Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Master's Degree

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Master's Degree"

Transkriptio

1 Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Master's Degree 1

2

3 KULTTUURIALAN YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULU- TUTKINTO 7 YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTA- OSAAMISEN KOULUTUS 12 MASTER S DEGREE PROGRAMME IN ENVIRON- MENTAL TECHNOLOGY 19 SOSIAALIALAN KOULUTUS: LASTEN JA NUORTEN HYVINVOIN- NIN TURVAAMINEN 8 MASTER S DEGREE PROGRAMME IN INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT 15 MASTER S DEGREE PROGRAMME IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY 20 SOSIAALI- JA TERVEYS- ALAN KEHITTÄMINEN JA JOHTAMINEN 10 MASTER S DEGREE PROGRAMME IN SOCIAL AND HEALTH CARE DEVELOPMENT AND MANAGEMENT 16

4 4 HAKUAIKA Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on tarkoitettu sinulle, jolla on jo AMK- tai muu soveltuva korkeakoulututkinto ja vähintään kolmen vuoden työkokemus alalta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Suorittamalla ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon saat myös kelpoisuuden hakeutua tehtäviin, joiden vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto. Lahden ammattikorkeakoulussa on kahdeksan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta, joissa sinulla on mahdollisuus opiskella myös yhdessä muiden alojen opiskelijoiden kanssa. Opinnot voi suorittaa työn ohessa. Lähiopetuspäivien määrä ja rytmitys riippuvat koulutuksesta.

5 MASTER'S DEGREE? Master's Degrees are aimed for those who have a relevant higher education degree and at least three years of work experience in the field, obtained after completing the degree. APPLICATION PERIOD

6 Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on minulle sopiva reitti laajentaa ja syventää ammatillista osaamistani, koska opiskelu on linkitetty työelämään ja alan tuoreimpia ilmiöitä ja uusimpia työkaluja pääsee hyödyntämään käytännössä. Opiskelu motivoituneessa ja vahvaa ammatillista osaamista omaavassa ryhmässä on rikastava kokemus jo itsessään. 6 JANI MÄNNISTÖ

7 KULTTUURIALAN YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO Kulttuurialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, muotoilu ja media-ala (Muotoilija ylempi AMK, Medianomi ylempi AMK) Laajuus 60 op Kesto 1,5 vuotta Muuttuva yhteiskunta ja muotoilun muuttuva rooli vaativat käytännön kehittämistehtäviin profiloituneita muotoilun ja media-alan osaajia, joilla on uudenlainen kehittävä ja osallistava ote työhönsä. Kulttuurialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa hyvät valmiudet toimia muotoiluun ja visuaaliseen viestintään liittyvissä asiantuntija-, johtamis- ja kehittämistehtävissä. Sisältö Muotoilu- ja media-alan osaamisen merkitys kasvaa tulevaisuudessa kun ratkotaan ihmisten hyvinvointiin, ympäristöön ja talouteen liittyviä yhteiskunnallisia haasteita. Tarvitaan asiantuntijoita ja kehittäjiä, joilla on kyky hahmottaa monimutkaisia kokonaisuuksia, kyky tarkastella ja nähdä asioita uudella tavalla ja taito tehostaa ihmisten välistä kommunikaatiota visuaalisin keinoin. Muutokset edellyttävät alan ammattilaisilta uutta osaamista. Perinteisen visuaalisen viestinnän sekä tuote- ja palvelumuotoilun rinnalle ovat nousemassa keskeisiksi muun muassa uusien liiketoimintamallien kehittäminen monialaisesti, avoimet innovaatiot, yritysten ja julkisen sektorin toimintojen käyttäjälähtöinen suunnittelu sekä sosiaaliset innovaatiot. Tämä edellyttää alan ammattilaisilta strategisia valmiuksia niin liiketoimintaosaamisesta, markkinoinnista, informaation visualisoinnista, kuin julkisen sektorin rakenteiden ja toimintojen kehittämisestä. Opiskelemalla osallistavia ja käyttäjälähtöisiä menetelmiä pyritään sekä empaattiseen, luovaan että analyyttiseen kehittämisotteeseen. Opiskelu ja oppimisympäristö On hyvin luonteenomaista, että muotoilijat ja media-alan ammattilaiset työskentelevät samoissa toimintaympäristöissä ja yhteisissä projekteissa. Alat limittyvät uusien työvälineiden ja työskentelytapojen kautta entistä enemmän toisiinsa. Tämän eri alojen osaamisen ja käytänteiden siirtymisen ja jakamisen vahvistamiseksi muotoilun ja media-alan koulutus toteutetaan yhteisenä, monialaisena kokonaisuutena. Oppimistapahtumassa opiskelijat tuovat oman asiantuntijuutensa mukaan yhteisöllisesti tuotettavan uuden tiedon rakentamiseen. Tämän lisäksi vapaasti valittavat opinnot suuntaavat osaamisen kehittämistä yksilöllisesti. Opintojen rakenne SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT 20 OP Muotoiluosaamisella kilpailuetua 10 op > Strateginen muotoilu 5 op > Brändinhallinta ja kehittäminen 5 op Muotoiluosaamisella laatua, ymmärrettävyyttä ja hyvinvointia 10 op > Palvelumuotoilu 5 op > Informaatiomuotoilu 5 op VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 10 OP tarjolla mm. Rakennetun ympäristön ja julkisten palvelujen osallistava kehittäminen 5 op Sustainable design 5 op E-palvelut 5 op OPINNÄYTETYÖ 30 OP Tutkimuksen ja kehittämisen menetelmät Tutkimuksellinen kehittämishanke Hakukelpoisuus Pohjakoulutusvaatimuksena on muotoilun ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto sekä kolmen vuoden alan työkokemus. Soveltuvalla korkeakoulututkinnolla hakevan hakijan hakukelpoisuus ja opintojen edellyttämä osaaminen muotoilun alalta arvioidaan ennakkotehtävien ja valintakokeen perusteella. Osa kaikista hakukelpoisista hakijoista kutsutaan yksipäiväiseen valintakokeeseen esivalintatehtävien perusteella. Lisätietoja koulutuksesta Mirja Kälviäinen, yliopettaja, FT puh

