Dragkrok Tilhengerfeste Vetokoukku

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Dragkrok Tilhengerfeste Vetokoukku"

Transkriptio

1 Art. 4-3 Dragkrok Tilhengerfeste Vetokoukku Anhængertræk SAAB -3 Sport Sedan 2003 Sport Kombi/St.vogn/armari/St.car 200 (0 kg) 200 Biltema Nordic Services AB

2 S Art. 4-3 Dragkrok saab -3 Sport Sedan 2003 Sport Kombi 200 (0 kg) MONTRINGSANVISNING Draganordningen uppfyller U-direktiv 4/20/G [ISO33:4()] C-nummer: e Dragkrokens vikt:,2 kg Dragkrokens högsta tillåtna släpvagnsvikt: 0 kg D-värde:,20 kn Bilens högsta tillåtna släpvagnsvikt: Se bilens registreringsbevis Max. tillåtet kultryck: kg D = D-värde [kn] T = Tot.vikt av fordon [kg] C = Släpvagns totalvikt kultryck S [kg] D-värde motsvarar t.ex. C = 0 kg och T = 22 kg. ölj även fordonsspecifika begränsningar (se registerutdrag och fordonsinformation). Dragets D-värde får ej överskridas. D = T x C x, / [(T + C) x 00] T = C x D x 00 / [(C x,) (00 x D)] C = T x D x 00 / [(T x,) (00 x D)] ALLMÄNNA INSTRUKTIONR LÄS MONTRINGSANVISNINGN ÖR MONTRING! Skrapa bort eventuell underredsmassa från kontaktytorna. Tunn rostskyddsolja behöver inte avlägsnas. Rensa gängor i insvetsade muttrar före montering. Ovala hål skall täckas med planbricka. Spruta alla infästningar med tunn rostskyddsolja efter monteringen. Svetsning får ej förekomma. När draganordningen har monterats, skall fordonet inom fyra veckor registreringsbesiktigas hos Svensk Bilprovning. lmontaget måste då vara utfört enligt bilfabrikantens anvisningar. Bevara dragets monteringsanvisning, samt eventuella bruks- och underhållsanvisningar med fordonets övriga dokument. OBS! Monteringsanvisningen skall uppvisas vid registreringsbesiktningen i Sverige. fter besiktning skall draganordningen korrosion/rostskyddsbehandlas. Dragkulan skall hållas ren och smord. OBS! Konstruktionsändring av draganordning eller monteringsdetaljer är förbjudet. Skadad draganordning eller monteringsdetaljer måste bytas ut mot nya. Dragkulans diameter får ej underskrida Ø 4 mm på minsta stället. 200 Biltema Nordic Services AB 2 Tillverkarens produktansvar gäller ej skador orsakade av felaktig montering och/eller felaktig användning. PACKA UPP SAMTLIGA DTALJR OCH KONTROL- LRA ATT ALLA DLAR INNS MD I SATSN. -3 Sport Sedan. Demontera bakljusen. Demontera stötfångaren: - 2 st. skruvar under vardera bakljuset. - 2 st. skruvar i vardera skärmkanten. - 2 st. skruvar underifrån. - 2 st. plastmuttrar underifrån. Skrapa bort underredsmassa och smuts vid dragets infästningar. 2. Byt ut befintliga muttrar/brickor till aluminiumbalken med muttrar () och brickor () i bilens bakstam. Centrera och momentdrag enligt tabell. 3. Gör urtag i stötfångarens nedre kant enligt urtagsmall. OBS! Urtag skall endast göras i stötfångardel som är under bil. 4. Montera kulfäste (B) och (C) i de befintliga hålen i aluminiumbalken med bult (2), brickor (), muttrar () och motjärn (G). Montera kula (A) tillsammans med förbindningsjärn () och elkontaktfäste (H) med bult (4), brickor () och låsmutter (). Centrera alla detaljer och dra åt lätt.. Montera infästningsplåt (D) med bult (), brickor () och distansbricka () i befintliga mutterstycken. Centrera denna mot förbindningsjärnen () och montera med bult (3) tillsammans med brickor () och låsmutter (). Centrera alla detaljer och momentdrag samtliga bultförband enligt tabell.. Återmontera stötfångaren.. Utför den elektriska monteringen enligt separat instruktion. OBS! lkabelsats ingår ej. -3 Sport Kombi. Demontera stötfångaren: - 2 st. skruvar i vardera skärmkanten. - 2 st. skruvar underifrån. - 2 st. plastmuttrar underifrån. - ör in en spårmejsel i hålet vid delningen mellan bakljus och stötfångare enligt bild. Skrapa bort underredsmassa och smuts vid dragets infästningar. 2. Byt ut befintliga muttrar/brickor till aluminiumbalken med muttrar () och brickor () i bilens bakstam. Centrera och momentdrag enligt tabell. 3. Gör urtag i stötfångarens nedre kant enligt urtagsmall. OBS! Urtag skall endast göras i stötfångardel som är under bil. 4. Montera kulfäste (B) och (C) i de befintliga hålen i

