MANSKIN KÄVELYKATU KOUVOLAN MANSKIN KÄVELYKADUN YLEISSUUNNITELMA JA KATTAMISSUUNNITELMA I MASU PLANNING I ANTTINEN OIVA ARKKITEHDIT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MANSKIN KÄVELYKATU 10.3.2015 KOUVOLAN MANSKIN KÄVELYKADUN YLEISSUUNNITELMA JA KATTAMISSUUNNITELMA I MASU PLANNING I ANTTINEN OIVA ARKKITEHDIT"

Transkriptio

1 MANSKIN KÄVELYKAT

2 JOHDANTO ESITTELY Kouvolan Manskin kävelykadun yleissuunnitelma on laadittu Kouvolan kaupungin toimeksiantona marraskuun 2014 ja maaliskuun 2015 välisenä aikana. Suunnittelutyön tavoitteena on ollut ideoida Kouvolan ydinkeskustassa sijaitsevan kävelykadun kehittämistä pintamateriaalein, istutuksin, toiminnallisin aihein sekä valaistuksen keinoin. Suunnitelma on laadittu osana Kouvolan Manskin kattamissuunnitelmaa, jonka laati Anttinen Oiva Arkkitehdit. HOLTOKAT KESKSPISTO SNNITTELALE KÄSITYÖLÄISKAT TORIKAT KAPPATORI KESKIKAT Suunnittelualue käsittää Manskin kävelykadun Kouvolan keskustassa (Kauppalankatu). Kävelykatu muodostaa vahvan etelä-pohjoissuuntaisen akselin keskusta-alueen halki, rajautuen etelässä Kouvolankatuun sekä pohjoisessa Salpausselänkatuun. Kävelykatu sijaitsee noin sadan metrin etäisyydellä Kouvolan rautatieasemasta. Manski on paikallisesti tunnettu ja tärkeä ajanvietto- ja kokoontumispaikka. Kävelykatu kokoaa yhteen useat keskusta-alueen palvelut ja toimii myös tilana erilaisille kulttuuri- ja toritapahtumille. POIKKIKAT TYÖRYHMÄ KIVIMIEHENKAT KOVOLANKAT VALTAKJA Suunnitelman on laatinut maisema-arkkitehtitoimisto MAS PLAN- NING Oy. Työstä on vastannut maisema-arkkitehti Malin Blomqvist. Työryhmään ovat kuuluneet lisäksi maisema-arkkitehti Sarianna Salminen, tekniikan kandidaatti (mais.ark.) Inka Norros sekä maisema-arkkitehti yo Eeva Henriksson. Suunnittelutyön ohjausryhmään ovat kuuluneet Hannu Tylli, Hannu Luotonen, Tapani Vuorentausta ja Jouni Dahlman Kouvolan kaupungilta, Kai Rauhamäki Kouvolan Ydinkeskusta Ry:stä sekä Reijo Saksa Kouvola Innovation Oy:stä. ASEMAKAT HALLITSKAT MATKAKESKS < HELSINKI, LAHTI LAPPEENRANTA, PIETARI > 2

3 LÄHTÖKOHTIA SNNITTELLLE 3

4 KATTILAN DISTAMISEN LÄHTÖKOHTIA SIIVOS kuluneiden ja turhien elementtien poisto SI MATTO LEVITETÄÄN kadun identiteettiä selkeyttävä ja kokoava elementti KALSTAMINEN TNNELMA 4