8 SOSIAALIALAN KOULUTUS: LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN TURVAAMINEN Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Sosionomi (ylempi AMK) Laajuus 90 op Kesto 2-2,5 vuotta 8 Opiskele sosiaalialan vaativiin kehittämis- ja asiantuntijatehtäviin nykyaikaista osaamista tuottava tutkinto. Sisältö Valtakunnallisissa linjauksissa ja strategioissa painotetaan lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelevien osaamisen lisäämistä. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaaminen - koulutuksessa keskitytään erityisesti syrjäytymisen ehkäisyyn, riskiolosuhteiden tunnistamiseen ajoissa, osallisuuden ja varhaisen tukemisen kysymyksiin Tutkinnon suoritettuaan opiskelija kykenee työskentelemään itsenäisesti sosiaalialan vaativissa asiantuntijatehtävissä ja kansainvälisissä yhteistyöverkostoissa osaa kriittisesti arvioida tutkimus- ja kehittämistoiminnan intressilähtökohtia ja ymmärtää eettisyyden merkityksen tutkimus- ja kehittämistoiminnassa kykenee johtamaan osaamista sekä sosiaalialan työkäytäntöjen ja palveluiden kehittämistä monimutkaisissa ja ennakoimattomissa verkostoissa ja toimintaympäristöissä Hakukelpoisuus Sosionomi AMK ja muu soveltuva korkeakoulututkinto, jonka lisäksi hakijalla on mainittua AMK tutkintoa vastaava opistoasteen tutkinto. Opintojen rakenne SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT 45 OP Lapsen ja nuoren hyvinvoinnin haasteet 15 op > Lapsen ja nuoren arjen ympäristöt ja instituutiot 5 op > Osallisuus hyvinvoinnin edellytyksenä 5 op > Challenges for child protection and child welfare 5 op Lasten ja nuorten hyvinvointia turvaava toiminta 15 op > Varhainen tukeminen 5 op > Riskiolosuhteet ja niiden tunnistaminen 5 op > Riskiolosuhteissa elävien lasten, nuorten ja perheiden tukeminen 5 op Johtamis- ja kehittämisopinnot 15 op > Henkilöstön ja osaamisen johtaminen 5 op > Toiminnan laatu ja tuloksellisuuden arviointi 5 op > Tutkimuksellinen kehittäminen 5 op VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 15 OP OPINNÄYTETYÖ 30 OP Lisätietoja koulutuksesta Raija Hovi-Pulsa puh Tuula Hyppönen puh

9 Koulutuksen aikana olemme saaneet ainutlaatuista, laadukasta ja laaja-alaista sosiaalialan erikoisosaamista. Olemme oppineet ymmärtämään oman osaamisemme arvon arjessa, jalostamaan sitä ja jakamaan sitä myös muille. Asiantuntijuus lähtee oman ammatillisuuden ja ammattialan arvostuksesta. JANI UNKURI 9

10 Uuden tiedon yhdistäminen aikaisemmin opittuun ja koettuun, on reflektoinnin kautta tuottanut minulle oivalluksen tehdä työtäni myös toisella tavalla, uusista näkökulmista ja uudella asenteella. Tieto lisää tuskaa, mutta voimaantumisen kokemukset ovat olleet myös läsnä! 10 PÄIVI POIKOLAINEN

11 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KEHITTÄMINEN JA JOHTAMINEN Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Fysioterapeutti (ylempi AMK), Sairaanhoitaja (ylempi AMK), Sosionomi (ylempi AMK) Laajuus 90 op Kesto 2 2,5 vuotta Opiskele sosiaalialan vaativiin kehittämis- ja asiantuntijatehtäviin nykyaikaista osaamista tuottava tutkinto. Sisältö Kansallisen sosiaali- ja terveyspolitiikan strategisten tavoitteiden toteuttamiseksi tarvitaan asiantuntevaa sosiaali- ja terveysalan johtajuutta sekä kykyä sen palvelujärjestelmän suunnitteluun ja kehittämiseen. Tutkinnon suoritettuaan opiskelija: kykenee toimimaan vaativissa asiantuntija-, kehittämis- ja johtamistehtävissä tai yrittäjänä kykenee johtamaan yhteiskunnallisesti vaikuttavaa toimintaa eettisiin arvoihin perustuen osaa toimia kansainvälisissä toimintaympäristöissä osaa kehittää asiakaslähtöistä, kestävää ja taloudellisesti kannattavaa toimintaa Opinnot toteutuvat päivä / monimuoto-opetuksena, ja lähiopetus toteutuu lukuvuosina ja Lähiopetuspäivien määrä on keskimäärin 2-4/ kuukausi riippuen opintojen ajankohdasta Hakukelpoisuus Fysioterapeutti AMK, sairaanhoitaja AMK ja sosionomi AMK tai muu soveltuva korkeakoulututkinto, jonka lisäksi hakijalla on mainittuja AMK tutkintoja vastaava opistoasteen tutkinto sekä kolme vuotta tutkinnon jälkeistä työkokemusta asianomaiselta alalta. Opintojen rakenne SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT 45 OP Johtaminen sosiaali- ja terveysalan muuttuvassa toimintaympäristössä 15 op > Johtamisen teoria ja käytäntö 5 op > Sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristön muutoshaasteet 5 op > Tutkumuksellinen kehittäminen 5 op Kehittävä johtaminen 15 op > Strateginen johtaminen 5 op > Henkilöstön ja osaamisen johtaminen 5 op > Toiminnan laatu ja tuloksellisuuden arviointi 5 op Toiminnan johtaminen 15 op > Esimiestyö ja työyhteisön toiminta 5 op > Sosiaali- ja terveystalous 5 op > International social and health care 5 op VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 15 OP OPINNÄYTETYÖ 30 OP Lisätietoja koulutuksesta Päivi Huotari, yliopettaja puh Lehtori Leena Haapola puh

