70/035/2011. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "70/035/2011. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2010"

Transkriptio

1 70/035/2011 Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintakertomus Johdon katsaus Vaikuttavuus Tutkimus Asiantuntijatehtävät Yhteistyö Uudet ulkomaiset tutkimushankkeet ja yhteistoimintasopimukset Tiedon ja teknologian vaihto, neuvontayhteistyö Innovaatiot Markkinointi ja viestintä Toiminnallinen tehokkuus Toiminnan tuottavuus Toiminnan taloudellisuus Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus Tuotokset ja laadunhallinta Suoritteiden määrät ja tuotetut julkishyödykkeet Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Tilinpäätösanalyysi Rahoituksen rakenne Talousarvion toteutuminen Tuotto- ja kululaskelma Tase Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma Arviointien tulokset Yhteenveto havaituista väärinkäytöksistä Talousarvion toteutumalaskelma Tuotto- ja kululaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset...55 MTT:n organisaatio 1

3 1. Toimintakertomus 1.1. Johdon katsaus Vaikuttavuus Vuonna 2010 tehtiin aktiivista asiakas- ja sidosryhmätyötä. MTT:n strategian päivittäminen aloitettiin määrittämällä strategiset tutkimusalueet ja vähenevät tutkimusalueet mikä tukee toiminnan vaikuttavuutta. MTT:n rahoitustilanne parani ja ulkoisen rahoituksen kasvu oli 14 %. Maa- ja metsätalousministeriön (MMM) kanssa tehty tulossopimus toteutui hyvin, ja nopeasti muuttuvia markkinoita pyrittiin hyödyntämään. Henkilöstörakenteen ja organisaation kehittäminen edistyi samalla kun sopeuduttiin valtion tuottavuusohjelman säästöpaineisiin. Asiantuntijatarkastettujen tieteellisten artikkeleiden määrän kasvu ei jatkunut, ja tavoitteesta (230 kpl) jäätiin. Artikkeleita julkaistiin 182 (209 vuonna 2009, 183 vuonna 2008). Poikkeamaa selittää osittain muuttunut tilastointitapa. Artikkelit julkaistiin vaikuttavuuskertoimeltaan vastaavissa julkaisusarjoissa kuin vuonna 2009, ja vuoteen 2008 verrattuna sarjojen vaikuttavuuskertoimet olivat selvästi korkeampia. MTT:n tutkijat julkaisivat 501 ammattilehtiartikkelia (421 vuonna 2009, 434 vuonna 2008) ja 51 yleislehtiartikkelia (45 vuonna 2009, 64 vuonna 2008). Ammattilehtiartikkeleita kirjoitettiin tavoitetta (471 kpl) enemmän ja yleislehtiartikkeleita tavoitetta (82 kpl) vähemmän. Yhteensä artikkeleita kirjoitettiin 1576 kappaletta (1258 vuonna 2009, 1595 vuonna 2008), mikä on huomattavasti tavoitetta (1355 kpl) enemmän. Verkkopalvelut ovat merkittävä osa MTT:n vaikuttavuutta: näyttökertoja kirjattiin 22 miljoonaa (20 milj. v. 2009, 12 milj. v. 2008), käyntejä 2,8 miljoonaa (2,7 milj. v. 2009, 3,5 milj. v. 2008) ja kävijöitä oli ( v. 2009, vuonna 2008). Uusien tuotteiden ja keksintöilmoitusten osalta MTT alisuoriutuu suhteessa potentiaaliin. Henkilöstö ja osaaminen Toimintaympäristön muutokset vaikuttivat työntekijöihin ja henkilöstöpolitiikkaan. Henkilöstön määrää supistettiin 11 henkilötyövuodella (htv) 764 htv:een (775 htv v. 2009). Henkilöstörakennetta kehitettiin tutkijavaltaiseen suuntaan, sillä tutkijoiden määrä kasvoi 19 htv:lla 303 htv:een (284 htv v. 2009). Uusia tutkijoita palkattiin toteuttamaan kasvanutta hankekantaa. Työhyvinvointia tukevista toimenpiteistä sovittiin johtamisen kaikilla tasoilla, ja aihe on ollut keskeisenä teemana vuosittaisilla työyhteisöpäivillä. Työtyytyväisyys on parantunut vuosittain tehtävän hyvinvointikyselyn perusteella. On erittäin myönteistä, että sairaus- ja tapaturmapoissaolot vähenivät 7,4 päivään/htv (8,3 pv/htv v. 2009, 9,6 pv/htv v. 2008). Osaamisen kehittäminen kytkettiin uusien strategisten tutkimuslinjausten toteuttamiseen ja jalkauttamiseen. Kymmenen väitöstä kertoo hyvästä viime vuosien tasosta; paljon muita tutkintoja suoritettiin. Koulutuspäiviä oli 5,6/htv (7,0 pv/htv v. 2009, 2010 suunnitelma 5,0 pv/htv). 2

