Ilmasto- ja energiapolitiikan tulevaisuuden vaihtoehdot ja vaikutukset maatalouspoliittisen toimintaympäristön muutoksessa (ILVAMAP)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ilmasto- ja energiapolitiikan tulevaisuuden vaihtoehdot ja vaikutukset maatalouspoliittisen toimintaympäristön muutoksessa (ILVAMAP) 2012-2015"

Transkriptio

1 Ilmasto- ja energiapolitiikan tulevaisuuden vaihtoehdot ja vaikutukset maatalouspoliittisen toimintaympäristön muutoksessa (ILVAMAP) Hankkeen vastuullinen johtaja Erikoistutkija Pasi Rikkonen, KTT, MMM(agr.) MTT taloustutkimus MMM tutkimuksen Kick-off tilaisuus

2 Ilmasto- ja energiapolitiikan tulevaisuuden vaihtoehdot ja vaikutukset maatalouspoliittisen toimintaympäristön muutoksessa (ILVAMAP) Hanke kohdistuu Ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen sekä energiatehokkuuteen liittyvät toimenpiteet ja niiden taloudelliset vaikutukset maa- ja puutarhataloudessa

3 Ilmasto- ja energiapolitiikan tulevaisuuden vaihtoehdot ja vaikutukset maatalouspoliittisen toimintaympäristön muutoksessa (ILVAMAP) -tutkimus Maa- ja metsätalousministeriön maatilatalouden kehittämisrahaston (makera) rahoittama tutkimushanke Tutkimusta toteutetaan vuosina Yhteistyökumppanit: Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, MTT Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto

4 Tutkimuksen tarkoitus Tutkimuksessa tarkastellaan ilmasto- ja energiapolitiikan asettamien tavoitteiden näkökulmasta vaihtoehtoisia, maatalouteen kohdistuvia hillintätoimia ja niiden vaikutuksia maatalouspolitiikkaan, maatalouden perustuotannon sijoittumistrendeihin sekä maatalouden toimintaedellytyksiin tilatasolla seuraavan noin kahdenkymmenen vuoden aikavälillä. Hankkeessa arvioidaan myös kokonaisvaikutuksia maataloudelle, ottaen huomioon mahdolliset suuret muutokset tuotannon kannattavuudessa ja kehitystrendeissä alueiden välillä.

5 Mitä tietoa päätöksenteon tueksi 1. Tavoitteena on arvioida, minkälaisia toiminnallisia muutoksia ja kustannuksia eri ohjauskeinot aiheuttavat erilaisille maatiloille, erityisesti niille kasvaville maatiloille, jotka sijaitsevat tuotantosuuntiensa päätuotantoalueilla ja alueilla, joilla ohjauskeinot voivat esim. peltojen maalajien vuoksi eniten vaikuttaa kasvihuonekaasupäästöihin. 2. Tavoitteena on luoda ja testata hillintätoimien osalta vaihtoehtoja keskeisistä toimista ja ohjauskeinoista. Arvioida, miten kiristyvät ilmasto- ja energiapoliittiset tavoitteet vaikuttavat kokonaistasolla Suomen maatalouteen ja sille asetettuihin erilaisiin tavoitteisiin. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus

6 Päätöksentekoon tuotettavaa analyysiä: Hillintätoimenpiteiden ja hajautettujen energiajärjestelmäratkaisujen vaikutukset tuotantotoimintaan ja kustannuksiin, miten kohdentuu erilaisiin tiloihin, eri alueisiin Lasketaan maatalouden kokonaisilmastopäästöjen kannalta merkittävimpien mahdollisten vähentämiskeinojen vaikutus erilaisten maatilojen toimintaan ja kustannuksiin. Hankkeen loppuvaiheessa arvioidaan myös vaikutuksia koko maatalouteen, erityisesti siitä näkökulmasta, johtavatko ohjauskeinot merkittäviin lisäkustannuksiin, joiden seurauksena tuotannon kehittyminen eri alueilla Suomessa muuttuisi viime vuosikymmenen havaitusta trendistä. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus

7 Hillintäkeinoja, joille lasketaan kustannuksia maatilojen ja arvioidaan koko maatalouden tasolla mm. Eloperäisten maiden alan kasvun rajoittaminen Pellon raivaus ja pellon hankinnan/tilusjärjestelyiden ohjaus Eloperäiset maat nurmelle Lannankäsittelyn muutokset Ruokinnan muutokset Laajamittainen biokaasutuotanto Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus

8 Erilaisten tilatyyppien määrittäminen Riittävän kattava tilatyyppivalikoima, joilla on erilainen pellonkäyttö, maalajijakauma, eläinmäärä ja konekanta lähtötilanteessa ilman ilmastonmuutokseen hillintään tähtääviä ohjauskeinoja. Tärkeimpien ja potentiaalisesti vaikuttavimpien ohjauskeinojen seuraukset tilojen toimintaan ja talouteen arvioidaan laskemalla ohjauskeinojen vaatimien lisäinvestointien ja työnmenekin muutokset erilaisilla tiloilla. Pureudutaan siten nykyiseen ja tulevaisuuden mahdolliseen kustannusrakenteeseen Haasteena työpaketissa on luotavien ohjaustoimien tuloksena tilakohtaisten tuotantojärjestelmien kirjon määrittäminen, ts. miten erilaiset tilat toteuttavat tuotantonsa uudessa toimintaympäristössä, jossa tiloja ohjataan voimakkaasti ilmastopäästöjen vähentämiseen ja uusiutuvan energian käyttöön. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus

9 Vaihtoehtojen muodostaminen ja testaus toivottavina, mahdollisina ja todennäköisinä vaihtoehtokokonaisuuksina Testausfoorumit: 1. Ilmasto-, energia- ja maatalouspolitiikan asiantuntijoilla 2. Viljelijä/tilatasolla Tuotetaan asiantuntija-arviointiin vaihtoehtoisia tulevaisuuden toteutusvaihtoehtoja ja -malleja ilmastonmuutoksen hillintänäkökulmasta ja energiapolitiikan eri painotuksia huomioiden. kysely- ja haastattelutekniikkaa hyödyntäen Testataan eri politiikkatoimien toteuttamisen prioriteetteja ja eri toimenpidekokonaisuuksien hyötyjä, haittoja, vaikuttavuutta maatalouteen asiantuntijaperusteisesti. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus

10 Yhteenvedossa kokonaistason analyysiä Yhteenvedossa tarkastellaan tilatasolta johdettuna ilmasto- ja energiapolitiikan vaihtoehtoisten toteutustapojen vaikutuksia Suomen maa- ja elintarviketalouden rakenteeseen. Esitetään vaihtoehtojen pohjalta sekä laadulliset että määrälliset vaikutusanalyysit siitä, miten ennakoidut, vaihtoehtoiset hillintätoimet vaikuttavat tulevaisuuden maa- ja elintarviketuotannon edellytyksiin. Vedetään yhteen hillintätoimien osalta vaihtoehtokartasto, miten kiristyvät ilmasto- ja energiapoliittiset tavoitteet vaikuttavat Suomen maatalouteen tilatasolla, alueilla ja kokonaistasolla. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus

11 Kiitoksia! Lisätietoja:

Ilmastonmuutoksen hillintävaihtoehtojen ja -skenaarioiden tarkastelu maa- ja elintarviketaloudessa vuoteen 2030

Ilmastonmuutoksen hillintävaihtoehtojen ja -skenaarioiden tarkastelu maa- ja elintarviketaloudessa vuoteen 2030 Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 12/2015 Ilmastonmuutoksen hillintävaihtoehtojen ja -skenaarioiden tarkastelu maa- ja elintarviketaloudessa vuoteen 2030 Pasi Rikkonen ja Heidi Rintamäki (toim.) Ilmastonmuutoksen

Lisätiedot

Maatalouden energia- ja ilmastopolitiikan

Maatalouden energia- ja ilmastopolitiikan Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 35/2015 Maatalouden energia- ja ilmastopolitiikan suuntia vuoteen 2030 Hillintäkeinojen analyysi tilatason vaikutuksista ja keinojen hyväksyttävyydestä Pasi Rikkonen

Lisätiedot

Skenaarioita maatalouden tulevaisuudesta vuoteen 2030

Skenaarioita maatalouden tulevaisuudesta vuoteen 2030 Skenaarioita maatalouden tulevaisuudesta vuoteen 2030 Maatilan menestystekijät nyt ja tulevaisuudessa seminaari 14.1.2011 Pasi Rikkonen Yksikönjohtaja, KTT, MMM (agr.) MTT Taloustutkimus Maatilan menestystekijät

Lisätiedot

Tulevaisuuden ennakoinnin menetelmiä ja maatalouden tulevaisuuden skenaarioita Hevosalan yhteistyöseminaari 11.- 12.10.

