Etelä-Suomen EAKR Maakunnan liittojen alueellinen viestintäsuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Etelä-Suomen EAKR Maakunnan liittojen alueellinen viestintäsuunnitelma"

Transkriptio

1 Etelä-Suomen EAKR Maakunnan liittojen alueellinen viestintäsuunnitelma MYR-käsittelyyn maakunnissa Käsitelty Etelä-Suomen EAKR koordinaatiotyöryhmässä

2 Tämä viestintäsuunnitelma on laadittu työ- ja elinkeinoministeriön rakennerahasto-ohjelman viestintästrategian ja Etelä-Suomen EAKR 1 -koordinaatiosopimuksen täytäntöön panemiseksi. Viestintäsuunnitelma käsitellään Etelä-Suomen EAKRkoordinaatiotyöryhmässä sekä Etelä-Suomen maakuntien yhteistyöryhmissä (MYR). Maakunnan liitot myöntävät alueellaan rakennerahastotukea Euroopan aluekehitysrahaston hankkeisiin. Uudenmaan liitto on koordinoiva viranomainen Etelä-Suomen alueella. Yritysten EAKR-kehittämisavustusten myöntäminen on keskitetty hallinnollisesti neljälle ELYkeskukselle. Etelä-Suomessa hallinnosta vastaa Hämeen ELY-keskus. Uudenmaan liitto vastaa lisäksi valtakunnallisen 6Aika, Avoimet ja älykkäät palvelut - ohjelman hallinnoinnista. Ohjelma-alueeseen kuuluu kuusi suurinta kaupunkia Suomessa, eli Helsinki, Espoo, Vantaa, Oulu, Tampere ja Turku. Tämä viestintäsuunnitelma koskee Uudenmaan liiton koordinoimaa EAKR-hankerahoitusta (Etelä-Suomen maakunnan liittojen myöntämä EAKR-hankerahoitus ja 6Aika kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-hankerahoitus). Etelä-Suomen EAKR-viestintää ohjaavat: -Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) rakennerahasto-ohjelman viestintästrategia -Etelä-Suomen EAKR-koordinaatiosopimus -Rakennerahastoviestinnän ohjeet ja valmiit pohjat: Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelman viestintästrategian mukaisesti: Rahoittavat viranomaiset (välittävät toimielimet) vastaavat alueellisten viestintäverkostojen työskentelystä ja vuosittaisten viestintäsuunnitelmien laatimisesta. Rakennerahasto-ELYt ja koordinoivat liitot nimeävät vähintään kaksi viestintävastaavaa, jotka ovat kansallisen viestintäverkoston jäsen ja varajäsen sekä alueellisen viestintäverkoston työskentelystä vastaavat henkilöt. Rahoittavat viranomaiset vastaavat hakuajoista tiedottamisesta, hanketoimijoiden neuvonnasta ja ohjauksesta. Kaikista hakuajoista ilmoitetaan rakennerahastot.fi-verkkopalvelussa. Rahoittavat viranomaiset vastaavat rahoitetun hanketoiminnan tuloksista tiedottamisesta rakennerahastot.fi-verkkopalvelussa. RR-ELYt ja koordinoivat liitot vastaavat rakennerahastot.fi -sivuston alueellisista osioista. Lisäksi rahoittava viranomainen neuvoo ja ohjaa tuensaajaa tiedotus- ja viestintäasioissa. 1 EAKR = Euroopan aluekehitysrahasto 2

3 Ydinviesti Etelä-Suomen EAKR:n ydinviesti mukailee työ- ja elinkeinoministeriön rakennerahastoohjelman viestintästrategian ydinviestejä. Etelä-Suomen EAKR-viestinnän ydinviesti on: Työtä, kilpailukykyä ja elinvoimaa EAKR-rahoituksella Etelä-Suomeen Lisäksi Etelä-Suomen EAKR-viestinnässä halutaan panostaa erityisesti rakennerahastotoiminnan vaikutuksista ja tuloksista viestimiseen sekä hankesuunnitelmien laadun parantamiseen. Etelä-Suomen alueellinen EAKRviestintäverkosto Uudenmaan liitto vastaa Etelä-Suomen EAKR-rahoituksen alueellisen viestintäverkoston kokoamisesta ja koolle kutsumisesta. Kustakin Etelä-Suomen maakunnan liitosta nimetään viestinnän yhteyshenkilö, joka osallistuu viestintäsuunnitelman laatimiseen ja käytännön tasolla toimii viestinnän tekijänä alueellaan (esim. sisällöt/tulokset alueen hankkeista, wwwpäivitykset). Tarvittaessa viestinnän yhteyshenkilöt voidaan nimetä työparina niin, että mukana on sekä rakennerahastotoiminnan että viestinnän asiantuntija. Viestintäverkoston jäsenet ja yhteystiedot: Maakunta Nimi Sähköpostiosoite Uusimaa Tiina Huotari, Seija Elo (sijalla Tuuli Aaltio) Päijät-Häme Asta Kortesaari Kanta-Häme Jaana Laakso (+ Osmo Väistö) Etelä-Karjala Ritva-Liisa Pulkkinen (+Satu Sikanen) Varsinais-Suomi Jessica Ålgars-Åkerholm, Ville Roslakka Kymenlaakso Pia Lindgren (+Riitta Kallström) Alueellisella viestintäverkostolla on käytössään jaettu työtila Uudenmaan liiton ekstranetissä. Työtilaan kootaan kaikki verkoston keskeinen materiaali yhteiseen käyttöön. Työtilan osoite: käyttäjätunnus: esrr salasana: uusimaa Lisäksi Etelä-Suomen rakennerahastotyön koordinaatiotyöryhmä 2 tiedottaa omissa organisaatioissaan EAKR-rakennerahastotyöstä. 2 Etelä-Suomen maakunnan liitot ovat perustaneet rakennerahastotyön koordinaatiotyöryhmän, jonka tehtävänä on edistää Etelä-Suomen koordinaatiosopimuksen tarkoituksen toteutumista ja osapuolten välistä yhteistyötä sopimukseen liittyvien tehtävien hoidossa. Työryhmään on nimetty yksi edustaja kustakin maakunnan liitosta ja ohjelmajohtaja. 3