4 Tehokkuus ja yhteistyö Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymän (Lynet) toiminta vakiintui vuonna Kolmen aiemmin käynnistetyn yhteisen tutkimusohjelman lisäksi valmisteltiin maankäytön tutkimusohjelma, jonka vetovastuu on MTT:llä. Joulukuussa järjestettiin ensimmäiset Lynettutkimuspäivät. Konkreettisia Lynetin yhteistyömuotoja olivat myös yhteinen toimitilahanke Oulussa sekä yhteisen laboratorion valmistelu Rovaniemellä. Pääkaupunkiseudulla Lynetin toimintoja keskitetään Viikkiin, jonne MTT:n taloustutkimus siirtyi kesällä. Lynetin toimintamalli tunnustettiin vuoden lopussa valmistuneessa sektoritutkimuksen neuvottelukunnan arvioinnissa, ja sitä on käytetty mallina myös muille hallinnonaloille suunnitelluille tutkimuskonsortioille. Tärkeää on myös yhteistyö kolmessa strategisen huippuosaamisen keskittymässä (SHOK). MTT osallistui tutkimuslaitosten johtajien neuvoston (TUNE) toimintaan. Sen kautta tutkimuslaitokset ovat muodostaneet yhteistä näkemystä tutkimusjärjestelmän keskeisistä kehittämistarpeista. TUNE on osoittautunut hyväksi yhteistyöelimeksi myös Suomen yliopistojen yhteenliittymän UNIFI ry:n suuntaan. MTT osallistui aktiivisesti EU:n tutkimusyhteistyöhön sekä EU:n eri teknologiayhteisöjen ja yhteistyöverkostojen toimintaan. Kehittämisen tukena hyödynnetään entistä tiiviimmin kansainvälistä tieteellistä neuvottelukuntaa, johon kuuluu alamme huippuasiantuntijoita Hollannista, Iso-Britanniasta, Ranskasta, Irlannista ja Suomesta. Vuonna 2007 toimintansa aloittanut neuvottelukunta jatkaa nyt toiselle kaudelleen. Aloitettiin MTT:n kansainvälisen vertaisarvioinnin hanke, jossa asemoidaan MTT Euroopan 16 merkittävimmän sisarlaitoksen joukossa. MTT oli EURAGRI:n (European Agricultural Research Initiative) puheenjohtaja ja isännöi yhdessä MMM:n kanssa Helsingissä pidetyn vuosikonferenssin. Vihreään kasvuun keskittyneen tilaisuuden johtopäätökset esitettiin Brysselissä pidetyssä biotalouskonferenssissa. Kehitysyhteistyössä MTT otti isoja askeleita: hankkeet Keniassa ja Perussa käynnistyivät, ja valmistelussa on vastaavia hankkeita, mm. iso Afrikan ruokaturvahanke. Toiminnallinen ja rakenteellinen uudistus ( ) on ensimmäisen vuoden jälkeen toimitilan määrää lukuun ottamatta aikataulussa. Toimitilan osalta ollaan vuoden verran jäljessä aikataulusta. Laajat muutot Jokioisissa ja Helsingissä toteutuivat. Muillakin toimipaikoilla toteutettiin toimitilamuutoksia. Jatkossa on entistä tärkeämpää, että hyödynnetään yhteistä tutkimusinfrastruktuuria muiden tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa. Uudistuksella MTT vastaa tuleviin tarpeisiin ja sopeutuu uuteen markkinatilanteeseen. Muutos liittyy kansalliseen ja kansainväliseen kehitykseen, jossa korostuvat osaaminen, vaikuttavuus sekä yhteistyö ja toisaalta voimakkaat tehostamisvaatimukset. Valtio on sitoutunut rahoittamaan uudistustamme. Vuoden 2010 sopeuttamisrahoitus, 2,8 milj. euroa, käytettiin henkilöstömäärän sopeuttamiseen (teknistä henkilöstöä enemmän kuin ilman sopeuttamisrahoitusta), jo luovutettujen tilojen vuokranmaksuun sekä toimitilan väliaikaiseen lisätarpeeseen. MTT:n tuottavuus on useana vuonna kasvanut selvästi enemmän kuin valtiolla keskimäärin. Koko henkilöstö on osallistunut toiminnan tehostamiseen. Vuoden 2010 työtunneista (ilman palkallisia poissaoloja) 64 % (2009: 59 %) kirjautui tutkimus- ja asiantuntijatehtäviin sekä maksullisen toiminnan tehtäviin. Vastaavasti hallintotehtäviin ja tutkimuksen tukeen käytetyt työtunnit vähenivät. Kehitys on tärkeä kannattavuustavoitteiden takia. Ryhmärakenne uusiutui vuoden 2010 alussa, ja MTT toimii nyt entistä yhtenäisemmin. Hallintopalvelut keskitettiin, ja toimintaa tukevia uusia sähköisiä järjestelmiä otettiin käyttöön. Osa hallintopalveluista tuotetaan valtion palvelukeskuksessa. Matkanhallinnassa siirryttiin uuteen, 3

5 valtion yhteiseen sähköiseen järjestelmään. Etäneuvottelulaitteet hankitaan kaikkiin toimipaikkoihin vuoden 2011 alussa. Henkilöstöhallinnon uusi järjestelmä tulee käyttöön keväällä Hallinnon uusien järjestelmien käyttöönottoa tuettiin laajoilla koulutuksilla. Talous Tilauskanta ja rahoitus vahvistuivat, ja rahoituspohja laajeni. Taloudessa merkittävintä on se, että yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus nousi 37 %:iin vuoden %:sta. Rahoittaja maksoi siis keskimäärin 37 % hankkeen MTT:lle synnyttämistä kustannuksista. MTT maksoi budjettirahallaan loput eli 63 %. Vuoden 2012 kustannusvastaavuustavoite on 40 %. MTT:n kilpailukyvyn kannalta on rohkaisevaa, että myös maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus parani hieman. Vuoden aikana tilaustutkimusten ja eräiden maksullisten toimintojen hinnoittelua nostettiin, joka parantaa kustannusvastaavuutta myös jatkossa. Vaikka toiminnan laajuus hieman supistui (työpanoksella mitaten -1,5 %), kustannuskehityksen johdosta vuonna 2010 menot kasvoivat 1,3 milj. euroa (+2,5 %). Mutta rahoitus kasvoi enemmän, 1,9 milj. euroa (+3,5 %). Tuottojen (54,9 milj. euroa) ja menojen (54,3 milj. euroa) välinen erotus (0,6 milj. euroa) sidottiin vuoden 2011 menoihin. Budjettirahaa vuodelle 2011:lle siirtyi yhteensä 5,2 milj. euroa. Tämä on melkein kokonaan sidottu varauksena vuoden 2011 menoihin. Henkilöstökulut kasvoivat 0,3 milj. euroa (+1 %). Taustalla ovat henkilöstömäärän supistuminen, palkkaratkaisut (0,5 milj. euroa), henkilösivukuluprosentin nousu (0,3 milj. euroa) ja henkilöstörakenteen muutos tutkijavaltaiseen suuntaan. Vuokrameno oli 5,7 milj. euroa (+3 %), josta toimitilavuokraa 5,3 milj. euroa (+3 %). Investointimenot supistuivat 0,1 milj. euroa (-5 %). Matkakulut kasvoivat 6 % ja ne olivat keskimäärin 1800 /htv. Ulkopuolisen rahan osuus matkakuluista oli 53 %. Kotimaan matkojen osuus matkakuluista oli 52 %. Yhteisrahoituksen käyttö kasvoi 27 % (9,7 milj. euroa v ,4 milj. euroa v. 2010). Erityisen voimakasta kasvu oli Tekes-rahoituksessa (+87 %), ELY-keskusrahoituksessa (+61 %), MMM:n rahoituksessa (+47 %), Makeran rahoituksessa (+37 %) ja EU:n tutkimusrahoituksessa (+41 %). Yhteisrahoituksessa suurimmat rahoittajat olivat Maatilatalouden kehittämisrahasto ja ELY-keskukset. Ulkomaisen rahoituksen osuus yhteisrahoituksesta oli 1,5 milj. euroa (+22 %). Rahoitusrakenne kehittyi erityisen myönteisesti: budjettirahoituksen osuus kokonaisrahoituksessa supistui 68 %:sta 64 %:iin, ja yhteisrahoituksen osuus kasvoi 18 %:sta 23 %:iin. Maksullisen toiminnan osuus nousi 6 %:sta 8 %:iin. Muiden tuottojen osuus laski 8 %:sta 5 %:iin. Takaiskut Vuoden 2010 hankalin asia oli henkilöstövähennykset, joita jouduttiin valtion tuottavuusohjelman puristuksessa tekemään. Takaiskuksi voi lukea senkin, että jonkin verran esiintyi henkilöresurssivajausta voimakkaan asiakaskysynnän aloilla. Yhteisrahoitteisen toiminnan kasvu ja rahoitusinstrumenttien määrän lisääntyminen kasvattivat taloushallinnon vaatimuksia, minkä seurauksena henkilöstön jaksaminen oli koetuksella. Rekrytointeja näihin tehtäviin on tehty. Toiminnallinen ja rakenteellinen uudistus, ml. ryhmärakenteen uudistus ja laajat toimitilajärjestelyt, vaati työtä, mikä jonkin verran haittasi keskittymistä perustehtävään. 4