Tulevaisuuden ennakoinnin menetelmiä ja maatalouden tulevaisuuden skenaarioita Hevosalan yhteistyöseminaari 11.- 12.10. Tulevaisuuden ennakoinnin menetelmiä ja maatalouden tulevaisuuden skenaarioita Hevosalan yhteistyöseminaari 11.- 12.10.2012 Ypäjällä Erikoistutkija Pasi Rikkonen, KTT MTT taloustutkimus Tulevaisuuden ennakointi

Lisätiedot

Maatalouspoliittisen toimintaympäristön ennakointi

Maatalouspoliittisen toimintaympäristön ennakointi 7 Maatalouspoliittisen toimintaympäristön ennakointi Miten käy kotimaisen elintarvikeketjun? Jyrki Niemi ja Pasi Rikkonen (toim.) 7 Maatalouspoliittisen toimintaympäristön ennakointi Miten käy kotimaisen

Lisätiedot

Maatalouden ravinnekuormitus ja sen tehokkaat vähentämistoimenpiteet Loppuraportti

Maatalouden ravinnekuormitus ja sen tehokkaat vähentämistoimenpiteet Loppuraportti Maatalouden ravinnekuormitus ja sen tehokkaat vähentämistoimenpiteet Loppuraportti Helsinki 2008 Työryhmämuistio mmm 2008:9 Maatalouden ravinnekuormitus ja sen tehokkaat vähentämistoimenpiteet Loppuraportti

Lisätiedot

Politiikka ja luonnonvarat. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 20/2015

Politiikka ja luonnonvarat. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 20/2015 Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 20/2015 Politiikka ja luonnonvarat Jussi Uusivuori, Mikael Hildén, Heikki Lehtonen, Pasi Rikkonen, Marika Makkonen (toim.) Politiikka ja luonnonvarat Jussi Uusivuori,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLLISESTI JA SOSIAALISESTI KESTÄVÄ ILMASTOPOLITIIKKA MAATALOUDESSA

YMPÄRISTÖLLISESTI JA SOSIAALISESTI KESTÄVÄ ILMASTOPOLITIIKKA MAATALOUDESSA YMPÄRISTÖLLISESTI JA SOSIAALISESTI KESTÄVÄ ILMASTOPOLITIIKKA MAATALOUDESSA MARKKU OLLIKAINEN, MARJA JÄRV ELÄ, PIRJO PELTONEN-SAINIO, JUHA GRÖNROOS, SANNA LÖTJÖNEN, TEEA KORTETMÄKI, KRISTIINA REGINA, KAIJA

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN ALUESTRATEGIA 2009 2012

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN ALUESTRATEGIA 2009 2012 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN ALUESTRATEGIA 2009 2012 Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 2/2009 Helsinki 2009 Julkaisun nimi: Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan aluestrategia

Lisätiedot

DNro 537/033/2005 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2007-2010

DNro 537/033/2005 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2007-2010 DNro 537/033/2005 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2007-2010 27.10.2005 Sisällysluettelo 1. VUOSIEN 2007-2010 STRATEGISET TAVOITTEET...1 1.1. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET (2000-2005, 2005-2010)... 1 1.2.

Lisätiedot

Ilmastotavoitteita toteuttava asemakaavoitus

Ilmastotavoitteita toteuttava asemakaavoitus Arkkitehtuurin laitos Ilmastotavoitteita toteuttava asemakaavoitus Kimmo Lylykangas, Pekka Lahti, Tuukka Vainio TIEDE + TEKNOLOGIA RAPORTTI Aalto-yliopiston julkaisusarja TIEDE + TEKNOLOGIA 13/2013 Ilmastotavoitteita

Lisätiedot

Tulevaisuuden ennakointi osana maatilan strategista suunnittelua

Tulevaisuuden ennakointi osana maatilan strategista suunnittelua 31 Tulevaisuuden ennakointi osana maatilan strategista suunnittelua Erilaisten tulevaisuustavoitteiden vaikutus taloudelliseen menestymiseen ja rakenteelliseen kehitykseen Essi Mäkijärvi 31 Tulevaisuuden

