14. Kansallinen Massaspektrometriasymposium Koli Ohjelma ja abstraktit

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "14. Kansallinen Massaspektrometriasymposium Koli 19. 21.3.2014. Ohjelma ja abstraktit"

Transkriptio

1 14. Kansallinen Massaspektrometriasymposium Koli Ohjelma ja abstraktit 1

2 Ohjelma Keskiviikko :00-13:00 Ilmoittautuminen + majoittuminen Sessio 1 (Pj. Olli Laine) 13:00-13:10 Janne Jänis (Itä-Suomen yliopisto): Tervetulosanat + info 13:10-13:40 Leena Valmu (Thermo Fisher Scientific/Helsingin yliopisto): Massaspektrometria kliinisten biomarkkereiden metsästyksessä 13:40-14:00 Outi Itkonen (HUSLAB/Helsingin yliopisto): New LC-MS based assay of serum tumor-associated trypsin inhibitor (TATI) allows simultaneous quantitation and detection of TATI variants 14:00-15:00 Lounas/kahvitauko + posteriesitykset 15:00-15:20 Elias Ikonen (Neste Oil): Lentopetrolin hapettumistuotteiden massaspektrometrinen karakterisointi 15:20-15:40 Timo Kekäläinen (Itä-Suomen yliopisto): Bioöljyjen analytiikka APPI/ESI-FTICR-massaspektrometrialla 15:40-16:00 Marjaana Nousiainen (Suomen ympäristökeskus) Bromattujen palonestoaineiden määrittäminen ympäristönäytteistä 16:00-16:20 Peter Abrahamsson (Agilent Technologies): Trace level analysis of emergent pollutants How to reach the ultimate sensitivity? 16:20-17:30 FMSS kevätkokous (tarjolla viiniä, juustoja, hedelmiä ym.) 17:30-20:00 Vapaata ohjelmaa (ulkoilu, kylpylä yms.) 20:00-21:00 Illallinen Torstai :00-09:00 Aamiainen Sessio 2 (Pj. Timo Kekäläinen) 09:00-09:30 Tiina Sikanen (Helsingin yliopisto): Kolikon kokoinen laboratorio - Mikrosiruteknologiaa massaspektrometriaan 09:30-09:50 Martin Söderström (VERIFIN/Helsingin yliopisto): Kemiallisten aseiden käytön varmistus Syyriassa 09:50-10:10 Sami Huhtala (Keskusrikospoliisi): 2

3 Kaksoisdetektoritekniikat huumausaineiden analysoinnissa 10:10-10:50 Tauko + posteriesitykset 10:50-11:10 Petri Kylli (Helsingin yliopisto): Oksisterolien analysointi biologisista näytteistä: UPLC-TQ-S:n ja UPLC Q-TOF:n vertailua 11:10-11:30 Milla Neffling (AB Sciex): Accelerating Metabolomics with High Speed and High Resolution MS/MS 11:30-13:00 Lounas Sessio 3 (Pj. Helena Taberman) 13:00-13:20 Ari Tolonen (Admescope): Massapektrometria reaktiivisten lääkeainemetaboliittien tutkimuksessa 13:20-13:40 Marko Lehtonen (Itä-Suomen yliopisto): HPLC-MS menetelmien ja näytteenkäsittelyn kehitys BioCenter Kuopion metabolomiikkalaboratoriossa 13:40-14:00 Jonas Björklund (PerkinElmer): Direct Sample Analysis with Time of Flight Mass Spectrometry (DSA-TOF) and the new GC/MS/MS from PerkinElmer. 14:00-14:40 Kahvitauko + posteriesitykset 14:40-15:00 Miina Ruokolainen (Helsingin yliopisto): Faasin I metaboliareaktioiden jäljittely titaanidioksidivalokatalyysilla, sähkökemiallisilla reaktioilla ja sähkökemiallisesti avustetulla Fenton-reaktiolla 15:00-15:20 Riikka-Marjaana Räsänen (Helsingin yliopisto): Desorption atmospheric pressure photoionization combined with travelling wave ion mobility-mass spectrometry 15:20-15:40 Janne Jänis (Itä-Suomen yliopisto): MphR(E) makrolidibiosensoriproteiinin rakenteen ja toiminnan tutkiminen natiivimassaspektrometrialla 15:40-16:00 Jean-Marc Joumier (Waters Corporation): Revealing the identification power of Collision Cross Section (CCS): a novel approach applied to pesticide analysis in food 16:00-20:00 Vapaata ohjelmaa (ulkoaktiviteetit, kylpylä yms.) 20:00-22:00 Juhlaillallinen 22:00-23:00 Jatkot Hietapakassa (live-musiikkia, karaoke yms.) 3

4 Perjantai :00-09:00 Aamiainen Sessio 4 (Pj. Mikko Laitaoja) 09:00-09:20 Niina Tohmola (HUSLAB/Helsingin yliopisto): Seerumin 5-HIAA:n massaspektrometrinen menetelmä neuroendokriinisten kasvainten diagnostiikassa 09:20-09:40 Anthony Sullivan (Agilent Technologies): Characterisation of a New Uniform-Field Ion Mobility Q-TOF Mass Spectrometer and its application to Life Science Research 09:40-10:00 Mikko Savin (Sigma-Aldrich): The importance of sample preparation, pure reagents and solvents for easy interpretable mass spectra and reproducible analytical methods 10:00-10:20 Tauko + posteriesitykset 10:20-11:00 Risto Kostiainen (Helsingin yliopisto): Ionisaatiomenetelmät LC/MS-menetelmässä 11:00-11:15 Tiina Kauppila (Helsingin yliopisto): Konferenssin yhteenveto, päätössanat 11:15-13:00 Lounas Linja-autokuljetus Joensuun rautatieasemalle/lentoasemalle lähtee heti lounaan jälkeen. 4

5 Tapahtuman sponsorit: 5

6 SUULLISET ESITYKSET 6

7 Massaspektrometria kliinisten biomarkkereiden metsästyksessä Leena Valmu 1,2 1 University of Helsinki, Helsinki, Finland, 2 Thermo Fisher Scientific, Vantaa, Finland S-posti: Biomolekyylien, erityisesti proteiinien ja pienemmässä määrin hiilihydraattien, massaspektrometria on kehittynyt merkittävästi muutaman viime vuosikymmenen aikana. Kehityksen mahdollisti aikanaan hellävaraisten ionisaatiomenetelmien, MALDI:n ja sähkösumutuksen, käyttöönotto ja sitä on myöhemmin vienyt eteenpäin sekä korkean resoluution analysaattoreiden että bioinformatiikan työkalujen kehittyminen. Jo vuosia on kiihkeästi odotettu tämän kehitystyön tuloksia kliiniseen käyttöön. Kliininen biomarkkeri tarkoittaa mitattavaa indikaattoria, useimmiten molekyyliä, joka kuvaa tietyn tautitilan riskiä, olemassaoloa, tasoa tai hoitovastetta. Varsin merkittävä osa näistä biomarkkereista on proteiineja, joita on perinteisesti mitattu kliinisillä, usein immunokemiallisilla, analysaattoreilla. Proteiinien massaspektrometrian eli proteomiikan kehittyminen on tuonut alalle suuria odotuksia sekä uusien biomarkkereiden löytämisen että niiden kliiniseen käyttöönoton suhteen. Kliinisten biomarkkereiden kehitystyön voi karkeasti jakaa kolmeen osaan: 1) biomarkkereiden etsintään, 2) validaatiovaiheeseen ja 3) kliinisiin sovelluksiin. Biomolekulaarisesta massaspektrometriasta on valtaosa runsaasta kehityksestään huolimatta yhä edelleen keskittynyt näistä vaiheista ensimmäiseen. Kliinisten biomarkkereiden tunnistamista on vaikeuttanut sekä biologisten lähtömateriaalien kompleksisuus että biomolekyylien monimuotoisuus. Analyyttien esipuhdistuksen kehittyminen ja analyyttisen sensitiivisyyden sekä spesifisyyden lisääntyminen on edistänyt biomarkkeritutkimusta huomattavasti. Kliinisesti lupaavia biomarkkereita onkin tunnistettu viime vuosina tuhansia. Pullonkaulaksi kliinisten biomarkkereiden kehitystyössä on muodostunut haasteellinen validaatiovaihe, joka tulee toteuttaa paitsi suurehkolla potilasmateriaalilla myös riittävän robustilla, usein kvantitatiivisellä, analyysimenetelmällä. Kun potentiaalisia validaatiokandidaatteja on tarjolla tuhansia, on vaikeaa, jollei mahdotonta, etukäteen tietää, mikä näistä sisältää suurimman lääketieteellisen arvolupauksen. Niinpä kliinisiä proteiinibiomarkkereita hyväksytään tällä hetkellä kliiniseen rutiinikäyttöön vain noin yksi vuodessa. Nähtäväksi jää, miten proteomiikan ja glykomiikan lupaukset tulevat toteutumaan tulevaisuuden kliinisessä analytiikassa. 7

8 New LC-MS based assay of serum tumor-associated trypsin inhibitor (TATI) allows simultaneous quantitation and detection of TATI variants Suvi Ravela 1,2, Leena Valmu 1,2, Ulf-Håkan Stenman 1 Esa Hämäläinen 3 and Outi Itkonen 3 1 Departmet of Clinical Chemistry, University of Helsinki, Helsinki, Finland 2 Thermo Fisher Scientific, Vantaa, Finland 3 HUSLAB, Helsinki University Central Hospital, Helsinki, Finland Background. We aimed to develop an LC-MS based assay for quantification of serum tumor-associated trypsin inhibitor (TATI) and known TATI variants (N34S and P55S) associated with pancreatitis. TATI is a 6 kda peptide associated with many cancers, especially mucinous ovarian carcinoma. Elevated serum TATI concentrations are also found in severe inflammations including pancreatitis (1). Methods. Serum TATI was captured using an antibody (MAb 6E8) coupled to protein G Mag Sepharose beads (GE Healthcare). TATI was then quantified by an LC-MS pseudo- MRM assay using an Agilent 1200 LC (Agilent Technologies) with Polaris C18-A column (Varian Inc.) and a 4000 QTRAP mass spectrometer (AB Sciex). The newly developed LC- MS assay was validated and compared with a time-resolved immunofluorometric assay (TR-IFMA) using 90 serum samples from patients with acute pancreatitis (n=30), renal cell carcinoma (n=30), and benign urological conditions (n=30). Results. The analytical recovery of the assay was 87%-100% and the linear range ng/ml. Within-assay CV was <6.4 %. The assay facilitated quantitation of the N34S variant in serum from a confirmed carrier and from patients. Our novel LC-MS assay for serum TATI shows good correlation with TR-IFMA. Most importantly, it enables simultaneous detection and quantification of TATI variants N34S and P55S from the same sample. References. 1 Stenman UH.Tumor-associated trypsin inhibitor. Clin Chem. 48, 2002,

