SÄHKÖINEN HUUMEHOIDON TIETOJÄRJESTELMÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SÄHKÖINEN HUUMEHOIDON TIETOJÄRJESTELMÄ"

Transkriptio

1 1(6) SÄHKÖINEN HUUMEHOIDON TIETOJÄRJESTELMÄ TIETOSUOJA JA TIETOTURVALLISUUS Tietoturvallisuustoimenpiteet Yksikön tulee huolehtia siitä, että sähköistä lomaketta käytettäessä riittävät tekniset ja organisatoriset tietoturvallisuustoimenpiteet toteutetaan. Sovelluksen ja sen taustatietokannan suojaamisen lisäksi yksikön tulee huolehtia yksikön tietojärjestelmän palomuurin ja virustorjunnan ajantasaisuudesta. Yksikön tulee huolehtia myös taustatietokannan säännöllisestä varmuuskopioinnista. Sähköiselle lomakkeelle syötettävä tieto ja tietokantaan tallentuva tieto on verrattavissa potilasasiakirjaan, koska tietojen syöttövaiheessa tallennetaan myös asiakkaan nimi ja henkilötunnus. THL:ään lähetettävään tietokantaan ko. tunnistamisen mahdollistavat tiedot eivät tallennu. Asiakkaan henkilötiedot tallentuvat yksikön käyttöön jäävään tietokantaan, ja ne voidaan tulostaa esim. hoitoyksikön käyttöön tarkoitettuun paperiseen raporttilomakkeeseen. Tämä raporttilomake on verrattavissa huumehoidon tietojärjestelmässä käytettyjen paperilomakkeiden valkoiseen, hoitoyksikön omaan käyttöön jäävään lomakeosioon. Sähköistä lomaketta ja sen käyttöä koskevat siis samat tietosuojasäännökset 1 kuin paperisia potilasasiakirjoja. Sähköiselle lomakkeelle syötettävän tiedon luonteen vuoksi tiedot ovat erityisen suojan tarpeessa ja tietoturvallisuustoimenpiteistä huolehtiminen on erityisen tärkeää. Tietokanta tulee suojata asiattomalta tietojenkäsittelyltä käyttöjärjestelmän tasolla tarvittavilla tietoturvaasetuksilla, ts. määriteltävä luku- ja kirjoitusoikeudet sovellusta käyttäville henkilöille tietokantaan. Tietokanta itsessään on lisäksi suojattu salasanalla, joka on vain THL:n tiedossa. Sähköistä, myös verkkoversiona toimivaa sovellusta käytettäessä yksikön tulee huolehtia siitä, että huumehoidon tietojärjestelmässä käytettävän Access-sovelluksen käyttöoikeus rajataan vain tietoja syöttäville, käsitteleville ja niitä lähettäville henkilöille henkilökohtaisella salasanalla ja käyttäjätunnuksella. Suojaus on tehtävä sekä omalle koneelle, jossa Access-sovellus on, että verkkoasemalle, jossa datatiedosto on. Tiedonsiirto ja tietoturvallisuus Kun tiedot halutaan lähettää THL:ään, tiedot kopioidaan sovelluksessa olevalla erityistoiminnolla ulkoiseen tietokantaan. Asiakkaan henkilötiedot (nimi, syntymäaika tai sosiaaliturvatunnus) tai kotikuntatiedot eivät tallennu syntyvään ulkoiseen tietokantaan. Ulkoinen tietokanta kopioidaan levykkeelle ja levyke lähetetään kirjattuna kirjeenä THL:ään. Yksityiskohtaiset ohjeet kopioinnista löytyvät sovelluksen ohjeista sekä näillä www-sivuilla olevasta erillisestä "Tietojen palautus"- kohdasta. 1 Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992), Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjojen laatimisesta sekä niiden ja muun hoitoon liittyvän materiaalin säilyttämisestä (99/2001), Henkilötietolaki (523/1999), Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) ja asetus viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta (1030/1999)

2 2(6) Jos yksikkö sisällyttää huumehoidon tietojärjestelmässä käytetyn lomakepohjan osaksi omaa potilasrekisteriään, yksikön tulee huolehtia siitä, että THL:ään toimitetaan vain huumehoidon tietojärjestelmässä tarvittavat tiedot. THL:ään toimitettavassa aineistossa ei saa olla asiakkaan tunnistamisen mahdollistavia tietoja, kuten henkilötunnusta tai yksikön omassa potilasrekisterissä käytettyä asiakasnumeroa. Tietokannan tallennetut tiedot lähetetään eteenpäin levykkeellä tai CD-levyllä, jos yksikössä on mahdollisuus siirtää tiedot kirjoitettavalle CD-R levylle. Huumehoidon tietojärjestelmän tietokantaan syötetyt tiedot pysyvät koneella selväkielisinä eli samassa muodossa kuin ne ovat syötettäessä. THL:ään lähetettävä tietokanta on suojattu vain THL:n tiedossa olevalla salasanalla kuljetuksen vuoksi. Varsinainen fyysinen tietokanta eli yksi tai useampi tiedosto on tallennettu Accessin omassa tallennusmuodossa, joka ei enää ole luettavissa selväkielisenä. Kertyvä tietokanta lähetetään THL:ään kaksi kertaa vuodessa siten, että vuoden alkuosan asiakkaista tiedot lähetetään elokuussa ja koko vuoden asiakkaista seuraavan vuoden tammikuussa. Kertynyt tietokanta lähetetään postin kautta kirjattuna kirjeenä levykkeellä tai CD-levyllä THL:ään. TEKNISET VAATIMUKSET Access-ohjelma kuuluu Microsoftin Office Pro -pakettiin. Access on Microsoft Office-tuoteperheen tietokantaohjelma. Muita Officen ohjelmia ovat Excel-taulukkolaskenta, Word -tekstinkäsittely, PowerPoint -diaesitysohjelma ja Outlook -posti- ja kalenteriohjelma. Jollei yksikössä ole käytössä Access 97 tai Access 2000 tietokantaohjelmaa, CD-asennuslevyllä on supistettu Access 2000 Runtime -ohjelma, joka voidaan asentaa yksikön koneille sähköisen lomakkeen asennuksen yhteydessä. Lomakkeen käyttö ei siis edellytä sitä, että käyttäjän omalla koneella on Access-ohjelma. Access Runtime-version lisenssi antaa mahdollisuuden asentaa tarvittava Access 2000 Runtime - ohjelma yksikön koneelle sähköisen lomakkeen asentamisen yhteydessä. Microsoft Accessin seka-asennukset eivät ole mahdollisia. Yksikössä kaikissa koneissa on käytettävä joko Access 97:aa tai Access 2000:ta. Jos tietokoneeseen on asennettu käyttöjärjestelmäksi Windows95, Windows98, Windows2000, Windows NT4, WindowsXP tai Windows Vista, tällöin kaikki Office-tuoteperheen ohjelmat, siis myös Access, toimivat kyseisessä koneessa. Access 97:n järjestelmävaatimukset ovat seuraavat: Prosessori vähintään 486dx-66 Muistia 16 Mb RAM Kovalevytilaa Mb Office-pakettia varten, josta 50 Mb vain Accessille Access 2000:n vaatimukset ovat: Prosessori Pentium 166 Mhz Käyttöjärjestelmä Windows 95/98 28 Mb muistia (jos käytössä Windows NT, 44 Mb muistia) 252 Mb kovalevytilaa Nyrkkisääntönä voidaan pitää sitä, että Access toimii jos Word toimii, kuten kaikissa alle kaksi - kolme vuotta vanhoissa tietokoneissa.