4 Muut viestinnän työryhmät Viestintään liittyvissä asioissa kokoontuu useita erilaisia työryhmiä ja verkostoja, joissa myös Etelä-Suomen EAKR-toimijat ovat aktiivisesti mukana. Työryhmät ja niiden Etelä-Suomen EAKR-edustus ovat: Hallintoviranomaisen (TEM) rakennerahastojen viestintäverkosto (Tiina Huotari / Uudenmaan liitto, varajäsen Ritva-Liisa Pulkkinen / Etelä-Karjalan liitto) Rakennerahastot.fi sivuston verkkotoimituskunta (Seija Elo / Uudenmaan liitto, varalla Tuuli Aaltio) Muut verkostot, joihin osallistutaan mahdollisuuksien mukaan: komission perustamien unionin rakennerahastoviestinnän verkostot INFORM ja INIO. Viestinnän resurssit Etelä-Suomen EAKR-viestinnän tueksi on perustettu EAKR-viestintähanke Alueellisten innovaatiokeskittymien vahvistaminen EAKR-viestinnän keinoin (toimintalinja 2, erityistavoite 4.1). Hanketta hallinnoi Uudenmaan liitto, ja sen rahoitukseen osallistuvat kaikki Etelä- Suomen maakunnan liitot erikseen sovitulla tavalla. Lisäksi viestintää hoidetaan osana Uudenmaan liiton EAKR:n teknisen tuen toimintaa. Etelä-Suomen EAKR-viestinnän organisointi ja vastuut Etelä-Suomen EAKR-koordinaatiosopimuksen mukaisesti Uudenmaan liitto vastaa rakennerahastotiedotuksesta ja -viestinnästä yleisölle, hakijoille, potentiaalisille tuensaajille ja tuensaajille toimialueella hallintoviranomaisen viestintästrategian mukaisesti. Uudenmaan liitto laatii viestintäsuunnitelman, jonka maakuntien yhteistyöryhmät käsittelevät. Viestinnän suunnittelussa ja toteutuksessa tehdään yhteistyötä liittojen ja koordinoivan liiton kesken. Uudenmaan liitto koordinoi Etelä-Suomen yhteistä EAKR-viestintää. Uudenmaan liitto tuottaa ja toteuttaa Etelä-Suomen yhteisiä, jaettuja sisältöjä ja viestintämateriaaleja, joita maakunnan liitot hyödyntävät alueellisessa viestinnässään. Maakunnan liitot viestivät alueellisesti rahoittamistaan hankkeista haluamallaan tavalla ja aiempien ohjelmakausien hyviä viestintäkäytänteitä hyödyntäen. Alueiden rakennerahastotoimintaa, kärkihankkeita ja hankkeiden hyviä käytäntöjä nostetaan esille Etelä-Suomen EAKR-toiminnan yhteisessä viestinnässä. Yhteisessä tiedotuksessa pyritään alueelliseen tasavertaisuuteen maakuntien välillä esimerkiksi vuorottelemalla yhteiseen viestintään nostettavia uutisia. Koordinaation ja alueellisen viestinnän vastuut jakautuvat käytännön tasolla seuraavasti: 4

5 Uudenmaan liitto koordinoi Etelä-Suomen EAKR-toiminnan yhteistä viestintää: yhteiset viestintämateriaalit (suunnittelu, toteutus ja hankinta) yhteisten viestintämateriaalien kieliversiot (suunnittelu, toteutus ja hankinta) yhteiset viestintäsisällöt (tiedotteet, Etelä-Suomen rr.fi, hakuilmoitukset, hakijan ohje, lehti-ilmoituspohja) hankehakujen infotilaisuuksien järjestämisvastuu kokoaa ja toimittaa alueilta tulevat uutisvinkit julkaistavaksi Etelä-Suomen yhteisessä tiedotuksessa. tuottaa valmiit info/uutistekstit jaettavaksi alueilla ja antaa syötteitä alueellista tiedotusta varten Maakunnan liitot vastaavat alueellisesta viestinnästä liittojen omissa viestintäkanavissa ja osallistuvat yhteisen viestinnän suunnitteluun ja toteutukseen omalta osaltaan: maakunnan liittojen omat www-sivut ja sosiaalinen media maakunnan liittojen omat uutiskirjeet, tiedotteet yms. maakunnan liittojen omat jakelulistat osallistuu Etelä-Suomen EAKR:n yhteisen viestinnän sisällöntuotantoon ja toteutukseen maakunnan liittoa koskevin osin Etelä-Suomen EAKR yhteiset viestintäkanavat ja -materiaalit Yhteiset viestintäkanavat ovat: Rakennerahastot.fi verkkopalvelun Etelä-Suomen osio Etelä-Suomen EAKR Facebook Maakuntiin jalkautuvat hakukohtaiset infotilaisuudet. Hakuinfo on avoin tiedotustilaisuus EAKR-hausta ja sen sisällöistä. Tilaisuuksissa kerrotaan rakennerahastorahoituksesta, madalletaan toimijoiden kynnystä hankehakuun ja innostetaan toimijoita kehittämistyöhön. Infotilaisuudet myös verkottavat toimijoita keskenään. EAKR hanke- ja asiantuntijaseminaari (ohjelmakauden puolivälissä). Seminaari kokoaa yhteen aluekehittäjiä sekä jakaa hankkeiden osaamista ja hyviä käytäntöjä. Lisäksi tilaisuus tiedottaa EAKR-rahoituksesta ja sen hyödyntämismahdollisuuksista. Yhteiset viestintämateriaalit ovat: Roll-up (6 kpl suomeksi, 2 kpl ruotsiksi) Hakukohtainen hakijan opas (valmistellaan jokaiseen avoimeen hakuun erikseen) Hakukohtaiset hakuilmoitukset Hakukohtaiset lehti-ilmoituspohjat (kukin maakunnan liitto julkaisee alueellaan omalla kustannuksellaan halutessaan). Ilmoituksista laaditaan ruotsinnokset tarvittaessa Hankekooste/ tulosjulkaisu (ohjelmakauden puolivälissä). Hankekooste tuo esille rahoitettuja hankkeita sekä niiden tuloksia ja hyviä käytäntöjä. Julkaistaan sähköisenä ja/tai paperisena. Tiedote- ja uutistekstit Muu tarpeen mukainen viestintämateriaali (esim. flyerit, julisteet yms.) Mediatiedotteet (tarkoituksenmukaisissa yhteyksissä) 5

6 Viestinnän aikataulu ja vuosisuunnitelma Etelä-Suomen EAKR-viestintään laaditaan vuosittain tätä viestintäsuunnitelmaa tarkentava taulukko (Liite 1). Etelä-Suomen rakennerahastoviestintää toteutetaan kumppanuusperiaatteella Etelä-Suomessa rakennerahoituksen myöntämisestä vastaa kolme rahoittajaviranomaista: Hämeen elinkeino, -liikenne ja ympäristökeskus (Hämeen ELY-keskus) ja Uudenmaan liitto. Varsinais-Suomen ESR-rahoituksesta vastaa Keski-Suomen ELY-keskus. Varsinais-Suomen osalta rakennerahastotiedotuksessa toimitaan yhteistyössä Keski-Suomen ELY-keskuksen kanssa. Etelä-Suomen rakennerahastoviestinnän yhteistyötä varten on muodostettu Uudenmaan liiton ja Hämeen ELY-keskuksen rakennerahasto- ja viestintäasiantuntijoista koostuva Etelä- Suomen rakennerahastoviestinnän työryhmä. Työryhmän pääasiallisena tehtävänä on hoitaa ulospäin suuntautuvaa rakennerahastoviestintää ja vastata mm. verkkopalvelun Etelä-Suomen osiosta. Lisäksi työryhmä vastaa tämän viestintäsuunnitelman täytäntöönpanosta osaltaan. Etelä-Suomen yhteisen rakennerahastoviestinnän suunnittelu: Uudenmaan liitto ja Hämeen ELY-keskus laativat yhteisen Etelä-Suomen aluetta koskevan operatiivisen viestintäsuunnitelman, jota päivitetään vuosittain. Välittävien toimielinten yhteisen osion lisäksi suunnitelmaan sisältyvät tarkemmat organisaatiokohtaiset osiot. Kumpikin toimielin koordinoi itsenäisesti omaa alueellista viestintäverkostoaan, joka vastaa viestinnän suunnittelusta ja toteutuksesta käytännön tasolla. Etelä-Suomen yhteinen visuaalinen ilme ja graafinen ohjeisto: Etelä-Suomen aluetta koskevassa rakennerahastoviestinnässään käytetään rakennerahastojen virallista visuaalista ilmettä oranssilla värillä (R246 G146 B30). Valtakunnallisessa viestinnässä käytetään vihreää ilmettä. Rakennerahastojen graafisessa ohjeistuksessa noudatetaan hallintoviranomaisen ohjetta rakennerahastoviestinnästä 3. Etelä-Suomen yhteinen sisällöntuotanto: Uudenmaan liitto ja Hämeen ELY-keskus tuottavat yhteistyössä sisältöjä rakennerahastot.fi - sivustolle sekä sivuston kautta lähetettävään uutiskirjeeseen. Tuotettuja sisältöjä voidaan 3 6