9 Lentopetrolin hapettumistuotteiden massaspektrometrinen karakterisointi Tekijä(t): Elias Ikonen, Kim Wickström, Alpo Toivo, Maaria Seläntaus, Jaana Keskiniva ja Sirpa Nordling 1 Yhteystiedot: Neste Oil Oyj, Tutkimus ja Kehitys/ Tutkimusanalytiikka, Porvoo S-posti: Johdanto. Jet A-1 lentopetroli valmistetaan raakaöljyn tislausjakeesta, jonka kiehumaalue on noin o C. Näin saatu suoratisle jatkokäsitellään edelleen esimerkiksi UOP:n (Universal Oil Products) MEROX-prosessilla, jotta se täyttää tuotteelle vaaditut ominaisuudet. Lentopetrolin varastoinnin tai valmistusprosessin aikana tapahtuva hapettuminen saattaa laskea lentopetrolin veden erottumista ja sähkönjohtavuutta, sekä aiheuttaa saostumia lentopetroliin. Tällöin vaarana on, että lentopetroli ei ole ominaisuuksiltaan ASTM D ja DEF STAN spesifikaatioiden vaatimusten mukaista. Lentopetrolin hapettumisen estäminen ja siitä aiheutuvien haittojen korjaaminen edellyttää hapettumistuotteiden tunnistamista. Tämän työn tavoitteena oli siten eristää ja karakterisoida lentopetrolin hapettumistuotteet. Eristetyt hapettumistuotteet analysoitiin aluksi IR-spektroskopialla ja tarkemmin massaspektrometrialla käyttäen apuna derivointia. Koska yhdisteiden EI-MS-spektrejä ei löytynyt spektrikirjastoista, spektrien tulkkaaminen tehtiin pääasiassa odd electron -ionien fragmentaatiomekanismeja käsittelevän kirjallisuuden avulla. 1-2 Materiaalit ja menetelmät. Tutkitut näytteet olivat Neste Oilin Merox -prosessilla tuotettua Jet A-1 -lentopetrolia ennen ja jälkeen laboratoriossa tehtyä hapettamista, sekä Airbus A319A:n polttoainesuodatin. Hapettumistuotteiden eristäminen lentopetrolinäytteistä tehtiin kiinteäfaasiuutolla (silikageeli) ja karakterisoinnin apuna käytettiin Tri-Sil - derivointireagenssia. Hapettumistuotteiden eristäminen polttoainesuodattimesta tehtiin nestefaasiuutolla ja ISOLUTE SAX -anioninvaihtopatruunalla. Karakterisoinnin apuna käytettiin Tri-Sil -derivointireagenssia. Tärkeimmät analyysilaitteistot olivat: Waters GCT premier TOF -mass-spectrometer, FTIR Avatar 360 spectrofotometer, Agilent GC-MSD. Tulokset. Työn perusteella Merox prosessoidun Jet A-1 -lentopetrolin hapettumistuotteita ovat disulfidien ja tiolien hapettuessa muodostuvat sulfonihapot, sekä fenoleista ja disulfideista ja/tai tioleista muodostuvat fenolidimeerit ja alkyylisulfanyylifenolit. 1 McLafferty, F.W. ja Turecek, F., Interpretation of mass spectra, 4 th Edition, University Science Books, Sausalito, California, USA, Gross, J.H., Mass Spectrometry, 2 nd Edition, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 2004, 2011,

10 Bioöljyjen analytiikka APPI/ESI-FTICR-massaspektrometrialla Timo Kekäläinen, Laura Hiltunen, Tapani Venäläinen, Janne Jänis Itä-Suomen yliopisto, Kemian laitos, Joensuu / Johdanto. Mielenkiinto erilaisten bioöljyjen, erityisesti puupohjaisten pyrolyysiöljyjen tuotantoon on kasvanut merkittävästi viime aikoina. Puubiomassasta valmistettu pyrolyysiöljy on halvin nestemäinen biopolttoaine ja tulevaisuudessa monen uusiutuvan liikennepolttoaineen lähde. Bioöljyjen kemiallinen koostumus on erittäin kompleksinen ja koostumuksen selvittäminen on ollut vaativaa, varsinkin suurempien molekyylien (M > 200 Da) osalta. Bioöljyjen koostumuksen tunteminen auttaa kehittämään niiden varastointia, käyttöä sekä jatkojalostusprosesseja. Bioöljyn lähtömateriaali ja sen tuottamistapa sekä käsittelyprosessit vaikuttavat merkittävästi sen koostumukseen ja ominaisuuksiin, kuten lämpöarvoon, vesipitoisuuteen ja happamuuteen. Korkean resoluution Fourier-muunnosionisyklotroniresonanssimassaspektrometria (FT-ICR-MS) on erittäin tehokas menetelmä erityisesti bioöljyjen suurempien yhdisteiden analysointiin. Materiaalit ja menetelmät. Tämän esitelmän tuloksissa käsitellään mm. puolinopealla pyrolyysillä koivusta (Betula pendula) ja hitaalla pyrolyysillä männystä (Pinus sylvestris) valmistettuja bioöljyjä. Öljyjen kemiallista koostumusta selvitettiin 12-T Bruker APEX-Qe hybridi kvadrupoli FT-ICR-massaspektrometrilla, käyttäen sähkösumutusionisaatiota (ESI) tai normaali-ilmanpaineista fotoionisaatiota (APPI). Datan analysointiin käytettiin ns. Kendrickin massajäännösmenetelmää ja tunnistetut yhdisteet jaettiin homologisiin sarjoihin heteroatomiluokan ja kaksoissidosekvivalentin (DBE) mukaisesti. Tulokset. Puupohjaiset pyrolyysiöljyt ovat seoksia, jotka sisältävät vettä, tervaa ja erilaisia orgaanisia yhdisteitä, kuten happoja, alkoholeja, aldehydejä, ketoneja, fenolisia yhdisteitä ja sokereita. Puun pääkomponenttien, selluloosan, hemiselluloosan ja ligniinin hajoaminen tuottaa pyrolyysiöljyyn runsaasti reaktiivisia, happea sisältäviä yhdisteitä. Työn tulokset vahvistivat tämän: heteroatomeja sisältävistä yhdisteistä suurin osa (>90 %) oli ns. O- luokan yhdisteitä, joista O 2 O 15 -luokkiin kuuluvia yhdisteitä havaittiin. O-luokan yhdisteistä tunnistettiin mm. rasva- ja hartsihappoja, sokereita/sokereiden kaltaisia yhdisteitä ja erilaisia, mahdollisesti ligniinin hajoamisen myötä muodostuvia fenolijohdannaisia. ESI ja APPI tuottavat bioöljyjen koostumuksesta komplementaarista tietoa; siinä missä ESI ionisoi lähinnä pooliset, happamat heteroatomiyhdisteet, APPI ionisoi tehokkaasti myös öljyjen poolittomat komponentit, esim. PAH-yhdisteet. 10

11 Bromattujen palonestoaineiden määrittäminen ympäristönäytteistä Marjaana Nousiainen Suomen ympäristökeskus, Laboratorio, Helsinki Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) laboratoriokeskuksessa kehitetään haitallisten ympäristökemikaalien analytiikkaa ja seurataan ympäristön tilaa ajanmukaisilla epäorgaanisen ja orgaanisen kemian analyyseilla. Laboratoriokeskus toimii myös kansallisena vertailu- ja kalibrointilaboratoriona ja ympäristönäytteenottajien henkilösertifiointielimenä. Menetelmänkehitys on tärkeä osa SYKEn laboratoriotoimintaa. Ympäristönäytteiden esikäsittelyyn käytetään erilaisia uutto- ja puhdistustekniikoita ja orgaanisen analytiikan mittaustekniikat perustuvat laajalti kaasukromatografiamassaspektrometriaan (GC-MS) ja nestekromatografia-massaspektrometriaan (LC- MS). Näytematriisien monimutkaisuudesta ja analysoitavien yhdisteiden pienestä pitoisuudesta johtuen menetelmänkehitys voi olla haasteellista. Tässä esityksessä on esimerkkinä kvantitatiivisen menetelmän kehitystyö polybromattujen difenyylieettereiden (PBDE) määritykseen pintavedestä. PBDEyhdisteet ovat yleisesti käytettyjä palonestoaineita mm. autoissa, elektroniikassa, muoveissa ja tekstiileissä. Ne ovat haitallisia, pysyviä ja helposti ympäristöön ja eliöihin kertyviä. Yhdisteryhmään kuuluu 209 eri kongeneeria, jotka eroavat toisistaan bromausasteen suhteen. Näistä kuusi kongeneeria (PBDE #28, #47, #99, #100, #153 ja #154) on mukana EU:n vesipuitedirektiivin ympäristölle haitallisten prioriteettiaineiden listalla. Vaadittu ympäristönlaatunormi (EQS) kyseisille kongeneereille on hyvin pieni (0.5 ng/l ΣPBDE). Työssä yhdisteet uutettiin vedestä kiinteäfaasiuutolla, edelleen puhdistettiin silika-kolonnilla ja analysoitiin GC-MS/MS tekniikalla. Kvantitatiivisessa analyysissä käytettiin isotooppilaimennustekniikkaa. Menetelmä osoittautui tehokkaaksi ja toistettavaksi pienten PBDE-pitoisuuksien konsentrointiin ja määritykseen. Kvantitatiivisissa mittauksissa kunkin kongeneerin kohdalla saavutettiin määritysraja vaaditulla EQS-tasolla. 11

