EURAJOEN KUNTA. Tilinpäätös 2020

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EURAJOEN KUNTA. Tilinpäätös 2020"

Transkriptio

1 EURAJOEN KUNTA Tilinpäätös 2020

2 Sisällys 1 TOIMINTAKERTOMUS Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kunnanjohtajan katsaus Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa Kunnan henkilöstö Ympäristöasiat Muut ei-taloudelliset asiat Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Selonteko kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus Rahoitusasema ja sen muutokset Kokonaistulot ja menot Kuntakonsernin toiminta ja talous Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Konsernin toiminnan ohjaus Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Arvio konsernin todennäköisestä tulevasta kehityksestä Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet Asiaa koskeva sääntely Tilikauden tuloksen käsittely TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Tavoitteiden toteutuminen Tarkastuslautakunta Tarkastustoimi Kunnanhallitus Päätöksenteko Hallintopalvelut IT-palvelut Talouspalvelut Henkilöstöpalvelut Elinkeino- ja viestintäpalvelut Osallisuus ja hyvinvointi Esimiestyön kehittäminen Tekninen lautakunta Hallinto tekninen Vesihuoltopalvelut Yhdyskuntatekniset palvelut Kiinteistöjen rakentamis- ja kunnossapitopalvelut Ruoka- ja toimitilapalvelut Ympäristölautakunta Hallinto ympäristötoimi Rakennusvalvonta Ympäristönsuojelu... 48

3 2.1.5 Sivistyslautakunta Hallinto sivistystoimi Varhaiskasvatuspalvelut Perusopetuspalvelut Lukiokoulutus ja osaamisen edistäminen Kasvun ja vanhemmuuden palveleminen Vapaa-aikalautakunta Lasten ja perheiden hyvinvointipalvelut Harrastus- ja kulttuuripalvelut Kirjasto ja kansalaisopisto Perusturvalautakunta Hallinto ja suunnittelu perusturva Terveyspalvelut Sosiaalityö ja perhepalvelut Erityispalvelut Vanhustyön palvelut Asumispalvelut Investointien toteutuminen Investoinnit kunnanhallitus Investoinnit tekninen lautakunta Investoinnit sivistyslautakunta Investoinnit vapaa-aikalautakunta Tuloslaskelmaosan toteutuminen Investointien toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Kunnan tase Konsernin tuloslaskelma Konsernin rahoituslaskelma Konsernitase TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Kunnan tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Vakuuksia, vastuusitoumuksia ja taseen ulkopuolisia järjestelyjä koskevat liitetiedot Ympäristöasioiden harkinnanvarainen esittäminen Henkilöstöä, tilintarkastajan palkkioita ja intressitahotapahtumia koskevat liitetiedot ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET Kirjanpidollisesti eriytetty vesihuolto Kirjanpidollisesti eriytetty kaukolämpö ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT

4 4 1 TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kunnanjohtajan katsaus Eurajoen kunnan vuoden 2020 talousarviovalmistelussa kiinnitettiin erityistä huomiota maltilliseen talouskasvuun ja laadukkaiden lähipalvelujen ylläpitämiseen aikaisempien vuosien tapaan. Eurajoen kunnan strategisia päätavoitteita olivat hyvän palvelutason ylläpito ja kunnan vetovoiman vahvistaminen, jossa onnistuttiin hyvin mm. positiivisena väestönkasvuna. Vuotta 2020 leimasi voimakkaasti koronavirus, joka aiheutti ei pelkästään yhteiskunnan sulkutoimenpiteitä viruksen leviämisen ehkäisemiseksi, mutta merkittäviä vaikutuksia kuntien talouteen. Valtion kompensaatiot koronan vaikutusten korjaamiseksi olivat merkittävät, joiden avulla kuntien taloustilanne korjaantui merkittävästi. Eurajoen kunnan väestönkehitys on ollut 2010-luvulla usean vuoden ajan positiivinen, mutta vuodet muuttivat kehityssuunnan negatiiviseksi. Vuoden 2020 osalta kunnan väestönkehitys palasi positiiviseen kasvuun. Tilastokeskuksen väestön ennakkotietojen mukaan Eurajoen kunnan väkiluku kasvoi 82 henkilöä. Eurajoen kunnan tilastokeskuksen ennakkotiedon mukainen väkiluku oli henkilöä. Kuntien viralliset väestöluvut annetaan Eurajoen kunnan työllisyys oli hyvällä tasolla ennen koronaa työttömyyden ollessa alle 5 %. Vuoden lopussa työttömyysprosentti oli Eurajoella 9,2 ja koko Satakunnassa 13,2 %. Talouden osalta vuosi 2020 toteutui ennakoitua huonommin, sillä perusturvan ja terveydenhuollon kustannustason odottamaton nousu 4 M :n ylityksineen aiheutti kokonaisuudessaan 0,7 M alijäämän. Suurimmat ylitykset olivat lastensuojelun, erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon osa-alueilla. Muiden hallintokuntien osalta käyttötalous toteutui muuten lähes ennakoidusti ja investointien osalta muutamia hankkeita lukuun ottamatta suunnitellusti. Yritysten osalta yhteisöverotuotto laski Kunnan tuloveron ennakoitiin laskevan 0,7 M, mutta laskua oli koronasta aiheutuneiden lomautusten ym. syiden vuoksi 1,4 M. Kiinteistöveron osalta kasvua oli 0,4 M, mutta kiinteisveron tilitysten osalta vuoden 2020 tuloja tilitettiin n. 2,1 M vasta 2021 helmikuussa, joka aiheutti merkittävän negatiivisen muutoksen vuoden 2020 kiinteistöverotuloihin. Verotulojen menetyksiä kompensoitiin valtionosuuksien lisäyksellä, joiden vaikutus oli Eurajoen kunnalle 2,8 M. Vuosi 2020 tullaan muistamaan Eurajoella merkittävien päätösten vuotena. Eurajoen kunnanvaltuusto päätti kesäkuussa siirtää kunnan perusturvan toiminnot terveyspalvelujen lisäksi Keski- Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymään Kessoteen vuoden 2021 alusta alkaen. Tavoitteena on saavuttaa entistä resurssitehokkaampaa toimintamallia koko sote-sektorilla neljän kunnan yhteistyöllä. Kesäkuussa saimme myös merkittävän päätöksen valtion lisätalousarviosta, VT8 Eurajoen kohta sai 28 M :n rahoituksen ja rakentaminen käynnistyy kesällä -21. VT8 uudistus mahdollistaa merkittävästi Eurajoen kunnan elinvoiman kasvupotentiaalia. Vuoden lopulla tuli myös tieto VT8 Eurajoki- Rauma nelikaistaistamisen yleissuunnittelun rahoituksesta.

5 5 Mahdollisuuksien Eurajoki kuntastrategiaa on toteutettu mahdollisimman aktiivisesti yhteistyössä kuntalaisten ja eri sidosryhmien kanssa koronan aiheuttamista kokoontumisrajoituksista huolimatta. Eurajoella Vesa Lakaniemi Kunnanjohtaja Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Eurajoen ja Luvian kunnat yhdistyivät lukien. Valtuuston poliittiset voimasuhteet Suomen Keskusta 13 SDP 10 Kokoomus 7 PS 4 VAS 1 Yhteensä 35 valtuutettua Kunnanjohtajana toimii Vesa Lakaniemi. Hallinnollinen asema Lounais-Suomen AVi Hovioikeuspiiri Käräjäoikeus Maaoikeusasiat Sotilaspiiri Veropiiri Satakunnan maaseutuelinkeinopiiri Sairaanhoitopiiri Työvoimapiiri Vaasa Satakunnan Varsinais-Suomen käräjäoikeuden tuomiopiiri Lounais-Suomen aluetoimisto Lounais-Suomen verotoimisto Satakunnan ELY-keskus Satakunta Satakunnan TE-toimisto, Rauman toimipaikka

6 6 Toimielinorganisaatio Tilivelvolliset toimielimet ja viranhaltijat tulosalueittain: Toimielin Palvelualue viranhaltija Keskusvaalilautakunta vaalit talous- ja hallintojohtaja Kunnanhallitus päätöksenteko talous- ja hallintojohtaja hallinto- ja IT-palvelut talous- ja hallintojohtaja talous- ja henkilöstöpalvelut talous- ja hallintojohtaja elinkeino- ja viestintäpalvelut, esimiestyönkehittäminen kehitysjohtaja Tekninen lautakunta hallinto, tekninen toimi tekninen johtaja vesihuoltopalvelut tekninen johtaja yhdyskuntatekniset palvelut alueinsinööri kiinteistöjen rakentamisja kunnossapitopalvelut kunnanrakennusmestari ruoka- ja toimitilapalvelut palvelupäällikkö Ympäristölautakunta hallinto, ympäristötoimi rakennustarkastaja rakennusvalvonta rakennustarkastaja ympäristönsuojelu rakennustarkastaja Sivistyslautakunta hallinto, sivistystoimi sivistysjohtaja varhaiskasvatuspalvelut varhaiskasvatusjohtaja perusopetuspalvelut sivistysjohtaja lukiokoulutus ja osaamisen edistäminen lukion rehtori kasvun ja vanhemm. palvelut koulukuraattori Vapaa-aikalautakunta lasten ja perheiden hyvinvointipalv. vapaa-ajan palvelupäällikkö harrastus- ja kulttuuripalvelut vapaa-ajan palvelupäällikkö Perusturvalautakunta hallinto ja suunnittelu petu perusturvajohtaja terveydenhoitopalvelut vanhuspalvelupäällikkö sairaanhoitopalvelut osastonhoitaja

7 7 sosiaalipalvelut ja perhepalvelut kotihoitopalvelut asumispalvelut sos.työn ja perhepalvelun päällikkö/erityispalvelupäällik. vanhuspalvelupäällikkö vanhuspalvelupäällikkö/ erityispalvelupäällikkö

8 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Valtionvarainministeriön keräämien tilinpäätösarvioiden mukaan vuoden 2020 Manner-Suomen kuntien yhteenlaskettu toimintakate heikkeni 3,1 prosenttia verrattuna edellisen vuoden tilinpäätökseen. Kuntien vuosikate yli kaksinkertaistui edellisestä vuodesta. Vain kahdella Manner- Suomen kunnista oli tilinpäätösarviossa negatiivinen vuosikate, edellisen vuoden toteutuneissa tilinpäätöksissä negatiivinen vuosikate oli 65 kunnalla. Valtionosuuksia kunnat saivat vuonna 2020 omien arvioidensa mukaan yhteensä 11,0 miljardia euroa, mikä on 2,4 miljardia eli 27,2 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Verotulot kasvoivat 4,0 prosentilla. Verotuloista ja valtionosuuksista muodostuva verorahoitus oli asukasta kohden laskettuna euroa. Manner-Suomen kuntien lainakanta oli tilinpäätösarvioiden mukaan vuoden 2020 lopussa yhteensä 19,1 miljardia euroa. Kasvua edellisen vuoden toteutuneista tilinpäätöksistä oli 3,8 prosenttia. Lainakanta asukasta kohden oli euroa. Kuntien yhteenlasketut investointimenot kasvoivat edellisestä vuodesta 4,6 prosenttia. Koko maan työttömyysaste oli ,8 % (vuoden 2019 lopussa 6,0 %). Satakunnan työttömyysaste oli 13,2 % (vuoden 2019 lopussa 10,7 %) ja Eurajoella työttömyysprosentti oli vuoden lopussa 9,2 % (vuoden 2019 lopussa 6,6 %). Manner-Suomen kuntien valtionosuudet, verotulot, vuosikate ja lainakanta asukasta kohden * Vuosien väestötietona on käytetty kunkin vuoden väkilukua Vuoden 2020 arviotiedoissa on käytetty väkilukua *Tilinpäätösarviot

9 Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa Vuonna 2020 kunnan toimintaa ja taloutta tarkasteltaessa voidaan todeta, että keväällä alkanut korona -epidemia on vaikuttanut merkittävästi vuoden 2020 toiminnan ja talouden toteutumaan. Vuosi oli varsin poikkeuksellinen ja ainutlaatuinen kunnan historiassa. Maaliskuussa valtioneuvosto antoi laajan etätyösuosituksen, tämän lisäksi myös perusopetus ja toisen asteen opetus järjestettiin keväällä epidemian alussa etätyöskentelynä. Poikkeuksellinen tilanne on jatkunut erilaisin rajoituksin vuoden 2021 puolelle saakka. Samaan aikaan kunnassa valmisteltiin sosiaalipalvelujen järjestämisvastuun siirtoa Keski- Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle (Kessote) alkaen. Tämä vaati päätöksiä niin organisaation, säännöstöjen ja toimintamallien osalta. Tilastokeskuksen mukaan Eurajoen väestö oli vuoden alussa henkeä ja vuoden lopussa Väestömuutos oli positiivinen ensimmäistä kertaa kolmeen vuoteen. Väestömuutoksen (+82 henkilöä) selittää osaltaan suuri muuttovoitto. Eurajoen kunnan verotulot olivat 51,2 milj. euroa. Verotuloja kertyi noin 0,9 milj. euroa eli 1,7 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2019, ja noin 3,2 milj. eli 5,9 % vähemmän talousarvioon verrattuna. Kunnallisverot jäivät 4,7 % arvioidusta. Yhteisöverotuotto oli 1,7 % ja kiinteistövero 8 % talousarviossa ennakoitua huonompi. Kiinteistöveron poikkeaman selittää se, että osa maksuunpannusta määrästä maksettiin kunnalle verojärjestelmän muutoksesta johtuen vasta tammi-helmikuussa Eurajoen kunnan valtionosuudet vuonna 2020 olivat 14,1 milj. euroa. Valtionosuudet lisääntyivät noin 27,3 prosenttia vuodesta Peruspalvelujen valtionosuuden lisäyksenä kunnalle myönnettiin 2,3 milj. euroa tukea koronaepidemiasta selviytymiseen. Kuntaliitoksesta johtuvaa yhdistymisavustuksen tai valtionosuuksien vähenemisen kompensaation maksatus päättyi vuoteen Kunnan tunnusluvuista vuosikate oli noin 3,8 milj. euroa. Alkuperäisessä talousarviossa arvioitiin vuosikatteen olevan 6,0 milj. euroa. Kassan riittävyys oli vuoden vaihteessa 109 päivää. Kassavaroja oli vuoden lopussa 23,6 milj. euroa. Kunnan omavaraisuus-% oli 80,8. Kunnan lainakanta oli vuoden lopussa 10,4 milj. euroa, asukasta kohti lainaa on euroa. Kunnan suhteellinen velkaantuneisuus- % oli 30,3. Eurajoen kunnan tilikauden tulos osoittaa euroa alijäämää Kunnan henkilöstö Henkilöstön lukumäärä esitetään henkilöstöraportissa. Henkilöstökulut ilmoitetaan liitetiedoissa Ympäristöasiat Eurajoen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle on laadittu valvontasuunnitelma vuosille Valvontasuunnitelmassa on kuvattu tiedot alueen ympäristöoloista ja ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavista toiminnoista sekä käytettävissä olevista valvonnan voimavaroista ja keinoista. Valvontasuunnitelma sisältää valvontaohjelman, joka päivitetään vuosittain.

10 10 Kunnan valvontavastuulle kuuluvia ympäristöluvan- tai ilmoituksenvaraisia tai rekisteröityjä toimintoja Eurajoella oli vuonna 2020 yhteensä 48. Vuonna 2020 myönnettiin kolme uutta ympäristönsuojelulain 115 a :n mukaista päätöstä (ympäristönsuojelulain mukainen yleinen ilmoitusmenettely), kaksi maa-aineslupaa ja yksi toiminnan rekisteröinti. Valvontaohjelman mukaisesti vuonna 2020 tehtiin 13 määräaikaistarkastusta. Eurajoen kunta on ollut aktiivinen erilaisissa ympäristöasioihin liittyvissä hankkeissa. Eurajoki on vuodesta 2017 lähtien ollut mukana Hinku-verkostossa, joka edellyttää päästövähennystavoitteen myötä energiansäästöön ja energiatehokkuuteen liittyviä toimenpiteitä koko kuntaorganisaatiolta. Vuonna 2020 Eurajoki liittyi kunta-alan energiatehokkuussopimukseen, jolla edistetään vastuullista ja tehokasta energiankäyttöä. Eurajoki on mukana myös Joki-ohjelmassa, jonka tavoitteena on muun muassa edistää Eurajoen vesienhoitoa ja veden laadun turvaamista Muut ei-taloudelliset asiat Eurajoen kunnalla ei ole tiedossa sisäpiirikauppoja, joissa kunta olisi mukana, eikä myöskään ihmisoikeusrikkomuksia Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Kunnan tulevasta kehityksestä on vallitsevissa olosuhteissa vaikea tehdä arvioita. Korona -epidemian rajoitukset jatkunevat näillä näkymin, kunnes rokotukset ovat saavuttaneet kattavan osan väestöstä. Talouden kehittymiseen vaikuttavat merkittävästi tulevat valtakunnalliset päätökset koronan vaikutusten hillitsemiseksi. Kessoteen siirtyneiden sosiaalipalvelujen vaikutukset toimintaan ja talouteen tulevat viiveellä. Pitkällä tähtäimellä on tarkoitus saavuttaa toimivia toimintamalleja ja myös kustannussäästöjä. Mikäli valtakunnallinen Sote käynnistyy vuoden 2023 alusta lukien tuo tämä oman haasteensa tulevan kehityksen arvioimiseen. Kesällä 2021 järjestetään kuntavaalit. Vaalien lopputulos määrittelee, tehdäänkö ja minkälainen valtuustosopimus Eurajoen kunnassa tulevalle alkavalle valtuustokaudelle Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Kuntaliitoksen myötä vuonna 2017 tapahtui iso organisaatiouudistus. Vuonna 2020 valmisteltiin sosiaalipalvelujen siirron aiheuttamaa organisaatiomuutosta. Sosiaali- ja terveyspalvelujen määrärahat siirtyivät vuoden 2021 alusta lukien kunnanhallituksen alaisuuteen. Kuitenkin niin, että kuntouttavan työtoiminnan määrärahat siirtyivät sivistyslautakuntaan ja eläinlääkintä ja terveysvalvonta ympäristölautakunnan alaisuuteen. Toiminnan siirtymiseen liittyy aina riski, mikäli tiedonkulku ei toteudu kuten aiemmin.

11 11 Ulkopuolelta kunnalle tulevien uudistus- ja muutoshankkeiden myötä on entistä tärkeämpää, että toimialoilla on ajantasainen ja kattava käsitys riskeistään. Riskeistä ja epävarmuustekijöistä raportoidaan vuosittain. Hallintokuntien raportoinneista voidaan tehdä seuraavia huomioita: Henkilöstön osalta on olemassa riskejä henkilökunnan rekrytoinnissa sekä poissaolojen aikana, koska pätevien osaajien saaminen tehtäviin on yhä suurempi ongelma. Rekrytointiongelmaan törmätään yhä useamman ammattialan osalta. Kaikkiin töihin ei ole varahenkilöjärjestelmää tai sisäisesti määriteltyä sijaista. Tähän ongelmaan on reagoitu palkkaamalla varahenkilöitä sekä selkiyttämällä sijaisjärjestelyjä ja tehtävänkuvia. Varautuminen henkilöstöasioissa on jatkuvaa. Riskinä koetaan myös haastavat tai jopa uhkaavat tilanteet asiakkaiden kanssa, turvattomuuden tunne työssä on lisääntynyt. Tärkeää on, että pelastus- ja turvallisuussuunnitelmien tulee olla ajan tasalla. Oleellista on myös, että työsuojelun hallintamallit on päivitetty ammattiryhmittäin ja että riskien ja vaarojen arvioinnit on tehty toimipaikoittain. Kunnanviraston avoin ja vapaa kulku aiheuttaa uhkaa turvallisuudelle ja tietoturvariskejä, iltakäyttö rajataan mahdollisuuksien mukaan tiettyihin tiloihin. Viraston lukitusjärjestelmä on uusittu vuoden 2020 alussa. Tietoturvan riskit ovat akuutteja mm. salassa pidettävän materiaalin tietoturva- ja tietosuojariskit, ohjelmien käyttöoikeuksien ja salasanojen hallinnointiriskit. Etätyön lisääntyessä tietoturvaan ja tietosuojaan on kiinnitettävä erityistä huomiota. Sisäinen tiedonkulun sujuvuus sekä jatkuva ohjeistaminen asiasta pienentävät riskien realisoitumismahdollisuutta. Tietoturvariskien ehkäisemiseksi oleellista on myös kunnan sisäisen intranetin käyttöönotto ja sen ajan tasalla pitäminen. Kunnan omistamien kiinteistöjen korjausvelka ja infraomaisuuden kunto asettavat oman riskinsä. Näitä selvitettiin vuonna 2019 ja työ jatkui vuonna 2020, mutta jo nyt on tiedossa, että korjausvelan määrä on merkittävä. Esiin tulevat kosteusvauriot ja sisäilmaongelmat aiheuttavat työntekijöiden ja asiakkaiden altistumista ja edellyttävät lähes aina nopeita korjaustoimenpiteitä. Tärkeää on tiedottaa kunnassa noudatettavasta sisäilmaongelmien hallintamallista. Konkreettisena infraomaisuuden riskinä voidaan mainita mm. vesihuollon heikkokuntoisempien osien rikkoutumisen mahdollisuus ja edelleen se voi mahdollistaa koko vesihuollon toimintavarmuuden heikkenemisen. Osien rikkoutumiset voivat aiheuttaa myös jatkuvia, suoria ylimääräisiä taloudellisia kustannuksia esim. vuotovesien muodossa. 1.2 Selonteko kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä Kuntalain :n mukaisesti toimintakertomuksessa on annettava tietoja sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa annettava tiedot siitä, miten sisäinen valvonta ja riskienhallinta on kunnassa järjestetty, onko valvonnassa havaittu puutteita kuluneella tilikaudella ja miten sisäistä valvontaa on tarkoitus kehittää voimassa olevalla taloussuunnittelukaudella. Vastaava selonteko on tehtävä myös konsernivalvonnan osalta.

12 12 Sisäisen valvonnan järjestäminen Eurajoen kunnanhallitus on vahvistanut sisäisen valvonnan ohjeet, joiden mukaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että kunnalle ja kuntakonsernille asetetut tavoitteet saavutetaan ja että toiminta on tuloksellista. Sisäisen valvonnan ohjeen 2.2. kohdan mukaisesti sisäisen valvonnan toimivuudesta koko kuntakonsernin tasolla vastaavat kunnanhallitus ja kunnanjohtaja. Palvelukeskusten ja alueiden johtajien tehtävänä on varmistaa toimialallaan yksityiskohtaisesti sisäisen valvonnan asianmukaisuus kunnanhallituksen antamien yleisohjeiden, hallintosäännön ja voimassa olevien erillisohjeiden pohjalta. Palvelualueiden ja toimintayksiköiden vastuuhenkilöt/esimiehet vastaavat siitä, että yksikön henkilöstön toimivalta ja vastuut on asianmukaisesti määritelty. Esimiehen on varmistuttava, että alaiset ovat tietoisia omista tehtävistään ja tulostavoitteistaan ja että edellytykset tehtävistä suoriutumiseen ovat olemassa. Johdon ja esimiesten on varmistettava, että toiminnasta annettuja säännöksiä ja määräyksiä noudatetaan ja että toimintaa koskeva tieto on luotettavaa. Esimiesten on jatkuvasti seurattava vastuullaan olevia toimintoja ja ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin välittömästi, kun lainsäädännön, hallintosäännön, toimintaohjeiden tai toimielinten päätösten vastaista tai muutoin virheellistä, tehotonta tai epätaloudellista toimintaa havaitaan. Sisäisen valvonnan ohjeeseen lisäksi muut keskeiset sisäisen valvonnan välineet ovat hallintosääntö, johtosäännöt, konserniohje ja vuosittain hyväksyttävä talousarvion täytäntöönpano-ohje. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt päivitetyn konserniohjeen kokouksessaan Konserniohje luo puitteet omistajaohjaukselle. Tavoitteena on yhdenmukaistaa ohjauksen menettelytapoja ja tehostaa kuntakonsernin johtamisen edellytyksiä. Konserniohje koskee kuntaa ja sen tytäryhtiöitä sekä näiden tytäryhteisöjä. Toimielinten päätösten oikeellisuutta valvotaan siten, että toimielimen pöytäkirja on toimitettava kunnanhallitukselle ja viranhaltijan pöytäkirja asianomaiselle lautakunnalle. Myös tarkastuslautakunta seuraa toimielinten päätöksiä. Delegoidun päätösvallan osalta toimielin voi käyttää tarvittaessa otto-oikeutta ja päättää asiasta uudelleen. Käytännössä otto-oikeutta on käytetty erittäin harvoin. Päätöksistä on tehty vuonna 2020 yksi oikaisuvaatimus, joka ei ole johtanut päätöksen korjaamiseen. Asiasta ei ole valitettu eteenpäin. Riskienhallinnan järjestäminen Kunnanvaltuusto on hyväksynyt riskienhallintapolitiikan ja yleisohjeen kunnan toimintoja uhkaavien riskien tunnistamiseksi, arvioimiseksi ja hallitsemiseksi. Kuntakonsernin riskienhallintapolitiikasta vastaa kunnanhallitus. Viranhaltijatasolla vastuu on kunnanjohtajalla. Kuntakonsernin riskienhallintatehtävänä on ohjata ja valvoa yksiköiden riskienhallintaa ja asettaa riskienhallintaan tavoitteet. Yksiköt vastaavat omien prosessiensa päätöksentekonsa, kohteidensa ja työpaikkojensa riskien arvioinnista. Jokainen yksikkö vastaa riskienhallinnan toteutuksesta. Samoin yksiköt huolehtivat siitä, että tehdyt toimenpiteet toteutetaan ja, että ne toimenpiteet, jotka vaativat konsernitason käsittelyä, on dokumentoitu ja raportoitu. Jokaisella yksiköllä on omat riskienhallinnan suunnitelmat ja toimintaohjeet, jotka päivitetään määrävälein. Tarkastuslautakunta käsittelee ja arvioi kunnan riskienhallinnan tilaa.

