Dragkrok Tilhengerfeste Vetokoukku

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Dragkrok Tilhengerfeste Vetokoukku"

Transkriptio

1 Art. 4-3 Dragkrok Tilhengerfeste Vetokoukku Anhængertræk SAAB -3 Sport Sedan 2003 Sport Kombi/St.vogn/armari/St.car 200 (0 kg) 200 Biltema Nordic Services AB

2 S Art. 4-3 Dragkrok saab -3 Sport Sedan 2003 Sport Kombi 200 (0 kg) MONTRINGSANVISNING Draganordningen uppfyller U-direktiv 4/20/G [ISO33:4()] C-nummer: e Dragkrokens vikt:,2 kg Dragkrokens högsta tillåtna släpvagnsvikt: 0 kg D-värde:,20 kn Bilens högsta tillåtna släpvagnsvikt: Se bilens registreringsbevis Max. tillåtet kultryck: kg D = D-värde [kn] T = Tot.vikt av fordon [kg] C = Släpvagns totalvikt kultryck S [kg] D-värde motsvarar t.ex. C = 0 kg och T = 22 kg. ölj även fordonsspecifika begränsningar (se registerutdrag och fordonsinformation). Dragets D-värde får ej överskridas. D = T x C x, / [(T + C) x 00] T = C x D x 00 / [(C x,) (00 x D)] C = T x D x 00 / [(T x,) (00 x D)] ALLMÄNNA INSTRUKTIONR LÄS MONTRINGSANVISNINGN ÖR MONTRING! Skrapa bort eventuell underredsmassa från kontaktytorna. Tunn rostskyddsolja behöver inte avlägsnas. Rensa gängor i insvetsade muttrar före montering. Ovala hål skall täckas med planbricka. Spruta alla infästningar med tunn rostskyddsolja efter monteringen. Svetsning får ej förekomma. När draganordningen har monterats, skall fordonet inom fyra veckor registreringsbesiktigas hos Svensk Bilprovning. lmontaget måste då vara utfört enligt bilfabrikantens anvisningar. Bevara dragets monteringsanvisning, samt eventuella bruks- och underhållsanvisningar med fordonets övriga dokument. OBS! Monteringsanvisningen skall uppvisas vid registreringsbesiktningen i Sverige. fter besiktning skall draganordningen korrosion/rostskyddsbehandlas. Dragkulan skall hållas ren och smord. OBS! Konstruktionsändring av draganordning eller monteringsdetaljer är förbjudet. Skadad draganordning eller monteringsdetaljer måste bytas ut mot nya. Dragkulans diameter får ej underskrida Ø 4 mm på minsta stället. 200 Biltema Nordic Services AB 2 Tillverkarens produktansvar gäller ej skador orsakade av felaktig montering och/eller felaktig användning. PACKA UPP SAMTLIGA DTALJR OCH KONTROL- LRA ATT ALLA DLAR INNS MD I SATSN. -3 Sport Sedan. Demontera bakljusen. Demontera stötfångaren: - 2 st. skruvar under vardera bakljuset. - 2 st. skruvar i vardera skärmkanten. - 2 st. skruvar underifrån. - 2 st. plastmuttrar underifrån. Skrapa bort underredsmassa och smuts vid dragets infästningar. 2. Byt ut befintliga muttrar/brickor till aluminiumbalken med muttrar () och brickor () i bilens bakstam. Centrera och momentdrag enligt tabell. 3. Gör urtag i stötfångarens nedre kant enligt urtagsmall. OBS! Urtag skall endast göras i stötfångardel som är under bil. 4. Montera kulfäste (B) och (C) i de befintliga hålen i aluminiumbalken med bult (2), brickor (), muttrar () och motjärn (G). Montera kula (A) tillsammans med förbindningsjärn () och elkontaktfäste (H) med bult (4), brickor () och låsmutter (). Centrera alla detaljer och dra åt lätt.. Montera infästningsplåt (D) med bult (), brickor () och distansbricka () i befintliga mutterstycken. Centrera denna mot förbindningsjärnen () och montera med bult (3) tillsammans med brickor () och låsmutter (). Centrera alla detaljer och momentdrag samtliga bultförband enligt tabell.. Återmontera stötfångaren.. Utför den elektriska monteringen enligt separat instruktion. OBS! lkabelsats ingår ej. -3 Sport Kombi. Demontera stötfångaren: - 2 st. skruvar i vardera skärmkanten. - 2 st. skruvar underifrån. - 2 st. plastmuttrar underifrån. - ör in en spårmejsel i hålet vid delningen mellan bakljus och stötfångare enligt bild. Skrapa bort underredsmassa och smuts vid dragets infästningar. 2. Byt ut befintliga muttrar/brickor till aluminiumbalken med muttrar () och brickor () i bilens bakstam. Centrera och momentdrag enligt tabell. 3. Gör urtag i stötfångarens nedre kant enligt urtagsmall. OBS! Urtag skall endast göras i stötfångardel som är under bil. 4. Montera kulfäste (B) och (C) i de befintliga hålen i

3 S Art aluminiumbalken med bult (2), brickor (), muttrar () och motjärn (G). Montera kula (A) tillsammans med förbindningsjärn ( ) och elkontaktfäste (H) med bult (4), brickor () och låsmutter (). Centrera alla detaljer och dra åt lätt. Montera infästningsplåt (D) med bult (), brickor () och distansbricka () i befintliga mutterstycken. Centrera denna mot förbindningsjärnen () och montera med bult (3) tillsammans med brickor () och låsmutter (). Centrera alla detaljer och momentdrag samtliga bultförband enligt tabell. Återmontera stötfångaren. Utför den elektriska monteringen enligt separat instruktion. OBS! lkabelsats ingår ej. ÅTDRAGNINGSMOMNT M Nm M Nm Mx, Nm M Nm M2x, Nm M2x, Nm M Nm M Nm M4x, Nm M Nm Anolja skruvförband MONTRINGSSATS Pos. Antal Benämning A st. Kuldel, fast B st. Kulfäste, höger C st. Kulfäste, vänster D st. Infästningsplåt, kaross 2 st. örbindningsjärn, kombi 2 st. örbindningsjärn, sedan G 2 st. Motjärn, kulfäste H st. lkontaktfäste 2 st. Bult M x st. Bult M x st. Bult M2 x st. Bult M2 x 0 st. Planbricka M Brb st. Planbricka M2 Brb 2 st. Spännbricka M 2 st. Distansbricka 40 x 40 x 4 4 st. Låsmutter M 4 st. Låsmutter M2 Kombi: ör demontering av bakre stötfångaren lossas clips genom att föra in en spårmejsel i hålen (som pilarna visar) och separera fästena. Urtagsmall Urtagsmall för stötfångarens nedre kant på Saab -3 Sport Sedan 2003-/Sport Kombi Kapa/såga enligt det streckade fältet. Stötfångarens centrumlinje ramåt 0 0 Höger B D I C H 3 2 G 3 A Biltema Nordic Services AB