3 3(6) Microsoft Access on ns. Desk Top tietokanta eli erillistä tietokantapalvelinta ei tarvita. Microsoft Access on ensisijaisesti suunnattu pienehköihin yhden käyttäjän tietokantoihin ja asennetaan jokaiseen työasemaan erikseen. Access tietokantojen monen käyttäjän yhtäaikainen käyttö on mahdollista, tietyin varauksin. Access ei salli usean yhtäaikaisen käyttäjän muokata samaa tietoa, ts. muokattavana olevaa lomaketta pääsevät muut käyttäjät lukemaan samanaikaisesti, mutta muokkaus on estetty. Access on suhteellisen helppo oppia ja omaksua. Accessin loppukäyttäminen eli valmiiden lomakkeiden täyttäminen ei vaadi juurikaan tietokanta-osaamista tai syvempää ymmärrystä tietokantojen toiminnasta. Accessin perustyökaluna on lomake (form), jolla voidaan syöttää, muokata ja tutkia tietokannan tietoja. Lomake on elektroninen paperi, jossa on Windows-käyttöjärjestelmistä tuttuja kenttiä: tekstiä, kuvia, painikkeita, valikkoja, valintaruutuja, yms. HUUMEHOIDON HOITOTIETOLOMAKE Yleistä Sähköinen huumehoitotietolomake on toteutettu siten, että sitä voidaan käyttää verkkoversiona, ts. kaikki ko. yksikössä sähköistä huumehoidon tietolomaketta käyttävät tallentavat tiedot yhteiseen datatiedostoon (taustatietokantaan). Verkkoversiossa kertyvä tietokanta ohjataan kertymään yksikön käyttämälle verkkoasemalle. Taustatietokantaa käyttävä sovellusohjelma on asennettava jokaiselle työasemalle. Hoitotietolomake (ts. itse sovellus) asennetaan jokaiselle paikalliselle koneelle erikseen jossa sitä käytetään. Asentaminen tapahtuu THL:stä lähetettävien ohjeiden mukaan yksikköön lähetetyltä CD-levyltä. Jos yksikössä on jo käytössä sähköisen huumehoitotietolomakkeen versio, päivitys uuteen versioon tapahtuu huumehoidon tietojärjestelmän www-sivujen (www.thl.fi/huumehoito/) kautta saatavan päivityspaketin avulla. Asennuksessa ja päivityksessä tulee ehdottomasti noudattaa THL:n antamia ohjeita. Asennusohjeet löytyvät asennuslevykkeeltä ja päivitysohjeet ovat puolestaan päivityspaketin yhteydessä. A-klinikkasäätiön sähköistä hoitorekisteriä käyttävät yksiköt voivat myös ottaa käyttöönsä huumehoidon tietojärjestelmässä käytettävän verkkoversion A-klinikkasäätiön hoitorekisteristä erillään olevana ulkoisena tietokantana. Molemmat käyttävät samaa Access2000 Runtime, Access2000 tai Access97 -ohjelmaa. A-klinikkasäätiön hoitorekisterin ja huumehoidon tietojärjestelmässä käytettävä tietokanta eivät ole yhteydessä toisiinsa. Lomakkeen käyttö Lomake on ovi tietokantaan. Huumehoitotietolomakkeella syötetään ja muokataan haluttuja tietoja tietokannassa. Tietokantaan syötettyjä tietoja on mahdollista selata lomakkeen avulla. Myös aiemmin samasta henkilöstä tallennetut tiedot voidaan kopioida uudelle lomakkeelle, kun henkilö tulee uudelle hoitojaksolle, josta halutaan lähettää tiedot THL:ään. Tietokantaan syötetyt tiedot on mahdollista tulostaa myös paperitulosteena. Tässä paperitulosteessa näkyvät potilaan henkilötiedot (nimi ja henkilöturvatunnus), ja se voidaan laittaa potilaspapereihin mukaan. Paperitulostetta ei saa lähettää THL:ään, koska potilaan henkilötiedot näkyvät paperitulosteessa.