13 13 Riskienhallinnasta raportoidaan vuosittain. Hallintokuntien raportoinneista tehdyt huomiot on tuotu esille toimintakertomuksen kohdassa Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Kunnassa on noudatettu lakeja, päätöksiä ja hyvää hallintotapaa. Kunnan lakisääteiset tehtävät on pystytty hoitamaan, eikä kunnanhallituksen tiedossa ole lakisääteisten tehtävien laiminlyöntejä. Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus Kunnanvaltuusto on talousarviossa hyväksynyt kunnan strategiset linjaukset ja käyttötalouden sitovat tavoitteet tehtäväalueittain. Kunnanhallitus antaa vuosittain talousarvion täytäntöönpanoohjeet, jossa määritellään, että valtuustolle, hallitukselle ja lautakunnille tuodaan talousarvion määrärahojen toteutumaraportit joka kuukaudelta. Lisäksi toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista koskeva raportointi toteutetaan valtuustolle, hallitukselle ja lautakunnille kolmannes vuosittain. Tavoitteiden toteutumista on selvitetty tarkemmin tilinpäätöksen toimintakertomusosassa ja talousarvion toteutumavertailussa. Hallintokunta-tasoiset taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet on saavutettu pääosin vuonna 2020 lukuun ottamatta perusturvalautakuntaa, joka haki mittavat ylitysoikeudet. Lautakunta on ylittänyt myös muutetun talousarvion taloudelliset tavoitteet. Korona-epidemia on vaikuttanut muiden lautakuntien toimintaan siten, että lautakunnat ovat alittaneet talousarvion taloudelliset määrärahansa merkittävästi. Vuonna 2020 järjestettiin OLKI20 valmiusharjoitus. Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta sekä sopimustoiminta Kunnanvaltuusto on vahvistanut sijoitustoiminnan perusteet. Perusteita on tarkennettu valtuuston päätöksellä Hallintosäännön 23 kohta 3 mukaisesti kunnanjohtajan ratkaisuvaltaan kuuluu päättää kunnan kassavarojen sijoittamisesta valtuuston hyväksymien sijoitustoiminnan perusteiden mukaan. Kunnanjohtaja informoi säännöllisesti kunnanhallitusta ja valtuustoa sijoitusten reaalitilanteesta. Vakuutukset käydään vuosittain läpi vakuutusyhtiön edustajan kanssa ja niihin tehdään tarvittavat muutokset. Vakuutukset kilpailutetaan vakuutusmeklarin avustuksella vuonna Hankintojen tekemisessä noudatetaan hankintalakia. Kunnan omat hankintaohjeet hyväksyttiin Kuntahankintojen tai KuntaPron hankintasopimuksiin liittymisien perusteella päätetään yhteishankintapaikat. Yksittäishankintoja tehdään Cloudia-järjestelmää käyttäen. Viranhaltijoiden tekemistä hankintapäätöksistä on pidettävä päätöspöytäkirjaa. Hankintaohjeet ovat selkeyttäneet hankintamenettelyä ja päätäntävallan rajoja. Kunnanvaltuusto ja kunnanhallitus vastaavat maa- ja vesialueiden sekä kiinteistöjen hankinnasta ja luovutuksesta. Sopimusten toteutumisen seuranta on jatkuvaa. Sopimukset viedään asioina Dynasty-asiakirjahallintajärjestelmään. Vastuu sopimusten hallinnoinnista on jokaisella hallintokunnalla ja sopimuksia allekirjoittaneilla viranhaltijoilla. Vuoden 2021

14 14 alusta lukien Dynastyssa otetaan käyttöön erillinen sähköinen sopimushallinnan osio. Tämä selkeyttää ja yhdenmukaistaa sopimusten hallintaa. Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä Sisäinen tarkastus suoritetaan toimivan johdon toimesta ja alaisuudessa. Sisäisen valvonnan kokonaisuudessa sisäinen tarkkailu on esisijaista sisäiseen tarkastukseen nähden. Suunnittelu- ja raportointijärjestelmä toimii johdon sisäisen valvonnan välineenä. Jokaisen toimielimen jäsenet ovat vastuussa tekemistään päätöksistä ja oman toimialansa toiminnan seuraamisesta. Toimielinten tehtävänä on myös seurata alaistensa viranhaltijoiden päätöksiä ja tarvittaessa käyttää otto-oikeutta. Jokainen viranhaltija on vastuussa riittävän sisäisen valvonnan järjestämisestä toimialallaan. Sisäinen valvonta on jatkuvaa toimintaa ja liittyy eri työvaiheiden varojen käytön tarkkailuun. Kunnan hallinnon valvonta toteutuu myös julkisuusperiaatteen kautta. Hallintokuntien kuten myös viranhaltijoiden päätökset on pidettävä asianmukaisesti kuntalain säännösten mukaisesti nähtävillä ja annettava tiedoksi ja pantava täytäntöön.

15 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Tilikauden ylijäämä (alijäämä) TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 10,3 12,0 Vuosikate/Poistot, % 81,82 67,75 Vuosikate, euroa/asukas 408,08 355,31 Asukasmäärä

16 Toiminnan rahoitus RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Toiminnan rahavirta Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät -87 Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin 24 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainsaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset 0 0 Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat RAHOITUSLASKELMA TUNNUSLUVUT Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 4 vuodelta Investointien tulorahoitus, % 52,3 79,7 Lainanhoitokate 2,2 3,0 Laskennallinen lainanhoitokate 2,8 2,2 Kassan riittävyys, pv Asukasmäärä v. 2018: v. 2017: 3 557

17 Rahoitusasema ja sen muutokset TASE JA SEN TUNNUSLUVUT VASTAAVAA VASTATTAVAA A PYSYVÄT VASTAAVAT A OMA PÄÄOMA I Aineettomat hyödykkeet I Peruspääoma Aineettomat oikeudet V Edell. tilikaus.yli-/alijäämä Tietokoneohjelmistot 0 0 VI Tilikauden Yli-/alijäämä B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET Muut pitkävaikutteiset menot VARAUKSET II Aineelliset hyödykkeet Poistoero Maa- ja vesialueet C PAKOLLISET VARUKSET Rakennukset Muut pakolliset varaukset Kiinteät rakenteet ja laitteet D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Koneet ja kalusto Lahjoitusrahastojen pääomat Muut aineelliset hyödykkeet E VIERAS PÄÄOMA Ennakkomaksut ja kesk.er.hank I Pitkäaikainen III Sijoitukset Lainat rah. ja vak.laitoksilta Osakkeet ja osuudet Lainat julkisyhteisöiltä Muut lainasaamiset Lainat muilta luotonantajilta B TOIMEKSIANTOJEN VARAT Liittymismaksut ja muut velat Lahjoitusrahastojen erityiskatteet II Lyhytaikainen C VAIHTUVAT VASTAAVAT Lainat rah.- ja vak.-laitoksilta I Vaihto-omaisuus Lainat julkisyhteisöiltä Aineet, tarvikkeet ja tavarat Lainat muilta luotonantajilta Muu vaihto-omaisuus Saadut ennakot II Saamiset Ostovelat Pitkäaikaiset saamiset Liittymismaksut ja muut velat Myyntisaamiset 0 16 Siirtovelat Lainasaamiset VASTATTAVAA YHTEENSÄ Muut saamiset 0 0 Lyhytaikaiset saamiset TASEEN TUNNUSLUVUT Myyntisaamiset Omavaraisuusaste, % 80,8 80,1 Lainasaamiset Suhteellinen velkaantuneisuus, % 30,3 31,9 Muut saamiset Kertynyt yli-/alijäämä, Siirtosaamiset Kertynyt yli-/alijäämä, /asukas III Rahoitusomaisuusarvopaperit Lainakanta , Sijoitukset rahamarkkinainstr Lainakanta /asukas Joukkovelkakirjalainasaamiset Lainat ja vastuut, , IV Rahat ja pankkisaamiset Lainat ja vastuut, /asukas VASTAAVAA YHTEENSÄ Lainasaamiset, 1000 * Asukasmäärä

18 Kokonaistulot ja menot TULOT MENOT Toiminta Toiminta Toimintatuotot Toimintakulut Verotulot Valmistus omaan käyttöön Valtionosuudet Korkokulut 108 Korkotuotot 44 Muut rahoituskulut 285 Muut rahoitustuotot 895 Satunnaiset kulut Satunnaiset tuotot 0 Tulorahoituksen korjauserät Tulorahoituksen korjauserät Pakollisten var. muutos -Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot -87 -Pakollisten varausten lis.(+), väh. (-) -Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustappiot Investoinnit Investoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin 0 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot Investointimenot Rahoitustoiminta Rahoitustoiminta Antolainasaamisten vähen. 116 Antolainasaamisten lisäykset 11 Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaik. lainojen lisäys Lyhytaikaisten lainojen vähennys Oman pääoman lisäykset Oman pääoman vähennykset Kokonaistulot yhteensä Kokonaismenot yhteensä

19 Kuntakonsernin toiminta ja talous Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Yhdistely konsernitilinpäätökseen Yhdistelty (kpl) Tytäryhteisöt Yhtiöt Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt 4 Ei yhdistelty (kpl) Kunnallista liiketoimintaa harjoittavat yhtiöt Muut yhtiöt Osuuskunnat Yhdistykset Säätiöt Kuntayhtymät 3 Osakkuusyhteisöt 1 Muut omistusyhteysyhteisöt Yhteensä Konsernin toiminnan ohjaus Kunnanvaltuusto on hyväksynyt päivitetyn Eurajoen kunnan konserniohjeen Konserniohjauksen piirissä olevien yhteisöjen toiminnan seuranta ja raportointi on vastuutettu osaltaan yhteisöjen toimielimiin valituille viranhaltijoille ja luottamushenkilöille. Kunnanhallitus valitsee yhteisöjen toimielinten jäsenet valtuustokaudeksi Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan , että As Oy Luvianrivin, As Oy Kuussaarikonrivien 3 ja 5 sekä Koy Muovisadon kunnan osakekanta myydään KAS-Asunnot Oy:lle. Muutos tapahtui päätöksen saatua lainvoiman Luvian Teollisuustalo osakeyhtiö lakkautettiin vuonna Lisäksi Koy Eurajoen kirjasto kiinteistöosakeyhtiö on lakkautettu lukien. Näillä toimenpiteillä kunnan tytäryhtiöiden määrä on supistunut vuoden 2020 alussa merkittävästi.

20 Arvio konsernin todennäköisestä tulevasta kehityksestä Kuntakonsernin Eurajoen taajama-alueella sijaitsevat kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöt on viime vuosien aikana peruskorjattu. Koy Riikonkuja, Koy Perenhovi ja Koy Olkirivi maksoivat vuonna 2020 takaisin kunnan yhtiöille myöntämät peruskorjauslainojen jäljellä olevat pääomat, edelleen kunta takasi yhtiöille vastaavan suuruiset Länsi-Suomen Osuuspankin lainat. Jotta voidaan varmistaa, että kunnan lainatakaus ei aktivoidu tulisi kunnan edesauttaa sitä, että asuntojen käyttöaste pysyy korkeana Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Konsernivalvonnan tarkoituksena on varmistaa, että kuntakonsernin toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa sekä lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan sekä omaisuus ja voimavarat turvataan. Tytäryhteisöjen toiminnan tuloksellisuuden ja taloudellisen aseman seuranta perustuu pääosin konsernitilinpäätöksen yhteydessä käsiteltäviin tilinpäätösraportteihin. Tämän lisäksi kiinteistö- ja asunto-osakeyhteisöihin valittu viranhaltija raportoi havainnoistaan säännöllisesti kunnanhallitukselle. Tytäryhteisöjen isännöitsijöiden kanssa on kuntaliitoksen myötä käyty läpi yhteisiä pelisääntöjä taloudellisten huomioiden ja kirjanpidon kirjausten yhdenmukaisuuden varmistamiseksi. Tytäryhteisöjen toimiva johto ja hallitus ovat vastuussa tytäryhteisöjen riskien hallinnasta.

21 Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Konsernin tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 2 Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Omistuksen eliminointierot Arvonalentumiset Satunnaiset erät +/- 86 Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Tilikauden verot Laskennalliset verot Vähemmistöosuudet +/- Tilikauden ylijäämä (alijäämä) TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/toimintakulut, % 34,0 34,8 Vuosikate/Poistot, % 88,3 74,0 Vuosikate, euroa/asukas 509,1 448,8 Asukasmäärä

22 22 Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät 85 Tilikauden verot Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointeihin Pysyvien vastaavien hyödyk. luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -11 Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muutokset vähemmistöosuudessa Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutoks Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutokset Korottomien velkojen muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat Rahavarojen muutos Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä, 4 vuotta, Investointien tulorahoitus, % 57,3 85,3 Laskennallinen lainanhoitokate 2,3 2,2 Lainanhoitokate 2,5 3,0 Kassan riittävyys Asukasmäärä (v.2018: 1 863, v.2017: 3 379)

23 23 Konsernitase ja sen tunnusluvut VASTAAVAA VASTATTAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA I Aineettomat hyödykkeet I Peruspääoma Aineettomat oikeudet III Arvonkorotusrahasto Muut pitkävaikutteiset menot V Muut omat rahastot 5 5 Ennakkomaksut VI Edell. tilikaus.yli-/alijäämä II Aineelliset hyödykkeet VII Tilikauden Yli-/alijäämä Maa- ja vesialueet VÄHEMMISTÖOSUUDET 5 37 Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet VAPAAEHTOISET VARAUKSET Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet PAKOLLISET VARAUKSET Ennakkomaks.ja keskener.hank Eläkevaraukset III Sijoitukset Muut pakolliset varaukset Osakkuusyhteisöosuudet TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Osakkeet ja osuudet Muut lainasaamiset 105 VIERAS PÄÄOMA Muut saamiset I Pitkäaik. korollinen vieras pääo II Pitkäaik. koroton vieras pääo TOIMEKSIANTOJEN VARAT III Lyhytaik. korollinen vieras pääo VAIHTUVAT VASTAAVAT IV Lyhytaik. koroton vieras pääo I Vaihto-omaisuus VASTATTAVAA YHTEENSÄ Aineet ja tarvikkeet Keskeneräiset tuotteet Valmiit tuotteet/tavarat Muu vaihto-omaisuus 132 Ennakkomaksut KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 74,4 75,7 II Saamiset Suhteellinen velkaantuneisuus, % 32,9 30,8 Pitkäaikaiset saamiset Kertynyt yli-/alijäämä, Lyhytaikaiset saamiset Kertynyt yli-/alijäämä, /asukas Konsernin lainakanta III Rahoitusomaisuusarvopaperit Konsernin lainat /asukas Lainat ja vuokravastuut IV Rahat ja pankkisaamiset Lainat ja vuokravastuut, /asukas VASTAAVAA YHTEENSÄ Konsernin lainasaam , Kunnan asukasmäärä

24 Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet Asiaa koskeva sääntely Kunnanhallituksen on kuntalain 115 :n mukaan tehtävä toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä sekä talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä Tilikauden tuloksen käsittely Tilikauden tuloksella tarkoitetaan tuloslaskelman tulosta ennen varaus- ja rahastosiirtoja. Kirjaimellisesti tuloksen käsittely on yli-/alijäämäisen tuloksen siirtämistä taseeseen vapaaehtoiseen varaukseen, rahastoon tai tilikauden yli-/alijäämä tilille. Vuoden 2020 tulos on ,40 euroa. Poistoeroa tuloutetaan 3 190,96 euroa. Vuonna 2019 tehdyn pakollisen varauksen purku parantaa tilikauden tulosta ,00 euroa. Tilikauden alijäämä on poistoeron tuloutuksen ja pakollisen varauksen purun jälkeen ,44. Kunnanhallitus ehdottaa, että alijäämä siirretään tilikauden alijäämätilille. Vuoden 2020 alijäämän kirjaamisen jälkeen taseen ylijäämä on ,36 euroa.

25 25 2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 2.1 Tavoitteiden toteutuminen Tarkastuslautakunta Tarkastustoimi Toiminta-ajatus Kunnan hallinnon ja talouden tarkastaminen koostuu tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan suorittamasta työstä. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on Kuntalain 121 :n mukaan valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tätä tehtävää varten tarkastuslautakunta kokoontuu määräajoin käsittelemään niitä asioita, jotka on kirjattu tarkastuslautakunnan tarkastussuunnitelmaan. Lautakunta käsittelee mm. tilintarkastajan raportteja ja haastattelee kunnan johtavia viranhaltijoita. Talous Tarkastustoimi TA 20 TA - muutos TA 20 + muutos Toteuma Poikkeama Toteuma % TOIMINTATUOTOT ,0 TOIMINTAKULUT ,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,3 Suunn. mukaiset poistot , Kunnanhallitus Kunnanhallitus johtaa kunnan hallintoa ja palvelutuotantoa kunnanvaltuuston asettamien tavoitteiden saavuttamiseksi ja kantaa kokonaisvastuun kunnan toimintojen ja palveluiden kehittämisestä. Lisäksi kunnanhallitus pyrkii vaikuttamaan kunnan toimintaympäristöön kunnanvaltuuston asettamien päämäärien saavuttamiseksi ja kunnan jäsenten eduksi Päätöksenteko Kunnanhallituksen alainen päätöksenteon palvelualue sisältää kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja toimikuntien kokouksista aiheutuvat menot. Tehtäviensä hoitamiseksi kunnanvaltuusto kokoontuu noin 8 kertaa ja kunnanhallitus noin 25 kertaa toimintavuonna. Kunnanhallituksen asettamat toimikunnat kokoontuvat erityistehtävien hoitamiseksi tarvittaessa.

26 26 Eurajoen kunta on sitoutunut USO verkostoprojektiin vuosille Uuden Sukupolven organisaatiot verkostoprojekti on kuntien ja Kuntaliiton vertaisoppimis- ja tukiverkosto, kokemus- ja tutkimustiedon kokoaja sekä paikallisen kehittämistyön konsultoija, ensisijaisena kohteenaan kuntien poliittinen ja ammatillinen johto. Verkoston puitteissa järjestetään vuosittain kolme paikallista seminaaria. Lisäksi kunnanvaltuustolle ja -hallitukselle järjestetään tarpeen mukaan muita seminaaripäiviä. Yhdistymisavustuksen ja valtionosuuksien kompensaation maksamisen kolmivuotiskausi päättyi vuoteen Tilivelvollinen viranhaltija on talous- ja hallintojohtaja. Talous Päätöksenteko TA 20 TA - muutos TA 20 + muutos Toteuma Poikkeama Toteuma % TOIMINTATUOTOT ,4 TOIMINTAKULUT ,2 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,7 Suunn. mukaiset poistot ,9 Perustelu poikkeamasta Koronaepidemian vuoksi päätöksenteon määrärahoja jäänyt käyttämättä, sillä toiminnot järjestetty normaalista talousarviovuodesta poikkeavasti epidemia huomioiden mm. vain välttämättömät koulutustilaisuudet toteutettu Hallintopalvelut Toiminta-ajatus Kunnanhallituksen alainen hallintopalvelut -palvelualue sisältää kunnanjohtajan, hallintotoimen, edustuksen, yhteistoimintaelinten, maankäyttö- ja hallinta sekä keskitetyistä menoista aiheutuvat määrärahat. Tilivelvollinen viranhaltija maankäytön- ja hallinnan osalta on kunnanjohtaja ja muiden osalta talous- ja hallintojohtaja. Painopistealueet suunnitelmakaudelle Yhteistoimintaelinten kirjaustaso sisältää kunnallisen työmarkkinalaitoksen, Satakuntaliiton ja Suomen Kuntaliitolle maksettavat erät, joihin varataan yhteensä euroa. Kaavoituksen kustannukset ovat euroa.

27 27 Sitovat tavoitteet vuodelle 2020 Kuntastrategia Tavoite Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari Tavoitetaso/ tunnusluku Toteuma Tila Ylläpitää ja kehittää sähköisiä palveluja Dynasty asiakirjahallintajärjestelmän päivittäminen sekä käyttäjien koulutusten läpivienti Koulutukset läpiviety vuoden loppuun mennessä Valmis käyttöönotettavaksi Dynasty 10 versiopäivityksen koulutukset pidetty aikataulun mukaisesti. Ohjelma oli valmis käyttöönotettavaksi Talous Hallintopalvelut TA 20 TA - muutos TA 20 + muutos Toteuma Poikkeama Toteuma % TOIMINTATUOTOT ,1 TOIMINTAKULUT ,6 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,5 Suunn. mukaiset poistot ,3 Perustelu poikkeamasta Hallintopalvelujen henkilöstökulut jäivät alle ennakoidun IT-palvelut Toiminta-ajatus IT-palvelut- palvelualue sisältää keskitetysti järjestettävät kunnan IT-palveluihin sisältyvät toimintamenot. Tilivelvollinen viranhaltija on talous- ja hallintojohtaja. Painopistealueet suunnitelmakaudelle Resurssien kohdistamiseksi tarkoituksenmukaisesti ja oikea-aikaisesti tulee laatia pidemmän aika välin strateginen tietohallinnon toimintasuunnitelma. Suunnitelmassa määritellään tietohallinnon arvot, strategiset tavoitteet ja kehitysalueet lähtökohtana kuntastrategiassa määritellyt painopisteet. Suunnitelman valmistelussa keskeisessä roolissa on eri hallintokuntien edustajista valittu tietohallintotoimikunta. Suunnitelma hyväksytetään kunnanhallituksessa.

