LÄHIYMPÄRISTÖSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LÄHIYMPÄRISTÖSUUNNITELMA 10.4.2007"

Transkriptio

1 Arkkitehtitoimisto Pauliina ja Juha Kronlöf Merimiehenkatu 29, Helsinki puh: LÄHIYMPÄRISTÖSUUNNITELMA TORIT JA AUKIOT JA YLEISELLE JALANKULULLE OSOITETUT ALUEET Alueen torit ja yleisen jalankulun alueet on esitetty yleissuunnitelmassa. Nämä alueet kuten myös Raatihuoneen kävelykadun jatko kivetään, istutetaan, valaistaan ja kalustetaan yhtenäisesti. Perustaso on neutraalin harmaa antaen pohjan rakennusten julkisivujen vaihteleville väreille. Kiveyksenä on pääosin harmaa luonnonkivi tai hiekkapuhallettu harmaa betonikivi, roomalaisella ladonnalla, paksuus mm. Pääkulkusuuntia korostaa uppokivi/luonnonkivinauhat (n.0.5x5m) sekä rakennusten vieressä noppakivireunus kuten Hämeenlinnan kantakaupungissa. Puut toripinnoilla muodostavat pieniä rivimäisiä pihlaja/pylväshaapa ryhmiä, jotka toistuvat alueella ja valaistaan alhaalta (kuten Raatihuoneenkadun kävelykadulla on toteutettu. Perenna / maksaruoho "matot" toistuvat myös toripinnoilla antaen sille väriä ja elävyyttä Torien ja mahdollisen kävelykadun pylväsvalaisintyyppi on yhtenäinen esim. mallia Louis Poulsen Terminal KAUPPAKESKUKSEN POHJOISPÄÄDYN JA TURUNTIEN VÄLINEN TORI Toria rajaa katos Turuntien ja Eureninkadun reunassa. Se ja Turuntietä rajoittava luonnonkivimuuri rajoittavat torialuetta liikenteen häiriövaikutuksilta. Katos toimii bussipysäkin, portaikon, kioskin ja oleskelualueen katoksena. Katos on teräs -lasirakenteinen (esim. hiekkapuhallettu lasi). Sen alapinta valaistaan katon pilarissa olevilla valaisimilla (esim. Bega 6600 sarja), jotka valaisevat myös alaspäin. Kauppakeskuksen katokset ovat periaatteeltaan samanlaiset. Katosalue voi jatkua Turuntien vastapuolen bussipysäkin kohdalla rajaten pysäköintilaitosta. Eurenin kadunsuunnasta toripinta on kallistettu 1/20 kapeammalla torin osalla (kulmaus valtatien keskilinjalla). Varsinainen tori on muodoltaan neliömäinen ja pinnaltaan mahdollisimman tasainen. Torin kiveys ja istutukset ja valaistus on yleisperiaatteen (kohta 1.1) mukainen. Kauppakeskuksen pääsisäänkäyntiä korostetaan kiveyspinnalla esim.musta (luonnonkivi) RAATIHUONEEN KÄVELYKADUN JATKE JA LIITTYMINEN KAUPPAKESKUKSEEN Kohdan 1.11 toripinta jatkuu Raatihuoneen kadun suuntaan. Siinä on kauppakeskuksen käytävän valokate ja istutuksia. Tasoero kauppakeskuksen sisäänkäynnille on järjestetty lepotasollisella portaalla. Porras on luonnonkivipintainen (harmaa) ja valaistu muuriin upotetuilla valaisimilla. Kauppakeskuksen sisäänkäynti on korostettu kiveyspinnalla ja pienellä edustan aukiolla. Sisäänkäynti katoksineen muodostaa päätteen osittain kävelykadulle. Katosta tulee korostaa ja sen tulee olla periaatteeltaan yhtenäinen muiden alueen katosten kanssa. Rakennusten 1.kerros tulisi avata ikkunoilla tässä kohdassa. Raatihuoneenkatu jatkuu tästä kävelykatuna keskuksen suuntaan. Kohdassa 1.1 mainitut toripintojen järjestelyt koskevat myös tätä aluetta. Yksisuuntainen ja -kaistainen ajorata korostetaan kevyesti noppakivinauhoilla muuten yhtenäisesti kivetystä kävely - / pihakadusta. Kadun rajaaminen uusilla asuin - / liikerakennuksilla rajaa katutilaa selkeämmäksi PAASIKIVENTIEN JA KAIVOKADUN KULMAUKSESSA Toripinnan yleisjärjestely on kohdan 1.1 periaatteiden mukainen. Paasikiventien reunassa oleva tasoero järjestetään muurilla ja istutuksilla (perenna / maksaruohoallas). Toripintaa joudutaan kallistamaan 1/20 esteettömien yhteyksien aikaansaamiseksi. Sisäänkäyntikatoksen edessä on tasaista torialuetta. Torin äärellä maantasokerroksen liiketiloja tulee avata ikkunoin torin suuntaan. Olisi suositeltavaa jatkaa toripinnan yhtenäistä käsittelyä myös Kaivokadun itäpuolelle tehtävässä jalankulkuyhteydessä ja torissa TOREJA YHDISTÄVÄ KÄVELYKUJA Kävelykujan maanpinnan yleisjäsentely on kohdan 1.1 periaatteiden mukainen. Kuja toimii hälytysajoneuvojen palotienä. Valaistus on järjestetty kauppakeskuksen seinästä seinävalaisimilla. Ne jäsentävät yhdessä mahdollisen köynnösistutuksen kanssa pitkää julkisivua. Kujan varren liiketiloja tulee ikkunoin avata myös kujan suuntaan. Samoin asuinrakennusten mahdolliset kerhotilat tulisi sijoittaa kujan varteen. Puuryhmät jäsentävät kujaa (sijoittelu niin, että se ei häiritse palotietä eikä sisäänkäyntejä).

