EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAISUUDESSAAN TAI OSITTAIN, YHDYSVALTOIHIN, ISO-BRITANNIAAN, KANADAAN, JAPANIIN TAI AUSTRALIAAN.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAISUUDESSAAN TAI OSITTAIN, YHDYSVALTOIHIN, ISO-BRITANNIAAN, KANADAAN, JAPANIIN TAI AUSTRALIAAN."

Transkriptio

1 Tiimari Oyj Abp Pörssitiedote , klo EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAISUUDESSAAN TAI OSITTAIN, YHDYSVALTOIHIN, ISO-BRITANNIAAN, KANADAAN, JAPANIIN TAI AUSTRALIAAN. TIIMARIN HALLITUS KUTSUU KOOLLE YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN JA SUUNNITTELEE ENINTÄÄN 14,83 MILJOONAN EURON MERKINTÄOIKEUSANNIN JA ENINTÄÄN 23,8 MILJOONAN EURON SUUNNATUN OSAKEANNIN TOTEUTTAMISTA YHTIÖN RAHOITUSASEMAN VAKAUTTAMISEKSI SEKÄ UUDEN LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN MAHDOLLISTAMISEKSI Tiimari Oyj Abp:n ( Tiimari tai Yhtiö ) hallitus päätti kutsua koolle ylimääräisen yhtiökokouksen päättämään hallituksen valtuuttamisesta enimmäismäärältään 14,83 miljoonan euron osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvan osakeannin ( Merkintäoikeusanti ) sekä enimmäismäärältään 23,8 miljoonan euron eräille Yhtiön velkojille suunnatun osakeannin ( Suunnattu Osakeanti ) toteuttamiseksi. Yhtiökokouksen myöntäessä valtuutuksen tarkoituksena olisi järjestää osakeannit syksyllä Merkintäoikeusannille on saatu merkintäsitoumuksia ja takauksia yhteensä 11,0 miljoonaa euroa ja Suunnatulle Osakeannille, jossa merkinnät on tarkoitus maksaa kuittaamalla velkojien lainasaamisia Yhtiöltä, on saatu merkintäsitoumuksia yhteensä 21,8 miljoonaa euroa jäljempänä esitetyin ehdoin. Toteutuessaan, suunnitellut osakeannit vahvistaisivat olennaisesti Yhtiön maksuvalmiutta ja vakavaraisuutta sekä mahdollistaisivat Yhtiön liiketoiminnan jatkuvuuden ja uuden liiketoimintasuunnitelman toteuttamisen. Osakeantien toteuttaminen on ehdollinen vain ylimääräisen yhtiökokouksen valtuutuspäätökselle. Hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset ylimääräiselle yhtiökokoukselle esitetään kokonaisuudessaan ylimääräisen yhtiökokouksen kokouskutsussa, joka julkaistaan tänään erillisenä pörssitiedotteena sekä Yhtiön internet-sivuilla. Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että Yhtiön hallitukseen valittaisiin sen nykyisten jäsenten Hannu Ryöppönen, Juha Mikkonen ja Alexander Rosenlew lisäksi Benedict Wrede ja Mia Åberg. Yhtiön joulukuussa 2010 tiedottaman Standstill-sopimuksen mukaisesti Yhtiö on kartoittanut vuoden 2011 ensimmäisellä vuosipuoliskolla rakenteellisia ja rahoituksellisia vaihtoehtoja taseen vahvistamiseksi. Sopimuksen mukaisesti Yhtiö sitoutui laatimaan myös uuden strategian ja ryhtymään toimenpiteisiin Yhtiön liiketoiminnan tervehdyttämiseksi. Yhtiö on tutkinut eri vaihtoehtoja taseen vahvistamiseksi ja Yhtiön nykyisen heikon rahoitustilanteen parantamiseksi sekä neuvotellut lainanantajiensa, eräiden Yhtiön ulkopuolisten koti- ja ulkomaisten sijoittajien sekä suurimpien osakkeenomistajiensa kanssa tässä tiedotteessa kuvatun varsin mittavan rahoitusjärjestelyn aikaansaamiseksi. Samanaikaisesti Yhtiö on terävöittänyt strategiaansa ja liiketoimintasuunnitelmaansa liiketoiminnan kannattavuuden parantamiseksi. Rahoitustilanteensa parantamiseksi Yhtiö on myös harkinnut ja selvittää Gallerix-liiketoimintayksikön mahdollista myyntiä. Gallerix liiketoiminta-yksikön myymisestä ei ole tehty päätöstä, eikä mahdollinen myynti ole edellytys suunnitellun rahoitusjärjestelyn toteutumiselle. Suunnitellun rahoitusjärjestelyn tavoitteena on (a) hankkia Yhtiölle Merkintäoikeusannilla uutta omaa pääomaa vähintään 11,0 miljoonaa euroa Yhtiön liiketoimintasuunnitelman toteuttamiseksi ja liiketoiminnan kääntämiseksi voitolliseksi, Yhtiön taseen ja rahoitusaseman vakauttamiseksi sekä liiketoiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi, ja