4 NO Art. 4-3 Tilhengerfeste saab -3 Sport Sedan 2003 St.vogn 200 (0 kg) MONTRINGSANVISNING Tilhengerfestet oppfyller U-direktiv 4/20/Ø [ISO33:4()] C-nummer: e Tilhengerfestets vekt:,2 kg Tilhengerfestets høyeste tillatte tilhengervekt: 0 kg D-verdi:,20 kn Bilens høyeste tillatte tilhengervekt: Se bilens vognkort Maks. tillatt kuletrykk: kg D = D-verdi [kn] T = Totalvekt av kjøretøy [kg] C = Tilhengers totalvekt kuletrykk S [kg] D-verdi tilsvarer f.eks. C = 0 kg og T = 22 kg. ølg også kjøretøyspesifikke begrensninger som finnes i vognkortet. Tilhengerfestets D-verdi må ikke overskrides. D = T x C x, / [(T + C) x 00] T = C x D x 00 / [(C x,) (00 x D)] C = T x D x 00 / [(T x,) (00 x D)] GNRLL INSTRUKSJONR LS MONTRINGSANVISNINGN ØR MONTRING! Skrap bort eventuell understellsmasse fra kontaktflatene. Tynn rustbeskyttelsesolje behøver ikke fjernes. Rens gjenger i innsveisede muttere før montering. Ovale hull skal dekkes med planskive. Sprøyt samtlige innfestinger med tynn rustbeskyttelsesolje etter montering. Sveising må ikke forekomme. lektrisk montering må utføres i samsvar med bilprodusentens anvisninger. Oppbevar tilhengerfestets monteringsanvisning og eventuelle bruks- og vedlikeholdsanvisninger sammen med kjøretøyets øvrige dokumenter. oreta til slutt korrosjons-/antirustbehandling av tilhengerfestet. Trekkulen skal holdes ren og smurt. OBS! Konstruksjonsendring av tilhengerfeste eller monteringsdeler er forbudt. Skadet tilhengerfeste eller monteringsdel må byttes ut med ny. Trekkulens diameter må ikke være mindre enn Ø 4 mm på det minste stedet. Produsentens produktansvar gjelder ikke skader forårsaket av feilaktig montering og/eller feilaktig bruk. PAKK OPP SAMTLIG DLR OG KONTROLLR AT ALL DLN R MD I STTT. -3 Sport Sedan. Demonter baklykter. Demonter støtfanger: - 2 stk. skruer under hver baklykt. - 2 stk. skruer i hver skjermkant. - 2 stk. skruer nedenfra. - 2 stk. plastmuttere nedenfra. Skrap bort understellsmasse og smuss ved tilhengerfestets innfestinger. 2. Bytt ut eksisterende muttere/skiver til aluminiumsbjelken med muttere () og skiver () i bilens bakstuss. Sentrer og foreta momenttiltrekking i samsvar med tabell. 3. Lag et uttak i støtfangerens nedre kant i samsvar med uttaksmal. OBS! Uttak skal kun lages i støtfangerdel som er under bil. 4. Monter kulefeste (B) og (C) i de eksisterende hullene i aluminiumsbjelken med bolt (2), skiver (), muttere () og motplate (G). Monter kule (A) sammen med forbindingsvinkler () og elkontaktfeste (H) med bolt (4), skiver () og låsemutter (). Sentrer alle deler og trekk lett til.. Monter innfestingsplate (D) med bolt (), skiver () og avstandsskive () i eksisterende mutterstykker. Sentrer denne mot forbindingsvinklene (), og monter med bolt (3) sammen med skiver () og låsemutter (). Sentrer alle deler og foreta momenttiltrekking av samtlige boltforbindelser i samsvar med tabell.. Monter støtfangeren tilbake på plass.. Utfør elektrisk montering i samsvar med separat instruksjon. OBS! lkabelsett medfølger ikke. -3 Sport Stasjonsvogn. Demonter støtfangeren: - 2 stk. skruer i hver skjermkant. - 2 stk. skruer nedenfra. - 2 stk. plastmuttere nedenfra. - ør en rettsportrekker inn i hullet ved delingen mellom baklykt og støtfanger som vist på bilde. Skrap bort understellsmasse og smuss ved tilhenger festets innfestinger. 2. Bytt ut eksisterende muttere/skiver til aluminiumsbjelken med muttere () og skiver () i bilens bakstuss. Sentrer og foreta momenttiltrekking i samsvar med tabell. 3. Lag et uttak i støtfangerens nedre kant i samsvar med uttaksmal. OBS! Uttak skal kun lages i støtfangerdel som er under bil. 4. Monter kulefeste (B) og (C) i de eksisterende hullene i aluminiumsbjelken med bolt (2), skiver (), muttere () og motplate (G). Monter kule (A) sammen med forbindingsvinkler () og elkontaktfeste (H) med bolt 200 Biltema Nordic Services AB 4

5 NO Art (4), skiver () og låsemutter (). Sentrer alle deler og trekk lett til. Monter innfestingsplate (D) med bolt (), skiver () og avstandsskive () i eksisterende mutterstykker. Sentrer denne mot forbindingsvinklene (), og monter med bolt (3) sammen med skiver () og låsemutter (). Sentrer alle deler og foreta momenttiltrekking av samtlige boltforbindelser i samsvar med tabell. Monter støtfangeren tilbake på plass. Utfør elektrisk montering i samsvar med separat instruksjon. OBS! lkabelsett medfølger ikke. TILTRKKINGSMOMNT M Nm M Nm Mx, Nm M Nm M2x, Nm M2x, Nm M Nm M Nm M4x, Nm M Nm MONTRINGSSTT Pos. Antall Benevnelse A stk. Kuledel, fast B stk. Kulefeste, høyre C stk. Kulefeste, venstre D stk. Innfestingsplate, karosseri 2 stk. orbindingsvinkel, stasjonsvogn 2 stk. orbindingsvinkel, sedan G 2 stk. Motplate, kulefeste H stk. lkontaktfeste 2 stk. Bolt M x stk. Bolt M x stk. Bolt M2 x stk. Bolt M2 x 0 stk. Planskive M Brb stk. Planskive M2 Brb 2 stk. Spennskive M 2 stk. Avstandsskive 40 x 40 x 4 4 stk. Låsemutter M 4 stk. Låsemutter M2 Sett inn skrueforbindelser med olje. Stasjonsvogn: or demontering av bakre støtfanger løsnes klips ved å føre en rettsportrekker inn i hullene (som pilene viser) og skille festene fra hverandre. Uttaksmal Uttaksmal for støtfangerens nedre kant på Saab -3 Sport Sedan 2003-/Sport Stasjonsvogn Kutt/sag i samsvar med det skraverte feltet. Støtfangerens midtlinje orover 0 0 Høyre B D I C H 3 2 G 3 A Biltema Nordic Services AB