Lisätiedot

ENERGIAJÄRJESTELMÄ JA PÄÄSTÖNVÄHENNYSTOIMET - YHTEENVETORAPORTTI

ENERGIAJÄRJESTELMÄ JA PÄÄSTÖNVÄHENNYSTOIMET - YHTEENVETORAPORTTI ENERGIAJÄRJESTELMÄ JA PÄÄSTÖNVÄHENNYSTOIMET - YHTEENVETORAPORTTI Suomen ilmastopaneeli Raportti 5/2013 ILKKA SAVOLAINEN, MIIMU AIRAKSINEN, HANNELE CANTELL, MARKKU KANNINEN, SARI LUOSTARINEN, PIRJO PELTONEN-SAINIO,

Lisätiedot

Liiketoiminnan kehittämistarpeet maatilayrityksissä

Liiketoiminnan kehittämistarpeet maatilayrityksissä 90 Liiketoiminnan kehittämistarpeet maatilayrityksissä - viljelijäkyselyn tuloksia Pasi Rikkonen, Heini Toikkanen, Minna Väre 90 Liiketoiminnan kehittämistarpeet maatilayrityksissä - viljelijäkyselyn tuloksia

Lisätiedot

Maatalouden vesiensuojelu. Asiantuntijaryhmän loppuraportti

Maatalouden vesiensuojelu. Asiantuntijaryhmän loppuraportti Maatalouden vesiensuojelu Asiantuntijaryhmän loppuraportti Maatalouden vesiensuojelu- eli MaSu-ryhmän toiminnan tausta ja tarkoitus Maatalouden vesiensuojelu on ympäristöteema, joka keskusteluttaa nykypäivinä

Lisätiedot

Kasvihuoneviljelyn kestävät energiaratkaisut

Kasvihuoneviljelyn kestävät energiaratkaisut Loppuraportti 28.12.2014 Kasvihuoneviljelyn kestävät energiaratkaisut KAKE hankkeen loppuraportti Olli Pekka Pietiläinen (SYKE), Jyrki Jalkanen (KPL) ja Frans Silvenius (MTT) Hankkeen tavoitteet Kasvihuoneviljelyn

Lisätiedot

Seudulliset ilmasto-ohjelmat

Seudulliset ilmasto-ohjelmat Seudulliset ilmasto-ohjelmat kuntien ja seutuyhteistyön roolit ja velvoitteet ilmastonmuutoksen hillinnässä Oulunseudun kuntapäättäjien Kestävä Yhdyskunta -seminaari 3.12.2008 Tutkimuspäällikkö Yhdyskuntasuunnittelun

Lisätiedot

MAATILOJEN ALUEELLISET TUKIPALVELUT BIOENERGIAYRITTÄJYYDEN EDISTÄJINÄ POHJOIS-POHJANMAALLA VUOSINA 2006 2007. Lisensiaatintutkimus

MAATILOJEN ALUEELLISET TUKIPALVELUT BIOENERGIAYRITTÄJYYDEN EDISTÄJINÄ POHJOIS-POHJANMAALLA VUOSINA 2006 2007. Lisensiaatintutkimus MAATILOJEN ALUEELLISET TUKIPALVELUT BIOENERGIAYRITTÄJYYDEN EDISTÄJINÄ POHJOIS-POHJANMAALLA VUOSINA 2006 2007 Lisensiaatintutkimus Tuomo Pesola Oulun yliopisto Maantieteen laitos 2 TIIVISTELMÄ Bioenergian

Lisätiedot

MTT on Suomen johtava ruokajärjestelmän vastuullisuutta, kilpailukykyä ja luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä kehittävä tutkimuskeskus.

MTT on Suomen johtava ruokajärjestelmän vastuullisuutta, kilpailukykyä ja luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä kehittävä tutkimuskeskus. Vuosikertomus 2011 MTT on Suomen johtava ruokajärjestelmän vastuullisuutta, kilpailukykyä ja luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä kehittävä tutkimuskeskus. Missio Laadukas ruoka, puhdas ympäristö hyvinvoiva

Lisätiedot

KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA TIIVISTELMÄ VAIKUTUSTEN ARVIOINNISTA. Oheisasiakirja

KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA TIIVISTELMÄ VAIKUTUSTEN ARVIOINNISTA. Oheisasiakirja FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.3.2011 SEK(2011) 289 lopullinen KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA TIIVISTELMÄ VAIKUTUSTEN ARVIOINNISTA Oheisasiakirja KOMISSION EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE,

