Etelä-Suomen EAKR Maakunnan liittojen alueellinen viestintäsuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Etelä-Suomen EAKR Maakunnan liittojen alueellinen viestintäsuunnitelma"

Transkriptio

1 Etelä-Suomen EAKR Maakunnan liittojen alueellinen viestintäsuunnitelma MYR-käsittelyyn maakunnissa Käsitelty Etelä-Suomen EAKR koordinaatiotyöryhmässä

2 Tämä viestintäsuunnitelma on laadittu työ- ja elinkeinoministeriön rakennerahasto-ohjelman viestintästrategian ja Etelä-Suomen EAKR 1 -koordinaatiosopimuksen täytäntöön panemiseksi. Viestintäsuunnitelma käsitellään Etelä-Suomen EAKRkoordinaatiotyöryhmässä sekä Etelä-Suomen maakuntien yhteistyöryhmissä (MYR). Maakunnan liitot myöntävät alueellaan rakennerahastotukea Euroopan aluekehitysrahaston hankkeisiin. Uudenmaan liitto on koordinoiva viranomainen Etelä-Suomen alueella. Yritysten EAKR-kehittämisavustusten myöntäminen on keskitetty hallinnollisesti neljälle ELYkeskukselle. Etelä-Suomessa hallinnosta vastaa Hämeen ELY-keskus. Uudenmaan liitto vastaa lisäksi valtakunnallisen 6Aika, Avoimet ja älykkäät palvelut - ohjelman hallinnoinnista. Ohjelma-alueeseen kuuluu kuusi suurinta kaupunkia Suomessa, eli Helsinki, Espoo, Vantaa, Oulu, Tampere ja Turku. Tämä viestintäsuunnitelma koskee Uudenmaan liiton koordinoimaa EAKR-hankerahoitusta (Etelä-Suomen maakunnan liittojen myöntämä EAKR-hankerahoitus ja 6Aika kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-hankerahoitus). Etelä-Suomen EAKR-viestintää ohjaavat: -Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) rakennerahasto-ohjelman viestintästrategia -Etelä-Suomen EAKR-koordinaatiosopimus -Rakennerahastoviestinnän ohjeet ja valmiit pohjat: Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelman viestintästrategian mukaisesti: Rahoittavat viranomaiset (välittävät toimielimet) vastaavat alueellisten viestintäverkostojen työskentelystä ja vuosittaisten viestintäsuunnitelmien laatimisesta. Rakennerahasto-ELYt ja koordinoivat liitot nimeävät vähintään kaksi viestintävastaavaa, jotka ovat kansallisen viestintäverkoston jäsen ja varajäsen sekä alueellisen viestintäverkoston työskentelystä vastaavat henkilöt. Rahoittavat viranomaiset vastaavat hakuajoista tiedottamisesta, hanketoimijoiden neuvonnasta ja ohjauksesta. Kaikista hakuajoista ilmoitetaan rakennerahastot.fi-verkkopalvelussa. Rahoittavat viranomaiset vastaavat rahoitetun hanketoiminnan tuloksista tiedottamisesta rakennerahastot.fi-verkkopalvelussa. RR-ELYt ja koordinoivat liitot vastaavat rakennerahastot.fi -sivuston alueellisista osioista. Lisäksi rahoittava viranomainen neuvoo ja ohjaa tuensaajaa tiedotus- ja viestintäasioissa. 1 EAKR = Euroopan aluekehitysrahasto 2

3 Ydinviesti Etelä-Suomen EAKR:n ydinviesti mukailee työ- ja elinkeinoministeriön rakennerahastoohjelman viestintästrategian ydinviestejä. Etelä-Suomen EAKR-viestinnän ydinviesti on: Työtä, kilpailukykyä ja elinvoimaa EAKR-rahoituksella Etelä-Suomeen Lisäksi Etelä-Suomen EAKR-viestinnässä halutaan panostaa erityisesti rakennerahastotoiminnan vaikutuksista ja tuloksista viestimiseen sekä hankesuunnitelmien laadun parantamiseen. Etelä-Suomen alueellinen EAKRviestintäverkosto Uudenmaan liitto vastaa Etelä-Suomen EAKR-rahoituksen alueellisen viestintäverkoston kokoamisesta ja koolle kutsumisesta. Kustakin Etelä-Suomen maakunnan liitosta nimetään viestinnän yhteyshenkilö, joka osallistuu viestintäsuunnitelman laatimiseen ja käytännön tasolla toimii viestinnän tekijänä alueellaan (esim. sisällöt/tulokset alueen hankkeista, wwwpäivitykset). Tarvittaessa viestinnän yhteyshenkilöt voidaan nimetä työparina niin, että mukana on sekä rakennerahastotoiminnan että viestinnän asiantuntija. Viestintäverkoston jäsenet ja yhteystiedot: Maakunta Nimi Sähköpostiosoite Uusimaa Tiina Huotari, Seija Elo (sijalla Tuuli Aaltio) Päijät-Häme Asta Kortesaari Kanta-Häme Jaana Laakso (+ Osmo Väistö) Etelä-Karjala Ritva-Liisa Pulkkinen (+Satu Sikanen) Varsinais-Suomi Jessica Ålgars-Åkerholm, Ville Roslakka Kymenlaakso Pia Lindgren (+Riitta Kallström) Alueellisella viestintäverkostolla on käytössään jaettu työtila Uudenmaan liiton ekstranetissä. Työtilaan kootaan kaikki verkoston keskeinen materiaali yhteiseen käyttöön. Työtilan osoite: käyttäjätunnus: esrr salasana: uusimaa Lisäksi Etelä-Suomen rakennerahastotyön koordinaatiotyöryhmä 2 tiedottaa omissa organisaatioissaan EAKR-rakennerahastotyöstä. 2 Etelä-Suomen maakunnan liitot ovat perustaneet rakennerahastotyön koordinaatiotyöryhmän, jonka tehtävänä on edistää Etelä-Suomen koordinaatiosopimuksen tarkoituksen toteutumista ja osapuolten välistä yhteistyötä sopimukseen liittyvien tehtävien hoidossa. Työryhmään on nimetty yksi edustaja kustakin maakunnan liitosta ja ohjelmajohtaja. 3