7 hyödyntää tarpeen mukaan myös molempien organisaatioiden omilla nettisivuilla ja muissa viestintäkanavissa. Etelä-Suomen rakennerahastojen uutiskirje: Etelä-Suomen rakennerahastojen uutiskirje ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Toimitusvastuu vuorottelee niin, että molemmat organisaatiot toimittavat vuoden aikana kaksi uutiskirjettä. Sisällöissä painottuvat tuotantovastuun vaihtumisen myötä vuorotellen EAKR- ja ESRuutiset. Osa uutisista voidaan kirjoittaa yhteisiksi, jolloin toinen osapuoli toimittaa ajoissa tarvittavat pohjatiedot. Uutiskirjeeseen varataan toiselle osapuolelle aina myös oma lyhyt uutispaikka, johon sisältö toimitetaan ajoissa vetovastuussa olevalle taholle. Etelä-Suomen rakennerahastojen uutiskirjeen alustava aikataulu ja tuotantovastuut: helmi-maaliskuu (Uudenmaan liitto) toukokuu (Hämeen ELY-keskus) syyskuu (Uudenmaan liitto) marraskuu (Hämeen ELY-keskus) Rakennerahastot.fi-sivuston päivitys: Uudenmaan liitto ja Hämeen ELY-keskus ylläpitävät ja päivittävät yhteistyössä rakennerahastot.fi sivuston Etelä-Suomen osiota. Sivuston rakenteessa ei ole erillistä jakoa EAKR ja ESR-asioihin, mutta sisältöjen päivityksessä vastuut jakautuvat näiden kokonaisuuksien mukaan. Maakunnan liittojen EAKR-rahoituksen osalta sivustoa ylläpitää tiedottaja Seija Elo. Hämeen ELY-keskuksen ESR-rahoituksen ja EAKR-yritystukien osalta sivustoa ylläpitää Pirjo Orava. Vähintään kerran vuodessa Etelä-Suomen rakennerahastoviestinnän työryhmä tarkistaa sivuston sisällön kokonaisuudessaan. Tarkistuksen yhteydessä mahdollinen vanhentunut tieto poistetaan tai päivitetään ajan tasalle. Kokonaistarkistus ajoittuu vuosittain alkuvuoteen. Rakennerahastot.fi-etusivun uutistuotanto: Etelä-Suomen rr.fi -osion etusivulla on neljä uutisnostopaikkaa, jotka on lähtökohtaisesti jaettu seuraavasti: kaksi vasemmanpuoleista on varattu ESR-sisällöille ja niihin tuottaa säännöllisesti sisältöä Hämeen ELY-keskus kaksi oikeanpuoleista on varattu EAKR-sisällöille ja niihin tuottaa säännöllisesti sisältöä Uudenmaan liitto Molemmat organisaatiot vievät mahdollisuuksiensa mukaan kuvapankkiin uusia, oikean kokoisia uutiskuvia. Molemmat saavat hyödyntää ristiin toistensa kuvia sivuston uutispalstalla. 7

8 Ruotsinkieliset sisällöt: Uudenmaan liitto on varannut käännösresursseja rakennerahastot.fi-sivuston sisältöjen ruotsintamiseen. Periaatteena on, että kaikki Etelä-Suomen osion sisällöt tuotetaan kahdella kielellä resurssien niin salliessa. Uudenmaan liiton tiedottaja Seija Elo vastaa EAKR-sisältöjen ruotsinkielisten versioiden päivityksestä ja koordinoi käännöstyötä myös ESR-sisältöjen osalta. Hämeen ELY-keskus voi lähettää omia viestintäsisältöjään käännettäväksi Seija Elon kautta. Laajemmista käännöskokonaisuuksista Hämeen ELY vastaa itse. Materiaalipankki: Etelä-Suomen materiaalipankki on otettu käyttöön syksyllä 2014 rakennerahastot.fi - sivustolla. Molemmat organisaatiot vievät pankkiin omia sisältöjään sen kansiorakennetta noudattaen, ja huolehtivat omalta osaltaan myös vanhojen sisältöjen poistamisesta. Toistaiseksi ei ole katsottu tarpeelliseksi perustaa erillistä ruotsinkielistä materiaalipankkia, vaan myös ruotsinkieliset materiaalit tallennetaan samaan paikkaan. EAKR-viestinnässä panostetaan verkkoviestintään Viestinnässä panostetaan verkkoviestintään ja ajantasaiseen tiedonsaantiin verkosta. Pääviestintäkanava on rakennerahastot.fi -verkkopalvelun Etelä-Suomen osio. Rakennerahastot.fi -verkkopalvelun lisäksi verkossa viestitään Etelä-Suomen rakennerahastojen uutiskirjeen, maakunnan liittojen verkkosivustojen ja sosiaalisen median avulla. Viestinnän uutena työkaluna sosiaalinen media Sosiaalisen median uutena työkaluna on käytössä Etelä-Suomen EAKR Facebook-sivu. Sosiaalinen media ei kuitenkaan ole rakennerahastoviestinnän pääasiallinen kanava, vaan sen tehtävänä on tukea muuta verkkoviestintää, kuten rakennerahastot.fi -sivua ja maakunnan liittojen verkkosivuja. Sosiaalisen median käyttötarkoituksia ovat esimerkiksi: EAKR rahoittajaviestintä: tiedotteet, hakuajat, ohjeet ja oppaat, päätökset (mm. hallintoviranomaisen ja komission antamat) Etelä-Suomen EAKR-hankkeiden tuloksista tiedottaminen (esim. hankkeiden tapahtumien markkinointi, julkaisujen levittäminen) Sosiaalinen media mahdollistaa tiedotuksen nopeasti ja ajankohtaisesti ja se tuo esille rakennerahastotyön monipuolisuutta. Samalla se tukee rahoitettujen hankkeiden näkyvyyttä. Facebook-työkalu tukee sekä rahoittajan että rahoitettujen hankkeiden markkinointiviestintää esimerkiksi tapahtumista ja palveluista kertomalla. 8