12 YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUS Liiketalouden alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tradenomi (ylempi AMK) Laajuus 90 op Kesto 2 vuotta Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto on amk-tutkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneille tarkoitettu koulutus. Liiketalouden alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto on kehitetty työelämän tarpeisiin. Koulutus antaa hyvät valmiudet toimia vaativissa johtamis-, asiantuntija- ja kehittämistehtävissä sekä yksityisen että julkisen sektorin organisaatioissa. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto syventää opiskelijan ammatillista osaamista sekä vahvistaa tutkivaa ja kehittävää työotetta. Sisältö Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto muodostuu syventävistä ammattiopinnoista ja opinnäytetyöstä, jotka muodostavat tutkinnon osaamisen perustan. Ydinosaamisen lisäksi opiskelija valitsee tutkintoonsa täydentäviä osaamiskokonaisuuksia ja opintojaksoja, joilla opiskelija voi suunnata ja profiloida omia ammatillisia tavoitteitaan ja jotka tukevat opinnäytetyönä tehtävää kehittämishanketta. Opintojen rakenne SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT 45 OP Muuttuva toimintaympäristö 15 op Liiketoiminnan johtaminen 15 op Työyhteisön johtaminen ja kehittäminen 15 op VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 15 OP OPINNÄYTETYÖ 30 OP Lisätietoja koulutuksesta Siru Kilpilampi, koulutussuunnittelija puh

13 YAMK-opinnoissa tärkein anti on ollut tuoreen opin saaminen muun muassa liiketoimintaympäristön hallinnasta ja prosessien kehittämisestä. Myös opinnoissa tehtävä omaan organisaatioon liitettävä kehityshanke on ollut merkittävä osaamiselle. SIRPA KIRJOLA 13

14 In my mind the brilliance of the studies lay in the fact that although we also studied normal MBA subjects, we carried out a massive research project on the side. We really received a concentrated ration of cleantech and acquired versatile project expertise. 14 MS NINA HARJULA, MASTER STUDENT

15 MASTER S DEGREE PROGRAMME IN INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT Degree Master s Degree in International Business Management Credit Requirement 90 ECTS Duration 1.5 years The duration of Master s Degree Programmes at universities of applied sciences is credits, including a thesis. They require 1-2 years of part-time study. The requirements for applying to master level studies include at least a previous Bachelor s degree and three years of work experience in the chosen field. Contents The programme improves the student s knowledge, skills, and competences of global business environments, strategic management, and process and project management as well as human resource management in international business contexts. The focus of universities of applied sciences is on advanced work-oriented teaching and on applied research and development. Thus learning assignments and the research-oriented development project of the programme are implemented closely to the student s own work and organization or the thesis can be carried out with the projects run by the university. The degree programme provides students with a higher university of applied sciences degree - Master of Business Administration - which produces the same qualification for public office and commercial positions as an academic master s degree from traditional universities. Degree structure Advanced professional studies Elective studies Master s thesis Further information Head of Degree Programme Dr. Brett Fifield Lahti University of Applied Sciences Faculty of Business Studies Education Programme Coordinator Ms. Siru Kilpilampi tel master-degree-programmes 50 ECTS 10 ECTS 30 ECTS 15

16 MASTER S DEGREE PROGRAMME IN SOCIAL AND HEALTH CARE DEVELOPMENT AND MANAGEMENT Degree Master s Degree in Social and Health Care Development and Management Credit Requirement 90 ECTS Duration years Master of Health Care, Master of Social Services The objective of the degree programme is to provide students with the competence to work in expert, leadership and management roles in social and health care. Contents The achievement of the strategic objectives of social and health policy requires the social and health care sector to have expert leaders and developers in charge of the planning, development and decisionmaking of the service system and the evaluation of its effectiveness. A graduate from this programme will be able to: work as professional, developer and manager in social and health care improve activities in complicated and unpredictable environments create and develop eservices predict the effects of and opportunities for internationalization development in one s own field Degree structure ADVANCED PROFESSIONAL STUDIE 45 ECTS Social and health care management 15 ECTS > Social and health care policy 5 ECTS > Social and health care management theory and practice 5 ECTS > Societal change and future foresight methods 5 ECTS Strategic development in social and health care 15 ECTS > Strategic management 5 ECTS > Human resource and knowledge management 5 ECTS > Social and health care economics 15 ECTS eservices in social and health care 15 ECTS > Conceptual framing of eservices 5 ECTS > Designing eservices for future social and health care consumers 5 ECTS > Management of eservices 5 ECTS ELECTIVE STUDIES 15 ECTS MASTER'S THESIS 30 ECTS Further information Head of Degree Programme Dr. Ms. Päivi Huotari Tel Senior Lecturer Mari Kokkonen Tel Application Lahti University of Applied Sciences Faculty of Social and Health Care Student Office Hoitajankatu 3 FI Lahti master-degree-programmes 16 The programme is especially focusing on the development and management of eservices, and modern and innovative development methods. Learning approach The programme includes elearning and eight intensive contact periods. These will be held within two years and with four contact periods per year. The programme is carried out in collaboration with HAMK. Prerequisites Applicants are required to have at least a bachelor-level degree in the field of master s degree programme as well as a minimum of three year s work experience in the field of one s degree.

17 Studies have given me tools to enhance my competencies in social and health care leadership and management. The developmental approach and international working method I have adapted during the studies have given me opportunities to lifelong and independent learning also in the future. SEIDI SAARINEN 17

18 The studies opened up for me the opportunity to get involved in international cooperation and also to develop myself in the future. The research approach, as well as studying in a multi-professional team gave me a broader perspective on dealing with the knowledge and skills obtained from working live. Do not be afraid to go on an Erasmus -exchange!" 18 MINNA VIERULA