4 Muut viestinnän työryhmät Viestintään liittyvissä asioissa kokoontuu useita erilaisia työryhmiä ja verkostoja, joissa myös Etelä-Suomen EAKR-toimijat ovat aktiivisesti mukana. Työryhmät ja niiden Etelä-Suomen EAKR-edustus ovat: Hallintoviranomaisen (TEM) rakennerahastojen viestintäverkosto (Tiina Huotari / Uudenmaan liitto, varajäsen Ritva-Liisa Pulkkinen / Etelä-Karjalan liitto) Rakennerahastot.fi sivuston verkkotoimituskunta (Seija Elo / Uudenmaan liitto, varalla Tuuli Aaltio) Muut verkostot, joihin osallistutaan mahdollisuuksien mukaan: komission perustamien unionin rakennerahastoviestinnän verkostot INFORM ja INIO. Viestinnän resurssit Etelä-Suomen EAKR-viestinnän tueksi on perustettu EAKR-viestintähanke Alueellisten innovaatiokeskittymien vahvistaminen EAKR-viestinnän keinoin (toimintalinja 2, erityistavoite 4.1). Hanketta hallinnoi Uudenmaan liitto, ja sen rahoitukseen osallistuvat kaikki Etelä- Suomen maakunnan liitot erikseen sovitulla tavalla. Lisäksi viestintää hoidetaan osana Uudenmaan liiton EAKR:n teknisen tuen toimintaa. Etelä-Suomen EAKR-viestinnän organisointi ja vastuut Etelä-Suomen EAKR-koordinaatiosopimuksen mukaisesti Uudenmaan liitto vastaa rakennerahastotiedotuksesta ja -viestinnästä yleisölle, hakijoille, potentiaalisille tuensaajille ja tuensaajille toimialueella hallintoviranomaisen viestintästrategian mukaisesti. Uudenmaan liitto laatii viestintäsuunnitelman, jonka maakuntien yhteistyöryhmät käsittelevät. Viestinnän suunnittelussa ja toteutuksessa tehdään yhteistyötä liittojen ja koordinoivan liiton kesken. Uudenmaan liitto koordinoi Etelä-Suomen yhteistä EAKR-viestintää. Uudenmaan liitto tuottaa ja toteuttaa Etelä-Suomen yhteisiä, jaettuja sisältöjä ja viestintämateriaaleja, joita maakunnan liitot hyödyntävät alueellisessa viestinnässään. Maakunnan liitot viestivät alueellisesti rahoittamistaan hankkeista haluamallaan tavalla ja aiempien ohjelmakausien hyviä viestintäkäytänteitä hyödyntäen. Alueiden rakennerahastotoimintaa, kärkihankkeita ja hankkeiden hyviä käytäntöjä nostetaan esille Etelä-Suomen EAKR-toiminnan yhteisessä viestinnässä. Yhteisessä tiedotuksessa pyritään alueelliseen tasavertaisuuteen maakuntien välillä esimerkiksi vuorottelemalla yhteiseen viestintään nostettavia uutisia. Koordinaation ja alueellisen viestinnän vastuut jakautuvat käytännön tasolla seuraavasti: 4

