Etelä-Suomen EAKR Maakunnan liittojen alueellinen viestintäsuunnitelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Etelä-Suomen EAKR Maakunnan liittojen alueellinen viestintäsuunnitelma"

Transkriptio

1 Etelä-Suomen EAKR Maakunnan liittojen alueellinen viestintäsuunnitelma MYR-käsittelyyn maakunnissa Käsitelty Etelä-Suomen EAKR koordinaatiotyöryhmässä

2 Tämä viestintäsuunnitelma on laadittu työ- ja elinkeinoministeriön rakennerahasto-ohjelman viestintästrategian ja Etelä-Suomen EAKR 1 -koordinaatiosopimuksen täytäntöön panemiseksi. Viestintäsuunnitelma käsitellään Etelä-Suomen EAKRkoordinaatiotyöryhmässä sekä Etelä-Suomen maakuntien yhteistyöryhmissä (MYR). Maakunnan liitot myöntävät alueellaan rakennerahastotukea Euroopan aluekehitysrahaston hankkeisiin. Uudenmaan liitto on koordinoiva viranomainen Etelä-Suomen alueella. Yritysten EAKR-kehittämisavustusten myöntäminen on keskitetty hallinnollisesti neljälle ELYkeskukselle. Etelä-Suomessa hallinnosta vastaa Hämeen ELY-keskus. Uudenmaan liitto vastaa lisäksi valtakunnallisen 6Aika, Avoimet ja älykkäät palvelut - ohjelman hallinnoinnista. Ohjelma-alueeseen kuuluu kuusi suurinta kaupunkia Suomessa, eli Helsinki, Espoo, Vantaa, Oulu, Tampere ja Turku. Tämä viestintäsuunnitelma koskee Uudenmaan liiton koordinoimaa EAKR-hankerahoitusta (Etelä-Suomen maakunnan liittojen myöntämä EAKR-hankerahoitus ja 6Aika kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-hankerahoitus). Etelä-Suomen EAKR-viestintää ohjaavat: -Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) rakennerahasto-ohjelman viestintästrategia -Etelä-Suomen EAKR-koordinaatiosopimus -Rakennerahastoviestinnän ohjeet ja valmiit pohjat: Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelman viestintästrategian mukaisesti: Rahoittavat viranomaiset (välittävät toimielimet) vastaavat alueellisten viestintäverkostojen työskentelystä ja vuosittaisten viestintäsuunnitelmien laatimisesta. Rakennerahasto-ELYt ja koordinoivat liitot nimeävät vähintään kaksi viestintävastaavaa, jotka ovat kansallisen viestintäverkoston jäsen ja varajäsen sekä alueellisen viestintäverkoston työskentelystä vastaavat henkilöt. Rahoittavat viranomaiset vastaavat hakuajoista tiedottamisesta, hanketoimijoiden neuvonnasta ja ohjauksesta. Kaikista hakuajoista ilmoitetaan rakennerahastot.fi-verkkopalvelussa. Rahoittavat viranomaiset vastaavat rahoitetun hanketoiminnan tuloksista tiedottamisesta rakennerahastot.fi-verkkopalvelussa. RR-ELYt ja koordinoivat liitot vastaavat rakennerahastot.fi -sivuston alueellisista osioista. Lisäksi rahoittava viranomainen neuvoo ja ohjaa tuensaajaa tiedotus- ja viestintäasioissa. 1 EAKR = Euroopan aluekehitysrahasto 2

3 Ydinviesti Etelä-Suomen EAKR:n ydinviesti mukailee työ- ja elinkeinoministeriön rakennerahastoohjelman viestintästrategian ydinviestejä. Etelä-Suomen EAKR-viestinnän ydinviesti on: Työtä, kilpailukykyä ja elinvoimaa EAKR-rahoituksella Etelä-Suomeen Lisäksi Etelä-Suomen EAKR-viestinnässä halutaan panostaa erityisesti rakennerahastotoiminnan vaikutuksista ja tuloksista viestimiseen sekä hankesuunnitelmien laadun parantamiseen. Etelä-Suomen alueellinen EAKRviestintäverkosto Uudenmaan liitto vastaa Etelä-Suomen EAKR-rahoituksen alueellisen viestintäverkoston kokoamisesta ja koolle kutsumisesta. Kustakin Etelä-Suomen maakunnan liitosta nimetään viestinnän yhteyshenkilö, joka osallistuu viestintäsuunnitelman laatimiseen ja käytännön tasolla toimii viestinnän tekijänä alueellaan (esim. sisällöt/tulokset alueen hankkeista, wwwpäivitykset). Tarvittaessa viestinnän yhteyshenkilöt voidaan nimetä työparina niin, että mukana on sekä rakennerahastotoiminnan että viestinnän asiantuntija. Viestintäverkoston jäsenet ja yhteystiedot: Maakunta Nimi Sähköpostiosoite Uusimaa Tiina Huotari, Seija Elo (sijalla Tuuli Aaltio) Päijät-Häme Asta Kortesaari Kanta-Häme Jaana Laakso (+ Osmo Väistö) Etelä-Karjala Ritva-Liisa Pulkkinen (+Satu Sikanen) Varsinais-Suomi Jessica Ålgars-Åkerholm, Ville Roslakka Kymenlaakso Pia Lindgren (+Riitta Kallström) Alueellisella viestintäverkostolla on käytössään jaettu työtila Uudenmaan liiton ekstranetissä. Työtilaan kootaan kaikki verkoston keskeinen materiaali yhteiseen käyttöön. Työtilan osoite: käyttäjätunnus: esrr salasana: uusimaa Lisäksi Etelä-Suomen rakennerahastotyön koordinaatiotyöryhmä 2 tiedottaa omissa organisaatioissaan EAKR-rakennerahastotyöstä. 2 Etelä-Suomen maakunnan liitot ovat perustaneet rakennerahastotyön koordinaatiotyöryhmän, jonka tehtävänä on edistää Etelä-Suomen koordinaatiosopimuksen tarkoituksen toteutumista ja osapuolten välistä yhteistyötä sopimukseen liittyvien tehtävien hoidossa. Työryhmään on nimetty yksi edustaja kustakin maakunnan liitosta ja ohjelmajohtaja. 3