19 MASTER S DEGREE PROGRAMME IN ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY Master in Sustainable Urban Planning and Climate Change Credit requirement 60 OP Duration 1,5 years The programme consists of working life-orientated studies connected with urban environmental challenges in planning and management. The goal is to improve the professional competencies of the students by developing an interdisciplinary and international understanding of urban challenges. Contents The main themes of the programme deal with planning and management processes, as well as the impacts of climate change on the environment. During the studies up-to-date knowledge and technology are adapted from the fields of renewable energy and material use, as well as waste water and stormwater management. The education includes the following subject areas: Urban and interactive planning, Climate change and its environmental impacts, Environmental management, GIS in environmental planning and research Environmental technology and research (CleanTech) and Societal change and future foresight methods Learning approach The programme contains six intensive weeks and separate contact days in the period between these weeks. The intensive weeks are arranged within one academic year. Also elearning methods are used actively. Degree structure ADVANCED PROFESSIONAL STUDIES 20 ECTS 07MET205E Urban and communicative planning 5 ECTS 07MET305E Climate change and its environmental impacts 5 ECTS 07MET405E Environmental management 5 ECTS 07MET505E GIS in environmental planning and research 5 ECTS ELECTIVE STUDIES 10 ECTS 07MET605E Environmental technology and research 5 ECTS 07MET805E Societal change and future foresight methods 5 ECTS THESIS 30 ECTS Prerequisities To be eligible for the programme the applicant must have at least a previous Bachelor's degree from a university or university of applied sciences (Engineering or Environmental Science) and a minimum of three years work experience after graduation. In addition, a solid command of English is required. Further information Head of Degree Programme D Sc(Arch.) Eeva Aarrevaara Tel: Study secretary Ms Kristina Mäkelä Tel: The programme enhances new career opportunities for students who have earlier studies in a certain defined area and want to obtain advanced professional competences. 19

20 MASTER S DEGREE PROGRAMME IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY Degree Master s Degree in Information and Communication Technology Credit Requirement 60 ECTS Duration 1.5 years 20 The objective of the degree programme is to help working IT professionals to focus on their personal goals and to develop their practical skills needed to succeed in ever-changing IT world. Contents Master s education concentrates on the newest trends and topics in Information and Communications Technology. Focus is on utilizing the ICT possibilities to boost business, industry and the public sector. The programme aims to promote multidimensional understanding and better cooperation between different fields of ICT. The professional studies consists of two modules: Future ICT services and Developing ICT services. Focus areas in these modules are gamification, virtualization and cloud based services as well as big data. During the studies both theory and practice are integrated together in a suitable manner. Thesis work is an important and big part of Master s degree education. During the thesis work, student accomplish development/research project usually for the ICT Industry. Thesis work is also a good way to profile the Master s degree education. The programme is carried out through intensive periods (2 weeks in autumn and 3 weeks in spring time) taking place mainly in Fellmannia (Kirkkokatu 27, Lahti), and with the help of virtual meetings and elearning platforms. All sessions will be recorded and are available 24/7 in elearning platform. Whenever possible visiting teachers/researchers from LUAS partner universities are integrated into intensive week s programme. Teaching language is English. Degree structure Advanced professional studies 20 ECTS Elective studies 10 ECTS Master s thesis 30 ECTS Further information Principal Lecturer Matti Welin Ms Kristina Mäkelä Lahti University of Applied Sciences Faculty of Technology Kirkkokatu 27 FI Lahti, Finland ICT is a growing technology inside almost any future business area. Get a grip from the development of future ICT services and platforms. Update Your Bachelor s Degree to Master s degree.

21 Tulossa vuonna 2016: Terveysalan ylempi amk-tutkinto, jonka suoritettuaan opiskelija kykenee työskentelemään vaativissa asiantuntija-, kehittämis- ja johtamistehtävissä digitalisoituvissa alan organisaatioissa ja toimintaympäristöissä. Keskeisenä sisältönä ovat ohjaaminen, asiakaslähtöiset älykkäät terveyspalvelut sekä tietojohtaminen ja toiminta ehealthverkostoissa. Toteutus tapahtuu lähi- ja verkko-opetuksena suomen ja englannin kielillä. Lisätietoa

22 Julkaisija: Lahden ammattikorkeakoulu Graafinen suunnittelu ja taitto: Ankara Design, Anna Räikkönen Paino: N-Paino Oy 2015 Pidätämme oikeuden muutoksiin.

23

24 24

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Koulutusohjelman tuottama tutkinto Tradenomi (Ylempi AMK) on ylempi korkeakoulututkinto, joka tuottaa saman pätevyyden julkisen sektorin virkaan

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Master's Degree

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Master's Degree 2017 Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Master's Degree 1 2 KULTTUURIALAN YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO Muotoilu- ja media-alan uudistava osaaminen 6 LIIKETALOUDEN ALAN YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO

Lisätiedot

www.arcada.fi Camilla Wikström-Grotell, prefekt, prorektor DIAK to be Arcada s new neighbour A new sports hall is being planned

www.arcada.fi Camilla Wikström-Grotell, prefekt, prorektor DIAK to be Arcada s new neighbour A new sports hall is being planned OPINTOJEN TEHOKKUUS, LAATU JA PEDAGOGISET RATKAISUT työelämä- ja opiskelijalähtöiset pedagogiset ratkaisut amk-koulutuksessa 16.9. Työpaja I: Opintojen tehokkuus ja laatu www.arcada.fi DIAK to be Arcada

Lisätiedot

MATKAILUALAN KOULUTUS

MATKAILUALAN KOULUTUS Master s Degree Programme in Tourism MATKAILUALAN KOULUTUS 90 op OPINTOSUUNNITELMA 2014 2016 Opintojen lähtökohdat Työelämän toimintaympäristön nopeat muutokset, toimintojen kansainvälistyminen sekä taloutemme

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto

Suoritettava tutkinto OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, ikäosaaminen Suoritettava tutkinto Suomalaisen väestön ikääntyminen näkyy sekä eliniän pidentymisenä että ikääntyneiden väestöosuuden kasvuna. Ikääntyvä

Lisätiedot

Production Professionals and Developers for the Cultural Field DEGREE PROGRAMME IN CULTURAL MANAGEMENT

Production Professionals and Developers for the Cultural Field DEGREE PROGRAMME IN CULTURAL MANAGEMENT Production Professionals and Developers for the Cultural Field DEGREE PROGRAMME IN CULTURAL MANAGEMENT HELSINKI METROPOLIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES DEGREE PROGRAMME IN CULTURAL MANAGEMENT Degree

Lisätiedot

Metropolia Master's ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

Metropolia Master's ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Metropolia Master's ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Opinto-ohjaajat Metropoliassa 14.11.2014 KTL, kehityspäällikkö Finnish Educational System Source: www.hamk.fi 14.11.2014 Ylemmät amk-tutkinnot pähkinänkuoressa

Lisätiedot

Sinustako Master-tason osaaja? Opiskele ylempi AMK-tutkinto!

