TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS JA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS JA 1.7.2011"

Transkriptio

1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS JA RAHOITUSSUUNNITELMAN ESITTÄMINEN

2 Muutoksia Tiimarin johdossa 1. Uusi toimitusjohtaja, Niila Rajala, nimitetty Tiimarin Oyj Abp:n palvelukseen MBA, s.1964 Viimeaikainen työura: varatoimitusjohtajana ja osakas Suomen Asiakastieto sa astetooyssä Oy:ssä Kesko-konsernissa erilaisissa johtotehtävissä 2. Talousjohtaja Kai Järvikare lopettaa yhtiön palveluksessa Uuden talousjohtajan hakuprosessi käynnistetty 06/2011 Osavuosikatsaus Q2/2011 tuotetaan nykyisen talousjohtajan ja toimitusjohtajan toimesta Page 2

3 Tiimari muutoksessa Ennen Rahoituspaketin Uuden rahoitusktti strategian pakettia jälkeen toteuttaminent tt Selviytymistaistelu Rahoitustilanteesta toipuminen Kasvu Page 3

4 Tiimari muutoksessa Ennen rahoituspakettia Rahoituspaketin jälkeen Uuden strategian toteuttaminen Selviytymistaistelu Ennen rahoituspakettia (alkuvuosi 2011) Rahoitustilanne til on pysynyt hyvin haasteellisena Yhtiö on ollut pakotettu käyttämään toimintamalleja, jotka eivät ole optimaalisia yhtiön tavoitteiden kannalta Investoinnit liiketoimintaan ovat jääneet minimitasolle Olemme käyneet taistelua laskevaa myyntitrendiä vastaan Toteutuneeseen katteeseemme on vaikuttanut negatiivisesti usea tekijä Page 4

5 Tiimari-konsernin osavuosikatsaus Q1/2011 ENSIMMÄINEN VUOSINELJÄNNES 2011 LYHYESTI 1(2) -Liikevaihto laski 16,7% ja oli 13,5 milj. euroa (16,2) - Bruttokate oli 6,6 milj. euroa (8,9) ja 49,1% (55,1) - Käyttökate (EBITDA) oli -4,3 milj. euroa (-2,5) - Liiketulos (EBIT) oli -4,8 milj. euroa (-3,2) - Tulos ennen veroja oli -4,8 milj. euroa (-3,7) - Osakekohtainen k tulos (EPS) oli euroa -0,29 029(0 (-0,22) (Interim Report 6 May 2011) Page 5

6 Tiimari-konsernin osavuosikatsaus Q1/2011 ENSIMMÄINEN VUOSINELJÄNNES 2011 LYHYESTI 2(2) - Liiketoiminnan rahavirta oli -10,4 milj. euroa (-10,4) - Korolliset nettovelat 35,9 milj. euroa (33,0) ja määrä kasvoi 9,9 milj. euroa tilikauden vaihteesta - Omavaraisuusaste 12,2% (29,5% vertailukaudella ja 18,9 % tilikauden 2010 lopussa) - Nettovelkaantumisaste 440,1% (143,9% vertailukaudella ja 208,5 % tilikauden lopussa) (Osavuosikatsaus Q1/ ) Page 6

7 Tiimari konsernin myynti toukokuussa 2011 Tiimari-konsernin myynti toukokuussa oli 4,9 milj. euroa (4,3 milj. euroa) eli noin 15 % edellisvuotta korkeampi. Myynti Suomessa kasvoi edellisvuodesta 6 %. Gallerix-ketjun myynti Ruotsissa kasvoi 45 % paikallisessa valuutassa, Gallerix-ketjun euromääräinen kasvu oli 56 %. Gallerix-ketjun myynnin kasvu Ruotsissa selittyy pääosin omien myymälöiden kasvulla suhteessa franchise- myymälöihin. Tiimari-konsernin viiden kuukauden kumulatiivinen myynti oli 24,8 milj. euroa, joka on 1,4 milj. euroa ja 5 % pienempi e p kuin edellisen vuoden vastaavalla aa a a jaksolla. Suomessa viiden kuukauden kumulatiivinen myynti oli 9 % pienempi kuin vuosi sitten. Ruotsissa Gallerixin viiden kuukauden kumulatiivinen myynti kasvoi 8 % paikallisessa valuutassa ja 14 % euromääräisesti. (Stock Exchange Release 6 June 2011) Page 7