2 (b) alentaa Yhtiön nykyisten korollisten velkojen määrää Suunnatulla Osakeannilla vähintään 21,8 miljoonalla eurolla Tiimari-konsernin nettovelkaantuneisuusasteen alentamiseksi ja omavaraisuusasteen parantamiseksi sekä rahoituskulujen alentamiseksi. Suunnitellussa Merkintäoikeusannissa Yhtiön osakkeenomistajille annettaisiin jokaista osakkeenomistajan Merkintäoikeusannin täsmäytyspäivänä omistamaa Yhtiön olemassa olevaa osaketta kohden yksi arvo-osuusmuotoinen merkintäoikeus ( Merkintäoikeus ), joka oikeuttaisi kymmenen (10) tarjottavan uuden osakkeen merkitsemiseen 0,09 euron osakekohtaiseen merkintähintaan. Merkintäoikeudet tulisivat olemaan julkisen kaupankäynnin kohteena NASDAQ OMX Helsingin pörssissä, jolloin ne olisivat vapaasti luovutettavissa. Merkintäoikeusannissa tarjottavien osakkeiden yhteenlaskettu määrä olisi osaketta ja yhteenlaskettu merkintähinta enintään noin 14,8 miljoonaa euroa. Rahoitusjärjestelyjen yhteydessä Yhtiön nykyinen pääomistaja Virala Oy Ab -konserni sekä Vessilä Oy Ab ovat ilmoittaneet, että ne ovat sopineet kaikkien omistamiensa Yhtiön osakkeiden ja vaihdettavien pääomalainojen myymisestä Unioca Partners Oy -nimiselle yhtiölle ( Unioca ), jolloin Unioca edustaisi yhteensä 23,29% Yhtiön osakkeista ennen järjestelyä). Osakkeiden sovittu myyntihinta on Yhtiön tämänhetkistä osakekurssia korkeampi. Unioca on pääasiallisesti Virala Oy Ab:n pääomistajien omistama yhtiö, joka on alla tarkemmin kuvattujen sitoumusten ja ehtojen mukaisesti sitoutunut osallistumaan suunniteltuun rahoitusjärjestelyyn. Rahoitusjärjestelyn toteutuessa Uniocan omistusosuus yhtiöstä nousee yli 30%:n ja voi Uniocan antamien merkintä- ja ostositoumusten sekä merkintätakauksen perusteella nousta enintään 68,4%:iin, jolloin Uniocasta tulisitiimari Oyj Abp -konsernin emoyhtiö. Uniocan lopullisen omistusosuuden suuruuteen tulee vaikuttamaan muiden sijoittajien osallistuminen osakeanteihin jolloin on mahdollista, että konsernisuhdetta ei synny. Finanssivalvonta on myöntänyt Uniocallealla kuvatun poikkeusluvan arvopaperimarkkinalain 6 luvun mukaisesta tarjousvelvollisuudesta. Seuraavassa on kuvattu kootusti järjestelyn toteuttamisen varmistamiseksi saadut sitoumukset, jotka ovat kaikki ehdollisia alla kuvattujen edellytysten täyttymisestä. Unioca, Assetman Oy (hallituksen jäsen Juha Mikkosen määräysvaltayhtiö), BaltiskaHandels A.B. sekä BelgranoInvestments Oy, jotka edustavat yhteensä noin 41,73 prosenttiatiimarin osakkeista ennen Merkintäoikeusantia, ovat kukin erikseen jäljempänä kuvatuin ehdoin sitoutuneet merkitsemään Merkintäoikeusannissa oman omistusosuutensa nojalla yhteensä uutta osaketta yhteenlaskettuun merkintähintaan noin 5,48 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi Unioca on antanut Merkintäoikeusannille merkintätakauksen, jonka mukaisesti Unioca on antamansa merkintäsitoumuksen lisäksi sitoutunut merkitsemään Merkintäoikeusannissa mahdollisesti merkitsemättä jääviä osakkeita tai hankkimaan niille merkitsijöitä eurolla. Edelleen Belgrano Investments Oy on antanut Merkintäoikeusannille merkintätakauksen, jonka mukaisesti Belgrano Investments Oy on antamansa merkintäsitoumuksen lisäksi sitoutunut merkitsemään Merkintäoikeusannissa mahdollisesti merkitsemättä jääviä osakkeita tai hankkimaan niille merkitsijöitä vähintään eurolla. Lisäksi Yhtiön toimitusjohtaja Niila Rajala on antamansa merkintätakauksen perusteella sitoutunut merkitsemään Merkintäoikeusannissa mahdollisesti merkitsemättä jääviä osakkeita tai hankkimaan niille merkitsijöitä vähintään eurolla. Merkintäoikeusannille saatujen ehdollisten merkintäsitoumusten ja takauksen yhteenlaskettu määrä on siten yhteensä 11,0 miljoonaa euroa. Suunnatussa Osakeannissa Yhtiön ja liikkeeseen laskemien vaihdettavien pääomalainojen, pääomamäärältään yhteensä 7,98 miljoonaa euroa, haltijoiden, Yhtiön erääntyvän pääomamäärältään yhteensä 11,0 miljoonan euron suuruisen debentuurilainan haltijan sekä tietyn osan Yhtiön korollisten rahoituslaitosluottojen, pääomamäärältään yhteensä 4,8 miljoonaa euroa, haltijan merkittäväksi tarjottaisiin enintään osaketta samaan osakekohtaiseen merkintähintaan kuin Merkintäoikeusannissa, eli 0,09 euroa/osake edellyttäen, että merkitsijä maksaa merkintänsä kuittaamalla Yhtiöltä olevaa merkintäoikeuden tuottanutta

3 lainasaamistaan. Tarjottavien osakkeiden yhteenlaskettu merkintähinta olisi noin 23,8 miljoonaa euroa. Merkintäoikeus Suunnatussa Osakeannissa ei olisi luovutettavissa erillään osallistumisoikeuden tuottavasta lainaosuudesta. Suunnatun Osakeannin tarkoituksena on rahoitusjärjestelyn toteutumisedellytysten varmistaminen, Merkintäoikeusantiin liittyvien merkintäsitoumus- ja merkintätakaussopimusten ehtojen täyttäminen, Yhtiön rahoituskustannusten merkittävä alentaminen ja Yhtiön maksuvalmiuden sekä jäljelle jäävien velkojen takaisinmaksukyvyn varmistaminen, minkä johdosta hallitus arvioi Suunnatulle Osakeannille olevan Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Ottaen huomioon ko. lainojen ennenaikaisen konversion aikaansaamat korkokustannussäästöt, vaihdettavien pääomalainojen, debentuurilainan ja rahoituslaitosluottojen koron- ja takaisinmaksukyvyn varmistavan vastaavan suuruisen oman pääoman hankkimiseen liittyvä merkittävä epävarmuus ja oletetut järjestelykustannukset sekä ko. lainojen osakkeiksi vaihtamisen mahdollistaman Yhtiön omavaraisuusasteen paranemisen aikaansaamat muut rahoituskustannusten säästöt, arvioi hallitus myös Suunnatun Osakeannin merkintähinnan olevan kohtuullinen sekä Yhtiön että sen osakkeenomistajien kannalta. Vaihdettavien pääomalainojen haltijoista Unioca, Assetman Oy, BaltiskaHandels A.B., Pecun Inc. (hallituksen puheenjohtaja Hannu Ryöppösen määräysvaltayhtiö) sekä Yhtiön hallituksen jäsen Sven-Olof Kulldorffovat jäljempänä kuvatuin ehdoin sitoutuneet merkitsemään Suunnatussa Osakeannissa yhteensä uutta osaketta ja maksamaan osakkeiden yhteenlasketun merkintähinnan noin 5,99 miljoonaa euroa kuittaamalla vaihdettavia pääomalainoja koskevia lainasaamisiaan. Edelleen Yhtiön rahoituslaitoslainojen haltijoista Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ( Varma ) ja Aktia Pankki Oyj ( Aktia ) ovat jäljempänä kuvatuin ehdoin sitoutuneet merkitsemään Suunnatussa Osakeannissa yhteensä uutta osaketta ja maksamaan osakkeiden yhteenlasketun merkintähinnan noin 15,8 miljoonaa euroa kuittaamalla ko. rahoituslaitoslainoja koskevia lainasaamisiaan. Yhtiön saaman tiedon mukaan Aktia ja Varma ovat tehneet sitovat myyntisopimukset Suunnatun Osakeannin toteutuessa heille tulevien osakkeiden osalta siten, että sopimusten toteuttamisen seurauksena Varman omistusosuus Tiimarissa välittömästi Suunnatun Osakeannintoteutumisen jälkeen laskisi alle 10 prosentin, eli yhteensä vähintään osakkeen osalta ja Aktian omistusosuus Tiimarissa välittömästi Suunnatun Osakeannin toteutumisen jälkeen eliminoituu kokonaisuudessaan, eli yhteensä osakkeen osalta. Yhtiön saaman tiedon mukaan Unioca, Assetman Oy, Baltiska Handels A.B., Belgrano Investments Oy sekä Yhtiön toimitusjohtaja Niila Rajala ovat kukin erikseen sitoutuneet Merkintäoikeusannin ja Suunnatun Osakeannin toteutuessa ostamaan kyseiset osakkeet, joista Uniocan osuus olisi osaketta, Assetman Oy:n osaketta, Baltiska Handels A.B.:n osaketta, Belgrano Investments Oy:n osaketta ja Niila Rajalan osaketta. Osakekaupat toteutetaan sopimusosapuolten kesken sovittuun (osakeantien merkintähinnan alittavaan) hintaan ja ehdoin. Merkintäoikeusannille ja Suunnatulle Osakeannille annetut merkintäsitoumukset ja -takaukset ovat ehdollisia seuraavien ehtojen toteutumiselle: (i) Tiimarin ylimääräinen yhtiökokous päättää antaa hallitukselle valtuutuksen Merkintäoikeusannin ja Suunnatun osakeannin toteuttamiseksi; (ii) Tiimarin hallitus päättää Merkintäoikeusannista ja Suunnatusta Osakeannista mennessä merkintäsitoumus- ja takaussopimuksissa kuvatuin edellä mainituin ehdoin; ja (iii) Tiimarin hallitus laatii ja julkistaa ennen Merkintäoikeusannin ja Suunnatun Osakeannin aloittamista arvopaperimarkkinalain mukaiset ajantasaiset ja vaaditut tiedot sisältävät