5 PINTAMATERIAALIT TILALLINEN VAIKTELMA PINNOITTEET PINNOITEAIHE KAPALLISET TOIMINTO- ALEET Nykytilanne Korostuva akseli Nykyinen kokonaisuus ja toimintojen sijoittuminen korostaa katualueen läpi avautuvaa pitkää näkymää. Syntyy käytävämäinen kapea tila. Vyöhykkeet Nykyinen, vaihtelevista pinnoiteaiheista koostuva pinta jakaa katutilan vyöhykkeisiin (keskiosa ja julkisivujen edustat) Voimakas suuntautuneisuus Korostaa pitkittäissuuntaa sekä vyöhykejakoa. kaupalliset toiminnot, julkisivut Kesäsesongin ulkotarjoilualueet ja vastaavat valtaavat rakennuksen vierustan puu- ja kalustevyöhykkeeseen asti. kaupalliset toiminnot, markkinat Telttojen sijoituksen kautta syntyy hyvin kapea, pitkä keskiväylä sekä takasivut julkisivuja vasten. Korostaa pitkittäissuuntaa sekä vyöhyksejakoa. Ratkaisu Vaihtuva tilallisuus Puiden ja toimintojen sijoittelussa vältetään symmetristä sommitelmaa. Vaihtelevasti sijoitetut puuryhmät vahvistavat kadun tilallista variaatiota, joka näyttää vihreältä mutta on samalla ilmavalta ja valoisalta. Kokonaisuus Kokonaisvaltainen pinnoite julkisivusta julkisivuun sitoo katutilaa ja vahvistaa aukiomaisuutta. usi pinnoiteaihe muodostaa kävelykadulle tunnistettavan ja kestävän taustan. Joustava pinta Elävällä, varioidulla pinnalla nostetaan kadun eri tilallistuudet esille muokattavaks. Toiminnot tukevat tilallisuutta Kaupallisten ulkotoimintojen määrätietoisempi säännöstely: puuryhmien yhteyteen mahdollista sijoittaa kaupalliset toiminnot. Markkinateltat sijoitetaan joko ryhmiksi seläkkäin, saarekkeiksi keskelle katutilaa, tai julkisivutoimintojen tapaan puusaarekkeiden jatkoksi. 5

6 PINTA 6

7 KIVEYSPERIAATE vyöhykejako TOIMINTAJAKO-PERIAATE - pinta jakautuu toimintojen mukaan - kiveys osoittaa kulkusuunnat ja -linjat sekä toimintojen sijoittamisen HOLTOKAT VE 1 - kokonaisvaltainen kiveysaihe KÄSITYÖLÄI KESKSPISTO pysäköinti (nykyinen rajaus) SKAT katettu osuus VE 2 - vyöhykkeisiin jakautuva kiveysaihe KESKIKAT pysäköinti (uusi rajaus) katettu osuus kulkupinta julkisivujen edustat toimintoalueet AT VALTAK K KOVOLAN 7

8 KIVEYSPERIAATE Referenssiprojekteja PINNOITEAIHEEN PERIAATE Julkisivusta julkisivuun jatkuva pinnoiteaihe Pintakäsittelyvariaatio: olevan kivimateriaalin hyvödyntäminen ja yhdistely, toimintavyöhykkeiden esillenostaminen (kuvat: Malmö SE, Kööpenhamina DK sekä Helsingør DK) Pintaa elävöittävä koko- ja sävyvaihtelu (kuvat: Ribe DK, Delft NL) 8

9 PINTAMATERIAALIT Nykyiset LONNONKIVEN OSS KATPINNASTA, nykytilanne suunnittelualueen pinta-ala 6730 m2 100% LONNONKIVIPÄÄLLYSTEET 44% noppakivi 10x10 cm 1040 m2 15% luonnonkivilaatta, pun m2 15% luonnonkivilaatta, tumma harmaa 650 m2 10% noppakivi 5x5 cm 284 m2 4% betonikiveys 3451 m2 51% muut 5% 9

10 KIVEYSPERIAATE KIERRÄTETYT LONNONKIVET LONNONKIVET TMMAN HARMAA PNAINEN B kierrätetty PNAINEN 34% 120 SI VAALEAN HARMAA C kierrätetty TMMA HARMAA 10% A uusi TMMA HARMAA 20% B A C uusi VAALEAN HARMAA 36% B 10