9 Sosiaalinen media myös mahdollistaa kommentoinnin ja keskustelun, jota staattisemmat verkkosivut eivät tällä hetkellä tue. Sosiaalisen median avaaminen kommentoinnille kuitenkin tulee suunnitella hyvin. Tarvittaessa Facebook-sivulla otetaan käyttöön sivulla julkaisemisen esitarkastaminen (moderointi). Kriisitilanteissa toimitaan Uudenmaan liiton ohjeistuksen mukaan. Etelä-Suomen EAKR Facebook-sivu toimii viestinnässä tukena: rahoittajaviestintä (mm. hakuajat, hakuohjeet, hankehallinnointi) rahoitetuista projekteista kertominen, projektien toiminnan ja tulosten näkyväksi tekeminen. Facebookiin voidaan nostaa uutisia esim. rahoitettujen hankkeiden blogeista. keskustelun avaaja EAKR-asioissa rahoittajan omien tapahtumien seuraaminen ja kommentoiminen (kuvat, videot, kommentit, linkit, live-raportointi) hakijoiden ja hankkeiden toteuttajien palvelu ja ohjeistaminen Facebook-sivun päivittämisvastuu on Uudenmaan liitossa. Hakujen yhteydessä maakuntiin jalkautuvat infotilaisuudet Etelä-Suomen EAKR-hankerahoituksen infotilaisuuksien järjestämisvastuu on Uudenmaan liitolla. Tilaisuuksien toteutuksessa tehdään yhteistyötä maakunnan liittojen kanssa ja mahdollisuuksien mukaan paikallisten RR-ELY-keskusten kanssa. Mediatiedottaminen Laajemmat, koko Etelä-Suomen EAKR-asioita koskevat mediatiedotteet laatii Uudenmaan liitto. Maakunnissa mediatiedotteet jaetaan maakunnan liittojen viestinnän yhteyshenkilöiden kautta. Halutessaan maakunnan liitot voivat laatia omia mediatiedotteitaan alueillaan. Alueellisten ja paikallisten toimijoiden kannattaa panostaa erityisesti paikallismediaan. Myös ammatti- ja erikoislehdet sekä yhteistyötahojen (erityisesti sosiaalipartnereiden) julkaisut ovat hyvä tiedotuskanava. Etelä-Suomen EAKR-asioissa median yhteydenotot ohjataan pääsääntöisesti ohjelmajohtaja Mari Kupariselle. 9

10 Tuensaajien neuvonta ja ohjaus tiedotusja viestintäasioissa Uudenmaan liiton myönteisissä rahoituspäätöksissä viranomaisen täydentävänä ehtona tuensaajia velvoitetaan käyttämään kaikessa tiedotuksessaan EU-lipputunnuksen ja Vipuvoimaa EU:lta logon lisäksi rahoittavan maakunnan logoa tai vaakunaa. Tuensaajan on kaikissa tiedotus- ja viestintätoimenpiteissään käytettävä EU-lippulogon ja Vipuvoimaa EU:lta lisäksi X:n maakunnan 4 logoa/vaakunaa. Ylimaakunnallisissa yhteishankkeissa, joissa rahoittavia maakuntia on useita, tuensaajat käyttävät vain EU-lipputunnusta ja Vipuvoimaa EU:lta logoa tiedotusmateriaalien selkiyttämiseksi. Uudenmaan liitto järjestää myönteisen rahoituspäätöksen saaneille hankkeille ja toimijoille koulutusta hankkeiden käynnistymisvaiheessa. Koulutuksessa käsitellään myös tiedotus- ja viestintäasiat osana hyvää hanketoimintaa ja rahoituspäätöksen ehtoja. Koulutukset jalkautuvat tarvittaessa kaikkiin Etelä-Suomen maakuntiin tai ne jaetaan webcastina verkossa. Koulutuksissa tuensaajille tuodaan esille myös niitä mahdollisuuksia, miten rahoittaja voi tukea hanketoimijoiden viestintää esimerkiksi nostamalla hankkeiden tilaisuuksia ja hyviä käytäntöjä esille viestinnässä. Tuensaajan tulee toimittaa rahoittajalle helposti julkaistavaa tietoa ja kuvia. Viestinnän arviointi ja seuranta Uudenmaan liitto seuraa ja arvioi Etelä-Suomen EAKR-rahoituksen yhteistä viestintää. Koordinoivana liittona Uudenmaan liitto myös kokoaa tarpeelliset viestintää koskevat tiedot ja raportoi ne hallintoviranomaiselle (TEM). Sähköistä viestintää voidaan seurata ja arvioida esimerkiksi käyttäjämäärän sekä vuorovaikutuksen määrän ja keskustelun sävyn perusteella. Tilaisuuksien onnistumista mitataan osallistujamäärän ja palautteen avulla. Lisäksi tehdään mediaseurantaa ja arvioidaan mm. medianäkyvyyttä ja keskustelun/kirjoitusten sävyä. 4 se maakunta, jonka rahoituskehyksestä hanke rahoitetaan 10

11 Kestävän kaupunkikehittämisen EAKRviestintä Uudenmaan liitto toimii rahoittaja myös kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-rahoituksessa. Kestävän kaupunkikehittämisen strategia on nimeltään 6Aika Avoimet ja älykkäät palvelut. Sen ovat laatineet ja sitä toteuttavat Suomen suurimmat kaupungit, niin sanotut kuutoskaupungit eli Helsinki, Espoo, Vantaa, Oulu, Tampere ja Turku. 6Aika-rahoitukseen liittyvää viestintää toteutetaan yhteistyössä kuutoskaupunkien ja strategian toteutusta koordinoivan 6Aika-strategiatoimisto hankkeen kanssa. EAKRrahoituksen osalta viestinnässä hyödynnetään osin samoja sähköisiä työkaluja kuin Etelä- Suomen EAKR-viestinnässä. 6Aika-viestintää toteutetaan osana Uudenmaan liiton rakennerahastojen teknisen tuen toimintaa. 11

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahastoohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahastoohjelma Työ- ja elinkeinoministeriö Seurantakomitea 14.1.2015 Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahastoohjelma Viestintästrategia Ohjelmakauden 2014 2020 teemat ja tavoitteet Kestävää kasvua ja

Lisätiedot

Vaikuttavuutta EU-tiedotukseen EU-tiedottaja Riikka Vitikka

Vaikuttavuutta EU-tiedotukseen EU-tiedottaja Riikka Vitikka Vaikuttavuutta EU-tiedotukseen EU-tiedottaja Riikka Vitikka 1.12.2015 2 Rakennerahastoviestintä Perusteet: miksi? Kohderyhmät: kenelle? Aiheet: mistä? Kanavat: miten? Tehostaminen: mistä apua? 3 Rakennerahastoviestinnän

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ aikataulua

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ aikataulua KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 20230 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS Joensuun KAKE -hanke Aloituspalaverin tarkoitus Aloituspalaverissa käydään läpi hankesuunnitelma ja rahoituspäätös sekä rahoittajan sekä Joensuun kaupungin ohjeistus osahankkeen

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma EU:n rakennerahasto-ohjelmakauden info- ja koulutustilaisuus 14.11.2013 Valtion virastotalo Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma EU-koordinaattori Mika Villa, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

POHJOIS SUOMEN RAKENNERAHASTOTOIMINNAN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2016

POHJOIS SUOMEN RAKENNERAHASTOTOIMINNAN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2016 POHJOIS SUOMEN RAKENNERAHASTOTOIMINNAN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2016 1 POHJOIS-SUOMEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2016 RAKENNERAHASTOTOIMINNAN Rakennerahasto-ohjelma ja -viestintä Rakennerahastoviestinnällä tuetaan