2 2.1 ASUINKORTTELIT Asuinkortteleiden pihasuunnitelmat on esitetty yleissuunnitelmassa. Asuinrakennusten valoisuustarkastelu, maantasokerroksen käyttökaavio ja lamellikaavio on esitetty erillisinä MAANTASOT Asuinrakennusten piha-alueiden perustasoa on "pehmennetty" ympäröivistä kivetyistä alueista seuraavasti - Nurmibetonikiveystä on käytetty runsaasti (vain kävelypolku on kivetty normaalisti). - Leikkipaikan yhteydessä voidaan käyttää laajempia puutasoja (leikki / oleskelu). - Istutusaltaat (puut, pensaat jäsentävät pihatilaa) Järjestelyissä on huomioitava hälytysajoneuvon reitit (kts. yleissuunnittelu) Yleispiirrustuksessa ja maantasopiirroksissa on esitetty piha-alueiden perusjäsentely ja asuinrakennusten sisäänkäynnit ja maantasokerroksen tilojan käyttätarkoitus. Asuntopihat ovat pienikokoisia, joten niiden huolellinen suunnittelu ja toteutus on erittäin tärkeää viihtyisyyden ja toimivuuden kannalta. Tilankäytön tulee olla tehokasta, jotta RT asuinrakennuksen leikkialueen mitoitusohjeen suositusta m2 / 3000k-m2 voidaan minimitasolla noudattaa ASUINRAKENNUKSET Asuinrakennukset ovat 3-7 kerroksisia asuinkerrostaloja. Lamellikaaviossa on esitetty asuntokerrosten huoneistojako ja porrashuoneiden likimääräinen sijoitus. Parvekkeet ovat yleensä kulmiin sisäänvedettyjä. Kömpelöitä ja voimakkaasti esiintulevia parvekkeiden kannatinrakenteita tulee välttää. Asuinrakennusten julkisivut on aukotukseltaan ja materiaaleiltaan jäsennelty siten, että kattokerros ja maantasokerros/ -kerrokset poikkeavat normaalikerroksista. Julkisivut ovat pääosin vaaleat rapatut tai puhtaaksimuuratut. Turuntien varren julkisivu tulee rapata. Julkisivujen värien vaihtelu rakennuksittain on sallittua ja toivottavaa kaupinkimaisen "elävyyden" aikaansaamiseksi. Kaivokadun varren kellaritilojen julkisivut tulisi aukottaa (esim. lasitiili) ja porrashuoneet avata ikkunoin kadun suuntaan. Maantasokerroksen huolellinen suunnittelu on tässä katutilan kannalta tärkeää. Torien ja kävelykadun kohdalla liike / yhteistilat tulee avata ikkunoin ympäristöönsä. Rakennuksissa on pääosin tasakatto. Asuinrakennusten valoisuustarkastelussa RakMKG1 on osoitettu ne kohdat asuinrakennuksissa, joissa tulee välttää asuinhuoneiden pääikkunoiden suuntaamista kohti vastapäistä rakennusta. Yhteistiloja on suositeltava sijoittaa ko.kohtiin MAANTASO Kauppakeskuksen ympäristön maantason järjestelyt on pääosin esitetty kohdissa 1.1, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15 torit, aukiot ja yleiselle jalankululle osoitetut alueet. Ko. alueet rajautuvat välittömästi kauppakeskuksen julkisivuun. Kauppakeskuksen sisäänkäyntien suunnitteluun tulee kiinnittää erityistähuomiota. Ulkotilan siirtyminen sisätiloiksi tulee olla "liukuva" ja materiaaleiltaan harkittu. Pääsisäänkäynnit on esitetty yleissuunnitelmassa. Niiden edustalla on väljää toripintaa. Eureninkadun varressa huoltotilojen kohdalla olevien rakennusmassan sisäkulmissa on istutetut tontinosat (puita) MASSOITTELU JA JULKISIVUt Kauppakeskuksen massoittelu perustuu pääosin sen kytkeytymiseen ympäristön kaupunkirakenteeseen sekä ympäröivien kaupunkitilojen muotoiluun. Sisäänkäyntejä korostetaan myös massoittelulla ja suurilla katoksilla. Katokset hahmottuvat voimakkaasti rakennuksen etelä -ja pohjoispäätyjen julkisivuissa. Julkisivut ovat pääosin rapatut. Eureninkadun julkisivu jäsennetään sekä massoittelulla että värisävyillä pienemmiksi osiksi. Huoltotilojen kohdalla julkisivua aukotetaan esim. läpinäkymättömin ikkunoin tai lasitiili /- lankku seinin. Huolto-ovet naamioidaan osaksi julkisivua Julkisivujen etelä -ja pohjoisosassa liiketiloja avataan ikkunoin katutilaan. Rakennuksen itäjulkisivu kävelykujalle jäsennetään kohdan 1.1 mukaisesti seinävalaisimilla ja liiketiloja avataan ikkunoin myös tähän suuntaan. Julkisivu on rapattu ja värityksellä korostetaan julkisivun jäsennöintiä. Katon IV-konehuoneiden julkisivut ovat rapatut ja ne on sijoitettu siten, että ne eivät häiritse rakennuksen yleisilmettä etäältä katsottaessa. 3.1 KAUPPAKESKUS Kauppakeskuksen rakennusmassa on poikkeuksellisen suuri Hämeenlinnan ruurukaavakeskuksen välittömässä läheisyydessä. Lähiympäristön kannalta on keskeistä jäsentää rakennus sekä maantason liikennevirtojen (sisäänkäynnit, massoittelu jne.) liittämiseksi ympäristöön että julkisivujen ja massoittelun liittämiseksi ympäristöön