Sinustako Master-tason osaaja? Opiskele ylempi AMK-tutkinto! Sinustako Master-tason osaaja? Opiskele ylempi AMK-tutkinto! 15 ylempään AMK-tutkintoon johtavaa koulutusta Insinööri (ylempi AMK) Kemiantekniikka Projektijohtaminen Tekniikka (sis. Marine Technology,

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA OPETUSSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KEHITTÄMISEN JA JOHTAMISEN KOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan keskus Suoritettava tutkinto Tutkintonimike Fysioterapeutti (ylempi AMK) Sairaanhoitaja (ylempi AMK)

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala

Metropolia Ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala Metropolia Ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala Liiketalouden ala Tutkinto-ohjelma Liiketalous, päiväopiskelu Liiketalous, monimuoto European Business Administration International Business and Logistics

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Yhdyskuntasuunnittelun näkymiä

Yhdyskuntasuunnittelun näkymiä Yhdyskuntasuunnittelun näkymiä Osaamistarpeita ja yhteistyömahdollisuuksia Yliopettaja Eeva Aarrevaara 1 Yhdyskuntasuunnittelun AMK-opetus Lahdessa AMK-tutkinnossa kaksi pääainetta: Ympäristö- ja energiatekniikka

Lisätiedot

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3)

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3) code name 1 2 sum YATJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 85 YATJA15AYTJ01-1000 Toimintaympäristön muutos 10 YTJ0101 Societal Change

Lisätiedot

Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku Centre for Language and Communication Studies

Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku Centre for Language and Communication Studies Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku 24.8.2017 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve terve!

Lisätiedot

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks Salla Sipari, PhD, Principal Lecturer Helena Launiainen, M.Ed, Manager Helsinki Metropolia

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2009 2010. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalous. Key Account Manager avainasiakkuuksien hallinta -erikoistumisopinnot 30 op

OPINTO-OPAS 2009 2010. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalous. Key Account Manager avainasiakkuuksien hallinta -erikoistumisopinnot 30 op OPINTO-OPAS 2009 2010 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalous Key Account Manager avainasiakkuuksien hallinta -erikoistumisopinnot 30 op 2 (5) Key Account Manager avainasiakkuuksien hallinta - erikoistumisopinnot

Lisätiedot

HAMKin ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

HAMKin ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot HAMKin ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Master s Degrees at HAMK University of Applied Sciences Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Uutta innovatiivista osaamista Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen

Lisätiedot

Muotoilun koulutus (YAMK) ja Media-alan koulutus (YAMK) 15S

Muotoilun koulutus (YAMK) ja Media-alan koulutus (YAMK) 15S Lahden Ammattikorkeakoulu 2015-2016 23.12.2015 Muotoilun koulutus (YAMK) ja Media-alan koulutus (YAMK) 15S Tunnus Nimi 1 v 2 v Op yht MIYMUM15-1000 YDINOSAAMINEN 50 MIYMUM15-1001 SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT

Lisätiedot

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo Windows Phone Module Descriptions Mikä on RekryKoulutus? Harvassa ovat ne työnantajat, jotka löytävät juuri heidän alansa hallitsevat ammatti-ihmiset valmiina. Fiksuinta on tunnustaa tosiasiat ja hankkia

Lisätiedot

General studies: Art and theory studies and language studies

General studies: Art and theory studies and language studies General studies: Art and theory studies and language studies Centre for General Studies (YOYO) Aalto University School of Arts, Design and Architecture ARTS General Studies General Studies are offered

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen

OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen opinnoissa syvennät johtamisen eri osa-alueiden

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Jatko-opintovaihtoehdot/ Further studies

Jatko-opintovaihtoehdot/ Further studies Jatko-opintovaihtoehdot/ Further studies Lukion jälkeen.. Ammatillinen toinen aste 2v. Ammattikorkeakoulut 3,5-4v. Yliopistot 5,5-6 v. Opinnot ulkomailla After Upper Secondary Vocational school, 2 years

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine Centre for Language and Communication Studies

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine Centre for Language and Communication Studies Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine 4.1.2018 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Akateemisten asioiden komitea Academic Affairs Committee 11 October 2016 Eija Zitting

Lisätiedot

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation DM 607668 03-2011 Expertise and networks for innovations Tekes services Funding for innovative R&D and business Networking Finnish and global

Lisätiedot

Yhteinen Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot YAMK kaikille LAMKin opiskelijoille

Yhteinen Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot YAMK kaikille LAMKin opiskelijoille Lahden Ammattikorkeakoulu 216-217 2.3.216 Yhteinen Täydentävä osaaminen ja vapaavalintaiset opinnot YAMK 216-217 kaikille LAMKin opiskelijoille Tunnus Nimi 1 v Op yht KEYVV16-11 Kaikille yhteinen täydentävä

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO. Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma.

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO. Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma 90 op Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto

Suoritettava tutkinto OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, ikäosaamisen kehittäminen ja johtaminen Suomalaisen väestön ikääntyminen näkyy sekä eliniän pidentymisenä että ikääntyneiden väestöosuuden kasvuna.