12 Trace level analysis of emergent pollutants How to reach the ultimate sensitivity? Peter Abrahamsson Agilent Technologies, Kronborgsgränd 23,SE Kista, Sweden Introduction. In liquid chromatography mass spectrometry it is a constant strive to improve sensitivity. By different reasons, but regardless of application area, e.g. environmental, food, pharmaceuticals, forensic, doping control, metabolomics, additional sensitivity will at some stage always add knowledge. Achieving the best possible sensitivity for a certain compound or mix of compounds is a combination of optimizing each individual step in the analysis method. First, the compound or the compounds should be extracted from the sample matrix to the highest possible recovery. Second, the sample matrix should be removed while maintaining the highest possible recovery. Third, chromatographic conditions should be chosen by selecting the most suitable column dimensions and type in combination with the mobile phase conditions. Fourth, the type of mass spectrometer should be selected to achieve the necessary sensitivity, selectivity, robustness and reproducibility at the lowest amount injected on column. Fifth, the right ion source and ion source parameters should be carefully selected to fit the compounds and sample matrix. Sixth, the settings for data acquisition should match the number of compounds eluting off the column at a certain time. In this talk, an extensive number of examples will be presented to highlight the importance of each individual step in order to achieve the ultimate sensitivity. Materials and methods. Pesticides standards and steroid standards spiked into authentic matrices, e.g. plasma, soil and water. Sample analysis have been performed using Agilent 1290 Infinity liquid chromatographic system coupled to a 6490 triple quadrupole mass spectrometer or a 6550 quadrupole time-of-flight system. Both mass spectrometers have been equipped with Agilent Jet Stream ion source. Results. For steroid analysis, a low fg on column detection limit for 17β-estradiol in different matrices will be presented. For a multi-compound method for pesticide analysis in water, a low fg/high ag on column detection limit will be demonstrated. 12

13 Kolikon kokoinen laboratorio Mikrosiruteknologiaa massaspektrometriaan Tiina Sikanen Helsingin yliopisto, Farmasian tiedekunta, Farmaseuttisen kemian ja teknologian osasto, Helsinki Johdanto. Mikrofluidistiikkaa ja nanoteknologiaa hyödynnetään enenevässä määrin eri bioanalytiikan osa-alueilla. Erityisesti useiden yksittäisten analyysivaiheiden liittäminen samalle mikrosirulle ts. mikrofluidistiikkaan perustuvat kokonaisanalyysilaitteistot (engl. lab-on-a-chip) tarjoavat monipuolisia mahdollisuuksia näytteenkäsittelyyn ja yhdisteiden erottamiseen ennen massaspektrometrista (MS) analyysia. 1 Materiaalit ja menetelmät. Tässä esityksessä keskitytään erityisesti kapillaarielektroforeesin (CE) ja sähkösumutusionisaation (ESI) miniatyrisointiin ja puolijohdeteollisuuden menetelmillä valmistettujen CE-ESI-mikrosirujen sovelluksiin lääkeaineiden, peptidien ja proteiinien MS-analytiikassa. Lisäksi tarkastellaan erilaisten näytteenesikäsittelymenetelmien, kuten kiinteäfaasiuuton ja neste-nesteuuton, integrointia CE-ESI-mikrosiruun sekä CE-ESI-mikrosirujen sovelluksia mm. kaksiulotteisessa elektroforeesissa. Tulokset. CE-ESI-mikrosiruteknologian merkittävimmät edut perinteisiin erotusmenetelmiin verrattuna ovat ennen kaikkea suuri analyysinopeus (tyypillisesti <1 min/näyte) sekä pieni näyte- ja liuotinkulutus (5-10 µl/analyysi). Mikrosiru-CE:n korkea erotustehokkuus perustuu pitkälti poikittaisinjektiotekniikkaan, joka mahdollistaa hyvin kapean (V~ pl) näytevyöhykkeen injektoinnin ja siten erittäin nopean CEerotuksen. ESI-kärjen integrointi suoraan CE-kanavan päähän puolestaan eliminoi kuolleen tilavuuden, jolloin tyypillisesti saavutetaan jopa teoreettista pohjaa vain 2 cm:n pituisissa erotuskanavissa. Mikrosiruteknologia mahdollistaa myös massaspektrometrisen analyysin hyvin pienistä ainemääristä (<1 amol per injektiotilavuus), joskin vain murto-osa (~1/10 5 ) näytteestä hyödynnetään aktiivisesti analyysiin. Tässä esityksessä kuvataan, kuinka näytteenesikäsittely-yksikön liittäminen kiinteäksi osaksi CE- ESI-mikrosirua mahdollistaa paitsi näytteen puhdistuksen, myös parantaa näytteensyötön hyötysuhdetta ilman, että kokonaisanalyysiaika merkittävästi pitenee. CE-erotuksen selektiivisyyttä voidaan puolestaan manipuloida liittämällä kaksi (tai useampia) erotuskanavistoja peräkkäin, tässä tapauksessa kapillaarivyöhyke-elektroforeesin ja kapillaari-isoelektrisen fokusoinnin yhdistämiseksi. Toisaalta erotuskanavan pintakemiaa voidaan muuttaa bioyhteensopivaksi yksinkertaisesti mikrosirun valmistusmateriaalia vaihtamalla, mistä esimerkkinä proteiinien CE-ESI/MS-analyysi mikrosirulla. 1 Sikanen, T., Franssila, S., Kauppila, T.J., Kostiainen, R., Kotiaho, T. ja Ketola, R., Microchip Technology in Mass Spectrometry, Mass Spectrom. Rev. 29, 2010,

14 Kemiallisten aseiden käytön varmistus Syyriassa Martin Söderström, 1 Ullastiina Hakala, Harri Kiljunen, Olli Kostiainen, Marja-Leena Kuitunen, Paula Vanninen 1 Helsingin yliopisto, Kemian laitos, VERIFIN Johdanto. Koko alkuvuoden 2013 jatkuneiden kemiallisen aseiden käytön epäilysten jälkeen YK:n tutkijaryhmä pääsi elokuussa Syyriaan tutkimaan syytösten paikkansapitävyyttä. Ryhmä koostui YK:n, Kemiallisen aseen kieltojärjestön (OPCW) ja Maailman terveysjärjestön (WHO) tutkijoista. Kun ryhmä valmistautui tutkimuksiin Damaskoksessa, Ghoutassa, Damaskoksen esikaupungissa, tehtiin kemialliselta iskulta vaikuttanut hyökkäys. Ryhmä sai sovittua viiden tunnin tulitauon neljäksi päiväksi, jolloin he pääsivät tutkimaan aluetta, tekemään haastatteluja ja ottamaan näytteitä. OPCW:n normaalitarkastuksessa paikalle olisi viety kenttälaboratorio, joka olisi seulonut ryhmän ottamat näytteet ennen niiden lähetystä varmistuslaboratorioihin. Syyrian tapauksessa sisällissota esti kenttälaboratorion käytön ja kaikki n. 50 ympäristö- ja 50 biolääketieteellistä näytettä lähetettiin analysoitaviksi. Syyskuussa ryhmä palasi Syyriaan tutkimaan väitteitä muista kemiallisista iskuista. Ryhmä sai n. 20 verinäytettä syyrialaisilta ja otti n. 30 uutta plasmanäytettä, jotka kaikki lähetettiin edelleen analysoitaviksi. Materiaalit ja menetelmät. Ympäristönäytteiden (esim. maa-, vesi-, pyyhkäisy- ja materiaalinäytteet) analyysissä etsitään hermokaasuja ja niiden hydrolyysituotteita (fosfonihappoja) GC MS/MS ja LC MS/MS menetelmillä. Näytteenkäsittely ja analyysi on melko suoraviivaista. Suurin ongelma on mahdollisesti vaihteleva ja hankala näytetausta. Pitoisuudet ovat tyypillisesti ppm-tasolla. Tärkeimmät biolääketieteelliset näytetyypit ovat virtsa ja plasma. Virtsasta etsitään hermokaasujen hydrolyysituotteita noin ppb pitoisuuksista. Hydrolyysituotteet poistuvat elimistössä hieman yli viikossa. Plasmasta etsitään proteiineihin sitoutunutta hermokaasua. Proteiinista vapautettua hermokaasua analysoidaan GC MS/MS:llä ja sitoutunutta LC MS/MS:llä. Proteiiniadduktien pitoisuudet ovat luokkaa 50 ppt 5 ppb. Tulokset. Ympäristönäytteet analysoitiin kahdessa laboratoriossa ja biolääketieteelliset kahdessa laboratoriossa. Laboratorioiden tulokset olivat keskenään yhtäpitävät, joten väitteet sariinin käytöstä Ghoutassa ja muutamassa muussa iskussa pystyttiin osoittamaan todeksi. Biolääketieteellisten näytteiden kvalitatiiviset tulokset vastasivat toisiaan täydellisesti. YK on julkaissut tulokset kahdessa raportissa. 1,2 Kvantitatiiviset tulokset ovat vielä salaisia, koska YK:n selvitys on kesken. Kirjallisuusviitteet. 1 United Nations Mission to Investigate Allegations of the Use of Chemical Weapons in the Syrian Arab Republic, Report on the Alleged Use of Chemical Weapons in the Ghouta Area of Damascus on 21 August 2013, YK, , 41 sivua. 2 United Nations Mission to Investigate Allegations of the Use of Chemical Weapons in the Syrian Arab Republic, Final report, YK, , 82 sivua. 14