3 S Art aluminiumbalken med bult (2), brickor (), muttrar () och motjärn (G). Montera kula (A) tillsammans med förbindningsjärn ( ) och elkontaktfäste (H) med bult (4), brickor () och låsmutter (). Centrera alla detaljer och dra åt lätt. Montera infästningsplåt (D) med bult (), brickor () och distansbricka () i befintliga mutterstycken. Centrera denna mot förbindningsjärnen () och montera med bult (3) tillsammans med brickor () och låsmutter (). Centrera alla detaljer och momentdrag samtliga bultförband enligt tabell. Återmontera stötfångaren. Utför den elektriska monteringen enligt separat instruktion. OBS! lkabelsats ingår ej. ÅTDRAGNINGSMOMNT M Nm M Nm Mx, Nm M Nm M2x, Nm M2x, Nm M Nm M Nm M4x, Nm M Nm Anolja skruvförband MONTRINGSSATS Pos. Antal Benämning A st. Kuldel, fast B st. Kulfäste, höger C st. Kulfäste, vänster D st. Infästningsplåt, kaross 2 st. örbindningsjärn, kombi 2 st. örbindningsjärn, sedan G 2 st. Motjärn, kulfäste H st. lkontaktfäste 2 st. Bult M x st. Bult M x st. Bult M2 x st. Bult M2 x 0 st. Planbricka M Brb st. Planbricka M2 Brb 2 st. Spännbricka M 2 st. Distansbricka 40 x 40 x 4 4 st. Låsmutter M 4 st. Låsmutter M2 Kombi: ör demontering av bakre stötfångaren lossas clips genom att föra in en spårmejsel i hålen (som pilarna visar) och separera fästena. Urtagsmall Urtagsmall för stötfångarens nedre kant på Saab -3 Sport Sedan 2003-/Sport Kombi Kapa/såga enligt det streckade fältet. Stötfångarens centrumlinje ramåt 0 0 Höger B D I C H 3 2 G 3 A Biltema Nordic Services AB

4 NO Art. 4-3 Tilhengerfeste saab -3 Sport Sedan 2003 St.vogn 200 (0 kg) MONTRINGSANVISNING Tilhengerfestet oppfyller U-direktiv 4/20/Ø [ISO33:4()] C-nummer: e Tilhengerfestets vekt:,2 kg Tilhengerfestets høyeste tillatte tilhengervekt: 0 kg D-verdi:,20 kn Bilens høyeste tillatte tilhengervekt: Se bilens vognkort Maks. tillatt kuletrykk: kg D = D-verdi [kn] T = Totalvekt av kjøretøy [kg] C = Tilhengers totalvekt kuletrykk S [kg] D-verdi tilsvarer f.eks. C = 0 kg og T = 22 kg. ølg også kjøretøyspesifikke begrensninger som finnes i vognkortet. Tilhengerfestets D-verdi må ikke overskrides. D = T x C x, / [(T + C) x 00] T = C x D x 00 / [(C x,) (00 x D)] C = T x D x 00 / [(T x,) (00 x D)] GNRLL INSTRUKSJONR LS MONTRINGSANVISNINGN ØR MONTRING! Skrap bort eventuell understellsmasse fra kontaktflatene. Tynn rustbeskyttelsesolje behøver ikke fjernes. Rens gjenger i innsveisede muttere før montering. Ovale hull skal dekkes med planskive. Sprøyt samtlige innfestinger med tynn rustbeskyttelsesolje etter montering. Sveising må ikke forekomme. lektrisk montering må utføres i samsvar med bilprodusentens anvisninger. Oppbevar tilhengerfestets monteringsanvisning og eventuelle bruks- og vedlikeholdsanvisninger sammen med kjøretøyets øvrige dokumenter. oreta til slutt korrosjons-/antirustbehandling av tilhengerfestet. Trekkulen skal holdes ren og smurt. OBS! Konstruksjonsendring av tilhengerfeste eller monteringsdeler er forbudt. Skadet tilhengerfeste eller monteringsdel må byttes ut med ny. Trekkulens diameter må ikke være mindre enn Ø 4 mm på det minste stedet. Produsentens produktansvar gjelder ikke skader forårsaket av feilaktig montering og/eller feilaktig bruk. PAKK OPP SAMTLIG DLR OG KONTROLLR AT ALL DLN R MD I STTT. -3 Sport Sedan. Demonter baklykter. Demonter støtfanger: - 2 stk. skruer under hver baklykt. - 2 stk. skruer i hver skjermkant. - 2 stk. skruer nedenfra. - 2 stk. plastmuttere nedenfra. Skrap bort understellsmasse og smuss ved tilhengerfestets innfestinger. 2. Bytt ut eksisterende muttere/skiver til aluminiumsbjelken med muttere () og skiver () i bilens bakstuss. Sentrer og foreta momenttiltrekking i samsvar med tabell. 3. Lag et uttak i støtfangerens nedre kant i samsvar med uttaksmal. OBS! Uttak skal kun lages i støtfangerdel som er under bil. 4. Monter kulefeste (B) og (C) i de eksisterende hullene i aluminiumsbjelken med bolt (2), skiver (), muttere () og motplate (G). Monter kule (A) sammen med forbindingsvinkler () og elkontaktfeste (H) med bolt (4), skiver () og låsemutter (). Sentrer alle deler og trekk lett til.. Monter innfestingsplate (D) med bolt (), skiver () og avstandsskive () i eksisterende mutterstykker. Sentrer denne mot forbindingsvinklene (), og monter med bolt (3) sammen med skiver () og låsemutter (). Sentrer alle deler og foreta momenttiltrekking av samtlige boltforbindelser i samsvar med tabell.. Monter støtfangeren tilbake på plass.. Utfør elektrisk montering i samsvar med separat instruksjon. OBS! lkabelsett medfølger ikke. -3 Sport Stasjonsvogn. Demonter støtfangeren: - 2 stk. skruer i hver skjermkant. - 2 stk. skruer nedenfra. - 2 stk. plastmuttere nedenfra. - ør en rettsportrekker inn i hullet ved delingen mellom baklykt og støtfanger som vist på bilde. Skrap bort understellsmasse og smuss ved tilhenger festets innfestinger. 2. Bytt ut eksisterende muttere/skiver til aluminiumsbjelken med muttere () og skiver () i bilens bakstuss. Sentrer og foreta momenttiltrekking i samsvar med tabell. 3. Lag et uttak i støtfangerens nedre kant i samsvar med uttaksmal. OBS! Uttak skal kun lages i støtfangerdel som er under bil. 4. Monter kulefeste (B) og (C) i de eksisterende hullene i aluminiumsbjelken med bolt (2), skiver (), muttere () og motplate (G). Monter kule (A) sammen med forbindingsvinkler () og elkontaktfeste (H) med bolt 200 Biltema Nordic Services AB 4