4 listalleottoesitteet, joiden nojalla Tiimarin uudet osakkeet saadaan kaupankäynnin kohteeksi Osakeantien ehtojen mukaisesti ja Yhtiö on noudattanut arvopaperimarkkinalain mukaista tiedonantovelvollisuuttaan. Rahoitusjärjestelyn toteutuessa täysimääräisenä kasvaisi Yhtiön liikkeeseen laskemien osakkeiden lukumäärä nykyisestä osakkeesta enintään osakkeeseen. Mikäli Merkintäoikeusannissa merkittäisiin kaikki tarjotut osakkeet, Tiimari saisi Merkintäoikeusannista bruttona enintään14,8 miljoonaa euroa uusia käteisvaroja. Merkintäoikeusannista kertyvät nettovarat Yhtiö suunnittelee käyttävänsä nettokäyttöpääomansa rahoittamiseen, Yhtiön maksuvalmiuden ja pääomarakenteen vahvistamiseen sekä uuden liiketoimintasuunnitelman toteuttamiseen. Nettovaroista maksettaisiin takaisin myös alla mainittu Yhtiön likviditeetin vahvistamiseksi nostettava enintään kolmen (3) miljoonan euron suuruinen väliaikainen rahoitus. Väliaikaisen rahoituksen antajalle, Uniocalle, on myös myönnetty mahdollisuus maksaa sen antaman merkintätakauksen perusteella mahdollisesti Uniocan merkittäväksi merkintäoikeusannissa tulevia osakkeita kuittaamalla Yhtiölle antamansa väliaikaiseen rahoitukseen liittyviä saamisiaan. Yhtiö saisi järjestelyssä nettomääräisesti enintään 37,2 miljoonaa euroa uutta omaa pääomaa, josta bruttomääräisesti enintään 23,33 miljoonaa euroa muodostuu yllä mainittujen velkojen osakkeiksi vaihdon seurauksena. Mikäli kaikki suunnitellussa Merkintäoikeusannissa ja Suunnatussa Osakeannissa liikkeeseen lasketut osakkeet merkittäisiin, kirjaisi Yhtiö IAS 32 ja 39 standardien sekä IFRIC 19 mukaisesti noin 7,8 miljoonan euron rahoituskustannuksen tuloslaskelmaan. Mikäli suunnitellussa Merkintäoikeusannissa ja Suunnatussa Osakeannissa merkittäisiin vain niiden osalta saatuja merkintäsitoumuksia ja -takauksia (yhteensä 32,8 miljoonaa euroa) vastaava osuus tarjotuista osakkeista, olisi tuloslaskelmaan kirjattavan rahoituskustannuksen suuruus noin 6,8 miljoonaa euroa. Kustannuksella ei kuitenkaan ole vaikutusta Yhtiön omaan pääomaan, eikä sillä ole rahavirtavaikutusta. Kustannuksen lopullinen suuruus määräytyy Merkintäoikeusannin ja Suunnatun Osakeannin toteutumisasteen sekä osakkeiden merkintähetken käyvän arvon perusteella. Mikäli suunniteltu Merkintäoikeusanti ja Suunnattu Osakeanti olisivat toteutuneet täysimääräisesti , Tiimari-konsernin ensimmäisen neljänneksen lopussa raportoitu 440,1 prosentin nettovelkaantuneisuusaste olisi ollut noin -2,8 prosenttia. Mikäli suunniteltu Merkintäoikeusanti ja Suunnattu Osakeanti olisivat toteutuneet ko. osakeanneille saatujen merkintäsitoumusten ja takausten suuruisena , Tiimari-konsernin ensimmäisen neljänneksen lopussa raportoitu 440,1 prosentin nettovelkaantuneisuusaste olisi ollut noin 11,5 prosenttia. Rahoitusjärjestelyn arvioidut kertaluonteiset kustannukset ovat noin 1 miljoona euroa. Rahoitusjärjestelyn toteutuessa Tiimari-konsernin operatiivisen liiketoiminnan rahoittajapankki on sitoutunut uudistamaan Yhtiön nykyisen rahoitussopimuksen siten, että Yhtiön pitkäaikainen rahoituslaitoslaina pääomamäärältään 3,2 miljoonaa euroa sekä olemassa olevat käyttöpääoman rahoitukseen tarkoitetut shekkitililimiitti, rahoituslimiitti sekä kaupallinen takauslimiitti yhteismäärältään 16,2 miljoonaa euroa säilyvät uudistetun rahoitussopimuksen mukaisesti voimassa. Lisäksi Yhtiö on sopinut Uniocan kanssa väliaikaisesta pääomaltaan enintään kolmen (3) miljoonan euron suuruisesta rahoituksesta, jolla tuetaan Yhtiön likviditeettiä ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksen ja osakeantien toteutumisen välisellä ajanjaksolla. Uniocan asettanut väliaikaisen rahoituksen ehdoksi, että ylimääräinen yhtiökokous myöntää hallitukselle tarvittavan valtuutuksen suunniteltujen osakeantien järjestämiseen, Yhtiö on saanut kaikki edellä kuvatut vähimmäissitoumukset ja -takaukset osakeanneissa tapahtuvista merkinnöistä, merkinnät eivät ole yhtiökokouksen valtuutuspäätöstä lukuun ottamatta ehdollisia ulkopuolisten ehtojen täyttymiselle ja että Tiimarin hallitus sitoutuu järjestämään osakeannit yhtiökokouksen myöntäessä tähän valtuutuksen. Väliaikainen rahoitus on tarkoitus maksaa