15 Kaksoisdetektoritekniikat huumausaineiden analysoinnissa Laura Harvilahti, 1,2 Jukka Niiranen, 1 Sami Huhtala, 2 1 Metropolia Ammattikorkeakoulu, Helsinki 2 Keskusrikospoliisi, Rikostekninen laboratorio, Vantaa Johdanto. Huumausaineiden analysoinnissa käytettävien menetelmien tulee olla spesifisiä, jotta näytteistä tutkittavien yhdisteiden tunnistus on luotettavaa. Samalla näytemäärät ja tulosten toimitusajat asettavat analytiikalle omat haasteensa. Asiaa on lähestytty kehittämällä ns. kaksoisdetektorimenetelmiä, jolloin samasta kromatografisesta ajosta saadaan kaksi toisiaan täydentävää detektori vastetta. Nykyisin kannabisnäytteiden analysoinnissa käytetään kahta eri laitetta. Jos ensin tehtävässä GC-FID määrityksessä (THC -yhdisteen tunnistus/pitoisuus) on tunnistamaton signaali tai tulos on negatiivinen, analysoidaan näyte uudelleen GC-MS:lla mahdollisten muiden yhdisteiden toteamiseksi. Näyte voi sisältää esimerkiksi synteettisiä kannabinoideja kuten JWH-018. Materiaalit ja menetelmät. Kannabisnäytteiden analysointiin testattiin menetelmää, jossa kaasukromatografi on liitetty kahteen detektoriin, liekki-ionisaatiodetektoriin ja massaspektrometriin (GC-FID/MS, Agilent 6890 GC-FID-5973 MS, kolonni(t) DB-5: 10 m x 100 μm x 0,17 μm). Yhdistelmä toteutettiin kolmella erilaisella kolonniliitoksella, joissa näytteen jakaminen tapahtui laiteanalyysin eri vaiheissa: i) jako tapahtuu injektorissa (kaksi kolonnia), ii) esikolonnin ja analyyttisten kolonnien liitoksessa (kaksi kolonnia) ja iii) analyyttisen erotuksen jälkeen (yksi kolonni) ennen detektoreita. Näiden kolmen eri ratkaisun antamia tuloksia verrattiin GC-FID:n ja GC-MS:n samoista näytteistä antamiin tuloksiin. Laitteiston toimivuus testattiin sekä vaikuttavan aineen tunnistuksen että THC - pitoisuuden määrityksen osalta. Tulokset. Kolonniliitos: Testatuista vaihtoehdoista kolonniliitos 2 todettiin parhaiten toimivaksi. Tunnistus: MS-detektorin toimivuus ja tunnistuskyky testattiin ajamalla näytteitä, joissa tiedettiin olevan THC:tä tai synteettisiä kannabinoideja. Näytteitä oli 27, joissa tunnistettavia yhdisteitä yhteensä 33. GC-FID/MS -laitteisto tunnisti yhdisteet yhtenevästi käytössä olevan tunnistusmenetelmän/laitteiston (GC-MS) kanssa. Pitoisuus: GC-FID/MS -laitteistolla tehtävän pitoisuusmäärityksen tulosten yhtenevyys, toistettavuus sekä uusittavuus testattiin käytössä olevan pitoisuusmenetelmän/laitteiston (GC-FID) suhteen. Kannabisnäytteet (13 eri marihuananäytettä) edustivat eri THC -pitoisuuksia (0,1-15 p-%). Saatujen tuloksien keskiarvot ( <2% toistettavuus, <5% uusittavuus) tai hajonnat (<6% toistettavuus, <10% uusittavuus) eivät poikkea merkittävästi toisistaan. Vastaavalla periaatteella on kehitteillä pitoisuus-/ tunnistusmenetelmä UHPLC-DAD-TQMS -laitteistolla (Shimadzu) tehtävälle amfetamiinin, metamfetamiinin ja MDMA:n määritykselle. 15

16 Oksisterolien analysointi biologisista näytteistä: UPLC-TQ-S:n ja UPLC-Q-TOF:n vertailua Petri Kylli, 1 Linda Ahonen 1, Florian B.R. Maire, 2 Rob J. Vreeken, 2 Risto Kostiainen 1 1 Helsingin yliopisto, farmaseuttisen kemian ja teknologian osasto, Helsinki 2 Leiden University, Analytical BioSciences, LACDR, Leiden Johdanto. Työn tavoitteena oli kehittää herkkä analyysimenetelmä kolesterolin hapettumistuotteiden ja D3 vitamiinin metaboliittien analysoimiseksi aivo- ja solumallinäytteistä. Työssä vertailtiin kahta erilaista massaspektrometria, kolmoiskvadrupolia ja Q-TOF:a. Materiaalit ja menetelmät. Näytteinä olivat kokonaiset hiiren aivot ja Parkinsonin taudin malleina käytettävät SH-SY5Y solulinjanäytteet. Solulinjanäytteille aiheutettiin oksidatiivinen stressi, jolloin ne muodostavat Parkinsonin taudille tyypillisiä proteiiniplakkeja 1. Sekä hiiren aivot että solulinjanäytteet uutettiin metanolidikloorimetaaniseoksella, supernatantti haihdutettiin kuiviin ja liuotettiin sisäistä standardia sisältävään metanoliin. Käytetyt standardiyhdisteet olivat sekä hydroksikolesteroleita että D3 vitamiinin metaboliitteja. Näytteet analysoitiin Waters Acquity UPLC Xevo TQ-S ja Waters Acquity UPLC Synapt G2-S Q-TOF-MS laitteistoilla käyttäen APPI ionisatiota ja tolueenia dopanttina. Ajoliuoksina käytettiin vettä (A) ja metanolia (B). Kolonni oli Waters BEH C18, 1,7 µm, 2,1 x 100 mm. Xevo TQ-S massaspektrometrilla mittaukset suoritettiin SRM moodissa ja Synapt G2-S:lla MS e -moodissa massa-alueella m/z Tulokset. Menetelmien todettiin olevan herkkiä ja toistettavia sekä lineaarisia tutkituilla pitoisuusalueilla. Kolmoiskvadrupolilaitteella mittausalue oli 0, ng/ml ja Q-TOF - laitteella ng/ml. Hiiren aivonäytteistä havaittiin 24-OH-, 27-OH-, 7α-OH- ja 7β-OHkolesteroleita sekä 7-ketokolesterolia ja desmosterolia. Solumallinäytteistä havaittiin samat yhdisteet paitsi 27-OH-kolesteroli. Tulokset ovat samankaltaisia kuin aiemmissa tutkimuksissa havaitut 2,3. Solunäytteistä havaittiin Q-TOF laitteella myös neljä tuntematonta yhdistettä, joiden tarkka m/z arvo ja fragmentoitaatio olivat tyypillisiä hydroksikolesteroleille 4. Kirjallisuusviitteet. 1 Myöhänen TT, Hannula MJ, Van Elzen R, Gerard M, Van Der Veken P, García-Horsman JA, Baeklandt V, Männistö PT ja Lambeir AM. Br J Pharmacol 2012; 166: Griffiths WJ ja Wang Y. Biochim Biophys Acta 2011; 1811: Heverin M, Meaney S, Lütjohann D, Diczfalusy U, Wahren J ja Björkhem I. J Lipid Res 2005; 46: Brouwers JF, Boerke A, Silva PFN, Garcia-Gila N, van Gestel RA, Helms JB, van de Lest CHA ja Gadella BM. Biol Reprod 2011; 85:

17 Accelerating Metabolomics with High Speed and High Resolution MS/MS Milla Neffling, 1 Baljit Ubhi 2, Jean-Baptiste Vincendet 3 1 AB Sciex, Warrington, UK; 2 AB Sciex Redwood Shores, CA, USA: 3 AB Sciex, France, EMEA Biologisten järjestelmien kohdentamattomat (Non-Targeted) analyysit ovat avainasemassa tutkittaessa biologisia systeemejä ja sairauksia. Korkean erotuskyvyn (High Res) MS ja MSMS kohdentamattomat analyysimetodit mahdollistavat uusien yhdisteiden havaitsemisen ja identifikaation, joiden tuntemus voi olla avainasemassa metaboliareittien ja sairauksien ymmärtämisessa. Perinteisesti alemman resoluution MS laitteistolla mitatut kohdennetut tandemmassaspektrometri-analyysit on suunniteltu määrittamään näytteestä tietyt ja jo ennalta tunnetut analyyytit, joiden osuus on rajoitettu otos koko systeemistä. Tarkoituksena yleisesti on testata hypoteesi biologisesta systeemistä. Kohdennetun analyysin etuna usein on parempi herkkyys, suorituskyky ja dynaaminen alue kuin kohdentamattomissa analyyseissa. Kohdennettujen analyysien metodinkehityksessa vaaditaan jo ennakolta laajaa tietämystä määritettavistä analyyteista. AB Sciexin TripleTOF (kvadrupoli-tof) teknologia yhdistää molempien anaalyysimetodien parhaat puolet. Laboratoriot pystyvät suorittamaan näytteiden sekä kvantitatiiviset, että kvalitatiiviset analyysit, usein yhdessä analyysimetodissa. Käyttäjät voivat suorittaa kohdentamattomia analyyseja korkean erotuskyvyn MS ja MSMS analyyseilla kaikista havaituista piikeistä. Tämä data voidaan prosessoida käyttäen hyväksi joko ennaltaluotuja yhdiste-listoja (mittavampi lista kuin kohdennetuissa analyyseissä mahdollista) hyödyntäen retentioaikaa, MS ja MSMS tarkka massa - kirjastoja, - tai kohdentamatonta analyysia, jossa seulonta-prosessi suoritetaan käyttäen tarkan massan MS ja MSMS-dataa, isotooppikuviota seka adduktien välittämää tietoa. Kun haluttu määrä informatiota on tarjolla, voivat käyttäjät hyodyntää kohdennettuja MRM HR analyyseja, ja saavuttaa korkeaa selektiivisyytta käyttämällä korkean erotuskyvyn MSMS dataa kaikista fragmenteista ja prosessoida dataa kohdennetusti. Näiden hyvin-tunnettujen metodien lisaksi AB Sciexin TripleTOF instrumentilla dataa voidaan kerätä SWATH moodilla. SWATH on kohdentamaton, informaatiosta riippumaton analyysimetodi, joka kerää korkean resoluution MSMS spektran kaikista havaittavista analyyteistä monimutkaisessa näytteessä, yhdessä analyysissa. SWATH tarjoaa MRMtason selektiivisyyden joka analyytille, ilman monivaiheista metodinkehitystä. SWATH avaa useita mahdollisuuksia metaboliareittien kartoitukseen kuten myös massaspektrometriaan yleensä. 17

18 Massaspektrometria reaktiivisten lääkeainemetaboliittien tutkimuksessa Tekijä(t): Ari Tolonen 1 1 Yhteystiedot: Admescope Oy, Oulu S-posti: Johdanto. Kemiallisesti reaktiivisten metaboliittien muodostuminen on yksi lääkeaineiden haittavaikutusten ja odottamattomien toksisuusilmiöiden pääsyistä. Reaktiiviset metaboliitit voivat sitoutua elimistön proteiineihin ja DNA:han, minkä vuoksi niiden muodostumisen ennustaminen on oleellista lääkekehityksen aikana. Reaktiivisuuden vuoksi näiden elektrofiilisten yhdisteiden elinikä on hyvin lyhyt, minkä vuoksi niitä ei voi analysoida in vitro- tai in vivo-näytteistä suoraan sellaisenaan. Perinteisesti niiden analysointiin onkin käytetty stabilointia (trapping) nukleofiilisillä reagensseilla, kuten esimerkiksi glutationilla (GSH) tai syanidilla (CN), ennen niiden analysointia LC/MS-tekniikoilla. Materiaalit ja menetelmät. Esitys sisältää lyhyen katsauksen massaspektrometrisistä menetelmistä reaktiivisten lääkeainemetaboliittien analytiikassa; alkaen perinteisistä glutationi-spesifisten neutraalilohkeamien LC/MS/MS-mittauksista ja edeten moderneihin korkean resoluution MS-tekniikoihin, isotooppi-leimattujen tai muuten muokattujen stabilointireagenssien sovellutuksiin, datankäsittelymenetelmiin kuten massadefekti- ja isotooppi-filtteröinti, korkean resoluution neutraalilohkeamamittauksiin, asyyliglukuronidikonjugaattien analysointiin, sekä kovalenttien proteiini-metaboliitti-kompleksien massaspektrometriaan. 18