5 NO Art (4), skiver () og låsemutter (). Sentrer alle deler og trekk lett til. Monter innfestingsplate (D) med bolt (), skiver () og avstandsskive () i eksisterende mutterstykker. Sentrer denne mot forbindingsvinklene (), og monter med bolt (3) sammen med skiver () og låsemutter (). Sentrer alle deler og foreta momenttiltrekking av samtlige boltforbindelser i samsvar med tabell. Monter støtfangeren tilbake på plass. Utfør elektrisk montering i samsvar med separat instruksjon. OBS! lkabelsett medfølger ikke. TILTRKKINGSMOMNT M Nm M Nm Mx, Nm M Nm M2x, Nm M2x, Nm M Nm M Nm M4x, Nm M Nm MONTRINGSSTT Pos. Antall Benevnelse A stk. Kuledel, fast B stk. Kulefeste, høyre C stk. Kulefeste, venstre D stk. Innfestingsplate, karosseri 2 stk. orbindingsvinkel, stasjonsvogn 2 stk. orbindingsvinkel, sedan G 2 stk. Motplate, kulefeste H stk. lkontaktfeste 2 stk. Bolt M x stk. Bolt M x stk. Bolt M2 x stk. Bolt M2 x 0 stk. Planskive M Brb stk. Planskive M2 Brb 2 stk. Spennskive M 2 stk. Avstandsskive 40 x 40 x 4 4 stk. Låsemutter M 4 stk. Låsemutter M2 Sett inn skrueforbindelser med olje. Stasjonsvogn: or demontering av bakre støtfanger løsnes klips ved å føre en rettsportrekker inn i hullene (som pilene viser) og skille festene fra hverandre. Uttaksmal Uttaksmal for støtfangerens nedre kant på Saab -3 Sport Sedan 2003-/Sport Stasjonsvogn Kutt/sag i samsvar med det skraverte feltet. Støtfangerens midtlinje orover 0 0 Høyre B D I C H 3 2 G 3 A Biltema Nordic Services AB