6 I Art. 4-3 Vetokoukku saab -3 Sport Sedan 2003 armari 200 (0 kg) ASNNUSOHJ Vetokoukku täyttää U-direktiivin 4/20/TA vaatimukset [ISO33:4()]. U-numero: e Vetokoukun paino:,2 kg Suurin sallittu perävaunun paino vetokoukkua käytettäessä: 0 kg D-arvo:,20 kn Auton suurin sallittu perävaunupaino: katso auton rekisteriotetta. Suurin sallittu kuulaan kohdistuva paino: kg D = D-arvo [kn] T = ajoneuvon kokonaispaino [kg] C = perävaunun kokonaispaino, kuulaan kohdistuva paine S [kg] D-arvo vastaten arvoa C = 0 kg ja T = 22 kg Ota huomioon myös ajoneuvokohtaiset rajoitukset. Lisätietoja on rekisteriotteessa ja ajoneuvon tiedoissa. Vetokoukun D-arvoa ei saa ylittää. D = T x C x, / [(T + C) x 00] T = C x D x 00 / [(C x,) (00 x D)] C = T x D x 00 / [(T x,) (00 x D)] YLIST OHJT LU ASNNUSOHJ NNN ASNTAMISTA! Poista mahdollinen alustamassa kosketuspinnoista. Ohutta ruostesuoja-ainekerrosta ei tarvitse poistaa. Puhdista hitsaamalla kiinnitettyjen mutterien kierteet ennen asentamista. Soikea aukko on peitettävä aluslevyllä. Levitä kaikkiin kiinnikkeisiin ohutta ruostesuojausöljyä asentamisen jälkeen. Hitsaaminen on kielletty. Kun vetokoukku on kiinnitetty, ajoneuvo on rekisteröintikatsastettava neljän viikon kuluessa. Sähköasennus on tehtävä auton valmistajan ohjeiden mukaisesti. Säilytä vetokoukun asennusohje sekä mahdolliset käyttö- ja huolto-ohjeet yhdessä ajoneuvon muiden asiakirjojen kanssa. HUOMIO! Asennusohje on esitettävä rekisteröintikatsastuksessa. Vetokoukku on ruostesuojattava katsastuksen jälkeen. Vetokuula on pidettävä puhtaana ja voideltuna. HUOMIO! Vetokoukkuun tai sen asennuksessa käytettäviin osiin ei saa tehdä muutoksia. Jos vetokoukku tai sen asennuksessa käytettävät osat vahingoittuvat, ne on vaihdettava uusiin. Vetokoukun läpimitta ei saa alittaa Ø 4 mm pienimmästä kohdasta. 200 Biltema Nordic Services AB Valmistajan tuotevastuu ei kata virheellisen asentamisen ja/tai käyttämisen aiheuttamia vaurioita. PURA KAIKKI OSAT PAKKAUKSSTA JA TARKISTA, TTÄ KAIKKI OSAT OVAT MUKANA. -3 Sport Sedan. Irrota takavalot. Irrota puskuri. - 2 ruuvia molempien takavalojen alta - 2 ruuvia molempien reunojen alta - 2 ruuvia altapäin - 2 muovimutteria altapäin Poista alustamassa ja lika vetokoukun kiinnikkeistä. 2. Vaihda auton takaosan alumiinipalkin nykyiset mutterit ja aluslevyt muttereihin () ja aluslevyihin (). Keskitä ja kiristä momenttiin taulukon mukaisesti. 3. Tee syvennys puskurin alaosaan syvennysmallin mukaisesti. HUOMIO! Syvennys tehdään vain auton alle jäävään puskurin osaan. 4. Asenna vetokuulan kiinnikkeet (B) ja (C) alumiinipalkin nykyisiin aukkoihin pultilla (2), aluslevyillä (), muttereilla () ja vastaraudan (G) avulla. Asenna vetokuula (A) yhdessä yhdysraudan () ja sähköliitännän kiinnikkeen (H) kanssa pultilla (4), aluslevyillä () ja lukkomutterilla (). Keskitä kaikki osat ja kiristä kevyesti.. Asenna kiinnityslevy (D) pultilla (), aluslevyillä () ja välilevyn () avulla nykyisiin mutterikappaleisiin. Keskitä ne yhdysrautaan () ja asenna pultilla (3), aluslevyillä () ja lukkomutterilla (). Keskitä kaikki osat ja kiristä kaikki pulttiliitokset oikeaan momenttiin taulukon mukaisesti.. Kiinnitä puskuri takaisin paikalleen.. Tee sähköasennustyöt erillisen ohjeen mukaisesti. OBS! i sisällä sähköjohtosarjaa. -3 Sport Kombi. Irrota puskuri. - 2 ruuvia molempien reunojen alta - 2 ruuvia altapäin - 2 muovimutteria altapäin - Työnnä ristipäätaltta takavalon ja puskurin väliseen aukkoon kuvan mukaisesti. Poista alustamassa ja lika vetokoukun kiinnikkeistä. 2. Vaihda auton takaosan alumiinipalkin nykyiset mutterit ja aluslevyt muttereihin () ja aluslevyihin (). Keskitä ja kiristä momenttiin taulukon mukaisesti. 3. Tee syvennys puskurin alaosaan syvennysmallin mukaisesti. OBS! Syvennys tehdään vain auton alle jäävään puskurin osaan. 4. Asenna vetokuulan kiinnikkeet (B) ja (C) alumiinipalkin nykyisiin aukkoihin pultilla (2), aluslevyillä (), muttereilla () ja vastaraudan (G) avulla. Asenna vetokuula (A) yhdessä yhdysraudan () ja sähköliitännän kiinnik-

7 I Art keen (H) kanssa pultilla (4), aluslevyillä () ja lukkomutterilla (). Keskitä kaikki osat ja kiristä kevyesti. Asenna kiinnityslevy (D) pultilla (), aluslevyillä () ja välilevyn () avulla nykyisiin mutterikappaleisiin. Keskitä ne yhdysrautaan () ja asenna pultilla (3), aluslevyillä () ja lukkomutterilla (). Keskitä kaikki osat ja kiristä kaikki pulttiliitokset oikeaan momenttiin taulukon mukaisesti. Kiinnitä puskuri takaisin paikalleen. Tee sähköasennustyöt erillisen ohjeen mukaisesti. OBS! i sisällä sähköjohtosarjaa. KIRISTYSMOMNTTI M Nm M Nm Mx, Nm M Nm M2x, Nm M2x, Nm M Nm M Nm M4x, Nm M Nm ASNNUSSARJA Paikka Määrä Nimike A kpl Kiinteä kuulaosa B kpl Kuulan kiinnike, oikea C kpl Kuulan kiinnike, vasen D kpl Kiinnityslevy koriin 2 kpl Yhdysrauta, farmari 2 kpl Yhdysrauta, sedan G 2 kpl Kuulan kiinnikkeen vastarauta H kpl Sähköliitännän kiinnike Öljyä ruuviliitos. armariauto nnen takapuskurin irrottamista irrota kiinnike viemällä ristipäätaltta nuolien osoittamaan aukkoon ja irrottamalla kiinnikkeet. 2 kpl Pultti M x kpl Pultti M x kpl Pultti M2 x kpl Pultti M2 x 0 kpl Aluslevy M Brb kpl Aluslevy M2 Brb 2 kpl Aluslevy M 2 kpl Välilevy 40 x 40 x 4 4 kpl Lukkomutteri M 4 kpl Lukkomutteri M2 Syvennyksentekomalli Syvennyksentekomalli on tarkoitettu Saab -3 Sport Sedan / Sport Kombi mallien takapuskurin alalaitaa varten. Leikkaa tai sahaa merkityn osan mukaisesti. Puskurin keskilinja teenpäin 0 0 Oikea B D I C H 3 2 G 3 A Biltema Nordic Services AB