5 takaisin merkintäoikeusannista kertyvillä nettovaroilla, siltä osin kuin yllä mainittua kuittausoikeutta ei ole käytetty. Suunnitelluille osakeanneille merkintäsitoumuksen ja/tai -takauksen antaneet Yhtiön osakkeenomistajat, joiden yhteenlaskettu omistusosuus Yhtiön osakkeista ja äänistä on noin 46,76 prosenttia, ovat sitoutuneet ylimääräisessä yhtiökokouksessa äänestämään hallituksen ehdotusten puolesta. Rahoitusjärjestelyn toteutuessa vain Merkintäoikeusannille ja Suunnatulle Osakeannille annettujen merkintätakausten ja -sitoumusten suuruisena ja olettaen, että edellä esitetyt Varman ja Aktian osakemyynnit toteutuvat osapuolten välillä esitetyn suuruisena, Uniocan omistus Tiimarin kaikista osakkeista järjestelyn jälkeen olisi noin 68,37%, Varman 9,99% ja Assetman Oy:n 9,74%. Muiden merkintätakausten ja -sitoumusten antajien omistus Tiimarin kaikista osakkeista järjestelyn jälkeen olisi yhteensä noin 9,60%. Finanssivalvonta on myöntänyt Uniocalle poikkeusluvan arvopaperimarkkinalain 6 luvun 10 :n mukaisesta tarjousvelvollisuudesta Tiimarin osalta. Poikkeuslupa on voimassa niin kauan kuin Uniocan arvopaperimarkkinalain 6 luvun 10 :ssä tarkoitettu ääniosuus ylittää kolme kymmenesosaa (3/10) Tiimarin osakkeiden äänimäärästä. Poikkeusluvan voimassaolon edellytyksenä kuitenkin on, ettei Unioca tai siihen arvopaperimarkkinalain 6 luvun 10 :n 2 momentissa tarkoitetussa suhteessa olevat henkilöt, yhteisöt tai säätiöt hanki tai merkitse lisää Tiimarin osakkeita tai muutoin kasvata ääniosuuttaan Tiimarissa. Finanssivalvonta on edelleen myöntänyt Varmalle poikkeusluvan Tiimarin osakkeita ja osakkeisiin oikeuttavia arvopapereita koskevasta tarjousvelvollisuudesta järjestelyn osalta. Poikkeuslupa on voimassa niin kauan kuin Varman arvopaperimarkkinalain 6 luvun 10 :ssä tarkoitettu ääniosuus ylittää kolme kymmenesosaa (3/10) Tiimarin osakkeiden äänimäärästä. Poikkeusluvan voimassaolon edellytyksenä kuitenkin on, ettei Varma tai siihen arvopaperimarkkinalain 6 luvun 10 :n 2 momentissa tarkoitetussa suhteessa olevat henkilöt, yhteisöt tai säätiöt hanki tai merkitse lisää Tiimarin osakkeita tai muutoin kasvata ääniosuuttaan Tiimarissa. Varman Suunnatussa Annissa tekemän osakemerkinnän jälkeen välittömästi toteuttavien Varman osakemyyntien seurauksena Varman omistusosuus Tiimarissa laskee alle 10%:n. Yhtiön terävöitetyn strategian keskeiset elementit kohdistuvat asiakas- ja käyntimäärien sekä keskiostosten kasvattamisen, myymäläkohtaisen myynnin, ketjun kokonaismyynnin sekä ostamisen tehostamisen kautta liikevaihdon ja myyntikatteen parantamiseen. Yhtiön heikentyneen likviditeetin johdosta ovat Yhtiön tavaraostot viime vuosien aikana keskittyneet lähialueiden tukkureille. Ostot lähialueilta ovat tarjonneet Yhtiölle kohtuulliset maksuaikaehdot sekä nopeat toimitusajat, mikä on mahdollistanut sitoutuneen käyttöpääoman minimoimisen, mutta on samanaikaisesti tuonut jakelukanavaan yhden ylimääräisen portaan kate-elementteineen, mikä on johtanut bruttokatteen heikkenemiseen. Yhtiön rahoitusjärjestelyllä tavoittelema rahoitusaseman vahvistaminen mahdollistaisi tavaraostojen keskittämisen aiempaa merkittävästi suuremmassa määrin lähialueilta Kaukoitään. Samalla järjestely eliminoisi yhden portaan jakelukanavasta, mahdollistaisi tuotteiden laatukontrollin paikan päällä, lyhentäisi tuotteiden toimitusaikoja ja Yhtiön tavoitteiden mukaisesti mahdollistaisi tuotevalikoimien erilaistamista kilpailijoista. Yhtiö on kasvustrategiaansa työstäessä havainnut erääksi merkittäväksi kilpailuedukseen kyvyn perustaa ja ylläpitää kannattavia myymälöitä varsin alhaisella myymäläliikevaihdolla. Tämä avaa mahdollisuuden muusta kilpailusta poiketen uusien myymälöiden avaamisen kannattavasti pienempiin taajamiin, joissa päivittäistavarakauppojen lisäksi ei ole erikoistavarakauppakilpailua. Näitä pienehköjä Tiimari-myymälöitä, joiden investointien takaisinmaksuajat ovat jopa alle vuoden, Yhtiö suunnittelee perustavansa Suomeen seuraavan kolmen vuoden aikana useita kymmeniä. Baltian maissa toiminta keskitetään suurempiin kaupunkeihin ja kauppakeskuksiin. Tämän lisäksi Yhtiön tavoitteena on mahdollisuuksien mukaan pienentää myymälöiden keskikokoa Suomessa

6 sekä uudistaa ja kehittää sekä Suomessa että Baltian maissa myymäläkonsepteja ja -valikoimia myymälöiden sijaintia ja asiakaskuntaa paremmin palveleviksi. Markkinoinnissa tullaan keskittymään myymälämarkkinointiin, sesonkien ja sesonkimyynnin kasvattamiseen sekä Tiimarin edullista hintamielikuvaa tukeviin toimenpiteisiin. Yhtiön hallitus katsoo, että Yhtiön nykyinen heikko rahoitusasema ei mahdollista Yhtiön uuden liiketoimintasuunnitelman keskeisten osaalueiden toimeenpanoa tavalla, joka voisi johtaa tavoiteltuun liikevaihdon ja kannattavuuden parannukseen. Ennen osakeantien toteutumista Yhtiö tulee julkaisemaan listalleottoesitteet, joissa kuvataan yksityiskohtaisesti osakeannit ja koko rahoitusjärjestely ehtoineen sekä muut säännösten edellyttämät Yhtiötä ja sen osakkeita koskevat tiedot. Nordea Corporate Finance toimii Yhtiön taloudellisena neuvonantajana sekä rahoitusjärjestelyn toteutuessa pääjärjestäjänä ylimääräiselle yhtiökokoukselle ehdotetussa oman pääomaan liittyvässä järjestelyssä. Tiimari Oyj Hallitus Lisätietoja: Toimitusjohtaja Niila Rajala, Tiimari Oyj, puh (0) JAKELU: NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet TÄMÄN TIEDOTTEEN SISÄLTÄMÄ TIETO EI OLE TARKOITETTU JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, YHDYSVALLOISSA, ISO-BRITANNIASSA, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA TAI MUISSA MAISSA, JOISSA TIEDOTTEEN JULKAISEMINEN OLISI LAIN VASTAISTA TAI EDELLYTTÄISI TIIMARI OYJ ABP:N OSAKKEISIIN TAI MUIHIN ARVOPAPEREIHIN LIITTYVIÄ REKISTERÖINTI- TAI MUITA TOIMIA. TÄSSÄ TIEDOTTEESSA ESITETYT TIEDOT EIVÄT OLE TARJOUS TAI KEHOTUS MERKITÄ TAI OSTAA TIIMARI OYJ ABP:N OSAKKEITA TAI MUITA ARVOPAPEREITA MISSÄÄN MAASSA. TIEDOTTEESSA ESITETYN SUUNNITELMAN MUKAISET OSAKEANNIT TOTEUTETAAN TIIMARI OYJ ABP:N YHTIÖKOKOUKSEN JA HALLITUKSEN MAHDOLLISESTI MYÖHEMMIN TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN MUKAISESTI NOUDATTAEN KO. PÄÄTÖKSISSÄ ASETETTUJA RAJOITUKSIA JA EHTOJA.