4 4(6) Tietokannan tiedot ovat selväkielistä tekstiä, joten tietoja voidaan hyödyntää myös yksikön omassa huumeiden käytön vuoksi hoitoon hakeutuneiden asiakkaiden tilastotietojen raportoinnissa. THL:stä saatavaan maksuttomaan sähköiseen lomakkeeseen on sisällytetty suuri joukko automaattisia numero- tai prosenttimuodossa tulostuvia raporttimahdollisuuksia. Yksiköt voivat muokata halutessaan näistä raporteista graafisia raportteja esim. Excel-taulukkolaskentaohjelman avulla. Sovelluksella on mahdollista suoraan viedä tietokantaan talletettuja tietoja Exceliin muokattavaksi. Yksikköjen on myös mahdollista itse rakentaa tarvittavia raportteja hoitotietolomakkeeseen, mikäli yksiköllä on koko Access-ohjelma. Suositeltavampaa on kuitenkin, että tarvittavista raporteista lähetettäisiin päivityspyyntö THL:lle. Täten haluttu raportti saadaan käyttöön kaikissa yksiköissä sovelluksen seuraavan päivityksen yhteydessä. Jos yksikkö itse muokkaa tai lisää raportteja tai ominaisuuksia hoitotietolomakkeeseen, pidättää THL itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä nämä muutokset tai lisäykset hoitotietolomakkeen tulevissa versioissa. Lomakkeen muutoksista ja lisäyksistä on aina myös tiedotettava hoitotietolomakkeen kehityksestä vastaaville henkilöille THL:ssä. Vaadittavat lisätiedot raporttien lisäämisestä saa THL:stä tai sovelluksen kehittäjältä. Sovelluksessa löytyy runsaasti sovellukseen liittyviä ohjeita, joita kannattaa käyttää sovellusta käytettäessä. Ohjeet voidaan avata painamalla hiirellä "ohje" -toimintonäppäimiä, joita löytyy mm. asennuslevykkeeltä, auki olevan sähköisen lomakkeen oikeasta reunasta, eri välilehdiltä ja alasvetovalikoista. ASENTAMINEN Pompidou Huumehoitotieto -sovellus asennetaan kahdessa osassa: Pompidou Huumehoitotieto -taustatietokanta Pompidou Huumehoitotieto -sovellus Pompidou Huumehoitotieto -sovellus käyttää tietojen tallennukseen erillistä tietokantaa, joka asennetaan yleensä palvelimelle. Pompidou Huumehoitotieto -sovellus puolestaan asennetaan kaikkiin työasemiin, joilta sitä on tarkoitus käyttää. Mikäli yksikön käytössä ei ole ollenkaan Access-ohjelmaa, ja yksikkö ottaa käyttöön asennuslevykkeen mukana olevan Access 2000 Runtime -ohjelman, se asennetaan myös jokaiselle työasemalle. Yksityiskohtaiset asennusohjeet kuvineen saa THL:stä tai internetistä osoitteesta => sähköinen tiedonkeruu. PÄIVITTÄMINEN Pompidou Huumehoitotieto -sovellusta päivitetään vuosittain. Kun yksiköllä on jo käytössä aikaisempi Pompidou -versio, yksikön tulee hakea päivityspaketti sekä siihen liittyvä ohjeet huumehoidon tietojärjestelmän www-sivuilta. Päivityspaketti puretaan Taustatietokanta-kansiosta löytyvään Päivitys-kansioon, jonka jälkeen kukin käyttäjä voi päivittää oman sovelluksensa sovelluksen seuraavan avaamisen yhteydessä. Päivityksestä lähetetään yksiköille tarkemmat ohjeet kirjallisena.

5 5(6) SÄHKÖISESTI KERÄTTYJEN TIETOJEN LÄHETTÄMINEN THL:ÄÄN Sähköisesti kerätyt tiedot lähetetään THL:ään yhdessä erässä kerran vuodessa. Tiedonkeruuvuoden aikana kertyneet tiedot palautetaan THL:ään seuraavan vuoden tammikuussa Tietojen palautuspyyntöä koskevassa kirjeessä tulee myös aineiston palautusta koskeva yhteenvetolomake. Sähköisessä lomakkeessa on Työkalut-valikosta löydettävissä erityistoiminto (Työkalut ja asetukset => Hallinta => "Tietojen kopiointi Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle"), jolla yksikön omaan tietokantaan tallennetut tiedot saadaan halutulta ajanjaksolta THL:lle lähetettävään tietokantaan. Asiakkaan tunnistamisen mahdollistavat henkilötiedot tai asiakkaan kotikunta eivät tallennu THL:lle lähetettävään tietokantaan. Tietojen kopioiminen THL:lle lähetettävään tietokantaan tapahtuu siis seuraavasti: 1) Mene "Työkalut"-valikkoon, ja valitse sieltä "Työkalut ja asetukset" 2) Avaa "Hallinta"-välilehti => Alimmaisena toimintona löytyy "Tietojen kopiointi Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle" 3) Merkitse ao. kohtaan ajanjakso, jolta tiedot halutaan ao. kohtaan ja näpäytä hiirellä "Kopioi"- toimintonäppäintä. 4) Ohjelma pyytää valitsemaan kansion, johon THL:lle lähetettävä tietokanta luodaan. Tallenna THL:lle lähetettävä tietokanta esim. omasi koneen työpöydälle, jolloin siitä muodostuu työpöydälle automaattisesti kuvake. Kuvakkeessa näkyy yksikön nimi ja päivämäärä, jolloin tietokanta on muodostettu. 5) Mene työpöydälle ja kopioi em. THL:lle lähetettävä tietokanta levykkeelle. Ko. THL:lle lähettävää tietokantaa ei ole mahdollista yksikössä enää avata, koska se on kuljetuksen vuoksi suojattu salasanalla, joka on vain THL:n tiedossa. Kirjoita sitten levykkeeseen laitettavaan nimitarraan seuraavat tiedot: "Huumehoidon tietojärjestelmä" yksikön nimi ajanjakso, jolta tiedot ovat tietokannan kopioinnin suorittaja ja hänen sähköpostiosoitteensa tai puhelinnumeronsa Levyke lähetetään sitten THL:ään kirjattuna kirjeenä. Levykkeen mukana tulee lähettää THL:stä tietojen palautuspyynnön mukana tullut yhteenvetolomake täytettynä. Palautusosoite on Paula Ruuth THL, Kansallinen huumausaineiden seurantakeskus PL Helsinki

6 6(6) ONGELMAT Asennukseen, käyttöön tai tietojen palautukseen liittyvissä ongelmatilanteissa voi lähettää sähköpostia osoitteeseen tai soittaa Paula Ruuthille puh Asennukseen ja käyttöön liittyvät ongelmat Pompidou Huumehoitotieto -sovelluksen asentamisessa tulee noudattaa annettuja ohjeita. Pompidou Huumehoitotieto -sovelluksen tulisi asennusohjeiden mukaan asennettuna toimia moitteettomasti verkkoversiona. Mikäli kuitenkin sovelluksen käytössä ilmenee ongelmia, ne voivat selvitä yksinkertaisimmillaan sillä, että käyttäjä sulkee auki olevien sovellusten lisäksi kokonaan oman tietokoneensa, ja avaa sen hetken kuluttua uudelleen. Tätä kannattaa kokeilla aina ensimmäisenä häiriötilanteiden ilmetessä. Mikäli sovelluksen käyttöön liittyvä ongelma ei näin poistu, kannattaa ottaa yhteyttä omaan mikrotukeen, ja pyrkiä selvittämään mahdollisesti yksikön tietoverkossa tehtyjen uusien asennusyms. teknisten muutosten vaikutusta Pompidou Huumehoitotieto -sovelluksen toimintaan. Mikäli ongelma ei oman mikrotuen avulla ratkea, ongelmasta voi lähettää sähköpostia THL:ään. Pompidou Huumehoitotieto -sovelluksen käytössä ilmenevistä toimintahäiriöistä muodostuu ns. virhelokitiedosto. Mikäli sovelluksen käytössä ilmenee ongelmia, niistä voi lähettää sähköpostia THL:ään tai jossa tulee olla mukana ko. virhelokitiedosto sekä lisäksi seuraavat tiedot: kuvaus ongelmasta mikä käyttöjärjestelmä on käytössä ja Access-versio on käytössä miten ohjelma on toiminut ennen ongelman ilmenemistä mitä mahdollisesti on muuttunut (esim. uusia asennuksia tms.) Väärä salasana - salasanan resetoiminen ja uudelleen asettaminen Eräs yleinen sovelluksen käyttöön liittyvä virheilmoitus tulee silloin, jos sovellusta yritetään avata liian monta kertaa väärällä salasanalla. Sovellus on siis suojattu konekohtaisella salasanalla. Mikäli ko. salasana syötetään virheellisenä viisi kertaa peräkkäin, sovellus lukittuu. Kun sovellusta yrittää avata, se kehottaa ottamaan yhteyttä THL:ään. Sovellus antaa samalla koodinumeron, joka tulee ilmoittaa THL:ään. Käyttäjän tulee siis ko. ilmoituksen saatuaan olla puhelimitse yhteyttä THL:ään, josta annetaan ko. koodinumeroa vastaava salasana, jolla yksikön aiemmin käytössä ollut salasana voidaan mitätöidä ja asettaa sen tilalle uusi salasana. Salasanan resetoimiseen liittyvän koodin voi saada Paula Ruuthilta ( ) tai Tuula Väänäseltä ( ).