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Case Saudi Arabia EduCluster Finland Ltd. Anna Korpi, Manager, Client Relations AIPA-päivät Kouvolassa 11.6.2013 11.6.2013 EduCluster Finland Ltd Contents

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

Monta tapaa. parantaa maailmaa KEVÄÄN 2013 YHTEISHAKU KOULUTUSOHJELMAT DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Monta tapaa. parantaa maailmaa KEVÄÄN 2013 YHTEISHAKU KOULUTUSOHJELMAT DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU Monta tapaa parantaa maailmaa KEVÄÄN 2013 YHTEISHAKU KOULUTUSOHJELMAT DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU Hae opiskelupaikka, jolla on merkitystä Diak on valtakunnallinen ammattikorkeakoulu, joka koulut taa auttamisen

Lisätiedot

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Koordinaattorin valinta ja rooli Selection and role of the coordinator Painopiste: tiede hallinto

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Lyhyesti uusista DI-ohjelmista Isohenkilökoulutus to Opintoasianpäällikkö Mari Knuuttila

Lyhyesti uusista DI-ohjelmista Isohenkilökoulutus to Opintoasianpäällikkö Mari Knuuttila Lyhyesti uusista DI-ohjelmista 2015 Isohenkilökoulutus to 28.8.2014 Opintoasianpäällikkö Mari Knuuttila Master s Programmes at SCI Starting 2015 (in English) Master s Programme in Engineering Physics *

Lisätiedot

Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi

Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi Ideasta projektiksi - kumppanuushankkeen suunnittelun lähtökohdat Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi Erasmus+ -ohjelman hakuneuvonta ammatillisen koulutuksen kumppanuushanketta

Lisätiedot

OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN JA SOSIAALINEN KUNTOUTUS

OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN JA SOSIAALINEN KUNTOUTUS 1 YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN JA SOSIAALINEN KUNTOUTUS SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA 90 OP (SOSIAALIALA) SOSIONOMI (Ylempi AMK), SAIRAANHOITAJA (Ylempi AMK), TERVEYDENHOITAJA

Lisätiedot

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Ammatillinen opettajakorkeakoulu - Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2 JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Päivämäärä 762007 Tekijä(t) Merja Hilpinen Julkaisun laji Kehittämishankeraportti Sivumäärä 65 Julkaisun kieli Suomi Luottamuksellisuus

Lisätiedot

Erasmus Charter for Higher Education Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO

Erasmus Charter for Higher Education Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO 2/2009 Mikä on Erasmus-peruskirja? Erasmus-peruskirja (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE) säilyy korkeakoulun

Lisätiedot

Tradenomit työmarkkinoilla

Tradenomit työmarkkinoilla Tradenomit työmarkkinoilla Uudistu ja uudista 2011 Johanna Tuovinen asiamies, koulutus-, työvoima- ja elinkeinopolitiikka Tradenomiliitto TRAL ry Minkälaista osaamista tarvitaan? Yleinen osaaminen korostuu

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala. Johtamisen erikoistumisopinnot 30 op Matkalla menestykseen

OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala. Johtamisen erikoistumisopinnot 30 op Matkalla menestykseen OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala Johtamisen erikoistumisopinnot 30 op Matkalla menestykseen JOHTAMISEN ERIKOISTUMISOPINNOT 30 OP Opintojen tavoitteena on selkeyttää ja

Lisätiedot

Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa

Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa Annamaija Id-Korhonen Lahti University of Applied Sciences Lahden tiedepäivä 12.11.2013 tulevaisuuden palvelut 2020 Sosiaali-

Lisätiedot

ProAgria. Opportunities For Success

ProAgria. Opportunities For Success ProAgria Opportunities For Success Association of ProAgria Centres and ProAgria Centres 11 regional Finnish ProAgria Centres offer their members Leadership-, planning-, monitoring-, development- and consulting

Lisätiedot

Ylempi korkeakoulututkinto projektijohtamisesta! Osmo Eerola, yliopettaja Koulutusvastaava, ins. (YAMK) koulutukset

Ylempi korkeakoulututkinto projektijohtamisesta! Osmo Eerola, yliopettaja Koulutusvastaava, ins. (YAMK) koulutukset Ylempi korkeakoulututkinto projektijohtamisesta! Osmo Eerola, yliopettaja Koulutusvastaava, ins. (YAMK) koulutukset Projektipäivät 2015 Onko projektijohtaminen oma professionsa? Kyllä! Turun AMK:n toimintaympäristö

Lisätiedot

Biotalouden liiketoiminnan kehittämisen koulutus (YABIAI15A3)

Biotalouden liiketoiminnan kehittämisen koulutus (YABIAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Biotalouden liiketoiminnan kehittämisen koulutus (YABIAI15A3) code name 1 2 sum YABIA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 85 YABIA15AYTJ01-1000 Toimintaympäristön muutos 10 YTJ0101 Societal

Lisätiedot

Tuotannon ammattilaisia ja kehittäjiä kulttuurin kentälle KULTTUURITUOTANNON KOULUTUSOHJELMA

Tuotannon ammattilaisia ja kehittäjiä kulttuurin kentälle KULTTUURITUOTANNON KOULUTUSOHJELMA Tuotannon ammattilaisia ja kehittäjiä kulttuurin kentälle KULTTUURITUOTANNON KOULUTUSOHJELMA METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU KULTTUURITUOTANNON KOULUTUSOHJELMA Kulttuurituotanto kuuluu suomalaisessa koulutusjärjestelmässä

Lisätiedot

YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUS

YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUS Master s Degree Programme in Entrepreneurial and Business Competence YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUS 90 op OPS 2014 2016 Tradenomi (ylempi amk) Koulutuksesta valmistuu tradenomi (ylempi

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Master s Programme in Building Technology Rakennustekniikka Byggteknik

Master s Programme in Building Technology Rakennustekniikka Byggteknik Master s Programme in Building Technology Rakennustekniikka Byggteknik Maisteriohjelma Building Technology, Rakennustekniikka, Byggteknik Yhteiset Syventävät Vapaasti valittavat Diplomityö 30 op Pääaine

Lisätiedot

Aalto Service Factory

Aalto Service Factory 12/11/14 Service Factory and Business Collaboration Minna-Kaarina Forssén, D.Sc. (Eng.) Business Collaboration Manager Key strategic goal of Service Factory Promote multidisciplinary collaboration and

Lisätiedot

Master's Programme in Life Science Technologies (LifeTech) Prof. Juho Rousu Director of the Life Science Technologies programme 3.1.