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS JA 1.7.2011

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS JA 1.7.2011 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS JA RAHOITUSSUUNNITELMAN ESITTÄMINEN 1.7.2011 Muutoksia Tiimarin johdossa 1. Uusi toimitusjohtaja, Niila Rajala, nimitetty Tiimarin Oyj Abp:n palvelukseen 17.5.2011 MBA, s.1964

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen.

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen. Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) NORVESTIAN OSAKEANNIN LISTALLEOTTOESITTEEN JULKISTAMINEN Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen. Listalleottoesite

Lisätiedot

IXONOS: JULKINEN OSTOTARJOUS IXONOS OYJ:N OSAKKEISTA

IXONOS: JULKINEN OSTOTARJOUS IXONOS OYJ:N OSAKKEISTA IXONOS: JULKINEN OSTOTARJOUS IXONOS OYJ:N OSAKKEISTA Tremoko Oy Ab ("Tremoko"), joka on suomalainen yksityisessä omistuksessa oleva osakeyhtiö, on hankkinut 10.2.2015 omistukseensa Turret Oy Ab:lta ja

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 20.12.2004 klo 12.00 1(6)

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 20.12.2004 klo 12.00 1(6) Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 20.12.2004 klo 12.00 1(6) NORVESTIA ON PÄÄTTÄNYT KÄYNNISTÄÄ OSAKEANNIN Norvestia Oyj:n hallitus on tehnyt päätöksen osakeannin käynnistämisestä ylimääräisen yhtiökokouksen sille

Lisätiedot

Tiimari Oyj Abp:n yhtiökokous 26.4.2012. Toimitusjohtajan katsaus Niila Rajala

Tiimari Oyj Abp:n yhtiökokous 26.4.2012. Toimitusjohtajan katsaus Niila Rajala Tiimari Oyj Abp:n yhtiökokous 26.4.2012 Toimitusjohtajan katsaus Niila Rajala Tiimari lyhyesti (1.1.2012) Askarteluun, lasten juhliin, sisustukseen, koulu- ja toimistotarvikkeisiin, kortteihin ja lahjapaketointiin

Lisätiedot

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2012 Page 1 of 5 COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus Yhtiön 23.2.2012 kokoontunut yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT NOIN 1,83 MILJOONAN EURON SUUNNATUSTA ANNISTA

Lisätiedot

BENEFONIN JULKAISTUN LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYS PER

BENEFONIN JULKAISTUN LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYS PER 1 BENEFONIN 9.2.2004 JULKAISTUN LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYS PER 1.4.2004 Tämä viimeisin Benefon Oyj:n 9.2.2004 julkaiseman listalleottoesitteen täydennys koostuu 23.3.2004 ja sen jälkeen julkaistuista

Lisätiedot

Suunnitellun järjestelyn kuvaus

Suunnitellun järjestelyn kuvaus Päätös 1 (15) Vastaanottaja Unioca Partners Oy Tiimari Oyj Abp Hakemuksen päivämäärä 9.6.2011 Hakemuksen kohde Hakemus arvopaperimarkkinalain 6 luvun 15 :n mukaisen poikkeusluvan saamiseksi Hakemuksen

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT Yleistä Osakeannista Merkintäoikeus Oikeus merkitä merkitsemättä jääneitä Tarjottavia osakkeita ilman Merkintäoikeuksia

OSAKEANNIN EHDOT Yleistä Osakeannista Merkintäoikeus Oikeus merkitä merkitsemättä jääneitä Tarjottavia osakkeita ilman Merkintäoikeuksia OSAKEANNIN EHDOT Yleistä Osakeannista Outokummun ylimääräinen yhtiökokous valtuutti 1.3.2012 Outokummun hallituksen päättämään osakeannista siten, että osakkeenomistajilla on etuoikeus merkitä uusia Osakkeita

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.12.2015 klo 12:45 Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOSIN RAHOITUKSEN JA TASERAKENTEEN

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj. Merkintäoikeusanti 3.9. 18.9.2012

Turvatiimi Oyj. Merkintäoikeusanti 3.9. 18.9.2012 MARKKINOINTIESITE Tämä ei ole Finanssivalvonnan hyväksymä, osakeannista laadittu esite Turvatiimi Oyj Merkintäoikeusanti 3.9. 18.9.2012 Tärkeitä päivämääriä: 29.8.2012 Täsmäytyspäivä eli tämän päivän omistajaluettelon

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 12.4.2016 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

NURMINEN LOGISTICS TÄHTÄÄ STRATEGIANSA MUKAISESTI LIIKETOIMINNAN KASVATTAMISEEN JA JULKISTAA PÄÄOMAJÄRJESTELYN

NURMINEN LOGISTICS TÄHTÄÄ STRATEGIANSA MUKAISESTI LIIKETOIMINNAN KASVATTAMISEEN JA JULKISTAA PÄÄOMAJÄRJESTELYN Nurminen Logistics Oyj Pörssitiedote 26.6.2017 klo 13.50 Tätä tiedotetta ei saa julkaista tai levittää, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa,

Lisätiedot

Ixonos Oyj Pörssitiedote 2.6.2010 klo 9.45

Ixonos Oyj Pörssitiedote 2.6.2010 klo 9.45 Ixonos Oyj Pörssitiedote 2.6.2010 klo 9.45 IXONOSIN ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ ON JULKAISTU Finanssivalvonta on 1.6.2010 hyväksynyt Ixonos Oyj:n arvopaperimarkkinalain mukaisen arvopaperiliitteen ja

Lisätiedot

Valoe Oyj Valoe Oyj Pörssitiedote klo 21.25

Valoe Oyj Valoe Oyj Pörssitiedote klo 21.25 Pörssitiedote 20.12.2017 klo 21.25 Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai epäsuorasti Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hong Kongissa, Japanissa, Kanadassa, Singaporessa tai Yhdysvalloissa tai

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT. Merkintäoikeudet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssin pörssilistalla 1.4.2011 alkaen 8.4.2011 asti.

OSAKEANNIN EHDOT. Merkintäoikeudet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssin pörssilistalla 1.4.2011 alkaen 8.4.2011 asti. OSAKEANNIN EHDOT Yhteenveto Osakeannista Cramon varsinainen yhtiökokous päätti 24.3.2011 valtuuttaa Yhtiön hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten

Lisätiedot

COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2013 Sivu 1 / 5

COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2013 Sivu 1 / 5 COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2013 Sivu 1 / 5 COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2013 EHDOT Hallituksen osakeantipäätös Componenta Oyj:n ( Yhtiö tai Componenta ) hallitus päätti 16.8.2013 varsinaisen yhtiökokouksen

Lisätiedot

Osakeannin järjestäjänä toimii Nordea Securities Corporate Finance Oy.

