Dragkrok Tilhengerfeste Vetokoukku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Dragkrok Tilhengerfeste Vetokoukku"

Transkriptio

1 Art. 4-3 Dragkrok Tilhengerfeste Vetokoukku Anhængertræk SAAB -3 Sport Sedan 2003 Sport Kombi/St.vogn/armari/St.car 200 (0 kg) 200 Biltema Nordic Services AB

2 S Art. 4-3 Dragkrok saab -3 Sport Sedan 2003 Sport Kombi 200 (0 kg) MONTRINGSANVISNING Draganordningen uppfyller U-direktiv 4/20/G [ISO33:4()] C-nummer: e Dragkrokens vikt:,2 kg Dragkrokens högsta tillåtna släpvagnsvikt: 0 kg D-värde:,20 kn Bilens högsta tillåtna släpvagnsvikt: Se bilens registreringsbevis Max. tillåtet kultryck: kg D = D-värde [kn] T = Tot.vikt av fordon [kg] C = Släpvagns totalvikt kultryck S [kg] D-värde motsvarar t.ex. C = 0 kg och T = 22 kg. ölj även fordonsspecifika begränsningar (se registerutdrag och fordonsinformation). Dragets D-värde får ej överskridas. D = T x C x, / [(T + C) x 00] T = C x D x 00 / [(C x,) (00 x D)] C = T x D x 00 / [(T x,) (00 x D)] ALLMÄNNA INSTRUKTIONR LÄS MONTRINGSANVISNINGN ÖR MONTRING! Skrapa bort eventuell underredsmassa från kontaktytorna. Tunn rostskyddsolja behöver inte avlägsnas. Rensa gängor i insvetsade muttrar före montering. Ovala hål skall täckas med planbricka. Spruta alla infästningar med tunn rostskyddsolja efter monteringen. Svetsning får ej förekomma. När draganordningen har monterats, skall fordonet inom fyra veckor registreringsbesiktigas hos Svensk Bilprovning. lmontaget måste då vara utfört enligt bilfabrikantens anvisningar. Bevara dragets monteringsanvisning, samt eventuella bruks- och underhållsanvisningar med fordonets övriga dokument. OBS! Monteringsanvisningen skall uppvisas vid registreringsbesiktningen i Sverige. fter besiktning skall draganordningen korrosion/rostskyddsbehandlas. Dragkulan skall hållas ren och smord. OBS! Konstruktionsändring av draganordning eller monteringsdetaljer är förbjudet. Skadad draganordning eller monteringsdetaljer måste bytas ut mot nya. Dragkulans diameter får ej underskrida Ø 4 mm på minsta stället. 200 Biltema Nordic Services AB 2 Tillverkarens produktansvar gäller ej skador orsakade av felaktig montering och/eller felaktig användning. PACKA UPP SAMTLIGA DTALJR OCH KONTROL- LRA ATT ALLA DLAR INNS MD I SATSN. -3 Sport Sedan. Demontera bakljusen. Demontera stötfångaren: - 2 st. skruvar under vardera bakljuset. - 2 st. skruvar i vardera skärmkanten. - 2 st. skruvar underifrån. - 2 st. plastmuttrar underifrån. Skrapa bort underredsmassa och smuts vid dragets infästningar. 2. Byt ut befintliga muttrar/brickor till aluminiumbalken med muttrar () och brickor () i bilens bakstam. Centrera och momentdrag enligt tabell. 3. Gör urtag i stötfångarens nedre kant enligt urtagsmall. OBS! Urtag skall endast göras i stötfångardel som är under bil. 4. Montera kulfäste (B) och (C) i de befintliga hålen i aluminiumbalken med bult (2), brickor (), muttrar () och motjärn (G). Montera kula (A) tillsammans med förbindningsjärn () och elkontaktfäste (H) med bult (4), brickor () och låsmutter (). Centrera alla detaljer och dra åt lätt.. Montera infästningsplåt (D) med bult (), brickor () och distansbricka () i befintliga mutterstycken. Centrera denna mot förbindningsjärnen () och montera med bult (3) tillsammans med brickor () och låsmutter (). Centrera alla detaljer och momentdrag samtliga bultförband enligt tabell.. Återmontera stötfångaren.. Utför den elektriska monteringen enligt separat instruktion. OBS! lkabelsats ingår ej. -3 Sport Kombi. Demontera stötfångaren: - 2 st. skruvar i vardera skärmkanten. - 2 st. skruvar underifrån. - 2 st. plastmuttrar underifrån. - ör in en spårmejsel i hålet vid delningen mellan bakljus och stötfångare enligt bild. Skrapa bort underredsmassa och smuts vid dragets infästningar. 2. Byt ut befintliga muttrar/brickor till aluminiumbalken med muttrar () och brickor () i bilens bakstam. Centrera och momentdrag enligt tabell. 3. Gör urtag i stötfångarens nedre kant enligt urtagsmall. OBS! Urtag skall endast göras i stötfångardel som är under bil. 4. Montera kulfäste (B) och (C) i de befintliga hålen i

3 S Art aluminiumbalken med bult (2), brickor (), muttrar () och motjärn (G). Montera kula (A) tillsammans med förbindningsjärn ( ) och elkontaktfäste (H) med bult (4), brickor () och låsmutter (). Centrera alla detaljer och dra åt lätt. Montera infästningsplåt (D) med bult (), brickor () och distansbricka () i befintliga mutterstycken. Centrera denna mot förbindningsjärnen () och montera med bult (3) tillsammans med brickor () och låsmutter (). Centrera alla detaljer och momentdrag samtliga bultförband enligt tabell. Återmontera stötfångaren. Utför den elektriska monteringen enligt separat instruktion. OBS! lkabelsats ingår ej. ÅTDRAGNINGSMOMNT M Nm M Nm Mx, Nm M Nm M2x, Nm M2x, Nm M Nm M Nm M4x, Nm M Nm Anolja skruvförband MONTRINGSSATS Pos. Antal Benämning A st. Kuldel, fast B st. Kulfäste, höger C st. Kulfäste, vänster D st. Infästningsplåt, kaross 2 st. örbindningsjärn, kombi 2 st. örbindningsjärn, sedan G 2 st. Motjärn, kulfäste H st. lkontaktfäste 2 st. Bult M x st. Bult M x st. Bult M2 x st. Bult M2 x 0 st. Planbricka M Brb st. Planbricka M2 Brb 2 st. Spännbricka M 2 st. Distansbricka 40 x 40 x 4 4 st. Låsmutter M 4 st. Låsmutter M2 Kombi: ör demontering av bakre stötfångaren lossas clips genom att föra in en spårmejsel i hålen (som pilarna visar) och separera fästena. Urtagsmall Urtagsmall för stötfångarens nedre kant på Saab -3 Sport Sedan 2003-/Sport Kombi Kapa/såga enligt det streckade fältet. Stötfångarens centrumlinje ramåt 0 0 Höger B D I C H 3 2 G 3 A Biltema Nordic Services AB