19 HPLC-MS menetelmien ja näytteenkäsittelyn kehitys BioCenter Kuopion metabolomiikkalaboratoriossa Marko Lehtonen, 1 Seppo Auriola, 1 ja Kati Hanhineva 2 1 Itä-Suomen yliopisto, Farmasian laitos, Kuopio 2 Itä-Suomen yliopisto, Kliininen ravitsemustiede, Kuopio S-posti: Johdanto. Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksella toimiva Metabolomiikkakeskus tarjoaa massaspektrometriaan perustuvia tutkimuspalveluja yliopistojen tutkijoille sekä kotimaisille ja kansainvälisille yhteistyökumppaneille. Metabolomiikalla, eli metabolisella profiloinnilla tutkitaan kokonaisvaltaisesti elimistön aineenvaihdunnassa syntyneiden pienikokoisten yhdisteiden rakenteita ja pitoisuustasoja. Sitä voidaan hyödyntää mm. tutkimuksissa, joissa seurataan ravitsemuksen ja muiden ympäristötekijöiden vaikutusta yhdessä perintötekijöiden kanssa elimistön aineenvaihduntatuotteiden koostumukseen, mitä kautta voidaan löytää biomarkkereita esim. erilaisten sairauksien varhaisille riskitekijöille. Materiaalit ja menetelmät. Tyypillisimmät yksikössämme analysoitavat näytematriisit ovat plasma, virtsa sekä eläin- tai kasviperäiset kudosnäytteet, joille on optimoitu näytteenkäsittelymenetelmät entsymaattisen toiminnan lopettamiseksi ja tutkittavien yhdisteiden uuttamiseksi. Kullekin näytteelle tehdään kaksi kromatografista erottelua (RP ja HILIC, Agilent 1290 UPLC) ja massaspektrometrinen detektointi (Agilent 6540 QTOF) käyttämällä sekä positiivista että negatiivisesta ionisaatiota (Jetspray ESI). Yhdisteiden tunnistus perustuu yhdisteelle ominaisen retentioajan ja tarkan molekyylimassan lisäksi MSMS-määrityksiin kolmella eri törmäyskammion energialla ja saatujen tuloksien vertaamiseen puhtaista standardeista, datapankeista sekä kirjallisuudesta saatavaan tietoon. Tulokset. Mittauksien haaste on elimistön aineenvaihduntatuotteiden ison lukumäärän lisäksi erittäin laaja pitoisuusalue ja määritettävien yhdisteiden erilainen kemiallinen luonne. Käytössämme olevilla menetelmillä voidaan määrittää satoja, jopa tuhansia yhdisteitä biologisista näytteistä. Optimoiduilla näytteenkäsittelymenetelmillä saadaan samanaikaisesti sekä hidastettua näytteen koostumusta muuttavat entsymaattiset prosessit että uutettua mahdollisimman laajan polaarisen alueen kattava joukko metaboliitteja. Käytetyt olosuhteet ottavat myös huomioon näytteiden mahdollisimman hyvän säilyvyyden. Kahdella erilaisella erottelutekniikalla (RP ja HILIC) saadaan tutkittua polaarisuusalueeltaan laaja joukko yhdisteitä. Menetelmien kehityksessä on myös havaittu mm. negatiivisen ESI-ionisaation kannalta optimaalisten ajoliuoksien soveltuvan huonosti metabolomiikkatyöhön, koska tällöin kromatografinen toistettavuus on huono ko. projekteihin liittyvissä pitkissä näytesarjoissa. Tutkittavien näytteiden randomisoinnit ja laadunvalvontanäytekäytännöt lisäävät saatujen tulosten vertailtavuutta ja näin toimivat tärkeänä perustana tutkimuksien seuraavaan vaiheeseen, eli tulosten käsittelyyn tilastollisten ja kemometristen työkalujen avulla. 19

20 Direct sample analysis with Time of Flight Mass spectrometry (DSA- TOF) and the new GC/MS/MS from PerkinElmer PerkinElmer Sweden, Upplands Väsby, Sweden Introduction. The Best Sample Prep is No Sample Prep - Direct Sample Analysis Time of Flight Mass Spectrometry (DSA-TOF). AxION DSA TM system, a breakthrough technology coupled with mass spectrometry that allows the direct analysis of a sample with minimal to no sample prep or chromatography. Quantify and Identify with the NEW revolutionary AxION iqt GC/MS/MS. The AxION iqt is one-of-a-kind technology that combines triple quad quantification and Q-TOF identification capabilities in just one instrument, and is 50 times faster than any quadrupole without compromising sensitivity. We are also introducing the unique Cold EI ion source enabling true quantitation from the molecular ion. 20

Massaspektrometria ja kliiniset proteiinibiomarkkerit

Massaspektrometria ja kliiniset proteiinibiomarkkerit Massaspektrometria ja kliiniset proteiinibiomarkkerit 1 Leena Valmu FT, Dosentti, R&D Manager The world leader in serving science MS ja kliiniset proteiinibiomarkkerit Biomarkkereiden massaspektrometria

Lisätiedot

LC-MS JA MASSASPEKTROMETRIAN MONET KÄYTTÖTARKOITUKSET KLIINISESSÄ KEMIASSA

LC-MS JA MASSASPEKTROMETRIAN MONET KÄYTTÖTARKOITUKSET KLIINISESSÄ KEMIASSA LC-MS JA MASSASPEKTROMETRIAN MONET KÄYTTÖTARKOITUKSET KLIINISESSÄ KEMIASSA Outi Itkonen Sairaalakemisti, dos. HUSLAB 11.2.2016 O. Itkonen 1 LC-MS LC: nestekromatografia näytteen komponenttien erottaminen

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

Huumetestauksen tekniikkaa

Huumetestauksen tekniikkaa Huumetestauksen tekniikkaa SKKY ry:n ja Sairaalakemistit ry:n syyskoulutuspäivät 1.11.2013, Helsinki FT Antti Leinonen Huume-, lääkeaine- ja dopinganalytiikan yksikkö Yhtyneet Medix Laboratoriot Oy Huumetestien

Lisätiedot

METELI-projekti lopetuskokous 12.4.2005

METELI-projekti lopetuskokous 12.4.2005 METELI-projekti lopetuskokous 12.4.2005 -hankkeen tavoite -keskeiset tulokset, kliininen ja kineettiset kokeet -johtopäätökset Hankkeen tavoite Tuottaa tietoa antioksidatiivisesti vaikuttavien, terveysvaikutteisten

Lisätiedot

3 9-VUOTIAIDEN LASTEN SUORIUTUMINEN BOSTONIN NIMENTÄTESTISTÄ

3 9-VUOTIAIDEN LASTEN SUORIUTUMINEN BOSTONIN NIMENTÄTESTISTÄ Puhe ja kieli, 27:4, 141 147 (2007) 3 9-VUOTIAIDEN LASTEN SUORIUTUMINEN BOSTONIN NIMENTÄTESTISTÄ Soile Loukusa, Oulun yliopisto, suomen kielen, informaatiotutkimuksen ja logopedian laitos & University

Lisätiedot

SEMINAARI SFS:SSÄ UUDET YHTEISET STANDARDIT YMPÄRISTÖANALYTIIKKAAN? 13.5.2014 PENTTI MANNINEN

SEMINAARI SFS:SSÄ UUDET YHTEISET STANDARDIT YMPÄRISTÖANALYTIIKKAAN? 13.5.2014 PENTTI MANNINEN SEMINAARI SFS:SSÄ UUDET YHTEISET STANDARDIT YMPÄRISTÖANALYTIIKKAAN? 13.5.2014 PENTTI MANNINEN PROJECT HORIZONTAL (1) Euroopan komission rahoittama hanke, jonka puitteissa oli tarkoitus luoda yhtenäisiä

Lisätiedot

Kvantitatiivisen PCR:n käyttö mikrobivaurion toteamisessa

Kvantitatiivisen PCR:n käyttö mikrobivaurion toteamisessa Kvantitatiivisen PCR:n käyttö mikrobivaurion toteamisessa Maria Valkonen, Kaisa Jalkanen, Martin Täubel, Anne Hyvärinen 31.3.2014 Sisäilmastoseminaari 2014 1 Tausta Asumisterveysoppaan mukaiset sisäympäristön

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T013 Liite 1.03 / Appendix 1.03 Sivu / Page 1(8) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY TYÖTERVEYSLAITOS, LABORATORIOTOIMINTA FINNISH INSTITUTE OF OCCUPATIONAL HEALTH, LABORATORIES

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-INSTRUMENT OY has generate new consistency transmitter with blade-system to meet high technical requirements in Pulp&Paper industries. Insurmountable advantages are

Lisätiedot

Indoor Environment 2011-2015

Indoor Environment 2011-2015 Indoor Environment 2011-2015 18.4.2013 Risto Kosonen Ohjelma on investointinäkökulmasta edennyt pääosin suunnitelman mukaisesti Työpaketti Kumulatiiviset kustannukset 1.5.2011 31.8.2012 Kumulatiiviset

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Kemiallisten menetelmien validointi ja mittausepävarmuus Leena Saari Kemian ja toksikologian tutkimusyksikkö

Kemiallisten menetelmien validointi ja mittausepävarmuus Leena Saari Kemian ja toksikologian tutkimusyksikkö Kemiallisten menetelmien validointi ja mittausepävarmuus Leena Saari Kemian ja toksikologian tutkimusyksikkö Validointi Validoinnilla varmistetaan että menetelmä sopii käyttötarkoitukseen ja täyttää sille

Lisätiedot

ProVent Rakennusmateriaaliluokituksen mukaiset emissiomittaukset

ProVent Rakennusmateriaaliluokituksen mukaiset emissiomittaukset TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-06584-09 15.9.2009 Rakennusmateriaaliluokituksen mukaiset emissiomittaukset Tilaaja: Suomen Pakkausmateriaalit TESTAUSSELOSTE NRO VTT-S-06584-09 1 (3) Tilaaja Suomen Pakkausmateriaalit

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

PRIMARY HPV TESTING IN ORGANIZED CERVICAL CANCER SCREENING

PRIMARY HPV TESTING IN ORGANIZED CERVICAL CANCER SCREENING PRIMARY HPV TESTING IN ORGANIZED CERVICAL CANCER SCREENING Veijalainen O, Kares S, Kujala P, Vuento R, TirKkonen M, Kholová I, Osuala V, Mäenpää J University and University Hospital of Tampere, Finland,