5 Uudenmaan liitto koordinoi Etelä-Suomen EAKR-toiminnan yhteistä viestintää: yhteiset viestintämateriaalit (suunnittelu, toteutus ja hankinta) yhteisten viestintämateriaalien kieliversiot (suunnittelu, toteutus ja hankinta) yhteiset viestintäsisällöt (tiedotteet, Etelä-Suomen rr.fi, hakuilmoitukset, hakijan ohje, lehti-ilmoituspohja) hankehakujen infotilaisuuksien järjestämisvastuu kokoaa ja toimittaa alueilta tulevat uutisvinkit julkaistavaksi Etelä-Suomen yhteisessä tiedotuksessa. tuottaa valmiit info/uutistekstit jaettavaksi alueilla ja antaa syötteitä alueellista tiedotusta varten Maakunnan liitot vastaavat alueellisesta viestinnästä liittojen omissa viestintäkanavissa ja osallistuvat yhteisen viestinnän suunnitteluun ja toteutukseen omalta osaltaan: maakunnan liittojen omat www-sivut ja sosiaalinen media maakunnan liittojen omat uutiskirjeet, tiedotteet yms. maakunnan liittojen omat jakelulistat osallistuu Etelä-Suomen EAKR:n yhteisen viestinnän sisällöntuotantoon ja toteutukseen maakunnan liittoa koskevin osin Etelä-Suomen EAKR yhteiset viestintäkanavat ja -materiaalit Yhteiset viestintäkanavat ovat: Rakennerahastot.fi verkkopalvelun Etelä-Suomen osio Etelä-Suomen EAKR Facebook Maakuntiin jalkautuvat hakukohtaiset infotilaisuudet. Hakuinfo on avoin tiedotustilaisuus EAKR-hausta ja sen sisällöistä. Tilaisuuksissa kerrotaan rakennerahastorahoituksesta, madalletaan toimijoiden kynnystä hankehakuun ja innostetaan toimijoita kehittämistyöhön. Infotilaisuudet myös verkottavat toimijoita keskenään. EAKR hanke- ja asiantuntijaseminaari (ohjelmakauden puolivälissä). Seminaari kokoaa yhteen aluekehittäjiä sekä jakaa hankkeiden osaamista ja hyviä käytäntöjä. Lisäksi tilaisuus tiedottaa EAKR-rahoituksesta ja sen hyödyntämismahdollisuuksista. Yhteiset viestintämateriaalit ovat: Roll-up (6 kpl suomeksi, 2 kpl ruotsiksi) Hakukohtainen hakijan opas (valmistellaan jokaiseen avoimeen hakuun erikseen) Hakukohtaiset hakuilmoitukset Hakukohtaiset lehti-ilmoituspohjat (kukin maakunnan liitto julkaisee alueellaan omalla kustannuksellaan halutessaan). Ilmoituksista laaditaan ruotsinnokset tarvittaessa Hankekooste/ tulosjulkaisu (ohjelmakauden puolivälissä). Hankekooste tuo esille rahoitettuja hankkeita sekä niiden tuloksia ja hyviä käytäntöjä. Julkaistaan sähköisenä ja/tai paperisena. Tiedote- ja uutistekstit Muu tarpeen mukainen viestintämateriaali (esim. flyerit, julisteet yms.) Mediatiedotteet (tarkoituksenmukaisissa yhteyksissä) 5

6 Viestinnän aikataulu ja vuosisuunnitelma Etelä-Suomen EAKR-viestintään laaditaan vuosittain tätä viestintäsuunnitelmaa tarkentava taulukko (Liite 1). Etelä-Suomen rakennerahastoviestintää toteutetaan kumppanuusperiaatteella Etelä-Suomessa rakennerahoituksen myöntämisestä vastaa kolme rahoittajaviranomaista: Hämeen elinkeino, -liikenne ja ympäristökeskus (Hämeen ELY-keskus) ja Uudenmaan liitto. Varsinais-Suomen ESR-rahoituksesta vastaa Keski-Suomen ELY-keskus. Varsinais-Suomen osalta rakennerahastotiedotuksessa toimitaan yhteistyössä Keski-Suomen ELY-keskuksen kanssa. Etelä-Suomen rakennerahastoviestinnän yhteistyötä varten on muodostettu Uudenmaan liiton ja Hämeen ELY-keskuksen rakennerahasto- ja viestintäasiantuntijoista koostuva Etelä- Suomen rakennerahastoviestinnän työryhmä. Työryhmän pääasiallisena tehtävänä on hoitaa ulospäin suuntautuvaa rakennerahastoviestintää ja vastata mm. verkkopalvelun Etelä-Suomen osiosta. Lisäksi työryhmä vastaa tämän viestintäsuunnitelman täytäntöönpanosta osaltaan. Etelä-Suomen yhteisen rakennerahastoviestinnän suunnittelu: Uudenmaan liitto ja Hämeen ELY-keskus laativat yhteisen Etelä-Suomen aluetta koskevan operatiivisen viestintäsuunnitelman, jota päivitetään vuosittain. Välittävien toimielinten yhteisen osion lisäksi suunnitelmaan sisältyvät tarkemmat organisaatiokohtaiset osiot. Kumpikin toimielin koordinoi itsenäisesti omaa alueellista viestintäverkostoaan, joka vastaa viestinnän suunnittelusta ja toteutuksesta käytännön tasolla. Etelä-Suomen yhteinen visuaalinen ilme ja graafinen ohjeisto: Etelä-Suomen aluetta koskevassa rakennerahastoviestinnässään käytetään rakennerahastojen virallista visuaalista ilmettä oranssilla värillä (R246 G146 B30). Valtakunnallisessa viestinnässä käytetään vihreää ilmettä. Rakennerahastojen graafisessa ohjeistuksessa noudatetaan hallintoviranomaisen ohjetta rakennerahastoviestinnästä 3. Etelä-Suomen yhteinen sisällöntuotanto: Uudenmaan liitto ja Hämeen ELY-keskus tuottavat yhteistyössä sisältöjä rakennerahastot.fi - sivustolle sekä sivuston kautta lähetettävään uutiskirjeeseen. Tuotettuja sisältöjä voidaan 3 6