11 KIVEYSPERIAATE 1:750 B B C A A C A-A Pitkittäisleikkaus 1:750 11

12 POIKKILEIKKAKSET B-B Aukion kohta 1:200 C-C Kävelykatu 1:200 12

13 SNNITELMA 1:200 Osa 1 13

14 SNNITELMA 1:200 Osa 2 14

15 SNNITELMA 1:200 Osa 3 15

16 SNNITELMA 1:200 Osa 4 16

17 PINNANTASAS VE 1 VE 2 Pistemäisten kaivojen sijoitus jalankulkuvyöhykkeelle. Pinnantasauksesta syntyvät kaadot korostaen keskialuetta. Pinnantasaus muotoillaan niin, että hulevedet ohjataan istutusalueille tai vastaavasti oleskelualueille. Ylimääräiset pintavedet johdetaan istutusalueilta ylivuotokaivoin. HOLTOKAT HOLTOKAT KÄSITYÖLÄI KÄSITYÖLÄI KESKSPISTO KESKS TO R IK AT SKAT SKAT KAPPATORI KESKIKAT KI K AT KAT KOVOLAN 17 VALTA VALTA KI VI M IEH EN KA T PO IK

18 RAJAKSET MARKKINAT, PERIAATE PELASTS Markkinateltat sijoitetaan pääasiassa Manskin eteläpäähän. Lähtökohtana teltat asetetaan tuplariviin, niin että saavutetaan kaksi etujulkisivua ja vältetään takapihamaista puolta julkisivuille. Johtuen ripustetusta valaistuksesta, pitää pelastuspaikkoja manhdollisesti olla tavanomaisesti tiheämmin. Pelastus- ja huoltoreitti toteutuu kiveyksen keskivyöhykkeellä. HOLTOKAT HOLTOKAT Pelastus- ja huoltoreitti toteutuu samassa kuten normaalitilanteessa. KÄSITYÖLÄI KÄSITYÖLÄI KESKSPISTO KESKS TO R IK AT SKAT SKAT KAPPATORI KESKIKAT PO IK KI K AT K KOVOLAN AT 18 VALTA VALTA KI VI M IEH EN KA T Paloajoneuvo 11.5 x 2.5 m Tassujen kanssa 11.5 x 6m Nosturiulottuma 25m

19 RAJAKSET TERASSIALEET KASVILLISS Nykyiset terassialueet merkitty valkoisella viivalla. Alueet, jotka on mahdollista käyttää ulkotarjoiluun merkitty oranssilla. Suositaan mahdollisuuksien mukaan aitaamattomia tarjoilualueita. Istutussaarekkeet yhdistetään mahdollisimman laajalti kantavalla kasvualustalla, väh m2/ puu. Kasvualusta-alueet eristetään lämmitettävisä kiveysalueista. HOLTOKAT HOLTOKAT KÄSITYÖLÄI KÄSITYÖLÄI KESKSPISTO KESKS TO R IK AT SKAT SKAT KAPPATORI KESKIKAT KI K AT K KOVOLAN AT 19 VALTA VALTA KI VI M IEH EN KA T PO IK

20 KALSTEET 20

21 SIJOITSPERIAATTEET INTEGROIDT KALSTEET Muodostavat suurmuotoja ja toimivat samalla istutusalueiden suojarajauksena. - Integroitu osa kävelykadun muotoilua - Kalusteisiin integroidut toiminnot mahdollisia - Kalusteisiin integroitu valaistus SIIRRETTÄVÄT KALSTEET: HOLTOKAT - Raskaat, vain huollon liikuteltavat kalusteet, - Periaatteella tunnissa putsattava - Integroidut istutusaltaat. KÄSITYÖLÄI KESKSPISTO erikoiskalusteet (leikki, katos) vesiaihe siireltävät kalusteet SKAT integroitu penkki valaisinpylväs Promenade of Light, London KESKIKAT VALTA KAT KOVOLAN 21