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle

Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle Versio 2008.1 15.10.2008 ohje 15.10.2008 Asennus, käyttöönotto ja päätoiminnot Ohjelmiston tarkoitus Ohjelmiston tarkoitus on yhdistää Peltotuki

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tietokanta Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia ja linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat

Lisätiedot

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla KeePass on vapaasti saatavilla oleva, avoimen lähdekoodin ohjelma, jonka tarkoituksena on auttaa salasanojen hallinnassa. Tämä KeePass ohje on päivitetty

Lisätiedot

Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen tekeminen

Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen tekeminen it-arvi Ohjeet sovelluksen käyttöön KÄYNNISTYS: - Sovellus käynnistetään tuplanapauttamalla kuvaketta Esteettomyysarviointi.exe. ETUSIVU: Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen

Lisätiedot

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö Office_365_loppukäyttäjän ohje 15.5.2015 Esa Väistö 2 Sisällysluettelo Kuvaus... 3 Kirjautuminen Office_365:een... 3 Valikko... 4 Oppilaan näkymä alla.... 4 Opettajan näkymä alla... 4 Outlook (Oppilailla)...

Lisätiedot

lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen

lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen Windows: in kopioiminen lizengo Asennusopas Klikkaa sitä Windows-versiota, jonka haluat kopioida USB-tikulle, niin pääset suoraan oikeaan oppaaseen. Windows

Lisätiedot

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N76 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa

Lisätiedot

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ aaro.leikari@hotmail.com TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 25.01.2016 SISÄLLYS 1. Käyttöjärjestelmän asentaminen... 1 1.1 Windowsin asettamia laitteistovaatimuksia... 1 1.2 Windowsin asentaminen...

Lisätiedot

Ohjelmistopohjaisen lisenssin käyttö

Ohjelmistopohjaisen lisenssin käyttö 24.11.15 rev. 2 Ohjelmistopohjaisen lisenssin käyttö Yleistä Mastercam on käyttänyt aina suojauspalikkaan sidottuja lisenssejä. Ne ovat suhteellisen helppokäyttöisiä ja lisenssin siirtämiseen ei tarvita

Lisätiedot

Asennus- ja aktivointiohje (Päivitetty )

Asennus- ja aktivointiohje (Päivitetty ) Asennus- ja aktivointiohje (Päivitetty 22.2.2012) Organisaation / tietokoneen asennuksista vastaavalle. Sisältö 1. Järjestelmävaatimukset 2. Ohjelmiston asennus 3. Ohjelmiston käyttöohjeet 4. Ohjelmiston

Lisätiedot

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje RATKI RATKI 1.0 Käyttäjän ohje Ohje 0.5 Luottamuksellinen Vastuuhenkilö Petri Ahola Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Kuvaus... 3 1.2. Esitiedot... 3 1.3. RATKIn käyttöoikeuksien hankinta... 3 1.4.

Lisätiedot

1 Visma L7 päivitysaineiston nouto

1 Visma L7 päivitysaineiston nouto 1 Visma L7 päivitysaineiston nouto Tässä ohjeessa kerrotaan, kuinka Visma L7 -järjestelmän master-ympäristö päivitetään etäpäivitysohjelman avulla. 1.1 Etäpäivitysohjelman asennus/päivitys Saat etäpäivitysohjelman

Lisätiedot

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö SAVONIA Savonia RPM Käyttöopas Informaatiotekniikan kehitysyksikkö 18.8.2011 Sisällysluettelo 1. Perusnäkymä... 3 2. Kirjautuminen... 4 3. Rekisteröinti... 5 4. Idean jättäminen... 6 4. Arviointi... 8

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE YKSIKKÖHINTA SOPIMUKSEN TOTEUTUNEET MÄÄRÄT-SOVELLUS CMPRO5 VERSIO 2.8 PÄIVITETTY HEINÄKUU 2010 COPYRIGHT 2010 ARTEMIS FINLAND OY. ALL RIGHTS RESERVED. KÄYTTÖOHJE SIVU 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

MicroStation V8i-käyttöympäristö

MicroStation V8i-käyttöympäristö MicroStation V8i-käyttöympäristö Liite 2 Pääkäyttäjän ohjeet Juha Orre Tekniikan koulutusalan opinnäytetyö Kone- ja tuotantotekniikka Insinööri (AMK) KEMI 2013 SISÄLLYS Liite 2 2(14) SISÄLLYS... 2 1 KÄYTTÖOHJEET...

Lisätiedot

WINDOWS 10 -kurssi. petri.kiiskinen@wellamo-opisto.fi

WINDOWS 10 -kurssi. petri.kiiskinen@wellamo-opisto.fi WINDOWS 10 -kurssi petri.kiiskinen@wellamo-opisto.fi Yleistä kurssista Keskiviikkoisin 9.9. 30.9. (15 oppituntia) 16:45 20:00 (viimeinen kerta 16:45 19:15) Puolivälissä 15 minuutin kahvitauko Materiaali

Lisätiedot

SILMAT-INTRANET -OHJE

SILMAT-INTRANET -OHJE SILMAT-INTRANET -OHJE Sisällysluettelo 1 Intranet... 3 2 Etusivu... 3 3 Ohjelmat... 3 3.1 Kalenteri... 4 3.1.1 Tapahtuman lisääminen... 4 3.1.2 Tapahtuman muokkaaminen... 4 3.2 Kehyskysely... 5 3.3 Kirjastot...