Master's Programme in Life Science Technologies (LifeTech) Prof. Juho Rousu Director of the Life Science Technologies programme 3.1. Master's Programme in Life Science Technologies (LifeTech) Prof. Juho Rousu Director of the Life Science Technologies programme 3.1.2017 Life Science Technologies Where Life Sciences meet with Technology

Lisätiedot

Research in Chemistry Education

Research in Chemistry Education Research in Chemistry Education The Unit of Chemistry Teacher Education, Department of Chemistry, University of Helsinki Chemistry Education Centre Kemma, National LUMA Centre, University of Helsinki Prof.

Lisätiedot

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene Skene Muokkaa perustyyl. Games Refueled napsautt. @Games for Health, Kuopio Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 2013 kari.korhonen@tekes.fi www.tekes.fi/skene 10.9.201 3 Muokkaa Skene boosts perustyyl.

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma pähkinänkuoressa Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen

Lisätiedot

Teknologiaosamisen johtamisen koulutus

Teknologiaosamisen johtamisen koulutus Hämeen ammattikorkeakoulu Teknologiaosamisen johtamisen koulutus Sijoittuminen työelämään Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu henkilöstön osaamisen nostamiseen ja työelämän tarpeisiin. Opinnot

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA UTA.FI/EDU TAMPEREEN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Faculty of Education University of Tampere, Finland 1 Kasvatustieteiden tiedekunta koulutamme tulevaisuuden eduksi. TAMPEREEN YLIOPISTO Suhteessa

Lisätiedot

Kaksoistutkintoyhteistyö venäläisten yliopistojen kanssa

Kaksoistutkintoyhteistyö venäläisten yliopistojen kanssa Kaksoistutkintoyhteistyö venäläisten yliopistojen kanssa Tulokset, mahdollisuudet ja haasteet KV-Kevätpäivät 22.5.2012 LAHTI Janne Hokkanen Director for International Affairs Lappeenranta University of

Lisätiedot

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta 1 Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta Timo Ahonen, FUAS/Lahden ammattikorkeakoulu Martti Komulainen, Turun ammattikorkeakoulu Tero Uusitalo, Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Älykäs erikoistuminen. Kristiina Heiniemi-Pulkkinen

Älykäs erikoistuminen. Kristiina Heiniemi-Pulkkinen Älykäs erikoistuminen Kristiina Heiniemi-Pulkkinen 9.6.2015 Miksi? Perimmäisenä ajatuksena on EU rahoituksesta saatavan hyödyn kasvattaminen; kullakin alueella on omat vahvuutensa ja päällekkäisen työn

Lisätiedot

OPINTO-OPAS (YLEINEN OSA) 2011 2013

OPINTO-OPAS (YLEINEN OSA) 2011 2013 OPINTO-OPAS (YLEINEN OSA) 2011 2013 Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma (90 op) Tradenomi (ylempi AMK) 2.3.2011 Liiketalous Kuopio 2 Koulutuksen lähtökohdat Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen

Lisätiedot

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Research is focused on Students Experiences of Workplace learning (WPL) 09/2014 2 Content Background of the research Theoretical

Lisätiedot

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY Kaisa Sinikara, University Librarian, Professor and Elise Pirttiniemi, Project Manager, Helsinki University Library Ellen Namhila,

Lisätiedot

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland www.helsinki.fi/yliopisto This presentation - Background

Lisätiedot

Suomalaisten korkeakoulujen osallistuminen EU-Canada-ohjelmaan: Hankkeet (EU-CANADA cooperation in higher education and vocational training)

Suomalaisten korkeakoulujen osallistuminen EU-Canada-ohjelmaan: Hankkeet (EU-CANADA cooperation in higher education and vocational training) Lisätietoa ohjelmasta: http://ec.europa.eu/education/eu-canada/doc1563_en.htm 1996 Hankekuvaukset Euroopan komission verkkopalvelussa: http://ec.europa.eu/education/eu-canada/doc1832_en.htm Promoting student

Lisätiedot

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support

Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi. Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support Aalto-yliopiston laatujärjestelmä ja auditointi Aalto-yliopisto Inkeri Ruuska, Head of Planning & Management Support 16.11.2016 The quality policy principles governing the activities of Aalto University

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaaminen, 08YSOS15

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaaminen, 08YSOS15 1 Heinäkuu 2015 Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaaminen, 08YSOS15 Onnittelumme valinnasta! Opiskelu käynnistyy kaikkien Lahden ammattikorkeakoulun ylempää AMK tutkintoa

Lisätiedot

BIM Metropoliassa 21.11.2013. Päivi Jäväjä, yliopettaja Metropolia AMK

BIM Metropoliassa 21.11.2013. Päivi Jäväjä, yliopettaja Metropolia AMK BIM Metropoliassa 21.11.2013 Päivi Jäväjä, yliopettaja Metropolia AMK Metropolia lyhyesti Suomen suurin ammattikorkeakoulu Toiminut vuodesta 2008, kun silloinen Stadia ja Evtek yhdistyivät Neljä koulutusalaa

Lisätiedot

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto

ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto ATLAS-kartan esittely - Peli palveluiden yhteiskehittämisen menetelmistä Päivi Pöyry-Lassila, Aalto-yliopisto Serve Research Brunch 24.10.2013 Esityksen sisältö ATLAS-hanke lyhyesti ATLAS-kartan kehittäminen:

Lisätiedot

FUAS ja sen toiminnallisen ohjauksen malli

FUAS ja sen toiminnallisen ohjauksen malli FUAS ja sen toiminnallisen ohjauksen malli 01.02.2012 Suomen suurin ammattikorkeakoulukokonaisuus FUAS toimii Helsingin laajalla metropolialueella Opiskelijoita 21.000 HAMK LAMK Henkilöstöä 1.700 Liikevaihto

Lisätiedot

HAKIJATILASTO

HAKIJATILASTO AMK- ja Bachelor-tutkinnot Kulttuuriala Bachelor of Culture and Arts, Media and Arts 48 325 334 6,77 Medianomi (AMK), päivätoteutus 42 259 446 6,17 Musiikkipedagogi (AMK), päivätoteutus 25 42 157 1,68