Lisätiedot

Pikamenetelmät ja niiden validointi

Pikamenetelmät ja niiden validointi Pikamenetelmät ja niiden validointi Ajankohtaista laboratoriorintamalla 10.10.2012, Helsinki FT, dos Mika Tuomola Pikamenetelmät Elintarviketurvallisuuden edistäminen hyödyntämällä nopeasti uusia tieteellisiä

Lisätiedot

Orgaanisten epäpuhtauksien määrittäminen jauhemaisista näytteistä. FT Satu Ikonen, Teknologiakeskus KETEK Oy Analytiikkapäivät 2012, Kokkola

Orgaanisten epäpuhtauksien määrittäminen jauhemaisista näytteistä. FT Satu Ikonen, Teknologiakeskus KETEK Oy Analytiikkapäivät 2012, Kokkola Orgaanisten epäpuhtauksien määrittäminen jauhemaisista näytteistä FT, Teknologiakeskus KETEK Oy Analytiikkapäivät 2012, Kokkola TEKNOLOGIAKESKUS KETEK OY Kokkolassa sijaitseva yritysten osaamisen kehittämiseen

Lisätiedot

Arvokkaiden yhdisteiden tuottaminen kasveissa ja kasvisoluviljelmissä

Arvokkaiden yhdisteiden tuottaminen kasveissa ja kasvisoluviljelmissä Arvokkaiden yhdisteiden tuottaminen kasveissa ja kasvisoluviljelmissä Siirtogeenisiä organismeja käytetään jo nyt monien yleisten biologisten lääkeaineiden valmistuksessa. Esimerkiksi sellaisia yksinkertaisia

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T013 Liite 1.03 / Appendix 1.03 Sivu / Page 1(8) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY TYÖTERVEYSLAITOS, ASIAKASRATKAISUT FINNISH INSTITUTE OF OCCUPATIONAL HEALTH, CLIENT SERVICES

Lisätiedot

Ympäristöanalytiikan uudet sovellukset vesistöjen vierasaineiden määrityksessä

Ympäristöanalytiikan uudet sovellukset vesistöjen vierasaineiden määrityksessä Ympäristöanalytiikan uudet sovellukset vesistöjen vierasaineiden määrityksessä Joonas Jernberg, FM Lahden tiedepäivä 27.11.2012 27.11.2012 1 Esimerkkejä kemikaalien käytöstä torjunta-aineet 27.11.2012

Lisätiedot

LIIAN TAIPUISA MUOVI TAUSTAA

LIIAN TAIPUISA MUOVI TAUSTAA LIIAN TAIPUISA MUOVI Muoviteollisuuden laboratoriossa on huomattu, että tuotannosta tullut muovi on liian taipuisaa. Tämän vuoksi laadunvalvontalaboratorio tutkii IR:n avulla eteenin pitoisuuden muovissa.

Lisätiedot

Liuottimien analytiikka. MUTKU-päivät 2016, 16.3.2016 Jarno Kalpala, ALS Finland Oy

Liuottimien analytiikka. MUTKU-päivät 2016, 16.3.2016 Jarno Kalpala, ALS Finland Oy Liuottimien analytiikka MUTKU-päivät 2016, 16.3.2016 Jarno Kalpala, ALS Finland Oy RIG H T S O L U T I O N S R IGH T PA RT N ER Sisältö Terminologia Näytteenoton ja analysoinnin suurimmat riskit ja niiden

Lisätiedot

Desialotransferriinimääritys kapillaarielektroforeesilla

Desialotransferriinimääritys kapillaarielektroforeesilla Desialotransferriinimääritys kapillaarielektroforeesilla Labqualityn Laaduntarkkailupäivät 12.2.2004 Annukka Mäki VITA Laboratorio CDT = Carbohydrate Deficient Transferrin alkoholin suurkulutuksen merkkiaine

Lisätiedot

Kuinka varmistan glukoosimittareiden tulosten luotettavuuden

Kuinka varmistan glukoosimittareiden tulosten luotettavuuden Kuinka varmistan glukoosimittareiden tulosten luotettavuuden Ylikemisti, dos., Kari Åkerman, Kliininen kemian toimintayksikkö, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Pikamittaus Pikamittauksella ymmärretään

Lisätiedot

Liian taipuisa muovi

Liian taipuisa muovi Muoviteollisuuden laboratoriossa on huomattu, että tuotannosta tullut muovi on liian taipuisaa. Tämän vuoksi laadunvalvontalaboratorio tutkii IR:n avulla eteenin pitoisuuden muovissa. TAUSTAA Polypropeeni

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

Lausunto on KANNANOTTO mittaustuloksiin

Lausunto on KANNANOTTO mittaustuloksiin MetropoliLab Oy 010 3913 431 timo.lukkarinen@metropolilab.fi Viikinkaari 4, (Cultivator II, D-siipi) 00790 Helsinki Sisäilman VOC-tutkimuksia tehdään monista lähtökohdista, kuten mm.: kuntotutkimus esim.

Lisätiedot

BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET.

BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET. BDD (behavior-driven development) suunnittelumenetelmän käyttö open source projektissa, case: SpecFlow/.NET. Pekka Ollikainen Open Source Microsoft CodePlex bio Verkkosivustovastaava Suomen Sarjakuvaseura

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

LX 70. Ominaisuuksien mittaustulokset 1-kerroksinen 2-kerroksinen. Fyysiset ominaisuudet, nimellisarvot. Kalvon ominaisuudet

LX 70. Ominaisuuksien mittaustulokset 1-kerroksinen 2-kerroksinen. Fyysiset ominaisuudet, nimellisarvot. Kalvon ominaisuudet LX 70 % Läpäisy 36 32 % Absorptio 30 40 % Heijastus 34 28 % Läpäisy 72 65 % Heijastus ulkopuoli 9 16 % Heijastus sisäpuoli 9 13 Emissiivisyys.77.77 Auringonsuojakerroin.54.58 Auringonsäteilyn lämmönsiirtokerroin.47.50

Lisätiedot

METABOLISTEN SAIRAUKSIEN ANALYTIIKAN JÄRJESTÄMINEN NORDLAB OULUSSA. Marja-Kaisa Koivula Sairaalakemisti, FT, dosentti

METABOLISTEN SAIRAUKSIEN ANALYTIIKAN JÄRJESTÄMINEN NORDLAB OULUSSA. Marja-Kaisa Koivula Sairaalakemisti, FT, dosentti METABOLISTEN SAIRAUKSIEN ANALYTIIKAN JÄRJESTÄMINEN NORDLAB OULUSSA Marja-Kaisa Koivula Sairaalakemisti, FT, dosentti Esityksen sisältö Johdanto Kromatografiset menetelmät Entsymaattinen määritysmenetelmä

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

Lentotuhkan hyödyntämisen mahdollisuudet metsäteollisuuden jätevesien käsittelyssä

Lentotuhkan hyödyntämisen mahdollisuudet metsäteollisuuden jätevesien käsittelyssä Lentotuhkan hyödyntämisen mahdollisuudet metsäteollisuuden jätevesien käsittelyssä Sakari Toivakainen RAE-projekti, RAKEISTAMINEN AVARTAA EKOLOGISUUTTA MINISEMINAARI 16.10.2014, Oulu. Clean Technologies

Lisätiedot

ALKOHOLIT SEKAISIN KOHDERYHMÄ:

ALKOHOLIT SEKAISIN KOHDERYHMÄ: ALKOHOLIT SEKAISIN KOHDERYHMÄ: Työ soveltuu lukion kursseille KE1, KE2 ja KE4. KESTO: Työ kestää n.1h MOTIVAATIO: Työ on havainnollinen ja herättää pohtimaan kaasujen kemiaa. TAVOITE: Työssä opiskelija

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

Analyysimenetelmät kouluopetuksessa: Spektrofotometri. FM Marja Happonen Kemian opetuksen keskus Kemian laitos Helsingin yliopisto

Analyysimenetelmät kouluopetuksessa: Spektrofotometri. FM Marja Happonen Kemian opetuksen keskus Kemian laitos Helsingin yliopisto Analyysimenetelmät kouluopetuksessa: Spektrofotometri FM Marja Happonen Kemian opetuksen keskus Kemian laitos Helsingin yliopisto Mi;ausautomaa

Lisätiedot

Basic Flute Technique

Basic Flute Technique Herbert Lindholm Basic Flute Technique Peruskuviot huilulle op. 26 Helin & Sons, Helsinki Basic Flute Technique Foreword This book has the same goal as a teacher should have; to make himself unnecessary.

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Suomalaiset vahvuudet

Suomalaiset vahvuudet Suomalaiset vahvuudet Korkealaatuinen terveydenhuoltojärjestelmä Luotettavat terveydenhuollon rekisterit Väestöaineistot ja terveydenhuollon näytekokoelmat Geneettisesti homogeeninen väestö Kansainvälisesti

Lisätiedot

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus PzS-Zellen Hawker perfect plus, mit Schraubverbindern, Abmessungen gemäß DIN/EN 60254-2 und IEC 254-2 Serie L PzS-cells Hawker perfect

Lisätiedot

Käytännön kokemuksia osallistumisesta EU projekteihin. 7. puiteohjelman uusien hakujen infopäivät 2011

Käytännön kokemuksia osallistumisesta EU projekteihin. 7. puiteohjelman uusien hakujen infopäivät 2011 Käytännön kokemuksia osallistumisesta EU projekteihin 7. puiteohjelman uusien hakujen infopäivät 2011 15.3.2010 07.09.2011 Markku Timo Ture Nikkilä T&K yritys, 8 henkilöä Elastopoli Oy PK-yritys, omistajina

Lisätiedot

HIV-pikatesti Jukka Suni osastonlääkäri HUSLAB / virologian osasto

HIV-pikatesti Jukka Suni osastonlääkäri HUSLAB / virologian osasto HIV-pikatesti Jukka Suni osastonlääkäri HUSLAB / virologian osasto WHO:n hyväksymiä HIV-pikatestejä Näitä käytetään USAssa FDA/USA: hyväksytyt HIVpikatestit OraQuick Advance - whole blood -oral fluid -plasma

Lisätiedot

EBM ja laboratorio. Kristina Hotakainen HY ja HUSLAB

EBM ja laboratorio. Kristina Hotakainen HY ja HUSLAB EBM ja laboratorio Kristina Hotakainen HY ja HUSLAB EBLM Arvioidaan laboratoriokokeiden vaikutuksia kliiniseen päätöksentekoon ja potilaan hoitotuloksiin mm. kliinistä epidemiologiaa, tilastotiedettä,