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje ARFM- hankkeessa jatkokehitetylle SoftGIS-työkalulle Dokumentti sisältää ohjeistuksen osallistavan suunnittelun työkalun käyttöön. Työkalu on käytettävissä

Lisätiedot

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu...

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu... Tärkeimmät toiminnot Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta Kun hiiren jättää kuvakkeen päälle vähäksi ajaksi Word selittää toiminnon Avaa tiedosto Tallenna Kumoa, nuolesta aiemmat

Lisätiedot

Liitäntä AutoFuturista Koivunen Web Shopiin

Liitäntä AutoFuturista Koivunen Web Shopiin Liitäntä AutoFuturista Koivunen Web Shopiin Päivitetty 16.3.2012 KÄYTTÖÖNOTTO 1. Päivitetään ohjelmaversio 2010.1.1 (tai uudempi) ohjelman tukisivuilta. Ohjeen julkaisuhetkellä versio löytyy tukisivujen

Lisätiedot

JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE

JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE TEKNINEN OHJE OSAAJAPLUS- JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN OsaajaPlus -järjestelmä on luotu siten, että sen käyttöön tarvittavat ohjelmat ovat maksutta ladattavissa internetistä.

Lisätiedot

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut

Lisätiedot

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset Sisällysluettelo: 1. Sisällysluettelo s. 1 2. Kulta2-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 2-3 3. Kirjautuminen

Lisätiedot

1 AinaCom Skype for Business / Lync 2010 / Lync for Mac 2011 asennusohje... 2

1 AinaCom Skype for Business / Lync 2010 / Lync for Mac 2011 asennusohje... 2 AinaCom Skype for Business Asennusohje Sivu 1/10 Sisällysluettelo 1 AinaCom Skype for Business / Lync 2010 / Lync for Mac 2011 asennusohje... 2 2 Windows työasemat... 2 2.1 Windows työasemavaatimukset...

Lisätiedot

Ylläpitoalue - Etusivu

Ylläpitoalue - Etusivu Crasmanager 5.2 Ylläpitoalue - Etusivu Sivut osiossa sisällön selaus ja perussivujen ylläpito. Tietokannat osiossa tietokantojen ylläpito. Tiedostot osiossa kuvien ja liitetiedostojen hallinta. Työkalut

Lisätiedot

Kameran laiteohjelman päivittäminen

Kameran laiteohjelman päivittäminen Kameran laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys voidaan tehdä Nikonin

Lisätiedot

Windows Vistan varmuuskopiointi

Windows Vistan varmuuskopiointi Vaihtoehtoja varmuuskopiointiin 1 Windows Vistan varmuuskopiointi Sisällysluettelo mikko.kaariainen@opisto.hel.fi Windows Vistan varmuuskopiointi... 2 Ensimmäinen varmuuskopiointi ja asetukset... 2 Seuraava

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys ClassPad fx-cp400 päivitys + Manager for ClassPad II Subscription päivitys Käyttöjärjestelmän ja Add-in sovellusten päivityksestä Casio suosittelee aina viimeisimmän käyttöjärjestelmän asentamista. Tällöin

Lisätiedot

A. Peruskäyttöohje Digilehtiö

A. Peruskäyttöohje Digilehtiö A. Peruskäyttöohje Digilehtiö 1 1. Aseta haluamasi paperi tai lehtiö alustan päälle. Kirjoita ja piirrä muistiinpanot digilehtiön kynällä, kun kirjoitat uudelle sivulle, käännä lehti syrjään, ja paina

Lisätiedot

Skype for Business pikaohje

Skype for Business pikaohje Skype for Business pikaohje Sisällys KOKOUSKUTSU... 2 ENNEN ENSIMMÄISEN KOKOUKSEN ALKUA... 4 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SKYPE FOR BUSINEKSELLA... 5 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SELAIMEN KAUTTA... 6 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN

Lisätiedot

ESRC:n uusiutumassa olevat kotisivut on toteutettu WordPress-ohjelmalla (WP). Samaa ohjelmaa käyttävät menestyksellä ainakin SSql, HSRC ja JSK.

ESRC:n uusiutumassa olevat kotisivut on toteutettu WordPress-ohjelmalla (WP). Samaa ohjelmaa käyttävät menestyksellä ainakin SSql, HSRC ja JSK. PIKAOHJEET VIESTIEN KÄYTTÖÖN ESRC:N KOTISIVUILLA Versio 3, 27.12.2006 ESRC:n uusiutumassa olevat kotisivut on toteutettu WordPress-ohjelmalla (WP). Samaa ohjelmaa käyttävät menestyksellä ainakin SSql,

Lisätiedot

Www-tallennuksen käyttöohje

Www-tallennuksen käyttöohje OPETUSHALLITUS Laskentapalvelut puh: (09) 7747 7090 E-mail: laskentapalvelut@oph.fi Www-tallennuksen käyttöohje Sisällys Käyttäjätunnukset Koulutuksen järjestäjä (saajatunnus) Laitokset/koulutusmuodot

Lisätiedot

Pankkitositteen tietojen kohdentaminen

Pankkitositteen tietojen kohdentaminen 1 Pankkitositteen tietojen kohdentaminen Johdanto Pankkitapahtumien (tiliotteen) tietojen linkitys kirjanpitoon (maksutapahtumien kohdistus laskuihin) voi joskus olla työlästä (jos maksutapahtuman tiedot

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys

Lisätiedot

Motorola Phone Tools. Pikaopas

Motorola Phone Tools. Pikaopas Motorola Phone Tools Pikaopas Sisältö Vähimmäisvaatimukset... 2 Ennen asennusta Motorola Phone Tools... 3 Asentaminen Motorola Phone Tools... 4 Matkapuhelimen asennus ja määritys... 5 Online-rekisteröinti...

Lisätiedot

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje Tuplaturvan tilaus ja asennusohje 1. Kirjaudu lähiverkkokauppaan omilla tunnuksillasi tai luo itsellesi käyttäjätunnus rekisteröitymällä Lähiverkkokaupan käyttäjäksi. a. Käyttäjätunnus on aina sähköpostiosoitteesi.