28 28 Sitovat tavoitteet vuodelle 2020 Kuntastrategia Tavoite Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari Tavoitetaso/ tunnusluku Toteuma Tila Ylläpitää ja kehittää sähköisiä palveluja Tietohallinnon toimintasuunnitelman laatiminen Valmiusaste Valmis Toimintasuunnitelman laatiminen kesken. Koronaepidemian takia henkilöstöresurssit oli suunnattava kiireellisempiin tehtäviin. osittain Talous IT-palvelut TA 20 TA - muutos TA 20 + muutos Toteuma Poikkeama Toteuma % TOIMINTATUOTOT ,0 TOIMINTAKULUT ,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,1 Suunn. mukaiset poistot ,1 Perustelu poikkeamasta IT-palvelujen hyvä ennakointi laitteisiin ja sähköisiin järjestelmiin vähensi vuoden 2020 menoja siirryttäessä osittain etätyöskentelyyn. Microsoft-lisensseihin hankinta tapahtui sujuvasti ja talousarvioon hankintaa varten varattu määräraha alittui Talouspalvelut Toiminta-ajatus Taloushallinto huolehtii talousarvion valmistelusta, kirjanpidosta ja tuottaa kunnan ja kuntakonsernin tilinpäätöksen toimintakertomuksineen. Taloushallinto suorittaa talouteen ja toimintaan kohdistuvaa ohjausta, valvontaa, seurantaa ja raportointia. Ajantasaisella ja monipuolisella raportoinnilla tuotetaan valtuustolle, kunnanhallitukselle, lautakunnille ja viranhaltijoille hyvä päätöksenteon pohja. Tilivelvollinen viranhaltija on talous- ja hallintojohtaja. Painopistealueet suunnitelmakaudelle Kuntien ja kuntayhtymien taloustietojen raportointi uudistetaan automatisoiduksi ja yhdenmukaiseksi vuoteen 2021 mennessä. Raportoinnin automatisointi vaatii talouspalvelujen henkilökun-

29 29 nan kouluttautumista sekä kirjanpidon sisäisen laskennan kehittämistä määrätietoisesti yhdessä palvelualueiden johdon kanssa. Sisäistä koulutusta tarvitaan, jotta toiminnot ja kirjaukset kohdistetaan oikein heti ensimmäisessä käsittelyvaiheessa palvelualueiden henkilöstön toimesta. Sitovat tavoitteet vuodelle 2020 Kuntastrategia Tavoite Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari Tavoitetaso/ tunnusluku Toteuma Tila Ylläpitää tervettä kuntataloutta Sisäisen laskennan kehittäminen Automatisoidun talousraportoinnin onnistuminen ilman toistuvaa mekaanista korjaustyötä Toiminnassa vuoden 2020 loppuun mennessä Digikannustin hanke edistyi hankesuunnitelman mukaisesti. Sisäistä laskentaa koskevat säännöt valmisteltu kaikkiin tukipalveluihin vuoden 2021 raportointia varten. Automatisoidun talousraportoinnin ohjeistuksen mukaisesti talousarvio 2021 lähetetty aikataulussa VM:lle sähköisesti. Talous Talouspalvelut TA 20 TA - muutos TA 20 +muutos Toteuma Poikkeama Toteuma % TOIMINTATUOTOT ,0 TOIMINTAKULUT ,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,9 Suunn. mukaiset poistot ,0 Perustelu poikkeamasta Digikannustin hankkeen tuloja kirjattu hankkeen tuloksi toteutuneen mukaisesti.

30 Henkilöstöpalvelut Toiminta-ajatus Henkilöstöpalvelut luo edellytykset hyvälle henkilöstöpolitiikalle. Keskitetyt henkilöstöpalvelut tukevat hallintokuntia niiden perustehtävän toteuttamisessa. Tilivelvollinen viranhaltija on talousja hallintojohtaja. Sitovat tavoitteet vuodelle 2020 Kuntastrategia Tavoite Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari Tavoitetaso/ tunnusluku Toteuma Tila Hyvinvoiva ja palveleva Asiakkaiden yhteydenottoihin vastaaminen ilman viivettä. Webropol-kysely Vastausaika enintään kolme päivää. Asiakkaiden yhteydenottoihin vastaaminen alle kolmessa päivässä webropol-kyselyn mukaan saavutettu. Palaute ylitti tavoitetason. Hyvinvoiva ja palveleva Valmiusaste Aloitetaan mallitehtäväkuvien laatiminen ja tehtävänkuvien päivittäminen Kessotevalmisteluun liittyen perusturvan mallitehtävänkuvat laadittu vuoden 2020 aikana Kessoteen siirtyvien tehtävänkuvat laadittiin yhtenäisesti Kuntayhtymän toimesta yhteistyössä Eurajoen perusturvan esimiesten kanssa. osittain Talous Henkilöstöpalvelut TA 20 TA - muutos TA 20 +muutos Toteuma Poikkeama Toteuma % TOIMINTATUOTOT ,0 TOIMINTAKULUT ,4 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,9 Suunn. mukaiset poistot ,0

31 Elinkeino- ja viestintäpalvelut Toiminta-ajatus Elinvoima käsittää kaikki ne kunnan ja sen yhteistyökumppaneiden toimet, jotka edistävät yritysten ja asukkaiden sijoittumista kuntaan, auttavat olemassa olevia yrityksiä menestymään kunnassa ja lisäävät kunnan vetovoimaa asuinpaikkana. Elinkeinopalvelut ovat osa elinvoiman kokonaisuutta. Kunta edistää aktiivisesti yritysten menestymistä Eurajoella. Yritysneuvonnalla ja yrityspalveluilla on keskeinen rooli ja ne hoidetaan nopeasti ja tehokkaasti. Viestintäpalveluilla tarkoitetaan sisäisen ja ulkoisen viestinnän kokonaisuutta. Sisäinen viestintä käsittää organisaatioviestinnän tiedonkulun ja vuorovaikutuksen. Ulkoinen viestintä käsittää viestinnän, joka kohdistuu organisaation ulkopuolelle. Tilivelvollinen viranhaltija on kehitysjohtaja. Painopistealueet suunnitelmakaudelle Viestinnässä painopiste on sosiaalisen median kehittämisessä ja sen tehokkaassa hyödyntämisessä. Viestinnällä halutaan tarjota aktiivisesti tietoa kunnan toiminnasta sekä tukea kunnan ja kuntalaisten ja muiden sidosryhmien välistä vuorovaikutusta. Viestinnän avulla tehostetaan imagon muodostumista ja kunnan strategisten tavoitteiden saavuttamista. Valitaan uusia viestintä- ja markkinointikanavia tukemaan toimintaa ja toimimaan tiedon jakamisen lähteinä. Kunta tarjoaa yritysneuvontapalveluita alkaville yrittäjille ja jo toimiville yrittäjille. Yrityspalveluiden viestintään keskitytään suunnitelmakauden aikana ja yritetään saavuttaa mahdollisimman laaja kattavuus yrityskentälle suuntautuvassa viestinnässä. Yritysvaikutusten arviointia tehostetaan ja toteutetaan eri toimialojen laajentumis- tai sijoittumisprosesseissa. Sitovat tavoitteet vuodelle 2020 Kuntastrategia Tavoite Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari Tavoitetaso/ tunnusluku Toteuma Tila Markkinoi vahvuuksiaan Kuntabrändin rakentaminen Kunnan näkyvyys kasvaa ja vahvistuu edellisestä vuodesta Kunnan markkinointikanavien monipuolinen käyttäminen ja kuntakuvan vahvistaminen Kunta vahvisti sähköisten viestintäkanavien käyttöä viestinnän ja markkinoinnin jakelukanavina. Kunnan eri hallintokunnissa on sisällön tuottamiseen vastuuhenkilö.

32 32 Sosiaalisen median mittareiden avulla mitattuna kunnan tekemiin julkaisuihin sitouduttiin hyvin. Vertaus tapahtuu asukasmäärältään samankokoisiin kuntiin nähden. Kuntabrändin alustava sisältö saatiin tuotettua, mutta koronatilanteen takia sen viimeistelyn ajankohtaa siirrettiin vuoden 2021 puolelle. Hyvinvoiva ja palveleva Yritysneuvontapalveluiden tunnettuuden lisääminen Käynti- ja asiointikertojen kartoittaminen Kunnan yritysneuvontapalveluiden tehokas hyödyntäminen Yritysneuvontapalveluita tarjottiin säännöllisesti alkaville ja toimiville yrityksille. Koronaepidemian vuoksi myös neuvontaa jouduttiin osittain toteuttamaan etätapaamisten avulla. Myös yritysten koronatukineuvontaa ja - hakemuksia käsiteltiin vuoden aikana. Tekee yritysmyönteistä elinkeinopolitiikkaa Yritysvaikutusarviointien tehokas käyttäminen Tehtyjen yritysvaikutusarviointien määrä toimintavuoden aikana Yritysvaikutusarviointien tehokas hyödyntäminen elinvoimaisuuden vahvistamisessa Yritysvaikutusten arvioinnin perusteet on saatu määriteltyä, mutta se kuuluu osana isompaa kokonaisuutta, johon liittyy koko kunnan ennakkovaikutusten arviointi. Kokonaisuudessaan kunnan ennakkovaikutusten arviointia ei koronavuotena saatu käyttöönotetuksi osittain

33 33 suunnitelmien mukaisesti. Yritysvaikutusten arviointi tuodaan esille yhdessä koko kunnan ennakkovaikutusten arvioinnin kokonaisuutta. Markkinoi vahvuuksiaan Osaavan työvoiman mahdollistaminen ja saaminen alueen yritysten tarpeisiin Yritys- ja oppilaitosyhteistyön vahvistaminen toimivan työkalun avulla Yritysten työvoimatarpeen ja -tarjonnan kohtaamisen mahdollistaminen Yritysten työvoimatarpeen ja - tarjonnan kohtaamisen mahdollistamiseksi on luotu alueellinen Rinkiyhteistyöryhmä. Rinki- yhteistyöryhmä on pitänyt kokouksia sekä toteutti tapahtuman, jossa mukana oli sekä työelämän että oppilaitosten edustajia. Ringin tavoitteena on tukea yrityksiä osaavan työvoiman saatavuudessa ja sitouttamisessa pitkällä aikavälillä. Ringissä vahvistetaan tiivistä yritysoppilaitosyhteistyötä luomalla kohtaamispaikkoja ja luontevaa vuorovaikutusta yritysten ja oppilaitosten edustajien välille. Vuoden 2020 kärkenä oli kommunikaatiokanavien avaaminen oppilaitosten ja yritysten välille.

34 34 Talous Elinkeino- ja viestintäpalv. TA 20 TA - muutos TA 20 +muutos Toteuma Poikkeama Toteuma % TOIMINTATUOTOT ,0 TOIMINTAKULUT ,9 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,3 Suunn. mukaiset poistot ,0 Perustelu poikkeamasta Elinkeino- ja viestintäpalveluiden toteutuma jäi alle ennakoidun Osallisuus ja hyvinvointi Toiminta-ajatus Kuntalaisten osallisuus ja vaikuttaminen on tärkeä osa kunnan toimintaa ja asiakaslähtöisten palveluiden kehittämistä. Osallisuuden toiminta-ajatuksena on luoda ja kehittää verkostopohjaista toimintamallia kumppanuuksiin ja sidosryhmiin. Hyvinvointijohtamisella edistetään yksilöiden ja yhteisöjen terveyttä ja elämänhallintaa. Yhteistyömalleja halutaan kehittää ns. kolmannen sektorin kanssa erityisesti terveyden, ravitsemuksen, kulttuurin ja liikunnan toimijoiden kanssa. Tilivelvollinen viranhaltija on kehitysjohtaja. Painopistealueet suunnitelmakaudelle Kunnassa on aktiiviset ja kiinteät alueelliset toimintaverkostot. Tuetaan asuinalueiden omaleimaista identiteettiä ja siihen liittyvää kansalais- ja vapaaehtoistoimintaa. Mahdollistetaan asukkaiden vapaaehtoistoimintaa eri tavoin. Osallisuus ja vaikuttamismahdollisuudet tuodaan paremmin esille kuntalaisille suunnitelmakauden aikana. Osallistuminen ja vaikuttaminen järjestetään yhdenvertaisuusperiaatetta noudattaen siten, että kuntalaisten mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa toteutuu kunnassa. Osaavan kuntaorganisaation työhyvinvointia ja vuorovaikutusta vahvistetaan toimintaympäristön muutoksissa.

35 35 Sitovat tavoitteet vuodelle 2020 Kuntastrategia Tavoite Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari Tavoitetaso/ tunnusluku Toteuma Tila Omaa vuorovaikutteisen toiminta kulttuurin Kuntalaisosallistumisen ja - vaikuttamisen tietoisuuden lisääminen Laaditaan kuntalaisen vaikuttamisopas Kuntalaisten osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien tietoisuuden parantaminen edellisestä vuodesta Kuntalaisten vaikuttamisoppaan sisältö on laadittu Kuntaliiton ohjeistuksen mukaisesti. Vaikuttamisoppaan sisältö tullaan hyväksyttämään kunnanhallituksessa vuonna Kehittää osaavaa henkilöstöä Koulutuksen hyödyntäminen työhyvinvoinnin vahvistajana Henkilöstön työhyvinvoinnin vahvistaminen Vuorovaikutuksen lisääminen Tavoitteet toteutumiseen vaikutti vallitseva koronatilanne ja siihen tehtävät toimenpiteet. Lähitapaamiset laskettiin minimiin. Ei toteutunut Talous Osallisuus ja hyvinvointi muutos +muutos % TA - TA 20 Toteuma Toteuma TA 20 Poikkeama TOIMINTATUOTOT ,0 TOIMINTAKULUT ,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 Suunn. mukaiset poistot ,0 Perustelu poikkeamasta Osallisuuden ja hyvinvoinnin toteuma alittui suunnitellusta. Koronapandemialla oli vaikutuksia toteutuneeseen sisältöön Esimiestyön kehittäminen Toiminta-ajatus Esimiestyön kehittämisen avulla lisätään johtamisen ja esimiestyön tehokkuutta. Toimintaajatuksena on vahvistaa osallistujan taitoja sekä oman organisaation/vastuualueen johtamisessa ja

36 36 kehittämisessä että oman johtajuuden kehittämisessä. Tilivelvollinen viranhaltija on kehitysjohtaja. Painopistealueet suunnitelmakaudelle Esimieskoulutusta jatketaan suunnitellusti suunnitelmakauden aikana. Kunnan esimiehiä koulutetaan säännöllisesti johtamistyön tutkinnon suorittamiseksi. Vastuu työhyvinvoinnista kuuluu koko työyhteisölle ja tärkeää on hyvä esimies-alaistaito. Esimiestyö on vaativaa ihmisten johtamista, jossa työntekijöiden rakentavilla esimies-alaistaidoilla on vaikutusta koko organisaatioon. Kuntien toimintaympäristön muuttuessa nopeasti tehostetaan rajanylityksiä eri organisaatioiden, toimialojen, ammattiryhmien ja asiantuntijoiden välillä. Hyödynnetään verkostomaista yhteistyötä eri toimijoiden välillä, ja mahdollistetaan monialainen tiimityö osaksi toimintaympäristöä. Sitovat tavoitteet vuodelle 2020 Kuntastrategia Tavoite Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari Tavoitetaso/ tunnusluku Toteuma Tila Kehittää osaavaa henkilöstöä Esimieskoulutus: Johtamisen erikoisammattitutkinnon ja lähiesimiestyön ammattitutkinnon suorittaminen Tutkinnon suorittaneiden esimiesten määrä Esimiestyön valmiuksien lisääminen ja vahvistaminen Kunnan esimiehet suorittivat toimenkuviin soveltuvin osin joko johtamisen erikoisammattitutkinnon tai lähiesimiestyön ammattitutkinnon. Kaikki tutkinnon suorittajat saivat suoritettua tutkinnot loppuun kevään 2020 aikana. Talous Esimiestyön kehittäminen muutos +muutos % TA - TA 20 Toteuma Toteuma TA 20 Poikkeama TOIMINTATUOTOT ,0 TOIMINTAKULUT ,9 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,9 Suunn. mukaiset poistot ,0

37 37 Perustelu poikkeamasta Esimiestyön kehittämiseen liittyvä erikoisammattitutkintojen suorittaminen siirtyi loppuvaiheessa etäkoulutukseen. Tutkinnot saatiin suoritettua ja talousarvioon varattu määräraha alittui Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta vastaa yhdessä ympäristölautakunnan ja elinvoima ja kilpailukykytoimiston kanssa kunnan elinvoima ja kilpailukykytoimen päävastuualueesta. Päävastuualueen toiminta-ajatuksena on vastata kunnan omasta rakentamisesta ja rakennuttamisesta, kehittää ja ylläpitää asumispalveluja ja yhdyskuntateknisiä palveluja, vastata kunnan kiinteistöjen kunnossapidosta ja huollosta, vastata kunnan palveluiden edellyttämästä ruokahuollosta sekä ylläpitää kuntalaisten fyysisen ympäristön viihtyisyyttä ja turvallisuutta Hallinto tekninen Toiminta-ajatus Teknisen hallinnon toiminta-ajatuksena on hallinnoida ja mahdollistaa kunnan sisäisten tukipalveluiden sekä kuntalaisille tarjottavien palveluiden strategian mukaista toteutumista sekä laatutasoa. Tilivelvollisena viranhaltijana teknisen hallinnon tehtäväalueesta vastaa tekninen johtaja. Painopistealueet suunnitelmakaudelle Valtuuston hyväksymän kuntastrategian toteuttaminen sekä kunnan investointiohjelman pitkäjänteinen ja suunnitelmallinen kehittäminen. Sitovat tavoitteet vuodelle 2020 Kuntastrategia Tavoite Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari Tavoitetaso/ tunnusluku Toteuma Tila Ylläpitää ja kehittää sähköisiä palveluja Tavoitteena tuottaa kuntalaisille teknisen keskuksen sähköisiä palveluja ja tiedotteita Käyttäjämäärän seuranta Käyttäjämäärän kasvu osavuosittain Toimintoja aktivoitu esimerkiksi vesihuollon häiriöviestinnän osalta. Viime vuonna vesihuollon paikkatieto-ohjelman kautta lähetettiin yhteensä viestiä

38 38 Talous Hallinto tekninen TA 20 TA - muutos TA 20 +muutos Toteuma Poikkeama Toteuma % TOIMINTATUOTOT ,0 TOIMINTAKULUT ,4 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,3 Suunn. mukaiset poistot ,0 Perustelu poikkeamasta Henkilöstökulujen ja asiantuntijapalveluiden kuten maanmittaustoimitusten kustannukset alittivat arvioidut kustannukset Vesihuoltopalvelut Toiminta-ajatus Vesihuoltopalvelujen tehtäväalue sisältää vesihuollon, jätehuollon, kaukolämpöverkoston sekä alueellisen pelastuslaitoksen kuntakohtaiset menot ja tulot. Tilivelvollisena viranhaltijana tarpeita vastaavan asuminen edistämisen tehtäväalueesta vastaa tekninen johtaja. Painopistealueet suunnitelmakaudelle Talousarvioon on merkitty vuodelle 2020 Satakunnan pelastuslaitoksen kustannusnousuesitys kokonaisuudessaan (yli 5 %). Lisäksi talousarvioon sisältyy vesihuoltomaksujen korotusesitys 10 %:lla lukien vesihuoltolain ja tarkastuslautakunnan kirjausten edellyttämällä tavalla. Pitkäjänteinen rakennetun infran korjausvelan kartoitus ja vähentäminen on saatu alkuun ja tätä tulee jatkaa määrätietoisesti. Vesihuollon toimintaa turvataan uusien vesilähteiden kartoittamisella ja varavesiyhteyksien toiminnan varmistamisella. Sitovat tavoitteet vuodelle 2020 Kuntastrategia Tavoite Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari Tavoitetaso/ tunnusluku Toteuma Tila Hyvinvoiva ja palveleva Toimittaa asiakkailleen hyvälaatuista vettä häiriöttömästi ja johtaa jätevedet hallitusti Raumalle ja Veden toimitusjakeluun liittyvien yllättävien ja suunniteltujen huoltokatkojen kesto Huoltokatkot kestävät enintään 4 tuntia kerrallaan. Alkuvuoden aikana oli yhteensä 36 vedenjakelun katkoa ja niiden keskimääräinen pituus on ollut 2h 10min. Kui- osittain

39 39 Poriin. valahden vesijohdon huuhteluihin liittyvä katko on ylittänyt ainoana katkona tavoitteena olleen 4 tuntia. Tarjoaa turvallisen ja sujuvan arjen Parempi toimitusvarmuus Laskuttamattoman veden osuus Verkostoon toimitetun veden hukkaprosentti on vuonna 2020 enintään 15 % Vesijohtoverkoston hukkavesiprosentti oli 19,8 %. Verkostossa oli vuoden mittaan useita merkittäviä vuotoja ja esimerkiksi huuhteluiden ja huuhtelupuhdistusten tekeminen lisäsivät merkittävästi vuotovesiprosenttia. Ei toteutunut Talous Vesihuoltopalvelut TA 20 TA - muutos TA 20 +muutos Toteuma Poikkeama Toteuma % TOIMINTATUOTOT ,8 TOIMINTAKULUT ,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,2 Suunn. mukaiset poistot ,9 Perustelu poikkeamasta Tulojen osalta taksamuutoksen vaikutus oli ennakoitua suurempi ja kasvatti tuloja. Vesihuoltolaitoksen menoja kasvattivat vesilaitoksen käyttöongelmat ja Porista ostetun veden suuri määrä. Toimintakate oli kuitenkin kokonaisuutena budjetoitua parempi Yhdyskuntatekniset palvelut Toiminta-ajatus Yhdyskuntateknisten palvelujen tehtäväalue sisältää liikenneväylien, puistojen ja yleisten alueiden sekä maa- ja metsätilojen menot ja tulot.

40 40 Tilivelvollisena viranhaltijana yhdyskuntateknisten palvelujen tehtäväalueesta vastaa alueinsinööri. Painopistealueet suunnitelmakaudelle Yhdyskuntateknisten palvelujen tehtäväalue tuottaa kokonaisvaltaisesti oman hallinnonalansa palveluja kustannustehokkaasti ja laadukkaasti. Toiminnalla luodaan ja ylläpidetään palveluja, jotka luovat viihtyisän, turvallisen ja toimivan ympäristön asumiselle ja yrittämiselle. Toiminta luo osaltaan myös edellytykset muiden hallintokuntien palvelutuotannolle. Käyttötaloudessa on huomioitu Olkiluodon osoitteiston tarkistamisen aiheuttama arviolta 9 000, alv 0 % kustannus ja tievalaistuksen ohjausjärjestelmän käytön aiheuttama noin 3 300, alv 0 % kustannus. Yksityistieavustuksiin on varattu Sitovat tavoitteet vuodelle 2020 Kuntastrategia Tavoite Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari Tavoitetaso/ tunnusluku Toteuma Tila Ylläpitää ja kehittää sähköisiä palveluja Tehtäväalueen asiakaspalvelussa käytettävien sähköisten lomakkeiden määrän kasvattaminen. Sähköisten lomakkeiden osuus kokonaislomakemäärästä. Yli 50 %. Tavoite toteutunut 30.4 mennessä. Talous Yhdyskuntatekniset palvelut TA 20 TAmuutos TA 20 +muutos Toteuma Poikkeama Toteuma % TOIMINTATUOTOT ,2 TOIMINTAKULUT ,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,4 Suunn. mukaiset poistot ,0 Perustelut poikkeamasta Tuottojen ylitys johtui hieman suunniteltua suuremmasta hakkuumäärästä. Kulut ovat varsin lähellä talousarvion suunniteltuja kuluja.