7 hyödyntää tarpeen mukaan myös molempien organisaatioiden omilla nettisivuilla ja muissa viestintäkanavissa. Etelä-Suomen rakennerahastojen uutiskirje: Etelä-Suomen rakennerahastojen uutiskirje ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Toimitusvastuu vuorottelee niin, että molemmat organisaatiot toimittavat vuoden aikana kaksi uutiskirjettä. Sisällöissä painottuvat tuotantovastuun vaihtumisen myötä vuorotellen EAKR- ja ESRuutiset. Osa uutisista voidaan kirjoittaa yhteisiksi, jolloin toinen osapuoli toimittaa ajoissa tarvittavat pohjatiedot. Uutiskirjeeseen varataan toiselle osapuolelle aina myös oma lyhyt uutispaikka, johon sisältö toimitetaan ajoissa vetovastuussa olevalle taholle. Etelä-Suomen rakennerahastojen uutiskirjeen alustava aikataulu ja tuotantovastuut: helmi-maaliskuu (Uudenmaan liitto) toukokuu (Hämeen ELY-keskus) syyskuu (Uudenmaan liitto) marraskuu (Hämeen ELY-keskus) Rakennerahastot.fi-sivuston päivitys: Uudenmaan liitto ja Hämeen ELY-keskus ylläpitävät ja päivittävät yhteistyössä rakennerahastot.fi sivuston Etelä-Suomen osiota. Sivuston rakenteessa ei ole erillistä jakoa EAKR ja ESR-asioihin, mutta sisältöjen päivityksessä vastuut jakautuvat näiden kokonaisuuksien mukaan. Maakunnan liittojen EAKR-rahoituksen osalta sivustoa ylläpitää tiedottaja Seija Elo. Hämeen ELY-keskuksen ESR-rahoituksen ja EAKR-yritystukien osalta sivustoa ylläpitää Pirjo Orava. Vähintään kerran vuodessa Etelä-Suomen rakennerahastoviestinnän työryhmä tarkistaa sivuston sisällön kokonaisuudessaan. Tarkistuksen yhteydessä mahdollinen vanhentunut tieto poistetaan tai päivitetään ajan tasalle. Kokonaistarkistus ajoittuu vuosittain alkuvuoteen. Rakennerahastot.fi-etusivun uutistuotanto: Etelä-Suomen rr.fi -osion etusivulla on neljä uutisnostopaikkaa, jotka on lähtökohtaisesti jaettu seuraavasti: kaksi vasemmanpuoleista on varattu ESR-sisällöille ja niihin tuottaa säännöllisesti sisältöä Hämeen ELY-keskus kaksi oikeanpuoleista on varattu EAKR-sisällöille ja niihin tuottaa säännöllisesti sisältöä Uudenmaan liitto Molemmat organisaatiot vievät mahdollisuuksiensa mukaan kuvapankkiin uusia, oikean kokoisia uutiskuvia. Molemmat saavat hyödyntää ristiin toistensa kuvia sivuston uutispalstalla. 7