22 RAKENTEET JA KALSTEET, Siirrettävät NORMAALITILANNE MARKKINATILANNE KONSERTTI MODLIJÄRJESTELMÄ Siirrettävät istutus- ja oleskelukalusteet muodostavat vaihtelevan ja joustavan lisän Manskin yleistoiminnallisuuteen. Periaatteena kaluste on mahdollisimman yksinkertainen, mutta voidaan pienellä vaihtelulla, kuten istuinreunan pituudella, koota hyvinkin monimuotoisia kokonaisuuksia ja yhdistelmiä. Alla esitys yhdistelyvariaatioista, jotka koostuvat neljästä eri perusmoduulista. HOLTOKAT HOLTOKAT HOLTOKAT AT TO R IK AT IK TO R KAPPATORI KESKIKAT KI K IEH EN KI VI M IEH EN VI M KI KAT KOVOLAN KAT VALTAKJA KOVOLAN VALTAKJA KAT AT KA T AT KA T KI K KESKIKAT PO IK VALTAKJA KOVOLAN KESKSPISTO AT AT AT KAPPATORI KESKIKAT PO IK KESKSPISTO KÄSITYÖLÄISK KÄSITYÖLÄISK KÄSITYÖLÄISK KESKSPISTO 22

23 RAKENTEET JA KALSTEET Tuotteet Lähtökohtana on löytää kalustetuottaja, josta löytyvät sekä pysyvät että siirrettävät kalusteet samasta tuoteperheestä. TIMA cirkelbænk PYSYVÄT, YMPYRÄMOTOISET G9 (DK) LANDSKAB PARK & BYRM Burri (CH) Streetlife (NL) Monet kalustevalmistajat tekevät myös erikoisversioita tyyppituotteistaan. Eli vaikka tuotevalikoimasta ei löydy vastaavaa siirrettävää kalustetta, voidaan se tuottaa erikoistuotteena. Milchow & Son (DE) SIIRRETTÄVÄT rev. 16/12/14 materiale Streetlife (NL) beklædning dimensioner projekt montage ubehandlet stål, 40x40 mahognistave hårdttræ / vedligeholdelsesfri EV plank Ø6700 mm Israels Plads, København skjult fastgørelse på stålfodplade / ekspansionsbolte 5700 tilvalg * Der tages forbehold for ændringer. valgfri RAL farve og beklædning

24 RAKENTEET JA KALSTEET Erikoistoiminnot KATOS Kevyt paviljonkimainen katos (kuva: Superkilen, Kööpenhamina) KATOS - Sateenvarjomallinen, joko siirrettävä tai pysyvä kevyt rakenne - Muodostaa tapaamiskohdan LEIKKI / TOIMINTO - Lapsiperheille istahtamispaikka, - Toimintaa isommille lapsille - Kävelykadun yleisilmeeseen sopiva, ei poikkeavaa pinnoitetta turva-alustan muodossa KIIPEILYVESITOS Vasemmalta: Helga (Com-pa-ny.com), Mustekala-liukumäki (sijainti: Superkilen, Kööpenhamina), niikkileikkivesitoksia (Monstrum.dk) VESIAIHE Vesiaiheen integroiminen kalusteeseen / pintaan KVAT: Kultorvet (Kööpenhamina) sekä Grønnegade plads (Odense) Oleva vesiaihe - säästettävä osa VESIAIHE Olemassa oleva kivipaasi-vesiaihe säästetään, mutta vesiaihe rajoitetaan niin että se ilmenee vain tämän yhteydessä. usi vesiaihe sijoitetaan uuden katoksen alle, Manskin ja Keskikadun risteyskohtaan, josa jo tällä hetkellä on vesiaihe. Se ilmenee upotettuna kiveyspintaan, niin että tilan monipuolista käyttöä ei rajoiteta. Talvikautena vesiaiheen voi korvata erikoisvalaistuksella. 24

25 POLKPYÖRÄPYSÄKÖINTI Kesäkautena sijoitetaan keskitetyt pyöräpysäköintitelineet kaikille Manskin sisääntulokaduille. Siirrettävyys ja väliaikaisuus tuo joustoa, ja pyöräpysäköinti voidaan asettaa tilanteen mukaan jopa autopysäköintiruutuun. Keskitetyt polkupyöräpysäköinnit, sijainnit HOLTOKAT KÄSITYÖLÄI KESKSPISTO SKAT Keskitetty, siirrettävä pyöräpysäköinti KESKIKAT KAT VALTAKJA KOVOLAN 25