41 Kiinteistöjen rakentamis- ja kunnossapitopalvelut Toiminta-ajatus Teknisen lautakunnan alainen kiinteistönhuollon tehtäväalue sisältää kiinteistötoimen eli rakennusten kunnossapidon, vuokraamisen ja muut huoneistomenot sekä keskitetysti hoidetun kiinteistöhuollon menot. Tilivelvollisena viranhaltijana kiinteistönhuollon tehtäväalueesta vastaa kunnanrakennusmestari. Painopistealueet suunnitelmakaudelle Kiinteistöjen hoitoa, automatisointia ja energian käyttöä kehitetään niin, että päästään hyviin tuloksiin, kustannusten laskuun ja pitkänajan taloudellisempaan kehitykseen. Sitovat tavoitteet vuodelle 2020 Kuntastrategia Tavoite Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari Tavoitetaso/ tunnusluku Toteuma Tila Hyvinvoiva ja palveleva Tyytyväisen asiakkaat Kiinteistöhuollon palvelupyynnöt ja niihin vastaaminen Vastausaika vuorokausi (työpäivä) Kaikkiin palvelupyyntöihin ei ole pystytty määritellyssä ajassa vastaamaan. Yhden kiinteistönhoitajan vajaus on hidastanut asiaa. Uuden kiinteistönhoitajan rekrytointi on käynnissä. Kessoten väkeä on ohjeistettu osaltaan palvelupyyntöjen tekoon. osittain Talous Kiint rak- ja kunnossapitopalv TA 20 TAmuutos TA 20 +muutos Toteuma Poikkeama Toteuma % TOIMINTATUOTOT ,4 TOIMINTAKULUT ,4 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,1 Suunn. mukaiset poistot ,9

42 42 Perustelu poikkeamasta Vuokratuotot budjetoitu liian pieneksi. Palkkakulut alittuivat henkilöstön vähennyksen tähden. Uutta työvoimaa rekrytoidaan tilalle Vakuutusmaksuja oli budjetoitu liikaa kuluihin nähden. Kiinteistöjen lämmitys- ja sähkökulut alittuivat leudon talven tähden Ruoka- ja toimitilapalvelut Toiminta-ajatus Teknisen lautakunnan alainen ruoka- ja toimitilapalvelujen tehtäväalue hoidetaan keskitetysti. Toimitilapalvelujen tehtävänä on tarjota kunnan tiloja käyttäville ja niissä asioiville puhdas ja viihtyisä ympäristö sekä huolehtia omalta osaltaan kunnan kiinteistöjen arvon ja kunnon säilymisestä. Ruokapalvelujen toiminta-ajatuksena on tarjota maittavaa ja ravitsevaa ruokaa taloudellisesti eri asiakasryhmien tarpeet huomioiden. Tilivelvollisena viranhaltijana on palvelupäällikkö, jonka tehtäväalueeseen kuuluu myös tilatoimen hallinnointi. Painopistealueet suunnitelmakaudelle Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset vaativat henkilöstön osaamisen laajentamista, kehittämistä ja tarkentamista. Toimintaa tarkastellaan yhteistyössä henkilöstön kanssa, työhyvinvointi huomioiden. Sitovat tavoitteet vuodelle 2020 Kuntastrategia Tavoite Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari Tavoitetaso/ tunnusluku Toteuma Tila Omaa vuorovaikutteisen toiminta kulttuurin Mahdolliset esiin tulleet työryhmien kehittämisehdotukset pilotoidaan ja hyväksi todetut toimintamallit otetaan osaksi normaalia toimintaa. Toiminnan kehittäminen asiakkaiden näkökulmasta. Ruokapalveluissa poikkihallinnolliset työryhmät jatkavat kokoontumisiaan vähintään kaksi kertaa vuodessa Tavoitteena yksi käyttöönotettu hyväksi todettu toimintamalli Poikkihallinnolliset ryhmät ovat kokoontuneet joko lähi- tai etäyhteyksin. Palavereissa on keskusteltu koronan vaikutuksista normaaleihin ruokailutilanteisiin. Kouluruokatyöryhmissä on käsitelty oppilaspalautteita, joita on huomioitu esimerkiksi ruokalistasuunnittelussa. Omaa vuorovai- Aktivoida asiakkaita arvioimaan työ- Kaksi kertaa vuodessa tehtä- Tavoitteena saavuttaa Asiakkaiden ja puhtauspalvelujen hen-

43 43 kutteisen toiminta kulttuurin kohteensa puhtaustasoa silmämääräisesti vä silmämääräinen puhtaustason arviointi asiakkaiden toimesta. Arvioinnin apuna käytetään Suomen standardisoimisliiton mittaus- ja arviointijärjestelmää keskimääräisenä arvioina puhtaustaso 4. kilöstön työaika on ensisijaisesti mennyt koronan aiheuttamien haasteiden ja lisätöiden suunnitteluun ja toteutukseen. Sen vuoksi syksyksi suunnitellut asiakasarvioinnit jäivät tekemättä. osittain Talous Ruoka- ja toimitilapalvelut TA 20 TAmuutos TA 20 +muutos Toteuma Poikkeama Toteuma % TOIMINTATUOTOT ,6 TOIMINTAKULUT ,6 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,2 Suunn. mukaiset poistot ,0 Perustelu poikkeamasta Toimintatuotoissa ikäihmisten ateriapalvelumaksujen tuotot jäivät odotettua pienemmiksi. Korona vaikutti toimintakulujen alittumiseen henkilöstökuluissa, koska ruoka- ja toimitilapalvelujen henkilöstöä lomautettiin ja monia toimintoja supistettiin, joten säästöä tuli myös sijaismäärärahoissa. Palvelujen ostoissa mm. henkilöstön koulutuksia ja oppilaiden luokkaretkiä ei pystytty toteuttamaan. Elintarvikkeiden kustannukset alittuivat, mutta vastavuoroisesti puhtausaineissa, tarvikkeissa, papereissa sekä roskapusseissa kone- ja laitekorjausten ohella tuli reiluja ylityksiä. Lopullisessa toteumassa alitukset kompensoivat ylitykset palvelujen ostojen ja aineiden sekä tarvikkeiden toimintakuluissa Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta vastaa kunnan rakennusvalvonnasta ja ympäristönsuojelusta. Toiminta-ajatuksena on kunnan strategian mukaisesti edistää turvallisen, terveellisen ja viihtyisän rakennetun ympäristön muodostumista suunnitelmien tarkastuksen, neuvonnan ja ohjauksen sekä rakennustyön ja rakennetun ympäristön valvonnan sekä hyvän asiakaspalvelun avulla. Päätöksenteossa korostetaan oikeudenmukaisuutta sekä vastuunkantoa päätösten lainmukaisuudesta. Tilivelvollisena viranhaltijana tehtäväalueesta vastaa rakennustarkastaja

44 Hallinto ympäristötoimi Talous Hallinto ympäristötoimi TA 20 TAmuutos TA 20 +muutos Toteuma Poikkeama Toteuma % TOIMINTATUOTOT ,0 TOIMINTAKULUT ,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 Suunn. mukaiset poistot ,0 Perustelu poikkeamasta Toimintakulut ovat alittuneet mm. COVID19-epidemian aiheuttamien muutosten myötä (mm. koulutusten peruuntumiset, etätyöskentely) Rakennusvalvonta Toiminta-ajatus Ympäristölautakunta vastaa kunnan rakennusvalvonnasta ja ympäristönsuojelusta. Toimintaajatuksena on kunnan strategian mukaisesti edistää turvallisen, terveellisen ja viihtyisän rakennetun ympäristön muodostumista suunnitelmien tarkastuksen, neuvonnan ja ohjauksen sekä rakennustyön ja rakennetun ympäristön valvonnan sekä hyvän asiakaspalvelun avulla. Päätöksenteossa korostetaan oikeudenmukaisuutta sekä vastuunkantoa päätösten lainmukaisuudesta. Tilivelvollisena viranhaltijana hallinnon tehtäväalueesta vastaa rakennustarkastaja. Painopistealueet suunnitelmakaudelle Rakentamista koskeva jatkuvasti uudistuva lainsäädäntö vaatii jatkuvaa laaja-alaista koulutusta ja riittävästi henkilöresursseja hyvän asiakaspalvelun takaamiseksi. Suunnittelun ja rakentamisen ennakko-ohjauksen merkityksen korostaminen osana laadukasta rakentamista. Tulevan rakentajan tulisi saada mahdollisimman kattavasti tietoa jo ensimmäisellä asiointikerralla. Rakennusvalvonnan prosessien muuttaminen sähköiseksi asettaa työn tekemiselle uusia vaatimuksia ja mahdollisuuksia. Sähköisen asioinnin sujuva käyttöönotto edellyttää myös sen jalkauttamista alueella toimiville suunnittelijoille ja kuntalaisille. Rakennusrekisterin ajantasaisuuden selvittäminen. Verottajan rakennustietojen ja kunnan rakennusrekisterin tietojen vertaileminen. Rekistereiden ajantasaistaminen vaikuttaa myös kiinteistöverokertymään ja tukee osaltaan kuntalaisten tasavertaista kohtelua.

45 45 Lainsäädännön muutosten myötä ajankohtaiseksi tulee myös rakennusjärjestyksen ja rakennusvalvontamaksujen tarkastaminen. Sitovat tavoitteet vuodelle 2020 Kuntastrategia Tavoite Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari Tavoitetaso/ tunnusluku Toteuma Tila Ylläpitää ja kehittää sähköisiä palveluja Sähköisen asiointipalvelun, käyttöönotto, ylläpito ja kehittäminen Sähköisen asiointipalvelun käyttöönotto Sähköisen palvelun käyttöönotto 2020 loppuun mennessä Ohjelmistotoimittaja ei ole pystynyt toimittamaan sähköistä asiointipalvelu mm. COVID19- epidemian aiheuttamien viivästysten vuoksi, joten sähköistä asiointipalvelua ei ole saatu käyttöön. Rakennustarkastaja on kuitenkin ollut mukana sähköisen asioinnin työryhmän etäpalavereissa kuulemassa ja osallistumassa kehitykseen. Ei toteutunut Osana sähköisen asioinnin käyttöönottoa otettiin rakennusvalvonnassa syksyllä 2020 käyttöön mobiilisovellus, jonka avulla katselmukset voidaan kirjata järjestelmään maastossa. Hyvinvoiva ja palveleva Tuleva rakentaja saa mahdollisimman kattavasti tietoa jo ensimmäisellä asiointi- Rakentajan ohjeiden laadinta jo tonttimyyn- tiin/- luovutukseen Rakentajan ohjeet laadittu 2020 loppuun mennessä Rakennusvalvonnan ohjauksen ja neuvonnan helpottamiseksi on laadittu erilaisia

46 46 kerralla ohjeita. Tehtyjä ohjekortteja on mm. rakentajan opas ja poikkeamisluvan hakuohje. Ohjeiden lisäksi rakennusvalvonnan lomakkeita on päivitetty ajantasaisiksi ja kunnan graafisen ilmeen mukaisiksi. Kehittää osaavaa henkilöstöä Asiantuntevaa ja ajantasaista asiakaspalvelua Rakentamista koskevan lainsäädännön muuttuessa ammatillista osaamista kehitettävä ja ylläpidettävä Osallistuminen ajankohtaisiin koulutuksiin Osittain COVID19- pandemian takia koulutuksia on peruttu. Rakennustarkastajat ovat osallistuneet tarjolla oleviin koulutuksiin. Lisäksi rakennustarkastajat ovat osallistuneet Rakennusvalvonnan kehittämisohjelma-koulutukseen. Markkinoi vahvuuksiaan Sujuva lupahakemusten käsittely Huolehditaan henkilöstön riittävyydestä ja osaamisen ylläpitämisestä Lyhyet lupakäsittelyajat Rakennusvalvonnan lupapäätösten käsittelypäiviä on kahden viikon välein. Lupahakemusten, jotka ovat hakemuksen jättövaiheessa olleet asiakirjoiltaan kunnossa, käsittelyaika on ollut n. 2 3 viikkoa. Seudullisesti käsittelyaikaa voidaan pitää hy-

47 47 vänä. Huolehtii ympäristöstä yhteistyössä kuntalaisten kanssa Viihtyisä ja turvallinen elinympäristö Laadukas ympäristöön soveltuva rakentaminen Tarvittaessa epäkohtiin puuttuminen Rakennusvalvonta suorittaa jatkuvaa valvontaa naapuriilmoitusten sekä muiden kiinteistökäyntien yhteydessä. Jatkuvan valvonnan yhteydenotot ovat jossain määrin lisääntyneet, eikä kaikkiin selvityksiin ole voitu vastata nopealla aikataululla. Ilmi tulleisiin räikeisiin epäkohtiin on puututtu. Talous Rakennusvalvonta TA 20 TAmuutos TA 20 +muutos Toteuma Poikkeama Toteuma % TOIMINTATUOTOT ,1 TOIMINTAKULUT ,1 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,1 Suunn. mukaiset poistot ,0 Perustelu poikkeamasta Lupa-asioita on ollut kuluvana vuonna paljon, josta johtuu toimintatuottojen ylittyminen. Covid19 epidemia on vaikuttanut pienempien lupahankkeiden määriin, ja niitä on ollut aiempia vuosia enemmän. Eurajoen kunnalle myönnettyjen lupien maksutuottoja (2313,80 ) ei ole laskettu mukaan rakennusvalvonnan toimintatuottoihin.

48 Ympäristönsuojelu Toiminta-ajatus Valvotaan ja edistetään ympäristösuojelua siten, että turvataan kunnan asukkaille terveellinen ja turvallinen elinympäristö. Ympäristönsuojelu toteutetaan ostopalveluna Porin kaupungilta. Painopistealueet suunnitelmakaudelle Kiinnitetään huomiota elinympäristön viihtyisyyteen ja turvallisuuteen järjestämällä ympäristökatselmuksia yhdessä rakennusvalvonnan kanssa. Selvitetään ympäristönsuojelun sähköisiä järjestelmiä. Selvitetään mahdollisuutta hakea ympäristöministeriöltä toimivallansiirtoa koskien ympäristölupien päätöksentekoa. Sitovat tavoitteet vuodelle 2020 Kuntastrategia Tavoite Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari Tavoitetaso/ tunnusluku Toteuma Tila Ylläpitää ja kehittää sähköisiä palveluja Selvitetään ympäristönsuojelun mahdolliset sähköiset asiointipalvelut Selvitetään palveluntuottajat ja hankintahinnat Vertailu sähköisistä palveluista 2020 loppuun mennessä Ympäristöinsinööri on selvittänyt vaihtoehtoja sähköiselle asiointipalvelulle. Kolmella ohjelmistotoimittajalla on suoraan tarjota palvelu myös ympäristönsuojelun toiminnoille. osittain Koska rakennusvalvonnan sähköisen lupapalvelun käyttöönotto siirtyy, myös ympäristönsuojelun asiointipalvelun hankintaa siirretään tuleville vuosille. Huolehtii ympäris- Viihtyisä ja turvallinen elinympäris- Ympäristökatselmusten järjes- Ympäristölautakunta järjes- COVID19- epidemian takia Ei toteutu-

49 49 töstä yhteistyössä kuntalaisten kanssa tö täminen tää yhden ympäristökatselmuksen vuoden 2020 loppuun mennessä. ympäristökatselmus on siirretty vuoden 2021 sitoviin tavoitteisiin. nut Talous Ympäristönsuojelu TA 20 TAmuutos TA 20 +muutos Toteuma Poikkeama Toteuma % TOIMINTATUOTOT ,0 TOIMINTAKULUT ,1 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,4 Suunn. mukaiset poistot ,0 Perustelu poikkeamasta Lupien suuren määrän vuoksi tuottotavoitteet ovat ylittyneet. Toimintakulut ovat alittuneet mm. Hinku-hankkeen muutosten myötä Sivistyslautakunta Sivistystoimen toiminta-ajatus on tarjota kuntalaisille laadukas ja tasapuolinen lakisääteiset velvoitteet huomioonottava sekä paikallisen omaleimaisuuden huomioiva varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus sekä hyvän jatko-opintokelpoisuuden tarjoava lukiokoulutus. Tilivelvollisena viranhaltijana päävastuualueen tehtäväalueista vastaa sivistysjohtaja Hallinto sivistystoimi Toiminta-ajatus Sivistyslautakunta vastaa yhdessä sivistystoimen kanssa kunnan sivistystoimesta. Sivistyslautakunnan palvelualueita ovat: - Varhaiskasvatuspalvelut - Perusopetuspalvelut - Lukiokoulutus ja osaamisen edistäminen - Kasvun ja vanhemmuuden palveleminen

50 50 Painopistealueet suunnitelmakaudelle Sivistystoimen hallinnon osalta painopistealueet ovat toiminnan kehittäminen siten, että peruspalvelujen saatavuus taataan tasa-arvoisesti ja hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen toteutetaan ennalta ehkäisevästi. Sivistystoimi aktivoi kuntalaisia kaikilla toimintasektoreilla mahdollistaen kuntalaisten osallisuuden ja vaikutusmahdollisuudet. Palvelutason säilyttäminen seudullisesti korkeatasoisena takaa kunnan vetovoimaisuuden ja henkilöstön osaamisen kehittäminen on keino saavuttaa se. Sivistystoimi toimii avoimesti pyrkien aktiivisesti löytämään yhteistyökumppaneita hankkeisiin, projekteihin ja seudullisiin yhteistyökokonaisuuksiin. Sähköisiä palveluja kehitetään edelleen turvaamaan kuntalaiset saavuttava kattava viestintä sekä vaikutusmahdollisuudet. Sitovat tavoitteet vuodelle 2020 Kuntastrategia Tavoite Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari Tavoitetaso/ tunnusluku Toteuma Tila Omaa vuorovaikutteisen toiminta kulttuurin Sivistyspalvelujen saatavuus on kattavaa ja kuntalaisten osallistuminen vuorovaikutteista. Kuntalaiset ja yhteisöt ja yhdistykset ovat aktiivisessa yhteistyössä sivistystoimen kanssa. Yhteistyö toteutuu sivistystoimen kaikilla osaalueilla. Sivistystoimesta käsin koordinoidaan kolmannen sektorin toimijoita yhdistysohjelman, opetussuunnitelmien, oppimisen tuen, vanhemmuuden tuen ja tapahtumatoiminnan kautta. Sivistyspalvelujen yhteydessä toimii kuntalaisista koostuvia yhteisöjä/yhdistyksiä, esim. vanhempainyhdistys, oppilaskunta, luokkatoimikunta tai vastaava. Tavoite on toteutunut vallitsevissa olosuhteissa käytettävissä olevien välineiden ja keinojen avulla. Viestintä on ollut säännöllistä ja etäyhteyksien avulla yhdistysten toimintoja on tuettu säännöllisesti. Hyvinvoiva ja palveleva Sivistyspalvelut saavuttavat kuntalaiset tasaarvoisesti ja taataan kuntalaisille Sivistystoimi kerää palautetietoa palveluistaan kuntalaisilta ja järjestää kunta- Avainprosessien toimijat keräävät palautetietoa vähintään yh- Yhteistyö on toteutunut normaalisti koronatilanteesta huolimatta. Oppimiskeskuste-

51 51 sujuva arki. laisille tapahtumia ja toimintaa yhteistyössä kuntalaisten kanssa. destä toiminnostaan kuntalaisilta. lut ja muuta osallisuuden muodot on toteutettu etäyhteyksin eikä perustoimintatavoista ole tarvinnut luopua. Ylläpitää tervettä kuntataloutta Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palvelutarjonnan mitoittaminen kestävä kuntatalous huomioiden. Lapsimäärien ja perusopetuksen oppilasmäärien seuraaminen ja palvelutuotannon toteutus muutokset huomioiden. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstömitoituksen kunnallisten periaatteiden luominen. Oppimisen tuen riittävä henkilöstömäärä ja tasa-arvoinen saatavuus kaikissa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen toimintayksiköissä sekä lukiossa. Tasa-arvoinen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen toteuttaminen sekä oppimisen tuen tasaarvoinen toteuttaminen varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa sekä lukiossa. Sivistysorganisaatio pystyy toimimaan koronarajoituksista huolimatta siten että normaalin toiminnan tavoitteet pystytään saavuttamaan ja toimintaa edelleen kehittämään. Talous Hallinto sivistystoimi TA 20 TAmuutos TA 20 +muutos Toteuma Poikkeama Toteuma % TOIMINTATUOTOT ,3 TOIMINTAKULUT ,6 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,5 Suunn. mukaiset poistot ,0 Perustelu poikkeamasta Asiakaspalveluiden ostot muilta kunnilta olivat ennustettua suuremmat Varhaiskasvatuspalvelut Toiminta-ajatus Varhaiskasvatuksen toiminta-ajatus on tarjota kuntalaisille laadukas ja tasapuolinen, lakisääteiset velvoitteet huomioonottava sekä paikallisen omaleimaisuuden huomioiva varhaiskasvatus ja esiopetus sekä järjestää oppimista ja kehitystä tukevia palveluja kaikille eurajokelaisille lapsille. Toi-

52 52 minta-ajatus huomioi hyvinvointia edistävät ja ennaltaehkäisevät toiminnot palvelujen järjestämisessä. Painopistealueet suunnitelmakaudelle Vaikka alle kouluikäisten lasten lukumäärä on pysynyt kunnassa melko samana, on varhaiskasvatuspalvelujen piirissä olevien lasten määrä kasvanut. Palvelun kysynnän kasvu on ollut tasaista, ja kunnan on vastattava tähän tarpeeseen järjestämällä lisäpaikkoja olemassa oleviin tiloihin ja järjestämällä uusia tiloja. Hallitusohjelman mukaan subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta laajennetaan nykyisestä 20 viikkotunnista ja lapsia/työntekijä suhdelukua alennetaan. Nämä muutokset nostavat kustannuksia myös Eurajoella. Sijaiskulut ovat huomattavat henkilöstövaltaisella alalla. Kustannukset katetaan sijaiskuluista. Henkilöstöresurssiin ja työhyvinvointiin panostamalla varmistetaan laadukas varhaiskasvatus Eurajoella. Avoimia varhaiskasvatuspalveluja kehitetään tärkeänä lasten kotihoitoa tukevana toimintana. Eurajoen kunnan varhaiskasvatussuunnitelma on otettu käyttöön. Tavoitteena on toimintakulttuuri, jossa lapsen ja perheen osallisuus ja vuorovaikutus ovat vahvaa ja pedagogiikan merkitys kasvaa. Varhaiskasvatus panostaa lapsen fyysiseen aktiivisuuteen perustuen Opetus- ja kulttuuriministeriön varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksiin. Digitaalisuutta hyödynnetään yhä enemmän esiopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa alkaen varhaiskasvatuslaissa on säädetty mm. varhaiskasvatuksen tietovarannosta, Vardasta, joka otettiin käyttöön asteittain alkaen. Tietovarannon tarkoituksena on mahdollistaa varhaiskasvatustietojen tietoturvallinen ja keskitetty sähköinen kokoaminen ja käsittely. Tarkoituksena on tehostaa hallinnon toimintaa ja edistää tietoon perustuvaa kehittämistä ja päätöksentekoa. Tietovarannon järjestelyasiat ovat varhaiskasvatuksen hallinnon henkilöstön merkittävä tehtävä vuosina 2019 ja Varhaiskasvatuslaissa korostetaan laadun arviointia, jota toteutetaan eri tahoilta ja eri kohteisiin myös varhaiskasvatussuunnitelmassa ja toimintakulttuurin muutoksessa. Varhainen tuki ja ennaltaehkäisevät palvelut ovat osa varhaiskasvatuksen palveluohjausta. Eurajoen kunta tukee lasten kotihoitoa ja yksityistä varhaiskasvatusta. Tavoitteena on perheelle sopivan lasten hoitomuodon löytäminen.

53 53 Sitovat tavoitteet vuodelle 2020 Kuntastrategia Tavoite Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari Tavoitetaso/ tunnusluku Toteuma Tila Ylläpitää ja kehittää sähköisiä palveluja Varhaiskasvatus on edelläkävijä sähköisissä palveluissa (hakemus, päätös, hoitoaikojen ilmoittaminen). easioinnin käyttäjät 80 % asiakkaista käyttää palvelua. Sähköiset prosessit ovat sujuvia ja taloudellisia (esim. paperille tulostus ja postitus vähenee huomattavasti) Edistää kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä Lapsiperheiden palveluissa verkostoituvan toimintamallin kehittäminen yhteistyössä Keski- Satakunnan kuntien, terveydenhuollon, perusturvan ja perusopetuksen kanssa. Mallin valmistelu Toimintamallin käyttöönotto. Hyvinvoiva ja palveleva Palveluja on kysyntää vastaavasti (tilat ja henkilöstö) Varhaiskasvatus toteutuu lain mukaisesti Riittävä henkilöstö ja valmius uusien tilojen käyttöönottoon. Tila-asia edelleen vireillä Luvian alueella, vaihtoehtoja kartoitettu. osittain Kehittää osaavaa henkilöstöä Varhaiskasvatuksen palvelut ovat laadukkaita ja vetovoimaisia Toimintakulttuuria kehitetään mm. Rauman OKL:n Rinnallakehittämishankkeena. Hanke toteutunut. Hanke päättynyt. Sen kautta saatu henkilöstölle koulutusta uusiin menetelmiin lasten sosiaalisemotionaalistenja vuorovaikutus-

54 54 taittojen vahvistamiseen. Talous Varhaiskasvatuspalvelut TA 20 TAmuutos TA 20 +muutos Toteuma Poikkeama Toteuma % TOIMINTATUOTOT ,5 TOIMINTAKULUT ,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 Suunn. mukaiset poistot ,0 Perustelu poikkeamasta Asiakasmaksutuottoja vähensivät koronapandemian vuoksi asiakkaille myönnetyt maksuhyvitykset poikkeusolojen aikana. Lisäksi myyntituotot eivät ole toteutuneet kuin osittain. Perhepäivähoidon henkilöstökulujen poikkeaman syynä työssä olevien perhepäivähoitajien ennakoitua alempi lukumäärä. Lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuen poikkeaman syynä tukien ennakoitua alempi käyttö Perusopetuspalvelut Toiminta-ajatus Sivistystoimen toiminta-ajatus on tarjota kuntalaisille laadukas ja tasapuolinen lakisääteiset velvoitteet huomioonottava sekä paikallisen omaleimaisuuden huomioiva perusopetus sekä hyvän jatko-opintokelpoisuuden tarjoava lukiokoulutus sekä järjestää oppimista ja kehitystä tukevia palveluja kaikille eurajokelaisille lapsille, oppilaille ja opiskelijoille. Toiminta-ajatus huomioi hyvinvointia edistävät ja ennaltaehkäisevät toiminnot palvelujen järjestämisessä ja tukevat lasten ja perheiden arkea. Painopistealueet suunnitelmakaudelle Sivistystoimen perusopetuksen tulee tulevina vuosina toimintaansa suunnitellessa ottaa huomioon oppilasennuste ja palvelun tarjonta. Muuttuviin tilanteisiin tulee reagoida, jotta kuntatalouden realiteetit huomioidaan ja palvelujen tarjonta mitoitetaan niiden mukaan. Eurajoen kunta korostaa uuden opetussuunnitelman jalkauttamista käytännön opetukseen korostaen monialaisten opintojen merkitystä. Oppilasarvioinnin oppimiskeskustelut otetaan käyttöön kaikilla perusopetuksen luokka-asteilla. Oppimiskeskusteluista kerätään tietoa huoltajilta edelleen. Informaatioteknologian opetus ja sähköisten oppimisympäristöjen käyttö omaksutaan ja vakiinnutetaan korkeatasoiseksi. Sivistystoimi on mukana alueellisessa tieto- ja viestintätekniikan Satavärkkääjät - hankkeessa. Näillä sekä omalla digitutor-toiminnalla luodaan yhteiset tieto- ja viestintätekniikan osaamisen taitotasot sekä opettajille että oppilaille. 7-9 luokilla siirrytään tablettilaitteista Chromebook-laitteisiin.