8 Tiimari-konsernin myynti toukokuussa 2011 kuukauden k myynti kumulatiivinen i myynti 5/2011 5/2010 muutos 1-5/ /2010 muutos 1-12/ Tiimari % % Gallerix % % Yhteensä % % Suomi % % Ruotsi % % Muut maat % % Yhteensä % % Page 8

9 Tiimari konsernin näkymät loppuvuodelle 2011 Tiimari-liiketoiminnan kuukausittain raportoitavan liikevaihdon laskutrendi taittuu ja, että Tiimari-liiketoiminnan käyttökate koko vuodelta 2011 on positiivinen. (Tiimari-liiketoiminta tässä yhteydessä viittaa Tiimari- segmenttiin). Gallerixin liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja käyttökatteen olevan positiivinen sekä parempi kuin vuonna (Interim Report 6 May 2011 and Financial Statement Release 7 March 2011) Page 9

10 Tiimari ketjun myyntitrendi 01/ / / / /2011 Tiimari-ketju -14% -13% -35% 14% 4% Tiimari-Suomi -12% -12% -34% 15% 6% Tiimari-ketjun myyntitrendi on saavuttamassa kovan maaperän Odotamme kasvukuukausia elokuusta 2011 alkaen Yhä haasteita katetason parantamisessa Koko vuoden menestys riippuu suurista jäljellä olevista sesongeista; koulujen alku, Halloween ja joulu (Q4:n painoarvo 40%) Page 10

11 Gallerix ketjun myyntitrendi 01/ / / / /2011 Gallerix-ketju 4% 7% 9% 7% 56% Gallerix-Ruotsi -1% 5% -3% 2% 51% Gallerix-ketjun myyntitrendi on positiivinen Siihen vaikuttaa osin valuuttakurssit (Euro SEK) Toukokuussa suurin vaikutus on entisillä FR-kaupoilla, jotka siirtyivät ketjuyksikön vetoon Page 11

12 Tiimari konsernin näkymät loppuvuodelle 2011 Joulukuussa 2010 tiedotetun Standstill-sopimuksen sopimuksen mukaisesti yhtiö kartoittaa vuoden 2011 ensimmäisellä vuosipuoliskolla rakenteellisia ja rahoituksellisia vaihtoehtoja taseen vahvistamiseksi ja näillä ratkaisuilla voi olla merkittävä vaikutus koko vuoden kehitykseen. (Interim Report 6 May 2011) Page 12

13 Tiimari muutoksessa Ennen rahoituspakettia Rahoituspaketin jälkeen Uuden strategian toteuttaminen Rahoitustilanteesta toipuminen Rahoituspaketin jälkeen (loppu 2011) Suunniteltu pääomaruiske toteutuu (mikäli Yhtiökokous valtuuttaa) Korollisten velkojen vähentyminen ja omavaraisuusasteen paraneminen Uniocalta saadun väliaikaisen rahoituksen takaisinmaksu (tämä väliaikainen rahoitus on ehdollinen kokonaisrahoituspaketin valtuutuspäätökselle yhtiökokouksessa) Kertyneiden erääntyneiden osto yms. laskujen maksaminen Uutta pääomaa uuden terävöitetyn strategian toteuttamiseen Page 13