26 VALAISTS 26

27 VALAISTSPERIAATE Ripustettu valaistus: - Yksittäisesti/ janassa (vas. alla) - Koottu katosmaisesti (symmetrinen yllä oik., epäsy,mmetrinen alla) HOLTOKAT KÄSITYÖLÄI KESKSPISTO SKAT KESKIKAT Valaistus integroidaan pysyviin kalusteisiin VALTA KAT KOVOLAN 27

28 VALAISTS JA TILALLISET ERITYISAIHEET Referenssejä Tasainen, ripustettu tai pylväsvalaistus perustana.varioinnin avulla voidaan korostaa erityisiä osa-alueita. TEKSTRI esim. Gobo- tekstuuriaiheet ja videoinstallaatiot SÄVY: Veistoksellisuus, interaktiivisuus, vaihtuvat valaistusteemat (sävy, heijastuskulmat) Referenssikuvat: Grønnegade plads, Odense (MAS Planning) 28

KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU OIKOTIE

KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU OIKOTIE KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU OIKOTIE JOHDANTO Kouvolan kaupunki tekee parhaillaan keskustavisiota, jolla luodaan keskustan kehittämisen suuntaviivat seuraaville vuosikymmenille. Visiohankkeessa

Lisätiedot

Kankaanpään torin yleissuunnitelma. LUONNOS 9.3.2005 Kankaanpään kaupunki

Kankaanpään torin yleissuunnitelma. LUONNOS 9.3.2005 Kankaanpään kaupunki Kankaanpään torin yleissuunnitelma LUONNOS 9.3.2005 Kankaanpään kaupunki Kankaanpään kaupunki Kankaanpään torin yleissuunnitelma 4 Kankaanpään torin yleissuunnitelma YHTEENVETO Tori on Kankaanpään kaupunkikeskustan

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy KITTILÄN KUNTA LEVIN KESÄILME

FCG Finnish Consulting Group Oy KITTILÄN KUNTA LEVIN KESÄILME FCG Finnish Consulting Group Oy KITTILÄN KUNTA LEVIN KESÄILME 20.1.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy suunnitelmaselostus I FCG Finnish Consulting Group Oy suunnitelmaselostus II SISÄLLYSLUETTELO ALUKSI...

Lisätiedot

KERAVAN KESKUSTAN KEHITTÄMINEN

KERAVAN KESKUSTAN KEHITTÄMINEN KERAVAN KESKUSTAN KEHITTÄMINEN 1 TYÖN KERAVAN TAUSTOJA KESKUSTAN KEHITTÄMINEN Sisällysluettelo TYÖN TAUSTOJA Parasta arkea, askeleen päässä, rohkealla sykkeellä 4 Asukasmäärä kasvaa 4 Lisää liiketilaa

Lisätiedot

SAVONLINNAN KESKUSTAN PYSÄKÖINNIN KEHITTÄMINEN

SAVONLINNAN KESKUSTAN PYSÄKÖINNIN KEHITTÄMINEN SAVONLINNAN KESKUSTAN PYSÄKÖINNIN KEHITTÄMINEN Diplomityö Oulun yliopiston arkkitehtuurin osastolle valvoja professori Helka-Liisa Hentilä Oulussa 30.9.2009 Matias Topi OULUN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta

Lisätiedot

KOUVOLAN MANSKIN ALUEEN SUPPEA SUUNNITTELUKILPAILU. Kaupunkikuva ja arkkitehtuuri