4 NO Art. 4-3 Tilhengerfeste saab -3 Sport Sedan 2003 St.vogn 200 (0 kg) MONTRINGSANVISNING Tilhengerfestet oppfyller U-direktiv 4/20/Ø [ISO33:4()] C-nummer: e Tilhengerfestets vekt:,2 kg Tilhengerfestets høyeste tillatte tilhengervekt: 0 kg D-verdi:,20 kn Bilens høyeste tillatte tilhengervekt: Se bilens vognkort Maks. tillatt kuletrykk: kg D = D-verdi [kn] T = Totalvekt av kjøretøy [kg] C = Tilhengers totalvekt kuletrykk S [kg] D-verdi tilsvarer f.eks. C = 0 kg og T = 22 kg. ølg også kjøretøyspesifikke begrensninger som finnes i vognkortet. Tilhengerfestets D-verdi må ikke overskrides. D = T x C x, / [(T + C) x 00] T = C x D x 00 / [(C x,) (00 x D)] C = T x D x 00 / [(T x,) (00 x D)] GNRLL INSTRUKSJONR LS MONTRINGSANVISNINGN ØR MONTRING! Skrap bort eventuell understellsmasse fra kontaktflatene. Tynn rustbeskyttelsesolje behøver ikke fjernes. Rens gjenger i innsveisede muttere før montering. Ovale hull skal dekkes med planskive. Sprøyt samtlige innfestinger med tynn rustbeskyttelsesolje etter montering. Sveising må ikke forekomme. lektrisk montering må utføres i samsvar med bilprodusentens anvisninger. Oppbevar tilhengerfestets monteringsanvisning og eventuelle bruks- og vedlikeholdsanvisninger sammen med kjøretøyets øvrige dokumenter. oreta til slutt korrosjons-/antirustbehandling av tilhengerfestet. Trekkulen skal holdes ren og smurt. OBS! Konstruksjonsendring av tilhengerfeste eller monteringsdeler er forbudt. Skadet tilhengerfeste eller monteringsdel må byttes ut med ny. Trekkulens diameter må ikke være mindre enn Ø 4 mm på det minste stedet. Produsentens produktansvar gjelder ikke skader forårsaket av feilaktig montering og/eller feilaktig bruk. PAKK OPP SAMTLIG DLR OG KONTROLLR AT ALL DLN R MD I STTT. -3 Sport Sedan. Demonter baklykter. Demonter støtfanger: - 2 stk. skruer under hver baklykt. - 2 stk. skruer i hver skjermkant. - 2 stk. skruer nedenfra. - 2 stk. plastmuttere nedenfra. Skrap bort understellsmasse og smuss ved tilhengerfestets innfestinger. 2. Bytt ut eksisterende muttere/skiver til aluminiumsbjelken med muttere () og skiver () i bilens bakstuss. Sentrer og foreta momenttiltrekking i samsvar med tabell. 3. Lag et uttak i støtfangerens nedre kant i samsvar med uttaksmal. OBS! Uttak skal kun lages i støtfangerdel som er under bil. 4. Monter kulefeste (B) og (C) i de eksisterende hullene i aluminiumsbjelken med bolt (2), skiver (), muttere () og motplate (G). Monter kule (A) sammen med forbindingsvinkler () og elkontaktfeste (H) med bolt (4), skiver () og låsemutter (). Sentrer alle deler og trekk lett til.. Monter innfestingsplate (D) med bolt (), skiver () og avstandsskive () i eksisterende mutterstykker. Sentrer denne mot forbindingsvinklene (), og monter med bolt (3) sammen med skiver () og låsemutter (). Sentrer alle deler og foreta momenttiltrekking av samtlige boltforbindelser i samsvar med tabell.. Monter støtfangeren tilbake på plass.. Utfør elektrisk montering i samsvar med separat instruksjon. OBS! lkabelsett medfølger ikke. -3 Sport Stasjonsvogn. Demonter støtfangeren: - 2 stk. skruer i hver skjermkant. - 2 stk. skruer nedenfra. - 2 stk. plastmuttere nedenfra. - ør en rettsportrekker inn i hullet ved delingen mellom baklykt og støtfanger som vist på bilde. Skrap bort understellsmasse og smuss ved tilhenger festets innfestinger. 2. Bytt ut eksisterende muttere/skiver til aluminiumsbjelken med muttere () og skiver () i bilens bakstuss. Sentrer og foreta momenttiltrekking i samsvar med tabell. 3. Lag et uttak i støtfangerens nedre kant i samsvar med uttaksmal. OBS! Uttak skal kun lages i støtfangerdel som er under bil. 4. Monter kulefeste (B) og (C) i de eksisterende hullene i aluminiumsbjelken med bolt (2), skiver (), muttere () og motplate (G). Monter kule (A) sammen med forbindingsvinkler () og elkontaktfeste (H) med bolt 200 Biltema Nordic Services AB 4

5 NO Art (4), skiver () og låsemutter (). Sentrer alle deler og trekk lett til. Monter innfestingsplate (D) med bolt (), skiver () og avstandsskive () i eksisterende mutterstykker. Sentrer denne mot forbindingsvinklene (), og monter med bolt (3) sammen med skiver () og låsemutter (). Sentrer alle deler og foreta momenttiltrekking av samtlige boltforbindelser i samsvar med tabell. Monter støtfangeren tilbake på plass. Utfør elektrisk montering i samsvar med separat instruksjon. OBS! lkabelsett medfølger ikke. TILTRKKINGSMOMNT M Nm M Nm Mx, Nm M Nm M2x, Nm M2x, Nm M Nm M Nm M4x, Nm M Nm MONTRINGSSTT Pos. Antall Benevnelse A stk. Kuledel, fast B stk. Kulefeste, høyre C stk. Kulefeste, venstre D stk. Innfestingsplate, karosseri 2 stk. orbindingsvinkel, stasjonsvogn 2 stk. orbindingsvinkel, sedan G 2 stk. Motplate, kulefeste H stk. lkontaktfeste 2 stk. Bolt M x stk. Bolt M x stk. Bolt M2 x stk. Bolt M2 x 0 stk. Planskive M Brb stk. Planskive M2 Brb 2 stk. Spennskive M 2 stk. Avstandsskive 40 x 40 x 4 4 stk. Låsemutter M 4 stk. Låsemutter M2 Sett inn skrueforbindelser med olje. Stasjonsvogn: or demontering av bakre støtfanger løsnes klips ved å føre en rettsportrekker inn i hullene (som pilene viser) og skille festene fra hverandre. Uttaksmal Uttaksmal for støtfangerens nedre kant på Saab -3 Sport Sedan 2003-/Sport Stasjonsvogn Kutt/sag i samsvar med det skraverte feltet. Støtfangerens midtlinje orover 0 0 Høyre B D I C H 3 2 G 3 A Biltema Nordic Services AB