14 Rahoituspaketti 1(4) Enimmäismäärältään 14,83 miljoonan euron osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvan osakeannin (Merkintäoikeusanti) sekä enimmäismäärältään 23,8 miljoonan euron eräille Yhtiön velkojille suunnatun osakeannin (Suunnattu Osakeanti) toteuttamiseksi. Merkintäoikeusannille on saatu merkintäsitoumuksia ja -takauksia yhteensä 11,0 miljoonaa euroa ja Suunnatulle Osakeannille, jossa merkinnät on tarkoitus maksaa kuittaamalla velkojien lainasaamisia Yhtiöltä, on saatu merkintäsitoumuksia yhteensä 21,8 miljoonaa euroa jäljempänä esitetyin ehdoin. Yhtiökokouksen myöntäessä valtuutuksen tarkoituksena olisi järjestää j osakeannit syksyllä Page 14

15 Rahoituspaketti 2(4) Suunnitellun rahoitusjärjestelyn tavoitteena on (a) hankkia Yhtiölle Merkintäoikeusannilla uutta omaa pääomaa vähintään 11,0 miljoonaa euroa Yhtiön liiketoimintasuunnitelman toteuttamiseksi ja liiketoiminnan kääntämiseksi voitolliseksi, Yhtiön taseen ja rahoitusaseman vakauttamiseksi sekä liiketoiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi, ja (b) alentaa Yhtiön nykyisten korollisten velkojen määrää Suunnatulla Osakeannilla vähintään 21,8 miljoonalla eurolla Tiimari-konsernin nettovelkaantuneisuusasteen alentamiseksi ja omavaraisuusasteen parantamiseksi sekä rahoituskulujen alentamiseksi. (c) varmistaa edellytykset Yhtiön käyttöpääoman rahoittamiselle tarvittavan korollisen vieraan pääoman (rahoituslaitoslainat) jatkuvuudelle Page 15

16 Rahoituspaketti 3(4) Suunnitellussa Merkintäoikeusannissa Yhtiön osakkeenomistajille annettaisiin jokaista osakkeenomistajan Merkintäoikeusannin täsmäytyspäivänä omistamaa Yhtiön olemassa olevaa osaketta kohden yksi arvo-osuusmuotoinen os sm otoinen merkintäoikeus (Merkintäoikeus), joka oikeuttaisi kymmenen (10) tarjottavan uuden osakkeen merkitsemiseen 0,09 euron osakekohtaiseen merkintähintaan. Merkintäoikeudet tulisivat olemaan julkisen kaupankäynnin kohteena NASDAQ OMX Helsingin pörssissä, jolloin ne olisivat vapaasti luovutettavissa. Merkintäoikeusannissa tarjottavien osakkeiden yhteenlaskettu määrä olisi osaketta ja yhteenlaskettu merkintähinta enintään noin 14,8 miljoonaa euroa. Suunnatussa Osakeannissa Yhtiön ja liikkeeseen laskemien vaihdettavien pääomalainojen, pääomamäärältään yhteensä 7,98 miljoonaa euroa, haltijoiden, Yhtiön erääntyvän pääomamäärältään yhteensä 11,0 miljoonan euron suuruisen debentuurilainan haltijan sekä tietyn osan Yhtiön korollisten rahoituslaitosluottojen, pääomamäärältään yhteensä 4,8 miljoonaa euroa, haltijan merkittäväksi tarjottaisiin enintään osaketta samaan osakekohtaiseen merkintähintaan kuin Merkintäoikeusannissa, eli 0,09 euroa/osake edellyttäen, että merkitsijä maksaa merkintänsä kuittaamalla Yhtiöltä olevaa merkintäoikeuden tuottanutta lainasaamistaan. Tarjottavien osakkeiden yhteenlaskettu merkintähinta olisi noin 23,8 miljoonaa euroa. Merkintäoikeus Suunnatussa Osakeannissa ei olisi luovutettavissa erillään osallistumisoikeuden tuottavasta lainaosuudesta. Page 16