KOUVOLAN MANSKIN ALUEEN SUPPEA SUUNNITTELUKILPAILU. Kaupunkikuva ja arkkitehtuuri V II XII ASEMAPIIRUSTUS 1:500 KOUVOLAN MANSKI LASIPALATSI 1/7 KOUVOLAN MANSKIN ALUEEN SUPPEA SUUNNITTELUKILPAILU Kaupunkikuva ja arkkitehtuuri Kilpailuehdotuksen lähtökohtana on ollut ajatus ilmeikkäästä

Lisätiedot

K E I M O L A N M Ä E N A S E M A K A A V A

K E I M O L A N M Ä E N A S E M A K A A V A Asemakaavan havainnekuva K E I M O L A N M Ä E N A S E M A K A A V A RAKENTAMISOHJE ARKKITEHTITOIMISTO HANNU JAAKKOLA OY 29.10.2009 A R K K I T E H T I T O I M I S T O H A N N U J A A K K O L A O Y K E

Lisätiedot

Savonlinnan liikejulkisivujen suunnittelukäsikirja

Savonlinnan liikejulkisivujen suunnittelukäsikirja Savonlinnan liikejulkisivujen suunnittelukäsikirja Tekijät Työn ohjausryhmä Pekka Kinnunen, puheenjohtaja Savonlinnan kaupunkikeskustan kehittämisyhdistys SAKKE ry Raija Suomalainen, toiminnanjohtaja Savonlinnan

Lisätiedot

Hämeenlinnan Moreeni - Yrityspuiston kehittämissuunnitelma 2012 Sito Oy. Yrityspuiston kehittämissuunnitelma 2012

Hämeenlinnan Moreeni - Yrityspuiston kehittämissuunnitelma 2012 Sito Oy. Yrityspuiston kehittämissuunnitelma 2012 Yrityspuiston kehittämissuunnitelma 2012 Nykytilanne Moreenin menestyksen lähtökohdat Sijainti HÄMEENLINNA Tampereen seutu 2 km 75 km 50 km Moreeni Lahden seutu Turun seutu Hämeenlinnan keskustaan 2 km

Lisätiedot

1 (15) IMATRAN. Y-tunnus 2474031-0

1 (15) IMATRAN. Y-tunnus 2474031-0 1 (15) IMATRAN KAUPUNKI Hyväksyttyy -.-.2013 -- Rakennusvalvontajaosto RAKENTAMISTAPAOHJE ASEMAKAAVA 1049 MELTOLA ETELÄOSA Rakentamistapaohjeet täydentävät Meltolan asemakaavassaa 1049 esitettyjä erillispientalotontteja

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJE Lehtikorpi. Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2719-2732

RAKENNUSTAPAOHJE Lehtikorpi. Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2719-2732 RAKENNUSTAPAOHJE Lehtikorpi Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2719-2732 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 15.08.2012 0 RAKENNUSTAPAOHJE Lehtikorpi SISÄLLYS:

Lisätiedot

NELJÄNTIENRISTEYS. Kuusamon kaupunkikeskustan kehittämissuunnitelma 2014

NELJÄNTIENRISTEYS. Kuusamon kaupunkikeskustan kehittämissuunnitelma 2014 NELJÄNTIENRISTEYS Kuusamon kaupunkikeskustan kehittämissuunnitelma 2014 2 Kuusamon kaupunkikeskustan kehittämissuunnitelma 2014 Kuusamon kaupunkikeskustan kehittämissuunnitelma 2014 3 NELJÄNTIENRISTEYS

Lisätiedot

TURENGIN KESKUSTAKORTTELIN YLEISSUUNNITELMA

TURENGIN KESKUSTAKORTTELIN YLEISSUUNNITELMA T ur engi nk es k us t a ny l ei s s uunni t el ma 26. 5. 2008 Ar k k i t eht i t oi mi s t omi k k ohei k k i l äoy S I T OOy T uoma ss a nt a s a l ok y TURENGIN KESKUSTAKORTTELIN YLEISSUUNNITELMA SUUNNITELMAN

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI

KAUNIAISTEN KAUPUNKI 6 7 0 7 0 5 5 3 S P P ö y r y F i n l a n d O y 0 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Koivuhovin asuinkortteleiden RAKENTAMISTAPAOHJE Asemakaavaehdotus 25.5.2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 3 1.1 Ohjeen tarkoitus 3