6 I Art. 4-3 Vetokoukku saab -3 Sport Sedan 2003 armari 200 (0 kg) ASNNUSOHJ Vetokoukku täyttää U-direktiivin 4/20/TA vaatimukset [ISO33:4()]. U-numero: e Vetokoukun paino:,2 kg Suurin sallittu perävaunun paino vetokoukkua käytettäessä: 0 kg D-arvo:,20 kn Auton suurin sallittu perävaunupaino: katso auton rekisteriotetta. Suurin sallittu kuulaan kohdistuva paino: kg D = D-arvo [kn] T = ajoneuvon kokonaispaino [kg] C = perävaunun kokonaispaino, kuulaan kohdistuva paine S [kg] D-arvo vastaten arvoa C = 0 kg ja T = 22 kg Ota huomioon myös ajoneuvokohtaiset rajoitukset. Lisätietoja on rekisteriotteessa ja ajoneuvon tiedoissa. Vetokoukun D-arvoa ei saa ylittää. D = T x C x, / [(T + C) x 00] T = C x D x 00 / [(C x,) (00 x D)] C = T x D x 00 / [(T x,) (00 x D)] YLIST OHJT LU ASNNUSOHJ NNN ASNTAMISTA! Poista mahdollinen alustamassa kosketuspinnoista. Ohutta ruostesuoja-ainekerrosta ei tarvitse poistaa. Puhdista hitsaamalla kiinnitettyjen mutterien kierteet ennen asentamista. Soikea aukko on peitettävä aluslevyllä. Levitä kaikkiin kiinnikkeisiin ohutta ruostesuojausöljyä asentamisen jälkeen. Hitsaaminen on kielletty. Kun vetokoukku on kiinnitetty, ajoneuvo on rekisteröintikatsastettava neljän viikon kuluessa. Sähköasennus on tehtävä auton valmistajan ohjeiden mukaisesti. Säilytä vetokoukun asennusohje sekä mahdolliset käyttö- ja huolto-ohjeet yhdessä ajoneuvon muiden asiakirjojen kanssa. HUOMIO! Asennusohje on esitettävä rekisteröintikatsastuksessa. Vetokoukku on ruostesuojattava katsastuksen jälkeen. Vetokuula on pidettävä puhtaana ja voideltuna. HUOMIO! Vetokoukkuun tai sen asennuksessa käytettäviin osiin ei saa tehdä muutoksia. Jos vetokoukku tai sen asennuksessa käytettävät osat vahingoittuvat, ne on vaihdettava uusiin. Vetokoukun läpimitta ei saa alittaa Ø 4 mm pienimmästä kohdasta. 200 Biltema Nordic Services AB Valmistajan tuotevastuu ei kata virheellisen asentamisen ja/tai käyttämisen aiheuttamia vaurioita. PURA KAIKKI OSAT PAKKAUKSSTA JA TARKISTA, TTÄ KAIKKI OSAT OVAT MUKANA. -3 Sport Sedan. Irrota takavalot. Irrota puskuri. - 2 ruuvia molempien takavalojen alta - 2 ruuvia molempien reunojen alta - 2 ruuvia altapäin - 2 muovimutteria altapäin Poista alustamassa ja lika vetokoukun kiinnikkeistä. 2. Vaihda auton takaosan alumiinipalkin nykyiset mutterit ja aluslevyt muttereihin () ja aluslevyihin (). Keskitä ja kiristä momenttiin taulukon mukaisesti. 3. Tee syvennys puskurin alaosaan syvennysmallin mukaisesti. HUOMIO! Syvennys tehdään vain auton alle jäävään puskurin osaan. 4. Asenna vetokuulan kiinnikkeet (B) ja (C) alumiinipalkin nykyisiin aukkoihin pultilla (2), aluslevyillä (), muttereilla () ja vastaraudan (G) avulla. Asenna vetokuula (A) yhdessä yhdysraudan () ja sähköliitännän kiinnikkeen (H) kanssa pultilla (4), aluslevyillä () ja lukkomutterilla (). Keskitä kaikki osat ja kiristä kevyesti.. Asenna kiinnityslevy (D) pultilla (), aluslevyillä () ja välilevyn () avulla nykyisiin mutterikappaleisiin. Keskitä ne yhdysrautaan () ja asenna pultilla (3), aluslevyillä () ja lukkomutterilla (). Keskitä kaikki osat ja kiristä kaikki pulttiliitokset oikeaan momenttiin taulukon mukaisesti.. Kiinnitä puskuri takaisin paikalleen.. Tee sähköasennustyöt erillisen ohjeen mukaisesti. OBS! i sisällä sähköjohtosarjaa. -3 Sport Kombi. Irrota puskuri. - 2 ruuvia molempien reunojen alta - 2 ruuvia altapäin - 2 muovimutteria altapäin - Työnnä ristipäätaltta takavalon ja puskurin väliseen aukkoon kuvan mukaisesti. Poista alustamassa ja lika vetokoukun kiinnikkeistä. 2. Vaihda auton takaosan alumiinipalkin nykyiset mutterit ja aluslevyt muttereihin () ja aluslevyihin (). Keskitä ja kiristä momenttiin taulukon mukaisesti. 3. Tee syvennys puskurin alaosaan syvennysmallin mukaisesti. OBS! Syvennys tehdään vain auton alle jäävään puskurin osaan. 4. Asenna vetokuulan kiinnikkeet (B) ja (C) alumiinipalkin nykyisiin aukkoihin pultilla (2), aluslevyillä (), muttereilla () ja vastaraudan (G) avulla. Asenna vetokuula (A) yhdessä yhdysraudan () ja sähköliitännän kiinnik-

7 I Art keen (H) kanssa pultilla (4), aluslevyillä () ja lukkomutterilla (). Keskitä kaikki osat ja kiristä kevyesti. Asenna kiinnityslevy (D) pultilla (), aluslevyillä () ja välilevyn () avulla nykyisiin mutterikappaleisiin. Keskitä ne yhdysrautaan () ja asenna pultilla (3), aluslevyillä () ja lukkomutterilla (). Keskitä kaikki osat ja kiristä kaikki pulttiliitokset oikeaan momenttiin taulukon mukaisesti. Kiinnitä puskuri takaisin paikalleen. Tee sähköasennustyöt erillisen ohjeen mukaisesti. OBS! i sisällä sähköjohtosarjaa. KIRISTYSMOMNTTI M Nm M Nm Mx, Nm M Nm M2x, Nm M2x, Nm M Nm M Nm M4x, Nm M Nm ASNNUSSARJA Paikka Määrä Nimike A kpl Kiinteä kuulaosa B kpl Kuulan kiinnike, oikea C kpl Kuulan kiinnike, vasen D kpl Kiinnityslevy koriin 2 kpl Yhdysrauta, farmari 2 kpl Yhdysrauta, sedan G 2 kpl Kuulan kiinnikkeen vastarauta H kpl Sähköliitännän kiinnike Öljyä ruuviliitos. armariauto nnen takapuskurin irrottamista irrota kiinnike viemällä ristipäätaltta nuolien osoittamaan aukkoon ja irrottamalla kiinnikkeet. 2 kpl Pultti M x kpl Pultti M x kpl Pultti M2 x kpl Pultti M2 x 0 kpl Aluslevy M Brb kpl Aluslevy M2 Brb 2 kpl Aluslevy M 2 kpl Välilevy 40 x 40 x 4 4 kpl Lukkomutteri M 4 kpl Lukkomutteri M2 Syvennyksentekomalli Syvennyksentekomalli on tarkoitettu Saab -3 Sport Sedan / Sport Kombi mallien takapuskurin alalaitaa varten. Leikkaa tai sahaa merkityn osan mukaisesti. Puskurin keskilinja teenpäin 0 0 Oikea B D I C H 3 2 G 3 A Biltema Nordic Services AB