8 Ruotsinkieliset sisällöt: Uudenmaan liitto on varannut käännösresursseja rakennerahastot.fi-sivuston sisältöjen ruotsintamiseen. Periaatteena on, että kaikki Etelä-Suomen osion sisällöt tuotetaan kahdella kielellä resurssien niin salliessa. Uudenmaan liiton tiedottaja Seija Elo vastaa EAKR-sisältöjen ruotsinkielisten versioiden päivityksestä ja koordinoi käännöstyötä myös ESR-sisältöjen osalta. Hämeen ELY-keskus voi lähettää omia viestintäsisältöjään käännettäväksi Seija Elon kautta. Laajemmista käännöskokonaisuuksista Hämeen ELY vastaa itse. Materiaalipankki: Etelä-Suomen materiaalipankki on otettu käyttöön syksyllä 2014 rakennerahastot.fi - sivustolla. Molemmat organisaatiot vievät pankkiin omia sisältöjään sen kansiorakennetta noudattaen, ja huolehtivat omalta osaltaan myös vanhojen sisältöjen poistamisesta. Toistaiseksi ei ole katsottu tarpeelliseksi perustaa erillistä ruotsinkielistä materiaalipankkia, vaan myös ruotsinkieliset materiaalit tallennetaan samaan paikkaan. EAKR-viestinnässä panostetaan verkkoviestintään Viestinnässä panostetaan verkkoviestintään ja ajantasaiseen tiedonsaantiin verkosta. Pääviestintäkanava on rakennerahastot.fi -verkkopalvelun Etelä-Suomen osio. Rakennerahastot.fi -verkkopalvelun lisäksi verkossa viestitään Etelä-Suomen rakennerahastojen uutiskirjeen, maakunnan liittojen verkkosivustojen ja sosiaalisen median avulla. Viestinnän uutena työkaluna sosiaalinen media Sosiaalisen median uutena työkaluna on käytössä Etelä-Suomen EAKR Facebook-sivu. Sosiaalinen media ei kuitenkaan ole rakennerahastoviestinnän pääasiallinen kanava, vaan sen tehtävänä on tukea muuta verkkoviestintää, kuten rakennerahastot.fi -sivua ja maakunnan liittojen verkkosivuja. Sosiaalisen median käyttötarkoituksia ovat esimerkiksi: EAKR rahoittajaviestintä: tiedotteet, hakuajat, ohjeet ja oppaat, päätökset (mm. hallintoviranomaisen ja komission antamat) Etelä-Suomen EAKR-hankkeiden tuloksista tiedottaminen (esim. hankkeiden tapahtumien markkinointi, julkaisujen levittäminen) Sosiaalinen media mahdollistaa tiedotuksen nopeasti ja ajankohtaisesti ja se tuo esille rakennerahastotyön monipuolisuutta. Samalla se tukee rahoitettujen hankkeiden näkyvyyttä. Facebook-työkalu tukee sekä rahoittajan että rahoitettujen hankkeiden markkinointiviestintää esimerkiksi tapahtumista ja palveluista kertomalla. 8

9 Sosiaalinen media myös mahdollistaa kommentoinnin ja keskustelun, jota staattisemmat verkkosivut eivät tällä hetkellä tue. Sosiaalisen median avaaminen kommentoinnille kuitenkin tulee suunnitella hyvin. Tarvittaessa Facebook-sivulla otetaan käyttöön sivulla julkaisemisen esitarkastaminen (moderointi). Kriisitilanteissa toimitaan Uudenmaan liiton ohjeistuksen mukaan. Etelä-Suomen EAKR Facebook-sivu toimii viestinnässä tukena: rahoittajaviestintä (mm. hakuajat, hakuohjeet, hankehallinnointi) rahoitetuista projekteista kertominen, projektien toiminnan ja tulosten näkyväksi tekeminen. Facebookiin voidaan nostaa uutisia esim. rahoitettujen hankkeiden blogeista. keskustelun avaaja EAKR-asioissa rahoittajan omien tapahtumien seuraaminen ja kommentoiminen (kuvat, videot, kommentit, linkit, live-raportointi) hakijoiden ja hankkeiden toteuttajien palvelu ja ohjeistaminen Facebook-sivun päivittämisvastuu on Uudenmaan liitossa. Hakujen yhteydessä maakuntiin jalkautuvat infotilaisuudet Etelä-Suomen EAKR-hankerahoituksen infotilaisuuksien järjestämisvastuu on Uudenmaan liitolla. Tilaisuuksien toteutuksessa tehdään yhteistyötä maakunnan liittojen kanssa ja mahdollisuuksien mukaan paikallisten RR-ELY-keskusten kanssa. Mediatiedottaminen Laajemmat, koko Etelä-Suomen EAKR-asioita koskevat mediatiedotteet laatii Uudenmaan liitto. Maakunnissa mediatiedotteet jaetaan maakunnan liittojen viestinnän yhteyshenkilöiden kautta. Halutessaan maakunnan liitot voivat laatia omia mediatiedotteitaan alueillaan. Alueellisten ja paikallisten toimijoiden kannattaa panostaa erityisesti paikallismediaan. Myös ammatti- ja erikoislehdet sekä yhteistyötahojen (erityisesti sosiaalipartnereiden) julkaisut ovat hyvä tiedotuskanava. Etelä-Suomen EAKR-asioissa median yhteydenotot ohjataan pääsääntöisesti ohjelmajohtaja Mari Kupariselle. 9