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

Pellettien ja puunkuivauksessa syntyneiden kondenssivesien biohajoavuustutkimus

Pellettien ja puunkuivauksessa syntyneiden kondenssivesien biohajoavuustutkimus Pellettien ja puunkuivauksessa syntyneiden kondenssivesien biohajoavuustutkimus FM Hanna Prokkola Oulun yliopisto, Kemian laitos EkoPelletti-seminaari 11.4 2013 Biohajoavuus Biohajoavuudella yleensä tarkoitetaan

Lisätiedot

PIKAMENETELMÄT ELINTARVIKKEEN RASVAPITOISUUDEN MÄÄRITTÄMISESSÄ

PIKAMENETELMÄT ELINTARVIKKEEN RASVAPITOISUUDEN MÄÄRITTÄMISESSÄ PIKAMENETELMÄT ELINTARVIKKEEN RASVAPITOISUUDEN MÄÄRITTÄMISESSÄ Tutkija, FM Tiina Ritvanen Kemian ja toksikologian yksikkö Elintarviketurvallisuusvirasto Evira tiina.ritvanen@evira.fi Esityksen runko Johdanto

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

1. Laitoksen tutkimusstrategia: mitä painotetaan (luettelo, ei yli viisi eri asiaa)

1. Laitoksen tutkimusstrategia: mitä painotetaan (luettelo, ei yli viisi eri asiaa) Tutkimuksen laadunvarmistus laitostasolla: Itsearviointi Tutkimuksen laadunvarmistukseen ja laadun arviointiin liittyvä kysely on tarkoitettu vastattavaksi perusyksiköittäin (laitokset, osastot / laboratoriot,

Lisätiedot

Referenssimenetelmä, mikä se on?

Referenssimenetelmä, mikä se on? Referenssimenetelmä, mikä se on? Määritelmä Referenssimenetelmällä tarkoitetaan menetelmää, jonka arvioitu mittaustarkkuus on pieni verrattuna sen loppukäytön vaatimuksiin. Referenssimenetelmän tarkkuus

Lisätiedot

SIMULINK S-funktiot. SIMULINK S-funktiot

SIMULINK S-funktiot. SIMULINK S-funktiot S-funktio on ohjelmointikielellä (Matlab, C, Fortran) laadittu oma algoritmi tai dynaamisen järjestelmän kuvaus, jota voidaan käyttää Simulink-malleissa kuin mitä tahansa valmista lohkoa. S-funktion rakenne

Lisätiedot

Helsinki Metropolitan Area Council

Helsinki Metropolitan Area Council Helsinki Metropolitan Area Council Current events at YTV The future of YTV and HKL On the initiative of 4 city mayors the Helsinki region negotiation consortiums coordinating group have presented that:

Lisätiedot

LABQUALITY DAYS 6.-7.2.2014 HEIDI NOUSIAINEN. 2/11/2014 Heidi Nousiainen 1

LABQUALITY DAYS 6.-7.2.2014 HEIDI NOUSIAINEN. 2/11/2014 Heidi Nousiainen 1 LABQUALITY DAYS 6.-7.2.2014 HEIDI NOUSIAINEN 1 KIRJALLISUUSKATSAUS: NÄYTTEIDEN SÄILYTYSLÄMPÖTILAT TAVALLISIMMISSA HORMONITUTKIMUKSISSA erikoistuva kemisti Heidi Nousiainen HUSLAB 2 STANDARDI SFS-EN ISO

Lisätiedot

13. Kansallinen Massaspektrometriasymposium

13. Kansallinen Massaspektrometriasymposium 13. Kansallinen Massaspektrometriasymposium 30.9. 1.10.2010 Tampere Ohjelma Abstraktit Ohjelma Torstai 30.9. 9.30-10.30 Kahvi ja ilmoittautuminen, Kristallisali 1. krs. 10.30-10.35 Olli Laine, Suomen Massaspektrometrian

Lisätiedot

3i Innova*ve Induc*on Ini*a*ve Fixing the broken heart Heikki Ruskoaho Farmakologian ja lääkehoidon osasto Farmasian *edekunta

3i Innova*ve Induc*on Ini*a*ve Fixing the broken heart Heikki Ruskoaho Farmakologian ja lääkehoidon osasto Farmasian *edekunta 3i Innova*ve Induc*on Ini*a*ve Fixing the broken heart Heikki Ruskoaho Farmakologian ja lääkehoidon osasto Farmasian *edekunta www.helsinki.fi/yliopisto 1 Sydänlihasvaurion yleisin syy on sydäninfark*

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

4x4cup Rastikuvien tulkinta

4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Control point picture guidelines Päivitetty kauden 2010 sääntöihin Updated for 2010 rules Säännöt rastikuvista Kilpailijoiden tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen,

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T297/A01/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(7) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS OY, TYPE APPROVAL Tunnus Code Laboratorio Laboratory Osoite

Lisätiedot

Mitä elämä on? Astrobiologian luento 15.9.2015 Kirsi

Mitä elämä on? Astrobiologian luento 15.9.2015 Kirsi Mitä elämä on? Astrobiologian luento 15.9.2015 Kirsi Määritelmän etsimistä Lukemisto: Origins of Life and Evolution of the Biosphere, 2010, issue 2., selaile kokonaan Perintteisesti: vaikeasti määriteltävä

Lisätiedot

ALKOHOLIT SEKAISIN TAUSTAA

ALKOHOLIT SEKAISIN TAUSTAA ALKOHOLIT SEKAISIN TAUSTAA Kaasukromatografia on menetelmä, jolla voidaan tutkia haihtuvia, orgaanisia yhdisteitä. Näyte syötetään tavallisesti ruiskulla injektoriin, jossa se höyrystyy ja sekoittuu inerttiin

Lisätiedot

3D-tulostus. ebusiness Forum. Jukka Tuomi Finnish Rapid Prototyping Association, FIRPA Aalto University. Linnanmäki 21.5.2013

3D-tulostus. ebusiness Forum. Jukka Tuomi Finnish Rapid Prototyping Association, FIRPA Aalto University. Linnanmäki 21.5.2013 ebusiness Forum Linnanmäki 21.5.2013 3D-tulostus Jukka Tuomi Finnish Rapid Prototyping Association, FIRPA Aalto University 1 Jukka Tuomi, Aalto-yliopisto Materiaalia lisäävä valmistus 3D-tulostus = Additive

Lisätiedot

30.4.2013 OMINAISUUDET

30.4.2013 OMINAISUUDET Tekniset tiedot Sivu 1 / 5 OMINAISUUDET on uusi, kevyt umpisoluinen polyeteenivaahtomuovi, jonka solurakenne avataan erillisessä valmistusprosessissa. Näin saadaan aikaan erittäin tehokas absorptiomateriaali,

Lisätiedot

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks Salla Sipari, PhD, Principal Lecturer Helena Launiainen, M.Ed, Manager Helsinki Metropolia

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Ostamisen muutos muutti myynnin Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Taking Sales to a Higher Level Mercuri International on maailman suurin myynnin konsultointiyritys. Autamme asiakkaitamme parantamaan

Lisätiedot

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Arkkitehtuuritietoisku eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Esikysymys Kuinka moni aikoo suunnitella projektityönsä arkkitehtuurin? Onko tämä arkkitehtuuria?

Lisätiedot

Pelletizing trials Autum 2008

Pelletizing trials Autum 2008 Pelletizing trials Autum 2008 Simo Paukkunen NKUAS simo.paukkunen@pkamk.fi Raw material Basic information Logging residues from spruce (Picea abies [L.] Karst.) dominant final cuttings, harvested in spring

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY VALIO OY, T&K, KEMIA JA MIKROBIOLOGIA

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY VALIO OY, T&K, KEMIA JA MIKROBIOLOGIA T022/A16/2014 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(7) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY VALIO OY, T&K, KEMIA JA MIKROBIOLOGIA VALIO LTD, R&D, CHEMISTRY AND MICROBIOLOGY Tunnus

Lisätiedot

Nanoteknologian mahdollisuudet lääkesovelluksissa

Nanoteknologian mahdollisuudet lääkesovelluksissa Nanoteknologian mahdollisuudet lääkesovelluksissa Marjo Yliperttula 1,3 ja Arto Urtti 1,2 1 Farmaseuttisten biotieteiden osasto, Lääketutkimuksen keskus, Farmasian tiedekunta, Helsingin Yliopisto, Helsinki;

Lisätiedot

LIIAN TAIPUISA MUOVI

LIIAN TAIPUISA MUOVI LIIAN TAIPUISA MUOVI KOHDERYHMÄ: Työ on suunniteltu lukiolaisille ja ammattikoululaisille. Lukiossa työ sopii kursseille KE1, KE2, KE4. KESTO: Noin 30 min. MOTIVAATIO: Muoviteollisuuden laboratoriossa

Lisätiedot

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen The acquisition of science competencies using ICT real time experiments COMBLAB Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen Project N. 517587-LLP-2011-ES-COMENIUS-CMP This project

Lisätiedot

Istukkagonadotropiini (hcg) - enemmän kuin raskaushormoni. Kristina Hotakainen, LT. Kliinisen kemian yksikkö Helsingin yliopisto ja HUSLAB

Istukkagonadotropiini (hcg) - enemmän kuin raskaushormoni. Kristina Hotakainen, LT. Kliinisen kemian yksikkö Helsingin yliopisto ja HUSLAB Istukkagonadotropiini (hcg) - enemmän kuin raskaushormoni Kristina Hotakainen, LT. Kliinisen kemian yksikkö Helsingin yliopisto ja HUSLAB Istukkagonadotropiini (Human Chorionic Gonadotropin, hcg) Kuuluu

Lisätiedot

Nivelreuman serologiset testit: mitä ne kertovat? LT, apulaisylilääkäri Anna-Maija Haapala TAYS Laboratoriokeskus

Nivelreuman serologiset testit: mitä ne kertovat? LT, apulaisylilääkäri Anna-Maija Haapala TAYS Laboratoriokeskus Nivelreuman serologiset testit: mitä ne kertovat? LT, apulaisylilääkäri Anna-Maija Haapala TAYS Laboratoriokeskus Sisältö 1. Nivelreuma: etiologia, esiintyvyys, diagnostiikka 2. Nivelreuman serologiset

Lisätiedot

Tork Paperipyyhe. etu. tuotteen ominaisuudet. kuvaus. Väri: Valkoinen Malli: Vetopyyhe