6 I Art. 4-3 Vetokoukku saab -3 Sport Sedan 2003 armari 200 (0 kg) ASNNUSOHJ Vetokoukku täyttää U-direktiivin 4/20/TA vaatimukset [ISO33:4()]. U-numero: e Vetokoukun paino:,2 kg Suurin sallittu perävaunun paino vetokoukkua käytettäessä: 0 kg D-arvo:,20 kn Auton suurin sallittu perävaunupaino: katso auton rekisteriotetta. Suurin sallittu kuulaan kohdistuva paino: kg D = D-arvo [kn] T = ajoneuvon kokonaispaino [kg] C = perävaunun kokonaispaino, kuulaan kohdistuva paine S [kg] D-arvo vastaten arvoa C = 0 kg ja T = 22 kg Ota huomioon myös ajoneuvokohtaiset rajoitukset. Lisätietoja on rekisteriotteessa ja ajoneuvon tiedoissa. Vetokoukun D-arvoa ei saa ylittää. D = T x C x, / [(T + C) x 00] T = C x D x 00 / [(C x,) (00 x D)] C = T x D x 00 / [(T x,) (00 x D)] YLIST OHJT LU ASNNUSOHJ NNN ASNTAMISTA! Poista mahdollinen alustamassa kosketuspinnoista. Ohutta ruostesuoja-ainekerrosta ei tarvitse poistaa. Puhdista hitsaamalla kiinnitettyjen mutterien kierteet ennen asentamista. Soikea aukko on peitettävä aluslevyllä. Levitä kaikkiin kiinnikkeisiin ohutta ruostesuojausöljyä asentamisen jälkeen. Hitsaaminen on kielletty. Kun vetokoukku on kiinnitetty, ajoneuvo on rekisteröintikatsastettava neljän viikon kuluessa. Sähköasennus on tehtävä auton valmistajan ohjeiden mukaisesti. Säilytä vetokoukun asennusohje sekä mahdolliset käyttö- ja huolto-ohjeet yhdessä ajoneuvon muiden asiakirjojen kanssa. HUOMIO! Asennusohje on esitettävä rekisteröintikatsastuksessa. Vetokoukku on ruostesuojattava katsastuksen jälkeen. Vetokuula on pidettävä puhtaana ja voideltuna. HUOMIO! Vetokoukkuun tai sen asennuksessa käytettäviin osiin ei saa tehdä muutoksia. Jos vetokoukku tai sen asennuksessa käytettävät osat vahingoittuvat, ne on vaihdettava uusiin. Vetokoukun läpimitta ei saa alittaa Ø 4 mm pienimmästä kohdasta. 200 Biltema Nordic Services AB Valmistajan tuotevastuu ei kata virheellisen asentamisen ja/tai käyttämisen aiheuttamia vaurioita. PURA KAIKKI OSAT PAKKAUKSSTA JA TARKISTA, TTÄ KAIKKI OSAT OVAT MUKANA. -3 Sport Sedan. Irrota takavalot. Irrota puskuri. - 2 ruuvia molempien takavalojen alta - 2 ruuvia molempien reunojen alta - 2 ruuvia altapäin - 2 muovimutteria altapäin Poista alustamassa ja lika vetokoukun kiinnikkeistä. 2. Vaihda auton takaosan alumiinipalkin nykyiset mutterit ja aluslevyt muttereihin () ja aluslevyihin (). Keskitä ja kiristä momenttiin taulukon mukaisesti. 3. Tee syvennys puskurin alaosaan syvennysmallin mukaisesti. HUOMIO! Syvennys tehdään vain auton alle jäävään puskurin osaan. 4. Asenna vetokuulan kiinnikkeet (B) ja (C) alumiinipalkin nykyisiin aukkoihin pultilla (2), aluslevyillä (), muttereilla () ja vastaraudan (G) avulla. Asenna vetokuula (A) yhdessä yhdysraudan () ja sähköliitännän kiinnikkeen (H) kanssa pultilla (4), aluslevyillä () ja lukkomutterilla (). Keskitä kaikki osat ja kiristä kevyesti.. Asenna kiinnityslevy (D) pultilla (), aluslevyillä () ja välilevyn () avulla nykyisiin mutterikappaleisiin. Keskitä ne yhdysrautaan () ja asenna pultilla (3), aluslevyillä () ja lukkomutterilla (). Keskitä kaikki osat ja kiristä kaikki pulttiliitokset oikeaan momenttiin taulukon mukaisesti.. Kiinnitä puskuri takaisin paikalleen.. Tee sähköasennustyöt erillisen ohjeen mukaisesti. OBS! i sisällä sähköjohtosarjaa. -3 Sport Kombi. Irrota puskuri. - 2 ruuvia molempien reunojen alta - 2 ruuvia altapäin - 2 muovimutteria altapäin - Työnnä ristipäätaltta takavalon ja puskurin väliseen aukkoon kuvan mukaisesti. Poista alustamassa ja lika vetokoukun kiinnikkeistä. 2. Vaihda auton takaosan alumiinipalkin nykyiset mutterit ja aluslevyt muttereihin () ja aluslevyihin (). Keskitä ja kiristä momenttiin taulukon mukaisesti. 3. Tee syvennys puskurin alaosaan syvennysmallin mukaisesti. OBS! Syvennys tehdään vain auton alle jäävään puskurin osaan. 4. Asenna vetokuulan kiinnikkeet (B) ja (C) alumiinipalkin nykyisiin aukkoihin pultilla (2), aluslevyillä (), muttereilla () ja vastaraudan (G) avulla. Asenna vetokuula (A) yhdessä yhdysraudan () ja sähköliitännän kiinnik-

7 I Art keen (H) kanssa pultilla (4), aluslevyillä () ja lukkomutterilla (). Keskitä kaikki osat ja kiristä kevyesti. Asenna kiinnityslevy (D) pultilla (), aluslevyillä () ja välilevyn () avulla nykyisiin mutterikappaleisiin. Keskitä ne yhdysrautaan () ja asenna pultilla (3), aluslevyillä () ja lukkomutterilla (). Keskitä kaikki osat ja kiristä kaikki pulttiliitokset oikeaan momenttiin taulukon mukaisesti. Kiinnitä puskuri takaisin paikalleen. Tee sähköasennustyöt erillisen ohjeen mukaisesti. OBS! i sisällä sähköjohtosarjaa. KIRISTYSMOMNTTI M Nm M Nm Mx, Nm M Nm M2x, Nm M2x, Nm M Nm M Nm M4x, Nm M Nm ASNNUSSARJA Paikka Määrä Nimike A kpl Kiinteä kuulaosa B kpl Kuulan kiinnike, oikea C kpl Kuulan kiinnike, vasen D kpl Kiinnityslevy koriin 2 kpl Yhdysrauta, farmari 2 kpl Yhdysrauta, sedan G 2 kpl Kuulan kiinnikkeen vastarauta H kpl Sähköliitännän kiinnike Öljyä ruuviliitos. armariauto nnen takapuskurin irrottamista irrota kiinnike viemällä ristipäätaltta nuolien osoittamaan aukkoon ja irrottamalla kiinnikkeet. 2 kpl Pultti M x kpl Pultti M x kpl Pultti M2 x kpl Pultti M2 x 0 kpl Aluslevy M Brb kpl Aluslevy M2 Brb 2 kpl Aluslevy M 2 kpl Välilevy 40 x 40 x 4 4 kpl Lukkomutteri M 4 kpl Lukkomutteri M2 Syvennyksentekomalli Syvennyksentekomalli on tarkoitettu Saab -3 Sport Sedan / Sport Kombi mallien takapuskurin alalaitaa varten. Leikkaa tai sahaa merkityn osan mukaisesti. Puskurin keskilinja teenpäin 0 0 Oikea B D I C H 3 2 G 3 A Biltema Nordic Services AB