Osakeannin järjestäjänä toimii Nordea Securities Corporate Finance Oy. 1(5) SUOMINEN YHTYMÄ OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.10.2003 KLO 12.30 SUOMINEN KÄYNNISTÄÄ OSAKEANNIN Suominen Yhtymä Oyj:n hallitus on tänään päättänyt osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä ylimääräisen yhtiökokouksen

Lisätiedot

Suunnattu osakeanti Tremoko Oy Ab:lle

Suunnattu osakeanti Tremoko Oy Ab:lle Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. Suunnattu osakeanti Tremoko Oy Ab:lle Digitalist Group Oyj:n ( Digitalist Group

Lisätiedot

IXONOS OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT ENINTÄÄN NOIN 5,43 MILJOONAN EURON MERKINTÄETUOIKEUSANNISTA

IXONOS OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT ENINTÄÄN NOIN 5,43 MILJOONAN EURON MERKINTÄETUOIKEUSANNISTA Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT ENINTÄÄN NOIN 5,43 MILJOONAN EURON MERKINTÄETUOIKEUSANNISTA

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA 1 (6) HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA Yhtiön hallituksen voitonjakoehdotus on julkistettu 18.2.2010. ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa vuodelta

Lisätiedot

GLASTON OYJ ABP PÖRSSITIEDOTE klo GLASTON OYJ ABP:N HALLITUS PÄÄTTI OSAKEANNEISTA TASEEN JA RAHOITUSASEMAN VAHVISTAMISEKSI

GLASTON OYJ ABP PÖRSSITIEDOTE klo GLASTON OYJ ABP:N HALLITUS PÄÄTTI OSAKEANNEISTA TASEEN JA RAHOITUSASEMAN VAHVISTAMISEKSI Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Yhdysvalloissa tai missään muussa valtiossa, jossa levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista.

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 8.4.2014 Sievi # 11032014 Sievi Capital_V2 SISÄLLYS: 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

Innofactor Oyj:n yhtiökokouskutsu

Innofactor Oyj:n yhtiökokouskutsu Innofactor Oyj:n Pörssitiedote 20.8.2013 klo 8.30 Innofactor Oyj:n yhtiökokouskutsu Innofactor Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 17.9.2013 klo 10

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT ENINTÄÄN NOIN 4,23 MILJOONAN EURON MERKINTÄETUOIKEUSANNISTA

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS: IXONOS OYJ:N HALLITUKSEN PÄÄTÖS NOIN 5,8 MILJOONAN EURON SUUNNATUSTA ANNISTA

Lisätiedot

TASEEN LOPPUSUMMA 1 558 1 563 1 571 1 610 1 584

TASEEN LOPPUSUMMA 1 558 1 563 1 571 1 610 1 584 Tulos EUR1000 2007 2008 2009 2010 2011 LIIKEVAIHTO 170 175 182 202 211 Liiketoiminnan muut tuotot 14 13 15 26 20 Materiaalit ja palvelut Ostot tilikauden aikana -1-1 -1-1 -2 Ulkopuoliset palvelut -7-4

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ 3.10.2011

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ 3.10.2011 SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N OSAKEANTI OSAKEANNIN EHDOT Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus 12.9.2011 Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta seuraavin ehdoin: Hallitus

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallitus ehdottaa, että 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkona

Lisätiedot

Taustaa. Evli Pankki Oyj toimii Osakeannin pääjärjestäjänä ( Evli tai Pääjärjestäjä ).

Taustaa. Evli Pankki Oyj toimii Osakeannin pääjärjestäjänä ( Evli tai Pääjärjestäjä ). OSAKEANNIN EHDOT Taustaa Etteplan Oyj:n ( Etteplan tai Yhtiö ) 5.4.2016 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään osakeannista yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen

Lisätiedot

Suunnitellun järjestelyn kuvaus

Suunnitellun järjestelyn kuvaus Päätös 1 (11) Vastaanottaja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 9.6.2011 Hakemuksen päivämäärä Hakemuksen kohde Hakemus arvopaperimarkkinalain 6 luvun 15 :n mukaisen poikkeusluvan saamiseksi Hakemuksen

Lisätiedot

SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 10.50

SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 10.50 PÖRSSITIEDOTE 11.2.2004 KLO 10.50 SAMMON HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE Sampo Oyj:n hallitus on päättänyt tehdä 7.4.2004 järjestettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset, joiden

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous 27.3.2014

Varsinainen yhtiökokous 27.3.2014 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: klo 14.30-15.35 Paikka: Läsnä: Suomalainen Klubi, Kansakoulukuja 3, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät

Lisätiedot

16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE

16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE 16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE Stockmann Oyj Abp:n hallitus ehdottaa 15.3.2012 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle optio-oikeuksien antamista

Lisätiedot

AMER SPORTS JULKISTAA OSAKEANTINSA EHDOT

AMER SPORTS JULKISTAA OSAKEANTINSA EHDOT 1 (7) Amer Sports Oyj PÖRSSITIEDOTE 24.9.2009 kello 9.30 EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONG KONGISSA, JAPANISSA,

Lisätiedot

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 10.30

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 10.30 AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.2.2009 klo 10.30 KUTSU AFFECTO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 3.4.2009 alkaen klo

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot

HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot HONKARAKENNE OYJ Henkilöstöannin ehdot Mika Oksanen Tomi Merenheimo Asianajaja, osakas Asianajaja, osakas Magnusson Helsinki Asianajotoimisto Oy 10.1.2014 Berlin Copenhagen Gothenburg Helsinki Malmö Minsk

Lisätiedot

Turret Oy Ab

Turret Oy Ab Päätös 1 (7) Vastaanottaja Hakemuksen päivämäärä Turret Oy Ab 12.11.2013 Hakemuksen kohde Arvopaperimarkkinalain 11 luvun 26 :n mukaisen poikkeusluvan myöntäminen Turret Oy Ab (hakija) on hakenut poikkeuslupaa

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT. Tarjottavat Antiosakkeet ovat arvo-osuusmuotoisia Yhtiön uusia osakkeita. Antiosakkeet ovat euromääräisiä.

OSAKEANNIN EHDOT. Tarjottavat Antiosakkeet ovat arvo-osuusmuotoisia Yhtiön uusia osakkeita. Antiosakkeet ovat euromääräisiä. OSAKEANNIN EHDOT Osakeannin yleiskuvaus Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj ( Yhtiö ) tarjoaa yksityishenkilöiden ja yhteisöjen merkittäväksi Suomessa ja tietyin edellytyksin eräiden kokeneiden sijoittajien

Lisätiedot

HKScan Oyj. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

HKScan Oyj. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,10 euroa osakkeelta ja ylimääräistä osinkoa 0,39 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUSKUTSU ENFO OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN

YHTIÖKOKOUSKUTSU ENFO OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN 1/5 YHTIÖKOKOUSKUTSU ENFO OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN Enfo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 22. päivänä maaliskuuta 2012 kello 15.00 alkaen osoitteessa

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI # 20032017_SCA_V1 HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 26.4.2017 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3

Lisätiedot

Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS

Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS Allekirjoittanut merkitsijä merkitsee Kuntien Tiera Oy:n uusia osakkeita tämän merkintäsitoumuksen mukaisesti. Merkintä perustuu

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT. Taustaa

OSAKEANNIN EHDOT. Taustaa Taustaa OSAKEANNIN EHDOT Metsä Board Oyj:n ( Yhtiö ) varsinainen yhtiökokous valtuutti 28.3.2012 Yhtiön hallituksen päättämään enintään 70.000.000 uuden B-sarjan osakkeen antamisesta. Valtuutuksen nojalla