Lisätiedot

Ta m pe re. Asukaslähtöisyydestä yhteisöllisyyteen on yksi MONIKKOhankkeen kuudesta pilottisuunnitelmasta. Hanke on osa kansallisen

Ta m pe re. Asukaslähtöisyydestä yhteisöllisyyteen on yksi MONIKKOhankkeen kuudesta pilottisuunnitelmasta. Hanke on osa kansallisen Asukaslähtöisyydestä yhteisöllisyyteen on yhteisöllisen asumisen suunnitelma Tampereen Vuorekseen. Suunnitelma jakautuu kahteen osaan, joista ensimmäisessä pohditaan keinoja asukaslähtöisen suunnitteluprosessin

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJE Kaltevankulma. Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2747 2751

RAKENNUSTAPAOHJE Kaltevankulma. Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2747 2751 RAKENNUSTAPAOHJE Kaltevankulma RAKENNUSTAPAOHJE Kaltevankulma Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2747 2751 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 31.1.2014 SISÄLLYS:

Lisätiedot

C&J 1234 SKANSSI 2025 ANALYYSI & KONSEPTI

C&J 1234 SKANSSI 2025 ANALYYSI & KONSEPTI SKANSSI 2025 ANALYYSI & KONSEPTI SKANSSI 2025 CEDERQVIST & JÄNTTI ARKKITEHDIT MERITULLINKATU 11 C 00170 HELSINKI puh +358 40 8452159 www.cej.fi SISÄLLYSLUETTELO SISALLYSLUETTELO S. 3 JOHDANTO S. 4 ANALYYSI

Lisätiedot

kohtaamisia ja kulttuuria

kohtaamisia ja kulttuuria Kohtaamisia ja kulttuuria on yhteisöllisen asuin- ja pienyrittäjyysalueen suunnitelma Loimaan vanhan nahkatehtaan alueella, Loimijoen varrella. Suunnitelman pyrkimyksenä on toimia työkaluna ja visiona

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNGINKIRJASTON YLEINEN SUUNNITTELUKILPAILU ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA. Keravan kaupunginkirjaston yleinen suunnittelukilpailu ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA

KERAVAN KAUPUNGINKIRJASTON YLEINEN SUUNNITTELUKILPAILU ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA. Keravan kaupunginkirjaston yleinen suunnittelukilpailu ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA Keravan kaupunginkirjaston yleinen suunnittelukilpailu ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA 0 SISÄLLYSLUETTELO 1 KILPAILUN YLEISTIEDOT 1.1 Kilpailun järjestäjä, luonne ja tarkoitus 1.2 Osallistumisoikeus 1.3 Palkintolautakunta

Lisätiedot

Vaasan keskustastrategia

Vaasan keskustastrategia Vaasan keskustastrategia Vaasan kaupunki 2012 Vaasan keskustastrategia Kansikuva: Sito Oy Valokuvat: Sito Oy (ellei toisin mainittu) Viistokuvat: Vaasan kaupunki Pohjakartat: Vaasan kaupunki Havainnekuvat:

Lisätiedot

TIKKURILAN KESKUSTAN KAAVARUNKO 19.1.2015. Sisällys JOHDANTO... 1

TIKKURILAN KESKUSTAN KAAVARUNKO 19.1.2015. Sisällys JOHDANTO... 1 TIKKURILAN KESKUSTAN KAAVARUNKO 19.1.2015 Sisällys JOHDANTO... 1 1. TIKKURILA, TIKSI, STIDILÄ... 2 1.1 SUUNNITTELUALUEEN SIJAINTI JA RAJAUS...2 1.2 TIKKURILASSA ON VIRTAA...2 1.3 GLOBAALIT MEGATRENDIT