8 DK Art. 4-3 Anhængertræk saab -3 Sport Sedan 2003 St.car 200 (0 kg) MONTRINGSANVISNING Trækanordningen opfylder U-direktiv 4/20/G [ISO33:4()] C-nummer: e Anhængertrækkets vægt:,2 kg Højst tilladte træk: 0 kg D-værdi:,20 kn Bilens højst tilladte træk: Se bilens registreringsattest Maks. tilladte tryk: kg D = D-værdi [kn] T = Køretøjets totalvægt [kg] C = Anhængerens totalvægt tryk S [kg] D-værdien svarer til f.eks. C = 0 kg og T = 22 kg. ølg køretøjets specifikke begrænsninger (se registreringsattesten og instruktionsbogen). Trækkets D-værdi må ikke overstiges. D = T x C x, / [(T + C) x 00] T = C x D x 00 / [(C x,) (00 x D)] C = T x D x 00 / [(T x,) (00 x D)] GNRLL INSTRUKTIONR LÆS MONTRINGSANVISNINGN ØR MONTRING! OBS! Anhængertræk skal monteres på et værksted, uanset årgang. jern eventuelle urenheder fra undervognen ved kontaktfladerne. Tynd rustbeskyttende olie behøver ikke at blive fjernet. Rens gevindene i de fastsvejsede møtrikker før montering. Ovale huller skal dækkes med planskiver. Smør alle fastspændinger med en tynd rustbeskyttende olie efter monteringen. Der må ikke svejses. Når trækket er monteret, skal køretøjet som hovedregel synes. r bilen højst år gammel med en totalvægt på højst 300, kg kan den registreres med tilkoblingsanordning til synsfri sammenkobling uden at være synet. lmonteringen skal være udført i henhold til bilproducentens vejledning. Hvis bilen er 4 år eller yngre, skal værkstedet sætte sit firmastempel på monteringsanvisningen, som medbringes til (Bilinspektionen) bilsynet. Hvis bilen er ældre end 4 år er det ikke nødvendigt at medbringe monteringsanvisningen til synet. Opbevar trækkets monteringsanvisning samt eventuelle brugs- og vedligeholdelsesvejledninger sammen med bilens øvrige dokumenter. fter eventuelt syn skal trækket korrosions/rustbeskyttes. Trækkuglen skal holdes ren og smurt. OBS! Konstruktionsændring af trækanordning eller monteringsdele er forbudt. Beskadiget trækanordning eller monteringsdel skal udskiftes med nyt. Trækkuglens diameter må ikke være under Ø 4 på det smalleste sted. Producentens produktansvar gælder ikke skader forårsaget af forkert montering og/eller forkert brug. PAK ALL DL UD OG KONTROLLR, AT ALL B- STANDDL R MD I SÆTTT. -3 Sport Sedan. Afmonter baglygterne. Afmonter kofangeren: - 2 stk. skruer under hver baglygte. - 2 stk. skruer i hver skærmkant. - 2 stk. skruer nedefra. - 2 stk. plastmøtrikker nedefra. jern undervognsbehandling og snavs ved trækkets opspændinger. 2. Udskift eksisterende møtrikker/skiver i aluminiumsbjælken med møtrikker () og skiver () i bilens bagplade. Centrer og momentspænd jævnfør tabellen. 3. Lav en åbning i kofangerens nederste kant iht. skabelonen. OBS! Der skal kun laves åbning i den del af kofangeren, som er under bilen. 4. Monter trækkuglen (B) og (C) i hullerne i aluminiumsbjælken med bolte (2), skiver (), møtrikker () og mellemplade (G). Monter trækkuglen (A) sammen med forbindelsespladen () og elkontaktholderen (H) med bolte (4), skiver () og låsemøtrikker (). Centrer alle dele og spænd let til.. Monter opspændingspladen (D) med bolte (), skiver () og afstandsskiver () i møtrikkerne. Centrer denne i forhold til forbindelsespladen () og monter med bolte (3) sammen med skiver () og låsemøtrikker (). Centrer alle dele og spænd samtlige bolte med momentnøgle jævnfør tabellen.. Monter kofangeren.. Udfør den elektriske montering iht. separat instruktion. OBS! lkabelsæt medfølger ikke. -3 Sport Kombi. Afmonter kofangeren: - 2 stk. skruer i hver skærmkant. - 2 stk. skruer nedefra. - 2 stk. plastmøtrikker nedefra. - ør en skruetrækker ind i hullet mellem baglygte og kofanger som på billedet. jern undervognsbehandling og snavs ved trækkets opspændinger. 2. Udskift eksisterende møtrikker/skiver i aluminiumsbjælken med møtrikker () og skiver () i bilens bag- 200 Biltema Nordic Services AB

9 DK Art plade. Centrer og spænd med momentnøgle jævnfør tabellen. Lav en åbning i kofangerens nederste kant iht. skabelonen. OBS!»Der skal kun laves åbning i den del af kofangeren, som er under bilen. Monter trækkuglen (B) og (C) i hullerne i aluminiumsbjælken med bolte (2), skiver (), møtrikker () og mellemplade (G). Monter trækkuglen (A) sammen med forbindelsespladen () og elkontaktholderen (H) med bolte (4), skiver () og låsemøtrikker (). Centrer alle dele og spænd let til. Monter opspændingspladen (D) med bolte (), skiver () og afstandsskiver () i møtrikkerne.«centrer denne i forhold til forbindelsespladen () og monter med bolte (3) sammen med skiver () og låsemøtrikker (). Centrer alle dele og spænd samtlige bolte med momentnøgle jævnfør tabellen. Monter kofangeren. Udfør den elektriske montering iht. separat instruktion. OBS! lkabelsæt medfølger ikke. TILSPÆNDINGSMOMNT M x, Nm M Nm Mx, Nm M Nm M2x, Nm M2x, Nm M Nm M Nm M4x, Nm M Nm Indsmør skrueforbander Kombi: or at afmontere bagerste kofanger løsnes clipsene ved at føre en skruetrækker ind i hullet (som vist med pile) og adskil holderne. MONTRINGSDL Pos. Antal Betegnelse A stk. Trækkugle, fast B stk. Kugleholder, højre C stk. Kugleholder, venstre D stk. Opspændingsplade, karosseri 2 stk. orbindelsesplade, kombi 2 stk. orbindelsesplade, sedan G 2 stk. Mellemplade, kugleholder H stk. lkontaktholder Udskæringsskabelon Udskæringsskabelon til kofangerens nederste kant på Saab -3 Sport Sedan 2003-/Sport Kombi Skær/ sav jævnfør det opstregede felt. Kofangerens centerlinje 2 stk. Bolt M x stk. Bolt M x stk. Bolt M2 x stk. Bolt M2 x 0 stk. Planskiver M Brb stk. Planskiver M2 Brb 2 stk. Spændeskiver M 2 stk. Afstandsskiver 40 x 40 x 4 4 stk. Låsemøtrikker M 4 stk. Låsemøtrikker M2 remad 0 0 Højre B D I C H 3 2 G 3 A Biltema Nordic Services AB

10 DK Art. 4-3

DRAGKROK TILHENGERFESTE VETOKOUKKU ANHÆNGERTRÆK

DRAGKROK TILHENGERFESTE VETOKOUKKU ANHÆNGERTRÆK Art. -6 DRAGKROK TILHENGERFESTE VETOKOUKKU ANHÆNGERTRÆK AUDI A6 Sedan/Avant (00 kg) 99 00 0 Biltema Nordic Services AB SE Art. -6 DRAGKROK AUDI A6 SEDAN/AVANT (00 kg) 99 00 MONTERINGSANVISNING Draganordningen

Lisätiedot

11.606 MONTERINGSANVISNING. Bil: Volkswagen Golf III Variant 1994-

11.606 MONTERINGSANVISNING. Bil: Volkswagen Golf III Variant 1994- MONTERINGSANVISNING Bil: Volkswagen Golf III Variant 1994- Datum: 21.05.1999 Generella anvisningar: - Ovala hål täcks med planbricka. - Avlägsna underredsmassa från kontaktytorna. - Minst ett gängvarv

Lisätiedot

MONTERINGSANVISNING Toyota Corolla Touring 1993-97

MONTERINGSANVISNING Toyota Corolla Touring 1993-97 Bil: MONTERINGSANVISNING Toyota Corolla Touring 1993-97 Artikelnummer: Dragkrokens vikt: 16 kg 16.622 D-värde: 7,86 D- värdet motsvarar en totalvikt på bilen med 1875 kg och en högsta tillåtna släpvagnsvikt

Lisätiedot

Kovil Oy Taitajantie 2 FIN-57210 Savonlinna Finland Tel. +358-(0)15-578 40 Fax +358-(0)15-578 421

Kovil Oy Taitajantie 2 FIN-57210 Savonlinna Finland Tel. +358-(0)15-578 40 Fax +358-(0)15-578 421 5 ASENNUSOHJE / MONTERINGSANVISNING Ajoneuvon tiedot / Fordons information: Valmistaja / Tillverkare: SAAB Malli / Modell: 9-5 Sedan (4D) / Wagon (5D) 1998-2010 Tyyppi / Typ: YS3E... Kovil Oy Taitajantie