4 Muut viestinnän työryhmät Viestintään liittyvissä asioissa kokoontuu useita erilaisia työryhmiä ja verkostoja, joissa myös Etelä-Suomen EAKR-toimijat ovat aktiivisesti mukana. Työryhmät ja niiden Etelä-Suomen EAKR-edustus ovat: Hallintoviranomaisen (TEM) rakennerahastojen viestintäverkosto (Tiina Huotari / Uudenmaan liitto, varajäsen Ritva-Liisa Pulkkinen / Etelä-Karjalan liitto) Rakennerahastot.fi sivuston verkkotoimituskunta (Seija Elo / Uudenmaan liitto, varalla Tuuli Aaltio) Muut verkostot, joihin osallistutaan mahdollisuuksien mukaan: komission perustamien unionin rakennerahastoviestinnän verkostot INFORM ja INIO. Viestinnän resurssit Etelä-Suomen EAKR-viestinnän tueksi on perustettu EAKR-viestintähanke Alueellisten innovaatiokeskittymien vahvistaminen EAKR-viestinnän keinoin (toimintalinja 2, erityistavoite 4.1). Hanketta hallinnoi Uudenmaan liitto, ja sen rahoitukseen osallistuvat kaikki Etelä- Suomen maakunnan liitot erikseen sovitulla tavalla. Lisäksi viestintää hoidetaan osana Uudenmaan liiton EAKR:n teknisen tuen toimintaa. Etelä-Suomen EAKR-viestinnän organisointi ja vastuut Etelä-Suomen EAKR-koordinaatiosopimuksen mukaisesti Uudenmaan liitto vastaa rakennerahastotiedotuksesta ja -viestinnästä yleisölle, hakijoille, potentiaalisille tuensaajille ja tuensaajille toimialueella hallintoviranomaisen viestintästrategian mukaisesti. Uudenmaan liitto laatii viestintäsuunnitelman, jonka maakuntien yhteistyöryhmät käsittelevät. Viestinnän suunnittelussa ja toteutuksessa tehdään yhteistyötä liittojen ja koordinoivan liiton kesken. Uudenmaan liitto koordinoi Etelä-Suomen yhteistä EAKR-viestintää. Uudenmaan liitto tuottaa ja toteuttaa Etelä-Suomen yhteisiä, jaettuja sisältöjä ja viestintämateriaaleja, joita maakunnan liitot hyödyntävät alueellisessa viestinnässään. Maakunnan liitot viestivät alueellisesti rahoittamistaan hankkeista haluamallaan tavalla ja aiempien ohjelmakausien hyviä viestintäkäytänteitä hyödyntäen. Alueiden rakennerahastotoimintaa, kärkihankkeita ja hankkeiden hyviä käytäntöjä nostetaan esille Etelä-Suomen EAKR-toiminnan yhteisessä viestinnässä. Yhteisessä tiedotuksessa pyritään alueelliseen tasavertaisuuteen maakuntien välillä esimerkiksi vuorottelemalla yhteiseen viestintään nostettavia uutisia. Koordinaation ja alueellisen viestinnän vastuut jakautuvat käytännön tasolla seuraavasti: 4

5 Uudenmaan liitto koordinoi Etelä-Suomen EAKR-toiminnan yhteistä viestintää: yhteiset viestintämateriaalit (suunnittelu, toteutus ja hankinta) yhteisten viestintämateriaalien kieliversiot (suunnittelu, toteutus ja hankinta) yhteiset viestintäsisällöt (tiedotteet, Etelä-Suomen rr.fi, hakuilmoitukset, hakijan ohje, lehti-ilmoituspohja) hankehakujen infotilaisuuksien järjestämisvastuu kokoaa ja toimittaa alueilta tulevat uutisvinkit julkaistavaksi Etelä-Suomen yhteisessä tiedotuksessa. tuottaa valmiit info/uutistekstit jaettavaksi alueilla ja antaa syötteitä alueellista tiedotusta varten Maakunnan liitot vastaavat alueellisesta viestinnästä liittojen omissa viestintäkanavissa ja osallistuvat yhteisen viestinnän suunnitteluun ja toteutukseen omalta osaltaan: maakunnan liittojen omat www-sivut ja sosiaalinen media maakunnan liittojen omat uutiskirjeet, tiedotteet yms. maakunnan liittojen omat jakelulistat osallistuu Etelä-Suomen EAKR:n yhteisen viestinnän sisällöntuotantoon ja toteutukseen maakunnan liittoa koskevin osin Etelä-Suomen EAKR yhteiset viestintäkanavat ja -materiaalit Yhteiset viestintäkanavat ovat: Rakennerahastot.fi verkkopalvelun Etelä-Suomen osio Etelä-Suomen EAKR Facebook Maakuntiin jalkautuvat hakukohtaiset infotilaisuudet. Hakuinfo on avoin tiedotustilaisuus EAKR-hausta ja sen sisällöistä. Tilaisuuksissa kerrotaan rakennerahastorahoituksesta, madalletaan toimijoiden kynnystä hankehakuun ja innostetaan toimijoita kehittämistyöhön. Infotilaisuudet myös verkottavat toimijoita keskenään. EAKR hanke- ja asiantuntijaseminaari (ohjelmakauden puolivälissä). Seminaari kokoaa yhteen aluekehittäjiä sekä jakaa hankkeiden osaamista ja hyviä käytäntöjä. Lisäksi tilaisuus tiedottaa EAKR-rahoituksesta ja sen hyödyntämismahdollisuuksista. Yhteiset viestintämateriaalit ovat: Roll-up (6 kpl suomeksi, 2 kpl ruotsiksi) Hakukohtainen hakijan opas (valmistellaan jokaiseen avoimeen hakuun erikseen) Hakukohtaiset hakuilmoitukset Hakukohtaiset lehti-ilmoituspohjat (kukin maakunnan liitto julkaisee alueellaan omalla kustannuksellaan halutessaan). Ilmoituksista laaditaan ruotsinnokset tarvittaessa Hankekooste/ tulosjulkaisu (ohjelmakauden puolivälissä). Hankekooste tuo esille rahoitettuja hankkeita sekä niiden tuloksia ja hyviä käytäntöjä. Julkaistaan sähköisenä ja/tai paperisena. Tiedote- ja uutistekstit Muu tarpeen mukainen viestintämateriaali (esim. flyerit, julisteet yms.) Mediatiedotteet (tarkoituksenmukaisissa yhteyksissä) 5

6 Viestinnän aikataulu ja vuosisuunnitelma Etelä-Suomen EAKR-viestintään laaditaan vuosittain tätä viestintäsuunnitelmaa tarkentava taulukko (Liite 1). Etelä-Suomen rakennerahastoviestintää toteutetaan kumppanuusperiaatteella Etelä-Suomessa rakennerahoituksen myöntämisestä vastaa kolme rahoittajaviranomaista: Hämeen elinkeino, -liikenne ja ympäristökeskus (Hämeen ELY-keskus) ja Uudenmaan liitto. Varsinais-Suomen ESR-rahoituksesta vastaa Keski-Suomen ELY-keskus. Varsinais-Suomen osalta rakennerahastotiedotuksessa toimitaan yhteistyössä Keski-Suomen ELY-keskuksen kanssa. Etelä-Suomen rakennerahastoviestinnän yhteistyötä varten on muodostettu Uudenmaan liiton ja Hämeen ELY-keskuksen rakennerahasto- ja viestintäasiantuntijoista koostuva Etelä- Suomen rakennerahastoviestinnän työryhmä. Työryhmän pääasiallisena tehtävänä on hoitaa ulospäin suuntautuvaa rakennerahastoviestintää ja vastata mm. verkkopalvelun Etelä-Suomen osiosta. Lisäksi työryhmä vastaa tämän viestintäsuunnitelman täytäntöönpanosta osaltaan. Etelä-Suomen yhteisen rakennerahastoviestinnän suunnittelu: Uudenmaan liitto ja Hämeen ELY-keskus laativat yhteisen Etelä-Suomen aluetta koskevan operatiivisen viestintäsuunnitelman, jota päivitetään vuosittain. Välittävien toimielinten yhteisen osion lisäksi suunnitelmaan sisältyvät tarkemmat organisaatiokohtaiset osiot. Kumpikin toimielin koordinoi itsenäisesti omaa alueellista viestintäverkostoaan, joka vastaa viestinnän suunnittelusta ja toteutuksesta käytännön tasolla. Etelä-Suomen yhteinen visuaalinen ilme ja graafinen ohjeisto: Etelä-Suomen aluetta koskevassa rakennerahastoviestinnässään käytetään rakennerahastojen virallista visuaalista ilmettä oranssilla värillä (R246 G146 B30). Valtakunnallisessa viestinnässä käytetään vihreää ilmettä. Rakennerahastojen graafisessa ohjeistuksessa noudatetaan hallintoviranomaisen ohjetta rakennerahastoviestinnästä 3. Etelä-Suomen yhteinen sisällöntuotanto: Uudenmaan liitto ja Hämeen ELY-keskus tuottavat yhteistyössä sisältöjä rakennerahastot.fi - sivustolle sekä sivuston kautta lähetettävään uutiskirjeeseen. Tuotettuja sisältöjä voidaan 3 6