Lisätiedot

Lepola III alueen rakentamistapaohjeet

Lepola III alueen rakentamistapaohjeet Lepola III alueen rakentamistapaohjeet Maatalousnormaalikoulun alue Kaupunkikehitys, asemakaavoitus 21.5.2013 1 Havainnekuva: m3 arkkitehdit Sisältö Ohjeiden tarkoitus ja sitovuus 3 Kaavamääräykset 3 Suojelumääräykset

Lisätiedot

Yhteenveto: Asumisen laatu / matkat

Yhteenveto: Asumisen laatu / matkat Yhteenveto: Asumisen laatu / matkat KESTI Kestävän aluerakentamisen uudet teknologiat ja menetelmät Itämeren alueella -verkostohanke, A32203 Yhteenvedon rakenne Tämän raportin ensimmäinen osa sisältää

Lisätiedot

OMIN JALOIN. - elävä raitti kohtaamispaikkana. Yleissuunnittelun kohteina Ruukin Luohuan kylä, Sievin Asemakylä ja Ylivieskan ydinkeskusta

OMIN JALOIN. - elävä raitti kohtaamispaikkana. Yleissuunnittelun kohteina Ruukin Luohuan kylä, Sievin Asemakylä ja Ylivieskan ydinkeskusta OMIN JALOIN - elävä raitti kohtaamispaikkana Yleissuunnittelun kohteina Ruukin Luohuan kylä, Sievin Asemakylä ja Ylivieskan ydinkeskusta POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ RUUKIN

Lisätiedot

Turku kerrosten kesken

Turku kerrosten kesken errosten kesken on yhteisöllisen uudisrakentamisen suunnitelma Turun Jyrkkälän alueelle. Suunnittelun tavoitteena on ollut koko alueen asumisen laadun ja imagon kohottaminen. errosten kesken on yksi MONIO-hankkeen

Lisätiedot

Jyväskylän Kankaan ideakilpailu ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA. www.jyvaskyla.fi/kangas

Jyväskylän Kankaan ideakilpailu ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA. www.jyvaskyla.fi/kangas Jyväskylän Kankaan ideakilpailu ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA www.jyvaskyla.fi/kangas 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 KILPAILUN JÄRJESTÄMINEN 5 1.1 Kilpailun järjestäjä, luonne ja tarkoitus 6 1.2 Osanotto-oikeus 6 1.3 Palkintolautakunta

Lisätiedot

kerrosten kesken Monikko Moninaisten yhteisöllisten asuinja Tapio Kangasaho Tampereen teknillinen yliopisto Arkkitehtuurin laitos Tampere 2012

kerrosten kesken Monikko Moninaisten yhteisöllisten asuinja Tapio Kangasaho Tampereen teknillinen yliopisto Arkkitehtuurin laitos Tampere 2012 Turku kerrosten kesken MONINAISTN YHTISÖLLISTN ASUIN- JA TOIMINTAYMPÄRISTÖJN HITTÄMISPILOTIT Tapio angasaho Tampereen teknillinen yliopisto Arkkitehtuurin laitos Tampere 2012 Monikko Moninaisten yhteisöllisten

Lisätiedot

PERTTU korttelit 61847-61853

PERTTU korttelit 61847-61853 TUUSULAN KUNTA KIRKONKYLÄN KYLÄ PERTTU korttelit 61847-61853 RAKENTAMISOHJEET Suunnittelija: kaava-arkkitehti Asko Honkanen puhelin: 040 5060 906 postiosoite: Hyryläntie 16, PL 60, 04301 Tuusula sähköposti:

Lisätiedot

Liity Kouvolan juoneen!

Liity Kouvolan juoneen! KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU Liity Kouvolan juoneen! SELOSTUS 17.08.2012 KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU ///// LIITY KOUVOLAN JUONEEN! 2 Sisältö 1. Intro...3 2. Kaupallinen toiminnallisuus

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu 001897 TIKKURILAN YDINKESKUSTA 1 Asemakaavan muutosluonnoksen selostus, joka koskee 18.5.2005 päivättyä asemakaavakarttaa nro 001897 / II. sivu: 1 /

Lisätiedot