Lisätiedot

MONTERINGSANVISNING SAAB ,

MONTERINGSANVISNING SAAB , Bil: MONTERINGSANVISNING SAAB 900 1994-, 9-3 1998- Artikelnummer: Dragkrokens vikt: 10 kg 30.608 D-värde: 8,91 D- värdet motsvarar en totalvikt på bilen med 2100 kg och en högsta tillåtna släpvagnsvikt

Lisätiedot

MONTERINGSANVISNING SAAB ,

MONTERINGSANVISNING SAAB , Bil: MONTERINGSANVISNING SAAB 900 1994-, 9-3 1998- Artikelnummer: Dragkrokens vikt: 10 kg D-värde: 8,91 D- värdet motsvarar en totalvikt på bilen med 2000 kg och en högsta tillåtna släpvagnsvikt på 1600

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

Monteringsanvisning

Monteringsanvisning onteringsanvisning 7.66 R Tel: 0220-5640 ax: 0220-4244 il: itsubishi alant (E50) Sedan & Hatchback, & 4W 99-997 atum: 9 09 09 Innehållsförteckning: Pos nr ntal Titel/enämning, beteckning, material, dimension

Lisätiedot

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen Ver. 00-000 Modell/Malli: AC-90 Nr/Nro: -9 SVENSKA Stege till uppblåsbar pool Artikelnummer: -9, modell AC-90 Läs

Lisätiedot

UNIMOG 1000-1650/L32 56-206801

UNIMOG 1000-1650/L32 56-206801 2000-12-20 38-038200e UNIMOG 1000-1650/L32 56-206801 56-637100 Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt Monteringen skall utföras av utbildad och kompetent personal och ske på auktoriserad verkstad

Lisätiedot

Samlevejledning Centrifugalspreder CS 2400

Samlevejledning Centrifugalspreder CS 2400 Samlevejledning Centrifugalspreder CS 2400 1 Vær opmærksom på at alle dele medfølger. 2 x håndtag (nr. 1) 1 x justering (nr. 2) 6 x bolt 55 mm (nr. 3) 4 x møtrik (nr. 4) 2 x afstandsbøs (nr.5) 4 x spændeskive

Lisätiedot

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA MEDDELANDE TILL FÖRÄLDRAR: MODELLERA INNEHÅLLER VETE MELDING TIL FORELDRE: INNEHOLDER HVETE OPLYSNING TIL FORÆLDRE: INDEHOLDER HVEDE HUOMAUTUS VANHEMMILLE: MUOVAILUMASSA SISÄLTÄÄ VEHNÄÄ SKA MONTERAS AV

Lisätiedot

Saab 900 M94-, 9-3 -M03 (9400)

Saab 900 M94-, 9-3 -M03 (9400) SCdefault -3 Asennusohje SITdefault MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Vetokoukku, kiinteä ja irrotettava Accessories Part No. Group Date Instruction

Lisätiedot

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Lisätiedot

LINC Niagara. sanka.fi 130625A

LINC Niagara. sanka.fi 130625A LINC Niagara 130625A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. sanka.fi Tarvittaessa. Vid behov. Vaihtoehto.

Lisätiedot

Onspot. 56-228301 56-320000 Renault Premium Luftjädring Luftfjæring Ilmajousitus

Onspot. 56-228301 56-320000 Renault Premium Luftjädring Luftfjæring Ilmajousitus Onspot Monteringsavisning/Reservdelslista Monteringsanvisning/Reservedelliste Asennusohje/varaosaluettelo 2001-05-14 38-052100b 56-228301 56-320000 Renault Premium Luftjädring Luftfjæring Ilmajousitus

Lisätiedot

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria)

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria) Porejärjestelmä Tehokas porejärjestelmä jossa on myös hyvää tekevä hieromatoiminto. Sopii myös muihin markkinoilla oleviin kylpytynnyreihin, mutta tällöin meille tulee ilmoittaa tynnyrin halkaisija, istuimien

Lisätiedot

Art. 25-7700, Art. 25-7701 Art. 25-7702, Art. 25-7703, Art 25-7704. LED Lanternor. Art. 25-7704, combi. 2009 Biltema Nordic Services AB

Art. 25-7700, Art. 25-7701 Art. 25-7702, Art. 25-7703, Art 25-7704. LED Lanternor. Art. 25-7704, combi. 2009 Biltema Nordic Services AB LED Lanternor LED-lanterner LED Venelyhdyt Art. 25-7700 Art. 25-7701 Art. 25-7702 Art. 25-7703 Art. 25-7704, combi < 20 m < 20 m < 20 m < 20 m < 12 m 1 2009 Biltema Nordic Services AB LED Lanternor Lanternor:

Lisätiedot

Mitsubishi Galant Sedan/Avance (without /utan level control) Sedan Avance kg kg kg. 80 kg.

Mitsubishi Galant Sedan/Avance (without /utan level control) Sedan Avance kg kg kg. 80 kg. E-mail : info@monoflex.se Phone (SE) : 0046 (0) 220 22540 Fax (SE) : 0046 (0) 220 14244 3.4026 SE DK Art. Nr. E-mail : info@monoflex.dk Phone (DK) : 0045 6444 2200 Fax (DK) : 0045 6444 222 Mitsubishi alant

Lisätiedot

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85 AVO GRUPP NR OATUM SECTlON GAOuP NO DATE ERZEUGNIS AeT GRuPPE NR DATUM SECTlON GROUPE NO DATE P 3 39 5 Aug 85 ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 40/60-740/760 TAKMONTAGE 40/60 sid.

Lisätiedot

VOLVO 4x2, FL612 - FL614, FLC

VOLVO 4x2, FL612 - FL614, FLC VOLVO 4x2, FL62 - FL64, FLC Bladfjädring Bladfjæring Lehtijousitus 56-2520 56-647300 2002--8 38-04000f Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt Monteringen skall utföras av utbildad och kompetent

Lisätiedot

Anvisning till hydrauluttag MF & ANV008 SV

Anvisning till hydrauluttag MF & ANV008 SV Anvisning till hydrauluttag MF & ANV008 SV Traktorn sedd från vänster sida Tryckuttag, artikelnummer Monteringsvinkeln som håller snabbkopplingen ingår ej. Vinkeln tillverkas lämpligen av 3-4 mm plåt.

Lisätiedot

PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS

PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS 2 PYYKINKUIVAUSTELINE 122 TORKVINDA 122 4751- PYYKINKUIVAUSTELINE 124 TORKVINDA 124 4750- PYYKINKUIVAUSTELINE 222 TORKVINDA 222 4754- Keskisalko/ mittrör n.