8 DK Art. 4-3 Anhængertræk saab -3 Sport Sedan 2003 St.car 200 (0 kg) MONTRINGSANVISNING Trækanordningen opfylder U-direktiv 4/20/G [ISO33:4()] C-nummer: e Anhængertrækkets vægt:,2 kg Højst tilladte træk: 0 kg D-værdi:,20 kn Bilens højst tilladte træk: Se bilens registreringsattest Maks. tilladte tryk: kg D = D-værdi [kn] T = Køretøjets totalvægt [kg] C = Anhængerens totalvægt tryk S [kg] D-værdien svarer til f.eks. C = 0 kg og T = 22 kg. ølg køretøjets specifikke begrænsninger (se registreringsattesten og instruktionsbogen). Trækkets D-værdi må ikke overstiges. D = T x C x, / [(T + C) x 00] T = C x D x 00 / [(C x,) (00 x D)] C = T x D x 00 / [(T x,) (00 x D)] GNRLL INSTRUKTIONR LÆS MONTRINGSANVISNINGN ØR MONTRING! OBS! Anhængertræk skal monteres på et værksted, uanset årgang. jern eventuelle urenheder fra undervognen ved kontaktfladerne. Tynd rustbeskyttende olie behøver ikke at blive fjernet. Rens gevindene i de fastsvejsede møtrikker før montering. Ovale huller skal dækkes med planskiver. Smør alle fastspændinger med en tynd rustbeskyttende olie efter monteringen. Der må ikke svejses. Når trækket er monteret, skal køretøjet som hovedregel synes. r bilen højst år gammel med en totalvægt på højst 300, kg kan den registreres med tilkoblingsanordning til synsfri sammenkobling uden at være synet. lmonteringen skal være udført i henhold til bilproducentens vejledning. Hvis bilen er 4 år eller yngre, skal værkstedet sætte sit firmastempel på monteringsanvisningen, som medbringes til (Bilinspektionen) bilsynet. Hvis bilen er ældre end 4 år er det ikke nødvendigt at medbringe monteringsanvisningen til synet. Opbevar trækkets monteringsanvisning samt eventuelle brugs- og vedligeholdelsesvejledninger sammen med bilens øvrige dokumenter. fter eventuelt syn skal trækket korrosions/rustbeskyttes. Trækkuglen skal holdes ren og smurt. OBS! Konstruktionsændring af trækanordning eller monteringsdele er forbudt. Beskadiget trækanordning eller monteringsdel skal udskiftes med nyt. Trækkuglens diameter må ikke være under Ø 4 på det smalleste sted. Producentens produktansvar gælder ikke skader forårsaget af forkert montering og/eller forkert brug. PAK ALL DL UD OG KONTROLLR, AT ALL B- STANDDL R MD I SÆTTT. -3 Sport Sedan. Afmonter baglygterne. Afmonter kofangeren: - 2 stk. skruer under hver baglygte. - 2 stk. skruer i hver skærmkant. - 2 stk. skruer nedefra. - 2 stk. plastmøtrikker nedefra. jern undervognsbehandling og snavs ved trækkets opspændinger. 2. Udskift eksisterende møtrikker/skiver i aluminiumsbjælken med møtrikker () og skiver () i bilens bagplade. Centrer og momentspænd jævnfør tabellen. 3. Lav en åbning i kofangerens nederste kant iht. skabelonen. OBS! Der skal kun laves åbning i den del af kofangeren, som er under bilen. 4. Monter trækkuglen (B) og (C) i hullerne i aluminiumsbjælken med bolte (2), skiver (), møtrikker () og mellemplade (G). Monter trækkuglen (A) sammen med forbindelsespladen () og elkontaktholderen (H) med bolte (4), skiver () og låsemøtrikker (). Centrer alle dele og spænd let til.. Monter opspændingspladen (D) med bolte (), skiver () og afstandsskiver () i møtrikkerne. Centrer denne i forhold til forbindelsespladen () og monter med bolte (3) sammen med skiver () og låsemøtrikker (). Centrer alle dele og spænd samtlige bolte med momentnøgle jævnfør tabellen.. Monter kofangeren.. Udfør den elektriske montering iht. separat instruktion. OBS! lkabelsæt medfølger ikke. -3 Sport Kombi. Afmonter kofangeren: - 2 stk. skruer i hver skærmkant. - 2 stk. skruer nedefra. - 2 stk. plastmøtrikker nedefra. - ør en skruetrækker ind i hullet mellem baglygte og kofanger som på billedet. jern undervognsbehandling og snavs ved trækkets opspændinger. 2. Udskift eksisterende møtrikker/skiver i aluminiumsbjælken med møtrikker () og skiver () i bilens bag- 200 Biltema Nordic Services AB

9 DK Art plade. Centrer og spænd med momentnøgle jævnfør tabellen. Lav en åbning i kofangerens nederste kant iht. skabelonen. OBS!»Der skal kun laves åbning i den del af kofangeren, som er under bilen. Monter trækkuglen (B) og (C) i hullerne i aluminiumsbjælken med bolte (2), skiver (), møtrikker () og mellemplade (G). Monter trækkuglen (A) sammen med forbindelsespladen () og elkontaktholderen (H) med bolte (4), skiver () og låsemøtrikker (). Centrer alle dele og spænd let til. Monter opspændingspladen (D) med bolte (), skiver () og afstandsskiver () i møtrikkerne.«centrer denne i forhold til forbindelsespladen () og monter med bolte (3) sammen med skiver () og låsemøtrikker (). Centrer alle dele og spænd samtlige bolte med momentnøgle jævnfør tabellen. Monter kofangeren. Udfør den elektriske montering iht. separat instruktion. OBS! lkabelsæt medfølger ikke. TILSPÆNDINGSMOMNT M x, Nm M Nm Mx, Nm M Nm M2x, Nm M2x, Nm M Nm M Nm M4x, Nm M Nm Indsmør skrueforbander Kombi: or at afmontere bagerste kofanger løsnes clipsene ved at føre en skruetrækker ind i hullet (som vist med pile) og adskil holderne. MONTRINGSDL Pos. Antal Betegnelse A stk. Trækkugle, fast B stk. Kugleholder, højre C stk. Kugleholder, venstre D stk. Opspændingsplade, karosseri 2 stk. orbindelsesplade, kombi 2 stk. orbindelsesplade, sedan G 2 stk. Mellemplade, kugleholder H stk. lkontaktholder Udskæringsskabelon Udskæringsskabelon til kofangerens nederste kant på Saab -3 Sport Sedan 2003-/Sport Kombi Skær/ sav jævnfør det opstregede felt. Kofangerens centerlinje 2 stk. Bolt M x stk. Bolt M x stk. Bolt M2 x stk. Bolt M2 x 0 stk. Planskiver M Brb stk. Planskiver M2 Brb 2 stk. Spændeskiver M 2 stk. Afstandsskiver 40 x 40 x 4 4 stk. Låsemøtrikker M 4 stk. Låsemøtrikker M2 remad 0 0 Højre B D I C H 3 2 G 3 A Biltema Nordic Services AB