6 1.2. Vaikuttavuus Tutkimus MTT:n tutkimuksen tavoitteet toteutetaan määräaikaisissa tutkimusohjelmissa. Ohjelmapohjaisen tutkimuksen avulla MTT kohdentaa resurssejaan asiakaslähtöisesti ja vastaa yhteiskunnan ja elinkeinoelämän tutkimukselle asettamiin haasteisiin. Samalla MTT on vahvistanut hankerahoituksia koskevaa kilpailukykyään. Tutkimusohjelmissa on koottu uusia niin kotimaisia kuin kansainvälisiäkin yhteistyöverkostoja ja asiakkuuksia. Tutkimusohjelmat ovat vahvistaneet MTT:n tutkimusprofiilia sekä osaamisen markkinointia. Ongelmanratkaisuun tähtäävä tutkimus vaatii usein poikkitieteellisen tutkimusotteen. Monitieteisyys ja eri tieteenalojen osaamisen yhdistäminen ovat MTT:n tutkimuksen keskeisiä vahvuuksia. MTT kytkee yhteen vahvaa osaamista luonnontieteiden, taloustieteen ja yhteiskuntatieteiden tutkimusaloilta. Vuonna 2010 toteutettiin kahdeksaa tutkimusohjelmaa: Mahdollisuuksien maaseutu Huomisen maatila Fossiilisesta uusiutuvaan energiaan Vastuullinen elintarviketalous Hyvinvointia ruuasta Vesistöystävällinen maatalous Geenivarojen kestävä käyttö Muuttuva ilmasto ja maatalous Tieto- ja teknologiansiirtoprosessi jaettiin IPR-tiimin ja tieto ja teknologian siirtotiimin välille. Näistä ensimmäinen vastaa tutkimustietoon liittyvien aineettomien oikeuksien hallinnasta ja siirtämisestä yrityksiin. Jälkimmäinen vastaa julkisen tutkimustiedon välittämisestä elintarvikesektorin toimijoille. Lisäksi asiantuntijapalveluiden tuotteistamiseen, hinnoitteluun ja kaupallistamiseen panostettiin merkittävästi. MTT osallistui 39 EU-hankkeeseen, joista koordinoimme kuutta hanketta. MTT:n vaikuttavuutta alueellisen kehityksen ja maaseudun elinvoimaisuuden edistämiseksi toteutti erityisesti Mahdollisuuksien maaseutu -ohjelma. Ohjelma on tulevaisuussuuntautunut, mutta se pyrkii ennakoimaan kehitystä sekä etsimään uusia ratkaisuja maaseudun toimintojen, elinkeinojen ja infrastruktuurin vahvistamiseksi. Vaikuttavuutta maa- ja puutarhatalouden kannattavuuden turvaamiseksi toteutti erityisesti Huomisen maatila -ohjelma. Lisäksi ohjelmassa parannetaan sektorin ympäristömyötäisyyttä ja yhteiskunnallista imagoa. Ohjelmassa keskitytään tuotantoyksiköiden tuotantoprosessien uudistamiseen ja hallintaan uuden teknologian ja paremman johtamisen ja riskinhallinnan keinoin. Mittaus- ja standardisointipalvelujen toimintamallin kehittämissuunnitelma valmistui. Sen mukaan tavoitellaan toimintamallia, jossa testaus ja tutkimus muodostavat synergisen kokonaisuuden. Maaningan navetan ja biokaasulaitoksen tutkimustoiminta biojäte- bioenergiantutkimuksen osalta käynnistyivät. Puutarhateknologian tutkimus painottuu vahvasti suljetun kasvihuonejärjestelmän kehittämiseen. 5