8 DK Art. 4-3 Anhængertræk saab -3 Sport Sedan 2003 St.car 200 (0 kg) MONTRINGSANVISNING Trækanordningen opfylder U-direktiv 4/20/G [ISO33:4()] C-nummer: e Anhængertrækkets vægt:,2 kg Højst tilladte træk: 0 kg D-værdi:,20 kn Bilens højst tilladte træk: Se bilens registreringsattest Maks. tilladte tryk: kg D = D-værdi [kn] T = Køretøjets totalvægt [kg] C = Anhængerens totalvægt tryk S [kg] D-værdien svarer til f.eks. C = 0 kg og T = 22 kg. ølg køretøjets specifikke begrænsninger (se registreringsattesten og instruktionsbogen). Trækkets D-værdi må ikke overstiges. D = T x C x, / [(T + C) x 00] T = C x D x 00 / [(C x,) (00 x D)] C = T x D x 00 / [(T x,) (00 x D)] GNRLL INSTRUKTIONR LÆS MONTRINGSANVISNINGN ØR MONTRING! OBS! Anhængertræk skal monteres på et værksted, uanset årgang. jern eventuelle urenheder fra undervognen ved kontaktfladerne. Tynd rustbeskyttende olie behøver ikke at blive fjernet. Rens gevindene i de fastsvejsede møtrikker før montering. Ovale huller skal dækkes med planskiver. Smør alle fastspændinger med en tynd rustbeskyttende olie efter monteringen. Der må ikke svejses. Når trækket er monteret, skal køretøjet som hovedregel synes. r bilen højst år gammel med en totalvægt på højst 300, kg kan den registreres med tilkoblingsanordning til synsfri sammenkobling uden at være synet. lmonteringen skal være udført i henhold til bilproducentens vejledning. Hvis bilen er 4 år eller yngre, skal værkstedet sætte sit firmastempel på monteringsanvisningen, som medbringes til (Bilinspektionen) bilsynet. Hvis bilen er ældre end 4 år er det ikke nødvendigt at medbringe monteringsanvisningen til synet. Opbevar trækkets monteringsanvisning samt eventuelle brugs- og vedligeholdelsesvejledninger sammen med bilens øvrige dokumenter. fter eventuelt syn skal trækket korrosions/rustbeskyttes. Trækkuglen skal holdes ren og smurt. OBS! Konstruktionsændring af trækanordning eller monteringsdele er forbudt. Beskadiget trækanordning eller monteringsdel skal udskiftes med nyt. Trækkuglens diameter må ikke være under Ø 4 på det smalleste sted. Producentens produktansvar gælder ikke skader forårsaget af forkert montering og/eller forkert brug. PAK ALL DL UD OG KONTROLLR, AT ALL B- STANDDL R MD I SÆTTT. -3 Sport Sedan. Afmonter baglygterne. Afmonter kofangeren: - 2 stk. skruer under hver baglygte. - 2 stk. skruer i hver skærmkant. - 2 stk. skruer nedefra. - 2 stk. plastmøtrikker nedefra. jern undervognsbehandling og snavs ved trækkets opspændinger. 2. Udskift eksisterende møtrikker/skiver i aluminiumsbjælken med møtrikker () og skiver () i bilens bagplade. Centrer og momentspænd jævnfør tabellen. 3. Lav en åbning i kofangerens nederste kant iht. skabelonen. OBS! Der skal kun laves åbning i den del af kofangeren, som er under bilen. 4. Monter trækkuglen (B) og (C) i hullerne i aluminiumsbjælken med bolte (2), skiver (), møtrikker () og mellemplade (G). Monter trækkuglen (A) sammen med forbindelsespladen () og elkontaktholderen (H) med bolte (4), skiver () og låsemøtrikker (). Centrer alle dele og spænd let til.. Monter opspændingspladen (D) med bolte (), skiver () og afstandsskiver () i møtrikkerne. Centrer denne i forhold til forbindelsespladen () og monter med bolte (3) sammen med skiver () og låsemøtrikker (). Centrer alle dele og spænd samtlige bolte med momentnøgle jævnfør tabellen.. Monter kofangeren.. Udfør den elektriske montering iht. separat instruktion. OBS! lkabelsæt medfølger ikke. -3 Sport Kombi. Afmonter kofangeren: - 2 stk. skruer i hver skærmkant. - 2 stk. skruer nedefra. - 2 stk. plastmøtrikker nedefra. - ør en skruetrækker ind i hullet mellem baglygte og kofanger som på billedet. jern undervognsbehandling og snavs ved trækkets opspændinger. 2. Udskift eksisterende møtrikker/skiver i aluminiumsbjælken med møtrikker () og skiver () i bilens bag- 200 Biltema Nordic Services AB