10 DK Art. 4-3

DRAGKROK TILHENGERFESTE VETOKOUKKU ANHÆNGERTRÆK

DRAGKROK TILHENGERFESTE VETOKOUKKU ANHÆNGERTRÆK Art. -6 DRAGKROK TILHENGERFESTE VETOKOUKKU ANHÆNGERTRÆK AUDI A6 Sedan/Avant (00 kg) 99 00 0 Biltema Nordic Services AB SE Art. -6 DRAGKROK AUDI A6 SEDAN/AVANT (00 kg) 99 00 MONTERINGSANVISNING Draganordningen

Lisätiedot

MONTERINGSANVISNING SAAB ,

MONTERINGSANVISNING SAAB , Bil: MONTERINGSANVISNING SAAB 900 1994-, 9-3 1998- Artikelnummer: Dragkrokens vikt: 10 kg 30.608 D-värde: 8,91 D- värdet motsvarar en totalvikt på bilen med 2100 kg och en högsta tillåtna släpvagnsvikt

Lisätiedot

MONTERINGSANVISNING SAAB ,

MONTERINGSANVISNING SAAB , Bil: MONTERINGSANVISNING SAAB 900 1994-, 9-3 1998- Artikelnummer: Dragkrokens vikt: 10 kg D-värde: 8,91 D- värdet motsvarar en totalvikt på bilen med 2000 kg och en högsta tillåtna släpvagnsvikt på 1600

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

Monteringsanvisning

Monteringsanvisning onteringsanvisning 7.66 R Tel: 0220-5640 ax: 0220-4244 il: itsubishi alant (E50) Sedan & Hatchback, & 4W 99-997 atum: 9 09 09 Innehållsförteckning: Pos nr ntal Titel/enämning, beteckning, material, dimension

Lisätiedot

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen Ver. 00-000 Modell/Malli: AC-90 Nr/Nro: -9 SVENSKA Stege till uppblåsbar pool Artikelnummer: -9, modell AC-90 Läs

Lisätiedot

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA MEDDELANDE TILL FÖRÄLDRAR: MODELLERA INNEHÅLLER VETE MELDING TIL FORELDRE: INNEHOLDER HVETE OPLYSNING TIL FORÆLDRE: INDEHOLDER HVEDE HUOMAUTUS VANHEMMILLE: MUOVAILUMASSA SISÄLTÄÄ VEHNÄÄ SKA MONTERAS AV

Lisätiedot

UNIMOG 1000-1650/L32 56-206801

UNIMOG 1000-1650/L32 56-206801 2000-12-20 38-038200e UNIMOG 1000-1650/L32 56-206801 56-637100 Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt Monteringen skall utföras av utbildad och kompetent personal och ske på auktoriserad verkstad

Lisätiedot

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Lisätiedot

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85 AVO GRUPP NR OATUM SECTlON GAOuP NO DATE ERZEUGNIS AeT GRuPPE NR DATUM SECTlON GROUPE NO DATE P 3 39 5 Aug 85 ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 40/60-740/760 TAKMONTAGE 40/60 sid.

Lisätiedot

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels 34-9208-2 Trolley Case Resväska Trillekoffert Matkalaukku Push-button locking tele scopic handle Four 360 multidirectional wheels Trolley Case Made of polycarbonate. Push-button locking telescopic handle

Lisätiedot

PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS

PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS 2 PYYKINKUIVAUSTELINE 122 TORKVINDA 122 4751- PYYKINKUIVAUSTELINE 124 TORKVINDA 124 4750- PYYKINKUIVAUSTELINE 222 TORKVINDA 222 4754- Keskisalko/ mittrör n.

Lisätiedot

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual ARM-19 ARM-20 Fixed wall mount EN SE FI DK NO User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide SE Användarhandledning For mounting on concrete and wooden walls, please

Lisätiedot

SCdefault. 9-5 Asennusohje

SCdefault. 9-5 Asennusohje SCdefault 9-5 Asennusohje SITdefault (EC 94/20, E4 00 1379) (EC 94/20, E4 00 2485) Vetokoukku, kiinteä MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Accessories

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

Kehoa kutkuttava seurapeli

Kehoa kutkuttava seurapeli Kehoa kutkuttava seurapeli Pelaajia: 2-5 henkilöä tai joukkuetta Peliaika: 30 45 min Välineet: pelilauta, 112 korttia, kaksi tavallista noppaa, yksi erikoisnoppa ja viisi pelinappulaa. Kisa Pelin tarkoituksena

Lisätiedot

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY 95.581.231/ÄM 232945/06.15 www.grohe.com 30 274 32 168 D...1 NL...6...3 PL...11...6 P...16...8 BG...21...11 CN...26...13 GB...2...1 S...7...4 UAE...12...6 TR...17...9

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

Mitsubishi Galant Sedan/Avance (without /utan level control) Sedan Avance kg kg kg. 80 kg.

Mitsubishi Galant Sedan/Avance (without /utan level control) Sedan Avance kg kg kg. 80 kg. E-mail : info@monoflex.se Phone (SE) : 0046 (0) 220 22540 Fax (SE) : 0046 (0) 220 14244 3.4026 SE DK Art. Nr. E-mail : info@monoflex.dk Phone (DK) : 0045 6444 2200 Fax (DK) : 0045 6444 222 Mitsubishi alant

Lisätiedot

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv.