7 Vaikuttavuutta uusiutuvan energiantuotannon lisäämiseksi ja energiatehokkuuden parantamiseksi toteutti erityisesti Fossiilisesta uusiutuvaan -tutkimusohjelma. Ohjelmassa kehitetään kestäviä uusiutuvia energian ja vihreiden kemikaalien tuotantotapoja sekä biomassojen ja biohajoavien materiaalien hyödyntämistä ja kestäviä materiaalikiertoja sekä ekotehokkuutta. Vaikuttavuutta elintarvikeketjun tarvitseman laadukkaan raaka-aineen tuottamiseksi, ihmisen ja eläinten terveyden sekä ympäristön suojelemiseksi ja kuluttajiin kohdistuvien riskien vähentämiseksi toteuttivat eritoten Vastuullinen elintarviketalous -tutkimusohjelma sekä Hyvinvointia ruuasta -tutkimusohjelma. Vastuullinen elintarviketalous -ohjelmassa kehitettiin elintarvikeketjun vastuullisuuden konseptia liiketoimintamahdollisuudeksi. Lisäksi tiiviissä yhteistyössä Suomen elintarviketeollisuuden kanssa kehitettiin elintarvikkeiden hiili- ja ympäristömerkintään liittyvää laskentametodiikkaa ja viestintää. Traceback-hankkeessa kehitettiin tiedonsiirtosysteemiä, jossa voidaan reaaliaikaisesti seurata elintarvikkeiden raaka-aineiden ja valmiiden tuotteiden laatua ja turvallisuutta tuottajalta vähittäismyyntiin asti. Hyvinvointia ruuasta -ohjelman hankkeissa kehitettiin muun muassa epigenetiikka mallia sikojen avulla. Onnistunut pilottitutkimus tehtiin sian käyttämisestä ihmisen lihavuustutkimuksen mallieläimenä. Lisäksi ohjelman hankkeissa on muun muassa kehitetty öljyjen ja proteiinien mikrokapselointiteknologiaa, jonka avulla voidaan toteuttaa öljy- tai proteiinipohjaisia ja molempia aineosia sisältäviä kapseleita arvokkaiden jakeiden säilömiseksi. Vaikuttavuutta maataloustuonnon ravinnekuormituksen vähentämiseen toteutti Vesistöystävällinen maatalous -tutkimusohjelma. Siinä kehitettiin sekä tila- että politiikkatason toimenpiteitä ja työkaluja maatalouden Itämereen ja sisävesitöihin kohdistuvan kuormituksen vähentämiseksi. Esimerkiksi kehitetty RUSLE-malli mahdollistaa tehokkaan tilatason eroosioriskin vähentämisen tunnistamalla ne peltolohkot, jotka eroosioherkkyytensä takia edellyttävät poikkeavia viljelytoimenpiteitä. Lisäksi kehitettiin muun muassa ohjelma viljojen fosforilannoituksen optimointiin fosforihuuhtoutumien vähentämisen työvälineeksi. Nurmituotannontutkimuksessa perustettiin ensimmäinen valuma-aluemittakaavan jatkuvatoiminen ravinnekuormitusmittalaitteisto. Vaikuttavuutta luonnonvarojen kestävän käytön edistämiseksi toteutti muun muassa Geenivarojen kestävä käyttö -tutkimusohjelma. Ohjelman tutkimuksessa tuettiin kansallisen geenivaraohjelman tavoitteita panostamalla kasvi- ja eläingenomiikkatiedon hyödyntämiseen jalostuksessa sekä arvioimalla geenivarjoen taloudellista ja kulttuurista arvoa. MTT koordinoi Suomessa tehtävää mittavaa kasvi- ja eläingeenivaratyötä. Esimerkiksi eläingenomiikka tutkimuksessa tuotettiin tietoa kotieläin genomien sekvenssitiedon hyödyntämiseen. Vaikuttavuutta globaaleissa ympäristökysymyksissä toteutti erityisesti Muuttuva ilmasto ja maatalous -tutkimusohjelma. Ohjelmassa tuotettiin tietoa muun muassa maatalouden tuotannollisista sopeutumishaasteista, tulokaslajien vaikutuksista sekä ilmastonmuutoksen kasvinja eläinjalostukselle asettamista haasteista. Myös tarkennetut maataloustuotannon perusskenaariot vuosille tehtiin. Sidosryhmäpalaute MTT.n tutkimustoiminnasta on voittopuolisesti myönteistä. Tutkimusohjelmapohjaisen toiminnan katsottiin fokusoivan tutkimusta aikaisempaa paremmin. MTT:llä on laaja tehtävä kestävän ja vastuullisen maa- ja elintarviketalouden, maaseudun ja luonnonvarojen käytön tutkimuksessa. Elintarvikesektorin toiminta on merkittävä osa biotaloutta. 6

8 MTT:n tutkimus lähtee geenivarojen ja alkutuotannon tutkimuksesta päätyen elintarvikkeisiin ja elintarvikesektorin markkinoihin ja politiikkakysymyksiin. Elintarvikesektorin materiaalivirrat ja energiankäyttö ovat sektorin kestävyyden kannalta keskeisiä tutkimuskysymyksiä. Väestön kasvu, ilmastonmuutos sekä ruoan ja juomaveden riittävyys ovat maa- ja elintarviketalouden maailmanlaajuisia tutkimushaasteita. Globaalit haasteet aiheuttavat osaltaan ruoan hinnan nopeaakin vaihtelua, mikä edelleen kärjistää muun muassa ruoanriittävyyskysymystä. Näihin haasteisiin vastaaminen asettaa myös MTT:n tutkimukselle ja hanketoiminnalle selkeitä tavoitteita. MTT:n tehtävä on muuttumassa yhteiskunnan ja elinkeinoelämän tarpeiden muutoksen mukana. Perustehtävämme on tutkimustiedon ja -palveluiden tuottaminen yhteiskunnan kannalta tärkeisiin elintarviketalouden haasteisiin. Elintarvikesektorin kilpailukyvyn edistäminen on nousemassa yhä tärkeämmäksi tehtäväksemme Asiantuntijatehtävät Asiantuntijatehtävien merkittävin vaikuttavuus syntyi seuraavissa tehtävissä: MMM:n ja MTT:n välinen palvelusopimus kattaa osan päätöksenteon tuesta. Palvelusopimuksen mukaisesti tuotettiin erillisselvityksiä maa- ja puutarhatalouden taloudesta, tuottavuudesta, rakenteesta ja riskienhallinasta sekä tuettiin politiikantekoa esimerkiksi tuottamalla EU:n vuoden 2013 jälkeisen ohjelmakauden ohjausmekanismeihin liittyviä analyysejä. Yhdessä muiden tutkimusorganisaatioiden kanssa tuotettiin taustaselvityksiä ja tuettiin eduskuntaa, valtioneuvoston kansliaa ja ministeriöitä esimerkiksi EU:n direktiivien tulkinnassa ja implementoinnissa sekä niihin liittyvän kansallisen lainsäädännön valmistelussa. Aihealueina olivat esimerkiksi biotalous, bioenergia, lannan hyödynnys, lannoitteiden käyttö, ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen, kasvinsuojelu, elintarviketurvallisuus, tuotannon ja kulutuksen elinkaariset ympäristövaikutukset, muuntogeeninen kasvintuotanto, geenivarat, maatalous-, maaseutu- ja ympäristöpolitiikka, tuotantoeläinten hyvinvointi, hevostalous, eläinjalostus sekä tilastotoimi. Osassa tehtävissä on kansallinen neuvottelukunta tai työryhmä. Osallistuttiin valtioneuvoston kanslian asettaman talouskasvun edellytysten vahvistamista koskevan työryhmän työhön sekä eduskunnan luonnonvaraneuvoston työhön. MTT koordinoi ja valmisteli kansallisen ruokastrategian (joka oli pohjana valtioneuvoston selonteolle ruokapolitiikasta). Osallistuttiin ja tuettiin seuraavia kansallisia strategioita: kansallisen biotalousstrategia, vieraslajistrategia, peruna-alan strategiatyöryhmä sekä kansallinen siemenperunastrategia. MTT vastasi maatalouden kasvihuonekaasupäästöjen inventoinnista Suomessa ja kehitti menetelmiä päästöjen vähentämiseksi peltoviljelyssä ja kotieläintuotannossa. MTT vastasi myös kansallisten kasvi- ja eläingeenivaraohjelmien koordinoinnista. MTT seurasi viljelymenetelmien vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen ja uusien tulokaslajien esiintymistä maatalousympäristöissä. MTT vastasi viljelyarvon arvioinnista 14 uudesta lajikkeesta Kasvilajikelautakunnalle. Tuotettiin monipuolisia, julkisia verkkopalveluja neljässä tuoteperheessä: (1) Taloustohtori: Suomen maa-, puutarha-, turkis- ja porotalouden sekä EU:n maatalouden tulostarkasteluun, (2) Artturi: Nurmitalouden tuotannon hallintaan, (3) KasperIT: Ajankohtaista tietoa kasvinsuojelusta ja (4) Rehutaulukot: Täsmätietoa kotieläinten ruokintaan. 7