10 Tuensaajien neuvonta ja ohjaus tiedotusja viestintäasioissa Uudenmaan liiton myönteisissä rahoituspäätöksissä viranomaisen täydentävänä ehtona tuensaajia velvoitetaan käyttämään kaikessa tiedotuksessaan EU-lipputunnuksen ja Vipuvoimaa EU:lta logon lisäksi rahoittavan maakunnan logoa tai vaakunaa. Tuensaajan on kaikissa tiedotus- ja viestintätoimenpiteissään käytettävä EU-lippulogon ja Vipuvoimaa EU:lta lisäksi X:n maakunnan 4 logoa/vaakunaa. Ylimaakunnallisissa yhteishankkeissa, joissa rahoittavia maakuntia on useita, tuensaajat käyttävät vain EU-lipputunnusta ja Vipuvoimaa EU:lta logoa tiedotusmateriaalien selkiyttämiseksi. Uudenmaan liitto järjestää myönteisen rahoituspäätöksen saaneille hankkeille ja toimijoille koulutusta hankkeiden käynnistymisvaiheessa. Koulutuksessa käsitellään myös tiedotus- ja viestintäasiat osana hyvää hanketoimintaa ja rahoituspäätöksen ehtoja. Koulutukset jalkautuvat tarvittaessa kaikkiin Etelä-Suomen maakuntiin tai ne jaetaan webcastina verkossa. Koulutuksissa tuensaajille tuodaan esille myös niitä mahdollisuuksia, miten rahoittaja voi tukea hanketoimijoiden viestintää esimerkiksi nostamalla hankkeiden tilaisuuksia ja hyviä käytäntöjä esille viestinnässä. Tuensaajan tulee toimittaa rahoittajalle helposti julkaistavaa tietoa ja kuvia. Viestinnän arviointi ja seuranta Uudenmaan liitto seuraa ja arvioi Etelä-Suomen EAKR-rahoituksen yhteistä viestintää. Koordinoivana liittona Uudenmaan liitto myös kokoaa tarpeelliset viestintää koskevat tiedot ja raportoi ne hallintoviranomaiselle (TEM). Sähköistä viestintää voidaan seurata ja arvioida esimerkiksi käyttäjämäärän sekä vuorovaikutuksen määrän ja keskustelun sävyn perusteella. Tilaisuuksien onnistumista mitataan osallistujamäärän ja palautteen avulla. Lisäksi tehdään mediaseurantaa ja arvioidaan mm. medianäkyvyyttä ja keskustelun/kirjoitusten sävyä. 4 se maakunta, jonka rahoituskehyksestä hanke rahoitetaan 10

11 Kestävän kaupunkikehittämisen EAKRviestintä Uudenmaan liitto toimii rahoittaja myös kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-rahoituksessa. Kestävän kaupunkikehittämisen strategia on nimeltään 6Aika Avoimet ja älykkäät palvelut. Sen ovat laatineet ja sitä toteuttavat Suomen suurimmat kaupungit, niin sanotut kuutoskaupungit eli Helsinki, Espoo, Vantaa, Oulu, Tampere ja Turku. 6Aika-rahoitukseen liittyvää viestintää toteutetaan yhteistyössä kuutoskaupunkien ja strategian toteutusta koordinoivan 6Aika-strategiatoimisto hankkeen kanssa. EAKRrahoituksen osalta viestinnässä hyödynnetään osin samoja sähköisiä työkaluja kuin Etelä- Suomen EAKR-viestinnässä. 6Aika-viestintää toteutetaan osana Uudenmaan liiton rakennerahastojen teknisen tuen toimintaa. 11

POHJOIS-SUOMEN RAKENNERAHASTOTOIMINNAN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

POHJOIS-SUOMEN RAKENNERAHASTOTOIMINNAN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 POHJOIS-SUOMEN RAKENNERAHASTOTOIMINNAN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 POHJOIS-SUOMEN RAKENNERAHASTOTOIMINNAN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Rakennerahasto-ohjelma ja -viestintä Rakennerahastoviestinnällä tuetaan

Lisätiedot

Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013

Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013 1 Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013 Hyväksytty Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007 2013 seurantakomiteassa 11.12.2007. 2 Viestintästrategia

Lisätiedot

Vyyhti verkostot, yrittäjyysosaaminen ja yhteistoiminnallisuus luovilla aloilla

Vyyhti verkostot, yrittäjyysosaaminen ja yhteistoiminnallisuus luovilla aloilla 1/(15) Sisällys Yleistä hankkeen toteuttamisesta... 1 Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen... 2 Viestintä ja graafinen ohjeistus... 2 Aikataulutettu suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä...

Lisätiedot

6Aika - Avoimet ja älykkäät palvelut -strategia KUUTOSKAUPUNGIT Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Oulu, Turku

6Aika - Avoimet ja älykkäät palvelut -strategia KUUTOSKAUPUNGIT Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Oulu, Turku 6Aika - Avoimet ja älykkäät palvelut -strategia KUUTOSKAUPUNGIT Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Oulu, Turku Työ- ja elinkeinoministeriön 9.6.2014 hyväksymä Kuutoskaupunkien yhteistyöstrategia (diaarinro

Lisätiedot

Viestinnän linjaukset on laatinut ohjelman viestintää yhteen sovittava ryhmä ja ne on hyväksytty seurantakomiteassa 3.10.2014.