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Sopimukselliset velvoitteet velvoite tiedottaa hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS 2016 Maakunnan viestintäryhmä Varsinais-Suomen liitto YDINVIESTIT Suodatamme

Lisätiedot

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa Henri Helander 26.8.2014 1 27.8.2014 Rakennerahasto-ohjelman valtakunnallinen toiminta Tavoitteena erityinen lisäarvo sektoripolitiikoiden

Lisätiedot

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ Pirkanmaan liitossa on haettavana tukea Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjojen 1 ja 2 mukaisille hankkeille. Rahoitettavaksi

Lisätiedot

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA. Joensuun KAKE -hanke

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA. Joensuun KAKE -hanke PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA Joensuun KAKE -hanke Aloituspalaverin tarkoitus Aloituspalaverissa käydään läpi hankesuunnitelma ja rahoituspäätös sekä rahoittajan sekä Joensuun kaupungin ohjeistus

Lisätiedot

Lapin korkeakoulukonsernin graafisen ohjeiston sovellusohje

Lapin korkeakoulukonsernin graafisen ohjeiston sovellusohje Lapin korkeakoulukonsernin graafisen ohjeiston sovellusohje Lapin korkeakoulukonsernin (LUC) tunnusten/visuaalisen ilmeen käyttöperiaatteet korkeakoulujen viestintämateriaaleissa ja korkeakoulujen tunnusten/visuaalisen

Lisätiedot

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Heavy Users Care Chains in OuluArc Tiedotussuunnitelma OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Yli-Ii Piisilta 1, 91100

Lisätiedot

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa Henri Helander 18.6.2014 1 29.8.2014 Ohjelmakauden 2014 2020 käynnistyminen Valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien hankehaut

Lisätiedot

Sopimus rakennerahastotehtävien hoitamisesta, vastuunjaosta ja koordinoinnista Kestävää kasvua ja työtä rakennerahasto-ohjelmassa

Sopimus rakennerahastotehtävien hoitamisesta, vastuunjaosta ja koordinoinnista Kestävää kasvua ja työtä rakennerahasto-ohjelmassa Sopimus rakennerahastotehtävien hoitamisesta, vastuunjaosta ja koordinoinnista Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 rakennerahasto-ohjelmassa 1. Sopijapuolet Kainuun liitto, Y -tunnus 2496992-4 Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

"2otq. 4. hankkeiden seurannasta. 2. sääntöjenvastaisten menojen johdosta tehtävästä aiheettomasti maksetun tuen takaisinperinnästä

2otq. 4. hankkeiden seurannasta. 2. sääntöjenvastaisten menojen johdosta tehtävästä aiheettomasti maksetun tuen takaisinperinnästä Saap.,/ Ô, Kàs. C..+- /V Ark. tunnus "2otq SOøMUS EUROOPAN UNION I N RAKEN N ERAHASTOJ EN VÄUTTÄVÄTN TOIMI ELIMEN TEH- TJ vien JA ERÉLIDEN MUIDEN TEHTAIvIEN HaIDaSTA ETELÄ-SUaMEN MAAKIINTIEN LII. TO,SSA

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yritys- ja alueosasto

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yritys- ja alueosasto TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yritys- ja alueosasto 2.2.2017 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN MYÖNTÄMISVALTUUKSIEN JAKO VUONNA 2017 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Lisätiedot

OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA Käsitelty ohjausryhmässä Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä.

OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA Käsitelty ohjausryhmässä Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä. OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA 2016 2019 Käsitelty ohjausryhmässä 22.11.2016 Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä. Sisältö 1. Viestintä sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

Näkyvyyttä alueen toimijoille!

Näkyvyyttä alueen toimijoille! Näkyvyyttä alueen toimijoille! Uusimaa-viikko on Uudenmaan liiton koordinoima tapahtumaviikko, jonka tarkoituksena on tehdä tunnetuksi maakunnan hyväksi tehtyä työtä ja nostaa esille uusmaalaisia toimijoita.

Lisätiedot

ITSE TOTEUTETUT HANKKEET RAKENNERAHASTOTOIMINNASSA

ITSE TOTEUTETUT HANKKEET RAKENNERAHASTOTOIMINNASSA ITSE TOTEUTETUT HANKKEET RAKENNERAHASTOTOIMINNASSA 31.8.2010 Susanna Piepponen Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Itse toteutetut hankkeet TEMin hallinnonalalla ESR ESR-hankkeet, joka

Lisätiedot

Miten tukea haetaan? Hämeen ELY-keskus Valtteri Karhu

Miten tukea haetaan? Hämeen ELY-keskus Valtteri Karhu Miten tukea haetaan? Valtteri Karhu Rahoitusta haetaan Eura2014 -järjestelmässä Rakennerahastojen viestintä, kuten hakuilmoitukset julkaistaan verkossa osoitteessa www.rakennerahastot.fi Sivustolla sivut

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään. Sykettä-hanke Jenni Tiainen

Vinkkejä hankeviestintään. Sykettä-hanke Jenni Tiainen Vinkkejä hankeviestintään Sykettä-hanke Jenni Tiainen Sivu 1 8.3.2016 Tiedottaminen Hankerahoituksen pelisääntöihin kuuluu, että hankkeista tiedotetaan avoimesti. Hankkeet ovat julkisia sen jälkeen, kun

Lisätiedot

EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut?

EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut? EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut? Näkökulmia muutoksen hallitsemiseen Sysmässä, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Rahoitusyksikkö Ohjelmakauden muutos on tuonut

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN AVOIN ESR-HAKU LÄNSI-SUOMESSA 10.6.2016 3.10.2016. Hakijan ohje

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN AVOIN ESR-HAKU LÄNSI-SUOMESSA 10.6.2016 3.10.2016. Hakijan ohje KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN AVOIN ESR-HAKU LÄNSI-SUOMESSA 10.6.2016 3.10.2016 Hakijan ohje Sisältö: 1. Yleistä ESR-hausta 2. Haun erityispiirteet 3. Ohjeita hakemuksen

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 30.11.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 17.1.2013

Lisätiedot

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen toiminta ESR-koordinaattori Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 28.5.2013 Ohjausryhmä tai erillinen asiantuntijaryhmä (1) Lump Sum hankkeen neuvotteluvaiheessa harkitaan tapauskohtaisesti, tullaanko

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN MYÖNTÄMISVALTUUKSIEN JAKO VUONNA 2016

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN MYÖNTÄMISVALTUUKSIEN JAKO VUONNA 2016 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Päätösehdotus Liite 2 Yritys- ja alueosasto 10.3.2016 Jakelussa mainituille KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN MYÖNTÄMISVALTUUKSIEN JAKO VUONNA

Lisätiedot

Miksi tiedottaa (median kautta)?

Miksi tiedottaa (median kautta)? Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle!

Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle! Pirkanmaa 2019 Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle! Esivalmistelun viestintäsuunnitelma Hyväksytty johtoryhmässä 13.10.2016 (Tämä suunnitelma ei sisällä mahdollisesti

Lisätiedot

Satakunnan biokaasu- ja energiapäivä Nakkilassa

Satakunnan biokaasu- ja energiapäivä Nakkilassa Satakunnan biokaasu- ja energiapäivä 1.9.2016 Nakkilassa Suomen rakennerahasto-ohjelman Kestävää kasvua ja työtä vähähiiliset hankkeet ja hankehaku Satakunnassa Jyrki Tomberg Satakuntaliitto Esityksen

Lisätiedot

Mistä tukea kotouttamiseen? ESR:n mahdollisuudet. Vastaanottava maaseutu 22.1.2016. Sirpa Liljeström Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

Mistä tukea kotouttamiseen? ESR:n mahdollisuudet. Vastaanottava maaseutu 22.1.2016. Sirpa Liljeström Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Mistä tukea kotouttamiseen? ESR:n mahdollisuudet Vastaanottava maaseutu 22.1.2016 Sirpa Liljeström Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Rahoituksen jako rahastojen välillä (pl. alueellinen yhteistyö)

Lisätiedot

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa 6AIKA - AVOIMET JA ÄLYKKÄÄT PALVELUT-STRATEGIA KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa Muistio Ohjausryhmän kokous 6/2014 Aika: 17.10.2014, 10.00-13.00 Paikka: Tampereen kaupungintalo,

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri -jaoston (JHKA) viestintäsuunnitelma vuodelle 2014

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri -jaoston (JHKA) viestintäsuunnitelma vuodelle 2014 Viestintäsuunnitelma JulkICT Jari Kallela 18.2.2014 Julkinen Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri -jaoston (JHKA) viestintäsuunnitelma vuodelle 2014 Taustaa Viestinnän tavoitteet Viestinnän vastuut

Lisätiedot

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS Maakunnan yhteistyöryhmän 43 05.10.2016 sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä 42 17.10.2016 Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS 05.10.2016 43 Etelä-Suomen maakunnan liittojen vuoden 2017 EAKR-haku

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN SOTE-HANKE 1/6 Viestintäsuunnitelma, selvitysvaihe 8.9.2014

POHJOIS-KARJALAN SOTE-HANKE 1/6 Viestintäsuunnitelma, selvitysvaihe 8.9.2014 POHJOIS-KARJALAN SOTE-HANKE 1/6 Käsitelty koordinaatioryhmän kokouksessa 21.8.2014, valmistelevassa sihteeristössä 28.8.2014 sekä ollut kuntajohtajien kommentoitavana 28.8.2014 1.9.2014. Hyväksytty ohjausryhmässä

Lisätiedot

Suomen ohjauspolitiikan ja valtakunnallisen ELO-ryhmän linjaukset ja alueellinen koordinointi

Suomen ohjauspolitiikan ja valtakunnallisen ELO-ryhmän linjaukset ja alueellinen koordinointi Suomen ohjauspolitiikan ja valtakunnallisen ELO-ryhmän linjaukset ja alueellinen koordinointi Salmian TNO-asiantuntijoiden koulutus 17-18.3.2014 Ulla-Jill Karlsson, OKM neuvotteleva virkamies Ari-Pekka

Lisätiedot

Lukioiden työelämäyhteistyö Seuraavan haun painotukset

Lukioiden työelämäyhteistyö Seuraavan haun painotukset Lukioiden työelämäyhteistyö Seuraavan haun painotukset Lukioiden työelämäyhteistyö-kokonaisuuden syksyn 2016 haun ennakkoinfo OKM 20.5.2016 Marika Lindroth Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Lukioiden työelämäyhteistyö-kokonaisuus

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR

Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR Päivi Mäntymäki Aamupäivän ohjelmasta Klo 9.00 Klo 10.00 Klo 10.30 Klo 12.00 EAKR Kahvitauko ESR Tilaisuus päättyy 2 EAKR-haku Hakemuksia vain toimintalinjaan 2 Uuden tiedon

Lisätiedot

Rakennerahastoviestintä Itä-Suomessa. Ohjelmakoordinaattori Eero Vilhu Viestintäverkosto Helsinki

Rakennerahastoviestintä Itä-Suomessa. Ohjelmakoordinaattori Eero Vilhu Viestintäverkosto Helsinki Rakennerahastoviestintä Itä-Suomessa Ohjelmakoordinaattori Eero Vilhu Viestintäverkosto 14.6.2012 Helsinki Rakennerahastoviestintää Viestinnän painopisteet 2012-2013, hallintoviranomainen Tulosviestintä,

Lisätiedot

6AIKA - KESTÄVÄN KAUPUNKIKEHITTÄMISEN ESR- HANKEHAKU 1.3. 15.4.2016. Info=laisuus 7.3.2016 Turku

6AIKA - KESTÄVÄN KAUPUNKIKEHITTÄMISEN ESR- HANKEHAKU 1.3. 15.4.2016. Info=laisuus 7.3.2016 Turku 6AIKA - KESTÄVÄN KAUPUNKIKEHITTÄMISEN ESR- HANKEHAKU 1.3. 15.4.2016 Info=laisuus 7.3.2016 Turku Ohjelma 6Aika- strategian esiiely ja kuutoskaupunkien odotukset ESR- pilonhankkeille Anna- Mari Sopenlehto,

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen strategia itse toteutettaviksi hankkeiksi

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen strategia itse toteutettaviksi hankkeiksi Varsinais-Suomen ELY-keskuksen strategia itse toteutettaviksi hankkeiksi TEMin hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus 31.8.2010 Maija Tuominen, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

UUDENMAAN VÄLKE RYHMÄ. Asetettu uudelleen vuosiksi Uudenmaan ELY-keskus, nimittämiskirje Dnro UUDELY/2005/00.00.

UUDENMAAN VÄLKE RYHMÄ. Asetettu uudelleen vuosiksi Uudenmaan ELY-keskus, nimittämiskirje Dnro UUDELY/2005/00.00. UUDENMAAN VÄLKE RYHMÄ Asetettu uudelleen vuosiksi 2016-2018 Uudenmaan ELY-keskus, nimittämiskirje 19.2.2016 Dnro UUDELY/2005/00.00.01/2011 ALUKSI TAUSTALLA Laaja verkostoyhteistyö > jäsentymistä > VÄLKE

Lisätiedot

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu Luovaa osaamista Valtteri Karhu OKM:n valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet rakennerahasto-ohjelmassa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 1. Osuvaa osaamista 2. Kotona Suomessa (OKM ja TEM) 3. Osallistamalla

Lisätiedot

EU-rakennerahastojen seuraava ohjelmakausi 2014-2020. Huippuvalmennuspäivät Helsinki 13.2.2013 Opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.