Lisätiedot

IXONOS OYJ:N OSAKEANTI

IXONOS OYJ:N OSAKEANTI IXONOS OYJ:N OSAKEANTI 19.11.2013-3.12.2013 Markkinointiesite. Tämä ei ole Finanssivalvonnan hyväksymä osakeannista laadittu esite. Tässä markkinointiesitteessä esitetyt tiedot perustuvat Finanssivalvonnan

Lisätiedot

DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017

DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017 1 (5) DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017 Hallituksen ehdotukset ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi varsinaiselle yhtiökokoukselle 2017 2 (5) Hallituksen

Lisätiedot

KUTSU SIILI SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU SIILI SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN KUTSU SIILI SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Siili Solutions Oyj Kutsu yhtiökokoukseen 25.2.2016 kello 10.05 Siili Solutions Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,

Lisätiedot

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET Eforen osake noteerataan Helsingin Pörssin pohjoismaisella listalla (pienet yhtiöt) tunnuksella EFO1V. Pörssierä on yksi kappale. Osakkeiden kokonaismäärä

Lisätiedot

Pörssitiedote , klo (CET+1) 1/8

Pörssitiedote , klo (CET+1) 1/8 Pörssitiedote 23.11.2009, klo 12.40 (CET+1) 1/8 EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, KANADASSA

Lisätiedot

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUDET OSAKEHINNAT JA KAUPANKÄYNTI VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMA OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET Eforen osake noteerataan Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä (pienet yhtiöt) tunnuksella EFO1V. Pörssierä on yksi kappale. Osakkeiden kokonaismäärä on 40 529

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE Biotie Therapies Oyj ( Yhtiö ) on 10.1.2011 solminut yhdistymissopimuksen (Combination Agreement), jonka ehtojen mukaan Yhtiö

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN EHDOTUKSET 1.2.2011 PIDETTÄVÄLLE YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE Biotie Therapies Oyj ( Yhtiö ) on 10.1.2011 solminut yhdistymissopimuksen (Combination Agreement), jonka ehtojen mukaan Yhtiö

Lisätiedot

1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen.

1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen. 1 (6) OSAKEANNIN EHDOT Suominen Yhtymän ylimääräinen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään enintään 30 000 000 uuden osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa maksullisessa osakeannissa.

Lisätiedot

9 VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

9 VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE AFFECTO OYJ PÖYTÄKIRJA 112011 3 (6) 7 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN Merkittiin, että yhtiön ja konsernin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat lain ja yhtiöjäijestyksen mukaisesti

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET 16.3.2016 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE OSINGONJAKOEHDOTUS Digia Oyj:n vapaa oma pääoma oli 31.12.2015 päivätyn taseen mukaan 34.214.777,30 euroa,

Lisätiedot

TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU Teleste Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina huhtikuun 1. päivänä 2014 kello 15.00 Finlandia-talon Helsinki-salissa, Mannerheimintie

Lisätiedot

1. Yhtiöjärjestyksen 10 :n ja osakeyhtiölain 5 luvun 3 :n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

1. Yhtiöjärjestyksen 10 :n ja osakeyhtiölain 5 luvun 3 :n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat Yhtiökokouskutsu Konecranes Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 13.3.2008 klo 11.00 yhtiön auditoriossa, osoitteessa Koneenkatu 8, 05830 Hyvinkää. KOKOUKSESSA

Lisätiedot

TÄYDENNYS NEXSTIM OYJ:N 10.10.2014 PÄIVÄTTYYN ESITTEESEEN

TÄYDENNYS NEXSTIM OYJ:N 10.10.2014 PÄIVÄTTYYN ESITTEESEEN 30.10.2014 TÄYDENNYS NEXSTIM OYJ:N 10.10.2014 PÄIVÄTTYYN ESITTEESEEN EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAISUUDESSAAN TAI OSITTAIN EIKÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA,

Lisätiedot

Pohjola Corporate Finance Oy ("Pääjärjestäjä") toimii Osakeannin pääjärjestäjänä.

Pohjola Corporate Finance Oy (Pääjärjestäjä) toimii Osakeannin pääjärjestäjänä. TULIKIVI OYJ LIITE OSAKEANNIN EHDOT Osakeannin yleiskuvaus Tulikivi Oyj:n ("Yhtiö") 8.10.2013 pidetty ylimääräinen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään osakeannista yhdessä tai useammassa

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa tilikaudelta 1.1.2015 31.12.2015 osinkoa 0,14 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle,

Lisätiedot

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa.

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa. 1(5) Aika 23.2.2009 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 22 osakasta edustaen yhteensä 9 169 259 osaketta ja ääntä, joka on 94,5 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703

Lisätiedot

PIIPPO OYJ OSAKEANNIN EHDOT

PIIPPO OYJ OSAKEANNIN EHDOT PIIPPO OYJ OSAKEANNIN EHDOT OSAKEANNIN EHDOT OSAKEANTIVALTUUTUS JA OSAKEANTIPÄÄTÖS Yhtiön osakkeenomistajat valtuuttivat 12.1.2015 tehdyllä yksimielisellä päätöksellä Yhtiön hallituksen päättämään osakeannista

Lisätiedot

MERKINTÄOIKEUSANNIN EHDOT

MERKINTÄOIKEUSANNIN EHDOT MERKINTÄOIKEUSANNIN EHDOT Yleistä Merkintäoikeusannista Nurminen Logistics Oyj:n ( Yhtiö ) 21.4.2017 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään joko yhdellä tai useammalla

Lisätiedot

KOTIPIZZA GROUP OYJ LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA

KOTIPIZZA GROUP OYJ LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA 24.6.2015 KOTIPIZZA GROUP OYJ LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA Tämä täydennysasiakirja täydentää Kotipizza Group Oyj:n ( Yhtiö ) Finanssivalvonnan 4.6.2015 hyväksymää listalleottoesitettä ("Listalleottoesite").

Lisätiedot

Published on Finnlines (https://www.finnlines.com) Pörssitiedote II klo 13.13

Published on Finnlines (https://www.finnlines.com) Pörssitiedote II klo 13.13 Published on Finnlines (https://www.finnlines.com) Home > Finnlinesin hallitus on päättänyt 28,8 miljoonan euron merkintäoikeusannista Pörssitiedote II 7.5.2013 klo 13.13 Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi

Lisätiedot

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen; toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen; toimitusjohtajan katsauksen esittäminen WULFF-YHTIÖT OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 7. huhtikuuta 2016 alkaen kello 12.00 Radisson Blu Seaside -hotellissa, osoitteessa

Lisätiedot

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.2.2010 klo 11.00

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.2.2010 klo 11.00 AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.2.2010 klo 11.00 KUTSU AFFECTO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 25.3.2010 alkaen klo

Lisätiedot

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen TELESTE OYJ PÖRSSITIEDOTE 3.3.2010 KLO 09:00 TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU Teleste Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina huhtikuun 9. päivänä 2010 kello

Lisätiedot

IXONOS OYJ:N OSAKEANTI 24.1.2013 7.2.2013

IXONOS OYJ:N OSAKEANTI 24.1.2013 7.2.2013 IXONOS OYJ:N OSAKEANTI 24.1.2013 7.2.2013 Markkinointiesite. Tämä ei ole Finanssivalvonnan hyväksymä osakeannista laadittu esite. Tässä markkinointiesitteessä esitetyt tiedot perustuvat Finanssivalvonnan

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT. Annetun valtuutuksen perusteella liikkeeseen laskettavien uusien osakkeiden määrä voi olla enintään 40 000 000 osaketta.