Viestinnän linjaukset on laatinut ohjelman viestintää yhteen sovittava ryhmä ja ne on hyväksytty seurantakomiteassa 3.10.2014. 3.10.2014 Manner-Suomen maaseutuohjelman 2014 2020 viestinnän strategiset linjaukset Viestinnän linjaukset koskevat Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa ohjelmakaudella 2014 2020 ja siitä viestivää

Lisätiedot

Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016

Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016 Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016 Sisällysluettelo 1 MAASEUTUVERKOSTO... 3 1.1 Maaseutuverkoston toiminnan tavoitteet... 3 1.2 Toiminnassa näkyvät teemat... 4 1.3 Uuden ohjelmakauden

Lisätiedot

Melonta- ja soutuliiton viestintäsuunnitelma

Melonta- ja soutuliiton viestintäsuunnitelma Melonta- ja soutuliiton viestintäsuunnitelma Lähtökohdat Suomen melonta- ja soutuliiton tarkoituksena on ylläpitää ja edistää melontaa ja soutua sekä olla niiden Suomessa toimivien yhteisöjen keskusjärjestönä

Lisätiedot

1.10.2008. Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman 2006-2008 SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti

1.10.2008. Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman 2006-2008 SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti 1.10.2008 Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman 2006-2008 SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti 1 InnoELLI Senior 2 TL 2 Verkostot ja viestintä - SeniorHaavi Laatijat: Heli Pajuvirta, Anu Olkkonen, Toni

Lisätiedot

Avoin viestintä on yhteistyötä Opetusministeriön viestintästrategia 2003-2005

Avoin viestintä on yhteistyötä Opetusministeriön viestintästrategia 2003-2005 Opetusministeriö Undervisningsministeriet Avoin viestintä on yhteistyötä Opetusministeriön viestintästrategia 2003-2005 Opetusministeriön julkaisuja 2003:36 Avoin viestintä on yhteistyötä Opetusministeriön

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton viestintäohje. Hyväksytty maakuntahallituksessa 20.10.2014 210

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton viestintäohje. Hyväksytty maakuntahallituksessa 20.10.2014 210 Pohjois-Karjalan maakuntaliiton viestintäohje Hyväksytty maakuntahallituksessa 20.10.2014 210 Sisältö 1 Johdanto 3 2 Miten ja mitä viestitään 3 3 Viestinnän kohderyhmät ja vastuut 4 4 Mediasuhteet 5 5

Lisätiedot

Kainuun maakunnan päivitetty viestintäsuunnitelma 2009-2012 sekä tehdyt toimenpiteet vuosina 2006-2008

Kainuun maakunnan päivitetty viestintäsuunnitelma 2009-2012 sekä tehdyt toimenpiteet vuosina 2006-2008 Kainuun maakunnan päivitetty viestintäsuunnitelma 2009-2012 sekä tehdyt toimenpiteet vuosina 2006-2008 Johtoryhmän hyväksymä 30.1.2009 KAINUUN MAAKUNNAN PÄVITETTY VIESTINTÄSUUNNITELMA 2009 2012 sekä tehdyt

Lisätiedot

VIESTINNÄN HUONEENTAULU

VIESTINNÄN HUONEENTAULU VIESTINTÄOHJE VIESTINNÄN HUONEENTAULU Kaupunkikonsernin viestintä on ajankohtaista, aktiivista, avointa ja vuorovaikutteista. Kaupunkikonsernin viestinnässä kerrotaan asiat mahdollisimman objektiivisesti

Lisätiedot

OHJELMAVIESTINNÄN TAVOITTEET VUONNA 2014

OHJELMAVIESTINNÄN TAVOITTEET VUONNA 2014 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman VIESTINTÄSUUNNITELMA 2014 Viestintäsuunnitelman on laatinut maa ja metsätalousministeriön maaseutuverkosto ja maaseudun kehittämisyksiköiden sekä Maaseutuviraston

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 VIESTINTÄOHJE Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUOPION KAUPUNGIN VIESTINTÄ...4 1.1 Viestintäohjeen lähtökohdat...5 1.2 Viestinnän periaatteet...8

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE

Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE SISÄLTÖ 1. 2. 2.1 2.2. 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 Viestintäohjeen tavoitteet Strategiset lähtökohdat Kouvolan kaupunkistrategia

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 1.1. Keskeiset toiminnalliset osa-alueet 4 2. Valonia asiantuntijaorganisaationa 5 2.1. Alueelliset strategiat ja ohjelmat 5 2.2. Kuntien ja

Lisätiedot

SUOMEN MAASEUTUVERKOSTO ja Maaseutuverkostoyksikkö - toimintasuunnitelma 2007 2014

SUOMEN MAASEUTUVERKOSTO ja Maaseutuverkostoyksikkö - toimintasuunnitelma 2007 2014 SUOMEN MAASEUTUVERKOSTO ja Maaseutuverkostoyksikkö - toimintasuunnitelma 2007 2014 Joulukuu 2007 1 SISÄLLYSLUETTELO: LÄHTÖKOHDAT...3 1. Maaseutuverkoston taustaa...3 1.1. Suomen maaseudun kehittämisstrategia

Lisätiedot

Karkkilan kaupungin viestintäsuunnitelma 2012 2013

Karkkilan kaupungin viestintäsuunnitelma 2012 2013 Karkkilan kaupungin viestintäsuunnitelma 2012 2013 Kh 07.11.2011 Kv 14.11.2011 Karkkilan kaupungin viestintäsuunnitelman sisällysluettelo 2 (26) 1. Karkkilan kaupunki viestijänä... 3 2. Karkkilan kaupungin