EU-rakennerahastojen seuraava ohjelmakausi 2014-2020. Huippuvalmennuspäivät Helsinki 13.2.2013 Opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu. EU-rakennerahastojen seuraava ohjelmakausi 204-2020 Huippuvalmennuspäivät Helsinki 3.2.203 Opetusneuvos Seija asku seija.rasku@minedu.fi Valmistelu EU:ssa akennerahastotoimintaa ohjaavat asetukset Asetusluonnokset

Lisätiedot

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus 14.2.2017 Pirkanmaan liiton EAKR-rahoitus - Pirkanmaan liitolla on vuosittain myönnettävissä noin 2 miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta

Lisätiedot

SeutuYp tukihanke 2009-2013. Seudulliset yrityspalvelut arviointi- ja kehittämiskeskustelu

SeutuYp tukihanke 2009-2013. Seudulliset yrityspalvelut arviointi- ja kehittämiskeskustelu SeutuYp tukihanke 2009-2013 Seudulliset yrityspalvelut arviointi- ja kehittämiskeskustelu Seudullisen yrityspalvelun toimintamallin kehittäminen OHJAAVAT LINJAUKSET TE toimistouudistus Yritys Suomen kehittäminen

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke

Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke 1.3.2015 31.10.2017 Viestintäsuunnitelma Jessica Fagerström Satu Raatikainen 15.9.2015 Päivitetty 4.12.2015 Parempi Arki-hankkeen tausta, tavoitteet ja organisaatio

Lisätiedot

(ESR ja EAKR) 6.5.2014

(ESR ja EAKR) 6.5.2014 Rakennerahastojen (ESR ja EAKR) hallintouudistus t ELY -keskuksessa sessa 6.5.2014 Paula Alho Rakennerahastojen hallinnointiuudistus Rakennerahastoasioiden hallinnointi keskitettiin vuoden 2014 alusta

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma /lw. Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma /lw. Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelma JÄMSÄ KUHMOINEN KUNTARAKENNESELVITYS Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Jämsä-Kuhmoinen kuntarakenneselvitykseen liittyvää

Lisätiedot

Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti

Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti Iloa ohjaukseen, voimaa verkostosta -seminaari Lappeenranta 8.6.2010 Projektisuunnittelija Anna-Kaisa Tiihonen Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN MYÖNTÄMISVALTUUKSIEN JAKO VUONNA 2017

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN MYÖNTÄMISVALTUUKSIEN JAKO VUONNA 2017 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Päätösehdotus Liite 2 Yritys- ja alueosasto 2.2.2017 Jakelussa mainituille KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN MYÖNTÄMISVALTUUKSIEN JAKO VUONNA

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013

Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013 Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013 Taustaa Kansallinen ilmasto- ja energiastrategia Kymenlaakson maakuntaohjelma Kuntien tavoitteet, strategiat, alueellisen yhteistyön tarve ja kuntaliiton

Lisätiedot

Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti

Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti ESR TL 3:n kehittämisohjelma: Osuvuutta ja kysyntälähtöisyyttä aikuisopiskeluun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden valtakunnallisella kehittämisohjelmalla Projektipäällikkö

Lisätiedot

Centrum Balticum -keskus

Centrum Balticum -keskus Centrum Balticum -keskus 9.10.2012 Vanha Suurtori 7, 20500 Turku www.centrumbalticum.org Centrum Balticum säätiön lyhyt historiikki Centrum Balticum säätiö perustetaan vuonna 2006 Säätiön perustajina 5

Lisätiedot

MARTAT VERKOSSA. Jouko Marttila

MARTAT VERKOSSA. Jouko Marttila MARTAT VERKOSSA Jouko Marttila 1.10.2016 Mobiili-internet on ykkönen Lähes puolet asiakkaista hakee tietoa sosiaalisesta mediasta ostopäätösten tueksi Facebook Yritykset käyttävät markkinointiin ja asiakaspalveluun.

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS Maakunnan yhteistyöryhmän 57 07.10.2015 sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä 50 19.10.2015 Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS 07.10.2015 57 Etelä-Suomen maakunnan liittojen vuoden 2016 EAKR-haku

Lisätiedot

Maaseutuohjelman viestintäkysely. syyskuu 2015

Maaseutuohjelman viestintäkysely. syyskuu 2015 Maaseutuohjelman viestintäkysely syyskuu 2015 Sivu 1 25.9.2015 Yleistä viestintäkyselystä Syyskuussa 2015 toteutetussa kyselyssä arvioitiin Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman alueellista viestintää

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Aluekehitysjohtaja Varpu

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yritys- ja alueosasto

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yritys- ja alueosasto TYÖ JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yritys ja alueosasto 10.3.2016 EUROOPAN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ TAVOITETTA 2014 2020 TOTEUTTAVIEN RAJAT YLITTÄVÄN YHTEISTYÖN OHJELMIEN VUODEN 2016 VALTION RAHOITUSOSUUDEN

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Euroopan Sosiaalirahaston rahoitus, rahoitushaku Länsi-Suomessa Rahoitusasiantuntija Keski-Suomen ELY-keskus Mitä rakennerahastot ovat?

Lisätiedot

Päätös EAKR -rahoitushakemusta koskevan asianosaisen oikaisuvaatimuksen hylkäämisestä (Smart och Digitalt -hanke)

Päätös EAKR -rahoitushakemusta koskevan asianosaisen oikaisuvaatimuksen hylkäämisestä (Smart och Digitalt -hanke) Maakuntahallitus 120 19.09.2016 Päätös EAKR -rahoitushakemusta koskevan asianosaisen oikaisuvaatimuksen hylkäämisestä (Smart och Digitalt -hanke) 105/03.03.03/2016 MHS 19.09.2016 120 Tiivistelmä Päätöksen

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

Parempaa huomista ihmisille. Yhdistykset ja Euroopan sosiaalirahasto

Parempaa huomista ihmisille. Yhdistykset ja Euroopan sosiaalirahasto Parempaa huomista ihmisille Yhdistykset ja Euroopan sosiaalirahasto Porvoo 20.4.2016 Hämeen ELY-keskus Merja Rossi Yhdistykset hyvinvointia luomassa EU -ohjelman ja Euroopan sosiaalirahaston ESR tavoitteena

Lisätiedot

Viestintä - sähköiset työtilat - viestintäseminaarin anti - viestintäryhmän asettaminen

Viestintä - sähköiset työtilat - viestintäseminaarin anti - viestintäryhmän asettaminen Viestintä - sähköiset työtilat - viestintäseminaarin anti - viestintäryhmän asettaminen Sote-muutoksen valmisteluryhmä 22.9.2016 22.9.2016 1 Sote- ja maakuntauudistuksen verkkoviestintä Innokylä - Toiminnallisten

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016 Rahoitusasiantuntija Minna Koivukangas Keski-Suomen ELY-keskus/Turku 18.1.2016 Länsi-Suomen alueen

Lisätiedot

ESR YHTEENSÄ 2, , ,421 0 EU 1, , ,211 0 Valtio 0, , ,908 0 Kunta 0, , ,303 0

ESR YHTEENSÄ 2, , ,421 0 EU 1, , ,211 0 Valtio 0, , ,908 0 Kunta 0, , ,303 0 Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma Taulukko täytetään soveltuvin osin erikseen vuosille 2017 ja 2018 9.6.2016 VAIN VALKOISELLA POHJALLA 0:LLA MERKITTYIHIN SOLUIHIN VOI TÄYTTÄÄ LUKUJA LIITE 2 Vuosi:

Lisätiedot

Ohjaamo osana ESR-toimintaa

Ohjaamo osana ESR-toimintaa Ohjaamo osana ESR-toimintaa Kohti ohjaamoa 23.9.2014 Merja Rossi Ohjelmakausi 2014-2020 yksi ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelma Sekä Euroopan sosiaalirahaston ESR