3 LÄHIYMPÄRISTÖN SUUNNITELMALUONNOS

4

5

6

K E I M O L A N M Ä E N A S E M A K A A V A

K E I M O L A N M Ä E N A S E M A K A A V A Asemakaavan havainnekuva K E I M O L A N M Ä E N A S E M A K A A V A RAKENTAMISOHJE ARKKITEHTITOIMISTO HANNU JAAKKOLA OY 29.10.2009 A R K K I T E H T I T O I M I S T O H A N N U J A A K K O L A O Y K E

Lisätiedot

KIRKKOLAHDEN SYVÄSATAMAN RAKENNUSTAPAOHJE

KIRKKOLAHDEN SYVÄSATAMAN RAKENNUSTAPAOHJE KIRKKOLAHDEN SYVÄSATAMAN RAKENNUSTAPAOHJE YLEISTÄ Rakennustapaohjeella pyritään alueen toteutumiseen yhtenäisenä korkeatasoisena asuinalueena, joka soveltuu Heikinpohjan ympäristöön ja kaupunkikeskustaan.

Lisätiedot

KERAVAN KESKUSTAN KEHITTÄMINEN

KERAVAN KESKUSTAN KEHITTÄMINEN KERAVAN KESKUSTAN KEHITTÄMINEN 1 TYÖN KERAVAN TAUSTOJA KESKUSTAN KEHITTÄMINEN Sisällysluettelo TYÖN TAUSTOJA Parasta arkea, askeleen päässä, rohkealla sykkeellä 4 Asukasmäärä kasvaa 4 Lisää liiketilaa

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNKI ASUINALUEIDEN TYPOLOGIA

LOHJAN KAUPUNKI ASUINALUEIDEN TYPOLOGIA LOHJAN KAUPUNKI ASUINALUEIDEN TYPOLOGIA Lohjan asuinalueiden typologiatarkastelu on tehty osana taajamaosayleiskaavan laadintaprosessia kesällä 2007. Typologiatyön on tehnyt Lohjan kaupunkisuunnittelukeskukselle