9 Maa-, puutarha-, turkis- ja porotalouden FADN -aineistosta sekä kannattavuuskirjanpitoaineistosta tehtiin lukuisia analyysejä ja tarkasteluja hallinnon ja tutkimuksen käyttöön. Taloustohtori-perheen verkkopalveluiden tarjonta ja käyttö kasvoivat 20 % edellisvuoteen nähden. Osallistuttiin laajasti kansainväliseen asiantuntija- ja tutkimusyhteistyöhön. MTT tuotti yhdessä SYKE:n, RKTL:n ja Helsingin yliopiston kanssa Maatalouden ympäristötuen vaikuttavuuden seurantatutkimuksen (MYTVAS 3) väliraportin. Väliraportissa selvitettiin, miten ympäristötuella ja sen eri toimenpiteillä on kyetty vaikuttamaan maatalousympäristön tilaan, minkälaisia vaikutuksia ympäristötuella on ollut maatalouden harjoittamisen edellytyksiin ja miten ympäristötukea pitäisi kehittää, jotta sen vaikuttavuus lisääntyisi. Väliraportti palvelee maatalouden ympäristöpoliittista päätöksentekoa valmistauduttaessa seuraavaan EU:n ohjelmakauteen Hyötylanta-tutkimusohjelman loppuraportti valmistui. MMM ja YM saivat tutkimuksen näkemyksen siitä, miten kotieläinkeskittymien lannan ravinteet ja energia saadaan parhaiten hyötykäyttöön, sekä miten yhdyskuntien biojätteiden ravinteet ja energia voidaan hyödyntää elintarviketuotannossa Yhteistyö MTT toimii energia- ja ympäristöalan strategisen huippuosaamisen keskittymä Cleen Oy:ssä sekä terveys- ja hyvinvointialan SalWe Oy:ssä. MTT on mukana metallituotteet ja koneenrakennus -alan strategisen huippuosaamisen keskittymän FIMECC Oy:n ohjelmassa EFFIMA Energy and Life Cycle Cost Efficient Machines ( ). MTT toimii myös älykkäiden liikkuvien työkoneiden kehittämistä edistävän FIMA ry:n (Forum for Intelligent Machines) työryhmissä. Uutena avauksena osallistutaan Cleen Oy SHOK:n Tekes-rahoitteiseen hankkeeseen Measurement, Monitoring and Environmental Assessment (MMEA) ( ). Baltic Stern network - Itämeren suojelun kustannusten, hyötyjen ja ohjauskeinojen arviointiin on rakentunut Itämeren rantavaltioissa sijaitsevien tutkimuslaitosten ja organisaatioiden välinen verkosto MTT:n koordinoiman PROBAPS-tutkimushankkeen myötä. Yhteistyösopimus venäläisen tattarijalostajan kanssa uusien lajikkeiden saamiseksi Suomeen, sillä tattarikasvia ei jalosteta Suomessa eikä muuallakaan EU:n alueella Lynetin toiminta vakiintui vuonna Kolmen aiemmin käynnistetyn yhteisen tutkimusohjelman lisäksi valmisteltiin maankäytön tutkimusohjelma, jonka vetovastuu on MTT:llä. Joulukuussa järjestettiin ensimmäiset Lynet-tutkimuspäivät. Konkreettisia Lynetin yhteistyömuotoja olivat myös yhteinen toimitilahanke Oulussa sekä yhteisen laboratorion valmistelu Rovaniemellä. Pääkaupunkiseudulla Lynetin toimintoja keskitetään Viikkiin, jonne MTT:n taloustutkimus siirtyi kesällä. Lynet- ja yliopistoyhteistyön kannalta Viikki on osoittautunut hyväksi sijainniksi pääkaupunkiseudulla. Lynetin toimintamalli tunnustettiin vuoden lopussa valmistuneessa sektoritutkimuksen neuvottelukunnan arvioinnissa, ja sitä on käytetty mallina myös muille hallinnonaloille suunnitelluille tutkimuskonsortioille. MTT osallistui tutkimuslaitosten johtajien neuvoston (TUNE) toimintaan. Sen kautta tutkimuslaitokset ovat muodostaneet yhteistä näkemystä tutkimusjärjestelmän keskeisistä kehittämistarpeista. TUNE on osoittautunut hyväksi yhteistyöelimeksi myös Suomen yliopistojen yhteenliittymän UNIFI ry:n suuntaan. 8