Tork Paperipyyhe. etu. tuotteen ominaisuudet. kuvaus. Väri: Valkoinen Malli: Vetopyyhe etu Monikäyttöpaperi hoitaa useimmat pyyhintätehtävät Sopiva lasipintojen pyyhintään Sopii käsien kuivaamiseen Elintarvikekäyttöön hyväksytty Tork Easy Handling, pakkaus, jota on helppo kantaa mukana,

Lisätiedot

Kemiallisten taisteluaineiden ja niiden hajoamistuotteiden analysointi CHEMSEA-projektissa

Kemiallisten taisteluaineiden ja niiden hajoamistuotteiden analysointi CHEMSEA-projektissa Kemiallisten taisteluaineiden ja niiden hajoamistuotteiden analysointi CHEMSEA-projektissa Paula Vanninen, Martin Söderström, Harri Koskela, Jenny Rattfelt Nyholm, Anders Östin, Stanisław Popiel, Jakub

Lisätiedot

Prognos Julkaisusuunnitelmat

Prognos Julkaisusuunnitelmat Prognos Julkaisusuunnitelmat Työsuunnitelmiin liittyvien raporttien ja vuosiseminaarien lisäksi suunnitellut julkaisut Casejoryt 09/2005 & JR4 25.1.2005 päivitetty tilanne Casejoryt 04/2006 päivitetty

Lisätiedot

Sisällysluettelo Table of contents

Sisällysluettelo Table of contents Sisällysluettelo Table of contents OTC:n Moodlen käyttöohje suomeksi... 1 Kirjautuminen Moodleen... 2 Ensimmäinen kirjautuminen Moodleen... 2 Salasanan vaihto... 2 Oma käyttäjäprofiili... 3 Työskentely

Lisätiedot

Yleisesittely murskaa nyt myös lajitellut alkaliparistot. Rec Alkaline Oy

Yleisesittely murskaa nyt myös lajitellut alkaliparistot. Rec Alkaline Oy Yleisesittely AkkuSer Oy kierrättää vaarallisiksi määritellyt akku ja paristo tuotteet käyttämällä Dry-Technology prosessia AkkuSer:llä on 24 työtekijää (2015). AkkuSer kierrätyslaitos sijaitsee Nivalassa,

Lisätiedot

Vasta-ainemääritys. Johdanto. www.edu.fi/biogeeni

Vasta-ainemääritys. Johdanto. www.edu.fi/biogeeni Vasta-ainemääritys Johdanto Vasta-ainemääritys (engl. immunoassay) perustuu spesifisen vasta-aineen (engl. antibody) sitoutumiseen mitattavaan antigeeniin (engl. antigen). Menetelmän etuja ovat suuri herkkyys

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON ERIKOISTYÖ

JÄTEHUOLLON ERIKOISTYÖ Jari-Jussi Syrjä 1200715 JÄTEHUOLLON ERIKOISTYÖ Typpioksiduulin mittaus GASMET-monikaasuanalysaattorilla Tekniikka ja Liikenne 2013 1. Johdanto Erikoistyön tavoitteena selvittää Vaasan ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Paikkatiedon semanttinen mallinnus, integrointi ja julkaiseminen Case Suomalainen ajallinen paikkaontologia SAPO

Paikkatiedon semanttinen mallinnus, integrointi ja julkaiseminen Case Suomalainen ajallinen paikkaontologia SAPO Paikkatiedon semanttinen mallinnus, integrointi ja julkaiseminen Case Suomalainen ajallinen paikkaontologia SAPO Tomi Kauppinen, Eero Hyvönen, Jari Väätäinen Semantic Computing Research Group (SeCo) http://www.seco.tkk.fi/

Lisätiedot

Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava

Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava VAALAN KUNTA TUULISAIMAA OY Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava Liite 3. Varjostusmallinnus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 12.5.2015 P25370 SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations

Lisätiedot

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA Tuotantotalouden koulutusohjelma KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA Diplomityöaihe on hyväksytty Tuotantotalouden

Lisätiedot

Kansainvälisiä tutkimus- ja kehitysprojekteja ekotehokkaan rakennetun ympäristön tuottamiseen, käyttöön ja ylläpitoon

Kansainvälisiä tutkimus- ja kehitysprojekteja ekotehokkaan rakennetun ympäristön tuottamiseen, käyttöön ja ylläpitoon Kansainvälisiä tutkimus- ja kehitysprojekteja ekotehokkaan rakennetun ympäristön tuottamiseen, käyttöön ja ylläpitoon ICT & ympäristönäkökulma rakennus- ja kiinteistöklusteri Pekka Huovila VTT Rakennus-

Lisätiedot

Prosessien kehittäminen. Prosessien parantaminen. Eri mallien vertailua. Useita eri malleja. Mitä kehitetään?

Prosessien kehittäminen. Prosessien parantaminen. Eri mallien vertailua. Useita eri malleja. Mitä kehitetään? Prosessien kehittäminen Prosessien parantaminen Sami Kollanus TJTA330 Ohjelmistotuotanto 21.2.2007 Mitä kehitetään? CMMI, SPICE yms. Miten kehittämishanke saadaan toteutettua? Organisaation kehittämisen

Lisätiedot

Eija Lahtinen Uudet kelikamerat Kaakkois-Suomen tiepiiri

Eija Lahtinen Uudet kelikamerat Kaakkois-Suomen tiepiiri Eija Lahtinen Uudet kelikamerat Kaakkois-Suomen tiepiiri VIKING Eija Lahtinen Uudet kelikamerat Kaakkois-Suomen tiepiiri Tiehallinto Kaakkois-Suomen tiepiiri Liikenteen palvelut Kouvola 2001 Raportin

Lisätiedot

Milloin määrittää ja miten seurata D-vitamiinipitoisuuksia? Christel Lamberg-Allardt 27.11.2014 Yleislääkärit

Milloin määrittää ja miten seurata D-vitamiinipitoisuuksia? Christel Lamberg-Allardt 27.11.2014 Yleislääkärit Milloin määrittää ja miten seurata D-vitamiinipitoisuuksia? Christel Lamberg-Allardt 27.11.2014 Yleislääkärit Jones 2013 Jones 2013 Jones 2013 Norman and Bouillon 2013 Norman and Bouillon 2013 D-vitamiiniitilanteen

Lisätiedot

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Case Saudi Arabia EduCluster Finland Ltd. Anna Korpi, Manager, Client Relations AIPA-päivät Kouvolassa 11.6.2013 11.6.2013 EduCluster Finland Ltd Contents

Lisätiedot

VÄITÖSKIRJA TIETEELLISET JULKAISUT

VÄITÖSKIRJA TIETEELLISET JULKAISUT VÄITÖSKIRJA Occurrence of Pharmaceuticals in Finnish Sewage Treatment Plants, Surface Waters, and Their Elimination in Drinking Water Treatment Processes. Tampereen Teknillinen Yliopisto, 2007. Ladattavissa

Lisätiedot

D 3 -vitamiinin määrittäminen maidosta LC-MS/MS-menetelmällä: menetelmän käyttöönotto ja validointi

D 3 -vitamiinin määrittäminen maidosta LC-MS/MS-menetelmällä: menetelmän käyttöönotto ja validointi Soili Nikonen D 3 -vitamiinin määrittäminen maidosta LC-MS/MS-menetelmällä: menetelmän käyttöönotto ja validointi Metropolia Ammattikorkeakoulu Laboratorioanalyytikko (AMK) Laboratorioala Opinnäytetyö

Lisätiedot

Helsinki Region Infoshare 2013

Helsinki Region Infoshare 2013 Helsinki Region Infoshare 2013 Apps4Finland 2012 Ville Meloni & Petri Kola Forum Virium Helsinki 1 Suomalainen tietoyhteiskunta 2012? Tietoyhteiskunnan kehittäminen Kansalaiset vaativat avoimuutta Rohkeita

Lisätiedot

Tutkittua tietoa luomusta

Tutkittua tietoa luomusta Tutkittua tietoa luomusta Sormenjälkiä luomulle analytiikan keinoin AuthenticFood/Core Organic II Erikoissuunnittelija, ETM Marjo Särkkä-Tirkkonen marjo.sarkka-tirkkonen@helsinki.fi @Marjo_ST p. 044-5906849

Lisätiedot

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene Skene Muokkaa perustyyl. Games Refueled napsautt. @Games for Health, Kuopio Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 2013 kari.korhonen@tekes.fi www.tekes.fi/skene 10.9.201 3 Muokkaa Skene boosts perustyyl.

Lisätiedot

Suomi innovaatioympäristönä maailman paras?

Suomi innovaatioympäristönä maailman paras? Suomi innovaatioympäristönä maailman paras? Pekka Ylä-Anttila 20.1.2011 Maailman paras? Evaluation of the Finnish National Innovation System (syksy 2009) Suomessa on edelleen hyvä ja toimiva innovaatiojärjestelmä,

Lisätiedot

Erotusdiagnostiikasta. Matti Uhari Lastentautien klinikka, Oulun yliopisto

Erotusdiagnostiikasta. Matti Uhari Lastentautien klinikka, Oulun yliopisto Erotusdiagnostiikasta Matti Uhari Lastentautien klinikka, Oulun yliopisto Tavoitteena systemaattinen diagnostiikka Analysoi potilaan antamat tiedot ja kliiniset löydökset Tuota lista mahdollisista diagnooseista

Lisätiedot

Rekisteröiminen - FAQ

Rekisteröiminen - FAQ Rekisteröiminen - FAQ Miten Akun/laturin rekisteröiminen tehdään Akun/laturin rekisteröiminen tapahtuu samalla tavalla kuin nykyinen takuurekisteröityminen koneille. Nykyistä tietokantaa on muokattu niin,

Lisätiedot

812336A C++ -kielen perusteet, 21.8.2010

812336A C++ -kielen perusteet, 21.8.2010 812336A C++ -kielen perusteet, 21.8.2010 1. Vastaa lyhyesti seuraaviin kysymyksiin (1p kaikista): a) Mitä tarkoittaa funktion ylikuormittaminen (overloading)? b) Mitä tarkoittaa jäsenfunktion ylimääritys

Lisätiedot

Kemialliset aseet ja verifikaatioanalytiikka

Kemialliset aseet ja verifikaatioanalytiikka Kemialliset aseet ja verifikaatioanalytiikka FT Paula Vanninen Johtaja Kemiallisen aseen kieltosopimuksen valvontalaitos () Historiaa I Maailmansota saksalaiset, britit, ranskalaiset ja amerikkalaiset

Lisätiedot

Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus. Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu

Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus. Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu The future is already here - it is just unevenly distributed.

Lisätiedot