7 hyödyntää tarpeen mukaan myös molempien organisaatioiden omilla nettisivuilla ja muissa viestintäkanavissa. Etelä-Suomen rakennerahastojen uutiskirje: Etelä-Suomen rakennerahastojen uutiskirje ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Toimitusvastuu vuorottelee niin, että molemmat organisaatiot toimittavat vuoden aikana kaksi uutiskirjettä. Sisällöissä painottuvat tuotantovastuun vaihtumisen myötä vuorotellen EAKR- ja ESRuutiset. Osa uutisista voidaan kirjoittaa yhteisiksi, jolloin toinen osapuoli toimittaa ajoissa tarvittavat pohjatiedot. Uutiskirjeeseen varataan toiselle osapuolelle aina myös oma lyhyt uutispaikka, johon sisältö toimitetaan ajoissa vetovastuussa olevalle taholle. Etelä-Suomen rakennerahastojen uutiskirjeen alustava aikataulu ja tuotantovastuut: helmi-maaliskuu (Uudenmaan liitto) toukokuu (Hämeen ELY-keskus) syyskuu (Uudenmaan liitto) marraskuu (Hämeen ELY-keskus) Rakennerahastot.fi-sivuston päivitys: Uudenmaan liitto ja Hämeen ELY-keskus ylläpitävät ja päivittävät yhteistyössä rakennerahastot.fi sivuston Etelä-Suomen osiota. Sivuston rakenteessa ei ole erillistä jakoa EAKR ja ESR-asioihin, mutta sisältöjen päivityksessä vastuut jakautuvat näiden kokonaisuuksien mukaan. Maakunnan liittojen EAKR-rahoituksen osalta sivustoa ylläpitää tiedottaja Seija Elo. Hämeen ELY-keskuksen ESR-rahoituksen ja EAKR-yritystukien osalta sivustoa ylläpitää Pirjo Orava. Vähintään kerran vuodessa Etelä-Suomen rakennerahastoviestinnän työryhmä tarkistaa sivuston sisällön kokonaisuudessaan. Tarkistuksen yhteydessä mahdollinen vanhentunut tieto poistetaan tai päivitetään ajan tasalle. Kokonaistarkistus ajoittuu vuosittain alkuvuoteen. Rakennerahastot.fi-etusivun uutistuotanto: Etelä-Suomen rr.fi -osion etusivulla on neljä uutisnostopaikkaa, jotka on lähtökohtaisesti jaettu seuraavasti: kaksi vasemmanpuoleista on varattu ESR-sisällöille ja niihin tuottaa säännöllisesti sisältöä Hämeen ELY-keskus kaksi oikeanpuoleista on varattu EAKR-sisällöille ja niihin tuottaa säännöllisesti sisältöä Uudenmaan liitto Molemmat organisaatiot vievät mahdollisuuksiensa mukaan kuvapankkiin uusia, oikean kokoisia uutiskuvia. Molemmat saavat hyödyntää ristiin toistensa kuvia sivuston uutispalstalla. 7

8 Ruotsinkieliset sisällöt: Uudenmaan liitto on varannut käännösresursseja rakennerahastot.fi-sivuston sisältöjen ruotsintamiseen. Periaatteena on, että kaikki Etelä-Suomen osion sisällöt tuotetaan kahdella kielellä resurssien niin salliessa. Uudenmaan liiton tiedottaja Seija Elo vastaa EAKR-sisältöjen ruotsinkielisten versioiden päivityksestä ja koordinoi käännöstyötä myös ESR-sisältöjen osalta. Hämeen ELY-keskus voi lähettää omia viestintäsisältöjään käännettäväksi Seija Elon kautta. Laajemmista käännöskokonaisuuksista Hämeen ELY vastaa itse. Materiaalipankki: Etelä-Suomen materiaalipankki on otettu käyttöön syksyllä 2014 rakennerahastot.fi - sivustolla. Molemmat organisaatiot vievät pankkiin omia sisältöjään sen kansiorakennetta noudattaen, ja huolehtivat omalta osaltaan myös vanhojen sisältöjen poistamisesta. Toistaiseksi ei ole katsottu tarpeelliseksi perustaa erillistä ruotsinkielistä materiaalipankkia, vaan myös ruotsinkieliset materiaalit tallennetaan samaan paikkaan. EAKR-viestinnässä panostetaan verkkoviestintään Viestinnässä panostetaan verkkoviestintään ja ajantasaiseen tiedonsaantiin verkosta. Pääviestintäkanava on rakennerahastot.fi -verkkopalvelun Etelä-Suomen osio. Rakennerahastot.fi -verkkopalvelun lisäksi verkossa viestitään Etelä-Suomen rakennerahastojen uutiskirjeen, maakunnan liittojen verkkosivustojen ja sosiaalisen median avulla. Viestinnän uutena työkaluna sosiaalinen media Sosiaalisen median uutena työkaluna on käytössä Etelä-Suomen EAKR Facebook-sivu. Sosiaalinen media ei kuitenkaan ole rakennerahastoviestinnän pääasiallinen kanava, vaan sen tehtävänä on tukea muuta verkkoviestintää, kuten rakennerahastot.fi -sivua ja maakunnan liittojen verkkosivuja. Sosiaalisen median käyttötarkoituksia ovat esimerkiksi: EAKR rahoittajaviestintä: tiedotteet, hakuajat, ohjeet ja oppaat, päätökset (mm. hallintoviranomaisen ja komission antamat) Etelä-Suomen EAKR-hankkeiden tuloksista tiedottaminen (esim. hankkeiden tapahtumien markkinointi, julkaisujen levittäminen) Sosiaalinen media mahdollistaa tiedotuksen nopeasti ja ajankohtaisesti ja se tuo esille rakennerahastotyön monipuolisuutta. Samalla se tukee rahoitettujen hankkeiden näkyvyyttä. Facebook-työkalu tukee sekä rahoittajan että rahoitettujen hankkeiden markkinointiviestintää esimerkiksi tapahtumista ja palveluista kertomalla. 8