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. Passer sammen med andre eller sig selv. Passaa yhdessä toisten kanssa

Lisätiedot

Mercedes Benz. Bladfjädring Bladfjæring Lehtijouset 56-226501 56-637100. Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt

Mercedes Benz. Bladfjädring Bladfjæring Lehtijouset 56-226501 56-637100. Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt Mercedes Benz Bladfjädring Bladfjæring Lehtijouset 56-226501 56-637100 2002-11-18 38-051000b Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt Monteringen skall utföras av utbildad och kompetent personal

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 ----------------------------------------------------------------------------------- MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 1516/MT

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

TSL-peilikaappi TSL-spegelskåp. TST-peilikaappi TST-spegelskåp. Asennusohje Monteringsanvisning

TSL-peilikaappi TSL-spegelskåp. TST-peilikaappi TST-spegelskåp. Asennusohje Monteringsanvisning TSL-peilikaappi TSL-spegelskåp TST-peilikaappi TST-spegelskåp Asennusohje Monteringsanvisning Osaluettelo PEILIKAAPIT TSL40-TSL70 TST40-TST70 TSL75-TSL90 TST75-TST90 Nimike Määrä kpl Määrä kpl Asennusohje

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

VOLVO B10-B, B12-B 56-150801

VOLVO B10-B, B12-B 56-150801 2002-11-18 38-033900d VOLVO B10-B, B12-B 56-150801 56-647140 Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt Monteringen skall utföras av utbildad och kompetent personal och ske på auktoriserad verkstad

Lisätiedot

Lasten tarinoita Arjen sankareista

Lasten tarinoita Arjen sankareista Arjen sankarit Lasten tarinoita Arjen sankareista 112-päivää vietetään vuosittain teemalla Ennakointi vie vaaroilta voimat. Joka vuosi myös valitaan Arjen sankari, joka toiminnallaan edistää turvallisuutta

Lisätiedot

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Kaba kalustelukot 4:1. Kaba AB, Box 353, 631 05 Eskilstuna Tel. 016-16 15 00, Fax 016-16 15 73 info@kae.kaba.com, www.kaba.se. 1071V Vasenpuoleinen

Kaba kalustelukot 4:1. Kaba AB, Box 353, 631 05 Eskilstuna Tel. 016-16 15 00, Fax 016-16 15 73 info@kae.kaba.com, www.kaba.se. 1071V Vasenpuoleinen Kaba kalustelukot 71 Pyöreä kalustelukko poraussuojalla postilaatikoihin, kaappeihin ym ym. Toimitetaan vakiona ilman telkeä. Sovitettu SS:n telkivalikoimaan mm 8450, 1870 ym. vain poistuu vain lukitussa

Lisätiedot

STIGA COLLECTOR 30" B KÄYTTÖOHJEET 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B KÄYTTÖOHJEET 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B KÄYTTÖOHJEET 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. FI SUOMI TURVAOHJEET 1. Älä anna sellaisten henkilöiden

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

Teknik i sensorer for stegning/friturestegning

Teknik i sensorer for stegning/friturestegning Hurtig vejledning Teknik i sensorer for stegning/friturestegning Fremgangsmåde 1. Sæt panden på. 2. Vælg kogefelt. 3. Tryk på symbolet Ô. 4. Vælg indstillingen Manuel. 5. Tryk på symbolet X, og vælg det

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 986/2009 vp Auton katsastamisen mahdollistaminen Espanjassa Eduskunnan puhemiehelle Huomattava määrä suomalaisia asuu osan vuotta Espanjassa. Monilla on siellä oma Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

Muut saniteettiposliinit Övriga sanitetsporslin. 6:2 - Färgalternativ och VVS-nummer Pesualtaat. Tvättställ Ruuvikiinnitys Bultupphängning

Muut saniteettiposliinit Övriga sanitetsporslin. 6:2 - Färgalternativ och VVS-nummer Pesualtaat. Tvättställ Ruuvikiinnitys Bultupphängning IDO Muut saniteettiposliinit Övriga sanitetsporslin Sisällysluettelo Innehållsförteckning - Värivaihtoehdot ja LVI-numerot :2 - Färgalternativ och VVS-nummer Pesualtaat Tvättställ Ruuvikiinnitys Bultupphängning

Lisätiedot

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet LTY17, LTY17 Lisätehoyksikkö Extra effektenhet 21042016/ZVR-841 Tämä asennus- ja käyttöohje on tarkoitettu saunan, kiukaan, ohjauskeskuksen ja lisätehoyksikön omistajalle tai niiden hoidosta vastaavalle

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 759/2004 vp Liikunnanopettajien pätevöityminen terveystiedon opettajiksi Eduskunnan puhemiehelle Uuden lain myötä aikaisemmin valmistuneet liikunnanopettajat eivät ole päteviä opettamaan

Lisätiedot

HIFEK-huippuimurit 01-12 Takfläktar HIFEK 01-12

HIFEK-huippuimurit 01-12 Takfläktar HIFEK 01-12 HIFEK-huippuimurit 1-12 Takfläktar HIFEK 1-12 HIFEK-huippuimurin juoksupyörässä on sovellettu uutta virtauslaskentatekniikkaa, minkä johdosta se tarjoaa erittäin hyvän hyötysuhteen ja samalla alhaisen

Lisätiedot

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng 1 *Starttirahalla edistetään uuden yritystoiminnan syntymistä ja työllistymistä turvaamalla yrittäjän toimeentulo yritystoiminnan käynnistämisvaiheen

Lisätiedot

Fonte 16045SAVA 16045VAVA 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS K16045VAK2 K16045SAK1 K16045K3 K16045K3

Fonte 16045SAVA 16045VAVA 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS K16045VAK2 K16045SAK1 K16045K3 K16045K3 Fonte 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS 16045SAVA K16045SAK1 K16045VAK2 K16045K3 16045VAVA K16045VAK1 K16045VAK2 K16045K3 1 2 900167 LE22SWL003 LE22VWL003 LE18VWL001

Lisätiedot

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0 TT-THERMO motorvärmare Installation och bruksanvisning v2.0 Importör: Address: Web: Email: Mob: Innehåll Leveransen innehåller: 2 Funktion OBS! Använd inte värmaren utan kylvätska. 3 Lämmittimien tekniset

Lisätiedot

3636401101 kovalla, valkoisella istuinkannella nro 9157001001, min.100

3636401101 kovalla, valkoisella istuinkannella nro 9157001001, min.100 IDO Glow Rimfree WC 36364 IDO/nro nr LVInro/VVSnr 3636401101 56129 40,0 3636401101 kovalla, valkoisella istuinkannella nro 9157001001, jossa hydraulinen Slow Close toiminto ja Quick Release saranat Ilman

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

HUOLTO: Puhdista räystäskourut. Tarkista oven ja tuuletusluukkujen toimivuus. Puhdista kasvihuone ennen ja jälkeen kasvukauden.