10 Uudet ulkomaiset tutkimushankkeet ja yhteistoimintasopimukset MTT lisäsi kansainvälistä yhteistyötä. EU-hankehakemuksissa onnistuttiin kiitettävästi. Vuonna 2010 oli käynnissä noin 40 EU-rahoitteista tutkimushanketta (2009: 37). Lisäksi MTT oli mukana 17 COST-verkostossa (2009: 17). Seitsemännestä puiteohjelmasta (FP7) rahoituksen sai neljä hanketta (MTT oli mukana 11 hakemuksessa). Kaikki neljä hanketta (SOLID, NU-AGE, PGR Secure ja EU-Berry) ovat Elintarvikkeet, maatalous, kalatalous ja bioteknologia -temaattisesta alaohjelmasta. Hankkeiden EU:n maksatusosuus MTT:lle on seuraavana viitenä vuotena yhteensä 1,5 milj. euroa. Erityistä vuodelle 2010 oli merkittävä kasvu Interreg-hankkeissa. Central Baltic Interreg IVA - ohjelmassa hyväksyttiin kaksi uutta hanketta (FOODWEB ja KNOWSHEEP), Baltic Sea Region Interreg IVB -ohjelmassa kolme uutta hanketta (Baltic MANURE, Ecovillages ja BERAS IMPLEMENTATION) ja yksi Kolartic ENPI CBC -ohjelman hanke (Barentsloc) Venäjän kanssa. MTT:llä on koordinointivastuu kahdessa uudessa Interreg-hankkeessa. Vuonna 2010 hyväksyttyjen hankkeiden EU:n maksatusosuus MTT:lle on yhteensä 1,5 milj. euroa. Ympäristöalan rahoitusväline LIFE+ myönsi rahoituksen LCA in Landscaping -hankkeelle ja Euroopan Terveys- ja kuluttaja-asioiden toimeenpanovirasto (EACH) SALUS-hankkeelle. Kehitysyhteistyön merkitys MTT:n toiminnassa kasvoi huomattavasti. Ulkoasianministeriön rahoittamat institutionaalisen yhteistyön hankkeet (IKI) alkoivat Keniassa ja Perussa. Etiopian IKIhanke-esitys jätettiin; Egyptin ja Sambian IKI-hankkeiden suunnittelu aloitettiin. MMM:n ja UM:n rahoittama ERA-ARD II alkoi. MTT:n valmistelemalle noin 10 milj. euron CGIARruokaturvahankkeelle saatiin UM:n rahoitusvaraus. Vuonna 2010 alkoi 13 EU-hanketta: FP7 KBBE:ssa 2 kpl, FP7 Energy 1 kpl, 1 Central Baltic Interreg IVA:ssa 1 kpl, Interreg BSR IVB:ssa 3 kpl, Interreg Kolartic ENPI CBC:ssa 1 kpl, Life+:ssa 3 kpl, ERA-NET:ssa 2 kpl (2009: 9). Vuonna 2010 myös päättyi 13 EU-hanketta: FP6:ssa 4 kpl, FP7:ssa 2 kpl, Interreg Northern Periphery:ssa 1 kpl ja muissa 6 kpl (2009: 5). MTT osallistui kahden SCAR (The Standing Committee on Agricultural Research) -työryhmän työhön. Vuonna 2010 rakennettiin laitosten välisiä kumppanuuksia EU:n, venäläisten ja kiinalaisten laitosten kanssa Tiedon ja teknologian vaihto, neuvontayhteistyö Julkisen tutkimustiedon käytäntöön viennin osalta tiivistettiin yhteistyötä erityisesti neuvontasektorin (ProAgria) sekä opetushallituksen (maaseutu- ja luonnanvara-alan oppilaitokset) kanssa. Keskeisinä kehittämiskohteina olivat: Sähköinen neuvontamenetelmä viljelijöiden palveluprosessin kehittämiseksi Neuvojien verkko-oppiminen tutkimuksen ja neuvonnan välisen tiedonsiirron kehittämiseksi Agronetin asiantuntija vastaa -palsta tutkimuksen tuottaman tiedon siirtoon ja palautteen hankintaan Sähköisen neuvontamenetelmän tavoitteena on, että neuvonnan käytössä olevat suunnittelujärjestelmät palvelevat viljelijöitä entistä paremmin. Keskeistä on, että MTT:n tuottama julkinen tutkimustieto on sovitettu opetuksen ja neuvonnan järjestelmiin ja että tiedon ja osaamisen vaihto neuvonnan ja tutkimuksen välillä on saumatonta. Hanke on MTT:n ja ProAgrian vetämä, 9