9 Sosiaalinen media myös mahdollistaa kommentoinnin ja keskustelun, jota staattisemmat verkkosivut eivät tällä hetkellä tue. Sosiaalisen median avaaminen kommentoinnille kuitenkin tulee suunnitella hyvin. Tarvittaessa Facebook-sivulla otetaan käyttöön sivulla julkaisemisen esitarkastaminen (moderointi). Kriisitilanteissa toimitaan Uudenmaan liiton ohjeistuksen mukaan. Etelä-Suomen EAKR Facebook-sivu toimii viestinnässä tukena: rahoittajaviestintä (mm. hakuajat, hakuohjeet, hankehallinnointi) rahoitetuista projekteista kertominen, projektien toiminnan ja tulosten näkyväksi tekeminen. Facebookiin voidaan nostaa uutisia esim. rahoitettujen hankkeiden blogeista. keskustelun avaaja EAKR-asioissa rahoittajan omien tapahtumien seuraaminen ja kommentoiminen (kuvat, videot, kommentit, linkit, live-raportointi) hakijoiden ja hankkeiden toteuttajien palvelu ja ohjeistaminen Facebook-sivun päivittämisvastuu on Uudenmaan liitossa. Hakujen yhteydessä maakuntiin jalkautuvat infotilaisuudet Etelä-Suomen EAKR-hankerahoituksen infotilaisuuksien järjestämisvastuu on Uudenmaan liitolla. Tilaisuuksien toteutuksessa tehdään yhteistyötä maakunnan liittojen kanssa ja mahdollisuuksien mukaan paikallisten RR-ELY-keskusten kanssa. Mediatiedottaminen Laajemmat, koko Etelä-Suomen EAKR-asioita koskevat mediatiedotteet laatii Uudenmaan liitto. Maakunnissa mediatiedotteet jaetaan maakunnan liittojen viestinnän yhteyshenkilöiden kautta. Halutessaan maakunnan liitot voivat laatia omia mediatiedotteitaan alueillaan. Alueellisten ja paikallisten toimijoiden kannattaa panostaa erityisesti paikallismediaan. Myös ammatti- ja erikoislehdet sekä yhteistyötahojen (erityisesti sosiaalipartnereiden) julkaisut ovat hyvä tiedotuskanava. Etelä-Suomen EAKR-asioissa median yhteydenotot ohjataan pääsääntöisesti ohjelmajohtaja Mari Kupariselle. 9

10 Tuensaajien neuvonta ja ohjaus tiedotusja viestintäasioissa Uudenmaan liiton myönteisissä rahoituspäätöksissä viranomaisen täydentävänä ehtona tuensaajia velvoitetaan käyttämään kaikessa tiedotuksessaan EU-lipputunnuksen ja Vipuvoimaa EU:lta logon lisäksi rahoittavan maakunnan logoa tai vaakunaa. Tuensaajan on kaikissa tiedotus- ja viestintätoimenpiteissään käytettävä EU-lippulogon ja Vipuvoimaa EU:lta lisäksi X:n maakunnan 4 logoa/vaakunaa. Ylimaakunnallisissa yhteishankkeissa, joissa rahoittavia maakuntia on useita, tuensaajat käyttävät vain EU-lipputunnusta ja Vipuvoimaa EU:lta logoa tiedotusmateriaalien selkiyttämiseksi. Uudenmaan liitto järjestää myönteisen rahoituspäätöksen saaneille hankkeille ja toimijoille koulutusta hankkeiden käynnistymisvaiheessa. Koulutuksessa käsitellään myös tiedotus- ja viestintäasiat osana hyvää hanketoimintaa ja rahoituspäätöksen ehtoja. Koulutukset jalkautuvat tarvittaessa kaikkiin Etelä-Suomen maakuntiin tai ne jaetaan webcastina verkossa. Koulutuksissa tuensaajille tuodaan esille myös niitä mahdollisuuksia, miten rahoittaja voi tukea hanketoimijoiden viestintää esimerkiksi nostamalla hankkeiden tilaisuuksia ja hyviä käytäntöjä esille viestinnässä. Tuensaajan tulee toimittaa rahoittajalle helposti julkaistavaa tietoa ja kuvia. Viestinnän arviointi ja seuranta Uudenmaan liitto seuraa ja arvioi Etelä-Suomen EAKR-rahoituksen yhteistä viestintää. Koordinoivana liittona Uudenmaan liitto myös kokoaa tarpeelliset viestintää koskevat tiedot ja raportoi ne hallintoviranomaiselle (TEM). Sähköistä viestintää voidaan seurata ja arvioida esimerkiksi käyttäjämäärän sekä vuorovaikutuksen määrän ja keskustelun sävyn perusteella. Tilaisuuksien onnistumista mitataan osallistujamäärän ja palautteen avulla. Lisäksi tehdään mediaseurantaa ja arvioidaan mm. medianäkyvyyttä ja keskustelun/kirjoitusten sävyä. 4 se maakunta, jonka rahoituskehyksestä hanke rahoitetaan 10

11 Kestävän kaupunkikehittämisen EAKRviestintä Uudenmaan liitto toimii rahoittaja myös kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-rahoituksessa. Kestävän kaupunkikehittämisen strategia on nimeltään 6Aika Avoimet ja älykkäät palvelut. Sen ovat laatineet ja sitä toteuttavat Suomen suurimmat kaupungit, niin sanotut kuutoskaupungit eli Helsinki, Espoo, Vantaa, Oulu, Tampere ja Turku. 6Aika-rahoitukseen liittyvää viestintää toteutetaan yhteistyössä kuutoskaupunkien ja strategian toteutusta koordinoivan 6Aika-strategiatoimisto hankkeen kanssa. EAKRrahoituksen osalta viestinnässä hyödynnetään osin samoja sähköisiä työkaluja kuin Etelä- Suomen EAKR-viestinnässä. 6Aika-viestintää toteutetaan osana Uudenmaan liiton rakennerahastojen teknisen tuen toimintaa. 11

Viestintä ja tiedotus hankkeessa. 1 Hanna Laaksonen

Viestintä ja tiedotus hankkeessa. 1 Hanna Laaksonen Viestintä ja tiedotus hankkeessa 1 Viestintäsuunnitelma Monissa hankkeissa on tarpeen tehdä myös erillinen viestintä- ja tiedotussuunnitelma. Tiedotussuunnitelma tukee ja konkretisoi hankkeen toteutusta

Lisätiedot

EAKR-päätöksenteko Uudenmaan liitossa

EAKR-päätöksenteko Uudenmaan liitossa EAKR-päätöksenteko Uudenmaan liitossa Starttipaketti EAKR-hankkeille Tiina Huotari Ohjelmajohtaja Uudenmaan liitto Rakennerahastojen hallinnon tasot Euroopan komissio Alue- ja kaupunkipolitiikan pääosasto

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN RAKENNERAHASTOTOIMINNAN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

POHJOIS-SUOMEN RAKENNERAHASTOTOIMINNAN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 POHJOIS-SUOMEN RAKENNERAHASTOTOIMINNAN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 POHJOIS-SUOMEN RAKENNERAHASTOTOIMINNAN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Rakennerahasto-ohjelma ja -viestintä Rakennerahastoviestinnällä tuetaan

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahastoohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahastoohjelma Työ- ja elinkeinoministeriö Seurantakomitea 14.1.2015 Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahastoohjelma Viestintästrategia Ohjelmakauden 2014 2020 teemat ja tavoitteet Kestävää kasvua ja

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 EAKR-hankehaku Etelä-Suomessa. Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 19.5.2014

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 EAKR-hankehaku Etelä-Suomessa. Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 19.5.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 EAKR-hankehaku Etelä-Suomessa Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 19.5.2014 Uuden ohjelmakauden lähtökohdat Eurooppa 2020 strategia kestävästä, älykkäästä

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman tuki alueellisen elinvoimaisuuden vahvistamisessa Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet

Lisätiedot

Vaikuttavuutta EU-tiedotukseen EU-tiedottaja Riikka Vitikka

Vaikuttavuutta EU-tiedotukseen EU-tiedottaja Riikka Vitikka Vaikuttavuutta EU-tiedotukseen EU-tiedottaja Riikka Vitikka 1.12.2015 2 Rakennerahastoviestintä Perusteet: miksi? Kohderyhmät: kenelle? Aiheet: mistä? Kanavat: miten? Tehostaminen: mistä apua? 3 Rakennerahastoviestinnän

Lisätiedot

POHJOIS SUOMEN RAKENNERAHASTOTOIMINNAN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2016

POHJOIS SUOMEN RAKENNERAHASTOTOIMINNAN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2016 POHJOIS SUOMEN RAKENNERAHASTOTOIMINNAN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2016 1 POHJOIS-SUOMEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2016 RAKENNERAHASTOTOIMINNAN Rakennerahasto-ohjelma ja -viestintä Rakennerahastoviestinnällä tuetaan

Lisätiedot

Tiedotusohje EU-hankkeiden toteuttajille

Tiedotusohje EU-hankkeiden toteuttajille Euroopan unionin rakennerahastojen ohjelmakausi 2007-2013 Tämä ohje on päivitetty komission asetuksen 846/2009 sisältämillä muutoksilla 1.3.2010 Tiedotusohje EU-hankkeiden toteuttajille EU-rahoitus velvoittaa

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 3.4.2014

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 3.4.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 3.4.2014 Uuden ohjelmakauden lähtökohdat Eurooppa 2020 strategia kestävästä, älykkäästä ja

Lisätiedot

Rakennerahastojen viestintäverkoston työkokous 13.3.2013

Rakennerahastojen viestintäverkoston työkokous 13.3.2013 Rakennerahastojen viestintäverkoston työkokous 13.3.2013 EURA 2014 rakennerahastojen tietopalvelu hakutoimintojen parantaminen: teemahaut, alueelliset haut, alasvetovalikot kartta(haku) englanninkielinen

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ aikataulua

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ aikataulua KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 20230 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma EU:n rakennerahasto-ohjelmakauden info- ja koulutustilaisuus 14.11.2013 Valtion virastotalo Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma EU-koordinaattori Mika Villa, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

Ohjelmakausi 2014-2020

Ohjelmakausi 2014-2020 Hämeen liiton EAKR-info 11.6.2014 Osmo Väistö, Hämeen liitto Ohjelmakausi 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020, Suomen rakennerahasto-ohjelma Rakennerahasto-ohjelman rahoitus vuonna 2014 Kanta-Hämeessä

Lisätiedot

Etelä-Suomen EAKR. Kestävää kasvua ja työtä

Etelä-Suomen EAKR. Kestävää kasvua ja työtä Etelä-Suomen EAKR Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 EAKR-toiminta Etelä-Suomessa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tavoite on parantaa työllisyyttä sekä lisätä alueiden kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta.

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoituksen hakeminen. Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 6.6.2014

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoituksen hakeminen. Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 6.6.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 EAKR-rahoituksen hakeminen Mari Kuparinen Uudenmaan liitto Uudenmaan liiton ja muiden liittojen roolit MY R Rahoittaja-rooli (hankkeiden valinta ja rahoituspäätöksen

Lisätiedot

Kuva: Tuula Palaste-Eerola

Kuva: Tuula Palaste-Eerola Kuva: Tuula Palaste-Eerola Näkyvyyttä alueen toimijoille! Uusimaa-viikko on Uudenmaan liiton koordinoima tapahtumaviikko, jonka tarkoituksena on tehdä tunnetuksi maakunnan hyväksi tehtyä työtä ja nostaa

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS 2016 Maakunnan viestintäryhmä Varsinais-Suomen liitto YDINVIESTIT Suodatamme

Lisätiedot

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS Joensuun KAKE -hanke Aloituspalaverin tarkoitus Aloituspalaverissa käydään läpi hankesuunnitelma ja rahoituspäätös sekä rahoittajan sekä Joensuun kaupungin ohjeistus osahankkeen

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Sopimukselliset velvoitteet velvoite tiedottaa hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja

Lisätiedot

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ Pirkanmaan liitossa on haettavana tukea Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjojen 1 ja 2 mukaisille hankkeille. Rahoitettavaksi

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Alueet ja kasvupalvelut -osasto

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Alueet ja kasvupalvelut -osasto TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Alueet ja kasvupalvelut -osasto 8.2.2018 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN MYÖNTÄMISVALTUUKSIEN JAKO VUONNA 2018 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Lisätiedot

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa Henri Helander 26.8.2014 1 27.8.2014 Rakennerahasto-ohjelman valtakunnallinen toiminta Tavoitteena erityinen lisäarvo sektoripolitiikoiden

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yritys- ja alueosasto

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yritys- ja alueosasto TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yritys- ja alueosasto 2.2.2017 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN MYÖNTÄMISVALTUUKSIEN JAKO VUONNA 2017 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 25.1., Oulu

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 25.1., Oulu 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 22.1.-16.3.18 Infotilaisuus 25.1., Oulu Ohjelma Kahvit 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Soile Jokinen, Oulun kaupunki

Lisätiedot

Rakennerahastot ja kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen kaupunkialueilla. Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

Rakennerahastot ja kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen kaupunkialueilla. Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Rakennerahastot ja kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen kaupunkialueilla Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto - yleistä Ohjelman EAKR- ja ESR-rahoitusta ei käytetä yhteisölähtöisen paikalliskehittämisen

Lisätiedot

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen Hämeen ELY-keskus Paikallinen kehittäminen ja ESR Euroopan sosiaalirahasto (ESR) tukee yhteisölähtöistä eli kansalaistoimijalähtöistä paikallista kehittämistä

Lisätiedot

"2otq. 4. hankkeiden seurannasta. 2. sääntöjenvastaisten menojen johdosta tehtävästä aiheettomasti maksetun tuen takaisinperinnästä

2otq. 4. hankkeiden seurannasta. 2. sääntöjenvastaisten menojen johdosta tehtävästä aiheettomasti maksetun tuen takaisinperinnästä Saap.,/ Ô, Kàs. C..+- /V Ark. tunnus "2otq SOøMUS EUROOPAN UNION I N RAKEN N ERAHASTOJ EN VÄUTTÄVÄTN TOIMI ELIMEN TEH- TJ vien JA ERÉLIDEN MUIDEN TEHTAIvIEN HaIDaSTA ETELÄ-SUaMEN MAAKIINTIEN LII. TO,SSA

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA VIESTINTÄSUUNNITELMA Hankekunnat Henkilöstö Asiakkaat Järjestöt AVI STM Aikuissosiaalityön eri toimijat THL Sosiaalialan osaamiskeskukset SOS II -HANKE SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä hanke

Lisätiedot

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA. Joensuun KAKE -hanke

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA. Joensuun KAKE -hanke PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA Joensuun KAKE -hanke Aloituspalaverin tarkoitus Aloituspalaverissa käydään läpi hankesuunnitelma ja rahoituspäätös sekä rahoittajan sekä Joensuun kaupungin ohjeistus

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 11.3.2014

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 11.3.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Ohjelmajohtaja Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 11.3.2014 Uuden ohjelmakauden lähtökohdat Eurooppa 2020 strategia kestävästä, älykkäästä

Lisätiedot

TYÖELÄMÄ 2020 -HANKKEEN ALUEVERKOSTOJEN VIESTINTÄOPAS

TYÖELÄMÄ 2020 -HANKKEEN ALUEVERKOSTOJEN VIESTINTÄOPAS 1 (11) TYÖELÄMÄ 2020 -HANKKEEN ALUEVERKOSTOJEN VIESTINTÄOPAS Sisältö 1. Työelämä 2020 -hankkeen viestinnän käytännön linjauksia... 2 2. Työelämä 2020 -hankkeen alueverkoston ulkoisen viestinnän ohje...