Lisätiedot

TURENGIN KESKUSTAKORTTELIN YLEISSUUNNITELMA

TURENGIN KESKUSTAKORTTELIN YLEISSUUNNITELMA T ur engi nk es k us t a ny l ei s s uunni t el ma 26. 5. 2008 Ar k k i t eht i t oi mi s t omi k k ohei k k i l äoy S I T OOy T uoma ss a nt a s a l ok y TURENGIN KESKUSTAKORTTELIN YLEISSUUNNITELMA SUUNNITELMAN

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI

KAUNIAISTEN KAUPUNKI 6 7 0 7 0 5 5 3 S P P ö y r y F i n l a n d O y 0 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Koivuhovin asuinkortteleiden RAKENTAMISTAPAOHJE Asemakaavaehdotus 25.5.2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 3 1.1 Ohjeen tarkoitus 3

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJEET PAJULUOMAN KORTTELEIDEN 107-120 TONTIT

RAKENNUSTAPAOHJEET PAJULUOMAN KORTTELEIDEN 107-120 TONTIT RAKENNUSTAPAOHJEET PAJULUOMAN KORTTELEIDEN 107-120 TONTIT 2.11.2009 2 PAJULUOMAN KAUPUNGINOSAN KORTTELEITA 107-120 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET 1 OHJEIDEN TARKOITUS Maankäyttö ja rakennuslain 117 todetaan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 91. Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 91. Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 1 / 1 403/10.02.03/2011 91 Saunalahti, Saunalahdenportti, asemakaavan muutoksen sekä maankäyttösopimuksen hyväksyminen, alue 421103 (Osittain Kv-asia) Valmistelijat /

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJE Kaltevankulma. Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2747 2751

RAKENNUSTAPAOHJE Kaltevankulma. Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2747 2751 RAKENNUSTAPAOHJE Kaltevankulma RAKENNUSTAPAOHJE Kaltevankulma Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2747 2751 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 31.1.2014 SISÄLLYS:

Lisätiedot

TÖRNÄVÄN SAIRAALAN ALUEEN RAKENNUSTAPAOHJEET RAKENTAMISTAPAOHJEET TÖRNÄVÄN SAIRAALA-ALUE SEINÄJOKI

TÖRNÄVÄN SAIRAALAN ALUEEN RAKENNUSTAPAOHJEET RAKENTAMISTAPAOHJEET TÖRNÄVÄN SAIRAALA-ALUE SEINÄJOKI TÖRNÄVÄN SAIRAALAN ALUEEN RAKENNUSTAPAOHJEET TÖRNÄVÄN SAIRAALAN ALUEEN RAKENTAMISTAPAOHJEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 1.1 Ohjeiden tarkoitus ja tavoitteet 1.2 Rakennusalueen sijainti 1.3 Alueen erityispiirteet

Lisätiedot

1 (15) IMATRAN. Y-tunnus 2474031-0

1 (15) IMATRAN. Y-tunnus 2474031-0 1 (15) IMATRAN KAUPUNKI Hyväksyttyy -.-.2013 -- Rakennusvalvontajaosto RAKENTAMISTAPAOHJE ASEMAKAAVA 1049 MELTOLA ETELÄOSA Rakentamistapaohjeet täydentävät Meltolan asemakaavassaa 1049 esitettyjä erillispientalotontteja

Lisätiedot

Maunulan 1950-luvun arkitaide

Maunulan 1950-luvun arkitaide Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston julkaisuja 2012:7 Maunulan 1950-luvun arkitaide Korjaustapaohje Maunulan 1950-luvun arkitaide Korjaustapaohje Helsingin

Lisätiedot

Jokaisella asunnolla on oltava maan tasossa varasto jonka koko on n. 10m2. Autotalli ei ole varasto.