17 Rahoituspaketti 4(4) Mikäli suunniteltu Merkintäoikeusanti ja Suunnattu Osakeanti olisivat toteutuneet täysimääräisesti , Tiimari-konsernin ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa raportoitu 440,1 % nettovelkaantuneisuusaste olisi ollut noin -2,8 %. Mikäli suunniteltu Merkintäoikeusanti ja Suunnattu Osakeanti olisivat toteutuneet ko. osakeanneille saatujen merkintäsitoumusten ja takausten suuruisina , Tiimari-konsernin ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa raportoitu 440,1 % nettovelkaantuneisuusaste olisi ollut noin 11,5 %. Page 17

18 Tiimari muutoksessa Kasvu Uuden strategian toteuttaminen (2012 ->) Ennen rahoituspakettia Rahoituspaketin jälkeen Uuden strategian toteuttaminen Ostotoiminnan t i painopisteen i siirtäminen i asteittain i lähialueilta l ilt Kaukoitään Myymäläkonseptien ja valikoimien uudistaminen myymälöiden sijaintia ja asiakaskuntaa paremmin palveleviksi Tiimari-myymälöidenmyymälöiden keskimääräisen myyntipinta-alan alan pienentäminen Suomessa Useiden kymmenien uusien pienikokoisten Tiimareiden avaaminen pienempiin taajamiin Suomessa Baltiassa toiminnan keskittäminen suurempiin kaupunkeihin ja kauppakeskuksiin Myymälämarkkinoinnin, hintamielikuvan ja sesonkimyynnin kehittäminen Gallerix-liiketoimintayksikön liiketoimintayksikön mahdollinen myynti Ruotsissa Päähuomio asiakas- ja käyntimäärien sekä keskiostoksen kasvattamisessa. Keskimäärin tavoitteenamme on yksi käynti lisää vuodessa ja yksi tuote enemmän ostoskorissa. Page 18

19 Tiimari muutoksessa 2011 Ennen rahoituspakettia 2011 Rahoituspaketin jälkeen Uuden strategian toteuttaminen Vähittäiskauppa on yksinkertaista liiketoimintaa Keskity, erilaista, luo lisäarvoa ja toteuta tehokkaasti joka päivä. Page 19

20 TIIMARIN HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE Page 20

21 Tiimarin hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle 1(2) Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi ttaisi hallituksen päättämään enintään uuden osakkeen antamisesta kahdella osakeannilla. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin prosenttia yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouskutsun päivämääränä. Valtuutusta ehdotetaan käytettäväksi yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen sekä yhtiön liiketoiminnan jatkuvuuden turvaamiseen ja sen ehdotetaan kattavan seuraavat yhtiön rahoitusjärjestelysuunnitelmaan liittyvät osakeannit (Osakeannit): (a) Yhtiön osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuva osakeanti, jossa tarjottaisiin merkittäväksi enintään uutta osaketta merkintähintaan 0,09 euroa / osake, ja (b) suunnattu osakeanti, jossa yhtiön ja liikkeeseen laskemien vaihdettavien pääomalainojen pääomamäärältään yhteensä 7,98 miljoonaa euroa, yhtiön erääntyvän pääomamäärältään yhteensä 11,0 miljoonan euron suuruisen debentuurilainan sekä eräiden Yhtiön rahoituslaitosluottojen pääomamäärältään yhteensä enintään 4,8 miljoonan euroa haltijoiden merkittäväksi tarjottaisiin enintään uutta osaketta merkintähintaan 0,0909 euroa/osake ehdolla, että lainanantajat maksavat merkintänsä kuittaamalla ko. lainasaamisiaan yhtiöltä. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakeantien ehdoista. Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakkeita suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa saakka. Page 21