55 55 Oppimisen tuessa korostetaan tasa-arvoista toteutusta. Tuen on oltava kaikkien ulottuvilla. Toteutuksen mallina on pienryhmäopetus missä integraatio otetaan huomioon yksilöllisesti. Painopiste on ennalta ehkäisevässä toiminnassa ja varhaisessa puuttumisessa. Perusopetuksessa aloitetaan Opitaan oppimaan yhdessä -hankkeeseen perustuva toimintamalli perheille ja oppilaille yhteistyössä Ulvilan kaupungin ja perusturvan kanssa. Hankkeessa käytetään SAMKissa kehitettyä Somebody-menetelmää, joka on käytössä varhaiskasvatuksessa ja perusturvan perhetyössä. Versovertaissovittelu on käytössä kaikissa kouluissa. Painopistealueena tulevina vuosina on valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteiden mukainen oppimisympäristöjen kehittäminen ja uudistaminen kahdella eri pääalueella, koulujen peruskorjausten myötä sekä oppimiskalusteiden uusimisen myötä. Liikkuva lapsi ja nuori on kunnan voimavara. Terveet elämäntavat ja hyvinvointi korostuvat Liikkuva koulu -hankkeen kautta. Kansainvälisyyskasvatusta edistetään projektein (mm. ystävyys- ja kummikoulutoiminta, Erasmus+) ja leirikoulutoiminnalla sekä osallistumalla ystävyyskuntatoimintaan. Kunnassa on käynnissä kolme Erasmus-hanketta, Yhtenäiskoulussa, Yhteiskoulussa ja Lapijoen koululla. Aamu- ja iltapäivätoiminnan kehittäminen kouluissa jatkuu edelleen. Sivistystoimi on mukana kymmenen satakuntalaisen kunnan yhteisessä Osaava Satakunta - hankkeessa, jolla tuotetaan opetushenkilöstölle täydennyskoulutusta. Talousarvio 2020 sisältää joustavan perusopetuksen toiminnan jatkamisen sekä määrärahan toisen asteen koulutuksen opiskelukulutukeen. Rauman kaupungilta ostettavien erityisopetuspalvelujen kasvu aiheuttaa budjettilisäyksen. Sitovat tavoitteet vuodelle 2020 Kuntastrategia Tavoite Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari Tavoitetaso/ tunnusluku Toteuma Tila Omaa vuorovaikutteisen toiminta kulttuurin Oppilaiden ja perheiden osallisuus Oppilaskuntien ja vanhempainyhdistysten toiminta, vertaissovittelu Oppilaskunnat ja vanhempainyhdistykset kokoontuvat säännöllisesti kaikissa yksiköissä Oppilaskunnat ja vertaissovittelu toimivat suunnitellusti, vanhempainyhdistysten toiminnan tukeminen verkoston luomisella on siirtynyt koronatilanteen vuoksi. osittain Omaa vuorovaikutteisen Osallisuus oppilasarvioinnissa Oppilaat ja vanhemmat oppi- miskeskusteluis- Kaikki perusopetuksen oppilaat osallistu- Oppimiskeskustelut toteutuvat suunnitellusti.

56 56 toiminta kulttuurin sa koko perusopetuksessa vat huoltajiensa kanssa oppimiskeskusteluihin. Hyvinvoiva ja palveleva Monipuolinen pedagoginen osaaminen Henkilöstön koulutus, opetussuunnitelman toteutus, monipuoliset oppimismenetelmät Täydennyskoulutuksen määrä, opetussuunnitelmauudistuksen loppusuora, opetuksen kehittämisen tiimiorganisaation jatkaminen, SomeBodymenetelmän käyttöönotto perusopetuksen tuessa, joustavan perusopetuksen toiminnan vakiinnuttaminen, Opitaan oppimaan yhdessä - hankkeen aloittaminen yhteistyössä Ulvilan kaupungin kanssa. Opetushenkilöstö saa täydennyskoulutusta etäkoulutusten webinaarien ja muiden etäpalaverien kautta. Osaava Satakunnan koulutustarjonta on henkilöstön saatavilla. Perustetut hankkeet ovat käynnissä ja niiden toiminta on vakiinnutettu. Hyvinvoiva ja palveleva Sähköiset palvelut Oppilailla ja huoltajilla on mahdollisuus sähköiseen asiointiin. Opetusta ja opetuspalveluja kehitetään sähköisten välineiden avulla ja digitaalisuutta edistetään. Toteutetaan tietohallinnon uudistukset. Wilma käyttöä kehitetään, oppilaiden digilaitteiden saatavuus turvataan ja opetukseen tarvittavat sähköiset materiaalit ja välineet hankitaan. Opetushenkilöstön koulutuksesta pidetään huolta digitutor- ja Satavärkkääjät Opetuksen digitaaliset ulottuvuudet ovat lisääntyneet ja opetushenkilöstön osaaminen on kasvanut voimakkaasti. Etäopetuksen aikana opittuja käytänteitä hyödynnetään myös lähiopetuksessa. Huoltajien wilma-käytön mahdollisuuksia on monipuolistet-

57 57 - hankkeiden avulla. tu ja oppilasarvioinnin osuuksia kehitetty edelleen. Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Perusopetuksessa on seutukunnan parhaat opetuspalvelut Opetusryhmien koon keskiarvo seutukunnan keskiarvoa pienempi, oppimisen tuen palvelut toteutuvat tasaarvoisesti koko kunnassa. Perusopetukseen resurssit pidetään vuoden 2019 tasolla, perusopetuksen tuntijaon ennallaan pitäminen, kaikilla perusopetuksen oppilailla tasaarvoinen mahdollisuus oppimisen tukeen. Erityisopetus totetuetaan edelleen yhteistyössä Rauman kaupungin kanssa. Perusopetuksen kerhotoiminta on käynnistetty Suomen harrastamisen mallin- hankkeen kautta kahdeksassa koulussa. osittain Tukee kasvua ja vanhemmuutta Oppimisen tuen palvelut ovat seutukunnan parhaat Erityisen tuen resursointi ja psykologipalvelujen oma tuotanto. Erityisen tuen palvelujen tasaarvoinen tarjoaminen perusopetuksessa. Toisen psykologin toimen täyttäminen ja erityisopetuksen henkilöstön riittävyyden turvaaminen. Perusopetuksessa toimii kaksi psykologia ja neljä kuraattoria sekä yksi erityisluokanopettaja ja esiopetuksen erityisopettaja hanketyöntekijöinä. Talous Perusopetuspalvelut TA 20 TAmuutos TA 20 +muutos Toteuma Poikkeama Toteuma % TOIMINTATUOTOT ,3 TOIMINTAKULUT ,9 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,3 Suunn. mukaiset poistot ,0 Perustelu poikkeamasta Henkilöstökulujen sivukulujen budjetointi arvioitu väärin, kirjallisuuden kulut ennakoitua suuremmat sekä viestintäkulut kasvaneet etäopetuksen aikana.

58 Lukiokoulutus ja osaamisen edistäminen Toiminta-ajatus Sivistystoimen toiminta-ajatus on tarjota kuntalaisille laadukas ja tasapuolinen lakisääteiset velvoitteet huomioonottava hyvän jatko-opintokelpoisuuden tarjoava lukiokoulutus sekä järjestää oppimista ja kehitystä tukevia palveluja kaikille eurajokelaisille lapsille, oppilaille ja opiskelijoille. Toiminta-ajatus huomioi hyvinvointia edistävät ja ennaltaehkäisevät toiminnot palvelujen järjestämisessä ja tukevat lasten ja perheiden arkea. Painopistealueet suunnitelmakaudelle Eurajoella on lähipalveluna oma lukio, joka tarjoaa laadukkaat ja monipuoliset kurssit sisältäen taito- ja taideaineet. Lukion opiskelijoille tarjotaan riittävät informaatioteknologian välineet hyvien oppimistulosten saavuttamiseksi. Eurajoen kunnan tavoitteena on aktiivinen toiminta riittävän opiskelijamäärän turvaamiseksi. Lukiolaisten koulumatkat korvataan sekä oppikirjat korvataan opintosuorituksia vastaan sekä lukiolaisia avustetaan it-välineiden hankinnassa. Tavoitteena on edistää koulun peruskorjausta siten, että koulun tilat ovat riittävät ja ne vastaavat entistä paremmin uuden opetussuunnitelman tavoitteita. Muun toisen asteen koulutuksen opiskelijoita tuetaan opiskelukuluavustuksella. Nuorten Työpaja Nosturin, etsivän nuorisotyön ja työllistämistoiminnan tärkeimpänä tehtävänä on erityisesti nuorten aikuisten elämänhallinnan lisääminen ja laadun parantaminen erilaisten toimintojen ja kohtaamisten avulla. Sitovat tavoitteet vuodelle 2020 Kuntastrategia Tavoite Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari Tavoitetaso/ tunnusluku Toteuma Tila Hyvinvoiva ja palveleva Lukion oppimistuloksissa säilytetään nykyinen hyvä taso kattavan kurssitarjonnan avulla. Yo-kirjoitusten tulokset, kurssien toteutuminen Jokainen lukiolainen suorittaa lukion oppimäärän ja yotutkinnon Kevään ylioppilaita yhteensä 45. Pistekeskiarvo oli 4,19. Syksyn ylioppilaita 3. Joka vuosi muutama opiskelija keskeyttää lukion. Tavallisesti he siirtyvät ammatillisiin opintoihin tai raumalainen opiskelija siirtyy ensimmäisen vuoden jälkeen Rauman lu-

59 59 kioon. Työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö kattavat koko kunnan alueen. Hyvinvoiva ja palveleva Työpajatoimintaan osallistuvien nuorten alueellinen jakautuminen. Työpajan palvelut saavuttavat asiakkaita koko kunnan alueelta. Työpajalla ollut vuoden aikana nuoria koko kunnan alueelta vähänlaisesti. Etsivällä on asiakkaita ollut myös koko kunnan alueelta. Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Palvelujen ulkopuolelle jääneiden nuorten tavoittaminen Etsivän nuorisotyön asiakkaat ja lähettävien tahojen määrä. Etsivä nuorisotyö saavuttaa enemmän nuoria, joiden elämänhallintaa voidaan edesauttaa. Lähettäviä tahoja/ yhteydenottopyyntöjä kirjattu kaikilta osaalueilta. Yhteydenottopyyntöjä 30, joista 22 tavoitettua, 6 kontaktia (ohjattu kertaluontoisesti tai saatu vain puhelinyhteys), 2 ei saatu kontaktia. Nuoret ohjautuvat etsivään nuoriostyöhön seuraavilta tahoilta: 9 sosiaalitoimesta, 4 toisen asteen oppilaitoksesta, 1 lukiosta, 3 TEtoimistosta, 3 puolustusvoimista, 4 vanhemman tai nuoren suoralla yhteydenotolla, 2 työpajalta, 2 muu taho, 1 toiselta etsivältä ja 1 Ohjaamosta. osittain Asiakkuuksien päättymisten syyt: 6 ei enää tarvetta, 3 työpajalle, 2 ei halua aloittaa asiakkuutta, 2 ei saatu kontaktia, 2 ei tavoiteta enää/kadonnut, 2 muutto toiselle paikkakunnalle, 2

60 60 opiskelemaan, 1 työelämään, 1 TEtoimiston muut palvelut sekä 1 muu syy. 8 edelleen asiakkaana. Hyvinvoiva ja palveleva Lukion oppilasmäärä pysyy nykyisellään. Lukioon tulee opiskelijoita kunnan ulkopuolelta. Lukion opiskelijamäärä on yli 200 oppilasta. Syyslukukauden tilastointipäivänä lukion opiskelijamäärä oli 201 ja suurempi kuin koskaan ennen. Ulkopaikkakuntalaisia opiskelijoita lukiossa oli 42. Tällä on suuri merkitys lukion toimivuudelle ja kurssitarjonnan toteutumiselle. Markkinoi vahvuuksiaan Työllistyvien nuorten positiivinen medianäkyvyys Sosiaalisen median hyväksikäyttö Näkyvyys on kasvanut edellisen vuoden tasosta. Koronan takia ei aiheesta tehty mediauutisointia. osittain Omaa vuorovaikutteisen toiminta kulttuurin Nuorten työpajan, etsivän nuorisotyön ja joustavan perusopetuksen yhteistyö. Yhteistyöpalavereja järjestetään säännöllisesti. Palaverien määrä ja muistiot niiden sisällöstä. Koronan takia loppuvuonna ei erityisesti tehty pajan ja etsivän työn kanssa, mutta perusnuorison ja joustavan perusopetuksen kanssa avattiin uusia yhteistyökuvioita jalkautuvaan nuorisotyöhön. Hyvinvoiva ja palveleva Lukion opiskelijalla on mahdollisuus saada erityisopetusta opiskeluvaikeuksiin. Opiskelijoilla on riittävä erityinen tuki, opintoohjaus ja kuraattorituki. Kuraattorien antaman tuen määrä lukion opiskelijoille. Lukion aloittajille tehdään lukiseula, minkä tulosten perusteella tehdään tarkempia testauksia. Lu-

61 61 kiopetusta annetaan sitä tarvitseville. Myös kielten ja matematiikan erityisopetusta annetaan. Henkilöstöresurssina ovat peruskoulun erityisopettajat peruskoulun oppituntiensa ulkopuolisella ajalla. Kuraattoripalvelut ovat päivittäin saatavilla. Akuuteissa tapauksissa apua annetaan viipymättä. Hyvinvoiva ja palveleva Lukion opiskelijalla on mahdollisuus korkeakouluyhteistyöhön joko kursseja suorittamalla tai seuraamalla korkeakoulussa tapahtuvaa opetusta. Lukiossa tarjotaan korkeakouluyhteistyötä kurssien kautta ja videoyhteyksin. Yhteistyön toteutuminen. SAMK on aktiivisin yhteistyötaho tarjoamalla eri alojen väyläopintoja lukiolaisille. Yliopistojen ja korkeakoulujen opiskelualoja esitellään lukiossa sekä erillisissä tapahtumissa että mm. opintoohjauksen oppitunneilla. Mahdollisuus korkeakouluyhteistyöhön toteutuu. Omaa vuorovaikutteisen toiminta kulttuurin Opintojen monimuotoisuuden kehittäminen. Lukio tarjoaa kursseja ja opintoja oman kurssitarjottimensa ulkopuolelta yhteistyökumppaneiden kanssa. Koulussa järjestetään vähintään Vähintään kymmenen prosenttia opiskelijoista suorittaa teemaopintokursseja tai ns. hyväksi luettavia opintoja koulun Lukiokursseja korvaavaa hyväksilukua tehdään jatkuvasti. SAMK:n lisäksi mm. taiteen perusopetuksen opinnot ovat tyypillisiä hyväksi luettavia opintoja

62 62 kolme yhteisöllisyyttä edistävää tapahtumaa lukuvuoden aikana. ulkopuolella. Yhteisöllisyyttä edistävät tapahtumat lukiossa. muusta oppilaitoksesta. Yhteisöllisyyttä on toteutettu covidvirukseen varautumisen sallimissa puitteissa. Talous Lukiokoulutus ja osaamisen ed. TA 20 TAmuutos TA 20 +muutos Toteuma Poikkeama Toteuma % TOIMINTATUOTOT ,8 TOIMINTAKULUT ,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,3 Suunn. mukaiset poistot ,0 Perustelu poikkeamasta Lukion kasvanut opiskelijamäärä edellyttää nykyistä opetustarjontaa. Budjetointi ei ole ollut riittävä. Etsivän nuorisotyön palkkakulut olivat ennakoitua suuremmat Kasvun ja vanhemmuuden palveleminen Toiminta-ajatus Sivistystoimen toiminta-ajatus on järjestää oppimista ja kehitystä tukevia palveluja kaikille eurajokelaisille lapsille, oppilaille ja opiskelijoille. Toiminta-ajatus huomioi hyvinvointia edistävät ja ennaltaehkäisevät toiminnot palvelujen järjestämisessä ja tukevat lasten ja perheiden arkea. Painopistealueet suunnitelmakaudelle Koulupsykologien tehtävänä on tukea lasten ja nuorten psyykkistä hyvinvointia sekä työskennellä oppimisvaikeuksien voittamiseksi ja syrjäytymiskehityksen ehkäisemiseksi. Oppilaille ja heidän huoltajilleen sekä perusopetuksen henkilöstölle tarjotaan psykologisia arviointi-, neuvonta-, konsultaatio- ja erityispalveluja. Koulupsykologien tehtävät painottuvat oppimiskykyyn liittyviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Lisäksi psykologien tehtävä on koordinoida yhteistyötä Keski-Satakunnan toimijoihin sekä suunnitella ostopalvelujen käyttöä. Vuosiluokilla 7 9 ja lukiossa korostuu yksilökohtainen mielenterveyden tukeminen osana oppilashuoltoa. Psykologipalvelut pyritään hoitamaan omana palvelutuotantona. Toisen psykologin rekrytointi toteutetaan vuonna 2020.

63 63 Koulukuraattorit tukevat oppilaiden opiskelua ja edistävät oppilaitosten sosiaalista hyvinvointia yhteistyössä muun opetushenkilöstön kanssa. Kuraattori toteuttavat ennalta ehkäisevää oppilashuoltotyötä kouluissa ja toimivat sosiaalialan asiantuntijoina. Palveluja kehitetään erilaisten menetelmien myötä. Yksi kuraattori työskentelee Opitaan oppimaan yhdessä - hankkeessa. Vuosiluokilla 7 9 ja lukiossa tuki painottuu yksilölliseksi. Vuosiluokilla 1 6 tähdätään ennalta ehkäiseviin menetelmiin, vuorovaikutustaitoihin, perhetukeen ja varhaiseen puuttumiseen. Sitovat tavoitteet vuodelle 2020 Kuntastrategia Tavoite Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari Tavoitetaso/ tunnusluku Toteuma Tila Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Säännöllinen yhteistyö oppilaiden ja opiskelijoiden huoltajien kanssa Oppilashuollon yhdenmukaistaminen ja kuraattorien täydennyskoulutus Opiskeluhuollon suunnitelman päivittäminen, erityisen tuen lomakkeiston ja testistön käytön yhdenmukaistaminen. Oppilashuoltotyön yhdenmukaistamista on viety eteenpäin kuraattorien ja psykologien yhteistyöllä. Perusopetuksen oppimisen tuen tiimi on aloittanut työn yhteisten käytänteiden luomiseksi ja käyttöönottamiseksi. Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen nivelvaihetta työstää kaksi eri työryhmää, erityisopettajien työtä koordinoi oma työryhmä sekä hanketyöntekijät kokoontuvat omana ryhmänään. Kessoten rooli kuraattorien työtä koordinoivana tahona on alkanut. Hyvinvoiva ja palveleva Toisen psykologin toimen täyttäminen Rekrytoinnin onnistuminen 2020 aikana Eurajoen kunnassa työskentelee kaksi psykologia eikä Tavoite saavutettu.

64 64 ostopalveluita tarvita. Kehittää osaavaa henkilöstöä Somebodymenetelmän käyttöönotto perusopetuksen Yhteisen ymmärryksen polku-hankeessa. Hanketyöntekijöiden kouluttaminen somebodymenetelmään. Hanketyöntekijät on koulutettu kevääseen 2020 mennessä. SomeBodykoulutus on päättynyt ja osallistuneet työntekijät ovat kurssituksen suorittaneet. SomeBodymenetelmät ovat käytössä työtapana. Turvallisen ja sujuvan arjen tarjoaminen Joustavan perusopetuksen toiminnan vakiinnuttaminen Joustavan perusopetuksen ryhmä toimii palvellen koko kunnan 8 9 luokan oppilaita. Oppilailla on joustavassa perusopetuksessa työharjoittelupaikat. Uusien jopooppilaiden rekrytointi on onnistunut keväällä 2020 ja työharjoittelupaikat on kartoitettu ja löydetty. Jopo-toiminta jatkuu suunnitelmien mukaan, oppilaita on mukana 8. ja 9. luokalta. Tavoite saavutettu. Talous Kasvun ja vanhemm. palvelut TA 20 TAmuutos TA 20 +muutos Toteuma Poikkeama Toteuma % TOIMINTATUOTOT ,0 TOIMINTAKULUT ,4 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,0 Suunn. mukaiset poistot ,0 Perustelu poikkeamasta Psykologipalveluiden ostot tutkimusjonojen poistamiseksi keväällä Toisen psykologin tutkimustarvikkeiden hankinta Vapaa-aikalautakunta Vapaa-aikalautakunta vastaa yhdessä sivistystoimiston kanssa kunnan vapaa-aika-, harrastus-, kulttuuri-, tapahtuma-, kirjasto- ja kansalaisopistopalvelutuotannosta. Tilivelvollisena viranhaltijana päävastuualueen tehtäväalueista vastaa sivistysjohtaja.