9 DK Art plade. Centrer og spænd med momentnøgle jævnfør tabellen. Lav en åbning i kofangerens nederste kant iht. skabelonen. OBS!»Der skal kun laves åbning i den del af kofangeren, som er under bilen. Monter trækkuglen (B) og (C) i hullerne i aluminiumsbjælken med bolte (2), skiver (), møtrikker () og mellemplade (G). Monter trækkuglen (A) sammen med forbindelsespladen () og elkontaktholderen (H) med bolte (4), skiver () og låsemøtrikker (). Centrer alle dele og spænd let til. Monter opspændingspladen (D) med bolte (), skiver () og afstandsskiver () i møtrikkerne.«centrer denne i forhold til forbindelsespladen () og monter med bolte (3) sammen med skiver () og låsemøtrikker (). Centrer alle dele og spænd samtlige bolte med momentnøgle jævnfør tabellen. Monter kofangeren. Udfør den elektriske montering iht. separat instruktion. OBS! lkabelsæt medfølger ikke. TILSPÆNDINGSMOMNT M x, Nm M Nm Mx, Nm M Nm M2x, Nm M2x, Nm M Nm M Nm M4x, Nm M Nm Indsmør skrueforbander Kombi: or at afmontere bagerste kofanger løsnes clipsene ved at føre en skruetrækker ind i hullet (som vist med pile) og adskil holderne. MONTRINGSDL Pos. Antal Betegnelse A stk. Trækkugle, fast B stk. Kugleholder, højre C stk. Kugleholder, venstre D stk. Opspændingsplade, karosseri 2 stk. orbindelsesplade, kombi 2 stk. orbindelsesplade, sedan G 2 stk. Mellemplade, kugleholder H stk. lkontaktholder Udskæringsskabelon Udskæringsskabelon til kofangerens nederste kant på Saab -3 Sport Sedan 2003-/Sport Kombi Skær/ sav jævnfør det opstregede felt. Kofangerens centerlinje 2 stk. Bolt M x stk. Bolt M x stk. Bolt M2 x stk. Bolt M2 x 0 stk. Planskiver M Brb stk. Planskiver M2 Brb 2 stk. Spændeskiver M 2 stk. Afstandsskiver 40 x 40 x 4 4 stk. Låsemøtrikker M 4 stk. Låsemøtrikker M2 remad 0 0 Højre B D I C H 3 2 G 3 A Biltema Nordic Services AB

10 DK Art. 4-3

MONTERINGSANVISNING Toyota Corolla Touring 1993-97

MONTERINGSANVISNING Toyota Corolla Touring 1993-97 Bil: MONTERINGSANVISNING Toyota Corolla Touring 1993-97 Artikelnummer: Dragkrokens vikt: 16 kg 16.622 D-värde: 7,86 D- värdet motsvarar en totalvikt på bilen med 1875 kg och en högsta tillåtna släpvagnsvikt

Lisätiedot

Flisekutter. Fliseskærer 200 mm

Flisekutter. Fliseskærer 200 mm Kakelkap Flisekutter Laattaleikkuri Fliseskærer 200 mm a4-manualmall Instruktioner för användning av mallen Rubrik - framsida Huvudrubrik undertext Skift+ctrl+ALT+3 Skift + Ctrl+ 9 Rubriken på fyra språk

Lisätiedot

1 / 16 1 SPISLÄKT 760 OPAL S INSTALLATION Spisfläkt 760 OPAL är tillverkad för montering på vägg. läkten är utrustad med Easy-Clean motorpaket, halogenlampor och metalltrådsfilter. Spisfläkten har fyra

Lisätiedot

EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING ERKLÆRING OM AT UTSTYRET OPPFYLLER EU-KRAVENE VAKUUTUS DIREKTIIVIEN VAATIMUSTEN MUKAISUUDESTA

EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING ERKLÆRING OM AT UTSTYRET OPPFYLLER EU-KRAVENE VAKUUTUS DIREKTIIVIEN VAATIMUSTEN MUKAISUUDESTA TS 500 M TS 600 M S DK NO FI Drift- och underhållshandbok Byggplatskapsåg Brugs- og vedligeholdelsesanvisning Fliseskærer til byggepladsbrug Bruker- og servicehåndbok Sag til bygg og anlegg Käyttö- ja

Lisätiedot

C 6U. Cirkelsåg Randsav Sirkelsag Sirkkelisaha Circular Saw. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions

C 6U. Cirkelsåg Randsav Sirkelsag Sirkkelisaha Circular Saw. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions Cirkelsåg Randsav Sirkelsag Sirkkelisaha Circular Saw C 6U Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig og forstå

Lisätiedot

CG 200 S. Drift- och underhållshandbok Golvhyvlingsmaskin. Brugs- og vedligeholdelsesanvisning Gulvafhøvlere. Bruker- og servicehåndbok Gulvsliping

CG 200 S. Drift- och underhållshandbok Golvhyvlingsmaskin. Brugs- og vedligeholdelsesanvisning Gulvafhøvlere. Bruker- og servicehåndbok Gulvsliping CG 200 S Drift- och underhållshandbok Golvhyvlingsmaskin Brugs- og vedligeholdelsesanvisning Gulvafhøvlere 11/04 Nr. 543071769 - K - Bruker- og servicehåndbok Gulvsliping Käyttö- ja huolto-ohje Lattiahiomakone

Lisätiedot

PRINT & WEB VERSION 14T, 18T & 23T PRODUCTS VERSION. Användarmanual (Svensk) Brukerhåndbok (Norsk) Ohjekirja (Suomi)

PRINT & WEB VERSION 14T, 18T & 23T PRODUCTS VERSION. Användarmanual (Svensk) Brukerhåndbok (Norsk) Ohjekirja (Suomi) PRINT & WEB VERSION 14T, 18T & 23T PRODUCTS VERSION Användarmanual (Svensk) Brukerhåndbok (Norsk) Ohjekirja (Suomi) Tack för ditt val av Opranic! Med detta köp, har du valt en modern, högkvalitativ värmare.