Lisätiedot

Sopimus rakennerahastotehtävien hoitamisesta, vastuunjaosta ja koordinoinnista Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 rakennerahasto-ohjelmassa

Sopimus rakennerahastotehtävien hoitamisesta, vastuunjaosta ja koordinoinnista Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 rakennerahasto-ohjelmassa Sopimus rakennerahastotehtävien hoitamisesta, vastuunjaosta ja koordinoinnista Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 rakennerahasto-ohjelmassa 1. Sopijapuolet Etelä-Savon maakuntaliitto, Y -tunnus 0215839-7

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 (5) VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Viestintästrategian tarkoitus on tukea Konsulttinuorten toimintastrategiaa. Viestintästrategia laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Viestintästrategiassa määritellään

Lisätiedot

Rakennerahasto-ohjelma EAKR

Rakennerahasto-ohjelma EAKR Rakennerahasto-ohjelma EAKR Kevät 2015 Heli Rintala EAKR Etelä-Pohjanmaalla 2014-2020 Tukirahaa Etelä-Pohjanmaalla yhteensä vajaa 3,5 milj. vuodessa Jaetaan kolmen toimijan kesken: EP:n liitto (Pirkanmaan

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma 2015

Viestintäsuunnitelma 2015 Viestintäsuunnitelma 2015 OAJ Varsinais-Suomen viestintää toteutetaan vuosittaisen viestintäsuunnitelman mukaisesti. Se noudattaa aina voimassa olevaa OAJ V-S:n viestintästrategian linjauksia. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

Sopimus rakennerahastotehtävien hoitamisesta, vastuunjaosta ja koordinoinnista Kestävää kasvua ja työtä rakennerahasto-ohjelmassa

Sopimus rakennerahastotehtävien hoitamisesta, vastuunjaosta ja koordinoinnista Kestävää kasvua ja työtä rakennerahasto-ohjelmassa Sopimus rakennerahastotehtävien hoitamisesta, vastuunjaosta ja koordinoinnista Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 rakennerahasto-ohjelmassa 1. Sopijapuolet Kainuun liitto, Y -tunnus 2496992-4 Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

Rakennerahasto-ohjelman 2014 2020 kansallinen ja alueellinen valmistelu. Petri Veijalainen 30.8.2012

Rakennerahasto-ohjelman 2014 2020 kansallinen ja alueellinen valmistelu. Petri Veijalainen 30.8.2012 Rakennerahasto-ohjelman 2014 2020 kansallinen ja alueellinen valmistelu Petri Veijalainen 30.8.2012 Ohjelmarakenne (HALKE 23.3.2012) Yksi aluelähtöinen ohjelma, jossa molemmat rahastot (ESR+EAKR) Ohjelma

Lisätiedot

Kuva: Tuula Palaste-Eerola

Kuva: Tuula Palaste-Eerola Kuva: Tuula Palaste-Eerola Näkyvyyttä alueen toimijoille! Uusimaa-viikko on Uudenmaan liiton koordinoima tapahtumaviikko, jonka tarkoituksena on tehdä tunnetuksi maakunnan hyväksi tehtyä työtä ja nostaa

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Lapin korkeakoulukonsernin graafisen ohjeiston sovellusohje

Lapin korkeakoulukonsernin graafisen ohjeiston sovellusohje Lapin korkeakoulukonsernin graafisen ohjeiston sovellusohje Lapin korkeakoulukonsernin (LUC) tunnusten/visuaalisen ilmeen käyttöperiaatteet korkeakoulujen viestintämateriaaleissa ja korkeakoulujen tunnusten/visuaalisen

Lisätiedot

ELY-keskusten puheenvuoro

ELY-keskusten puheenvuoro ELY-keskusten puheenvuoro Ylijohtaja Marja Karvonen Mikä on tärkeää rakennerahastokauden 2014-2020 valmistelussa Tampere 25.9.2012 28.9.2012 Ohjelman toteutuksen aito aluelähtöisyys (1) Hankkeiden hakujen,

Lisätiedot

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa Henri Helander 18.6.2014 1 29.8.2014 Ohjelmakauden 2014 2020 käynnistyminen Valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien hankehaut

Lisätiedot

KOHEESIOPOLITIIKKA 2014-2020

KOHEESIOPOLITIIKKA 2014-2020 KOHEESIOPOLITIIKAN NÄKYVYYDEN VARMISTAMINEN: TIEDOTUS- JA VIESTINTÄSÄÄNNÖT 2014-2020 KOHEESIOPOLITIIKKA 2014-2020 Euroopan unionin neuvosto hyväksyi joulukuussa 2013 virallisesti EU:n koheesiopolitiikan

Lisätiedot

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Heavy Users Care Chains in OuluArc Tiedotussuunnitelma OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Yli-Ii Piisilta 1, 91100

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma Pvm Mitä tehty Kuka Missä käsitelty 21.3.2016 Suunnitelman luonnos Johanna PoPSTer 19.5.2016 Suunnitelman täydennys ja päivitys Johanna & Kirsi 1.6.2016 poliittinen ohjausryhmä

Lisätiedot

Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta. Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012

Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta. Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012 Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012 Itä-Suomen EAKR-ohjelman painopisteet PK:n strategian ja POKATin sisältö EAKR-ohjelman toteuttaminen

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN AVOIN ESR-HAKU LÄNSI-SUOMESSA 10.6.2016 3.10.2016. Hakijan ohje

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN AVOIN ESR-HAKU LÄNSI-SUOMESSA 10.6.2016 3.10.2016. Hakijan ohje KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN AVOIN ESR-HAKU LÄNSI-SUOMESSA 10.6.2016 3.10.2016 Hakijan ohje Sisältö: 1. Yleistä ESR-hausta 2. Haun erityispiirteet 3. Ohjeita hakemuksen

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma EAKR-asiantuntijoiden neuvottelupäivä 12.11.2013 Hotelli Arthur, Helsinki Aluekehitysjohtaja Kaisa-Leena Lintilä 12.11.2013 Kumppanuussopimus

Lisätiedot

Näkyvyyttä alueen toimijoille!

Näkyvyyttä alueen toimijoille! Näkyvyyttä alueen toimijoille! Uusimaa-viikko on Uudenmaan liiton koordinoima tapahtumaviikko, jonka tarkoituksena on tehdä tunnetuksi maakunnan hyväksi tehtyä työtä ja nostaa esille uusmaalaisia toimijoita.

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään. Sykettä-hanke Jenni Tiainen

Vinkkejä hankeviestintään. Sykettä-hanke Jenni Tiainen Vinkkejä hankeviestintään Sykettä-hanke Jenni Tiainen Sivu 1 8.3.2016 Tiedottaminen Hankerahoituksen pelisääntöihin kuuluu, että hankkeista tiedotetaan avoimesti. Hankkeet ovat julkisia sen jälkeen, kun

Lisätiedot

EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut?

EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut? EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut? Näkökulmia muutoksen hallitsemiseen Sysmässä, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Rahoitusyksikkö Ohjelmakauden muutos on tuonut

Lisätiedot

Uudenmaan liitossa vuonna 2015 hallinnoitavien projektien kuvaukset

Uudenmaan liitossa vuonna 2015 hallinnoitavien projektien kuvaukset MHS 9/2015 AS nro 172 19.10.2015 Uudenmaan liitossa vuonna 2015 hallinnoitavien projektien kuvaukset Climate KIC 2015 1.1.2015 31.12.2015 Uusimaa on mukana EU:n Climate-KIC-ohjelmassa, joka tukee vähähiilisyyteen

Lisätiedot

Ajankohtaista rakennerahastoviestinnässä. Rakennerahastojen viestintäverkoston työkokous 14.6.2012 Leena Lyra, TEM

Ajankohtaista rakennerahastoviestinnässä. Rakennerahastojen viestintäverkoston työkokous 14.6.2012 Leena Lyra, TEM Ajankohtaista rakennerahastoviestinnässä Rakennerahastojen viestintäverkoston työkokous 14.6.2012 Leena Lyra, TEM 2012 2013 viestintätoimia MÖHKÄLE tulosviestintää ja vaikuttavuustiedon levittämistä Yritystoiminnan

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN MYÖNTÄMISVALTUUKSIEN JAKO VUONNA 2016

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN MYÖNTÄMISVALTUUKSIEN JAKO VUONNA 2016 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Päätösehdotus Liite 2 Yritys- ja alueosasto 10.3.2016 Jakelussa mainituille KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN MYÖNTÄMISVALTUUKSIEN JAKO VUONNA

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Keski-Suomen ELY-keskus Ylijohtaja Juha S. Niemelä

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Keski-Suomen ELY-keskus Ylijohtaja Juha S. Niemelä Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Keski-Suomen ELY-keskus Ylijohtaja Juha S. Niemelä Kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet ja yhteensovituksen Landsbygdsutvecklings

Lisätiedot

Avoimen datan hankkeiden rahoitusmahdollisuudet rakennerahasto-ohjelmassa

Avoimen datan hankkeiden rahoitusmahdollisuudet rakennerahasto-ohjelmassa Avoimen datan hankkeiden rahoitusmahdollisuudet rakennerahasto-ohjelmassa Kuntien avoin data Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Suomessa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR)

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 30.11.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 17.1.2013

Lisätiedot

Satakunnan biokaasu- ja energiapäivä Nakkilassa

Satakunnan biokaasu- ja energiapäivä Nakkilassa Satakunnan biokaasu- ja energiapäivä 1.9.2016 Nakkilassa Suomen rakennerahasto-ohjelman Kestävää kasvua ja työtä vähähiiliset hankkeet ja hankehaku Satakunnassa Jyrki Tomberg Satakuntaliitto Esityksen

Lisätiedot

Hämeen liiton rahoitus

Hämeen liiton rahoitus Kanta-Hämeen rahoitus- ja ohjelmapäivä Osmo Väistö 3.4.2014 Hämeen liiton rahoitus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020, Suomen rakennerahasto-ohjelma Maakunnan kehittämisraha Kanta-Hämeen osuus Suomen rakennerahastoohjelmasta

Lisätiedot

Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle!

Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle! Pirkanmaa 2019 Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle! Esivalmistelun viestintäsuunnitelma Hyväksytty johtoryhmässä 13.10.2016 (Tämä suunnitelma ei sisällä mahdollisesti

Lisätiedot

11.11.2014 Asukkaat paikalliskehittäjinä Merja Rossi Hämeen ELY-keskus

11.11.2014 Asukkaat paikalliskehittäjinä Merja Rossi Hämeen ELY-keskus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 11.11.2014 Asukkaat paikalliskehittäjinä Merja Rossi Hämeen ELY-keskus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Lisätiedot

Miten tukea haetaan? Hämeen ELY-keskus Valtteri Karhu

Miten tukea haetaan? Hämeen ELY-keskus Valtteri Karhu Miten tukea haetaan? Valtteri Karhu Rahoitusta haetaan Eura2014 -järjestelmässä Rakennerahastojen viestintä, kuten hakuilmoitukset julkaistaan verkossa osoitteessa www.rakennerahastot.fi Sivustolla sivut

Lisätiedot

OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA Käsitelty ohjausryhmässä Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä.

OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA Käsitelty ohjausryhmässä Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä. OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA 2016 2019 Käsitelty ohjausryhmässä 22.11.2016 Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä. Sisältö 1. Viestintä sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun

Lisätiedot

Teema ja strategiset alueet. Yhdessä 2017. Suomi tulevaisuudessa. Suomi nyt. Suomen 100 vuotta. Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät

Teema ja strategiset alueet. Yhdessä 2017. Suomi tulevaisuudessa. Suomi nyt. Suomen 100 vuotta. Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät UUSIMAA Teema ja strategiset alueet Yhdessä 2017 Suomen 100 vuotta Suomi nyt Suomi tulevaisuudessa Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät 2 Monimuotoinen kokonaisuus 3 Toimenpidealueet Suomi maailmassa Yhteiset

Lisätiedot

ITSE TOTEUTETUT HANKKEET RAKENNERAHASTOTOIMINNASSA

ITSE TOTEUTETUT HANKKEET RAKENNERAHASTOTOIMINNASSA ITSE TOTEUTETUT HANKKEET RAKENNERAHASTOTOIMINNASSA 31.8.2010 Susanna Piepponen Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Itse toteutetut hankkeet TEMin hallinnonalalla ESR ESR-hankkeet, joka

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät TiVoLin viestintä Seuran www-sivujen päivitysvastaavat Seuratoiminnan työryhmä Projektien työryhmät Johtokunta: pj, sihteeri, rahastonhoitaja, toimialavastaavat Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät Valmentajat,

Lisätiedot

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 1.9.2014 MENNESSÄ

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 1.9.2014 MENNESSÄ EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 1.9.2014 MENNESSÄ Pirkanmaan liitossa on haettavana Pohjanmaan liiton rahoituskehyksestä 880 000 euroa EU-tukea toimintalinjan 2 uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Lisätiedot

Miksi tiedottaa (median kautta)?

Miksi tiedottaa (median kautta)? Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liiton EAKR-rahoitus - Pirkanmaan liitolla on vuosittain myönnettävissä noin 2 miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta Suomen

Lisätiedot

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa 6AIKA - AVOIMET JA ÄLYKKÄÄT PALVELUT-STRATEGIA KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa Muistio Ohjausryhmän kokous 6/2014 Aika: 17.10.2014, 10.00-13.00 Paikka: Tampereen kaupungintalo,

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 -ohjelma Sisaltää EAKR Euroopan aluekehitysrahaston ja ESR

Lisätiedot

ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus

ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus Hämeen ELY-keskus Etelä-Suomen RR-ELY Sinikka Kauranen 20.5.2014 ESR osana Kestävää kasvua ja työtä rakennerahasto-ohjelmaa Sama ohjelma, sama rakenne Toimintalinjat,

Lisätiedot

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS Maakunnan yhteistyöryhmän 43 05.10.2016 sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä 42 17.10.2016 Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS 05.10.2016 43 Etelä-Suomen maakunnan liittojen vuoden 2017 EAKR-haku

Lisätiedot

Oma Hämeen LAPE -HANKKEEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Hanke liittyy Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan (LAPE)