65 Lasten ja perheiden hyvinvointipalvelut Toiminta-ajatus Lasten ja perheiden hyvinvointipalveluilla tarkoitetaan liikunta-, ja nuorisopalveluja, koko kunnan ja kaiken ikäisten hyvinvoinnin ja yhdistysyhteistyön edistämisen koordinointia. Toimintaajatuksena on luoda toimintaedellytykset kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä edistävissä palveluissa, mahdollistaa kuntalaisten ja kolmannen sektorin toimijoiden aktiivisuus kuntalaisten palveluissa ja niiden järjestäjinä esim. palvelusopimusten kautta. Tilivelvollisena viranhaltijana päävastuualueen tehtäväalueista vastaa sivistysjohtaja. Painopistealueet suunnitelmakaudelle Oman roolin "kirkastaminen" ja perustelu yhteistyötahoille sekä voimavarojen priorisointi Vuorovaikutuksen ja yhdessä tekemisen vahvistaminen muiden hallintokuntien ja sidosryhmien kanssa Eurajoen kunnan hyvinvointityöryhmän toiminnan vakiinnuttaminen hyvinvointisuunnitelmassa kirjattuihin kehittämistoimenpiteisiin sitoutuminen. yhteisöllisyyden ja osallisuuden lisääminen yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa Unicefin Lapsiystävällinen kunta- toimintamallin luominen Eurajoelle on tulevan kahden vuoden selkeä painopistealue. Toimintamallin luominen aloitettaan 2021 tekemällä alkukartoitus Unicefin kriteerien mukaan. Sitovat tavoitteet vuodelle 2020 Kuntastrategia Tavoite Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari Tavoitetaso/ tunnusluku Toteuma Tila Aktivoi kuntalaisia yhteistyössä yhdistysten kanssa Vertaisohjaajien ja vapaaehtoistyöntekijöiden aktivointi Vertaisohjaajien ja vapaaehtoistyöntekijöiden määrä Kasvava edellisvuoteen verrattuna 2 uutta vapaaehtoista koulutettu Walkers - toimintaan. Jo mukana olevia vapaaehtoisia 11 sekä 2 ulkopuolista koulutettu uudenlaiseen Jalkautuvaan Walkers - toimintaan. Koronan takia toimintaa on pitänyt uudistaa ja

66 66 siihen ovat vapaaehtoiset ahtivoituneet hyvin. Aktivoi kuntalaisia yhteistyössä yhdistysten kanssa Kolmannen sektorin palvelusopimusten lisääminen Sopimusten määrä Tehdyt uudet palvelusopimukset Uusia palvelusopimuksia ei ole tehty syksyn ja alkutalven aikana Ei toteutunut Hyvinvoiva ja palveleva Huolehditaan lasten mahdollisuuksista osallistua monipuolisesti kesätoimintoihin (leirit, uimakoulut ym) Huolehditaan yhdessä perusturvan ja eri yhteisöjen kanssa työikäisten ja ikääntyneiden mahdollisuuksista saada tietoa sekä ohjausta liikuntaan ja hyvinvointiin Uimakoulujen ja leirien osallistujamäärä Liikunnan palveluketjun (LiPaKe) toimivuus Iäkkäiden terveysliikuntaohjelman (Voimaa Vanhuuteen) toimivuus Kasvava edellisvuoteen verrattuna Palveluketjun toiminnan arviointi ja iäkkäiden toimintaohjelmasta saatu palaute Koronan takia uimakouluja eikä leirejä pystytty järjestämään. Syksyllä hyvin käynnistyneet liikuntaryhmät jouduttiin laittamaan joulukuun alussa taas koronatauolle kiristyneiden rajoitusten takia osittain Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Vapaaaikatoiminnan tilat ja paikat hyvässä kunnossa ja käyttäjien kävijämääristä entistä parempi tilastointi Käyttäjäkysely Kävijämäärien tilastointi Positiivinen palaute Käyttäjämäärien seurantaa helpottavan ohjelman hankkiminen Ulkoliikuntapaikkojen tasoa on saatu kuluvan vuoden aikana mukavasti nostettua. Ulkokuntoilulaitteita on hankittu Eurajoen kirkonkylän ja Lapijoen kuntoradalle. Myös liikuntakeskuksen urheilukentän nurmialueen kastelulaitteet uusittiin. Lisäksi Ilveskallion kuntopolun ja latu-uran opastusta paran- osittain

67 67 nettiin Eurajoen keskustan tuntumaan on tehty yhdistysten yhteisenä Leaderhankkeena penkkilenkki, joka mahdollistaa erityisesti ikäihmisten liikunnan lisäämisen. Terveyskeskuksen ja Eurajoen Puhelimen väliselle alueelle on asennettu puistonpenkkejä levähdyspaikoiksi niin, että ulkoilijan on mahdollista tehdä erilaisia lenkkejä keskustan läheisyydessä. Käyttäjäkyselyä ei tehty eikä seurantaohjelmaa ole vielä hankittu. Monitoimihallin suunnittelutyöryhmä on kesän aikana osallistanut kuntalaisia ja yhdistyksiä hallihankkeen suunnitteluun tilakyselyin ja yleisötilaisuuksin. Markkinoi vahvuuksiaan Vapaa-aikatoimen aktiivisen toiminnan kautta välittyvä kunnan myönteinen julkisuus Medianäkyvyys Valtaosa vapaaaikapalveluja käsittelevistä tai sivuavista jutuista ovat positiivissävytteisiä Syksyllä tapahtumia ei voitu järjestää livenä, joten mm Itsenäisyyspäivän juhla ja BelCanto joulukonsertti kuvattiin ja niitä pystyi seuraamaan reaa- osittain

68 68 liajassa sekä jälkeen päin kunnan Facebook- ja Youtube -kanavilta. Nämä lähetykset ovat saaneet livelähetyksiin normaalin tai laajemman seuraajamäärän ja jälkikäteen jopa useita tuhansia katsojia. Tätä kautta näkyvyys on ollut laajaa ja tavoittanut uusia seuraajia. Palaute on ollut positiivista. Talous Last. ja perh. hyvinvointipalv TA 20 TAmuutos TA 20 +muutos Toteuma Poikkeama Toteuma % TOIMINTATUOTOT ,4 TOIMINTAKULUT ,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,1 Suunn. mukaiset poistot ,6 Perustelut poikkeamasta Palvelualueen tulot ja menot alittuivat koronan takia. Tuloja jäi kertymättä, koska lasten kesäleirejä ja uimakouluja ei voitu pitää. Vastaavasti menopuolella leirien ja uimakoulujen määrärahaa jäi käyttämättä henkilöstömenoihin (kesätyöntekijät) ja palveluihin (mm. uimakoulukuljetukset) sekä tarvikkeisiin (mm. elintarvikkeet leireille) Harrastus- ja kulttuuripalvelut Toiminta-ajatus Harrastus- ja kulttuuripalveluihin kuuluvat kuntalaisten kulttuuri- ja matkailupalvelut sekä taiteen perusopetus. Kunnan kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan toimintaa, jolla kulttuuripalvelut edistää kulttuurin ja taiteen tekemistä, harrastamista, saatavuutta ja käyttöä sekä taide- ja kulttuurikasvatusta ja kulttuuriperintöä. Vapaa-aikalautakunta vastaa kulttuuri- ja matkailupalveluiden tuottamisesta (järjes-

69 69 tämisestä ja kehittämisestä) sekä mahdollistaa taiteen (musiikki ja kuvataide) perusopetuksen järjestämisen kunnassa. Kulttuuripalvelut tuottaa ja edistää paikallista kulttuuritoimintaa sekä toimii asiantuntijaroolissa erilaisissa verkostoissa. Kulttuuri- ja matkailupalvelut pyrkii edistämään kulttuuri- ja matkailupalveluiden yhteistuotantoa yhteistyössä eri yhdistysten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Yhteistuotannoissa kulttuuripalvelujen rooli on pääasiassa toimia asiantuntijana sekä antaa neuvontaa ja tukea. Yhteistuotannoista sovitaan kunnan ja yhteispalvelutuotannon toisen osapuolen välisellä palvelusopimuksella. Painopistealueet suunnitelmakaudelle Kulttuuri- ja matkailupalveluissa pyritään kehittämään toimintakaudella erityisesti lastenkulttuuritoimintaa, selkeyttämään kunnan kulttuurikasvatussuunnitelman käytännön toteuttamista sen toimivuutta ja tavoitteita sekä pyritään kirkastamaan matkailutoiminnan merkitystä kunnalle ja sen toimijoille. Vuojoen kartanon konserttitoiminnan turvaaminen ja kehittäminen pidemmällä aikavälillä ja sen vaatimien toimenpiteiden suunnittelu ja vaiheittainen toteuttaminen ovat myös yksi kulttuuri- ja matkailupalveluiden painopistealuista. Unicefin Lapsiystävällinen kunta- toimintamallin luominen Eurajoelle on tulevan kahden vuoden selkeä painopistealue. Toimintamallin luominen aloitettaan 2021 tekemällä alkukartoitus Unicefin kriteerien mukaan. Sitovat tavoitteet vuodelle 2020 Kuntastrategia Tavoite Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari Tavoitetaso/ tunnusluku Toteuma Tila Hyvinvoiva ja palveleva Kulttuurikasvatussuunnitelman * jatkuvuuden turvaaminen ja sen toimivuuden sekä laadun varmistaminen sekä edelleen kehittäminen. * sen toteutumiseen liittyvän raportointi- ja palautejärjestelmän luominen sekä vaikuttavuuden arviointi. Kulttuurikasvatussuunnitelman kehittämistyöryhmän kokoaminen ja sen säännöllinen kokoontuminen. Raportointi- ja palautelomakkeen laatiminen. Työryhmän kokoontumisten määrä. Valmis lomake ja sen käyttöönotto. Ei ole käytännössä viety eteenpäin. Ei toteutunut Aktivoi kuntalaisia Lastenkulttuuritoiminnan vahvis- Tapahtumien määrä (eri ikä- Toteutumien määrä ja laji Kaiken kaikkiaan erilaisia kulttuuri-

70 70 yhteistyössä yhdistysten kanssa taminen. Laadukkaan kulttuuritoiminnan ja - tarjonnan varmistaminen sekä alle kouluikäisille että kouluikäisille monipuolisesti eri taiteiden- ja kulttuurin aloilta. ryhmissä) ja tapahtumien monipuolisuus ja sisältö (lajit ja alalajit) kirjattuna ylös. tapahtumia, omatoimiosallistumisia, streamattuja konsertteja ja tapahtumia oli vuoden aikana suunniteltu n. 60 kpl. Näistä kokonaan peruuntui koronan vuoksi 9 ja toiseen ajankohtaan siirtyi 5 tapahtumaa. Tapahtumat olivat pääasiassa joko koko perheelle painottuen kuitenkin aikuisväestöön. Hallintokunnan sisällä erilaisten raporttipohjien tekoa on aloitettu ja Office365 käyttöönoton myötä yhtesten ajankohtaisten raporttien pito on helpottunut. osittain Talous Harrastus- ja kulttuuripalv. TA 20 TAmuutos TA 20 +muutos Toteuma Poikkeama Toteuma % TOIMINTATUOTOT ,9 TOIMINTAKULUT ,9 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,7 Suunn. mukaiset poistot ,0 Perustelu poikkeamasta Tämän palvelualueen menoihin vaikutti merkittävästi korona. Monia tapahtumia jouduttiin perumaan mm. Kartanon Suviehtoo. Tämä vaikutti erityisesti palvelujen oston vähäisyyteen edelliseen vuoteen verrattuna.

71 Kirjasto ja kansalaisopisto Toiminta-ajatus Vapaa-aikalautakunnan tehtävänä on tuottaa kuntalaisille ajantasaiset ja monipuoliset kirjasto- ja tietopalvelut tukien kuntalaisten hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja tiedollista tasa-arvoa. Kirjasto toimii yhdessä sidosryhmiensä kanssa ja osana kirjastoverkkoa. Vapaa-aikalautakunnan tehtävänä on varmistaa kansalaisopiston palveluiden saavutettavuus Eurajoella. Painopistealueet suunnitelmakaudelle Eurajoen kirjasto- ja tietopalvelut ovat osa kaikenikäisten ihmisten jokapäiväistä elämää ja yhteisöllisyyttä tukevia hyvinvointipalveluja. Toimintaa toteutetaan ja kehitetään paikallisten tarpeiden pohjalta yhteistyössä kuntalaisten sekä kunnan muiden palvelusektoreiden ja muiden toimijoiden kanssa. Keskeisenä tavoitteena on tukea kuntalaisten monilukutaitoja, tiedonhallintaa ja elinikäistä oppimista sekä luoda edellytyksiä paikalliselle kulttuuri- ja kansalaistoiminalle. Kirjastopalvelujen saatavuutta kehitetään aloittamalla omatoimikirjastotoiminta. Suunnitelmakaudella panostetaan erityisesti lasten- ja nuorten lukemisen edistämiseen, oppimisympäristöihin, verkkopalveluihin sekä mediakasvatukseen. Palvelutarjonnassa ja markkinoinnissa käytetään hyödyksi seudullista yhteistyötä ja kirjastolle keskitetysti tuotettuja palveluja. Kansalaisopiston tarkoituksena on järjestää yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta tukevaa koulutusta elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta. Kansalaisopisto on tärkeä toimija digiosaamista kasvattavana ja koulutusta tarjoavana tahona. Unicefin Lapsiystävällinen kunta- toimintamallin luominen Eurajoelle on tulevan kahden vuoden selkeä painopistealue. Toimintamallin luominen aloitettaan 2021 tekemällä alkukartoitus Unicefin kriteerien mukaan. Sitovat tavoitteet vuodelle 2020 Kuntastrategia Tavoite Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari Tavoitetaso/ tunnusluku Toteuma Tila Ylläpitää ja kehittää sähköisiä palveluja Omatoimikirjastotoiminnan aloittaminen. Asiakastyytyväisyyskysely omatoimikirjastopalveluista. Omatoimikirjasto käytössä. Kirjaston kävijämäärä kasvaa omatoimikirjas- Normaalien aukioloaikojen lisäksi omatoimiset palvelut päästiin ottamaan käyttöön (koronatilanteen osittain

72 72 ton myötä. vuoksi) vasta lokakuun alusta, 3.10 alkaen. Koska palvelun käyttöönotto viivästyi, siirrettiin asiakaskyselyn tekeminen omatoimisista palveluista vuodelle Fyysiset käynnit vähenivät, mutta verkkokäynnit lisääntyivät 32,3 %. Muut kirjaston sähköiset palvelut kuten esim. e-aineistot (e-kirjat, e- äänikirjat, e- lehdet ja Kirjastokino) ovat olleet kuntalaisten käytössä. E- aineistojen käyttö on kasvanut 47,3 % vuoteen 2019 verrattuna. Hyvinvoiva ja palveleva Monipuolinen aineistovalikoima kuntalaisten käytössä (perinteiset aineistot, e- aineistot) Uutuusaineisto/ asukasta kohden uutuusaineiston määrä: kirjat vähint. 300 kirjaa/1000 asukasta kohden muun aineisto vähint. 100 kpl/1000 asukasta kohden sanoma- ja aikakauslehdet: vähint. 45 vuosikertaa lasten aineisto vähintään 1 uutuusaineiston määrä kirjat 543 kirjaa / 1000 as. - muu aineisto 60 kpl / 1000 as. - sanoma- ja aikakauslehdet tilattuna 82 vkr/vuosi lasten aineisto: 1,5 lasten- ja nuorten kirjaa / alle 15-vuotias /vuosi

73 73 lasten- ja nuortenkirja/alle 15- vuotias/vuosi Aktivoi kuntalaisia yhteistyössä yhdistysten kanssa Kirjastotoimen kävijämäärät ja toteutuneiden tapahtumien määrä. Kirjasto toimii matalan kynnyksen paikkana hyvinvoinnin edistämiselle tarjoten kokoontumis- ja koulutustiloja mm. digiopetukseen ja yhdistysten käyttöön. Osallistujamäärä vähintään sama tai suurempi kuin edellisenä vuonna. Käyntien ja tapahtumien määrään on vaikuttanut kirjastojen sulku (koronaepidemia) ja toimenpiteet, joilla rajoitettiin kirjastotoimen toimintoja. Myös kirjastoauto oli poissa reitiltä sekä Fyysisten käyntien määrä väheni ja niitä oli kpl (v. 2019: kpl). Verkkokäyntejä tehtiin kpl, joka on 32,3 % enemmän kuin v Tapahtumia yhtensä 90 kpl (v. 2019: 224). Kirjaston järjestämiä tapahtumia kirjastoissa yhteensä 72 kpl, mm. lukupiirejä, kulttuuriklubeja, peli-iltoja, satutunteja, lukuvinkkauksia. Näistä kirjallisuuden ja lukemisen edistämisen tapahtumien määrä oli 23 kpl ja käyttäjäkoulutusten määrä 29. Näyttelyjä järjestettiin 11 kpl. Ulkopuolisten jär- osittain

74 74 jestämiä tapahtumia kirjastoissa oli 16 kpl. Alkuvuodesta senioreille järjestettiin digiopastusta (8 krt) yhteistyössä Eurajoen kiristillisen opiston kanssa. Kansalaisopiston opintoryhmissä Luvialla pidettiin 765 opetustuntia, joista 17 tuntia etäopetuksena. Eurajoella opintoryhmissä pidettiin 1604 opetustuntia, joista 9 tuntia etäopetuksena. Koronaepidemian vuoksi Luvialla jäi pitämättä 234 opetustuntia ja Eurajoella 479. Talous Kirjasto ja kansalaisopisto TA 20 TAmuutos TA20 +muutos Toteuma Poikkeama Toteuma % TOIMINTATUOTOT ,9 TOIMINTAKULUT ,2 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,2 Suunn. mukaiset poistot ,0 Perustelut poikkeamasta Tämän palvelualueen menoihin vaikutti korona. Tapahtumia ja Kansalaisopiston kursseja ei kaikkia voitu toteuttaa.

75 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta vastaa yhdessä perusturvan henkilöstön ja kumppanien kanssa kunnan perusturvakeskuksen (sosiaali- ja terveystoimen) toiminnasta. Perusturvakeskuksen tehtävänä on kuntalaisten tukeminen ja auttaminen hyvinvointiin ja terveyteen liittyvissä palvelutarpeissa järjestämällä ennakoivaa neuvontaa, ohjausta, erilaisia sosiaali- ja terveyspalveluja sekä avustuksia. Palvelut tuotetaan itse, yhteistyössä muiden palveluntuottajien kanssa mm. palvelusetelien avulla tai ostopalveluna. Tilivelvollisena viranhaltijana toimii perusturvajohtaja sijaisenaan sosiaalityön ja perhepalvelun päällikkö Hallinto ja suunnittelu perusturva Toiminta-ajatus Perusturvalautakunnan alaiseen hallinnon ja suunnittelun palvelualueeseen sisältyvät lautakunnan ja perusturvan johdon menot. Perusturvajohtaja ja toimistosihteeri vastaavat yhdessä lautakunnan kanssa koko perusturvaa koskevasta hallinnosta. Lisäksi hallintoon kuuluvat ikäihmisten kotihoitopalveluista ja asumispalveluista vastaava vanhuspalvelupäällikkö sekä vanhus- ja terveyspalvelujen osastosihteeri, sosiaalityön ja perhepalvelun päällikkö sekä erityispalvelupäällikkö. Omaa henkilöstöä on yhteensä 6. Painopistealueet suunnitelmakaudelle Sote-järjestämislain muutoksen ennakoiminen toiminnan kehittämisessä. Henkilöstön työhyvinvoinnista huolehtiminen. Asiakkuuksien hallinnan ja johtamisen sekä laadunhallinnan kehittäminen. Sitovat tavoitteet vuodelle 2020 Kuntastrategia Tavoite Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari Tavoitetaso/ tunnusluku Toteuma Tila Edistää kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä Keski-Satakunnan kuntayhtymän jäsenkuntien kanssa tehdään selvitys ja sen perusteella mahdollisesti päätös sotekokonaisuuden siirtämisestä kun- Selvityksen ja toimeenpanosuunnitelman valmistuminen. Selvitys ja toimeenpanosuunnitelma valmistuvat alkuvuodesta ja niiden perusteella voidaan tehdä valtuustossa päätös sote-

76 76 tayhtymään. kokonaisuuden mahdollisesta siirtämisestä kuntayhtymän toiminnaksi. Tarjoaa turvallisen ja sujuvan arjen Laadunhallintajärjestelmän laajentaminen koskemaan kotipalvelun ohella muitakin tehtäväalueita Uusia yksiköitä saadaan laadunhallintajärjestelmän piiriin. Yksi uusi yksikkö laadunhallintajärjestelmään. Koronaepidemian vuoksi ei toteutunut. Ei toteutunut Kehittää osaavaa henkilöstöä Jatkuva henkilöstön kouluttaminen sekä kannustaminen omaehtoiseen kouluttautumiseen. Koulutussuunnitelman mukaisten koulutusten toteutuminen. Koulutusten järjestäminen yhteistyössä Keski- Satakunnan kuntien kanssa. 3 koulutuspäivää/työntekijä/ vuosi Yhteisesti järjestettyjen koulutusten määrä Koulutuspäiviä oli koko vuoden aikana 236 eli n. 1,3/työntekijä. Koronapandemia on vähentänyt koulutuksiin osallistumisen määrää. osittain Omaa vuorovaikutteisen toiminta kulttuurin Henkilöstön työhyvinvoinnista huolehtiminen. Lyhyet 1 4 päivän sairauspoissaolot vähenevät edellisen vuoden tasosta, joka oli 153 päivää / 4 kk jaksolla 1-4 / Lyhyet poissaolopäivät / työntekijä. Lyhyiden poissaolojen määrä vuoden 2020 osalta oli 105 päivää, eli selvästi vähemmän kuin viime vuonna. Ylläpitää tervettä kuntataloutta Varahenkilöstön käytön seuranta. Vanhustyöhön palkatun varahenkilöstön (10) muut kuin poissaoloja korvaavat työpäivät. Muiden kuin poissaoloja korvaavien työpäivien lukumäärä on 0. Koronapandemian vuoksi varahenkilöresurssia ei ole voitu käyttää täysipainoisesti, koska henkilöstön liikkumista yksiköstä toiseen jouduttiin rajoittamaan. osittain Ylimääräisiä päiviä vuoden loppuun mennessä oli 35 eli n. 3 päivää/kk.

77 77 Talous Hallinto ja suunnittelu, petu TA 20 TAmuutos TA 20 +muutos Toteuma Poikkeama Toteuma % TOIMINTATUOTOT ,0 TOIMINTAKULUT ,6 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,0 Suunn. mukaiset poistot ,0 Perustelut poikkeamasta Hallinnon kustannukset ovat toteutuneet suunnitellusti Terveyspalvelut Toiminta-ajatus Perusturvalautakunnan alaiseen terveyspalvelut palvelualueeseen sisältyvät Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän avohoito, terveyskeskussairaalan osastot sekä Eurajoella että Harjavallassa, kotisairaalatoiminta Eurajoella, Satakunnan sairaanhoitopiirin kautta laskutettavat ja mahdollisesti muut erikoissairaanhoidon menot ja Porin ympäristötoimen järjestämisvastuulla oleva terveysvalvonta ja eläinlääkintä. Osastonhoitaja vastaa terveyspalveluista. Omaa henkilöstöä 13 (terveyskeskussairaalan Eurajoen osastolla 10,5 ja kotisairaalatoiminnassa 2,5). Painopistealueet suunnitelmakaudelle Ikäihmisten ennaltaehkäisevää toimintaa pyritään laajentamaan jatkamalla mm. hyvinvointineuvontaa yli 65-vuotiaille. Vuodeosaston ja kotisairaalan potilaiden saattohoidon kehittämistä jatketaan moniammatillisesti yhteistyössä KSTHKY:n kanssa luomalla toimintamalli saattohoidossa oleville potilaille ja heidän omaisilleen. Siirtoviivemaksujen välttäminen omaa toimintaa tehostamalla yhteistyössä KSTHKY:n kanssa. Sitovat tavoitteet vuodelle 2020 Kuntastrategia Tavoite Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari Tavoitetaso/ tunnusluku Toteuma Tila Tarjoaa turvallisen ja sujuvan arjen Ikäihmisten kaatumistapaturmien ehkäisy FRAt-mittari ja kaatumista altistavien tekijöiden kartoitus. Tehtyjen mittausten lukumäärä vähintään samalla tasolla kuin v Frat ja Frop mittauksia tehty: kotipalvelu 221 Froppia ja 20 Frattia tehostettu palvelu-

78 78 Tammielokuussa vuonna 2019 oli tehty 226 mittausta. asuminen 66 Frattia intervalliyksikkö 17 Frattia pitkäaikainen laitoshoito 3 Frattia terveyskeskussairaalan osasto 128 Frattia Mittauksia tehty yhteensä 455 Edistää kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä Potilaan osallisuus omaan hoitoonsa lisääntyy Yksilöllinen, voimavaralähtöinen hoitosuunnitelma, jossa korostuu jatkohoidon suunnittelu ja kuntoutus. Hoitosuunnitelmien laatiminen aloitetaan potilaan tullessa osastolle. Hoitosuunnitelmien laatiminen on aloitettu potilaan tullessa osastolle. Edistää kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä Yli 65-vuotiaiden omaishoitajien terveystarkastukset Tehtyjen terveystarkastusten määrä. Kaikki yli 65- vuotiaat omaishoitajat osallistuvat terveystarkastuksiin. Omaishoitajien terveystarkastuksia on tehty kaksi (2). Lisäksi neljälle muulle oli annettu aika, joista kaksi peruttiin pandemian varalta ja kaksi perui itse aikansa. Kaikki, joista on tullut tieto, on kontaktoitu. osittain Edistää kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä Hyvinvointineuvonta yli 65-vuotiaille Asiakasmäärät Tavoittaa kaikki yli 65-vuotiaat hyvinvointineuvonnan piiriin ohjatut kuntalaiset. Hyte neuvonnan piirissä on ollut vuoden aikana asiakkuuksia 39. Kaikki neuvontaan ohjautuneet asiakkaat on tavoitettu. Markkinoi vahvuuksiaan Kotisairaalassa hoidettavien asiakkaiden määrän lisääminen. Kotisairaalassa hoidettujen asiakasmäärä / sairaalaosastoilla hoidettujen asiakasmäärä Kotisairaalassa hoidettuja asiakkaita suhteessa enemmän kuin vuonna Kotisairaalassa on hoidettu vuoden aikana 107 potilasta ja käyntejä on ollut Vuonna 2019 samalla aikajaksolla on ollut hoidettuja osittain