22 Tiimarin hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle 2(2) Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että yhtiön hallitukseen valittaisiin sen nykyisten jäsenten Hannu Ryöppönen, Juha Mikkonen ja Alexander Rosenlew lisäksi Benedict Wrede ja Mia Åberg. Nykyisistä jäsenistä Sven-Olof Kulldorff ja Sissi Silván eivät jatkaisi hallituksessa. Päätös hallituksen kokoonpanomuutoksesta ja uusien jäsenten valinnasta olisivat ehdollisia sille, että yhtiön ylimääräinen yhtiökokous myöntää hallitukselle valtuutuksen Osakeantien toteutumiselle ja että Osakeannit toteutetaan mennessä. Hallituksen kokoonpanomuutos tulisi voimaan ja uusien jäsenten toimikausi alkaisi samana päivänä, jolloin Osakeanneissa liikkeeseen lasketut osakkeet merkitään kaupparekisteriin. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan toiveena on saada hallitukseen uuden pääomistajan edustajat edistämään osakkeenomistajien yhteistä etua. Page 22

23 Kiitos ja tervetuloa Tiimariin! Page 23

TIIMARI-LIIKETOIMINTA KÄÄNTYI KASVUUN JA TASE SEKÄ RAHOITUSASEMA VAHVISTUIVAT MERKITTÄVÄSTI

TIIMARI-LIIKETOIMINTA KÄÄNTYI KASVUUN JA TASE SEKÄ RAHOITUSASEMA VAHVISTUIVAT MERKITTÄVÄSTI Tiimari Oyj Abp Tilinpäätöstiedote 29.2.2012 TIIMARI-LIIKETOIMINTA KÄÄNTYI KASVUUN JA TASE SEKÄ RAHOITUSASEMA VAHVISTUIVAT MERKITTÄVÄSTI MUUTOKSET RAPORTOINNISSA Konsernin luvut sisältävät Tiimari-liiketoiminnan

Lisätiedot

TIIMARI OYJ ABP Osavuosikatsaus 13.08.2010 klo 08.30 OSAVUOSIKATSAUS TULOS PARANI VERTAILUKAUDESTA. Keskeistä neljännekseltä:

TIIMARI OYJ ABP Osavuosikatsaus 13.08.2010 klo 08.30 OSAVUOSIKATSAUS TULOS PARANI VERTAILUKAUDESTA. Keskeistä neljännekseltä: TIIMARI OYJ ABP Osavuosikatsaus 13.08.2010 klo 08.30 OSAVUOSIKATSAUS TULOS PARANI VERTAILUKAUDESTA Keskeistä neljännekseltä: Liikevaihto oli 14,2 milj. euroa (15,5) Bruttokate oli 9,0 milj. euroa (9,7)

Lisätiedot

LIIKEVAIHTO KASVOI, LIIKETULOS KAKSINKERTAISTUI - ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2010

LIIKEVAIHTO KASVOI, LIIKETULOS KAKSINKERTAISTUI - ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2010 18.2.2011 klo 8.30 Oral Hammaslääkärit Oyj Tilinpäätöstiedote LIIKEVAIHTO KASVOI, LIIKETULOS KAKSINKERTAISTUI - ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2010 - Liikevaihto 39,4 (32,2) milj.

Lisätiedot

30.03.2010 Helsinki, Hotelli Marski TIIMARIN YHTIÖKOKOUS

30.03.2010 Helsinki, Hotelli Marski TIIMARIN YHTIÖKOKOUS 30.03.2010 Helsinki, Hotelli Marski TIIMARIN YHTIÖKOKOUS 1. Kokouksen avaaminen Esityslista 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen 4. Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q1/2013 26.4.2013, klo 8.00

Osavuosikatsaus Q1/2013 26.4.2013, klo 8.00 1 (15) ATRIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 Atria-konsernin liikevaihto ja -voitto paranivat - Liikevoitto oli 3,2 miljoonaa euroa (0,1 milj. euroa) - Liikevaihto oli 328,4 miljoonaa euroa (308,6

Lisätiedot

20.10.2006 TIIMARI OYJ ABP PÖRSSITIEDOTE 20.10.2006 TIIMARI OYJ ABP:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2006 (IFRS)