Oma Hämeen LAPE -HANKKEEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Hanke liittyy Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan (LAPE) Organisaatio : Hämeen liitto Niittykatu 5 13100 Hämeenlinna Oma Hämeen LAPE -HANKKEEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Hanke liittyy Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan (LAPE) Hankkeen nimi ja tavoite Nimi:

Lisätiedot

TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS

TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS ETELÄ-KARJALA ITÄ-UUSIMAA KANTA-HÄME KYMENLAAKSO PÄIJÄT-HÄME UUSIMAA VARSINAIS-SUOMI TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS Innovatiiviset julkiset hankinnat 18.2.2010 1 OHJELMA 12.30 Tervetuloa! 12.40

Lisätiedot

LAADUKKAAN VAIKUTTAMISEN JA VERKOTTUMISEN TARKISTUSLISTA

LAADUKKAAN VAIKUTTAMISEN JA VERKOTTUMISEN TARKISTUSLISTA LAADUKKAAN VAIKUTTAMISEN JA VERKOTTUMISEN TARKISTUSLISTA Tämä tarkistuslista tukee vaikuttamis- ja verkostotyön laadun arviointia ja kehittämistä. Tarkistuslistaa voi hyödyntää sekä ohjaavana työkaluna

Lisätiedot

Mistä tukea kotouttamiseen? ESR:n mahdollisuudet. Vastaanottava maaseutu 22.1.2016. Sirpa Liljeström Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

Mistä tukea kotouttamiseen? ESR:n mahdollisuudet. Vastaanottava maaseutu 22.1.2016. Sirpa Liljeström Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Mistä tukea kotouttamiseen? ESR:n mahdollisuudet Vastaanottava maaseutu 22.1.2016 Sirpa Liljeström Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Rahoituksen jako rahastojen välillä (pl. alueellinen yhteistyö)

Lisätiedot

Tarja Nordman 2013. HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma

Tarja Nordman 2013. HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma. Viestintä Ohjausryhmän tiedottaja Tarja Nordman toimii viestinnän suunnittelun koordinaattorina toimii Savuton sairaala viestintätiimin puheenjohtajana tuottaa

Lisätiedot

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen toiminta ESR-koordinaattori Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 28.5.2013 Ohjausryhmä tai erillinen asiantuntijaryhmä (1) Lump Sum hankkeen neuvotteluvaiheessa harkitaan tapauskohtaisesti, tullaanko

Lisätiedot

6AIKA - KESTÄVÄN KAUPUNKIKEHITTÄMISEN ESR-HANKEHAKU Infotilaisuus Turku

6AIKA - KESTÄVÄN KAUPUNKIKEHITTÄMISEN ESR-HANKEHAKU Infotilaisuus Turku 6AIKA - KESTÄVÄN KAUPUNKIKEHITTÄMISEN ESR-HANKEHAKU 1.3. 15.4.2016 Infotilaisuus 7.3.2016 Turku Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Anna-Mari Sopenlehto,

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri -jaoston (JHKA) viestintäsuunnitelma vuodelle 2014

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri -jaoston (JHKA) viestintäsuunnitelma vuodelle 2014 Viestintäsuunnitelma JulkICT Jari Kallela 18.2.2014 Julkinen Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri -jaoston (JHKA) viestintäsuunnitelma vuodelle 2014 Taustaa Viestinnän tavoitteet Viestinnän vastuut

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

EU-rakennerahastojen seuraava ohjelmakausi 2014-2020. Huippuvalmennuspäivät Helsinki 13.2.2013 Opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.

EU-rakennerahastojen seuraava ohjelmakausi 2014-2020. Huippuvalmennuspäivät Helsinki 13.2.2013 Opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu. EU-rakennerahastojen seuraava ohjelmakausi 204-2020 Huippuvalmennuspäivät Helsinki 3.2.203 Opetusneuvos Seija asku seija.rasku@minedu.fi Valmistelu EU:ssa akennerahastotoimintaa ohjaavat asetukset Asetusluonnokset

Lisätiedot

Rakennerahastoviestintä Itä-Suomessa. Ohjelmakoordinaattori Eero Vilhu Viestintäverkosto Helsinki

Rakennerahastoviestintä Itä-Suomessa. Ohjelmakoordinaattori Eero Vilhu Viestintäverkosto Helsinki Rakennerahastoviestintä Itä-Suomessa Ohjelmakoordinaattori Eero Vilhu Viestintäverkosto 14.6.2012 Helsinki Rakennerahastoviestintää Viestinnän painopisteet 2012-2013, hallintoviranomainen Tulosviestintä,

Lisätiedot

RAKENNERAHASTOKAUDEN 2014-2020 TILANNEKATSAUS

RAKENNERAHASTOKAUDEN 2014-2020 TILANNEKATSAUS RAKENNERAHASTOKAUDEN 2014-2020 TILANNEKATSAUS MYR 27.1.2014 Jorma Teittinen 14.1.2014 Ohjelmakauden 2014-2020 Infotilaisuuteen ja MYR:n kokoukseen liittyvät kalvot löytyvät alla olevasta osoitteesta http://www.kainuunliitto.fi/130

Lisätiedot

6Aika. Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-rahoitus ja sen hakeminen. Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 10.6.2014

6Aika. Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-rahoitus ja sen hakeminen. Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 10.6.2014 6Aika Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-rahoitus ja sen hakeminen Mari Kuparinen Uudenmaan liitto 6Aika hankkeiden haku päättyy 30.9.2014 Rahoitettavaksi haetaan 6Aika strategian ja Kestävää kasvua ja

Lisätiedot

Etelä-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmä Esityslista 1/2015 (2.2.2015) Sivu 1 (11)

Etelä-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmä Esityslista 1/2015 (2.2.2015) Sivu 1 (11) Etelä-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmä Esityslista 1/2015 Kokousaika maanantai 2.2.2015 klo 10.30 11.30 Kokouspaikka Imatran kylpylä Purjekuja 2, 55420 Imatra Läsnä Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: (

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2017

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2017 VIESTINTÄSUUNNITELMA 2017 Turun Cheerleadingseura Smash ry SISÄLLYS 1 VIESTINNÄN TAVOITTEET JA KOHDERYHMÄT... 3 2 VIESTINNÄN VÄLINEET JA TYÖKALUT... 4 2.1 Sähköposti... 4 2.2 Seuran Facebook-ryhmä... 4

Lisätiedot

Päätös EAKR -rahoitushakemusta koskevan asianosaisen oikaisuvaatimuksen hylkäämisestä (Smart och Digitalt -hanke)

Päätös EAKR -rahoitushakemusta koskevan asianosaisen oikaisuvaatimuksen hylkäämisestä (Smart och Digitalt -hanke) Maakuntahallitus 120 19.09.2016 Päätös EAKR -rahoitushakemusta koskevan asianosaisen oikaisuvaatimuksen hylkäämisestä (Smart och Digitalt -hanke) 105/03.03.03/2016 MHS 19.09.2016 120 Tiivistelmä Päätöksen

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 38 Kokouksen järjestäytyminen 5. 39 Sokra - koordinaatiohanke esittäytyy 6

Otsikko Sivu. 38 Kokouksen järjestäytyminen 5. 39 Sokra - koordinaatiohanke esittäytyy 6 PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Maakunnan yhteistyöryhmä AIKA 16.09.2015 klo 12:30-14:20 PAIKKA Finlandia-talo, Mannerheimintie 13 e, 00100 Helsinki, kongressisiipi kokoustila 24 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen

Lisätiedot