Lisätiedot

Biokaasulla tuotettavan sähkön syöttötariffi Suomessa Perusteita järjestelmän toteuttamiselle. Työryhmän mietintö

Biokaasulla tuotettavan sähkön syöttötariffi Suomessa Perusteita järjestelmän toteuttamiselle. Työryhmän mietintö Biokaasulla tuotettavan sähkön syöttötariffi Suomessa Perusteita järjestelmän toteuttamiselle Työryhmän mietintö 2 Tiivistelmä Kauppa- ja teollisuusministeriön asettaman työryhmän tehtävänä oli laatia

Lisätiedot

Maatalouden ympäristötuen vaikuttavuuden seurantatutkimus (MYTVAS 3) - Loppuraportti

Maatalouden ympäristötuen vaikuttavuuden seurantatutkimus (MYTVAS 3) - Loppuraportti Maatalouden ympäristötuen vaikuttavuuden seurantatutkimus (MYTVAS 3) - Loppuraportti MYTVAS 3 -tutkijaryhmä Jyrki Aakkula, MTT (jyrki.aakkula@mtt.fi) Mikä d ll? M S d k hi ä i hj l 2014 2020 Mikä muuttuu

Lisätiedot

ENERGIASKENAARIOITA VUOTEEN 2050

ENERGIASKENAARIOITA VUOTEEN 2050 Jyrki Luukkanen Jarmo Vehmas Anne Karjalainen & Juha Panula Ontto ENERGIASKENAARIOITA VUOTEEN 2050 Katsaus energia alan haasteisiin, mahdollisuuksiin ja vaikutuskeinoihin TUTU ejulkaisuja 11/2009 Jyrki

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013 2016

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013 2016 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013 2016 Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelman esitysten toteuttamisesta päätetään

Lisätiedot

70/035/2011. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2010

70/035/2011. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2010 70/035/2011 Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2010 14.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintakertomus...2 1.1. Johdon katsaus...2 1.2. Vaikuttavuus...5 1.2.1. Tutkimus...5

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006-2009

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006-2009 29.10.2004 523/033/2004/HAT + YLE TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006-2009 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET...2 2. PÄÄMÄÄRÄ...4 3. SUUNNITTELUKAUDEN PAINOPISTEET JA NIIDEN RESURSOINTI...4

Lisätiedot

Tuleeko hiki vai vilu? Energia- ja ilmastotiekartta 2050 aloitusseminaari Finlandiatalo 29.5.2013

Tuleeko hiki vai vilu? Energia- ja ilmastotiekartta 2050 aloitusseminaari Finlandiatalo 29.5.2013 19.6.2013 Tuleeko hiki vai vilu? Energia- ja ilmastotiekartta 2050 aloitusseminaari Finlandiatalo 29.5.2013 Esitysten pääsisältö Elinkeinoministeri Jan Vapaavuori: Avaus Nyky-yhteiskunta on äärimmäisen

Lisätiedot

Tehokas ilmastopolitiikka. Selvitys Vanhasen II hallituksen tulevaisuusselontekoa varten

Tehokas ilmastopolitiikka. Selvitys Vanhasen II hallituksen tulevaisuusselontekoa varten Tehokas ilmastopolitiikka Selvitys Vanhasen II hallituksen tulevaisuusselontekoa varten Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 18/2008 Tehokas ilmastopolitiikka Selvitys Vanhasen II hallituksen tulevaisuusselontekoa

Lisätiedot

VATT/267/003/2010 TOIMINTA JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015

VATT/267/003/2010 TOIMINTA JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015 VATT/267/003/2010 TOIMINTA JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015 Helsinki 2010 1. Toimintaympäristön muutokset TTS kaudella 2012 2015 Talouskriisi on kasvattanut julkisen sektorin kestävyysvajetta. Väestön ikääntymisestä

Lisätiedot

Maatalouden materiaalivirrat, ekotehokkuus ja ravinnontuotannon kestävä kilpailukyky

Maatalouden materiaalivirrat, ekotehokkuus ja ravinnontuotannon kestävä kilpailukyky Maa- ja elintarviketalous 16 Maatalouden materiaalivirrat, ekotehokkuus ja ravinnontuotannon kestävä kilpailukyky Helmi Risku-Norja, Ilmo Mäenpää, Kauko Koikkalainen, Pasi Rikkonen ja Pekka Vanhala Talous

Lisätiedot