Lisätiedot

Sähköpostitilin käyttöönotto. Versio 2.0

Sähköpostitilin käyttöönotto. Versio 2.0 Sähköpostitilin käyttöönotto Versio 2.0 Sivu 1 / 10 Jarno Parkkinen jarno@atflow.fi 1 Johdanto... 2 2 Thunderbird ohjelman lataus ja asennus... 3 3 Sähköpostitilin lisääminen ja käyttöönotto... 4 3.1 Tietojen

Lisätiedot

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015 Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 Oppilaat saavat vuoden 2016 alusta käyttöönsä oppilaitoksen sähköpostin ja muita palveluita Microsoftin Office365:sta. Oppilaiden sähköposti on muotoa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 / / WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: http://sotkamo.valudata.fi/admin Myöhemmin: http://www.sotkamo.fi/admin 2.2 Salasana

Lisätiedot

Sähköinen, suojattu asiointi kirjaamon ja

Sähköinen, suojattu asiointi kirjaamon ja OHJE 1 (7) Sähköinen, suojattu asiointi kirjaamon ja potilaskertomusarkiston kanssa verkkopankkitunnistautuminen Palveluun kirjautuminen 1. Täytä tarvitsemasi tilaus / pyyntö / hakemus lomake ja tallenna

Lisätiedot

Kopiodaksesi, leikataksesi ja liittääksesi helpointa on käyttää näppäimistön pikavalintoja:

Kopiodaksesi, leikataksesi ja liittääksesi helpointa on käyttää näppäimistön pikavalintoja: Ohjeita järjestöpankin käytön tueksi Huomioitavaa:... 1 1 Sisäänkirjautuminen... 2 2 Sivun/henkilökortin muokkaaminen... 2 3 Uutisen/sivun/tapahtuman, tms. lisääminen... 3 4 Uutisen/tapahtuman saaminen

Lisätiedot

Lahden Teho-Opetus Oy. Opetusohjelmien Palvelinohjelma. Käyttö- ja asennusohjeet

Lahden Teho-Opetus Oy. Opetusohjelmien Palvelinohjelma. Käyttö- ja asennusohjeet Lahden Teho-Opetus Oy Opetusohjelmien Palvelinohjelma Käyttö- ja asennusohjeet YLEISTÄ Lahden Teho-Opetus Oy:n opetusohjelmia voidaan nyt käyttää verkon välityksellä siten, että itse opetusohjelma asennetaan

Lisätiedot

GroupWise Calendar Publishing Host User

GroupWise Calendar Publishing Host User GroupWise 8 Calendar Publishing Host User 8 17. lokakuu 2008 Novell GroupWise Calendar Publishing Host User PIKAKÄYNNISTYS www.novell.com YLEISTÄ Novell GroupWise Calendar Publishing Host User on Web-pohjainen

Lisätiedot

020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00

020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00 020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00 Windows Phone 8 Nokia Lumia käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden puhelimen perusasetukset... 2 ENSI KÄYNNISTYS... 2 MICROSOFT-TILIN LUOMINEN... 3 KIRJAUTUMINEN

Lisätiedot

Sisäänkirjautuminen Tallennus/raportit (YAP) Tallennusohjelma

Sisäänkirjautuminen Tallennus/raportit (YAP) Tallennusohjelma Sisällysluettelo Sivu 2. Sisäänkirjautuminen Sivu 3. Käyttäjän tiedot Sivu 4. Etusivu Sivu 6. Lomakkeiden syöttö / Juoksijan valinta Sivu 7. Lomakkeiden syöttö / Juoksijoiden ja maksajien tietojen syöttö

Lisätiedot

Ohjelmistojen päivittäminen, varmuuskopioiminen ja palauttaminen

Ohjelmistojen päivittäminen, varmuuskopioiminen ja palauttaminen Ohjelmistojen päivittäminen, varmuuskopioiminen ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE OHJEITA MOODLEN KÄYTTÖÖN Moodle on avoimeen lähdekoodiin perustuva verkko-oppimisympäristö. Omalta Moodlealueeltasi löydät kurssin materiaalit, tehtävät, uutiset/tiedotteet,

Lisätiedot

1 Tivax Professional 4.5

1 Tivax Professional 4.5 Tivax Professional 4.5 1 1 Tivax Professional 4.5 1.1 Tivax ohjelman asentaminen TivaxProfessional versio 4.5 asennetaan joko CD:ltä tai lataamalla asennustiedosto Internetistä. Asennus CD:ltä: Asennusohjelma

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata Opinto-oppaassa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sovellussivusto

Käyttöohjeet. Sovellussivusto Käyttöohjeet Sovellussivusto SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...2 Oppaassa käytetyt symbolit...2 Vastuuvapauslauseke...3 Huomautuksia...3 Mitä sovellussivustolla voi tehdä... 4 Ennen sovellussivuston

Lisätiedot

F-Secure Mobile Security. Android

F-Secure Mobile Security. Android F-Secure Mobile Security Android F-Secure Mobile Security Sisällysluettelo 3 Sisällys Luku 1:Asennus...5 Asentaminen...6 Aktivointi...7 Luku 2:Luottamuksellisten tietojen suojaaminen...9 Anti-Theftin

Lisätiedot

Järjestelmän varmuuskopioiminen ja palauttaminen Käyttöopas

Järjestelmän varmuuskopioiminen ja palauttaminen Käyttöopas Järjestelmän varmuuskopioiminen ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat

Lisätiedot

Adobe Acrobat Edistynyt käyttö

Adobe Acrobat Edistynyt käyttö Edistynyt käyttö Kari J Keinonen 2008 Asiantuntijaosuuskunta Käyttöoikeustiedot Adobe Acrobat Tämän materiaalin sisältö on suojattu tekijänoikeuslain, muiden asiaa käsittelevien lakien ja kansainvälisten

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Tiedostot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi työpöydältä raahata

Lisätiedot

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto GEA -tuotannonohjausjärjestelmästä Ammu-ohjelmistoon 07/2014 Asennettavat ohjelmat ja versiot Ammu Ammu versio 1.85 tai

Lisätiedot

Sähköpostilla tulevien hinnastojen tallentaminen

Sähköpostilla tulevien hinnastojen tallentaminen Sivu 1/5 Sähköpostilla tulevien hinnastojen tallentaminen Yleistä Sähköposti on nykyään erittäin suosittu tapa viestiä sähköisesti. Tämä johtuu useistakin hyvistä puolista. Esim. sama viesti voidaan lähettää

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 JA 24. 1. Rekisterin nimi Kokkolan perheneuvolan asiakas- ja potilasrekisteri

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 JA 24. 1. Rekisterin nimi Kokkolan perheneuvolan asiakas- ja potilasrekisteri TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 JA 24 Laatimispvm: 25.1.2012 1. Rekisterin nimi Kokkolan perheneuvolan asiakas- ja potilasrekisteri 2.Rekisterinpitäjä Kokkolan kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi

Lisätiedot

Tuotetta koskeva ilmoitus

Tuotetta koskeva ilmoitus Suojaus Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

Tiedostojen jakaminen Office 365:n OneDrivessa

Tiedostojen jakaminen Office 365:n OneDrivessa Tiedostojen jakaminen Office 365:n OneDrivessa OneDriven kautta voit jakaa tiedostoja ja kansioita helposti. Tiedostoja ja kansioita voi jakaa kaikille organisaation jäsenille ja ryhmille joko tarkastelu-