79 79 potilaita 107 ja käyntejä Markkinoi vahvuuksiaan Potilastyytyväisyys Potilastyytyväisyys kysely kaksi kertaa vuodessa sekä osastolla että kotisairaalassa. Kokonaistyytyväisyys > 4 Covid19 tilanteen vuoksi potilastyytyväisyyskysely on tehty vain syksyllä. - Tk-sairaalan Eurajoen osaston tulos oli 4,7 (asteikolla 1 5) - Kotisairaalan tulos oli 5 (asteikolla 1 5) Markkinoi vahvuuksiaan Erinomainen palvelukokemus terveysasemilla Happy or notmittari NPS-luku T3 (lääkärisaatavuus) T3 (hoitajasaatavuus) > 90 % > 50 0 (= ei jonoja) 0 (= ei jonoja) Happy or not - mittarin tulokset ovat olleet Eurajoen terveysasemalla yli 90 %. Luvian terveysasemalla huhtikuun lopun tulos oli yli 90 % ja mittari ei ole ollut sen jälkeen käytössä. Myös Eurajoen terveysasemalla mittari oli kevään aikana jonkin aikaa pois käytöstä COVID19 - epidemian vuoksi. NPS lukua ei ole mitattu. Lääkärin ja hoitajan kiireetön vastaanotto T3 on toteutunut. Talous Terveyspalvelut TA 20 TA - muutos TA 20 +muutos Toteuma Poikkeama Toteuma % TOIMINTATUOTOT ,8 TOIMINTAKULUT ,0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 Suunn. mukaiset poistot ,0

80 80 Perustelut poikkeamasta Terveyspalveluiden toimintatuotot ovat ylittyneet, koska kunta on saanut Satakunnan sairaanhoitopiiriltä Covid19 kompensaationa korvausta, samoin kuin kuntayhtymän jäsenkunnilta. Kulut ovat suunniteltua suuremmat avoterveydenhuollon puolella johtuen mm. kuntayhtymän hintojen korotuksesta elokuun alussa sekä suuremmista suoritemääristä, mitä oli arvioitua talousarviossa. Erikoissairaanhoidon kulut ovat ylittyneet Covid19 liittyen samoin kuin KSTHKY:n sairaalaosaston kulut. Eurajokelaisia on hoidettu enemmän tk-sairaalan Harjavallan osastolla, koska Eurajoen osasto on ollut pelkästään kohorttiyksikkönä ( ) ja jatkanut myös loppuvuoden kohorttiyksikkönä, jossa on voitu hoitaa muitakin kuin Covid19 potilaita. Yhteensä ylityspyyntö terveyspalveluissa oli , joka ei lopulta riittänyt kattamaan avoterveydenhuollon eikä erikoissairaanhoidon menoja Sosiaalityö ja perhepalvelut Toiminta-ajatus Perusturvalautakunnan alainen palvelualue sosiaalityö ja perhepalvelut sisältää varhaisen tuen, lastensuojelun, aikuissosiaalityön sekä päihdehuollon palvelut. Varhaisen tuen palveluihin sisältyvät sosiaalihuoltolain mukaiset perhepalvelut. Lastensuojeluun sisältyvät lastensuojelun avohuollon tukitoimet, lastensuojelun perhehoito, lastensuojelun laitoshoito sekä jälkihuollon palvelut. Aikuissosiaalityöhön sisältyvät sosiaalihuoltolain mukainen aikuissosiaalityö, sosiaalinen päivätoiminta, veteraanien korvaukset, toimeentuloturva täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen osalta, päihdehuollon palvelut sekä Eurajoen Kierrätyskeskus-toiminta. Vakituista henkilöstöä on yhteensä 10. Painopistealueet suunnitelmakaudelle Lapsiperheiden palveluissa perheiden tukeminen varhaisen tuen palvelujen avulla mahdollisimman oikea-aikaisesti perheiden omat voimavarat huomioiden. Lapsiperhepalvelujen ja lastensuojelun suunnitelmallisella työskentelyllä vähennetään lastensuojelun korjaavien palvelujen kustannusten kasvua ja pitemmällä tähtäimellä tavoitteena on kustannusten aleneminen. Aikuissosiaalityössä asiakkaiden työ- ja toimintakykyä sekä elämänhallintaa vahvistetaan järjestämällä kuntouttavaa työtoimintaa sekä sosiaalista päivätoimintaa. Kuntouttavaa työtoimintaa pyritään tarjoamaan kaikille sen piiriin kuuluville. Sosiaalisen päivätoiminnan Voimatupa-toiminnan avulla tuetaan kuntalaisten hyvinvointia ja ehkäistään syrjäytymistä.

81 81 Sitovat tavoitteet vuodelle 2020 Kuntastrategia Tavoite Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari Tavoitetaso/ tunnusluku Toteuma Tila Aktivoi kuntalaisia yhteistyössä yhdistysten kanssa Kuntouttavan työtoiminnan paikkojen lisääminen Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvien lukumäärä sekä työtoimintaan osallistuvien henkilöiden määrä suhteessa kunnan rahoittaman työmarkkinatuen maksulistalla oleviin Eri hallintokuntien osoittamien kuntouttavan työtoimintapaikkojen lkm Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvien lukumäärä ja suhdeluku kasvaa vuodesta 2019 Eri hallintokuntien osoittamien kuntouttavan työtoimintapaikkojen lukumäärä kasvaa vuodesta 2019 Kuntouttavassa työtoiminnassa on ollut 37 henkilöä. (Vuonna henkilöä) Työmarkkinaosuuslistalla on ollut keskimäärin 57 henkilöä suhdeluku on 0.65 ( suhdeluku oli 0.98, syyskuussa ) Kunnan eri hallintokuntiin on sijoittunut 9 henkilöä ja seurakunta/yhdistykset 2 henkilöä. Ei toteutunut Yhteiskunnassa edelleen vaikuttava koronatilanne on vaikuttunut osaltaan tähän toimintaan. Edistää kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä Lapsiperheiden palveluissa verkostoituvan perhekeskus - toimintamallin kehittäminen yhteistyössä sivistystoimen, varhaiskasvatuksen, terveydenhuollon ja Keski-Satakunnan kun- Verkostomaisen perhekeskustoimintamallin valmistelu Verkostomaisen perhekeskustoimintamallin käyttöönotto Moniammatillinen tiimi on käynnistynyt hyvin ja tiimi kokoontuu säännöllisesti kerran kuukaudessa.

82 82 tien/kuntayhtymä n kanssa. Mallissa otetaan käyttöön säännöllisesti kokoontuvat moniammatilliset tiimit, joissa ovat mukana em. tahojen edustajat. Tarjoaa turvallisen ja sujuvan arjen Lapsiperheitä tuetaan monipuolisesti varhaisen tuen palveluilla Varhaisen tuen asiakkuuksien lkm suhteessa lastensuojelun asiakkuuksiin Varhaisen tuen asiakkuudet/lastensuoje lun asiakkuudet suhdeluku kasvaa vuodesta LSasiakasta ja 91 SHL-asiakasta. Suhdeluku 0.60 (Suhdeluku , ,) Tilanteessa on huomioitava, että asiakkuuksien pääpaino on siirtynyt sosiaalihuoltolain mukaisiin asiakkuuksiin. Edistää kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä Kuntalaisten elämänhallintaa ja osallisuutta tuetaan järjestämällä Voimatupa - sosiaalista päivätoimintaa yhteistyössä Rauman seudun katulähetyksen kanssa Kokoontumiskerrat ja toimintaan osallistuneiden määrä Osallistujamäärä vähintään samalla tasolla kuin vuonna 2019 Voimatuvan sosiaalisessa kuntoutuksessa on ollut ajalla käyntikertaa. Yhteensä vuonna 2020 on ollut 485 käyntikertaa. (Vuonna käyntikertaa, käyntikertaa) osittain Toiminta käynnistyi korona sulun jälkeen ja poikkeusolot vaikuttivat loppuvuoden toimintaa. Ryhmäkoko piti

83 83 rajoittaa joulukuussa 2020 max. 10 henkeä. Talous Sosiaalityö ja perhepalvelut TA 20 TA - muutos TA 20 +muutos Toteuma Poikkeama Toteuma % TOIMINTATUOTOT ,8 TOIMINTAKULUT ,0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 Suunn. mukaiset poistot ,0 Perustelu poikkeamasta Lastensuojelun laitoshoidon kuluja on vaikea ennustaa ja siihen haettiin syksyllä 2020 lisämäärärahaa. Varhaisen tuen palveluissa asiakkaiden määrä lisääntyi ja Eurajoen kunnan tavoitteiden mukaisesti perheille tarjottiin palveluita hyvin matalalla kynnyksellä ja ennaltaehkäisevästi, joten palveluiden ostoihin haettiin myös lisämäärärahaa Erityispalvelut Toiminta-ajatus Perusturvalautakunnan alainen erityispalvelut palvelualue koostuu kehitysvammahuollon avopalveluista, työ- ja päivätoiminnasta, asumispalveluista, vammaisten asumispalveluista, henkilökohtaisesta avusta, kuljetuspalveluista ja muista vammaispalveluista, kuten asunnonmuutostöistä. Lisäksi kokonaisuuteen kuuluu asiantuntijatyö alle 65 v. omaishoidon tuen arvioinnissa. Alle 65 v. omaishoidon tuen kustannuspaikka on vanhustenhuollon alla. Erityispalveluista vastaa erityispalvelupäällikkö, jonka lisäksi työntekijöitä on yhteensä 9. Kunnan omana toimintana järjestetään aikuisille kehitysvammaisille työ- ja päivätoimintaa, erityiskoululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa, kuntoutusohjausta ja neuropsykiatrista valmennusta. Vammaispalvelut järjestetään KSTHKY:n vammaispalvelujen kautta, muut palvelut tuotetaan ostopalveluina. Painopistealueet suunnitelmakaudelle Erityislapsiperheiden tukeminen arjessa, oikea-aikaisen tuen tarjoaminen palvelu- ja kuntoutusohjauksen avulla. Tuetun työn mahdollistaminen ja tuetun työn paikkojen lisääminen. Neuropsykiatrisen valmennuksen järjestäminen ensisijaisesti erityispalvelujen omana palveluna. Erityisasumisen kehittäminen.

84 84 Sitovat tavoitteet vuodelle 2020 Kuntastrategia Tavoite Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari Tavoitetaso/ tunnusluku Toteuma Tila Tukee kasvua ja vanhemmuutta Olkkaritoiminnan järjestäminen erityislapsiperheille Olkkari-iltojen määrä / vuosi ja toimintaan osallistuneiden perheiden määrä / Olkkari-ilta. Olkkari-iltoja 4 / vuosi, perheitä 10 / Olkkariilta. Olkkari-iltoja ei ole järjestetty maaliskuun jälkeen koronatilanteen vuoksi. Ei toteutunut Tukee kasvua ja vanhemmuutta Neuropsykiatrisen valmennuksen järjestäminen ensisijaisesti erityispalvelujen omana palveluna. Ostopalveluiden kustannukset. 0 / vuosi / 2020 Neuropsykiatrinen valmennus on toteutettu kunnan omana toimintana. Tarjoaa turvallisen ja sujuvan arjen Työ- ja päivätoiminnan asiakkaiden palkkatyön mahdollistaminen lisäämällä tuetun työn paikkoja. Tuettujen työsuhteiden määrä / vuosi. Elokuussa 2019 tuettuja työsuhteita on 2 pitkäaikaista sekä 1 määräaikainen. Yhteensä 5 tuettua työsuhdetta vuoden 2020 aikana. Tuetussa työsuhteessa on 1 pitkäaikainen ja 2 määräaikaista. Uusia paikkoja ei ole haettu koronatilanteen vuoksi. Toimari oli keväällä suljettuna koronan takia. Syyskauden toiminnan kävijämääriä on rajoitettu koronaturvallisuudesta huolehtien ja talon ulkopuolista toimintaa ei ole järjestetty. Myöskään uusia työharjoitteluita talon ulkopuolella ei ole aloitettu koronatilanteen vuoksi. osittain Monipuolisten asumis- Erityisasumisen kehittäminen, monimuotoiset Erityisasumisen mahdollistaminen asiakkaalle Suhteellinen asiakasmäärä kotikunnassa Omassa kunnassa / muissa kunnissa asuvien määrä

85 85 mahdollisuuksien mahdollistaminen palvelut. omassa kotikunnassa. Omassa kunnassa / muissa kunnissa asuvien määrä 9/19 tilanne 19 / 15, yhteensä 34 asiakasta. kasvaa. 12/2020 tilanne 22 / 14, yhteensä 36 asiakasta. Talous Erityispalvelut TA 20 TA - muutos TA 20 +muutos Toteuma Poikkeama Toteuma % TOIMINTATUOTOT ,4 TOIMINTAKULUT ,1 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 Suunn. mukaiset poistot ,0 Perustelut poikkeamasta Toimintatuotot ovat jääneet alle odotetun, sillä Toimarin työtoiminnassa on jouduttu koronan takia rajoittamaan asiakkaiden määrää ja käyntipäiviä, mikä on osaltaan myös vähentänyt ulkopaikkakuntalaisille ostopalveluna tarjottavan työtoiminnan määrää. Koska käyntipäiviä on ollut vähemmän, on myös tuloja kertynyt vähemmän Vanhustyön palvelut Toiminta-ajatus Perusturvalautakunnan vanhuspalvelujen alaiseen kotihoitopalvelut kustannuspaikkaan sisältyvät kotipalvelu ja sen tukipalvelut, palveluohjaus, omaishoito, ikäihmisten päivätoiminta ja kuntoutus, lyhytaikais- ja intervallihoito sekä palveluasuminen. Lyhytaikais- ja intervallihoitoa ja palveluasumista tuotetaan Palvelukeskus Jokisimpukassa sekä ostetaan yksityisiltä palveluntuottajilta asiakkaiden valinnanvapautta tukevalla palvelusetelillä sekä suoralla ostopalvelulla. Vanhuspalvelupäällikkö vastaa palvelualueesta. Kustannuspaikan toiminnoilla pyritään toimintakykyä tukemalla mahdollistamaan kotona asuminen järjestämällä eripituisia intervalli- ja lyhytaikaishoidon jaksoja. Kotiutusten suunnittelulla ja hoidontarpeen arvioinnilla voidaan lyhentää sairaalajaksoja ja jossain määrin vähentää uusia sairaalajaksoja. Omaa henkilöstöä on yhteensä 54 (kotihoito 39, kuntoutus 3, päivätoiminta 3, palveluvastaava 1, palveluohjaaja 1, kotiutuskoordinaattori-palveluohjaaja 1, intervalliyksikkö 6). Painopistealueet suunnitelmakaudelle Ikääntyneen väestön kotona asumista, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista tuetaan järjestämällä tarvittavat palvelut palvelutarpeen arvioinnin mukaisesti.

86 86 Lyhytaikais- ja intervallihoitoa järjestetään sekä omaishoidon lakisääteisten vapaiden että muuta lyhytaikaista hoitoa ja hoivaa tarvitseville. Palveluasumisen asiakkaiden valinnanvapaus ja palveluiden joustavuus toteutetaan palvelusetelin avulla. KSTHKY:n kuntien alueella toimivan TEKOJA-tiimin toimintamallin laajentaminen kotihoitoon. Kehitetään digi- ja etäpalveluita kotihoidossa yhteistyössä KSTHKY:n muiden kuntien kanssa. Sitovat tavoitteet vuodelle 2020 Kuntastrategi a Tavoite Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari Tavoitetaso/ tunnusluku Toteuma Tila Edistää kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä Omaishoitajien valmennukseen ja vertaistukiryhmän tapaamisiin osallistuminen. Omaishoitajien valmennukseen osallistuminen ja säännölliset vertaistuki tapaamiset. Osallistujien määrä kasvaa. Koronan vuoksi sekä vertaistukiryhmät että omaishoitajien valmennus peruuntuivat. osittain Edistää kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä Kotihoitoa tukevan lyhytaikais- ja intervallihoidon lisääminen. Asiakasmäärät, käyttöaste ja keskimääräinen hoitoaika. Asiakasmäärät ja käyttöaste kasvaa. Intervalliyksikkö Tammi: - hoitojaksot hoitopäivät 1974 osittain - keskimääräinen hoitoaika 10,6 Lyhytaikaisyksikkö Kotokari: - hoitojaksot 19 - hoitopäivät keskimääräinen hoitoaika 18,9 Intervalliyksikkö Tammi muutti lyhytaikaisyksikkö Kotokarin tiloihin

87 87 terveyskeskussairaalan muuttuessa kohorttiyksiköksi. Tämän vuoksi Kotokarin asiakasmäärät eivät ole toteutuneet suunnitellusti. Kotokarin tiloissa intervallipaikkojen määrä laski yhdeksästä seitsemään. Hoidon ja hoivan palveluiden oikea porrastus. Hyvinvoiva ja palveleva Sosiaalipalveluiden odotusajat. Sosiaalipalveluiden piiriin pääsee valtakunnallisia tavoitteita nopeammin. Sosiaalipalveluihin on päästy valtakunnallisia suosituksia nopeammin. Ikäihmisten päivätoimintaa ei ole voitu toteuttaa koronapandemian vuoksi. osittain Aktivoi kuntalaisia yhteistyössä yhdistysten kanssa Poikkihallinnollisella yhteistyöllä sekä yhdessä yhdistysten ja vapaaehtoisten kanssa vakiinnutetaan ja kehitetään uusia toimintoja ikäihmisille. Hyvinvointikaveri-toimintaan osallistuvien lukumäärät. Asiakasmäärät ja hyvinvointikavereiden määrä kasvaa. Hyvinvointikaveritoimintaan hakeutuvien ikäihmisten määrä kasvoi loppuvuodesta. Viisi (5) ikäihmistä aloitti toiminnan uuden vapaaehtoisen kanssa. Kaikille toimintaan hakeutuville ei kuitenkaan saatu järjestettyä hyvinvointikaveria koronarajoitusten ja vapaaehtoisten rajallisen määrän vuoksi. osittain Hyvinvointikaveri-

88 88 toiminnan piirissä oli yhteensä 22 ikäihmistä. Turvallisen ja sujuvan arjen tarjoaminen Kotona asumisen suhteellinen osuus kasvaa yli 75- vuotiaiden ikäryhmässä. Kotona asuvien yli 75-vuotiaiden määrä on 92 %. Kotona asuvien yli 75- vuotiaiden määrä kasvaa. Kotona asuvien määrä yli 75 vuotiaista on 90,4 % (Lähde: Tilastokeskus, väestörakenteen ennakkotiedot). Ei toteutunut Markkinoi vahvuuksiaan Ikäihmisten palvelujen laatu koetaan hyväksi. Asiakastyytyväisyyskyselyt vuosittain. Kokonaistyytyväisyys > 4,0 asteikolla 1 5. Asiakastyytyväisyyskyselyitä ei voitu toteuttaa kuntouttavan päivätoiminnan osalta, koska toimintaa ei voitu järjestää koronapandemian vuoksi. Ei toteutunut Kotipalvelun osalta asiakastyytyväisyyskyselyn tulos oli 3,8. Talous Vanhustyön palvelut TA 20 TA - muutos TA 20 +muutos Toteuma Poikkeama Toteuma % TOIMINTATUOTOT ,9 TOIMINTAKULUT ,0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,0 Suunn. mukaiset poistot ,0 Perustelut poikkeamasta Kotihoitopalveluissa on tuloissa ylitystä veteraanikorvauksien vuoksi. Kotihoidon ja intervallihoidon palkkakustannukset, omaishoitopalkkiot ja palveluseteliostot sekä suojatarvikemenot ylittyivät koronapandemiasta johtuvan palvelutarpeen kasvun ja suojatarvikkeiden lisääntyneen käyttötarpeen vuoksi. Ylityspyyntö oli yhteensä Asumispalvelut Toiminta-ajatus

89 89 Perusturvalautakunnan vanhuspalvelujen alaiseen asumispalvelut kustannuspaikkaan sisältyvät vanhuspalvelupäällikön kokonaisvastuulla olevat ikäihmisille tarkoitettu perhehoito, pitkäaikainen laitosasuminen sekä tehostettu palveluasuminen, jota tuotetaan Palvelukeskus Jokisimpukassa ja ostetaan yksityisiltä palveluntuottajilta ostopalveluna tai asiakkaiden valinnanvapautta tukevalla palvelusetelillä. Omaa henkilöstöä on yhteensä 41 (tehostettu palveluasuminen 26 ja pitkäaikainen laitosasuminen 15). Asumispalveluiden kustannuspaikan toiminnoilla pyritään järjestämään kodinomainen asuminen henkilöille, joilla ei ole riittävää toimintakykyä itsenäiseen asumiseen iän tai toimintakykyä heikentäneen vamman tai sairauden vuoksi. Asiakasvalinnat asumispalveluihin tekee moniammatillinen SAS-ryhmä (selvitä, arvioi, sijoita) yhteisesti Keski-Satakunnan muiden kuntien kanssa laadittujen kriteerien perusteella. Painopistealueet suunnitelmakaudelle Ikäihmisille on tarjolla monipuoliset asumispalvelut perhehoidossa ja tehostetussa palveluasumisessa. Palvelusetelin käyttö tehostetussa palveluasumisessa on asiakkaille joustava ja valinnanvapautta tukeva palvelumuoto. Pitkäaikaisen laitosasumisen paikkoja vähennetään. Sitovat tavoitteet vuodelle 2020 Kuntastrategia Tavoite Toteutumista kuvaava kriteeri/ mittari Tavoitetaso/ tunnusluku Toteuma Tila Hyvinvoiva ja palveleva Kriteerien mukaisen hoito- ja hoivapaikan osoittaminen. Sosiaalipalveluiden odotusaika asumispalveluihin. Odotusajat eivät ylitä valtakunnallisia tavoiteaikoja. Valtakunnalliset suositukset eivät ylity. Hyvinvoiva ja palveleva Oman palvelutuotannon ja ostopal- velu- /palvelusetelituot annon kustannusten vertailu. Vertailulaskelma. Oma palvelutuotanto on edullista verrattuna ostopalveluun. Vertailulaskelma ei toteutunut. Ei toteutunut Hyvinvoiva ja palveleva Pitkäaikaisen laitoshoidon väheneminen. Paikat muutetaan asteittain lyhytaikais- ja intervallipaikoiksi. Pitkäaikaisen laitoshoidon paikkojen määrä. Paikkamäärä vähenee edellistä vuodesta. Paikkamäärien vähentäminen ei ole toteutunut suunnitellusti koronapandemian vuoksi. Ei toteutunut Markkinoi vahvuuksiaan Ikäihmisten asumispalvelut koetaan hyviksi ja laadukkaiksi. Asiakastyytyväisyyskyselyt vuosittain. Kokonaistyytyväisyys > 4 asteikolla 1-5. Asumispalveluiden asiakastyytyväisyyskyselyjen keskiarvo on 4,0.

90 90 Talous Asumispalvelut TA 20 TA - muutos TA 20 +muutos Toteuma Poikkeama Toteuma % TOIMINTATUOTOT ,0 TOIMINTAKULUT ,0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,2 Suunn. mukaiset poistot ,0 Perustelut poikkeamasta Vanhustenhuollon asumispalvelujen tulot ovat hieman yli arvion veteraanikorvausten vuoksi. Kulut ylittyivät yhteensä noin palveluseteliasiakkaiden omavastuuosuuksien pienentymisen vuoksi sekä koronapandemiasta johtuvien suojavälinekustannusten kasvun vuoksi Investointien toteutuminen Investoinnit kunnanhallitus Investointikohde Tavoite Toteuma Tila kiinteistökaupat (maa- ja vesial.) Lopetetun Kiiteistö Oy Eurajoen kirjaston tasearvo siirretty kunnan taseeseen. Tonttien myynnit. TA +muutokset Toteutuma Jäljellä % SHP osuudet Eurajoen kunnan osuus Satakunnan sairaanhoitopiirin lainoista. Satakunnan sairaanhoitopiirin lainat suoritettu sovitusti. TA +muutokset Toteutuma Jäljellä % , Osakkeet ja osuudet As Oy Eurajoen Tähti osakkeiden loppumaksu. Osake maksettu. TA +muutokset Toteutuma Jäljellä % * ,1 *Toteutumaa nosti Kiinteistö osakeyhtiö Eurajoen kirjaston lopetus ja osakkeiden kirjanpidollinen siirto.