Jokaisella asunnolla on oltava maan tasossa varasto jonka koko on n. 10m2. Autotalli ei ole varasto. RAKENNUSTAPAOHJEET HALLILANVUOREN ALUEEN V VAIHEEN OMAKOTITONTIT KORTTELIT 121-128 SISÄLTÄEN MYÖS AMMATTIRAKENTAJILLE TARJOTTAVAT PARITALOTONTIT SUOPURSUN JA HUOPAOHDAKKEEN PÄÄSSÄ 11.10.2007 2 KASPERIN

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KESKUSTAN ETELÄRANNAN YLEINEN KAUPUNKIRAKENTEELLINEN IDEAKILPAILU 15.11.2006 28.2.2007 KILPAILUOHJELMA SUOMEN ARKKITEHTILIITTO

HÄMEENLINNAN KESKUSTAN ETELÄRANNAN YLEINEN KAUPUNKIRAKENTEELLINEN IDEAKILPAILU 15.11.2006 28.2.2007 KILPAILUOHJELMA SUOMEN ARKKITEHTILIITTO HÄMEENLINNAN KESKUSTAN ETELÄRANNAN YLEINEN KAUPUNKIRAKENTEELLINEN IDEAKILPAILU 15.11.2006 28.2.2007 KILPAILUOHJELMA SUOMEN ARKKITEHTILIITTO 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 KILPAILUKUTSU... 4 1.1 Kilpailun järjestäjä,

Lisätiedot

pohjois-ritaharju I-II

pohjois-ritaharju I-II pohjois-ritaharju I-II Rakennusvalvonta Asemakaavoitus Arkkitehtiasema Oy Aila Asikainen Uki Lahtinen Timo Takala rakennustapaohjeet AMMATTIrakentajille Rakennuslautakunta hyväksynyt...12.1.2011 3 HIRVELÄ

Lisätiedot

TIKKURILAN KESKUSTAN KAAVARUNKO 19.1.2015. Sisällys JOHDANTO... 1

TIKKURILAN KESKUSTAN KAAVARUNKO 19.1.2015. Sisällys JOHDANTO... 1 TIKKURILAN KESKUSTAN KAAVARUNKO 19.1.2015 Sisällys JOHDANTO... 1 1. TIKKURILA, TIKSI, STIDILÄ... 2 1.1 SUUNNITTELUALUEEN SIJAINTI JA RAJAUS...2 1.2 TIKKURILASSA ON VIRTAA...2 1.3 GLOBAALIT MEGATRENDIT

Lisätiedot

Ylöjärven kaupunki. Suunnitteluohjeet. Teivo 2 / Yritysalue (korttelit 238 ja 239) Ylöjärven kaupunki

Ylöjärven kaupunki. Suunnitteluohjeet. Teivo 2 / Yritysalue (korttelit 238 ja 239) Ylöjärven kaupunki Ylöjärven kaupunki Suunnitteluohjeet Teivo 2 / Yritysalue (korttelit 238 ja 239) Ylöjärven kaupunki Ympäristölautakunta 18.10.2011 Teivo 2 / Yritysalue Sijainti Teivo 2 yritysalue (Hiitin asemakaava-alue)

Lisätiedot

Kyynäränkangas ja Niemelänniemi Asemakaava V092. Rakentamistapaohjeet 31.3.2014, tark. 17.5.2014. Arkkitehtitoimisto AJAK Oy Adalbert Aapola

Kyynäränkangas ja Niemelänniemi Asemakaava V092. Rakentamistapaohjeet 31.3.2014, tark. 17.5.2014. Arkkitehtitoimisto AJAK Oy Adalbert Aapola Kyynäränkangas ja Niemelänniemi Asemakaava V092 Rakentamistapaohjeet 31.3.2014, tark. 17.5.2014 Arkkitehtitoimisto AJAK Oy Adalbert Aapola SISÄLLYS 1. Yleistä... 3 1.1 Rakentaminen lähellä tontin rajaa...

Lisätiedot

Perhosniityn rakentamistapaohje Kaava N 145, Lankilan Perhosniitty

Perhosniityn rakentamistapaohje Kaava N 145, Lankilan Perhosniitty KAAVOITUS JA KIINTEISTÖ Perhosniityn rakentamistapaohje Kaava N 145, Lankilan Perhosniitty Ympa 14.9.2010 94 Ympa liite 222e Perhosniityn rakentamistapaohje Kaava N 145 Lankilan Perhosniitty ALUE 1 korttelit

Lisätiedot

PERTTU korttelit 61847-61853

PERTTU korttelit 61847-61853 TUUSULAN KUNTA KIRKONKYLÄN KYLÄ PERTTU korttelit 61847-61853 RAKENTAMISOHJEET Suunnittelija: kaava-arkkitehti Asko Honkanen puhelin: 040 5060 906 postiosoite: Hyryläntie 16, PL 60, 04301 Tuusula sähköposti:

Lisätiedot

Pakkalanrinteen asemakaavan muutos

Pakkalanrinteen asemakaavan muutos Pakkala 51 Pakkalanrinteen asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus, sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 22.11.2010 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002079. Vantaa, Kaupunkisuunnittelu,

Lisätiedot

RAKENTAMISOHJEET YMLA 8.9.2011

RAKENTAMISOHJEET YMLA 8.9.2011 RAKENTAMISOHJEET YMLA 8.9.2011 KARKKILAN KAUPUNKI AURINKORINNE, 1. toteutusvaihe, korttelit 29 30, 60 64 asemakaava ja asemakaavan muutos, sitova tonttijako laatija Karkkilan kaupunki, tekninen ja ympäristötoimiala,

Lisätiedot

KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU OIKOTIE

KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU OIKOTIE KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU OIKOTIE JOHDANTO Kouvolan kaupunki tekee parhaillaan keskustavisiota, jolla luodaan keskustan kehittämisen suuntaviivat seuraaville vuosikymmenille. Visiohankkeessa

Lisätiedot

Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille

Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Kielotie 28, 01300 Vantaa Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille Asemakaavamuutoksen selostus ja tonttijaon muutos,

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE LEUNANMÄKI-HURUSLAHDENRANTA TONTIT 11-7, 11-8 JA 17-1. 2.3.2007, sivu 1/7

RAKENTAMISTAPAOHJE LEUNANMÄKI-HURUSLAHDENRANTA TONTIT 11-7, 11-8 JA 17-1. 2.3.2007, sivu 1/7 RAKENTAMISTAPAOHJE LEUNANMÄKI-HURUSLAHDENRANTA TONTIT -, -8 JA -..00, sivu / ..00, sivu / ALUE ; kortteli / tontti sekä kortteli / tontit ja 8 YLEISTÄ Rakennustapaohje on laadittu noudatettavaksi asemakaavan

Lisätiedot

MIKONKATU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS

MIKONKATU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 0939 MIKONKATU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS VIREILLE TULOSTA ILMOITETTU 15.3.2013 TEKNINEN

Lisätiedot

22. kaupunginosa, Osa korttelia 434 ja katualueet. Asemakaavan muutos. Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORVOO LÄNSIRANNAN OPISKELIJA-ASUNNOT

22. kaupunginosa, Osa korttelia 434 ja katualueet. Asemakaavan muutos. Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORVOO LÄNSIRANNAN OPISKELIJA-ASUNNOT Asemakaava 472 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Havainnekuva: näkymä Tolkkistentieltä Aleksanterinkaarelle. Kaari Arkkitehdit / kaupunkisuunnittelu 11.12.2012 / 5.2.2013. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

RINTAMAMIESTALOJEN KORJAUS- JA. RAKENTAMISTAPAOHJEET nro 14/08 IMATRAN KAUPUNKI KAAVOITUS JA YLEISSUUNNITTELU 2008

RINTAMAMIESTALOJEN KORJAUS- JA. RAKENTAMISTAPAOHJEET nro 14/08 IMATRAN KAUPUNKI KAAVOITUS JA YLEISSUUNNITTELU 2008 RINTAMAMIESTALOJEN KORJAUS- JA RAKENTAMISTAPAOHJEET nro 14/08 IMATRAN KAUPUNKI KAAVOITUS JA YLEISSUUNNITTELU 2008 Hyväksytty ymp- ja rak.ltk 11.11.2008 179 RAKENTAMISTAPAOHJEET RINTAMAMIESTALOILLE 1. YLEISTÄ

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJEET A N T T I L A N M Ä K I

RAKENNUSTAPAOHJEET A N T T I L A N M Ä K I RAKENNUSTAPAOHJEET A N T T I L A N M Ä K I TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA / MAANKÄYTTÖ 10.06.2009 YLEISTÄ 3 TAVOITTEET HISTORIA 4 YMPÄRISTÖÄ JA PIHOJA KOSKEVAT OHJEET 5 YMPÄRISTÖN LUONNE JA PERINTEINEN

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUONNOS KAUPPAKESKUS SEPPÄ JA SEPPÄLÄN PRISMA 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTIEN 22 JA 23 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUONNOS KAUPPAKESKUS SEPPÄ JA SEPPÄLÄN PRISMA 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTIEN 22 JA 23 ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTIEN 22 JA 23 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAUPPAKESKUS SEPPÄ JA SEPPÄLÄN PRISMA KAAVATUNNUS 15:090 KAAVAN PÄIVÄYS 12.6.2015 SELOSTUKSEN

Lisätiedot