20.10.2006 TIIMARI OYJ ABP PÖRSSITIEDOTE 20.10.2006 TIIMARI OYJ ABP:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2006 (IFRS) TIIMARI OYJ ABP:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2006 (IFRS) 20.10.2006 TIIMARI OYJ ABP PÖRSSITIEDOTE 20.10.2006 TIIMARI OYJ ABP:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2006 (IFRS) - Leo Longlife allekirjoitti 19.9.2006

Lisätiedot

A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE

A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE COMPONENTA OYJ TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 8.9.2009 OSAKEANTI 2009 PÄÄOMALAINA 2009 Componenta Oyj:n ( Componenta tai Yhtiö ) hallitus päätti 8.9.2009 ylimääräisen yhtiökokouksen 8.9.2009 antaman valtuutuksen

Lisätiedot

SIILI KASVAA KANNATTAVASTI JA LUOTTAA SUOMALAISEEN OHJELMISTO-OSAAMISEEN

SIILI KASVAA KANNATTAVASTI JA LUOTTAA SUOMALAISEEN OHJELMISTO-OSAAMISEEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2013 (tilintarkastettu) SIILI KASVAA KANNATTAVASTI JA LUOTTAA SUOMALAISEEN OHJELMISTO-OSAAMISEEN Siili Solutions Oyj Yhtiötiedote 27.2.2014 kello 10.00 Tammi Joulukuu 2013:

Lisätiedot

IXONOS OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.4.2015 klo: 9:30 OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-31.3.2015 Q1 LIIKEVAIHTO LASKI, KANNATTAVUUS PARANI EDELLISVUODESTA

IXONOS OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.4.2015 klo: 9:30 OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-31.3.2015 Q1 LIIKEVAIHTO LASKI, KANNATTAVUUS PARANI EDELLISVUODESTA OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-31.3.2015 Q1 LIIKEVAIHTO LASKI, KANNATTAVUUS PARANI EDELLISVUODESTA Katsauskausi lyhyesti (edellisen vuoden vertailuluvut suluissa): - Katsauskauden liikevaihto oli 4,6 MEUR

Lisätiedot

2006 Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.

2006 Osavuosikatsaus 1.1.-30.9. 2006 Osavuosikatsaus 1.1.-30.9. Q1 Q2 Q3 Cityconin osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 Yhteenveto - Liikevaihto kasvoi 29,9 prosenttia 86,4 miljoonaan euroon (kaudella 1.1.-30.9.2005 66,5 milj. euroa). - Nettovuokratuotot

Lisätiedot

Panostaja Oyj Osavuosikatsaus 4.3.2015 klo 10.00

Panostaja Oyj Osavuosikatsaus 4.3.2015 klo 10.00 Panostaja Oyj Osavuosikatsaus 4.3.2015 klo 10.00 PANOSTAJA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2014-31.1.2015 (3 kk) -- Liikevaihto kasvoi 13 % ja oli 39,6 milj. euroa (35,1 milj. euroa). -- Liikevoitto pysyi

Lisätiedot

si yhtiölle ja sen sidosryhmille.

si yhtiölle ja sen sidosryhmille. Osavuosikatsaus 2012 Tammi - maaliskuuu Kemira Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuuu 2012: Vakaa liikevaihto ja myyntikate eivät kompensoineet nousseita kiinteitä kustannuksia Liikevaihto säilyi vakaana

Lisätiedot

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani selvästi

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani selvästi Osavuosikatsaus Q1 Tammi maaliskuu 2012 1 Tikkurila Oyj Osavuosikatsaus 26.4.2012 klo 9.00 (CET+1) Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia

Lisätiedot

SIILI KASVOI YLI 50 % JA PARANSI EDELLEEN KANNATTAVUUTTAAN, KÄYTTÖKATE KASVOI 70 %

SIILI KASVOI YLI 50 % JA PARANSI EDELLEEN KANNATTAVUUTTAAN, KÄYTTÖKATE KASVOI 70 % TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014 (tilintarkastettu) SIILI KASVOI YLI 50 % JA PARANSI EDELLEEN KANNATTAVUUTTAAN, KÄYTTÖKATE KASVOI 70 % Siili Solutions Oyj Yhtiötiedote 27.2.2015 kello 10.00 Tammi Joulukuu

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2008. Toimitusjohtajan katsaus

VUOSIKATSAUS 2008. Toimitusjohtajan katsaus VUOSIKATSAUS 2008 Toimitusjohtajan katsaus Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätös 31.12.2008 Konsernin tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin rahavirtalaskelma Oman pääoman muutoslaskelma Konsernin tilinpäätöksen

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 23.4.2015 klo 8.30. Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015. Taloudellinen kehitys tammi- maaliskuussa 2015

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 23.4.2015 klo 8.30. Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015. Taloudellinen kehitys tammi- maaliskuussa 2015 Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 23.4.2015 klo 8.30 Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Taloudellinen kehitys tammi- maaliskuussa 2015 Liikevaihto kasvoi 3,0 % ja oli 411,3 (399,3) miljoonaa euroa.

Lisätiedot

Tilinpäätös tilikaudelta 1.11.2012 31.10.2013 Panostaja Oyj:n hallituksen toimintakertomus

Tilinpäätös tilikaudelta 1.11.2012 31.10.2013 Panostaja Oyj:n hallituksen toimintakertomus 43 Tilinpäätös tilikaudelta 1.11.2012 31.10.2013 Panostaja Oyj:n hallituksen toimintakertomus Konsernin taloudellinen kehitys Panostaja-konsernin liikevaihto oli päättyneellä katsauskaudella 179,6 milj.

Lisätiedot

YHTEENVETO VUODEN 2012 TULOKSESTA

YHTEENVETO VUODEN 2012 TULOKSESTA CRAMON TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2012 VAHVA KASSAVIRTA, TULOSTAVOITTEET SAAVUTETTIIN 1-12/2012 keskeiset tapahtumat (vertailutiedot edellisvuoteen suluissa): - Liikevaihto 688,4 (679,9) milj. euroa;

Lisätiedot

-Vuonna 2010 Aspolla on edellytyksiä kasvattaa liikevaihtoa sekä parantaa osakekohtaista tulosta.

-Vuonna 2010 Aspolla on edellytyksiä kasvattaa liikevaihtoa sekä parantaa osakekohtaista tulosta. 1 ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 15.2.2010 klo 11:15 ASPO-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE ASPO 2009: Aspo paransi, osinko ennallaan Tammi-joulukuu, jatkuvat toiminnot -Konsernin liikevaihto vuonna 2009 oli 329,4

Lisätiedot

LIIKEVAIHTO JA TULOS PARANIVAT MERKITTÄVÄSTI ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2013

LIIKEVAIHTO JA TULOS PARANIVAT MERKITTÄVÄSTI ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2013 Oral Hammaslääkärit Oyj Tilinpäätöstiedote 14.2.2014 klo 14:00 LIIKEVAIHTO JA TULOS PARANIVAT MERKITTÄVÄSTI ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2013 Vuosi 2013 lyhyesti: - Liikevaihto

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 (IFRS)

SOLTEQ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 (IFRS) Pörssitiedote 1 SOLTEQ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 (IFRS) Tasaista kehitystä sekä merkittävä strategiaa toteuttava yritysjärjestely - Liikevaihto oli 18,96 miljoonaa euroa (20,39 miljoonaa euroa),

Lisätiedot

Aspon osakeanti 13. 29.4.2011. Markkinointiesite Tämä ei ole Finanssivalvonnan hyväksymä osakeannista laadittu esite.