Lisätiedot

OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN

OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN 1. Kulta2 -järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 1-3 2. Järjestelmään kirjautuminen olemassa olevalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla s. 4-5 3. Hakemuksen

Lisätiedot

Hälyri-tietojärjestelmän järjestelmätestaussuunnitelma ja -raporttimalli

Hälyri-tietojärjestelmän järjestelmätestaussuunnitelma ja -raporttimalli Hälyri-tietojärjestelmän järjestelmätestaussuunnitelma ja -raporttimalli Laatijat: Veli Mikko Puupponen ja Ilkka Rautiainen Päivämäärä: 26.5.2014 Versio: 1.0.0 1. Testausympäristö ja yhteenveto Testatun

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena tai etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

Pikakäyttöohje Päivitys I OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN SISÄLLYS

Pikakäyttöohje Päivitys I OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN SISÄLLYS Pikakäyttöohje Päivitys 14.11.2011 SISÄLLYS I. Ohjelman käynnistäminen II. Harjoiteltavan osa-alueen ja tehtäväsovelluksen valinta III. Tehtäväsovellusten käyttö Mallisuoritus ja tehtävän suoritusohje

Lisätiedot

Yrityspalvelujärjestelmä

Yrityspalvelujärjestelmä Yrityspalvelujärjestelmä Voit tehdä tyylikkäät nettisivut yrityksellesi YPJ:n sivueditorilla. Sivueditorin avulla on helppoa päivittää ittää ja ylläpitää sivuja silloin, i kun sinulle parhaiten sopii.

Lisätiedot

Ensimmäisen myyntiprojektin tarjouksen luonti

Ensimmäisen myyntiprojektin tarjouksen luonti 1 Ensimmäisen myyntiprojektin tarjouksen luonti Johdanto Tarjous on dokumentti, jossa määritellään myytävä tuote tai palvelu, sekä sen hinta. Asiakas voi hyväksyä tarjouksen (jolloin seuraava vaihe on

Lisätiedot

1. Rekisterinpitäjä Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisterin nimi Rekisterin käyttötarkoitus... 2

1. Rekisterinpitäjä Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisterin nimi Rekisterin käyttötarkoitus... 2 Rekisteriseloste Sisällys 1. Rekisterinpitäjä... 2 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö... 2 3. Rekisterin nimi... 2 4. Rekisterin käyttötarkoitus... 2 5. Rekisterin sisältämät tiedot... 2 6. Säännönmukaiset

Lisätiedot

XEROXIN TURVATIEDOTE XRX05-003 Http-palvelimen haavoittuvuus ESS:ssä/verkko-ohjaimessa saattaa mahdollistaa järjestelmän luvattoman käytön.

XEROXIN TURVATIEDOTE XRX05-003 Http-palvelimen haavoittuvuus ESS:ssä/verkko-ohjaimessa saattaa mahdollistaa järjestelmän luvattoman käytön. XEROXin turvatiedote XRX05-003 XEROXIN TURVATIEDOTE XRX05-003 Http-palvelimen haavoittuvuus ESS:ssä/verkko-ohjaimessa saattaa mahdollistaa järjestelmän luvattoman käytön. Seuraavassa on ohjeet alla lueteltujen

Lisätiedot

Uuden Peda.netin käyttöönotto

Uuden Peda.netin käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden Peda.netin käyttöönotto...2 Sisään- ja uloskirjautuminen...2 OmaTila...3 Peda.netin yleisrakenne...4 Työvälineet - Sivut...5 Sivun lisääminen omaan profiiliin:...5 Sivun poistaminen

Lisätiedot

2. Kirjoita sähköpostiosoitteesi sille varattuun kenttään ja paina Lähetä varmistusviesti -painiketta.

2. Kirjoita sähköpostiosoitteesi sille varattuun kenttään ja paina Lähetä varmistusviesti -painiketta. OHJE KÄYTTÄJÄTUNNUKSEN TEKEMISESTÄ WILMAAN Ennen kuin pääset ilmoittamaan lapsesi kouluun, tulee sinun tehdä käyttäjätunnukset wilmaan. Jos esiopetuksessa olevan lapsesi päiväkodissa on otettu wilma käyttöön,

Lisätiedot

VIRTUAALITOIMISTO. Käyttäjän opas

VIRTUAALITOIMISTO. Käyttäjän opas ------- VIRTUAALITOIMISTO Käyttäjän opas OHJE VIRTUAALITOIMISTO Yleiset ohjeet 15.7.2016 Sisältö 1 VIRTUAALITOIMISTON KÄYTTÖ... 1 1.1 Kirjautuminen virtuaalitoimistoon... 1 1.2 Uloskirjautuminen virtuaalitoimistosta...

Lisätiedot

Febdok 5.5.x, Varmuuskopiot OHJEISTUS

Febdok 5.5.x, Varmuuskopiot OHJEISTUS Febdok 5.5.x, Varmuuskopiot OHJEISTUS Sisällys 1 YLEISTÄ 1 2 VARMUUSKOPIOT 2 2.1 TÄYDELLINEN VARMUUSKOPIO PERUSKÄYTTÄJÄN TUNNUKSILLA 2 2.2 VARMUUSKOPIOT ADMIN TUNNUKSILLA 4 2.2.1 TÄYDELLINEN VARMUUSKOPIO

Lisätiedot

Testausdokumentti. Sivu: 1 / 10. Ohjelmistotuotantoprojekti Sheeple Helsingin yliopisto. Versiohistoria

Testausdokumentti. Sivu: 1 / 10. Ohjelmistotuotantoprojekti Sheeple Helsingin yliopisto. Versiohistoria Sivu: 1 / 10 Testausdokumentti Ohjelmistotuotantoprojekti Sheeple Helsingin yliopisto Versiohistoria Versio Päivitykset 0.4 Lisätty mod_form.php -tiedostoon liittyvät testit 0.5 Lisätty johdanto 1.0 Dokumentti

Lisätiedot

EU Login. EU Login kirjautuminen. EU Login tilin luominen

EU Login. EU Login kirjautuminen. EU Login tilin luominen EU Login EU Login kirjautuminen EU Login järjestelmä mahdollistaa keskitetyn pääsyn useisiin eri Euroopan Komission verkkosovelluksiin yhdellä käyttäjätunnuksella ja salasanalla. EU login varmistaa identiteettisi

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata WebOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP

Sonera Viestintäpalvelu VIP Sonera Viestintäpalvelu VIP Loma- ja Poissaoloviestitoiminnallisuuden käyttöopas v 1.2 Toiminnallisuuden kuvaus Poissaoloviestin aktivoit päälle suorittamalla seuraavat toimenpiteet: Valitse aktiviteetiksesi

Lisätiedot

Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje

Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje Tuetut selaimet Internet Explorer 11 tai uudempi. Microsoft on päättänyt Internet Explorerin (IE) versioiden 8, 9 ja 10 tuen. Firefox 3.5 eteenpäin Opera 10.5

Lisätiedot

Pidä tiedostot aina ulottuvilla

Pidä tiedostot aina ulottuvilla KÄYTÄ PILVIPALVELUA: 7 Gt ILMAISTA LEVYTILAA TIEDOSTOILLE Pidä tiedostot aina ulottuvilla TIETOJA Luo Microsoft-tili ja ota käyttöön SkyDrive-palvelu. TÄTÄ TARVITSET Internet-yhteys TARVITTAVA AIKA 0 minuuttia

Lisätiedot

MY STANDARD -OHJE. mystandard.hansaworld.com. Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6

MY STANDARD -OHJE. mystandard.hansaworld.com. Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6 MY STANDARD -OHJE mystandard.hansaworld.com Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6 KÄYTTÖÖNOTTO Mikäli Standard ERP -ohjelmistonne on HansaWorldin pilvipalvelimella (hostingissa), teidän on mahdollista hallinnoida

Lisätiedot

Asteri Laskutus (Dos)

Asteri Laskutus (Dos) Asteri Laskutus (Dos) Vuosipäivitys 3.11.2007 Päivityksen asentaminen... 4 Uudelle koneelle siirtäminen... 6 - pikakuvake Vistan työpöydälle... 7 Tulostaminen kun tulostaminen ei onnistu... 11 - tulostaminen

Lisätiedot

56K ESP-2 Modem 56K ESP-2 MODEM. Pika-asennusohje. Versio 1.0

56K ESP-2 Modem 56K ESP-2 MODEM. Pika-asennusohje. Versio 1.0 56K ESP-2 MODEM Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu modeemin 56K ESP-2 Modem käyttäjille. Tuotteen asentamisessa tai käytössä ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1 DNA Netti DNA Netti on Mokkuloiden yhteysohjelma. Ohjelman avulla voit hallita Mokkulan asetuksia sekä luoda yhteyden internetiin Mokkulan, WLANin tai Ethernet -yhteyden avulla. Sisältö DNA Netti - Testaa

Lisätiedot

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1 Toukokuu 2012 1 (8) Aditro versio 6.1.2 SP1 Päivitysohje Toukokuu 2012 2 (8) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku... 3 1.2. Application Pool Identity...

Lisätiedot

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 1 INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 HUOM: Tämä ohje on tarkoitettu yksittäisen koneen päivittämiseen, mikäli InterBase on asennettu serverille ota yhteys DL Software Tukeen. HUOM: Mikäli koneessasi on

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

Maarit Pirttijärvi Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lapin toimintayksikkö

Maarit Pirttijärvi Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lapin toimintayksikkö Verkkokonsulttipäivä 28.11.2011 Maarit Pirttijärvi j Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lapin toimintayksikkö www.sosiaalijaterveyspalvelut.fi Virtuaalisen sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen käyttäjät

Lisätiedot

Asteri Palkanmaksu Dos Vuosipäivitys 18.5.2010

Asteri Palkanmaksu Dos Vuosipäivitys 18.5.2010 Asteri Palkanmaksu Dos Vuosipäivitys 18.5.2010 Päivityksen asentaminen...4 Siirtyminen IBAN tilinumeroihin ja BIC koodeihin...6 - maksajalle IBAN ja BIC...6 - palkansaajille IBAN ja BIC...8 Pitkät IBAN

Lisätiedot

EURA 2007 EU:N RAKENNERAHASTOJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ. Projektin toteuttajan yhteystietojen ylläpito ja salasanan vaihtaminen

EURA 2007 EU:N RAKENNERAHASTOJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ. Projektin toteuttajan yhteystietojen ylläpito ja salasanan vaihtaminen EURA 2007 EU:N RAKENNERAHASTOJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ Projektin toteuttajan yhteystietojen ylläpito ja salasanan vaihtaminen Käyttöohje projektien toteuttajille SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä järjestelmästä...3

Lisätiedot

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo Sivu 1 / 11 Kuvien siirto kamerasta Lyhyesti Tämän oppaan avulla voit: - käyttää tietokoneen omaa automaattista kopiointiin tai siirtoon tarkoitettua toimintaa kuvien siirtoon kamerasta tai muistikortista

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Opiskelijoiden OneDriveohje Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Ohjeen nimi Opiskelijoiden OneDrive-ohje Vastuuhenkilö Mari Jokiniemi

Lisätiedot

Ohjeita kirjan tekemiseen

Ohjeita kirjan tekemiseen Suomen Sukututkimustoimisto on yhdessä Omakirjan kanssa tehnyt internetiin uuden Perhekirja-sivuston. Se löytyy osoitteesta: www.omakirja.fi -> Kirjat -> Perhekirja tai http://www.omakirja.fi/perhekirja?product=6

Lisätiedot

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Ohje 1 (10) Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Suojatun viestin vastaanottaminen... 1 3 Suojatun viestin lukeminen... 2 4 Vastaanotetun

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

Asetukset Exchange 2007 alustalle Office 2007 AutoDiscover (RPC over HTTPS) Alue: Finland / Käyttöjärjestelmä: Windows Vista

Asetukset Exchange 2007 alustalle Office 2007 AutoDiscover (RPC over HTTPS) Alue: Finland / Käyttöjärjestelmä: Windows Vista Asetukset Exchange 2007 alustalle Office 2007 AutoDiscover (RPC over HTTPS) Alue: Finland / Käyttöjärjestelmä: Windows Vista Outlook 2007 ensikäynnistys... 4 Outlook 2007 käynnistys ikkuna... 5 Microsoft

Lisätiedot

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon 1. Jos koneellesi ei vielä ole asennettu Open Office ohjelmaa, voit ladata sen linkistä joka löytyy Arkisto => Asiakirjapohjat sivulta seuran kotisivuilta. Jos ohjelma

Lisätiedot

Loppukäyttäjän ohje Asennus- ja käyttöohje - Windows

Loppukäyttäjän ohje Asennus- ja käyttöohje - Windows Loppukäyttäjän ohje Asennus- ja käyttöohje - Windows Fujitsun mpollux DigiSign Client on kortinlukijaohjelmisto, jonka avulla voit kirjautua luotettavasti ja turvallisesti organisaation tietoverkkoon tai

Lisätiedot