HUOLTO: Puhdista räystäskourut. Tarkista oven ja tuuletusluukkujen toimivuus. Puhdista kasvihuone ennen ja jälkeen kasvukauden. 66, 86, 106 Kiitos kun valitsit kasvihuoneen. Alumiininen kasvihuone, oikein asennettuna, palvelee käyttäjäänsä monia vuosia. Pystytä kasvihuone tasaiselle, tukevalle alustalle, mahdollisimman aurinkoiselle

Lisätiedot

EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning

EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Lue myös Yleiset asennusohjeet. Tarkista laudekorkeus laudesuunnitelmastasi. Ohjeessa on käytetty vakiolaudekorkeuksia. Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning

Lisätiedot

Nordisk Forbund. Nordisk Forbund TNS

Nordisk Forbund. Nordisk Forbund TNS Contents 1 Resultater 3 2 Usikkerhed og basestørrelser 7 2 1 Resultater Metode Feltperiode: Uge 12 og 13 2014 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere i hhv. Sverige og Finland på 18 eller derover. Metode:

Lisätiedot

900 Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault

900 Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault SCdefault 900 Asennusohje SITdefault MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Ulosvedettävä suksen-/lumilaudanpitimet Accessories Part No. Date Instruction

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

VOLVO 4x2. Luftfjädring Luftfjæring Ilmajousitus 56-204301 56-646210. Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt

VOLVO 4x2. Luftfjädring Luftfjæring Ilmajousitus 56-204301 56-646210. Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt VOLVO 4x2 Luftfjädring Luftfjæring Ilmajousitus 56-204301 56-646210 2002-11-18 38-035900k Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt Monteringen skall utföras av utbildad och kompetent personal

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

DAF 6x2. Luftfjädring Luftfjæring Ilmajouset 56-158301 56-647500. Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt

DAF 6x2. Luftfjädring Luftfjæring Ilmajouset 56-158301 56-647500. Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt DAF 6x2 Luftfjädring Luftfjæring Ilmajouset 56-158301 56-647500 2002-11-18 38-031600e Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt Monteringen skall utföras av utbildad och kompetent personal och

Lisätiedot

Puhdistusliina. Rengöringsduk.

Puhdistusliina. Rengöringsduk. SYNC 32 2015-02-24 Sanka takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. 2.5 mm x 1 x 1 x 2 x 2 x 3 Puhdistusliina.

Lisätiedot

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta dia-valinta 2007 Insinöörivalinnan matematiikankoe, 29.5.2007 klo 14-17

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta dia-valinta 2007 Insinöörivalinnan matematiikankoe, 29.5.2007 klo 14-17 Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta dia-valinta 007 Insinöörivalinnan matematiikankoe, 9.5.007 klo 14-17 Sarja A Ohjeita. Sijoita jokainen tehtävä omalle sivulleen. Merkitse jos tehtävä jatkuu

Lisätiedot

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN Joka neljäs vuosi pidettävissä edustajiston vaaleissa valitaan osuuskaupan edustajistoon 50 edustajaa. Edustajisto toimii osuuskaupan

Lisätiedot

Dragbar Sandspridare. Instruktionsbok

Dragbar Sandspridare. Instruktionsbok Vedettävä hiekoitin Käyttö- ja huolto-ohjekirja Dragbar Sandspridare Instruktionsbok Dragbar sandspreder Bruks- og vedlikeholdsanvisning Sisältö Innehåll Innhold Lue ennen tuotteen käyttöä Läs denna instruktion

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 Tietoisku 8/2013 Sisällys 1. Asuntokuntien keskikoko pieneni hieman 2. Perheiden keskikoko pysynyt ennallaan 3. Monilapsisuus yleisintä Pohjois-Espoossa 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

PMB 224 PITUMAX G. PITUMAX G -lisävarusteet: kabel genomföring

PMB 224 PITUMAX G. PITUMAX G -lisävarusteet: kabel genomföring PMB 224 PITUMAX G Sludgetrap G Sand/slamavskiljare för markförläggning Glasfiberarmerad polyester Lujitemuovia Hiekan-/lietteenerotin PITUMAX G on hiekan-/lietteenerotin, joka on tarkoitettu hiekan ja

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , ,

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , , Installation instructions, accessories Ohje nro 31414772 Versio 1.3 Osa nro 31454698, 31373543, 31435945 Vetokoukku, kiinteä IMG-381926 Volvo Car Corporation Vetokoukku, kiinteä- 31414772 - V1.3 Sivu 1

Lisätiedot

AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG

AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG MUSEOVIRASTO PL 913 00101 HELSINKI p. 0295 33 6999 www.nba.fi MUSEIVERKET PB 913 00101 HELSINGFORS tel. 0295 33 6999 AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG

Lisätiedot

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Osuuskauppa Varuboden-Osla haluaa omalla toimialueellaan,

Lisätiedot

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3 TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN Varsinais-Suomi Iniön kunta Iniö (Iniö 99,0 MHz) liite 1 Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2 Pro Radio Oy Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki

Lisätiedot

OHJEITA / ANVISNINGAR 18.5.2015

OHJEITA / ANVISNINGAR 18.5.2015 OHJEITA / ANVISNINGAR 18.5.2015 Ulkomaiset tutkinnot Kaikista ulkomailla suoritetuista korkeakoulututkinnoista on voitava esittää Opetushallituksen antama rinnastustodistus (www.oph.fi Koulutus ja tutkinnot

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Fucithalmic vet. 1% silmätipat, suspensio koirille ja kissoille 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA,

Lisätiedot

MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE

MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE 900 Moottorinlämmitin Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces 400 110 375 9:87-12 Jan 00 47

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby Sosiaali- ja terveyslautakunta 149 03.09.2014 Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby 537/02/02/00/2014

Lisätiedot

Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden

Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden Elina Väistö Sito Parhaan ympäristön tekijät Sitossa laadittu kuluneen vuoden aikana Utarbetad vid Sito under det gångna året Sähköautojen

Lisätiedot

Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus Verksamheten i det nya landskapet Österbotten

Lisätiedot

ADORA

ADORA Adora har skandinavisk, exklusiv design som sitt signum. Adora är grundat i Danmark och företagets armaturer kännetecknas av trendkänslig stramhet, renhet och modern formgivning. Zebra Reklambyrå, Trollhättan

Lisätiedot

Thomas Åman, Metsäkeskus Lars Berggren, Skogsstyrelsen FLISIK-hanke

Thomas Åman, Metsäkeskus Lars Berggren, Skogsstyrelsen FLISIK-hanke Thomas Åman, Metsäkeskus Lars Berggren, Skogsstyrelsen FLISIK-hanke Erilaisia toimintoja Sanasto Opintomatkoja Yhteinen maastoretki (kunnostusojitus) Yleisellä tasolla Seuraava vaihe työharjoittelu (käytännön

Lisätiedot

Till riksdagens talman

Till riksdagens talman KK 496/2009 vp Mikaela Nylander /r ym. SKRIFTLIGT SPÖRSMÅL 496/2009 rd Publicering av platsannonser också i svenska dagstidningar Till riksdagens talman Enligt språklagen är en tvåspråkig myndighet skyldig

Lisätiedot

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design)

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) Installation instructions, accessories Ohje nro 31399510 Versio 1.0 Osa nro 31260698 Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) IMG-378205 Volvo Car Corporation Sähkötoiminen moottorinlämmitin,