OSAKEANNIN EHDOT. Annetun valtuutuksen perusteella liikkeeseen laskettavien uusien osakkeiden määrä voi olla enintään 40 000 000 osaketta. OSAKEANNIN EHDOT Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus Tecnotreen varsinainen yhtiökokous valtuutti 28.3.2012 Yhtiön hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen päättämään enintään 22 500 000 uuden osakkeen

Lisätiedot

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Basware Oyj, pörssitiedote 2.2.2016 klo 08:40 Kutsu Basware Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Basware Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 15. päivänä

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

Pohjola. Suunniteltu merkintäoikeusanti

Pohjola. Suunniteltu merkintäoikeusanti Pohjola Suunniteltu merkintäoikeusanti 2009 Rajoitusteksti: Tätä asiakirjaa ei saa levittää tai lähettää Yhdysvaltoihin, Australiaan, Kanadaan tai Japaniin. Tässä asiakirjassa esitetyt tiedot eivät ole

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Emoyhtiön taseen 31.12.2013 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 17 969 052,99 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle,

Lisätiedot

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen. Turvatiimi Oyj Pöytäkirja 1/2014 1(6) TURVATIIMI OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 20.3.2014, klo 9.00 9.30 Paikka: Läsnä: Rake-sali, Erottajankatu 4 C, 00120 Helsinki. Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 13.4.2011. Scanfil Oyj

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 13.4.2011. Scanfil Oyj HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 13.4.2011 1. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen 2. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista

Lisätiedot

OUTOKUMPU HALLITUKSEN PÄÄTÖS MILJARDIN EURON MERKINTÄOIKEUSANNIN EHDOISTA

OUTOKUMPU HALLITUKSEN PÄÄTÖS MILJARDIN EURON MERKINTÄOIKEUSANNIN EHDOISTA OUTOKUMPU OYJ PÖRSSITIEDOTE 7.3.2012 klo 12.00 1 (10) EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI JAPANISSA

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki 1. Yhtiökokouksen avaaminen 2. Puheenjohtajan valitseminen Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki Esityslista 3. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PÖRSSITIEDOTE. Konecranes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

PÖRSSITIEDOTE. Konecranes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset Konecranes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina klo 11.00 alkaen yhtiön auditoriossa, Hyvinkäällä. Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen

Lisätiedot

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen 1 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Interavanti Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 8.3.2011 kello 10.00 alkaen yhtiön toimistossa osoitteessa Mannerheimintie

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,10 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä

Lisätiedot

5. Ääniluettelon vahvistaminen sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

5. Ääniluettelon vahvistaminen sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen AFFECTO OYJ -- PÖRSSITIEDOTE -- 13.2.2014 klo 12.30 Kutsu Affecto Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Affecto Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 10.4.2014

Lisätiedot

Proha Oyj Pörssitiedote klo 11.15

Proha Oyj Pörssitiedote klo 11.15 Proha Oyj Pörssitiedote 5.2.2001 klo 11.15 PROHAN HALLITUS PÄÄTTI OPTIOIDEN LIIKKEESEENLASKUSTA Proha Oyj:n (Yhtiö) hallitus on 4.2.2001 päättänyt ylimääräisen yhtiökokouksen sille 13.12.2000 antaman valtuutuksen

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,22 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä

Lisätiedot

FIRST NORTH -LISTAUTUMISANNIN EHDOT

FIRST NORTH -LISTAUTUMISANNIN EHDOT FIRST NORTH -LISTAUTUMISANNIN EHDOT Yleiskuvaus Talenom Oyj ( Yhtiö ) tarjoaa suunnatussa osakeannissa ( Listautumisanti ) enintään 2 044 119 uutta Yhtiön osaketta ( Tarjottavat Osakkeet ) yksityishenkilöille

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA ehdottaa, että 31. joulukuuta 2017 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan 0,55 euroa osakkeelta

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA ehdottaa, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan 0,35 euroa osakkeelta ja että

Lisätiedot

12. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 13. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen

12. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 13. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen Keskisuomalainen Oyj Yhtiökokouskutsu Keskisuomalainen Oyj:n yhtiökokouskutsu Keskisuomalainen Oyj, pörssitiedote, 22.3.2016 klo 17.00 Keskisuomalainen Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 6.2.2013 klo 15:00

Vaisala Oyj Pörssitiedote 6.2.2013 klo 15:00 Vaisala Oyj Pörssitiedote 6.2.2013 klo 15:00 Kutsu Vaisala Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Vaisala Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 26.3.2013 klo

Lisätiedot

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen KUTSU SIILI SOLUTIONS OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Siili Solutions Oyj Kutsu yhtiökokoukseen 27.2.2015 kello 10.30 Siili Solutions Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA ehdottaa, että 31. joulukuuta 2017 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan 0,55 euroa osakkeelta

Lisätiedot

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen YHTIÖKOKOUSKUTSU Aspo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 9. huhtikuuta 2015 klo 14.00 Pörssitalon pörssisalissa osoitteessa Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki.

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous tiistaina 31. maaliskuuta 2015 klo 12.00 Pörssisali, Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki

Varsinainen yhtiökokous tiistaina 31. maaliskuuta 2015 klo 12.00 Pörssisali, Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki Varsinainen yhtiökokous tiistaina 31. maaliskuuta 2015 klo 12.00 Pörssisali, Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki Esityslista 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Citycon Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 6.6.2014 klo 12.00 alkaen Kansallissalissa, osoitteessa Aleksanterinkatu

Lisätiedot

IXONOS YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS! 10.2.2015

IXONOS YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS! 10.2.2015 IXONOS YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS! 10.2.2015 Ixonos Plc I Public! I 10.2.2015! I DISCLAIMER Tämä asiakirja sisältää taloudellisia ja muita Metoja, joita ei ole tarkasteou tai joita ulkoinen taho ei ole muutoin

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA ehdottaa, että 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan 0,42 euroa osakkeelta ja että

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj:n yhtiökokouskutsu. Keskisuomalainen Oyj, yhtiökokouskutsu, 23.3.2015 klo 16.30

Keskisuomalainen Oyj:n yhtiökokouskutsu. Keskisuomalainen Oyj, yhtiökokouskutsu, 23.3.2015 klo 16.30 Keskisuomalainen Oyj Yhtiökokouskutsu Keskisuomalainen Oyj:n yhtiökokouskutsu Keskisuomalainen Oyj, yhtiökokouskutsu, 23.3.2015 klo 16.30 Keskisuomalainen Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen

Lisätiedot

Nordic Minesin hallitus vahvistaa 282 miljoonan Ruotsin kruunun täysin taatun merkintäoikeusannin ehdot

Nordic Minesin hallitus vahvistaa 282 miljoonan Ruotsin kruunun täysin taatun merkintäoikeusannin ehdot LEHDISTÖTIEDOTE, 18. joulukuuta 2012 Nordic Minesin hallitus vahvistaa 282 miljoonan Ruotsin kruunun täysin taatun merkintäoikeusannin ehdot Eldorado Gold Cooperatief U.A (jäljempänä Eldorado ) tekee Nordic

Lisätiedot