Lisätiedot

BENSIN/DIESELSUG BENSIN-/DIESELSUGER BENSIININ/DIESELPOLTTOAINEEN IMULAITE BENZIN/DIESELPUMPE

BENSIN/DIESELSUG BENSIN-/DIESELSUGER BENSIININ/DIESELPOLTTOAINEEN IMULAITE BENZIN/DIESELPUMPE BENSIN/DIESELSUG BENSIN-/DIESELSUGER BENSIININ/DIESELPOLTTOAINEEN IMULAITE BENZIN/DIESELPUMPE Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Lisätiedot

25 kgf ø 110 mm. Bruksanvisning og installasjonsinstrukser. Bruksanvisning och monteringsinstruktioner. Käyttö- ja asennusohje NORSK SVENSKA SUOMEKSI

25 kgf ø 110 mm. Bruksanvisning og installasjonsinstrukser. Bruksanvisning och monteringsinstruktioner. Käyttö- ja asennusohje NORSK SVENSKA SUOMEKSI Bruksanvisning og installasjonsinstrukser Bruksanvisning och monteringsinstruktioner Käyttö- ja asennusohje NORSK SVENSKA SUOMEKSI 25 kgf ø 110 mm Copyright 2003, 2004 Vetus den Ouden n.v. Schiedam Holland

Lisätiedot

Kompressor/Kompressori

Kompressor/Kompressori Bruksanvisning/Käyttöohje Kompressor/Kompressori Art. 17-620 Art. 17-625 Art. 17-630 Art. 17-635 Art. 17-640 Art. 17-645 Art. 17-6030 Art. 17-6033 Art. 17-6040 Art. 17-6043 S N Fin S FUNKTION Kompressorn

Lisätiedot

MARINStEREo/CD MARINStEREo/CD-SPILLER VENEStEREot/CD MARINStEREo/CD

MARINStEREo/CD MARINStEREo/CD-SPILLER VENEStEREot/CD MARINStEREo/CD MARINStEREo/CD MARINStEREo/CD-SPILLER VENEStEREot/CD MARINStEREo/CD FM/AM(RDS)/CD/USB/MP3/WMA 2011 Biltema Nordic Services AB Marinstereo/CD Denna manual innehåller viktig information om hur produkten

Lisätiedot

3110080 RSHT EU DK SE NO FI 280114

3110080 RSHT EU DK SE NO FI 280114 DK SE RSHT NO FI DK Læs og gem denne vejledning! SE Läs och spara dessa instruktioner! NO Lese og lagre disse instruksjonene! FI Lue ja säilytä nämä käyttöohjeet! 2 3110080 RSHT EU DK SE NO FI 280114 Contents

Lisätiedot

CH-X1500/X550 CD-VÄXLARE CD-OMSKIFTER. CD-VAIHTAJA Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohjeet

CH-X1500/X550 CD-VÄXLARE CD-OMSKIFTER. CD-VAIHTAJA Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohjeet LT097-00A [EX] C-X100/X0 CD-ÄXLARE CD-OMSKIFTER. CD-AITAJA Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohjeet C-X100 C-X0 JC 1002MNMMDWJEIN SW, DA, FI SENSKA Tack för inköpet av denna JC-produkt. Läs igenom denna

Lisätiedot

MANUAL TJEP ST15/50 Concrete bradgun

MANUAL TJEP ST15/50 Concrete bradgun MANUAL TJEP ST15/50 Concrete bradgun ESSVE art no: 711057 Model: TJEP ST15/50 Length: 270 mm Width: 70 mm Height: 255 mm Weight: 1,5 kg Magazine capacity: 50 brads Air pressure: 4,9 7,8 bar Brad type:

Lisätiedot

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje CS 2512 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå

Lisätiedot

UHB51-1500 INSTRUCTIONS FOR USE. 12/12 revised 5/13 FORM NO. 56091086. Dansk (2-9) Norsk (10-17) Svenska (18-25) Suomi (26-33)

UHB51-1500 INSTRUCTIONS FOR USE. 12/12 revised 5/13 FORM NO. 56091086. Dansk (2-9) Norsk (10-17) Svenska (18-25) Suomi (26-33) 12/12 revised 5/13 FORM NO. 56091086 Model: 01610A This manual is only for machines after serial number 3000117136. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje DK NO SE FI Dansk (2-9) Norsk

Lisätiedot

brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning

brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning Køleskab Jääkaappi Kjøleskap Kylskåp ERC37208W ERC37255W ERC37255X 2 electrolux Indhold Electrolux. Thinking of you. Se mere om, hvordan vi tænker

Lisätiedot

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning Frys Pakastin Fryser Fryser EUC26255W EUC31255W 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com

Lisätiedot

1 Sätt in tryckknappen A i ramen B framifrån, se till att den fastnar med ett klickande. Symbolen "+" på batterifacket måste vara uppåt.