Lisätiedot

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual ARM-19 ARM-20 Fixed wall mount EN SE FI DK NO User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide SE Användarhandledning For mounting on concrete and wooden walls, please

Lisätiedot

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels 34-9208-2 Trolley Case Resväska Trillekoffert Matkalaukku Push-button locking tele scopic handle Four 360 multidirectional wheels Trolley Case Made of polycarbonate. Push-button locking telescopic handle

Lisätiedot

RENAULT. Luftfjädring Luftfjæring Ilmajouset 56-149403 56-646000. Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt

RENAULT. Luftfjädring Luftfjæring Ilmajouset 56-149403 56-646000. Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt RENAULT Luftfjädring Luftfjæring Ilmajouset 56-149403 56-646000 2002-11-18 38-032800f Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt Monteringen skall utföras av utbildad och kompetent personal och

Lisätiedot

SCdefault. 9-5 Asennusohje

SCdefault. 9-5 Asennusohje SCdefault 9-5 Asennusohje SITdefault (EC 94/20, E4 00 1379) (EC 94/20, E4 00 2485) Vetokoukku, kiinteä MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Accessories

Lisätiedot

Asennusohje SpaDealers Löylytynnyri S1800 lisäohje

Asennusohje SpaDealers Löylytynnyri S1800 lisäohje Asennusohje SpaDealers Löylytynnyri S1800 lisäohje Huomioi erityisesti seuraavaa: 1. Kaikki puuosat on säilytettävä kuivassa tilassa ja niiden on oltava kuivia myös asennettaessa. Älä koskaan asenna sateessa

Lisätiedot

Mercedes Benz. Bladfjädring Bladfjæring Lehtijouset 56-226501 56-637100. Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt

Mercedes Benz. Bladfjädring Bladfjæring Lehtijouset 56-226501 56-637100. Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt Mercedes Benz Bladfjädring Bladfjæring Lehtijouset 56-226501 56-637100 2002-11-18 38-051000b Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt Monteringen skall utföras av utbildad och kompetent personal

Lisätiedot

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Mekaaninen asennus / Mekanisk montering PP- Nr. ok not ok M - 10 Sähkökaapelit asennetaan erilleen pneumatiikkajohdoista Elkablar monteras skilt från pneumatikslangar

Lisätiedot

MERCEDES. Mellanklassen, Luftfjädring Mellomklassen, Luftfjæring Keskiluokka, Ilmajouset 56-155301 56-647700

MERCEDES. Mellanklassen, Luftfjädring Mellomklassen, Luftfjæring Keskiluokka, Ilmajouset 56-155301 56-647700 MERCEDES Mellanklassen, Luftfjädring Mellomklassen, Luftfjæring Keskiluokka, Ilmajouset 56-155301 56-647700 2002-11-18 38-031100h Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt Monteringen skall utföras

Lisätiedot

Manuell framdrift/ Käsisyöttö

Manuell framdrift/ Käsisyöttö Käyttöohje bruksanvisning i original. käännös ALKUPERÄISTÄ KÄYTTÖOHJEKIRJASTA. artikelnr./tuote nro: 0458-395-0595 Manuell framdrift/ Käsisyöttö LOGOSOL M8 : Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå

Lisätiedot

Dok. ID: R-1345 Datum: 090515

Dok. ID: R-1345 Datum: 090515 ( SE ) Instruktion för byte av ben på Base ( DK ) Instruktion i ombytning af støtteben på Base ( NO ) Instruksjon for bytte av støtteben på Basen. ( DE )Anleitung zum Austausch des Stützbeins an der Base

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Ohje nro Versio Osa nro

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Ohje nro Versio Osa nro Ohje nro Versio Osa nro 30796303 1.2 Vetokoukku, kiinteä M8903758 Sivu 1 / 14 Varuste A0000162 A0000163 A0000161 A0000172 A0000165 IMG-213342 Sivu 2 / 14 IMG-223220 Sivu 3 / 14 IMG-213320 Sivu 4 / 14 JOHDANTO

Lisätiedot

VOLVO 6x2. Luftjädring Luftfjæring Ilmajousitus 56-227501 56-647300. Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt

VOLVO 6x2. Luftjädring Luftfjæring Ilmajousitus 56-227501 56-647300. Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt VOLVO 6x2 Luftjädring Luftfjæring Ilmajousitus 56-227501 56-647300 2002-11-18 38-051900c Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt Monteringen skall utföras av utbildad och kompetent personal

Lisätiedot

Mercedes Actros. Luftfjädring Luftfjæring Ilmajouset 56-220601 56-647270. Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt

Mercedes Actros. Luftfjädring Luftfjæring Ilmajouset 56-220601 56-647270. Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt Mercedes Actros Luftfjädring Luftfjæring Ilmajouset 56-220601 56-647270 2002-11-18 38-046400f Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt Monteringen skall utföras av utbildad och kompetent personal

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

Saab 900 M94-, Saab 9-3

Saab 900 M94-, Saab 9-3 SCdefault 9-5 Asennusohje SITdefault Vetokoukku, irrotettava MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Accessories Part No. Group Date Instruction Part No.

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden Ohje nro Versio Osa nro 30668471 1.2 30682095, 30682096 Vetokoukku, kiinteä M8901547 Sivu 1 / 16 Varuste A0000162 A0000163 A0000161 A0000172 A0000165 IMG-213560 Sivu 2 / 16 IMG-223189 Sivu 3 / 16 IMG-213320

Lisätiedot

VOLVO B10-B, B12-B 56-150801

VOLVO B10-B, B12-B 56-150801 2002-11-18 38-033900d VOLVO B10-B, B12-B 56-150801 56-647140 Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt Monteringen skall utföras av utbildad och kompetent personal och ske på auktoriserad verkstad

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY 95.581.231/ÄM 232945/06.15 www.grohe.com 30 274 32 168 D...1 NL...6...3 PL...11...6 P...16...8 BG...21...11 CN...26...13 GB...2...1 S...7...4 UAE...12...6 TR...17...9

Lisätiedot

FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning

FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Lue myös Yleiset asennusohjeet. Tarkista laudekorkeus laudesuunnitelmastasi. Ohjeessa on käytetty vakiolaudekorkeuksia. Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning

Lisätiedot

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 ----------------------------------------------------------------------------------- MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 1516/MT

Lisätiedot

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv.

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. Passer sammen med andre eller sig selv. Passaa yhdessä toisten kanssa

Lisätiedot

Kehoa kutkuttava seurapeli

Kehoa kutkuttava seurapeli Kehoa kutkuttava seurapeli Pelaajia: 2-5 henkilöä tai joukkuetta Peliaika: 30 45 min Välineet: pelilauta, 112 korttia, kaksi tavallista noppaa, yksi erikoisnoppa ja viisi pelinappulaa. Kisa Pelin tarkoituksena

Lisätiedot

IVECO Euro Cargo. 2-Bälgs Luftfjädring 2-Belgs Luftfjæring 2 palkeen ilmajousitus 56-222801. Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt

IVECO Euro Cargo. 2-Bälgs Luftfjädring 2-Belgs Luftfjæring 2 palkeen ilmajousitus 56-222801. Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt IVECO Euro Cargo 2-Bälgs Luftfjädring 2-Belgs Luftfjæring 2 palkeen ilmajousitus 56-222801 2002-11-18 38-047800f Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt Monteringen skall utföras av utbildad

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

TSL-peilikaappi TSL-spegelskåp. TST-peilikaappi TST-spegelskåp. Asennusohje Monteringsanvisning

TSL-peilikaappi TSL-spegelskåp. TST-peilikaappi TST-spegelskåp. Asennusohje Monteringsanvisning TSL-peilikaappi TSL-spegelskåp TST-peilikaappi TST-spegelskåp Asennusohje Monteringsanvisning Osaluettelo PEILIKAAPIT TSL40-TSL70 TST40-TST70 TSL75-TSL90 TST75-TST90 Nimike Määrä kpl Määrä kpl Asennusohje

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 001-200504 Firewirekort IEEE 1394 PCI Firewirekortti IEEE 1394 PCI Nr/Nro: 32-7172 Modell/Malli: FW3010 SE Presentation Firewirekort (IEEE 1394), snabb överföring upp till

Lisätiedot

VOLVO 6x4 6x2. Luftjädring Luftfjæring Ilmajousitus 56-223401 56-647300. Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt

VOLVO 6x4 6x2. Luftjädring Luftfjæring Ilmajousitus 56-223401 56-647300. Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt VOLVO 6x4 6x2 Luftjädring Luftfjæring Ilmajousitus 56-223401 56-647300 2002-11-18 38-048000e Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt Monteringen skall utföras av utbildad och kompetent personal

Lisätiedot

Saab 9-3, Saab Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE.