Lisätiedot

Käyttöönottosuunnitelma, versio Asiakaskäyttöönotto

Käyttöönottosuunnitelma, versio Asiakaskäyttöönotto Ulla, Anu, Anita, Arja Käyttöönottosuunnitelma, versio 0.5 - Asiakaskäyttöönotto Kehittämisjaoksen kokous 11.6.2012 Sisällölliset tavoitteet ottaa toteutettava palvelukokonaisuus käyttöön vaiheittain ja

Lisätiedot

Etelä-Suomi Etelä-Karjala, Kanta-Häme, Kymenlaakso, Päijät-Häme ja Uusimaa

Etelä-Suomi Etelä-Karjala, Kanta-Häme, Kymenlaakso, Päijät-Häme ja Uusimaa HAKUINFO Hämeen ELY-keskuksen alueellinen ESR-haku 13.2.2015 Etelä-Suomi Etelä-Karjala, Kanta-Häme, Kymenlaakso, Päijät-Häme ja Uusimaa Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - rakennerahasto-ohjelma Ohjelma-asiakirja:

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

Maksatus Lump sum -hankkeissa

Maksatus Lump sum -hankkeissa Maksatus Lump sum -hankkeissa Uudenmaan ELY-keskuksen Lump sum -koulutus 28.5.2013 Mikael Posti Uudenmaan ELY-keskus Maksatushakemus 1 Maksatushakemukset EURA:ssa rahoituspäätöksen mukaisessa aikataulussa

Lisätiedot

Keski-Suomen LUMA-keskuksen viestintäsuunnitelma

Keski-Suomen LUMA-keskuksen viestintäsuunnitelma Keski-Suomen LUMA-keskuksen viestintäsuunnitelma Keski-Suomen LUMA-keskus, LUMA-KS, on Jyväskylän yliopiston matemaattisluonnontieteellisen tiedekunnan koordinoima kehittämishanke, joka toimii osana valtakunnallista

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistus. Viestintäsuunnitelma

Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistus. Viestintäsuunnitelma Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistus Viestintäsuunnitelma Tämä on Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen toimeenpanon viestintäsuunnitelma. Viestintäsuunnitelma on tehty viestintäammattilaisten, mukana

Lisätiedot

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella?

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella? OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA myös uudella ohjelmakaudella? Etelä-Suomen työllisyys llisyys- ja kilpailukyky tavoite Etelä-Suomen EAKR - toimenpideohjelma 2007 2013 EK 5.3.2007 Ohjelman määrälliset

Lisätiedot

Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla

Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla Johdanto... 2 1. Opetushenkilökunnan tehtävät... 2 1.1. Kurssin vastuuopettaja... 2 1.2. Kurssimestarit ja assistentit... 3 1.2.1. Vastuuyliopiston

Lisätiedot

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu Raahe 7.2.2013 Ohjelmapäällikkö Päivi Keisanen Mitä rakennerahastot ovat? EU:n ja valtion alueiden kehittämiseen tarkoitettua rahoitusta Tavoitteena vähentää alueiden

Lisätiedot

OHJE YLIMAAKUNNALLISTEN HANKKEIDEN HALLINNOINNISTA

OHJE YLIMAAKUNNALLISTEN HANKKEIDEN HALLINNOINNISTA TEM:n 8.7.2008 hallintoviranomaisen ohje nro 3 3.7.2008 OHJE YLIMAAKUNNALLISTEN HANKKEIDEN HALLINNOINNISTA Manner-Suomessa toteutetaan neljää alueellista EAKR-toimenpideohjelmaa (Etelä-, Länsi-, Pohjois-

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä ohjelma Maakuntavaltuusto Jussi Lehtinen

Kestävää kasvua ja työtä ohjelma Maakuntavaltuusto Jussi Lehtinen Kestävää kasvua ja työtä ohjelma 2014 2020 Maakuntavaltuusto 15.12.2014 Jussi Lehtinen EAKR rahoituksen jakautuminen ohjelmakaudella 2014 2020, Kymenlaakso Pk yritysten kilpailukyvyn parantaminen n. 28

Lisätiedot

Sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportin sisällöstä ja valmistelusta Mikkeli Tarja Mankkinen Sisäministeriö

Sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportin sisällöstä ja valmistelusta Mikkeli Tarja Mankkinen Sisäministeriö 9.9.2013 Sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportin sisällöstä ja valmistelusta Mikkeli 5.9.2013 Tarja Mankkinen Sisäministeriö Mistä puhun Valtakunnallisen sisäisen turvallisuuden ohjelman vuosiraportin

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 16.11.2012

Lisätiedot

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella 2014-2020 Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Pohjois-Suomen kv-hankepäivä Oulu 7.2.2017 Sivu 1 6.2.2017 Mikä on kansainvälinen

Lisätiedot

Facebook-sivu tehokäyttöön. Osa 2 Facebook-sivun julkaisut

Facebook-sivu tehokäyttöön. Osa 2 Facebook-sivun julkaisut Facebook-sivu tehokäyttöön Osa 2 Facebook-sivun julkaisut 2013-3-8 1 Mitä opit tänään Mitä laaja tutkimus kertoo erilaisten julkaisujen saamasta palautteesta Miten luot sisältöstrategian Facebook-sivullesi

Lisätiedot

Suomen suuri juhlavuosi Suomi 100 vuotta

Suomen suuri juhlavuosi Suomi 100 vuotta Suomen suuri juhlavuosi 2017 Suomi 100 vuotta Suomen suuri juhlavuosi 2017 Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuosi 2017 on sukupolvemme merkittävin juhlavuosi. Suomen itsenäisyyden juhlavuoden teemana

Lisätiedot

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 EkoKymenlaakso-projektin viisi työpakettia TP1: Kuntien ympäristöjohtaminen ja ohjelmatyö TP2: Ympäristötietämyksen lisääminen TP3: Energiatehokkuus ja uusiutuvan

Lisätiedot

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia Kysely Lähetettiin aluekehittämisen keskeisille toimijoille heinäkuussa: Ministeriöt, ELYkeskukset, Maakuntien liitot, Tekes, eri sidosryhmät ja

Lisätiedot

HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku. Hyvä hakemus

HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku. Hyvä hakemus HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku Hyvä hakemus Hyvän hakemuksen piirteitä Ohjelman ja haun mukainen Selkeästi kirjoitettu; mitä tavoitellaan mitä tehdään tavoitteiden saavuttamiseksi mitä tuloksia saadaan

Lisätiedot

Kestävää kilpailukykyä ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kilpailukykyä ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Kestävää kilpailukykyä ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Koheesiorahoitus EU:ssa 2014-2020 (v.2011 hinnoin) Milj. euroa (v.2011 hinnoin) 75 000 70 000 65 000 60 000 55 000 50 000 45 000

Lisätiedot

Vinkkejä hyvän hankehakemuksen tekemiseen

Vinkkejä hyvän hankehakemuksen tekemiseen 1 Vinkkejä hyvän hankehakemuksen tekemiseen Muista innovatiivisuus! Mikä on hankkeen uutuus- tai lisäarvo? Nyt etsitään uusia innovatiivisia avauksia (ei kopiota naapurimaakunnasta tai vanhalta ohjelmakaudelta)

Lisätiedot

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2. Ajankohtaista maaseutuohjelmasta Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.2015, Pohto Sivu 1 26.2.2015 Ajankohtaista Ohjelmien ja säädösten tilanne

Lisätiedot