Lisätiedot

Biotalouden liiketoiminnan kehittämisen koulutus

Biotalouden liiketoiminnan kehittämisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Biotalouden liiketoiminnan kehittämisen koulutus SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu luonnonvara-alalla ja elintarvikeketjussa työskentelevien

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta

Perustietoa hankkeesta Perustietoa hankkeesta Kiina-verkosto on perustettu 1990 luvulla. Kam oon China verkoston nimellä toiminta on jatkunut vuodesta 2007 alkaen. Hankkeen hallinnoija: Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 1.8.2012

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Opetussuunnitelma Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus >> Opintojaksoluettelo >> Opintojen suoritusjärjestys

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu henkilöstön osaamisen nostamiseen ja työelämän

Lisätiedot

OPO-INFO Sirkku Mäntyniemi. 9/11/11 Helsinki Metropolia University of Applied Sciences

OPO-INFO Sirkku Mäntyniemi. 9/11/11 Helsinki Metropolia University of Applied Sciences OPO-INFO 04.11.2011 Sirkku Mäntyniemi 9/11/11 Helsinki Metropolia University of Applied Sciences 1 Hakukelpoisuus Lukion oppimäärä ja/tai ylioppilastutkinto International Baccalaureate-, Reifeprüfung-

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland:

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland: Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project Kam oon China- verkostoon kuuluu kaksitoista (12) koulutuksen järjestäjää eri puolilta Suomea. Verkosto on perustettu 1998 alkaen. Hankkeen hallinnoijana

Lisätiedot

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Ø Rotarypiiri myöntää stipendejä sille osoitettujen hakemusten perusteella ensisijaisesti rotaryaatteen mukaisiin tarkoituksiin. Ø Stipendejä myönnetään

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa. Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY

Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa. Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY Master in Research and Innovation in Higher Education (MARIHE) Erasmus Mundus

Lisätiedot

Tietoa Laureasta. Finnsecurity ry:n turvallisuusalan kouluttajien ajankohtaispäivä 12.3.2014. Reijo Lähde 3/11/2014

Tietoa Laureasta. Finnsecurity ry:n turvallisuusalan kouluttajien ajankohtaispäivä 12.3.2014. Reijo Lähde 3/11/2014 Tietoa Laureasta Finnsecurity ry:n turvallisuusalan kouluttajien ajankohtaispäivä 12.3.2014 Reijo Lähde 3/11/2014 3/11/2014 Laurea-ammattikorkeakoulu 2 Laurean koulutusalat Fysioterapia Hoitotyö Hotelli-

Lisätiedot

Kansallisen tutkintojen viitekehyksen osaamiskuvaukset korkeakouluille. Kansallinen Bologna-seurantaseminaari 25.05.2009 Timo Luopajärvi

Kansallisen tutkintojen viitekehyksen osaamiskuvaukset korkeakouluille. Kansallinen Bologna-seurantaseminaari 25.05.2009 Timo Luopajärvi Kansallisen tutkintojen viitekehyksen osaamiskuvaukset korkeakouluille Kansallinen Bologna-seurantaseminaari 25.05.2009 Timo Luopajärvi Korkeakoulututkintojen sijoittaminen kansalliseen viitekehykseen

Lisätiedot

WAT? INTRO VESI- JA YMPÄRISTÖTEKNIIIKAN MAISTERIOHJELMAAN (MASTER S PROGRAMME IN WATER & ENVIRONMENTAL ENGINEERING)

WAT? INTRO VESI- JA YMPÄRISTÖTEKNIIIKAN MAISTERIOHJELMAAN (MASTER S PROGRAMME IN WATER & ENVIRONMENTAL ENGINEERING) WAT? INTRO VESI- JA YMPÄRISTÖTEKNIIIKAN MAISTERIOHJELMAAN (MASTER S PROGRAMME IN WATER & ENVIRONMENTAL ENGINEERING) 13.9.2017 Marko Keskinen & Maija Sihvonen ENSURING A SUSTAINABLE & FUNCTIONING SOCIETY

Lisätiedot

Opetussuunnitelmat ja osaaminen

Opetussuunnitelmat ja osaaminen Opetussuunnitelmat ja osaaminen Riitta Pyykkö Pedagogiset messut ajankohtaista opetuksen kehittämisestä Turku 22.5.2012 Mitä sanoo asetus? Yliopiston tehtävänä on jatkuvasti arvioida ja kehittää tutkintoja,

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Matti Taajamo Ammatillisen koulutuksen tutkimusseminaari 21.1.2016 Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä (kansallinen tutkimus- ja kehittämishanke)

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

Kokemuksia Erasmus+ KA107 vaihtojen sisältöjen toteutuksesta Diakonia-ammattikorkeakoulussa

Kokemuksia Erasmus+ KA107 vaihtojen sisältöjen toteutuksesta Diakonia-ammattikorkeakoulussa Kokemuksia Erasmus+ KA107 vaihtojen sisältöjen toteutuksesta Diakonia-ammattikorkeakoulussa Sami Kivelä Lehtori, kansainväliset asiat Diakonia-ammattikorkeakoulu Koordinaattoritapaaminen, CIMO 30.11.2016

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Building a Pyramid Project Workshop, of April, Larissa, Greece

Building a Pyramid Project Workshop, of April, Larissa, Greece Building a Pyramid Project Workshop, 15-17 of April, Larissa, Greece Nuorelta yrittäjältä vaadittavien tietojen, taitojen ja kompetenssien tunnistaminen ja niiden kehittäminen opetuksessa Özerk Göker Pyramid

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

Co-Design Yhteissuunnittelu

Co-Design Yhteissuunnittelu Co-Design Yhteissuunnittelu Tuuli Mattelmäki DA, associate professor Aalto University School of Arts, Design and Architecture School of Arts, Design and Architecture design with and for people Codesign

Lisätiedot

Faculty of Agriculture and Forestry. Forestry

Faculty of Agriculture and Forestry. Forestry Faculty of Agriculture and Forestry Promoting the sustainable use of bioresources by high level teaching based on scientific research Maatalous-metsä tieteellinen tiedekunta Faculty of Agriculture and

Lisätiedot