11 mutta siihen osallistuu myös maatalousalan opetus sekä elintarvike- ja tuotantopanosteollisuus. Vuonna 2010 neuvontamenetelmiä kehitettiin kolmessa osaprojektissa: (1) Neuvojien ja tutkijoiden yhteistyö viljelijän palveluprosessin kehittämisessä: kehitettiin kotieläintuotannon ja kasvintuotannoin ennustemalleja ja sovitettiin niitä yhteen neuvontaohjelmistojen kanssa; (2) Tiedon hankinnan ja välityksen menetelmien kehittäminen: käynnistettiin TilaTesti-pilotti neuvonnan ja maatalousopetuksen kanssa kolmella eri oppilaitoksissa toteutettavana rinnakkaistutkimuksena; (3) Laskentamallien ja analysoinnin kehitystyö tietopankkeihin: Jatkettiin neuvotteluja MTT:n ja ProAgrian tietokantayhteistyöstä. Neuvojien verkko-oppimisalustaa kehitettiin erityisesti luomuviljelyn neuvonnan osalta yhteistyössä ProAgrian ja Helsingin yliopiston kanssa. Agronetin asiantuntija vastaa -palvelua demonstroitiin ajankohtaisilla teemoilla, kuten bionergia Innovaatiot IPR-prosessia kehitettiin ja sille luotiin mittarit, joiden avulla onnistumista voidaan jatkossa mitata. Innovaatioasiamies aloitti toukokuussa. Keksintöilmoitusprosessi uusittiin ja sen myötä keksintöohjesääntöä kehitettiin aiempaa motivoivammaksi. Tutkijoita on aktivoitu ja koulututettu IPRasioissa, jotta saadaan seulotuksi entistä useampia laadukkaita ja kaupallisesti hyödynnettäviä keksintöjä ja luodaan MTT:n edun mukaisia sopimuksia. Tekesin TULI-toimintaan saatiin lisää rahoitusta, jonka avulla on voitu tehostaa tutkimustulosten kaupallistamista Markkinointi ja viestintä Vuonna 2010 mediaseurannan osumia syntyi 1549 kpl (1355 kpl vuonna 2009). Seuranta kattaa levikiltään suurimmat sanomalehdet ja toimialaa käsittelevät lehdet, TV:n ajankohtaisohjelmat, radion ja internetin. Asiakaslehti MTT ELO ilmestyi kaksi kertaa, ja sidosryhmille jaettiin kolme uutiskirjettä. MTT:n julkaisusarjoissa ilmestyi 26 julkaisua (Kasvu-sarjassa 5 kpl, Tiede-sarjassa 8 kpl ja Raportti-sarjassa 13 kpl). Toimitimme neljä Maaseudun Tulevaisuuden liitteenä ilmestyvää Maaseudun Tiede -lehteä. Tutkimusohjelmien markkinointia jatkettiin viestimällä ohjelmien tuloksista medioihin ja tuottamalla markkinointimateriaaleja. Asiakastilaisuuksissa rakennettiin yritysyhteistyötä ja vahvistettiin MTT:n asemaa asiakaskentässä (esim. Think Lab -seminaari Dipolissa). Asiakkuuksien hallintaan muodostettiin markkinointivastaavien ryhmä, joka hyödyntää asiakkuudenhallintajärjestelmää vuonna MTT:n intranet (MTTinfo) uudistettiin teknisesti ja rakenteellisesti Toiminnallinen tehokkuus Toiminnan tuottavuus Vuonna 2010 julkaisuja tuotettiin yhteensä 1576 kpl (tavoite: 1355 kpl, 2009 toteuma: 1258 kpl).tutkijahenkilötyövuotta kohden julkaisuja tuotettiin yhteensä 5,2 kpl. Tämä ylittää selvästi tavoitteen ja edellisen vuoden toteuman. Sen sijaan tieteellisessä julkaisemisessa jäätiin tavoitteista. 10

Dnro 97/035/2007. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2006

Dnro 97/035/2007. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2006 Dnro 97/035/2007 Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2006 13.3.2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 JOHDON KATSAUS... 3 1.2 VAIKUTTAVUUS... 5 1.3. TOIMINNALLINEN

Lisätiedot

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012 Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012 Sisällys 1 Johdon katsaus... 3 2 Tuloksellisuuden kuvaus... 6 2.1 Vaikuttavuus... 6 2.1.1 Merkittävät yhteiskunnallista vaikuttavuutta tukevat toimet... 6 2.1.2 Tietoa

Lisätiedot

Dn:o 195/035/2005 MAA- JA ELINTARVIKETALOUDEN TUTKIMUSKESKUKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2004

Dn:o 195/035/2005 MAA- JA ELINTARVIKETALOUDEN TUTKIMUSKESKUKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2004 Dn:o 195/035/2005 MAA- JA ELINTARVIKETALOUDEN TUTKIMUSKESKUKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2004 31.3.2005 Sisällysluettelo 1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN...2 2. TULOKSELLISUUDEN KUVAUS...3 2.1. TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS...3

Lisätiedot

MTT on Suomen johtava ruokajärjestelmän vastuullisuutta, kilpailukykyä ja luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä kehittävä tutkimuskeskus.

MTT on Suomen johtava ruokajärjestelmän vastuullisuutta, kilpailukykyä ja luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä kehittävä tutkimuskeskus. Vuosikertomus 2011 MTT on Suomen johtava ruokajärjestelmän vastuullisuutta, kilpailukykyä ja luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä kehittävä tutkimuskeskus. Missio Laadukas ruoka, puhdas ympäristö hyvinvoiva

Lisätiedot

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos TILINPÄÄTÖS 2008

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos TILINPÄÄTÖS 2008 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos TILINPÄÄTÖS 2008 Helsinki 2009 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS...3 1.1. JOHDON KATSAUS...3 1.2. VAIKUTTAVUUS...4 1.3. TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS...7 1.3.1 Toiminnallinen

Lisätiedot

Dnro VATT/76/202/2012 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2011

Dnro VATT/76/202/2012 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2011 Dnro VATT/76/202/2012 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2011 Helsinki 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1 JOHDON KATSAUS 1.2 VAIKUTTAVUUS 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus

Lisätiedot

Dnro VATT/348/202/2010 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2010

Dnro VATT/348/202/2010 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2010 Dnro VATT/348/202/2010 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2010 Helsinki 2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 3 1.1 JOHDON KATSAUS 3 1.2 VAIKUTTAVUUS 4 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus

Lisätiedot

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2013

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2013 Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2013 Sisällys 1 Johdon katsaus... 3 2 Tuloksellisuuden kuvaus... 6 2.1 Vaikuttavuus... 6 2.1.1 Merkittävät yhteiskunnallista vaikuttavuutta tukevat toimet... 6 2.1.2 Strategiset

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat

Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 1.1. 31.12. Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 1.1. 31.12. Helsinki 2012 Juvenes Print Tampereen Yliopistopaino Oy, Helsinki 2012 Sisällys 1 Toimintakertomus.................................