91 91 Investointikohde Tavoite Toteuma Tila IT-hankinnat 2020 Lukiolaisläppärit Cromebookit seiskoille Hankinnat tehty suunnitelman mukaisesti. Asiakirjahallinto-ohjelma Dynastyn päivitys 10 versioon. Analyste Banking Saas maksuliikenneohjelman päivitys. TA +muutokset Toteutuma Jäljellä % , Investoinnit tekninen lautakunta Investointikohde Tavoite Toteuma Tila Keskustan koulu Peruskorjauksen viimeinen vaihe, siirtotilojen vuokrat varattu käyttötalouteen. Käyttövalmis elokuun alussa. Urakka valmistunut aikataulun mukaan. TA +muutokset Toteutuma Jäljellä % , Lapijoen koulu Lapijoen koulun katon korjaus Urakka valmistui kesällä Käyttövalmis kesällä lopulla TA +muutokset Toteutuma Jäljellä % , Yhteiskoulu Valmistuskeittiön peruskorjaus Urakka valmis Urakka valmistunut sovitussa aikataulussa. TA +muutokset Toteutuma Jäljellä % ,0

92 92 Investointikohde Tavoite Toteuma Tila Linnamaan koulu Ulkorakennuksen rakentaminen Urakka valmis Urakka valmistunut sovitussa aikataulussa. TA +muutokset Toteutuma Jäljellä % , Liikunnallinen aktiivipiha koulun yhteyteen (Luvian yhtenäiskoulu) Aktiivipiha rakennettu Urakka valmistunut TA +muutokset Toteutuma Jäljellä % , Palvelukeskus Jokisimpukka Vanhan osan jäähdytys Käyttövalmis ? Urakka kilpailutettu. Korona siirtänyt urakan aloittamista. Urakka siirretty vuoteen Ei toteutunut TA +muutokset Toteutuma Jäljellä % , Kaharin nuorisotalon korjaus Valmis talousarviokäsittelyyn mennessä. Selvitykset valmistuneet talousarvion tekoon. Suunnittelu TA +muutokset Toteutuma Jäljellä % ,4 Kustannukset aktivoitu käyttötalouteen, tähän sisältyy myös vanhojen tiliöintien korjauksia Päiväkoti Majakan pintaremontti Sisäpuolisia korjaustöitä Valmis 2020/12. Korona siirtänyt töiden aloittamista. Urakka valmistunut lokakuun loppuun. TA +muutokset Toteutuma Jäljellä % ,6

93 93 Investointikohde Tavoite Toteuma Tila Nappikoulun julkisivumaalaus Valmis Urakka valmis. Julkisivulaudoituksen vaihto, alustava kustannusarvio. Laudoitus tulee vaihtaa kuntotutkimuksessa ilmenneiden ongelmien vuoksi. Aiemmin oletettiin maalauksen riittävän. TA +muutokset Toteutuma Jäljellä % , Laitakarin kehittäminen Vierasveneilijöiden palvelutilojen rakentaminen, Vierasveneilijöiden tilat, leikkialue ja laituri. Suunnitelmien päivittäminen ja rakentaminen Vuoden 2020 osuus valmiina vuoden loppuun. Leikkikenttä ja pukukoppien lisärakentaminen. Leikkikentän ja Merihelmen 2-vaiheen suunnitelmat valmiit. Kilpailutettiin ehdollisena jo Rakentaminen alkaa TA +muutokset Toteutuma Jäljellä % , Liikuntahalli Hankesuunnitelman laadinta ja valtionosuuden hakeminen Hankesuunnitelma valmis syyskuun loppuun mennessä Hankesuunnitelma ja kustannusarvio valmis. TA +muutokset Toteutuma Jäljellä % ,8

94 94 Investointikohde Tavoite Toteuma Tila Kuivalahden koulun korjaukset Koulun pohjaviemärien uusiminen tai sukitus Valmis 2020/12 Pohjaviemäriä ei pystytty sukittamaan. Joudutaan uusimaan koko pohjaviemäri uudella putkella. Laadittiin uudet suunnitelmat ja kustannusarvio talousarvioon. Toteutus osittain TA +muutokset Toteutuma Jäljellä % , Yhtenäiskoulun tekniikkamuutokset Valmis 2020 elokuun alkuun. Urakka valmistunut aikataulussa. Kotitalous- ja kemian ja fysiikan luokkien ilmanvaihdon sekä ovivalvonnan muutokset ja korjaukset TA +muutokset Toteutuma Jäljellä % , Päiväkoti Metsätähti Pihakatoksen rakentaminen Valmis kesäkuun loppuun. Urakka valmistunut. TA +muutokset Toteutuma Jäljellä % ,6 Kustannukset aktivoitu käyttötalouteen Luvian paloasema Saneeraussuunnittelu ja rahoitusmahdollisuuksien selvittäminen Toteutusvaihtoehdot selvitetty ja hankesuunnitelma valmiina vuoden loppuun mennessä Toteutusvaihtoehtojen kartoitettu Aluepelastuslaitoksen, Vpk:n ja Kunnan kesken. osittain TA +muutokset Toteutuma Jäljellä % ,5

95 95 Investointikohde Tavoite Toteuma Tila Kuivalahden paloasema Valmis 2020 Kiinteistö liitetty kunnan viemäriin helmikuussa. Liittäminen kunnan viemäriin TA +muutokset Toteutuma Jäljellä % , Teiden perusparannus ja asfaltointi Asfaltoinnit tehty Urakka valmistunut TA +muutokset Toteutuma Jäljellä % , Teiden valaistukset Valaistus saneerattu talousarvion mukaisesti Urakka valmistunut TA +muutokset Toteutuma Jäljellä % , Sydänmaan kylän klv Rakennussuunnittelu tehty Tiesuunnitelma tehty. Rakennussuunnitelmasta vuoden 2020 osuus tehty. Rakentamisen aloittaminen edellyttää hyväksyttyä tiesuunnitelmaa. TA +muutokset Toteutuma Jäljellä % , Laitakarin klv ja valaistus Rakennussuunnittelu tehty Tiesuunnitelma tehty. Rakennussuunnittelusta vuoden 2020 osuus tehty. Rakentamisen aloittaminen edellyttää hyväksyttyä tiesuunnitelmaa ja lainvoimaista kaavaa TA +muutokset Toteutuma Jäljellä % ,5

96 96 Investointikohde Tavoite Toteuma Tila Vuojoen silta Suunnittelu tehty, vaihtoehtoiset toteuttamismallit selvitetty Suunnittelusta vuoden 2020 osuus tehty. Vaihtoehtoisia toteuttamismalleja arvioitu ainoastaan silmämääräisesti maastossa. TA +muutokset Toteutuma Jäljellä % , , Rakennetun infran korjausvelkaselvitys ja tulevien vuosien toimenpideohjelma Korjausvelkaselvityksen ja toimenpideohjelman ylläpito sekä kehittäminen Jatkuvaa Vuoden 2020 osuus valmis TA +muutokset Toteutuma Jäljellä % ,4 Kustannukset aktivoitu käyttötalouteen Linja-autopys. Rakentaminen Valmistunut Linja-autopysäkit rakennettu TA +muutokset Toteutuma Jäljellä % , Kunnanviraston ja päiväkoti Majakan liittäminen kaukolämpöön Valmis heinäkuun loppuun mennessä. Urakka valmistunut aikataulussa. Lämmönvaihtimien hankinta, kaukolämpöön liittäminen ja kiinteistöjen välisen kaukolämpöputken uusiminen TA +muutokset Toteutuma Jäljellä % ,0

97 97 Investointikohde Tavoite Toteuma Tila Vedenottamoiden korjaustyöt Suunnitellut työt valmiina vuoden loppuun mennessä Vuoden 2020 osuus tehty Vedenottamoiden korjaustyöt ja Korvenkylän sekä Hanninkylän vedenottamoiden saneeraussuunnittelu TA +muutokset Toteutuma Jäljellä % , Virtaamamittarien hankinta ja asennus Virtaamamittareiden asennusta verkostoon, työn jatkaminen Mittakaivo hankittu ja asennettu marraskuun loppuun mennessä Vuoden 2020 osuus valmis TA +muutokset Toteutuma Jäljellä % , Vesijohtoverkoston saneeraus, Käenpesän alue Vesijohto rakennettu Vesijohdon runkolinja rakennettu ja vesinäytteet otettu ja todettu talousveden laatuvaatimukset täyttäviksi. Osa liitoksista tekemättä. osittain TA +muutokset Toteutuma Jäljellä % , Vesihuollon kaukovalvonnan peruskorjaus Vesihuoltolaitoksien kaukovalvonta- ja ohjausjärjestelmän hankinta Vuoden 2020 osuus valmiina vuoden loppuun mennessä Urakan toteutus siirretty valtuuston päätöksellä vuoteen 2021 Ei toteutunut TA +muutokset Toteutuma Jäljellä %

98 98 Investointikohde Tavoite Toteuma Tila Vesilaitoksien taajuusmuuttajien vaihdot ja sähkökeskuksien korjaukset Taajuusmuuttajien ja sähkökeskuksien korjaukset vedenottamoilla. Valmis vuoden loppuun mennessä. Toteutetaan rinnan vesihuollon kaukovalvonnan peruskorjauksen kanssa Vuoden 2020 osuus valmis TA +muutokset Toteutuma Jäljellä % , Mullilan pohjavedenottamo Mullilan vedenoton selvitykset ja luvitus Valmis syyskuun loppuun mennessä Veden laatuselvitykset tehty ja vesiluvan hakuasiakirjojen laadinta käynnistetty TA +muutokset Toteutuma Jäljellä % , Lapijoen pumppaamon saneeraus Pumppaamon saneeraus ja varautuminen mahdollisuus lisäjätevesiin. Saneeraus valmis marraskuun loppuun mennessä Urakan toteutus on siirretty valtuuston päätöksellä vuoteen 2022 Ei toteutunut TA +muutokset Toteutuma Jäljellä % Viemäriverkostosaneeraus Verkostosaneeraus Vuoden 2020 saneerausosuus valmiina marraskuun loppuun mennessä Urakka valmistunut TA +muutokset Toteutuma Jäljellä % ,5

99 99 Investointikohde Tavoite Toteuma Tila Paineviemärilinjan rakentaminen Köykän alueella Valmis vuoden loppuun mennessä Työ valmis Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Köykän teollisuusalueen jatkeelle. TA +muutokset Toteutuma Jäljellä % , Vesijohto urheilukenttä Maade Vesijohto rakennettu Vesijohto rakennettu TA +muutokset Toteutuma Jäljellä % , Korvenkylän runkovesijohto Vesijohto rakennettu ja pumppaamo käytössä Johtolinja rakennettu, mutta paineenkorotuspumppaamon asennus kesken. Pumppaamo saatu työmaalle vasta viikolla 52/2020 osittain TA +muutokset Toteutuma Jäljellä % , Investoinnit sivistyslautakunta Investointikohde Tavoite Toteuma Tila Varhaiskasvatuksen siirtotilan kalusto Valmis 2020 loppuun mennessä Kalusteet hankittu TA +muutokset Toteutuma Jäljellä % ,2

100 Investoinnit vapaa-aikalautakunta Investointikohde Tavoite Toteuma Tila Kuntoilulaitteiden hankinta Eurajoen kirkonkylän ja Lapijoen kuntoradoilta on poistettu vanhat, jo aikansa eläneet, kuntoilulaitteet. Tilalle pitäisi hankkia uusia nykyaikaisia ulkokuntoliikuntaan sopivia laitteita. Investointi on toteutunut suunnitellusti. Laitteiden asennustyöt (turvahiekka ym.) oli odotettua kalliimpaa TA +muutokset Toteutuma Jäljellä % , Liikuntakeskuksen kastelupisteiden korjaus Liikuntakeskuksen urheilukentän nurmialueen kastelupisteiden toiminnassa on jatkuvasti ongelmia ja varaosia näihin 30 vuotta vanhoihin sadettimiin ei enää saa. Sadettimet (13kpl) tulisi uusia. Investointi on toteutunut suunnitellusti, mutta kustannukset jäivät alle kunnan investointirajan. Kustannukset on siirretty käyttötalouden puolelle. TA +muutokset Toteutuma Jäljellä % Pääkirjaston kotiseutuhuoneen kalusteet Kotiseutuhuone kalustetaan ja varustetaan pienimuotoiseen kokoustoimintaan. Pääkirjaston kotiseutuhuoneen kalustamiskustannukset jäivät alle kunnan investointirajan. Kustannukset on siirretty käyttötalouden puolelle ja kalustaminen on toteutunut suunnitellusti. TA +muutokset Toteutuma Jäljellä % ,2

101 Tuloslaskelmaosan toteutuminen Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset muille Muut toimintamenot Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustulot- ja -menot Korkotulot muilta Muut rahoitustuotot muilta Korkomenot Muut rahoitusmenot Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tulot Satunnaiset menot Tilikauden tulos Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

102 102 Verotulojen erittely Alkuperäinen talousarvio Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Verotulot Kunnan verotulo Osuus yhteisöveron tuotosta Kiinteistövero Valtionosuuksien erittely Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Valtionosuudet Kunnan peruspalveluiden valtionosuus, ml. tasaukset Opetus- ja kultt.toimen muu vos Verotulojen mentyst.kompens

Vuosikate Poistot käyttöomaisuudesta

Vuosikate Poistot käyttöomaisuudesta TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 2018 2017 2016 2015 2014 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Toimintatuotot 8 062 8 451 7 781 7 800 7 318 Valmistus omaan käyttöön 60 56 47 67 96 Toimintakulut -53 586-51 555-51

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

12.6. Konsernin tilinpäätöslaskelmat

12.6. Konsernin tilinpäätöslaskelmat Osa I: Toimintakertomus 12.6. Konsernin tilinpäätöslaskelmat 12.6.1. Konsernin tuloslaskelma ja sen tunnusluvut 2017 2 016 1 000 1 000 Toimintatuotot 84 053 81 643 Toimintakulut -159 229-154 656 Osuus

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2017 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät Luettelot

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA KESÄKUU 2019 Työttömyysaste/toukokuu: 2019 6,7 % 2018 7,4 % Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 50,0 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä :

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

KOTKA-KONSERNI TILINPÄÄTÖS 2017

KOTKA-KONSERNI TILINPÄÄTÖS 2017 ESITYKSEN SISÄLTÖ Kotka-konsernin suunta on oikea s.3 Mitä kriisikuntakriteereillä tarkoitetaan? s.4 Kaupungin liikkumavara ja tasapaino s.5-6 Kaupunki tunnuslukujen näkökulmasta s.7-9 Konsernissa laaja-alaista

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta Tavoitteena antaa oikea ja riittävä kuva kuntakonsernin muodostamasta

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI RISKIENHALLINTAPÄIVÄ 4.5.2017 HELSINKI Faktaa Juvasta Pinta-ala 1 345,7 km2 Maapinta-ala 1 162,9 km2 -vesistöjä 182,8 km2 (13,5%) Väkiluku (31.12.2016) 6 424 henk. Väestöntiheys 5,7 as/km2 Työttömyysaste

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Kuopio konserni TASE VASTATTAVAA

Kuopio konserni TASE VASTATTAVAA Kuopio konserni 2018 2017 TASE 1000 1000 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma 432 412 432 412 Yhdistysten ja säätiöiden peruspääoma 23 14 Ylikurssirahasto 93 2 Arvonkorotusrahasto 68 68 Muut omat rahastot

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

TULOSLASKELMA

TULOSLASKELMA TULOSLASKELMA 1000 1.1.-31.12.2017 1.1.-31.12.2016 LIIKEVAIHTO Tuki kaupungilta 18 935 12 470 Liikennöintikorvaukset 91 200 81 885 Infrakorvaukset 67 110 65 482 Muut myyntitulot 3 392 656 180 637 160 493

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös Kaupunginhallitus

Mikkelin kaupungin tilinpäätös Kaupunginhallitus 1 Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018 Kaupunginhallitus 1.4.2019 2 Merkittävimmät huomiot toteumasta Tilikauden 2018 alijäämä oli 13,3 miljoonaa euroa. Talouden tulos heikkeni 17,2 miljoonaa euroa. Talousarviota

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 1/6 LIIKENNELIIKELAITOS

HELSINGIN KAUPUNKI 1/6 LIIKENNELIIKELAITOS HELSINGIN KAUPUNKI 1/6 TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2017 LIIKEVAIHTO Tuki kaupungilta 15 232 079,52 18 934 845,99 Liikennöintikorvaukset 96 887 065,70 91 199 717,21 Infrakorvaukset 76 680 586,12

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2018 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2018 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2018 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2019 Vuoden 2018 tilinpäätös Plussat: Hyvät palvelut säilyivät Talousarviossa pysyttiin, hyvää työtä toimialoilla Menojen kasvu alle

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018 1 Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018 Kaupunginhallitus 1.4.2019 Kaupunginvaltuusto 17.6.2019 Merkittävimmät huomiot toteumasta Tilikauden 2018 alijäämä oli 13,3 miljoonaa euroa. Talouden tulos heikkeni

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2017 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Vuosi 2017 oli monella tavalla merkkivuosi Luodon kunnalle. Juhlavuosi Suomi 100 vuotta ja Luodon kunta 150 vuotta huomioitiin isosti

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2017

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2017 Saimaan rannalla. Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2017 Kaupunginhallitus 26.3.2018 Kaupunginvaltuusto 11.6.2018 Keskeiset tapahtumat vuonna 2017 Uusi luottamushenkilöorganisaatio ja palvelualueorganisaatiomalli

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2016 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2016. Väestö kasvoi 29 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 176. Työllisyystilanne oli hieman

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä

Lisätiedot

TALOUSARVION SEURANTA

TALOUSARVION SEURANTA TALOUSARVION SEURANTA 31.8.2018 Tuloslaskelma 1.1. -31.8.2018 Tuloslaskelma ulkoinen TP 2017 1-8/2017 TA 2018 1-8/2018 TA-tot Ylitys/alitus Limingan kunta liikelaitoksin Varsinainen toiminta Toimintatuotot

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 1..4.2019 Päiväys: 1.4.2019 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6167 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 27.3.2017 Tilinpäätös 2016 pähkinänkuoressa Rauman kaupungin tulos (hallintokunnat, taseyksiköt, liikelaitokset) Tilikauden ylijäämä 8,3 milj. euroa

Lisätiedot

Seinäjoen kaupunki Seinäjoen kaupunkikonserni Aaro Honkola

Seinäjoen kaupunki Seinäjoen kaupunkikonserni Aaro Honkola Seinäjoen kaupunki Seinäjoen kaupunkikonserni Aaro Honkola YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS Talous vielä hyvässä vauhdissa, kasvu kuitenkin hidastumassa Julkinen talous ja kuntatalous velkaantuu edelleen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 KUNNANVALTUUSTO 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus. 1 1.2. Kunnan visio 2025.. 3 1.3. Strategia... 3 1.4.

Lisätiedot

KONSERNITULOSLASKELMA

KONSERNITULOSLASKELMA KONSERNITULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2017 1.1.-31.12.2016 LIIKEVAIHTO 5 099 772 4 390 372 Liiketoiminnan muut tuotot 132 300 101 588 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Vuosikertomus 2017 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Servican kannalta vuotta 2017 voi kuvata mielenkiintoiseksi. Lähdimme vuoden alkaessa valmistelemaan yhdessä omistajien kanssa Servican yhtiöittämistä vuoden

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Talousarvion toteuma kk = 50%

Talousarvion toteuma kk = 50% Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2019 6kk = 50% Verotulojen kertymä 30.6.2018 Talousarvio 30.6.2019 30.6.2019 Tot. % Kunnallisverot 3 846 943 3 456 000 3 727 292 53,9 Kiinteistöverot 35 134 373 500 8 904

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti 31.10.2016 TULOSLASKELMA Talousarvio 2016 Toteuma Tot. % Toteuma Ta + Ta-muutos 31.10.2016 (83,33 % tas.kert) TPE 2016 31.10.2015 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

Konsernituloslaskelma

Konsernituloslaskelma Konsernituloslaskelma 1.1.2018-31.12.2018 1.1.2017-31.12.2017 LIIKEVAIHTO 28 729 986,76 26 416 878,43 Valmistus omaan käyttöön 6 810,90 Liiketoiminnan muut tuotot 1 500 810,15 1 468 655,80 Materiaalit

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Konsernituloslaskelma

Konsernituloslaskelma Konsernituloslaskelma ei laadittu 1.1.2017-31.12.2017 1.1.2016-31.12.2016 LIIKEVAIHTO 26 416 878,43 Liiketoiminnan muut tuotot 1 468 655,80 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Talousarvion toteuma kk = 50%

Talousarvion toteuma kk = 50% Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2018 6kk = 50% Verotulojen kertymä Kunnallisverot 3 859 476 3 300 000 3 846 943 58,3 Kiinteistöverot 9 718 367 500 35 134 4,8 Yhteisöverot 533 625 382 500 356 007 46,5 Yhteensä

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta / LIITE 5a

KUUMA-johtokunta / LIITE 5a KUUMA-johtokunta 13.3.2019 5 / LIITE 5a TILINPÄÄTÖS 31.12.2018 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2018 1.1. - 31.12.2017 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 171 410,01 123 903,54 Saamiset 171 410,01 123

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 12a

KUUMA-johtokunta Liite 12a KUUMA-johtokunta 14.2.2018 12 Liite 12a TILINPÄÄTÖS 31.12.2017 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2017 1.1. - 31.12.2016 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 123 903,54 472 254,43 Saamiset 123 903,54 472

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN TIEDOTE 27.3.2017 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN Juuri valmistuneessa tilinpäätöksessä

Lisätiedot

Asukasluku indeksoituna (2006=100)

Asukasluku indeksoituna (2006=100) 11 Asukasluku indeksoituna (26=1) 15 1 95 9 85 8 75 Hankasalmi 51-1 as. kunnat Keski-Suomi Koko maa Asukasluku ind. Hankasalmi 1, 99,1 99,5 99,2 99,7 98,8 98,1 97,3 95,5 94,3 92,9 9,3 51-1 as. kunnat 1,

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 11a

KUUMA-johtokunta Liite 11a KUUMA-johtokunta 8.3.2015 11 Liite 11a TASEKIRJA 31.12.2016 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 472 254,43 205 625,88 Saamiset 472 254,43 205 625,88

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös 1.1.2018-31.12.2018 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 Tuloslaskelma Liitetieto 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2017 (EUR) Liikevaihto

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

1(15) Luonnos KUNNAN TILINPÄÄTÖKSESSÄ ESITETTÄVÄT TIEDOT - asetusluonnos perusteluineen. Lainsäädäntö

1(15) Luonnos KUNNAN TILINPÄÄTÖKSESSÄ ESITETTÄVÄT TIEDOT - asetusluonnos perusteluineen. Lainsäädäntö 1(15) Luonnos 15.6.2018 KUNNAN TILINPÄÄTÖKSESSÄ ESITETTÄVÄT TIEDOT - asetusluonnos perusteluineen Lainsäädäntö Kuntalain (410/2015) 112 :n mukaan kunnan kirjanpitovelvollisuuteen, kirjanpitoon ja tilinpäätökseen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2017 LEHDISTÖ

TILINPÄÄTÖS 2017 LEHDISTÖ TILINPÄÄTÖS 2017 LEHDISTÖ VIHTI KASVUSSA Suomen talous jatkoi vuonna 2016 alkanutta kasvu-uraa -> bruttokansantuote +3,1 % Talouskasvu heijastui myös verotilityksiin ja mahdollisti talousarviota paremman

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu VERSIO 2.6/2010 Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutuminen 1 2 Talousarvion rahoitusosan toteutuminen 3 2 Kunnan tuloslaskelma 5 2 Kunnan tase 7 3 Kunnan rahoituslaskelma

Lisätiedot