1 Sätt in tryckknappen A i ramen B framifrån, se till att den fastnar med ett klickande. Symbolen + på batterifacket måste vara uppåt. CONNECT radiotryckknapp Merten009V0--000/0 sv CONNECT radiotryckknapp Bruksanvisning no fi För din säkerhet CONNECT radiotryckknapp, -kanal Art.nr WDE0090, WDE0090, WDE0090 CONNECT Radiotryckknapp, -kanal

Lisätiedot

PUMPAUTOMAT PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A AUTOMAATTIPUMPPU PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A

PUMPAUTOMAT PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A AUTOMAATTIPUMPPU PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A 17-381_manual_120507.indd 2012-05-7, 13.17.02 Art. 17-381 PUMPAUTOMAT PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A AUTOMAATTIPUMPPU PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB PUMPAUTOMAT

Lisätiedot

Art.15-281 Tångamperemeter AC/DC Tangamperemeter AC/DC Pihtiampeerimittari AC/DC

Art.15-281 Tångamperemeter AC/DC Tangamperemeter AC/DC Pihtiampeerimittari AC/DC Tångamperemeter AC/DC Tangamperemeter AC/DC Pihtiampeerimittari AC/DC EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE EF-FORSIKRING OM SAMSVAR EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS EG-FORSIKRING OM OVERENSSTEMMELSE BILTEMA

Lisätiedot

Kitchen. taste master // oven thermometer // Type 4770. +0 C to 250 C // Large display // Choose meat type/taste level //

Kitchen. taste master // oven thermometer // Type 4770. +0 C to 250 C // Large display // Choose meat type/taste level // Kitchen taste master // oven thermometer // Large display // +0 C to 250 C // Choose meat type/taste level // Type 4770 4770_CS_UVN_100214.indd 1 2/13/2014 9:58:41 PM Bruksanvisning - svenska...sida 3-9

Lisätiedot

Art. 15-280 Multimeter pocket Taskukokoinen digitaalinen testilaite Lommemultimeter

Art. 15-280 Multimeter pocket Taskukokoinen digitaalinen testilaite Lommemultimeter Multimeter pocket Taskukokoinen digitaalinen testilaite Lommemultimeter EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE EF-FORSIKRING OM SAMSVAR EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS EG-FORSIKRING OM OVERENSSTEMMELSE BILTEMA

Lisätiedot

OR-T 400 BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE NORSK SVENSKA SUOMI

OR-T 400 BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE NORSK SVENSKA SUOMI NORSK SVENSKA SUOMI BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Oversettelse av original bruksanvisning Översättning av tillverkarens orginalmanual Käännös alkuperäisestä käyttöohjeeseen OR-T 400 Fra seire

Lisätiedot

ERF3703AOW... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 20 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 39 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 57

ERF3703AOW... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 20 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 39 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 57 ERF3703AOW...... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 20 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 39 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 57 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Lisätiedot

Kitchen. balance 5000 // kitchen scale // Type 9837. Capacity 5 kgs 1 g increment // Stainless steel platform // Large LCD display //

Kitchen. balance 5000 // kitchen scale // Type 9837. Capacity 5 kgs 1 g increment // Stainless steel platform // Large LCD display // Kitchen balance 5000 // kitchen scale // Capacity 5 kgs 1 g increment // Large LCD display // Stainless steel platform // Tare and on/off button // Fingerprint proof coating // With back light // Type

Lisätiedot

ConvertaMAX 20/26 BA 550 / BA 650

ConvertaMAX 20/26 BA 550 / BA 650 ConvertaMAX 20/26 BA 550 / BA 650 Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Advance MODELS 56397010, 56397011 Nilfisk MODELS 56397012, 56397013 Dansk Norsk Svenska Suomi 9/99 revised 1/01 Form Number 56041459

Lisätiedot

Kitchen. taste master // Type 4770. oven thermometer // +0 C to 250 C // Large display // Choose meat type/taste level //

Kitchen. taste master // Type 4770. oven thermometer // +0 C to 250 C // Large display // Choose meat type/taste level // Kitchen taste master // oven thermometer // Large display // +0 C to 250 C // Choose meat type/taste level // Type 4770 Brugsanvisning - dansk... side 3-8 Bruksanvisning - svenska... sida 9-14 Bruksanvisning

Lisätiedot

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Comfort Contego Bruksanvisning Läs bruksanvisningen innan du använder denna produkt. Sverige Danmark Suomi Comfort Contego T800 Sändare Comfort Contego R800 Mottagare Innehållsförteckning Sida Introduktion

Lisätiedot

CEILING FAN INSTRUCTION MANUAL. DK Loftventilator 2 Brugsanvisning. NO Takvifte 4 Bruksanvisning. SE Takfläkt 6 Bruksanvisning

CEILING FAN INSTRUCTION MANUAL. DK Loftventilator 2 Brugsanvisning. NO Takvifte 4 Bruksanvisning. SE Takfläkt 6 Bruksanvisning MODEL L 11876 CEILING FAN CEILING FAN 1 INSTRUCTION MANUAL DK Loftventilator 2 Brugsanvisning NO Takvifte 4 Bruksanvisning SE Takfläkt 6 Bruksanvisning SF Kattotuuletin 8 Käyttöohje Fremstillet i P.R.C.

Lisätiedot