Lisätiedot

SUOMEN MAASEUTUVERKOSTO 2014 2020 toimintasuunnitelma / LUONNOS 29.9.2014

SUOMEN MAASEUTUVERKOSTO 2014 2020 toimintasuunnitelma / LUONNOS 29.9.2014 SUOMEN MAASEUTUVERKOSTO 2014 2020 toimintasuunnitelma / LUONNOS 29.9.2014 Sisältö: 1. Lähtökohdat... 1 1.1 Suomen maaseudun kehittämisohjelmat... 2 1.2 Maaseutuverkoston tavoitteet... 3 1.3 Maaseutuverkoston

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot

TOIMI. Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke 27.2.2006. Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö

TOIMI. Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke 27.2.2006. Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö 27.2.2006 Suomen Kylätoiminta ry Meijeritie 2 25410 Suomusjärvi p. (02) 738 1761 TOIMI Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke

Lisätiedot

YHTEISVOIMIN KOTONA ikääntyneiden kotiin annettavien palvelujen ja kuntoutuksen kehittäminen VIESTINTÄSUUNNITELMA

YHTEISVOIMIN KOTONA ikääntyneiden kotiin annettavien palvelujen ja kuntoutuksen kehittäminen VIESTINTÄSUUNNITELMA 1(8) YHTEISVOIMIN KOTONA ikääntyneiden kotiin annettavien palvelujen ja kuntoutuksen kehittäminen VIESTINTÄSUUNNITELMA Hyväksytty ohjausryhmän kokouksessa 5.11.2014 2(8) SISÄLLYSLUETTELO 1. Yhteisvoimin

Lisätiedot

Varsinais-Suomen liiton viestintä tavoitteet ja toteutus

Varsinais-Suomen liiton viestintä tavoitteet ja toteutus Varsinais-Suomen liiton viestintä tavoitteet ja toteutus JOHDANTO Varsinais-Suomen liitto on aluekehitysviranomainen ja kuntayhtymä, johon kuuluu maakunnan 27 kuntaa. Liitto on asiantuntijaorganisaatio,

Lisätiedot

Haminan kaupunki. Viestintästrategia 2013-2016. Kaupunginhallitus 14.1.2013

Haminan kaupunki. Viestintästrategia 2013-2016. Kaupunginhallitus 14.1.2013 Haminan kaupunki Viestintästrategia 2013-2016 Kaupunginhallitus 14.1.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 Haminan kaupungin strateginen näkökulma viestintään kaupunkistrategia 2 1.1 Haminan kaupungin visio 2 1.2 Haminan

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma 2015-2016. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Viestintäsuunnitelma 2015-2016. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Viestintäsuunnitelma 2015-2016 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän viestintäsuunnitelma 2015-2016 1 1. JOHDANTO... 2 2. VIESTINNÄN TAVOITTEET

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Viestintäohje ASIKKALAN KUNNAN VIESTINTÄOHJE. Viestimme aktiivisesti, avoimesti, nopeasti ja ymmärrettävästi

ASIKKALAN KUNTA Viestintäohje ASIKKALAN KUNNAN VIESTINTÄOHJE. Viestimme aktiivisesti, avoimesti, nopeasti ja ymmärrettävästi ASIKKALAN KUNTA ASIKKALAN KUNNAN VIESTINTÄOHJE Viestimme aktiivisesti, avoimesti, nopeasti ja ymmärrettävästi Hyväksytty kunnanhallituksessa 11.6.2007 ASIKKALAN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...3

Lisätiedot

6Aika Avoimet ja älykkäät palvelut. Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-rahoitus

6Aika Avoimet ja älykkäät palvelut. Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-rahoitus 6Aika Avoimet ja älykkäät palvelut Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-rahoitus Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen Hakijan ohje Ohjelmakauden 2014 2020 toinen hakukierros

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014. 7/2014 Laki. alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014. 7/2014 Laki. alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014 7/2014 Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ PROJEKTIOHJE

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ PROJEKTIOHJE MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ PROJEKTIOHJE Yleinen osa 2005 SISÄLTÖ 1. PROJEKTITOIMINTA MIKKELIN AMMATTI- KORKEAKOULUSSA... 2. PROJEKTITOIMINNAN PERIAATTEET... 3. PROJEKTI PROSESSINA... 3 3 4 Mikkelin

Lisätiedot

LAPLAND-ABOVE ORDINARY bränditeot-hanke (TYÖNIMI) Projektikäsikirja Bränditeot.doc

LAPLAND-ABOVE ORDINARY bränditeot-hanke (TYÖNIMI) Projektikäsikirja Bränditeot.doc LAPLAND-ABOVE ORDINARY bränditeot-hanke (TYÖNIMI) Hankesuunnitelma ajalle 1.1.2015-30.6.2017 Jakelu Tiedosto Laatinut Lapin liiton hallitus Projektikäsikirja Bränditeot.doc Inkeri Starry -Kaarina Mäcklin

Lisätiedot