvi 5 henkilöä liitteenä olevan ääniluettelon

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kirkkeuvosto 14-26 29.03.2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistai 29.03.2016 kello 18.00 19.53 Paikka: Rusk seurakuntakeskus, kokoustila (Vanhatie 7 21290 Rusko) Kirkkeuvost jäsenet Pasi Salminen, kirkkoherra,

Lisätiedot

KEVÄTKOKOUS KOKOUKSEN AVAUS

KEVÄTKOKOUS KOKOUKSEN AVAUS FI- 1/5 1. KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Hän käsitteli meneillään olevaa palokuntakoulutusuudistusta. Uudistus sinänsä on asiallinen ja sisältää hyviä elementtejä, kuten etäopiskelua

Lisätiedot

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 23.10.2013 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on AISAPARI ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauhava ja sen toimialueen muodostavat seuraavat kunnat: Alajärvi, Evijärvi,

Lisätiedot

MLL Tapaninkylän kevätkokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry.

MLL Tapaninkylän kevätkokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. MLL Tapaninkylän kevätkokous Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Hän pitää usein myös lyhyen tervetulopuheenvuoron: Hyvät osanottajat, toivotan

Lisätiedot

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014 ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014 Aika: Torstaina 20.3.2014 kello 18.00 18.50 Paikka: Kosken Tl kunnantalo. Saapuvilla: läsnä poissa Puheenjohtaja Pertti Kujala x Varapuheenjohtaja Matti Tausa

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Lausunto 1 (3) Dnro 511/05.01/2016. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Kirkkonummen kunta PL KIRKKONUMMI. Lausuntopyyntö

Lausunto 1 (3) Dnro 511/05.01/2016. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Kirkkonummen kunta PL KIRKKONUMMI. Lausuntopyyntö Lausunto 1 (3) 29.12.2016 Dnro 511/05.01/2016 Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen Kirkkonummen kunta PL 20 02401 KIRKKONUMMI Lausuntopyyntö 11.11.2016 Lausunto Rastirannan ranta-asemakaavan luonnoksesta Kirkkonummen

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan lausunto Metsähallituksen selvityksestä Suomenlahden merikansallispuistojen täydentämistarpeista ja -mahdollisuuksista

Kirkkonummen kunnan lausunto Metsähallituksen selvityksestä Suomenlahden merikansallispuistojen täydentämistarpeista ja -mahdollisuuksista Kunnanhallitus 116 30.03.2015 Kirkkonummen kunnan lausunto Metsähallituksen selvityksestä Suomenlahden merikansallispuistojen täydentämistarpeista ja -mahdollisuuksista 131/11.05.00/2015 Kunnanhallitus

Lisätiedot

SUOMEN PETANQUE-LIITTO SP-L RY:N KEVÄTLIITTOKOKOUS

SUOMEN PETANQUE-LIITTO SP-L RY:N KEVÄTLIITTOKOKOUS SUOMEN PETANQUE-LIITTO SP-L RY:N KEVÄTLIITTOKOKOUS AIKA Sunnuntai 30.3.2014 klo 12:00. Valtakirjojen tarkistus klo 11:30 alkaen PAIKKA Helsinki Petankin halli, Pasila, Tallikatu 99 ALUSTAVA ESITYSLISTA

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/ 49 46 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 30.08.2011 46 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 67/00.02.02/2013. Maakuntatalo, Tarja Miettisen työhuone, Sepänkatu 1, Kuopio

POHJOIS-SAVON LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 67/00.02.02/2013. Maakuntatalo, Tarja Miettisen työhuone, Sepänkatu 1, Kuopio POHJOIS-SAVON LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 67/00.02.02/2013 Tarkastuslautakunta Aika 18.2.2016 klo 9.00 10.25 Paikka Maakuntatalo, Tarja Miettisen työhuone, Sepänkatu 1, Kuopio Jäsenet ( x ) Pulkkinen Veli

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ (12) Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ (12) Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2016 1 (12) Kokoustiedot Aika Torstai 26.5.2016 klo 10.00 17.00 Perjantai 27.5.2016 klo 8.00 12.35 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Otsikko Sivu 265 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 479

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Otsikko Sivu 265 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 479 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2015 476 Kunnanhallitus 23.11.2015 AIKA 23.11.2015 klo 18:20 18.30 PAIKKA Yläaste, auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 265 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004 1 2 Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa.. 04 Esitysluonnos Koulujen Musiikinopettajat ry:n syyskokoukselle Riihimäellä.. 14 4 5 6 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

Helsingin itäisen saariston asemakaavaluonnos

Helsingin itäisen saariston asemakaavaluonnos Helsingin itäisen saariston asemakaavaluonnos Asukastilaisuus 3.6.2013 Villinki, Pukkiluoto, Sikosaari, Varviluoto Itäisen saariston asemakaavaryhmä Asemakaavoitus: Arkkitehti Johanna Backas, puh. 310

Lisätiedot

Keskiviikko klo PÖYTÄKIRJAN SIVU 72 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN JA LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 2 73 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 2

Keskiviikko klo PÖYTÄKIRJAN SIVU 72 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN JA LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 2 73 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 2 KERAVAN KAUPUNKI ESITYSLISTA N:o 7/2016 KUUMA-johtokunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 2.11.2016 klo 18.00 Paikka Sipoon Kuntala KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA NO PÖYTÄKIRJAN SIVU 72 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN JA LAILLISUUDEN

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio 1/6 1 KOKOUKSEN AVAUS Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry:n puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Vainio kertoi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestössä meneillään olevasta luottamusjohdon valintaprosessista,

Lisätiedot