Lisätiedot

KUNTA- JA SOTE-UUDISTUS Ka

KUNTA- JA SOTE-UUDISTUS Ka KUNTA- JA SOTE-UUDISTUS Ka ut4 OCH SOCIAL- 0 C14, HÄLSOVÄRD RE F.ly Kunnan ilmoitus valtiovarainministeriölle kuntarakenneuudistukseen li ittyvästä selvitysalueesta Kuntarakennelain (1698/2009) 4 b :n

Lisätiedot

Katolle asennettu GSM-antenni

Katolle asennettu GSM-antenni Ohje nro Versio Osa nro 30660777 1.0 Katolle asennettu GSM-antenni Sivu 1 / 10 Varuste A0000162 A0800872 A0000214 A0000177 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset ja varoitustekstit

Lisätiedot

MYYNTILUVAN HALTIJA FERRING LÄÄKKEET OY, PL 23, 02241 Espoo, puhelin 0207 401 440

MYYNTILUVAN HALTIJA FERRING LÄÄKKEET OY, PL 23, 02241 Espoo, puhelin 0207 401 440 PAKKAUSSELOSTE MINIRIN 0,1 mg/ml nenätipat, liuos MINIRIN SISÄLTÄÄ: 1 ml nenätippoja sisältää: desmopressiiniasetaattia 0,1 mg vastaten desmopressiinia 0,089 mg sekä apuaineina klooributanolihemihydraattia

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 110/2007 vp Alkoholin liikakäyttöön puuttuminen työpaikoilla Eduskunnan puhemiehelle Suomessa saattaa olla Työterveyslaitoksen selvityksen mukaan jopa 500 000 700 000 alkoholin suurkuluttajaa.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 767/2001 vp Postinjakelu Kangasalan Kuohenmaalla Eduskunnan puhemiehelle Postin toiminta haja-asutusalueilla on heikentynyt. Postin jakaminen myöhään iltapäivällä ei ole kohtuullista.

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje. Kuormalavahylly

Asennus- ja käyttöohje. Kuormalavahylly Asennus- ja käyttöohje Kuormalavahylly PÄÄDYN KOKOAMINEN Kiristysmomentti, ruuviliitos Ruuvi M0 8.8 Maks. kiristysmomentti 7 Nm Ruuviliitoksiin on käytettävä lukitusmuttereita M0 luokka 8 Taptite M6 Maks.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 590/2013 vp Poliisimiesten sivutyöluvat ja poliisijohdon palkkataso Eduskunnan puhemiehelle Lähes peräkkäisinä päivinä uutisoitiin ensin poliisimiesten sivutöistä ja niiden laillisuudesta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1094/2013 vp Eläkeläisten kireä verotus Eduskunnan puhemiehelle Kun henkilö jää eläkkeelle, hänen tulotasonsa puolittuu, kun sitä verrataan henkilön työelämästä saamaan palkkaan. Eläkeläisten

Lisätiedot

MALLI MODELL. Päivämäärä Datum

MALLI MODELL. Päivämäärä Datum Vaarallisten aineiden kuljetus () Lähettäjä Avsändare From sbelopp Kääntöpuolella lähettäjän vastuut ja kuljetusasiakirjan täyttöohjeet. Avsändarens ansvar och anvisningar för ifyllning av transportdokumentet

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1256/2001 vp Palkansaajan järjestäytymättömyys ammattiliittoihin Eduskunnan puhemiehelle Perustuslaki turvaa oikeuden olla järjestäytymättä ammattiliittoon. Käytännössä valinnanvapautta

Lisätiedot

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne NBS Workshop Antti Paananen 22.11.2013 Sisältö 1. Mitä tähän mennessä on tehty ja missään ollaan NordREG työssä? 2. Millaista poliittista ohjausta hankkeelle on saatu?

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1254/2001 vp Osa-aikalisän myöntämisen perusteet Eduskunnan puhemiehelle Kun osa-aikalisäjärjestelmä aikoinaan otettiin käyttöön, sen yhtenä perusteena oli lisätä työssä jaksamista

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

Ketoconazol Sandoz Shampoo 20 mg/g

Ketoconazol Sandoz Shampoo 20 mg/g PAKKAUSSELOSTE Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi ilman lääkärin apua. Tästä

Lisätiedot

Scheriproct Neo peräpuikko

Scheriproct Neo peräpuikko 1 PAKKAUSSELOSTE Scheriproct Neo peräpuikko Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin alat käyttää Scheriproct Neo -valmistetta. Pakkausseloste sisältää tietoa valmisteen käytön eduista ja siihen

Lisätiedot

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 Kansainvälinen pitkäkestoinen koulukyselytutkimus, jossa tarkastellaan kouluikäisten lasten ja nuorten terveyskäyttäytymistä ja elämäntyylejä eri konteksteissa.

Lisätiedot

AV30 Ilmanpoistin höyryjärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje

AV30 Ilmanpoistin höyryjärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1233450/2 IM-P123-04 ST Issue 2 AV30 Ilmanpoistin höyryjärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1. Yleistä 2. Turvallisuustiedote 3. Asennus 4. Ilmanpoistimen hitsaus 5. Huolto 6. Hävittäminen 7. Saatavat

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. Natriumkloridi

PAKKAUSSELOSTE. Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. Natriumkloridi PAKKAUSSELOSTE Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten Natriumkloridi Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi PAKKAUSSELOSTE AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

Autot Taulukoita sovelletuista verotusarvoista Tammikuu 2015

Autot Taulukoita sovelletuista verotusarvoista Tammikuu 2015 Autot Taulukoita sovelletuista verotusarvoista Tammikuu 2015 Ajoneuvon yleiseen vähittäismyyntiarvoon vaikuttavat ajokilometrien ja kunnon lisäksi varusteet, mutta tietoja niistä ei voida teknisten esteiden

Lisätiedot

Ovelle-paketti Till Dörren-paket

Ovelle-paketti Till Dörren-paket Poista tarran suojapaperi ja kiinnitä kostuttamatta tasaiselle pinnalle. Lösgör dekalens skyddspapper och fäst på en jämn yta utan att fukta. Lähettäjä Avsändare Vastaanottaja Mottagare (Päivisin På dagarna)

Lisätiedot

PRESTANDADEKLARATION

PRESTANDADEKLARATION PRESTANDADEKLARATION Produkttypens unika identifikationskod Artikelnr Artikelnamn 20081300 MOTION 140C BADKAR 20081301 MOTION 140C COMFORT 20081302 MOTION 140C SUPERIOR 20081303 MOTION 140C EXECUTIVE 20081310

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 964/2010 vp Oppilaitosten työharjoittelujaksot Eduskunnan puhemiehelle Ammattikorkeakoulut järjestävät monimuotoopetusta, jossa yhdistellään eri opetuskeinoja joustavasti keskenään.

Lisätiedot