Saab 9-3, Saab Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SCdefault 900 Asennusohje SITdefault MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Polkupyöräteline, vetolaitteeseen kiinnitettävä Accessories Part No. Group Date

Lisätiedot

Man M90 4x2. Luftfjädring Luftfjæring Ilmajouset 56-200701 56-647210. Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt

Man M90 4x2. Luftfjädring Luftfjæring Ilmajouset 56-200701 56-647210. Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt Man M90 4x2 Luftfjädring Luftfjæring Ilmajouset 56-200701 56-647210 2002-11-18 38-034900e Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt Monteringen skall utföras av utbildad och kompetent personal

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 003-200311 Nr/Nro: 32-6826 Multiport USB-2.0 för 2,5 HDD USB 2.0 Multiportti 2,5 HDD -asemille Modell/Malli: FT-KUH-K36G SE Beskrivning: Du har nu köpt en produkt som står

Lisätiedot

IVECO. Luftfjädring Luftfjæring Ilmajouset 56-205901 56-647180. Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt

IVECO. Luftfjädring Luftfjæring Ilmajouset 56-205901 56-647180. Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt IVECO Luftfjädring Luftfjæring Ilmajouset 56-205901 56-647180 2002-11-18 38-036500e Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt Monteringen skall utföras av utbildad och kompetent personal och

Lisätiedot

SCdefault. 9-5 Asennusohje. Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces :60-45 Nov

SCdefault. 9-5 Asennusohje. Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces :60-45 Nov SCdefault -5 Asennusohje SITdefault Vetokoukku, irrotettava MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces

Lisätiedot

DAF 6x2. Luftfjädring Luftfjæring Ilmajouset 56-158301 56-647500. Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt

DAF 6x2. Luftfjädring Luftfjæring Ilmajouset 56-158301 56-647500. Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt DAF 6x2 Luftfjädring Luftfjæring Ilmajouset 56-158301 56-647500 2002-11-18 38-031600e Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt Monteringen skall utföras av utbildad och kompetent personal och

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

Vägghängt toalettsystem Vegghengt toalettsystem Seinään kiinnitettävä WC-järjestelmä Væghængt toiletsystem

Vägghängt toalettsystem Vegghengt toalettsystem Seinään kiinnitettävä WC-järjestelmä Væghængt toiletsystem 88-303_4_manual.indd 2011-09-9, 13.07.41 Art. 88-303, 88-304 Vägghängt toalettsystem Vegghengt toalettsystem Seinään kiinnitettävä WC-järjestelmä Væghængt toiletsystem 2011 Biltema Nordic Services AB Vägghängt

Lisätiedot

Teknik i sensorer for stegning/friturestegning

Teknik i sensorer for stegning/friturestegning Hurtig vejledning Teknik i sensorer for stegning/friturestegning Fremgangsmåde 1. Sæt panden på. 2. Vælg kogefelt. 3. Tryk på symbolet Ô. 4. Vælg indstillingen Manuel. 5. Tryk på symbolet X, og vælg det

Lisätiedot

Saab 900 2,0/2,3 M94-, Saab 9-3 2,0/2,3

Saab 900 2,0/2,3 M94-, Saab 9-3 2,0/2,3 MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE 900 Moottorinlämmitin Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces 400 126 611 9:87-18 Dec 99 51

Lisätiedot

HUOLTO: Puhdista räystäskourut. Tarkista oven ja tuuletusluukkujen toimivuus. Puhdista kasvihuone ennen ja jälkeen kasvukauden.

HUOLTO: Puhdista räystäskourut. Tarkista oven ja tuuletusluukkujen toimivuus. Puhdista kasvihuone ennen ja jälkeen kasvukauden. 66, 86, 106 Kiitos kun valitsit kasvihuoneen. Alumiininen kasvihuone, oikein asennettuna, palvelee käyttäjäänsä monia vuosia. Pystytä kasvihuone tasaiselle, tukevalle alustalle, mahdollisimman aurinkoiselle

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

DAF 6x2. Luftfjädring Luftfjæring Ilmajouset 56-203501 56-647800. Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt

DAF 6x2. Luftfjädring Luftfjæring Ilmajouset 56-203501 56-647800. Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt DAF 6x2 Luftfjädring Luftfjæring Ilmajouset 56-203501 56-647800 2002-11-18 38-035600g Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt Monteringen skall utföras av utbildad och kompetent personal och

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, Hitch. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 21 IMG

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, Hitch. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 21 IMG Installation instructions, accessories Ohje nro 30796885 Versio 1.1 Osa nro 30796880 Vetokoukku, Hitch IMG-228967 Volvo Car Corporation Vetokoukku, Hitch- 30796885 - V1.1 Sivu 1 / 21 Varuste A0000162 A0000161

Lisätiedot

DAF 4x2. Luftfjädring 2-bälgar Luftfjæring 2-belger Ilmajouset 2-paljetta 56-158101 56-647900. Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt

DAF 4x2. Luftfjädring 2-bälgar Luftfjæring 2-belger Ilmajouset 2-paljetta 56-158101 56-647900. Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt DAF 4x2 Luftfjädring 2-bälgar Luftfjæring 2-belger Ilmajouset 2-paljetta 56-158101 56-647900 2002-11-18 38-032400d Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt Monteringen skall utföras av utbildad

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden Ohje nro Versio Osa nro 31265459 1.4 31265663, 31265673, 31265668 Vetokoukku, kiinteä J8903199 Sivu 1 / 11 Varuste A0000162 IMG-281883 IMG-239664 IMG-240693 IMG-261183 Sivu 2 / 11 IMG-262084 Sivu 3 / 11

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

Kaba kalustelukot 4:1. Kaba AB, Box 353, 631 05 Eskilstuna Tel. 016-16 15 00, Fax 016-16 15 73 info@kae.kaba.com, www.kaba.se. 1071V Vasenpuoleinen

Kaba kalustelukot 4:1. Kaba AB, Box 353, 631 05 Eskilstuna Tel. 016-16 15 00, Fax 016-16 15 73 info@kae.kaba.com, www.kaba.se. 1071V Vasenpuoleinen Kaba kalustelukot 71 Pyöreä kalustelukko poraussuojalla postilaatikoihin, kaappeihin ym ym. Toimitetaan vakiona ilman telkeä. Sovitettu SS:n telkivalikoimaan mm 8450, 1870 ym. vain poistuu vain lukitussa

Lisätiedot

Dozer Blade medium. Accessories 9 I Spare parts Ersatzteile Pièces détachées Reserve onderdelen Repuestos Reservdelar

Dozer Blade medium. Accessories 9 I Spare parts Ersatzteile Pièces détachées Reserve onderdelen Repuestos Reservdelar For Husqvarna Parts Call 606-678-963 or 606-56-4983 ccessories ERVICE 9 I00050 IPL, ozer lade medium T-3034, 953 53 06-0 00-0, 06 4 69-6 ozer lade medium pare parts Ersatzteile Pièces détachées Reserve

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

Lasten tarinoita Arjen sankareista

Lasten tarinoita Arjen sankareista Arjen sankarit Lasten tarinoita Arjen sankareista 112-päivää vietetään vuosittain teemalla Ennakointi vie vaaroilta voimat. Joka vuosi myös valitaan Arjen sankari, joka toiminnallaan edistää turvallisuutta

Lisätiedot

VOLVO 4x2. Luftfjädring Luftfjæring Ilmajousitus 56-204301 56-646210. Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt

VOLVO 4x2. Luftfjädring Luftfjæring Ilmajousitus 56-204301 56-646210. Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt VOLVO 4x2 Luftfjädring Luftfjæring Ilmajousitus 56-204301 56-646210 2002-11-18 38-035900k Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt Monteringen skall utföras av utbildad och kompetent personal

Lisätiedot

Muut saniteettiposliinit Övriga sanitetsporslin. 6:2 - Färgalternativ och VVS-nummer Pesualtaat. Tvättställ Ruuvikiinnitys Bultupphängning