Aspon osakeanti 13. 29.4.2011. Markkinointiesite Tämä ei ole Finanssivalvonnan hyväksymä osakeannista laadittu esite. Aspon osakeanti 13. 29.4.2011 Kasvua kaikilta toimialoilta 1 Markkinointiesite Tämä ei ole Finanssivalvonnan hyväksymä osakeannista laadittu esite. Toimintaohjeet Annin pääkohdat Osakeannilla on tarkoitus

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 21.7.2010 KELLO 9.00 1(21) TALENTUMIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2010. Huhti-kesäkuu 2010 lyhyesti

OSAVUOSIKATSAUS 21.7.2010 KELLO 9.00 1(21) TALENTUMIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2010. Huhti-kesäkuu 2010 lyhyesti 21.7.2010 KELLO 9.00 1(21) TALENTUMIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2010 Huhti-kesäkuu 2010 lyhyesti - Liikevaihto 21,1 milj. euroa (16,7 milj. euroa) - Liiketulos (EBIT) 0,5 milj. euroa (-2,6 milj.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2010. kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle. Glaston Oyj Abp 1

TILINPÄÄTÖS 2010. kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle. Glaston Oyj Abp 1 TILINPÄÄTÖS 2010 kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle Glaston Oyj Abp 1 Sisältö Hallituksen toimintakertomus...3 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (*...11 Konsernin tase...18 Konsernin tuloslaskelma...19

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 6.2.2015 klo 8.30. Oriola-KD Oyj:n tilinpäätöstiedote 2014

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 6.2.2015 klo 8.30. Oriola-KD Oyj:n tilinpäätöstiedote 2014 Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 6.2.2015 klo 8.30 Oriola-KD Oyj:n tilinpäätöstiedote 2014 Jatkuvien toimintojen taloudellinen kehitys loka- joulukuussa 2014 Liikevaihto kasvoi 1,9 % ja oli 417,7 (409,8)

Lisätiedot

Tunnusluvut...52 1) Konsernin viiden vuoden tunnusluvut...52 2) Viiden vuoden segmentti-informaatiota...53. Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS...

Tunnusluvut...52 1) Konsernin viiden vuoden tunnusluvut...52 2) Viiden vuoden segmentti-informaatiota...53. Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS... Citycon Oyj tilinpäätös 2012 Citycon Oyj TILINPÄÄTÖS 2012 1 TILINPÄÄTÖS 2012 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo Toimintakertomus...3 EPRA:n tunnusluvut...17 CITYCON OYJ:N KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1-31.12.2012...

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2013

Tilinpäätöstiedote 2013 Tilinpäätöstiedote 2013 1 CAVERION OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 28.1.2014 KLO 8.00 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2013 Käyttökate paranee suunnitelmien mukaisesti viimeisen vuosineljänneksen vahva

Lisätiedot

tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2012

tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2012 Citycon Oyj tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2012 Citycon lyhyesti Citycon keskittyy kauppakeskusliiketoimintaan Pohjoismaissa ja Baltiassa. Yhtiö johtaa ja kehittää kauppakeskuksiaan aktiivisesti ammattitaitoisen

Lisätiedot

EFORE-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2012 31.12.2013 (14 KK)

EFORE-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2012 31.12.2013 (14 KK) EFORE OYJ Tilinpäätöstiedote 13.2.2014 klo 9.00 EFORE-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2012 31.12.2013 (14 KK) Ellei toisin mainita, suluissa olevat luvut viittaavat ajanjaksoon 1.11.2011 31.10.2012 (12

Lisätiedot

AFFECTO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2010 klo 9.30 MEUR 1-3/10 1-3/09 2009

AFFECTO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2010 klo 9.30 MEUR 1-3/10 1-3/09 2009 1 OSAVUOSIKATSAUS Q1/2010 AFFECTO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2010 klo 9.30 AFFECTO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2010 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT MEUR 1-3/10 1-3/09 2009 Liikevaihto 25,7 27,5 103,0 Segmenttien

Lisätiedot