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat

Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 1.1. 31.12. Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 1.1. 31.12. Juvenes Print Suomen Yliopistopaino Oy Tampere 2013 Sisällys 1 Toimintakertomus.........................................5

Lisätiedot

E/3/211/2012 15.3.2012. Geologian tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2011

E/3/211/2012 15.3.2012. Geologian tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2011 E/3/211/2012 15.3.2012 Geologian tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2011 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS 1 1.1 Johdon katsaus 1 1.2 Vaikuttavuus 3 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus

Lisätiedot

15.3.2006 Tilastokeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 1.1.2005-31.12.2005

15.3.2006 Tilastokeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 1.1.2005-31.12.2005 15.3.2006 Tilastokeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 1.1. - 31.12. Sisällysluettelo 1 Johdon katsaus toimintaan...1 2 Tuloksellisuuden kuvaus...2 2.1 Toiminnan vaikuttavuus...2 2.2 Toiminnallinen

Lisätiedot

Dnro VATT/7/202/2013 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2012

Dnro VATT/7/202/2013 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2012 Dnro VATT/7/202/2013 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2012 Helsinki 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1 1.1 JOHDON KATSAUS 1 1.2 VAIKUTTAVUUS 2 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus

Lisätiedot

1. TOIMINTAKERTOMUS 1

1. TOIMINTAKERTOMUS 1 Dnro VATT/83/02.01/2014 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2013 Helsinki 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1 1.1 JOHDON KATSAUS 1 1.2 VAIKUTTAVUUS 2 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus

Lisätiedot

Geologian tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2014

Geologian tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2014 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Espoo E/57/224/2015 Geologian tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2014 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Tilinpäätös vuodelta 2014 Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS 2 1.1 Johdon katsaus

Lisätiedot

15.3.2007 TK-20-396-07

15.3.2007 TK-20-396-07 15.3.2007 TK-20-396-07 Tilastokeskuksen tilinpäätös vuodelta Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Johdon katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 4 1.3 Toiminnallinen tehokkuus... 9 1.4 Tuotokset ja laadunhallinta...

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Dnro 5/211/2005 15.6.2005 Jakelussa mainituille KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Tuloksellisuus ja tulostavoitteiden

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat

Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 1.1. 31.12.2010 Unigrafia Oy Helsinki 2011 Sisällys 1 Toimintakertomus...5 1.1 Johdon katsaus toimintaan...5 1.2 Vaikuttavuus...6 1.3 Toiminnallinen tehokkuus...11

Lisätiedot

Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2012

Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2012 Mittatekniikan keskus Tilinpäätös Johtokunta hyväksynyt 8.3.2013 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1. JOHDON KATSAUS... 1 1.2. MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS... 2 1.2.1

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2007 TOIMINNASTA

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2007 TOIMINNASTA Jakelussa mainituille TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2007 TOIMINNASTA Työ- ja elinkeinoministeriö antaa tilinpäätöskannanottonsa hallinnonalan virastojen,

Lisätiedot

1.1. JOHDON KATSAUS...1

1.1. JOHDON KATSAUS...1 Mittatekniikan keskus Tilinpäätös vuodelta 2011 Johtokunta hyväksynyt 15.3.2012 Sisältö 1. TOIMINTAKERTOMUS...1 1.1. JOHDON KATSAUS...1 1.2. MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS...2

Lisätiedot

13.3.2012 VTT:n tilinpäätös vuodelta 2011

13.3.2012 VTT:n tilinpäätös vuodelta 2011 ESPOO 2012 13.3.2012 VTT:n tilinpäätös vuodelta 2011 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 Johdon katsaus... 1 1.2 Vaikuttavuus... 2 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus kokonaisuutena... 3 1.2.2 Strategisen

Lisätiedot

Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2014

Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2014 Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2014 Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n hallitus hyväksynyt 31.3.2015 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1. JOHDON KATSAUS... 1 1.2. MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN YHTEISKUNNALLINEN

Lisätiedot

31.3.2005 TILASTOKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2004 31.12.2004

31.3.2005 TILASTOKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2004 31.12.2004 31.3.2005 TILASTOKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 1.1.2004 31.12.2004 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 1.1.2004 31.12.2004 Sisällysluettelo sivu 1. Johdon katsaus toimintaan 1

Lisätiedot

TIKEN TOIMINTAKERTOMUS 2011

TIKEN TOIMINTAKERTOMUS 2011 TIKEN TOIMINTAKERTOMUS 73685 2 (31) TIKEN TOIMINTAKERTOMUS SISÄLTÖ 1 Johdon katsaus... 3 2 Toiminnan vaikuttavuus... 4 3 Toiminnallinen tehokkuus... 6 3.1 Toiminnan tuottavuus... 6 3.2 Toiminnan taloudellisuus...

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS. Maaseutuviraston (Mavi) tilinpäätös vuodelta 2012. Dnro 728/24/2013

TILINPÄÄTÖS. Maaseutuviraston (Mavi) tilinpäätös vuodelta 2012. Dnro 728/24/2013 TILINPÄÄTÖS Maaseutuviraston (Mavi) tilinpäätös vuodelta 2012 Dnro 728/24/2013 1 (57) SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintakertomus... 2 1.1. Johdon katsaus... 2 1.2. Vaikuttavuus... 3 1.2.1. Toiminnan vaikuttavuus...

Lisätiedot

Suomen ympäristökeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat

Suomen ympäristökeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 9 2015 Suomen ympäristökeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat vuodelta 2014 Harri Juvonen, Eija Järvinen (toim.), Lea Kauppi, ja Oili Soinisalo Suomen ympäristökeskus

Lisätiedot

Tilastokeskuksen tilinpäätös vuodelta 2013

Tilastokeskuksen tilinpäätös vuodelta 2013 14.3.2014 1(40) TK-21-736-12 Tilastokeskuksen tilinpäätös vuodelta 2(40) Sisältö 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Johdon katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 5 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus... 5 1.2.2 Siirto- ja

Lisätiedot

MML 5280/02 00 02/2014. Maanmittauslaitoksen tilinpäätös vuodelta 2014

MML 5280/02 00 02/2014. Maanmittauslaitoksen tilinpäätös vuodelta 2014 MML 5280/02 00 02/ Maanmittauslaitoksen tilinpäätös vuodelta MAANMITTAUSLAITOS 2015 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1. JOHDON KATSAUS... 1 1.2. VAIKUTTAVUUS... 5 1.2.1. Toiminnan vaikuttavuus... 5

Lisätiedot

GEODEETTISEN LAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA

GEODEETTISEN LAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA GEODEETTISEN LAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2008 Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 3 1.1 Johdon katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 3 1.3 Toiminnallinen tehokkuus... 4 1.3.1 Toiminnan taloudellisuus...

Lisätiedot