Muut saniteettiposliinit Övriga sanitetsporslin. 6:2 - Färgalternativ och VVS-nummer Pesualtaat. Tvättställ Ruuvikiinnitys Bultupphängning IDO Muut saniteettiposliinit Övriga sanitetsporslin Sisällysluettelo Innehållsförteckning - Värivaihtoehdot ja LVI-numerot :2 - Färgalternativ och VVS-nummer Pesualtaat Tvättställ Ruuvikiinnitys Bultupphängning

Lisätiedot

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

3636401101 kovalla, valkoisella istuinkannella nro 9157001001, min.100

3636401101 kovalla, valkoisella istuinkannella nro 9157001001, min.100 IDO Glow Rimfree WC 36364 IDO/nro nr LVInro/VVSnr 3636401101 56129 40,0 3636401101 kovalla, valkoisella istuinkannella nro 9157001001, jossa hydraulinen Slow Close toiminto ja Quick Release saranat Ilman

Lisätiedot

Dragbar Sandspridare. Instruktionsbok

Dragbar Sandspridare. Instruktionsbok Vedettävä hiekoitin Käyttö- ja huolto-ohjekirja Dragbar Sandspridare Instruktionsbok Dragbar sandspreder Bruks- og vedlikeholdsanvisning Sisältö Innehåll Innhold Lue ennen tuotteen käyttöä Läs denna instruktion

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0 TT-THERMO motorvärmare Installation och bruksanvisning v2.0 Importör: Address: Web: Email: Mob: Innehåll Leveransen innehåller: 2 Funktion OBS! Använd inte värmaren utan kylvätska. 3 Lämmittimien tekniset

Lisätiedot

Fonte 16045SAVA 16045VAVA 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS K16045VAK2 K16045SAK1 K16045K3 K16045K3

Fonte 16045SAVA 16045VAVA 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS K16045VAK2 K16045SAK1 K16045K3 K16045K3 Fonte 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS 16045SAVA K16045SAK1 K16045VAK2 K16045K3 16045VAVA K16045VAK1 K16045VAK2 K16045K3 1 2 900167 LE22SWL003 LE22VWL003 LE18VWL001

Lisätiedot

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet LTY17, LTY17 Lisätehoyksikkö Extra effektenhet 21042016/ZVR-841 Tämä asennus- ja käyttöohje on tarkoitettu saunan, kiukaan, ohjauskeskuksen ja lisätehoyksikön omistajalle tai niiden hoidosta vastaavalle

Lisätiedot

STIGA COLLECTOR 30" B KÄYTTÖOHJEET 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B KÄYTTÖOHJEET 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B KÄYTTÖOHJEET 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. FI SUOMI TURVAOHJEET 1. Älä anna sellaisten henkilöiden

Lisätiedot

Anvisning till VDM6A för rundpumpning med seriekoppling

Anvisning till VDM6A för rundpumpning med seriekoppling Anvisning till VDM6A för rundpumpning med seriekoppling Nedan visas inkoppling av VDM6A i ett rundpumpningssystem där fl öde krävs till ytterligare komponenter efter lastarventilen. Ventilen anpassas för

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

Toteutettujen mittausten määrä Antalet genomförda matningar

Toteutettujen mittausten määrä Antalet genomförda matningar Move!-mittausten tulosraportti Move!-mätningarnas resultrapport Koko maa, Hela landet Toteutettujen mittausten määrä Antalet genomförda matningar Luokka-aste Klass Tytöt Flickor Pojat Pojkar Yhteensä Totalt

Lisätiedot

HIFEK-huippuimurit 01-12 Takfläktar HIFEK 01-12

HIFEK-huippuimurit 01-12 Takfläktar HIFEK 01-12 HIFEK-huippuimurit 1-12 Takfläktar HIFEK 1-12 HIFEK-huippuimurin juoksupyörässä on sovellettu uutta virtauslaskentatekniikkaa, minkä johdosta se tarjoaa erittäin hyvän hyötysuhteen ja samalla alhaisen

Lisätiedot

31833040.fm5 Page 1 Thursday, January 31, 2002 8:49 AM

31833040.fm5 Page 1 Thursday, January 31, 2002 8:49 AM 31833040.fm5 Page 1 Thursday, January 31, 2002 8:49 AM S N DK FIN GB INSTALLATIONSBLAD Minsta avstånd från olika typer av spisar: 43 cm (elektrisk spis), 65 cm (gasspis, gasolspis och koleldad spis). Följ

Lisätiedot

EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning

EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Lue myös Yleiset asennusohjeet. Tarkista laudekorkeus laudesuunnitelmastasi. Ohjeessa on käytetty vakiolaudekorkeuksia. Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 986/2009 vp Auton katsastamisen mahdollistaminen Espanjassa Eduskunnan puhemiehelle Huomattava määrä suomalaisia asuu osan vuotta Espanjassa. Monilla on siellä oma Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

Vetoaisan asennus- ja käyttöohje

Vetoaisan asennus- ja käyttöohje 1./8. Vetoaisan asennus- ja käyttöohje Yleistä Kiitos, että olet valinnut kärryysi kotimaisen Carryx-vetoaisan. Vetoaisa on valmiiksi koottuna joko asiakkaan antamien mittojen mukaisesti tai vakiovetoaisana.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 759/2004 vp Liikunnanopettajien pätevöityminen terveystiedon opettajiksi Eduskunnan puhemiehelle Uuden lain myötä aikaisemmin valmistuneet liikunnanopettajat eivät ole päteviä opettamaan

Lisätiedot

Puhdistusliina. Rengöringsduk.

Puhdistusliina. Rengöringsduk. SYNC 32 2015-02-24 Sanka takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. 2.5 mm x 1 x 1 x 2 x 2 x 3 Puhdistusliina.

Lisätiedot

900 Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault

900 Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault SCdefault 900 Asennusohje SITdefault MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Ulosvedettävä suksen-/lumilaudanpitimet Accessories Part No. Date Instruction

Lisätiedot

Teoreettisen filosofian valintakoe 2015

Teoreettisen filosofian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä FTE A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Teoreettisen filosofian valintakoe 2015 Tarkista

Lisätiedot

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng 1 *Starttirahalla edistetään uuden yritystoiminnan syntymistä ja työllistymistä turvaamalla yrittäjän toimeentulo yritystoiminnan käynnistämisvaiheen

Lisätiedot

Tutkintojen perusteet uutta osaamista ja joustavuutta. Examensgrunder ny kompetens och flexibilitet

Tutkintojen perusteet uutta osaamista ja joustavuutta. Examensgrunder ny kompetens och flexibilitet Tutkintojen perusteet uutta osaamista ja joustavuutta Examensgrunder ny kompetens och flexibilitet Keskeiset muutokset Centrala ändringar Muutokset tutkintorakenteessa (asetus) Muutokset ammatillisen perustutkinnon

Lisätiedot

FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE

FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE TUOTENUMERO: 46324 SAUNIA SAUNAVALAISIN LYHTY LÄMPÖKÄSITELTY PUU MUUNTAJA LED Model: GOOBAY SET 12-15 LED TYPE 5050 Smd WW Input AC 200-240V, 50 Hz 2,9 WATTS, 0,24A Output DC 12V

Lisätiedot

Man. Singelhjul Enkelthjul Yksittäispyörä 56-226901 56-647280. Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt

Man. Singelhjul Enkelthjul Yksittäispyörä 56-226901 56-647280. Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt Man Singelhjul Enkelthjul Yksittäispyörä 56-226901 56-647280 2002-11-18 38-051100b Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt Monteringen skall utföras av utbildad och kompetent personal och ske

Lisätiedot